příjmy název položky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příjmy název položky"

Transkript

1 Rozpočet na rok 2011 Příjmy ( třída 1-4 ) příjmy Celkem daňové příjmy ( třída 1 ) , daně z příjmu fyz. osob ze záv.činn.celost.výn , daň z příjmů fyz.osob ze samost.výdělečné činnosti celost.výnos 2 000, daň z příjmu fyz.os.zvl.sazb.celos.výnos 1 000, daň z příjmu právnických osob celost.výnos , daň z přidané hodnoty celost.výnos , poplatky za znečišťování ovzduší 2, odvody za odnětí zemědělské půdy 5, poplatky za odnětí lesní půdy 15, poplatek za komunální odpad 4 900, poplatek ze psů 140, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 60, poplatek za užívání veřejného prostranství 20, poplatek ze vstupného 15, poplatek z ubytovacích kapacit 60, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 000, příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění 200, správní poplatky 4 000, daně z nemovitosti ,0 Celkem nedaňové příjmy ( třída 2 ) ,8 Splátky půjček 6 000, Ostatní splátky půjčených prostředků - DSO Svazek obcí Čistá Odra 6 000, Zemědělství a lesní hospodářství 100, Lesní hospodářství 100, Les 100, příjmy z poskytování služeb 100, Doprava 500, Ostatní záležitosti v dopravě 500, přijaté sankční platby 500, školy 286, Základní školy 286, T. G. Masaryka 286, stravné - cizí strávníci 286, Kultura, církev a sdělovací prostředky 274, Ostatní záležitosti kultury 262, Kulturní dům 62, příjmy z poskytování služeb 2, nájem kulturního domu 60, Ostatní činnosti v kultuře 200, příjmy z poskytování služeb 200, Záležitosti kultury 12, Kniha o F. Dušovi 2, příjmy z poskytování služeb 2, Dějiny Frýdlantu, Lubna a Nové Vsi - kniha 10, příjmy z poskytování služeb 10, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5 959, Bytové hospodářství 5 093, Bytové hospodářství 3 288, příjmy z poskytování služeb 1 924, nájem bytů 1 364, Nová budova DPS 700, nájem bytů 700, Bytová výstavba ul. Školní 1 104, příjmy z poskytování služeb 1 104, Nebytové hospodářství 489,3 Nebytové prostory 489, nájmy nebyt. prostor 489, Pohřebnictví 280, Pohřební služby 280, příjmy za služby 280, Komunální služby a územní rozvoj 97,5 Pozemky 97, nájem pozemků 97,5 r2011 1/23

2 Rozpočet na rok 2011 příjmy 37 - ochrana životního prostředí 500, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 500,0 Platby od EKO-KOMU 500, přijaté nekapitálové příspěvky 500, Územní samospráva 100, Činnost místní správy 100,0 nedaňové příjmy 100, úroky 100, Ostatní činnosti , Ostatní činnosti jinde nezařazené , ostatní přijaté transfery - Sociální dávky 1-2/ , ostatní přijaté transfery od obcí - Domov pro seniory 400tis.Kč, ZŠ 900 tis.kč 1 300,0 Celkem kapitálové příjmy ( třída 3 ) 7 004, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 7 004, Bytové hospodářství 5 083, Bytová výstavba ul. Školní 1 083, příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 1 083,0 Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich části 4 000, příjmy z prodeje 4 000, Komunální služby a územní rozvoj 1 921,2 Pozemky 1 921, příjmy z prodeje pozemků 1 921,2 Celkem přijaté transfery ( třída 4 ) ,0 Transfery , neinvest. dotace v rámci souhrného dotačního vztahu ,0 Příjmy celkem ( třída 1-4 ) ,0 r2011 Financování ( třída 8) ,0 Financování výdaje ,0 Financování , rezerva finančních prostředků , splátky - hypoteční úvěr -773,0 2/23

3 zemědělství r Odbor ŽPMaI Celkem běžné výdaje 2011 Neinvestiční výdaje ( třída 5) , zvířata a lesní hospodářství 327, Zvláštní veterinární péče 212, Deratizace 17, nákup služeb 17, Náklady na odchyt psů 195, nákup materiálu 5, nákup služeb 190, Lesní hospodářství 100, Les 100, nákup služeb - běžná údržba 100, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 15, Myslivost 15, nákup služeb 15,0 3/23

4 doprava r r Odbor ŠKaSV 4 - Odbor ŽPMaI 22 - Doprava 105, , Silnice 9 200, Autobusové zastávky 100, opravy 100, Opravy a údržba místních komunikací 2 000, ostatní opravy 2 000, Čištění místních komunikací 2 000, služby 2 000, Zimní údržba místních komunikací 5 000, zimní údržba komunikací, park 5 000, Údržba podchodu 100, opravy 100, Záležitosti pozemních komunikací j. n. 80,0 230, Dětské dopravní hřiště 80, ostatní osobní výdaje 20, sociální pojištění 6, zdravotní pojištění 2, drobný hmotný majetek 12, nákup materiálu 3, benzín 2, nákup služeb 30, opravy a údržba 5, Dopravní značky 220, nákup mateiálu 50, studie 50, nákup služeb 120, Společenství vlastníků bytů - příspěvek na materiál 10, nein.transfery společ.vlastníků bytů 10, Veřejná silniční doprava 270, ČSAD 270, dotace na dopravu 270, Ostatní záležitosti v dopravě 25, Connex Morava - Beskydský skibus - cyklobus 25, neinvestiční dotace právnickým osobám 25,0 4/23

5 Výdaje vodní hospodářství r Odbor ŽPMaI 23 - Vodní hospodářství 1 455, Pitná voda 80, Fontány 80, voda 20, elektrická energie 25, opravy 35, Odvádění a čištění odpadních vod 875, Kanalizace Frýdlant n.o. 875, ostatní neinv.transfery DSO 875, Úpravy drobných vodních toků 500, vodní toky 500, čištění 500,0 5/23

6 31 - Školy Výdaje školy r.2011 r Odbor 4 - Odbor ŠKaSV ŽPMaI 8 955, , Mateřské školy 1 890,0 760, MŠ ul. Janáčkova 1 890,0 130, neinvestiční příspěvky PO 1 890, nákup služeb 10, opravy 120, MŠ Smetanova 530, nákup služeb 10, opravy 520, MŠ Nová Ves 100, nákup služeb 10, opravy 90, Základní školy 7 065, , ZŠ ul. Komenského 2 500,0 230, neinvestiční příspěvky PO 2 470, voda 30, nákup služeb 10, opravy 220, ZŠ T. G. Masaryka 4 485,0 780, neinvestiční příspěvek PO 4 035, nákup služeb 450,0 10, opravy 770, ZŠ Nová Ves 220, nákup služeb 10, opravy 210, Hřiště ZŠ ul. Komenského 80, nákup služeb 80, Gymnázia 750, Gymnázium Frýdlant n.o. - přístavba tělocvičny 750, investiční transfer krajům 750,0 6/23

7 kultura r.2011 r.2011 r Odbor VVaOŽÚ 3 - Odbor ŠKaSV 4 - Odbor ŽPMaI 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky 105, , , Činnosti knihovnické 1 582, knihovna 1 582, neinv. příspěvky příspěv. organiz , Činnosti muzei 253, Galérie v KD 253, platy zaměstnanců 65, ostatní osobní výdaje 65, zákonné soc. pojištění 25, zákonné zdrav. pojištění 10, drobný hmotný majetek 30, nákup materiálu 10, nákup služeb 40, pohoštění 7, náhrady mezd v době nemoci 1, Záležitosti kultury, j.n ,5 430, Propagace 1 106, ostatní osobní výdaje 15, zákonné soc. pojištění 5, zákonné zdrav. pojištění 2, nákup materiálu 100, pohonné hmoty 10, nákup služeb 914, pohoštění 60, Osvětová beseda - Lubno 74,0 30, ostatní osobní výdaje 5, zákonné soc. pojištění 1, nákup materiálu 1, elektrická energie 2, palivo 60, nákup služeb 5,0 10, opravy 20, Kulturní dům 1 036,0 400, platy zaměstnanců 70, ostatní osobní výdaje 95, sociální pojištění 36, zdravotní pojištění 11, prádlo, oděv 2, drobný hmotný majetek 26, nákup materiálu 24, voda 100, teplo 459, elektrická energie 105, služby telekomunikací 12, služby 75,0 25, opravy 20,0 375, náhrady mezd v době nemoci 1,0 7/23

8 kultura r.2011 r.2011 r Odbor VVaOŽÚ 3 - Odbor ŠKaSV Kronikáři 54, ostatní osobní výdaje 43, knihy, tisk 1, nákup materiálu 5, školení 1, nákup služeb 4, říjen 25, nákup materiálu 3, nákup služeb 20, poskytnuté náhrady a příspěvky 2, Svátky hudby 60, nákup materiálu 3, nákup služeb 35, pohoštění 20, poskytnuté náhrady a příspěvky 2, Ostatní činnosti v kultuře 529, ostatní osobní výdaje 14, zákonné soc.pojištění 4, zákonné zdrav.pojištění 1, nákup materiálu 10, služby telekomunikací 10, nájemné 4, nákup služeb 450, pohoštění 5, poskytnuté náhrady a příspěvky 30, Svatováclavský festival 40, nákup materiálu 1, nákup služeb 38, pohoštění 1, Trh lidových řemesel 300, ostatní osobní výdaje 3, nákup materiálu 5, nákup služeb 289, pohoštění 3, Oslavy osvobození 26, nákup materiálu 5, nákup služeb 20, poskytnuté náhrady a příspěvky 1, Beskydské informační centrum 160, neinvestiční příspěvky PO 160, Beskydské folkování 82, ostatní osobní výdaje 4, zákonné soc.pojištění 1, zákonné zdrav. pojištění 1, nákup materiálu 10, nákup služeb 56, pohoštění 8, poskytnuté náhrady a příspěvky 2,0 4 - Odbor ŽPMaI 8/23

9 kultura r.2011 r.2011 r Odbor VVaOŽÚ 3 - Odbor ŠKaSV Program přeshraniční spolupráce 620, ostatní osobní výdaje 50, pojištění 70, nákup služeb 500, mezin. symp. Frýdlantský umělecký smalt , ostatní osobní výdaje 20, nákup materiálu 90, nákup služeb 20, pohoštění 10, Kulturní památky 30, památky 30, opravy 30,0 4 - Odbor ŽPMaI Činnosti registrovaných církví 1 000, Kongregace milosrdných sester sv.k.boromejského 1 000, neinvestiční transfery církvím 1 000, Rozhlas 11,0 30, Městský rozhlas 11,0 30, nákup služeb 6, opravy 30, poskytnuté náhrady a příspěvky 5, Záležitosti kultury 105,0 86, Sbor pro občanské záležitosti 105, nákup materiálu 60, věcné dary 45, Noviny Mikroregion Frýdlantsko - Beskydy 86, knihy,učební pomůcky a tisk 86,5 9/23

10 tělovýchova a zdravotnictví r Odbor ŠKaSV 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 647, Ostatní tělovýchovná činnost 250, TJ Ferrum - provoz koupaliště 250, neinvestiční transfery obč. sdružením 250, Využití volného času dětí a mládeže 218, Hřiště ul. Bezručova 72, ostatní osobní výdaje 10, zákonné soc. pojištění 2, zákonné zdrav. pojištění 1, drobný hmotný majetek 15, nákup materiálu 3, nákup služeb 35, opravy 5, Hřiště Harcovska 56, ostatní osobní výdaje 10, zákonné soc. pojištění 3, zákonné zdrav. pojištění 1, drobný hmotný majetek 1, nákup materiálu 8, nákup služeb 30, opravy 3, Hřiště na beachvolejbal u řeky 12, ostatní osobní výdaje 5, zákonné soc. pojištění 1, zákonné zdrav. pojištění 0, nákup služeb 5, Dětské hřiště ul. Pionýrů 78, ostatní osobní výdaje 10, zákonné soc. pojištění 2, zákonné zdrav. pojištění 1, nákup materiálu 3, nákup služeb 56, opravy 5, Zájmová činnost 179, Školství,kultura,tělovýchova 96, ostatní osobní výdaje 5, zákonné soc. pojištění 1, zákonné zdrav. pojištění 0, nákup materiálu 19, služby peněžních ústavů 2, nákup služeb 14,0 10/23

11 tělovýchova a zdravotnictví r Odbor ŠKaSV 5175 pohoštění 4, dary obyvatelstvu 50, Frýdlantské sportovní hry 83, nákup materiálu 65, nákup služeb 18,0 11/23

12 Bydlení, kom.služby a územní rozvoj r.2011 r Odbor ŽPMaI 6 - Odbor RRaSÚ 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,0 240, Bydlení 4 800, Bytové hospodářství 3 034, voda 233, teplo 954, el.energie 76, teplá voda 294, nákup služeb 314, opravy Rozšíření D P S 1 160,0 360, el.energie 154, služby telekomunikací 14, nákup služeb 151, opravy 40, Bytová výstavba ul. Školní 1 405, nákup materiálu 1, úroky 310, voda 78, teplo 447, el.energie 178, teplá voda 162, služby telekomunikací 7, nákup služeb 80, opravy a údržba 140, Nebytové hospodářství 562, Nebytové prostory - č.p opravy 145, voda 8, plyn 30, služby telekomunikací 2, nákup služeb 5, opravy a udržování 100, Nebytové prostory 128, nákup materiálu 5, voda 5, teplo 18, nákup služeb 50, opravy a udržování 50, Sociální zařízení u KD Hamerník 289, platy zaměstnanců 200, zákonné soc. pojištění 37, zákonné zdrav. pojištění 18, nákup materiálu 10,0 12/23

13 Bydlení, kom.služby a územní rozvoj r.2011 r Odbor ŽPMaI 5169 nákup služeb 10, opravy 10, náhrady mezd v době nemoci 3, Veřejné osvětlení 3 700, nákup elektrické energie 2 200, elektrická energie 2 200, Údržba veřejného osvětlení 1 400, opravy a udržování 1 400, Vánoční výzdoba 100, nákup služeb 100, Pohřebnictví 570, Hřbitov 450, voda 10, nákup služeb 440, Smuteční obřadní síň 120, voda 20, opravy 100,0 6 - Odbor RRaSÚ Územní plánování 80, Územně plánovací dokumentace 80, nákup služeb 80, Komunální služby a územní rozvoj j. n. 800,0 160, drobné akce 170, nákup služeb 30, opravy a udržování 140, Převody a prodeje nemovitostí / mimo pozemky/ 40, studie, znalecké posudky 20, nákup služeb 20, pozemky 590, nájem pozemků 50, studie, znalecké posudky 30, nákup služeb 350, opravy a udržování 50, nákup kolků 10, platby daní a poplatků 100, Podklady k rozhodnutí - stavební úřad 45, studie, znalecké posudky 45, Zabezpečení nezajištěných objektů 115, poradenství, analýzy, studie 40, opravy a údržba 75,0 13/23

14 životní prostředí r Odbor ŽPMaI 37 - Ochrana životního prostředí , Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nebezpečné odpady 980,0 980, nákup služeb 980, Sběr a svoz komunálních odpadů , Separované odpady 1 078, drobný hmotný majetek 70, nákup služeb 1 008, Komunální odpady , ostatní osobní výdaje 12, nákup služeb , opravy kontejnerů 50, Ostatní odpady 10, Divoké skládky 10, nákup služeb 10, Ochrana půdy a spodní vody 10, Posudky a rozbory 10, nákup služeb 10, Ochrana druhů a stanovišť 10, Ochrana živočichů 10, nákup služeb 5, neinvestiční příspěvek 5, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1 315, Lavičky 30, drobný hmotný majetek 10, nákup služeb 20, Odpadkové koše 70, nákup materiálu 50, opravy 20, Údržba zeleně 1 065, ostatní osobní výdaje 5, nákup služeb 1 060, Ošetření dřevin 150, nákup služeb 150,0 14/23

15 41 - Dávky a podpory v soc. zabezpečení Výdaje sociální věci r Odbor ŠKaSV , Příspěvek na živobytí 400, soc. dávky ÚZ , Doplatek na bydlení 100, soc.dávky ÚZ , Mimořádná okamžitá pomoc 20, soc. dávky ÚZ , Mimořádná okamž.pomoc osob.ohr.soc. vyloučením 10, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na zvláštní pomůcky 1 000, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na úpravu a provoz bezbar.bytu 500, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na zakoupení, úpravu vozidla 500, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na provoz vozidla 1 000, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na indiv.dopravu 10, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na péči , soc.dávky ÚZ , Sociální péče 9 097, Ostatní sociální péče 352, Bezúročné půjčky obyvatelstvu 10, neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 10, Komunitní plánování 342, ostatní osobní výdaje 5, nákup materiálu 10, nákup služeb 100, opravy 220, pohoštění 7, Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou 90,0 90, voda 15, teplo 50, elektrická energie 7, nákup služeb 18, Domovy 8 645,0 15/23

16 Výdaje sociální věci r Odbor ŠKaSV Domov pro seniory Frýdlant n.o , neinv.příspěvek PO 8 605, Dům pokojného stáří 40, neinvestiční příspěvek nezisk.ogr. 40, Ostatní záležitosti sociálních věcí 10, Recepty 10, nákup služeb 10,0 16/23

17 Civilní ochrana, bezp.veř.pořádek a požární ochr. r.2011 r Odbor KT 2 - Odbor VVaOŽÚ 52 - Civilní připravenost na krizové stavy 13, Ostatní správa v oblasti krizového řízení 13,0 CO - krizové řízení 13, drobný hmotný majetek 10, nákup materiálu 2, pohoštění 1, Bezpečnost, veřejný pořádek 20,0 40, Bezpečnost a veřejný pořádek 20,0 40,0 Policie ČR 20,0 40, pohonné hmoty a maziva 28, nákup služeb 20, opravy 12, Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 448, Požární ochrana 1 448, SDH Frýdlant nad Ostravicí 891, platby za provedenou práci 20, ostatní osobní výdaje 300, zákonné soc. pojištění 78, zákonné zdrav. pojištění 27, ochranné pomůcky 106, nákup materiálu 3, voda 27, plyn 130, elektrická energie 45, pohoné hmoty 40, služby telekomunikací 28, služby peněž. ústavů 6, nákup služeb 80, opravy 1, SDH Lubno 344, platby za provedenou práci 8, nákup materiálu 3, elektrická energie 8, pevná paliva 30, pohonné hmoty a maziva 17, služby telekomunikací 8, služby peněžních ústavů 2, školení, vzdělávání 16, nákup služeb 42, leasing - dopravní prostředky 210, SDH Nová Ves 212, platby za provedenou práci 3, ochranné pomůcky 5, nákup materiálu 3, voda 3, plyn 46, elektrická energie 39, pohonné hmoty a maziva 17, služby telekomunikací 13, služby peněžních ústavů 7, nákup služeb 36, opravy 40,0 17/23

18 územní samospráva r.2011 r Odbor KT 2 Odbor VVaOŽÚ 61 - Územní samospráva , , Místní zastupitelské orgány Místní zastupitelstvo 2 027, , platy za provedenou práci 70, ostatní osobní výdaje 1 520, soc.pojištění 300, zdrav.pojištění 137, Místní správa , ,0 Činnost místní správy , , platy zaměstnanců , ostatní osobní výdaje 200, platby za provedenou práci 50, zákonné socíální pojištění 5 532,0 50, zákonné zdravotní pojištění 1 992,0 18, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 120, ochranné pomůcky 10, léčiva 3, prádlo, obuv, oděv 30, knihy, učební pomůcky, tisk 80, drobný hmotný majetek 250, nákup materiálu / kancelářské potřeby./ 1 050, voda 110, teplo 900, elektrická energie 660, pohonné hmoty 130, služby pošt 1 200, služby telekomunikací 450, služby peněž. ústavů (pojistné, bankovní služby) 370, konzultační,poradenské služby 250, školení a vzdělávaní 350, nákup služeb 900, opravy 100, cestovné 120, pohoštění 50, ostatní nákupy jinnde nezařazené 9, poskytnuté příspěvky a náhrady 100, dary 40, odvody za nepl.povinnosti zaměst.zdrav.postiž. 50, neinvestiční příspěvek neziskovým organizacím 5, nákup kolků 20, platby daní a poplatků 20, náhrady mezd v době nemoci 300, náhrady placené obyvatelstvu 10, sociální fond 708, nákup materiálu 80, služby peněž. ústavů 2, nákup služeb 78, ostatní nákupy -ošatné 100, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 448, výpočetní technika 1 470, drobný hmotný majetek 250, nákup materiálu 100, služby telekomunikací 140, nákup služeb 780, opravy 50, programové vybavení 150, Výzva č vzdělávání v egovernmentu 100, vzdělávání, školení 100, Výzva č.53 - zvýšení kvality řízení v obcích 300, nákup služeb 300, matrika 130, ostatní osobní výdaje 50, ostatní nákupy 80,0 1823

19 finance - ostatní činnost r.2011 r.2011 r.2011 r Odbor VVaOŽÚ 03 - Odbor ŠKaSV 4 - Odbor ŽPMaI 7 - Odbor finanční 63 - Finanční operace 323,0 100, Pojištění funkčně nespecifikované 323, Pojištění majetku obce 323, pojištění majetku 323, Ostatní finanční operace 100, Daň z přidané hodnoty 100, dań z přidané hodnoty 100, Ostatní činnost 218, , Ostatní činnost j.n. 218, , Vklady a dotace 218, neinvestiční dotace svazu obcí 24, vklad mikroregionu Frýdlantsko 193, Sociální nadace 45, sociální nadace 35, dary obyvatelstvu 10, Jíří Tobola 5, věcné a peněžité dary 5,0 Grantový systém 2 000, kulturní, zájmové a sportovní 2 000,0 19/23

20 Kapitálové výdaje kapitálové výdaje r.2011 r.2011 r.2011 r Odbor VVaOŽÚ 04 - Odbor ŽPMaI 06 - Odbor RRaSÚ Kapitálové výdaje celkem (třída 6) 140, ,0 450, , Doprava 2 000, Záležitosti pozemních komunikací j. n , Kompletace páteřní cyklotrasy Baška - Ostravice 100, ostatní nákup nehmotného majetku 100, Chodník podél ul. Ostravská 1 900, budovy, stavby, haly 1 900, Vodní hospodářství 6 390, Odvádění a čištění odpadních vod 6 390, II.etapa kanalizace Vyhlídka - Kamenec 5 000, budovy, stavby, haly 5 000, Odkanalizování bytových domů ul. Noremská 1 390, budovy, stavby, haly 1 390, Bydlení, komunální služby aúzemní rozvoj 400,0 450, Územní plánování 450, Územně plánovací dokumentace 450, ostatní nehmotný majetek 450, Komunální služby a územní rozvoj 400, Pozemky 400, výkup pozemků 400, Územní samospráva 140, Místní správa 140, Výpočetní technika 140, stroje, přístroje, zařízení 140,0 20/23

21 Rozpočet na rok 2011 dle. r.2011 Paragraf Příjmy Daňové příjmy (tř.1) ,0 Nedaňové příjmy (tř.2) ,8 splátka půjčky DSO Čistá Odra 6 000, Lesní hospodářství 100, Ostatní záležitosti v dopravě 500, Základní školy 286, Záležitosti kultury 262, Záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 12, Bydlení 5 093, Nebytové hospodářství 489, Pohřebnictví 280, Komunální služby a územní rozvoj 97, Využívání komunálních odpadů 500, Místní správa 100, Ostatní činnosti ,0 Kapitálové příjmy (tř.3) 7 004, Bytové hospodářství 5 083, Komunální služby a územní rozvoj 1 921,2 Přijaté transféry (tř.4) ,0 Celkem zdroje / příjmy/ ,0 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) , Veterinární péče 212, Lesní hospodářství 100, Ostatní záležitosti lesního hospodář. 15, Silnice 9 200, Záležitosti pozemních komunikací 310, Veřejná silniční doprava 270, Ostatní záležitosti v dopravě 25, Pitná voda 80, Odvádění a čištění odpadních vod 875, Úprava drobných vodních toků 500, Mateřské školy 2 650, Základní školy 8 295, Gymnázia 750, Knihovna 1 582, Činnosti muzeí 253, Záležitosti kultury 4 682, Kulturní památky 30, Činnosti registrovaných církví 1 000, Městský rozhlas 41, Záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 191,5 21/23

22 Rozpočet na rok 2011 dle Ostatní tělovýchovná činnost 250, Využití volného času dětí a mládeže 218, Zájmová činnost 179, Bydlení 4 800, Nebytové hospodářství 562, Veřejné osvětlení 3 700, Pohřebnictví 570, Územní plánování 80, Komunální služby a územní rozvoj 960, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 980, Nakládání s komunálním odpadem , Divoké skládky 10, Ochrana půdy a spodní vody 10, Ochrana druhů a stanovišť 10, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1 315, Příspěvek na živobytí 400, Doplatek na bydlení 100, Mimořádná okamžitá pomos 20, Mimoř.ok.pomoc osob.soc.vyloučením 10, Příspěvek na zvláštní pomůcky 1 000, Příspěvek na úpravu a provoz bezb.bytu 500, Příspěvek na zakoupení vozidla 500, Příspěvek na provoz vozidla 1 000, Příspěvek na idiv.dopravu 10, Příspěvek na péči , Ostatní sociální péče 352, Pečovatelská služba 90, Domovy 8 645, Ostatní záležitosti sociálních věcí 10, Ostatní správa v oblasti kriz. řízení 13, Bezpečnost a veřejný pořádek 60, Požární ochrana 1 448, Místní zastupitelské orgány 2 027, Místní správa , Pojištění funkčně nespecifikované 323, Ostatní finanční operace 100, Ostatní činnosti 2 268,0 Kapitálové výdaje (tř.6) 9 380, Záležitosti pozemních komunikací 2 000, Odvádění a čištění odpadních vod 6 390, Územní plánování 450, Komunální služby a územní rozvoj 400, Místní správa 140,0 Celkem výdaje ( tř. 5+6 ) ,0 Financování , změna stavu prostředků na bankovních účtech , splátky úvěru -773,0 22/23

23 Celkem příjmy, financování Celkem výdaje 01 Odbor kancelář tajemnice 02 Odbor vnitřní správya obecní živnostensk ý úřad 03 Odbor školství, kultury a sociálních věcí 04 Odbor životního prostředí, majetku a investic 06 Odbor regionál. rozvoje a stavební úřad 07 Odbor finanční třída 1 - Daňové příjmy ,0 třída 2 - Nedaňové příjmy ,8 splátka půjčky DSO Čistá Odra 6 000, Zvířata a lesní hospodářství 100, Doprava 500, Školy 286, Kultura, církev a sdělovací prostředky 274, Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 5 959, Ochrana životního prostředí 500, Územní samospráva 100, Ostatní činnost ,0 třída 3 - Kapitálové příjmy 7 004, Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 7 004,2 třída 4 - Přijaté transfery ,0 Celkem příjmy ( tř.1-4) ,0 třída 5 - Běžné výdaje , , , , ,0 240,0 100, Zvířata a lesní hospodářství 327,0 327, Doprava 9 805,0 105, , Vodní hospodářství 1 455, , Školy , , , Kultura, církev a sdělovací prostředky 7 780,0 105, , , Tělovýchova a zájmová činnost 647,0 647, Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj , ,0 240, Ochrana životního prostředí , , Dávky a podpory v soc.zabezpečení , , Sociální péče 9 097, , Civilní připravenost na krizové stavy 13,0 13, Bezp., veř. pořádek 60,0 20,0 40, Požární ochrana 1 448, , Územní samospráva , , , Finanční operace 423,0 323,0 100, Ostatní činnost 2 268,0 218, ,0 třída 6 - Kapitálové výdaje 9 380,0 140, ,0 450, Doprava 2 000, , Vodní hospodářství 6 390, , Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 850,0 400,0 450, Územní samospráva 140,0 140,0 Celkem výdaje (tř.5+6) , , , , ,0 690,0 100,0 třída 8 - Financování ,0 23/23

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015.

Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015. Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015. OdPa Pol. Popis Rozpočet R o z p o č t o v é p ř í j m y 18 224 270 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 2 350 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NA ROK Příjmy a výdaje rozpočet Rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY 110 673,9 105 660,0 114 343,2 109 410,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 27 498,6 22 504,0 25 405,2 22 064,6

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2013

Rozpočet města Nová Role na rok 2013 Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2013 v členění OdPa, Pol. 2. Návrh (v Kč) ZBÚ 231.0100 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text 0000 1111 0000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

kap. 09 - lesy 1037 celospolečenská funkce lesů 2111 příjmy z poskytování služeb 55 720 zisk ze Sdružení lesů Benešovska celkem kap.

kap. 09 - lesy 1037 celospolečenská funkce lesů 2111 příjmy z poskytování služeb 55 720 zisk ze Sdružení lesů Benešovska celkem kap. Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 479 676 opravy vodovodních vedení 6121 budovy, haly, stavby 555 000 filtr VDJ

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více