příjmy název položky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příjmy název položky"

Transkript

1 Rozpočet na rok 2011 Příjmy ( třída 1-4 ) příjmy Celkem daňové příjmy ( třída 1 ) , daně z příjmu fyz. osob ze záv.činn.celost.výn , daň z příjmů fyz.osob ze samost.výdělečné činnosti celost.výnos 2 000, daň z příjmu fyz.os.zvl.sazb.celos.výnos 1 000, daň z příjmu právnických osob celost.výnos , daň z přidané hodnoty celost.výnos , poplatky za znečišťování ovzduší 2, odvody za odnětí zemědělské půdy 5, poplatky za odnětí lesní půdy 15, poplatek za komunální odpad 4 900, poplatek ze psů 140, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 60, poplatek za užívání veřejného prostranství 20, poplatek ze vstupného 15, poplatek z ubytovacích kapacit 60, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 000, příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění 200, správní poplatky 4 000, daně z nemovitosti ,0 Celkem nedaňové příjmy ( třída 2 ) ,8 Splátky půjček 6 000, Ostatní splátky půjčených prostředků - DSO Svazek obcí Čistá Odra 6 000, Zemědělství a lesní hospodářství 100, Lesní hospodářství 100, Les 100, příjmy z poskytování služeb 100, Doprava 500, Ostatní záležitosti v dopravě 500, přijaté sankční platby 500, školy 286, Základní školy 286, T. G. Masaryka 286, stravné - cizí strávníci 286, Kultura, církev a sdělovací prostředky 274, Ostatní záležitosti kultury 262, Kulturní dům 62, příjmy z poskytování služeb 2, nájem kulturního domu 60, Ostatní činnosti v kultuře 200, příjmy z poskytování služeb 200, Záležitosti kultury 12, Kniha o F. Dušovi 2, příjmy z poskytování služeb 2, Dějiny Frýdlantu, Lubna a Nové Vsi - kniha 10, příjmy z poskytování služeb 10, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5 959, Bytové hospodářství 5 093, Bytové hospodářství 3 288, příjmy z poskytování služeb 1 924, nájem bytů 1 364, Nová budova DPS 700, nájem bytů 700, Bytová výstavba ul. Školní 1 104, příjmy z poskytování služeb 1 104, Nebytové hospodářství 489,3 Nebytové prostory 489, nájmy nebyt. prostor 489, Pohřebnictví 280, Pohřební služby 280, příjmy za služby 280, Komunální služby a územní rozvoj 97,5 Pozemky 97, nájem pozemků 97,5 r2011 1/23

2 Rozpočet na rok 2011 příjmy 37 - ochrana životního prostředí 500, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 500,0 Platby od EKO-KOMU 500, přijaté nekapitálové příspěvky 500, Územní samospráva 100, Činnost místní správy 100,0 nedaňové příjmy 100, úroky 100, Ostatní činnosti , Ostatní činnosti jinde nezařazené , ostatní přijaté transfery - Sociální dávky 1-2/ , ostatní přijaté transfery od obcí - Domov pro seniory 400tis.Kč, ZŠ 900 tis.kč 1 300,0 Celkem kapitálové příjmy ( třída 3 ) 7 004, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 7 004, Bytové hospodářství 5 083, Bytová výstavba ul. Školní 1 083, příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 1 083,0 Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich části 4 000, příjmy z prodeje 4 000, Komunální služby a územní rozvoj 1 921,2 Pozemky 1 921, příjmy z prodeje pozemků 1 921,2 Celkem přijaté transfery ( třída 4 ) ,0 Transfery , neinvest. dotace v rámci souhrného dotačního vztahu ,0 Příjmy celkem ( třída 1-4 ) ,0 r2011 Financování ( třída 8) ,0 Financování výdaje ,0 Financování , rezerva finančních prostředků , splátky - hypoteční úvěr -773,0 2/23

3 zemědělství r Odbor ŽPMaI Celkem běžné výdaje 2011 Neinvestiční výdaje ( třída 5) , zvířata a lesní hospodářství 327, Zvláštní veterinární péče 212, Deratizace 17, nákup služeb 17, Náklady na odchyt psů 195, nákup materiálu 5, nákup služeb 190, Lesní hospodářství 100, Les 100, nákup služeb - běžná údržba 100, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 15, Myslivost 15, nákup služeb 15,0 3/23

4 doprava r r Odbor ŠKaSV 4 - Odbor ŽPMaI 22 - Doprava 105, , Silnice 9 200, Autobusové zastávky 100, opravy 100, Opravy a údržba místních komunikací 2 000, ostatní opravy 2 000, Čištění místních komunikací 2 000, služby 2 000, Zimní údržba místních komunikací 5 000, zimní údržba komunikací, park 5 000, Údržba podchodu 100, opravy 100, Záležitosti pozemních komunikací j. n. 80,0 230, Dětské dopravní hřiště 80, ostatní osobní výdaje 20, sociální pojištění 6, zdravotní pojištění 2, drobný hmotný majetek 12, nákup materiálu 3, benzín 2, nákup služeb 30, opravy a údržba 5, Dopravní značky 220, nákup mateiálu 50, studie 50, nákup služeb 120, Společenství vlastníků bytů - příspěvek na materiál 10, nein.transfery společ.vlastníků bytů 10, Veřejná silniční doprava 270, ČSAD 270, dotace na dopravu 270, Ostatní záležitosti v dopravě 25, Connex Morava - Beskydský skibus - cyklobus 25, neinvestiční dotace právnickým osobám 25,0 4/23

5 Výdaje vodní hospodářství r Odbor ŽPMaI 23 - Vodní hospodářství 1 455, Pitná voda 80, Fontány 80, voda 20, elektrická energie 25, opravy 35, Odvádění a čištění odpadních vod 875, Kanalizace Frýdlant n.o. 875, ostatní neinv.transfery DSO 875, Úpravy drobných vodních toků 500, vodní toky 500, čištění 500,0 5/23

6 31 - Školy Výdaje školy r.2011 r Odbor 4 - Odbor ŠKaSV ŽPMaI 8 955, , Mateřské školy 1 890,0 760, MŠ ul. Janáčkova 1 890,0 130, neinvestiční příspěvky PO 1 890, nákup služeb 10, opravy 120, MŠ Smetanova 530, nákup služeb 10, opravy 520, MŠ Nová Ves 100, nákup služeb 10, opravy 90, Základní školy 7 065, , ZŠ ul. Komenského 2 500,0 230, neinvestiční příspěvky PO 2 470, voda 30, nákup služeb 10, opravy 220, ZŠ T. G. Masaryka 4 485,0 780, neinvestiční příspěvek PO 4 035, nákup služeb 450,0 10, opravy 770, ZŠ Nová Ves 220, nákup služeb 10, opravy 210, Hřiště ZŠ ul. Komenského 80, nákup služeb 80, Gymnázia 750, Gymnázium Frýdlant n.o. - přístavba tělocvičny 750, investiční transfer krajům 750,0 6/23

7 kultura r.2011 r.2011 r Odbor VVaOŽÚ 3 - Odbor ŠKaSV 4 - Odbor ŽPMaI 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky 105, , , Činnosti knihovnické 1 582, knihovna 1 582, neinv. příspěvky příspěv. organiz , Činnosti muzei 253, Galérie v KD 253, platy zaměstnanců 65, ostatní osobní výdaje 65, zákonné soc. pojištění 25, zákonné zdrav. pojištění 10, drobný hmotný majetek 30, nákup materiálu 10, nákup služeb 40, pohoštění 7, náhrady mezd v době nemoci 1, Záležitosti kultury, j.n ,5 430, Propagace 1 106, ostatní osobní výdaje 15, zákonné soc. pojištění 5, zákonné zdrav. pojištění 2, nákup materiálu 100, pohonné hmoty 10, nákup služeb 914, pohoštění 60, Osvětová beseda - Lubno 74,0 30, ostatní osobní výdaje 5, zákonné soc. pojištění 1, nákup materiálu 1, elektrická energie 2, palivo 60, nákup služeb 5,0 10, opravy 20, Kulturní dům 1 036,0 400, platy zaměstnanců 70, ostatní osobní výdaje 95, sociální pojištění 36, zdravotní pojištění 11, prádlo, oděv 2, drobný hmotný majetek 26, nákup materiálu 24, voda 100, teplo 459, elektrická energie 105, služby telekomunikací 12, služby 75,0 25, opravy 20,0 375, náhrady mezd v době nemoci 1,0 7/23

8 kultura r.2011 r.2011 r Odbor VVaOŽÚ 3 - Odbor ŠKaSV Kronikáři 54, ostatní osobní výdaje 43, knihy, tisk 1, nákup materiálu 5, školení 1, nákup služeb 4, říjen 25, nákup materiálu 3, nákup služeb 20, poskytnuté náhrady a příspěvky 2, Svátky hudby 60, nákup materiálu 3, nákup služeb 35, pohoštění 20, poskytnuté náhrady a příspěvky 2, Ostatní činnosti v kultuře 529, ostatní osobní výdaje 14, zákonné soc.pojištění 4, zákonné zdrav.pojištění 1, nákup materiálu 10, služby telekomunikací 10, nájemné 4, nákup služeb 450, pohoštění 5, poskytnuté náhrady a příspěvky 30, Svatováclavský festival 40, nákup materiálu 1, nákup služeb 38, pohoštění 1, Trh lidových řemesel 300, ostatní osobní výdaje 3, nákup materiálu 5, nákup služeb 289, pohoštění 3, Oslavy osvobození 26, nákup materiálu 5, nákup služeb 20, poskytnuté náhrady a příspěvky 1, Beskydské informační centrum 160, neinvestiční příspěvky PO 160, Beskydské folkování 82, ostatní osobní výdaje 4, zákonné soc.pojištění 1, zákonné zdrav. pojištění 1, nákup materiálu 10, nákup služeb 56, pohoštění 8, poskytnuté náhrady a příspěvky 2,0 4 - Odbor ŽPMaI 8/23

9 kultura r.2011 r.2011 r Odbor VVaOŽÚ 3 - Odbor ŠKaSV Program přeshraniční spolupráce 620, ostatní osobní výdaje 50, pojištění 70, nákup služeb 500, mezin. symp. Frýdlantský umělecký smalt , ostatní osobní výdaje 20, nákup materiálu 90, nákup služeb 20, pohoštění 10, Kulturní památky 30, památky 30, opravy 30,0 4 - Odbor ŽPMaI Činnosti registrovaných církví 1 000, Kongregace milosrdných sester sv.k.boromejského 1 000, neinvestiční transfery církvím 1 000, Rozhlas 11,0 30, Městský rozhlas 11,0 30, nákup služeb 6, opravy 30, poskytnuté náhrady a příspěvky 5, Záležitosti kultury 105,0 86, Sbor pro občanské záležitosti 105, nákup materiálu 60, věcné dary 45, Noviny Mikroregion Frýdlantsko - Beskydy 86, knihy,učební pomůcky a tisk 86,5 9/23

10 tělovýchova a zdravotnictví r Odbor ŠKaSV 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 647, Ostatní tělovýchovná činnost 250, TJ Ferrum - provoz koupaliště 250, neinvestiční transfery obč. sdružením 250, Využití volného času dětí a mládeže 218, Hřiště ul. Bezručova 72, ostatní osobní výdaje 10, zákonné soc. pojištění 2, zákonné zdrav. pojištění 1, drobný hmotný majetek 15, nákup materiálu 3, nákup služeb 35, opravy 5, Hřiště Harcovska 56, ostatní osobní výdaje 10, zákonné soc. pojištění 3, zákonné zdrav. pojištění 1, drobný hmotný majetek 1, nákup materiálu 8, nákup služeb 30, opravy 3, Hřiště na beachvolejbal u řeky 12, ostatní osobní výdaje 5, zákonné soc. pojištění 1, zákonné zdrav. pojištění 0, nákup služeb 5, Dětské hřiště ul. Pionýrů 78, ostatní osobní výdaje 10, zákonné soc. pojištění 2, zákonné zdrav. pojištění 1, nákup materiálu 3, nákup služeb 56, opravy 5, Zájmová činnost 179, Školství,kultura,tělovýchova 96, ostatní osobní výdaje 5, zákonné soc. pojištění 1, zákonné zdrav. pojištění 0, nákup materiálu 19, služby peněžních ústavů 2, nákup služeb 14,0 10/23

11 tělovýchova a zdravotnictví r Odbor ŠKaSV 5175 pohoštění 4, dary obyvatelstvu 50, Frýdlantské sportovní hry 83, nákup materiálu 65, nákup služeb 18,0 11/23

12 Bydlení, kom.služby a územní rozvoj r.2011 r Odbor ŽPMaI 6 - Odbor RRaSÚ 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,0 240, Bydlení 4 800, Bytové hospodářství 3 034, voda 233, teplo 954, el.energie 76, teplá voda 294, nákup služeb 314, opravy Rozšíření D P S 1 160,0 360, el.energie 154, služby telekomunikací 14, nákup služeb 151, opravy 40, Bytová výstavba ul. Školní 1 405, nákup materiálu 1, úroky 310, voda 78, teplo 447, el.energie 178, teplá voda 162, služby telekomunikací 7, nákup služeb 80, opravy a údržba 140, Nebytové hospodářství 562, Nebytové prostory - č.p opravy 145, voda 8, plyn 30, služby telekomunikací 2, nákup služeb 5, opravy a udržování 100, Nebytové prostory 128, nákup materiálu 5, voda 5, teplo 18, nákup služeb 50, opravy a udržování 50, Sociální zařízení u KD Hamerník 289, platy zaměstnanců 200, zákonné soc. pojištění 37, zákonné zdrav. pojištění 18, nákup materiálu 10,0 12/23

13 Bydlení, kom.služby a územní rozvoj r.2011 r Odbor ŽPMaI 5169 nákup služeb 10, opravy 10, náhrady mezd v době nemoci 3, Veřejné osvětlení 3 700, nákup elektrické energie 2 200, elektrická energie 2 200, Údržba veřejného osvětlení 1 400, opravy a udržování 1 400, Vánoční výzdoba 100, nákup služeb 100, Pohřebnictví 570, Hřbitov 450, voda 10, nákup služeb 440, Smuteční obřadní síň 120, voda 20, opravy 100,0 6 - Odbor RRaSÚ Územní plánování 80, Územně plánovací dokumentace 80, nákup služeb 80, Komunální služby a územní rozvoj j. n. 800,0 160, drobné akce 170, nákup služeb 30, opravy a udržování 140, Převody a prodeje nemovitostí / mimo pozemky/ 40, studie, znalecké posudky 20, nákup služeb 20, pozemky 590, nájem pozemků 50, studie, znalecké posudky 30, nákup služeb 350, opravy a udržování 50, nákup kolků 10, platby daní a poplatků 100, Podklady k rozhodnutí - stavební úřad 45, studie, znalecké posudky 45, Zabezpečení nezajištěných objektů 115, poradenství, analýzy, studie 40, opravy a údržba 75,0 13/23

14 životní prostředí r Odbor ŽPMaI 37 - Ochrana životního prostředí , Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nebezpečné odpady 980,0 980, nákup služeb 980, Sběr a svoz komunálních odpadů , Separované odpady 1 078, drobný hmotný majetek 70, nákup služeb 1 008, Komunální odpady , ostatní osobní výdaje 12, nákup služeb , opravy kontejnerů 50, Ostatní odpady 10, Divoké skládky 10, nákup služeb 10, Ochrana půdy a spodní vody 10, Posudky a rozbory 10, nákup služeb 10, Ochrana druhů a stanovišť 10, Ochrana živočichů 10, nákup služeb 5, neinvestiční příspěvek 5, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1 315, Lavičky 30, drobný hmotný majetek 10, nákup služeb 20, Odpadkové koše 70, nákup materiálu 50, opravy 20, Údržba zeleně 1 065, ostatní osobní výdaje 5, nákup služeb 1 060, Ošetření dřevin 150, nákup služeb 150,0 14/23

15 41 - Dávky a podpory v soc. zabezpečení Výdaje sociální věci r Odbor ŠKaSV , Příspěvek na živobytí 400, soc. dávky ÚZ , Doplatek na bydlení 100, soc.dávky ÚZ , Mimořádná okamžitá pomoc 20, soc. dávky ÚZ , Mimořádná okamž.pomoc osob.ohr.soc. vyloučením 10, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na zvláštní pomůcky 1 000, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na úpravu a provoz bezbar.bytu 500, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na zakoupení, úpravu vozidla 500, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na provoz vozidla 1 000, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na indiv.dopravu 10, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na péči , soc.dávky ÚZ , Sociální péče 9 097, Ostatní sociální péče 352, Bezúročné půjčky obyvatelstvu 10, neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 10, Komunitní plánování 342, ostatní osobní výdaje 5, nákup materiálu 10, nákup služeb 100, opravy 220, pohoštění 7, Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou 90,0 90, voda 15, teplo 50, elektrická energie 7, nákup služeb 18, Domovy 8 645,0 15/23

16 Výdaje sociální věci r Odbor ŠKaSV Domov pro seniory Frýdlant n.o , neinv.příspěvek PO 8 605, Dům pokojného stáří 40, neinvestiční příspěvek nezisk.ogr. 40, Ostatní záležitosti sociálních věcí 10, Recepty 10, nákup služeb 10,0 16/23

17 Civilní ochrana, bezp.veř.pořádek a požární ochr. r.2011 r Odbor KT 2 - Odbor VVaOŽÚ 52 - Civilní připravenost na krizové stavy 13, Ostatní správa v oblasti krizového řízení 13,0 CO - krizové řízení 13, drobný hmotný majetek 10, nákup materiálu 2, pohoštění 1, Bezpečnost, veřejný pořádek 20,0 40, Bezpečnost a veřejný pořádek 20,0 40,0 Policie ČR 20,0 40, pohonné hmoty a maziva 28, nákup služeb 20, opravy 12, Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 448, Požární ochrana 1 448, SDH Frýdlant nad Ostravicí 891, platby za provedenou práci 20, ostatní osobní výdaje 300, zákonné soc. pojištění 78, zákonné zdrav. pojištění 27, ochranné pomůcky 106, nákup materiálu 3, voda 27, plyn 130, elektrická energie 45, pohoné hmoty 40, služby telekomunikací 28, služby peněž. ústavů 6, nákup služeb 80, opravy 1, SDH Lubno 344, platby za provedenou práci 8, nákup materiálu 3, elektrická energie 8, pevná paliva 30, pohonné hmoty a maziva 17, služby telekomunikací 8, služby peněžních ústavů 2, školení, vzdělávání 16, nákup služeb 42, leasing - dopravní prostředky 210, SDH Nová Ves 212, platby za provedenou práci 3, ochranné pomůcky 5, nákup materiálu 3, voda 3, plyn 46, elektrická energie 39, pohonné hmoty a maziva 17, služby telekomunikací 13, služby peněžních ústavů 7, nákup služeb 36, opravy 40,0 17/23

18 územní samospráva r.2011 r Odbor KT 2 Odbor VVaOŽÚ 61 - Územní samospráva , , Místní zastupitelské orgány Místní zastupitelstvo 2 027, , platy za provedenou práci 70, ostatní osobní výdaje 1 520, soc.pojištění 300, zdrav.pojištění 137, Místní správa , ,0 Činnost místní správy , , platy zaměstnanců , ostatní osobní výdaje 200, platby za provedenou práci 50, zákonné socíální pojištění 5 532,0 50, zákonné zdravotní pojištění 1 992,0 18, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 120, ochranné pomůcky 10, léčiva 3, prádlo, obuv, oděv 30, knihy, učební pomůcky, tisk 80, drobný hmotný majetek 250, nákup materiálu / kancelářské potřeby./ 1 050, voda 110, teplo 900, elektrická energie 660, pohonné hmoty 130, služby pošt 1 200, služby telekomunikací 450, služby peněž. ústavů (pojistné, bankovní služby) 370, konzultační,poradenské služby 250, školení a vzdělávaní 350, nákup služeb 900, opravy 100, cestovné 120, pohoštění 50, ostatní nákupy jinnde nezařazené 9, poskytnuté příspěvky a náhrady 100, dary 40, odvody za nepl.povinnosti zaměst.zdrav.postiž. 50, neinvestiční příspěvek neziskovým organizacím 5, nákup kolků 20, platby daní a poplatků 20, náhrady mezd v době nemoci 300, náhrady placené obyvatelstvu 10, sociální fond 708, nákup materiálu 80, služby peněž. ústavů 2, nákup služeb 78, ostatní nákupy -ošatné 100, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 448, výpočetní technika 1 470, drobný hmotný majetek 250, nákup materiálu 100, služby telekomunikací 140, nákup služeb 780, opravy 50, programové vybavení 150, Výzva č vzdělávání v egovernmentu 100, vzdělávání, školení 100, Výzva č.53 - zvýšení kvality řízení v obcích 300, nákup služeb 300, matrika 130, ostatní osobní výdaje 50, ostatní nákupy 80,0 1823

19 finance - ostatní činnost r.2011 r.2011 r.2011 r Odbor VVaOŽÚ 03 - Odbor ŠKaSV 4 - Odbor ŽPMaI 7 - Odbor finanční 63 - Finanční operace 323,0 100, Pojištění funkčně nespecifikované 323, Pojištění majetku obce 323, pojištění majetku 323, Ostatní finanční operace 100, Daň z přidané hodnoty 100, dań z přidané hodnoty 100, Ostatní činnost 218, , Ostatní činnost j.n. 218, , Vklady a dotace 218, neinvestiční dotace svazu obcí 24, vklad mikroregionu Frýdlantsko 193, Sociální nadace 45, sociální nadace 35, dary obyvatelstvu 10, Jíří Tobola 5, věcné a peněžité dary 5,0 Grantový systém 2 000, kulturní, zájmové a sportovní 2 000,0 19/23

20 Kapitálové výdaje kapitálové výdaje r.2011 r.2011 r.2011 r Odbor VVaOŽÚ 04 - Odbor ŽPMaI 06 - Odbor RRaSÚ Kapitálové výdaje celkem (třída 6) 140, ,0 450, , Doprava 2 000, Záležitosti pozemních komunikací j. n , Kompletace páteřní cyklotrasy Baška - Ostravice 100, ostatní nákup nehmotného majetku 100, Chodník podél ul. Ostravská 1 900, budovy, stavby, haly 1 900, Vodní hospodářství 6 390, Odvádění a čištění odpadních vod 6 390, II.etapa kanalizace Vyhlídka - Kamenec 5 000, budovy, stavby, haly 5 000, Odkanalizování bytových domů ul. Noremská 1 390, budovy, stavby, haly 1 390, Bydlení, komunální služby aúzemní rozvoj 400,0 450, Územní plánování 450, Územně plánovací dokumentace 450, ostatní nehmotný majetek 450, Komunální služby a územní rozvoj 400, Pozemky 400, výkup pozemků 400, Územní samospráva 140, Místní správa 140, Výpočetní technika 140, stroje, přístroje, zařízení 140,0 20/23

21 Rozpočet na rok 2011 dle. r.2011 Paragraf Příjmy Daňové příjmy (tř.1) ,0 Nedaňové příjmy (tř.2) ,8 splátka půjčky DSO Čistá Odra 6 000, Lesní hospodářství 100, Ostatní záležitosti v dopravě 500, Základní školy 286, Záležitosti kultury 262, Záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 12, Bydlení 5 093, Nebytové hospodářství 489, Pohřebnictví 280, Komunální služby a územní rozvoj 97, Využívání komunálních odpadů 500, Místní správa 100, Ostatní činnosti ,0 Kapitálové příjmy (tř.3) 7 004, Bytové hospodářství 5 083, Komunální služby a územní rozvoj 1 921,2 Přijaté transféry (tř.4) ,0 Celkem zdroje / příjmy/ ,0 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) , Veterinární péče 212, Lesní hospodářství 100, Ostatní záležitosti lesního hospodář. 15, Silnice 9 200, Záležitosti pozemních komunikací 310, Veřejná silniční doprava 270, Ostatní záležitosti v dopravě 25, Pitná voda 80, Odvádění a čištění odpadních vod 875, Úprava drobných vodních toků 500, Mateřské školy 2 650, Základní školy 8 295, Gymnázia 750, Knihovna 1 582, Činnosti muzeí 253, Záležitosti kultury 4 682, Kulturní památky 30, Činnosti registrovaných církví 1 000, Městský rozhlas 41, Záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 191,5 21/23

22 Rozpočet na rok 2011 dle Ostatní tělovýchovná činnost 250, Využití volného času dětí a mládeže 218, Zájmová činnost 179, Bydlení 4 800, Nebytové hospodářství 562, Veřejné osvětlení 3 700, Pohřebnictví 570, Územní plánování 80, Komunální služby a územní rozvoj 960, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 980, Nakládání s komunálním odpadem , Divoké skládky 10, Ochrana půdy a spodní vody 10, Ochrana druhů a stanovišť 10, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1 315, Příspěvek na živobytí 400, Doplatek na bydlení 100, Mimořádná okamžitá pomos 20, Mimoř.ok.pomoc osob.soc.vyloučením 10, Příspěvek na zvláštní pomůcky 1 000, Příspěvek na úpravu a provoz bezb.bytu 500, Příspěvek na zakoupení vozidla 500, Příspěvek na provoz vozidla 1 000, Příspěvek na idiv.dopravu 10, Příspěvek na péči , Ostatní sociální péče 352, Pečovatelská služba 90, Domovy 8 645, Ostatní záležitosti sociálních věcí 10, Ostatní správa v oblasti kriz. řízení 13, Bezpečnost a veřejný pořádek 60, Požární ochrana 1 448, Místní zastupitelské orgány 2 027, Místní správa , Pojištění funkčně nespecifikované 323, Ostatní finanční operace 100, Ostatní činnosti 2 268,0 Kapitálové výdaje (tř.6) 9 380, Záležitosti pozemních komunikací 2 000, Odvádění a čištění odpadních vod 6 390, Územní plánování 450, Komunální služby a územní rozvoj 400, Místní správa 140,0 Celkem výdaje ( tř. 5+6 ) ,0 Financování , změna stavu prostředků na bankovních účtech , splátky úvěru -773,0 22/23

23 Celkem příjmy, financování Celkem výdaje 01 Odbor kancelář tajemnice 02 Odbor vnitřní správya obecní živnostensk ý úřad 03 Odbor školství, kultury a sociálních věcí 04 Odbor životního prostředí, majetku a investic 06 Odbor regionál. rozvoje a stavební úřad 07 Odbor finanční třída 1 - Daňové příjmy ,0 třída 2 - Nedaňové příjmy ,8 splátka půjčky DSO Čistá Odra 6 000, Zvířata a lesní hospodářství 100, Doprava 500, Školy 286, Kultura, církev a sdělovací prostředky 274, Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 5 959, Ochrana životního prostředí 500, Územní samospráva 100, Ostatní činnost ,0 třída 3 - Kapitálové příjmy 7 004, Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 7 004,2 třída 4 - Přijaté transfery ,0 Celkem příjmy ( tř.1-4) ,0 třída 5 - Běžné výdaje , , , , ,0 240,0 100, Zvířata a lesní hospodářství 327,0 327, Doprava 9 805,0 105, , Vodní hospodářství 1 455, , Školy , , , Kultura, církev a sdělovací prostředky 7 780,0 105, , , Tělovýchova a zájmová činnost 647,0 647, Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj , ,0 240, Ochrana životního prostředí , , Dávky a podpory v soc.zabezpečení , , Sociální péče 9 097, , Civilní připravenost na krizové stavy 13,0 13, Bezp., veř. pořádek 60,0 20,0 40, Požární ochrana 1 448, , Územní samospráva , , , Finanční operace 423,0 323,0 100, Ostatní činnost 2 268,0 218, ,0 třída 6 - Kapitálové výdaje 9 380,0 140, ,0 450, Doprava 2 000, , Vodní hospodářství 6 390, , Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 850,0 400,0 450, Územní samospráva 140,0 140,0 Celkem výdaje (tř.5+6) , , , , ,0 690,0 100,0 třída 8 - Financování ,0 23/23

příjmy název položky

příjmy název položky Návrh rozpočtu města Frýdlantu nad Ostravicí na rok 2010 v tis. Kč Příjmy ( třída 1-4 ) příjmy Celkem daňové příjmy ( třída 1 ) 73 117,0 1111 daně z příjmu fyz. osob ze záv.činn.celost.výn. 12 000,0 1112

Více

příjmy název položky

příjmy název položky Rozpočet města Frýdlantu nad Ostravicí na rok 2010 v tis. Kč Příjmy ( třída 1-4 ) příjmy Celkem daňové příjmy ( třída 1 ) 73 117,0 1111 daně z příjmu fyz. osob ze záv.činn.celost.výn. 12 000,0 1112 daň

Více

příjmy název položky

příjmy název položky Návrh rozpočtu města Frýdlantu nad Ostravicí v tis. Kč na rok 2009 Příjmy ( třída 1-4 ) příjmy Rozpočet r.2009 Celkem daňové příjmy ( třída 1 ) 100 041,0 1111 daně z příjmu fyz. osob ze záv.činn.celost.výn.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ :

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00 Rozpočet na rok 2016 Příjmy dle paragrafů, organizací a složek Pol. Popis 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2 851 130,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 292 614,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 251 073,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 126 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč Rozpočet na rok 2015 I.Příjmy 681 1111 daň z příjmů fyz. osob ze zav. činnosti 770 000,00 681 1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. činnosti 140 000,00 681 1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

0,00 Kč 0,00 Kč. POPIS KOMENTÁŘ rozpočet ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.činn. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

0,00 Kč 0,00 Kč. POPIS KOMENTÁŘ rozpočet ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.činn. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Návrh rozpočtu obce Hamry nad Sázavou na rok 2017 Příjmy 2017 0000 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1344 1351 1361 15 11 4112 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3 200 000,00

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: ,00. Org: ,00. Org: ,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: ,00. Org: ,00. Org: ,00 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 700 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2014 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM P Ř Í J M Y V Ý D A J E Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000,00 1112 Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Schválený rozpočet roku 2014 zpracováno 10.3.2014 strana: 1 / 8

Schválený rozpočet roku 2014 zpracováno 10.3.2014 strana: 1 / 8 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 18 000,00

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá ,00

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 850 000,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

Rozpočtový výhled A Třída 1 Třída 2

Rozpočtový výhled A Třída 1 Třída 2 Tok peněžní hotovosti žadatele - Cash Flow (v tis.kč) včetně projektu Rozpočtový výhled 213-217 213 214 215 216 217 A Třída 1 Třída 2 Poč.stav peněžních prostř. k 1.1. 6 6 5 34 6 22 6 57 Daňové příjmy

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Návrh rozpočtu Města Sedlice na rok 2017

Návrh rozpočtu Města Sedlice na rok 2017 Města Sedlice na rok 2017 vychází z rozpočtového výhledu, který byl schválen zastupitelstvem města Sedlice dne 17.12.2013. na rok 2017 byl navýšen z důvodu vyššího příjmu daní-rud, pěstební činnosti lesní

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000.

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000. á č š í š í ě š í Á Č ě é č ě í ů á á á ří ý ý ý Ň ŘÍ Ř Ň É É ŘÍ á Ž ěž í á Ž ř é č í á ě í č š ě Í í ř š í Ť Ů á í š Č é í á Ž ř í á í Č ý í á Ž Í ř ě Č á á č é ář í ř é ě ř í á í á á í á í Ž ú í ě č

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1122 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob za obce 920 000,00 0000 0000 1340 000000000 000 Poplatek za provoz

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1 925/ Uc19s strana: 1/13 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčnich požitků 0000 0000

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více