Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a 7 vyhl.č. 15/2005, která stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. V Blatné dne Vypracoval: Ing. Václav Kníže Odesláno na OŠMT KÚ v Českých Budějovicích SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/2007 1

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Sídlo školy: Blatná, U Sladovny 671, 38816, okr. Strakonice IČO: Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel školy: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Kontakt: tel , fax: Web: www. soublatna.cz Vedení školy: Ing. Václav Kníže ředitel školy Ing. Stanislav Janota zástupce ředitele pro praktické vyučování Ing. Jaromír Hub zástupce ředitele pro teoretické vyučování Hana Růžičková ekonomka školy PhDr. Marcela Veselá vedoucí vychovatelka Školská rada ustanovena RJK dne ke dni Složení: za pedagogy - Ing. Arnošt Kabát Ing. Václav Žíla za zákonné zástupce nezl. žáků a za zletilé žáky Eva Machovcová Lenka Miklasová za zřizovatele školy Ing. Pavel Bezpalec Ing. Pavel Viták 2. Charakteristika školy 2.1. Zřízení školy jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou První zřizovací listina vydána Ministerstvem zemědělství ČR ke dni na základě novely školského zákona a delimitace od STS Strakonice, s názvem Střední odborné učiliště zemědělské Blatná. Na základě zákona č. 157 /2000 o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů byla škola delimitována ke dni do vlastnictví Jihočeského kraje, zřizovací listina vydána dne Dodatkem ke zřizovací listině ze dne se od změnil původní název školy na současný, Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, (dále v textu SOU Blatná) Předmět činnosti SOU Blatná podle zřizovací listiny Organizace poskytuje výchovu a střední odborné vzdělání a úplné střední odborné vzdělání. Zabezpečuje stravování a ubytování žáků a stravování zaměstnanců škol a školských zařízení podle platných předpisů. Okruhy doplňkové činnosti : - vyučování řízení motorových vozidel, - servis duší a pneumatik, - hostinská činnost, - ubytování, - opravy silničních vozidel, - opravy pracovních strojů, - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/2007 2

3 2.3. Přehled budov a staveb spravovaných školou Dílny odborného výcviku parc. č. 784/9, 784/10, 784/11 Garáže parc. č. 784/13 Domov mládeže parc. č. 784/15 Pavilon učeben parc. č. 784/14 Administrativní budova a jídelna parc. č. 671 Pozemky - zastavěná plocha a plocha ostatní - 2,1 ha 2.4. Přehled oborů vzdělávání v rozhodnutí o zařazení do sítě škol Poslední rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydáno dne , MŠMT, č.j / Škola sdružuje: 1. Střední odborné učiliště - kapacita 330 žáků IZO Domov mládeže - kapacita 120 lůžek IZO Školní jídelna - kapacita neuvádí se IZO Učební (studijní) obory zařazené do sítě podle klasifikace oborů vzdělání Tříleté učební obory: H/001 ( /00) Automechanik PD vydány MŠMT ČR dne č.j /98-23 s platností od platí bez omezení H/002 ( /01) Elektrikář - zaměření slaboproud PD vydány MŠMT ČR dne č. j. 4266/96-74 s platností od platí bez omezení H/001 ( ) Autoelektrikář PD vydány MŠMT ČR dne pod č. j /99-23 s platností od platí bez omezení H/001 ( ) Instalatér PD vydány MŠMT ČR dne pod č. j /97-72 s platností od platí bez omezení H/003 ( ) Opravář zemědělských strojů PD vydány MH ČR dne pod č. j /93-74 s platností od platí bez omezení Nástavbové studium : L/524 Podnikání PD vydány MŠMT ČR , č.j / , s účinností od počínaje prvním ročníkem 2.5. Tradice školy - zavedení jednotlivých oborů: - rok opravář zemědělských strojů - rok operátor zemědělské techniky - maturitní obor, ukončen v roce rok mechanik elektronických zařízení, v roce 1994 změněn na elektrikář, slaboproud - rok mechanik opravář pro silniční motorová vozidla - rok instalatér - rok nástavbové studium pro absolventy učebních oborů "Podnikání v oboru" - rok 1998 autoelektrikář SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/2007 3

4 2.6. Učební a studijní obory vyučované k počty žáků Tříleté učební obory 4155H/003 Opravář zemědělských strojů označení třídy Počet žáků ve třídách Celkem k O, 2O, 3O 24, 22, H/001 Automechanik, 1A, 2A, 3A 30,29, H/002 Elektrikář pro 1E, 2E, 3E 11, 12, slaboproud 2657H/001 Autoelektrikář - 1,2,3 AE, 12,13, Nástavbové maturit. studium - dvouleté, denní 6441L/524 Podnikání 1P,2P 30, 24, Celkem 11* Celkem k * V teoretickém vyučování je třída autoelektrikář spojena s třídou elektrikář - slaboproud - dělí se na odborné předměty. Počet ubytovaných na domové mládeže k žáků Počet přijatých do 1. ročníků 2007/08 tříleté obory - 56 žáků, - nástavbové studium 30 žáků Počet stravovaných ve školní jídelně k žáků, z toho 62 celodenně ostatní pravidelní strávníci 2.7. Počty týdenních vyučovacích hodin ve třídách ve školním roce 2006/2007 Teoretické vyučování 284,5 hodiny Odborný výcvik + autoškola 384 hodiny 2.8. Struktura vyučovaných hodin 2006/2007 Teoretické vyučování Odborný výcvik Celkem hodin za týden Třída Týdenní Dělené Nepovinné Počet hod Počet Teoretické Odborný Počet počet hod. hodiny předměty na UVS a UVS vyučování výcvik žáků k týden O O 17, , O 18, , A A A E + 1AE 20 4, , E + 2AE E + 3AE P X X 42 X 30 2P X X 43 X 24 Celkem ,5 0 X , UVS učebně výchovná skupina v odborném výcviku. Počet žáků konající odborný výcvik na smluvních pracovištích SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/2007 4

5 3. Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikace, praxe a odborná způsobilost Počty zaměstnanců - k Vedení školy - ředitel, zástupci ředitele, ekonom 4 Učitelé teoretického vyučování - celkem 19 - z toho na plný úvazek - všeobecně vzdělávací předměty 6 - odborné předměty 5 - na částečný úvazek - všeobecně vzdělávací předměty 5 - odborné předměty 3 - učitelé odborného výcviku 14 - vychovatelé 4 Celkem pedagogičtí pracovníci 39 Provozní pracovníci - administrativa 4 - školní kuchyně 6 1) - pracovník DM noční služby 1 - uklízečky 2 Celkem 13 1) 1 pracovník evidován v DČ 3.2. Počet přepočtených pracovníků - pedagogičtí pracovníci 33,9 - provozní pracovníci 12,9 Celkem 46, Kvalifikovanost a aprobovanost pedagogických pracovníků Učitelé teoretického vyučování, ředitel, zástupci 19 - vysokoškolské vzdělání 17 - pedagogická způsobilost ( VŠ ped., VŠ + DPS ) 16 Učitelé odborného výcviku 13 - vysokoškolské + vyučen 1 - úplné střední vzdělání + vyučen 8 - úplné střední vzdělání bez vyučení 2 - vyučení v oboru 2 Z toho - DPS 6 - studující DPS 2 - přijatí ke studiu DPS ve školním roce 2007/ pedagogické minimum bez DPS Přijetí nových zaměstnanců, ukončení pracovních poměrů, organizační změny ve školním roce 2006/ ) datum ukončení pracovního poměru Mgr. Lejčarová Věra ) Mgr. Podlešáková Jana ) Ing. Augustinová Hana ) Ing. Krotká Eva ) Mgr. Šatava František ) JUDr. Řáhová Hana ) SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/2007 5

6 Mgr. Kozlovská Michaela ) Mgr. Fiňková Martina ) Havelka Emil ) RNDr. Michálek Josef ) Štěrbová Marie ) Ing. Alexander Pleskot ) Šípková Marie ) Ukončení pracovního poměru podle 52 písm. c) zákoníku práce: Mgr. Josef Kub Václav Formánek 3.5. Organizační změny V návaznosti na počty podaných přihlášek do 1. ročníků byla vyhlášena organizační změna týkající se snížení jednoho místa učitele teoretického vyučování a jednoho učitele odborného výcviku. Na základě této změny byly podány výpovědi z pracovního poměru podle 52 písm. c) zákoníku práce k včetně vyplacení odstupného Přehled zaměstnanců školy k Příjmení, jméno Pracovní zařazení Příjmení, jméno Pracovní zařazení Ing. Kníže Václav Ředitel školy Hajník Václav Učitel OV Ing. Janota Stanislav Zástupce pro PV Martínek Václav Učitel OV Ing. Hub Jaromír Zástupce pro TV Novotný Václav Učitel OV Růžičková Hana Ekonomka školy Schmid Petr Učitel OV Mgr. Lejčarová Věra Učitelka VVP Kučera Stanislav Učitel OV Mgr. Hroudová Dana Učitelka VVP Sýkora Ladislav Učitel OV Ing. Čapek Miroslav Učitel OP Šatava Václav Učitel OV Ing. Pleskot Alexander Učitel VVP Štěpánek Karel Učitel OV Mgr. Kub Josef Učitel VVP Vilíta Jaroslav Učitel OV Mgr. Podlešáková Jana Učitelka VVP Mgr. Fiňková Martina Učitelka VVP PaedDr. Pazderníková Květa Učitelka VVP,VP Ing. Žíla Václav Učitel OV Mgr. Řáhová Hana Učitelka OP PhDr. Veselá Marcela Ved. vychovatel Ing. Vařenka Ladislav Učitel OP Bulková Marie Vychovatelka Ing. Bílek Václav Učitel OP Váchová Jaroslava Vychovatelka Mgr. Šatava František Učitel OP Peroutková Milena Vychovatelka Ing. Kabát Arnošt Učitel OP Josef Kubík Pracovník DM Beznoska Jaroslav Učitel OP Taitlová Lenka Vedoucí ŠJ Ing. Krotká Eva Učitelka OP Krejčová Hana Kuchařka ŠJ Trefný Josef Učitel VVP Veitová Stanislava Kuchařka ŠJ Ing. Augustinová Hana Učitelka OP Židová Ivana Kuchařka ŠJ Braun Petr Učitel OV Brožová Ludmila Kuchařka ŠJ ( DČ ) Ďurián Jiří Učitel OV Sedláčková Jana Kuchařka ŠJ Hlína Jíří Učitel OV Bambasová Jitka Účetní stravování Formánek Václav Učitel OV Huřťáková Marie Účetní mzdová Bc. Brejchová Radka Učitelka VVP Vohryzková Hana Účetní Mgr. Kozlovská Michaela Učitelka VVP Pancová Jaroslava Uklízečka Braunová Zdeňka Uklízečka OP odborné předměty; VVP všeobecně vzdělávací předměty; PV praktické vyučování, OV odborný výcvik; ŠJ školní jídelna, DČ doplňková činnost, VP výchovný poradce SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/2007 6

7 4. Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2006/2007 Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2007/08 proběhlo na základě 59 a 60 zákona č. 561/2004 ( školský zákon ) a vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Ředitel SOU Blatná stanovil kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do 1. ročníku příslušných oborů otevíraných na škole od a zveřejnil maximální počty přijímaných Tříleté učební obory Počty přijímaných H/001 Automechanik H/002 Elektrikář slaboproud H/001 Autoelektrikář H/003 Opravář zemědělských strojů 30 Kritéria: - znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání, - výstupní hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání 4.2. Nástavbové studium dvouleté, denní, zakončené maturitou L/524 Podnikání počty přijímaných 30 Kritéria: - znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání, - výsledky přijímací zkoušky. 4.3.Výsledky přijímacího řízení Tříleté učební obory: H/001 Automechanik Počet přihlášek :1. kolo 25 Počet přijatých: 25 ostatní kola 0 Počet přijatých: 0 Celkem do oboru nastoupilo 25 žáků H/002 Elektrikář pro slaboproud Počet přihlášek 1. kolo 9 Počet přijatých: 9 ostatní kola 1 Počet přijatých: 1 Celkem do oboru nastoupilo 10 žáků H/001 Autoelektrikář Počet přihlášek 1.kolo 5 Počet přijatých: 5 ostatní kola 4 Počet přijatých : 4 Celkem do oboru nastoupilo 9 žáků H/001 Opravář zemědělských strojů Počet přihlášek 1. kolo 11 Počet přijatých: 11 ostatní kola 2 Počet přijatých: 2 Celkem do oboru nastoupilo 13 žáků Celkem přijato do 1. ročníků učebních oborů 57 žáků Nástavbové studium - denní L/524 Podnikání Počet přihlášek 38 Počet u přijímacích zkoušek 37 Počet přijatých 30 Počet nepřijatých 7 Počet odvolání 0 SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/2007 7

8 4.4. Přestup žáků a přijetí z jiných škol během školního roku - celkem 6 žáků, z toho 1 žák do nástavbového studia Zanechání studia během školního roku a na konci školního roku - na vlastní žádost žáka nebo zákonného zástupce 11 žáků, z toho 7 z nástavbového studia, - přestup na jinou školu 4 žáci tříletých oborů, - pro nedostatečný prospěch 4 žáci, z toho 2 z nástavbového studia. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ve školním roce 2006/ Výsledky klasifikace Hodnocení žáků SOU I. Pololetí II. Pololetí Celkový průměrný prospěch 2,764 2,763 Prospěl s vyznamenáním 2 4 Prospěl Neprospěl 72 9 Nehodnocen 10 0 Zameškané hodiny celkem na žáka - z toho neomluvené Hodnocení chování Výchovná opatření a hodnocení chování školní rok 2006/2007 SOU Počet žáků Pochvala Napomenutí Důtka Chování Třídního učitele Ředitele Třídního učitele Třídního učitele Ředitele 2.st. 3.st. 1. pololetí pololetí CELKEM X Výuka žáků se specifickými poruchami učení, podpora žáků, další studium Výchovný poradce školy zpracovává program pro práci se žáky se specifickými poruchami učení, se kterým seznamuje třídní učitele a ostatní vyučující. Do programu se ve školním roce 2006/07 zapojilo 32 žáků, 7 z 1. ročníku, 12 ze 2. ročníku a 8 ze 3. ročníku učebních oborů a 5 žáků z nástavbového studia. V oblasti práce s menšinami - program Podpora romských žáků středních škol - 1 žák. Pokračování žáků ve studiu po maturitě - VŠ- 1 student, VOŠ- 4 studenti Výsledky maturitní zkoušky v nástavbovém studiu Počet žáků ve třídě - 24 Počet žáků konajících maturitu v řádném termínu 20 Prospěl s vyznamenáním 1 žák Prospěl 16 žáků Neprospěl 3 žáci SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/2007 8

9 Opravná zkouška září žáci prospěli Maturitní zkouška v náhradním termínu září 2007 Prospěl 2 žáci Neprospěl 2 žáci 5.5. Přehled o výsledcích závěrečných zkoušek v jednotlivých oborech vzdělání Obor vzdělání V ročníku Počet žáků V řádném termínu Konající ZZ V náhrad. termínu Celkové hodnocení P s V P N Automechanik Opravář ZS x / Elektrikář Autoelektrikář Celkem VZ prospěl s vyznamenáním, P prospěl, NP neprospěl x / žák se nedostavil k ZZ 5.6. Výsledky autoškoly Třída Druh kurzu Zahájilo žáků v 1. termínu Prospělo v dalších termínech celkem 2O T O + 3A B + C Neprospělo K nedokončilo 6 nedokončilo 3AE B Výsledky svařování Kurz svařování plamene ZK 311 W01 - třída 2O, nastoupili 22 žáci, absolvovalo 20 Kurz svařování el. obloukem - obalovaná el. ZK 111 W01 - třída 3O, absolvovalo 6 žáků - ochr. atm. ZK 135 W01 - třídy 3O, 3A, nastoupilo 26 žáků, absolvovalo Zkouška z odborné způsobilosti pro práci na elektrotech. zařízeních - vyhl. 50/78 Přezkoušení se zúčastnilo 20 žáků oboru elektrikář pro slaboproud, vyhovělo 19 žáků, z toho 2 v opravném termínu, 1 žák nevyhověl Zkouška z odborné způsobilosti pro práci na elektrotech. zařízeních - vyhl. 50/78 Přezkoušení se zúčastnilo 19 žáků oboru elektrikář pro slaboproud, vyhovělo 18 žáků, z toho 2 v opravném termínu, 1 žák nevyhověl. SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/2007 9

10 5.10. Maturita na nečisto Obor vzdělání L524 Matematika 1 Informačně technologický základ nástavbové studium skóre úspěšnost skóre úspěšnost škola 11,3 22,5 28,0 37,3 ČR L , Počet žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1. Doplňkové pedagogické studium (DPS), ostatní studium - 1 učitel odborných předmětů ukončil studium - 1 učitel odborných předmětů ukončí studium v 1. pololetí školního roku 2007/ učitelé odborného výcviku ukončili 1. ročník studia DPS - 2 učitelé odborného výcviku přijatí ke studiu s nástupem ve školním roce 2007/ Odborná školení učitelů OV Říjen 2006 Technické a produktové školení firmy ELIT: Testování autobaterií a identifikace závad, správná údržba (Sýkora Ladislav, Ing. Žíla Václav) Technické a produktové školení firmy ELIT: Vodní a palivová čerpadla v automobilech (Sýkora Ladislav, Ing. Žíla Václav) Školení v rámci výstavy zemědělské techniky - LIVA Předslavice spol. s r.o. (Šatava Václav, Martínek Václav, Vilíta Jaroslav, Formánek Václav) Listopad 2006 Školení svářečských technologů - Škoda Welding Plzeň (Martínek Václav) Únor 2007 Školení Autoalarmy VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí (Šatava Václav) Školení drátová a bezdrátová zabezpečovací technika - VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí (Schmid Petr) Březen 2007 Školení vyhláška č. 50/1978 Sb. SOU elektrotechnické Plzeň (Ďurián Jiří, Schmid Petr) Srpen 2007 EZS praktická cvičení SOU Dubno (Schmid Petr) 6.3 Semináře a přednášky organizované v rámci DVPP říjen 2006 výchovný poradce Jak lépe využívat svůj mozek a neb realizace cílů využitím hladiny alfa Národní institut dětí a mládeže Praha, listopad seminář Microsoft programy a licence do školství - metodik ICT, leden 2007 seminář Moderní trendy v didaktice fyziky JčU Č. Budějovice učitel fyziky, duben 2007 seminář - obsluha programu Bakalář 2 učitelé, červen seminář Microsoft správa operačního serveru metodik ICT, srpen 2007 seminář diagnostika podvozků nákladních automobilů 2 dny 2 učitele odborných předmětů. SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/

11 6.4 Školení pedagogických pracovníků v rámci SIPVZ Školení absolvovaná ve školním roce Druh školení Absolvovalo pracovníků Kurz základních uživatelských znalostí ( úroveň Z ) 4 Pokročilé uživatelské znalosti ( úroveň P0 ) 1 Počítačová grafika ( úroveň P ) 1 Pokročilé zpracování textu a DTP ( úroveň P ) 7 Správa serveru MS 2000, MS 2003 ( úroveň S ) 1 Celková dosažená úroveň školení v rámci SIPVZ Úroveň dosažených znalostí ověřená certifikátem Dosáhlo pracovníků Bez osvědčení 2 Základních uživatelské znalosti ( úroveň Z ) 15 Pokročilé uživatelské znalosti - úvodní modul ( úroveň P0 ) 3 Pokročilé uživatelské znalosti P0 + jeden výběrový modul 2 Pokročilé uživatelské znalosti ( úroveň P ) Kurzy pro dospělé, rekvalifikace (DČ) - periodické doškolování a přezkušování svářečů 47 svářečů - základní kurz svařování v ochranné atmosféře ZK 135 W01 10 absolventů - autoškola skupina T (traktor) 5 absolventů, A (motocykl) 25 absolventů 7. Ostatní vzdělávací aktivity, mimoškolní činnost, prezentace školy 7.1. Vzdělávací akce, exkurze pro žáky Instruktáž ke sklízecí mlátičce CLAAS Dominator 208 (třídy 2O,3O) Prezentace na výstavě Vzdělání a řemeslo 2006 v Českých Budějovicích Den otevřených dveří v SOU Blatná Prezentace zemědělské techniky STROM Praha, a.s. - traktor John Deere 6420, samojízdná travní sekačka John Deere LTR 180 Prezentace zemědělské techniky LIVA Předslavice spol. s r.o. - traktor CASE III CVX 1155 VARIO ACK, svinovací lis MULTI CUT 1500 KRONE Odborná exkurze do automobilky BMW v Dingolfingu a výrobního závodu autobusů MAN NEOPLAN v Pilstingu (SRN) Přednáška ke třídění odpadů firma Ekokom 1. ročníky Školení Autoalarmy VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí (třída 3AE) Školení Drátová a bezdrátová technika - VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí (třída 3E) Únor Instruktáž k obsluze a údržbě traktoru MX 135 CASE III (ve spolupráci LIVA Předslavice spol. s r.o.) SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/

12 Instruktáž k údržbě a seřizování rozmetadla průmyslových hnojiv AMAZONE ZA M Compact (spolupráce SHR Kuželka) Exkurze žáků do Tesla, a.s. Blatná (třída 3E) Předvedení techniky na zpracování půdy (firma Stejskal ve spolupráci s firmou LIVA Předslavice spol. s r.o.) - traktor CVX 1195 CASE III, podrývák Farmet Turbulent 3 - traktor FASTRAC , CX traktor CVX 1155 CASE III, C plus XS 950 (3O) Den nové techniky LIVA Předslavice spol. s r.o. (třídy 1O, 2O,3O) Instruktáž k obsluze a údržbě zemědělské techniky firma Švejda group - samojízdná řezačka KRONE BIG X V8 - traktor Zetor FORTERRA - obraceče KRONE SWADRO 1010 (třídy 1O, 2O, 3O) - John Deere žací lišta s kondicionérem sklízecí mlátička John Deere 8640 WTS Den KRONE ZEFA Volary Prezentace komplexní pícninářské technologie KRONE Zbytiny na Prachaticku LIVA Předslavice spol. s r.o. (vybraní žáci třídy 3O) 7.2. Sportovní akce Září 2005 Středoškolský pohár v atletice Blatná - družstvo 12 žáků 5. místo 7.3. Soutěže dovedností Únor březen 2007 učilištní kolo automechanik 2007, 1. místo postup do regionálního kola účast v regionálním kole Automechanik junior VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice - 6. místo (Jaroslav Houdek) účast v regionálním kole Soutěž v odborných dovednostech žáků učebního oboru H/003 Opravář zemědělských strojů SOU a SOŠ Horšovský Týn - účast 2 žáci - 1. místo (Jaroslav Talafous), 5. místo (Kloud Tomáš) organizování regionálního kola Jízda zručnosti 2007 s traktorem a přívěsem - soutěže se zúčastnili 32 žáci z 10 středních kol JČ, ZČ a SČ kraje SOU Blatná účast 4 žáci 4. místo (Jiří Pužej), 21., 22., účast v národním kole Soutěž odborných dovedností žáků oboru H/003 Opravář zemědělských strojů SŠ COP technické Kroměříž -12. místo (Kloud Tomáš) účast ve finále Jízda zručnosti s traktorem a přívěsem - VOD Kámen 6. místo (Jiří Pužej) 7.4. Akce pořádaná školou pro ostatní školy Jízda zručnosti s traktorem a přívěsem regionální kolo Naše škola 25.dubna 2007 již pošesté pořádala regionální kolo soutěže v jízdě zručnosti s traktorem a přívěsem pro žáky středních škol, kteří získávají v učebních nebo studijních oborech řidičský průkaz skupiny T. Akce je pořádána ve spolupráci s vydavatelstvím Profi Press Praha. Soutěže se zúčastnilo 32 žáků z deseti středních škol ze tří krajů. Také proběhla soutěž dospělých z divácké veřejnosti. Soutěž měla mezi přítomnými velmi dobrý ohlas, škola počítá s uspořádáním i v příštím roce. SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/

13 7.5. Prevence sociálně patologických jevů mezi mládeží na škole Akce v gesci výchovného poradce školy: PhDr. A. Doležalová -1.ročníky /1.A,1.O,1.E,1.AE/ - rodina, vztahy v rodině - 2 hodiny ve třídě 2.ročníky /2A, 2.O, 2.E,2AE/ - patologické jevy v rodině - 2 hodiny ve třídě 1.P a 2.P - partnerské vztahy - 2 hodiny Mgr. J.Haisová 1.ročníky /1.A,1.E,1.AE,1.O/ - blok projektu-kolektiv vždy po 4 hodinách - šikana vždy po 2 hodinách, 2.ročníky - šikana - pojem, pomoc, postih vždy po 2 hodinách Třídy 1.P a2.p se zúčastnily filmového představení- Čistá duše, které pokračovalo besedou s odborníkem v oblasti psychiatrie léčebny Bohnice MUDr.Bašným Pro 3.ročníky beseda s pracovníky Úřadu práce Akce v gesci metodika prevence: - v rámci projektu: Práce s třídními kolektivy, během Dne s otevřenými dveřmi SOU Blatná a , program primární prevence zneužívání drog, třídy 1. E, 1. AE, 1. O, 1. A.; projekt realizován v součinnosti s p. Haisovou Daniel RANDÁK obč. sdružení Prevent, K centrum Strakonice, celkem 6 besed po 2 hodinách pro třídy1.o; ; 1.A, 11.06; 1.E, AE; ; 2.A, ; 2.O, ; 2.E,AE, , téma besed nebezpečí vyplývající z užívání drog - preventivní akce s názvem: Na jedné lodi, ve dnech 7.12., a na SOU Blatná, akce realizována v součinnosti s o.s. Prevent Strakonice a účastnily se jí třídy 2. O, 2. A, 2. E a 2. AE, zaměřeno na nespecifickou prevenci sociálně patologických jevů na SOU Blatná Řešení negativních jevů ve výchovné komisi školy Výchovná komise ( výchovný poradce, metodik prevence, třídní učitelé, vychovatel, ředitel, zástupce), projednávala se žáky a rodiči případy porušení ustanovení školního řádu a řádu domova mládeže, jednotlivé případy byly řešeny v rámci platných výchovných opatření. Bylo jednáno se 45 studenty, v 19 případech, v komisi byly řešeny vysoké absence, porušování kázně a špatné studijní výsledky. Případy kontaktu žáků s omamnými látkami ve škole nebyl zaznamenán Environmentální výchova Environmentální výchova ve školním roce 2006/2007 probíhala podle plánu EVVO, zpracovaného začátkem školního roku podle platných zákonů a učebních osnov. Otázky ekologické výchovy byly začleněny do všech předmětů (písemných prací z českého jazyka a společenskovědních i odborných předmětů). Začátkem roku uskutečněna přednáška s projekcí a názorným předvedením recyklovatelných materiálů, pracovnicí firmy Ekokom Ing.Pravdovou, pro žáky prvních ročníků. V měsíci září byla instalována ve školní budově tématická nástěnka o hospodaření s komunálními odpady a pokyny ke třídění odpadů. V rámci environmentální výchovy byly v areálu SOU přiděleny žákům jednotlivých tříd sektory, v nichž pečovali o pořádek, pod dohledem třídních učitelů nebo vychovatelů. V odborném výcviku se osvědčila spolupráce s ECO F Systém s.r.o. Plzeň ( odpadní oleje, akumulátory ). Žáci byli informováni o krajské síti environmentálních center KRASEC a jejich činnosti, dále též o soutěži ECOLOGICA. V předmětech ZPV a FYZ aplikovány poznatky ze semináře Slunce do škol a jak dál? o alternativních zdrojích energie. Schopnost řešit ekologické problémy ve svém regionu prokázali žáci v samostatných odborných pracích. Žáci třídy 1.P absolvovali v rámci výuky terénní cvičení na téma: Poznávání a hodnocení ekosystémů Blatenska. SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/

14 7.8. Zapojení školy do grantů Grant KÚ práce s třídními kolektivy prvence negativních jevů, - Evropa pomáhá, pomož i ty EUROPE DIREKT, - GP 079 zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol Zapojení do projektu IQ AUTO v realizaci smlouva s Teslou a.s. Blatná 7.9. Mimoškolní činnost v Domově mládeže Září 06 Zajištění zájmového vyžití chlapců, vypracovávání konkrétních výchovných plánů skupin a celého DM. Stmelování výchovných skupin, a vzájemné poznávání, adaptace na změněné prostředí a režim. Turnaj 1. ročníku v kulečníku. Říjen 06 Zahájení spolupráce s: - KO MěÚ muzikál Krysař / Veselá - SOB sběr lesních plodů ke krmení zvěře - SOŠ zahájení přátelských sportovních utkání - trenéři a prostory k nově založenému oddílu florbalu - s firmou Arex Březnice (nevidomý majitel) florbalové vybavení Listopad 06 - podzimní úklid úseků jednotlivých výchovných skupin - odveta fotbalového utkání organizace, příprava ubytování, stravování a realizace muzikálu na objednávku, zn. Mladí mladým / Krysař D. Landy - zapojení chlapců do místních sportovních oddílu Sokol Blatná (fotbalový oddíl - 3 chlapci / 1. a 2. roč.; karate 3 chlapci / 1.roč. / - otevření nové počítačové studovny - získání Multimediální encyklopedie (Ma, Fy, Che) jako sponzorského daru od MFDnes, k zábavnějším formám učení, vedoucím k zlepšení studijních výsledků, nestydět se za studijní přípravu - návštěva hokejového utkání v ČB / / - příprava na realizaci projektu Arkády Na jedné lodi Prosinec 06 - Srdíčkový den 11. a Nejen za karate po Japonku beseda s P.Petříkem - 1. přátelské utkání ve florbalu SOU : SOŠ vánoční posezení 1.roč. Leden beseda o kriminalitě mládeže na okrese ST - zahájení dlouhodobé práce svépomocné skupiny Odvykáme kouření - odvetné přátelské utkání ve fotbalu mezi SOU a SOŠ Únor, březen zorganizování 2 denního turnaje přihlášených ve stolním fotbálku - jarní úklid úseků rozdělených po výchovných skupinách - koordinace výhledových akcí a projektů s Preventem - výroba batikovaných triček-originál/veselá Duben, květen přátelské a odvetné utkání ve florbalu se SOŠ -v rámci projektu Evropa pomáhá - fotbalový přátelák SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/

15 - pravidelná aktualizace nástěnek o různých problémech mladých, zajímavostech; pravidelné donášení Kulturního a televizního přehledu (pro zkvalitnění trávení volného času hochů) + informací potřebných pro práci vychovatelek - koordinace představ a plánů k vylepšování ubytovacích podmínek na DM Červen víkendová pomoc při organizaci MM ČR Spastik handicap / Veselá + Dlouhý, Kokoška, Mráček, Švancar (pomoc Váchová; Bulková); v rámci projektu Evropa - zdobení ředkviček - navázání spolupráce s handicapovanými Rosky Písek - při jejich rekondici v nedalekém Mačkově 8. Kontroly, stížnosti 8.1. Vnitřní kontrola Škola pro rok 2006 zpracovala směrnici č. 10/2006 k zabezpečení vyhlášky č. 416/2004, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. V průběhu předběžných, průběžných a následných kontrol byl důraz kladen na hospodárnost, účelnost a efektivnost vynakládaných prostředků a na pravdivé poskytování informací. Součástí finančních kontrol byla i dokladová inventura rozvahových účtů a kontrola čerpání účelových dotací Kontroly od institucí Okresní správa sociálního zabezpečení Strakonice provedla kontrolu pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění od do Bez závad a sankcí Česká školní inspekce provedla ve dnech inspekční šetření, které se týkalo : - posouzení formálních náležitostí podle vybraných ustanovení školského zákona pro střední a vyšší odborné vzdělávání, - plnění zpravodajské povinnosti za školní rok 200/2007, - hodnocení úrovně školy. Citace se závěru inspekční zprávy: Při posouzení formálních náležitostí podle vybraných ustanovení školského zákona nebylo shledáno rozporu mezi dokumenty a skutečností. V rámci hodnocené oblasti má SOU zpracovány všechny závazné dokumenty a další pomocnou dokumentaci. SOU je řízeno především na základě praktických zkušeností ředitele a jeho zástupců. Řízení je funkční a je na standardní úrovni. Opatření nebyla uložena Státní energetická inspekce, inspektorát pro Jihočeský kraj, provedla dne kontrolu energetického auditu, ze které vyplynulo rozhodnutí ze dne o uložení opatření navržených energetickým auditem a o jejich lhůtách. Opatření: 1) V objektu č.7 domov mládeže vyměnit okna za okna splňující tepelně technické parametry uvedené v ČSN , termín realizace , 2) V objektu č. 8 pavilon učeben vyměnit okna za okna splňující tepelně technické parametry uvedené v ČSN a zhotovit kapalnou izolaci pláště objektu. Termín realizace do Inspektorát práce pro Jihočeský kraj provedl ve dnech 11. a 24 dubna a ve dnech 3., 14. a 18. května 2007 následnou komplexní kontrolu dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních a mzdových předpisů, zákon 262/2006 Sb., zákoník práce. Opatření: Prokazatelně projednat dosud neprojednané stížnosti se zaměstnancem Mgr. J. Kubem v termínu do Zpráva o projednání zaslána na OIP do SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/

16 9. Úrazy ve škole, odcizení, škody 9.1. Počet školních úrazů 4 registrované školní úrazy, 9 drobných poranění (přesun žáků mezi učebnami, odborný výcvik, tělesná výchova, osobní volno žáků ) Odškodněné 4 školních úrazů od pojišťovny celkem 5450,- Kč Pracovní úraz zaměstnance Odcizení obuv žáka v šatně dílen odškodněno pojišťovnou ve výši 1881,- Kč 9.4. Odškodnění pojišťovny - na nemovitém majetku v důsledku vichřice 40237,- Kč 10. Vlastní hodnocení školy Autoevaluvace SOU Blatná pro školní rok 2006/07 Zpracováno podle struktury vlastního hodnocení (autoevaluace ) pro školní rok 2006/07 a 2007/08. Projednáno na pedagogické radě: dne 31. srpna Vlastní vyhodnocení podle vyhl. MŠMT č. 15 bude provedeno za dvouleté období k Dílčí hodnocení vychází z dotazníkového šetření za školní rok 2006/07 mezi pedagogy školy. Uvedené hodnocení kritéria je aritmetickým průměrem z dotazníkového šetření. Učitelé společně s vedením školy předloží během školního roku 2007/08 náměty na zlepšení v jednotlivých subkritériích. Kritérium Subkritéria Hodnocení Podmínky pro vzdělávání škola má zajištěny výukové prostory v souladu se vzdělávacím programem škola splňuje hygienické požadavky v souladu s legislativou škola se stará o oblast životního prostředí a estetiky pracovního prostředí škola je optimálně vybavena na všech úsecích materiálními didaktickými prostředky, které jsou ve výuce vhodně využívány škola splňuje požadavky na výpočetní techniku škola zajišťuje pro žáky učebnice a studijní materiály škola má vytvořeny speciální podmínky pro vzdělávání, kterými výrazně převyšuje ostatní školy stejného zaměření ( např. zakázková činnost v OV) škola spoluprácí s vnějším prostředím zlepšuje podmínky pro vzdělávání Hodnocení 3,81 Kritérium Subkritéria Hodnocení Průběh vzdělávání vzdělávání probíhá podle platných RVP a ŠVP, vzdělávací program je inovován podle daných možností jsou vypracovány a průběžně inovovány tématické plány jednotlivých předmětů vyučovací jednotky mají jasně stanovené cíle v průběhu vzdělávání jsou uplatňovány mezipředmětové vztahy a dochází ke koordinaci vzdělávacího a výchovného působení, jehož cílem je dosažení požadovaného profilu absolventa je uplatňována široká škála existujících a prověřených učebních metod, které umožňují, usnadňují a stimulují efektivní učení žáků, přihlížejí k obsahu učiva, cílům výuky, k daným časovým i materiálovým faktorům žáci si učivo osvojují v optimální posloupnosti a to vzhledem SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/

17 k podmínkám školy a možné koordinaci teoretické výuky a praktického výcviku škola podporuje soutěživost žáků a jejich vzdělávací kontakty s odbornou praxí Hodnocení 3,77 Kritérium Subkritéria Hodnocení Podpora školy na škole pracuje školská samospráva jako partner zaměstnanců školy žákům, na škole je kázeň a řád, konflikty jsou řešeny se snahou jim spolupráce předcházet s rodiči, vliv jsou sledovány závadové jevy, na škole pracuje metodik prevence vzájemných jsou sledovány poruchy učení a psychologické souvztažnosti vztahů školy, s vyučovacím procesem, na škole pracuje výchovný poradce žáků, rodičů a na škole je uplatňován individuální přístup k žákům dalších osob na na škole jsou vytvářeny podmínky pro volnočasové aktivity žáků vzdělávání škola má propracovaný program interakce škola rodina, informace jsou rodičům podávány pravidelně klima školy, vztahy mezi učiteli a žáky, vztahy žáků ve třídě, vztahy mezi školou a okolím jsou harmonické a napomáhají realizaci cílů školy vzdělávací program školy uspokojuje potřeby budoucích zaměstnavatelů či jiných složek společnosti kredit školy na veřejnosti je vysoký Hodnocení 4,48 Kritérium Subkritéria Hodnocení Výsledky výsledky vzdělávání žáků a jejich hodnocení ukazují u většiny ( části vzdělávání ) žáků na zvládnutí základních vědomostí z profilu absolventa oboru žáků a škola pravidelně sleduje a vyhodnocuje výsledky vzdělávání studentů na škole je nízký počet neúspěšných ( propadajících ) žáků na základě vstupních a výstupních testů a stanovených prací ve všeobecně vzdělávacích předmětech se sleduje přidaná hodnota ve vzdělání žáků na základě výstupních testů a samostatných prací se v jednotlivých ročnících v odborných předmětech vyhodnocuje růst odbornosti žáků škola při hodnocení výsledků žáků využívá jednotného zadání ZZ škola při hodnocení výsledků studentů využívá maturity nanečisto škola při hodnocení výsledků žáků a studentů využívá standardizované didaktické testy a zadání škola vyhodnocuje příčiny neúspěchu žáků ( opr. zkoušky, opakování ) je sledována úspěšnost žáků a studentů u výstupních zkoušek škola doplňuje standardní vzdělávací výstupy o další kriteria, které mohou usnadnit žákům vstup na trh práce absolventi školy se rychle uplatňují na trhu práce Hodnocení 3,74 Kritérium Subkritéria Hodnocení Řízení školy, personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škola má zpracovaný roční plán práce jsou delegovány úkoly na jednotlivé zaměstnance na škole existuje funkční informační systém kvalifikovaně jsou připravovány a prováděny porady pedagogická rada plní svoje funkce na škole pracují metodické orgány v souladu s koncepcí SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/

18 rozvoje školy je vedená povinná dokumentace školy správní úkony jsou kompetentně prováděny je zajištěna stabilizace personálu existuje systém uvádění začínajících učitelů do praxe funguje systém pravidelného hodnocení pracovníků je zajišťováno další vzdělávání pedagogů v souladu s koncepcí rozvoje školy Hodnocení kritéria 4,15 Bodové hodnocení jednotlivých subkritérií Počet Míra splnění - zavedení postupu bodů 0 < 10 % % % % % 5 > 90 % Hodnocení kritéria je dáno aritmetickým průměrem z hodnocení jednotlivých subkritérií. SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/

19 11. Základní údaje o hospodaření školy v roce Rozpočet školy sestavený na rok 2006 vycházel ze základních potřeb pro zabezpečení činnosti školy v souladu s její zřizovací listinou. Škola docílila v roce 2006 upraveného hospodářského výsledku ve výši ,36 Kč, z toho v hlavní činnosti ,16 Kč a doplňkové činnosti ,20 Kč. Kladný hospodářský výsledek v hlavní činnosti byl příznivě ovlivněn vývojem tržeb, zejména tržbami za vlastní výrobky, které činily ,50 Kč. Ve srovnání s rokem 2005 došlo k nárůstu tržeb za produktivní práci žáků o ,20 Kč, tj. zvýšení o 18 %. Jedná se o opravárenskou činnost v oboru automechanik a opravář zemědělských strojů. Roční výsledek hospodaření v doplňkové činnosti byl dosažen další zvýšenou efektivností jejího provozování. Zřizovateli byl podán návrh na příděl zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu v plné výši. Všechny závazné ukazatele posledního rozpočtu byly dodrženy a vyčerpány. Vypořádání finančního vztahu ke státnímu rozpočtu za rok 2006 bylo nulové Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2006 : - neinvestiční výdaje celkem 15,129 tis. Kč z toho : - prostředky na platy 10,718 tis. Kč - ostatní osobní náklady 85 tis. Kč - odvody 3,781 tis. Kč - FKSP 214 tis. Kč - přímé ONIV 331 tis. Kč Úpravy rozpočtu v průběhu roku 2006 se týkaly převodu z platů do OON a dále zvýšení rozpočtu ONIV. K dalším změnám v objemu finančních prostředků v SOU nedošlo, neboť nevznikl důvod k jeho úpravě Plnění závazných ukazatelů Prostředky na platy - 10,718 tis. Kč limit prostředků vyčerpán beze zbytku. Stanovený limit zaměstnanců 46,2 byl v měsíci listopadu 2006 na základě objektivních požadavků SOU zvýšen o 0,2. Důvodem úpravy bylo přijetí učitele autoškoly od měsíce října 2006 na 0,5 úvazku vzhledem k počtu žáků konajících řidičský kurz v rámci osnov a zástupy za dlouhodobou nemocnost ve školní jídelně, Domově mládeže a teoretickém vyučování ve 4. čtvrtletí Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený celkem činil 46,293, pedagogičtí zaměstnanci 34,207, nepedagogičtí zaměstnanci 12,086. Přehled mezd podle jednotlivých složek : Pedagogičtí zaměstnanci Nepedagogičtí zaměstnanci Celkem platové tarify 6, ,-- 1, ,-- 7, , náhrady platu 1, , ,-- 1, , osobní příplatky , , , odměny , , , příplatky za vedení , , , zvláštní příplatky , , ostatní příplatky , , , C e l k e m 8, ,-- 1, ,-- 10, ,-- SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/

20 Z uvedeného přehledu vyplývá, že průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků ( 34,207 zaměstnanců ) činil ,-- Kč, u nepedagogických pracovníků pracovníků ( 12,086 zaměstnanců ) ,-- Kč Prostředky na ostatní osobní náklady závazný ukazatel Limit 85 tis. Kč vyčerpán následovně : - správce počítačové sítě ,-- Kč - maturitní a opravné zkoušky 1.410,-- Kč - kroužek výpočetní techniky ,-- Kč - výchovná a preventivní činnost ,-- Kč - údržbářské práce ,-- Kč - sportovní kroužek DM 2.000,-- Kč Čerpání OON bylo v souladu s potřebami a výchovnými cíli SOU pro rok 2006, odpovídá plánům preventivní a výchovné činnosti školy a Domova mládeže. Rozbor čerpání přímých ONIV - orientační ukazatel a) učební pomůcky ,-- Kč b) ochranné pomůcky pro učitele odborné výchovy 9.000,-- Kč c) cestovné zaměstnanců ,-- Kč d) učebnice, knihy ped. pracovníci 4.000,-- Kč e) vzdělávání pedagogických pracovníků ,-- Kč f) zákonné pojištění ( 4,2 ) ,-- Kč g) náhrada mzdy zaměstnance v důsledku pracovního úrazu z roku ,-- Kč C e l k e m ,-- Kč ad a) Učební pomůcky hrazené z přímých ONIV V návaznosti na rok 2005 se SOU podařilo zabezpečit další dva výukové motory pro žáky učebního oboru automechanik a autoelektrikář ( ,-- Kč). Výuka v těchto uč.oborech byla dále modernizována např. nákupem výukové sady a katalogu brzdových trubek, přípravkem k výuce rozvodových řemenů a testerem ztráty tlaku, pomůckou pro vyhledávání netěsností ( ,30 Kč). Pro uč. obor autoelektrikář byly zhotoveny učební pomůcky související s přídavným osvětlením, GPS a autoalarmy ( ,-- Kč). Zvýšená pozornost byla věnována další modernizaci uč.oboru elektrikář slaboproud, pro jehož žáky byly zakoupeny např. učební pomůcky odporové a kapacitní dekády, kamerový systém pro výuku zabezpečovací techniky, vyhledávač elektrického napětí, počítač s monitorem pro výuku kreslícího programu, programování krokových motorů a programování jednočipových procesorů, výukový balíček Optimum, pro laboratorní práce luxmetry, digitální posuvky, siloměr v celkové částce ,70 Kč. Pro zkvalitnění výuku, zejména v odborných předmětech, byly např. zakoupeny dva počítače do počítačové učebny, dataprojektor, televize a DVD v celkové ceně ,-- Kč. Všechny učební pomůcky byly zakoupeny v pořizovací ceně do ,-- Kč na pořizovací jednotku. Kladně lze hodnotit, že zabezpečení učebních pomůcek v roce 2006 navázalo na jejich pořízení v předcházejícím roce v jednotlivých učebních oborech, odpovídá modernizaci výuku a jejich pořizování bylo konzultováno s odbornými firmami tak, aby jejich pořízení korespondovalo i s vývojovými trendy v praxi. ad b) Ochranné pomůcky hrazené z přímých ONIV Výdaje na ochranné pomůcky pro učitele odborného výcviku byly vynaloženy v souladu s platnou legislativou a směrnicí SOU pro jejich poskytování v roce Z přímých ONIV byly hrazeny OOPP učitelům odborného výcviku, čistící a desinfekční prostředky byly hrazeny z provozního rozpočtu, další ochranné pomůcky z vlastních zdrojů. SOU Blatná výroční zpráva školy 2006/

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Máme stále co nabídnout

Máme stále co nabídnout Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Máme stále co nabídnout Termín pro podání přihlášek do prvních ročníků středních škol se nezadrţitelně blíţí. Ţáci vycházejících ročníků základních škol

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Pokyn ředitele č. 2/2015 V Blatné dne: 19. 1. 2015 Čj.

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více