příjmy název položky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příjmy název položky"

Transkript

1 Rozpočet města Frýdlantu nad Ostravicí na rok 2010 v tis. Kč Příjmy ( třída 1-4 ) příjmy Celkem daňové příjmy ( třída 1 ) , daně z příjmu fyz. osob ze záv.činn.celost.výn , daň z příjmů fyz.osob ze samost.výdělečné činnosti celost.výnos 2 000, daň z příjmu fyz.os.zvl.sazb.celos.výnos 700, daň z příjmu právnických osob celost.výnos , daň z přidané hodnoty celost.výnos , poplatky za znečišťování ovzduší 2, odvody za odnětí zemědělské půdy 5, poplatky za odnětí lesní půdy 15, poplatek za komunální odpad 4 900, poplatek ze psů 140, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 60, poplatek za užívání veřejného prostranství 20, poplatek ze vstupného 15, poplatek z ubytovacích kapacit 60, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 000, příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění 200, správní poplatky 4 500, daně z nemovitosti ,0 Celkem nedaňové příjmy ( třída 2 ) , Zemědělství a lesní hospodářství 200, Lesní hospodářství 200, Les 200, příjmy z poskytování služeb 200, Doprava 500, Ostatní záležitosti v dopravě 500, přijaté sankční platby 500, školy 659, Základní školy 659, ul. Komenského 220, nájem tělocvičny 220, T. G. Masaryka 436, stravné - cizí strávníci 286, nájem tělocvičny 150, ZŠ Nová Ves 3, nájem tělocvičny 3, Kultura, církev a sdělovací prostředky 207, Záležitosti kultury 102, Kulturní dům 102, příjmy z poskytování služeb 2, nájem kulturního domu 100, Záležitosti kultury 105, Kniha o F. Dušovi 5, příjmy z poskytování služeb 5, Dějiny Frýdlantu, Lubna a Nové Vsi - kniha 100, příjmy z poskytování služeb 100, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 198, Bytové hospodářství 4 991, Bytové hospodářství 3 522, příjmy z poskytování služeb 2 192, nájem bytů 1 330, Nová budova DPS 700, nájem bytů 700, Bytová výstavba ul. Školní 768, příjmy z poskytování služeb 768, Nebytové hospodářství 837,0 Nebytové prostory 837, nájmy nebyt. prostor 837, Pohřebnictví 230, Pohřební služby 230, příjmy za služby 230, Komunální služby a územní rozvoj 140,0 Pozemky 140, nájem pozemků 140,0 r /20

2 Rozpočet města Frýdlantu nad Ostravicí na rok 2010 v tis. Kč příjmy 37 - ochrana životního prostředí 500, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 500,0 Platby od EKO-KOMU 500, přijaté nekapitálové příspěvky 500, Sociální věci 250, Pečovatelská služba 250, DPS 250, příjmy z poskytování služeb 250, Územní samospráva 80, Činnost místní správy 80,0 nedaňové příjmy 80, , Ostatní činnosti , Ostatní činnosti jinde nezařazené , ostatní přijaté transfery - sociální péče , ostatní přijaté transfery - od obcí ZŠ 900 tis.kč, DD 400 tis.kč 1 300, ostatní přijaté transfery- Přeshraniční spolupráce 5 300, ostatní přijaté transfery - Rozvoj služeb egovermentu v obcích 5 404,0 Celkem kapitálové příjmy ( třída 3 ) 3 233, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 233, Bytové hospodářství 2 129, Bytová výstavba ul. Školní 1 254, příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 1 254,0 Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich části 875, příjmy z prodeje 875, Komunální služby a územní rozvoj 1 104,0 Pozemky 1 104, příjmy z prodeje pozemků 1 104,0 Celkem přijaté transfery ( třída 4 ) ,0 Transfery , neinvest. dotace v rámci souhrného dotačního vztahu ,0 Příjmy celkem ( třída 1-4 ) ,0 r.2010 Financování ( třída 8) ,7 Financování výdaje ,7 Financování , dlouhodobě půjčené prostředky - revolvingový úvěr , dlouhodobě půjčené prostředky - revolvingový úvěr - Přeshraniční spolupráce /r.2011/ 1 700, dlouhodobě půjčené prostředky - revolvingový úvěr - Rozvoj služeb egovermentu v obcích 953, splátky - hypoteční úvěr -773,0 2/20

3 zemědělství r Odbor MHaŽP Celkem běžné výdaje 2010 Neinvestiční výdaje ( třída 5) , zvířata a lesní hospodářství 232, Zvláštní veterinární péče 147, Deratizace 17, nákup služeb 17, Náklady na odchyt psů 130, nákup materiálu 5, nákup služeb 125, Lesní hospodářství 70, Les 70, nákup služeb - běžná údržba 70, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 15, Myslivost 15, nákup služeb 15,0 3/20

4 doprava r.2010 r.2010 r Odbor ŠaK 5 - Odbor ISOM 10 - Odbor dopravy 22 - Doprava 100, ,0 270, Silnice 9 200, Autobusové zastávky 100, čištění zastávek 50, opravy 50, Opravy a údržba místních komunikací 2 000, ostatní opravy 2 000, Čištění místních komunikací 2 000, služby 2 000, Zimní údržba místních komunikací 5 000, zimní údržba komunikací, park 5 000, Údržba podchodu 100, opravy 100, Záležitosti pozemních komunikací j. n. 75,0 315, Dětské dopravní hřiště 75, ostatní osobní výdaje 20, sociální pojištění 6, zdravotní pojištění 2, drobný hmotný majetek 12, nákup materiálu 3, benzín 2, nákup služeb 30, Dopravní značky 270, nákup mateiálu 70, studie 50, nákup služeb 150, Městský informační systém 25, nákup služeb 25, Společenství vlastníků bytů - příspěvek na materiál 20, nein.transfery společ.vlastníků bytů 20, Veřejná silniční doprava 270, ČSAD 270, dotace na dopravu 270, Ostatní záležitosti v dopravě 25, Connex Morava - Beskydský skibus - cyklobus 25, neinvestiční dotace právnickým osobám 25,0 4/20

5 vodní hospodářství r.2010 r Odbor 5 - Odbor MHaŽP ISOM 23 - Vodní hospodářství 400, , Pitná voda 80, Fontány 80, voda 20, elektrická energie 25, opravy 35, Úpravy drobných vodních toků 400, , vodní toky 400, čištění 400, Zatrubnění potoka Bahno - havarijní stav 1 900, opravy 1 900,0 5/20

6 31 - Školy školy r.2010 r.2010 r Odbor ŠaK 3 Odbor ŠaK 5 - Odbor ISOM 8 500,0 590, , Mateřské školy 1 890,0 230, Janáčkova 1 890,0 60, neinvestiční příspěvky PO 1 890, nákup služeb 30, opravy 30, Smetanova 70, nákup služeb 30, opravy 40, Nová Ves 100, nákup služeb 30, opravy 70, Základní školy 6 610,0 590,0 863, ul. Komenského 2 610,0 70,0 368, neinvestiční příspěvky PO 2 610, ostatní osobní výdaje 100, zákonné soc. pojištění 25, zákonné zdrav. pojištění 10, nákup materiálu 3, voda 20, teplo 40, el. energie 10, nákup služeb 30, opravy 200, T. G. Masaryka 4 000,0 450,0 365, neinvestiční příspěvek PO 4 000, ostatní osobní výdaje 100, sociální pojištění 25, zdrav. pojištění 10, nákup služeb 450,0 30, opravy 200, Nová Ves 70, nákup služeb 20, opravy 50, Hřiště ZŠ ul. Komenského 70, nákup služeb 70, Školní stravování při ZŠ T.G.Masaryka 60, nákup služeb 30, opravy 30,0 6/20

7 kultura r.2010 r.2010 r Odbor VV 3 - Odbor ŠaK 5 Odbor ISOM 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky 100, ,4 190, Činnosti knihovnické 1 645, knihovna 1 645, neinv. příspěvky příspěv. organiz , Činnosti muzei 233, Galérie v KD 233, platy zaměstnanců 65, ostatní osobní výdaje 75, zákonné soc. pojištění 25, zákonné zdrav. pojištění 10, nákup materiálu 10, nákup služeb 40, pohoštění 7, náhrady mezd v době nemoci 1, Záležitosti kultury, j.n ,0 160, Propagace 857, ostatní osobní výdaje 15, zákonné soc. pojištění 5, zákonné zdrav. pojištění 2, nákup materiálu 100, pohonné hmoty 10, nákup služeb 665, pohoštění 60, Osvětová beseda - Lubno 70,0 60, ostatní osobní výdaje 5, zákonné soc. pojištění 1, nákup materiálu 1, elektrická energie 2, palivo 60, nákup služeb 1,0 15, opravy 45, Kulturní dům 1 052,0 100, platy zaměstnanců 65, ostatní osobní výdaje 95, sociální pojištění 36, zdravotní pojištění 11, prádlo, oděv 2, drobný hmotný majetek 26, nákup materiálu 24, voda 100, pára 485, elektrická energie 95, služby telekomunikací 12, nájemné 5, služby 75,0 25, opravy 20,0 75, náhrady mezd v době nemoci 1,0 7/20

8 kultura r.2010 r.2010 r Odbor VV 3 - Odbor ŠaK Kronikáři 54, ostatní osobní výdaje 43, knihy, tisk 1, nákup materiálu 5, školení 1, nákup služeb 4, říjen 5, nákup materiálu 4, nákup služeb 1, Svátky hudby 55, nákup materiálu 3, nákup služeb 35, pohoštění 15, poskytnuté náhrady a příspěvky 2, Ostatní činnosti v kultuře 77, ostatní osobní výdaje 14, zákonné soc.pojištění 4, zákonné zdrav.pojištění 1, nákup materiálu 10, služby telekomunikací 8, nájemné 4, pohoštění 5, poskytnuté náhrady a příspěvky 30, Svatováclavský festival 40, nákup materiálu 1, nákup služeb 38, pohoštění 1, Oslavy osvobození 35, nákup materiálu 5, nákup služeb 29, poskytnuté náhrady a příspěvky 1, Beskydské informační centrum 160, neinvestiční příspěvky PO 160, Beskydské folkování 82, ostatní osobní výdaje 4, zákonné soc.pojištění 1, zákonné zdrav. pojištění 1, nákup materiálu 10, nákup služeb 56, pohoštění 8, poskytnuté náhrady a příspěvky 2,0 5 Odbor ISOM 8/20

9 kultura r.2010 r.2010 r Odbor VV 3 - Odbor ŠaK 5 Odbor ISOM Program přeshraniční spolupráce 4 900, ostatní osobní výdaje 50, drobný hmotný majetek 850, nákup služeb 4 000, mezin. symp. Frýdlantský umělecký smalt , ostatní osobní výdaje 20, nákup materiálu 65, nákup služeb 55, Kulturní památky 30, památky 30, opravy 30, Rozhlas 11,0 30, Městský rozhlas 11,0 30, nákup služeb 6, opravy 30, poskytnuté náhrady a příspěvky 5, Záležitosti kultury 100,0 86, Sbor pro občanské záležitosti 100, nákup materiálu 55, věcné dary 45, Noviny Mikroregion Frýdlantsko - Beskydy 86, knihy,učební pomůcky a tisk 86,4 9/20

10 tělovýchova a zdravotnictví r.2010 r Odbor 9 - Odbor ŠaK SVaZ 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 607,0 23, Ostatní tělovýchovná činnost 250, TJ Ferrum - provoz koupaliště 250, neinvestiční transfery obč. sdružením 250, Využití volného času dětí a mládeže 176, Hřiště ul. Bezručova 59, ostatní osobní výdaje 10, zákonné soc. pojištění 2, zákonné zdrav. pojištění 1, drobný hmotný majetek 15, nákup materiálu 3, nákup služeb 22, opravy 5, Hřiště Harcovska 56, ostatní osobní výdaje 10, zákonné soc. pojištění 3, zákonné zdrav. pojištění 1, drobný hmotný majetek 1, nákup materiálu 8, nákup služeb 30, opravy 3, Hřiště na beachvolejbal u řeky 24, ostatní osobní výdaje 5, zákonné soc. pojištění 1, zákonné zdrav. pojištění 0, nákup služeb 17, Dětské hřiště ul. Pionýrů 37, ostatní osobní výdaje 10, zákonné soc. pojištění 2, zákonné zdrav. pojištění 1, drobný hmotný majetek 5, nákup materiálu 3, nákup služeb 10, opravy 5, Zájmová činnost 181,0 23, Klub seniorů 23, neinvest. transfery nezisk.organizacím 23, Školství,kultura,tělovýchova 106, ostatní osobní výdaje 5, zákonné soc. pojištění 1, zákonné zdrav. pojištění 0, nákup materiálu 19, služby peněžních ústavů 2, nákup služeb 14, pohoštění 4, dary obyvatelstvu 60, Frýdlantské sportovní hry 75, nákup materiálu 57, nákup služeb 18,0 10/20

11 Bydlení, kom.služby a územní rozvoj r.2010 r.2010 r Odbor 6 - Odbor 9 - Odbor ISOM RRaSÚ SVaZ 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,4 90,0 20, Bydlení 4 848, Bytové hospodářství 3 310, voda 313, teplo 958, el.energie 260, teplá voda 287, nákup služeb 332, opravy Rozšíření D P S 1 160,0 289, el.energie 135, služby telekomunikací 14, nákup služeb 110, opravy 30, Bytová výstavba ul. Školní 1 248, nákup materiálu 1, úroky 340, teplo 447, teplá voda 173, služby telekomunikací 7, nákup služeb 80, opravy a údržba 200, Nebytové hospodářství 475, Nebytové prostory - č.p opravy 64, voda 8, plyn 24, služby telekomunikací 2, nákup služeb 2, opravy a udržování 28, Nebytové prostory 122, nákup materiálu 5, voda 3, teplo 14, nákup služeb 50, opravy a udržování 50, Sociální zařízení u KD Hamerník 289, platy zaměstnanců 180, zákonné soc. pojištění 37, zákonné zdrav. pojištění 13, nákup materiálu 10, nákup služeb 35, opravy 10, náhrady mezd v době nemoci 3, Veřejné osvětlení 3 580, nákup elektrické energie 2 100, elektrická energie 2 100, Údržba veřejného osvětlení 1 400, opravy a udržování 1 400, Vánoční výzdoba 80, nákup služeb 80, Pohřebnictví 519,0 20, Hřbitov 400, voda 10, nákup služeb 390, Smuteční obřadní síň 119, voda 19, opravy 100, Pohřební služby 20, poskytnuté příspěvky a náhrady 20, Územní plánování 30, Územně plánovací dokumentace 30, nákup služeb 30, Komunální služby a územní rozvoj j. n. 846,0 60, drobné akce 170, nákup služeb 30, opravy a udržování 140, Převody a prodeje nemovitostí / mimo pozemky/ 40, studie, znalecké posudky 20, nákup služeb 20, pozemky 636, nájem pozemků 96, studie, znalecké posudky 30, nákup služeb 250, opravy a udržování 50, nákup kolků 10, platby daní a poplatků 200, Podklady k rozhodnutí - stavební úřad 45, studie, znalecké posudky 45, Zabezpečení nezajištěných objektů 15, poradenství, analýzy, studie 15,0 11/20

12 životní prostředí r Odbor MHaŽP 37 - Ochrana životního prostředí , Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nebezpečné odpady 980,0 980, nákup služeb 980, Sběr a svoz komunálních odpadů , Separované odpady 1 040, drobný hmotný majetek 70, nákup služeb 970, Komunální odpady , ostatní osobní výdaje 12, nákup služeb , opravy kontejnerů 50, Ostatní odpady 10, Divoké skládky 10, nákup služeb 10, Ochrana půdy a spodní vody 40, Posudky a rozbory 40, nákup služeb 40, Ochrana druhů a stanovišť 10, Ochrana živočichů 10, nákup služeb 5, neinvestiční příspěvek 5, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1 315, Lavičky 30, drobný hmotný majetek 10, nákup služeb 20, Odpadkové koše 70, nákup materiálu 50, opravy 20, Údržba zeleně 1 065, ostatní osobní výdaje 5, nákup služeb 1 060, Ošetření dřevin 150, nákup služeb 150,0 12/20

13 sociální věci r Odbor SVaZ 41 - Dávky a podpory v soc. zabezpečení , Příspěvek na živobytí 280, soc. dávky ÚZ , Doplatek na bydlení 40, soc.dávky ÚZ , Mimořádná okamžitá pomoc 6, soc. dávky ÚZ , Mimořádná okamž.pomoc osob.ohr.soc. vyloučením 4, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na zvláštní pomůcky 100, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na úpravu a provoz bezbar.bytu 200, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na zakoupení, úpravu vozidla 400, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na provoz vozidla 1 000, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na indiv.dopravu 20, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na péči , soc.dávky ÚZ , Sociální péče 9 182, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 125, Charita Frýdek - Místek 125, neinv.transfery náboženským sdružením 125, Ostatní sociální péče 440, Bezúročné půjčky obyvatelstvu 10, neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 10, Komunitní plánování 430, ostatní osobní výdaje 5, nákup materiálu 10, nákup služeb 360, opravy 50, pohoštění 5, Pečovatelská služba 2 305, Dům s pečovatelskou službou 2 305, platy zaměstnanců 1 381, ostatní osobní výdaje 4, sociální pojištění 343, zdravotní pojištění 122, ochranné pomůcky 10, knihy, tisk 1, drobný hmotný majetek 20, nákup materiálu 35, voda 5, elektrická energie 21, pohonné hmoty 80, služby telekomunikací 56, služby peněž. ústavů 40, školení 40, nákup služeb 80, opravy 40, cestovné 7, neinvestiční dotace nezisk.organizacím 5, náhrady mezd v době nemoci 15, Denní stacionáře a centra denních služeb 2, Škola života Frýdek - Místek 2, neinvestiční příspěvek nezisk.ogr. 2, Domovy 6 300, Domov pro seniory Frýdlant n.o , neinv.příspěvek PO 6 300, Dům pokojného stáří 100, neinvestiční příspěvek nezisk.ogr. 100, Ostatní záležitosti sociálních věcí 10, Recepty 10, nákup služeb 10,0 13/20

14 Civilní ochrana, bezp.veř.pořádek a požární ochr. r.2010 r Kancelář 2 - Odbor starosty VV 52 - Civilní připravenost na krizové stavy 13, Ostatní správa v oblasti krizového řízení 13,0 CO - krizové řízení 13, drobný hmotný majetek 10, nákup materiálu 2, pohoštění 1, Bezpečnost, veřejný pořádek 30,0 40, Bezpečnost a veřejný pořádek 30,0 40,0 Policie ČR 30,0 40, drobný hmotný majetek 10, pohonné hmoty a maziva 28, nákup služeb 20, opravy 12, Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 299, Požární ochrana 1 299, SDH Frýdlant nad Ostravicí 790, platby za provedenou práci 20, ostatní osobní výdaje 300, zákonné soc. pojištění 78, zákonné zdrav. pojištění 27, drobný hmotný majetek 3, nákup materiálu 5, voda 27, plyn 130, elektrická energie 45, pohoné hmoty 40, služby telekomunikací 28, služby peněž. ústavů 6, nákup služeb 80, opravy 1, SDH Lubno 336, platby za provedenou práci 3, nákup materiálu 3, elektrická energie 8, pevná paliva 30, pohonné hmoty a maziva 17, služby telekomunikací 8, služby peněžních ústavů 2, nákup služeb 45, opravy 10, leasing - dopravní prostředky 210, SDH Nová Ves 173, platby za provedenou práci 3, ochranné pomůcky 1, nákup materiálu 2, voda 3, plyn 44, elektrická energie 39, pohonné hmoty a maziva 17, služby telekomunikací 13, služby peněžních ústavů 7, nákup služeb 39, opravy 5,0 14/20

15 územní samospráva r Odbor VV 61 - Územní samospráva , Místní zastupitelské orgány Místní zastupitelstvo 2 007, , platy za provedenou práci 50, ostatní osobní výdaje 1 520, soc.pojištění 300, zdrav.pojištění 137, Místní správa ,0 Činnost místní správy , platy zaměstnanců , ostatní osobní výdaje 130, platby za provedenou práci 50, zákonné socíální pojištění 5 650, zákonné zdravotní pojištění 2 034, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 120, ochranné pomůcky 10, léčiva 2, prádlo, obuv, oděv 30, knihy, učební pomůcky, tisk 80, drobný hmotný majetek 250, nákup materiálu / kancelářské potřeby./ 950, voda 110, teplo 650, elektrická energie 625, pohonné hmoty 130, služby pošt 1 300, služby telekomunikací 500, služby peněž. ústavů (pojistné, bankovní služby) 370, konzultační,poradenské služby 250, školení a vzdělávaní 350, nákup služeb 800, opravy 500, cestovné 120, pohoštění 50, ostatní nákupy jinnde nezařazené 9, poskytnuté příspěvky a náhrady 100, dary 40, odvody za nepl.povinnosti zaměst.zdrav.postiž. 50, neinvestiční příspěvek neziskovým organizacím 5, nákup kolků 20, platby daní a poplatků 20, náhrady mezd v době nemoci 200, náhrady placené obyvatelstvu 10, sociální fond 764, nákup materiálu 80, služby peněž. ústavů 2, nákup služeb 78, ostatní nákupy -ošatné 100, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 504, výpočetní technika 1 520, drobný hmotný majetek 300, nákup materiálu 100, služby telekomunikací 140, nákup služeb 680, opravy 50, programové vybavení 250, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 100, vzdělávání, školení 100, Rozvoj služeb egovermentu v obcích 3 063, nákup služeb 3 063, Výzva č.53 - zvýšení kvality řízení v obcích 300, nákup služeb 300, matrika 130, ostatní osobní výdaje 50, ostatní nákupy 80,0 1520

16 finance - ostatní činnost r.2010 r.2010 r.2010 r.2010 r Odbor 03 - odbor 5 - Odbor 7 - Odbor 9 - Odbor VV ŠaK ISOM finanční SVaZ 63 - Finanční operace 300,0 500, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500, Úroky z revolvingového úvěru 500, úroky 500, Pojištění funkčně nespecifikované 300, Pojištění majetku obce 300, pojištění majetku 300, Ostatní činnost 217, ,0 230, Ostatní činnost j.n. 217, ,0 230, Vklady a dotace 217, neinvestiční dotace svazu obcí 24, vklad mikroregionu Frýdlantsko 193, Sociální nadace 39, sociální nadace 30, dary obyvatelstvu 9, Zdravotně postižení tělesně 31, neinvestiční dotace neziskov.org. 31, Zdravotně vnitřně postižení 16, neinvestiční dotace neziskov.org. 16, Diabetici 16, neinvestiční dotace neziskov. org. 16, Centrum služeb pro zdrav.postižené 8, neinvestiční dotace neziskov. org. 8, Centrum pro mentálně postiženou mládež 30, ostatní neinvestiční příspěvky 30, Jíří Tobola 5, věcné a peněžité dary 5, Osobní asistence - Podané ruce F-M 85, neinv. dotace neziskovým org. 85,0 Grantový systém 1 000, kulturní, zájmové, sportovní 1 000,0 16/20

17 Kapitálové výdaje kapitálové výdaje r.2010 r.2010 r.2010 r.2010 r Odbor 03 - Odbor 05 - Odbor 06 - Odbor vnitřních ŠaK ISOM RRaSÚ věcí Kapitálové výdaje celkem (třída 6) 3 414, , ,2 770, , Doprava 4 500, Silnice 2 300, Zpevněné plochy nám. T.G.M. 300, budovy, stavby, haly 300, Studie průtahu silnice III/4818 Frýdlant n.o , budovy, stavby, haly 2 000, Záležitosti pozemních komunikací j. n , Kompletace páteřní cyklotrasy Baška - Ostravice 200, ostatní nákup nehmotného majetku 200, Chodník ul. Ostravská 2 000, budovy, stavby, haly 2 000, Vodní hospodářství 8 766, Pitná voda 66, Vodovodní řád DN 110 Pstruží - Frýdlant n.o. 66, budovy, stavby, haly 66, Odvádění a čištění odpadních vod 8 700, Kanalizace Frýdlant n.o , budovy, stavby, haly 200, ostatní investiční dotace veř. rozpoč , Kultura a sdělovací prostředky 2 100, Záležitosti kultury 2 100, Program přeshraniční spolupráce 2 100, stroje, přístroje, zařízení 2 100, Tělovýchova a zájmová činnost 3 100, Zájmová činnost 3 100, Beskydsý fotbalový klub Frýdlant n.o , investiční transfer obč.sdružením 3 100, Bydlení, komunální služby aúzemní rozvoj 990,0 770, Územní plánování 770, Územně plánovací dokumentace 770, ostatní nehmotný majetek 770, Komunální služby a územní rozvoj 990, Pozemky 400, výkup pozemků 400, PD Úprava prostranství u památníku Partyzán 40, budovy, stavby, haly 40, PD k územnímu řízení Brána Beskyd I. 550, budovy, stavby, haly 550, Územní samospráva 3 414, Místní správa 3 414, Výpočetní technika 120, programové vybavení 120, Rozvoj služeb egovermetu v obcích 3 294, stroje, přístroje, zařízení 3 294,1 17/20

18 Kapitálové výdaje r.2010 r.2010 Paragraf Příjmy Výdaje Daňové příjmy (tř.1) ,0 Nedaňové příjmy (tř.2) , Lesní hospodářství 200, Ostatní záležitosti v dopravě 500, Základní školy 659, Záležitosti kultury 102, Záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 105, Bydlení 4 991, Nebytové hospodářství 837, Pohřebnictví 230, Komunální služby a územní rozvoj 140, Využívání komunálních odpadů 500, Pečovatelská služba 250, Místní správa 80, Ostatní činnosti ,0 Kapitálové příjmy (tř.3) 3 233, Bytové hospodářství 2 129, Komunální služby a územní rozvoj 1 104,0 Přijaté transféry (tř.4) ,0 Celkem zdroje / příjmy/ ,0 Běžné výdaje (tř.5) , Veterinární péče 147, Lesní hospodářství 70, Ostatní záležitosti lesního hospodář. 15, Silnice 9 200, Záležitosti pozemních komunikací 390, Veřejná silniční doprava 270, Ostatní záležitosti v dopravě 25, Pitná voda 80, Úprava drobných vodních toků 2 300, Mateřské školy 2 120, Základní školy 8 063, Knihovna 1 645, Činnosti muzeí 233, Záležitosti kultury 7 687, Kulturní památky 30, Městský rozhlas 41, Záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 186, Ostatní tělovýchovná činnost 250, Využití volného času dětí a mládeže 176, Zájmová činnost 204, Bydlení 4 848, Nebytové hospodářství 475, Veřejné osvětlení 3 580, Pohřebnictví 539, Územní plánování 30, Komunální služby a územní rozvoj 906, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 980, Nakládání s komunálním odpadem , Divoké skládky 10, Ochrana půdy a spodní vody 40, Ochrana druhů a stanovišť 10, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1 315, Příspěvek na živobytí 280, Doplatek na bydlení 40, Mimořádná okamžitá pomos 6, Mimoř.ok.pomoc osob.soc.vyloučením 4, Příspěvek na zvláštní pomůcky 100, Příspěvek na úpravu a provoz bezb.bytu 200, Příspěvek na zakoupení vozidla 400, Příspěvek na provoz vozidla 1 000, Příspěvek na idiv.dopravu 20,0 18/20

19 Kapitálové výdaje Příspěvek na péči , Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manž. 125, Ostatní sociální péče 440, Pečovatelská služba 2 305, Denní stacionáře a centra denních služeb 2, Domovy 6 300, Ostatní záležitosti sociálních věcí 10, Ostatní správa v oblasti kriz. řízení 13, Bezpečnost a veřejný pořádek 70, Požární ochrana 1 299, Místní zastupitelské orgány 2 007, Místní správa , Finanční operace 500, Pojištění funkčně nespecifikované 300, Ostatní činnosti 1 447,6 Kapitálové výdaje (tř.6) , Silnice 2 300, Záležitosti pozemních komunikací 2 200, Pitná voda 66, Odvádění a čištění odpadních vod 8 700, Záležitosti kultury 2 100, Využití volného času dětí a mládeže 3 100, Územní plánování 770, Komunální služby a územní rozvoj 990, Místní správa 3 414,1 Celkem výdaje ( tř. 5+6 ) ,7 Financování , dlouhod. půjčené prostředky - revol.úvěr , splátky úvěru -773,0 19/20

20 Celkem příjmy, financování Celkem výdaje 01 Kancelář starosty 02 Odbor vnitřní správy 03 Odbor školství a kultury 04 Odbor místního hospodář. a živ. prostředí 05 Odbor investic a správy obecního majetku 06 Odbor regionál. rozvoje a stavební úřad 07 Odbor finanční 09 Odbor sociální a zdravotnictví 10 Odbor dopravy třída 1 - Daňové příjmy ,0 třída 2 - Nedaňové příjmy , Zvířata a lesní hospodářství 200, Doprava 500, Školy 659, Kultura, církev a sdělovací prostředky 207, Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 6 198, Ochrana životního prostředí 500, Sociální péče 250, Územní samospráva 80,0 třída 3 - Kapitálové příjmy 3 233, Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 3 233,0 třída 4 - Přijaté transfery ,0 Celkem příjmy ( tř.1-4) ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,0 0,0 třída 5 - Běžné výdaje , , , , , ,4 90,0 500, ,0 270, Zvířata a lesní hospodářství 232,0 232, Doprava 9 885,0 100, ,0 270, Vodní hospodářství 2 380,0 400, , Školy , , , Kultura, církev a sdělovací prostředky 9 822,4 100, ,4 190, Tělovýchova a zájmová činnost 630,0 607,0 23, Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj , ,4 90,0 20, Ochrana životního prostředí , , Dávky a podpory v soc.zabezpečení , , Sociální péče 9 182, , Civilní připravenost na krizové stavy 13,0 13, Bezp., veř. pořádek 70,0 30,0 40, Požární ochrana 1 299, , Územní samospráva , , Finanční operace 800,0 300,0 500, Ostatní činnost 1 447,6 217, ,0 230,0 třída 6 - Kapitálové výdaje , , , ,2 770, Doprava 4 500, , Vodní hospodářství 8 766, , Záležitosti kultury 2 100, , Tělovýchova a zájmová činnost 4 090, ,0 990, Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 770,0 770, Územní samospráva 3 414, ,1 Celkem výdaje (tř.5+6) , , , , , ,6 860,0 500, ,0 270,0 třída 8 - Financování ,7 Rozpočet na rok 2010 schválen ZM /20

příjmy název položky

příjmy název položky Návrh rozpočtu města Frýdlantu nad Ostravicí na rok 2010 v tis. Kč Příjmy ( třída 1-4 ) příjmy Celkem daňové příjmy ( třída 1 ) 73 117,0 1111 daně z příjmu fyz. osob ze záv.činn.celost.výn. 12 000,0 1112

Více

příjmy název položky

příjmy název položky Rozpočet na rok 2011 Příjmy ( třída 1-4 ) příjmy Celkem daňové příjmy ( třída 1 ) 88 917,0 1111 daně z příjmu fyz. osob ze záv.činn.celost.výn. 15 000,0 1112 daň z příjmů fyz.osob ze samost.výdělečné činnosti

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet roku 2014 zpracováno 10.3.2014 strana: 1 / 8

Schválený rozpočet roku 2014 zpracováno 10.3.2014 strana: 1 / 8 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 18 000,00

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Borová Lada N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000.

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000. á č š í š í ě š í Á Č ě é č ě í ů á á á ří ý ý ý Ň ŘÍ Ř Ň É É ŘÍ á Ž ěž í á Ž ř é č í á ě í č š ě Í í ř š í Ť Ů á í š Č é í á Ž ř í á í Č ý í á Ž Í ř ě Č á á č é ář í ř é ě ř í á í á á í á í Ž ú í ě č

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1 925/ Uc19s strana: 1/13 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčnich požitků 0000 0000

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy Rozpočet roku 2002 I. rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Částka 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1.931.000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 547.000,00 0000 1113 Dan

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1000000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Par. Pol. Popis rozpočet návrh ke schválení 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 500 000 1112 daň z příjmu OSVČ 850 000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. 300 000 1121 daň z

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Výdaje. 1031 5139 nákup materiálu 10000 1031 5169 nákup ostatních služeb 20000 1031 pěstební činnost 30000

Výdaje. 1031 5139 nákup materiálu 10000 1031 5169 nákup ostatních služeb 20000 1031 pěstební činnost 30000 Rozpočet na rok 2012 paragraf položka příjmy 1111 daň z příjmů fyz. osob 1100000 1112 daň z příjmů fyz. osob 70000 sam. výd. 1113 daň z příjmů fyz. osob 100000 kapitál.výnosy 1121 daň z příjmů práv. osob

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Městys Lukov KEO-W 1.9.123/ Uc19s strana: 1 /8 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Návrh rozpočtu 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 0000

Více

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více