příjmy název položky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příjmy název položky"

Transkript

1 Rozpočet města Frýdlantu nad Ostravicí na rok 2010 v tis. Kč Příjmy ( třída 1-4 ) příjmy Celkem daňové příjmy ( třída 1 ) , daně z příjmu fyz. osob ze záv.činn.celost.výn , daň z příjmů fyz.osob ze samost.výdělečné činnosti celost.výnos 2 000, daň z příjmu fyz.os.zvl.sazb.celos.výnos 700, daň z příjmu právnických osob celost.výnos , daň z přidané hodnoty celost.výnos , poplatky za znečišťování ovzduší 2, odvody za odnětí zemědělské půdy 5, poplatky za odnětí lesní půdy 15, poplatek za komunální odpad 4 900, poplatek ze psů 140, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 60, poplatek za užívání veřejného prostranství 20, poplatek ze vstupného 15, poplatek z ubytovacích kapacit 60, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 000, příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění 200, správní poplatky 4 500, daně z nemovitosti ,0 Celkem nedaňové příjmy ( třída 2 ) , Zemědělství a lesní hospodářství 200, Lesní hospodářství 200, Les 200, příjmy z poskytování služeb 200, Doprava 500, Ostatní záležitosti v dopravě 500, přijaté sankční platby 500, školy 659, Základní školy 659, ul. Komenského 220, nájem tělocvičny 220, T. G. Masaryka 436, stravné - cizí strávníci 286, nájem tělocvičny 150, ZŠ Nová Ves 3, nájem tělocvičny 3, Kultura, církev a sdělovací prostředky 207, Záležitosti kultury 102, Kulturní dům 102, příjmy z poskytování služeb 2, nájem kulturního domu 100, Záležitosti kultury 105, Kniha o F. Dušovi 5, příjmy z poskytování služeb 5, Dějiny Frýdlantu, Lubna a Nové Vsi - kniha 100, příjmy z poskytování služeb 100, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 198, Bytové hospodářství 4 991, Bytové hospodářství 3 522, příjmy z poskytování služeb 2 192, nájem bytů 1 330, Nová budova DPS 700, nájem bytů 700, Bytová výstavba ul. Školní 768, příjmy z poskytování služeb 768, Nebytové hospodářství 837,0 Nebytové prostory 837, nájmy nebyt. prostor 837, Pohřebnictví 230, Pohřební služby 230, příjmy za služby 230, Komunální služby a územní rozvoj 140,0 Pozemky 140, nájem pozemků 140,0 r /20

2 Rozpočet města Frýdlantu nad Ostravicí na rok 2010 v tis. Kč příjmy 37 - ochrana životního prostředí 500, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 500,0 Platby od EKO-KOMU 500, přijaté nekapitálové příspěvky 500, Sociální věci 250, Pečovatelská služba 250, DPS 250, příjmy z poskytování služeb 250, Územní samospráva 80, Činnost místní správy 80,0 nedaňové příjmy 80, , Ostatní činnosti , Ostatní činnosti jinde nezařazené , ostatní přijaté transfery - sociální péče , ostatní přijaté transfery - od obcí ZŠ 900 tis.kč, DD 400 tis.kč 1 300, ostatní přijaté transfery- Přeshraniční spolupráce 5 300, ostatní přijaté transfery - Rozvoj služeb egovermentu v obcích 5 404,0 Celkem kapitálové příjmy ( třída 3 ) 3 233, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 233, Bytové hospodářství 2 129, Bytová výstavba ul. Školní 1 254, příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 1 254,0 Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich části 875, příjmy z prodeje 875, Komunální služby a územní rozvoj 1 104,0 Pozemky 1 104, příjmy z prodeje pozemků 1 104,0 Celkem přijaté transfery ( třída 4 ) ,0 Transfery , neinvest. dotace v rámci souhrného dotačního vztahu ,0 Příjmy celkem ( třída 1-4 ) ,0 r.2010 Financování ( třída 8) ,7 Financování výdaje ,7 Financování , dlouhodobě půjčené prostředky - revolvingový úvěr , dlouhodobě půjčené prostředky - revolvingový úvěr - Přeshraniční spolupráce /r.2011/ 1 700, dlouhodobě půjčené prostředky - revolvingový úvěr - Rozvoj služeb egovermentu v obcích 953, splátky - hypoteční úvěr -773,0 2/20

3 zemědělství r Odbor MHaŽP Celkem běžné výdaje 2010 Neinvestiční výdaje ( třída 5) , zvířata a lesní hospodářství 232, Zvláštní veterinární péče 147, Deratizace 17, nákup služeb 17, Náklady na odchyt psů 130, nákup materiálu 5, nákup služeb 125, Lesní hospodářství 70, Les 70, nákup služeb - běžná údržba 70, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 15, Myslivost 15, nákup služeb 15,0 3/20

4 doprava r.2010 r.2010 r Odbor ŠaK 5 - Odbor ISOM 10 - Odbor dopravy 22 - Doprava 100, ,0 270, Silnice 9 200, Autobusové zastávky 100, čištění zastávek 50, opravy 50, Opravy a údržba místních komunikací 2 000, ostatní opravy 2 000, Čištění místních komunikací 2 000, služby 2 000, Zimní údržba místních komunikací 5 000, zimní údržba komunikací, park 5 000, Údržba podchodu 100, opravy 100, Záležitosti pozemních komunikací j. n. 75,0 315, Dětské dopravní hřiště 75, ostatní osobní výdaje 20, sociální pojištění 6, zdravotní pojištění 2, drobný hmotný majetek 12, nákup materiálu 3, benzín 2, nákup služeb 30, Dopravní značky 270, nákup mateiálu 70, studie 50, nákup služeb 150, Městský informační systém 25, nákup služeb 25, Společenství vlastníků bytů - příspěvek na materiál 20, nein.transfery společ.vlastníků bytů 20, Veřejná silniční doprava 270, ČSAD 270, dotace na dopravu 270, Ostatní záležitosti v dopravě 25, Connex Morava - Beskydský skibus - cyklobus 25, neinvestiční dotace právnickým osobám 25,0 4/20

5 vodní hospodářství r.2010 r Odbor 5 - Odbor MHaŽP ISOM 23 - Vodní hospodářství 400, , Pitná voda 80, Fontány 80, voda 20, elektrická energie 25, opravy 35, Úpravy drobných vodních toků 400, , vodní toky 400, čištění 400, Zatrubnění potoka Bahno - havarijní stav 1 900, opravy 1 900,0 5/20

6 31 - Školy školy r.2010 r.2010 r Odbor ŠaK 3 Odbor ŠaK 5 - Odbor ISOM 8 500,0 590, , Mateřské školy 1 890,0 230, Janáčkova 1 890,0 60, neinvestiční příspěvky PO 1 890, nákup služeb 30, opravy 30, Smetanova 70, nákup služeb 30, opravy 40, Nová Ves 100, nákup služeb 30, opravy 70, Základní školy 6 610,0 590,0 863, ul. Komenského 2 610,0 70,0 368, neinvestiční příspěvky PO 2 610, ostatní osobní výdaje 100, zákonné soc. pojištění 25, zákonné zdrav. pojištění 10, nákup materiálu 3, voda 20, teplo 40, el. energie 10, nákup služeb 30, opravy 200, T. G. Masaryka 4 000,0 450,0 365, neinvestiční příspěvek PO 4 000, ostatní osobní výdaje 100, sociální pojištění 25, zdrav. pojištění 10, nákup služeb 450,0 30, opravy 200, Nová Ves 70, nákup služeb 20, opravy 50, Hřiště ZŠ ul. Komenského 70, nákup služeb 70, Školní stravování při ZŠ T.G.Masaryka 60, nákup služeb 30, opravy 30,0 6/20

7 kultura r.2010 r.2010 r Odbor VV 3 - Odbor ŠaK 5 Odbor ISOM 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky 100, ,4 190, Činnosti knihovnické 1 645, knihovna 1 645, neinv. příspěvky příspěv. organiz , Činnosti muzei 233, Galérie v KD 233, platy zaměstnanců 65, ostatní osobní výdaje 75, zákonné soc. pojištění 25, zákonné zdrav. pojištění 10, nákup materiálu 10, nákup služeb 40, pohoštění 7, náhrady mezd v době nemoci 1, Záležitosti kultury, j.n ,0 160, Propagace 857, ostatní osobní výdaje 15, zákonné soc. pojištění 5, zákonné zdrav. pojištění 2, nákup materiálu 100, pohonné hmoty 10, nákup služeb 665, pohoštění 60, Osvětová beseda - Lubno 70,0 60, ostatní osobní výdaje 5, zákonné soc. pojištění 1, nákup materiálu 1, elektrická energie 2, palivo 60, nákup služeb 1,0 15, opravy 45, Kulturní dům 1 052,0 100, platy zaměstnanců 65, ostatní osobní výdaje 95, sociální pojištění 36, zdravotní pojištění 11, prádlo, oděv 2, drobný hmotný majetek 26, nákup materiálu 24, voda 100, pára 485, elektrická energie 95, služby telekomunikací 12, nájemné 5, služby 75,0 25, opravy 20,0 75, náhrady mezd v době nemoci 1,0 7/20

8 kultura r.2010 r.2010 r Odbor VV 3 - Odbor ŠaK Kronikáři 54, ostatní osobní výdaje 43, knihy, tisk 1, nákup materiálu 5, školení 1, nákup služeb 4, říjen 5, nákup materiálu 4, nákup služeb 1, Svátky hudby 55, nákup materiálu 3, nákup služeb 35, pohoštění 15, poskytnuté náhrady a příspěvky 2, Ostatní činnosti v kultuře 77, ostatní osobní výdaje 14, zákonné soc.pojištění 4, zákonné zdrav.pojištění 1, nákup materiálu 10, služby telekomunikací 8, nájemné 4, pohoštění 5, poskytnuté náhrady a příspěvky 30, Svatováclavský festival 40, nákup materiálu 1, nákup služeb 38, pohoštění 1, Oslavy osvobození 35, nákup materiálu 5, nákup služeb 29, poskytnuté náhrady a příspěvky 1, Beskydské informační centrum 160, neinvestiční příspěvky PO 160, Beskydské folkování 82, ostatní osobní výdaje 4, zákonné soc.pojištění 1, zákonné zdrav. pojištění 1, nákup materiálu 10, nákup služeb 56, pohoštění 8, poskytnuté náhrady a příspěvky 2,0 5 Odbor ISOM 8/20

9 kultura r.2010 r.2010 r Odbor VV 3 - Odbor ŠaK 5 Odbor ISOM Program přeshraniční spolupráce 4 900, ostatní osobní výdaje 50, drobný hmotný majetek 850, nákup služeb 4 000, mezin. symp. Frýdlantský umělecký smalt , ostatní osobní výdaje 20, nákup materiálu 65, nákup služeb 55, Kulturní památky 30, památky 30, opravy 30, Rozhlas 11,0 30, Městský rozhlas 11,0 30, nákup služeb 6, opravy 30, poskytnuté náhrady a příspěvky 5, Záležitosti kultury 100,0 86, Sbor pro občanské záležitosti 100, nákup materiálu 55, věcné dary 45, Noviny Mikroregion Frýdlantsko - Beskydy 86, knihy,učební pomůcky a tisk 86,4 9/20

10 tělovýchova a zdravotnictví r.2010 r Odbor 9 - Odbor ŠaK SVaZ 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 607,0 23, Ostatní tělovýchovná činnost 250, TJ Ferrum - provoz koupaliště 250, neinvestiční transfery obč. sdružením 250, Využití volného času dětí a mládeže 176, Hřiště ul. Bezručova 59, ostatní osobní výdaje 10, zákonné soc. pojištění 2, zákonné zdrav. pojištění 1, drobný hmotný majetek 15, nákup materiálu 3, nákup služeb 22, opravy 5, Hřiště Harcovska 56, ostatní osobní výdaje 10, zákonné soc. pojištění 3, zákonné zdrav. pojištění 1, drobný hmotný majetek 1, nákup materiálu 8, nákup služeb 30, opravy 3, Hřiště na beachvolejbal u řeky 24, ostatní osobní výdaje 5, zákonné soc. pojištění 1, zákonné zdrav. pojištění 0, nákup služeb 17, Dětské hřiště ul. Pionýrů 37, ostatní osobní výdaje 10, zákonné soc. pojištění 2, zákonné zdrav. pojištění 1, drobný hmotný majetek 5, nákup materiálu 3, nákup služeb 10, opravy 5, Zájmová činnost 181,0 23, Klub seniorů 23, neinvest. transfery nezisk.organizacím 23, Školství,kultura,tělovýchova 106, ostatní osobní výdaje 5, zákonné soc. pojištění 1, zákonné zdrav. pojištění 0, nákup materiálu 19, služby peněžních ústavů 2, nákup služeb 14, pohoštění 4, dary obyvatelstvu 60, Frýdlantské sportovní hry 75, nákup materiálu 57, nákup služeb 18,0 10/20

11 Bydlení, kom.služby a územní rozvoj r.2010 r.2010 r Odbor 6 - Odbor 9 - Odbor ISOM RRaSÚ SVaZ 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,4 90,0 20, Bydlení 4 848, Bytové hospodářství 3 310, voda 313, teplo 958, el.energie 260, teplá voda 287, nákup služeb 332, opravy Rozšíření D P S 1 160,0 289, el.energie 135, služby telekomunikací 14, nákup služeb 110, opravy 30, Bytová výstavba ul. Školní 1 248, nákup materiálu 1, úroky 340, teplo 447, teplá voda 173, služby telekomunikací 7, nákup služeb 80, opravy a údržba 200, Nebytové hospodářství 475, Nebytové prostory - č.p opravy 64, voda 8, plyn 24, služby telekomunikací 2, nákup služeb 2, opravy a udržování 28, Nebytové prostory 122, nákup materiálu 5, voda 3, teplo 14, nákup služeb 50, opravy a udržování 50, Sociální zařízení u KD Hamerník 289, platy zaměstnanců 180, zákonné soc. pojištění 37, zákonné zdrav. pojištění 13, nákup materiálu 10, nákup služeb 35, opravy 10, náhrady mezd v době nemoci 3, Veřejné osvětlení 3 580, nákup elektrické energie 2 100, elektrická energie 2 100, Údržba veřejného osvětlení 1 400, opravy a udržování 1 400, Vánoční výzdoba 80, nákup služeb 80, Pohřebnictví 519,0 20, Hřbitov 400, voda 10, nákup služeb 390, Smuteční obřadní síň 119, voda 19, opravy 100, Pohřební služby 20, poskytnuté příspěvky a náhrady 20, Územní plánování 30, Územně plánovací dokumentace 30, nákup služeb 30, Komunální služby a územní rozvoj j. n. 846,0 60, drobné akce 170, nákup služeb 30, opravy a udržování 140, Převody a prodeje nemovitostí / mimo pozemky/ 40, studie, znalecké posudky 20, nákup služeb 20, pozemky 636, nájem pozemků 96, studie, znalecké posudky 30, nákup služeb 250, opravy a udržování 50, nákup kolků 10, platby daní a poplatků 200, Podklady k rozhodnutí - stavební úřad 45, studie, znalecké posudky 45, Zabezpečení nezajištěných objektů 15, poradenství, analýzy, studie 15,0 11/20

12 životní prostředí r Odbor MHaŽP 37 - Ochrana životního prostředí , Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nebezpečné odpady 980,0 980, nákup služeb 980, Sběr a svoz komunálních odpadů , Separované odpady 1 040, drobný hmotný majetek 70, nákup služeb 970, Komunální odpady , ostatní osobní výdaje 12, nákup služeb , opravy kontejnerů 50, Ostatní odpady 10, Divoké skládky 10, nákup služeb 10, Ochrana půdy a spodní vody 40, Posudky a rozbory 40, nákup služeb 40, Ochrana druhů a stanovišť 10, Ochrana živočichů 10, nákup služeb 5, neinvestiční příspěvek 5, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1 315, Lavičky 30, drobný hmotný majetek 10, nákup služeb 20, Odpadkové koše 70, nákup materiálu 50, opravy 20, Údržba zeleně 1 065, ostatní osobní výdaje 5, nákup služeb 1 060, Ošetření dřevin 150, nákup služeb 150,0 12/20

13 sociální věci r Odbor SVaZ 41 - Dávky a podpory v soc. zabezpečení , Příspěvek na živobytí 280, soc. dávky ÚZ , Doplatek na bydlení 40, soc.dávky ÚZ , Mimořádná okamžitá pomoc 6, soc. dávky ÚZ , Mimořádná okamž.pomoc osob.ohr.soc. vyloučením 4, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na zvláštní pomůcky 100, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na úpravu a provoz bezbar.bytu 200, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na zakoupení, úpravu vozidla 400, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na provoz vozidla 1 000, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na indiv.dopravu 20, soc.dávky ÚZ , Příspěvek na péči , soc.dávky ÚZ , Sociální péče 9 182, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 125, Charita Frýdek - Místek 125, neinv.transfery náboženským sdružením 125, Ostatní sociální péče 440, Bezúročné půjčky obyvatelstvu 10, neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 10, Komunitní plánování 430, ostatní osobní výdaje 5, nákup materiálu 10, nákup služeb 360, opravy 50, pohoštění 5, Pečovatelská služba 2 305, Dům s pečovatelskou službou 2 305, platy zaměstnanců 1 381, ostatní osobní výdaje 4, sociální pojištění 343, zdravotní pojištění 122, ochranné pomůcky 10, knihy, tisk 1, drobný hmotný majetek 20, nákup materiálu 35, voda 5, elektrická energie 21, pohonné hmoty 80, služby telekomunikací 56, služby peněž. ústavů 40, školení 40, nákup služeb 80, opravy 40, cestovné 7, neinvestiční dotace nezisk.organizacím 5, náhrady mezd v době nemoci 15, Denní stacionáře a centra denních služeb 2, Škola života Frýdek - Místek 2, neinvestiční příspěvek nezisk.ogr. 2, Domovy 6 300, Domov pro seniory Frýdlant n.o , neinv.příspěvek PO 6 300, Dům pokojného stáří 100, neinvestiční příspěvek nezisk.ogr. 100, Ostatní záležitosti sociálních věcí 10, Recepty 10, nákup služeb 10,0 13/20

14 Civilní ochrana, bezp.veř.pořádek a požární ochr. r.2010 r Kancelář 2 - Odbor starosty VV 52 - Civilní připravenost na krizové stavy 13, Ostatní správa v oblasti krizového řízení 13,0 CO - krizové řízení 13, drobný hmotný majetek 10, nákup materiálu 2, pohoštění 1, Bezpečnost, veřejný pořádek 30,0 40, Bezpečnost a veřejný pořádek 30,0 40,0 Policie ČR 30,0 40, drobný hmotný majetek 10, pohonné hmoty a maziva 28, nákup služeb 20, opravy 12, Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 299, Požární ochrana 1 299, SDH Frýdlant nad Ostravicí 790, platby za provedenou práci 20, ostatní osobní výdaje 300, zákonné soc. pojištění 78, zákonné zdrav. pojištění 27, drobný hmotný majetek 3, nákup materiálu 5, voda 27, plyn 130, elektrická energie 45, pohoné hmoty 40, služby telekomunikací 28, služby peněž. ústavů 6, nákup služeb 80, opravy 1, SDH Lubno 336, platby za provedenou práci 3, nákup materiálu 3, elektrická energie 8, pevná paliva 30, pohonné hmoty a maziva 17, služby telekomunikací 8, služby peněžních ústavů 2, nákup služeb 45, opravy 10, leasing - dopravní prostředky 210, SDH Nová Ves 173, platby za provedenou práci 3, ochranné pomůcky 1, nákup materiálu 2, voda 3, plyn 44, elektrická energie 39, pohonné hmoty a maziva 17, služby telekomunikací 13, služby peněžních ústavů 7, nákup služeb 39, opravy 5,0 14/20

15 územní samospráva r Odbor VV 61 - Územní samospráva , Místní zastupitelské orgány Místní zastupitelstvo 2 007, , platy za provedenou práci 50, ostatní osobní výdaje 1 520, soc.pojištění 300, zdrav.pojištění 137, Místní správa ,0 Činnost místní správy , platy zaměstnanců , ostatní osobní výdaje 130, platby za provedenou práci 50, zákonné socíální pojištění 5 650, zákonné zdravotní pojištění 2 034, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 120, ochranné pomůcky 10, léčiva 2, prádlo, obuv, oděv 30, knihy, učební pomůcky, tisk 80, drobný hmotný majetek 250, nákup materiálu / kancelářské potřeby./ 950, voda 110, teplo 650, elektrická energie 625, pohonné hmoty 130, služby pošt 1 300, služby telekomunikací 500, služby peněž. ústavů (pojistné, bankovní služby) 370, konzultační,poradenské služby 250, školení a vzdělávaní 350, nákup služeb 800, opravy 500, cestovné 120, pohoštění 50, ostatní nákupy jinnde nezařazené 9, poskytnuté příspěvky a náhrady 100, dary 40, odvody za nepl.povinnosti zaměst.zdrav.postiž. 50, neinvestiční příspěvek neziskovým organizacím 5, nákup kolků 20, platby daní a poplatků 20, náhrady mezd v době nemoci 200, náhrady placené obyvatelstvu 10, sociální fond 764, nákup materiálu 80, služby peněž. ústavů 2, nákup služeb 78, ostatní nákupy -ošatné 100, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 504, výpočetní technika 1 520, drobný hmotný majetek 300, nákup materiálu 100, služby telekomunikací 140, nákup služeb 680, opravy 50, programové vybavení 250, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 100, vzdělávání, školení 100, Rozvoj služeb egovermentu v obcích 3 063, nákup služeb 3 063, Výzva č.53 - zvýšení kvality řízení v obcích 300, nákup služeb 300, matrika 130, ostatní osobní výdaje 50, ostatní nákupy 80,0 1520

16 finance - ostatní činnost r.2010 r.2010 r.2010 r.2010 r Odbor 03 - odbor 5 - Odbor 7 - Odbor 9 - Odbor VV ŠaK ISOM finanční SVaZ 63 - Finanční operace 300,0 500, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500, Úroky z revolvingového úvěru 500, úroky 500, Pojištění funkčně nespecifikované 300, Pojištění majetku obce 300, pojištění majetku 300, Ostatní činnost 217, ,0 230, Ostatní činnost j.n. 217, ,0 230, Vklady a dotace 217, neinvestiční dotace svazu obcí 24, vklad mikroregionu Frýdlantsko 193, Sociální nadace 39, sociální nadace 30, dary obyvatelstvu 9, Zdravotně postižení tělesně 31, neinvestiční dotace neziskov.org. 31, Zdravotně vnitřně postižení 16, neinvestiční dotace neziskov.org. 16, Diabetici 16, neinvestiční dotace neziskov. org. 16, Centrum služeb pro zdrav.postižené 8, neinvestiční dotace neziskov. org. 8, Centrum pro mentálně postiženou mládež 30, ostatní neinvestiční příspěvky 30, Jíří Tobola 5, věcné a peněžité dary 5, Osobní asistence - Podané ruce F-M 85, neinv. dotace neziskovým org. 85,0 Grantový systém 1 000, kulturní, zájmové, sportovní 1 000,0 16/20

17 Kapitálové výdaje kapitálové výdaje r.2010 r.2010 r.2010 r.2010 r Odbor 03 - Odbor 05 - Odbor 06 - Odbor vnitřních ŠaK ISOM RRaSÚ věcí Kapitálové výdaje celkem (třída 6) 3 414, , ,2 770, , Doprava 4 500, Silnice 2 300, Zpevněné plochy nám. T.G.M. 300, budovy, stavby, haly 300, Studie průtahu silnice III/4818 Frýdlant n.o , budovy, stavby, haly 2 000, Záležitosti pozemních komunikací j. n , Kompletace páteřní cyklotrasy Baška - Ostravice 200, ostatní nákup nehmotného majetku 200, Chodník ul. Ostravská 2 000, budovy, stavby, haly 2 000, Vodní hospodářství 8 766, Pitná voda 66, Vodovodní řád DN 110 Pstruží - Frýdlant n.o. 66, budovy, stavby, haly 66, Odvádění a čištění odpadních vod 8 700, Kanalizace Frýdlant n.o , budovy, stavby, haly 200, ostatní investiční dotace veř. rozpoč , Kultura a sdělovací prostředky 2 100, Záležitosti kultury 2 100, Program přeshraniční spolupráce 2 100, stroje, přístroje, zařízení 2 100, Tělovýchova a zájmová činnost 3 100, Zájmová činnost 3 100, Beskydsý fotbalový klub Frýdlant n.o , investiční transfer obč.sdružením 3 100, Bydlení, komunální služby aúzemní rozvoj 990,0 770, Územní plánování 770, Územně plánovací dokumentace 770, ostatní nehmotný majetek 770, Komunální služby a územní rozvoj 990, Pozemky 400, výkup pozemků 400, PD Úprava prostranství u památníku Partyzán 40, budovy, stavby, haly 40, PD k územnímu řízení Brána Beskyd I. 550, budovy, stavby, haly 550, Územní samospráva 3 414, Místní správa 3 414, Výpočetní technika 120, programové vybavení 120, Rozvoj služeb egovermetu v obcích 3 294, stroje, přístroje, zařízení 3 294,1 17/20

18 Kapitálové výdaje r.2010 r.2010 Paragraf Příjmy Výdaje Daňové příjmy (tř.1) ,0 Nedaňové příjmy (tř.2) , Lesní hospodářství 200, Ostatní záležitosti v dopravě 500, Základní školy 659, Záležitosti kultury 102, Záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 105, Bydlení 4 991, Nebytové hospodářství 837, Pohřebnictví 230, Komunální služby a územní rozvoj 140, Využívání komunálních odpadů 500, Pečovatelská služba 250, Místní správa 80, Ostatní činnosti ,0 Kapitálové příjmy (tř.3) 3 233, Bytové hospodářství 2 129, Komunální služby a územní rozvoj 1 104,0 Přijaté transféry (tř.4) ,0 Celkem zdroje / příjmy/ ,0 Běžné výdaje (tř.5) , Veterinární péče 147, Lesní hospodářství 70, Ostatní záležitosti lesního hospodář. 15, Silnice 9 200, Záležitosti pozemních komunikací 390, Veřejná silniční doprava 270, Ostatní záležitosti v dopravě 25, Pitná voda 80, Úprava drobných vodních toků 2 300, Mateřské školy 2 120, Základní školy 8 063, Knihovna 1 645, Činnosti muzeí 233, Záležitosti kultury 7 687, Kulturní památky 30, Městský rozhlas 41, Záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 186, Ostatní tělovýchovná činnost 250, Využití volného času dětí a mládeže 176, Zájmová činnost 204, Bydlení 4 848, Nebytové hospodářství 475, Veřejné osvětlení 3 580, Pohřebnictví 539, Územní plánování 30, Komunální služby a územní rozvoj 906, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 980, Nakládání s komunálním odpadem , Divoké skládky 10, Ochrana půdy a spodní vody 40, Ochrana druhů a stanovišť 10, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1 315, Příspěvek na živobytí 280, Doplatek na bydlení 40, Mimořádná okamžitá pomos 6, Mimoř.ok.pomoc osob.soc.vyloučením 4, Příspěvek na zvláštní pomůcky 100, Příspěvek na úpravu a provoz bezb.bytu 200, Příspěvek na zakoupení vozidla 400, Příspěvek na provoz vozidla 1 000, Příspěvek na idiv.dopravu 20,0 18/20

19 Kapitálové výdaje Příspěvek na péči , Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manž. 125, Ostatní sociální péče 440, Pečovatelská služba 2 305, Denní stacionáře a centra denních služeb 2, Domovy 6 300, Ostatní záležitosti sociálních věcí 10, Ostatní správa v oblasti kriz. řízení 13, Bezpečnost a veřejný pořádek 70, Požární ochrana 1 299, Místní zastupitelské orgány 2 007, Místní správa , Finanční operace 500, Pojištění funkčně nespecifikované 300, Ostatní činnosti 1 447,6 Kapitálové výdaje (tř.6) , Silnice 2 300, Záležitosti pozemních komunikací 2 200, Pitná voda 66, Odvádění a čištění odpadních vod 8 700, Záležitosti kultury 2 100, Využití volného času dětí a mládeže 3 100, Územní plánování 770, Komunální služby a územní rozvoj 990, Místní správa 3 414,1 Celkem výdaje ( tř. 5+6 ) ,7 Financování , dlouhod. půjčené prostředky - revol.úvěr , splátky úvěru -773,0 19/20

20 Celkem příjmy, financování Celkem výdaje 01 Kancelář starosty 02 Odbor vnitřní správy 03 Odbor školství a kultury 04 Odbor místního hospodář. a živ. prostředí 05 Odbor investic a správy obecního majetku 06 Odbor regionál. rozvoje a stavební úřad 07 Odbor finanční 09 Odbor sociální a zdravotnictví 10 Odbor dopravy třída 1 - Daňové příjmy ,0 třída 2 - Nedaňové příjmy , Zvířata a lesní hospodářství 200, Doprava 500, Školy 659, Kultura, církev a sdělovací prostředky 207, Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 6 198, Ochrana životního prostředí 500, Sociální péče 250, Územní samospráva 80,0 třída 3 - Kapitálové příjmy 3 233, Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 3 233,0 třída 4 - Přijaté transfery ,0 Celkem příjmy ( tř.1-4) ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,0 0,0 třída 5 - Běžné výdaje , , , , , ,4 90,0 500, ,0 270, Zvířata a lesní hospodářství 232,0 232, Doprava 9 885,0 100, ,0 270, Vodní hospodářství 2 380,0 400, , Školy , , , Kultura, církev a sdělovací prostředky 9 822,4 100, ,4 190, Tělovýchova a zájmová činnost 630,0 607,0 23, Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj , ,4 90,0 20, Ochrana životního prostředí , , Dávky a podpory v soc.zabezpečení , , Sociální péče 9 182, , Civilní připravenost na krizové stavy 13,0 13, Bezp., veř. pořádek 70,0 30,0 40, Požární ochrana 1 299, , Územní samospráva , , Finanční operace 800,0 300,0 500, Ostatní činnost 1 447,6 217, ,0 230,0 třída 6 - Kapitálové výdaje , , , ,2 770, Doprava 4 500, , Vodní hospodářství 8 766, , Záležitosti kultury 2 100, , Tělovýchova a zájmová činnost 4 090, ,0 990, Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 770,0 770, Územní samospráva 3 414, ,1 Celkem výdaje (tř.5+6) , , , , , ,6 860,0 500, ,0 270,0 třída 8 - Financování ,7 Rozpočet na rok 2010 schválen ZM /20

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NA ROK Příjmy a výdaje rozpočet Rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY 110 673,9 105 660,0 114 343,2 109 410,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 27 498,6 22 504,0 25 405,2 22 064,6

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015.

Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015. Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015. OdPa Pol. Popis Rozpočet R o z p o č t o v é p ř í j m y 18 224 270 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 2 350 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2013

Rozpočet města Nová Role na rok 2013 Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2013 v členění OdPa, Pol. 2. Návrh (v Kč) ZBÚ 231.0100 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text 0000 1111 0000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

kap. 09 - lesy 1037 celospolečenská funkce lesů 2111 příjmy z poskytování služeb 55 720 zisk ze Sdružení lesů Benešovska celkem kap.

kap. 09 - lesy 1037 celospolečenská funkce lesů 2111 příjmy z poskytování služeb 55 720 zisk ze Sdružení lesů Benešovska celkem kap. Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 479 676 opravy vodovodních vedení 6121 budovy, haly, stavby 555 000 filtr VDJ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více