ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009"

Transkript

1 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

2 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2008 A. Základní údaje o organizaci B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 1. Náklady,analýza čerpání prostředků hodnoceného roku 2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti,výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití 3. Doplňková činnost,její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu 1. Okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků 2. Hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů 3. Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce 4. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce E. Závodní stravování zaměstnanců organizace F. Péče o spravovaný majetek,investiční činnost,údržba a opravy,pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku G. Stav pohledávek a závazků H. Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO),informace o dalších kontrolách I. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ( 18 odst.2 Zákona č.106/1999 Sb.) J. Tabulková část včetně účetních výkazů Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty,příloha,rozbor plnění HV 2

3 Projednání zprávy o činnosti organizace za rok 2009 Zpráva o činnosti naší organizace za rok 2009 byla projednána na poradě pracovníků školy Dne v souladu s 17 Zákona 139/1995 Sb. Školská rada se nevyjádřila k rozborům hospodaření. Tento dokument bude Školské radě předložen k vyjádření dne

4 A. Základní údaje o organizaci: Název: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Sídlo: Příčná 1108, Ostrava-Poruba IČ: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti Střední škola oděvní, služeb a podnikání vznikla sloučením Integrované střední školy služeb a podnikání a Středního odborného učiliště oděvního. Nové působiště našla v Ostravě-Porubě na Příčné ulici1108. SŠ, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt.je zřízená Zřizovací listinou MSK č. ZL 065/2001 ze dne 29. září K výrazné změně došlo v roce 2009, kdy na základě usnesení zastupitelstva MSK č. 16/847 ze dne došlo ke dni ke sloučení Střední školy oděvní, služeb a podnikání, Ostrava- Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace se Střední školou obchodní, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace se sídlem Na Mlýnici 36/611, Ostrava-Přívoz. Nástupnickou organizací se stala Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace, K datu došlo ke změně názvu školy na základě usnesení MSK č. 4/442 ze dne na nový název Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace se sídleme na ul. Příčná 1108, Ostrava-Poruba. Školu navštěvuje 1391žáků v 55 třídách. Škola připravuje žáky ve studijních oborech (učební obory s maturitou, studijní obory s maturitou) a v učebních oborech. Studium je ukončeno maturitní nebo závěrečnou zkouškou. Škola rovněž zajišťuje další vzdělání v oboru oděvním a podnikání. Jedná se o dálkovou formu studia. V rámci získávání nových či doplňujících poznatků organizuje škola přednášky a besedy s tématikou, která doplňuje vzdělávání žáků, pomáhá jim v orientaci ve společnosti (aktivizační trendy). Teoretická výuka probíhá ve dvou školních budovách Na Mlýnici 36 a na ulici Příčné 1108, které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a byla k zajištěna 65 učiteli vyučujícími teoretické předměty, školním psychologem a 3 zástupci ředitele Odborný výcvik je zabezpečován 30 učiteli odborného výcviku, 4 vedoucími učiteli odborného výcviku a 1 zástupcem ředitele pro praktické vyučování Výuka žáků probíhá na odloučených pracovištích školy. Odloučené pracoviště OP 1 obory oděvní Ostrava Poruba, O.Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP 2 obor kadeřník Ostrava Zábřeh, P.Lumumby 2444 Ostrava Poruba, O.Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP 3 obor fotograf Ostrava Poruba, O.Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP 4 obor kosmetička Ostrava Poruba, O. Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP 5 obor knihař Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 42 Odloučené pracoviště OP 6 obor aranžér Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 42 Odloučené pracoviště OP 7 obor obchodník, prodavač Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 42 a dále na provozních pracovištích 24 obchodních organizací od malých obchodních jednotek až po síť hypermarketů. V rámci celoživotního vzdělávání zabezpečuje SŠ rekvalifikační kurzy v oborech kadeřník a kosmetička. 4

5 Nedílnou součástí života školy jsou pravidelné módní přehlídky a účasti na různých výstavách a soutěžích z oborů činnosti, v nichž SŠ dosahuje velmi dobrých výsledků. Učební a studijní obory a počty žáků kód oboru počet žáků - Fotograf- 3letý ukončený výučním listem dobíhající ob H/ Kadeřník- 3letý ukončený výučním listem (II.+III.r.)-dob.obor H/ Kadeřník- 3letý ukončený výučním listem I.r H/ Krejčí - 3letý ukončený výučním listem H/ Masér sportovní a rekondiční 4letý ukončený maturitní zkouškou M/ Kosmetička-4letý ukončený maturitní zkouškou dob.ob L/ Kosmetické služby - 4letý ukončený maturitní zkouškou L/ Oděvnictví-4letý ukončený maturitní zkouškou M/ Operátor oděvní výroby-4letý ukončený maturitní zk.dob.ob L/ Podnikání 2letý ukončený maturitní zkouškou L/ Oděvnictví nástavba-dálkové studium-3letý ukončený maturitní zkouškou L/ Podnikání 3letý nástavbový obor- dálkové studium - ukončený mat. zkouškou L/ Prodavač 3letý ukončený výučním listem H/01 37 Prodavač - smíšené zboží 3letý ukončený výuč. listem H/ Prodavač elektrotech. zboží 3letý ukončený výuč. listem H/ Prodavač-drogistické zboží 3letý ukončený výučním listem H/006 5 Prodavač-textil, oděvy a obuv 3letý ukončený výuč.litem H/ Aranžér- 3letý ukončený výučním listem (1.ročník) H/01 21 Aranžér- 3letý ukončený výučním listem (2. a 3.ročník) H/ Knihař - 3letý ukončený výučním listem (1.ročník) H/01 9 Knihař - 3letý ukončený výučním listem (2. a 3.ročník) H/ Obchodník 4letý ukončený maturitní zkouškou (1.ročník) L/01 60 Obchodník 4letý ukončený maturitní zkouškou (2. 4.ročník) L/ Provoz obchodu 2letý ukončený maturitní zkouškou (denní) L/ Provoz obchodu 3letý ukončený maturitní zkouškou (dálková) L/ Podnikání - 2letý ukončený maturitní zkouškou (denní forma) L/ Podnikání - 3letý ukončený maturitní zkouškou (dálková for.) L/ Celkem 1391 žáků Počty zaměstnanců k Celkem 125 z toho Učitelé 68 Učitelé od.výcviku 35 THP a dělníci 22 5

6 B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření V roce 2009 byly naší škole stanoveny následující závazné ukazatelé: - příspěvek na provoz celkem - limit mzdových prostředků - limit OPPP - přepočtený stav pracovníků - odvod z odpisů Plnění stanovených ukazatelů je pro rok 2009 následující: ( v Kč) LIMIT ČERPÁNÍ ROZDÍL Příspěvek na provoz , ,94 0 Limit mzd.prostředků Limit OPPP Limit přepočt.st.prac. 93,99 82,587 11,403 Odvod z odpisů Výsledek hospod ,2 144,2 Závazné ukazatelé byly v roce 2009 na naší škole splněny následovně: Celkový příspěvek na provoz ve výši ,94 Kč byl vyčerpán ve výši ,30,-- Kč, zbývající část ve výši ,64 Kč byla převedena do rezervního fondu. Jedná se o nevyčerpané dotace poskytnuté MSK projekt Krokem do Evropy ,72, projekt Posílení odborného profilu žáků ,68Kč a projekt Zvyšování gramotnosti žáků ,24 Kč. Limit mzdových prostředků ve výši ,-- Kč byl vyčerpán v plné výši ,-- Kč Limit OPPP ve výši ,-- Kč byl vyčerpán v plné výši ,-- Kč. Limit přepočteného stavu pracovníků stanovený pro rok 2009 na 93,99 pracovníků byl splněn na 82,587 pracovníků a tím došlo k úspoře o 11,403 pracovníka Odvod z odpisů plánovaný limit ve výši ,-- Kč byl odveden v plné výši a v plánovaném termínu Výsledek hospodaření naší organizaci byl stanoven výsledek hospodaření na nulu. V roce 2009 docílila naše škola kladného výsledku hospodaření ve výši ,45 Kč. Tento dosažený výsledek hospodaření bude použit na zvýšení rezervního fondu a fondu odměn. Celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Výsledek hospodaření , , ,51 6

7 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2009: Výsledek hospodaření celkem: ,45 Kč Rezervní fond: ,45 Kč Fond odměn: ,-- Kč 1. Náklady,analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady V roce 2009 dosáhly náklady následujících hodnot: Uvedené hodnoty v tabulce jsou v tis. Kč Celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , ,61 138,44 Strukturu nákladů za rok 2009 lze vyhodnotit následovně (graf) největší podíl nákladů v hlavní činnosti roku 2009 tvořily mzdové prostředky v objemu ,70 tis. Kč a odvody zákonného pojištění ve výši 8.857,72 tis. Kč, další významnou nákladovou položkou byla položka služby,která dosáhla objemu 2.650,49 tis. Kč. Oproti roku 2008 je zde nárůst o 534,77 tis. Kč. Rovněž i v ostatních nákladových položkách dochází k velkým nárůstům oproti roku Srovnání s rokem 2008 není uskutečnitelné s ohledem na sloučení škol k , kdy došlo ke sledování celkových nákladů za obě školy dohromady. K nákladovým položkám roku 2009 patří především: Mzdové prostředky... 27,198 tis. Kč Zákonné pojištění tis. Kč Spotřeba materiálu tis Kč Ostatní služby tis. Kč Další výraznou část nákladů tvoří energie: Uvedené hodnoty v tabulce jsou v tis. Kč Rok 2008 Rok 2009 Rozdíl Poznámka Teplo 815, , ,57 El. energie 440,60 740, ,01 Voda 226,00 250,83 +24,80 Plyn 0 290, ,57 Celkem 1.482,07 2,379, ,98 Oproti roku 2008 došlo k překročení energií o 896,98 tis. Kč z důvodu sloučení škol k

8 2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití V roce 2009 dosáhly výnosy následujících hodnot: Uvedené hodnoty v tabulce jsou v tis. Kč Celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Výnosy , ,77 262,48 Příjmy z vlastní činnosti ve výši Kč jsou tvořeny: a) produktivní práce žáků v objemu 1.209,97 tis. Kč. Na tomto objemu se podílí jednotlivé obory praktické výuky následovně: Uvedené hodnoty v tabulce jsou v tis. Kč Rok 2008 Rok 2009 Rozdíl Kadeřnice 788,61 779,05-9,56 Krejčí 41,00 16,05-24,95 Kosmetika 351,09 298,86-52,23 Fotograf 72,98 68,68-4,30 Aranžér 0 26,46 +26,46 Knihař 0 20,87 +20,87 Celkem 1.253, ,97-43,71 Pokles tržeb u oboru Krejčí je zapříčiněn snižováním počtu žáků. Ve školním roce 2009/2010 nebyl otevřen 1. ročník z titulu nezájmu o studium tohoto oboru. U oboru kosmetička se projevilo snížení tržeb o 15 % především z důvodu přestěhování provozovny z ul. Gregorova v Moravské Ostravě na ul. O. Jeremiáše v Ostravě-Porubě, což se promítlo v poklesu klientely. V roce 2008 nebyly sledovány tržby oborů Aranžér a Knihař, tudíž vykazují v roce 2009 nárůst 100%. b) Další příjmy ze služeb: Ve službách bylo dosaženo příjmu ve výši 124,09 tis. Kč. Jednalo se především o tržby za tabla žáků cizích škol v částce 13,87 tis. Kč, dalším přínosem je půjčovné za šatní skříně 62,46 tis. Kč, za ostatní služby (kopírování, studijní průkazy, jmenovky) 43,44 tis. Kč, úhrady za soukromé telef. hovory 4,32 tis. Kč. Ostatní výnosy Ostatní výnosy ve výši 1.015,25 tis. Kč jsou tvořeny následovně: - pronájmy 217,42 tis. Kč - úroky 28,12 tis. Kč - ostatní tržby (šrot, odprodej DDHM) 4,26 tis. Kč - kurzové rozdíly 0,51 tis. Kč - použití fondu odměn 764,94 tis. Kč 8

9 3. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření V roce 2009 byla na naší škole realizována doplňková činnost. Jedná se převážně o činnost v oblasti rekvalifikací, především u oboru kadeřník a kosmetička. Tyto činnosti jsou prováděny v souladu s Živnostenským oprávněním č.j D. Doplňková činnost sena příjmech školy v roce 2009 podílela částkou 262,48 tis. Kč. Největší objem tržeb (238,64 tis. Kč) byl dosažen v oboru kadeřník realizací rekvalifikačních kurzů pro Vazební věznici Ostrava (120 tis. Kč). Dále ostatní rekvalifikační kurzy prováděné na našich hospodářských střediscích (118,64 tis. Kč), ostatní objem tržeb (23,84 tis. Kč) tvoří úhrady za kopírování,za duplikáty výučních listů a vysvědčení 3,61 tis. Kč, dále tržby za služby pro zákazníky (střihání,barvení,kosmetika) 9,54 tis.kč, tržby prodejní automat -9,74 tis. Kč a prodej návleků 0,95 tis. Kč. C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu Čerpání účelových dotací V roce 2009 byly naší škole poskytnuty následující dotace: a) od zřizovatele bylo poskytnuto na provozní náklady celkem ,94 Kč, z toho: provozní náklady ,-- Kč krytí odpisů DHM ,-- Kč účel.prostředky finan.psychologů ,-- Kč účel.prostředky-grant.projekt Krokem do Evropy ,-- Kč účel.prostředky-grant.projekt Posílení odb.profilu žáků ,-- Kč účel.prostředky-grant.projekt Zvyšování gramotnosti žáků ,-- Kč účelové prostředky na stěhování, přípravy prostor ,-- Kč b) ze SR přes rozpočet zřizovatele byla poskytnuta dotace v celk. částce ,-- Kč na přímé náklady na vzdělávání Prostředky na platy ,-- Kč OPPP ,-- Kč Zákonné odvody + FKSP ( ) ,-- Kč Přímý ONIV ,-- Kč ONIV náhrady (nemoc) ,-- Kč Podpora soc. znevýhodněných Romové 8.300,-- Kč Podpora soc. znevýhodněných STOP nudě ,-- Kč Všechny uvedené částky byly vyčerpány na 100 % až na účelové prostředky ve výši ,13 Kč, které byly převedeny na rezervní fond a budou čerpány v následujícím roce. 9

10 1.Mzdové náklady a zaměstnanci Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Pro rok 2009 byl naší organizaci stanoven celkový mzdový limit jako závazný ukazatel ve výši ,-- Kč.Tento limit byl vyčerpán na 100%.Rovněž přidělené mzdové prostředky na OPPP ve výši ,-- Kč byly dočerpány do 100%. Závazný ukazatel počtu zaměstnanců stanovený pro rok 2009 na 93,99 zaměstnanců byl splněn na 82,587 zaměstnanců a tím došlo k úspoře o 11,403 zaměstnance. Tento vývoj je ovlivněn především z titulu sloučení se SŠ obchodní k Průměrný plat Průměrný plat za rok 2009 dosáhl na naší škole částky ,-- Kč.Oproti průměrnému platu roku 2008 tzn. nárůst o 2 986,-- Kč. Tento nárůst byl ovlivněn dotací z rozvojových programů ve výši ,-- Kč. V roce 2009 došlo k vývoji mezd v jednotlivých kategoriích následovně : Pedagogičtí zaměstnanci Nepedagogičtí zaměstnanci SŠ oděvní 2008 SŠ obchodní 2008 SŠ služeb 2009 SŠ oděvní 2008 SŠ obchodní 2008 SŠ služeb 2009 Průměrný měsíční plat v Kč , , , , , ,-- Nárokové složky , , , , , ,-- Nenárokové složky 4.033, , , , , ,-- Osobní příplatky 2.779, , , , , ,-- Odměny 1.254,-- 662, , ,-- 616, ,-- Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 52,266 65,177 67,802 11, ,619 Oproti roku 2008 dochází k výraznému nárůstu nenárokových složek platu,především v oblasti odměn. Tento nárůst je ovlivněn dotacemi z rozvojových programů.tabulka odráží rozdílnou úroveň mzdových ukazatelů obou sloučených škol. SŠ obchodní dosahovala v roce 2008 nižší průměrné výdělky oproti SŠ služeb a podnikání o 2 244,- - Kč. Největší rozdíl byl u nepedagogických zaměstnanců,kde byl prům. plat v roce 2008 o 3 885,-- Kč nižší. Srovnání platové úrovně zaměstnanců obou sloučených škol si vyžádá delší časové období. 10

11 D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce a) Investiční fond - vývoj investičního fondu v roce 2009 byl následující PS k ,89 tis. Kč Celková tvorba fondu byla zajištěna z: odpisů DHM 351,76 tis. Kč PS Mlýnice 461,92 tis. Kč Investiční dotace Mlýnice 41,65 tis. Kč Celkové čerpání fondu bylo zajištěno: odvod do rozpočtu MSK 51,00 tis. Kč rekonstrukce masérský salón 297,95 tis. Kč nákup investic projekt 54,83 tis. Kč vratka nedočerpané investice 4,67 tis. Kč KS k ,77 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2008 ke zvýšení stavu o 446,88 tis. Kč viz tabulka 7. b) Rezervní fond vývoj rezervního fondu v roce 2009 byl následující PS k ,45 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna z přídělu hospodaření za rok 2008 v celkovém objemu 42,30 tis.kč,nedočerpané dotace z EU a MSK v celkové výši 1 351,03 tis. Kč a PS Mlýnice 245,69 tis. Kč. Čerpání fondu v roce 2009 bylo realizováno následovně: - převod nedočerpané dotace z roku ,89 tis. Kč KS k ,58 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2008 ke zvýšení stavu o 868,13 tis. Kč viz tabulka 7. c) FKSP vývoj fondu FKSP v roce 2009 byl následující PS k ,05 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna: ze mzdových prostředků 518,60 tis. Kč PS Mlýnice 28,71 tis. Kč Čerpání fondu bylo realizováno: stravování 168,72 tis. Kč rekreace 53,60 tis. Kč kultura,sport 107,17 tis. Kč penzijní připojištění 162,60 tis. Kč příspěvek odb. org. 1,65 tis. Kč dary 18,50 tis. Kč KS k ,12 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2008 ke zvýšení fondu o 35,07 tis. Kč viz tabulka 7. 11

12 d) Fond odměn vývoj fondu odměn v roce 2009 byl následující PS k ,37 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna z přídělu výsledku hospodaření roku ,00 tis. Kč Čerpání fondu nebylo realizováno. KS k ,37 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2008 ke zvýšení fondu o 70,00 tis. Kč viz tabulka 7. Finanční fondy v naší organizaci jsou finančně kryty na účtech u ČSOB Ostrava a KB Ostrava. V letošním roce došlo k nekrytí rezervního fondu ve výši 504,78 tis. Kč. Tento rozdíl je krytý stavem zásob v celkové výši 605,78 tis. Kč. E. Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování zaměstnanců v naší organizaci je zajišťováno formou stravenek MENU SERVICE, Ostrava. Hodnota stravenky činí 50,-- Kč. Z této částky hradí zaměstnanec 20,-- Kč,z FKSP je hrazeno 10,- - Kč a z provozních nákladů školy je hrazeno 20,-- Kč. Celkové náklady za odebrané stravenky za rok 2009 činily ,-- Kč. F. Péče o spravovaný majetek,investiční činnost,údržba a opravy,majetek,informace o pojištění svěřeného majetku Péče o spravovaný majetek Naše škola má ve správě hmotný majetek v celkové hodnotě ,51 tis. Kč. Jedná se o dvě budovy na ulici Příčná v Ostravě-Porubě, kde je zajišťována teoretická výuka a o jednu budovu na ulici O. Jeremiáše v Ostravě-Porubě,kde je prováděna výuka praktická.dále se jedná o jednu hospodářskou budovu na ulici Přičná v Ostravě-Porubě, která je využívána jako garáž pro osobní automobily.dále se jedná o jednu budovu na ulici Na Mlýnici v Ostravě Přívoze,kde je zajišťována teoretická výuka. Investiční činnost I přes omezené prostředky na opravy a údržbu jsou budovy průběžně udržovány a zlepšován fyzický stav,je prováděna základní nutná údržba.prostředky na opravy budov byly realizovány z provozních prostředků.v letošním roce nebyl použit investiční fond. Byla poskytnuta investiční dotace Krokem do Evropy ve výši ,-- Kč a byla vyčerpána na 100 %. Byla poskytnuta investiční dotace Zvyšování kvality ve vzdělávání ve výši ,-- Kč,nebyla vyčerpána,částka převedena do roku Údržba a opravy Značnou část majetku školy tvoří DDHM,jehož hodnota činí ,15 tis. Kč. Nejnáročnější na údržbu a opravy je strojní a přístrojové vybavení pracovišť praktické výuky.v roce 2009 bylo do oprav strojního vybavení investováno 80,66 tis. Kč. I přes veškerou snahu se s ohledem na finanční zdroje nedaří obnovovat a doplňovat technické vybavení pracovišť 12

13 praktické výuky dle potřeb školy.úroveň tohoto vybavení ovlivňuje nejen výuka,ale i úroveň poskytovaných služeb pro veřejnost,z kterých naše střední škola získala 1 209,97 tis. Kč. Majetek Pořizovací hodnota nemovitého majetku ke dni činí : ,10 Kč Rozpis nemovitého majetku: A) Budovy a stavby celkem ,10 Kč Č. parc výměra č. popisné způsob využití k. ú. účetní hodnota 837/2 ost. stav. objektporuba ,-- Kč občan. vybav. Poruba ,-- Kč občan. vybav Poruba ,80 Kč 3751/ občan. vybav. Poruba sever ,10 Kč občan. vybav. Přívoz ,-- Kč 452/2,5,11 ost. stav. objektpřívoz ,-- Kč 452/2 ost. stav. objekt Přívoz ,20 Kč B) Pozemky celkem ,-- Kč zastav. plocha Poruba ,-- Kč zastav. plocha Poruba ,-- Kč 452/2,5, 1973 zastav. plocha Přívoz ,-- Kč 632,2981 Informace o pojištění majetku Dle Zásad pro pojištění majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje má naše škola uzavřenou pojistnou smlouvu č pojištění odpovědnosti za škodu v celkové výši ,--Kč u České pojišťovny přes makléřskou společnost FIXUM,a.s. Ostrava. Movitý majetek je pojištěn pojistnou smlouvou č u Kooperativy Praha 1,přes makléřskou společnost FIXUM,a.s. Ostrava v celkové výši ,-- Kč. Havarijní pojištění vozidel je realizováno u České pojišťovny pojistnou smlouvou : č pro osobní automobil Fabia v částce 8 332,-- Kč č pro osobní automobil Renault v částce 6 769,-- Kč. G. Stav pohledávek a závazků,inventarizace majetku Pohledávky K byly evidovány pohledávky v celkové částce : ,31 Kč Jedná se : - o neuhrazené faktury za služby za období 12/2009 v částce ,-- Kč fa KAPSIDA 6 000,-- Kč TELEFÓNICA ,-- Kč FACE UP 8 400,-- Kč ROSSMANN 1 022,-- Kč 13

14 SEMAG GLOBUS 1 105,-- Kč ,-- Kč - o neuhrazení Dohody o spolupráci fa CEKARE Frýdek Místek a Střední školy obchodní Ostrava Přívoz ze dne v celkové částce ,26 Kč. Jedná se o pohledávku,na kterou byl vydán Exekuční příkaz na základě usnesení,které vydal Okresní soud Frýdek Místek pod č.j. 29 Nc 7611/ ze dne o neuhrazení faktury za nezaplacení nájemného z pronájmu bufetu a školní jídelny p. Charlotte Lachová, O. Pavla 929,Ostrava-Svinov v částce ,05 Kč.Jedná se o pohledávku,na kterou bylo vydáno usnesení Okresního soudu v Ostravě,č.j. 91 E 835/ ze dne Dne bylo vydáno Rozhodnutí srážkou z důchodu ČSSZ Praha 5,která pohledávku vzala na vědomí a zařadila do pořadí. - o poplatky z účtu FKSP za období 12/2009,které byly převedeny v 1/2010 v částce 99,-- Kč. Závazky K tvoří celkové závazky na naší SŠ částku ,21 Kč Jsou tvořeny neproplacenými fakturami vystavenými v závěru roku 2009 ve výši ,53 Kč Zbývající závazky tvoří : - mzdy ,-- Kč - zákonné odvody ,-- Kč - daň z příjmu ,-- Kč - příspěvky ČMOS 2 341,-- Kč - deponované mzdy učni 4 434,-- Kč - předpis odvod ZPS ,-- Kč - úroky FKSP 110,68 Kč - předpis odvod Romové 1 993,-- Kč - předpis odvod psycholog 95226,-- Kč Veškeré uvedené závazky byly vyrovnány v průběhu měsíce ledna 2010,kromě : deponované mzdy učňů,které se vyplácí průběžně během roku. Inventarizace majetku Inventarizace majetku na naší škole v roce 2009 byla uskutečněna ke dni na základě Rozhodnutí ředitele č. 5/2009 ze dne Na všech provozovnách SŠ byla provedena inventarizace DHM a DDHM ke dni Rovněž byla provedena inventarizace DDHM v operativní evidenci. Inventarizace DHM k zahrnovala účetní stav ,20 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Inventarizace DDHM k zahrnovala účetní stav ,96 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Inventarizace DDHM v operativní evidenci k zahrnovala účetní stav ,82 Kč.Tato evidence je vedena na podrozvahovém účtě 971 a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. V rámci inventur byla provedena rovněž inventarizace materiálových zásob k v celkové částce ,37 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Účetní stav u DHM,DDHM a materiálových zásob souhlasí se stavem skutečným. Rovněž byla provedena inventarizace knih v žákovské a učitelské knihovně a majetku pořízeného z prostředků FKSP,jehož hodnota činí 8240,-- Kč. Také u tohoto majetku nebyly shledány žádné inventurní rozdíly. 14

15 Opatřením ze dne bylo uloženo : 1. Provést aktualizaci inventurních seznamů ve třídách,kabinetech a provozovnách střední školy 2. Provést obnovu poškozených inventárních čísel a štítků 3. Nutnost dodržovat předkládání převodek majetku Všechny body byly v průběhu roku 2009 splněny. V rámci zhodnocení inventur ÚIK byla pro rok 2009 navržena tato opatření: 1.Provést aktualizaci vyvěšení inventurních seznamů ve třídách,kabinetech,provozovnách školy 2.Provést obnovu poškozených inventárních čísel a štítků. 3.Nutnost dodržovat předkládání převodek majetku 4.Provést rozdělení DDHM na SŠ Mlýnice na HS (aranžér,knihař,obchodník). 5.Provést rozdělení celkové částky DDHM na evidenci OE (0-999 Kč) a DDHM ( Kč). H. Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO),informace o dalších kontrolách V roce 2009 byly na naší škole provedeny dvě kontroly. Jednalo se o kontrolu OSSZ Ostrava,provedenou dne Byla prověřena správnost odvodu pojistného a úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění. Dále byla provedena kontrola VZP Ostrava dne Byly prověřeny platby pojistného na zdravotním pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Obě kontroly proběhly bez závad a nebyla uložena žádná opatření. I. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ( 18 odst. 2 Zákon č. 106/1999 Sb.) 1. Počet podaných žádostí 0 2. Počet odvolání 0 3. Nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 4. Nebylo vedeno žádné řízení o sankcích ve smyslu zákona č. 106 /1999 Sb. J. Tabulková část včetně finančních výkazů Tabulky ke zprávě o činnosti PO č 1 11 Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Příloha k účetní závěrce k Výkaz rozboru plnění výsledku hospodaření k Přílohy : Příloha č. 1. Graf - Struktura celkových nákladů roku 2009 Příloha č. 2. Graf - Podíl vybraných složek platu zaměstnanců z celkových prostředků na platy ze SR v roce

16 16

17 17

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě 14.02.2014 A.Základní

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Za PO: PhDr. Iva

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah A) Základní údaje o organizaci... 2 B) Rozbor hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Opava, únor 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Příspěvková organizace: Střední

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2009. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2009. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel. 554 751 720,tel/fax: 554 75 31 62 IČO:00852619 e-mail: ddssvrbno@tiscali.cz,

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014 Únor 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více