ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009"

Transkript

1 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

2 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2008 A. Základní údaje o organizaci B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 1. Náklady,analýza čerpání prostředků hodnoceného roku 2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti,výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití 3. Doplňková činnost,její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu 1. Okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků 2. Hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů 3. Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce 4. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce E. Závodní stravování zaměstnanců organizace F. Péče o spravovaný majetek,investiční činnost,údržba a opravy,pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku G. Stav pohledávek a závazků H. Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO),informace o dalších kontrolách I. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ( 18 odst.2 Zákona č.106/1999 Sb.) J. Tabulková část včetně účetních výkazů Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty,příloha,rozbor plnění HV 2

3 Projednání zprávy o činnosti organizace za rok 2009 Zpráva o činnosti naší organizace za rok 2009 byla projednána na poradě pracovníků školy Dne v souladu s 17 Zákona 139/1995 Sb. Školská rada se nevyjádřila k rozborům hospodaření. Tento dokument bude Školské radě předložen k vyjádření dne

4 A. Základní údaje o organizaci: Název: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Sídlo: Příčná 1108, Ostrava-Poruba IČ: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti Střední škola oděvní, služeb a podnikání vznikla sloučením Integrované střední školy služeb a podnikání a Středního odborného učiliště oděvního. Nové působiště našla v Ostravě-Porubě na Příčné ulici1108. SŠ, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt.je zřízená Zřizovací listinou MSK č. ZL 065/2001 ze dne 29. září K výrazné změně došlo v roce 2009, kdy na základě usnesení zastupitelstva MSK č. 16/847 ze dne došlo ke dni ke sloučení Střední školy oděvní, služeb a podnikání, Ostrava- Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace se Střední školou obchodní, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace se sídlem Na Mlýnici 36/611, Ostrava-Přívoz. Nástupnickou organizací se stala Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace, K datu došlo ke změně názvu školy na základě usnesení MSK č. 4/442 ze dne na nový název Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace se sídleme na ul. Příčná 1108, Ostrava-Poruba. Školu navštěvuje 1391žáků v 55 třídách. Škola připravuje žáky ve studijních oborech (učební obory s maturitou, studijní obory s maturitou) a v učebních oborech. Studium je ukončeno maturitní nebo závěrečnou zkouškou. Škola rovněž zajišťuje další vzdělání v oboru oděvním a podnikání. Jedná se o dálkovou formu studia. V rámci získávání nových či doplňujících poznatků organizuje škola přednášky a besedy s tématikou, která doplňuje vzdělávání žáků, pomáhá jim v orientaci ve společnosti (aktivizační trendy). Teoretická výuka probíhá ve dvou školních budovách Na Mlýnici 36 a na ulici Příčné 1108, které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a byla k zajištěna 65 učiteli vyučujícími teoretické předměty, školním psychologem a 3 zástupci ředitele Odborný výcvik je zabezpečován 30 učiteli odborného výcviku, 4 vedoucími učiteli odborného výcviku a 1 zástupcem ředitele pro praktické vyučování Výuka žáků probíhá na odloučených pracovištích školy. Odloučené pracoviště OP 1 obory oděvní Ostrava Poruba, O.Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP 2 obor kadeřník Ostrava Zábřeh, P.Lumumby 2444 Ostrava Poruba, O.Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP 3 obor fotograf Ostrava Poruba, O.Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP 4 obor kosmetička Ostrava Poruba, O. Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP 5 obor knihař Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 42 Odloučené pracoviště OP 6 obor aranžér Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 42 Odloučené pracoviště OP 7 obor obchodník, prodavač Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 42 a dále na provozních pracovištích 24 obchodních organizací od malých obchodních jednotek až po síť hypermarketů. V rámci celoživotního vzdělávání zabezpečuje SŠ rekvalifikační kurzy v oborech kadeřník a kosmetička. 4

5 Nedílnou součástí života školy jsou pravidelné módní přehlídky a účasti na různých výstavách a soutěžích z oborů činnosti, v nichž SŠ dosahuje velmi dobrých výsledků. Učební a studijní obory a počty žáků kód oboru počet žáků - Fotograf- 3letý ukončený výučním listem dobíhající ob H/ Kadeřník- 3letý ukončený výučním listem (II.+III.r.)-dob.obor H/ Kadeřník- 3letý ukončený výučním listem I.r H/ Krejčí - 3letý ukončený výučním listem H/ Masér sportovní a rekondiční 4letý ukončený maturitní zkouškou M/ Kosmetička-4letý ukončený maturitní zkouškou dob.ob L/ Kosmetické služby - 4letý ukončený maturitní zkouškou L/ Oděvnictví-4letý ukončený maturitní zkouškou M/ Operátor oděvní výroby-4letý ukončený maturitní zk.dob.ob L/ Podnikání 2letý ukončený maturitní zkouškou L/ Oděvnictví nástavba-dálkové studium-3letý ukončený maturitní zkouškou L/ Podnikání 3letý nástavbový obor- dálkové studium - ukončený mat. zkouškou L/ Prodavač 3letý ukončený výučním listem H/01 37 Prodavač - smíšené zboží 3letý ukončený výuč. listem H/ Prodavač elektrotech. zboží 3letý ukončený výuč. listem H/ Prodavač-drogistické zboží 3letý ukončený výučním listem H/006 5 Prodavač-textil, oděvy a obuv 3letý ukončený výuč.litem H/ Aranžér- 3letý ukončený výučním listem (1.ročník) H/01 21 Aranžér- 3letý ukončený výučním listem (2. a 3.ročník) H/ Knihař - 3letý ukončený výučním listem (1.ročník) H/01 9 Knihař - 3letý ukončený výučním listem (2. a 3.ročník) H/ Obchodník 4letý ukončený maturitní zkouškou (1.ročník) L/01 60 Obchodník 4letý ukončený maturitní zkouškou (2. 4.ročník) L/ Provoz obchodu 2letý ukončený maturitní zkouškou (denní) L/ Provoz obchodu 3letý ukončený maturitní zkouškou (dálková) L/ Podnikání - 2letý ukončený maturitní zkouškou (denní forma) L/ Podnikání - 3letý ukončený maturitní zkouškou (dálková for.) L/ Celkem 1391 žáků Počty zaměstnanců k Celkem 125 z toho Učitelé 68 Učitelé od.výcviku 35 THP a dělníci 22 5

6 B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření V roce 2009 byly naší škole stanoveny následující závazné ukazatelé: - příspěvek na provoz celkem - limit mzdových prostředků - limit OPPP - přepočtený stav pracovníků - odvod z odpisů Plnění stanovených ukazatelů je pro rok 2009 následující: ( v Kč) LIMIT ČERPÁNÍ ROZDÍL Příspěvek na provoz , ,94 0 Limit mzd.prostředků Limit OPPP Limit přepočt.st.prac. 93,99 82,587 11,403 Odvod z odpisů Výsledek hospod ,2 144,2 Závazné ukazatelé byly v roce 2009 na naší škole splněny následovně: Celkový příspěvek na provoz ve výši ,94 Kč byl vyčerpán ve výši ,30,-- Kč, zbývající část ve výši ,64 Kč byla převedena do rezervního fondu. Jedná se o nevyčerpané dotace poskytnuté MSK projekt Krokem do Evropy ,72, projekt Posílení odborného profilu žáků ,68Kč a projekt Zvyšování gramotnosti žáků ,24 Kč. Limit mzdových prostředků ve výši ,-- Kč byl vyčerpán v plné výši ,-- Kč Limit OPPP ve výši ,-- Kč byl vyčerpán v plné výši ,-- Kč. Limit přepočteného stavu pracovníků stanovený pro rok 2009 na 93,99 pracovníků byl splněn na 82,587 pracovníků a tím došlo k úspoře o 11,403 pracovníka Odvod z odpisů plánovaný limit ve výši ,-- Kč byl odveden v plné výši a v plánovaném termínu Výsledek hospodaření naší organizaci byl stanoven výsledek hospodaření na nulu. V roce 2009 docílila naše škola kladného výsledku hospodaření ve výši ,45 Kč. Tento dosažený výsledek hospodaření bude použit na zvýšení rezervního fondu a fondu odměn. Celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Výsledek hospodaření , , ,51 6

7 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2009: Výsledek hospodaření celkem: ,45 Kč Rezervní fond: ,45 Kč Fond odměn: ,-- Kč 1. Náklady,analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady V roce 2009 dosáhly náklady následujících hodnot: Uvedené hodnoty v tabulce jsou v tis. Kč Celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , ,61 138,44 Strukturu nákladů za rok 2009 lze vyhodnotit následovně (graf) největší podíl nákladů v hlavní činnosti roku 2009 tvořily mzdové prostředky v objemu ,70 tis. Kč a odvody zákonného pojištění ve výši 8.857,72 tis. Kč, další významnou nákladovou položkou byla položka služby,která dosáhla objemu 2.650,49 tis. Kč. Oproti roku 2008 je zde nárůst o 534,77 tis. Kč. Rovněž i v ostatních nákladových položkách dochází k velkým nárůstům oproti roku Srovnání s rokem 2008 není uskutečnitelné s ohledem na sloučení škol k , kdy došlo ke sledování celkových nákladů za obě školy dohromady. K nákladovým položkám roku 2009 patří především: Mzdové prostředky... 27,198 tis. Kč Zákonné pojištění tis. Kč Spotřeba materiálu tis Kč Ostatní služby tis. Kč Další výraznou část nákladů tvoří energie: Uvedené hodnoty v tabulce jsou v tis. Kč Rok 2008 Rok 2009 Rozdíl Poznámka Teplo 815, , ,57 El. energie 440,60 740, ,01 Voda 226,00 250,83 +24,80 Plyn 0 290, ,57 Celkem 1.482,07 2,379, ,98 Oproti roku 2008 došlo k překročení energií o 896,98 tis. Kč z důvodu sloučení škol k

8 2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití V roce 2009 dosáhly výnosy následujících hodnot: Uvedené hodnoty v tabulce jsou v tis. Kč Celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Výnosy , ,77 262,48 Příjmy z vlastní činnosti ve výši Kč jsou tvořeny: a) produktivní práce žáků v objemu 1.209,97 tis. Kč. Na tomto objemu se podílí jednotlivé obory praktické výuky následovně: Uvedené hodnoty v tabulce jsou v tis. Kč Rok 2008 Rok 2009 Rozdíl Kadeřnice 788,61 779,05-9,56 Krejčí 41,00 16,05-24,95 Kosmetika 351,09 298,86-52,23 Fotograf 72,98 68,68-4,30 Aranžér 0 26,46 +26,46 Knihař 0 20,87 +20,87 Celkem 1.253, ,97-43,71 Pokles tržeb u oboru Krejčí je zapříčiněn snižováním počtu žáků. Ve školním roce 2009/2010 nebyl otevřen 1. ročník z titulu nezájmu o studium tohoto oboru. U oboru kosmetička se projevilo snížení tržeb o 15 % především z důvodu přestěhování provozovny z ul. Gregorova v Moravské Ostravě na ul. O. Jeremiáše v Ostravě-Porubě, což se promítlo v poklesu klientely. V roce 2008 nebyly sledovány tržby oborů Aranžér a Knihař, tudíž vykazují v roce 2009 nárůst 100%. b) Další příjmy ze služeb: Ve službách bylo dosaženo příjmu ve výši 124,09 tis. Kč. Jednalo se především o tržby za tabla žáků cizích škol v částce 13,87 tis. Kč, dalším přínosem je půjčovné za šatní skříně 62,46 tis. Kč, za ostatní služby (kopírování, studijní průkazy, jmenovky) 43,44 tis. Kč, úhrady za soukromé telef. hovory 4,32 tis. Kč. Ostatní výnosy Ostatní výnosy ve výši 1.015,25 tis. Kč jsou tvořeny následovně: - pronájmy 217,42 tis. Kč - úroky 28,12 tis. Kč - ostatní tržby (šrot, odprodej DDHM) 4,26 tis. Kč - kurzové rozdíly 0,51 tis. Kč - použití fondu odměn 764,94 tis. Kč 8

9 3. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření V roce 2009 byla na naší škole realizována doplňková činnost. Jedná se převážně o činnost v oblasti rekvalifikací, především u oboru kadeřník a kosmetička. Tyto činnosti jsou prováděny v souladu s Živnostenským oprávněním č.j D. Doplňková činnost sena příjmech školy v roce 2009 podílela částkou 262,48 tis. Kč. Největší objem tržeb (238,64 tis. Kč) byl dosažen v oboru kadeřník realizací rekvalifikačních kurzů pro Vazební věznici Ostrava (120 tis. Kč). Dále ostatní rekvalifikační kurzy prováděné na našich hospodářských střediscích (118,64 tis. Kč), ostatní objem tržeb (23,84 tis. Kč) tvoří úhrady za kopírování,za duplikáty výučních listů a vysvědčení 3,61 tis. Kč, dále tržby za služby pro zákazníky (střihání,barvení,kosmetika) 9,54 tis.kč, tržby prodejní automat -9,74 tis. Kč a prodej návleků 0,95 tis. Kč. C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu Čerpání účelových dotací V roce 2009 byly naší škole poskytnuty následující dotace: a) od zřizovatele bylo poskytnuto na provozní náklady celkem ,94 Kč, z toho: provozní náklady ,-- Kč krytí odpisů DHM ,-- Kč účel.prostředky finan.psychologů ,-- Kč účel.prostředky-grant.projekt Krokem do Evropy ,-- Kč účel.prostředky-grant.projekt Posílení odb.profilu žáků ,-- Kč účel.prostředky-grant.projekt Zvyšování gramotnosti žáků ,-- Kč účelové prostředky na stěhování, přípravy prostor ,-- Kč b) ze SR přes rozpočet zřizovatele byla poskytnuta dotace v celk. částce ,-- Kč na přímé náklady na vzdělávání Prostředky na platy ,-- Kč OPPP ,-- Kč Zákonné odvody + FKSP ( ) ,-- Kč Přímý ONIV ,-- Kč ONIV náhrady (nemoc) ,-- Kč Podpora soc. znevýhodněných Romové 8.300,-- Kč Podpora soc. znevýhodněných STOP nudě ,-- Kč Všechny uvedené částky byly vyčerpány na 100 % až na účelové prostředky ve výši ,13 Kč, které byly převedeny na rezervní fond a budou čerpány v následujícím roce. 9

10 1.Mzdové náklady a zaměstnanci Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Pro rok 2009 byl naší organizaci stanoven celkový mzdový limit jako závazný ukazatel ve výši ,-- Kč.Tento limit byl vyčerpán na 100%.Rovněž přidělené mzdové prostředky na OPPP ve výši ,-- Kč byly dočerpány do 100%. Závazný ukazatel počtu zaměstnanců stanovený pro rok 2009 na 93,99 zaměstnanců byl splněn na 82,587 zaměstnanců a tím došlo k úspoře o 11,403 zaměstnance. Tento vývoj je ovlivněn především z titulu sloučení se SŠ obchodní k Průměrný plat Průměrný plat za rok 2009 dosáhl na naší škole částky ,-- Kč.Oproti průměrnému platu roku 2008 tzn. nárůst o 2 986,-- Kč. Tento nárůst byl ovlivněn dotací z rozvojových programů ve výši ,-- Kč. V roce 2009 došlo k vývoji mezd v jednotlivých kategoriích následovně : Pedagogičtí zaměstnanci Nepedagogičtí zaměstnanci SŠ oděvní 2008 SŠ obchodní 2008 SŠ služeb 2009 SŠ oděvní 2008 SŠ obchodní 2008 SŠ služeb 2009 Průměrný měsíční plat v Kč , , , , , ,-- Nárokové složky , , , , , ,-- Nenárokové složky 4.033, , , , , ,-- Osobní příplatky 2.779, , , , , ,-- Odměny 1.254,-- 662, , ,-- 616, ,-- Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 52,266 65,177 67,802 11, ,619 Oproti roku 2008 dochází k výraznému nárůstu nenárokových složek platu,především v oblasti odměn. Tento nárůst je ovlivněn dotacemi z rozvojových programů.tabulka odráží rozdílnou úroveň mzdových ukazatelů obou sloučených škol. SŠ obchodní dosahovala v roce 2008 nižší průměrné výdělky oproti SŠ služeb a podnikání o 2 244,- - Kč. Největší rozdíl byl u nepedagogických zaměstnanců,kde byl prům. plat v roce 2008 o 3 885,-- Kč nižší. Srovnání platové úrovně zaměstnanců obou sloučených škol si vyžádá delší časové období. 10

11 D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce a) Investiční fond - vývoj investičního fondu v roce 2009 byl následující PS k ,89 tis. Kč Celková tvorba fondu byla zajištěna z: odpisů DHM 351,76 tis. Kč PS Mlýnice 461,92 tis. Kč Investiční dotace Mlýnice 41,65 tis. Kč Celkové čerpání fondu bylo zajištěno: odvod do rozpočtu MSK 51,00 tis. Kč rekonstrukce masérský salón 297,95 tis. Kč nákup investic projekt 54,83 tis. Kč vratka nedočerpané investice 4,67 tis. Kč KS k ,77 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2008 ke zvýšení stavu o 446,88 tis. Kč viz tabulka 7. b) Rezervní fond vývoj rezervního fondu v roce 2009 byl následující PS k ,45 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna z přídělu hospodaření za rok 2008 v celkovém objemu 42,30 tis.kč,nedočerpané dotace z EU a MSK v celkové výši 1 351,03 tis. Kč a PS Mlýnice 245,69 tis. Kč. Čerpání fondu v roce 2009 bylo realizováno následovně: - převod nedočerpané dotace z roku ,89 tis. Kč KS k ,58 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2008 ke zvýšení stavu o 868,13 tis. Kč viz tabulka 7. c) FKSP vývoj fondu FKSP v roce 2009 byl následující PS k ,05 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna: ze mzdových prostředků 518,60 tis. Kč PS Mlýnice 28,71 tis. Kč Čerpání fondu bylo realizováno: stravování 168,72 tis. Kč rekreace 53,60 tis. Kč kultura,sport 107,17 tis. Kč penzijní připojištění 162,60 tis. Kč příspěvek odb. org. 1,65 tis. Kč dary 18,50 tis. Kč KS k ,12 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2008 ke zvýšení fondu o 35,07 tis. Kč viz tabulka 7. 11

12 d) Fond odměn vývoj fondu odměn v roce 2009 byl následující PS k ,37 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna z přídělu výsledku hospodaření roku ,00 tis. Kč Čerpání fondu nebylo realizováno. KS k ,37 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2008 ke zvýšení fondu o 70,00 tis. Kč viz tabulka 7. Finanční fondy v naší organizaci jsou finančně kryty na účtech u ČSOB Ostrava a KB Ostrava. V letošním roce došlo k nekrytí rezervního fondu ve výši 504,78 tis. Kč. Tento rozdíl je krytý stavem zásob v celkové výši 605,78 tis. Kč. E. Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování zaměstnanců v naší organizaci je zajišťováno formou stravenek MENU SERVICE, Ostrava. Hodnota stravenky činí 50,-- Kč. Z této částky hradí zaměstnanec 20,-- Kč,z FKSP je hrazeno 10,- - Kč a z provozních nákladů školy je hrazeno 20,-- Kč. Celkové náklady za odebrané stravenky za rok 2009 činily ,-- Kč. F. Péče o spravovaný majetek,investiční činnost,údržba a opravy,majetek,informace o pojištění svěřeného majetku Péče o spravovaný majetek Naše škola má ve správě hmotný majetek v celkové hodnotě ,51 tis. Kč. Jedná se o dvě budovy na ulici Příčná v Ostravě-Porubě, kde je zajišťována teoretická výuka a o jednu budovu na ulici O. Jeremiáše v Ostravě-Porubě,kde je prováděna výuka praktická.dále se jedná o jednu hospodářskou budovu na ulici Přičná v Ostravě-Porubě, která je využívána jako garáž pro osobní automobily.dále se jedná o jednu budovu na ulici Na Mlýnici v Ostravě Přívoze,kde je zajišťována teoretická výuka. Investiční činnost I přes omezené prostředky na opravy a údržbu jsou budovy průběžně udržovány a zlepšován fyzický stav,je prováděna základní nutná údržba.prostředky na opravy budov byly realizovány z provozních prostředků.v letošním roce nebyl použit investiční fond. Byla poskytnuta investiční dotace Krokem do Evropy ve výši ,-- Kč a byla vyčerpána na 100 %. Byla poskytnuta investiční dotace Zvyšování kvality ve vzdělávání ve výši ,-- Kč,nebyla vyčerpána,částka převedena do roku Údržba a opravy Značnou část majetku školy tvoří DDHM,jehož hodnota činí ,15 tis. Kč. Nejnáročnější na údržbu a opravy je strojní a přístrojové vybavení pracovišť praktické výuky.v roce 2009 bylo do oprav strojního vybavení investováno 80,66 tis. Kč. I přes veškerou snahu se s ohledem na finanční zdroje nedaří obnovovat a doplňovat technické vybavení pracovišť 12

13 praktické výuky dle potřeb školy.úroveň tohoto vybavení ovlivňuje nejen výuka,ale i úroveň poskytovaných služeb pro veřejnost,z kterých naše střední škola získala 1 209,97 tis. Kč. Majetek Pořizovací hodnota nemovitého majetku ke dni činí : ,10 Kč Rozpis nemovitého majetku: A) Budovy a stavby celkem ,10 Kč Č. parc výměra č. popisné způsob využití k. ú. účetní hodnota 837/2 ost. stav. objektporuba ,-- Kč občan. vybav. Poruba ,-- Kč občan. vybav Poruba ,80 Kč 3751/ občan. vybav. Poruba sever ,10 Kč občan. vybav. Přívoz ,-- Kč 452/2,5,11 ost. stav. objektpřívoz ,-- Kč 452/2 ost. stav. objekt Přívoz ,20 Kč B) Pozemky celkem ,-- Kč zastav. plocha Poruba ,-- Kč zastav. plocha Poruba ,-- Kč 452/2,5, 1973 zastav. plocha Přívoz ,-- Kč 632,2981 Informace o pojištění majetku Dle Zásad pro pojištění majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje má naše škola uzavřenou pojistnou smlouvu č pojištění odpovědnosti za škodu v celkové výši ,--Kč u České pojišťovny přes makléřskou společnost FIXUM,a.s. Ostrava. Movitý majetek je pojištěn pojistnou smlouvou č u Kooperativy Praha 1,přes makléřskou společnost FIXUM,a.s. Ostrava v celkové výši ,-- Kč. Havarijní pojištění vozidel je realizováno u České pojišťovny pojistnou smlouvou : č pro osobní automobil Fabia v částce 8 332,-- Kč č pro osobní automobil Renault v částce 6 769,-- Kč. G. Stav pohledávek a závazků,inventarizace majetku Pohledávky K byly evidovány pohledávky v celkové částce : ,31 Kč Jedná se : - o neuhrazené faktury za služby za období 12/2009 v částce ,-- Kč fa KAPSIDA 6 000,-- Kč TELEFÓNICA ,-- Kč FACE UP 8 400,-- Kč ROSSMANN 1 022,-- Kč 13

14 SEMAG GLOBUS 1 105,-- Kč ,-- Kč - o neuhrazení Dohody o spolupráci fa CEKARE Frýdek Místek a Střední školy obchodní Ostrava Přívoz ze dne v celkové částce ,26 Kč. Jedná se o pohledávku,na kterou byl vydán Exekuční příkaz na základě usnesení,které vydal Okresní soud Frýdek Místek pod č.j. 29 Nc 7611/ ze dne o neuhrazení faktury za nezaplacení nájemného z pronájmu bufetu a školní jídelny p. Charlotte Lachová, O. Pavla 929,Ostrava-Svinov v částce ,05 Kč.Jedná se o pohledávku,na kterou bylo vydáno usnesení Okresního soudu v Ostravě,č.j. 91 E 835/ ze dne Dne bylo vydáno Rozhodnutí srážkou z důchodu ČSSZ Praha 5,která pohledávku vzala na vědomí a zařadila do pořadí. - o poplatky z účtu FKSP za období 12/2009,které byly převedeny v 1/2010 v částce 99,-- Kč. Závazky K tvoří celkové závazky na naší SŠ částku ,21 Kč Jsou tvořeny neproplacenými fakturami vystavenými v závěru roku 2009 ve výši ,53 Kč Zbývající závazky tvoří : - mzdy ,-- Kč - zákonné odvody ,-- Kč - daň z příjmu ,-- Kč - příspěvky ČMOS 2 341,-- Kč - deponované mzdy učni 4 434,-- Kč - předpis odvod ZPS ,-- Kč - úroky FKSP 110,68 Kč - předpis odvod Romové 1 993,-- Kč - předpis odvod psycholog 95226,-- Kč Veškeré uvedené závazky byly vyrovnány v průběhu měsíce ledna 2010,kromě : deponované mzdy učňů,které se vyplácí průběžně během roku. Inventarizace majetku Inventarizace majetku na naší škole v roce 2009 byla uskutečněna ke dni na základě Rozhodnutí ředitele č. 5/2009 ze dne Na všech provozovnách SŠ byla provedena inventarizace DHM a DDHM ke dni Rovněž byla provedena inventarizace DDHM v operativní evidenci. Inventarizace DHM k zahrnovala účetní stav ,20 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Inventarizace DDHM k zahrnovala účetní stav ,96 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Inventarizace DDHM v operativní evidenci k zahrnovala účetní stav ,82 Kč.Tato evidence je vedena na podrozvahovém účtě 971 a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. V rámci inventur byla provedena rovněž inventarizace materiálových zásob k v celkové částce ,37 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Účetní stav u DHM,DDHM a materiálových zásob souhlasí se stavem skutečným. Rovněž byla provedena inventarizace knih v žákovské a učitelské knihovně a majetku pořízeného z prostředků FKSP,jehož hodnota činí 8240,-- Kč. Také u tohoto majetku nebyly shledány žádné inventurní rozdíly. 14

15 Opatřením ze dne bylo uloženo : 1. Provést aktualizaci inventurních seznamů ve třídách,kabinetech a provozovnách střední školy 2. Provést obnovu poškozených inventárních čísel a štítků 3. Nutnost dodržovat předkládání převodek majetku Všechny body byly v průběhu roku 2009 splněny. V rámci zhodnocení inventur ÚIK byla pro rok 2009 navržena tato opatření: 1.Provést aktualizaci vyvěšení inventurních seznamů ve třídách,kabinetech,provozovnách školy 2.Provést obnovu poškozených inventárních čísel a štítků. 3.Nutnost dodržovat předkládání převodek majetku 4.Provést rozdělení DDHM na SŠ Mlýnice na HS (aranžér,knihař,obchodník). 5.Provést rozdělení celkové částky DDHM na evidenci OE (0-999 Kč) a DDHM ( Kč). H. Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO),informace o dalších kontrolách V roce 2009 byly na naší škole provedeny dvě kontroly. Jednalo se o kontrolu OSSZ Ostrava,provedenou dne Byla prověřena správnost odvodu pojistného a úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění. Dále byla provedena kontrola VZP Ostrava dne Byly prověřeny platby pojistného na zdravotním pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Obě kontroly proběhly bez závad a nebyla uložena žádná opatření. I. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ( 18 odst. 2 Zákon č. 106/1999 Sb.) 1. Počet podaných žádostí 0 2. Počet odvolání 0 3. Nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 4. Nebylo vedeno žádné řízení o sankcích ve smyslu zákona č. 106 /1999 Sb. J. Tabulková část včetně finančních výkazů Tabulky ke zprávě o činnosti PO č 1 11 Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Příloha k účetní závěrce k Výkaz rozboru plnění výsledku hospodaření k Přílohy : Příloha č. 1. Graf - Struktura celkových nákladů roku 2009 Příloha č. 2. Graf - Podíl vybraných složek platu zaměstnanců z celkových prostředků na platy ze SR v roce

16 16

17 17

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě 14.02.2013 A.Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě 14.02.2014 A.Základní

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Střední škola oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba Příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Mgr. Pavel Chrenka Ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2OO4

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2OO4 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Způsob hospodaření: Příspěvková organizace Zlínského kraje IČO: 60371757 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2OO4 Ředitel organizace: RNDr. Karel Radil Vypracoval: Ing.

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161 okamžik sestavení:13.07.2015 15:48:54 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměnila účetní metody.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Obchodní akademie Frýdek-Místek Palackého 123, p. o. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 IČ: 00601373 OBSAH: strana A/ Základní údaje o organizaci... 3 Údaje o počtech žáků...

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele

Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele Rok 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Ekonomické ukazatele činnosti Městské knihovny Kutná Hora rok 2005 (výběr

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ:

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Okamžik sestavení: 18.2.2015 8:20:08 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více