Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1"

Transkript

1 Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v % ČRo 1 - Radiožurnál - ext , , ,1 ČRo 1 - Radiožurnál - vp ,0 323 x ,2 ČRo 1 - Radiožurnál - celkem , , ,8 ČRo 2 - Praha - ext , , ,7 ČRo 2 - Praha - vp , , ,5 ČRo 2 - Praha - celkem , , ,2 ČRo 3 - Vltava - ext , , ,4 ČRo 3 - Vltava - vp , , ,1 ČRo 3 - Vltava - celkem , , ,6 ČRo 6 - ext ,0 107 x ,8 ČRo 6 - vp ,6 270 x ,2 ČRo 6 - celkem ,4 377 x ,9 Stanice ČRo celkem -ext , , ,0 Stanice ČRo celkem - vp , , ,3 Stanice ČRo celkem - celkem , , ,9 ČRo 7 - Vysílání do zahraníčí - ext , , ,7 ČRo 7 - Vysílání do zahraníčí - vp ,7 20 x ,4 ČRo 7 - Vysílání do zahraničí - celkem , , x ČRo - Regina Praha - ext , , ,2 ČRo - Regina Praha - vp , x ,5 ČRo - Regina Praha - celk , , ,0 ČRo - Sever - ext , , ,5 ČRo - Sever - vp , , ,1 ČRo - Sever - celk , , ,9 ČRo - Hradec Králové -ext , , ,5 ČRo - Hradec Králové - vp , , ,5 ČRo - Hradec Králové - celk , , ,7 ČRo - České Budějovice - ext , , ,2 ČRo - České Budějovice - vp , , ,0 ČRo - České Budějovice - cel , , ,9 ČRo - Plzeň - ext , , ,7 ČRo - Plzeň - vp , , ,9 ČRo - Plzeň - celkem , , ,7 ČRo - Ostrava - ext , , ,0 ČRo - Ostrava - vp , , ,3 ČRo - Ostrava - celkem , , ,3 ČRo - Olomouc - ext , , ,2 ČRo - Olomouc - vp , , ,6 ČRo - Olomouc - celkem , , ,8 ČRo - Brno - ext , , ,0 ČRo - Brno - vp , , ,5 ČRo - Brno - celkem , , ,8 ČRo - Pardubice - ext , , ,3 ČRo - Pardubice - vp , , xxx ČRo - Pardubice - celkem , , ,4 ČRo - Jihlava - ext , , ,4 ČRo - Jihlava - vp , , xxx ČRo - Jihlava - celkem , , ,5 Studia ČRo celkem - ext , , ,3 Studia ČRo celkem - vp , , ,9 Studia ČRo celkem - celkem , , ,0 Kancelář ředitele úseku programu - ext ,4 98 x ,0 Kancelář ředitele úseku programu - vp , , ,5 Kancelář ředitele úseku programu - celkem , , ,7 Produkční centrum - ext , , ,7 Produkční centrum - vp , , ,2 Produkční centrum - celkem , , ,5 INTERNET - ext , , ,6 INTERNET - vp ,3 0 x ,3 INTERNET - celkem , , ,6 Mezinárodní oddělení - ext ,0 0 x ,0 Mezinárodní oddělení - vp ,0 0 x ,0 Mezinárodní oddělení - celkem ,6 0 x ,6 APF - ext , , ,6 APF - vp , , ,6 APF - celkem , , ,5 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 1 V Praze dne Zpracoval: FO

2 Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v % EBU - ext ,5 49 9, ,1 EBU - vp ,7 0 x ,7 EBU - celkem ,7 49 9, ,8 Prix Bohemia - ext , , ,8 Prix Bohemia - vp ,1 0 x ,1 Prix Bohemia - celkem , , ,3 Prezentační akce - ext ,6 0 x ,6 Prezentační akce - vp ,0 0 x x Prezentační akce - celkem ,4 0 x ,4 útvary Úseku programu celkem -ext , , ,6 útvary Úseku programu celkem -vp , , ,1 útvary Úseku programu celkem -celkem , , ,4 Zahraniční zpravodajové - ext ,5 0 x ,5 Zahraniční zpravodajové - vp ,3 0 x ,3 Zahraniční zpravodajové - celkem ,0 0 x ,0 Úsek programu celkem - ext , , ,5 Úsek programu celkem - vp , , ,6 Úsek programu celkem - celkem , , ,2 KGŘ -ext , , ,0 KGŘ - vp , , ,7 KGŘ - celkem , , ,5 SOČR - ext , , ,3 SOČR - vp ,0 80 x ,3 SOČR - celkem , , ,0 Rada ČRo - ext ,5 0 x ,5 Rada ČRo - vp ,3 0 x ,3 Rada ČRo - celkem ,5 0 x ,5 ROZO - ext x 3 x x ROZO - vp x 0 x 0 0 x ROZO - celkem x 3 x x Útvary generál. ředitele - ext , , ,9 Útvary generál. ředitele - vp , , ,9 Útvary generál. ředitele - celkem , , ,7 Úsek techniky - ext , , ,7 Úsek techniky - vp , , ,1 Úsek techniky - celkem , , ,3 Ekonomický a správní úsek - ext , , ,2 Ekonomický a správní úsek - vp , , ,1 Ekonomický a správní úsek - celkem , , ,6 Úsek komunikace - ext , , ,1 Úsek komunikace - vp ,9 7 x ,2 Úsek komunikace - celkem , , ,3 Ostatní útvary - ext , , ,2 Ostatní útvary - vp , , ,6 Ostatní útvary - celkem , , ,6 Zúčtovací středisko - ext , , ,9 Zúčtování středisko - vp , , ,5 Zúčtovací středisko - celkem , , ,1 ČRo celkem - ext , , x ČRo celkem - vp , ,6 0 0 x ČRo celkem - celkem , , x údaje jsou uvedeny v tis. Kč 2 V Praze dne Zpracoval: FO

3 Plán Skutečnost Rozdíl Plnění Struktura rok 2003 rok 2003 skut. - plán plánu v % pol. v % Vysílače ,0 20,2 Modulační a dorozumívací linky ,1 0,8 Vnitrostátní přenosy ,7 0,3 Mezinárodní přenosy ,4 0,3 NÁKLADY NA VYSÍLÁNÍ ,3 21,5 Inkasné rozhlasových poplatků ,6 6,6 Poštovné, telegraf, dálnopis ,6 0,1 Telefony, fax ,1 1,4 Reprografické služby ,3 0,0 Zpravodajství agentur ,0 1,1 Meteorologické zpravodajství ,4 0,0 Honoráře placené organizac.(vč. popl. ochr.org.) ,5 3,9 Honoráře ,1 5,3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,5 0,2 Nájemné ,9 0,9 Poradenské služby ,2 0,5 Služby propagace ,6 1,1 Služby propagace - reciproční ,4 2,6 Provize za obstarání reklamy a sponzoringu ,8 0,9 Nákup externích pořadů ,2 0,2 Úklidové služby ,2 0,3 Ostatní služby ,9 1,8 SLUŽBY CELKEM ,5 27,2 Spotřeba záznamového materiálu ,6 0,1 Kancelářské potřeby ,1 0,2 Knihy, časopisy, noviny ,4 0,2 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,0 1,2 Ostatní materiál ,2 1,1 SPOTŘEBA MATERIÁLU ,1 2,8 SPOTŘEBA ENERGIE ,5 1,0 NESKLADOVATELNÉ DODÁVKY ,6 0,2 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ,0 2,5 CESTOVNÉ ,8 0,9 NAKLADY NA REPREZENTACI ,2 0,1 Mzdové náklady ,8 23,9 Zákonné sociální pojištění ,3 8,3 Zákonné sociální náklady ,8 0,5 Ostatní sociální náklady ,2 0,2 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ,5 32,9 ODPISY CELKEM ,9 6,0 SALDO DPH ,2 3,6 OSTATNÍ NÁKLADY ,3 1,2 OSTATNÍ ,1 0,1 REZERVA ,0 0,0 EXTERNÍ NÁKLADY CELKEM ,6 100,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE ,4 0,4 VP NÁKUP POŘADŮ ,3 20,4 Služby úseku techniky ,1 24,3 Služby fonotéky ,1 0,1 Služby autoprovozu ,2 5,6 Ostatní VP služby ,3 49,2 VP SLUŽBY CELKEM ,3 79,2 VNITROPODNIKOVÉ NÁKLADY CELKEM ,6 100,0 NÁKLADY CELKEM ,0 x údaje jsou uvedeny v tis. Kč 3 V Praze dne Zpracoval: FO

4 Vysvětlivky k tabulce č. 2 a č. 4.a číslo skutečnost plán účtu 2003 Ostatní služby: nájem počítačové hudby AVID technické zařízení ČTK support DEC, ORACLE, SAP technické nakladatelství INTERNET školení ochranné známky nábor pracovníků překlady poradenské služby - veřejné zakázky veřejné zakázky externí služby počítačové techniky nákup software do Kč přepravné (nepatřící do mater.) střežení objektu veřejné koncerty, vystoupení ostatní služby exter.dodav. (parkování, praní prádla, měřění, odvoz odpadu, ladění nástrojů atd.) Ostatní služby celkem Ostatní materiál : spotřeba zvukových nosičů spotřeba notového materiálu spotřeba materiálu disket spotřeba náhradních dílů VT spotřeba náhradních dílů věcné ceny do soutěží spotřeba materiálu propagace daňově uzn spotřeba materiálu propagace daňově neuzn věcné ceny do soutěže peněžní ceny do soutěže materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn Jihlava materiál propagace duzn Pardubice spotřeba materiálu vydavatelskou činností ostatní materiál (baterie, malířské potřeby,lepidla, oleje, pneumatiky, ochranné prostředky atd.) cenové rozdíly z prodeje -54 Ostatní materiál celkem Ostatní sociální náklady : příspěvek na stravování zaměstnancům ostatní sociální náklady Ostatní sociální náklady celkem Ostatní : daně, daně z příjmů, poplatky Ostatní celkem Ostatní náklady ostatní pokuty a penále odpisy nedobytné pohledávky úroky kurzové ztráty dary manka a škody ostatní náklady (opravy nákl.min.ob.,africká,drds,ostat.provozní náklady,pojistné,účast.poplatky,ostat.fin.nákl.,služby peněžních nákladů) Ostatní náklady celkem Ostatní VP služby : služby ústředního archivu služby reprografie služby oddělení vzdělávání ostatní služby Ostatní VP služby celkem údaje jsou uvedeny v tis. Kč 4 V Praze dne Zpracoval: FO

5 Plán Skutečnost Rozdíl Plnění Struktura rok 2003 rok 2003 skut. - plán plánu v % pol. v % ROZHLASOVÉ POPLATKY ,5 77,8 TRŽBY Z VYDAVAT. PRODUKCE x 0,0 Reklama ,2 3,2 reklama vlastní ,1 2,8 reklama reciproční ,6 0,4 Sponzoring ,2 3,8 sponzorce vlastní ,4 1,3 sponzoring - reciproce ,9 2,5 Zahraniční vysílání ,0 3,6 Tržby za pronájmy a natáčení ,1 0,2 Nájemné ,0 0,6 Tržby za služby ostatní ,4 1,0 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB ,5 12,4 OSTATNÍ VÝNOSY ,0 2,5 OSTATNÍ ,0 7,3 EXTERNÍ VÝNOSY CELKEM ,8 100,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE x 0,4 VP PRODEJ POŘADŮ ,3 20,4 Tržby za služby úseku techniky ,1 24,3 Tržby za služby fonotéky ,1 0,1 Tržby za služby autoprovozu ,2 5,6 Tržby za ostatní VP služby ,3 49,2 VP TRŽBY ZA SLUŽBY ,3 79,2 VNITROP. VÝNOSY CELKEM ,6 100,0 VÝNOSY CELKEM ,4 x HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK x x údaje jsou uvedeny v tis. Kč 5 V Praze dne Zpracoval: FO

6 Vysvětlivky k tabulce č. 3 a č. 4.b Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1 číslo skutečnost plán účtu Tržby za služby ostatní : inzerce pro právnické osoby 22% výroba reklamních spotů výroba hudebních snímků zapůjčení hudebních nástrojů půjčování hudebnin (DPH 22%) odborné služby APF (DPH 5%) služby knihovny - rešerže 22% veřejné využití rozhlasových snímků prodej rozhlasových práv podíl z prodeje práv koncerty hudebních těles učinkování DRDS (DPH 5%) vstupné na veřejné nahrávky tržby podnikového střediska služby autodopravy výuka jazyků (DPH 5%) tržby zdravotnických služeb placené tržby zdravotnických služeb hrazené pojišťov tržby za služby ostatní (DPH 5%) tržby za služby ostatní (DPH 22%) tržby za služby ostatní bez DPH Tržby za služby ostatní celkem Ostatní : změny stavu zásob výrobků aktivace DHM tržby z prodeje majetku, materi., oprav.položky přijaté granty a příspěvky přijaté dotace 264 Ostatní celkem Tržby za ostatní VP služby: ,2 služby ústředního archivu služby reprografie služby odboru vzdělávání ostatní služby sebepropagace studií přefakturace vysílačů studií vstupní lékařské prohlídky 18 režie Vysílání do zahraničí; přefakturace tonerů, Selektoru a pojištění vozidel studiím; ubytování v ubyt., Tržby za ostatní VP služby celkem údaje jsou uvedeny v tis. Kč 6 V Praze dne Zpracoval: FO

7 Skutečnost Struktura Skutečnost Struktura Rozdíl Podíl v % rok 2002 položek v % rok 2003 položek v % r r. 02 r. 03 / r. 02 Vysílače , , ,4 Modulační a dorozumívací linky , , ,4 Vnitrostátní přenosy , , ,5 Mezinárodní přenosy , , ,1 NÁKLADY NA VYSÍLÁNÍ , , ,4 Inkasné rozhlasových poplatků , , ,8 Poštovné, telegraf, dálnopis , , ,7 Telefony, fax , , ,9 Reprografické služby 186 0, ,0-1 99,5 Zpravodajství agentur , , ,0 Meteorologické zpravodajství 613 0, , ,2 Honoráře placené organ. (vč. popl. ochr.org.) , , ,0 Honoráře , , ,6 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,5 Nájemné , , ,0 Údržba France Telecom 264 0,0 0 0, ,0 Poradenské služby , , ,1 Služby propagace , , ,4 Služby propagace - reciproční , , ,6 Provize za obstarání reklamy a sponzoringu , , ,1 Nákup externích pořadů , , ,9 Úklidové služby , , ,2 Ostatní služby , , ,8 SLUŽBY CELKEM , , ,4 Spotřeba záznamového materiálu , , ,2 Kancelářské potřeby , , ,9 Knihy, časopisy, noviny , , ,0 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,9 Ostatní materiál , , ,4 SPOTŘEBA MATERIÁLU , , ,2 SPOTŘEBA ENERGIE , , ,0 NESKLADOVATELNÉ DODÁVKY , , ,1 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ , , ,6 CESTOVNÉ , , ,9 NAKLADY NA REPREZENTACI , , ,5 Mzdové naklady , , ,7 Zákonné sociální pojištění , , ,0 Zákonné sociální náklady , , ,9 Ostatní sociální náklady , , ,7 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM , , ,8 ODPISY CELKEM , , ,3 SALDO DPH , , ,2 OSTATNÍ NÁKLADY , , ,9 OSTATNÍ 843 0, , ,0 EXTERNÍ NÁKLADY CELKEM , , ,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE 615 0, , ,2 VP NÁKUP POŘADŮ , , ,7 Služby úseku techniky , , ,6 Služby fonotéky 156 0, , ,6 Služby autoprovozu , , ,4 Ostatní VP služby , , ,2 VP SLUŽBY CELKEM , , ,7 VNITROPODNIK. NÁKL. CELKEM , , ,2 NÁKLADY CELKEM x x ,1 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 7 V Praze dne Zpracoval: FO

8 Skutečnost Struktura Skutečnost Struktura Rozdíl Podíl v % rok 2002 položek v % rok 2003 položek v % r r. 01 r. 02 / r. 01 ROZHLASOVÉ POPLATKY , , ,9 TRŽBY Z VYDAVAT. PRODUKCE 1 0,0 31 0, ,0 Reklama , , ,8 reklama vlastní , , ,5 reklama reciproční , , ,6 Sponzoring , , ,6 sponzorce vlastní , , ,0 sponzorce - reciproce , , ,6 Zahraniční vysílání , , ,0 Tržby za pronájmy a natáčení , , ,5 Nájemné , , ,8 Tržby za služby ostatní , , ,1 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB , , ,9 OSTATNÍ VÝNOSY , , ,1 OSTATNÍ , , ,1 EXTERNÍ VÝNOSY CELKEM , , ,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE 615 0, , ,2 VP PRODEJ POŘADŮ , , ,7 Tržby za služby úseku techniky , , ,6 Tržby za služby fonotéky 156 0, , ,6 Tržby za služby autoprovozu , , ,4 Tržby za ostatní VP služby , , ,2 VP TRŽBY ZA SLUŽBY , , ,7 VNITROP. VÝNOSY CELKEM , , ,2 VÝNOSY CELKEM x x ,5 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 8 V Praze dne Zpracoval: FO

9 Reklama Sponzoring Celorok 2003 Celorok 2003 plán skuteč. rozdíl plnění % plán skuteč. rozdíl plnění % ČRo 1 - Radiožurnál x ,7 ČRo 2 - Praha x ,8 ČRo 3 - Vltava x ,3 ČRo 6 - RSE x x ČRo 7 - Radio Praha x x INTERNET x ,7 Celoplošné stanice celkem x ,7 ČRo České Budějovice , ,2 ČRo Plzeň , ,7 ČRo Sever , ,0 ČRo Hradec Králové , ,3 ČRo Brno , ,4 ČRo Ostrava , x ČRo Regina Praha , x ČRo Olomouc , x ČRo Pardubice , ,6 ČRo Jihlava , x Studia ČRo celkem , ,3 SOČR x ,0 Kancelář generálního ředitele x ,2 Úsek programu x ,3 Úsek techniky x x Úsek komunikace , ,2 Zúčtovací středisko , ,5 ČRo celkem , ,2 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 9 V Praze dne Zpracoval: FO

10 Reklama Sponzoring skutečnost struktura skutečnost struktura rozdíl podíl v % skutečnost struktura skutečnost struktura rozdíl podíl v % 2002 pol. v % 2003 pol. v % skut / pol. v % 2003 pol. v % skut /2002 ČRo 1 - Radiožurnál 0 0,0 0 0,0 0 x , , ,8 ČRo 2 - Praha 0 0,0 80 0,1 80 x , , ,8 ČRo 3 - Vltava 0 0,0 31 0,1 31 x 291 0, , ,1 ČRo 6 - RSE 0 0,0 0 0,0 0 x 0 0, ,2 103 x ČRo 7 - Radio Praha 0 0,0 0 0,0 0 x 158 0,2 16 0, ,1 INTERNET 0 0,0 0 0,0 0 x 991 1, , ,0 Celoplošné stanice celkem 0 0, ,2 111 x , , ,7 ČRo České Budějovice , , , , , ,0 ČRo Plzeň , , , , , ,9 ČRo Sever , , , , , ,3 ČRo Hradec Králové , , , , , ,1 ČRo Brno , , , , , ,3 ČRo Ostrava 718 1, , ,5 15 0,0 72 0, ,0 ČRo Regína Praha 901 1, , ,2 70 0, , ,0 ČRo Olomouc , , ,6 0 0,0 91 0,1 91 x ČRo Pardubice 70 0, , ,3 0 0, ,4 235 x ČRo Jihlava 104 0, , ,4 54 0, , ,7 Studia ČRo celkem , , , , , ,3 SOČR 0 0,0 0 x 0 x 925 1, , ,8 Kancelář generálního ředitele 0 0,0 0 x 0 x , , ,6 Úsek programu 67 0, , , , , ,7 Úsek techniky 458 0,9 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 x Úsek komunikace , , , , , ,5 Zúčtovací středisko , , ,7 0 0, ,2 150 x ČRo celkem , , , , , ,6 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 10 V Praze dne Zpracoval: FO

11 Náklady na reklamu v r Náklady na reklamu v r srovnání r. 2003, 2002 Celorok 2003 Celorok 2002 skutečnost skutečnost plán skuteč. rozdíl plnění % plán skuteč. rozdíl plnění % / 2002 ČRo 1 - Radiožurnál , , ,2 ČRo 2 - Praha , , ,5 ČRo 3 - Vltava , , ,7 ČRo 7 - Radio Praha , , ,8 INTERNET , , ,3 Celoplošné stanice celkem , , ,2 ČRo České Budějovice , , ,7 ČRo Plzeň , , ,0 ČRo Sever , , ,7 ČRo Hradec Králové , , ,9 ČRo Brno , , ,9 ČRo Ostrava , , ,2 ČRo Regina Praha , , ,2 ČRo Olomouc , , ,5 ČRo Pardubice x x ,8 ČRo Jihlava , x ,2 Studia ČRo celkem , , ,2 SOČR , , ,0 Kancelář generálního ředitele , , ,4 Úsek programu , , ,9 Úsek techniky x x 0 100,0 Úsek komunikace , , ,7 ESÚ x x 2 x Zahraniční zpravodajové x x 5 x Zúčtovací středisko , , ,2 ČRo celkem , , ,2 V tabulce jsou rozčleněny náklady : materiál propagace služby propagace + provize Celkem údaje jsou uvedeny v tis. Kč 11 V Praze dne Zpracoval: FO

12 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 IČ Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Český rozhlas Vinohradská 12 Praha 2 Číslo řádku Hlavní činnost Vedlejší činnost Mimořádná činnost Celkem A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží 6 0 II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky 21 0 V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem Dodatečné odvody daně z příjmů 42 0 Náklady celkem Číslo Hlavní Vedlejší Mimořádná Celkem řádku činnost činnost činnost B. Výnosy 44 0 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží 48 0 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat 53 0 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 12 V Praze dne Zpracoval: FO

13 III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby Okamžik sestavení: X. června 2004 osoby: odpovědné za X. června 2004 sestavení: Roman Bernáth Telefon: údaje jsou uvedeny v tis. Kč 13 V Praze dne Zpracoval: FO

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 818 429,05 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 650,00 výnos z poplatků za přeregistraci lékařů 602002 Prezentace firem, reklama

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Převodový můstek pro ÚSC.

Převodový můstek pro ÚSC. Page 1 of 8 Převodový můstek pro ÚSC Rubrika: KEO - aktuality / Účetnictví Datum vydání: 4.1.2010 Adresa článku: http://www.alis.cz/clanky/detailclanku.jsp?id=2629 Převodový můstek pro ÚSC. KEO-Účetnictví

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011

Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011 Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011 Náklady 31.12.2011 31.12.2012 plán 2012 plán 2013 Spotřebované nákupy celkem 3 240 243 3 912 997 3 305 3 930 Spotřebované materiálu 501110 Spotřeba materiálu-hřiště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence pro uskladňování plynu skupina 25

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence pro uskladňování plynu skupina 25 Příloha č. 9 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence pro uskladňování plynu skupina 25 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obci, regionální rady regionu soudržnosti

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obci, regionální rady regionu soudržnosti Lk~ence:DlP2 XCRGUVXA/VXA (06012014101012012) : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obci, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) bdobí: 12/2014

Více

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 Příloha č. 3 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč SU/AU NÁKLADY plán na rok 2013 skutečnost k 31.12.2013

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Výsledovka analyticky APSS ČR

Výsledovka analyticky APSS ČR Výsledovka analyticky APSS ČR Číslo účtu Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2013 Rok 2014 31.12.2011 do 31.12.2012 rozpočet do 30.6.2013 rozpočet skutečnost skutečnost skutečnost Náklady 501100 Spotřeba materiálu-tonery,kancel.potřeby

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Tato metodika je nedílnou součástí Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600.

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Radošovice, Radošovice 6 38601 Radošovice, Obec, IČ:00251739 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v

Více

Komplexní předvaha - účty

Komplexní předvaha - účty Strana: 1 021100 Budovy 61 783 66 61 783 66 61 783 66 Celkem syntetika 021 : 61 783 66 61 783 66 61 783 66 029100 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 711 792,12 3 711 792,12 3 711 792,12 Celkem syntetika

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

PROMERITUM o.s. Březinova 7, 772 00 Olomouc IČO: 22909788. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení. za rok

PROMERITUM o.s. Březinova 7, 772 00 Olomouc IČO: 22909788. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení. za rok PROMERITUM o.s. Březinova 7, 772 Olomouc IČO: 2299788 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení za rok 212 O B S A H Úvod... 3 1 Statutární orgány společnosti a jejich složení k 31. 12.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více