Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1"

Transkript

1 Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v % ČRo 1 - Radiožurnál - ext , , ,1 ČRo 1 - Radiožurnál - vp ,0 323 x ,2 ČRo 1 - Radiožurnál - celkem , , ,8 ČRo 2 - Praha - ext , , ,7 ČRo 2 - Praha - vp , , ,5 ČRo 2 - Praha - celkem , , ,2 ČRo 3 - Vltava - ext , , ,4 ČRo 3 - Vltava - vp , , ,1 ČRo 3 - Vltava - celkem , , ,6 ČRo 6 - ext ,0 107 x ,8 ČRo 6 - vp ,6 270 x ,2 ČRo 6 - celkem ,4 377 x ,9 Stanice ČRo celkem -ext , , ,0 Stanice ČRo celkem - vp , , ,3 Stanice ČRo celkem - celkem , , ,9 ČRo 7 - Vysílání do zahraníčí - ext , , ,7 ČRo 7 - Vysílání do zahraníčí - vp ,7 20 x ,4 ČRo 7 - Vysílání do zahraničí - celkem , , x ČRo - Regina Praha - ext , , ,2 ČRo - Regina Praha - vp , x ,5 ČRo - Regina Praha - celk , , ,0 ČRo - Sever - ext , , ,5 ČRo - Sever - vp , , ,1 ČRo - Sever - celk , , ,9 ČRo - Hradec Králové -ext , , ,5 ČRo - Hradec Králové - vp , , ,5 ČRo - Hradec Králové - celk , , ,7 ČRo - České Budějovice - ext , , ,2 ČRo - České Budějovice - vp , , ,0 ČRo - České Budějovice - cel , , ,9 ČRo - Plzeň - ext , , ,7 ČRo - Plzeň - vp , , ,9 ČRo - Plzeň - celkem , , ,7 ČRo - Ostrava - ext , , ,0 ČRo - Ostrava - vp , , ,3 ČRo - Ostrava - celkem , , ,3 ČRo - Olomouc - ext , , ,2 ČRo - Olomouc - vp , , ,6 ČRo - Olomouc - celkem , , ,8 ČRo - Brno - ext , , ,0 ČRo - Brno - vp , , ,5 ČRo - Brno - celkem , , ,8 ČRo - Pardubice - ext , , ,3 ČRo - Pardubice - vp , , xxx ČRo - Pardubice - celkem , , ,4 ČRo - Jihlava - ext , , ,4 ČRo - Jihlava - vp , , xxx ČRo - Jihlava - celkem , , ,5 Studia ČRo celkem - ext , , ,3 Studia ČRo celkem - vp , , ,9 Studia ČRo celkem - celkem , , ,0 Kancelář ředitele úseku programu - ext ,4 98 x ,0 Kancelář ředitele úseku programu - vp , , ,5 Kancelář ředitele úseku programu - celkem , , ,7 Produkční centrum - ext , , ,7 Produkční centrum - vp , , ,2 Produkční centrum - celkem , , ,5 INTERNET - ext , , ,6 INTERNET - vp ,3 0 x ,3 INTERNET - celkem , , ,6 Mezinárodní oddělení - ext ,0 0 x ,0 Mezinárodní oddělení - vp ,0 0 x ,0 Mezinárodní oddělení - celkem ,6 0 x ,6 APF - ext , , ,6 APF - vp , , ,6 APF - celkem , , ,5 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 1 V Praze dne Zpracoval: FO

2 Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v % EBU - ext ,5 49 9, ,1 EBU - vp ,7 0 x ,7 EBU - celkem ,7 49 9, ,8 Prix Bohemia - ext , , ,8 Prix Bohemia - vp ,1 0 x ,1 Prix Bohemia - celkem , , ,3 Prezentační akce - ext ,6 0 x ,6 Prezentační akce - vp ,0 0 x x Prezentační akce - celkem ,4 0 x ,4 útvary Úseku programu celkem -ext , , ,6 útvary Úseku programu celkem -vp , , ,1 útvary Úseku programu celkem -celkem , , ,4 Zahraniční zpravodajové - ext ,5 0 x ,5 Zahraniční zpravodajové - vp ,3 0 x ,3 Zahraniční zpravodajové - celkem ,0 0 x ,0 Úsek programu celkem - ext , , ,5 Úsek programu celkem - vp , , ,6 Úsek programu celkem - celkem , , ,2 KGŘ -ext , , ,0 KGŘ - vp , , ,7 KGŘ - celkem , , ,5 SOČR - ext , , ,3 SOČR - vp ,0 80 x ,3 SOČR - celkem , , ,0 Rada ČRo - ext ,5 0 x ,5 Rada ČRo - vp ,3 0 x ,3 Rada ČRo - celkem ,5 0 x ,5 ROZO - ext x 3 x x ROZO - vp x 0 x 0 0 x ROZO - celkem x 3 x x Útvary generál. ředitele - ext , , ,9 Útvary generál. ředitele - vp , , ,9 Útvary generál. ředitele - celkem , , ,7 Úsek techniky - ext , , ,7 Úsek techniky - vp , , ,1 Úsek techniky - celkem , , ,3 Ekonomický a správní úsek - ext , , ,2 Ekonomický a správní úsek - vp , , ,1 Ekonomický a správní úsek - celkem , , ,6 Úsek komunikace - ext , , ,1 Úsek komunikace - vp ,9 7 x ,2 Úsek komunikace - celkem , , ,3 Ostatní útvary - ext , , ,2 Ostatní útvary - vp , , ,6 Ostatní útvary - celkem , , ,6 Zúčtovací středisko - ext , , ,9 Zúčtování středisko - vp , , ,5 Zúčtovací středisko - celkem , , ,1 ČRo celkem - ext , , x ČRo celkem - vp , ,6 0 0 x ČRo celkem - celkem , , x údaje jsou uvedeny v tis. Kč 2 V Praze dne Zpracoval: FO

3 Plán Skutečnost Rozdíl Plnění Struktura rok 2003 rok 2003 skut. - plán plánu v % pol. v % Vysílače ,0 20,2 Modulační a dorozumívací linky ,1 0,8 Vnitrostátní přenosy ,7 0,3 Mezinárodní přenosy ,4 0,3 NÁKLADY NA VYSÍLÁNÍ ,3 21,5 Inkasné rozhlasových poplatků ,6 6,6 Poštovné, telegraf, dálnopis ,6 0,1 Telefony, fax ,1 1,4 Reprografické služby ,3 0,0 Zpravodajství agentur ,0 1,1 Meteorologické zpravodajství ,4 0,0 Honoráře placené organizac.(vč. popl. ochr.org.) ,5 3,9 Honoráře ,1 5,3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,5 0,2 Nájemné ,9 0,9 Poradenské služby ,2 0,5 Služby propagace ,6 1,1 Služby propagace - reciproční ,4 2,6 Provize za obstarání reklamy a sponzoringu ,8 0,9 Nákup externích pořadů ,2 0,2 Úklidové služby ,2 0,3 Ostatní služby ,9 1,8 SLUŽBY CELKEM ,5 27,2 Spotřeba záznamového materiálu ,6 0,1 Kancelářské potřeby ,1 0,2 Knihy, časopisy, noviny ,4 0,2 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,0 1,2 Ostatní materiál ,2 1,1 SPOTŘEBA MATERIÁLU ,1 2,8 SPOTŘEBA ENERGIE ,5 1,0 NESKLADOVATELNÉ DODÁVKY ,6 0,2 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ,0 2,5 CESTOVNÉ ,8 0,9 NAKLADY NA REPREZENTACI ,2 0,1 Mzdové náklady ,8 23,9 Zákonné sociální pojištění ,3 8,3 Zákonné sociální náklady ,8 0,5 Ostatní sociální náklady ,2 0,2 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ,5 32,9 ODPISY CELKEM ,9 6,0 SALDO DPH ,2 3,6 OSTATNÍ NÁKLADY ,3 1,2 OSTATNÍ ,1 0,1 REZERVA ,0 0,0 EXTERNÍ NÁKLADY CELKEM ,6 100,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE ,4 0,4 VP NÁKUP POŘADŮ ,3 20,4 Služby úseku techniky ,1 24,3 Služby fonotéky ,1 0,1 Služby autoprovozu ,2 5,6 Ostatní VP služby ,3 49,2 VP SLUŽBY CELKEM ,3 79,2 VNITROPODNIKOVÉ NÁKLADY CELKEM ,6 100,0 NÁKLADY CELKEM ,0 x údaje jsou uvedeny v tis. Kč 3 V Praze dne Zpracoval: FO

4 Vysvětlivky k tabulce č. 2 a č. 4.a číslo skutečnost plán účtu 2003 Ostatní služby: nájem počítačové hudby AVID technické zařízení ČTK support DEC, ORACLE, SAP technické nakladatelství INTERNET školení ochranné známky nábor pracovníků překlady poradenské služby - veřejné zakázky veřejné zakázky externí služby počítačové techniky nákup software do Kč přepravné (nepatřící do mater.) střežení objektu veřejné koncerty, vystoupení ostatní služby exter.dodav. (parkování, praní prádla, měřění, odvoz odpadu, ladění nástrojů atd.) Ostatní služby celkem Ostatní materiál : spotřeba zvukových nosičů spotřeba notového materiálu spotřeba materiálu disket spotřeba náhradních dílů VT spotřeba náhradních dílů věcné ceny do soutěží spotřeba materiálu propagace daňově uzn spotřeba materiálu propagace daňově neuzn věcné ceny do soutěže peněžní ceny do soutěže materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn Jihlava materiál propagace duzn Pardubice spotřeba materiálu vydavatelskou činností ostatní materiál (baterie, malířské potřeby,lepidla, oleje, pneumatiky, ochranné prostředky atd.) cenové rozdíly z prodeje -54 Ostatní materiál celkem Ostatní sociální náklady : příspěvek na stravování zaměstnancům ostatní sociální náklady Ostatní sociální náklady celkem Ostatní : daně, daně z příjmů, poplatky Ostatní celkem Ostatní náklady ostatní pokuty a penále odpisy nedobytné pohledávky úroky kurzové ztráty dary manka a škody ostatní náklady (opravy nákl.min.ob.,africká,drds,ostat.provozní náklady,pojistné,účast.poplatky,ostat.fin.nákl.,služby peněžních nákladů) Ostatní náklady celkem Ostatní VP služby : služby ústředního archivu služby reprografie služby oddělení vzdělávání ostatní služby Ostatní VP služby celkem údaje jsou uvedeny v tis. Kč 4 V Praze dne Zpracoval: FO

5 Plán Skutečnost Rozdíl Plnění Struktura rok 2003 rok 2003 skut. - plán plánu v % pol. v % ROZHLASOVÉ POPLATKY ,5 77,8 TRŽBY Z VYDAVAT. PRODUKCE x 0,0 Reklama ,2 3,2 reklama vlastní ,1 2,8 reklama reciproční ,6 0,4 Sponzoring ,2 3,8 sponzorce vlastní ,4 1,3 sponzoring - reciproce ,9 2,5 Zahraniční vysílání ,0 3,6 Tržby za pronájmy a natáčení ,1 0,2 Nájemné ,0 0,6 Tržby za služby ostatní ,4 1,0 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB ,5 12,4 OSTATNÍ VÝNOSY ,0 2,5 OSTATNÍ ,0 7,3 EXTERNÍ VÝNOSY CELKEM ,8 100,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE x 0,4 VP PRODEJ POŘADŮ ,3 20,4 Tržby za služby úseku techniky ,1 24,3 Tržby za služby fonotéky ,1 0,1 Tržby za služby autoprovozu ,2 5,6 Tržby za ostatní VP služby ,3 49,2 VP TRŽBY ZA SLUŽBY ,3 79,2 VNITROP. VÝNOSY CELKEM ,6 100,0 VÝNOSY CELKEM ,4 x HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK x x údaje jsou uvedeny v tis. Kč 5 V Praze dne Zpracoval: FO

6 Vysvětlivky k tabulce č. 3 a č. 4.b Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1 číslo skutečnost plán účtu Tržby za služby ostatní : inzerce pro právnické osoby 22% výroba reklamních spotů výroba hudebních snímků zapůjčení hudebních nástrojů půjčování hudebnin (DPH 22%) odborné služby APF (DPH 5%) služby knihovny - rešerže 22% veřejné využití rozhlasových snímků prodej rozhlasových práv podíl z prodeje práv koncerty hudebních těles učinkování DRDS (DPH 5%) vstupné na veřejné nahrávky tržby podnikového střediska služby autodopravy výuka jazyků (DPH 5%) tržby zdravotnických služeb placené tržby zdravotnických služeb hrazené pojišťov tržby za služby ostatní (DPH 5%) tržby za služby ostatní (DPH 22%) tržby za služby ostatní bez DPH Tržby za služby ostatní celkem Ostatní : změny stavu zásob výrobků aktivace DHM tržby z prodeje majetku, materi., oprav.položky přijaté granty a příspěvky přijaté dotace 264 Ostatní celkem Tržby za ostatní VP služby: ,2 služby ústředního archivu služby reprografie služby odboru vzdělávání ostatní služby sebepropagace studií přefakturace vysílačů studií vstupní lékařské prohlídky 18 režie Vysílání do zahraničí; přefakturace tonerů, Selektoru a pojištění vozidel studiím; ubytování v ubyt., Tržby za ostatní VP služby celkem údaje jsou uvedeny v tis. Kč 6 V Praze dne Zpracoval: FO

7 Skutečnost Struktura Skutečnost Struktura Rozdíl Podíl v % rok 2002 položek v % rok 2003 položek v % r r. 02 r. 03 / r. 02 Vysílače , , ,4 Modulační a dorozumívací linky , , ,4 Vnitrostátní přenosy , , ,5 Mezinárodní přenosy , , ,1 NÁKLADY NA VYSÍLÁNÍ , , ,4 Inkasné rozhlasových poplatků , , ,8 Poštovné, telegraf, dálnopis , , ,7 Telefony, fax , , ,9 Reprografické služby 186 0, ,0-1 99,5 Zpravodajství agentur , , ,0 Meteorologické zpravodajství 613 0, , ,2 Honoráře placené organ. (vč. popl. ochr.org.) , , ,0 Honoráře , , ,6 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,5 Nájemné , , ,0 Údržba France Telecom 264 0,0 0 0, ,0 Poradenské služby , , ,1 Služby propagace , , ,4 Služby propagace - reciproční , , ,6 Provize za obstarání reklamy a sponzoringu , , ,1 Nákup externích pořadů , , ,9 Úklidové služby , , ,2 Ostatní služby , , ,8 SLUŽBY CELKEM , , ,4 Spotřeba záznamového materiálu , , ,2 Kancelářské potřeby , , ,9 Knihy, časopisy, noviny , , ,0 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,9 Ostatní materiál , , ,4 SPOTŘEBA MATERIÁLU , , ,2 SPOTŘEBA ENERGIE , , ,0 NESKLADOVATELNÉ DODÁVKY , , ,1 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ , , ,6 CESTOVNÉ , , ,9 NAKLADY NA REPREZENTACI , , ,5 Mzdové naklady , , ,7 Zákonné sociální pojištění , , ,0 Zákonné sociální náklady , , ,9 Ostatní sociální náklady , , ,7 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM , , ,8 ODPISY CELKEM , , ,3 SALDO DPH , , ,2 OSTATNÍ NÁKLADY , , ,9 OSTATNÍ 843 0, , ,0 EXTERNÍ NÁKLADY CELKEM , , ,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE 615 0, , ,2 VP NÁKUP POŘADŮ , , ,7 Služby úseku techniky , , ,6 Služby fonotéky 156 0, , ,6 Služby autoprovozu , , ,4 Ostatní VP služby , , ,2 VP SLUŽBY CELKEM , , ,7 VNITROPODNIK. NÁKL. CELKEM , , ,2 NÁKLADY CELKEM x x ,1 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 7 V Praze dne Zpracoval: FO

8 Skutečnost Struktura Skutečnost Struktura Rozdíl Podíl v % rok 2002 položek v % rok 2003 položek v % r r. 01 r. 02 / r. 01 ROZHLASOVÉ POPLATKY , , ,9 TRŽBY Z VYDAVAT. PRODUKCE 1 0,0 31 0, ,0 Reklama , , ,8 reklama vlastní , , ,5 reklama reciproční , , ,6 Sponzoring , , ,6 sponzorce vlastní , , ,0 sponzorce - reciproce , , ,6 Zahraniční vysílání , , ,0 Tržby za pronájmy a natáčení , , ,5 Nájemné , , ,8 Tržby za služby ostatní , , ,1 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB , , ,9 OSTATNÍ VÝNOSY , , ,1 OSTATNÍ , , ,1 EXTERNÍ VÝNOSY CELKEM , , ,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE 615 0, , ,2 VP PRODEJ POŘADŮ , , ,7 Tržby za služby úseku techniky , , ,6 Tržby za služby fonotéky 156 0, , ,6 Tržby za služby autoprovozu , , ,4 Tržby za ostatní VP služby , , ,2 VP TRŽBY ZA SLUŽBY , , ,7 VNITROP. VÝNOSY CELKEM , , ,2 VÝNOSY CELKEM x x ,5 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 8 V Praze dne Zpracoval: FO

9 Reklama Sponzoring Celorok 2003 Celorok 2003 plán skuteč. rozdíl plnění % plán skuteč. rozdíl plnění % ČRo 1 - Radiožurnál x ,7 ČRo 2 - Praha x ,8 ČRo 3 - Vltava x ,3 ČRo 6 - RSE x x ČRo 7 - Radio Praha x x INTERNET x ,7 Celoplošné stanice celkem x ,7 ČRo České Budějovice , ,2 ČRo Plzeň , ,7 ČRo Sever , ,0 ČRo Hradec Králové , ,3 ČRo Brno , ,4 ČRo Ostrava , x ČRo Regina Praha , x ČRo Olomouc , x ČRo Pardubice , ,6 ČRo Jihlava , x Studia ČRo celkem , ,3 SOČR x ,0 Kancelář generálního ředitele x ,2 Úsek programu x ,3 Úsek techniky x x Úsek komunikace , ,2 Zúčtovací středisko , ,5 ČRo celkem , ,2 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 9 V Praze dne Zpracoval: FO

10 Reklama Sponzoring skutečnost struktura skutečnost struktura rozdíl podíl v % skutečnost struktura skutečnost struktura rozdíl podíl v % 2002 pol. v % 2003 pol. v % skut / pol. v % 2003 pol. v % skut /2002 ČRo 1 - Radiožurnál 0 0,0 0 0,0 0 x , , ,8 ČRo 2 - Praha 0 0,0 80 0,1 80 x , , ,8 ČRo 3 - Vltava 0 0,0 31 0,1 31 x 291 0, , ,1 ČRo 6 - RSE 0 0,0 0 0,0 0 x 0 0, ,2 103 x ČRo 7 - Radio Praha 0 0,0 0 0,0 0 x 158 0,2 16 0, ,1 INTERNET 0 0,0 0 0,0 0 x 991 1, , ,0 Celoplošné stanice celkem 0 0, ,2 111 x , , ,7 ČRo České Budějovice , , , , , ,0 ČRo Plzeň , , , , , ,9 ČRo Sever , , , , , ,3 ČRo Hradec Králové , , , , , ,1 ČRo Brno , , , , , ,3 ČRo Ostrava 718 1, , ,5 15 0,0 72 0, ,0 ČRo Regína Praha 901 1, , ,2 70 0, , ,0 ČRo Olomouc , , ,6 0 0,0 91 0,1 91 x ČRo Pardubice 70 0, , ,3 0 0, ,4 235 x ČRo Jihlava 104 0, , ,4 54 0, , ,7 Studia ČRo celkem , , , , , ,3 SOČR 0 0,0 0 x 0 x 925 1, , ,8 Kancelář generálního ředitele 0 0,0 0 x 0 x , , ,6 Úsek programu 67 0, , , , , ,7 Úsek techniky 458 0,9 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 x Úsek komunikace , , , , , ,5 Zúčtovací středisko , , ,7 0 0, ,2 150 x ČRo celkem , , , , , ,6 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 10 V Praze dne Zpracoval: FO

11 Náklady na reklamu v r Náklady na reklamu v r srovnání r. 2003, 2002 Celorok 2003 Celorok 2002 skutečnost skutečnost plán skuteč. rozdíl plnění % plán skuteč. rozdíl plnění % / 2002 ČRo 1 - Radiožurnál , , ,2 ČRo 2 - Praha , , ,5 ČRo 3 - Vltava , , ,7 ČRo 7 - Radio Praha , , ,8 INTERNET , , ,3 Celoplošné stanice celkem , , ,2 ČRo České Budějovice , , ,7 ČRo Plzeň , , ,0 ČRo Sever , , ,7 ČRo Hradec Králové , , ,9 ČRo Brno , , ,9 ČRo Ostrava , , ,2 ČRo Regina Praha , , ,2 ČRo Olomouc , , ,5 ČRo Pardubice x x ,8 ČRo Jihlava , x ,2 Studia ČRo celkem , , ,2 SOČR , , ,0 Kancelář generálního ředitele , , ,4 Úsek programu , , ,9 Úsek techniky x x 0 100,0 Úsek komunikace , , ,7 ESÚ x x 2 x Zahraniční zpravodajové x x 5 x Zúčtovací středisko , , ,2 ČRo celkem , , ,2 V tabulce jsou rozčleněny náklady : materiál propagace služby propagace + provize Celkem údaje jsou uvedeny v tis. Kč 11 V Praze dne Zpracoval: FO

12 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 IČ Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Český rozhlas Vinohradská 12 Praha 2 Číslo řádku Hlavní činnost Vedlejší činnost Mimořádná činnost Celkem A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží 6 0 II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky 21 0 V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem Dodatečné odvody daně z příjmů 42 0 Náklady celkem Číslo Hlavní Vedlejší Mimořádná Celkem řádku činnost činnost činnost B. Výnosy 44 0 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží 48 0 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat 53 0 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 12 V Praze dne Zpracoval: FO

13 III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby Okamžik sestavení: X. června 2004 osoby: odpovědné za X. června 2004 sestavení: Roman Bernáth Telefon: údaje jsou uvedeny v tis. Kč 13 V Praze dne Zpracoval: FO

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012 761 111,38 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 2881,39 přeregistracelékařů,telefon pře)čtovaný OSK,použití kanc.techniky pro

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 818 429,05 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 650,00 výnos z poplatků za přeregistraci lékařů 602002 Prezentace firem, reklama

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Tábor za rok 2011

Rozbor hospodaření OS ČLK Tábor za rok 2011 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Tábor za rok 2011 549 191,62 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 79651,00 76471 podíl OSK Tábor na tel.popl., na mzd.nákl.prac.a režii spol.sekret,2500kopírování,630

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence pro uskladňování plynu skupina 25

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence pro uskladňování plynu skupina 25 Příloha č. 9 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence pro uskladňování plynu skupina 25 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Převodový můstek pro ÚSC.

Převodový můstek pro ÚSC. Page 1 of 8 Převodový můstek pro ÚSC Rubrika: KEO - aktuality / Účetnictví Datum vydání: 4.1.2010 Adresa článku: http://www.alis.cz/clanky/detailclanku.jsp?id=2629 Převodový můstek pro ÚSC. KEO-Účetnictví

Více

Závěrečný účet 2013. Obec Uzeničky

Závěrečný účet 2013. Obec Uzeničky Obec Uzeničky Závěrečný účet 2013 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích - jsou součástí přiložených

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Celkové výnosy byly ve výši 78.105 tis. CZK, což bylo o 3.393 tis. CZK (o 4,54%) více v porovnání s plánem, a jejich struktura byla následující:

Celkové výnosy byly ve výši 78.105 tis. CZK, což bylo o 3.393 tis. CZK (o 4,54%) více v porovnání s plánem, a jejich struktura byla následující: Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram, nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů, z.s. za rok 214, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 215

Více

Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011

Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011 Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011 Náklady 31.12.2011 31.12.2012 plán 2012 plán 2013 Spotřebované nákupy celkem 3 240 243 3 912 997 3 305 3 930 Spotřebované materiálu 501110 Spotřeba materiálu-hřiště

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obci, regionální rady regionu soudržnosti

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obci, regionální rady regionu soudržnosti Lk~ence:DlP2 XCRGUVXA/VXA (06012014101012012) : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obci, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) bdobí: 12/2014

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Výsledovka analyticky APSS ČR

Výsledovka analyticky APSS ČR Výsledovka analyticky APSS ČR Číslo účtu Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2013 Rok 2014 31.12.2011 do 31.12.2012 rozpočet do 30.6.2013 rozpočet skutečnost skutečnost skutečnost Náklady 501100 Spotřeba materiálu-tonery,kancel.potřeby

Více

Výnosy za 1. pololetí 2014 v tis. Kč a procentech

Výnosy za 1. pololetí 2014 v tis. Kč a procentech Komentář k rozboru hospodaření organizace za období l. pololetí 2014 Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace města Klatovy (dále jen MěÚSS Klatovy) poskytuje odborné sociální a

Více

Poskytnuto k 31 12.2009 12 125 900,00 680 000,00. A 2 Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 v tom: jednotlivé tituly 0,00

Poskytnuto k 31 12.2009 12 125 900,00 680 000,00. A 2 Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 v tom: jednotlivé tituly 0,00 Příjemce: Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb IČ příjemce: 874655 Evidenční číslo žádosti z rozhodnutí: A0218/001 Kraj nebo hlavní město Praha 1 : Kapitola: 313 MPSV Středočeský

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 Příloha č. 3 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč SU/AU NÁKLADY plán na rok 2013 skutečnost k 31.12.2013

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více