Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1"

Transkript

1 Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v % ČRo 1 - Radiožurnál - ext , , ,1 ČRo 1 - Radiožurnál - vp ,0 323 x ,2 ČRo 1 - Radiožurnál - celkem , , ,8 ČRo 2 - Praha - ext , , ,7 ČRo 2 - Praha - vp , , ,5 ČRo 2 - Praha - celkem , , ,2 ČRo 3 - Vltava - ext , , ,4 ČRo 3 - Vltava - vp , , ,1 ČRo 3 - Vltava - celkem , , ,6 ČRo 6 - ext ,0 107 x ,8 ČRo 6 - vp ,6 270 x ,2 ČRo 6 - celkem ,4 377 x ,9 Stanice ČRo celkem -ext , , ,0 Stanice ČRo celkem - vp , , ,3 Stanice ČRo celkem - celkem , , ,9 ČRo 7 - Vysílání do zahraníčí - ext , , ,7 ČRo 7 - Vysílání do zahraníčí - vp ,7 20 x ,4 ČRo 7 - Vysílání do zahraničí - celkem , , x ČRo - Regina Praha - ext , , ,2 ČRo - Regina Praha - vp , x ,5 ČRo - Regina Praha - celk , , ,0 ČRo - Sever - ext , , ,5 ČRo - Sever - vp , , ,1 ČRo - Sever - celk , , ,9 ČRo - Hradec Králové -ext , , ,5 ČRo - Hradec Králové - vp , , ,5 ČRo - Hradec Králové - celk , , ,7 ČRo - České Budějovice - ext , , ,2 ČRo - České Budějovice - vp , , ,0 ČRo - České Budějovice - cel , , ,9 ČRo - Plzeň - ext , , ,7 ČRo - Plzeň - vp , , ,9 ČRo - Plzeň - celkem , , ,7 ČRo - Ostrava - ext , , ,0 ČRo - Ostrava - vp , , ,3 ČRo - Ostrava - celkem , , ,3 ČRo - Olomouc - ext , , ,2 ČRo - Olomouc - vp , , ,6 ČRo - Olomouc - celkem , , ,8 ČRo - Brno - ext , , ,0 ČRo - Brno - vp , , ,5 ČRo - Brno - celkem , , ,8 ČRo - Pardubice - ext , , ,3 ČRo - Pardubice - vp , , xxx ČRo - Pardubice - celkem , , ,4 ČRo - Jihlava - ext , , ,4 ČRo - Jihlava - vp , , xxx ČRo - Jihlava - celkem , , ,5 Studia ČRo celkem - ext , , ,3 Studia ČRo celkem - vp , , ,9 Studia ČRo celkem - celkem , , ,0 Kancelář ředitele úseku programu - ext ,4 98 x ,0 Kancelář ředitele úseku programu - vp , , ,5 Kancelář ředitele úseku programu - celkem , , ,7 Produkční centrum - ext , , ,7 Produkční centrum - vp , , ,2 Produkční centrum - celkem , , ,5 INTERNET - ext , , ,6 INTERNET - vp ,3 0 x ,3 INTERNET - celkem , , ,6 Mezinárodní oddělení - ext ,0 0 x ,0 Mezinárodní oddělení - vp ,0 0 x ,0 Mezinárodní oddělení - celkem ,6 0 x ,6 APF - ext , , ,6 APF - vp , , ,6 APF - celkem , , ,5 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 1 V Praze dne Zpracoval: FO

2 Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v % EBU - ext ,5 49 9, ,1 EBU - vp ,7 0 x ,7 EBU - celkem ,7 49 9, ,8 Prix Bohemia - ext , , ,8 Prix Bohemia - vp ,1 0 x ,1 Prix Bohemia - celkem , , ,3 Prezentační akce - ext ,6 0 x ,6 Prezentační akce - vp ,0 0 x x Prezentační akce - celkem ,4 0 x ,4 útvary Úseku programu celkem -ext , , ,6 útvary Úseku programu celkem -vp , , ,1 útvary Úseku programu celkem -celkem , , ,4 Zahraniční zpravodajové - ext ,5 0 x ,5 Zahraniční zpravodajové - vp ,3 0 x ,3 Zahraniční zpravodajové - celkem ,0 0 x ,0 Úsek programu celkem - ext , , ,5 Úsek programu celkem - vp , , ,6 Úsek programu celkem - celkem , , ,2 KGŘ -ext , , ,0 KGŘ - vp , , ,7 KGŘ - celkem , , ,5 SOČR - ext , , ,3 SOČR - vp ,0 80 x ,3 SOČR - celkem , , ,0 Rada ČRo - ext ,5 0 x ,5 Rada ČRo - vp ,3 0 x ,3 Rada ČRo - celkem ,5 0 x ,5 ROZO - ext x 3 x x ROZO - vp x 0 x 0 0 x ROZO - celkem x 3 x x Útvary generál. ředitele - ext , , ,9 Útvary generál. ředitele - vp , , ,9 Útvary generál. ředitele - celkem , , ,7 Úsek techniky - ext , , ,7 Úsek techniky - vp , , ,1 Úsek techniky - celkem , , ,3 Ekonomický a správní úsek - ext , , ,2 Ekonomický a správní úsek - vp , , ,1 Ekonomický a správní úsek - celkem , , ,6 Úsek komunikace - ext , , ,1 Úsek komunikace - vp ,9 7 x ,2 Úsek komunikace - celkem , , ,3 Ostatní útvary - ext , , ,2 Ostatní útvary - vp , , ,6 Ostatní útvary - celkem , , ,6 Zúčtovací středisko - ext , , ,9 Zúčtování středisko - vp , , ,5 Zúčtovací středisko - celkem , , ,1 ČRo celkem - ext , , x ČRo celkem - vp , ,6 0 0 x ČRo celkem - celkem , , x údaje jsou uvedeny v tis. Kč 2 V Praze dne Zpracoval: FO

3 Plán Skutečnost Rozdíl Plnění Struktura rok 2003 rok 2003 skut. - plán plánu v % pol. v % Vysílače ,0 20,2 Modulační a dorozumívací linky ,1 0,8 Vnitrostátní přenosy ,7 0,3 Mezinárodní přenosy ,4 0,3 NÁKLADY NA VYSÍLÁNÍ ,3 21,5 Inkasné rozhlasových poplatků ,6 6,6 Poštovné, telegraf, dálnopis ,6 0,1 Telefony, fax ,1 1,4 Reprografické služby ,3 0,0 Zpravodajství agentur ,0 1,1 Meteorologické zpravodajství ,4 0,0 Honoráře placené organizac.(vč. popl. ochr.org.) ,5 3,9 Honoráře ,1 5,3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,5 0,2 Nájemné ,9 0,9 Poradenské služby ,2 0,5 Služby propagace ,6 1,1 Služby propagace - reciproční ,4 2,6 Provize za obstarání reklamy a sponzoringu ,8 0,9 Nákup externích pořadů ,2 0,2 Úklidové služby ,2 0,3 Ostatní služby ,9 1,8 SLUŽBY CELKEM ,5 27,2 Spotřeba záznamového materiálu ,6 0,1 Kancelářské potřeby ,1 0,2 Knihy, časopisy, noviny ,4 0,2 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,0 1,2 Ostatní materiál ,2 1,1 SPOTŘEBA MATERIÁLU ,1 2,8 SPOTŘEBA ENERGIE ,5 1,0 NESKLADOVATELNÉ DODÁVKY ,6 0,2 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ,0 2,5 CESTOVNÉ ,8 0,9 NAKLADY NA REPREZENTACI ,2 0,1 Mzdové náklady ,8 23,9 Zákonné sociální pojištění ,3 8,3 Zákonné sociální náklady ,8 0,5 Ostatní sociální náklady ,2 0,2 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ,5 32,9 ODPISY CELKEM ,9 6,0 SALDO DPH ,2 3,6 OSTATNÍ NÁKLADY ,3 1,2 OSTATNÍ ,1 0,1 REZERVA ,0 0,0 EXTERNÍ NÁKLADY CELKEM ,6 100,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE ,4 0,4 VP NÁKUP POŘADŮ ,3 20,4 Služby úseku techniky ,1 24,3 Služby fonotéky ,1 0,1 Služby autoprovozu ,2 5,6 Ostatní VP služby ,3 49,2 VP SLUŽBY CELKEM ,3 79,2 VNITROPODNIKOVÉ NÁKLADY CELKEM ,6 100,0 NÁKLADY CELKEM ,0 x údaje jsou uvedeny v tis. Kč 3 V Praze dne Zpracoval: FO

4 Vysvětlivky k tabulce č. 2 a č. 4.a číslo skutečnost plán účtu 2003 Ostatní služby: nájem počítačové hudby AVID technické zařízení ČTK support DEC, ORACLE, SAP technické nakladatelství INTERNET školení ochranné známky nábor pracovníků překlady poradenské služby - veřejné zakázky veřejné zakázky externí služby počítačové techniky nákup software do Kč přepravné (nepatřící do mater.) střežení objektu veřejné koncerty, vystoupení ostatní služby exter.dodav. (parkování, praní prádla, měřění, odvoz odpadu, ladění nástrojů atd.) Ostatní služby celkem Ostatní materiál : spotřeba zvukových nosičů spotřeba notového materiálu spotřeba materiálu disket spotřeba náhradních dílů VT spotřeba náhradních dílů věcné ceny do soutěží spotřeba materiálu propagace daňově uzn spotřeba materiálu propagace daňově neuzn věcné ceny do soutěže peněžní ceny do soutěže materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn Jihlava materiál propagace duzn Pardubice spotřeba materiálu vydavatelskou činností ostatní materiál (baterie, malířské potřeby,lepidla, oleje, pneumatiky, ochranné prostředky atd.) cenové rozdíly z prodeje -54 Ostatní materiál celkem Ostatní sociální náklady : příspěvek na stravování zaměstnancům ostatní sociální náklady Ostatní sociální náklady celkem Ostatní : daně, daně z příjmů, poplatky Ostatní celkem Ostatní náklady ostatní pokuty a penále odpisy nedobytné pohledávky úroky kurzové ztráty dary manka a škody ostatní náklady (opravy nákl.min.ob.,africká,drds,ostat.provozní náklady,pojistné,účast.poplatky,ostat.fin.nákl.,služby peněžních nákladů) Ostatní náklady celkem Ostatní VP služby : služby ústředního archivu služby reprografie služby oddělení vzdělávání ostatní služby Ostatní VP služby celkem údaje jsou uvedeny v tis. Kč 4 V Praze dne Zpracoval: FO

5 Plán Skutečnost Rozdíl Plnění Struktura rok 2003 rok 2003 skut. - plán plánu v % pol. v % ROZHLASOVÉ POPLATKY ,5 77,8 TRŽBY Z VYDAVAT. PRODUKCE x 0,0 Reklama ,2 3,2 reklama vlastní ,1 2,8 reklama reciproční ,6 0,4 Sponzoring ,2 3,8 sponzorce vlastní ,4 1,3 sponzoring - reciproce ,9 2,5 Zahraniční vysílání ,0 3,6 Tržby za pronájmy a natáčení ,1 0,2 Nájemné ,0 0,6 Tržby za služby ostatní ,4 1,0 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB ,5 12,4 OSTATNÍ VÝNOSY ,0 2,5 OSTATNÍ ,0 7,3 EXTERNÍ VÝNOSY CELKEM ,8 100,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE x 0,4 VP PRODEJ POŘADŮ ,3 20,4 Tržby za služby úseku techniky ,1 24,3 Tržby za služby fonotéky ,1 0,1 Tržby za služby autoprovozu ,2 5,6 Tržby za ostatní VP služby ,3 49,2 VP TRŽBY ZA SLUŽBY ,3 79,2 VNITROP. VÝNOSY CELKEM ,6 100,0 VÝNOSY CELKEM ,4 x HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK x x údaje jsou uvedeny v tis. Kč 5 V Praze dne Zpracoval: FO

6 Vysvětlivky k tabulce č. 3 a č. 4.b Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1 číslo skutečnost plán účtu Tržby za služby ostatní : inzerce pro právnické osoby 22% výroba reklamních spotů výroba hudebních snímků zapůjčení hudebních nástrojů půjčování hudebnin (DPH 22%) odborné služby APF (DPH 5%) služby knihovny - rešerže 22% veřejné využití rozhlasových snímků prodej rozhlasových práv podíl z prodeje práv koncerty hudebních těles učinkování DRDS (DPH 5%) vstupné na veřejné nahrávky tržby podnikového střediska služby autodopravy výuka jazyků (DPH 5%) tržby zdravotnických služeb placené tržby zdravotnických služeb hrazené pojišťov tržby za služby ostatní (DPH 5%) tržby za služby ostatní (DPH 22%) tržby za služby ostatní bez DPH Tržby za služby ostatní celkem Ostatní : změny stavu zásob výrobků aktivace DHM tržby z prodeje majetku, materi., oprav.položky přijaté granty a příspěvky přijaté dotace 264 Ostatní celkem Tržby za ostatní VP služby: ,2 služby ústředního archivu služby reprografie služby odboru vzdělávání ostatní služby sebepropagace studií přefakturace vysílačů studií vstupní lékařské prohlídky 18 režie Vysílání do zahraničí; přefakturace tonerů, Selektoru a pojištění vozidel studiím; ubytování v ubyt., Tržby za ostatní VP služby celkem údaje jsou uvedeny v tis. Kč 6 V Praze dne Zpracoval: FO

7 Skutečnost Struktura Skutečnost Struktura Rozdíl Podíl v % rok 2002 položek v % rok 2003 položek v % r r. 02 r. 03 / r. 02 Vysílače , , ,4 Modulační a dorozumívací linky , , ,4 Vnitrostátní přenosy , , ,5 Mezinárodní přenosy , , ,1 NÁKLADY NA VYSÍLÁNÍ , , ,4 Inkasné rozhlasových poplatků , , ,8 Poštovné, telegraf, dálnopis , , ,7 Telefony, fax , , ,9 Reprografické služby 186 0, ,0-1 99,5 Zpravodajství agentur , , ,0 Meteorologické zpravodajství 613 0, , ,2 Honoráře placené organ. (vč. popl. ochr.org.) , , ,0 Honoráře , , ,6 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,5 Nájemné , , ,0 Údržba France Telecom 264 0,0 0 0, ,0 Poradenské služby , , ,1 Služby propagace , , ,4 Služby propagace - reciproční , , ,6 Provize za obstarání reklamy a sponzoringu , , ,1 Nákup externích pořadů , , ,9 Úklidové služby , , ,2 Ostatní služby , , ,8 SLUŽBY CELKEM , , ,4 Spotřeba záznamového materiálu , , ,2 Kancelářské potřeby , , ,9 Knihy, časopisy, noviny , , ,0 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,9 Ostatní materiál , , ,4 SPOTŘEBA MATERIÁLU , , ,2 SPOTŘEBA ENERGIE , , ,0 NESKLADOVATELNÉ DODÁVKY , , ,1 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ , , ,6 CESTOVNÉ , , ,9 NAKLADY NA REPREZENTACI , , ,5 Mzdové naklady , , ,7 Zákonné sociální pojištění , , ,0 Zákonné sociální náklady , , ,9 Ostatní sociální náklady , , ,7 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM , , ,8 ODPISY CELKEM , , ,3 SALDO DPH , , ,2 OSTATNÍ NÁKLADY , , ,9 OSTATNÍ 843 0, , ,0 EXTERNÍ NÁKLADY CELKEM , , ,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE 615 0, , ,2 VP NÁKUP POŘADŮ , , ,7 Služby úseku techniky , , ,6 Služby fonotéky 156 0, , ,6 Služby autoprovozu , , ,4 Ostatní VP služby , , ,2 VP SLUŽBY CELKEM , , ,7 VNITROPODNIK. NÁKL. CELKEM , , ,2 NÁKLADY CELKEM x x ,1 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 7 V Praze dne Zpracoval: FO

8 Skutečnost Struktura Skutečnost Struktura Rozdíl Podíl v % rok 2002 položek v % rok 2003 položek v % r r. 01 r. 02 / r. 01 ROZHLASOVÉ POPLATKY , , ,9 TRŽBY Z VYDAVAT. PRODUKCE 1 0,0 31 0, ,0 Reklama , , ,8 reklama vlastní , , ,5 reklama reciproční , , ,6 Sponzoring , , ,6 sponzorce vlastní , , ,0 sponzorce - reciproce , , ,6 Zahraniční vysílání , , ,0 Tržby za pronájmy a natáčení , , ,5 Nájemné , , ,8 Tržby za služby ostatní , , ,1 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB , , ,9 OSTATNÍ VÝNOSY , , ,1 OSTATNÍ , , ,1 EXTERNÍ VÝNOSY CELKEM , , ,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE 615 0, , ,2 VP PRODEJ POŘADŮ , , ,7 Tržby za služby úseku techniky , , ,6 Tržby za služby fonotéky 156 0, , ,6 Tržby za služby autoprovozu , , ,4 Tržby za ostatní VP služby , , ,2 VP TRŽBY ZA SLUŽBY , , ,7 VNITROP. VÝNOSY CELKEM , , ,2 VÝNOSY CELKEM x x ,5 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 8 V Praze dne Zpracoval: FO

9 Reklama Sponzoring Celorok 2003 Celorok 2003 plán skuteč. rozdíl plnění % plán skuteč. rozdíl plnění % ČRo 1 - Radiožurnál x ,7 ČRo 2 - Praha x ,8 ČRo 3 - Vltava x ,3 ČRo 6 - RSE x x ČRo 7 - Radio Praha x x INTERNET x ,7 Celoplošné stanice celkem x ,7 ČRo České Budějovice , ,2 ČRo Plzeň , ,7 ČRo Sever , ,0 ČRo Hradec Králové , ,3 ČRo Brno , ,4 ČRo Ostrava , x ČRo Regina Praha , x ČRo Olomouc , x ČRo Pardubice , ,6 ČRo Jihlava , x Studia ČRo celkem , ,3 SOČR x ,0 Kancelář generálního ředitele x ,2 Úsek programu x ,3 Úsek techniky x x Úsek komunikace , ,2 Zúčtovací středisko , ,5 ČRo celkem , ,2 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 9 V Praze dne Zpracoval: FO

10 Reklama Sponzoring skutečnost struktura skutečnost struktura rozdíl podíl v % skutečnost struktura skutečnost struktura rozdíl podíl v % 2002 pol. v % 2003 pol. v % skut / pol. v % 2003 pol. v % skut /2002 ČRo 1 - Radiožurnál 0 0,0 0 0,0 0 x , , ,8 ČRo 2 - Praha 0 0,0 80 0,1 80 x , , ,8 ČRo 3 - Vltava 0 0,0 31 0,1 31 x 291 0, , ,1 ČRo 6 - RSE 0 0,0 0 0,0 0 x 0 0, ,2 103 x ČRo 7 - Radio Praha 0 0,0 0 0,0 0 x 158 0,2 16 0, ,1 INTERNET 0 0,0 0 0,0 0 x 991 1, , ,0 Celoplošné stanice celkem 0 0, ,2 111 x , , ,7 ČRo České Budějovice , , , , , ,0 ČRo Plzeň , , , , , ,9 ČRo Sever , , , , , ,3 ČRo Hradec Králové , , , , , ,1 ČRo Brno , , , , , ,3 ČRo Ostrava 718 1, , ,5 15 0,0 72 0, ,0 ČRo Regína Praha 901 1, , ,2 70 0, , ,0 ČRo Olomouc , , ,6 0 0,0 91 0,1 91 x ČRo Pardubice 70 0, , ,3 0 0, ,4 235 x ČRo Jihlava 104 0, , ,4 54 0, , ,7 Studia ČRo celkem , , , , , ,3 SOČR 0 0,0 0 x 0 x 925 1, , ,8 Kancelář generálního ředitele 0 0,0 0 x 0 x , , ,6 Úsek programu 67 0, , , , , ,7 Úsek techniky 458 0,9 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 x Úsek komunikace , , , , , ,5 Zúčtovací středisko , , ,7 0 0, ,2 150 x ČRo celkem , , , , , ,6 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 10 V Praze dne Zpracoval: FO

11 Náklady na reklamu v r Náklady na reklamu v r srovnání r. 2003, 2002 Celorok 2003 Celorok 2002 skutečnost skutečnost plán skuteč. rozdíl plnění % plán skuteč. rozdíl plnění % / 2002 ČRo 1 - Radiožurnál , , ,2 ČRo 2 - Praha , , ,5 ČRo 3 - Vltava , , ,7 ČRo 7 - Radio Praha , , ,8 INTERNET , , ,3 Celoplošné stanice celkem , , ,2 ČRo České Budějovice , , ,7 ČRo Plzeň , , ,0 ČRo Sever , , ,7 ČRo Hradec Králové , , ,9 ČRo Brno , , ,9 ČRo Ostrava , , ,2 ČRo Regina Praha , , ,2 ČRo Olomouc , , ,5 ČRo Pardubice x x ,8 ČRo Jihlava , x ,2 Studia ČRo celkem , , ,2 SOČR , , ,0 Kancelář generálního ředitele , , ,4 Úsek programu , , ,9 Úsek techniky x x 0 100,0 Úsek komunikace , , ,7 ESÚ x x 2 x Zahraniční zpravodajové x x 5 x Zúčtovací středisko , , ,2 ČRo celkem , , ,2 V tabulce jsou rozčleněny náklady : materiál propagace služby propagace + provize Celkem údaje jsou uvedeny v tis. Kč 11 V Praze dne Zpracoval: FO

12 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 IČ Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Český rozhlas Vinohradská 12 Praha 2 Číslo řádku Hlavní činnost Vedlejší činnost Mimořádná činnost Celkem A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží 6 0 II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky 21 0 V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem Dodatečné odvody daně z příjmů 42 0 Náklady celkem Číslo Hlavní Vedlejší Mimořádná Celkem řádku činnost činnost činnost B. Výnosy 44 0 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží 48 0 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat 53 0 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 12 V Praze dne Zpracoval: FO

13 III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby Okamžik sestavení: X. června 2004 osoby: odpovědné za X. června 2004 sestavení: Roman Bernáth Telefon: údaje jsou uvedeny v tis. Kč 13 V Praze dne Zpracoval: FO

Plnění základních ukazatelů Českého rozhlasu v roce 2011

Plnění základních ukazatelů Českého rozhlasu v roce 2011 Plnění základních ukazatelů Českého rozhlasu v roce 2011 Tabulka č. 1 Plán Skutečnost roku 2011 roku 2011 Objem nákladů celkem 2 099,1 2 013,8-85,3 Ostatní provozní náklady+služby 819,4 737,6-81,8 Limit

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v tis. Kč) okamžik sestavení:

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v tis. Kč) okamžik sestavení: Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 (v tis. Kč) okamžik sestavení: 10.02.2015 09:03:09 Název účetní jednotky: Obec Libež

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2014 11:25:00

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

================ A. NÁKLADY CELKEM , ,14. ================ I. Náklady z činnosti , ,

================ A. NÁKLADY CELKEM , ,14. ================ I. Náklady z činnosti , , Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2013 15:2:38 Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín Sídlo: Náměstí 1.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 70886202 Název: Mateřská škola Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Votice Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Komenského

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012 761 111,38 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 2881,39 přeregistracelékařů,telefon pře)čtovaný OSK,použití kanc.techniky pro

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Běžný měsíc: Od počátku roku ( ) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Tržby z prodeje služeb - praní prádla

Běžný měsíc: Od počátku roku ( ) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Tržby z prodeje služeb - praní prádla UCT/VEMA 28.02 S005 Org.: 61325422/0 12. 2015 19/05/16 7.21 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. Pražská 206 41801 Bílina

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Tábor za rok 2011

Rozbor hospodaření OS ČLK Tábor za rok 2011 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Tábor za rok 2011 549 191,62 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 79651,00 76471 podíl OSK Tábor na tel.popl., na mzd.nákl.prac.a režii spol.sekret,2500kopírování,630

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 818 429,05 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 650,00 výnos z poplatků za přeregistraci lékařů 602002 Prezentace firem, reklama

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18/2/2016 11:03:35 Název ní jednotky: Sídlo: Nekmíř 331 52 Dolní Bělá Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258164

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě 1. Roční účetní závěrka 1.1. Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují

Více

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2007

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2007 Liberecký kraj Příloha č. 2 odvětví: BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 27 název organizace:ústav sociální péče Jestřebí, příspěvková organizace sídlo organizace:jestřebí 126 BĚŽNÝ

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2016 13:34:52 Název ní jednotky: Sídlo: Pluhův Žďár 59 378 21 Pluhův Žďár Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985103

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Příloha č. 1 - Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 Číslo Název

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Rozvaha analyticky TEDOS Mikulov s.r.o. IČ: Rok: 2015 Dne:

Rozvaha analyticky TEDOS Mikulov s.r.o. IČ: Rok: 2015 Dne: Rozvaha analyticky Strana 1 Aktiva 022 Samostatné hmotné movité věci a s 11327188,00 72500,00 0,00 72500,00 11399688,00 022000 Samostatné hmotné movité věci a 8674136,00 72500,00 0,00 72500,00 8746636,00

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více