Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1"

Transkript

1 Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v % ČRo 1 - Radiožurnál - ext , , ,1 ČRo 1 - Radiožurnál - vp ,0 323 x ,2 ČRo 1 - Radiožurnál - celkem , , ,8 ČRo 2 - Praha - ext , , ,7 ČRo 2 - Praha - vp , , ,5 ČRo 2 - Praha - celkem , , ,2 ČRo 3 - Vltava - ext , , ,4 ČRo 3 - Vltava - vp , , ,1 ČRo 3 - Vltava - celkem , , ,6 ČRo 6 - ext ,0 107 x ,8 ČRo 6 - vp ,6 270 x ,2 ČRo 6 - celkem ,4 377 x ,9 Stanice ČRo celkem -ext , , ,0 Stanice ČRo celkem - vp , , ,3 Stanice ČRo celkem - celkem , , ,9 ČRo 7 - Vysílání do zahraníčí - ext , , ,7 ČRo 7 - Vysílání do zahraníčí - vp ,7 20 x ,4 ČRo 7 - Vysílání do zahraničí - celkem , , x ČRo - Regina Praha - ext , , ,2 ČRo - Regina Praha - vp , x ,5 ČRo - Regina Praha - celk , , ,0 ČRo - Sever - ext , , ,5 ČRo - Sever - vp , , ,1 ČRo - Sever - celk , , ,9 ČRo - Hradec Králové -ext , , ,5 ČRo - Hradec Králové - vp , , ,5 ČRo - Hradec Králové - celk , , ,7 ČRo - České Budějovice - ext , , ,2 ČRo - České Budějovice - vp , , ,0 ČRo - České Budějovice - cel , , ,9 ČRo - Plzeň - ext , , ,7 ČRo - Plzeň - vp , , ,9 ČRo - Plzeň - celkem , , ,7 ČRo - Ostrava - ext , , ,0 ČRo - Ostrava - vp , , ,3 ČRo - Ostrava - celkem , , ,3 ČRo - Olomouc - ext , , ,2 ČRo - Olomouc - vp , , ,6 ČRo - Olomouc - celkem , , ,8 ČRo - Brno - ext , , ,0 ČRo - Brno - vp , , ,5 ČRo - Brno - celkem , , ,8 ČRo - Pardubice - ext , , ,3 ČRo - Pardubice - vp , , xxx ČRo - Pardubice - celkem , , ,4 ČRo - Jihlava - ext , , ,4 ČRo - Jihlava - vp , , xxx ČRo - Jihlava - celkem , , ,5 Studia ČRo celkem - ext , , ,3 Studia ČRo celkem - vp , , ,9 Studia ČRo celkem - celkem , , ,0 Kancelář ředitele úseku programu - ext ,4 98 x ,0 Kancelář ředitele úseku programu - vp , , ,5 Kancelář ředitele úseku programu - celkem , , ,7 Produkční centrum - ext , , ,7 Produkční centrum - vp , , ,2 Produkční centrum - celkem , , ,5 INTERNET - ext , , ,6 INTERNET - vp ,3 0 x ,3 INTERNET - celkem , , ,6 Mezinárodní oddělení - ext ,0 0 x ,0 Mezinárodní oddělení - vp ,0 0 x ,0 Mezinárodní oddělení - celkem ,6 0 x ,6 APF - ext , , ,6 APF - vp , , ,6 APF - celkem , , ,5 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 1 V Praze dne Zpracoval: FO

2 Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v % EBU - ext ,5 49 9, ,1 EBU - vp ,7 0 x ,7 EBU - celkem ,7 49 9, ,8 Prix Bohemia - ext , , ,8 Prix Bohemia - vp ,1 0 x ,1 Prix Bohemia - celkem , , ,3 Prezentační akce - ext ,6 0 x ,6 Prezentační akce - vp ,0 0 x x Prezentační akce - celkem ,4 0 x ,4 útvary Úseku programu celkem -ext , , ,6 útvary Úseku programu celkem -vp , , ,1 útvary Úseku programu celkem -celkem , , ,4 Zahraniční zpravodajové - ext ,5 0 x ,5 Zahraniční zpravodajové - vp ,3 0 x ,3 Zahraniční zpravodajové - celkem ,0 0 x ,0 Úsek programu celkem - ext , , ,5 Úsek programu celkem - vp , , ,6 Úsek programu celkem - celkem , , ,2 KGŘ -ext , , ,0 KGŘ - vp , , ,7 KGŘ - celkem , , ,5 SOČR - ext , , ,3 SOČR - vp ,0 80 x ,3 SOČR - celkem , , ,0 Rada ČRo - ext ,5 0 x ,5 Rada ČRo - vp ,3 0 x ,3 Rada ČRo - celkem ,5 0 x ,5 ROZO - ext x 3 x x ROZO - vp x 0 x 0 0 x ROZO - celkem x 3 x x Útvary generál. ředitele - ext , , ,9 Útvary generál. ředitele - vp , , ,9 Útvary generál. ředitele - celkem , , ,7 Úsek techniky - ext , , ,7 Úsek techniky - vp , , ,1 Úsek techniky - celkem , , ,3 Ekonomický a správní úsek - ext , , ,2 Ekonomický a správní úsek - vp , , ,1 Ekonomický a správní úsek - celkem , , ,6 Úsek komunikace - ext , , ,1 Úsek komunikace - vp ,9 7 x ,2 Úsek komunikace - celkem , , ,3 Ostatní útvary - ext , , ,2 Ostatní útvary - vp , , ,6 Ostatní útvary - celkem , , ,6 Zúčtovací středisko - ext , , ,9 Zúčtování středisko - vp , , ,5 Zúčtovací středisko - celkem , , ,1 ČRo celkem - ext , , x ČRo celkem - vp , ,6 0 0 x ČRo celkem - celkem , , x údaje jsou uvedeny v tis. Kč 2 V Praze dne Zpracoval: FO

3 Plán Skutečnost Rozdíl Plnění Struktura rok 2003 rok 2003 skut. - plán plánu v % pol. v % Vysílače ,0 20,2 Modulační a dorozumívací linky ,1 0,8 Vnitrostátní přenosy ,7 0,3 Mezinárodní přenosy ,4 0,3 NÁKLADY NA VYSÍLÁNÍ ,3 21,5 Inkasné rozhlasových poplatků ,6 6,6 Poštovné, telegraf, dálnopis ,6 0,1 Telefony, fax ,1 1,4 Reprografické služby ,3 0,0 Zpravodajství agentur ,0 1,1 Meteorologické zpravodajství ,4 0,0 Honoráře placené organizac.(vč. popl. ochr.org.) ,5 3,9 Honoráře ,1 5,3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,5 0,2 Nájemné ,9 0,9 Poradenské služby ,2 0,5 Služby propagace ,6 1,1 Služby propagace - reciproční ,4 2,6 Provize za obstarání reklamy a sponzoringu ,8 0,9 Nákup externích pořadů ,2 0,2 Úklidové služby ,2 0,3 Ostatní služby ,9 1,8 SLUŽBY CELKEM ,5 27,2 Spotřeba záznamového materiálu ,6 0,1 Kancelářské potřeby ,1 0,2 Knihy, časopisy, noviny ,4 0,2 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,0 1,2 Ostatní materiál ,2 1,1 SPOTŘEBA MATERIÁLU ,1 2,8 SPOTŘEBA ENERGIE ,5 1,0 NESKLADOVATELNÉ DODÁVKY ,6 0,2 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ,0 2,5 CESTOVNÉ ,8 0,9 NAKLADY NA REPREZENTACI ,2 0,1 Mzdové náklady ,8 23,9 Zákonné sociální pojištění ,3 8,3 Zákonné sociální náklady ,8 0,5 Ostatní sociální náklady ,2 0,2 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ,5 32,9 ODPISY CELKEM ,9 6,0 SALDO DPH ,2 3,6 OSTATNÍ NÁKLADY ,3 1,2 OSTATNÍ ,1 0,1 REZERVA ,0 0,0 EXTERNÍ NÁKLADY CELKEM ,6 100,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE ,4 0,4 VP NÁKUP POŘADŮ ,3 20,4 Služby úseku techniky ,1 24,3 Služby fonotéky ,1 0,1 Služby autoprovozu ,2 5,6 Ostatní VP služby ,3 49,2 VP SLUŽBY CELKEM ,3 79,2 VNITROPODNIKOVÉ NÁKLADY CELKEM ,6 100,0 NÁKLADY CELKEM ,0 x údaje jsou uvedeny v tis. Kč 3 V Praze dne Zpracoval: FO

4 Vysvětlivky k tabulce č. 2 a č. 4.a číslo skutečnost plán účtu 2003 Ostatní služby: nájem počítačové hudby AVID technické zařízení ČTK support DEC, ORACLE, SAP technické nakladatelství INTERNET školení ochranné známky nábor pracovníků překlady poradenské služby - veřejné zakázky veřejné zakázky externí služby počítačové techniky nákup software do Kč přepravné (nepatřící do mater.) střežení objektu veřejné koncerty, vystoupení ostatní služby exter.dodav. (parkování, praní prádla, měřění, odvoz odpadu, ladění nástrojů atd.) Ostatní služby celkem Ostatní materiál : spotřeba zvukových nosičů spotřeba notového materiálu spotřeba materiálu disket spotřeba náhradních dílů VT spotřeba náhradních dílů věcné ceny do soutěží spotřeba materiálu propagace daňově uzn spotřeba materiálu propagace daňově neuzn věcné ceny do soutěže peněžní ceny do soutěže materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn Jihlava materiál propagace duzn Pardubice spotřeba materiálu vydavatelskou činností ostatní materiál (baterie, malířské potřeby,lepidla, oleje, pneumatiky, ochranné prostředky atd.) cenové rozdíly z prodeje -54 Ostatní materiál celkem Ostatní sociální náklady : příspěvek na stravování zaměstnancům ostatní sociální náklady Ostatní sociální náklady celkem Ostatní : daně, daně z příjmů, poplatky Ostatní celkem Ostatní náklady ostatní pokuty a penále odpisy nedobytné pohledávky úroky kurzové ztráty dary manka a škody ostatní náklady (opravy nákl.min.ob.,africká,drds,ostat.provozní náklady,pojistné,účast.poplatky,ostat.fin.nákl.,služby peněžních nákladů) Ostatní náklady celkem Ostatní VP služby : služby ústředního archivu služby reprografie služby oddělení vzdělávání ostatní služby Ostatní VP služby celkem údaje jsou uvedeny v tis. Kč 4 V Praze dne Zpracoval: FO

5 Plán Skutečnost Rozdíl Plnění Struktura rok 2003 rok 2003 skut. - plán plánu v % pol. v % ROZHLASOVÉ POPLATKY ,5 77,8 TRŽBY Z VYDAVAT. PRODUKCE x 0,0 Reklama ,2 3,2 reklama vlastní ,1 2,8 reklama reciproční ,6 0,4 Sponzoring ,2 3,8 sponzorce vlastní ,4 1,3 sponzoring - reciproce ,9 2,5 Zahraniční vysílání ,0 3,6 Tržby za pronájmy a natáčení ,1 0,2 Nájemné ,0 0,6 Tržby za služby ostatní ,4 1,0 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB ,5 12,4 OSTATNÍ VÝNOSY ,0 2,5 OSTATNÍ ,0 7,3 EXTERNÍ VÝNOSY CELKEM ,8 100,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE x 0,4 VP PRODEJ POŘADŮ ,3 20,4 Tržby za služby úseku techniky ,1 24,3 Tržby za služby fonotéky ,1 0,1 Tržby za služby autoprovozu ,2 5,6 Tržby za ostatní VP služby ,3 49,2 VP TRŽBY ZA SLUŽBY ,3 79,2 VNITROP. VÝNOSY CELKEM ,6 100,0 VÝNOSY CELKEM ,4 x HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK x x údaje jsou uvedeny v tis. Kč 5 V Praze dne Zpracoval: FO

6 Vysvětlivky k tabulce č. 3 a č. 4.b Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1 číslo skutečnost plán účtu Tržby za služby ostatní : inzerce pro právnické osoby 22% výroba reklamních spotů výroba hudebních snímků zapůjčení hudebních nástrojů půjčování hudebnin (DPH 22%) odborné služby APF (DPH 5%) služby knihovny - rešerže 22% veřejné využití rozhlasových snímků prodej rozhlasových práv podíl z prodeje práv koncerty hudebních těles učinkování DRDS (DPH 5%) vstupné na veřejné nahrávky tržby podnikového střediska služby autodopravy výuka jazyků (DPH 5%) tržby zdravotnických služeb placené tržby zdravotnických služeb hrazené pojišťov tržby za služby ostatní (DPH 5%) tržby za služby ostatní (DPH 22%) tržby za služby ostatní bez DPH Tržby za služby ostatní celkem Ostatní : změny stavu zásob výrobků aktivace DHM tržby z prodeje majetku, materi., oprav.položky přijaté granty a příspěvky přijaté dotace 264 Ostatní celkem Tržby za ostatní VP služby: ,2 služby ústředního archivu služby reprografie služby odboru vzdělávání ostatní služby sebepropagace studií přefakturace vysílačů studií vstupní lékařské prohlídky 18 režie Vysílání do zahraničí; přefakturace tonerů, Selektoru a pojištění vozidel studiím; ubytování v ubyt., Tržby za ostatní VP služby celkem údaje jsou uvedeny v tis. Kč 6 V Praze dne Zpracoval: FO

7 Skutečnost Struktura Skutečnost Struktura Rozdíl Podíl v % rok 2002 položek v % rok 2003 položek v % r r. 02 r. 03 / r. 02 Vysílače , , ,4 Modulační a dorozumívací linky , , ,4 Vnitrostátní přenosy , , ,5 Mezinárodní přenosy , , ,1 NÁKLADY NA VYSÍLÁNÍ , , ,4 Inkasné rozhlasových poplatků , , ,8 Poštovné, telegraf, dálnopis , , ,7 Telefony, fax , , ,9 Reprografické služby 186 0, ,0-1 99,5 Zpravodajství agentur , , ,0 Meteorologické zpravodajství 613 0, , ,2 Honoráře placené organ. (vč. popl. ochr.org.) , , ,0 Honoráře , , ,6 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,5 Nájemné , , ,0 Údržba France Telecom 264 0,0 0 0, ,0 Poradenské služby , , ,1 Služby propagace , , ,4 Služby propagace - reciproční , , ,6 Provize za obstarání reklamy a sponzoringu , , ,1 Nákup externích pořadů , , ,9 Úklidové služby , , ,2 Ostatní služby , , ,8 SLUŽBY CELKEM , , ,4 Spotřeba záznamového materiálu , , ,2 Kancelářské potřeby , , ,9 Knihy, časopisy, noviny , , ,0 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,9 Ostatní materiál , , ,4 SPOTŘEBA MATERIÁLU , , ,2 SPOTŘEBA ENERGIE , , ,0 NESKLADOVATELNÉ DODÁVKY , , ,1 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ , , ,6 CESTOVNÉ , , ,9 NAKLADY NA REPREZENTACI , , ,5 Mzdové naklady , , ,7 Zákonné sociální pojištění , , ,0 Zákonné sociální náklady , , ,9 Ostatní sociální náklady , , ,7 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM , , ,8 ODPISY CELKEM , , ,3 SALDO DPH , , ,2 OSTATNÍ NÁKLADY , , ,9 OSTATNÍ 843 0, , ,0 EXTERNÍ NÁKLADY CELKEM , , ,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE 615 0, , ,2 VP NÁKUP POŘADŮ , , ,7 Služby úseku techniky , , ,6 Služby fonotéky 156 0, , ,6 Služby autoprovozu , , ,4 Ostatní VP služby , , ,2 VP SLUŽBY CELKEM , , ,7 VNITROPODNIK. NÁKL. CELKEM , , ,2 NÁKLADY CELKEM x x ,1 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 7 V Praze dne Zpracoval: FO

8 Skutečnost Struktura Skutečnost Struktura Rozdíl Podíl v % rok 2002 položek v % rok 2003 položek v % r r. 01 r. 02 / r. 01 ROZHLASOVÉ POPLATKY , , ,9 TRŽBY Z VYDAVAT. PRODUKCE 1 0,0 31 0, ,0 Reklama , , ,8 reklama vlastní , , ,5 reklama reciproční , , ,6 Sponzoring , , ,6 sponzorce vlastní , , ,0 sponzorce - reciproce , , ,6 Zahraniční vysílání , , ,0 Tržby za pronájmy a natáčení , , ,5 Nájemné , , ,8 Tržby za služby ostatní , , ,1 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB , , ,9 OSTATNÍ VÝNOSY , , ,1 OSTATNÍ , , ,1 EXTERNÍ VÝNOSY CELKEM , , ,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE 615 0, , ,2 VP PRODEJ POŘADŮ , , ,7 Tržby za služby úseku techniky , , ,6 Tržby za služby fonotéky 156 0, , ,6 Tržby za služby autoprovozu , , ,4 Tržby za ostatní VP služby , , ,2 VP TRŽBY ZA SLUŽBY , , ,7 VNITROP. VÝNOSY CELKEM , , ,2 VÝNOSY CELKEM x x ,5 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 8 V Praze dne Zpracoval: FO

9 Reklama Sponzoring Celorok 2003 Celorok 2003 plán skuteč. rozdíl plnění % plán skuteč. rozdíl plnění % ČRo 1 - Radiožurnál x ,7 ČRo 2 - Praha x ,8 ČRo 3 - Vltava x ,3 ČRo 6 - RSE x x ČRo 7 - Radio Praha x x INTERNET x ,7 Celoplošné stanice celkem x ,7 ČRo České Budějovice , ,2 ČRo Plzeň , ,7 ČRo Sever , ,0 ČRo Hradec Králové , ,3 ČRo Brno , ,4 ČRo Ostrava , x ČRo Regina Praha , x ČRo Olomouc , x ČRo Pardubice , ,6 ČRo Jihlava , x Studia ČRo celkem , ,3 SOČR x ,0 Kancelář generálního ředitele x ,2 Úsek programu x ,3 Úsek techniky x x Úsek komunikace , ,2 Zúčtovací středisko , ,5 ČRo celkem , ,2 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 9 V Praze dne Zpracoval: FO

10 Reklama Sponzoring skutečnost struktura skutečnost struktura rozdíl podíl v % skutečnost struktura skutečnost struktura rozdíl podíl v % 2002 pol. v % 2003 pol. v % skut / pol. v % 2003 pol. v % skut /2002 ČRo 1 - Radiožurnál 0 0,0 0 0,0 0 x , , ,8 ČRo 2 - Praha 0 0,0 80 0,1 80 x , , ,8 ČRo 3 - Vltava 0 0,0 31 0,1 31 x 291 0, , ,1 ČRo 6 - RSE 0 0,0 0 0,0 0 x 0 0, ,2 103 x ČRo 7 - Radio Praha 0 0,0 0 0,0 0 x 158 0,2 16 0, ,1 INTERNET 0 0,0 0 0,0 0 x 991 1, , ,0 Celoplošné stanice celkem 0 0, ,2 111 x , , ,7 ČRo České Budějovice , , , , , ,0 ČRo Plzeň , , , , , ,9 ČRo Sever , , , , , ,3 ČRo Hradec Králové , , , , , ,1 ČRo Brno , , , , , ,3 ČRo Ostrava 718 1, , ,5 15 0,0 72 0, ,0 ČRo Regína Praha 901 1, , ,2 70 0, , ,0 ČRo Olomouc , , ,6 0 0,0 91 0,1 91 x ČRo Pardubice 70 0, , ,3 0 0, ,4 235 x ČRo Jihlava 104 0, , ,4 54 0, , ,7 Studia ČRo celkem , , , , , ,3 SOČR 0 0,0 0 x 0 x 925 1, , ,8 Kancelář generálního ředitele 0 0,0 0 x 0 x , , ,6 Úsek programu 67 0, , , , , ,7 Úsek techniky 458 0,9 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 x Úsek komunikace , , , , , ,5 Zúčtovací středisko , , ,7 0 0, ,2 150 x ČRo celkem , , , , , ,6 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 10 V Praze dne Zpracoval: FO

11 Náklady na reklamu v r Náklady na reklamu v r srovnání r. 2003, 2002 Celorok 2003 Celorok 2002 skutečnost skutečnost plán skuteč. rozdíl plnění % plán skuteč. rozdíl plnění % / 2002 ČRo 1 - Radiožurnál , , ,2 ČRo 2 - Praha , , ,5 ČRo 3 - Vltava , , ,7 ČRo 7 - Radio Praha , , ,8 INTERNET , , ,3 Celoplošné stanice celkem , , ,2 ČRo České Budějovice , , ,7 ČRo Plzeň , , ,0 ČRo Sever , , ,7 ČRo Hradec Králové , , ,9 ČRo Brno , , ,9 ČRo Ostrava , , ,2 ČRo Regina Praha , , ,2 ČRo Olomouc , , ,5 ČRo Pardubice x x ,8 ČRo Jihlava , x ,2 Studia ČRo celkem , , ,2 SOČR , , ,0 Kancelář generálního ředitele , , ,4 Úsek programu , , ,9 Úsek techniky x x 0 100,0 Úsek komunikace , , ,7 ESÚ x x 2 x Zahraniční zpravodajové x x 5 x Zúčtovací středisko , , ,2 ČRo celkem , , ,2 V tabulce jsou rozčleněny náklady : materiál propagace služby propagace + provize Celkem údaje jsou uvedeny v tis. Kč 11 V Praze dne Zpracoval: FO

12 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 IČ Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Český rozhlas Vinohradská 12 Praha 2 Číslo řádku Hlavní činnost Vedlejší činnost Mimořádná činnost Celkem A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží 6 0 II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky 21 0 V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem Dodatečné odvody daně z příjmů 42 0 Náklady celkem Číslo Hlavní Vedlejší Mimořádná Celkem řádku činnost činnost činnost B. Výnosy 44 0 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží 48 0 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat 53 0 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 12 V Praze dne Zpracoval: FO

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

IČ: 65997999 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Zotavovna Pracov sestavená k 31.12.2008

IČ: 65997999 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Zotavovna Pracov sestavená k 31.12.2008 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem

Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem ÚO byla zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 818 429,05 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 650,00 výnos z poplatků za přeregistraci lékařů 602002 Prezentace firem, reklama

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za rok 2014

Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za rok 2014 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za rok 2014 V roce 2014 knihovna hospodařila s těmito prostředky:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více