ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, členka zastupitelstva, Ing. Michael Grundler, člen rady, Bc. Lukáš Hes, člen zastupitelstva, Ing. Otto Hoffmann, člen zastupitelstva, Ing. Jan Hruška, člen zastupitelstva, Mgr. Kateřina Jechová, členka zastupitelstva, Ing. Martin Jírovec, člen zastupitelstva, Bc. Jan Kolář, člen zastupitelstva, Jan Korseska, člen rady, Ing. Jiří Krejčí, člen zastupitelstva, Šimon Krmenčík, člen zastupitelstva, Mgr. Bohuslav Matuška, člen zastupitelstva, Michaela Mazancová, zástupkyně starostky, JUDr. Petr Novotný, člen zastupitelstva, RNDr. Radim Perlín, Ph.D., člen zastupitelstva, Ing. Jaroslav Petrásek, CSc., člen zastupitelstva, Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva, Mgr. Jan Recman, uvolněný člen zastupitelstva, Ing. Dan Richter, člen zastupitelstva, MUDr. Otto Schwarz, člen zastupitelstva, Mgr. Karel Stibor, člen zastupitelstva, Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., člen zastupitelstva, Ing. Jaroslav Šolc, člen rady, Mgr. Michal Tobrman, člen zastupitelstva, Marie Truhlářová, členka zastupitelstva, Ing. Alexandra Udženija, členka rady Ing. Jan Vaněk, člen zastupitelstva, Ing. Martin Víšek, člen rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky, Mgr. Jan Voráček, člen zastupitelstva, Eliška Zemanová, členka zastupitelstva Ing. Michal Kopecký, tajemník, Mgr. Miluše Bromová, vedoucí odboru matrik, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního,

2 Ing. Helena Dřízhalová, vedoucí odboru výstavby, Petra Hainzová, vedoucí odboru školství, Josef Gál, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic, Mgr. Drahoslava Hánová, vedoucí odboru živnostenského, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka, Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů, Mgr. Ondřej Jícha, vedoucí odboru správních agend, Ing. Eva Klímová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly, Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí, Bc. Josef Listík, vedoucí odboru informatiky, Ing. Marie Suchá, vedoucí odboru ekonomického, Vlasta Tillová, Mgr. Zlata Kinčlová, Eliška Křížová, Šárka Votánková Omluveni: Mgr. Monika Horáková, členka zastupitelstva, Mgr. Michaela Marksová, členka zastupitelstva, Mgr. Michal Uhl, člen zastupitelstva Ověřil: Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva, Eliška Zemanová, členka zastupitelstva Zapsal: Šárka Votánková, vedoucí oddělení organizačního Hosté: 19 Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn. 1. k volbě členů Rady městské části Praha 2 Mgr. Jana Černochová, schváleno k odvolání a volbě členů Kontrolního a Majetkového výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 3. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2014 závěrečný účet 4. k návrhu zástupce městské části Praha 2 do představenstva akciové společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 5. ke zprávě o hospodaření společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok ke zprávě Městské policie Praha, Obvodního ředitelství městské policie Praha 2 a Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Praha II, o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 2 v roce 2014 starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Jan Korseska, člen rady Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka schváleno 36 schváleno 37 schváleno 38 schváleno 39 schváleno 40

3 7. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok motivační odměny zaměstnancům hl. města Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace 8. k nákupu a darování testerů na zjišťování přítomnosti drog ze slin nebo potu pro potřeby Policie České republiky Prahy II a Městské policie Obvodního ředitelství Prahy 2 9. k nákupu a darování dvou Alcotestů Drager A7510 s veškerým příslušenstvím Krajskému ředitelství Policie České republiky hlavního města Prahy pro potřeby Policie České republiky Obvodního ředitelství policie Praha II 10. k prodeji pozemku parc. č. 17, zapsaného na LV č. 40 k.ú. Vyšehrad, jehož součástí je bytový dům na adrese Rašínovo nábřeží 96/22 (Na Libušince 96/7), Praha k prodeji pozemku parc. č. 1164, jehož součástí je bytový dům na adrese Bělehradská 1976/32, Praha 2, zapsaných na LV č k.ú. Vinohrady 12. k opětovné žádosti Bytového družstva Škrétova č.p. 70, Praha 2 o odklad splátky kupní ceny za pozemek s bytovým domem 13. ke zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemek parc. č. 2200/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha (ulice Hálkova, Sokolská č.p. 1616) 14. ke zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemek parc. č. 51/2 v k. ú. Vinohrady, obec Praha (ulice Anglická, Italská č.p. 384) 15. ke zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemek parc. č. 1153/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha (ulice Václavská, Jenštejnská č.p. 1748) 16. ke zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemek parc. č. 1163/2 v k. ú. Vinohrady, obec Praha (ulice Bělehradská č.p. 1125) 17. *** k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 287 v Praze 2, Karlovo náměstí 18 Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Michaela Mazancová, zástupce starostky Michaela Mazancová, zástupce starostky Michaela Mazancová, zástupce starostky Ing. Michael Grundler, člen rady Ing. Michael Grundler, člen rady Ing. Michael Grundler, člen rady Ing. Michael Grundler, člen rady Ing. Michael Grundler, člen rady schváleno 41 schváleno 42 schváleno 43 schváleno 44 schváleno 45 schváleno 46 schváleno 47 schváleno 48 schváleno 49 schváleno 50 schváleno 51

4 18. k nabídce odkupu podílu id. 1647/49920 ** na pozemku parc. č. 1177, jehož součástí je stavba bez čp/če, a podílu id. 1647/49920 na pozemku parc. č. 1327, vše k.ú. Vinohrady 19. k prodeji spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku parc. č. 1724, jehož součástí je stavba č. p. 931, a id. 1/2 pozemku parc. č v Praze, Šumavská 931/13, vše k.ú. Vinohrady 20. k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti životního prostředí na období roku 2015 a I. čtvrtletí roku k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality na období roku 2015 a I. čtvrtletí roku k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti sociální a sociálně zdravotní na období roku 2015 a I. čtvrtletí roku k poskytnutí účelových dotací v sociální oblasti 24. k poskytnutí účelové dotace Domu dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/ k poskytnutí účelové dotace sdružení "AKORD" 26. k poskytnutí účelové dotace spolku Univerzitní sportovní klub Praha 27. k navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 (pojistná plnění v oblasti životního prostředí) 28. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 a k uzavření smlouvy o zajištění realizace a financování akce dosadby a výsadby stromořadí na území městské části Praha ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok obnova chodníků na území městské části Praha 2 na rok k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 v oblasti školství 31. k navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 (vrácení části dotace v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže) Ing. Michael Grundler, člen rady Ing. Michael Grundler, člen rady Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Alexandra Udženija, členka rady Ing. Alexandra Udženija, členka rady Ing. Alexandra Udženija, členka rady Ing. Alexandra Udženija, členka rady Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Jan Korseska, člen rady Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka schváleno 52 schváleno 53 schváleno 54 schváleno 55 schváleno 56 schváleno 57 schváleno 58 schváleno 59 schváleno 60 schváleno 61 schváleno 62 schváleno 63 schváleno 64 schváleno 65

5 32. k navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 (vrácení části dotace v oblasti prevence kriminality) 33. k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu 34. *** k žádosti bývalého nájemce nebytových prostor v domě čp v Praze 2, Vinohradská k výroční zprávě Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou za rok k výroční zprávě Novoměstské radnice, příspěvkové organizace za rok k dodatku č. 5 ke zřizovací listině Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou 38. k dodatku č. 6 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace 39. ke stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 2 Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michael Grundler, člen rady Ing. Alexandra Udženija, členka rady Ing. Michael Grundler, člen rady Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jaroslav Šolc, člen rady Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jaroslav Šolc, člen rady Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jaroslav Šolc, člen rady Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jaroslav Šolc, člen rady Mgr. Jana Černochová, starostka schváleno 66 schváleno 67 neschváleno schváleno 68 schváleno 69 schváleno 70 schváleno 71 schváleno 72 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 40. k působnostem členů Rady městské části Praha 2 a k působnostem členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti jednotlivých členů Rady městské části Praha 2 Mgr. Jana Černochová, starostka vzato na vědomí 41. k plnění usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 za 1. čtvrtletí roku k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za 1. čtvrtletí k opakované žádosti nájemců bytového domu Polská 1261/34, Praha 2 o zařazení bytového domu na seznam domů určených k prodeji Mgr. Jana Černochová, starostka Jan Korseska, člen rady Michaela Mazancová, zástupce starostky vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí

6 44. k zápisu o provedené kontrole KV ZMČ JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka 45. k odkoupení nemovitosti č. p. 2513, na stavební parcele č. 1912/3 v k. ú. Vinohrady (Korunní 2513/29) Ing. Michael Grundler, člen rady vzato na vědomí vzato na vědomí Starostka zahájila 3. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 15:08 hodin. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 byl bez připomínek. Mgr. Černochová uvítala přítomné na 3. řádném zasedání zastupitelstva městské části. Konstatovala, že zastupitelstvo bylo svoláno a vyhlášeno v souladu s jednacím řádem, přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů. Upozornila na nástěnku zde v sále, kam mohou občané, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 2, vyvěšovat svá stanoviska v písemné podobě. Pověřila Ing. Kopeckého, tajemníka Úřadu městské části Praha 2, a Mgr. Bureše, vedoucího právního odboru, aby nástěnku v průběhu zasedání sledovali a o případném vyvěšení jakéhokoliv příspěvku ji informovali. Zároveň připomněla, že ústně se mohou vyjádřit občané s trvalým pobytem na území městské části Praha 2, fyzické osoby vlastnící nemovitosti na území městské části Praha 2 nebo cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha 2. Pokud by se chtěl ústně vyjádřit i občan nesplňující některou z řečených podmínek, musí s jeho vystoupením souhlasit alespoň 18 členů zastupitelstva. Dále informovala, že dle jednacího řádu jsou Interpelace občanů zařazeny jako bod jednání po třech hodinách od zahájení zasedání zastupitelstva. Přihlášky musí být odevzdány zapisovatelce po zahájení zasedání zastupitelstva do 2 hodin od zahájení zasedání. Ověřením zápisu byly pověřeny J. Pospíšilová a E. Zemanová. Do tříčlenného návrhového a volebního výboru byli zvoleni Mgr. Recman (pře dseda), Ing. Hoffmann, Mgr. Matuška a zastupitelé hlasováním (29:0:0) souhlasili. MUDr. Schwarz požádal o úpravu názvu jejich klubu na promítací tabuli na Nezávislí TOP 09. Mgr. Černochová odpověděla, že obdržela požadavek od předsedy klubu TOP 09, aby u Nezávislých nebylo TOP 09 používáno, toto si musí vyřešit ve své straně. K programu: Mgr. Černochová navrhla vypustit původní bod č. 28 a zařadit nový bod k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 287 v Praze 2, Karlovo náměstí 18. Dále uvedla, že dnes obdrželi dopis od Mgr. Uhla, který přečetla (dopis je přiložen k zápisu). J. Duchková uvedla k názvu jejich klubu, že jsou členy strany TOP 09, a nechápe tedy, proč je jejich klub přejmenován a požádala používání názvu klubu Nezávislí TOP 09. Mgr. Černochová znova zopakovala, aby si toto vyřešili ve své straně. Ing. Udženija uvedla, že Mgr. Uhl je jeden z mála, který používá tyto zastrašovací metody, a tento přípis nepsal určitě Mgr. Uhl sám a nechal si to připravit. Mgr. Uhl zde není ani přítomen a poslal ho čtyři hodiny před zasedáním zastupitelstva. Zmínila, že

7 minulý čtvrtek bylo jednání předsedů klubů, kde mohli tento dopis přednést. Požádala Stranu zelených, aby tady vysvětlili občanům Prahy 2, kteří si přišli vyslechnout, zda si odkoupí svou bytovou jednotku, jak si s nimi hrají a pokrytecky je používají pro politické hrátky. Po dohodě s koalicí a předkladatelkou navrhla pro tuto chvíli stáhnout původní body č. 13 až 23 týkající se prodeje bytových jednotek, připravit si právní stanoviska, která rozcupují argumenty v předloženém dopise. J. Duchková zdůraznila, že Mgr. Uhl v dopise pouze zrekapituloval to, co říkali na březnovém zasedání zastupitelstva. Uvedla, že pojem dobrý hospodář si vykládá tak, že by člověk s majetkem měl hospodařit jako by byl jeho a není zde nikdo, kdo by prodal svůj byt se slevou 43% aniž by věděl, na co utržené peníze použijí. A je zde možnost, že by to zde mohlo být posuzováno, jak to Mgr. Uhl v dopise popisuje. Doporučila všem metodické doporučení k činnosti územních samosprávních celků s názvem povinnosti obcí s nakládáním s majetkem podle zákona o obcích, kterou vydalo Ministerstva vnitra ČR, odbor veřejné správy dozoru a kontroly. Zajímalo by jí odůvodnění rozdílu mezi 6% slevou při splatnosti 120 dnů a 13% slevou při splatnosti 60 dnů za situace, kdy chod obce je finančně stabilizovaný, cash flow je srovnaný a na účtu městské části je miliarda. Připojila se k návrhu Ing. Udženija, ale ne jen pro tentokrát, ale stáhnout v této podobě všechno. RNDr. Perlín argumentace Mgr. Uhla v dopise nepovažuje za korektní ani za věcně správné. Je politické rozhodnutí, jakým způsobem bude městská část nakládat a rozhodovat s hospodařením majetku. Argumenty Mgr. Uhla jsou podle jeho názoru liché, nezakládají se na pravdě. Na proceduře a případném schvalování prodeje domů není nic právně napadnutelné. Řeší zde pouze politický souboj a pro vyřazení bodů hlasovat nebude. Ing. Hruška reagoval na Ing. Udženija, že spíše koalice dluží vysvětlení občanům, proč chce za těchto podmínek rozprodávat obecní majetek a nikoliv oni, kteří byli zvoleni do zastupitelstva a snaží se hájit zájem většiny obyvatel Prahy 2, kteří nemají možnost koupit si byty za podmínek těchto netržních slev. Ing. Vaněk uvedl, že dopis Mgr. Uhla mu přijde vyděračský. Městská část by se měla snažit být řádným hospodářem a nikde nezaznamenal, že by Mgr. Uhl, když se uzavíralo férové dodatkové nájemné, řešil to, zdali se městská část chová jako řádný hospodář. Ing. Krejčí uvedl, že za klub ANO se připojí k návrhu Ing. Udženija na stažení bodů, protože nesouhlasí se slevami za včasnou platbu. K dopisu Mgr. Uhla uvedl, že si nemyslí, že je to vydírání, ale shrnutí jeho názoru na tento problém. Ing. Udženija uvedla, že městská část je jedna z nejotevřenějších městských částí, probíhají zde jednání klubů a diskuze a zdá se jí srabské, když někdo čtyři hodiny před zasedáním zastupitelstva pošle takovýto dopis. Mgr. Uhl to mohl s nimi před svou dovolenou prodiskutovat. Mgr. Černochová zmínila, co probíhalo na předsedech klubů minulý týden, kdy za Stranu zelených byl přítomen Ing. Hruška, který avizoval, že bude navrhovat bod týkající se pravidel prodeje, ale žádnou informaci o dopisu Mgr. Uhla nedostali. Ing. Richter nepodpoří stažení bodů a podpoří prodej. Ing. Hruška předložil návrh na zařazení bodu na program zasedání k úpravě pravidel postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených městské části Praha 2. Zastupitelé hlasováním (26:2:3) schválili návrh Ing. Udženija na vyřaz ení původních bodů 13 až 23 týkajících se prodeje bytových jednotek. Zastupitelé hlasováním (13:16:3) neschválili návrh Ing. Hrušky na zařazení nového bodu na program zasedání.

8 Zastupitelé schválili hlasováním (24:0:8) upravený program, ve kterém byl vyp uštěn původní bod č. 28, zařazen nový bod k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 287 v Praze 2, Karlovo náměstí 18 a vypuštěny původní body č. 13 až 23. K jednotlivým bodům programu: 1. k volbě členů Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Předkladatelka Mgr. Černochová seznámila členy zastupitelstva s předloženým návrhem usnesení. J. Duchková se dotázala, pokud zde bude šest zástupců starostky, z čeho bude toto navýšení financováno a přijde jí zvláštní o tom hlasovat, když nemají vyčíslení. Mgr. Černochová odpověděla, že náklady budou naopak nižší, než byly v minulém volebním období v koalici ODS, TOP 09 a SZ. Zastupitelé nejprve schválili hlasováním (21:7:4) bod I. tohoto usnesení. Předseda návrhového a volebního výboru požádal o přednesení kandidátů. Na funkci zástupce starostky uvolněného člena ZMČ byl navržen Ing. Michael Grundler. Předseda návrhového a volebního výboru poté zahájil tajnou volbu. Po skončení volby konstatoval, že na zasedání je přítomno 32 členů zastupitelstva, bylo vydáno 32 lístků, z toho 31 odevzdaných platných lístků, 1 odevzdaný neplatný lístek. Pro zvolení Ing. Michaela Grundlera bylo 21 hlasů a byl zvolen. Na funkci zástupců starostky neuvolněných členů ZMČ byli navrženi Ing. Alexandra Udženija, Ing. Martin Víšek a J. Korseska. Předseda návrhového a volebního výboru poté zahájil tajnou volbu. Po skončení volby konstatoval, že na zasedání je přítomno 32 členů zastupitelstva, bylo vydáno 30 lístků, z toho 30 odevzdaných platných. Pro zvolení Ing. Udženija bylo 19 hlasů, pro Ing. Víška bylo 20 hlasů a pro J. Korsesku bylo 21 hlasů. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni. Zastupitelé schválili hlasováním (20:4:7) bod III. tohoto usnesení. Hlasování: 20:5:6 Usnesení č k odvolání a volbě členů Kontrolního a Majetkového výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Předkladatelka Mgr. Černochová seznámila členy zastupitelstva s předloženým návrhem usnesení. Předseda návrhového a volebního výboru poté zahájil tajnou volbu o odvolání paní Marie Truhlářové z funkce člena kontrolního výboru a pana Otto Schwarze z funkce člena majetkového výboru. Po skončení volby konstatoval, že na zasedání je přítomno 32 členů zastupitelstva, bylo vydáno 26 hlasovacích lístků, z toho 25 odevzdaných platných hlasovacích lístků, 1 odevzdaný neplatný lístek. Pro odvolání paní Marie Truhlářové bylo 19 hlasů a pro odvolání pana Otto Schwarze bylo 18 hlasů. Oba byli odvoláni z funkce členů výborů. Předseda návrhového a volebního výboru poté zahájil tajnou volbu o zvolení pana Jaroslava Kotěšovce do funkce člena kontrolního výboru a pana Pavla Bultase do funkce člena majetkového výboru. Po skončení volby konstatoval, že na zasedání

9 je přítomno 32 členů zastupitelstva, bylo vydáno 25 hlasovacích lístků, z toho 25 odevzdaných platných hlasovacích lístků. Pro zvolení pana Jaroslava Kotěšovce bylo 20 hlasů a pro zvolení pana Pavla Bultase bylo 20 hlasů. Oba byli zvoleni do funkce členů výborů. Hlasování: 20:4:6 Usnesení č k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2014 závěrečný účet Předkladatelé: Jan Korseska, člen rady Předkladatel J. Korseska blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení. Hlasování: 28:0:2 Usnesení č k návrhu zástupce městské části Praha 2 do představenstva akciové společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Předkladatelka Mgr. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení. Hlasování: 25:1:5 Usnesení č ke zprávě o hospodaření společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok 2014 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Předkladatelka Mgr. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení. Hlasování: 27:0:4 Usnesení č ke zprávě Městské policie Praha, Obvodního ředitelství městské policie Praha 2 a Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Praha II, o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 2 v roce 2014 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Předkladatelka Mgr. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení. Hlasování: 32:0:0 Usnesení č ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok motivační odměny zaměstnancům hl. města Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Předkladatelka Mgr. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení. Hlasování: 32:0:0 Usnesení č. 41

10 8. k nákupu a darování testerů na zjišťování přítomnosti drog ze slin nebo potu pro potřeby Policie České republiky Prahy II a Městské policie Obvodního ředitelství Prahy 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Předkladatelka Mgr. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení. Hlasování: 32:0:0 Usnesení č k nákupu a darování dvou Alcotestů Drager A7510 s veškerým příslušenstvím Krajskému ředitelství Policie České republiky hlavního města Prahy pro potřeby Policie České republiky Obvodního ředitelství policie Praha II Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Předkladatelka Mgr. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení. Hlasování: 31:0:0 Usnesení č k prodeji pozemku parc. č. 17, zapsaného na LV č. 40 k.ú. Vyšehrad, jehož součástí je bytový dům na adrese Rašínovo nábřeží 96/22 (Na Libušince 96/7), Praha 2 Předkladatelé: Michaela Mazancová, zástupce starostky Předkladatelka M. Mazancová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení. MUDr. Schwarz upozornil, že znalecký posudek byl vyhotoven v prosinci Zmínil se o nabídce k odkupu oprávněným nájemcům a průběhu jednání s tímto družstvem. Uvedl, že předseda družstva se velmi razantně dožadoval projednání výjimky. Spolu s kolegou Ing. Vaňkem jednali s paní Š., která se neúčastní privatizace, a s jejím právním zástupcem, i se zástupci družstva. Paní Š. byla pozvána i na jednání majetkového výboru, kde vyjádřila obavy o to, že družstvo tak jak je složeno, nebude schopno splácet a nastane situace, že dům získá třetí osoba. Diskutovali i možnost, že by prodej byl rozdělen na bytové jednotky, paní Š. by byla vyvázána ze společné hypotéky, tam ale k dohodě nedošlo. Nejedná se pouze o dvě výjimky, ale o tři výjimky, protože již několikrát uplynula lhůta z těch sto dnů na akceptaci. Co se týče toho, že paní Š. nějakým způsobem nereagovala, bylo zvykem, že úřad dotyčného obeslal doporučeným dopisem, aby byl doklad, že nereagoval, tak pak bylo možno hlasovat pro výjimky. Uvedl, že z internetu stáhl přehled vývoje cen nemovitostí, ceny do té doby v průměru rostly o 20%. J. Duchková nechápe, v čí prospěch jednají, zde není důvod pro udělování výjimky, zde se jedná o pět bytů, 1 je volný, 1 je služební, 1 kupovat nechce, 1 je přesvědčen a poslední kupovat chce. Výjimky byly určeny pro případ, kdy se naskytne nějaký blokátor, tak aby neblokoval prodej ostatním zájemcům. Uvedla k argumentu stabilizace rezidentů, zda se někdo byl do prodaných domů podívat, zda je zde skutečně stabilizace rezidentů. Od nájemníků domů, které byly prodány, má opačné informace. Dotázala se na poskytnutou garanci bydlení, která je zmíněná v návrhu usnesení. Ing. Hruška sdělil stanovisko svého klubu, že jsou proti tomuto návrhu. M. Mazancová uvedla, že garanci má odbor majetku, je to nejen garance dlouhodobého bydlení paní Š., včetně toho, že by jí vyhověli v tom, že dům neprojde rekonstrukcí, protože si to nepřála. Dále je tady zástupce domu pan Pokorný, který přinesl garanci, kterou může aktualizovat k tomuto dni.

11 Ing. Vaněk uvedl ke stáří znaleckého posudku, že skutečně je tam uvedeno, že byl zpracován v prosinci 2013, ale v tabulce, kde jsou zpracovány jednotlivé ceny bytů, jsou ještě opravy od pana Pavlovského a aktualizace proběhly v únoru Lukáš Pokorný, zplnomocněný zástupce domu, uvedl, že mají dvě záruky, které paní Š. dávají, první je smlouva o budoucí nájemní smlouvě v níž paní Š. deklarují, že bude mít stejné podmínky jako v současné době, druhá jejich nabídka je čestné prohlášení, ve kterém bytové družstvo slibuje, že paní Š. má možnost odkupu po dobu 1 roku za stejných podmínek jako má v současné době. Paní Š. má oba dokumenty ve schránce, takže je viděla. Dále zaslali na městskou část Praha 2 finanční plán, který je vyhotovený dvěma finančními úřady, dvě banky jim poskytly hypotéku a úvěr na tento prostor. J. Duchková se dotázala, proč nemají předložen materiál, zda s touto garancí paní Š. souhlasí, zda je to dvoustranná dohoda. Ing. Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic, uvedl, že požádali předsedkyni družstva paní Pokornou, aby jim dodala aktualizaci jejich garancí, které skutečně obdrželi. Původní garance, která byla na nájem bytu, byla aktualizována ke dni a je podepsána předsedkyní družstva. Druhá garance je smlouva o budoucí nájemní smlouvě. Tyto dvě garance zde mají a vyjádření paní Š. není k tomu doloženo. Mgr. Černochová připomněla, že tento bod byl řádné zařazen na program zasedání zastupitelstva a to bylo zveřejněno na úřední desce a paní Š. mohla přijít na toto zasedání. MUDr. Schwarz zmínil, že bytové družstvo garantuje, že nebude provádět žádné úpravy, ale dům není v dobrém stavu a rekonstrukce se dělat musejí a úpravy se mohou provádět jako havarijní. Mgr. Stibor zmínil, že je to zvolený nesprávný způsob privatizace, prodávat takový dům za 13 mil. 300 tis. korun, kde jeden byt je skutečně volný a na trhu okamžitě prodejný přes 6 mil. korun, a kde je volná půda prodejná za 1 mil. 300 tis. korun. V průměru vychází cena bytu za 1 mil. 100 tis. korun, a to mu připadá jako opravdu nízká cena za byt. RNDr. Perlín uvedl, že J. Duchková mění své názory, nejprve chtěla vše prodávat za nejvyšší cenu a nyní brání prodeji. Ing. Vaněk upřesnil, že J. Duchková nechtěla vše prodávat, ale vše nabídnout. Zmínil, že v minulosti, když se řešily výjimky, tak stačilo, aby družstvo předložilo garanci, nikoliv dohodu, a ta spočívala nad rámec toho, že dotyčný měl nájemní smlouvu na dobu neurčitou a družstvo mu umožnilo, že po omezenou dobu má možnost odkoupit si družstevní podíl. Vždy to byla garance, nikoliv dohoda mezi družstvem a daným nájemníkem, který nechtěl vstoupit do družstva. Věra Pokorná, předsedkyně bytového družstva, zmínila, že to vypadá, že jsou dům důchodců nebo podvodníků. Nějaký pán zde říkal, že důchodkyně to nemůže zaplatit. Uvedla, že ta důchodkyně není chudá, není pravda, že by to nemohla zaplatit. U služebního bytu policisty také nevidí problém, bude to právě stabilizace obyvatel, pokud si služební byt koupí, tak zde zůstane. Oni jsou rodina poměrně velká a nejsou nějací ubozí staří lidé, mají našetřeno a v tomto nevidí z jejich strany podvod nebo neschopnost, aby si byt mohli koupit. Jsou zde líčení, celý dům, jako podvodníci, trosky nebo důchodci, kteří žijí ze dne na den. Zastupitelé souhlasili s 3 vystoupením J. Duchkové. J. Duchková poděkovala Ing. Vaňkovi za upřesnění, že opravdu před volbami 2010 nechtěli prodat vše, ale nabízet vše. Mgr. Černochová konstatovala k J. Duchkové a MUDr. Schwarzovi, že je primitivní, pokud někdo dedukuje, zda někdo finanční prostředky má nebo ne, a je jí líto, že kastují veřejnost.

12 M. Mazancová poděkovala v závěrečném slovu těm, kteří podpoří tento návrh. Hlasování: 21:8:2 Usnesení č k prodeji pozemku parc. č. 1164, jehož součástí je bytový dům na adrese Bělehradská 1976/32, Praha 2, zapsaných na LV č k.ú. Vinohrady Předkladatelé: Michaela Mazancová, zástupce starostky Předkladatelka M. Mazancová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení. Hlasování: 21:5:3 Usnesení č k opětovné žádosti Bytového družstva Škrétova č.p. 70, Praha 2 o odklad splátky kupní ceny za pozemek s bytovým domem Předkladatelé: Michaela Mazancová, zástupce starostky Předkladatelka M. Mazancová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení. Magdalena Mlynářová, předsedkyně bytového družstva, poděkovala městské části a zmínila se o průběhu vyřizování financování domu. M. Mazancová odpověděla MUDr. Schwarzovi, že i když zaplatili, jedná se o nedodržení splatnosti a musí to být předloženo zastupitelstvu. Hlasování: 25:1:5 Usnesení č ke zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemek parc. č. 2200/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha (ulice Hálkova, Sokolská č.p. 1616) Předkladatelé: Ing. Michael Grundler, člen rady K bodům 13. až 16. byla sloučená rozprava. Předkladatel Ing. Grundler blíže zastupitele seznámil s návrhy usnesení. Hlasování: 27:1:3 Usnesení č ke zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemek parc. č. 51/2 v k. ú. Vinohrady, obec Praha (ulice Anglická, Italská č.p. 384) Předkladatelé: Ing. Michael Grundler, člen rady Hlasování: 27:1:3 Usnesení č ke zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemek parc. č. 1153/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha (ulice Václavská, Jenštejnská č.p. 1748) Předkladatelé: Ing. Michael Grundler, člen rady Hlasování: 26:1:3 Usnesení č. 49

13 16. ke zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemek parc. č. 1163/2 v k. ú. Vinohrady, obec Praha (ulice Bělehradská č.p. 1125) Předkladatelé: Ing. Michael Grundler, člen rady Hlasování: 26:1:3 Usnesení č *** k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 287 v Praze 2, Karlovo náměstí 18 Předkladatelé: Ing. Michael Grundler, člen rady 18. ** Předkladatel Ing. Grundler blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení. Hlasování: 21:0:10 Usnesení č. 51 k nabídce odkupu podílu id. 1647/49920 na pozemku parc. č. 1177, jehož součástí je stavba bez čp/če, a podílu id. 1647/49920 na pozemku parc. č. 1327, vše k.ú. Vinohrady Předkladatelé: Ing. Michael Grundler, člen rady Předkladatel Ing. Grundler blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení. Hlasování: 31:0:0 Usnesení č k prodeji spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku parc. č. 1724, jehož součástí je stavba č. p. 931, a id. 1/2 pozemku parc. č v Praze, Šumavská 931/13, vše k.ú. Vinohrady Předkladatelé: Ing. Michael Grundler, člen rady Předkladatel Ing. Grundler blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení. Hlasování: 29:0:2 Usnesení č k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti životního prostředí na období roku 2015 a I. čtvrtletí roku 2016 Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Předkladatel Ing. arch. Vondrášek blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení. Hlasování: 26:1:3 Usnesení č. 54

14 Interpelace občanů V souladu s 23 a) Jednacího řádu Zastupitelstva městské části byly po 3 hodinách zasedání zastupitelstva projednány interpelace občanů. Jarmila Šímová písemná odpověď M. Mazancová

15 Mgr. Černochová se přimluvila za to, aby informace, které se vztahují ke korespondenci s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, byly zveřejněny, protože městská část Praha 2 činila od té doby řadu úkonů, aby neblokovala dál prodej 5. balíčku. 21. k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality na období roku 2015 a I. čtvrtletí roku 2016 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Předkladatelka Mgr. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení. Hlasování: 28:0:2 Usnesení č k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti sociální a sociálně zdravotní na období roku 2015 a I. čtvrtletí roku 2016 Předkladatelé: Ing. Alexandra Udženija, členka rady Předkladatelka Ing. Udženija blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení. Mgr. Jechová nesouhlasí s takovýmto rozdělením finančních prostředků, uvedla, že v sociální komisi bylo proti tomuto rozdělení 5 členů. Částka 220 tis. pro subjekt Krása pomoci v porovnání celkové částky na granty v sociální oblasti 700 tis. korun je neúměrná a i vzhledem k tomu, že Krása pomoci je součástí nadace Taťány Kuchařové, která je docela bohatou nadací a je financována i z loterijního průmyslu, přispívá na její provoz Synot a organizace, proti kterým Praha 2 dlouhodobě vystupuje, vidí v tom etický problém. Je to projekt nevyzkoušený a neví, zda v tuto chvíli Praha 2 tento projekt potřebuje, mají zde organizace, které péči seniorům poskytují dobře. Podala protinávrh do přílohy usnesení ve znění Diakonie ČCE 80 tis., Společnou cestou z.s. 100 tis., Fokus Praha, o.s. 100 tis., Agency for Migration and Adaptation AMIGA, z.s. 80 tis., InBáze z.s. 40 tis. J. Duchková uvedla, že má problém s finanční podporou Krása pomoci 220 tis., a dotázala se, zda to bylo projednáno v sociální komisi. Bc. Hes odpověděl, že to bylo projednáno v sociální komisi kde členové hlasovali 5:5 a uvedl, že podporuje předložený návrh podpory. E. Zemanová uvedla, že subjekt Krása pomoci je obecně prospěšnou společností,

16 která byla založena nadací Taťány Kuchařové, a to je vše co je spojuje. Co se týče toho, jestli jiné organizace mohou naplnit jejich předsevzetí, tj. vyhledávaní osamělých seniorů a pomoc v běžném fungování, tak do této oblasti se přihlásily kromě subjektu Krása pomoci pouze subjekty, které nemohly tyto požadavky naplnit. Ing. Vaněk uvedl k tomu, že jedním z donátorů je společnosti Synot, na městské části Praha 2 dlouho hlásí nulovou toleranci k hazardu, proto zde žádný konflikt zájmu nevidí. Na druhou stranu si váží toho, že společnosti, které se zabývají výherním hazardem, odvádějí finanční prostředky skutečně na pomoc. Ing. Hruška upřesnil, že se jedná o podporu 220 tis. subjektu Krása pomoci, kdy městská část vyhovuje této žádosti z 60%, u většiny ostatních šli na procento nižší. Je to nový projekt a z celkové částky 700 tis., které uvolňují na sociální granty, je to vysoká částka a jde do nevyzkoušeného projektu, který je spojen s osobami paní Kuchařovou a panem Valentou. Bc. Hes uvedl, že právě proto, že projekt zaštituje Taťána Kuchařová, nemůže si dovolit nějaké riziko. Mgr. Černochová zmínila, že i městská část je financována částečně ze zbývajících, ať už loterijních nebo výherních hracích přístrojů. Takový je systém do doby, dokud bude na území městské části Praha 2 poslední automat, a poměrně veliká část grantů je financována z těchto peněz. Mgr. Jechová uvedla, že nikdy v minulosti se nestávalo, že by 5 z 10 členů sociální komise mělo problém s rozdělením grantů a znamená to, že tam nějaký problém byl. Vadí jí částka navržena subjektu Krása pomoci, protože 700 tis. korun na sociální granty je velmi málo. J. Korseska konstatoval, že městská část žádala magistrát hl.m. Prahy o uvolnění 3,5 mil. korun z výherních automatů, materiál byl připraven, ale rada hlavního města to smetla ze stolu a Praha 2 nedostala ani korunu. JUDr. Novotný za klub ANO uvedl, že každá strana mohla nominovat do komise svého zástupce, zástupci jsou těmi, kteří dané problematice rozumí. Stanovisko sociální komise bylo velice těsné, a jako klub nemají důvod jejich zástupkyni v komisi nevěřit, a proto mají problém s finanční podporou Krása pomoci. Mgr. Matušku překvapilo, že městská část neúspěšně požádala o větší příspěvek hl.m. Prahu, kde sedí zástupci Strany zelených, ČSSD a ANO a nyní je jim vytýkáno, že nedávají více prostředků. Můžou tedy zatlačit na své zástupce, aby Praha 2 dostala více finančních prostředků. Ing. Udženija se v závěrečném slovu zmínila o terénních službách a pečovatelských službách. Službu, kterou nabízí Krása pomoci, na Praze 2 ještě nemají, a pokud by jim dali méně peněz, tak službu neotestují. Kloní se k tomu, vždy dávat vyšší částky méně subjektům a požádala zastupitele o podporu předloženého návrhu. Nepřijala protinávrh Mgr. Jechové. Zastupitelé hlasováním (11:17:3) neschválili protinávrh Mgr. Jechové. Hlasování: 20:6:5 Usnesení č k poskytnutí účelových dotací v sociální oblasti Předkladatelé: Ing. Alexandra Udženija, členka rady Předkladatelka Ing. Udženija blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení. Hlasování: 31:0:0 Usnesení č. 57

17 24. k poskytnutí účelové dotace Domu dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920 Předkladatelé: Ing. Alexandra Udženija, členka rady Předkladatelka Ing. Udženija blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení. Hlasování: 30:0:0 Usnesení č k poskytnutí účelové dotace sdružení "AKORD" Předkladatelé: Ing. Alexandra Udženija, členka rady Předkladatelka Ing. Udženija blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení. Hlasování: 30:0:0 Usnesení č k poskytnutí účelové dotace spolku Univerzitní sportovní klub Praha Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Předkladatelka Mgr. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení. J. Duchková zmínila, že důvodová zpráva je odfláknutá a chybí tam informace. Mgr. Jechová uvedla, že zde nemají předloženou žádost Univerzitního sportovního klubu Praha. Zmínila, že navržená finanční částka, která má být použita na částečnou úhradu tepelných energií je vysoká vzhledem k energetické neúspornosti provozu budovy. Ing. Vaněk se vyjádřil k energetické neúspornosti budovy, a že smyslem je jakkoliv pomoci této organizaci. Mgr. Černochová uvedla, že J. Duchková i Mgr. Jechová chodily v minulosti na komisi pro tvorbu a kontrolu rozpočtu a tento způsob projednávání s takto strohou důvodovou zprávou byl běžný. Zde se zapojují hazardní prostředky do rozpočtu prostřednictvím rezervy rady a je to připraveno stejným způsobem, jak to dělaly v minulosti J. Duchková a Mgr. Jechová. Roční náklady byly řečeny na předsedech klubů, kam byl MUDr. Schwarz přizván. Částka je 1, 5 mil. korun ročně, takže městská část jim poskytuje cca polovinu. Domnívali se, že toto bude nejčistší způsob, který se bude zastupitelům líbit, protože z fakturace je přesně vidět částku, kterou bude městská část poskytovat oproti nákladům. Je to veřejnoprávní smlouva, která má své parametry dané zákonem a bude všechny tyto údaje obsahovat. Hlasování: 22:1:8 Usnesení č k navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 (pojistná plnění v oblasti životního prostředí) Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Předkladatel Ing. arch. Vondrášek blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení. Hlasování: 28:0:0 Usnesení č. 61

18 28. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 a k uzavření smlouvy o zajištění realizace a financování akce dosadby a výsadby stromořadí na území městské části Praha 2 Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Předkladatel Ing. arch. Vondrášek blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení. Hlasování: 30:0:0 Usnesení č ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok obnova chodníků na území městské části Praha 2 na rok 2015 Předkladatelé: Jan Korseska, člen rady Předkladatel J. Korseska blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení. Hlasování: 30:0:1 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 v oblasti školství Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Předkladatelka Mgr. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení. Hlasování: 27:0:0 Usnesení č k navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 (vrácení části dotace v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže) Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka K bodům 31. a 32. byla sloučená rozprava. Předkladatelka Mgr. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhy usnesení. Hlasování: 28:0:0 Usnesení č k navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 (vrácení části dotace v oblasti prevence kriminality) Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Hlasování: 30:0:0 Usnesení č k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu Předkladatelé: Ing. Michael Grundler, člen rady Ing. Alexandra Udženija, členka rady Předkladatel Ing. Grundler blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení. Hlasování: 29:0:1 Usnesení č. 67

19 34. k žádosti bývalého nájemce nebytových prostor v domě čp v Praze 2, *** Vinohradská 69 Předkladatelé: Ing. Michael Grundler, člen rady Předkladatel Ing. Grundler blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení. Š. Krmenčík uvedl, že obdržel od pana K. , kde vysvětloval svou situaci, a proto podal protinávrh ve znění: ZMČ Praha 2 trvá na úhradě nákladů řízení a promíjí úroky z prodlení ve věci žádosti bývalého nájemce nebytových prostor v domě čp v Praze 2, Vinohradská 69. Mgr. Stibor se připojil k protinávrhu Š. Krmenčíka. Ing. Vaněk zmínil, že jednal několikrát s manželkou pana K. a byla to právě ona, která se snažila celou situaci vyřešit a v rámci tohoto usnesení se zdrží hlasování. MUDr. Schwarz uvedl, že se jedná o neúspěšný podnikatelský záměr a vidí zde snahu to vyřešit, proto se přiklání k prominutí úroků z prodlení. Ing. Hruška podpořil protinávrh Š. Krmenčíka. Zastupitelé poté hlasováním (11:7:12) neschválili protinávrh Š. Krmenčíka. Hlasování: 12:7:11 (usnesení nepřijato) 35. k výroční zprávě Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou za rok 2014 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jaroslav Šolc, člen rady Předkladatelka Mgr. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení a poděkovala pracovníkům a ředitelce Knihovny na Vinohradech za jejich práci. J. Duchková se připojila k poděkování. Hlasování: 29:0:0 Usnesení č k výroční zprávě Novoměstské radnice, příspěvkové organizace za rok 2014 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jaroslav Šolc, člen rady Předkladatelka Mgr. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení a poděkovala řediteli a celému kolektivu Novoměstské radnice za jejich práci. MUDr. Schwarz se připojil k vystoupení Mgr. Černochové a uvedl, že za dva roky, co je novým ředitel Albert Kubišta se Novoměstská radnice posunula hodně dopředu nejen kulturní náplní, ale i co se týče hospodaření. Ing. arch. Vondrášek zmínil, že konečně národní kulturní památka, jako je Novoměstská radnice, má odpovídající kulturní náplň. Ing. Šolc uvedl, že ředitel Kubišta se stal stálým hostem kulturní komise, a je spokojený, jak nyní funguje Novoměstská radnice. Ing. Hruška uvedl, že instituce Knihovna na Vinohradech i Novoměstská radnice jsou vedeny velice dobře. Zmínil, že to trochu protiřečí s některými kroky, kdy některé akce na Praze 2 mají získat povolení. Ing. Petrásek se připojil k poděkování kolektivu Novoměstské radnice. J. Korseska uvedl směrem k řediteli Kubištovi, aby pokračoval ve své dobré práci a schraňoval více finančních prostředků, které budou potřeba vložit do úprav budovy Novoměstské radnice.

20 Mgr. Černochová uvedla, že Novoměstská radnice byla zásadněji rekonstruována před 25 lety a je zapotřebí shromažďovat dostatek finančních prostředků, restaurátorů na to, aby mohli ještě v tomto volebním období započít s rekonstrukcí. Hlasování: 30:0:0 Usnesení č k dodatku č. 5 ke zřizovací listině Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jaroslav Šolc, člen rady K bodům 37. a 38. byla sloučená rozprava. Předkladatelka Mgr. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhy usnesení. Hlasování: 29:0:0 Usnesení č k dodatku č. 6 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jaroslav Šolc, člen rady Hlasování: 29:0:0 Usnesení č ke stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Předkladatelka Mgr. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení. Hlasování: 29:0:1 Usnesení č. 72

21 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 35 ze dne k volbě členů Rady městské části Praha 2 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s t a n o v u j e 1. že počet zástupců starostky bude 6 2. počet 5 uvolněných členů ZMČ takto: starostka městské části Praha 2, 3 zástupci starostky městské části Praha 2, 1 uvolněný člen Zastupitelstva městské části Praha 2 II. v o l í 1. za zástupce starostky - uvolněného člena ZMČ: Ing. Michaela Grundlera 2. za zástupce starostky - neuvolněné členy ZMČ: Ing. Alexandru Udženija Ing. Martina Víška Jana Korsesku III. k o n s t a t u j e že RMČ Praha 2 má toto složení: Mgr. Jana Černochová - starostka - uvolněný člen ZMČ Ing. arch. Václav Vondrášek - zástupce starostky - uvolněný člen ZMČ Michaela Mazancová - zástupce starostky - uvolněný člen ZMČ Ing. Jaroslav Šolc - člen RMČ - neuvolněný člen ZMČ (zvoleni do své funkce dne ) Ing. Michael Grundler - zástupce starostky - uvolněný člen ZMČ Ing. Alexandra Udženija - zástupce starostky - neuvolněný člen ZMČ

22 Ing. Martin Víšek - zástupce starostky - neuvolněný člen ZMČ Jan Korseska - zástupce starostky - neuvolněný člen ZMČ Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

23 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 36 ze dne k odvolání a volbě členů Kontrolního a Majetkového výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. o d v o l á v á 1. v tajném hlasování paní Marii Truhlářovou (zvolena za TOP 09) z funkce členky Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 2. v tajném hlasování pana Otto Schwarze (zvolen za TOP 09) z funkce člena Majetkového výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 II. v o l í 1. v tajném hlasování pana Jaroslava Kotěšovce (za TOP 09) do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 2. v tajném hlasování pana Pavla Bultase (za TOP 09) do funkce člena Majetkového výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 III. u k l á d á informovat výše jmenované o tomto usnesení 1. K realizaci: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

24 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 37 ze dne k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2014 závěrečný účet Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. b e r e n a v ě d o m í 1. Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2014 dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení 2. rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2014 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 3. finanční vypořádání městské části Praha 2 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení 4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2014 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení II. s c h v a l u j e 1. výsledek hospodaření městské části Praha 2 za rok 2014 dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení 2. finanční vypořádání městské části Praha 2 za rok 2014 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení 3. závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2014 bez výhrad III. u k l á d á zajistit realizaci bodu II.2. tohoto usnesení 1. K realizaci: Ing. Marie Suchá, vedoucí odboru ekonomického Termín: Předkladatel: Jan Korseska, člen rady

25 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. 37 ze dne SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2014 závěrečný účet

26 Obsah 1. Příjmy v hlavní činnosti Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Financování Výdaje v hlavní činnosti Běžné výdaje Kapitálové výdaje Stav peněžních prostředků Finanční vypořádání za rok Komentář k závěrečnému účtu městské části Praha Příspěvkové organizace financované z rozpočtu městské části Praha Oblast školství Oblast sociální Oblast kulturní Celkový hospodářský výsledek zdaňovaná činnost Náklady zdaňované činnosti Výnosy zdaňované činnosti Hospodářské výsledky správních firem Správní firma REALIT EM servis, s.r.o Správní firma HASPRA, spol. s r.o Správní firma IKON spol. s r.o Správní firma AUSTIS a.s Správní firma CENTRA a.s Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření MČ Praha 2 za rok

27 Souhrn finančního hospodaření městské části Praha 2 za hlavní a zdaňovanou činnost v roce 2014 Objem finančních prostředků za hlavní i zdaňovanou činnost činil k ,60 Kč, zůstatek finančních prostředků městské části Praha 2 byl k ve výši ,65 Kč (včetně zůstatku pokladny ZČ), z toho zůstatek na účtu prodeje majetku dle pravidel činil ,23 Kč. V roce 2014 došlo k nárůstu peněžních prostředků městské části Praha 2 o ,05 Kč. Pohyb na účtech hlavní činnosti zaznamenal nárůst o ,66 tis. Kč. Pohyb na účtech zdaňované činnosti zaznamenal nárůst o ,88 tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek za obě činnosti byl zisk ve výši ,43 tis. Kč před započtením předpokládaného odvodu daně z příjmu. Odhad daně z příjmu pro rok 2014 byl vypočten ve výši ,72 tis. Kč a je zaúčtován dle metodiky MHMP jako snížení výnosů v daném roce (účet ). Jelikož je městská část Praha 2 ze zákona příjemcem vlastní daně, daň z příjmu bude v následujícím roce přijata od MHMP jako příjem do rozpočtu městské části. Odvod bude proveden dle daňového přiznání po odsouhlasení MHMP v červnu Konečný hospodářský výsledek po započtení odhadu daně z příjmu činí ,71 tis. Kč. Ve zdaňované činnosti bylo za rok 2014 dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši ,01 tis. Kč oproti schválenému plánu ve výši ,03 tis. Kč (tj. 82,16%). V tomto výsledku je již započítán odhad daně z příjmu v částce ,72 tis. Kč. Celkové náklady byly na rok 2014 plánovány ve výši ,70 tis. Kč, čerpány byly částkou ,54 tis. Kč (tj. 186,54% plánu). Vysoké čerpání je způsobeno metodikou účtování zůstatkových cen prodaného majetku včetně pozemků, jejichž výše činila ,28 tis. Kč. Prodaný majetek je nutné přecenit reálnou hodnotou ke dni záměru prodeje, při sestavování plánu se vycházelo ze zůstatkových cen evidovaných v účetnictví. Zůstatková cena přeceněného prodaného majetku se zároveň promítá ve výnosovém účtu 664 (výnosy z přecenění reálnou hodnotou), jehož hodnota činila ,40 tis. Kč. Jedná se o nefinanční náklady (účet 553 a 554) a nefinanční výnos (účet 664). Celkové výnosy byly na rok 2014 plánovány ve výši ,73 tis. Kč, plněny byly částkou ,55 tis. Kč (tj. 129,95% plánu). V této částce je již zaúčtován předpokládaný odvod daně z příjmu ve výši ,72 tis. Kč (snížení výnosů účet ). V hodnotě výnosů jsou promítnuty i výnosy z přecenění reálnou hodnotou ve výši ,40 tis. Kč (účet 664), kterou se oceňuje majetek při záměru prodeje. V roce 2014 započal plánovaný prodej části bytového fondu městské části Praha 2 dle pravidel, byl uskutečněn prodej 27 domů jako celků (družstev) včetně příslušných pozemků v celkové částce ,96 tis. Kč Podrobné komentáře jsou uvedeny v textu plnění finančního plánu zdaňované činnosti za rok 2014 (viz. str. 36 a následující)

28 Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením č. 279 ze dne schválilo na rok 2014 schodkový rozpočet s objemem příjmů ,80 tis. Kč, objemem výdajů ,20 tis. Kč a rozdílem ve výši ,40 tis. Kč krytým finančními prostředky tř. 8 Financování - úspory hospodaření z minulých let. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 40/4 ze dne ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2013 závěrečný účet výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok Pro městskou část Praha 2 výsledné saldo činilo odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 384,10 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání s hl. m. Prahou obdržela městská část Praha 2 podíl na odvodu z výherních hracích přístrojů doplatek za 3. Q ve výši 1 577,00 tis. Kč. Příspěvková organizace ve školství MŠ Čtyřlístek Římská 27, zřízená městskou částí Praha 2, odvedla do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky ve výši 207,24 Kč, které též byly předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok V průběhu roku 2014 Zastupitelstvo městské části Praha 2 svými usneseními uvolnilo finanční prostředky z tř. 8 Financování ve výši 637,00 tis. Kč na odvod z finančního vypořádání a na zapojení nevyčerpaného příspěvku na pěstounskou péči z roku V návaznosti na usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 40/6 ze dne o navýšení rozpočtu z titulu vrácení 100 % podílu městské části na celkové daňové povinnosti z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013 byl tento vrácený podíl v plné výši ,50 tis. Kč převeden do tř. 8 Financování, úspora hospodaření z minulých let. V průběhu čtvrtletí roku 2014 byl schválený rozpočet upraven o ,50 tis. Kč. Změny byly prováděny na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu HMP a na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a na základě rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených rozpočtových změnách činil upravený rozpočet městské části Praha 2 k celkem ,70 tis. Kč. Výsledek hospodaření městské části Praha 2 byl ovlivněn plněním celkových příjmů do výše ,14 tis. Kč (tj. 103,22 % rozpočtu upraveného RU) a čerpáním výdajů do výše ,94 tis. Kč (tj. 90,42 % RU). Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2014 skončilo přebytkem hospodaření ve výši ,19 tis. Kč. Schválený převod ze zdaňované činnosti na posílení hlavní činnosti schválený na rok 2014 v příjmové části rozpočtu činil ,90 tis. Kč, převod byl za sledované období navýšen na celkový objem ,60 tis. Kč (přijaté sponzorské dary, zapojení finančních prostředků ze zón placeného stání). V průběhu celého roku byly v návaznosti na plnění plánu zdaňované činnosti a potřeby financování hlavní činnosti prováděny převody do rozpočtu v celkové výši ,78 tis. Kč. Příznivého výsledku hospodaření bylo dosaženo zejména vyššími příjmy, městská část obdržela účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a vrácení 100 % podílu na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku Finanční prostředky z vráceného 100 % podílu ve výši ,50 tis. Kč nebyly zařazeny do výdajové části rozpočtu. Jejich převod do tř. 8 Financování ovlivnil výsledek hospodaření městské části Praha 2 za rok Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2014 skončilo přebytkem hospodaření ve výši ,19 tis. Kč.

29 Dosažené příjmy vykazovaly plnění ve výši ,14 tis. Kč, tj. 103,22 % k upravenému rozpočtu. Z celkového objemu realizovaných výdajů ,94 tis. Kč, tj. 90,42 % připadalo na běžné výdaje ,94 tis. Kč, tj. 92,57 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje ,00 tis. Kč, tj. 79,90 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1: Hospodaření MČ Praha 2 za rok 2014 v tis. Kč Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění RS % plnění RU Příjmy , , ,14 134,03 103,22 daňové , , ,20 122,72 122,72 nedaňové 1 515, , ,36 413,69 170,48 kapitálové 0,00 25,00 49,49 x 197,96 transfery , , ,09 134,36 99,94 Výdaje , , ,94 98,28 90,42 běžné , , ,94 101,06 92,57 kapitálové , , ,00 84,99 90,42 Rozdíl příjmů a výdajů , , ,19 X X

30 1. Příjmy v hlavní činnosti Příjmy městské části Praha 2, které v upraveném rozpočtu k byly rozpočtovány v celkovém objemu ,80 tis. Kč, byly plněny za sledované období částkou ,14 tis. Kč, tj. na 103,22 % k upravenému rozpočtu Daňové příjmy Daňové příjmy byly plněny částkou ,20 tis. Kč, tj. na 122,72 % k upravenému rozpočtu. Rozpočet daňových příjmů vycházel ze skutečnosti roku 2013 s přihlédnutím k meziročnímu vývoji u některých vybíraných poplatků. Plnění příjmů ovlivnilo vyšší plnění u Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, Poplatku z ubytovací kapacity a především výnos z Poplatku za užívání veřejného prostranství v důsledku zvýšení sazby poplatku za restaurační předzahrádky z 5,- Kč na 10,- Kč za m2 a den, a to s účinností od Poplatek ze psů byl plněn na 86,82 % plánovaného ročního příjmu, tato skutečnost odráží mírný, ale setrvalý pokles poplatníků, ke kterému dochází od roku Podle vyhlášky musí poplatníci zaplatit místní poplatek najednou (do ), v případě vyšší poplatkové povinnosti (nad 600,00 Kč) platí ve dvou splátkách. Platby v druhém termínu jsou vždy nižší než v prvním termínu, z důvodu že druhý termín se netýká zejména lidí pobírajících důchod. Po těchto dvou termínech je příjem na místním poplatku tvořen převážně vymáhanými nedoplatky z minulých období. Z vybraného místního poplatku je odváděno do rozpočtu hl. m. Prahy 25 %. Doplatek ve výši 19,07 tis. Kč bude předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt dosáhl plnění na 115,40 % plánovaného příjmu. Vyšší plnění odpovídá nárůstu počtu ubytovaných turistů na území městské části Praha 2. Splatnost poplatku je vždy do 15. dne následujícího měsíce. Městská část odvádí z vybraného místního poplatku 50 % do rozpočtu hl. m. Prahy. Doplatek ve výši 64,73 tis. Kč bude předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok Poplatek za užívání veřejného prostranství činil za sledované období téměř 158,37 % plánovaného rozpočtu. Vyšší plnění je ovlivněno zvýšením sazby poplatku za restaurační předzahrádky z 5,- Kč na 10,- Kč za m2 a den, a to s účinností od Příjmy z místního poplatky byly také ovlivněny dvěma velkými stavebními zábory, kdy 2 poplatníci odvedli na místním poplatku celkem cca 1,6 mil. Kč. Poplatek ze vstupného je plněn na 61,85 %. Příjem z tohoto poplatku závisí na počtu pořádání různých sportovních a kulturních akcí, z nichž řada akcí je od poplatku ze zákona osvobozena (např. kina, divadla, muzea, apod.). Pokles příjmů z tohoto poplatku byl mj. způsoben osvobozením vysokých škol od povinnosti hradit poplatek ze vstupného na plesy, které pořádají, což představuje cca ½ akcí se vstupným, které byly na území městské části pořádány. Poplatek z ubytovací kapacity je plněn na 117,64 %, což odpovídá rovnoměrnému rozložení plateb v rámci celého roku. Vyšší naplnění příjmů odpovídá mj. nárůstu počtu plátců místního poplatku v roce Správní poplatky jsou plněny na 111,89 % výše příjmů závisí na počtu zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Toto plnění odpovídá rovnoměrnému rozložení příjmů ze správních poplatků do celého roku.

31 Daň z nemovitosti - převod za rok 2014 byl uskutečněn ve výši ,97 tis. Kč, tj. 118,74 % ke schválenému rozpočtu. Daň z nemovitosti patří mezi daně výlučné a výnos této daně je celý příjmem příslušné městské části. Daň je převáděna z rozpočtu hl. m. Prahy do rozpočtu městské části v návaznosti na inkaso této daně Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy tvoří pouze 10,10 % z celkového objemu skutečných vlastních příjmů městské části Praha 2. Celkově byly tyto příjmy plněny částkou 6 267,36 tis. Kč, tj. 170,48 % k upravenému rozpočtu. Objemově největším rozhodujícím druhem nedaňových příjmů byly příjmy z úroků a sankční platby přijaté od jiných subjektů. Výši nedaňových příjmů ovlivňují přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů, tzn. odvody nevyčerpaných účelových prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za příslušný kalendářní rok. Městská část Praha 2 byla příjemcem dotace z výherních hracích přístrojů (VHP) ve výši 1 577,00 tis. Kč přijaté v rámci finančního vypořádání za rok Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 vykazuje objem 904,84 tis. Kč, tj. 59,73 % ke schválenému rozpočtu. Výši tohoto příjmu ovlivňují zejména úrokové sazby bankovních domů. Příjmy v seskupení 22 přijaté sankční platby a vratky transferů vykazují plnění v objemu 2 498,07 tis. Kč. v rámci finančního vypořádání za rok 2013 obdržela městská část Praha 2 podíl na odvodu z VHP, doplatek za 3. Q ve výši 1 577,00 tis. Kč v rámci finančního vypořádání za rok 2013 odvedla městská část Praha 2 nevyčerpané účelové prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy 384,10 tis. Kč MŠ Čtyřlístek Římská zaslala na účet zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky pro asistenta pedagoga ve výši 207,24 Kč, které byly též předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013 ostatní příjmy v této oblasti tvoří především sankční platby od jiných subjektů ve výši 1 956,94 tis. Kč. Příjmy seskupení 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy vykazují plnění ve výši 2 212,43 tis. Kč, z toho např. 660,81 tis. Kč jsou přijaté pojistné náhrady, 125,00 tis. Kč neinvestiční dar (Komwag a.s. 100,00 tis. Kč na Vinobraní, 25,00 tis. Kč na pořízení pamětní desky), byly přijaty náhrady nákladů za sociální pohřby (od MMR a ÚZSVM) ve výši 183,63 tis. Kč, převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2013 činil 531,21 tis. Kč, zálohy na el. energii od provozovatelů farmářských, vánočních a velikonočních trhů byly přijaty ve výši 83,54 tis. Kč, refundace pojištění za rok 2013 ze zdaňované činnosti činila 453,36 tis. Kč, atd Kapitálové příjmy Plnění za rok 2014 činí celkem 49,49 tis. Kč, jedná se o přijatý dar na instalaci pamětních desek na Praze 2 ve výši 25,00 tis. Kč, dalším příjmem byl výnos z odprodeje výpočetní techniky ve výši 24,49 tis. Kč. Vlastní příjmy za rok 2014 vykazovaly plnění v objemu ,04 tis. Kč, tj. 126,33 % k upravenému rozpočtu.

32 1.4. Přijaté transfery Z celkových příjmů městské části Praha 2 činí přijaté transfery 84,90 %. Jedná se především o transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu, které nepodléhají finančnímu vypořádání ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy a z rozpočtu hl. m. Prahy. Dalším objemově významným příjmem jsou převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu činily ,00 tis. Kč, tj. 100,00 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 ve výši ,89 tis. Kč: z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče 840,00 tis. Kč na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla poskytnuta pro ZŠ Sázavská 5 na program Podpora aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování dotace ve výši 68,70 tis. Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí byla přijata I. a II. splátka dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem agendy sociálně právní ochrany dětí v celkové výši 3 460,94 tis. Kč ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí byla poskytnuta dotace na výdaje v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši 1 385,10 tis. Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí byla přijata dotace na poskytování sociálních služeb pro Centrum sociálních služeb Praha 2 v celkové výši 3 574,60 tis. Kč z Národního fondu FSEU byl přijat transfer na náklady vzniklé v souvislosti s povodněmi 2013 ve výši 453,65 tis. Kč ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí byla poskytnuta dotace na výdaje v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev bylo přijato 1 431,90 tis. Kč z Ministerstva kultury byly přijaty dvě dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v celkové výši 370,0 tis. Kč Neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu hl. m. Prahy byly poukázány částkou ,00 tis. Kč, tj. 100,00 % ročního objemu. Neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014 obdržela městská část Praha 2 neinvestiční účelové dotace v celkové výši ,54 tis. Kč. Přehled jednotlivých dotací je uveden v následující tabulce:

33 Tabulka 2: Neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2014 v tis. Kč Rozpočet Příjem k UZ Účel dotace upravený ,40 32,40 údržba plastik 81 94,50 94,50 nákup knižního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech ,00 100,00 projekt "Zdravé město Praha I. program , ,10 integrace žáků (mzdové náklady asistentů pedagoga) ,00 100,00 na přípravu a zkoušky odborné způsobilosti 81 50,00 50,00 na Jarmark neziskových organizací ,00 140,00 dotace pro Centrum sociálních služeb Praha ,80 289,80 program J5 (sociální oblast) , ,20 na posílení mzdových prostředků pro MŠ a ZŠ 81 50,00 50,00 na protidrogovou politiku , ,00 dotace z výherních hracích automatů dopl. 4.čtvrtl , ,54 vrácený podíl na DPPO za zdaňovací období , ,00 integrace žáků (mzdové náklady asistentů pedagoga) ,00 150,00 projekty v oblasti sociální - problematika bezdomovectví , ,00 dotace z výherních hracích automatů 1.čtvrtl , ,00 dotace z výherních hracích automatů 2.čtvrtl Celkem , ,54 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - městská část Praha 2 obdržela neinvestiční účelové dotace - spolupodíly z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekt schválený v rámci OPP Adaptabilita pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 v celkové rozpočtované výši 802,30 tis. Kč: z EU 681,80 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy 120,50 tis. Kč Na účet městské části bylo přijato 800,69 tis. Kč a tyto finanční prostředky byly v plné výši převedeny příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2. Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně - městská část Praha 2 převedla v průběhu roku 2014 do rozpočtu hl. města Prahy finanční prostředky určené na financování akce dosadba stromořadí na území městské části Praha 2 včetně následné tříleté údržby prostřednictvím TSK v celkové výši 2 000,00 tis. Kč, dále byly převedeny finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč na motivační odměny strážníků MP Praha 2 a na opravy výtluků chodníků na území městské části prostřednictvím TSK byla převedena do rozpočtu hl. m. Prahy částka 2 900,00 tis. Kč. Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti byl za rok 2014 proveden v objemu ,78 tis. Kč, tj. 99,83 % k upravenému rozpočtu. Rozpočet byl upraven v průběhu sledovaného období o sponzorský dar na zajištění létajícího sběrného dvora, zapojení finančních prostředků ze zón placeného stání a finančních prostředků z prodejů domů podle pravidel ve výši 2 400,00 tis. Kč na odkup pozemku parcelní č. 871/1, na kterém se nachází dětské hřiště jeslí. Převody byly v průběhu roku prováděny dle skutečných požadavků a potřeb na financování výdajů v hlavní činnosti a ve vazbě na dosažené výnosy zdaňované činnosti. Investiční přijaté transfery od veřejných rozp. územní úrovně městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši

34 5 386,80 tis. Kč pro TSK na rekonstrukci chodníků na území městské části Praha 2. Z rozpočtu hl. města Prahy obdržela městská část Praha 2 investiční dotaci ve výši 3 000,00 tis. Kč na akci Výstavba nafukovací haly ve sportovním areálu ZŠ Botičská Financování Rozpočet městské části Praha 2 byl na rok 2014 schválen jako rozpočet schodkový, v rámci schválení rozpočtu byl rozdíl příjmů a výdajů ve výši ,40 tis. Kč kryt zapojením třídy 8 Financování, úspora hospodaření minulých let. V průběhu roku 2014 Zastupitelstvo městské části Praha 2 svými usneseními uvolnilo finanční prostředky z tř. 8 Financování ve výši 637,00 tis. Kč na odvod z finančního vypořádání a na zapojení nevyčerpaného příspěvku na pěstounskou péči z roku V návaznosti na usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 40/6 ze dne o navýšení rozpočtu z titulu vrácení 100 % podílu městské části na celkové daňové povinnosti z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013 byl tento vrácený podíl v plné výši ,50 tis. Kč převeden do tř. 8 Financování, úspora hospodaření z minulých let. Třída 8 Financování za čtvrtletí 2014 činila ,90 tis. Kč položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech , 40 tis. Kč ke krytí schodkového rozpočtu 252,90 tis. Kč do rozpočtu zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku příspěvek na pěstounskou péči UZ ,50 tis. Kč - vrácení 100 % podílu městské části Praha 2 na celkové dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období ,10 tis. Kč finanční vypořádání za rok Výdaje v hlavní činnosti Celkové výdaje městské části Praha 2 byly ve schváleném rozpočtu na rok 2014 rozpočtovány ve výši ,20 tis. Kč a v průběhu roku 2014 navýšeny o ,50 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o ,70 tis. Kč a na kapitálové výdaje zvýšení o 4 383,80 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů městské části Praha 2 k činil ,70 tis. Kč Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů městské části Praha 2 činil k ,20 tis. Kč a byl čerpán částkou ,94 tis. Kč, tj. 92,57 % upraveného rozpočtu. V následující tabulce a grafech je uveden přehled běžných výdajů v členění podle jednotlivých odvětví činnosti. Zhodnocení čerpání rozpočtu podle jednotlivých odvětví je v níže uvedeném komentáři.

35 Tabulka 3: Odvětvové třídění běžných výdajů roku 2014 v tis. Kč Odvětvové třídění Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění RS % plnění RU 1 - zvláštní veterinární péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0, služby a doprava 3 174,00 274,00 147,13 4,64 53, školství a volný čas , , ,98 106,43 93, kultura a památky , , ,17 107,11 93, zdravotnictví 912, , ,76 120,59 93, bytové hospodářství 1 027, ,10 667,96 65,00 57, životní prostředí , , ,92 97,24 96, sociální , , ,65 108,54 90, bezpečnosti 382,00 82,00 80,00 20,94 97, zastupitelstvo a místní správa , , ,37 98,64 91,03 Celkem , , ,94 101,06 92, Oblast zvláštní veterinární péče do této oblasti náleží výdaje na deratizaci. Vzhledem k tomu, že plošnou deratizaci zajišťuje hl. m. Praha městská část Praha 2 na rok 2014 tyto výdaje nerozpočtovala. 2 - Oblast služeb a dopravy schválený rozpočet ve výši 3 174,00 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o 2 900,00 tis. Kč z důvodu převodu této finanční částky do rozpočtu hl. m. Prahy na opravy chodníků na území městské části Praha 2 prostřednictvím TSK na základě usnesení ZMČ Praha 2 č. 397 ze dne Upravený rozpočet činil 274,00 tis. Kč, z této částky bylo vyčerpáno 147,13 tis. Kč, tj. 53,70 % k upravenému

36 rozpočtu. Za služby při výběrovém řízení na dodavatele elektrické energie a plynu formou e-aukce bylo čerpáno 47,13 tis. Kč, celkem 100,00 tis. Kč bylo uhrazeno za pořízení fotodokumentace a vyhledávání výtluků na pěších komunikacích na území MČ Praha Oblast školství a využití volného času dětí a mládeže výdaje v oblasti školství a volného času dětí a mládeže byly čerpány ve výši ,98 tis. Kč, tj. 93,76 % k upravenému rozpočtu. Oddíl 31 - Vzdělávání - tato oblast vykazuje plnění v celkovém objemu na ,49 tis. Kč, tj. 99,61 % upraveného rozpočtu. Příspěvky na provoz základních škol a předškolních zařízení byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky určené na opravy školských budov včetně projektových dokumentací byly čerpány v celkovém objemu 4 910,62 tis. Kč, tj. 99,41 % k upravenému rozpočtu a probíhaly především v období letních prázdnin. Do schváleného rozpočtu byly zařazeny zejména opravy: ZŠ Londýnská výměna oken v tělocvičně III. etapa čerpání 1 285,82 tis. Kč, tj. 99,71 % upraveného rozpočtu akce dokončena ZŠ Kladská - oprava střešní krytiny čerpáno 2 475,03 tis. Kč, tj. 99 % upraveného rozpočtu, akce byla ukončena ZŠ Jana Masaryka vymalování, oprava stropu a podlahy tělocvičny čerpáno 736,05 tis. Kč, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu, I. etapa byla ukončena Porevizní opravy kotelen ve školských budovách byly prováděny podle potřeby, čerpání činilo 219,73 tis. Kč, tj. 46,75 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela v průběhu roku 2014 účelové neinvestiční dotace ve výši 6 489,10 tis. Kč na integraci žáků (pro asistenty pedagoga), která byla v plné výši rozdělena mezi jednotlivá školská zařízení dle schváleného rozpisu hl. m. Prahy. V rámci I. programu Zdravé město Praha 2014 byla účelová dotace ve výši 100 tis. Kč v plné výši převedena na účty příspěvkových organizací a byla čerpána v souladu se stanovenými pravidly. Účelová dotace poskytnuté na Prevenci rizikového chování pro ZŠ Sázavská 5 ve výši 68,70 tis. Kč byla v plné výši převedena příslušné základní škole a vyčerpána na stanovený účel. Městská část Praha 2 v průběhu roku 2014 navýšila rozpočtovým opatřením rozpočet o finanční prostředky z účelové dotace z odvodů z výherních hracích přístrojů v celkové výši 1 191,50 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány v plné výši v souladu s pravidly na akci ZŠ Londýnská výměna oken v tělocvičně III. etapa. Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost - celkové výdaje byly vynaloženy ve výši ,49 tis. Kč, tj. 65,60 % k upravenému rozpočtu. Významný objem v této oblasti tvoří výdaje na údržbu dětských hřišť, na spotřebu energií a na ostrahu těchto hřišť. Celkové výdaje činily 3 009,18 tis. Kč, tj. 53,30 % k upravenému rozpočtu (z toho 1 737,48 tis. Kč byly finanční prostředky čerpané na správu, údržbu a opravy dětských hřišť z účelové dotace z odvodů z výherních hracích přístrojů). Příčinou nízkého čerpání k upravenému rozpočtu je zařazení finančních prostředků z účelové dotace z odvodů z výherních hracích přístrojů v celkové výši 2 196,10 tis. Kč do rezervy v oblasti dětských hřišť na konci roku. Tyto nevyčerpané účelové finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu roku 2015.

37 Na mimoškolní aktivity bylo v roce 2014 z rozpočtu městské části Praha 2 vynaloženo celkem 1 434,56 tis. Kč, tj. 88,17 % upraveného rozpočtu (z toho 700,00 tis. Kč byly finanční prostředky z účelové dotace z odvodů z výherních hracích přístrojů použité na granty v oblasti mimoškolních aktivit). V oblasti tělovýchovné činnosti byly do rozpočtu v průběhu roku 2014 zařazeny finanční prostředky z účelové dotace z odvodů z výherních hracích přístrojů na podporu nestátních neziskových organizací, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže v celkové výši 8 683,30 tis. Kč, ze kterých bylo na stanovený účel vyčerpáno k celkem 5 636,74 tis. Kč, tj. 64,91 % upraveného rozpočtu. Nedočerpané účelové finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu roku Dále byly v této oblasti zapojeny účelové prostředky z účelové dotace z odvodů z výherních hracích přístrojů na roční pronájem víceúčelového sportoviště od TJ Sokol Královské Vinohrady ve výši 500,00 tis. Kč, které byly vyčerpány na 99,57 %. Podrobný přehled čerpání účelových finančních prostředků z výherních hracích přístrojů je součástí tabulkové přílohy zprávy. Do oddílu 34 patří i výdaje na program Dvojka pro seniory (přednášky, zájezdy, počítačové kurzy apod.). Za rok 2014 bylo celkem vyčerpáno 587,50 tis. Kč, tj. 99,58 % k upravenému rozpočtu. 4 - Oblast kultury a obnovy kulturních památek - tato oblast vykazuje čerpání v objemu ,17 tis. Kč, tj. 93,61 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 jako každoročně je pořadatelem kulturních a společenských akcí: koncerty na Bastionu, Gröbeho vile, na Novoměstské radnici, adventní koncerty Vinobraní na Grébovce vánoční setkání zaměstnanců vítání občánků životní jubilea občanů Prahy 2 udílení titulu čestný občan Prahy 2 a další akce konané v prostorách Novoměstské radnice Na tyto akce včetně souvisejících nákladů bylo celkem vynaloženo 3 299,08 tis. Kč, tj. 89,60 % k upravenému rozpočtu. Od akciové společnosti Komwag obdržela městská část Praha 2 finanční dar ve výši 100,00 tis. Kč na akci Vinobraní na Grébovce. Městská část Praha 2 jako spolupořadatel dvou významných akcí, Vinohradský ples a Swingový festival, pořádaných Národním domem na Vinohradech, poskytla finanční podporu ve výši 300,00 tis. Kč. Na podporu literárních a kulturních akcí bylo uvolněno 89,00 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek byl poskytnut ve výši 48 tis. Kč Židovskému muzeu na realizaci projektu Stopy židů v Praze 2. Na opravu sochy J. Purkyně v Riegrových sadech a sochy L. Riegra na Karlově nám. bylo vynaloženo z dotace přijaté z rozpočtu hl. m. Prahy celkem 32,31 tis. Kč, tj. 99,71 % k upravenému rozpočtu. Na údržbu a výzdobu pamětních desek bylo uhrazeno 104,24 tis. Kč, tj. 94,76 % upraveného rozpočtu. Byla pořízena pamětní deska - p. Bacílek - Trojická 2 (24,08 tis. Kč). Na opravu Viničního altánu v Havlíčkových sadech bylo z prostředků městské části Praha 2 vynaloženo 988,68 tis. Kč, tj. 83,17 % upraveného rozpočtu a 200,00 tis. Kč, tj.

38 100,00 % z dotace poskytnuté Ministerstvem kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. V rámci veřejných finančních podpor v oblasti kultury byly celkem vyplaceny finanční prostředky ve výši 1 040,00 tis. Kč, tj. 91,23 % upraveného rozpočtu. Z toho 570,00 tis. Kč bylo uhrazeno z účelové dotace z výherních hracích přístrojů. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Knihovna na Vinohradech poskytnuté ve výši 3 530,00 tis. Kč a Novoměstská radnice v objemu 4 300,00 tis. Kč byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a v plné výši, tj. 100 % schváleného rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup knižního fondu ve výši 94,50 tis. Kč. Finanční prostředky byly v plné výši převedeny na účet příspěvkové organizace a byly vyúčtovány v rámci finančního vypořádání za rok Oblast zdravotnictví - vykazuje čerpání finančních prostředků ve výši 1 099,76 tis. Kč, 93,48 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky rozpočtované v této výdajové části rozpočtu z dotace z výherních hracích přístrojů do oblasti zdravotnictví byly určeny na grantové programy - projekty prevence před drogami a speciální zdravotnické péče (prevence kriminality). Za rok 2014 byly rozděleny granty v celkové výši 900,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Dále pak byly účelové prostředky z dotace ve výši 123,40 tis. Kč použity na zajištění kamer MKS na ulici Bělehradská a Pod Zvonařkou. MČ Praha 2 obdržela účelovou dotaci ve výši 50,00 tis. Kč na protidrogovou politiku, která byla použita na nákup jednorázových testerů na určování přítomnosti drog ze slin nebo potu, které byly předány MP Praha 2 a Policii ČR, obvodní ředitelství Praha II. Dotace byla vyčerpaná na 99,97 % upraveného rozpočtu. 6 - Oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje v této oblasti bylo vynaloženo na úhradu výdajů celkem 667,96 tis. Kč, tj. 57,09 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené ke krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly žádné skutečnosti, kdy stav domu ohrožuje životy nebo zdraví osob. V čtvrtletí 2014 nebyly dle 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny žádné zabezpečovací práce ani neodkladné odstranění staveb. V oblasti územního rozvoje byly čerpány výdaje ve výši 67,50 tis. Kč na úhradu podkladů o bezbariérovosti pro mapování objektů na území MČ Praha 2. V roce 2014 byly jednorázově uhrazeny náklady za přestěhování květinového stánku na Tylově náměstí ve výši 71,40 tis. Kč. Na projekt Pracovna v parku byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 30,00 tis. Kč. Na zajišťování sociálních pohřbů bylo za sledované období vynaloženo 194,90 tis. Kč, tj. 47,25 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky zařazené do rozpočtu na veřejné osvětlení ( výdaje související s vánoční výzdobou) byly čerpány částkou 304,17 tis. Kč, tj. 86,90 % schváleného rozpočtu. 7 - Oblast životního prostředí výdaje této oblasti činily ,92 tis. Kč, tj. 96,90 % k upravenému rozpočtu. Na zajištění likvidace biologického odpadu a komunálního odpadu bylo v roce 2014 vynaloženo celkem 8 766,31 tis. Kč, tj. 97,56 % upraveného rozpočtu. Náklady na ruční a strojní čistění chodníku, sběr psích exkrementů a další úklidové činnosti (např. zimní

39 úklid) činily celkem ,85 tis. Kč, tj. 99,76 % upraveného rozpočtu. V souladu s harmonogramem prací byla prováděna správa parků a údržba veřejné zeleně na území městské části Praha 2, celkové výdaje činily ,45 tis. Kč, tj. 98,20 % upraveného rozpočtu. Opravy a výměna mobiliáře byly prováděny podle potřeby, na opravy bylo čerpáno celkem 978,70 tis. Kč, na pořízení mobiliáře 526,89 tis. Kč. Nižší čerpání vykazovaly výdaje na vodu v parcích a kašnách (413,96 tis. Kč, tj. 60,33 % k upravenému rozpočtu) v důsledku neprovozování objektů poškozených povodní v roce 2013 v parku Folimanka. Nízké výdaje na spotřebu el. energie ve výši 191,23 tis. Kč, tj. 54,64 % k upravenému rozpočtu ovlivnil výběr levnějšího dodavatele a příjem přeplatků za minulé období. Do rozpočtu hl. m. Prahy byly převedeny z rozpočtu městské části Praha 2 finanční prostředky ve výši 2 000,00 tis. Kč na výsadbu zeleně na území městské části Praha 2 prostřednictvím TSK na základě usnesení ZMČ Praha 2 č. 281 ze dne Na akci Karlovo nám. restaurování pomníku V. Hálka s pítkem bylo zařazeno 1 240,00 tis. Kč (z toho 170,00 tis. Kč činila dotace z Ministerstva kultury v rámci programu regenerace památkových rezervací a památkových zón, která byla vyčerpána v plné výši), akce byla dokončena, čerpání činilo 86,23 % k upravenému rozpočtu. Na financování ekologické osvěty v rámci projektu Čistá dvojka bylo čerpáno 427,55 tis. Kč, tj. 80,91 % upraveného rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela sponzorský dar od firmy ASEKOL s. r. o. na zajištění 1 létajícího sběrného dvora ve výši 29,40 tis. Kč. 8 - Oblast sociální schválený rozpočet na rok 2014 činil ,00 tis. Kč, po rozpočtových úpravách v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkový objem ,60 tis. Kč. Z celkového objemu bylo čerpáno ,65 tis. Kč, tj. 90,57 % k upravenému rozpočtu. Příspěvkové organizaci CSS Praha 2 byl v průběhu roku 2014 poukázán neinvestiční příspěvek na provoz částkou ,00 tis. Kč, tj. 100 % schváleného rozpočtu. Dále byla Centru sociálních služeb Praha 2 poukázána neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita ve výši 800,69 tis. Kč, neinvestiční dotace v oblasti zdravotnictví na projekt Rehabilitační péče a fyzioterapie ve výši 140,00 tis. Kč, účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MPSV na poskytování sociálních služeb ve výši 3 574,60 tis. Kč. Na opravy budov CSS Praha2 - J. Masaryka 34 a Máchova 14 - výměna oken - PD bylo v průběhu roku 2014 čerpáno celkem 4 355,04 tis. Kč, tj. 99,70 % upraveného rozpočtu. V rámci grantů hl. m. Prahy v sociální oblasti přijala městská část Praha 2 účelovou dotaci na program J5, Podpora financování sociálních služeb ve výši 289,80 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly v plné výši v souladu s pravidly poskytnuty Diakonii ČCE- Středisko křesťanské pomoci v Praze, Arcidiecézní charitě Praha, CSS Praha 2 a organizaci Život 90. Na řešení problematiky bezdomovectví poskytla městská část Praha 2 z účelové dotace přijaté od hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč organizacím NADĚJE a SEVEN ROSES, o.p.s. Na účelové dotace v oblasti sociální pomoci a péče dětem a mládeži z rozpočtu městské části Praha 2 bylo poskytnuto celkem 1 092,20 tis. Kč (neinvestiční dotace např. pro o. s. Akord, In Báze, Diakonie ČCE-Středisko křesťanské pomoci v Praze, apod.), na účelové dotace v oblasti ostatních sociálních služeb bylo vyčerpáno 1 151,00 tis. Kč (neinvestiční dotace např. pro o.p.s. Remedium, META, o. s. Společnou cestou, o. s. Amiga, Cesta domů, apod.). Za poskytování terénních asistenčních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2 v o. s. Akord Denní stacionář bylo uhrazeno

40 780,00 tis. Kč. Dále městská část poskytla finanční dary v celkové ve výši 225,00 tis. Kč (příjemci byli např. Dům dětí a mládeže Praha 2, Život 90, Lemniskáta, Diva Dno o. s.). Další výdaje byly spojené s poskytováním adresných příspěvků na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním pobytové sociální služby v domovech se zvláštním režimem (70,00 tis. Kč), na zajištění služby tísňové péče (13,60 tis. Kč) a na reinstalace stanic tísňové péče bylo čerpáno (20,70 tis. Kč). Čerpání těchto finančních prostředků je závislé na požadavcích občanů se zdravotním postižením z Prahy 2. Z dotace z výherních hracích přístrojů byly do upraveného rozpočtu v sociální oblasti zapojeny finanční prostředky v celkové výši 5 992,00 tis. Kč. Tyto účelové prostředky byly použity především na grantové programy, čerpání činilo 1 598,20 tis. Kč, tj. 26,70 % upraveného rozpočtu. Příčinou nízkého čerpání k upravenému rozpočtu je zařazení finančních prostředků z účelové dotace z odvodů z výherních hracích přístrojů v celkové výši 4 392,00 tis. Kč do rezervy v oblasti dětských hřišť na konci roku. Tyto nevyčerpané účelové finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu roku Oblast bezpečnosti - schválený rozpočet na rok 2014 činil 382,00 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet snížen na celkový objem 82,00 tis. Kč v důsledku převedení finančních prostředků na motivační odměny pro Městskou policii strážníkům MP Praha 2, do rozpočtu hl. města Prahy na základě usnesení ZMČ Praha 2 č. 292 ze dne Z upraveného rozpočtu bylo čerpáno 79,99 tis. Kč, tj. 97,55 % na zakoupení permanentek na sport a kulturu dar pro strážníky MP Praha 2. Do schváleného rozpočtu zařadila městská část 1,00 tis. Kč jako finanční rezervu pro případ krizových opatření dle zákona č. 118/2011 Sb., a 1,00 tis. Kč na zajištění případných mimořádných odvodů branců. Tyto finanční prostředky nebyly čerpány Oblast zastupitelských orgánů a místní správy vykazuje celkové čerpání ve výši ,37 tis. Kč, tj. 91,03 % k upravenému rozpočtu. Do této oblasti patří výdaje na : Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloženo celkem 7 774,43 tis. Kč, tj. 89,91 % k upravenému rozpočtu. Na odměny členům zastupitelstev, členům komisí a výborů, refundace platů včetně zákonných odvodů, apod. bylo čerpáno celkem 7 406,03 tis. Kč. Ostatní výdaje byly čerpány na drobný materiál (vizitky, smuteční věnce, kytice, apod.), služby související se zajištěním zasedání zastupitelstva (IT podpora, catering), ošatné pro oddávající, apod. Volby - městská část Praha 2 obdržela v roce 2014 ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním voleb: do Evropského parlamentu dotace ve výši ,00 Kč, bylo čerpáno celkem ,80 Kč do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PČR dotace ve výši ,00 Kč, bylo čerpáno celkem ,30 Kč. Zbývající finanční prostředky z účelových dotací na volby ve výši ,90 Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2014 zpět do rozpočtu hl. m. Prahy a následně budou odvedeny do státního rozpočtu. Činnost místní správy finanční prostředky byly čerpány ve výši ,61 tis. Kč, tj. 94,73 % k upravenému rozpočtu. Na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů za I. IV. čtvrtletí 2014 bylo vynaloženo ,22 tis. Kč, tj. 96,83 % k upravenému rozpočtu.

41 Městská část Praha 2 obdržela ze státního rozpočtu tyto účelové neinvestiční dotace: na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí částku 3 460,94 tis. Kč, za sledované období bylo na výdaje související s výkonem této agendy vynaloženo celkem 4 022,08 tis. Kč. O úhradu rozdílu ve výši ,00 Kč financovaného z vlastních zdrojů městské části Praha 2 bylo požádáno v rámci finančního vypořádání za rok neinvestiční transfer poskytnutý v roce 2014 z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) určený na krytí výdajů, které byly vynaloženy na mzdy náklady na přesčasy 63 zaměstnanců MČ Praha 2 v důsledku povodní v červnu Tyto finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši a proúčtovány na skutečné výdaje roku 2013 v souladu s pokynem MHMP. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 100,00 tis. Kč, vyčerpáno 76,50 tis. Kč. Čerpání dotace ovlivňuje počet zaměstnanců, kteří jsou povinni vykonat zkoušku odborné způsobilosti. Na základě žádostí bylo některým zaměstnancům vydáno osvědčení o uznání rovnosti vzdělání a nemuseli absolvovat zkoušky odborné způsobilosti. Nevyčerpané prostředky ve výši 23,50 tis. Kč budou vráceny zpět na účet hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok Výkon činnosti místní správy hospodářská správa finanční prostředky byly čerpány ve výši ,46 tis. Kč, tj. 81,25 % k upravenému rozpočtu. Z těchto prostředků byly hrazeny veškeré výdaje související s činností místní správy, např. nákup materiálu, nákup energií, výdaje za poštovní, telekomunikační, právní a poradenské služby, ostatní služby, výdaje na opravy a udržování apod. Nižší plnění vykazuje oblast energií (el. energie 60,30 %, studená voda 72,20 %, pohonné hmoty 47,66 %), oblast telekomunikací plnění na 66,42 %, služby peněžních ústavů plnění na 22,64 %. Ostatní výdaje byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu. Ostatní činnosti vykazují plnění na 2,41 % upraveného rozpočtu. Do tohoto odvětví jsou zařazeny mimo jiné i výdaje na povinné platby za připojení ke katastru nemovitostí pro vydávání ověřených výpisů z katastru (Czech POINT). Schválená rezerva rady ve výši 5 500,00 tis. Kč byla v průběhu roku navýšena o 2 892,90 tis. Kč v souvislosti se zapojením dotace z výherních hracích přístrojů a zapojením pojistných náhrad v oblasti životního prostředí. V průběhu roku bylo z rezervy čerpáno celkem 3 517,00 tis. Kč na výdaje nekryté rozpočtem a konečný stav rezervy činil k celkem 4 875,90 tis. Kč. Podrobný přehled čerpání rezervy rady je součástí tabulkové přílohy ke zprávě Kapitálové výdaje Celková výše kapitálových výdajů v rámci schváleného rozpočtu činila ,70 tis. Kč. Po provedených rozpočtových změnách k činil objem upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ,50 tis. Kč. Celkové čerpání ve výši ,00 tis. Kč představuje 79,90 % upraveného rozpočtu. Celkový přehled o čerpání kapitálových výdajů podle druhového členění uvádí následující tabulka a připojený graf. Přehled investičních akcí financovaných z rozpočtu roku 2014 podle a čísla ORG je součástí tabulkové části závěrečného účtu.

42 Tabulka 4: Odvětvové třídění kapitálových výdajů roku 2014 v tis. Kč Odvětvové třídění Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění RS % plnění RU 1 - zvláštní veterinární péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0, služby a doprava 5 486,80 340,00 321,80 5,86 94, školství a volný čas , , ,95 110,68 82, kultura a památky 2 028, , ,93 74,74 74, zdravotnictví 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bytové hospodářství , , ,94 80,13 67, životní prostředí , , ,20 60,43 76, sociální 5 176, , ,41 162,08 95, bezpečnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zastupitelstvo a místní správa 3 000, , ,77 61,46 98,27 Celkem , , ,00 84,99 79, Ostatní záležitosti pozemních komunikací schválený rozpočet ve výši 5 386,80 tis. Kč v průběhu roku 2014 snížen na 0,00 Kč a finanční prostředky převedeny do rozpočtu hl. m. Prahy na základě usnesení ZMČ Praha 2 č. 282 ze dne na rekonstrukci chodníků prostřednictvím TSK. ORG Praha 2 rekonstrukce chodníků Vodní hospodářství bylo vyčerpáno 321,80 tis. Kč, tj. 94,65 % upraveného rozpočtu na zřízení vodovodní přípojky ORG Krokova parc Nusle zřízení vodovodní přípojky

43 3111 Předškolní zařízení bylo vyčerpáno ,09 tis. Kč, tj. 89,08 % k upravenému rozpočtu ORG MŠ na Děkance 2/130 rekonstrukce zahrady ve vnitrobloku - ukončeno celkem vyčerpáno 2 106,00 tis. Kč ORG MŠ Čtyřlístek pob. Londýnská rozšíření a modernizace DH PD projektová dokumentace pořízena, vyčerpáno 45,98 tis. Kč ORG MŠ Slovenská pob. Koperníkova reko elektro a osvětlení I. etapa ukončeno, vyčerpáno 1 765,00 tis. Kč ORG ORG MŠ Španělská 16/1029 rozšíření MŠ, reko kuchyně, elektro, ZTI - III. etapa ukončeno, vyčerpáno 8 225,97 tis. Kč MŠ Viničná pob. Na Rybníčku rekonstrukce povrchu DH projektová dokumentace pořízena, vyčerpáno 41,14 tis. Kč, realizace v roce Základní zařízení bylo vyčerpáno ,54 tis. Kč, tj. na 73,63 % upraveného rozpočtu ORG ORG ZŠ J. Masaryka 21/400 reko elektro a osvětlení I. etapa ukončeno, vyčerpáno 3 678,29 tis. Kč ZŠ Kladská 1/1201 vybud. školní kuchyně ve dvoře - realizace ukončeno, vyčerpáno 952,07 tis. Kč ORG ZŠ Sázavská 5/830 zateplení budovy a trojskla III. etapa III. etapa ukončena vyčerpáno 2 702,76 tis. Kč. ORG ORG ORG ZŠ Slovenská 27/1726 vybudování jídelny, školního hřiště a reko kuchyně PD - zpracovává se PD - Arplan s r.o.; vyčerpáno 266,20 tis. Kč ZŠ Vratislavova 13/64 vybud. výdejny jídel včetně PD realizace ukončeno, vyčerpáno 1 071,94 tis. Kč ZŠ Vratislavova 13/64 rekonstrukce školního dvora vyčerpáno 1 766,63 tis. Kč, pozastávka 148,8tis.Kč - APZB trading s.r.o. ORG ZŠ Botičská výstavba nafukovací haly byla přijata účelová investiční dotace ve výši 3,00 mil. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy. V roce 2014 byla realizována pouze projektová dokumentace (48 654,10 Kč). Zajištění souhlasu orgánů st. správy a podání žádosti o stavební povolení a územní souhlas nebylo možné z důvodu požadavku Hasičského záchranného sboru Praha na protipožární opatření (výměna oken a dveří u přilehlých staveb za okna se zvýšenou protipožární odolností). Tato opatření realizuje MČ Praha 2 v roce 2015 z vlastních prostředků. Pro zajištění financování výstavby haly v roce 2015 požádala MČ Praha 2 o ponechání nevyčerpaných účelových finančních prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2014; žádosti bylo vyhověno (usnesení ZHMP č. 5/10 ze dne ) Zachování a obnova kulturních památek bylo vyčerpáno 666,83 tis. Kč, tj. 79,35 % k upravenému rozpočtu ORG Havlíčkovy sady Grotta dvě kopie sochy Neptuna Akce byla dokončena, včetně odborného dohledu bylo celkem vyčerpáno 355,33 tis. Kč.

44 ORG ORG ORG Novoměstská radnice rekonstrukce elektroinstalace - ukončeno, vyčerpáno celkem 237,30 tis. Kč Reigrovy sady vyhlídkový pavilon - zřízení nové hromosvodné soustavy - ukončeno, vyčerpáno celkem 121,71 tis. Kč Karlovo nám. rekonstrukce kašny sv. Josefa a výroba krytu - ukončena pouze rekonstrukce kašny, vyčerpáno celkem 801,59 tis. Kč, z důvodu nahrazení olověné výstelky hydroizolačním povrchem není zapotřebí vybudování krytu proti vandalům Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí nebylo čerpáno, pořízení pamětní desky bylo realizováno v rámci běžných výdajů (pamětní deska - p.bacílek - Trojická 2) 3419 Ostatní tělovýchovná činnost bylo vynaloženo 1 137,70 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu na investiční účelové dotace subjektům, které splňují podmínky použití dotace z odvodů z výherních hracích přístrojů na podporu nestátních neziskových organizací, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže oblasti tělovýchovné činnosti. Podrobný přehled čerpání těchto dotací je součástí tabulkové přílohy ke zprávě Ostatní zájmová činnost a rekreace bylo vynaloženo 1 460,62 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu na pořízení cvičebních prvků v parcích Folimanka (1 003,79 tis. Kč) a Riegrovy sady (456,84 tis. Kč.) Bytové hospodářství bylo vynaloženo ,42 tis. Kč, tj. 79,17 % k upravenému rozpočtu Výtahy - celkem vyčerpáno 5 867,60 tis. Kč, tj. 99,96 % k upravenému rozpočtu ORG Bělehradská 58/ výtah PD PD ukončeno, AD při realizaci Yuar s.r.o. ORG Dittrichova 9/337 - výtah Probíhá realizace Tramontáž s.r.o. ORG Karlovo n. 6/315, Václavská 14 - dva výtahy PD PD ukončeno, AD při realizaci - Ing. Rak ORG Karlovo n. 34/551 - výtah Před dokončením; kolaudace leden ORG Kladská 25/ výtah Přesunuto do oblasti zdaňované činnosti. ORG Lípová 13/523 - výtah PD PD ukončeno, AD při realizaci - Yuar s. r.o. ORG Plavecká 10/402 výtah PD PD ukončeno, AD při realizaci - Yuar s. r.o. ORG Sekaninova 36/ výtah Probíhá realizace - CZ Lift s.r.o. ORG Václavská 14/ výtah Před dokončením; kolaudace leden ORG Záhřebská 15/539 - výtah - PD + realizace

45 PD ukončeno, realizace v r MSV Liberec s.r.o. Kotelny- celkem vyčerpáno 3 016,45 tis. Kč, tj. 99,88 % k upravenému rozpočtu ORG Ukončeno. Sokolská 27/464 rekonstrukce kotelny ORG Bělehradská 37/664 rekonstrukce kotelny Probíhá realizace - Jates s.r.o. Zhodnocení bytů a nebytových prostor - celkem bylo vyčerpáno 1 185,80 tis. Kč, tj. 34,25 % k upravenému rozpočtu ORG Na Rybníčku 10/1365 rekonstrukce bytu (Červený) - PD PD ukončeno, AD při realizaci Arplan s.r.o. ORG Ukončeno. ORG Ukončeno. ORG Ukončeno. ORG Ukončeno. Polská 34/1281 rozdělení bytu na 2 b.j. Římská 23/420 PET v bytech Svatoplukova 9/493 rozdělení bytu na 2 b.j. Trojanova 16/343 vytápění bytu ORG Dittrichova 9/337 zřízení koupelny, zrušení šachty výtahu - PD Zpracovává se PD Arplan s.r.o., nebylo čerpáno ORG Rašínovo nábřeží 16/128 výměna oken - trojskla Ukončeno, čerpáno 551,13 tis. Kč. ORG bytové domy úhrada za technické zhodnocení nájemcům bytů Bylo čerpáno celkem 450,44 tis. Kč na úhradu zůstatkové hodnoty technického zhodnocení (ukončení nájemního vztahu) dle usnesení RMČ č. 955 ze dne Nebytové hospodářství bylo čerpáno 232,28 tis. Kč, tj. 94,42 % k upravenému rozpočtu na akci změna užívání objektu pro provoz a údržbu v parku Folimanka (ORG ) 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. bylo čerpáno pouze 235,24 tis. Kč, tj. 8,03 % upraveného rozpočtu na akci Vozová 2 a Vozová 2c zřízení hromosvodné soustavy ORG Tylovo náměstí revitalizace objektu bývalých WC PD Nebylo čerpáno, zpracovává se PD probíhá připomínkování účastníků ve stavebním řízení. ORG pozemek parc. č. 871/1 odkoupení pozemku (hřiště jeslí) Odkoupení pozemku se neuskutečnilo Sběr a svoz komunálních odpadů - celkem vynaloženo 1 548,20 tis. Kč, tj. 97,37 % upraveného rozpočtu ORG bylo dokončeno Vybudování podzemních kontejnerů v ulicích Polská a Trojická

46 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň bylo vynaloženo 8 054,01 tis. Kč, tj. 73,97 % upraveného rozpočtu ORG Park Horská rekonstrukce parku- propojení (cesta) Probíhá realizace, ukončení II. Q SARK engineering s.r.o., čerpání 3 218,72 tis. Kč. ORG Folimanka rekonstrukce parku D2 Pozastaveno. ORG Folimanka rekonstrukce parku sluneční stráně PD Ukončeno, čerpáno bylo 482,45 tis. Kč. celkem ORG Havlíčkovy sady odvodnění horní části parku Probíhá realizace, ukončení I. Q Swietelsky stavební s.r.o., čerpáno bylo 1 782,02 tis. Kč. ORG Havlíčkovy sady rekonstrukce zdi nad viničním altánem Ukončeno, čerpáno bylo celkem 575,88 tis. Kč ORG Riegrovy sady rekonstrukce sadové cesty Na Vyhlídce Ukončeno, čerpáno bylo 1 974,94 tis. Kč. ORG Tylovo náměstí farmářské trhy (finanční pozastávka) Byla vyplacena pozastávka ve výši 20,00 tis. Kč Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče bylo vyčerpáno 8 390,41 tis. Kč, tj., 95,60 % k upravenému rozpočtu ORG Máchova 3/704 a 5/435 reko DPS (zkvalitnění byt. fondu) Byla doplacena pozastávka z roku 2013 ve výši 2 576,51 tis. Kč. ORG J. Masaryka 34/638 vybudování klimatizace v pokojích - PD Byla zpracována PD, čerpání činilo 169,90 tis. Kč. ORG Máchova 14/1029 vybudování klimatizace v pokojích - PD Ukončeno, nebylo čerpáno. ORG Máchova 14/1029 stavební úpravy v podkroví, rekonstrukce 2 výtahů byly ukončeny stavební úpravy v podkroví, probíhá realizace 2 výtahů VHL s.r.o. ORG Šafaříkova 9/358 rekonstrukce objektu - PD Pozastaveno, nejsou vyjasněny vlastnické vztahy Činnost místní správy bylo vynaloženo 1 843,77 tis. Kč, tj. 98,27 % k upravenému rozpočtu ORG ORG nákup programového vybavení vyčerpáno 1 099,06 tis. Kč - pořízení projektových studií a analýz vyčerpáno 6,79 tis. Kč - nákup výpočetní techniky vyčerpáno 683,72 tis. Kč - nákup kancelářské techniky vyčerpáno 54,21 tis. Kč

47 3. Stav peněžních prostředků Stav peněžních prostředků na účtech účelových fondů k činil ,28 Kč. Úroky za čtvrtletí 2014 činily ,44 Kč. Z toho úroky na běžném účtu u České spořitelny a. s ,93 Kč, na účtu u UniCredit Bank ,90 Kč a úroky na devizovém účtu 3 388,61 Kč. Poplatky za bankovní služby byly uhrazeny ve výši 1 488,00 Kč. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Stav na běžném účtu k ,06 Kč Stav na devizovém účtu k ,08 Kč Česká spořitelna a. s. Stav na běžném účtu (FRR) k ,58 Kč Stav peněžních prostředků na účtech účelových fondů k vykazuje objem ,72 Kč. Stav peněžních prostředků na základním běžném účtu k vykazuje objem ,16 Kč. Stav peněžních prostředků na depozitním účtu k vykazuje objem ,37 Kč. 4. Finanční vypořádání za rok 2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 5/10 ze dne ponechání nedočerpané účelové investiční dotace ve výši ,90 Kč poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014 k využití v roce 2015 na stejný účel akci Výstavba nafukovací haly ve sportovním areálu ZŠ Botičská. Na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2014 vyplývá pro městskou část Praha 2 povinnost odvodu v celkové výši ,51 Kč. z toho: do státního rozpočtu celkem: ,90 Kč - volby do Evropského parlamentu 9 623,20 Kč - volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí 5 852,70 Kč do rozpočtu hl. m. Prahy: ,61 Kč - vratky účelových prostředků poskytnutých v r ,00 Kč - doplatky místních poplatků ,61 Kč

48 5. Komentář k závěrečnému účtu městské části Praha 2 Výsledek hospodaření městské části Praha 2 za rok 2014 uvedený ve výkazu zisku a ztráty se významně liší od salda příjmů a výdajů, které je uvedeno ve finančním výkazu Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu. Výkaz zisku a ztráty je, v souladu s metodickými předpisy platnými pro rok 2014, sestaven na základě akruálního principu, finanční výkaz je zpracován na bázi hotovostní, a to na základě skutečných příjmů a výdajů. Výsledek rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2014 dle finančního výkazu činí přebytek hospodaření (rozdíl mezi příjmy a výdaji kalendářního roku) ve výši ,19 tis. Kč. Výsledek hospodaření byl ovlivněn plněním celkových příjmů a nižším čerpáním výdajů. Významnějšími finančními zdroji rozpočtu městské části Praha 2 byly účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů, které byly zařazeny do výdajové části rozpočtu a vrácení 100 % podílu na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013 ve výši ,50 tis. Kč, který nebyl zařazen do výdajů rozpočtu, ale v plné výši převeden do tř. 8 Financování. Městská část si tímto opatřením vytvořila finanční zdroje pro další rozpočtová období. V rámci Výkazu zisku a ztráty jsou celkové náklady městské části Praha 2 za rok 2014 ve výši ,96 Kč, což je nárůst oproti roku 2013 cca o 6,60 mil. Kč. Toto navýšení se projevilo zejména v oblasti oprav a udržování, nákladech z drobného dlouhodobého majetku a službách. Naopak snížení se projevilo u spotřeby materiálu a energie, u mzdových nákladů. Meziročně poklesly i odpisy dlouhodobého majetku o cca 12,40 mil. Kč z důvodu prodejů nemovitostí. Celkové výnosy dosáhly částky ,30 Kč. Oproti roku 2013 tedy zaznamenaly zvýšení o cca 22,00 mil. Kč, které se projevilo především u výnosů z místních poplatků, z pokut a penále a výnosů z transferů. Naopak např. finanční výnosy z úroků zaznamenaly pokles (snížení úrokové sazby ve II. čtvrtletí 2014). Rozdíl mezi výsledkem rozpočtového hospodaření (příjmy a výdaje - pohyb finančních prostředků) a výkazem zisků a ztrát (náklady a výnosy) je způsoben zejména tím, že některé významné náklady (např. odpisy, opravné pol ožky a další) jsou svou povahou nepeněžním nákladem, tedy se neprojeví v pohybu finančních prostředků jako výdaj. Také transfery, které byly přijaty do rozpočtu jako výnos v roce 2013, ale zapojeny do výdajů až v roce 2014, se projeví jako výnos v roce 2013, avšak do nákladů jsou zaúčtovány až v roce 2014 (dle akruálního principu účetnictví o nákladech a výnosech se účtuje k okamžiku, kdy tyto položky vznikly), v rámci rozpočtu jsou však tyto transfery v roce 2014 zapojeny jak v příjmové tak ve výdajové části rozpočtu přes položku Financování.

49 6. Příspěvkové organizace financované z rozpočtu městské části Praha Oblast školství Mateřské školy Z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz mateřských škol ve výši ,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Zřizovatel uvolnil ze svého rozpočtu účelově určené finanční prostředky: na odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky 880,00 tis. Kč (finanční prostředky byly čerpány částkou 880,00 tis. Kč) Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci: na integraci žáků pro asistenty pedagoga (dotace byla čerpána v plné výši) na posílení mezd (dotace byla čerpána v plné výši) 1 203,00 tis. Kč 864,30 tis. Kč Mateřské školy celkem čerpaly neinvestiční příspěvek na provoz včetně účelových dotací ve výši ,30 tis. Kč, tj. 100,00 % k upravenému rozpočtu Základní školy Z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz základních škol ve výši ,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Do schváleného rozpočtu byly zařazeny finanční prostředky účelově určené na: odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky (finanční prostředky byly čerpány v plné výši) 1 720,00 tis. Kč Městská část Praha 2 obdržela ze státního rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci: program Prevence rizikového chování - projekt Bezpečná třída dotaci obdržela ZŠ Sázavská 5 68,70 tis. Kč (dotace v plné výši vyčerpána) Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci: v rámci protidrogové politiky Zdravé město Praha 2014 (dotace v plné výši vyčerpána) na integraci žáků pro asistenty pedagoga (dotace byla čerpána v plné výši) na posílení mezd (dotace byla čerpána v plné výši) 100,00 tis. Kč 5 286,10 tis. Kč 2 084,90 tis. Kč Základní školy celkem čerpaly neinvestiční příspěvek na provoz včetně účelových dotací ve výši ,70 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Z neinvestičního příspěvku na provoz byly hrazeny výdaje související s provozem škol a školských zařízení.

50 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací ve školství v roce 2014 Výnosy v hlavní činnosti tvoří: příspěvek MČ Praha 2, účelový příspěvek z MČ Praha 2, dotace ze SR a MHMP na přímé náklady, účelové dotace ze SR, mimorozpočtové zdroje (finanční prostředky z grantových smluv uzavřených v rámci Programu celoživotního učení Comenius, prodej magnetických karet, příjmy ze stravného za děti, žáky, studenty a zaměstnance škol, věcná režie za stravování žáků středních škol, úplata za činnost školní družiny u ZŠ a školné u MŠ, plnění pojistných událostí, sběrové akce, příspěvky od rodičů na nákup učebních pomůcek, výběr peněz od rodičů na různé výlety, vstupy do divadla atd.). Náklady v hlavní činnosti tvoří: opravy a údržba, spotřeba materiálu, spotřeba energie, cestovné, ostatní služby, mzdové náklady, zákonné odvody, ostatní náklady (pojištění za prac. úrazy, poplatky peněžním ústavům, pojištění majetku), použití fondů, úhrada věcné režie za žáky a zaměstnance základních škol, u nichž není vlastní školní jídelna. Výnosy v hospodářské činnosti jsou tvořeny: z uzavřených nájemních smluv, z kroužků, z kurzů, ze školního mléka, z příjmů ze stravného a režijních nákladů od cizích strávníků, z úroků z účtů, z provize prodeje teplých a studených nápojů z automatů umístěných v prostorách školských zařízení Náklady v hospodářské činnosti tvoří: procentuální úhrady za úklid, energie, materiály, potraviny, služby, opravy a udržování pronajímaných prostor, nákup nábytku do pronajímaných prostor, telekomunikační služby, odměny a příslušné zákonné odvody zaměstnanců, kteří se hospodářskou činností zabývají a náklady na reprezentaci školy Všechny základní a mateřské školy dosáhly za rok 2014 zlepšeného výsledku hospodaření zisku. U základních škol mají na vyšší výsledek hospodaření z hlavní činnosti vliv ostatní příjmy, tj. školné za školní družinu a stravné za školní jídelnu. U mateřských škol má na vyšší výsledek hospodaření z hlavní činnosti vliv školné (vyš ší výsledek má ZŠ Slovenská a MŠ Na Smetance). Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova byla do plátcem DPH. Od je nutné v souladu s 27 odst. 5 písmeno b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, žádat městskou část Praha 2 o souhlas s přijetím věcných a finančních účelově určených darů. V roce 2014 žádala o souhlas s přijetím věcného daru ZŠ Botičská (školní fotbal), ZŠ Jana Masaryka (učitelská katedra a čalouněná židle), ZŠ Kladská (multifunkční tiskárna), ZŠ Sázavská (notebook Lenovo), ZŠ Slovenská (multifunkční tiskárna, interaktivní tabule s příslušenstvím, ozvučení, datový projektor), MŠ Římská (dětské odrážedlo) a MŠ Slovenská (notebook Lenovo), a o souhlas s přijetím peněžitého účelově určeného daru žádala ZŠ Jana Masaryka (10 000,-) a ZŠ Londýnská (celkem ,- Kč). Všem žádostem bylo vyhověno Přehled čerpání peněžních fondů Na základě usnesení ZMČ Praha 2 č. 279 ze dne byl schválen zlepšený hospodářský výsledek školských příspěvkových organizací za rok 2013 a jeho rozdělení do fondů. Fond odměn je tvořen z max. 80% zlepšeného výsledku hospodaření. Fondu bylo použito především na dokrytí nárokových složek platu a dále pak na odměny pro pedagogické i provozní pracovníky a na dokrytí mzdových prostředků pro vychovatelky

51 školních družin, kde se kapacita školní družiny navýšila od Základní a mateřské školy čerpaly fond odměn na překročení limitu na platy. Fond rezervní od byl rezervní fond rozčleněn na rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření a rezervní fond z ostatních titulů, který je tvořen z finančních darů, z nespotřebovaných poskytnutých prostředků, které byly stanoveny na určitý účel, nebo z prostředků na projekty z EU. Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření je používán na rozvoj činnosti příspěvkových organizací a jsou z něho kryty náklady převyšující dotaci, např. výukové programy, elektronika, učební pomůcky, výtvarné potřeby, didaktické pomůcky, částečná úhrada vymalování učeben, sportovní potřeby, hračky, vybavení na zahradu, kompletní vybavení výdejny jídel (výdajový a objednávkový terminál, misky, talíře, příbory apod.), vybavení kuchyně (kuchyňská linka, váha), vybavení učeben do 40,00 tis. Kč: např. nákup skříní, lavic, židlí, hraček do školní družiny apod. (ZŠ Resslova, ZŠ Sázavská, MŠ Na Děkance, MŠ Šumavská a MŠ Viničná nečerpaly) Z rezervního fondu zažádaly o převod finančních prostředků do investičního fondu: základní škola Vratislavova, Londýnská, Slovenská, u svatého Štěpána a mateřská škola Na Smetance, Čtyřlístek Římská, Šumavská a Viničná v celkové výši ,00 Kč. Z rezervního fondu z ostatních titulů byly čerpány finanční prostředky např. na vybavení učeben nábytkem, na potřeby pro výtvarnou činnost, na společenské hry pro výuku německého jazyka, na učební pomůcky (slovníky), na pronájem divadla a na náklady spojené s česko-německým divadelním projektem, stylové hodiny do tříd, supervize pedagogů, dílna pro rodiče žáků, na nákup darů a tiskárny pro potřeby MŠ Na Zbořenci, na herní prvky, na učební a didaktické pomůcky, na nákup hraček. Investiční fond je tvořen z odpisů dlouhodobého majetku. Z tohoto fondu byl hrazen hmotný dlouhodobý majetek nad 40,00 tis. Kč, např. interaktivní tabule a sety, projekční, didaktická a výpočetní technika, nový software, vybavení učeben, dovybavení školní jídelny: myčka nádobí, profi sporák, konvektomat, pomůcky do biologie, pódium, keramická pec, repase dveří, obnova terazza a soklů, dřevěné patro, kamerový systém, mateřské školy si vybavily učebny, kuchyně, herny, opravily povrch školního a dětského hřiště a jedna si pořídila venkovní vestavěnou trampolínu (ZŠ Vratislavova, MŠ Na Děkance nečerpaly). Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb. Příspěvkové organizace čerpaly fond na nákup vstupenek na kulturní a sportovní akce, příspěvek na rekreaci, na zlepšení pracovního prostředí, na stravování, schválené vitamínové přípravky a očkování proti žloutence, pracovní oděvy a obuv, věcné dary, např. k životnímu jubileu, odchodu do důchodu, na půjčky zaměstnancům, na příspěvek k penzijnímu připojištění, pořízení drobného hmotného majetku pro zaměstnance školy Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do fondů příspěvkových organizací ve školství Při návrhu na rozdělení výsledků hospodaření do fondů bylo postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se Závaznými ukazateli a pokyny zřizovatele, schválenými RMČ č. 611 ze dne Odbor školství navrhuje ponechat finanční prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkovém objemu ,79 Kč příspěvkovým organizacím ve školství a rozdělit je převážně takto: od 0,00 % do 79,99 % - do fondu odměn

52 od 20,37 % do 100,00 % - do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření. Podrobný rozpis rozdělení do fondů je uveden v tabulce Rozdělení výsledku hospodaření do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok Školy, které mají vyšší naplněnost tříd, mohou použít finanční prostředky ze státního rozpočtu na nenárokové složky platu (odměny a osobní ohodnocení), oproti školám s nižší naplněností tříd, které si mzdové prostředky (nárokové i nenárokové složky platu) dofinancovávají z fondu odměn. Předpoklad použití fondu odměn v roce 2015: Všechny školské organizace předpokládají použít prostředky z fondu odměn na dokrytí nárokových a nenárokových složek platu pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, na dofinancování mzdových prostředků na asistenty pedagoga, neboť přímé náklady státního rozpočtu ani dofinancování ze strany MHMP plně nepokryje výši jejich platů (ZŠ Londýnská, Na Smetance, Sázavská), a na výplatu odměn pedagogickým pracovníkům za tvorbu a realizaci projektů, které probíhají i nad rámec jejich pracovních úvazků, nepedagogickým pracovníkům za nadstandardní práci (motivace) a proplacení dovolené na zotavenou pracovnice na mateřské dovolené. Vyšší fond odměn chtějí využít níže uvedené příspěvkové organizace na: ZŠ Kladská v průběhu roku využije fondu odměn na odměny pedagogům za mimopracovní aktivity, např. Deutsches Sprachdiplom, lyžařské a zahraniční zájezdy a školy v přírodě, také nepedagogickým pracovníkům za nadstandartní práci (motivace) ZŠ Londýnská na dorovnání platů asistenta pedagoga cca 150,00 tis. Kč ZŠ Na Smetance - na dorovnání platů asistenta pedagoga ZŠ Sázavská - na dorovnání platů asistenta pedagoga ZŠ Slovenská na dorovnání platů a na odměny pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za nadstandartní práci (motivace) MŠ Na Smetance na posílení platů pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům MŠ Slovenská na posílení nenárokových složek platu (2 pobočky) MŠ Viničná na dorovnání platů a odměn pracovníků MŠ (má 3 pobočky) Předpoklad použití rezervního fondu v roce 2015: ZŠ Botičská - na vybavení 3 učeben školním nábytkem (převážně skříňkami) v částce cca 100,00 tis. Kč, na vybavení školy výpočetní technikou za cca 150,00 tis. Kč a na vybavení nafukovací haly (v případě provozu). Rezervní fond z ostatních titulů využijí na nákup sportovního vybavení pro žáky školy ZŠ Jana Masaryka - na vybavení jedné třídy nábytkem ve výši cca 80,00 tis. Kč a na obnovení vybavení počítačové učebny ve výši cca 60,00 tis. Kč a jako rezerva ZŠ Kladská žádá o převod ve výši 200,00 tis. Kč do investičního fondu na nákup 2 interaktivních tabulí, nového plynového kotle a plynové smažící pánve do školní kuchyně v předpokládané výši 300,00 tis. Kč. Z rezervního fondu z ostatních titulů plánuje škola pokrýt náklady na nové vybavení školní kuchyně a jídelny, na zlepšení pracovního prostředí žáků (nový nábytek v učebnách, výzdoba) a na nákup pomůcek a kancelářského materiálu a jako rezerva ZŠ Vratislavova fond bude využit jako rezerva pro případy havárií dlouhodobého movitého majetku ZŠ Londýnská čerpání daňové úspory cca ,- Kč a na přesun fin. prostředků ve výši 270,00 tis. Kč do investičního fondu na malířské práce a zednické opravy ZŠ Na Smetance - na případné překročení nákupu učebnic a učebních pomůcek ZŠ a MŠ Resslova na převod 147,00 tis. Kč do investičního fondu, dále pak finanční prostředky použije na vybavení mateřské školy pomůckami pro děti, na vybavení

53 základní školy výpočetní technikou a nábytkem za cca 300,00 tis. Kč, na videotelefony do MŠ za cca 10,00 tis. Kč ZŠ Sázavská - na převod 45,00 tis. Kč do investičního fondu a na vybavení nové třídy ZŠ Slovenská na modernizaci počítačové sítě, včetně nákupu nových PC za cca 100,00 tis. Kč, převod ve výši 300,00 tis. Kč do investičního fondu na nákup 2 interaktivních tabulí. Rezervní fond z ostatních titulů využije na nákup herních prvků na školní hřiště ZŠ u sv. Štěpána, Štěpánská neplánuje v roce 2015 z fondu čerpat MŠ Trojlístek Kladská fond bude čerpán dle potřeby MŠ a převod 50,00 tis. Kč do investičního fondu na nákup myčky nádobí v pobočce Šumavská (při havárii) MŠ Na Děkance plánuje nákup interaktivní tabule ve výši cca 40,00 tis. Kč, na kamerový systém nebo videozvonky a monitory ve výši cca 30,00 tis. Kč MŠ Na Smetance na nákup didaktických a tělocvičných pomůcek, na nové hračky a na přesun fin. prostředků ve výši 200,00 tis. Kč do investičního fondu na nákup kuchyňského robota, herního prvku a zastínění pískoviště a z rezervního fondu z ostatních titulů na videotelefony, kamerový systém a monitory MŠ Čtyřlístek Římská na výměnu nábytku, digestoře a na opravu zahradního domečku (případně na jeho koupi) MŠ Slovenská na převod 40,00 tis. Kč do investičního fondu. Dále bude použit k dalšímu rozvoji organizace v oblasti logopedické prevence a zdravého životního stylu. Finanční prostředky budou použity na nákup digestoře ke konvektomatu a na nákup učebních pomůcek ve výši cca 20,00 tis. Kč. Rezervní fond z ostatních titulů plánuje použít na hračky a učební pomůcky. MŠ Španělská plánuje čerpat z rezervního fondu v roce 2015 na vybavení nových tříd po rekonstrukci MŠ Šumavská na dovybavení tříd dětským nábytkem (stolky, židličky) za cca 1 00,00 tis. Kč MŠ Viničná na nákup skříně (archiv) na vybavení šatny za cca 100,00 tis. Kč, na vybavení tříd dětským nábytkem a případně na převedení fin. prostředků do investičního fondu Předpoklad použití investičního fondu v roce 2015: ZŠ Botičská na nákup 4 interaktivních tabulí v celkové částce cca 300,00 tis. Kč ZŠ Jana Masaryka na nákup interaktivního systému do učebny za cca 56,00 tis. Kč ZŠ Kladská na nákup 2 interaktivních tabulí, nového plynového kotle a plynové smažící pánve do školní kuchyně v předpokládané výši 300,00 tis. Kč ZŠ Vratislavova na nákup interaktivní tabule ve výši cca do 150,00 tis. Kč, na ochranu proti holubům za cca 200,00 tis. Kč a na podlahy ve 2 třídách za cca 200,00 tis. Kč ZŠ Londýnská na generální rekonstrukce omítek ve třídách, zbylé prostředky jsou zálohou na pořízení nových movitých věcí v případě havárie nebo dožití (např. nákup nové velkokapacitní kopírky nebo myčky nádobí) ZŠ Na Smetance na nákup audiovizuální techniky a software do PC učebny, úklidového stroje za cca 60,00 tis. Kč, kamerového systému s videozvonky za cca 130,00 tis. Kč, velkokapacitního konvektomatu do školní kuchyně ve výši 300,00 tis. Kč, nový objednávací systém do jídelny za 120,00 tis. Kč a na opravu dveří do školní zahrady ZŠ a MŠ Resslova na nákup 2 interaktivních tabulí a konvektomatu za cca 580,00 tis. Kč ZŠ Sázavská na větší opravy vzniklé během roku, např. generální oprava kovových částí oplocení školního hřiště ve výši cca 100,00 tis. Kč, výměna vybavení ve školní jídelně dle havarijního stavu na myčku nádobí nebo konvektomat ZŠ Slovenská na nákup 2 interaktivních tabulí ve výši 120,00 tis. Kč

54 ZŠ u sv. Štěpána, Štěpánská na nový server, centrální tiskárnu a kopírku a na 4 interaktivní tabule za celkem cca 350,00 tis. Kč MŠ Trojlístek Kladská na nákup myčky nádobí v pobočce Šumavská (při havárii) MŠ Na Děkance neplánuje z fondu čerpat MŠ Na Smetance v případě havárie počítá s fin. prostředky na vybavení kuchyně (nákup nového robota), na nákup herního prvku a zastínění pískoviště (obě pobočky) v celkové výši cca 240,00 tis. Kč MŠ Čtyřlístek Římská nákup myčky na pobočku Londýnská ve výši 122,00 tis. Kč, plynového kotle na pobočku Římská ve výši 40,00 tis. Kč MŠ Slovenská na nákup konvektomatu na pobočku Slovenská ve výši 80,00 tis. Kč MŠ Španělská bude z fondu čerpat pouze v havarijním případě a na herní prvek do 150,00 tis. Kč MŠ Šumavská na vybavení tříd sestavami úložných prostor ve výši 100,00 tis. Kč, v případě havárie přístrojů ve školní kuchyni (např. myčka nádobí, robot apod.), na videotelefony a interaktivní koberec v celkové výši cca 60,00 tis. Kč MŠ Viničná s finančními prostředky fondu je počítáno na nákup konvektomatu pro školní jídelnu na pobočce Trojická ve výši cca 250,00 tis. Kč 6.2. Oblast sociální Centrum sociálních služeb Praha 2 Hlavní činnost Na rok 2014 byl pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 schválen neinvestiční příspěvek na provoz včetně účelově určených prostředků v celkové výši ,90 tis. Kč. Z toho příspěvek na provoz činil ,00 tis. Kč a byl z rozpočtu městské části Praha 2 poukázán v plné výši. Účelová dotace z prostředků hl. m. Prahy na financování sociálních služeb v rámci programu J5 činila 100,00 tis. Kč, dále byla z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuta účelová dotace na projekt Rehabilitační péče a fyzioterapie ve výši 140,00 tis. Kč. Tyto účelové finanční prostředky byly převedeny na účet příspěvkové organizace a v plné výši vyčerpány na stanovený účel a v souladu se stanovenými pravidly. V rámci Operačního programu Praha Adaptabilita byla v roce 2014 poskytnuta účelová neinvestiční dotace ze spolupodílů z EU a rozpočtu hl. m. Prahy (na další vzdělávání zaměstnanců CSSP2 ohrožených na trhu práce zaměřené na koncepty a modely péče o klienty). Městská část Praha 2 přijala tuto dotaci ve výši 800,69 tis. Kč a v této výši byla poté převedena na účet příspěvkové organizace CSS Praha 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2014 poskytlo příspěvkové organizaci CSS Praha 2 dotaci ze státního rozpočtu 5 924,2 tis. Kč (z toho prostřednictvím rozpočtu MČ Praha 2 bylo převedeno celkem 3 574,60 tis. Kč, zbylé finanční prostředky přijala příspěvková organizace přímo ze státního rozpočtu) na poskytování sociálních služeb v Domovech pro seniory Máchova 14 na pečovatelské služby a na denní stacionář pro seniory v Záhřebské 15. Dotace byla v plné výši vyčerpána. Celkový objem výnosů příspěvkové organizace za rok 2014 v hlavní činnosti činil ,65 tis. Kč. Z toho výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů činily ,21 tis. Kč, výnosy z prodeje služeb ,56 tis. Kč. Celkové náklady realizované za rok 2014 byly ve výši ,52 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové náklady včetně zákonného pojištění ,47 tis. Kč. V rámci provozních nákladů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 6 097,74 tis. Kč, spotřebu energií 2 831,21 tis. Kč, opravy a udržování 1 275,65 tis. Kč, cestovné 157,99

55 tis. Kč, na ostatní služby 5 497,06 tis. Kč, apod. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného investičního majetku činily 428,36 tis. Kč. Stanovená výše odpisů v celkovém objemu 437,00 tis. Kč dle odpisového plánu na rok 2014, včetně jeho navýšení v průběhu roku 2014, byla schválená vedoucí odboru humanitního dne a v souladu s usnesením RMČ Praha 2 č. 153 ze dne Limitovaná výše odpisů na rok 2014 byla dodržena. V hlavní činnosti vykazuje příspěvková organizace kladný hospodářský výsledek ve výši ,06 Kč. Stanovené limity pro CSS Praha 2 na rok 2014, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 279 ze dne byly dodrženy. Limit zaměstnanců v celkovém počtu 133 byl plněn na 124 osob Limit prostředků na platy ,00 tis. Kč byl čerpán ve výši ,92 tis. Kč, Limit ostatních osobních výdajů 1 300,00 tis. Kč byl čerpán částkou 1 238,74 tis. Kč Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši ,14 Kč Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond rezervní celkem z toho: Fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku Fond tvořený z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond ,69 Kč ,15 Kč ,21Kč ,90 Kč ,31 Kč ,09 Kč Hospodářská činnost náklady výnosy hospodářský výsledek před zdaněním daň z příjmu hospodářský výsledek po zdanění ,49 Kč ,00 Kč ,96 Kč 6,45 Kč ,51 Kč Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoc. Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření v celkovém objemu ,57 Kč. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši ,57 Kč je navrhován ponechat Centru sociálních služeb Praha 2 k opětovnému zařazení do zdrojů fondu - do fondu rezervního celkovou částkou ve výši ,57 Kč Předpoklad použití rezervního fondu v roce 2015: - zůstatek rezervního fondu z darů ve výši 193,00 tis. Kč plánuje použít na aktivizaci a rehabilitaci klientů svých sociálních služeb - převod ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 ve výši 300,18 tis. Kč plánuje použít na vybavení nově zbudovaných pokojů v budově Máchova 14 veškerým inventářem nutným k provozování navýšené kapacity domova pro seniory.

56 Předpoklad použití investičního fondu v roce 2015: - nákup vozidla pro rozvoz obědů v rámci terénní pečovatelské služby - vymalovat prostory jeslí z titulu provozního řádu schváleného hygienickou stanicí hlavního města Prahy Oblast kulturní Knihovna na Vinohradech Hlavní činnost Pro příspěvkovou organizaci byl na rok 2014 schválen neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 3 530,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl neinvestiční příspěvek na provoz zasílán zřizovatelem v pravidelném měsíčním příspěvku, celkem byl poukázán příspěvek ve výši 100 % schváleného rozpočtu. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace na nákup knižního fondu ve výši 94,50 tis. Kč, dotace byla na stanovený účel v plné výši vyčerpána. V rámci finančního vypořádání za rok 2014 bylo provedeno vyúčtování účelové dotace s rozpočtem hl. m. Prahy. Po rozpočtových změnách činil celkový objem neinvestičních transferů v roce ,50 tis. Kč, byl v plné výši převeden na účet příspěvkové organizaci a vyčerpán. Organizace dosáhla za rok 2014 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši ,62 Kč. Celkové náklady realizované za rok 2014 činily 3 991,30 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové náklady včetně zákonného pojištění a zákonných sociálních nákladů 2 444,98 tis. Kč, tj. 61,30 % a ostatní provozní náklady 1 546,32 tis. Kč, tj. 38,70 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 694,83 tis. Kč, spotřebu energií 265,13 tis. Kč, opravy a udržování 22,73 tis. Kč, na ostatní služby bylo vynaloženo 244,39 tis. Kč, atd. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody. Odpisy dlouhodobého majetku činily ,84 Kč, tj. ve výši odpisového plánu na rok 2014, který byl schválen vedoucí OKSVV dne (usnesení RMČ Praha 2 č. 153 ze dne ) Limitovaná výše odpisů na rok 2014 byla dodržena. Dosažené výnosy za rok 2014 byly ve výši 4 040,12 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb činily 167,69 tis. Kč (placené služby knihovny), čerpání fondů 245,57 tis. Kč a příjem z úroků 2,34 tis. Kč. Stanovené limity pro Knihovnu na Vinohradech na rok 2014, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 279 ze dne byly dodrženy. Limit zaměstnanců v celkovém počtu 7 osob byl plněn na 99,97 %. Knihovna zaměstnávala 4 pracovníky na plný pracovní úvazek po dobu celého roku, 2 pracovníky na plný pracovní úvazek na část roku a 2 pracovníky na poloviční pracovní úvazek. Jedna pracovnice byla stále na rodičovské dovolené, dále v průběhu roku byli 2 pracovníci na DPP na úklid a 1 pracovník na DPP na úklidové práce. Limit prostředků na platy 1 590,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 589,49 tis. Kč, Limit ostatních osobních výdajů 70,00 tis. Kč byl čerpán částkou 70,00 tis. Kč

57 Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši ,21 Kč Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku Fond reprodukce majetku, investiční fond Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoc ,48 Kč 5 869,01 Kč ,93 Kč ,79 Kč Hospodářská činnost V roce 2014 nevykazovala hospodářská činnost žádné náklady ani výnosy. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši ,62 Kč je navrhován ponechat Knihovně na Vinohradech k opětovnému zařazení do zdrojů fondů v plné výši. Příděly do fondů Fond odměn Fond rezervní ,00 Kč 9 817,62 Kč Předpoklad použití rezervního fondu v roce 2015: - nákup nových knih pro účely rozvoje nabídky programů pro děti cca 40,00 tis. Kč - vybudování protihlukových dveří - cca 45,00 tis. Kč. Předpoklad použití investičního fondu v roce 2015: - výmalba prostor knihovny - cca 60,00 tis. Kč - vybavení skladů posuvnými regály (odhadem 1 mil. Kč) Novoměstská radnice Hlavní činnost Pro příspěvkovou organizaci byl na rok 2014 schválen neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 4 300,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl neinvestiční příspěvek na provoz zasílán zřizovatelem v pravidelném měsíčním příspěvku a do byl příspěvkové organizaci poukázán v plné výši, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Příspěvek na provoz byl čerpán částkou Vlastní výnosy činily za sledované období ,00 Kč ,46 Kč (z toho výnosy z prodeje služeb činily ,01 Kč) Celkové výnosy činily za sledované období ,46 Kč Celkové náklady realizované za rok 2014 byly ve výši 6 518,52 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové náklady včetně zákonného pojištění 3 094,17 tis. Kč, tj. 47,50 % a ostatní provozní náklady 3 424,35 tis. Kč, tj. 52,50 %. V rámci provozních nákladů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 180,08 tis. Kč, spotřebu energií 958,50 tis. Kč, opravy a udržování 336,37 tis. Kč, náklady na reprezentaci 21,89 tis. Kč, na ostatní služby 1 654,06 tis. Kč, apod. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody. Odpisy dlouhodobého majetku činily 101,35 tis. Kč a rovnaly se schválenému odpisovém plánu na rok 2014 ( schválen vedoucí OKSVV dne (usnesení RMČ Praha 2 č. 153 ze dne ).

58 Limitovaná výše odpisů na rok 2014 byla dodržena. Organizace dosáhla v hlavní činnosti za rok 2014 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši ,71 Kč. Stanovené limity pro příspěvkovou organizaci Novoměstská radnice na rok 2014, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 279 ze dne byly dodrženy. Limit zaměstnanců v celkovém počtu 6 nebyl překročen. Skutečný stav počtu pracovníků k zaměstnanců. Limit prostředků na platy 2 300,00 tis. Kč byl čerpán v hlavní činnosti ve výši celkem 1 963,49 tis. Kč limit nebyl překročen. Limit ostatních osobních výdajů 450,00 tis. Kč byl čerpán částkou 390,95 tis. Kč, - limit nebyl překročen. Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši ,16 Kč Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku Fond reprodukce majetku, investiční fond Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoc. Hospodářská činnost ,00 Kč 1 054,02 Kč ,88 Kč ,26 Kč Celkové náklady realizované za rok 2014 byly ve výši 1 686,17 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové náklady včetně zákonného pojištění 660,37 tis. Kč, tj. 39,20 % a na ostatní provozní náklady včetně daně z příjmů 1 025,8 tis. Kč, tj. 60,81 %. V rámci provozních nákladů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 44,49 tis. Kč, spotřebu energií 319,50 tis. Kč, prodané zboží 11,37 tis. Kč, opravy a udržování 4,11 tis. Kč a na ostatní služby 509,69 tis. Kč. atd. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, ani jiné pokuty a penále. Daň z příjmu činila 124,77 tis. Kč. Dosažené výnosy za rok 2014 byly v celkové výši 2 516,84 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb činily 555,20 tis. Kč, výnosy z pronájmu 1 902,64 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží 14,75 tis. Kč a příjem ze smluvních pokut a úroků z prodlení činily 12,55 tis. Kč. Hospodářská činnost vykazuje přebytek hospodaření ve výši ,88 Kč. Příspěvková organizace dosáhla za rok 2014 celkového zlepšeného výsledku hospodaření ve výši ,59 Kč. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši ,59 Kč je navrhován ponechat Novoměstské radnici k opětovnému zařazení do zdrojů fondů. Příděly do fondů Fond odměn ,00 Kč Fond rezervní ,59 Kč Předpoklad použití rezervního fondu v roce 2015: - přesun finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč do fondu investičního

59 Předpoklad využití investičního fondu v roce 2015: realizace orientačního systému nový kamerový systém osvětlení sálu Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Čerpání investičního fondu v roce 2015 se předpokládá cca ve výši 740,00 tis. Kč po schválení převodu 500,00 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního zřizovatelem.

60 7. Celkový hospodářský výsledek zdaňovaná činnost K vytvořila městská část Praha 2 ve zdaňované činnosti ziskový hospodářský výsledek ve výši ,01 tis. Kč, který představuje plnění 82,16%. V tomto hospodářském výsledku je již započítán odhad daně z příjmu v částce ,72 tis. Kč. Odhad daně z příjmu je účtován přímo do výnosů (účet ), skutečně odvedená daň bude následně po odsouhlasení Magistrátem hl. m. Prahy příjmem rozpočtu r (HV bez započítání daně činí ,73 tis. Kč). Roční finanční plán za celou městskou část Praha 2 předpokládal dosažení hospodářského výsledku ve výši ,03 tis. Kč. Podrobné členění položek, které ovlivňují hospodářský výsledek zdaňované činnosti, je uvedeno v následujících nákladových a výnosových účtech. 8. Náklady zdaňované činnosti Celkové náklady na r byly plánovány ve výši ,70 tis. Kč. K byly plněny částkou ,54 tis. Kč, což představuje plnění na 186,54%. Vysoké plnění je způsobeno metodikou účtování zůstatkových cen prodaného majetku (ve výši ,28 tis. Kč), který je nutné přecenit reálnou hodnotou ke dni záměru prodeje, při sestavování plánu se vycházelo ze zůstatkových cen evidovaných v účetnictví. Zůstatková cena přeceněného prodaného majetku se zároveň promítá ve výnosovém účtu 664 (výnosy z přecenění reálnou hodnotou). Jedná se tedy o nefinanční náklady (účet 553 a 554) a nefinanční výnos (účet 664). V průběhu roku byly provedeny úpravy plánu u účtů 502 (spotřeba energií), 518 (ostatní služby), 549 (ostatní náklady) a 556 (opravné položky). V rámci účtu 511 (opravy) došlo k zařazení 2 nových akcí a přesunům mezi jednotlivými analytikami. Celkový objem nákladů se nezměnil. Všechny úpravy byly odsouhlaseny Komisí pro tvorbu a kontrolu rozpočtu. Čerpání jednotlivých nákladových účtů (městská část Praha 2 včetně správních firem): Účet 501 spotřeba materiálu Plán na rok 2014: 109 tis. Kč Skutečnost k : 80,13 tis. Kč (tj. 73,51%) Tento účet vykazuje náklady na zhotovení klíčů, výměnu zámků a nákup hasicích přístrojů v domech spravovaných správními firmami. Účet 502 spotřeba energií Plán na rok tis. Kč Skutečnost k : 6 161,71 tis. Kč (tj. 82,80%) Jedná se o náklady na spotřebu elektrické energie, plynu a topení ve volných bytových a nebytových prostorech. Náklady zahrnují rovněž spotřebu elektrické energie v rozmrazovacích systémech na vyhřívání okapů a v objektech v Havlíčkových sadech. Součástí jsou i dohadné položky vytvořené na nevyúčtované dodávky služeb za r Účet 511 opravy a údržba Plán na rok 2014: ,74 tis. Kč Skutečnost k : ,86 tis. Kč (tj. 71,80%) Na tomto účtu jsou evidovány náklady na údržbu a opravy domovního fondu městské části Praha 2. Představují náklady jak na běžné opravy, tak i na opravy většího rozsahu, které byly prováděny dle schváleného plánu.

61 Ve srovnání s r došlo k celkovému nárůstu vynaložených nákladů o ,92 tis. Kč (bez daňově neuznatelných nákladů). Převážná většina naplánovaných adresných akcí byla v r ukončena. Některé opravy, které zůstaly rozpracované, byly zařazeny do plánu r. 2015, kdy budou zrealizovány. Jedná se o akce v celkové částce tis. Kč. Opravy domů přes MČ byly čerpány ve výši ,16 tis. Kč (tj. plnění na 67,43%). Ve 4. čtvrtletí r byla do plánu oprav zařazena nová akce výměna oken Rašínovo nábřeží 16, schválená Komisí pro tvorbu a kontrolu rozpočtu. Celková hodnota plánu se neměnila. V r bylo na opravy zajišťované odbory městské části vynaloženo o ,13 tis. Kč více než v r Výše čerpaných nákladů je ve srovnání s plánovaným předpokladem nižší, což je způsobeno několika skutečnostmi. Cca 30% plánovaného objemu tvořily podlimitní zakázky, jejichž zdlouhavé výběrové řízení se odrazilo v pozdějším termínu uzavírání smluv a tím i zahájení prací. Dvě třetiny naplánovaných adresných akcí (mimo zpracování projektových dokumentací) byly ukončeny, zbývající rozpracované akce jsou součástí plánu na r V rámci soutěže se podařilo dosáhnout značných úspor finančních prostředků oproti stanovenému plánu, rovněž používání elektronických aukcí se pozitivně projevilo v cenách uzavřených zakázek (snížení o cca 20%). Hodnotu čerpaných nákladů dále ovlivňuje i DPH, která byla do plánované částky zahrnuta, ale v určených případech se v souladu s daňovými předpisy do nákladů nezapočítává (je účtována zvlášť na účtu ). Restaurátorské opravy v Havlíčkových sadech, které byly naplánované ve výši tis. Kč, byly ze zdaňované činnosti hrazeny částkou 634,12 tis. Kč, zbývající část oprav (Viniční altán) byla financována z rozpočtu, což se také promítlo v celkovém čerpání. Projektové dokumentace zařazené samostatně do plánu se průběžně zpracovávaly a byly odevzdány během 1. čtvrtletí r Na polovinu z nich navazuje realizace akcí v r Vynaložené náklady na opravy bytů a výtahů byly nižší než se předpokládalo, většina výběrových řízení byla provedena formou e-aukce, některé zakázky nebyly z časových důvodů dokončeny (úprava harmonogramu s dodavateli - popis prací, vypracování dokumentací). Opravy domů přes SF byly čerpány ve výši ,70 tis. Kč (tj. plnění na 78,91%). Do plánu byla zařazena nová akce oprava terasy Slezská 62 (SF Centra), v průběhu roku bylo provedeno několik úprav v rámci účtu, celková částka plánu oprav se neměnila. Všechny úpravy plánu byly odsouhlaseny Komisí pro tvorbu a kontrolu rozpočtu. Náklady jsou analyticky rozděleny do 4 oblastí: běžná údržba, opravy volných bytů, opravy kotelen a adresné akce. Ve srovnání s r se zvýšily skutečné náklady na opravy a údržbu zajišťované správními firmami o ,79 tis. Kč. K nárůstu došlo ve všech oblastech s výjimkou oprav kotelen. Na zakázky s odhadní cenou nad 100 tis. Kč byly použity e-aukce, díky nimž bylo dosaženo úspor finančních prostředků. Téměř všechny adresné akce byly v r dokončeny, 2 akce budou ukončeny v r Plánovaná oprava teras Římská 23 nebyla realizována vzhledem k provedené havarijní opravě na konci r Dále nebyly realizovány akce (revitalizace zahrady Kateřinská 20 a výměny dveří ve vybraných domech), které budou uskutečněny odborem majetku a investic v r Opravy kotelen probíhaly podle potřeby, byly vysoutěženy v minitendrech v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou. Havarijní stavy byly řešeny bez vypsání minitendrů. Vynaložené náklady na opravy volných bytů byly oproti plánu nižší především z důvodu úspor dosažených využíváním e-aukcí, dále některé opravy nebyly v r dokončeny nebo byly provedeny při probíhajících velkých akcích v domech (např. výměna ZTI). V rámci běžné údržby, která představuje přibližně 55% plánovaných nákladů, byly prováděny potřebné práce a požadované opravy menšího charakteru včetně havarijních a porevizních zásahů.

62 Daňově neuznatelné náklady ve výši 8,11 tis. Kč představují vyfakturované náklady vztahující se k opravám r (SF Centra). Podrobné komentáře a členění jsou obsahem rozborů jednotlivých SF. Přehled akcí naplánovaných přes MČ Praha 2 a SF je uveden v následujících tabulkách: Tabulka 5: Čerpání nákladů fin. plánu oprav zdaňované činnosti za r MČ Praha 2 v tis. Kč adresa popis akce ORG plán k čerpání k % stav Římská 23 ZTI, plyn a výměna oken , ,05 76,93 ukončeno Jugoslávská 6 ZTI a plyn , ,94 72,94 ukončeno Jugoslávská 8 ZTI a plyn , ,92 83,68 ukončeno Kladská 25 Lípová 11 Mánesova 20 Nezamyslova 12 výměna oken v celém domě výměna oken v celém domě výměna oken v celém domě výměna oken v celém domě , ,53 74,90 ukončeno , ,93 41,40 dokončení v r , ,27 90,98 ukončeno , ,29 73,35 dokončení v r Oldřichova 6 výměna oken , ,22 67,15 ukončeno Slavojova 14 ZTI a plyn , ,22 72,70 ukončeno Šmilovského 20 ZTI a plyn , ,83 98,11 ukončeno Šumavská 32 Vratislavova 20 Malá Štěpánská 10 Karlovo nám. 29 Bělehradská 50 Dittrichova 9 výměna oken v uliční a dvorní fasádě, oprava dvorní fasády ZTI, plyn, výměna oken, oprava střechy výměna oken, oprava předsíní výměna rozvodů ZTI a plynu, oprava střechy vč. krovu výměna oken, oprava fasády - PD oprava anglických dvorků , ,49 76,51 dokončení v r , ,89 84,32 ukončeno , ,60 91,48 ukončeno , ,95 76,71 ukončeno ,50 0,00 0,00 realizace v r , ,91 34,52 dokončení v r Fričova 8 výměna oken - PD ,50 0,00 0,00 realizace v r výměna oken a repase J. Masaryka ,81 24,20 1,89 dokončení dveří-integrál v r J Masaryka 47 výměna střešní krytiny , ,96 76,76 ukončeno Jaromírova 63 výměna ZTI a plynu , ,70 34,45 dokončení v r Legerova 5 oprava fasády ,00 10,83 9,42 dokončení (vnitroblok) - PD v r Legerova 37 výměna rozvodů topení ,75 80,00 55,65 dokončení - PD v r. 2015

63 Londýnská 4 výměna oken - PD ,70 72,60 22,22 dokončení v r Malá Štěpánská 6 výměna oken v celém , ,98 37,00 dokončení domě v r Na Moráni 17 ZTI + uvedení do souladu se stavebním ,50 80,00 27,83 dokončení v r zákonem a OTPP - PD Na Výtoni 2 Na Výtoni 2 Na Výtoni 4 ZTI + uvedení do souladu se stavebním zákonem a OTPP - PD výměna oken, oprava fasády výměna oken, oprava fasády ,50 103,43 59,96 dokončení v r , ,44 96,55 ukončeno , ,93 58,27 ukončeno Na Výtoni 4 ZTI - PD ,00 52,00 45,22 dokončení v r Rejskova 11 výměna oken - PD ,50 55,66 18,40 dokončení v r Rejskova 13 výměna oken , ,67 44,50 dokončení v r Rumunská 6 výměna rozvodů topení ,75 96,80 67,34 dokončení - PD v r Rumunská 20 výměna střešní krytiny vč. klempířských konstrukcí + výměna , ,22 74,01 ukončeno oken a opravy teras - dvorní část Sarajevská 7 výměna ZTI, plynu, elektro, vytápění + stavební úprava 5 bytů , ,53 96,77 ukončeno Sarajevská 16 výměna oken , ,12 71,70 ukončeno Sarajevská 17 výměna oken - PD ,70 36,00 11,02 dokončení v r Šafaříkova 14 výměna střešní krytiny , ,83 132,41 ukončeno Šmilovského 20 Trojanova 20 výměna střešní krytiny do ul. Rybalkova ZTI + uvedení do souladu se stavebním zákonem a OTPP - PD , ,14 126,10 ukončeno ,50 80,00 27,83 dokončení v r Trojická 1 výměna ZTI - PD ,50 62,00 35,94 dokončení v r Trojická 11 výměna oken, dvorní fasáda, pavlače, oprava sklepů , ,60 98,68 ukončeno Rašínovo nábř. 16 výměna oken , ,51 91,22 ukončeno Václavská 18 oprava dvora - realizace + PD , ,85 86,70 ukončeno Vinohradská 69 výměna oken v uliční a dvorní fasádě, oprava , ,74 59,30 ukončeno dvorní fasády Vratislavova 2 výměna oken, oprava ,50 16,11 9,34 dokončení fasády - PD v r Vyšehradská 15 výměna ZTI - PD ,50 58,08 33,67 dokončení v r Vyšehradská 35 ZTI včetně opravy sklepů - PD ,50 0,00 0,00 dokončení v r. 2015

64 Žitná 38 Havlíčkovy Sady - Viniční altán výměna ZTI + výměna ležaté kanalizace restaurátorské opravy, nátěr dřevěných prvků , ,79 52,65 dokončení v r ,00 634,12 34,94 ukončeno OŠ oprava školnických bytů ,00 61,56 13,68 viz přehled Praha 2 uveřejňování informací ,00 1,26 2,52 průběžně Praha 2 antigraffiti - domy , ,52 77,43 průběžně Praha 2 oprava bytů a nebytů , ,98 37,95 viz přehled Praha 2 oprava kotelen , ,29 97,71 viz přehled Praha 2 oprava výtahů , ,22 31,39 viz přehled Praha 2 PD - doplatek z r ,00 806,45 80,65 viz přehled Celkem opravy , ,16 67,43 Přehled jednotlivých oprav v r kotelny, výtahy, byty a nebyty, PD - MČ Praha 2 ORG oprava bytových a nebytových prostor 5 615,98 tis. Kč Americká 38 1 byt Americká 46 2 byty - PD Bělehradská 51 2 byty Bruselská 12 2 byty J. Masaryka 47 1 byt Karlovo nám byt Kateřinská 20 1 byt Rejskova 13 2 byty Rejskova 11 3 byty Rumunská 6 1 byt Rumunská 18 1 byt Šafaříkova 10 1 byt Šmilovského 20 6 bytů V Tůních 11 oprava elektroinstalace - PD Výše uvedené opravy byly ukončeny. Chopinova 26 1 byt Probíhá realizace, předpoklad dokončení do 3/2015 (zhotovitel Decorum s.ro.). J. Masaryka 19 1 byt Probíhá zpracování PD, předpoklad dokončení do 3/2015 (zhotovitel Brettová). Londýnská 4 1 byt Probíhá realizace, předpoklad dokončení do 5/2015 (zhotovitel Houška). ORG oprava kotelen 7 377,29 tis. Kč Londýnská 61 J. Masaryka 31 Sokolská 27 Výše uvedené opravy byly ukončeny.

65 Bělehradská 37 Zpracována PD, probíhá realizace, předpoklad dokončení do 5/2015 (zhotovitel Jates s.r.o.). Vyšehradská 35 Sekaninova 36 Zpracována PD. ORG oprava výtahů 2 040,22 tis. Kč Záhřebská 4 Kladská 25 Výše uvedené opravy byly ukončeny. ORG projektové dokumentace 806,45 tis. Kč Slezská 62 oprava střešních teras Slezská 5 posudek na dřevěný krov Vocelova 12 posudek vlhkosti podhledů Plavecká 10 výměna oken nám. Míru 5 oprava střešní konstrukce Mikovcova 3 výměna oken PD ukončeny. Francouzská 22 oprava fasády a výměna oken Belgická 22 a 24 oprava fasády a výměna oken Slezská 5 oprava fasády a výměna oken Mánesova 20 oprava krovu a výměna střechy Máchova 17 výměna oken Sarajevská 7 výměna oken Kateřinská 20 výměna oken Na Libušince 1 a 3 výměna ZTI, plynu, kanalizace Na Slupi 12 a 14 oprava pavlačí Ječná 29 výměna oken Slavojova 14 oprava fasády Probíhá zpracování PD. ORG oprava školnických bytů 61,56 tis. Kč ZŠ a MŠ Resslova instalatérské práce ZŠ Londýnská plynařské práce ZŠ Sázavská instalatérské práce Opravy byly ukončeny. Plán byl stanoven pro případné havárie, v r byly provedeny výše uvedené opravy. Tabulka 6: Čerpání nákladů fin. plánu oprav zdaňované činnosti za r SF v tis. Kč Správní firma / adresa REALIT EM (1003) popis akce ORG/AU plán k čerpání k % stav Římská 23 oprava teras ,00 0,00 0,00 nebylo realizováno Římská 23 oprava sklepních prostor ,00 299,53 99,84 ukončeno Žitná 32 oprava teras ,00 85,30 85,30 ukončeno Ječná 4 oprava střechy , ,15 86,76 ukončeno ostatní: opravy kotelen ,00 427,05 61,01 průběžně

66 oprava volných bytů , ,70 79,51 průběžně běžná údržba , ,87 79,71 průběžně Celkem , ,60 78,55 HASPRA (1006) Na Libušince 3 oprava ohradní zdi ,00 148,35 78,91 ukončeno Trojanova 9 oprava sklepů ,00 55,00 31,25 dokončení v r ostatní: opravy kotelen ,00 308,48 58,76 průběžně oprava volných bytů , ,53 52,71 průběžně běžná údržba , ,63 77,89 průběžně Celkem , ,99 72,02 IKON (1015) Sekaninova 36 oprava ZTI a plynu , ,52 103,43 ukončeno ostatní: opravy kotelen ,00 124,71 12,47 průběžně oprava volných bytů , ,45 58,57 průběžně běžná údržba , ,21 91,59 průběžně Celkem , ,89 87,91 AUSTIS (1022) Belgická 21 oprava teras ,00 652,05 93,15 ukončeno Belgická 8 oprava sklepních prostor ,00 156,25 33,24 ukončeno Rumunská 31 oprava sklepních prostor ,00 0,00 0,00 realizace v r Bruselská 9 oprava a nátěry oken ,00 326,60 32,66 ukončeno Šafaříkova 10 oprava a nátěry oken ,00 790,42 79,04 ukončeno Havlíčkovy sady provoz sadů, Grotty atd , ,48 92,04 průběžně Americká 38 zrušení provizorních kójí na dvoře ,00 0,00 0,00 ukončeno* Kateřinská 20 revitalizace zahrady ,00 0,00 0,00 nebylo realizováno Jana Masaryka 47 ZTI - kanalizace, plyn , ,05 70,10 ukončeno výměny dveří (HVD) ,00 0,00 0,00 nebylo realizováno instalace IRTN ,00 0,00 0,00 ukončeno ** ostatní: opravy kotelen ,00 476,03 47,60 průběžně oprava volných bytů , ,76 95,76 průběžně běžná údržba , ,56 71,21 průběžně Celkem , ,20 62,93 CENTRA (1025) Záhřebská 15 celková oprava střechy , ,15 96,75 ukončeno Mánesova 58 Americká 14 oprava dvorní fasády a povrchu dvora výměna rozvodů ZTI a plynu , ,75 99,98 ukončeno , ,85 100,00 ukončeno Karlovo nám. 34 oprava rozvodů ÚT ,00 177,31 86,49 ukončeno Slezská 62 oprava terasy ,00 621,00 100,00 ukončeno ostatní: opravy kotelen ,00 304,68 43,53 průběžně

67 oprava volných bytů , ,75 100,63 průběžně běžná údržba , ,42 104,03 průběžně Celkem , ,91 99,00 Celkem opravy , ,59 78,90 daňově neuznatelné náklady ,11 Celkem účet , ,70 78,91 * zaúčtováno na ve výši 71,40 tis. Kč ** zaúčtováno na ve výši 165,40 tis. Kč Účet 518 služby ostatní Plán na rok 2014: ,39 tis. Kč Skutečnost k : ,70 tis. Kč (tj. 77,32%) V rámci účtu 518 byly plánovány a sledovány následující účetní analytiky: v tis. Kč SU/AU plán k skutečnost k plnění v % služby 5 447, ,77 66, zařizovací předměty 3 747, ,49 103, úklid 4 311, ,21 76, právní služby , ,89 60, úplata správci , ,67 96, revize, kontroly 6 251, ,54 81, deratizace 880,00 692,20 78, Karlovo nám. 7 služby Ikon 2 100, ,83 70, technická podpora k SW "ides" 800,00 637,53 79, projektové dokumentace 1 300,00 940,24 72, dozory, kolaudace 1 290,00 662,50 51, přístřeší 570,00 43,35 7, služby spojené s prodejem DHM 6 500, ,99 25, daňově neuznatelné náklady 2 956, ,49 88,58 Účet (služby): mezi největší položky těchto nákladů patří údržba zeleně, paušály pro havarijní služby, odečty měřidel a rozúčtování služeb za rok; další služby: dozor a služby v objektu Legerova 5, pořádání soutěže o nájmy obecních bytů, vypracování znaleckých posudků, vysoušení po haváriích vody. Plán nebyl překročen. Účet (zařizovací předměty): výměna vodoměrů, bojlerů, topidel, sporáků, plynových kotlů, průtokových ohřívačů, apod. Výměna předmětů se provádí na základě vyřazovacích posudků. Plán byl mírně překročen v závislosti na nutné výměně vybavení prostor. Účet (úklid): velkou položkou jsou vyklízecí práce společných prostor, sklepů, půdních prostor, volných bytů apod., dále mimořádné úklidy, odklízení sněhu, úklid Václavské pasáže. Plán nebyl překročen. Účet (právní služby): objem právních služeb vyplývá z množství potřebných úkonů souvisejících s vývojem soudních sporů a dalších požadavků. V r došlo k ukončení spolupráce s advokátními kancelářemi, které poskytovaly právní služby na

68 základě uzavřených smluv o poskytování právní pomoci. Tato agenda je zajišťována právním odborem městské části Praha 2. Právní služby zahrnují i náklady na exekuce. Plán nebyl překročen. Účet (úplata správci): čerpání těchto nákladů vychází ze smluvních ustanovení. Úplata se týká především správních firem a základních škol, které spravují školnické byty a soukromé školské subjekty. Plán nebyl překročen. Účet (revize, kontroly): jedná se o revize a kontroly komínů, spalinových cest, plynových a elektrických rozvodů, požární techniky, hydrantů, hromosvodů, zkoušky výtahů apod. Plán nebyl překročen. Účet (deratizace): deratizace byla prováděna v závislosti na výskytu hlodavců, v některých objektech byla deratizace opakována. Plán nebyl překročen. Účet (Karlovo nám. 7 služby Ikon): na této analytice se účtují služby, které se následně přeúčtovávají nájemcům nebytových prostor tohoto objektu. Jedná se o úklid, odpad, ostrahu, telefonní poplatky a spotřebu elektrické energie a vody. Výše nákladů se odvíjí od cen médií. Plán nebyl překročen. Účet (technická podpora k SW ides): náklady se týkají technické podpory účetního programu ides pro evidenci nájemného včetně tvorby a úprav tiskových sestav. Plán nebyl překročen. Účet (projektové dokumentace): náklady na vypracování projektových dokumentací vztahujících se k různým opravám nebo stavebním povolením (např. oprava střechy Bělehradská 50, terasy Jaromírova 63, kanalizace Na Zderaze 14 atd.). Projektové dokumentace k opravám, které jsou součástí plánu oprav (účet 511), jsou účtovány na tomto účtu. Plán nebyl překročen. Účet (dozory, kolaudace): jedná se o autorské a technické dozory k akcím, náklady na zakreslení a zaměření ploch v souvislosti s pasportizací domů a kolaudace bytů. Plán nebyl překročen. Účet (přístřeší): náklady na zajištění přístřeší pro exekučně vystěhované nájemce, které jsou následně přeúčtovány. Plán nebyl překročen. Účet (služby spojené s prodejem DHM): účet určený k úhradě služeb souvisejících s prodejem bytového fondu. Jedná se o vyhotovení znaleckých posudků za účelem ocenění nemovitostí, zpracování prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví, komplexní zajištění prodeje nemovitosti, zajištění založení SVJ a dalších dokladů. V r byly vyhotoveny posudky na ocenění 50 bytových domů. Plán nebyl překročen. Účet (daňově neuznatelné náklady): na tomto účtu se vykazují náklady na údržbu vinice v Havlíčkových sadech a na předtiskovou přípravu novin a tisk včetně roznášky.. Vzhledem k tomu, že u těchto položek náklady převyšují výnosy (prodej hroznů, inzerce v novinách), jsou tyto náklady z hlediska daně z příjmu daňově neuznatelné. Plán nebyl překročen. Celkový plánovaný objem účtu 518 nebyl překročen. Účet 521 mzdové náklady Plán na rok 2014: tis. Kč Skutečnost k : ,18 tis. Kč (tj. 110,92%) Překročení plánu mzdových prostředků bylo způsobeno nástupem nových zaměstnanců v právním odboru v souvislosti se zpracováním agendy, kterou dříve zajišťovaly externí advokátní kanceláře. Vyšší čerpání ovlivnilo i zákonné zvýšení tarifů od Tyto skutečnosti se promítly v nárůstu nákladů na pojištění. Účet 524 zákonné sociální a zdravotní pojištění Plán na rok 2014: tis. Kč

69 Skutečnost k : 4 865,12 tis. Kč (tj. 109,57%) (zákonné sociální pojištění: 3 577,29 tis. Kč; zákonné zdravotní pojištění: 1 287,83 tis. Kč) Účet 525 ostatní zákonné pojištění Plán na rok 2014: 58 tis. Kč Skutečnost k : 57,51 tis. Kč (tj. 99,16%) Jedná se o zákonné pojištění - pracovní úrazy. Účet 527 zákonné sociální náklady (penzijní připojištění) Plán na rok 2014: 340 tis. Kč Skutečnost k : 280,46 tis. Kč (tj. 82,49%) Účet 538 jiné daně a poplatky Plán na rok 2014: tis. Kč Skutečnost k : 9 185,44 tis. Kč (tj. 27,10%) Tento SÚ vykazuje náklady na právní a soudní poplatky a zejména daň z nabytí nemovitých věcí. Plán byl stanoven v návaznosti na výši předpokládaných výnosů z prodeje domů a pozemků. Vzhledem k tomu, že tento prodej nedosáhl plánované úrovně, došlo k nízkému čerpání nákladů určených na úhradu daně. Zároveň nebyla zaplacena daň za všechny prodané domy v r. 2014, která se platí na základě žádostí Magistrátu hl. m. Prahy zasílaných s časovým posunem. Výše úhrad soudních poplatků je závislá na počtu sporů. Účet 549 ostatní náklady Plán na rok 2014: tis. Kč Skutečnost k : ,59 tis. Kč (tj. 106,52%) V rámci tohoto účtu byly za sledované období čerpány následující účetní analytiky: bankovní poplatky; 242,43 tis. Kč pojistné nemovitého majetku; 2 412,54 tis. Kč poštovné; 40,38 tis. Kč poplatky SIPO; 133,96 tis. Kč převod úroků z kaucí; 97,00 tis. Kč jiné náklady z činnosti - MČ (vyúčtování podílových domů); 3 112,01 tis. Kč jiné náklady z činnosti - SF (vyúčtování podílových domů); 174,30 tis. Kč zaokrouhlení DPH; -0,07 tis. Kč DPH při kráceném nároku na odpočet; ,88 tis. Kč nedaňové náklady (finanční vypořádání prodaného domu Wenzigova 21); 314,16 tis. Kč Plán byl překročen v souvislosti s vyúčtováním podílového domu Masarykovo nábřeží 10 za r a vyšší tvorbou dohadných položek na nevyúčtované služby za r. 2014, než se předpokládalo. Účet 551 odpisy dlouhodobého majetku Plán na rok 2014: tis. Kč Skutečnost k : 9 917,35 tis. Kč (tj. 34,20%) V souladu s platnou metodikou a pokynem Magistrátu hl. m. Prahy k účtování dlouhodobého majetku jsou odpisy účtovány v rozpočtu, odkud jsou odpisy týkající se dlouhodobého majetku využívaného při provozování zdaňované činnosti poměrnou částí na konci roku přeúčtovány do zdaňované činnosti. Do hodnoty plánu byly zahrnuty i

70 odpisy domů určených k prodeji, u kterých bylo ke dni schválení záměru prodeje ze zákona zastaveno odpisování. Jedná se o nefinanční náklad. Účet 553 zůstatková cena prodaného DHM Plán na rok 2014: tis. Kč Skutečnost k : ,14 tis. Kč (tj ,88%) Tyto náklady představují zůstatkovou cenu prodaného majetku, který byl přeceněn reálnou hodnotou, tak jak to ukládá Vyhláška č. 410/2009 Sb. Jednalo se o prodej 27 bytových domů v rámci pravidel a o prodej podílu budov Balbínova 10 a Masarykovo nábřeží 10. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy k účtování dlouhodobého majetku byla zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku využívaného při provozování zdaňované činnosti k přeúčtována z rozpočtu do zdaňované činnosti. Plán byl stanoven na základě zůstatkových cen evidovaných v účetnictví, ke dni prodeje musí dojít k vyřazení reálné hodnoty z přecenění. Protiúčtem k tomuto nákladovému účtu je výnosová položka 646 a 664, na kterou je účtována reálná hodnota. Účet 554 zůstatková cena prodaných pozemků Plán na rok 2014: tis. Kč Skutečnost k : ,14 tis. Kč (441,57%) Společně s prodejem domů dle pravidel byly realizovány i prodeje pozemků (zastavěné plochy a nádvoří pod těmito domy včetně přináležejících pozemků). Dále se uskutečnil prodej pozemků pod již dříve prodanými domy (6 pozemků) a prodej dalších 3 pozemků. Cena pozemků musí být při záměru prodeje přeceněna na reálnou hodnotu na základě Vyhlášky č. 410/2009 Sb. Ke zvýšenému čerpání došlo ze stejných důvodů jako u účtu 553. Protiúčtem k tomuto nákladovému účtu je výnosová položka 647 a 664. Účet 556 opravné položky vč. zúčtování Plán na rok 2014: ,57 tis. Kč Skutečnost k : ,93 tis. Kč (tj. 72,02%) Opravné položky byly na účet 556 zaúčtovány k dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., která upravuje provádění zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Opravné položky se účtují ve výši 10% hodnoty pohledávky za každých 90 dnů po splatnosti, max. do výše 100%. Dle platné metodiky Magistrátu hl. m. Prahy jsou k odúčtovány položky předchozího roku a vytvořeny nové opravné položky dle aktuálního stavu pohledávek po splatnosti. Účet 557 odpis nedobytné pohledávky Plán na rok 2014: 500 tis. Kč Skutečnost k : 456,28 tis. Kč (tj. 91,26%) Z důvodu zajištění věrného obrazu účetnictví a redukce portfolia pohledávek byly na základě schváleného usnesení RMČ Praha 2 ze dne a provedeny účetní odpisy pohledávek, které byly již nevymahatelné. Pohledávky byly odúčtovány z rozvahy a jsou dále vedeny v podrozvahové evidenci na účtu 911 (odepsané pohledávky). 9. Výnosy zdaňované činnosti Celkové výnosy na rok 2014 byly plánovány ve výši ,73 tis. Kč. K byly plněny částkou ,55 tis. Kč, což představuje plnění na 129,95%. V této částce je již zaúčtován předpokládaný odvod daně z příjmu ve výši ,72 tis. Kč. Plnění výnosů je ovlivněno zaúčtováním výnosů z přecenění reálnou hodnotou (účet 664), kterou se oceňuje majetek při záměru prodeje, tento účet dosáhl výše ,40 tis. Kč.

71 Plnění jednotlivých výnosových účtů (městská část Praha 2 včetně správních firem): Účet 602 výnosy z prodeje služeb Plán na rok 2014: 801,96 tis. Kč Skutečnost k : 703,02 tis. Kč (tj. 87,66%) V rámci tohoto účtu byly plánovány a sledovány následující účetní analytiky: v tis. Kč SU/AU tržby za: plán skutečnost plnění k k v % parkovné TJ Sokol 250,00 232,36 92, inzerce 529,36 457,21 86, služby-matriky svatby 22,60 13,45 59,51 Účet (parkovné - TJ Sokol): výnos z parkovného představuje tržby za poplatky za parkování u TJ Sokol Praha - Královské Vinohrady. Účet (inzerce): výnos z inzerce zahrnuje především inzerci v Novinách Praha 2. Dalším výnosem byly tržby za kopírování pro veřejnost. Účet (služby - matriky): jedná se o výnosy za zprostředkování služeb při svatebních obřadech (fotograf, varhaník). V r byly sníženy paušální částky dle uzavřených dodatků ke smlouvám. Účet 603 výnosy z pronájmu Plán na rok 2014: ,77 tis. Kč Skutečnost k : ,46 tis. Kč (tj. 99,43%) V rámci tohoto účtu byly plánovány a sledovány následující účetní analytiky: v tis. Kč plán skutečnost plnění SU/AU tržby výnosy z pronájmů za: k k v % bytové prostory , ,03 97, nebytové prostory , ,03 99, pozemky (dlouhodobé smlouvy) 1 142, ,56 125, nebytové prostory (neplátci DPH) , ,96 111, bigboardy 288,00 288,00 100, garáže 8 222, ,92 93, veřejná zeleň (krátkodobé smlouvy) 200,00 161,96 80,98 Účet (tržby za pronájem bytových prostor): plánovaný objem výnosů z pronájmu bytových prostor byl téměř naplněn, některé byty nebyly pronajaty po celý rok, což se odrazilo ve výši dosažených tržeb. Výnosy jsou dále tvořeny nájmy ze školnických bytů, v r představují hodnotu 727,94 tis. Kč. Do tržeb jsou zaúčtovány i výnosy nepeněžního plnění za nájemné dle uzavřených dohod o narovnání (stavebníci půdních vestaveb). Účet (tržby za pronájem nebytových prostor): plánovaná výše výnosů z pronájmu nebytových prostor byla dosažena. V r se podařilo pronajmout dlouho volné prostory v objektu Karlovo náměstí 7. Dále byly pronajímány nebytové prostory ve

72 školních zařízeních, jejichž výnos činil 496,59 tis. Kč. Mezi tyto nájemce patří např. DDM Praha 2, Gymnázium Sázavská s.r.o., O2 Telefónica. Účet (tržby za pronájem pozemků): jedná se o pronájmy vyplývající z uzavřených dlouhodobých smluv, největší výnos je z konání vánočních a velikonočních trhů na náměstí Míru. Mezi další výnosy patří pronájem plochy pod prodejním stánkem na Karlově náměstí, pronájem pozemků pod prodanými domy a pozemků pod informačními sloupy a panely. V tržbách se promítá i vliv inflace. Plán byl překročen. Účet (tržby za pronájem nebytových prostor - neplátci DHP): v r došlo k nárůstu výnosů z pronájmu nebytových prostor pronajatých neplátcům DPH oproti plánované výši, podařilo se obsadit část volných prostor novými nájemci. Plán byl překročen. Účet (tržby za pronájem bigboardů): výnos představuje tržby za pronájem reklamního zařízení. Účet (tržby za pronájem garáží): vzhledem k tomu, že nebyly pronajaty všechny nabízené garáže, nebyl plán zcela splněn. Účet (tržby za pronájem veřejné zeleně): jedná se o jednorázové krátkodobé pronájmy uzavřené maximálně na 48 hod., např. pronájem Bastionu, veřejné plochy v Havlíčkových sadech, Riegrových sadech, na Karlově náměstí, náměstí Míru převážně za účelem filmování, natáčení reklamy, pořádání festivalů, výstav apod. Výše výnosů je závislá na zájemcích o konání akcí v lokalitách městské části Praha 2. Účet 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení Plán na rok 2014: tis. Kč Skutečnost k : 5 688,05 tis. Kč (tj. 177,03%) Jedná se o penále za opožděné úhrady nájmů a služeb a bezdůvodné obohacení (nájemné bez uzavřeného smluvního vztahu). Nárůst tohoto výnosu je způsoben změnou účtování, bezdůvodné obohacení bylo dříve účtováno na účtu přijatých záloh. Účet 646 výnos z prodeje DHM Plán na rok 2014: tis. Kč Skutečnost k : ,10 tis. Kč (tj. 78,57%) V r byly výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku účetně rozděleny na výnosy z prodeje bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 2 dle pravidel schválených Zastupitelstvem městské části Praha 2 a na výnosy z prodeje ostatních domů. V rámci tohoto účtu byly plánovány a sledovány následující účetní analytiky: v tis. Kč SU/AU tržby za prodej: plán skutečnost plnění k k v % domy a byty dle pravidel , ,06 77, domy (ostatní) , ,04 119,10 Účet (tržby za prodej domů a bytů dle pravidel): plánovaný prodej části bytového fondu městské části Praha 2 započal v únoru r. 2014, kdy byly na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 schváleny první smlouvy. Z plánovaného počtu 132 bytových domů určených k prodeji byl v r uskutečněn prodej 27 domů. Jedná se o tyto domy: Wenzigova 21, Bělehradská 48, Podskalská 18, Lípová 14, Korunní 36, Záhřebská 26, Šmilovského 6, Italská 23, Melounova 5, Slezská 34, Slezská 40,

73 Šmilovského 7, Na Zderaze 5, Londýnská 75, Václavská 7, Londýnská 17, Vyšehradská 47, Americká 33, Lípová 4, Legerova 47, Jana Masaryka 2, Slezská 30, Legerova 19, Chodská 2, Malá Štěpánská 7, Čerchovská 3 a Španělská 8. Koncem roku bylo uzavřeno dalších 13 kupních smluv, jejichž výnos bude zaúčtován v 1. čtvrtletí r Tržby jsou účtovány ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí (po úhradě kupní ceny). V některých případech došlo i k prodloužení úhrady splátky kupní ceny na základě souhlasu Zastupitelstva městské části Praha 2. V r byl realizován prodej bytových domů jako celků (družstev), prodej domů po bytových jednotkách je plánován v r Výnosy jsou soustředěny na zvláštním účtu a jejich použití podléhá schválení Zastupitelstvem městské části Praha 2 (viz schválený návrh rozpočtu r. 2015). Celková částka finančních prostředků na tomto účtu k činila ,17 tis. Kč. Zaúčtované celkové výnosy z prodeje (domy a pozemky) byly ve výši ,96 tis. Kč. Rozdíl v hodnotě 1 711,79 tis. Kč je způsoben úroky a převodem částky tis. Kč do rozpočtu k zajištění odkoupení pozemku parc. č. 871/1 v souladu s usnesením ZMČ Praha 2 č. 347 ze dne Odkup nebyl realizován a převedené prostředky (označení ORG ) zůstaly na běžném účtu. Účet (tržby za prodej ostatních domů): v r byl uskutečněn prodej podílu budovy Balbínova 10 v hodnotě 987,04 tis. Kč a podílu budovy Masarykovo nábřeží 10 v hodnotě ,00 tis. Kč. Původně plánovaný prodej podílového domu Šumavská 13 nebyl realizován. Účet 647 prodej pozemků Plán na rok 2014: tis. Kč Skutečnost k : ,75 tis. Kč (tj. 97,27%) Stejně jako u výnosů z prodeje DHM byly v r účetně rozděleny výnosy z prodeje pozemků na výnosy z prodeje pozemků pod domy určenými k prodeji dle pravidel a na výnosy z prodeje ostatních pozemků. V rámci tohoto účtu byly plánovány a sledovány následující účetní analytiky: v tis. Kč SU/AU tržby za prodej: plán skutečnost plnění k k v % pozemky dle pravidel , ,90 127, pozemky (ostatní) , ,85 30,59 Účet (tržby za prodej pozemků dle pravidel): při prodeji 27 bytových domů byl realizován i prodej pozemků v celkové výši ,90 tis. Kč. Jedná se o zastavěné plochy a nádvoří, jehož součástí je stavba, a pozemky přináležející (ostatní plochy, zahrady). Při tvorbě plánu se vycházelo z cen stanovených odborným odhadem, následně došlo k přecenění dle zpracovaných znaleckých posudků, čímž se navýšily dosažené výnosy z prodeje pozemků. Účet (tržby za prodej ostatních pozemků): mimo prodeje pozemků dle pravidel se uskutečnil prodej 6 pozemků pod již dříve prodanými domy v celkové částce ,55 tis. Kč (Mikovcova 6, Vratislavova 5, Korunní 4, Na Zderaze 7 a 8, Plavecká 12) a prodej dalších 3 pozemků v celkové částce 3 173,30 tis. Kč (podíl pozemku Balbínova 10, podíl pozemku Masarykovo nábřeží 10, pozemek v Riegrových sadech). Plánovaný prodej pozemků ve výši ,00 tis. Kč společnosti KOMWAG, a.s. nebyl realizován.

74 Účet 649 ostatní výnosy Plán na rok 2014: tis. Kč Skutečnost k : ,63 tis. Kč (tj. -764,29%) Celková hodnota ostatních výnosů je výrazně ovlivněna zaúčtováním předpokládaného odvodu daně z příjmu ve výši ,72 tis. Kč, po schválení Magistrátem hl. m. Prahy bude odvod daně příjmem rozpočtu r V rámci tohoto účtu byly plánovány a sledovány následující účetní analytiky: v tis. Kč plán skutečnost plnění SU/AU k k v % ostatní výnosy s DPH 2 370, ,78 96, ostatní výnosy bez DPH 164, , , pojistné plnění (náhrady) 680, ,92 465, výnosy podílové domy 0, ,32 0, zaokrouhlení DPH 0,00 0,18 0, sponzorské smlouvy 0,00 29,33 0, Přefakturace nákladů 0,00 25,30 0, nájem zdrojů tepla (kotelny) 5 808, ,94 194, předpokládaný odvod daně z příjmu na MHMP 0, ,72 0, výnosy z narovnání 0,00 393,00 0, výnosy ze soudních řízení 5 504, ,72 67,36 Účet (ostatní výnosy s DPH): jedná se o přefakturaci nákladů na služby a energie v domě Karlovo náměstí 7 (SF Ikon), nákladů na elektrickou energii při prováděných opravách a dále o nepeněžní plnění prodaného domu Londýnská 17 a prodej moštových hroznů z vinice v Havlíčkových sadech. Účet (ostatní výnosy bez DPH) : výnosy bez DPH představují nepeněžní plnění prodaných domů, vyúčtování elektrické energie v Havlíčkových sadech (restaurace), poplatky za prodloužení otevírací doby v Havlíčkových sadech, propadnutí kaucí, zúčtování dohadné položky apod. Překročení plánované částky je způsobeno zaúčtováním zbývající celkové hodnoty nepeněžního plnění za nájemné (odbydlení) v prodaných domech. Účet (pojistné plnění) : v rámci pojistných plnění byly pojišťovnou v r poskytnuty náhrady škod vzniklých v r i 2014 (např. povodeň v r Sekaninova 22, 24, 36, Folimanka, požár Slavojova 14, Římská 27, Trojanova 16, prasklá stoupačka Slezská 62, poškození střechy Vinohradská 99, Kladská 3, odcizení měděných prvků Anglická 3, Sarajevská 16, zatečení do bytů). V r vzniklo více pojistných událostí, než se předpokládalo. Účet (výnosy -podílové domy): výnos se vztahuje k vyúčtování podílových domů Oldřichova 27 a Masarykovo nábřeží 10 za r včetně vytvoření dohodné položky na r Účet (sponzorské smlouvy) : jedná se o plnění dle uzavřené sponzorské smlouvy na akci Létající sběrný dvůr. Účet (nájem zdrojů tepla) : na této analytice je evidován výnos z pronájmu kotelen, nájemné bylo sjednáno ve výši účetních odpisů pronajatých tepelných zařízení. Zaúčtovaná hodnota zahrnuje vyúčtování nájemného za 2. až 4. čtvrtletí r a vytvořený dohad na výnos nájemného za r

75 Účet (předpokládaný odvod daně z příjmu na MHMP): předpoklad odvodu daně se dle metodiky Magistrátu hl. m. Prahy účtuje k zápisem / Konečný odvod daně z příjmu proběhne v červnu r a následně bude tento odvod po schválení Magistrátem hl. m. Prahy příjmem rozpočtu r Účet (výnosy z narovnání): výnos z narovnání vyplývá z dohody uzavřené v souvislosti s užíváním přičleněné části bytu. Účet (výnosy ze soudních řízení) : jedná se o předpis přiznaných náhrad nákladů vyplývajících z pravomocně ukončených soudních sporů. S ohledem na povahu těchto výnosů nelze přesně určit jejich výši, náklady se odvíjejí podle soudních sporů. Účet 662 úroky Plán na rok 2014: tis. Kč Skutečnost k : 1 569,26 tis. Kč (tj. 144,63%) Jedná se o úroky z běžných účtů. Výše úroků je dána stavy finančních prostředků uložených na účtech městské části Praha 2 při využití pásmového úročení vkladů, které odráží současný vývoj na bankovním trhu. Vzhledem k získaným finančním prostředkům z prodeje nemovitého majetku, které jsou uloženy na samostatném bankovním účtu, bylo dosaženo vyšší částky úroků, než bylo plánováno. Účet 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou Plán na rok 2014: 0 tis. Kč Skutečnost k : ,40 tis. Kč Při schválení záměru prodeje majetku je dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. nutné provést jeho přecenění reálnou hodnotou. Na tomto účtu se vykazuje výnos vyplývající z ocenění, jehož hodnota se promítá i v zůstatkové ceně prodaného majetku. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy k účtování dlouhodobého majetku byly výnosy z přecenění reálnou hodnotou prodaného majetku k přeúčtovány z rozpočtu do zdaňované činnosti. Jedná se o nefinanční výnos. Účet 665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy) Plán na rok 2014: tis. Kč Skutečnost k : 867,14 tis. Kč (tj. 24,09%) Tento účet vykazuje výnos z dividend od společnosti Komwag, a.s. Plánovaná výše vycházela z dosažené úrovně r. 2013, v r byly dividendy vyplaceny v nižší hodnotě z důvodu zachování likvidity společnosti vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci areálu Komwag, a.s. 10. Hospodářské výsledky správních firem Reálný hospodářský výsledek u správních firem za r byl ziskový v celkové výši ,18 tis. Kč oproti plánované částce ,12 tis. Kč (tj. 111,33%). Účetní hospodářský výsledek byl rovněž ziskový v celkové výši ,12 tis. Kč (tj. 4,60%). Ke snížení hospodářského výsledku dochází v souvislosti s účtováním účtu 609 (jiné výnosy z vlastních výkonů - zúčtování odvodů tržeb) v oblasti výnosů. V rámci účetního období r se nadále účtuje o předpisu odvodů správních firem vyplývajících z mandátních smluv metodou přeúčtování zůstatků účtu x na účet , aby narůstající položky na účtu pohledávek 377 nezkreslovaly rozvahu jednotlivých správních firem. V rámci účetní závěrky za MČ a SF je účet nulový. Komentáře zpracované jednotlivými správními firmami, kterým byl svěřen majetek městské části Praha 2, obsahují zhodnocení hospodaření k v konkrétních podmínkách správních firem a jsou obsahem v níže uvedeném textu.

76 REALIT EM servis, s.r.o., (1003) HASPRA, spol. s r.o., (1006) IKON spol. s r.o., (1015) AUSTIS a.s., (1022) CENTRA a.s., (1025) Správní firma REALIT EM servis, s.r.o. Vykázala reálný hospodářský výsledek zisk ve výši ,88 tis. Kč. SU/AU Tabulka 7: Hospodářský výsledek SF REALIT EM servis, s.r.o. v tis. Kč Náklady plán k skutečnost k v tis. Kč plnění v % 501 spotřeba materiálu 0,00 0,00 0, spotřeba energií 1 340, ,15 98, celkem opravy , ,60 78, běžná údržba , ,87 79, opravy - plánované akce 1 900, ,98 75, opravy volných bytů 5 000, ,70 79, opravy kotelen 700,00 427,05 61, daňově neuznatelné náklady 0,00 0,00 0, služby ostatní 3 750, ,30 62, služby 750,00 345,19 46, zařizovací předměty 800,00 416,79 52, úklid 650,00 385,49 59, právní služby 150,00 223,73 149, revize, kontroly 600,00 606,67 101, deratizace 150,00 113,58 75, Karlovo nám. 7- služby 0,00 0,00 0, projektová dokumentace 200,00 178,45 89, dozory, kolaudace 200,00 91,40 45, přístřeší 250,00 0,00 0, daňově neuznatelné náklady 0,00 0,00 0, jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, ostatní náklady - z toho: 1 016, ,96 124, DPH - krácený nárok 900, ,14 133, opravné položky vč. zúčtování 1 717, ,13 102, odpis nedobytné pohledávky 0,00 252,92 0,00 Náklady celkem , ,06 81,52 SU/AU Výnosy plán k skutečnost k plnění v % 602 výnosy z prodeje služeb 0,00 2,50 0, tržby za inzerci 0,00 2,50 0, výnosy z pronájmu , ,53 100, tržby - bytové prostory , ,54 97, tržby - nebytové prostory , ,26 100, tržby - nebytové prostory (neplátce DPH) 7 000, ,90 119,63

77 tržby - garáže 800,00 866,83 108, smluvní pokuty a úroky z prodlení 800, ,53 328, ostatní výnosy 2 360, ,07 63, ostatní výnosy s DPH 50,00 21,62 43, ostatní výnosy bez DPH 10,00 130, , pojistné plnění (náhrady) 300,00 316,21 105, zaokrouhlení DPH 0,00-0,01 0, přefakturace nákladů 0,00 10,12 0, výnosy ze soudních řízení 2 000, ,69 50, úroky 5,00 25,31 506,20 Výnosy celkem (bez SÚ 609) , ,94 101,46 Výsledek hospodaření (bez SÚ 609) , ,88 110,98 Náklady Celkové náklady na rok 2014 byly plánovány ve výši ,16 tis. Kč. K byly plněny částkou ,06 tis. Kč, což představuje plnění na 81,52%. Účet 502 spotřeba energií Jedná se o náklady na spotřebu energie, plynu a topení ve volných bytech a nebytových prostorech včetně dohadných položek ve výši 1 325,15 tis. Kč. Účet 511 opravy a udržování Tento účet vykazuje náklady na běžné opravy a údržbu, které byly prováděny na základě schváleného plánu. Celkové náklady byly čerpány ve výši ,60 tis. Kč. Stejně jako v r se i v r využívaly e-aukce na zakázky s odhadní cenou nad 100 tis. Kč, díky nimž bylo dosaženo úspory finančních prostředků. Na běžnou údržbu v domech byly vynaloženy náklady ve výši 9 646,87 tis. Kč. Jedná se především o zednické, stavební, instalatérské, elektrikářské, malířské a lakýrnické práce, havarijní a porevizní opravy. Byly provedeny opravy výtahů, střech, balkonů, teras, společných prostor, vrat, čištění kanalizace, vložkování komínů, vybudování odvětrání, montáž vodovodních potrubí apod. Mezi objemově větší náklady patří následující položky: o Římská 23 oprava elektroinstalace 480 tis. Kč o Hálkova 1 oprava fasády 455 tis. Kč oprava ordinace 60 tis. Kč o Na Zderaze 14 výměna ležaté kanalizace 423 tis. Kč o Anglická 18 oprava dvora 487 tis. Kč o Anglická 17 oprava fasády 545 tis. Kč o Ječná 4 oprava sklepních prostor 887 tis. Kč o V Tůních 11 stavební úpravy nebytového prostoru 96 tis. Kč o Malá Štěpánská 10 odkouření 113 tis. Kč oprava dvoraa průjezdu 592 tis. Kč o Tylovo náměstí oprava elektroinstalace 95 tis. Kč Na konkrétní akce jmenovitě uvedené v plánu oprav byly k vynaloženy náklady ve výši 1 425,98 tis. Kč. Oprava teras Římská 23 nebyla realizována, z důvodu havarijního stavu byly terasy opraveny koncem r a jejich funkčnost byla zachována. Ostatní akce byly provedeny. Jednalo se o tyto položky: o Římská 23 oprava sklepních prostor 299,53 tis. Kč o Žitná 32 oprava teras 85,30 tis. Kč

78 o Ječná 4 oprava střechy 1 041,15 tis. Kč Na opravy volných bytů byly vynaloženy náklady ve výši 3 975,70 tis. Kč. Kromě drobných oprav byly provedeny práce většího rozsahu v následujících bytech: o Na Zbořenci 7 4 byty o Ječná 29 5 bytů o Žitná 38 1 byt o Žitná 32 5 bytů o Ječná 59 4 byty o Mikovcova 3 3 byty o Malá Štěpánská 6 2 byty o Malá Štěpánská 10 1 byt o Římská 23 1 byt o Na Rybníčku 10 1 byt o Na Rybníčku 14 3 byty Na opravy kotelen byly vynaloženy náklady ve výši 427,05 tis. Kč (např. Anglická 18, Máchova 14, Mikovcova 3, Žitná 32, Hálkova 13). Opravy byly realizovány dle požadavků firem provozujících kotelny na základě vypsaných minitendrů, během roku byly provedeny i nutné havarijní opravy. Účet 518 služby ostatní Tento účet vykazuje náklady celkem ve výši 2 361,30 tis. Kč. V rámci účtu 518 byly čerpány následující účetní analytiky: služby (havarijní služby, odečty bytových vodoměrů a rozúčtování, navýšení příkonu); 345,19 tis. Kč zařizovací předměty (vodoměry, topidla, kotle, bojler, karma); 416,79 tis. Kč úklid (vyklízecí práce, mimořádný úklid); 385,49 tis. Kč právní služby (náklady exekuce); 223,73 tis. Kč Překročení plánu o 73,73 tis. Kč bylo způsobeno vyššími náklady na exekuce než byl předpoklad revize a kontroly (plyn, elektroinstalace, komíny, hromosvody, hasicí přístroje, výtahy); 606,67 tis. Kč Největší položkou byly revize plynu a tlakové zkoušky hasicích přístrojů, plán byl překročen o 6,67 tis. Kč deratizace (společné prostory všech domů); 113,58 tis. Kč projektové dokumentace (např. oprava kanalizace Na Zderaze 14, Anglická 18, oprava fasády Anglická 17, Hálkova 1); 178,45 tis. Kč dozory a kolaudace (zaměření a zakreslení bytů v souvislosti s pasportizací a přeměřováním ploch); 91,40 tis. Kč Celkový plán účtu 518 byl dodržen. Účet 549 ostatní náklady Celková hodnota ostatních nákladů činila 1 261,96 tis. Kč. V rámci tohoto účtu byly čerpány následující účetní analytiky: bankovní poplatky; 3,22 tis. Kč poštovné; 9,99 tis. Kč poplatky SIPO; 26,35 tis. Kč jiné ostatní náklady z činnosti SF (vyúčtování podílových domů); 18,13 tis. Kč zaokrouhlení DPH; 0,13 tis Kč

79 DPH odpočet při kráceném nároku; 1 204,14 tis. Kč K zvýšenému čerpání došlo v důsledku překročení plánovaného účtu (DPH při kráceném nároku), jehož výši nelze přesně stanovit. Hodnota DPH se odvíjí od výše koeficientu (poměr plátců a neplátců v nebytových prostorech), kterým se krátí daň a jehož konečný výpočet se provádí až koncem roku. Účet 556 tvorba zákonných opravných položek - náklad ve výši 1 761,13 tis. Kč Účet 557 odpis nedobytné pohledávky - náklad ve výši 252,92 tis. Kč Výnosy Celkové výnosy na rok 2014 byly plánovány ve výši tis. Kč. K byly plněny částkou ,94 tis. Kč, což představuje plnění na 101,46%. Účet 602 výnosy z prodeje služeb Jedná se o výnos z tržeb za inzerci ve výši 2,50 tis. Kč. Položka nebyla plánována, umístění reklamy je smluvně zajištěno od července r Účet 603 výnosy z pronájmu Dosažené výnosy z tržeb za nájmy představují částku ,53 tis. Kč. V rámci účtu 603 byly sledovány následující účetní analytiky: tržby z nájmu bytů; ,54 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor; ,26 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor (neplátci DPH); 8 373,90 tis. Kč tržby z nájmu garáží; 866,83 tis. Kč Celkový plán výnosů z pronájmu byl překročen o 259,53 tis. Kč (tj. 0,32%). K navýšení výnosů oproti plánu došlo v oblasti pronájmů nebytových prostor včetně garáží o 1 543,99 tis Kč. Naplánované tržby za pronájem bytových prostor nebyly splněny o 1 284,46 tis. Kč z důvodu nižší obsazenosti bytů. Účet 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy z penalizace nájemného a předepsaného bezdůvodného obohacení ve výši 2 624,53 tis. Kč. Plán byl překročen. Účet 649 ostatní výnosy Celková hodnota ostatních výnosů činila 1 495,07 tis. Kč. Jednotlivé účetní analytiky byly plněny takto: výnosy s DPH (přefakturace elektřiny při prováděných opravách); 21,62 tis. Kč výnosy bez DPH (zúčtování podílového domu Šafaříkova 9, zúčtování dohadných položek na energie za r ); 130,44 tis. Kč pojistné plnění (náhrada škody od pojišťovny např. odcizení měděných a klempířských prvků Anglická 3, požár Římská 27, poškození skla Masarykovo nábřeží 8); 316,21 tis. Kč zaokrouhlení DPH; -0,01tis. Kč přefakturace nákladů (vodné, stočné); 10,12 tis. Kč výnosy ze soudních řízení; 1 016,69 tis. Kč Nižší plnění tohoto účtu bylo způsobeno nenaplněním položky výnosy ze soudních řízení, kde se předpokládal vyšší výnos. Účet 662 úroky - výnos ve výši 25,31 tis. Kč

80 10.2. Správní firma HASPRA, spol. s r.o. Vykázala hospodářský výsledek zisk ve výši ,97 tis. Kč. Tabulka 8: Hospodářský výsledek SF HASPRA, spol. s r. o. v tis. Kč SU/AU Náklady plán k skutečnost k plnění v % 501 spotřeba materiálu 30,00 0,00 0, spotřeba energií 1 500, ,46 99, celkem opravy , ,99 72, běžná údržba , ,63 77, opravy - plánované akce 364,00 203,35 55, opravy volných bytů 4 560, ,53 52, opravy kotelen 525,00 308,48 58, daňově neuznatelné náklady 0,00 0,00 0, služby ostatní 4 711, ,93 74, služby 1 240,00 924,64 74, zařizovací předměty 781,00 681,56 87, úklid 1 100,00 893,19 81, právní služby 100,00 24,81 24, revize, kontroly 900,00 796,09 88, deratizace 30,00 6,68 22, Karlovo nám. 7-služby Ikon 0,00 0,00 0, projektová dokumentace 300,00 37,84 12, dozory, kolaudace 200,00 167,12 83, přístřeší 50,00 0,00 0, daňově neuznatelné náklady 10,00 0,00 0, jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, ostatní náklady - z toho: 1 800, ,74 57, DPH - krácený nárok 1 500,00 828,87 55, opravné položky vč. zúčtování 552,90-220,80-39, odpis nedobytné pohledávky 400,00 18,05 4,51 Náklady celkem , ,37 70,10 SU/AU Výnosy plán k skutečnost k plnění v % 602 výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 0, tržby za inzerci 0,00 0,00 0, výnosy z pronájmu , ,73 98, tržby - bytové prostory , ,56 96, tržby - nebytové prostory , ,46 97, tržby - nebytové prostory(neplátce DPH) 7 062, ,13 123, tržby - garáže 5 260, ,58 88, smluvní pokuty a úroky z prodlení 350,00 740,56 211, ostatní výnosy: 1 200, ,35 100, ostatní výnosy s DPH 0,00 32,34 0, ostatní výnosy bez DPH 0,00 385,08 0, pojistné plnění (náhrady) 100,00 346,70 346,70

81 zaokrouhlení DPH 0,00 0,03 0, přefakturace nákladů 0,00 9,53 0, výnosy ze soudních řízení 1 100,00 431,67 39, úroky 5,00-2,30-46,00 Výnosy celkem (bez SÚ 609) , ,34 98,43 Výsledek hospodaření (bez SÚ 609) , ,97 111,19 Náklady Celkové náklady na rok 2014 byly plánovány ve výši ,90 tis. Kč. K byly plněny částkou ,37 tis. Kč, což představuje plnění na 70,10%. Účet 501 spotřeba materiálu Plánovaná položka nebyla v r čerpána. Účet 502 spotřeba energií Jedná se o náklady na spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorech včetně dohadných položek ve výši 1 497,46 tis. Kč. Účet 511 opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na běžné opravy a údržbu, které byly prováděny v souladu se schváleným plánem. Celkové náklady byly čerpány ve výši ,99 tis. Kč. Zakázky s odhadní cenou nad 100 tis. Kč byly soutěženy formou e-aukce, čímž bylo dosaženo úspory finančních prostředků. Na běžnou údržbu v domech byly vynaloženy náklady ve výši ,63 tis. Kč. Jednalo se především o malířské, instalatérské, pokrývačské, lakýrnické a zednické práce. Byly provedeny opravy vlhkých stěn, podlah, sklepů, střech, výtahů, komínů, elektroinstalace, kanalizace, opravy po zatečení, aplikace ochranných nátěrů, montáž ochranných sítí apod. Největší objem nákladů činily následující položky: o Vyšehradská 47 výměna oken 172 tis. Kč o Vratislavova 2 oprava terasy 121 tis. Kč o Dittrichova 7 havarijní oprava stropu 332 tis. Kč o Na Slupi 14 oprava protékajících úžlabí 93 tis. Kč o Na Slupi 12 oprava protékajících úžlabí 98 tis. Kč o Na Výtoni 10 havarijní oprava terasy 93 tis. Kč o Václavská 18 oprava omítek a stropů 70 tis. Kč výměna oken 161 tis. Kč o Legerova 5 oprava fasády 59 tis. Kč o Vratislavova 20 odizolování zemní vlhkosti 77 tis. Kč Na konkrétní adresné akce byly vynaloženy náklady ve výši 203,35 tis. Kč. Oprava ohradní zdi Na Libušince 3 byla zrealizována, oprava sklepů Trojanova 9 byla rozpracována a bude dokončena v r Na opravy volných bytů byly vynaloženy prostředky ve výši 2 403,53 tis. Kč. Opravy nad 50 tis. Kč byly provedeny v následujících bytech: o Vratislavova 32 1 byt o Karlovo náměstí 6 1 byt o Trojanova 16 2 byty o Vyšehradská 35 1 byt o Na Slupi 14 2 byty o Na Slupi 12 2 byty o Na Moráni 17 1 byt

82 o Trojanova 20 1 byt o Václavská 14 1 byt o Václavská 18 1 byt V dalších volných bytech byly provedeny práce menšího rozsahu. Nižší čerpání plánu bylo ovlivněno značnými finančními úsporami dosaženými prostřednictvím e-aukcí a rovněž nebyly všechny zakázky v r dokončeny. Na opravy kotelen byly čerpány náklady ve výši 308,48 tis. Kč (např. Václavská 18, Podskalská 8, Plavecká 10). Opravy kotelen probíhaly především na základě vypsaných minitendrů. Účet 518 ostatní služby Tento účet vykazuje náklady celkem ve výši 3 531,93 tis. Kč. V rámci účtu 518 byly čerpány následující účetní analytiky: služby (odečty měřidel, paušály pro havarijní služby, zahradnické práce, ostraha pasáž Václavská 14, Karlovo náměstí 6); 924,64 tis. Kč zařizovací předměty (plynové kotle, bojlery, průtokové ohřívače, topidla, sprchový kout); 681,56 tis. Kč úklid (vyklízecí práce, mimořádné úklidy, odklízení sněhu); 893,19 tis. Kč právní služby (náklady exekuce); 24,81 tis. Kč revize a kontroly (plyn, komíny, výtahy, hromosvody, elektroinstalace, hydranty); 796,09 tis. Kč deratizace (10 domů); 6,68 tis. Kč projektové dokumentace (např. oprava ohradní zdi Na Libušince 3, výměna oken, návrh přeložky vytápění Václavská 18); 37,84 tis. Kč dozory, kolaudace (zaměření a zakreslování bytů v souvislosti s pasportizací, autorský dozor); 167,12 tis. Kč Plánovaný objem jednotlivých nákladů účtu 518 nebyl překročen. Účet 549 ostatní náklady Celková hodnota ostatních nákladů činila 1 042,74 tis. Kč. V rámci tohoto účtu byly čerpány následující účetní analytiky: bankovní poplatky; 10,83 tis. Kč pojistné (spoluúčast); 5 tis. Kč poštovné; 1,21 tis. Kč poplatky SIPO; 26,61 tis. Kč jiné ostatní náklady SF (vyúčtování podílových domů); 156,17 tis. Kč zaokrouhlení DPH; -0,25 tis. Kč DPH odpočet při kráceném nároku; 828,87 tis. Kč nedaňové náklady (zúčtování fondu oprav Podskalská 7); 14,30 tis. Kč Účet 556 tvorba zákonných opravných položek - náklad ve výši 220,80 tis. Kč V souladu s metodikou Magistrátu hl. m. Prahy byly k odúčtovány položky předchozího roku a vytvořeny opravné položky dle aktuálního stavu pohledávek po splatnosti. Účet 557 odpis nedobytné pohledávky - náklad ve výši 18,05 tis. Kč Výnosy Celkové výnosy na rok 2014 byly plánovány ve výši tis. Kč. K byly plněny částkou ,34 tis. Kč, což představuje plnění na 98,43%.

83 Účet 603 výnosy z pronájmu Dosažené výnosy z tržeb za nájmy představují částku ,73 tis. Kč. V rámci účtu 603 byly sledovány následující účetní analytiky: tržby z nájmu bytů; ,56 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor; ,46 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor (neplátci DPH); 8 715,13 tis. Kč tržby z nájmu garáží; 4 670,58 tis. Kč Plánovaný výnos byl překročen u tržeb za pronájem nebytových prostor neplátcům DPH o 1 653,13 tis. Kč. Výnosy z ostatních pronájmů nebyly zcela naplněny, což bylo způsobeno neobsazením prostor, pronájmem na část roku nebo poskytnutím slevy. V porovnání s očekávanými výnosy nebyly splněny tržby za pronájem nebytových prostor s plátci DPH o 470,54 tis. Kč, za pronájem bytů o 2 585,44 tis. Kč a za pronájem garáží o 589,42 tis. Kč. Celkový plán výnosů z pronájmu nebyl splněn o 1 992,27 tis. Kč (tj. 1,99%). Účet 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy z penalizace nájemného ve výši 740,56 tis. Kč. Účet 649 ostatní výnosy Celková hodnota ostatních výnosů činila 1 205,35 tis. Kč. Jednotlivé účetní analytiky byly plněny takto: ostatní výnosy s DPH (přefakturované náklady - energie); 32,34 tis. Kč ostatní výnosy bez DPH (nepeněžní plnění prodaného domu Vyšehradská 47); 385,08 tis. Kč pojistné plnění (náhrada škody od pojišťovny např. požár bytu Trojanova 16); 346,70 tis. Kč zaokrouhlení DPH; 0,03 tis. Kč přefakturace nákladů (vodné, stočné); 9,53 tis. Kč výnosy ze soudních řízení; 431,67 tis. Kč Celkový plán ostatních výnosů byl splněn. Účet 662 úroky - výnos ve výši -2,30 tis. Kč Záporná hodnota úroků je způsobena časovým nesouladem mezi zaúčtováním připsaných úroků a jejich odvodem na účet městské části Praha Správní firma IKON spol. s r.o. Vykázala hospodářský výsledek zisk ve výši ,73 tis. Kč. Tabulka 9: Hospodářský výsledek SF IKON spol. s r.o. v tis. Kč SU/AU Náklady plán k skutečnost k plnění v % 501 spotřeba materiálu 50,00 66,15 132, spotřeba energií 1 500, ,00 80, celkem opravy , ,89 87, běžná údržba , ,21 91, opravy - plánované akce 6 045, ,52 103, opravy volných bytů 2 000, ,45 58, opravy kotelen 1 000,00 124,71 12,47

84 daňově neuznatelné náklady 0,00 0,00 0, služby ostatní 6 080, ,15 83, služby 600,00 600,10 100, zařizovací předměty 700,00 589,13 84, úklid 700,00 743,03 106, právní služby 180,00 96,24 53, revize, kontroly 1 200, ,56 104, deratizace 50,00 47,30 94, Karlovo nám. 7-služby Ikon 2 100, ,83 70, projektová dokumentace 200,00 171,22 85, dozory, kolaudace 200,00 87,86 43, přístřeší 150,00 26,88 17, daňově neuznatelné náklady 0,00 0,00 0, jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, ostatní náklady - z toho: 800,00 685,31 85, DPH - krácený nárok 600,00 632,65 105, opravné položky vč. zúčtování 7 656,49 754,64 9, odpis nedobytné pohledávky 0,00 76,75 0,00 Náklady celkem , ,89 70,57 SU/AU Výnosy plán k skutečnost k plnění v % 602 výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 0, tržby za inzerci 0,00 0,00 0, výnosy z pronájmu , ,56 99, tržby - bytové prostory , ,10 97, tržby - nebytové prostory , ,72 101, tržby - nebytové prostory (neplátce DPH) 9 015, ,60 102, tržby - garáže 1 088, ,14 97, smluvní pokuty a úroky z prodlení 850,00 395,08 46, ostatní výnosy: 3 170, ,42 129, ostatní výnosy s DPH 2 100, ,53 61, ostatní výnosy bez DPH 70, , , pojistné plnění (náhrady) 0,00 612,74 0, zaokrouhlení DPH 0,00-0,03 0, Přefakturace nákladů 0,00 0,00 0, výnosy ze soudních řízení 1 000, ,26 111, úroky 0,00-1,44 0,00 Výnosy celkem (bez SÚ 609) , ,62 99,83 Výsledek hospodaření (bez SÚ 609) , ,73 125,85 Náklady Celkové náklady na rok 2014 byly plánovány ve výši ,49 tis. Kč. K byly plněny částkou ,89 tis. Kč, což představuje plnění na 70,57%.

85 Účet 501 spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na výměnu zámků, klíčů a nákup židlí a hasicích přístrojů ve výši 66,15 tis. Kč. Překročení plánu bylo způsobeno výrobou náhradních klíčů pro novou svozovou společnost na odpad. Účet 502 spotřeba energií Jedná se o náklady na spotřebu energie a plynu ve volných bytových a nebytových prostorech ve výši 1 203,00 tis. Kč. Účet 511 opravy a údržba Tento účet představuje náklady na běžnou údržbu a opravy, které byly prováděny v rámci schváleného plánu. Celkové náklady byly čerpány ve výši ,89 tis. Kč. Na zakázky s odhadní cenou nad 100 tis. Kč byly použity e-aukce, díky nimž bylo dosaženo úspory finančních prostředků. Na běžnou údržbu v domech byly vynaloženy náklady ve výši ,21 tis. Kč. Jedná se především o elektrikářské, malířské, instalatérské, zednické a lakýrnické práce. Byly provedeny porevizní a havarijní opravy, opravy omítek, dveří, fasády, schodiště, střechy, kamerového systému, klimatizace, výtahů, vodovodních rozvodů, vystavění odkouření, nátěry fasády, vložkování komínů, instalace mříží na chodbě apod. Největší objem nákladů činily následující položky: o Folimanka oprava Domečku 406 tis. Kč o Bělehradská 96 oprava teras 257 tis. Kč o Svatoplukova 7 výměna oken a dveří u NP 129 tis. Kč o Karlovo náměstí 7 oprava automatických dveří 80 tis. Kč o Sekaninova 24 oprava kamenného vstupu 77 tis. Kč o Bělehradská 51 oprava podlah 77 tis. Kč o Legerova 50 oprava stropních trámů 76 tis. Kč o Jaromírova 63 oprava zdi a sanace dvora 74 tis. Kč o Legerova 34 frézování komínu 63 tis. Kč o Lípová 12 oprava balkonu 60 tis. Kč Na r plánovala správní firma 1 adresnou akci - oprava ZTI a plynu Sekaninova 36, která byla zrealizována ve výši 6 252,52 tis. Kč. Na opravy volných bytů byly vynaloženy náklady ve výši 1 171,45 tis. Kč. Byly upraveny následující byty: o Jaromírova 63 1 byt o Bělehradská 51 2 byty o Sokolská 27 3 byty o Bělehradská 25 2 byty o Legerova 37 3 byty Opravy některých bytů pokračují v r. 2015, byty v Legerově 37 byly vysoutěženy e-aukcí za výrazně menší částku, než bylo plánováno. Vzhledem k těmto skutečnostem došlo ke sníženému čerpání nákladů. Na opravy kotelen byly čerpány náklady ve výši 124,71 tis. Kč (např. Sekaninova 36, Bělehradská 96, Lípová 13). Opravy kotelen byly provedeny na základě vypsaných minitendrů. Účet 518 služby ostatní Tento účet vykazuje náklady celkem ve výši 5 096,15 tis. Kč. V rámci účtu 518 byly čerpány následující účetní analytiky: služby (havarijní služby, odečty měřidel, zahradnické práce); 600,10 tis. Kč zařizovací předměty (AKU kamna, kotle, bojlery, WAW); 589,13 tis. Kč úklid (vyklízecí práce, mimořádné úklidy); 743,03 tis. Kč

86 Největší položkou jsou vyklízecí práce ze společných prostor domů a dvorů, některé úklidy vyplývaly i z provedených požárních kontrol. Plán byl překročen o 43,03 tis. Kč právní služby (náklady exekuce); 96,24 tis. Kč revize a kontroly (plyn, elektroinstalace, komíny, hasicí přístroje, výtahy, požární kontroly, prohlídky vzduchotechniky); 1 251,56 tis. Kč Důvodem překročení plánu o 51,56 tis. Kč bylo provedení revize elektroinstalace a hromosvodů ve všech domech deratizace (všechny domy); 47,30 tis. Kč služby Karlovo nám. 7 (úklid, energie, odpad, telefonní poplatky, ostraha); 1 482,83 tis. Kč Náklady jsou následně přeúčtovány nájemcům nebytových prostor projektová dokumentace (např. oprava střechy Bělehradská 50, oprava terasy Jaromírova 63, Bělehradská 96); 171,22 tis. Kč dozory, kolaudace (autorský dozor např. výměna oken Oldřichova 6, ZTI Slavojova 14); 87,86 tis. Kč přístřeší (ubytování pro exekučně vystěhované nájemce); 26,88 tis. Kč Celkový plánovaný objem účtu 518 nebyl překročen. Účet 549 ostatní náklady Celková hodnota ostatních nákladů činila 685,31 tis. Kč. V rámci tohoto účtu byly čerpány následující účetní analytiky: bankovní poplatky; 3,19 tis. Kč pojistné (spoluúčast); 17,83 tis. Kč poštovné; 9,42 tis. Kč poplatky SIPO; 22,30 tis. Kč zaokrouhlení DPH; -0,08 tis. Kč DPH odpočet při kráceném nároku; 632,65 tis. Kč Naplánovaná hodnota DPH při kráceném nároku byla mírně překročena, výši této položky nelze přesně stanovit. Hodnota DPH se odvíjí od výše koeficientu (poměr plátců a neplátců v nebytových prostorech), kterým se krátí daň a jehož konečný výpočet se provádí až koncem roku. Celkový objem účtu 549 byl dodržen. Účet 556 tvorba zákonných opravných položek - náklad ve výši 754,64 tis. Kč Účet 557 odpis nedobytné pohledávky - náklad ve výši 76,75 tis. Kč Výnosy Celkové výnosy na rok 2014 byly plánovány ve výši ,00 tis. Kč. K byly plněny částkou ,62 tis. Kč, což představuje plnění na 99,83%. Účet 603 výnosy z pronájmu Dosažené výnosy z tržeb za nájmy představují částku ,56 tis. Kč. V rámci účtu 603 jsou sledovány účetní analytiky: tržby z nájmu bytů; ,10 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor; ,72 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor (neplátci DPH); 9 202,60 tis. Kč tržby z nájmu garáží; 1 061,14 tis. Kč V r byly mírně překročeny plánované tržby za pronájem nebytových prostor pronajatých jak plátcům DPH (o 321,72 tis. Kč), tak neplátcům DPH (o 187,60 tis. Kč).

87 Podařilo se obsadit dlouho volné prostory v objektu Karlovo náměstí 7. Výnos z pronájmu garáží byl nižší o 26,86 tis. Kč, z pronájmu bytových prostor o 1 079,90 tis. Kč oproti předpokladu. Některé byty zůstaly volné. Plánované výnosy z pronájmů jako celek nebyly splněny o 597,44 tis. Kč (tj. 0,82%). Účet 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy z penalizace nájemného ve výši 395,08 tis. Kč. Účet 649 ostatní výnosy Celková hodnota ostatních výnosů činila 4 095,42 tis. Kč. Jednotlivé účetní analytiky byly plněny takto: výnosy s DPH (přefakturace nákladů na poskytnuté služby Karlovo nám.7); 1 282,53 tis. Kč výnosy bez DPH (nepeněžní plnění prodaného domu Lípová 4, přefakturace nákladů na zajištění přístřeší, úhrady za klíče od nájemců); 1 089,92 tis. Kč pojistné plnění (náhrada škody od pojišťovny např. požár Slavojova 14, povodeň v r Sekaninova 22, 24, 36); 612,74 tis. Kč zaokrouhlení DPH; -0,03 tis. Kč výnosy ze soudních řízení; 1 110,26 tis. Kč Vyšší plnění celkových ostatních výnosů bylo ovlivněno především výnosy bez DPH (nepeněžní plnění prodaného domu). Účet 662 úroky - výnos ve výši -1,44 tis. Kč Záporná hodnota úroků je způsobena časovým nesouladem mezi zaúčtováním připsaných úroků a jejich odvodem na účet městské části Praha Správní firma AUSTIS a.s. Vykázala hospodářský výsledek zisk ve výši ,86 tis. Kč Tabulka 10: Hospodářský výsledek SF AUSTIS a.s. v tis. Kč SU/AU Náklady plán k skutečnost k plnění v % 501 spotřeba materiálu 28,00 13,88 49, spotřeba energií 2 002, ,11 92, celkem opravy , ,20 62, běžná údržba , ,56 71, opravy - plánované akce , ,85 46, opravy volných bytů 2 600, ,76 95, opravy kotelen 1 000,00 476,03 47, daňově neuznatelné náklady 0,00 0,00 0, služby ostatní 3 598, ,51 99, služby 700,00 480,00 68, zařizovací předměty 666,00 989,69 148, úklid 761,00 590,59 77, právní služby 140,00 103,55 73, revize, kontroly 741,00 989,77 133, deratizace 150,00 78,95 52, Karlovo nám. 7-služby 0,00 0,00 0,00

88 projektová dokumentace 100,00 127,68 127, dozory, kolaudace 290,00 216,90 74, přístřeší 50,00 11,38 22, daňově neuznatelné náklady 0,00 0,00 0, jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, ostatní náklady - z toho: 1 172, ,25 117, DPH - krácený nárok 1 000, ,59 101, opravné položky vč. zúčtování 3 949, ,09 132, odpis nedobytné pohledávky 0,00-94,63 0,00 Náklady celkem , ,41 77,22 SU/AU Výnosy plán k skutečnost k plnění v % 602 výnosy z prodeje služeb 29,36 29,39 100, tržby za inzerci 29,36 29,39 100, výnosy z pronájmu , ,18 97, tržby - bytové prostory , ,22 95, tržby - nebytové prostory , ,65 98, tržby - nebytové prostory (neplátce DPH) 8 714, ,79 100, tržby - garáže 96,67 94,52 97, smluvní pokuty a úroky z prodlení 513,00 437,72 85, ostatní výnosy: 768, ,35 175, ostatní výnosy s DPH 0,00 561,48 0, ostatní výnosy bez DPH 84,00 234,55 279, pojistné plnění (náhrady) 80,00 273,62 342, zaokrouhlení DPH 0,00 0,09 0, Přefakturace nákladů 0,00 0,00 0, výnosy ze soudních řízení 604,00 275,61 45, úroky 5,00-1,37-27,40 Výnosy celkem (bez SÚ 609) , ,27 97,66 Výsledek hospodaření (bez SÚ 609) , ,86 111,54 Náklady Celkové náklady na rok 2014 byly plánovány ve výši ,81 tis. Kč. K byly plněny částkou ,41 tis. Kč, což představuje plnění na 77,22%. Účet 501 spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na nákup hasicích přístrojů ve výši 13,88 tis. Kč. Účet 502 spotřeba energií Jedná se o náklady na spotřebu energie ve volných prostorech a rozmrazovacích systémech ve výši 1 854,11 tis. Kč. Účet 511 opravy a údržba Tento účet představuje náklady na běžné opravy a údržbu, které byly prováděny dle schváleného plánu. Celkové náklady byly čerpány ve výši ,20 tis. Kč. Na zakázky s odhadní cenou nad 100 tis. Kč byly použity e-aukce, díky nimž bylo dosaženo úspory finančních prostředků.

89 Na běžnou údržbu v domech byly vynaloženy náklady ve výši 8 545,56 tis. Kč. Jedná se především o zednické, zámečnické, malířské, pokrývačské, instalatérské a elektrikářské práce. Byly provedeny opravy výtahů, sklepních prostor, vložkování komínů, výměny balkonových a vchodových dveří, havarijní zásahy, odstraněny závady z revizí apod. Největší objem nákladů činily následující položky: o Londýnská 83 oprava dvorní kanalizace 146 tis. Kč o J. Masaryka 47 oprava sklepních prostor 125 tis. Kč o Vinohradská 15 oprava kanalizační přípojky (havárie) 937 tis. Kč o Vinohradská 14 oprava komínů 83 tis. Kč o Rumunská 36 vložkování komínů 73 tis. Kč o Sarajevská 7 výměna vchodových dveří 49 tis. Kč o Belgická 2 výměna vchodových dveří 59 tis. Kč o Fričova 8 zednické práce 89 tis. Kč o Jugoslávská 6 malířské práce 87 tis. Kč Na konkrétní akce jmenovitě uvedené v plánu oprav byly vynaloženy náklady ve výši 4 667,85 tis. Kč. Jednalo se o tyto položky: o Belgická 21 oprava teras 652,05 tis. Kč o Belgická 8 oprava sklepních prostor 156,25 tis. Kč o Bruselská 9 oprava a nátěry oken 326,60 tis. Kč o Šafaříkova 10 oprava a nátěry oken 790,42 tis. Kč o J. Masaryka 47 ZTI - kanalizace, plyn 1 730,05 tis. Kč o Havlíčkovy sady provoz sadů, Grotty atd ,48 tis. Kč Výše uvedené akce byly dokončeny, zakázky byly vysoutěženy e-aukcí za nižší cenu, než bylo plánováno. Oprava sklepních prostor Rumunská 31 bude realizována v r. 2015, revitalizaci zahrady Kateřinská 20 bude zajišťovat odbor majetku a investic. Výměny hlavních vchodových dveří u vybraných domů budou uskutečněny v rámci zakázek na výměnu oken zadaných odborem majetku a investic. Naplánované akce - zrušení provizorních kójí Americká 38 a instalace IRTN byly zrealizovány, správní firmou byly omylem zaúčtovány na jiné účty ( , ). Na opravy volných bytů byly vynaloženy náklady ve výši 2 489,76 tis. Kč. Byly upraveny následující byty: o Londýnská 61 1 byt o J. Masaryka 38 1 byt o Rumunská 20 1 byt o Americká 38 2 byty o Belgická 8 1 byt o J. Masaryka 47 1 byt o Belgická 2 2 byty o Londýnská 4 2 byty o Belgická 21 1 byt o Máchova 17 2 byty Na opravy kotelen byly čerpány náklady ve výši 476,03 tis. Kč (např. Rejskova 13, Belgická 21, Novoměstská radnice). Jednalo se o opravy provedené dle vypsaných minitendrů i o havarijní zásahy. Účet 518 služby ostatní Tento účet vykazuje náklady celkem ve výši 3 588,51 tis. Kč. V rámci účtu 518 byly čerpány následující účetní analytiky: služby (odečty vodoměrů a vyúčtování médií, havarijní služby, údržba zeleně); 480,00 tis. Kč zařizovací předměty (bojlery, karmy, kotle, topidla, vodoměry); 989,69 tis. Kč

90 K překročení plánu o 323,69 tis. Kč došlo z důvodu nepředpokládané vyšší výměny vybavení na základě vyřazovacích posudků (o 158,29 tis. Kč) a chybným zaúčtováním nákladů na instalaci IRTN (o 165,40 tis. Kč, správný účet 511) úklid (vyklízecí práce, odklízení sněhu); 590,59 tis. Kč právní služby (náklady exekuce); 103,55 tis. Kč revize a kontroly (elektroinstalace, plyn, komíny, výtahy, požární prohlídky); 989,77 tis. Kč Plán byl překročen o 248,77 tis. Kč, v průběhu roku byly nad rámec plánu provedeny nepravidelné revize ve volných bytech před předáním nájemcům a nepravidelné revize komínů před výměnou zařizovacích předmětů deratizace; 78,95 tis. Kč projektové dokumentace (např. úprava sklepních prostor J. Masaryka 47, Belgická 8, vchodové dveře do bytu Americká 46, pasportizace sklepů a bytů Šmilovského 20); 127,68 tis. Kč Vyšší čerpání o 27,68 tis. Kč oproti plánu bylo způsobeno vypracováním dokumentace na vchodové dveře Americká 46 dle požadavku odboru výstavby dozory, kolaudace (autorský dozor na akce např. výměna ZTI Jugoslávská 6, 8, Šmilovského 20); 216,90 tis. Kč přístřeší (ubytování pro exekučně vystěhované nájemce); 11,38 tis. Kč Překročení 3 výše uvedených položek bylo v rámci účtu 518 kompenzováno nižším čerpáním ostatních analytik. Celkový plánovaný objem nákladů na služby byl dodržen. Účet 549 ostatní náklady Celková hodnota ostatních nákladů činila 1 375,25 tis. Kč. V rámci tohoto účtu byly čerpány následující účetní analytiky: bankovní poplatky; 3,18 tis. Kč pojistné (spoluúčast); 30 tis. Kč poštovné; 4,13 tis. Kč poplatky SIPO; 24,49 tis. Kč DPH odpočet při kráceném nároku; 1 013,59 tis. Kč Naplánovaná hodnota DPH při kráceném nároku byla mírně překročena, výši této položky nelze přesně stanovit. Hodnota DPH se odvíjí od výše koeficientu (poměr plátců a neplátců v nebytových prostorech), kterým se krátí daň a jehož konečný výpočet se provádí až koncem roku nedaňové náklady (finanční vypořádání prodaného domu Wenzigova 21); 299,86 tis. Kč K překročení celkového plánovaného objemu o 203,25 tis. Kč došlo z důvodu zaúčtování nedaňových nákladů vyplývajících z prodeje domu Wenzigova 21. Účet 556 tvorba zákonných opravných položek - náklad ve výši 5 237,09 tis. Kč Plán byl překročen, hodnota nových opravných položek vychází z aktuálního stavu pohledávek po splatnosti. Účet 557 odpis nedobytné pohledávky - náklad ve výši 94,63 tis. Kč Jedná se o zaúčtování přeplatků a nedoplatků vzniklých v rámci vyrovnání pohledávek a závazků při prodeji domů v minulých letech dle schválených usnesení RMČ Praha 2. Výnosy Celkové výnosy na rok 2014 byly plánovány ve výši ,69 tis. Kč. K byly plněny částkou ,27 tis. Kč, což představuje plnění na 97,66%.

91 Účet 602 výnosy z prodeje služeb Jedná se o výnos z tržeb za inzerci ve výši 29,39 tis. Kč. Účet 603 výnosy z pronájmu Dosažené výnosy z tržeb za nájmy představují částku ,18 tis. Kč. V rámci účtu 603 byly sledovány následující účetní analytiky: tržby z nájmu bytů; ,22 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor; ,65 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor (neplátci DPH); 8 764,79 tis. Kč tržby z nájmu garáží; 94,52 tis. Kč Plánované úrovně výnosů se podařilo dosáhnout v oblasti tržeb za nebytové prostory pronajaté neplátcům DPH, výnosy byly o 49,96 tis. Kč vyšší než předpoklad. U zbývajících plánovaných pronájmů nebyly očekávané výnosy zcela naplněny. Tržby za pronájem bytů byly nižší o 2 318,63 tis. Kč, za pronájem nebytových prostor obsazených plátci DPH o 331,33 tis. Kč a za pronájem garáží o 2,15 tis. Kč. Důvodem bylo uvolnění prostor nebo jejich nevyužití po celý rok. Celkové výnosy z pronájmů nebyly ve srovnání s plánem splněny o 2 602,15 tis. Kč (tj. 2,93%). Účet 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy z penalizace nájemného ve výši 437,72 tis. Kč. Účet 649 ostatní výnosy Celková hodnota ostatních výnosů činila 1 345,35 tis. Kč. Jednotlivé účetní analytiky byly plněny takto: výnosy s DPH (nepeněžní plnění prodaného domu Londýnská 17); 561,48 tis. Kč výnosy bez DPH (přeúčtování služeb nebytového prostoru Havlíčkovy sady); 234,55 tis. Kč pojistné plnění (náhrada škod od pojišťovny např. odcizení měděného oplechování krytiny Sarajevská 16, škody v Havlíčkových sadech- odcizená síť, kamera, voda, poškozená střecha); 273,62 tis. Kč zaokrouhlení DPH; 0,09 tis. Kč výnosy ze soudních řízení; 275,61 tis. Kč Překročení celkového plánovaného objemu bylo způsobeno vyššími výnosy s DPH, bez DPH a pojistným plněním, než se předpokládalo. Účet 662 úroky - výnos ve výši -1,37 tis. Kč Záporná hodnota úroků je způsobena časovým nesouladem mezi zaúčtováním připsaných úroků a jejich odvodem na účet městské části Praha Správní firma CENTRA a.s. Vykázala hospodářský výsledek zisk ve výši ,74 tis. Kč Tabulka 11: Hospodářský výsledek SF CENTRA a.s. v tis. Kč SU/AU Náklady plán k skutečnost k plnění v % 501 spotřeba materiálu 1,00 0,00 0, spotřeba energií 1 100,00 281,99 25, celkem opravy , ,02 99,04

92 běžná údržba 6 986, ,42 104, opravy - plánované akce 8 869, ,06 98, opravy volných bytů 3 000, ,75 100, opravy kotelen 700,00 304,68 43, daňově neuznatelné náklady 0,00 8,11 0, služby ostatní 5 530, ,96 89, služby 700,00 728,33 104, zařizovací předměty 800, ,32 149, úklid 1 100,00 698,91 63, právní služby 160,00 333,11 208, revize, kontroly 1 300, ,24 79, deratizace 500,00 445,69 89, Karlovo nám. 7-služby 0,00 0,00 0, projektová dokumentace 500,00 425,05 85, dozory, kolaudace 400,00 99,22 24, přístřeší 70,00 5,09 7, daňově neuznatelné náklady 0,00 0,00 0, jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, ostatní náklady - z toho: 1 200,00 451,93 37, DPH - krácený nárok 1 000,00 342,67 34, opravné položky vč. zúčtování 3 612, ,02 140, odpis nedobytné pohledávky 0,00 193,26 0,00 Náklady celkem , ,18 97,83 SU/AU Výnosy plán k skutečnost k plnění v % 602 výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 0, tržby za inzerci 0,00 0,00 0, výnosy z pronájmu , ,77 99, tržby - bytové prostory , ,84 97, tržby - nebytové prostory , ,54 101, tržby - nebytové prostory (neplátce DPH) 8 792, ,54 117, tržby - garáže 978,00 980,85 100, smluvní pokuty a úroky z prodlení 700, ,46 211, ostatní výnosy: 1 000, ,95 156, ostatní výnosy s DPH 0,00 0,71 0, ostatní výnosy bez DPH 0,00 29,60 0, pojistné plnění (náhrady) 200,00 813,57 406, zaokrouhlení DPH 0,00 0,10 0, přefakturace nákladů 0,00 5,65 0, výnosy ze soudních řízení 800,00 719,32 89, úroky 0,00 26,74 0,00 Výnosy celkem (bez SÚ 609) , ,92 101,27 Výsledek hospodaření (bez SÚ 609) , ,74 102,86

93 Náklady Celkové náklady na rok 2014 byly plánovány ve výši ,21 tis. Kč. K byly plněny částkou ,18 tis. Kč, což představuje plnění na 97,83%. Účet 501 spotřeba materiálu - náklad ve výši 0 tis. Kč Účet 502 spotřeba energií Jedná se o náklady na spotřebu energií ve volných bytech a nebytových prostorech ve výši 281,99 tis. Kč. Účet 511 opravy a údržba Tento účet představuje náklady na běžné opravy a údržbu, které byly prováděny v rámci schváleného plánu. Celkové náklady byly čerpány ve výši ,02 tis. Kč. Na zakázky s odhadní cenou nad 100 tis. Kč byly použity e-aukce, díky nimž bylo dosaženo úspory finančních prostředků. Na běžnou údržbu v domech byly vynaloženy náklady ve výši 7 267,42 tis. Kč. Jedná se především o malířské, zámečnické, obkladačské, pokrývačské, instalatérské, zednické a kominické práce. Byly provedeny porevizní práce, výměna rolet, opravy elektroinstalací, plynoinstalací, vodoinstalací, kanalizace, podlah, čištění výtahových šachet apod. Největší objem nákladů činily následující položky: o Kladská 25 oprava fasády 92 tis. Kč o Mánesova 20 oprava elektroinstalace 83 tis. Kč o Budečská 26 oprava výtahu 72 tis. Kč o Chodská 2 oprava koupelny 77 tis. Kč o Blanická 22 oprava domovních telefonů 54 tis. Kč o Sázavská 22 oprava zdi ve dvoře 58 tis. Kč o Šubertova 6 vystavení odkouření ve světlíku 41 tis. Kč Na konkrétní akce jmenovitě uvedené v plánu oprav byly vynaloženy náklady ve výši 8 768,06 tis. Kč. Jednalo se o následující položky: o Záhřebská 15 oprava střechy 2 169,15 tis. Kč o Mánesova 58 oprava fasády a povrchu dvora 1 546,75 tis. Kč o Americká 14 výměna rozvodů ZTI a plynu 4 253,85 tis. Kč o Karlovo náměstí 34 oprava rozvodů ÚT 177,31 tis. Kč o Slezská 62 oprava terasy 621,00 tis. Kč Všechny naplánované akce včetně nově zařazené opravy terasy Slezská 62 byly v r zrealizovány. Na opravy volných bytů byla vynaložena částka 3 018,75 tis. Kč. Byly upraveny následující byty: o Slezská 5 3 byty o Záhřebská 4 3 byty o Francouzská 22 2 byty o Korunní 29 1 byt o A. Letenské 11 2 byty o Blanická 22 2 byty o Karlovo náměstí 29 1 byt o Mánesova 20 3 byty o Blanická 24 1 byt Na opravy kotelen byly čerpány prostředky ve výši 304,68 tis. Kč (např. Záhřebská 4, Slezská 30). V průběhu roku byly realizovány jak plánované opravy na základě vypsaných minitendrů, tak i havarijní opravy. Daňově neuznatelné náklady ve výši 8,11 tis. Kč se týkají opravy a servisu výtahu z r

94 Účet 518 služby ostatní Tento účet vykazuje náklady celkem ve výši 4 957,96 tis. Kč. V rámci účtu 518 byly čerpány následující účetní analytiky: služby (odečty měřidel, havarijní služby, posudky, zahradnické práce); 728,33 tis. Kč zařizovací předměty (kotle, průtokové ohřívače, bojlery); 1 195,32 tis. Kč Plán byl překročen o 395,32 tis. Kč. Vyšší čerpání bylo způsobeno nutnou výměnou většího počtu zařizovacích předmětů v rámci opravy ZTI a plynu v domech Karlovo náměstí 29 a Americká 14 a neplánovanou výměnou vybavení dle vyřazovacích protokolů úklid (vyklízecí práce, mimořádné úklidy, odklízení sněhu); 698,91 tis. Kč právní služby (náklady exekuce); 333,11 tis. Kč Plán byl překročen o 173,11 tis. Kč z důvodu vyššího počtu exekucí, než se předpokládalo revize a kontroly (elektroinstalace, plyn, hydranty, komíny včetně spalinových cest, hasicí přístroje); 1 027,24 tis. Kč deratizace (některé domy opakovaně); 445,69 tis. Kč projektové dokumentace (např. výměna oken Karlovo náměstí 34, Vinohradská 69, opravy bytových jednotek); 425,05 tis. Kč dozory, kolaudace (stavební a autorský dozor akcí, zaměření v souvislosti s pasportizací); 99,22 tis. Kč přístřeší (ubytování pro exekučně vystěhované nájemce); 5,09 tis. Kč Celkový plán účtu 518 nebyl překročen. Účet 549 ostatní náklady Celková hodnota ostatních nákladů činila 451,93 tis. Kč. V rámci tohoto účtu byly čerpány následující účetní analytiky: bankovní poplatky; 9,55 tis. Kč pojistné (spoluúčast); 52,49 tis. Kč poštovné; 12,88 tis. Kč poplatky SIPO; 34,21 tis. Kč zaokrouhlení DPH; 0,13 tis. Kč DPH odpočet při kráceném nároku; 342,67 tis. Kč Účet 556 tvorba zákonných opravných položek - náklad ve výši 5 074,02 tis. Kč Plán byl překročen, hodnota nových opravných položek vychází z aktuálního stavu pohledávek po splatnosti. Účet 557 odpis nedobytné pohledávky - náklad ve výši 193,26 tis. Kč Výnosy Celkové výnosy na rok 2014 byly plánovány ve výši ,00 tis. Kč. K byly plněny částkou ,92 tis. Kč, což představuje plnění na 101,27%. Účet 603 výnosy z pronájmu Dosažené výnosy z tržeb za nájmy představují částku ,77 tis. Kč. V rámci účtu 603 byly sledovány následující účetní analytiky: tržby z nájmu bytů; ,84 tis. Kč tržby z nájmu nebytových prostor; ,54 tis. Kč

95 tržby z nájmu nebytových prostor (neplátci DPH); ,54 tis. Kč tržby z nájmu garáží; 980,85 tis. Kč V r byly ve srovnání se stanoveným plánem dosaženy vyšší výnosy v oblasti pronájmů nebytových prostor (navýšení o 1 674,08 tis. Kč) a garáží (navýšení o 2,85 tis. Kč). Předpokládaný objem tržeb z pronájmu bytových prostor nebyl splněn o 1 805,16 tis. Kč, nebyly obsazeny všechny byty. Celkové výnosy z pronájmů nedosáhly plánované úrovně o 128,23 tis. Kč (tj. 0,13%). Účet 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy z penalizace nájemného ve výši 1 481,46 tis. Kč. Účet 649 ostatní výnosy Celková hodnota ostatních výnosů činila 1 568,95 tis. Kč. Jednotlivé účetní analytiky byly plněny takto: výnosy s DPH (přefakturace nákladů - energie); 0,71 tis. Kč výnosy bez DPH (vyúčtování dohadu na PD); 29,60 tis. Kč pojistná plnění (náhrada škod od pojišťovny - např. odcizení elektroinstalace Karlovo náměstí 1, prasklá stoupačka Slezská 62, Vinohradská 42, poškozená střešní krytina Vinohradská 99, Kladská 3); 813,57 tis. Kč zaokrouhlení DPH; 0,10 tis. Kč přefakturace nákladů (vodné, stočné); 5,65 tis. Kč výnosy ze soudních řízení; 719,32 tis. Kč Celkový plán účtu 649 byl překročen vzhledem k vyšším poskytnutým pojistným náhradám, než bylo plánováno. Účet 662 úroky - výnos ve výši 26,74 tis. Kč 11. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření MČ Praha 2 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2014 bylo provedeno podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) Přezkoumání hospodaření provedl Magistrát hlavního města Prahy Odbor kontrolních činností. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření územního celku městská část Praha 2 za rok 2014 a závěrečném přezkoumání správnosti účetnictví a účetní závěrky za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních hospodaření, které již byly napraveny v průběhu přezkoumání hospodaření. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014 je nedílnou součástí závěrečného účtu městské části Praha 2 za rok 2014.

96 Příloha č. 2 k usnesení ZMČ č. 37 ze dne Tabulka č. 1 Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2014 v tis.kč Schválený Podklad úpravy Účelové prostředky Převody Převody Změny Upravený rozpočet rozpočet ze SR z rozp.hmp ZBÚ ZČ celkem k , , , , , , ,70 Položka 2221 ZHMP č. 35/3 z , ,00 dotace z obdrženého odvodu z VHP 2324 Pokyny MHMP k RO 112,50 112,50 náhrada pohřebného od MMR, ÚZSVM 2321 ZMČ č. 321 z ,00 125,00 dar Komwag - Vinobraní a pam. desky 3121 ZMČ č. 321 z ,00 25,00 dar Komwag - pam. desky 2322 ZMČ č. 323 z ,20 131,20 přijaté poj.náhrady 4129 ZMČ č. 281 z , ,00 dosadba stromořadí - TSK 4129 ZMČ č. 292 z ,00-300,00 motivační odměny MP 4229 ZMČ č. 282 z , ,80 reko chodníků prostřednictvím TSK 4111 RHMP č z , ,10 dotace na úhradu nákladů - volby do EP 4116 RHMP č. 603 z ,70 68,70 dotace ZŠ Sázavská primární prevence riz. chování 4116 RHMP č. 483 a č ,00 840,00 dotace na výkon pěstounské péče 4116 RHMP č. 777 a č , ,90 dotace na SPOD - I. a II. splátka 4116 RHMP č z , ,20 dotace MPSV na poskytování sociálních služeb 4118 RHMP č z ,60 453,60 dotace z Fondu solidarity (FSEU) - povodně ZHMP č. 35/9 z ,40 32,40 dotace na údržbu plastik 4121 ZHMP č. 35/9 z ,50 94,50 dotace na nákup knižního fondu 4121 ZHMP č. 37/22 z ,00 100,00 dotace na projekt "Zdravé město Praha ZHMP č. 38/19 z , ,10 dotace na integraci žáků - mzd. náklady asistentů 4121 ZHMP č. 38/1 z ,00 100,00 dotace na přípravu a zkoušky OZOZ 4121 ZHMP č. 39/45 z ,00 50,00 dotace na akci Jarmark neziskových org ZHMP č. 39/43 z ,00 140,00 dotace pro CSSP ZHMP č. 37/43 z ,80 289,80 dotace na program J ZHMP č. 39/37 z , ,20 dotace na posílení mezd MŠ, ZŠ 4121 ZHMP č. 40/44 z ,00 50,00 dotace na protidrogovou politiku 4121 ZHMP č. 39/12 z , ,00 dotace z obdrženého odvodu z VHP 4121 ZHMP č. 40/6 z , ,50 vrácený podíl na DPPO za rok ZHMP č. 41/68 z , ,10 dotace na integraci žáků - mzd. náklady asistentů 4122 ZHMP č. 35/19 a č. 41/79 681,80 120,50 802,30 dotace - OPPA z EU a HMP pro CSS Praha ZHMP č. 40/10 z , ,00 dotace - ZŠ Botičská výstavba nafukovací haly 8115 ZMČ č. 309 z ,90 252,90 příspěvek na pěst. péči z roku KPTR , ,50 převod podílu na DPPO do přebytků hosp ZMČ č. 378 z ,40 29,40 sponz. dar fy ASEKOL na létající sb. dvůr 4131 ZMČ č. 395 z , ,40 fin. prostředky ze zón plac. stání - zařazení do HČ 2322 ZMČ č. 396 z ,80 599,80 přijaté poj.náhrady 4129 ZMČ č. 397 z , ,00 oprava výtluků chodníků prostřednictvím TSK 4131 ZMČ č. 347 z , ,00 převod ze ZČ na odkup pozemku parc. č. 871/ RHMP č z , ,20 dotace MPSV na poskytování sociálních služeb

97 4111 RHMP č z , ,90 dotace na úhradu nákladů - volby zastupitelstev 4121 ZHMP č. 41/78 z ,00 150,00 dotace na problematiku bezdomovectví 4121 ZHMP č. 41/14 z , ,00 dotace z obdrženého odvodu z VHP 4116 RHMP č z ,00 170,00 dotace MK na obnovu pomníku V. Hálka 4121 ZHMP č. 2/55 z ,10-37,10 snížení dotace na integraci žáků (ZŠ Resslova) 4116 RHMP č z ,20 50,20 dotace MPSV na poskytování sociálních služeb 4116 RHMP č z ,00 200,00 dotace MK na obnovu pomníku V. Hálka 4121 ZHMP č. 2/13 z , ,00 dotace z obdrženého odvodu z VHP Rezerva RMČ - uvolnění fin. prostředků za rok 2014 Rozpočet Snížení Zvýšení Konečný stav k , , , ,90 RMČ č. 336 ze dne do oblasti životního prostředí 180,40 navýšení úklidu psích exkrementů RMČ č. 610 ze dne do oblasti informatiky 291,60 rozklikávací rozpočet, systém řízení jednání ZMČ RMČ č. 597 ze dne do oblasti životního prostředí 515,80 úklidy, ostraha DH, ozelenění Legerovy ul., atd. RMČ č. 682 ze dne do oblasti kultury 50,00 informační brožura Navýšení rezervy 2 442,00 po zapojení prostředků z VHP do výdajů RMČ č. 738 ze dne do oblasti životního prostředí 150,00 nákup odpadkových košů RMČ č. 769 ze dne do oblasti kultury 40,00 dar farnosti u sv. Ludmily RMČ č. 779 ze dne do oblasti sociální 50,00 dar DDM Praha 2 RMČ č. 781 ze dne do oblasti školství 50,00 dar Svatojánské společnosti RMČ č. 821 ze dne do oblasti sociální 50,00 dar ŽIVOT 90 o.s. RMČ č. 805 ze dne do oblasti školství 250,00 veřejné finanční podpory RMČ č. 814 ze dne do oblasti sociální 50,00 dar sdružení AKORD RMČ č. 813 ze dne do oblasti životního prostředí 30,00 projekt Pracovna v parku RMČ č. 856 ze dne do oblasti životního prostředí 420,00 cvičební prvky pro dospělé RMČ č. 824 ze dne do oblasti životního prostředí 100,20 ostraha Folimanka RMČ č. 850 ze dne do oblasti sociální 660,00 pokrytí nákladů OSPOD RMČ č. 851 ze dne do oblasti kultury 88,00 finanční dary, akce Jamrtál Navýšení rezervy 450,90 po zapojení prostředků z pojistných náhrad OŽP RMČ č. 920 z do oblasti úřadu 401,00 na dokrytí platů po navýšení o 3,5% RMČ č. 898 z do oblasti kultury 90,00 finanční dary (Spolek Vltavan, Helppes o.p.s., atd.) RMČ č. 903 z do oblasti sociální 50,00 finanční dar DivaDno, o.s.

98 Tabulka č. 2 Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2014 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v tis. Kč Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy , , ,20 122,72 122,72 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 515, , ,36 413,69 170,48 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 25,00 49,49 x 197,96 Třída 4 - Přijaté dotace , , ,09 134,36 99,94 Příjmy celkem , , ,14 134,03 103,22 Výdaje: Třída 5 - Běžné výdaje , , ,94 101,06 92,57 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,00 84,99 79,90 Výdaje celkem , , ,94 98,28 90,42 Saldo příjmů a výdajů , , ,19 x x Třída 8 - financování 0, , ,19 x x Financování 0, , ,19 x x

99 Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2014 Příjmy po konsolidaci Tabulka č. 3 v tis. Kč Položka Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Třída 1 - Daňové příjmy , , ,20 122,72 122,72 z toho: 1341 Poplatek ze psů 1 500, , ,33 86,82 86, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 200, , ,77 115,40 115, Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000, , ,49 158,37 158, Poplatek ze vstupného 250,00 250,00 154,64 61,85 61, Poplatek z ubytovací kapacity 1 500, , ,56 117,64 117, Správní poplatky , , ,45 111,89 111, Daň z nemovitostí , , ,97 118,74 118,74 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 515, , ,35 413,69 170,48 z toho: 2141 Příjmy z úroků 1 515, ,00 904,84 59,73 59,73 21 Příjmy z vlastní činnosti 1 515, ,00 904,84 59,73 59, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,94 0,00 0, Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. 0, , ,94 0,00 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0, , ,08 0,00 264, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouh. majetku 0,00 0,00 1,00 0,00 0, Přijaté neinvestiční dary 0,00 125,00 125,00 0,00 100, Přijaté pojistné náhrady 0,00 731,00 660,81 0,00 90, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 112,50 839,43 0,00 746, Neidentifikované příjmy 0,00 0,00-8,39 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 594,58 0,00 0,00 23 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 968, ,43 0,00 228,44 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 25,00 49,49 0,00 197, Příjmy z prodeje ostat. dlouhodobého majetku 0,00 0,00 24,49 0,00 0, Přijaté dary na pořízení dlouhod. majetku 0,00 25,00 25,00 0,00 100,00 Vlastní příjmy - celkem , , ,05 132,21 126,33 Třída 4 - přijaté transfery , , ,09 134,36 99, Neinvest.přij.transfery ze všeobec.pokl.správy SR 0, , ,00 0,00 100, Neinvestiční přijaté transfery ze SR , , ,00 100,00 100, Ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR 0, , ,24 0,00 100, Neinvestiční převody z Národního fondu 0,00 453,60 453,64 0,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od MHMP-RS , , ,00 100,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od MHMP-RU 0, , ,54 0,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů-rs 0,00 802,30 800,69 0,00 99, Ost.neinv. přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 0, , ,00 0,00 100, Převody z vlastních fondů hosp.(podnik.) činnosti , , ,78 103,87 99, Investiční přijaté transfery od MHMP-RU 0, , ,00 0,00 100, Ost.invest.přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 0, , ,80 0,00 100,00 Příjmy - celkem , , ,14 134,03 103,22

100 Tabulka č. 4 Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2014 Výdaje po konsolidaci v tis. Kč Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Třída 5 - Běžné výdaje , , ,94 101,06 92, Úspora energie a obnovitelné zdroje 100,00 100,00 47,13 47,13 47, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 074,00 174,00 100,00 3,25 57, Předškolní zařízení , , ,11 108,07 99, Základní školy , , ,37 108,24 99, Činnosti knih. - Knihovna na Vinohradech 3 530, , ,50 102,68 100, Ostatní záležitosti kultury 5 580, , ,51 103,49 96, Zachování a obnova kulturních památek 0, , ,99 0,00 86, Obnova kulturního, národního povědomí 110,00 135,00 128,32 116,65 95, Ostatní záležitosti sděl. prostředků 350,00 350,00 312,18 89,19 89, Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř , , ,67 88,88 87, Ostatní tělovýchovná činnost 6 426, , ,73 0,00 64, Využití volného času dětí a mládeže 4 229, , ,73 105,08 61, Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 160, , ,02 99,23 99, Prevence před drogami a náv. látkami 512,00 576,50 576,36 112,57 99, Ostatní speciální zdravotnická péče 400,00 600,00 523,40 130,85 87, Bytové hospodářství 140,00 140,00 0,00 0,00 0, Veřejné osvětlení 350,00 350,00 304,17 86,91 86, Pohřebnictví 300,00 412,50 194,90 64,97 47, Územní plánování 150,00 150,00 67,50 45,00 45, Komunální služby a územní rozvoj 87,60 117,60 101,40 115,75 86, Sběr a svoz komunálních odpadů 7 419, , ,22 103,53 98, Využívání a zneškod. komunál. odpadů 1 130, , ,09 96,03 89, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,07 96,32 96, Ekologická výchova a osvěta 499,00 528,40 427,55 85,68 80, Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži 690, , ,56 189,94 99, Ost. soc.péče a pomoc rodině a manž. 0, ,90 890,68 0,00 81, Centra sociálně rehabilitačních služeb , , ,29 114,84 100, Osobní asistence, pečovatelská služba 780,00 780,00 780,00 100,00 100, Tísňová péče 90,00 90,00 34,30 38,11 38, Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče 8 662, , ,77 68,35 57, Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence 0,00 200,00 200,00 0,00 100, Ostatní záležitosti sociálních věcí 10,00 10,00 9,04 90,40 90, Ostatní záležitosti obrany 1,00 1,00 0,00 0,00 0, Ochrana obyvatelstva 1,00 1,00 0,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 380,00 80,00 80,00 21,05 100, Zastupitelstva obcí 8 639, , ,43 89,99 89, Volby do zastupitelstev ÚSC 0, , ,05 0,00 99, Volby do Evropského parlamentu 0, , ,48 0,00 99, Činnost místní správy , , ,61 101,82 94, Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 250,00 250,00 173,40 69,36 69, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 785, ,90 124,41 2,15 2,41

101 v tis. Kč Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,00 84,99 79, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 386,80 0,00 0,00 0,00 0, Pitná voda 100,00 340,00 321,80 321,80 94, Předškolní zařízení , , ,09 98,42 89, Základní školy , , ,54 104,87 73, Zachování a obnova kulturních památek 2 028, , ,93 74,74 74, Obnova kulturního, národního povědomí 0,00 25,00 0,00 0,00 0, Ostatní tělovýchovná činnost 0, , ,70 0,00 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace 450, , ,62 324,58 99, Bytové hospodářství , , ,42 79,94 79, Nebytové hospodářství 0,00 246,00 232,28 0,00 94, Komunální služby a územní rozvoj 550, ,80 235,24 42,77 8, Sběr a svoz komunálních odpadů 1 590, , ,20 97,37 97, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 56,32 73, Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče 5 176, , ,40 162,08 95, Činnost místní správy 3 000, , ,78 61,46 98,27 Výdaje celkem , , ,94 98,28 90,42

102 Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2014 Tabulka č. 5 Výdaje po konsolidaci dle jednotlivých položek rozpočtové skladby v tis. Kč Položka Název položky Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,47 108,29 98, Ostatní platy 300,00 250,00 168,35 56,12 67, Ostatní osobní výdaje 2 010, , ,49 160,62 80, Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů 5 600, , ,68 96,41 96, Odstupné 136,00 136,00 0,00 0,00 0, Povinné pojistné na soc. zabezpečení , , ,63 109,23 98, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 5 988, , ,57 107,06 96, Ostatní povinné pojist. hraz. zaměst. 284,00 308,90 290,82 102,40 94, Ostatní povinné pojistné hrazené zaměst. 18,00 18,00 4,22 23,44 23, Odměny za užití duševního vlastnictví 302,00 402,00 353,20 116,95 87,86 50 Výdaje na platy,ost.platby a pojistné , , ,43 108,46 97, Potraviny 50,00 50,00 29,05 58,10 58, Ochranné pomůcky 4,00 4,00 2,52 63,00 63, Léky a zdravotnický materiál 3,00 3,00 2,30 76,67 76, Knihy, učeb. pomůcky a tisk 300,00 350,00 280,00 93,33 80, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 505, , ,98 131,56 90, Nákup materiálu j. n , , ,38 90,99 87, Studená voda 1 850, ,20 892,78 48,26 68, Teplo 1 500, , ,54 85,30 85, Plyn 200,00 50,00 0,00 0,00 0, El. energie 3 590, , ,81 53,25 62, Pohonné hmoty a maziva 100,00 100,00 47,66 47,66 47, Služby pošt 1 417, ,80 803,94 56,74 79, Služby telekom. a radiokomunikací 1 900, , ,46 64,76 72, Služby peněžních ústavů 1 450, ,00 445,10 30,70 30, Nájemné 1 265,00 669,00 585,45 46,28 87, Konzultační, porad. a právní služby 774,00 483,80 371,73 48,03 76, Služby školení a vzdělávání 900,00 899,00 743,92 82,66 82, Služby zpracování dat 5 760, , ,33 105,79 91, Nákup ostatních služeb j. n , , ,42 100,74 96, Opravy a udržování , , ,86 65,00 92, Programové vybavení 400, , ,01 719,25 99, Cestovné 855,00 945,00 858,53 100,41 90, Pohoštění 475,00 712,30 650,97 137,05 91, Účastnické poplatky na konference 50,00 50,00 41,02 82,04 82, Ostatní nákupy j. n. 170,00 170,00 145,50 85,59 85, Zaplacené sankce 0,00 26,00 26,00 0,00 100, Poskytnuté neinvest. přípěvky a náhrady 480,60 606,10 340,64 70,88 56, Věcné dary 1 267, , ,18 88,73 84, Odvody za neplnění povinn.zaměst.zdrav.postiž. 50,00 50,00 12,93 25,86 25,86 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , ,01 90,35 91, Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.-fyz.osob. 0,00 286,50 286,50 0,00 100, Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.-práv.os. 370,00 518,50 518,50 140,14 100, Neinvest.transfery obecně prospěšným org. 400, , ,00 267,50 100, Neinvest. transfery občanským sdružením , , ,04 89,26 90, Neinvest. transfery církvím a nábož. společ. 0,00 424,80 424,80 0,00 100, Neinv. transfery nezisk.a pod. org. j. n. 0,00 147,00 147,00 0,00 100,00 52 Nenivest.transfery podn.subj. a nezisk.org , , ,84 104,32 92, Neinvestiční transfery obcím 11,00 11,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,00 100, Neinvestiční dotace zřízeným PO 0, , ,79 0,00 99, Neinvestiční transfery cizím PO 60,00 100,00 100,00 0,00 100, Nákup kolků 5,00 5,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků 5,00 5,00 1,50 30,00 30, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 14,20 0,00 0,00 0,00 53 Neinvest.transfery a některé další platby , , ,29 113,48 99, Náhrady mezd v době nemoci 550,00 550,00 270,70 49,22 49,22

103 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5,00 5,00 0,00 0,00 0, Účel.neinvest.transfer nepod.fyzickým osobám 0,00 30,00 30,00 0,00 100, Neinvest.transf.obyvat. nemající chrakter daru 40,00 70,00 62,19 155,48 88, Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 2 440, , ,60 94,45 89,34 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 035, , ,49 87,89 82, Nespecifikované rezervy 5 501, ,90 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 340,00 40,00-2,12-0,09-5,30 59 Ostatní neinvestiční výdaje 7 841, ,90-2,12-0,03-0,02 5 B ě ž n é v ý d a j e , , ,94 101,06 92, Programové vybavení 1 700, , ,06 64,65 97, Ostatní nákupy dlouhodob.nehmotného majetku 200,00 13,60 6,79 3,40 49, Budovy, haly a stavby , , ,77 92,10 82, Stroje, přístroje a zařízení 500,00 985,00 54,21 10,84 5, Výpočetní technika 1 000,00 686,00 683,71 68,37 99, Umělecká díla a předměty 441,00 415,00 355,33 0,00 85, Pozemky 0, ,00 0,00 0,00 0,00 61 Investiční nákupy a související výdaje , , ,87 89,99 79, Investiční transfery spolkům 0, , ,70 0,00 100, Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 200,00 450,50 450,43 0,00 99,98 63 Investiční transfery 200, , ,13 0,00 100, Ostatní kapitálové výdaje j. n ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6 K a p i t á l o v é v ý d a j e , , ,00 84,99 79, V ý d a j e c e l k e m , , ,94 98,28 90,42

104 Tabulka č. 6 Přehled o čerpání kapitálových výdajů za rok 2014 v tis. Kč Objekt Číslo akce Předmět akce Rozpočet na r Skutečnost % plnění ORG schválený upravený k SR RU Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 386,80 0,00 0,00 0,00 0,00 obnova chodníků na území Prahy 2 území Prahy ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 prostřednictvím TSK Pitná voda 100,00 340,00 321,80 321,80 94,65 Krokova ul zřízení vodovodní přípojky 100,00 340,00 321,80 321,80 94, Předškolní zařízení , , ,09 98,42 89,08 MŠ Na Děkance 2/ rekonstrukce zahrady ve vnitrobloku 1 000, , ,00 210,60 99,94 MŠ "Čtyřlístek" Římská 27/130, pobočka Londýnská rozšíření a modernizace dětského hřiště - PD 80,00 80,00 45,98 57,48 57,48 MŠ Slovenská 27/1726, reko elektro a osvětlení - I. etapa (požádáno o pobočka Koperníkova dotaci z rozpočtu HMP) 3 100, , ,00 56,94 85,45 rozšíření MŠ včetně rekonstrukce elektro, MŠ Španělská 16/ kuchyně, VZT, ZTI a soc. zařízení - II. etapa 8 200, , ,97 100,32 100,00 (požádáno o dotaci z rozpočtu HMP) MŠ Viničná, Na Rybníčku rekonstrukce povrchu dětského hřiště 0, ,60 41,14 x 3, Základní školy , , ,54 104,87 73,63 ZŠ J. Masaryka 21/400 rekonstrukce elektro a osvětlení (požádáno o dotaci z rozpočtu HMP) 3 500, , ,29 105,09 100,00 ZŠ Kladská 1/1201 reko školní kuchyně a jídelny + zadávací dokumentace 1 000,00 952,10 952,07 95,21 100,00 ZŠ Sázavská 5/830 zateplení fasády, výměna oken - III. etapa, zažádáno o dotaci z rozpočtu HMP 3 000, , ,76 90,09 99,81 ZŠ Slovenská 27/1726 vybudování jídelny, školního hřiště a reko kuchyně PD 1 100,00 549,60 266,20 24,20 48,44 ZŠ Vratislavova 13/64 vybudování výdejny jídel, včetně zadávací dokumentace 1 000, , ,94 107,19 99,99 ZŠ Vratislavova 13/ rekonstrukce školního dvora 400, , ,63 441,66 77,41 ZŠ Botičská výstavba nafukovací haly 0, ,00 48,65 x 1, Zachování a obnova kulturních památek 2 028, , ,93 74,74 74,92 Karlovo nám. rekonstrukce kašny sv. Josefa a výroba nového krytu na kašnu 1 150, ,00 801,59 69,70 66,69 Riegrovy sady vyhlídkový pavilon-zřízení nové hromosvodné soustavy 200,00 169,00 121,71 60,86 72,02 Novoměstská radnice rekonstrukce elektroinstalace z roku ,30 237,30 237,30 100,00 100,00 Havlíčkovy sady - Grotta zhotovení 2 sekaných kopií Neptuna - dokončení z r ,00 415,00 355,33 80,57 85, Pořízení zachování a obnova hodnot místního kulturního, národ. a histor. povědomí 0,00 25,00 0,00 x 0,00 pamětní desky na Praze dar na instalaci pamětních desek 0,00 25,00 0,00 x 0, Ostatní tělovýchovná činnost 0, , ,70 x 100,00 účelová dotace na sport grant na pořízení bradel 0, , ,70 x 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace 450, , ,62 324,58 99,97 Folimanka pořízení cvičebních prvků pro dospělé v parku 450, , ,79 223,06 99,98 Riegrovy sady pořízení cvičebních prvků pro dospělé v parku 0,00 457,00 456,84 x 99, Bytové hospodářství , , ,42 79,94 79,17 bytové domy rekonstrukce výtahů - PD a realizace 5 870, , ,60 99,96 99,96 bytové domy rekonstrukce kotelen 1 800, , ,45 167,58 99,88 bytové domy zhodnocení bytů a nebytových prostor 3 980, , ,80 29,79 34,25 Dittrichova 9/ zřízení koupelny, zrušení šachty výtahu - PD 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Rašínovo nábř. 16/ výměna oken (trojskla) 1 900,00 551,50 551,13 29,01 99,93 bytové domy úhrada za technické zhodnocení nájemcům bytů 200,00 450,50 450,44 225,22 99,99 bytové domy měřidla tepla 0,00 530,00 0,00 x 0, Nebytové hospodářství 0,00 246,00 232,28 x 94,42 Folimanka změna užívání objektu pro provoz a údržbu 0,00 246,00 232,28 x 94, Komunální služby a územní rozvoj j. n. 550, ,80 235,24 42,77 8,03 Vozová2 a Vozová 2c zřízení hromosvodné soustavy 550,00 377,80 235,24 42,77 62,26 Tylovo nám revitalizace bývalých WC 0,00 150,00 0,00 x 0,00 pozemek parc. č. 871/ odkup pozemku - hřiště jeslí 0, ,00 0,00 x 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 1 590, , ,20 97,37 97,37

105 Kladská a Botičská vybudování podzemních kontejnerů - PD a realizace 1 590, , ,20 97,37 97, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,01 56,32 73,97 Riegrovy sady rekonstrukce sadové cesty Na Vyhlídce 2 500, , ,94 79,00 100,00 Albertov-Karlov park Horská - rekonstrukce parku - I. etapa propojení Folimanky a Ztracenky ( požádáno o 5 900, , ,72 54,55 70,46 dotaci z rozpočtu HMP) Havlíčkovy sady odvodnění horní části parku 3 000, , ,02 59,40 59,40 Havlíčkovy sady vypracování PD a rekonstrukce zdi nad viničním sklípkem 2 500,00 841,30 575,88 23,04 68,45 Tylovo nám farmářské trhy - doplacení pozastávky 0,00 20,00 20,00 x 100,00 Folimanka reko parku Sluneční stráně 0,00 483,20 482,45 x 99,84 Folimanka vypracování PD-rekonstrukce parku-oblast D, etapa D2a - pokračování z roku ,00 0,00 0,00 0,00 x 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 176, , ,41 162,08 95,60 J. Masaryka 34/ vybudování klimatizace v pokojích - PD 550,00 460,00 169,90 30,89 36,93 Máchova 14/ st. úpravy v podkroví, rekonstrukce 2 výtahů 550, , ,00 x 98,33 Šafaříkova 9/ vypracování PD na rekonstrukci objektu 1 500,00 0,00 0,00 0,00 x Máchova 3/704,Máchova 5/ rekonstrukce DPS - pozastávka z roku , , ,51 100,00 100, Činnost místní správy 3 000, , ,77 61,46 98, nákup programového vybavení 1 700, , ,06 64,65 97, pořízení projektových studií a analýz 200,00 13,60 6,79 3,40 49, pořízení kancelářské techniky 100,00 55,00 54,21 54,21 98, pořízení výpočetní techniky, zařízení datových sítí 1 000,00 686,00 683,72 68,37 99,67 Kapitálové výdaje - celkem , , ,00 84,99 79,90

106 Tabulka č. 7 Přehled o čerpání účelových prostředků městské části Praha 2 za rok 2014 v Kč T e x t Účelový Roční Čerpání znak objem k a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje na : - výkon státní správy , ,00 z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem: , ,00 b) Poskytnuté v průběhu roku 2014 ze SR neinvestiční dotace: volby do Evropského parlamentu , ,80 sociálně právní ochrana dětí , ,00 podpora poskytování sociálních služeb , ,00 ZŠ Sázavská na program prevence rizikového chování , ,00 program regenerace městských pam. rezervací a zón , ,00 výkon pěstounské péče , ,00 volby do zastupitelstev , ,30 převod z Národního fondu FSEU - povodně , ,00 c ) Poskytnuté v průběhu roku 2014 z rozpočtu HMP neinvestiční dotace: údržba plastik , ,00 nákup knižního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech , ,00 integrace žáků pro asistenty pedagoga , ,00 integrace žáků pro asistenty pedagoga , ,00 financování sociálních služeb v rámci programu J , ,00 příprava a zkoušky zvl. odborné způsobilosti , ,00 Zdravé město Praha - I. program , ,00 protidrogová politika na místní úrovni , ,00 aktivity v oblasti sociálních služeb , ,00 dotace pro Centrum sociálních služeb Praha , ,00 řešení problematiky bezdomovectví , ,00 z odvodu z výherních hracích přístrojů , ,55 posílení mzdových prostředků MŠ, ZŠ , ,00 vrácený 100 % podíl na dani z příjmů právnických osob ,49 0,00 d ) Poskytnuté v průběhu roku 2014 z rozpočtu HMP investiční dotace: na výstavbu nafukovací haly ZŠ Botičská , ,10 e) Ponechané účelové prostředky z roku 2013 neinvestiční dotace: z odvodu z výherních hracích přístrojů , ,45 f) Poskytnuté v průběhu roku 2014z fondu EU a rozpočtu HMP neinvestiční dotace: OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - EU , ,84 OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - HMP , ,75

107 Tabulka č. 8 Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ za rok podpora nestátních neziskových organizací (UZ 98) v Kč (na 2 deset.místa) Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích převod z roku ,00 doplatek 3Q obdržený na základě FV 2013 (RO 3005) ,00 poskytnuto v roce 2014 (RO 3036,3050,3073) ,00 poskytnuto celkem ,00 Odpa. Položka Podpořená organizace Stručný popis využití Vyčerpáno v r TJ Sokol Vyšehrad oprava koupelen sociálného zařízení , TJ Sokol Vyšehrad sportovní centra , Judo Club Kidsport provoz a nákup vybavení , USK Praha mládežnický basketbalový program , TJ Sokol Pražský Český pohár , TJ Sokol Praha Královské Vinohrady podpora oddílu florbalu , TJ Sokol Praha Královské Vinohrady oprava šaten , TJ Sokol Praha Královské Vinohrady provoz budovy , TJ Sokol Pražský Mistrovství ČR v basketbalu žáků , PALAESTRA podpora výkonnosti a zvýšení šancí mladých boxerů , Sportovní klub KATANA Mezinárodní evropský camp , Aikido Praha Vinohrady zabezpečení provozu nového místa tréninků aikido , Aikido Praha Vinohrady nákup cvičebních zbraní , Kickbox klub vybavení tělocvičen bojových sportů , Fbk Olymp florbalové kroužky na základních školách , Kickbox klub zajištění činnosti oddílů bojových sportů a umění , Sportovní klub KATANA ASHIHARA KARATE ČR na MS v Budapešti , Aikido Praha Vinohrady zabezpečení hlavní činnosti , TJ Sokol Vyšehrad podpora sportovních zařízení na území MČ Praha , Sportovní klub Folimanka 3 x 3 Girls Basket , TJ Sokol Praha Královské Vinohrady podpora oddílu všestrannosti , TJ Sokol Praha Královské Vinohrady podpora oddílu atletiky včetně nového sport.vybavení , TJ Sokol Praha Královské Vinohrady podpora oddílu florbalu v 1.lize a Extralize , USK Praha mládežnický basketbalový program , TJ Sokol Pražský tréninkové konstrukce basketbalového koše , Kickbox klub vánoční turnaj dětí, mládeže a juniorů v kickboxu , Klub českých turistů Prahou turistickou - Prahou 2 do Podskalí 8 000, Judo Club Kidsport Sportovní středisko - nákup sportovních žíněnek , USK Praha rekonstrukce podlahy , TJ Sokol Praha Královské Vinohrady bezbariérový přístup , TJ Sokol Pražský nafukovací žíněnka , TJ Sokol Pražský nákup bradel o nestejné žerdi ,00 Vyčerpáno v roce 2014 celkem ,00 Převod do roku podpora neziskových organizací ,00

108 Tabulka č. 9 Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ v roce podpora oblastí kap 04, 05, 06 (UZ 98) v Kč (na 2 deset.místa) Převod z roku ,45 Dotace určená na kulturu, školství, zdravotnictví, a sociální oblast doplatek 3Q obdržený na základě FV 2013 (RO 3005) ,00 poskytnuto v roce 2014 (RO 3036,3050,3073) ,00 poskytnuto celkem ,45 Kapitola Stručný popis využití Vyčerpáno v r školství na veřejnou finanční podporu v oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže , školství opravy na dětských hřištích , školství ZŠ Londýnská 34/782 - výměna oken v tělocvičně školy , školství ZŠ Jana Masaryka 21/400 - rekonstrukce elektro a osvětlení ,00 kap. 04 celkem , zdravotnictví podpora projektů prevence před návykovými látkami a léčby závislostí , zdravotnictví podpora projektů prevence kriminality , sociální oblast příspěvek na pobyt dětí s mentálním postižením v Denním stacionáři AKORD, monitoring výskytu rizikové mládeže, příspěvek na projekt KÁMOŠ, příspěvek na poskytování fyzioterapeutické péče , sociální oblast příspěvek na terénní asistenční služby seniorům a zdrav. postiženým , sociální oblast příspěvek na provozování chráněné dílny o.s. Lenmiskáta ,00 kap. 05 celkem , kultura podpora projektů v oblasti kultury (výstavy, divadla, spolková činnost) ,00 kap. 06 celkem ,00 Vyčerpáno v roce 2014 celkem ,21 Převod do roku podpora kapitol 04, 05, ,24

109 Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ v roce podpora sportu - kap. 04 Tabulka č. 10 v Kč (na 2 deset.místa) převod z roku ,00 Odpa doplatek 3Q obdržený na základě FV 2013 (RO 3005) ,00 poskytnuto v roce 2014 (RO 3036,3050,3073) ,00 poskytnuto celkem ,00 Stručný popis využití Vyčerpáno v r úhrada pronájmu víceúčelového sportoviště TJ Sokol Královské Vinohrady , úklid dětských hřišť ,79 Vyčerpáno v roce 2014 celkem ,79 Převod do roku podpora kapitol 04, 05, ,21

110 Přehled o přijatých darech městské části Praha 2 Tabulka č. 11 za rok 2014 v tis. Kč Roční objem Čerpání plnění v % schválený upravený k SR UR Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků finanční dar poskytnutý v souvislosti s akcí Vinobraní na Grébovce KOMWAG a. s. 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 Čerpáno na Vinobraní na Grébovce 0,00 100,00 100,00 0,00 100, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a historického povědomí finanční dar poskytnutý na pořízení pamětních desek KOMWAG a. s. 0,00 50,00 24,08 0,00 48,16 Čerpáno na pořízení pam. desky 0,00 50,00 24,08 0,00 48, Ekologická výchova a osvěta sponzorský dar poskytnutý na zajištění 1 létajícího sběrného dvora ASEKOL spol. s r. o. 0,00 29,40 29,40 0,00 100,00 čerpáno na zajištění létajícího sběrného dvora na nám. Míru 0,00 29,40 29,40 0,00 100,00 Celkem přijaté dary 0,00 179,40 153,48 0,00 85,55

111 Tabulka č. 12 Přehled o plnění mzdových prostředků a počtu pracovníků městské části Praha 2 za rok 2014 v tis. Kč Rozpočet na r Čerpání % plnění schválený upravený k SR UR Platy zaměstnanců v prac.poměru , , ,05 111,92 99,03 z toho: výdaje na platy zaměstnanců , , ,63 107,65 98,99 na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. 0, , ,42 0,00 99,94 Ostatní platy - celkem 300,00 250,00 168,35 56,12 67,34 z toho: Zastupitelstva obcí 150,00 150,00 84,35 56,23 56,23 Činnost místní správy 150,00 100,00 84,00 56,00 84,00 Ostatní platby za provedenou práci - celkem 7 746, , ,21 122,09 89,58 z toho: Zastupitelstva obcí 6 200, , ,28 91,10 91,10 Činnost místní správy 1 486, ,00 950,79 63,98 63,98 Odměny lektorům "Klub Dvojka" 60,00 70,00 65,70 109,50 93,86 Volby do Evropského parlamentu 0, , ,20 0,00 100,00 Volby do zastupitelstev 0, , ,20 0,00 99,87 Pěstounská péče 0,00 693,20 686,04 0,00 98,97 Výdaje na platy - celkem , , ,61 112,85 97,63 Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Státní správa a územní samospráva Činnost místní správy ,26 94,06

112 Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace městské části Praha 2 za rok 2014 Tabulka č. 13 Neinvestiční příspěvky v tis. Kč Rozpočet na rok 2014 Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Mateřské školy "Trojlístek" Kladská 2 141, , ,00 100,00 100,00 Na Děkance 2 658, , ,00 100,00 100,00 Na Smetance 1 889, , ,00 100,00 100,00 "Čtyřlístek" Římská 1 701, , ,00 100,00 100,00 Slovenská 2 500, , ,00 100,00 100,00 Šumavská 1 342, , ,00 100,00 100,00 Viničná 2 963, , ,00 100,00 100,00 Španělská - internátní školka 1 826, , ,00 100,00 100,00 odměny ředitelů a pedagog.pracovníků 880,00 880,00 880,00 100,00 100,00 účelová dotace HMP-pro asist. pedagoga 0, , ,00 0,00 100,00 účelová dotace HMP- na posílení mezd 0,00 864,30 864,30 1,00 100,00 Celkem , , ,30 111,55 100, Základní školy Botičská 4 246, , ,00 100,00 100,00 Resslova 5 871, , ,00 100,00 100,00 sv. Štěpána 4 253, , ,00 100,00 100,00 Vratislavova 3 055, , ,00 100,00 100,00 Na Smetance 5 665, , ,00 100,00 100,00 Londýnská 6 047, , ,00 100,00 100,00 Sázavská 4 789, , ,00 100,00 100,00 J. Masaryka 3 524, , ,00 100,00 100,00 Slovenská 4 989, , ,00 100,00 100,00 Kladská 5 281, , ,00 100,00 100,00 odměny ředitelů a pedagog.pracovníků 1 720, , ,00 100,00 100,00 účelová dotace SR - prevence riz. chování 0,00 68,70 68,70 0,00 100,00 účelová dotace HMP-pro asist. pedagoga 0, , ,10 0,00 100,00 účelová dotace HMP - na posílení mezd 0, , ,90 0,00 100,00 Zdravé město Praha I. program 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 Celkem , , ,70 115,25 100, Činnosti knihovnické Knihovna na Vinohradech 3 530, , ,00 100,00 100,00 účelová dotace HMP na nákup knižního fondu 0,00 94,50 94,50 0,00 100,00 Celkem 3 530, , ,50 102,68 100, Ostatní záležitosti Novoměstská radnice 4 300, , ,00 100,00 100,00 Celkem 4 300, , ,00 100,00 100, Centra sociálně rehabilitačních služeb Centrum sociálních služeb Praha , , ,00 100,00 100,00 HMP - financování sociálních služeb v rámci programu J5, grant na soc. služby 0,00 240,00 240,00 0,00 100,00 dotace ze SR na sociál. služby 0, , ,60 0,00 100,00 dotace v rámci OPPA 0,00 802,30 800,69 0,00 99,80 Celkem , , ,29 114,84 100,00 Celkem za příspěvkové organizace , , ,79 113,47 100,00

113 Tabulka č. 14 Rozvaha městské části Praha 2 k Hlavní činnost v Kč stav k stav k AKTIVA CELKEM , ,51 A. Stálá aktiva , ,54 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,71 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 Software , ,51 Ocenitelná práva , ,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,20 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , ,83 Pozemky , ,50 Kulturní předměty , ,89 Stavby , ,82 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,20 Pěstitelské celky trvalých porostů , ,11 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,06 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0, ,25 III. Dlouhodobý finanční majetek , ,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , ,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva , ,97 I. Zásoby 0,00 0,00 II. Krátkodobé pohledávky , ,72 Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti , ,04 Pohledávky za zaměstnanci , ,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , ,00 Náklady příštích období , ,14 Dohadné účty aktivní , ,54 Ostatní krátkodobé pohledávky ,96 0,00 IV. Krátkodobý finanční majetek , ,25 Jiné běžné účty , ,37 Základní běžný účet - územních samosprávných celků , ,16 Běžné účty fondů územních samosprávných celků , ,72 Ceniny 0,00 0,00 stav k stav k PASIVA CELKEM , ,51 C. Vlastní kapitál , ,85 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,10 Jmění účetní jednotky , ,57 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,57 Kurzové rozdíly 0,00 0,00 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,78 Jiné oceňovací rozdíly * , ,74 II. Fondy účetní jednotky , ,72 Ostatní fondy , ,72 III. Výsledek hospodaření , ,03 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,66 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,66 0,00 Výsledek hospodaření minulých účetních období , ,69 D. Cizí zdroje , ,66 I. Rezervy 0,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 III. Krátkodobé závazky , ,66 Dodavatelé , ,55 Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 Zaměstnanci , ,00 Zúčtování s institucemi SZ a ZP , ,00 Jiné přímé daně , ,00 Daň z přidané hodnoty 7 098, ,86 Jiné daně a poplatky 6 435,00 0,00 Závazky k vybraným místním vládním institucím 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , ,20 Výdaje příštích období , ,90 Výnosy příštích období 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní , ,00 Ostatní krátkodobé závazky , ,15

114 Výkaz zisku a ztráty městské části Praha 2 k Tabulka č. 15 Hlavní činnost Hlavní činnost k v tis. Kč Hlavní činnost k A. NÁKLADY CELKEM , ,96 I. Náklady z činnosti , ,45 Spotřeba materiálu , ,22 Spotřeba energie , ,49 Prodané zboží 0,00 0,00 Opravy a udržování , ,04 Cestovné , ,00 Náklady na reprezentaci , ,00 Ostatní služby , ,09 Mzdové náklady , ,00 Zákonné sociální pojištění , ,00 Jiné sociální pojištění , ,00 Zákonné sociální náklady , ,10 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 Silniční daň 0, ,00 Jiné daně a poplatky 1 500,00 0,00 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0, ,00 Jiné pokuty a penále 4 000,00 0,00 Dary , ,00 Manka a škody 0,00 0,00 Tvorba fondů , ,61 Odpisy dlouhodobého majetku , ,12 Prodané pozemky 0,00 0,00 Tvorba a zúčtování opravných položek , ,47 Náklady z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 Náklady z drobného dlouhodob.majetku , ,34 Ostatní náklady z činnosti , ,97 II. Finanční náklady 0,00 0,00 Kurzové ztráty 0,00 0,00 Ostatní finanční náklady 0,00 0,00 III. Náklady na transfery , ,51 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery , ,51 B. VÝNOSY CELKEM , ,30 I. Výnosy z činnosti , ,25 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,00 0,00 Výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 Výnosy ze správních poplatků , ,00 Výnosy z místních poplatků , ,73 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 5 000, ,00 Jiné pokuty a penále , ,00 Výnosy z prodeje materiálu 0, ,00 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 0, ,00 Výnosy z prodeje pozemků 0,00 0,00 Čerpání fondů 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti , ,52 II. Finanční výnosy , ,43 Úroky , ,82 Kurzové zisky , ,61 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 IV. Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí , ,02 z transferů , ,02 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , ,60 Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,60 VI. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního , ,66 období , ,66

115 Přehled o peněžních tocích městské části Praha 2 k Tabulka č. 16 Hlavní činnost v Kč Účetní období Stav peněžních prostředků k 1. lednu ,56 A. Peněžní toky z provozní činnosti ,41 Výsledek hospodaření před zdaněním ,66 Úpravy o nepeněžní operace (+/-) - celkem ,55 Odpisy dlouhodobého majetku ,12 Změna stavu opravných položek ,47 Změna stavu rezerv 0,00 Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku ,00 Výnosy z dividend a podílu na zisku 0,00 Ostatní úpravy o nepeněžní operace ,04 Peněžní toky ze změny oběž. aktiv a krátkodobých závazků (+/-)-celkem ,70 Změna stavu krátkodobých pohledávek ,61 Změna stavu krátkodobých závazků ,31 Změna stavu zásob 0,00 Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0,00 Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 0,00 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0,00 B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv ,87 Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv ,87 Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv ,00 Příjmy z prodeje privatizace státního majetku 0,00 Příjmy z prodeje Pozemkového fondu ČR 0,00 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji ,00 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 0,00 Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině 0,00 Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) 0,00 C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek ,23 Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) ,23 Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 0,00 Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 0,00 F. Celková změna stavu peněžních prostředků ,69 R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni ,25 Kontrolní číslo (R. = P. + F.) ,25

116 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku městské části Praha 2 za rok 2014 Tabulka č. 17 Hlavní činnost Účet, druh majetku Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav k k v Kč Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (studie) 0,00 0,00 0,00 0, Dlouhodobý nehmotný majetek , ,36 0, , Ocenitelná práva ,00 0,00 0, , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,43 0, , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , , Budovy, stavby * , , , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí* , , , , Pěstitelské celky trvalých porostů ,11 0,00 0, , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,10 0,00 0, , Pozemky * , , , , Kulturní předměty , ,14 0, , Dlouhodobý majetek určený k prodeji , , , ,25 C e l k e m , , , ,57 Výkaz "Přehled o pohybu dlouhodobého majetku" za rok 2014 obsahuje nově v návaznosti na změny legislativy účet Dlouhodobý majetek určený k prodeji. V důsledku toho konečný stav účtů 021, 022 a 031 k není roven počátečnímu stavu k

117 Stav pohledávek městské části Praha 2 k Hlavní činnost Tabulka č. 18 Krátkodobé pohledávky v Kč Celkem Přeplatky Nedoplatky do lhůty do 30dní do 60dní do 1 roku do 2 let do 3 let do 4 let do 5 let do 6 let do 7 let nad 7 let k k k po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti OE , , , , , , , , , , , , , ,00 OH 315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 OKT ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 OH ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OŽP ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OKT ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sum ,00 0,00 OH ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OE ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OE ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sum ,00 0,00 OV ,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 OŽP ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sum ,60 0,00 OKT ,50 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OKS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OI ,64 0, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OE 381 sum ,14 0, ,54 0, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní ,28 0, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 celkem ,49 nedoplatky , , , , , , , , , , , ,60 přeplatky ,55

118 Knihovna na Vinohradech Praha 2 Tabulka č. 19 Výsledky hospodaření k v Kč Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM ,71 0,00 I. Náklady z činnosti ,58 0,00 Spotřeba materiálu ,02 0,00 Spotřeba energie ,25 0,00 Prodané zboží 0,00 0,00 Opravy a udržování ,00 0,00 Cestovné 0,00 0,00 Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 Ostatní služby ,47 0,00 Mzdové náklady ,00 0,00 Zákonné sociální pojištění ,00 0,00 Jiné sociální pojištění 4 737,00 0,00 Zákonné sociální náklady ,00 0,00 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 Manka a škody 0,00 0,00 Odpisy dlouhodobého majetku ,84 0,00 Náklady z vyřazených pohledávek 1 582,00 0,00 Náklady z drobného dlouhodob.majetku ,00 0,00 Ostatní náklady z činnosti 3 415,00 0,00 II. Finanční náklady 0,00 0,00 Ostatní finanční náklady 0,00 0,00 V. Daň z příjmů 446,13 0,00 Daň z příjmů 446,13 0,00 B. VÝNOSY CELKEM ,33 0,00 I. Výnosy z činnosti ,00 0,00 Výnosy z prodeje služeb ,00 0,00 Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 Výnosy z prodeje materiálu 0,00 0,00 Čerpání fondů ,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti 0,00 II. Finanční výnosy 2 348,33 0,00 Úroky 2 348,33 0,00 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 IV. Výnosy z transferů ,00 0,00 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ,00 0,00 C. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním ,75 0,00 Výsledek hospodaření běžného účetního období ,62 0,00 Výsledek hospodaření běžného účetního období ,62 0,00 Stav závazků a pohledávek v Kč text k k Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 Krátkodobé závazky , ,24 Dlouhodobé pohledávky 3 290, ,00 Krátkodobé pohledávky , ,90 Krátkodobý finanční majetek , ,17 Běžný účet , ,16 Běžný účet FKSP 5 219, ,01 Pokladna 0,00 0,00 Stav fondů k v Kč text Fond odměn FKSP , ,01 text Fond rezervní Fond investiční , ,79

119 Novoměstská radnice Praha 2 Tabulka č. 20 Výsledky hospodaření k v Kč Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM , ,94 I. Náklady z činnosti , ,94 Spotřeba materiálu , ,17 Spotřeba energie , ,44 Prodané zboží 0, ,38 Opravy a udržování , ,12 Cestovné 0,00 0,00 Náklady na reprezentaci ,00 0,00 Ostatní služby , ,02 Mzdové náklady , ,00 Zákonné sociální pojištění , ,00 Jiné sociální pojištění 8 135, ,00 Zákonné sociální náklady , ,95 Jiné sociální náklady , ,00 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 Manka a škody 0,00 0,00 Odpisy dlouhodobého majetku ,26 0,00 Tvorba a zúčtování opravných položek ,36 257,71 Náklady z drobného dlouhodob.majetku ,45 0,00 Ostatní náklady z činnosti 8 158, ,15 II. Finanční náklady 0,00 0,00 Ostatní finanční náklady 0,00 0,00 V. Daň z příjmů 0, ,00 Daň z příjmů 0, ,00 Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 35,00 B. VÝNOSY CELKEM , ,82 I. Výnosy z činnosti , ,82 Výnosy z prodeje služeb , ,17 Výnosy z pronájmu 0, ,44 Výnosy z prodaného zboží 0, ,08 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 622, ,13 Výnosy z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 Čerpání fondů , ,00 II. Finanční výnosy 328,83 0,00 Úroky 328,83 0,00 Ostatní finanční výnosy IV. Výnosy z transferů ,00 0,00 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ,00 0,00 C. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním , ,88 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,88 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,88

120 Stav závazků a pohledávek v Kč text k k Dlouhodobé závazky , ,00 Krátkodobé závazky , ,22 Dlouhodobé pohledávky 6 280,00 0,00 Krátkodobé pohledávky , ,90 Krátkodobý finanční majetek , ,20 Běžný účet , ,98 Běžný účet FKSP 6 206,58 625,22 Pokladna 2 871, ,00 Stav fondů k v Kč text Fond odměn FKSP , ,02 text Fond rezervní Fond investiční , ,26

121 Centrum sociálních služeb Praha 2 Tabulka č. 21 Výsledky hospodaření k v Kč Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM , ,04 I. Náklady z činnosti , ,04 Spotřeba materiálu , ,46 Spotřeba energie , ,34 Prodané zboží 0,00 0,00 Opravy a udržování , ,66 Cestovné ,40 36,80 Náklady na reprezentaci 9 376,39 18,79 Ostatní služby , ,60 Mzdové náklady , ,39 Zákonné sociální pojištění , ,30 Jiné sociální pojištění ,76 384,24 Zákonné sociální náklady , ,05 Jiné sociální náklady ,60 63,40 Jiné daně a poplatky ,67 60,33 Jiné pokuty a penále 3 878,23 7,77 Manka a škody 0,00 0,00 Odpisy dlouhodobého majetku , ,45 Náklady z vyřazených pohledávek ,00 0,00 Náklady z drobného dlouhodob.majetku , ,38 Ostatní náklady z činnosti ,49 47,08 II. Finanční náklady 0,00 0,00 Ostatní finanční náklady 0,00 0,00 V. Daň z příjmů 3 236,51 6,45 Daň z příjmů 3 236,51 6,45 B. VÝNOSY CELKEM , ,00 I. Výnosy z činnosti , ,00 Výnosy z prodeje služeb , ,00 Výnosy z pronájmu 0, ,00 Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 Výnosy z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 Čerpání fondů ,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti ,52 0,00 II. Finanční výnosy ,25 0,00 Úroky ,25 0,00 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 IV. Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí ,93 0,00 z transferů ,93 0,00 C. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním , ,96 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,51 0,00 0,00 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,51

122 Stav závazků a pohledávek v Kč text k k Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 Krátkodobé závazky , ,21 Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky , ,39 Krátkodobý finanční majetek , ,92 Běžný účet , ,50 Běžný účet FKSP , ,42 Ceniny 1 680, ,00 Pokladna , ,00 Stav fondů k v Kč text Fond odměn FKSP , ,15 text Fond rezervní Fond investiční , ,09

123 Čerpání příspěvků na provoz a údržbu školských příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2014 v Kč Organizace opravy služby materiál elektřina plyn teplo,voda odpisy odměny ostatní * celkem zaslaný nevyčerpaný údržba pára výdaje příspěvek od příspěvek od MČ Praha 2 MČ Praha 2 účet 511 účet 518 účet 501 účet 502 účet 502 účet 502 účet 551 účet 521 účet 521, 524, 527, 549, 558 Základní školy Botičská , , , , , , , , , , , ,93 Jana Masaryka , , , ,57 0, , , , , , , ,54 Kladská , , , , , , , , , , ,00 0,00 Vratislavova , , , , , , , , , , , ,00 Londýnská , , , ,00 0, , , , , , , ,32 Na Smetance , , , , , , , , , , ,00 0,00 Resslova , , , , , , , , , , , ,34 Sázavská , , , , , , , , , , , ,00 Slovenská , , , , , , , , , , , ,83 u sv. Štěpána , , , , , , , , , , , ,18 Celkem ZŠ , , , , , , , , , , , ,14 Mateřské školy Trojlístek - Kladská , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 Na Děkance , , , , , , , , , , , ,29 Na Smetance , , , , , , , , , , ,00 0,00 Čtyřlístek - Římská , , , , , , , , , , ,00 0,00 Slovenská , , , ,17 0, , , , , , , ,35 Španělská - internátní , , , , , , , ,00 0, , , ,29 Šumavská , , , ,30 0, , , , , , , ,76 Viničná , , , , , , , , , , ,00 0,00 Celkem MŠ , , , , , , , , , , , ,69 Celkem ZŠ a MŠ , , , , , , , , , , , ,83 * ostatní = kustod, zahr.pobyt, psycholog aj. Tabulka č. 22

124 Vyúčtování účelové dotace z rozpočtu MŠMT za rok 2014 Tabulka č. 23 Prostředky na platy v Kč Organizace příjmy došlé čerpání-výdaje HV neinv.dotace platy OON Odvody+ONIV nevyčerp.dotace Základní školy Botičská , , , ,00 0,00 Jana Masaryka , , , ,00 0,00 Kladská , , , ,00 0,00 Vratislavova , , , ,00 0,00 Londýnská , , , ,00 0,00 Na Smetance , , , ,00 0,00 Resslova , , , ,00 0,00 Sázavská , , , ,00 0,00 Slovenská , , , ,00 0,00 u sv. Štěpána , , , ,00 0,00 Celkem ZŠ , , , ,00 0,00 Mateřské školy Trojlístek-Kladská , , , , ,00 Na Děkance , , , ,00 0,00 Na Smetance , , , ,00 0,00 Čtyřlístek-Římská , ,00 0, ,00 0,00 Slovenská , , , ,00 0,00 Španělská , , , ,00 0,00 Šumavská , , , ,00 938,00 Viničná , ,00 0, ,00 0,00 Celkem MŠ , , , , ,00 Celkem ZŠ a MŠ , , , , ,00

125 Tabulka č. 24 Přehled o stavu fondů školských příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2014 v Kč organizace 411 Fond odměn 416 Investiční fond 413 Rez.fond ze zlepš.vh 414 Rez.fond z ost.titulů* 412 FKSP Základní školy k k k k k k k k k k Botičská , , , , , ,15 0, , , ,03 J.Masaryka , , , , , ,54 688, , , ,98 Kladská , , , , , , , , , ,78 Vratislavova , , , , , , , , , ,38 Londýnská , , , , , , , , , ,87 Na Smetance , , , , , ,43 0,00 0, , ,26 Resslova , , , , , , , , , ,00 Sázavská , , , , , ,65 0,00 0, , ,84 Slovenská , , , , , , , , , ,87 u sv.štěpána , , , , , , ,45 0, , ,74 celkem ZŠ , , , , , , , , , ,75 Mateřské školy Trojlístek - Kladská 315,65 315, , , , ,19 0,00 0, , ,65 Na Děkance , , , , , , , , , ,45 Na Smetance , , , , , , , , , ,35 Čtyřlístek Římská , , , , , ,78 0,00 0, , ,82 Slovenská , , , , , ,92 0, , , ,99 Španělská , , , , , ,44 0,00 0, , ,54 Šumavská , , , , , ,22 0,00 0, , ,84 Viničná , , , , , ,75 0,00 0, , ,73 celkem MŠ , , , , , , , , , ,37 celkem ZŠ a MŠ , , , , , , , , , ,12 * jedná se např. o finanční dary, nespotřebované poskytnuté prostředky, které byly stanoveny na určitý účel, prostředky z EU

126 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2014 Tabulka č. 25 Příspěvkové organizace v Kč Účet, druh majetku Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav k k Dlouhodobý nehmotný majetek ,20 0,00 0, , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 0, , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , Kulturní předměty ,00 0,00 0, ,00 C e l k e m , , , ,63 Výkaz "Přehled o pohybu dlouhodobého majetku" neobsahuje oprávky k hmotnému a nehmotnému majetku.

127 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 37 ze dne Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 k (porovnání s r. 2013) v tis. Kč SU/AU NÁKLADY Plán na rok 2013 Skutečnost k Plnění v % Plán na rok 2014 Skutečnost k Plnění v % 501 spotřeba materiálu 93,00 82,85 89,09 109,00 80,13 73, spotřeba energií 4 909, ,12 152, , ,71 82, celkem opravy , ,72 48, , ,86 71, XX opravy domů přes SF , ,80 55, , ,59 78, XX oprava domů přes MČ , ,03 42, , ,16 67, daňově neuznatelné náklady (časové rozlišení) 0,00 63,89 0,00 0,00 8,11 0, služby ostatní , ,91 77, , ,70 77, služby 4 581, ,50 103, , ,77 66, zařizovací předměty 3 699, ,43 82, , ,49 103, úklid 4 800, ,59 71, , ,21 76, právní služby 8 076, ,93 113, , ,89 60, úplata správci , ,05 98, , ,67 96, revize a kontroly 5 860, ,41 68, , ,54 81, deratizace 870,00 329,42 37,86 880,00 692,20 78, Karlovo nám. 7 - služby Ikon 2 700, ,83 109, , ,83 70, technická podpora k SW ides 432,00 637,40 147,55 800,00 637,53 79, projektové dokumentace 5 250,00 765,37 14, ,00 940,24 72, dozory, kolaudace 3 380,00 650,71 19, ,00 662,50 51, přístřeší 750,00 138,36 18,45 570,00 43,35 7, služby spojené s prodejem DHM 6 500,00 0,00 0, , ,99 25, daňově neuznatelné náklady 3 021, ,91 88, , ,49 88, mzdové náklady , ,00 100, , ,18 110, zákonné pojištění 4 440, ,42 99, , ,12 109, zákonné sociální pojištění 3 240, ,00 100, , ,29 110, zákonné zdravotní pojištění 1 200, ,42 97, , ,83 107, ostatní zákonné pojištění 58,00 54,19 93,43 58,00 57,51 99, zákonné sociální náklady (penzijní připojištění) 316,00 336,24 106,41 340,00 280,46 82, ostatní daně a poplatky 3 200, ,02 35, , ,44 27, ostatní náklady - z toho: , ,85 86, , ,59 106, DPH - krácený nárok , ,63 61, , ,88 97, odpisy dlouhodobého majetku 0, ,35 0, , ,35 34, zůstatková cena prodaného DHM 3 620, ,84 771, , , , zůstatková cena prodaných pozemků 0, ,81 0, , ,14 441, opravné položky včetně zúčtování 700, ,09-168, , ,93 72, odpis nedobytné pohledávky 600, ,28 786,21 500,00 456,28 91,26 NÁKLADY celkem , ,51 75, , ,54 186,54 SU/AU VÝNOSY Plán na rok 2013 Skutečnost k Plnění v % Plán na rok 2014 Skutečnost k Plnění v % 602 výnosy z prodeje služeb 824,00 766,60 93,03 801,96 703,02 87, tržby za parkovné TJ Sokol 252,00 196,51 77,98 250,00 232,36 92, tržby za inzerci 547,00 547,49 100,09 529,36 457,21 86, tržby - matriky, svatby 25,00 22,60 90,40 22,60 13,45 59, výnosy z pronájmu , ,96 100, , ,46 99, tržby za pronájem - bytové prostory , ,34 101, , ,03 97, tržby za pronájem - nebytové prostory , ,12 94, , ,03 99, tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) 610, ,98 188, , ,56 125, tržby za pronájem - nebytové prostory (neplátce DPH) , ,56 108, , ,96 111, tržby za pronájem - Bigboard 288,00 288,00 100,00 288,00 288,00 100, tržby za pronájem - garáže 8 344, ,48 99, , ,92 93, tržby za pronájem - veřejná zeleň 750,00 265,48 35,40 200,00 161,96 80, smluvní pokuty a úroky z prodlení 3 272, ,19 73, , ,05 177, výnosy z prodeje DHM * , ,37 70, , ,10 78, tržby za prodej - domy a byty dle pravidel 0,00 0,00 0, , ,06 77, tržby za prodej - domy (ostatní) 0, ,37 0, , ,04 119, výnosy z prodeje pozemků * 5 000, ,69 393, , ,75 97, tržby za prodej - pozemky dle pravidel 0,00 0,00 0, , ,90 127, tržby za prodej - pozemky (ostatní) 0, ,69 0, , ,85 30, ostatní výnosy , ,73-195, , ,63-764, ostatní výnosy s DPH 2 018, ,74 139, , ,78 96, ostatní výnosy bez DPH 46,00 354,79 771,28 164, , , pojistné plnění (náhrady) 1 002, ,76 222,43 680, ,92 465, výnosy - podílové domy 0,00 41,75 0,00 0, ,32 0, zaokrouhlení DPH 0,00 0,65 0,00 0,00 0,18 0, sponzorské smlouvy 1 000,00 143,83 14,38 0,00 29,33 0, přefakturace nákladů 0,00 4,22 0,00 0,00 25,30 0, nájem zdrojů tepla (kotelny) 2 500, ,32 47, , ,94 194, daň z příjmu 0, ,99 0,00 0, ,72 0, výnosy z narovnání 0,00 0,00 0,00 0,00 393,00 0, výnosy ze soudních řízení , ,20 38, , ,72 67, úroky 1 395, ,64 76, , ,26 144, výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0, ,29 0,00 0, ,40 0, výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) 3 600, ,83 99, ,00 867,14 24,09 VÝNOSY celkem , ,84 95, , ,55 129, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , ,33 142, , ,01 82,16 výnosy ze zón placeného stání (převod MHMP) , , , ,54 zapojení prostředků z minulých let 0,00 0, ,00 CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK , ,03 financování rozpočtu (převod ze ZČ) , , , ,78 * v plánu na r nebyly výnosy z prodeje DHM a pozemků rozčleněny dle analytik

128 Tab. č.2 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 a správních firem za rok 2014 v tis. Kč SU/AU NÁKLADY plán MČ hospodaření přes MČ % plán SF hospodaření přes SF % 501 spotřeba materiálu 0,00 0,10 0,00 109,00 80,03 73, spotřeba energií 0,00 0,00 0, , ,71 82, opravy a udržování , ,16 67, , ,70 78, běžná údržba 0,00 0,00 0, , ,69 82, opravy - plánované akce , ,62 70, , ,76 78, opravy volných bytů , ,54 37, , ,19 76, opravy kotelen 0,00 0,00 0, , ,95 41, daňově neuznatelné náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 8,11 0, služby ostatní , ,85 75, , ,85 82, služby 1 457,00 529,51 36, , ,26 77, zařizovací předměty 0,00 0,00 0, , ,49 103, úklid 0,00 0,00 0, , ,21 76, právní služby , ,45 57,48 730,00 781,44 107, úplata správce , ,67 96,68 0,00 0,00 0, revize a kontroly 1 510,00 410,21 27, , ,33 98, deratizace 0,00 0,00 0,00 880,00 692,20 78, Karlovo nám.7 - služby Ikon 0,00 0,00 0, , ,83 70, technická podpora k SW "IDES" 800,00 637,53 79,69 0,00 0,00 0, projektové dokumentace 0,00 0,00 0, ,00 940,24 72, dozory, kolaudace 0,00 0,00 0, ,00 662,50 51, přístřeší 0,00 0,00 0,00 570,00 43,35 7, služby spojené s prodejem majetku 6 500, ,99 25,03 0,00 0,00 0, daňově neuznatelné náklady 2 946, ,49 88,88 10,00 0,00 0, mzdové náklady , ,18 110,92 0,00 0,00 0, zákonné sociální pojištění 4 440, ,12 109,57 0,00 0,00 0, sociální pojištění 3 240, ,29 110,41 0,00 0,00 0, zdravotní pojištění 1 200, ,83 107,32 0,00 0,00 0, ostatní zákonné pojištění 58,00 57,51 99,16 0,00 0,00 0, zákonné sociální náklady 340,00 280,46 82,49 0,00 0,00 0, ostatní daně a poplatky , ,44 27,10 0,00 0,00 0, ostatní náklady - z toho: , ,40 115, , ,19 80, DPH - krácený nárok na odpočet , ,96 104, , ,92 80, odpisy dlouhodobého majetku , ,35 34,20 0,00 0,00 0, zůstatková cena prodaného DHM , , ,88 0,00 0,00 0, zůstatková cena prodaných pozemků , ,14 441,57 0,00 0,00 0, opravné položky vč. zúčtování 0,00-11,15 0, , ,08 72, odpis nedobytné pohledávky 100,00 9,93 9,93 400,00 446,35 111,59 NÁKLADY celkem , ,63 227, , ,91 79,01

129 SU/AU VÝNOSY plán MČ hospodaření přes MČ % plán SF hospodaření přes SF % 602 výnosy z prodeje služeb 772,60 671,13 86,87 29,36 31,89 108, tržby za parkovné TJ Sokol 250,00 232,36 92,94 0,00 0,00 0, tržby za inzerci 500,00 425,32 85,06 29,36 31,89 108, tržby - matriky, svatby 22,60 13,45 59,51 0,00 0,00 0, výnosy z pronájmu 3 782, ,69 166, , ,77 98, tržby za pronájem - bytové prostory 725, ,77 410, , ,26 97, tržba za pronájem - nebytové prostory 1 426, ,40 100, , ,63 99, tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) 1 142, ,56 125,18 0,00 0,00 0, tržby za pronájem - nebytové prostory (neplátce DPH) 0,00 0,00 0, , ,96 111, tržby za pronájem - bigboard 288,00 288,00 100,00 0,00 0,00 0, tržba za pronájem - garáže 0,00 0,00 0, , ,92 93, tržby za pronájem - veřejná zeleň 200,00 161,96 80,98 0,00 0,00 0, jiné výnosy z vlastních výkonů 0, ,06 0,00 0, ,06 0, smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 8,70 0, , ,35 176, výnosy z prodeje DHM , ,10 78,57 0,00 0,00 0, tržby za prodej-domy a byty dle pravidel , ,06 77,72 0,00 0,00 0, trzby za prodej-(ostatní, podílové domy) , ,04 119,10 0,00 0,00 0, výnosy z prodeje pozemků , ,75 97,27 0,00 0,00 0, tržby za prodej-pozemky dle pravidel , ,90 127,19 0,00 0,00 0, tržby za prodej-pozemky (ostatní) , ,85 30,59 0,00 0,00 0, ostatní výnosy 6 028, , , , ,14 114, ostatní výnosy s DPH 220,00 389,10 176, , ,68 88, ostatní výnosy bez DPH 0,00 471,01 0,00 164, , , pojistné plnění (náhrady) 0,00 801,08 0,00 680, ,84 347, výnosy - podílové domy 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0, zaokrouhlení DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0, sponzorské smlouvy 0,00 29,33 0,00 0,00 0,00 0, přefakturace-vodné, stočné 0,00 0,00 0,00 0,00 25,30 0, nájem zdrojů tepla (kotelny) 5 808, ,94 194,68 0,00 0,00 0, daň z příjmu 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0, výnosy z narovnání 0,00 393,00 0,00 0,00 0,00 0, výnosy ze soudních řízení 0,00 154,17 0, , ,55 64, úroky 1 070, ,32 142,27 15,00 46,94 312, výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) 3 600,00 867,14 24,09 0,00 0,00 0,00 VÝNOSY celkem , ,52 182, , ,03 31,38 VÝNOSY celkem (bez SÚ 609) , ,46 146, , ,09 99,70 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , ,89 136, , ,12 4,60 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (BEZ SÚ 609) , ,83 61, , ,18 111,33

130 SU/AU NÁKLADY Tab. č.3 - Hospodaření správních firem městské části Praha 2 k plán plnění % plán plnění % plán plnění % plán plnění % plán plnění % 501 spotřeba materiálu 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 50,00 66,15 132,30 28,00 13,88 49,57 1,00 0,00 0, spotřeba energií 1 340, ,15 98, , ,46 99, , ,00 80, , ,11 92, ,00 281,99 25, celkem opravy , ,60 78, , ,99 72, , ,89 87, , ,20 62, , ,02 99, běžná údržba , ,87 79, , ,63 77, , ,21 91, , ,56 71, , ,42 104, opravy - plánované akce 1 900, ,98 75,05 364,00 203,35 55, , ,52 103, , ,85 46, , ,06 98, opravy volných bytů 5 000, ,70 79, , ,53 52, , ,45 58, , ,76 95, , ,75 100, opravy kotelen 700,00 427,05 61,01 525,00 308,48 58, ,00 124,71 12, ,00 476,03 47,60 700,00 304,68 43, daňově neuznatelné náklady (časové rozlišení) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,11 0, služby ostatní 3 750, ,30 62, , ,93 74, , ,15 83, , ,51 99, , ,96 89, služby 750,00 345,19 46, ,00 924,64 74,57 600,00 600,10 100,02 700,00 480,00 68,57 700,00 728,33 104, zařizovací předměty 800,00 416,79 52,10 781,00 681,56 87,27 700,00 589,13 84,16 666,00 989,69 148,60 800, ,32 149, úklid 650,00 385,49 59, ,00 893,19 81,20 700,00 743,03 106,15 761,00 590,59 77, ,00 698,91 63, právní služby 150,00 223,73 149,15 100,00 24,81 24,81 180,00 96,24 53,47 140,00 103,55 73,96 160,00 333,11 208, revize, kontroly 600,00 606,67 101,11 900,00 796,09 88, , ,56 104,30 741,00 989,77 133, , ,24 79, deratizace 150,00 113,58 75,72 30,00 6,68 22,27 50,00 47,30 94,60 150,00 78,95 52,63 500,00 445,69 89, Karlovo nám. 7-služby Ikon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 70,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, projektová dokumentace 200,00 178,45 89,23 300,00 37,84 12,61 200,00 171,22 85,61 100,00 127,68 127,68 500,00 425,05 85, dozory, kolaudace 200,00 91,40 45,70 200,00 167,12 83,56 200,00 87,86 43,93 290,00 216,90 74,79 400,00 99,22 24, přístřeší 250,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 150,00 26,88 17,92 50,00 11,38 22,76 70,00 5,09 7, daňově neuznatelné náklady 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ostatní náklady - z toho: 1 016, ,96 124, , ,74 57,93 800,00 685,31 85, , ,25 117, ,00 451,93 37, DPH - krácený nárok 900, ,14 133, ,00 828,87 55,26 600,00 632,65 105, , ,59 101, ,00 342,67 34, opravné položky vč. zúčtování 1 717, ,13 102,56 552,90-220,80-39, ,49 754,64 9, , ,09 132, , ,02 140, odpis nedobytné pohledávky 0,00 252,92 0,00 400,00 18,05 4,51 0,00 76,75 0,00 0,00-94,63 0,00 0,00 193,26 0,00 NÁKLADY celkem , ,06 81, , ,37 70, , ,89 70, , ,41 77, , ,18 97,83 SU/AU VÝNOSY Realit EM 1003 Haspra 1006 IKON 1015 AUSTIS 1022 Centra 1025 plán plnění % plán plnění % plán plnění % plán plnění % plán plnění % 602 výnosy z prodeje služeb 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,36 29,39 100,10 0,00 0,00 0, tržby za inzerci 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,36 29,39 100,10 0,00 0,00 0, výnosy z pronájmu , ,53 100, , ,73 98, , ,56 99, , ,18 97, , ,77 99, tržby za pronájem - bytové prostory , ,54 97, , ,56 96, , ,10 97, , ,22 95, , ,84 97, tržby za pronájem - nebytové prostory , ,26 100, , ,46 97, , ,72 101, , ,65 98, , ,54 101, tržby za pronájem - nebytové prostory (neplátce DPH) 7 000, ,90 119, , ,13 123, , ,60 102, , ,79 100, , ,54 117, tržby za pronájem - garáže 800,00 866,83 108, , ,58 88, , ,14 97,53 96,67 94,52 97,78 978,00 980,85 100, jiné výnosy z vlastních výkonů (zúčtování odvodů tržeb) 0, ,12 0,00 0, ,67 0,00 0, ,77 0,00 0, ,74 0,00 0, ,76 0, smluvní pokuty a úroky z prodlení 800, ,53 328,07 350,00 740,56 211,59 850,00 395,08 46,48 513,00 437,72 85,33 700, ,46 211, ostatní výnosy: 2 360, ,07 63, , ,35 100, , ,42 129,19 768, ,35 175, , ,95 156, ostatní výnosy s DPH 50,00 21,62 43,24 0,00 32,34 0, , ,53 61,07 0,00 561,48 0,00 0,00 0,71 0, ostatní výnosy bez DPH 10,00 130, ,40 0,00 385,08 0,00 70, , ,03 84,00 234,55 279,23 0,00 29,60 0, pojistné plnění (náhrady) 300,00 316,21 105,40 100,00 346,70 346,70 0,00 612,74 0,00 80,00 273,62 342,03 200,00 813,57 406, zaokrouhlení DPH 0,00-0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00-0,03 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,10 0, přefakturace nákladů 0,00 10,12 0,00 0,00 9,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,65 0, výnosy ze soudních řízení 2 000, ,69 50, ,00 431,67 39, , ,26 111,03 604,00 275,61 45,63 800,00 719,32 89, úroky 5,00 25,31 506,20 5,00-2,30-46,00 0,00-1,44 0,00 5,00-1,37-27,40 0,00 26,74 0,00 VÝNOSY celkem , ,82 33, , ,67 30, , ,85 32, , ,53 29, , ,16 32,11 VÝNOSY celkem (bez SÚ 609) , ,94 101, , ,34 98, , ,62 99, , ,27 97, , ,92 101,27 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , ,76 10, , ,30 12, ,51-886,04-2, , ,88-3, , ,98 1,79 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (bez SÚ 609) , ,88 110, , ,97 111, , ,73 125, , ,86 111, , ,74 102,86 v tis. Kč Realit EM 1003 Haspra 1006 IKON 1015 AUSTIS 1022 Centra 1025

131 Rozvahy správních firem k (vybrané účty) Realit EM Haspra Ikon Austis Centra v tis. Kč Celkem celkem pohledávky , , , , , ,23 běžné účty , , , , , ,67 pokladní hotovost 58,85 0,00 151,02 0,00 4,72 214,59 celkem závazky , , , , , ,55

132 Tab. č.4 - Rozvaha zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 (MČ+SF) k v tis. Kč SÚ Položka Stav k Stav k Změna stavu AKTIVA 465 dlouhodobé poskytnuté zálohy 19,03 0,00-19, ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,15 Dlouhodobé pohledávky celkem , , , odběratelé , , , krátkodobé poskytnuté zálohy , , , daň z přidané hodnoty 0,00 0,00 0, dohadné účty aktivní 1 873, , , ostatní krátkodobé pohledávky 2 529, ,28 440, náklady příštích období 0,00 209,15 209, příjmy příštích období 11,70 0,00-11,70 Krátkodobé pohledávky celkem , , , běžný účet , , , pokladní hotovost 116,26 321,76 205, peníze na cestě 0,00 0,00 0,00 Krátkodobý finanční majetek celkem , , ,87 AKTIVA celkem , , ,98 PASIVA 406 oceňovací rozdíly při změně metody , ,96 0, opravy minulých období 0, , ,54 Jmění účetní jednotky a upravující položky , , , hospodářský výsledek běžného období , , , nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let , , , hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ,71 0, ,71 Výsledek hospodaření , , , ostatní dlouhodobé závazky , , ,78 Dlouhodobé závazky , , , dodavatelé , , , krátkodobé přijaté zálohy , , , daň z přidané hodnoty 5 842, , , závazky k ústředním rozpočtům , , , ostatní krátkodobé závazky , , ,00 Krátkodobé závazky , , , výdaje příštích období 1 954, ,75 267, výnosy příštích období 991,15 284,23-706, dohadné účty pasivní , , ,97 Přechodné účty pasivní celkem , , ,85 PASIVA celkem , , ,98

133 Tab. č. 5 - Přehled pohledávek městské části Praha 2 včetně správních firem k (zdaňovaná činnost) Stav do lhůty do 30dní do 60dní do 1 roku do 2 let do 3 let do 4 let do 5 let do 6 let do 7 let nad 7 let k po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě c e l k e m splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti Krátkodobé pohledávky (účet 311 bez opr.pol) za nájemné z bytů celkem ,19 nedoplatky , , , , , , , , , , , ,00 přeplatky ,48 za nájemné z pozemků celkem ,00 nedoplatky ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 přeplatky 0,00 za nájemné z nebyt celkem ,10 prostor nedoplatky , , , , , , , , , , , ,00 přeplatky ,00 za zúčtovatelné služby celkem ,30 nedoplatky , , , , , , , , , , , ,81 přeplatky ,84 z prodeje majetku celkem ,00 nedoplatky , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 přeplatky 0,00 ostatních pohledávek celkem ,72 sledovaných na účtě nedoplatky , , , , , , , , , , , , přeplatky ,47 Stav pohledávek celkem ,31 účet 311 celkem nedoplatky , , , , , , , , , , , ,31 přeplatky ,79 Ostatní pohledávky celkem ,22 nedoplatky , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (mimo účty 311 a 315) přeplatky 0,00 Pohledávky celkem celkem ,53 nedoplatky , , , , , , , , , , , ,31 přeplatky ,79 Dlouhodobé pohledávky účet 465 a 469 nedoplatky , ,

134 Příloha č. 4 k usnesení ZMČ č. 37 ze dne organizace Fond odměn Invest.fond FKSP Základní školy Rezer.fond ze zlepšeného HV Rezer.fond ze Rezer.fond z ostatních titulů Výsl.hospod. Fond odměn zlepšeného HV Fond odměn Invest. fond FKSP Rezer.fond ze zlepšeného HV v Kč Rezer.fond z ostatních titulů Botičská , , , , , , , ,85 0, , , , , ,00 J.Masaryka , , , , , , , ,33 0, , , , , ,00 Kladská , , , , , , , , , , , , , ,48 Vratislavova , , , , , , , ,57 0, , , , , ,56 Londýnská , , , , , , , , , , , , , ,01 Na Smetance , , , ,43 0, , , ,44 0, , , , ,87 0,00 Resslova , , , , , , , , , , , , , ,30 Sázavská , , , ,65 0, , , , , , , , ,74 0,00 Slovenská , , , , , , , , , , , , , ,00 u sv.štěpána , , , ,60 0, , , ,49 0, , , , ,09 0,00 Celkem ZŠ , , , , , , , , , , , , , ,35 Mateřské školy Rozdělení výsledku hospodaření do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2014 Stav fondů k Návrh na rozdělení VH do fondů Převod z RF do IF Stav fondů po rozdělení "Trojlístek"Kladská 315, , , ,19 0, , , , , , , , ,82 0,00 Na Děkance , , , , , , , ,46 0, , , , , ,00 Na Smetance , , , , , ,09 0, , , , , , , ,00 "Čtyřlístek" Římská , , , ,78 0, , , ,00 0, , , , ,78 0,00 Slovenská , , , , , , , , , , , , , ,00 Španělská , , , ,44 0, ,36 0, ,36 0, , , , ,80 0,00 Šumavská , , , ,22 0, , , ,10 0, , , , ,32 0,00 Viničná , , , ,75 0, , , ,87 0, , , , ,62 0,00 Celkem MŠ , , , , , , , , , , , , , ,00 Celkem ZŠ + MŠ , , , , , , , , , , , , , ,35 Novom. radnice , , , ,88 0, , , , , , , , ,47 0,00 Knihovna na Vin , , , ,93 0, , , ,62 0, , , , ,55 0,00 CSS Praha , , , , , ,57 0, ,57 0, , , , , ,31 Celkem PO , , , , , , , , , , , , , ,66

135 Příloha č. 5 k usnesení ZMČ č. 37 ze dne Výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2014 Školství organizace příjmy výdaje Hlavní činnost výsledek hospodaření HČ daň z příj. odvod z prodaného majetku vratka zřizovateli č.ú.349 Doplňková (hospodářská ) činnost výsledek výnosy náklady hospodaření VHČ daň z příj. v Kč zisk před zdaněním zisk po zdanění zlepšený hosp.výsledek ZŠ a Botičská , , ,64 0,00 0,00 0, , , ,21 0, , , ,85 J.Masaryka , , ,62 0,00 0,00 0, , , ,71 0, , , ,33 Kladská , , ,13 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,13 Vratislavova , , ,96 0,00 0,00 0, , , ,61 0, , , ,57 Londýnská , , ,87 0,00 0,00 0, , , ,55 0, , , ,42 Na Smetance , , ,05 0,00 0,00 0, , , ,39 0, , , ,44 Resslova , , ,96 0,00 0,00 0, , , ,19 0, , , ,15 Sázavská , , ,88 0,00 0,00 0, , , ,21 0, , , ,09 Slovenská , , ,42 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , , ,16 u sv.štěpána , , ,78 0,00 0,00 0, , , ,71 0, , , ,49 celkem ZŠ , , ,31 0,00 0,00 0, , , ,32 0, , , ,63 MŠ Trojl.-Kladská , , ,01 0,00 0,00 0, , , ,62 0, , , ,63 Na Děkance , , ,40 0,00 0,00 0, , , ,06 0, , , ,46 Na Smetance , , ,59 0,00 0,00 0, , , ,50 0, , , ,09 Čtyřl.-Římská , , ,82 0,00 0,00 0, , , ,48 0, , , ,30 Slovenská , , ,24 0,00 0,00 0, , , ,11 0, , , ,35 Španělská , , ,55 0,00 0,00 0, , , ,81 0, , , ,36 Šumavská , , ,34 0,00 0,00 0, , , ,76 0, , , ,10 Viničná , , ,34 0,00 0,00 0, , , ,53 0, , , ,87 celkem MŠ , , ,29 0,00 0,00 0, , , ,87 0, , , ,16 celkem , , ,60 0,00 0,00 0, , , ,19 0, , , ,79

136 Příloha č. 6 k usnesení ZMČ č. 37 ze dne Přehled finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014 (po schválení ponechání dotace usnesením ZHMP č. 5/10 ze dne ) Řádek Název finanční operace v Kč č. na 2 des.místa 1. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,95 - přebytek ,95 - schodek 2. Účetní stav účelových fondů: ,72 z toho: FRR ,72 A: ZDROJE z finančního vypořádání 3. Dorovnání dotací ze SR c e l k e m 0,00 z toho: - volby do EP ÚZ ,00 - volby do Senátu a zast. obcí ÚZ ,00 - doplňovací volby do Senátu PČR ÚZ ,00 4. Dorovnání z rozpočtu HMP celkem 0,00 z toho: - přeplatky místních poplatků - zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 0,00 - vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze (pol. 4129,4229) 0,00 5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) 0,00 B: POTŘEBY finančního vypořádání 6. Odvody do SR c e l k e m ,90 z toho: - - sociálně-právní ochrana dětí ÚZ ,00 - vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.vps 0,00 - volby do EP ÚZ ,20 - volby do Senátu PČR a zastup. obcí ÚZ ,70 - doplňovací volby do Senátu PČR ÚZ ,00 - vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům 0,00 7. Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m ,61 z toho: - vratky účel.prostř. r ,00 - vratky účel.prostř. r (popř.2012,2011,2010) ponechechaných k využití v r ,00 - vratky účel.prostř.r.2013, u nichž je vyúčtování stanoveno na r ,00 - doplatky místních poplatků ,61 8. Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7) ,51 9. Saldo FV (ř.5 - ř.8) , Ostatní závazky: 0,00 a/ vůči rozpočtu HMP 0,00 z toho: - půjčky od HMP - ostatní b/ vůči jiným MČ HMP 0,00 c/ ostatní 0,00

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 38 ze dne k návrhu zástupce městské části Praha 2 do představenstva akciové společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. k o n s t a t u j e 1. že ve smyslu stanov akciové společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., se sídlem Praha 2, Perucká 10/2542, PSČ , IČO: (dále jen "společnost"), dne uplynulo funkční období členky představenstva společnosti Mgr. Jany Černochové 2. že za výkon funkce člena představenstva společnosti nepřísluší členu představenstva společnosti navrženého městskou částí Praha 2 na základě čl. 22 stanov společnosti ve spojení s 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, odměna II. s c h v a l u j e navržení Mgr. Jany Černochové, starostky městské části Praha 2, do funkce člena představenstva společnosti, v níž má městská část Praha 2 majetkovou účast, v souladu se stanovami této společnosti III. u k l á d á 1. seznámit s tímto usnesením společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka Termín: hlasovat na zasedání valné hromady společnosti pro zvolení Mgr. Jany Černochové, starostky městské části Praha 2, členkou představenstva společnosti K realizaci: JUDr. Petr Novotný, člen zastupitelstva za ANO Termín:

150 3. hlasovat na zasedání valné hromady společnosti pro zvolení Mgr. Jany Černochové, starostky městské části Praha 2, členkou představenstva společnosti K realizaci: Bc. Jan Kolář, člen zastupitelstva za ANO Termín: Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

151 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 39 ze dne ke zprávě o hospodaření společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s o u h l a s í s výroční zprávou akciové společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČO , se sídlem Perucká 10/2542, PSČ Praha 2 (dále jen "společnost") za rok 2014 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014 II. u k l á d á schválit na zasedání valné hromady společnosti výroční zprávu za rok 2014 a vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014 dle návrhu představenstva společnosti 1. K realizaci: JUDr. Petr Novotný, člen zastupitelstva Termín: K realizaci: Bc. Jan Kolář, člen zastupitelstva Termín: Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

152 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 40 ze dne ke zprávě Městské policie Praha, Obvodního ředitelství městské policie Praha 2 a Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Praha II, o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 2 v roce 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. b e r e n a v ě d o m í 1. zprávu o činnosti Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha 2 za rok 2014, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. zprávu Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Praha II o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 2 v roce 2014, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení II. u k l á d á nadále spolupracovat s Policií České republiky a Městskou policií hl. m. Prahy při zabezpečování úkolů na úseku veřejného pořádku a podporovat jejich činnost v rámci městské části Praha 2 a tím působit na snížení výskytu přestupků a trestných činů 1. K realizaci: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka Termín: Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

153 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 40 ze dne Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy Obvodního ředitelství Praha 2 rok 2014 Předkládá: Bc. Václav V O Z D E C K Ý ředitel OŘ MP PRAHA 2

154 O B S A H 1. Statistika 3 2. Textové zpracování jednotlivých kategorií činnosti OŘ MP Praha a) Veřejný pořádek a zeleň 4 2. b) Doprava v klidu, doprava za pohybu a v zónách s dopravním omezením 6 2. c) Ostatní přestupky 7 2. d) Spolupráce s obvodními úřady, Policií ČR, ostatními útvary MP a dalšími subjekty 7 3. Další aktivity 7 4. Závěr 8 7. Statistické údaje za rok Městská policie hl. m. Prahy Korunní 15 tel.: fax: Obvodní ředitelství Praha 2 Praha 2,

155 1. Statistika: Za rok 2014 bylo strážníky MP hl. m. Prahy zařazenými na OŘ MP Praha 2 odhaleno (55.562) přestupků. údaj v závorce vyjadřuje hodnotu z roku Podle oblasti působení lze toto číslo rozložit takto: a) veřejný pořádek (a zeleň) (4.460) přestupků. Významnou položkou v celkovém počtu tvoří přestupky proti 46 zákona o přestupcích, což je porušování obecně závazných předpisů (vyhlášek) vydaných v rámci působnosti státní správy a územní samosprávy ( důraz na řešení tohoto typu přestupků vychází mimo jiné i z rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy a Zastupitelstva městské části Praha 2) a přestupky proti 47 odstavec 1 písmeno d zábor veřejného prostranství. b) doprava (51.009) zjištěných přestupků. Nejvíce přestupků bylo řešeno za nedodržení podmínek parkování v zónách s dopravním omezením. c) ostatní přestupky (na úseku ochrany před alkoholismem, majetku a ty, jenž nelze zařadit do již výše uvedených skupin) 141 (93). Nejvýznamnějším dílem se na tomto čísle podílejí přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi a přestupky proti majetku. Řešení přestupků (ve všech kategoriích): blokovým řízením bylo řešeno (9.493) přestupků; na blokových pokutách bylo úhrnně uloženo 3, (3, ),- Kč. K dořešení dalším orgánům bylo postoupeno 709 (685) přestupků. Domluvou (případy, kdy postačuje projednání přestupku, nebo přestupek nelze projednat a jeho společenská nebezpečnost je nepatrná) bylo řešeno ( ) přestupků. U těchto přestupků mají strážníci za to, že samotné projednání přestupku již postačuje k dosažení požadovaného cíle. V oblasti dopravy v klidu bylo nasazeno (2.993) TPZOV (tzv. botiček). V průběhu roku jsme realizovali odtahy vozidel parkujících v rozporu s dopravními předpisy. Bylo nařízeno (5.450) odtahů vozidel. Při kontrole platnosti parkovacích karet, kdy je současně prováděna i lustrace vozidel, byla nalezena 3 (1) vozidla v pátrání Policie ČR a ve 2 (12) případech byla RZ použita na jiné vozidlo, než byla vydána. Dále bylo předvedeno 27 (11) osob na Policii ČR; bylo zajištěno 16 (12) míst trestného činu a 29 (34) osob bylo omezeno na osobní svobodě (podezření ze spáchání trestného činu), Bylo zjištěno i 23 (17) hledaných osob. Další a podrobnější statistické údaje jsou uvedeny na samostatném listu této zprávy Městská policie hl. m. Prahy Korunní 15 tel.: fax: Obvodní ředitelství Praha 2 Praha 2,

156 2. Textové zpracování jednotlivých kategorií činnosti OŘ MP Praha 2 a) Veřejný pořádek a zeleň Záležitosti veřejného pořádku a klidu jsou prioritní náplní práce Městské policie. Postihování rušení nočního klidu, poškozování majetku obecního i soukromého, znečišťování veřejných prostranství a neuposlechnutí vyhlášek Magistrátu hl. m. Prahy, které regulují občanské soužití, patří mezi základní činnosti našich strážníků, které jsou stanoveny zákonem. Proto i v loňském roce pokračoval trend přesouvání hlavního těžiště činnosti strážníků do oblasti ochrany bezpečnosti osob a majetku a ochrany veřejného pořádku, zatímco represe v oblasti dopravy jsou nadále utlumovány, vyjma případů, kdy je razantní opatření s ohledem na charakter deliktů, jeho společenskou nebezpečnost nebo osobu pachatele nezbytné. Při plánování a organizaci výkonu služby jsou preferovány činnosti, zaměřené na protiprávní jednání vyšší nebezpečnosti, která podstatným způsobem ohrožují životy, zdraví a majetek občanů. V jiných případech, kdy lze s ohledem na charakter skutku nebo osobu pachatele očekávat pozitivní efekt i při využití méně razantních opatření, například pouhého upozornění, je pak snahou upřednostňovat preventivní působení před striktní represí, pokud takový postup právní řád umožňuje. Významným způsobem se na trendu zvyšování počtu řešených přestupků v oblasti veřejného pořádku podílejí strážníci okrskáři, kteří usilují o odstranění těchto nežádoucích jevů na přiděleném území. Jedná se zejména o autovraky, vznik nepovolených skládek, ponechávání odpadních nádob na chodnících mimo svozové dny firem zajišťujících svoz komunálního odpadu, poškozování zeleně či laviček v parcích a obecně nedodržování vyhlášky MHMP týkající se veřejné zeleně. Jako výrazně preventivní činnost je třeba zmínit i kontrolu stavu veřejného osvětlení (zejména v parcích či zřídka používaných komunikacích), ale i např. kontrolu stavu zařízení Pražských vodovodů a kanalizací, které se stávají terčem vandalů nebo zlodějů. Zvláště významnou částí je pro nás lokalita areálu NKP Vyšehrad a jeho blízkého okolí, především v souvislosti s turistickou sezonou. I zde se ve zvýšené míře vyskytuje pouliční kriminalita (krádeže na zařízení, okrádání turistů, pokusy o neoprávněné vniknutí do zaparkovaných vozidel, poškozování vybavení a krádeže na hřbitovech). Proto je kladen velký důraz na prevenci, a to zejména na ostrahu hřbitova a zvýšený dozor nad zaparkovanými vozidly ve starší zástavbě. Osvědčila se i spolupráce s kriminální službou Policie ČR. Pokračuje zvýšený dozor nad veřejným pořádkem na Karlově náměstí a jeho okolí. Důvodem byla kumulace kriminálně závadových osob a jejich protispolečenského jednání. Jednalo se zejména o distribuci návykových látek, drobnou kriminalitu, ale i narušování estetického vnímání procházejících občanů. Do tohoto dozoru byly včleněny i strážníci z celoměstských útvarů MP a složky Policie ČR. Jako koordinační orgán působil Ú MČ Praha 2. I přes toto dílčí zlepšení probíhá zvýšený dozor doposud a jsou připraveny další opatření (rozšíření kamerového systému), která mají za cíl důsledky uvedené problematiky minimalizovat. V ostatních parcích na území MČ Praha 2 (Folimanka, Riegrovy sady, Havlíčkovy sady, Čechovy sady ) je kontrolován režim podle Vyhl. č. 6/2001, zejména volné pobíhání psů a poškozování zeleně či zařízení parků, ale i povinnost majitele označit psa čipem. Pokračuje institut tzv. Parkové policie, kdy se určený strážník okrskář převážně zaměřuje na dozor nad dodržováním režimu v parku a působí preventivně proti poškozování vybavení. I v roce 2014 pokračovala realizace projektu ochrany dětí a školní mládeže v době po ukončení vyučování (tzv. Školní policie). Mezi prioritní úkoly patří zabezpečování zvýšeného dohledu, zaměřeného na negativní vlivy (dealeři drog, pedofilové a jiní devianti, sociálně Městská policie hl. m. Prahy Korunní 15 tel.: fax: Obvodní ředitelství Praha 2 Praha 2,

157 nepřizpůsobivé osoby, skupiny závadové mládeže, apod.), které ohrožují děti a mládež v odpolední době, kdy nejsou pod bezprostředním dozorem pedagogických pracovníků ani rodičů. Pokračuje kontrola dodržování vyhlášek MHMP o čistotě a konzumaci alkoholu na místech přístupných veřejnosti. Pomocí tohoto nástroje se daří eliminovat nežádoucí jednání zpravidla méně přizpůsobivých spoluobčanů, jejichž postih za tyto nežádoucí projevy byl v minulosti obtížný. Přetrvává i problematika tzv. bezdomovců, tedy osob neschopných nebo neochotných respektovat ustálené základní sociální normy. Tyto osoby páchají v místech jejich soustřeďování téměř vždy přestupky proti veřejnému pořádku a do značné míry si opatřují prostředky k obživě, zejména ale k nákupu alkoholických nápojů a tabákových výrobků, minimálně přestupkovým jednáním. Avšak i v případě, že se takového protiprávního jednání nedopouštějí, vyvolávají negativní reakce okolí. V těchto případech však nelze uplatnit žádnou právní normu, aby proti těmto nepřizpůsobivým osobám strážníci zakročili, čehož se občané často dožadují. Odmítnutí takové žádosti, která není podložena zákonným důvodem, bývá ze strany občanů vnímáno jako neochota nebo neschopnost strážníků. Centrálně je tento fenomén celopražsky řešen ve spolupráci s Centrem sociálních služeb. Pohyb skupin těchto osob je monitorován, částečně i represivně usměrňován a tím je do jisté míry vyčerpána veškerá možnost, jak dopady tohoto problému minimalizovat. V případech, že se do složité sociální situace dostane osoba v důsledku mimořádné životní situace a má aktivní zájem tento stav změnit, spolupracujeme s občanským sdružením Naděje, které se řešení těchto svízelných situací zaměřuje. V hodnoceném období strážníci pokračovali i v provádění kontrol a postihování nabízení sexuálních služeb a s tím souvisejících projevů narušování veřejného pořádku v místech, kde k této činnosti dochází. Trvalá pozornost je věnována i nepovolenému šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu (zejména tzv. Áčka) na území Pražské památkové rezervace a poškozování ploch tzv. graffiti a vylepováním nejrůznějších plakátů. Vedle uvedených pravidelných či nárazových akcí se strážníci věnují i problematice sezónní; zejména se jedná o prodej a používání zábavné pyrotechniky (období na přelomu roku), kontroly provozoven (rušení noční ho klidu odcházejícími hosty) zejména v letním období, monitorování stavu veřejného pořádku na tzv. Hyde Parku (zejména v souvislosti s vnitrostátními i mezinárodními událostmi). Za zmínku jistě stojí i spolupráce s orgány samosprávy a složek IZS při povodních, které zasáhly i území Prahy 2, a při likvidaci jejich následků. Městská policie hl. m. Prahy Korunní 15 tel.: fax: Obvodní ředitelství Praha 2 Praha 2,

158 b) Doprava v klidu, doprava za pohybu a v zónách s dopravním omezením Ze statistického hlediska jsou přestupky v dopravě nejvíce zastoupeny v celkovém počtu zjištěných přestupků. V případech, kdy není řidič nesprávně parkujícího vozidla zastižen a jeho přestupek závažně neohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu, bývá použita výzva k projednání přestupku na přestupkovém oddělení OŘ MP Praha 2. V případech, kdy řidiči parkují v placených zónách bez uhrazení příslušného poplatku, bývají použity tzv. botičky. V případě, že vozidlo tvoří překážku silničního provozu, odtaženo. Přestupky spáchané řidiči jedoucích vozidel nejsou statisticky řešeny tak často; většinou se jedná o zákazy vjezdu, protože v těchto případech má strážník poměrně velkou šanci řidiče s vozidlem zastavit a přestupek jednoznačně prokázat. Přestupky chodců se týkají zpravidla nerespektování světelných signálů, případně přecházení mimo vyznačené přechody pro chodce. Těmto přestupkům je z preventivních důvodů stále věnována zvýšená pozornost. Pokračuje zaměření i na přestupky cyklistů a osob jedoucích na kolečkových bruslích (ohrožujících chodce na chodníku) pro četné stížnosti občanů. Preventivně jsou prováděny dozory nad přechody v blízkosti škol v době začátku vyučování. Toto opatření má nepopiratelný kladný vliv jak na žáky, tak na přijíždějící řidiče. Zóny s dopravním omezením fungují stále velmi dobře a jejich respektovanost ze strany řidičů zůstává na velmi vysoké úrovni. K dosažení tohoto stavu je však nutné vyčlenění velké části personálních možností OŘ a to i na úkor dozoru nad veřejným pořádkem. V současném legislativním rámci však není jiné možnosti, jak dozor nad ZDO zajistit. Při kontrole zaplacení poplatku za parkování probíhá ve zvýšené míře i kontrola registračních značek vozidel, což zvyšuje i pravděpodobnost zjištění vozidel v pátrání Policie ČR, či neoprávněně umístěných výjimek z dopravních omezení. Postihováni jsou i bezohlední řidiči, kteří ponechají své vozidlo zaparkovaní na parkovišti vyhrazeném pro vozidla převážející osoby invalidní, případně parkují vozidlem tak, že vážně ohrožují bezpečnost a plynulost provozu (stání v křižovatce, ve vjezdu ). V těchto případech bývá postih razantní a nekompromisní. V minulém roce došlo k mírnému navýšení postihu těchto řidičů, ale i přesto k těmto přestupkům stále dochází. V rámci hlídkové činnosti jsou kontrolováni i řidiči vozidel Taxi a smluvní přepravy. V průběhu roku, proběhlo několik komplexních akcí, které měly za cíl posílit postavení samosprávy proti řidičům, kteří svým chováním kazí dobré jméno hlavnímu městu. Pokračuje i asistence při komplexní údržbě komunikací (nerespektování přenosných dopravních značek). Městská policie hl. m. Prahy Korunní 15 tel.: fax: Obvodní ředitelství Praha 2 Praha 2,

159 c) Ostatní přestupky Tato kategorie přestupků má na celkovém počtu zjištěných přestupků nejmenší podíl. I když se tyto přestupky na našem teritoriu vyskytují, jejich odhalování je více závislé na oznámeních od občanů (přestupky proti majetku) a problematické je jejich dokazování. Pokračují pravidelné kontrolní akce zaměřené na podávání alkoholu mladistvým. Pozitivní zjištění jsou předávána příslušným orgánům. Obdobně je postupováno při zjištění vstupu mladistvých osob do provozoven s výherními hracími přístroji. Vedle dozoru nad podáváním alkoholu se strážníci zaměřují i na dodržování tzv. tabákového zákona, tedy dodržování zákazu kouření v zastávkách MHD a prodeje tabákových výrobků v rozporu s platnými předpisy. Zejména v průběhu letních měsíců je kontrolován provoz restauračních předzahrádek, ať se jedná o dodržení otvírací doby, ale i kontrolu podávání alkoholu mladistým. Pokračují i součinnostní kontrolní akce s pracovníky ČOI, kdy je, s pomocí figuranta, kontrolován postup prodejce při nákupu sortimentu podléhajícímu omezení do 18 let. d) Spolupráce s obvodními úřady, Policií ČR, ostatními útvary MP a dalšími subjekty Spolupráce s ÚMČ Praha 2 zůstává nadále na velmi dobré úrovni; ředitel OŘ se pravidelně účastní na pracovních schůzkách s vedením samosprávy, kde je probírána bezpečnostní situace na území MČ Prahy 2. V rámci platných předpisů provádějí strážníci na žádost orgánů ÚMČ úkoly směřující k zlepšení stavu veřejného pořádku a dopravní kázně na území MČ. Dále jsou pro ÚMČ prováděny kontrolní akce zaměřené na výskyt neuklizených popelnic, vyhledávání chybějících označení ulic a čísel domů, mapování invalidních parkovišť, kontroly majitelů psů (povinnost uhradit poplatek za psa, úklid znečištění veřejného prostranství), výskyt a značení bezbariérových přechodů pro chodce, kontroly dětských hřišť (s prioritou na odhozené injekční stříkačky a jehly, volný pohyb psů). Probíhají i kontroly neoprávněného záboru veřejného prostranství, kdy jsou porovnávány údaje poskytnuté zejména Ú MČ se skutečností. Dále se provádí dozor nad místy, kde jsou umístěny sběrné nádoby na separovaný odpad, u kterých dochází k zneužívání této služby občanům pracovníky provozoven. Pokračuje zaměření strážníků na čistotu a pořádek na komunikacích. Osvědčila se i spolupráce s Odborem dopravy a územního rozvoje, který nás informuje o rozhodnutích týkajících se povolení o zvláštním užívání komunikací (záborů) v působnosti MČ Praha 2. Spolupráce se složkami Policie ČR je nejvýraznější při bezpečnostních opatřeních. Pro další subjekty (pře devším správní orgány) provádějí strážníci z OŘ MP Praha 2 doručování písemností, asistují při výkonu rozhodnutí (zajištění veřejného pořádku) a pro potřeby Policie ČR jsou přibíráni jako nezúčastněná osoba. Při zajišťování výkonu rozhodnutí (exekuce) zajišťují strážníci dozor nad veřejný pořádkem. Nadále probíhají pravidelné schůzky s pracovníky MHMP, kterých se účastní i zástupci MČ Praha 1, 2, 3 a 7, jejichž náplní je řešení aktuálních problémů týkajících se ZPS. V loňském roce nám, k zefektivnění výkonu služby, poskytl úřad městské části čtyři elektrokola. Tato pomoc je kladně přijímána jak ze strany strážníků okrskářů, kteří kola používají, tak i ze strany veřejnosti (zejména snížení ekologické zátěže, ale i pružnost a rychlost s jakou se hlídka pohybuje v husté zástavbě). 3. Další aktivity Městská policie hl. m. Prahy Korunní 15 tel.: fax: Obvodní ředitelství Praha 2 Praha 2,

160 V průběhu roku proběhlo několik akcí místního i celoměstského charakteru (Pražský Maratón a ½ Maratón, Bruslení na Praze 2, Den dětí, Vinobraní, Silvestr ), kde strážníci z OŘ MP dohlíželi nad veřejným pořádkem a dopravou. Pokračuje spolupráce s Muzeem Policie ČR při konání bezpečnostně propagačních akcí. Dozor u přechodů pro chodce, zejména v blízkosti základních škol, je již samozřejmostí a je veřejností hodnocen velmi kladně. Pokračuje monitorování chování dětí v okolí školských zařízení; spolupráce s vedením těchto zařízení probíhá většinou na velmi dobré úrovni. Monitoring podobného charakteru probíhá i v parcích a dětských hřištích, kde je ještě více rozšířen na ochranu vybavení a veřejnou zeleň Pokračuje pilotní projekt SVI, ve kterém lze spatřit silný potenciál pro preventivní opatření v oblasti problematických dětí a mládeže. Od roku 2013 pokračuje bezpečnostní akce Vzorný pes. Tento projekt, založený strážníky okrskáři sloužícími na území NKP Vyšehrad a odborným referentem OŘ MP Praha 2 a podpořený správou NKP Vyšehrad se stále rozrůstá. Vedle ZŠ Vratislavova, která se zapojila jako první, se přidaly i ZŠ Botičská, Jana Masaryka, Kladská, Slovenská, Sázavská, Štěpánská a Na Smetance. Cílem akce je aktivní zapojení žáků školy do problematiky chování osob, které se pohybují po veřejném prostranství se psy. Těmto osobám žáci rozdávali letáky vytištěné ředitelstvím MP hl. m. Prahy, které buď chválí jejich vzorné chování, nebo je upozorňují zjištěné závady. Akce je kladně přijímána jak vedením škol, tak správou NKP Vyšehrad. V loňském roce byly realizovány a budou pokračovat další preventivní akce; jednalo se o BeSiP, kdy jsou žákům prvního stupně vysvětlována pravidla silničního provozu s následující praktickou částí na dopravním hřišti a Sebeobrana, která je zaměřená na teoretické i praktické dovednosti pro případ napadení (vyučují strážníci, kteří dosáhli nejvyššího výkonnostního stupně v bojových uměních). O obě preventivní akce je mezi žáky velký zájem. V rámci výkonu služby jsou strážníky navrhovány, ať již z vlastních poznatků nebo z návrhů občanů, dílčí změny dopravního značení, předávány informace o poškození dopravního značení, závady na komunikacích, veřejných prostranstvích a objektech, výskytu kriminálně závadových osob Je nutné podotknout, že přístup ze strany MČ je vstřícný a konstruktivní. 4. Závěr V samotném závěru bych rád vyjádřil poděkování orgánům samosprávy za jejich aktivní přístup k řešení a stabilizaci personálního stavu strážníků velených na OŘ MP Praha 2, a to zejména v tom, že pro strážníky sloužící v našem obvodě uvolňují ze svého fondu byty a tím stimulují jejich zájem o práci nejen u MP hl. m. Prahy, ale právě na území Prahy 2. Bc. Václav Vozdecký Ředitel obvodního ředitelství Městské policie Praha 2 Městská policie hl. m. Prahy Korunní 15 tel.: fax: Obvodní ředitelství Praha 2 Praha 2,

161 Statistický přehled činnosti OŘ MP Praha 2 rok 2014 I. Odhaleno přestupků a správních deliktů PŘESTUPKY PROTI VEŘEJNÉMU POŘÁDKU A POŘÁDKU V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ 47/1 a 47/1 b 47/1 c 47/1 d 47/1 e 47/1 f 47/1 g 47/1 h 47/1 i Celkem Měření rychlosti Pěší zóna Zákaz vjezdu Zákaz stání Zákaz zastavení PŘESTUPKY V DOPRAVĚ Zákaz stání na chodníku Ostatní v dopravě Jízda na červenou Jízda ve vyhrazeném jízdním pruhu Zákaz vjezdu na železniční přejezd Zóny s dopravním omezením Přechod Křižovatka Pruh Zakrytí DZ Vjezd Parkoviště invalidů Vyhrazená parkoviště Druhá řada Přestupky chodců Celkem Počet přestupků celkem Alkohol Přestupky proti občanskému soužití ( 49) PŘESTUPKY OSTATNÍ Počet správních deliktů 2 Majetek 50 Zbraně a střelivo Jiné přestupky Celkem II. Způsob řešení přestupků V BLOKOVÉM ŘÍZENÍ Platba hotově BPNN Celkem Kategorie Počet Výše Kč Počet Výše Kč Počet Výše Kč Doprava Ostatní Veřejný pořádek Celkem JINAK Kategorie Oznámení Domluva VOPP VOPSP Celkem Doprava Ostatní Veřejný pořádek Celkem Městská policie hl. m. Prahy Korunní 15 tel.: fax: Obvodní ředitelství Praha 2 Praha 2,

162 Statistický přehled činnosti OŘ MP Praha 2 rok pokračování III. Další sledované ukazatele NASAZENO TPZOV Doprava Dopravní zóny Veřejný pořádek Zeleň Ostatní Pro Policii ČR Celkem Odtaženo Nedokončený odtah Celkem Překážka Vyhrazená parkoviště invalidů ODTAHY VOZIDEL DŮVOD NAŘÍZENÍ ODTAHU Vyhrazená parkoviště modrá zóna Vyhrazená parkoviště ostatní Celkem PÁTRÁNÍ PO HLEDANÝCH VOZIDLECH Lustrováno Nalezeno RZ Nalezeno vozidel Asistence Předvoláno osob Počet vyřešených VOPP Doručení písemnosti ADMINISTRATIVA Odejmutí věci Světelné Zvukové Podání vysvětlení Kontroly osob Předvedení na Policii ČR POUŽITÁ OPRÁVNĚNÍ Předvedení na Hledané osoby OÚ Donucovací prostředky Použití psa Použití zbraně Zajištění místa Tr. činu Omezení na osobní svobodě Přímý výkon Nepřímý výkon Celkem Ujeto km kouření v místech kde je zákaz zjištění alkoholu u řidičů zjištění alkoholu - ostatní POČET STRÁŽNÍKŮ VE VÝKONU POČET UJETÝCH KM IV. alkohol a toxikomanie TABÁK A ALKOHOL Oznámení správnímu orgánu výzva podrobit se dechové zkoušce lékařské vyšetření Přivolána PČR Městská policie hl. m. Prahy Korunní 15 tel.: fax: Obvodní ředitelství Praha 2 Praha 2,

163 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 25. února 2015 Počet listů: 5 Přílohy: 1/1 Městská část Praha 2 k rukám starostky Městské části Mgr. Jany ČERNOCHOVÉ P r a h a 2 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 V ROCE 2014 V roce 2014 bylo na území České republiky spácháno trestných činů, což je o (11,28 %) trestných činů méně než v roce Na území hlavního města Prahy bylo spácháno v uvedeném období trestných činů, což je o (12,41 %) trestných činů méně než v roce předchozím. Nápad trestné činnosti v Praze činí 24,88 % z celkového počtu spáchaných trestných činů na území našeho státu. V teritoriu Obvodního ředitelství policie Praha II bylo v roce 2014 spácháno trestných činů, což je 20,68 % z celkového nápadu v Praze a je to o (11,77 %) trestných činů méně než v roce NÁPAD TRESTNÉ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2: V teritoriu Městské části Praha 2 bylo v roce 2014 zaevidováno trestných činů, tj. 7,62 % trestných činů spáchaných na území hlavního města Prahy. Oproti předchozímu roku 2013 se nápad trestných činů snížil o (21,04 %) případů. V roce 2014 bylo objasněno celkem (22,31 %) trestných činů. V roce 2014 došlo k poklesu nápadu trestné činnosti ve všech oblastech nebo se trestná činnost udržela na stejné úrovni roku předchozího (mravnostní kriminalita). Sokolská Praha 2 Tel.: Fax: ID DS: rkiai5y

164 -2- Nejvyšší podíl činí v nápadu trestných činů majetková trestná činnost, která tvoří 75,52 % z celkového nápadu (4.136 trestných činů). Oproti roku předchozímu se v roce 2014 snížil počet majetkových trestných činů o 22,12 % (1.175 tr. činů). V roce 2014 došlo k poklesu kapesních krádeží a to o 25,85 % (316 případů). Snížil se i počet odcizených vozidel o 21,91 % (16 případů) a krádeží věcí z motorových vozidel o 22,51 % (213 případů). Počet vloupání do bytů se snížil o 26,44 % (55 případů). K poklesu o 2,67 % (2 případy) došlo u odcizených motorových vozidel. Oproti předchozímu roku jsme zaznamenali 1 případ vloupání do rodinného domu. Ke snížení nápadu došlo i u další trestné činnosti. Násilné trestné činy poklesly o 27,21 % (40 případů), u trestných činů loupeže došlo k poklesu nápadu o 48,93 % (23 případů). Pokud jde o nejzávažnější trestný čin trestný čin vraždy oproti roku 2013 došlo v minulém roce na teritoriu Městské části Praha 2 žádný ke 3 případům tohoto zločinu, z toho 1 (33,33 %) případ zůstává zatím neobjasněn. V roce 2014 jsme zaznamenaly 27 případů mravnostní kriminality stejně jako v roce předchozím. Velká pozornost byla věnována v roce 2014 drogové kriminalitě. I u této trestné činnosti došlo k poklesu nápadu trestných činů. Oproti roku 2013 se snížil v obvodu Městské části Praha 2 nápad této kriminality o 62,06 % (72 případů), z toho bylo 72,27 % (34 případů) objasněno. V boji proti drogové kriminalitě a především v boji proti drogám za volantem pomáhají testery Drugwipe. V teritoriu Městské části Praha 2 bylo v roce 2014 provedeno našimi útvary 170 testů u řidičů motorových vozidel, z toho 78 (45,88 %) testů bylo pozitivních na požití drogy. Statistika použití těchto testerů není přesná, protože v teritoriu Městské části Praha 2 pracují na ulici i celopražské útvary konkrétně Pohotovostní motorizovaná jednotka - které jsou oprávněny k provádění těchto testů a toto testování ve vztahu k řidičům provádí. V této souvislosti chci poděkovat Městské části Praha 2, která v roce 2014 zakoupila pro naši potřebu celkem 50 kusů testerů Drugwipe.

165 -3- ZÁKLADNÍ PŘEHLED O NÁPADU A OBJASNĚNOSTI TRESTNÝCH ČINŮ V TERITORIU MČ PRAHA 2 CHARAKTER TR. ČINNOSTI NÁ- PAD OBJ. NÁ- PAD OBJ. NÁ- PAD OBJ. NÁ- PAD OBJ. NÁ- PAD OBJ. VRAŽDY LOUPEŽE NÁSILÍ CELKEM MRAVNOST CELKEM KAPESNÍ KRÁDEŽE VLOUPÁNÍ DO BYTŮ KRÁDEŽE VOZIDEL KRÁDEŽE VĚCÍ Z VOZIDEL MAJETEK CELKEM DROGY TR. ČINNOST CELKEM

166 -4- PODÍL MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU PŘI OBJAŠŇOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI Při objasňování trestné činnosti a odhalování pachatelů je využíván městský kamerový systém, na jehož zřízení a následném rozšiřování se velmi významně podílí Městská část Praha 2. V obvodu Městské části Praha 2 je v současné době 35 činných kamer, z toho je 5 kamer stacionárních. V loňském roce podal kamerový systém pozitivní informace pro plnění policejních činností u 255 případů (hledané osoby, dopravní nehody apod.) a v souvislosti s informacemi z tohoto systému se nám na teritoriu Městské části Praha 2 podařilo zadržet 33 pachatelů trestné činnosti, ať již okamžitým zásahem na místě činu nebo dodatečným vyhodnocením záznamu z kamery v místě činu. PŘESTUPKY: K poklesu nápadu došlo i na úseku přestupkových jednání. V roce 2014 bylo v obvodu MČ Praha 2 řešeno přestupkových jednání, což je o 662 (5,40 %) přestupků méně než v roce 2013 (přehled viz příloha). Z toho přestupků (81,49 %) bylo řešeno v blokovém řízení a (8,67 %) přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu. Celkem bylo vybráno na pokutách 3, ,- Kč (o ,- Kč méně než v roce předchozím). BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Vzhledem k charakteru obvodu Městské části Praha 2, který leží v centru hlavního města Prahy a nachází se zde řada zajímavých lokalit náměstí, kde se mohou konat shromáždění většího počtu osob, zajišťovalo Obvodní ředitelství policie Praha II veřejný pořádek v roce 2014 na 2 takových akcích. Jednalo se o pochod Nesouhlas s kriminalizací konopí, který proběhl bez narušení veřejného pořádku a oslavu státního svátku 17. listopadu 2014, kdy na shromáždění na Albertově bylo zaznamenáno přestupkové jednání proti veřejnému pořádku. Dva případy takového jednání byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu. Policisté Obvodního ředitelství policie Praha II dále zajišťovali veřejný pořádek v rámci voleb do Evropského parlamentu a zastupitelstev obcí.

167 -5- Kromě toho byli policisté Obvodního ředitelství policie Praha II zařazováni do celopražských bezpečnostních opatření v souvislosti s velkými sportovními, kulturními a dalšími akcemi. Každý měsíc se v teritoriu Městské částí Praha 2 uskutečňuji několik policejních akcí zaměřených na předcházení trestné činnosti, hledané osoby, odcizené předměty a další. Po linii pořádkové policie se v roce 2014 uskutečnilo 26 policejních akcí. Kromě toho se každý měsíc uskuteční i několik policejních akcí realizovaných Službou kriminální policie a vyšetřování. Zaměření těchto akcí je voleno tak, aby bylo vhodně reagováno na vývoj nápadu trestné činnosti. V roce 2014 byla věnována zvýšená pozornost lokalitám Tylovo náměstí, nám. I. P. Pavlova, Karlovo náměstí a ubytovna Zvonařka. V této souvislosti chci zmínit i dobrou práci speciálního pracovního týmu zaměřeného na činnost kapsářů. SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGÁNY Policie České republiky samozřejmě při plnění svých úkolů spolupracuje s dalšími orgány a institucemi působícími ve zdejším obvodu. Při zajišťování úkolů na úseku veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti spolupracujeme s Městskou policií. Tuto spolupráci lze hodnotit jako velmi dobrou a stejně tak na dobré úrovni je komunikace mezi vedením Městské policie v obvodě Městské části Prahy 2 a vedením Obvodního ředitelství policie Praha II. ZÁVĚREM Mezi naše priority pro letošní rok zůstává doplnit personální stav zdejšího obvodního ředitelství a stabilizace policistů a dále udržení stavu nápadu trestné činnosti a zvýšení počtu zjištěných pachatelů trestné činnosti. Stejně tak chceme pokračovat v boji s kapesními krádežemi a další pouliční kriminalitou. Společně s Městskou částí Praha 2 se chceme dále podílet na rozvoji Systému včasné intervence. plk. JUDr. Zdeňka BROTÁNKOVÁ ředitel schváleno elektronicky

168 PŘÍLOHA K č.j.: KRPA /ČJ KR PŘESTUPKY ŘEŠENÉ V TERITORIU MČ PRAHA 2 V ROCE 2014 ČINNOST NA ÚSEKU PŘESTUPKŮ MOP NOVÉ MOP VINOHRADY MOP WILSONOVO ODD. HLÍDKOVÉ VINOHRADY CELKEM Celkový počet jednotlivých přestupků skutků Řešeno v blokovém řízení 84/1 (včetně BPN) Alkohol a toxi z toho toxi VP + občan. soužití Majetek BESIP 125c mimo 125c/1 písm. b), c), d) z.č. 361/2000 Sb Ostatní přestupky Částka Kč za uložené BP Oznámeno (odevzdáno) 58/1, 3a Odloženo 58/3b Z toho nezjištěný pachatel Jinak řešené přestupky

169 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 41 ze dne ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok motivační odměny zaměstnancům hl. města Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s c h v a l u j e 1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 2 ve výši ,- Kč prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy na motivační odměny zaměstnancům hl. města Prahy zařazených do orgánů Městské policie hl. města Prahy, Obvodního ředitelství Praha 2, za účelem zkvalitnění výkonu služby a stabilizace personální situace 2. změnu rozpočtu městské části Praha 2 na rok snížení v 5311 pol ORJ 0711 UZ ORG o ,- Kč a zvýšení v 6330 pol ORJ 1071 UZ 79 ORG o ,- Kč II. u k l á d á 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka Termín: zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Marie Suchá, vedoucí odboru ekonomického Termín: zajistit projednání Radou hl. m. Prahy K realizaci: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

170 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 42 ze dne k nákupu a darování testerů na zjišťování přítomnosti drog ze slin nebo potu pro potřeby Policie České republiky Prahy II a Městské policie Obvodního ředitelství Prahy 2 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s o u h l a s í 1. s darováním testerů DrugWipe 5 A na zajišťování přítomnosti drog ze slin nebo potu v ceně ,50 Kč vč. DPH Policii České republiky Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy, IČ , se sídlem Praha 4, Kongresová 2, pro potřeby Obvodního ředitelství policie Praha II, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. s uzavřením smlouvy o převodu správy majetku hl. m. Prahy na testery DrugWipe 5 A na zjišťování přítomnosti drog ze slin nebo potu v ceně ,50 Kč vč. DPH s Hlavním městem Prahou, Městskou policií hl. m. Prahy, IČ , se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, pro potřeby Obvodního ředitelství Praha 2, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení II. u k l á d á 1. uzavřít darovací smlouvu a smlouvu o převodu správy majetku hl. m. Prahy dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka Termín: zajistit realizaci smluvních vztahů ve smyslu bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

171 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 42 ze dne Darovací smlouva Uzavřená podle 2055 a následujících občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Městská část Praha 2 Se sídlem nám. Míru 20, Praha 2 IČ: DIČ: CZ Zastoupená starostkou MČ Praha 2 Mgr. Janou Černochovou (dále jen dárce ) A Smluvní strany Česká republika Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy se sídlem v Praze 4, Kongresová 1666/2, IČ: Zastoupená ředitelem plk. Mgr. Bc. Luďkem Procházkou (dále jen obdarovaný ) Smluvní strany se dohodly a sjednávají na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. ze dne následující: Čl. 1 Dárce je na základě ustanovení 34 zákona číslo 131/2000 S., o hlavním městě Praze oprávněn nakládat s majetkem hlavního města Prahy a vykonávat práva a povinnosti vlastníka v souladu se zákonem a Statutem hlavního města Prahy. Dárce prohlašuje, že je v souladu s výše uvedeným oprávněním nakládat s 50 ks testerů na detekci drog ze slin a potu DrugWipe 5 A v celkové ceně ,50,- Kč včetně DPH, které tímto bezplatně přenechává jako dar do vlastnictví obdarovaného k výhradnímu využití Obvodnímu ředitelství policie Praha II, Sokolská 38, Praha 2 k plnění jeho zákonem stanovených povinností (dále jen dar ).

172 Čl. 2 Dárce prohlašuje, že na daru neváznou žádná práva třetích osob a že poskytnutí daru nepodmiňuje požadavkem na přednostní plnění úkolů policie v zájmu dárce či jinou protislužbu nemajetkové povahy. Čl. 3 Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá a bude ho využívat výhradně k plnění úkolů Policie České republiky v souladu s ujednáním uvedeným v čl. 1. Dárce je oprávněn požadovat vrácení daru, pokud jej obdarovaný bude používat za jiným účelem než k plnění úkolů Policie České republiky v souladu s ujednáním uvedeným v čl. 1 a obdarovaný je povinen dárci na jeho žádost dar vrátit. Čl. 4 Dar nabývá obdarovaný do svého vlastnictví okamžikem předání daru obdarovanému. Tímto dnem přechází na obdarovaného veškerá práva a povinnosti plynoucí z vlastnictví daru. Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány oprávněnými zástupci obou stran. Čl. 5 Dárce a obdarovaný sepíší protokol o převzetí a předání daru, který bude jako příloha tvořit nedílnou součást této smlouvy. Čl. 6 Za dárce dar fyzicky předá Ladislav Veselák, vedoucí oddělení krizového řízení a bezpečnosti Úřadu městské části Praha 2 a za obdarovaného převezme plk. JUDr. Zdeňka Brotánková, ředitelka Obvodního ředitelství policie Praha II. Čl. 7 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 2, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Čl. 8 Smluvní strany prohlašují, že tuto darovací smlouvu před svým podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Čl. 9 Tato smlouva byla vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž každý má stejnou platnost, přičemž po podpisu smlouvy obdrží obě smluvní strany po třech výtiscích.

173 Čl. 10 Tato smlouva nabývá účinnost okamžikem předání daru dárcem obdarovanému. Čl. 11 Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V Praze dne.. Za dárce: Mgr. Jana Černochová starostka městské části Praha 2 V Praze dne. Za obdarovaného: plk. Mgr. Bc. Luděk Procházka ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Za OKSVV Za OP Mgr. Ilona Chalupská Mgr. Jan Bureš

174 Příloha č. 2 k usnesení ZMČ č. 42 ze dne Smlouva o převodu správy majetku hlavního města Prahy uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 občanského zákoníku v platném znění, a v souladu s ustanovením 16 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy (dále jen Statut hl. m. Prahy ), mezi těmito smluvními stranami: Městská část Praha 2 se sídlem Praha 2, Nám. Míru 20, PSČ: jednající starostkou MČ Praha 2 Mgr. Janou ČERNOCHOVOU IČ: DIČ: CZ (dále jen převodce ) a Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: jednající Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy IČ: DIČ: CZ korespondenční a fakturační adresa: Hlavní město Praha, Městská policie hl. m. Prahy Korunní 98, Praha 10, (dále jen příjemce ). (společně též smluvní strany ) Čl. 1 1) Předmětem této smlouvy je převod správy movitých věcí specifikovaných v odst. 2 v celkové hodnotě ,50,- Kč včetně DPH z převodce na příjemce, a to za účelem zlepšení technického vybavení strážníků Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha 2, k plnění jejich zákonem stanovených povinností. 2) Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod správy movitých věcí z převodce na příjemce, a to: 50 ks nových testerů na detekci drog ze slin a potu DrugWipe 5A v celkové ceně ,50,- Kč včetně DPH (dále jen předmět převodu ), cena za 1 ks 678,81,-Kč včetně DPH, výrobní čísla nejsou specifikována, jedná se o spotřební materiál. 3) Převod schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha 2 usnesením č. ze dne

175 Čl. 2 1) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s pořizovací cenou předmětu převodu a konstatují, že tato pořizovací cena splňuje podmínky dle ust. 16 Statutu hl. m. Prahy. 2) Převodce prohlašuje, že na předmětu převodu neváznou žádná práva třetích osob. 3) Příjemce prohlašuje, že s převodem správy souhlasí, že je mu znám stav předmětu převodu, že jej v tomto stavu přijímá a zavazuje se jej využít k účelu uvedenému v čl. 1 této smlouvy. Čl. 3 1) O předání a převzetí předmětu převodu bude sepsán protokol, který se stane jako její příloha nedílnou součástí této smlouvy. 2) Smluvní strany se dohodly, že níže uvedené osoby jsou touto smlouvou výslovně oprávněny k předání a převzetí předmětu převodu, sepsání a podpisu protokolu podle předchozího odstavce: - za převodce: Ladislav Veselák, vedoucí oddělení krizového řízení a bezpečnosti Úřadu městské části Praha 2; - za příjemce: Bc. Václav Vozdecký, ředitel Obvodního ředitelství Městské policie Prahy 2. Čl. 4 1) Změny a doplňky této Smlouvy lze činit jen písemnou formou na základě dohody obou smluvních stran. 2) Obě smluvní strany si jsou vědomy povinnosti poskytovat informace dle znění zákona č. 106/1999 Sb., a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly sděleny třetím osobám, pokud o ně požádají. 3) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. 4) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 5) Tato smlouva byla vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž každý má stejnou platnost, přičemž po podpisu smlouvy obdrží obě smluvní strany po třech výtiscích.

176 6) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před svým podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. V Praze dne... V Praze dne... Za převodce: Za příjemce: Mgr. Jana Černochová starostka Městské části Praha 2 Ing. Eduard Šuster ředitel Městské policie hl. m. Prahy

177 ZASTUPITEL STVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 43 ze dne k nákupu a darování dvou Alcotestů Drager A7510 s veškerým příslušenstvím Krajskému ředitelství Policie České republiky hlavního města Prahy pro potřeby Policie České republiky Obvodního ředitelství policie Praha II Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s o u h l a s í se záměrem zakoupit a darovat Krajskému ředitelství Policie České republiky hlavního města Prahy pro potřeby Policie České republiky Obvodního ředitelství policie Praha II dva Alcotesty Drager A7510 s veškerým příslušenstvím v ceně ,- Kč vč. DPH II. u k l á d á 1. uzavřít darovací smlouvu s Krajským ředitelstvím Policie České republiky hlavního města Prahy dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka Termín: zajistit realizaci smluvních vztahů ve smyslu bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

178 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 44 ze dne k prodeji pozemku parc. č. 17, zapsaného na LV č. 40 k.ú. Vyšehrad, jehož součástí je bytový dům na adrese Rašínovo nábřeží 96/22 (Na Libušince 96/7), Praha 2 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s o u h l a s í s prodejem pozemku číslo parcelní 17, výměra: 383 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba, a to budova číslo popisné 96, způsob využití: objekt k bydlení, to vše v kat. území Vyšehrad, část obce Vyšehrad, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 40 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pro k.ú. Vyšehrad, a to kupujícímu, jímž je: Bytové družstvo Na Libušince 7, se sídlem Na Libušince 96/7, Praha 2 - Vyšehrad, založené na ustavující schůzi dne , jejíž průběh je osvědčen notářským zápisem č.j. N 603/2014, NZ 549/2014, sepsaným dne notářem JUDr. Ivanem Erteltem, notářem v Praze, při současném udělení výjimky z požadavku 100 % souhlasu nájemců s prodejem domu družstvu s ohledem na poskytnutou garanci bydlení, nesplnění podmínky prodeje 70 % podlahové plochy všech bytů osob oprávněných žádat o odkup, a to za kupní cenu v celkové výši ,00 Kč s tím, že celou kupní cenu uhradí kupující do devadesáti dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že ke dni podpisu kupní smlouvy nebude městská část Praha 2 evidovat žádné splatné pohledávky za těmi nájemci, kteří jsou členy kupujícího, jímž je Bytové družstvo Na Libušince 7 Předpokladem pro uzavření kupní smlouvy i smlouvy o postoupení pohledávek je zápis kupujícího do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze II. u k l á d á 1. uzavřít kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Michaela Mazancová, zástupce starostky Termín: připravit podkladový materiál k realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic Termín: Předkladatel: Michaela Mazancová, zástupce starostky

179 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 45 ze dne k prodeji pozemku parc. č. 1164, jehož součástí je bytový dům na adrese Bělehradská 1976/32, Praha 2, zapsaných na LV č k.ú. Vinohrady Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s o u h l a s í s prodejem pozemku číslo parcelní 1164, výměra 490 m2, druh pozemku: zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba číslo popisné 1976 na adrese Bělehradská 1976/32, způsob využití: objekt k bydlení, to vše v kat. území Vinohrady, část obce Vinohrady, obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví č vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to kupujícímu, jímž je: Bytové družstvo Bělehradská č.p. 1976, Praha 2, se sídlem Bělehradská 1976/32, Praha 2 - Vinohrady, IČ: , zaps. v obchod. rejstříku Městského soudu Praha, oddíl Dr, vl. 8345, za kupní cenu ,- Kč, která je rovna obvyklé ceně nemovitosti (zjištěné Aktualizovaným znaleckým posudkem č /2014-u ze dne zpracovaným znalcem Ing. Milanem Pavlovským ve výši ,- Kč) snížené v souladu s Pravidly o 10 %, nejvýše však o EUR dle zásady de minimis ve smyslu Nařízení Evropské komise č. 1407/2013, a to dle kurzu ke dni podpisu kupní smlouvy. Kupní cenu uhradí kupující do devadesáti dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami. Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že ke dni podpisu kupní smlouvy nebude městská část Praha 2 evidovat žádné splatné pohledávky za těmi nájemci, kteří jsou členy kupujícího, jímž je Bytové družstvo Bělehradská č.p. 1976, Praha 2. II. u k l á d á 1. uzavřít kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Michaela Mazancová, zástupce starostky Termín:

180 2. připravit podkladový materiál k realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic Termín: Předkladatel: Michaela Mazancová, zástupce starostky

181 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 46 ze dne k opětovné žádosti Bytového družstva Škrétova č.p. 70, Praha 2 o odklad splátky kupní ceny za pozemek s bytovým domem Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s o u h l a s í 1. s uplatněním smluvní pokuty za prodlení s platbou kupní ceny dle kupní smlouvy S883/2014/0059/OM-OPM ze dne s nevyužitím možnosti odstoupit od kupní smlouvy č. S883/2014/0059/OM- OPM ze dne dle čl. V. 5. uvedené smlouvy za podmínky, že kupní cena a cena za postoupenou pohledávku dle Smlouvy o postoupení pohledávek č. S883/2014/0065/OM-OPM ze dne bude v plné výši uhrazena nejpozději do Nebude-li uvedená podmínka splněna, bude otázka odstoupení od uvedené kupní smlouvy předložena Zastupitelstvu městské části Praha 2 k novému rozhodnutí II. u k l á d á realizovat opatření dle bodu I. tohoto usnesení 1. K realizaci: Michaela Mazancová, zástupce starostky Termín: K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic Termín: Předkladatel: Michaela Mazancová, zástupce starostky

182 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 47 ze dne ke zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemek parc. č. 2200/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha (ulice Hálkova, Sokolská č.p. 1616) Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s o u h l a s í se zřízením práva odpovídajícího věcnému břemeni - služebnosti stezky a cesty dle 1274 a násl. OZ spočívajícího v právu průchodu a průjezdu na pozemek parc. č. 2200/2 k tíži pozemku parc. č. 2200/1 v k. ú. Nové Město, pod budovou č. p. 1616, na adrese Hálkova 1616/13 a Sokolská 1616/41, a to ve prospěch pozemku parc. č. 2200/2; tímto současně revokuje své usnesení č. 25 ze dne II. u k l á d á realizovat bod I. tohoto usnesení 1. K realizaci: Ing. Michael Grundler, člen rady Termín: K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic Termín: Předkladatel: Ing. Michael Grundler, člen rady

183 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 48 ze dne ke zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemek parc. č. 51/2 v k. ú. Vinohrady, obec Praha (ulice Anglická, Italská č.p. 384) Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s o u h l a s í se zřízením práva odpovídajícího věcnému břemeni - služebnosti stezky a cesty dle 1274 a násl. OZ spočívajícího v právu průchodu a průjezdu na pozemek parc. č. 51/2 k tíži pozemku parc. č. 51/1 v k. ú. Vinohrady, pod budovou č. p. 384, na adrese Anglická 384/25, Italská 384/1 a Italská 384/3, a to ve prospěch pozemku parc. č. 51/2 II. u k l á d á realizovat bod I. tohoto usnesení 1. K realizaci: Ing. Michael Grundler, člen rady Termín: K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic Termín: Předkladatel: Ing. Michael Grundler, člen rady

184 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 49 ze dne ke zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemek parc. č. 1153/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha (ulice Václavská, Jenštejnská č.p. 1748) Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s o u h l a s í se zřízením práva odpovídajícího věcnému břemeni - služebnosti stezky a cesty dle 1274 a násl. OZ spočívajícího v právu průchodu a průjezdu na pozemek parc. č. 1153/2 k tíži pozemku parc. č. 1153/1 v k. ú. Nové Město, pod budovou č. p. 1748, na adrese Jenštejnská 1748/8 a Václavská 1748/13, a to ve prospěch pozemku parc. č. 1153/2; tímto současně revokuje své usnesení č. 23 ze dne II. u k l á d á realizovat bod I. tohoto usnesení 1. K realizaci: Ing. Michael Grundler, člen rady Termín: K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic Termín: Předkladatel: Ing. Michael Grundler, člen rady

185 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 50 ze dne ke zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemek parc. č. 1163/2 v k. ú. Vinohrady, obec Praha (ulice Bělehradská č.p. 1125) Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s o u h l a s í se zřízením práva odpovídajícího věcnému břemeni - služebnosti stezky a cesty dle 1274 a násl. OZ spočívajícího v právu průchodu a průjezdu na pozemek parc. č. 1163/2 k tíži pozemku parc. č. 1163/1 v k. ú. Vinohrady, pod budovou č. p. 1125, na adrese Bělehradská 1125/30, a to ve prospěch pozemku parc. č. 1163/2; tímto současně revokuje své usnesení č. 24 ze dne II. u k l á d á realizovat bod I. tohoto usnesení 1. K realizaci: Ing. Michael Grundler, člen rady Termín: K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic Termín: Předkladatel: Ing. Michael Grundler, člen rady

186 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 51 ze dne k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 287 v Praze 2, Karlovo náměstí 18 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 105, pondělí, středa 8,00-12,00 hod., 13,00-17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

187 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 52 ze dne k nabídce odkupu podílu id. 1647/49920 na pozemku parc. č. 1177, jehož součástí je stavba bez čp/če, a podílu id. 1647/49920 na pozemku parc. č. 1327, vše k.ú. Vinohrady Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. n e s o u h l a s í s využitím nabídky XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXX XX X XXXXXXXXX, tedy nesouhlasí s odkoupením jeho podílu id. 1647/49920 na pozemku parc. č. 1177, jehož součástí je stavba bez čp/če, k.ú. Vinohrady, a s odkoupením jeho podílu id. 1647/49920 na pozemku parc. č. 1327, k.ú. Vinohrady, a to za částku ,- Kč za oba podíly II. u k l á d á realizovat bod I. tohoto usnesení 1. K realizaci: Ing. Michael Grundler, člen rady Termín: K realizaci: Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního Termín: Předkladatel: Ing. Michael Grundler, člen rady V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

188 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 53 ze dne k prodeji spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku parc. č. 1724, jehož součástí je stavba č. p. 931, a id. 1/2 pozemku parc. č v Praze, Šumavská 931/13, vše k.ú. Vinohrady Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s c h v a l u j e prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemku parc. č. 1724, jehož součástí je stavba č. p. 931, a id. 1/2 pozemku parc. č. 1725, v Praze, Šumavská 931/13, vše v k.ú. Vinohrady, obec Praha, zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 308, a to včetně všech součástí a příslušenství, druhému spoluvlastníkovi obchodní korporaci Vaelian s.r.o., se sídlem Bělehradská 339/4, Praha 4 Nusle, IČ: za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. Kupní cenu v plné výši uhradí kupující na účet městské části Praha 2 do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí bude podán městskou částí Praha 2, a to až po zaplacení celé kupní ceny. V kupní smlouvě bude sjednáno, že pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny či jen její části, a to o více než 14 kalendářních dní, je městská část Praha 2 oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Kupující dále bude v kupní smlouvě zavázán pod smluvní pokutou ve výši ,- Kč vzít do 14 dnů po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí zpět žalobu vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 291/2014 s tím, že nebude nárokovat žádnou náhradu nákladů tohoto soudního řízení II. u k l á d á realizovat bod I. tohoto usnesení 1. K realizaci: Ing. Michael Grundler, člen rady Termín: K realizaci: Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního Termín: Předkladatel: Ing. Michael Grundler, člen rady

189 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 54 ze dne k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti životního prostředí na období roku 2015 a I. čtvrtletí roku 2016 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s c h v a l u j e poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast životního prostředí na období roku 2015 a I. čtvrtletí roku 2016 formou daru městské části Praha 2 z rozpočtu městské části v celkové výši ,- Kč dle přílohy tohoto usnesení II. u k l á d á 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

190 Příloha k usnesení ZMČ č. 54 ze dne Oblast: Životní prostředí Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Adresa IČ nebo číslo OP Zjištěny závažné nedostatky Název VFP Celkové náklady Požadované jiné zdroje financování 2 2 Taggmanager, o.s. 5. května 72, Praha ne Naučné stezky do mobilu na Praze Kč ne Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Požadovaná částka na MČ Praha 2 Podpora MČ P2 předloni Podpora MČ P2 loni Částka navržená OŽP Částka navržená komisí Částka odsouhlasená RMČ Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP Celkem Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Legenda k číslu tématu 1 Finančí podpora na úpravu zeleně v místě svého bydliště 2 Ekologická výchova a vzdělávání 3 Ostatní aktivity v oblasti životního prostředí

191 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 55 ze dne k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality na období roku 2015 a I. čtvrtletí roku 2016 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s c h v a l u j e poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti prevence kriminality a v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality na období roku 2015 a I. čtvrtletí roku 2016 formou účelového daru z rozpočtu městské části Praha 2 v celkové výši ,- Kč dle příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení II. u k l á d á 1. připravit podklady k realizaci smluvních vztahů ve smyslu bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: realizovat smluvní vztahy ve smyslu bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka Termín: Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

192 VFP MČ Praha 2 pro rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 55 ze dne Oblast: Prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Adresa IČ nebo číslo OP 1 3 Progressive Minská 774/6, Praha Zjištěny závažné nedostatky Název VFP NO BIOHAZARD - terénní program pro uživatele nealkoholových drog v Hl. m. Praze Celkové náklady Požadované jiné zdroje financování Požadovaná částka na MČ Praha 2 Podpora MČ P2 předloni Podpora MČ P2 loni Částka navržená komisí Částka odsouhlasená RMČ Ano SANANIM Ovčí Hájek, 2549/64A, Praha Terénní programy Sananim Ano SANANIM Ovčí Hájek, 2549/64A, Praha Poradna pro rodiče SANANIM Ano Dar 4 2 Anima - terapie, o.s. 5 2 Centrum ALMA, o.p.s Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. 9 1 Občanské sdružení Pyramidas 10 1 Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú Život bez závislostí 12 1 Život bez závislostí 13 3 Magdaléna, o.p.s. Apolinářská 447/4a, Praha 2 Milady Horákové 690/4, Praha Terapie závislých osob a jejich rodin Ano Dar Poradna ALMA Ano Dar Karolíny Světlé 18, Praha TPSA (terénní programy sociálních asistentů) Streetwork Ano Dar Karolíny Světlé 18, Praha Centrum pro rodinu - Integrace rodiny, Ambulantní léčba Ano Dar Karolíny Světlé 18, Praha Centrum metadonové substituce a Tvoje šance Ano Dar Pohůrecká 383/19, České Budějovice Komplexní program primární prevence pro školy na území Prahy Ne Dar Vášova 265/19, Praha Divadlo fórum - preventivní vzdělávací programy v základních školách Ano Dar K Výtopně 1224, Praha Zbraslav Růstová skupina - skupina osobnostního rozvoje pro děti Ano Dar K Výtopně 1224, Praha Zbraslav Komplexní program primární prevence Ano Dar Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, Doléčovací centrum Magdaléna Ano Dar Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP Celkem Legenda k číslu tématu 1 Primární prevence 2 Sekundární prevence 3 Terciární prevence Vytištěno: : Podklady pro RMČ_ZMČ /1 -

193 VFP MČ Praha 2 pro rok 2015 Příloha č. 2 k usnesení ZMČ č. 55 ze dne Oblast: Prevence kriminality Pořadové číslo Číslo tématu 1 1 Žadatel Sdružení pro mimoškolní aktivity PALAESTRA Adresa Trojanova 336/7, Praha 2 IČ nebo číslo OP Zjištěny závažné nedostatky Název VFP Celkové náklady Požadované jiné zdroje financování Sportovně vzdělávací komunitní centrum Ano Dar Podpora sociální práce v nízkoprahovém denním centru Naděje U 2 2 NADĚJE K Brance 11/19 e, Praha Ano Dar Bulhara, Praha Krav Maga Na Pankráci 32, Praha Preventivní semináře osobní bezpečnosti Krav Junior Ano Dar Požadovaná částka na MČ Praha 2 Podpora MČ P2 předloni Podpora MČ P2 loni Částka navržená komisí Částka odsouhlasená RMČ Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP 4 3 Bílý kruh bezpečí, o.s. U Trojice 1042/2, Praha Pomoc obětem trestných činů v hl. m. Praze Ano Dar 5 2 Diakonie ČCE - SKP v Praze Belgická 22, Praha 2, SOS centrum - pomoc v krizi, nejistotě, nouzi, strachu Ano Dar 6 2 ACORUS, o.s. Podvinný mlýn 669, Praha ACORUS - pomoc osobám ohroženým domácím násilím Ano Dar 7 3 RUBIKON Centrum Korunní 101, Praha Terciární prevence pro Prahu Ano Dar 8 1 Imperativ, z.s. Kovařovicova 1141/3, Praha STOP KRIMINALITĚ Z NENÁVISTI Ano Dar 9 2 Rozkoš bez rizika Vlhká 10, Brno Prevence kriminality u žen poskytujících placené sexuální služby Ano Dar 10 2 Prostor plus, o.p.s. Na Pustině 1068, Kolín Pilot Ano Dar Celkem Legenda k číslu tématu 1 Primární prevence 2 Sekundární prevence 3 Terciární prevence Vytištěno: : Podklady pro RMČ_ZMČ /1 -

194 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 56 ze dne k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti sociální a sociálně zdravotní na období roku 2015 a I. čtvrtletí roku 2016 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s c h v a l u j e poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti sociální a sociálně zdravotní na období roku 2015 a I. čtvrtletí roku 2016 formou účelového daru z rozpočtu městské části Praha 2 v celkové výši ,- Kč dle přílohy tohoto usnesení II. u k l á d á 1. realizovat smluvní vztahy ve smyslu bodu I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního Termín: Předkladatel: Ing. Alexandra Udženija, členka rady

195 Příloha k usnesení ZMČ č. 56 ze dne Oblast: Sociální služby VFP MČ Praha 2 pro rok 2015 Pořadové číslo Číslo tématu 1 1 Žadatel LATA - Programy pro ohroženou mládež Adresa Zvolenská 8, Praha 4, IČ nebo číslo OP Zjištěny závažné nedostatky Název VFP Celkové náklady Požadované jiné zdroje financování Požadovaná částka na MČ Praha Lata programy ,00 Kč Ano ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dar 2 1 Prostor plus, o.p.s. Na Pustině 1068, Kolín Pilot ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Podpora MČ P2 předloni Podpora MČ P2 loni Částka odsouhlasen á RMČ Částka odsouhlasen á ZMČ Forma udělení VFP 3 1 Letní dům, z.ú. Vyšehradská 41, Praha Doma v rodině ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 1 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha Občanské sdružení Smíšek 6 1 Arcidiecézní charita Praha 7 1 Cestou necestou, z.s. 8 1 HESTIA, o.s. 9 1 ACORUS, o.s Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 12 1 Dětské krizové centrum, z.s Diakonie ČCE - středisko Ratolest v Praze Dům tří přání 1 2 Římalová Aksamítová Pavlína 2 2 InBáze z.s. 3 2 ŽIVOT Arcidiecézní charita Praha 5 2 HEWER, z.s. 6 2 Agency for Migration and Adaptation AMIGA, z.s. 7 2 Krása pomoci, o.p.s. Hellichova 632/11b, Praha Komunitní centrum Koubkova ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Pešlova 359/18, Praha Integrační školičky Smíšek ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Londýnská 44/13, Gloria - azylový dům pro ženy a matky s Praha 2, dětmi ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Plzeňská 2076/174, Praha Krizové centrum pro rodinu ,00 Kč Ano ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dar Na Poříčí 12, Program Pět P - Sociálně aktivizační služba Praha 1 pro rodiny s dětmi na Praze ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Dar Podvinný mlýn 669, Dovybavení Centra LOCKIA - centra pro Praha 9 děti ohrožené domácím násilím ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Bruselská 298/4, Praha 2 Křovinovo náměstí 11/16, V Zápolí 1250, Praha 4 - Michle Silní rodicče - silné děti - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice - azylový dům Linka důvěry Dětského krizového centra - efektivní okamžitá pomoc pro děti týrané, sexuálně zneužívané, zanedbávané či jinak ohrožené ,00 Kč Ano ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dar ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Saratovská Raná péče pro rodiny z Prahy ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Karlovarská 337/18, Praha 6 U Sluncové 608/17, Praha 8 Legerova 357/50, , Praha Krizová pomoc v Domě P. Pittra ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dar Cvičení pod širým nebem na Praze ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Zajištění aktivizačních a podpůrných aktivit pro marginalizovanou skupinu seniorů migrantů a seniorů Čechů na Praze ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Karolíny Světlé 18, Tísňová péče AREIÓN pro občany MČ ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Praha Praha 2 Londýnská 44/13, Pečovatelská služba ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Praha 2, Černokostelecká 2020/20 Zajištění služby osobní asistence pro ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč, , Praha 10 seniory z MČ Praha 2 Záhřebská 539/15, Praha 2 Revoluční 1003/3, Praha Zapojení dobrovolníků z řad migrantů do sociálních a volnočasových aktivit v Praze 2 - V ,00 Kč Ano ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč DOMA BEZ OBAV - na Praze ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dar 8 2 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Bruselská 298/4, Praha REMEDIUM Praha o.p.s. Křišťanova 15, Praha Vytištěno: :39 "Důstojně prožívané stáří" - terénní pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Aktivizační a preventivní programy pro ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dar seniory Podklady pro RMČ_ZMČ - 1/2 -

196 Oblast: Sociální služby VFP MČ Praha 2 pro rok 2015 Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel 10 2 Senior fitnes občanské sdružení 11 2 ANS-Dem, s.r.o. 1 3 Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Adresa Ostrovského 94/22, Praha 5 Vorařská 2075/8, Praha 4 - Modřany Brunnerova 3, Praha 17 IČ nebo číslo OP Zjištěny závažné nedostatky Název VFP Celkové náklady Požadované jiné zdroje financování Požadovaná částka na MČ Praha 2 Podpora MČ P2 předloni Podpora MČ P2 loni Částka odsouhlasen á RMČ Senioři Prahy 2 v pohybu ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Projekt na podporu kreativity u seniorů "Kreativní stáří" Poskytování komplexních sociálních služeb osobám s poruchami autistického spektra z MČ Praha 2 a podpora jejich rodin ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 3 Občanské sdružení Kaleidoskop Jičínská 39/1797, Praha Ambulance Kaleidoskop ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Částka odsouhlasen á ZMČ Forma udělení VFP 3 3 Česká společnost porodních asistentek "ČSPA" 4 3 Společnou cestou z.s. Apolinářská 18, Praha 2 Spytihněvova 162/4, Praha Příprava žen a jejich partnerů na mateřství ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč "Občanská poradna Společnou cestou" ,00 Kč Ano ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dar 5 3 REMEDIUM Praha o.p.s. Křišťanova 15, Praha Občanská poradna REMEDIUM ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dar 6 3 Rosa - centrum pro týrané a osamělé ženy 7 3 Tichý svět, o.p.s. 1 4 Fokus Praha, o.s. 2 4 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha 3 4 Dřevčická o.p.s. 4 4 Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Praha Gaudia proti rakovině, o.s. 6 4 "soft palm" o.s. 7 4 Fosa, o.p.s 8 4 TŘI, o.p.s. 9 4 Asistence, o.p.s Senior fitnes občanské sdružení Podolská 242/25, Praha 4 Staňkovská 378, Praha Dolákova 24, Praha 8 - Bohnice Dlouhá 37, Praha 1, Dřevčice 15, Dřevčice Na Slupi 448/6, Praha 2 Korunní 1901/111, Praha 3 Českobratrská 276/11, Praha 3 Filipova 2013/3, Praha 4 Sokolská 584, Čerčany V Pevnosti 4, Praha Ostrovského 94/22, Praha ROSA - Informační a poradenské centrum pro ženy - oběti domácího násilí ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Tichý svět ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Komunitní tým Jih - komunitní sociální služby pro osoby s duševním onemocněním Centrum sociálních a návazných služeb České unie neslyšících Praha (CSS ČUN Praha) ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Pořízení 5 ks polohovacích lůžek ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Rehabilitační cvičení pro diabetiky v bazénu Psychosociální péče pro onkologicky a chronicky nemocné a jejich blízké ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dar ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Dar Hospic Malovická ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Podpora samostatnosti občanů Prahy ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Hospoc Dobrého pastýře v Čerčanech ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Služba osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením z MČ Praha ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Dolce vita 65+ pro Prahu ,00 Kč Ano ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Legenda k číslu tématu Programy a služby pro ohrožené rodiny s dětmi Podpůrné a aktivizační programy pro seniory, zejména osamělé seniory, podporující jejich setrvání v domácím prostředí Komplexní poradenské služby pro občany v tížívé životní situaci Programy rehabilitační a terapeutické péče pro občany s chronickým onemocněním nebo se zdravotním postižením Vytištěno: : Podklady pro RMČ_ZMČ /2 -

197 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 57 ze dne k poskytnutí účelových dotací v sociální oblasti Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s c h v a l u j e I. poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 2 na rok Akordu, Organizační jednotce - DENNÍMU STACIONÁŘI se sídlem Záhřebská 36, Praha 2, IČ a. ve výši ,- Kč na částečnou úhradu nákladů pobytu občanů s mentálním postižením a kombinovanými vadami z Prahy 2 ve stacionáři b. ve výši ,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním fyzioterapeutické péče občanům Prahy 2 s těžkým zdravotním postižením ve fyzioterapeutickém centru Jana Masaryka 38, Praha 2 2. zapsanému ústavu Cesta domů, z.ú., se sídlem Bubenská 421/3, Praha 7, IČ , ve výši ,- Kč na částečnou úhradu nákladů specializované paliativní péče poskytované klientům hospicových lůžek 3. obecně prospěšné společnosti Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s., se sídlem Francouzská 96, Praha 10, IČ , ve výši ,- Kč na částečnou úhradu nákladů provozování chráněné dílny v Balbínově 6, Praha 2 4. zapsanému spolku Barevný svět dětí, z.s., se sídlem Sokolovská 81/55, Praha 8, IČ , ve výši ,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu Kámoš II. uzavření smluv s výše nadepsanými subjekty ve znění přílohy tohoto usnesení II. u k l á d á 1. uzavřít smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve smyslu bodu I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního Termín: Předkladatel: Ing. Alexandra Udženija, členka rady

198 Příloha k usnesení ZMČ č. 57 ze dne Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená dle ust. 10a a souv. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon") I. Smluvní strany městská část Praha 2 se sídlem: nám. Míru 600/20, Praha 2 zastoupená: PhDr. Hanou Dostálovou, vedoucí humanitního odboru, na základě plné moci IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu: /0800, var. symbol: (dále jen poskytovatel nebo MČ Praha 2 ) a se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: bankovní spojení: č. účtu: (dále jen příjemce ) II. Předmět a účel smlouvy a dotace 2.1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele bezplatně poskytnout příjemci dotaci ve výši a způsobem uvedeným v čl. III., za účelem úhrady nákladů spojených s a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a následně projekt zhodnotit, samostatně vyúčtovat její využití a podrobit se případné kontrole dle následujících smluvních a též zákonných podmínek Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v odst a pouze v období od do Dotace nesmí být použita k jinému účelu a může být použita pouze za podmínek uvedených v této smlouvě, ve smyslu projektu příjemce a dalších údajů obsažených v žádosti o poskytnutí dotace a v jejich přílohách na zajištění projektu z rozpočtu poskytovatele v roce Účelu dotace bude dosaženo samotnou realizací projektu, tj. 2.3 Účelem smlouvy je. III. Výše dotace a způsob jejího vyplacení 3.1 Výše dotace činí Kč (slovy..) (dále jen dotace ). Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy Příjemce dotaci přijímá, a to včetně schváleného účelu a zavazuje se zrealizovat projekt ve schváleném rozsahu a kvalitě. 3.3 Dotace, jejíž poskytnutí je předmětem této smlouvy, představuje podporu malého rozsahu ve smyslu ust. 2 písm. b) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje a je poskytována v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, ).

199 3.4 V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatných podniků v období 3 let od nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce podpory vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory. IV. Finanční vypořádání dotace 4.1 Příjemce odpovídá za hospodárné použití dotace v souladu s účelem, pro který byla poskytnuta. 4.2 Příjemce se zavazuje: a) doložit účel použití dotace formou prokazatelných a doložitelných úhrad třetím osobám (dotace či její část nesmí sloužit jako vlastní příjem příjemce); b) vést o poskytnuté dotaci oddělenou evidenci; c) nepřevádět dotaci na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímé úhrady výdajů spojených s realizací účelu, na který byla dotace poskytnuta; d) do jednoho měsíce po vyčerpání poskytnuté dotace, nejpozději však do vyhotovit vyúčtování a předložit je společně se soupisem a kopiemi příslušných dokladů útvaru uvedenému v odst Příjemce se zavazuje, že vyúčtování předloží tak, aby strukturou i obsahem odpovídalo příloze č. 1 této smlouvy. Spolu s vyúčtováním se příjemce zavazuje předložit útvaru uvedenému v odst. 6.1 i závěrečnou zprávu, která bude obsahovat informace o skutečném průběhu plnění smlouvy ve vztahu k účelu poskytnuté dotace (písemné zhodnocení); e) podat poskytovateli na jeho žádost písemné vysvětlení k jakýmkoli otázkám spojeným s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy; f) vrátit dotaci či její poměrnou část z důvodů uvedených v odst. 4.3 a zároveň sestavit dílčí vyúčtování a písemné zhodnocení dle ust. písm. d) tohoto odstavce. Nevyčerpaná dotace či její poměrná část bude vrácena na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy s uvedením příslušného variabilního symbolu, a to neprodleně po doručení písemné výzvy poskytovatele, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto doručení; g) umožnit poskytovateli ověření a kontrolu správnosti využití dotace poskytnuté podle této smlouvy, a to včetně zpřístupnění svého účetnictví nebo daňové evidence. Pověření zástupci poskytovatele jsou oprávněni vykonávat kontroly plnění účelu uvedeného v odst Příjemce přitom bere na vědomí, že dotace dle této smlouvy je poskytována z veřejných prostředků ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a je si vědom, že její poskytování a čerpání podléhá veřejnosprávní kontrole poskytovatele dle tohoto zákona. 4.3 Příjemce se zavazuje vrátit dotaci či její poměrnou část poskytovateli zpět na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy s příslušným variabilním symbolem v případě: a) nevyužití dotace v plné její výši v souladu se smluvními podmínkami; b) nedodržení účelu, podmínek a závazků stanovených poskytovatelem v této smlouvě; c) neúplnosti či nepravdivosti údajů, na jejichž základě byla dotace poskytnuta; d) rozporu čerpání dotace se zvláštními právními předpisy nebo e) přefinancování příjemce, tj. zjištění, že dotace či její část sloužila k přímému zisku příjemce. 4.4 Příjemce bere na vědomí, že porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. 22 zákona, v jehož důsledku vzniká povinnost provést odvod za porušení rozpočtové kázně. O případném uložení odvodu a penále rozhoduje Úřad městské části Praha 2 podle obecně závazných předpisů. V. Ostatní ujednání 5.1 Příjemce se zavazuje bezodkladně oznámit útvaru uvedenému v odst. 6.1 všechny okolnosti, které by mohly ovlivnit plnění jeho závazků z této smlouvy, zejména pak veškeré změny týkající se příjemce (změny adresy, odpovědných osob, kontaktního spojení, právní formy, zánik, vstup do likvidace). Dále

200 je příjemce povinen poskytovateli bezodkladně oznámit skutečnost, že je proti němu veden soudní či správní výkon rozhodnutí nebo exekuce. 5.2 Příjemce se zavazuje uvádět v propagačních materiálech, případně při veřejných akcích vztahujících se k účelu dotace logo městské části Praha 2 a informaci, že příslušný projekt (akce) byl realizován s finanční podporou Městské části Praha Tato smlouva může být předčasně ukončena těmito způsoby: a) písemnou dohodou obou smluvních stran; b) písemným návrhem dle 167 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), z důvodů uvedených v odst Důvodem pro podání písemného návrhu na předčasné ukončení smlouvy dle odst. 5.3 písm. b) je: a) nenaplnění účelu smlouvy dle odst. 2.3; b) porušení povinnosti příjemce dle odst. 4.2 písm. a), c), d) nebo f) nebo c) že nastane alespoň jedna ze skutečností uvedených v odst VI. Závěrečná ustanovení 6.1 Poskytovatel prohlašuje, že z jeho strany je odpovědným útvarem (kontaktním) za plnění této smlouvy Odbor humanitní Úřadu městské části Praha Příjemce prohlašuje, že z jeho strany je osobou odpovědnou (kontaktní) za plnění této smlouvy. 6.3 Strany této smlouvy výslovně prohlašují, že písemnosti si budou předávat buď osobně proti podpisu přejímající osoby, nebo zasíláním na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Zásilka, která byla odeslána na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, se pokládá dle výslovné dohody smluvních stran za doručenou i dnem, kdy se od držitele poštovní licence vrátí jako nedoručená či nedoručitelná. 6.4 Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažují za obchodní tajemství a vzájemně si udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 6.5 Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran zákonem, správním řádem a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 6.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a dvě vyhotovení poskytovatel. Každý exemplář má platnost originálu. 6.8 Tuto smlouvu lze měnit pouze smluvními dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. 6.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: vzor struktury a obsahu vyúčtování; čestné prohlášení žadatele (příjemce) o podporu v režimu de minimis Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně pročetly, že jí rozumí a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. V Praze dne:.. PhDr. Hana Dostálová vedoucí humanitního odboru odpovědná osoba

201 Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno: od do Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. ze dne vedoucí odboru Nehodící se škrtněte. podpis

202 Příloha č. 1 smlouvy 1. Informace poskytovatele účelové dotace (městská část Praha 2) pro příjemce o poskytnutí veřejné podpory se předává a podepisuje společně se smlouvou, tato podmínka musí být splněna před odesláním účelové dotace. 2. Při zpracování a kontrole vyúčtování poskytnuté účelové dotace se vychází: z hodnocení plnění podmínek stanovených v uzavřené smlouvě, z příjemcem předložených kopií účetních dokladů a dokumentů, z předloženého vyúčtování včetně dodržení smluvně stanoveného termínu předání vyúčtování. Náležitosti vyúčtování účelových dotací Podle uzavřené smlouvy o poskytnutí účelové dotace se v závislosti na předmětu smlouvy mohou vyskytnout odchylky v rozsahu předkládaných dokladů (nutno přizpůsobit pro každou smlouvu zvlášť). Požadavky na doloženost vyúčtování účelové dotace jsou dány obecně, následujícími doklady a jejich kopiemi: 1. doklad prokazující příjem poskytnuté účelové dotace na bankovní účet příjemce (kopie bankovního výpisu) 2. kopie dokladů prokazujících dodržení smluvní podmínky vést evidenci o poskytnutých finančních prostředcích odděleně od ostatních finančních prostředků příjemce (účetní deník popř. peněžní deník); ve vyúčtování musí být uvedena informace o tom, jakým způsobem bylo oddělení účetní evidence zajištěno (např. odlišná chronologická číselná řada dokladů, označování účetních dokladů číslem střediska, zakázky, uzavřené smlouvy nebo číselným znakem použitým v účetnictví, apod.) 3. kopie všech předložených dokladů, tj. dodavatelských faktur, účtenek, paragonů, smluv (nájemních, pracovních, obchodních aj.), cestovních příkazů atd. musí splňovat náležitosti stanovené souvisejícími platnými právními předpisy (účel, měna, částky, datum, podpisy, razítka, ) a prokazatelně souviset s účelem, na který byla dotace poskytnuta 4. k dodavatelským fakturám je nutno přiložit kopii smlouvy nebo objednávky (doklad, na základě čeho byla faktura vystavena) 5. v případě bezhotovostních úhrad je nutno doložit výdaj navíc kopií bankovního výpisu a v případě hotovostních úhrad je nutno doložit výdaj souvisejícím pokladním dokladem včetně kopie listu pokladní knihy popř. peněžního deníku s odpovídajícím zápisem 6. v případě převodu peněžních prostředků z běžného účtu do pokladny nebo naopak, je nutno doložit tento úkon kopií příslušného výpisu z BÚ a kopií pokladního dokladu prokazujícího pohyb peněz v hotovostní pokladně včetně odpovídajícího zápisu v pokladní knize popř. v peněžním deníku 7. účetní doklady musí být vystaveny na stejné období, na které byla uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace 8. vyúčtování bude provedeno na formuláři, který splňuje náležitosti součtového účetního dokladu pro vyúčtování viz příloha č. 2; formulář v originále bude doložen kopiemi účetních dokladů všech skutečně vynaložených nákladů hrazených z poskytnuté účelové dotace, účetní doklady musí splňovat náležitost stanovené souvisejícími platnými právními předpisy 9. náležitosti dokladů: pokladní doklady musí být: - očíslovány chronologickou řadou v souladu s údaji uvedenými v pokladní knize nebo v peněžním deníku - doloženy kopiemi příslušných listů pokladní knihy nebo peněžního deníku - doloženy kopiemi paragonů, účtenek, dodavatelských faktur, smluv resp. objednávek apod.

203 - opatřeny podpisovými záznamy všech osob odpovědných za účetní případ (včetně podpisu příjemce finanční částky) nelze podpisy jen jedné osoby - opatřeny datem vystavení pokladního dokladu totožným s okamžikem vyplacení finanční částky - datum zápisu v pokladní knize nebo peněžním deníku musí odpovídat datu vystavení pokladního dokladu - vystavený na účel totožný s předmětem uzavřené smlouvy - v případě poskytnuté zálohy opatřený datem jejího vyúčtování odměny zaměstnancům za provedené práce musí být doloženy: - kopií uzavřené pracovní smlouvy - v případě uzavření pracovního vztahu mimo pracovní poměr kopií dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce - kopií mzdové rekapitulace, popř. mzdovým listem k doložení výše výplaty čisté mzdy - v případě bezhotovostní výplaty mzdy doložit kopii bankovního výpisu s průkaznou vazbou na účet příslušného zaměstnance - v případě hotovostní výplaty mzdy doložit kopii výdajového pokladního dokladu s průkazným podpisem příjemce o převzetí odměny a dále kopii příslušného listu z pokladní knihy či peněžního deníku - související zákonné odvody (např. sociální a zdravotní pojištění, daně z příjmů) je nutno doložit kopií měsíční mzdové rekapitulace a dále kopiemi výpisů bankovního účtu o převodu peněžních prostředků náhrady cestovného musí být doloženy: - cestovním příkazem obsahujícím zákonné náležitosti - kopií pracovní smlouvy, popř. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - kopií prvotních dokladů k vyúčtování cestovního příkazu (např. jízdenky, doklad o ubytování, stravování apod.) - vyplacené finanční prostředky musí být doloženy kopií výdajového pokladního dokladu a kopií příslušného listu z pokladní knihy či peněžního deníku, popř. kopií výpisu z bankovního účtu Kontrola vyúčtování poskytnutých VFP je prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném znění a Nařízením starostky MČ Praha 2 k zajištění realizace systému finančních kontrol.

204 Příloha č. 2 smlouvy Subjekt: (název + adresa) Název projektu Číslo smlouvy: Dotace účelově vázána na: Výše poskytnuté dotace v Kč: Dotace připsána a účet č: Nevyčerpané prostředky k vrácení v Kč: Nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet MČ Praha 2 dne: Dne: Celkové náklady na projekt v Kč: Příjmy celkem: z toho: dotace MČ Praha 2 vlastní zdroje subjektu účastnické poplatky ostatní (jiné granty, dary ) Kontrola poskytovatele dotace na místě dne: Jméno: Účast poskytovatele MČ Praha 2 na projektu dne: zápis dne: jméno: Přehled dokladů k vyúčtování Číslo dokladu (dle výdajového dokladu - peněžní deník nebo dle čísla výpisu z účtu) Účel použití Částka v Kč celkové náklady Vyúčtování obsahuje v příloze celkem. listů s fotokopiemi dokladů

205 Vyúčtování provedl (jméno a kontakt) tel.: Datum Razítko a podpis odpovědné osoby Nedílnou součástí tohoto vyúčtování jsou fotokopie výdajových pokladních dokladů, výpisů z účtu, faktur a paragonů očíslované shodně s čísly v přehledu, v souladu s pokyny pro vyúčtování a kontrolu účelových dotací

206 Příloha č. 3 smlouvy Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis Název žadatele Sídlo žadatele IČO žadatele 1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá kalendářní rok. hospodářský rok (začátek., konec ). V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita (např ; ):. 2. Podniky 1 propojené s žadatelem o podporu Žadatel o podporu se považuje za propojený 2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících vztahů: a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu; b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu; c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel prohlašuje, že není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: Obchodní jméno podniku/jméno a příjmení Sídlo/Adresa IČ/Datum narození 1 Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu. 2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis.

207 3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. vznikl spojením (fúzí splynutím 3 ) níže uvedených podniků: nabytím (fúzí sloučením 4 ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů: Obchodní jméno podniku Sídlo IČ Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením 5 ) podniku. vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: Obchodní jméno podniku Sídlo IČ a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita 6. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 5. Žadatel níže svým podpisem potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly; 3 Viz 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 4 Viz 61 zákona č. 125/2008 Sb. 5 Viz 243 zákona č. 125/2008 Sb. 6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).

208 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji správci 7 a zpracovateli 8, kterým je městská část Praha 2, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Datum a místo podpisu Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele Razítko (pokud je součástí podpisu žadatele) 7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů 8 Zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.

209 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 58 ze dne k poskytnutí účelové dotace Domu dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s c h v a l u j e 1. poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 Domu dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920, IČ , ve výši ,- Kč na realizaci dvou letních výchovně rekreačních táborů pro děti z Prahy 2 2. uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy tohoto usnesení II. u k l á d á 1. uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního Termín: Předkladatel: Ing. Alexandra Udženija, členka rady

210 Příloha k usnesení ZMČ č. 58 ze dne Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená dle ust. 10a a souv. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon") I. Smluvní strany městská část Praha 2 se sídlem: nám. Míru 600/20, Praha 2 zastoupená: PhDr. Hanou Dostálovou, vedoucí humanitního odboru, na základě plné moci IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu: /0800, var. symbol: (dále jen poskytovatel nebo MČ Praha 2 ) a Dům dětí a mládeže Praha 2 se sídlem: Praha 2, Slezská 21/920 zastoupená: Bc. Jánem Rybárikem, ředitelem IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka Praha č. účtu: /0100 (dále jen příjemce ) II. Předmět a účel smlouvy a dotace 2.1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele bezplatně poskytnout příjemci dotaci ve výši a způsobem uvedeným v čl. III., za účelem úhrady nákladů spojených se zřízením a provozem dvou výchovně rekreačních táborů pro děti ze sociálně slabých rodin, příměstského dětského tábora realizovaného v období od do v Domě dětí a mládeže, Slezská 21, Praha 2, pro 24 dětí školního věku a pobytového dětského tábora realizovaného od do ve Školícím a výcvikovém zařízení Žihle, Nový Dvůr - Poustky 21, Žihle, pro 30 dětí školního věku, na základě příjemcem podané žádosti ze dne a v rámci příjemcem předloženého projektu Realizace letních táborů pro děti ze sociálně slabých rodin z Prahy 2 a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a následně projekt zhodnotit, samostatně vyúčtovat její využití a podrobit se případné kontrole dle následujících smluvních a též zákonných podmínek Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v odst a pouze v období od do Dotace nesmí být použita k jinému účelu a může být použita pouze za podmínek uvedených v této smlouvě, ve smyslu projektu příjemce a dalších údajů obsažených v žádosti o poskytnutí dotace a v jejich přílohách na zajištění projektu z rozpočtu poskytovatele v roce Účelu dotace bude dosaženo samotnou realizací projektu, tj. zajištěním zřízení a provozu dvou výchovně rekreačních táborů pro děti ze sociálně slabých rodin. 2.3 Účelem smlouvy je zajištění zřízení a provozu dvou výchovně rekreačních táborů pro děti ze sociálně slabých rodin.. III. Výše dotace a způsob jejího vyplacení 3.1 Výše dotace činí Kč (slovy šedesát tisíc korun českých) (dále jen dotace ). Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

211 3.2. Příjemce dotaci přijímá, a to včetně schváleného účelu a zavazuje se zrealizovat projekt ve schváleném rozsahu a kvalitě. 3.3 Dotace, jejíž poskytnutí je předmětem této smlouvy, představuje podporu malého rozsahu ve smyslu ust. 2 písm. b) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje a je poskytována v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, ). 3.4 V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatných podniků v období 3 let od nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce podpory vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory. IV. Finanční vypořádání dotace 4.1 Příjemce odpovídá za hospodárné použití dotace v souladu s účelem, pro který byla poskytnuta. 4.2 Příjemce se zavazuje: a) doložit účel použití dotace formou prokazatelných a doložitelných úhrad třetím osobám (dotace či její část nesmí sloužit jako vlastní příjem příjemce); b) vést o poskytnuté dotaci oddělenou evidenci; c) nepřevádět dotaci na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímé úhrady výdajů spojených s realizací účelu, na který byla dotace poskytnuta; d) do jednoho měsíce po vyčerpání poskytnuté dotace, nejpozději však do vyhotovit vyúčtování a předložit je společně se soupisem a kopiemi příslušných dokladů útvaru uvedenému v odst Příjemce se zavazuje, že vyúčtování předloží tak, aby strukturou i obsahem odpovídalo příloze č. 1 této smlouvy. Spolu s vyúčtováním se příjemce zavazuje předložit útvaru uvedenému v odst. 6.1 i závěrečnou zprávu, která bude obsahovat informace o skutečném průběhu plnění smlouvy ve vztahu k účelu poskytnuté dotace (písemné zhodnocení); e) podat poskytovateli na jeho žádost písemné vysvětlení k jakýmkoli otázkám spojeným s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy; f) vrátit dotaci či její poměrnou část z důvodů uvedených v odst. 4.3 a zároveň sestavit dílčí vyúčtování a písemné zhodnocení dle ust. písm. d) tohoto odstavce. Nevyčerpaná dotace či její poměrná část bude vrácena na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy s uvedením příslušného variabilního symbolu, a to neprodleně po doručení písemné výzvy poskytovatele, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto doručení; g) umožnit poskytovateli ověření a kontrolu správnosti využití dotace poskytnuté podle této smlouvy, a to včetně zpřístupnění svého účetnictví nebo daňové evidence. Pověření zástupci poskytovatele jsou oprávněni vykonávat kontroly plnění účelu uvedeného v odst Příjemce přitom bere na vědomí, že dotace dle této smlouvy je poskytována z veřejných prostředků ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a je si vědom, že její poskytování a čerpání podléhá veřejnosprávní kontrole poskytovatele dle tohoto zákona. 4.3 Příjemce se zavazuje vrátit dotaci či její poměrnou část poskytovateli zpět na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy s příslušným variabilním symbolem v případě: a) nevyužití dotace v plné její výši v souladu se smluvními podmínkami; b) nedodržení účelu, podmínek a závazků stanovených poskytovatelem v této smlouvě; c) neúplnosti či nepravdivosti údajů, na jejichž základě byla dotace poskytnuta; d) rozporu čerpání dotace se zvláštními právními předpisy nebo e) přefinancování příjemce, tj. zjištění, že dotace či její část sloužila k přímému zisku příjemce. 4.4 Příjemce bere na vědomí, že porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. 22 zákona, v jehož důsledku vzniká povinnost provést odvod za

212 porušení rozpočtové kázně. O případném uložení odvodu a penále rozhoduje Úřad městské části Praha 2 podle obecně závazných předpisů. V. Ostatní ujednání 5.1 Příjemce se zavazuje bezodkladně oznámit útvaru uvedenému v odst. 6.1 všechny okolnosti, které by mohly ovlivnit plnění jeho závazků z této smlouvy, zejména pak veškeré změny týkající se příjemce (změny adresy, odpovědných osob, kontaktního spojení, právní formy, zánik, vstup do likvidace). Dále je příjemce povinen poskytovateli bezodkladně oznámit skutečnost, že je proti němu veden soudní či správní výkon rozhodnutí nebo exekuce. 5.2 Příjemce se zavazuje uvádět v propagačních materiálech, případně při veřejných akcích vztahujících se k účelu dotace logo městské části Praha 2 a informaci, že příslušný projekt (akce) byl realizován s finanční podporou Městské části Praha Tato smlouva může být předčasně ukončena těmito způsoby: a) písemnou dohodou obou smluvních stran; b) písemným návrhem dle 167 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), z důvodů uvedených v odst Důvodem pro podání písemného návrhu na předčasné ukončení smlouvy dle odst. 5.3 písm. b) je: a) nenaplnění účelu smlouvy dle odst. 2.3; b) porušení povinnosti příjemce dle odst. 4.2 písm. a), c), d) nebo f) nebo c) že nastane alespoň jedna ze skutečností uvedených v odst VI. Závěrečná ustanovení 6.1 Poskytovatel prohlašuje, že z jeho strany je odpovědným útvarem (kontaktním) za plnění této smlouvy Odbor humanitní Úřadu městské části Praha Příjemce prohlašuje, že z jeho strany je osobou odpovědnou (kontaktní) za plnění této smlouvy pan Bc. Ján Rybárik, ředitel, tel , Strany této smlouvy výslovně prohlašují, že písemnosti si budou předávat buď osobně proti podpisu přejímající osoby, nebo zasíláním na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Zásilka, která byla odeslána na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, se pokládá dle výslovné dohody smluvních stran za doručenou i dnem, kdy se od držitele poštovní licence vrátí jako nedoručená či nedoručitelná. 6.4 Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažují za obchodní tajemství a vzájemně si udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 6.5 Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran zákonem, správním řádem a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 6.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a dvě vyhotovení poskytovatel. Každý exemplář má platnost originálu. 6.8 Tuto smlouvu lze měnit pouze smluvními dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. 6.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: vzor struktury a obsahu vyúčtování; čestné prohlášení žadatele (příjemce) o podporu v režimu de minimis Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně pročetly, že jí rozumí a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

213 V Praze dne:.. PhDr. Hana Dostálová Bc. Jan Rybárik vedoucí humanitního odboru ředitel Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno: od do Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. ze dne vedoucí odboru Nehodící se škrtněte. podpis

214 Příloha č. 1 smlouvy 1. Informace poskytovatele účelové dotace (městská část Praha 2) pro příjemce o poskytnutí veřejné podpory se předává a podepisuje společně se smlouvou, tato podmínka musí být splněna před odesláním účelové dotace. 2. Při zpracování a kontrole vyúčtování poskytnuté účelové dotace se vychází: z hodnocení plnění podmínek stanovených v uzavřené smlouvě, z příjemcem předložených kopií účetních dokladů a dokumentů, z předloženého vyúčtování včetně dodržení smluvně stanoveného termínu předání vyúčtování. Náležitosti vyúčtování účelových dotací Podle uzavřené smlouvy o poskytnutí účelové dotace se v závislosti na předmětu smlouvy mohou vyskytnout odchylky v rozsahu předkládaných dokladů (nutno přizpůsobit pro každou smlouvu zvlášť). Požadavky na doloženost vyúčtování účelové dotace jsou dány obecně, následujícími doklady a jejich kopiemi: 1. doklad prokazující příjem poskytnuté účelové dotace na bankovní účet příjemce (kopie bankovního výpisu) 2. kopie dokladů prokazujících dodržení smluvní podmínky vést evidenci o poskytnutých finančních prostředcích odděleně od ostatních finančních prostředků příjemce (účetní deník popř. peněžní deník); ve vyúčtování musí být uvedena informace o tom, jakým způsobem bylo oddělení účetní evidence zajištěno (např. odlišná chronologická číselná řada dokladů, označování účetních dokladů číslem střediska, zakázky, uzavřené smlouvy nebo číselným znakem použitým v účetnictví, apod.) 3. kopie všech předložených dokladů, tj. dodavatelských faktur, účtenek, paragonů, smluv (nájemních, pracovních, obchodních aj.), cestovních příkazů atd. musí splňovat náležitosti stanovené souvisejícími platnými právními předpisy (účel, měna, částky, datum, podpisy, razítka, ) a prokazatelně souviset s účelem, na který byla dotace poskytnuta 4. k dodavatelským fakturám je nutno přiložit kopii smlouvy nebo objednávky (doklad, na základě čeho byla faktura vystavena) 5. v případě bezhotovostních úhrad je nutno doložit výdaj navíc kopií bankovního výpisu a v případě hotovostních úhrad je nutno doložit výdaj souvisejícím pokladním dokladem včetně kopie listu pokladní knihy popř. peněžního deníku s odpovídajícím zápisem 6. v případě převodu peněžních prostředků z běžného účtu do pokladny nebo naopak, je nutno doložit tento úkon kopií příslušného výpisu z BÚ a kopií pokladního dokladu prokazujícího pohyb peněz v hotovostní pokladně včetně odpovídajícího zápisu v pokladní knize popř. v peněžním deníku 7. účetní doklady musí být vystaveny na stejné období, na které byla uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace 8. vyúčtování bude provedeno na formuláři, který splňuje náležitosti součtového účetního dokladu pro vyúčtování viz příloha č. 2; formulář v originále bude doložen kopiemi účetních dokladů všech skutečně vynaložených nákladů hrazených z poskytnuté účelové dotace, účetní doklady musí splňovat náležitost stanovené souvisejícími platnými právními předpisy 9. náležitosti dokladů: pokladní doklady musí být: - očíslovány chronologickou řadou v souladu s údaji uvedenými v pokladní knize nebo v peněžním deníku - doloženy kopiemi příslušných listů pokladní knihy nebo peněžního deníku - doloženy kopiemi paragonů, účtenek, dodavatelských faktur, smluv resp. objednávek apod.

215 - opatřeny podpisovými záznamy všech osob odpovědných za účetní případ (včetně podpisu příjemce finanční částky) nelze podpisy jen jedné osoby - opatřeny datem vystavení pokladního dokladu totožným s okamžikem vyplacení finanční částky - datum zápisu v pokladní knize nebo peněžním deníku musí odpovídat datu vystavení pokladního dokladu - vystavený na účel totožný s předmětem uzavřené smlouvy - v případě poskytnuté zálohy opatřený datem jejího vyúčtování odměny zaměstnancům za provedené práce musí být doloženy: - kopií uzavřené pracovní smlouvy - v případě uzavření pracovního vztahu mimo pracovní poměr kopií dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce - kopií mzdové rekapitulace, popř. mzdovým listem k doložení výše výplaty čisté mzdy - v případě bezhotovostní výplaty mzdy doložit kopii bankovního výpisu s průkaznou vazbou na účet příslušného zaměstnance - v případě hotovostní výplaty mzdy doložit kopii výdajového pokladního dokladu s průkazným podpisem příjemce o převzetí odměny a dále kopii příslušného listu z pokladní knihy či peněžního deníku - související zákonné odvody (např. sociální a zdravotní pojiště ní, daně z příjmů) je nutno doložit kopií měsíční mzdové rekapitulace a dále kopiemi výpisů bankovního účtu o převodu peněžních prostředků náhrady cestovného musí být doloženy: - cestovním příkazem obsahujícím zákonné náležitosti - kopií pracovní smlouvy, popř. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - kopií prvotních dokladů k vyúčtování cestovního příkazu (např. jízdenky, doklad o ubytování, stravování apod.) - vyplacené finanční prostředky musí být doloženy kopií výdajového pokladního dokladu a kopií příslušného listu z pokladní knihy či peněžního deníku, popř. kopií výpisu z bankovního účtu Kontrola vyúčtování poskytnutých VFP je prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném znění a Nařízením starostky MČ Praha 2 k zajištění realizace systému finančních kontrol.

216 Příloha č. 2 smlouvy Subjekt: (název + adresa) Název projektu Číslo smlouvy: Dotace účelově vázána na: Výše poskytnuté dotace v Kč: Dotace připsána a účet č: Nevyčerpané prostředky k vrácení v Kč: Nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet MČ Praha 2 dne: Dne: Celkové náklady na projekt v Kč: Příjmy celkem: z toho: dotace MČ Praha 2 vlastní zdroje subjektu účastnické poplatky ostatní (jiné granty, dary ) Kontrola poskytovatele dotace na místě dne: Jméno: Účast poskytovatele MČ Praha 2 na projektu dne: zápis dne: jméno: Přehled dokladů k vyúčtování Číslo dokladu (dle výdajového dokladu - peněžní deník nebo dle čísla výpisu z účtu) Účel použití Částka v Kč celkové náklady Vyúčtování obsahuje v příloze celkem. listů s fotokopiemi dokladů

217 Vyúčtování provedl (jméno a kontakt) tel.: Datum Razítko a podpis odpovědné osoby Nedílnou součástí tohoto vyúčtování jsou fotokopie výdajových pokladních dokladů, výpisů z účtu, faktur a paragonů očíslované shodně s čísly v přehledu, v souladu s pokyny pro vyúčtování a kontrolu účelových dotací

218 Příloha č. 3 smlouvy Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis Název žadatele Sídlo žadatele IČO žadatele 1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá kalendářní rok. hospodářský rok (začátek., konec ). V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita (např ; ):. 2. Podniky 1 propojené s žadatelem o podporu Žadatel o podporu se považuje za propojený 2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících vztahů: a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu; b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu; c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel prohlašuje, že není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: Obchodní jméno podniku/jméno a příjmení Sídlo/Adresa IČ/Datum narození 1 Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu. 2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis.

219 3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. vznikl spojením (fúzí splynutím 3 ) níže uvedených podniků: nabytím (fúzí sloučením 4 ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů: Obchodní jméno podniku Sídlo IČ Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením 5 ) podniku. vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: Obchodní jméno podniku Sídlo IČ a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita 6. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 5. Žadatel níže svým podpisem potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly; 3 Viz 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 4 Viz 61 zákona č. 125/2008 Sb. 5 Viz 243 zákona č. 125/2008 Sb. 6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).

220 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji správci 7 a zpracovateli 8, kterým je městská část Praha 2, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Datum a místo podpisu Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele Razítko (pokud je součástí podpisu žadatele) 7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů 8 Zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.

221 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 59 ze dne k poskytnutí účelové dotace sdružení "AKORD" Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s c h v a l u j e 1. poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 sdružení "AKORD" se sídlem Záhřebská 36, Praha 2, IČ , ve výši ,- Kč na realizaci projektu "Poskytování terénních asistenčních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2" 2. uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy tohoto usnesení II. u k l á d á 1. uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace dle bodu I.2. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního Termín: Předkladatel: Ing. Alexandra Udženija, členka rady

222 Příloha k usnesení ZMČ č. 59 ze dne Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená dle ust. 10a a souv. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon") I. Smluvní strany městská část Praha 2 se sídlem: nám. Míru 600/20, Praha 2 zastoupená: PhDr. Hanou Dostálovou vedoucí humanitního odboru, na základě plné moci IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu: /0800, var. symbol:.. (dále jen poskytovatel nebo MČ Praha 2 ) a AKORD se sídlem: Záhřebská 626/36, Vinohrady, Praha zastoupená: Mgr. Irenou Duškovou, jednatelkou IČO: bankovní spojení: Česká spořitelna č. účtu: /0800 (dále jen příjemce ) II. Předmět a účel smlouvy a dotace 2.1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele bezplatně poskytnout příjemci dotaci ve výši a způsobem uvedených v čl. III., za účelem úhrady nákladů spojených s realizací projektu Poskytování terénních asistenčních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2, na základě příjemcem podané žádosti ze dne a v rámci příjemcem předloženého projektu Poskytování terénních asistenčních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2 a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a následně projekt zhodnotit, samostatně vyúčtovat její využití a podrobit se případné kontrole dle následujících smluvních a též zákonných podmínek Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v odst a pouze v období od do Dotace nesmí být použita k jinému účelu a může být použita pouze za podmínek uvedených v této smlouvě, ve smyslu projektu příjemce a dalších údajů obsažených v žádosti o poskytnutí dotace a v jejich přílohách na zajištění projektu z rozpočtu poskytovatele v roce Účelu dotace bude dosaženo samotnou realizací projektu, tj. poskytováním terénní asistenční služby seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy Účelem smlouvy je zajištění poskytování terénní asistenční služby seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2. III. Výše dotace a způsob jejího vyplacení 3.1 Výše dotace činí ,- Kč (slovy sedmsetosmdesát tisíc korun českých) (dále jen dotace ). Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy Příjemce dotaci přijímá, a to včetně schváleného účelu a zavazuje se zrealizovat projekt ve schváleném rozsahu a kvalitě.

223 IV. Pověření 4.1 Předmětem činnosti příjemce je uspokojování veřejných potřeb v oblasti poskytování asistenční pomoci potřebným osamělým seniorům a zdravotně postiženým občanům se ztrátou soběstačnosti, zejména pak poskytování pomoci při zvládání každodenních činností v oblasti osobní péče, domácnosti a v oblasti sníženého kontaktu s okolím. S ohledem na zajištění těchto činností MČ Praha 2 pověřuje příjemce k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v místech dle trvalého pobytu klientů na území městské části Praha 2 a dále v místech dle specifických potřeb klientů. 4.2 Dotace je poskytována v režimu de minimis podle Nařízení Komise EU č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu. 4.3 Dotace nesmí zvýšit celkovou podporu de minimis, kterou příjemce obdržel, na úroveň, která by byla vyšší než EUR za kterékoli období tří po sobě jdoucí účetních let, v rámci kterého trvá její pověření službou obecného hospodářského zájmu. 4.4 V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatných podniků v období 3 let od nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce podpory vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory. V. Finanční vypořádání dotace 5.1 Příjemce odpovídá za hospodárné použití dotace v souladu s účelem, pro který byla poskytnuta. 5.2 Příjemce se zavazuje: a) doložit účel použití dotace formou prokazatelných a doložitelných úhrad třetím osobám (dotace či její část nesmí sloužit jako vlastní příjem příjemce); b) vést o poskytnuté dotaci oddělenou evidenci; c) nepřevádět dotaci na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímé úhrady výdajů spojených s realizací účelu, na který byla dotace poskytnuta; d) do jednoho měsíce po vyčerpání poskytnuté dotace, nejpozději však do vyhotovit vyúčtování a předložit je společně se soupisem a kopiemi příslušných dokladů útvaru uvedenému v odst Příjemce se zavazuje, že vyúčtování předloží tak, aby strukturou i obsahem odpovídalo příloze č. 1 této smlouvy. Spolu s vyúčtováním se příjemce zavazuje předložit útvaru uvedenému v odst. 7.1 i závěrečnou zprávu, která bude obsahovat informace o skutečném průběhu plnění smlouvy ve vztahu k účelu poskytnuté dotace (písemné zhodnocení); e) podat poskytovateli na jeho žádost písemné vysvětlení k jakýmkoli otázkám spojeným s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy; f) vrátit dotaci či její poměrnou část z důvodů uvedených v odst. 5.3 a zároveň sestavit dílčí vyúčtování a písemné zhodnocení dle ust. písm. d) tohoto odstavce. Nevyčerpaná dotace či její poměrná část bude vrácena na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy s uvedením příslušného variabilního symbolu, a to neprodleně po doručení písemné výzvy poskytovatele, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto doručení; g) umožnit poskytovateli ověření a kontrolu správnosti využití dotace poskytnuté podle této smlouvy, a to včetně zpřístupnění svého účetnictví nebo daňové evidence. Pověření zástupci poskytovatele jsou oprávněni vykonávat kontroly plnění účelu uvedeného v odst Příjemce přitom bere na vědomí, že dotace dle této smlouvy je poskytována z veřejných prostředků ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a je si vědom, že její poskytování a čerpání podléhá veřejnosprávní kontrole poskytovatele dle tohoto zákona. 5.3 Příjemce se zavazuje vrátit dotaci či její poměrnou část poskytovateli zpět na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy s příslušným variabilním symbolem v případě: a) nevyužití dotace v plné její výši v souladu se smluvními podmínkami; b) nedodržení účelu, podmínek a závazků stanovených poskytovatelem v této smlouvě;

224 c) neúplnosti či nepravdivosti údajů, na jejichž základě byla dotace poskytnuta; d) rozporu čerpání dotace se zvláštními právními předpisy nebo e) přefinancování příjemce, tj. zjištění, že dotace či její část sloužila k přímému zisku příjemce. 5.4 Příjemce bere na vědomí, že porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. 22 zákona, v jehož důsledku vzniká povinnost provést odvod za porušení rozpočtové kázně. O případném uložení odvodu a penále rozhoduje Úřad městské části Praha 2 podle obecně závazných předpisů. VI. Ostatní ujednání 6.1 Příjemce se zavazuje bezodkladně oznámit útvaru uvedenému v odst. 7.1 všechny okolnosti, které by mohly ovlivnit plnění jeho závazků z této smlouvy, zejména pak veškeré změny týkající se příjemce (změny adresy, odpovědných osob, kontaktního spojení, právní formy, zánik, vstup do likvidace). Dále je příjemce povinen poskytovateli bezodkladně oznámit skutečnost, že je proti němu veden soudní či správní výkon rozhodnutí nebo exekuce. 6.2 Příjemce se zavazuje uvádět v propagačních materiálech, případně při veřejných akcích vztahujících se k účelu dotace logo MČ Praha 2 a informaci, že příslušný projekt (akce) byl realizován s finanční podporou MČ Praha Tato smlouva může být předčasně ukončena těmito způsoby: a) písemnou dohodou obou smluvních stran; b) písemným návrhem dle 167 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), z důvodů uvedených v odst Důvodem pro podání písemného návrhu na předčasné ukončení smlouvy dle odst. 6.3 písm. b) je: a) nenaplnění účelu smlouvy dle odst. 2.3; b) porušení povinnosti příjemce dle odst. 5.2 písm. a), c), d) nebo f) nebo c) že nastane alespoň jedna ze skutečností uvedených v odst VII. Závěrečná ustanovení 7.1 Poskytovatel prohlašuje, že z jeho strany je odpovědným útvarem (kontaktním) za plnění této smlouvy Odbor humanitní Úřadu městské části Praha Příjemce prohlašuje, že z jeho strany je osobou odpovědnou (kontaktní) za plnění této smlouvy Mgr. Irena Dušková, jednatelka, tel.: Strany této smlouvy výslovně prohlašují, že písemnosti si budou předávat buď osobně proti podpisu přejímající osoby, nebo zasíláním na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Zásilka, která byla odeslána na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, se pokládá dle výslovné dohody smluvních stran za doručenou i dnem, kdy se od držitele poštovní licence vrátí jako nedoručená či nedoručitelná. 7.4 Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažují za obchodní tajemství a vzájemně si udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 7.5 Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran zákonem, správním řádem a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 7.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a dvě vyhotovení poskytovatel. Každý exemplář má platnost originálu. 7.8 Tuto smlouvu lze měnit pouze smluvními dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. 7.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

225 vzor struktury a obsahu vyúčtování; čestné prohlášení žadatele (příjemce) o podporu v režimu de minimis Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně pročetly, že jí rozumí a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. V Praze dne:.. PhDr. Hana Dostálová vedoucí humanitního odboru Mgr. Irena Dušková jednatelka Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno: od do Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. ze dne vedoucí odboru Nehodící se škrtněte. podpis Za OH PhDr. Dostálová Hana: Za OP Mgr. Bureš Jan:

226 Příloha č. 1 smlouvy 1. Informace poskytovatele účelové dotace (městská část Praha 2) pro příjemce o poskytnutí veřejné podpory se předává a podepisuje společně se smlouvou, tato podmínka musí být splněna před odesláním účelové dotace. 2. Při zpracování a kontrole vyúčtování poskytnuté účelové dotace se vychází: z hodnocení plnění podmínek stanovených v uzavřené smlouvě, z příjemcem předložených kopií účetních dokladů a dokumentů, z předloženého vyúčtování včetně dodržení smluvně stanoveného termínu předání vyúčtování. Náležitosti vyúčtování účelových dotací Podle uzavřené smlouvy o poskytnutí účelové dotace se v závislosti na předmětu smlouvy mohou vyskytnout odchylky v rozsahu předkládaných dokladů (nutno přizpůsobit pro každou smlouvu zvlášť). Požadavky na doloženost vyúčtování účelové dotace jsou dány obecně, následujícími doklady a jejich kopiemi: 1. doklad prokazující příjem poskytnuté účelové dotace na bankovní účet příjemce (kopie bankovního výpisu) 2. kopie dokladů prokazujících dodržení smluvní podmínky vést evidenci o poskytnutých finančních prostředcích odděleně od ostatních finančních prostředků příjemce (účetní deník popř. peněžní deník); ve vyúčtování musí být uvedena informace o tom, jakým způsobem bylo oddělení účetní evidence zajištěno (např. odlišná chronologická číselná řada dokladů, označování účetních dokladů číslem střediska, zakázky, uzavřené smlouvy nebo číselným znakem použitým v účetnictví, apod.) 3. kopie všech předložených dokladů, tj. dodavatelských faktur, účtenek, paragonů, smluv (nájemních, pracovních, obchodních aj.), cestovních příkazů atd. musí splňovat náležitosti stanovené souvisejícími platnými právními předpisy (účel, měna, částky, datum, podpisy, razítka, ) a prokazatelně souviset s účelem, na který byla dotace poskytnuta 4. k dodavatelským fakturám je nutno přiložit kopii smlouvy nebo objednávky (doklad, na základě čeho byla faktura vystavena) 5. v případě bezhotovostních úhrad je nutno doložit výdaj navíc kopií bankovního výpisu a v případě hotovostních úhrad je nutno doložit výdaj souvisejícím pokladním dokladem včetně kopie listu pokladní knihy popř. peněžního deníku s odpovídajícím zápisem 6. v případě převodu peněžních prostředků z běžného účtu do pokladny nebo naopak, je nutno doložit tento úkon kopií příslušného výpisu z BÚ a kopií pokladního dokladu prokazujícího pohyb peněz v hotovostní pokladně včetně odpovídajícího zápisu v pokladní knize popř. v peněžním deníku 7. účetní doklady musí být vystaveny na stejné období, na které byla uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace 8. vyúčtování bude provedeno na formuláři, který splňuje náležitosti součtového účetního dokladu pro vyúčtování viz příloha č. 2; formulář v originále bude doložen kopiemi účetních dokladů všech skutečně vynaložených nákladů hrazených z poskytnuté účelové dotace, účetní doklady musí splňovat náležitost stanovené souvisejícími platnými právními předpisy 9. náležitosti dokladů: pokladní doklady musí být: - očíslovány chronologickou řadou v souladu s údaji uvedenými v pokladní knize nebo v peněžním deníku - doloženy kopiemi příslušných listů pokladní knihy nebo peněžního deníku - doloženy kopiemi paragonů, účtenek, dodavatelských faktur, smluv resp. objednávek apod.

227 - opatřeny podpisovými záznamy všech osob odpovědných za účetní případ (včetně podpisu příjemce finanční částky) nelze podpisy jen jedné osoby - opatřeny datem vystavení pokladního dokladu totožným s okamžikem vyplacení finanční částky - datum zápisu v pokladní knize nebo peněžním deníku musí odpovídat datu vystavení pokladního dokladu - vystavený na účel totožný s předmětem uzavřené smlouvy - v případě poskytnuté zálohy opatřený datem jejího vyúčtování odměny zaměstnancům za provedené práce musí být doloženy: - kopií uzavřené pracovní smlouvy - v případě uzavření pracovního vztahu mimo pracovní poměr kopií dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce - kopií mzdové rekapitulace, popř. mzdovým listem k doložení výše výplaty čisté mzdy - v případě bezhotovostní výplaty mzdy doložit kopii bankovního výpisu s průkaznou vazbou na účet příslušného zaměstnance - v případě hotovostní výplaty mzdy doložit kopii výdajového pokladního dokladu s průkazným podpisem příjemce o převzetí odměny a dále kopii příslušného listu z pokladní knihy či peněžního deníku - související zákonné odvody (např. sociální a zdravotní pojištění, daně z příjmů) je nutno doložit kopií měsíční mzdové rekapitulace a dále kopiemi výpisů bankovního účtu o převodu peněžních prostředků náhrady cestovného musí být doloženy: - cestovním příkazem obsahujícím zákonné náležitosti - kopií pracovní smlouvy, popř. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - kopií prvotních dokladů k vyúčtování cestovního příkazu (např. jízdenky, doklad o ubytování, stravování apod.) - vyplacené finanční prostředky musí být doloženy kopií výdajového pokladního dokladu a kopií příslušného listu z pokladní knihy či peněžního deníku, popř. kopií výpisu z bankovního účtu Kontrola vyúčtování poskytnutých VFP je prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném znění a Nařízením starostky MČ Praha 2 k zajištění realizace systému finančních kontrol.

228 Příloha č. 2 smlouvy Subjekt: (název + adresa) Název projektu Číslo smlouvy: Dotace účelově vázána na: Výše poskytnuté dotace v Kč: Dotace připsána a účet č: Nevyčerpané prostředky k vrácení v Kč: Nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet MČ Praha 2 dne: Dne: Celkové náklady na projekt v Kč: Příjmy celkem: z toho: dotace MČ Praha 2 vlastní zdroje subjektu účastnické poplatky ostatní (jiné granty, dary ) Kontrola poskytovatele dotace na místě dne: Jméno: Účast poskytovatele MČ Praha 2 na projektu dne: zápis dne: jméno: Přehled dokladů k vyúčtování Číslo dokladu (dle výdajového dokladu - peněžní deník nebo dle čísla výpisu z účtu) Účel použití Částka v Kč celkové náklady Vyúčtování obsahuje v příloze celkem. listů s fotokopiemi dokladů

229 Vyúčtování provedl (jméno a kontakt) tel.: Datum Razítko a podpis odpovědné osoby Nedílnou součástí tohoto vyúčtování jsou fotokopie výdajových pokladních dokladů, výpisů z účtu, faktur a paragonů očíslované shodně s čísly v přehledu, v souladu s pokyny pro vyúčtování a kontrolu účelových dotací

230 Příloha č. 3 smlouvy Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis Název žadatele Sídlo žadatele IČO žadatele 1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá kalendářní rok. hospodářský rok (začátek., konec ). V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita (např ; ):. 2. Podniky 1 propojené s žadatelem o podporu Žadatel o podporu se považuje za propojený 2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících vztahů: a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu; b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu; c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel prohlašuje, že není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: Obchodní jméno podniku/jméno a příjmení Sídlo/Adresa IČ/Datum narození 1 Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu. 2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis.

231 3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. vznikl spojením (fúzí splynutím 3 ) níže uvedených podniků: nabytím (fúzí sloučením 4 ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů: Obchodní jméno podniku Sídlo IČ Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením 5 ) podniku. vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: Obchodní jméno podniku Sídlo IČ a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita 6. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 5. Žadatel níže svým podpisem potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly; 3 Viz 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 4 Viz 61 zákona č. 125/2008 Sb. 5 Viz 243 zákona č. 125/2008 Sb. 6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).

232 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji správci 7 a zpracovateli 8, kterým je městská část Praha 2, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Datum a místo podpisu Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele Razítko (pokud je součástí podpisu žadatele) 7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů 8 Zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.

233 Příloha č. 4 smlouvy Poskytování terénních asistenčních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2 Projekt reaguje na potřeby seniorů a zdravotně postižených občanů Prahy 2, kteří se aktuálně ocitají v tíživé životní situaci a kteří tuto situaci nemohou řešit vlastními silami. Cílovou skupinou jsou obyvatelé městské části, kteří jsou vzhledem ke ztrátě soběstačnosti pro svůj věk, chronické onemocnění nebo zdravotní postižení odkázáni na pomoc druhých a z finančních důvodů nemohou pro sebe tuto nezbytnou pomoc zajistit. Žijí tak ve svém domácím prostředí, ovšem za nedůstojných podmínek, v sociální izolaci a bez schopnosti a možnosti na své situaci cokoli měnit. Při vyhledávání potřebných občanů a posuzování naléhavosti jejich situace podle dále stanovených kritérií je projekt postaven na spolupráci organizace AKORD s městskou částí, resp. s humanitním odborem úřadu městské části. Vlastním obsahem projektu je následné zajištění adresné pomoci formou terénních asistenčních služeb, poskytovaných pracovníkem AKORD. Tato pomoc bude v každém konkrétním případě nastavena v rozsahu, nezbytném pro udržení kvality života klienta včetně podpory jeho sociálních kontaktů s nejbližším okolím. Ve výsledku má projekt umožnit občanům Prahy 2, handicapovaným věkem, zdravotním stavem, osamělostí a nedostatkem finančních prostředků nadále setrvat v jejich přirozeném prostředí při zachování důstojných podmínek pro takový život. Popis projektu Praxe v sociální oblasti potvrzuje případy tíživých životních situací starých, chronicky nemocných nebo zdravotně postižených lidí, kteří pro nedostatek finančních prostředků nemohou dosáhnout na sociální služby, ačkoli je nutně potřebují. Do téměř neřešitelných situací se pak dostávají ti, kteří nemají rodinné zázemí a žijí osaměle, tedy lidé zároveň opuštění. Vymezení cílové skupiny Kritéria pro poskytování adresné pomoci formou terénní asistenční služby jsou nastavena následovně: 1. trvalý pobyt v Praze 2 2. existence naléhavé potřeby zajištění terénních sociálních služeb vzhledem ke ztrátě soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení 3. prokazatelně tíživá finanční situace, neumožňující nákup sociálních služeb v nezbytném rozsahu. Situace je vyhodnocena jako tíživá, pokud příjem včetně příspěvku na péči po odečtení nákladů na bydlení a nákup sociálních služeb nepřesahuje částku 5 500,- Kč 4. osamělost (klient služby žije sám, nemá rodinné zázemí a možnost finanční výpomoci rodiny) Postup při zajištění asistenční služby Stěžejní úlohu při vyhledávání potřebných občanů a jejich kontaktování má z titulu svých agend humanitní odbor úřadu městské části. Pracovník odboru poskytne potencionálnímu klientovi bližší informace, event. může na místě ověřit, zda jsou splněna kritéria pro poskytování asistenční služby a pomoci při vyplnění žádosti o tuto službu. Žádost je adresována sdružení AKORD, jehož terénní pracovník asistent naváže s žadatelem kontakt (v individuá lních případech ve spolupráci s pracovníkem humanitního odboru) a vyhodnotí situaci. Následně bude mezi žadatelem a organizací AKORD dojednána konkrétní podoba asistenční pomoci včetně časového určení. Spolupráce s klientem, který v průběhu poskytování služby přestal splňovat kritéria pro vstup do služby především z důvodu tíživé finanční situace, bude s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele ukončena do tří měsíců.

234 Obsah asistenční služby Obsahem terénní asistenční služby je osobní pomoc asistenta při zvládání každodenních činností v oblasti osobní péče, domácnosti a v oblasti sníženého kontaktu s okolím: přímá péče pomoc s hygienou, mytím a úpravou vlasů, oblékáním, stříháním nehtů atd. stravování nákupy (možnost nákupu potravin v prodejnách, které jsou vzdáleny od bydliště a kde lze nakoupit levněji); ohřev, podání a porcování jídla; upozornění na pitný režim atd. chod domácnosti úklid (základní úklido vé práce: setření prachu, podlahy, umytí nádobí, vynášení odpadků); nákupy drogerie, žehlení apod. aktivizační činnosti zahrnuje zapojení klienta do činností, které asistent provádí (např. pomoc s vařením oběda, s domácími pracemi drobné opravy oděvů; doprovod na nákup apod.); procházky, aktivní trávení volných chvil, čtení apod. s cílem zabránit pasivnímu přijímání pomoci zprostředkování styku s okolím s doprovodem lze navštívit místa, kam by klient sám nedošel z důvodu pohybových, orientačních potíží nebo různých obav doprovod k lékaři vyzvednutí receptů u lékaře, v lékárně pomoc při obstarávání a vyřizování osobních záležitostí placení složenek, úřední záležitosti, uplatňování nároků na státní dávky apod. Součástí pracovní náplně asistenta je dále: pravidelné provádění zápisů, vedení písemné agendy denně ve spolupráci s koordinátorem projektu mapování potřeb u osob, které nejsou asistenční pomocí opatřeny a mohly by naplňovat kritéria pro její poskytování Zajištění projektu a kapacita asistenčních služeb Služba bude poskytována cca 40 obyvatelům Prahy 2 v přirozeném domácím prostředí, tzn. v jejich bytech. Asistenční činnosti budou zajišťovány dle aktuálních potřeb klientů. Projekt předpokládá denní péči o 8 10 klientů ve vazbě na náročnost poskytovaných služeb. Jedná se v předpokladu až o asistenčních úkonů s různou měrou náročnosti během jednoho roku. Organizace AKORD bude projekt realizovat: - dvěma terénními pracovníky s příslušným vzděláním (Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách) v celkovém úvazku 2,0 - koordinátorem (vedení projektu, koordinační činnost s asistentem, administrativní a terénní práce) s úvazkem 0,25 Zároveň bude v naléhavých případech k dispozici fyzioterapeutka, která je zaměstnancem Denního stacionáře Akord. Organizace AKORD předloží (se souhlasem klienta) jmenný seznam klientů asistenční služby včetně údajů o typu a rozsahu poskytnutých činností vždy za kalendářní měsíc. Mgr. Irena Dušková jednatelka AKORD

235 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 60 ze dne k poskytnutí účelové dotace spolku Univerzitní sportovní klub Praha Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s c h v a l u j e 1. poskytnutí účelové dotace ve výši ,- Kč pro rok 2015 spolku Univerzitní sportovní klub Praha se sídlem na Folimance 2490/2, Vinohrady, Praha 2, IČ: na částečnou úhradu tepelných energií pro rok uzavření veřejnoprávní smlouvy ve znění přílohy tohoto usnesení II. u k l á d á 1. připravit smlouvu k podpisu dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Petra Hainzová, vedoucí odboru školství Termín: uzavřít smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka Termín: Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

236 Příloha k usnesení ZMČ č. 60 ze dne Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená dle ust. 10a a souv. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") I. Smluvní strany městská část Praha 2 se sídlem: nám. Míru 600/20, Praha 2 zastoupená: Mgr. Janou Černochovou starostkou IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu: /0800, var. symbol: (dále jen poskytovatel nebo MČ Praha 2 ) a Univerzitní sportovní klub Praha se sídlem: Na Folimance 2490/2, Vinohrady, Praha zastoupený: Ing. Petrem Motlíkem ředitelem IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu: /0800 (dále jen příjemce ) II. Předmět a účel smlouvy a dotace 2.1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele bezplatně poskytnout příjemci dotaci ve výši a způsobem uvedených v čl. III., za účelem částečné úhrady nákladů spojených s dodávkou energie do sportovní haly Folimanka USK Praha (účel dotace), na základě příjemcem podané žádosti ze dne a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a následně poskytnutí dotace zhodnotit, samostatně vyúčtovat její využití a podrobit se případné kontrole dle následujících smluvních a zákonných podmínek Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v odst Dotace nesmí být použita k jinému účelu a může být použita pouze za podmínek uvedených v této smlouvě a dalších údajů obsažených v žádosti o poskytnutí dotace a v jejich přílohách z rozpočtu poskytovatele v roce Účelu dotace bude dosaženo řádným provozováním výše uvedené sportovní haly pro potřeby široké veřejnosti. 2.3 Účelem smlouvy je zajištění provozu výše uvedené sportovní haly pro potřeby široké veřejnosti. III. Výše dotace a způsob jejího vyplacení 3.1 Výše dotace činí Kč (slovy osm set padesát šest tisíc korun českých) (dále jen dotace ). Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 21 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy Příjemce dotaci přijímá, a to včetně schváleného účelu a zavazuje se výše uvedenou halu řádně provozovat. 3.3 Dotace, jejíž poskytnutí je předmětem této smlouvy, představuje podporu malého rozsahu ve smyslu ust. 2 písm. b) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje a je poskytována v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, ). 3.4 V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatných podniků v období 3 let od nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat

237 poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce podpory vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory. IV. Finanční vypořádání dotace 4.1 Příjemce odpovídá za hospodárné použití dotace v souladu s účelem, pro který byla poskytnuta. 4.2 Příjemce se zavazuje: a) doložit účel použití dotace formou prokazatelných a doložitelných úhrad třetím osobám (dotace či její část nesmí sloužit jako vlastní příjem příjemce); b) vést o poskytnuté dotaci oddělenou evidenci; c) nepřevádět dotaci na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímé úhrady výdajů spojených s realizací účelu, na který byla dotace poskytnuta; d) do jednoho měsíce po vyčerpání poskytnuté dotace, nejpozději však do vyhotovit vyúčtování a předložit je společně se soupisem a kopiemi příslušných dokladů útvaru uvedenému v odst Příjemce se zavazuje, že vyúčtování předloží tak, aby strukturou i obsahem odpovídalo příloze č. 1 této smlouvy. Spolu s vyúčtováním se příjemce zavazuje předložit útvaru uvedenému v odst. 6.1 i závěrečnou zprávu, která bude obsahovat informace o skutečném průběhu plnění smlouvy ve vztahu k účelu poskytnuté dotace (písemné zhodnocení); e) podat poskytovateli na jeho žádost písemné vysvětlení k jakýmkoli otázkám spojeným s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy; f) vrátit dotaci či její poměrnou část z důvodů uvedených v odst. 4.3 a zároveň sestavit dílčí vyúčtování a písemné zhodnocení dle ust. písm. d) tohoto odstavce. Nevyčerpaná dotace či její poměrná část bude vrácena na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy s uvedením příslušného variabilního symbolu, a to neprodleně po doručení písemné výzvy poskytovatele, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto doručení; g) umožnit poskytovateli ověření a kontrolu správnosti využití dotace poskytnuté podle této smlouvy, a to včetně zpřístupnění svého účetnictví nebo daňové evidence. Pověření zástupci poskytovatele jsou oprávněni vykonávat kontroly plnění účelu uvedeného v odst Příjemce přitom bere na vědomí, že dotace dle této smlouvy je poskytována z veřejných prostředků ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a je si vědom, že její poskytování a čerpání podléhá veřejnosprávní kontrole poskytovatele dle tohoto zákona. 4.3 Příjemce se zavazuje vrátit dotaci či její poměrnou část poskytovateli zpět na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy s příslušným variabilním symbolem v případě: a) nevyužití dotace v plné její výši v souladu se smluvními podmínkami; b) nedodržení účelu, podmínek a závazků stanovených poskytovatelem v této smlouvě; c) neúplnosti či nepravdivosti údajů, na jejichž základě byla dotace poskytnuta; d) rozporu čerpání dotace se zvláštními právními předpisy nebo e) přefinancování příjemce, tj. zjištění, že dotace či její část sloužila k přímému zisku příjemce. 4.4 Příjemce bere na vědomí, že porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. 22 zákona, v jehož důsledku vzniká povinnost provést odvod za porušení rozpočtové kázně. O případném uložení odvodu a penále rozhoduje Úřad městské části Praha 2 podle obecně závazných předpisů. V. Ostatní ujednání 5.1 Příjemce se zavazuje bezodkladně oznámit útvaru uvedenému v odst. 6.1 všechny okolnosti, které by mohly ovlivnit plnění jeho závazků z této smlouvy, zejména pak veškeré změny týkající se příjemce (změny adresy, odpovědných osob, kontaktního spojení, právní formy, zánik, vstup do likvidace). Dále

238 je příjemce povinen poskytovateli bezodkladně oznámit skutečnost, že je proti němu veden soudní či správní výkon rozhodnutí nebo exekuce. 5.2 Tato smlouva může být předčasně ukončena těmito způsoby: a) písemnou dohodou obou smluvních stran nebo b) písemným návrhem dle 167 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), z důvodů uvedených v odst Důvodem pro podání písemného návrhu na předčasné ukončení smlouvy dle odst. 5.2 písm. b) je: a) nenaplnění účelu smlouvy dle odst. 2.3; b) porušení povinnosti příjemce dle odst. 4.2 písm. a), c), d) nebo f) nebo c) že nastane alespoň jedna ze skutečností uvedených v odst VI. Závěrečná ustanovení 6.1 Poskytovatel prohlašuje, že z jeho strany je odpovědným útvarem (kontaktním) za plnění této smlouvy Odbor školství Úřadu městské části Praha Příjemce prohlašuje, že z jeho strany je osobou odpovědnou za plnění této smlouvy Ing. Petr Motlík, Sámova 1, Praha 1, tel.: , 6.3 Strany této smlouvy výslovně prohlašují, že písemnosti si budou předávat buď osobně proti podpisu přejímající osoby, nebo zasíláním na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Zásilka, která byla odeslána na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, se pokládá dle výslovné dohody smluvních stran za doručenou i dnem, kdy se od držitele poštovní licence vrátí jako nedoručená či nedoručitelná. 6.4 Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažují za obchodní tajemství a vzájemně si udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 6.5 Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran zákonem, správním řádem a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 6.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a dvě vyhotovení poskytovatel. Každý exemplář má platnost originálu. 6.8 Tuto smlouvu lze měnit pouze smluvními dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. 6.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: vzor struktury a obsahu vyúčtování; čestné prohlášení žadatele (příjemce) o podporu v režimu de minimis Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně pročetly, že jí rozumí a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. V Praze dne:.. Mgr. Jana Černochová Ing. Petr Motlík starostka ředitel

239 Příloha č. 1 smlouvy Subjekt: (název + adresa) Název projektu Číslo smlouvy: Dotace účelově vázána na: Výše poskytnuté dotace v Kč: Dotace připsána a účet č: Nevyčerpané prostředky k vrácení v Kč: Nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet MČ Praha 2 dne: Dne: Celkové náklady na projekt v Kč: Příjmy celkem: z toho: dotace MČ Praha 2 vlastní zdroje subjektu účastnické poplatky ostatní (jiné granty, dary ) Kontrola poskytovatele dotace na místě dne: Jméno: Účast poskytovatele MČ Praha 2 na projektu dne: zápis dne: jméno: Přehled dokladů k vyúčtování Číslo dokladu (dle výdajového dokladu - peněžní deník nebo dle čísla výpisu z účtu) Účel použití Částka v Kč celkové náklady Vyúčtování obsahuje v příloze celkem. listů s fotokopiemi dokladů

240 Vyúčtování provedl (jméno a kontakt) tel.: Datum Razítko a podpis odpovědné osoby Nedílnou součástí tohoto vyúčtování jsou fotokopie výdajových pokladních dokladů, výpisů z účtu, faktur a paragonů očíslované shodně s čísly v přehledu, v souladu s pokyny pro vyúčtování a kontrolu účelových dotací

241 Příloha č. 2 smlouvy Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis Název žadatele Sídlo žadatele IČO žadatele 1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá kalendářní rok. hospodářský rok (začátek., konec ). V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita (např ; ):. 2. Podniky 1 propojené s žadatelem o podporu Žadatel o podporu se považuje za propojený 2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících vztahů: a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu; b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu; c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel prohlašuje, že není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: Obchodní jméno podniku/jméno a příjmení Sídlo/Adresa IČ/Datum narození 1 Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu. 2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis.

242 3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. vznikl spojením (fúzí splynutím 3 ) níže uvedených podniků: nabytím (fúzí sloučením 4 ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů: Obchodní jméno podniku Sídlo IČ Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením 5 ) podniku. vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: Obchodní jméno podniku Sídlo IČ a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita 6. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 5. Žadatel níže svým podpisem potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly; 3 Viz 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 4 Viz 61 zákona č. 125/2008 Sb. 5 Viz 243 zákona č. 125/2008 Sb. 6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).

243 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji správci 7 a zpracovateli 8, kterým je městská část Praha 2, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Datum a místo podpisu Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele Razítko (pokud je součástí podpisu žadatele) 7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů 8 Zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.

244 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 61 ze dne k navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 (pojistná plnění v oblasti životního prostředí) Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s c h v a l u j e změnu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015: navýšení příjmové části rozpočtu na rok péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol přijaté pojistné náhrady UZ ORJ ORG o ,- Kč navýšení výdajové části rozpočtu na rok 2015 v 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol opravy a udržování ORJ ORG o ,- Kč navýšení výdajové části rozpočtu na rok 2015 v 3421 využití volného času dětí a mládeže po opravy a udržování ORJ ORG o 9.000,- Kč II. u k l á d á 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Marie Suchá, vedoucí odboru ekonomického Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

245 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 62 ze dne ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 a k uzavření smlouvy o zajištění realizace a financování akce dosadby a výsadby stromořadí na území městské části Praha 2 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s o u h l a s í 1. s poskytnutím finančních prostředků na dosadbu a výsadbu stromořadí na území městské části Praha 2 Technické správě komunikací hl. m. Prahy z rozpočtu městské části Praha 2 ve výši ,- Kč prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy 2. s uzavřením smlouvy o zajištění realizace a financování akce dosadba a výsadba stromořadí včetně následné tříleté údržby dosadeb a výsadby uličního stromořadí na území městské části Praha 2 s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, PSČ Praha 1 Staré Město, IČ dle přílohy tohoto usnesení 3. se změnou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 odvod do rozpočtu hl. m. Prahy snížení v 3745 pol ORJ 0227 UZ 19 ORG o ,- Kč zvýšení v 6330 pol ORJ 1071 UZ 79 ORG 111 o ,- Kč II. u k l á d á 1. podepsat smlouvu dle bodu I. 2 tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: připravit smlouvu k podpisu dle bodu I. 2 tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: realizovat bod I. 3 tohoto usnesení K realizaci: Ing. Marie Suchá, vedoucí odboru ekonomického Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

246 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 62 ze dne Smlouva o zajištění realizace a financování akce dosadba a výsadba stromořadí včetně následné tříleté údržby dosadeb a výsadby uličního stromořadí na území městské části Praha 2 mezi smluvními stranami: 1. Městská část Praha 2 se sídlem: náměstí Míru 600/20 zastoupená: Ing. arch. Václavem Vondráškem, zástupcem starostky IČ: bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Jugoslávská 19, Praha 2 Číslo účtu: /0800 (dále jen městská část ) a 2. Technická správa komunikací hl. m. Prahy se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1 zastoupená: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: PPF banka, a. s. Číslo účtu: /6000 (dále jen TSK ) Čl. I. Předmět smlouvy 1. Záměrem městské části je zajistit dosadbu stromů do uličního stromořadí a výsadbu jednoho nového stromořadí včetně následné tříleté údržby dosadeb a výsadby uličního stromořadí na území městské části Praha TSK zajišťuje správu pozemních komunikací hlavního města Prahy na základě Smlouvy o zajišťování správy majetku uzavřené mezi TSK a hl. m. Prahou. 3. Předmětem této smlouvy je závazek městské části poskytnout finanční příspěvek TSK ve výši dle Čl. II. této smlouvy, a to za účelem zajištění svého záměru dle odst. 1 tohoto článku a současně závazek TSK, že takto poskytnutý finanční příspěvek použije výhradně k realizaci výše uvedeného záměru městské části, tj. na dosadbu stromů do uličního stromořadí a výsadbu nového stromořadí na území městské části Praha 2 v následujících ulicích a v závorkách uvedených počtech stromů: Apolinářská (1), Balbínova (1), Bělehradská (1), Čerchovská (1), Fričova (2), Jana Masaryka (2), Ke Karlovu (1), Kladská (1), Koperníkova (4), Lublaňská (3), Lužická (1), Mánesova (10), Moravská (4), Sekaninova (1), Svobodova (1), Šafaříkova (3), Šmilovské ho (5),

247 Varšavská (2), Zítkovy sady (1), Vnislavova nová výsadba (20) včetně následné tříleté údržby. Celkem se jedná o dosadbu a výsadbu 65 ks dřevin včetně následné tříleté údržby dosadeb a výsadby uličního stromořadí na území městské části Praha 2. Čl. II. Finanční příspěvek 1. MČ Praha 2 se zavazuje poskytnout prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy TSK finanční neinvestiční příspěvek ve výši ,- Kč (slovy jeden milión pět set tisíc korun českých) na realizaci záměru dle článku I. této smlouvy na základě usn. ZMČ Prahy 2 č.... ze dne a bude použit v souladu s Čl. I odst. 3. této smlouvy. 2. MČ Praha 2 poskytne neinvestiční finanční příspěvek ve výši ,- Kč prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy TSK v roce 2015 na základě schváleného rozpočtu městské části Praha 2 na rok Čl. III. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Poskytnutý finanční příspěvek je účelově vázán a TSK se zavazuje použít poskytnutý příspěvek pouze pro účel uvedený v této smlouvě. Realizace dosadby a výsadby stromů bude provedena nejpozději v termínu do Městská část Praha 2 souhlasí, aby TSK požádala hlavní město Prahu o převod nevyčerpaných finančních prostředků určených na tříletou údržbu dosadeb do následujících let s termínem ukončení realizace záměru v roce V případě, že nebudou vyčerpány prostředky na záměr v plné výši, se TSK zavazuje zbylé finanční prostředky vrátit na účet městské části. Celková výše finančního příspěvku poskytovaného městskou částí prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy na dosadbu stromů do uličního stromořadí a výsadbu nového stromořadí včetně následné tříleté údržby těchto dosadeb a výsadby dle této smlouvy nepřekročí ,- Kč. 3. Podklady pro výběrové řízení na dodavatele včetně výkazu výměr, odsouhlasení výběru firem k obeslání výzvou, včetně způsobu vyhodnocení musí být odsouhlaseny městskou částí. 4. TSK se zavazuje umožnit účast zástupců městské části v komisi rozhodující o výsledku výběrového řízení na dodavatele. Městskou část Prahu 2 bude zastupovat Ing. Müllerová. 5. TSK se zavazuje, že umožní městské části kontrolu a odsouhlasení všech příslušných dokladů, týkajících se uvedené akce, zejména soupisu provedených prací před úhradou zhotoviteli tak, aby mohla ověřit dodržení účelovosti a efektivnosti použití finančních prostředků poskytnutých dle této smlouvy. 6. TSK se zavazuje, že umožní městské části spolupodílet se na kontrole prací, zejména formou účasti na předem dohodnutých termínech kontrolních dnů. Provedené práce nebudou TSK převzaty bez odsouhlasení městskou částí. 7. V případě, že městská část prokáže, že veškeré finanční prostředky poskytnuté městkou částí dle této smlouvy nebo jejich část byly použity k jinému účelu, než je v ní uveden, zavazuje se TSK finanční prostředky použité v rozporu se smlouvou vrátit na účet městské části prostřednictvím hlavního města Prahy do 30 dnů poté, co ji k tomu městská část vyzve. 8. Následnou péči o nové stromy po uplynutí smluvního období (po skončení následné tříleté údržbě) zajistí na vlastní náklady TSK.

248 Čl. IV. Závěrečná ustanovení 1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemné vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí přísl. ust. občanského zákoníku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené TSK, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu a číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. 2. Smluvní strany se dohodly řešit vzájemné spory, které případně mohou vyplynout z uzavřeného smluvního vztahu, přednostně mimosoudní cestou. 3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky se souhlasem obou smluvních stran. 4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, které mají stejnou platnost, přičemž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. 5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupců. V Praze dne za MČ Praha 2 za TSK Ing. arch. Václav Vondrášek Ing. Ladislav Pivec zástupce starostky pověřený řízením organizace za OP Mgr. Jan Bureš Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno: od do Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. ze dne vedoucí odboru Nehodící se škrtněte. podpis

249 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 63 ze dne ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok obnova chodníků na území městské části Praha 2 na rok 2015 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s o u h l a s í 1. s poskytnutím finančních prostředků na obnovu chodníků Technické správě komunikací hl.m. Prahy z rozpočtu městské části Praha 2 ve výši ,- Kč prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy 2. se změnou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015: odvod do rozpočtu hl.m. Prahy - snížení v 2219 pol ORJ 0377 UZ ORG o ,- Kč - zvýšení v 6330 pol ORJ 1071 UZ ORG 111 o ,- Kč II. u k l á d á 1. realizovat bod I.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Marie Suchá, vedoucí odboru ekonomického Termín: Předkladatel: Jan Korseska, člen rady

250 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 64 ze dne k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 v oblasti školství Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s c h v a l u j e 1. uvolnění finančních prostředků ve výši ,- Kč z rezervy Rady městské části Praha 2 na navýšení úvazku psychologů nebo speciálních pedagogů 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015: 6409 položka 5901 ORJ 1071 UZ ORG 111 snížení o ,- Kč 3113 položka 5331 ORJ 0441 UZ ORG 140 zvýšení o ,- Kč 3. změnu příspěvku na provoz základních škol dle přílohy tohoto usnesení Celkový objem rozpočtu na rok 2015 se nemění II. u k l á d á 1. realizovat bod I.1. a I.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Marie Suchá, vedoucí odboru ekonomického Termín: seznámit ředitele/ředitelky školských příspěvkových organizací s bodem I.3. tohoto usnesení K realizaci: Petra Hainzová, vedoucí odboru školství Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

251 Příloha k usnesení ZMČ č. 64 ze dne Upravený rozpis příspěvků pro základní školy na rok 2015 v tis. Kč 3113 Základní školy Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Konečný rozpočet Botičská Resslova Štěpánská Vratislavova Na Smetance Londýnská Sázavská J. Masaryka Slovenská Kladská odměny ředitelům a pedagog.pracovníkům Celkem za Vypracovala: Myslivcová Datum:

252 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 65 ze dne k navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 (vrácení části dotace v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže) Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s c h v a l u j e změnu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015: navýšení příjmové části rozpočtu 3419 (ostatní tělovýchovná činnost) položka 2229 (ostatní přijaté vratky transférů) ORJ 0441 UZ ORG o ,- Kč 3421 (využití volného času dětí a mládeže) položka 2229 (ostatní přijaté vratky transférů) ORJ 0441 UZ ORG o 300,- Kč navýšení výdajové části rozpočtu na rok (ostatní tělovýchovná činnost) položka 5222 (neinvestiční transfery občanským sdružením) ORJ 0441 UZ ORG o ,- Kč 3421 (využití volného času dětí a mládeže) položka 5222 (neinvestiční transfery občanským sdružením) ORJ 0441 UZ ORG o 300,- Kč Celkový objem rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 se tímto navyšuje o ,- Kč II. u k l á d á 1. realizovat bod I tohoto usnesení K realizaci: Ing. Marie Suchá, vedoucí odboru ekonomického Termín: Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

253 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 66 ze dne k navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015 (vrácení části dotace v oblasti prevence kriminality) Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s c h v a l u j e změnu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015: navýšení příjmové části rozpočtu 3549 pol UZ 98 ORJ 511 ORG 000 o 7.200,- Kč navýšení výdajové části rozpočtu 3549 pol UZ 98 ORJ 511 ORG 110 o 7.200,- Kč Celkový objem rozpočtu na rok 2015 se tím navyšuje II. u k l á d á realizaci bodu I. tohoto usnesení 1. K realizaci: Ing. Marie Suchá, vedoucí odboru ekonomického Termín: Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

254 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 67 ze dne k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. s o u h l a s í s upuštěním od dalšího vymáhání a účetním odpisem pohledávek č dle neveřejné přílohy tohoto usnesení a jejich převodem na podrozvahovou evidenci II. u k l á d á 1. učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Marie Suchá, vedoucí odboru ekonomického Termín: učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic Termín: Předkladatel: Ing. Michael Grundler, člen rady Ing. Alexandra Udženija, členka rady

255 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 68 ze dne k výroční zprávě Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou za rok 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 I. b e r e n a v ě d o m í výroční zprávu Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou, se sídlem Vinohradská 69, Praha 2, IČ , za rok 2014 dle přílohy tohoto usnesení II. u k l á d á seznámit ředitelku Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou s tímto usnesením 1. K realizaci: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jaroslav Šolc, člen rady

256 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Vinohradská 1431/69, Praha 2; IČ ;

257 2 Obsah SLUŽBY UŽIVATELŮM KNIHOVNY... 3 Základní údaje o organizaci... 3 Poskytované služby... 3 Kulturní program v oddělení pro dospělé... 4 Pravidelné lekce v oddělení pro dospělé... 5 Akce oddělení pro děti... 6 Oddělení pro děti akce mimo knihovnu... 9 Pravidelné besedy a informační lekce pro děti Celoroční soutěž a motivační program pro děti STATISTIKA Počet registrovaných uživatelů Návštěvnost knihovny Stav fondu a výpůjčky Pořádané akce On-line služby VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI ORGANIZACE Personální činnost knihovny Revize a stav knihovního fondu Technické zajištění besed a lekcí Žádost o zřízení nového pracovního místa Ochrana zdraví a majetku Kontrolní činnost Propagace knihovny Ostatní organizační záležitosti ROZBOR HOSPODAŘENÍ...18 Vyúčtování nákladů...18 Vyúčtování výnosů...21 Rozbor výsledku hospodaření...22 Stav fondů...23 Stav bankovních účtů...24 Stav závazků a pohledávek...24 Vyúčtování dotace MHMP...24 Směrnice FKSP...25 PLÁN NA ROK Celá knihovna...27 Oddělení pro dospělé...27 Oddělení pro děti...27

258 Služby uživatelům knihovny Celý prostor knihovny je bezbariérový, čehož využívají uživatelé se sníženou pohyblivostí a maminky s malými dětmi. Oddělení pro děti si stále zachovává špičkovou úroveň. Zájem o jeho využívání (půjčování knih i pořádané akce) nadále roste. Vlajkovou lodí oddělení pro děti je individuální spolupráce s třídami. Oddělení pořádá i příležitostné akce mimo prostory knihovny, kterými se zviditelňuje mezi potencionálními uživateli a propaguje zřizovatele knihovny MČ Praha 2. Oddělení pro dospělé navázalo spolupráci s klubem Dvojka pro seniory, uzavřelo smlouvu o spolupráci a členům klubu nabízí 50% slevu na registrační poplatek. Oddělení získává nové čtenáře z řad převážně vinohradských seniorů a využívá cílené informování o nabídkách knihovny na stránkách Novin Prahy 2 pod hlavičkou klubu. 3 Základní údaje o organizaci Poskytované služby Název organizace: Knihovna na Vinohradech samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou Knihovna na Vinohradech na základě vymezení Zřizovací listinou příspěvkové organizace poskytuje veřejné knihovnické a informační služby pro dospělé, děti a mládež: Zřizovatel: Městská část Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2 Adresa: Vinohradská 1431/69, Praha 2 IČ: Telefon: Www stránky: - zpřístupňování knihovních dokumentů knih, periodik, map a brožur, - poskytování aktuálních čísel periodik a denního tisku, - služby studovny možnost využít počítače s MS Office a reprografické služby, - zprostředkování informací z vnějších zdrojů, umožnění přístupu na internet, připojení Wi-Fi, - kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost, pořádání besed pro školy a školky, - pořádání informačních lekcí o knihovně, knihách a o vyhledávání informací pro školy, - doprovodný motivační program k výchově ke čtenářství, - pomoc s tvorbou čtenářského plánu, odborné konzultace pro rodiče a učitele, - pořádání přednášek a kurzů pro veřejnost, - poskytování ústních a písemných bibliografických a faktografických informací a rešerší, - on-line katalog knihovny a čtenářské konto, - rezervace knih.

259 Služby uživatelům knihovny Kulturní program v oddělení pro dospělé Dvojkřest knih Velká kniha feng-šuej a Jinosvět krajiny skalních měst účastníků Autoři Petr Plzák a Jan Tajboš přišli přivítat na svět svá knižní dítka do prostor knihovny za hudebního doprovodu studentky konzervatoře Lenky Švestkové. Přiblížili návštěvníkům podstatu neobvyklých oborů, jako je feng-šuej a geomantika, kterým se profesionálně věnují. Barevné dny Doprovodný program k akci Týden knihoven Knihovnice si pro čtenáře nachystaly barevné podkreslení každého dne v souladu s čakrami, testy a kvízy na toto téma, barevné mandaly, afirmace a nabídly nově nakoupené knihy z oblíbené oblasti esoteriky. Listopadové přednášky o zdraví , , , celkem 73 účastníků Na každý listopadový pátek byly připraveny přednášky o zdraví (nejen) pro seniory z úst Zdenky Hoffmanové, lektorky občanského sdružení Život a zdraví. Velký zájem byl především o přenášku Aby záda nebolela, ale i ostatní témata Jak předcházet nemocem, Strava jako lék a Jak zlepšit činnost mozku se dočkala příznivé odezvy. Komentovaná prohlídka fotek z podzimní cesty do Maroka účastníků Přednáškou přispěl bývalý knihovník Knihovny na Vinohradech Adam Jaško, který se přišel podělit o bohatý fotografický materiál a nasbírané zážitky ze své cesty po Maroku. 4

260 Služby uživatelům knihovny Pravidelné lekce v oddělení pro dospělé Tréninky paměti 30 registrovaných účastníků (3 skupiny), celkem 35 setkání 296 návštěvníků Na jaře se konal druhý cyklus lekcí trénování paměti pro seniory pod vedením lektorky Marie Benediktové, která za podpory knihovny získala certifikát trenér paměti a prostřednictvím odborných kurzů si doplňuje příslušné kredity nutné k jeho udržení. Jedné lekce se v průměru účastní 8 seniorů a každá výuková skupina absolvuje vždy desetihodinový cyklus navazujících lekcí. Účastníci obou běhů se chtěli i nadále věnovat zlepšování svých paměťových schopností a projevili zájem o pokračovací lekce. Na podzim byla téměř okamžitě naplněna kapacita tří cyklů pro začátečníky i pokročilé. Vzrůstající zájem napověděl, že tímto směrem by se knihovna při plánování nadstandardních aktivit mohla ubírat. 5

261 Služby uživatelům knihovny Už jsem čtenář knížka pro prvňáčka 6. ročník Celostátní projekt zaštítěný Svazem knihovníků a informačních pracovníků 1. třídy základních škol, pásmo 7 besed od podzimu 2013, 9 tříd (227 dětí) Od listopadu 2013 probíhala řada každoměsíčních tematických besed a knihovnických lekcí, které pomáhají přivést prvňáčky ke čtení a k registraci v knihovně. Na závěr získali účastnící se prvňáčci knižní ceny. Pro 6. ročník Knihovna na Vinohradech připravila osvědčené besedy Školní strašidlo, Lekce o knihovně, Zlatý klíč od království pohádek, Školní detektiv a Jak na skřítky, nově besedu Nejlepší knížky pro nejšikovnější čtenáře a závěrečné akční předání cen Poklad Ferdy Mravence s Ferdou v hlavní roli. 77 % dětí, které navštěvovaly besedy, se také zaregistrovalo do knihovny a začalo si půjčovat knihy. březen 2014 Do knihovny s nejmenšími Besedy pro mateřské školy, 2 třídy, celkem 24 účastníků Pro děti ve věku 2-5 let proběhly besedy, při kterých se děti dozvěděly o knihovně, o půjčování knížek, povídaly si o knížkách, prohlížely je, poslouchaly čtení a samy se do něj zapojovaly. Na příkladu nepořádného kocoura Fouse a jeho knihovničky se také naučily, jak se správně chovat ke knížkám, aby jim neutekly. březen 2014 Poežije / Dobrodružství mezi slovy Besedy pro třídy, 11 tříd, 198 účastníků Besedy o poezii knihovnice zpracovaly na četná přání učitelů. Ti si nezřídka s takto citlivým tématem chtěli nechat poradit od odborníků, protože zájem dětí o poezii je v současnosti minimální. Dětem byla poezie přiblížena pomocí slovních her a moderních básnických sbírek, které děti zaujmou. 6 Akce oddělení pro děti

262 Služby uživatelům knihovny červen 2014 Mravenci a včely kdo s koho! Završení čtenářského roku, pro prvňáčky navíc boj o poklad Prodloužené besedy pro 1. a 2. třídy, 17 tříd, 321 účastníků S nejmladšími pravidelnými návštěvníky byl konec roku oslaven závěrečnými prodlouženými besedami. Prvňáčky, kteří absolvovali projekt Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka, čekalo předání knižních cen z rukou Ferdy Mravence. Tento poklad si děti vybojovaly v 90 minutovém pásmu soutěží, při kterém předvedly, co se ve svém prvním školním roce naučily. Ferda prověřil jejich čtení, psaní, počítání i jejich znalosti o přírodě (a mravencích obzvlášť). Jako odměnu dostaly děti knihu Magdaleny Wagnerové Abeceda, dotovanou Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Druháčci, kteří v knihovně završili již druhý cyklus besed, si vyzkoušeli život hmyzu. V několika soutěžích bojovaly proti sobě o potravu i o život týmy mravenců z mraveniště a včel z úlu. Vítězný tým z každé třídy, který prokázal lepší znalosti, spolupráci a šikovnost, si odnesl na prázdniny odměnu Duhové dny Akce u příležitosti celostátního Týdne knihoven, aktivity a soutěže Besedy pro 2. třídy, 8 tříd, 182 účastníků V letošním Týdnu knihoven propojila Knihovna na Vinohradech aktivity obou oddělení stejným tématem tématem barev. Pro každý den byla zvolena jedna barva, které se týkala výzdoba, nabídka knížek i doprovodné aktivity a soutěže. Proběhla také řada tematicky laděných besed pro 2. třídy. Na nich si děti mimo jiné poslechly autorskou pohádku knihovnice Evy Lukaštíkové, sepsanou k této příležitosti, a vyzkoušely jednoduché fyzikální pokusy se světlem a barvami. 7 Akce oddělení pro děti

263 Služby uživatelům knihovny Už jsem čtenář knížka pro prvňáčka 7. ročník Celostátní projekt zaštítěný Svazem knihovníků a informačních pracovníků 1. třídy základních škol, úvodní pásmo besed, pokračování 2015, 7 tříd (174 dětí) Již popáté se Knihovna na Vinohradech účastní tohoto projektu. Kvůli velkému zájmu škol opět začaly první besedy probíhat ještě před oficiálním zahájením projektu. Do pásma bude zařazeno opět 7 besed. V roce 2014 proběhly besedy Školní strašidlo a Lekce o knihovně, v následujícím roce proběhne dokončení projektu s novými besedami a závěrečným předáním knih. prosinec 2014 Písmo Prodloužené vzdělávací lekce, spolupráce s odborem školství ÚMČ P2 2. stupně ZŠ Prahy 2, 7 tříd, 125 žáků Pro žáky 6. a 7. tříd základních škol proběhly dvouhodinové pořady o historii, vývoji a různých podobách písma. Žáci si vyzkoušeli vynalézt i luštit písmo, přemýšleli o tom, jak a proč se písmo postupně vyvíjelo, dozvěděli se o důležitých historických etapách a iniciátorech vývoje literární kultury. Tyto přednášky uspořádalo oddělení pro děti za podpory Odboru školství ÚMČ Prahy 2 a hojná účast potvrdila, že i starší třídy na Praze 2 mají zájem rozšířit řady návštěvníků besed Knihovny na Vinohradech. Tyto přednášky byly prvními lekcemi pro 2. stupně ZŠ a mají za cíl doplnit žákům informace z oboru písemnictví a dějin literární kultury nad rámec běžných učebních osnov. 8 Akce oddělení pro děti

264 Služby uživatelům knihovny Oddělení pro děti akce mimo knihovnu Lodě na vodě Prezentace knihovny na mezinárodní výstavě lodí Lodě navvodě Doprovodný program pro veřejnost (cca 200 účastníků) MČ Praha 2 opět přizvala Knihovnu na Vinohradech ke své prezentaci na výstavě Lodě na vodě. Knihovna postavila regál s knihami s adekvátní tematikou a posezení, které stejně jako knihovna vybízelo k odpočinku u knih. Součástí prezentace byly i všechny další služby knihovny včetně PC, on-line katalogu, půjčování knih a registrace. Pro děti byly připravené doprovodné soutěže např. o životě piráta, který má místo jedné ruky hák, potápí lodě, musí ovládat navigaci i složité uzly atd. Mladší děti čekalo skládání puzzle v pirátských a námořnických knihách a další hry a soutěže o poklad Volkswagen Maraton Prezentace knihovny na akci Volkswagen Maraton Praha 2014 Doprovodný program pro veřejnost (cca 50 účastníků) Obdobně jako na výstavě Lodě na vodě i na akci Volkswagen Maraton si knihovna připravila tematickou prezentaci prostředí knihovny, regálu knih a doprovodných programů pro návštěvníky akce. Tématem pro závod byl sport děti soutěžily ve znalosti olympijských sportů a prověřily si vlastnosti potřebné ke každému sportovnímu tréninku: pozornost, vytrvalost a trpělivost. Samozřejmostí byly opět všechny běžné služby knihovny informace, registrace, půjčování, vracení. 9

265 Služby uživatelům knihovny Pravidelné besedy a informační lekce pro školy Oddělení pro děti nabízí školním třídám možnost pravidelně docházet na cyklus programů po dobu celého školního roku. Na tyto cykly se v roce 2014 registrovalo 40 tříd 1. stupně ZŠ, tj. 910 dětí (z toho 2 přípravné třídy, s nimiž pracuje knihovna odlišným způsobem). Besed a lekcí v Knihovně na Vinohradech pravidelně využívá 5 škol Prahy 2 sídlících v docházkové vzdálenosti od knihovny. Programy jsou dvou typů: Knihovnické vzdělávací lekce jsou zaměřené na práci s informacemi, počítačem, katalogem a seznámení s fungováním knihovny, typy a řazením knih. Lekce tvoří asi 20 % pořádaných programů. Besedy jsou pořady zábavného rázu na různá témata vycházející z literatury, propojené s četbou a výukou o vybraných spisovatelích, žánrech, tématech apod. Pro 4. a 5. třídy je k dispozici série besed o jednotlivých žánrech dětských knih, které slouží i učitelům jako podpora při výuce. Někteří podle těchto programů například tvoří seznamy doporučené četby. Součástí všech programů je možnost půjčování a vracení knih, čehož využívá 71 % žáků. V roce 2014 proběhlo 229 programů a zúčastnilo se jich dětí, to je přibližně o 65 % více než v roce Programy pořádá knihovna bezplatně v dopoledních hodinách. V roce 2014 byl zájem o besedy vyšší, než by bylo možné dlouhodobě uspokojovat. Pro oddělení pro děti jsou ale tyto programy vzhledem k jejich přínosu a úspěchu jednou z priorit činnosti. Proto hledá prostředky, jak dále uspokojovat pokud možno všechny zájemce bez výraznějšího omezení. Celoroční soutěž a motivační program pro děti Aby oddělení pro děti podpořilo atraktivitu a oblíbenost čtení u dětí, pořádá motivační program k půjčování a četbě knih ve formě stálé průběžné soutěže a dalších doprovodných aktivit. Pomocí soutěžních otázek ověřují knihovnice čtení s porozuměním a odměňují děti penězi. Za ty si děti kupují odměny. Princip šetření na lepší odměny děti motivuje ke čtení co největšího počtu knih. Do budoucna navíc je připravován i meziškolní souboj pro registrované třídy. 10

266 Počet registrovaných uživatelů Registrovaní čtenáři jsou ti uživatelé, kteří využívají absenčních výpůjčních služeb knihovny za registrační poplatek. Počet pravidelných uživatelů udává počet uživatelů, kteří jsou zaregistrováni na některé pravidelné aktivity knihovny počet účastníků lekcí tréninku paměti a počet dětí, které se třídou navštěvují každoměsíční besedy a lekce v oddělení pro děti. Přitom platí, že pravidelní uživatelé mohou být i registrovaní čtenáři. Celkový počet uživatelů udává, kolik osob pravidelně navštěvuje knihovnu za účelem výpůjček, besed a lekcí, anebo obojího (aniž by se duplikovaly osoby, které jsou zároveň čtenáři a pravidelní uživatelé). Počet nově registrovaných udává, kolik čtenářů se zaregistrovalo do knihovny poprvé tj. kolik osob se knihovně podařilo nově oslovit. registrovaných čtenářů dospělí děti celkem Statistika Nově registrovaných 750 dospělí děti pravidelných uživatelů dospělí děti neevid celkem neevid nově registrovaných celkem uživatelů dospělí dospělí děti děti celkem celkem

267 návštěvníků celkem návštěvníků akcí dospělí dospělí děti děti celkem celkem Statistika Návštěvnost knihovny celkem dospělí v půjčovnách dospělí na akcích dospělí na lekcích děti v půjčovnách děti na akcích děti na lekcích děti na besedách Návštěvnost knihovny Počet návštěvníků půjčoven, besed, lekcí a akcí udává součet uživatelů, kteří přišli do knihovny v půjčovních hodinách nebo se zúčastnili některé z nabízených aktivit knihovny. Přitom platí, že v oddělení pro děti si děti mohly při besedách a lekcích zároveň půjčovat dokumenty. Mezi návštěvníky akcí jsou počítáni posluchači přednášek, účastníci kulturního programu, speciálních závěrečných programů pro školy apod., a také návštěvníci stánku při prezentaci mimo prostory knihovny Celkový počet návštěvníků udává počet osob, které navštívily knihovnu nebo akci mimo prostory knihovny (aniž by se duplikovaly počty dětí, které si v průběhu besedy nebo lekce zároveň půjčovaly dokumenty). Pořádání lekcí a besed je upřednostňováno před akcemi, protože cíleněji vedou k získávání čtenářů proto se k nim přesouvá i těžiště počtu návštěvníků. návštěvníků půjčoven dospělí návštěvníků besed návštěvníků lekcí děti celkem děti dospělí děti celkem

268 13 Statistika Vypůjčené dokumenty Stav fondu a výpůjčky děti dospělí Stav fondu děti dospělí Stav fondu udává počet knih, kterými knihovna disponuje. Přírůstky a úbytky udávají pohyb fondu za rok v roce 2014 se odepsalo méně dokumentů, než v předchozích letech. Z důvodu úspor byl omezen počet odebíraných periodik. stav fondu dospělí děti celkem Počet vypůjčených dokumentů udává, kolikrát byl dokument vypůjčen z knihovny (není započítáno prodloužení výpůjček). vypůjčené dokumenty přírůstky dospělí dospělí děti děti celkem celkem Počet dokumentů na čtenáře je počet dokumentů, které si v průměru zapůjčil každý čtenář za rok. dokumentů na čtenáře úbytky dospělí dospělí děti děti celkem celkem U oddělení pro děti je patrné, že se děti vlivem informačních lekcí učí využívat rezervační služby a počet vyřízených rezervací tak výrazně stoupá. vyřízených rezervací odebíraných periodik dospělí dospělí děti děti celkem celkem

269 14 Statistika 300 Počet akcí Pořádané akce besedy děti lekce děti kulturní akce děti lekce dospělí kulturní akce dospělí navštěvujících tříd jako v o se stále maximum pro to, aby se jen příležitostně, nebo se rozvíjí další kulturní program, zejména přednášky. Kulturní program oddělení pro dospělé je často cílen na nejčastější návštěvníky - seniory Oddělení pro děti pravidelně (registrovaných) pokračuje ve své činnosti minulých letech. Zájem jednorázově nabízené programy celkem zvyšuje. Oddělení dělá počet besed uspokojilo všechny zájemce. Školní třídy mají možnost děti objednat na návštěvu počet lekcí registrovat na komplexní dospělí každoměsíční program. děti Oddělení pro dospělé začalo nově nabízet lekce celkem tréninku paměti. Také Využití on-line služeb vstupů do konta návštěvy webu vstupů do katalogu počet kulturních akcí dospělí děti celkem On-line služby 2012 Práci s nimi učí oddělení pro děti na informačních lekcích Konto a katalog jsou dostupné z webu knihovny. návštěvy webu vstupů do katalogu vstupů do konta

270 Vnitřní záležitosti organizace Personální činnost knihovny 15 Knihovna v roce 2014 zaměstnávala: 4 zaměstnankyně na plný pracovní úvazek po dobu celého roku, 1 zaměstnankyni na poloviční úvazek po dobu celého roku, 1 zaměstnankyni půl roku na poloviční a následně půl roku na celý úvazek, 1 zaměstnankyni půl roku na plný úvazek této zaměstnankyni vypršela smlouva na dobu určitou, další nebyla uzavřena a na její místo byla přijata nová zaměstnankyně, která pracovala na plný úvazek po dobu 8 měsíců, 1 zaměstnankyni, která přešla v únoru z plného na poloviční úvazek a pracovala do konce listopadu, kdy podala výpověď. 1 zaměstnankyně čerpala mateřskou dovolenou a je nyní na rodičovské dovolené. Do roku 2014 přechází 6 plných a 1 poloviční pracovní úvazek. Pro rok 2015 je plánováno navýšení limitu zaměstnanců a následné výběrové řízení na obsazení volných pozic. Knihovna zaměstnávala střídavě v průběhu roku 2 pracovníky na DPP pro potřeby úklidu prostor knihovny a 1 pracovníka na DPP na konání přednášek. Schválený limit pracovníků: 7 Přepočtené fyzické osoby: 6,97 Skutečný stav na konci roku: 6,5 Plnění počtu pracovníků: 99,97 % Čerpání mzdových prostředků Limit Skutečnost Plnění Mzdové prostředky , ,00 99,97 % Ostatní organizační náklady , , % Z fondu odměn ,00 Schválený limit mzdových prostředků ve výši Kč nebyl překročen. Na ohodnocení mimořádných pracovních výkonů a výplatu dovolené po skončení mateřské dovolené, která by přesáhla stanovený limit, byl použit fond odměn. Schválený limit pracovníků nebyl překročen.

271 Vnitřní záležitosti organizace 16 Revize a stav knihovního fondu Po pěti letech, jak stanovuje knihovnický zákon, byla podle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva kultury provedena revize knihovního fondu. Termín revize byl naplánován na začátek prázdnin. V této době se podle statistik z minulých let očekávala nižší návštěvnost, pro uživatele knihovny tak došlo k nejméně citelnému omezení knihovnických služeb. Během první fáze revize (načítání všech svazků) byla knihovna uzavřena, tuto fázi se letos podařilo stihnout za 10 pracovních dní. Druhá fáze (následná kontrola a zpracování) byla prováděna za běžného provozu. V návaznosti na ni proběhla cílená údržba fondu a opravy dokumentů. Na základě vzniklého protokolu bylo zkontrolováno celkem knihovních jednotek (včetně periodik a brožur) a bylo nutné odepsat 287 pohřešovaných svazků. Oddělení pro děti a mládež v rámci revize navíc u každého svazku kontrolovalo jeho stav a případné poškození. V průběhu srpna až října provedlo komplexní opravy dokumentů a následné značení poškození, aby mohly být důsledněji vymáhány pokuty za poškození dokumentů. Celkem bylo opraveno a označeno knih, zejména starších 5 let. Technické zajištění besed a lekcí Pro prezentace lekcí v oddělení pro dospělé byl využit nově zakoupený projektor s plátnem. Jeho pořízení bylo prozatím upřednostněno před plánovanou nákladnější investiční akcí nákupem multimediální tabule, která by v budoucnu měla sloužit pro zatraktivnění besed a lekcí pro 2. stupeň škol v oddělení pro děti. Zakoupená technika v prostorách studovny plně dostačuje zamýšleným přednáškovým účelům pro dospělé a seniory. Oddělení pro děti zatím při svých besedách a lekcích využívá pouze tabule flipchart a pomůcky vlastní výroby, než bude v budoucnu nakoupena technika i pro ně. Koncem roku 2014 začala knihovna také chystat projektovou dokumentaci ke schválení stavební úpravy, která má oddělit dveřmi prostor mezi studovnou a půjčovnou. Tréninky paměti začaly probíhat v době, která je v oddělení pro děti využívána pro konání besed, a oba programy se tudíž vzájemně ruší hlukem. Dveře jsou potřebné, aby měli uživatelé ve studovně zaručen klid při trénincích paměti i v době samostatné studijní práce. Žádost o zřízení nového pracovního místa Oddělení pro děti v posledních 4 letech přijalo nový koncept rozvoje a poskytovaných služeb. Ten vede ke stále se zvětšujícímu zájmu dětských čtenářů, rodin i tříd ZŠ Prahy 2. Oddělení pro děti má stále v rezervě projekty, jejichž realizaci by rádo školám a rodinám Prahy 2 poskytlo. Personální možnosti ale dosáhly maximálního plnění služeb, které současný zájem (zejména ze stran škol Prahy 2) již výrazně převyšuje. Zvýšením počtu čtenářů rostou i nároky na údržbu fondu a obsazení pracovní doby (dříve stačil 1 zaměstnanec, nyní provoz vyžaduje 2 současně). Aby nedošlo ke snížení kvality služeb oddělení pro děti nebo k nutnému odmítání zájemců o programy pro školy, požádala Knihovna na Vinohradech v červenci 2014 o zřízení nového pracovního místa od roku 2015 (závisí na schválení rozpočtu 2015).

272 Vnitřní záležitosti organizace Kontrolní činnost Ostatní organizační záležitosti 17 Ochrana zdraví a majetku V roce 2014 nedošlo k žádnému úrazu na pracovišti a všichni nově příchozí pracovníci byli proškoleni k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Byly provedeny všechny povinně stanovené revize (vzduchotechniky, výtahů, EZS, hasicích přístrojů). Propagace knihovny O své činnosti informuje knihovna zejména prostřednictvím Novin Prahy 2, a dále facebookovým profilem a webovými stránkami, jejichž návštěvnost výrazně roste. V měsíci březnu vyhradily Noviny Prahy 2 celou dvoustranu článkům o Knihovně na Vinohradech jako o Tématu měsíce. Knihovna zpracovala podrobné články o svých službách, pořádaných akcích, o všech složkách činnosti oddělení pro děti a zajímavostech, jimiž se odlišuje od jiných knihoven. V únoru 2014 proběhla veřejnosprávní kontrola hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2013, kterou provedl odbor interního auditu Městské části Praha 2. Provedenou kontrolou byl zjištěn jeden drobný nedostatek, který neměl svou povahou a výší vliv na výsledek hospodaření za rok 2013, ani neměl zásadní vliv na průkaznost a úplnost účetní závěrky organizace. Bylo shledáno, že všechna doporučení uvedená v minulém protokolu byla ředitelkou přijata a splněna. V říjnu 2014 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kontrolu plateb na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce za období od do , při níž byly zjištěny tři drobné nedostatky. V případě porušení oznamovací povinnosti byl plátce poučen o povinnosti dodržování oznamovací povinnosti. Vzniklý přeplatek ve výši 19,- Kč byl plátci vrácen ve stanovené lhůtě. Vzniklé penále z pozdní platby pojišťovna nepředepsala, neboť nepřesahovalo 100,- Kč za jeden kalendářní rok. Ke konci roku 2013 vypověděl smlouvu pracovník zajišťující softwarově i hardwarově servis počítačů a webové stránky knihovny. V poptávce byl na základě aktuálně nejnižší nabídnuté ceny za měsíční paušál vybrán nový IT pracovník od začátku roku Poptávkové řízení na vedení účetnictví vyhrála stávající účetní, jelikož zachovala svou původní cenu za vedení účetnictví. Nikdo jiný splňující zadané požadavky (znalost legislativy příspěvkových organizací, poskytnuté poradenství a zpracování v programu Gordic) nižší cenu nenabídl. V červnu 2014 byla doména knihovny zneužita ke zřízení falešné adresy, z níž byly odeslány podvodné vymahačské y obsahující počítačový virus. Celá záležitost byla nahlášena a předána k řízení Policii ČR jako podezření ze spáchání přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informaci.

273 Rozbor hospodaření 501 Rozpočet Náklady 2014 Čerpáno % Náklady 2013 Rozdíl Knihy , ,90 97, , , Drobný majetek 6 000, ,00 85, , , Materiál , ,12 99, , , Rozpočet Náklady 2014 Čerpáno % Náklady 2013 Rozdíl Elektrická energie , ,25 99, , , Voda , ,00 83, , , Teplo , ,00 99, , , Rozpočet Náklady 2014 Čerpáno % Náklady 2013 Rozdíl Opravy a údržba , ,00 90, , ,16 18 Vyúčtování nákladů Dotace MHMP na nákup nových knih byla o Kč nižší než v předchozím roce, tudíž byl v rámci rozvoje organizace na pořízení nového knihovního fondu použit i rezervní fond a velká část vlastních zdrojů. Omezením počtu odebíraných periodik se podařilo dosáhnout úspory, ale na základě zájmu čtenářů bude žádoucí obnovit odebírání některých titulů. Spotřeba tepla byla tentokrát již odvozena od hodnot na měřících přístrojích, které ukazují, že v minulosti plošný propočet podle používaných metrů nepřiměřeně navyšoval náklady knihovny. Velká část záloh na teplo byla po vyúčtování vrácena. Na rozdíl od loňského roku nebyla potřeba oprava většího rozsahu.

274 Rozbor hospodaření 518 Rozpočet Náklady 2014 Čerpáno % Náklady 2013 Rozdíl Služby k nájmu 4 000, ,00 45, , , Programové vybavení , ,88 97, ,74 89, Poštovné 5 000, ,00 82, ,00 135, Telefon , ,36 89, ,03-289, Zpracování dat , ,00 99, , , Ostatní služby , ,15 83, , , Poplatky ČS 7 000, ,08 84, ,00-368, Rozpočet Náklady 2014 Čerpáno % Náklady 2013 Rozdíl Mzdové náklady , ,00 99, , , OON , , , , Náhrady za nemoc , ,00 22, , , Rozpočet Náklady 2014 Čerpáno % Náklady 2013 Rozdíl Sociální pojištění , ,00 99, , , Zdravotní pojištění , ,00 99, , , Rozpočet Náklady 2014 Čerpáno % Náklady 2013 Rozdíl Úrazové pojištění 5 000, ,00 94, ,00 60,00 19 Původní výhodná smlouva na servis počítačů byla vypovězena. Poptávkovým řízením byla vybraná nová nejlevnější nabídka IT služeb, ale i ta představuje vyšší náklady. Od listopadu 2014 došlo na základě nařízení vlády ke zvýšení platů státních zaměstnanců.

275 Rozbor hospodaření 527 Rozpočet Náklady 2014 Čerpáno % Náklady 2013 Rozdíl FKSP , ,00 94, ,00 816, Příspěvky na obědy , ,00 99, , , Rozpočet Náklady 2014 Čerpáno % Náklady 2013 Rozdíl Pojištění majetku 4 000, ,00 85, ,74-3, Rozpočet Náklady 2014 Čerpáno % Náklady 2013 Rozdíl Odpisy majetku , ,84 99, , , Rozpočet Náklady 2014 Čerpáno % Náklady 2013 Rozdíl Odpisy pohledávek 2 000, ,00 79,10 708,00 874, Rozpočet Náklady 2014 Čerpáno % Náklady 2013 Rozdíl Drobný dlouhod. hm. majetek , ,00 99, , , Rozpočet Náklady 2014 Čerpáno % Náklady 2013 Rozdíl Daň z úroků 1 000,00 446,13 44,61 0,00 446,13 Celkem Rozpočet Náklady 2014 Čerpáno % Náklady 2013 Rozdíl Celkem , ,71 98, , ,45 20 Poloviční úvazky zvyšují náklady na stravné. V roce 2014 byl zakoupen projektor a plátno pro přednáškové účely.

276 Rozbor hospodaření 21 Vyúčtování výnosů 602 Rozpočet Výnosy 2014 Výnosy 2013 Rozdíl Vlastní zdroje , , , ,00 Vyšší počet čtenářů umožnil vybrat větší množství čtenářských poplatků. 648 Rozpočet Výnosy 2014 Výnosy 2013 Rozdíl Navýšení z fondu odměn , , ,00 560, Navýšení z rezervního fondu , ,00 0, , Navýšení z investičního fondu 0,00 0, , , Rozpočet Výnosy 2014 Výnosy 2013 Rozdíl Úroky 3, , , , Rozpočet Výnosy 2014 Výnosy 2013 Rozdíl Provozní příspěvek MČ P , , ,00 0, Účelová dotace MHMP , , , ,00 Snížení dotace na nové knihy od Magistrátu hlavního města Prahy na rok 2014 si vyžádalo použití rezervního fondu. Celkem Rozpočet Výnosy 2014 Výnosy 2013 Rozdíl Celkem , , ,37 276,96

277 Rozbor hospodaření Rozbor výsledku hospodaření Hospodářský výsledek Fond odměn Investiční fond Rezervní fond ,62 Kč ,00 0, ,62 22 Výnosy Provozní příspěvek od MČ P2 na rok ,00 Účelová dotace MHMP na nákup knih ,00 Vlastní zdroje z prodeje služeb ,00 Úroky 2 348,33 Navýšení rozpočtu z rezervního fondu ,00 Navýšení rozpočtu z fondu odměn ,00 Celkem ,33 Náklady Z příspěvku MČ P ,39 Účelová dotace MHMP ,00 Čerpání z vlastních zdrojů ,32 Čerpání z rezervního fondu ,00 Čerpání z fondu odměn ,00 Celkem ,71 Rozpočet knihovny v roce 2014 byl tvořen jako vyrovnaný. Hospodářský výsledek v tomto roce byl ,62 Kč. Výnosy jsou tvořeny zejména provozním příspěvkem zřizovatele. Dále knihovna získává prostředky z vlastních zdrojů (prodej služeb) a obdržela dotaci od Magistrátu hlavního města Prahy na nákup knih. Rozpočet byl navýšen dále o prostředky z úroků, z fondu odměn a z rezervního fondu. Celkové výnosy činily ,33 Kč, což je o 276,96 Kč více než v roce Celkové náklady na provoz knihovny činily ,71 Kč, což je o ,45 méně než v roce Zlepšený hospodářský výsledek ,62 Kč navrhuje knihovna přerozdělit takto:

278 Rozbor hospodaření Fond kulturních a sociálních služeb Investiční fond Zůstatek z roku ,01 Zůstatek z roku ,95 Tvorba fondu ,00 Odpisy majetku ,84 Čerpání - příspěvky na stravování ,00 Celkem ,79 Celkem 5 869,01 Fond je tvořen odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Z tohoto fondu se čerpají příspěvky na stravování. 23 Stav fondů Fond odměn Rezervní fond Zůstatek z roku ,48 Zůstatek z roku ,72 Ze zlepšeného hospodářského výsledku ,00 Ze zlepšeného hospodářského výsledku ,21 Čerpání odměny ,00 Čerpání nákup nových knih ,00 Čerpání výplata dovolené po mateřské dovolené ,00 Celkem ,93 Celkem ,48 Rezervní fond je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem z minulých let. Fond je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem z minulých let. Z fondu byly v roce 2014 čerpány prostředky na odměny zaměstnancům a na výplatu dovolené po mateřské dovolené. Z tohoto fondu byly čerpány prostředky na další rozvoj knihovny nákup nových knih.

279 Rozbor hospodaření Stav bankovních účtů Vyúčtování dotace MHMP Stav bankovních účtů Stav k Stav k Běžný bankovní účet , ,16 Běžný bankovní účet FKSP 5 219, ,01 V roce 2014 získala knihovna účelovou finanční dotaci od Magistrátu hlavního města Prahy ve výši Kč. Tato dotace byla vyčerpána na 100 % a použita ke stanovenému účelu. Za poskytnutou částku byly nakoupeny nové knihy do knihovního fondu. Stav závazků a pohledávek Pohledávky Stav k Stav k Zálohy elektřina , ,00 Zálohy služby (voda, teplo) , ,00 Čtenáři , ,00 Záloha Crystalis 3 290, ,00 Předplatné, licence, pojištění 7 719, ,90 Dohadná aktiva - dotace ,00 Celkem: , ,90 Závazky Stav k Stav k Zaměstnanci výplaty , ,00 Sociální a zdravotní pojištění , ,00 Daň ze mzdy , ,00 Dohadné položky , ,00 Výdaje příští a dodavatelé 5 856, ,24 Čerpání dotace ,00 Celkem: , ,24 Faktura Ze dne Placeno dne Částka Počet knih Euromedia 79/ ,00 41 Euromedia 80/ ,00 14 Kosmas 81/ ,00 32 Euromedia 85/ ,00 30 Kosmas 88/ ,00 68 Euromedia 90/ ,00 28 Kosmas 92/ ,00 20 Euromedia 100/ ,00 24 Kosmas 101/ ,00 36 Kosmas 103/ ,00 24 Euromedia 104/ ,00 27 Euromedia 118/ ,00 22 Kosmas 119/ ,00 13 Euromedia 122/ ,00 26 Kosmas 128/ ,00 26 Euromedia 134/ ,00 14 Kosmas 136/ ,00 15 Celkem: ,

280 Rozbor hospodaření 1.5 Dary Z fondu nebudou udělovány žádné peněžní dary. 25 Směrnice FKSP Pravidla pro čerpání prostředků FKSP v roce 2015 Knihovna na Vinohradech Praha, 2015 Předmět dokumentu Předmětem tohoto dokumentu je sestavení rozpočtu a stanovení způsobu čerpání FKSP dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 1. TVORBA A ČERPÁNÍ FKSP Obsah: Předmět dokumentu 1. Tvorba a čerpání FKSP 1.1 Tvorba fondu 1.2 Hospodaření s fondem 1.3 Čerpání FKSP 1.4 Stravování zaměstnanců 1.5 Dary 2. Závěrečná ustanovení 2.1 Změny a doplňky dokumentu 2.2 Kontrola plnění 2.3 Seznámení s dokumentem 2.4 Platnost dokumentu Přílohy 1.1 Tvorba fondu Tvorba fondu je dána přídělem z rozpočtu Knihovny na Vinohradech na rok 2015 ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Převod prostředků mezi účtem FKSP a běžným účtem probíhá měsíčně v daném měsíci nebo v měsíci následujícím po daném měsíci. Prostředky mezi účtem FKSP a běžným účtem se převádí pomocí dvou platebních příkazů (příděl do FKSP, čerpání z FKSP). 1.2 Hospodaření s fondem Prostředky fondu se ukládají na samostatný účet. 1.3 Čerpání FKSP Prostředky FKSP budou sloužit všem pracovníkům knihovny. Prostředky lze použít na stravování zaměstnanců. 1.4 Stravování zaměstnanců Z fondu lze poskytnout zaměstnanci zaměstnanému v hlavním pracovním poměru, který odpracuje 4 a více hodin denně, příspěvek na stravování formou stravenek. Příspěvek z FKSP činí v roce ,- Kč na jednu stravenku.

281 Rozbor hospodaření ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 2.1 Změny a doplňky dokumentu Veškeré změny a doplňky musí být vypracovány písemně. V případě vydání obecně závazného právního předpisu týkajícího se oblastí upravených tímto dokumentem se zaměstnavatel zavazuje vypracovat nejpozději do jednoho měsíce potřebnou úpravu dokumentu. 2.2 Kontrola plnění Kontrola plnění ustanovení je prováděna za každé kalendářní čtvrtletí do 15. dne následujícího měsíce. 2.3 Seznámení s dokumentem Zaměstnavatel seznámí zaměstnance s obsahem dokumentu na provozní poradě. Zaměstnavatel zajistí na své náklady vyhotovení potřebného počtu kopií textu včetně příloh dle tohoto rozdělovníku: 1 x ředitel, 1 x účetní, 1 x vedoucí organizačního oddělení odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů. 2.4 Platnost dokumentu Tento dokument nabývá platnosti 1. ledna Přílohy Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou tyto přílohy: Návrh rozpočtu FKSP na rok 2015 Hodnota stravenky v roce 2015 V Praze Lenka Indrová, ředitelka knihovny Přílohy: NÁVRH ROZPOČTU FKSP NA ROK 2015 dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb. a vyhlášky č.365/2010 Sb. Položka Příjmy Výdaje Zůstatek k ,01 Kč Příděl do FKSP ,00 Kč Stravování ,00 Kč Očekávaný zůstatek k ,01 Kč Příděl do FKSP: Příděl do FKSP v roce 2015 je na základě pozměňující vyhlášky 365/2010 Sb. tvořen ve výši 1 % z ročního objemu všech nákladů vyplacených na platy v roce Příděl na účet FKSP je převáděn měsíčně. HODNOTA STRAVENKY v roce 2015 Od do je hodnota stravenky 80,- Kč. Z toho platí: zaměstnavatel 40,- Kč FKSP 10,- Kč zaměstnanec 30,- Kč celkem 80,- Kč V Praze

282 Plán na rok Oslava 130 let existence knihovny u příležitosti akce Týden knihoven. - Výmalba knihovny v období prázdnin. - Oddělení studovny od ostatního prostoru dveřmi, aby byl zajištěn klid po dobu lekcí tréninku paměti a studijní práce uživatelů. - Rozšíření otevírací doby oddělení v pátek a na sobotu. - Pokračování spolupráce se školami, pořádání besed, lekcí, větších příležitostných akcí a projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka. - Nabídka nových kulturních a vzdělávacích programů, zejména pro 2. stupeň ZŠ. - Pokračování úspěšné celoroční čtenářské soutěže a další rozvoj doprovodných aktivit. - Vývoj webových a facebookových stránek pro děti. - Anketní průzkum mezi dětmi, rodiči a učiteli ohledně dalšího směřování oddělení pro děti. Rozvoj oddělení a pokrytí současné nároků uživatelů vyžaduje vytvoření nového pracovního místa, o něž oddělení zažádalo. 27 Celá knihovna Oddělení pro dospělé - Realizování dalších kurzů tréninku paměti pro seniory a dalších kulturních akcí a přednášek. - Hledání nových prezentačních možností pro další rozvoj oddělení. - Spolupráce s klubem Dvojka pro seniory podle vzájemné domluvy. Oddělení pro děti

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 07.11.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová,, Jana Duchková, zástupce starostky, Ing. Michael Grundler,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.01.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 08.12.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.8.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 14.09.2015 Přítomni: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, členka zastupitelstva,

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 14.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13)

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13) Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 19. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 11. 2013 v 17:00 hod. 7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) s c h v a l u j e zásady pro

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010 Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.2.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 2 Č. j.: KUJI 33603/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška se sídlem Osová Bítýška 3, 59453

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.03.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Bc. Jana Cagašová, členka

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 Konané v úterý dne 26.8 2014 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha 2 Program

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 22. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 13.11.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 38/1 ze dne 12. 5. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 38/1 ze dne 12. 5. 2014 číslo 38/1 Bezpečnostní situace BOD BYL STAŽEN Z PROGRAMU číslo 38/2 Účetní závěrka za rok 2013 - předloženou zprávu o hospodaření městské části Praha-Dolní Měcholupy za rok 2013 - předložený protokol

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 16. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 09.09.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 29. 03. 2012 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M Hruška,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.12.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2014 Legislativní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 128/200 Sb., o obcích zákon č. 320/2001 Sb., o

Více

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík Zápis č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec / dále jen ZO/ konaného 06.03.2008 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Stádlci, Stádlec čp. 150. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O vytvoř ení a použití úč elového fondu obce v rámci Programu poskytování státních pů j č ek na opravy bytového fondu pro rok 1999 urč eného pro obce

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.04.2014 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více