Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje (analýzy vnějšího prostředí, SWOT analýza) 1 OSV/J.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, SWOT analýza) 1 OSV/J."

Transkript

1 Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje (analýzy vnějšího prostředí, analýza) Číslo připomínky Odbor KÚ / osoba 1 OSV/J. Fiedlerová 2 OSV/J. Fiedlerová 3 OSV/J. Fiedlerová 4 OSV/J. Fiedlerová 5 OSV/J. Fiedlerová, M. Smudková Dokument/ stránka analýza Text připomínky Terminologie: svaz hendikepovaných nahradit organizace sdružující osoby se zdravotním postižením Terminologie: Nejde o úřady práce, nýbrž o Úřad práce ČR, popř. Krajskou pobočku v Hradci Králové a kontaktní pracoviště Ne církev? V množném čísle, popř. církve a náboženské společnosti? NNO- sociální služby (charita) nahradit: NNO, poskytovatelé sociálních služeb (všech právních forem) Nejasné formulace vybraných bodů příležitostí a hrozeb, ke zvážení, zda některé z nich nejsou spíše silnými či slabými stránkami (při úpravě formulace), popř. již formulací cílů a opatření, které by měly být zohledněny ve strategické části dokumentu: Jde např. o následující Příležitosti: - Rozvoj malého a středního podnikání v hospodářsky slabších oblastech kraje (např. cestovní ruch); cíl, popř. silná stránka, pokud je rozvíjející se - Přilákání vědeckých pracovníků z vnějšího prostředí do kraje; cíl, popř. slabá či silná stránka (jaký je aktuální stav?), popř. formulace ve smyslu nabídka vědeckých pracovníků mimo region? - Propojení sítě cyklotras a cyklostezek pro zvýšení jejich bezpečnosti a využitelnosti pro turistický ruch; cíl? - Vytvoření konkurenceschopných produktů cestovního ruchu založených na unikátní nabídce regionu; jsou vytvořeny jako silná stránka nebo jde o cíl? - Zvýšení intenzity bytové výstavby? Na úrovni regionu? Potom patří do silných stránek. Nebo to má být cíl? - Užší spolupráce a lepší finanční podmínky mezi regionálními aktéry (DSO, MAS) pro realizaci společných úzce zacílených Vypořádání připomínky Jedná se o příležitosti / hrozby v rámci analýzy, nikoli o konstatování současného stavu či formulaci cílů strategie. Při aplikaci analýzy jsou příležitosti a hrozby chápány jako analýza dalšího možného vývoje. Celá tato připomínka (a několik následujících) je tedy nesprávně metodicky zacílená. V jednotlivých bodech se jedná o situace, které mohou na základě současných východisek v budoucnu nastat, a kterých bude možné v takovém případě využít pro další rozvoj, nebo naopak se jich vyvarovat, resp. se jim bránit. 1

2 Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje (analýzy vnějšího prostředí, analýza) 6 OSV/J. Fiedlerová 7 OSV/J. Fiedlerová 8 OSV/J. Fiedlerová 9 OSV/J. Fiedlerová analýza/silné analýza/slabé analýza/slabé rozvojových projektů. Silná stránka nebo cíl? - Intenzivnější spolupráce Královéhradeckého kraje se zahraničními regiony. V této formulaci silná stránka nebo cíl? Nebo jsou zahraniční regiony otevřeny ke spolupráci jako příležitost? - Implementace návratných finančních nástrojů na úrovni kraje, silná stránka? Hrozby: - Nedostatečně rychle se rozvíjející nabídka ucelených produktů cestovního ruchu cíleně orientovaných na různé skupiny klientů. Jde o regionální úroveň? Potom slabá stránka. - Neschopnost plně využít potenciálu cestovního ruchu v důsledku nedostatečného marketingu. Jde o regionální úroveň? Potom slabá stránka. - Pokles významu místních akčních skupin z důvodu malého objemu přidělených finančních prostředků. Slabá stránka? Rozvíjející se silný neziskový sektor v oblasti sociálních služeb Naddimenzovanost rezidenčních služeb, chybí pouze některé speciální rezidenční služby (pro psychotiky, alkoholiky) nahradit Absence pobytových sociálních služebno specifické cílové skupiny (osoby s duševním onemocněním, osoby s PAS atd.) Narůstá počet zaměstnanců v sociálních službách, jejich pracovní ohodnocení je však oproti průměrné mzdě velmi podprůměrné upravit Ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách je oproti průměrné mzdě velmi podprůměrné. Nárůst počtu zaměstnanců v sociálních službách je stránkou silnou. Nárůst podílu sociálně nepřizpůsobivých obyvatel vymazat nebo upravit (vyhýbejme se v oficiálních dokumentech označením, která jsou hodnotící, jde o nálepkování). Z jakých zdrojů zpracovatel vychází, co chce říci, konkrétněji? Zvyšuje se objem vyplacených sociálních dávek. Nárůst podílu sociálně nepřizpůsobivých obyvatel je hrozbou v budoucnu. Je tomu tak i v jiných regionech ČR. Dále stejná metodická 2

3 Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje (analýzy vnějšího prostředí, analýza) 10 OSV/J. Fiedlerová 11 OSV/J. Fiedlerová 12 OSV/J. Fiedlerová VZ/Adámek 13 Str. 11 pestel analýzy Nepromyšlené legislativní změny (zákony, vyhlášky, nařízení, směrnice, ) v systému sociálních a zdravotnických služeb Zdroj pro toto tvrzení? Z čeho zpracovatelé vycházejí, že mohou označovat změny jako NEPROMYŠLENÉ? Exkluze určitých sociálních skupin a nárůst sociálně-patologických a dalších nežádoucích jevů Nekonkrétní, jakých dalších nežádoucích jevů? Lze např. využít výsledků šetření týkajících se příjmové chudoby. Přetrvávající stárnutí populace, zvyšování podílu seniorů na ekonomicko-aktivní složce obyvatel upravit formulaci Přetrvávající stárnutí populace, zvyšující se podíl seniorů na úkor složky dětské, ale v dlouhodobém výhledu především na úkor podílu produktivní složky obyvatelstva. Navíc zatímco vláda krajské zastupitelstvo, senát i vláda musí nejdříve návrh zákona předem projednat a přijmout ve formě usnesení, než ho předají Poslanecké sněmovně (v této fázi je možnost zájmových skupin vyjádřit se k připravovanému návrhu), poslanci (skupiny poslanců) předkládají návrh přímo předsedovi Poslanecké sněmovny bez možnosti předchozí veřejné kontroly. poznámka jako u připomínky č. 5. To není tvrzení, nýbrž hrozba. Nebylo by to jistě poprvé, kdy by byly učiněny nevhodné kroky v legislativě. Dále stejná metodická poznámka jako u připomínky č. 5. Výraz nepromyšlené pro svoje nepřesvědčivé vyznění změněn na nevhodné. Stejná metodická poznámka jako u připomínky č. 9, resp. 5. Opraveno. Označená část věty nedává česky smysl. 14 VZ/Adámek Str. 12 pestel Všechny tyto procesy jsou dokladem toho, že se Královéhradecký kraj územněsprávní celek České Opraveno. 3

4 Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje (analýzy vnějšího prostředí, analýza) analýzy: republiky, stává více závislým na legislativních krocích a celkové situaci v rámci celé Evropské unie. To s sebou přináší některé výhody v rámci společné integrace, spolupráce a stabilizace vlastního legislativního prostředí. Označená část věty nedává česky smysl. Doporučuji přeformulovat. Kraj je navíc územně samosprávným celkem silné silné U bodu Vynikající podmínky pro zimní i letní turistiku v horských oblastech doplnit informaci: vynikající podmínky i pro letní turistiku U bodu Pestrá nabídka středoškolského a vyššího odborného vzdělávání doplnit: vysokoškolského vzdělaní Doplněno. silné Doplnit zmínku o D11 Doplněno. Nedoplněno. Nabídku VŠ vzdělávání nepovažujeme z důvodu absence technických oborů za dostačující (pojednává o tom i slabá stránka v rámci ). Narozdíl od SŠ a VOŠ tedy není komplexní. 18 silné Chybí zmínka o letišti HK Letiště HK není z hlediska dopravy silnou stránkou. Zohledněno nově v příležitostech: Rozvojový potenciál letiště v Hradci Králové (dopravní i ekonomický) 19 slabé Není technická univerzita Zohledněno čtvrtým bodem u slabých stránek v rámci podtématu "Veřejné služby a 4

5 Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje (analýzy vnějšího prostředí, analýza) slabé - příležitosti - příležitosti - hrozby - hrozby Doprava - nedostatečná propojenost v dopravě (železniční a silniční) s okolním Polskem, zejména směr Polská republika Chybí zmínka o lázeňství, v tento obor je jistě příležitostí pro rozvoj regionu orientace na OZE a snižování ztrát tepelné energie, spalování odpadů vhodnými technologiemi Střet zájmu mezi ekonomickými aktivitami a ochranou přírody návrh na doplnění - střet o funkční využití ploch Návrat k vytápění fosilními palivy v důsledku cenové nedostupnosti ekologičtějších paliv a Přechod stávajících maloodběratelů energií v důsledku cenového vývoje na topení tuhými paliv Je vlastně totožné PESTLE / str.10 celá strana - příliš obecné a široké, zvážit zda ponechat PESTLE / str.11 Navíc zatímco vláda krajské zastupitelstvo, senát i vláda musí nejdříve návrh zákona předem. opravit text kvalita života". Doplněno. Doplněn bod "Využití potenciálu lázeňských středisek pro rozvoj cestovního ruchu a budování image regionu". Zapracováno. Doplněno do. Zapracováno. Doplněno do. Zapracováno. Ve ponechán pouze jeden bod. Upraveno. Zjednodušeno a zkráceno. Ponechány hlavní priority, které jsou důležité. Opraveno (viz také připomínka č.13) 5

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Problémová analýza. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020

Problémová analýza. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 Problémová analýza Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 duben 2013 Ekonomika, výzkum, trh práce, vzdělávání, cestovní ruch Ekonomika Královéhradeckého kraje vykazuje v mezikrajském

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Připomínky v průběhu zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 2013

Připomínky v průběhu zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 2013 Připomínky v průběhu zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 2013 Připomínkující Kapitola Připomínka Vypořádání připomínky Semily, 3.5. 2007 Semily, 3.5. 2007 Semily, 3.5. 2007 E E A Vyskytuje

Více

INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM

INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI A JEJÍ IMPLEMENTACE DO PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 2. N á v r h o v á č á s t Zadavatel: Zhotovitel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc ARC Mikulov s.r.o., Náměstí 30,

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 Strategie realizace II.

Strategie rozvoje Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 Strategie realizace II. II. STRATEGIE REALIZACE VIZE, SWOT ANALÝZA, PRIORITY, OPATŘENÍ, PROJEKTY 36 OBSAH: 10. VIZE A SWOT ANALÝZA MIKROREGIONU OBCE PAMÁTKOVÉ ZÓNY 1866 38 10.1 VIZE 38 10.2 SWOT ANALÝZA - ÚVOD 38 10.3 CÍLE 38

Více

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VERZ E K 1. LIST O P ADU 20 11 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽNOST I ST ŘEDNÍ ČECHY Obsah Úvod... 7

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE KVĚTEN 2007 1 OBSAH : 1. DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 2. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ 3. CÍLE A PRIORITY 4. IPRM 5. IMPLEMENTACE PŘÍLOHA : PROFIL

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 [Zad ejte citát z Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje

Více

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS Duben 2002 1 STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS OBSAH: I. Stručné shrnutí profilu regionu II. SWOT analýza III. Strategická vize a globální cíle IV. Strategické

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 1 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Kontext a metodika

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Návrhová část Návrhová část SPURM 1 ZADAVATEL: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary Odbor strategií a dotací

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST (části C + D + E + G) Brno 2013 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM:

Více

Dílčí evaluace systému monitoringu - Indikátorová soustava Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007-2013

Dílčí evaluace systému monitoringu - Indikátorová soustava Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007-2013 Dílčí evaluace systému monitoringu - Indikátorová soustava Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007-2013 20. 8. 2007 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. HODNOCENÍ PROPORCIONALITY

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území, reg. č.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 203 z hlediska kohezní politiky KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Centrum EP Hradec Králové ČERVENEC 200 2 Obsah. Úvod... 3 2. Základní charakteristika

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více