Žádost o spolupráci při zpracování SWOT-analýzy FST ZČU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o spolupráci při zpracování SWOT-analýzy FST ZČU"

Transkript

1 Jednání Průmyslové rady FST ZČU Žádost o spolupráci při zpracování SWOT-analýzy FST ZČU * Plzeň, 22. června 2015 doc. Ing. Jan HOREJC, Ph.D. proděkan FST pro VaVaI

2 Motto: Dva největší zdroje prosperity v USA jsou univerzity a podniky. Jestliže naleznou společné porozumění a spolupráci, pak není téměř problém, který by společně nemohly vyřešit. (Alfred P. Sloan Jr., zakladatel a dlouholetý ředitel GM)

3 Žádost o spolupráci při zpracování SWOT-analýzy FST ZČU OBSAH: 1. Důvod zpracování SWOT-analýzy, resp. strategie FST ZČU na období Východiska tvorby strategie FST Způsob zpracování SWOT-analýzy

4 Žádost o spolupráci při zpracování SWOTanalýzy FST ZČU 1. Důvody zpracování SWOT-analýzy, resp. strategie FST ZČU na období

5 Důvody zpracování SWOT-analýzy, resp. strategie FST ZČU na období Důvody zpracování strategie FST : Zvládnutí stávajícího rozvoje Orientace v nejisté budoucnosti Modernizace činnosti Efektivní využití instalovaných investic Podpora při získávání podpory

6 Důvody zpracování SWOT-analýzy, resp. strategie FST ZČU na období Rok Počet studentů ???? Počet zaměstnanců (= A+V P) 117 (90) 149(113) (109)???? NIV prostř. FST (mil. Kč) ???? = v tom dotace (vč. % z FP) 52(65%) 48(30%) 65(26%)???? = v tom vlastní zdroje (vč. %) 2,5(3%) 17(10%) 35(14%)???? Zdroje ESF a ERDF ???? = v tom investice (360)???? Počet bodů RIV ????.. Zvládnutí stávajícího rozvoje

7 Důvody zpracování SWOT-analýzy, resp. strategie FST ZČU na období Orientace v nejisté budoucnosti (1): Neustálá rotace ministrů a části managementu MŠMT, Strategické materiály MŠMT (jejich celkem 7) na období jsou naprosto nekonkrétní a neurčují priority, Trvající pokles dotací na vzdělávací činnost (např. v porovnání se SŠ), kulminují a budou klesat i dotace na VVČ, Nestálé změny v hodnocení a financování VaVaI, trvalé spory AV ČR a univerzitní sféry, oceňovány jsou zejména impaktované a zahraniční výstupy, Spolupráce s aplikační sférou je ekonomicky vynucenou nezbytností, ale jinak není oceňována, Evropa inovačně stagnuje, ČR zdaleka nestačí ani kopírovat stávající vývoj v Evropě,

8 Důvody zpracování SWOT-analýzy, resp. strategie FST ZČU na období Orientace v nejisté budoucnosti (2): Poklesl zájem o technické obory a MŠMT (kromě slovních deklarací) nezvýšilo podporu těchto oborů, Ačkoliv tradiční FST (ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB TU Ostrava, TU Liberec, ZČU Plzeň) disponují volnými kapacitami, vznikly nové strojní fakulty (FVTM UJEP Ústín. Labem, VŠTE Čes. Budějovice) a VOŠ (8 strojírenských, 4 dopravní, ), čehož využívá část studentů ke snazšímu získání diplomu, Kvalita nastupujících studentů v průměru nestále klesá, což (při financování podle počtu studentů) vyvolává neustálé tlaky na kvalitu výuky, FST zatím (s nejvyšším vypětím) stačí vyprodukovat dostatek absolventů, Výrazná část studentů nastupuje do jiných sektorů hospodářství,

9 Důvody zpracování SWOT-analýzy, resp. strategie FST ZČU na období Modernizace činnosti: FST si je vědoma potřeby zvládání všeobecného základu strojařských činností a má i zájem na rozvoji svých tradičních oborů (energetická zařízení, výrobní a dopravní technika, materiálové inženýrství, řízení technických a výrobních procesů, atd.), Zároveň si FST uvědomuje, že ve stávající ekonomice se stále více prosazují i podniky a obory nového typu, např. jako obnovitelná energetika, robotika, mechatronika, inteligentní doprava, pokročilé technologie a materiály, pokročilá výroba, pokročilé IT- technologie,. a FST musí být připravena (alespoň na některé z nich) reagovat, k tomu zčásti směřují i pořizované investice,

10 Důvody zpracování SWOT-analýzy, resp. strategie FST ZČU na období Efektivní využití instalovaných investic: Realizací projektu RTI (Regionální technologický institut) jsou vytvořeny podmínky jak pro vyšší výkony v oblasti VVČ, tak zejména pro vyšší objem smluvní spolupráce, který je i jedním z rozhodujících indikátorů jeho činnosti, přitom však při poskytování jeho výkonů nelze uplatnit vždy (díky pravidlům evropských dotací) komerční hlediska, Zároveň má FST v příštím období v podstatě poslední možnost ještě pořídit nějaké investice a současně se blíží hranici svých kapacitních možností, Částečně potřebují dovybavení i katedry,

11 Důvody zpracování SWOT-analýzy, resp. strategie FST ZČU na období Podpora při získávání podpory: Vznik strategie na období však není nutný jen pro úspěšné řízení fakulty v tomto období, ale též pro vhodné odkazy pro podávání projektů do oparačních programů, financovaných z evropských zdrojů v ČR, Jejich získání umožní zvládnutí následujícího pětiletého období bez nutnosti redukce části činností, zároveň však naplňování jejich indikátorů odvádí od vlastní hlavní činnosti (výuka, VaV), a to zejména u klíčových pracovníků, takže opět je nutné stanovit vhodné kapacitní proporce, FST by zároveň ráda působila a splnila i roli partnera zejména u průmyslových podniků při jejich předkládání projektů do dalších OP (např. OP PIK, ).

12 Žádost o spolupráci při zpracování SWOTanalýzy FST ZČU 2. Východiska tvorby strategie FST

13 Důvody zpracování SWOT-analýzy, resp. strategie FST ZČU na období Východiska tvorby strategie FST : Strategické dokumenty MŠMT, strategie ZČU Návrh vize, poslání a kréda fakulty Návrh základních cílů fakulty Návrh hlavních oblastí činnosti fakulty Provedení pravdivé a vyčerpávající SWOT-analýzy Co nejlepší odhad vývoje podstatných oblastí, ovlivňujících činnost fakulty Odhad strategie konkurenčních fakult (FST x v ZČU)

14 Východiska tvorby strategie FST Návrh vize, poslání a kréda fakulty: VIZE FST: Plzeň evropské město nejen kulturní, ale i strojírenské. POSLÁNÍ FST: FST ZČU Váš regionální partner evropské úrovně v oblasti strojírenského vzdělávání, výzkumu a vývoje i progresivních aplikací KRÉDO FST: FST ZČU třetí nejvýznamnější strojírenská fakulta v ČR

15 Východiska tvorby strategie FST Návrh základních cílů fakulty: Snaha o udržení počtu studentů modernizací výuky Zavedení výuky v angličtině (němčině), Posílení strategického partnerství s podniky v regionu Udržitelnost výzk. center fakulty, stabilizace výkonů v oblasti VaVaI, Dosažení smluvního výzkumu v objemu XX mil. Kč Zvýšení parametrů objemu zahraniční spolupráce, Dobudování systému kvality FST, Zachování vyrovnaného rozpočtu (při max. dotaci YY%), Získání projektů z fondů EU min. v objemu YY mil. Kč, Rozvoj lidských zdrojů na fakultě,

16 Východiska tvorby strategie FST Návrh hlavních oblastí činnosti fakulty: 1. Kvalitní vzdělávání 2. Rozvoj tvůrčí činnosti 3. Realizace třetí role univerzity 4. Mezinárodní spolupráce 5. Rozvoj lidských zdrojů 6. Popularizace a propagace činnosti 7. Management fakulty

17 Žádost o spolupráci při zpracování SWOTanalýzy FST ZČU 3. Způsob zpracování SWOT-analýzy

18 Důvody zpracování SWOT-analýzy, resp. strategie FST ZČU na období Způsob zpracování SWOT-analýzy: Účel SWOT-analýzy Průběh zpracování SWOT-analýzy Formulář SWOT-analýzy Volba hodnot parametrů Doplnění formuláře

19 Způsob zpracování SWOT-analýzy Účel SWOT-analýzy: Pravdivé ocenění interních zdrojů včetně zjištění tzv. silných a slabých stránek (S, W), Odhad vývoje oborového i obecného okolí včetně zjištění možných příležitostí a hrozeb v tomto okolí (O, T), Konfrontace obou výše uvedených dílčích analýz s cílem zjištění parametrů s největším rozdílem mezi (S,W) a (O,T), které je pak nutné zlepšit pomocí strategických projektů rozvoje, Poznámka: Výsledná strategie stejně jako nyní prováděná SWOT-analýza je vždy subjektivní, její kvalita je dána spíše kvalitou hodnotícího týmu a pravdivostí jejich odpovědí!

20 Důvody zpracování SWOT-analýzy, resp. strategie FST ZČU na období Průběh zpracování SWOT-analýzy: SWOT-analýzu provádějí 3 nezávislé týmy: Strategický tým FST, Management (a dobrovolníci) FST Členové Průmyslové rady (a externí dobrovolníci) Výsledky všech týmů budou vyhodnoceny samostatně a následně kumulovány Na základě SWOT-analýzy bude korigován konečný návrh Strategie FST

21 Způsob zpracování SWOT-analýzy Formulář SWOT-analýzy: Parametr/Hodn Kvalita výuky Parametr 11 Parametr 12.. Doplň parametr a hodnocení Parametr e11 Je třeba vyplnit předepsané parametry (i intuitivně) Je možné doplnit i další parametry a ohodnotit je

22 Způsob zpracování SWOT-analýzy Volba hodnot parametrů: 1 FST je v daném parametru mimořádně nevýrazná. 2 FST má v daném parametru jisté problémy. 3 FST je v daném parametru srovnatelná s ostatními FST. 4 FST je v daném parametru trochu před ostatními FST. 5 FST je v daném parametru výrazně lepší než ostatní FST. 0 Nemám ani informace, ba ani netuším, jak hodnotit. Poznámka: Pokud si nejste jisti hodnocením, buďte raději přísnější nestanovujete nikomu plat, ale naléváte nám čistého vína.

23 Způsob zpracování SWOT-analýzy Doplnění formuláře: Pokud budete doplňovat v dané oblasti další parametr, může to být buď: Parametr, který hodnotí stávající výkony FST, Parametr, který zatím nebývá k hodnocení požíván, ale v budoucnu nabude na významu Počet řádek, určených k doplnění je dán formulářem, proto buď u doplňovaných parametrů uplatněte priority nebo připojte volně komentář s dalšími parametry, Rovněž pokud máte potřebu nějakého dalšího komentáře ať už dané SWOT nebo činnosti či budoucnosti FST, připojte ho, prosím, na volné listy k vyplněnému formuláři SWOT.

24 Žádost o spolupráci při zpracování SWOT-analýzy FST ZČU Děkuji Vám za pozornost!

Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Obsah: I. Úvodní a metodické poznámky II. Popis a analýza hodnocené Strategie rozvoje

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Závěrečná zpráva Zpracoval Řídící výbor RIS za podpory společnosti Berman Group 31.1.2014 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Obsah 1 Úvod... 4 2

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Č. j.: VŠTE:3571/2010

Č. j.: VŠTE:3571/2010 Č. j.: VŠTE:3571/2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích na období 2011-2015

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Souhrnná informace k OP VVV

Souhrnná informace k OP VVV Co je OP VVV? Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím

Více

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Resumé připravila společnost Červen 2013 Dílo je součástí projektu Propojení

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15 708 00, Ostrava Poruba ivo.vondrak@vsb.cz Obecná východiska

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické V

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické V Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické V Českých Budějovicích pro rok 2009 České Budějovice, září

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Studie respektuje aktuální stav k 30.11.2010 Mgr.

Více

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji říjen 2014 Název programu: Název projektu: Evropská územní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch březen 2015 IPR Praha, Sekce strategií a politik, Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Výzkum, vývoj

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Předběžný návrh Praha 20. březen 2013 OPPIK_verze_0-2_Platforma 2_03-2013.docx Poznámky

Více