ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE PODOLÍ NA OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE PODOLÍ NA OBDOBÍ 2011-2020"

Transkript

1 ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE PODOLÍ NA OBDOBÍ ZPRACOVATEL DOKUMENTU: Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského Valašské Meziříčí tel: web: Řešitel zakázky: Ing. Petr Holáň tel: Valašské Meziříčí, říjen 2011

2 Obsah Úvod... 3 I. SITUAČNÍ ANALÝZA Charakteristika obce Podolí Obyvatelstvo a hospodářství obce Podolí... 7 II. SWOT ANALÝZA... 9 III. STRATEGIE Vize obce Podolí Strategické oblasti rozvoje a priority Plánované záměry obce Podolí Realizace strategického plánu rozvoje obce Podolí Použité zdroje Seznam obrázků Seznam tabulek

3 Úvod Obec Podolí, nejmenší obec mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko, se rozhodla, v rámci rozvojových aktivit, pro zpracování Rozvojového strategického dokumentu obce (dále jen RSDO) pro období , který se snaží určit a přehledně popsat směr rozvoje obce s ohledem na její charakter a potřeby. RSDO je prvním krokem k systematickému zlepšování a zvyšování kvality života obyvatel Podolí. Obec Podolí jako většina malých obcí se potýká s nízkými obecními rozpočty, které značně ztěžují realizaci finančně náročnějších (zejména investičních) projektů. Nutností pro úspěšný rozvoj obcí se tak stává zvyšování efektivity a plánování vynaložených obecních prostředků a jejich případné doplnění nebo nahrazení finančními zdroji z fondů EU, státního rozpočtu a dalších nadací nebo fondů. RSDO určuje směry rozvoje obce na příštích 10 let a na základě provedených analýz definuje hlavní cíle a priority pro rozvoj obce. Umožňuje efektivnější hospodaření obce a zároveň usnadňuje čerpání dotací a grantů, které jsou mnohdy vázány právě na soulad projektu se strategickým rozvojovým dokumentem obce. Díky zpracovanému RSDO vzroste také informovanost obyvatel, podnikatelských a dalších subjektů o plánovaném směru rozvoje obce. RSDO navazuje na Strategický plán rozvoje mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko na období a obsahově se dělí do třech hlavních částí situační analýzy, SWOT analýzy a strategie. V první části jsou charakterizovány základní rysy obce Podolí, její historie, demografie, hospodářství, dopravní obslužnost, a další. Tyto informace slouží jako vstup pro vypracování SWOT analýzy. SWOT analýza obce, tedy analýza silných a slabých stránek (vnitřní prostředí obce), příležitostí a ohrožení (vnější prostředí obce), je druhou částí dokumentu. Provedení analýzy přispěje k rozvíjení silných stránek a příležitostí obce a eliminaci obecních slabin a ohrožení. SWOT analýza poskytuje informace pro stanovení strategie rozvoje obce. Praktickým výstupem RSDO je strategie rozvoje obce, která tvoří třetí (závěrečnou) část dokumentu. Zde je stanovena vize, strategické oblasti, priority a konkrétní projektové záměry, spolu s možnostmi jejich financování a odhadovanou finanční náročností. Dokument byl zpracován zástupci obce Podolí a Rozvojovou agenturou VIA, o.p.s. 3

4 I. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE PODOLÍ 1 Charakteristika obce Podolí Obec Podolí se nachází 14 km od města Valašské Meziříčí a 18 km od města Bystřice pod Hostýnem, na východní části Hostýnských hor kolem Podolského potoka pod horou Kuželek. Ve znaku obce je v červeném štítě nad zeleným údolím stříbrný vykračující kůň s černým, zlatě kovaným chomoutem. V údolí vpravo je kolmo postavená doleva obrácená radlice, vlevo šikmo položená podkova, obojí ve zlaté barvě. Katastr obce o velikosti 576 ha je velmi členitý a více než jeho polovina je pokryta lesy. Nejvýše položeným místem je pověstmi opředený Čertův kámen s nadmořskou výškou 612 metrů. Obr. 1 Letecký pohled na obec Podolí Zdroj: První historická zpráva o existenci obce, pocházející z roku 1370, uvádí Podolí jako samostatný lenní statek Olomouckého biskupství, který byl v roce 1527 připojen k lennímu statku Loučka. Hlavním zdrojem obživy obyvatel této malé obce bývalo zemědělství, část chalupníků se živila i domáckým vyplétáním sedadel pro potřebu továren na ohýbaný nábytek (Bystřice pod Hostýnem). 4

5 Dopravní spojení zajišťuje silnice III. třídy č , která spojuje Podolí se sousední obcí Loučkou (nepsaným centrem okolních obcí) a místní částí obce Loučka - Lázy.. Obyvatelé bez možnosti automobilové přepravy mohou využívat autobusové spoje, které jezdí v pravidelných intervalech v průběhu celého dne. Další možností dopravního spojení je železnice, zastávka Kunovice Loučka, vzdálená od Podolí necelé 4 km. Nejbližšími železničními uzly jsou stanice Bystřice p. Hostýnem a Valašské Meziříčí. Obr. 2 Poloha obce Podolí Zdroj: Mapy.cz Obec disponuje jednotnou kanalizací, vodovodem, rozvody nízkého napětí, veřejným osvětlením, místním rozhlasem a budovou občanské vybavenosti. Samospráva obce sídlí v kompletně rekonstruované budově obecního úřadu. Podolí je pokryto signálem třech nejvýznamnějších mobilních operátorů, všechny domy mají možnost připojení k internetu. V obci probíhá dvakrát ročně odvoz nebezpečného a jednou ročně železného odpadu. Instalovány jsou sběrné nádoby pro třídění plastů a skla. Občané mohou využívat služeb obecní knihovny, hostince Pod lipou, prodejny smíšeného zboží. Nejatraktivnějším místem pro obyvatele je nově vybudovaný víceúčelový sportovní areál, ve kterém v létě probíhají např. turnaje v nohejbalu a odbíjené, v zimě zde bývá vytvořeno kluziště. Centrem obce je nově upravená náves s autobusovou zastávkou a parčíkem. Okolí obce bývá často cílem turistů, cyklistů nebo v zimě běžkařů, kterým nabízí náročnější výletní trasy v terénu Hostýnských vrchů. V katastru obce (na kopečku Hrušoví nad Podolím) stojí soukromý chatový tábor s kapacitou 50 lůžek, pravidelně využívaný v průběhu letních prázdnin. 5

6 Na území obce nesídlí žádné sociální ani zdravotní služby. Nejbližší zdravotní středisko a lékárna jsou v městě Kelč, vzdálené přibližně 8,5 km. Zubní ordinace je v sousední Loučce (2,5 km). Každoročně jsou obcí pořádány kulturní a společenské akce, mezi které patří tradiční kácení máje, Den dětí a Mikulášská nadílka pro děti. Společenskými akcemi, které přispívají k rozvoji obce jsou pravidelná setkání seniorů. Zástupci obce využívají toto setkání k diskuzi o problémech obce a umožňují občanům aktivně se podílet na jejich řešení a rozvoji Podolí. Obec Podolí je členem Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko a Místní akční skupiny Kelečsko Lešensko Starojicko (MAS KLS). První jmenovaná organizace má za cíl vytvářet na svém území vhodné podmínky pro malé a střední podniky, zlepšovat podmínky pro život obyvatel, vybudovat kvalitní dopravní infrastrukturu, zlepšovat životní prostředí v mikroregionu, rozvíjet turistický ruch a vystavit rozvoj Mikroregionu na solidaritě, společné propagaci a vzájemné spolupráci obcí. Cílem MAS KLS je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného území venkovského mikroregionu, zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území, s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Sdružení vytváří a naplňuje rozvojové koncepce a strategie a rozvíjí mezisektorovou spolupráci. 1 Zajímavostí obce je, že z Podolí pochází známý akademický malíř Josef Hapka. Narodil se zde 12. března 1912 a zemřel ve Valašském Meziříčí 3. července Svou uměleckou dráhu zahájil nejprve jako řemeslník, a později studoval na soukromé malířské škole v Olomouci. Za zmínku také stojí, že je otcem skladatele a zpěváka Petra Hapky. 1 6

7 2 Obyvatelstvo a hospodářství obce Podolí V lednu roku 2011 žilo v Podolí, v nejmenší obci bývalého okresu Vsetín, 234 lidí, z toho 124 mužů a 110 žen. Vývoj počtu obyvatel s trvalým pobytem v obci znázorňuje tabulka č. 1. Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel obce Podolí Rok Celkem Muži Ženy Zdroj: Český statistický úřad Počet obyvatel se v posledních pěti letech pohybuje okolo 235 obyvatel. Na obec prozatím nedopadá vlna stěhování obyvatel do větších měst. Toto je způsobeno mimo jiné špatnou bytovou situací v okolí a také úspěšnou politikou obce, která se snaží zvýšit počet obyvatel přípravou a prodejem nových stavebních parcel. Mezi obyvateli obce není v roce 2011 evidován žádný cizinec. Průměrný věk obyvatel obce je 38,9 let, u mužů je to 36,5 let, u žen pak 41,6 let. Vývoj za posledních 5 let obsahuje tabulka č. 2. Tab. 2 Průměrný věk obyvatel obce Podolí Rok Průměrný věk 37, ,8 38,1 38,9 Muži 34,8 36,4 35,9 36,2 36,5 Ženy 39,5 39,7 39,9 40,2 41,6 Zdroj: Český statistický úřad Průměrný věk obyvatel (mužů i žen) má velmi mírně vzestupnou tendenci, přesto je nižší než průměrný věk obyvatel Zlínského kraje i okresu Vsetín. Statistické údaje z roku 2011 uvádí, že z celkového počtu 234 obyvatel je ekonomicky aktivních 113 (EAO), přičemž 17 EAO je nezaměstnaných. Obec tak v současnosti trpí 15% nezaměstnaností, což je číslo zhruba o 5 p. b. větší, než je celorepubliková míra nezaměstnanosti. Vývoj nezaměstnanosti a přidružených údajů zobrazuje tabulka č. 3. 7

8 Tab. 3 Vývoj nezaměstnanosti v obci Podolí Rok EAO Dosažitelní uchazeči Nezaměstnanost v % 11,5 8 11,5 20,4 15 Volná pracovní místa Zdroj: Úřad práce ČR Nezaměstnanost v obci negativně ovlivnila světová hospodářská krize, která během let zasáhla také okolní zaměstnavatele, kteří jsou často subdodavateli automobilových koncernů a dalších, převážně strojírenských podniků. Poklesla také kupní síla obyvatel, což se projevilo snížením maloobchodních obratů místních živnostníků a obchodů. V posledních pěti letech neevidoval Úřad práce ČR na území obce Podolí žádné volné pracovní místo. Výčet podnikatelských subjektů, které svou ekonomickou činnost v obci vykonávají, je díky velikosti obce a její větší vzdálenosti od hospodářských center regionu (Valašské Meziříčí, Hranice n. Moravě, Vsetín) velmi stručný. Jedinými zaměstnavateli v obci jsou soukromý zemědělec, který se svými třemi zaměstnanci obhospodařuje přes 280 ha pole a výrobce nábytku, který zaměstnává rovněž tři pracovníky. Drtivá většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a větších obcí, nebo pracují jako OSVČ (většinou řemeslná výroba a služby). Hospodářskou činnost provádí také samotná obec Podolí, která hospodaří v obecních lesích, je vlastníkem a provozovatelem vodovodu a také prodejny smíšeného zboží. Další hospodářskou aktivitou obce je příprava a prodej stavebních parcel. Konkrétně se jedná o místní lokalitu Za skalkou, kde již bylo prodáno 12 parcel a dále nově připravované parcely v lokalitách Stříbrná a Na kuči. Podolí tímto posiluje obecní rozpočet a zároveň rozšiřuje velikost obce a počet obyvatel. 8

9 II. SWOT ANALÝZA OBCE PODOLÍ SWOT analýza je v praxi nejčastěji využívaným analytickým nástrojem, který mohou využívat všechny subjekty od jednotlivce až po velké firmy, státy nebo nadnárodní integrační celky. Vstupem pro SWOT analýzu je situační analýza obce Podolí, ve které jsou vystiženy její základní rysy. SWOT analýzou určíme vnitřní silné a slabé stránky obce a také její vnější příležitosti a ohrožení. Zjištěné údaje budou dále využity při zpracování strategie rozvoje obce. Výsledky analýzy jsou pro větší přehlednost rozděleny podle jednotlivých strategických oblastí rozvoje obce (viz III. část dokumentu). Tab. 4 Silné stránky obce Podolí Silné stránky Silné stránky Ekonomický rozvoj a kvalita života spolupráce obcí v rámci Mikroregionu dobré technické vybavení obce (s výjimkou infrastruktury odpadového hospodářství) investice do rozvoje a rozšiřování obce vysoké procento obyvatel v produktivním věku zájem obyvatel zůstat v obci dobré mezilidské vztahy udržování místních tradic převážně individuální charakter bydlení Životní prostředí krajinné bohatství Zelené životní prostředí, vysoké procento lesních porostů Rozvoj cestovního ruchu atraktivní okolí obce pro turistické výlety a cykloturistiku podpora turistického ruchu v rámci rozvoje Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko Dopravní infrastruktura místní komunikace je využívána převážnou většinou obyvateli obce Podolí a Loučka relativně nízké vytížení Zdroj: Rozvojová agentura VIA, o.p.s.,

10 Tab. 5 Slabé stránky obce Podolí Slabé stránky Slabé stránky Ekonomický rozvoj a kvalita života nadprůměrná nezaměstnanost nízké průměrné příjmy obyvatel nedostatek pracovních sil v dělnických profesích sociálně patologické chování mládeže odlehlost obce od center regionu a větších měst nepřítomnost zdravotních a sociálních služeb v obci nutnost dojíždění za prací a vzděláváním nízké možnosti kulturního a společenského vyžití v obci slabá podnikatelská sféra v obci nízký obecní rozpočet a obtížná realizovatelnost investičních akcí Životní prostředí znečištění a poškozování veřejných prostranství (černé skládky) nízké využití obnovitelných zdrojů energie nedostatečná infrastruktura odpadového hospodářství (kanalizace, ČOV) spalování domovního odpadu a vysoký podíl fosilních paliv při vytápění Rozvoj cestovního ruchu a propagace společenské prostory s nedostatečnou kapacitou a vybavením nedostatek ubytovacích zařízení (mimo dětský chatový tábor) nedostatečná propagace obce nedostatek turistických cílů v obci Dopravní infrastruktura špatná dopravní obslužnost, neexistence odpovídajícího silničního napojení na Vsetín, Zlín, Olomouc a Ostravu nedostatek dopravních spojů ve večerních hodinách a o víkendech špatný stav místní komunikace a její nedostatečná údržba v zimě malá bezpečnost chodců a cyklistů (nedobudované chodníky, neexistence cyklostezky) Zdroj: Rozvojová agentura VIA, o.p.s.,

11 Tab. 6 Příležitosti obce Podolí Příležitosti Příležitosti Ekonomický rozvoj a kvalita života vytvoření podmínek pro malé a střední podnikání využití chátrajících objektů v obci vytvoření konkrétní strategie pro zajištění zvýšení životní úrovně občanů zlepšení spolupráce veřejného a soukromého sektoru zvýšení bezpečnosti v obci zapojení obyvatel do veřejného života v obci rozvoj základních a sociálních služeb pro občany dobudování technické infrastruktury v obci (přípojka vodovodu, chybějící chodníky, oprava kanalizace) zvýšení nabídky volnočasových aktivit (např. vytvořením klubovny, herny, atd.) zvýšení počtu obyvatel, rozšíření obce využití lidského kapitálu nově přistěhovaných obyvatel pro rozvoj obce čerpání dotací a grantů z fondů EU, státního rozpočtu a dalších nadací a fondů Zdroj: Rozvojová agentura VIA, o.p.s., 2011 Dopravní infrastruktura atraktivní podmínky pro rozvoj cykloturistiky a turistiky Životní prostředí podpora využití obnovitelných zdrojů energie prostor pro rozšiřování veřejné zeleně lepší využití orné půdy v obci zlepšení legislativy v oblasti péče o krajinu rozšíření hospodářské činnosti v obecních lesích, jako zdroj obecního rozpočtu Rozvoj cestovního ruchu a propagace zvýšená propagace obce v rámci regionu cílená podpora kultury podpora turistické infrastruktury zvýšená spolupráce s dalšími obcemi v oblasti propagace 11

12 Tab. 7 Ohrožení obce Podolí Ohrožení Ohrožení Ekonomický rozvoj a kvalita života úbytek ekonomicky aktivních obyvatel (stárnutí populace, odchod z obce) dlouhodobá nezaměstnanost nezájem občanů o veřejné dění nízká bezpečnost a vzrůstající kriminalita mládeže neúspěch při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a jiných zdrojů (týká se všech strategických oblastí) nezájem o nově vytvořené stavební parcely, změny v ekonomice, nevhodná reforma veřejné správy, snížení obecního rozpočtu Dopravní infrastruktura nevybudování infrastruktury pro chodce a cyklisty a rostoucí počet dopravních nehod další chátrání a nedostatečná údržba silnice III tř. č Zdroj: Rozvojová agentura VIA, o.p.s., 2011 Životní prostředí rostoucí znečišťování ovzduší emisemi vzniklými při vytápění rodinných domů v důsledku obnovení spalování pevných paliv a domovního odpadu (růst cen plynu a elektřiny) neřešení nárůstu produkce komunálního odpadu neochota občanů podílet se na zlepšování životního prostředí poškození obecních lesů nebo znemožnění těžby v nich v důsledků přírodních pohrom, škůdců nebo nemocí Rozvoj cestovního ruchu a propagace přetrvávající malý zájem turistů o obec ničení obecního majetku a znečištění obce neukázněnými turisty a chataři 12

13 III. STRATEGIE 3 Vize obce Podolí Být nadále obcí zodpovědnou k občanům, životnímu prostředí a tradičním hodnotám, a svým rozvojem zvyšovat atraktivitu obce a kvalitu životních podmínek obyvatel obce. 4 Strategické oblasti rozvoje a priority V říjnu roku 2007 byl zpracován Strategický plán rozvoje (SPR) Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko. V tomto dokumentu, který platí také pro obec Podolí (člen Svazku obcí), a se kterým se obec ztotožňuje, jsou definovány tyto strategické oblasti a priority: 1. Strategická oblast - Ekonomický rozvoj a kvalita života 1.1 Priorita Podnikání a zaměstnanost 1.2 Priorita - Technická infrastruktura 1.3 Priorita Bydlení 1.4 Priorita Sociální a zdravotnické služby 1.5 Priorita Památky, kultura a volný čas 1.6 Priorita Bezpečnost v Mikroregionu 2. Strategická oblast Dopravní infrastruktura 2.1 Priorita Motorová doprava 2.2 Priorita Bezmotorová doprava 3. Strategická oblast Životní prostředí 3.1 Priorita Úspora energie 3.2 Priorita Ochrana krajiny 4. Strategická oblast Rozvoj cestovního ruchu a propagace 4.1 Priorita Služby v oblasti cestovního ruchu 4.2. Priorita Propagace a komunikace 2 2 Strategický plán rozvoje Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko pro období

14 Pro obec Podolí a jsou tedy stanoveny čtyři strategické oblasti rozvoje, a to: 1. Ekonomický rozvoj a kvalita života 2. Dopravní infrastruktura 3. Životní prostředí 4. Rozvoj cestovního ruchu a propagace Z priorit uvedených ve SPR Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko se obec, na základě situační analýzy a SWOT analýzy, rozhodla pro období zaměřit na následující priority: 1. Ekonomický rozvoj a kvalita života 1.2 Technická infrastruktura 2. Dopravní infrastruktura 2.1 Motorová doprava 2.2 Bezmotorová doprava 3. Životní prostředí 3.2 Ochrana krajiny 4. Cestovní ruch a propagace 4.1 Služby v oblasti cestovního ruchu 14

15 5 Plánované záměr y obce Podolí Pro období plánuje obec Podolí realizaci devíti záměrů (stav k roku 2011), které jsou pro větší přehlednost uvedeny jednotlivě v tabulkách a seřazeny dle strategických oblastí a priorit. V tabulkách je vždy uveden stručný popis záměru, jeho přínosy pro obec, odhadované náklady a předpokládaný způsob financování. Termín realizace je, s výjimkou přípravy nových lokalit pro výstavbu, závislý na termínu vyhlášení dotačních titulů a zisku finančních prostředků. Seznam plánovaných záměrů obce se bude průběžně aktualizovat v průběhu celého plánovaného období. Tab. 8 Záměr č. 1: Příprava lokality Stříbrná pro výstavbu Záměr Strategická oblast, priorita Popis záměru a přínos pro obec Odhadované náklady Příprava lokality Stříbrná pro výstavbu 1.Ekonomický rozvoj a kvalita života, 1.2 Technická infrastruktura Vybudování 12-ti nových stavebních parcel, včetně inženýrských sítí, pro účely prodeje. Obec získá do svého rozpočtu finanční prostředky z prodeje nemovitostí. Vzroste počet obyvatel obce. Realizace záměru již byla započata Kč Způsob financování Příprava jednotlivých parcel je financována z obecního rozpočtu a finančních prostředků získaných z prodeje předešlých parcel. Tab. 9 Záměr č. 2: Příprava lokality Na kuči pro výstavbu Záměr Strategická oblast, priorita Popis záměru a přínos pro obec Odhadované náklady Příprava lokality Na kuči pro výstavbu 1.Ekonomický rozvoj a kvalita života, 1.2 Technická infrastruktura Vybudování 6-ti nových stavebních parcel, včetně inženýrských sítí, pro účely prodeje. Obec získá do svého rozpočtu finanční prostředky z prodeje nemovitostí. Vzroste počet obyvatel obce. Realizace záměru již byla započata Kč Způsob financování Příprava jednotlivých parcel je financována z obecního rozpočtu a finančních prostředků získaných z prodeje předešlých parcel. 15

16 Tab. 10 Záměr č. 3: Výstavba vodovodního přivaděče Bílá voda Záměr Strategická oblast, priorita Popis záměru a přínos pro obec Odhadované náklady Způsob financování Výstavba vodovodního přivaděče Bílá voda 1. Ekonomický rozvoj a kvalita života 1.2 Technická infrastruktura Realizací vodovodního přivaděče Bílá voda bude dokončen stávající obecní vodovod. Napojeno bude 68 domů Kč Realizace je podmíněna ziskem dotace. Tab. 11 Záměr č. 4: Oprava místní komunikace v obci Záměr Strategická oblast, priorita Popis záměru a přínos pro obec Odhadované náklady Způsob financování Oprava místní komunikace v obci 2. Dopravní infrastruktura 2.1 Motorová doprava V rámci opravy místní komunikace dojde k nutné rekonstrukci povrchu vozovky, která je značně poškozená silničním provozem a zároveň trpí špatnou údržbou Kč Rekonstrukce silnice je podmíněna ziskem dotace. Tab. 12 Záměr č. 5: Výstavba lesních cest Záměr Strategická oblast, priorita Popis záměru a přínos pro obec Odhadované náklady Způsob financování Výstavba lesních cest 2. Dopravní infrastruktura 2.1 Motorová doprava Vybudování třech úseků cest v obecních lesích, které zvýší dostupnost částí lesa a usnadní přepravu pracovníků, techniky a vytěženého materiálu Kč Vybudování cest je podmíněno ziskem dotace. 16

17 Tab. 13 Záměr č. 6: Doplnění a rekonstrukce chodníků v obci Záměr Strategická oblast, priorita Popis záměru a přínos pro obec Odhadované náklady Způsob financování Doplnění a rekonstrukce chodníků v obci 2. Dopravní infrastruktura 2.2 Bezmotorová doprava Doplněním chybějících chodníků v části obce a rekonstrukcí stávajících chodníků dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a snížení rizika dopravních nehod Kč Realizace je závislá na zisku dotace. Tab. 14 Záměr č. 7: Výstavba domovních čistíren odpadních vod Záměr Strategická oblast, priorita Výstavba domovních čistíren odpadních vod 3. Životní prostředí 3.1 Ochrana krajiny Popis záměru a přínos pro obec Snížení ekologických dopadů způsobených domácnostmi na životní prostředí. Efektivnější vodohospodářství v obci. Odhadované náklady Způsob financování Kč Instalace čistíren je vyžadována u všech novostaveb v obci, náklady nesou stavějící. Instalace čistíren pro ostatní domy je závislá na zisku dotace nebo individuálních finanční situace obyvatel. Tab. 15 Záměr č. 8: Obnova zeleně v obci Záměr Strategická oblast, priorita Popis záměru a přínos pro obec Odhadované náklady Způsob financování Obnova zeleně v obci 3. Životní prostředí 3.1 Ochrana krajiny Obnovou a rozvojem zeleně obec podpoří svou image pro turisty, cyklisty a další návštěvníky obce. Místní obyvatelé získají více prostor pro odpočinek a relaxaci v příjemném prostředí se zelení Kč Realizace projektu je závislá na zisku dotace. 17

18 Tab. 16 Záměr č. 9: Cyklostezka Podolí - Rajnochovice Záměr Cyklostezka Podolí - Rajnochovice Strategická oblast, priorita 4. Rozvoj cestovního ruchu a propagace 4.1 Služby v oblasti cestovního ruchu Popis záměru a přínos pro obec Plánovaná cyklostezka využívá potenciálu krajiny Hostýnských vrchů. Vybudováním cyklostezky dojde ke zviditelnění obcí a vzroste jejich návštěvnost. Turisté získají dobře značenou a fyzicky náročnější trasu vedoucí stávajícími lesními cestami. V zimě je možné využívat cyklostezku pro běžkaře. Odhadované náklady Kč Způsob financování Realizace projektu je závislá na zisku dotace. 18

19 6 Realizace rozvojového strategického dokumentu obce Podolí Rozvojový strategický dokument obce Podolí je prvním strategickým dokumentem vypracovaným pro tuto obec. Dokument vchází v platnost schválením zastupitelstvem obce a je platný pro období 2011 až RSDO je nástrojem pro strategický management obce, který přispěje k řízenému a úspěšnému rozvoji obce. Plánované obecní záměry se vytvořením RSDO stávají transparentnějšími a očekávanějšími. Realizace RSDO bude zajištěna zastupitelstvem obce, které rozhoduje o realizaci projektových záměrů, způsobu jejich financování, zajišťuje prostředky nutné pro realizaci záměrů a průběžně upravuje a aktualizuje seznam projektových záměrů. Nízký obecní rozpočet neumožňuje řešit všechny problémy obce a využívat veškerých možností pro rozvoj, velmi obtížné je především realizování finančně náročnějších investičních akcí, jako jsou vybudování lesních cest, oprava stávající silnice nebo výstavba přípojky vodovodu. Úspěšný rozvoj obce je závislý na zisku dodatečných finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, státního rozpočtu a dalších fondů a nadací, ze kterých může obec, i díky vytvořenému RSDO, čerpat. Další možností financování, která však obec zatěžuje do budoucna, jsou bankovní úvěry. Jasným směrem rozvoje obce do roku 2020 je zkvalitnění stávajících služeb a obecní infrastruktury, která zpříjemní a zlepší životní podmínky stávajících i nově přistěhovaných obyvatel. Obec svou aktivitou při vytváření nových stavebních parcel usiluje o růst počtu obyvatel. Prioritami obce na období jsou technická infrastruktura obce, motorová a bezmotorová doprava, ochrana krajiny a služby v oblasti cestovního ruchu. Pro úspěšný rozvoj obce nejsou potřeba pouze strategické dokumenty, vize, finanční prostředky, atd., ale především lidská snaha a touha rozvíjet a zkrášlovat své okolí, k prospěchu jednotlivců i celé společnosti. 19

20 Použité zdroje 1. Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko [online]. [cit ]. Základní informace. Dostupné z WWW: <http://www.maskls.cz/1-zakladniinformace.html>. 2. Strategický plán rozvoje Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko pro období Valašské Meziříčí : Rozvojová agentura VIA, říjen s. 3. Český statistický úřad, Počet obyvatel v obcích [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 4. Úřad práce ČR, Statistiky nezaměstnanosti z územního hlediska [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: 5. Obec Podolí, O obci [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 20

21 Seznam obrázků Obr. 1 Letecký pohled na obec Podolí... 4 Obr. 2 Poloha obce Podolí... 5 Seznam tabulek Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel obce Podolí... 7 Tab. 2 Průměrný věk obyvatel obce Podolí... 7 Tab. 3 Vývoj nezaměstnanosti v obci Podolí... 8 Tab. 4 Silné stránky obce Podolí... 9 Tab. 5 Slabé stránky obce Podolí Tab. 6 Příležitosti obce Podolí Tab. 7 Ohrožení obce Podolí Tab. 8 Záměr č. 1: Příprava lokality Stříbrná pro výstavbu Tab. 9 Záměr č. 2: Příprava lokality Na kuči pro výstavbu Tab. 10 Záměr č. 3: Výstavba vodovodního přivaděče Bílá voda Tab. 11 Záměr č. 4: Oprava místní komunikace v obci Tab. 12 Záměr č. 5: Výstavba lesních cest Tab. 13 Záměr č. 6: Doplnění a rekonstrukce chodníků v obci Tab. 14 Záměr č. 7: Výstavba domovních čistíren odpadních vod Tab. 15 Záměr č. 8: Obnova zeleně v obci Tab. 16 Záměr č. 9: Cyklostezka Podolí - Rajnochovice

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015

Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015 Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015 Objednatel: Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře Tel.: + 420 553 777 911 Fax: + 420 553 777 922 posta@kravare.cz www.kravare.cz Zpracovatel: DC VISION,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010 ZPRACOVATEL DOKUMENTU: Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel zakázky: Ing. Pavel Jančálek

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Stav k úterý, 26. srpna 2014, V101, pracovní verze k veřejnému projednání Integrovaná strategie MAS KLS 1/48 Obsah Obsah... 2 1 Úvodní informace...

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ČERVEN 2014 OBSAH 1 Manažerský souhrn... 4 2 Postup a metodika zpracování Strategického plánu...

Více

Rozvoj obce Petrůvka na období 2011-2015

Rozvoj obce Petrůvka na období 2011-2015 Rozvoj obce Petrůvka na období 2011-2015 Vážení spoluobčané, dostává se k Vám dokument obsahující strategii rozvoje obce Petrůvka na léta 2011-2015. Na následujících stránkách se můžete velmi rychle, bez

Více

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 203 z hlediska kohezní politiky KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Centrum EP Hradec Králové ČERVENEC 200 2 Obsah. Úvod... 3 2. Základní charakteristika

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 ČÁST I. ANALYTICKÁ ČÁST POČET STRAN: 31 DATUM ZPRACOVÁNÍ: září - prosinec 2007 ZPRACOVATELÉ PRO: ING. JANA VRUBLOVÁ Bohuslavská 1326, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU tel.

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Červenec 2014 Zpracovatel: DRAG s.r.o., Trutnov 1 Vyhodnocení stavu území... 5 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020 Program rozvoje obce Hostětín na období od 2013 do 2020 Úvod Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 OBSAH 1 Žadatel / předkladatel strategie...3 2

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2016

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2016 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2016 ZPRACOVATEL DOKUMENTU: Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské Meziříčí tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel zakázky:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030

Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030 Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030 Motto: Čelákovice domov na Labi Plán byl schválen zastupitelstvem města dne 14. 12. 2011 Obsah I. ÚVOD... 3 I.A SLOVO STAROSTY... 4 I.B PROČ STRATEGICKY

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen / 2015

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen / 2015 Strategie území správního obvodu ORP Králíky v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zdravotnictví Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

Svazek obcí Bystřice

Svazek obcí Bystřice Strategie rozvoje mikroregionu Svazek obcí Bystřice Zadavatel studie: Svazek obcí Bystřice Zpracovatel studie: Lucie Michálková 777/280 931; e-mail lucie.michalkova@tiscali.cz manažer mikroregionu Svazek

Více

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, 166 24 Praha 6 Tel: 233 339 940, 606 847 779 ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více