ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE PODOLÍ NA OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE PODOLÍ NA OBDOBÍ 2011-2020"

Transkript

1 ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE PODOLÍ NA OBDOBÍ ZPRACOVATEL DOKUMENTU: Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského Valašské Meziříčí tel: web: Řešitel zakázky: Ing. Petr Holáň tel: Valašské Meziříčí, říjen 2011

2 Obsah Úvod... 3 I. SITUAČNÍ ANALÝZA Charakteristika obce Podolí Obyvatelstvo a hospodářství obce Podolí... 7 II. SWOT ANALÝZA... 9 III. STRATEGIE Vize obce Podolí Strategické oblasti rozvoje a priority Plánované záměry obce Podolí Realizace strategického plánu rozvoje obce Podolí Použité zdroje Seznam obrázků Seznam tabulek

3 Úvod Obec Podolí, nejmenší obec mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko, se rozhodla, v rámci rozvojových aktivit, pro zpracování Rozvojového strategického dokumentu obce (dále jen RSDO) pro období , který se snaží určit a přehledně popsat směr rozvoje obce s ohledem na její charakter a potřeby. RSDO je prvním krokem k systematickému zlepšování a zvyšování kvality života obyvatel Podolí. Obec Podolí jako většina malých obcí se potýká s nízkými obecními rozpočty, které značně ztěžují realizaci finančně náročnějších (zejména investičních) projektů. Nutností pro úspěšný rozvoj obcí se tak stává zvyšování efektivity a plánování vynaložených obecních prostředků a jejich případné doplnění nebo nahrazení finančními zdroji z fondů EU, státního rozpočtu a dalších nadací nebo fondů. RSDO určuje směry rozvoje obce na příštích 10 let a na základě provedených analýz definuje hlavní cíle a priority pro rozvoj obce. Umožňuje efektivnější hospodaření obce a zároveň usnadňuje čerpání dotací a grantů, které jsou mnohdy vázány právě na soulad projektu se strategickým rozvojovým dokumentem obce. Díky zpracovanému RSDO vzroste také informovanost obyvatel, podnikatelských a dalších subjektů o plánovaném směru rozvoje obce. RSDO navazuje na Strategický plán rozvoje mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko na období a obsahově se dělí do třech hlavních částí situační analýzy, SWOT analýzy a strategie. V první části jsou charakterizovány základní rysy obce Podolí, její historie, demografie, hospodářství, dopravní obslužnost, a další. Tyto informace slouží jako vstup pro vypracování SWOT analýzy. SWOT analýza obce, tedy analýza silných a slabých stránek (vnitřní prostředí obce), příležitostí a ohrožení (vnější prostředí obce), je druhou částí dokumentu. Provedení analýzy přispěje k rozvíjení silných stránek a příležitostí obce a eliminaci obecních slabin a ohrožení. SWOT analýza poskytuje informace pro stanovení strategie rozvoje obce. Praktickým výstupem RSDO je strategie rozvoje obce, která tvoří třetí (závěrečnou) část dokumentu. Zde je stanovena vize, strategické oblasti, priority a konkrétní projektové záměry, spolu s možnostmi jejich financování a odhadovanou finanční náročností. Dokument byl zpracován zástupci obce Podolí a Rozvojovou agenturou VIA, o.p.s. 3

4 I. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE PODOLÍ 1 Charakteristika obce Podolí Obec Podolí se nachází 14 km od města Valašské Meziříčí a 18 km od města Bystřice pod Hostýnem, na východní části Hostýnských hor kolem Podolského potoka pod horou Kuželek. Ve znaku obce je v červeném štítě nad zeleným údolím stříbrný vykračující kůň s černým, zlatě kovaným chomoutem. V údolí vpravo je kolmo postavená doleva obrácená radlice, vlevo šikmo položená podkova, obojí ve zlaté barvě. Katastr obce o velikosti 576 ha je velmi členitý a více než jeho polovina je pokryta lesy. Nejvýše položeným místem je pověstmi opředený Čertův kámen s nadmořskou výškou 612 metrů. Obr. 1 Letecký pohled na obec Podolí Zdroj: První historická zpráva o existenci obce, pocházející z roku 1370, uvádí Podolí jako samostatný lenní statek Olomouckého biskupství, který byl v roce 1527 připojen k lennímu statku Loučka. Hlavním zdrojem obživy obyvatel této malé obce bývalo zemědělství, část chalupníků se živila i domáckým vyplétáním sedadel pro potřebu továren na ohýbaný nábytek (Bystřice pod Hostýnem). 4

5 Dopravní spojení zajišťuje silnice III. třídy č , která spojuje Podolí se sousední obcí Loučkou (nepsaným centrem okolních obcí) a místní částí obce Loučka - Lázy.. Obyvatelé bez možnosti automobilové přepravy mohou využívat autobusové spoje, které jezdí v pravidelných intervalech v průběhu celého dne. Další možností dopravního spojení je železnice, zastávka Kunovice Loučka, vzdálená od Podolí necelé 4 km. Nejbližšími železničními uzly jsou stanice Bystřice p. Hostýnem a Valašské Meziříčí. Obr. 2 Poloha obce Podolí Zdroj: Mapy.cz Obec disponuje jednotnou kanalizací, vodovodem, rozvody nízkého napětí, veřejným osvětlením, místním rozhlasem a budovou občanské vybavenosti. Samospráva obce sídlí v kompletně rekonstruované budově obecního úřadu. Podolí je pokryto signálem třech nejvýznamnějších mobilních operátorů, všechny domy mají možnost připojení k internetu. V obci probíhá dvakrát ročně odvoz nebezpečného a jednou ročně železného odpadu. Instalovány jsou sběrné nádoby pro třídění plastů a skla. Občané mohou využívat služeb obecní knihovny, hostince Pod lipou, prodejny smíšeného zboží. Nejatraktivnějším místem pro obyvatele je nově vybudovaný víceúčelový sportovní areál, ve kterém v létě probíhají např. turnaje v nohejbalu a odbíjené, v zimě zde bývá vytvořeno kluziště. Centrem obce je nově upravená náves s autobusovou zastávkou a parčíkem. Okolí obce bývá často cílem turistů, cyklistů nebo v zimě běžkařů, kterým nabízí náročnější výletní trasy v terénu Hostýnských vrchů. V katastru obce (na kopečku Hrušoví nad Podolím) stojí soukromý chatový tábor s kapacitou 50 lůžek, pravidelně využívaný v průběhu letních prázdnin. 5

6 Na území obce nesídlí žádné sociální ani zdravotní služby. Nejbližší zdravotní středisko a lékárna jsou v městě Kelč, vzdálené přibližně 8,5 km. Zubní ordinace je v sousední Loučce (2,5 km). Každoročně jsou obcí pořádány kulturní a společenské akce, mezi které patří tradiční kácení máje, Den dětí a Mikulášská nadílka pro děti. Společenskými akcemi, které přispívají k rozvoji obce jsou pravidelná setkání seniorů. Zástupci obce využívají toto setkání k diskuzi o problémech obce a umožňují občanům aktivně se podílet na jejich řešení a rozvoji Podolí. Obec Podolí je členem Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko a Místní akční skupiny Kelečsko Lešensko Starojicko (MAS KLS). První jmenovaná organizace má za cíl vytvářet na svém území vhodné podmínky pro malé a střední podniky, zlepšovat podmínky pro život obyvatel, vybudovat kvalitní dopravní infrastrukturu, zlepšovat životní prostředí v mikroregionu, rozvíjet turistický ruch a vystavit rozvoj Mikroregionu na solidaritě, společné propagaci a vzájemné spolupráci obcí. Cílem MAS KLS je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného území venkovského mikroregionu, zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území, s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Sdružení vytváří a naplňuje rozvojové koncepce a strategie a rozvíjí mezisektorovou spolupráci. 1 Zajímavostí obce je, že z Podolí pochází známý akademický malíř Josef Hapka. Narodil se zde 12. března 1912 a zemřel ve Valašském Meziříčí 3. července Svou uměleckou dráhu zahájil nejprve jako řemeslník, a později studoval na soukromé malířské škole v Olomouci. Za zmínku také stojí, že je otcem skladatele a zpěváka Petra Hapky. 1 6

7 2 Obyvatelstvo a hospodářství obce Podolí V lednu roku 2011 žilo v Podolí, v nejmenší obci bývalého okresu Vsetín, 234 lidí, z toho 124 mužů a 110 žen. Vývoj počtu obyvatel s trvalým pobytem v obci znázorňuje tabulka č. 1. Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel obce Podolí Rok Celkem Muži Ženy Zdroj: Český statistický úřad Počet obyvatel se v posledních pěti letech pohybuje okolo 235 obyvatel. Na obec prozatím nedopadá vlna stěhování obyvatel do větších měst. Toto je způsobeno mimo jiné špatnou bytovou situací v okolí a také úspěšnou politikou obce, která se snaží zvýšit počet obyvatel přípravou a prodejem nových stavebních parcel. Mezi obyvateli obce není v roce 2011 evidován žádný cizinec. Průměrný věk obyvatel obce je 38,9 let, u mužů je to 36,5 let, u žen pak 41,6 let. Vývoj za posledních 5 let obsahuje tabulka č. 2. Tab. 2 Průměrný věk obyvatel obce Podolí Rok Průměrný věk 37, ,8 38,1 38,9 Muži 34,8 36,4 35,9 36,2 36,5 Ženy 39,5 39,7 39,9 40,2 41,6 Zdroj: Český statistický úřad Průměrný věk obyvatel (mužů i žen) má velmi mírně vzestupnou tendenci, přesto je nižší než průměrný věk obyvatel Zlínského kraje i okresu Vsetín. Statistické údaje z roku 2011 uvádí, že z celkového počtu 234 obyvatel je ekonomicky aktivních 113 (EAO), přičemž 17 EAO je nezaměstnaných. Obec tak v současnosti trpí 15% nezaměstnaností, což je číslo zhruba o 5 p. b. větší, než je celorepubliková míra nezaměstnanosti. Vývoj nezaměstnanosti a přidružených údajů zobrazuje tabulka č. 3. 7

8 Tab. 3 Vývoj nezaměstnanosti v obci Podolí Rok EAO Dosažitelní uchazeči Nezaměstnanost v % 11,5 8 11,5 20,4 15 Volná pracovní místa Zdroj: Úřad práce ČR Nezaměstnanost v obci negativně ovlivnila světová hospodářská krize, která během let zasáhla také okolní zaměstnavatele, kteří jsou často subdodavateli automobilových koncernů a dalších, převážně strojírenských podniků. Poklesla také kupní síla obyvatel, což se projevilo snížením maloobchodních obratů místních živnostníků a obchodů. V posledních pěti letech neevidoval Úřad práce ČR na území obce Podolí žádné volné pracovní místo. Výčet podnikatelských subjektů, které svou ekonomickou činnost v obci vykonávají, je díky velikosti obce a její větší vzdálenosti od hospodářských center regionu (Valašské Meziříčí, Hranice n. Moravě, Vsetín) velmi stručný. Jedinými zaměstnavateli v obci jsou soukromý zemědělec, který se svými třemi zaměstnanci obhospodařuje přes 280 ha pole a výrobce nábytku, který zaměstnává rovněž tři pracovníky. Drtivá většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a větších obcí, nebo pracují jako OSVČ (většinou řemeslná výroba a služby). Hospodářskou činnost provádí také samotná obec Podolí, která hospodaří v obecních lesích, je vlastníkem a provozovatelem vodovodu a také prodejny smíšeného zboží. Další hospodářskou aktivitou obce je příprava a prodej stavebních parcel. Konkrétně se jedná o místní lokalitu Za skalkou, kde již bylo prodáno 12 parcel a dále nově připravované parcely v lokalitách Stříbrná a Na kuči. Podolí tímto posiluje obecní rozpočet a zároveň rozšiřuje velikost obce a počet obyvatel. 8

9 II. SWOT ANALÝZA OBCE PODOLÍ SWOT analýza je v praxi nejčastěji využívaným analytickým nástrojem, který mohou využívat všechny subjekty od jednotlivce až po velké firmy, státy nebo nadnárodní integrační celky. Vstupem pro SWOT analýzu je situační analýza obce Podolí, ve které jsou vystiženy její základní rysy. SWOT analýzou určíme vnitřní silné a slabé stránky obce a také její vnější příležitosti a ohrožení. Zjištěné údaje budou dále využity při zpracování strategie rozvoje obce. Výsledky analýzy jsou pro větší přehlednost rozděleny podle jednotlivých strategických oblastí rozvoje obce (viz III. část dokumentu). Tab. 4 Silné stránky obce Podolí Silné stránky Silné stránky Ekonomický rozvoj a kvalita života spolupráce obcí v rámci Mikroregionu dobré technické vybavení obce (s výjimkou infrastruktury odpadového hospodářství) investice do rozvoje a rozšiřování obce vysoké procento obyvatel v produktivním věku zájem obyvatel zůstat v obci dobré mezilidské vztahy udržování místních tradic převážně individuální charakter bydlení Životní prostředí krajinné bohatství Zelené životní prostředí, vysoké procento lesních porostů Rozvoj cestovního ruchu atraktivní okolí obce pro turistické výlety a cykloturistiku podpora turistického ruchu v rámci rozvoje Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko Dopravní infrastruktura místní komunikace je využívána převážnou většinou obyvateli obce Podolí a Loučka relativně nízké vytížení Zdroj: Rozvojová agentura VIA, o.p.s.,

10 Tab. 5 Slabé stránky obce Podolí Slabé stránky Slabé stránky Ekonomický rozvoj a kvalita života nadprůměrná nezaměstnanost nízké průměrné příjmy obyvatel nedostatek pracovních sil v dělnických profesích sociálně patologické chování mládeže odlehlost obce od center regionu a větších měst nepřítomnost zdravotních a sociálních služeb v obci nutnost dojíždění za prací a vzděláváním nízké možnosti kulturního a společenského vyžití v obci slabá podnikatelská sféra v obci nízký obecní rozpočet a obtížná realizovatelnost investičních akcí Životní prostředí znečištění a poškozování veřejných prostranství (černé skládky) nízké využití obnovitelných zdrojů energie nedostatečná infrastruktura odpadového hospodářství (kanalizace, ČOV) spalování domovního odpadu a vysoký podíl fosilních paliv při vytápění Rozvoj cestovního ruchu a propagace společenské prostory s nedostatečnou kapacitou a vybavením nedostatek ubytovacích zařízení (mimo dětský chatový tábor) nedostatečná propagace obce nedostatek turistických cílů v obci Dopravní infrastruktura špatná dopravní obslužnost, neexistence odpovídajícího silničního napojení na Vsetín, Zlín, Olomouc a Ostravu nedostatek dopravních spojů ve večerních hodinách a o víkendech špatný stav místní komunikace a její nedostatečná údržba v zimě malá bezpečnost chodců a cyklistů (nedobudované chodníky, neexistence cyklostezky) Zdroj: Rozvojová agentura VIA, o.p.s.,

11 Tab. 6 Příležitosti obce Podolí Příležitosti Příležitosti Ekonomický rozvoj a kvalita života vytvoření podmínek pro malé a střední podnikání využití chátrajících objektů v obci vytvoření konkrétní strategie pro zajištění zvýšení životní úrovně občanů zlepšení spolupráce veřejného a soukromého sektoru zvýšení bezpečnosti v obci zapojení obyvatel do veřejného života v obci rozvoj základních a sociálních služeb pro občany dobudování technické infrastruktury v obci (přípojka vodovodu, chybějící chodníky, oprava kanalizace) zvýšení nabídky volnočasových aktivit (např. vytvořením klubovny, herny, atd.) zvýšení počtu obyvatel, rozšíření obce využití lidského kapitálu nově přistěhovaných obyvatel pro rozvoj obce čerpání dotací a grantů z fondů EU, státního rozpočtu a dalších nadací a fondů Zdroj: Rozvojová agentura VIA, o.p.s., 2011 Dopravní infrastruktura atraktivní podmínky pro rozvoj cykloturistiky a turistiky Životní prostředí podpora využití obnovitelných zdrojů energie prostor pro rozšiřování veřejné zeleně lepší využití orné půdy v obci zlepšení legislativy v oblasti péče o krajinu rozšíření hospodářské činnosti v obecních lesích, jako zdroj obecního rozpočtu Rozvoj cestovního ruchu a propagace zvýšená propagace obce v rámci regionu cílená podpora kultury podpora turistické infrastruktury zvýšená spolupráce s dalšími obcemi v oblasti propagace 11

12 Tab. 7 Ohrožení obce Podolí Ohrožení Ohrožení Ekonomický rozvoj a kvalita života úbytek ekonomicky aktivních obyvatel (stárnutí populace, odchod z obce) dlouhodobá nezaměstnanost nezájem občanů o veřejné dění nízká bezpečnost a vzrůstající kriminalita mládeže neúspěch při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a jiných zdrojů (týká se všech strategických oblastí) nezájem o nově vytvořené stavební parcely, změny v ekonomice, nevhodná reforma veřejné správy, snížení obecního rozpočtu Dopravní infrastruktura nevybudování infrastruktury pro chodce a cyklisty a rostoucí počet dopravních nehod další chátrání a nedostatečná údržba silnice III tř. č Zdroj: Rozvojová agentura VIA, o.p.s., 2011 Životní prostředí rostoucí znečišťování ovzduší emisemi vzniklými při vytápění rodinných domů v důsledku obnovení spalování pevných paliv a domovního odpadu (růst cen plynu a elektřiny) neřešení nárůstu produkce komunálního odpadu neochota občanů podílet se na zlepšování životního prostředí poškození obecních lesů nebo znemožnění těžby v nich v důsledků přírodních pohrom, škůdců nebo nemocí Rozvoj cestovního ruchu a propagace přetrvávající malý zájem turistů o obec ničení obecního majetku a znečištění obce neukázněnými turisty a chataři 12

13 III. STRATEGIE 3 Vize obce Podolí Být nadále obcí zodpovědnou k občanům, životnímu prostředí a tradičním hodnotám, a svým rozvojem zvyšovat atraktivitu obce a kvalitu životních podmínek obyvatel obce. 4 Strategické oblasti rozvoje a priority V říjnu roku 2007 byl zpracován Strategický plán rozvoje (SPR) Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko. V tomto dokumentu, který platí také pro obec Podolí (člen Svazku obcí), a se kterým se obec ztotožňuje, jsou definovány tyto strategické oblasti a priority: 1. Strategická oblast - Ekonomický rozvoj a kvalita života 1.1 Priorita Podnikání a zaměstnanost 1.2 Priorita - Technická infrastruktura 1.3 Priorita Bydlení 1.4 Priorita Sociální a zdravotnické služby 1.5 Priorita Památky, kultura a volný čas 1.6 Priorita Bezpečnost v Mikroregionu 2. Strategická oblast Dopravní infrastruktura 2.1 Priorita Motorová doprava 2.2 Priorita Bezmotorová doprava 3. Strategická oblast Životní prostředí 3.1 Priorita Úspora energie 3.2 Priorita Ochrana krajiny 4. Strategická oblast Rozvoj cestovního ruchu a propagace 4.1 Priorita Služby v oblasti cestovního ruchu 4.2. Priorita Propagace a komunikace 2 2 Strategický plán rozvoje Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko pro období

14 Pro obec Podolí a jsou tedy stanoveny čtyři strategické oblasti rozvoje, a to: 1. Ekonomický rozvoj a kvalita života 2. Dopravní infrastruktura 3. Životní prostředí 4. Rozvoj cestovního ruchu a propagace Z priorit uvedených ve SPR Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko se obec, na základě situační analýzy a SWOT analýzy, rozhodla pro období zaměřit na následující priority: 1. Ekonomický rozvoj a kvalita života 1.2 Technická infrastruktura 2. Dopravní infrastruktura 2.1 Motorová doprava 2.2 Bezmotorová doprava 3. Životní prostředí 3.2 Ochrana krajiny 4. Cestovní ruch a propagace 4.1 Služby v oblasti cestovního ruchu 14

15 5 Plánované záměr y obce Podolí Pro období plánuje obec Podolí realizaci devíti záměrů (stav k roku 2011), které jsou pro větší přehlednost uvedeny jednotlivě v tabulkách a seřazeny dle strategických oblastí a priorit. V tabulkách je vždy uveden stručný popis záměru, jeho přínosy pro obec, odhadované náklady a předpokládaný způsob financování. Termín realizace je, s výjimkou přípravy nových lokalit pro výstavbu, závislý na termínu vyhlášení dotačních titulů a zisku finančních prostředků. Seznam plánovaných záměrů obce se bude průběžně aktualizovat v průběhu celého plánovaného období. Tab. 8 Záměr č. 1: Příprava lokality Stříbrná pro výstavbu Záměr Strategická oblast, priorita Popis záměru a přínos pro obec Odhadované náklady Příprava lokality Stříbrná pro výstavbu 1.Ekonomický rozvoj a kvalita života, 1.2 Technická infrastruktura Vybudování 12-ti nových stavebních parcel, včetně inženýrských sítí, pro účely prodeje. Obec získá do svého rozpočtu finanční prostředky z prodeje nemovitostí. Vzroste počet obyvatel obce. Realizace záměru již byla započata Kč Způsob financování Příprava jednotlivých parcel je financována z obecního rozpočtu a finančních prostředků získaných z prodeje předešlých parcel. Tab. 9 Záměr č. 2: Příprava lokality Na kuči pro výstavbu Záměr Strategická oblast, priorita Popis záměru a přínos pro obec Odhadované náklady Příprava lokality Na kuči pro výstavbu 1.Ekonomický rozvoj a kvalita života, 1.2 Technická infrastruktura Vybudování 6-ti nových stavebních parcel, včetně inženýrských sítí, pro účely prodeje. Obec získá do svého rozpočtu finanční prostředky z prodeje nemovitostí. Vzroste počet obyvatel obce. Realizace záměru již byla započata Kč Způsob financování Příprava jednotlivých parcel je financována z obecního rozpočtu a finančních prostředků získaných z prodeje předešlých parcel. 15

16 Tab. 10 Záměr č. 3: Výstavba vodovodního přivaděče Bílá voda Záměr Strategická oblast, priorita Popis záměru a přínos pro obec Odhadované náklady Způsob financování Výstavba vodovodního přivaděče Bílá voda 1. Ekonomický rozvoj a kvalita života 1.2 Technická infrastruktura Realizací vodovodního přivaděče Bílá voda bude dokončen stávající obecní vodovod. Napojeno bude 68 domů Kč Realizace je podmíněna ziskem dotace. Tab. 11 Záměr č. 4: Oprava místní komunikace v obci Záměr Strategická oblast, priorita Popis záměru a přínos pro obec Odhadované náklady Způsob financování Oprava místní komunikace v obci 2. Dopravní infrastruktura 2.1 Motorová doprava V rámci opravy místní komunikace dojde k nutné rekonstrukci povrchu vozovky, která je značně poškozená silničním provozem a zároveň trpí špatnou údržbou Kč Rekonstrukce silnice je podmíněna ziskem dotace. Tab. 12 Záměr č. 5: Výstavba lesních cest Záměr Strategická oblast, priorita Popis záměru a přínos pro obec Odhadované náklady Způsob financování Výstavba lesních cest 2. Dopravní infrastruktura 2.1 Motorová doprava Vybudování třech úseků cest v obecních lesích, které zvýší dostupnost částí lesa a usnadní přepravu pracovníků, techniky a vytěženého materiálu Kč Vybudování cest je podmíněno ziskem dotace. 16

17 Tab. 13 Záměr č. 6: Doplnění a rekonstrukce chodníků v obci Záměr Strategická oblast, priorita Popis záměru a přínos pro obec Odhadované náklady Způsob financování Doplnění a rekonstrukce chodníků v obci 2. Dopravní infrastruktura 2.2 Bezmotorová doprava Doplněním chybějících chodníků v části obce a rekonstrukcí stávajících chodníků dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a snížení rizika dopravních nehod Kč Realizace je závislá na zisku dotace. Tab. 14 Záměr č. 7: Výstavba domovních čistíren odpadních vod Záměr Strategická oblast, priorita Výstavba domovních čistíren odpadních vod 3. Životní prostředí 3.1 Ochrana krajiny Popis záměru a přínos pro obec Snížení ekologických dopadů způsobených domácnostmi na životní prostředí. Efektivnější vodohospodářství v obci. Odhadované náklady Způsob financování Kč Instalace čistíren je vyžadována u všech novostaveb v obci, náklady nesou stavějící. Instalace čistíren pro ostatní domy je závislá na zisku dotace nebo individuálních finanční situace obyvatel. Tab. 15 Záměr č. 8: Obnova zeleně v obci Záměr Strategická oblast, priorita Popis záměru a přínos pro obec Odhadované náklady Způsob financování Obnova zeleně v obci 3. Životní prostředí 3.1 Ochrana krajiny Obnovou a rozvojem zeleně obec podpoří svou image pro turisty, cyklisty a další návštěvníky obce. Místní obyvatelé získají více prostor pro odpočinek a relaxaci v příjemném prostředí se zelení Kč Realizace projektu je závislá na zisku dotace. 17

18 Tab. 16 Záměr č. 9: Cyklostezka Podolí - Rajnochovice Záměr Cyklostezka Podolí - Rajnochovice Strategická oblast, priorita 4. Rozvoj cestovního ruchu a propagace 4.1 Služby v oblasti cestovního ruchu Popis záměru a přínos pro obec Plánovaná cyklostezka využívá potenciálu krajiny Hostýnských vrchů. Vybudováním cyklostezky dojde ke zviditelnění obcí a vzroste jejich návštěvnost. Turisté získají dobře značenou a fyzicky náročnější trasu vedoucí stávajícími lesními cestami. V zimě je možné využívat cyklostezku pro běžkaře. Odhadované náklady Kč Způsob financování Realizace projektu je závislá na zisku dotace. 18

19 6 Realizace rozvojového strategického dokumentu obce Podolí Rozvojový strategický dokument obce Podolí je prvním strategickým dokumentem vypracovaným pro tuto obec. Dokument vchází v platnost schválením zastupitelstvem obce a je platný pro období 2011 až RSDO je nástrojem pro strategický management obce, který přispěje k řízenému a úspěšnému rozvoji obce. Plánované obecní záměry se vytvořením RSDO stávají transparentnějšími a očekávanějšími. Realizace RSDO bude zajištěna zastupitelstvem obce, které rozhoduje o realizaci projektových záměrů, způsobu jejich financování, zajišťuje prostředky nutné pro realizaci záměrů a průběžně upravuje a aktualizuje seznam projektových záměrů. Nízký obecní rozpočet neumožňuje řešit všechny problémy obce a využívat veškerých možností pro rozvoj, velmi obtížné je především realizování finančně náročnějších investičních akcí, jako jsou vybudování lesních cest, oprava stávající silnice nebo výstavba přípojky vodovodu. Úspěšný rozvoj obce je závislý na zisku dodatečných finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, státního rozpočtu a dalších fondů a nadací, ze kterých může obec, i díky vytvořenému RSDO, čerpat. Další možností financování, která však obec zatěžuje do budoucna, jsou bankovní úvěry. Jasným směrem rozvoje obce do roku 2020 je zkvalitnění stávajících služeb a obecní infrastruktury, která zpříjemní a zlepší životní podmínky stávajících i nově přistěhovaných obyvatel. Obec svou aktivitou při vytváření nových stavebních parcel usiluje o růst počtu obyvatel. Prioritami obce na období jsou technická infrastruktura obce, motorová a bezmotorová doprava, ochrana krajiny a služby v oblasti cestovního ruchu. Pro úspěšný rozvoj obce nejsou potřeba pouze strategické dokumenty, vize, finanční prostředky, atd., ale především lidská snaha a touha rozvíjet a zkrášlovat své okolí, k prospěchu jednotlivců i celé společnosti. 19

20 Použité zdroje 1. Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko [online]. [cit ]. Základní informace. Dostupné z WWW: <http://www.maskls.cz/1-zakladniinformace.html>. 2. Strategický plán rozvoje Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko pro období Valašské Meziříčí : Rozvojová agentura VIA, říjen s. 3. Český statistický úřad, Počet obyvatel v obcích [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 4. Úřad práce ČR, Statistiky nezaměstnanosti z územního hlediska [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: 5. Obec Podolí, O obci [online].[cit ]. Dostupné z WWW: 20

21 Seznam obrázků Obr. 1 Letecký pohled na obec Podolí... 4 Obr. 2 Poloha obce Podolí... 5 Seznam tabulek Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel obce Podolí... 7 Tab. 2 Průměrný věk obyvatel obce Podolí... 7 Tab. 3 Vývoj nezaměstnanosti v obci Podolí... 8 Tab. 4 Silné stránky obce Podolí... 9 Tab. 5 Slabé stránky obce Podolí Tab. 6 Příležitosti obce Podolí Tab. 7 Ohrožení obce Podolí Tab. 8 Záměr č. 1: Příprava lokality Stříbrná pro výstavbu Tab. 9 Záměr č. 2: Příprava lokality Na kuči pro výstavbu Tab. 10 Záměr č. 3: Výstavba vodovodního přivaděče Bílá voda Tab. 11 Záměr č. 4: Oprava místní komunikace v obci Tab. 12 Záměr č. 5: Výstavba lesních cest Tab. 13 Záměr č. 6: Doplnění a rekonstrukce chodníků v obci Tab. 14 Záměr č. 7: Výstavba domovních čistíren odpadních vod Tab. 15 Záměr č. 8: Obnova zeleně v obci Tab. 16 Záměr č. 9: Cyklostezka Podolí - Rajnochovice

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge

Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Prezentace - 5.11.2012 Analýza

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

MAS NAD ORLICÍ. Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ. Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 1 Úvod Strategický plán a akční plán rozvoje obce Žďár nad Metují je základním dokumentem územního rozvoje. Vyjadřuje předpokládaný rozvoj katastrálního

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti PŘÍLOHA D - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument PŘÍLOHA E Metodika vyhodnocení vyváženosti Všechna data použitá k vyhodnocení se vztahují k závěru roku 2012. Postup vyhodnocení:

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Prostějov venkov o.p.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Mgr. Jiří Hrubý

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Podnikatelská zóna Šternberk

Podnikatelská zóna Šternberk Podnikatelská zóna Šternberk PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉ REGENERACE BROWNFIELDU Ing. Pavel Stonawský, 2. místostarosta V Brně, 23. 4. 2014 MĚSTO ŠTERNBERK - OLOMOUCKÝ KRAJ Město Šternberk Obec s rozšířenou působností

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více