Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii"

Transkript

1 Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Itálii

2 Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení (MISSOC) z jednotlivých států. Více informací o síti MISSOC je k dispozici na internetové stránce Tento průvodce obsahuje obecný popis předpisů v oblasti sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Více informací lze získat z dalších publikací sítě MISSOC, přičemž všechny tyto publikace jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese. Můžete rovněž kontaktovat příslušné orgány a instituce uvedené v příloze tohoto průvodce. Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost za způsob využití informací v této publikaci. Evropská unie, 2012 Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. červenec

3 OBSAH Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování... 4 Obecné informace... 4 Organizace sociální ochrany... 5 Financování... 5 Kapitola II: Zdravotní péče... 8 Kdy máte nárok na zdravotní péči?... 8 Co je kryto?... 8 Jak získat přístup ke zdravotní péči?... 9 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci...11 Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci?...11 Co je kryto?...11 Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?...11 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky...12 Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky?...12 Co je kryto?...12 Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám?...13 Kapitola V: Dávky v invaliditě...14 Kdy máte nárok na dávky v invaliditě?...14 Co je kryto?...14 Jak získat přístup k dávkám v invaliditě?...15 Kapitola VI: Starobní důchody a starobní dávky...16 Kdy máte nárok na starobní dávky?...16 Co je kryto?...17 Jak získat přístup ke starobním dávkám?...17 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé...19 Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé?...19 Co je kryto?...19 Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé?...19 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání...20 Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...20 Co je kryto?...20 Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...22 Kapitola IX: Rodinné dávky...23 Kdy máte nárok na rodinné dávky?...23 Co je kryto?...23 Jak získat přístup k rodinným dávkám?...23 Kapitola X: Nezaměstnanost...24 Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti?...24 Co je kryto?...24 Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti?...26 Kapitola XI: Minimální zdroje...27 Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje?...27 Co je kryto?...27 Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje?...27 Kapitola XII: Dlouhodobá péče...28 Kdy máte nárok na dlouhodobou péči?...28 Co je kryto?...28 Jak získat přístup k dlouhodobé péči?...28 Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky...30 červenec

4 Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování Obecné informace Podle italských právních předpisů se sociální zabezpečení vztahuje na následující oblasti: důchodový věk, invalidita, pozůstalí, nemoc, nezaměstnanost, předčasný odchod do důchodu, rodina, mateřství a ekvivalentní otcovské dávky a dávky související s pracovními úrazy a s nemocemi z povolání. Všichni pracovníci, kteří vykonávají výdělečnou činnost na území Itálie, jsou povinně pojištěni v rámci sociálního zabezpečení. Jak zaměstnanci v soukromém sektoru, tak osoby samostatně výdělečně činné jsou povinni se zaregistrovat v systému povinného všeobecného pojištění (tzv. AGO, Assicurazione Generale Obbligatoria ). Většina výše uvedených dávek spravovaných systémem povinného všeobecného pojištění je vyplácena těmto kategoriím pracovníků: zaměstnanci v soukromém sektoru, osoby samostatně výdělečně činné včetně obchodníků, řemeslníků, zemědělských pachtýřů, samostatně hospodařících rolníků a nájemců a ekonomicky závislí nebo neformální zaměstnanci, přičemž všichni jsou registrovaní u INPS (Státní institut sociálního pojištění). Státní úřednici, kteří nebyli registrováni u INPDAP, pracovníci v showbusinessu a sportovci, vyjma registrovaných u ENPALS, jsou rovněž pojištěni u INPS s platností od ledna Mimo to INPS spravuje určitý počet zvláštních pojišťovacích pokladen a fondů pro určité kategorie pracovníků (železniční zaměstnanci, řidiči a průvodčí tramvají, personál daňových a licenčních úřadů, telefonních společností a soukromých plynárenských společností, duchovní a vzdušný personál civilního letectví). Ostatní zvláštní penzijní systémy/fondy vybírají příspěvky a vyplácejí dávky pro tyto kategorie pracovníků: novináři (registrovaní u INPGI); svobodná povolání, jako jsou právníci, lékaři, inženýři, architekti atd. jsou registrovaní u jednotlivých specializovaných systémů nebo penzijních fondů. Systém pojištění poskytující ochranu pracovníkům v případě nemocí z povolání, zranění či úmrtí v práci, který je financován z příspěvků zaměstnavatelů a spravován institutem INAIL (Státní institut pojištění pracovních úrazů), vyplácí buď dočasné dávky, nebo doživotní rentu v případě trvalého postižení, nebo pohřebné. Tento systém rovněž poskytuje na základě ověření majetkových poměrů příspěvky k příjmu a dávky na dlouhodobou péči, které se udělují rodinám a potřebným s ohledem na věk, nízký příjem nebo tělesné postižení. Tyto sociální dávky jsou financovány z daní a vyplácí je buď INPS, nebo příslušné obce. Věcné dávky zdravotní péče poskytuje Státní zdravotní správa (Servizio Sanitario Nazionale), jsou hrazeny z daní a spravovány na regionální úrovni. Jelikož systém povinného všeobecného pojištění, který spravuje INPS, poskytuje sociální zabezpečení téměř 80 % obyvatel pojištěných v souladu s italskou legislativou v oblasti sociálního zabezpečení, dále se na tento systém a jeho hlavní činnosti zaměříme podrobněji, k ostatním systémům uvedeme jen všeobecné informace: více informací můžete získat na internetových stránkách příslušných institucí. červenec

5 Organizace sociální ochrany Všechny výše uvedené instituce sociálního zabezpečení a zaměstnanecké penzijní fondy mají na starosti jak výběr příspěvků, tak poskytování dávek. Při provádění předpisů o sociálním zabezpečení jednají pod vedením a dohledem příslušných ministerských orgánů, jimiž jsou ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), ministerstvo hospodářství a financí (Ministero dell Economia e Finanza) a ministerstvo zdravotnictví (Ministero della Salute). Poskytování věcných dávek zdravotní péče a nemocenských dávek spadá do kompetence ministerstva zdravotnictví (Ministero della Salute), které spravuje zdroje a přiděluje je regionům a obecním orgánům, které jsou pověřeny poskytováním dávek prostřednictvím místních zdravotnických středisek (tzv. Aziende Sanitarie Locali), a tím zajišťuje poskytování minimálních dávek, tedy nezbytného rozsahu/úrovně zdravotní péče (tzv. LEA, Livelli Essenziali di Assistenza ). Financování Italský systém sociálního pojištění je financován z příspěvků na státní pojištění odváděných zaměstnavateli a zaměstnanci, ale i prostřednictvím výnosů z daní. Státní zdravotní správa (Servizio Sanitario Nazionale) je financovaná z daní, které odvádějí všechny osoby s pobytem na italském území. Přihlášení do povinného systému sociálního pojištění Jste-li zaměstnancem, provádí všechny nezbytné formality váš zaměstnavatel. Jste-li osoba samostatně výdělečně činná, je vaší povinnosti se sám pojistit u příslušné instituce sociálního zabezpečení. Povinné příspěvky Příspěvky zaměstnanců se vypočítávají jako poměrná část z platu. Sazby jsou stanoveny právním řádem. Sazba se mění podle odvětví činnosti podniku (průmysl, obchod, řemeslná výroba, úvěry, poskytování pojištění atd.) a podle kvalifikace zaměstnanců, jejich počtu, polohy podniku atd. Ke stanovení zdanitelného základu pro výpočet příspěvků je za odměnu považováno vše, co zaměstnanec v důsledku pracovního vztahu dostává od svého zaměstnavatele v peněžité nebo nepeněžité podobě, a to před veškerými srážkami, kromě položek výslovně stanovených zákonem. Odměna za jednotku práce (hodinová, denní, měsíční podle druhu pracovního poměru) nesmí být nižší než spodní hranice stanovená pro kategorii, do které pracovník patří. Do příslušného institutu sociálního zabezpečení odvádí příspěvky zaměstnavatel, a to i tu část, která přísluší zaměstnanci. Příspěvky se obvykle hradí měsíčně. Příspěvek osob samostatně výdělečně činných se vypočítává ze součtu všech profesních příjmů, které byly přiznány pro daň z příjmu fyzických osob za rok, ke kterému se příspěvek vztahuje. Na některé kategorie osob samostatně výdělečně činných se vztahují zvláštní ustanovení: členové rodiny osoby samostatně výdělečně činné, kteří se aktivně účastní výdělečné činnosti (kteří hradí příspěvky v nižší sazbě, jsou-li mladší 21 let); rolníci, zemědělští pachtýři a nájemci (kteří hradí příspěvky v poměrné výši k průměrnému zdanitelnému příjmu, který je každoročně stanoven zákonem). červenec

6 Dobrovolné příspěvky Příspěvky na sociální zabezpečení mohou rovněž na dobrovolné bázi hradit pojištěnci, kteří přeruší nebo ukončí svou profesní závislou nebo samostatnou činnost. Mohou si tak ponechat nebo zlepšit nároky vyplývající ze starobního pojištění tím, že dále dobrovolně přispívají; zákon tyto příspěvky staví na stejnou úroveň jako příspěvky povinné. K tomu je třeba za celý profesní život vykázat alespoň 5 let pracovních příspěvků nebo 3 roky příspěvků během posledních 5 let, které předcházejí žádosti o dobrovolné pojištění nebo volitelné pokračování pojištění. Pouze pro některé kategorie pracovníků (sezónní pracovníci, pracovníci na poloviční úvazek parasubordinati ) stačí 1 rok platby příspěvků během posledních 5 let, které předcházejí žádosti. Požadované podmínky pro příspěvky lze splnit součtem příspěvků odváděných jako pracovník v pracovním poměru a jako pracovník samostatně výdělečně činný. Pracovníci parasubordinati mohou dostat povolení dále dobrovolně přispívat do speciálního penzijního fondu (tzv. gestione sepjata, což znamená, že tento fond uplatňuje vlastní kvalifikační podmínky) v obdobích, během kterých nevykonávají žádnou výdělečnou činnost. Dobrovolné příspěvky za účelem splnění kvalifikujících podmínek pojištění lze rovněž odvádět v případě: rodičovské dovolené (rodiče, kteří přestali pracovat, aby se mohli věnovat výchově dětí ve věku od 3 do 8 let), období volna pro rodiče na ošetřování nemocného kojence nebo dítěte. Částka příspěvku vychází z průměrného výdělku v posledním roce, který předcházel vydání povolení; je stanovena minimální částka odpovídající 40 % minimální výše důchodu, která je zákonem upravována vždy k 1. lednu každého roku. Platby provedené v třídě, která je nižší než třída přidělená, znamenají poměrné snížení počtu týdenních příspěvků, které jsou skutečně splatné. Příspěvky se platí čtvrtletně. Zpětná úhrada nepojištěných období Za určitých podmínek je možné zaplatit příspěvky za období, kdy jste nebyli pojištěni. Jako příklad lze uvést roky vysokoškolských studií a dobu práce v zahraničí v zemi, s níž Itálie neuzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení. Navíc jestliže už jste alespoň po dobu 5 let příspěvky odváděli, můžete si zpětně uhradit období nepojištěná kvůli výchově dítěte nebo péči o postižené rodinné příslušníky. Fiktivní příspěvky V některých případech mohou být období hrazení příspěvků považována za pojištěná období, i když jste je ve skutečnosti neuhradili. O fiktivních příspěvcích je možno uvažovat jak pro dosažení nároku na důchod, tak pro zvýšení jeho částky. Doby nemoci a období, za která byly pobírány dávky v nezaměstnanosti, však nemohou být použity k dosažení nároku na dávky v případě předčasného odchodu do důchodu. Fiktivní příspěvky mohou být připisovány za: vojenskou službu, období politické nebo rasové perzekuce, pracovní úraz nebo nemoc z povolání, nezaměstnanost, nemoc, onemocnění tuberkulózou, těhotenství a porod, rodičovskou dovolenou, červenec

7 přírodní katastrofy, integraci příspěvků pro pracovníky se sníženou pracovní schopností, pomoc vážně postiženým členům rodiny, solidární smlouvy, dobrovolné dárcovství krve, zvláštní volna na veřejné nebo odborové povinnosti, sociálně a veřejně prospěšné práce. červenec

8 Kapitola II: Zdravotní péče Kdy máte nárok na zdravotní péči? Veřejná zdravotnická služba se zakládá na místě pobytu. Zdravotní péče je poskytována osobám, které jsou zapsány v místních zdravotních střediscích (Azienda sanitaria locale, ASL) svého bydliště, a osobám, které na ni mají nárok podle příslušných předpisů vnitrostátního práva a práva Společenství. Všichni Italové bydlící v Itálii, všechny osoby spadající do systému zdravotní pomoci nebo pojištění v nemoci jiného členského státu Evropské unie, kteří pracují v Itálii, a nezaopatřené osoby, o které se jmenovaní občané starají, mají nárok na zdravotní péči. Co je kryto? Péče nebo léčiva mohou být poskytnuty buď zdarma místním zdravotním střediskem nebo smluvními lékaři a lékárníky, nebo tak, že pacient zaplatí náklady na poskytnuté služby a následně si je nechá proplatit. Většina léčiv je uvedena v rejstříku farmaceutických výrobků, který obsahuje dvě kategorie léčiv. První kategorie je zcela bezplatná a obsahuje léky určené k léčení naléhavých situací, vysoce rizikových nemocí, chronických onemocnění a onemocnění s následky. U druhé kategorie je třeba uhradit část nákladů, která se platí přímo lékárníkovi při nákupu léku. Za každý předpis vydaný lékařem se musí platit určitá částka, kterou hradíte vy. Jestliže vám lékař předepíše lék, který není v rejstříku farmaceutických výrobků, musíte zaplatit jeho cenu v plné výši. U diagnostických a laboratorních vyšetření je stanovena určitá spoluúčast pojištěnce. Nemocniční péče je však poskytována bezplatně v nemocnicích a v soukromých klinikách, pokud tyto ústavy mají smlouvy se Státní zdravotní správou (Servizio Sanitario Nazionale, SSN). Kromě naléhavého případu musí být při hospitalizaci předložena žádost sepsaná lékařem. Přijetí do smluvních zařízení poskytujících zdravotní péči musí být předem povoleno vaším místním zdravotním střediskem. Hospitalizace je bezplatná. Chcete-li ale mít zvláštní nadstandardní podmínky (samostatný pokoj, telefon, televizi), platíte doplňkové náklady. Co se týče věcných dávek v mateřství, péče obecného porodnictví je poskytována přímo a bezplatně v ordinacích místních zdravotních středisek, včetně veškerých analýz před početím i prenatálních analýz. Může být poskytována i doma porodní asistentkou, která má smlouvu se Státní zdravotní správou (Servizio Sanitario Nazionale, SSN). Pokud rodinný příjem nepřesahuje roční zákonem stanovenou částku, jsou návštěvy lékaře a laboratorní vyšetření pro matky a děti do věku 6 let poskytovány také bezplatně. I když je zaručena stejná minimální úroveň zdravotních služeb na celém území státu, jsou mezi regiony vzhledem ke značné autonomii, kterou italský stát poskytuje svým regionům v oblasti zdravotní péče, možné drobné odchylky, pokud jde o podmínky a způsoby poskytování lékařských, lékárenských a doplňkových služeb. Poskytovaná zdravotní péče zahrnuje: léčbu praktickým lékařem poskytnutou doma nebo v lékařské ambulanci, červenec

9 pediatrickou, porodnickou a gynekologickou péči, léčbu lékařskými specialisty (včetně zubní péče) poskytovanou ve státních střediscích a ve střediscích soukromých, která podepsala smlouvu se Státní zdravotní správou, hospitalizaci (také v případě porodu) ve státních nemocnicích, klinikách atd. a v zařízeních soukromých, která podepsala smlouvu se Státní zdravotní správou, léčiva a léčivé přípravky na předpis vystavený praktickým lékařem nebo odborným lékařem, který pracuje v rámci zařízení Státní zdravotní správy nebo struktur uznaných Státní zdravotní správou. Dávky pro pacienty trpící tuberkulózou Pro osoby, které trpí tuberkulózou, existuje zvláštní pojistný režim. Tyto osoby jsou také pojištěny z titulu systému pojištění pro dávky v nemoci a dávky v mateřství. Zvláštní režim obsahuje lékařskou péči a peněžité dávky. Jde o peněžité dávky přiznávané pracovníkům a členům jejich rodiny, kteří mají tuberkulózu, a to za určitých podmínek a jestliže pojištěnec může za celý svůj profesní život prokázat alespoň jeden rok odvádění příspěvků. Další doplňkové dávky Státní zdravotní systém nabízí zvláštní doplňkové dávky. Doplňkové dávky jsou obvykle nepřímé a je hrazena pouze část nákladů na ně. Pediatrická péče je poskytována do dvanácti let věku. Jedná se výhradně o lázeňskou léčbu, o zvláštní ortopedickou péči, o protézy a určité instrumentální diagnostické úkony. Aby vám byly doplňkové dávky poskytnuty, musíte místnímu zdravotnímu středisku předložit žádost se stanoviskem ošetřujícího lékaře. Jak získat přístup ke zdravotní péči? Obecná lékařská péče je poskytována zdravotními středisky vašeho místa bydliště (Azienda sanitaria locale). Ta jsou součástí Státní zdravotní správy (Servizio Sanitario Nazionale, SSN). Musíte zajít do místního zdravotního střediska, kde se přihlásíte do Státní zdravotní správy a obdržíte průkaz zdravotního pojištění (Tessera Sanitaria). Osoby, které jsou v zaměstnaneckém poměru nebo pracují jako osoby samostatně výdělečně činné, se mohou k pojištění přihlásit, jakmile začnou být do italského státního systému pojištění odváděny příspěvky. Při zápisu si můžete ve svém regionu svobodně zvolit ošetřujícího lékaře, který je uveden na seznamu smluvních lékařů státní zdravotní služby. Léčba praktických lékařů je poskytována přímo ve zdravotním středisku lékařem, který patří do Státní zdravotní správy (Servizio sanitario nazionale, SSN) nebo v jiných zařízeních, která Státní zdravotní správa uznala. Musíte se obrátit výhradně na lékaře, kterého jste si zvolili, nebo v jeho nepřítomnosti na jeho jmenovaného zástupce. Pokud jste dočasně vzdáleni od svého trvalého nebo přechodného bydliště, můžete v naléhavém případě navštívit jakéhokoli lékaře, který má smlouvu se Státní zdravotní správou. V takových případech musíte náklady na zdravotní péči přímo zaplatit, přičemž tyto náklady vám budou následně proplaceny v hranicích stanovených sazeb. Pro naléhavé noční, nedělní a sváteční případy existuje lékařská pohotovost. červenec

10 Při každém přestěhování se musíte přihlásit do místního zdravotního střediska vašeho nového bydliště. Jestliže pracujete u námořnictva nebo patříte k vzdušnému personálu civilního letectví, spravuje tyto služby zvláštní správa ministerstva zdravotnictví (Ufficio di sanità marittima ed aerea). Pobočky místních zdravotních středisek včetně kontaktních údajů naleznete na internetové stránce ministerstva zdravotnictví na adrese červenec

11 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? Peněžité dávky v nemoci jsou denní dávky představující náhradu za plat, o který zaměstnanec v důsledku nemoci přijde. Vyplácejí se pracovníkům v případě nemoci od 4. dne po jejím propuknutí (první 3 dny tedy nejsou hrazeny, kromě případu recidivy) a maximální hrazená doba představuje 180 dní za kalendářní rok. V případě pracovníků se smlouvou na dobu určitou platí odlišná kritéria. Co je kryto? S výjimkou určitých kategorií pracovníků je dávka vyplácena přímo zaměstnavatelem a odečítá se od částek, které mají být odváděny jako příspěvky Státnímu institutu sociálního pojištění (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS). Výše dávek obvykle činí 50 % odměny během prvních 20 dní nemoci a po 20. dni se zvyšuje na 66,66 %. V případě tuberkulózy není léčba časově omezena, je zde však po dobu maximálně 2 let vyplácena dávka po léčbě v sanatoriu a po dobu 2 let příspěvek na léčbu (s možností obnovení jednou za 2 roky). Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci? Lékař musí zaslat doklad o nemoci do INPS elektronickou cestou a kopii musí předat pracovníkovi. Zaměstnavatel má nárok pouze na informaci o prognóze nemoci pracovníka, přihlásí-li se přiděleným PINem. Jestliže je pracovník při kontrolní návštěvě neodůvodněně nepřítomen, ztrácí celou dávku v nemoci po dobu maximálně 10 dnů. Kdyby k nepřítomnosti došlo podruhé, dávka se na zbývající dobu sníží na 50 %. Dávka se nevyplácí za dny, o které se zpozdí předání lékařského potvrzení. červenec

12 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? Zaměstnané matky, popřípadě otcové (viz níže), mají ze zákona povinnost/nárok na placenou mateřskou (otcovskou) dovolenou v délce pěti měsíců před a po porodu. Co je kryto? Dávky v mateřství zpravidla pokrývají placenou dovolenou, na niž mají těhotné zaměstnankyně nárok. Jsou povinny přestat pracovat 2 měsíce před datem předpokládaného porodu a nepracují po dobu 3 měsíců, které následují po datu skutečného porodu. Přestat pracovat mohou i jeden měsíc před porodem a vrátit se do práce čtyři měsíce po porodu, pokud získají souhlas svého lékaře. Za určitých podmínek má na dávky nárok i otec, který se o dítě stará místo matky ve zvláštních případech (úmrtí nebo závažné onemocnění matky, matka, která opustí dítě atd.). Pracovnice samostatně výdělečně činné, příslušnice svobodných povolání a pracovnice na smlouvu na dobu určitou zaregistrované u zvláštního penzijního systému nemají povinnost přerušit výkon profesní činnosti. Dávky jsou také vypláceny pracovnicím, které jsou adoptivními matkami, nebo kterým byly svěřeny děti mladší 6 let (18 let u adopcí nebo mezinárodních umístění za účelem adopce), a to maximálně po dobu 3 měsíců. Během období povinné nepřítomnosti se dávka rovná 80 % odměny. INPS také přiznává přímo samostatně výdělečně činným pracovnicím (rolnice, zemědělské pachtýřky, řemeslnice a živnostnice zabývající se obchodní činností) denní mateřskou dávku během 2 měsíců předcházejících předpokládanému porodu a po dobu 3 měsíců po skutečném datu porodu. Výše uvedené dávky zpravidla hradí přímo zaměstnavatel a jsou strhávány z částek určených na příspěvky odváděné Státnímu institutu sociálního pojištění (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS). Pokud jde o rodičovskou dovolenou, během prvních 8 let dítěte mají zaměstnaný otec a zaměstnaná matka nárok vzít si pracovní volno, a to dokonce i současně, ale celkově může volno trvat jen 11 měsíců. Platí to i pro případ adopce nebo svěření. Otec může volno využít i během doby povinného volna matky, nebo když má matka volno na kojení. I pracovnice samostatně výdělečně činné mohou využít rodičovské volno. Pokud tohoto volna využijí, nesmějí v té době nepracovat. Při rodičovské dovolené je vyplácena dávka rovnající se 30 % platu nebo smluvní odměny náleží oběma rodičům po celkovou maximální dobu 6 měsíců během prvních 3 let dítěte (v případě adopce nebo svěření během 3 let, která následují po příchodu dítěte do rodiny). Po vypršení těchto 6 měsíců (což platí až do dosažení 8 let dítěte), je dávka poskytována, jestliže individuální příjem žádajícího rodiče dva a půl krát nepřekračuje minimální důchod za odpracované roky, který je platný k tomuto datu. červenec

13 Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? Žádosti o mateřskou i otcovskou dovolenou se podávají jak zaměstnavateli, tak INPS. Jestliže se žádost o dávku týká volna na kojení, podává se pouze zaměstnavateli a je nutné k ní připojit příslušné potvrzení od dětského lékaře a čestné prohlášení, že druhý rodič dítěte nepožívá ve stejný okamžik volna stejného typu. červenec

14 Kapitola V: Dávky v invaliditě Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? Všichni pracovníci v zaměstnaneckém poměru i některé kategorie samostatně výdělečně činných pracovníků (samostatně hospodařící rolníci, zemědělští pachtýři a nájemci, řemeslníci a obchodníci) jsou pojištěni proti riziku invalidity. Jste-li příslušníkem svobodného povolání (lékaři apod.), máte také nárok na invalidní důchod, ale pravidla se v této oblasti podle kategorií pojištěnců značně liší. Příspěvek v invaliditě Všichni pojištění pracovníci, jejichž pracovní schopnost je trvale snížena o více než 2/3 a kteří odváděli příspěvky minimálně po dobu 5 let, z toho 3 roky v průběhu posledních 5 let před podáním příslušné žádosti, mohou mít nárok na řádný příspěvek v invaliditě. Tento příspěvek se vyplácí po dobu 3 let, ale je možné vyplácení prodloužit o další 3 roky. Po přehodnocení nároku na základě tří lékařských posudků na žádost příjemce a poté, co byl příspěvek dvakrát po sobě prodloužen, může být potvrzen na neomezenou dobu. Příspěvky v invaliditě jsou tudíž spojeny s dlouhým obdobím pozorování invalidního pracovníka, aby bylo možno prověřit možnost uzdravení. Kromě toho, ji nelze přenášet na žádné pozůstalé. Invalidní důchod Pojištěný invalidní pracovník, u něhož byla shledána úplná a trvalá neschopnost vykonávat veškeré činnosti, ke kterým byl způsobilý, v důsledku vady nebo fyzického či mentálního postižení, má nárok na invalidní důchod. Nárok je podmíněn hrazením příspěvků minimálně po dobu 5 let, z toho 3 roky v průběhu posledních 5 let před podáním příslušné žádosti, a neexistencí veškerých dalších forem příjmu, včetně příjmů ze samostatně výdělečné činnosti a dávek v nezaměstnanosti. Invalidní důchod je možné přenášet na pozůstalé po zesnulém důchodci a v důchodovém věku se nahrazuje starobním důchodem. Co je kryto? Dočasná a trvalá invalidita jsou dvě mimořádné situace kryté na základě výše vysvětlených kvalifikujících podmínek. Je důležité zmínit, že když: dosáhnete věku, kdy vzniká nárok na odchod do důchodu, přemění se příspěvek v invaliditě ve starobní důchod, pokud splňujete a) podmínku týkající se doby účasti na pojištění a odváděných příspěvků a b) podmínku, že pracovní poměr skončil (pokud jste předtím vykonávali práci v zaměstnaneckém poměru). Pro vznik nároku se přihlíží i k dobám pobírání dávky, během nichž jste nevykonávali žádnou profesní činnost, ne však pro výpočet výše dávky, není možné vyplácet řádný příspěvek v invaliditě po pracovním úrazu nebo z důvodu nemoci z povolání souběžně s doživotním důchodem uděleným po stejné události, která způsobila invaliditu, a to až do výše tohoto důchodu. Výhodnější ustanovení, která platila před důchodovou reformou přijatou v září 1995, zůstávají v platnosti, ale jejich použití bude postupně eliminováno při provádění dalších červenec

15 úprav životních nákladů. Kromě toho s platností od data účinnosti uvedené reformy se v případě souběhu příspěvku v invaliditě s příjmy z práce v zaměstnaneckém poměru, ze samostatné výdělečné činnosti nebo z podnikání, které převyšují určité horní hranice, uplatňují snížení dávky o 25 až 50 %. I v tomto případě zůstávají výhodnější ustanovení, která nabyla účinnosti před 1. zářím 1995, v platnosti a jejich použití bude postupně eliminováno při provádění dalších úprav životních nákladů, invalidní důchod zahrnuje částku dávek v pracovní neschopnosti a poměrné zvýšení za pojistné roky, kterých byste dosáhli, kdybyste pracovali až do důchodového věku. Je neslučitelný s příjmy z práce v zaměstnaneckém poměru nebo ze samostatné výdělečné činnosti, s dávkami v nezaměstnanosti nebo s jinými dávkami, které nahrazují nebo doplňují odměnu, příjemci invalidních důchodů, kteří přestanou být schopni vykonávat většinu nejběžnějších každodenních činností na základě pracovního úrazu, mohou mít rovněž nárok na měsíční příspěvek na osobní péči (assegno di assistenza personale e continuativa), jehož výše je stanovena povinným pojištěním pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání, které spravuje Státní pojišťovací institut pro případ pracovních úrazů (INAIL). K žádosti musí být přiloženy doklady o zdravotním stavu žadatele. Nesmí nastat souběh této dávky s odpovídající dávkou z oblasti sociálního zabezpečení, kterou poskytuje INAIL. Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? Žádost o dávky v invaliditě a invalidní důchod musí být podána u příslušné instituce. Formuláře jsou k dispozici u příslušných institucí. Žádost se odesílá elektronicky a s jejím vyplněním vám zdarma pomohou úředníci Patronati. Dávky v invaliditě a invalidní důchody se vyplácejí od 1. dne měsíce, který následuje po měsíci, kdy jste předložili žádost nebo v jehož průběhu tato mimořádná situace nastala. červenec

16 Kapitola VI: Starobní důchody a starobní dávky Kdy máte nárok na starobní dávky? Zákon o penzijní reformě číslo 214 z 22. prosince 2011 snížil počet způsobů vyplácení důchodů na dva: starobní důchod a předčasný důchod. Změny, která přinesla nová zákonná opatření, jsou: důchodový věk u starobního důchodu byl zvýšen a předpokládá se jeho další zvyšování vzhledem k rostoucí průměrné délce života; větší flexibilita při vyplácení předčasného důchodu. S platností od 1. ledna 2012 je minimální důchodový věk pro muže (zaměstnance soukromého sektoru, státní úředníky a osoby samostatně výdělečně činné) a pro ženy zaměstnané ve státní sféře 66 let. Pro ženy zaměstnané v soukromém sektoru je věk nastaven na 62 (63 let + 6 měsíců u žen samostatně výdělečně činných), ale tento věk se bude postupně zvyšovat na 66 let v roce Původní systém předčasných a starobních důchodů původně určen podle systémů kvót (součet příspěvků + věk) s odloženou platbou v závislosti na systému odkladu (tzv. okna ) byl nahrazen systémem předčasných důchodů, který také vymezuje věkové rozpětí umožňující předčasných odchod do důchodu (věkové rozpětí pro ženy činí let, přičemž maximální věk, při kterém se zaměstnanec může rozhodnout, zda opustí své zaměstnání nebo ne, je 70 let). Aby se podporovala aktivita seniorů, byly upraveny transformační koeficienty používané při výměře důchodu tak, aby reflektovaly věk (čím vyšší věk, tím vyšší důchod). Nárok na důchod nezávisle na věku stále pokrývá systém předčasných důchodů vyžadující minimální pojistné období o délce 42 let + 1 měsíc u mužů a 41 let + 1 měsíc pro ženy. Tato délka se bude zvyšovat na základě zvyšující se průměrné délky života. Mimo to, v případě, že by důchod pobírala osoba mladší 62 let, bude mu snížena celková výše důchodu. Úprava výše příspěvků a důchodového věku na základě průměrné délky života se bude revidovat každé tři roky do roku Od roku 2019 poté každé dva roky. Pro zaměstnance, kteří jsou pojištěni výhradně pod systémem založeným na příspěvcích (tj. od 31. prosince 1995), je věk předčasného odchodu do důchodu stanoven na 63 let za předpokladu, že platili minimálně 20 let platné příspěvky a výměra dávky, na kterou by získali nárok, by činila alespoň 1,5 násobek sociálních dávek pro současný rok. Výpočtový systém založený na příspěvcích Od 1. ledna 2012 vstoupil, pro všechny pojištěné zaměstnance a pro všechny pojistná období od ledna 2012 dále, v platnost výpočtový systém založený na příspěvcích. Tento systém zajišťuje konverzi příspěvků na důchody za použití transformačních koeficientů určených podle věku důchodce a jeho/její očekávané délky života. Konkrétně může výše transformačního koeficientu nabývat hodnot od 6,38% do 8,41% (čím starší je žadatel/ka, tím vyšší důchod mu/jí bude přidělen). Tato metoda výpočtu (tzv. Sistema Contributivo), která při výpočtu starobního důchodu zohledňuje příspěvky) poprvé vstoupila v platnost zákonem číslo 335/1995 je již platná pro zaměstnance, kteří své důchodové pojištění zahájili 1. ledna 1996 a později. červenec

17 Na základě tohoto výpočtového systému jsou příspěvky vypláceny na individuální účet pojištění vybraný na základě kategorie, do které zaměstnanec spadá. Výše příjmů vytvořená příspěvky je ročně valorizována podle sazby, která se rovná pětileté průměrné změně nominálního hrubého domácího produktu, který speciálně vypočítává ISTAT (Italský statistický úřad) a opírá se při tom o 5 let, které předcházely roku valorizace. Takto získaná částka (výnos příspěvků + valorizace, tzv. montante contributivo) se násobí konverzním koeficientem, který souvisí s věkem pracovníka k datu podání žádosti o důchod. Důchody vyplácené na základě tohoto systému nejde navýšit o minimální důchod (viz níže). Předčasný odchod do důchodu Pro předčasný odchod do důchodu byl zaveden kvótní systém, v rámci něhož pojištěnci, kteří za rok 2011 dosáhli kvóty 96 (součet jejich věku a jejich příspěvků), mají v roce 2011 nárok na předčasný důchod ve věku 60 let. Předčasný důchod mohou také získat zaměstnanci v podnicích postižených ekonomickými problémy. Co je kryto? Všichni zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (rolníci, zemědělští pachtýři a nájemci, řemeslníci a obchodníci) a pracovníci svobodných povolání jsou pojištěni pro případ pracovní neschopnosti z důvodu vysokého věku a mohou mít podmínečně nárok na předčasný důchod nebo na starobní důchod při splnění určitých požadavků, které budou postupně upravovány tak, aby vyrovnaly rozdíly mezi pohlavím a zaměstnáním (např. důchodový věk pro všechny pojištěné zaměstnance v roce 2018 bude 66 let). Vzhledem k tomu, že přechod na výpočtový systém založený na příspěvcích bude mít za důsledek menší objem důchodů, které nebudou navyšovány do doby, než jejich výše dosáhne nejnižšího důchodu, bude nárok na starobní důchod přidělen jen za podmínky, že jeho výše dosáhne 1,5 násobku současné výše sociálních dávek. U předčasného důchodu bude nárok na něj přidělen za podmínky, že příspěvky byly placeny minimálně 20 let a výše důchodu dosáhla minimální výše 2,8 násobku sociálních dávek. Nejnižší důchod U osob pojištěných od 1. ledna 1996 neexistuje žádný zákonem stanovený nejnižší důchod. Na základě toho mohou být důchody vypláceny přes systém založený na výdělcích navyšovány pouze do výše nejnižšího důchodu. Jde o příspěvek vyplácený na základě příjmů, z čehož vyplývá, že nárok na něj vzniká pouze tehdy, když váš osobní příjem nebo příjem domácnosti (tj. váš osobní příjem plus příjem manžela/manželky) nepřekročí stanovený limit, který je upravován každý rok (tento limit činí EUR, resp EUR). Jak získat přístup ke starobním dávkám? Žádost o přiznání dávek důchodu musí být podána přímo příslušné instituci sociálního zabezpečení. Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách dané instituce a červenec

18 žádosti se odesílají elektronicky. Úředník Patronati vám může zdarma poskytnout asistenci při vyplňování žádosti. červenec

19 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? Dávky pro pozůstalé jsou vypláceny určitým členům rodiny zemřelého: pozůstalostní důchod (pensione di reversibilità), který je poskytován, pokud byl zemřelý důchodce příjemcem přímého nebo nepřímého důchodu (pensione indiretta), a jestliže zemřelý důchodce v době úmrtí nebyl příjemcem přímého důchodu, ale splňoval podmínky předepsané v oblasti pojištění a délky přispívání, na jejichž základě by mohl dostávat řádný příspěvek v invaliditě nebo invalidní důchod, či splňoval podmínky vyžadované pro vznik nároku na starobní důchod. Členové rodiny, kteří mají nárok na důchod, jsou: manžel nebo manželka; děti, které jsou v době úmrtí nezletilé, studují nebo jsou invalidní; rodiče starší 65 let, kteří v době úmrtí nepobírají důchod a které zaopatřoval zemřelý, pokud neexistuje manžel nebo manželka a děti, nebo pokud existují, nemají nárok na pozůstalostní důchod; nesezdaní sourozenci, kteří jsou v době úmrtí právního předchůdce invalidní, nemají přímý nebo nepřímý důchod a zaopatřoval je zemřelý, pokud neexistuje manžel nebo manželka, děti a rodiče, nebo existují, ale nemají nárok na pozůstalostní důchod. Co je kryto? Sazba důchodu přímých pozůstalých činí 60 % pro pozůstalého/ou manžela/ku a 20 % pro každé dítě. Mají-li na pozůstalostní důchod nárok rodiče nebo sourozenci zemřelého, každý pobírá 15 %. Součet procent nesmí přesáhnout 100 % přímého důchodu. Pokud je pozůstalým jen jedno dítě, zvyšuje se procento u důchodů platných od 1. září 1995 z 60 na 70 %, a na 80 % v případě dvou dětí. Jsou-li příjmy příjemce vyšší než určité horní hranice, musí být od 1. září 1995 částka pozůstalostních důchodů proporčně snížena o 25, %. Od téhož data nemůže existovat souběh pozůstalostních důchodů vyplácených z povinného všeobecného pojištění, které byly vyměřeny po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání, s doživotním důchodem vyměřeným po stejné události, která způsobila invaliditu, a to až do výše tohoto důchodu (vypláceny INAIL). Výhodnější podmínky sociálního zabezpečení, které byly uděleny před 1. zářím 1995, zůstávají v platnosti, ale jejich uplatňování bude postupně eliminováno z důvodu provádění úprav. Důchod se vyplácí na základě žádosti od 1. dne měsíce, který následuje po dni úmrtí pracovníka v důchodu nebo pojištěnce. Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé? Žádost o přiznání pozůstalostního důchodu musí být podána přímo příslušné instituci sociálního zabezpečení. Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách dané instituce a žádosti se odesílají elektronicky. S vyplněním a odesláním žádosti vám můžou zdarma pomoci úředníci Patronati. červenec

20 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání? Všichni pracovníci v zaměstnaneckém poměru a osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávají určité profesní nebo obchodní činnosti, kde mohou podle italského zákona vzniknout pracovní úrazy nebo nemoci z povolání, jsou proti těmto rizikům pojištěni. Konkrétní legislativní opatření rozšířila ochranu pojištěním na další kategorie pracovníků (např. vedoucí pracovníci, profesionální sportovci, pracovníci parasubordinati ) i na ty, kteří vykonávají výlučně domácí práce ( pojištění hospodyň ). Za nemoci z povolání jsou považovány jak mimořádné zdravotní situace, které uvádějí oficiální seznamy, tak jakékoli jiné onemocnění, u něhož je pracovník schopen prokázat, že je způsobeno jeho povoláním, to znamená, že prokáže příčinnou souvislost s vykonávaným zaměstnáním. Co je kryto? Pojištěný pracovník má v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání nárok na lékařskou péči, peněžité dávky a doplňkové dávky poskytované institutem INAIL (Národní institut pro pojištění proti nehodám v práci). Kromě lékařské péče, která je popsaná v příslušné kapitole, spadá následující doplňková péče výhradně pod kompetence institutu INAIL: protézy, lázeňská léčba (hydroterapie a bahenní koupele) a pobyty v klimatických lázních, lékařská vyšetření a forenzní osvědčení, ambulantní péče řízená společně s regiony. Peněžní dávky zahrnují: dávka v případě úplné dočasné neschopnosti výkonu výdělečné činnosti, roční důchod v případě trvalé neschopnosti výkonu výdělečné činnosti, náhrada za trvalé fyzické či psychické poškození (tzv. biologická škoda ) přímá roční dávka poskytovaná v celém období rehabilitace přechodná náhrada v případě silikózy a azbestózy, pozůstalostní důchod, pohřebné, měsíční dávka pro osobní péči (assegno di assistenza personale e continuativa), zvláštní měsíční pozůstalostní dávka, na kterou mají nárok pozůstalí po příjemci důchodu v případě trvalé pracovní neschopnosti (i v případě, že smrt příjemce nesouvisela s prací) Dále jsou podrobněji uvedeny nejvýznamnější peněžní dávky patří: červenec

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Kypru

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Kypru Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Kypru Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Penzijní pojištění rolníků

Penzijní pojištění rolníků Penzijní pojištění rolníků Důchod slouží jako náhrada za výdělek ztracený odchodem do důchodu, jehož výše závisí na délce pojištění. Z důvodů kolísání příjmů se jako základ pro vyměření důchodu nepoužívá

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Příslušné úřady, podle článku 26 Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradca PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátska kancelária Konferencia Pracovné Právo 2010 13. apríl 2010 Radisson Blu

Více

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 5.17.8.7. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovni-urazy-a-nemociz-povolani/odpovednost-zamestnavatele-za-skodu-pri-pracovnichurazech

Více

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5.

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. dubna 1948 Na základě čl. 1 odst. 6, článku 4 odst. 1, čl. 14 odst. 7 a

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky státní sociální podpory a sociální péči. Dávkový systém nemocenského pojištění tvoří následující

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

1. Důchodové pojištění

1. Důchodové pojištění Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 1. Důchodové pojištění Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele. Ze základního důchodového pojištění se tedy

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Slovensku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Neoficiální pracovní překlad Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Generální konference Mezinárodní organizace

Více

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor hornictví č. j.: 48560/10/03100 Metodický pokyn k zabezpečení výplaty mandatorních dávek podle zákona č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Estonsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Estonsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Estonsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007.

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. května 2007 9351/1/07 Interinstitucionální spis: 2007/0054 (COD) REV 1 SOC 193 CODEC 476 ZPRÁVA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Rada ve složení pro zaměstnanost,

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Instituce sociálního zabezpečení (ZUS)

Instituce sociálního zabezpečení (ZUS) Instituce sociálního zabezpečení (ZUS) Č.j. 990600/500/36/2013/SRP Ve Varšavě dne 18. června 2013 Věc: Dodatky k polským právním předpisům V souvislosti s dodatky k důchodovým právním předpisům v Polsku

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( 365-393) zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvo práce a sociální politiky Ukrajiny (dále

Více

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í CH V Ě C Í Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČ ENÍ Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ Tisková konference dne 7. dubna 2004 Česká republika

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Bulharsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V této a následující kapitole je hlavním cílem zvládnutí základních principů z oblasti vztahů vznikajících mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více