SWOT analýza chovu okrasných a akvarijních ryb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SWOT analýza chovu okrasných a akvarijních ryb"

Transkript

1 SWOT analýza chovu okrasných a akvarijních ryb Lukáš Kalous, Jiří Musil, Jindřich Novák, Jiří Patoka & Miloslav Petrtýl Katedra zoologie a rybářství, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká Praha 6 Suchdol tel: Výzkumná zpráva zpracovaná v rámci projektu Technologické agentury České republiky č. TD s názvem: Numerická a funkční analýza sektoru akvakultury, včetně rekreačního rybářství, zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení stavu vodních ekosystémů.

2 Úvod Česká republika patří mezi největší vývozce tropických ozdobných ryb (Posel, 2003). V Evropě, která je druhým největším teritoriem světového exportu, je s 39% podílem zcela dominantní (Ploeg, 2004; Livengood a Chapman, 2007; Miller-Morgan, 2009; Peay, 2009). Hodnota exportu akvarijních ryb z ČR se podle oficiálních celních statistik pohybuje dlouhodobě na úrovni více než 400 miliónů korun. Lze se domnívat, že skutečný vývoz dosahuje objemu ještě většího. V průběhu let vývoz prokázal roční CAGR (Compounted Annual Growth Rate) ve výši 8 %. Domácí produkce ukazuje CAGR 7 %. CAGR dovozu během stejného období představoval 24%, když import v roce 2007 dosáhl téměř výše 60 miliónů Kč (FAO, 2007). Základy úspěšného exportu akvarijních ryb lze spatřovat zejména ve dvou historických aspektech: Prvním je dlouholetá tradice akvaristiky v českých zemích, spojená s odborným základem, který představovali vysokoškolští pedagogové a vědečtí pracovníci (Babák, Hykeš, Oliva, Frank a další), kteří se aktivně podíleli jak na spolkovém životě, tak na vydávání akvaristických periodik a popularizujících publikací. Druhý pak vychází ze státní podpory chovu, výkupu a vývozu v období 70. a 80. let, kdy akvarijní ryby představovaly významný zdroj devizových prostředků. Česká akvaristika je od 90. let intenzivně konfrontována s trendy vývoje chovatelství v moderních evropských zemích, USA a Japonsku. Výsledkem je ubývání široké obce odborně zdatných chovatelů, chodících do běžného zaměstnání a k tomu navíc schopných produkovat odchovy. Česká akvaristická obec se stále více polarizuje na velkou skupinu tzv. konzumentů, kteří vnímají akvárium jako součást bytové kultury a ryby nakupují podle barev, a menší obec producentů, kteří vesměs ve farmách rodinného typu produkují několik druhů pro obchod. Profesionalizace českých producentů dospěla v současné době do stadia, kdy za typický, modelový příklad lze považovat zařízení při rodinném domě s cca l vody, napájené z vlastní studny a obsluhované 2-4 členy rodiny, z nichž alespoň pro některé znamená tato činnost hlavní nebo i jediný zdroj příjmů. Velké exportní firmy s obratem okolo 50 mil Kč ročně, kterých je v ČR několik, pak, nejenže ryby vykupují, ale také samy produkují, případně dovážejí z asijských pěstíren potěr (juvenilní stádia ryb) a dochovávají jej do tržní velikosti. I přes energetickou náročnost, relativně drahou pracovní sílu a závislost na kurzu koruny vůči euru a dolaru se Česká republika udržuje na místě mezi světovými

3 exportéry (za Singapurem a na úrovni Malajsie, Indonésie a Hongkongu). Jakkoli jsou čeští producenti a exportéři konfrontováni s narůstající konkurencí, zejména asijských zemí, rostoucí dovoz signalizuje dobrý reexportní potenciál ČR. V posledních letech bylo realizováno i několik pokusů českých firem o investiční expanzi do asijských (Vietnam) i evropských (Německo), s cílem založení společných či samostatných podnikatelských aktivit. Potenciál budoucího posílení úlohy ČR jako vstupní brány pro okrasné ryby do Evropy lze kromě zkušenosti a výše uvedených restrukturalizačních invencí českých chovatelů a exportérů nalézt i v geografické poloze. Je překvapivé, že státní instituce trvale přehlížejí tento významný segment domácí ekonomiky, exportu i výzkumu. Produkce konzumních ryb se v ČR dlouhodobě udržuje na úrovni cca t/rok, což při průměrné hodnotě cca 50 Kč za 1 kg ryby představuje částku okolo jedné miliardy Kč. Zhruba polovina produkce (cca 500 mil. Kč) je určena pro vývoz a jedná se o částku zcela srovnatelnou s exportem ryb okrasných akvarijních. Čeští akvaristé a vědci (Frank, Oliva, Balon) stáli u základů svébytného multidisciplinárního oboru akvariologie, který je např. v Německu zcela legitimní součástí vědeckovýzkumných proudů. Přitom výzkum tropických ryb má v ČR dlouhou tradici a vysokou odbornou úroveň (Musilová a kol., 2009; Petrtýl a kol., 2011; Říčan a kol., 2013; Šlechtová a kol., 2006). Metodika SWOT analýza a některá vstupní data pro výpočet uváděných charakteristik segmentu akvarijních a okrasných ryb byly získány z dostupných literárních podkladů, za pomoci dotazníků a rozhovorů se specialisty v oboru, zástupci akvarijních firem a chovateli ryb. Pro specifikaci jednotlivých silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb bylo využito řízené diskuse s vybranými respondenty, především specialisty v oboru, a to zejména formou osobních návštěv v letech 2012 a Po zhodnocení a shrnutí byly formulovány jednotlivé body SWOT analýzy v příslušných kategoriích. Osloveno bylo celkem 15 expertů, včetně členů řešitelského týmu. Některé informace získané pomocí dotazníkového šetření byly porovnány s pracovní verzí SWOT analýzy připravenou řešitelským týmem. Následně byla hodnocena významnost jednotlivých bodů v užší pracovní skupině. Měření proběhlo na základě pořadí, které bylo jednotlivým tématům přiřazeno. Při samotné syntéze hodnocení byly využity následující metody:

4 1) průměrná hodnota pořadí se zohledněním míry variability, 2) standardizace součtem pořadí. Syntéza hodnocení jednotlivých témat pro SWOT analýzu byla provedena jako porovnání výsledků obou výše uvedených metod. Vstupní data pro výpočty odhadu obchodu s okrasnými rybami: - tržby za akvarijní ryby stvoří 15% z celkových tržeb za akvarijní hobby, většinu tvoří prodej zařízení a doplňků (Patočková & Štický, 2003), - jako koníčka měla někdy chování rybiček asi každá třetí až čtvrtá rodina (Patočková & Štický, 2003), - poměr akvaristů v populaci obyvatel České republiky 1:260 (OFI, 2013), - rybičky na prodej chová přes tisíc akvaristů, prodávají se asi v tisícovce obchodů, - prodej cca ks ryb v ČR jednou za 14 dní (vyplývá z informací z prodejen akvarijních ryb a chovatelských trhů), - průměrná cena ryby cca 20, Kč (vyplývá z informací z prodejen akvarijních ryb, a chovatelských trhů), - v jednom akváriu průměrně 40 ryb (vyplývá z dotazníkového šetření a rozhovorů se specialisty), - počet obyvatel v ČR je (ČSÚ, 2013), - průměrná doba dožití ryby v akváriu je 0,75 roku (vyplývá z dotazníkového šetření a rozhovorů se specialisty), - útrata akvaristy ročně za ryby se pohybuje cca 800 Kč (vyplývá z dotazníkového šetření a rozhovorů se specialisty) Výpočet ks ryb týdně * 52 týdnů = ks ryb za rok ks ryb * 20 Kč = Kč Výpočet obyvatel / 260 = akvaristů akvaristů * 800 Kč = Kč

5 Výpočet 3 40 ks ryb / 260 obyvateli = 0,15385 ryby na jednoho obyvatele 0,15385 * obyvatel = ryb v ČR ryb v ČR / 0,75 roku = prodaných ryb za rok ryb * 20 Kč = Kč Výsledky: Průměr všech tří výpočtů = miliónů korun je utraceno za rok za akvarijní ryby v ČR. 40 miliónů korun utracených za ryby představuje 15 % veškeré útraty za akvarijní zboží. Veškeré akvarijní zboží včetně ryb má roční příjem v ČR přibližně 266 miliónů Kč. Významné poznatky získané během rozhovorů Vnitřní trh s akvarijními rybami v ČR je z velké míry tvořen nákupem ryb od chovatelů producentů přímo do maloobchodních prodejen a jejich nabízení konečnému spotřebiteli. Nezanedbatelné množství ryb se prodá přímo od chovatelů na chovatelských trzích. Naprostá většina ryb z exportu je prodána do Evropy. Menší a střední firmy obchodují zejména se zeměmi ve střední Evropě. Velké firmy vyváží akvarijní ryby i do vzdálenějších zemí (Španělsko, Itálie, Velká Británie, Skandinávie apod.). Dalším velkým odběratelem je Rusko, popř. Estonsko, Lotyšsko, Litva. Několik obchodníků vyváží ryby také do Japonska, Číny a USA. Z ryb odchovaných v ČR tvoří největší obraty (cca %): neonka červená (Paracheirodon axelrodi), neonka obecná (P. innesi), krunýřovec (Ancistrus sp.), skalára amazonská (Pterophyllum scalare), tetra Bleherova (Hemigrammus bleheri), parmička čtyřpruhá (Puntius tetrazona), mečovka mexická (Xiphophorus helleri), živorodka ostrotlamá (Poecilia sphenops), cichlidka Ramirezova (Mikrogeophagus ramirezi) a východoafrické cichlidy z jezer Malawi a Tanganika. Importované ryby se dovážejí zejména z Asie [Singapur, Thajsko, Indonésie, Vietnam, Taiwan, Malajsie, Indie, Čína z 95 % závojnatky, Japonsko z 95 % barevní kapři - koi, Jižní Ameriky (Brazílie, Kolumbie, Peru, Venezuela, Paraguay) a Afriky (Nigérie, Kongo)]. Někteří obchodníci také odebírají akvarijní ryby z velkých farem v Rusku. Malé množství ryb se do Česka dováží ze Slovenska. Jen velmi malé množství ryb se dováží z ostatních zemí EU.

6 Z importovaných druhů tvoří největší obraty (cca %): živorodka duhová (Poecilia reticulata), plata skvrnitá (Xiphophorus maculatus), živorodka velkoploutvá/širokoploutvá (Poecilia velifera/latipinna), bojovnice pestrá (Betta splendens), čichavec zakrslý (Trichogaster lalius), sekavka nádherná (Chromobotia macracanthus), parmička žraločí (Balantiocheilos melanopterus), sekavec příčnopásý (Pangio kuhlii), parmička siamská (Crossocheilus siamensis) a tzv. závojnatky tedy dlouhoploutvá forma karase zlatého (Carassius auratus). Několik velkoobchodních firem se ve zvýšené míře zabývá prodejem ryb do české maloobchodní sítě, ale většina velkoobchodníků se specializuje na export. Naprosto zanedbatelné množství ryb se prodá z velkoobchodních firem přímo konečným spotřebitelům v ČR (nejčastěji formou internetových prodejen). U největších přibližně sedmi firem tvoří přibližně 1/3 obratu ryby z importu. Menší velkoobchodníci obchodují v naprosté většině (z více než 90 %) s rybami od českých chovatelů. Nejmenší množství živých zvířat se obecně prodává v období letních prázdnin. Nejvyšší tržby bývají od listopadu do ledna. Prodej okrasných studenovodních ryb tvoří v jarních měsících až 1/3 objednávek. Jedná se zejména o barevné formy karase zlatého (Carassius auratus), barevné formy koi (Cyprinus rubrofuscus), v menší míře také barevné formy jesena (Leuciscus idus), lína (Tinca tinca) a perlína (Scardinius erythrophthalmus). Barevné formy karase pocházejí z velké části z českých rybářských firem, část se dováží z Asie, ale také např. z Itálie. Barevné formy koi pocházejí z velké části z českých rybářských firem, ale nejvyšší kvalita (mnohdy také několikanásobně vyšší cena) je u koi z Japonska a Izraele. Analýza situace Jako strategie využití stavící na silných stránkách české akvaristiky a využívající příležitosti z vnějšího prostředí (SO strategie) byly navrženy: 1) Založení vědeckovýzkumné základny, která by jednak zajišťovala vzdělávání, osvětu a popularizaci vědeckých výsledků, jednak by poskytovala pro praxi metodické návody k rozmnožování problematických druhů ryb, návody k léčbě nemocí, efektivní způsoby výživy atd.

7 2) Orientace na export dospělých (vzrostlých, výstavních) exemplářů, které jsou trvale nedostatkovým artiklem, u něhož je možné lépe prosazovat žádoucí cenovou politiku. Ze strategií hledání, které zlepšují slabé stránky organizace při využití příležitostí z vnějšího prostředí (WO strategie) byly vybrány: 1) Rozšíření nabídky studijních možností o krátkodobé specializované kurzy (chemie vody, hygiena, množení problematických druhů, management pro exportéry, biologie tropických vod atp.), které umožní zejména producentům, kteří nemají prostor pro systematické vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělávání, získávání speciálních znalostí ve zvolených oblastech. 2) Založení organizace sdružující producenty a obchodníky, hájící jejich zájmy, zajišťující kontakt se státními institucemi, případně působící jako mediátor mezi zájmovými skupinami, a vytvářející atmosféru sounáležitosti a hrdosti. 3) Zajistit podporu zájmům chovatelství na úrovni ústředních orgánů a potřeby oboru promítnout do legislativních procesů (hlavními okruhy jsou CITES, welfare, GMO). Strategií konfrontace (ST strategie), která pomocí silných stránek omezuje a nebo se vyhýbá hrozbám přicházejícím z vnějšího prostředí je následující: 1) Zakládání farem s českou účastí v tropických zemích, které umožní spojení českých zkušeností a odbornosti s podmínkami nízké energetické náročnosti a levné pracovní síly. 2) Zakládání vlastní velkoobchodní sítě v západní Evropě, které může být významné pro větší české subjekty. Vybudování zázemí (velkoobchodu) v zahraničí umožní přímý kontakt s maloobchodem i konečnými spotřebiteli, což významně zvýší obchodní marži a rozšíří prostor pro cenovou politiku. 3) Prezentace na výstavách a veletrzích je dosud využívána českými subjekty jen omezeně (cena plochy, stánku), případně bez významnější vazby na obchodní aktivity (mezinárodní soutěže živorodek, bojovnic). Ze strategií vyhýbání (WT strategie), které minimalizují slabé stránky systému a vyhýbají se hrozbám přicházejícím z vnějšího prostředí, bylo zvoleno:

8 1) Míra zisku českých vývozců klesá. Podbízení se zahraničním zákazníkům dosahuje vysokého stupně; exportéři dodávají ryby dokonce i po párech, dopravují zásilky automobily na neúměrné vzdálenosti (Portugalsko, Španělsko), hledají místa působení s vlastními zdroji podzemní vody. Výkupní ceny ryb klesají a u některých druhů jsou nižší než v 80. letech. Je třeba vyhýbat se konkurenci s levnou asijskou produkcí a soustředit se na tradiční české produkty, kterými jsou zejména všechny druhy neonek, dále výstavní živorodky, problematické ryby (peřovci rodu Synodontis, sekavky, kaprovité ryby rodu Epalzeorhynchos), cichlidy z východoafrických jezer a novinky (které čeští chovatelé tradičně rozmnožují mezi prvními), u nichž je možné vyjednat vyšší ceny. SWOT analýza Silné stránky (S) Slabé stránky (W) Vnitřní faktory Vnější faktory Příležitosti (O) 1. Popularita vodních organismů 2. Geografická pozice ČR 3. Reexport 4. Výuka oboru na středních a vysokých školách Hrozby (T) 1. Levné importy z Asie a přírody 2. Nestabilní valutové kursy 3. Hygienické problémy s importy 4. Obchodní restrikce a byrokracie (ochrana přírody, GMO, welfare) 1. Dlouhodobá tradice 2. Odborná úroveň 3. Kvalita 4. Flexibilita rodinných farem Strategie využití (SO) 1. Založení seriózní vědeckovýzkumné základny (S2,4 /O4) 2.Export dospělých ryb (S 2,3,4/O1,3) Strategie konfrontace (ST) 1. Zakládání farem s českou účastní v tropických zemích (S 1,2 / T 1,3) 2. Zakládání vlastní velkoobchodní sítě v západní Evropě (S 2,3,4 /T1,2,3) 3. Prezentace na výstavách a veletrzích (S1,2,3,4/T1 1. Vysoká energetická náročnost 2. Stagnace až snižování výkupních i vývozních cen 3. Neschopnost prosadit vyšší cenu za vysokou jakost 4. Neorganizovanost Strategie hledání (WO) 1. Rozšířit nabídku studijních možností o krátkodobé specializované kurzy (chemie vody, hygiena, množení problematických druhů, management pro exportéry, biologie tropických vod atd. atp.) (W1,2,3/O4) 2. Založit organizaci sdružující producenty a obchodníky (W2,3,4/O1,2,3) 3. Státní podpora chovatelství (W3,4/O1,2,3,4) Strategie vyhýbání (WT) 1. Soustředění na tradiční české produkty (W2,3/T1,3)

9 Diskuze a závěr Jak vyplývá z úvodu této zprávy, akvaristika (resp. produkce akvarijních ryb a dalších spřažených produktů) je pro celý hobby sektor celosvětově významná oblast obchodu s překvapivě vysokou exportní hodnotou na úrovni 350 miliónů USD (Ploeg, 2013). S ohledem na postupující globalizaci a rozšiřování euroamerické a východoasijské kultury lze předpokládat, že zájem o chovy zvířat bude nadále vzrůstat. Z výše naznačených příležitostí a ohrožení přicházejících z vnějšího prostředí, vnitřních silných a slabých stránek české akvaristiky byla vypracována předložená SWOT analýza. S ohledem na socioekonomické globalizační trendy lze předpokládat, že zájem o chovy zvířat bude významně vrůstat. Hlavní potenciál lze spatřovat v rychle se rozvíjejících velkých ekonomikách (Čína, Brazílie, Indie). Akvarijní ryby lze považovat za jeden z nejperspektivnějších segmentů celého sektoru, zejména vzhledem k minimálním negativním vlivům na zdraví i pohodlí člověka. Před Českou republikou stojí nelehký úkol využít potenciálu a know how zdejších chovatelů, které byly formovány několik desetiletí, v konkurenčním boji s ostatními světovými producenty a exportéry akvarijních ryb. Z dostupných zdrojů lze konstatovat, že se České republice stále daří držet významnou světovou pozici v rámci vývozu a produkce. Tato pozice je podle našich analýz ohrožena především nárůstem produkčních nákladů (energie, voda, lidská síla) s rizikem snížení konkurenceschopnosti, především vůči producentům v jihovýchodní Asii. Jak uvádí Posel (2004), pro udržení či případně posílení pozice České republiky na poli produkce a exportu akvarijních ryb bude nezbytné vytvořit funkční strukturu podporující rozvoj produkce a exportu. Posel (2003) ve své práci uvádí několik zásadních opatření pro udržení významu produkce a exportu akvarijních ryb, naše analýza je v mnohém potvrdila. Důležité aktivity pro udržení konkurenceschopnosti akvarijního sektoru v České republice podle Posla (2003), upravené v rámci této studie, jsou: - Pevné začlenění oblast akvaristiky do vědeckovýzkumných programů v Česku. - Zajištění státní podpory odvětví produkce a exportu akvarijních ryb. - Podpora kapacitace odborníků v sektoru akvaristika na všech stupních vzdělávání. - Podpora rozvoje přímé spolupráce mezi kapacitačními zařízeními a praxí.

10 - Ustanovení organizace producentů a exportérů akvarijních ryb v ČR, která by zabezpečovala stálý kontakt se státními institucemi v Česku a v zahraničí. - Podpora propagace českých firem v zahraničí formou účasti na veletrzích a podobných akcích. Literatura ČSÚ (2013): Český statistický úřad. Obyvatelstvo k dostupné na webu: (12/2013) FAO (2007): Global Ornamental Fish Industry An overview of FAO Trade Data, FAO, Rome. Available on Ornamental Fish Industry An overview of FAOTrade Data (12/2013) Livengood E.J. & Chapman F.A. (2007): The ornamental fish trade: An introduction with perspectives for responsible aquarium fish ownership. University of Florida IFAS, Gainesville, 124 p Miller Morgan T. (2009): A Brief Overview of Ornamental Fish Industry and Hobby. In: Roberts H.E. (ed.), Fundamentals of Ornamental Fish Helath, Blackwell Publishing, New york, Musilová, Z., Říčan, O., & Novák, J. (2009). Phylogeny of the Neotropical cichlid fish tribe Cichlasomatini (Teleostei: Cichlidae) based on morphological and molecular data, with the description of a new genus. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 47(3), OFI (2013): Ornamental Fish International's Web Site, fish int.org/ (11/2013) Patočková, M. & Štický J. (2003): V českých akváriích plavou miliony. MF DNES Peay S. (2009): Invasive non indigenous crayfish species in Europe: Recommendations on managing them. Knowl. Managt. Aquat. Ecosyst., , 1 9. Petrtyl, M., Bohlen, J., Kalous, L., Bui, A. T., & Chaloupkova, P. (2011). Loaches and the environment in two provinces in Northern Vietnam. Folia Zoologica,60,

11 Ploeg, A. (2004): The Volume of the Ornamental Fish Trade. Ornamental Fish International. FAO, Rome, p Ploeg, A. (2013). Trade the status of the ornamental aquatic industry, Ornamental Fish International (OFI) Journal 72. May 2013 Posel, P. (2003): Ekologické aspekty světové akvaristiky. Disertační práce, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. pp 99 Říčan, O., Piálek, L., Zardoya, R., Doadrio, I., & Zrzavý, J. (2013). Biogeography of the Mesoamerican Cichlidae (Teleostei: Heroini): colonization through the GAARlandia land bridge and early diversification. Journal of Biogeography, 40(3), Sýkora L. (2007): The Czech case study Social Inequalities in Urban Areas and Their Relationships with Competitiveness in the Czech Republic. Pp.: In: Szirmai V. (ed.): Social Inequalities in Urban Areas and Globalization. The Case of Central Europe. Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Science, 115 pp Šlechtová, V., Bohlen, J., Freyhof, J., & Ráb, P. (2006). Molecular phylogeny of the Southeast Asian freshwater fish family Botiidae (Teleostei: Cobitoidea) and the origin of polyploidy in their evolution. Molecular phylogenetics and evolution,39(2),

Ceník akvarijních ryb

Ceník akvarijních ryb Ceník akvarijních ryb - dostupné - dočasně nedostupné Název zboží cena/ks teplota tvrdost ph Akara hnědá 20,- 24-30 C 11-30 dgh 6,0-8,0 Black molly 15,- 24-30 C 11-30 dgh 6,0-8,0 Black molly - "Black/Gold"

Více

Proč byly akvaristické předměty zařazeny do výuky?

Proč byly akvaristické předměty zařazeny do výuky? Proč byly akvaristické předměty zařazeny do výuky? Česká akvaristika se řadí mezi nejvýznamější producenty a exportéry akvarijních ryb na světě, s vysokou kvalitou ryb Obchod s akvarijními rybami v ČR

Více

Chovy akvarijních ryb v ČR

Chovy akvarijních ryb v ČR 1. Malochovy akvarijních ryb - chovy jednoho chovatele, který chová akvarijní ryby pro obživu popřípadě jako hobby (pro přivýdělek). - chovy s objemem vody několik set litrů až několik m 3. - odchované

Více

Nishikigoi. Luděk Štěch ml. www.alcedor.cz www.kapr-koi.cz

Nishikigoi. Luděk Štěch ml. www.alcedor.cz www.kapr-koi.cz Nishikigoi Luděk Štěch ml. www.alcedor.cz www.kapr-koi.cz ÚVOD Člověk dokázal vyšlechtit mnoho typů zbarvení u několika druhů ryb jako jsou barevné formy akvarijních ryb např.u živorodek duhových (gupek)

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Tuzemská produkce, výkup. Export akvarijních ryb 29/03/2017. Přednáška #8. V ČR vyprodukované akvarijní ryby mají dobrou pověst v zahraničí

Tuzemská produkce, výkup. Export akvarijních ryb 29/03/2017. Přednáška #8. V ČR vyprodukované akvarijní ryby mají dobrou pověst v zahraničí odkaz Jiří Patoka patoka@af.czu.cz OFI (založeno 1980) mezinárodní organizace sdružující obchodníky s akvarijními rybami Akvaristika: Etický kodex obchodníků - ekonomicky významný obor Jen několik členů

Více

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE Obsah 1. Zadání... 2 2. Sestavení rámcové nabídky... 2 3. Analýza statistik taiwanského trhu s vínem... 2 3.1. Import vína na Taiwan... 2 3.2. Export vína z Taiwanu...

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Současná situace ekologického zemědělství v České republice. 14.10.2015 ing.zdeněk Perlinger, PRO-BIO

Současná situace ekologického zemědělství v České republice. 14.10.2015 ing.zdeněk Perlinger, PRO-BIO Současná situace ekologického zemědělství v České republice Účel analýzy stavu EZ Příspěvek svazu PRO-BIO do Biosumitu ze strany zemědělské praxe Situace v 1.roce nové SZP Tvorba nového Akčního plánu Častá

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. března 2017 V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 dodáno

Více

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za rok 2015

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za rok 2015 Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za rok 2015 Zelená linka pro export (dále ZLPE) je projektem Ministerstva průmyslu a obchodu, který vznikl v roce 2006 jako součást Exportní strategie pro období

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Predátorské ceny nebo predátorská cenová politika představují: a. dočasné snížení cen s cílem vytlačit konkurenta b. krátkodobá ztrátovost s cílem vyrovnat se konkurenčním cenám c. dohoda s konkurencí

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013 Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 201 Zelená linka pro export (dále jen ZLPE), jako součást exportní strategie pro léta 2012-2020, pokračuje ve své činnosti i nadále. ZLPE

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade 2015 www.czechtradeoffices.com www.czechtrade.cz Služby

Více

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra Moderní nástroje podpory exportu 1 Agendy MPO pro podporu exportu MPO jako policymaker - exportní pojištění a financování - podpora určená pro malé a střední firmy CzechTrade - české oficiální účasti -

Více

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Vstupní analýza v následující struktuře by měla být v rozsahu cca 20 25 stran formátu A4 (rozsah bez příloh). 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Vyhodnocení roku 2015 a výhled na rok 2016

Vyhodnocení roku 2015 a výhled na rok 2016 Vyhodnocení roku 2015 a výhled na rok 2016 Ing. Oldřich Paclík, CSc. Ing. Leoš Mačák Rok 2015 byl pro obor OS a TS rekordní. Produkce: + 11,69 % na 17 262 mil. CZK Export: + 6,05 % na 17 376 mil. CZK Import:

Více

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU Renata Kučerová Anotace: Příspěvek se zabývá analýzou odvětvového prostředí mlékárenského

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. června 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.5.2016 do 31.5.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu vajec

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu vajec TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 4 TIS ČR - SZIF 15. 4. 2003 březen/2003

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

Tisková zpráva. Ve 4. kvartále 2015 dosáhly globální prodeje chytrých telefonů čtvrtletního maxima

Tisková zpráva. Ve 4. kvartále 2015 dosáhly globální prodeje chytrých telefonů čtvrtletního maxima Tisková zpráva 6. dubna 2016 Andrea Winklerová Marcom +420 296 555 422 andrea.winklerova@gfk.com Ve 4. kvartále 2015 dosáhly globální prodeje chytrých telefonů čtvrtletního maxima Tahounem poptávky je

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) V červnu 2010 bylo dovezeno do ČR 126 tis. hl vína (o 8 tisíc hl více než v květnu a o 5 tis. hl více jak před rokem) za 258 mil. Kč (o 15 mil.

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Zpráva o globální konkurenceschopnosti

Zpráva o globální konkurenceschopnosti Zpráva o globální konkurenceschopnosti 2016-2017 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ AUTOR: Ing. Ondřej Sankot, FMV VŠE v Praze Zpráva o globální konkurenceschopnosti Světové ekonomické fórum (WEF) vydává od roku 1979

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech ZKUŠENOSTI SE ZAVEDENÍM KOMBINOVANÉHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA NA JIHOČESKÉ

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Ing. Eduard Muřický odbor strategií a trendů Praha, 18. května 2011 Konference Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost chemického

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

VYUŽITÍ INTERNETU V MALOOBCHODĚ

VYUŽITÍ INTERNETU V MALOOBCHODĚ 21. ledna 2013 VYUŽITÍ INTERNETU V MALOOBCHODĚ Výsledky jednorázového šetření za rok 2011 Využívání informačních technologií ve společnosti se v posledních letech rozšiřuje do všech oblastí. To se týká

Více

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU ABSTRACT SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU BROŽOVÁ Ivana, (ČR) KEY WORDS bio-production, bio-food, quality, consumption, turnover ÚVOD Spotřeba biopotravin má v posledních letech

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOST VYBRANÉHO PODNIKU

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOST VYBRANÉHO PODNIKU VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOST VYBRANÉHO PODNIKU Autor bakalářské práce: Veronika Jahodová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek

Více

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2 Behaviorální segmentace malých a středních podniků Příklad behaviorální segmentace, výnosového potenciálu a obslužného modelu pro SME klienty v Polsku Veronika Počerová Listopad 2014 2014 Deloitte Česká

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje Dagmar Matějková Exportní konzultantka

Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje Dagmar Matějková Exportní konzultantka Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje 20. 9. 2016 Dagmar Matějková Exportní konzultantka Český export a CzechTrade Růst exportu i v roce 2015 + 7,2%, 3,89 biliónu korun Čeští exportéři a CzechTrade

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Prof. Ing. Petr Pipek, CSc.

Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. Vysoká škola chemicko-technologická Technická 3 166 28 - Praha 6 Telefon: +420-220 443 198 E-mail: petr.pipek@vscht.cz http://web.vscht.cz/pipekp/index.html Něco o mase v ČR

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Tisková zpráva. Trh chytrých telefonů v roce 2016 nadále rostl, v meziročním srovnání o 6,6 procenta

Tisková zpráva. Trh chytrých telefonů v roce 2016 nadále rostl, v meziročním srovnání o 6,6 procenta Tisková zpráva Trh chytrých telefonů v roce 2016 nadále rostl, v meziročním srovnání o 6,6 procenta 27. února 2017 Andrea Patočková Marcom +420 296 555 422 andrea.patockova@gfk.com Pokračující rozšiřování

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Stránka 1 z 10 Podíl venkova dle počtu obcí a počtu obyvatel

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Spojené arabské emiráty. Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti

Spojené arabské emiráty. Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti Spojené arabské emiráty Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti 1 Základní ekonomická data HDP - přepodkládaný růst 3,9% - 4,4 % (2012 est.) HDP na hlavu (PPP) $49,800

Více

Zahraniční obchod v národním pojetí

Zahraniční obchod v národním pojetí Zahraniční obchod v národním pojetí Metodické změny a údaje za roky 2009-2010 Odborný seminář ČSÚ 7. 3. 2011 Co je zahraniční obchod? 1. Co je zahraniční obchod? 2. Důvody revize 3. Metoda výpočtu národního

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. prosince 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 11. 2016 do

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více