ve spolupráci se zástupci obce Horní Jelení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve spolupráci se zástupci obce Horní Jelení"

Transkript

1 STRATEGIE ROZVOJE OBCE HORNÍ JELENÍ Vypracovala :, Ústí nad Orlicí ve spolupráci se zástupci obce Horní Jelení Říjen 2002

2 OBSAH : 1. ÚVOD 2 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU OBEC HORNÍ JELENÍ V ŠIRŠÍM KONTEXTU SOUČASNOST OBCE HORNÍ JELENÍ A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ HISTORIE A PAMÁTKY HOSPODÁŘSTVÍ TRH PRÁCE TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA OBČANSKÁ VYBAVENOST (ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SPORT, KULTURA AJ.) REKREACE A CESTOVNÍ RUCH, SPOLKOVÝ ŽIVOT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SWOT ANALÝZA VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE OBCE STRATEGIE REALIZACE VIZE PRIORITY, OPATŘENÍ, PROJEKTY PRIORITY A SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITY, OPATŘENÍ A PROJEKTY IMPLEMENTACE ZPŮSOB REALIZACE, MONITORING A HODNOCENÍ ZPŮSOB REALIZACE ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ MONITORING A HODNOCENÍ ZÁVĚR 23 SEZNAM PŘÍLOH : Příloha č.1 : Přehledná situace obce Horní Jelení v rámci České republiky Příloha č.2 : Situace obce Horní Jelení v měřítku 1 : Příloha č.3 : Situace obce Horní Jelení v měřítku 1 : Příloha č.4 : Obrazová příloha Na zpracování strategie se podíleli : Představitelé obce Horní Jelení: Jan Štancl (starosta obce), Jan Petraš (místostarosta obce), Mgr. Vladislav Vaněk (člen obecního zastupitelstva, středoškolský učitel), Eva Škoudlínová (členka obecního zastupitelstva, ředitelka MŠ), Ing. Jolana Doudová (externí spolupracovník), Ing. Josef Kušička (externí spolupracovník) Ústí nad Orlicí: RNDr. Renata Šedová, Bc. Lukáš Jakubec, Mgr. Jaroslav Špajs, Bc. Jarmil Chládek 1

3 1. ÚVOD Cílem tohoto materiálu je na základě stanovených kritérií objektivně a komplexně posoudit současnou pozici obce Horní Jelení a definovat strategické oblasti v kontextu jejího budoucího rozvoje. Součástí této strategie je Analýza současného stavu, která hodnotí pozici obce v rámci okresu, kraje a NUTS II z několika hledisek; analýza slabých, silných stránek, příležitostí a hrozeb Analýza SWOT, která tvoří strategický základ a informační východisko pro stanovení cílů a priorit a konečně Strategické cíle rozvoje obce, Vize, Priority, Opatření a Projekty. Informace, údaje a data byla získávána v průběhu roku 2002 z těchto informačních zdrojů: Evidence obecního úřadu v Horním Jelení Evidence Úřadu práce v Holicích Volně dostupné informace Českého statistického úřadu Internet Strategie rozvoje obce Horní Jelení je vyjádřením politiky či vůle obce, jakou cestou rozvoje se chce ubírat a jakým efektivním, současně však reálným postupem, lze k této vizi směřovat. Vytvoření této strategii rozvoje, sestávající z řady na sebe navazujících kroků, řídila nezávislá konsultační firma s významným využitím zkušeností a názorů zástupců obce ze sféry samosprávy, podnikatelů a dalších občanů. 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 2.1 Obec Horní Jelení v širším kontextu Obec Horní Jelení je typickou spádovou obcí venkovského regionu; je pověřena výkonem státní správy na základě přenesené působnosti svěřené jí zákonem o obcích. Je členem svazku obcí Mikroregion Holicko, zaměřeného na řešení společných problémů obcí v různých oblastech rozvoje. V oblasti odpadového hospodářství aktivně spolupracuje se svazkem obcí Mikroregion Podorlicko, jehož je rovněž členem. Obec má výhodnou geografickou polohu mezi městy Holice (leží 8 km východně od Holic), Borohrádek a Choceň a spadá pod okres Pardubice, Pardubický kraj a NUTS II Severovýchod. Město Holice představuje přirozeně spádové centrum širších služeb a úřadů pro obec Horní Jelení (např. Finanční úřad, Policie ČR, čerpací stanice pohonných hmot, autoservis, pojišťovna, gymnázium, střední školy.). Další úřady (katastrální, okresní, krajský aj.) a speciálnější úřady se pak nacházejí v Pardubicích. 2

4 I přes celkový ráz obce, který je charakteristický pro menší města, obec nemá dostatečný počet obyvatel pro získání statutu města, i když v minulosti tento statut obec měla. Právě charakter venkovského sídla s rozvíjejícími se službami uprostřed malebných lesních komplexů nese obci vysoký rozvojový potenciál stát se jednou z nejvyhledávanějších oblastí pro bydlení a rekreaci v kraji. 2.2 Současnost obce Horní jelení a demografický vývoj Obec má celkovou katastrální výměru 2448 ha a je tvořena třemi územními částmi : Horní Jelení, Dolní Jelení a Rousínov. Rozkládá se na dvou katastrálních územích : Horní Jelení a Dolní Jelení. Součástí obecního úřadu je matrika a stavební úřad. Tabulka č. 1 Počet obyvatel obce Horní Jelení v průběhu let Rok Počet celkem Z toho muži Z toho ženy Zdroj: Statistická ročenka Celkový počet obyvatel k a jejich věkové složení vyjadřuje následující tabulka. Tabulka č.2 Počet obyvatel obce Horní jelení k Věkový stupeň Počet obyvatel obce 1 17 let let let a více 336 CELKEM 1754 Zdroj: obecní evidence obyvatel 3

5 Počet obyvatel v obci stoupá. Růst počtu obyvatel souvisí s vytvářením podmínek pro bydlení a se stěhováním převážně mladých rodin do nově vybudovaných rodinných domků. Obec má zřízeny webové stránky na adrese Vydává též místní zpravodaj Jelenské listy. 2.3 Historie a památky Horní Jelení je obec s velmi zajímavou historií sahající do 10. století, kdy území dnešní obce vlastnili Slavníkovci. Na území obce se nachází množství historických památek a výjimečných architektonických staveb se značným kulturně-historickým významem a obec tak právem patří k turisticky nejnavštěvovanějším místům regionu. Všechny tyto památky jsou ve stavu, kdy potřebují postupně provést opravu menšího až generálního rázu. Jedná se zejména o tyto památky a pamětihodnosti : Kostel Nejsvětější Trojice z let , který se nachází na místě bývalého dřevěného kostela. Kostel je v majetku církve. Před kostelem stojí dvě barokní plastiky, které bývají často připisovány Karlu Škrétovi : socha Anděla Strážce (vpravo ve vlastnictví církve) socha Sv. Floriána (patrona hasičů, umístěná vlevo, ve vlastnictví církve) socha Sv. Anny (při výpadovce na Ostřetí, z roku 1824, ve vlastnictví obce) socha Sv. Jana (z roku 1927, při výpadovce na Dolní Jelení, ve vlastnictví obce) Mariánský sloup (na náměstí z roku 1704, ve vlastnictví obce) dva kamenné kříže (Dolní a Horní Jelení z první poloviny 19. století, ve vlastnictví obce). barokní fara s mansardovou střechou (ve vlastnictví církve, nyní se za přispění obce opravuje s tím, že v budově bude zřízena obecní klubovna) dřevěná Láskova hospoda musela bohužel v roce 1962 ustoupit dnešní samoobsluze. 2.4 Hospodářství V obci Horní Jelení nepůsobí žádný velký průmyslový výrobní podnik. Jsou zde malé a střední podniky a soukromí živnostníci, působící zejména v oblasti služeb pro občanskou veřejnost. Jedná se o tyto firmy (řazeny abecedně) : Autodoprava Gotzl Otto, Horní Jelení, Autodoprava Sodomka Jiří, Horní Jelení, Dvorská 534 Auto - elektro opravy, Matoušek J. Bubna s.r.o., Horní Jelení (vlastník lesů, hospodářská správa lesa) Coniglio Martinková Anna, Horní Jelení 14 (chov králíků) Čížková Květoslava, Horní Jelení 627 Drogerie, papírnictví, Tupcová Ludmila, Horní Jelení, Komenského náměstí 72 Dřevobek Benák Jaroslav, Horní Jelení, 5. května (Pila) EL KO Vondráček, elektromontáže, prodej, Horní Jelení, Komenského náměstí 71 ELGAS, s.r.o., Horní Jelení, Dukelská 55 (elektroměry a plynoměry) Huck VZ s.r.o., Výroba sítí, Horní Jelení, Jiní 554 (průmyslová výroba) 4

6 Chemcosmetic service, s.r.o., Horní Jelení, Kolářského 398 (balírna a stáčírna kosmetických a čistících prostředků) IKA s.r.o., Horní Jelení, Kolářského 330 (služby pro stavebnictví) Jednota s.d. Pardubice, samoobsluha potraviny, Horní Jelení Kadeřnictví VĚRA, Benešová Věra, Horní Jelení, Dukelská 187 Kadeřnictví EVA, Burešová Eva, Horní Jelení, 1. máje 528 Kadeřnictví Lojšková, Horní Jelení, Sokolova 155 Kavárna Fontánka, Bolehovský Z., Horní Jelení, Náměstí Keramika Betynka Josefová Libuše, Horní Jelení, U Hájku 522 (umělecká keramika) Krejčovství Renata Mrázková Lesoškolky s.r.o., Řečany nad Labem, školkařské středisko, Dolní Jelení Masáže Barvová Bronislava, Horní Jelení, Hálkova 92 Masáže, aromaterapie Helena Vaňková, Horní Jelení, Sokolova 87 Mistr kominický Cach František Opravy karburátorů Šeda Bohumil, Horní Jelení, Dvorská 467 Opravy kol Bahník V. Pivnice U Pytláka, Gabčo F. Potraviny U Kubásků Krejčí Eva, Horní Jelení, Husova 74 Potraviny U Prudičů, manželé Prudičovi Projekční a rozpočtová kancelář Wiesenberg František, Horní Jelení, Havlíčkova 517 Rekreační středisko Radost, Východočeská energetika a.s., Horní Jelení Restaurace U Kostela, Hejný F. & Poláček K. Restaurace Sokolovna, Štenclová J. Smíšené zboží, Hejná Šárka Řeznictví uzenářství Štok, Horní Jelení, Rudé armády 463 Řeznictví uzenářství Tupec Petr, Horní Jelení 72 Second hand, Kodytek J. SEW Eurodrive CZ s.r.o., technická kancelář VČ, Horní Jelení, Švermova 132 (výroba, prodej a servis pohonné techniky) Shop Petr, Tran Anh Tuan Soustružnictví Tobiášek I. Stakron Doleal Petr, Horní Jelení 228 (oprava střech a střešních krytin) Stavební firma Demeter Emil, Dolní Jelení 43 Stavební práce Zdeněk Dvořák, Horní Jelení, 5. května 320 The Cabin CZ spol. s r.o., Horní Jelení, Dukelská 277 (truhlářská výroba saun a zařízení) Trafika, Toušková M. Truzak s.r.o. truhlářství, Horní Jelení, Kolářského Vodovody a kanalizace Pardubice, Horní Jelení ČOV Zahradnictví AZALEA, Rožek Emanuel, Horní Jelení 34 Zahradnictví Rožek Jiří, Horní Jelení Zámečnictví Červený Z. Železářství, stáčené saponáty, Hamplová J. Z uvedeného výčtu (dle Zlatých stránek) a informací obce je patrné, že mezi firmami jsou zastoupeny tyto profese : projekční práce stavební práce a související realizační práce (elektromontáže, autodoprava 2x) služby pro správu lesů (3x) řemesla (truhlářství, výroba sítí, práce se dřevem, keramika) 5

7 obchody (potraviny, drogerie, papírnictví, ) služby občanům aj. (kadeřnictví 2 x, masáže, pneuservis, řeznictví 2x, zahradnictví 2x) služby v oblasti stravování, ubytování a cestovního ruchu (kavárna, restaurace 4 x, pivnice, rekreační středisko, cukrárna v bývalé pekárně ) služby pro obec (VAK) Mělo by být právě zájmem obce, aby tyto podnikatele zainteresovávala v rozvíjení své činnosti a vytvořila s nimi partnerství při jednáních a získávání podpor na jejich udržení a rozvoj. Z přehledu je však patrno, že chybí služby v oblasti stravování, ubytování, oddychových a rekreačních aktivit a některá stávající zařízení (zejména stravovací) nemají vyhovující úroveň. V obci se rýsuje jeden významný podnikatelský projekt, spočívající v rekonstrukci rozsáhlého a dnes zchátralého objektu bývalého pivovaru na víceúčelové zařízení (ukázková výroba piva v rámci zachování a obnovy tradičních řemesel, drobná výroba, komfortní ubytování s příležitostí aristokratických sportů jezdectví, golf aj.) viz Projektový záměr Vzhledem k tomu, že správní území obce Horní Jelení převážně zaujímají lesy, je pro strategii důležité znát jejich správce a záměry. Vlastníky a správci lesů jsou : Lesy České republiky s.p., Hradec Králové Hospodářská a lesní správa Bubna, Horní Jelení 1 Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. Lesní společnost Hradec Králové a.s. Zemědělství a živočišnou výrobu na území obce provozují tyto společnosti : Zemědělská společnost Ostřetín a.s., kravín Dolní Jelení Daňová výtěžnost obce je v krajském měřítku nadprůměrná a v roce 2001 činila cca 4600 Kč na obyvatele díky existenci místních živnostníků, malých a středních podniků, které zaměstnávají obyvatele obce. Po reformě daňového systému, se daňové příjmy obce zlepšily. 2.5 Trh práce Nezaměstnanost je v obci nižší než celostátní i krajský průměr a k činila 5,5 %. Vývoj míry nezaměstnanosti v podstatě sleduje celorepublikové trendy. Hlavní skupinu uchazečů o práci tvoří lidé vyučení a dále uchazeči se základním vzděláním. Lidé jsou často (bohužel bez ohledu na vzdělání) nuceni za prací dojíždět mnohdy mimo Horní Jelení, často i mimo region. Někteří obyvatelé (zejména mladí s vyšším vzděláním) odcházejí za prací do měst, kde je více pracovních příležitostí a kde se také usadí a zabydlí i navzdory tomu, že životní a existenční náklady jsou ve městech daleko vyšší. Na druhou stranu obec Horní Jelení poskytuje tak výborné podmínky pro bydlení v krásném prostředí, že tyto případy nejsou tak četné. 6

8 Rok Tabulka č.3 Míra nezaměstnanosti v obci Horní Jelení Míra nezaměstnanosti v % Počet ekonomicky aktivních obyvatel Počet uchazečů o zaměstnání celkem Z toho Ženy , , , , , Zdroj: Úřad Práce, Holice 2.6 Technická infrastruktura Výhodná geografická poloha obce poblíž hlavního města kraje Pardubic, zajišťuje obci dobrou dopravní dostupnost na křižovatce silnic. Obcí prochází silnice II. třídy č. 305 z Borohrádku do Skutče, která se v obci Jaroslav napojuje na silnici I. třídy č. E 442 z Litomyšle do Pardubic. Silnice III. třídy vedou z obce směrem na Ostřetín, Čermnou nad Orlicí a směrem na Újezd u Chocně (Choceň). V rámci budoucího rozvoje obce bude nezbytné věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu vozovek (zejména otázek krajské SÚS), který není dobrý. Obec má rezervy v obnově a budování místních obecních komunikací, parkovišť (vyprojektováno), v rekonstrukci náměstí, včetně veřejného osvětlení a vyřešení stání autobusů (nejlépe mimo náměstí). V okolí obce je již dnes vytipováno několik místních komunikací, které by se po rekonstrukci mohly stát významnými pro rozvoj cykloturistiky a mladých sportů (kolečkové bruslení apod.) Problémem stále zůstává dopravní obslužnost - spojení s okolními městy a obcemi, kde je u řady obcí nedostatečná frekvence denních a víkendových spojů. Dopravní obslužnost v obci zajišťuje firma CONNEX Východní Čechy a.s., Pardubice. Optimalizaci bude vhodné řešit v součinnosti s krajskou Studií optimalizace dopravní obslužnosti, kterou letos pro Pardubické a Královéhradecký kraj zpracovává firma Výrek s.r.o. Velký význam pro obec má také existence blízkého rekonstruovaného železničního koridoru Česká Třebová Praha (zastávky Borohrádek, Čermná nad Orlicí, Plchůvky, Choceň), který je jedním z hlavních železničních tahů v republice. Obec Horní Jelení má vybudovaný samostatný veřejný vodovod a jeho stav je dobrý. Rovněž kanalizační systém a ČOV jsou v obci v dobrém stavu (nové stavby); uvažuje se ale o vybudování a tlakovém napojení kanalizace sídelní části Dolní Jelení. Správcem vodovodů a kanalizací, včetně ČOV, jakožto služba obci na základě smlouvy, je pro obec společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, Horní Jelení ČOV V obci byla nedávno provedena kompletní plynofikace, dobudován bude plynovod do sídelní části Dolní Jelení (projekt zpracován). 7

9 V dobrém stavu je i telekomunikační síť, včetně pokrytí území signálem mobilních operátorů. Na náměstí je k dispozici jedna veřejná telefonní stanice. Co se týká možností internetového připojení, neexistuje v současné době žádný vysílač, jehož signál by zasahoval na území obce (musel by se vybudovat). Internet je zatím proto zatím většinou /obecní úřad, škola) řešen napojením přes speciální telefonní linky Telecomu (ISDN). 2.7 Občanská vybavenost (školství, zdravotnictví, sport, kultura aj.) Školství Mateřská škola s kapacitou cca 100 dětí je jedinou takovouto mateřskou školou v okolí, je dobře vybavena a v současné době ji navštěvuje asi 85 dětí. Vzhledem k počtu narozených dětí a současnému uspořádání a podobě je mateřská škola dostačující. V obci Horní Jelení je spádová základní škola, kam denně docházejí děti nejen z Horního Jelení, ale také děti z okolních vesnic (Jaroslav, Ostřetín, Týnišťko, Radhošť, Vysoká). Dnes základní školu navštěvuje na 280 žáků. Škola se přechodně potýká s mírným nedostatkem žáků ve třídách. Budova základní školy byla postavena v roce 1930 a v nedávné době byla provedena přístavba jídelny a vnitřní tělocvičny s dostatečným vybavením. Škola je dnes internetizována přes linku ISDN, v síti je napojeno 16 počítačů. Vzhledem k rozvoji obce, zaměřené na bydlení, se však počítá s celkovou rekonstrukcí staré budovy školy a s dalším rozšířením na celý školní komplex základní školy, sportoviště, umělecké školy a tím i některých prostor, nabízených mimo vyučovací hodiny k využití širokou veřejností. V současné době je zpracován projekt takového školního areálu o rozpočtových nákladech 76 mil. Kč. Předmětem projektu je : rekonstrukce staré budovy školy mj. s pořízením půdních vestaveb pro speciální učebny, zřízení plavecké učebny bazénu, přístavba umělecké školy (2 třídy hry na hudební nástroje), klubovny pro mimoškolní aktivity a spolky a veřejné knihovny, dále výstavba venkovního sportoviště pro atletiku a míčové hry. Po dokončení tohoto projektu by se škola měla stát centrem vzdělávání a společenského i sportovního vyžití obce. Školní jídelna Horní Jelení, Kolářského 414 Zdravotnictví 8

10 V oblasti zdravotnických služeb je velkým přínosem pro Horní Jelení i okolní obce existence praktického, dětského i zubního lékaře, která není v obcích s takto relativně nízkým počtem obyvatel zcela běžná. V obci se dále nachází lékárna a ordinace praktického lékaře v domě s pečovatelskou službou, kam několikrát týdně lékař dochází. Konkrétně v obcí působí tyto subjekty : Dětská lékařka MUDr. Marie Dobiášová Praktický lékař MUDr. Jaroslav Navrátil, Horní Jelení 1 Stomatologie MUDr. Lubomír Cvrkal, Horní Jelení, Komenského 73 Lékárna, výdejna léků a ZP, Horní Jelení 1 Veterinární lékař MVDr. Jan Žabka Sociální zařízení a péče V obci je nově vybudovaný dům s pečovatelskou službou (Horní Jelení, Sokolova 555), který zahrnuje i prostory pro aktivní trávení volného času (klubovna) a nadstandardní vybavení (ordinace praktického lékaře). Tento dům je spádový pro širší oblast Horního Jelení. Zpracován je také projekt domova důchodců, zatím však není zajištěno financování na výstavbu a nejisté je i financování provozu. V obci působí organizace Centrum sociální pomoci, pečovatelská služba (OÚSS Pardubice), pobočka Horní Jelení, Sokolova 555, obstarávající služby pro dům pečovatelské služby i další služby (donáška obědů, nákupy, úklid, praní, koupání, pedikúra, apod.) pro seniory z Horního Jelení, Jaroslavy a Ostřetína. Sportovní a rekreační zařízení V obci se nachází rozsáhlý areál koupaliště, které však v současné době naprosto nevyhovuje přísným hygienickým podmínkám provozu (jedná se o umělou průtočnou nádrž) ani estetickým požadavkům vzhledem k dnešním konkurenčním zařízením (zdevastované posezení, bufet, hygienické zařízení, neudržované plochy aj.). Proto zde obec plánuje jeden ze svých nejrozsáhlejších projektů, který se nachází teprve ve stádiu záměru. Kompletně rekonstruovaný areál by měl v budoucnu obsahovat zřejmě tyto zařízení a obsáhnout tyto aktivity : bazén s ČOV a tobogány, nádrž pro vodní sporty, kvalitní hygienické zařízení (toalety, umývárny, převlékárny, sprchy), amfiteátr pro festivaly, chatky, tábořiště, tenisové a volejbalové kurty, U-rampu, občerstvení, půjčovnu sportovního náčiní, dětské hřiště a prolézačky, taneční parket, ohniště s posezením aj.). Dále se v obci nalézá fotbalové hřiště se šatnami a ubytováním sportovního rázu (vlastníkem je Amatérský fotbalový klub Horní Jelení). Plánuje se rekonstrukce areálu, zahrnující výstavbu oplocení, tribuny, rekonstrukci stánku pro občerstvení aj.). V obci se nachází také chata ve vlastnictví obce (dříve svazu chovatelů) s upraveným okolím pro opékání buřtů a venkovní menší i větší akce podobného typu. Chybí zde však sociální zařízení, event. venkovní parket a objekt vyžaduje celkovou rekonstrukci. 9

11 Kulturní a společenská zařízení V obci je rovněž nevyužitý objekt kina, kde se také počítá s celkovou rekonstrukcí a obnovením provozu, který by měl být víceúčelový (kino, divadlo, plesy, výstavy, kulturní a společenské akce, velká veřejná zasedání, výjezdní zasedání krajského zastupitelstva, restaurace aj.). Obec vlastní budovu obecního úřadu na náměstí (čp.114), kterou bude potřeba zrekonstruovat s tím, že by se měla zřídit důstojná obřadní síň a síň pro veřejné schůze zastupitelstva. V obci je i pobočka České pošty s.p. (pošta Horní Jelení). Ostatní Co se týká bytové výstavby, patří obec Horní Jelení mezi výjimečně intenzívně se rozvíjející obce, zaměřené právě na tuto oblast vytvoření podmínek pro bydlení a přistěhování nových obyvatel. V obci bylo v posledních letech vystavěno celkem 124 bytů v řadových dvojdomcích, které jsou již dnes plně obsazeny stejně jako 3 byty v objektu školy a 27 bytů v budově bývalého Domu s pečovatelskou službou. Plánována je výstavba 39 bytů v novém Domově s pečovatelskou službou a 14 "startovacích bytů"; viz Opatření 2.4 V současné době však chybí zejména pro tuto novou obytnou oblast oddychová zóna s dětským hřištěm (pískoviště, prolézačky) a parkem s posezením. Zřízení takového lesoparku by připadalo v úvahu mezi ulicí Nová a hřbitovem na pozemku, který je dnes soukromý. Stará hasičská zbrojnice je v nevyhovujícím stavu, v ÚPN je navržena výstavba nové hasičské zbrojnice. Klubovny, které by mohla (nebo s částečným omezením) použít veřejnost a spolky pro své akce se dnes nacházejí v Domě pečovatelské služby a nevyhovující klubovna ve staré hasičské zbrojnici. Dále se předpokládá zřízení klubovny v přestavované faře. Dále obec vlastní bývalý objekt sklárny na náměstí, který má charakter souboru několika chátrajících budov. V současné době obec formuluje záměr komplexní rekonstrukce areálu na víceúčelové zařízení, zahrnující aktivity typu : ubytování v apartmánech, případně i jako klasická ubytovna, občerstvení - cukrárna, vinárna, salónek, společenská místnost, posilovna fitcentrum, prostory pro drobné služby - masérna, kosmetika, venkovní bazén aj. 2.8 Rekreace a cestovní ruch, spolkový život Rekreace a cestovní ruch 10

12 Obec Horní Jelení leží blízko centra Pardubického kraje, uprostřed měst Vysoké Mýto, Choceň a Holice, která představují velký potenciál zájemců o odpočinkové a rekreační aktivity právě v klidném venkovském prostředí Horního Jelení a okolí. Výjimečným fenoménem zdejší oblasti pro rozvoj rekreace a oddychových aktivit jsou rozsáhlé lesy protkané cestami (zatím bohužel neznačenými s obtížnou orientací) v mírně zvlněném terénu s existencí několika písečných rybníků. I když jsou dnes tyto rybníky převážně rybochovné, uměle přihnojované krmivem a proto obtížně využitelné pro koupání, mají výraznou estetickou funkci a bývají cílem výletů. Jedná se o rybníky Dolní a Horní Pecák, Pětinoha a Hanzlíkovec. Stávající koupaliště v Horním Jelení, založené na rybníku, dnes absolutně nevyhovuje hygienickým požadavkům a je nutné jej kompletně rekonstruovat. Toto prostředí je ideální zejména pro houbaření, pěší a cykloturistiku, sporty, kulturně poznávací a ostatní krátkodobé individuální (rodinné) relaxační aktivity a může se tak stát vyhledávaným a cenově dostupným turistickým a pobytovým místem v regionu. Dalším potenciálem je tzv. festivalová turistika, na kterou by se chtěla obec rovněž zaměřit. Zatímco pěší turistické značení je jako všude v po České republice díky KČT výborné, cykloturistická infrastruktura je nedostatečná. V současné době je vyznačena Poorlická cyklotrasa, končící v Horním Jelení. Existuje projekt cyklotras mikroregionu Holicko, podle kterého by se měly trasy dovyznačit, event. doplnit. Velice zajímavým námětem se však ukázalo zlepšení povrchů vybraných cest do podoby hladkých asfaltových povrchů jako víceúčelových komunikací pro pěší, cykloturistiku a zejména pro vyhledávaný sport kolečkové bruslení, které právě ve zdejším poměrně rovinatém terénu nabývá na atraktivitě. Tyto komunikace by pokud možno měly být napojeny přímo na okolní městská centra. V této souvislosti se např. hovořilo o rekonstrukci nezpevněné cesty Horní Jelení Týnišťko a cesty Horní Jelení Veliny. Tyto trasy by mohly být i pojaty tématicky (trasa vodní spojující nádrže, trasa strašidelná po místech tragických nehod aj. (lokalita u utopeného, za křížkem apod.) Chybí i drobná architektura doprovázející tyto cesty, jako jsou odpočívadla, informační tabule, orientační značení, event. rozhledna. V blízké době by měl být u stávající vyznačené cyklotrasy vybudován altánek. Nedostatečná je však nabídka ubytovacích kapacit a ostatních turistických služeb, což je jedním z problémů, které je potřeba do budoucna řešit. V současné době se lze v Horním Jelení ubytovat pouze v Rekreačním středisku Radost (k.ú Ostřetín), což je turistická ubytovna se společným sociálním zařízením. Chybí nabídka ubytování v soukromí i levnější ubytování typu turistických ubytoven, které by byly vhodné např. pro konání festivalů. Velice vhodný by byl také kemping nebo tábořiště, jakožto doplněk záměru celkové rekonstrukce areálu koupaliště (ve stejné nebo blízké lokalitě). Chybí fitcentrum, posilovna, půjčovna sportovních potřeb, kuželky, bowling, sauna aj. zařízení. Spolkový život, akce 11

13 Velmi důležité jsou všechny sportovní a kulturní aktivity, které se zaměřují na využití volného času nejen dětí a mládeže. Je velice pozitivní, že v obci působí několik sportovních organizací, oddílů či sdružení, a že svou činností umožňují příjemně strávit volný čas. V minulých letech zde existovalo mnoho spolků (Okrašlovací spolek, TJ Orel, TJ Sokol, Živnostenský spolek, pěvecký sbor Varlych či osvětová beseda). V současné době zde působí Sbor dobrovolných hasičů (plnící funkci JPO 2), Český červený kříž a Amatérský fotbalový klub. Každý rok se zde pravidelně koná celostátní Festival trampských písní v areálu koupaliště, který však dnes nevyhovuje těmto účelům po stránkách estetických a vybavení, uvažuje se o celkové úpravě tohoto areálu. O prázdninách se v Horním Jelení každoročně koná Letní škola krásných umění s mezinárodní účastí. O provoz se stará nezisková organizace Český hudební tábor mládeže o.p.s. se sídlem Horní Jelení, Kolářského 390. Letní škola je ojedinělou akcí evropského významu, kde se mladí lidé z různých zemí potkávají, navazují nová přátelství a kontakty, ale především se ve společném hudebním souboru zdokonalují ve hře na hudební nástroje a učí se spolupráci a souhře. Český hudební tábor mládeže o.p.s. je rovněž zřizovatelem Centra volného času, kde se zájemci učí např. sborovému zpěvu, hře na klavír a zobcovou flétnu, učí se cizí jazyky atd. Nedávno se zde také obnovila tradice posvícenského svodu koní, kde se koně utkávají v několika soutěžích. 2.9 Životní prostředí Obec Horní Jelení leží uprostřed rozsáhlého komplexu lesních porostů Třebechovické tabule s řadou přírodních zajímavostí a lokalit s výskytem vzácných druhů flóry i fauny. Obec Horní Jelení se vyznačuje pěknou malebnou přírodou se stanovenými chráněnými krajinnými prvky a lokalitami a tento fakt je ještě umocňován nádhernými hustými okolními lesy. V okolí obce se nachází mnoho přírodních zajímavostí, z nichž na prvním místě je nutno jmenovat Boršov u Litětin, což je jedno z posledních nalezišť hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe) v Čechách. Dále stojí za zmínku rybník Lodrant, což je hnízdiště vzácných druhů vodních ptáků, Bažantnice v Uhersku a rybník Pětinoha. Zatím na území obce nejsou vyznačeny žádné naučné stezky. V oblasti nakládání s odpady obec spolupracuje s mikroregionem Podorlicko. 3. SWOT ANALÝZA Na základě analýzy současného stavu obce Horní Jelení byla sestavena, standardní metodou, používanou při strategickém plánování, SWOT analýza, tj. stanovení vnitřních slabých a silných stránek rozvoje obce a vnějších neovlivnitelných příležitostí a hrozeb. Analýza SWOT byla zpracována v takové míře podrobnosti, aby bylo možné stanovit na jejím základě hlavní problémy obce a s využitím silných stránek a příležitostí stanovit strategický 12

14 postup k jejich odstranění a k minimalizaci hrozeb. Využitím silných stránek a odstraňováním slabých stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí a omezuje se dopad ohrožení. Analýza SWOT SILNÉ STRÁNKY : obec je členem dvou svazků obcí, Mikroregionu Holicka a Mikroregionu Podorlicka výhodná geografická poloha mezi městy Holice, Choceň a Borohrádek, v blízkosti významné sídelní aglomerace Pardubicko Hradecko obec je obklopena lesy a nádhernou venkovskou krajinou, což vytváří vhodné podmínky pro rozvoj turistiky a rekreace nová bytová výstavba a dobré podmínky pro bydlení rostoucí počet obyvatel množství podnikatelských subjektů zejména v oblasti služeb, přinášejících pracovní příležitosti přímo v obci nezaměstnanost v obci velice nízká (od roku 1996 do roku 2001 průměrná míra nezaměstnanosti za toto období nepřekročila hranici 5 %) 60 % obyvatel obce je v produktivním věku občanská vybavenost v oblasti sociálních služeb a péče o seniory na vysoké úrovni (nový dům pečovatelské služby, projektovaný dům důchodců) dobrá dopravní dostupnost obce, blízká silnice I. třídy č. E 442 spojující Vysoké Mýto a Pardubice dostatečná dopravní obslužnost autobusovými linkami a problematická dojížďka za prací, kulturou, sportem, službami a vzděláním existence blízkého rekonstruovaného železničního koridoru Česká Třebová - Praha kvalitní technická infrastruktura - plynofikace, kvalitní vodovodní síť, kanalizace a ČOV dostatek pitné vody z vlastních zdrojů i ze zdrojů Vodárenské soustavy Východní Čechy (VSVČ) fungující základní systém odpadového hospodářství, spolupráce s mikroregionem Podorlicko výborný stav ovzduší a zdravé životní prostředí dobrý stav zásobování obce elektrickou energií vysoký počet obyvatel připojených na telefonní síť existence sítě značených pěších turistických tras a regionálních cyklotras pořádání tradičních sportovních a kulturních akcí nadobecního a nadregionálního významu (tradiční a turisticky atraktivní festival trampských písní, Letní škola krásných umění) velké množství historických památek SLABÉ STRÁNKY : nedostatečná nabídka především turistických a rekreačních služeb a turistického zázemí, zejména možnosti ubytování 13

15 stále ještě nedostatečná nabídka aktivního trávení volného času pro všechny věkové kategorie nedostatečná občanská vybavenost - chybějící a ve špatném stavu (chybějící sportoviště pro školu i veřejnost, společenský sál, neuspokojivý stav koupaliště, chybějící oddychová zóna pro nové sídliště aj.) PŘÍLEŽITOSTI vytvoření a rozvoj pevného partnerství a spolupráce mezi samosprávou, podnikateli a státní správou uvnitř obce, společné strategické plánování a rozvoj obce, příprava společných projektů a řešení vnějších vlivů (nová legislativa, vstup do EU, reforma veřejné správy apod.) otevření obce ke spolupráci s okolními obcemi a mikroregiony, okresem a krajem využívání krajských, státních a evropských podpor na rozvoj obce, koordinace a spolupráce v rámci partnerství (program obnovy venkova, programy pro zemědělce, podpory malého a středního podnikání, programy na ochranu životního prostředí, vodohospodářskou infrastrukturu, snižování energetické náročnosti, program SAPARD, strukturální fondy EU, krajské granty apod.) obnova domovního a bytového fondu obce v rámci neziskových a podnikatelských projektů a realizace nových rozvojových investičních projektů (řada z nich ve stádiu záměru) využití potenciálu krajiny pro rozvoj cestovního ruchu, zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku a agroturistiku udržení a rozvoj existujících firem malého a středního podnikání v obci rozvoj drobného živnostenského podnikání v oblastech veřejné poptávky a služeb v cestovním ruchu (ubytování, pohostinství, odpočinkové sporty, půjčovny a opravny kol a sportovního náčiní, internetové kavárny, informační služby, agroturistika, ukázkové provozy tradičních řemesel apod.) rozvoj a využívání poradenských služeb a školení (začínajících podnikatelů aj.) nabídka zdravého, levného a pohodového bydlení na venkově v disponibilním bytovém fondu vytvoření pohodových venkovských komunit se společnými aktivitami, zvýšení sebevědomí obyvatel obce a zájmu o věci veřejné zachování pořádání a obnovení tradice festivalů, Jarmarků, pořádání soutěží, poutí a jiných místních tradic i akcí nadregionálního významu a jejich dobrá propagace provedení revitalizačních opatření v krajině, zlepšujících její ekologickou stabilitu, rozmanitost a estetický vzhled vytvoření typické tváře a identifikace obce Horní Jelení, její propagace uvnitř i vně s využitím moderních informačních technologií (internetové stránky, informační středisko apod.) působení praktických lékařů i specialistů přímo v obci využití potenciálu živé spolkové činnosti v obci HROZBY nepříznivý celospolečenský demografický trend (snižování počtu obyvatel a stárnutí populace) nedostatečná připravenost obce a podnikatelských subjektů na využívání krajských, státních a evropských podpor, problémové konstituování partnerství a spolupráce slabá síla obce i podnikatelských subjektů investovat, absence cizího kapitálu 14

16 klesající kupní síla a životní úroveň obyvatel obce nedostupnost malých úvěrů a nízká mobilita kapitálu obtížný start nových podnikatelských aktivit z důvodu obtížného zajištění finančního krytí prvotní investice, obtížného získání trhu a překonání psychologických bariér neuspokojivý technický stav místních obslužných komunikací a silnic II. a III. třídy riziko rozšíření sociálně patologických jevů v důsledku špatné sociální situace rodin s dětmi a omezenou nabídkou pracovního uplatnění i trávení volného času (kriminalita, krádeže, alkohol, drogy, ). ohrožení zemědělských podniků špatným vývojem státní politiky a podmínek vstupu do EU, problémy s odbytem zemědělských produktů, nezájem mladé generace o práci v zemědělství, devastace zemědělského půdního fondu 4. VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE OBCE Vize je široce formulovaný výhled, kam by obec v dlouhodobém časovém horizontu let měla dospět. Tuto vizi lze podrobněji a přesněji popsat několika dlouhodobými strategickými cíli, formulovanými pro stejný časový horizont. Vize a strategické cíle musí mít reálný základ. Vizi a strategické cíle pro obec Horní Jelení je formulována následovně : Obec Horní Jelení bude v časovém horizontu 10 až 20 let rozvinutým sídlem pohodového, ale současně plnohodnotného a zdravého bydlení na venkově s pestrým drobným podnikáním zejména v oblasti místních služeb s řadou vzájemně prospěšných vazeb na své okolí s kvalitní péčí o mládež a seniory přesahující územní působnost obce. Obec bude vyhledávaným centrem rekreace a volnočasových aktivit zejména pro okolní města a obce, ale i pro město Pardubice a širší okolí. Nadregionální (krajský až národní) význam bude mít při pořádání tradičních festivalů a akcí. 5. STRATEGIE REALIZACE VIZE PRIORITY, OPATŘENÍ, PROJEKTY Pro naplnění vize a strategických cílů rozvoje obce byly určeny tři prioritní oblasti priority. Jedná se o oblasti rozvoje, na které je potřeba soustředit pozornost a úsilí všech obyvatel (občanů, podnikatelů,..) a to cíleně a koncentrovaně, aby bylo dosaženo splnění všech strategických cílů. Pro jednotlivé priority byly navíc stanoveny přesnější specifické cíle, kterých by mělo být v dlouhodobém horizontu dosaženo. Pro každou prioritu bylo stanoveno několik opatření, která jsou širší obecnější formulací úkolů, které vedou k naplnění dané priority. Pro každé opatření pak byly hledány buď obecnější projektové záměry (tam, kde v této fázi nebylo možné jednoznačně formulovat konkrétní projekt, ale pouze zadání pro jeho vytvoření) nebo bylo možné pod souhrnným názvem presentovat konkrétnější projekty, akce a aktivity, které již 15

17 v současné době mohou mít známý rozpočet a jejich realizace je připravena takřka do prováděcí podoby. Schématicky lze uvedený postup znázornit v následující hierarchii od nejobecnější formulace cílové oblasti zájmu po stanovení konkrétních projektů, aktivit a akcí : P r i o r i t y (jednočíselné označení např. 1.) Opatření (dvojčíselné označení např. 1.1.) Projektové záměry (trojčíselné označení např ) Projekty, aktivity, akce (čtyřčíselné označení např ) 5.1 Priority a specifické cíle Pro jednotlivé priority byly stanoveny specifické cíle, které blíže popisují čeho by mělo být v rámci jednotlivých prioritních oblastí v dlouhodobém horizontu cca 10 let dosaženo. Specifické cíle jsou naznačeny jako trendy (zvýšení, zlepšení apod.) a bude snahou je postupem času na základě zkušeností zpřesňovat do konkrétnější podoby. Priorita č.1 Rozvoj občanské společnosti, cestovního ruchu, turistiky a rekreace vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, turistiky a rekreace v obci zkvalitněním technického zázemí a poskytovaných služeb; zvýšit nabídku ubytovacích kapacit a turistických služeb, zachovat a zlepšit podmínky, kvalitu a dostupnost vzdělávání všech generací, zachovat dostupnost péče o předškolní mládež a o seniory a zlepšovat podmínky života všech generací v obci, udržet stávající a vytvořit další aktivity plnohodnotného trávení volného času a spolkového života venkovských komunit v obci, které tak nezbytně doplňují zdravý životní styl na venkově zvýšit vnitřní soudržnost obce (soběstačnost, stabilitu) a současně otevřenost (spolupráci s okolními obcemi, mikroregiony, veřejnou správou, partnery v EU apod.) Priorita č.2 Rozvoj občanské a technické vybavenosti, technické infrastruktury, dopravní obslužnosti a péče o krajinu a udržitelné zemědělství obnovit a rozšířit podstatnou část technické vybavenosti a obsluhy území obce (infrastruktura, zařízení občanské vybavenosti, zlepšení dopravní obslužnosti aj.) tak, aby se stala obec více soběstačná v uspokojování každodenních potřeb jejích občanů a vytvářela zajímavou nabídku i pro své spádové okolí 16

18 systematickou péčí o krajinu a její kulturní dědictví zachovat a zlepšit její ekologickou stabilitu a kulturní a estetické hodnoty krajiny stabilizace, rozvoj a diverzifikace multifunkčního zemědělství a lesnictví ve všech jeho formách jako prostředku k zachování typické tváře obce jež je součástí venkovské krajiny Priorita č.3 Rozvoj podnikání a tvorba pracovních příležitostí udržet místní tradiční a stávající podniky malého a středního podnikání, a to i v konkurenčním evropském prostředí (zejména modernizací výroby, certifikací kvality, vyspělým ekologickým a obchodním managementem apod.) zvýšit počet podnikatelských subjektů v malém a středním podnikání působících v obci, a to zejména v oblasti rozvoje cestovního ruchu a služeb pro obec a dosáhnout tak větší diversifikace příjmů obyvatelstva (zejména propojením podnikatelských aktivit s aktivitami samosprávy) podpora místních zemědělských a lesních podniků při zvyšování podílu ekologického zemědělství, při zkvalitňování, zpracování a marketingu produktů, při zvyšování konkurenceschopnosti v evropském prostředí. 5.2 Priority, opatření a projekty PRIORITA Č.1 ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI, CESTOVNÍHO RUCHU, TURISTIKY A REKREACE Opatření 1.1. Obnova aktivního společenského, kulturního a sportovního života, zdravý životní styl Podpora celoživotního učení a profesního vzdělávání Podpora stávajících tradičních akcí místního i nadregionálního význam Český hudební tábor mládeže Festival trampské písně Posvíceňský svod koní Masopust "Tajné Výlety" s ČČK Tradiční plesy Dětský den, "kuličkiáda" Zavedení nových akcí s mikroregionální působností Obnovení tradice pořádání jarmarků Stabilizace stávajících a založení dalších spolků a zájmových kroužků pro děti i dospělé Podpora a zachování místního tisku - zpravodaje Jelenské listy Opatření 1.2. Péče o vzdělání, děti školního a předškolního věku a seniory Péče o školní a mimoškolní vzdělávání, sportovní aktivity a zájmovou činnost mládeže 17

19 Podpora a zachování činnosti Centra volného času Podpora mimoškolních aktivit mateřské školy Podpora mimoškolních aktivit a zájmových kroužků základní školy Péče o seniory a občany potřebující speciální péči s mikroregionální působností Podpora akcí pořádaných Obecní knihovnou (zájmové programy, kulturní a společenské akce) Opatření 1.3 Budování infrastruktury a podmínek pro rozvoj, kultury, turistiky a cestovního ruchu Vytvoření a nabídka turistických produktů, koordinace s Marketingovou studií cestovního ruchu Východních Čech (Pardubického a Královéhradeckého kraje) Doprovodná architektura pro cestovní ruch Zřízení naučné stezky včetně doprovodné architektury Výstavba rozhledny Vybudování odpočívadel a podobných prvků (altánků aj.) Vybudování informačních tabulí Orientační značení v obci, turistické značení Vybudování areálu pro pořádání Letní školy krásných umění pro mládež (na pozemcích společnosti Český hudební tábor mládeže o.p.s.) Vytvoření důstojných prostor pro představení (koncerty, divadla) Zřízení ubytovacích a stravovacích kapacit pro účastníky a učitele Rozšíření ubytovacích kapacit všeho typu (včetně kapacit pro konání festivalů) Zřízení tábořiště v areálu místního koupaliště Zřízení kempinku v areálu místního koupaliště Zřízení chatek v areálu místního koupaliště Budování víceúčelových tras Napojení a doplnění stávající sítě cyklotras na Holicku (na stávajících a rekonstruovaných komunikacích) Vytvoření tématické trasy jezírka Vytvoření tématické trasy strašidelné Vytvoření drah pro kolečkové bruslení a propojením a napojením na města a spoje Zřízení informačního centra s veřejným Internetem (v objektu bývalého sklenářství) Propagace obce Horní Jelení Cílená pobídka na vytváření nových podnikatelských aktivit Opatření 1.4 Soudržnost, stabilita a otevřenost obce Partnerská spolupráce Podpora funkčnosti mikroregionu Holicko Vytvoření partnerského svazku s obcí v zahraničí Identifikace obce Schválení obecního praporu a znaku parlamentem ČR Informační systém webové stránky Osamostatnění vlastní domény, registrace ve vyhledávačích a odkazy na obec na příslušných serverech Navázání a udržování dobrých vztahů s okolními obcemi a v rámci obce 18

20 PRIORITA Č.2 ROZVOJ OBČANSKÉ A TECHNICKÉ VYBAVENOSTI, TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI A PÉČE O KRAJINU A UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Opatření 2.1 Obnova a doplnění sítě místních a veřejných komunikací, včetně doprovodné infrastruktury, pro zvýšení prostupnosti obce Obnova a oprava místních komunikací Rekonstrukce místní komunikace Horní Jelení - Veliny Rekonstrukce místní komunikace Horní Jelení Týnišťko Vybudování místní zpevněné komunikace (od ul. Dvorská směrem k lesu) Vybudování zpevněné cesty "Duškovým sadem" Budování související infrastruktury (parkoviště, čekárny, ) Výstavba parkoviště u areálu koupaliště a u hřbitova Výstavba parkoviště pro kamiony Výstavba stání pro autobusy Rekonstrukce náměstí, včetně veřejného osvětlení Opatření 2.2 Optimalizace dopravní obslužnosti Koordinace se Studií optimalizace dopravní obslužnosti Královéhradeckého a Pardubického kraje Realizace vhodných řešení ze studie vyplývajících Opatření 2.3 Obnova a napojení vodovodu, kanalizace, ČOV a plynofikace Obnova vodovodu, kanalizace a ČOV Tlakové kanalizační napojení části Dolní Jelení na ČOV Horní Jelení Plynofikace Plynofikace části Dolní Jelení Opatření 2.4 Výstavba, obnova a péče o objekty veřejné občanské a technické vybavenosti území, domovního a bytového fondu Obnova obecních budov na centra života, vzdělávání a podnikání Obnova budovy radnice (rekonstrukce střechy, vnitřní úpravy a venkovní fasáda) Výstavba, údržba a rekonstrukce budovy základní školy, údržba obnova a modernizace mateřské školy a jejich aktivní využití Rekonstrukce staré budovy školy na moderní areál vzdělávání a volnočasových aktivit nejen pro školu, ale i veřejnost, zahrnující : rekonstrukce staré budovy školy mj. s pořízením půdních vestaveb pro speciální učebny, zřízení plavecké učebny bazénu, přístavba umělecké školy (2 třídy hry na hudební nástroje), klubovny pro mimoškolní aktivity a spolky a veřejné knihovny, dále výstavba venkovního sportoviště pro atletiku a míčové hry Objekty péče o seniory 19

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

MAS NAD ORLICÍ. Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ. Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

VÝSTUPY Z 1. KULATÉHO STOLU

VÝSTUPY Z 1. KULATÉHO STOLU VÝSTUPY Z 1. KULATÉHO STOLU MAS Podbrněnsko, o.s. 26.9.2013 Podmínky pro bydlení shrnutí (flipchart) - Možnost dotace na zavedení systému kontroly rychlosti s napojením na nejbližší městskou policii -

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 1 Úvod Strategický plán a akční plán rozvoje obce Žďár nad Metují je základním dokumentem územního rozvoje. Vyjadřuje předpokládaný rozvoj katastrálního

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DO ROKU 2018

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DO ROKU 2018 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DO ROKU 2018 1. Úvod Strategický plán rozvoje obce do roku 2018 navazuje na plán rozvoje obce z roku 2010. Strategický plán rozvoje obce vychází z diskuse s občany nad prioritami

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více