ve spolupráci se zástupci obce Horní Jelení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve spolupráci se zástupci obce Horní Jelení"

Transkript

1 STRATEGIE ROZVOJE OBCE HORNÍ JELENÍ Vypracovala :, Ústí nad Orlicí ve spolupráci se zástupci obce Horní Jelení Říjen 2002

2 OBSAH : 1. ÚVOD 2 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU OBEC HORNÍ JELENÍ V ŠIRŠÍM KONTEXTU SOUČASNOST OBCE HORNÍ JELENÍ A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ HISTORIE A PAMÁTKY HOSPODÁŘSTVÍ TRH PRÁCE TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA OBČANSKÁ VYBAVENOST (ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SPORT, KULTURA AJ.) REKREACE A CESTOVNÍ RUCH, SPOLKOVÝ ŽIVOT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SWOT ANALÝZA VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE OBCE STRATEGIE REALIZACE VIZE PRIORITY, OPATŘENÍ, PROJEKTY PRIORITY A SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITY, OPATŘENÍ A PROJEKTY IMPLEMENTACE ZPŮSOB REALIZACE, MONITORING A HODNOCENÍ ZPŮSOB REALIZACE ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ MONITORING A HODNOCENÍ ZÁVĚR 23 SEZNAM PŘÍLOH : Příloha č.1 : Přehledná situace obce Horní Jelení v rámci České republiky Příloha č.2 : Situace obce Horní Jelení v měřítku 1 : Příloha č.3 : Situace obce Horní Jelení v měřítku 1 : Příloha č.4 : Obrazová příloha Na zpracování strategie se podíleli : Představitelé obce Horní Jelení: Jan Štancl (starosta obce), Jan Petraš (místostarosta obce), Mgr. Vladislav Vaněk (člen obecního zastupitelstva, středoškolský učitel), Eva Škoudlínová (členka obecního zastupitelstva, ředitelka MŠ), Ing. Jolana Doudová (externí spolupracovník), Ing. Josef Kušička (externí spolupracovník) Ústí nad Orlicí: RNDr. Renata Šedová, Bc. Lukáš Jakubec, Mgr. Jaroslav Špajs, Bc. Jarmil Chládek 1

3 1. ÚVOD Cílem tohoto materiálu je na základě stanovených kritérií objektivně a komplexně posoudit současnou pozici obce Horní Jelení a definovat strategické oblasti v kontextu jejího budoucího rozvoje. Součástí této strategie je Analýza současného stavu, která hodnotí pozici obce v rámci okresu, kraje a NUTS II z několika hledisek; analýza slabých, silných stránek, příležitostí a hrozeb Analýza SWOT, která tvoří strategický základ a informační východisko pro stanovení cílů a priorit a konečně Strategické cíle rozvoje obce, Vize, Priority, Opatření a Projekty. Informace, údaje a data byla získávána v průběhu roku 2002 z těchto informačních zdrojů: Evidence obecního úřadu v Horním Jelení Evidence Úřadu práce v Holicích Volně dostupné informace Českého statistického úřadu Internet Strategie rozvoje obce Horní Jelení je vyjádřením politiky či vůle obce, jakou cestou rozvoje se chce ubírat a jakým efektivním, současně však reálným postupem, lze k této vizi směřovat. Vytvoření této strategii rozvoje, sestávající z řady na sebe navazujících kroků, řídila nezávislá konsultační firma s významným využitím zkušeností a názorů zástupců obce ze sféry samosprávy, podnikatelů a dalších občanů. 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 2.1 Obec Horní Jelení v širším kontextu Obec Horní Jelení je typickou spádovou obcí venkovského regionu; je pověřena výkonem státní správy na základě přenesené působnosti svěřené jí zákonem o obcích. Je členem svazku obcí Mikroregion Holicko, zaměřeného na řešení společných problémů obcí v různých oblastech rozvoje. V oblasti odpadového hospodářství aktivně spolupracuje se svazkem obcí Mikroregion Podorlicko, jehož je rovněž členem. Obec má výhodnou geografickou polohu mezi městy Holice (leží 8 km východně od Holic), Borohrádek a Choceň a spadá pod okres Pardubice, Pardubický kraj a NUTS II Severovýchod. Město Holice představuje přirozeně spádové centrum širších služeb a úřadů pro obec Horní Jelení (např. Finanční úřad, Policie ČR, čerpací stanice pohonných hmot, autoservis, pojišťovna, gymnázium, střední školy.). Další úřady (katastrální, okresní, krajský aj.) a speciálnější úřady se pak nacházejí v Pardubicích. 2

4 I přes celkový ráz obce, který je charakteristický pro menší města, obec nemá dostatečný počet obyvatel pro získání statutu města, i když v minulosti tento statut obec měla. Právě charakter venkovského sídla s rozvíjejícími se službami uprostřed malebných lesních komplexů nese obci vysoký rozvojový potenciál stát se jednou z nejvyhledávanějších oblastí pro bydlení a rekreaci v kraji. 2.2 Současnost obce Horní jelení a demografický vývoj Obec má celkovou katastrální výměru 2448 ha a je tvořena třemi územními částmi : Horní Jelení, Dolní Jelení a Rousínov. Rozkládá se na dvou katastrálních územích : Horní Jelení a Dolní Jelení. Součástí obecního úřadu je matrika a stavební úřad. Tabulka č. 1 Počet obyvatel obce Horní Jelení v průběhu let Rok Počet celkem Z toho muži Z toho ženy Zdroj: Statistická ročenka Celkový počet obyvatel k a jejich věkové složení vyjadřuje následující tabulka. Tabulka č.2 Počet obyvatel obce Horní jelení k Věkový stupeň Počet obyvatel obce 1 17 let let let a více 336 CELKEM 1754 Zdroj: obecní evidence obyvatel 3

5 Počet obyvatel v obci stoupá. Růst počtu obyvatel souvisí s vytvářením podmínek pro bydlení a se stěhováním převážně mladých rodin do nově vybudovaných rodinných domků. Obec má zřízeny webové stránky na adrese Vydává též místní zpravodaj Jelenské listy. 2.3 Historie a památky Horní Jelení je obec s velmi zajímavou historií sahající do 10. století, kdy území dnešní obce vlastnili Slavníkovci. Na území obce se nachází množství historických památek a výjimečných architektonických staveb se značným kulturně-historickým významem a obec tak právem patří k turisticky nejnavštěvovanějším místům regionu. Všechny tyto památky jsou ve stavu, kdy potřebují postupně provést opravu menšího až generálního rázu. Jedná se zejména o tyto památky a pamětihodnosti : Kostel Nejsvětější Trojice z let , který se nachází na místě bývalého dřevěného kostela. Kostel je v majetku církve. Před kostelem stojí dvě barokní plastiky, které bývají často připisovány Karlu Škrétovi : socha Anděla Strážce (vpravo ve vlastnictví církve) socha Sv. Floriána (patrona hasičů, umístěná vlevo, ve vlastnictví církve) socha Sv. Anny (při výpadovce na Ostřetí, z roku 1824, ve vlastnictví obce) socha Sv. Jana (z roku 1927, při výpadovce na Dolní Jelení, ve vlastnictví obce) Mariánský sloup (na náměstí z roku 1704, ve vlastnictví obce) dva kamenné kříže (Dolní a Horní Jelení z první poloviny 19. století, ve vlastnictví obce). barokní fara s mansardovou střechou (ve vlastnictví církve, nyní se za přispění obce opravuje s tím, že v budově bude zřízena obecní klubovna) dřevěná Láskova hospoda musela bohužel v roce 1962 ustoupit dnešní samoobsluze. 2.4 Hospodářství V obci Horní Jelení nepůsobí žádný velký průmyslový výrobní podnik. Jsou zde malé a střední podniky a soukromí živnostníci, působící zejména v oblasti služeb pro občanskou veřejnost. Jedná se o tyto firmy (řazeny abecedně) : Autodoprava Gotzl Otto, Horní Jelení, Autodoprava Sodomka Jiří, Horní Jelení, Dvorská 534 Auto - elektro opravy, Matoušek J. Bubna s.r.o., Horní Jelení (vlastník lesů, hospodářská správa lesa) Coniglio Martinková Anna, Horní Jelení 14 (chov králíků) Čížková Květoslava, Horní Jelení 627 Drogerie, papírnictví, Tupcová Ludmila, Horní Jelení, Komenského náměstí 72 Dřevobek Benák Jaroslav, Horní Jelení, 5. května (Pila) EL KO Vondráček, elektromontáže, prodej, Horní Jelení, Komenského náměstí 71 ELGAS, s.r.o., Horní Jelení, Dukelská 55 (elektroměry a plynoměry) Huck VZ s.r.o., Výroba sítí, Horní Jelení, Jiní 554 (průmyslová výroba) 4

6 Chemcosmetic service, s.r.o., Horní Jelení, Kolářského 398 (balírna a stáčírna kosmetických a čistících prostředků) IKA s.r.o., Horní Jelení, Kolářského 330 (služby pro stavebnictví) Jednota s.d. Pardubice, samoobsluha potraviny, Horní Jelení Kadeřnictví VĚRA, Benešová Věra, Horní Jelení, Dukelská 187 Kadeřnictví EVA, Burešová Eva, Horní Jelení, 1. máje 528 Kadeřnictví Lojšková, Horní Jelení, Sokolova 155 Kavárna Fontánka, Bolehovský Z., Horní Jelení, Náměstí Keramika Betynka Josefová Libuše, Horní Jelení, U Hájku 522 (umělecká keramika) Krejčovství Renata Mrázková Lesoškolky s.r.o., Řečany nad Labem, školkařské středisko, Dolní Jelení Masáže Barvová Bronislava, Horní Jelení, Hálkova 92 Masáže, aromaterapie Helena Vaňková, Horní Jelení, Sokolova 87 Mistr kominický Cach František Opravy karburátorů Šeda Bohumil, Horní Jelení, Dvorská 467 Opravy kol Bahník V. Pivnice U Pytláka, Gabčo F. Potraviny U Kubásků Krejčí Eva, Horní Jelení, Husova 74 Potraviny U Prudičů, manželé Prudičovi Projekční a rozpočtová kancelář Wiesenberg František, Horní Jelení, Havlíčkova 517 Rekreační středisko Radost, Východočeská energetika a.s., Horní Jelení Restaurace U Kostela, Hejný F. & Poláček K. Restaurace Sokolovna, Štenclová J. Smíšené zboží, Hejná Šárka Řeznictví uzenářství Štok, Horní Jelení, Rudé armády 463 Řeznictví uzenářství Tupec Petr, Horní Jelení 72 Second hand, Kodytek J. SEW Eurodrive CZ s.r.o., technická kancelář VČ, Horní Jelení, Švermova 132 (výroba, prodej a servis pohonné techniky) Shop Petr, Tran Anh Tuan Soustružnictví Tobiášek I. Stakron Doleal Petr, Horní Jelení 228 (oprava střech a střešních krytin) Stavební firma Demeter Emil, Dolní Jelení 43 Stavební práce Zdeněk Dvořák, Horní Jelení, 5. května 320 The Cabin CZ spol. s r.o., Horní Jelení, Dukelská 277 (truhlářská výroba saun a zařízení) Trafika, Toušková M. Truzak s.r.o. truhlářství, Horní Jelení, Kolářského Vodovody a kanalizace Pardubice, Horní Jelení ČOV Zahradnictví AZALEA, Rožek Emanuel, Horní Jelení 34 Zahradnictví Rožek Jiří, Horní Jelení Zámečnictví Červený Z. Železářství, stáčené saponáty, Hamplová J. Z uvedeného výčtu (dle Zlatých stránek) a informací obce je patrné, že mezi firmami jsou zastoupeny tyto profese : projekční práce stavební práce a související realizační práce (elektromontáže, autodoprava 2x) služby pro správu lesů (3x) řemesla (truhlářství, výroba sítí, práce se dřevem, keramika) 5

7 obchody (potraviny, drogerie, papírnictví, ) služby občanům aj. (kadeřnictví 2 x, masáže, pneuservis, řeznictví 2x, zahradnictví 2x) služby v oblasti stravování, ubytování a cestovního ruchu (kavárna, restaurace 4 x, pivnice, rekreační středisko, cukrárna v bývalé pekárně ) služby pro obec (VAK) Mělo by být právě zájmem obce, aby tyto podnikatele zainteresovávala v rozvíjení své činnosti a vytvořila s nimi partnerství při jednáních a získávání podpor na jejich udržení a rozvoj. Z přehledu je však patrno, že chybí služby v oblasti stravování, ubytování, oddychových a rekreačních aktivit a některá stávající zařízení (zejména stravovací) nemají vyhovující úroveň. V obci se rýsuje jeden významný podnikatelský projekt, spočívající v rekonstrukci rozsáhlého a dnes zchátralého objektu bývalého pivovaru na víceúčelové zařízení (ukázková výroba piva v rámci zachování a obnovy tradičních řemesel, drobná výroba, komfortní ubytování s příležitostí aristokratických sportů jezdectví, golf aj.) viz Projektový záměr Vzhledem k tomu, že správní území obce Horní Jelení převážně zaujímají lesy, je pro strategii důležité znát jejich správce a záměry. Vlastníky a správci lesů jsou : Lesy České republiky s.p., Hradec Králové Hospodářská a lesní správa Bubna, Horní Jelení 1 Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. Lesní společnost Hradec Králové a.s. Zemědělství a živočišnou výrobu na území obce provozují tyto společnosti : Zemědělská společnost Ostřetín a.s., kravín Dolní Jelení Daňová výtěžnost obce je v krajském měřítku nadprůměrná a v roce 2001 činila cca 4600 Kč na obyvatele díky existenci místních živnostníků, malých a středních podniků, které zaměstnávají obyvatele obce. Po reformě daňového systému, se daňové příjmy obce zlepšily. 2.5 Trh práce Nezaměstnanost je v obci nižší než celostátní i krajský průměr a k činila 5,5 %. Vývoj míry nezaměstnanosti v podstatě sleduje celorepublikové trendy. Hlavní skupinu uchazečů o práci tvoří lidé vyučení a dále uchazeči se základním vzděláním. Lidé jsou často (bohužel bez ohledu na vzdělání) nuceni za prací dojíždět mnohdy mimo Horní Jelení, často i mimo region. Někteří obyvatelé (zejména mladí s vyšším vzděláním) odcházejí za prací do měst, kde je více pracovních příležitostí a kde se také usadí a zabydlí i navzdory tomu, že životní a existenční náklady jsou ve městech daleko vyšší. Na druhou stranu obec Horní Jelení poskytuje tak výborné podmínky pro bydlení v krásném prostředí, že tyto případy nejsou tak četné. 6

8 Rok Tabulka č.3 Míra nezaměstnanosti v obci Horní Jelení Míra nezaměstnanosti v % Počet ekonomicky aktivních obyvatel Počet uchazečů o zaměstnání celkem Z toho Ženy , , , , , Zdroj: Úřad Práce, Holice 2.6 Technická infrastruktura Výhodná geografická poloha obce poblíž hlavního města kraje Pardubic, zajišťuje obci dobrou dopravní dostupnost na křižovatce silnic. Obcí prochází silnice II. třídy č. 305 z Borohrádku do Skutče, která se v obci Jaroslav napojuje na silnici I. třídy č. E 442 z Litomyšle do Pardubic. Silnice III. třídy vedou z obce směrem na Ostřetín, Čermnou nad Orlicí a směrem na Újezd u Chocně (Choceň). V rámci budoucího rozvoje obce bude nezbytné věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu vozovek (zejména otázek krajské SÚS), který není dobrý. Obec má rezervy v obnově a budování místních obecních komunikací, parkovišť (vyprojektováno), v rekonstrukci náměstí, včetně veřejného osvětlení a vyřešení stání autobusů (nejlépe mimo náměstí). V okolí obce je již dnes vytipováno několik místních komunikací, které by se po rekonstrukci mohly stát významnými pro rozvoj cykloturistiky a mladých sportů (kolečkové bruslení apod.) Problémem stále zůstává dopravní obslužnost - spojení s okolními městy a obcemi, kde je u řady obcí nedostatečná frekvence denních a víkendových spojů. Dopravní obslužnost v obci zajišťuje firma CONNEX Východní Čechy a.s., Pardubice. Optimalizaci bude vhodné řešit v součinnosti s krajskou Studií optimalizace dopravní obslužnosti, kterou letos pro Pardubické a Královéhradecký kraj zpracovává firma Výrek s.r.o. Velký význam pro obec má také existence blízkého rekonstruovaného železničního koridoru Česká Třebová Praha (zastávky Borohrádek, Čermná nad Orlicí, Plchůvky, Choceň), který je jedním z hlavních železničních tahů v republice. Obec Horní Jelení má vybudovaný samostatný veřejný vodovod a jeho stav je dobrý. Rovněž kanalizační systém a ČOV jsou v obci v dobrém stavu (nové stavby); uvažuje se ale o vybudování a tlakovém napojení kanalizace sídelní části Dolní Jelení. Správcem vodovodů a kanalizací, včetně ČOV, jakožto služba obci na základě smlouvy, je pro obec společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, Horní Jelení ČOV V obci byla nedávno provedena kompletní plynofikace, dobudován bude plynovod do sídelní části Dolní Jelení (projekt zpracován). 7

9 V dobrém stavu je i telekomunikační síť, včetně pokrytí území signálem mobilních operátorů. Na náměstí je k dispozici jedna veřejná telefonní stanice. Co se týká možností internetového připojení, neexistuje v současné době žádný vysílač, jehož signál by zasahoval na území obce (musel by se vybudovat). Internet je zatím proto zatím většinou /obecní úřad, škola) řešen napojením přes speciální telefonní linky Telecomu (ISDN). 2.7 Občanská vybavenost (školství, zdravotnictví, sport, kultura aj.) Školství Mateřská škola s kapacitou cca 100 dětí je jedinou takovouto mateřskou školou v okolí, je dobře vybavena a v současné době ji navštěvuje asi 85 dětí. Vzhledem k počtu narozených dětí a současnému uspořádání a podobě je mateřská škola dostačující. V obci Horní Jelení je spádová základní škola, kam denně docházejí děti nejen z Horního Jelení, ale také děti z okolních vesnic (Jaroslav, Ostřetín, Týnišťko, Radhošť, Vysoká). Dnes základní školu navštěvuje na 280 žáků. Škola se přechodně potýká s mírným nedostatkem žáků ve třídách. Budova základní školy byla postavena v roce 1930 a v nedávné době byla provedena přístavba jídelny a vnitřní tělocvičny s dostatečným vybavením. Škola je dnes internetizována přes linku ISDN, v síti je napojeno 16 počítačů. Vzhledem k rozvoji obce, zaměřené na bydlení, se však počítá s celkovou rekonstrukcí staré budovy školy a s dalším rozšířením na celý školní komplex základní školy, sportoviště, umělecké školy a tím i některých prostor, nabízených mimo vyučovací hodiny k využití širokou veřejností. V současné době je zpracován projekt takového školního areálu o rozpočtových nákladech 76 mil. Kč. Předmětem projektu je : rekonstrukce staré budovy školy mj. s pořízením půdních vestaveb pro speciální učebny, zřízení plavecké učebny bazénu, přístavba umělecké školy (2 třídy hry na hudební nástroje), klubovny pro mimoškolní aktivity a spolky a veřejné knihovny, dále výstavba venkovního sportoviště pro atletiku a míčové hry. Po dokončení tohoto projektu by se škola měla stát centrem vzdělávání a společenského i sportovního vyžití obce. Školní jídelna Horní Jelení, Kolářského 414 Zdravotnictví 8

10 V oblasti zdravotnických služeb je velkým přínosem pro Horní Jelení i okolní obce existence praktického, dětského i zubního lékaře, která není v obcích s takto relativně nízkým počtem obyvatel zcela běžná. V obci se dále nachází lékárna a ordinace praktického lékaře v domě s pečovatelskou službou, kam několikrát týdně lékař dochází. Konkrétně v obcí působí tyto subjekty : Dětská lékařka MUDr. Marie Dobiášová Praktický lékař MUDr. Jaroslav Navrátil, Horní Jelení 1 Stomatologie MUDr. Lubomír Cvrkal, Horní Jelení, Komenského 73 Lékárna, výdejna léků a ZP, Horní Jelení 1 Veterinární lékař MVDr. Jan Žabka Sociální zařízení a péče V obci je nově vybudovaný dům s pečovatelskou službou (Horní Jelení, Sokolova 555), který zahrnuje i prostory pro aktivní trávení volného času (klubovna) a nadstandardní vybavení (ordinace praktického lékaře). Tento dům je spádový pro širší oblast Horního Jelení. Zpracován je také projekt domova důchodců, zatím však není zajištěno financování na výstavbu a nejisté je i financování provozu. V obci působí organizace Centrum sociální pomoci, pečovatelská služba (OÚSS Pardubice), pobočka Horní Jelení, Sokolova 555, obstarávající služby pro dům pečovatelské služby i další služby (donáška obědů, nákupy, úklid, praní, koupání, pedikúra, apod.) pro seniory z Horního Jelení, Jaroslavy a Ostřetína. Sportovní a rekreační zařízení V obci se nachází rozsáhlý areál koupaliště, které však v současné době naprosto nevyhovuje přísným hygienickým podmínkám provozu (jedná se o umělou průtočnou nádrž) ani estetickým požadavkům vzhledem k dnešním konkurenčním zařízením (zdevastované posezení, bufet, hygienické zařízení, neudržované plochy aj.). Proto zde obec plánuje jeden ze svých nejrozsáhlejších projektů, který se nachází teprve ve stádiu záměru. Kompletně rekonstruovaný areál by měl v budoucnu obsahovat zřejmě tyto zařízení a obsáhnout tyto aktivity : bazén s ČOV a tobogány, nádrž pro vodní sporty, kvalitní hygienické zařízení (toalety, umývárny, převlékárny, sprchy), amfiteátr pro festivaly, chatky, tábořiště, tenisové a volejbalové kurty, U-rampu, občerstvení, půjčovnu sportovního náčiní, dětské hřiště a prolézačky, taneční parket, ohniště s posezením aj.). Dále se v obci nalézá fotbalové hřiště se šatnami a ubytováním sportovního rázu (vlastníkem je Amatérský fotbalový klub Horní Jelení). Plánuje se rekonstrukce areálu, zahrnující výstavbu oplocení, tribuny, rekonstrukci stánku pro občerstvení aj.). V obci se nachází také chata ve vlastnictví obce (dříve svazu chovatelů) s upraveným okolím pro opékání buřtů a venkovní menší i větší akce podobného typu. Chybí zde však sociální zařízení, event. venkovní parket a objekt vyžaduje celkovou rekonstrukci. 9

11 Kulturní a společenská zařízení V obci je rovněž nevyužitý objekt kina, kde se také počítá s celkovou rekonstrukcí a obnovením provozu, který by měl být víceúčelový (kino, divadlo, plesy, výstavy, kulturní a společenské akce, velká veřejná zasedání, výjezdní zasedání krajského zastupitelstva, restaurace aj.). Obec vlastní budovu obecního úřadu na náměstí (čp.114), kterou bude potřeba zrekonstruovat s tím, že by se měla zřídit důstojná obřadní síň a síň pro veřejné schůze zastupitelstva. V obci je i pobočka České pošty s.p. (pošta Horní Jelení). Ostatní Co se týká bytové výstavby, patří obec Horní Jelení mezi výjimečně intenzívně se rozvíjející obce, zaměřené právě na tuto oblast vytvoření podmínek pro bydlení a přistěhování nových obyvatel. V obci bylo v posledních letech vystavěno celkem 124 bytů v řadových dvojdomcích, které jsou již dnes plně obsazeny stejně jako 3 byty v objektu školy a 27 bytů v budově bývalého Domu s pečovatelskou službou. Plánována je výstavba 39 bytů v novém Domově s pečovatelskou službou a 14 "startovacích bytů"; viz Opatření 2.4 V současné době však chybí zejména pro tuto novou obytnou oblast oddychová zóna s dětským hřištěm (pískoviště, prolézačky) a parkem s posezením. Zřízení takového lesoparku by připadalo v úvahu mezi ulicí Nová a hřbitovem na pozemku, který je dnes soukromý. Stará hasičská zbrojnice je v nevyhovujícím stavu, v ÚPN je navržena výstavba nové hasičské zbrojnice. Klubovny, které by mohla (nebo s částečným omezením) použít veřejnost a spolky pro své akce se dnes nacházejí v Domě pečovatelské služby a nevyhovující klubovna ve staré hasičské zbrojnici. Dále se předpokládá zřízení klubovny v přestavované faře. Dále obec vlastní bývalý objekt sklárny na náměstí, který má charakter souboru několika chátrajících budov. V současné době obec formuluje záměr komplexní rekonstrukce areálu na víceúčelové zařízení, zahrnující aktivity typu : ubytování v apartmánech, případně i jako klasická ubytovna, občerstvení - cukrárna, vinárna, salónek, společenská místnost, posilovna fitcentrum, prostory pro drobné služby - masérna, kosmetika, venkovní bazén aj. 2.8 Rekreace a cestovní ruch, spolkový život Rekreace a cestovní ruch 10

12 Obec Horní Jelení leží blízko centra Pardubického kraje, uprostřed měst Vysoké Mýto, Choceň a Holice, která představují velký potenciál zájemců o odpočinkové a rekreační aktivity právě v klidném venkovském prostředí Horního Jelení a okolí. Výjimečným fenoménem zdejší oblasti pro rozvoj rekreace a oddychových aktivit jsou rozsáhlé lesy protkané cestami (zatím bohužel neznačenými s obtížnou orientací) v mírně zvlněném terénu s existencí několika písečných rybníků. I když jsou dnes tyto rybníky převážně rybochovné, uměle přihnojované krmivem a proto obtížně využitelné pro koupání, mají výraznou estetickou funkci a bývají cílem výletů. Jedná se o rybníky Dolní a Horní Pecák, Pětinoha a Hanzlíkovec. Stávající koupaliště v Horním Jelení, založené na rybníku, dnes absolutně nevyhovuje hygienickým požadavkům a je nutné jej kompletně rekonstruovat. Toto prostředí je ideální zejména pro houbaření, pěší a cykloturistiku, sporty, kulturně poznávací a ostatní krátkodobé individuální (rodinné) relaxační aktivity a může se tak stát vyhledávaným a cenově dostupným turistickým a pobytovým místem v regionu. Dalším potenciálem je tzv. festivalová turistika, na kterou by se chtěla obec rovněž zaměřit. Zatímco pěší turistické značení je jako všude v po České republice díky KČT výborné, cykloturistická infrastruktura je nedostatečná. V současné době je vyznačena Poorlická cyklotrasa, končící v Horním Jelení. Existuje projekt cyklotras mikroregionu Holicko, podle kterého by se měly trasy dovyznačit, event. doplnit. Velice zajímavým námětem se však ukázalo zlepšení povrchů vybraných cest do podoby hladkých asfaltových povrchů jako víceúčelových komunikací pro pěší, cykloturistiku a zejména pro vyhledávaný sport kolečkové bruslení, které právě ve zdejším poměrně rovinatém terénu nabývá na atraktivitě. Tyto komunikace by pokud možno měly být napojeny přímo na okolní městská centra. V této souvislosti se např. hovořilo o rekonstrukci nezpevněné cesty Horní Jelení Týnišťko a cesty Horní Jelení Veliny. Tyto trasy by mohly být i pojaty tématicky (trasa vodní spojující nádrže, trasa strašidelná po místech tragických nehod aj. (lokalita u utopeného, za křížkem apod.) Chybí i drobná architektura doprovázející tyto cesty, jako jsou odpočívadla, informační tabule, orientační značení, event. rozhledna. V blízké době by měl být u stávající vyznačené cyklotrasy vybudován altánek. Nedostatečná je však nabídka ubytovacích kapacit a ostatních turistických služeb, což je jedním z problémů, které je potřeba do budoucna řešit. V současné době se lze v Horním Jelení ubytovat pouze v Rekreačním středisku Radost (k.ú Ostřetín), což je turistická ubytovna se společným sociálním zařízením. Chybí nabídka ubytování v soukromí i levnější ubytování typu turistických ubytoven, které by byly vhodné např. pro konání festivalů. Velice vhodný by byl také kemping nebo tábořiště, jakožto doplněk záměru celkové rekonstrukce areálu koupaliště (ve stejné nebo blízké lokalitě). Chybí fitcentrum, posilovna, půjčovna sportovních potřeb, kuželky, bowling, sauna aj. zařízení. Spolkový život, akce 11

13 Velmi důležité jsou všechny sportovní a kulturní aktivity, které se zaměřují na využití volného času nejen dětí a mládeže. Je velice pozitivní, že v obci působí několik sportovních organizací, oddílů či sdružení, a že svou činností umožňují příjemně strávit volný čas. V minulých letech zde existovalo mnoho spolků (Okrašlovací spolek, TJ Orel, TJ Sokol, Živnostenský spolek, pěvecký sbor Varlych či osvětová beseda). V současné době zde působí Sbor dobrovolných hasičů (plnící funkci JPO 2), Český červený kříž a Amatérský fotbalový klub. Každý rok se zde pravidelně koná celostátní Festival trampských písní v areálu koupaliště, který však dnes nevyhovuje těmto účelům po stránkách estetických a vybavení, uvažuje se o celkové úpravě tohoto areálu. O prázdninách se v Horním Jelení každoročně koná Letní škola krásných umění s mezinárodní účastí. O provoz se stará nezisková organizace Český hudební tábor mládeže o.p.s. se sídlem Horní Jelení, Kolářského 390. Letní škola je ojedinělou akcí evropského významu, kde se mladí lidé z různých zemí potkávají, navazují nová přátelství a kontakty, ale především se ve společném hudebním souboru zdokonalují ve hře na hudební nástroje a učí se spolupráci a souhře. Český hudební tábor mládeže o.p.s. je rovněž zřizovatelem Centra volného času, kde se zájemci učí např. sborovému zpěvu, hře na klavír a zobcovou flétnu, učí se cizí jazyky atd. Nedávno se zde také obnovila tradice posvícenského svodu koní, kde se koně utkávají v několika soutěžích. 2.9 Životní prostředí Obec Horní Jelení leží uprostřed rozsáhlého komplexu lesních porostů Třebechovické tabule s řadou přírodních zajímavostí a lokalit s výskytem vzácných druhů flóry i fauny. Obec Horní Jelení se vyznačuje pěknou malebnou přírodou se stanovenými chráněnými krajinnými prvky a lokalitami a tento fakt je ještě umocňován nádhernými hustými okolními lesy. V okolí obce se nachází mnoho přírodních zajímavostí, z nichž na prvním místě je nutno jmenovat Boršov u Litětin, což je jedno z posledních nalezišť hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe) v Čechách. Dále stojí za zmínku rybník Lodrant, což je hnízdiště vzácných druhů vodních ptáků, Bažantnice v Uhersku a rybník Pětinoha. Zatím na území obce nejsou vyznačeny žádné naučné stezky. V oblasti nakládání s odpady obec spolupracuje s mikroregionem Podorlicko. 3. SWOT ANALÝZA Na základě analýzy současného stavu obce Horní Jelení byla sestavena, standardní metodou, používanou při strategickém plánování, SWOT analýza, tj. stanovení vnitřních slabých a silných stránek rozvoje obce a vnějších neovlivnitelných příležitostí a hrozeb. Analýza SWOT byla zpracována v takové míře podrobnosti, aby bylo možné stanovit na jejím základě hlavní problémy obce a s využitím silných stránek a příležitostí stanovit strategický 12

14 postup k jejich odstranění a k minimalizaci hrozeb. Využitím silných stránek a odstraňováním slabých stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí a omezuje se dopad ohrožení. Analýza SWOT SILNÉ STRÁNKY : obec je členem dvou svazků obcí, Mikroregionu Holicka a Mikroregionu Podorlicka výhodná geografická poloha mezi městy Holice, Choceň a Borohrádek, v blízkosti významné sídelní aglomerace Pardubicko Hradecko obec je obklopena lesy a nádhernou venkovskou krajinou, což vytváří vhodné podmínky pro rozvoj turistiky a rekreace nová bytová výstavba a dobré podmínky pro bydlení rostoucí počet obyvatel množství podnikatelských subjektů zejména v oblasti služeb, přinášejících pracovní příležitosti přímo v obci nezaměstnanost v obci velice nízká (od roku 1996 do roku 2001 průměrná míra nezaměstnanosti za toto období nepřekročila hranici 5 %) 60 % obyvatel obce je v produktivním věku občanská vybavenost v oblasti sociálních služeb a péče o seniory na vysoké úrovni (nový dům pečovatelské služby, projektovaný dům důchodců) dobrá dopravní dostupnost obce, blízká silnice I. třídy č. E 442 spojující Vysoké Mýto a Pardubice dostatečná dopravní obslužnost autobusovými linkami a problematická dojížďka za prací, kulturou, sportem, službami a vzděláním existence blízkého rekonstruovaného železničního koridoru Česká Třebová - Praha kvalitní technická infrastruktura - plynofikace, kvalitní vodovodní síť, kanalizace a ČOV dostatek pitné vody z vlastních zdrojů i ze zdrojů Vodárenské soustavy Východní Čechy (VSVČ) fungující základní systém odpadového hospodářství, spolupráce s mikroregionem Podorlicko výborný stav ovzduší a zdravé životní prostředí dobrý stav zásobování obce elektrickou energií vysoký počet obyvatel připojených na telefonní síť existence sítě značených pěších turistických tras a regionálních cyklotras pořádání tradičních sportovních a kulturních akcí nadobecního a nadregionálního významu (tradiční a turisticky atraktivní festival trampských písní, Letní škola krásných umění) velké množství historických památek SLABÉ STRÁNKY : nedostatečná nabídka především turistických a rekreačních služeb a turistického zázemí, zejména možnosti ubytování 13

15 stále ještě nedostatečná nabídka aktivního trávení volného času pro všechny věkové kategorie nedostatečná občanská vybavenost - chybějící a ve špatném stavu (chybějící sportoviště pro školu i veřejnost, společenský sál, neuspokojivý stav koupaliště, chybějící oddychová zóna pro nové sídliště aj.) PŘÍLEŽITOSTI vytvoření a rozvoj pevného partnerství a spolupráce mezi samosprávou, podnikateli a státní správou uvnitř obce, společné strategické plánování a rozvoj obce, příprava společných projektů a řešení vnějších vlivů (nová legislativa, vstup do EU, reforma veřejné správy apod.) otevření obce ke spolupráci s okolními obcemi a mikroregiony, okresem a krajem využívání krajských, státních a evropských podpor na rozvoj obce, koordinace a spolupráce v rámci partnerství (program obnovy venkova, programy pro zemědělce, podpory malého a středního podnikání, programy na ochranu životního prostředí, vodohospodářskou infrastrukturu, snižování energetické náročnosti, program SAPARD, strukturální fondy EU, krajské granty apod.) obnova domovního a bytového fondu obce v rámci neziskových a podnikatelských projektů a realizace nových rozvojových investičních projektů (řada z nich ve stádiu záměru) využití potenciálu krajiny pro rozvoj cestovního ruchu, zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku a agroturistiku udržení a rozvoj existujících firem malého a středního podnikání v obci rozvoj drobného živnostenského podnikání v oblastech veřejné poptávky a služeb v cestovním ruchu (ubytování, pohostinství, odpočinkové sporty, půjčovny a opravny kol a sportovního náčiní, internetové kavárny, informační služby, agroturistika, ukázkové provozy tradičních řemesel apod.) rozvoj a využívání poradenských služeb a školení (začínajících podnikatelů aj.) nabídka zdravého, levného a pohodového bydlení na venkově v disponibilním bytovém fondu vytvoření pohodových venkovských komunit se společnými aktivitami, zvýšení sebevědomí obyvatel obce a zájmu o věci veřejné zachování pořádání a obnovení tradice festivalů, Jarmarků, pořádání soutěží, poutí a jiných místních tradic i akcí nadregionálního významu a jejich dobrá propagace provedení revitalizačních opatření v krajině, zlepšujících její ekologickou stabilitu, rozmanitost a estetický vzhled vytvoření typické tváře a identifikace obce Horní Jelení, její propagace uvnitř i vně s využitím moderních informačních technologií (internetové stránky, informační středisko apod.) působení praktických lékařů i specialistů přímo v obci využití potenciálu živé spolkové činnosti v obci HROZBY nepříznivý celospolečenský demografický trend (snižování počtu obyvatel a stárnutí populace) nedostatečná připravenost obce a podnikatelských subjektů na využívání krajských, státních a evropských podpor, problémové konstituování partnerství a spolupráce slabá síla obce i podnikatelských subjektů investovat, absence cizího kapitálu 14

16 klesající kupní síla a životní úroveň obyvatel obce nedostupnost malých úvěrů a nízká mobilita kapitálu obtížný start nových podnikatelských aktivit z důvodu obtížného zajištění finančního krytí prvotní investice, obtížného získání trhu a překonání psychologických bariér neuspokojivý technický stav místních obslužných komunikací a silnic II. a III. třídy riziko rozšíření sociálně patologických jevů v důsledku špatné sociální situace rodin s dětmi a omezenou nabídkou pracovního uplatnění i trávení volného času (kriminalita, krádeže, alkohol, drogy, ). ohrožení zemědělských podniků špatným vývojem státní politiky a podmínek vstupu do EU, problémy s odbytem zemědělských produktů, nezájem mladé generace o práci v zemědělství, devastace zemědělského půdního fondu 4. VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE OBCE Vize je široce formulovaný výhled, kam by obec v dlouhodobém časovém horizontu let měla dospět. Tuto vizi lze podrobněji a přesněji popsat několika dlouhodobými strategickými cíli, formulovanými pro stejný časový horizont. Vize a strategické cíle musí mít reálný základ. Vizi a strategické cíle pro obec Horní Jelení je formulována následovně : Obec Horní Jelení bude v časovém horizontu 10 až 20 let rozvinutým sídlem pohodového, ale současně plnohodnotného a zdravého bydlení na venkově s pestrým drobným podnikáním zejména v oblasti místních služeb s řadou vzájemně prospěšných vazeb na své okolí s kvalitní péčí o mládež a seniory přesahující územní působnost obce. Obec bude vyhledávaným centrem rekreace a volnočasových aktivit zejména pro okolní města a obce, ale i pro město Pardubice a širší okolí. Nadregionální (krajský až národní) význam bude mít při pořádání tradičních festivalů a akcí. 5. STRATEGIE REALIZACE VIZE PRIORITY, OPATŘENÍ, PROJEKTY Pro naplnění vize a strategických cílů rozvoje obce byly určeny tři prioritní oblasti priority. Jedná se o oblasti rozvoje, na které je potřeba soustředit pozornost a úsilí všech obyvatel (občanů, podnikatelů,..) a to cíleně a koncentrovaně, aby bylo dosaženo splnění všech strategických cílů. Pro jednotlivé priority byly navíc stanoveny přesnější specifické cíle, kterých by mělo být v dlouhodobém horizontu dosaženo. Pro každou prioritu bylo stanoveno několik opatření, která jsou širší obecnější formulací úkolů, které vedou k naplnění dané priority. Pro každé opatření pak byly hledány buď obecnější projektové záměry (tam, kde v této fázi nebylo možné jednoznačně formulovat konkrétní projekt, ale pouze zadání pro jeho vytvoření) nebo bylo možné pod souhrnným názvem presentovat konkrétnější projekty, akce a aktivity, které již 15

17 v současné době mohou mít známý rozpočet a jejich realizace je připravena takřka do prováděcí podoby. Schématicky lze uvedený postup znázornit v následující hierarchii od nejobecnější formulace cílové oblasti zájmu po stanovení konkrétních projektů, aktivit a akcí : P r i o r i t y (jednočíselné označení např. 1.) Opatření (dvojčíselné označení např. 1.1.) Projektové záměry (trojčíselné označení např ) Projekty, aktivity, akce (čtyřčíselné označení např ) 5.1 Priority a specifické cíle Pro jednotlivé priority byly stanoveny specifické cíle, které blíže popisují čeho by mělo být v rámci jednotlivých prioritních oblastí v dlouhodobém horizontu cca 10 let dosaženo. Specifické cíle jsou naznačeny jako trendy (zvýšení, zlepšení apod.) a bude snahou je postupem času na základě zkušeností zpřesňovat do konkrétnější podoby. Priorita č.1 Rozvoj občanské společnosti, cestovního ruchu, turistiky a rekreace vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, turistiky a rekreace v obci zkvalitněním technického zázemí a poskytovaných služeb; zvýšit nabídku ubytovacích kapacit a turistických služeb, zachovat a zlepšit podmínky, kvalitu a dostupnost vzdělávání všech generací, zachovat dostupnost péče o předškolní mládež a o seniory a zlepšovat podmínky života všech generací v obci, udržet stávající a vytvořit další aktivity plnohodnotného trávení volného času a spolkového života venkovských komunit v obci, které tak nezbytně doplňují zdravý životní styl na venkově zvýšit vnitřní soudržnost obce (soběstačnost, stabilitu) a současně otevřenost (spolupráci s okolními obcemi, mikroregiony, veřejnou správou, partnery v EU apod.) Priorita č.2 Rozvoj občanské a technické vybavenosti, technické infrastruktury, dopravní obslužnosti a péče o krajinu a udržitelné zemědělství obnovit a rozšířit podstatnou část technické vybavenosti a obsluhy území obce (infrastruktura, zařízení občanské vybavenosti, zlepšení dopravní obslužnosti aj.) tak, aby se stala obec více soběstačná v uspokojování každodenních potřeb jejích občanů a vytvářela zajímavou nabídku i pro své spádové okolí 16

18 systematickou péčí o krajinu a její kulturní dědictví zachovat a zlepšit její ekologickou stabilitu a kulturní a estetické hodnoty krajiny stabilizace, rozvoj a diverzifikace multifunkčního zemědělství a lesnictví ve všech jeho formách jako prostředku k zachování typické tváře obce jež je součástí venkovské krajiny Priorita č.3 Rozvoj podnikání a tvorba pracovních příležitostí udržet místní tradiční a stávající podniky malého a středního podnikání, a to i v konkurenčním evropském prostředí (zejména modernizací výroby, certifikací kvality, vyspělým ekologickým a obchodním managementem apod.) zvýšit počet podnikatelských subjektů v malém a středním podnikání působících v obci, a to zejména v oblasti rozvoje cestovního ruchu a služeb pro obec a dosáhnout tak větší diversifikace příjmů obyvatelstva (zejména propojením podnikatelských aktivit s aktivitami samosprávy) podpora místních zemědělských a lesních podniků při zvyšování podílu ekologického zemědělství, při zkvalitňování, zpracování a marketingu produktů, při zvyšování konkurenceschopnosti v evropském prostředí. 5.2 Priority, opatření a projekty PRIORITA Č.1 ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI, CESTOVNÍHO RUCHU, TURISTIKY A REKREACE Opatření 1.1. Obnova aktivního společenského, kulturního a sportovního života, zdravý životní styl Podpora celoživotního učení a profesního vzdělávání Podpora stávajících tradičních akcí místního i nadregionálního význam Český hudební tábor mládeže Festival trampské písně Posvíceňský svod koní Masopust "Tajné Výlety" s ČČK Tradiční plesy Dětský den, "kuličkiáda" Zavedení nových akcí s mikroregionální působností Obnovení tradice pořádání jarmarků Stabilizace stávajících a založení dalších spolků a zájmových kroužků pro děti i dospělé Podpora a zachování místního tisku - zpravodaje Jelenské listy Opatření 1.2. Péče o vzdělání, děti školního a předškolního věku a seniory Péče o školní a mimoškolní vzdělávání, sportovní aktivity a zájmovou činnost mládeže 17

19 Podpora a zachování činnosti Centra volného času Podpora mimoškolních aktivit mateřské školy Podpora mimoškolních aktivit a zájmových kroužků základní školy Péče o seniory a občany potřebující speciální péči s mikroregionální působností Podpora akcí pořádaných Obecní knihovnou (zájmové programy, kulturní a společenské akce) Opatření 1.3 Budování infrastruktury a podmínek pro rozvoj, kultury, turistiky a cestovního ruchu Vytvoření a nabídka turistických produktů, koordinace s Marketingovou studií cestovního ruchu Východních Čech (Pardubického a Královéhradeckého kraje) Doprovodná architektura pro cestovní ruch Zřízení naučné stezky včetně doprovodné architektury Výstavba rozhledny Vybudování odpočívadel a podobných prvků (altánků aj.) Vybudování informačních tabulí Orientační značení v obci, turistické značení Vybudování areálu pro pořádání Letní školy krásných umění pro mládež (na pozemcích společnosti Český hudební tábor mládeže o.p.s.) Vytvoření důstojných prostor pro představení (koncerty, divadla) Zřízení ubytovacích a stravovacích kapacit pro účastníky a učitele Rozšíření ubytovacích kapacit všeho typu (včetně kapacit pro konání festivalů) Zřízení tábořiště v areálu místního koupaliště Zřízení kempinku v areálu místního koupaliště Zřízení chatek v areálu místního koupaliště Budování víceúčelových tras Napojení a doplnění stávající sítě cyklotras na Holicku (na stávajících a rekonstruovaných komunikacích) Vytvoření tématické trasy jezírka Vytvoření tématické trasy strašidelné Vytvoření drah pro kolečkové bruslení a propojením a napojením na města a spoje Zřízení informačního centra s veřejným Internetem (v objektu bývalého sklenářství) Propagace obce Horní Jelení Cílená pobídka na vytváření nových podnikatelských aktivit Opatření 1.4 Soudržnost, stabilita a otevřenost obce Partnerská spolupráce Podpora funkčnosti mikroregionu Holicko Vytvoření partnerského svazku s obcí v zahraničí Identifikace obce Schválení obecního praporu a znaku parlamentem ČR Informační systém webové stránky Osamostatnění vlastní domény, registrace ve vyhledávačích a odkazy na obec na příslušných serverech Navázání a udržování dobrých vztahů s okolními obcemi a v rámci obce 18

20 PRIORITA Č.2 ROZVOJ OBČANSKÉ A TECHNICKÉ VYBAVENOSTI, TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI A PÉČE O KRAJINU A UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Opatření 2.1 Obnova a doplnění sítě místních a veřejných komunikací, včetně doprovodné infrastruktury, pro zvýšení prostupnosti obce Obnova a oprava místních komunikací Rekonstrukce místní komunikace Horní Jelení - Veliny Rekonstrukce místní komunikace Horní Jelení Týnišťko Vybudování místní zpevněné komunikace (od ul. Dvorská směrem k lesu) Vybudování zpevněné cesty "Duškovým sadem" Budování související infrastruktury (parkoviště, čekárny, ) Výstavba parkoviště u areálu koupaliště a u hřbitova Výstavba parkoviště pro kamiony Výstavba stání pro autobusy Rekonstrukce náměstí, včetně veřejného osvětlení Opatření 2.2 Optimalizace dopravní obslužnosti Koordinace se Studií optimalizace dopravní obslužnosti Královéhradeckého a Pardubického kraje Realizace vhodných řešení ze studie vyplývajících Opatření 2.3 Obnova a napojení vodovodu, kanalizace, ČOV a plynofikace Obnova vodovodu, kanalizace a ČOV Tlakové kanalizační napojení části Dolní Jelení na ČOV Horní Jelení Plynofikace Plynofikace části Dolní Jelení Opatření 2.4 Výstavba, obnova a péče o objekty veřejné občanské a technické vybavenosti území, domovního a bytového fondu Obnova obecních budov na centra života, vzdělávání a podnikání Obnova budovy radnice (rekonstrukce střechy, vnitřní úpravy a venkovní fasáda) Výstavba, údržba a rekonstrukce budovy základní školy, údržba obnova a modernizace mateřské školy a jejich aktivní využití Rekonstrukce staré budovy školy na moderní areál vzdělávání a volnočasových aktivit nejen pro školu, ale i veřejnost, zahrnující : rekonstrukce staré budovy školy mj. s pořízením půdních vestaveb pro speciální učebny, zřízení plavecké učebny bazénu, přístavba umělecké školy (2 třídy hry na hudební nástroje), klubovny pro mimoškolní aktivity a spolky a veřejné knihovny, dále výstavba venkovního sportoviště pro atletiku a míčové hry Objekty péče o seniory 19

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v PROBLÉMY, ZÁMĚRY¹ A NÁMĚTY² K ŘEŠENÍ V ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBŠTÁT ¹ - záměry obce, velkých investorů, podnikatelů a soukromých vlastníků ² - náměty kohokoliv BYDLENÍ Záměry na vymezení nových ploch,

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit Příloha č.3 benefitu Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit 1. Výchozí stav - charakteristika města a současná strategie 1.1. Charakteristika města

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Výtah Strategie rozvoje svazku obcí Netolicko Prioritní oblasti, cíle, opatření (zpracovatel BESI a.s., 2005) II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Cíl 1.1: Zlepšit stav technické infrastruktury

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více