DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE, 2. FÁZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE, 2. FÁZE"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Nábřeží L. Svobody 12, Praha 1 DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE, 2. FÁZE Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (časový horizont 2014 až 2020) EX-ANTE EVALUACE 3. DÍLČÍ ZPRÁVA KNIHA 1 / ZPRÁVA VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO TVORBU DOPRAVNÍ STRATEGIE, SWOT ANALÝZA A METODICKÉ RÁMCE (PRIMÁRNÍ VERZE) KNIHA 2 / ZPRÁVA STRATEGICKÝ DOPRAVNÍ MODEL ČR, METODIKA DOPRAVNÍHO MODELU (VERZE 1) Únor 2012 IKP CONSULTING ENGINEERS, S.R.O. Jankovcova 1037/49, Classic 7, budova C, Praha 7

2

3 Doplňující údaje: vydání Šíp, Kašpar Babič Mašín Rev. Datum Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Zhotovitel: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor fondů EU (O430) nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, CZ Praha 1 web: IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ Praha 7 tel: , fax: web: a kol. Souprava: Projekt: Ex-ante evaluace Střednědobého plánu rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem Číslo projektu: Vedoucí projektu: Ing. Lukáš Mašín Kraj:- MÚ: - Stupeň: - Obsah: Datum: viz. výše ČÁST B DÍLČÍ ZPRÁVY 3. DÍLČÍ ZPRÁVA Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie, SWOT analýza a metodické rámce / Strategický dopravní model ČR, metodika dopravního modelu Archiv: Formát: 26 A4 Měřítko: - Část: Dokument: B 003

4 4 IKP Consulting Engineers, s.r.o., č

5 Objednatel: Česká republika Ministerstvo Dopravy Dlážděná 7/1003, CZ Praha 1 ministr dopravy: vedoucí projektu oprávnění pracovníci Mgr. Pavel Dobeš Ing. Vít Sedmidubský tel.: vit. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ing. Martin Janeček Zhotovitel: IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ Praha 7 vedoucí projektu spolupráce Ing. Lukáš Mašín tel.: Ing. Michal Babič (zástupce vedoucího projektu) Ing. Miroslav Halama Ing. Emanuel Šíp (Allied Progress Consultants) RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc. (EIA SERVIS s.r.o.) Ing. Jiří Kašpar (DHV CR, spol. s r.o.) 5 IKP Consulting Engineers, s.r.o., č

6 OBSAH: 1. SHRNUTÍ POPIS PRŮBĚHU PRACÍ A POUŽITÉ METODIKY VÝSLEDKY DOSAVADNÍCH PRACÍ Zpráva Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie / SWOT analýza a metodické rámce Zpráva Strategický dopravní model ČR, metodika dopravního modelu ZÁVĚRY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU Zpráva Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie / SWOT analýza a metodické rámce Zpráva Strategický dopravní model ČR, metodika dopravního modelu SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ Soubor: ExAnte_3DZ_2v_ doc Uloženo: Tisk: IKP Consulting Engineers, s.r.o., č

7 1. SHRNUTÍ Tato 3. dílčí zpráva je součástí veřejné zakázky Ex-ante evaluace Střednědobého plánu rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem", jež byla výběrovým řízením ze dne přidělena společnosti IKP Consulting Engineers, s.r.o., a směřuje k postupnému splnění základního cíle této zakázky, kterým je ve spolupráci s Ministerstvem dopravy (dále jen zadavatel ) a na základě požadavků zadavatele návazně na průběh prací na zpracování Střednědobého plánu kriticky hodnotit dílčí postupy zpracování jednotlivých částí Střednědobého plánu, kvalitu výsledků a vhodnost používaných metodik. Předmětem ex-ante hodnocení pro tuto dílčí zprávu byla : primární verze Knihy 1 / Zprávy 1.2 Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie / SWOT analýza a metodické rámce (dále jen hodnocený dokument, příp. Kniha 1 ), předložená dne , pracovní verze č. 1 Knihy 2 / Zpráva 2.1 Strategický dopravní model ČR, metodika dopravního modelu (dále jen hodnocený dokument, příp. Kniha 2 ), předložená dne , zpracovaná sdružením SJM-GEPARDI-2 (SUDOP PRAHA a.s., NDCon s.r.o. a MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.; dále jen konzultant projektu ). Úkolem, zpracovatele této dílčí zprávy, Ing. Emanuela Šípa, Asociace Allied Progress Consultants (Kniha 1), Ing. Jiřího Kašpara, DHV CR, spol. s r.o. (Kniha 2) a týmu IKP CE (dále jen zpracovatel ), bylo kriticky posoudit adekvátnost hodnoceného dokumentu vzhledem k cíli zakázky a navrhnout doporučení na jeho případné změny. Přitom si zpracovatel kladl následující otázky, které se prolínají u obou hodnocených dokumentů: K hodnocenému dokumentu 1: Jsou z daných socioekonomických údajů a analýz vyvozeny adekvátní závěry? Přispívá navrhovaná metodologie strategického dopravního modelu k řešení aktuálních otázek účinného rozvoje dopravní infrastruktury v ČR? Odpovídají navržené podklady pro tvorbu strategického dopravního modelu potřebám jeho dlouhodobé využitelnosti? Je možno konstatovat, že hodnocený dokument v zásadě splňuje požadavky zadání i cíle vytčené konzultantem projektu v úvodu jednotlivých částí. Z tohoto hlediska zpracovatel nemá k hodnocenému dokumentu zásadní systémové připomínky. SWOT analýza obsažená v části 1 a shrnutá v části 2 je celkově pojata správně, i když některé dílčí prvky by bylo vhodné doplnit nebo upravit ve vazbě na konkrétní připomínky zpracovatele. Část 3 hodnoceného dokumentu - Metodiky pro posouzení finančního, regulačního a sociálního rámce - lze pokládat za kvalitně zpracovanou s přehledným utříděním jednotlivých hybatelů s názornými vývojovými grafy, i když někdy nejsou údaje o dosavadním vývoji dostatečně doplněny představou o vývoji v prognózovaném období. Nicméně lze předpokládat, že se tyto pohledy do budoucnosti ujasní v průběhu seminářových diskusí. V části Vliv hybatelů na vývoj sledovaných charakteristik by mělo být zdůrazněno, že vývoj v minulých letech sice nepředznamenává do budoucnosti jednoznačnou eskalaci negativních vlivů a hybatelů, nicméně velmi výrazně rozšiřuje rozptyl možných tendencí vývoje. To by se pak mělo do jisté míry také odrazit na rozpětí vstupních ukazatelů variant modelu a tímto směrem by také bylo možné vést další diskusi na plánovaných seminářích s odbornou veřejností. Základní doporučení konzultantovi projektu pro další verzi hodnoceného dokumentu jsou následující: 7 IKP Consulting Engineers, s.r.o., č

8 Dle možnosti doplnit v části 3.2 hodnoceného dokumentu prvotní představy o budoucím vývoji jednotlivých hybatelů tam, kde tyto představy dosud nebyly vysloveny. Pokusit se v části o bližší specifikaci důsledků jím nastíněných případů další budoucnosti EU pro oblast dopravy v ČR. K hodnocenému dokumentu 2: Přispívá navrhovaná metodologie strategického dopravního modelu k řešení aktuálních otázek účinného rozvoje dopravní infrastruktury v ČR? Odpovídají navržené podklady pro tvorbu strategického dopravního modelu potřebám jeho dlouhodobé využitelnosti? Jaká je kvalita a praktická využitelnost výsledků strategického dopravního modelu? Metodika vytváření konstrukce dopravního modelu je správná, vytvořený nástroj bude vhodný pro strategické analýzy účinného rozvoje dopravní infrastruktury ČR. Navržené vstupy vyplývající ze struktury modelu nabídky i poptávky odpovídají potřebám pro jeho dlouhodobou využitelnost. Předpokladem pro budoucí zpřesňování modelu je velmi podrobná dokumentace všech vstupních hodnot, použitých funkcí a parametrů a popis jejich vazeb do jednotlivých národních strategií. Strategický model bude kvalitním nástrojem pro analýzy změn přepravní poptávky a vytížení na vybraných hlavních trasách sítě pro vztahy agregované na úroveň NUTS3. Nízkou vypovídací schopnost lze očekávat u analýzy projektů důležitých z hlediska sítě TEN-T a pro regionální analýzy (např. posouzení uzavírání regionálních tratí). Základní doporučení konzultantovi projektu pro další verzi hodnocené zprávy 2.1 jsou následující: zprávu doplnit o přehled použité literatury, studií a průzkumů pro větší transparentnost použitých odborných zdrojů, doplnit zprávu o znázornění zájmové železniční a silniční sítě a specifikaci uvažovaných letových koridorů. 8 IKP Consulting Engineers, s.r.o., č

9 2. POPIS PRŮBĚHU PRACÍ A POUŽITÉ METODIKY Tato 3. dílčí zpráva je součástí veřejné zakázky Ex-ante evaluace Střednědobého plánu rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem", jež byla výběrovým řízením ze dne přidělena společnosti IKP Consulting Engineers, s.r.o., a směřuje k postupnému splnění základního cíle této zakázky, kterým je ve spolupráci s Ministerstvem dopravy (dále jen zadavatel ) a na základě požadavků zadavatele návazně na průběh prací na zpracování Střednědobého plánu kriticky hodnotit dílčí postupy zpracování jednotlivých částí Střednědobého plánu, kvalitu výsledků a vhodnost používaných metodik. Předmětem ex-ante hodnocení pro tuto dílčí zprávu byla: primární verze Knihy 1 / Zprávy 1.2 Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie / SWOT analýza a metodické rámce (dále jen hodnocený dokument, příp. Kniha 1 ), předložená dne , pracovní verze č. 1 Knihy 2 / Zpráva 2.1 Strategický dopravní model ČR, metodika dopravního modelu (dále jen hodnocený dokument, příp. Kniha 2 ), předložená dne , zpracovaná sdružením SJM-GEPARDI-2 (SUDOP PRAHA a.s., NDCon s.r.o. a MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.; dále jen konzultant projektu ). V předchozím období od do došlo k následujícím událostem důležitým z hlediska postupu prací týmu ex-ante. hodnotitele: Jednání se zadavatelem a konzultantem nad hodnocením Knihy 9/Zpr.9.1 a Pravidelné jednání se zadavatelem a konzultantem Převzetí Knihy 1/Zpr.1.2 a Knihy 2/Zpr Pokračování jednání se nad hodnocením Knihy 9/Zpr.9.1 a Souhlas objednatele s doplněním ex-ante týmu o specialisty firmy DHV CR Jednání Advisory Board Předání 3.-dílčí zprávy hodnocení Knihy 1/Zrp.1.2 a Knihy 2/Zpr.2.1. Jednání uvedená v přehledu proběhla za účasti zástupců týmu ex-ante. Úkolem, zpracovatele této dílčí zprávy, Ing. Emanuela Šípa, Asociace Allied Progress Consultants, (Kniha 1), Ing. Jiřího Kašpara, DHV CR, spol. s r.o. (Kniha 2) a týmu IKP CE (dále jen zpracovatel ), bylo kriticky posoudit adekvátnost hodnoceného dokumentu vzhledem k cíli zakázky a navrhnout doporučení na jeho případné změny, a v rámci toho rovněž posoudit proporcionalitu a konzistenci (obsahovou, ve způsobu a detailnosti formulací v jednotlivých oblastech a srozumitelnost, jednoznačnost a přehlednost) hodnoceného dokumentu. Při hodnocení si zpracovatel kladl následující otázky, které se prolínají u obou hodnocených dokumentů: Ke zprávě 1.2: Jsou z daných socioekonomických údajů a analýz vyvozeny adekvátní závěry? Přispívá navrhovaná metodologie strategického dopravního modelu k řešení aktuálních otázek účinného rozvoje dopravní infrastruktury v ČR? Odpovídají navržené podklady pro tvorbu strategického dopravního modelu potřebám jeho dlouhodobé využitelnosti? 9 IKP Consulting Engineers, s.r.o., č

10 Ke zprávě 2.1: Přispívá navrhovaná metodologie strategického dopravního modelu k řešení aktuálních otázek účinného rozvoje dopravní infrastruktury v ČR? Odpovídají navržené podklady pro tvorbu strategického dopravního modelu potřebám jeho dlouhodobé využitelnosti? Jaká je kvalita a praktická využitelnost výsledků strategického dopravního modelu? Odpovědi na výše uvedené otázky spolu s navrženými doporučeními byly zahrnuty v detailní struktuře do následující části 3. nazvané Výsledky dosavadních prací, a v souhrnné podobě pak v části 4. - Závěry pro další přípravu. 10 IKP Consulting Engineers, s.r.o., č

11 3. VÝSLEDKY DOSAVADNÍCH PRACÍ 3.1. Zpráva Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie / SWOT analýza a metodické rámce Krátké shrnutí přístupu konzultanta projektu k řešení úkolu Konzultant projektu si kladl při vypracování hodnoceného dokumentu za cíl zpracovat souhrnné hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb jednotlivých dopravních modů a typů dopravní infrastruktury, a dále metodiku pro posouzení finančního, regulačního a sociálního rámce k hodnocení budoucích trendů v oblasti dopravy a v dalších oblastech, které dopravu utváří a výrazně ovlivňují její charakter Vlastní hodnocení Obecně Hodnocený dokument v zásadě splňuje požadavky zadání i cíle vytčené konzultantem projektu v úvodu jednotlivých částí. Z tohoto hlediska zpracovatel nemá k hodnocenému dokumentu zásadní systémové připomínky. SWOT analýza obsažená v části 1 a shrnutá v části 2 je celkově pojata správně. Kvalitě dokumentu by prospěla větší systematičnost úvodní kapitola, ve které budou kategorizovány okruhy silných a slabých stránek a stanoveny jednotné zásady jejich hodnocení v analýzách dílčích systémů i odlišné přístupy k hodnocení z pohledu dopravních systémů a dopravní infrastruktury. K jednotlivým položkám je v řadě případů nutný doplňující komentář (postačí 1 2 věty), neboť pouhá hesla jsou příliš obecná, není zjevné, z jakých podkladů vycházejí, a jejich skutečný význam si čtenář musí domyslet, a to je u analytického dokumentu velmi nežádoucí. Některé dílčí prvky tak umožňují i zcela opačné hodnocení a by bylo vhodné doplnit nebo upravit ve vazbě na níže uvedené konkrétní připomínky. Část 3 hodnoceného dokumentu - Metodiky pro posouzení finančního, regulačního a sociálního rámce - lze pokládat za kvalitně zpracovanou s přehledným utříděním jednotlivých hybatelů s názornými vývojovými grafy, i když někdy nejsou údaje o dosavadním vývoji dostatečně doplněny představou o vývoji v prognózovaném období. Nicméně lze předpokládat, že se tyto pohledy do budoucnosti ujasní v průběhu seminářových diskusí. V části by bylo jistě cenné, kdyby se konzultant projektu pokusil o bližší specifikaci důsledků jím nastíněných případů další budoucnosti EU pro oblast dopravy v ČR. Zpracovatel si je zároveň vědom nesnadnosti takové prognózy. Část Přehled hybatelů pracovní návrh pro seminář je vhodně koordinována s částmi a tvoří vhodnou základnu pro další diskuse. V části Vliv hybatelů na vývoj sledovaných charakteristik by mělo být zdůrazněno, že vývoj v minulých letech sice nepředznamenává do budoucnosti jednoznačnou eskalaci negativních vlivů a hybatelů, nicméně velmi výrazně rozšiřuje rozptyl možných tendencí vývoje. To by se pak mělo do jisté míry také odrazit na rozpětí vstupních ukazatelů variant modelu a tímto směrem by také bylo možné vést další diskusi na plánovaných seminářích s odbornou veřejností. S přehledem východisek a cílů pro Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým vývojem, obsaženým v části 5., lze v zásadě souhlasit. Hodnocený dokument je v zásadě srozumitelný, textově jednoznačný a přehledný. 11 IKP Consulting Engineers, s.r.o., č

12 Konkrétní připomínky Část 1 SWOT analýza Část 1.1 (str. 4, tabulka Druhy dopravy ) - proč se u nákladní dopravy rozlišuje doprava regionální a městská doprava a u osobní veřejné dopravy nikoli? Viz dále. Přitom je zřejmé, že ve větších městských aglomeracích je funkčně regionální doprava naprosto zásadně odlišná od venkovské regionální dopravy a je úzce propojena s MHD, a to jak u veřejné silniční dopravy (autobusová doprava), tak u drážní kolejové i nekolejové dopravy (příměstská železniční doprava, resp. tramvajové dráhy, metro a trolejbusové dráhy). Část 1.1 (str. 5, tabulka Druhy infrastruktury ) zvážit přímo do základního třídění oddělení úrovně tratí pro vysoké rychlosti (tratí pro rychlá spojení), jejichž příprava, výstavba a mezinárodní návaznost má významná specifika (musí být funkční součástí železničního dopravního systému, ale jde o jinou úroveň typu železniční infrastruktury, členění by logicky odpovídalo předchozímu dělení silniční infrastruktury do 3 oblastí: D+R, silnice I. tříd, silnice nižších tříd) Část 1.3.1, Silniční doprava - str. 5, tabulka Dopravní systém: Individuální automobilová doprava a) Mezi významné silné stránky IAD je vhodné zařadit rovněž individuální a volitelný komfort. Tento zatím veřejná osobní doprava nenabízí nebo nabízí jen v omezené míře. b) Mezi hrozby lze naopak zařadit zhoršující se kvalitu silniční infrastruktury (zhoršení kvality stávající a nerealizace nové infrastruktury), příp. nedostatek finančních zdrojů na obnovu a rozvoj silniční infrastruktury, což je reálnou a obecnou hrozbou pro všechny druhy silniční dopravy (ve všech tabulkách). c) Zdůraznit, že pod pojmem osobní mobilita je skrytá jak osobní-soukromá, tak osobnífiremní (služební) mobilita, někdy se i překrývající. Často je silnou stránkou to, že je legálně možné využití/sdílení jednoho vozidla pro služební i soukromé účely. d) U daňových výnosů by bylo vhodné do závorky doplnit, že se jedná jednoznačně v převážné míře o SDMO. e) Zásadní silnou stránkou je to, že se jedná o často jediné možné dopravní spojení v odlehlých místech mimo veřejnou dopravu. f) Vymezení energetické náročnosti na dálnicích by mělo být (stejné podmínky jsou i na R komunikacích). g) Pravděpodobně by bylo hrozbu v oblasti paliv/energií lépe než Nedostatek zdrojů energie vymezit jako Růst cen paliv, což je více reálný dopad, než samotný globální nedostatek paliv (týká se stejné položky v dalších tabulkách např. str. 7, str. 11). - obecně v tabulce na str. 6, ale dále v celém textu pro moderní informační a telekomunikační služby, resp. technologie jsou používány různé termíny, různá slovní spojení, i když často je cílem vyjádřit podobný smysl např. Implementace inteligentních technologií, Využití telematiky a moderních technologií pro informace (str. 6), zavádění moderních technologií ITS (str. 12), využití moderních informačních technologií (str. 18). Použití pojmu telematika v obecném slova smyslu je srozumitelné (příp. s doplněním vysvětlení jeho využití pro hodnocený dokument), zároveň jde o dostatečně obecný pojem i pro budoucí pokrok v oblastech telekomunikačních i informačních technologií, resp. jejich provázaných produktů. - str. 6, text nad tabulkou zde použit pojem hromadnou dopravou, ale v členění doprav a v tabulkách používáno pojmů veřejná, příp. osobní veřejná. Bylo by vhodné terminologii propojit se zněním zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění (zde hlava druhá a 12 IKP Consulting Engineers, s.r.o., č

13 tam např. linková osobní doprava, veřejná linková doprava, ), případně pojmy vysvětlit někde v poznámce včetně vazby na terminologii zákona. - str. 6, tabulka Dopravní systém: Veřejná silniční regionální a) Mezi slabé stránky veřejné silniční regionální osobní dopravy lze také zařadit omezenou síťovou návaznost a významné mezery v nabídce (dopravní sedlo, sobota odpoledne nebo neděle dopoledne). Zde ovšem má veřejná silniční městská osobní doprava daleko menší problémy. b) Dostupnost může být brána jako silná stránka, ale naopak v odlehlých oblastech či místech s nižší hustotou osídlení jde o stránku slabou viz Nutnost docházky do místa určení (někdy je využití možné dokonce jen v kombinaci s IAD). c) U příležitostí by bylo možné zvážit u Zdražení provozu IAD pro text v závorce (cena a dostupnost paliv) spíše jen (cena paliv), neboť to je konkrétním dopadem případného snížení dostupnosti na globálním trhu (stejná položka i v jiných tabulkách). d) U příležitostí je zřetelnou příležitostí propojení módů osobní dopravy (viz 1.3.5). e) U hrozeb se uvádí Snížení podpory od státu, ale v silných stránkách je uvedeno Veřejná služba (garantována krajem). - str. 6, tabulka Dopravní systém: Veřejná silniční dálková (i mezinárodní) a) Zvážit pro popis spolehlivosti a dostupnosti v této a předešlé tabulce použití stejného textu Spolehlivost a dostupnost (časová, místní i cenová), neboť stav obou typů doprav je v této oblasti vcelku shodný. b) V tabulce je uvedeno u silných stránek Bezpečnost dopravy v porovnání s IAD, což ovšem platí i pro tabulku výše (regionální doprava). Dále je uvedena Rychlost přepravy, ale vůči čemu IAD, železniční přepravě,? c) Ve slabých stránkách je uveden u dálkové dopravy Nižší komfort cestování, stejně jako u regionální dopravy v tabulce výše. Přitom komfort dálkové dopravy je často diametrálně vyšší než u regionální dopravy, často i než u dálkové železniční dopravy (záleží na posuzované relaci). e) Dále je uveden ve slabých stránkách Nižší interval spojů, což je ale často slabá stránka i v regionální dopravě v tabulce výše, kde to ovšem uvedeno není. Stejně tak není uveden v regionální dopravě text z hrozeb Zvyšování dělby přepravní práce ve prospěch IAD, což je ale i reálná hrozba v regionálním měřítku. Z uvedeného vyplývá obecné doporučení zkontrolovat konzistenci konkrétních položek ve všech tabulkách vzájemně vůči sobě texty o stejném smyslu sjednotit, případně doplnit. - str. 7, tabulky Dopravní systém: Silniční nákladní regionální a městská a Dopravní systém: Silniční nákladní dálková - velmi důležitou silnou stránkou je i zde cesta z domu do domu, kterou ostatní dopravní mody v nákladní dopravě nabídnout nemohou. - str. 7, tabulka Dopravní systém: Silniční nákladní regionální a městská a) Pokud je v tabulce IAD uváděna v příležitostech Elektromobilita, jde o příležitost i pro městkou malokapacitní Citylogistiku, zvláště při případné regulaci provozu v centru měst. b) Vhodné sjednotit u této a následující tabulky popis stejné silné stránky Rychlost přepravy + Spolehlivost a časová přesnost dodávek x Přesné, rychlé, spolehlivé dodání + Dostupnost. c) Konkrétně u městské dopravy ( do domu ) je silná stránka v tom, že jiný mód dopravy než silniční není ani možný (vyjma zavlečkovaných areálů). 13 IKP Consulting Engineers, s.r.o., č

14 d) Stejně jako Zvyšování mýtného je hrozbou pro městkou nákladní dopravu i další zvyšování poplatků za parkování či zpoplatnění povolení vjezdu do zón s dopravním omezením. Část 1.3.2, Železniční doprava - str. 8, tabulka Dopravní systém: Osobní železniční regionální : a) Za silnou stránku je považována vlastní dopravní cesta, což lze chápat tak, že jde o kolejové trasy neovlivněné např. silniční dopravou. Pak by to ale mělo stát i u ostatních druhů dopravy, např. i u letecké a vodní. Ovšem právě u obecně málo zatížené sítě (venkovských) regionálních tratí jde spíše o slabou stránku a v případě silně zatížených příměstských tratí jednoznačně samostatná segregovaná dopravní cesta zoufale chybí. Podotýkáme též, že v českých monopolizovaných podmínkách není ekonomická výhodnost osobní regionální železniční dopravy pro silné přepravní proudy prokázána. b) Doporučujeme doplnit ve slabých stránkách Zastaralý a nepřizpůsobený vozový park. Chybí moderní motorový a elektrický vůz, který by umožnil zkrátit interval železniční osobní dopravy na regionálních tratích. Příliš velké soupravy znamenají dlouhé intervaly nebo nevyužitou kapacitu, a tím nižší ekonomickou efektivnost dopravy. V tabulce u dálkové dopravy je popsáno jako Nedostatek vhodných vozidel, což platí i v tomto případě. Popis slabých stránek v obou tabulkách provázat. c) Doporučujeme doplnit v příležitostech Integrované dopravní systémy a městská dráha. Oproti zkušenostem z jiných zemí je městská dráha ve velkých aglomeracích ČR (Praha, Ostravsko, Brno apod.) nevyužitou příležitostí. V Praze by mj. vytvořila překryvný systém rychlejší, schopný většího síťového rozvoje a méně nákladný než metro. Naopak příležitost klasického tram-trainu je v českých podmínkách zatím sporná a formulaci by bylo lépe změnit na netradiční kolejové systémy. d) Příležitost Zahrnutí externích nákladů do všech druhů dopravy, zlepšení konkurenceschopnosti platí zřejmě nejen v regionální, ale i v dálkové železniční dopravě. Doporučujeme doplnit i do následující tabulky, kde tato položka chybí. Doporučuje popis sjednotit i s tabulkou u nákladní železniční dopravy, kde je uvedeno Internalizace externích nákladů. e) Mezi hrozby je zařazeno i rušení tratí. Pokud dojde ke zrušení tratě z důvodu nízké poptávky a tedy jejího nevyužití, nepůjde o hrozbu, ale o úlevu celému systému. Hrozbou je nekoncepční rušení tratí bez řádného odůvodnění a bez (teoretického) pokusu o její zatraktivnění větší spoluprací s ostatní dopravou, jak je uvedeno v tabulce výše (viz též velmi správně hrozba pro dráhy regionální: Snaha o udržení všech tratí ). f) Některé položky mající stejný obsah a smysl v dopravě regionální i dálkové jsou v obou tabulkách popisovány různě, např. slabá stránka Nedostatečná flexibilita vůči dopravní poptávce, komfort, čistota vlaků versus Kvalita služeb ve vlacích a ve stanicích, komfort, hrozba Nespolupráce objednatelů dopravy versus Špatná komunikace objednatelů dálkové a regionální dopravy. Doporučujeme sjednotit/provázat. g) Provázat terminologicky slabé stránky a hrozby, konkrétně Nejasná koncepce regionální dopravy versus Chybějící krajské koncepce. h) V následující tabulce u dálkové dopravy je uvedena v silných stránkách Bezpečnost, u regionální dopravy chybí. Doporučujeme doplnit. i) Stejně tak platí pro regionální dopravu i příležitosti uvedené v následující tabulce dálkové dopravy (čtyři poslední body): Zlepšování služeb pro cestující..., Nový vozidlový park, Rostoucí hybnost a mobilita obyvatelstva, Zohlednění kvality přepravní služby v poplatku za užití dopravní 14 IKP Consulting Engineers, s.r.o., č

15 cesty. Také slabá stránka Problémy parkování u nádraží uvedená u dálkové dopravy platí i pro regionální dopravu. Doporučujeme doplnit. j) Doporučujeme sjednotit hrozbu v této tabulce a následující tabulce: Nedostatek finančních prostředků na kompenzace ztrát x Nedostatek finančních prostředků na objednávku dálkové dopravy, a to v souladu s platnou legislativou. - str. 8-9, tabulka Dopravní systém: Osobní železniční dálková : a) Vysoká produktivita osobní železniční dálkové dopravy dosud nebyla v podmínkách ČR prokázána. b) Příklad příležitosti zlepšování služeb pro cestující v podobě parkovišť u nádraží nemusel být dobře vybrán (i když jde o důležitý aspekt v provázaní IAD a železniční dopravy). Největší potenciál příležitosti má rozvoj palubních služeb, což ukazuje nejnovější příklad komerčních vlaků společnosti RegioJet. c) Velmi důležitou příležitost pro železnici přináší potenciální napojení pražského mezinárodního letiště na železniční dálkovou dopravu. d) Mezi hrozby železniční dopravy (nejen dálkové) patří i negativní mediální obraz železnice ovlivňující veřejné mínění a odrazující potenciální cestující. - str. 9-10, tabulka Dopravní systém: Nákladní železniční doprava a) Jednou z možných příležitostí je jako v osobní dopravě liberalizace přístupu na síť. b) Příležitostí je i rozvoj obchodu za hranice EU (proexportní politika), tj. dopravy na větší vzdálenosti po železnici nebo v kombinaci přes námořní přístavy v EU. c) V silných stránkách i v příležitostech je uvedena Kombinovaná doprava, ale vždy asi v posunutém významu. Stejně tak by měla být vysvětlena/podložena argumenty např. slabá stránka nespolehlivost a nepravidelnost. Část 1.3.3, str. 10, tabulka Vodní doprava a) Je uvedeno Nízké energetické nároky, ale zřejmě jde o dopravu s Nejnižšími energetickými nároky. Stejně tak asi vnitrozemská vodní doprava např. z pohledu počtu nehod a úmrtí patří mezi Nejbezpečnější způsoby dopravy (viz letecká doprava Téměř nulová nehodovost ). b) Silnou stránkou má být obecně Šetrný způsob dopravy vůči životnímu prostředí a Vysoká kapacita dopravní cesty, ovšem zároveň je uvedeno, že kapacita je limitována úzkými hrdly a za slabou stránku jsou považovány nedostatky v infrastruktuře. Dále se v dokumentu praví, že infrastrukturní projekty vodních cest jsou v zásadním střetu s limity ochrany přírody. Je třeba dát do souladu jistě pravdivá obecná tvrzení o vodní dopravě a geografickou realitu českých poměrů vodních cest, zejména s ohledem na příležitosti přeprav mimo území ČR po labské cestě. c) V příležitostech je uvedeno Regulace silniční nákladní dopravy, ale u železniční dopravy je uváděno spíše Zahrnutí externích nákladů do všech druhů dopravy, zlepšení konkurenceschopnosti. d) V hrozbách je uvedeno Nedostatek prostředků na investice a nedostatek prostředků na údržbu, což ale platí pro všechny typy doprav (viz naše předchozí poznámka v úvodu k části 1.3.1). e) I zde platí, že příležitostí je i rozvoj obchodu za hranice EU (proexportní politika), tj. dopravy přes námořní přístavy v EU. 15 IKP Consulting Engineers, s.r.o., č

16 Část 1.3.4, str. 11, tabulka Letecká doprava a) V hrozbách je uvedeno Následky finanční krize pokles poptávky. To ovšem není výhradní specifikum pouze pro leteckou dopravu. b) U příležitostí by bylo možné uvést Nízkonákladovou dopravu obecně, tj. jak nízkonákladové lety, tak i právě regionální nízkonákladová letiště s minimálním letištním poplatkem a parkováním zpravidla zdarma. Část 1.3.5, Intermodální doprava - u obou uváděných tabulek je oproti jiným typům doprav popis silně zestručněn, přitom se na propojení doprav (komodalitu) kladen silný důraz. - str. 11, tabulka Dopravní systém: Intermodální osobní doprava silnou stránkou je možnost využití jiných prostředků než jen IAD i pro služební cesty a tím výrazně vyšší využití pracovního času (práce na PC, napojení na internet, ). Příležitostí je tedy Vybavení dopravních prostředků pro práci v prostředí moderních IT. - str. 12, tabulka Dopravní systém: Intermodální nákladní doprava a) Vysoká efektivita a hospodárnost provozu intermodální nákladní dopravy dosud nebyla prokázána; podstatné segmenty intermodální dopravy naopak musely být dotovány veřejným sektorem nebo z výnosů jiných činností. b) Za silnou stránku intermodální nákladní dopravy však lze považovat například odtížení silniční sítě od nákladní dopravy. c) Mezi slabé stránky lze naopak zařadit složitý logistický řetězec mezi dodavatelem a koncovým zákazníkem. Totéž platí pro text na str. 20. Část 1.4.1, Silniční infrastruktura - str. 12, úvodní popis není uvedena absence obchvatů sídel na silnicích I. třídy (zásadní závady na silniční síti, je uvedeno dále i ve slabých stránkách). V této části by také mohlo být uvedeno, že oproti mnoha jiným zemím je v ČR kategorie dálnice a rychlostní silnice sice mírně odlišná z pohledu parametrů, ale stejně provozována z pohledu pravidel silničního provozu (stejná rychlostní omezení), což vede k velmi podobným stavebním nákladům. Oproti tomu v některých zemích je výrazně větší rozdíl mezi kategorií D a R, nejen v rychlostním omezení (např. 130 km/h a 110km/h), ale též v uspořádání a provedení (v některých zemích může být kategorie R i komunikace v uspořádání 2+1), což vede k optimalizaci stavebních nákladů a větší provázanosti provedení stavby na plánované intenzity provozu. - str. 13, tabulka Dálnice a rychlostní komunikace bylo by vhodné doplnit slabou stránku Zábor půdy hrozbou Obtížný výkup pozemků. Hrozbou spojenou s Nefunkčností nedokončené sítě je i Omezený výběr mýtného na nepropojených úsecích. - tamtéž, tabulka Silnice I. třídy - Kvalita komunikací I. třídy je v současném období poněkud sporná, naopak silnou stránkou je jejich zděděná hustota, která v podstatné míře kompenzuje nedostatečný rozvoj sítě dálnic a rychlostních silnic. Hustota sítě je zároveň i hrozbou v tom, že I. třídy poskytují paralelní trasy k objíždění zpoplatněných úseků D+R, což vede k jejich přetěžování a destrukci. Příležitostí pro některé přetížené úseky I. tříd je převedení dopravy na nově vybudované úseky D+R. V následující tabulce u nižších tříd je v příležitostech uvedeno zavedení mýta, ale není zmiňováno u I. tříd. 16 IKP Consulting Engineers, s.r.o., č

17 - tamtéž, tabulka Silnice nižších tříd - hrozbou může být Neexistence kvalitních koncepčních dokumentů pro rozvoj silniční infrastruktury na úrovni krajů vymezujících priority, etapizaci, časovou návaznost a finanční potřebu. Část 1.4.2, Železniční infrastruktura - str. 14, tabulka Dráha celostátní Mezi silné stránky je zařazen Relativně vysoký standard technické úrovně, zároveň mezi slabými stránkami figuruje Nevyhovující a legislativě odporující (???) parametry, Špatný technický stav, zastaralá zabezpečovací a jiná zařízení, Nízké traťové rychlosti. Poznámka: legislativě nevyhovující trať nemůže být zákonně provozována! Skutečnost, že provozované tratě neodpovídají dnešním nově kladeným požadavkům je legislativou akceptována. Pozor na tyto snadno zneužitelné výroky, dokument dostane do ruky široká veřejnost! - str , tabulka Dráha regionální a) Mezi příležitosti regionálních drah lze zařadit i vybavení regionální sítě vhodnými železničními vozidly. b) Odpor proti rušení a privatizaci tratí je hrozbou, nikoliv slabou stránkou. Mezi slabé stránky patří i nevhodně uspořádané vlastnictví regionálních tratí: slouží k obsluze regionů, většinu dopravy na nich objednávají kraje, nakládat s infrastrukturou (vlastněnou státem) však nemohou. Část 1.4.3, Vodní infrastruktura - str. 15, tabulka důležitou slabou stránkou je nedobudování potřebných plavebních objektů (plavební stupně Dolní Labe, lodní výtahy Slapy a Orlík apod.) odstranění tzv. bottleneck. Je třeba také upravit nedokončené body absence kontinuální vodní a vnímání vodní. Ve slabých stránkách je uvedena Podřízenost vodní energetice, ale na druhou stranu synergie s vodní energetikou (jako v EU prosazovaným OZE) a s protipovodňovými úpravami je příležitostí pro budování vodní infrastruktury. Mezi silné stránky též patří podpora rozvoje vodních cest v dokumentech EU jako udržitelné dopravy. Část 1.4.4, str. 16, tabulka Letecká infrastruktura - u slabých stránek se jedná spíše než o Dostupnost z center měst o Ztíženou dostupnost z center měst. Mezi příležitosti by bylo možné zařadit obecně Rozvoj nízkonákladových letišť jako alternativy pro nízkonákladové dopravce, kteří stejně odmítají využívat drahá letiště s ohledem na svou obchodní strategii. Část 1.4.5, str. 17, tabulka Přestupní uzly - příležitostí je propojení těchto uzlů s komerčním zázemím (kvalita prostor, společné bezpečnostní zabezpečení, ekonomická rentabilita viz dobré příklady). Část 2 Shrnutí SWOT analýzy Část 2.1 Silniční doprava (str. 17, shrnutí) Oproti následné části železniční dopravy je toto shrnutí významně zestručněno (možná až nevyváženě). Část Železniční doprava (str. 18, shrnutí) Ve shrnutí by jako příležitost neměl chybět vstup nových dopravců a obecně soukromých investorů do železniční dopravy, protože již nyní je zjevné, že stát nebude mít v dané finanční situaci dostatek prostředků pro náležitou obnovu současného vozidlového parku Českých drah, a.s. V případě významnějšího rozvoje obchodu za hranice EU je možné zdůraznit význam železnice pro dopravy na delší vzdálenosti, včetně postsovětských zemí na východ od ČR (případně pro zvyšování euro-asijských přeprav). 17 IKP Consulting Engineers, s.r.o., č

18 Část Vodní doprava (str. 19, shrnutí) Ve vazbě na výše uvedené nedostavěné plavební objekty není vhodné ve shrnutí uvádět dokončenou síť základních vodních cest na Labi a Vltavě. Měla by být vedle šetrnosti k životnímu prostředí též zdůrazněna nízká energetická náročnost a vysoká bezpečnost a potenciální synergie s budováním OZE a protipovodňovými úpravami. Současně zdůraznit, že neodstraněním úzkých hrdel dochází k nevyužívání předchozích značných investic postupně realizovaných od minulého století. Část 2.4 Letecká doprava (str. 19, shrnutí) Bylo by žádoucí doplnit text příležitostí takto: kapacitních a komfortních prostředků návazné hromadné dopravy, zejména kolejové. Je omylem se domnívat, že si letečtí cestující dobrovolně vyberou kapacitní kolejovou dopravu na/z letiště, pokud bude mít průměrnou kvalitu a komfort dnešní české železniční dopravy. Zmínit specifické možnosti nízkonákladové letecké dopravy v koexistenci nízkonákladových dopravců a nízkonákladových letišť (s nízkými letištními poplatky). Část 2.5 Intermodální doprava (str. 20, shrnutí) vedle terminálů a VLC by měly být uvedeny také vnitrozemské přístavy, které jsou též centry intermodální dopravy a jsou takto chápány i v dokumentech EU. Část 3 Metodiky pro posouzení finančního, regulačního a sociálního rámce Část Hybatelé pro oblast doprava, str. 22: a) Doporučujeme doplnit první odrážku politických a právních faktorů o předpisy v oblasti výstavby dopravní infrastruktury, tj. předpisy v oblasti ÚP, SŘ, související/navazující předpisy, ale též předpisy v oblasti posuzování vlivů na ŽP. b) Doporučujeme doplnit první odrážku sociálních faktorů takto: o Sociální a demografické změny, změny životního stylu a preferencí, které mohou ovlivnit poptávku po dopravě osob a přepravě zboží. Současně odrážku o Vývoj urbanizace doplnit takto o Vývoj urbanizace, resp. suburbanizace, neboť o této problematice je v příslušné části vcelku rozsáhle pojednáno. c) V první odrážce životního prostředí doporučujeme zobecnit o Otázky znečištění životního prostředí, hledání trvale udržitelných řešení. Jde i o hlukové znečištění, kontaminaci vod ropnými produkty apod. Možná by jako zvláštní bod mohla být uvedena samostatně problematika Dekarbonizace, kde se nejedná o znečištění v pravém slova smyslu ve vztahu k ochraně zdraví, ale jde o problematiku v současné době na úrovni EU velmi rozsáhle diskutovanou a řešenou včetně předkládání návrhů Roadmap a následných legislativních aktů. Str. 23, bod Společnost, Věk populace, Počet domácností, atd. se stárnutím populace se bude prodlužovat doba využívání osobního vozidla ze strany jednotlivce, ovšem zřejmě při výrazně menším proběhu (zásadní vliv na dopravu v klidu v urbanizovaných územích, možná též na stárnutí vozového parku). Naopak se posouvá věk mladé generace při užívání vlastního vozidla až téměř k věkové hranici pro řízení vozidla (vliv na nehodovost, na celkový počet vozidel, na stáří vozového parku). Str. 25, bod Zdraví Dále lze očekávat vliv úsporných opatření ve zdravotnické síti, která budou mít za následek její větší koncentraci, a tedy i větší rozsah cest za zdravím. A současně se časem začne více projevovat vliv předchozí a současné suburbanizace na další potřebu cest za zdravím. Str. 31, přehled zdrojů, poslední odrážka, Evropské zdroje měl by být doplněn nově navrhovaný nástroj (představený EK dne ) pro propojení Evropy (Connecting European Facility CEF), jehož cílem je vyčlenit prostředky pro hlavní transevropské dopravní sítě. Str. 32 bod Legislativa, regulace tento bod je víceméně popisný a ukazuje dnešní stav hlavních prvků dopravní legislativy (není uveden např. důležitý zákon č. 111/94 Sb. o silniční dopravě). Jistě 18 IKP Consulting Engineers, s.r.o., č

19 by bylo přínosné, kdyby se konzultant projektu v dalším průběhu prací pokusil vymezit hlavní pravděpodobné trendy v oblasti dopravní či navazující legislativy (i ve vazbě na evropské strategie), které mohou ovlivnit vývoj sledovaných ukazatelů i celkové poptávky po dopravě. Str. 34 Bylo by vhodné doplnit tři uváděné potenciální případy budoucnosti EU, které budou mít vliv na úroveň regulace a regulačních opatření v dopravě v následujících letech, ještě o tento, vcelku pozitivní a reálný případ: 2) Z Eurozóny odejdou některé země s nezvládnutými veřejnými financemi, Eurozóna zachována, hlubší evropská integrace možná, avšak nikoliv nezbytná. To je koneckonců naznačeno i v textu na str hodnoceného dokumentu. Tento případ je také možné vyjádřit jako subvariantu případu 1). Bylo by jistě cenné, kdyby se konzultant projektu pokusil o bližší specifikaci důsledků jím nastíněných případů další budoucnosti EU pro oblast dopravy v ČR, které by pak byly promítnuty do jednotlivých variant připravovaného modelu. Jde např. o míru dostupnosti fondů EU pro další podporu národní dopravní infrastruktury. Tyto alternativy evropského makrovývoje by měly pravděpodobně podstatně větší vliv na vývoj v české dopravě než celá řada analyzovaných národních hybatelů. Zpracovatel si je zároveň vědom nesnadnosti i ošidnosti takové prognózy. Str. 39 u tabulky 3.5 uveden název předchozí tabulky. Část Přehled hybatelů pracovní návrh pro seminář, str. 43, tabulka Klíčový hybatel: Demografie rámec - sociální - mezi hrozby s podobným účinkem jako válka lze zařadit také např. sociální nepokoje. Naproti tomu zkrácení průměrné délky života je spíše důsledkem různých hrozeb popsaných v tabulkách, než hrozbou samotnou. Možná lepe než Růst počtu obyvatel by bylo neutrálně Vývoj počtu obyvatel. Část Přehled hybatelů pracovní návrh pro seminář, str , tabulka Klíčový hybatel: Životní prostředí rámec ostatní - hrozbou je také nedostatek disponibilních vodních zdrojů, možná též extrémní výkyvy počasí a přírodní kalamity/katastrofy. Část Přehled hybatelů pracovní návrh pro seminář, str. 44, tabulka Klíčový hybatel: Hospodářství rámec ekonomický : a) Zde v mnohých případech mohou působit protichůdné tendence. Vedle růstu globalizace bude působit a může převládnout i dezintegrace světové ekonomiky a růst autarkních tendencí v důsledku krize. To je protikladem i pro řídící sílu rostoucí obchodní výměna níže. b) V oddíle pracovní síla má asi řídící silou být pokles podílu méně kvalifikované práce. Část Přehled hybatelů pracovní návrh pro seminář, str , tabulka Klíčový hybatel: Organizace společnosti (vláda, správa) : a) V oddíle Liberálnost potivého uspořádání (asi překlep) může naopak posílit (v lepším případě) odbourávání byrokratických bariér občanských svobod a podnikání. V následujícím bodu jde zřejmě o Zdokonalování demokratických procesů. b) V oddíle Politický význam dopravy je řídící síla politický systém příliš vágním pojmem. Spíše jde o míru souladu zájmů politického systému s potřebami dopravy. c) V oddíle Evropská unie doporučujeme doplnit i ve vazbě na připomínku ke str. 34 Federalizace/restrukturalizace Eurozóny/rozpad Unie d) Občanská válka je v Česku možná velmi silný pojem hrozby. V každém případě doporučujeme doplnit rozpad politického systému. 19 IKP Consulting Engineers, s.r.o., č

20 V části Definice sledovaných charakteristik v dopravě a přepravě (str ) by bylo vhodné pokusit se rovněž o doplnění ukazatelů efektivnosti veřejné dopravy. Jde například o ukazatele: Podíl veřejné a městské hromadné dopravy na celkových výkonech v osobokilometrech (%) Počty vlakových a autobusových spojů Průměrná dotace do veřejné dopravy na celostátní a krajské úrovni (Kč/vozový kilometr, Kč/vlakokilometr, Kč/osobokilometr), tj. v členění dle druhů doprav. V části Vliv hybatelů na vývoj sledovaných charakteristik (str ) by mělo být zdůrazněno, že vývoj v minulých letech sice nepředznamenává do budoucnosti jednoznačnou eskalaci negativních vlivů a hybatelů, nicméně velmi výrazně rozšiřuje rozptyl možných tendencí vývoje (což jasně dokumentuje obsah části hodnoceného dokumentu). To by se pak mělo do jisté míry také odrazit na rozpětí vstupních ukazatelů variant modelu. Uvedené rozpětí by mělo odrážet kromě průměrného očekávaného vývoje také cosi jako racionální uskutečnění příležitostí na straně jedné a racionální uskutečnění hrozeb na straně druhé. Vytvářet absolutně optimistické a absolutně katastrofické varianty je naproti tomu zbytečné. Tímto směrem by také bylo možné vést další diskusi na plánovaných seminářích s odbornou veřejností. Vývoj popsaný v této části lze v zásadě pokládat za vhodný základ průměrného očekávaného vývoje pro diskusi na seminářích. 20 IKP Consulting Engineers, s.r.o., č

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravně strategické dokumenty ČR Dopravní politika ČR 2005 2013 (Aktualizace 2010 2011) Dopravní politika ČR 2014

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011 1 / 19 Ing. Martin Vachtl 2 / 19 DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2.FÁZE Zpracovatel: Sdružení SJM-GEPARDI-2 SUDOP PRAHA a.s. Jacobs Consultancy spol. s r.o. MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Subdodavatelé:

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Programové období EU 2014-2020

Programové období EU 2014-2020 Programové období EU 2014-2020 aneb Jaké jsou priority Dopravních sektorových strategií Ing. Mgr. Marek Pastucha červen 2012 Praha Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Fond soudržnosti

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Možnosti hodnocení modal splitu hlavních dopravních módů: příklad vybraných dálkových spojení v Česku

Možnosti hodnocení modal splitu hlavních dopravních módů: příklad vybraných dálkových spojení v Česku Možnosti hodnocení modal splitu hlavních dopravních módů: příklad vybraných dálkových spojení v Česku Jakub CHMELÍK Viktor KVĚTOŇ Miroslav MARADA Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Strategie podpory dopravní obsluhy území

Strategie podpory dopravní obsluhy území Strategie podpory dopravní obsluhy území Seminář SDT Čipové karty v dopravě Praha, 1. března 2007 Dopravní politika základní koncepční dokument stanovující směry vývoje sektoru dopravy ve střednědobém

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, SWOT analýza) 1 OSV/J.

Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, SWOT analýza) 1 OSV/J. Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, analýza) Číslo připomínky Odbor KÚ / osoba 1 OSV/J. Fiedlerová 2 OSV/J. Fiedlerová 3 OSV/J. Fiedlerová

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Informace z kontrolní akce 06/36 - Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v České republice

Informace z kontrolní akce 06/36 - Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v České republice Informace z kontrolní akce 06/36 - Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v České republice Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Pět let zkušeností s regionální osobní dopravou objednávanou kraji. Ing. Jan Šatava, Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.

Pět let zkušeností s regionální osobní dopravou objednávanou kraji. Ing. Jan Šatava, Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. Pět let zkušeností s regionální osobní dopravou objednávanou kraji Ing. Jan Šatava, Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. Od roku 2006 objednávají regionální osobní dopravu autobusovou i ţelezniční kraje

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012. Činnost TC v období 2007 až 2011

TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012. Činnost TC v období 2007 až 2011 TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012 Činnost TC v období 2007 až 2011 Základní pojmy PIARC světový silniční kongres a řídící výbor Kongresy, semináře Technické výbory

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

st městského dopravního systému

st městského dopravního systému Trolejbusy jako součást st městského dopravního systému Konference Elektromobilita ve veřejné ejné dopravě František Vichta odbor veřejn ejné dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Systém veřejné

Více

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 3: Financování a hodnocení efektivnosti projektů elektrických autobusů

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 3: Financování a hodnocení efektivnosti projektů elektrických autobusů Brno 8. 10. 2013 Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 3: Financování a hodnocení efektivnosti projektů elektrických autobusů Úvod do problému a příklady z praxe Ing. Jakub Slavík, MBA Consulting

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kr uh. Doprava

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kr uh. Doprava Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kr uh Doprava Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1) Evropský kontext... 4 2) Národní kontext... 4 3) Příležitosti... 5 Konkrétní

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Stanovisko zástupce Sdružení pro dopravní telematiku pro seminář Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma Zkušenosti se zavedením mýta v ČR a na Slovensku Vážený pane předsedo, dámy

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE Pavel TIKMAN Ing. Pavel TIKMAN, SUDOP Praha a.s. Úvod Rozšíření Evropské unie a tím i větší vzdálenosti mezi jednotlivými centry

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražského metra AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY MOŽNOSTI DALŠÍHO POSTUPU 11 / 2013 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Trasa metra I.D Náměstí Míru - Depo Písnice TRASA METRA I.D Depo Písnice Pankrác Náměstí

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

KRAJSKÉ EMISNÍ STROPY A DOPRAVA PROBLÉMY A MOŽNÁ ŘEŠENÍ. J.Dufek, V. Adamec, J.Jedlička Centrum dopravního výzkumu jiri.dufek@cdv.

KRAJSKÉ EMISNÍ STROPY A DOPRAVA PROBLÉMY A MOŽNÁ ŘEŠENÍ. J.Dufek, V. Adamec, J.Jedlička Centrum dopravního výzkumu jiri.dufek@cdv. J.Dufek, V. Adamec, J.Jedlička Centrum dopravního výzkumu jiri.dufek@cdv.cz Obsah prezentace KRAJSKÉ EMISNÍ STROPY A DOPRAVA Specifické vlastnosti dopravy jako zdroje znečištění ovzduší Zonální přístup

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ MĚST V RÁMCI ÚPD, DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ JAKO VHODNÝ NÁSTROJ HODNOCENÍ ROZVOJE MĚST Obsah Ing. Roháč Pavel UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8,

Více

FINÁLNÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD

FINÁLNÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD FINÁLNÍ EX-ANTE HODNOCENÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD NA PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007-2013 (SHRNUTÍ) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 6. 12. 2006 Úvod Tato zpráva je shrnutím hlavních výsledků,

Více

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury Vlastnosti dopravní infrastruktury a vztah mezi dopravními módy: Odpovídá dopravním a logistickým potřebám Má pozitivní celospolečenské přínosy Má akceptovatelný vliv na životní prostředí Ze závěrů studie

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399

TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399 Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR od stanovisek Rady programu OMEGA v případě projektů TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399 a TD020195 Předsednictvo TA

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více