BARVA V PROSTORU, PROSTOR V BARVĚ. Bakalářská práce textová část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BARVA V PROSTORU, PROSTOR V BARVĚ. Bakalářská práce textová část"

Transkript

1 BARVA V PROSTORU, PROSTOR V BARVĚ Bakalářská práce textová část

2

3 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA katedra výtvarné výchovy autor práce: Jiří Kaman vedoucí práce: Mgr. Petr Kamenický Děkanův Dvůr, 2010

4

5 Anotace: Tento text není mapou přímé výtvarné cesty z bodu A do bodu B. Zastavil jsem se, tápu a nevím, kudy kam; uzavírám se do stereotypu izolovaných pokusů/omylů. Třeba se mi tím však dostává příležitosti rozhlížet se a lépe poznávat možnosti a směry, kterými se mohu vydat, až budu na nějakou cestu doopravdy připravený. Tomu snad odpovídá i podoba mých myšlenek - tam někde uvnitř jsou spojené, směřují však k různým cílům. Ty trpělivé na mě počkají. Chci věřit, že to tak skutečně je. Annotation: This text is not a plan of an artistic journey from the point A to the point B. I ve turned off myself, I just fumble and don t know where to go; I ve arrested myself into a stereotype of separated trials and errors. Maybe this way I m getting an occasion to look around and learn better the possibilities and directions, from which I can choose for my further way. Once I ll be really prepared. My thoughts look alike they are connected somewhere inside, but they re directing to various places. Those patient thoughts will wait for me. I want believe, that this is truth. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a použil jen prameny, uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. Ve Lhotkách, Jiří Kaman

6

7 BARVA V PROSTORU, PROSTOR V BARVĚ Chci tvořit bez plánu. Bez cíle, to je můj cíl. Improvizovat. Vychutnávat okamžik zrodu nového čehosi a být s tím, až to bude zanikat. Poznávat to, možná analyzovat. Radovat se z tvorby, rozčilovat se, plakat. Zajímá mě prostor. Ve formě vrstev obrazu, plastik či objektů, prostor za ledničkou, za zrcadlem, prostor mezi myšlenkami. Prostor ve své podstatě, nepodstatě, věčnosti a pomíjivosti? Prostor v neděli, v úterý a o Vánocích. Plný prostor, prázdný prostor. Pivo, víno, kořalka. Zajímá mě barva. Barva v tomto prostoru, její převleky a proměny, lži, pravdy i nesmyslné tlachání. Viskozita, kryvost, duše. Náhoda. Osud. Jakou roli budu hrát já? Co zjistím a kdy na to zapomenu? Co nezjistím a kdy si na to vzpomenu? Zajímá mě vliv času, materiálu, nálady, intelektu, lenosti. Zajímá mě, co mi ještě projde a na co už doplatím. Co se stane, když? Co se nestane, když? Stihnu zítra autobus? Je Bůh? říjen 2009

8

9 Pravda tvého cíle spočívá v cestě k Lenosti (Kazimir Malevič) 1) Když jsem si tato nebezpečná slova zapisoval, netušil jsem, jak úzce budou souviset s mojí nadcházející tvorbou. Klid, čas a nečinnost. Tichá a klidná řeka, která musí neodvratně dosáhnout vodopádu aktivity a tísně. Spousta důležitého nemá čas začít žít. Vlastně si nevzpomínám, že by to někdy bylo jinak. Vždy ale doufám, že teď to jinak bude, že se umoudřím a polepším. Nechci obrazy, chci jenom poznávat věci (Piet Mondrian) 2) Celé úskalí bakalářské práce spočívá v jejím zřejmém směřování. To mi bylo jasné od začátku, přesto jsem toužil tvořit bez plánu, bezcílně a spontánně se potloukat prostorem a jen tak mimochodem, dejte mi prosím diplom. Barva v prostoru, prostor v barvě, to je přeci velice svobodné zadání a já si jím jistě chtěl vytvořit alibi pro volné ruce a uvažování. Veškerá známá barva se nachází v prostoru. Každý prostor je zasažen barvou. Dál mohu dělat cokoli - vždy splním zadání. Víc se tím nehodlám zabývat. Dokud jsem se držel štětce, nenacházel jsem v tomto svém plánu žádné mezery. Veškeré pokusy o svobodnou analýzu mého počínání však selhaly. Kdykoliv jsem se ocitl na křižovatce a začal tušit nové cesty, objevil se přede mnou semafor, diktující vlastní barvy. Nedovedl jsem se odpoutat od reality a neustále jsem opakoval: Barva v prostoru, prostor v barvě, o čem to má být?

10

11 Rothko ve čtyřicátých letech zajímavě psal o postupech nového umění, i když je příznačné, že poté, co dospěl k veskrze emotivnímu výtvarnému jazyku, přestal se vyjadřovat psaným slovem a litoval, že tak někdy učinil (John Golding) 3) Přemýšlet o tom, co dělám, bylo o to těžší, že jsem se nutil formulovat svoje myšlenky jasně a konkrétně, aby byly pochopitelné i druhým, cizím, vetřelcům, kteří se chystají hodnotit správnost mého uvažování. Tím se však odhalovaly slabiny těchto myšlenek. Bořily se a já zjišťoval, že na nich nemohu stavět. To je důležité a užitečné, přesto velice nepříjemné. Často prožívám pocity, které nedokážu definovat. Někdy si dokonce nejsem jistý, jestli je skutečně cítím. Přesto bych o nich zde měl psát. Nebudu. Bojím se, že by se rozpadly, jako ty myšlenky. Nechci obrazy, chci jenom poznávat věci, 2) šeptalo mé nitro, ale nikdo neslyšel. Dostaň barvu do prostoru, dej prostor barvě! křičel jsem.

12

13

14

15

16

17 Právě v kmenovém umění přírodních národů, ale i v umění lidovém nebo dětském, nikdy nebyl předepsaný materiál. Ukázalo se, že ne materiál sám o sobě, ale především schopnost vnímat a prožívat jej plnými smysly tvoří základ uměleckého účinku. (Igor Zhoř) 4) Zajímám se o strukturu a charakter podkladu. Objevil jsem lesklé a hladké plastové desky dveřních výplní, z jejichž nitra vystupuje porézní polyuretanová pěna. Průhledný polykarbonát! Profily plastových oken! To vše mohu natřít. Pokusit se chápat. Barva se zde chová úplně jinak. Sochařské práci s prostorem jsem se věnoval již v minulosti. Ještě před tím, než mě hlouběji oslovily barvy. Potom jsem ale začal malovat. Ne víc, než bylo nezbytně nutné, ale dost na to, abych pochopil, že nezbytně nutné znamená stále. Po nějaké době se objevily tendence nenahlížet na obraz jako na dvojrozměrnou plochu. Projevovalo se to natíráním hran a boků podkladu. Vyhledal jsem pomoc a začal směřovat do prostoru. Chtěl jsem směřovat do prostoru. Vrátit se k objektu, ale odjinud, z druhé strany. Pojedu do Ameriky ze západu a třeba ve svých třiadvaceti objevím z paluby výletní lodi s pravidelnou trasou nový kontinent!

18

19 Jako bych se pokoušel spojit vodu a olej. Nedokážu se odlepit, slézt ze zdi. Vytvářím reliéfy, nemohu svoji práci obcházet a zkoumat ze všech stran, jak jsem byl zvyklý v minulosti. Nabízí se instalace na skleněnou stěnu. Ne nutně přístupnou z druhé strany. Možná by stačilo tímto způsobem upozornit na skutečnost, že obrazy existují i zezadu. Kdybych obraz pověsil na zeď obráceně, malbou ke zdi, potlačil bych jeho líc, byť by byl v tom okamžiku patrnější, než běžný rub. Vracím se ke skleněné stěně; pověsit obraz lícem ke sklu? Ne. Volné zavěšení do prostoru? Tohle už jsem kdysi cítil. Velice nerad, vracím se ve vzpomínkách k maturitní práci. Chtěl jsem tehdy na základě kreseb vytvořit reliéf Noemovy archy. Plochá plastika trčela nakonec z podstavce do prostoru. Aby se dala obcházet. Nechci bloudit v kruhu. Sestavuji z fragmentů mrtvých maleb nové celky. Přikládám je k sobě a na sebe, vytvářím stavebnici k přemýšlení. Vlastně nic mimořádného. To všechno se děje, když obrazy odkládám v koutě. Jen si toho právě teď všímám. Poslouchat. Doplňuji monochromy kontrastními okraji, stále však pouze natírám boky obrazů. Chci se tomu bránit, abych se posunul jinam, takže raději nedělám nic a schovávám se za Malevičovy pozitivní výroky o lenosti. Hraji si. Věším do prostoru lahvičky s tuší a stavím objekty z akvarelových barev. Ztrácím čas s plastelínou. Mám tak alespoň pocit, že se věnuji tématu.

20

21 Začal jsem z desek sestavovat úhly a rohy, barevné hrany směřují do prostoru. Mohu je nazývat sochami, ale víc toho zatím neumí. Natírám své okolí. Hledám hodnotu barvy. Co je ještě barva a co už je špína? Neperu štětce. Narážím na nedostatek kázně, nedokážu zastavit sám sebe, tvořím tak dlouho, dokud nezačnu ničit a pak už je pozdě. Nestíhám nic dokumentovat. Zraňuji svoji práci nepřesností a záchvaty spontánního. Nestačí mi monochromy, cokoli jiného se však zdá být zbytečně komplikované a nesrozumitelné.

22

23

24

25 Při vyklízení prostoru, který se měl stát mým ateliérem, jsem našel několik matrací. Táhly mě k sobě jako magnet, potřeboval jsem je natřít, abych si uvědomil, že mě zajímá jejich nitro. Duše. Svlékl jsem je z gumotextilního obalu. Plochu molitanu narušují řady kulatých otvorů, sloužících snad k odlehčení, snad ke zvýšení komfortu ležících. Děravé matrace do sebe vtahovaly všechen okolní prostor. Rozložil jsem je po podlaze. Bylo to v době, kdy se jaderným fyzikům v CERNU podařilo srážkou elementárních částic simulovat velký třesk. Spekulovalo se o možném vzniku černých děr, které pohltí celou galaxii. Natíral jsem matrace šepsem a přemýšlel, jestli už to nezačalo. Každá další vrstva barvy byla zatím pouze snahou dosáhnout původní síly nenatřených matrací. Zima a vlhko v místnosti prodlužovaly dobu schnutí molitanu, věnoval jsem se tedy jinému a obden se pokoušel matrace uchopit. Ten povrch je nový. Hledám možnosti kontrastu s hladkými deskami, které čekaly v koutě. Mohu z matrací postavit kvádr. Obložit jimi roh. Jednu napouštím barvou a používám jako tiskovou matrici. Matrice z matrace.

26

27 Přestože mi evidentně pomáhají, využívám konzultací velmi vzácně. Jsem vděčný za ty chvíle. Poslechl jsem a napnul na rámy podceňované obaly molitanů. Dlouho jsem uvažoval o formátu, ale nedokázal jsem porušit mateřské proporce, které na malby při vzniku působily, takže zůstal nezměněn. Chce to prý nějaké drobné zásahy. Volám o pomoc novým monochromem. Lesk a mat? Budu tedy hledat. Když nevím, kudy kam, přemaluji nějaký monochrom, jak z toho začít těžit?

28

29

30

31

32

33 Začal jsem omotávat předměty kolem sebe potravinářskou fólií. Zjednodušovat a stylizovat jejich tvar, vyrovnávat valéry, definovat prostor, který potřebují pro svou existenci. Barva v prostoru, prostor v barvě. Musím tedy fólii natřít a zahalit onen prostor barvou. Nic. Teprve při strhávání igelitu, narušování, či spíše osvobozování prostoru, jsem něco cítil. Zmuchlal jsem fólii, coby prázdnou definici prostoru a umístil ji do středu výrazného rámu ze sololitu, který jsem vytvořil, jako odpověď zmiňovaným dveřním výplním. Připravil jsem si větší, dvoumetrovou verzi pro zopakování stejného postupu. Čekám.

34

35 Sololit mě začal zajímat - relativně známý, přesto zdaleka ne vyčerpaný povrch za příznivou cenu. (Dochází mi prostředky a materiál, recykluji a dál mezi sebou špiním zbylé barvy. Barvím špíny.) Stále jsem se nedokázal osvobodit od představy, že barva znamená barevnou plochu. Tu mohu dělit, měnit její proporce, kombinovat vzájemné působení. Pod vlivem publikace Stanislava Kolíbala přemýšlím o geometrii. Rýsuji do sololitu nožem. Vyrývám čtvercovou síť, do které by mohla být polapena nějaká barva. Udělal jsem několik čar a rozřízl si palec. Zřejmý signál k ukončení činnosti. Ze sítě jsou tak čáry i na všech ostatních sololitech. Pokouším se rozčlenit barevnou plochu rezavými dráty a konstrukcemi. Chtěl jsem být jemný, volil jsem tedy ukázněně tónovanou plochu. Jeden pastelový odstín plus to, co se chytí do sítě. Nelze být jemný při lovu sítěmi.

36

37 Na hrubých prknech, podepřených nějakými bednami, stály objekty z několika drátů jako by je nakreslil Joan Miró. A pod stropem několik portrétů rovněž z drátů, jako by je někdo nakreslil jedním tahem. Jak to, že socha nemusí mít hmotu? A nemusí být těžká, nemusí být z kamene či dřeva? Jak to, že několik drátěných čar může ovládat prostor? (Stanislav Kolíbal) 5) Kolíbal mě tímto odkazuje na Caldera. Koketuji tedy s dráty a pletivem. Kreslím v prostoru. Cítím se však nedospěle, jsem neohrabaný a opouštím ty nezralé pokusy o vážnou tvář. Snad za čas. Příliš mnoho hloupostí a omylů ještě čeká na mé vykonání.

38

39 Když jsme večer líčili stěny ateliéru, obkreslila Pája na vymalovanou zeď židli - stála v rohu místnosti a na každou stěnu vrhala stín. Ty dva stíny dnes přesně definují místo, kde se židle tenkrát nacházela. Dala by se podle nich narýsovat do vzduchu. Roh ohýbá prostor. Vracím se k úhlům z desek. Napínám malé plátno přímo na zeď přes roh okenní špalety. Část je v závětří a část v průvanu pootevřeného okna. Lakýrnicky natírám. Chci, aby za mě maloval průvan. Nanáším vrstvy bez ohledu na stupeň vysušení podkladu, výjimečně nepoužívám rozprašovač. Vzpomínám si na Krajinu v okně, vystříkal jsem tehdy mezi zatažené žaluzie demontovaného okna tři tuby těsnící polyuretanové pěny. Nevěděl jsem, kam by se tak drahý a komplikovaný odpad měl vyhodit, proto jsem ho uschoval. Přenáším Krajinu do ateliéru a barvím její povrch na červeno. Hloupé a laciné červeno. Byl jsem líný setřít prach. Posledními zbytky barev, které jsem měl k dispozici, jsem Krajinu zničil. Den končí.

40

41

42

43 Slíbil jsem kdysi, že vytvořím tři velká plátna do mateřské školy, jejíž interiér jsem v létě pomáhal oživovat. Proč jsem to udělal? Rozptyluje mě to. Netroufám si předhodit dětským duším některý ze svých fleků. Už to mělo být. Kapituluji a vytvářím opět monochromy (ne příliš vydařené). Podmalbu kterou hodlám doplnit vhodným motivem do dětského prostředí. Nemohu a nechci soustřeďovat úsilí tímto směrem. Ne teď. Odnáší to Pája, maluje místo mě, přestože sama také potřebuje něco úplně jiného. Napínám látku na desku stolu. Tato varianta se netváří jako úplně obyčejná horizontální poloha. Tisknu na ni matracemi, vzniká další monochrom. Zavrhuji dvoumetrovou variantu sololitového rámu. Vracím se k dveřním výplním, natírám malé desky a řadím je jako knihy v knihovně; nechávám mezi nimi rozestupy. Přemisťuji je a věnuji pozornost sčítání barevných odrazů. Při této instalaci je třeba upravit některé odstíny hran a okrajů. Nejsem-li s to vytvářet existence schopné sochy, musím se více zaměřit na podmínky instalace maleb. Jedině tak si mohu prostor udržet. Používám zrcadlo, dlouho mě to však nebaví.

44

45 Následující den přichází světlo na desky od východu. Odrazy barev jsou změněné. Beru znovu zrcadlo. Přikládám je kolmo ke kraji obrazu. Vnímám odraženou realitu jako skutečný prostor. Instaluji obraz do rohu, zrcadlo k němu. Potřebuji do prostoru za zrcadlem dostat pouze obraz. Ne sebe, ne část místnosti. Chci upravit zrcadlo tak, aby doléhalo přesně na hrany plátna a nikde nepřesahovalo. Nic neuvidím, ale mohu si myslet, že prostor za ním je kompletně vyplněn obrazem. Přikládám těsně k sobě dvě stejná zrcátka. Líc na líc. Vzájemným odrazem v nich vzniká nekonečno. Mám v kapse prázdný prostor, který se rychlostí světla rozpíná do velikosti vesmíru. Právě teď. Nebo mám alespoň věrný a kompletní obraz takového prostoru. To se mi líbí. Když zrcátka zvenku natřu, natřu celý vesmír. Pak už snad budu spokojený.

46

47 Barvení strojů a střech je zvláštním pomazáním těla proti působení jiných ničivých prvků, podobně jako kněz maže člověka olejem, pokojem, který jej má ochránit před zlem a zkázou. (Kazimir Malevič) 6) Vytrhl jsem tuto myšlenku z kontextu, aby nabyla významu, který mi lépe vyhovuje a který mohu více potřebovat. Chci se trochu osvobodit od okovů toho hloupého tématu o barevném prostoru. Těšit se na to, až si zase někde něco svobodně provedu. A třeba i na okamžik, vydržím-li to, poodstoupím od toho velikého duchovního světa abstraktce. Alespoň jednou nohou; opřít se o malou konkrétní berličku. Jak rád bych si teď namaloval, Co jsem dělal o prázdninách. Poprvé v životě.

48

49

50

51

52 Josef Čapek: ilustrace z knihy Povídáví o pejskovi a kočičce 7) Kolorováno mojí maminkou, asi 1966

53 To nic není, řekl pejsek, to je lehké, to já vím, jak se takový pravý dort dělá! To se do takového dortu dá všecko, co je k jídlu nejlepší, všecko, co nejraději jíš, a pak je ten dort nejlepší. Když tam dáš takových nejlepších jídel pět, tak je pětkrát dobrý, když jich tam dáš deset, tak je potom desetkrát dobrý (Josef Čapek) 7) Vysvětlím potřebu citovat dětskou literaturu. Než však tak učiním, dovolím si ještě jeden opis: Není umění bez fascinace. Není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla. Zprostředkujeme umění (Igor Zhoř) 8) Jsem rád, že mi katedra výtvarné výchovy dala možnost se s touto myšlenkou ztotožnit. Vařím tedy dorty. Tak jako pejsek a kočička, snažím se do své práce dostávat samé dobré věci, jen to, co mi doopravdy chutná. A tak jako pejska a kočičku, nesmírně mě to baví. Mám z toho radost, jsem fascinován, prožívám i výsledek. Občas si zapamatuji nějaký recept, nebo jeho část. Někdy jsem schopen se opakovat (někdy jsem neschopen se neopakovat). Myslím, že některé dorty moc pěkně voní. Dávám je před dveře, aby vychladly.

54

55 1) Malevič, Kazimir Severinovič. Suprematické zrcadlo:texty k bezpředmětnosti, s.52 2) Mondrian, Piet. L atelier de Mondrian. Staatsgalerie Stuttgart : In. Golding, John. Cesty k abstraktnímu umění, s. 40 4) Zhoř, Igor ; Horáček, Radek ; Havlík, Vladimír. Akční tvorba. s. 43 3) Golding, John. Cesty k abstraktnímu umění, s.141 5) Kolíbal, stanislav. Stanislav Kolíbal, s. 49 6) Malevič, Kazimir Severinovič. Suprematické zrcadlo:texty k bezpředmětnosti, s.115 7) Čapek, Josef. Povídání o pejskovi a kočičce : Jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech, s. 80 8) Zhoř, Igor ; Horáček, Radek ; Havlík, Vladimír. Akční tvorba.

56

57 Literatura: Kolíbal, Stanislav. Stanislav Kolíbal. Vyd. 1. Český Krumlov : Egon Schiele Art Centrum, s. ISBN Malevič, Kazimir Severinovič. Suprematické zrcadlo : texty k bezpředmětnosti. Vyd. 1. Praha : Brody, s. ISBN Golding, John. Cesty k abstraktnímu umění : Mondrian, Malevič,Kandinskij, Pollock, Newman, Rothko a Still. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, s. ISBN Zhoř, Igor; Horáček, Radek; Havlík, Vladimír. Akční tvorba. Vyd 1. Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, s. ISBN Čapek, Josef. Povídání o pejskovi a kočičce : Jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech. Vyd. 2. Praha:

58

59 SNDK, s. Děkuji, že jsi mě donutil nemalovat hasiče.

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1 STUDIO SCULPTURE 1 MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR ENVIRONMENT FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF ENVIRONMENT VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE BAKALÁŘSKÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART. Living history Living history

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART. Living history Living history VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 3 STUDIO PAINTIG 3 Living history Living history BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní (žlutá, modrá, červená), míchání barev podvojných (zelená, fialová, oranžová) Barvy světlé/tmavé; teplé/studené

Více

Žijte (s) cyklem! Miranda Gray. Pochopte své měsíční proměny. jak si začít užívat svůj menstruační cyklus a milovat jeho dary

Žijte (s) cyklem! Miranda Gray. Pochopte své měsíční proměny. jak si začít užívat svůj menstruační cyklus a milovat jeho dary Žijte (s) cyklem! aneb jak si začít užívat svůj menstruační cyklus a milovat jeho dary Pochopte své měsíční proměny a každý měsíc si užívejte darů své jarní, letní, podzimní a zimní fáze! Miranda Gray!

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 1 STUDIO PAINTING 1 OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS BAKALÁŘSKÁ

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů. Návrh moderního rodinného domu vhodného do zástavby

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů. Návrh moderního rodinného domu vhodného do zástavby 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů Návrh moderního rodinného domu vhodného do zástavby Daniel Veselý, 3.ročník SOŠ a SOU stavební Kolín Pražská 112, Kolín okres Kolín Středočeský kraj Anotace

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

Mark Rothko. "Color Field Painting"

Mark Rothko. Color Field Painting Mark Rothko "Color Field Painting" Jakou moc má umění? Můžete ho prožívat jako lásku nebo smutek? Může změnit váš život? Tyto zdánlivě nemožné otázky dává Simon Schama, autor cyklu Síla umění, úvodem

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Obraz v domácnosti. Pravidla umístění obrazu

Obraz v domácnosti. Pravidla umístění obrazu Obraz v domácnosti Pravidla umístění obrazu Závěsný obraz v interiéru bytu Správné umístění obrazu v interiéru má podporovat a zdůrazňovat umělecké hodnoty obrazu. Umístění obrazu má tvůrčí charakter,velký

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI Pražská domovní znamení Předmět: ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ Ročník: 3. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Jméno autora:

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Od 7.p.r. VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree. Použité zdroje : Květoslava Kaziměrčíková

Od 7.p.r. VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree. Použité zdroje :  Květoslava Kaziměrčíková VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree Od 7.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce s textem

Více

Mechanika teorie srozumitelně

Mechanika teorie srozumitelně Třetí Newtonův pohybový zákon V kapitole O silách jsme si říkali, co musí síla splňovat: 1. Musí mít původce (ruka, když na něco tlačíme, Země přitahující tělesa, ). 2. Musí mít cíl. Musí mít na co působit.

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ateliér arteterapie. 40 dnů červené. seminární práce

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ateliér arteterapie. 40 dnů červené. seminární práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ateliér arteterapie 40 dnů červené seminární práce vyučující: prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. vypracovala: Bc. Jitka Mládková 1. ročník květen 2010 Petr Kvíčala

Více

Řízená obhajoba. Upraveno pro konkrétní (čtenou) obhajobu 1. 6. 2015.

Řízená obhajoba. Upraveno pro konkrétní (čtenou) obhajobu 1. 6. 2015. Řízená obhajoba Návod na obhájení dalšího bytí pomocí prázdného rámu zavěšeného na holé zdi. (Ideální obhajoba je, když vložíš do úst tomu, kdo tě posuzuje, svou vlastní otázku, na kterou znáš odpověď.)

Více

DAGMAR H. MUELLEROVÁ. Pristávací ˇ dráha volná pro Molly!

DAGMAR H. MUELLEROVÁ. Pristávací ˇ dráha volná pro Molly! DAGMAR H. MUELLEROVÁ Pristávací ˇ dráha volná pro Molly! Title of the original German edition: Vampirinternat Schloss Schauerfels: Landebahn frei für Molly! 2012, EGMONT Verlagsgesellschaften mbh, Schneiderbuch,

Více

Ekonomie dobra a zla

Ekonomie dobra a zla Ekonomie dobra a zla Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi Děkuji mým drahým profesorům a studentům, kteří mne nutili zamýšlet se nad věcmi neortodoxně

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

2.1.7 Zrcadlo I. Předpoklady: Pomůcky: zrcadla, laser, rozprašovač, bílý a černý papír, velký úhloměr

2.1.7 Zrcadlo I. Předpoklady: Pomůcky: zrcadla, laser, rozprašovač, bílý a černý papír, velký úhloměr 2.1.7 Zrcadlo I ředpoklady: 020106 omůcky: zrcadla, laser, rozprašovač, bílý a černý papír, velký úhloměr edagogická poznámka: K pokusům používám obyčejné velké, které si beru z pánských záchodů, aby bylo

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče. Příloha č. 2 : Dotazník pro děti. Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče. Příloha č. 2 : Dotazník pro děti. Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče Příloha č. 2 : Dotazník pro děti Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi Příloha č. 4 : Žádost o souhlas s vyplněním dotazníku Příloha č. 1 - Dotazník

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2327 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_vtv_2_01

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér

Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér Čtyřčlenná rodina z Bukurešti získala pozemek, na němž chtěla postavit dům. Jeho úzký a dlouhý tvar dával od počátku tušit, že návrh

Více

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda smyslové citlivosti IX. Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda Odvodí na živém modelu základní proporce lidské postavy. Zjistí

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

1.Proč právě dřevostavba

1.Proč právě dřevostavba 1.Proč právě dřevostavba Několik bodů proč jste se rozhodli investovat a bydlet právě v dřevěném domě. Tento dotazník je sestaven pouze za účelem zpracování bakalářské práce na téma dřevostavby. Jejich

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALBA III STUDIO OF PAINTING III

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALBA III STUDIO OF PAINTING III VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALBA III STUDIO OF PAINTING III ČTENÍ READING DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS AUTOR PRÁCE

Více

Zajímavé pokusy s keramickými magnety

Zajímavé pokusy s keramickými magnety Veletrh nápadů učitelů fyziky Vl Zajímavé pokusy s keramickými magnety HANS-JOACHIM WILKE Technická UIŮverzita, Drážďany, SRN Překlad - R. Holubová V úvodu konference byla přednesena velice zajímavá přednáška

Více

MOZAIKOVÁNÍ. mozaika pro každého. Kateřina Konířová

MOZAIKOVÁNÍ. mozaika pro každého. Kateřina Konířová MOZAIKOVÁNÍ mozaika pro každého Kateřina Konířová Kateřina Konířová Mozaikování/mozaika pro každého Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Druhy a efektivita učení Ročník 1. ročník Datum

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Praktický workshop fotografování v ateliéru

Praktický workshop fotografování v ateliéru Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Praktický workshop fotografování v ateliéru Miroslav Podhrázský metodika přednášky Světlo v ateliéru Základní charakteristika: Exteriéry i interiéru nabízejí

Více

Co ANO při čtení dětem

Co ANO při čtení dětem Co ANO při čtení dětem Dobré rady pro rodiče, prarodiče, učitele a všechny, kteří mají chuť číst dětem. Dětem začněte číst co nejdříve. Čím dříve je motivujete, tím je to snazší a lepší. Využívejte dětské

Více

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování 2. lekce Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky pracovní listy Osobní profil Osobní profil: co je pro mě důležité Popis potřebné podpory: jakou pomoc potřebuji Plán (cíle a kroky):

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

návštěva Půda s pracovní galerií

návštěva Půda s pracovní galerií Půda s pracovní galerií Ondřej Dvořák a Jiří Matys architekti Specifickým požadavkem investora bylo vytvoření pracovního místa v půdním bytě 2+kk. Vzhledem k malým rozměrům bytu jsme pracovnu umístili

Více

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1. Novostavba kostela 2. Urbanismus (Širší vztahy, Situace) 3. Architektura 4. Typologie, provoz 5. Technické řešení 6. Konzultanti 1. Novostavba kostela Víra,

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout

Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout Bez ohledu na to, zda máme byt v paneláku, v nové výstavbě, či ve starším zděném domě, jedním z nejčastějších problémů, se kterými se v menších bytech

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Možnosti uspořádání. nezávazné doporučené ceny.

Možnosti uspořádání. nezávazné doporučené ceny. Možnosti uspořádání 22 CZ now! Časopis: now! boxspring Strana 22 8. 2015 Seznam typů CZ now! boxspring KRÁLOVSKY SPÁT, POHÁDKOVĚ SNÍT Auf now! boxspring vyspíte se opravdu dvojnásobně skvěle: Perfektní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART VĚTVENÍ BRANCHING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART VĚTVENÍ BRANCHING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 VĚTVENÍ BRANCHING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více

Můj milý deníčku Fakt nejsou kluci z jiné planety?

Můj milý deníčku Fakt nejsou kluci z jiné planety? Můj milý deníčku Fakt nejsou kluci z jiné planety? také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Můj milý deníčku Fakt nejsou kluci z jiné planety? e-kniha Copyright Fragment, 2014

Více

hra s materiálem PROŠKRABOVÁNÍ Netradiční kresba vzniká vrstvením a zpětným proškrabáním materiálu.

hra s materiálem PROŠKRABOVÁNÍ Netradiční kresba vzniká vrstvením a zpětným proškrabáním materiálu. hra s materiálem PROŠKRABOVÁNÍ Netradiční kresba vzniká vrstvením a zpětným proškrabáním materiálu. Výsledkem je pak jednobarevná plocha s odhalenou spodní barevnou vrstvou v tenkých či širokých liniích.

Více

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek Polendář 009 Jan Bezděk Pavla Jurigová Milý poutníče, procházející jednotlivými stránkami tohoto Polendáře, měsíci roku, cestami života, jdi s cílem ve svém srdci, pak nebude nikdy vzdálená tvá představa

Více

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5)

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5) Přílohy Příloha č.1 - Dotazník Ahoj kluci a holky, prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník má šest stránek. U otázek zaškrtni vždy jen jednu variantu, pokud není uvedeno jinak. Dotazník je

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Lenka Isgaar Kotrmanová POZNEJTE JINOU PLANETU A MĚ ANEB KALKATA A VŠE, CO JSEM PROŽILA

Lenka Isgaar Kotrmanová POZNEJTE JINOU PLANETU A MĚ ANEB KALKATA A VŠE, CO JSEM PROŽILA Lenka Isgaar Kotrmanová POZNEJTE JINOU PLANETU A MĚ ANEB KALKATA A VŠE, CO JSEM PROŽILA Lenka Isgaar Kotrmanová POZNEJTE JINOU PLANETU A MĚ aneb KALKATA A VŠE, CO JSEM PROŽILA Brno 2012 Lenka Kotrmanová,

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Pondělí. Den: já svoje čepice!!!

Pondělí. Den: já svoje čepice!!! Den: Pondělí Dnes jsem se rozhodla začít si psát deníček. Už dlouho jsem o tom přemýšlela, ale až dneska se stalo něco, co bych myslím měla sepsat. Ještě pořád jsem trochu v šoku. Vlastně se ještě teď

Více

Piškvorky. Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. Kristofer Filip, 1.E. Květen 2014. Stránka 1. předmět programování, vyučující Tomáš Obdržálek

Piškvorky. Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. Kristofer Filip, 1.E. Květen 2014. Stránka 1. předmět programování, vyučující Tomáš Obdržálek Gymnázium, Praha 6, Arabská 16 předmět programování, vyučující Tomáš Obdržálek Piškvorky ročníkový projekt Kristofer Filip, 1.E Květen 2014 Stránka 1 Prohlášení Prohlašuji, že jsem jediným autorem tohoto

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Pánem svého času Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Pánem svého času Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka nabízí žákům možnost samostatně

Více

Design jako umělecký fenomén

Design jako umělecký fenomén Eva Smržová Sdružená uměnovědná studia Sociologická interpretace uměleckého fenoménu Design jako umělecký fenomén Hlavním cílem této práce je odpovědět na otázky týkající se designu a jeho vlivu, využití

Více

Projekt/výtvarná řada: Popis projektu:

Projekt/výtvarná řada: Popis projektu: Vizuální komunikace, otevřený prostor k výchově a vzdělávání - komplexní inovace pedagogických, výtvarně pedagogických a uměnovědných studijních oborů Reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0075 Projekt/výtvarná řada:

Více

2.1.9 Zrcadlo III. Předpoklady: 020108. Pomůcky: zrcátka (každý žák si přinese z domova),

2.1.9 Zrcadlo III. Předpoklady: 020108. Pomůcky: zrcátka (každý žák si přinese z domova), 2.1.9 Zrcadlo III Předpoklady: 020108 Pomůcky: zrcátka (každý žák si přinese z domova), Př. 1: Nakresli vnitřní konstrukci periskopu (zařízení, které umožňuje částečně potopené ponorce sledovat situaci

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO PRODUCT DESIGN SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky - Základy Můžete mi pomoci, prosím? Pro zeptání se na pomoc Mluvíte? Pro zeptání se, zda člověk mluví Mluvíte _[language]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem Nemluvím_[language]_. Pro vysvětlení,

Více

PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová

PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová Můžete si myslet, že půjčit si zápalku na ulici je docela jednoduchá věc. Ovšem každý člověk, který to kdy zkusil, vás ujistí, že tak to rozhodně není. A každý

Více

Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 LIDSKÉ SMYSLY

Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 LIDSKÉ SMYSLY Pedagogická fakulta Brno Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 návrh projektu LIDSKÉ SMYSLY 16. 12. 2009 Pavla Pokorná DiS. 5. ročník, 9. semestr 174166 2009/2010 KS Učitelství pro 1.

Více