BARVA V PROSTORU, PROSTOR V BARVĚ. Bakalářská práce textová část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BARVA V PROSTORU, PROSTOR V BARVĚ. Bakalářská práce textová část"

Transkript

1 BARVA V PROSTORU, PROSTOR V BARVĚ Bakalářská práce textová část

2

3 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA katedra výtvarné výchovy autor práce: Jiří Kaman vedoucí práce: Mgr. Petr Kamenický Děkanův Dvůr, 2010

4

5 Anotace: Tento text není mapou přímé výtvarné cesty z bodu A do bodu B. Zastavil jsem se, tápu a nevím, kudy kam; uzavírám se do stereotypu izolovaných pokusů/omylů. Třeba se mi tím však dostává příležitosti rozhlížet se a lépe poznávat možnosti a směry, kterými se mohu vydat, až budu na nějakou cestu doopravdy připravený. Tomu snad odpovídá i podoba mých myšlenek - tam někde uvnitř jsou spojené, směřují však k různým cílům. Ty trpělivé na mě počkají. Chci věřit, že to tak skutečně je. Annotation: This text is not a plan of an artistic journey from the point A to the point B. I ve turned off myself, I just fumble and don t know where to go; I ve arrested myself into a stereotype of separated trials and errors. Maybe this way I m getting an occasion to look around and learn better the possibilities and directions, from which I can choose for my further way. Once I ll be really prepared. My thoughts look alike they are connected somewhere inside, but they re directing to various places. Those patient thoughts will wait for me. I want believe, that this is truth. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a použil jen prameny, uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. Ve Lhotkách, Jiří Kaman

6

7 BARVA V PROSTORU, PROSTOR V BARVĚ Chci tvořit bez plánu. Bez cíle, to je můj cíl. Improvizovat. Vychutnávat okamžik zrodu nového čehosi a být s tím, až to bude zanikat. Poznávat to, možná analyzovat. Radovat se z tvorby, rozčilovat se, plakat. Zajímá mě prostor. Ve formě vrstev obrazu, plastik či objektů, prostor za ledničkou, za zrcadlem, prostor mezi myšlenkami. Prostor ve své podstatě, nepodstatě, věčnosti a pomíjivosti? Prostor v neděli, v úterý a o Vánocích. Plný prostor, prázdný prostor. Pivo, víno, kořalka. Zajímá mě barva. Barva v tomto prostoru, její převleky a proměny, lži, pravdy i nesmyslné tlachání. Viskozita, kryvost, duše. Náhoda. Osud. Jakou roli budu hrát já? Co zjistím a kdy na to zapomenu? Co nezjistím a kdy si na to vzpomenu? Zajímá mě vliv času, materiálu, nálady, intelektu, lenosti. Zajímá mě, co mi ještě projde a na co už doplatím. Co se stane, když? Co se nestane, když? Stihnu zítra autobus? Je Bůh? říjen 2009

8

9 Pravda tvého cíle spočívá v cestě k Lenosti (Kazimir Malevič) 1) Když jsem si tato nebezpečná slova zapisoval, netušil jsem, jak úzce budou souviset s mojí nadcházející tvorbou. Klid, čas a nečinnost. Tichá a klidná řeka, která musí neodvratně dosáhnout vodopádu aktivity a tísně. Spousta důležitého nemá čas začít žít. Vlastně si nevzpomínám, že by to někdy bylo jinak. Vždy ale doufám, že teď to jinak bude, že se umoudřím a polepším. Nechci obrazy, chci jenom poznávat věci (Piet Mondrian) 2) Celé úskalí bakalářské práce spočívá v jejím zřejmém směřování. To mi bylo jasné od začátku, přesto jsem toužil tvořit bez plánu, bezcílně a spontánně se potloukat prostorem a jen tak mimochodem, dejte mi prosím diplom. Barva v prostoru, prostor v barvě, to je přeci velice svobodné zadání a já si jím jistě chtěl vytvořit alibi pro volné ruce a uvažování. Veškerá známá barva se nachází v prostoru. Každý prostor je zasažen barvou. Dál mohu dělat cokoli - vždy splním zadání. Víc se tím nehodlám zabývat. Dokud jsem se držel štětce, nenacházel jsem v tomto svém plánu žádné mezery. Veškeré pokusy o svobodnou analýzu mého počínání však selhaly. Kdykoliv jsem se ocitl na křižovatce a začal tušit nové cesty, objevil se přede mnou semafor, diktující vlastní barvy. Nedovedl jsem se odpoutat od reality a neustále jsem opakoval: Barva v prostoru, prostor v barvě, o čem to má být?

10

11 Rothko ve čtyřicátých letech zajímavě psal o postupech nového umění, i když je příznačné, že poté, co dospěl k veskrze emotivnímu výtvarnému jazyku, přestal se vyjadřovat psaným slovem a litoval, že tak někdy učinil (John Golding) 3) Přemýšlet o tom, co dělám, bylo o to těžší, že jsem se nutil formulovat svoje myšlenky jasně a konkrétně, aby byly pochopitelné i druhým, cizím, vetřelcům, kteří se chystají hodnotit správnost mého uvažování. Tím se však odhalovaly slabiny těchto myšlenek. Bořily se a já zjišťoval, že na nich nemohu stavět. To je důležité a užitečné, přesto velice nepříjemné. Často prožívám pocity, které nedokážu definovat. Někdy si dokonce nejsem jistý, jestli je skutečně cítím. Přesto bych o nich zde měl psát. Nebudu. Bojím se, že by se rozpadly, jako ty myšlenky. Nechci obrazy, chci jenom poznávat věci, 2) šeptalo mé nitro, ale nikdo neslyšel. Dostaň barvu do prostoru, dej prostor barvě! křičel jsem.

12

13

14

15

16

17 Právě v kmenovém umění přírodních národů, ale i v umění lidovém nebo dětském, nikdy nebyl předepsaný materiál. Ukázalo se, že ne materiál sám o sobě, ale především schopnost vnímat a prožívat jej plnými smysly tvoří základ uměleckého účinku. (Igor Zhoř) 4) Zajímám se o strukturu a charakter podkladu. Objevil jsem lesklé a hladké plastové desky dveřních výplní, z jejichž nitra vystupuje porézní polyuretanová pěna. Průhledný polykarbonát! Profily plastových oken! To vše mohu natřít. Pokusit se chápat. Barva se zde chová úplně jinak. Sochařské práci s prostorem jsem se věnoval již v minulosti. Ještě před tím, než mě hlouběji oslovily barvy. Potom jsem ale začal malovat. Ne víc, než bylo nezbytně nutné, ale dost na to, abych pochopil, že nezbytně nutné znamená stále. Po nějaké době se objevily tendence nenahlížet na obraz jako na dvojrozměrnou plochu. Projevovalo se to natíráním hran a boků podkladu. Vyhledal jsem pomoc a začal směřovat do prostoru. Chtěl jsem směřovat do prostoru. Vrátit se k objektu, ale odjinud, z druhé strany. Pojedu do Ameriky ze západu a třeba ve svých třiadvaceti objevím z paluby výletní lodi s pravidelnou trasou nový kontinent!

18

19 Jako bych se pokoušel spojit vodu a olej. Nedokážu se odlepit, slézt ze zdi. Vytvářím reliéfy, nemohu svoji práci obcházet a zkoumat ze všech stran, jak jsem byl zvyklý v minulosti. Nabízí se instalace na skleněnou stěnu. Ne nutně přístupnou z druhé strany. Možná by stačilo tímto způsobem upozornit na skutečnost, že obrazy existují i zezadu. Kdybych obraz pověsil na zeď obráceně, malbou ke zdi, potlačil bych jeho líc, byť by byl v tom okamžiku patrnější, než běžný rub. Vracím se ke skleněné stěně; pověsit obraz lícem ke sklu? Ne. Volné zavěšení do prostoru? Tohle už jsem kdysi cítil. Velice nerad, vracím se ve vzpomínkách k maturitní práci. Chtěl jsem tehdy na základě kreseb vytvořit reliéf Noemovy archy. Plochá plastika trčela nakonec z podstavce do prostoru. Aby se dala obcházet. Nechci bloudit v kruhu. Sestavuji z fragmentů mrtvých maleb nové celky. Přikládám je k sobě a na sebe, vytvářím stavebnici k přemýšlení. Vlastně nic mimořádného. To všechno se děje, když obrazy odkládám v koutě. Jen si toho právě teď všímám. Poslouchat. Doplňuji monochromy kontrastními okraji, stále však pouze natírám boky obrazů. Chci se tomu bránit, abych se posunul jinam, takže raději nedělám nic a schovávám se za Malevičovy pozitivní výroky o lenosti. Hraji si. Věším do prostoru lahvičky s tuší a stavím objekty z akvarelových barev. Ztrácím čas s plastelínou. Mám tak alespoň pocit, že se věnuji tématu.

20

21 Začal jsem z desek sestavovat úhly a rohy, barevné hrany směřují do prostoru. Mohu je nazývat sochami, ale víc toho zatím neumí. Natírám své okolí. Hledám hodnotu barvy. Co je ještě barva a co už je špína? Neperu štětce. Narážím na nedostatek kázně, nedokážu zastavit sám sebe, tvořím tak dlouho, dokud nezačnu ničit a pak už je pozdě. Nestíhám nic dokumentovat. Zraňuji svoji práci nepřesností a záchvaty spontánního. Nestačí mi monochromy, cokoli jiného se však zdá být zbytečně komplikované a nesrozumitelné.

22

23

24

25 Při vyklízení prostoru, který se měl stát mým ateliérem, jsem našel několik matrací. Táhly mě k sobě jako magnet, potřeboval jsem je natřít, abych si uvědomil, že mě zajímá jejich nitro. Duše. Svlékl jsem je z gumotextilního obalu. Plochu molitanu narušují řady kulatých otvorů, sloužících snad k odlehčení, snad ke zvýšení komfortu ležících. Děravé matrace do sebe vtahovaly všechen okolní prostor. Rozložil jsem je po podlaze. Bylo to v době, kdy se jaderným fyzikům v CERNU podařilo srážkou elementárních částic simulovat velký třesk. Spekulovalo se o možném vzniku černých děr, které pohltí celou galaxii. Natíral jsem matrace šepsem a přemýšlel, jestli už to nezačalo. Každá další vrstva barvy byla zatím pouze snahou dosáhnout původní síly nenatřených matrací. Zima a vlhko v místnosti prodlužovaly dobu schnutí molitanu, věnoval jsem se tedy jinému a obden se pokoušel matrace uchopit. Ten povrch je nový. Hledám možnosti kontrastu s hladkými deskami, které čekaly v koutě. Mohu z matrací postavit kvádr. Obložit jimi roh. Jednu napouštím barvou a používám jako tiskovou matrici. Matrice z matrace.

26

27 Přestože mi evidentně pomáhají, využívám konzultací velmi vzácně. Jsem vděčný za ty chvíle. Poslechl jsem a napnul na rámy podceňované obaly molitanů. Dlouho jsem uvažoval o formátu, ale nedokázal jsem porušit mateřské proporce, které na malby při vzniku působily, takže zůstal nezměněn. Chce to prý nějaké drobné zásahy. Volám o pomoc novým monochromem. Lesk a mat? Budu tedy hledat. Když nevím, kudy kam, přemaluji nějaký monochrom, jak z toho začít těžit?

28

29

30

31

32

33 Začal jsem omotávat předměty kolem sebe potravinářskou fólií. Zjednodušovat a stylizovat jejich tvar, vyrovnávat valéry, definovat prostor, který potřebují pro svou existenci. Barva v prostoru, prostor v barvě. Musím tedy fólii natřít a zahalit onen prostor barvou. Nic. Teprve při strhávání igelitu, narušování, či spíše osvobozování prostoru, jsem něco cítil. Zmuchlal jsem fólii, coby prázdnou definici prostoru a umístil ji do středu výrazného rámu ze sololitu, který jsem vytvořil, jako odpověď zmiňovaným dveřním výplním. Připravil jsem si větší, dvoumetrovou verzi pro zopakování stejného postupu. Čekám.

34

35 Sololit mě začal zajímat - relativně známý, přesto zdaleka ne vyčerpaný povrch za příznivou cenu. (Dochází mi prostředky a materiál, recykluji a dál mezi sebou špiním zbylé barvy. Barvím špíny.) Stále jsem se nedokázal osvobodit od představy, že barva znamená barevnou plochu. Tu mohu dělit, měnit její proporce, kombinovat vzájemné působení. Pod vlivem publikace Stanislava Kolíbala přemýšlím o geometrii. Rýsuji do sololitu nožem. Vyrývám čtvercovou síť, do které by mohla být polapena nějaká barva. Udělal jsem několik čar a rozřízl si palec. Zřejmý signál k ukončení činnosti. Ze sítě jsou tak čáry i na všech ostatních sololitech. Pokouším se rozčlenit barevnou plochu rezavými dráty a konstrukcemi. Chtěl jsem být jemný, volil jsem tedy ukázněně tónovanou plochu. Jeden pastelový odstín plus to, co se chytí do sítě. Nelze být jemný při lovu sítěmi.

36

37 Na hrubých prknech, podepřených nějakými bednami, stály objekty z několika drátů jako by je nakreslil Joan Miró. A pod stropem několik portrétů rovněž z drátů, jako by je někdo nakreslil jedním tahem. Jak to, že socha nemusí mít hmotu? A nemusí být těžká, nemusí být z kamene či dřeva? Jak to, že několik drátěných čar může ovládat prostor? (Stanislav Kolíbal) 5) Kolíbal mě tímto odkazuje na Caldera. Koketuji tedy s dráty a pletivem. Kreslím v prostoru. Cítím se však nedospěle, jsem neohrabaný a opouštím ty nezralé pokusy o vážnou tvář. Snad za čas. Příliš mnoho hloupostí a omylů ještě čeká na mé vykonání.

38

39 Když jsme večer líčili stěny ateliéru, obkreslila Pája na vymalovanou zeď židli - stála v rohu místnosti a na každou stěnu vrhala stín. Ty dva stíny dnes přesně definují místo, kde se židle tenkrát nacházela. Dala by se podle nich narýsovat do vzduchu. Roh ohýbá prostor. Vracím se k úhlům z desek. Napínám malé plátno přímo na zeď přes roh okenní špalety. Část je v závětří a část v průvanu pootevřeného okna. Lakýrnicky natírám. Chci, aby za mě maloval průvan. Nanáším vrstvy bez ohledu na stupeň vysušení podkladu, výjimečně nepoužívám rozprašovač. Vzpomínám si na Krajinu v okně, vystříkal jsem tehdy mezi zatažené žaluzie demontovaného okna tři tuby těsnící polyuretanové pěny. Nevěděl jsem, kam by se tak drahý a komplikovaný odpad měl vyhodit, proto jsem ho uschoval. Přenáším Krajinu do ateliéru a barvím její povrch na červeno. Hloupé a laciné červeno. Byl jsem líný setřít prach. Posledními zbytky barev, které jsem měl k dispozici, jsem Krajinu zničil. Den končí.

40

41

42

43 Slíbil jsem kdysi, že vytvořím tři velká plátna do mateřské školy, jejíž interiér jsem v létě pomáhal oživovat. Proč jsem to udělal? Rozptyluje mě to. Netroufám si předhodit dětským duším některý ze svých fleků. Už to mělo být. Kapituluji a vytvářím opět monochromy (ne příliš vydařené). Podmalbu kterou hodlám doplnit vhodným motivem do dětského prostředí. Nemohu a nechci soustřeďovat úsilí tímto směrem. Ne teď. Odnáší to Pája, maluje místo mě, přestože sama také potřebuje něco úplně jiného. Napínám látku na desku stolu. Tato varianta se netváří jako úplně obyčejná horizontální poloha. Tisknu na ni matracemi, vzniká další monochrom. Zavrhuji dvoumetrovou variantu sololitového rámu. Vracím se k dveřním výplním, natírám malé desky a řadím je jako knihy v knihovně; nechávám mezi nimi rozestupy. Přemisťuji je a věnuji pozornost sčítání barevných odrazů. Při této instalaci je třeba upravit některé odstíny hran a okrajů. Nejsem-li s to vytvářet existence schopné sochy, musím se více zaměřit na podmínky instalace maleb. Jedině tak si mohu prostor udržet. Používám zrcadlo, dlouho mě to však nebaví.

44

45 Následující den přichází světlo na desky od východu. Odrazy barev jsou změněné. Beru znovu zrcadlo. Přikládám je kolmo ke kraji obrazu. Vnímám odraženou realitu jako skutečný prostor. Instaluji obraz do rohu, zrcadlo k němu. Potřebuji do prostoru za zrcadlem dostat pouze obraz. Ne sebe, ne část místnosti. Chci upravit zrcadlo tak, aby doléhalo přesně na hrany plátna a nikde nepřesahovalo. Nic neuvidím, ale mohu si myslet, že prostor za ním je kompletně vyplněn obrazem. Přikládám těsně k sobě dvě stejná zrcátka. Líc na líc. Vzájemným odrazem v nich vzniká nekonečno. Mám v kapse prázdný prostor, který se rychlostí světla rozpíná do velikosti vesmíru. Právě teď. Nebo mám alespoň věrný a kompletní obraz takového prostoru. To se mi líbí. Když zrcátka zvenku natřu, natřu celý vesmír. Pak už snad budu spokojený.

46

47 Barvení strojů a střech je zvláštním pomazáním těla proti působení jiných ničivých prvků, podobně jako kněz maže člověka olejem, pokojem, který jej má ochránit před zlem a zkázou. (Kazimir Malevič) 6) Vytrhl jsem tuto myšlenku z kontextu, aby nabyla významu, který mi lépe vyhovuje a který mohu více potřebovat. Chci se trochu osvobodit od okovů toho hloupého tématu o barevném prostoru. Těšit se na to, až si zase někde něco svobodně provedu. A třeba i na okamžik, vydržím-li to, poodstoupím od toho velikého duchovního světa abstraktce. Alespoň jednou nohou; opřít se o malou konkrétní berličku. Jak rád bych si teď namaloval, Co jsem dělal o prázdninách. Poprvé v životě.

48

49

50

51

52 Josef Čapek: ilustrace z knihy Povídáví o pejskovi a kočičce 7) Kolorováno mojí maminkou, asi 1966

53 To nic není, řekl pejsek, to je lehké, to já vím, jak se takový pravý dort dělá! To se do takového dortu dá všecko, co je k jídlu nejlepší, všecko, co nejraději jíš, a pak je ten dort nejlepší. Když tam dáš takových nejlepších jídel pět, tak je pětkrát dobrý, když jich tam dáš deset, tak je potom desetkrát dobrý (Josef Čapek) 7) Vysvětlím potřebu citovat dětskou literaturu. Než však tak učiním, dovolím si ještě jeden opis: Není umění bez fascinace. Není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla. Zprostředkujeme umění (Igor Zhoř) 8) Jsem rád, že mi katedra výtvarné výchovy dala možnost se s touto myšlenkou ztotožnit. Vařím tedy dorty. Tak jako pejsek a kočička, snažím se do své práce dostávat samé dobré věci, jen to, co mi doopravdy chutná. A tak jako pejska a kočičku, nesmírně mě to baví. Mám z toho radost, jsem fascinován, prožívám i výsledek. Občas si zapamatuji nějaký recept, nebo jeho část. Někdy jsem schopen se opakovat (někdy jsem neschopen se neopakovat). Myslím, že některé dorty moc pěkně voní. Dávám je před dveře, aby vychladly.

54

55 1) Malevič, Kazimir Severinovič. Suprematické zrcadlo:texty k bezpředmětnosti, s.52 2) Mondrian, Piet. L atelier de Mondrian. Staatsgalerie Stuttgart : In. Golding, John. Cesty k abstraktnímu umění, s. 40 4) Zhoř, Igor ; Horáček, Radek ; Havlík, Vladimír. Akční tvorba. s. 43 3) Golding, John. Cesty k abstraktnímu umění, s.141 5) Kolíbal, stanislav. Stanislav Kolíbal, s. 49 6) Malevič, Kazimir Severinovič. Suprematické zrcadlo:texty k bezpředmětnosti, s.115 7) Čapek, Josef. Povídání o pejskovi a kočičce : Jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech, s. 80 8) Zhoř, Igor ; Horáček, Radek ; Havlík, Vladimír. Akční tvorba.

56

57 Literatura: Kolíbal, Stanislav. Stanislav Kolíbal. Vyd. 1. Český Krumlov : Egon Schiele Art Centrum, s. ISBN Malevič, Kazimir Severinovič. Suprematické zrcadlo : texty k bezpředmětnosti. Vyd. 1. Praha : Brody, s. ISBN Golding, John. Cesty k abstraktnímu umění : Mondrian, Malevič,Kandinskij, Pollock, Newman, Rothko a Still. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, s. ISBN Zhoř, Igor; Horáček, Radek; Havlík, Vladimír. Akční tvorba. Vyd 1. Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, s. ISBN Čapek, Josef. Povídání o pejskovi a kočičce : Jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech. Vyd. 2. Praha:

58

59 SNDK, s. Děkuji, že jsi mě donutil nemalovat hasiče.

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

ÚVODNÍK VÝTVARNÍK ČÍSLA: JAN KRUMPHANZL (*1976)

ÚVODNÍK VÝTVARNÍK ČÍSLA: JAN KRUMPHANZL (*1976) ÚVODNÍK VÝTVARNÍK ČÍSLA: JAN KRUMPHANZL (*1976) Vážený a milý čtenáři, Výtvarníkem čísla se stává Jan Krumphanzl, expresivně surrealistický malíř, který mne zhruba před půl rokem kontaktoval a vyzval ke

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara. Bakalářská práce KNIHA PRO BABIČKU. Zuzana Matlasová

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara. Bakalářská práce KNIHA PRO BABIČKU. Zuzana Matlasová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Bakalářská práce KNIHA PRO BABIČKU Zuzana Matlasová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta designu a umění Ladislava

Více

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu)

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou / 1 Obsah Smysl skautingu (poslání) 4 Jednotlivec (povinnost vůči sobě) 6 Společenství (povinnost vůči ostatním) 7 Přesažné hodnoty (povinnost

Více

Jan B. Hurych. Předmluva

Jan B. Hurych. Předmluva Jan B. Hurych Předmluva OBSAH MISTŘI SKLÁŘI: Reflexe Světy kolem nás Uchvacující krása křehkosti Chvála zaoblení Prostor k zamyšlení Nádherný dar Umění bojovat Tváří v tvář Umění živého skla Třetí oko

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pedagogická fakulta. katedra pedagogiky a psychologie. bakalářská práce.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pedagogická fakulta. katedra pedagogiky a psychologie. bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pedagogická fakulta katedra pedagogiky a psychologie Motivační aspekty waldorfské pedagogiky v praxi mateřské školy bakalářská práce Michala Dostálová Vedoucí

Více

Lenka Vítková Texty ve vizuálním umění

Lenka Vítková Texty ve vizuálním umění Lenka Vítková Texty ve vizuálním umění disertační práce Akademie výtvarných umění v Praze 2013 Obsah Úvod 5 The Waste Land 7 Textové strategie 12 Emblém 15 Tomáš Vaněk, Particip č. 39 17 Jan Nálevka,.

Více

SPONTÁNNÍ HRA DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

SPONTÁNNÍ HRA DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra pedagogiky Bakalářská práce SPONTÁNNÍ HRA DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Aneta Štěpánková Vedoucí práce: Mgr. Milan Podpera Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem

Více

PRAŽSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ FAKULTA ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

PRAŽSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ FAKULTA ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PRAŽSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ FAKULTA ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Rok 2007 Josef ŘEHÁK Pražská psychoterapeutická fakulta Hekrova 805, Praha 4 Háje, 149 00 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PPF Téma: Skupinová a komunitní psychoterapie

Více

Ročníková práce. Akademický rok 2013/2014

Ročníková práce. Akademický rok 2013/2014 Ročníková práce Akademický rok 2013/2014 Katedra divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vypracoval: Miroslav Šefčík Odborně vedl: Mgr. Martin Pšenička PhD Klíčová slova: zahrada,

Více

NEVĚDOMÉ PROCESY V AKTIVNÍ IMAGINACI

NEVĚDOMÉ PROCESY V AKTIVNÍ IMAGINACI NEVĚDOMÉ PROCESY V AKTIVNÍ IMAGINACI JIRSÁKOVÁ VERONIKA Úvod Téma, kterým se ve své závěrečné práci chci zabývat jsem nazvala Procesy v aktivní imaginaci. Ráda bych se zaměřila na to, co se v nás při aktivní

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY AKCE V KRUHU. Závěrečná práce

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY AKCE V KRUHU. Závěrečná práce Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii (CŽV) AKCE V KRUHU Závěrečná práce Vedoucí práce: Doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová,

Více

SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA

SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie Obor: MA - IV SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Šprtová Olomouc 2013 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Iveta

Více

Copyright Vanessa Dargomm, 2003

Copyright Vanessa Dargomm, 2003 Vanessa Dargomm Horský Štít Mystický román Copyright Vanessa Dargomm, 2003 Tato kniha je dostupná na www stránkách Vzestupu (http://vzestup.stesticko.cz/). Je možné ji volně rozšiřovat za předpokladu,

Více

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU SLOVO NA CESTU Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015 3 Slovo na cestu: Jak jsme na tom se spiritem? (Josef Musil) 4 Téma: (Unitářská) spiritualita (Jája Marková) 6 Téma: Když už člověk jednou je, tak má koukat,

Více

MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU

MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze Diplomová práce BcA. Pavel Svoboda MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU Katedra scénografie Studijní obor: Scénografie Vedoucí diplomové

Více

JAMES REDFIELD CELESTINSKÉ PROROCTVÍ

JAMES REDFIELD CELESTINSKÉ PROROCTVÍ Pro Sarah Virginii Redfieldovou JAMES REDFIELD CELESTINSKÉ PROROCTVÍ Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy. a ty, Danieli,

Více

Editorial OBSAH. Vážení čtenáři,

Editorial OBSAH. Vážení čtenáři, revue art 1 Editorial OBSAH 2 3 5 7 16 18 19 21 22 29 34 41 44 51 53 54 57 58 téma Sloup Panny Marie... archiv F. X. Šalda / Mor pomníkový výlet Krištof Kintera / Praha rozhovor Patrik Hábl / Obrazy a

Více

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petra MOLÍKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Hana STADLEROVÁ, PhD. Brno, 2013 Bibliografický záznam MOLÍKOVÁ, Petra. Prostorová tvorba

Více

VLADIMÍR SITTA. Vypracoval: Bc. Vlastimír Jenyš. Předmět: Současná krajinářská architektura. Obor: Zahradní a krajinářská architektura, 4.

VLADIMÍR SITTA. Vypracoval: Bc. Vlastimír Jenyš. Předmět: Současná krajinářská architektura. Obor: Zahradní a krajinářská architektura, 4. VLADIMÍR SITTA Vypracoval: Bc. Vlastimír Jenyš Předmět: Současná krajinářská architektura Obor: Zahradní a krajinářská architektura, 4. Ročník Rok: Letní semestr 2015 FAPPZ ČZU OBSAH: ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE..4

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Psychologické aspekty současné diaristiky Jana Pacolová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré prameny, literaturu

Více

Diplomová práce 2011 Lenka Oberreiterová

Diplomová práce 2011 Lenka Oberreiterová Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Diplomová práce 2011 Lenka Oberreiterová Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce Amsterdam, Los Angeles, Petrohrad,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta výtvarných umění

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta výtvarných umění VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta výtvarných umění Dramatická osobní zpověď Umělkyně/Kurátorky Občas se cejtim, že o mně točíš film Teoretická diplomová práce OLIVOVÁ KATEŘINA Ateliér tělového designu Vedoucí

Více

Nefigurativní tendence ve fotografii v českých zemích po roce 1989

Nefigurativní tendence ve fotografii v českých zemích po roce 1989 Nefigurativní tendence ve fotografii v českých zemích po roce 1989 Teoretická bakalářská práce Martina Hromková Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie

Více

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH CESTA člověka Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH Kniha pro hledající Stránka 2 Cesta člověka Antonín Mareš + Jos.A.Zentrich Jazyková úprava Jos. A. Zentrich Celková jazyková úprava již nebyla provedena.

Více

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. Vnitřní prostor

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. Vnitřní prostor Univerzita Palackého Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Magisterská diplomová práce Vnitřní prostor Autor: Bc. Monika Beková Vedoucí práce: Mgr. et MgA. Jan Krtička Olomouc 2011 Prohlašuji, že

Více

Pojem životní svět struktury životního světa alkoholiků. Kristýna Rozsívalová

Pojem životní svět struktury životního světa alkoholiků. Kristýna Rozsívalová Pojem životní svět struktury životního světa alkoholiků Kristýna Rozsívalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá výzkumem žitého světa alkoholiků. Nehodnotí správnost či špatnost

Více