Microsoft Office PowerPoint 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Office PowerPoint 2007"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Office PowerPoint 2007 Učební text pro předmět U055 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2009

2

3 3 Obsah 1. Úvod Práce s programem Pracovní prostředí Ovládání programu Ovládací prvky na pásu karet Klávesové zkratky Místní nabídka Označování objektů pro úpravy Práce se schránkou Nápověda Práce se souborem Snímek Vkládání a formátování textů Vzhled prezentace barvy, motivy Animace objektů, časování Přechod snímku Vlastní animace objektů Grafické objekty Tvary Galerie médií Klipart Fotografie SmartArt Hypertextový odkaz Zvuk Film Prezentování... 42

4 Kapitola Úvod Snad každý člověk, který vlastní ovou schránku, je dnes a denně zásoben množstvím zpráv s přílohami ve formátu PowerPoint, které jsou více či méně poutavé. O tom, zda nás prezentace zaujme či nikoli, rozhoduje především její obsah, ale také forma, jakou je dané téma prezentováno. Často je jedná pouze o statické posloupnosti obrázků, někdy je naopak prezentace až přehnaně vyšperkována různými animacemi, takže člověk pak ani nevnímá, o čem to vlastně je. Přitom program PowerPoint nabízí mnoho nástrojů pro tvorbu atraktivních, dynamických prezentací. Tato skripta, která jsou vytvořena pro podporu kurzu U055, Vás naučí vytvářet poutavé prezentace, kterými pak potěšíte své příbuzné a známé. Jednotlivé funkce jsou vysvětleny na příkladu prezentace, která ve své výsledné podobě bude přehlídkou toho, co umíte. Možností pro tvorbu prezentací je nepřeberné množství. Proto hned v úvodu skript je zařazena kapitola o Nápovědě, která může sloužit zvídavým studentům jako další studijní materiál. Bude-li to účelné, budete v textu odkazování přímo na konkrétní hesla Nápovědy. Výklad v této učebnici se zaměří na popis tvorby prezentace z praktického hlediska, nikoli na podrobný výčet všech funkcí, které program nabízí. Ty nástroje, na něž nám nezbude čas, jistě po absolvování kurzu zvládnete sami. Dobrou zábavu!

5 Kapitola Práce s programem Dříve, než začneme vytvářet vlastní prezentaci, popíšeme si prostředí programu a základní principy práce a nástroje, které nám práci usnadní. 2.1 Pracovní prostředí Po spuštění programu PowerPoint se objeví pracovní prostor zobrazený na následujícím obrázku. OBR. 2-1: PRACOVNÍ PROSTOR PROGRAMU Rychlý přístup Pás karet Podokna Tlačítko Office skrývá základní příkazy pro práci se souborem. Na panelu nástrojů Rychlý přístup jsou nejčastěji používaná tlačítka, jejich nabídku můžete upravit podle svých potřeb (viz dále). Informace o názvu souboru, s nímž pracujeme, najdeme v hlavním pruhu, vpravo jsou tlačítka pro úpravu velikosti okna a pro jeho zavření. Pod hlavním pruhem je zobrazen pás karet. Každá karta obsahuje tlačítka, která umožňují provádění vlastních příkazů. Související operace tlačítka jsou uspořádána do skupin (na kartě DOMŮ, která je na obrázku aktivní, najdeme skupinu Písmo, v ní tlačítka pro úpravu písma, např. tlačítko Tučné, Kurzíva, Podtržení, ). V určitých situacích se vedle standardních karet zobrazí kontextové karty, které jsou barevně odlišené (například Nástroje kreslení jsou zvýrazněné žlutě). Jindy standardní sadu karet dočasně nahradí aplikační karta (např. Náhled viz obr. 3-5). Vlastní pracovní prostor je tvořen třemi základními podokny, jejichž rozvržení na obrazovce můžeme upravit, například tažením myší za hranici

6 Kapitola 2 6 mezi nimi, ukazatel myši musí přitom mít tvar, resp.. V určitých situacích přibudou v pravé části další podokna s dialogy (Galerie médií viz kapitola 9). 2.2 Ovládání programu Běžné tlačítko Ovládací prvky na pásu karet Na úvod je dobré vědět, že všechny operace lze vrátit tlačítkem Zpět na panelu Rychlý přístup. Základním ovládacím prvkem je pás karet. Příkazy volíme zpravidla myší. Některá tlačítka provedou rovnou daný příkaz (tlačítko B - tučné písmo). Tlačítko s nabídkou Tlačítko pro barvu písma má dvě části. Levá část (barevně podtržené A) nám umožní rychlou volbu naposledy použité barvy písma (předvolená je červená). Pravá část (tlačítko se šipkou) skrývá nabídku dostupných základních barev. Pokud nám tato paleta nestačí, použijeme volbu Další barvy, která je uvedena dole. Ta zobrazí dialogové okno Barvy s kompletní nabídkou všech barev a odstínů OBR. 2-2: TLAČÍTKO S NABÍDKOU Galerie Některá tlačítka nabízejí řadu možností (např. nabídka tvarů ve skupině Kreslení na kartě DOMŮ), pak mají podobu galerie. V pravé části ovládacího prvku jsou tři nenápadná tlačítka: horní dvě slouží pro listování galerií. Ukážeme-li myší na spodní, třetí tlačítko, zobrazí se bublinová nápověda Více, ta vysvětluje, k čemu tlačítko slouží, po kliknutí myší se zobrazí podrobnější nabídka. OBR. 2-3: OVLÁDACÍ PRVEK GALERIE

7 Dialogové okno skupiny Kapitola 2 7 Na kartách jsou zobrazena pouze tlačítka pro běžné příkazy. Kompletní nabídka operací pro danou skupinu se zobrazí přes tlačítko v pravém dolním rohu skupiny. Zpravidla se zobrazí dialogové okno se stejným názvem, jako má příslušná skupina tlačítek. OBR. 2-4: VYVOLÁNÍ DIALOGOVÉHO OKNA SKUPINY Kombinace s levým Alt Klávesové zkratky Méně častý způsob ovládání programu je práce s pásem karet prostřednictvím levé klávesy Alt. Jen pro zajímavost si můžeme vyzkoušet například aplikaci formátu tučné písmo na vybraný text: přidržíme levou klávesu Alt (zobrazí se písmena u jednotlivých názvů karet) stiskneme klávesu ů (toto písmeno se ukazuje u karty DOMŮ) stiskneme klávesu 1 (tato číslice se nyní zobrazuje u tlačítka B pro tučné písmo viz následující obrázek) OBR. 2-5: KARTA S NÁPOVĚDOU PRO KLÁVESOVÉ ZKRATKY Kombinace s Ctrl Nejčastější operace mají přiřazeny přímé klávesové zkratky, které se realizují v kombinaci s libovolnou klávesou Ctrl (levou nebo pravou). Zobrazují se formou bublinové nápovědy. Ukážeme-li myší na tlačítko pro tučné písmo B, zobrazí se nápovědný text Tučné (Ctrl+B). Kdykoli stiskneme tuto kombinaci kláves, změní se řez písma (buď se nastaví tučné písmo pro text, který napíšeme v místě, kde je připraven kurzor nebo se změní řez písma na části textu, která byla v danou chvíli označena) Místní nabídka Místní (kontextová) nabídka se zobrazí, klikneme-li myší do určitého místa na obrazovce (odtud označení místní ). Zobrazí se přehled akcí, které můžeme v tuto chvíli v daném místě provádět. Obr. 2-6 ukazuje tři místní nabídky. Klikneme-li pravým tlačítkem do stavového řádku, můžeme prostřednictvím zaškrtávacích políček měnit nastavení pro tento řádek. Většinou je změna daného nastavení viditelná okamžitě (změna nastavení

8 Kapitola 2 8 Kontrola pravopisu však nebude viditelná, pokud není v prezentaci vložen žádný text). Práci s nabídkou ukončíme kliknutím myší kamkoli mimo ni. OBR. 2-6: UKÁZKY MÍSTNÍCH NABÍDEK Místní nabídku podokna snímku vyvoláme kliknutím pravým tlačítkem myši kamkoli do podokna, avšak mimo rámečky, neboť tak bychom zobrazili místní nabídku rámečku. První dvě nabídky jsou jakoby zhasnuté, nejde je zvolit, neboť v danou chvíli nejsou proveditelné. Změna parametru Pravítko je viditelná okamžitě, volby Rozložení, Formát pozadí zobrazí další nabídky. Existuje-li pro danou operaci tlačítko v pásu karet, zobrazuje se jeho obrázek v levém okraji nabídky (tlačítko Rozložení je na kartě DOMŮ, Formát pozadí na kartě NÁVRH). Místní nabídka pásu karet nabízí například umístění konkrétního tlačítka (na něž jsme klikli pravým tlačítkem) na panel Rychlý přístup, dále uspořádání ovládacích prvků. Minimalizace pásu karet má smysl, pokud potřebujeme ušetřit místo na obrazovce, karta se pak zobrazí kliknutím na její název. V místní nabídce však ne vždy najdeme požadovanou operaci, proto základní cestou k jednotlivým příkazům zůstává pás karet. 2.3 Označování objektů pro úpravy Někdy je potřeba provést s několika snímky nebo objekty zároveň určitou operaci, tehdy je musíme společně označit: nesouvislý výběr provedeme klikáním myší (na náhledy snímků nebo na objekty) za současného držení klávesy Ctrl (někdy takto funguje i klávesa Shift), souvislý výběr označíme kliknutím na počátek výběru, následně kliknutím na konec výběru za současného držení klávesy Shift (označujeme vlastně stylem od Shift+do ), grafické objekty lze označit tažením myší kolem objektů, označí se však jen ty, které jsou celé ve vyznačené oblasti (podobně se dají označit i soubory ve složkách, ikony na ploše apod.). 2.4 Práce se schránkou Schránka je nástroj dostupný všem aplikacím a slouží k přenášení objektů v rámci dokumentu, mezi dokumenty, dokonce mezi různými aplikacemi (z PowerPointu do Wordu apod.). Objekt umístěný do schránky můžeme vkládat opakovaně na různá místa.

9 Princip práce se schránkou Obsluha schránky Kapitola 2 9 Obecný postup je takový: 1. označíme objekt, s nímž chceme pracovat, 2. zkopírujeme nebo přesuneme jej do schránky (kopírováním ponecháme objekt i na původním místě, přesunutím se objeví jen na novém místě), 3. umístíme kurzor na cílovou pozici, 4. vložíme objekt ze schránky. Schránku můžeme obsluhovat různým způsobem: klávesovými zkratkami vyjmout Ctrl+X, kopírovat Ctrl+C, vložit Ctrl+V, přes místní nabídku, pomocí tlačítek ve skupině Schránka na kartě DOMŮ Všechny postupy jsou rovnocenné a lze je libovolně kombinovat (můžeme například zkopírovat objekt do schránky klávesovou zkratkou, následně jej vložit přes místní nabídku apod.). 2.5 Nápověda Nápovědu spustíme tlačítkem s otazníkem v pravém horním rohu okna. V levé části okna nápovědy je obsah, můžeme ho zobrazit nebo skrýt tlačítkem se symbolem knihy (viz obrázek dole je-li obsah zobrazen, kniha je otevřená, v opačném případě je kniha zavřená). Na začátku se jeví zobrazení obsahu jako zbytečné, neboť v pravé části vidíme v tuto chvíli také obsah, jen v jiném pořadí. Ale po zvolení určitého hesla (na obrázku obr. 2-7 je zvoleno heslo Vytvoření základní prezentace ) se vpravo zobrazuje příslušný výklad, zatímco vlevo zůstal zobrazen obsah. OBR. 2-7: OKNO NÁPOVĚDY Obsah nápovědy Zvolte heslo Vytvoření základní prezentace a klikněte na dílčí heslo Seznámení s pracovním prostorem, V pravé části okna najdete mimo jiné popis funkcí tlačítek na panelu Rychlý přístup a níže odkaz na návod, jak si tento panel upravit podle svých potřeb (teprve až během práce zjistíte, která

10 Vyhledání konkrétního pojmu Animované ukázky Kapitola 2 10 tlačítka byste na tomto panelu potřebovali, můžete tedy tuto úpravu zatím odložit). Někdy je poměrně složité a zdlouhavé listovat obsahem nápovědy a hledat nějaké konkrétní rady. Velmi častým způsobem vyhledávání je použití klasického vyhledávacího políčka, které je umístěno nad obsahem. Po zadání hesla stiskněte klávesu Enter nebo myší klikněte na tlačítko Hledat vedle zadaného výrazu a po chvíli se v pravé části okna zobrazí různá související hesla. Většinou mezi nimi najdete požadované informace. Pokud ne, zkuste formulovat svůj požadavek jinak. (Pokud Vás zaujala například možnost ovládat program pomocí klávesnice, zadejte heslo klávesová zkratka.) V nápovědě máme k dispozici kromě textů také řadu animovaných návodů a ukázek 1, zkuste tedy zadat vyhledání výrazu ukázka. V zobrazeném seznamu témat zvolte (pravděpodobně třetí odkaz) Přehled ukázek. Otevře se okno internetového prohlížeče, zde v levém menu zvolte v sekci Školicí materiály k verzi 2007 odkaz Katalog školení 2007, na další stránce zvolte PowerPoint 2007 a pak si můžete prohlédnout nabídku školení (přesněji řečeno on-line prezentací) k tomuto produktu. Jejich využití závisí jen na Vaší chuti a technických možnostech Vašeho počítače. 1 Ukázky jsou na webových stránkách společnosti Microsoft, musíte být připojení k Internetu.

11 Kapitola 3 11 Soubor Prvotní uložení souboru 3. Práce se souborem Dokument vytvořený programem PowerPoint nazýváme prezentace. Uložením dokumentu vznikne soubor. Operace se souborem provádíme prostřednictvím nabídky skryté pod tlačítkem Office. Nejrychlejší cesta k uložení souboru vede přes tlačítko ve tvaru diskety na panelu Rychlého spuštění. Při prvním uložení dané prezentace se otevře okno Uložit jako (viz obr. 3-1), kde zadáme název souboru a zvolíme požadované umístění. V obrázku dole se soubor ukládá do složky PowerPoint pod názvem PP_hodina1.pptx (vytvořte si také složku PowerPoint a uložte prezentaci pod uvedeným názvem). OBR. 3-1: DIALOGOVÉ OKNO ULOŽIT JAKO Typ souboru Tlačítko Office Standardně se soubor ukládá ve formátu Prezentace aplikace PowerPoint (viz políčko Typ souboru). Pokud máte v systému Windows nastavené zobrazování přípon názvů souborů, vidíme příponu *.pptx). Další práce se soubory se realizuje prostřednictvím tlačítka Office. Pro účely kurzu využijeme pouze některé volby. V pravé části dialogu tlačítka Office se ukazuje seznam naposledy zpracovávaných dokumentů, který někdy vystřídají dílčí volby k jednotlivým tlačítkům. Pokud budeme vybírat z pravé části, pak rovnou na požadovaný odkaz najedeme myší. OBR. 3-2: DIALOG TLAČÍTKA OFFICE

12 Nový Kapitola 3 12 Volba NOVÝ otevře novou prezentaci, přičemž původní prezentace zůstane otevřená také (uvidíme zástupce obou prezentací na hlavní liště dole na obrazovce). Po volbě se objeví ještě dialogové okno Nová prezentace, kde si můžeme vybrat šablonu (tj. předlohu, která obsahuje kombinace předloh a rozložení snímků a motivu viz dále) nebo vytvořit prázdnou prezentaci. OBR. 3-3: DIALOGOVÉ OKNO NOVÁ PREZENTACE Otevřít Uložit Uložit jako Tisk Náhled Volbou OTEVŘÍT otevřeme prezentaci, kterou jsme někdy dříve uložili. Otevře se dialogové okno Otevřít, které je uspořádáno stejně jako okno Uložit jako (viz obr pole pro výběr složky je zde nazváno Oblast hledání) Prezentace uložené nedávno, můžeme otevřít také přímo kliknutím na název hledané prezentace v pravé části dialogu tlačítka Office (viz obr. 3-2). ULOŽIT tato volba funguje stejně jako tlačítko s obrázkem diskety, o němž byla řeč v úvodu této kapitoly. Pracujeme-li se souborem, který již byl uložen, nezobrazí se již žádné dialogové okno, ale soubor se automaticky uloží tamtéž pod stejným názvem, neboli uloží se aktuální stav dané prezentace. Příkaz ULOŽIT JAKO naopak otevře v každém případě okno Uložit jako (viz obr. 3-1), bez ohledu na to, jestli dokument byl dříve uložen či nikoli. Můžeme zadat jiné umístění, typ souboru nebo název, ale vznikne tím další soubor. Původní zůstane zachován, bez nejnovějších změn. TISK umožní výstup z prezentace na papír. Po volbě z nabídky se otevře dialogové okno Tisk (viz obr. 3-4). Prvotní důvod, proč prezentace vytváříme, je sice prezentování v elektronické podobě, ale tištěné výstupy jsou vhodným doplňkem. Nabízí se tisk snímků (každý snímek samostatně na jednu stránku lze vytisknout na fólie a využít pro klasické zpětné projektory), podkladů (1 9 snímků na stránce; takto vytištěné podklady můžeme rozdat posluchačům a oni si mohou psát k obrázkům snímků vlastní poznámky), poznámek (jedná se o texty napsané do podokna poznámek, slouží předvádějícímu jako vodítko při výkladu podpořeného promítáním), osnovy (tisknou se texty ze zástupných symbolů pro názvy). Před tiskem je praktické zkontrolovat připravené výstupy v náhledu, který vyvoláme tlačítkem Náhled v dolním levém rohu okna Tisk nebo volbou v pravé části dialogu Office v okamžiku, kdy myš ukazuje na možnost TISK.

13 Kapitola 3 13 OBR. 3-4: OKNO TISK Možnosti tiskových výstupů nabízí pole Vytisknout v dialogovém okně Tisk a na kartě NÁHLED (vyznačené na příslušných obrázcích). OBR. 3-5: KARTA NÁHLED Zavřít Volba ZAVŘÍT zavře aktivní prezentaci. Tuto možnost využijeme v případě, že máme otevřeno více prezentací. Před zavřením programu není nutné ukládat. Končíme-li práci a přitom poslední verze souboru není uložena, v následném dialogu zvolíme, zda se mají poslední provedené změny uložit nebo ne. OBR. 3-6: DOTAZ NA ULOŽENÍ ZMĚN

14 Kapitola 4 14 Snímek Zástupné symboly Vložení nového snímku, volba rozložení 4. Snímek Základním prvkem prezentace PowerPoint - je snímek. Lze vytvořit prezentaci o jednom snímku, například blahopřání k narozeninám, klasická prezentace je tvořena posloupností několika snímků. Po spuštění programu se otevře nová prezentace, která vždy obsahuje jen jeden snímek, ten se v levém podokně jeví jako prázdný, v podokně snímku však vidíme dva obdélníky s nápovědnými texty, tzv. zástupné symboly. Ty nám usnadní vyplňování snímku. Úvodní snímek by měl obsahovat základní informace název, autora, případně kdy byla prezentace vytvořena apod. Do horního zástupného symbolu naší prezentace s textem Klepnutím vložte nadpis napište text U055 PowerPoint, do spodního s nápovědou Zde zadejte podnadpis, napište své Jméno Příjmení. Na dalším snímku zpravidla následuje stručný obsah prezentace. Vložíme tedy nový snímek. K tomu využijeme skupinu příkazů Snímky na kartě DOMŮ. Velké tlačítko pro vložení nového snímku má dvě části (tlačítko vidíte v levé části obr. 4-1). Horní část s obrázkem vloží automaticky nový snímek ve stejném rozložení jako snímek aktuální (ten, se kterým právě pracujeme je aktuální, je navíc žlutě zvýrazněný v levém podokně). Výjimkou je vložení snímku ze snímku úvodního, po něm se vždy vloží nový snímek v rozložení Nadpis a obsah (úvodní snímek je v prezentaci jedinečný). Tuto možnost můžeme využít nyní, odpovídá to naší situaci. Druhou možností pro vložení snímku je stisknutí dolní části onoho velkého tlačítka Nový snímek. Následuje nabídka dostupných rozložení snímku (viz obr. 4-1), vybereme opět Nadpis a obsah. OBR. 4-1: VLOŽENÍ NOVÉHO SNÍMKU Třetí možností je vložení snímku přes místní nabídku ke snímku (klikneme pravým tlačítkem myši na symbol snímku v levém podokně), nový

15 Pohyb mezi snímky (navigace) Editace snímku Prohazování snímků Odstranění snímku Duplikování snímku Kapitola 4 15 snímek bude mít opět stejné rozložení jako ten, na němž jsme vyvolali místní nabídku, a bude řazen za ním. Vložíme nový snímek i tímto způsobem. Je možné změnit rozložení existujícího snímku, ale jsou-li zástupné symboly vyplněné nějakým obsahem, může se stát nepřehledným. Na posledním snímku změníme rozložení prostřednictvím tlačítka Rozložení ve skupině Snímky na kartě DOMŮ, a to na Porovnání. Naše prezentace má v tuto chvíli úvodní snímek a dále tři snímky v rozložení Nadpis a obsah Mezi snímky se pohybujeme nejčastěji pomocí myši, a to tak, že klikáme myší na jednotlivé snímky v levém podokně, označený snímek se nám zobrazí v podokně snímku a je připraven k editaci 2. Dalším nástrojem je navigační lišta (viz zde vpravo), kterou vidíme v programu vpravo od podokna snímku. Mezi snímky se pak pohybujeme jednak tažením myší za posuvník (světlý objekt uprostřed lišty), jednak klikáním na tlačítka se šipkami na horním a dolním okraji navigační lišty. Pokud naše prezentace bude rozsáhlejší a v levém podokně nebudeme vidět všechny snímky, zobrazí se navigační lišta také mezi levým a pravým podoknem. Abychom viděli, že se pořadí snímků skutečně změní, bude vhodné vyplnit alespoň částečně naše snímky, které jsou zatím prázdné. Vyplnění snímků vždy realizujeme v podokně snímku. Vyplňte zatím pouze zástupné symboly pro nadpisy (více v kapitole 5). nadpis na 2. snímku: Témata kurzu nadpis na 3. snímku: Obsah snímku nadpis na 4. snímku: Animace Levé podokno slouží také k organizaci snímků, můžeme zde snadno měnit jejich pořadí, a to tažením myší za náhledy (chcete-li si vyzkoušet prohazování snímků, na závěr je srovnejte do původního pořadí viz výše). Snadno v levém podokně můžeme odstranit snímek, který jsme třeba vložili omylem, označíme jej v levém podokně a stiskneme klávesu Delete nebo tlačítko Odstranit ve skupině Snímky na kartě DOMŮ. Při tvorbě prezentace nemusíme vždy jen vytvářet nové snímky, ale máme možnost využít i to, co bylo vytvořeno dříve (pokud chceme, aby další snímek byl podobný již existujícímu snímku), a to jak ve stávající prezentaci, tak v úplně jiné prezentaci. K tomu využijeme volby, které vidíme v pravé dolní části obr Kopírování snímku uvnitř prezentace provedeme volbou Duplikovat snímky 3 Volba Snímky z osnovy umožňuje převést text ve formě osnovy např. z programu Word na snímky v naší prezentaci. Znovu použít snímky je volba pro převzetí snímků z jiné prezentace (otevře se samostatné podokno v pravé části programu). 2 Další možností je využití kurzorových kláves. Tato možnost však nefunguje během úprav snímku, kdy je kurzor uvnitř zástupného symbolu, tehdy slouží kurzorové klávesy pouze pro pohyb uvnitř tohoto objektu. Přechod ze snímku na snímek nám umožní i rolovací kolečko myši. 3 Téhož docílíme využitím schránky (Ctrl+C, následně Ctrl+V) v levém podokně.

16 Kapitola Vkládání a formátování textů Při tvorbě prezentace bychom měli respektovat následující doporučení: píšeme spíše hesla než celé věty, snímek by neměl být přeplněn textem ani obrázky, obsah by měl rovnoměrně zaplnit snímek. Do části obsah na druhém snímku napíšeme následující body (v zástupném symbolu jsou předdefinovány odrážky ve tvaru kolečka; za jednotlivými body, kromě posledního, stiskneme klávesu Enter, odrážka na dalším řádku se nastaví automaticky): OBR. 5-1: SNÍMEK S OBSAHEM Editace víceúrovňového seznamu Odrážkové seznamy mohou být i víceúrovňové, to znamená, že jednotlivé body ze seznamu se dále člení. Snímek 3 vyplníme podle obr. 5-2: vyplníme celý obsah jako na předchozím snímku vše s odrážkami ve tvaru koleček (odrážky první úrovně), označíme do bloku body obrázky, fotografie a SmartArt (tažením myší je zvýrazníme), pak je můžeme společně upravovat, změníme úroveň seznamu tlačítkem Zvýšit úroveň seznamu ve skupině Odstavec karty DOMŮ. totéž provedeme s body zvuk a film. OBR. 5-2: SNÍMEK S VÍCEÚROVŇOVÝM SEZNAMEM

17 Kapitola 5 17 Na dalším snímku (v rozložení Porovnání) jsou kromě nadpisu čtyři zástupné symboly, každý z nich vyplníme zvlášť. Tlačítko Zvýšit úroveň seznamu můžeme stisknout při editaci bodu počátek nebo jako u minulého snímku odsadíme dílčí body až dodatečně. OBR. 5-3: SNÍMEK V ROZLOŽENÍ POROVNÁNÍ Specifika označování textu Odstranění textu Doplnění textu Napsané texty můžeme dodatečně upravovat, a to jak jejich obsah (odstraňovat a dopisovat slova, výrazy), tak formát (vzhled velikost a barvu písma, odrážky, zarovnání, ). V každém případě je velmi důležité správně označit část textu, kterou chceme měnit. Kliknutím myší do textu umístíme kurzor mezi znaky do slova, v textu pak vidíme blikající svislou čárku = kurzor (zástupný symbol je pak vymezen přerušovanou čarou jako na obr. 5-3), tím je označené jedno slovo. Část textu můžeme označit do bloku, a to buď přetažením myší přes text, anebo poklepáním do textu - dvojité kliknutí na slovo označí celé slovo, trojité kliknutí označí větu nebo jeden bod seznamu), Můžeme také označit celý zástupný symbol, a to kliknutím na hranici symbolu (ten je pak vymezen souvislou čarou jako na obr. 5-2). Lze označit více textových polí a formátovat je společně (viz str. 8). Text odstraňujeme pomocí klávesy Delete nebo Backspace. je-li kurzor v textu, budeme mazat jednotlivé znaky (před Backspace smaže znak před kurzorem, Delete smaže znak za kurzorem), je-li označena část textu, obě klávesy fungují stejně odstraní označený text, je-li označen zástupný symbol, každá z kláves odstraní celý zástupný symbol. Pro připsání textu do existujícího zástupného symbolu umístíme kurzor na požadované místo a doplníme text obdobně jako při prvotní editaci. Začneme-li psát text ve chvíli, kdy je část textu označena, nově napsaný text nahradí ten označený. Je možné také doplnit nový textový objekt prostřednictvím tlačítka Textové pole ve skupině Text na kartě VLOŽENÍ. Ukážeme si postup na příkladu doplnění textového pole podle vzoru na obr Zvolený postup ilustruje různé možnosti pro práci s textovým polem.

18 Vložení textového pole Formát textu Velikost a pozice Kapitola 5 18 Vložíme textové pole: stiskneme tlačítko Textové pole na kartě OBR. 5-4: TEXTOVÉ POLE VLOŽENÍ, umístíme kurzor mimo zástupné symboly (na označenou pozici se vloží textové pole, výslednou pozici textového pole upravíme později), napíšeme text DŮLEŽITÉ 4, Upravíme formát textu: ve skupině Písmo na kartě DOMŮ změníme klasické vlastnosti textu: Písmo Mistral (věnujte pozornost výběru písma, některé efektní sady nepodporují české znaky s diakritikou, např. velké kroužkované Ů se zobrazuje ve tvaru Times New Roman DŮLEŽITÉ, DŮLEŽITÉ, DŮLEŽITÉ, ), Velikost písma 72, Proložení znaků Další možnosti Rozšířené 20 bodů, ve skupině Odstavec na kartě DOMŮ zvolíme : Zarovnat na střed; Směr textu vyberte podle ukázky, Upravíme velikost a pozici zástupného symbolu podle vzoru. Využijeme tažení myší za značky na hranici symbolu (např. viz obr. 5-3): tažením za úchyt ve tvaru světlého čtverečku uprostřed stran objektu měníme výšku nebo šířku objektu, tažením za úchyty ve tvaru světlého kolečka v rozích objektu měníme velikost v obou směrech zároveň; při současném držení klávesy Ctrl se zachovají původní proporce objektu (tj. poměr výška : šířka), tažením za zelený kulatý úchyt můžeme objektem volně otáčet, tažením za hranici objektu mezi značkami (ukazatel myši změní tvar na kříž tvořený šipkami) můžeme zástupný symbol přesunout. nebo kontextové nástroje k textovému poli (viz obr. 5-5). OBR. 5-5: KARTA FORMÁT USPOŘÁDAT A VELIKOST 4 Pokud jste klikli myší mimo vložené pole dříve, než jste napsali nějaký znak, textové pole zmizí a je třeba jej vložit znovu

19 Kapitola 6 19 Motiv Barvy motivu 6. Vzhled prezentace barvy, motivy V předchozí kapitole je popsáno formátování zástupného symbolu. Úpravy jsou určitě namístě, protože původní barevnost (nebo spíše nebarevnost) nebyla efektní. V rozsáhlejších dokumentech je vhodné dodržet jednotnost vzhledu, například všechny nadpisy zvýrazňovat stejnou barvou. Je možné postupně upravovat jeden nadpis za druhým, ale bylo by to velice zdlouhavé, navíc bychom, možná, někde zvolili trochu odlišný odstín. Máme k dispozici pohodlnější řešení, a to jsou motivy a předlohy snímků. Motivem 5 se rozumí celá sada formátování, kdy je barevně sladěno formátování textu a grafiky na všech typech snímků. Nabídku najdeme např. na kartě NÁVRH, kde dominuje právě skupina Motiv. Přejížděním myší nad jednotlivými symboly motivů uvidíme, jak by tento motiv změnil aktuální snímek. Teprve po kliknutí myší na příslušný motiv dojde k jeho aplikaci na celou prezentaci. Další práce s motivem bude ilustrována na motivu Jmění. Tlačítky v pravé části skupiny Motivy na kartě NÁVRH můžeme měnit Barvy, Písma a Efekty přiřazené danému motivu. Například zvolením hesla VYTVOŘIT NOVÉ BARVY MOTIVU na konci nabídky barev se zobrazí jejich přehled a máme možnost je změnit (viz obr. 6-1). OBR. 6-1: BARVY MOTIVU S nabídkou této kombinace barev se setkáme v nabídkách barev pro úpravy veškerých objektů v prezentaci. Nedoporučuje se při změně barvy volit barvy, které nejsou přiřazeny danému motivu, neboť tím porušíme základní princip jednotného formátování. Nevýhodu přímého formátování si budeme demonstrovat na úpravě textového pole DŮLEŽITÉ na třetím snímku. Označíme textové pole a ve skupině Kreslení na kartě DOMŮ nebo na kontextové kartě FORMÁT (viz obr. 6-2) zvolíme efekty tvaru a textové efekty: Výplň tvaru Červená, Zvýraznění 2, velmi světlá 40 %, Efekty tvarů Měkké okraje 10 bodů Textové efekty např. libovolný Stín 5 Podrobné informace najdete v Nápovědě po zadání hesla motiv do vyhledávacího políčka.

20 Kapitola 6 20 OBR. 6-2: KARTA FORMÁT - EFEKTY TVARŮ A TEXTOVÉ EFEKTY Standardní barvy Při volbě barvy výplně jsme zvolili jednu z barev motivu. Když nyní přejdeme do karty NÁVRH a budeme přejíždět myší nad jednotlivými symboly motivů, upravené textové pole bude měnit svou barvu. Zvolíme-li pro výplň textového pole některou standardní barvu (např. zelenou) a vyzkoušíme různé motivy, vidíme, že se barva výplně nemění. Obr. 6-3 ukazuje úvodní snímek v motivu Jmění a Arkýř. Je patrné, že motiv ovlivňuje nejen barevnou škálu, ale v někdy i rozmístění prvků. OBR. 6-3: MOTIVY Zobrazení prezentace Na prezentaci můžeme nahlížet různě, kompletní nabídku najdeme na kartě ZOBRAZENÍ (viz obr. 6-4 pravou část karty skupiny Okno a Makra nebudeme využívat) OBR. 6-4: KARTA ZOBRAZENÍ Normální zobrazení je to, v němž jsme dosud pracovali se třemi podokny, Řazení snímků umožní celkový pohled na prezentaci,

21 Kapitola 6 21 Předloha snímků zobrazení Poznámky odpovídá stejnojmenné možnosti pro tisk (viz str. 12) zobrazení Prezentace přepne do celoobrazovkového režimu, kdy se promítají postupně jednotlivé snímky (na další snímek přejdeme nyní kliknutím myší nebo klávesou Enter) V každém zobrazení můžeme upravit měřítko, k tomu slouží Lupa. Tlačítka pro rychlé přepínání zobrazení najdeme také v pravé části stavového řádku (viz obr. 6-5 vpravo dole), zpravidla je zde k dispozici i lupa (lze ovlivnit přes místní nabídku stavového řádku). Další zobrazení nám dávají možnost upravit jednotně vzhled vyjmenovaných předloh, podrobně popsána bude jen úprava předloh snímků. Tlačítkem Předloha snímků ve skupině Zobrazení prezentací přejdeme do zobrazení předloh 6. Zdá, že zmizel obsah snímku (obr. 6-5), ale není to tak, pro práci s předlohami není důležitý obsah, pouze vzhled snímků a jejich prvků (k obsahu snímků se vrátíme přepnutím do Normálního zobrazení). OBR. 6-5: ZOBRAZENÍ PŘEDLOHA SNÍMKU Máme k dispozici kartu PŘEDLOHA SNÍMKŮ, jež nabízí základní úpravy vzhledu, a to jak rozmístění prvků, tak úpravy barev motivu. První předloha zobrazená v levém podokně je o něco větší - je to základní předloha, z níž jsou odvozeny všechny ostatní. Další reprezentují dostupná rozložení. Bublinová nápověda informuje o použití v prezentaci. Zástupné symboly pro nadpisy nám umožní změnit vzhled nadpisů, a to buď na všech snímcích (první náhled) nebo jen pro jednotlivá rozložení. Podobně můžeme upravit například vzhled odrážek ve víceúrovňových seznamech, a to pro všechny snímky prostřednictvím první předlohy nebo zvlášť pro rozložení Nadpis a obsah (snímky 2-3) a Porovnání (snímek 4). Pro konkrétní úpravy využíváme místní nabídky nebo kontextové karty. 6 Podrobný popis práce s předlohami najdete v Nápovědě.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 4. Karta Domů Obsahuje skupiny příkazů, z nichž každá umožňuje zpracovat jednu ucelenou tematickou oblast úkolů: 1. Schránka 2. Snímky 3. Písmo 4. Odstavec 5. Kreslení 6. Úpravy 4.1. Schránka Text či objekt,

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1 Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1 a) Práce s textem Textové pole Pro práci s textem v PowerPointu je nutné mít nejprve vytvořená textová pole, do

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

OBR. 3-1: DIALOGOVÉ OKNO PÍSMO

OBR. 3-1: DIALOGOVÉ OKNO PÍSMO Kapitola 3: Formát 31 3. Formát Písmo 3.1 Písmo V prezentaci Encian chceme změnit formát písma v prvním snímku. Poklepáním označíme textový nadpis Encián (nikoliv WordArt). Z menu zadáme příkaz FORMÁT,

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.4 WORD - psaní a úpravy textu I. Tematická oblast

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007 MS Word je textový editor (program pro tvorbu a editaci textových dokumentů). Ve verzi 2007 došlo k zásadní změně v grafickém prostředí a tedy i ovládání programu. Základní ovládací prvky aplikace: RÁM

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office PowerPoint 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

MS PowerPoint 2003. Začínáme pracovat s prezentací. Prostředí MS PowerPoint

MS PowerPoint 2003. Začínáme pracovat s prezentací. Prostředí MS PowerPoint MS PowerPoint 2003 Prostředí MS PowerPoint Práce s aplikací PowerPoint je co do navigace podobná práci v textovém editoru nabídky / menu jsou totožně řazeny jako např. u Word a obsahují obdobné možnosti.

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace

OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace K vložení grafického, nebo i jiného objektu do dokumentu se použije záložka VLOŽENÍ. Přehledně zde máme pohromadě vše, co lze do Wordu vložit. Ukažme si vložení

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Finální nastavení a spuštění prezentace

Finální nastavení a spuštění prezentace Finální nastavení a spuštění prezentace MS PowerPoint 2003 Časování prezentace Prezentaci lze ovládat ručně nebo je možné ji přehrát automaticky. Pro automatické přehrávání prezentace je nutno vytvořit

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL zpracováno září 2012 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 - Zásady pro tvorbu prezentace... 2 Kapitola 2 První

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více