PREZENTACE. zpracoval: Ing. Marek Herman

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREZENTACE. zpracoval: Ing. Marek Herman"

Transkript

1 M6 PREZENTACE zpracoval: Ing. Marek Herman

2 ÚVOD DO POWER POINT 2010 Vytvoření nové prezentace CTRL+N Uložení souboru (Soubor -> Uložit jako) CTRL+S Změna typu souboru při uložení Prezentace aplikace PowerPoint (*.ppt) kompatibilita se staršími verzemi programu Předvádění aplikace PowerPoint (*.pps) samospouštěcí prezentace, kompatibilita Předvádění aplikace PowerPoint (*.ppsx) samospouštěcí prezentace

3 Zavírání dokumentů CTRL+F4 Měřítko zobrazení snímků Zobrazení -> Lupa (nebo ve Stavovém řádku) Přizpůsobit velikosti okna zvětší snímek tak, aby co nejlépe využíval plochu okna Nápověda F1 Pracovní plocha PowerPoint je rozdělena do tří oken: Snímky (Osnova) (levý sloupec) Snímek Poznámky pro lektora

4 VYTVÁŘENÍ PREZENTACÍ Zobrazení prezentací (Zobrazení) Normální používá se pro většinu běžných úprav prezentace editaci snímků, osnovy, poznámek pro lektora Řazení snímků využívá se především pro hromadnou editaci snímků a pro změnu pořadí (kopírování, odstraňování) snímků. Poznámky (vhodné pro úpravu materiálů pro lektora) Zobrazení ke čtení zobrazí dokument jako prezentaci, která se vejde do okna Vytvoření snímku (ikona Nový snímek) anebo CTRL+M

5 Rozložení (rozvržení) snímku určuje, které základní (výchozí) objekty se budou na snímku nacházet (např. nadpis, podnadpis, text, obrázek, video ). pravé tlačítko myši -> Rozložení

6 Titulní snímek není první snímek prezentace, ale snímek, který je vytvořen na základě rozvržení Úvodní snímek. Pozadí snímku (pravé tlačítko myši -> Formát pozadí) Barevné schéma paleta osmi základních barev. Návrh -> Barvy Šablony návrhů slouží pro rychlou změnu vzhledu celé prezentace. Šablona návrhu v sobě obsahuje nastavení pozadí, barevného schématu a předloh snímku. Během vytváření prezentace ji můžete měnit opakovaně, je však výhodnější nastavit finální šablonu prezentace předtím, než přistoupíte k vlastní editaci snímku (např. změnám velikosti a umístění objektů). Soubor -> Nový -> Dostupné šablony a motivy

7 Otevření šablony Návrh -> Hledat motivy Šablonu si také můžeme uložit jako Motiv Návrh -> Motivy -> Uložit aktuální motiv (soubor s příponou thmx)

8 Předloha snímku prvkem šablony návrhu, který obsahuje informace, na základě nichž jsou vytvářeny a formátovány jednotlivé snímky prezentace (např. informace o formátu písma, velikosti a umístění). Určují výchozí vlastnosti všech snímků v prezentaci. Pokud chcete např. změnit písmo u všech nadpisů snímků nebo přidat na všechny snímky obrázek, je výhodné tuto změnu provést na jejich předloze. Zobrazit -> Předloha snímku veškeré objekty, které vložíte do předlohy snímku, budou zobrazeny na všech snímcích, které jsou na základě této předlohy vytvořeny a u nichž není zakázáno zobrazování objektů z předlohy (Formát pozadí -> Skrýt grafiku pozadí) Předloha podkladů vhodná pro práci s více snímky a pro finální úpravy prezentace. Předloha poznámek

9 Př. Na všech snímcích prezentace změňte barvu písma nadpisů dle vašeho výběru, velikost písma nadpisu zvolte 20 bodů. Př. Vložte do prezentace libovolný obrázek tak, aby se zobrazoval na každém snímku. Př. Vložte do prezentace libovolný obrázek tak, aby se zobrazoval na každém snímku kromě úvodního snímku přibližně v pravém dolním rohu. Řešení: Všechny úpravy budeme provádět v Předloze snímku. U příkladu č. 3 vložíme obrázek do snímku s rozložením Nadpis a obsah

10 Zápatí snímku (Vložení -> Záhlaví a zápatí)

11 TEXT A OBRÁZKY Vkládání textu V Osnově prezentace se zobrazí všechny námi napsané informace v jednotlivých snímcích, lze do ní rovněž zapisovat údaje, které se pak zobrazí na konkrétním snímku levá část pracovní plochy v zobrazení Normální pokud chcete na snímek přidat text mimo předdefinovaná pole, je nutné vytvořit nové textové pole Vložení -> Textové pole - takto přidaný text není propojen s Osnovou prezentace a lze jej editovat pouze na snímku V Osnově se rovněž nezobrazují obrázky

12 Změna formátu písma (Domů -> Písmo) typ písma, velikost písma, řez písma všechna velká

13 Formát odstavce (Domů -> Odstavec) zvětšení odsazení -> klávesa TAB anebo Práce s grafickými objekty (Vložení -> Obrázek; Klipart) Kopírování a přesouvání objektů Změna velikosti objektu Formát obrázku -> Velikost Obnovení původní velikosti Odstranění objektu DELETE

14 Př. Do snímku vložte libovolný obrázek a změňte jeho velikost tak, aby jeho výška byla 8 cm a šířka 6,5 cm. Ohraničte obrázek červenou barvou, tloušťka čáry 6 bodů. Pod obrázek vložte textové pole s textem: Krásný strom. Velikost písma zvolte 32 bodů, modrá barva, tučné. Př. Přesuňte obrázek k pravému hornímu rohu. Potom zkopírujte obrázek a vložte jej k levému spodnímu rohu. Odstraňte obrázek, který jste zkopírovali

15 DIAGRAMY, GRAFY, KRESLENÉ OBJEKTY Grafy (Vložení -> Graf) nejprve vybereme typ grafu (můžeme kdykoliv změnit) zobrazí se tabulka s daty s přednadstavenými údaji (můžeme změnit podle sebe) při změně hodnot dochází automaticky k úpravám grafu v Power Point (nemusíme ukládat v Excelu)

16 Př. Vytvořte následující tabulku. Dále vytvořte sloupcový graf podle zadaných údajů v tabulce. Graf pojmenujte Návštěvnost rekreačního střediska, název hl. vodorovné osy zvolte - Rok, název hl. svislé osy Počet. Upravte graf tak, aby jednotlivé sloupce grafu byly barevně označeny, odstraňte hl. vodorovnou mřížku, výplň obrazce šedá barva, odstaňte legendu Návštěvnost rekreačního střediska Rok Počet návštěvníků

17 Počet 700 Návštěvnost rekreačního střediska Rok

18 Organizační diagram obrázek znázorňující vztahy mezi jednotlivými objekty. Nejčastěji se používá pro znázornění hierarchické struktury firmy. Vložení -> SmartArt -> Hierarchie Ke každému objektu můžeme vložit objekt na stejné úrovni (Spolupracovník), objekt v nižší úrovni (Podřízený) a podřízený objekt vybočující ze standardní hierarchie (Asistent). Nástroje obrázku SmartArt -> Návrh -> Přidat obrazec Ředitel Rozložení Asistent Náměstek Náměstek Náměstek Vedoucí odboru

19 Když klepneme do libovolného pole diagramu, zobrazí se v levé části 2 šipky směřující doleva a doprava, pokud na jednu z nich klepneme, zobrazí se menu, do kterého můžeme vypisovat údaje, které se pak zobrazí v příslušném poli diagramu Př. Barvu písma ve všech textových polích změňte na červenou

20 Př. Sestavte následující organizační diagram. Jména u všech osob vyznačte žlutou barvou a jejich funkci naformátujte kurzívou. Jaroslav Halouska ředitel Jana Navrátilová zástupce ředitele Otakar Primus zástupce ředitele Zdeňka Švarná sekretariát Zdislav Ligura provozní vedoucí Jiří Konečný vedoucí odb. výcviku Adam Mališ vedoucí údržby Jana Adamcová vedoucí stravování

21 Př. Změňte organizační diagram tak, aby Jana Adamcová, vedoucí stravování, byla přímou podřízenou Jaroslava Halousky, s funkcí ředitele. Výsledek: Jaroslav Halouska ředitel Jana Navrátilová zástupce ředitele Otakar Primus zástupce ředitele Zdeňka Švarná sekretariát Jana Adamcová vedoucí stravování Zdislav Ligura provozní vedoucí Jiří Konečný vedoucí odb. výcviku Adam Mališ vedoucí údržby

22 Př. Vytvořte následující organizační diagram

23 Pro zajímavost Další typy diagramů: Cyklický Pyramida Vénnův

24 Kreslené objekty (Nástroje kreslení), Vložení -> Obrazce Čára Obdélník, kruh, trojúhelník stisknutím klávesy SHIFT nakreslíme přesné tvary

25 Př. Vytvořte obrázek zmrzliny (obrázek se skládá z trojúhelníku kornoutku a tří koleček kopečků zmrzliny). Postup: Nakreslíme trojúhelník (je vzhůru nohama ) -> Otočit -> Překlopit svisle pokud byste chtěli objekt pouze pootočit, dosáhnete toho uchopením za zelené kolečko a přetažením myši

26 nyní nastavíme výplň kornoutku (např. Výplň obrazce -> Tkaná rohož) nyní nakreslíme 3 kopečky zmrzliny a obarvíme je kopečky zmrzliny přesahují z kornoutu (zobrazeny před kornoutem) - > označíte objekt, u kterého chcete změnit uspořádání, např. kornoutek -> Nástroje kreslení -> Přenést blíž -> Přenést do popředí

27 Seskupování objektů spojení jednotlivých objektů do jednoho. To je výhodné, pokud chceme tento objekt kopírovat, přesouvat nebo změnit jeho velikost. Postup: označíte všechny objekty, které chcete seskupit (klávesa SHIFT a postupně na ně budete klepat) -> pravé tlačítko myši -> Skupina Opačný proces rozdělení obrázku -> pravé tlačítko myši -> Skupina -> Rozdělit

28 Efekty obrázků (Nástroje obrázku -> Efekty obrázků) stín, odraz, záře, zkosení, otočení v prostoru (3D)

29 Míchání barev Míchání barev Př. Nakreslete následující objekty (včetně formátování) Míchání barev

30 EFEKTY POČÍTAČOVÉ PREZENTACE Animace snímku určuje, v jakém pořadí a jak se budou jednotlivé objekty na snímku objevovat -> Animace úvodní zvýrazňující závěrečné dráhy pohybu objekt, kterému jsme nastavili animační efekt, poznáte na snímku podle malého čtverečku s pořadovým číslem zobrazeným poblíž levého horního rohu objektu čísla animací uvidíte pouze v případě, že je aktivní karta Animace nebo zobrazené Podokno animací

31 Př. Vložte libovolný obrázek do snímku a zvolte u něj animaci s názvem Přilétnutí. Spusťte Náhled animace. Zrušení animace Žádná klepnutí na čtvereček s pořadovým číslem -> Delete

32 Pro zajímavost Možnosti efektu U animace Přilétnutí: U animace Kolo: U animace Otáčení:

33 Pro zajímavost Možnosti nastavení animace při kliknutí s předchozím (zobrazí se okamžitě při dalším snímku) po předchozím

34 Pro zajímavost Př. U prvního obrázku jsem zvolil animaci s názvem Obrazec, možnosti efektu (Kříž), možnost animace s předchozím, doba trvání animace 5 s (velmi pomalu). U druhého snímku - název animace Kolo, možnost efektu (8 paprsků) možnost animace po předchozím, doba trvání animace 3 s (pomalu)

35 Pro zajímavost Jako první bych chtěl animovat text a až následně obrázky. (Musím provést změny v nastavení animace) Př. U prvního obrázku jsem zvolil animaci s názvem Obrazec, možnosti efektu (Kříž), možnost animace po předchozím, doba trvání animace 5 s (velmi pomalu). U druhého snímku - název animace Kolo, možnost efektu (8 paprsků) možnost animace po předchozím, doba trvání animace 3 s (pomalu)

36 Přechod snímku určuje, jak bude přecházet jeden snímek na druhý. Nastavení jednoho typu přechodu u všech snímků: Časování -> Použít u všech Časování prezentace Přechody -> Přejít na snímek (pokud chceme prezentaci nastavit automaticky -> nastavit dobu, po kterou bude zobrazen)

37 PŘÍPRAVA K TISKU Tisk (Soubor -> Tisk) CTRL+P Tisk do souboru u tiskáren USB je lépe vybrat možnost tisku XPS Document Writer

38

39 Kontrola pravopisu (Revize -> Pravopis) F7 Vkládání poznámek pro lektora nastavení v okně Poznámky (okno pod oknem snímku) v Normálním zobrazení

40 Práce se snímky Skrytý snímek (nezobrazí se při prezentaci) Prezentace -> Skrýt okno Snímky (Osnova) -> pravé tlačítko myši -> Skrýt snímek analogický postup při zobrazení snímku skryté snímky poznáte v prezentaci podle toho, že budou mít přeškrtnuté pořadové číslo, které se zobrazuje u jejich náhledu (v Normálním zobrazení dojde k zesvětlení snímku)

41 Přesouvání snímků klepneme na snímek a přetáhneme jej na místo, kde chceme Př. Zkopírujte 3 libovolné snímky a vložte je do nového dokumentu Power Point Odstranění snímků - klepneme na snímek a stiskneme klávesu DELETE (pravé tlačítko myši -> Odstranit snímek)

42 Spuštění prezentace Prezentace -> Od začátku F5 Z aktuálního snímku SHIFT+F5 Přechod na další snímek ENTER, N, PAGEDOWN, mezerník, šipka dolů (doprava), klepnutí myší Přechod na předchozí snímek PAGEUP, P, šipka nahoru (doleva) konkrétní číslo snímku -> číslo snímku + Enter pokud při prezentaci následuje skrytý snímek, můžete jej zobrazit pomocí klávesy H

43 Přerušení prezentace zapnutí a vypnutí černé obrazovky -> klávesa B zapnutí a vypnutí bílé obrazovky klávesa W pokud je prezentace nastavena na automatické promítání, můžete její promítání pozastavit a znovu spustit pomocí klávesy S prezentaci ukončíte stiskem klávesy Esc všechny klávesové zkratky, které slouží k ovládání spuštěné prezentace, zobrazíte stiskem F

44 Nastavení prezentace Prezentace -> Nastavit prezentaci

45 Pro zajímavost Vložení zvukového klipu Předloha snímků -> Úvodní snímek -> Vložení -> Zvuk Nástroje pro zvuk -> Přehrávání (automaticky, při kliknutí, přehrát během několika snímků) Přehrát během několika snímků pokud zaškrtneme tuto nabídku, tak při spuštění prezentace můžeme procházet snímky s daným zvukovým doprovodem

46 POUŽITÁ LITERATURA Štěpánková, O.; Vladyková, G. aj. S počítačem do Evropy, Computer Press, Brno, 2007 Chábera, J.; Dannhoferová, J. aj. ECDL Průvodce přípravou na testy, Computer Press, Brno,

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 4 Poslední soubory můžete také otevřít z nabídky karty Soubor, kde se přímo názvy naposledy otevřených souborů zobrazují.

Více

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL zpracováno září 2012 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 - Zásady pro tvorbu prezentace... 2 Kapitola 2 První

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí aplikace PowerPoint... 3 2. Vytvoření a

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

MS PowerPoint 2000 1. hlavní lišta (z ní jednotlivé nabídky); panel standardní, formát, kreslení stavový řádek aktuální situace (dole)

MS PowerPoint 2000 1. hlavní lišta (z ní jednotlivé nabídky); panel standardní, formát, kreslení stavový řádek aktuální situace (dole) MS PowerPoint 2000 1 Microsoft PowerPoint 2000 Poznámka k MS Office 2000 Vypnutí skrývání nepoužívaných položek v menu Nástroje / Vlastní / Možnosti, tlačítko Obnovit, zrušit označení V nabídkách zobrazovat

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií Kolejní 2906/4 612 00 Brno http://www.ietbrno.eu 1 Vysoké učení technické v Brně

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

MICROSOFT POWER POINT

MICROSOFT POWER POINT MS POWER POINT MICROSOFT POWER POINT 97 1. Panel nabídek. Obsahuje všechny nabídky s príkazy, které mužete v PowerPointu nalézt. 2. Panel nástroju. Najdete v nem ty nejduležitejší duležité nástroje pro

Více

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST O B C H O D N Í A K A D E M I E O R L O V Á A p l i k a c e n a P C I t e x t o v ý e d i t o r, t v o r b a p r e z e n t a c e u č e b n í t e x t p r o d i s t a n č n í f o r m u v z d ě l á v á n

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 2 Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 V té to ka pi to le: Seznámení s Wordem a práce s dokumenty Základní techniky práce Tvorba tabulek Vkládání obrázků, grafů a diagramů Kapitola 2 Tvorba a úprava textů

Více

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

PowerPoint 2010. podrobný průvodce. Marek Laurenčík. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci

PowerPoint 2010. podrobný průvodce. Marek Laurenčík. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci PowerPoint 2010 podrobný průvodce Marek Laurenčík Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci Spoluautor Michal Bureš Odpovědný redaktor Pavel Němeček Sazba Tomáš Brejcha

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 5. Karta Vložení 5.1. Vložení tabulky Vložení tabulky z karty VloženípříkazemTabulka je stejné, jako v Excelu či Wordu. 1. Vybereme snímek, do kterého chceme vložit tabulku. 2. Na kartě Vložení ve skupině

Více

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a PowerPoint Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tvůrce prezentací PowerPoint,

Více

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

PowerPoint pro začátečníky (egon)

PowerPoint pro začátečníky (egon) PowerPoint pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz práce s MS PowerPoint 2007 je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu a potřebují se rychle zorientovat v základních

Více

Word pro začátečníky (egon)

Word pro začátečníky (egon) Word pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 24 hodin Anotace: Kurz Word pro začátečníky je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu MS Word a potřebují se rychle zorientovat v základních rozdílech.

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více