Microsoft PowerPoint 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft PowerPoint 2007"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Manažerská informatika Prezentační program Microsoft PowerPoint 2007 Markéta Kubálková Tomáš Kubálek Ivana Topolová

2

3 Obsah 3 Obsah Úvod (Východiska skript. Okruh čtenářů. Rozsah skript. Uspořádání skript. Jak číst skripta. Terminologie. Úprava skript. Ilustrativní příklady. E-learning. Záznamy výuky. Poděkování. Připomínky ke skriptům. Předměty FMV zaměřené na aplikaci PC.) 5 1 Seznámení (Funkce prezentačního programu. Integrace v MS Office. Prezentace. Barevná sada. Rozložení snímku. Předloha snímku. Motiv. Šablona. Animace. Přechod. Vlastní prezentace. Zvuk. Firma Encián. Tlačítko Office. Panel nástrojů Rychlý přístup. Titulkový pruh. Pás karet. Skupiny příkazů. Spouštění dialogového okna. Podokno. Snímky a osnova. Poodkna snímka a poznámek. Dělící příčky. Stavový řádek. Režimy zobrazení. Lupa. Zástupný symbol. Rozložení. Okraj a úchyty. Uložení prezentace. Nový snímek. Nový snímek ve stejném rozložení. Duplikát snímku. Snímky z osnovy. Snímky z jiné prezentace.) 7 2 Karta Zobrazení (Předloha snímků. Změna formátu předlohy. Změna formátu rozložení. Změna barev motivu. Barvy motivu. Písma motivů. Efekty motivů. Duplikát a modifikace rozložení. Vložení předlohy snímku. Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup. Aplikace rozložení na snímky. SmartArt. Rychlé styly. Grafika pozadí. Styly pozadí. Zápatí. Více motivů v prezentaci. Uložení motivu. Vložení předlohy snímků. Předloha podkladů. Předloha poznámek. Zobrazení prezentací. Pravítko. Mřížka. Lupa. Barvy či stupně šedi. Okno. Makra.) 17 3 Karta Návrh (Vzhled stránky. Orientace snímku. Motivy. Pozadí.) 31 4 Karta Domů (Schránka. Snímky. Odstavec. Kreslení. Úpravy.) 33 5 Karta Vložení Tabulka (Tabulka. Další tabulky.) Graf (Graf.) SmartArt (SmartArt. Obrázky ve SmartArtu. Barva SmartArtu. Kategorie SmartArt.) Obrázek (Obrázek.) Klipart (Klipart. Kliparty z webu.) Fotoalbum (Fotoalbum.) Tvary (Tvary.) Zvuk (Zvuk.) Film (Film.) Hypertextový odkaz (Hypertextový odkaz.) Text (Textové pole.) Další možnosti vložení (Datum a čas. Symbol. WordArt. Objekt. Záhlaví a zápatí. Číslo snímku. Akce. Tlačítka akcí.) 52 6 Karta Animace Přechod (Přechod.) Animace (Animace snímků. Parametrizace animací. Možnosti efektu. Aktivační událost. Animace grafu. Animace SmartArtu. Cesty pohybu.) 56 7 Karta Revize (Kontrola pravopisu. Komentář. Zamknutí prezentace.) 63 8 Karta Prezentace (Spuštění prezentace. Vlastní prezentace. Promítání prezentace. Nápověda k promítání prezentace. Nastavení. Mluvený komentář.

4 Obsah 4 Časování. Skrytí snímku. Monitory. Zobrazení přednášejícího. Nastavení prezentace.) 65 9 Tlačítko Office (Nová prezentace. Otevřít. Uložit. Uložit jako. Tisk. Připravit. Vlastnosti. Odeslat. Publikování. Balení pro disk CD-ROM. Zavřít.) Nastavení PowerPointu (Nastavení PowerPointu. Uživatel a iniciály. Kontrola pravopisu a mluvnice. Ukládání prezentací. Počty nabízených souborů. Rychlý přístup. Doplňky. Zabezpečení. Zdroje informací.) 73 Příloha A: Náměty samostatných cvičení 75 Rejstřík 81

5 Úvod 5 Východiska skript Okruh čtenářů Rozsah skript Uspořádání skript Jak číst skripta Terminologie Úprava skript Úvod Znalost práce s osobním počítačem bývá uváděna jako jeden z předpokladů úspěšnosti manažerů a ekonomů vůbec. Každý absolvent VŠE by měl ovládat přinejmenším práci s textovým procesorem, tabulkovým programem, prezentačním programem a databázovým systémem. Tato skripta nabízejí výklad prezentačního programu Microsoft Office PowerPoint verze 2007 CZ. Skripta byla napsána na základě několikaleté zkušenosti z výuky předmětů Manažerská informatika 1 3 na Fakultě podnikohospodářské a Fakultě mezinárodních vztahů, na základě školení uživatelů z podnikové praxe a také s přihlédnutím k intenzivnímu využívání prezentačního programu v denní práci autorů. Skripta jsou určena především studentům volitelného předmětu 2OP381 Manažerská informatika 1. Pro předmět Manažerská informatika 1 se předpokládá zvládnutí všech popisovaných funkcí, které je vhodné doplnit si studiem dalších učitelem doporučených materiálů. Skripta jsou připravena tak, aby je k samostudiu mohli využít i další zájemci, kteří se chtějí podrobněji seznámit s prezentačním programem PowerPoint. Skripta popisují všechna stěžejní témata nutná k efektivnímu vytváření zajímavých prezentací. Neobsahují výklad ovládacích prvků a maker, které jsou obsažené na kartě VÝVOJÁŘ. Skripta jsou rozdělena do 10 kapitol převážně dle karet PowerPointu. Pořadí kapitol umožňuje čtenáři postupné studium PowerPointu. Kapitoly dříve uvedené nepředpokládají znalost později uvedených kapitol. Kapitoly nemají stejný rozsah. Uspořádání textu dle karet PowerPointu usnadňuje návrat pokročilému uživateli k detailním informacím o jednotlivých možnostech. Skripta jsou napsána tak, aby čtenář mohl pochopit podstatu i bez výkladu učitele, tj. samostudiem. Je vhodné, aby si čtenář příklady zkoušel u počítače s instalovaným programem PowerPoint v popisované verzi 2007 CZ. Po výkladu látky učitelem je možné prohloubit si znalosti domácím samostudiem i bez počítače, neboť skripta obsahují obrázky většiny dialogových oken PowerPointu. V závěru obsahují skripta příklady k procvičení, vypracování těchto příkladů je pro studenty předmětu Manažerská informatika 1 povinné. Terminologie použitá ve skriptech se drží co nejvíce terminologie nápovědy PowerPointu. Při popisu ovládání Windows používá mj. pojmů: Klepnutí (do ikony, tlačítka, objektu): Stiskneme a potom uvolníme levé tlačítko myši. Někdy je klepnutí nazýváno kliknutí. Poklepání (na ikonu, tlačítko, objekt): Stiskneme dvakrát za sebou levé tlačítko myši. Někdy je poklepání nazýváno dvojité kliknutí. Tažení: Ukazovátko myši přemístíme pohybem myši na přesouvaný objekt. Držíme levé tlačítko myši a objekt táhneme jinam. Schránka (clipboard): Pomocí schránky můžeme kopírovat data, grafy nebo objekty. Zdroj můžeme do schránky vložit (Ctrl C, zdroj zůstane na původním místě, tj. zdroj kopírujeme do schránky) nebo zdroj můžeme do schránky vyjmout (Ctrl X, zdroj nezůstane na původním místě, tj. zdroj přesunujeme do schránky). Potom můžeme obsah schránky vložit (Ctrl V) většinou na pozici kurzoru. (Obsah schránky po vložení zůstane stejný až do dalšího vložení či vyjmutí do schránky.) Úprava skript dodržuje následující pravidla: Klávesy jsou odlišeny ohraničením (např. Enter). Základní pojmy jsou vypisovány na levém okraji textu formou marginálií a jsou shrnuty v obsahu a v rejstříku. Názvy karet z pásu karet jsou vypisovány KAPITÁLKAMI, pojmy jsou v textu odlišeny kurzívou. Obdobně jsou odlišeny další objekty výkladu: tlačítka, dialogová okna, dílčí karty, sekce. Obrázky jsou číslovány dle jednotlivých kapitol. Detailní poznámky, jejichž pochopení není povinné, jsou uvedeny pod čarou přímo na stránce, k jejímuž textu se vztahují, a jsou číslovány průběžně v celých skriptech. Odkazy na ilustrativní soubory prezentace Encian jsou vypisovány na levém okraji se symbolem a názvem souboru.

6 Úvod 6 Ilustrativní příklady E-learning Záznamy výuky Poděkování Připomínky ke skriptům Předměty FMV zaměřené na aplikaci PC Úkoly k procvičení v příloze jsou uspořádány dle jednotlivých kapitol. Výklad je uveden na prezentaci firmy Encián, která tvoří a prodává programy zaměřené na podnikové finance. Firma má 20 zaměstnanců v 6 odděleních. Zaměstnanci prodávají podnikům na faktury licence vyvinutého softwaru. Zaměstnanci v rámci své činnosti vyjíždějí na služební cesty. Příklady uvedené ve skriptech jsou k dispozici na webu předmětů Manažerské informatiky v sekci Ke stažení. Studentům předmětu Manažerská informatika 1 jsou k dispozici četné e-learningové materiály v rámci Integrovaného studijního informačního systému (ISIS). Po přihlášení k ISIS na adrese student vybere v sekci Moje studium volbu Portál studenta. V portálu studenta klepne do odkazu E-osnovy předmětů. V řádku Manažerská informatika 1 klepne do tlačítka šipky pro vstup. V opoře PowerPoint nalezne příklady ze skript, učební text (bez možnosti tisku a kopírování), výukové prezentace promítané na výuce, odkaz na záznamy výuky a další informace. Z výuky předmětu Manažerská informatika 1 byly pořízeny záznamy (kombinace videa, zvuku, záznamu promítaných snímků a pracovní plochy učitelského počítače), které jsou publikovány na adrese v části 2OP381 Manažerská informatika 1. Je možné prohlédnout celý záznam jednotlivé vyučovací hodiny či vyhledat část záznamu dle promítnutého snímku. Autoři děkují prvním čtenářům skript za jejich připomínky: Recenze skript připravili: Ing. Michaela Seghmanová (externí spolupracovník), Ing. Ivana Topolová. Kontrolní čtení textu provedla: Bc. Jana Pilařová (studentka Fakulty mezinárodních vztahů). Na základě zájmu o prezentační program Microsoft Office PowerPoint lze předpokládat dotisk, popř. další vydání skript. Autoři budou vděčni za jakékoliv připomínky a náměty jak k formální stránce (překlepy), tak k obsahové stránce (nepřesné či nesrozumitelné formulace), aby v dalších dotiscích či vydáních mohly být chyby opraveny. Připomínky a náměty můžete zasílat na elektronickou adresu Na tutéž adresu můžete posílat připomínky, náměty, přání k výuce předmětu 2OP381 Manažerská informatika 1. Zájemcům o navazující výuku na Fakultě mezinárodních vztahů je určen následující přehled předmětů zaměřených na aplikaci osobních počítačů: 2OP381 Manažerská informatika 1 (textový procesor Word, tabulkový program Excel, prezentační program PowerPoint, program na organizaci poznámek OneNote), 2OP482 Manažerská informatika 2 (program pro řízení projektů Project, program pro tvorbu diagramů Visio, organizátor osobních informací Outlook), 2OP483 Manažerská informatika 3 (databázový systém Access). Hodně úspěchů při studiu prezentačního programu PowerPoint a dalších programů pro osobní počítače! Text byl zpracován v červnu 2008 březnu 2009 v textovém editoru Microsoft Word verze vydání vyšlo v v červenci 2009 v nákladu 200 výtisků.

7 Kapitola 1: Seznámení 7 Funkce prezentačního programu Integrace v MS Office Prezentace Barevná sada Rozložení snímku Předloha snímku Motiv Šablona Animace Přechod Vlastní prezentace Zvuk Firma Encián 1 Seznámení Prezentační program umožňuje připravovat prezentace, které můžeme: promítat dataprojektorem na stěnu či plátno nebo zobrazovat na televizi, panelu apod., vytisknout formou podkladů k prezentaci, publikovat elektronicky formou vystavení na webu, zasláním elektronickou poštou apod. Jedním z programů pro tvorbu prezentací je Microsoft Office Powerpoint Program Microsoft Office PowerPoint (dále jen PowerPoint) je součástí rodiny programů MS Office. Je součástí všech variant kancelářského balíku Microsoft Office (pro studenty a domácnosti, Enterprise, Ultimate). Je lokalizován do češtiny. Ještě než přikročíme k výkladu ovládání PowerPointu, seznámíme se s koncepcí práce prezentačního programu. Prezentace se skládá z jednotlivých snímků. Snímek se skládá z dílčích objektů: textů, tabulek, grafů, obrázkových seznamů SmartArt, obrázků, klipartů, videoklipů a dalších. PowerPoint podporuje jednotný vzhled prezentace, více prezentací či dokonce dokumentů z více programů kancelářského balíku: V prezentacích můžeme využívat předdefinované barevné sady. Barevné sady jsou pojmenovány, obsahují 12 barev pro formátování objektů (barva textu a pozadí, zvýraznění, odkazu). Kromě 20 předdefinovaných sad můžeme vytvořit vlastní barevné sady. Barevné sady jsou společné pro programy Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Vytváření snímků usnadňuje nabídka rozložení snímků. Jednotlivá rozložení obsahují uspořádání a formátování objektů na snímku. Objekty jsou zastoupeny na snímku zástupnými symboly, zastupují text (nadpisy, seznamy) či jiný obsah (tabulky, grafy, obrázky, kliparty, videoklipy). PowerPoint nabízí 9 předdefinovaných rozložení, další vlastní můžeme definovat v rámci předlohy snímku. Rozložení obsahuje dále: objekty pozadí, např. obrázek, který se má zobrazit na všech snímcích daného rozložení, výplň pozadí, zápatí. Předloha snímku je především zásobárnou různých rozložení snímku. Předloha snímku dále obsahuje výběr barevné sady, definici použitého písma, efekty (stíny, odrazy, záře, deformace apod.). V prezentaci může být obsaženo více nazvaných předloh, které mohou být aplikovány na různé snímky. Skupinu předloh snímku lze uložit formou motivu. V PowerPointu je připraveno 20 motivů, další můžeme ukládat a dosáhnout tak jednotného vzhledu firemních dokumentů. Stejné motivy se nám potom nabídnou ve Wordu, Excelu a při editaci elektronické zprávy v Outlooku. Motiv obsahuje předlohy prezentace. Změnou motivu nezměníme obsah prezentace. PowerPoint umožňuje vytvořit i zásobárnu výchozích obsahů prezentací. Když prezentaci uložíme jako šablonu, můžeme ji později otevírat bez rizika přepsání novým obsahem. Šablona obsahuje jeden či více motivů. PowerPoint nabízí některé předdefinované šablony (fotoalbum, prospekt, kvíz, širokoúhlá prezentace). Promítání prezentace je možné oživit efekty: Jednotlivé objekty se mohou objevovat na snímku postupně díky animacím. Animace mohou být prováděny po klepnutí myší či automaticky po nastavené době. PowerPoint nabízí řadu animačních efektů. Také přechod mezi snímky může být doprovázen vizuálním i akustickým efektem výběrem přechodového efektu. Pro složitější prezentace lze definovat různé pořadí vybraných snímků formou vlastní prezentace. Ve všech verzích prezentace lze zvolené snímky skrýt. Prezentace lze doprovodit zvukovým komentářem a časovat promítání jednotlivých snímků. Použití prezentačního programu budeme demonstrovat na přípravě prezentace firmy Encián, kterou bude její ředitel Petr Novák představovat na akci uvedení nového software na trh. Fiktivní firma Encián vyvíjí a distribuuje programy zaměřené na podnikové finance zejména pro malé a střední podniky. Jedná se o 6 programů (Bonita, Finanční analýza,

8 Kapitola 1: Seznámení 8 Investice, Kauzální analýza, Podnikatel, SAFI). Firma má 20 zaměstnanců, v čele firmy je ředitel Petr Novák, ve firmě je kromě ředitelství (ředitel a sekretářka) 5 oddělení (konzultace, reklama, distribuce, analýza, programování). Po spuštění PowerPointu se připraví nová prázdná prezentace (viz obr. 1-1). OBR. 1-1: ÚVODNÍ OBRAZOVKA POWERPOINTU Tlačítko Office Panel nástrojů Rychlý přístup PowerPoint 2007 využívá uživatelské rozhraní Microsoft Office Fluent 1. Dřívější nabídka a panely nástrojů byly modifikovány na pás karet uspořádaný dle frekvence příkazů zastoupených tlačítky v kartách. Popišme nejdříve úvodní obrazovku: Vlevo nahoře je tlačítko Office, které zprostředkovává příkazy pro práci se soubory (založení nové prezentace, otevření dříve vytvořené prezentace, ukládání, tisk, publikaci a seznam naposledy otevřených prezentací, nastavení PowerPointu). Napravo od tlačítka Office je panel nástrojů Rychlý přístup, který obsahuje základní příkazy na trvale zobrazených tlačítkách. Po instalaci PowerPointu je to tlačítko Uložit, tlačítko pro návrat zpět o jeden vykonaný příkaz a tlačítko pro opakování kroku postupu. Na konci panelu nástrojů Rychlý přístup je úzké tlačítko Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup. Klepnutím do tlačítka se zobrazí nabídka: Nejprve jsou nabídnuty časté příkazy, které lze zařadit do panelu nástrojů Rychlý přístup (Nový, Otevřít,..., Prezentace od začátku). Dále můžeme zobrazit další příkazy, které lze zařadit do panelu nástrojů Rychlý přístup. Otevře se okno Možnosti aplikace PowerPoint, v němž je možné zobrazit vybranou kategorii příkazů a přidávat je do panelu nástrojů Rychlý přístup. V ostatních kartách jsou další možnosti modifikace PowerPointu. Volbou ZOBRAZIT POD PÁSMEM KARET můžeme panel nástrojů Rychlý přístup zobrazit pod pásem karet. Volbou MINIMALIZOVAT PÁS KARET můžeme potlačit zobrazení pásu karet a zvětšit tak prostor pro podokna PowerPointu. 1 Obdobné rozhraní mají aplikace Word 2007, Excel 2007, Access 2007 a z části Outlook 2007.

9 Kapitola 1: Seznámení 9 Titulkový pruh Pás karet Skupiny příkazů Spouštění dialogového okna Podokno Snímky a osnova Poodkna snímku a poznámek Dělící příčky Stavový řádek Režimy zobrazení Lupa Tlačítko můžeme zařadit do panelu nástrojů Rychlý přístup také prostřednictvím příkazu PŘIDAT NA PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP v místní nabídce přidávaného tlačítka. V titulkovém pruhu okna je název otevřené prezentace. Dosud jsme ji neuložili, proto je zde výchozí název Prezentace1. Za názvem prezentace je název aplikace Microsoft PowerPoint. Na konci titulkového pruhu jsou běžná tlačítka aplikací Windows (Minimalizovat, Maximalizovat, Zavřít). Pod tlačítky Windows je tlačítko pro otevření nápovědy. Pod titulkovým pruhem je zobrazen pás karet s příkazy programu PowerPoint. Příkazy jsou rozděleny do karet. Standardní karty (DOMŮ, VLOŽENÍ, ANIMACE, PREZENTACE, ZOBRAZENÍ, DOPLŇKY) se zobrazují stále, kontextové karty (např. FORMÁT) se zobrazují jen v kontextu některých činností (např. editace textu v zástupném symbolu nadpisu). V některých situacích se potlačí zobrazení standardních karet a zobrazí se aplikační karty (např. NÁHLED při zobrazení náhledu tisku prezentace). Návrat z aplikačních karet bývá klepnutím do tlačítka Zavřít v závěru aplikační karty. Příkazy v kartách jsou pro přehlednost rozděleny do skupin. Názvy skupin jsou uvedeny v spodní části karty (např. v kartě DOMŮ skupiny Schránka, Snímky, Písmo, Odstavec, Kreslení, Úpravy). Pokud je v pásu karet dost místa (záleží na rozlišení zobrazování a na šíři okna), jsou u příkazových tlačítek jejich názvy. Vzhled karty se může se změnou velikost okna měnit. Některá tlačítka zastupují nabídku, která se vyklopí klepnutím do tlačítka. Zastupování nabídky je vyznačeno v pravé části tlačítka ikonou nabídky (trojúhelníkem). Pro některá tlačítka (např. Barva písma ve skupině Písmo) klepnutím do nich zadáme naposledy použité nastavení tlačítka (např. barvu písma) na rozdíl od klepnutí do ikony nabídky, kterým zobrazíme další varianty (např. výběr jiné barvy), z nichž jednu můžeme vybrat a zároveň tak nastavit tlačítko pro další použití. 2 Některé skupiny příkazů lze přehledně zobrazit v dialogovém okně, které se zobrazí klepnutím do spouštěče dialogového okna v pravém dolním rohu skupiny (např. pro skupinu Písmo v kartě DOMŮ). Pod pásem karet jsou ve výchozím zobrazení Normální tři podkona: V levém podokně jsou k dispozici dvě karty:» Na kartě Snímky jsou zobrazeny miniatury snímků prezentace.» Na kartě Osnova je zobrazena osnova prezentace vytvořená z názvů snímků a jejich struktury. V pravém horním podokně je zobrazen snímek, který můžeme upravovat. V pravém dolním podokně jsou autorské poznámky, které se nepromítají posluchačům. Autor si je může vytisknout nebo promítat na počítači, z něhož prezentaci promítá. Proporci tří podoken můžeme upravovat tažením za svislou a vodorovnou dělící příčku. Pokud nelze obsah podokna zobrazit najednou, PowerPoint doplní vodorovný či svislý posuvník podokna. V posledním stavovém řádku jsou další informace: Na začátku řádku je vypsáno pořadí aktuálního snímku a celkový počet snímků v prezentaci. Následuje název motivu aplikovaného na aktuálním snímku. Dále následuje ikona stavu kontroly pravopisu a jazyk aktuálního textu. V pravé části posledního řádku jsou uvedena tlačítka pro přepínání mezi třemi režimy zobrazení prezentace:» Ve výchozím režimu Normální jsou zobrazena tři podokna (Snímky a osnova, Snímek a Poznámky).» V režimu Řazení snímků jsou zobrazeny zvětšené miniatury snímků. V režimu Řazení snímků lze provádět některé operace se snímky.» Režim Prezentace zahájí od aktuálního snímku promítání prezentace. 3 Na konci stavového řádku jsou nástroje pro úpravu lupy zobrazení snímku (či snímků v režimu zobrazení Řazení snímků):» Kulatými tlačítky na koncích osy můžeme měnit lupu po 10 %.» Lupu můžeme upravovat tažením jezdce na ose lupy. 2 3 Pro některá tlačítka nedochází k nastavení (např. tlačítko Číslování ve skupině Odstavec). Čtvrtý režim zobrazení Poznámky není zastoupen tlačítkem. Bude dostupný v kartě ZOBRAZENÍ. Slouží k pohodlnému vkládání autorský poznámek k jednotlivým snímkům.

10 Kapitola 1: Seznámení 10 Zástupný symbol Rozložení Okraj a úchyty Uložení prezentace Enc pptx Nový snímek Nový snímek ve stejném rozložení Enc pptx» Poslední tlačítko slouží k přizpůsobení velikosti snímku aktuálnímu podoknu snímku. 4 Každý snímek se skládá z několika objektů. Na snímku jsou vymezena umístění budoucích objektů zástupnými symboly. PowerPoint má přichystáno několik výchozích uspořádání zástupných symbolů formou rozložení. První snímek je přichystán v rozložení Úvodní snímek. V nově vytvořené prezentaci je k dispozici 9 rozložení. Pro aktuální snímek můžeme změnit rozložení v kartě DOMŮ ve skupině Snímky tlačítkem Rozložení. Pro první snímek ponecháme rozložení Úvodní snímek. V rozložení Úvodní snímek vkládáme na snímek pouze nadpis a podnadpis. Zpočátku jsou připraveny zástupné symboly, v nichž je text, který by se při promítání nezobrazoval: Klepnutím vložíte nadpis (podnadpis). Klepneme do zástupného symbolu pro nadpis a zapíšeme název firmy Encián. V době editace textu jsou v kartě DOMŮ aktivní dosud neprosvětlené skupiny Písmo, Odstavec a Kreslení. Navíc je čárkovaně zvýrazněn okraj zástupného symbolu a doplněn o rohové úchyty a zelený otáčecí úchyt. Funkce okraje a úchytů: Tažením za okraj můžeme změnit polohu objektu. Tažením za rohový úchyt můžeme změnit velikost objektu. Tažením za úchyt uprostřed hrany symbolu měníme pouze šířku či pouze výšku. Tažením za otáčecí úchyt můžeme objekt otočit. V našem případě otočíme nadpis asi o 45 o. Snímek není již formátován dle rozložení. Vrátíme se k původnímu rozložení tlačítkem Obnovit ze skupiny Snímky na kartě DOMŮ. Do zástupného symbolu podnadpisu vložíme text Petr Novák. Podnadpis je vypisován šedou barvou písma. Vepsáním textu se z obecného zástupného symbolu stává textové pole. Prezentaci uložíme: Klepneme do tlačítka Office a zadáme příkaz ULOŽIT nebo klepneme do tlačítka Uložit v panelu nástrojů Rychlý přístup nebo stiskneme přístupové klávesy (kombinaci kláves) Ctrl S. Vzhledem k tomu, že jsme dosud prezentaci nenazvali, musíme v dialogovém okně Uložit jako upřesnit místo uložení a název souboru. Zadáme název Encian 5. Vytvoří se soubor s příponou pptx. Do prezentace chceme vkládat další snímky. Použijeme k tomu v kartě DOMŮ ve skupině Snímky tlačítko Nový snímek. Po umístění ukazatele myši na tlačítko se zobrazí jednoduchá nápověda v samostatném okně. Součásti jednoduché nápovědy: název tlačítka, popis funkce tlačítka, odkaz na podrobné informace v nápovědě, kterou lze zobrazit klávesou F1 6. Po umístění ukazatele myši na tlačítko je tlačítko zvýrazněno a rozděleno vodorovnou příčkou na dvě části. Klepnutím na horní část aplikujeme tlačítko přímo, klepnutím do dolní části zobrazíme nabídku možností vložení nového snímku. Klepneme na horní část tlačítka. Nový snímek se vloží ve stejném rozložení jako aktuální snímek s výjimkou případu, kdy mu předcházel snímek v rozložení Úvodní snímek, což nastává v naší prezentaci. Po snímku v rozložení Úvodní snímek se vloží snímek v rozložení Nadpis a obsah. 7 Vložíme obsah druhého snímku dle obr. 1-2, v němž je zobrazeno prvních 5 snímků prezentace v zobrazení Řazení snímků. Do nadpisu snímku vložíme text Osnova prezentace. Ve spodním zástupném symbolu jsou nachystána tlačítka pro vložení jednoho z šesti druhů objektů (tabulka, graf, SmartArt, obrázek, Klipart, videoklip). V levém horním rohu zástupného symbolu je přichystána odrážka pro první položku seznamu. Zapsáním textu první položky seznamu Encián se představuje se potlačí zobrazení tlačítek objektů Z místní nabídky stavového řádku lze potlačit zobrazování některých částí stavového řádku. V textu jsou jednotlivé fáze prezentace ukládány do souborů s názvem Enc, za nímž následuje po pomlčce číslo kapitoly a po další pomlčce pořadí fáze v rámci kapitoly. Podmínkou zobrazování popisu funkce tlačítka a odkazu na nápovědu je nastavení PowerPointu: Klepneme do tlačítka Office a do tlačítka Možnosti aplikace PowerPoint. V kartě Oblíbené nastavíme pole Styl komentáře na hodnotu Zobrazovat popisy funkcí v komentářích. Kombinací kláves Ctrl D můžeme vytvořit duplikát snímku. Duplikací prázdného snímku můžeme vložit snímek se stejném rozložením.

11 Kapitola 1: Seznámení 11 OBR. 1-2: EDITOVANÉ SNÍMKY Chceme, aby seznam byl číslovaný. Proto v rámci prvního řádku klepneme do levé části tlačítka Číslování ze skupiny Odstavec v kartě DOMŮ. 8 Dopíšeme další řádky seznamu, v němž je osnova prezentace firmy Encián: 2. Zaměstnanci 3. Prodej programů 4. Odběratelé 5. Rekonstrukce zasedací místnosti Dále bude prezentace rozdělena do částí odpovídajících osnově na druhém snímku. Každá část bude zahájena snímkem s dílčím nadpisem. Chceme tedy vložit další snímek v jiném rozložení, než je druhý snímek. Klepneme do dolní části tlačítka Nový snímek. Zobrazí se nabídka různých rozložení a (v spodních řádcích) dalších možností vkládání snímků (viz obr. 1-3). Vybereme rozložení Záhlaví části. OBR. 1-3: NABÍDKA ROZLOŽENÍ SNÍMKŮ 8 Kdykoliv i po zapsání více řádků seznamu můžeme klepnutím do okraje zástupného symbolu označit celý zástupný symbol a prostřednictvím tlačítka Číslování upravit formát všech řádků seznamu.

12 Kapitola 1: Seznámení 12 Do horního zástupného symbolu zapíšeme číslici 1. Do dolního zástupného symbolu zapíšeme text Encián se představuje. Text se vypisuje velkými písmeny, neboť nadpis je takto v rozložení Záhlaví části formátován. Čtvrtý snímek bude v rozložení Nadpis a obsah. Opět klepneme do dolní části tlačítka Nový snímek a vybereme rozložení Nadpis a obsah. Postupně zapisujeme text dle obr OBR. 1-4: SNÍMEK 4 Poznámky k editaci textu: Pokud se po mezeře za slovem vyvíjí změní počáteční písmeno na velké, upravíme nastavení PowerPointu jedním z postupů: použitím tlačítka Office:» Klepneme do tlačítka Office.» Klepneme do tlačítka Možnosti aplikace PowerPoint.» V levé části okna Možnosti aplikace PowerPoint klepneme na záložku Kontrola pravopisu a mluvnice.» Klepneme do tlačítka Možnosti automatických oprav.» V dialogovém okně Automatické opravy v kartě Automatické opravy zrušíme zaškrtnutí pole Velká písmena na začátku vět (viz obr. 1-5). 9 použitím tlačítka Možnosti automatických oprav:» Přiblížíme se ukazatelem myši k opravenému slovu, pod prvním písmenem se zobrazí modrá značka.» Přiblížíme se ukazatelem myši k modré značce, zobrazí se tlačítko Možnosti automatických oprav. Klepnutím do tlačítka se nabídnou tři možnosti: Zpět: Automaticky velká písmena písmeno bude převedeno zpět na malé, na začátku další věty bude opět případné malé písmeno převáděno na velké. Nepsat automaticky první písmeno věty velkým písmenem: Zruší zaškrtnutí u volby Velká písmena na začátku vět na kartě Automatické opravy dialogového okna Automatické opravy. Nastavit možnosti automatických oprav: Zobrazí dialogové okno Automatické opravy. 9 Dialogové okno Možnosti automatických oprav jsme také mohli rychle otevřít přiblížením se k obdélníčku pod prvním písmenem slova a vybráním volby Nastavit možnosti automatických oprav. Podrobněji dále v textu.

13 Kapitola 1: Seznámení 13 OBR. 1-5: AUTOMATICKÉ OPRAVY Duplikát snímku Klávesou Enter přecházíme na další řádek jen na konci celého textu položky seznamu. Na začátku řádku 6 oddělení, 20 zaměstnanců zvýšíme úroveň odrážky: stisknutím klávesy Tab nebo klepnutím do tlačítka Zvýšit úroveň seznamu ve skupině Odstavec. Na začátku řádku budova o 3 podlažích snížíme úroveň odrážky: stisknutím kombinace kláves Shift Tab nebo klepnutím do tlačítka Snížit úroveň seznamu ve skupině Odstavec. Po zapsání řádku 1. a 2. podlaží se nalevo od levého dolního rohu zástupného symbolu zobrazí tlačítko Možnosti přizpůsobení. Klepnutím do tlačítka zobrazíme nabídku, která obsahuje především volby: Přizpůsobit text do zástupného symbolu. Nepřizpůsobovat text do tohoto zástupného symbolu. Ponecháme vybranou první volbu. Velikost písma textu se v zástupném symbolu bude zmenšovat tak, aby text nebyl delší než zástupný symbol. Diferenciace různých velikostí písma pro různé úrovně seznamu zůstává zachována. Pátý snímek připravíme v rozložení Porovnání. Pod nadpisem jsou v tomto rozložení 4 zástupné symboly. Vedle sebe můžeme zapsat dva seznamy s dílčími nadpisy zvýrazněnými tučně. Vyplníme zástupné symboly: Snímek nadepíšeme Oddělení a programy. Levý sloupec nadepíšeme Oddělení, pravý Programy. Levý seznam bude číslován římským číslováním. Po zapsání první položky ředitelství klepneme do pravé části tlačítka Číslování a vybereme římské číslování. Doplníme další oddělení: konzultace, reklama, distribuce, analýza, programování. Odrážky pravého seznamu budou méně obvyklé. Po zapsání první položky Bonita klepneme do pravé části tlačítka Odrážky a do poslední volby Odrážky a číslování. V dialogovém okně Odrážky a číslování na kartě Odrážky klepneme do tlačítka Vlastní. V dialogovém okně Symbol vybereme písmo Wingdings a v něm šesticípou hvězdu. Doplníme další programy: Finanční analýza, Investice, Kauzální analýza, Podnikatel, SAFI. Na šestém snímku budeme demonstrovat tvorbu snímku z kopie podobného dříve připraveného snímku. Šestý snímek bude podobný snímku 3 Encián se představuje. V levém

14 Kapitola 1: Seznámení 14 Snímky z osnovy Osnova.doc podokně snímků klepneme na miniaturu třetího snímku Encián se představuje 10. Vybraný snímek či více snímků 11 můžeme duplikovat: klepnutím do dolní části tlačítka Nový snímek a tlačítkem Duplikát vybraných snímků nebo kombinací kláves Ctrl D nebo tažením miniatury snímku s držením klávesy Ctrl. Vytvoříme duplikát třetího snímku. Tažením myší přesuneme nově vytvořený čtvrtý snímek na konec prezentace. Změníme nadpis šestého snímku z Encián se představuje na Zaměstnanci a text snímku přepíšeme z 1 na 2. Další tři snímky budeme do prezentace vkládat z osnovy připravené ve Wordu., kde máme přichystán text strukturovaný pomocí stylů (viz obr. 1-6). Význam stylů: Odstavec ve stylu Nadpis 1 (Rekonstrukce zasedací místnosti, Projekt Start, Úkoly rekonstrukce) je převzat jako nadpis snímku. Každý odstavec ve stylu Nadpis 1 zahájí nový snímek v PowerPointu. Odstavec ve stylu Nadpis 2 (v obr. 1-6 kurzívou) je převzat jako text v nejnižší úrovni seznamu. Odstavce v dalších stylech Nadpis 3, 4, atd. jsou převzaty jako texty v dalších úrovních seznamu. OBR. 1-6: ZAČÁTEK OSNOVY PŘIPRAVENÉ VE WORDU Postup vložení snímků z osnovy Wordu: V podokně snímků klepneme na poslední snímek (obecně na snímek, za který chceme vložit snímky). Klepneme do dolní části tlačítka Nový snímek a vybereme volbu Snímky z osnovy. V dialogovém okně Vložit osnovu vyhledáme umístění dokumentu Wordu a klepneme do tlačítka Vložit. 12 Nově vzniklé snímky se vložily za aktuální snímek a jsou označeny. Všechny jsou v rozložení Nadpis a obsah. Vložené snímky převzaly z osnovy Wordu formátování. Odchylky formátování vložených snímků (zdroje) od formátování prezentace eliminujeme klepnutím do tlačítka Obnovit ze skupiny Snímky v kartě Domů. Upravíme vytvořené snímky: Na snímek 7 Rekonstrukce zasedací místnosti aplikujeme vhodné rozložení klepnutím do tlačítka Rozložení ze skupiny Snímky a výběrem rozložení Záhlaví části. Doplníme číslo části Název snímku se zobrazuje v samostatné bublině, když je ukazatel myši umístěn nad miniaturou. 11 Více snímků lze vybrat, když na první klepneme a na další klepneme současně s klávesou Ctrl (nesouvislý rozsah) či s klávesou Shift (souvislý rozsah). 12 Ve chvíli vkládání nesmí být osnova otevřena, jinak by PowerPoint ohlásil chybu a osnovu by nevložil.

15 Kapitola 1: Seznámení 15 Enc pptx Upravíme uspořádání textu v posledním snímku 9 Úkoly rekonstrukce: Klepneme do okraje zástupného symbolu textu. V kartě DOMŮ ve skupině Odstavec klepneme do tlačítka Sloupce a vybereme volbu Tři sloupce (viz obr. 1-7). OBR. 1-7: SLOUPCE Položky druhé úrovně seznamu (rekonstrukce zasedací místnosti, akce uvedení nového software na trh, porada vedení) budeme vypisovat tučným písmem. Každý ze tří textů upravím jiným způsobem:» Označíme text rekonstrukce zasedací místnosti a ve skupině Písmo klepneme na tlačítko Tučné.» Označíme text akce uvedení nového software na trh. Po označení se napravo nahoře objeví minipanel formátování, v němž klepneme do tlačítka Tučné.» Označíme text porada vedení a stiskneme kombinaci kláves Ctrl B. Do prezentace jsme tak doplnili tři snímky (viz obr. 1-8). OBR. 1-8: SNÍMKY DOPLNĚNÉ Z OSNOVY WORDU Snímky z jiné prezentace Pouzit.pptx Dalších pět snímků jsme dříve připravili do samostatné prezentace Pouzit. Vložíme je za šestý snímek: Klepnutím na miniaturu označíme šestý snímek 6 Zaměstnanci. Klepneme do dolní části tlačítka Nový snímek. V nabídce si všimneme, že vložením osnovy z Wordu se doplnilo desáté rozložení Nadpis a text. Klepneme do tlačítka Znovu použít snímky. Zobrazí se podokno úloh Znovu použít snímky 13 (viz obr. 1-9). V okně chceme otevřít prezentaci, z níž budeme čerpat snímky. Zdroje prezentací mohou být dva: knihovna snímků umístěná ve sdíleném prostoru např. na firemním serveru 14, soubor dříve vytvořené prezentace PowerPointu. Klepneme do volby Otevřít soubor aplikace PowerPoint. V dialogovém okně Procházet najdeme umístění prezentace Pouzit.pptx. V podokně úloh Znovu použít snímky jsou zobrazeny snímky z prezentace. Pro každý snímek je zobrazena miniatura a název. Pokud přesuneme ukazatel myši na miniaturu, zobrazí se její větší podoba. Jednotlivé snímky můžeme vložit klepnutím na snímek. Z místní nabídky vybereme příkaz VLOŽIT VŠECHNY SNÍMKY Podokno můžeme tažením za titulek uvolnit a posunout jinam na obrazovce. 14 Mohlo by se jednat např. o knihovnu sdílených dokumentů SharePointu. 15 Vzhledem k tomu, že jsme nezaškrtnuli pole Zachovat formátování zdroje, přizpůsobil se formát vložených snímků cílové prezentaci.

16 Kapitola 1: Seznámení 16 Z podokna Znovu použít snímky můžeme postupně přidávat další snímky. V našem případě jej zavřeme klepnutím do uzavíracího tlačítka podokna. OBR. 1-9: PODOKNO ÚLOH ZNOVU POUŽÍT SNÍMKY Enc pptx Přidané snímky včetně stávajícího snímku nadepisujícího část 5 jsou zrekapitulovány v obr Prezentace nyní obsahuje 14 snímků. OBR. 1-10: SNÍMKY DOPLNĚNÉ ZE SAMOSTATNÉ PREZENTACE Shrnutí 1. V programu Microsoft Office PowerPoint vytváříme prezentace, které se skládají ze snímků. 2. Při vkládání nového snímku volíme jeho rozložení, to definuje pozici prvků na snímku. 3. Nový snímek vytvoříme také duplikací stávajícího snímku, vytvořením snímků z osnovy či znovupoužitím snímků z jiné prezentace.

17 Kapitola 2: Karta Zobrazení 17 Předloha snímků 2 Karta Zobrazení Největší význam hrají v kartě ZOBRAZENÍ příkazy ze skupiny Zobrazení prezentací. Seznámíme se nejprve s předlohami, z nichž je nejdůležitější předloha snímků. Rozmístění zástupných symbolů objektů snímku je přebíráno z rozložení snímku. Zásobárnou rozložení snímků je předloha snímku. Podíváme se v předloze snímků na dostupná rozložení. V kartě ZOBRAZENÍ klepneme ve skupině Zobrazení prezentací do tlačítka Předloha snímků. Zobrazí se Předloha snímků (viz obr. 2-1, v němž je zobrazena předloha a ukazatel myši je umístěn nad první rozložení Úvodní snímek). OBR. 2-1: PŘEDLOHA SNÍMKŮ Změna formátu předlohy Místo seznamu snímků je v levém podokně zobrazen seznam dostupných rozložení. Klepneme na první miniaturu, která je kořenem zatím jediné předlohy Motiv sady Office. Do pásu karet byla doplněna aplikační karta PŘEDLOHA SNÍMKŮ, která mj. obsahuje na konci tlačítko Zavřít předlohu 16. V pravém podokně se zobrazí obecný formát textových objektů ve snímcích vycházejících z předlohy Motiv sady Office. Formát je platný pro všechna rozložení předlohy. Klepnutím na okraj objektu můžeme s využitím tlačítek v kartě DOMŮ upravit formátování objektu, tj. nadpisu, hlavního textového pole nebo částí zápatí. Klepnutím do jednotlivého řádku v úrovních seznamu můžeme formátovat jednotlivou úroveň seznamu. V našem případě chceme ve druhé úrovni seznamů používat jako odrážku místo pomlčky čtvereček: Klepneme do řádku Druhá úroveň. V kartě DOMŮ ve skupině Odstavec klepneme do ikony nabídky na konci tlačítka Odrážky. Rozevře se nabídka 7 základních tvarů odrážek. Vybereme malý plný čtvereček. Již při ukázání na odrážku se dopad změny zobrazuje na snímku předlohy. 17 Provedená změna se projeví ve všech rozloženích předlohy Motiv sady Office. Přiblížením k rozložením motivu zobrazíme jejich název. Klepnutím zobrazíme předlohu rozložení Nadpis a obsah. Vidíme, že se v něm změnila odrážka druhé úrovně. Obdobně se změnila v rozloženích Dva obsahy, Porovnání, Obsah s titulkem, Nadpis a svislý text, Svislý nadpis a text, Nadpis a text. 16 Aplikační karta se od kontextové karty liší tím, že mění strukturu ostatních karet v pásu karet. Původní pás karet se zobrazí až po ukončení práce s aplikační kartou klepnutím do tlačítka Zavřít předlohu. 17 Klepnutím do tlačítka Odrážky a číslování ve spodní části nabídky bychom otevřeli dialogové okno Odrážky a číslování s detailními možnostmi formátování odrážky.

18 Kapitola 2: Karta Zobrazení 18 Změna formátu rozložení Druhou změnu chceme provést jen v prvním rozložení Úvodní snímek. Chceme vypisovat podnadpis tmavě modrým písmem: Klepneme na miniaturu rozložení Úvodní snímek. Klepneme na okraj či kamkoliv dovnitř v zástupném symbolu podnadpisu. Nyní můžeme pokračovat dvojím způsobem: V kartě DOMŮ ve skupině Písmo klepneme do ikony nabídky tlačítka Písmo a v prvním řádku galerie barev vybereme tmavě modrou barvu (čtvrtou barvu v prvním řádku, viz obr. 2-2). OBR. 2-2: GALERIE BAREV Změna barev motivu V kartě DOMŮ ve skupině Písmo klepneme do spouštěče dialogového okna v pravém dolním rohu. V dialogovém okně Písmo v kartě Písmo v poli Barva písma vybereme tmavě modrou barvu. Formát předlohy a rozložení vychází z motivu. Zatím byl aplikován Motiv sady Office (Kancelář). Budeme barvy měnit pokud možno v rozložení, aby byly jednotné pro všechny snímky daného rozložení. Budeme dále vybírat z barev motivu tak, aby při změně motivu se změnily i barvy. Každý motiv má definováno 12 barev, které lze volit v sadě barev. Změnu barev motivu budeme demonstrovat na změně tmavě modré barvy na tmavě červenou: V kartě PŘEDLOHA SNÍMKU klepneme ve skupině Upravit motiv na tlačítko Barvy motivu 18. Zobrazí se nabídka barevných sad motivů (viz obr. 2-3). OBR. 2-3: BAREVNÉ SADY MOTIVŮ 18 Napravo od tlačítka je zobrazen text Barvy, plný název tlačítka Barvy motivu se zobrazuje, když na tlačítko ukážeme myší.

19 Kapitola 2: Karta Zobrazení 19 Zpočátku má každý motiv přiřazenu stejnojmennou barevnou sadu 19. Vytvoříme novou barevnou sadu motivu: Klepneme do volby Vytvořit nové barvy motivu. V dialogovém okně Vytvořit nové barvy motivu vybereme pro Text či pozadí tmavé 2 první standardní barvu Tmavě červená. OBR. 2-4: DIALOGOVÉ OKNO VYTVOŘIT NOVÉ BARVY MOTIVU Barvy motivu V poli Název zadáme Encián. Klepneme do tlačítka Uložit. V motivu prezentace jsme tak modifikovali barevnou sadu. Barevná sada Encián je k dispozici (v rámci konkrétního počítače) pro modifikaci motivů dalších prezentací a dokonce také dokumentů Wordu, sešitů Excelu či mailových zpráv v Outlooku 20. Význam jednotlivých barev v barvách motivu: První barvu je vhodné využít pro psaní textů. Pokud použijeme tmavé pozadí snímku, je barva automaticky transformována na druhou barvu. Třetí barvu je vhodné využít jako alternativní barvu pro psaní textů. Pokud použijeme tmavé pozadí snímku, je barva automaticky transformována na čtvrtou barvu. První čtyři barvy jsou nabízeny také jako výchozí barvy pozadí při výběru pozadí tlačítkem Styly pozadí. Barvy Zvýraznění 1 Zvýraznění 6 připraveny pro zvýrazňování textu, položek SmartArtů, do rozlišení proměnných v grafech a pro varianty barevného formátování dalších objektů. Poslední dvě barvy jsou určeny pro odlišení hypertextových odkazů. V náhledu Ukázka v pravé části dialogového okna jsou demonstrovány první, druhá barva, barvy zvýraznění a barvy hypertextových odkazů na alternativní barvě pozadí. Z náhledu je patrné, že barva písma první a druhé barvy se alternativně mění dle pozadí: na tmavém pozadí se vypisuje text bílou barvou, na světlém pozadí černou barvou. Barvy jsou promítnuty také do tlačítek a nabídky barev: Na tlačítku Barvy jsou aplikovány třetí (alternativní tmavá barva), čtvrtá (alternativní světlá barva), pátá (Zvýraznění 1) a šestá barva (Zvýraznění 2). V nabídce barevných sad je barva (celkem 8 barev). 19 Výjimkou je Motiv sady Office, jehož barevná sada se jmenuje Kancelář. 20 Ve Wordu a Excelu je úprava barev motivu v kartě ROZLOŽENÍ STRÁNKY. V Outlooku je úprava barev motivu v rámci editace zprávy v kartě MOŽNOSTI. Barevné sady Microsoft Office jsou ukládány do adresáře C:\Users\Uživatel\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony\Document Themes\Theme Colors.

20 Kapitola 2: Karta Zobrazení 20 Písma motivů Dříve vytvořenou barevnou sadu můžeme modifikovat, když v nabídce barevných sad klepneme do barevné sady pravým tlačítkem. V místní nabídce jsou dostupné příkazy UPRAVIT a ODSTRANIT. V rámci úpravy barevné sady můžeme sadu přejmenovat. Obdobně jako barvy má PowerPoint pro jednotlivé motivy přichystány sady písem. Galerii písem zobrazíme klepnutím do tlačítka Písma motivů ve skupině Upravit motiv (viz obr. 2-5). Sada písem je kombinací dvou písem, jedno písmo může být použito pro nadpisy snímků, druhé písmo pro ostatní text. Většinou jsou obě písma shodná. Každý motiv má svoji sadu písma. Navíc pro motiv kancelář jsou připraveny tři další sady Office 2, Office klasické a Office klasické 2. Nabízí se tedy celkem 23 sad. Další kombinace písem nadpisu a textu můžeme vytvořit jako vlastní sady písma. OBR. 2-5: GALERIE PÍSEM Efekty motivů Kromě barev a písma ještě můžeme pro motiv vybrat efekty z galerie efektů (viz obr. 2-6), kterou zobrazíme klepnutím do tlačítka Efekty motivů ze skupiny Upravit motiv. OBR. 2-6: GALERIE EFEKTŮ Efekty motivů určují efekty v grafech, obrázcích SmartArt, tabulkách a objektech WordArt. Na rozdíl od barev a písem nelze vytvořit vlastní sadu efektů. Efekty ovlivňují formát čar, výplní a efektů. V předloze jsme zatím změnili pouze formát odrážky druhé úrovně seznamu (pro všechna rozložení) a barvu podnadpisu pro rozložení Úvodní snímek. Vytvoříme nyní duplikát rozložení Záhlaví části a duplikát zmodifikujeme:

21 Kapitola 2: Karta Zobrazení 21 Duplikát a modifikace rozložení Vložení předlohy snímku Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup Aplikace rozložení na snímky Klepneme na rozložení Záhlaví části a vytvoříme duplikát: z místní nabídky vybereme DUPLIKÁT ROZLOŽENÍ nebo stiskneme kombinaci kláves Ctrl D. Pro nově vytvořené rozložení klepneme ve skupině Upravit předlohu do tlačítka Přejmenovat. V dialogovém okně Přejmenovat rozložení změníme název 1_Záhlaví části na Záhlaví části 2 centrované a klepneme do tlačítka Přejmenovat. Tažením za okraj přemístíme dolní zástupný symbol nadpisů tak, aby se jeho dolní okraj kryl s dolním okrajem zástupného symbolu textu, zástupný symbol textu potom přesuneme nad zástupný symbol nadpisu. 21 Ponecháme označený zástupný symbol nadpisu a upravíme jeho formát: V kartě DOMŮ klepneme do spouštěče dialogového okna skupiny Písmo. V dialogovém okně Písmo zrušíme v kartě Písmo zaškrtnutí pole Všechna velká. V kartě DOMŮ ve skupině Odstavec klepneme do tlačítka Zarovnat na střed nebo stiskneme kombinaci kláves Ctrl E. Klepnutím na kraj označíme zástupný symbol textu a upravíme jeho formát: Zarovnáme jej na střed. Ve skupině Písmo zvětšíme písmo na 80. Připravíme ještě další rozložení: Klepneme na miniaturu posledního rozložení. Klepneme na kartě PŘEDLOHA SNÍMKU ve skupině Upravit předlohu do tlačítka Vložit rozložení. Vzniklé rozložení přejmenujeme tlačítkem Přejmenovat z Vlastní rozložení na Organizační diagram. Tažením za okraj přemístíme zástupný symbol nadpisu nad zápatí 22. V kartě DOMŮ ve skupině Odstavec klepnutím do tlačítka Zarovnat text vlevo nebo kombinací kláves Ctrl L zarovnáme text zástupného symbolu nadpisu vlevo. V kartě PŘEDLOHA SNÍMKŮ ve skupině Rozložení předlohy klepneme do tlačítka Vložit zástupný symbol. Zobrazí se galerie zástupných symbolů (Obsah, Text, Obrázek, Graf, Tabulka, SmartArt, Médium, Klipart). Vybereme Obsah. Vymezíme nový zástupný symbol po celé obrazovce s výjimkou okrajů a zápatí, tj. překryjeme zástupný symbol nadpisu. 23 Nyní aplikujeme rozložení v prezentaci. Nejprve ukončíme úpravy předlohy snímků. V kartě Předloha snímku ve skupině Zavřít klepneme do tlačítka Zavřít předlohu. Protože přepínání mezi snímky a předlohou budeme provádět často, přidáme do panelu nástrojů Rychlý přístup dvě tlačítka: Na konci panelu nástrojů Rychlý přístup klepneme do tlačítka Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup. Z nabídky vybereme příkaz DALŠÍ PŘÍKAZY. V levé části vybereme Oddělovač a klepneme do tlačítka Přidat. V levé části vybereme v poli Zvolit příkaz z volbu Karta Zobrazení a ve spodní části volbu Zobrazit předlohu snímků. Klepneme do tlačítka Přidat. V levé části vybereme v poli Zvolit příkaz z volbu Karta Předloha snímků a ve spodní části volbu Zavřít předlohu. Klepneme do tlačítka Přidat. V zobrazení Normální aplikujeme rozvržení na snímky: Klepneme na snímek 3 Encián se představuje a v kartě DOMŮ ve skupině Snímky klepneme na tlačítko Rozložení. Vybereme rozložení Záhlaví části 2 centrované. 21 Detailní úpravu pozice lze provést kombinací klávesy Ctrl a kurzorové šipky. Jinak se přichycuje pozice levého horního rohu k mřížce. Mřížku lze nastavit v kartě DOMŮ ve skupině Kreslení v dolní části tlačítka Uspořádat výběrem volby ZAROVNAT, NASTAVENÍ MŘÍŽKY. 22 Přesnou pozici levého kraje můžeme zadat v dialogovém okně Velikost a umístění, které zobrazíme z místní nabídky zástupného symbolu příkazem FORMÁT TVARU nebo v kartě FORMÁT klepnutím do spouštěče dialogového okna skupiny Velikost. V dialogovém okně Velikost a umístění v kartě Pozice zadáme do pole Vodorovně 1,27 cm (od levého horního rohu) a do pole Svisle 14 cm (od levého horního rohu). 23 V dialogovém okně Velikost a umístění můžeme v kartě Velikost upřesnit výšku 15,88 cm, šířku 22,83 cm, v kartě Pozice umístění vodorovně 1,29 cm od levého horního rohu, svisle 1,29 cm od levého horního rohu.

22 Kapitola 2: Karta Zobrazení 22 SmartArt Označíme několik snímků. Klepneme na snímek 9, potom současně s klávesou Ctrl na snímky 6, 10, 12 a vybereme opět rozložení Záhlaví části 2 centrované. Klepneme na snímek 7 Organizační struktura a vybereme rozložení Organizační diagram. Abychom pochopili důvod aplikace rozložení Organizační diagram, aplikujeme na seznam formát SmartArt 24 : Klepnutím do kraje označíme zástupný symbol seznamu. V kartě DOMŮ ve skupině Odstavec klepneme do tlačítka Převést na obrázek SmartArt. V galerii SmartArtů klepneme do tlačítka Další obrázky SmartArt. V dialogovém okně Zvolit obrázek SmartArt vybereme skupinu Hierarchie a v ní první volbu Organizační diagram. Díky vlastnímu rozložení má organizační diagram větší prostor pro zobrazení. Nadpis snímku je výjimečně uveden vlevo dole (viz obr. 2-7). Tvary zastupující jednotlivé zaměstnance jsou vyplněny barvou Zvýraznění 1 z motivu, kterou je nyní tmavě modrá. OBR. 2-7: APLIKACE ROZLOŽENÍ ORGANIZAČNÍ DIAGRAM Enc pptx V organizačním diagramu chceme od sebe barevně odlišit jednotlivá oddělení a to podle konvence barev používané ve firmě Encián 25 : Nejprve upravíme v sadě barev Encián barvy dle firemních konvencí: V panelu nástrojů Rychlý přístup klepneme do tlačítka Zobrazit předlohu snímků. V kartě PŘEDLOHA SNÍMKŮ ve skupině Upravit motiv klepneme do tlačítka Barvy motivu. V galerii barevných sad klepneme pravým tlačítkem do sady Encián a z místní nabídky vybereme volbu UPRAVIT. V dialogovém okně Upravit barvy motivů změníme barvy Zvýraznění 1 6:» Klepneme do ikony nabídky (trojúhelníku) barvy.» Klepneme do volby Další barvy.» V dialogovém okně Barvy v kartě Vlastní zadáme barevný model RGB barvy: Zvýraznění 1: 255; 0; 0 (červená barva pro oddělení ANA analýza) Zvýraznění 2: 255; 192; 0 (hnědá pro oddělení DIS distribuce) Zvýraznění 3: 128; 255; 0 (světle zelená pro oddělení KON konzultace) 24 Podrobněji o obrázkových seznamech SmartArt v kap Stejné barvy použijeme např. pro prostorový plán budovy firmy připravovaný programem Microsoft Office Visio, kde barvy budeme definovat pro datové symboly.

23 Kapitola 2: Karta Zobrazení 23 Rychlé styly Zvýraznění 4: 0; 176; 80 (tmavě zelená pro oddělení PRG programování) Zvýraznění 5: 0; 176; 240 (světle modrá pro oddělení RED ředitelství) Zvýraznění 6: 0; 112; 192 (tmavě modrá pro oddělení REK reklama)» Upravené barvy motivu uložíme tlačítkem Uložit. V panelu nástrojů Rychlý přístup klepneme do tlačítka Zavřít předlohu. Aplikujeme barvy na zaměstnance v organizačním diagramu: Klepneme na miniaturu snímku 7 Organizační struktura. Klepneme na ředitele a s klávesou Shift na sekretářku. V kartě DOMŮ v skupině Kreslení klepneme na tlačítko Rychlé styly. V galerii rychlých stylů (viz obr. 2-8) klepneme na tlačítko Jemný efekt Zvýraznění 5 (ve čtvrtém řádku šesté tlačítko), čímž jsme uplatnili barvu připravenou pro ředitelství. OBR. 2-8: GALERIE RYCHLÝCH STYLŮ Enc pptx Grafika pozadí Obdobně aplikujeme rychlý styl na zaměstnance dalších oddělení (vždy vybíráme ze čtvrtého řádku):» konzultace: světe zelná (čtvrté tlačítko)» analýza: červená (druhé tlačítko)» reklama: tmavě modrá (sedmé tlačítko)» distribuce: hnědá (třetí tlačítko)» programování: tmavě zelená (páté tlačítko) Ještě musíme změnit barvu spojnic v diagramu. Od ředitele vede spojnice ke každému vedoucímu. Od každého vedoucího vede spojnice ke každému zaměstnanci jeho oddělení. Označíme všech 19 spojnic a vybereme pro ně barvu v kartě DOMŮ ve skupině Kreslení tlačítkem Rychlé styly. Vybereme v prvním řádku první tlačítko (Jemná čára Tmavý 1), čerpáme tím barvu ze základní barvy písma v motivu. Barvy oddělení se tak mohou změnit v souvislosti s úpravou sady barev Encián nebo aplikací jiného motivu. Barvy sady Encián můžeme použít v jiných souvislostech, např. pro proměnné v grafu. Návaznost na aktuální sadu barev budeme demonstrovat také na dalším SmartArtu, který připravíme pro seznam nejčastějších cílů služebních cest: Klepneme na miniaturu snímku 8 Nejčastější cíle služebních cest. Klepneme na okraj seznamu. V kartě DOMŮ ve skupině Odstavec klepneme do tlačítka Převést na obrázek SmartArt. V galerii klepnutím vybereme první SmartArt Svislý odrážkový seznam. Označíme všechny čtyři tvary SmartArtu a upravíme jejich styl. V kartě DOMŮ ve skupině Kreslení klepneme do tlačítka Rychlé styly. V galerii stylů vybereme ve druhém řádku poslední styl (Barevná výplň Zvýraznění 6). SmartArty s názvy cílů služebních cest jsou vyplněny tmavě modrou barvou s využitím bílé barvy písma. Ke všem snímkům doplníme jednoduchý obrázek jako grafiku pozadí: Klepnutím do tlačítka v panelu nástrojů Rychlý přístup zobrazíme předlohu snímků. Zobrazíme kořenovou předlohu snímků (první větší miniaturu).

24 Kapitola 2: Karta Zobrazení 24 Styly pozadí V kartě VLOŽENÍ klepneme ve skupině Ilustrace do tlačítka Klipart. V podokně úloh Klipart zadáme do pole Hledat text dům a klepneme do tlačítka Hledat. Poklepáním vložíme černý dům na bílém pozadí, který představuje sídlo firmy. Klipart je umístěn do středu předlohy. Tažením za klipart jej přesuneme do pravého horního rohu předlohy 26. Klipart se umístil do všech rozvržení. V některých snímcích by klipart překrýval nadpis snímku, proto v předloze tažením za pravý kraj zúžíme prostor pro zástupný symbol nadpisu. 27 Ovlivníme tak rozvržení, v nichž byl nadpis na výchozí pozici v horní části snímku (Nadpis a obsah, Dva obsahy, Porovnání, Pouze nadpis, Nadpis a svislý text, Nadpis a text). Na snímcích v rozvržení Organizační diagram nechceme klipart zobrazovat, aby nerušil diagram. Klepneme proto do posledního rozvržení Organizační diagram a v kartě PŘEDLOHA klepneme ve skupině Pozadí do tlačítka Skrýt grafiku pozadí. Snímky zahajující dílčí části prezentace zvýrazníme barevným pozadím: V předloze klepneme do rozložení Záhlaví části 2. V kartě PŘEDLOHA SNÍMKŮ klepneme ve skupině Pozadí do tlačítka Styly pozadí. Zobrazí se galerie pozadí (viz obr. 2-9). OBR. 2-9: GALERIE STYLŮ POZADÍ Zápatí Čtyři sloupce v galerii stylů pozadí vychází ze čtyř prvních barev aktuální sady barev. Ve druhém a třetím řádku nabízí jednoduché přechodové výplně pozadí. Tlačítkem Formát pozadí bychom mohli podrobněji parametrizovat barvu, přechod či obrázek pozadí. Tlačítkem Původní pozadí snímku bychom se mohli vrátit v rozložení k pozadí předlohy. V našem případě vybereme Styl 6 (ve druhém řádku a ve druhém sloupci), který vychází z druhé barvy aktuální sady barev Encián. Do prezentace bychom rádi doplnili ke snímkům zápatí. Zástupné symboly jsou již v předloze a rozloženích přichystány. Aby byly části zobrazeny ve vyhrazených pozicích a v určeném formátu, musí být zápatí vyplněno: Zobrazíme kořenovou předlohu snímku (první větší miniaturu). V kartě Vložení ve skupině Text klepneme do tlačítka Záhlaví a zápatí. V dialogovém okně Záhlaví a zápatí (viz obr. 2-10) postupně zadáme všechny tři části zápatí: Každou část aktivujeme zaškrtnutím pole před jejím názvem. V části Datum a čas upřesníme, jaké datum se bude zobrazovat:» Automaticky aktualizovat: Vloží se vždy aktuální datum promítání prezentace, můžeme upřesnit formát data a jazyk data.» Pevné: Vloží se pevné datum, prvotně se vloží aktuální datum, můžeme jej nahradit datem plánovaného promítání prezentace, v našem případě vložíme datum , kdy se koná akce uvedení nového software na trh. V části Číslo snímku se vypíše číslo aktuálně promítaného snímku. V části Zápatí můžeme zapsat libovolný text, v našem případě název firmy Encián. 26 Vodorovně 21,4 cm od levého horního rohu, svisle 1 cm od levého horního rohu. 27 Šířka zástupného symbolu pro nadpis bude 19,8 cm.

25 Kapitola 2: Karta Zobrazení 25 OBR. 2-10: DIALOGOVÉ OKNO ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ Enc pptx Více motivů v prezentaci Protože nechceme zobrazovat zápatí na snímcích v rozložení Úvodní snímek, zaškrtneme pole Nezobrazovat na úvodním snímku. Aplikace jednotlivých částí se průběžně vyznačuje černými proužky v miniaturním náhledu. Na kartě Poznámky a podklady lze upřesňovat obsah zápatí a také záhlaví pro tisk poznámek a podkladů. Aplikaci zápatí provedeme tlačítkem Použít u všech nebo Použít: Tlačítkem Použít u všech se obsah zápatí aplikuje na všech snímcích (s případnou výjimkou rozložení Úvodní snímek). Tlačítkem Použít se obsah zápatí aplikuje na vybraném rozložení či rozloženích (pokud jsme v předloze snímků) nebo na vybraném snímku či snímcích (pokud jsme v normálním zobrazení). 28 V našem případě klepneme do tlačítka Použít u všech. 29 Klepneme do tlačítka Zavřít předlohu a prohlédneme dopad vložení pozadí a zápatí v prezentaci. Dosud jsme v prezentaci využili jediný motiv s názvem Motiv sady Office. Závěrečnou část prezentace věnovanou rekonstrukci chceme formátovat s využitím jiného motivu. Označíme snímek a v kartě NÁVRH klepneme do ikony v pravém dolním rohu skupiny tlačítek motivů. Zobrazí se galerie motivů (viz obr. 2-11). OBR. 2-11: GALERIE MOTIVŮ 28 Na kartě Poznámky a podklady není tlačítko Použít zobrazeno, neboť poznámky ani podklady nemají různá rozložení. 29 Mohli bychom diferencovat obsah zápatí pro jednotlivá rozvržení či snímky. Návrat k jednotnému zápatí by byl možný opětovnou definicí zápatí pro kořenovou předlohu.

26 Kapitola 2: Karta Zobrazení 26 Galerie motivů nabízí: Motivy použité v prezentaci. Zatím se jedná o jediný motiv, proužek barevné sady zastupuje barvy motivu použité v prezentaci. Písmena zastupují písmo použité v prezentaci. V pravém horním rohu je zobrazen obrázek z předlohy (grafika pozadí). Dvacet vestavěných motivů Microsoft Office. Když ukážeme myší na motiv, zobrazí se jeho název. Další příkazy vyložíme v kap. 3 o kartě NÁVRH. Již při umístění kurzoru nad motiv se zobrazí formát prezentace dle vybraného motivu. Motiv se na vybrané snímky aplikuje až po klepnutí do miniatury motivu. Aplikujeme motiv Administrativní. Tři poslední snímky jsou nyní formátovány rozvrženími předlohy, která je součástí motivu Administrativní. Klepnutím do tlačítka Zobrazit předlohu snímků zobrazíme předlohu, v níž budou patrné důsledky aplikace motivu: V předloze jsou již dvě předlohy (dva kořeny jednotlivých rozložení): Předloha Motiv sady Office je použita pro snímky Předloha Administrativní je použita pro snímky Snímky byly naformátovány v analogických rozloženích předlohy Administrativní. V jednotlivých předlohách můžeme modifikovat jejich kořen či rozložení, přejmenovat předlohu či jednotlivá rozložení. Tažením za kořen předlohy můžeme změnit pořadí předloh. Tažením za rozložení můžeme rozložení přesunout na jiné pořadí nebo dokonce do jiné předlohy. Podívejme se v kořeni předlohy Administrativní na konstrukci předlohy (viz obr. 2-12): OBR. 2-12: PŘEDLOHA ADMINISTRATIVNÍ V spodní části je modrozelený proužek, na němž se budou zobrazovat zápatí všech rozložení. V horní části je 3,87 cm vysoký bílý pruh (přesahující i čárkovanou čáru) po celé šířce snímku (25, 4 cm).

27 Kapitola 2: Karta Zobrazení 27 Enc pptx Uložení motivu Encian.thmx Vložení předlohy snímků Předloha podkladů Po levé a pravé straně a na dolním kraji snímku jsou bílé proužky, které v rozloženích s tmavým pozadím způsobí bílé orámování. Pod nadpisem je tvar prstenec s vloženým číslem snímku. V předloze je umístěn prázdný obdélník vytvářející modrozelený rámeček doplněný přerušovanou čarou mezi nadpisem a obsahem snímku. Odrážky úrovní seznamu jsou barevně odlišeny. V rozloženích Úvodní snímek, Nadpis a obsah, Dva obsahy, Porovnání, Nadpis a svislý text, Svislý nadpis a text je uplatněno pozadí Styl 2, tj. šedé. V rozloženích Úvodní snímek, Záhlaví části, Porovnání, Prázdný, Obsah s titulkem, Obrázek s titulkem, Svislý nadpis a text je skryta grafika pozadí. Na kořeni přesuneme tažením obrázek výše (0,7 cm od levého horního rohu). Když nyní budeme měnit rozložení snímku či vkládat nový snímek, budou v seznamu zastoupeny rozložení roztříděné dle motivů. Pokud bychom motiv aplikovali na snímek v rozvržení, které neobsahuje (např. motiv Administrativní na snímek Organizační struktura v rozložení Organizační diagram), rozložení by se v nově použitém motivu vytvořilo analogií k jiným rozložením, tj. s akceptováním formátu kořenu předlohy avšak s udržením specifického formátování (např. pozic zástupných symbolů) dle rozložení. Kombinaci dvou předloh chceme používat i pro další prezentace, proto ji uložíme jako nový motiv Encián: V kartě PŘEDLOHA SNÍMKU klepneme ve skupině Upravit motiv do tlačítka Motivy. V dolní části vybereme volbu Uložit aktuální motiv (viz obr. 2-11). V dialogovém okně Uložit aktuální motiv se nabídne adresář uživatele pro uložení šablon 30, cílový adresář můžeme změnit. Zadáme název souboru motivu Encian a klepneme do tlačítka Uložit. Vytvoří se soubor Encian.thmx. Když bychom nyní vytvořili novou prázdnou prezentaci, a na ni aplikovali v kartě NÁVRH motiv Encián 31, byly by v prezentaci k dispozici oba dva motivy včetně jejich rozložení. Novou předlohu můžeme také vložit přímo ze seznamu předloh, když na kartě PŘEDLOHA SNÍMKŮ ve skupině Upravit předlohu klepneme do tlačítka Vložit předlohu snímků. V tom případě se vloží předloha nazvaná Vlastní návrh 32. Pod číslem předlohy je ikona špendlíku, která značí, že předloha je označena k zachování. Pokud by nebyla určena k zachování, odstranila by se při zavření předloh jako předloha, která není aplikována na žádný snímek prezentace. Pokud bychom vlastní předlohu aplikovali na libovolný snímek, mohli bychom označení k zachování odstranit v kartě PŘEDLOHA SNÍMKU ve skupině Upravit předlohu klepnutím do tlačítka Zachovat. Tlačítkem Zavřít předlohu ukončíme úpravy předlohy snímků. Kromě předlohy snímků můžeme také upravit předlohu pro tisk podkladů snímků. V kartě ZOBRAZENÍ ve skupině Zobrazení prezentací klepneme do tlačítka Předloha podkladů. Podklady lze vytisknout, když po klepnutí do tlačítka Office zadáme příkaz TISK, TISK. V dialogovém okně Tisk potom v poli Vytisknout vybereme Podklady a v poli Snímků na stránku upřesníme, kolik miniatur snímků se má na stránce vytisknout (1, 2, 3, 4, 6 nebo 9). V předloze podkladů je možné: tažením změnit umístění zástupných symbolů záhlaví, zápatí, datum a číslo stránky, změnit písmo zástupných symbolů předlohy podkladů (ve skupině Upravit motiv), změnit pozadí (tlačítkem Styly pozadí ve skupině Pozadí), změnit orientaci tisku předlohy tlačítkem Orientace snímku ze skupiny Vzhled stránky, vložit grafiku pozadí (v kartě VLOŽENÍ). Aby se tisknulo záhlaví a zápatí, je třeba nejdříve upřesnit, co bude v zástupných symbolech záhlaví a zápatí vypisováno: 30 Jedná se o adresáře C:\Users\Uživatel\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony\Document Themes. V tomto adresáři jsou ještě tři podadresáře, do nichž se ukládaly sady barev (Theme Colores), sady písem (Theme Fonts) a sady efektů (Theme Effects) ve formátu xml souborů. 31 Pokud jsme motiv uložili do nabízeného adresáře, je v galerii motivů zastoupen tlačítkem, jinak je nutné jej dohledat klepnutím do tlačítka v pravém dolním rohu galerie a potom volbou Hledat motivy. 32 Vlastní předloha je kopií Motivu sady Office.

28 Kapitola 2: Karta Zobrazení 28 V kartě VLOŽENÍ ve skupině Text klepneme do tlačítka Záhlaví a zápatí. Zobrazí se dialogové okno Záhlaví a zápatí (viz obr. 2-10), na kartě Poznámky a podklady zadáme: Datum a čas Pevné: , Záhlaví: Encián, Číslo stránky: zaškrtneme (jedná se o číslo stránky šestice snímků, nikoliv o číslo jednotlivého snímku), Zápatí: Petr Novák. Na závěr klepneme do tlačítka Použít u všech. Tlačítkem Zavřít předlohu ukončíme úpravu předlohy. Vyzkoušíme tisk podkladů: Po klepnutí do tlačítka Office klepneme do pravé části volby TISK a vybereme z nabídky TISK. V dialogovém okně Tisk v poli Vytisknout vybereme Podklady a v poli Snímků na stránku zadáme 6. V poli Barva či stupně šedé vybereme Stupně šedé. Klepneme do tlačítka Náhled. Zobrazí se náhled tisku předlohy (viz obr. 2-13). OBR. 2-13: PODKLADY Vzhledem k tisku ve stupních šedi, nebude tištěno šedivé pozadí snímků v rozložení Záhlaví částí 2. Tlačítkem Zavřít náhled nebo klávesou Esc ukončíme prohlížení náhledu.

29 Kapitola 2: Karta Zobrazení 29 Předloha poznámek Poznámky ke snímku lze vytisknout pod miniaturou snímku. Tisk je proveden dle předlohy poznámek, kterou můžeme modifikovat. Předloha poznámek také určuje uspořádání zástupných symbolů v zobrazení Poznámky. V kartě ZOBRAZENÍ klepneme ve skupině Zobrazení prezentací do tlačítka Předloha poznámek. Zobrazí se předloha poznámek (viz obr. 2-14). V předloze poznámek je možné: provést obdobné změny jako v předloze podkladů, upravit velikost a polohu zástupného symbolu miniatury snímku a poznámek, můžeme tak změnit proporci části stránky věnované miniatuře snímku a poznámkám. Předloha poznámek má stejný obsah záhlaví a zápatí jako předloha podkladů. OBR. 2-14: POZNÁMKY Zobrazení prezentací V kartě ZOBRAZENÍ jsou ve skupině Zobrazení prezentací dále následující tlačítka pro různá zobrazení prezentace: Normální: Zobrazí jednotlivé snímky ve třech podoknech (Snímky/Osnova, Snímek, Poznámky). Jedná se o základní editační zobrazení. Řazení snímků: Zobrazí miniatury snímků tak, abychom mohli snadno měnit jejich pořadí. V tomto zobrazení je možné také nastavovat přechody mezi snímky, časování přechodu snímků a z místní nabídky skrýt snímek. Skrytý snímek není při promítání prezentován. Skrytí snímku je v zobrazení Řazení snímků (a obdobně v zobrazení Normální v podokně Snímky/Osnova) vyznačeno přeškrtnutím čísla snímku. Poznámky: V horní části zobrazí miniaturu snímku. V dolní části můžeme zapisovat autorské poznámky, které nebudou při promítání zobrazovány posluchačům. Poznámky je možné formátovat. Uspořádání stránky poznámek lze změnit v předloze poznámek. Prezentace: Spustí promítání prezentace od prvního snímku.

30 Kapitola 2: Karta Zobrazení 30 Enc pptx Pravítko Mřížka Lupa Barvy či stupně šedi Obdobná tlačítka zobrazení jsou ve stavovém řádku vpravo před lupou. Tlačítko Prezentace ve stavovém řádku spouští promítání prezentace od aktuálního snímku. Ve stavovém řádku není tlačítko pro zobrazení poznámek. Režim zobrazení je ukládán v souboru prezentace. Je proto vhodné uložit prezentaci v zobrazení Normální tak, aby méně zkušení uživatelé PowerPointu nebyli dezorientováni méně obvyklým zobrazením či předlohou. Ve skupině Zobrazit či skrýt karty ZOBRAZENÍ jsou k dispozici tlačítka: Pravítko: Zaškrtnutím zobrazíme vodorovné a svislé pravítko. Nulový bod pravítek je uprostřed snímku. Pravítko můžeme využít pro detailnější formátování textu na snímcích pro nastavení odsazení textu zleva, odsazení prvního řádku a předsazení (Nastavení na pravítku využijeme v případě, že na snímku v rozložení Nadpis a obsah potlačíme odrážkový seznam. Potom první řádek textu začíná díky předsazení prvního řádku od levého kraje řádku, další řádky však budou odsazené od kraje o 1 cm. Tažením umístíme všechny tři značky na pravítku pod sebe, víceřádkové texty na snímku pak také budou začínat na stejné pozici. Nastavení můžeme provést také v dialogovém okně Odstavec, které zobrazíme klepnutím do spouštěče dialogového okna skupiny Odstavec.) Mřížka: Zaškrtnutím zobrazíme ve snímku mřížku standardně nastavenou na 0,2 cm. Mřížka je zobrazena ve snímku tečkami po 2 cm. Můžeme zapnout přichycování vkládaných objektů k mřížce. Objekt je potom vkládán tak, že jeho horní levý roh splývá s pomyslným bodem mřížky. Pomyslné body jsou v rastru 0,2 cm na šířku a 0,2 cm na výšku. Z pomyslných bodů jsou zobrazovány jen body ve vzdálenosti 2, 4, 6,... cm od středu snímku. (Jemnost mřížky lze nastavit v kartě DOMŮ ve skupině Kreslení tlačítkem Uspořádat volbou ZAROVNAT, NASTAVENÍ MŘÍŽKY v dialogovém okně Mřížka a vodítka. I při zapnutí přichycování lze objekt vložit mimo mřížku v kombinaci s klávesou Ctrl.) Panel zpráv: Zrušením zaškrtnutí potlačíme zobrazení případného varovného panelu zobrazovaného např. při otevření prezentace s makry. Ve skupině Lupa můžeme nastavit lupu zobrazení. Pohodlněji lze lupu nastavit ve stavovém řádku. Ve skupině Barvy či stupně šedi můžeme nastavit zobrazení prezentace ve stupních šedi či jen černobíle, abychom si ověřili, jak bude prezentace vytištěna na černobílé tiskárně. V aplikační kartě potom můžeme také nastavit, jakým způsobem budou barvy převedeny na stupně šedi či na černou a bílou barvu (viz obr. 2-15). OBR. 2-15: STUPNĚ ŠEDI Okno Makra Ve skupině Okno můžeme tlačítkem Nové okno prezentaci zobrazit v dalším okně. Okna stejné prezentace či různých prezentací můžeme uspořádat vedle sebe či na sebe. Tlačítko Makra ve skupině Makra je určeno k zobrazení dialogového okna Makro se seznamem maker v prezentaci. Makra lze editovat ve verzi 2007 jen ve Visual Basicu, není možné je vytvořit záznamem kroků v PowerPointu tak, jak tomu bylo v předchozích verzích PowerPointu. Shrnutí 1. Rozložení snímků můžeme upravovat či nově definovat v předloze snímků. Zde můžeme nastavit pozice prvků na snímcích, formátování textů, pozadí snímků a veškeré prvky společné pro snímky stejného typu. 2. Předloha pro tisk podkladů určuje vzhled podkladů, které vytiskneme posluchačům, přičemž lze zvolit, kolik snímků má být tištěno na jedné stránce. 3. Ke každému snímku lze zapsat poznámky. Pomocí předlohy pro tisk poznámek specifikujeme, jakým způsobem bude snímek a poznámky k němu vytištěny. 4. Pro operace s prezentací máme k dispozici čtyři zobrazení prezentace: Normální, Řazení snímků, Poznámky, Prezentace.

31 Kapitola 3: Karta Návrh 31 Vzhled stránky 3 Karta Návrh Na kartě NÁVRH ve skupině Vzhled stránky zobrazíme tlačítkem Vzhled stránky dialogové okno Vzhled stránky (viz obr. 3-1). OBR. 3-1: DIALOGOVÉ OKNO VZHLED STRÁNKY Orientace snímku V poli Velikost snímků můžeme upravit velikost snímků. Pokud budeme promítat prezentaci na širokoúhlé promítací jednotce (např. na širokoúhlé televizi) je vhodné nastavit volbu Předvádění na obrazovce (16:9). Výška snímku se zmenší z 19,05 na 14,29 cm. V naší prezentaci by byly rozdíly patrné na snímku 14 Úkoly prezentace. Snížil by se počet řádků (v prvním sloupci by nebyly zobrazeny řádky dodání a montáž nábytku, vyvětrání), prodloužila by se šířka pro jednotlivý sloupec (např. rozpočet vybavení místnosti by již byl na jednom řádku). Správné nastavení velikosti je důležité zejména pro zobrazování obrázků, aby nedošlo k deformaci jejich proporcí. Změna orientace snímků (skupinový rámeček Snímky v dialogovém okně Vzhled stránky nebo přímo tlačítka Orientace snímku na kartě NÁVRH) by byla použitelná jen při promítání prezentace na LCD otočené o 90 o, tj. při větší výšce než šířce (viz obr. 3-2). OBR. 3-2: VZHLED PREZENTACE PŘI SNÍMCÍCH NA VÝŠKU Motivy Motivy jsme již nastavovali pro předlohu snímku. Motivy je možné nastavit také pro jeden, vybrané nebo všechny snímky prezentace. Motiv můžeme vybrat ve skupině Motivy z tlačítek motivů použitých v prezentaci a (dle abecedy prvních) vestavěných motivů PowerPointu nebo z galerie motivů, když klepneme ve skupině Motivy do dolního pravého rohu v seznamu tlačítek motivů. Když klepneme do motivu pravým tlačítkem myši, zobrazíme místní nabídku aplikace motivu (viz obr. 3-3): POUŽÍT U VŠECH ODPOVÍDAJÍCÍCH SNÍMKŮ: Motiv bude aplikován na aktuální snímek a další snímky se stejným původním motivem. Stejného výsledku dosáhneme klepnutím na tlačítko motivu bez využití místní nabídky. POUŽÍT U VŠECH SNÍMKŮ: Motiv bude aplikován na všechny snímky prezentace bez ohledu na to, které byly označeny (vybrány) a bez ohledu na jejich původní motiv.

32 Kapitola 3: Karta Návrh 32 POUŽÍT U VYBRANÝCH SNÍMKŮ: Motiv bude aplikován na označené (vybrané) snímky. Výběr se provádí klepnutím na první snímek a potom klepnutím na další snímky současně s klávesou Ctrl (nesouvislý rozsah) nebo Shift (souvislý rozsah). NASTAVIT JAKO VÝCHOZÍ MOTIV: Motiv bude výchozím motivem pro nově vytvářené prezentace místo dříve nastaveného Motivu sady Office. PŘIDAT GALERII NA PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP: Do panelu nástrojů Rychlý přístup přidá tlačítko pro zobrazení galerie motivů. Formátování aktuálního snímku se zobrazuje již při ukázání na tlačítko motivu. Teprve klepnutím či výběrem z místní nabídky dojde k aplikaci motivu. Aplikací nového motivu se automaticky vloží nová předloha a v rámci ní rozložení snímků. Ve skupině Motivy lze upravovat barvy, písma, efekty motivu aktuálního snímku odpovídajícími tlačítky a upravovat tak motiv. OBR. 3-3: MOTIVY Pozadí Pro jednotlivé snímky lze ve skupině Pozadí vybrat styl pozadí, popř. skrýt grafiku pozadí. Výběr stylu pozadí jsme prováděli již v rámci úpravy předlohy. Podrobnou parametrizaci pozadí je možné provést v dialogovém okně Formát pozadí s kartami Výplň (viz obr. 3-4) a Obrázek, které zobrazíme: klepnutím do spouštěče dialogového okna napravo od názvu skupiny nebo klepnutím do tlačítka Styly pozadí a volbou Formát pozadí. OBR. 3-4: FORMÁT POZADÍ Shrnutí 1. Velikost, orientaci a začátek číslování snímků zadáme v nastavení vzhledu stránky. 2. Motiv lze aplikovat na zvolené snímky či na celou prezentaci. 3. Pozadí snímků může tvořit souvislá či přechodová výplň, obrázek či textura.

33 Kapitola 4: Karta Domů 33 Schránka Snímky 4 Karta Domů Karta DOMŮ slouží ke kreslení do snímku a k úpravám formátu snímku. Ve skupině Schránka jsou k dispozici následující tlačítka: Horní část tlačítka Vložit vloží obsah schránky na místo kurzoru ve snímku. Pokud je označen zástupný symbol, nahradí jeho stávající obsah obsahem schránky. Pokud klepneme mimo obsah zástupných symbolů (např. mimo snímek), není označen žádný zástupný symbol ani není umístěn kurzor do textu, potom se obsah schránky vloží jako nový objekt do středu snímku. Klepnutím do dolní části tlačítka Vložit zobrazíme doplňující nabídku: VLOŽIT: Vloží obsah schránky stejně jako horní část tlačítka Vložit. VLOŽIT JINAK: Obsah schránky můžeme vložit modifikovaným způsobem v závislosti na druhu obsahu schránky. Můžeme tak např. vložit text ze schránky bez formátu (Neformátovaný text). DUPLIKOVAT: Vytvoříme duplikát označeného objektu. Duplikát lze vytvořit také kombinaci kláves Ctrl D. Pokud označíme na snímku část textu, textové pole, zástupný symbol, obrázek nebo jiný objekt či skupinu objektů, budou dostupná tlačítka: Vyjmout: Vyjme označené do schránky a na původním místě odstraní. Kopírovat: Zkopíruje označené do schránky a ponechá na původním místě. Kopírovat formát:» Klepnutím do tlačítka zkopírujeme formát označené části či pozice s kurzorem. Dalším klepnutím formát aplikujeme na jiné místo.» Poklepáním do tlačítka zkopírujeme formát, který můžeme dalšími klepnutími opakovaně aplikovat na různá místa. Kopírování ukončíme dalším klepnutím do tlačítka nebo klávesou Esc. Klepnutím do spouštěče dialogového okna vedle názvu skupiny Schránka zobrazíme podokono úloh Schránka s možností uložení až 24 naplnění (částí). Schránka se plní až po otevření podokna. Z místní nabídky můžeme později obsah jednotlivé části odstranit. Tlačítka ve skupině Snímky jsme vyložili v rámci výkladu o předlohách tlačítka: Nový snímek: horní částí vloží za aktuální snímek nový snímek stejného rozložení, jako je aktuální snímek, klepnutím do dolní části nabídne rozložení, v němž vloží nový snímek, Rozložení: změní rozložení aktuálního snímku či označených snímků, Obnovit: obnoví formátování snímku dle rozložení, tj. odstraní individuální formátování provedené na snímku, Odstranit: odstraní aktuální snímek či označené snímky. Ve skupině Písmo můžeme nastavit individuální formátování označené části textu: Písmo: výběr písma textu, 33 Velikost písma: výběr či přímo zadání velikosti písma, 34 Zvětšit písmo: v označené části textu (či v aktuálním slově, v němž se nalézá kurzor) zvětší velikost písma asi o 10 %, Zmenšit písmo: v označené části textu (či v aktuálním slově) zmenší velikost písma asi o 10 %, Vymazat veškeré formátování: odstraní z označené části textu individuální formátování, 35 Tučné, Kurzíva, Podtržení, Přeškrtnuté, Stín textu: nastaví formát označené části textu, Proložení znaků: nastaví proložení označené části textu, je možné zvýraznit tak text větším proložením 36 či naopak ušetřit místo menším proložením, Velká písmena: změní velikost písmen v označené části textu, je možné nastavit velká písmena na začátku vět či na začátku každého slova, je možné nastavit všechna písmena na velká či malá nebo prohodit velká a malá, 33 Zobrazí použité písmo jen v případě, že je pro celý označený text shodné. 34 Pokud je označeno textové pole, které obsahuje písmo různé velikosti, je vypsána maximální velikost se znaménkem +, např K odstranění individuálního formátování z celého snímku slouží tlačítko Obnovit ze skupiny Snímky. 36 Rozhodně pro proložení nepoužijeme mezery, potom by nastala chyba při kontrole pravopisu.

34 Kapitola 4: Karta Domů 34 Barva písma: nastaví barvu písma, je vhodné využít barvy motivu, aby se změnou motivu změnilo i barevné zvýraznění, Klepnutím do spouštěče dialogového okna se otevře dialogové okno Písmo (viz obr. 4-1), kromě uvedených parametrů lze zadat styl a barvu podtržení, text dvojitě přeškrtnout, fomátovat text jako horní index, dolní index, kapitálky a další. OBR. 4-1: DIALOGOVÉ OKNO PÍSMO Odstavec Ve skupině Odstavec můžeme nastavit parametry formátování odstavce, v němž je kurzor, či více označených odstavců: V prvním řádku: Odrážky: nastaví plnou kulatou odrážku (levá část) či vybranou odrážku (pravá část), vybrat lze ze 7 vestavěných odrážek či klepnutím do tlačítka Odrážky a číslování zobrazit podrobné dialogové okno, Číslování: nastaví arabské číslování (levá část) či vybrané číslování (pravá část), vybrat lze ze 7 vestavěných druhů číslování či klepnutím od tlačítka Odrážky a číslování zobrazit podrobné dialogové okno, Snížit úroveň seznamu: z vyšší úrovně seznamu můžeme snížit úroveň odrážky či číslování, je možné také využít kombinace kláves Shift Tab, Zvýšit úroveň seznamu: můžeme zvýšit úroveň odrážky či číslování, je možné také využít klávesu Tab, Řádkování: nastaví rozestupy mezi jednotlivými řádky v odstavci, je možné využít řádkování 1, 1,5, 2, 2,5 a 3 nebo možnosti řádkování upřesnit v dialogovém okně Odsazení a mezery. Ve druhém řádku: Zarovnat text vlevo, Zarovnat na střed, Zarovnat text vpravo, Zarovnat do bloku: nastaví zarovnání v odstavci, vzhledem ke krátkým textům většinou ponecháme zarovnání vlevo, Sloupce: umožňuje text rozdělit do jednoho či více sloupců, tlačítkem Další sloupce můžeme zobrazit dialogové okno Sloupce, v němž lze nastavit i více než 3 sloupce a můžeme specifikovat velikost mezery mezi sloupci, sloupce jsme využili ve snímku 14 Úkoly rekonstrukce. V pravém sloupci: Směr textu: text v zástupném symbolu 37 otočí o 90 o nebo o 270 o nebo jej vypisuje svisle jako tzv. skládaný text, klepnutím do tlačítka Další možnosti zobrazí podrobné dialogové okno Formát textových efektů, směr textu lze změnit i v buňkách tabulky, Zarovnat text: nastaví svislé zarovnání textu v zástupném symbolu (nahoře, dole, uprostřed), Převést na obrázek SmartArt: převede označený seznam na SmartArt, SmartArty budou popsány podrobně ve výkladu karty VLOŽENÍ v kap Spouštěčem dialogových oken zobrazíme dialogové okno Odstavec (viz obr. 4-2), v němž můžeme nastavit odsazení odstavce od kraje, mezery před a za odstavce a tabulátory. 37 Vždy upraví orientaci celého textového pole, i když jsme označili část textu.

35 Kapitola 4: Karta Domů 35 OBR. 4-2: DIALOGOVÉ OKNO ODSTAVEC Kreslení Ve skupině Kreslení můžeme pomocí tlačítka Tvary vložit vestavěné automatické tvary PowerPoint do snímku. Do většiny tvarů lze vložit text. Tvary můžeme ve snímku uspořádat a snadno formátovat pomocí rychlých stylů či vlastním nastavením barvy výplně a obrysu tvaru. Ke tvarům můžeme doplnit efekty. Speciální postavení mezi tvary mají tlačítka akcí (poslední řádek tvarů). Tyto tvary mají přímo přidružené akce, které se provedou klepnutím na tvar, případně je možné nastavit libovolnou akci i libovolně upravit vzhled tvaru, použijeme-li poslední tvar nazvaný Tlačítko akce: Vlastní. Podrobněji si akce probereme v kap OBR. 4-3: GALERIE TVARŮ V našem případě chceme doplnit tvar do snímku 4 Charakteristika firmy Encián: Klepnutím do tlačítka Tvary (popř. Více) zobrazíme galerii tvarů rozdělených do kategorií (viz obr. 4-3). Vybereme tvar Zaoblený obdélníkový popis (druhý v kategorii Popisky). Tažením myší z levého horního rohu obdélníka vymezíme umístění a velikost tvaru. Pozadí přebírá z barvy Zvýraznění 1 motivu, v našem případě červené.

36 Kapitola 4: Karta Domů 36 Enc pptx Upravíme hrot směřující z obdélníka tažením za žlutý kosočtvercový úchyt tak, aby směroval na položku seznamu školící a počítačové místnosti (viz obr. 4-4). Klepnutím do tlačítka Rychlé styly zobrazíme galerii rychlých stylů (viz obr. 2-8), v níž vybereme první styl v prvním řádku, tj. pouze černý okraj. Upřesníme šířku okraje popisku. Klepneme do tlačítka Obrys tvaru a po volbě Váha vybereme 0,5. Doplníme do popisku text. Z místní nabídky tvaru vybereme volbu UPRAVIT TEXT a zapíšeme text dle obr Text zarovnáme označením tvaru a klepnutím do tlačítka Zarovnat text vlevo. Seznam ve tvaru je formátován formou samostatných odstavců formátovaných tlačítkem Odrážky. V seznamu upřesníme odsazení textu od odrážky. Označíme řádky seznamu. Klepneme do spouštěče dialogového okna ve skupině Odstavec. V dialogovém okně Odstavec zadáme ve skupinovém rámečku Odsazení do pole Zvláštní hodnotu První řádek, do pole O kolik hodnotu 0,5 cm. Pro práci s objekty můžeme využít tlačítka ve skupině Uspořádat v kontextové kartě FORMÁT nebo volbami z tlačítka Uspořádat na kartě DOMŮ. Můžeme: přenést objekt (úplně) do popředí či pozadí či jen o jednu pozici blíž či dál, seskupit více objektů tak, abychom je mohli tažením myši přesouvat společně, zarovnat objekty vůči sobě vodorovně či svisle nebo přichytit k mřížce, otočit či překlopit objekt nebo objekty. OBR. 4-4: POPISKOVÝ TVAR VE SNÍMKU 4 CHARAKTERISTIKA FIRMY ENCIÁN Úpravy V poslední skupině tlačítek Úpravy můžeme: najít a nahradit v prezentaci zadaný text (hledá se včetně textu záhlaví, zápatí, poznámek), vybrat ve snímku všechny objekty či zobrazit podokno výběru, v němž můžeme vybrat jednotlivé prvky ve snímku včetně vložených tvarů (viz obr. 4-5). OBR. 4-5: PODKONO ÚLOH VÝBĚR A VIDITELNOST Shrnutí 1. Písmo textů na snímcích lze individuálně formátovat a to font písma, řez písma, velikost, barvu, podtržení a efekty. 2. Odstavec lze naformátovat jako odrážkový či číslovaný seznam, nastavit odsazení, řádkování a zarovnání odstavce. 3. Kreslení umožňuje doplnit do snímku čáry, šipky, popisky a další tvary z široké nabídky.

37 Kapitola 5: Karta Vložení 37 5 Karta Vložení Tabulka 5.1 Tabulka Za snímek 9 Prodej programů vložíme snímek s tabulkou: V zobrazení Normální klepneme na miniaturu snímku 9 Prodej programů. V kartě DOMŮ klepneme ve skupině Snímky na dolní část tlačítka Nový snímek a vybereme rozložení Nadpis a obsah. Do nadpisu snímku napíšeme Prodej programů tabulka. V zástupném symbolu obsahu klepneme do tlačítka Vložit tabulku. Zobrazí se dialogové okno, v němž upřesníme velikost tabulky: 8 sloupců, 8 řádků. Vloží se tabulka s různě tmavou šedou výplní buněk. Červená barva je převzata z aktuálního motivu z barvy Zvýraznění 1. V kontextové kartě nástrojů tabulky NÁVRH zaškrtneme ve skupině Možnosti stylů tabulek pole Řádek součtů, První sloupec, Poslední sloupec tak, aby tmavší barvou byly zvýrazněny nadpisové a součtové řádky a sloupce. Klepneme do tlačítka Více v pravém dolním rohu tlačítek ve skupině Styly tabulky. V galerii stylů tabulky vybereme v kategorii Středně sytá styl Střední styl 2 Zvýraznění 5 tak, abychom vybrali pro tabulku světle modrou barvu (v motivu je uvedena jako Zvýraznění 5). Tabulku vyplníme rekapitulací tržeb za jednotlivé programy v jednotlivých měsících prvního pololetí (předpoklad na rok 2009) dle obr OBR. 5-1: TABULKA PRODEJ PROGRAMŮ Enc pptx Poklepáním na čáru mezi sloupci 2009 a leden rozšíříme sloupec s názvy programů. Tažením za pravý dolní roh tabulky tabulku zúžíme. Opět poklepeme na hranici prvního a druhé sloupce a na hranici posledního sloupce. Tažením označíme všechna čísla v tabulce a v kartě DOMŮ ve skupině Odstavec klepneme do tlačítka Zarovnat text vpravo. Obdobně zarovnáme názvy měsíců na střed. Práci s tabulkou usnadňují další tlačítka: v kontextové kartě NÁVRH: Jednotlivé buňky či skupiny buněk můžeme zvýraznit jejich označením a použitím tlačítek Stínování, Ohraničení, Efekty. Text v buňkách lze odlišit použitím stylů WordArt. V rámci skupiny Nakreslit ohraničení můžeme ručně nakreslit tabulku či gumou smazat některá její ohraničení, můžeme zvolit typ, tloušťku a barvu čáry. 38 Nadpisy sloupců se píší dle ČSN s velkým počátečním písmenem. Jen některé podnázvy, které jsou pokračováním hlavního názvu, začínají malým písmenem.

38 Kapitola 5: Karta Vložení 38 Další tabulky Graf v kontextové kartě ROZLOŽENÍ: Můžeme odstraňovat či vkládat řádky a sloupce. Můžeme slučovat a rozdělovat buňky. Můžeme měnit orientaci textu v tabulce. Můžeme zadat přesnou výšku či šířku tabulky, můžeme zamknout poměr stran. Pokud bychom nevyužili rozložení, které nabízí vložení tabulky přímo ze zástupného symbolu, můžeme tabulku vložit do libovolného snímku, a to klepnutím do tlačítka Tabulka na kartě VLOŽENÍ ve skupině Tabulky. Nabízí se čtyři možnosti vložení: V přichystaném rastru označíme příslušný počet políček udávající počet řádků a sloupců. Pomocí náhledu pak přímo uvidíme navrhovanou tabulku. Můžeme zvolit volbu Vložit tabulku, která otevře dialogové okno, v němž upřesníme počet řádků a počet sloupců. Tabulku můžeme libovolně nakreslit. Volba Navrhnout tabulku změní ukazatel myši na tužku, kterou nakreslíme ohraničení tabulky. Po klepnutí do tlačítka Navrhnout tabulku ze skupiny Nakreslit ohraničení v kartě NÁSTROJE TABULKY/NÁVRH můžeme doplnit ohraničení řádků a sloupců tažením, které zahájíme mírně před okrajem tabulky. Nevhodně zakreslené čáry lze umazat gumou, kterou aktivujeme na kontextové kartě NÁVRH ve skupině Nakreslit ohraničení klepnutím do tlačítka Guma. Volbou Tabulka Excel vložíme do snímku tabulku jako objekt Excelu. Na snímku se zobrazí část listu Excelu, pásy karet se změní na pásy karet Excelu. Pracujeme běžným způsobem jako v Excelu. Můžeme snadno využívat veškeré možnosti Excelu, například vkládat funkce z karty VZORCE ze skupiny Knihovna funkci, kopírovat pomocí tažení za křížový úchyt buňky či používat řazení (karta DATA, skupina Seřadit a filtrovat) a seznamy (zobrazíme připravené seznamy klepnutím do tlačítka Office, poté do tlačítka Možnosti aplikace Excel a na kartě Oblíbené klepneme do tlačítka Upravit vlastní seznamy). Klepnutím mimo tabulku se vracíme opět do PowerPointu. Zvolit tento typ tabulky je vhodné v případě, že potřebujeme v tabulce provádět výpočty či využívat vzorce. 5.2 Graf Za tabulku vložíme na nový snímek graf. Bude znázorňovat prodeje programů z výše uvedené tabulky: V kartě DOMŮ ve skupině Snímky klepneme do horní části tlačítka Nový snímek. Do nadpisu snímku napíšeme Prodej programů graf. V zástupném symbolu obsahu klepneme do tlačítka Vložit graf. Zobrazí se dialogové okno Vložit graf, v němž vybereme v kategorii Sloupcový v prvním řádku druhý sloupcový skládaný graf a klepneme do tlačítka OK. V samostatném okně se otevřel Excel s výchozí vzorovou tabulkou. Klepnutím do šedého čísla označíme třetí řádek a z místní nabídky zadáme příkaz VLOŽIT BUŇKY. Takto vložíme ještě jeden volný řádek. Obdobně před sloupec C vložíme tři sloupce. Pokud bychom tímto způsobem nevložili volné řádky a sloupce, po vložení vstupních dat by nesouhlasila přednastavená oblast dat grafu. V tom případě bychom oblast dat grafu určili přetažením modrého růžku, jak jsme o tom informování nápisem pod demonstračními daty. Na předchozím snímku označíme a kombinací kláves Ctrl C zkopírujeme do schránky tabulku s výjimkou součtového řádku a součtového sloupce. V Excelu klepneme do buňky A1 vložíme obsah schránky tlačítkem VLOŽIT v kartě DOMŮ ve skupině Schránka. Na snímku se objeví graf zobrazující číselné hodnoty. V Excelu označíme vložený text a v kartě DOMŮ ve skupině Zarovnání klepneme do tlačítka Zalamovat text, abychom potlačili zalamování textu. Dále v Excelu pro označený rozsah klepneme v kartě DOMŮ ve skupině Úpravy do tlačítka Vymazat a vybereme volbu VYMAZAT FORMÁTY. V PowerPointu se vrátíme na snímek s grafem. Klepnutím do grafu se zobrazí tři kontextové karty. V kartě NÁVRH zobrazíme klepnutím do tlačítka Více ve skupině Styly grafů galerii stylů grafů.

39 Kapitola 5: Karta Vložení 39 Enc pptx V galerii vybereme Styl 34 (v pátém řádku a ve druhém sloupci). Snímek s grafem je nyní zobrazen dle obr Aplikaci Excel zavřeme klepnutím do tlačítka Zavřít. Kdykoliv se můžeme k zobrazení dat v Excelu vrátit z místní nabídky grafu v PowerPointu volbou UPRAVIT DATA. Graf je možné dále formátovat s využitím mnoha tlačítek v kontextových kartách NÁVRH, ROZLOŽENÍ, FORMÁT. OBR. 5-2: GRAF PRODEJ PROGRAMŮ SmartArt 5.3 SmartArt Součástí prezentací jsou často seznamy. PowerPoint umí vytvořit obrázkový seznam, umí také odrážkový seznam převést na obrázek SmartArt 39. Obrázek SmartArt představuje vizuální prezentaci informací a myšlenek. Obrázky SmartArt lze vytvořit výběrem z mnoha různých rozložení a snadno, rychle a efektivně tak předat své sdělení. Předveďme si převod odrážkového seznamu předposledního snímku 15 Projekt Start na obrázek SmartArt: Ve snímku označíme zástupný symbol odrážkového seznamu. V kartě DOMŮ ve skupině Odstavec klepneme do tlačítka Převést na obrázek SmartArt. V galerii SmarArtů klepneme v dolní části do tlačítka Další obrázky SmartArt. SmartArty jsou v dialogovém okně Zvolit obrázek SmartArt rozděleny do sedmi kategorií Seznam, Proces, Cyklus, Hierarchie, Relace, Matice, Jehlan (viz obr. 5-3), některé SmartArty jsou obsaženy ve více kategoriích. Když vybereme SmartArt, je jeho větší barevná miniatura zobrazena s popisem v pravé části okna. Web Office Online 40 obsahuje další SmartArty, které lze stáhnout do počítače dvěma způsoby: 39 Obrázek SmartArt není možné převést z obrázku zpět na text. Je proto vhodné před pokusy s SmartArty vytvořit kopii snímku s textovým seznamem. 40 Office Online lze zobrazit přímo z PowerPointu klepnutím do tlačítka Office a do tlačítka Možnosti aplikace PowerPoint.. Dále klepneme do záložky Zdroje informací a do tlačítka Přejít do režimu online pro volbu Přejít ke službě Microsoft Office Online. Dále klepneme na záložku Šablony. V případě české verze PowerPointu se zobrazí český web Office Online. Americký web obsahuje více šablon. Lze jej zobrazit z adresy a volbou z menu OFFICE, OFFICE TEMPLATES. V české i americké verzi zadáme do vyhledávacího pole Šablony/Templates heslo SmartArt. V případě českého webu se zobrazí pouze šablony prezentací, v případě amerického webu se zobrazí šablony prezentací i šablony SmartArtů.

40 Kapitola 5: Karta Vložení 40 prostřednictvím šablony prezentace, v níž je SmartArt použit Stáhneme soubor šablony prezentace s příponou potx. Obsahuje snímek s novým tvarem SmartArtu. Šablonu prezentace je nutné uložit do adresáře šablon, tj. pro českou verzi softwaru adresář C:\Users\uživatelské_jméno\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony. Po spuštění PowerPointu bude soubor se šablonou dostupný po klepnutí do tlačítka Office, výběru volby NOVÝ, Šablony. Šablona bude k dispozici v dialogovém okně Nová prezentace. Nový SmartArt je na snímku prezentace, není však v nabídce SmartArtů. prostřednictvím šablony SmartArtů Stáhneme soubor šablony SmartArtu s příponou glox. Šablonu uložíme do adresáře C:\Users\uživatelské_jméno\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony\SmartArt Graphics. Po spuštění PowerPointu bude šablona dostupná v nabídce všech SmartArtů v dialogovém okně Zvolit obrázek SmartArt v příslušné kategorii. Takto můžeme doplnit základní nabídku SmartArtů například o organizační diagram s možností vložení obrázku ke každému prvku diagramu (Picture Organization Chart), o svislý seznam (Varying With List), o relace uspořádané do půloblouku (Tabbed Arc). OBR. 5-3: DIALOGOVÉ OKNO ZVOLIT OBRÁZEK SMARTART V našem případě vybereme z kategorie Proces třetí SmartArt Zdůraznění obrázku proces. Textový seznam je nahrazen obrázkovým seznamem. Text seznamu je nadále možné editovat (popř. také zkopírovat) v levém textovém podokně (viz obr. 5-4). OBR. 5-4: SMARTART S OBRÁZKEM A PODOKNEM TEXTU

41 Kapitola 5: Karta Vložení 41 Obrázky ve SmartArtu Barva SmartArtu Některé typy SmartArtů jsou připraveny na využití obrázků, které mají ilustrovat položku seznamu. V našem případě doplníme k etapám projektu Start vhodné obrázky 41. Klepnutím na ikonu obrázku zobrazíme dialogové okno pro vyhledání obrázku. Po vložení obrázků upravíme barevné řešení SmartArtu. Zatím byla využita barva Zvýraznění 1 převzatá z motivu. Chceme odlišit jednotlivé etapy projektu barevně. V kontextovém panelu NÁVRH ve skupině Styly obrázků SmarArt klepneme do tlačítka Změnit barvy. V kategorii Barevný vybereme první styl barev, tj. Barevný barvy zvýraznění. Obdobně převedeme textový seznam v posledním snímku 16 Úkoly rekonstrukce: Označíme zástupný symbol odrážkového seznamu. V kartě DOMŮ ve skupině Odstavec klepneme do tlačítka Převést na obrázek SmartArt a potom do tlačítka Další obrázky SmartArt. V kategorii Proces vybereme Základní proces dvojitá šipka. Vidíme, že většina SmarArtů je připravena pro další úroveň seznamu. Upravíme barevné řešení. V kontextovém panelu NÁVRH ve skupině Styly obrázků SmarArt klepneme do tlačítka Změnit barvy. V kategorii Barevný vybereme první styl barev, tj. Barevný barvy zvýraznění. Ve snímku 8 Nejčastější cíle služebních cest změníme stávající SmartArt: Označíme SmartArt. V kontextové kartě NÁVRH klepneme na tlačítko Více ve skupině Rozložení a potom do tlačítka Další rozložení. V dialogovém okně Zvolit obrázek SmartArt vybereme z kategorie Seznam SmartArt Nepřetržitý seznam obrázků. Poklepáním na ikony obrázků vyhledáme jednotlivé obrázky k položkám seznamu 42. V kontextové kartě NÁVRH klepneme ve skupině Styly obrázků SmarArt do tlačítka Změnit barvy. V kategorii Zvýraznění 6 vybereme druhou barvu Barevná výplň zvýraznění 6. Ve skupině Styly obrázků SmarArt klepneme do tlačítka Více a vybereme styl Cihlové pozadí. Výsledek úpravy SmarArtu je v obr OBR. 5-5: SMARTART NEPŘETRŽITÝ SEZNAM OBRÁZKŮ 41 V rámci demonstračních souborů jsou dostupné obrázky 21_skolici_misnost.jpg, 22_uvedení_software_jpg a 23_porady.png 42 V rámci demonstračních souborů jsou dostupné obrázky 11_kralupy.jpg, 12_brno.jpg, 13_hrozenkov.jpg, 14_poprad.jpg. Mohli bychom také použít obrázky z galerie klipartů. Zvolili bychom v místní nabídce tvaru (v našem případě v místní nabídce kolečka) volbu FORMÁT TVARU. V kartě VÝPLŇ bychom vybrali Obrázek nebo texturová výplň a klipart bychom vybrali po klepnutí do tlačítka Klipart.

42 Kapitola 5: Karta Vložení 42 Enc pptx V levé části snímku 13 Stadia růstu chceme aplikovat SmartArt jehlan. Nejprve přeskládáme pořadí položek v seznamu: V zobrazení Normální klepneme v levém podokně snímků a osnovy na záložku osnovy. Klepneme pravým tlačítkem myši na položku vyspělost. Z místní nabídky vybereme příkaz PŘESUNOUT NAHORU. Příkaz provedeme opakovaně tak, aby položka vyspělost byla první v pořadí seznamu. (Zaměnit pořadí položek v seznamu lze také označením položky v osnově trojitým klepnutím a tažením myší.) Obdobně posuneme další položky tak, abychom položky seřadili v pořadí: vyspělost, rozvoj, růst, existence, koncepce. Vzniklý seznam převedeme na SmartArt: V kartě DOMŮ ve skupině Odstavec klepneme na tlačítko Převést na obrázek SmartArt a klepneme do tlačítka Další obrázky SmartArt. V kategorii Jehlan vybereme Základní jehlan. V kartě NÁVRH ve skupině Styly obrázků SmartArt klepneme do tlačítka Změnit barvy a v kategorii Barevný vybereme první volbu Barevný barvy zvýraznění. V pravé části snímku doplníme graf počtu odběratelů v jednotlivých stadiích, dle následujícího seznamu: existence: 13 životní styl: 18 růst: 18 zastavený růst: 12 rozvoj: 3 zastavený růst: 3 vyspělost: 2 Ve stadiu koncepce není žádný odběratel, naopak někteří odběratelé jsou ve stadiích, která nejsou základní, a tudíž nejsou zobrazena v jehlanu. Postup přípravy grafu: V zástupném symbolu obsahu pravé části klepneme do tlačítka Vložit graf. V dialogovém okně Vložit graf v kategorii Sloupcový vybereme Skládaný válcový graf a klepneme do tlačítka OK. V Excelu označíme tažením za šedivé nadpisy sloupce C a D. Z místní nabídky vybereme volbu ODSTRANIT 43. Označíme řádky 2 4 a z místní nabídky vybereme VLOŽIT BUŇKY. Do sloupce A vyplníme názvy stadií existence, životní styl,..., vyspělost. Do sloupce B vyplníme příslušné počty odběratelů z výše uvedeného seznamu. V PowerPointu (bez zavření Excelu) v kontextové kartě grafu NÁVRH ve skupině Data klepneme do tlačítka Přepnout řádek či sloupec, aby všechny hodnoty byly v jednom sloupci grafu. V kontextové kartě ROZLOŽENÍ ve skupině Osy klepneme do tlačítka Osy. Ve volbě Hlavní vodorovná osa vybereme Žádná. Tažením za levý dolní roh rozšíříme legendu v grafu tak, aby se názvy stadií vešly na jeden řádek, a legendu posuneme dle obr Upravíme barevné řešení tak, aby byly jehlan a graf ve shodě: Klepneme do dílku rozvoj. V místní nabídce vybereme FORMÁT TVARU a v dialogovém okně Formát tvaru v záložce Výplň zadáme souvislou barvu. Vybereme světle modrou barvu (Zvýraznění 5). Obdobně pro růst vybereme světle zelenou barvu (Zvýraznění 3), pro existenci červenou (Zvýraznění 1). Pro koncepci vybereme bílou barvu (Pozadí 1). V záložce Barva čáry vybereme černou barvu (Text 1). V grafu klepneme pravým tlačítkem na poslední dílek vyspělost a vybereme z místní nabídky Formát datové řady. V záložce Výplň zadáme souvislou výplň a to zlatou barvu (Zvýraznění 2). Pro životní styl vybereme barvu černou (Text 1). 43 Akceptujeme případné hlášení klepnutím do tlačítka OK.

43 Kapitola 5: Karta Vložení 43 OBR. 5-6: JEHLAN STADIÍ RŮSTU S GRAFEM POČTU ODBĚRATELŮ Kategorie SmartArt PowerPoint nabízí celou řadu SmarArtů rozdělených do kategorií: Seznam Určeno pro seznamy, které obsahují nesousledné položky. Využili jsme na snímku 8 Nejčastější cíle služebních cest. Proces Zobrazuje kroky v procesu nebo na časové ose. Využili jsme na snímku 15 Projekt Start a 16 Úkoly rekonstrukce. Cyklus Zobrazuje nepřetržitý proces. Příklad užití je ilustrován v obr OBR. 5-7: SMARTART CYKLUS

44 Kapitola 5: Karta Vložení 44 Hierarchie Zobrazuje organizační diagram nebo rozhodovací strom. Využili jsme na snímku 7 Organizační struktura. Relace Zobrazují propojení prvků seznamu. Zajímavá aplikace SmarArtu kategorie Relace je v obr OBR. 5-8: SMARTART RELACE SmartArt.pptx Matice Zobrazuje vztah součástí k celku. Maticí lze zobrazit např. analýzu SWOT (viz obr. 5-9). OBR. 5-9: SMART MATICE Jehlan Zobrazuje poměrné vztahy mezi položkami seznamu s největší součástí nahoře nebo dole. Využili jsme na snímku 13 Stadia růstu.

45 Kapitola 5: Karta Vložení 45 Obrázek Enc pptx 5.4 Obrázek Do prezentace můžeme vkládat obrázky ze souborů, např. fotografie. V našem případě vložíme fotografii do snímku 14 Rekonstrukce zasedací místnosti: V rozložení Nadpis a obsah by pro vložení obrázku bylo připraveno tlačítko Vložit obrázek ze souboru. V rozložení Záhlaví části musíme klepnout v kartě VLOŽENÍ ve skupině Ilustrace do tlačítka Obrázek. Zobrazí se dialogové okno Vložit obrázek, v němž vyhledáme umístění souboru. 44 Obrázek po vložení tažením za úchyt v pravém dolním rohu zmenšíme a vhodně umístíme do snímku. Zobrazíme dialogové okno Velikost a umístění: z místní nabídky obrázku příkazem VELIKOST A UMÍSTĚNÍ nebo klepnutím do spouštěče dialogového okna v kartě FORMÁT ve skupině Velikost. V dialogovém okně zadáme: v kartě Velikost do pole Výška 7 cm, v kartě Pozice do pole Vodorovně 9,2 cm a do pole Svisle 9,7 cm (k levému hornímu rohu). V kontextové kartě FORMÁT je řada tlačítek, kterými můžeme měnit formát obrázku: Ve skupině Upravit: Tlačítkem Přebarvit můžeme přebarvit obrázek na černobílý či na obrázek s převahou některé barvy Zvýraznění z motivu. Tlačítkem Komprese obrázků můžeme provést kompresi obrázků, tj. obrázky jsou uloženy v upravené (zmenšené) velikosti bez případně oříznutých částí tak, aby výsledný soubor byl co nejmenší. Kompresi je možné provést na všechny či jen vybrané obrázky. Klepnutím do tlačítka Možnosti můžeme zobrazit konfigurační dialogové okno, v němž je v PowerPointu jako výchozí stav nastavena automatická komprese obrázků při uložení souboru prezentace. Tlačítkem Změnit obrázek můžeme z jiného souboru vybrat jiný obrázek na stejnou pozici. Tlačítkem Původní nastavení obrázku můžeme nastavit původní formát obrázku (umístění, velikost, barvy) dle stavu při posledním uložení prezentace. Uložením prezentace se již nemůžeme vrátit ke stavu před uložením. Ve skupině Styly obrázků: Klepnutím do tlačítka Více zobrazíme galerii stylů obrázků. Styly obrázků nabízejí vhodné kombinace formátu obrázku (tvaru, ohraničení, efektů). Jednotlivé části formátu obrázku můžeme pomocí nastavit tlačítek Tvar obrázku, Ohraničení obrázku, Efekty obrázku. Ve skupině Uspořádat: V případě, že je na snímku více obrázků, můžeme ovlivnit jejich překrývání tlačítky Přenést do popředí a Přenést do pozadí. Tlačítkem Podokno výběru můžeme zobrazit podokno jednotlivých objektů na snímku. Zde můžeme:» objekty vybírat včetně výběru více objektů v kombinaci s klávesou Ctrl,» skrýt jednotlivé objekty tlačítkem na konci řádku objektu,» změnit pořadí zobrazování objektů tlačítky Znovu uspořádat a ovlivnit tak uspořádání objektů. Více objektů můžeme:» zarovnávat tlačítkem Zarovnat,» seskupovat tlačítkem Skupina. Tlačítkem Otočit můžeme objekt otočit či překlopit. Ve skupině Velikost: Klepnutím do tlačítka Oříznout můžeme zobrazit v objektu ořezávací značky, jejichž tažením můžeme oříznout okraje obrázku. Oříznuté části jsou nadále k dispozici, pokud obrázek nezkomprimujeme. Při výchozím nastavení se komprimace provede uložením prezentace. Můžeme nastavit výšku a šířku obrázku či zobrazit dialogové okno Velikost a umístění. 44 V našem případě využijeme fotografii 21_skolici_mistnost.jpg, která je k dispozici v rámci demonstračních souborů.

46 Kapitola 5: Karta Vložení 46 Klipart 5.5 Klipart Zvláštním případem obrázků jsou kliparty předdefinované obrázky. Kliparty jsou převážně vektorové, lze je bez snížení kvality zvětšovat či zmenšovat jejich velikost. 45 Klipart přidáme do snímku 12 Odběratelé: V rozložení Nadpis a obsah by pro vložení klipartu bylo připraveno tlačítko Klipart. V rozložení Záhlaví části musíme klepnout v kartě VLOŽENÍ ve skupině Ilustrace do tlačítka Klipart. Zobrazí se podokno úloh Klipart (viz obr. 5-10). OBR. 5-10: PODOKNO ÚLOH KLIPART Enc pptx Kliparty z webu V podokně úloh Klipart: zadáváme slovo, které má být obsaženo v klíčových slovech klipartu, např. počítač 46, můžeme omezit kolekce, z nichž jsou kliparty vybírány, k dispozici jsou kolekce dodávané s Microsoft Officem (dílčí kolekce automatické tvary, budovy, cestování, dekorativní prvky, domácnost, doprava, fantazie, jídlo, komunikace, koncepce, lidé, mapy, místa, náboženství, nálady, nástroje, obchod, počasí, pozadí, průmysl, prvky www, příroda, roční doby, rostliny, soubory postav, sport, symboly, škola, technika, umění, věda, vláda, volný čas, zaměstnání, zdraví, zemědělství, značky, zvířata, zvláštní příležitosti), můžeme omezit typ multimediálních souborů (kliparty, fotografie, videa, zvuky), popř. v rámci typu omezit typ soubor příponou, např. vybrat jen kliparty v souborech s příponou wmf (tj. vektorové). Hledání spustíme tlačítkem Hledat. Přesuneme-li ukazatel myši nad konkrétní klipart, zobrazí se první klíčová slova klipartu, jeho výchozí rozměr, velikost a formát souboru. Když v místní nabídce klipartu zadáme příkaz NÁHLED/VLASTNOSTI, zobrazí se náhled a podrobné parametry klipartu, zejména klíčová slova. Zobrazí se také umístění souboru klipartu. V našem případě zadáme klíčové slovo počítač a vybereme obrázek muže sedícího u počítače. Klipart umístíme vhodně pod nadpis části Odběratelé. Kontextová karta Formát je pro kliparty stejná jako pro obrázky. Klepnutím do spouštěče dialogového okna ve skupině Velikost zobrazíme dialogové okno Velikost a umístění, v němž upřesním v kartě Pozice pole Svisle na hodnotu 11,5 cm od levého horního rohu. Pokud nás nějaký klipart zaujme, můžeme obdobné kliparty nakreslené ve stejném stylu stáhnout z internetu, když z místní nabídky klipartu zadáme příkaz NAJÍT PODOBNÝ STYL. Příkaz NAJÍT PODOBNÝ STYL však není dostupný pro kliparty z webové kolekce. 45 Vektorové obrázky mají v souboru obrázku uloženu pozici čar obrázku vektorově, tj. souřadnicemi a úhly. Při zvětšení obrázku dochází znovu k přepočítání velikosti a pozic čar v obrázku. Liší se tak od rastrových obrázků, které obsahují barvy jednotlivých bodů. Např. fotografie mají charakter rastrových obrázků. 46 Můžeme využít operátor & (a zároveň), např. zadáním počítač & muži hledáme pouze kliparty, které obsahují současně klíčová slova počítač a muži.

47 Kapitola 5: Karta Vložení 47 Kromě vestavěných klipartů 47 můžeme další kliparty stahovat zdarma z webu Microsoftu, když v podokně úloh Klipart klepneme do volby Kliparty na webu Office Online: Zobrazí se webová stránka Microsoftu, v níž můžeme využít aktuálně nabízené kolekce, projít vybranou kategorii klipartů nebo v poli Klipart zadat klíčové slovo, jehož kliparty budeme tlačítkem Hledat hledat ve všech typech médií nebo jen v klipartech, fotografiích, animacích nebo zvucích. Vyhledané obrázky jsou zobrazeny ve skupinách po dvanácti na několika stránkách. Mezi stránkami se pohybujeme klepnutím do tlačítka Další nebo zadáním čísla stránky. V levé části okna klipartů z webu můžeme omezit zobrazené položky zadáním typu klipartu nebo kategorie. Pod každým klipartem z webu jsou tři tlačítka: Zaškrtnutím v prvním poli vybereme obrázek pro hromadné stažení. V levé části je potom v dílčí části Vybrané položky rekapitulace velikosti obrázků ke stažení a volba Stáhnout položky. Stažení probíhá do lokální galerie klipartů. Druhým tlačítkem můžeme zobrazit vlastnosti klipartu v samostatném okně. Ve vlastnostech jsou mj. uvedena:» klíčová slova formou hypertextových odkazů, klepnutím do odkazu se zobrazí kliparty stejné kategorie,» v případě kreslených klipartů je ve vlastnostech styl klipartu, klepnutím do názvu zobrazíme obrázky ve stejném stylu kreslení, obrázky stejného stylu můžeme také zadat přímo do vyhledávacího pole klipartů, např. po zadání Styl 113 se zobrazí veselé postavičky použitelné pro ilustraci charakterových vlastností osob. Třetím tlačítkem můžeme zkopírovat obrázek do schránky Windows. Čtvrtým tlačítkem jsme pro některé fotografie přesměrováni na placený web. Tyto fotografie není možné kopírovat prostřednictvím schránky. Fotoalbum 5.6 Fotoalbum Máme-li více připravených obrázků, můžeme vytvořit fotoalbum. V našem případě máme přichystány fotografie zaměstnanců firmy v souborech s příponou gif 48, připravíme prezentaci s fotografiemi: Zkontrolujeme, zda máme v PowerPointu správně nastaveného uživatele, který bude vypsán na prvním snímku prezentace fotoalba. Klepneme do tlačítka Office. V dolním řádku klepneme do tlačítka Možnosti aplikace PowerPoint. V kartě Oblíbené zkontrolujeme obsah pole Uživatelské jméno. V kartě VLOŽENÍ ve skupině Ilustrace klepneme do horní části tlačítka Fotoalbum. V dialogovém okně Fotoalbum chystáme prezentaci (viz obr. 5-11). Klepneme do tlačítka Soubor či disketa a najdeme adresář se soubory obrázků. Označíme obrázky s fotografiemi všech 20 zaměstnanců (klepneme na první obrázek a s klávesou Shift na poslední obrázek) a klepneme do tlačítka Vložit. V dialogovém okně Fotoalbum upravíme pořadí zaměstnanců dle zařazení v odděleních: Ředitelství: 1 Novak, 2 Sladka, Konzultace: 3 Dvorak, 4 Hanak, 5 Kalousko, Analýza: 6 Janda, 7 Benes, 8 Zeman, Reklama: 9 Smetana, 10 Drobna, 11 Kos, Distribuce: 12 Benesova, 13 Adamec, 14 SkodaL, Programování: 15 Kolinska, 16 Klimova, 17 Pospisil, 18 SkodaP, 19 Sladkova, 20 Svetly. Před úpravou pořadí označíme v poli Obrázky v albu daný obrázek a potom změníme jeho pořadí tlačítky pod seznamem obrázků. V spodní části v poli Rozložení obrázku vybereme hodnotu 4 obrázky s nadpisem. V horní části zaškrtneme pole Titulky pod všechny obrázky. 47 Celkem je po instalaci PowerPointu k dispozici 122 klipartů, z toho 112 ve formátu wmf, 4 ve formátu gif, 4 ve formátu jpg a 2 zvukové ve formátu wav. 48 Obrázky zaměstnanců jsou v rámci demonstračních souborů v adresáři portrety. Každý zaměstnanec je v souboru nazvaném uživatelským jménem zaměstnance s příponou gif. Např. obrázek ředitele je v souboru Novak.gif.

48 Kapitola 5: Karta Vložení 48 OBR. 5-11: DIALOGOVÉ OKNO FOTOALBUM Enc-album.pptx V seznamu obrázků jsou očíslovány budoucí snímky. Aby byly obrázky uspořádány dle oddělení, vložíme do seznamu textová pole určená pro zápis textu mezi snímky tlačítkem Nové textové pole (textové pole se vkládá za označený obrázek): Za zaměstnance Sladka vložíme dvě textová pole. Za zaměstnance Kalousko vložíme jedno textové pole. Za zaměstnance Zeman vložíme jedno textové pole. Za zaměstnance Kos vložíme jedno textové pole. Za zaměstnance SkodaL vložíme jedno textové pole. V poli Motiv můžeme nastavit motiv nové prezentace fotoalba výběrem z vestavěných motivů či vlastních motivů. Nové album vytvoříme klepnutím do tlačítka Vytvořit. Vytvoří se nová prezentace. Album můžeme později aktualizovat klepnutím do volby Upravit fotoalbum ve spodní části tlačítka Fotoalbum v kartě VLOŽENÍ ve skupině Ilustrace. Potom je tlačítko pro aktualizaci fotoalba nazváno Aktualizovat. Jednotlivá oddělení nadepíšeme v nadpisu snímku a odstraníme ze snímků textová pole (viz obr. 5-12, kde je výsledný stav fotoalba v zobrazení řazení snímků). OBR. 5-12: FOTOALBUM FIRMY ENCIÁN

49 Kapitola 5: Karta Vložení 49 Pro jednotlivé zaměstnance místo jejich uživatelských jmen můžeme zapsat jméno a příjmení 49. Ke každému zaměstnanci v rámci jeho jména a příjmení doplníme hypertextový odkaz na webovou stránku zaměstnance ve tvaru Hypertextový odkaz se vkládá označením textu a kombinací kláves Ctrl K nebo volbou HYPERTEXTOVÝ ODKAZ z místní nabídky označeného textu 50. Tvary Zvuk Enc pptx 5.7 Tvary Tlačítko Tvary ve skupině Ilustrace v kartě VLOŽENÍ plní stejné funkce jako tlačítko Tvary ve skupině Kreslení v kartě DOMŮ (viz kap. 4). 5.8 Zvuk Prezentaci můžeme doprovodit zvuky. Zvuk můžeme na snímek vložit klepnutím do dolní části tlačítka Zvuk ve skupině Mediální klipy v kartě VLOŽENÍ. Nabízí se čtyři zdroje zvuku: Zvuk ze souboru: Můžeme najít zvukový soubor v běžných formátech (mp3, wma, wav, midi, aiff, au). Tento zdroj je využit také při klepnutí do horní části tlačítka Zvuk. Zvuk z galerie médií: Otevře se podokno úloh Klipart s nastaveným filtrem zvukových souborů. Zvuky se symbolem zeměkoule se přebírají z internetu. Přehrát stopu zvukového CD: V dialogovém okně Vložit zvukový disk CD můžeme ze zvukového souboru vybrat část uloženého zvuku udáním jeho začátku a konce číslem stopy a časem v rámci stopy. Zvukové CD potom musí být při promítání prezentace vloženo do CD/DVD mechaniky počítače. Nahrát zvuk: Jestliže máme k počítači připojen mikrofon (nebo je zabudován do notebooku), můžeme přímo zaznamenat zvuk ke konkrétnímu snímku. Při vložení zvuku se uprostřed snímku vytvoří obrázek reproduktoru, který můžeme umístit na jiné místo, změnit velikost obrázku či obrázek nahradit jiným. Standardní spuštění zvuku lze upravit v rámci upřesnění animací na snímku (karta ANIMACE). Využití zvuku budeme demonstrovat na prvním snímku, do nějž vložíme zvuk. Obrázek pro spuštění zvuku nahradíme obrázkem přednášejícího: V zobrazení Normální zobrazíme snímek 1 Encián. V kartě VLOŽIT ve skupině Mediální klipy klepneme do horní části tlačítka Zvuk. V dialogovém okně Vložit zvuk vybereme vhodný zvuk. 51 V dialogovém okně Microsoft Office PowerPoint vybereme způsob spouštění zvuku v prezentaci: Automaticky: Zvuk se spustí automaticky při zahájení promítání snímku. Po klepnutí: Zvuk se přehraje až po klepnutí myší. V našem případě zadáme Po klepnutí. Zvuk bude sloužit přednášejícímu k upozornění na začátek promítání přednášky, jestliže v místnosti bude ruch. Z místní nabídky obrázku reproduktoru vybereme volbu ZMĚNIT OBRÁZEK a dohledáme obrázek přednášejího. 52 Označíme obrázek a v kontextové kartě FORMÁT ve skupině Velikost v poli Výška nastavíme výšku 5 cm. Z místní nabídky obrázku zadáme VELIKOST A UMÍSTĚNÍ a v kartě Pozice zadáme Vodorovně 2 cm, Svisle 12 cm a to od levého horní rohu. Při promítání prezentace nyní můžeme přehrát zvuk klepnutím do obrázku na prvním snímku. Zvuk se uložil do souboru prezentace díky tomu, že je menší než 100 kb. Větší soubory by zůstaly uloženy jako samostatný soubor V případě úzkého obrázku Smetany, L. Škody, Sládkové a Světlého musíme rozšířit pole pro zápis jména. 50 Ve vlastnostech prezentace je vhodné nastavit výchozí hypertextový odkaz. Klepneme do tlačítka Office. Zadáme příkazy PŘIPRAVIT, VLASTNOSTI. Vyklopíme nabídku vedle nadpisu Vlastnosti dokumentu a vybereme UPŘESNIT VLASTNOSTI. V dialogovém okně Vlastnosti v kartě Souhrnné informace zadáme do pole Základ hyp. odkazu hodnotu Do hypertextových odkazů v této prezentaci potom nemusíme výchozí odkaz zapisovat a můžeme tak pro Nováka např. zadat odkaz novak. 51 Jedním z demonstračních souborů je zvuk cinkání Chimes.wav. 52 V demonstračních souborech je obrázek přednášejícího v souboru Novak.gif.

50 Kapitola 5: Karta Vložení 50 Film Hypertextový odkaz 5.9 Film Na závěr prezentace doplníme snímek, na němž bude odkaz na Fakultu mezinárodních vztahů, s jejíž spoluprací firma Encián prezentaci vytvořila: Za poslední snímek vložíme nový snímek opět v rozložení Nadpis a obsah klepnutím do dolní části tlačítka Nový snímek a výběrem rozložení Nadpis a obsah v rámci Motivu sady Office. Do nadpisu zapíšeme Poděkování. V zástupném symbolu obsahu klepneme do tlačítka Vložit videoklip nebo v kartě Vložení ve skupině Mediální klipy klepneme do horní části tlačítka Film 54. V dialogovém okně Vložit video vybereme vhodný film 55. V dialogovém okně Microsoft Office PowerPoint vybereme přehrávání filmu po klepnutí. Film je zastoupen svým prvním snímkem. Z místní nabídky filmu zadáme ZMĚNIT OBRÁZEK a vybereme vhodný obrázek stejných rozměrů. 56 Při promítání je film promítnut klepnutím do obrázku. Film se promítá ve velikosti obrázku. 57 Film lze při promítání pozastavit a znovu spustit klepnutím do obrázku filmu. Klepnutím mimo film přejdeme na další snímek a ukončíme promítání filmu Hypertextový odkaz Do prezentace můžeme vložit hypertextové odkazy různých druhů: Odkaz na webovou adresu či lokální soubor: V prvním snímku umístíme kurzor do slova Encián. V kartě Vložení ve skupině Odkazy klepneme do tlačítka Hypertextový odkaz. V levé části dialogového okna Vložit hypertextový odkaz vybereme Existující soubor nebo webová stránka. V poli Zobrazený text ponecháme Encián. Do pole Adresa zapíšeme (viz obr. 5-13). Potvrdíme tlačítkem OK. OBR. 5-13: HYPERTEXTOVÝ ODKAZ Po klepnutí na podtržené slovo se při promítání zobrazí zadaná webová stránka Hranici velikosti zvukového souboru, po jejímž přesažení jsou soubory uloženy samostatně a propojeny s prezentací, lze nastavit v možnostech PowerPointu v kartě Upřesnit v sekci Uložit v poli Propojit zvuky se soubory. 54 Klepnutím do dolní části bychom mohli zvolit výběr videoklipu z galerie kllipartů. 55 Jedním z demonstračních souborů je videoklip o Fakultě mezinárodních vztahů Fmv_pda.wmw. 56 V demonstračních souborech je připraven snímek Fmv_pda.jpg. 57 V našem případě film o FMV byl komprimován tak, aby velikost souboru filmu byla menší než 10 MB, což umožňuje kvalitní promítání jen v malém okně. 58 Další varianty chování filmu či více filmů ve snímku umožňují animace. 59 V zobrazení Normální bychom museli z místní nabídky podtrženého slova vybrat OTEVŘÍT HYPERTEXTOVÝ ODKAZ.

51 Kapitola 5: Karta Vložení 51 Odkaz na ovou adresu: V prvním snímku označíme jméno a příjmení přednášejícího. Kombinací Ctrl K zobrazíme dialogové okno Vložit hypertextový odkaz. V levé části okna vybereme ová adresa. Do pole ová adresa zapíšeme Do pole Předmět zapíšeme Připomínky k prezentaci. Klepnutím do tlačítka Komentář můžeme zapsat text, který se zobrazí, když kurzor postavíme nad odkaz, např. Můžete zaslat připomínky k textu. Po klepnutí na odkaz při promítání se spustí program na práci s poštou (např. Microsoft Office Outllook), otevře se nová zpráva s vyplněným adresátem a předmětem zprávy. Odkaz na jiné místo v prezentaci: Ve druhém snímku označíme první položku osnovy. Kombinací Ctrl K zobrazíme dialogové okno Vložit hypertextový odkaz. V levé části okna vybereme Místo v tomto dokumentu. Ve střední části okna vybereme snímek 3. Encián se představuje. Jeho náhled vidíme v pravé části okna. Klepneme do tlačítka OK. Obdobně připravíme odkazy z dalších řádků osnovy na příslušné snímky prezentace. Textové pole 5.11 Text Pokud pro zápis textu nestačí zástupné symboly připravené na snímku, můžeme vložit další textová pole: Pro první snímek: V rámci prvního snímku vložíme textové pole. V kartě Vložení ve skupině Text klepneme do tlačítka Textové pole. Textové pole vymezíme v pravém dolním rohu snímku a zapíšeme do něj text Dnes je. Pro poslední snímek: Do horní části snímku nad film doplníme textové pole s textem Prezentace vznikla ve spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Klepneme na okraj textového pole a zvětšíme velikost textu na 28. Z místní nabídky textového pole vybereme VELIKOST A UMÍSTĚNÍ a upřesníme pozici svisle 4,3 cm. Za mezerou za slovem spolupráci stiskneme kombinaci kláves Shift Enter. Vytvoříme tak nový řádek uprostřed odstavce (bez aplikace případného parametru mezery před odstavcem po stisknutí klávesy Enter). Obdobně odřádkujeme po mezeře po slově vztahů. Rozšíříme textové pole nadpisu tak, aby byl vycentrován doprostřed (viz obr. 5-14). OBR. 5-14: HORNÍ ČÁST SNÍMKU 17 PODĚKOVÁNÍ

52 Kapitola 5: Karta Vložení 52 Datum a čas Symbol WordArt Objekt Záhlaví a zápatí Číslo snímku Akce 5.12 Další možnosti vložení Do prvního snímku doplníme aktuální datum: Kurzor přichystáme za slova Dnes je a v kartě VLOŽENÍ ve skupině Text klepneme do tlačítka Datum a čas. Zobrazí se dialogové okno Datum a čas, v němž můžeme vybrat formát data 60. Ponecháme první formát. Zaškrtneme pole Aktualizovat automaticky, aby se datum automaticky aktualizovalo po dalším otevření prezentace. Textové pole s aktuálním datem pootočíme: Označíme textové pole. V kontextové kartě FORMÁT klepneme ve skupině Styly tvaru do tlačítka Efekty tvarů a vybereme Otočení v prostoru, Rovnoběžně, Izometricky levá část dolů (první volba v kategorii Rovnoběžně). Úhel otočení můžeme upřesnit, když z místní nabídky textového pole vybereme FORMÁT TVARU a kartu Otočení v prostoru. Za jméno a příjmení autora doplníme v prvním snímku jeho telefon: V zástupném symbolu podnadpisu odešleme za textem Petr Novák. Na novém řádku vložíme symbol telefonu: V kartě VLOŽENÍ ve skupině Text klepneme do tlačítka Symbol. V dialogovém okně Symbol vybereme písmo Windgdings a vybereme symbol telefonu (9. symbol). Doplníme pevnou linku Petra Nováka do zaměstnání Text Encián ve snímku 1 Encián zvýrazníme ozdobným písmem WordArt: Kurzor umístíme do textu Encián. V kartě VLOŽENÍ ve skupině Text klepneme do tlačítka WordArt. V galerii WordArtů vybereme poslední Výplň zvýraznění 1, kovové zkosení, odraz. WordArt by bez hypertextového odkazu byl zobrazen červenou barvou (Zvýraznění 1). Slovu Encián jsme dříve přidali hypertextový odkaz, proto je WordArt modrou barvou (Hypertextový odkaz), popř. po aplikaci odkazu fialovou barvou (Použitý hypertextový odkaz). Odstraníme zástupný symbol původního textu a WordArt umístíme na jeho místo. Text WordArtu a jeho formát můžeme upravovat obdobně jako běžný text v kontextové kartě FORMÁT. Pro WordArty jsou vhodné textové efekty typu transformace. Na kartě FORMÁT ve skupině Styly WordArt klepneme do tlačítka Textové efekty a podíváme se na efekty typu Transformace. Zde můžeme upravit tvar WordArtu. Zvolíme efekt Vlna 2. Zajímavé jsou i tvary upravující text do kruhové podoby, která je vhodná pro delší texty. Případně efekt nazvaný Tlačítko, který je připravený pro text rozdělený do 3 odstavců. Horní oblouk pak bude tvořen textem v 1. odstavci, uprostřed bude text druhého odstavce a dolní oblouk bude tvořen textem 3. odstavce. Tlačítkem Objekt ve skupině Text v kartě Vložení bychom mohli do textu vložit objekt jiného programu. Rozsah nabídky záleží na množství nainstalovaných programů. V dialogovém okně Vložit objekt bychom vybrali, zda vytvoříme nový objekt nebo objekt vytvoříme z dříve připraveného souboru. Pokud bychom například chtěli do prezentace zařadit plánek okolí firmy, bude se nám lépe kreslit v programu Microsoft Office Visio. Proto bychom využili vložení nového objektu Výkres aplikace Microsoft Office Visio 61. Přes aktuální snímek se otevře okno s výkresem Visia, menu se také změní na menu Visia. Zvolíme typ výkresu a můžeme nakreslit plánek. Klepnutím mimo něj se vracíme do PowerPointu. Nakreslený plánek je umístěn uprostřed aktuálního snímku. K jeho editaci se můžeme kdykoliv vrátit poklepáním na plánek. Tlačítkem Záhlaví a zápatí můžeme modifikovat záhlaví a zápatí, což jsme provedli již prostřednictvím předlohy. Tlačítkem Číslo snímku bychom mohli vložit do textu číslo snímku. Číslo snímku většinou vkládáme do předlohy tak, aby se zobrazilo na všech snímcích. K objektům snímku či částem textu můžeme vložit odkaz na akci. Zvuk cinkání budeme přehrávat při klepnutí do textu Dnes je... na prvním snímku: 60 Pokud by kurzor nebyl v textovém poli, zobrazilo by se dialogové okno Záhlaví a zápatí, v němž můžeme zadávat datum a čas do zápatí. 61 Program Microsoft Office Visio musí být nainstalován na počítači.

53 Kapitola 5: Karta Vložení 53 Označíme textové pole Dnes je... klepnutím do jeho kraje. V kartě VLOŽENÍ ve skupině Odkazy klepneme do tlačítka Akce. V dialogovém okně Nastavení akce (viz obr. 5-15) v kartě Klepnutí myší vybereme zvuk cinkání. Vzhledem k tomu, že jsme dříve v prezentaci využili zvuk Cinkání (chimes.wav), je v nabídce dostupný. 62 Při promítání prezentace zvuk spustíme klepnutím kamkoliv do textového pole Dnes je... Akce je automaticky nastavena pro hypertextové odkazy. Když označíme slovo Encián a klepneme do tlačítka Akce, vidíme, že akcí po klepnutí je přechod na hypertextový odkaz. Klepnutím do nabídkového trojúhelníku na konci řádku odkazu se zobrazí možnosti hypertextových odkazů (odkaz na vlastní prezentaci 63, snímek v prezentaci, webová adresa, odkaz na jiný soubor). Akcí může být také spuštění jiného programu či makra. Pole Akce přidružená k objektu je dostupné jen pro vložené objekty (např. vloženou tabulku Excelu). Stejné akce lze nastavit i v druhé kartě Přetažení myší. Tyto akce se spustí při pouhém přetažení myší přes objekt, pro který byla akce nastavena. OBR. 5-15: DIALOGOVÉ OKNO NASTAVENÍ AKCE Tlačítka akcí Stejně postupujeme i při využití tlačítek akcí v rámci nabídky tvarů. Na kartě VLOŽENÍ ve skupině Ilustrace jsme již využili připravené tvary, kromě tvarů v posledním řádku, což jsou tlačítka akcí. Podívejme se nyní na jejich funkci. Na posledním snímku chceme vložit tlačítko, které by nám umožnilo vrátit se na první snímek prezentace. Mohli bychom k běžnému vhodnému textu nebo obrázku na snímku vložit hypertextový odkaz. My využijeme tlačítko akcí Domů: Přesuneme se na poslední snímek 17 Poděkování. Na kartě VLOŽENÍ ve skupině Ilustrace klepneme na tlačítko Tvary. Z posledního řádku vybereme páté tlačítko s obrázkem domečku nazvané Tlačítko akce: Domů. Tažením myší umístíme tlačítko do snímku do pravého dolního rohu. Po umístění tlačítka se otevře dialogové okno Nastavení akce (viz obr. 5-15), které má již na kartě Klepnutí myší vyplněné pole Přejít na cíl hypertextového odkazu, a to na První snímek. Nastavení akce tlačítkem OK potvrdíme. Na kontextové kartě FORMÁT zvolíme vhodný styl tvaru: žlutou barvu v posledním řádku, tj. Silný efekt Zvýraznění 2. Upravíme velikost tlačítka na 2,4 x 2,4 cm. Pozici upravíme na 21,5 cm vodorovně a 14,5 cm svisle. 62 Další zvuky se nabízí z adresáře c:\program Files\Microsoft Office 2007\Office12\Media. Můžeme také využít zvuky z adresáře c:\windows\media. 63 Vlastní prezentace je výběrem snímků z celé prezentace, může být spojená se změnou pořadí snímků. Podrobněji viz kap. 8.

54 Kapitola 5: Karta Vložení 54 Stejným způsobem můžeme využít i další tlačítka akcí, umožňující například přejít na další snímek, na předchozí snímek, na konec prezentace či na začátek prezentace 64 atd. Akci připojenou k těmto tlačítkům akcí lze předefinovat. Poslední tlačítko akcí nazvané Tlačítko akce: Vlastní si můžeme libovolně přizpůsobit svým požadavkům. Umístěme na poslední snímek toto tlačítko a přiřaďme mu odkaz na snímek s obsahem prezentace: Tlačítko umístíme vlevo od tlačítka Domů. V dialogovém okně Nastavení akce zvolíme Přejít na cíl hypertextového odkazu. Zde zvolíme volbu Snímek V dialogovém okně Hypertextový odkaz na snímek vybereme snímek 2 Osnova prezentace. Tlačítkem OK potvrdíme výběr snímku a znovu OK potvrdíme nastavení celé akce. Ještě upravíme vzhled tlačítka. Zvolíme stejný styl jako u předešlého tlačítka a stejnou velikost. Pozici upravíme na 18,5 cm vodorovně a 14,5 cm svisle. Klepneme do tlačítka pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme Upravit text. Do tlačítka zapíšeme text Osnova. Velikost písma zvolíme 16, barvu písma černou. Výsledný vzhled je na obr OBR. 5-16: TLAČÍTKA AKCÍ Enc pptx Spustíme promítání prezentace od aktuálního snímku kombinací Shift F5. Klepnutím na tlačítko s domečkem se přesuneme na první snímek. Po návratu na úvodní snímek se klepnutím na tlačítko Osnova přesuneme na snímek 2 Osnova prezentace. Shrnutí 1. Na snímcích můžeme prezentovat data formou tabulky. Tu připravíme v PowerPointu (zadáním počtu řádků a sloupců či nakreslením tabulky) nebo vložíme tabulku Excelu. 2. Chceme-li vložit do snímku graf, podkladová data zadáváme na listu Excelu. 3. Seznamy můžeme prezentovat pomocí obrázků SmartArt. 4. Snímky můžeme zpestřit pomocí vložených obrázků či klipartů, ty vyhledáme zadáním klíčového slova. 5. Fotografie či obrázky lze přehledně uspořádat do fotoalba, proložit či doprovodit texty. 6. Prezentace může obsahovat i zvukové záznamy či videozáznamy. 7. Pomocí hypertextového odkazu můžeme přejít na webovou stránku, jiný soubor či daný snímek prezentace. Pro tyto účely lze využít i tlačítka akcí. 64 Tato tlačítka akcí bychom mohli umístit na každý snímek a usnadnit tak např. nezkušenému uživateli pohyb v prezentaci. V tom případě by bylo vhodné umístit je přímo do předlohy.

55 Kapitola 6: Karta Animace 55 6 Karta Animace Přechod 6.1 Přechod Na další snímek jsme při promítání prezentace přecházeli zatím klepnutím myší bez efektu přechodu. Zvýrazněme přechod na snímek 2 Osnova prezentace: Klepneme na miniaturu snímku v podokně Snímky a Osnova. V kartě ANIMACE můžeme vybrat nejčastější přechody přímo tlačítkem ve skupině Přechod na tento snímek. Klepnutím na tlačítko Více zobrazíme galerii přechodů (viz obr. 6-1). OBR. 6-1: GALERIE PŘECHODŮ Z kategorie Zmizení a prolínání vybereme poslední efekt Prolínání. Efekt se projeví vždy při promítání snímku, ať už jsme k němu přešli z předchozího snímku či jiného snímku 65 (klepnutím do obrázku v pravém horním rohu prezentace). Přechod doprovodíme zvukem. V poli Zvuk přechodu vybereme zvuk Cinkání. V poli Rychlost přechodu můžeme regulovat rychlost přechodového efektu (pomalu, středně, rychle). Tlačítkem Použít u všech bychom aplikovali přechod na všechny snímky prezentace. V pravé části můžeme nastavit způsob přechodu z aktuálního snímku na další: klepnutím myší (obvyklý způsob), automaticky po nastaveném čase, kombinaci: lze potom vyčkat na automatický přechod či urychlit přechod klepnutím myší. Nastavení přechodu včetně času pro automatický přechod je zobrazeno pod miniaturou snímků v zobrazení Řazení snímků (viz obr. 6-2). 65 Přejít na snímek 2 Osnova prezentace můžeme při promítání z kteréhokoliv snímku prezentace zadáním čísla snímku a odesláním či klepnutím na obrázek v pravém horním rohu snímku, pokud jsme v předloze vložili z obrázku odkaz na druhý snímek.

56 Kapitola 6: Karta Animace 56 Enc pptx Náhled přechodu můžeme v zobrazení Normální i Řazení snímků vyzkoušet tlačítkem Náhled ve skupině Náhled v kartě ANIMACE. OBR. 6-2: MINIATURA PŘECHODU V ZOBRAZENÍ ŘAZENÍ SNÍMKŮ Animace snímků 6.2 Animace PowerPoint nabízí kromě přechodu mezi jednotlivými snímky animaci zobrazování objektů na snímku. Budeme animovat snímek 5 Oddělení a programy: Klepneme na miniaturu snímku v podokně Snímky a Osnova. Klepneme do dílčího nadpisu Oddělení. V kartě ANIMACE ve skupině Animace klepneme na nabídkový trojúhelník. Nabízí se tři základní druhy animací (Zmizení, Rolovat, Přílet) a to vždy ve dvou variantách pro případ, že bychom měli označený seznam. Buď by se všechny položky seznamu animovaly najednou, či postupně v rámci první úrovně seznamu. Vybereme Zmizení, a to Všechny najednou. Už při ukázání na volbu se animace zobrazí ve snímku. Klepnutím potvrdíme vybranou volbu. Klepneme do seznamu oddělení a vybereme animaci Rolovat a to Všechny najednou. Klepneme do dílčího nadpisu Programy a vybereme animaci Přílet, a to Všechny najednou. Klepneme do seznamu programů. Zobrazíme okno vlastních animací: buď v poli Animovat vybereme poslední volbu Vlastní animace nebo přímo klepneme do tlačítka Vlastní animace ve skupině Animace v kartě ANIMACE. Zobrazí se podkono úloh Vlastní animace. Současně jsou ve snímku očíslovány jednotlivé animace dle pořadí zobrazování animovaných objektů. Animace jsou vypsány v podokně úloh (viz obr. 6-3, v němž je zobrazen stav, kdy není označen seznam programů). OBR. 6-3: PODOKNO ÚLOH ANIMACE V podokně úloh Vlastní animace klepneme do tlačítka Přidat efekt (nahrazuje tlačítko Změnit dle obr. 6-3). Vyklopí se nabídka různých kategorii efektů 66 : 66 Typ efektu je naznačen barvou: efekty typu počátek jsou označené zeleně, zdůraznění žlutě a efekty typu konec jsou označeny červenou barvou. Je-li to možné, je konkrétní efekt naznačen i obrázkem hvězdy.

57 Kapitola 6: Karta Animace 57 Parametrizace animací Počátek: animace se projeví při zobrazení animovaného prvku, Zdůraznění: animovaný prvek je zvýrazněn řezem písma, změnou velikosti či otáčením, Konec: animace se uplatní při ukončení zobrazení animovaného prvku, např. odlétnutím, Cesta pohybu: po zobrazení se animovaný prvek přesune určeným směrem. V našem případě vybereme v kategorii Počátek efekt Obdélník. Pokud nám nestačí nabídka efektů v kategorii, můžeme volbou Další efekty zobrazit dialogové okno Přidat efekt (úvodní, zvýrazňující, závěrečný či cesty pohybu), v němž je řada dalších efektů rozdělených do podkategorií. Je-li v dolní části okna zaškrtnuto pole Náhled efektu, klepnutím do efektu se efekt zobrazí. Efekt se uplatní v prezentaci až po klepnutí do tlačítka OK. Animační efekt má další parametry zobrazené v horní části podokna Vlastní animace: Spustit:» Při klepnutí: Efekt se provede po klepnutí myší.» S předchozím: Efekt se provede současně s předchozím efektem. Takto lze různé efekty kombinovat.» Po předchozím: Efekt se provede hned po skončení předchozího efektu. Směr: Upřesňuje efekt, možnosti se měni dle vybraného typu (např. u efektu Přílet můžeme určit směr příletu animovaného objektu). Rychlost: Můžeme ovlivnit rychlost provedení efektu (velmi pomalu, pomalu, středně, rychle, velmi rychle). Pořadí zobrazování animovaných objektů na snímku můžeme měnit tlačítky Znovu uspořádat pod seznamem efektů v podokně úloh Vlastní animace. Tlačítkem Přehrát v spodní části podokna úloh Vlastní animace můžeme přehrát animaci. Při přehrávání se zobrazí v dolní části podokna časová osa. Chceme-li vidět časový běh animace přehledněji i bez přehrávání, můžeme klepnout do nabídkového trojúhelníku u libovolného aplikovaného efektu a zvolit možnost Zobrazit rozšířenou časovou osu. Ta se zobrazí ve spodní části podokna a přehledně naznačuje časový běh efektů svislou čarou na časové ose a barevným pruhem u probíhajícího efektu. Tlačítkem Prezentace promítneme aktuální snímek v zobrazení prezentace. 67 Vidíme, že poslední efekt je označen číslem 4 (proběhne při čtvrtém klepnutí myši na snímku) a v podokně je pod ním modrý pruh s dvojitou šipkou dolů. Klepnutím do tohoto pruhu rozbalíme obsah efektu, tj. podrobnosti zahrnující animaci jednotlivých odstavců animovaného textu. Takto můžeme efekty 4 až 9 parametrizovat každý zvlášť. Případně lze označit více efektů pro společné nastavení parametrů klepnutím do efektu a označením dalších efektů klepnutím spolu s držením klávesy Ctrl (pro nesouvislý rozsah) či Shift (pro souvislý rozsah). Pro jednotlivý efekt v podokně úloh Vlastní animace můžeme zobrazit podrobné parametry efektu klepnutím do nabídkového trojúhelníku a volbou MOŽNOSTI EFEKTU. Zobrazí se dialogové okno s názvem dle typu efektu (např. v obr. 6-4 je zobrazeno pro efekt Přílet). OBR. 6-4: DIALOGOVÉ OKNO EFEKTU 67 Prezentaci lze promítat od aktuálního snímku také tlačítkem ve stavovém řádku či kombinací kláves Shift F5.

58 Kapitola 6: Karta Animace 58 Možnosti efektu V dialogovém okně efektu můžeme nastavit detailní parametry efektu: v kartě Efekt: zvuk, který má být s animací přehrán, barvu, kterou má mít animovaný objekt po dokončení animace, postup animace efektu: celý najednou, po slovech, po písmenech, v kartě Časování: zpoždění efektu (efekt je zobrazen až po stanoveném časovém odstupu, tj. objekt se zobrazí se zpožděním), počet opakování efektu, spuštění efektu klepnutí do jiného objektu ve snímku, v kartě Animace textu: animování nižších úrovní seznamů, nastavení délky časového odstupu automatické animace po předchozím efektu, možnost opačného pořadí animace seznamu. V našem případě sbalíme obsah čtvrtého efektu (efekty nastavené na názvy programů) klepnutím do modrého pruhu označeného Klepnutím skryjte obsah a nastavíme možnosti efektu: Klepneme do nabídkového trojúhelníku u čtvrtého efektu a zvolíme MOŽNOSTI EFEKTU. Na kartě Efekt je zatím v poli Po animaci vybráno Netlumit. Nastavíme změnu barvy po animaci. Můžeme vybrat barvu z barevné palety či klepnutím do volby Další barvy ze všech barev. Další možností je text po animaci skrýt či skrýt tento text až po dalším klepnutí myší. Zvolíme oranžovou barvu z palety. Přejdeme na kartu Časování. V poli Spustit zadáme Po předchozím. Aby se seznam programů nezobrazoval příliš rychle, zvolíme zpoždění 1 sekundu. Práci s dialogovým oknem ukončíme klepnutím do tlačítka OK. OBR. 6-5: VLASTNÍ ANIMACE Nyní prohlédneme připravenou animaci přímo promítnutím snímku. Promítání spustíme od aktuálního snímku kombinací Shift F5. Animace proběhnou na 3 klepnutí myší.

59 Kapitola 6: Karta Animace 59 Aktivační událost Při prvním se zobrazí nadpis Oddělení, poté vlastní oddělení firmy, při třetím klepnutí programy. Po animaci každý program změní barvu textu na zadanou oranžovou. Podokno animací je na obr. obr Přidáme animace ještě ke snímku 12 Odběratelé: Klepneme do nadpisu Odběratelé. Přidáme efekt typu Počátek a v rámci dalších efektů vybereme ze skupiny složitých efektů efekt Navlékat. Klepnutím označíme obrázek a přidáme stejný efekt. Opět označíme nadpis a přidáme efekt typu Konec. Vidíme, že ke konkrétnímu efektu ze skupiny Počátek lze přidat obdobný (opačný) efekt ze skupiny Konec. Vybereme efekt nazvaný Navlékat. Stejný efekt konce přiřadíme i obrázku. Změníme pořadí efektů. Klepnutím v podokně označíme 4. efekt a pomocí šipky nahoru v dolní části podokna jej přesuneme na 3. místo. Pro 2. i 4. efekt zadáme v podokně v poli Spustit hodnotu Po předchozím. K obrázku přidáme ještě efekt typu zdůraznění. Ze skupiny Pokročilé vybereme efekt Houpačka. Efekt přesuneme na 2. místo. Nejprve se při promítání objeví nadpis, poté obrázek, po dalším klepnutí se obrázek zdůrazní pohoupáním a při dalším klepnutí myší zmizí obrázek a poté nadpis. Zatím tedy byly vždy efekty řazené v posloupnosti. Můžeme libovolný efekt vyjmout z posloupnosti klepnutí a spustit volitelně klepnutím na daný prvek na snímku: Klepneme do vyklápěcí šipky u animace zdůraznění a zvolíme MOŽNOSTI EFEKTU. Na kartě Časování klepneme do tlačítka Aktivační událost. Doposud byla zvolena volba Animace je součástí posloupnosti klepnutí. Vybereme Spustit efekt klepnutím na. Nabídnut je seznam všech objektů na snímku. Zvolíme obrázek (viz obr. 6-6). Animace nyní není číslovaná, má značku ruky. Animace bude spuštěna klepnutím na obrázek. Pokud přímo do obrázku neklepneme, animace se spouštět nebude. OBR. 6-6: ČASOVÁNÍ Animace grafu Podívejme se, jaké parametry lze nastavit při animaci grafu: Na snímku 11 Prodej programů graf klepnutím označíme graf. V podokně Vlastní animace klepneme do tlačítka Přidat efekt. Vybereme efekt typu Počátek a ze skupiny Pokročilé zvolíme efekt Zdvihnout. Tímto efektem se zobrazí celý graf. Klepneme do vyklápěcí šipky efektu a zvolíme MOŽNOSTI EFEKTU. Při animaci grafu je k dispozici karta Animace grafu. Graf je zatím seskupen jako jeden objekt.

60 Kapitola 6: Karta Animace 60 Graf lze animovat po řadách, podle kategorií, po prvcích v řadách či po prvcích v kategoriích. Je třeba zvážit, jak podrobně chceme graf prezentovat, také zda nebude vhodné nechat animaci běžet automaticky s nastavením spuštění po předchozím. Zadáme seskupení grafu podle kategorie (viz obr. 6-7). Spuštění nastavíme po předchozím. OBR. 6-7: ANIMACE GRAFU Animace SmartArtu Na snímku 13 Stadia růstu budeme animovat SmartArt: Označíme ho a přidáme mu efekt typu počátek, a to ze skupiny složitých efektů efekt Spirála dovnitř. V možnostech efektu je nyní k dispozici karta Animace SmartArt. V poli Seskupit grafiku vybereme Postupně a zaškrtneme pole Obrácené pořadí, aby se zobrazovaly postupně jednotlivé úrovně jehlanu a to od základny směrem nahoru (viz obr. 6-8). Pro celý efekt zadáme spuštění po předchozím, aby se jehlan zobrazil bez nutnosti klepání myší. OBR. 6-8: ANIMACE SMARTARTU Cesty pohybu Posledním typem efektu jsou cesty pohybu. Ty si předvedeme na nově vytvořeném schématu, jehož jednotlivé prvky se pomocí animace vhodně uspořádají: Za snímek 5 Oddělení a programy vložíme nový snímek v rozložení Pouze nadpis. Nadpis bude Společná datová základna. Do snímku vložíme tvar Elipsa. Upravíme výšku na 2 cm a šířku na 5 cm. Styl vybereme Jemný efekt Zvýraznění 5. Elipsu umístíme na pozici 1 cm vodorovně a 3,5 cm svisle. Takto upravený tvar kombinací Ctrl D 5x rozkopírujeme. Všech 6 elips rozmístíme pod sebe vlevo na snímku a označíme. Rozmístění uspořádáme: na kontextové kartě FORMÁT ve skupině Uspořádat klepneme do tlačítka Zarovnat, tam do volby Rozmístit svisle a poté do volby Zarovnat na střed. Připravíme ještě jednu kopii elipsy. Umístíme ji na střed snímku a aplikujeme styl Silný efekt Zvýraznění 5. Z místní nabídky elipsy vybereme volbu UPRAVIT TEXT. Do elipsy dopíšeme text databáze.

61 Kapitola 6: Karta Animace 61 Šest elips vlevo popíšeme názvy programů: Bonita, Finanční analýza, Investice, Kauzální analýza, Podnikatel, SAFI (viz obr. 6-9). OBR. 6-9: SNÍMEK SPOLEČNÁ DATOVÁ ZÁKLADNA Označíme první elipsu Bonita. V podokně úloh Vlastní animace klepneme do tlačítka Přidat efekt a zvolíme Cesty pohybu. Prvních šest efektů zastupuje posun objektu po přímce v zadaném směru (směr i vzdálenost lze později specifikovat). Volba Další cesty pohybu obsahuje předdefinované cesty, buď s přesunem animovaného objektu na jiné místo či s návratem na původní pozici (viz obr. 6-10). OBR. 6-10: CESTY POHYBU Enc pptx Volba Nakreslit vlastní cestu nám umožní nakreslit: čáru: kreslíme přímku (Vhodné je začínat od středu animovaného objektu. Pokud bychom cestu specifikovali z jiného startovního místa, animovaný objekt nejprve odskočí na startovní místo, poté se posune v daném směru. Je možné zahájit cestu pohybu mimo snímek. Objekt takto může na snímek přilétnout zvenku.), křivku: kreslíme rovné čáry, které klepnutím myší plynule zatočíme, kreslení ukončíme poklepáním, volný tvar: kreslíme přímku, při klepnutí myší se ostře zalomí do nového směru, pokud levé tlačítko myši držíme, kreslíme tužkou libovolnou cestu, klikyháky: tužkou kreslíme libovolnou cestu. Zvolíme křivku a zakreslíme cestu elipsy Bonita vlevo nad tvar databáze. Stejným způsobem přidáme cestu pohybu i k dalším elipsám programů dle obr Pro snazší umísťování elips můžeme zobrazit na snímku mřížku. Na kartě FORMÁT ve skupině Uspořádat klepneme do tlačítka Zarovnat a zde zvolíme ZOBRAZIT MŘÍŽKU.

62 Kapitola 6: Karta Animace 62 První animace bude spuštěna po klepnutí myší, další animace budou mít nastaveno spuštění S předchozím. Schéma se sestaví najednou po prvním klepnutí myší na snímku. Výsledný vzhled schématu je na obr OBR. 6-11: NADEFINOVANÉ CESTY POHYBU OBR. 6-12: VÝSLEDNÉ SCHÉMA Shrnutí 1. Přechodové efekty nabízejí možnost zobrazení následujícího snímku zvoleným efektem. Ten může být doprovázen rovněž zvukovým efektem. 2. Na další snímek je možné přejít klepnutím myší či automaticky po uplynutí nastaveného času. 3. Jednotlivé prvky na snímcích mohou být animované animační efekty jsou efekty typu počátek, konec, zdůraznění a cesty pohybu. 4. Animovat je možné i prvky grafu či SmartArtu.

63 Kapitola 7: Karta Revize 63 Kontrola pravopisu 7 Karta Revize Prezentace je již téměř připravena k promítnutí. Ředitel Petr Novák provede poslední revizi prezentace. Nejprve provedeme kontrolu pravopisu: Na snímku 2 Osnova prezentace v položce 3 Prodej programů odstraníme ve slově programů první písmeno r. Ve stavovém řádku je rozevřená kniha přeškrtnuta, což je signál pravopisné chyby v prezentaci. Vrátíme se na první snímek a v kartě REVIZE ve skupině Kontrola pravopisu klepneme do tlačítka Pravopis. PowerPoint kontroluje pravopis v celé prezentaci. Jakmile nalezne pravopisnou chybu, zobrazí dialogové okno Kontrola pravopisu (viz obr. 7-1). OBR. 7-1: DIALOGOVÉ OKNO KONTROLA PRAVOPISU Ponecháme navrhnutou změnu na tvar programů a klepneme do tlačítka Zaměnit. Význam ostatních tlačítek je obdobný jako v textovém procesoru. Zobrazí se dialogové okno s hlášením Kontrola pravopisu dokončena. Po klepnutí do tlačítka OK již není přeškrtnuta kniha ve stavovém řádku. Po klepnutí do tlačítka Office a Možnosti aplikace PowerPoint je možné nastavit či potlačit v kartě Kontrola pravopisu a mluvnice kontrolu pravopisu při psaní. Práci s textem dále usnadňují další tlačítka ve skupině Kontrola pravopisu: Zdroje informací: tlačítkem v dolní části podokna Zdroje informací zobrazíme dostupné zdroje informací, Tezaurus: zobrazí synonyma ke slovu, v němž je kurzor, Přeložit: pokusí se o překlad slova (čeština však není k dispozici), Jazyk: můžeme nastavit jazyk slova či označené části textu, aby byla správně provedena kontrola pravopisu. OBR. 7-2: DIALOGOVÉ OKNO JAZYK Komentář Ve skupině Komentář je možné přidávat, modifikovat a prohlížet komentáře: Tlačítkem Nový komentář můžeme k označenému textu, objektu či celému snímku vložit komentář. Komentář zapíšeme do žlutého okna komentáře. V záhlavní okna je tučně autor Autor a jeho iniciály jsou převzaty z nastavení PowerPointu, které lze modifikovat po klepnutí do tlačítka Office a do tlačítka Možnosti aplikace PowerPoint, v kartě Oblíbené.

64 Kapitola 7: Karta Revize 64 a datum komentáře. Po klepnutí mimo okno komentáře zůstane zobrazena jen miniatura komentáře s iniciálami autora. Komentář se zobrazí, když je kurzor umístěn nad miniaturou. Poklepáním na miniaturu můžeme komentář editovat. OBR. 7-3: KARTA REVIZE, SKUPINA KOMENTÁŘ Enc pptx Tlačítkem Zobrazit značku můžeme potlačit zobrazení miniatur komentářů. Tlačítkem Upravit komentář zobrazíme v okně komentář, do jehož miniatury jsme před tím klepnuli. Okno komentáře zobrazíme také poklepáním na miniaturu. Tlačítkem Odstranit můžeme odstranit označený komentář, což je možné provést také stisknutí klávesy Delete. Pomocí voleb ve spodní části tlačítka můžeme odstranit všechny komentáře na aktuálním snímku či všechny komentáře v prezentaci. Tlačítky Předchozí a Další se můžeme rychle pohybovat mezi komentáři v prezentaci. V naší prezentaci přidáme komentář k nadpisu snímku 11 Prodej programů tabulka. Nejprve v Možnostech aplikace PowerPoint ověříme, že v poli Uživatelské jméno je naše jméno a v poli Iniciály naše iniciály. Klepneme za text nadpisu snímku a klepneme do tlačítka Nový komentář na kartě REVIZE ve skupině Komentář. Otevře se okno komentáře nadepsané jménem a aktuálním datem, do kterého napíšeme text Údaje jsou za rok 2008 (viz obr. 7-4). Po klepnutí mimo komentář zůstane zobrazena pouze miniatura komentáře. Při promítání prezentace se komentář ani miniatura nezobrazují. OBR. 7-4: KOMENTÁŘ Zamknutí prezentace. V PowerPointu 2007 je dostupná služba Správa informačních práv (IRM), která umožňuje omezit oprávnění přístupu k prezentacím a také dokumentům Wordu či sešitům Excelu. Služba může zabránit tisku, přeposílání em či kopírování. Oprávnění k přístupu k souboru je uloženo přímo v souboru. Předpokladem využití je instalace klienta služby Správy práv systému Windows (RMS). Potom je možné využít tlačítko Zamknout prezentaci. Shrnutí 1. V textech na snímcích je možné provést kontrolu pravopisu. Pravopis může být kontrolován i průběžně při editaci snímků. 2. K označeným objektům snímku můžeme vložit komentáře. Mohou sloužit jako poznámky či pro revizi prezentace. Komentáře lze editovat, mazat či procházet.

65 Kapitola 8: Karta Prezentace 65 Spuštění prezentace Vlastní prezentace 8 Karta Prezentace Karta PREZENTACE soustřeďuje příkazy k promítání prezentace a jeho nastavení. Ve skupině Spustit prezentaci vybíráme způsob promítání: Od začátku: Prezentace se začne promítat od prvního snímku, ať už jsme ji spustili z jakéhokoliv snímku. Promítání od začátku je možné spustit také klávesou F5. Z aktuálního snímku: Prezentace se začne promítat od aktuálního snímku. Promítání od aktuálního snímku je možné spustit také kombinací kláves Shift F5. Vlastní prezentace: Vybereme dílčí volbu Vlastní prezentace. Zobrazíme dialogové okno Vlastní prezentace, v němž můžeme vytvořit kombinace snímků pro účelové promítání. V našem případě vytvoříme prezentaci pro promítání bez snímků s dílčími nadpisy: V dialogovém okně Vlastní prezentace klepneme do tlačítka Nová. Vlastní prezentaci nazveme v okně Definovat vlastní prezentaci v poli Název prezentace názvem Bez dílčích nadpisů (viz obr. 8-1). Postupně či najednou s využitím klávesy Ctrl přidáme snímky do vlastní prezentace (s výjimkou snímků 3, 7, 10 a 13). OBR. 8-1: DEFINOVAT VLASTNÍ PREZENTACI Promítání prezentace V pravé části dialogového okna můžeme měnit pořadí snímků ve vlastní prezentaci. Tlačítkem OK ukončíme definici a vrátíme se do dialogového okna Vlastní prezentace, v němž můžeme vytvořit další vlastní prezentace. Výběrem vlastní prezentace a klepnutím do tlačítka Zobrazit spustíme vlastní prezentaci. Čísla snímků zůstávají zachována dle původní nezkrácené prezentace. Když z návrhu prezentace klepneme do tlačítka Vlastní prezentace, zobrazí se nejdříve seznam vlastních prezentaci a pod nimi dílčí volba Vlastní prezentace. Při promítání prezentace se v levém dolním rohu zobrazují čtyři tlačítka: Na předchozí snímek: Na předchozí snímek také můžeme přejít šipkou vlevo, šipkou nahoru, klávesou PageUp, klávesou Backspace, stisknutím klávesy P či rolovacím kolečkem myši. Pero: Po klepnutí do tlačítka můžeme nastavit tlačítko myši. Výchozím nastavením je režim šipky. Můžeme vybrat různě tlustá pera (kuličkové pero, popisovač, zvýrazňovač 69 ) a nastavit barvu rukopisu. Během promítání můžeme potom do snímků kreslit. Po skončení promítání jsme dotázáni, zda chceme kresby uložit jako objekty prezentace. Možnosti promítání: Z dílčí nabídky můžeme především: přejít na snímek vybraný dle jeho názvu, přejít na vlastní prezentaci, zobrazit černou nebo bílou obrazovku, aby nás dočasně nerušil obsah promítané prezentace, když např. při promítání odběhneme od scénáře prezentace, zobrazit nápovědu k prezentaci (zobrazíme ji také během promítání prezentace klávesou F1, viz obr. 8-2) seznam kláves, mimo jiné: 69 Pero a popisovač slouží k zapisování poznámek či značek do snímku, zvýrazňovač používá průhlednou žlutou slouží ke zvýrazňování textu.

66 Kapitola 8: Karta Prezentace 66 Nápověda k promítání prezentace» číslo a Enter: přechod na snímek s daným číslem,» B: černá obrazovka a návrat z černé obrazovky,» W: bílá obrazovka a návrat z bílé obrazovky,» Ctrl P: změnit ukazatel na pero,» Ctrl A: změnit ukazatel na šipku,» E: vymazání kresby ze snímku,» Esc: ukončení promítání. Na další snímek (Na další snímek také můžeme přejít levým tlačítkem myši, mezerníkem, šipkou vpravo, šipkou dolů, klávesou Enter, klávesou PageDown či stisknutím klávesy D). OBR. 8-2: NÁPOVĚDA K PROMÍTÁNÍ PREZENTACE Nastavení Mluvený komentář Časování Promítání prezentace můžeme ovlivnit jejím nastavením v kartě PREZENTACE ve skupině Nastavení: Tlačítkem Zaznamenat mluvený komentář můžeme k jednotlivým snímkům namluvit prostřednictvím mikrofonu komentář. Komentář je zaznamenáván do zvukových souborů uložených přímo v souboru prezentace. Zvukové soubory jsou přehrávány formou animací ke snímkům 70. Tlačítkem Vyzkoušet časování můžeme spustit prezentaci, při promítání se zaznamenávají doby promítání jednotlivých snímků. Při promítání prezentace se zobrazí panel nástrojů Zkouška s tlačítky (viz obr. 8-3). Pokud zaznamenáváme mluvený komentář, provádíme tím automaticky i zkoušku časování, animace na snímcích jsou synchronizovány s komentářem. OBR. 8-3: PANEL ZKOUŠKA Další: přechod na další snímek, Pozastavit: pozastaví čas záznamu či znovu spustí čas záznamu, Čas snímku: stav doby promítání jednotlivého snímku, v průběhu promítání snímku lze anulovat tlačítkem Opakovat, 70 Animace je připojena k miniatuře reproduktoru, který je umístěn do pravého dolního rohu snímku. Animace je spuštěna v režimu Po předchozím. Předchozí animace není použita, proto se zvuk (přesněji animace spojená s přehráním zvuku) spustí hned po promítnutí snímku.

67 Kapitola 8: Karta Prezentace 67 Skrytí snímku Monitory Zobrazení předvádějícího Enc pptx Opakovat: anuluje zaznamenaný čas promítání jednotlivého snímku, Celkový čas: kumulovaný čas promítání snímků od začátku prezentace. Záznam času promítání jednotlivých snímků ukončíme klávesou Esc. PowerPoint zobrazí dotaz Chcete zaznamenat nové časování snímků a použít je při zobrazení prezentace? V případě souhlasu se upraví čas pro promítání snímků, což nejlépe vidíme v zobrazení Řazení snímků. Nastavený čas můžeme změnit v kartě ANIMACE ve skupině Přechod na tento snímek v poli Automaticky za. Nastavené časování je aplikováno jen v případě, že ponecháme zaškrtnuté pole Použít vyzkoušená časování. Promítáme-li prezentaci s časováním, můžeme v případě potřeby časované přechody přerušit klávesou S či +. Stiskem libovolné klávesy opět zahájíme použití časovaných přechodů. Tlačítkem Skrýt snímek můžeme vyřadit (či zařadit) snímek z promítání, aniž jej odstraníme z prezentace. Skrytí snímku je vyznačeno přeškrtnutím čísla snímku u miniatury snímku v podokně Snímky a Osnova v zobrazení Normální a u miniatury snímku v zobrazení Řazení snímků. Skrytý snímek lze během promítání zobrazit, pokud na předchozím snímku stiskneme klávesu H. Přejdeme-li na další snímek jakýmkoli jiným způsobem, skrytý snímek se nezobrazí. Pokud bychom se v prezentaci vraceli v opačném směru, skrytý snímek se rovněž nebude zobrazovat. V případě, že snímek klávesou H zobrazíme, bude zobrazován i při průchodu prezentací v opačném směru. V naší prezentaci takto skryjeme snímek 6 Společná datová základna. Ve skupině Monitory můžeme nastavit rozlišení promítání a způsob promítání při dostupnosti sekundárního monitoru: V poli Rozlišení můžeme zadat promítání prezentace v jiném rozlišení, než je nastaveno na promítajícím počítači. Někdy je to vhodné pro promítání dataprojektorem, který nemá tak vysoké rozlišení jako počítač. V případě, že máme k počítači připojený sekundární monitor nebo dataprojektor, můžeme: v poli Zobrazit prezentaci na upřesnit monitor, na němž proběhne promítání, zaškrtnutím pole Použít zobrazení předvádějícího zobrazit na monitoru, na němž je návrh prezentace, zobrazení předvádějícího. Před demonstrací zobrazení předvádějícího doplníme do snímku 9 Nejčastější cíle služebních cest poznámky, a to v zobrazení Poznámky: Všechna místa služebních cest: Bratislava Brno České Budějovice Kladno Kralupy nad Vltavou Ostrava Poprad Slaný Sněžné Sokolov Starý Hrozenkov V pravítku nastavíme odsazení druhého a dalších řádků a tabulátoru na 0,5 cm. Promítání potom probíhá diferencovaně na promítacím a autorském monitoru (viz obr. 8-4). Na autorském monitoru (vpravo) je zobrazen: vlevo nahoře promítaný snímek, vpravo nahoře autorské poznámky (zobrazeny jen na autorském monitoru), pod snímkem tlačítka pro předchozí a následující snímek, pro nastavení možnosti ukazatele (např. volba pera pro kreslení do snímku) a možnosti promítání, v pruhu pod snímkem: pořadí snímku a celkový počet snímků, čas, po který již promítáme prezentaci, přesný (denní) čas, dole miniatury snímků prezentace, z nichž můžeme rychle přejít na jiný snímek, včetně vodorovného posuvníku.

68 Kapitola 8: Karta Prezentace 68 OBR. 8-4: PROMÍTACÍ A AUTORSKÝ MONITOR Nastavení prezentace Klepnutím do tlačítka Nastavit prezentaci ve skupině Nastavení zobrazíme dialogové okno Nastavení prezentace (viz obr. 8-5), v němž lze nastavit již vysvětlené a další parametry: Nastavením Typu prezentace můžeme prezentaci promítat v okně místo celé obrazovky. Diváci tak mohou sledovat kromě promítání prezentace i další aplikace. Nastavením Zobrazit možnosti můžeme: promítat prezentaci v nekonečné smyčce až do ukončení stisknutím klávesy Esc, potlačit doprovodný mluvený komentář či veškeré animace. Ve skupinovém rámečku Zobrazit snímky můžeme: omezit promítání na zadaný rozsah snímků, zvolit pro promítání dříve specifikovanou vlastní prezentaci. V skupinovém rámečku Přechod na další snímek můžeme: využít připravené časování, či ho potlačit a nastavit ruční přechod na další snímek. OBR. 8-5: DIALOGOVÉ OKNO NASTAVENÍ PREZENTACE Shrnutí 1. Pro účelové promítání můžeme uspořádat kombinaci snímků do vlastní prezentace. 2. Pro ovládání běhu prezentace můžeme využít klávesy či kombinace, které si zobrazíme během promítání pomocí klávesy F1. 3. Konkrétní snímek můžeme při promítání skrýt a zobrazit ho jen v případě potřeby. 4. Veškeré parametry promítání lze nastavit promítané snímky, využití časování, potlačení mluveného komentáře či animací a další.

69 Kapitola 9: Tlačítko Office 69 Nová prezentace 9 Tlačítko Office Klepnutím do tlačítka Office zobrazíme nabídku příkazů související se souborem prezentace: Příkazem NOVÝ zobrazíme dialogové okno Nová prezentace, v němž můžeme vytvořit prázdnou novou prezentaci nebo v levých záložkách vybrat nainstalovanou nebo vlastní šablonu či šablonu z webu firmy Microsoft (Microsoft Office Online). Šablona obsahuje předlohy s rozloženími a v některých případech také obsah. Zajímavé šablony můžeme čerpat z webu Office Online. Jsou rozdělené do kategorií. Např. v kategorii Prezentace, Akademické můžeme zvolit pro vyzkoušení prezentaci Prezentace pro školní vědecký projekt. Klepnutím do tlačítka Stáhnout šablonu stáhneme z webu a otevře se nová prezentace založená na této šabloně. Vidíme, že obsahuje grafiku výraznější pro úvodní snímek, méně výrazný obrázek v pozadí běžných snímků, dále obsahuje i texty nadpisy snímků a pokyny, co vyplnit, či příklady textů. Jinou variantou je kategorie Snímky s návrhy či Snímky s obsahem. V ní stáhneme jen jeden snímek, který bude obsahovat zajímavou grafiku, např. obrázek rozhodčího, sazenice či snímek s minutových časovačem, který při promítání prezentace odpočítává čas (po 10 sekundách). Takovýto snímek můžeme zařadit do své prezentace pomocí volby Znovu použít snímky. OBR. 9-1: ŠABLONY PRO NOVOU PREZENTACI Otevřít Uložit Uložit jako Enc ppsx Pokud chceme vycházet z jiné prezentace a nechceme ji přepsat, je vhodné k otevření nové verze prezentace využít příkaz NOVÝ Z EXISTUJÍCÍHO. Příkazem OTEVŘÍT zobrazíme dialogové okno, v němž vyhledáváme otevíranou prezentaci. Pomocí nabídkového trojúhelníku u tlačítka OTEVŘÍT můžeme prezentaci otevřít jen pro čtení či otevřít její kopii. Výběrem typu vedle názvu souboru můžeme zobrazit seznam souborů jiného druhu (např. webových stránek či osnov ve Wordu). Příkazem ULOŽIT ukládáme prezentaci. Využívali jsme k tomu tlačítko panelu nástrojů Rychlý přístup nebo kombinace kláves Ctrl S. Příkazem ULOŽIT JAKO můžeme prezentaci uložit pod jiným názvem, do jiného adresáře či dokonce v jiném formátu, např. jako šablonu, která bude východiskem formátu a obsahu pro další prezentace. Prezentaci můžeme uložit také jako webovou stránku formou jednoho či více souborů. Uložíme prezentaci v následujících formátech: Předvádění prezentace PowerPoint: Vznikne soubor s příponu ppsx. Spustíme-li tento soubor poklepáním na jeho název v Průzkumníku či Total Commanderu, spustí se přímo promítání prezentace. Po skončení prezentace se zavře i PowerPoint a vrátíme se tam, odkud jsme prezentaci spustili. Ve formátu předvádění prezentace tudíž není možné prezentaci editovat či jakkoli upravovat.

70 Kapitola 9: Tlačítko Office 70 Encian.potx Šablona aplikace PowerPoint: Šablona má příponu potx (šablona obsahující makra či kódy Visual Basicu by měla příponu potm) a je standardně ukládána do složky C:\Users\uživatel\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony. Nazveme šablonu encian.potx. Nyní se šablona nabízí v seznamu šablon při otevírání nové prezentace v dialogovém okně Nová prezentace na kartě Šablony. Pokud bychom ve výše uvedené složce založili podsložku, např. Encian, a šablonu umístili do této složky, bude šablona nabízena v dialogovém okně Nová prezentace na kartě Encian (viz obr. 9-2). Takto můžeme třídit šablony např. na firemní a osobní. OBR. 9-2: ŠABLONA NA KARTĚ ENCIAN Enc htm Webová stránka: Uložíme-li soubor jako webovou stránku, vznikne soubor s příponou htm a pomocné soubory budou uloženy do podsložky nazvaného dle název souboru_soubory. Lze využít formát Webová stránka tvořená jedním souborem, v tom případě vznikne jeden soubor s příponou mht. Uložíme prezentaci jako webovou stránku:» V dialogovém okně Uložit jako klepneme do tlačítka Změnit název. Název stránky bude Firma Encián, zobrazí se v titulkovém pruhu webového prohlížeče. Klepneme do tlačítka Publikovat.» V dialogovém okně Publikovat jako webovou stránku (viz obr. 9-3) můžeme vybrat, budeme-li publikovat celou prezentaci, konkrétní snímky či vlastní prezentaci. OBR. 9-3: PUBLIKOVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY» Dále můžeme upřesnit název stránky a název souboru. Klepnutím do tlačítka Webové možnosti změníme na kartě Obecné vzhled ovládacích prvků, jak budou zobrazené

71 Kapitola 9: Tlačítko Office 71 v prohlížeči. Vybereme černý text na bílém pozadí. Klepnutím do tlačítka OK potvrdíme. Klepneme do tlačítka Publikovat.» Při otevření stránky v prohlížeči jsme informováni o ochraně zabezpečení, kdy je zakázané spouštění skriptů či ovládacích prvků ActiveX. Vybereme Povolit zablokovaný obsah. Prezentace se zobrazí v prohlížeči (viz obr. 9-4).» Mezi snímky přecházíme klepnutím na název snímku v podokně Osnova či tlačítky Předchozí snímek a Následující snímek v dolní části okna. Klepnutím do tlačítka Osnova můžeme skrýt či zobrazit podokno Osnova.» Klepnutím do tlačítka Sbalit či rozbalit osnovu zobrazíme či skryjeme detaily textů na snímcích.» Klepnutím do tlačítka Poznámky skryjeme či zobrazíme podokno poznámek.» Klepnutím do tlačítka Prezentace spustíme celoobrazovkové předvádění prezentace. OBR. 9-4: NÁHLED WEBOVÉ STRÁNKY Adresář Enc Tisk Připravit Vlastnosti Formát GIF: Vybereme-li uložení do formátu GIF, jsme dotázáni, zda chceme uložit pouze aktuální snímek (vznikne 1 soubor s příponou gif) nebo všechny snímky (v tom případě vznikne složka, ve kterém budou jednotlivé snímky uložené pod názvem Snímek+číslo snímku.gif). Obrázky jednotlivých snímků lze využít např. při přípravě dokumentace prezentace v programu Microsoft Office Word. Příkazem TISK otevíráme dílčí nabídku: Dílčí příkaz TISK zobrazí dialogové okno Tisk, v němž můžeme:» vybrat tiskárnu, pokud máme nainstalováno na počítači více tiskáren,» omezit rozsah tisku na aktuální snímek, na vlastní prezentaci, či na zadaná čísla snímků,» zadat vytištění snímků, podkladů, poznámek či osnovy,» upřesnit barvu tisku (barva, stupně šedé, jen černobíle). Příkazem RYCHLÝ TISK by se prezentace v aktuálním nastavení tisku vytiskla na výchozí tiskárnu. Příkazem NÁHLED zobrazíme náhled před tiskem, v němž můžeme zkontrolovat formu tisku, např. se přesvědčit, že tiskneme podklady se šesti snímky v barvách stupně šedé. Úpravy v náhledu provedené v aplikační kartě se promítnou do nastavení tisku. Příkazem PŘIPRAVIT otevíráme dílčí nabídku: Příkazem VLASTNOSTI zobrazíme nad návrhy snímků podokno Vlastnosti dokumentu (viz obr. 9-5). V podokně je zobrazeno umístění prezentace na disku a vlastnosti dokumentu, které je vhodné vyplnit (autor, název, předmět, klíčová slova, kategorie, stav, komentáře), aby bylo možné prezentaci snáze najít. Klepnutím do nabídkového trojúhelníku vedle volby Vlastnosti dokumentu můžeme zobrazit detailní okno vlastností prezentace s pěti kartami. OBR. 9-5: PODOKNO VLASTNOSTI

72 Kapitola 9: Tlačítko Office 72 Enc pptx Enc pptx Odeslat Publikování Balení pro disk CD-ROM Příkazem KONTROLOVAT METADATA můžeme zkontrolovat, zda jsme v prezentaci před zveřejněním nenechali pracovní nebo osobní informace (v poznámkách, vlastnostech, neviditelných objektech na snímcích apod.). Zkontrolujeme naši prezentaci. Byla nalezena osobní data v kategorii Komentáře a poznámky, Vlastnosti dokumentu a osobní údaje a Poznámky k prezentaci. Klepnutím do tlačítka Odebrat vše tato osobní data odebereme. Příkazem UPRAVIT ODKAZY NA SOUBORY zobrazíme a případně upravíme obsah prezentace, který je připojen k externímu zdroji. V našem případě máme v prezentaci odkaz na video v souboru Fmv_pda.wmv. Příkazem OZNAČIT JAKO KONEČNÝ lze prezentaci uložit bez možnosti dalších úprav jen pro čtení. Ve stavovém řádku je konečná prezentace označena ikonou Označen jako konečný. Příkazem ODESLAT můžeme v dílčím příkazu mj. otevřít ovou zprávu, kde bude prezentace uvedena jako připojený soubor. Příkazem PUBLIKOVAT můžeme různými formami publikovat snímky prezentace, mimo jiné: PUBLIKOVAT SNÍMKY: Dle miniatur vybereme snímky k publikaci. Z každého vybraného snímku se vytvoří samostatná prezentace, kterou můžeme umístit do lokální složky či na vybraný server. VYTVOŘIT PODKLADY V APLIKACI MICROSOFT OFFICE WORD: Vybereme z 5 rozložení uspořádání stránky ve Wordu. Prezentace je potom exportována do dokumentu Wordu. BALENÍ PRO DISK CD-ROM: Tímto příkazem můžeme připravit prezentaci a související soubory (propojený obsah) na CD nebo do složky. Vybereme zkopírování souborů do složky (viz obr. 9-6). Vložení propojeného obsahu potvrdíme v dalším okně klepnutím do tlačítka Ano. Po ukončení kopírování souborů zavřeme okno Balíček pro disk CD klepnutím do tlačítka Zavřít. OBR. 9-6: BALENÍ PREZENTACE NA CD ČI DO SLOŽKY Adresář Firma Encián Zavřít Na disku vznikla složka Firma Encián, která obsahuje prezentaci, ale i PowerPoint Viewer, volně šiřitelný program pro prohlížení prezentace na počítači, kde není nainstalován Microsoft Office PowerPoint. Tyto soubory můžeme vypálit na CD. Soubor autorun.inf zajistí spuštění Vieweru s prezentací po vložení CD do drivu. ZAVŘÍT: Zavřeme prezentaci, PowerPoint zůstane spuštěn. Ukončení práce PowerPointu se provádí tlačítkem Ukončit aplikaci PowerPoint v pravém dolním rohu nabídky. Shrnutí 1. Při založení nové prezentace lze využít připravené či vlastní šablony. 2. Režim předvádění prezentace je vhodný pro dokončené prezentace připravené pro promítání, kdy poklepáním na soubor přímo spouštíme promítání prezentace. 3. Prezentaci můžeme uložit jako webovou stránku, ovládací prvky jsou obdobné jako v programu PowerPoint. 4. Konkrétní snímek či celou prezentaci lze uložit ve formátu gif a vzniklé obrázky využít v dalších programech. 5. Prezentaci spolu s propojeným obsahem a PowerPoint Viewerem lze zabalit pro disk CD-ROM a spouštět tudíž bez nutnosti mít nainstalovaný program PowerPoint.

73 Kapitola 10: Nastavení PowerPointu 73 Nastavení PowerPointu Uživatel a iniciály Kontrola pravopisu a mluvnice Ukládání prezentací Počty nabízených souborů Rychlý přístup 10 Nastavení PowerPointu Nastavení PowerPointu provedeme klepnutím do tlačítka Office a potom v dolní části nabídky do tlačítka Možnosti aplikace PowerPoint. Zobrazí se dialogové okno Možnosti aplikace PowerPoint s osmi kartami: V kartě Oblíbené mj.: povolíme zobrazit miniaturní panel nástrojů, tj. panel, který se zobrazí při výběru textu, zajišťuje rychlý přístup k nástrojům formátování, 71 povolíme dynamické náhledy, tj. při přecházení myší přes jednotlivé volby v pásu karet zobrazí náhled vliv změny v prezentaci (v případě, že máme méně výkonný počítač, můžeme funkci potlačit), můžeme změnit barevné schéma (pozadí, barvu dialogových oken apod.) PowerPointu, nabízí se tři barevná schémata (modré, stříbrné a černé), v poli Styl komentáře můžeme potlačit zobrazování tipů při přesunu kurzoru nad tlačítko v pásu karet nebo potlačit zobrazování vysvětlujících komentářů pod názvem funkce tlačítka, nastavujeme jméno a iniciály uživatele PowerPointu, které se prvotně ukládají do vlastností prezentace a do záhlaví komentářů, můžeme změnit jazykovou sadu pro karty, dialogová okna, nápovědu (klepnutím do tlačítka Jazykové nastavení a v kartě Jazyk zobrazení) 72. V kartě Kontrola pravopisu a mluvnice můžeme: klepnutím do tlačítka Možnosti automatických oprav upřesnit prvky, které PowerPoint automaticky opravuje při editaci textu prezentace, upřesnit kontrolu pravopisu (např. zadat přeskakování slov napsaných velkými písmeny, přeskakování internetových adres a adres souborů), klepnutím do tlačítka Vlastní slovníky vybrat uživatelské slovníky či upravit seznam jejich slov. V kartě Uložit můžeme mj. nastavit: výchozí formát ukládání prezentací, interval ukládání informací pro automatické obnovení např. po výpadku elektrické energie, výchozí složku pro ukládání souborů 73, ukládání písem použitých v prezentaci tak, aby uživatel prezentace viděl správně zobrazené i méně obvyklé typy písem (můžeme uložit jen znaky použité v prezentaci či všechny znaky). V kartě Upřesnit můžeme nastavit řadu parametrů PowerPointu, mj.: maximální počet kroků, pro který lze použít tlačítko Zpět, standardně je nastaveno 20, nastavit počet dříve uložených prezentací, které se nabízejí k otevření po klepnutí do tlačítka Office, standardně je nastaveno 17 (maximum činí 50), potlačit ukončování promítání prezentací černým snímkem, nastavit formu tisku právě otevřené prezentace (snímky, podklady, poznámky, osnova) a barvu tisku (barva, stupně šedi, jen černobíle), změnit horní hranici velikosti zvukových souborů ukládaných do prezentace, standardně je nastavena na 100 kb, tlačítkem Webové možnosti můžeme upřesnit ukládání prezentací do webových stránek (např. barvu písma a pozadí), tlačítkem Možnosti služby můžeme upřesnit podokno Správa dokumentů a práci se sdíleným pracovním prostorem např. SharePointu. V kartě Přizpůsobit můžeme modifikovat seznam tlačítek dostupných v panelu nástrojů Rychlý přístup (viz obr. 10-1). V poli Zvolit příkazy z lze vybrat příkazy z jednotlivých karet či volit příkaz z nabídky všech příkazů. Klepnutím do tlačítka Přidat příkaz zařadíme do panelu Rychlý přístup. Panel takto můžeme upravit pro všechny soubory či pouze pro právě otevřený soubor. 71 Význam zaškrtávacích polí je popsán v nápovědě, která se zobrazí v samostatném rámečku, když myš umístíme nad ikonu s písmenem i. 72 Předpokladem dostupnosti karty Jazyk zobrazení je instalace dalších jazykových sad na počítači. 73 Prvotně je nastavena složka C:\Users\Uživatel\Documents\.

74 Kapitola 10: Nastavení PowerPointu 74 OBR. 10-1: MOŽNOSTI APLIKACE POWERPOINT, KARTA PŘIZPŮSOBIT Doplňky Zabezpečení Zdroje informací V kartě Doplňky je seznam nainstalovaných doplňků PowerPointu, např. doplňku pro převod prezentací do formátu PDF. V kartě Centrum zabezpečení lze mj. klepnutím do tlačítka Nastavení Centra zabezpečení zobrazit dialogové okno Centrum zabezpečení, v němž lze zakázat spouštění maker. (Makra lze ve verzi 2007 zapisovat pouze v jazyku Visual Basic, výklad maker přesahuje rámec skript.) V kartě Zdroje informací můžeme mj.: klepnutím do tlačítka Vyhledat aktualizace získat nejnovější aktualizace PowerPointu a dalších aplikací, zobrazí se webová stránka nabízející ke stažení a nainstalování aktualizace, ve Windows lze nastavit automatické vyhledávání a instalaci aktualizací, klepnutím do tlačítka Diagnóza zjistit a odstranit potíže s programy kancelářského balíku Microsoft Office, klepnutím do tlačítka Kontakt zobrazit webovou stránku Microsoft Office Online s profesionální podporou, odkazy na online komunity a s možností odeslání názoru, klepnutím do tlačítka Přejít do režimu online přejít na webovou stránku Microsoft Office Online, na níž jsou dostupná bezplatná e-learningová školení a šablony prezentací a šablony SmartArtů, klepnutím do tlačítka Informace zobrazit sériové číslo (Product ID) PowerPointu, které je nutné znát v případě telefonických dotazů na firmu Microsoft, zobrazí se také číslo nainstalované verze (PowerPoint 2007 má vnitřní číslo verze 12, po desetinné tečce je uvedena vývojová na počítači používaná verze). Shrnutí 1. Nastavení programu lze ovlivnit v možnostech aplikace PowerPoint (mimo jiné parametry kontroly pravopisu či nastavení výchozího ukládání). 2. Vlastní nastavení můžeme uplatnit na panelu Rychlý přístup, kam je možné přidávat či ubírat další tlačítka akcí.

75 Příloha A: Náměty samostatných cvičení 75 Ke kapitole 1: Seznámení Příloha A: Náměty samostatných cvičení Připravte novou prezentaci firmy Encián. Bude prezentovat nové testovací středisko ECDL firmy: První snímek bude v rozložení Úvodní snímek. Druhý snímek bude v rozložení Nadpis a obsah. Doplňte texty dle obr Prezentaci ukládejte pod názvem stredisko.pptx. OBR. 11-1: ÚVODNÍ SNÍMKY PREZENTACE Připravte dílčí prezentaci, bude nazvaná ecdl.pptx. Bude obsahovat dva snímky dle obr OBR. 11-2: SNÍMKY DÍLČÍ PREZENTACE Do prezentace stredisko vložte za první dva snímky oba snímky prezentace ecdl.pptx. V Microsoft Office Wordu 2007 připravte dokument nazvaný testeri.doc. V tomto dokumentu připravte text dle obr vpravo vidíte použité styly pro jednotlivé odstavce.

76 Příloha A: Náměty samostatných cvičení 76 OBR. 11-3: DOKUMENT WORDU Na konec prezentace stredisko vložte snímky z připravené osnovy (vzniknou 2 snímky). Úprava snímků: Text na 2. snímku testovací středisko ECDL zvýrazněte tučným písmem. Na snímcích z osnovy (5. a 6. snímek) zrušte formátování textu přenesené z Wordu. Změňte rozložení 6. snímku Akreditovaní testeři na Dva obsahy. Vlevo pak bude stávající seznam, pravý zástupný symbol upravíte později. Ke kapitole 2: Karta Zobrazení Ke kapitole 3: Karta Návrh Ke kapitole 4: Karta Domů Zvolte pro prezentaci výchozí motiv Arkýř a upravte: Pro první úroveň odrážek zvolte typ odrážky ve tvaru hvězdičky tak, aby se změna projevila na všech snímcích se seznamem. Moduly ECDL na 4. snímku místo odrážek očíslujte (číslice stejně velké jako text). Pro všechny nadpisy zvolte hnědou barvu písma a tučné písmo. Pro snímky kromě úvodního připravte zápatí, které bude obsahovat aktuální datum, Vaše jméno a příjmení a číslo snímku. Pole Datum a pole Záhlaví, která se nyní zobrazují svisle u pravého okraje, přesuňte na spodní okraj a otočte je vodorovně (viz obr. 11-4). Pro všechny snímky prezentace zvolte libovolný předdefinovaný styl pozadí (kromě pozadí nazvaného Styl1) Pro úvodní snímek prezentace vyberte předdefinované pozadí Styl1. Změňte Vzhled stránky na Diapozitivy orientované na šířku. Skryjte grafiku pozadí daného motivu na úvodním snímku. Uložte upravený motiv pod názvem stredisko3.thmx. Vložte za 4. snímek Moduly ECDL nový snímek v rozložení Pouze nadpis, skryjte na něm grafiku pozadí a zvolte pozadí Styl1. Do snímku připravte schéma dle obr Poznámka: Moduly jsou zakresleny tvarem krychle, všechny tvary jsou stejně velké, je na ně aplikován jemný efekt, velikost písma je použita 18, velikost u textu Certifikát ECDL je 28; na šipky je aplikován efekt Zkosení Úhel. Celé schéma je podloženo tvarem zaoblený obdélník, jež má nastavenu jako výplň Přechod Lineární nahoru.

77 Příloha A: Náměty samostatných cvičení 77 OBR. 11-4: SCHÉMA ECDL Ke Kapitole 5: Vložení Vložte nový snímek za předešlý snímek modulů ECDL. Nadepište nový snímek Cena testování. Vložte tabulku dle obr OBR. 11-5: CENÍK SLUŽEB Na snímku Organizační struktura firmy Encián převeďte seznam na SmartArt Organizační diagram dle obr Doplňte do oddělení konzultace akreditované testery. Aplikujte prostorový styl Uhlazený, barvy Rozsah přechodu zvýraznění 1.

78 Příloha A: Náměty samostatných cvičení 78 OBR. 11-6: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA Z klipartů vyberte vhodný malý obrázek (např. počítač), který bude v levém horním rohu každého snímku (s výjimkou snímků, kde je skryta grafika pozadí). Seznam akreditovaných testerů na posledním snímku převeďte na SmartArt Svislý seznam obrázků a obrázky upravte tak, že jako výplň tvarů zadáte vhodné kliparty z Galerie médií vyhledané pod heslem portrét. Do zástupného symbolu v pravé části snímku vložte libovolný obrázek skupinky osob. OBR. 11-7: AKREDITOVANÍ TESTEŘI Jako poslední snímek vložte snímek v rozložení Záhlaví části. Ze snímku odstraňte údaje číslo stránky, datum a jméno. Do nadpisu zapište text: Těšíme se na Vás při testování ECDL. Do podnadpisu text: Testovací středisko ECDL firma Encián Text firma Encián bude hypertextovým odkazem na web firmy: Pod tento text na posledním snímku vložte tlačítko akce Domů, klepnutím na něj se lze vrátit na první snímek.

79 Příloha A: Náměty samostatných cvičení 79 OBR. 11-8: ZÁVĚREČNÝ SNÍMEK Na snímek 2 Novinka firmy Encián vložte z klipartů libovolnou vhodnou fotografii budovy. Text na tomto snímku upravte stylem WordArt, zkratku ECDL upravte odlišným efektem. Nápis vhodně zvětšete a upravte do tvaru, vše v návaznosti na obrázek budovy. K obrázku budovy přidejte akci, při přetáhnutí myší přes objekt se ozve cinkání. OBR. 11-9: WORDART Ke kapitole 6: Karta Animace Pro všechny snímky zvolte vhodný přechod mezi snímky. Pro WordArt na druhém snímku nadefinujte, aby se WordArt zobrazil zvoleným efektem po klepnutím myší a jiným efektem ze snímku zmizel po dalším klepnutí myší. Pro snímek 5 Moduly ECDL nadefinujte: postupné zobrazení jednotlivých modulů ECDL efektem Přílet, a to v přeházeném pořadí, dále se zobrazí horní šipka efektem Roztáhnout, nápis Osvědčení ECDL efektem Roztáhnout, dolní šipka efektem Roztáhnout, nápis Certifikát ECDL efektem Roztáhnout. Celá animace na tomto snímku bude spuštěna klepnutím myší, další efekty se spustí vždy se zpožděním 0,5 s.

80 Příloha A: Náměty samostatných cvičení 80 Na snímku 8 Akreditovaní testeři přidejte animaci k objektu SmartArt, která se spustí po kliknutí na nadpis snímku, poté se objeví jednotliví testeři se zpožděním 0,5 s. Ke kapitole 7: Karta Revize Ke kapitole 8: Karta Prezentace Ke kapitole 9: Tlačítko Office Zkontrolujte pravopis v prezentaci. Na snímku 6 Ceník služeb k nadpisu Cena testování přidejte komentář (podepsaný vaším jménem a iniciálami): Ceny v letošním roce. Připravte vlastní prezentaci nazvanou Zkrácená prezentace. Zařaďte do vlastní prezentace vybrané snímky: 1, 2, 4, 6 a 9. Projděte celou prezentaci, jak by asi byla použita a vhodně nastavte časování pro jednotlivé snímky. Třetí snímek ECDL European Computer Driving Licence skryjte. K prezentaci doplňte do vlastností autora, tj. své jméno, klíčová slova: ECDL, moduly, středisko ECDL. Prezentaci uložte ve formátu předvádění aplikace PowerPoint. Prezentaci uložte ve formátu webové stránky.

81 Rejstřík 81 Rejstřík A akce 52 aktivační událost 59 animace 7 graf 59 parametrizace 57 SmartArt 60 snímek 56 B balení pro disk CD-ROM 72 barevná sada 7 barvy či stupně šedi 30 cesty pohybu 60 časování 66 C Č D datum a čas 52 dělící příčky 9 dialogové okno spouštění 9 doplňky 74 efekt možnosti 58 film 50 firma Encián 7 fotoalbum 47 graf 38 E F G H hypertextový odkaz 50 I iniciály 73 integrace v MS Office 7 klipart 46 z webu 46 komentář 63 kreslení 35 K lupa 9, 30 L M makra 30 mluvený komentář 66 monitory 67 motiv 7, 31 barvy 19 efekty 20 písma 20 uložení 27 více motivů v prezentaci 25 změna barev 18 mřížka 30 nastavení 66 PowerPointu 73 objekt 52 obrázek 45 odeslat 72 odstavec 34 okno 30 okraj 10 otevřít 69 N O P panel nástrojů Rychlý přístup 8, 73 přizpůsobení 21 pás karet 9 podokno 9 poodkna snímku a poznámek 9 pozadí 32 grafika pozadí 23 styly 24 pravítko 30 pravopis kontrola pravopisu a mluvnice 63, 73 prezentace 7 nápověda k promítání 66 nastavení 68 nová 69 promítání 65 spuštění 65 ukládání 10, 73 vlastní 65 zamknutí 64 zobrazení 29

82 Rejstřík 82 prezentační program funkce 7 předloha podkladů 27 poznámek 29 předloha snímku 7, 17, 21, 27 změna formátu 17 přechod 7, 55 připravit 71 publikování 72 R rozložení 7, 10 aplikace na snímky 21 duplikát a modifikace rozložení 21 změna formátu 18 rychlé styly 23 S schránka 33 skupiny příkazů 9 SmartArt 22, 39 barva 40 kategorie 43 obrázky ve SmartArtu 40 snímek číslo 52 duplikát 13 nový 10 nový ve stejném rozložení 10 orientace 31 skrytí 67 z jiné prezentace 15 z osnovy 14 snímky 33 snímky a osnova 9 soubory počty nabízených souborů 73 stavový řádek 9 symbol 52 šablona 7 tabulka 37, 38 textové pole 51 tisk 71 titulkový pruh 9 tlačítka akcí 53 tlačítko Office 8 tvary 49 Š T úchyty 10 uložit 69 uložit jako 69 úpravy 36 uživatel 73 U V vlastní prezentace 7, 65 vlastnosti 71 vzhled stránky 31 WordArt 52 W Z zabezpečení 74 záhlaví 52 zápatí 24, 52 zástupný symbol 10 zavřít 72 zdroje informací 74 zobrazení režimy 9 předvádějícího 67 zvuk 7, 49

83 Manažerská informatika Prezentační program Microsoft PowerPoint 2007 Markéta Kubálková Tomáš Kubálek Ivana Topolová Publikace Prezentační program Microsoft PowerPoint 2007 je určena pro výuku předmětu 2OP381 Manažerská informatika 1, který je zařazen jako povinný předmět ve vedlejší specializaci 2MI Informační a prezentační technologie v praxi a jako fakultně volitelný předmět bakalářského a navazujícího magisterského studia na Fakultě mezinárodních vztahů. Publikace je připravena tak, aby ji k samostudiu mohli využít i další zájemci bez přímé výuky. Obsahuje výklad jednotlivých karet aplikace Microsoft PowerPoint 2007 na příkladu případové studie ve fiktivní firmě Encián: Seznámení Karta Zobrazení Karta Návrh Karta Domů Karta Vložení Karta Animace Karta Revize Tlačítko Office Nastavení PowerPointu Pořadí kapitol umožňuje čtenáři postupné studium programu. Kapitoly nemají stejný rozsah. Uspořádání textu dle karet aplikace Excel usnadňuje návrat pokročilému uživateli k detailním informacím o programu. Na závěr publikace jsou uvedeny náměty samostatných cvičení k jednotlivým kapitolám. Soubory příkladů používaných v publikaci lze stáhnout z webové stránky či z Výuka realizovaná na základě publikace je zaznamenána na webu (video, zvuk, prezentace, pracovní plocha). O autorech: Markéta Kubálková je odbornou asistentkou na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde učí předměty zabývající se aplikací kancelářských programů. Podílela se na řešení několika rozvojových projektů. Ve výzkumné práci se zabývá faktory ovlivňujícími budoucí úspěšnost malých a středních podniků a modelem růstu malých a středních podniků. Vede počítačová školení učitelů a zaměstnanců školy i externí školení. Je testerkou ECDL. Předměty Manažerská informatika učí od roku Tomáš Kubálek je docentem na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde učí předměty zabývající se aplikací kancelářských programů. Byl řešitelem rozvojových projektů např. na zavedení evropského systému transferových kreditů (ECTS), distanční formy výuky, vícedruhových záznamů výuky či vzdělávání zaměstnanců. Podílel se na projektu vybavení Rajské budovy VŠE mobiliářem, audiovizuální technikou a informačním systémem. Několik let působil ve funkci proděkana pro pedagogiku a informatizaci Fakulty podnikohospodářské. Nyní je systémovým integrátorem Fakulty mezinárodních vztahů a akademickým ředitelem Univerzity třetího věku VŠE v Praze. Je testerem ECDL. Předměty Manažerská informatika učí od roku Ivana Topolová je odbornou asistentkou na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde učí předměty zabývající se aplikací kancelářských programů. Studuje doktorské studium. Podílela se na řešení rozvojových projektů zavedení distanční formy výuky. Je testerkou ECDL. Předměty Manažerská informatika učí od roku Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Katedra obchodního podnikání nová budova, 2. patro, kancelář 246 nám. W. Churchilla Praha

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Vkládání objektů. upozornění VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ KAPITOLA 4

Vkládání objektů. upozornění VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ KAPITOLA 4 KAPITOLA 4 Vkládání objektů NABÍDKA VLOŽIT POPIS OBRAZCE KOMENTÁŘ NOVÁ STRÁNKA OBJEKT OBRÁZEK GRAF OBRÁZEK KLIPART OBRÁZEK ZE SOUBORU SYMBOL POLE POZADÍ HYPERTEXTOVÉ ODKAZY DALŠÍ PŘÍKAZY PRO VLOŽENÍ SHRNUTÍ

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 2 Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 V té to ka pi to le: Seznámení s Wordem a práce s dokumenty Základní techniky práce Tvorba tabulek Vkládání obrázků, grafů a diagramů Kapitola 2 Tvorba a úprava textů

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PowerPoint 2010 podrobný průvodce Marek Laurenčík Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci Spoluautor Michal

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

E-learning v ISIS studijní opory

E-learning v ISIS studijní opory E-learning v ISIS studijní opory 1 E-learning v ISIS studijní opory Zpracoval: T. Kubálek E-learning v ISIS Výhody e-learningové opory Nový projekt 1 Úvod E-learning v ISIS nabízí elektronickou podporu

Více

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL zpracováno září 2012 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 - Zásady pro tvorbu prezentace... 2 Kapitola 2 První

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST O B C H O D N Í A K A D E M I E O R L O V Á A p l i k a c e n a P C I t e x t o v ý e d i t o r, t v o r b a p r e z e n t a c e u č e b n í t e x t p r o d i s t a n č n í f o r m u v z d ě l á v á n

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 4 U k á z k a k n i h

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Stručný popis Microsoft PowerPoint

Stručný popis Microsoft PowerPoint Stručný popis Microsoft PowerPoint Základy aplikace PowerPoint Microsoft Office PowerPoint 2003 je grafický program pro prezentace. Můžeme v něm vytvořit a zobrazit sérii snímku, které obsahují text, diagramy,

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 1 1 Obsah Excel účel a použití nástroje... 3 Obsah kurzu 1... 3 Rozdíly verze 2010 od verze 2003... 3 Práce v režimu kompatibility v aplikaci

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Obsah 3. Obsah... 3 Úvod... 7 1 Editace dokumentu... 9. Shrnutí... 14. 2 Karta Domů... 15

Obsah 3. Obsah... 3 Úvod... 7 1 Editace dokumentu... 9. Shrnutí... 14. 2 Karta Domů... 15 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 Úvod... 7 1 Editace dokumentu... 9 Shrnutí... 14 2 Karta Domů... 15 2.1 Písmo... 15 2.2 Odstavec... 18 2.3 Tabulátory... 20 2.4 Odrážky... 21 2.5 Číslování... 22 2.6 Ohraničení

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

PowerPoint pro začátečníky (egon)

PowerPoint pro začátečníky (egon) PowerPoint pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz práce s MS PowerPoint 2007 je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu a potřebují se rychle zorientovat v základních

Více

MS WORD. MS Word 2007 1

MS WORD. MS Word 2007 1 MS Word 2007 1 MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

PowerPoint 2010. podrobný průvodce. Marek Laurenčík. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci

PowerPoint 2010. podrobný průvodce. Marek Laurenčík. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci PowerPoint 2010 podrobný průvodce Marek Laurenčík Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci Spoluautor Michal Bureš Odpovědný redaktor Pavel Němeček Sazba Tomáš Brejcha

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 9. Karta Revize Zařazením karty Revize do pásu karet se možnosti a způsob práce s Excelem, Wordem a PowerPointem 2007 ještě více sblížily. V kartě Revize mámek dispozici služby kontroly pravopisu, práce

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

Kapitola 9: Soubor 133. Po spuštění Wordu je v okně Wordu

Kapitola 9: Soubor 133. Po spuštění Wordu je v okně Wordu Kapitola 9: Soubor 133 9. Soubor Nový soubor 9.1 Nový Po spuštění Wordu je v okně Wordu automaticky nachystán nový prázdný dokument OBR. 9-1: PODOKNO NOVÝ DOKUMENT založený na šabloně Normal. Pokud chceme

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Kontrola, revize a komentování

Kontrola, revize a komentování LEKCE 6 Kontrola, revize a komentování V této lekci: Příkazy karty Revize 82 Kontrola pravopisu 82 Volba jazyka 84 Vkládání komentářů 84 Provádění revizí 85 Sestavy 88 Shrnutí 90 82 Lekce 6 Kontrola, revize

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office PowerPoint 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

2. Změny uživatelského přístupu

2. Změny uživatelského přístupu 2. Změny uživatelského přístupu MS Office 2007 přichází v aplikacích MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a MS Access s novým uživatelským rozhraním. To je orientováno na dosažení co nejrychlejšího výsledku

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

PREZENTACE. zpracoval: Ing. Marek Herman

PREZENTACE. zpracoval: Ing. Marek Herman M6 PREZENTACE zpracoval: Ing. Marek Herman ÚVOD DO POWER POINT 2010 Vytvoření nové prezentace CTRL+N Uložení souboru (Soubor -> Uložit jako) CTRL+S Změna typu souboru při uložení Prezentace aplikace PowerPoint

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více