Motivace a sebemotivace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motivace a sebemotivace"

Transkript

1 Motivace a sebemotivace Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/ ) 1

2 Sestavení týmu Motto: Nikdo není dokonalý, ale tým dokonalý být může. 2

3 Schopnost týmové práce Úkol: Zkuste sami sebe ohodnotit v testu schopnosti týmové práce. 3

4 Vyhodnocení testu - I. Počet bodů po sečtení výsledků všech sekcí: b. - Výborná schopnost týmové práce b. - Velmi dobrá schopnost týmové práce b. - Dobrá schopnost týmové práce 0-9 b. - Méně dobrá schopnost týmové práce 4

5 Test Jak mne vidí ostatní? Existují tři základní pozice v týmu: Tvrdý bojovník (bojovník) Přátelský pomocník (pečovatel) Logický myslitel (mozek) Úkol: Ohodnoťte ostatní členy týmu dle grafu týmových rolí. 5

6 Teorie motivace 6

7 Motivace je to, co nutí člověka něco dělat a vynaložit jisté úsilí a energii do své činnosti. nutí lidi dělat ochotně a dobře ty věci, které musí být vykonány. Lidské chování je určeno tím, co člověka motivuje. Výkon = funkce(schopnosti x motivace) 7

8 Přístupy k motivaci Behaviorální teorie požadované chování se odměňuje, nežádoucí se trestá nebo ignoruje (Pavlov) Kognitivní teorie motivace zvědavostí, to, co je zajímavé, zábavné, příjemné Antropologický přístup Maslowova pyramida hierarchie potřeb Teorie úspěchu potřeba úspěchu, snaha zabránit možnému neúspěchu 8

9 Klíčové myšlenky motivace Motivace je síla, pozitivní nebo negativní, která vyvolává jednání. Chceme-li motivovat, musíme pochopit motivy určující jednání. Každý motiv vyrůstá z potřeby a z touhy uspokojit ji. Motivy se v průběhu času mění, jsou sociálně podmíněné. Motivace a manipulace je rozdíl. Silný stimul vytvoříme tehdy, pokud odměnu za určité jednání přímo spojíme s motivem k tomuto jednání. 9

10 Jak koho motivovat? Neexistují zaručená řešení, ale typy: Jak motivovat sebe Jak motivovat zaměstnance Jak motivovat tým Jak motivovat kolegy a spolupracovníky 10

11 Jak motivovat sebe? Naučíme-li se motivovat sami sebe, můžeme začít motivovat druhé. Udělejte si čas rozvrhnout si čas. Dělejte to co máte rádi. Největším zdrojem motivace je úspěch. Nemít cíl je horší, než ho nedosáhnout. O cílech musíte mít jasnou představu, na cestě k nim ale musíte postupovat pružně. Nesrovnávejte se s druhými lidmi. Je-li něco nemožné, neznamená to nic jiného, než že nám to bude trvat o něco déle, než jsme plánovali. 11

12 Jak motivovat zaměstnance? Pokud Vám na ničem nezáleží, zaměstnanci nebudou o nic lepší. Motivace sama málokdy přetrvává je proto nutné ji pravidelně obnovovat. Kritika je nejúčinnější, je-li nutné vrátit se na vytčenou cestu, méně účinná je pro zahájení nové činnosti. Vnitřní uspokojení je nejlepším zdrojem motivace. Snažte se provázat cíle projektu a cíle jednotlivců. U velkých projektů stanovte průběžné cíle a odměny. 12

13 Jak motivovat tým? Konkurence motivuje pouze tehdy, existuje-li naděje na výhru. Týmy nevytvářejí superhvězdy, ale týmoví hráči. Pracujte spíše s týmem než pro tým. Každý člen týmu by měl hrát odpovídající roli dle svých schopností a nadání. Nechtějte po brankáři, aby se stal střelcem. Mluvte o chybách, ale neobviňujte. Vytvořte atmosféru, v níž se budou členové týmu navzájem podporovat, povzbuzovat a pobízet. Přípravné práce odměňujte stejně jako hlavní úkoly. 13

14 Jak motivovat kolegy a spolupracovníky? Dobrý řečník je považován za někoho, kdo má vliv, člověka, který umí naslouchat mají lidé za mudrce. Dejte svým kolegům najevo, že je pro vás důležitá jejich pomoc. Žádejte o radu. Lidé získají pocit, že vám pomáhají a že jsou bystří a inteligentní. Nikdy po nikom nechtějte, aby pro Vás něco udělal, pokud to můžete udělat sami. Buďte pro něco, ne proti něčemu. 14

15 Děkuji za pozornost Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/ ) 15

16 Test - Jak mne vidí ostatní? Tvrdý bojovník Přátelský pomocník Logický myslitel Jméno Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/ )

17 Test schopnost týmové práce Sekce I. a) myslím, že rychle umím využít výhody nových příležitostí. b) Dobře pracuji s lidmi nejrůznějšího zaměření. c) Mou velkou devizou je předkládání nových nápadů. d) Jsem schopen získat zájem lidí, když rozpoznám, že jsou schopni přispět k dosažení cílů týmu. e) Moje schopnosti jít za cílem vychází z mé osobní výkonnosti. f) Jsem schopen čelit dočasné neoblíbenosti, pokud situace vede k výsledkům, které za to stojí. g) Obvykle vycítím, co je reálné a za co stojí tvrdě pracovat. h) Jsem schopen nabídnout alternativní řešení bez zaujatosti a předsudků. Sekce II. a) Nemám dobrý pocit, pokud jednání nejsou dobře naplánována, kontrolována a vedena. b) Jsem otevřený (á) k ostatním, kteří přinášejí cenná stanoviska a jímž nebyla věnována dosud pozornost. c) Mám tendenci hodně hovořit, když skupina přichází s novými nápady. d) Můj objektivní názor mi nedovoluje, abych sdílel nadšení a entusiasmus s mými kolegy. e) Je pro mě obtížné stát v čele týmu, snad proto, že jsem přecitlivělý na týmovou atmosféru. f) Někdy se tak zaberu do myšlenek, které mne napadají, že nevnímám co se děje. g) Kolegové si o mně myslí, že mám neustálé obavy kvůli drobnostem nebo že by něco nemuselo dobře fungovat. Sekce III. a) Mám schopnosti ovlivnit lidi, aniž bych na ně vyvíjel nátlak. b) Vše kontroluji čímž zamezím chybám nebo opomenutím z nepozornosti. c) Při jednáních tlačím agendu dopředu, musím mít jistotu, že neztrácíme čas a zabýváme se skutečně podstatnými záležitostmi. d) Může se se mnou vždy počítat, že přednesu originální nápad. e) Vždy podpořím dobrý návrh v obecném zájmu. f) Mám velký zájem o nejnovější nápady a vývoj. g) Věřím, že mám dobrý odhad a činím dobrá rozhodnutí. h) Lze na mne spolehnout, že vše podstatné bude dobře připraveno. Sekce I.: Sekce II. : Sekce III. : Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/ )

18 Celkový počet bodů: Pro lektora: Bodování: Sekce I.a III. ANO 1 bod, NE 0 bodů, sekce II. ANO 0 bodů, NE 1 bod b. Výborná schopnost b. Velmi dobrá schopnost týmové práce b. Dobrá schopnost týmové práce 0-9 b. méně dobrá schopnost týmové práce Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/ )

19 Motivace, emociální náboj, konflikty Cíl dává životní cestě zaměření (směřování). Tak se tato cesta stává smysluplnou. Míra radosti a štěstí se vynořuje jako vedlejší produkt přibližování se jedince k cíli nebo jeho přímé dosažení. Během cesty k cíli (naše jednání, chování) je naše emoční bilance (pocit štěstí a radosti) rozkolísaná. Větší časová plocha pozměňuje povahu cíle, rychlost postupu po cestě, důležitost cíle v rámci našeho života běhu, velikost vynaloženého úsilí, aj. to vše ovlivňuje velikost radosti a štěstí. V naši výchovné činnosti má motivace nezastupitelnou a nenahraditelnou úlohu. Motivace je klíčem k našemu konání, k našemu procesu poznávání, rozvíjení růstu. Dítě motivované uchopuje, poznává svět, ptá se, zvědavě prohlíží, otvírá, zpřehází kde co, jen aby zjistilo, objevilo, jak to je Tato skoro pudová potřeba přicházet věcem na kloub, díky mnoha vlivům často mizí u některých jedinců již v značně mladém věku. A tak nám nezbývá nic jiného, než nejrůznějšími prostředky člověka motivovat skutečně a doslova rozhýbat. Pravidla pro motivaci žáků, studentů, účastníků projektu, členů oddílu účastníků : - nikdy nesnižujte význam účastníků - nepřehlížejte maličkosti - nemějte oblíbence - pomáhejte účastníkům v růstu a zlepšování se - nesnižujte své osobní požadavky - nebojte se rozhodnout - pochvalte účastníky, pokud si to zaslouží - informujte o změnách v programu, které se účastníků, byť jen nepatrně, týkají - prokazujte osobní nasazení a šiřte kolem sebe dobrou náladu - projevujte účastníkům důvěru - umožňujte svobodu projevů a názorů - nebojte se delegovat úkoly - povzbuzujte účastníky v jejich nápadech Současně bychom byli velmi rádi, kdyby čtenáři zde citované body brali jako léty odzkoušená doporučení, inspiraci, podnět k zamyšlení a ne jako návod pro křečovité úsměvy a různé

20 povrchně stylizované modely chování. To prosím nikdy dlouho nefunguje a bohužel účastníci to velmi rychle prohlédnou, k Vaší osobní škodě. Nyní si představíme modely motivace A, B, C, tak jak je používá Evropská společnost pro vzdělávání (ESV). Každý model prezentuje jednu charakteristickou pedagogickou situaci. Motivy žáka Cíl učitele Vnímaná úroveň chování Motivy učitele Cíl žáka Model A - omyl úhlu pohledu Model A názorně zobrazuje situaci (omyl úhlu pohledu), ve které se motivy žáka a učitele naprosto míjejí, ale nedochází ke konfliktům, protože úroveň chování je podle učitele zdánlivě odpovídající jeho představám. Chyba je dána tím, že učitel jen povrchně sleduje vnější projevy chování žáků anebo délka vzájemného kontaktu je malá natolik, že učiteli připadne v chování žáka vše v pořádku a větší chyba je, že v procesu výchovy nejčastěji jako vychovávatelé hodnotíme chování a vnější projevy, než bychom se zajímali a ptali po motivech a cílech žáků.

21 E Motiv žáka Chování žáka Cíl žáka E Motiv učitele Vyžadovaná úroveň chování ze strany učitele Cíl učitele Model B - zbytečně vynaložené energie Model B zobrazující situaci (zbytečně vynaložené energie). Učitel je si v této situaci vědom odlišného chování žáka, protože je přesvědčen o správnosti svého počínání vynaloží obrovskou energii, aby žák své chování změnil. Pod tlakem všech možných i nemožných vlivů žák změní krátkodobě své chování. Učitel je spokojen. Situace má ale dva negativní prvky: prvním je, že žák ve chvíli, kdy pomine vliv učitelovy energie, se vrátí ke svým původním modelům chování, protože ty odpovídají jeho motivům a zvolenému cíli! Druhým je, že přežene-li učitel nasazení své energie v určitém směru, může žákovi doslova a do písmene ublížit a poškodit ho. Dojde k úrazu. Bohužel psychickému. Svatá oddanost učitele myšlenkám a věci výchovy je v této situaci ad absurdum na škodu žákova psychického zdraví.

22 Motiv žáka Chování žáka Cíl žáka E E Žák přijímá motiv, uchopuje ho, je probouzen ke konání Chování je změněno Vyžadovaná úroveň chování Žák se ztotožnil s nabízeným cílem a chce ho dosáhnout Model C - proces cílevědomé motivace Model C - v této situaci (proces cílevědomé motivace) učitel využívá svých vědomostí, schopností a dovedností k tomu, aby zmotivoval žáka ke svým (předkládaným) motivům a cílům. Ve chvíli, kdy žák zahoří pro motivy a cíle učitelem plánované, se automaticky chování nastaví do úrovně, která je žádoucí pro uchopení cíle. Nemusíme příliš zdůrazňovat, že tento model motivace je ideální a žádoucí ve výchově. Vychází ze zkušeností Zážitkové pedagogiky, kde metoda MOTIVACE je první z pěti důležitých metod. Mezi širokou pedagogickou veřejností nejsou příliš rozšířeny i jiné teoretické modely motivace než Maslowova hierarchie lidských potřeb. Nejsou tolik strukturované jako model Abrahama Maslowa, ale pro naši praxi vhodně popisují i jiný pohled na motivační model. Jednotlivé modely prezentují rozdílné klíčové potřeby a postoje. Tři modely si ukážeme jako možné základní zdroje motivace ve výchově: A) Tři dimenze motivace (dle ESV): - Možnost být odpovědný a rozhodovat se. - Možnost formovat svou identitu a docílit pocitu sebeúcty. - Možnost seberealizace (hodnoty, morálka, představy jednotlivce). B) Alderferova teorie tří kategorií: - Zajištění osobního růstu. - Zajištění sociálních vztahů k pracovnímu okolí. - Zajištění existence.

23 C) McCleelandova tří faktorová motivace: - Úspěšné uplatnění. - Mít vliv na ostatní (prosadit se). - Zajištění existence. Podíváme-li se na všechny tři modely motivace a srovnáme-li je, zjistíme, že Alderferův a McCleelandův model je téměř totožný, respektive velmi se podobá. Model Tří dimenzí motivace je s ostatními shodný jen v dimenzi seberealizace. Každý z modelů nám však nabízí možnost podívat se na motivaci člověka z jiného úhlu pohledu. A je na nás, který z modelů budeme používat. Až doposud se v textu věnujeme téměř výhradně jen našim studentům, žákům, členům oddílu či organizace. Rádi bychom Vám předali i několik málo bodů pro motivaci pedagogů a svých spolupracovníků. Ve většině případů každý z Vás je členem nějakého týmu, sboru, vedení skupiny, která proces výchovy řídí a koná a má v něm svěřenou roli pedagogickou. Všichni dobře víme, že i pedagog je člověk, který potřebuje býti motivován. Pěkné lidové rčení praví: Zapalovat může jen ten, kdo hoří. Ve vlastní praxi bychom neměli vynechat žádnou příležitost své lidi motivovat a sytit jim jejich energii pro věc výchovy. Jak tedy účinně motivovat kolegy, spolupracovníky, instruktory své lidi : - informujte své lidi o všech změnách, které je mohou ovlivnit v jakémkoliv rozhodování a jednání - stůjte za svými lidmi, podporujte je - delegujte - zapojte své lidi do vývoje motivačního a komunikačního systému - konkretizujte kritéria odměn - odměňte každého, kdo splní kritéria - oceňujte nejen výsledky, ale i změny v jednání - dejte svým lidem to, co očekávají - říkejte často a upřímně: Prosím a Děkuji - podporujte sebedůvěru a sebeúctu svých lidí - podporujte vnitřní odměny

24 - odměňujte celý tým, buďte obezřetní: dostanete to, za co odměňujete. Rádi bychom zde také zmínili model předávání pozitivního a negativního emocionálního náboje. Zkusme si pro příklad představit následující situaci. Máme pana učitele (označíme si ho jako X) ve věku okolo pětatřiceti let, který jde jako každý den do práce. Najednou učitele X postříká cestou do práce okolo projíždějící auto, které projede velkou kaluží. Učitel X přichází do školy rozčílený. Doma se ráno pohádal se ženou, kam že to pojedou na víkend a do školy jde na poslední chvíli a teď tohle! Přijde rozmrzelý do třídy (říkejme ji Y), kde má výuku. Studenti se během výuky s tímto s učitelem X dostanou do názorové pře kvůli odevzdání úkolu či seminární práce. Všichni již od rána vidí jeho újmu na oblečení a kterýsi vtipálek v nastálé při prohodí veselou poznámku na adresu image učitele X. Začíná bouře. Učitel X je nazloben na celý svět, třídu seřve a pohaní, zadá jí hromadu úkolů, komusi udělí v nastálém trestném zkoušení nedostatečnou a výuka končí. Učitel X odchází rozhněván do sborovny, kde o přestávce popisuje, co, si to ti studenti z té třídy Y dovolují, že to je přeci vrchol. Pár kolegů naslouchajících pokyvuje se stavovským pochopením hlavou a během času pronášejí významná slova: No co si to jenom dovolují! To je vrchol! Však my jim to ještě osladíme! Bobánkům! Po odchodu učitele X třída Y je zmrazena: Taková nespravedlivost! Taková troufalost! Co si o sobě vlastně myslí? Oni ti učitelé! No však uvidí! My se jen tak nedáme! Do třídy Y přichází na další hodinu učitel O. Má pečlivě připravenou hodinu, s kterou si včera odpoledne a večer dal tolik práce, však studenti budou mrkat, co si pro ně připravil. Jenže po čtvrt hodině znechucených, znuděných a přezírajících pohledů od studentů, kteří nejsou ochotni spolupracovat, ani komunikovat, natož slušně komunikovat se učitel O rozhněvá: Tak já se, vy holomci, pro vás snažím a vy takhle! Třídu seřve a po hodině pln spravedlivého hněvu letí do sborovny za kolegy, aby jim vylíčil, co mu ta třída Y vyvedla! Ve sborovně se již druhou přestávku mezi kolegy učiteli debatuje zase o třídě Y. Cože je to vlastně za sebranku! A kterýsi učitel (označme si ho W) zvolá: Já u třídy Y dnes učím matematiku! Nebojte se kolegové já jim to osladím! A jak! To budou koukat! Co si vlastně o sobě myslí

25 Příběh jako příklad tímto ukončíme. Protože si asi dokážete představit, jak vše pokračovalo dále a dále. Příklad byl situovaný do střední školy a doufejme, že se nikdy nestal. Na tomto příběhu, kde se jako v začarovaném kruhu předával jeden negativní náboj za druhým, se čím dál více roztáčel vítr negativního emocionálního náboje a atmosféra výuky houstla a přecházela spíše v boj. Příklad byl záměrně vyhrocený a hraniční. Nicméně jako případová studie postačující. A přitom k řešení stačilo velmi málo ze strany učitelů X, O i W, anebo ze strany studentů třídy Y na úrovni komunikace, na úrovni vzájemných vztahů, na úrovni sociální citlivosti empatie, aby pochopili, že se něco stalo, že úroveň atmosféry třídy či nálada jednotlivých učitelů je na jiné úrovni, než běžně bývá. Dejme tedy v naší výchovné praxi velmi dobrý pozor, abychom nezabředli do podobné hry. A naopak přemýšlejme, jak by šlo rozvíjet v naší pedagogické práci předávání pozitivního emocionálního náboje. Jako profesionálové bychom měli umět (i když jsme jen a jen lidé) v naší pedagogické činnosti své starosti a trable zanechávat přede dveřmi tříd, kluboven. Ti žáci a studenti nebo účastníci kurzu či členové oddílu tam jsou kvůli něčemu jinému než kvůli našim starostem a špatné náladě a očekávají od nás něco zcela jiného. Můžete si zkusit každý den například večer před spaním udělat takovou malou analýzu, jak probíhal Váš den, s kým jste ten den a jak komunikovali, jednali a kdo, co a čím Vám kladný emoční náboj odebral a stresoval Vás anebo rozhněval Vás a naopak kdo, co a čím Vás pohladil a vylepšil Vám hodnotu kladného emočního náboje. Přemýšlejte i o tom, zda během dne jste vy a komu a v kterých situacích předávali spíše pozitivní či negativní emoční náboj. A potom se zkuste zamyslet i nad tím, jak by mohla celá situace vypadat, kdyby se Vám ji podařilo usměrnit, zvládnout. Zkuste si ve vlastní mysli přehrát celou situaci tak, jak by taková situace mohla probíhat v nejoptimálnější podobě. Tím se totiž maličko připravujeme na zvládnutí budoucí podobné, totožné či stejné situace. Na tomto malém příkladu si ukazujeme, jak moc je vlastně emoční inteligence (EQ) v našem životě důležitá. Pro naši pedagogickou praxi si ukažme obecná pravidla, která jsou velmi platná a využitelná i v řídící manažerské práci, sociální práci a všude tam, kde se pohybuje více lidí v rámci nějaké pracovní skupiny.

26 Devět zákonů motivace: 1. Chcete-li motivovat, musíte být sami motivováni 2. Úspěch motivuje 3. Motivace má dvě stádia - vytýčit cíl a ukázat, jak cíle dosáhnout 4. Uznání motivuje 5. Motivace je nikdy nekončící proces 6. Vlastní účast motivuje 7. Každý pokrok musí být zřetelně viditelný 8. Výzva k akci motivuje jen tehdy, je-li možno zvítězit 9. Ztotožnění se se skupinou motivuje. Řekněme si tedy jaké prostředky zevní motivace pro motivování žáků, studentů, účastníků projektu, členů oddílu můžeme použít. Prvním a klíčovým motivátorem je vlastní osobnost pedagoga. Právě největší rezervy v motivaci vyplývají z osobnosti pedagoga, který hru, program, výuku uvádí. I z poměrně běžné aktivity dokáže charismatický, vynalézavý, temperamentní pedagog udělat HIT, na který se dlouho nezapomíná a platí to i obráceně. Z úžasného programu může slabá pedagogická osobnost udělat celkem běžnou až nudnou záležitost. Takže vždy záleží na osobnosti pedagoga, který do procesu motivace vstupuje. Když tedy víme, že klíčem pro motivaci účastníků, žáků atd. je pedagog, řekněme si o možných prostředcích motivace. Zkuste si sami napsat odpovědi na otázku: Proč se snaží lidé odvést dobrou práci? Přemýšleli jste někdy o tom, čím Jaroslav Foglar tak dokázal sám v kanceláři redakce Mladého Hlasatele nebo Vpředu motivovat stovky a tisíce kluků a holek. Jak on to vlastně dělal? Jak motivujete sami sebe? Který z modelů motivace A, B, C, používáte? Vzpomněli byste si sami na situaci, kdy došlo k předávání negativního emocionálního náboje?

27 Zdroje: ATKINSONOVÁ, R. L., ATKINSON, R. C., SMITH, E. E., BEM, D. J. (1995): Psychologie. Praha: VICTORIA PUBLISHING. BŘICHÁČEK, V. (1991): Poselství skautské výchovy. Liberec: Skautské prameny. FONTANA, D. (1997): Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. GARDNER, H. (1999): Dimenze myšlení. Praha: Portál. GOLEMAN, D. (1997): Emoční inteligence. Praha: Columbus. HANUŠ, R.: Přednáškové materiály pro výuku předmětu: Metodika vedení akcí. (texty) HANUŠ, R.: Učební texty, Pedagogika, Učební texty autor Mgr. Radek Hanuš KR FTK UP HELMS, W. (1996): Lépe motivovat méně se rozčilovat. Praha: Portál. HOWARD, P. J. (1998): Příručka pro uživatele mozku. Praha: Portál. Kolektiv autorů (1999): Motivační kurzy. ESV. (skripta) KŘIVOHLAVÝ, J. (1994): Mít pro co žít. Praha: Návrat domů. LUKASOVÁ, E. (1997): Logoterapie ve výchově. Praha: Portál. MESSNER, R. (1995): Vyznání dobrodruha. Vsetín: TRANGO.

PŘÍPRAVA SCHŮZKY KROUŽKU

PŘÍPRAVA SCHŮZKY KROUŽKU PŘÍPRAVA SCHŮZKY KROUŽKU Aktiv vedoucích mládeže ČRS Ostrava 27. 2. 2016 Bc. Hana Nevrlá RYBÁŘSKÁ KROUŽEK TROCHA TEORIE NIKOHO NEZABIJE Pedagogika věda o výchově a vzdělávání Pedagogika volného času záměrné

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Ing. Petra Palasová Co musí umět efektivní manažer Dvě základní otázky: Jaké jsou vlastnosti efektivního manažera? Co musí zvládat, umět,

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Obsah. Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3. Pět tipů pro organizaci práce v kanceláři 19. Předmluva. Část první Zorganizujte si své činnosti 1

Obsah. Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3. Pět tipů pro organizaci práce v kanceláři 19. Předmluva. Část první Zorganizujte si své činnosti 1 Předmluva ix Část první Zorganizujte si své činnosti 1 Úvod 2 Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3 Tip 1 Deset principů time managementu od Johna Adaira 3 Tip 2 Pět nejhorších nástrah, kterým byste

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Obecná didaktika. Ostatní taxonomie

Obecná didaktika. Ostatní taxonomie Obecná didaktika Ostatní taxonomie Při stanovování cílů jde učiteli hlavně o to, CO KONKRÉTNĚ SI Z JEJICH HODINY ODNESOU ŽÁCI Funkce cílů orientační motivační realizační regulační Opáčko Přesné cíle? konzistentní

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR)

Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR) Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR) Vedení lidí Různé přístupy k vedení lidí a řízení HR 1. aby akceptovali, že jsou součástí celku, který musí být v harmonii (japonský management) 2. aby bojovali hlavně

Více

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín STUDENTI A PRAXE CZ.1.07/2.1.00/32.0038

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

AUTOEVALUACE 2011 STUDENTI

AUTOEVALUACE 2011 STUDENTI AUTOEVALUACE 2011 STUDENTI Seznam otázek: 1. Učitelé jednají se studenty povýšeně. 2. Všem žákům ve třídě je věnována stejná pozornost. 3. Učitelé věnují více času nadaným studentům ž těm průměrným. 4.

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

1 Základní principy řízení lidí

1 Základní principy řízení lidí 1 Základní principy řízení lidí Hlavní témata kapitoly: Odborná a personální dimenze managementu Tři pilíře úspěšného řízení Tradiční a nové řídící úkoly Řídící styl Situační řízení 1.1 Řízení lidí a jeho

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o

Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o. 17. 2. 2012 Motivace Motivace je procesem založeným na změně a jeho základem je uspokojování potřeb Motivy jsou osobní příčiny určitého chování jsou to pohnutky, psychologické

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: motivace,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Metodická doporučení (10)

Metodická doporučení (10) (10) Práce na hranicích možností je vždy zajímavá: jedná se o zásadu, jak zaměstnat vynikající žáky a rovněž o základní metodické východisko pro výuku informatiky a VT neměli byste žáky naučit jakkoliv

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 12. 9. 2013.

Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 12. 9. 2013. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_01_1.04 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek STAV MYSLI STATE of MIND PhDr. Jeden ze základních faktorů vrcholového sportovního výkonu STAV MYSLI STATE of MIND One of key elements to achieve best sport performance 2 ZDE 30 sekundový SESTŘIH VIDEO

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY Ing. Petra Palasová TŘI OKRUHY I. Proč je toto téma v pedagogické praxi důležité II. Sebeprezentace III. Techniky SYSTÉM PRÁCE - TEORIE - PRAXE - ÚKOLY

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Pracovní motivace Zdroje motivace, dynamika motivace, teorie motivace Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový:

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace.

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace. Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Lidské chování je

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Touto cestou Vás žádám o vyplnění přiloženého dotazníku, jehož vyplnění Vám zabere max. 15 minut.

Touto cestou Vás žádám o vyplnění přiloženého dotazníku, jehož vyplnění Vám zabere max. 15 minut. Vážená paní, vážený pane, jsem studentkou 3. ročníku Mendelovy univerzity v Brně, Provozně ekonomické fakulty. V rámci svojí bakalářské práce, kterou zpracovávám na téma Problematické pracovní vztahy se

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování 2. lekce Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky pracovní listy Osobní profil Osobní profil: co je pro mě důležité Popis potřebné podpory: jakou pomoc potřebuji Plán (cíle a kroky):

Více

OBSAH. Část První Management vlastní osoby...1

OBSAH. Část První Management vlastní osoby...1 OBSAH Část První Management vlastní osoby..............1 Kapitola první Time management...................3 Úvod...................................................3 Čas běží..............................................3

Více

Projektové řízení. Dana Diváková

Projektové řízení. Dana Diváková Projektové řízení Dana Diváková Projektové řízení Jak úspěšně realizovat projekt? Jak se vyvarovat nejčastější chyb? Rizika v řízení projektu Jak zajistit úspěch projektu? Klást si správné otázky Jakých

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

CODEWEEK Jednota školských informatiků. říjen 2014 Petr Naske, předseda sdružení

CODEWEEK Jednota školských informatiků. říjen 2014 Petr Naske, předseda sdružení CODEWEEK Jednota školských informatiků říjen 2014 Petr Naske, předseda sdružení Svět algoritmizace a programování na českých školách jde o tradiční oblast, která je vyučována na středních školách (řešení

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Průvodce řešením interních konfliktů

Průvodce řešením interních konfliktů Průvodce řešením interních konfliktů Copyright 2008 Dale Carnegie & Associates, Inc. 290 Motor Parkway, Hauppauge, New York 11788. All rights reserved. 1 ŘEŠNÍ INTERNÍCH KONFLIKTŮ Podle těchto pokynů,

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

důvěru plnou Začněte Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Mám k vám

důvěru plnou Začněte Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Mám k vám Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Začněte Mám k vám plnou důvěru Tím nejjistějším na výměně vedení jsou očekávání. Výměny vedení jak se zdá mají téměř magickou přitažlivost a všem přáním

Více

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II Materiály pro účastníky projektu Klíčová aktivita 04 Skupinové vzdělávací a motivační

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

ZLATÁ KNIHA Dale Carnegieho

ZLATÁ KNIHA Dale Carnegieho ZLATÁ KNIHA Dale Carnegieho Dale Carnegie 1888-1955 Zakladatel Copyright 2012 by Dale Carnegie and Associates, Inc. Životopis Dale Carnegie se narodil v roce 1888 ve státě Missouri v USA a vystudoval Warrensburg

Více

Sociální učení, kooperace a konflikty ve škole

Sociální učení, kooperace a konflikty ve škole Sociální učení, kooperace a konflikty ve škole Sociální učení sociální posilování/zpevňování nápodoba - fáze: 1) zaměření pozornosti na model chování 2) uložení pozorovaných vzorců do paměti 3) jejich

Více

Motivace versus síla vůle

Motivace versus síla vůle 3. kapitola Motivace versus síla vůle Emoce nám buď slouží, nebo vládnou, podle toho, kdo řídí koho. Jim Rohn 3 Motivace versus síla vůle I když se teď chystám říct, proč je motivace špatná strategie do

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více