Motivace a sebemotivace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motivace a sebemotivace"

Transkript

1 Motivace a sebemotivace Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/ ) 1

2 Sestavení týmu Motto: Nikdo není dokonalý, ale tým dokonalý být může. 2

3 Schopnost týmové práce Úkol: Zkuste sami sebe ohodnotit v testu schopnosti týmové práce. 3

4 Vyhodnocení testu - I. Počet bodů po sečtení výsledků všech sekcí: b. - Výborná schopnost týmové práce b. - Velmi dobrá schopnost týmové práce b. - Dobrá schopnost týmové práce 0-9 b. - Méně dobrá schopnost týmové práce 4

5 Test Jak mne vidí ostatní? Existují tři základní pozice v týmu: Tvrdý bojovník (bojovník) Přátelský pomocník (pečovatel) Logický myslitel (mozek) Úkol: Ohodnoťte ostatní členy týmu dle grafu týmových rolí. 5

6 Teorie motivace 6

7 Motivace je to, co nutí člověka něco dělat a vynaložit jisté úsilí a energii do své činnosti. nutí lidi dělat ochotně a dobře ty věci, které musí být vykonány. Lidské chování je určeno tím, co člověka motivuje. Výkon = funkce(schopnosti x motivace) 7

8 Přístupy k motivaci Behaviorální teorie požadované chování se odměňuje, nežádoucí se trestá nebo ignoruje (Pavlov) Kognitivní teorie motivace zvědavostí, to, co je zajímavé, zábavné, příjemné Antropologický přístup Maslowova pyramida hierarchie potřeb Teorie úspěchu potřeba úspěchu, snaha zabránit možnému neúspěchu 8

9 Klíčové myšlenky motivace Motivace je síla, pozitivní nebo negativní, která vyvolává jednání. Chceme-li motivovat, musíme pochopit motivy určující jednání. Každý motiv vyrůstá z potřeby a z touhy uspokojit ji. Motivy se v průběhu času mění, jsou sociálně podmíněné. Motivace a manipulace je rozdíl. Silný stimul vytvoříme tehdy, pokud odměnu za určité jednání přímo spojíme s motivem k tomuto jednání. 9

10 Jak koho motivovat? Neexistují zaručená řešení, ale typy: Jak motivovat sebe Jak motivovat zaměstnance Jak motivovat tým Jak motivovat kolegy a spolupracovníky 10

11 Jak motivovat sebe? Naučíme-li se motivovat sami sebe, můžeme začít motivovat druhé. Udělejte si čas rozvrhnout si čas. Dělejte to co máte rádi. Největším zdrojem motivace je úspěch. Nemít cíl je horší, než ho nedosáhnout. O cílech musíte mít jasnou představu, na cestě k nim ale musíte postupovat pružně. Nesrovnávejte se s druhými lidmi. Je-li něco nemožné, neznamená to nic jiného, než že nám to bude trvat o něco déle, než jsme plánovali. 11

12 Jak motivovat zaměstnance? Pokud Vám na ničem nezáleží, zaměstnanci nebudou o nic lepší. Motivace sama málokdy přetrvává je proto nutné ji pravidelně obnovovat. Kritika je nejúčinnější, je-li nutné vrátit se na vytčenou cestu, méně účinná je pro zahájení nové činnosti. Vnitřní uspokojení je nejlepším zdrojem motivace. Snažte se provázat cíle projektu a cíle jednotlivců. U velkých projektů stanovte průběžné cíle a odměny. 12

13 Jak motivovat tým? Konkurence motivuje pouze tehdy, existuje-li naděje na výhru. Týmy nevytvářejí superhvězdy, ale týmoví hráči. Pracujte spíše s týmem než pro tým. Každý člen týmu by měl hrát odpovídající roli dle svých schopností a nadání. Nechtějte po brankáři, aby se stal střelcem. Mluvte o chybách, ale neobviňujte. Vytvořte atmosféru, v níž se budou členové týmu navzájem podporovat, povzbuzovat a pobízet. Přípravné práce odměňujte stejně jako hlavní úkoly. 13

14 Jak motivovat kolegy a spolupracovníky? Dobrý řečník je považován za někoho, kdo má vliv, člověka, který umí naslouchat mají lidé za mudrce. Dejte svým kolegům najevo, že je pro vás důležitá jejich pomoc. Žádejte o radu. Lidé získají pocit, že vám pomáhají a že jsou bystří a inteligentní. Nikdy po nikom nechtějte, aby pro Vás něco udělal, pokud to můžete udělat sami. Buďte pro něco, ne proti něčemu. 14

15 Děkuji za pozornost Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/ ) 15

16 Test - Jak mne vidí ostatní? Tvrdý bojovník Přátelský pomocník Logický myslitel Jméno Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/ )

17 Test schopnost týmové práce Sekce I. a) myslím, že rychle umím využít výhody nových příležitostí. b) Dobře pracuji s lidmi nejrůznějšího zaměření. c) Mou velkou devizou je předkládání nových nápadů. d) Jsem schopen získat zájem lidí, když rozpoznám, že jsou schopni přispět k dosažení cílů týmu. e) Moje schopnosti jít za cílem vychází z mé osobní výkonnosti. f) Jsem schopen čelit dočasné neoblíbenosti, pokud situace vede k výsledkům, které za to stojí. g) Obvykle vycítím, co je reálné a za co stojí tvrdě pracovat. h) Jsem schopen nabídnout alternativní řešení bez zaujatosti a předsudků. Sekce II. a) Nemám dobrý pocit, pokud jednání nejsou dobře naplánována, kontrolována a vedena. b) Jsem otevřený (á) k ostatním, kteří přinášejí cenná stanoviska a jímž nebyla věnována dosud pozornost. c) Mám tendenci hodně hovořit, když skupina přichází s novými nápady. d) Můj objektivní názor mi nedovoluje, abych sdílel nadšení a entusiasmus s mými kolegy. e) Je pro mě obtížné stát v čele týmu, snad proto, že jsem přecitlivělý na týmovou atmosféru. f) Někdy se tak zaberu do myšlenek, které mne napadají, že nevnímám co se děje. g) Kolegové si o mně myslí, že mám neustálé obavy kvůli drobnostem nebo že by něco nemuselo dobře fungovat. Sekce III. a) Mám schopnosti ovlivnit lidi, aniž bych na ně vyvíjel nátlak. b) Vše kontroluji čímž zamezím chybám nebo opomenutím z nepozornosti. c) Při jednáních tlačím agendu dopředu, musím mít jistotu, že neztrácíme čas a zabýváme se skutečně podstatnými záležitostmi. d) Může se se mnou vždy počítat, že přednesu originální nápad. e) Vždy podpořím dobrý návrh v obecném zájmu. f) Mám velký zájem o nejnovější nápady a vývoj. g) Věřím, že mám dobrý odhad a činím dobrá rozhodnutí. h) Lze na mne spolehnout, že vše podstatné bude dobře připraveno. Sekce I.: Sekce II. : Sekce III. : Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/ )

18 Celkový počet bodů: Pro lektora: Bodování: Sekce I.a III. ANO 1 bod, NE 0 bodů, sekce II. ANO 0 bodů, NE 1 bod b. Výborná schopnost b. Velmi dobrá schopnost týmové práce b. Dobrá schopnost týmové práce 0-9 b. méně dobrá schopnost týmové práce Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/ )

19 Motivace, emociální náboj, konflikty Cíl dává životní cestě zaměření (směřování). Tak se tato cesta stává smysluplnou. Míra radosti a štěstí se vynořuje jako vedlejší produkt přibližování se jedince k cíli nebo jeho přímé dosažení. Během cesty k cíli (naše jednání, chování) je naše emoční bilance (pocit štěstí a radosti) rozkolísaná. Větší časová plocha pozměňuje povahu cíle, rychlost postupu po cestě, důležitost cíle v rámci našeho života běhu, velikost vynaloženého úsilí, aj. to vše ovlivňuje velikost radosti a štěstí. V naši výchovné činnosti má motivace nezastupitelnou a nenahraditelnou úlohu. Motivace je klíčem k našemu konání, k našemu procesu poznávání, rozvíjení růstu. Dítě motivované uchopuje, poznává svět, ptá se, zvědavě prohlíží, otvírá, zpřehází kde co, jen aby zjistilo, objevilo, jak to je Tato skoro pudová potřeba přicházet věcem na kloub, díky mnoha vlivům často mizí u některých jedinců již v značně mladém věku. A tak nám nezbývá nic jiného, než nejrůznějšími prostředky člověka motivovat skutečně a doslova rozhýbat. Pravidla pro motivaci žáků, studentů, účastníků projektu, členů oddílu účastníků : - nikdy nesnižujte význam účastníků - nepřehlížejte maličkosti - nemějte oblíbence - pomáhejte účastníkům v růstu a zlepšování se - nesnižujte své osobní požadavky - nebojte se rozhodnout - pochvalte účastníky, pokud si to zaslouží - informujte o změnách v programu, které se účastníků, byť jen nepatrně, týkají - prokazujte osobní nasazení a šiřte kolem sebe dobrou náladu - projevujte účastníkům důvěru - umožňujte svobodu projevů a názorů - nebojte se delegovat úkoly - povzbuzujte účastníky v jejich nápadech Současně bychom byli velmi rádi, kdyby čtenáři zde citované body brali jako léty odzkoušená doporučení, inspiraci, podnět k zamyšlení a ne jako návod pro křečovité úsměvy a různé

20 povrchně stylizované modely chování. To prosím nikdy dlouho nefunguje a bohužel účastníci to velmi rychle prohlédnou, k Vaší osobní škodě. Nyní si představíme modely motivace A, B, C, tak jak je používá Evropská společnost pro vzdělávání (ESV). Každý model prezentuje jednu charakteristickou pedagogickou situaci. Motivy žáka Cíl učitele Vnímaná úroveň chování Motivy učitele Cíl žáka Model A - omyl úhlu pohledu Model A názorně zobrazuje situaci (omyl úhlu pohledu), ve které se motivy žáka a učitele naprosto míjejí, ale nedochází ke konfliktům, protože úroveň chování je podle učitele zdánlivě odpovídající jeho představám. Chyba je dána tím, že učitel jen povrchně sleduje vnější projevy chování žáků anebo délka vzájemného kontaktu je malá natolik, že učiteli připadne v chování žáka vše v pořádku a větší chyba je, že v procesu výchovy nejčastěji jako vychovávatelé hodnotíme chování a vnější projevy, než bychom se zajímali a ptali po motivech a cílech žáků.

21 E Motiv žáka Chování žáka Cíl žáka E Motiv učitele Vyžadovaná úroveň chování ze strany učitele Cíl učitele Model B - zbytečně vynaložené energie Model B zobrazující situaci (zbytečně vynaložené energie). Učitel je si v této situaci vědom odlišného chování žáka, protože je přesvědčen o správnosti svého počínání vynaloží obrovskou energii, aby žák své chování změnil. Pod tlakem všech možných i nemožných vlivů žák změní krátkodobě své chování. Učitel je spokojen. Situace má ale dva negativní prvky: prvním je, že žák ve chvíli, kdy pomine vliv učitelovy energie, se vrátí ke svým původním modelům chování, protože ty odpovídají jeho motivům a zvolenému cíli! Druhým je, že přežene-li učitel nasazení své energie v určitém směru, může žákovi doslova a do písmene ublížit a poškodit ho. Dojde k úrazu. Bohužel psychickému. Svatá oddanost učitele myšlenkám a věci výchovy je v této situaci ad absurdum na škodu žákova psychického zdraví.

22 Motiv žáka Chování žáka Cíl žáka E E Žák přijímá motiv, uchopuje ho, je probouzen ke konání Chování je změněno Vyžadovaná úroveň chování Žák se ztotožnil s nabízeným cílem a chce ho dosáhnout Model C - proces cílevědomé motivace Model C - v této situaci (proces cílevědomé motivace) učitel využívá svých vědomostí, schopností a dovedností k tomu, aby zmotivoval žáka ke svým (předkládaným) motivům a cílům. Ve chvíli, kdy žák zahoří pro motivy a cíle učitelem plánované, se automaticky chování nastaví do úrovně, která je žádoucí pro uchopení cíle. Nemusíme příliš zdůrazňovat, že tento model motivace je ideální a žádoucí ve výchově. Vychází ze zkušeností Zážitkové pedagogiky, kde metoda MOTIVACE je první z pěti důležitých metod. Mezi širokou pedagogickou veřejností nejsou příliš rozšířeny i jiné teoretické modely motivace než Maslowova hierarchie lidských potřeb. Nejsou tolik strukturované jako model Abrahama Maslowa, ale pro naši praxi vhodně popisují i jiný pohled na motivační model. Jednotlivé modely prezentují rozdílné klíčové potřeby a postoje. Tři modely si ukážeme jako možné základní zdroje motivace ve výchově: A) Tři dimenze motivace (dle ESV): - Možnost být odpovědný a rozhodovat se. - Možnost formovat svou identitu a docílit pocitu sebeúcty. - Možnost seberealizace (hodnoty, morálka, představy jednotlivce). B) Alderferova teorie tří kategorií: - Zajištění osobního růstu. - Zajištění sociálních vztahů k pracovnímu okolí. - Zajištění existence.

23 C) McCleelandova tří faktorová motivace: - Úspěšné uplatnění. - Mít vliv na ostatní (prosadit se). - Zajištění existence. Podíváme-li se na všechny tři modely motivace a srovnáme-li je, zjistíme, že Alderferův a McCleelandův model je téměř totožný, respektive velmi se podobá. Model Tří dimenzí motivace je s ostatními shodný jen v dimenzi seberealizace. Každý z modelů nám však nabízí možnost podívat se na motivaci člověka z jiného úhlu pohledu. A je na nás, který z modelů budeme používat. Až doposud se v textu věnujeme téměř výhradně jen našim studentům, žákům, členům oddílu či organizace. Rádi bychom Vám předali i několik málo bodů pro motivaci pedagogů a svých spolupracovníků. Ve většině případů každý z Vás je členem nějakého týmu, sboru, vedení skupiny, která proces výchovy řídí a koná a má v něm svěřenou roli pedagogickou. Všichni dobře víme, že i pedagog je člověk, který potřebuje býti motivován. Pěkné lidové rčení praví: Zapalovat může jen ten, kdo hoří. Ve vlastní praxi bychom neměli vynechat žádnou příležitost své lidi motivovat a sytit jim jejich energii pro věc výchovy. Jak tedy účinně motivovat kolegy, spolupracovníky, instruktory své lidi : - informujte své lidi o všech změnách, které je mohou ovlivnit v jakémkoliv rozhodování a jednání - stůjte za svými lidmi, podporujte je - delegujte - zapojte své lidi do vývoje motivačního a komunikačního systému - konkretizujte kritéria odměn - odměňte každého, kdo splní kritéria - oceňujte nejen výsledky, ale i změny v jednání - dejte svým lidem to, co očekávají - říkejte často a upřímně: Prosím a Děkuji - podporujte sebedůvěru a sebeúctu svých lidí - podporujte vnitřní odměny

24 - odměňujte celý tým, buďte obezřetní: dostanete to, za co odměňujete. Rádi bychom zde také zmínili model předávání pozitivního a negativního emocionálního náboje. Zkusme si pro příklad představit následující situaci. Máme pana učitele (označíme si ho jako X) ve věku okolo pětatřiceti let, který jde jako každý den do práce. Najednou učitele X postříká cestou do práce okolo projíždějící auto, které projede velkou kaluží. Učitel X přichází do školy rozčílený. Doma se ráno pohádal se ženou, kam že to pojedou na víkend a do školy jde na poslední chvíli a teď tohle! Přijde rozmrzelý do třídy (říkejme ji Y), kde má výuku. Studenti se během výuky s tímto s učitelem X dostanou do názorové pře kvůli odevzdání úkolu či seminární práce. Všichni již od rána vidí jeho újmu na oblečení a kterýsi vtipálek v nastálé při prohodí veselou poznámku na adresu image učitele X. Začíná bouře. Učitel X je nazloben na celý svět, třídu seřve a pohaní, zadá jí hromadu úkolů, komusi udělí v nastálém trestném zkoušení nedostatečnou a výuka končí. Učitel X odchází rozhněván do sborovny, kde o přestávce popisuje, co, si to ti studenti z té třídy Y dovolují, že to je přeci vrchol. Pár kolegů naslouchajících pokyvuje se stavovským pochopením hlavou a během času pronášejí významná slova: No co si to jenom dovolují! To je vrchol! Však my jim to ještě osladíme! Bobánkům! Po odchodu učitele X třída Y je zmrazena: Taková nespravedlivost! Taková troufalost! Co si o sobě vlastně myslí? Oni ti učitelé! No však uvidí! My se jen tak nedáme! Do třídy Y přichází na další hodinu učitel O. Má pečlivě připravenou hodinu, s kterou si včera odpoledne a večer dal tolik práce, však studenti budou mrkat, co si pro ně připravil. Jenže po čtvrt hodině znechucených, znuděných a přezírajících pohledů od studentů, kteří nejsou ochotni spolupracovat, ani komunikovat, natož slušně komunikovat se učitel O rozhněvá: Tak já se, vy holomci, pro vás snažím a vy takhle! Třídu seřve a po hodině pln spravedlivého hněvu letí do sborovny za kolegy, aby jim vylíčil, co mu ta třída Y vyvedla! Ve sborovně se již druhou přestávku mezi kolegy učiteli debatuje zase o třídě Y. Cože je to vlastně za sebranku! A kterýsi učitel (označme si ho W) zvolá: Já u třídy Y dnes učím matematiku! Nebojte se kolegové já jim to osladím! A jak! To budou koukat! Co si vlastně o sobě myslí

25 Příběh jako příklad tímto ukončíme. Protože si asi dokážete představit, jak vše pokračovalo dále a dále. Příklad byl situovaný do střední školy a doufejme, že se nikdy nestal. Na tomto příběhu, kde se jako v začarovaném kruhu předával jeden negativní náboj za druhým, se čím dál více roztáčel vítr negativního emocionálního náboje a atmosféra výuky houstla a přecházela spíše v boj. Příklad byl záměrně vyhrocený a hraniční. Nicméně jako případová studie postačující. A přitom k řešení stačilo velmi málo ze strany učitelů X, O i W, anebo ze strany studentů třídy Y na úrovni komunikace, na úrovni vzájemných vztahů, na úrovni sociální citlivosti empatie, aby pochopili, že se něco stalo, že úroveň atmosféry třídy či nálada jednotlivých učitelů je na jiné úrovni, než běžně bývá. Dejme tedy v naší výchovné praxi velmi dobrý pozor, abychom nezabředli do podobné hry. A naopak přemýšlejme, jak by šlo rozvíjet v naší pedagogické práci předávání pozitivního emocionálního náboje. Jako profesionálové bychom měli umět (i když jsme jen a jen lidé) v naší pedagogické činnosti své starosti a trable zanechávat přede dveřmi tříd, kluboven. Ti žáci a studenti nebo účastníci kurzu či členové oddílu tam jsou kvůli něčemu jinému než kvůli našim starostem a špatné náladě a očekávají od nás něco zcela jiného. Můžete si zkusit každý den například večer před spaním udělat takovou malou analýzu, jak probíhal Váš den, s kým jste ten den a jak komunikovali, jednali a kdo, co a čím Vám kladný emoční náboj odebral a stresoval Vás anebo rozhněval Vás a naopak kdo, co a čím Vás pohladil a vylepšil Vám hodnotu kladného emočního náboje. Přemýšlejte i o tom, zda během dne jste vy a komu a v kterých situacích předávali spíše pozitivní či negativní emoční náboj. A potom se zkuste zamyslet i nad tím, jak by mohla celá situace vypadat, kdyby se Vám ji podařilo usměrnit, zvládnout. Zkuste si ve vlastní mysli přehrát celou situaci tak, jak by taková situace mohla probíhat v nejoptimálnější podobě. Tím se totiž maličko připravujeme na zvládnutí budoucí podobné, totožné či stejné situace. Na tomto malém příkladu si ukazujeme, jak moc je vlastně emoční inteligence (EQ) v našem životě důležitá. Pro naši pedagogickou praxi si ukažme obecná pravidla, která jsou velmi platná a využitelná i v řídící manažerské práci, sociální práci a všude tam, kde se pohybuje více lidí v rámci nějaké pracovní skupiny.

26 Devět zákonů motivace: 1. Chcete-li motivovat, musíte být sami motivováni 2. Úspěch motivuje 3. Motivace má dvě stádia - vytýčit cíl a ukázat, jak cíle dosáhnout 4. Uznání motivuje 5. Motivace je nikdy nekončící proces 6. Vlastní účast motivuje 7. Každý pokrok musí být zřetelně viditelný 8. Výzva k akci motivuje jen tehdy, je-li možno zvítězit 9. Ztotožnění se se skupinou motivuje. Řekněme si tedy jaké prostředky zevní motivace pro motivování žáků, studentů, účastníků projektu, členů oddílu můžeme použít. Prvním a klíčovým motivátorem je vlastní osobnost pedagoga. Právě největší rezervy v motivaci vyplývají z osobnosti pedagoga, který hru, program, výuku uvádí. I z poměrně běžné aktivity dokáže charismatický, vynalézavý, temperamentní pedagog udělat HIT, na který se dlouho nezapomíná a platí to i obráceně. Z úžasného programu může slabá pedagogická osobnost udělat celkem běžnou až nudnou záležitost. Takže vždy záleží na osobnosti pedagoga, který do procesu motivace vstupuje. Když tedy víme, že klíčem pro motivaci účastníků, žáků atd. je pedagog, řekněme si o možných prostředcích motivace. Zkuste si sami napsat odpovědi na otázku: Proč se snaží lidé odvést dobrou práci? Přemýšleli jste někdy o tom, čím Jaroslav Foglar tak dokázal sám v kanceláři redakce Mladého Hlasatele nebo Vpředu motivovat stovky a tisíce kluků a holek. Jak on to vlastně dělal? Jak motivujete sami sebe? Který z modelů motivace A, B, C, používáte? Vzpomněli byste si sami na situaci, kdy došlo k předávání negativního emocionálního náboje?

27 Zdroje: ATKINSONOVÁ, R. L., ATKINSON, R. C., SMITH, E. E., BEM, D. J. (1995): Psychologie. Praha: VICTORIA PUBLISHING. BŘICHÁČEK, V. (1991): Poselství skautské výchovy. Liberec: Skautské prameny. FONTANA, D. (1997): Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. GARDNER, H. (1999): Dimenze myšlení. Praha: Portál. GOLEMAN, D. (1997): Emoční inteligence. Praha: Columbus. HANUŠ, R.: Přednáškové materiály pro výuku předmětu: Metodika vedení akcí. (texty) HANUŠ, R.: Učební texty, Pedagogika, Učební texty autor Mgr. Radek Hanuš KR FTK UP HELMS, W. (1996): Lépe motivovat méně se rozčilovat. Praha: Portál. HOWARD, P. J. (1998): Příručka pro uživatele mozku. Praha: Portál. Kolektiv autorů (1999): Motivační kurzy. ESV. (skripta) KŘIVOHLAVÝ, J. (1994): Mít pro co žít. Praha: Návrat domů. LUKASOVÁ, E. (1997): Logoterapie ve výchově. Praha: Portál. MESSNER, R. (1995): Vyznání dobrodruha. Vsetín: TRANGO.

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES!

IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES! IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES! 1. nadšení 2. stagnace 3. frustrace 4. apatie 5. vyhoření Fáze vedoucí k SV (Edelwich, Brodsky) 1. nadšení Ohromná ochota vložit energii

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 2 Jak jednat s klienty. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 2 Jak jednat s klienty. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 2 Jak jednat s klienty Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Šachová školička. Realizátor projektu:

Šachová školička. Realizátor projektu: Šachová školička Realizátor projektu: Šachový klub Spartak Chodov ČSA 689 357 35 Chodov IČO: 22749411 www.sachychodov.cz, e-mail: sachychodov@seznam.cz Aktualizováno: srpen 2015 Šachová školička 2015/16

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Sociální inteligence - emoční inteligence. Střední průmyslová škola Ostrov

Sociální inteligence - emoční inteligence. Střední průmyslová škola Ostrov Sociální inteligence - emoční inteligence Střední průmyslová škola Ostrov SOCIÁLNÍ INTELIGENCE = schopnost optimálně sociálně komunikovat na rozdíl od obecné inteligence (IQ) se dá naučit na obecné inteligenci

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Nejčastější investiční omyly

Nejčastější investiční omyly Nejčastější investiční omyly Praha, 23. října 2013 Přednášející: Petr Žabža Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Jak se UČIT K MATURITĚ? Motivace, koncentrace, paměť.

Jak se UČIT K MATURITĚ? Motivace, koncentrace, paměť. Jak se UČIT K MATURITĚ? Motivace, koncentrace, paměť. Připravil Jan Weiser podle příručky Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze Jak se učit na střední škole a ostatní vybrané literatury. Obsah

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek STAV MYSLI STATE of MIND PhDr. Jeden ze základních faktorů vrcholového sportovního výkonu STAV MYSLI STATE of MIND One of key elements to achieve best sport performance 2 ZDE 30 sekundový SESTŘIH VIDEO

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Modul E Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul E Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul E Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1.Metody a formy práce EVVO v MŠ 2.Zdroje EVVO v MŠ 3.Rizika EVVO v MŠ Každý člověk

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Probouzení kritického myšlení

Probouzení kritického myšlení foto: Týden mozku, škola Brandýs nad Orlicí Probouzení kritického myšlení - pohnou tradičním vzděláváním poznatky moderních neurověd? PhDr. Hana Košťálová a ing. Petr Kadlec, ACC Neurovědy ve vzdělávání,

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

Jak bych to v Mozille (ne)dělal lépe. Pavel Cvrček (Mozilla.cz)

Jak bych to v Mozille (ne)dělal lépe. Pavel Cvrček (Mozilla.cz) Jak bych to v Mozille (ne)dělal lépe Pavel Cvrček (Mozilla.cz) OpenAlt, Brno, 1. listopad 2014 Tady někde to začalo... Jak jsem o projekt zavadil Byl to vlastně trochu omyl. Rok 2002 a já chtěl jen nahlásit

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Projektové noviny (říjen 2013)

Projektové noviny (říjen 2013) Projektové noviny (říjen 2013) Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí CZ.1.07/1.1.20/02.0098. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov 1 Říkejte mi Jirko ještě vloni v červnu jsem byl ve škole dneska vedu vlastní firmu s tvorbou stránek jsem začínal ve 14 2 Co děláme v iparťákovi? 3 iparťák

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno).

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno). Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov ování,, udržov ování a energetizace chování. Vše e co člověk k dělá, d, dělád z nějakých n pohnutek.

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski Architektura a environmentální vzdělávání Tomáš Kažmierski Člověk si zdokonaluje svůj vlastní svět a příroda se mu čím dál častěji stává pouhou kulisou. Při troše štěstí ji sleduje při pohledu z okna nebo

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Leadership vedení spolupracovníků

Leadership vedení spolupracovníků INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Leadership vedení spolupracovníků Učební texty k semináři Autoři: Ing. Miloš PALEČEK (Brno) Datum: 9. prosince 2011 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických

Více

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1 Brno Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro neúplné a doplněné rodiny Sociální služba je financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji,

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010 . 2005 2010..... Ekologický odbor Výkonné radu Junáka svazu skautů a skautek ČR KDF MFF UK 1. 3. 2010 . Proč nový program? Změna dnešní společnosti konzumní společnost zrychlená doba vliv médií, počítačů,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F1 Role projektového manažera a komunikace V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Role

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více