Kvalitní prezentace. provizorní název. verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalitní prezentace. provizorní název. verze 07.2012"

Transkript

1 Kvalitní elektronické prezentace provizorní název verze

2 Obsah 1 Úvod 3 2 Plánování prezentace Scénář prezentace Základy prezentování Jak zaujmout a udržet posluchače 6 3 Šablony prezentací pro MMR ČR Pracovní plocha v MS PowerPoint Pracovní plocha v MS PowerPoint 2007 a novějších verzích Nástroje a jejich přizpůsobení Práce s šablonou MMR ČR Převedení již vytvořené prezentace 11 4 Práce se snímky Obecné náležitosti snímku Vzhled snímku (grafická úprava) Předlohy snímků a nadpisů Snímky s předdefinovaným rozložením obsahu 14 5 Práce s textem Formátování textu Zarovnání textu Seznamy (číslované a s odrážkami) Tabulky Textová pole 21 6 Barvy Barevné kombinace a používání barev Využití barevných schémat 24 7 Grafické objekty Automatické tvary / obrazce Grafy Vzhled grafů 27 Seznam šablon 29 OBSAH 2

3 1 Úvod Prezentace jsou dnes již téměř samozřejmou součástí pracovního procesu. Zároveň ale hrají velmi podstatnou roli v naší interní i externí komunikaci. Sjednocení stylu prezentací navenek zajišťuje pozitivní vnímání Ministerstva pro místní rozvoj ČR a posiluje jeho identitu i v rámci instituce. Je tedy žádoucí, aby toto kritérium splňovaly také všechny prezentace přednesené pod hlavičkou Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jedná se nám o stejný vzhled a styl, jednotný princip rozvržení stránek. Díky předpřipraveným šablonám už nemusíme znovu vynalézat příslovečné kolo vždy, když někdo potřebuje pronést řeč. Získaný čas můžete věnovat o to pečlivější přípravě samotného obsahu. Tento průvodce je zaměřen na efektivní vytvoření snímků k prezentaci v programu Microsoft PowerPoint. Neklade si za cíl naučit začátečníka používat tento nástroj v plném rozsahu, ale zabývá se pouze funkcemi vztahujícími se k úpravě snímků podle logo manuálu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Podrobný návod k aplikaci PowerPoint vyvoláte jednak po stisknutí klávesy F1, jednak ji najdete na webu společnosti Microsoft, kde mj. najdete i výukové video nebo přehledné návody a postupy pro začátečníky. ÚVOD 3

4 2 Plánování prezentace Při plánování prezentace bychom neměli zapomenout na samozřejmou skutečnost: potřeba vysvětlit myšlenky, ukázat fakta a shrnout důkazy Kvalita prezentace stojí a padá především s kvalitou jejího obsahu a významem jejího sdě lení. 2.1 Scénář prezentace Každá prezentace musí mít vlastní logicky strukturovaný příběh a musí z ní být zřejmé, co je jejím smyslem. Stručně řečeno, má jednoznačně odpovědět na otázku O co v prezentaci jde?. Fakta a argumenty použité v prezentaci se o sebe vzájemně opírají a navzájem na sebe navazují. Každý snímek má svůj význam a své místo. TIP Sebelepší grafický vzhled nezachrání slabý a bezvýznamný obsah. Statistické přehledy nejsou apriori nudné, nudný je kontext, ve kterém jsou data prezentována. Bezobsažné věty nebudou zábavnější, když je roztančíte animací nebo ozdobíte rámečkem s oslím rohem. Znuděné obecenstvo je důsledkem nudného obsahu, nikoliv nudného vzhledu snímků. Foto Dmitry Goygel-Sokol Fotolia.com Plánování prezentace 4

5 2.2 Základy prezentování Kvalitní prezentace to je (v tomto pořadí): skvělý řečník, působivý obsah a výborně vypadající snímky. Řečnické dovednosti je nutné cvičit. Čím významnější prezentace, tím důležitější je řečnická příprava. Není vůbec na škodu zkusit si v klidu nahlas říci doprovodné komentáře k jednotlivým snímkům. Na začátku prezentace sdělte posluchačům, co chcete prezentovat, proč je to důležité a jaké z toho plynou závěry. Pokud nejste schopni na tyto otázky ani sami sobě odpovědět, je evidentně něco špatně s vlastním obsahem sdělení. K vysvětlení složitých problémů použijte metodu K-O-K (konkrétní obecný konkrétní). Například při popisu tabulky s mnoha proměnnými stručně tabulku uveďte, poté se zaměřte na konkrétní číselný údaj a vysvětlete, co znamená. Teprve pak obecně popište stavbu celé tabulky. Nakonec můžete můžete výklad zdůraznit popisem jiného konkrétního číselného údaje. Vybavte obecenstvo tištěnými poznámkami. Aby byly texty či schémata čitelné, musí být k promítané ploše relativně větší, než je běžný tištěný text k formátu papíru. Proto je vhodnější připravit takové informace pro obecenstvo v tištěné podobě. Plánování prezentace 5

6 2.3 Jak zaujmout a udržet posluchače Nejdůležitější pro úspěšnou prezentaci je první dojem (5 10 vteřin), poté má řečník asi minutu na to, aby tento první dojem potvrdil nebo vyvrátil. Pozornost posluchačů je zaměřená zejména na: řeč těla 55 % mimoverbální hlasové projevy (kadence řeči, používání pauz apod.) 38 % verbální podtext zabírá pouze 7 % obsahu sdělení Jelikož řeč těla by měla být jak ve vnitřním souladu, tak i v souladu s tím, co se říká, je nutné nedělat nic, co je řečníkovi nepřirozené. Kontakt s posluchači: Zaujmout a udržet posluchače Používat příklady z reálného života Odkazovat na praktické využití V průběhu prezentace je důležité udržovat oční kontakt TIP Velmi pravděpodobně své posluchače odradíte, budete-li používat nevhodné pohyby, různá pomocná slůvka a když budete zaujímat nevhodné postoje. Pozornost posluchačů snižuje také nevýrazný projev, nelogicky postavená prezentace s množstvím myšlenek, které nestíhají sledovat, resp. s neustálým odbíháním od tématu. Negativní může být i nevhodně zvolený oděv a doplňky a většinu posluchačů silně znechutíte tím, že překročíte stanovený čas, a to tím více, čím méně je vaše téma zajímavé a čím více času uplynulo od posledního občerstvení. Plánování prezentace 6

7 3 Šablony prezentací pro MMR ČR Než se začneme zabývat vlastní grafickou úpravou firemních prezentací MMR ČR, stručně si představíme pracovní prostředí programu Microsoft PowerPoint. 3.1 Pracovní plocha v MS PowerPoint 2003 Pracovní plochu okna PowerPoint 2003 tvoří následující prvky: Menu 1 ; Standardní nástroje 2 ; Formátování 3 ; Podokno úloh 4 ; Osnova 5 ; Nástroje kreslení 6 ; Stavový řádek 7 ; Snímek Microsoft PowerPoint 2003 v systému Windows XP 8 Šablony prezentací pro MMR ČR 7

8 3.2 Pracovní plocha v MS PowerPoint 2007 a novějších verzích Ve verzi 2007 bylo představeno nové uživatelské prostředí Ribbon (také známé pod názvem pás karet). Ribbon má podobu řady přepínacích kartiček s oušky, přičemž každá kartička v sobě sdružuje skupinu ikonek vzájemně souvisejících, příbuzných funkcí např. formátování, tabulky, úpravy, zobrazit apod. Tyto kartičky se zpravidla rozprostírají horizontálně v horní části okna příslušné aplikace Poznámka Na webových stránkách společnosti Microsoft najdete podrobný návod ke všem verzím aplikace PowerPoint: Pracovní plochu okna PowerPoint 2007 (a vyšších verzí) tvoří následující prvky: Pás karet (Ribbon) 1 ; Obrazce, grafy a tabulky najdete na kartě Vložení 2 ; Karta Domů obsahuje nástroje pro formátování 3 ; Snímky 4 ; Stavový řádek 5 ; Snímek Microsoft PowerPoint 2010 v systému Windows 7 Šablony prezentací pro MMR ČR 8

9 3.3 Nástroje a jejich přizpůsobení Lišty nástrojů si může uživatel libovolně přizpůsobit: odstranit nepotřebná či málo využívaná tlačítka; přidat tlačítka s často využívanými funkcemi; přeskupit tlačítka dle potřeby; vytvořit plovoucí paletky z rozbalovacích menu jako Automatické tvary, Barvy či Kreslení a mít je tak dostupné i bez neustálého rozbalování. Úprava nástrojů se v různých verzích PowerPointu liší, princip je ale stejný. Po stisknutí pravého tlačítka myši v menu, stavovém řádku nebo na pásu karet je možné přizpůsobit příkazy, které mají jednotlivé nabídky obsahovat. Funkce je možné přidávat i odebírat. V PowerPointu 2007 a novějším můžete nejčastěji používané příkazy přidat do panelu nástrojů Rychlý přístup 1. TIP Velmi užitečným a ve výchozím nastavení skrytým nástrojem je dvojice tlačítek Sejmout styl objektů a Použít u výchozího nastavení. Tato dvojice umožňuje přenášet kompletní formátování z jednoho objektu na druhý. Nejdříve sejmete ze správného objektu formátování a druhým tlačítkem jej aplikujete na libovolné další objekty. Jedním kliknutím tak u objektu nastavíte barvu a styl výplně, barvu a styl tahu, barvu a zarovnání písma atd. PowerPoint nabízí rozsáhlé možnosti uživatelského přizpůsobení 1 Rychlý přístup najdete v levém horním rohu okna aplikace PowerPoint 2007 a vyšším Šablony prezentací pro MMR ČR 9

10 3.4 Práce s šablonou MMR ČR Při vytváření nové prezentace vždy použijte buď starší prezentaci a modifikujte ji nebo použijte tzv. šablonu dokumentu. Použití šablony zaručí, že takto vytvořené prezentace budou vzájemně slučitelné a budou moci sdílet různé prvky. Šablona dokumentu je soubor s koncovkou.pot nebo.potx, který neobsahuje žádné vlastní snímky, ale definuje styly formátování pro prezentaci, včetně: velikosti a typu odrážek a písem (Arial); velikostí a umístění zástupných symbolů (nadpis, text, záhlaví); barevných schémat návrhů pozadí a výplní; předlohy snímků; volitelné předlohy nadpisů. Šablona obsahuje definice výše uvedených prvků přizpůsobené potřebám jednotného vizuálního stylu MMR ČR. Tyto předdefinované prvky není povoleno v šabloně globálně upravovat. Poznámka Pokud dostanete soubor v novější verzi aplikace PowerPoint a nejde korektně otevřít, požádejte správce vašeho počítače, aby Vám nainstaloval Microsoft Office Compatibility Pack, který zpřístupní novější soubory ve starších verzích aplikace PowerPoint. Šablona MMR ČR v aplikaci PowerPoint 2010 Šablony prezentací pro MMR ČR 10

11 3.5 Převedení již vytvořené prezentace Prezentace, které vznikly podle jiné šablony, lze převést do jednotného vizuálního stylu prezentací zkopírováním snímků z původní prezentace do nového dokumentu vytvořeného na základě šablony MMR ČR. Převedení vzhledu nemusí proběhnout zcela korektně, je proto třeba zkontrolovat, zda v prezentaci nezůstaly: objekty v původním formátování; nadbytečné logotypy; nesprávné barvy textu. Po zkopírování aplikujte na vložený snímek jedno ze tří předdefinovaných rozložení viz bod 4.4. Kopírování snímků z již vytvořené prezentace do šablony MMR ČR Šablony prezentací pro MMR ČR 11

12 4 Práce se snímky Obecné náležitosti snímku Při vytváření snímků dodržujte následující zásady: jeden snímek přináší jedno sdělení; nadpis musí říkat totéž, co zbytek snímku; zobrazujte jen to nejdůležitější, neboť méně znamená více ; dodržujte pravidla formátování, jak je definuje tato příručka. 4.2 Vzhled snímku (grafická úprava) Každý snímek prezentace MMR ČR obsahuje: logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR 1 ; barevný pruh v záhlaví 2 ; pole pro text / grafiku 3. Vzájemné postavení těchto objektů je pevně definováno Předlohou snímku a až na výjimky není dovoleno je měnit. Práce se šablonou MMR ČR v praxi Práce se snímky 12

13 4.3 Předlohy snímků a nadpisů V programu PowerPoint definuje Předloha snímku vzhled základních prvků vzhledu snímku a není dovoleno ji modifikovat. Základní prvky obsažené v předloze jsou: řez písma nadpisu, textu a zápatí; umístění zástupných symbolů textu a objektů; styl odrážek; pozadí návrhu a barevné schéma. V šabloně MMR ČR je definována jedna předloha, která má tři rozložení snímku: úvodní list 1 ; vnitřní list s nadpisem 2 ; vnitřní list bez nadpisu 3 ; Tyto předlohy se ve starších verzích aplikace PowerPoint zobrazují v Podokně úloh, Chcete-li šablonu použít u vybraných snímků, vyberte miniatury na kartě Snímky a v podokně úloh klepněte na šablonu. V novějších verzích aplikace PowerPoint najdete předlohy snímků v zobrazení předloh snímků 4. Chcete-li na snímek aplikovat konkrétní rozložení, vyberte jedno ze tří v nabídce Rozložení Šablona MMR ČR 1 2 Práce se snímky 13

14 4.4 Snímky s předdefinovaným rozložením obsahu Při vytváření prezentace přidáváte snímky s předdefinovaným rozložením obsahu z Podokna úloh > Rozložení snímku (ve starších verzích PowerPointu) nebo v nabídce Rozložení (PowerPoint 2007 a novější). Zde naleznete celkem 3 druhy rozložení obsahu: úvodní list snímek je vyhrazen pro titulní list prezentace 1 ; vnitřní list s nadpisem snímek prezentace, který obsahuje nadpis 2 ; vnitřní list bez nadpisu snímek prezentace, který neobsahuje nadpis, používáme například tam, kde pokračuje kapitola 3 ; Pokud nenajdete snímek odpovídající přesně Vaší potřebě, zvolte nebližší vhodný a upravte si jej Šablona MMR ČR nabízí tři předdefinovaná rozložení obsahu Práce se snímky 14

15 5 Práce s textem Pro formátování textu je v prezentaci určen jeden druhy písma Arial: pro název prezentace na titulní straně volte Arial Bold sázený verzálkami (velkými písmeny) v modré barvě ve velikosti zhruba 44 bodů; pro nadpisy na dalších snímcích vyberte Arial Bold v modré barvě sázený minuskami (malými písmeny) ve velikosti bodů; pro všechny ostatní texty a nadpisy používejte Arial Regular v černé barvě ve velikosti bodů; pro text v popiskách grafů, tabulek a schémat volte Arial Regular v černé barvě ve velikosti bodů. Do prezentace nikdy nepřidáváme další typy písma! POZNÁMKA Základním písmem MMR ČR je Frutiger. Toto písmo navrhl v roce 1975 švýcarský typograf Adrian Frutiger. Z technických důvodů není možné toto písmo používat v aplikaci PowerPoint, proto se používá výhradně náhradní písmo Arial. Pět úrovní hierarchie v šabloně MMR ČR Práce s textem 15

16 5.1 Formátování textu Typy a velikosti písma Vzhledem k jednoduché typografii navržené pro prezentace MMR ČR není formátování písma nijak složité. Formátování lze pohodlně provádět v nástrojové liště nebo v okně Formát > Písmo, popř. na kartě Domů. Jediné vlastnosti, které tak uživatel nastavuje, jsou: velikost, zvýraznění (polotučné, kurziva), barva, popř. horní / dolní index. Nastavení formátování pro zvolený text na paletě Písmo Řádkování Vzájemnou vzdálenost řádků nastavíte v okně Formát > Řádkování, tlačítko Řádkování najdete také na kartě Domů. Hodnota řádkování 1 esteticky vyhovuje pro většinu situací. U snímků s více odstavci je vhodné zvážit přidání meziodstavcové mezery zhruba řádek. Nastavení řádkování na paletě Odstavec Práce s textem 16

17 5.2 Zarovnání textu Texty zásadně zarovnáváme vlevo. Delší texty zarovnané na střed nebo do bloku jsou špatně čitelné, a proto je nikdy nepoužívejte. Příklad korektního zobrazení textu společně s ukázkou vyznačování tučným nebo barevným typem písma Vyznačování Potřebujete-li zdůraznit nějaké slovo, větu apod., můžete buď použít tučné písmo (Arial Bold) nebo výraz obarvit jednou z barvev předdefinovaných v šabloně. Názvy publikací, periodik nebo uměleckých děl můžete vyznačovat kurzivou (Arial Italic). Zarovnání na střed způsobuje odlišné odsazení odrážek Zarovnání do bloku způsobuje nevzhledné mezery mezi slovy Práce s textem 17

18 5.3 Seznamy (číslované a s odrážkami) Pro formátování seznamů či zvýraznění bodů využijte funkci Odrážky a číslování z menu Formát; odpovídající tlačítka najdete také na kartě Domů. Číslované seznamy V číslovaných seznamech oddělujte číslo od textu tečkou (pořadová číslice). V případě potřeby je možné použít i přehledné číslování oblíbené v anglosaských zemích: 1 Hlavní položka 1.1 Druhotná položka Druhotná položka Položka třetího řádu 1 Nastavení číslování na paletě Odrážky a číslování Odrážky V seznamech s odrážkou používejte modrý čtvereček (jeho styl je v šabloně předdefinován). Rozhodně nepoužívejte zdobené tvary: rukou psané odškrtnutí, čtverečky, plastické šipky atd. POZNÁMKA Seznamy není nutné používat automaticky pro oddělení každé věty. Pokud už odrážky a číslování použijete, měly by označovat různé ucelené myšlenky, podobně jako odstavce v textu. Číslované seznamy zdůrazňují vzájemnou provázanost prvků např. nezaměnitelné pořadí v postupu určitých procesů. Seznamy s odrážkou nemají žádnou hierarchii, pouze oddělují logické celky. Nastavení odrážek na paletě Odrážky a číslování Práce s textem 18

19 5.4 Tabulky Pro vytváření tabulek slouží speciální nástroj Tabulka (menu Vložit > Tabulka nebo nabídka Tabulka na kartě Vložení). Zvolíte počet sloupců a počet řádků, které pak naformátujete a vyplníte textem. Formátování Formátování provedete pomocí speciální nástrojové lišty Tabulky a ohraničení, která se objeví, jakmile tabulku vložíte a vyberete. Tabulky by měly být především přehledné. Menší tabulky, které obsahují jen několik řádek a sloupců, můžete stylizovat v barvách MMR ČR, u rozsáhlejších tabulek byste měli tabulky ponechat co nejjednodušší a nejpřehlednější. TIP Chcete-li použít existující tabulku z programů MS Word či Excel, můžete ji jednoduše zkopírovat do snímku a v něm dokončit sjednocení formátování. Výdaje zahraničních návštěvníků v roce 2006 Průměrné výdaje na osobu a den v Kč Typ návštěvníka Výdaje placené před pobytem Výdaje placené během pobytu Celkové výdaje A. Zahraniční turista 800 Kč Kč Kč B. Jednodenní návštěvník 250 Kč Kč Kč C. Tranzitující návštěvník Kč Ověření výdajů ukázalo, že zahraniční návštěvníci zapomínají, že v souvislosti s cestou do ČR měli výdaje placené před pobytem, které však s pobytem souvisely (zapomínají na cca 12 % výdajů). Na výdaje placené během pobytu v ČR si zahraniční návštěvníci vzpomínají dobře. Příklad přehledné tabulky v barvách MMR ČR Práce s textem 19

20 Linky mají v tabulkách svoji nezastupitelnou úlohu zejména tam, kde je nedostatek volného místa mezi sloupci či řádky a mohlo by dojít ke zmatení, nebo poslouží ke zdůraznění důležitých částí. Tabulka nemá vypadat jako karikatura mříže. Čárami proto šetřete. Při tvorbě tabulek se držte následujících pravidel: text v tabulkách pište písmem velkým bodů; textová pole zarovnávejte vlevo, čísla pokud možno podle řádů; ke zvýraznění v tabulce použijte půltučné písmo, barvu nebo výplň buňky; linkám nastavte černou barvu a tloušťku 1 bod; zřetelně odlište záhlaví tabulky od vlastních dat. Harmonogram prací na PÚR ČR 2008 v roce Veřejné projednání k PÚR ČR 2008 v Praze 90 dnů od Termín pro zaslání připomínek z vnějšího přip. řízení doručení Veřejné projednání k PÚR ČR 2008 v Brně Termín pro zasílaní připomínek od veřejnosti Úprava materiálu dle vypořádání došlých stanovisek, připomínek veřejnosti a případných vyjádření září až říjen 08 sousedních států + projednání upraveného materiálu s resorty a kraji (vypořádání připomínkových řízení) říjen 08 Zaslání kompletního materiálu na Úřad vlády Termín pro předložení materiálu k PÚR ČR 2008 do vlády Tj. 33 odst. 3 SZ 33 odst. 6 SZ 186 SZ a v souladu s usnesením vlády č. 561 ze dne Harmonogram prací na PÚR ČR 2008 v roce Veřejné projednání k PÚR ČR 2008 v Praze 90 dnů od doručení Termín pro zaslání připomínek z vnějšího přip. řízení Tj. 33 odst. 3 SZ Veřejné projednání k PÚR ČR 2008 v Brně Termín pro zasílaní připomínek od veřejnosti září až říjen 08 Úprava materiálu dle vypořádání došlých stanovisek, připomínek veřejnosti a případných vyjádření sousedních států + projednání upraveného materiálu s resorty a kraji (vypořádání připomínkových řízení) 33 odst. 6 SZ Příklady přehledných tabulek Práce s textem 20

21 5.5 Textová pole Textová pole jsou libovolné objekty obsahující jakýkoliv text. Používají se tehdy, potřebujete-li vytvořit schéma či diagram. Nastavení chování textu v textovém objektu proveďte v okně, které otevřete poklepáním na výběrový obdélník objektu. Praktické tipy pro formátování textových polí Pokud je textové pole vyplněno barvou, musíme dbát na odstup textu od okraje textového pole. Hodnoty vnitřních okrajů nastavte na min. 0,2 cm ze všech stran. Zalamování řádků uvnitř automatického tvaru umožní zalomení delších textů na více řádků tak, aby text nepřesahoval hranice objektu. Volba by měla být ve výchozím nastavení zapnuta. Volba Přizpůsobit velikost automatického tvaru textu zajistí zvětšování/ zmenšování objektu podle délky textu. Volba by měla být ve výchozím nastavení vypnuta (výjimkou je např. nadpis snímku). Kotvicí bod textu určuje postavení textu vzhledem k objektu v horizontálním i vertikálním směru. Nastavení záleží na kontextu. Delší texty je lepší umístit zleva a na výšku uprostřed, zatímco krátké popisky vycentrovat uprostřed. V jakých oblastech zjednodušovat Výzvy pro předkládání projektových žádostí Doporučení pro řízení a vyhlašování výzev Výzvy pro předložení projektových žádostí Podání projektové žádosti Posouzení jednokolového vs. dvoukolového hodnocení projektů (analýza) Plná elektronizace procesu podání projektové žádosti a příloh Schéma vytvořené pomocí textových polí Hodnocení a výběr projektů Hodnocení a výběr projektů databáze hodnotitelů na úrovni jednotlivých OP Zásady pro zveřejňování informací týkajících se hodnocení a výběru projektů Cost-benefit analýza Realizace projektu, žádost o platbu a proplácení, kontroly Způsobilé výdaje, příjmy, nesrovnalosti Kontroly Veřejné zakázky Lhůty Práce s textem 21

22 6 Barvy Základní barvy a jejich hodnoty v RGB Jelikož firemní prezentace vytvářejí různí uživatelé s různým vkusem a barevným cítěním, definuje šablona MMR ČR základní a doplňkové barvy, které jsou promyšleně vybrané tak, aby s nimi mohl i neprofesionální uživatel vytvořit vizuálně přijatelnou prezentaci. Barvy předdefinované v šabloně MMR ČR Primární je modrá barva, již definuje logomanuál Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Běžné texty jsou z důvodu maximální čitelnosti na obrazovce, promítacím plátně i v tisku sázeny černou barvou. Doplňkové barvy jsou určené pro použití tam, kde základní barvy nestačí, zejména tedy v grafech a schématech. RGB 0/0/153 RGB 0/175/63 Doplňkové barvy a jejich hodnoty v RGB RGB 249/227/0 RGB 226/28/24 RGB 36/167/175 RGB 134/134/134 BARVY 22

23 6.1 Barevné kombinace a používání barev V prezentacích MMR ČR je použití barev velmi střídmé. Většinu objektů lze vizuálně odlišit různě sytými stupni modré v kombinaci s bílou a černou. Zelenou a žlutou rezervujte na zvýraznění některých objektů, textů (dat) nebo vztahů mezi objekty. V decentním do modra tónovaném snímku pak takové zvýraznění daleko lépe vynikne. Pro úpravu grafů nebo schémat a tam, kde nevystačíme s modrou barvou, používáme základní a doplňkové barvy. Použití barev by mělo být v rámci jedné prezentace konzistentní, aby zbytečně posluchače nemátlo. Vybrané výrazy můžete obarvit výběrem jedné barvy z předdefinovaných barev motivu BARVY 23

24 6.2 Využití barevných schémat V šabloně PowerPoint je definováno barevné schéma, které je přístupné v Podokně úloh / Návrh snímku barevné schéma nebo na kartě Předloha snímku. Program umožňuje definovat celkem osm (v novějších verzích aplikace dvanáct) základních barev pro tyto skupiny objektů: barvy textu nadpisu a textu; barvy pozadí, výplní a stínů; barvy hypertextových odkazů, výplní a zvýraznění (například odrážky). Při přidání nového snímku jsou tyto barvy automaticky přiděleny novým objektům. Barvy motivu MMR ČR BARVY 24

25 7 Grafické objekty Prezentace mohou kromě textů obsahovat různé grafické objekty, jako jsou grafy, schémata a diagramy. Sjednocení jejich vzhledu je poměrně komplikované, neboť nelze předjímat všechny možné potřeby a situace. Popíšeme alespoň základní pravidla. 7.1 Automatické tvary / obrazce Tzv. automatické tvary (v novějších verzích aplikace PowerPoint nazvané Obrazce) jsou různé předdefinované objekty. Najdete je: ukryté ve spodní nástrojové liště v rozbalovacím menu Automatické tvary, na kartě Vložení pod nabídkou Obrazce. Smysl a účel těchto objektů je většinou zřejmý; pouze ozdobné Hvězdy a nápisy do seriozních firemních prezentací nepatří. Nabídka automatických tvarů ve starších verzích PowerPointu se od nabídky Obrazců v novějších verzích liší. Stejně jako u grafů je i u automatických tvarů zbytečné kombinovat obrysy a výplně. Pro většinu tvarů postačí výplně, obrysy rezervujte pouze pro zvýraznění. Obrazce můžete vložit po stisknutí nabídky Obrazce na kartě Vložení Grafické objekty 25

26 7.2 Grafy Graf je nástrojem, který má posluchačům usnadnit přemýšlení nad kvantitativními informacemi. Není to tedy ani ilustrační obrázek ani ozdobný prvek. POZNÁMKA Nejdůležitější je zvolit vhodnou formu grafu, aby dával smysl. Není právě ilustrativní vysvětlovat vývojové tendence na třech po sobě jdoucích koláčových grafech, k tomuto účelu lépe poslouží jeden sloupcový graf s poměrným dělením sloupců. Pro zachování důvěryhodnosti je nezbytné uvádět v prezentaci zdroj dat. Zdroj běžně umisťujte v zápatí prezentace. Pokud je zdrojem dat MMR ČR, pak se neuvádí. Uvádíme pouze externí zdroje. POZNÁMKA Je třeba zvolit vhodné měřítko stanovit maxima a minima. Dobrým vodítkem pro jejich určení je interval, ve kterém se odehrávají podstatné změny. Nemusíme nutně zobrazovat celé hodnoty v plném rozsahu. Graf musí informace ukazovat nezkresleně proto se vyhýbáme použití rádoby líbivých trojrozměrných (3D) grafů, které pro vytvoření iluze prostoru data viditelně deformují. Dochází pak k optickým paradoxům, kdy fakticky vyšší hodnoty zaujímají menší plochu než hodnoty nižší. Ukázkový graf v barvách MMR NOK OPLZZ OPTP MMR Ukázka sloupcového grafu v prezentaci Řada 6 Řada 5 Řada 4 Řada 3 Řada 2 Řada 1 Grafické objekty 26

27 7.3 Vzhled grafů Vzhled grafu musí upřednostnit data, nikoliv osy, obrysy, souřadnicovou síť nebo legendu to jsou jen pomocné informace, často zcela nepodstatné. Graf popisujte písmem Arial, velikost bodů. Pokud po vytvoření grafu měníte jeho velikost, změní se i velikost popisků. Abyste udrželi konzistentní velikost písma ve všech grafech v celé prezentaci, dodržujte tato pravidla: po nastavení velikosti písma na bodů vypněte volbu Automatické měřítko v okně Formát osy / Písmo; velikost grafu měňte pouze v režimu editace grafu (po poklepání na objekt grafu se zobrazí šrafovaný obrys). Ke správnému vzhledu grafů přispívá zejména správná volba barev. Pro srozumitelné oddělení jednotlivých hodnot používáme pouze barvy z barevného schematu šablony. TIP Mnoho grafů běžně vzniká z dat v aplikaci MS Excel. Tento program sice disponuje propracovanějšími funkcemi, ale obtížně se u jeho grafů sjednocuje vzhled s ostatními prvky prezentace, neboť nepracuje s předdefinovanými barevnými schématy šablony MMR ČR. Z tohoto důvodu můžete ke vzhledově přijatelnému výsledku dospět rychleji, pokud místo kopírování grafu jako objektu zkopírujete do PowerPointu pouze data a graf vytvoříte znovu. Má být základní struktura internetových stránek napříč všemi OP obdobná a umístěna se na jednom místě (portálu)? 7% 4% Ukázka koláčového grafu v prezentaci 89% Ano Ne Bez odpovědi Grafické objekty 27

28 Jak následující okolnosti ztěžovaly přípravu projektové žádosti Ukázkový spojnicový graf v barvách MMR 9 Ukázkový plošný graf v barvách MMR % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Roztříštěnost inform. zdrojů Vzájmený nesoulad poskyt. informací Změny podm. v probíhající výzvě Změna termínů plán. výzev Splnění formál. požadavků Vůbec ne Spíše ne Spíše ano Zásadně ano Nesetkal/a jsem se s tím Bez odpovědi MMR OPTP OPLZZ NOK1 NOK2 NOK NOK3 NOK2 NOK1 OPLZZ OPTP MMR Ukázka sloupcového grafu s poměrným dělením sloupců Ukázka spojnicového grafu Ukázka plošného grafu Grafické objekty 28

29 Seznam šablon Základní šablona MMR ČR Šablona MMR ČR + Integrovaný operační program Šablona MMR ČR + OP Lidské zdroje a zaměstnanost Šablona MMR ČR + OP Technická pomoc Šablona MMR ČR + OP Technická pomoc + Národní orgán pro koordinaci Šablony jsou připraveny jak pro starší verze aplikace PowerPoint (soubory mají koncovku.pot), tak pro novější verze (soubory mají koncovku.potx). Šablony mají na výběr klasický poměr stran a širokoúhlý poměr stran. Seznam šablon 29

30 Kvalitní elektronické prezentace Ministerstvo pro místní rozvoj 2012

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Microsoft PowerPoint 2013

Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft PowerPoint 2013 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 6 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU...

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Tato publikace

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ)

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr, Květuše Sýkorová Základy uživatelských programů (pokročilí) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek,

Více

Textová pole. Kapitola 5

Textová pole. Kapitola 5 Kapitola 5 Vedle obrázků je hlavní součástí prezentace text. Na rozdíl od textového editoru nelze vložit text přímo na plochu snímku, vždy je třeba nejdříve vytvořit textové pole. Pro vytvoření textového

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 Tato

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

v rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly, spol. s r.o. Kurz 16 MS Word

v rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly, spol. s r.o. Kurz 16 MS Word v rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly, spol. s r.o. Kurz 16 MS Word Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly

Více

OBSAH. 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word... 2 1.2 Písmo... 4 1.2.1 Nastavení písma... 4

OBSAH. 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word... 2 1.2 Písmo... 4 1.2.1 Nastavení písma... 4 OBSAH 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word................. 2 1.2 Písmo...................................... 4 1.2.1 Nastavení písma............................ 4 1.2.2

Více

1. Základní operace s buňkami

1. Základní operace s buňkami 1. Základní operace s buňkami Studijní materiál Aplikace techniky TABULKOVÉ EDITORY (TE1MP_TAB) Buňka je základním stavebním kamenem Excelu. Buňka jako taková je již konkrétním nosičem informace. Abyste

Více

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Word 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele Průvodce uživatele 1 2 Obsah Začínáme...19 602Office...20 Balík užitečných programů!...20 Instalace 602Office...20 Začínáme krok za krokem...21 Uživatelské rozhraní...23 Pracovní okno...23 Záhlaví okna...23

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé použití MS PowerPoint při tvorbě elektronických výukových materiálů

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé použití MS PowerPoint při tvorbě elektronických výukových materiálů Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Pokročilé použití MS PowerPoint při tvorbě elektronických výukových materiálů Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D. Mgr.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

Tvorba pracovních listů

Tvorba pracovních listů Tvorba pracovních listů Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) Úvod Seznámení se Program školení Dnešní

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více