Kvalitní prezentace. provizorní název. verze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalitní prezentace. provizorní název. verze 07.2012"

Transkript

1 Kvalitní elektronické prezentace provizorní název verze

2 Obsah 1 Úvod 3 2 Plánování prezentace Scénář prezentace Základy prezentování Jak zaujmout a udržet posluchače 6 3 Šablony prezentací pro MMR ČR Pracovní plocha v MS PowerPoint Pracovní plocha v MS PowerPoint 2007 a novějších verzích Nástroje a jejich přizpůsobení Práce s šablonou MMR ČR Převedení již vytvořené prezentace 11 4 Práce se snímky Obecné náležitosti snímku Vzhled snímku (grafická úprava) Předlohy snímků a nadpisů Snímky s předdefinovaným rozložením obsahu 14 5 Práce s textem Formátování textu Zarovnání textu Seznamy (číslované a s odrážkami) Tabulky Textová pole 21 6 Barvy Barevné kombinace a používání barev Využití barevných schémat 24 7 Grafické objekty Automatické tvary / obrazce Grafy Vzhled grafů 27 Seznam šablon 29 OBSAH 2

3 1 Úvod Prezentace jsou dnes již téměř samozřejmou součástí pracovního procesu. Zároveň ale hrají velmi podstatnou roli v naší interní i externí komunikaci. Sjednocení stylu prezentací navenek zajišťuje pozitivní vnímání Ministerstva pro místní rozvoj ČR a posiluje jeho identitu i v rámci instituce. Je tedy žádoucí, aby toto kritérium splňovaly také všechny prezentace přednesené pod hlavičkou Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jedná se nám o stejný vzhled a styl, jednotný princip rozvržení stránek. Díky předpřipraveným šablonám už nemusíme znovu vynalézat příslovečné kolo vždy, když někdo potřebuje pronést řeč. Získaný čas můžete věnovat o to pečlivější přípravě samotného obsahu. Tento průvodce je zaměřen na efektivní vytvoření snímků k prezentaci v programu Microsoft PowerPoint. Neklade si za cíl naučit začátečníka používat tento nástroj v plném rozsahu, ale zabývá se pouze funkcemi vztahujícími se k úpravě snímků podle logo manuálu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Podrobný návod k aplikaci PowerPoint vyvoláte jednak po stisknutí klávesy F1, jednak ji najdete na webu společnosti Microsoft, kde mj. najdete i výukové video nebo přehledné návody a postupy pro začátečníky. ÚVOD 3

4 2 Plánování prezentace Při plánování prezentace bychom neměli zapomenout na samozřejmou skutečnost: potřeba vysvětlit myšlenky, ukázat fakta a shrnout důkazy Kvalita prezentace stojí a padá především s kvalitou jejího obsahu a významem jejího sdě lení. 2.1 Scénář prezentace Každá prezentace musí mít vlastní logicky strukturovaný příběh a musí z ní být zřejmé, co je jejím smyslem. Stručně řečeno, má jednoznačně odpovědět na otázku O co v prezentaci jde?. Fakta a argumenty použité v prezentaci se o sebe vzájemně opírají a navzájem na sebe navazují. Každý snímek má svůj význam a své místo. TIP Sebelepší grafický vzhled nezachrání slabý a bezvýznamný obsah. Statistické přehledy nejsou apriori nudné, nudný je kontext, ve kterém jsou data prezentována. Bezobsažné věty nebudou zábavnější, když je roztančíte animací nebo ozdobíte rámečkem s oslím rohem. Znuděné obecenstvo je důsledkem nudného obsahu, nikoliv nudného vzhledu snímků. Foto Dmitry Goygel-Sokol Fotolia.com Plánování prezentace 4

5 2.2 Základy prezentování Kvalitní prezentace to je (v tomto pořadí): skvělý řečník, působivý obsah a výborně vypadající snímky. Řečnické dovednosti je nutné cvičit. Čím významnější prezentace, tím důležitější je řečnická příprava. Není vůbec na škodu zkusit si v klidu nahlas říci doprovodné komentáře k jednotlivým snímkům. Na začátku prezentace sdělte posluchačům, co chcete prezentovat, proč je to důležité a jaké z toho plynou závěry. Pokud nejste schopni na tyto otázky ani sami sobě odpovědět, je evidentně něco špatně s vlastním obsahem sdělení. K vysvětlení složitých problémů použijte metodu K-O-K (konkrétní obecný konkrétní). Například při popisu tabulky s mnoha proměnnými stručně tabulku uveďte, poté se zaměřte na konkrétní číselný údaj a vysvětlete, co znamená. Teprve pak obecně popište stavbu celé tabulky. Nakonec můžete můžete výklad zdůraznit popisem jiného konkrétního číselného údaje. Vybavte obecenstvo tištěnými poznámkami. Aby byly texty či schémata čitelné, musí být k promítané ploše relativně větší, než je běžný tištěný text k formátu papíru. Proto je vhodnější připravit takové informace pro obecenstvo v tištěné podobě. Plánování prezentace 5

6 2.3 Jak zaujmout a udržet posluchače Nejdůležitější pro úspěšnou prezentaci je první dojem (5 10 vteřin), poté má řečník asi minutu na to, aby tento první dojem potvrdil nebo vyvrátil. Pozornost posluchačů je zaměřená zejména na: řeč těla 55 % mimoverbální hlasové projevy (kadence řeči, používání pauz apod.) 38 % verbální podtext zabírá pouze 7 % obsahu sdělení Jelikož řeč těla by měla být jak ve vnitřním souladu, tak i v souladu s tím, co se říká, je nutné nedělat nic, co je řečníkovi nepřirozené. Kontakt s posluchači: Zaujmout a udržet posluchače Používat příklady z reálného života Odkazovat na praktické využití V průběhu prezentace je důležité udržovat oční kontakt TIP Velmi pravděpodobně své posluchače odradíte, budete-li používat nevhodné pohyby, různá pomocná slůvka a když budete zaujímat nevhodné postoje. Pozornost posluchačů snižuje také nevýrazný projev, nelogicky postavená prezentace s množstvím myšlenek, které nestíhají sledovat, resp. s neustálým odbíháním od tématu. Negativní může být i nevhodně zvolený oděv a doplňky a většinu posluchačů silně znechutíte tím, že překročíte stanovený čas, a to tím více, čím méně je vaše téma zajímavé a čím více času uplynulo od posledního občerstvení. Plánování prezentace 6

7 3 Šablony prezentací pro MMR ČR Než se začneme zabývat vlastní grafickou úpravou firemních prezentací MMR ČR, stručně si představíme pracovní prostředí programu Microsoft PowerPoint. 3.1 Pracovní plocha v MS PowerPoint 2003 Pracovní plochu okna PowerPoint 2003 tvoří následující prvky: Menu 1 ; Standardní nástroje 2 ; Formátování 3 ; Podokno úloh 4 ; Osnova 5 ; Nástroje kreslení 6 ; Stavový řádek 7 ; Snímek Microsoft PowerPoint 2003 v systému Windows XP 8 Šablony prezentací pro MMR ČR 7

8 3.2 Pracovní plocha v MS PowerPoint 2007 a novějších verzích Ve verzi 2007 bylo představeno nové uživatelské prostředí Ribbon (také známé pod názvem pás karet). Ribbon má podobu řady přepínacích kartiček s oušky, přičemž každá kartička v sobě sdružuje skupinu ikonek vzájemně souvisejících, příbuzných funkcí např. formátování, tabulky, úpravy, zobrazit apod. Tyto kartičky se zpravidla rozprostírají horizontálně v horní části okna příslušné aplikace Poznámka Na webových stránkách společnosti Microsoft najdete podrobný návod ke všem verzím aplikace PowerPoint: Pracovní plochu okna PowerPoint 2007 (a vyšších verzí) tvoří následující prvky: Pás karet (Ribbon) 1 ; Obrazce, grafy a tabulky najdete na kartě Vložení 2 ; Karta Domů obsahuje nástroje pro formátování 3 ; Snímky 4 ; Stavový řádek 5 ; Snímek Microsoft PowerPoint 2010 v systému Windows 7 Šablony prezentací pro MMR ČR 8

9 3.3 Nástroje a jejich přizpůsobení Lišty nástrojů si může uživatel libovolně přizpůsobit: odstranit nepotřebná či málo využívaná tlačítka; přidat tlačítka s často využívanými funkcemi; přeskupit tlačítka dle potřeby; vytvořit plovoucí paletky z rozbalovacích menu jako Automatické tvary, Barvy či Kreslení a mít je tak dostupné i bez neustálého rozbalování. Úprava nástrojů se v různých verzích PowerPointu liší, princip je ale stejný. Po stisknutí pravého tlačítka myši v menu, stavovém řádku nebo na pásu karet je možné přizpůsobit příkazy, které mají jednotlivé nabídky obsahovat. Funkce je možné přidávat i odebírat. V PowerPointu 2007 a novějším můžete nejčastěji používané příkazy přidat do panelu nástrojů Rychlý přístup 1. TIP Velmi užitečným a ve výchozím nastavení skrytým nástrojem je dvojice tlačítek Sejmout styl objektů a Použít u výchozího nastavení. Tato dvojice umožňuje přenášet kompletní formátování z jednoho objektu na druhý. Nejdříve sejmete ze správného objektu formátování a druhým tlačítkem jej aplikujete na libovolné další objekty. Jedním kliknutím tak u objektu nastavíte barvu a styl výplně, barvu a styl tahu, barvu a zarovnání písma atd. PowerPoint nabízí rozsáhlé možnosti uživatelského přizpůsobení 1 Rychlý přístup najdete v levém horním rohu okna aplikace PowerPoint 2007 a vyšším Šablony prezentací pro MMR ČR 9

10 3.4 Práce s šablonou MMR ČR Při vytváření nové prezentace vždy použijte buď starší prezentaci a modifikujte ji nebo použijte tzv. šablonu dokumentu. Použití šablony zaručí, že takto vytvořené prezentace budou vzájemně slučitelné a budou moci sdílet různé prvky. Šablona dokumentu je soubor s koncovkou.pot nebo.potx, který neobsahuje žádné vlastní snímky, ale definuje styly formátování pro prezentaci, včetně: velikosti a typu odrážek a písem (Arial); velikostí a umístění zástupných symbolů (nadpis, text, záhlaví); barevných schémat návrhů pozadí a výplní; předlohy snímků; volitelné předlohy nadpisů. Šablona obsahuje definice výše uvedených prvků přizpůsobené potřebám jednotného vizuálního stylu MMR ČR. Tyto předdefinované prvky není povoleno v šabloně globálně upravovat. Poznámka Pokud dostanete soubor v novější verzi aplikace PowerPoint a nejde korektně otevřít, požádejte správce vašeho počítače, aby Vám nainstaloval Microsoft Office Compatibility Pack, který zpřístupní novější soubory ve starších verzích aplikace PowerPoint. Šablona MMR ČR v aplikaci PowerPoint 2010 Šablony prezentací pro MMR ČR 10

11 3.5 Převedení již vytvořené prezentace Prezentace, které vznikly podle jiné šablony, lze převést do jednotného vizuálního stylu prezentací zkopírováním snímků z původní prezentace do nového dokumentu vytvořeného na základě šablony MMR ČR. Převedení vzhledu nemusí proběhnout zcela korektně, je proto třeba zkontrolovat, zda v prezentaci nezůstaly: objekty v původním formátování; nadbytečné logotypy; nesprávné barvy textu. Po zkopírování aplikujte na vložený snímek jedno ze tří předdefinovaných rozložení viz bod 4.4. Kopírování snímků z již vytvořené prezentace do šablony MMR ČR Šablony prezentací pro MMR ČR 11

12 4 Práce se snímky Obecné náležitosti snímku Při vytváření snímků dodržujte následující zásady: jeden snímek přináší jedno sdělení; nadpis musí říkat totéž, co zbytek snímku; zobrazujte jen to nejdůležitější, neboť méně znamená více ; dodržujte pravidla formátování, jak je definuje tato příručka. 4.2 Vzhled snímku (grafická úprava) Každý snímek prezentace MMR ČR obsahuje: logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR 1 ; barevný pruh v záhlaví 2 ; pole pro text / grafiku 3. Vzájemné postavení těchto objektů je pevně definováno Předlohou snímku a až na výjimky není dovoleno je měnit. Práce se šablonou MMR ČR v praxi Práce se snímky 12

13 4.3 Předlohy snímků a nadpisů V programu PowerPoint definuje Předloha snímku vzhled základních prvků vzhledu snímku a není dovoleno ji modifikovat. Základní prvky obsažené v předloze jsou: řez písma nadpisu, textu a zápatí; umístění zástupných symbolů textu a objektů; styl odrážek; pozadí návrhu a barevné schéma. V šabloně MMR ČR je definována jedna předloha, která má tři rozložení snímku: úvodní list 1 ; vnitřní list s nadpisem 2 ; vnitřní list bez nadpisu 3 ; Tyto předlohy se ve starších verzích aplikace PowerPoint zobrazují v Podokně úloh, Chcete-li šablonu použít u vybraných snímků, vyberte miniatury na kartě Snímky a v podokně úloh klepněte na šablonu. V novějších verzích aplikace PowerPoint najdete předlohy snímků v zobrazení předloh snímků 4. Chcete-li na snímek aplikovat konkrétní rozložení, vyberte jedno ze tří v nabídce Rozložení Šablona MMR ČR 1 2 Práce se snímky 13

14 4.4 Snímky s předdefinovaným rozložením obsahu Při vytváření prezentace přidáváte snímky s předdefinovaným rozložením obsahu z Podokna úloh > Rozložení snímku (ve starších verzích PowerPointu) nebo v nabídce Rozložení (PowerPoint 2007 a novější). Zde naleznete celkem 3 druhy rozložení obsahu: úvodní list snímek je vyhrazen pro titulní list prezentace 1 ; vnitřní list s nadpisem snímek prezentace, který obsahuje nadpis 2 ; vnitřní list bez nadpisu snímek prezentace, který neobsahuje nadpis, používáme například tam, kde pokračuje kapitola 3 ; Pokud nenajdete snímek odpovídající přesně Vaší potřebě, zvolte nebližší vhodný a upravte si jej Šablona MMR ČR nabízí tři předdefinovaná rozložení obsahu Práce se snímky 14

15 5 Práce s textem Pro formátování textu je v prezentaci určen jeden druhy písma Arial: pro název prezentace na titulní straně volte Arial Bold sázený verzálkami (velkými písmeny) v modré barvě ve velikosti zhruba 44 bodů; pro nadpisy na dalších snímcích vyberte Arial Bold v modré barvě sázený minuskami (malými písmeny) ve velikosti bodů; pro všechny ostatní texty a nadpisy používejte Arial Regular v černé barvě ve velikosti bodů; pro text v popiskách grafů, tabulek a schémat volte Arial Regular v černé barvě ve velikosti bodů. Do prezentace nikdy nepřidáváme další typy písma! POZNÁMKA Základním písmem MMR ČR je Frutiger. Toto písmo navrhl v roce 1975 švýcarský typograf Adrian Frutiger. Z technických důvodů není možné toto písmo používat v aplikaci PowerPoint, proto se používá výhradně náhradní písmo Arial. Pět úrovní hierarchie v šabloně MMR ČR Práce s textem 15

16 5.1 Formátování textu Typy a velikosti písma Vzhledem k jednoduché typografii navržené pro prezentace MMR ČR není formátování písma nijak složité. Formátování lze pohodlně provádět v nástrojové liště nebo v okně Formát > Písmo, popř. na kartě Domů. Jediné vlastnosti, které tak uživatel nastavuje, jsou: velikost, zvýraznění (polotučné, kurziva), barva, popř. horní / dolní index. Nastavení formátování pro zvolený text na paletě Písmo Řádkování Vzájemnou vzdálenost řádků nastavíte v okně Formát > Řádkování, tlačítko Řádkování najdete také na kartě Domů. Hodnota řádkování 1 esteticky vyhovuje pro většinu situací. U snímků s více odstavci je vhodné zvážit přidání meziodstavcové mezery zhruba řádek. Nastavení řádkování na paletě Odstavec Práce s textem 16

17 5.2 Zarovnání textu Texty zásadně zarovnáváme vlevo. Delší texty zarovnané na střed nebo do bloku jsou špatně čitelné, a proto je nikdy nepoužívejte. Příklad korektního zobrazení textu společně s ukázkou vyznačování tučným nebo barevným typem písma Vyznačování Potřebujete-li zdůraznit nějaké slovo, větu apod., můžete buď použít tučné písmo (Arial Bold) nebo výraz obarvit jednou z barvev předdefinovaných v šabloně. Názvy publikací, periodik nebo uměleckých děl můžete vyznačovat kurzivou (Arial Italic). Zarovnání na střed způsobuje odlišné odsazení odrážek Zarovnání do bloku způsobuje nevzhledné mezery mezi slovy Práce s textem 17

18 5.3 Seznamy (číslované a s odrážkami) Pro formátování seznamů či zvýraznění bodů využijte funkci Odrážky a číslování z menu Formát; odpovídající tlačítka najdete také na kartě Domů. Číslované seznamy V číslovaných seznamech oddělujte číslo od textu tečkou (pořadová číslice). V případě potřeby je možné použít i přehledné číslování oblíbené v anglosaských zemích: 1 Hlavní položka 1.1 Druhotná položka Druhotná položka Položka třetího řádu 1 Nastavení číslování na paletě Odrážky a číslování Odrážky V seznamech s odrážkou používejte modrý čtvereček (jeho styl je v šabloně předdefinován). Rozhodně nepoužívejte zdobené tvary: rukou psané odškrtnutí, čtverečky, plastické šipky atd. POZNÁMKA Seznamy není nutné používat automaticky pro oddělení každé věty. Pokud už odrážky a číslování použijete, měly by označovat různé ucelené myšlenky, podobně jako odstavce v textu. Číslované seznamy zdůrazňují vzájemnou provázanost prvků např. nezaměnitelné pořadí v postupu určitých procesů. Seznamy s odrážkou nemají žádnou hierarchii, pouze oddělují logické celky. Nastavení odrážek na paletě Odrážky a číslování Práce s textem 18

19 5.4 Tabulky Pro vytváření tabulek slouží speciální nástroj Tabulka (menu Vložit > Tabulka nebo nabídka Tabulka na kartě Vložení). Zvolíte počet sloupců a počet řádků, které pak naformátujete a vyplníte textem. Formátování Formátování provedete pomocí speciální nástrojové lišty Tabulky a ohraničení, která se objeví, jakmile tabulku vložíte a vyberete. Tabulky by měly být především přehledné. Menší tabulky, které obsahují jen několik řádek a sloupců, můžete stylizovat v barvách MMR ČR, u rozsáhlejších tabulek byste měli tabulky ponechat co nejjednodušší a nejpřehlednější. TIP Chcete-li použít existující tabulku z programů MS Word či Excel, můžete ji jednoduše zkopírovat do snímku a v něm dokončit sjednocení formátování. Výdaje zahraničních návštěvníků v roce 2006 Průměrné výdaje na osobu a den v Kč Typ návštěvníka Výdaje placené před pobytem Výdaje placené během pobytu Celkové výdaje A. Zahraniční turista 800 Kč Kč Kč B. Jednodenní návštěvník 250 Kč Kč Kč C. Tranzitující návštěvník Kč Ověření výdajů ukázalo, že zahraniční návštěvníci zapomínají, že v souvislosti s cestou do ČR měli výdaje placené před pobytem, které však s pobytem souvisely (zapomínají na cca 12 % výdajů). Na výdaje placené během pobytu v ČR si zahraniční návštěvníci vzpomínají dobře. Příklad přehledné tabulky v barvách MMR ČR Práce s textem 19

20 Linky mají v tabulkách svoji nezastupitelnou úlohu zejména tam, kde je nedostatek volného místa mezi sloupci či řádky a mohlo by dojít ke zmatení, nebo poslouží ke zdůraznění důležitých částí. Tabulka nemá vypadat jako karikatura mříže. Čárami proto šetřete. Při tvorbě tabulek se držte následujících pravidel: text v tabulkách pište písmem velkým bodů; textová pole zarovnávejte vlevo, čísla pokud možno podle řádů; ke zvýraznění v tabulce použijte půltučné písmo, barvu nebo výplň buňky; linkám nastavte černou barvu a tloušťku 1 bod; zřetelně odlište záhlaví tabulky od vlastních dat. Harmonogram prací na PÚR ČR 2008 v roce Veřejné projednání k PÚR ČR 2008 v Praze 90 dnů od Termín pro zaslání připomínek z vnějšího přip. řízení doručení Veřejné projednání k PÚR ČR 2008 v Brně Termín pro zasílaní připomínek od veřejnosti Úprava materiálu dle vypořádání došlých stanovisek, připomínek veřejnosti a případných vyjádření září až říjen 08 sousedních států + projednání upraveného materiálu s resorty a kraji (vypořádání připomínkových řízení) říjen 08 Zaslání kompletního materiálu na Úřad vlády Termín pro předložení materiálu k PÚR ČR 2008 do vlády Tj. 33 odst. 3 SZ 33 odst. 6 SZ 186 SZ a v souladu s usnesením vlády č. 561 ze dne Harmonogram prací na PÚR ČR 2008 v roce Veřejné projednání k PÚR ČR 2008 v Praze 90 dnů od doručení Termín pro zaslání připomínek z vnějšího přip. řízení Tj. 33 odst. 3 SZ Veřejné projednání k PÚR ČR 2008 v Brně Termín pro zasílaní připomínek od veřejnosti září až říjen 08 Úprava materiálu dle vypořádání došlých stanovisek, připomínek veřejnosti a případných vyjádření sousedních států + projednání upraveného materiálu s resorty a kraji (vypořádání připomínkových řízení) 33 odst. 6 SZ Příklady přehledných tabulek Práce s textem 20

21 5.5 Textová pole Textová pole jsou libovolné objekty obsahující jakýkoliv text. Používají se tehdy, potřebujete-li vytvořit schéma či diagram. Nastavení chování textu v textovém objektu proveďte v okně, které otevřete poklepáním na výběrový obdélník objektu. Praktické tipy pro formátování textových polí Pokud je textové pole vyplněno barvou, musíme dbát na odstup textu od okraje textového pole. Hodnoty vnitřních okrajů nastavte na min. 0,2 cm ze všech stran. Zalamování řádků uvnitř automatického tvaru umožní zalomení delších textů na více řádků tak, aby text nepřesahoval hranice objektu. Volba by měla být ve výchozím nastavení zapnuta. Volba Přizpůsobit velikost automatického tvaru textu zajistí zvětšování/ zmenšování objektu podle délky textu. Volba by měla být ve výchozím nastavení vypnuta (výjimkou je např. nadpis snímku). Kotvicí bod textu určuje postavení textu vzhledem k objektu v horizontálním i vertikálním směru. Nastavení záleží na kontextu. Delší texty je lepší umístit zleva a na výšku uprostřed, zatímco krátké popisky vycentrovat uprostřed. V jakých oblastech zjednodušovat Výzvy pro předkládání projektových žádostí Doporučení pro řízení a vyhlašování výzev Výzvy pro předložení projektových žádostí Podání projektové žádosti Posouzení jednokolového vs. dvoukolového hodnocení projektů (analýza) Plná elektronizace procesu podání projektové žádosti a příloh Schéma vytvořené pomocí textových polí Hodnocení a výběr projektů Hodnocení a výběr projektů databáze hodnotitelů na úrovni jednotlivých OP Zásady pro zveřejňování informací týkajících se hodnocení a výběru projektů Cost-benefit analýza Realizace projektu, žádost o platbu a proplácení, kontroly Způsobilé výdaje, příjmy, nesrovnalosti Kontroly Veřejné zakázky Lhůty Práce s textem 21

22 6 Barvy Základní barvy a jejich hodnoty v RGB Jelikož firemní prezentace vytvářejí různí uživatelé s různým vkusem a barevným cítěním, definuje šablona MMR ČR základní a doplňkové barvy, které jsou promyšleně vybrané tak, aby s nimi mohl i neprofesionální uživatel vytvořit vizuálně přijatelnou prezentaci. Barvy předdefinované v šabloně MMR ČR Primární je modrá barva, již definuje logomanuál Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Běžné texty jsou z důvodu maximální čitelnosti na obrazovce, promítacím plátně i v tisku sázeny černou barvou. Doplňkové barvy jsou určené pro použití tam, kde základní barvy nestačí, zejména tedy v grafech a schématech. RGB 0/0/153 RGB 0/175/63 Doplňkové barvy a jejich hodnoty v RGB RGB 249/227/0 RGB 226/28/24 RGB 36/167/175 RGB 134/134/134 BARVY 22

23 6.1 Barevné kombinace a používání barev V prezentacích MMR ČR je použití barev velmi střídmé. Většinu objektů lze vizuálně odlišit různě sytými stupni modré v kombinaci s bílou a černou. Zelenou a žlutou rezervujte na zvýraznění některých objektů, textů (dat) nebo vztahů mezi objekty. V decentním do modra tónovaném snímku pak takové zvýraznění daleko lépe vynikne. Pro úpravu grafů nebo schémat a tam, kde nevystačíme s modrou barvou, používáme základní a doplňkové barvy. Použití barev by mělo být v rámci jedné prezentace konzistentní, aby zbytečně posluchače nemátlo. Vybrané výrazy můžete obarvit výběrem jedné barvy z předdefinovaných barev motivu BARVY 23

24 6.2 Využití barevných schémat V šabloně PowerPoint je definováno barevné schéma, které je přístupné v Podokně úloh / Návrh snímku barevné schéma nebo na kartě Předloha snímku. Program umožňuje definovat celkem osm (v novějších verzích aplikace dvanáct) základních barev pro tyto skupiny objektů: barvy textu nadpisu a textu; barvy pozadí, výplní a stínů; barvy hypertextových odkazů, výplní a zvýraznění (například odrážky). Při přidání nového snímku jsou tyto barvy automaticky přiděleny novým objektům. Barvy motivu MMR ČR BARVY 24

25 7 Grafické objekty Prezentace mohou kromě textů obsahovat různé grafické objekty, jako jsou grafy, schémata a diagramy. Sjednocení jejich vzhledu je poměrně komplikované, neboť nelze předjímat všechny možné potřeby a situace. Popíšeme alespoň základní pravidla. 7.1 Automatické tvary / obrazce Tzv. automatické tvary (v novějších verzích aplikace PowerPoint nazvané Obrazce) jsou různé předdefinované objekty. Najdete je: ukryté ve spodní nástrojové liště v rozbalovacím menu Automatické tvary, na kartě Vložení pod nabídkou Obrazce. Smysl a účel těchto objektů je většinou zřejmý; pouze ozdobné Hvězdy a nápisy do seriozních firemních prezentací nepatří. Nabídka automatických tvarů ve starších verzích PowerPointu se od nabídky Obrazců v novějších verzích liší. Stejně jako u grafů je i u automatických tvarů zbytečné kombinovat obrysy a výplně. Pro většinu tvarů postačí výplně, obrysy rezervujte pouze pro zvýraznění. Obrazce můžete vložit po stisknutí nabídky Obrazce na kartě Vložení Grafické objekty 25

26 7.2 Grafy Graf je nástrojem, který má posluchačům usnadnit přemýšlení nad kvantitativními informacemi. Není to tedy ani ilustrační obrázek ani ozdobný prvek. POZNÁMKA Nejdůležitější je zvolit vhodnou formu grafu, aby dával smysl. Není právě ilustrativní vysvětlovat vývojové tendence na třech po sobě jdoucích koláčových grafech, k tomuto účelu lépe poslouží jeden sloupcový graf s poměrným dělením sloupců. Pro zachování důvěryhodnosti je nezbytné uvádět v prezentaci zdroj dat. Zdroj běžně umisťujte v zápatí prezentace. Pokud je zdrojem dat MMR ČR, pak se neuvádí. Uvádíme pouze externí zdroje. POZNÁMKA Je třeba zvolit vhodné měřítko stanovit maxima a minima. Dobrým vodítkem pro jejich určení je interval, ve kterém se odehrávají podstatné změny. Nemusíme nutně zobrazovat celé hodnoty v plném rozsahu. Graf musí informace ukazovat nezkresleně proto se vyhýbáme použití rádoby líbivých trojrozměrných (3D) grafů, které pro vytvoření iluze prostoru data viditelně deformují. Dochází pak k optickým paradoxům, kdy fakticky vyšší hodnoty zaujímají menší plochu než hodnoty nižší. Ukázkový graf v barvách MMR NOK OPLZZ OPTP MMR Ukázka sloupcového grafu v prezentaci Řada 6 Řada 5 Řada 4 Řada 3 Řada 2 Řada 1 Grafické objekty 26

27 7.3 Vzhled grafů Vzhled grafu musí upřednostnit data, nikoliv osy, obrysy, souřadnicovou síť nebo legendu to jsou jen pomocné informace, často zcela nepodstatné. Graf popisujte písmem Arial, velikost bodů. Pokud po vytvoření grafu měníte jeho velikost, změní se i velikost popisků. Abyste udrželi konzistentní velikost písma ve všech grafech v celé prezentaci, dodržujte tato pravidla: po nastavení velikosti písma na bodů vypněte volbu Automatické měřítko v okně Formát osy / Písmo; velikost grafu měňte pouze v režimu editace grafu (po poklepání na objekt grafu se zobrazí šrafovaný obrys). Ke správnému vzhledu grafů přispívá zejména správná volba barev. Pro srozumitelné oddělení jednotlivých hodnot používáme pouze barvy z barevného schematu šablony. TIP Mnoho grafů běžně vzniká z dat v aplikaci MS Excel. Tento program sice disponuje propracovanějšími funkcemi, ale obtížně se u jeho grafů sjednocuje vzhled s ostatními prvky prezentace, neboť nepracuje s předdefinovanými barevnými schématy šablony MMR ČR. Z tohoto důvodu můžete ke vzhledově přijatelnému výsledku dospět rychleji, pokud místo kopírování grafu jako objektu zkopírujete do PowerPointu pouze data a graf vytvoříte znovu. Má být základní struktura internetových stránek napříč všemi OP obdobná a umístěna se na jednom místě (portálu)? 7% 4% Ukázka koláčového grafu v prezentaci 89% Ano Ne Bez odpovědi Grafické objekty 27

28 Jak následující okolnosti ztěžovaly přípravu projektové žádosti Ukázkový spojnicový graf v barvách MMR 9 Ukázkový plošný graf v barvách MMR % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Roztříštěnost inform. zdrojů Vzájmený nesoulad poskyt. informací Změny podm. v probíhající výzvě Změna termínů plán. výzev Splnění formál. požadavků Vůbec ne Spíše ne Spíše ano Zásadně ano Nesetkal/a jsem se s tím Bez odpovědi MMR OPTP OPLZZ NOK1 NOK2 NOK NOK3 NOK2 NOK1 OPLZZ OPTP MMR Ukázka sloupcového grafu s poměrným dělením sloupců Ukázka spojnicového grafu Ukázka plošného grafu Grafické objekty 28

29 Seznam šablon Základní šablona MMR ČR Šablona MMR ČR + Integrovaný operační program Šablona MMR ČR + OP Lidské zdroje a zaměstnanost Šablona MMR ČR + OP Technická pomoc Šablona MMR ČR + OP Technická pomoc + Národní orgán pro koordinaci Šablony jsou připraveny jak pro starší verze aplikace PowerPoint (soubory mají koncovku.pot), tak pro novější verze (soubory mají koncovku.potx). Šablony mají na výběr klasický poměr stran a širokoúhlý poměr stran. Seznam šablon 29

30 Kvalitní elektronické prezentace Ministerstvo pro místní rozvoj 2012

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument TRANSPORT.DOC, ihned uložte jako TRANSPORTXXX.DOCneboDOCX,kde XXX je Vašesoutěžní

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 4 U k á z k a k n i h

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KONTINGENČNÍ TABULKA FILTROVÁNÍ DAT Kontingenční tabulka nám dává jednoduchý filtr jako čtvrté pole v podokně Pole kontingenční tabulky. Do pole Filtry

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

Práce s kancelářskými balíčky

Práce s kancelářskými balíčky ICT pro učitele formou e-learningu Práce s kancelářskými balíčky Jan Richter Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0016 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR OBSAH 1. Práce s jednotlivými programy...

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Word pro začátečníky 1/6. Zbyněk Sušil

Word pro začátečníky 1/6. Zbyněk Sušil Word pro začátečníky 1/6 Zbyněk Sušil Průběh kurzu Základní funkce Historie Základní informace Účinné postupy při úpravách dokumentů Word 2 Základní funkce K čemu slouží MS Word? 3 Základní funkce Tvorba

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Microsoft. Word. Šablony. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Šablony. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Šablony Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Šablony šablona obsahuje předdefinované rozvržení dokumentu a stylů jednotlivých položek ve Wordu existují hotové

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více