Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura"

Transkript

1 Teorie literatury

2 Estetické Estetické: to, co v nás zanechává dojem, co je nějakým způsobem krásné, popř. zajímavé Člověk vyhledává a tvoří estetické věci Tím, co je estetické, se zabývá estetika Krásné věci esteticky působí na člověka

3 Estetické

4 Estetické

5 Umění Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Statická umění: sochařství, malířství, architektura Dynamická umění: literatura, tanec, hudba Nás bude zajímat především literatura

6 Literatura Literatura: všechny písemné jazykové projevy Souvisí s rozvojem písma a psaného textu Nejstarší písma jsou čínská, egyptská a sumerská Datují se do tisíciletí př. n. l. Podle toho, zda se jedná o umění, dělíme: Věcná literatura: články, vyhlášky, poznámky, návody Umělecká (krásná) literatura: romány, povídky, básně

7 Umělecká literatura Také se nazývá krásná literatura či beletrie Hlavní funkcí je estetický zážitek Beletrie plní i jiné funkce: F. formativní: proměna psychologického charakteru F. vzdělávací: poučení věcné, jazykové a vyprávěcí F. výchovná: poučení etické F. společenská: kulturní sounáležitost F. zábavná: literatura humoristická, dobrodružná, fantasy, sci-fi, hororová, erotická atd. (často brak)

8 Věcná umělecká literatura Dunkleosteus byl rod pancířnatých ryb žijících v období devonu. Některé druhy dosahovaly délky přes deset metrů a vážily až čtyři tuny. Dunkleosteové byli vrcholovými predátory devonských moří. Neměli zuby, ale jejich čelisti byly opatřeny ostrými kostěnými výčnělky. Dnes dvorce ani po klekání nezavřeli - dva smutné dvorce na samotách propadlých - dva hlasy se tam o cos hádaly a přely při rudých stínech pochodní za vodou vzdálených.

9 Ústní lidová slovesnost S literaturou souvisí ústní slovesnost Je podobná literatuře, ale není psaná, šíří se ústně Předává se zejména mezi prostými lidmi Také v kultuře, která ještě nemá psanou literaturu Patří zde: říkadla, hádanky, pověsti, anekdoty, písně ad.

10 Ústní lidová slovesnost

11 Podle původu Literatura světová Literatura národní Literatura regionální

12 Literární věda a kritika Literaturou se zabývají různé vědecké obory: Literární historie: dějiny a vývoj literatury. Literární teorie: zabývá se obecně vyprávěním, postavami, tématy, formami literatury atd. Literatuře se věnují také ne úplně vědecké obory: Literární kritika: např. vytváření recenzí

13 Literatura jako výpověď Beletrie vypovídá určitým způsobem o skutečnosti Ukazuje a řeší problémy světa a člověka Vypravuje příběhy, v nichž vystupují lidé Popisuje emoce, které jsou vlastní lidem

14 Literární žánry

15 Dělení literatury Literární díla můžeme dělit podle určitých znaků Některá díla pak budou podobná, jiná rozdílná Několik děl může mít podobné: Jazykové prostředky Témata a motivy Formy Podobná díla spolu tvoří jeden žánr Většinu literárních děl tak můžeme do nějakého žánru zařadit

16 Žánr Žánr: určité znaky, které má do určité míry každé z děl, která patří do jedné skupiny Podle žánrů se dělí literatura Žánry se postupně vyvíjely od počátku literatury Některé zanikly dávno v minulosti (rytířský román), jiné jsou poměrně nové (experimentální román)

17 Základní žánry Nejdůležitější dělení literatury: Lyrika: vyjadřuje emoce, nálady Epika: vyjadřuje příběh Drama: divadelní hry Tyto tři žánry se obvykle nazývají literární druhy Další základní dělení: Próza: je psána ve větách a odstavcích (povídky, romány ) Poezie: je psána ve verších a slokách (básně, písně )

18 Lyrika Vyjadřuje: náladu, pocit, prchavý okamžik, dojem Lyrika se nejčastěji projevuje v poezii či v písni

19 Lyrické žánry Píseň: slouží ke zpěvu, patří do literatury i hudby Óda: oslavná báseň Epigram: krátká kritická báseň Epitaf: původně nápisy na hroby

20 Epika Vyprávění s příběhem a postavami Epika má zápletku Nejčastěji se projevuje v próze

21 Epické žánry Bajka: příběh se zvířaty místo lidí, s ponaučením Mýtus: příběh o stvoření a počátcích světa Legenda: vyprávění o křesťanských svatých Pověst: vyprávění lidového původu Epos: rozsáhlé veršované vyprávění Pohádka: příběh pro děti, často s poučením Román: poměrně dlouhý literární text Novela: literární text střední délky Povídka: krátký literární text

22 Lyricko-epické žánry Na pomezí epiky a lyriky Balada: pochmurná tragická báseň, s ponaučením Romance: opačné vyznění, milostná témata

23 Drama Vypráví také děj a má postavy Je založeno hlavně na dialogu Dramatický text je určen k hraní na jevišti v divadle

24 Dramatické žánry Tragédie: vážná a pochmurná hra Komedie: veselá a zábavná hra Činohra: vznikla jejich smíšením, dnes nejběžnější

25 Struktura literárního díla

26 Vrstvy literárního díla Literární dílo má různé vrstvy, resp. plány: V. jazyková: jakými jazykovými prostředky je dílo napsáno V. tematická: o čem dílo pojednává V. kompoziční: jak je dílo postaveno

27 Vrstva jazyková Volba jazyka: spisovný, nářeční, vulgární, emotivně zabarvený, vznešený atd. Volba slov: známá slova, cizí slova, emotivně zabarvená slova atd. Zvláštní jazykové prostředky: Zvukomalba: iluze určitého zvuku, citoslovce Nocí řinčí řetězů hřmot. Aliterace: opakování hlásek Dudal dudák dům od domu, darů dost si dones domů.

28 Vrstva tematická Látka: část skutečnosti, kterou si autor vybral ke zpracování; rozlišujeme na: Námět: jakákoliv látka Předloha: látka, která je převzata ze starší literatury Motivy: to, o čem se v díle píše (postavy, prostředí, situace, události) Děj: ten příběh, který je v díle vyprávěn Postavy: lidé (či jiní tvorové), kteří v díle vystupují

29 Vrstva kompoziční Kompozice: to, jak jsou v díle uspořádány jazykové a tematické složky Díla jsou často řazena do kapitol, větší literární texty mohou vycházet i ve více dílech 3 díly: trilogie, 5 dílů: pentalogie, 7 dílů: heptalogie

30 Těsná a volná kompozice Těsná: motivy na sebe těsně logicky navazují, není možné je libovolně přesouvat, odstraňovat či přidávat Volná: motivy na sebe nenavazují tak těsně

31 Typy kompozice Chronologická: postupně vyprávěný příběh Retrospektivní: návrat ke staršímu ději, vzpomínky Rámcová: příběh je uvozen a ukončen něčím podobným, popř. úvod a závěr vypráví vedle hlavního příběhu ještě jiný příběh Paralelní: je vyprávěno více příběhových linií najednou Řetězová: několik samostatných příhod je něčím spojeno, např. jednou postavou

32 Kompoziční postupy Gradace: stupňování, stále silnější význam Např.: On běží. Ne, neběží, on letí! Retardace: zpomalení tempa vyprávění, dosaženo např. popisem, dialogem atd. Kontrast: postavení protikladných věcí vedle sebe, např. dobro a zlo, krása a ošklivost Opakování: vícenásobné užití jednoho motivu či jazykového postupu, má zdůrazňující funkci, ale také slouží k retardaci děje

33 Části kompozice díla 1) Expozice: úvod do děje; seznámení s postavami a s jejich světem 2) Konflikt: hlavní zápletka, postavy o něco usilují, musí obvykle překonávat překážky 3) Krize: vyvrcholení zápletky, překážky zde jsou obvykle nejtěžší, vyprávění nejnapínavější 4) Peripetie: zvrat; může být náhlý a překvapivý 5) Závěr: konec, existují různé typy: - Happy end: šťastný konec - Tragédie: nešťastný konec - Rezignace: smír, ani šťastný, ani nešťastný konec - Pointa: nápaditý, úderný, popř. vtipný konec

ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE...2. Literatura...2. Dělení literatury...3. Význam a funkce umělecké literatury...3. Členění umělecké literatury...

ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE...2. Literatura...2. Dělení literatury...3. Význam a funkce umělecké literatury...3. Členění umělecké literatury... OBSAH ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE... Literatura... Dělení literatury...3 Význam a funkce umělecké literatury...3 Členění umělecké literatury...3 Téma literárního díla...6 Funkce /význam/ literatury...6 Struktura

Více

Úvod do studia literatury

Úvod do studia literatury Úvod do studia literatury Poznat literaturu lze ponejvíce čtenářským zážitkem. Ten nemůže nahradit žádná učebnice ani žádný výklad. Školní literatura má být průvodcem v literatuře, upozornit na nejvýznamnější

Více

POZNÁMKA: pojem činohra označuje také: 1.divadelní hru, ve které se pouze mluví, na rozdíl od divadla hudebního (=zpěvohra), kde se

POZNÁMKA: pojem činohra označuje také: 1.divadelní hru, ve které se pouze mluví, na rozdíl od divadla hudebního (=zpěvohra), kde se Aforismus uměle vytvořené (především umělci nebo filozofy) stručné a vtipné vyjádření, které má blízko k lidovému přísloví nebo pořekadlu. Vyjadřuje moudrý postřeh ze života pomocí významového kontrastu.(žánr

Více

III. Úvod do studia literatury A. Slovesnost a literatura

III. Úvod do studia literatury A. Slovesnost a literatura III. Úvod do studia literatury A. Slovesnost a literatura Souhrn všech lidských výtvorů, materiálních i duchovních, se nazývá kultura. Kulturu lze klasifikovat podle různých hledisek (chronologických,

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

z lat. agitãe = podněcovat, povzbuzovat úderná lyrická báseň obracející se k veřejnosti s aktuální výzvou, zvláště politického dosahu

z lat. agitãe = podněcovat, povzbuzovat úderná lyrická báseň obracející se k veřejnosti s aktuální výzvou, zvláště politického dosahu absolutní poezie z lat. absolũtus = naprostý, samostatný, nepodmíněný, dokonalý tvorba tzv. prokletých básníků uplatňuje se v ní hudba ve zvukové organizaci verše verše, jejichž řeč je zcela nezávislá

Více

POJMY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

POJMY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POJMY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ Listopad 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Český

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk 5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

aneb procházka po dějinách české a světové literatury

aneb procházka po dějinách české a světové literatury Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Prostě sdělovací styl

Prostě sdělovací styl Prostě sdělovací styl Jazykové prostředky: Zejména hovorová čeština Nespisovné tvary národního jazyka: o Obecná čeština o Dialekty o Profesní mluva o Slang o Argot Spisovný jazyk v prostě sdělovacím stylu

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací obor Český jazyk je realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova.

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Verze 1.1.2006 z 14. 04. 0006 Platnost 30.06.2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika školy 6

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter a jeho výuka je tradičně organizována do tří složek: literární výchovy, jazykové výchovy a komunikační a slohové výchovy.

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium.

V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium. Název vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více