Ženy v korintském sboru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ženy v korintském sboru"

Transkript

1 Ženy v korintském sboru

2 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší Ježíš milejší, utěšuje srdce v nás. 3. Krásné je slunce i ten svit měsíce, záře hvězd na obzoru: jasněji svítí než nebes kvítí Ježíš v andělském sboru. 4. Veškerá krása, jakou země hlásá, stín je v nebeské říši: žádný však v nebi krásnější není nad tebe, můj Ježíši!

3 1K 11,2-16 (Jeruzalémská Bible) Chválím vás, že si ve všem vzpomínáte na mne a dodržujete podání tak, jak jsem vám je předal. Teze 3 A přece chci, abyste věděli toto: hlavou každého muže je Kristus; hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Bůh. Zahalená a nezahalená hlava jako symbol podřízenosti a cti 4 Každý muž, který se modlí anebo prorokuje s pokrytou hlavou, dělá ostudu své hlavě. 5 Každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nepokrytou hlavou, dělá ostudu své hlavě; je to právě tak, jako kdyby byla dohola ostříhaná. 6 Když si tedy žena nebere závoj, pak ať si ostříhá vlasy! Je-li však pro ženu hanbou mít nakrátko či dohola ostříhané vlasy, ať si bere závoj. 7 Muž, ten si hlavu pokrývat nemá, protože je obrazem a slávou Boží; pokud jde o ženu, ta je slávou muže. Odůvodnění 1 řád stvoření muže a ženy odlišnost, hierarchie 8 Není totiž muž ze ženy, nýbrž žena z muže; 9 muž zajisté nebyl stvořen pro ženu, nýbrž žena pro muže. 10 Právě proto má mít žena na hlavě nějaké znamení podrobenosti, kvůli andělům.

4 Intermezzo: Ale v Kristu jsou oba jedno nerozluční, závislí na sobě 11 V Pánu ostatně ani žena není bez muže, ani muž bez ženy; 12 vždyť stejně jako žena byla z muže, tak zase muž se rodí prostřednictvím ženy a vše pochází od Boha. Odůvodnění 2 co učí příroda (čemu patří od přírody čest?) 13 Posuďte to sami. Je vhodné, aby se žena modlila k Bohu s nepokrytou hlavou? 14 Což vás sama příroda nepoučuje o tom, že pro muže je hanbou mít dlouhé vlasy, 15 zatímco pro ženu je slávou, když je takové má? Neboť vlasy jí byly dány namísto závoje. Odůvodnění 3 Nikde to není zvykem (rozhled do dalších sborů) 16 Ostatně, líbí-li se někomu hašteření, naším zvykem to není a nemají to ve zvyku ani Boží církve.

5 1 Korintským 14,32-36 (ČEP) Prorok přece ovládá svůj prorocký dar. 33 Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jak je zvykem Jako ve všech obcích Božího lidu, 34 ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon. 35 Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů; ženě se nesluší mluvit ve shromáždění. 36 Vyšlo snad slovo Boží od vás? Nebo přišlo jen k vám samotným?

6 Kontext Obecná situace korintského sboru Duchovní a mravní nedospělost, bezohledné užívání legitimní svobody Obecná situace společnosti Korint nejprostopášnější město své doby, postavení ženy ve společnosti podřadné židovství ženy v synagoze odděleny závoj žen znamení cti a počestnosti ženy Pavlův stín Jeruzalémská Bible Pavlova argumentace je úzce spjata s mravy, na něž je zvyklý, což relativizuje platnost jeho závěrů.

7 1. Sám Bůh veď rozum náš, dej věrné srozumění! Sám Bůh zrak osviť náš, dej pravé, čisté zření! Sám Bůh řiď jazyk náš, slov znění rozjasňuj! Sám Bůh cit naplň náš a v srdce mír vlej svůj.

8 Pavlovy motivy Zájem o Boží slávu uprostřed sboru a společnosti. Vše se má dít slušně a spořádaně (1K 14,40).

9 Pavlovy teze a korekce Privilegium modlitba a prorocké slovo ve shromáždění 11,5 Každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nepokrytou hlavou => ženy se smějí modlit a prorocky vzdělávat sbor 11,10 Právě proto má mít žena na hlavě nějaké znamení podrobenosti (doslova moci!!! ČEP má pouze výklad), kvůli andělům. 11,34 ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon. 35 Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů; ženě se nesluší mluvit ve shromáždění.

10 Pavlovy teze a korekce Problémy zneužití svobody Překřikování, skákání do řeči (?) Závoj na hlavě Řešení Pavlovy argumenty zachování úcty řád stvoření podřízenost ženy muži z titulu stvoření (?) řád přírody řád společenských konvencí

11 Závěr Pavlovi jde především o to, aby se církvi dělo vše slušně, ve vážnosti a podle řádu. Podle řádu stvoření i podle řádu společnosti. Jen tak totiž může být oslaven Pán Bůh jen tak je možno sloužit druhým ke spáse. K bohoslužbě patří služba mužů i žen podle darů, které dává sám Bůh.

12 1. Můj Pane! Tobě cele chci sloužit z všech sil svých, jen rozněť Duchem svatým sám vděčnost v citech mých! Své srdce v oběť díků rád tobě vydávám; Toužím, prosím, věřím, že zapálíš ji sám. 2. Dej plnost Ducha svého, jenž k tobě vedl mne, ať učí s tebou chodit mne vždycky upřímně! Své srdce v oběť díků rád tobě vydávám; Toužím, prosím, věřím, že zapálíš ji sám.

13 3. Rač proudy Ducha svého mne svlažit zas a zas, ať pln jsem svaté síly i v parný sucha čas! Své srdce v oběť díků rád tobě vydávám; Toužím, prosím, věřím, že zapálíš ji sám. 4. A hlasem Ducha svého mne dále ujišťuj, ať znovu nad tím jásám, že můj jsi a já tvůj. Své srdce v oběť díků rád tobě vydávám; Toužím, prosím, věřím, že zapálíš ji sám.

14

15 Bože, vylej požehnání na nás všecky! Z výsosti dej, ať ctíme přikázání Slova tvého s radostí! Apoštolské učení nám je dáno k spasení, bychom Krista, vůdce, znali, hlasu jeho poslouchali.

Biblický pohled na vztah muže a ženy. exegetická studie

Biblický pohled na vztah muže a ženy. exegetická studie Biblický pohled na vztah muže a ženy exegetická studie Pavel Škoda, B. Th. 2002 Biblický pohled na vztah muže a ženy 2 Biblický pohled na vztah muže a ženy Záměrem této krátké práce je pokusit se prozkoumat

Více

Svatoprokopské ruchadlo 36

Svatoprokopské ruchadlo 36 Svatoprokopské ruchadlo 36 časopis pro celou (farní) rodinu K V Ě T E N 2008 Veni Sancte Spiritus! Svatodušní sekvence Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. Přijď

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015 Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015 Velice srdečně zdravím všechny bratry a sestry na celém světě ve jménu Pána Ježíše Krista slovem s Žid.9:28: Tak i

Více

Petr Vlček. Model místní církve

Petr Vlček. Model místní církve Petr Vlček Model místní církve Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA

ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA Mluvené slovo skrze Williama Branhama ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA Kázáno 4.12.1960 v Jeffersonville, Indiana, U.S.A. Mluvené Slovo je to originální semeno 1 Zjevení Ježíše Krista kázáno 4.12.1960 v Jeffersonville,

Více

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci 25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 2,7 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes z nebe sestoupil

Více

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ THE NEW WINE IN NEW WINESKINS Copyright - Zac Poonen (1992) OBSAH Předmluva 1. Nové víno do nových měchů 2. Bůh potřebuje muže 3. Bůh potřebuje ženy 4. Religiozita nebo spiritualita?

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU

NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

MISTŘE, CO MÁM DĚLAT. Prosinec 2009

MISTŘE, CO MÁM DĚLAT. Prosinec 2009 Prosinec 2009 MISTŘE, CO MÁM DĚLAT Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života? Mladíkovi, který se na něho obrací s touto otázkou, Ježíš odpovídá tím, že mu připomíná nutnost uznat Boha

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Rozjímání nad vybranými eucharistickými písněmi z Kancionálu Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého Olomouc

Více

03/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

03/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 03/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Základy víry Církve československé husitské Předmluva

Základy víry Církve československé husitské Předmluva Základy víry Církve československé husitské Předmluva Evangelium, víra a jejich bohoslovecký výklad, dospěly do přítomnosti církve československé husitské dějinnou cestou předávání přes římský katolicismus,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 8. ročník / 10. číslo. Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! (Jk 5, 13b)

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 8. ročník / 10. číslo. Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! (Jk 5, 13b) Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2014 8. ročník / 10. číslo Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! (Jk 5, 13b) Z listu svatého Františka všem věřícím Buďme prostí, pokorní a čistí

Více

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ Témata osmi dní 18. 25. ledna 2011 V tématech oktávu lze rozpoznat cestu víry. Od svých počátků ve večeřadle zakouší křesťanské společenství vylití Ducha svatého, které

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

Postup přípravy vyučování. 1. Východiska

Postup přípravy vyučování. 1. Východiska Postup přípravy vyučování Odkud jdeme: 1. Východiska Kam jdeme: 2. Vytvořit definici vyučeného člověka 3. Definovat si úkoly a roli učitele 4. Uvědomit si, co všechno žák sleduje na svém učiteli 5. Ujasnit

Více

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Království v celé své slávě - Alan Vincent -

Království v celé své slávě - Alan Vincent - Království v celé své slávě - Alan Vincent - str. 6 a 7 Když budeme procházet Novým zákonem, zjistíme, že to nikdy nebylo evangelium o odpuštění hříchů. Je to evangelium království Přišel jsem k vám, abych

Více

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich:

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich: Čemu věříme Chtěli bychom zde shrnout čemu věříme. Nejde o vyčerpávající vyznání víry, ale o první seznámení s námi. Jednotlivé body se liší stručností, způsobem vyjadřování, atd. Nenapsal je jeden, psali

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Újezd u Brna 6. července 2011

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Újezd u Brna 6. července 2011 PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Újezd u Brna 6. července 2011 HISTORIE MĚSTA Město Újezd u Brna leží v Jihomoravském kraji v okrese Brno-venkov. Nachází se 15 km jihovýchodně od Brna na březích řeky Litavy (dříve Cézavy).

Více

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který

Více

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 3. ČERVNA 2012 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. P. Marko I. Rupnik, S.J., Centro Aletti: SVATÁ RODINA, ikona VII. Světového setkání rodin

Více