MAGAZÍN PRO NÁJEMNÍKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGAZÍN PRO NÁJEMNÍKY"

Transkript

1 CPI BYTY 1. MAGAZÍN PRO NÁJEMNÍKY 1/2011 ČERVENEC TÉMA: FENESTRA CZ VYMĚ NÍ OKNA ZA 60 MIL. KORUN STR. 2-3 VÝSLEDKY ZVYŠOVÁ NÍ REGULOVANÝCH NÁJMŮ STR. 6-7 PORADNA: P ŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ PRO VÍCE DOMÁCNOSTÍ STR. 4 NOVELA OBČANSKÉ HO ZÁKONÍKU STR. 9 INFO: DROBNÉ OPRAVY V DOMÁCNOSTI STR. 8-9 ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTÍ PŘES INTERNET STR. 11 S letními měsíci přichází také období krátkého oddechu a ohlédnutí za uplynulými měsíci, které ani pro nás, ani pro vás nájemníky, nebyly právě jednoduché. Společnost CPI BYTY se potýkala především s neustálými změnami v procesu deregulace, proto se vydání magazínu BYDLENÍ z důvodu nutné aktualizace několikrát pozastavilo. S narůstající potřebou vás informovat nejen o záměrech společnosti jsme upravili formát magazínu a rozšířili tak prostor potřebný pro veškerá sdělení. Neméně významnou pozornost věnujeme také webovým stránkám, které řada z vás pravidelně navštěvuje a využívá jako zdroj aktuálních údajů, kontakt s firmou i možnost nalézt nové bydlení. Změnu zaznamenala i některá klientská centra, kde jsme prodlužovali návštěvní dobu nebo naopak měnili adresu poboček tak, abychom se vám, nájemníkům, ještě více přiblížili. Na stěhování se připravuje i klientské centrum v Ústí nad Labem, které by od podzimu mělo fungovat na nové adrese v centru města. Významnou událostí bylo také převzetí zhruba bytů v Třinci a Českém Těšíně pod vlastní správu společnosti CPI BYTY, což z administrativního pohledu nebyl krok jednoduchý, bez pochyb ale přínosný pro obě strany. Významná část uplynulého půl roku se nesla ve znamení deregulace nájemného a i přes mnohé významné události související s nájemním bydlením zprávy o zvyšujícím se regulovaném nájemném zastínily veškeré další dění. Prvnímu dopisu v září 2010 předcházelo dlouhé období úvah, jak podmínky nového deregulovaného nájemného nastavit, aby bylo přijatelné pro obě strany. Záměr od počátku počítal s rozložením cenových požadavků do několika let, aby byly pro nájemníky sociálně únosné a dopady na rodinný rozpočet nájemníků co nejpřijatelnější. Navyšování regulovaného nájemného doprovázelo mnoho jednání s jednotlivými nájemníky i jejich zástupci v podobě občanských sdružení. Důkazem, že naše požadavky nebyly zdaleka tak nepřijatelné, a že nájemníci mají zájem nalézt společnou řeč, je dohoda s většinou nájemníků v osmi z deseti dotčených měst. Považuji to za vítězství vůle a snahy nejen naší společnosti, ale především vás, nájemníků. Celý proces představoval ze strany CPI BYTY velkou administrativní, časovou i finanční náročnost. To všechno se podepsalo na samotném procesu zpracování i větších časových nárocích, než jsme předpokládali. Během uplynulých deseti měsíců se vyskytly i drobné omyly, ať už způsobené technikou nebo lidským faktorem. Všem, kterých se tyto chyby dotkly, bychom se dodatečně rádi omluvili. Rád bych touto cestou poděkoval všem nájemníkům, kteří s námi celý proces absolvovali či ještě absolvují. Především však těm, kteří i přes pochopitelné obavy ze zvýšeného nájemného zvolili cestu jednání a dohody. Nemalý dík si zasluhují také nájemníci s tržními činžemi, kteří vše sledovali zpovzdálí. Jsem přesvědčen, že vlna, která s sebou strhla legislativní změny a úpravy Občanského zákoníku především v důsledku deregulace, se pozitivně promítne do života všech nájemníků a umožní narovnat vztahy nejen mezi pronajímateli a nájemci, ale také mezi skupinami nájemníků navzájem. Kdokoliv z nájemníků, kteří se dosud nerozhodli Dodatek o změně výše nájemného uzavřít, mají možnost osobně navštívit pobočku ve svém městě a dodatek uzavřít, bez soudního sporu. Naším primárním zájmem je dlouhodobý nájemní vztah, proto se zvyšování regulované činže snažíme na druhé straně vyvážit investicemi, jež přinášejí úsporu v měsíčních výdajích každé domácnosti. Okamžitý efekt z nových plastových oken pocítily stovky nájemníků ještě během uplynulé zimy a jara. Nájemníci v Jablonci nad Nisou oceňují také nový způsob vytápění tepelnými čerpadly, který umožnil snížit cenu za teplo. Stovky nájemníků se mohou těšit z nově vymalovaných a opravených vstupních chodeb, společných prostor, střech nebo bytů. Jen za prvních šest měsíců dosáhly investice do oprav a zvyšování standardu bytů a domů 30 milionů korun. Další kroky nás čekají. Přeji vám příjemné léto! Daniel Bacík Obchodní ředitel CPI BYTY, a.s. další informace naleznete na: kontakt na redakci:

2 TÉMA FENESTRA CZ VYMĚNÍ V ROCE 2011 OKNA ZA 60 MILIONŮ Společnost FENESTRA CZ, s.r.o. je jednou z dodavatelských firem, které pro CPI BYTY provádí výměnu plastových oken v několika regionech. Společnost působí na českém trhu již od roku 2004, na slovenském ještě o osm let déle. S výrobou a montáží plastových oken v českých domácnostech má proto velké zkušenosti. Firma se zabývá projektováním, dodávkou i montáží, je tak schopna pojmout celý proces od výroby oken až po stavební práce. Více podrobností v souvislosti s dodávkou oken pro nájemníky CPI BYTY představil jednatel společnosti FENESTRA CZ Mgr. Radovan Černý. U kolika bytů budete letos měnit okna a v jakém objemu prostředků? Výměnu oken realizujeme vždy podle zadání společnosti CPI BYTY. V případě naší firmy je v roce 2011 plánováno proinvestovat zhruba milionů korun, což odpovídá rozsahu domácností. Jak významná je pro Vás tato zakázka? Setkáváte se běžně s takovýmto objemem? S takto objemově velkými zakázkami se běžně nesetkáváme ani my, ani konkurence, jelikož v ČR jsou pouze dva investoři, kteří zakázky podobného rozsahu realizují. Jedním z nich je právě CPI BYTY. Proto je pro nás taková zakázka velkou výzvou i referencí. Vaše společnost je zároveň výrobcem i dodavatelem prací spojených s montáží plastových oken. V čem spočívá největší výhoda tohoto spojení pro zákazníka? Pro koncového uživatele bytu jednoznačně v celkové komunikaci. Pro investora je výhodou především ucelený přístup a kooperace. Jako firma totiž odpovídáme nejen za kvalitu námi vyrobených a dodaných PVC výrobků, ale i za kvalitu práce, tedy skutečně odborně provedeném osazení výplní otvorů. Vaše společnost je spojovaná s plastovým profilovým systémem renomované německé společnosti REHAU. Co to pro nájemníky znamená? S jakou kvalitou oken mohou počítat? Není tajemstvím, že REHAU investuje velké prostředky do vývoje nejen na poli PVC výplní. Pro nájemníky to znamená, že prvky vyrobené z těchto profilů jsou tvarově, staticky a barevně stabilní, a to nejen po dobu záruky, ale během celé životnosti. V neposlední řadě se nejen příjemně užívají, ale i velmi dobře udržují, což mohu osobně potvrdit. Výběrem systému REHAU se CPI BYTY projevila jako uvážlivý a odpovědný investor, který nekompromisně požaduje kvalitu a jemuž skutečně záleží na spokojenosti nájemníků. A to v dnešní době není úplně samozřejmé. Jaká je záruční doba na okna a provedené práce? 2 další informace naleznete na:

3 Výměna oken v letních dnech nabírá na intenzitě. S nástupem léta a příznivějšího počasí se zintenzivnila také výměna oken, k níž společnost CPI BYTY přistoupila v souvislosti se zvyšováním regulovaného nájemného. Z výběrového řízení v loňském roce vzešly dvě firmy, které mají zkušenosti jak s výrobou, tak s výměnou plastových oken. Vzhledem k širokému pokrytí území a množství bytů je zkušenost a přístup firem klíčový. Za prvních šest měsíců tohoto roku byla výměna realizována u zhruba domácností. Od června začala výměna plastových oken také v bytech litvínovských nájemníků. Do konce roku 2011 by si výhody nových oken mělo užívat již rodin, říká Petr Eichler, z technické správy CPI BYTY. Standardně poskytujeme prodlouženou záruku v délce 60 měsíců. Při výměně starých dřevěných oken za nová plastová nelze opomenout možné komplikace, spojené se silnou těsnící schopností nových oken, a to především tvorbu plísní. Setkáváte se s tímto problémem? Čím je to způsobeno? Nové plastové výplně jako celek musí mít určité vlastnosti, resp. musí splňovat určité hodnoty, které jsou jasně definovány platnou legislativou v ČR, příp. harmonizovanou legislativou v rámci EU. Stejný požadavek, jaký je kladen na výplně otvorů, je kladen i na tzv. připojovací spáru, tedy na místo, kde dochází ke styku rámu nového výrobku a ostění. Laicky řečeno - jak se usadí nový výrobek do otvoru. Jednou z požadovaných vlastností oken je i jejich těsnost, a to mezi rámem a křídlem v zavřeném stavu. Plíseň vzniká tak, že v kritických místech (ostění kolem výrobku) dochází k promrzání zdiva, kdy se ochlazuje vnitřní vzduch, který ze sebe vytlačí vzdušnou vlhkost, a ta ve formě kondenzované vody zůstává ve zdivu. Toto prostředí je pak velmi vhodné pro růst mikroorganismů plísní. Za naší firmu musím potvrdit, že se s tímto problémem u námi osazovaných výrobků nesetkáváme, této situaci předcházíme správným montážním postupem, ale i osvětou o správném užití koncovým zákazníkem. Nicméně, velmi důležitým faktorem, který MUSÍ ovlivnit každý uživatel bytu, je udržování optimálního klimatu v místnostech. Tedy udržovat konstantní teplotu a VĚTRAT! Řada nájemníků je přesvědčena, že dostatečně větrá svůj byt. Přesto se starými okny byla tato potřeba mnohem menší. Popsal byste základní pravidla, jak správně větrat a zamezit tak tvorbě plísní? Dostatečné větrání je pojem, který je vnímán velice individuálně, neboť souvisí s potřebami každého jednotlivce či rodiny. Stará okna často řádně netěsnila a větrala i v uzavřeném stavu, nebylo tak třeba okna při větrání naplno otvírat. Tedy existuje asi jediné zlaté pravidlo, které zní: větrat jednorázově a častěji, než pozvolna a dlouhodoběji a nezapomenout topit. Tím nechci říci, že pokud si na noc otevřeme ventilaci, či mikroventilaci, uděláme něco špatně. V bytě samotném by mělo být takové klima, které nám samotným je příjemné. A já pevně věřím, že s našimi okny se budou příjemně cítit všichni uživatele bytů CPI BYTY, a.s. Mgr. Radovan Černý jednatel společnosti FENESTRA CZ kontakt na redakci: 3

4 PORADNA STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ NYNÍ PRO VÍCE DOMÁCNOSTÍ V loňském roce vláda schválila změny ve vyplácení dávek státní sociální pomoci s platností od 1. ledna Změna se dotkla také příspěvku na bydlení, který se, na rozdíl od jiných příspěvků Státní sociální podpory, zvýšil a díky úpravě podmínek na něj od ledna 2011 dosáhne i více domácností. V rámci jednání o zvýšení regulovaného nájemného zástupci společnosti CPI BYTY zjistili, že řada nájemníků, ačkoliv nárok na příspěvek na bydlení měla, nikdy o něj nežádala. V lidech je zakotvena představa, že příspěvky od státu jsou jakýmsi žebráčkem a žádat o ně je nedůstojné. Opak je pravdou. Právě příspěvek na bydlení je druhem pomoci, která má lidem kompenzovat nedostatečnou ekonomickou situaci, zapříčiněnou jak např. změnami v legislativě nebo celkovém hospodářství, tak např. přepočtem starobních důchodů z předrevolučních mezd. Nejde o žádnou almužnu, ale zcela oprávněnou pomoc státu, která dorovnává příjmy domácnosti a tím zajišťuje určitou životní úroveň, říká Daniel Bacík, obchodní ředitel CPI BYTY. Jednoduše řečeno, když vám v propočtu vyjde, že na příspěvek na bydlení nárok máte, pak v čích státu nedosahujete běžného příjmu domácnosti a pomoc potřebujete. Využití této časově omezené podpory je vašim právem, nikoliv ostudou, uzavírá Daniel Bacík. Kdo má na příspěvek na bydlení nárok S ohledem na důsledky krize, neustále rostoucí výdaje na služby, úpravu daní a další výrazné změny zasahující do rozpočtu domácností vláda upravila podmínky příspěvku na bydlení tak, aby na něj od roku 2011 dosáhlo více domácností. Pro přiznání nároku na příspěvek na bydlení není rozhodující, zda rodina bydlí v nájemním bytě či ve vlastním, ale zda má nájemník či vlastník v bytě, na jehož provoz žádá o příspěvek, trvalé bydliště. Nárok na příspěvek má rodina, jejíž náklady na bydlení (včetně energií, vodného a stočného, vytápění a svozu odpadu) přesáhnou 30 % příjmů domácnosti (v Praze 35 %). Zároveň oněch 30 % (v Praze 35 %) příjmu nesmí přesahovat normativní náklady. A právě normativní náklady vláda zvýšila. Normativní náklady pro nájemní byty pro rok 2011 Počet osob v rodině a více Praha Kč (+ 8,27 %) Kč (+ 8,05 % ) Kč (+ 7,90 %) Kč (+ 7,86 %) nad 100 tis. obyvatel Kč (+ 6,25 %) Kč (+ 6,27 %) Kč (+ 6,05 %) Kč (+ 6,08 %) Jak spočítat příspěvek na bydlení Výše příspěvku na bydlení vychází z normativních nákladů na bydlení, skutečných nákladů na bydlení placených domácností a příjmu domácnosti. Příjem je testován čtvrtletně vždy za uplynulé čtvrtletí. Do příjmů se počítají též přídavky na děti a rodičovský příspěvek. Výše příspěvku na bydlení se spočítá jako rozdíl mezi náklady na bydlení a 30 % příjmů domácnosti. Pro výpočet se přitom použijí buď skutečné, nebo normativní náklady na bydlení podle toho, které jsou nižší. Čím nižší jsou příjmy domácnosti, tím vyšší je příspěvek na bydlení. Nejvyšší příspěvek na domácnost může být v hodnotě normativních nákladů na bydlení. S výpočtem i vyřízením žádosti Vám pomůže příslušný úřad práce podle místa trvalého bydliště. Pro podání žádosti je nutné doložit tyto dokumenty: Žádost o příspěvek na bydlení, Doklad o výši čtvrtletního příjmu, Doklad o výši nákladů na bydlení, Originál nájemní smlouvy, Průkaz totožnosti. Počet obyvatel obce obyvatel Kč (+ 5,79 %) Kč (+ 5,82 %) Kč (+ 5,61 %) Kč + (5,67 %) obyvatel Kč (+ 2,25 %) Kč (+ 2,54 %) Kč (+ 2,54 %) Kč (+ 2,75 %) do obyvatel Kč (+ 6,90 %) Kč (+ 6,85 %) Kč (+ 6,54 %) Kč (+ 6,56 %) Pozn.: Procenta v závorkách zobrazují navýšení normativních nákladů oproti roku Zdroj: MPSV Každé čtvrtletí je nutné znovu doložit: doklad o výši nákladů na bydlení doklad o výši čtvrtletního příjmu Nejbližší termíny podání žádosti o příspěvek na bydlení od do (dokládají se příjmy a náklady domácnosti za duben, květen, červen); od do (dokládají se příjmy a náklady domácnosti za červenec, srpen, září). Veškeré formuláře a tiskopisy pro podání žádosti má k dispozici místně příslušný pracovní úřad, který žádosti také zpracovává. V elektronické podobě si lze formuláře stáhnout na stránkách nebo na stránkách ministerstva i 4 další informace naleznete na:

5 S ukončením služeb SIPO přibývá neplatičů Řada nájemníků se v souvislosti s navyšováním regulovaného nájemného rozhodla pro změnu způsobu platby nájemného. Dosavadní a léta využívaný systém SIPO, který umožňuje přednastavit platby za služby prostřednictvím České pošty, zrušila na základě doporučení některých občanských sdružení. Sdružení nájemníky mylně informovala o tom, že pronajímatel, tedy společnost CPI BYTY, může svévolně z účtu odčerpat vyšší částku za nájemné, i přes případnou nedohodu o jeho navýšení. Hysterická kampaň, kterou odstartovala některá občanská sdružení, se nezakládají na pravdě a mnoho nájemníků dostala do role dlužníků, upozorňuje na vzniklé problémy Daniel Bacík odpovědný za obchod CPI BYTY. Firma nemá právo si svévolně měnit podmínky SIPO stanovené nájemníkem bez předchozí vzájemné dohody. Nájemníci byli zvyklí tímto způsobem platit činže třeba desítky let, vše bylo v podstatě automatické a lidé si odvykli se o platbu každý měsíc starat. Se zrušením služby SIPO tak mnoho nájemníků jednoduše zapomíná nájem platit. Do skupiny neplatičů se nám tak dostávají nájemníci, kteří nikdy delikvencí netrpěli, říká Bacík. Doplatit pak dva i tři měsíce dlužného nájmu může být problém. S častým nepřebíráním pošty, v níž CPI BYTY nájemníky na vzniklý dluh upozorňuje, se navíc problém ještě prohlubuje. Proto společnost vyzývá všechny, kdo SIPO zrušili nebo o tom uvažují, aby si rozmysleli, jakým způsobem budou dále řešit platby za nájem a služby, případně se poradili s pracovníky klientských center, a dluhům tak předešli. INFO TERMÍN VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB PRODLOUŽEN DO ŘÍJNA 2011 V rámci každoročního vyúčtování služeb, které je obvykle splatné do konce měsíce července, přistoupila letos společnost CPI BYTY ve všech regionech k prodloužení termínu až do 31. října Důvodem tohoto vstřícného kroku jsou vysoké nedoplatky za služby vykázané ve vyúčtování. Na vyřešení svých závazků tak mají dlužníci další tři měsíce. V případě pochybností o správnosti vyúčtování služeb se prosím obraťte na příslušné klientské centrum. Více informací o službě SIPO se dozvíte na stránkách v sekci INFORMACE PRO NÁJEMNÍKY/PORADNA, anebo na každé pobočce České pošty. i PODLAHY - KRYTINY - BARVY MM-Praha s.r.o. Vám ve spolupráci se spole ností CPI-Byty a.s. nabízí: Group CPI BYTY a.s. BYTOVÉ A ZÁT ŽOVÉ PVC LAMINÁTOVÉ PODLAHY EGGER PVC Diamond 315,- PVC Moda Trend Classic 325,- 384,- 348,- VINYLOVÉ PVC Mozart BYTOVÉ A ZÁT ŽOVÉ KOBERCE Pagannini INTERIÉROVÉ BARVY BÍLÉ I TÓNOVATELNÉ DISPAMAL kg Klasik ot ruvzdorná barva Pro i omyvatelná barva kg kg kg kg 439,- 409,- 40,- 98,- 139,- 49,- 112,- 155,- kg 346,- 216,- Fox 399,- Alfa Tango Vzorníky k jednotlivým produkt m a další informace získáte u Vašeho regionálního managera spole nosti CPI byty a.s. Markéta Grocholová tel.: Všechny ceny jsou uvedeny v etn DPH a dopravy! kontakt na redakci: 5

6 ROZHOVOR ZÁRUKOU MASIVNÍCH OPRAV JE PŘEDEVŠÍM VOLNÝ TRH S BYDLENÍM Společnost CPI BYTY má za sebou již 11 měsíců procesu vyjednávání o zvyšování regulovaných činží. S jakým úspěchem? S ohledem na to, v jakém prostředí jsme museli celý proces nastavit, jsem s výsledkem spokojen. Chyběla legislativa, návod jak postupovat, i cenové analýzy, které by nájemníkům i pronajímatelům dohodu usnadnily. Z deseti měst, ve kterých byty vlastníme, a jichž se konec platnosti zákona o regulaci nájemného dotkl, jsme se v osmi lokalitách s většinou nájemníků dohodli. Úspěšnost je zde zhruba 98 %, v městech s menším počtem bytů dokonce 100%. Jednání nad posledním návrhem dobíhají v Ústí nad Labem, kde jsme zatím na 80 % dohod. V Třinci a Českém Těšíně, kde je procento uzavřených dodatků nejnižší, jsme nyní předložili nový a poslední návrh kompromisu, jehož platnost je časově omezená do konce srpna. Věřím, že i zde nájemníci návrh rozumně posoudí a dojdeme k přijatelnému řešení i bez soudu. Jednání s nájemníky trvala dlouhé měsíce, co nakonec vedlo k úspěchu? Beze sporu konstruktivní přístup a ochota se dohodnout. Naše první cenové návrhy vycházely z reálných požadavků, které dnes potvrzují jak cenové mapy, tak i nezávislé posudky soudních znalců. Nájemníci i občanská sdružení pochopili, že současný stav nemá oporu ani v připravované legislativně, ani v tržních podmínkách, a že rozhodnutí soudu může mít nakonec vážnější důsledky. Většina sdružení tuto situaci pojala jako obchodní příležitost a do našeho návrhu prosadila řadu změn. Navíc jsme zvýhodnili seniory nad 79 let žijící samostatně v domácnosti, upravili inflační doložky, mnoho vyjednaných úlev bylo aplikováno také zpětně na již uzavřené dodatky. Rád bych nájemníkům a sdružením za tento přístup poděkoval. Jak proces pokračuje v případě, že k dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem o nové výši nájemného nedojde? Pak nastupuje soud jako třetí a nezávislý subjekt. Jeho roli znovu potvrdil a posílil paragraf 696 novelizovaného Občanského zákoníku, který začal platit 25. května tohoto roku. Jelikož jsme to my, kdo změnu nájmu požaduje, podáváme k soudu v podstatě žádost o určení výše nájemného, která je právní terminologií označena jako žaloba. Soud posoudí námi předložené podklady a materiály předložené nájemníkem. Lze očekávat, že si nechá zpracovat vlastní posudek hodnotící výši nájmu ve vztahu k užívanému bytu, a na základě toho stanoví novou výši nájemného. Toto nájemné pak musí nájemník doplatit od data podání žaloby a připočítat i část nákladů na soudní výlohy, případně na svého právního zástupce. Kolik žalob už společnost podala? K červnu 2011 evidujeme přes 300 podaných žalob v celé ČR. Číslo se ale každým týdnem mění. S žalobou současně zasíláme nájemníkům smírčí dopis, kde ho o tomto kroku informujeme a naposledy vyzýváme k dohodě. V případě uzavření dodatku se žaloba stahuje. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydalo v únoru tohoto roku cenové mapy nájemného. Jakou úlohu mohou ve sporu pronajímatele a nájemníka hrát? Cenové mapy jsou od podzimu loňského roku jakousi mantrou. Když s tímto nástrojem MMR poprvé přišlo, byli to především nájemníci, kteří se na jejich výsledky upnuli a v některých případech dokonce požadovali, abychom se při stanovování nájemného drželi budoucích cenových map. Výsledky map ale ukázaly něco zcela odlišného, než v co nájemníci doufali. Nyní jsou to sami nájemníci, kteří se výsledkům v cenových mapách brání. Osobně cenové mapy vítám, ale považuji je hlavně za orientační nástroj a myslím, že tak je bude brát i soud. Nájemníci často namítají, že se do domů desítky let neinvestovalo, jsou ve špatném stavu a firma nejprve zvyšuje nájemné, až potom řeší opravy. Bytový fond v této zemi je zásluhou několik desetiletí trvající regulace skutečně výrazně podinvestovaný. V mnoha městech jsme se stali vlastníky teprve před několika lety, navíc s příslibem rychle nastartované deregulace, která ale nenastala. Tím se dramaticky změnily podmínky našeho podnikání i záměrů. Ještě v roce 2007 bylo regulované nájemné ve všech městech pod 20-ti korunami na, např. v Ústí se po dobu 6-ti let nezměnilo vůbec, stejně tak v Třinci, jinde se zvedalo o halíře. Za takových podmínek jednoduše nelze nemovitost opravovat. Je třeba nejprve vyrovnat hladinu nájemného na úroveň, z níž lze prostředky na opravy získat. Nájemníci často zaměňují holé nájemné za celou měsíční platbu. Ta kromě holého nájemného zahrnuje také energie a služby, které my dále odvádíme dodavatelům, a často tvoří polovinu měsíčních plateb. I v holém nájemném 30 korun/ měsíčně, které zůstává vlastníkovi, jsou ale obsaženy další položky, jako daně, pojištění, odpisy a řada dalších nákladů, které dále odvádí státu a dalším institucím. Když zvážíme fakt, jak se tyto položky neustále zvyšovaly a nájemné stagnovalo, na samotné opravy skutečně mnoho nezůstalo. V čem je tedy situace odlišná dnes, když tvrdíte, že i současné dohodnuté nájemné ještě neodpovídá tržnímu? 6 další informace naleznete na:

7 Zdeněk Havelka Generální ředitel CPI BYTY, a.s. Nová výše smluveného nájemného sice neodpovídá ceně obvykle sjednávané na volném trhu, přesto se nám podařilo dohodnout takovou výši, za kterou již lze do objektů investovat větší prostředky a zvýšit tak jejich technický stav a standard. Proto jsme měli a máme určité cenové limity, pod které v našich návrzích na dohodu nemůžeme jít. Investiční plán oprav by pak pozbýval smysl, chyběla by mu ta nejdůležitější složka a tou je právě zamýšlený příjem. Jaké mají tedy lidé záruky investic? Tou největší zárukou je samotné fungování trhu. Jakmile se tržní a deregulované ceny srovnají a stabilizují, budou nájemníci zvažovat, zda za podobnou cenu zůstanou v neopravovaném bytě a domě nebo se přestěhují do lepšího. Tento fakt nás jako pronajímatele nutí do bytů investovat nemalé částky, abychom o své zákazníky nájemníky nepřišli. Důkazem, že zvyšování regulovaného nájemného jde ruku v ruce s opravami, jsou již probíhající práce, a to především v České Lípě, kde je jejich intenzita a objem největší. Zde byly regulované činže v roce 2010 nejvyšší (46 Kč/ ), přesto se 98 % nájemníků rozhodlo další zvyšování podepsat a to v poměrně krátkém čase. Práce tak začaly prakticky okamžitě. Dnes se zde razantně mění okna, u bytů řešíme změnu zdroje centrálního vytápění, které se nám osvědčilo už v Jablonci nad Nisou, a které by mělo přinést v budoucnu další úsporu ve výdajích každé domácnosti. V Ústí nad Labem kromě výměny oken probíhají práce na revitalizaci výškových domů na ulici Masarykova, kde od července máme také ostrahu a kamerový systém, který má zvýšit bezpečnost v okolí domů. V přípravě je také plán celkové regenerace tzv. hotelového domu v řádu 80 milionů korun. Ve všech městech pak opravy střech či sklepů. Jen pro tento rok byl schválen plán oprav v hodnotě 110 milionů korun v závislosti na podepsaných dodatcích. Největší objem prostředků jde logicky do lokalit, kde žije nejvíce lidí s tržním nebo nově zvýšeným nájemným a masové investice zde mají ekonomický smysl pro nás i pro nájemníky. Nájemníci v Třinci a Českém Těšíně tvrdí, že opravy se zde zatím ve velkém neprojevují. Jak jsem uvedl, opravujeme tam, kde to má z ekonomického pohledu smysl. Není ale pravda, že by v Třinci žádné práce neprobíhaly. Jen namátkou, v tomto roce bylo napojeno 22 domů v lokalitě Kanada na kanalizaci, což stálo 1,5 milionů korun. V plánu je také rekonstrukce plochých střech na ulici Dukelské v domech 792 a ve výši 3 mil. nebo oprava balkónů za téměř 8,5 mil. korun. Na ulici Pražská v Českém Těšíně řešíme opravu kanalizační přípojky v řádu několika stovek tisíc. Zpracováváme také projektové podklady, na jejichž základě bude v roce 2012 zajištěna centrální dodávka teplé užitkové vody na ulicích Nerudova, Jablůnkovská a Reymontova v Třinci s investicí téměř 11 mil. korun. Pro následující 2 roky je na základě smluv s tržním nájemným a dodatků sjednána výměna plastových oken za celkem 40 mil. korun. Věřím, že se počet s podpisem dodatků ještě navýší. Investiční plán pro Český Těšín a Třinec rozhodně není malý. Na jaře ohlásila společnost poměrně významné změny na litvínovském sídlišti Janov, čeho se týkají? Když jsme před rokem litvínovské byty koupili, začali jsme si monitorovat situaci také v lokalitě Janova. Některé zdejší domy jsou obydleny jen částečně, což samozřejmě přitahuje vandaly, kteří se v prázdných bytech snaží usadit násilím. Po zvážení všech variant jsme se rozhodli k poněkud razantnímu, ale logickému kroku. Nabídli jsme slušným nájemníkům žijícím v těchto domech možnost přestěhovat se buď do jiného bytu v Janově nebo v Litvínově, a to za stejných nájemních podmínek a s finanční kompenzací za stěhování. Jak na tuto nabídku nájemníci reagovali? Přijali všichni beze zbytku. Často jde jen o několik málo rodin žijících v celém prázdném domě. Rodiny často doplácejí na prázdné byty ve vyúčtování energií a služeb. Takto kromě bezpečnějšího a kvalitnějšího domova ještě ušetří. Co budete dělat s prázdnými domy? Jednou z variant je demolice. Nemá cenu domy opravovat, nájemné ve zrekonstruovaném bytě by muselo být mnohem vyšší než to současné a nové nájemníky stejně nepřivede. Prostě do této lokality nechtějí. Umím si naopak představit, že by na nově získaných plochách vyrostly služby a další sociální zázemí, které zde tolik chybí. Tady by prostředky z evropských fondů nebo městského rozpočtu našly uplatnění. kontakt na redakci: 7

8 Teplo na českolipském sídlišti Sever zajistí vlastní zdroj vytápění INFO V souvislosti s neustálým zvyšováním cen tepla a očekávaným růstem i v dalších letech se společnost CPI BYTY rozhodla změnit způsob vytápění u zhruba domácností na českolipském sídlišti Sever. K přechodu na vlastní zdroj vytápění ji přivedly kladné ohlasy a prokázaná úspora u bytů v Jablonci nad Nisou, kde k této změně došlo již před dvěma lety. Záměrem společnosti je odpojit část českolipských bytů od centrálního zdroje vytápění. Původní systém nahradí tepelná čerpadla a plynové kotle, které pokryjí dodávky v extremních mrazech a odběrových špičkách, a budou umístěny převážně v suterénech vybraných domů. Podle slov Petra Eichlera, odpovědného za správu bytového fondu, je hlavním důvodem právě výsadní postavení centrálního dodavatele. Monopol centrálního dodavatele na dodávku tepla neumožňoval dohodu o cenách tepla. Přestože v současnosti není cenový rozdíl mezi centrálním a vlastním vytápěním výrazný, z dlouhodobého hlediska je pro nájemníky vlastní zdroj vytápění cenově výhodnější, Vyplývá to z rozdílného poměru jednotlivých nákladových položek, které cenu tepla tvoří, uvedl Petr Eichler. Nově instalované zařízení má vyšší účinnost než centrální příprava tepla a nemá žádné ztráty venkovními rozvody. Praktické zkušenosti z Jablonce nad Nisou, kde díky odpojení od centrálního vytápění došlo k razantnímu snížení cen, potvrdily, že je to krok správným směrem. Lze předpokládat, že s nárůstem cen tepla se o tuto formu vytápění začnou v České Lípě zajímat i společenství vlastníků a bytová družstva, která byla ostatně v Jablonci mezi prvními, kdo se od hlavního dodavatele tepla odpojil, a dnes si tento krok chválí. ohledně neekologického provozu. Strašení zvýšenými emisemi tepelných čerpadel rozhodně není na místě a považuji jej pouze za zástupný argument, jenž má vyvolat odpor k této změně mezi nájemníky a zachovat stávající stav. Úprava systému vytápění bude v domech CPI BYTY na sídlišti Sever probíhat během následujících měsíců. Původní termín napojení na nový zdroj vytápění, plánovaný od nové topné sezóny, bude však s ohledem na probíhající správní řízení a administrativní záležitosti patrně odsunut. O aktuální situaci budeme dotčené nájemníky informovat. Úspory na teple vidí Petr Eichler z dlouhodobého hlediska také v souvislosti s investicemi do výměny oken a v budoucnu také do zateplení domů. Současně vyvrací spekulace Topná sezóna odhalila špatnou péči Uplynulá topná sezóna ukázala, že i přes novinky v Nařízení vlády č. 174/2009 Sb., o drobných opravách platné od ledna 2010, většina nájemníků tyto povinnosti nerespektuje. V průběhu zimy se na údržbu domů obracely desítky obyvatel s urgentním hlášením oprav nefungujícího topení, plynových kotlů apod. Návštěvy techniků ovšem prokázaly, že mnoha opravám se dalo předejít řádnou péčí. Nájemníci se totiž často o svěřené zařízení bytu nestarají, nezajišťují ani jeho pravidelnou údržbu, ani čistění, což v důsledku vede k jeho nefunkčnosti a často i dražším opravám. 8 další informace naleznete na:

9 PORADNA Novela Občanského zákoníku mění vztahy pronajímatelů a nájemníků bytů Jeden z nejvýznamnějších zákonů, zakotvující základní práva občanů této země Občanský zákoník se po více jak čtyřiceti letech dočkal své novelizace. Zákon 40/1964 Sb. prošel za poslední desetiletí řadou změn, které ale stále vychází z komunistické normy vytvořené v polovině 60. let minulého století, a již neodpovídají aktuální situaci ve společnosti. Novelizace upravuje tři základní okruhy - rodinu, vlastnictví a smlouvy. Klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran. Návrh novely se mimo jiné zabývá také změnami v oblasti nájemního bydlení. Cílem je posílit smluvní volnost pronajímatelů bytů při nakládání s jejich vlastním majetkem. Důraz je však kladen na zachování nezbytné ochrany nájemníků. Z jednostranného aktu určování regulovaného nájemného se tak opět stane oboustranná dohoda mezi nájemníkem a pronajímatelem. Část novely je ovšem platná již nyní. 25. května 2011 nabyl účinnosti 696 Občanského zákoníku, který stanoví pravidla pro dosažení změny nájemného, a to u všech druhů nájemních smluv (regulovaných i tržních). Klíčový 696 stanovuje, že v případě nedohody mezi nájemníkem a pronajímatelem o nové výši nájemného se po uplynutí 2 měsíců od neúspěšného pokusu o dohodu může kterákoliv ze stran obrátit na soud s návrhem na určení nájemného obvyklého. Vyrovnání rozdílu se pak počítá zpětně od data podání návrhu soudu. Další důležitá ustanovení novely Občanského zákoníku: Omezení zděděného nájmu - Stávající zákonná úprava stanoví, že po smrti nájemce (není-li společných nájemců) dochází k přechodu nájmu na osoby uvedené v zákoně. Není tedy uzavírána žádná nová smlouva a zděděný nájem trvá za stávajících podmínek. Novela navrhuje omezení trvání takto převedeného nájmu na dobu dvou let. Během této doby musí nový nájemce vyřešit svou bytovou situaci novou dohodou s pronajímatelem nebo změnou bydlení. Sociální klauzule však vyjímá z dvouletého omezení osoby starší 75ti let a osoby nezletilé. V ý měny bytů budou možné jen se souhlasem všech zúčastněných stran. R o z š í ření ohlašovací povinnosti nájemce - Nájemci dosud oznamovali pouze změnu v počtu osob. Nově se požaduje oznamování změn i dalších údajů (nutných pro zjištění přechodu nájmu, vzniku společného nájmu atp.). Za tím účelem je nutné, aby pronajímatel zjistil počáteční stav těchto údajů. Nesdělení těchto údajů může být považováno za hrubé porušení povinností nájemce a může tak založit výpovědní důvod. Uvedené body jsou spolu s dalšími platné od Podrobně se budeme novele věnovat v příštím čísle. nájemníků o svěřené vybavení Už v prvním čísle magazínu BYDLENÍ jsme vás informovali o novele uvedeného nařízení, které mění podmínky úhrad za drobné opravy. Změna nastala především v několika bodech 5, který rozšiřuje seznam tzv. drobných úprav a zvyšuje částku, za níž je drobná úprava považována, na 500 korun, upozorňuje Petr Eichler z technické správy bytů. Nájemník na své náklady zajišťuje drobné opravy a pravidelné prohlídky kamen a kotlů včetně jejich čištění a seřízení. Právě zanedbání pravidelné údržby je příčinou poruch jejichž odstranění se nájemníci domáhají, podotýká Petr Eichler. Nájemníci si pak často stěžují, ale neoprávněně, protože příčinou poruchy je zanedbání jejich povinností. Důsledky spojené s nedodržováním těchto pravidel způsobují nejen škody na majetku společnosti CPI BYTY, ale nefunkčnost zařízení, kterou především v topné sezóně pociťuje hlavně sám nájemník. Za kvalitu svého bydlení jsou nájemníci do určité míry sami zodpovědní. Přehled všech drobných oprav a výměn podle Nařízení vlády č. 174/2009 Sb. najdete v PORADNĚ na webových stránkách nebo v příštím čísle magazínu BYDLENÍ. i kontakt na redakci: 9

10 INFO NOVÉ KLIENTSKÉ CENTRUM PRO TŘINEC A ČESKÝ TĚŠÍN Od března 2011 převzala společnost CPI BYTY správu svého bytového fondu v Českém Těšíně a Třinci od dosavadního správce. Politikou CPI BYTY je spravovat své byty vlastními silami. Věříme, že omezení prostředníků v komunikaci mezi vlastníkem a nájemníky bude přínosem pro obě strany, řekl obchodní ředitel Daniel Bacík. Klientské centrum pro více jak třineckých a 300 těšínských nájemníků sídlí na nové adrese v ulici Palackého 396, kde se současně nachází také Centrum pronájmu bytů společnosti CPI BYTY pro nové zájemce o bydlení. Sloučením obou poboček na jedno místo jsme chtěli vyjít vstříc nájemníkům i potencionálním klientům, kteří na jedné adrese získají všechny informace týkající se pronájmu bytů, vysvětlil Bacík. Změnu sídla chystá také ústecké Klientské centrum. S otevřením pobočky v nových prostorách CPI City Centra počítáme od podzimu. Přesné datum nájemníkům včas sdělíme, ubezpečil Daniel Bacík. Podrobné kontakty na jednotlivé pobočky včetně návštěvních termínů najdete na stránkách i Nepřebírání pošty může mít vážné důsledky Společnost CPI BYTY, a.s. se v poslední době čím dál více setkává s tím, že nájemci bytů nepřebírají poštu, která je jim ze strany CPI BYTY adresovaná. Nájemníky je proto třeba upozornit na možné komplikace a právní důsledky takovéhoto chování. Podle občanského zákoníku a stanoviska Nejvyššího soudu ČR je obsah poštovní zásilky považován za platný ve chvíli doručení (vhozením do schránky, uložením na poště s výzvou k vyzvednutí apod.), nikoliv okamžikem přečtení. Z pohledu institucí a soudu je tedy i nepřevzatá pošta považována za doručenou a adresát seznámen s jejím obsahem. Řada nájemníků, kteří se na popud občanských sdružení rozhodli poštu od společnosti CPI BYTY nepřebírat, se tak vystavuje velkému riziku a sami se připravují o možnost na zaslané sdělení reagovat a zabránit následným právním krokům. 10 další informace naleznete na:

11 PORADNA Před rokem spustila společnost CPI BYTY nové webové stránky pro své nájemníky. Během uplynulých 12-ti měsíců dochází k permanentním úpravám a vylepšování všech systémů, které jsou s webem propojeny. Jedním z nich je také intranet, který kromě detailní evidence jednotlivých domů a bytových jednotek, včetně jejich obyvatel, dokáže zaznamenávat jejich požadavky a dotazy, zaslané formou interního dotazu. CPI BYTY SPUSTILA ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTÍ PŘES INTRANET Na webových stránkách www. cpibyty.cz je v pravém horním rohu umístěn odkaz na vstup do intranetu. i Po Ústí nad Labem a České Lípě byl systém žádostí přes intranet zprovozněn také v Třinci a Českém Těšíně. Od takto zasílaných žádostí si slibujeme především lepší evidenci požadavků na obou stranách, rychlejší reakci a zvýšení odpovědnosti konkrétních zaměstnanců za vyřízení žádosti, uvedl Petr Eichler ze správy bytů. Nájemník může své prosby o opravy nebo dotazy zatelefonovat na příslušnou linku, zaslat dopisem nebo em. Největší výhodou jsou ovšem pro nájemníky s přístupem k internetu žádosti zaslané prostřednictvím intranetu. Na webových stránkách www. cpibyty.cz je v pravém horním rohu umístěn odkaz na vstup do intranetu. Nájemník se přihlásí pod svým jménem a kódem, dostane se na tzv. účet vytvořený pro svou bytovou jednotku. Jde o jakousi elektronickou evidenci, kde jsou soustředěny veškeré údaje o bytu samotném, o nájemní smlouvě a dalších dokumentech, jednotlivých předpisech a platbách, ale také údaje o provedených revizích, technických kontrolách, opravách apod. Uvedené informace spolu navzájem sdílí pouze konkrétní nájemník a omezený počet pracovníků na straně CPI BYTY. Jednou z výhod tohoto systému je možnost neustálé kontroly, např. provedených plateb, evidence služeb a rychlé reakce na případné nesrovnalosti. Tato výhoda byla nyní převedena také na možnost zasílání dotazů a požadavků, které se díky přednastavení celého systému dostanou podle zvolených kritérií (dotaz na pokladnu, nájemní podmínky, opravy, apod.) již ke konkrétní osobě ve firmě. Tato osoba, odpovědná za zpracování dotazu, dostane upozornění na příchozí žádost a také časový limit na jeho vyřízení. K uvedenému dotazu je možné dále sledovat, zda a komu byl případně požadavek přeposlán, v jakém stádiu je jeho vyřízení, a to vše s časovou posloupností. Denně naši pracovníci musí zpracovat velké množství dotazů a požadavků. Vytřídit urgentní požadavky nájemníků od běžných dotazů a další komunikace je časově náročné a v množství ů lze snadno něco přehlédnout. Řada dotazů od nájemníků navíc často padá do nevyžádané pošty, nebo její příchod náš systém ochrany ových schránek zablokuje, říká Petr Eichler. Intranet žádné tyto blokace nepoužívá a navíc je dotaz odeslán přímo na konkrétního pracovníka, který se danou problematikou zabývá. Reakce na zaslaný dotaz by tak měla být rychlejší. Cílem je ale především větší sdílení informací, aby kdokoliv z pracovníků CPI BYTY mohl nájemníkovi podat zprávu v jaké fázi se jeho žádost či požadavek nachází, v případě nepřítomnosti pracovníka, který příslušnou agendu zpracovává, komentuje výhody intranetu Petr Eichler. Pro společnost je navíc evidence touto formou výhodná i z důvodu archivace dotazů, v případě opakovaných oprav snadnější reklamace nebo naopak lepšího plánování investic v případě obdobných dotazů z jedné lokality. kontakt na redakci: 11

12 KONTAKTY NA KLIENTSKÁ CENTRA Klientské centrum Třinec Klientské centrum Ústí nad Labem Klientské centrum Česká Lípa Klientské centrum Nové Město pod Smrkem Klientské centrum Litvínov (pro Třinec a Český Těšín) Palackého 396, Třinec Tel.: (pro Ústí nad Labem, Děčín, Most, Slaný, Teplice) Hrnčířská ulice 8/5, Ústí n. L. Tel.: (pro Českou Lípu) Havířská ul sídliště, Česká Lípa Tel.: (pro Nové Město p. S., Jablonec, n. N., Liberec) Uhelná 934, Nové Město pod Smrkem Tel: (pro Litvínov a Janov) Podkrušnohorská u prodejny BILLA, Litvínov Tel: CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ (pro Třinec a Český Těšín) Palackého 396, Třinec Tel.: CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ (pro Ústí nad Labem, Děčín, Most, Slaný, Teplice) Londýnská ulice č. 1, Ústí n. L. Tel.: CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ Česká Lípa (pro Českou Lípu) Tržní ul. 163, Česká Lípa Tel.: Provozní dobu jednotlivých kanceláří a další potřebná telefonní čísla najdete na webových stránkách pod jednotlivými městy. i BYDLENÍ - Magazín pro nájemníky. Vydává společnost CPI BYTY, a.s., Václavské náměstí 1601/47, Praha 1. IČ: , DIČ: CZ Číslo 2/2010. Redakční rada: Michaela Winklerová, Daniel Bacík, Petr Eichler. Kontakt na redakci: Grafika a zlom, tisk, distribuce: České designové výrobky s.r.o. Magazín BYDLENÍ je zapsán do evidence periodického tisku vedeného Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E další informace naleznete na:

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Snížení náklad pro ů domácnosti

Snížení náklad pro ů domácnosti Snížení náklad pro ů domácnosti Chcete snížit náklady na domácnost? Město pro Vás zajistilo příležitost snížit náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn. Za tuto službu nehradíte žádné poplatky.

Více

AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi

AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi Stručný postup e-aukce 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre zajišťuje sběr

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

speciál informační magazín pro naše nájemníky

speciál informační magazín pro naše nájemníky informační magazín pro naše nájemníky speciál Vážení nájemníci, dostává se vám do rukou speciální vydání informačního magazínu Bydlíme, který je tentokrát věnován výhradně problematice nájemného a nákladů

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle 23 a 34 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

www.mmr.cz/mapanajemneho

www.mmr.cz/mapanajemneho MAPA NÁJEMNÉHO METODIKA Milada Kadlecová www.mmr.cz/mapanajemneho Zdroje pro zpracování mapy nájemného Východiska - podmínky zadavatele Řešené území vybrané obce Faktory ovlivňující výši nájemného Zdroje

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti.

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Jen pár kroků k úsporám 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 414202 /2011 Doubrava / 4314 17. 5. 2011

Více

Správce právě pro vás

Správce právě pro vás Správce právě pro vás Dovolte nám představit společnost Bytové centrum Schönberg,s.r.o. Společnost se zabývá správou budov a zajišťováním revitalizací včetně financování v návaznosti na dostupných dotacích

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace Výběrového řízení na ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID Znění a obsah této dokumentace jsou považovány za důvěrné v souladu s 271 Obchodního zákoníku

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Výdej nových smluv bude probíhat na úřadě v době od 17.7 do 31.7.

Výdej nových smluv bude probíhat na úřadě v době od 17.7 do 31.7. Starosta Nebovid chce nabídnout jak domácnostem, tak podnikatelům možnost ušetřit na elektřině, plynu a dalších komoditách. Spolu se specializovanou firmou připravuje elektronickou aukci, do které se budou

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Postup při změně v žádosti o podporu

Postup při změně v žádosti o podporu Postup při změně v žádosti o podporu V případě, že chcete změnit některý z údajů ve své žádosti o podporu z Programu Zelená úsporám, je třeba podat na předepsaném formuláři žádost o změnu. Vyplněný, vytištěný

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-48500-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 5 Přílohy: 2/2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla 1. Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek Dukelská 2359, 2358, 2357, 2356 Dukelská 2359, 470 06, Česká Lípa IČ: 727 44 944 2. Zadání:

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004. Návrh na vypořádání:

Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004. Návrh na vypořádání: Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004 Hospodářský výsledek: 8 042 978,76 Kč Návrh na vypořádání: Na základě usnesení Zastupitelstva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ Tato situace nastává v případě, že provozované odběrné plynové zařízení bylo odpojeno

Více

VÝŠE CENY TEPLA BYTOVÉHO DOMU

VÝŠE CENY TEPLA BYTOVÉHO DOMU Michal HAVLÍČEK, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, číslo osvědčení ČKAIT 1102032 Slavíkova 6143, Ostrava Poruba, tel. fax 596 913 265, mobil 736 724 735

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více