MAGAZÍN PRO NÁJEMNÍKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGAZÍN PRO NÁJEMNÍKY"

Transkript

1 CPI BYTY 1. MAGAZÍN PRO NÁJEMNÍKY 1/2011 ČERVENEC TÉMA: FENESTRA CZ VYMĚ NÍ OKNA ZA 60 MIL. KORUN STR. 2-3 VÝSLEDKY ZVYŠOVÁ NÍ REGULOVANÝCH NÁJMŮ STR. 6-7 PORADNA: P ŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ PRO VÍCE DOMÁCNOSTÍ STR. 4 NOVELA OBČANSKÉ HO ZÁKONÍKU STR. 9 INFO: DROBNÉ OPRAVY V DOMÁCNOSTI STR. 8-9 ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTÍ PŘES INTERNET STR. 11 S letními měsíci přichází také období krátkého oddechu a ohlédnutí za uplynulými měsíci, které ani pro nás, ani pro vás nájemníky, nebyly právě jednoduché. Společnost CPI BYTY se potýkala především s neustálými změnami v procesu deregulace, proto se vydání magazínu BYDLENÍ z důvodu nutné aktualizace několikrát pozastavilo. S narůstající potřebou vás informovat nejen o záměrech společnosti jsme upravili formát magazínu a rozšířili tak prostor potřebný pro veškerá sdělení. Neméně významnou pozornost věnujeme také webovým stránkám, které řada z vás pravidelně navštěvuje a využívá jako zdroj aktuálních údajů, kontakt s firmou i možnost nalézt nové bydlení. Změnu zaznamenala i některá klientská centra, kde jsme prodlužovali návštěvní dobu nebo naopak měnili adresu poboček tak, abychom se vám, nájemníkům, ještě více přiblížili. Na stěhování se připravuje i klientské centrum v Ústí nad Labem, které by od podzimu mělo fungovat na nové adrese v centru města. Významnou událostí bylo také převzetí zhruba bytů v Třinci a Českém Těšíně pod vlastní správu společnosti CPI BYTY, což z administrativního pohledu nebyl krok jednoduchý, bez pochyb ale přínosný pro obě strany. Významná část uplynulého půl roku se nesla ve znamení deregulace nájemného a i přes mnohé významné události související s nájemním bydlením zprávy o zvyšujícím se regulovaném nájemném zastínily veškeré další dění. Prvnímu dopisu v září 2010 předcházelo dlouhé období úvah, jak podmínky nového deregulovaného nájemného nastavit, aby bylo přijatelné pro obě strany. Záměr od počátku počítal s rozložením cenových požadavků do několika let, aby byly pro nájemníky sociálně únosné a dopady na rodinný rozpočet nájemníků co nejpřijatelnější. Navyšování regulovaného nájemného doprovázelo mnoho jednání s jednotlivými nájemníky i jejich zástupci v podobě občanských sdružení. Důkazem, že naše požadavky nebyly zdaleka tak nepřijatelné, a že nájemníci mají zájem nalézt společnou řeč, je dohoda s většinou nájemníků v osmi z deseti dotčených měst. Považuji to za vítězství vůle a snahy nejen naší společnosti, ale především vás, nájemníků. Celý proces představoval ze strany CPI BYTY velkou administrativní, časovou i finanční náročnost. To všechno se podepsalo na samotném procesu zpracování i větších časových nárocích, než jsme předpokládali. Během uplynulých deseti měsíců se vyskytly i drobné omyly, ať už způsobené technikou nebo lidským faktorem. Všem, kterých se tyto chyby dotkly, bychom se dodatečně rádi omluvili. Rád bych touto cestou poděkoval všem nájemníkům, kteří s námi celý proces absolvovali či ještě absolvují. Především však těm, kteří i přes pochopitelné obavy ze zvýšeného nájemného zvolili cestu jednání a dohody. Nemalý dík si zasluhují také nájemníci s tržními činžemi, kteří vše sledovali zpovzdálí. Jsem přesvědčen, že vlna, která s sebou strhla legislativní změny a úpravy Občanského zákoníku především v důsledku deregulace, se pozitivně promítne do života všech nájemníků a umožní narovnat vztahy nejen mezi pronajímateli a nájemci, ale také mezi skupinami nájemníků navzájem. Kdokoliv z nájemníků, kteří se dosud nerozhodli Dodatek o změně výše nájemného uzavřít, mají možnost osobně navštívit pobočku ve svém městě a dodatek uzavřít, bez soudního sporu. Naším primárním zájmem je dlouhodobý nájemní vztah, proto se zvyšování regulované činže snažíme na druhé straně vyvážit investicemi, jež přinášejí úsporu v měsíčních výdajích každé domácnosti. Okamžitý efekt z nových plastových oken pocítily stovky nájemníků ještě během uplynulé zimy a jara. Nájemníci v Jablonci nad Nisou oceňují také nový způsob vytápění tepelnými čerpadly, který umožnil snížit cenu za teplo. Stovky nájemníků se mohou těšit z nově vymalovaných a opravených vstupních chodeb, společných prostor, střech nebo bytů. Jen za prvních šest měsíců dosáhly investice do oprav a zvyšování standardu bytů a domů 30 milionů korun. Další kroky nás čekají. Přeji vám příjemné léto! Daniel Bacík Obchodní ředitel CPI BYTY, a.s. další informace naleznete na: kontakt na redakci:

2 TÉMA FENESTRA CZ VYMĚNÍ V ROCE 2011 OKNA ZA 60 MILIONŮ Společnost FENESTRA CZ, s.r.o. je jednou z dodavatelských firem, které pro CPI BYTY provádí výměnu plastových oken v několika regionech. Společnost působí na českém trhu již od roku 2004, na slovenském ještě o osm let déle. S výrobou a montáží plastových oken v českých domácnostech má proto velké zkušenosti. Firma se zabývá projektováním, dodávkou i montáží, je tak schopna pojmout celý proces od výroby oken až po stavební práce. Více podrobností v souvislosti s dodávkou oken pro nájemníky CPI BYTY představil jednatel společnosti FENESTRA CZ Mgr. Radovan Černý. U kolika bytů budete letos měnit okna a v jakém objemu prostředků? Výměnu oken realizujeme vždy podle zadání společnosti CPI BYTY. V případě naší firmy je v roce 2011 plánováno proinvestovat zhruba milionů korun, což odpovídá rozsahu domácností. Jak významná je pro Vás tato zakázka? Setkáváte se běžně s takovýmto objemem? S takto objemově velkými zakázkami se běžně nesetkáváme ani my, ani konkurence, jelikož v ČR jsou pouze dva investoři, kteří zakázky podobného rozsahu realizují. Jedním z nich je právě CPI BYTY. Proto je pro nás taková zakázka velkou výzvou i referencí. Vaše společnost je zároveň výrobcem i dodavatelem prací spojených s montáží plastových oken. V čem spočívá největší výhoda tohoto spojení pro zákazníka? Pro koncového uživatele bytu jednoznačně v celkové komunikaci. Pro investora je výhodou především ucelený přístup a kooperace. Jako firma totiž odpovídáme nejen za kvalitu námi vyrobených a dodaných PVC výrobků, ale i za kvalitu práce, tedy skutečně odborně provedeném osazení výplní otvorů. Vaše společnost je spojovaná s plastovým profilovým systémem renomované německé společnosti REHAU. Co to pro nájemníky znamená? S jakou kvalitou oken mohou počítat? Není tajemstvím, že REHAU investuje velké prostředky do vývoje nejen na poli PVC výplní. Pro nájemníky to znamená, že prvky vyrobené z těchto profilů jsou tvarově, staticky a barevně stabilní, a to nejen po dobu záruky, ale během celé životnosti. V neposlední řadě se nejen příjemně užívají, ale i velmi dobře udržují, což mohu osobně potvrdit. Výběrem systému REHAU se CPI BYTY projevila jako uvážlivý a odpovědný investor, který nekompromisně požaduje kvalitu a jemuž skutečně záleží na spokojenosti nájemníků. A to v dnešní době není úplně samozřejmé. Jaká je záruční doba na okna a provedené práce? 2 další informace naleznete na:

3 Výměna oken v letních dnech nabírá na intenzitě. S nástupem léta a příznivějšího počasí se zintenzivnila také výměna oken, k níž společnost CPI BYTY přistoupila v souvislosti se zvyšováním regulovaného nájemného. Z výběrového řízení v loňském roce vzešly dvě firmy, které mají zkušenosti jak s výrobou, tak s výměnou plastových oken. Vzhledem k širokému pokrytí území a množství bytů je zkušenost a přístup firem klíčový. Za prvních šest měsíců tohoto roku byla výměna realizována u zhruba domácností. Od června začala výměna plastových oken také v bytech litvínovských nájemníků. Do konce roku 2011 by si výhody nových oken mělo užívat již rodin, říká Petr Eichler, z technické správy CPI BYTY. Standardně poskytujeme prodlouženou záruku v délce 60 měsíců. Při výměně starých dřevěných oken za nová plastová nelze opomenout možné komplikace, spojené se silnou těsnící schopností nových oken, a to především tvorbu plísní. Setkáváte se s tímto problémem? Čím je to způsobeno? Nové plastové výplně jako celek musí mít určité vlastnosti, resp. musí splňovat určité hodnoty, které jsou jasně definovány platnou legislativou v ČR, příp. harmonizovanou legislativou v rámci EU. Stejný požadavek, jaký je kladen na výplně otvorů, je kladen i na tzv. připojovací spáru, tedy na místo, kde dochází ke styku rámu nového výrobku a ostění. Laicky řečeno - jak se usadí nový výrobek do otvoru. Jednou z požadovaných vlastností oken je i jejich těsnost, a to mezi rámem a křídlem v zavřeném stavu. Plíseň vzniká tak, že v kritických místech (ostění kolem výrobku) dochází k promrzání zdiva, kdy se ochlazuje vnitřní vzduch, který ze sebe vytlačí vzdušnou vlhkost, a ta ve formě kondenzované vody zůstává ve zdivu. Toto prostředí je pak velmi vhodné pro růst mikroorganismů plísní. Za naší firmu musím potvrdit, že se s tímto problémem u námi osazovaných výrobků nesetkáváme, této situaci předcházíme správným montážním postupem, ale i osvětou o správném užití koncovým zákazníkem. Nicméně, velmi důležitým faktorem, který MUSÍ ovlivnit každý uživatel bytu, je udržování optimálního klimatu v místnostech. Tedy udržovat konstantní teplotu a VĚTRAT! Řada nájemníků je přesvědčena, že dostatečně větrá svůj byt. Přesto se starými okny byla tato potřeba mnohem menší. Popsal byste základní pravidla, jak správně větrat a zamezit tak tvorbě plísní? Dostatečné větrání je pojem, který je vnímán velice individuálně, neboť souvisí s potřebami každého jednotlivce či rodiny. Stará okna často řádně netěsnila a větrala i v uzavřeném stavu, nebylo tak třeba okna při větrání naplno otvírat. Tedy existuje asi jediné zlaté pravidlo, které zní: větrat jednorázově a častěji, než pozvolna a dlouhodoběji a nezapomenout topit. Tím nechci říci, že pokud si na noc otevřeme ventilaci, či mikroventilaci, uděláme něco špatně. V bytě samotném by mělo být takové klima, které nám samotným je příjemné. A já pevně věřím, že s našimi okny se budou příjemně cítit všichni uživatele bytů CPI BYTY, a.s. Mgr. Radovan Černý jednatel společnosti FENESTRA CZ kontakt na redakci: 3

4 PORADNA STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ NYNÍ PRO VÍCE DOMÁCNOSTÍ V loňském roce vláda schválila změny ve vyplácení dávek státní sociální pomoci s platností od 1. ledna Změna se dotkla také příspěvku na bydlení, který se, na rozdíl od jiných příspěvků Státní sociální podpory, zvýšil a díky úpravě podmínek na něj od ledna 2011 dosáhne i více domácností. V rámci jednání o zvýšení regulovaného nájemného zástupci společnosti CPI BYTY zjistili, že řada nájemníků, ačkoliv nárok na příspěvek na bydlení měla, nikdy o něj nežádala. V lidech je zakotvena představa, že příspěvky od státu jsou jakýmsi žebráčkem a žádat o ně je nedůstojné. Opak je pravdou. Právě příspěvek na bydlení je druhem pomoci, která má lidem kompenzovat nedostatečnou ekonomickou situaci, zapříčiněnou jak např. změnami v legislativě nebo celkovém hospodářství, tak např. přepočtem starobních důchodů z předrevolučních mezd. Nejde o žádnou almužnu, ale zcela oprávněnou pomoc státu, která dorovnává příjmy domácnosti a tím zajišťuje určitou životní úroveň, říká Daniel Bacík, obchodní ředitel CPI BYTY. Jednoduše řečeno, když vám v propočtu vyjde, že na příspěvek na bydlení nárok máte, pak v čích státu nedosahujete běžného příjmu domácnosti a pomoc potřebujete. Využití této časově omezené podpory je vašim právem, nikoliv ostudou, uzavírá Daniel Bacík. Kdo má na příspěvek na bydlení nárok S ohledem na důsledky krize, neustále rostoucí výdaje na služby, úpravu daní a další výrazné změny zasahující do rozpočtu domácností vláda upravila podmínky příspěvku na bydlení tak, aby na něj od roku 2011 dosáhlo více domácností. Pro přiznání nároku na příspěvek na bydlení není rozhodující, zda rodina bydlí v nájemním bytě či ve vlastním, ale zda má nájemník či vlastník v bytě, na jehož provoz žádá o příspěvek, trvalé bydliště. Nárok na příspěvek má rodina, jejíž náklady na bydlení (včetně energií, vodného a stočného, vytápění a svozu odpadu) přesáhnou 30 % příjmů domácnosti (v Praze 35 %). Zároveň oněch 30 % (v Praze 35 %) příjmu nesmí přesahovat normativní náklady. A právě normativní náklady vláda zvýšila. Normativní náklady pro nájemní byty pro rok 2011 Počet osob v rodině a více Praha Kč (+ 8,27 %) Kč (+ 8,05 % ) Kč (+ 7,90 %) Kč (+ 7,86 %) nad 100 tis. obyvatel Kč (+ 6,25 %) Kč (+ 6,27 %) Kč (+ 6,05 %) Kč (+ 6,08 %) Jak spočítat příspěvek na bydlení Výše příspěvku na bydlení vychází z normativních nákladů na bydlení, skutečných nákladů na bydlení placených domácností a příjmu domácnosti. Příjem je testován čtvrtletně vždy za uplynulé čtvrtletí. Do příjmů se počítají též přídavky na děti a rodičovský příspěvek. Výše příspěvku na bydlení se spočítá jako rozdíl mezi náklady na bydlení a 30 % příjmů domácnosti. Pro výpočet se přitom použijí buď skutečné, nebo normativní náklady na bydlení podle toho, které jsou nižší. Čím nižší jsou příjmy domácnosti, tím vyšší je příspěvek na bydlení. Nejvyšší příspěvek na domácnost může být v hodnotě normativních nákladů na bydlení. S výpočtem i vyřízením žádosti Vám pomůže příslušný úřad práce podle místa trvalého bydliště. Pro podání žádosti je nutné doložit tyto dokumenty: Žádost o příspěvek na bydlení, Doklad o výši čtvrtletního příjmu, Doklad o výši nákladů na bydlení, Originál nájemní smlouvy, Průkaz totožnosti. Počet obyvatel obce obyvatel Kč (+ 5,79 %) Kč (+ 5,82 %) Kč (+ 5,61 %) Kč + (5,67 %) obyvatel Kč (+ 2,25 %) Kč (+ 2,54 %) Kč (+ 2,54 %) Kč (+ 2,75 %) do obyvatel Kč (+ 6,90 %) Kč (+ 6,85 %) Kč (+ 6,54 %) Kč (+ 6,56 %) Pozn.: Procenta v závorkách zobrazují navýšení normativních nákladů oproti roku Zdroj: MPSV Každé čtvrtletí je nutné znovu doložit: doklad o výši nákladů na bydlení doklad o výši čtvrtletního příjmu Nejbližší termíny podání žádosti o příspěvek na bydlení od do (dokládají se příjmy a náklady domácnosti za duben, květen, červen); od do (dokládají se příjmy a náklady domácnosti za červenec, srpen, září). Veškeré formuláře a tiskopisy pro podání žádosti má k dispozici místně příslušný pracovní úřad, který žádosti také zpracovává. V elektronické podobě si lze formuláře stáhnout na stránkách nebo na stránkách ministerstva i 4 další informace naleznete na:

5 S ukončením služeb SIPO přibývá neplatičů Řada nájemníků se v souvislosti s navyšováním regulovaného nájemného rozhodla pro změnu způsobu platby nájemného. Dosavadní a léta využívaný systém SIPO, který umožňuje přednastavit platby za služby prostřednictvím České pošty, zrušila na základě doporučení některých občanských sdružení. Sdružení nájemníky mylně informovala o tom, že pronajímatel, tedy společnost CPI BYTY, může svévolně z účtu odčerpat vyšší částku za nájemné, i přes případnou nedohodu o jeho navýšení. Hysterická kampaň, kterou odstartovala některá občanská sdružení, se nezakládají na pravdě a mnoho nájemníků dostala do role dlužníků, upozorňuje na vzniklé problémy Daniel Bacík odpovědný za obchod CPI BYTY. Firma nemá právo si svévolně měnit podmínky SIPO stanovené nájemníkem bez předchozí vzájemné dohody. Nájemníci byli zvyklí tímto způsobem platit činže třeba desítky let, vše bylo v podstatě automatické a lidé si odvykli se o platbu každý měsíc starat. Se zrušením služby SIPO tak mnoho nájemníků jednoduše zapomíná nájem platit. Do skupiny neplatičů se nám tak dostávají nájemníci, kteří nikdy delikvencí netrpěli, říká Bacík. Doplatit pak dva i tři měsíce dlužného nájmu může být problém. S častým nepřebíráním pošty, v níž CPI BYTY nájemníky na vzniklý dluh upozorňuje, se navíc problém ještě prohlubuje. Proto společnost vyzývá všechny, kdo SIPO zrušili nebo o tom uvažují, aby si rozmysleli, jakým způsobem budou dále řešit platby za nájem a služby, případně se poradili s pracovníky klientských center, a dluhům tak předešli. INFO TERMÍN VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB PRODLOUŽEN DO ŘÍJNA 2011 V rámci každoročního vyúčtování služeb, které je obvykle splatné do konce měsíce července, přistoupila letos společnost CPI BYTY ve všech regionech k prodloužení termínu až do 31. října Důvodem tohoto vstřícného kroku jsou vysoké nedoplatky za služby vykázané ve vyúčtování. Na vyřešení svých závazků tak mají dlužníci další tři měsíce. V případě pochybností o správnosti vyúčtování služeb se prosím obraťte na příslušné klientské centrum. Více informací o službě SIPO se dozvíte na stránkách v sekci INFORMACE PRO NÁJEMNÍKY/PORADNA, anebo na každé pobočce České pošty. i PODLAHY - KRYTINY - BARVY MM-Praha s.r.o. Vám ve spolupráci se spole ností CPI-Byty a.s. nabízí: Group CPI BYTY a.s. BYTOVÉ A ZÁT ŽOVÉ PVC LAMINÁTOVÉ PODLAHY EGGER PVC Diamond 315,- PVC Moda Trend Classic 325,- 384,- 348,- VINYLOVÉ PVC Mozart BYTOVÉ A ZÁT ŽOVÉ KOBERCE Pagannini INTERIÉROVÉ BARVY BÍLÉ I TÓNOVATELNÉ DISPAMAL kg Klasik ot ruvzdorná barva Pro i omyvatelná barva kg kg kg kg 439,- 409,- 40,- 98,- 139,- 49,- 112,- 155,- kg 346,- 216,- Fox 399,- Alfa Tango Vzorníky k jednotlivým produkt m a další informace získáte u Vašeho regionálního managera spole nosti CPI byty a.s. Markéta Grocholová tel.: Všechny ceny jsou uvedeny v etn DPH a dopravy! kontakt na redakci: 5

6 ROZHOVOR ZÁRUKOU MASIVNÍCH OPRAV JE PŘEDEVŠÍM VOLNÝ TRH S BYDLENÍM Společnost CPI BYTY má za sebou již 11 měsíců procesu vyjednávání o zvyšování regulovaných činží. S jakým úspěchem? S ohledem na to, v jakém prostředí jsme museli celý proces nastavit, jsem s výsledkem spokojen. Chyběla legislativa, návod jak postupovat, i cenové analýzy, které by nájemníkům i pronajímatelům dohodu usnadnily. Z deseti měst, ve kterých byty vlastníme, a jichž se konec platnosti zákona o regulaci nájemného dotkl, jsme se v osmi lokalitách s většinou nájemníků dohodli. Úspěšnost je zde zhruba 98 %, v městech s menším počtem bytů dokonce 100%. Jednání nad posledním návrhem dobíhají v Ústí nad Labem, kde jsme zatím na 80 % dohod. V Třinci a Českém Těšíně, kde je procento uzavřených dodatků nejnižší, jsme nyní předložili nový a poslední návrh kompromisu, jehož platnost je časově omezená do konce srpna. Věřím, že i zde nájemníci návrh rozumně posoudí a dojdeme k přijatelnému řešení i bez soudu. Jednání s nájemníky trvala dlouhé měsíce, co nakonec vedlo k úspěchu? Beze sporu konstruktivní přístup a ochota se dohodnout. Naše první cenové návrhy vycházely z reálných požadavků, které dnes potvrzují jak cenové mapy, tak i nezávislé posudky soudních znalců. Nájemníci i občanská sdružení pochopili, že současný stav nemá oporu ani v připravované legislativně, ani v tržních podmínkách, a že rozhodnutí soudu může mít nakonec vážnější důsledky. Většina sdružení tuto situaci pojala jako obchodní příležitost a do našeho návrhu prosadila řadu změn. Navíc jsme zvýhodnili seniory nad 79 let žijící samostatně v domácnosti, upravili inflační doložky, mnoho vyjednaných úlev bylo aplikováno také zpětně na již uzavřené dodatky. Rád bych nájemníkům a sdružením za tento přístup poděkoval. Jak proces pokračuje v případě, že k dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem o nové výši nájemného nedojde? Pak nastupuje soud jako třetí a nezávislý subjekt. Jeho roli znovu potvrdil a posílil paragraf 696 novelizovaného Občanského zákoníku, který začal platit 25. května tohoto roku. Jelikož jsme to my, kdo změnu nájmu požaduje, podáváme k soudu v podstatě žádost o určení výše nájemného, která je právní terminologií označena jako žaloba. Soud posoudí námi předložené podklady a materiály předložené nájemníkem. Lze očekávat, že si nechá zpracovat vlastní posudek hodnotící výši nájmu ve vztahu k užívanému bytu, a na základě toho stanoví novou výši nájemného. Toto nájemné pak musí nájemník doplatit od data podání žaloby a připočítat i část nákladů na soudní výlohy, případně na svého právního zástupce. Kolik žalob už společnost podala? K červnu 2011 evidujeme přes 300 podaných žalob v celé ČR. Číslo se ale každým týdnem mění. S žalobou současně zasíláme nájemníkům smírčí dopis, kde ho o tomto kroku informujeme a naposledy vyzýváme k dohodě. V případě uzavření dodatku se žaloba stahuje. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydalo v únoru tohoto roku cenové mapy nájemného. Jakou úlohu mohou ve sporu pronajímatele a nájemníka hrát? Cenové mapy jsou od podzimu loňského roku jakousi mantrou. Když s tímto nástrojem MMR poprvé přišlo, byli to především nájemníci, kteří se na jejich výsledky upnuli a v některých případech dokonce požadovali, abychom se při stanovování nájemného drželi budoucích cenových map. Výsledky map ale ukázaly něco zcela odlišného, než v co nájemníci doufali. Nyní jsou to sami nájemníci, kteří se výsledkům v cenových mapách brání. Osobně cenové mapy vítám, ale považuji je hlavně za orientační nástroj a myslím, že tak je bude brát i soud. Nájemníci často namítají, že se do domů desítky let neinvestovalo, jsou ve špatném stavu a firma nejprve zvyšuje nájemné, až potom řeší opravy. Bytový fond v této zemi je zásluhou několik desetiletí trvající regulace skutečně výrazně podinvestovaný. V mnoha městech jsme se stali vlastníky teprve před několika lety, navíc s příslibem rychle nastartované deregulace, která ale nenastala. Tím se dramaticky změnily podmínky našeho podnikání i záměrů. Ještě v roce 2007 bylo regulované nájemné ve všech městech pod 20-ti korunami na, např. v Ústí se po dobu 6-ti let nezměnilo vůbec, stejně tak v Třinci, jinde se zvedalo o halíře. Za takových podmínek jednoduše nelze nemovitost opravovat. Je třeba nejprve vyrovnat hladinu nájemného na úroveň, z níž lze prostředky na opravy získat. Nájemníci často zaměňují holé nájemné za celou měsíční platbu. Ta kromě holého nájemného zahrnuje také energie a služby, které my dále odvádíme dodavatelům, a často tvoří polovinu měsíčních plateb. I v holém nájemném 30 korun/ měsíčně, které zůstává vlastníkovi, jsou ale obsaženy další položky, jako daně, pojištění, odpisy a řada dalších nákladů, které dále odvádí státu a dalším institucím. Když zvážíme fakt, jak se tyto položky neustále zvyšovaly a nájemné stagnovalo, na samotné opravy skutečně mnoho nezůstalo. V čem je tedy situace odlišná dnes, když tvrdíte, že i současné dohodnuté nájemné ještě neodpovídá tržnímu? 6 další informace naleznete na:

7 Zdeněk Havelka Generální ředitel CPI BYTY, a.s. Nová výše smluveného nájemného sice neodpovídá ceně obvykle sjednávané na volném trhu, přesto se nám podařilo dohodnout takovou výši, za kterou již lze do objektů investovat větší prostředky a zvýšit tak jejich technický stav a standard. Proto jsme měli a máme určité cenové limity, pod které v našich návrzích na dohodu nemůžeme jít. Investiční plán oprav by pak pozbýval smysl, chyběla by mu ta nejdůležitější složka a tou je právě zamýšlený příjem. Jaké mají tedy lidé záruky investic? Tou největší zárukou je samotné fungování trhu. Jakmile se tržní a deregulované ceny srovnají a stabilizují, budou nájemníci zvažovat, zda za podobnou cenu zůstanou v neopravovaném bytě a domě nebo se přestěhují do lepšího. Tento fakt nás jako pronajímatele nutí do bytů investovat nemalé částky, abychom o své zákazníky nájemníky nepřišli. Důkazem, že zvyšování regulovaného nájemného jde ruku v ruce s opravami, jsou již probíhající práce, a to především v České Lípě, kde je jejich intenzita a objem největší. Zde byly regulované činže v roce 2010 nejvyšší (46 Kč/ ), přesto se 98 % nájemníků rozhodlo další zvyšování podepsat a to v poměrně krátkém čase. Práce tak začaly prakticky okamžitě. Dnes se zde razantně mění okna, u bytů řešíme změnu zdroje centrálního vytápění, které se nám osvědčilo už v Jablonci nad Nisou, a které by mělo přinést v budoucnu další úsporu ve výdajích každé domácnosti. V Ústí nad Labem kromě výměny oken probíhají práce na revitalizaci výškových domů na ulici Masarykova, kde od července máme také ostrahu a kamerový systém, který má zvýšit bezpečnost v okolí domů. V přípravě je také plán celkové regenerace tzv. hotelového domu v řádu 80 milionů korun. Ve všech městech pak opravy střech či sklepů. Jen pro tento rok byl schválen plán oprav v hodnotě 110 milionů korun v závislosti na podepsaných dodatcích. Největší objem prostředků jde logicky do lokalit, kde žije nejvíce lidí s tržním nebo nově zvýšeným nájemným a masové investice zde mají ekonomický smysl pro nás i pro nájemníky. Nájemníci v Třinci a Českém Těšíně tvrdí, že opravy se zde zatím ve velkém neprojevují. Jak jsem uvedl, opravujeme tam, kde to má z ekonomického pohledu smysl. Není ale pravda, že by v Třinci žádné práce neprobíhaly. Jen namátkou, v tomto roce bylo napojeno 22 domů v lokalitě Kanada na kanalizaci, což stálo 1,5 milionů korun. V plánu je také rekonstrukce plochých střech na ulici Dukelské v domech 792 a ve výši 3 mil. nebo oprava balkónů za téměř 8,5 mil. korun. Na ulici Pražská v Českém Těšíně řešíme opravu kanalizační přípojky v řádu několika stovek tisíc. Zpracováváme také projektové podklady, na jejichž základě bude v roce 2012 zajištěna centrální dodávka teplé užitkové vody na ulicích Nerudova, Jablůnkovská a Reymontova v Třinci s investicí téměř 11 mil. korun. Pro následující 2 roky je na základě smluv s tržním nájemným a dodatků sjednána výměna plastových oken za celkem 40 mil. korun. Věřím, že se počet s podpisem dodatků ještě navýší. Investiční plán pro Český Těšín a Třinec rozhodně není malý. Na jaře ohlásila společnost poměrně významné změny na litvínovském sídlišti Janov, čeho se týkají? Když jsme před rokem litvínovské byty koupili, začali jsme si monitorovat situaci také v lokalitě Janova. Některé zdejší domy jsou obydleny jen částečně, což samozřejmě přitahuje vandaly, kteří se v prázdných bytech snaží usadit násilím. Po zvážení všech variant jsme se rozhodli k poněkud razantnímu, ale logickému kroku. Nabídli jsme slušným nájemníkům žijícím v těchto domech možnost přestěhovat se buď do jiného bytu v Janově nebo v Litvínově, a to za stejných nájemních podmínek a s finanční kompenzací za stěhování. Jak na tuto nabídku nájemníci reagovali? Přijali všichni beze zbytku. Často jde jen o několik málo rodin žijících v celém prázdném domě. Rodiny často doplácejí na prázdné byty ve vyúčtování energií a služeb. Takto kromě bezpečnějšího a kvalitnějšího domova ještě ušetří. Co budete dělat s prázdnými domy? Jednou z variant je demolice. Nemá cenu domy opravovat, nájemné ve zrekonstruovaném bytě by muselo být mnohem vyšší než to současné a nové nájemníky stejně nepřivede. Prostě do této lokality nechtějí. Umím si naopak představit, že by na nově získaných plochách vyrostly služby a další sociální zázemí, které zde tolik chybí. Tady by prostředky z evropských fondů nebo městského rozpočtu našly uplatnění. kontakt na redakci: 7

8 Teplo na českolipském sídlišti Sever zajistí vlastní zdroj vytápění INFO V souvislosti s neustálým zvyšováním cen tepla a očekávaným růstem i v dalších letech se společnost CPI BYTY rozhodla změnit způsob vytápění u zhruba domácností na českolipském sídlišti Sever. K přechodu na vlastní zdroj vytápění ji přivedly kladné ohlasy a prokázaná úspora u bytů v Jablonci nad Nisou, kde k této změně došlo již před dvěma lety. Záměrem společnosti je odpojit část českolipských bytů od centrálního zdroje vytápění. Původní systém nahradí tepelná čerpadla a plynové kotle, které pokryjí dodávky v extremních mrazech a odběrových špičkách, a budou umístěny převážně v suterénech vybraných domů. Podle slov Petra Eichlera, odpovědného za správu bytového fondu, je hlavním důvodem právě výsadní postavení centrálního dodavatele. Monopol centrálního dodavatele na dodávku tepla neumožňoval dohodu o cenách tepla. Přestože v současnosti není cenový rozdíl mezi centrálním a vlastním vytápěním výrazný, z dlouhodobého hlediska je pro nájemníky vlastní zdroj vytápění cenově výhodnější, Vyplývá to z rozdílného poměru jednotlivých nákladových položek, které cenu tepla tvoří, uvedl Petr Eichler. Nově instalované zařízení má vyšší účinnost než centrální příprava tepla a nemá žádné ztráty venkovními rozvody. Praktické zkušenosti z Jablonce nad Nisou, kde díky odpojení od centrálního vytápění došlo k razantnímu snížení cen, potvrdily, že je to krok správným směrem. Lze předpokládat, že s nárůstem cen tepla se o tuto formu vytápění začnou v České Lípě zajímat i společenství vlastníků a bytová družstva, která byla ostatně v Jablonci mezi prvními, kdo se od hlavního dodavatele tepla odpojil, a dnes si tento krok chválí. ohledně neekologického provozu. Strašení zvýšenými emisemi tepelných čerpadel rozhodně není na místě a považuji jej pouze za zástupný argument, jenž má vyvolat odpor k této změně mezi nájemníky a zachovat stávající stav. Úprava systému vytápění bude v domech CPI BYTY na sídlišti Sever probíhat během následujících měsíců. Původní termín napojení na nový zdroj vytápění, plánovaný od nové topné sezóny, bude však s ohledem na probíhající správní řízení a administrativní záležitosti patrně odsunut. O aktuální situaci budeme dotčené nájemníky informovat. Úspory na teple vidí Petr Eichler z dlouhodobého hlediska také v souvislosti s investicemi do výměny oken a v budoucnu také do zateplení domů. Současně vyvrací spekulace Topná sezóna odhalila špatnou péči Uplynulá topná sezóna ukázala, že i přes novinky v Nařízení vlády č. 174/2009 Sb., o drobných opravách platné od ledna 2010, většina nájemníků tyto povinnosti nerespektuje. V průběhu zimy se na údržbu domů obracely desítky obyvatel s urgentním hlášením oprav nefungujícího topení, plynových kotlů apod. Návštěvy techniků ovšem prokázaly, že mnoha opravám se dalo předejít řádnou péčí. Nájemníci se totiž často o svěřené zařízení bytu nestarají, nezajišťují ani jeho pravidelnou údržbu, ani čistění, což v důsledku vede k jeho nefunkčnosti a často i dražším opravám. 8 další informace naleznete na:

9 PORADNA Novela Občanského zákoníku mění vztahy pronajímatelů a nájemníků bytů Jeden z nejvýznamnějších zákonů, zakotvující základní práva občanů této země Občanský zákoník se po více jak čtyřiceti letech dočkal své novelizace. Zákon 40/1964 Sb. prošel za poslední desetiletí řadou změn, které ale stále vychází z komunistické normy vytvořené v polovině 60. let minulého století, a již neodpovídají aktuální situaci ve společnosti. Novelizace upravuje tři základní okruhy - rodinu, vlastnictví a smlouvy. Klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran. Návrh novely se mimo jiné zabývá také změnami v oblasti nájemního bydlení. Cílem je posílit smluvní volnost pronajímatelů bytů při nakládání s jejich vlastním majetkem. Důraz je však kladen na zachování nezbytné ochrany nájemníků. Z jednostranného aktu určování regulovaného nájemného se tak opět stane oboustranná dohoda mezi nájemníkem a pronajímatelem. Část novely je ovšem platná již nyní. 25. května 2011 nabyl účinnosti 696 Občanského zákoníku, který stanoví pravidla pro dosažení změny nájemného, a to u všech druhů nájemních smluv (regulovaných i tržních). Klíčový 696 stanovuje, že v případě nedohody mezi nájemníkem a pronajímatelem o nové výši nájemného se po uplynutí 2 měsíců od neúspěšného pokusu o dohodu může kterákoliv ze stran obrátit na soud s návrhem na určení nájemného obvyklého. Vyrovnání rozdílu se pak počítá zpětně od data podání návrhu soudu. Další důležitá ustanovení novely Občanského zákoníku: Omezení zděděného nájmu - Stávající zákonná úprava stanoví, že po smrti nájemce (není-li společných nájemců) dochází k přechodu nájmu na osoby uvedené v zákoně. Není tedy uzavírána žádná nová smlouva a zděděný nájem trvá za stávajících podmínek. Novela navrhuje omezení trvání takto převedeného nájmu na dobu dvou let. Během této doby musí nový nájemce vyřešit svou bytovou situaci novou dohodou s pronajímatelem nebo změnou bydlení. Sociální klauzule však vyjímá z dvouletého omezení osoby starší 75ti let a osoby nezletilé. V ý měny bytů budou možné jen se souhlasem všech zúčastněných stran. R o z š í ření ohlašovací povinnosti nájemce - Nájemci dosud oznamovali pouze změnu v počtu osob. Nově se požaduje oznamování změn i dalších údajů (nutných pro zjištění přechodu nájmu, vzniku společného nájmu atp.). Za tím účelem je nutné, aby pronajímatel zjistil počáteční stav těchto údajů. Nesdělení těchto údajů může být považováno za hrubé porušení povinností nájemce a může tak založit výpovědní důvod. Uvedené body jsou spolu s dalšími platné od Podrobně se budeme novele věnovat v příštím čísle. nájemníků o svěřené vybavení Už v prvním čísle magazínu BYDLENÍ jsme vás informovali o novele uvedeného nařízení, které mění podmínky úhrad za drobné opravy. Změna nastala především v několika bodech 5, který rozšiřuje seznam tzv. drobných úprav a zvyšuje částku, za níž je drobná úprava považována, na 500 korun, upozorňuje Petr Eichler z technické správy bytů. Nájemník na své náklady zajišťuje drobné opravy a pravidelné prohlídky kamen a kotlů včetně jejich čištění a seřízení. Právě zanedbání pravidelné údržby je příčinou poruch jejichž odstranění se nájemníci domáhají, podotýká Petr Eichler. Nájemníci si pak často stěžují, ale neoprávněně, protože příčinou poruchy je zanedbání jejich povinností. Důsledky spojené s nedodržováním těchto pravidel způsobují nejen škody na majetku společnosti CPI BYTY, ale nefunkčnost zařízení, kterou především v topné sezóně pociťuje hlavně sám nájemník. Za kvalitu svého bydlení jsou nájemníci do určité míry sami zodpovědní. Přehled všech drobných oprav a výměn podle Nařízení vlády č. 174/2009 Sb. najdete v PORADNĚ na webových stránkách nebo v příštím čísle magazínu BYDLENÍ. i kontakt na redakci: 9

10 INFO NOVÉ KLIENTSKÉ CENTRUM PRO TŘINEC A ČESKÝ TĚŠÍN Od března 2011 převzala společnost CPI BYTY správu svého bytového fondu v Českém Těšíně a Třinci od dosavadního správce. Politikou CPI BYTY je spravovat své byty vlastními silami. Věříme, že omezení prostředníků v komunikaci mezi vlastníkem a nájemníky bude přínosem pro obě strany, řekl obchodní ředitel Daniel Bacík. Klientské centrum pro více jak třineckých a 300 těšínských nájemníků sídlí na nové adrese v ulici Palackého 396, kde se současně nachází také Centrum pronájmu bytů společnosti CPI BYTY pro nové zájemce o bydlení. Sloučením obou poboček na jedno místo jsme chtěli vyjít vstříc nájemníkům i potencionálním klientům, kteří na jedné adrese získají všechny informace týkající se pronájmu bytů, vysvětlil Bacík. Změnu sídla chystá také ústecké Klientské centrum. S otevřením pobočky v nových prostorách CPI City Centra počítáme od podzimu. Přesné datum nájemníkům včas sdělíme, ubezpečil Daniel Bacík. Podrobné kontakty na jednotlivé pobočky včetně návštěvních termínů najdete na stránkách i Nepřebírání pošty může mít vážné důsledky Společnost CPI BYTY, a.s. se v poslední době čím dál více setkává s tím, že nájemci bytů nepřebírají poštu, která je jim ze strany CPI BYTY adresovaná. Nájemníky je proto třeba upozornit na možné komplikace a právní důsledky takovéhoto chování. Podle občanského zákoníku a stanoviska Nejvyššího soudu ČR je obsah poštovní zásilky považován za platný ve chvíli doručení (vhozením do schránky, uložením na poště s výzvou k vyzvednutí apod.), nikoliv okamžikem přečtení. Z pohledu institucí a soudu je tedy i nepřevzatá pošta považována za doručenou a adresát seznámen s jejím obsahem. Řada nájemníků, kteří se na popud občanských sdružení rozhodli poštu od společnosti CPI BYTY nepřebírat, se tak vystavuje velkému riziku a sami se připravují o možnost na zaslané sdělení reagovat a zabránit následným právním krokům. 10 další informace naleznete na:

11 PORADNA Před rokem spustila společnost CPI BYTY nové webové stránky pro své nájemníky. Během uplynulých 12-ti měsíců dochází k permanentním úpravám a vylepšování všech systémů, které jsou s webem propojeny. Jedním z nich je také intranet, který kromě detailní evidence jednotlivých domů a bytových jednotek, včetně jejich obyvatel, dokáže zaznamenávat jejich požadavky a dotazy, zaslané formou interního dotazu. CPI BYTY SPUSTILA ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTÍ PŘES INTRANET Na webových stránkách www. cpibyty.cz je v pravém horním rohu umístěn odkaz na vstup do intranetu. i Po Ústí nad Labem a České Lípě byl systém žádostí přes intranet zprovozněn také v Třinci a Českém Těšíně. Od takto zasílaných žádostí si slibujeme především lepší evidenci požadavků na obou stranách, rychlejší reakci a zvýšení odpovědnosti konkrétních zaměstnanců za vyřízení žádosti, uvedl Petr Eichler ze správy bytů. Nájemník může své prosby o opravy nebo dotazy zatelefonovat na příslušnou linku, zaslat dopisem nebo em. Největší výhodou jsou ovšem pro nájemníky s přístupem k internetu žádosti zaslané prostřednictvím intranetu. Na webových stránkách www. cpibyty.cz je v pravém horním rohu umístěn odkaz na vstup do intranetu. Nájemník se přihlásí pod svým jménem a kódem, dostane se na tzv. účet vytvořený pro svou bytovou jednotku. Jde o jakousi elektronickou evidenci, kde jsou soustředěny veškeré údaje o bytu samotném, o nájemní smlouvě a dalších dokumentech, jednotlivých předpisech a platbách, ale také údaje o provedených revizích, technických kontrolách, opravách apod. Uvedené informace spolu navzájem sdílí pouze konkrétní nájemník a omezený počet pracovníků na straně CPI BYTY. Jednou z výhod tohoto systému je možnost neustálé kontroly, např. provedených plateb, evidence služeb a rychlé reakce na případné nesrovnalosti. Tato výhoda byla nyní převedena také na možnost zasílání dotazů a požadavků, které se díky přednastavení celého systému dostanou podle zvolených kritérií (dotaz na pokladnu, nájemní podmínky, opravy, apod.) již ke konkrétní osobě ve firmě. Tato osoba, odpovědná za zpracování dotazu, dostane upozornění na příchozí žádost a také časový limit na jeho vyřízení. K uvedenému dotazu je možné dále sledovat, zda a komu byl případně požadavek přeposlán, v jakém stádiu je jeho vyřízení, a to vše s časovou posloupností. Denně naši pracovníci musí zpracovat velké množství dotazů a požadavků. Vytřídit urgentní požadavky nájemníků od běžných dotazů a další komunikace je časově náročné a v množství ů lze snadno něco přehlédnout. Řada dotazů od nájemníků navíc často padá do nevyžádané pošty, nebo její příchod náš systém ochrany ových schránek zablokuje, říká Petr Eichler. Intranet žádné tyto blokace nepoužívá a navíc je dotaz odeslán přímo na konkrétního pracovníka, který se danou problematikou zabývá. Reakce na zaslaný dotaz by tak měla být rychlejší. Cílem je ale především větší sdílení informací, aby kdokoliv z pracovníků CPI BYTY mohl nájemníkovi podat zprávu v jaké fázi se jeho žádost či požadavek nachází, v případě nepřítomnosti pracovníka, který příslušnou agendu zpracovává, komentuje výhody intranetu Petr Eichler. Pro společnost je navíc evidence touto formou výhodná i z důvodu archivace dotazů, v případě opakovaných oprav snadnější reklamace nebo naopak lepšího plánování investic v případě obdobných dotazů z jedné lokality. kontakt na redakci: 11

12 KONTAKTY NA KLIENTSKÁ CENTRA Klientské centrum Třinec Klientské centrum Ústí nad Labem Klientské centrum Česká Lípa Klientské centrum Nové Město pod Smrkem Klientské centrum Litvínov (pro Třinec a Český Těšín) Palackého 396, Třinec Tel.: (pro Ústí nad Labem, Děčín, Most, Slaný, Teplice) Hrnčířská ulice 8/5, Ústí n. L. Tel.: (pro Českou Lípu) Havířská ul sídliště, Česká Lípa Tel.: (pro Nové Město p. S., Jablonec, n. N., Liberec) Uhelná 934, Nové Město pod Smrkem Tel: (pro Litvínov a Janov) Podkrušnohorská u prodejny BILLA, Litvínov Tel: CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ (pro Třinec a Český Těšín) Palackého 396, Třinec Tel.: CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ (pro Ústí nad Labem, Děčín, Most, Slaný, Teplice) Londýnská ulice č. 1, Ústí n. L. Tel.: CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ Česká Lípa (pro Českou Lípu) Tržní ul. 163, Česká Lípa Tel.: Provozní dobu jednotlivých kanceláří a další potřebná telefonní čísla najdete na webových stránkách pod jednotlivými městy. i BYDLENÍ - Magazín pro nájemníky. Vydává společnost CPI BYTY, a.s., Václavské náměstí 1601/47, Praha 1. IČ: , DIČ: CZ Číslo 2/2010. Redakční rada: Michaela Winklerová, Daniel Bacík, Petr Eichler. Kontakt na redakci: Grafika a zlom, tisk, distribuce: České designové výrobky s.r.o. Magazín BYDLENÍ je zapsán do evidence periodického tisku vedeného Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E další informace naleznete na:

Magazín pro nájemníky společnosti CPI BYTY 1 / 2015

Magazín pro nájemníky společnosti CPI BYTY 1 / 2015 HLAVNÍ TÉMA Vyúčtování služeb. Jak na pohledávky (2-3 str.) Změna technologie tepla v České Lípě (6 str.) upozornění Nelegální instalace a stavební úpravy (4 str.) Bezpečný a čistý domov (5 str.) Deratizace

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů ZPRAVODAJ číslo 1 / 2008 ročník VI. Mostecka Události, které se staly v roce 2007 v Mostě 3 8 Historie a současnost nájemních bytů Reformy financí se odrazí také v ceně tepla Haváriím horkovodu nelze zcela

Více

ŘÍJEN 02/2011. pro naše. Byty RPG jsou a budou domovem slušných lidí. magazín. nájemníky. informační. str. 4. str. 10. str.10

ŘÍJEN 02/2011. pro naše. Byty RPG jsou a budou domovem slušných lidí. magazín. nájemníky. informační. str. 4. str. 10. str.10 ŘÍJEN 02/2011 informační magazín pro naše nájemníky Byty RPG jsou a budou domovem slušných lidí. V posledních několika týdnech se začaly Havířovem, Karvinou i některými dalšími městy Moravskoslezského

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info@bdsvitavy.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

Koncepce bytové politiky městské části Praha 9 v návaznosti na transformaci majetku tvořeného bytovým fondem

Koncepce bytové politiky městské části Praha 9 v návaznosti na transformaci majetku tvořeného bytovým fondem Koncepce bytové politiky městské části Praha 9 v návaznosti na transformaci majetku tvořeného bytovým fondem Praha 2007 0 Strana Obsah 1 I. Úvod 3 II. Bytová koncepce 5 II.I. Analytická část 5 1. Úvod

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením Bydlíme č. 1 / DUBEN 2014 Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2013 bude doručeno do schránek nájemníků a uživatelů bytů RPG v souladu s legislativou

Více

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6 31/02 Vyúčtování záloh. plateb... čtěte na straně 2 Nová budova OSBD pro pronájem... čtěte na straně 2 Jak správně platit nájem čtěte na straně 3 Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 2 2015 Doporučujeme: Výhodný balíček: průkaz PENB plus stanovy Bezešvá izolace ploché střechy Refinancování

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 12/2005 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 12/2005 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 12/2005 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Technické služby hodnotí rok 2005 strana 5 O Z Knihy přání a

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

Úspora 1 239,- korun měsíčně. Zemřel Ota Karen, dlouholetý předseda SBD POKROK. pro členy a klienty družstva. Vyšlo v květnu 2007 číslo 02/2007

Úspora 1 239,- korun měsíčně. Zemřel Ota Karen, dlouholetý předseda SBD POKROK. pro členy a klienty družstva. Vyšlo v květnu 2007 číslo 02/2007 pro členy a klienty družstva Cena bytu - je tím nejdůležitějším? Cena bytu závisí na jeho velikosti, kvalitě a také na lokalitě, kde bude stavba umístěna. Ve většině případů se pro nabyvatele nového bytu

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 1/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Výherci vánoční soutěže Aquadromu strana 5 O Pozvánka na šampionát

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Potřebujeme investice

Potřebujeme investice Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2013 Obsah Rozhovor s Oldřichem Sovou 2 3 Jak pokračuje družstevní výstavba v Chudenické 4-5 Máte ověřovat vodoměry po čtyřech nebo

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

Zpráva auditora. Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE. Praha, listopad 2009. Rozdělovník: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí

Zpráva auditora. Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE. Praha, listopad 2009. Rozdělovník: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí Zpráva auditora Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE Praha, listopad 2009 Rozdělovník: Výtisk č. 1-11: Výtisk č. 12: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí BDO Prima Audit s.r.o. Subjekt, u

Více

Londýnský ateliér Benoy připravuje v České republice unikátní stavbu

Londýnský ateliér Benoy připravuje v České republice unikátní stavbu realitní magazín pro náročné ročník II. vydání 1 Leden 2013 Londýnský ateliér Benoy připravuje v České republice unikátní stavbu více na straně 4 a 5 zdarma realitycechy.cz/magazin Rychlý přehled LEDEN

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2013 Doporučujeme: Online měření tepla a vody - prokazatelnost spotřeby Refinancování úvěrů bez ztráty dotace

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 5 / 2014 Legislativa Problematika neplatnosti OZ x NOZ v kontextu nájemní smlouvy Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti

Více