MAGAZÍN PRO NÁJEMNÍKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGAZÍN PRO NÁJEMNÍKY"

Transkript

1 CPI BYTY 1. MAGAZÍN PRO NÁJEMNÍKY 1/2011 ČERVENEC TÉMA: FENESTRA CZ VYMĚ NÍ OKNA ZA 60 MIL. KORUN STR. 2-3 VÝSLEDKY ZVYŠOVÁ NÍ REGULOVANÝCH NÁJMŮ STR. 6-7 PORADNA: P ŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ PRO VÍCE DOMÁCNOSTÍ STR. 4 NOVELA OBČANSKÉ HO ZÁKONÍKU STR. 9 INFO: DROBNÉ OPRAVY V DOMÁCNOSTI STR. 8-9 ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTÍ PŘES INTERNET STR. 11 S letními měsíci přichází také období krátkého oddechu a ohlédnutí za uplynulými měsíci, které ani pro nás, ani pro vás nájemníky, nebyly právě jednoduché. Společnost CPI BYTY se potýkala především s neustálými změnami v procesu deregulace, proto se vydání magazínu BYDLENÍ z důvodu nutné aktualizace několikrát pozastavilo. S narůstající potřebou vás informovat nejen o záměrech společnosti jsme upravili formát magazínu a rozšířili tak prostor potřebný pro veškerá sdělení. Neméně významnou pozornost věnujeme také webovým stránkám, které řada z vás pravidelně navštěvuje a využívá jako zdroj aktuálních údajů, kontakt s firmou i možnost nalézt nové bydlení. Změnu zaznamenala i některá klientská centra, kde jsme prodlužovali návštěvní dobu nebo naopak měnili adresu poboček tak, abychom se vám, nájemníkům, ještě více přiblížili. Na stěhování se připravuje i klientské centrum v Ústí nad Labem, které by od podzimu mělo fungovat na nové adrese v centru města. Významnou událostí bylo také převzetí zhruba bytů v Třinci a Českém Těšíně pod vlastní správu společnosti CPI BYTY, což z administrativního pohledu nebyl krok jednoduchý, bez pochyb ale přínosný pro obě strany. Významná část uplynulého půl roku se nesla ve znamení deregulace nájemného a i přes mnohé významné události související s nájemním bydlením zprávy o zvyšujícím se regulovaném nájemném zastínily veškeré další dění. Prvnímu dopisu v září 2010 předcházelo dlouhé období úvah, jak podmínky nového deregulovaného nájemného nastavit, aby bylo přijatelné pro obě strany. Záměr od počátku počítal s rozložením cenových požadavků do několika let, aby byly pro nájemníky sociálně únosné a dopady na rodinný rozpočet nájemníků co nejpřijatelnější. Navyšování regulovaného nájemného doprovázelo mnoho jednání s jednotlivými nájemníky i jejich zástupci v podobě občanských sdružení. Důkazem, že naše požadavky nebyly zdaleka tak nepřijatelné, a že nájemníci mají zájem nalézt společnou řeč, je dohoda s většinou nájemníků v osmi z deseti dotčených měst. Považuji to za vítězství vůle a snahy nejen naší společnosti, ale především vás, nájemníků. Celý proces představoval ze strany CPI BYTY velkou administrativní, časovou i finanční náročnost. To všechno se podepsalo na samotném procesu zpracování i větších časových nárocích, než jsme předpokládali. Během uplynulých deseti měsíců se vyskytly i drobné omyly, ať už způsobené technikou nebo lidským faktorem. Všem, kterých se tyto chyby dotkly, bychom se dodatečně rádi omluvili. Rád bych touto cestou poděkoval všem nájemníkům, kteří s námi celý proces absolvovali či ještě absolvují. Především však těm, kteří i přes pochopitelné obavy ze zvýšeného nájemného zvolili cestu jednání a dohody. Nemalý dík si zasluhují také nájemníci s tržními činžemi, kteří vše sledovali zpovzdálí. Jsem přesvědčen, že vlna, která s sebou strhla legislativní změny a úpravy Občanského zákoníku především v důsledku deregulace, se pozitivně promítne do života všech nájemníků a umožní narovnat vztahy nejen mezi pronajímateli a nájemci, ale také mezi skupinami nájemníků navzájem. Kdokoliv z nájemníků, kteří se dosud nerozhodli Dodatek o změně výše nájemného uzavřít, mají možnost osobně navštívit pobočku ve svém městě a dodatek uzavřít, bez soudního sporu. Naším primárním zájmem je dlouhodobý nájemní vztah, proto se zvyšování regulované činže snažíme na druhé straně vyvážit investicemi, jež přinášejí úsporu v měsíčních výdajích každé domácnosti. Okamžitý efekt z nových plastových oken pocítily stovky nájemníků ještě během uplynulé zimy a jara. Nájemníci v Jablonci nad Nisou oceňují také nový způsob vytápění tepelnými čerpadly, který umožnil snížit cenu za teplo. Stovky nájemníků se mohou těšit z nově vymalovaných a opravených vstupních chodeb, společných prostor, střech nebo bytů. Jen za prvních šest měsíců dosáhly investice do oprav a zvyšování standardu bytů a domů 30 milionů korun. Další kroky nás čekají. Přeji vám příjemné léto! Daniel Bacík Obchodní ředitel CPI BYTY, a.s. další informace naleznete na: kontakt na redakci:

2 TÉMA FENESTRA CZ VYMĚNÍ V ROCE 2011 OKNA ZA 60 MILIONŮ Společnost FENESTRA CZ, s.r.o. je jednou z dodavatelských firem, které pro CPI BYTY provádí výměnu plastových oken v několika regionech. Společnost působí na českém trhu již od roku 2004, na slovenském ještě o osm let déle. S výrobou a montáží plastových oken v českých domácnostech má proto velké zkušenosti. Firma se zabývá projektováním, dodávkou i montáží, je tak schopna pojmout celý proces od výroby oken až po stavební práce. Více podrobností v souvislosti s dodávkou oken pro nájemníky CPI BYTY představil jednatel společnosti FENESTRA CZ Mgr. Radovan Černý. U kolika bytů budete letos měnit okna a v jakém objemu prostředků? Výměnu oken realizujeme vždy podle zadání společnosti CPI BYTY. V případě naší firmy je v roce 2011 plánováno proinvestovat zhruba milionů korun, což odpovídá rozsahu domácností. Jak významná je pro Vás tato zakázka? Setkáváte se běžně s takovýmto objemem? S takto objemově velkými zakázkami se běžně nesetkáváme ani my, ani konkurence, jelikož v ČR jsou pouze dva investoři, kteří zakázky podobného rozsahu realizují. Jedním z nich je právě CPI BYTY. Proto je pro nás taková zakázka velkou výzvou i referencí. Vaše společnost je zároveň výrobcem i dodavatelem prací spojených s montáží plastových oken. V čem spočívá největší výhoda tohoto spojení pro zákazníka? Pro koncového uživatele bytu jednoznačně v celkové komunikaci. Pro investora je výhodou především ucelený přístup a kooperace. Jako firma totiž odpovídáme nejen za kvalitu námi vyrobených a dodaných PVC výrobků, ale i za kvalitu práce, tedy skutečně odborně provedeném osazení výplní otvorů. Vaše společnost je spojovaná s plastovým profilovým systémem renomované německé společnosti REHAU. Co to pro nájemníky znamená? S jakou kvalitou oken mohou počítat? Není tajemstvím, že REHAU investuje velké prostředky do vývoje nejen na poli PVC výplní. Pro nájemníky to znamená, že prvky vyrobené z těchto profilů jsou tvarově, staticky a barevně stabilní, a to nejen po dobu záruky, ale během celé životnosti. V neposlední řadě se nejen příjemně užívají, ale i velmi dobře udržují, což mohu osobně potvrdit. Výběrem systému REHAU se CPI BYTY projevila jako uvážlivý a odpovědný investor, který nekompromisně požaduje kvalitu a jemuž skutečně záleží na spokojenosti nájemníků. A to v dnešní době není úplně samozřejmé. Jaká je záruční doba na okna a provedené práce? 2 další informace naleznete na:

3 Výměna oken v letních dnech nabírá na intenzitě. S nástupem léta a příznivějšího počasí se zintenzivnila také výměna oken, k níž společnost CPI BYTY přistoupila v souvislosti se zvyšováním regulovaného nájemného. Z výběrového řízení v loňském roce vzešly dvě firmy, které mají zkušenosti jak s výrobou, tak s výměnou plastových oken. Vzhledem k širokému pokrytí území a množství bytů je zkušenost a přístup firem klíčový. Za prvních šest měsíců tohoto roku byla výměna realizována u zhruba domácností. Od června začala výměna plastových oken také v bytech litvínovských nájemníků. Do konce roku 2011 by si výhody nových oken mělo užívat již rodin, říká Petr Eichler, z technické správy CPI BYTY. Standardně poskytujeme prodlouženou záruku v délce 60 měsíců. Při výměně starých dřevěných oken za nová plastová nelze opomenout možné komplikace, spojené se silnou těsnící schopností nových oken, a to především tvorbu plísní. Setkáváte se s tímto problémem? Čím je to způsobeno? Nové plastové výplně jako celek musí mít určité vlastnosti, resp. musí splňovat určité hodnoty, které jsou jasně definovány platnou legislativou v ČR, příp. harmonizovanou legislativou v rámci EU. Stejný požadavek, jaký je kladen na výplně otvorů, je kladen i na tzv. připojovací spáru, tedy na místo, kde dochází ke styku rámu nového výrobku a ostění. Laicky řečeno - jak se usadí nový výrobek do otvoru. Jednou z požadovaných vlastností oken je i jejich těsnost, a to mezi rámem a křídlem v zavřeném stavu. Plíseň vzniká tak, že v kritických místech (ostění kolem výrobku) dochází k promrzání zdiva, kdy se ochlazuje vnitřní vzduch, který ze sebe vytlačí vzdušnou vlhkost, a ta ve formě kondenzované vody zůstává ve zdivu. Toto prostředí je pak velmi vhodné pro růst mikroorganismů plísní. Za naší firmu musím potvrdit, že se s tímto problémem u námi osazovaných výrobků nesetkáváme, této situaci předcházíme správným montážním postupem, ale i osvětou o správném užití koncovým zákazníkem. Nicméně, velmi důležitým faktorem, který MUSÍ ovlivnit každý uživatel bytu, je udržování optimálního klimatu v místnostech. Tedy udržovat konstantní teplotu a VĚTRAT! Řada nájemníků je přesvědčena, že dostatečně větrá svůj byt. Přesto se starými okny byla tato potřeba mnohem menší. Popsal byste základní pravidla, jak správně větrat a zamezit tak tvorbě plísní? Dostatečné větrání je pojem, který je vnímán velice individuálně, neboť souvisí s potřebami každého jednotlivce či rodiny. Stará okna často řádně netěsnila a větrala i v uzavřeném stavu, nebylo tak třeba okna při větrání naplno otvírat. Tedy existuje asi jediné zlaté pravidlo, které zní: větrat jednorázově a častěji, než pozvolna a dlouhodoběji a nezapomenout topit. Tím nechci říci, že pokud si na noc otevřeme ventilaci, či mikroventilaci, uděláme něco špatně. V bytě samotném by mělo být takové klima, které nám samotným je příjemné. A já pevně věřím, že s našimi okny se budou příjemně cítit všichni uživatele bytů CPI BYTY, a.s. Mgr. Radovan Černý jednatel společnosti FENESTRA CZ kontakt na redakci: 3

4 PORADNA STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ NYNÍ PRO VÍCE DOMÁCNOSTÍ V loňském roce vláda schválila změny ve vyplácení dávek státní sociální pomoci s platností od 1. ledna Změna se dotkla také příspěvku na bydlení, který se, na rozdíl od jiných příspěvků Státní sociální podpory, zvýšil a díky úpravě podmínek na něj od ledna 2011 dosáhne i více domácností. V rámci jednání o zvýšení regulovaného nájemného zástupci společnosti CPI BYTY zjistili, že řada nájemníků, ačkoliv nárok na příspěvek na bydlení měla, nikdy o něj nežádala. V lidech je zakotvena představa, že příspěvky od státu jsou jakýmsi žebráčkem a žádat o ně je nedůstojné. Opak je pravdou. Právě příspěvek na bydlení je druhem pomoci, která má lidem kompenzovat nedostatečnou ekonomickou situaci, zapříčiněnou jak např. změnami v legislativě nebo celkovém hospodářství, tak např. přepočtem starobních důchodů z předrevolučních mezd. Nejde o žádnou almužnu, ale zcela oprávněnou pomoc státu, která dorovnává příjmy domácnosti a tím zajišťuje určitou životní úroveň, říká Daniel Bacík, obchodní ředitel CPI BYTY. Jednoduše řečeno, když vám v propočtu vyjde, že na příspěvek na bydlení nárok máte, pak v čích státu nedosahujete běžného příjmu domácnosti a pomoc potřebujete. Využití této časově omezené podpory je vašim právem, nikoliv ostudou, uzavírá Daniel Bacík. Kdo má na příspěvek na bydlení nárok S ohledem na důsledky krize, neustále rostoucí výdaje na služby, úpravu daní a další výrazné změny zasahující do rozpočtu domácností vláda upravila podmínky příspěvku na bydlení tak, aby na něj od roku 2011 dosáhlo více domácností. Pro přiznání nároku na příspěvek na bydlení není rozhodující, zda rodina bydlí v nájemním bytě či ve vlastním, ale zda má nájemník či vlastník v bytě, na jehož provoz žádá o příspěvek, trvalé bydliště. Nárok na příspěvek má rodina, jejíž náklady na bydlení (včetně energií, vodného a stočného, vytápění a svozu odpadu) přesáhnou 30 % příjmů domácnosti (v Praze 35 %). Zároveň oněch 30 % (v Praze 35 %) příjmu nesmí přesahovat normativní náklady. A právě normativní náklady vláda zvýšila. Normativní náklady pro nájemní byty pro rok 2011 Počet osob v rodině a více Praha Kč (+ 8,27 %) Kč (+ 8,05 % ) Kč (+ 7,90 %) Kč (+ 7,86 %) nad 100 tis. obyvatel Kč (+ 6,25 %) Kč (+ 6,27 %) Kč (+ 6,05 %) Kč (+ 6,08 %) Jak spočítat příspěvek na bydlení Výše příspěvku na bydlení vychází z normativních nákladů na bydlení, skutečných nákladů na bydlení placených domácností a příjmu domácnosti. Příjem je testován čtvrtletně vždy za uplynulé čtvrtletí. Do příjmů se počítají též přídavky na děti a rodičovský příspěvek. Výše příspěvku na bydlení se spočítá jako rozdíl mezi náklady na bydlení a 30 % příjmů domácnosti. Pro výpočet se přitom použijí buď skutečné, nebo normativní náklady na bydlení podle toho, které jsou nižší. Čím nižší jsou příjmy domácnosti, tím vyšší je příspěvek na bydlení. Nejvyšší příspěvek na domácnost může být v hodnotě normativních nákladů na bydlení. S výpočtem i vyřízením žádosti Vám pomůže příslušný úřad práce podle místa trvalého bydliště. Pro podání žádosti je nutné doložit tyto dokumenty: Žádost o příspěvek na bydlení, Doklad o výši čtvrtletního příjmu, Doklad o výši nákladů na bydlení, Originál nájemní smlouvy, Průkaz totožnosti. Počet obyvatel obce obyvatel Kč (+ 5,79 %) Kč (+ 5,82 %) Kč (+ 5,61 %) Kč + (5,67 %) obyvatel Kč (+ 2,25 %) Kč (+ 2,54 %) Kč (+ 2,54 %) Kč (+ 2,75 %) do obyvatel Kč (+ 6,90 %) Kč (+ 6,85 %) Kč (+ 6,54 %) Kč (+ 6,56 %) Pozn.: Procenta v závorkách zobrazují navýšení normativních nákladů oproti roku Zdroj: MPSV Každé čtvrtletí je nutné znovu doložit: doklad o výši nákladů na bydlení doklad o výši čtvrtletního příjmu Nejbližší termíny podání žádosti o příspěvek na bydlení od do (dokládají se příjmy a náklady domácnosti za duben, květen, červen); od do (dokládají se příjmy a náklady domácnosti za červenec, srpen, září). Veškeré formuláře a tiskopisy pro podání žádosti má k dispozici místně příslušný pracovní úřad, který žádosti také zpracovává. V elektronické podobě si lze formuláře stáhnout na stránkách nebo na stránkách ministerstva i 4 další informace naleznete na:

5 S ukončením služeb SIPO přibývá neplatičů Řada nájemníků se v souvislosti s navyšováním regulovaného nájemného rozhodla pro změnu způsobu platby nájemného. Dosavadní a léta využívaný systém SIPO, který umožňuje přednastavit platby za služby prostřednictvím České pošty, zrušila na základě doporučení některých občanských sdružení. Sdružení nájemníky mylně informovala o tom, že pronajímatel, tedy společnost CPI BYTY, může svévolně z účtu odčerpat vyšší částku za nájemné, i přes případnou nedohodu o jeho navýšení. Hysterická kampaň, kterou odstartovala některá občanská sdružení, se nezakládají na pravdě a mnoho nájemníků dostala do role dlužníků, upozorňuje na vzniklé problémy Daniel Bacík odpovědný za obchod CPI BYTY. Firma nemá právo si svévolně měnit podmínky SIPO stanovené nájemníkem bez předchozí vzájemné dohody. Nájemníci byli zvyklí tímto způsobem platit činže třeba desítky let, vše bylo v podstatě automatické a lidé si odvykli se o platbu každý měsíc starat. Se zrušením služby SIPO tak mnoho nájemníků jednoduše zapomíná nájem platit. Do skupiny neplatičů se nám tak dostávají nájemníci, kteří nikdy delikvencí netrpěli, říká Bacík. Doplatit pak dva i tři měsíce dlužného nájmu může být problém. S častým nepřebíráním pošty, v níž CPI BYTY nájemníky na vzniklý dluh upozorňuje, se navíc problém ještě prohlubuje. Proto společnost vyzývá všechny, kdo SIPO zrušili nebo o tom uvažují, aby si rozmysleli, jakým způsobem budou dále řešit platby za nájem a služby, případně se poradili s pracovníky klientských center, a dluhům tak předešli. INFO TERMÍN VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB PRODLOUŽEN DO ŘÍJNA 2011 V rámci každoročního vyúčtování služeb, které je obvykle splatné do konce měsíce července, přistoupila letos společnost CPI BYTY ve všech regionech k prodloužení termínu až do 31. října Důvodem tohoto vstřícného kroku jsou vysoké nedoplatky za služby vykázané ve vyúčtování. Na vyřešení svých závazků tak mají dlužníci další tři měsíce. V případě pochybností o správnosti vyúčtování služeb se prosím obraťte na příslušné klientské centrum. Více informací o službě SIPO se dozvíte na stránkách v sekci INFORMACE PRO NÁJEMNÍKY/PORADNA, anebo na každé pobočce České pošty. i PODLAHY - KRYTINY - BARVY MM-Praha s.r.o. Vám ve spolupráci se spole ností CPI-Byty a.s. nabízí: Group CPI BYTY a.s. BYTOVÉ A ZÁT ŽOVÉ PVC LAMINÁTOVÉ PODLAHY EGGER PVC Diamond 315,- PVC Moda Trend Classic 325,- 384,- 348,- VINYLOVÉ PVC Mozart BYTOVÉ A ZÁT ŽOVÉ KOBERCE Pagannini INTERIÉROVÉ BARVY BÍLÉ I TÓNOVATELNÉ DISPAMAL kg Klasik ot ruvzdorná barva Pro i omyvatelná barva kg kg kg kg 439,- 409,- 40,- 98,- 139,- 49,- 112,- 155,- kg 346,- 216,- Fox 399,- Alfa Tango Vzorníky k jednotlivým produkt m a další informace získáte u Vašeho regionálního managera spole nosti CPI byty a.s. Markéta Grocholová tel.: Všechny ceny jsou uvedeny v etn DPH a dopravy! kontakt na redakci: 5

6 ROZHOVOR ZÁRUKOU MASIVNÍCH OPRAV JE PŘEDEVŠÍM VOLNÝ TRH S BYDLENÍM Společnost CPI BYTY má za sebou již 11 měsíců procesu vyjednávání o zvyšování regulovaných činží. S jakým úspěchem? S ohledem na to, v jakém prostředí jsme museli celý proces nastavit, jsem s výsledkem spokojen. Chyběla legislativa, návod jak postupovat, i cenové analýzy, které by nájemníkům i pronajímatelům dohodu usnadnily. Z deseti měst, ve kterých byty vlastníme, a jichž se konec platnosti zákona o regulaci nájemného dotkl, jsme se v osmi lokalitách s většinou nájemníků dohodli. Úspěšnost je zde zhruba 98 %, v městech s menším počtem bytů dokonce 100%. Jednání nad posledním návrhem dobíhají v Ústí nad Labem, kde jsme zatím na 80 % dohod. V Třinci a Českém Těšíně, kde je procento uzavřených dodatků nejnižší, jsme nyní předložili nový a poslední návrh kompromisu, jehož platnost je časově omezená do konce srpna. Věřím, že i zde nájemníci návrh rozumně posoudí a dojdeme k přijatelnému řešení i bez soudu. Jednání s nájemníky trvala dlouhé měsíce, co nakonec vedlo k úspěchu? Beze sporu konstruktivní přístup a ochota se dohodnout. Naše první cenové návrhy vycházely z reálných požadavků, které dnes potvrzují jak cenové mapy, tak i nezávislé posudky soudních znalců. Nájemníci i občanská sdružení pochopili, že současný stav nemá oporu ani v připravované legislativně, ani v tržních podmínkách, a že rozhodnutí soudu může mít nakonec vážnější důsledky. Většina sdružení tuto situaci pojala jako obchodní příležitost a do našeho návrhu prosadila řadu změn. Navíc jsme zvýhodnili seniory nad 79 let žijící samostatně v domácnosti, upravili inflační doložky, mnoho vyjednaných úlev bylo aplikováno také zpětně na již uzavřené dodatky. Rád bych nájemníkům a sdružením za tento přístup poděkoval. Jak proces pokračuje v případě, že k dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem o nové výši nájemného nedojde? Pak nastupuje soud jako třetí a nezávislý subjekt. Jeho roli znovu potvrdil a posílil paragraf 696 novelizovaného Občanského zákoníku, který začal platit 25. května tohoto roku. Jelikož jsme to my, kdo změnu nájmu požaduje, podáváme k soudu v podstatě žádost o určení výše nájemného, která je právní terminologií označena jako žaloba. Soud posoudí námi předložené podklady a materiály předložené nájemníkem. Lze očekávat, že si nechá zpracovat vlastní posudek hodnotící výši nájmu ve vztahu k užívanému bytu, a na základě toho stanoví novou výši nájemného. Toto nájemné pak musí nájemník doplatit od data podání žaloby a připočítat i část nákladů na soudní výlohy, případně na svého právního zástupce. Kolik žalob už společnost podala? K červnu 2011 evidujeme přes 300 podaných žalob v celé ČR. Číslo se ale každým týdnem mění. S žalobou současně zasíláme nájemníkům smírčí dopis, kde ho o tomto kroku informujeme a naposledy vyzýváme k dohodě. V případě uzavření dodatku se žaloba stahuje. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydalo v únoru tohoto roku cenové mapy nájemného. Jakou úlohu mohou ve sporu pronajímatele a nájemníka hrát? Cenové mapy jsou od podzimu loňského roku jakousi mantrou. Když s tímto nástrojem MMR poprvé přišlo, byli to především nájemníci, kteří se na jejich výsledky upnuli a v některých případech dokonce požadovali, abychom se při stanovování nájemného drželi budoucích cenových map. Výsledky map ale ukázaly něco zcela odlišného, než v co nájemníci doufali. Nyní jsou to sami nájemníci, kteří se výsledkům v cenových mapách brání. Osobně cenové mapy vítám, ale považuji je hlavně za orientační nástroj a myslím, že tak je bude brát i soud. Nájemníci často namítají, že se do domů desítky let neinvestovalo, jsou ve špatném stavu a firma nejprve zvyšuje nájemné, až potom řeší opravy. Bytový fond v této zemi je zásluhou několik desetiletí trvající regulace skutečně výrazně podinvestovaný. V mnoha městech jsme se stali vlastníky teprve před několika lety, navíc s příslibem rychle nastartované deregulace, která ale nenastala. Tím se dramaticky změnily podmínky našeho podnikání i záměrů. Ještě v roce 2007 bylo regulované nájemné ve všech městech pod 20-ti korunami na, např. v Ústí se po dobu 6-ti let nezměnilo vůbec, stejně tak v Třinci, jinde se zvedalo o halíře. Za takových podmínek jednoduše nelze nemovitost opravovat. Je třeba nejprve vyrovnat hladinu nájemného na úroveň, z níž lze prostředky na opravy získat. Nájemníci často zaměňují holé nájemné za celou měsíční platbu. Ta kromě holého nájemného zahrnuje také energie a služby, které my dále odvádíme dodavatelům, a často tvoří polovinu měsíčních plateb. I v holém nájemném 30 korun/ měsíčně, které zůstává vlastníkovi, jsou ale obsaženy další položky, jako daně, pojištění, odpisy a řada dalších nákladů, které dále odvádí státu a dalším institucím. Když zvážíme fakt, jak se tyto položky neustále zvyšovaly a nájemné stagnovalo, na samotné opravy skutečně mnoho nezůstalo. V čem je tedy situace odlišná dnes, když tvrdíte, že i současné dohodnuté nájemné ještě neodpovídá tržnímu? 6 další informace naleznete na:

7 Zdeněk Havelka Generální ředitel CPI BYTY, a.s. Nová výše smluveného nájemného sice neodpovídá ceně obvykle sjednávané na volném trhu, přesto se nám podařilo dohodnout takovou výši, za kterou již lze do objektů investovat větší prostředky a zvýšit tak jejich technický stav a standard. Proto jsme měli a máme určité cenové limity, pod které v našich návrzích na dohodu nemůžeme jít. Investiční plán oprav by pak pozbýval smysl, chyběla by mu ta nejdůležitější složka a tou je právě zamýšlený příjem. Jaké mají tedy lidé záruky investic? Tou největší zárukou je samotné fungování trhu. Jakmile se tržní a deregulované ceny srovnají a stabilizují, budou nájemníci zvažovat, zda za podobnou cenu zůstanou v neopravovaném bytě a domě nebo se přestěhují do lepšího. Tento fakt nás jako pronajímatele nutí do bytů investovat nemalé částky, abychom o své zákazníky nájemníky nepřišli. Důkazem, že zvyšování regulovaného nájemného jde ruku v ruce s opravami, jsou již probíhající práce, a to především v České Lípě, kde je jejich intenzita a objem největší. Zde byly regulované činže v roce 2010 nejvyšší (46 Kč/ ), přesto se 98 % nájemníků rozhodlo další zvyšování podepsat a to v poměrně krátkém čase. Práce tak začaly prakticky okamžitě. Dnes se zde razantně mění okna, u bytů řešíme změnu zdroje centrálního vytápění, které se nám osvědčilo už v Jablonci nad Nisou, a které by mělo přinést v budoucnu další úsporu ve výdajích každé domácnosti. V Ústí nad Labem kromě výměny oken probíhají práce na revitalizaci výškových domů na ulici Masarykova, kde od července máme také ostrahu a kamerový systém, který má zvýšit bezpečnost v okolí domů. V přípravě je také plán celkové regenerace tzv. hotelového domu v řádu 80 milionů korun. Ve všech městech pak opravy střech či sklepů. Jen pro tento rok byl schválen plán oprav v hodnotě 110 milionů korun v závislosti na podepsaných dodatcích. Největší objem prostředků jde logicky do lokalit, kde žije nejvíce lidí s tržním nebo nově zvýšeným nájemným a masové investice zde mají ekonomický smysl pro nás i pro nájemníky. Nájemníci v Třinci a Českém Těšíně tvrdí, že opravy se zde zatím ve velkém neprojevují. Jak jsem uvedl, opravujeme tam, kde to má z ekonomického pohledu smysl. Není ale pravda, že by v Třinci žádné práce neprobíhaly. Jen namátkou, v tomto roce bylo napojeno 22 domů v lokalitě Kanada na kanalizaci, což stálo 1,5 milionů korun. V plánu je také rekonstrukce plochých střech na ulici Dukelské v domech 792 a ve výši 3 mil. nebo oprava balkónů za téměř 8,5 mil. korun. Na ulici Pražská v Českém Těšíně řešíme opravu kanalizační přípojky v řádu několika stovek tisíc. Zpracováváme také projektové podklady, na jejichž základě bude v roce 2012 zajištěna centrální dodávka teplé užitkové vody na ulicích Nerudova, Jablůnkovská a Reymontova v Třinci s investicí téměř 11 mil. korun. Pro následující 2 roky je na základě smluv s tržním nájemným a dodatků sjednána výměna plastových oken za celkem 40 mil. korun. Věřím, že se počet s podpisem dodatků ještě navýší. Investiční plán pro Český Těšín a Třinec rozhodně není malý. Na jaře ohlásila společnost poměrně významné změny na litvínovském sídlišti Janov, čeho se týkají? Když jsme před rokem litvínovské byty koupili, začali jsme si monitorovat situaci také v lokalitě Janova. Některé zdejší domy jsou obydleny jen částečně, což samozřejmě přitahuje vandaly, kteří se v prázdných bytech snaží usadit násilím. Po zvážení všech variant jsme se rozhodli k poněkud razantnímu, ale logickému kroku. Nabídli jsme slušným nájemníkům žijícím v těchto domech možnost přestěhovat se buď do jiného bytu v Janově nebo v Litvínově, a to za stejných nájemních podmínek a s finanční kompenzací za stěhování. Jak na tuto nabídku nájemníci reagovali? Přijali všichni beze zbytku. Často jde jen o několik málo rodin žijících v celém prázdném domě. Rodiny často doplácejí na prázdné byty ve vyúčtování energií a služeb. Takto kromě bezpečnějšího a kvalitnějšího domova ještě ušetří. Co budete dělat s prázdnými domy? Jednou z variant je demolice. Nemá cenu domy opravovat, nájemné ve zrekonstruovaném bytě by muselo být mnohem vyšší než to současné a nové nájemníky stejně nepřivede. Prostě do této lokality nechtějí. Umím si naopak představit, že by na nově získaných plochách vyrostly služby a další sociální zázemí, které zde tolik chybí. Tady by prostředky z evropských fondů nebo městského rozpočtu našly uplatnění. kontakt na redakci: 7

8 Teplo na českolipském sídlišti Sever zajistí vlastní zdroj vytápění INFO V souvislosti s neustálým zvyšováním cen tepla a očekávaným růstem i v dalších letech se společnost CPI BYTY rozhodla změnit způsob vytápění u zhruba domácností na českolipském sídlišti Sever. K přechodu na vlastní zdroj vytápění ji přivedly kladné ohlasy a prokázaná úspora u bytů v Jablonci nad Nisou, kde k této změně došlo již před dvěma lety. Záměrem společnosti je odpojit část českolipských bytů od centrálního zdroje vytápění. Původní systém nahradí tepelná čerpadla a plynové kotle, které pokryjí dodávky v extremních mrazech a odběrových špičkách, a budou umístěny převážně v suterénech vybraných domů. Podle slov Petra Eichlera, odpovědného za správu bytového fondu, je hlavním důvodem právě výsadní postavení centrálního dodavatele. Monopol centrálního dodavatele na dodávku tepla neumožňoval dohodu o cenách tepla. Přestože v současnosti není cenový rozdíl mezi centrálním a vlastním vytápěním výrazný, z dlouhodobého hlediska je pro nájemníky vlastní zdroj vytápění cenově výhodnější, Vyplývá to z rozdílného poměru jednotlivých nákladových položek, které cenu tepla tvoří, uvedl Petr Eichler. Nově instalované zařízení má vyšší účinnost než centrální příprava tepla a nemá žádné ztráty venkovními rozvody. Praktické zkušenosti z Jablonce nad Nisou, kde díky odpojení od centrálního vytápění došlo k razantnímu snížení cen, potvrdily, že je to krok správným směrem. Lze předpokládat, že s nárůstem cen tepla se o tuto formu vytápění začnou v České Lípě zajímat i společenství vlastníků a bytová družstva, která byla ostatně v Jablonci mezi prvními, kdo se od hlavního dodavatele tepla odpojil, a dnes si tento krok chválí. ohledně neekologického provozu. Strašení zvýšenými emisemi tepelných čerpadel rozhodně není na místě a považuji jej pouze za zástupný argument, jenž má vyvolat odpor k této změně mezi nájemníky a zachovat stávající stav. Úprava systému vytápění bude v domech CPI BYTY na sídlišti Sever probíhat během následujících měsíců. Původní termín napojení na nový zdroj vytápění, plánovaný od nové topné sezóny, bude však s ohledem na probíhající správní řízení a administrativní záležitosti patrně odsunut. O aktuální situaci budeme dotčené nájemníky informovat. Úspory na teple vidí Petr Eichler z dlouhodobého hlediska také v souvislosti s investicemi do výměny oken a v budoucnu také do zateplení domů. Současně vyvrací spekulace Topná sezóna odhalila špatnou péči Uplynulá topná sezóna ukázala, že i přes novinky v Nařízení vlády č. 174/2009 Sb., o drobných opravách platné od ledna 2010, většina nájemníků tyto povinnosti nerespektuje. V průběhu zimy se na údržbu domů obracely desítky obyvatel s urgentním hlášením oprav nefungujícího topení, plynových kotlů apod. Návštěvy techniků ovšem prokázaly, že mnoha opravám se dalo předejít řádnou péčí. Nájemníci se totiž často o svěřené zařízení bytu nestarají, nezajišťují ani jeho pravidelnou údržbu, ani čistění, což v důsledku vede k jeho nefunkčnosti a často i dražším opravám. 8 další informace naleznete na:

9 PORADNA Novela Občanského zákoníku mění vztahy pronajímatelů a nájemníků bytů Jeden z nejvýznamnějších zákonů, zakotvující základní práva občanů této země Občanský zákoník se po více jak čtyřiceti letech dočkal své novelizace. Zákon 40/1964 Sb. prošel za poslední desetiletí řadou změn, které ale stále vychází z komunistické normy vytvořené v polovině 60. let minulého století, a již neodpovídají aktuální situaci ve společnosti. Novelizace upravuje tři základní okruhy - rodinu, vlastnictví a smlouvy. Klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran. Návrh novely se mimo jiné zabývá také změnami v oblasti nájemního bydlení. Cílem je posílit smluvní volnost pronajímatelů bytů při nakládání s jejich vlastním majetkem. Důraz je však kladen na zachování nezbytné ochrany nájemníků. Z jednostranného aktu určování regulovaného nájemného se tak opět stane oboustranná dohoda mezi nájemníkem a pronajímatelem. Část novely je ovšem platná již nyní. 25. května 2011 nabyl účinnosti 696 Občanského zákoníku, který stanoví pravidla pro dosažení změny nájemného, a to u všech druhů nájemních smluv (regulovaných i tržních). Klíčový 696 stanovuje, že v případě nedohody mezi nájemníkem a pronajímatelem o nové výši nájemného se po uplynutí 2 měsíců od neúspěšného pokusu o dohodu může kterákoliv ze stran obrátit na soud s návrhem na určení nájemného obvyklého. Vyrovnání rozdílu se pak počítá zpětně od data podání návrhu soudu. Další důležitá ustanovení novely Občanského zákoníku: Omezení zděděného nájmu - Stávající zákonná úprava stanoví, že po smrti nájemce (není-li společných nájemců) dochází k přechodu nájmu na osoby uvedené v zákoně. Není tedy uzavírána žádná nová smlouva a zděděný nájem trvá za stávajících podmínek. Novela navrhuje omezení trvání takto převedeného nájmu na dobu dvou let. Během této doby musí nový nájemce vyřešit svou bytovou situaci novou dohodou s pronajímatelem nebo změnou bydlení. Sociální klauzule však vyjímá z dvouletého omezení osoby starší 75ti let a osoby nezletilé. V ý měny bytů budou možné jen se souhlasem všech zúčastněných stran. R o z š í ření ohlašovací povinnosti nájemce - Nájemci dosud oznamovali pouze změnu v počtu osob. Nově se požaduje oznamování změn i dalších údajů (nutných pro zjištění přechodu nájmu, vzniku společného nájmu atp.). Za tím účelem je nutné, aby pronajímatel zjistil počáteční stav těchto údajů. Nesdělení těchto údajů může být považováno za hrubé porušení povinností nájemce a může tak založit výpovědní důvod. Uvedené body jsou spolu s dalšími platné od Podrobně se budeme novele věnovat v příštím čísle. nájemníků o svěřené vybavení Už v prvním čísle magazínu BYDLENÍ jsme vás informovali o novele uvedeného nařízení, které mění podmínky úhrad za drobné opravy. Změna nastala především v několika bodech 5, který rozšiřuje seznam tzv. drobných úprav a zvyšuje částku, za níž je drobná úprava považována, na 500 korun, upozorňuje Petr Eichler z technické správy bytů. Nájemník na své náklady zajišťuje drobné opravy a pravidelné prohlídky kamen a kotlů včetně jejich čištění a seřízení. Právě zanedbání pravidelné údržby je příčinou poruch jejichž odstranění se nájemníci domáhají, podotýká Petr Eichler. Nájemníci si pak často stěžují, ale neoprávněně, protože příčinou poruchy je zanedbání jejich povinností. Důsledky spojené s nedodržováním těchto pravidel způsobují nejen škody na majetku společnosti CPI BYTY, ale nefunkčnost zařízení, kterou především v topné sezóně pociťuje hlavně sám nájemník. Za kvalitu svého bydlení jsou nájemníci do určité míry sami zodpovědní. Přehled všech drobných oprav a výměn podle Nařízení vlády č. 174/2009 Sb. najdete v PORADNĚ na webových stránkách nebo v příštím čísle magazínu BYDLENÍ. i kontakt na redakci: 9

10 INFO NOVÉ KLIENTSKÉ CENTRUM PRO TŘINEC A ČESKÝ TĚŠÍN Od března 2011 převzala společnost CPI BYTY správu svého bytového fondu v Českém Těšíně a Třinci od dosavadního správce. Politikou CPI BYTY je spravovat své byty vlastními silami. Věříme, že omezení prostředníků v komunikaci mezi vlastníkem a nájemníky bude přínosem pro obě strany, řekl obchodní ředitel Daniel Bacík. Klientské centrum pro více jak třineckých a 300 těšínských nájemníků sídlí na nové adrese v ulici Palackého 396, kde se současně nachází také Centrum pronájmu bytů společnosti CPI BYTY pro nové zájemce o bydlení. Sloučením obou poboček na jedno místo jsme chtěli vyjít vstříc nájemníkům i potencionálním klientům, kteří na jedné adrese získají všechny informace týkající se pronájmu bytů, vysvětlil Bacík. Změnu sídla chystá také ústecké Klientské centrum. S otevřením pobočky v nových prostorách CPI City Centra počítáme od podzimu. Přesné datum nájemníkům včas sdělíme, ubezpečil Daniel Bacík. Podrobné kontakty na jednotlivé pobočky včetně návštěvních termínů najdete na stránkách i Nepřebírání pošty může mít vážné důsledky Společnost CPI BYTY, a.s. se v poslední době čím dál více setkává s tím, že nájemci bytů nepřebírají poštu, která je jim ze strany CPI BYTY adresovaná. Nájemníky je proto třeba upozornit na možné komplikace a právní důsledky takovéhoto chování. Podle občanského zákoníku a stanoviska Nejvyššího soudu ČR je obsah poštovní zásilky považován za platný ve chvíli doručení (vhozením do schránky, uložením na poště s výzvou k vyzvednutí apod.), nikoliv okamžikem přečtení. Z pohledu institucí a soudu je tedy i nepřevzatá pošta považována za doručenou a adresát seznámen s jejím obsahem. Řada nájemníků, kteří se na popud občanských sdružení rozhodli poštu od společnosti CPI BYTY nepřebírat, se tak vystavuje velkému riziku a sami se připravují o možnost na zaslané sdělení reagovat a zabránit následným právním krokům. 10 další informace naleznete na:

11 PORADNA Před rokem spustila společnost CPI BYTY nové webové stránky pro své nájemníky. Během uplynulých 12-ti měsíců dochází k permanentním úpravám a vylepšování všech systémů, které jsou s webem propojeny. Jedním z nich je také intranet, který kromě detailní evidence jednotlivých domů a bytových jednotek, včetně jejich obyvatel, dokáže zaznamenávat jejich požadavky a dotazy, zaslané formou interního dotazu. CPI BYTY SPUSTILA ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTÍ PŘES INTRANET Na webových stránkách www. cpibyty.cz je v pravém horním rohu umístěn odkaz na vstup do intranetu. i Po Ústí nad Labem a České Lípě byl systém žádostí přes intranet zprovozněn také v Třinci a Českém Těšíně. Od takto zasílaných žádostí si slibujeme především lepší evidenci požadavků na obou stranách, rychlejší reakci a zvýšení odpovědnosti konkrétních zaměstnanců za vyřízení žádosti, uvedl Petr Eichler ze správy bytů. Nájemník může své prosby o opravy nebo dotazy zatelefonovat na příslušnou linku, zaslat dopisem nebo em. Největší výhodou jsou ovšem pro nájemníky s přístupem k internetu žádosti zaslané prostřednictvím intranetu. Na webových stránkách www. cpibyty.cz je v pravém horním rohu umístěn odkaz na vstup do intranetu. Nájemník se přihlásí pod svým jménem a kódem, dostane se na tzv. účet vytvořený pro svou bytovou jednotku. Jde o jakousi elektronickou evidenci, kde jsou soustředěny veškeré údaje o bytu samotném, o nájemní smlouvě a dalších dokumentech, jednotlivých předpisech a platbách, ale také údaje o provedených revizích, technických kontrolách, opravách apod. Uvedené informace spolu navzájem sdílí pouze konkrétní nájemník a omezený počet pracovníků na straně CPI BYTY. Jednou z výhod tohoto systému je možnost neustálé kontroly, např. provedených plateb, evidence služeb a rychlé reakce na případné nesrovnalosti. Tato výhoda byla nyní převedena také na možnost zasílání dotazů a požadavků, které se díky přednastavení celého systému dostanou podle zvolených kritérií (dotaz na pokladnu, nájemní podmínky, opravy, apod.) již ke konkrétní osobě ve firmě. Tato osoba, odpovědná za zpracování dotazu, dostane upozornění na příchozí žádost a také časový limit na jeho vyřízení. K uvedenému dotazu je možné dále sledovat, zda a komu byl případně požadavek přeposlán, v jakém stádiu je jeho vyřízení, a to vše s časovou posloupností. Denně naši pracovníci musí zpracovat velké množství dotazů a požadavků. Vytřídit urgentní požadavky nájemníků od běžných dotazů a další komunikace je časově náročné a v množství ů lze snadno něco přehlédnout. Řada dotazů od nájemníků navíc často padá do nevyžádané pošty, nebo její příchod náš systém ochrany ových schránek zablokuje, říká Petr Eichler. Intranet žádné tyto blokace nepoužívá a navíc je dotaz odeslán přímo na konkrétního pracovníka, který se danou problematikou zabývá. Reakce na zaslaný dotaz by tak měla být rychlejší. Cílem je ale především větší sdílení informací, aby kdokoliv z pracovníků CPI BYTY mohl nájemníkovi podat zprávu v jaké fázi se jeho žádost či požadavek nachází, v případě nepřítomnosti pracovníka, který příslušnou agendu zpracovává, komentuje výhody intranetu Petr Eichler. Pro společnost je navíc evidence touto formou výhodná i z důvodu archivace dotazů, v případě opakovaných oprav snadnější reklamace nebo naopak lepšího plánování investic v případě obdobných dotazů z jedné lokality. kontakt na redakci: 11

12 KONTAKTY NA KLIENTSKÁ CENTRA Klientské centrum Třinec Klientské centrum Ústí nad Labem Klientské centrum Česká Lípa Klientské centrum Nové Město pod Smrkem Klientské centrum Litvínov (pro Třinec a Český Těšín) Palackého 396, Třinec Tel.: (pro Ústí nad Labem, Děčín, Most, Slaný, Teplice) Hrnčířská ulice 8/5, Ústí n. L. Tel.: (pro Českou Lípu) Havířská ul sídliště, Česká Lípa Tel.: (pro Nové Město p. S., Jablonec, n. N., Liberec) Uhelná 934, Nové Město pod Smrkem Tel: (pro Litvínov a Janov) Podkrušnohorská u prodejny BILLA, Litvínov Tel: CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ (pro Třinec a Český Těšín) Palackého 396, Třinec Tel.: CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ (pro Ústí nad Labem, Děčín, Most, Slaný, Teplice) Londýnská ulice č. 1, Ústí n. L. Tel.: CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ Česká Lípa (pro Českou Lípu) Tržní ul. 163, Česká Lípa Tel.: Provozní dobu jednotlivých kanceláří a další potřebná telefonní čísla najdete na webových stránkách pod jednotlivými městy. i BYDLENÍ - Magazín pro nájemníky. Vydává společnost CPI BYTY, a.s., Václavské náměstí 1601/47, Praha 1. IČ: , DIČ: CZ Číslo 2/2010. Redakční rada: Michaela Winklerová, Daniel Bacík, Petr Eichler. Kontakt na redakci: Grafika a zlom, tisk, distribuce: České designové výrobky s.r.o. Magazín BYDLENÍ je zapsán do evidence periodického tisku vedeného Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E další informace naleznete na:

speciál informační magazín pro naše nájemníky

speciál informační magazín pro naše nájemníky informační magazín pro naše nájemníky speciál Vážení nájemníci, dostává se vám do rukou speciální vydání informačního magazínu Bydlíme, který je tentokrát věnován výhradně problematice nájemného a nákladů

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Správce právě pro vás

Správce právě pro vás Správce právě pro vás Dovolte nám představit společnost Bytové centrum Schönberg,s.r.o. Společnost se zabývá správou budov a zajišťováním revitalizací včetně financování v návaznosti na dostupných dotacích

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

PLÁN INVESTIC NA ROK 2012... STR. 4-6

PLÁN INVESTIC NA ROK 2012... STR. 4-6 Bydlení 1/2012 Magazín pro nájemníky společnosti CPI BYTY TÉMA: NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU... STR. 2 PLÁN INVESTIC NA ROK 2012... STR. 4-6 PORADNA: DROBNÉ OPRAVY... STR. 8 ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ S NOVÝMI OKNY

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

V těchto případech Vám doporučujeme neukončovat smlouvu o sdruženém plnění a nadále plnit povinnosti k Vámi prodávanému balenému zboží/obalům.

V těchto případech Vám doporučujeme neukončovat smlouvu o sdruženém plnění a nadále plnit povinnosti k Vámi prodávanému balenému zboží/obalům. Výjimka ze zákona pouze pro producenty obalů do 300 kg Dle nového 15a zákona o obalech nemusí povinnosti podle 10-15 plnit osoba, která uvede na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA

DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA 10.10.2012 CO JE SLUŽBA DINO? Unikátní nová služba sdružení DINO (Dluhové inkaso obyvatelstva České pošty), která pomáhá lidem řešit vzniklý peněžitý závazek. Vznikla jako reakce

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ Tato situace nastává v případě, že provozované odběrné plynové zařízení bylo odpojeno

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel ČT Zpracoval: Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel ČT Datum: 23. března 2015 ZPRÁVA O VÝBĚRU

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu

FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu Číslo smlouvy Pro odběrné místo Ulice č. popisné/parc. č. orientační patro

Více

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Tento dokument stanovuje pravidla finančního hospodaření domu Vinohradská 3216 od 1.1.2014

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více