Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010"

Transkript

1 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek

2 Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři explicitně uvědomovali, že realizují marketing (resp. jsou realizovány mimo nějaký explicitně daný proces městského marketingu, někteří by se tomu dokonce bránili, naopak aktivity jsou ve městech organizovány stejným způsobem (vize, cíle, strategie opatření) jako např. strategické plánování, agenda 21 atd., aniž by byli chápány jako součást městského marketingu

3 Výzkumné problémy II. za marketing města se mnohdy vydávají aktivity, které nemají s marketingem města nic společného, jako např. práce s tiskem, komunikace s veřejností, podpora místní ekonomiky atp.; dosavadníčinnost veřejné správy a organizační struktury za tím účelem vytvořené jsou označeny nálepkou městský marketing, aniž by se v zásadě cokoliv změnilo.

4 Klíčové prvky identita města: jeho silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti; produkty města: jaké produkty může město nabídnout? zákazníci města: jak je definován trh města? Kdo jsou a kde se nacházejí potenciální zákazníci města (investoři, obyvatelé, návštěvníci)? Jak je může město získat (přilákat)? prodej města: jak lze město jako produkt nejlépe nabízet na trhu? Jaké má město image? Jak jej můžeme zlepšit? Jaké existují distribuční kanály?

5 charakter místa místo prodeje hlavní motiv časový horizont aktéři zákazníci pluralita rozhodování podnikatelské riziko Tabulka 1: Vybrané odlišnosti podnikového a městského marketingu kriterium komplexita transakčních vztahů počet nabízených produktů mobilní ve srovnání k městu malá menší množství marketéři (několik málo) menší počet, jejich větší hompogenita nikoliv nezbytná relativně velké podnik nezávislé na území maximalizace zisku střednědobý a krátkodobý nemobilní spojené s územím dlouhodobý velká, komplexní velké množství nezbytná, nutná relativně malé schopnost flexibility relativně velká relativně malá a adaptability vůči vnějšímu prostředí město uspokojování veřejné poptávky dosahováním stanovených cílů velké množství aktérů (nutnost participativního managementu) velký počet, rozdílnost potřeb, přání a zájmů

6 Cíle městského marketingu v Česku a Rakousku rozvoj a realizace konkrétních projektů zlepšit informovat občanů o dění ve městě zvýšit propagaci města strategické usměrňování rozvoje města podpořit usídlování nových firem vytvořit vizi rozvoje města zákaznický přístup k občanům a podnikatelům zjistit silné a slabé stránky města zlepšit image města podpořit komunikaci a kooperaci veřejných a soukromých aktérů vytvářet identitu města modernizovat veřejnou správu zapojit privátní aktéry do rozvoje města zvýšit konkurenceschopnost města (vyprofilovat jeho nabídku) zatraktivnit město pro bydlení zapojit podnikatele a občany do financování aktivit zatraktivnit střed města nazírat na rozvoj města v jeho komplexitě zvýšit atraktivitu města jako nákupního centra Česko Rakousko

7 Tématické oblasti realizace městského marketingu volný čas a sport cestovní ruch public relations kultura ekonomika a zaměstnanost územní rozvoj města doprava image města sociální záležitosti životní prostředí bydlení modernizace veřejné správy maloobchod věda a výzkum vzdělávání veletrhy/ kongresy Česko Rakousko

8 Problémy s realizací městského marketingu nedostatek finančních prostředků malý zájem a angažovanost jednotlivých skupin aktérů neschopnost dialogu mezi aktéry rozdílná interpretace pojmu "městský marketing" jednotlivými aktéry politizace problémů bránící realizaci nejasné vymezení vůči strategickému plánování nedůslednost při realizaci cílů a opatření nejasnosti vymezení zodpovědnosti za realizaci opatření chybějící cílová orientace dominantní postavení jednotlivých osob a jejich zájmů špatné rozdělení kompetencí Česko Rakousko

9 Úspěšnost realizace městského marketingu marketing města pokračuje zlepšila se komunikace a informovanost ve městě osvědčilo se vytváření efektivních projektových skupin zvýšila se akceschopnost města jako celku reagovat na tržní požadavky celkově pozitivní zkušenosti došlo k naplnění očekávání realizovala se klíčová opatření byla přijata inovativní opatření město přijalo filozofii strategického usměrňování rozvoje podařilo se zaměřit opatření na požadavky cílových skupin zlepšilo se klima ve městě podařilo se navázat spolupráci s poradenskými firmami podařilo se motivovat občany ke spolupráci Česko Rakousko

10 Komunálně-politické (praktické) požadavky vytvářet unikátní tržní pozici města, vycházejí z jeho nezaměnitelné identity, motivovat zájmové skupiny ve městě ke spolupráci a partnerství, dosahovat dlouhodobých (strategických) cílů a veřejných zájmů, zapojit do rozhodovacích procesů ve městě místní obyvatele a další zájmové skupiny.

11 Teoretické požadavky situační analýza vize a cíle strategie opatření controlling organizace

12 Teze 1: Typické chyby přeceňování atraktivity vlastního města, přehnaná koncentrace na vize, malý důraz věnovaný koordinaci zájmových skupin, nedostatek koncepčnosti, jejímž důsledkem je realizace pouze osamocených kroků (akcí), opatření městského marketingu se opírají spíše o politicky motivovaná rozhodnutí, než o výsledky výzkumu trhu.

13 Teze 2: Realizace městského marketingu předpokládá koncepční a plánovitý přístup

14 Teze 3: Městský marketing začíná a končí výzkumem trhu

15 Teze 4: Hlavním prvkem městského marketingu není koncept, ale jeho prosazení, realizace a spolupráce zájmových skupin ve městě

16 Teze 5: Možnosti použití městského marketingu jsou omezené

17 RNDr. Jiří Ježek, Ph.D. Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická Husova 11, Plzeň Tel ,

APLIKACE MĚSTSKÉHO MARKETINGU V PRAXI: VÝVOJ, OČEKÁVÁNÍ, REALITA (KRITICKÝ POHLED)

APLIKACE MĚSTSKÉHO MARKETINGU V PRAXI: VÝVOJ, OČEKÁVÁNÍ, REALITA (KRITICKÝ POHLED) APLIKACE MĚSTSKÉHO MARKETINGU V PRAXI: VÝVOJ, OČEKÁVÁNÍ, REALITA (KRITICKÝ POHLED) Jiří Ježek Úvod Městský marketing získal v posledních desetiletích na významu, a to jak v teorii, tak i praxi. Idea městského

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/231/001271 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "DESTINAČNÍ MANAGEMENT, MARKETING OBLASTI" TERMÍN KONÁNÍ: 18.2.2011 19.2.2011

Více

29.10.2014. Marketing

29.10.2014. Marketing Marketing Lekce 5 Marketing v regionálním managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Marketing je v nejobecnější rovině proces slaďování produktů s potřebami trhu. Marketing je proces vnímání, porozumění,

Více

STRATEGIE ROZVOJE KLACRu NA OBDOBÍ 2012-2015

STRATEGIE ROZVOJE KLACRu NA OBDOBÍ 2012-2015 STRATEGIE ROZVOJE KLACRu NA OBDOBÍ 2012-2015 RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D. Ing. Šárka Hrabinová Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. Úvod Současný svět globalizace je charakteristický rostoucím významem, který je přikládán

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Jan Binek Vojtěch Koráb Iva Galvasová Jan Holeček Veronika Bumberová Jan Rosenberg Hana Svobodová Dušan Halásek GaREP, spol. s r. o. Společnost

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY. na období 2009 2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY. na období 2009 2015 PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY na období 2009 2015 PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY na období 2009 2015 říjen 2009 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické

Více

Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení rozvoje města Litoměřice

Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení rozvoje města Litoměřice Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení rozvoje města Litoměřice Verze listopad 2012 Zpracovatel: Ing. Milan Půček, PhD., MBA Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení rozvoje města

Více

1. REGIONÁLNÍ MANAGEMENT JAKO NÁSTROJ REGIONÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ 1

1. REGIONÁLNÍ MANAGEMENT JAKO NÁSTROJ REGIONÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ 1 Jiří Ježek: Regionální management 1 1. REGIONÁLNÍ MANAGEMENT JAKO NÁSTROJ REGIONÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ 1 1.1. Úvod a vymezení pojmu regionální management Úkoly prostorového (územního) plánování získávají stále

Více

Propagace destinace z pohledu veřejné správy

Propagace destinace z pohledu veřejné správy Propagace destinace z pohledu veřejné správy Ing. Josef Bábík, CSc. Ing. Václav Dančo Bc. Zdeněk Tůma RDM BRNO 2008 Propagace destinace z pohledu veřejné správy Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 2. N á v r h o v á č á s t Zadavatel: Zhotovitel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc ARC Mikulov s.r.o., Náměstí 30,

Více

Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání

Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání Strategický cíl 1 - Podpora inovací a technických VŠ, zaměření na obory s vysokou přidanou hodnotou NÁZEV OPATŘENÍ: 1.1 Rozvoj inovačního podnikání včetně

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

WB-14-04. Regionální a municipální marketing DÍLČÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ZA 3. PROBLÉMOVÝ OKRUH

WB-14-04. Regionální a municipální marketing DÍLČÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ZA 3. PROBLÉMOVÝ OKRUH WB-14-04 Regionální a municipální marketing DÍLČÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ZA 3. PROBLÉMOVÝ OKRUH Ostrava, leden 2006 OBSAH REGIONÁLNÍ A MUNICIPÁLNÍ MARKETING... 4 1 VYUŽÍVÁNÍ MARKETINGU V REGIONÁLNÍM A MÍSTNÍM

Více

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah A) Obecná část... 3 1. Vymezení pojmů... 3 2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)... 7 2.1. Důvod předložení a cíle...

Více

ŽAMBERK METODIKA STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA

ŽAMBERK METODIKA STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA ŽAMBERK METODIKA STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA Datum vyhotovení: Pracovní verze z 28. 03. 2015 Název projektu: Zvýšení kvality řízení města Žamberka a jeho orgánů Reg. č. projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00094

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Marketingová strategie propagace akcí s tematikou koní v České republice na období 2014 2020

Marketingová strategie propagace akcí s tematikou koní v České republice na období 2014 2020 Marketingová strategie propagace akcí s tematikou koní v České republice na období 2014 2020 Ing. Daniel Toušek květen 2013 2013_verze1 Stránka 1 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Situační analýza... 4 3. Sladění

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více