Grafika, fotografie a Windows MovieMaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafika, fotografie a Windows MovieMaker"

Transkript

1 SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266 Grafika, fotografie a Windows MovieMaker Učební text pro kurzy výpočetní techniky Dr. Pavel Kovář 2009 S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A O T R O K O V I C E, TŘ. T. B A T I 1266

2 Grafika a Microsoft MovieMaker Osnova kurzu Kurz je dimenzovaný na 6 8 hodin a klade si za úkol seznámit frekventanty se základy úpravy fotografií v programu Microsoft Office Picture Manager, s alterativní tvorbou počítačových prezentací za použití programu Microsoft PhotoStory a s tvorbou vlastního videa, kde využijeme programu Microsoft MovieMaker. I. Microsoft Office Picture Manager Počínaje verzí Microsoft Office 2003 se uživatel kancelářského balíku firmy Microsoft má možnost setkávat s programem Microsoft Office Picture Manager. Jde o jednoduchý, ale velmi účinný nástroj pro základní úpravu fotografií. Na obrázku 1 si můžeme prohlédnout cestu k základnímu umístění tohoto programu v nabídce systému Windows, které odpovídá defaultové, standardní instalaci Microsoft Office Obrázek 1 Microsoft Office Picture Manager nám nabízí dvě základní cesty ke svému využití. Podle obrázku 1 nastartujeme program a pak vyhledáváme obrázky, s nimiž hodláme pracovat. Tato cesta je pohodlná, ale při velkém množství obrázků hromadně načtených do programu může toto množství vést ke snížené přehlednosti. Druhá možnost, která se uživateli nabízí, je asociovat program jako primární čtečku obrázků (přes pravé tlačítko myši a volbu Otevřít v programu Zvolit program a zafajfkování položky K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program. Microsoft Office Picture Manager se po této akci otevře s již načteným aktuálně zvoleným obrázkem na své pracovní ploše a je přímo připraven k jeho softwarové úpravě. 2

3 Obrázek 2 nám představuje Microsoft Office Picture Manager v situaci, kdy v prostředí otevřeného programu načítáme obrázky uložené na našem počítači. Jak vidíme, tato rutina nám nabídne vyhledání obrovského množství obrázků, mezi nimiž jsou nepochybně ty, s nimiž hodlá uživatel právě Obrázek 2 pracovat. Je zřejmé, že v takovém množství budeme konkrétní obrázek hůře hledat, ale vše je na zvyku a chtění uživatele, tento postup načtení je samozřejmě možný a správný. Pro naše potřeby většinou pracujeme s menším souborem fotografií se bude lépe hodit již vzpomenutá metoda metoda asociovat otevření obrázku s programem Microsoft Office Picture Manager. Obrázek 3 Obrázek 4 Asociace dosáhneme kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu obrázku. Z rozvinuté nabídky vybereme Zvolit výchozí program a v seznamu (dále viz obrázek 4) požadovaný program, Microsoft Office Picture Manager, zakotvíme jako vybraný. Vrátíme-li se k vybrané ikoně znovu, bude po standardním dvojkliknutí obrázek načten v požadovaném programu. 3

4 Obrázek 5 Nezáleží na skutečné velikosti obrázku. Program Microsoft Office Picture Manager nám umožní snadný pohled na detail či případné zmenšení postníkem vpravo dole. Situaci nám ukazuje obrázek 6. Obrázek 6 Je vhodné zdůraznit, že se jedná o využití vnitřní zobrazovací funkce programu. Tímto způsobem v žádném případě neměníme faktickou velikost obrázku. Jde pouze o digitální zvětšení a posun v poli téhož objektu, tímto zobrazením se skutečná velikost objektu (měřená v kb MB) nemění. 4

5 MS Office Picture Manager digitální úprava snímku Jas a kontrast Obrázek 7 Je zřejmé, že zde načtený obrázek má nepřirozenou sytost, kterou lze právě z tohoto prostředí upravit. Položka Jas a kontrast otevírá nejen možnost mixáže těchto dvou nástrojů, ale i doladění v oblasti středních tónů barev, které nalezneme pod odkazem Upřesnit nastavení. Obrázek 8 K užitečné a univerzální úpravě snímku lze využít i automatického vyladění (Automaticky opravit) viditelného na liště horního menu. Je rychlé, snadné, z lišty menu přímo dostupné, ale lidský cit a estetické vidění cesty k vyladění hotového snímku nemůže ani vzdáleně nahradit. Zde doporučuji experiment s možností návratu do původního stavu Úpravy Zpět (viz obrázek 8) Doporučení : Porovnejme sytost barev obrázků 7 a 8. 5

6 Přeexponovaný a nedoexponovaný digitální snímek Vedle ostrosti a volby motivu hraje u kvalitního snímku velkou roli množství světla, které na světlocitlivou vrstvu digitálního fotoaparátu dopadá. Obrázky 9,10 a 11 ukazují jeden a tentýž motiv. Snímek pejska zobrazený na obrázku 9 považujme za standard. Obrázek 10 (uprostřed) je tmavý, to Obrázek 9 Obrázek 10 Obrázek 11 znamená, že na světlocitlivou vrstvu dopadalo málo světla a nazýváme ho podexponovaný. Obrázek 11 je naopak nehezky světlý, na citlivou vrstvu dopadalo příliš velké množství světla a takový snímek nazýváme přeexponovaný. Výše popsaná technika Upravit obrázky Jas a kontrast případně Upravit obrázky Barva umožňuje korekci právě těchto vad. Microsoft Office Picture Manager právě takovou úpravu umožňuje. Tvorba výřezu vhodného motivu Moderní fotografii netvoří jen pomyslná vnitřní síla zachyceného okamžiku, ale i kvalita dodatečného zpracování v laboratoři softwaru našeho počítače. Pohlédneme-li na obrázek 12, spatříme skupinku lidí sedících u stolu v restauraci. Postava vlevo se zjevně focení nehodlá účastnit, ale fotografovi zůstala v záběru. Je zřejmé, že celkový dojem z fotografie se tím kazí. Abychom osobě, co nehodlá na fotografii být vyhověli a snímek z estetického hlediska zachránili, použijeme elektronického oříznutí fotografie. Obrázek 12 6

7 Obrázek 13 nás zavede opět do prostředí Microsoft Office Picture Manager, sledujeme zmíněný obrázek zobrazený pod rutinou Upravit obrázky Oříznout. Po obvodu editovaného snímku spatříme 8 manipulačních nástrojů úchytů, s jejichž pomocí vymezíme ořezávanou plochu. Obrázek 13 Výsledek oříznutí obrázku nám ukáže obrázek 14 samozřejmě oříznutí nesmí vymezovat příliš malý detail, kvalita oříznutého snímku by se tím výrazně snížila. Je patrno, že výřez eliminoval rušivé prvky včetně ne zrovna esteticky působících atributů restaurace a ponechal centrální motiv dvojici starších manželů, jimž byl patrně záběr věnován. Obrázek 14 7

8 Praktickou ukázku použití výřezu v digitální fotografii nám ukáže dvojice obrázků 15 a 16. Snímky byly zpracovány výše popsanou metodou pomocí programu Microsoft Office Picture Manager. Obrázek 15 Snímek na obrázku 15 je výřezem zrcadlového z odrazu ve slunečních brýlích viz obr. 16 Obrázek 16 8

9 Otočení snímku Na záběru, který ukazuje obrázek 17, je zjevná fotografova chyba. Obzor zachycený na snímku není rovný. Lze opravit takovou fotografii v prostředí Microsoft Office Picture Manager? Obrázek 17 Zde použijeme službu Upravit obrázky Otočit a překlopit. Microsoft Office Picture Manager nám umožní natočit snímek do správné pozice a následně fotografii oříznout začátek viz obrázek 18. Obrázek 18 9

10 Obrázek 19 Snímek s šikmým obzorem natočíme do správné polohy. Po pootočení fotografii ořízneme na obdélníkový tvar viz obr. 20. Obrázek 20 10

11 Obrázek 21 Je zjevné, že snímek z obrázku 17, který by byl pro zjevnou chybu fotografa určen k vyřazení, je možné prostředky programu Microsoft Office Picture Manager zachránit. Úkol: Postupem, který dokumentují obrázky 17 až 21 narovnejte šikmou věž v Pise, jejíž fotografii získáte z internetu. Existují samozřejmě situace, kdy fotograf zvolí při snímání záběru své zorné pole o 90 pootočené. Stačí si představit jak je vhodné pootočit fotoaparát, je-li cílem našeho záběru věž, strom, lidská postava atp. Potom i zde při závěrečném zpracování bude nutno snímek překlopit. Nastavovat ručně na jemném počítadle 90 není efektivní. Proto nalezneme v prostředí programu Microsoft Office Picture Mananager ( Upravit obrázky Otočit a překlopit Otočit doleva, Otočit doprava)možnost volby jednorázového pootočení o 90 vlevo nebo vpravo. Podobně se nám nabízí (zde doporučuji individuální experiment se snímkem) překlopení vodorovně a svisle a to na položkách: Upravit obrázky Otočit a překlopit Překlopit vodorovně, Překlopit svisle. Je nepochybné, že levopravé překlopení změní dosti výrazně charakter snímku. Je známé, že z hlediska konvence levopravého vnímání vidí člověk objekt v perspektivě různě. Dva náčrtky označené jako obrázek 22 a obrázek 23 dokládají, že cesta nebo koleje evokují v levopravém vnímání směr. Obrázky ukazují z nekonečna (nebo do nekonečna? ) Obrázek 22 Obrázek 23 směřující koleje Je-li úběžný bod vlevo, člověk si zde snadno představí přijíždějící vlak. Je-li úběžný bod vpravo, snáze na takových kolejích připustíme odjíždějící vlak. I tyto zvláštnosti vnímání lidského mozku musí designér u počítače brát na zřetel, dává li fotografii konečnou podobu. 11

12 Úkol: Nalezněte na internetu snímek objektu, u něhož je dominantní výška. Odzkoušejte nyní překlopení vlevo a vpravo. Orientační pomůcka obrázky 24 a 25. Obrázek 24 Obrázek 25 Problém červených očí digitální odstranění této vady Na fotografii zobrazené na obrázku 26 vidíme psíka, jehož oči nám digitální fotoaparát v kombinaci s intenzívním zásvitem fotografického blesku zobrazil velmi nepřirozeně. Podobná vada na lidské tváři může i jinak kvalitní snímek zcela znehodnotit. V této krátké kapitole se seznámíme s jednoduchým postupem, který nám umožní tuto závadu alespoň částečně eliminovat. Obrázek 26 12

13 Načteme si obrázek do prostředí Microsoft Office Picture Manager a zvolíme pracovní prostředí do nastavení Upravit obrázky Odstranit červené oči. Situaci nám ukazuje obrázek 27. Obrázek 27 Klikneme-li na položku Odstranit červené oči, změní se kurzor myši v editační nástroj, kterým klikneme na chybně se zobrazující oči viz návod v prostředí Manageru obrázek 28 a vadu odstraníme. Upravený sníme spatříme na obrázku 28. Obrázek 28 13

14 Změna velikosti obrázku Budeme-li stahovat kvalitní umělecké fotografie z internetu, snadno se setkáme s velikostmi 6 MB, které jsou pro běžné publikování na webových stránkách, případně v textu programu MS-Word či prezentace v MS PowerPoint příliš veliké. Microsoft Office Picture Manager nabízí možnost velikost snímku změnit. Velikost obrázku není determinována pouze jeho kvalitou, ale i typem komprese. V běžné praxi se setkáváme s obrázky typu JPEG jde o nejběžnější v současnosti používaný formát, který produkuje většina digitálních fotoaparátů. K alternativním formátům patři historicky starý bitmapový obrázek. Snímek nese vysokou kvalitu ale také mohutné rozměry. Jeho formát poznáme podle označení BMP. V pohyblivých obrázcích publikovaných na internetu se většinou skrývá 256 barevný formát GIF. Další formáty jako TIFF a PNG se objevují již méně často a většina nabízených grafických programů dokáže formáty obrázků navzájem transformovat. Ukázku nabízených formátů k uložení vidíme Obrázek 29 i na obr. 29. Obrázek 30 Úkolem, který máme nyní splnit v prostředí MS Office Picture Manageru je změna velikosti obrázku. K dispozici máme naskenovaný A4 formát, jehož velikost je 6,8 MB. Je zřejmé, že se tato velikost naprosto nehodí ani k odeslání em (zejména bylo-li by fotografií více) ani k zařazení do textu či prezentace. Fotografii je třeba softwarově zmenšit řádově na 100 kb čili ji čeká téměř 14

15 stonásobné zmenšení. Softwarové zmenšení však znamená i zhoršení kvality snímku. Volba kompromisu mezi kvalitou a velikostí snímku je ve světě digitálních fotografií velmi častá. Před provedením této změny si musíme být vědomi, k čemu bude obrázek sloužit. Velké obrázky na titulní stránce webových stránek neúměrně prodlužují dobu načtení takových stránek. Příliš zmenšený obrázek dodatečně rozprostřen do větší plochy naopak výrazně ztrácí na kvalitě. Microsoft Office Picture Manager nám nabízí při změně velikosti nejčastější varianty rozměrů budoucího obrázku. Nabídne nám, zda výslednou podobu obrázku chceme publikovat ve velkém či malém dokumentu, nebo v podobě velkého či malého obrázku na webu a nakonec nabízí ovou variantu obrázku, v níž je snímek zmenšen na minimální rozměry při zachování obrazové informace. V naší ukázce zmenšíme dokument naskenovaný ve velikosti 6,8 MB. Na obrázku 31 si povšimněme jak velké detaily poskytuje kvalitně naskenovaný obrázek jde o stránku z komixu. Obrázek 31 Nyní provedeme volbu zmenšení snímku viz obrázek 32 Obrázek 32 15

16 Dialog ke zmenšení se nastaví do zobrazeného statutu a uživatel nastavenou budoucí velikost snímku odsouhlasí kliknutím na OK. Obrázek 33 Naskenovaný obrázek jsme výrazně zmenšili, stále má však méně užívaný formát TIFF. Proto ho pomocí aplikace Malování (její použití navrhuji proto, protože se jedná o produkt firmy Microsoft a navíc je součástí každé instalace Windows) snadno převedeme (rutina Uložit jako) do užívanějšího formátu JPEG. Obrázek 34 16

17 Nyní je naše práce hotova, Stojí za to, abychom porovnali snímek zobrazený na obr. 32 či 31 s následujícím obrázkem obrázkem č. 35. Z porovnání je zřejmé, že za menší rozměry (z 6.8 MB naskenovaného originálu na 540 kb redukovaného snímku) jsme zaplatili sníženou kvalitou zobrazení. Obrázek 35 Zmenšíme-li obrázek naskenované stránky původního formátu A4 na velikost odpovídající ploše obrazovky, můžeme zobrazený text v komixu snadno číst. Zjistíme, že kvalita je přijatelná. Přestože jsme obrázek výrazně zmenšili, dodrželi jsme aby informaci, kterou měl poskytnout, si ještě zachoval. Odeslat takto upravenou fotografii em, je již bez problému možné. Naučili jsme se změnit formát fotografie a upravit její velikost. Rutina Upravit obrázky Komprimovat obrázky Jde o další velmi účinný nástroj pro změnu velikosti snímku. Zde si uživatel přímo monitoruje budoucí velikost fotografie. Z obrázku 36 je zřejmý postup, kdy z velikosti 1,13 MB bude vytvořena redukovaná kopie zmenšená na 57,6 kb. Tato velikost je vhodná k expozici na webu. 17 Obrázek 36

18 Textový komentář umístěný na ploše snímku Textový komentář vložený přímo do snímku (např. přímý popis hor a jejich výšek) je běžnou součástí technik úprav digitální fotografie. Pro naše účely plně postačí nástroj, který známe z kterékoli instalace programu Windows a tím je grafická aplikace Malování. Technikou Soubor Otevřít načteme požadovaný obrázek. Další činnost spočívá ve výběru nástroje oříznutí obrázku tečkovaný obdélník nahoře, následně nástroje pro psaní textu do obrázku Obrázek 37 -symbolem nástroje pro psaní je A v nástrojové liště. Napsaný text je estetické orámovat zde je vhodný výběr plného obdélníku v nástrojové liště. Možný výsledek naší práce ukazuje obrázek 37. Textovým polem doplněnou fotografii nyní uložíme a pro další digitální úpravu ji můžeme opětovně načíst v programu Microsoft Office Picture Manager, kterým jsme se v této kapitole zabývali. V této kapitole jsme se seznámili s možností základní úpravy digitální fotografie za pomocí prostředků, které nabízí MS-Windows doplněné základním kancelářským balíkem MS-Office

19 II. Microsoft PhotoStory Tvorba prezentací v prostředí programu PowerPoint patří k základům uživatelských dovedností majitele balíku Microsoft Office. Firma Microsoft však nabízí i alternativní řešení tvorby vlastní prezentace. A s ním se v této části studijního textu seznámíme. Výsledný produkt budeme dalšímu uživateli předávat nejčastěji ve formátu AVI. Z této skutečnosti plynoucím faktem je, že vzniklou prezentaci ve formátu AVI bude možné si načíst v jakékoli aplikaci určené pro přehrávání tohoto formátu. Program je volně šiřitelný a obrázek 38 nám ukáže webovou stránku, z níž je jeho stažení snadno dostupné. Obrázek 38 Microsoft Photo Story 3 je program pro jednoduché a efektivní vytvoření prezentací z digitálních fotografií, jejichž úprava pomocí programu Microsoft Office Picture Manager byla stručně popsána v předchozím textu. V dalším popisu se seznámíme s programem Microsoft PhotoStory. Dozvíme se, jak lze jednoduchými ovládacími prvky upravit, oříznout nebo otočit obrázky či digitální fotografie, popsat je a následně z nich sestavit příběh story, který můžeme podbarvit hudbou a uložit ve formátu AVI čitelném např. Windows Media Player (od verze 10 a výš) či kterýmkoli jiným dostupným prohlížečem. Díky poměrně malé velikosti souborů lze prezentaci snadno odeslat em či prezentovat na Internetu. 19

20 Výsledný příběh (odtud je i název programu) složený z fotografií lze prohlížet v televizi, počítači nebo přenosném zařízení se systémem Windows Mobile. Skládáme svůj první fotopříběh U lesa nedaleko města, kde bydlí autor těchto skript, havarovalo před 65 lety americké bombardovací letadlo B-17 G. Přestože byl vrak havarovaného stroje ještě před koncem války pečlivě odklizen a událost sama nebyla roky příliš připomínána, místní veřejnost o události věděla své. Jeden z kusů duralového plechu bombardéru posloužil po několika letech od události za neoficiální pomník. V době nesvědčící pietě dvěma americkým pilotům zbytečně zavražděným místní německou posádkou byl jedním z občanů obce maličký zbytek útržku z plechu trupu B 17G přibit na mladou borovici na přibližném místě popravy. Uplynulo mnoho let a duralový plech kdesi na kraji lesa s neuměle vyraženými slovy úcty obyčejného člověka celá desetiletí na svůj den zmrtvýchvstání. Hluboko vrostl do dřeva raněného stromu. Na první pohled působí stroze a male. Naše ukázková prezentace se bude snažit provést diváka cestou od lesní hájovny, kde se na blízkém poli dotkl podvozek bombardéru země až k místu zastavení a smutně zbytečného předčasného skonu obou pilotů. Bude chtít na vložených snímcích připomenout i vzhled impozantního bombardéru a samozřejmě částečně vrátit tvář oné události, která upadá v zapomnění. Libreto příběhu je dáno. Nyní se na stránkách tohoto textu pokusíme o sestavení vlastní story podbarvené hudbou. Dohotovenou prezentaci ponechám jako doplněk našeho textu, aby posloužil k inspiraci při sestavování Vašeho vlastního fotopříběhu. Obrázek 39 Předpokládejme, že všechny snímky potřebné k sestavení fotopříběhu jsou nyní v elektronické podobě uspořádány do jedné složky. Zde je to složka Amerika. Snímky jsou digitálně ošetřeny a doladěny programem Microsoft Office Picture Manager a jsou připraveny k seřazení do fotostory. Situaci vidíme na obrázku 39. Na následujícím obrázku je zobrazeno startovací menu programu Windows Vista, do něhož je začleněn právě nainstalovaný program Microsoft PhotoStory for Windows 3. 20

21 Obrázek 40 Kliknutím do zobrazené nabídky Windows nastartuje celý program a ten na své úvodní obrazovce nám umožní výběr základních situací: Tvorby nové prezentace, úpravy dříve uloženého projektu, přehrání uložené prezentace. My si v dané situaci vybereme první položku nabídky a to Vytvořit novou prezentaci. Obrázek 41 21

22 Na obrázku 42 máme k prohlédnutí situaci, kdy se uživateli nabízí import obrázků do budoucí prezentace. Uživatel zde volí položku Importovat obrázky a ve zvláštním okně se mu postupným Obrázek 42 otvíráním složek v počítači zpřístupní cílová složka, v níž označí přes klávesu CTRL všechny do prezentace potřebné obrázky. Jejich pořadí je možné v následujících krocích měnit. Viz obrázek 43. Obrázek 43 22

23 Vřazení obrázků docílíme kliknutím na tlačítko Otevřít viz obr. 43. Obrázky se tak vřadí do programu PhotoStory a v následujícím kroku budeme třídit jejich pořadí. Obrázek 44 Označené obrázky se importují, doba akce závisí na množství transportovaných dat. Pořadí obrázků je zapotřebí po dokončení importu nastavit podle logiky sledu událostí našeho příběhu. Přesuny obrázků lze nejjednodušší cestou provádět přímo posuvem myši v dolním pásu viz obrázek 45. Obrázek 45 Klikne-li uživatel pravým tlačítkem myši na obrázek v dolním pásu, objeví se mu nabídka dalších možností úprav viz obrázek 46. Obrázek 46 Tytéž možnosti úprav obrázku nalezneme i mimo pás snímků, přímo na ploše zvětšeného aktuálního obrázku. Zde nalezneme tlačítka vedoucí k úpravám, které budou v následujícím textu ozřejmeny. 23

24 Obrázek 47 Orientujeme se v základním panelu PhotoStory for Windows. Aktuální obrázek má na panelu svou zvětšeninu, u níž je pod tlačítkem Upravit skryto menu pro základní úpravy snímku v prezentaci. Obrázek 48 Nástrojem pro oříznutí, viz obr. 48, vymezíme nové hranice obrázku. Povšimneme si karet v horním díle okna, pod nimiž jsou skryty další možnosti úprav obrázku. Uložit a Zavřít úprava je potvrzena. 24

25 Obrázek 49 Zvolíme-li pod obrázkem položku Upravit, dostaneme se do vzhledu znázorněném obrázkem 48. Zde doporučuji k odzkoušení otevřít kartu Přidat efekt a otestovat změny, které nám na zvolené fotografii program Microsoft PhotoStory for Windows nabízí. Obrázek 50 25

26 Obrázek 51 Karta úprav digitálního obrázku (je o něco chudší než v prostředí programu Microsoft Office Picture Manager) nabízí dodatečnou automatickou opravu barev, kontrastu a redukce efektu červených očí. Oprava je svěřena automatice počítače, nikoli citu uživatele, což je možno pokládat za určitou nevýhodu, ale přihlédneme-li k celkové jednoduchosti a současně vysoké efektivitě programu, pak jistě úmysl konstruktéra PhotoStory pochopíme. Automatické nabídky doporučuji odzkoušet u každého snímku před jeho zařazením do prezentace. I po automatické úpravě můžeme být mile překvapeni zlepšením vzhledu fotografie a pokud spokojeni nebudeme, stačí jediným kliknutím na Vypnuto nepovedenou úpravu vrátit zpátky na původní vzhled. Na obrázku č. 52 je znázorněna situace, kdy už byly veškeré digitální úpravy provedeny a na řadě je další pro náš zde právě vznikající příběh důležitá akce. Je jí zařazení textu do již hotových obrázků. Klikněme tedy na tlačítko Další. Obrázek 52 26

27 Obrázek 53 Požadujeme-li v poli obrázku slovní popis, klikneme na textovou ikonu tiskací A a obdržíme výběrovou tabulku s možností nastavení základních parametrů budoucího textu. Nastavení potvrdíme kliknutím na OK. Obrázek 54 Z ikon pro umístění textu je na obrázku 54 patrna možnost volby zarovnání i výškového umístění. Zde je nutný experiment uživatele, každá úprava obrázku vyžaduje svůj čas a péči. 27

28 Je-li obrázek prezentace opatřen textem, je vhodné dát budoucímu divákovi potřebný čas na jeho přečtení. Z toho vyplývá potřeba prodloužit předdefinovaných pět sekund na obrázek na delší dobu přibližně na 6-7 sekund, za které bude text pohodlně čitelný. Jak toho dosáhneme? V pozici, která je zobrazena na obrázku 54 kliněme na tlačítko další a okno, které se následně objeví obr. 55 má pod obrázkem tlačítko Vlastní pohyb. Obrázek 55 Obrázek 56 28

29 Prezentace je nastavena. Obrázky jsou digitálně upravené v daných možnostech do maximální použitým programem dané kvality. Podle potřeby jsou obrázky popsány doprovodným textem a pořadí obrázků je po několikanásobné kontrole v souladu s přáním uživatele - tvůrce prezentace. Je-li tomu tak, potom přistoupíme po kliknutí na tlačítko Další. Další okno tvorby prezentace nám umožní proceduru propojení obrázkového příběhu s hudbou. Obrázek 57 Máme v podstatě tři dovolené cesty. Ta první směřuje k dokončení prezentace tlačítkem Další, pokud ji nechceme s hudbou. Druhé dvě cesty vedou přes použití tlačítek Vybrat hudbu a Vytvořit hudbu. Ohromnou, silnou zbraní programu Microsoft PhotoStory for Windows je schopnost generovat vlastní hudbu. Klikněme tedy na tlačítko Vytvořit hudbu, aktivujme zvukovou kartu našeho počítače a věnujme nyní minut individuálnímu experimentování s druhy hudby, které nám program PhotoStory přes své nevelké rozměry umožní generovat. Z obrázku 58 je zřejmé, že výběrová menu žánr, styl, skupiny a nálady představují obrovské množství možností nastavení naší počítačem vygenerované hudby. Budeme-li mít výběr za sebou, je možno ještě určit tempo, jakým má být skladba posluchači prezentována. Nakonec můžeme volit i intenzitu od Nízké, přes Normální po Vysokou. V tomtéž okně nám počítač nám umožní kontrolní přehrávku. Obrázek 58 29

30 Na automatické hudbě je zajímavé, že počítač složí skladbu tak, aby svou délkou odpovídala délce prezentace. Jakmile prezentace končí, i hudební doprovod zaujme takovou melodiku, která směřuje k závěru skladby. Je to velmi efektní vlastnost, která mile překvapí i dosti náročného uživatele. Nyní však ještě k ukončení prezentace nepřikročíme, na obrázcích 59 a 60 si ukážeme ještě podbarvení prezentace hudební skladbou uloženou na našem PC. Čili podle obrázku 57 zvolíme tlačítko Vybrat hudbu. Obrázek 59 Klikneme-li na tlačítko Další, nabídne se místo uložení a jméno naší prezentace. Obrázek 60 30

31 Obrázek 61 Vidíme, v kolika možnostech dále nabízí program uložení naší prezentace. My se budeme držet volby Uložit prezentaci pro přehrávání na počítači a prezentaci necháme uložit na pracovní plochu pod naším křestním jménem (drobný úkol pro frekventanta kurzu). Poté klikneme na tlačítko Uložit projekt. Máme-li nastavenu Plochu jako místo uložení prezentace, bude se i projekt ukládat na totéž místo. Nebojme se nyní, že nám program PhotoStory zkolaboval. K vypnutí došlo proto, že jsme si veškerá data uložili a beze ztrát můžeme svou práci dokončit kdykoli jindy. Klikněme tedy na ikonu projektu uloženou na ploše. Program PhotoStory se nastartuje a uložená data načte. Klikáním na tlačítka Další se urychleně přesuneme až do situace zobrazované na obrázku 61 a klikneme na Další. Program Microsoft PhotoStory for Windows vygeneruje prezentaci jako filmový klip ve formátu AVI a pod námi zvoleným jménem jej uloží na plochu počítače průběh automatické výroby našeho klipu je zachycen na obr. 62. Obrázek 62 Výsledný soubor se chová jako běžný videoklip a je spustitelný libovolným programem, který dokáže pracovat s formátem AVI. Pomocí tohoto návodu jsme sestavili prezentaci, která není závislá na prostředí programu PowerPoint a tím je ve svém důsledku daleko univerzálnější v použití. Obrázek 63 31

32 nám ukazuje poslední obrazovku, kterou uživateli nabídne program PhotoStory 3 for Windows. Obrázek 63 Několik zodpovězených otázek na závěr kapitoly a) Mám li hotový AVI soubor, proč je dobré uložit soubor i jako projekt? Doporučuji uložit naši prezentaci i jako projekt jde o soubor ve formátu WP3, němž jsou skryta veškerá nastavení, která jsme do PhotoStory k daným snímkům uvedli. S uloženým projektem lze provádět dodatečné korekce již hotové prezentace. b) Potřebuji vyřadit (dodatečná korekce přes načtený projekt) některý ze snímků. Klikneme pravým tlačítkem ve spodním pásu fotografií v prostředí programu PhotoStory na námi zvolený snímek. Z rozevřeného menu vybereme položku Odstranit viz obr. 64 Obrázek 64 c) Snímek je opatřen komentářem. Až při konečné prohlídce projektu zjistím, že je v textu překlep. Dá se tento text dodatečně editovat? Načtěme si projekt PhotoStory a v pásu snímků klikněme levým tlačítkem myši na ten, jehož komentář budeme dodatečně editovat. Nyní klikáním na tlačítka Další a Zpět měníme tři 32

33 editační režimy vztahující se k snímku. Nás zajímá ten, který má pod obrázkem položku Efekt umožňující elektronicky měnit vzhled aktuální fotografie. V tomtéž prostředí je i okno s textem, který můžeme nyní editovat. Viz obrázek 65. Obrázek 65 d) Snímek je opatřen textem a v dynamické projekci se mi text ztrácí ze zorného pole monitoru. Navíc je doba potřebná k pohodlnému čtení je delší než 5 sekund, které prezentaci přednastavený program PhotoStory dodá. Lze to změnit? Načtěme projekt. 1x klikneme na obrázek, který je potřeba editovat. Nyní pomocí tlačítek Zpět a Další ( obr. 65) navolíme režim, v němž je pod velkým snímkem položka Vlastní pohyb viz obr. 66. Na ni klikneme a z obr. 67 je zřejmé prostředí pro nastavení času i dráhy pohybujícího se obrázku. Rovněž doporučuji experiment s přechody snímku kliknutí na kartu Přechod. Zde je naprosto nutný experiment a následná osobní zkušenost a cit tvůrce prezentace. Obrázek 66 Obrázek 67 33

34 III. Windows Movie Maker a) tvorba obrázkové prezentace Po zkušenostech s obrázkovou prezentací je zcela namístě seznámení s programem, který nejenže dokáže pracovat se statickými záběry, ale především je konstruován pro snadnou tvorbu dynamických filmových klipů. Podobně jako předchozí dva popisované programy i Windows Movie Maker je produktem firmy Microsoft a námětem našeho kurzu. Na těchto stránkách si předvedeme jeho základní vlastnosti. Tak jako v předcházejících tématech byla nutnost mít na počítači fotografie, s nimiž programy Microsoft Office Picture Manager a Microsoft PhotoStory for Windows dále pracovaly, je také zde nutným předpokladem mít k dispozici nejen fotografie, ale hlavně videoklipy, jimiž se budeme zabývat. Microsoft Office Picture Manager a Microsoft PhotoStory for Windows zpracovávaly produkty digitálních fotoaparátů, Windows Movie Maker je určen ke zpracování produktů videokamery. Protože víme, že videokamera je okrajově schopna pořízení statických snímků, předpokládejme, že i Windows Movie Maker bude okrajově schopen zpracovat snímky do prezentace. A předpokládáme správně. Jeho silnou stránku však hledejme u tvorby videoklipů. Seznamme se nyní s umístěním ikony programu v základní instalaci Windows. Obrázek 68 Windows Movie Maker je program, který dokáže zpracovat nejen fotografie, ale i video. V následujícím textu se seznámíme s tvorbou jednoduché obrázkové prezentace i se sestříháním vlastního filmu ze záběrů dodaných z videokamery, které je schopen pořídit a do počítače přenést každý poučený majitel daného přístroje. Na přenos dat z videokamery, digitálního fotoaparátu či mobilního telefonu neexistuje univerzální návod. Každý přístroj je zpravidla opatřen softwarem, který si majitel nainstaluje do svého počítače. Tento software je dodáván na CD společně se zakoupeným přístrojem a je sestaven výhradně pro něj. Je samozřejmé, že během kurzu provede frekventant ve spolupráci s lektorem přenos takový dat, ale popis konkrétního typu přístroje, s nímž bude lektor na 34

35 kurzu pracovat přirozeně přesahuje rámec tohoto učebního textu. Čistě pro ilustraci si ukážeme jednu z mnoha cest přenosu dat z vnějšího zařízení do našeho počítače. Půjde o ukázku bezdrátového přenosu videosouboru přes zařízení bluetooth. Obrázek 69 ukazuje připojení vnějšího zařízení jejím mobilní telefon Motorola, který dokáže pořizovat i krátké videosekvence, což pro naši ukázku plně postačí. Obrázek 69 Obrázek 70 Zařízení bluetooth navázalo kontakt s vnějším zařízením a načetlo jeho paměťovou oblast obsahující audiosoubory, obrázky a videa. Následuje obr.71 otevření složky video. Obrázek 71 V rámci bezdrátového kontaktu přes bluetooth otevíráme složku s videosouborem, který budeme přenášet do našeho počítače. Standardní rutinou Úpravy Kopírovat (Copy), nebo Úpravy - Vyjmout (Cut) vydáme pokyn k akci - (kopii, přesunu), kterou na obrázku 72 volbou Úpravy Vložit (Paste) necháme provést. Transport videosouboru (v zásadě jakéhokoli souboru) 35

36 z vnějšího zařízení (mobilní telefon, videokamera, digitální fotoaparát ) přes bluetooth do našeho počítače bude zahájen a následně proveden. Obrázek 72 Předpokládejme nyní, že máme videosoubory či upravené fotografie uloženy ve složkách na našem počítači a můžeme otevřít program Windows Movie Maker. Obrázek 73 Vzhled prostřední programu Windows Movie Maker při prvotním strartu. Žádný projekt není rozpracován, jakákoli práce s programem je v tuto chvíli před námi. Začneme importem obrázků pro prezentaci. Její tvorba je v tomto programu možná, hlavním určením Windows Movie Makeru je 36

37 samozřejmě filmový videoklip. Ten budeme společně tvořit až po úvodním seznámení s programem formou tvorby prezentace. Nyní se zaměřme na druhou alternativní cestu k prezentaci. První alternativu vzhledem k prostředí PowerPointu jsme popsali v druhé kapitole tohoto skripta. Byl jí program PhotoStory. Druhou alternativu nám nabízí Windows Movie Maker. Obrázek 74 Obrázek 74 nám přehledně ukazuje sled akcí, které musí uživatel provést, aby do pracovního prostředí neimportoval požadované fotografie. Nejprve (bod 1.) klikneme v pravé čáati nabídky na položku Obrázky. Otevře se okno do našeho počítače a přes ně se proklikáme až k otevření cílové složky v našem případě je jí složka Ohňostroj_Prezentace_pomocí_Windows_Movie_Maker. (Bod 2.) Dalším krokem (bod 3.) je označení obrázků v cílové složce určených pro import. Finálním krokem (bod 4.) je kliknutí na výkonný povel (- tlačítko Import) dokončující celou akci. Obrázek 75 Obrázek 75 nám ukazuje způsob uspořádání jednotlivých obrázků na časové ose. Zde je namístě uložit projekt navrhuji pro něj název Ohňostroj - známá rutina Soubor Uložit projekt (Ctrl + S). 37

38 Obrázek 76 Obrázek 76 nás provádí krok po kroku přiřazením hudebního klipu vznikající prezentaci. Obrázky máme seřazeny na časové ose. Potom klikneme na položku Hudba v levé horní části pracovní plochy programu (bod 1 ). Otevře se nám okno, přes něž se proklikáme až k cílovému hudebnímu souboru (bod 2.). Kliknutím myši učiníme cílový soubor aktivním (bod 3.) a přes tlačítko Import (bod 4.) jej pošleme do pracovního prostředí programu Windows Movie Maker(bod 5.). Prezentace má hudební doprovod, jehož délku upravíme myší tak, aby odpovídal délce filmového pásu složeného z fotografií a jejich případných doplňků. Způsob zařazení těchto doplňků zejm. titulků k obrázkům v prezentaci a přechodových triků si v následujícím textu popíšeme. Obrázek 77 Poloha kurzoru ve filmovém pásu ukazuje na pozici budoucího titulku. Zde je namístě uživatelský experiment. Dejme si malý úkol. Využijme kompletní nabídky titulků do naší prezentace. Každý 38

39 obrázek opatříme titulkem a hlavní titulky umístíme i na počátek a konec celé prezentace. Možný výsledek takového snažení uvidíme na obrázku 78. Nezapomeňme průběžně ukládat projekt a sledovat dílčí výsledky své práce přes kontrolní přehrávku prezentace. Spouštěcí tlačítko je označeno na obr. 77. Průběžnou kontrolou zamezíme pravděpodobně zbytečně komplikované opravě většího a vzájemně se ovlivňujícího počtu chyb a nesrovnalostí, které ve svém celku působí neesteticky. Obrázek 78 Prezentace obrázků je sice podbarvena hudbou obohacena titulky, ale obrázky nemají žádné efekty. Přiřazení efektu obrázkům dosáhneme klinutím na položku Efekty (bod 1.) a následnou volbou výběru efektu, který přesuneme na obrázek. Z obrázku 79 je patrno, že efekty můžeme i kombinovat (body 2. a 3.). Tlačítkem Stop Start si nyní můžeme prohlédnout výsledek změny, kterou jsme prezentaci obohatili. Kontrolním indexem se lze vracet na uživatelem požadovaná místa v prezentaci. 39 Obrázek 79

40 Obrázek 80 Počátek jednoho záběru a konec předcházejícího záběru mohou být odděleny přechodovými triky. Jejich volbu umožníme nastavením režimu Přechody (bod 1.) a volbou některého z triků (bod 2.). Následným přetažením určeného přechodového triku na vybrané obrázky zvolený přechodový trik náš program akceptuje. Délku doprovodné skladby můžeme pomocí myši přizpůsobit délce prezentace viz dvojitá posuvná šipka kurzoru myši obr. 80. Předpokládejme, že prezentace byla dohotovena, a že jsme s veškerými úpravami, efekty a časovými proporcemi spokojeni. Je čas, abychom neuchovávali prezentaci pouze jako projekt, ale uložíme ji do počítače jako filmový klip maximální kvality ve formátu AVI. Obrázek 81 Hotovou prezentaci (projekt je uložen) hodláme publikovat jako videoklip ve formátu AVI. Na obrázku 40

41 č. 81 je naznačeno, jak hotový klip složený z fotografií, který následně nazveme Ohňostroj publikujeme na našem počítači. Otevřené okno na obrázku 81 nám nabízí oddíl s názvem Publikovat sem a uživatel vybere položku Tento počítač. Obrázek 82 Obrázek 82 ukazuje nastavení cíle uložení a nastavení názvu budoucího klipu- název je Ohňostroj. Po kliknutí na tlačítko Další nás čeká okno s nastavením kvality naší prezentace obr. 83 a pak po kliknutí na tlačítko Publikovat proběhne vlastní zpracování námi navolených efektů do konečné prezentace ve formátu videoklipu AVI viz obr. 84. Obrázek 83 Obrázek 84 Prezentace je vygenerována a my ji můžeme sledovat v libovolném prohlížeči, který přečtě formát AVI. V případě produktů firmy Microsoft, které nejdeme v každém instalačním balíku systému Windows můžu doporučit program Windows Media Player, existuje však celá řada alternativ, jejichž odzkoušení ponechám na rozhodnutí lektora kurzu a experimentů vycházejících ze zájmu jednotlivých frekventantů kurzu. 41

42 Obrázek 85 Dokončení publikování prezentace do podoby videoklipu ve formátu AVI. Prohlížení prezentace je nezávislé na programu PowerPoint. Následující kapitola prohloubí tuto nově nabytou dovednost na tvorbu vlastního videofilmu složeného z jednotlivých klipů. III. Windows Movie Maker b) tvorba vlastního videofilmu Z kamery případně z internetu přemístíme na náš počítač videoklipy. Z těchto videoklipů nyní sestavíme vlastní videofilm opatřený přechodovými triky, podbarvený hudebními klipy a doplněný titulky. Nejprve však využijme dodaných pomůcek, které si kladou za cíl ušetřit nám počáteční práci. Součástí pomůcek k našemu kurzu je složka s volně staženými videoklipy. Složku nyní doporučuji prozkoumat a vybrat si asi 10 ( a to ozvučených i neozvučených) klipů, z nichž budeme skládat svůj první videofilm. Po doknčení prohlídky sinaimportujeme vybrané klipy do prostředí Windows MovieMakeru viz obrázky 86 a 87. Obrázek 86 Obrázek 87 42

43 Máme-li sekvence budoucího videofilmu nalezeny, můžeme je importovat jednotlivě, nebo při držené klávese CTRL jich označíme více a importujeme je do prostředí programu Windows MovieMaker hromadně. Obě cesty jsou rovnocenné. Naimportované klipy doporučuji přes kontrolní náhled prohlédnout viz obr. 88. Pořadí klipů jak je opět patrno z obrázku 88 určuje uživatel. Na časovou osu přetahujeme jednotlivé klipy myší. Jejich pořadí (kromě rozhodnutí uživatele) není nijak určeno. Obrázek 88 Na dalším vyobrazení (obr. 89) vidíme již seřazené videoklipy. Jsou v takovém pořadí, které určil tvůrce videofilmu tedy uživatel. Změna pořadí je velmi snadná děje se pomocí myši. Jediný krok Obrázek 89 náročnější na pozornost, je najít na časové ose konec předchozího klipu. Vše je patrno z obr

44 Základní kroky byly učiněny vybrali jsme a seřadili videoklipy, z nichž budeme sestavovat náš videofilm. V této situaci je vhodné uložit nový projekt, na obrázku je použito názvu Videofilm. Obrázek 90 Máme-li projekt uložen, budeme pokračovat oddělováním klipů vlastními titulky, jimiž řadu tematicky oddělených záběrů zpřehledníme. Obrázek 92 Obrázek 91 Z dvojice obrázků 91 a 92 je zřejmé, že si uživatel může změnit časové měřítko osy. Šipky ukazují tlačítka plus a minus. Jejich aktivací rozšiřujeme časovou osu a usnadňujeme uživateli orientaci v časovém rozvržení klipu. Do filmového pásu zobrazeném na obr. 91 můžeme vkládat vlastní panely s komentářem uvozujícím klip. Z vlastní zkušenosti zde doporučuji opatřit naše video titulkem na začátek videofilmu, poté dát titulek jednotlivým klipům a závěrečný titulek dát na konec videa. (Viz videofilm, který je jako motivace zařazen k materiálům doplňujícím náš kurz).větší množství textu může na diváka působit rušivě a celkově i snížit kvalitu dojmu z našeho díla. Nedejme se tedy unést touhou komentovat jakékoli dění na obrazovce, divák má zkrátka právo na své dojmy a není třeba mu každou maličkost vysvětlovat. Video je na dívání (lat. video, -ere, vidi, visum = viděti) a ne ke čtení komentářů k viděnému. Obrázek 92 nám ukáže způsob vyvolání režimu zadávání titulků. 44

45 Obrázek 92 Efekty a přechody oddělují jednotlivé klipy od sebe. Jsou vhodné např. při oživení záběrů z amatérského videa, kde záběry skokem přechází z jednoho v druhý a nejsou doplněny žádným signálem, který by připravil diváka na blížící se vjem nové situace. Je však známou skutečností, že přechodové triky nabízí i vnitřní software každé běžné videokamery. Přesto je zde je velmi vhodné doporučit několikaminutový časový prostor pro individuání odzkoušení vzhledů zde nabízených filmařských vizuálních mostů. Otevřené okno pro výběr zadání titulků nám ukazuje obrázek 93. Obrázek 93 Pamatujme, že zařazení titulku proběhne správně jen tehdy, je-li zvolený klip aktuální tzn. bylo na něj kliknuto myší. Prohlédněme si demonstrační videoklip jeho název je Videofilm a pokusme se o podobné řešení. 45

46 Úprava již hotového titulku. Obrázek má dohotovený titulek a uživatel ho může zpětně upravit. Na titulek klineme pravým tlačítkem myši. Chceme-li titulek odstranit, klikneme v nabídce na položku Odstranit a aktivací položky Upravit titulky se dostaneme do režimu, který zobrazuje obr. 95. Obrázek 94 Obrázek 95 Editujeme existující titulek k videoklipu. Kliknutím na tlačítko Přidat titulky opravený titulek znovu 46

47 zařadíme do našeho rodícího se videofilmu. Obrázek 96 nám ukáže, jak snadná je změna volby délky zobrazení titulku v našem videofilmu. Klikneme li na značku zvoleného titulku levým tlačítkem myši, stane se titulek na časové ose aktuálním objektem. Nyní přesuneme kurzor myši na rozhraní titulku a vlastního videoklipu, který časově upravovaný titulek uvozuje a po změně vzhledu kurzoru viz obrázek 96 - upravíme na časové ose délku zobrazení textového klipu titulku na potřebnou hodnotu. Obrázek 96 Délka videa je po dokončení úprav časové osy titulků a vazby klipů konečná. Nyní je na uživateli závěrečná operace. Je jí podbarvení němých klipů vhodnou hudbou. V našem sestavovaném videofilmu (tatáž videa nalezne frekventant kurzu ve složce Videoklipy ) je vhodné zařazení hudby pod klip Jak násobí Číňané další záběr představuje amatérská zkouška teleobjektivu videokamery při snímání vysokoletícího letadla klip je uložen pod názvem Letadlo a poslední fragment našeho filmu zasluhující hudební doprovod klip Supermoderní hračka. Zbytek klipů má buď svůj vlastní hudební doprovod (např. Časová lupa) nebo doprovodný slovní komentář, který by byl hudbou rušen (Korek), nebo má svou dostatečně dramatickou zvukovou kulisu a doprovodná hudba by celkovou hodnotu klipu výrazně snížila - (klip Strašná šelma ). Na blízko se nacházejících obrázcích 92, 94 a 96 snadno nalezneme oddíl Úlohy - Import Hudba. Kliknutím na položku hudba se nám otevře vyhledávací okno velmi blízké situaci již popsané akce a to na obr. 76. Nyní však namísto jednoho vybereme hudební klipy tři. Ty nám po postupném výběru (hudba může být na různých místech v dosahu Windows) program Windows MovieMaker umístí do prostoru Importovaná média. Teprve odsud budeme jednotlivé klipy přetahovat pomocí myši do filmové stopy Zvuk a hudba např. obr. 96. Délku hudebních klipů musí uživatel přizpůsobit délce podbarvovaného videoklipu opatřeného titulky a případnými triky. Pokud bychom hudební klip včas nezkrátili, pokračoval by dál a v následujícím videu by mohl působit rušivě. Obrázek 97 nám tedy ukazuje tři naimportované hudební klipy bezprostředně připravené k přesunu do oddílu Zvuk a hudba. Hudební klipy jsou připravené k následnému dokončení práce na aktuálně otevřeném projektu. 47

48 Obrázek 97 Je-li naše práce v téže fázi jak je uvedeno ve skriptu na obr. 97, je vhodné celou plejádu uložených příkazů zkontrolovat v prostředí programu Windows MovieMaker. Pro snadnější orientaci doporučuji rozšířit časovou osu, kurzor umístit na počátek řady a nastavená videa, triky, titulky k sobě navzájem přiřazené spolu s hudebními klipy spustíme přes tlačítko Start viz obrázek 98. Obrázek 98 Nejsme -li se svou prací napoprvé spokojeni, můžeme do uloženého projektu neustále zasahovat. Snadno se vyskytnou drobné chyby v titulcích, videoklipy nemusí napoprvé dokonale časově souhlasit s hudebním doprovodem atd. Uživatel má v rámci prostředí programu MovieMaker možnost odstranění celého klipu, titulku či hudby přes pravé tlačítko myši a následnou volbu nabízené položky Odstranit. Nutnost uvedených zásahů nám prozradí právě kontrolní přehrávka projektu. 48

49 Předpokládejme, že ladění vzájemně provázaných komponent rozpracovaného projektu dopadlo k naší spokojenosti a my přistoupíme k poslednímu kroku. Jím je převedení vyladěného projektu do podoby videoklipu AVI, jehož přehrání a další osud není již závislý výhradně na softwarových produktech firmy Microsoft. Videoklip ve formátu AVI lze přehrát mnoha programy mnoha výrobců, z nichž mnohé jsou volně dostupné na internetu. Pomocí programu Microsoft Windows MovieMaker bude na následujícím vyobrazení tvořen volně přístupný videofilm. Obrázek 99 Hotový projekt transformujeme do formátu AVI. Program nám nabídne i možnosti alternativního uložení, ale uložení to je vždy na úkor kvality finálního produktu souboru v univerzálním videoformátu. Proto doporučuji viz obr. 100 výběr volby Tento počítač. Výsledný videoklip bude mít asi 50 MB, transformace bude trvat (podle kvality použitého počítače) asi 2-3 minuty, ale s výsledkem práce budeme patrně nejvíce spokojeni. Obrázek

50 Obrázek 101 demonstruje konečný výběr procesu transformace do univerzálního formátu AVI, nakonfigurovaný projekt se změní ve skutečný videofilm, který je v dosahu libovolného univerzálního přehrávače klipů. Obrázek 101 Vyhledáváme místo uložení a název budoucího videofilmu. Obrázek102 50

51 Obrázek 103 demonstruje průběh transformace vytvořeného projektu ve videofilm formátu AVI. Obrázek 103 Obrázek 104 Výsledný videofilm má velikost 108 MB a trvá přibližně 15 minut. Přeji vám, abyste ze svého prvního filmu měli opravdovou, upřímnou radost. Ta je branou k další práci, která je potom nejen zábavou, ale i tajemstvím radosti druhých, pro které byla vykonána. Otrokovice, pk- 51

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

MS Office PowerPoint 2007/10 Stručný úvod do tvorby prezentací. 2012 Pomocný učební text pro výuku výpočetní techniky PaedDr.

MS Office PowerPoint 2007/10 Stručný úvod do tvorby prezentací. 2012 Pomocný učební text pro výuku výpočetní techniky PaedDr. MS Office PowerPoint 2007/10 Stručný úvod do tvorby prezentací 2012 Pomocný učební text pro výuku výpočetní techniky PaedDr. Pavel Kovář 1. Seznámení s programem MS Office PowerPoint 2007/10 Microsoft

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Zoner Photo Studio. SPŠ Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 OTROKOVICE. Pomocný text pro výuku IKT. Kovar Pavel

Zoner Photo Studio. SPŠ Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 OTROKOVICE. Pomocný text pro výuku IKT. Kovar Pavel SPŠ Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 OTROKOVICE Zoner Photo Studio Pomocný text pro výuku IKT Kovar Pavel 2013 k o v a r @ s p s o t r o k o v i c e. c z Základní barevná úprava digitálních fotografií

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Tvorba krátkého videofilmu

Tvorba krátkého videofilmu Tvorba krátkého videofilmu pomocí programu Windows Live Movie Maker (Windows 7) (podobné je to v programu Windows Movie Maker ve starších verzích Windows) Abyste mohli video programem Windows Live Movie

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Stručný návod Mgr. Jakub Velecký

Stručný návod Mgr. Jakub Velecký WINDOWS MOVIE MAKER Stručný návod Mgr. Jakub Velecký Windows Movie Maker (dále jen WMM) je standardní součástí operačních systémů MS Windows od verze XP výše. Jedná se o šikovný, jednoduchý nástroj pro

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 4. Karta Domů Obsahuje skupiny příkazů, z nichž každá umožňuje zpracovat jednu ucelenou tematickou oblast úkolů: 1. Schránka 2. Snímky 3. Písmo 4. Odstavec 5. Kreslení 6. Úpravy 4.1. Schránka Text či objekt,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

(NE)RISKUJ! TVORBA VIDEA WINDOWS MOVIE MAKER

(NE)RISKUJ! TVORBA VIDEA WINDOWS MOVIE MAKER (NE)RISKUJ! TVORBA VIDEA WINDOWS MOVIE MAKER HERNÍ PLÁN Seznámení s programem Prémie 1 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Import Prémie filmu 2 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Vkládání Prémie 3 obrázků 1 000

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Movie maker úprava automatického filmu (pracovní list)

Movie maker úprava automatického filmu (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Movie maker úprava automatického filmu (pracovní list) Označení: EU-Inovace-Inf-6-06 Předmět: Informatika Cílová skupina:

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Příprava montážní dokumentace vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost postupu sestavování jednotlivých strojních uzlů a detailům jednotlivých komponentů. Inventoru

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace

OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace K vložení grafického, nebo i jiného objektu do dokumentu se použije záložka VLOŽENÍ. Přehledně zde máme pohromadě vše, co lze do Wordu vložit. Ukažme si vložení

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6 Obsah POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2 Barvy 2 Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6 Změna velikosti fotografie 6 Ořezání obrázku 7 TRANSFORMACE 9 Rotace 9 Překlopení 11 Perspektiva

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Mozilla Firefox nastavení Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Mozilla Firefox nastavení Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou)

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) InDesign GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) Přehled témat: Co jsou to vazby a jak s nimi pracovat v InDesignu? Představení dvou rámečků pro editaci grafiky Jak importovat grafiku do dokumentu?

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Animace

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

Voltampérová charakteristika diody

Voltampérová charakteristika diody Voltampérová charakteristika diody Pozn.: Voltampérovou charakteristiku diod, resp. i rezistorů, žárovek aj. lze proměřovat se soupravou ISES-PCI a též i s ISES-USB. Souprava ISES-PCI, resp. ISES-PCI Professional

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Návod k ovládání aplikace

Návod k ovládání aplikace Návod k ovládání aplikace Tento návod se zabývá ovládáním aplikace PDF Annotation 1, která je založena na aplikaci AVP PDF Viewer a umožňuje nejen PDF dokumenty prohlížet, ale také do těchto dokumentů

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). Import certifikátů Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ 1 Tento uživatelský manuál slouží pro lektory e-learningového portálu MAFIDIS+ (http://elearning.mafidis-plus.info/). Manuál obsahuje popsané

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic Uvedený panel nástrojů Repaint Magic lze využít při úpravě mapky vytvořené v MS Map v prostředí standardní grafiky MS Office. Následující

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007)

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007) (verze 2007) ÚVOD Program MS Power Point patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které slouží k vytváření prezentací. Tento program je spolu s programy MS Word a MS Excel základním pilířem

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Manuál ke komprimaci souborů odesílaných e-mailem

Manuál ke komprimaci souborů odesílaných e-mailem Manuál ke komprimaci souborů odesílaných e-mailem Vzhledem k rostoucím problémům a dotazům, týkajících se odesílání souborů jako příloh v mailu, jsme se rozhodli pro vás uživatele vytvořit následující

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

My si nyní takovou sestavu vytvoříme na příkladu jednoduché kanceláře. Začneme vytvořením takové kanceláře.

My si nyní takovou sestavu vytvoříme na příkladu jednoduché kanceláře. Začneme vytvořením takové kanceláře. Sestavy Sestavy (angl. Reports) slouží ve Visiu k rychlému vytvoření přehledného souhrnu informací o objektech na výkresu. Visio umí tyto stručné sestavy vytvářet jako sešit programu Excelu, ve formátu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více