LUDĚK TESAŘ ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2014 RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI FINANCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUDĚK TESAŘ ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2014 RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI FINANCÍ"

Transkript

1 LUDĚK TESAŘ ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2014 RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI FINANCÍ

2 CITYFINANCE = finance s citem, hodnota navždy. Naše obchodní krédo.

3 F I N A N C E S C I T E M, H O D N O T A N A V Ž D Y

4 K ČEMU BYLA KDYSI ZŘÍZENA VEŘEJNÁ SPRÁVA?

5 VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ ZVYŠOVAT KVALITU ŽIVOTA (VEŘEJNÝ ZÁJEM)

6 VÝVOJ EKONOMIKY S OHLEDEM NA SAMOSPRÁVY

7 SKUTEČNĚ JE MÉNĚ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ PRO OBCE VÍCE? (rozdíl v mil. Kč 2008 vs. skutečnost 2012) 8 888

8 OSLAVUJEME OČEKÁVANÝ POKLES HDP V ROCE ,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Zdroj: ČSÚ a MFČR % změna HDP - stálé ceny

9 NEZAMESTANANOST V ČR REKORDNÍ Praha - Míra nezaměstnanosti přesáhla v lednu podle staré metodiky deset procent, čímž se dostala na nejvyšší hodnotu od rozdělení federace v roce 1993 (zdroj: ,3 Nezaměstnanost v ČR v % 15 11, ,1 6,8 5,9 4,6 5,2 7,6 7,6 7, Zdroj: MPSV, ČTK, graf Zdroj: MFČR

10 * RECEPT ČR - DĚLÁNÍM DEFICITŮ K PROSPERITĚ? SALDO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU mld. Kč Zdroj: MFČR

11 DEFICITY = RECEPT ČR NA PROSPERITU?! 100 mld. Kč DEFICIT JDE DO EKONOMIKY 50 mld. Kč DEFICIT DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU 41 mld. Kč ÚROKOVÉ NÁKLADY STÁTNÍHO DLUHU (ČISTÉ) = 6 MLD. KČ ze 100 jde na prorůstová opatření. TUNELOVÁNÍ STÁTNÍCH OLIGOPOLŮ (ČEZ, LESY APOD.) Vysoké ceny a zisky, které jdou do deficitů státu ZVÝŠOVÁNÍ DANÍ PRO BLAHO LIDU Přináší bídu

12 ZAJÍMAVOSTI V DAŇOVÝCH VÝNOSECH ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Inkaso DPH připadající SR v jednotlivých měsících roku 2012 a 2013 (v mld. Kč) 32,634,6 4,8-3,4 30,4 22,3 30,5 22,8 12,813,0 14,4 16,515,2 14,8 3,2 4,9 leden únor březen duben květen červen červenec srpen DPH 2012 DPH 2013 Zdroj: MFČR

13 DPPO K MEZIROČNĚ o 10% MÉNĚ Daň z příjmů PO v mld. k a 2013 sk.k sk.k Zdroj: MFČR

14 ZVEDAT DANĚ MŮŽE ZNAMENAT POKLES VÝNOSŮ Zdá se, že neblaze proslulá vláda Petra Nečase objevila tzv. Lafferovu křivku (ekonom Arthur Leffer, USA)

15 TRVALÁ STAGNACE EKONOMIKY ČR JE REALITA EU stagnovala 5 čtvrtletí po sobě hrozí předlužení politické paty (viz Itálie) a zhroucení Kypru a Řecka USA roste zejména spotřebou domácností Rozvíjející se ekonomiky rostou Zdroj: MFČR

16 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q VÝKONNOST EKONOMIKY EU A ČR Souhrnná výkonnost ekonomiky Vývoj HDP v ČR a EU (stálé ceny, elim. sez. a kal. dní, v %) ČR meziroční změna EU meziroční změna ČR mezikvartální změna EU mezikvartální změna Zdroj: čsú

17 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 6 VÝKONNOST EKONOMIKY EU A ČR - odvětví Příspěvky odvětví k HDP ve stálých cenách Zem ědělství, lesnictví Průmysl (B, C, D, E) Stavebnictví Služby CZ-NACE G až U Hrubá přidaná hodnota celkem Zdroj: čsú

18 HDP ČR klesá především poklesem spotřeby Zdroj: MFČR

19 Ve vývoji ekonomiky patří ČR k nehorším politika bídy Zdroj: MFČR

20 Vývoj reálného HDP oproti 2005 Zdroj: MFČR

21 Spotřeba domácností v ČR klesá Zdroj: MFČR

22 Reálná hodnota kapitálu v ČR klesá Zdroj: MFČR

23 Ceny v ČR rostou hlavně zásahem vlády Zdroj: MFČR

24 Zdroj: MFČR

25 Zdroj: MFČR

26 Reálná měsíční mzda v ČR klesá Zdroj: MFČR

27 Úspory domácností rostou Zdroj: MFČR

28 Dovoz do ČR klesá a vývoz neroste Zdroj: MFČR

29 Reálný vývoz ČR - % změny Zdroj: MFČR

30 Výnosy v ČR stagnují Zdroj: MFČR

31 Ceny v ČR se přibližovaly EU 12 = 100 Zdroj: MFČR

32 Stále více než 100 mld. Kč deficitu ČR ročně 0 SR saldo v mld. Kč (*predikce MFČR **predikce Tesař) Zdroj: MFČR

33 Zdroj: MFČR

34 mld. Kč Vývoj daňových příjmů obcí a deficit SR Deficit státního rozpočtu *predikce MFČR Deficit státního rozpočtu *predikce Tesař Daňové příjmy obcí *predikce Tesař 0 Zdroj: MFČR

35 VÝVOJ STÁTNÍHO DLUHU A DLUHU SAMOSPRÁV V MLD. KČ Stát Obce Kraje 35 Zdroj: MFČR

36 Nová predikce MFČR 2Q zhoršila očekávání

37 NEBEZPEČNÉ POLITICKÉ HRY S DANĚMI ZHORŠUJÍ VYHLÍDKY ČR Zvýšíme daně, zlepšíme lidem život, věří jedna strana Plány na zvedání daní PO i FO z podnikání Progresivní zdanění fyzických osob Zvýší se daň z příjmů právnických osob Nezaměstnaný vám prý uklidí a vypere Zaměstnavatel a zaměstnanec jsou stále vzácnější jevy

38 Závěr politika bídy ohrožuje domácnosti i obce ČR ČR realizuje politiku bídy Zvedá ceny Roste nezaměstnanost Klesá spotřeba Od roku 2009 trvale klesá reálný HDP Klesá reálná mzda Roste zadlužení státu Podnikatelé a zaměstnanci jsou týráni zvedáním daní a odvodů Od roku 2014 obcím hrozí pokles výnosů daňových příjmů Zejména ohroženo je DPH a DPPO Do sedmi let reálně hrozí situace kolapsu ekonomiky ČR

39 ZÁVĚRY Z VÝVOJE EKONOMIKY (+) Světová ekonomika má podle MMF růst letos o 2,9 v roce 2014 o 3,6%, v rozvinutých zemích o 1% a v rozvíjejících se zemích o 5% (+) USA rostou o 5% Ve světě je růst ekonomiky průměrně cca o 8%. (+) ČNB ponechala diskont na 0,05 % (+) Na 2014 je očekávána + změna HDP (+) Ekominku ČR od poklesu v 3Q 2013 zachránily v posledním kvartálu vývozy a dotace z EU. (+) Svou činnost zahájil užitečný Monitor státní pokladny (-) Evropa stagnuje vyjma Německa. (-) Nestabilita politiky a časté změny daní ČR škodí. (-) Výrazně se zvedly daně, ale přitom výnosy nerostou a někdy klesají viz Lafferova křivka (-) Zadluženost ČR přesáhla 1800 mld. Kč, hrozí že ČR do 6 let nebude schopna plnit kritéria pro přijetí eura. (-) Ekonomika ČR má 2013 poklesnout o 1,5 % HDP. (-) Stavební sektor silně stagnuje i průmysl (-) Nezaměstnanost ČR dosáhla letos svého maxima. (-) Vlády EU mají většinou problémy v dluzích a tunelování úspěšných. (-) Růst úroků z úvěrů bank i když ČNB diskont 0,05% nezměnila.

40 ZÁVĚRY Z VÝVOJE EKONOMIKY (+) EXISTUJE ŘEŠENÍ (-) Deficit ČR nepřispěje k růstu už proto, že jen úroky z dluhů platí ČR řádově 50 mld. Kč ročně a dalších 50 mld. Kč je po očištění roční deficit důchodového systému. (-) V ČR platí daně málo lidí a ti jsou stíháni vyššími daněmi a nápady bankrotářů a odborářů. Z 10 živnostníků platí daně minimum, většina má záporná plnění. (-) Úspory stoupají. Stavy na bankovních účtech obcí i domácností stoupají. Trnem oku, zdá se, jsou státu úspory obcí, protože stát slovo úspora nebo kladný zůstatek na účtu už desetiletí nezná. (-) Koruna a ČR jsou rizikové investice

41 NEBEZPEČNÍ FINANČNÍ EXPERTI V POLITICE MIROSLAV KALOUSEK, TOP 09 Chemik, Praxe v podnikání = 0, 6 let zaměstnanec podnikatele JAN MLÁDEK, KSČ později ČSSD Komunista KSČ ( ), ČSSD (od 1995) Akademik, Praxe v podnikání = 0, 0 let zaměstnanec podnikatele MARTIN POTŮČEK, ČSSD Do roku 1989 působil jako výzkumný pracovník Studoval evropskou sociální politiku V roce 1992 se habilitoval v oboru sociologie Akademik, Praxe v podnikání = 0, 0 let zaměstnanec podnikatele

42

43 ?

44 ROZPOČTY SAMOSPRÁV NA 2014 VE ZNAMENÍ PROVIZORIA SR

45 NA ČEM ZÁVISÍ PŘÍJMY A VÝDAJE OBCE PŘÍJMY Počet obyvatel Počet žáků Podnikatelé (fyzické osoby) Výše daně z příjmů z podnikatelů v katastru obce Velikost katastru Daň z nemovitostí Vlastní činnost Podniky, pronájmy majetku atd. Dotace Na výkon státní správy Na provoz zařízení samosprávy Investiční dotace Počet zaměstnanců pracujících v katastru VÝDAJE Provoz Objem a stav majetku údržba (ODPISY) Majetek udržitelný = odpisy alokovány do výdajů či fondu na obnovu majetku Ceny nakupovaných služeb, zboží a kvalita Efektivita organizací a společností Smlouvy ceny vs. dodávky Zaměstnanci kvalita a produktivita Správa dluhu - vše a ceny dluhů Úřad a samospráva lidé a efektivita jejich práce, efektivita procesů Investice Politika rozvoje a řízení projektů Obnova majetku Rozložení portfolia kapitálu Prodeje majetku Zhodnocení finančních rezerv

46 Účetní a finanční výkazy Účetní výkazy Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Finanční výkazy Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Doplňující údaje Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací Rozpis schváleného rozpočtu podle paragrafů a položek Přehled rozpočtových opatření

47 ROZVAHA Aktiva Stálá aktiva Nehmotný majetek Hmotný majetek Finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Pasiva Zdroje krytí stálých aktiv Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření Cizí zdroje Rezervy Závazky Bankovní úvěry a půjčky

48 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY Náklady Odpisy majetku Opravy a udržování Mzdové náklady Spotřeba energie a materiálu Výnosy Tržby z prodeje služeb Příspěvky a dotace na provoz Pokuty Úroky z vkladů Výsledek hospodaření

49 VÝKAZ PRO PLNĚNÍ ROZPOČTU (ROZPOČET) Rozpočtová skladba Platí pro obce, kraje, regionální rady regionů soudržnosti, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní fondy Uvádí ji příloha k Vyhlášce MF ČR č. 323/2002 Sb. Členění příjmů a výdajů z hlediska: odpovědnostního (kapitoly) druhového (třídy, seskupení, podseskupení položek, položky) odvětvového (skupina, oddíl, pododdíl, paragraf) konsolidačního

50 Rozpočtová skladba (druhové třídění) PŘÍJMY (dle tříd) 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté transfery (dotace) Pravidelné - běžné ročně opakující se Investiční - mimořádné VÝDAJE (dle tříd) 5. Běžné výdaje 6. Kapitálové výdaje

51 Saldo rozpočtu Vždy příjmy a výdaje běžného roku (rozpočtového roku) Rozpočtový rok je shodný s kalendářním Přebytkový = (příjmy-výdaje)>0 Vyrovnaný = (příjmy-výdaje)=0 Schodkový = (příjmy-výdaje)<0 Dle rozpočtových pravidel by měl být dlouhodobě vyrovnaný

52 Provozní saldo základ řízení finanční kondice PROVOZNÍ SALDO = Běžné příjmy Běžné výdaje BĚŽNÉ PŘÍJMY (dle tříd) 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté transfery (dotace) Pravidelné - běžné ročně opakující se Investiční - mimořádné BĚŽNÉ VÝDAJE (dle tříd) 5. Běžné výdaje 6. Kapitálové výdaje

53 DAŇOVÉ PŘÍJMY OBCÍ 2013 NEDOSÁHNOU ROKU 2008 Vývoj daňových příjmů obcí v mld. Kč a % meziroční změně % 10% 5% % % % * DP OBCÍ % změna 8,0% 11,0% 1,4% 8,2% 9,2% -11,6% 4,6% -0,7% 2,6% 8,5% -15% Zdroj: MF ČR, *součástí DP jsou dotace na žáky ve výši cca 8 mld. Kč, prognóza je k září

54 Daňové příjmy obcí: 06/2012 vs. 06/2013 (skutečnost) Ukazatel (v mil. Kč) Období Meziroční srovnání 06/ /2013 mil. Kč % Daňové příjmy , , ,46 108,8% z toho: Daně z příjmů fyzických osob , , ,76 106,8% z toho: ze závislé činnosti a funkčních požitků , , ,42 108,1% ze samostatné výdělečné činnosti 1 307, ,37-150,33 88,5% z kapitálových výnosů 1 426, ,59 155,31 110,9% Daně z příjmů právnických osob , ,89-818,98 96,0% z toho: daň z příjmů právnických osob , , ,29 91,3% daň z příjmů právnických osob za obce 4 863, ,50 552,35 111,4% daň z příjmů právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty , , ,99 120,2% Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 7 879, , ,15 115,2% z toho: poplatky a odvody v oblasti život. prostředí 1 684, ,39-133,36 92,1% místní poplatky z vybraných čin. a služeb 3 382, ,29 312,40 109,2% ostatní odvody z vybraných čin. a služeb 1 801, ,90 852,26 147,3% správní poplatky 1 010, ,16 169,85 116,8% Daň z nemovitostí 5 797, ,09 13,60 100,2% Ostatní daňové příjmy 0,27 0,25-0,02 91,8% Stav na bankovních účtech , , ,39 114,8% Zdroj: MFČR

55 POROVNÁNÍ PREDIKCE NA ROK 2014 MFČR A CITYFINANCE mld. Kč Vybraný daňový příjem Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Výhled 2013 MFČR Výhled 2014 MFČR Výhled 2014 CITYFINANCE OBCE 2014 ROZDÍL CITYFINANCE - celkem obce celkem obce celkem obce celkem Obce celkem Obce celkem Obce MFČR DPH 268,5 57,7 274,4 58,8 278,2 55,5 298,1 62,1 306,7 63,9 300,0 62,5-1,4 DPPO celkem 129,6 32,0 123,3 30,8 133,6 32,8 128,0 34,3 127,8 34,3 124,6 33,5-0,8 v tom: DPPO 123,8 26,5 117,4 25,0 128,0 27,4 122,3 28,8 122,1 28,8 119,0 28,1 DPPO plac. obcemi a kraji 6,6 5,5 5,9 5,8 5,6 5,4 5,7 5,5 5,7 5,5 5,6 5,4 DPFO celkem 131,1 31,2 133,7 31,8 136,3 31,6 142,1 35,0 157,5 39,5 142,7 35,0-4,5 v tom: DPFO-zvl.sazba 10,2 2,2 11,0 2,3 13,2 2,8 12,8 3,0 13,3 3,1 13,0 3,1 DPFO-z přiznání celkem 9,4 3,4 4,5 2,8 3,3 1,4 2,8 1,2 6,3 2,8 1,7 0,8 DPFO-z přiznání sdíl. část 4,8 1,0 3,4 0,6 2,3 0,4 2,0 0,4 4,4 0,9 1,2 0,3 DPFO-z přiznání 30 % 2,4 2,4 1,4 1,4 1,0 1,0 0,8 0,8 1,9 1,9 0,5 0,5 DPFO-závislá celkem 111,6 25,6 118,1 26,7 119,8 27,4 126,5 30,8 137,9 33,6 128,0 31,2 DPFO-závislá sdíl. část 110,1 23,9 116,3 25,9 118,0 25,6 124,6 28,9 135,8 31,5 0,0 29,3 DPFO-závislá 1,5 % motiv. 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 1,9 1,9 Daň z nemovitostí 8,7 8,7 8,6 8,6 9,5 9,5 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 0,0 Celkem vybrané daňové příjmy 537,9 129,6 540,0 129,9 557,6 129,4 578,0 141,2 601,8 147,5 577,1 140,8-6,7 % meziroční změna 0,3% 3,3% -0,4% 3,7% 9,1% 4,1% 4,5% -0,2% -0,3% Zdroj: MF ČR, CITYFINANCE % ROZDÍL PREDIKCE CITYFINANCE OD MF ČR NA ROK ,8%

56 POROVNÁNÍ PREDIKCE NA ROK 2014 MFČR A CITYFINANCE mld. Kč Vybraný daňový příjem Skutečnost 2012 Výhled 2013 MFČR Výhled 2014 MFČR Výhled 2014 CITYFINANCE OBCE 2014 ROZDÍL CITYFINANCE - celkem obce celkem Obce celkem Obce celkem Obce MFČR DPH 278,2 55,5 298,1 62,1 306,7 63,9 300,0 62,5-1,4 DPPO celkem 133,6 32,8 128,0 34,3 127,8 34,3 124,6 33,5-0,8 v tom: DPPO 128,0 27,4 122,3 28,8 122,1 28,8 119,0 28,1 DPPO plac. obcemi a kraji 5,6 5,4 5,7 5,5 5,7 5,5 5,6 5,4 DPFO celkem 136,3 31,6 142,1 35,0 157,5 39,5 142,7 35,0-4,5 v tom: DPFO-zvl.sazba 13,2 2,8 12,8 3,0 13,3 3,1 13,0 3,1 DPFO-z přiznání celkem 3,3 1,4 2,8 1,2 6,3 2,8 1,7 0,8 DPFO-z přiznání sdíl. část 2,3 0,4 2,0 0,4 4,4 0,9 1,2 0,3 DPFO-z přiznání 30 % 1,0 1,0 0,8 0,8 1,9 1,9 0,5 0,5 DPFO-závislá celkem 119,8 27,4 126,5 30,8 137,9 33,6 128,0 31,2 DPFO-závislá sdíl. část 118,0 25,6 124,6 28,9 135,8 31,5 0,0 29,3 DPFO-závislá 1,5 % motiv. 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 1,9 1,9 Daň z nemovitostí 9,5 9,5 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 0,0 Celkem vybrané daňové příjmy 557,6 129,4 578,0 141,2 601,8 147,5 577,1 140,8-6,7 % meziroční změna 3,3% -0,4% 3,7% 9,1% 4,1% 4,5% -0,2% -0,3% Zdroj: MF ČR, CITYFINANCE % ROZDÍL PREDIKCE CITYFINANCE OD MF ČR NA ROK ,8%

57 DAŇOVÉ PŘÍJMY NA 2014 PRO KONKRÉTNÍ OBEC VÝPOČTY DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ SE STATISTIKOU Kč vč. DPH na OBECNÉ DOPORUČENÍ DP 2012 nedosáhnou skutečnosti 2008 po odpočtu 7000 Kč převedených do RUD na žáka Obecné doporučení -3% až +2% Daňových příjmů na 2014 z 2013 Nebo skutečnost tis. Kč na žáka

58

59 CO OHROŽUJE FINANCE OBCÍ NEZVLÁDNUTÉ DOTACE HOSPODAŘENÍ STÁTU LIDSKÉ MYŠLENÍ NEZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K MAJETKU - STAV, OBJEM A BUDOVÁNÍ MAJETKU - ZANEDBANÁ INFRASTRUKTURA NEVHODNÉ INVESTIČNÍ DOTACE ZADLUŽOVÁNÍ VYHAZOVÁNÍ HODNOT ZA NIC ŠPATNÉ DLOUHOLETÉ ZVYKY A MYŠLENÍ

60 NÁSTROJE STABILIZACE FINANCÍ

61 DOTACE CHYBY ZE ZDROJE EVIDENCE MF ČR Podcenění přípravy (žádost, projektová dokumentace apod.) Neseznámení se s podmínkami dotace. Nestanovení konkrétních osob odpovědných za dodržování podmínek. Zahájení prací před obdržením závazného stanoviska o poskytnutí dotace. Nedostatek vlastních finančních zdrojů na spoluúčast. Neschopnost dodržení pětileté udržitelnosti projektu.

62 MÁM 3 DOPORUČENÍ DO ZAVÉST INDIKÁTORY DOBRÉ FINANČNÍ KONDICE (porovnávat se ve všem s těmi nejlepšími) 2. ZAUJMOUT ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K MAJETKU 3. DIVERZIFIKOVAT RIZIKO FINANCÍ (nespoléhat na ČR)

63 1. INDIKÁTORY DOBRÉ FINANČNÍ KONDICE OBCE A. STROP BEZPEČNÉ ZADLUŽENOSTI B. DOBRÉ PROVOZNÍ SALDO C. DOBRÝ TREND FINANCÍ

64 A. NEZADLUŽENOST (STROP BEZPEČNÉ ZADLUŽENOSTI) Nezadluženost je ideál Bezpečný dluh ( zdravý ) by u samosprávy neměl přesáhnout částku průměrného 5 násobku provozního salda se zohledněním trendu v minulosti Myslete na riziko změny sazeb Nepřiměřené jsou dluhy ve výši přesahující splatnost nad 15 let

65 B. DOBRÉ PROVOZNÍ SALDO Běžné příjmy (daňové, nedaňové a běžné dotace běžné výdaje) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (např. ÚFIS 50 M a další bohužel pouze čísla položek a paragrafů naprosto nepřehledné) % podíl provozního salda na běžných příjmech v ČR je 20 % 30% % podíl provozního salda na běžných příjmech obcí 25% 20% 15% 10% 5% 0%

66 C. DOBRÝ TREND FINANCÍ Běžné příjmy se musí vyvíjet lépe než běžné výdaje Dlouhodobě, u středních a větších měst od 10 tis. obyvatel každý rok Analyzovat vývoj a stav financí SWOT analýzu financí silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení financí a přijímat finanční strategii v rozpočtových výhledech Ukázky slabých stránek a negativních vlivů na finance Diskriminační dotování zejména dotované nájmy obecních bytů, dotování lobbistických skupin sportu a kultury bez ohledu na efekt pro ostatní Předlužení dluh by neměl být vyšší než 10x provozní saldo Přeplácení bank Neschopnost řídit výkony a hospodaření organizací a společností měst Lobbistické projekty a plnění přání lidí místo jejich potřeb Nevhodná dotazníková šetření Neuvědomění si rizik inflace, měnových rizik a bankrotu státu

67 2. ZAUJMOUT ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K MAJETKU A. ZŘÍDIT FOND OPRAV A INVESTIC A. PRAVIDLA TVORBY ZAJISTIT ALESPOŇ 50% ODPISŮ B. ZAJIŠTĚNÍ PŘED FINANČNÍMI RIZIKY A ZHODNOCENÍ C. PRAVIDLA ČERPÁNÍ NAVÁZAT NA PLÁN B. KONSOLIDOVAT MAJETEK (NEZBYTNÝ / ZBYTNÝ) C. SCHVÁLIT PLÁN OPRAV A INVESTIC D. ==>> PROPOJENÍ ODPISŮ S ROZPOČTEM

68 3. DIVERZIFIKOVAT RIZIKA FINANCÍ (KONZERVATIVNÍ ČESKÝ PŘÍSTUP JE NEBEZPEČNÝ) Měnové riziko Inflace ČR Snížení příjmů Stagnace ekonomiky ČR Dluhy Riziko bankrotu veřejných financí FINANCE Zvýšení výdajů

69 Cesta spočívá v diverzifikaci finančních rizik DIVERZIFIKACE MĚNOVÁ DIVERZIFIKACE TERITORIÁLNÍ DIVERZIFIKACE FINANČNÍCH NÁSTROJŮ DIVERZIFIKACE SPRÁVCŮ A PORADCŮ

70 tis. Kč VLIV INFLACE NA FINANCE Inflace v roce 2012 byla inflace v ČR dle ČSÚ 3,3 % a za uplynulých 16 let byla průměrná inflace v ČR celkem 3,48 % ročně. Model znehodnocení úspory 2 mil. Kč ročně inflací Nominální hodnota Reálná hodnota peněz rok

71 VYNECHEJTE PROSTŘEDNÍKY - INVESTICE KUPUJTE PŘÍMO OBEC/ INVESTOR Výnos 0 5 % Banka / Fondová společnost/ Prostředník Drahé budovy, manažerské platy 8-15% 8-15%

72 DOPORUČUJI PŘIJDTE NA SEMINÁŘ ZAJIŠTĚNÍ A ZHODNOCENÍ FINANCÍ OBCÍ A PŘÍPRAVA FINANCÍ NA RIZIKA STAGNACE A BANKROTU ČR 8. listopadu 2013 PRAHA Registrace na: W W W. C I T Y F I N A N C E. C Z

73 JAK UZAVŘÍT VOLEBNÍ OBDOBÍ A DEKLAROVAT STAV FINANCÍ SWOT analýzou financí Deklarovat opatření zodpovědného přístupu k majetku a financím Nastínit vývoj voličům Po volbách uvést zastupitele do problematiky řízení financí

74 PŘISTUPUJME K FINANCÍM P O Z I T I V N Ě INSPIRUJME SE TĚMI NEJLEPŠÍMI

75 CTĚME ÚSPĚŠNÉ A SCHOPNÉ PODNIKATELE TOMÁŠ BAŤA Nedělat dluhy. Nevyhazovat hodnoty za nic. Zaujmout zodpovědný přístup k práci a veřejnému majetku.

76 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST ING. LUDĚK TESAŘ

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika 1997 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* 215* 216* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Přerov Datum vyhotovení: 23.1.213 Predikce na y 214-216 Grafy pro Na žáky

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

Prostého počtu obyvatel 13,7%

Prostého počtu obyvatel 13,7% 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 22.9.215 Východiska: Výhled celkových daňových příjmů na 216 v tis.kč Okres:

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Uherský Brod Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Uherské Hradiště Datum vyhotovení: 2.1.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Uherský Brod Predikce uvádí jak propočty podle dat

Více

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016*

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 5.1.215 Východiska: Okres: Děčín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Plzeň-sever Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

3 500 Na čem závisí sdílené daňové příjmy * 2018*

3 500 Na čem závisí sdílené daňové příjmy * 2018* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 3.11.215 Východiska: Okres: Kolín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

*predikce Cityfinance (2016 z neupravených dat MF ČR)

*predikce Cityfinance (2016 z neupravených dat MF ČR) 1997 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 předpoklad 216* 217* 218* 219* Mšeno Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 11.9.216 Východiska: Okres: Mělník Využívá

Více

ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ OBCÍ A MĚST A CHYSTANÉ ZMĚNY. Ing. Luděk Tesař

ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ OBCÍ A MĚST A CHYSTANÉ ZMĚNY. Ing. Luděk Tesař ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ OBCÍ A MĚST A CHYSTANÉ ZMĚNY Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007-2010 2010 Ministerstvo financí Úřad vlády ČR Pardubický kraj Regionservis, spol.

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Financování a hospodaření obcí a krajů

Financování a hospodaření obcí a krajů Financování a hospodaření obcí a krajů Ministerstvo financí březen 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí v letech 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová odpovědnost Státní rozpočet 2017 (dotace a daňová

Více

Statistika veřejných financí ČR, obcí a měst a vývoj hlavních ukazatelů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 19. června 2014, Znojmo

Statistika veřejných financí ČR, obcí a měst a vývoj hlavních ukazatelů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 19. června 2014, Znojmo Statistika veřejných financí ČR, obcí a měst a vývoj hlavních ukazatelů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 19. června 2014, Znojmo OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR

Více

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava Statistika hospodaření a financování veřejných rozpočtů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů, postřehy, fakta a praktické rady a zkušenosti pro samosprávy

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů, postřehy, fakta a praktické rady a zkušenosti pro samosprávy Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů, postřehy, fakta a praktické rady a zkušenosti pro samosprávy Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. prosince 2014, Olomouc OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Miroslav Matej, Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Vývoj daňových příjmů Zadluženost a plnění fiskálního

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Hospodaření měst a obcí v roce 2014 a Zadluženost obcí

Hospodaření měst a obcí v roce 2014 a Zadluženost obcí Hospodaření měst a obcí v roce 2014 a 2015 Zadluženost obcí 11. červen 2015 Miroslav Matej, Ministerstvo financí Obsah prezentace Hospodaření rozpočtů ÚSC, DSO a regionálních rad v roce 2014 Vývoj zadluženosti

Více

ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2011 JAK ŘÍDIT FINANČNÍ ZDRAVÍ

ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2011 JAK ŘÍDIT FINANČNÍ ZDRAVÍ ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2011 JAK ŘÍDIT FINANČNÍ ZDRAVÍ Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 od 2007 2010 Ministerstvo financí Úřad vlády ČR Pardubický kraj Regionservis, spol.

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 22. října 2015, Otrokovice OBSAH PŘEDNÁŠKY OBRAZEM PŘEHLED

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 28. května 2015, Náměšť nad Oslavou OBSAH PŘEDNÁŠKY

Více

Finanční příležitosti obcí A hospodaření v roce Ing. Luděk Tesař, Prostějov,

Finanční příležitosti obcí A hospodaření v roce Ing. Luděk Tesař, Prostějov, Finanční příležitosti obcí A hospodaření v roce 2017 Ing. Luděk Tesař, Prostějov, 3. 11. 2016 Pozvánka na seminář k rozpočtu obcí 29. 11. 2016 Olomouc www.regionservis.cz 1. 12. 2016 Kutná Hora www.regionservis.cz

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk Zpracováno dne 6. 9. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města Žamberk Obsahuje: Navržení pravidel sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Ministerstvo financí ČR Praha říjen 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování Státní rozpočet

Více

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun strana 2

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun strana 2 Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun 21.11.2016 strana 2 Město disponuje Výchozí stav provozním přebytkem ve výši cca 30 mil. Kč zůstatkem na účtech ve výši cca 40

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Zvýšení investičních možností obcí a měst v přímé vazbě na aktuální vývoj ekonomiky Ing. Luděk Tesař

Zvýšení investičních možností obcí a měst v přímé vazbě na aktuální vývoj ekonomiky Ing. Luděk Tesař Zvýšení investičních možností obcí a měst v přímé vazbě na aktuální vývoj ekonomiky Ing. Luděk Tesař www.cityfinance.cz www.cityfinance.cz TOP SLUŽBY www.cityfinance.cz Investiční úvěrový rámec Rozpočtový

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS ministr Ministr financí financí Miroslav KALOUSEK Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Veřejné rozpočty a financování obcí a měst v roce 2011, rozpočet na rok 2012 Ministerstvo financí ČR říjen 2011 Vývoj daňových příjmů územních samosprávných

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města včetně definovaných KPI

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města včetně definovaných KPI Zpracováno dne 25. 7. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města včetně definovaných KPI Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Zvýšení investičních možností obcí a měst v přímé vazbě na aktuální vývoj ekonomiky Ing. Luděk Tesař

Zvýšení investičních možností obcí a měst v přímé vazbě na aktuální vývoj ekonomiky Ing. Luděk Tesař Zvýšení investičních možností obcí a měst v přímé vazbě na aktuální vývoj ekonomiky Ing. Luděk Tesař www.cityfinance.cz Ekonom; Ing. Luděk Tesař - představení Specialista na veřejné finance a rozvoj samospráv;

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Státní rozpočet České republiky na rok 2007

Státní rozpočet České republiky na rok 2007 1/23 Státní rozpočet České republiky na rok 2007 Ing. Eduard Komárek Ministerstvo financí Finančnířízení měst, obcí a regionů v rámci zvyšování efektivity veřejné správy 20. 2. 2007 Velké Meziříčí 2/23

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o.

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Rozpočty měst a obcí. Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Ministerstvo financí ČR září 2012

Rozpočty měst a obcí. Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Ministerstvo financí ČR září 2012 Rozpočty měst a obcí Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti Ministerstvo financí ČR září 2012 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ KUMULATIVNĚ PO MĚSÍCÍCH V LETECH 2007-2012 (V MLD. KČ) DPH 2007

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE Registrační číslo projektu: Název projektu: Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: CZ.1.04/4.1.01/89.00118 Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Štětí OP LZZ Operační program lidské zdroje

Více

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2.

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. října 2013, Plzeň OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED

Více

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 15. březen 2016 Zhodnocení hospodaření obcí a DSO Jihomoravského kraje za rok 2015 01 Hospodaření

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů 1 Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet 2 Soustava veřejných rozpočtů Evropský rozpočet Státní rozpočet Rozpočet vyššího územně správního celku (rozpočet krajů) Rozpočet místní = municipální (rozpočet

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Závěrečný účet 2013. Obec Uzeničky

Závěrečný účet 2013. Obec Uzeničky Obec Uzeničky Závěrečný účet 2013 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích - jsou součástí přiložených

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Prameny: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 9 5

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Hospodaření veřejných rozpočtů, sledování provozních nákladů a moderní finanční řízení

Hospodaření veřejných rozpočtů, sledování provozních nákladů a moderní finanční řízení Hospodaření veřejných rozpočtů, sledování provozních nákladů a moderní finanční řízení Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 15. května 2013, Dětenice OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZEMÍ EU PŘEHLED

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více