LUDĚK TESAŘ ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2014 RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI FINANCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUDĚK TESAŘ ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2014 RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI FINANCÍ"

Transkript

1 LUDĚK TESAŘ ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2014 RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI FINANCÍ

2 CITYFINANCE = finance s citem, hodnota navždy. Naše obchodní krédo.

3 F I N A N C E S C I T E M, H O D N O T A N A V Ž D Y

4 K ČEMU BYLA KDYSI ZŘÍZENA VEŘEJNÁ SPRÁVA?

5 VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ ZVYŠOVAT KVALITU ŽIVOTA (VEŘEJNÝ ZÁJEM)

6 VÝVOJ EKONOMIKY S OHLEDEM NA SAMOSPRÁVY

7 SKUTEČNĚ JE MÉNĚ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ PRO OBCE VÍCE? (rozdíl v mil. Kč 2008 vs. skutečnost 2012) 8 888

8 OSLAVUJEME OČEKÁVANÝ POKLES HDP V ROCE ,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Zdroj: ČSÚ a MFČR % změna HDP - stálé ceny

9 NEZAMESTANANOST V ČR REKORDNÍ Praha - Míra nezaměstnanosti přesáhla v lednu podle staré metodiky deset procent, čímž se dostala na nejvyšší hodnotu od rozdělení federace v roce 1993 (zdroj: ,3 Nezaměstnanost v ČR v % 15 11, ,1 6,8 5,9 4,6 5,2 7,6 7,6 7, Zdroj: MPSV, ČTK, graf Zdroj: MFČR

10 * RECEPT ČR - DĚLÁNÍM DEFICITŮ K PROSPERITĚ? SALDO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU mld. Kč Zdroj: MFČR

11 DEFICITY = RECEPT ČR NA PROSPERITU?! 100 mld. Kč DEFICIT JDE DO EKONOMIKY 50 mld. Kč DEFICIT DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU 41 mld. Kč ÚROKOVÉ NÁKLADY STÁTNÍHO DLUHU (ČISTÉ) = 6 MLD. KČ ze 100 jde na prorůstová opatření. TUNELOVÁNÍ STÁTNÍCH OLIGOPOLŮ (ČEZ, LESY APOD.) Vysoké ceny a zisky, které jdou do deficitů státu ZVÝŠOVÁNÍ DANÍ PRO BLAHO LIDU Přináší bídu

12 ZAJÍMAVOSTI V DAŇOVÝCH VÝNOSECH ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Inkaso DPH připadající SR v jednotlivých měsících roku 2012 a 2013 (v mld. Kč) 32,634,6 4,8-3,4 30,4 22,3 30,5 22,8 12,813,0 14,4 16,515,2 14,8 3,2 4,9 leden únor březen duben květen červen červenec srpen DPH 2012 DPH 2013 Zdroj: MFČR

13 DPPO K MEZIROČNĚ o 10% MÉNĚ Daň z příjmů PO v mld. k a 2013 sk.k sk.k Zdroj: MFČR

14 ZVEDAT DANĚ MŮŽE ZNAMENAT POKLES VÝNOSŮ Zdá se, že neblaze proslulá vláda Petra Nečase objevila tzv. Lafferovu křivku (ekonom Arthur Leffer, USA)

15 TRVALÁ STAGNACE EKONOMIKY ČR JE REALITA EU stagnovala 5 čtvrtletí po sobě hrozí předlužení politické paty (viz Itálie) a zhroucení Kypru a Řecka USA roste zejména spotřebou domácností Rozvíjející se ekonomiky rostou Zdroj: MFČR

16 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q VÝKONNOST EKONOMIKY EU A ČR Souhrnná výkonnost ekonomiky Vývoj HDP v ČR a EU (stálé ceny, elim. sez. a kal. dní, v %) ČR meziroční změna EU meziroční změna ČR mezikvartální změna EU mezikvartální změna Zdroj: čsú

17 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 6 VÝKONNOST EKONOMIKY EU A ČR - odvětví Příspěvky odvětví k HDP ve stálých cenách Zem ědělství, lesnictví Průmysl (B, C, D, E) Stavebnictví Služby CZ-NACE G až U Hrubá přidaná hodnota celkem Zdroj: čsú

18 HDP ČR klesá především poklesem spotřeby Zdroj: MFČR

19 Ve vývoji ekonomiky patří ČR k nehorším politika bídy Zdroj: MFČR

20 Vývoj reálného HDP oproti 2005 Zdroj: MFČR

21 Spotřeba domácností v ČR klesá Zdroj: MFČR

22 Reálná hodnota kapitálu v ČR klesá Zdroj: MFČR

23 Ceny v ČR rostou hlavně zásahem vlády Zdroj: MFČR

24 Zdroj: MFČR

25 Zdroj: MFČR

26 Reálná měsíční mzda v ČR klesá Zdroj: MFČR

27 Úspory domácností rostou Zdroj: MFČR

28 Dovoz do ČR klesá a vývoz neroste Zdroj: MFČR

29 Reálný vývoz ČR - % změny Zdroj: MFČR

30 Výnosy v ČR stagnují Zdroj: MFČR

31 Ceny v ČR se přibližovaly EU 12 = 100 Zdroj: MFČR

32 Stále více než 100 mld. Kč deficitu ČR ročně 0 SR saldo v mld. Kč (*predikce MFČR **predikce Tesař) Zdroj: MFČR

33 Zdroj: MFČR

34 mld. Kč Vývoj daňových příjmů obcí a deficit SR Deficit státního rozpočtu *predikce MFČR Deficit státního rozpočtu *predikce Tesař Daňové příjmy obcí *predikce Tesař 0 Zdroj: MFČR

35 VÝVOJ STÁTNÍHO DLUHU A DLUHU SAMOSPRÁV V MLD. KČ Stát Obce Kraje 35 Zdroj: MFČR

36 Nová predikce MFČR 2Q zhoršila očekávání

37 NEBEZPEČNÉ POLITICKÉ HRY S DANĚMI ZHORŠUJÍ VYHLÍDKY ČR Zvýšíme daně, zlepšíme lidem život, věří jedna strana Plány na zvedání daní PO i FO z podnikání Progresivní zdanění fyzických osob Zvýší se daň z příjmů právnických osob Nezaměstnaný vám prý uklidí a vypere Zaměstnavatel a zaměstnanec jsou stále vzácnější jevy

38 Závěr politika bídy ohrožuje domácnosti i obce ČR ČR realizuje politiku bídy Zvedá ceny Roste nezaměstnanost Klesá spotřeba Od roku 2009 trvale klesá reálný HDP Klesá reálná mzda Roste zadlužení státu Podnikatelé a zaměstnanci jsou týráni zvedáním daní a odvodů Od roku 2014 obcím hrozí pokles výnosů daňových příjmů Zejména ohroženo je DPH a DPPO Do sedmi let reálně hrozí situace kolapsu ekonomiky ČR

39 ZÁVĚRY Z VÝVOJE EKONOMIKY (+) Světová ekonomika má podle MMF růst letos o 2,9 v roce 2014 o 3,6%, v rozvinutých zemích o 1% a v rozvíjejících se zemích o 5% (+) USA rostou o 5% Ve světě je růst ekonomiky průměrně cca o 8%. (+) ČNB ponechala diskont na 0,05 % (+) Na 2014 je očekávána + změna HDP (+) Ekominku ČR od poklesu v 3Q 2013 zachránily v posledním kvartálu vývozy a dotace z EU. (+) Svou činnost zahájil užitečný Monitor státní pokladny (-) Evropa stagnuje vyjma Německa. (-) Nestabilita politiky a časté změny daní ČR škodí. (-) Výrazně se zvedly daně, ale přitom výnosy nerostou a někdy klesají viz Lafferova křivka (-) Zadluženost ČR přesáhla 1800 mld. Kč, hrozí že ČR do 6 let nebude schopna plnit kritéria pro přijetí eura. (-) Ekonomika ČR má 2013 poklesnout o 1,5 % HDP. (-) Stavební sektor silně stagnuje i průmysl (-) Nezaměstnanost ČR dosáhla letos svého maxima. (-) Vlády EU mají většinou problémy v dluzích a tunelování úspěšných. (-) Růst úroků z úvěrů bank i když ČNB diskont 0,05% nezměnila.

40 ZÁVĚRY Z VÝVOJE EKONOMIKY (+) EXISTUJE ŘEŠENÍ (-) Deficit ČR nepřispěje k růstu už proto, že jen úroky z dluhů platí ČR řádově 50 mld. Kč ročně a dalších 50 mld. Kč je po očištění roční deficit důchodového systému. (-) V ČR platí daně málo lidí a ti jsou stíháni vyššími daněmi a nápady bankrotářů a odborářů. Z 10 živnostníků platí daně minimum, většina má záporná plnění. (-) Úspory stoupají. Stavy na bankovních účtech obcí i domácností stoupají. Trnem oku, zdá se, jsou státu úspory obcí, protože stát slovo úspora nebo kladný zůstatek na účtu už desetiletí nezná. (-) Koruna a ČR jsou rizikové investice

41 NEBEZPEČNÍ FINANČNÍ EXPERTI V POLITICE MIROSLAV KALOUSEK, TOP 09 Chemik, Praxe v podnikání = 0, 6 let zaměstnanec podnikatele JAN MLÁDEK, KSČ později ČSSD Komunista KSČ ( ), ČSSD (od 1995) Akademik, Praxe v podnikání = 0, 0 let zaměstnanec podnikatele MARTIN POTŮČEK, ČSSD Do roku 1989 působil jako výzkumný pracovník Studoval evropskou sociální politiku V roce 1992 se habilitoval v oboru sociologie Akademik, Praxe v podnikání = 0, 0 let zaměstnanec podnikatele

42

43 ?

44 ROZPOČTY SAMOSPRÁV NA 2014 VE ZNAMENÍ PROVIZORIA SR

45 NA ČEM ZÁVISÍ PŘÍJMY A VÝDAJE OBCE PŘÍJMY Počet obyvatel Počet žáků Podnikatelé (fyzické osoby) Výše daně z příjmů z podnikatelů v katastru obce Velikost katastru Daň z nemovitostí Vlastní činnost Podniky, pronájmy majetku atd. Dotace Na výkon státní správy Na provoz zařízení samosprávy Investiční dotace Počet zaměstnanců pracujících v katastru VÝDAJE Provoz Objem a stav majetku údržba (ODPISY) Majetek udržitelný = odpisy alokovány do výdajů či fondu na obnovu majetku Ceny nakupovaných služeb, zboží a kvalita Efektivita organizací a společností Smlouvy ceny vs. dodávky Zaměstnanci kvalita a produktivita Správa dluhu - vše a ceny dluhů Úřad a samospráva lidé a efektivita jejich práce, efektivita procesů Investice Politika rozvoje a řízení projektů Obnova majetku Rozložení portfolia kapitálu Prodeje majetku Zhodnocení finančních rezerv

46 Účetní a finanční výkazy Účetní výkazy Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Finanční výkazy Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Doplňující údaje Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací Rozpis schváleného rozpočtu podle paragrafů a položek Přehled rozpočtových opatření

47 ROZVAHA Aktiva Stálá aktiva Nehmotný majetek Hmotný majetek Finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Pasiva Zdroje krytí stálých aktiv Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření Cizí zdroje Rezervy Závazky Bankovní úvěry a půjčky

48 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY Náklady Odpisy majetku Opravy a udržování Mzdové náklady Spotřeba energie a materiálu Výnosy Tržby z prodeje služeb Příspěvky a dotace na provoz Pokuty Úroky z vkladů Výsledek hospodaření

49 VÝKAZ PRO PLNĚNÍ ROZPOČTU (ROZPOČET) Rozpočtová skladba Platí pro obce, kraje, regionální rady regionů soudržnosti, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní fondy Uvádí ji příloha k Vyhlášce MF ČR č. 323/2002 Sb. Členění příjmů a výdajů z hlediska: odpovědnostního (kapitoly) druhového (třídy, seskupení, podseskupení položek, položky) odvětvového (skupina, oddíl, pododdíl, paragraf) konsolidačního

50 Rozpočtová skladba (druhové třídění) PŘÍJMY (dle tříd) 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté transfery (dotace) Pravidelné - běžné ročně opakující se Investiční - mimořádné VÝDAJE (dle tříd) 5. Běžné výdaje 6. Kapitálové výdaje

51 Saldo rozpočtu Vždy příjmy a výdaje běžného roku (rozpočtového roku) Rozpočtový rok je shodný s kalendářním Přebytkový = (příjmy-výdaje)>0 Vyrovnaný = (příjmy-výdaje)=0 Schodkový = (příjmy-výdaje)<0 Dle rozpočtových pravidel by měl být dlouhodobě vyrovnaný

52 Provozní saldo základ řízení finanční kondice PROVOZNÍ SALDO = Běžné příjmy Běžné výdaje BĚŽNÉ PŘÍJMY (dle tříd) 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté transfery (dotace) Pravidelné - běžné ročně opakující se Investiční - mimořádné BĚŽNÉ VÝDAJE (dle tříd) 5. Běžné výdaje 6. Kapitálové výdaje

53 DAŇOVÉ PŘÍJMY OBCÍ 2013 NEDOSÁHNOU ROKU 2008 Vývoj daňových příjmů obcí v mld. Kč a % meziroční změně % 10% 5% % % % * DP OBCÍ % změna 8,0% 11,0% 1,4% 8,2% 9,2% -11,6% 4,6% -0,7% 2,6% 8,5% -15% Zdroj: MF ČR, *součástí DP jsou dotace na žáky ve výši cca 8 mld. Kč, prognóza je k září

54 Daňové příjmy obcí: 06/2012 vs. 06/2013 (skutečnost) Ukazatel (v mil. Kč) Období Meziroční srovnání 06/ /2013 mil. Kč % Daňové příjmy , , ,46 108,8% z toho: Daně z příjmů fyzických osob , , ,76 106,8% z toho: ze závislé činnosti a funkčních požitků , , ,42 108,1% ze samostatné výdělečné činnosti 1 307, ,37-150,33 88,5% z kapitálových výnosů 1 426, ,59 155,31 110,9% Daně z příjmů právnických osob , ,89-818,98 96,0% z toho: daň z příjmů právnických osob , , ,29 91,3% daň z příjmů právnických osob za obce 4 863, ,50 552,35 111,4% daň z příjmů právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty , , ,99 120,2% Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 7 879, , ,15 115,2% z toho: poplatky a odvody v oblasti život. prostředí 1 684, ,39-133,36 92,1% místní poplatky z vybraných čin. a služeb 3 382, ,29 312,40 109,2% ostatní odvody z vybraných čin. a služeb 1 801, ,90 852,26 147,3% správní poplatky 1 010, ,16 169,85 116,8% Daň z nemovitostí 5 797, ,09 13,60 100,2% Ostatní daňové příjmy 0,27 0,25-0,02 91,8% Stav na bankovních účtech , , ,39 114,8% Zdroj: MFČR

55 POROVNÁNÍ PREDIKCE NA ROK 2014 MFČR A CITYFINANCE mld. Kč Vybraný daňový příjem Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Výhled 2013 MFČR Výhled 2014 MFČR Výhled 2014 CITYFINANCE OBCE 2014 ROZDÍL CITYFINANCE - celkem obce celkem obce celkem obce celkem Obce celkem Obce celkem Obce MFČR DPH 268,5 57,7 274,4 58,8 278,2 55,5 298,1 62,1 306,7 63,9 300,0 62,5-1,4 DPPO celkem 129,6 32,0 123,3 30,8 133,6 32,8 128,0 34,3 127,8 34,3 124,6 33,5-0,8 v tom: DPPO 123,8 26,5 117,4 25,0 128,0 27,4 122,3 28,8 122,1 28,8 119,0 28,1 DPPO plac. obcemi a kraji 6,6 5,5 5,9 5,8 5,6 5,4 5,7 5,5 5,7 5,5 5,6 5,4 DPFO celkem 131,1 31,2 133,7 31,8 136,3 31,6 142,1 35,0 157,5 39,5 142,7 35,0-4,5 v tom: DPFO-zvl.sazba 10,2 2,2 11,0 2,3 13,2 2,8 12,8 3,0 13,3 3,1 13,0 3,1 DPFO-z přiznání celkem 9,4 3,4 4,5 2,8 3,3 1,4 2,8 1,2 6,3 2,8 1,7 0,8 DPFO-z přiznání sdíl. část 4,8 1,0 3,4 0,6 2,3 0,4 2,0 0,4 4,4 0,9 1,2 0,3 DPFO-z přiznání 30 % 2,4 2,4 1,4 1,4 1,0 1,0 0,8 0,8 1,9 1,9 0,5 0,5 DPFO-závislá celkem 111,6 25,6 118,1 26,7 119,8 27,4 126,5 30,8 137,9 33,6 128,0 31,2 DPFO-závislá sdíl. část 110,1 23,9 116,3 25,9 118,0 25,6 124,6 28,9 135,8 31,5 0,0 29,3 DPFO-závislá 1,5 % motiv. 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 1,9 1,9 Daň z nemovitostí 8,7 8,7 8,6 8,6 9,5 9,5 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 0,0 Celkem vybrané daňové příjmy 537,9 129,6 540,0 129,9 557,6 129,4 578,0 141,2 601,8 147,5 577,1 140,8-6,7 % meziroční změna 0,3% 3,3% -0,4% 3,7% 9,1% 4,1% 4,5% -0,2% -0,3% Zdroj: MF ČR, CITYFINANCE % ROZDÍL PREDIKCE CITYFINANCE OD MF ČR NA ROK ,8%

56 POROVNÁNÍ PREDIKCE NA ROK 2014 MFČR A CITYFINANCE mld. Kč Vybraný daňový příjem Skutečnost 2012 Výhled 2013 MFČR Výhled 2014 MFČR Výhled 2014 CITYFINANCE OBCE 2014 ROZDÍL CITYFINANCE - celkem obce celkem Obce celkem Obce celkem Obce MFČR DPH 278,2 55,5 298,1 62,1 306,7 63,9 300,0 62,5-1,4 DPPO celkem 133,6 32,8 128,0 34,3 127,8 34,3 124,6 33,5-0,8 v tom: DPPO 128,0 27,4 122,3 28,8 122,1 28,8 119,0 28,1 DPPO plac. obcemi a kraji 5,6 5,4 5,7 5,5 5,7 5,5 5,6 5,4 DPFO celkem 136,3 31,6 142,1 35,0 157,5 39,5 142,7 35,0-4,5 v tom: DPFO-zvl.sazba 13,2 2,8 12,8 3,0 13,3 3,1 13,0 3,1 DPFO-z přiznání celkem 3,3 1,4 2,8 1,2 6,3 2,8 1,7 0,8 DPFO-z přiznání sdíl. část 2,3 0,4 2,0 0,4 4,4 0,9 1,2 0,3 DPFO-z přiznání 30 % 1,0 1,0 0,8 0,8 1,9 1,9 0,5 0,5 DPFO-závislá celkem 119,8 27,4 126,5 30,8 137,9 33,6 128,0 31,2 DPFO-závislá sdíl. část 118,0 25,6 124,6 28,9 135,8 31,5 0,0 29,3 DPFO-závislá 1,5 % motiv. 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 1,9 1,9 Daň z nemovitostí 9,5 9,5 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 0,0 Celkem vybrané daňové příjmy 557,6 129,4 578,0 141,2 601,8 147,5 577,1 140,8-6,7 % meziroční změna 3,3% -0,4% 3,7% 9,1% 4,1% 4,5% -0,2% -0,3% Zdroj: MF ČR, CITYFINANCE % ROZDÍL PREDIKCE CITYFINANCE OD MF ČR NA ROK ,8%

57 DAŇOVÉ PŘÍJMY NA 2014 PRO KONKRÉTNÍ OBEC VÝPOČTY DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ SE STATISTIKOU Kč vč. DPH na OBECNÉ DOPORUČENÍ DP 2012 nedosáhnou skutečnosti 2008 po odpočtu 7000 Kč převedených do RUD na žáka Obecné doporučení -3% až +2% Daňových příjmů na 2014 z 2013 Nebo skutečnost tis. Kč na žáka

58

59 CO OHROŽUJE FINANCE OBCÍ NEZVLÁDNUTÉ DOTACE HOSPODAŘENÍ STÁTU LIDSKÉ MYŠLENÍ NEZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K MAJETKU - STAV, OBJEM A BUDOVÁNÍ MAJETKU - ZANEDBANÁ INFRASTRUKTURA NEVHODNÉ INVESTIČNÍ DOTACE ZADLUŽOVÁNÍ VYHAZOVÁNÍ HODNOT ZA NIC ŠPATNÉ DLOUHOLETÉ ZVYKY A MYŠLENÍ

60 NÁSTROJE STABILIZACE FINANCÍ

61 DOTACE CHYBY ZE ZDROJE EVIDENCE MF ČR Podcenění přípravy (žádost, projektová dokumentace apod.) Neseznámení se s podmínkami dotace. Nestanovení konkrétních osob odpovědných za dodržování podmínek. Zahájení prací před obdržením závazného stanoviska o poskytnutí dotace. Nedostatek vlastních finančních zdrojů na spoluúčast. Neschopnost dodržení pětileté udržitelnosti projektu.

62 MÁM 3 DOPORUČENÍ DO ZAVÉST INDIKÁTORY DOBRÉ FINANČNÍ KONDICE (porovnávat se ve všem s těmi nejlepšími) 2. ZAUJMOUT ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K MAJETKU 3. DIVERZIFIKOVAT RIZIKO FINANCÍ (nespoléhat na ČR)

63 1. INDIKÁTORY DOBRÉ FINANČNÍ KONDICE OBCE A. STROP BEZPEČNÉ ZADLUŽENOSTI B. DOBRÉ PROVOZNÍ SALDO C. DOBRÝ TREND FINANCÍ

64 A. NEZADLUŽENOST (STROP BEZPEČNÉ ZADLUŽENOSTI) Nezadluženost je ideál Bezpečný dluh ( zdravý ) by u samosprávy neměl přesáhnout částku průměrného 5 násobku provozního salda se zohledněním trendu v minulosti Myslete na riziko změny sazeb Nepřiměřené jsou dluhy ve výši přesahující splatnost nad 15 let

65 B. DOBRÉ PROVOZNÍ SALDO Běžné příjmy (daňové, nedaňové a běžné dotace běžné výdaje) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (např. ÚFIS 50 M a další bohužel pouze čísla položek a paragrafů naprosto nepřehledné) % podíl provozního salda na běžných příjmech v ČR je 20 % 30% % podíl provozního salda na běžných příjmech obcí 25% 20% 15% 10% 5% 0%

66 C. DOBRÝ TREND FINANCÍ Běžné příjmy se musí vyvíjet lépe než běžné výdaje Dlouhodobě, u středních a větších měst od 10 tis. obyvatel každý rok Analyzovat vývoj a stav financí SWOT analýzu financí silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení financí a přijímat finanční strategii v rozpočtových výhledech Ukázky slabých stránek a negativních vlivů na finance Diskriminační dotování zejména dotované nájmy obecních bytů, dotování lobbistických skupin sportu a kultury bez ohledu na efekt pro ostatní Předlužení dluh by neměl být vyšší než 10x provozní saldo Přeplácení bank Neschopnost řídit výkony a hospodaření organizací a společností měst Lobbistické projekty a plnění přání lidí místo jejich potřeb Nevhodná dotazníková šetření Neuvědomění si rizik inflace, měnových rizik a bankrotu státu

67 2. ZAUJMOUT ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K MAJETKU A. ZŘÍDIT FOND OPRAV A INVESTIC A. PRAVIDLA TVORBY ZAJISTIT ALESPOŇ 50% ODPISŮ B. ZAJIŠTĚNÍ PŘED FINANČNÍMI RIZIKY A ZHODNOCENÍ C. PRAVIDLA ČERPÁNÍ NAVÁZAT NA PLÁN B. KONSOLIDOVAT MAJETEK (NEZBYTNÝ / ZBYTNÝ) C. SCHVÁLIT PLÁN OPRAV A INVESTIC D. ==>> PROPOJENÍ ODPISŮ S ROZPOČTEM

68 3. DIVERZIFIKOVAT RIZIKA FINANCÍ (KONZERVATIVNÍ ČESKÝ PŘÍSTUP JE NEBEZPEČNÝ) Měnové riziko Inflace ČR Snížení příjmů Stagnace ekonomiky ČR Dluhy Riziko bankrotu veřejných financí FINANCE Zvýšení výdajů

69 Cesta spočívá v diverzifikaci finančních rizik DIVERZIFIKACE MĚNOVÁ DIVERZIFIKACE TERITORIÁLNÍ DIVERZIFIKACE FINANČNÍCH NÁSTROJŮ DIVERZIFIKACE SPRÁVCŮ A PORADCŮ

70 tis. Kč VLIV INFLACE NA FINANCE Inflace v roce 2012 byla inflace v ČR dle ČSÚ 3,3 % a za uplynulých 16 let byla průměrná inflace v ČR celkem 3,48 % ročně. Model znehodnocení úspory 2 mil. Kč ročně inflací Nominální hodnota Reálná hodnota peněz rok

71 VYNECHEJTE PROSTŘEDNÍKY - INVESTICE KUPUJTE PŘÍMO OBEC/ INVESTOR Výnos 0 5 % Banka / Fondová společnost/ Prostředník Drahé budovy, manažerské platy 8-15% 8-15%

72 DOPORUČUJI PŘIJDTE NA SEMINÁŘ ZAJIŠTĚNÍ A ZHODNOCENÍ FINANCÍ OBCÍ A PŘÍPRAVA FINANCÍ NA RIZIKA STAGNACE A BANKROTU ČR 8. listopadu 2013 PRAHA Registrace na: W W W. C I T Y F I N A N C E. C Z

73 JAK UZAVŘÍT VOLEBNÍ OBDOBÍ A DEKLAROVAT STAV FINANCÍ SWOT analýzou financí Deklarovat opatření zodpovědného přístupu k majetku a financím Nastínit vývoj voličům Po volbách uvést zastupitele do problematiky řízení financí

74 PŘISTUPUJME K FINANCÍM P O Z I T I V N Ě INSPIRUJME SE TĚMI NEJLEPŠÍMI

75 CTĚME ÚSPĚŠNÉ A SCHOPNÉ PODNIKATELE TOMÁŠ BAŤA Nedělat dluhy. Nevyhazovat hodnoty za nic. Zaujmout zodpovědný přístup k práci a veřejnému majetku.

76 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST ING. LUDĚK TESAŘ

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí městyse uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA Zpracováno dne 3. 11. 2013 Zvýšení kvality řízení na MěÚ Lanškroun CZ.1.04/4.1.01/89.00080 LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL

Více

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz Rozpočtový výhled Statutárního města České Budějovice do roku 2013 obsahuje analýzu dosavadního hospodaření města zahrnuje dopady světové finanční krize srpen 09 Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Více

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí Zpracováno dne 30. 3. 2015 AKTUALIZACE Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu:

Více

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová Zpracováno dne 23. 7. 2014 Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2.

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. října 2013, Plzeň OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA LETOHRAD 2011 2015 B1+/AQE STR 3

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA LETOHRAD 2011 2015 B1+/AQE STR 3 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA LETOHRAD 2011 2015 B1+/AQE Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým budoucím rizikem již v krátkém časovém horizontu STR 3 Vyhovující

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice

Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice 2013 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice REGIONSERVIS s.r.o. 28.8.2013 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 2 z celkem 29 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. ÚVOD...

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 2015 2019 A2-/AQE STR 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 2015 2019 A2-/AQE STR 2 11) ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 215 219 A2-/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad STANOVISKO K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 186/13-NKU45/85/13 V Praze dne 28. května

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 listopad 2006 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ

Více

Rozpočet obce a rozpočtové hospodaření. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Rozpočet obce a rozpočtové hospodaření. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Rozpočet obce a rozpočtové hospodaření Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Charakteristika rozpočtové soustavy Soustava veřejných rozpočtů včetně rozpočtových vztahů fungujících uvnitř této soustavy

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví

Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví Plán konzultace 13. 4. 2012 Úvod do ekonomie letní semestr 2011 2012 2.konzultace, 13. 4. 2012 1. Základní principy účetnictví 2. Základní principy komerčního bankovnictví 3. Česká národní banka a její

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

Ministerstvo financí ČR. oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006

Ministerstvo financí ČR. oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006 Květen 2007 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 5 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

Předkládá stínový ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD

Předkládá stínový ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Předkládá stínový ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Strategické cíle rozpočtové a daňové politiky ČSSD pro léta 2010-2014 Strategické cíle rozpočtové a daňové politiky ČSSD pro

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více