LUDĚK TESAŘ ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2014 RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI FINANCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUDĚK TESAŘ ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2014 RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI FINANCÍ"

Transkript

1 LUDĚK TESAŘ ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2014 RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI FINANCÍ

2 CITYFINANCE = finance s citem, hodnota navždy. Naše obchodní krédo.

3 F I N A N C E S C I T E M, H O D N O T A N A V Ž D Y

4 K ČEMU BYLA KDYSI ZŘÍZENA VEŘEJNÁ SPRÁVA?

5 VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ ZVYŠOVAT KVALITU ŽIVOTA (VEŘEJNÝ ZÁJEM)

6 VÝVOJ EKONOMIKY S OHLEDEM NA SAMOSPRÁVY

7 SKUTEČNĚ JE MÉNĚ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ PRO OBCE VÍCE? (rozdíl v mil. Kč 2008 vs. skutečnost 2012) 8 888

8 OSLAVUJEME OČEKÁVANÝ POKLES HDP V ROCE ,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Zdroj: ČSÚ a MFČR % změna HDP - stálé ceny

9 NEZAMESTANANOST V ČR REKORDNÍ Praha - Míra nezaměstnanosti přesáhla v lednu podle staré metodiky deset procent, čímž se dostala na nejvyšší hodnotu od rozdělení federace v roce 1993 (zdroj: ,3 Nezaměstnanost v ČR v % 15 11, ,1 6,8 5,9 4,6 5,2 7,6 7,6 7, Zdroj: MPSV, ČTK, graf Zdroj: MFČR

10 * RECEPT ČR - DĚLÁNÍM DEFICITŮ K PROSPERITĚ? SALDO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU mld. Kč Zdroj: MFČR

11 DEFICITY = RECEPT ČR NA PROSPERITU?! 100 mld. Kč DEFICIT JDE DO EKONOMIKY 50 mld. Kč DEFICIT DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU 41 mld. Kč ÚROKOVÉ NÁKLADY STÁTNÍHO DLUHU (ČISTÉ) = 6 MLD. KČ ze 100 jde na prorůstová opatření. TUNELOVÁNÍ STÁTNÍCH OLIGOPOLŮ (ČEZ, LESY APOD.) Vysoké ceny a zisky, které jdou do deficitů státu ZVÝŠOVÁNÍ DANÍ PRO BLAHO LIDU Přináší bídu

12 ZAJÍMAVOSTI V DAŇOVÝCH VÝNOSECH ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Inkaso DPH připadající SR v jednotlivých měsících roku 2012 a 2013 (v mld. Kč) 32,634,6 4,8-3,4 30,4 22,3 30,5 22,8 12,813,0 14,4 16,515,2 14,8 3,2 4,9 leden únor březen duben květen červen červenec srpen DPH 2012 DPH 2013 Zdroj: MFČR

13 DPPO K MEZIROČNĚ o 10% MÉNĚ Daň z příjmů PO v mld. k a 2013 sk.k sk.k Zdroj: MFČR

14 ZVEDAT DANĚ MŮŽE ZNAMENAT POKLES VÝNOSŮ Zdá se, že neblaze proslulá vláda Petra Nečase objevila tzv. Lafferovu křivku (ekonom Arthur Leffer, USA)

15 TRVALÁ STAGNACE EKONOMIKY ČR JE REALITA EU stagnovala 5 čtvrtletí po sobě hrozí předlužení politické paty (viz Itálie) a zhroucení Kypru a Řecka USA roste zejména spotřebou domácností Rozvíjející se ekonomiky rostou Zdroj: MFČR

16 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q VÝKONNOST EKONOMIKY EU A ČR Souhrnná výkonnost ekonomiky Vývoj HDP v ČR a EU (stálé ceny, elim. sez. a kal. dní, v %) ČR meziroční změna EU meziroční změna ČR mezikvartální změna EU mezikvartální změna Zdroj: čsú

17 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 6 VÝKONNOST EKONOMIKY EU A ČR - odvětví Příspěvky odvětví k HDP ve stálých cenách Zem ědělství, lesnictví Průmysl (B, C, D, E) Stavebnictví Služby CZ-NACE G až U Hrubá přidaná hodnota celkem Zdroj: čsú

18 HDP ČR klesá především poklesem spotřeby Zdroj: MFČR

19 Ve vývoji ekonomiky patří ČR k nehorším politika bídy Zdroj: MFČR

20 Vývoj reálného HDP oproti 2005 Zdroj: MFČR

21 Spotřeba domácností v ČR klesá Zdroj: MFČR

22 Reálná hodnota kapitálu v ČR klesá Zdroj: MFČR

23 Ceny v ČR rostou hlavně zásahem vlády Zdroj: MFČR

24 Zdroj: MFČR

25 Zdroj: MFČR

26 Reálná měsíční mzda v ČR klesá Zdroj: MFČR

27 Úspory domácností rostou Zdroj: MFČR

28 Dovoz do ČR klesá a vývoz neroste Zdroj: MFČR

29 Reálný vývoz ČR - % změny Zdroj: MFČR

30 Výnosy v ČR stagnují Zdroj: MFČR

31 Ceny v ČR se přibližovaly EU 12 = 100 Zdroj: MFČR

32 Stále více než 100 mld. Kč deficitu ČR ročně 0 SR saldo v mld. Kč (*predikce MFČR **predikce Tesař) Zdroj: MFČR

33 Zdroj: MFČR

34 mld. Kč Vývoj daňových příjmů obcí a deficit SR Deficit státního rozpočtu *predikce MFČR Deficit státního rozpočtu *predikce Tesař Daňové příjmy obcí *predikce Tesař 0 Zdroj: MFČR

35 VÝVOJ STÁTNÍHO DLUHU A DLUHU SAMOSPRÁV V MLD. KČ Stát Obce Kraje 35 Zdroj: MFČR

36 Nová predikce MFČR 2Q zhoršila očekávání

37 NEBEZPEČNÉ POLITICKÉ HRY S DANĚMI ZHORŠUJÍ VYHLÍDKY ČR Zvýšíme daně, zlepšíme lidem život, věří jedna strana Plány na zvedání daní PO i FO z podnikání Progresivní zdanění fyzických osob Zvýší se daň z příjmů právnických osob Nezaměstnaný vám prý uklidí a vypere Zaměstnavatel a zaměstnanec jsou stále vzácnější jevy

38 Závěr politika bídy ohrožuje domácnosti i obce ČR ČR realizuje politiku bídy Zvedá ceny Roste nezaměstnanost Klesá spotřeba Od roku 2009 trvale klesá reálný HDP Klesá reálná mzda Roste zadlužení státu Podnikatelé a zaměstnanci jsou týráni zvedáním daní a odvodů Od roku 2014 obcím hrozí pokles výnosů daňových příjmů Zejména ohroženo je DPH a DPPO Do sedmi let reálně hrozí situace kolapsu ekonomiky ČR

39 ZÁVĚRY Z VÝVOJE EKONOMIKY (+) Světová ekonomika má podle MMF růst letos o 2,9 v roce 2014 o 3,6%, v rozvinutých zemích o 1% a v rozvíjejících se zemích o 5% (+) USA rostou o 5% Ve světě je růst ekonomiky průměrně cca o 8%. (+) ČNB ponechala diskont na 0,05 % (+) Na 2014 je očekávána + změna HDP (+) Ekominku ČR od poklesu v 3Q 2013 zachránily v posledním kvartálu vývozy a dotace z EU. (+) Svou činnost zahájil užitečný Monitor státní pokladny (-) Evropa stagnuje vyjma Německa. (-) Nestabilita politiky a časté změny daní ČR škodí. (-) Výrazně se zvedly daně, ale přitom výnosy nerostou a někdy klesají viz Lafferova křivka (-) Zadluženost ČR přesáhla 1800 mld. Kč, hrozí že ČR do 6 let nebude schopna plnit kritéria pro přijetí eura. (-) Ekonomika ČR má 2013 poklesnout o 1,5 % HDP. (-) Stavební sektor silně stagnuje i průmysl (-) Nezaměstnanost ČR dosáhla letos svého maxima. (-) Vlády EU mají většinou problémy v dluzích a tunelování úspěšných. (-) Růst úroků z úvěrů bank i když ČNB diskont 0,05% nezměnila.

40 ZÁVĚRY Z VÝVOJE EKONOMIKY (+) EXISTUJE ŘEŠENÍ (-) Deficit ČR nepřispěje k růstu už proto, že jen úroky z dluhů platí ČR řádově 50 mld. Kč ročně a dalších 50 mld. Kč je po očištění roční deficit důchodového systému. (-) V ČR platí daně málo lidí a ti jsou stíháni vyššími daněmi a nápady bankrotářů a odborářů. Z 10 živnostníků platí daně minimum, většina má záporná plnění. (-) Úspory stoupají. Stavy na bankovních účtech obcí i domácností stoupají. Trnem oku, zdá se, jsou státu úspory obcí, protože stát slovo úspora nebo kladný zůstatek na účtu už desetiletí nezná. (-) Koruna a ČR jsou rizikové investice

41 NEBEZPEČNÍ FINANČNÍ EXPERTI V POLITICE MIROSLAV KALOUSEK, TOP 09 Chemik, Praxe v podnikání = 0, 6 let zaměstnanec podnikatele JAN MLÁDEK, KSČ později ČSSD Komunista KSČ ( ), ČSSD (od 1995) Akademik, Praxe v podnikání = 0, 0 let zaměstnanec podnikatele MARTIN POTŮČEK, ČSSD Do roku 1989 působil jako výzkumný pracovník Studoval evropskou sociální politiku V roce 1992 se habilitoval v oboru sociologie Akademik, Praxe v podnikání = 0, 0 let zaměstnanec podnikatele

42

43 ?

44 ROZPOČTY SAMOSPRÁV NA 2014 VE ZNAMENÍ PROVIZORIA SR

45 NA ČEM ZÁVISÍ PŘÍJMY A VÝDAJE OBCE PŘÍJMY Počet obyvatel Počet žáků Podnikatelé (fyzické osoby) Výše daně z příjmů z podnikatelů v katastru obce Velikost katastru Daň z nemovitostí Vlastní činnost Podniky, pronájmy majetku atd. Dotace Na výkon státní správy Na provoz zařízení samosprávy Investiční dotace Počet zaměstnanců pracujících v katastru VÝDAJE Provoz Objem a stav majetku údržba (ODPISY) Majetek udržitelný = odpisy alokovány do výdajů či fondu na obnovu majetku Ceny nakupovaných služeb, zboží a kvalita Efektivita organizací a společností Smlouvy ceny vs. dodávky Zaměstnanci kvalita a produktivita Správa dluhu - vše a ceny dluhů Úřad a samospráva lidé a efektivita jejich práce, efektivita procesů Investice Politika rozvoje a řízení projektů Obnova majetku Rozložení portfolia kapitálu Prodeje majetku Zhodnocení finančních rezerv

46 Účetní a finanční výkazy Účetní výkazy Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Finanční výkazy Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Doplňující údaje Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací Rozpis schváleného rozpočtu podle paragrafů a položek Přehled rozpočtových opatření

47 ROZVAHA Aktiva Stálá aktiva Nehmotný majetek Hmotný majetek Finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Pasiva Zdroje krytí stálých aktiv Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření Cizí zdroje Rezervy Závazky Bankovní úvěry a půjčky

48 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY Náklady Odpisy majetku Opravy a udržování Mzdové náklady Spotřeba energie a materiálu Výnosy Tržby z prodeje služeb Příspěvky a dotace na provoz Pokuty Úroky z vkladů Výsledek hospodaření

49 VÝKAZ PRO PLNĚNÍ ROZPOČTU (ROZPOČET) Rozpočtová skladba Platí pro obce, kraje, regionální rady regionů soudržnosti, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní fondy Uvádí ji příloha k Vyhlášce MF ČR č. 323/2002 Sb. Členění příjmů a výdajů z hlediska: odpovědnostního (kapitoly) druhového (třídy, seskupení, podseskupení položek, položky) odvětvového (skupina, oddíl, pododdíl, paragraf) konsolidačního

50 Rozpočtová skladba (druhové třídění) PŘÍJMY (dle tříd) 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté transfery (dotace) Pravidelné - běžné ročně opakující se Investiční - mimořádné VÝDAJE (dle tříd) 5. Běžné výdaje 6. Kapitálové výdaje

51 Saldo rozpočtu Vždy příjmy a výdaje běžného roku (rozpočtového roku) Rozpočtový rok je shodný s kalendářním Přebytkový = (příjmy-výdaje)>0 Vyrovnaný = (příjmy-výdaje)=0 Schodkový = (příjmy-výdaje)<0 Dle rozpočtových pravidel by měl být dlouhodobě vyrovnaný

52 Provozní saldo základ řízení finanční kondice PROVOZNÍ SALDO = Běžné příjmy Běžné výdaje BĚŽNÉ PŘÍJMY (dle tříd) 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté transfery (dotace) Pravidelné - běžné ročně opakující se Investiční - mimořádné BĚŽNÉ VÝDAJE (dle tříd) 5. Běžné výdaje 6. Kapitálové výdaje

53 DAŇOVÉ PŘÍJMY OBCÍ 2013 NEDOSÁHNOU ROKU 2008 Vývoj daňových příjmů obcí v mld. Kč a % meziroční změně % 10% 5% % % % * DP OBCÍ % změna 8,0% 11,0% 1,4% 8,2% 9,2% -11,6% 4,6% -0,7% 2,6% 8,5% -15% Zdroj: MF ČR, *součástí DP jsou dotace na žáky ve výši cca 8 mld. Kč, prognóza je k září

54 Daňové příjmy obcí: 06/2012 vs. 06/2013 (skutečnost) Ukazatel (v mil. Kč) Období Meziroční srovnání 06/ /2013 mil. Kč % Daňové příjmy , , ,46 108,8% z toho: Daně z příjmů fyzických osob , , ,76 106,8% z toho: ze závislé činnosti a funkčních požitků , , ,42 108,1% ze samostatné výdělečné činnosti 1 307, ,37-150,33 88,5% z kapitálových výnosů 1 426, ,59 155,31 110,9% Daně z příjmů právnických osob , ,89-818,98 96,0% z toho: daň z příjmů právnických osob , , ,29 91,3% daň z příjmů právnických osob za obce 4 863, ,50 552,35 111,4% daň z příjmů právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty , , ,99 120,2% Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 7 879, , ,15 115,2% z toho: poplatky a odvody v oblasti život. prostředí 1 684, ,39-133,36 92,1% místní poplatky z vybraných čin. a služeb 3 382, ,29 312,40 109,2% ostatní odvody z vybraných čin. a služeb 1 801, ,90 852,26 147,3% správní poplatky 1 010, ,16 169,85 116,8% Daň z nemovitostí 5 797, ,09 13,60 100,2% Ostatní daňové příjmy 0,27 0,25-0,02 91,8% Stav na bankovních účtech , , ,39 114,8% Zdroj: MFČR

55 POROVNÁNÍ PREDIKCE NA ROK 2014 MFČR A CITYFINANCE mld. Kč Vybraný daňový příjem Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Výhled 2013 MFČR Výhled 2014 MFČR Výhled 2014 CITYFINANCE OBCE 2014 ROZDÍL CITYFINANCE - celkem obce celkem obce celkem obce celkem Obce celkem Obce celkem Obce MFČR DPH 268,5 57,7 274,4 58,8 278,2 55,5 298,1 62,1 306,7 63,9 300,0 62,5-1,4 DPPO celkem 129,6 32,0 123,3 30,8 133,6 32,8 128,0 34,3 127,8 34,3 124,6 33,5-0,8 v tom: DPPO 123,8 26,5 117,4 25,0 128,0 27,4 122,3 28,8 122,1 28,8 119,0 28,1 DPPO plac. obcemi a kraji 6,6 5,5 5,9 5,8 5,6 5,4 5,7 5,5 5,7 5,5 5,6 5,4 DPFO celkem 131,1 31,2 133,7 31,8 136,3 31,6 142,1 35,0 157,5 39,5 142,7 35,0-4,5 v tom: DPFO-zvl.sazba 10,2 2,2 11,0 2,3 13,2 2,8 12,8 3,0 13,3 3,1 13,0 3,1 DPFO-z přiznání celkem 9,4 3,4 4,5 2,8 3,3 1,4 2,8 1,2 6,3 2,8 1,7 0,8 DPFO-z přiznání sdíl. část 4,8 1,0 3,4 0,6 2,3 0,4 2,0 0,4 4,4 0,9 1,2 0,3 DPFO-z přiznání 30 % 2,4 2,4 1,4 1,4 1,0 1,0 0,8 0,8 1,9 1,9 0,5 0,5 DPFO-závislá celkem 111,6 25,6 118,1 26,7 119,8 27,4 126,5 30,8 137,9 33,6 128,0 31,2 DPFO-závislá sdíl. část 110,1 23,9 116,3 25,9 118,0 25,6 124,6 28,9 135,8 31,5 0,0 29,3 DPFO-závislá 1,5 % motiv. 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 1,9 1,9 Daň z nemovitostí 8,7 8,7 8,6 8,6 9,5 9,5 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 0,0 Celkem vybrané daňové příjmy 537,9 129,6 540,0 129,9 557,6 129,4 578,0 141,2 601,8 147,5 577,1 140,8-6,7 % meziroční změna 0,3% 3,3% -0,4% 3,7% 9,1% 4,1% 4,5% -0,2% -0,3% Zdroj: MF ČR, CITYFINANCE % ROZDÍL PREDIKCE CITYFINANCE OD MF ČR NA ROK ,8%

56 POROVNÁNÍ PREDIKCE NA ROK 2014 MFČR A CITYFINANCE mld. Kč Vybraný daňový příjem Skutečnost 2012 Výhled 2013 MFČR Výhled 2014 MFČR Výhled 2014 CITYFINANCE OBCE 2014 ROZDÍL CITYFINANCE - celkem obce celkem Obce celkem Obce celkem Obce MFČR DPH 278,2 55,5 298,1 62,1 306,7 63,9 300,0 62,5-1,4 DPPO celkem 133,6 32,8 128,0 34,3 127,8 34,3 124,6 33,5-0,8 v tom: DPPO 128,0 27,4 122,3 28,8 122,1 28,8 119,0 28,1 DPPO plac. obcemi a kraji 5,6 5,4 5,7 5,5 5,7 5,5 5,6 5,4 DPFO celkem 136,3 31,6 142,1 35,0 157,5 39,5 142,7 35,0-4,5 v tom: DPFO-zvl.sazba 13,2 2,8 12,8 3,0 13,3 3,1 13,0 3,1 DPFO-z přiznání celkem 3,3 1,4 2,8 1,2 6,3 2,8 1,7 0,8 DPFO-z přiznání sdíl. část 2,3 0,4 2,0 0,4 4,4 0,9 1,2 0,3 DPFO-z přiznání 30 % 1,0 1,0 0,8 0,8 1,9 1,9 0,5 0,5 DPFO-závislá celkem 119,8 27,4 126,5 30,8 137,9 33,6 128,0 31,2 DPFO-závislá sdíl. část 118,0 25,6 124,6 28,9 135,8 31,5 0,0 29,3 DPFO-závislá 1,5 % motiv. 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 1,9 1,9 Daň z nemovitostí 9,5 9,5 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 0,0 Celkem vybrané daňové příjmy 557,6 129,4 578,0 141,2 601,8 147,5 577,1 140,8-6,7 % meziroční změna 3,3% -0,4% 3,7% 9,1% 4,1% 4,5% -0,2% -0,3% Zdroj: MF ČR, CITYFINANCE % ROZDÍL PREDIKCE CITYFINANCE OD MF ČR NA ROK ,8%

57 DAŇOVÉ PŘÍJMY NA 2014 PRO KONKRÉTNÍ OBEC VÝPOČTY DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ SE STATISTIKOU Kč vč. DPH na OBECNÉ DOPORUČENÍ DP 2012 nedosáhnou skutečnosti 2008 po odpočtu 7000 Kč převedených do RUD na žáka Obecné doporučení -3% až +2% Daňových příjmů na 2014 z 2013 Nebo skutečnost tis. Kč na žáka

58

59 CO OHROŽUJE FINANCE OBCÍ NEZVLÁDNUTÉ DOTACE HOSPODAŘENÍ STÁTU LIDSKÉ MYŠLENÍ NEZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K MAJETKU - STAV, OBJEM A BUDOVÁNÍ MAJETKU - ZANEDBANÁ INFRASTRUKTURA NEVHODNÉ INVESTIČNÍ DOTACE ZADLUŽOVÁNÍ VYHAZOVÁNÍ HODNOT ZA NIC ŠPATNÉ DLOUHOLETÉ ZVYKY A MYŠLENÍ

60 NÁSTROJE STABILIZACE FINANCÍ

61 DOTACE CHYBY ZE ZDROJE EVIDENCE MF ČR Podcenění přípravy (žádost, projektová dokumentace apod.) Neseznámení se s podmínkami dotace. Nestanovení konkrétních osob odpovědných za dodržování podmínek. Zahájení prací před obdržením závazného stanoviska o poskytnutí dotace. Nedostatek vlastních finančních zdrojů na spoluúčast. Neschopnost dodržení pětileté udržitelnosti projektu.

62 MÁM 3 DOPORUČENÍ DO ZAVÉST INDIKÁTORY DOBRÉ FINANČNÍ KONDICE (porovnávat se ve všem s těmi nejlepšími) 2. ZAUJMOUT ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K MAJETKU 3. DIVERZIFIKOVAT RIZIKO FINANCÍ (nespoléhat na ČR)

63 1. INDIKÁTORY DOBRÉ FINANČNÍ KONDICE OBCE A. STROP BEZPEČNÉ ZADLUŽENOSTI B. DOBRÉ PROVOZNÍ SALDO C. DOBRÝ TREND FINANCÍ

64 A. NEZADLUŽENOST (STROP BEZPEČNÉ ZADLUŽENOSTI) Nezadluženost je ideál Bezpečný dluh ( zdravý ) by u samosprávy neměl přesáhnout částku průměrného 5 násobku provozního salda se zohledněním trendu v minulosti Myslete na riziko změny sazeb Nepřiměřené jsou dluhy ve výši přesahující splatnost nad 15 let

65 B. DOBRÉ PROVOZNÍ SALDO Běžné příjmy (daňové, nedaňové a běžné dotace běžné výdaje) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (např. ÚFIS 50 M a další bohužel pouze čísla položek a paragrafů naprosto nepřehledné) % podíl provozního salda na běžných příjmech v ČR je 20 % 30% % podíl provozního salda na běžných příjmech obcí 25% 20% 15% 10% 5% 0%

66 C. DOBRÝ TREND FINANCÍ Běžné příjmy se musí vyvíjet lépe než běžné výdaje Dlouhodobě, u středních a větších měst od 10 tis. obyvatel každý rok Analyzovat vývoj a stav financí SWOT analýzu financí silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení financí a přijímat finanční strategii v rozpočtových výhledech Ukázky slabých stránek a negativních vlivů na finance Diskriminační dotování zejména dotované nájmy obecních bytů, dotování lobbistických skupin sportu a kultury bez ohledu na efekt pro ostatní Předlužení dluh by neměl být vyšší než 10x provozní saldo Přeplácení bank Neschopnost řídit výkony a hospodaření organizací a společností měst Lobbistické projekty a plnění přání lidí místo jejich potřeb Nevhodná dotazníková šetření Neuvědomění si rizik inflace, měnových rizik a bankrotu státu

67 2. ZAUJMOUT ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K MAJETKU A. ZŘÍDIT FOND OPRAV A INVESTIC A. PRAVIDLA TVORBY ZAJISTIT ALESPOŇ 50% ODPISŮ B. ZAJIŠTĚNÍ PŘED FINANČNÍMI RIZIKY A ZHODNOCENÍ C. PRAVIDLA ČERPÁNÍ NAVÁZAT NA PLÁN B. KONSOLIDOVAT MAJETEK (NEZBYTNÝ / ZBYTNÝ) C. SCHVÁLIT PLÁN OPRAV A INVESTIC D. ==>> PROPOJENÍ ODPISŮ S ROZPOČTEM

68 3. DIVERZIFIKOVAT RIZIKA FINANCÍ (KONZERVATIVNÍ ČESKÝ PŘÍSTUP JE NEBEZPEČNÝ) Měnové riziko Inflace ČR Snížení příjmů Stagnace ekonomiky ČR Dluhy Riziko bankrotu veřejných financí FINANCE Zvýšení výdajů

69 Cesta spočívá v diverzifikaci finančních rizik DIVERZIFIKACE MĚNOVÁ DIVERZIFIKACE TERITORIÁLNÍ DIVERZIFIKACE FINANČNÍCH NÁSTROJŮ DIVERZIFIKACE SPRÁVCŮ A PORADCŮ

70 tis. Kč VLIV INFLACE NA FINANCE Inflace v roce 2012 byla inflace v ČR dle ČSÚ 3,3 % a za uplynulých 16 let byla průměrná inflace v ČR celkem 3,48 % ročně. Model znehodnocení úspory 2 mil. Kč ročně inflací Nominální hodnota Reálná hodnota peněz rok

71 VYNECHEJTE PROSTŘEDNÍKY - INVESTICE KUPUJTE PŘÍMO OBEC/ INVESTOR Výnos 0 5 % Banka / Fondová společnost/ Prostředník Drahé budovy, manažerské platy 8-15% 8-15%

72 DOPORUČUJI PŘIJDTE NA SEMINÁŘ ZAJIŠTĚNÍ A ZHODNOCENÍ FINANCÍ OBCÍ A PŘÍPRAVA FINANCÍ NA RIZIKA STAGNACE A BANKROTU ČR 8. listopadu 2013 PRAHA Registrace na: W W W. C I T Y F I N A N C E. C Z

73 JAK UZAVŘÍT VOLEBNÍ OBDOBÍ A DEKLAROVAT STAV FINANCÍ SWOT analýzou financí Deklarovat opatření zodpovědného přístupu k majetku a financím Nastínit vývoj voličům Po volbách uvést zastupitele do problematiky řízení financí

74 PŘISTUPUJME K FINANCÍM P O Z I T I V N Ě INSPIRUJME SE TĚMI NEJLEPŠÍMI

75 CTĚME ÚSPĚŠNÉ A SCHOPNÉ PODNIKATELE TOMÁŠ BAŤA Nedělat dluhy. Nevyhazovat hodnoty za nic. Zaujmout zodpovědný přístup k práci a veřejnému majetku.

76 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST ING. LUDĚK TESAŘ

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Uherský Brod Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Uherské Hradiště Datum vyhotovení: 2.1.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Uherský Brod Predikce uvádí jak propočty podle dat

Více

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016*

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 5.1.215 Východiska: Okres: Děčín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava Statistika hospodaření a financování veřejných rozpočtů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 22. října 2015, Otrokovice OBSAH PŘEDNÁŠKY OBRAZEM PŘEHLED

Více

ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2011 JAK ŘÍDIT FINANČNÍ ZDRAVÍ

ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2011 JAK ŘÍDIT FINANČNÍ ZDRAVÍ ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2011 JAK ŘÍDIT FINANČNÍ ZDRAVÍ Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 od 2007 2010 Ministerstvo financí Úřad vlády ČR Pardubický kraj Regionservis, spol.

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk Zpracováno dne 6. 9. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města Žamberk Obsahuje: Navržení pravidel sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 28. května 2015, Náměšť nad Oslavou OBSAH PŘEDNÁŠKY

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o.

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města včetně definovaných KPI

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města včetně definovaných KPI Zpracováno dne 25. 7. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města včetně definovaných KPI Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2.

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. října 2013, Plzeň OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Hospodaření veřejných rozpočtů, sledování provozních nákladů a moderní finanční řízení

Hospodaření veřejných rozpočtů, sledování provozních nákladů a moderní finanční řízení Hospodaření veřejných rozpočtů, sledování provozních nákladů a moderní finanční řízení Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 15. května 2013, Dětenice OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZEMÍ EU PŘEHLED

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Závěrečný účet 2013. Obec Uzeničky

Závěrečný účet 2013. Obec Uzeničky Obec Uzeničky Závěrečný účet 2013 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích - jsou součástí přiložených

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Rozpočtový výhled města UHERSKÝ BROD s analýzou financí města

Rozpočtový výhled města UHERSKÝ BROD s analýzou financí města 22. května 2011 Zpracováno dne 19. 3. 2013 Rozpočtový města UHERSKÝ BROD s analýzou financí města na roky 2014 až 2017 při schválení platný do konce roku 2014 Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová Zpracováno dne 23. 7. 2014 Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz Rozpočtový výhled Statutárního města České Budějovice do roku 2013 obsahuje analýzu dosavadního hospodaření města zahrnuje dopady světové finanční krize srpen 09 Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav IČ 71182039, www.miroslavsko.cz. za rok 2014

Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav IČ 71182039, www.miroslavsko.cz. za rok 2014 Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav IČ 71182039, www.miroslavsko.cz N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 V Miroslavi, dne 22. května 2015 Předkládá: Volf Roman předseda svazku Zpracovala:

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

AKTUALITY výpočty daňových příjmů na rok 2008 včetně výhledu 2009 emailem nebo poštou strategické plány rozvoje racionalizace organizací zřizovaných

AKTUALITY výpočty daňových příjmů na rok 2008 včetně výhledu 2009 emailem nebo poštou strategické plány rozvoje racionalizace organizací zřizovaných AKTUALITY výpočty daňových příjmů na rok 2008 včetně výhledu 2009 emailem nebo poštou strategické plány rozvoje racionalizace organizací zřizovaných městy ekonomické a projektové poradenství, rozbory a

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více