LUDĚK TESAŘ ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2014 RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI FINANCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUDĚK TESAŘ ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2014 RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI FINANCÍ"

Transkript

1 LUDĚK TESAŘ ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2014 RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI FINANCÍ

2 CITYFINANCE = finance s citem, hodnota navždy. Naše obchodní krédo.

3 F I N A N C E S C I T E M, H O D N O T A N A V Ž D Y

4 K ČEMU BYLA KDYSI ZŘÍZENA VEŘEJNÁ SPRÁVA?

5 VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ ZVYŠOVAT KVALITU ŽIVOTA (VEŘEJNÝ ZÁJEM)

6 VÝVOJ EKONOMIKY S OHLEDEM NA SAMOSPRÁVY

7 SKUTEČNĚ JE MÉNĚ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ PRO OBCE VÍCE? (rozdíl v mil. Kč 2008 vs. skutečnost 2012) 8 888

8 OSLAVUJEME OČEKÁVANÝ POKLES HDP V ROCE ,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Zdroj: ČSÚ a MFČR % změna HDP - stálé ceny

9 NEZAMESTANANOST V ČR REKORDNÍ Praha - Míra nezaměstnanosti přesáhla v lednu podle staré metodiky deset procent, čímž se dostala na nejvyšší hodnotu od rozdělení federace v roce 1993 (zdroj: ,3 Nezaměstnanost v ČR v % 15 11, ,1 6,8 5,9 4,6 5,2 7,6 7,6 7, Zdroj: MPSV, ČTK, graf Zdroj: MFČR

10 * RECEPT ČR - DĚLÁNÍM DEFICITŮ K PROSPERITĚ? SALDO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU mld. Kč Zdroj: MFČR

11 DEFICITY = RECEPT ČR NA PROSPERITU?! 100 mld. Kč DEFICIT JDE DO EKONOMIKY 50 mld. Kč DEFICIT DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU 41 mld. Kč ÚROKOVÉ NÁKLADY STÁTNÍHO DLUHU (ČISTÉ) = 6 MLD. KČ ze 100 jde na prorůstová opatření. TUNELOVÁNÍ STÁTNÍCH OLIGOPOLŮ (ČEZ, LESY APOD.) Vysoké ceny a zisky, které jdou do deficitů státu ZVÝŠOVÁNÍ DANÍ PRO BLAHO LIDU Přináší bídu

12 ZAJÍMAVOSTI V DAŇOVÝCH VÝNOSECH ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Inkaso DPH připadající SR v jednotlivých měsících roku 2012 a 2013 (v mld. Kč) 32,634,6 4,8-3,4 30,4 22,3 30,5 22,8 12,813,0 14,4 16,515,2 14,8 3,2 4,9 leden únor březen duben květen červen červenec srpen DPH 2012 DPH 2013 Zdroj: MFČR

13 DPPO K MEZIROČNĚ o 10% MÉNĚ Daň z příjmů PO v mld. k a 2013 sk.k sk.k Zdroj: MFČR

14 ZVEDAT DANĚ MŮŽE ZNAMENAT POKLES VÝNOSŮ Zdá se, že neblaze proslulá vláda Petra Nečase objevila tzv. Lafferovu křivku (ekonom Arthur Leffer, USA)

15 TRVALÁ STAGNACE EKONOMIKY ČR JE REALITA EU stagnovala 5 čtvrtletí po sobě hrozí předlužení politické paty (viz Itálie) a zhroucení Kypru a Řecka USA roste zejména spotřebou domácností Rozvíjející se ekonomiky rostou Zdroj: MFČR

16 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q VÝKONNOST EKONOMIKY EU A ČR Souhrnná výkonnost ekonomiky Vývoj HDP v ČR a EU (stálé ceny, elim. sez. a kal. dní, v %) ČR meziroční změna EU meziroční změna ČR mezikvartální změna EU mezikvartální změna Zdroj: čsú

17 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 6 VÝKONNOST EKONOMIKY EU A ČR - odvětví Příspěvky odvětví k HDP ve stálých cenách Zem ědělství, lesnictví Průmysl (B, C, D, E) Stavebnictví Služby CZ-NACE G až U Hrubá přidaná hodnota celkem Zdroj: čsú

18 HDP ČR klesá především poklesem spotřeby Zdroj: MFČR

19 Ve vývoji ekonomiky patří ČR k nehorším politika bídy Zdroj: MFČR

20 Vývoj reálného HDP oproti 2005 Zdroj: MFČR

21 Spotřeba domácností v ČR klesá Zdroj: MFČR

22 Reálná hodnota kapitálu v ČR klesá Zdroj: MFČR

23 Ceny v ČR rostou hlavně zásahem vlády Zdroj: MFČR

24 Zdroj: MFČR

25 Zdroj: MFČR

26 Reálná měsíční mzda v ČR klesá Zdroj: MFČR

27 Úspory domácností rostou Zdroj: MFČR

28 Dovoz do ČR klesá a vývoz neroste Zdroj: MFČR

29 Reálný vývoz ČR - % změny Zdroj: MFČR

30 Výnosy v ČR stagnují Zdroj: MFČR

31 Ceny v ČR se přibližovaly EU 12 = 100 Zdroj: MFČR

32 Stále více než 100 mld. Kč deficitu ČR ročně 0 SR saldo v mld. Kč (*predikce MFČR **predikce Tesař) Zdroj: MFČR

33 Zdroj: MFČR

34 mld. Kč Vývoj daňových příjmů obcí a deficit SR Deficit státního rozpočtu *predikce MFČR Deficit státního rozpočtu *predikce Tesař Daňové příjmy obcí *predikce Tesař 0 Zdroj: MFČR

35 VÝVOJ STÁTNÍHO DLUHU A DLUHU SAMOSPRÁV V MLD. KČ Stát Obce Kraje 35 Zdroj: MFČR

36 Nová predikce MFČR 2Q zhoršila očekávání

37 NEBEZPEČNÉ POLITICKÉ HRY S DANĚMI ZHORŠUJÍ VYHLÍDKY ČR Zvýšíme daně, zlepšíme lidem život, věří jedna strana Plány na zvedání daní PO i FO z podnikání Progresivní zdanění fyzických osob Zvýší se daň z příjmů právnických osob Nezaměstnaný vám prý uklidí a vypere Zaměstnavatel a zaměstnanec jsou stále vzácnější jevy

38 Závěr politika bídy ohrožuje domácnosti i obce ČR ČR realizuje politiku bídy Zvedá ceny Roste nezaměstnanost Klesá spotřeba Od roku 2009 trvale klesá reálný HDP Klesá reálná mzda Roste zadlužení státu Podnikatelé a zaměstnanci jsou týráni zvedáním daní a odvodů Od roku 2014 obcím hrozí pokles výnosů daňových příjmů Zejména ohroženo je DPH a DPPO Do sedmi let reálně hrozí situace kolapsu ekonomiky ČR

39 ZÁVĚRY Z VÝVOJE EKONOMIKY (+) Světová ekonomika má podle MMF růst letos o 2,9 v roce 2014 o 3,6%, v rozvinutých zemích o 1% a v rozvíjejících se zemích o 5% (+) USA rostou o 5% Ve světě je růst ekonomiky průměrně cca o 8%. (+) ČNB ponechala diskont na 0,05 % (+) Na 2014 je očekávána + změna HDP (+) Ekominku ČR od poklesu v 3Q 2013 zachránily v posledním kvartálu vývozy a dotace z EU. (+) Svou činnost zahájil užitečný Monitor státní pokladny (-) Evropa stagnuje vyjma Německa. (-) Nestabilita politiky a časté změny daní ČR škodí. (-) Výrazně se zvedly daně, ale přitom výnosy nerostou a někdy klesají viz Lafferova křivka (-) Zadluženost ČR přesáhla 1800 mld. Kč, hrozí že ČR do 6 let nebude schopna plnit kritéria pro přijetí eura. (-) Ekonomika ČR má 2013 poklesnout o 1,5 % HDP. (-) Stavební sektor silně stagnuje i průmysl (-) Nezaměstnanost ČR dosáhla letos svého maxima. (-) Vlády EU mají většinou problémy v dluzích a tunelování úspěšných. (-) Růst úroků z úvěrů bank i když ČNB diskont 0,05% nezměnila.

40 ZÁVĚRY Z VÝVOJE EKONOMIKY (+) EXISTUJE ŘEŠENÍ (-) Deficit ČR nepřispěje k růstu už proto, že jen úroky z dluhů platí ČR řádově 50 mld. Kč ročně a dalších 50 mld. Kč je po očištění roční deficit důchodového systému. (-) V ČR platí daně málo lidí a ti jsou stíháni vyššími daněmi a nápady bankrotářů a odborářů. Z 10 živnostníků platí daně minimum, většina má záporná plnění. (-) Úspory stoupají. Stavy na bankovních účtech obcí i domácností stoupají. Trnem oku, zdá se, jsou státu úspory obcí, protože stát slovo úspora nebo kladný zůstatek na účtu už desetiletí nezná. (-) Koruna a ČR jsou rizikové investice

41 NEBEZPEČNÍ FINANČNÍ EXPERTI V POLITICE MIROSLAV KALOUSEK, TOP 09 Chemik, Praxe v podnikání = 0, 6 let zaměstnanec podnikatele JAN MLÁDEK, KSČ později ČSSD Komunista KSČ ( ), ČSSD (od 1995) Akademik, Praxe v podnikání = 0, 0 let zaměstnanec podnikatele MARTIN POTŮČEK, ČSSD Do roku 1989 působil jako výzkumný pracovník Studoval evropskou sociální politiku V roce 1992 se habilitoval v oboru sociologie Akademik, Praxe v podnikání = 0, 0 let zaměstnanec podnikatele

42

43 ?

44 ROZPOČTY SAMOSPRÁV NA 2014 VE ZNAMENÍ PROVIZORIA SR

45 NA ČEM ZÁVISÍ PŘÍJMY A VÝDAJE OBCE PŘÍJMY Počet obyvatel Počet žáků Podnikatelé (fyzické osoby) Výše daně z příjmů z podnikatelů v katastru obce Velikost katastru Daň z nemovitostí Vlastní činnost Podniky, pronájmy majetku atd. Dotace Na výkon státní správy Na provoz zařízení samosprávy Investiční dotace Počet zaměstnanců pracujících v katastru VÝDAJE Provoz Objem a stav majetku údržba (ODPISY) Majetek udržitelný = odpisy alokovány do výdajů či fondu na obnovu majetku Ceny nakupovaných služeb, zboží a kvalita Efektivita organizací a společností Smlouvy ceny vs. dodávky Zaměstnanci kvalita a produktivita Správa dluhu - vše a ceny dluhů Úřad a samospráva lidé a efektivita jejich práce, efektivita procesů Investice Politika rozvoje a řízení projektů Obnova majetku Rozložení portfolia kapitálu Prodeje majetku Zhodnocení finančních rezerv

46 Účetní a finanční výkazy Účetní výkazy Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Finanční výkazy Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Doplňující údaje Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací Rozpis schváleného rozpočtu podle paragrafů a položek Přehled rozpočtových opatření

47 ROZVAHA Aktiva Stálá aktiva Nehmotný majetek Hmotný majetek Finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Pasiva Zdroje krytí stálých aktiv Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření Cizí zdroje Rezervy Závazky Bankovní úvěry a půjčky

48 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY Náklady Odpisy majetku Opravy a udržování Mzdové náklady Spotřeba energie a materiálu Výnosy Tržby z prodeje služeb Příspěvky a dotace na provoz Pokuty Úroky z vkladů Výsledek hospodaření

49 VÝKAZ PRO PLNĚNÍ ROZPOČTU (ROZPOČET) Rozpočtová skladba Platí pro obce, kraje, regionální rady regionů soudržnosti, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní fondy Uvádí ji příloha k Vyhlášce MF ČR č. 323/2002 Sb. Členění příjmů a výdajů z hlediska: odpovědnostního (kapitoly) druhového (třídy, seskupení, podseskupení položek, položky) odvětvového (skupina, oddíl, pododdíl, paragraf) konsolidačního

50 Rozpočtová skladba (druhové třídění) PŘÍJMY (dle tříd) 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté transfery (dotace) Pravidelné - běžné ročně opakující se Investiční - mimořádné VÝDAJE (dle tříd) 5. Běžné výdaje 6. Kapitálové výdaje

51 Saldo rozpočtu Vždy příjmy a výdaje běžného roku (rozpočtového roku) Rozpočtový rok je shodný s kalendářním Přebytkový = (příjmy-výdaje)>0 Vyrovnaný = (příjmy-výdaje)=0 Schodkový = (příjmy-výdaje)<0 Dle rozpočtových pravidel by měl být dlouhodobě vyrovnaný

52 Provozní saldo základ řízení finanční kondice PROVOZNÍ SALDO = Běžné příjmy Běžné výdaje BĚŽNÉ PŘÍJMY (dle tříd) 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté transfery (dotace) Pravidelné - běžné ročně opakující se Investiční - mimořádné BĚŽNÉ VÝDAJE (dle tříd) 5. Běžné výdaje 6. Kapitálové výdaje

53 DAŇOVÉ PŘÍJMY OBCÍ 2013 NEDOSÁHNOU ROKU 2008 Vývoj daňových příjmů obcí v mld. Kč a % meziroční změně % 10% 5% % % % * DP OBCÍ % změna 8,0% 11,0% 1,4% 8,2% 9,2% -11,6% 4,6% -0,7% 2,6% 8,5% -15% Zdroj: MF ČR, *součástí DP jsou dotace na žáky ve výši cca 8 mld. Kč, prognóza je k září

54 Daňové příjmy obcí: 06/2012 vs. 06/2013 (skutečnost) Ukazatel (v mil. Kč) Období Meziroční srovnání 06/ /2013 mil. Kč % Daňové příjmy , , ,46 108,8% z toho: Daně z příjmů fyzických osob , , ,76 106,8% z toho: ze závislé činnosti a funkčních požitků , , ,42 108,1% ze samostatné výdělečné činnosti 1 307, ,37-150,33 88,5% z kapitálových výnosů 1 426, ,59 155,31 110,9% Daně z příjmů právnických osob , ,89-818,98 96,0% z toho: daň z příjmů právnických osob , , ,29 91,3% daň z příjmů právnických osob za obce 4 863, ,50 552,35 111,4% daň z příjmů právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty , , ,99 120,2% Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 7 879, , ,15 115,2% z toho: poplatky a odvody v oblasti život. prostředí 1 684, ,39-133,36 92,1% místní poplatky z vybraných čin. a služeb 3 382, ,29 312,40 109,2% ostatní odvody z vybraných čin. a služeb 1 801, ,90 852,26 147,3% správní poplatky 1 010, ,16 169,85 116,8% Daň z nemovitostí 5 797, ,09 13,60 100,2% Ostatní daňové příjmy 0,27 0,25-0,02 91,8% Stav na bankovních účtech , , ,39 114,8% Zdroj: MFČR

55 POROVNÁNÍ PREDIKCE NA ROK 2014 MFČR A CITYFINANCE mld. Kč Vybraný daňový příjem Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Výhled 2013 MFČR Výhled 2014 MFČR Výhled 2014 CITYFINANCE OBCE 2014 ROZDÍL CITYFINANCE - celkem obce celkem obce celkem obce celkem Obce celkem Obce celkem Obce MFČR DPH 268,5 57,7 274,4 58,8 278,2 55,5 298,1 62,1 306,7 63,9 300,0 62,5-1,4 DPPO celkem 129,6 32,0 123,3 30,8 133,6 32,8 128,0 34,3 127,8 34,3 124,6 33,5-0,8 v tom: DPPO 123,8 26,5 117,4 25,0 128,0 27,4 122,3 28,8 122,1 28,8 119,0 28,1 DPPO plac. obcemi a kraji 6,6 5,5 5,9 5,8 5,6 5,4 5,7 5,5 5,7 5,5 5,6 5,4 DPFO celkem 131,1 31,2 133,7 31,8 136,3 31,6 142,1 35,0 157,5 39,5 142,7 35,0-4,5 v tom: DPFO-zvl.sazba 10,2 2,2 11,0 2,3 13,2 2,8 12,8 3,0 13,3 3,1 13,0 3,1 DPFO-z přiznání celkem 9,4 3,4 4,5 2,8 3,3 1,4 2,8 1,2 6,3 2,8 1,7 0,8 DPFO-z přiznání sdíl. část 4,8 1,0 3,4 0,6 2,3 0,4 2,0 0,4 4,4 0,9 1,2 0,3 DPFO-z přiznání 30 % 2,4 2,4 1,4 1,4 1,0 1,0 0,8 0,8 1,9 1,9 0,5 0,5 DPFO-závislá celkem 111,6 25,6 118,1 26,7 119,8 27,4 126,5 30,8 137,9 33,6 128,0 31,2 DPFO-závislá sdíl. část 110,1 23,9 116,3 25,9 118,0 25,6 124,6 28,9 135,8 31,5 0,0 29,3 DPFO-závislá 1,5 % motiv. 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 1,9 1,9 Daň z nemovitostí 8,7 8,7 8,6 8,6 9,5 9,5 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 0,0 Celkem vybrané daňové příjmy 537,9 129,6 540,0 129,9 557,6 129,4 578,0 141,2 601,8 147,5 577,1 140,8-6,7 % meziroční změna 0,3% 3,3% -0,4% 3,7% 9,1% 4,1% 4,5% -0,2% -0,3% Zdroj: MF ČR, CITYFINANCE % ROZDÍL PREDIKCE CITYFINANCE OD MF ČR NA ROK ,8%

56 POROVNÁNÍ PREDIKCE NA ROK 2014 MFČR A CITYFINANCE mld. Kč Vybraný daňový příjem Skutečnost 2012 Výhled 2013 MFČR Výhled 2014 MFČR Výhled 2014 CITYFINANCE OBCE 2014 ROZDÍL CITYFINANCE - celkem obce celkem Obce celkem Obce celkem Obce MFČR DPH 278,2 55,5 298,1 62,1 306,7 63,9 300,0 62,5-1,4 DPPO celkem 133,6 32,8 128,0 34,3 127,8 34,3 124,6 33,5-0,8 v tom: DPPO 128,0 27,4 122,3 28,8 122,1 28,8 119,0 28,1 DPPO plac. obcemi a kraji 5,6 5,4 5,7 5,5 5,7 5,5 5,6 5,4 DPFO celkem 136,3 31,6 142,1 35,0 157,5 39,5 142,7 35,0-4,5 v tom: DPFO-zvl.sazba 13,2 2,8 12,8 3,0 13,3 3,1 13,0 3,1 DPFO-z přiznání celkem 3,3 1,4 2,8 1,2 6,3 2,8 1,7 0,8 DPFO-z přiznání sdíl. část 2,3 0,4 2,0 0,4 4,4 0,9 1,2 0,3 DPFO-z přiznání 30 % 1,0 1,0 0,8 0,8 1,9 1,9 0,5 0,5 DPFO-závislá celkem 119,8 27,4 126,5 30,8 137,9 33,6 128,0 31,2 DPFO-závislá sdíl. část 118,0 25,6 124,6 28,9 135,8 31,5 0,0 29,3 DPFO-závislá 1,5 % motiv. 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 1,9 1,9 Daň z nemovitostí 9,5 9,5 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 0,0 Celkem vybrané daňové příjmy 557,6 129,4 578,0 141,2 601,8 147,5 577,1 140,8-6,7 % meziroční změna 3,3% -0,4% 3,7% 9,1% 4,1% 4,5% -0,2% -0,3% Zdroj: MF ČR, CITYFINANCE % ROZDÍL PREDIKCE CITYFINANCE OD MF ČR NA ROK ,8%

57 DAŇOVÉ PŘÍJMY NA 2014 PRO KONKRÉTNÍ OBEC VÝPOČTY DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ SE STATISTIKOU Kč vč. DPH na OBECNÉ DOPORUČENÍ DP 2012 nedosáhnou skutečnosti 2008 po odpočtu 7000 Kč převedených do RUD na žáka Obecné doporučení -3% až +2% Daňových příjmů na 2014 z 2013 Nebo skutečnost tis. Kč na žáka

58

59 CO OHROŽUJE FINANCE OBCÍ NEZVLÁDNUTÉ DOTACE HOSPODAŘENÍ STÁTU LIDSKÉ MYŠLENÍ NEZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K MAJETKU - STAV, OBJEM A BUDOVÁNÍ MAJETKU - ZANEDBANÁ INFRASTRUKTURA NEVHODNÉ INVESTIČNÍ DOTACE ZADLUŽOVÁNÍ VYHAZOVÁNÍ HODNOT ZA NIC ŠPATNÉ DLOUHOLETÉ ZVYKY A MYŠLENÍ

60 NÁSTROJE STABILIZACE FINANCÍ

61 DOTACE CHYBY ZE ZDROJE EVIDENCE MF ČR Podcenění přípravy (žádost, projektová dokumentace apod.) Neseznámení se s podmínkami dotace. Nestanovení konkrétních osob odpovědných za dodržování podmínek. Zahájení prací před obdržením závazného stanoviska o poskytnutí dotace. Nedostatek vlastních finančních zdrojů na spoluúčast. Neschopnost dodržení pětileté udržitelnosti projektu.

62 MÁM 3 DOPORUČENÍ DO ZAVÉST INDIKÁTORY DOBRÉ FINANČNÍ KONDICE (porovnávat se ve všem s těmi nejlepšími) 2. ZAUJMOUT ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K MAJETKU 3. DIVERZIFIKOVAT RIZIKO FINANCÍ (nespoléhat na ČR)

63 1. INDIKÁTORY DOBRÉ FINANČNÍ KONDICE OBCE A. STROP BEZPEČNÉ ZADLUŽENOSTI B. DOBRÉ PROVOZNÍ SALDO C. DOBRÝ TREND FINANCÍ

64 A. NEZADLUŽENOST (STROP BEZPEČNÉ ZADLUŽENOSTI) Nezadluženost je ideál Bezpečný dluh ( zdravý ) by u samosprávy neměl přesáhnout částku průměrného 5 násobku provozního salda se zohledněním trendu v minulosti Myslete na riziko změny sazeb Nepřiměřené jsou dluhy ve výši přesahující splatnost nad 15 let

65 B. DOBRÉ PROVOZNÍ SALDO Běžné příjmy (daňové, nedaňové a běžné dotace běžné výdaje) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (např. ÚFIS 50 M a další bohužel pouze čísla položek a paragrafů naprosto nepřehledné) % podíl provozního salda na běžných příjmech v ČR je 20 % 30% % podíl provozního salda na běžných příjmech obcí 25% 20% 15% 10% 5% 0%

66 C. DOBRÝ TREND FINANCÍ Běžné příjmy se musí vyvíjet lépe než běžné výdaje Dlouhodobě, u středních a větších měst od 10 tis. obyvatel každý rok Analyzovat vývoj a stav financí SWOT analýzu financí silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení financí a přijímat finanční strategii v rozpočtových výhledech Ukázky slabých stránek a negativních vlivů na finance Diskriminační dotování zejména dotované nájmy obecních bytů, dotování lobbistických skupin sportu a kultury bez ohledu na efekt pro ostatní Předlužení dluh by neměl být vyšší než 10x provozní saldo Přeplácení bank Neschopnost řídit výkony a hospodaření organizací a společností měst Lobbistické projekty a plnění přání lidí místo jejich potřeb Nevhodná dotazníková šetření Neuvědomění si rizik inflace, měnových rizik a bankrotu státu

67 2. ZAUJMOUT ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K MAJETKU A. ZŘÍDIT FOND OPRAV A INVESTIC A. PRAVIDLA TVORBY ZAJISTIT ALESPOŇ 50% ODPISŮ B. ZAJIŠTĚNÍ PŘED FINANČNÍMI RIZIKY A ZHODNOCENÍ C. PRAVIDLA ČERPÁNÍ NAVÁZAT NA PLÁN B. KONSOLIDOVAT MAJETEK (NEZBYTNÝ / ZBYTNÝ) C. SCHVÁLIT PLÁN OPRAV A INVESTIC D. ==>> PROPOJENÍ ODPISŮ S ROZPOČTEM

68 3. DIVERZIFIKOVAT RIZIKA FINANCÍ (KONZERVATIVNÍ ČESKÝ PŘÍSTUP JE NEBEZPEČNÝ) Měnové riziko Inflace ČR Snížení příjmů Stagnace ekonomiky ČR Dluhy Riziko bankrotu veřejných financí FINANCE Zvýšení výdajů

69 Cesta spočívá v diverzifikaci finančních rizik DIVERZIFIKACE MĚNOVÁ DIVERZIFIKACE TERITORIÁLNÍ DIVERZIFIKACE FINANČNÍCH NÁSTROJŮ DIVERZIFIKACE SPRÁVCŮ A PORADCŮ

70 tis. Kč VLIV INFLACE NA FINANCE Inflace v roce 2012 byla inflace v ČR dle ČSÚ 3,3 % a za uplynulých 16 let byla průměrná inflace v ČR celkem 3,48 % ročně. Model znehodnocení úspory 2 mil. Kč ročně inflací Nominální hodnota Reálná hodnota peněz rok

71 VYNECHEJTE PROSTŘEDNÍKY - INVESTICE KUPUJTE PŘÍMO OBEC/ INVESTOR Výnos 0 5 % Banka / Fondová společnost/ Prostředník Drahé budovy, manažerské platy 8-15% 8-15%

72 DOPORUČUJI PŘIJDTE NA SEMINÁŘ ZAJIŠTĚNÍ A ZHODNOCENÍ FINANCÍ OBCÍ A PŘÍPRAVA FINANCÍ NA RIZIKA STAGNACE A BANKROTU ČR 8. listopadu 2013 PRAHA Registrace na: W W W. C I T Y F I N A N C E. C Z

73 JAK UZAVŘÍT VOLEBNÍ OBDOBÍ A DEKLAROVAT STAV FINANCÍ SWOT analýzou financí Deklarovat opatření zodpovědného přístupu k majetku a financím Nastínit vývoj voličům Po volbách uvést zastupitele do problematiky řízení financí

74 PŘISTUPUJME K FINANCÍM P O Z I T I V N Ě INSPIRUJME SE TĚMI NEJLEPŠÍMI

75 CTĚME ÚSPĚŠNÉ A SCHOPNÉ PODNIKATELE TOMÁŠ BAŤA Nedělat dluhy. Nevyhazovat hodnoty za nic. Zaujmout zodpovědný přístup k práci a veřejnému majetku.

76 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST ING. LUDĚK TESAŘ

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2.

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. října 2013, Plzeň OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk Zpracováno dne 6. 9. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města Žamberk Obsahuje: Navržení pravidel sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou

Více

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová Zpracováno dne 23. 7. 2014 Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz Rozpočtový výhled Statutárního města České Budějovice do roku 2013 obsahuje analýzu dosavadního hospodaření města zahrnuje dopady světové finanční krize srpen 09 Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí Zpracováno dne 30. 3. 2015 AKTUALIZACE Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu:

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Analýza financí města Jablonec nad Nisou s ratingem 2014

Analýza financí města Jablonec nad Nisou s ratingem 2014 Analýza financí města Jablonec nad Nisou s ratingem 214 Číslovaná stránka 1 z 27 OBSAH ÚVOD... 3 VYBRANÉ POUŽITÉ TERMÍNY... 3 Počet obyvatel... 3 Počet žáků... 3 Počet zaměstnanců... 3 Provozní saldo...

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v ) - měsíční Tab.č.1 daň z příjmů fyzických daň z příjmů fyzických daň z příjmů daň z příjmů fyz. daň z přidané daň z c e l k e m osob ze závislé činnosti osob z

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Analýza financí obce. Moravská Třebová

Analýza financí obce. Moravská Třebová Zpracováno dne 23. 7. 214 Analýza financí obce Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.4/4.1.1/89.116 Zpracoval:

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO SAMOSPRÁVY. Ing. Luděk Tesař

ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO SAMOSPRÁVY. Ing. Luděk Tesař ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO SAMOSPRÁVY Ing. Luděk Tesař Luděk Tesař -CV 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv procesní

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Dobrovolný svazek obcí. Starý Kolín a Hlízov

Dobrovolný svazek obcí. Starý Kolín a Hlízov Dobrovolný svazek obcí Starý Kolín a Hlízov N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Návrh závěrečného účtu svazku byl zveřejněn na úřední desce obce v elektronické podobě v souladu s 39 zákona

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více