Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích. Číslo 7, ročník XVII. neděle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích. Číslo 7, ročník XVII. neděle 17. 12. 2006"

Transkript

1 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích Číslo 7, ročník XVII. neděle Za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom taje... Hodně vánočních vloček naděje, štěstí a lásky Vám přeje redakce Farního občasníku. 1

2 Vánoční ohlédnutí za dobrým i zlým ánoční čas nás, bratři a sestry, V vybízí, abychom do svých rodin, životů a vztahů vnášeli ducha radosti, pokoje a vzájemnosti, tedy Ducha Ježíšova. S tím ovšem souvisí i ochota podívat se zpět a posoudit, nakolik jsme umožnili Božímu Duchu, aby měl místo v našich životech i během těch všedních dnů roku Jsem přesvědčen, že celá řada našich farníků se velkou měrou podílela na rozvíjení života víry jak po stránce duchovní a pastorační, tak po stránce organizační a pracovní. Mohl jsem pozorovat, jak fungují aktivity jednotlivých složek farnosti, společenství či práce vedoucích dětí a mládeže a také co to obnáší vystavět za kostelem novou zeď nebo dohodnout se na stavbě skladu. Za všechno, co se podařilo, patří všem vřelý dík a upřímné Pán Bůh zaplať. Že nešlo všechno hladce jako po másle, s tím se musí počítat. Kde se něco děje, tam se vždycky vyskytují různé postoje a názory na věc. Mezi tím vším, z čeho mám radost, se ovšem kvůli rozdílnosti názorů vyskytly i věci, které člověka zamrzí. Nemyslím si, že rozdílné názory jsou důvodem k tomu, aby se farnost rozdělovala, aby vznikaly sváry, hněv a vzájemné obviňování. Tyto rozdíly se však mohou lehce stát toho všeho příčinou, když zapomeneme, že v životě církve jde neustále o boj mezi silami dobra a zla. Moc zla si umí, jak je vidět, použít rozdílnost názorů k vytváření napětí a nepřátelství i přesto, že obě strany k určité věci přistupují s dobrým úmyslem. Řešit problémy a rozdílné názory v duchu evangelia však obnáší ochotu vidět dobrý úmysl toho druhého, umět naslouchat, udržet si při výměně názorů atmosféru pokoje bez obviňování toho druhého ze vzdoru a nebránit se opačným argumentům. Pokud se tohle nedaří, je to známka, že jsme někde opomněli dát dost prostoru duchu Kristovu a vytvořili místo pro jeho odpůrce. Pán Ježíš však přišel do toho světa právě proto, aby tam, kde lidská slabost a hřích působí rozdělení, on obnovil jednotu, kde je obviňování, on přinesl porozumění, kde je hněv, on vnesl mír. Oslava jeho narození o Vánocích bude nejkrásnější tehdy, když mu umožníme takto jednat i v našich životech. To také ze srdce přeji do nového roku všem farníkům. otec Josef Zelinka Vánoční pozvánky do Zlína , 10:00, latinská mše svatá, chrám sv. Filipa a Jakuba , 19:30, varhanní koncert, chrám sv. Filipa a Jakuba. Varhanní díla různých autorů hraje zlínský varhaník Ludvík Šuranský. 2

3 Dopisy z Olomouce Pozdrav ze semináře lomouc 4. prosince 2006 O Chvála Kristu, drahé sestry a bratři v Kristu, všechny vás srdečně zdravím z Arcibiskupského kněžského semináře. Jak asi víte, po roční formaci v Teologickém konviktu jsem v polovině září nastoupil do semináře, který sídlí ve stejné budově jako konvikt. Před nástupem do AKS jsme o prázdninách ještě prožili různé brigády v semináři, praxe a jazykový kurz. Vy, kdo jste už seminář navštívili (např. při naší děkanátní pouti), víte, že jeho komplex je vcelku rozsáhlý. Nachází se v něm 6 kaplí. Kromě konvikťácké sv. Jana Sarkandra, kterou jsme využívali loni, jsou to kaple sv. Cyrila a Metoděje (největší kaple, kde se sejde v soboty, neděle a slavnosti celý seminář), kaple Panny Marie (zde je na většinu liturgie náš první ročník), kaple sv. Mikuláše pro východní ritus (ta se nyní nepoužívá) a kaple sv. Kříže pro Milosrdné sestry sv. Kříže, které se starají hlavně o to, aby v semináři bylo čisto a příjemně, za což jsme jim velmi vděční. Dále je tu jídelna pro všechny bohoslovce, tělocvična s posilovnou, společenské místnosti jednotlivých ročníků, prádelna, kde si pereme atd. Rektorem semináře je vám dobře známý Mons. Vojtěch Šíma, vicerektor P. Josef Nuzík a spirituálové (zpovídají a duchovně vedou ty, kdo se připravují na kněžství) P. Michal Pořízek a P. Jan Szkandera. Celkem je nyní v semináři 70 bohoslovců 21 prváků (z toho 7 za naši arcidiecézi), ročník po 12 bohoslovcích a jeden na postgraduálním studiu. Jsou zde bohoslovci ze tří moravských diecézí, pro zajímavost: nejstaršímu je asi 52 let. Většina bohoslovců začala nový akademický rok exerciciemi na Velehradě, první ročník kratší rekolekcí. Poté byl na Cyrilometodějské teologické fakultě zahájen nový akademický rok mší svatou v chrámu Panny Marie Sněžné, kterou celebroval arcibiskup Jan. Jak asi víte, fakulta má novou děkanku sestru dominikánku Ivanu Gabrielu Vlkovou. Také jsme oslavili 75. výročí posvěcení velké seminární kaple sv. Cyrila a Metoděje. Jistě jste také slyšeli o setkání českých, moravských a slovenských bohoslovců na Velehradě. Možná, že zrovna u vás doma bydlel někdo ze spišských bohoslovců. My jsme bydleli ve farnostech Bílovice, Březolupy a Jankovice. V první polovině října také přijali kandidáti kněžství 4. ročníku z rukou arcibiskupa Graubnera službu akolyty a na počátku září měli třeťáci za přítomnosti biskupa Posáda tzv. kandidaturu (byli přijati za kandidáty svěcení). Jinak řád života je tu podobný jako v konviktu čas dne se dělí mezi spánek a odpočinek, přednášky na fakultě a samostudium, mši svatou, modlitbu denní modlitby církve (breviáře), rozjímání atd. Střídáme se na různých službách - v jídelně, u myčky, na vrátnici, služba u oltáře Každý měsíc je víkendová rekolekce (duch. obnova). Studium nám zabere hodně času. Je to ale opravdu velké Boží požehnání a milost být ve společenství lidí, kteří směřují ke stejnému cíli k nebi. Svatost se opravdu dá žít i v dnešní době a vážím si těch, kteří se toho nebojí. Na druhou stranu jsem se už loni zbavil řady naivních představ o bohoslovcích. Jsme opravdu normální lidé (i když o tom asi i někteří 3

4 z vás pochybují) a naštěstí má většina lidí smysl pro humor. Bylo by ovšem naivní si představovat, že je společenství v semináři ideální, vždyť jsme jen lidé. Jistě víte, že náš otrokovický farník Ladislav Sovadina nastoupil v září formaci v konviktu. Je vidět, že vaše Dopis z konviktu ilí farníci, chtěl bych Vás všechny M pozdravit z Olomouce. Slyšel jsem, že když otec Josef toho 3. září v ohláškách oznámil, že nějaký Ladislav Sovadina nastupuje do Teologického konviktu, vzbudilo to trochu rozruch. Že se mnozí ptali, kdo to vlastně je. I když si myslím, že s většinou z Vás se minimálně od vidění známe. Tak mi dovolte, abych napsal něco o sobě a také o konviktu. Nejsem rodilý otrokovičák, pocházím z Přílep u Holešova. Pracoval jsem v Barumu a do Otrokovic jsem se přestěhoval částečně v roce 1999 a nastálo na jaře V tomto roce jsem také začal chodit na přípravu k biřmování. Potom jsem se domluvil s otcem Jaškem a vypomáhal o středách jako kostelník a občas jsem ministroval, spíše o nedělích a o svátcích. Do konviktu jsem se poprvé hlásil před dvěma lety, ale přijali mě až letos, tak jsem tedy 4. září nastoupil. O tom, že Teologický konvikt funguje jako roční příprava a formace před vstupem do kněžského semináře jistě mnozí z Vás víte. Vloni na tomto místě o konviktu psal Štěpán, tak zkusím napsat spíše nějaké aktuality. Nastoupilo nás celkem 33 ze všech diecézí. Za naši olomouckou diecézi 7, za ostravsko-opavskou 9, za brněnskou 8 a za všechny české diecéze dalších 9. Dva spolubratři jsou modlitby za kněžská povolání nejsou zbytečné. Mnohokrát vám za všechny bohoslovce a jejich představené děkuji za vaše modlitby a oběti. My se denně modlíme za naše dobrodince, za ty, kdo na nás pamatují, tedy i za vás. Všem vám přeji požehnané svátky narození Vykupitele a požehnaný nový rok. Štěpán Horký z Polska a dva ze Slovenska. Nejstaršímu je 39 let, nejmladšímu 19. Jsou mezi námi jak vysokoškoláciabsolventi filosofie, teologie, strojní inženýři, technici, tak také čerství maturanti. Někteří přichází přímo ze studií, jiní třeba po několika letech zaměstnání. Program v konviktu je bohatý, každý den je samozřejmě mše svatá, většinou také rozjímání nad Písmem. Dále podle jednotlivých dnů v týdnu adorace, modlitba růžence, lectio divina, diskusní skupinky nebo ročníkový večer. Školu máme ve všední dny a někdy i v sobotu dopoledne. V sobotu a v neděli odpoledne máme většinou volno, tak ho využíváme k poznávání Olomouce a okolí. Pro mě osobně je to docela velká změna, protože před nástupem do konviktu jsem několik let pracoval ve fabrice. Jinak co se týká prostor semináře, ty mnozí z Vás určitě znáte, například z letošní děkanátní pouti. Mimochodem, pokoj, kde bydlím, se nachází v části zvané Pankrác. Pokud by Vás zajímalo něco dalšího o konviktu, můžete se o nás dočíst v OLDINU, kde máme svůj sloupek, nebo na Děkujeme Vám za vaše modlitby, také my na Vás ve svých modlitbách myslíme. Se srdečným pozdravem Laďa Sovadina 4

5 dy bude probíhat K v Otrokovicích Tříkrálová sbírka (TS) a kolikátý je to již ročník? V roce 2007 se koná TS v našem městě a okolí již poosmé. Tak jako v minulosti i tentokrát se bude koledovat pouze v jednom dni a to v sobotu 6. ledna V Otrokovicích budou skupinky koledníků k vidění v době od 10,00 do cca 15,00 hodin. Koledování pod záštitou naší Charity bude probíhat i v těchto okolních obcích: Napajedla, Pohořelice, Oldřichovice, Komárov, Spytihněv, Halenkovice, Žlutava a Tlumačov. Tříkrálová sbírka A jak občané poznají, že jsou to ti praví koledníci z Charity? Každá skupinka koledníků má tzv. vedoucího, kterým je zpravidla dospělá osoba. Vedoucí má na sobě viditelně umístěnou průkazku koledníka, která je opatřena logem sbírky, logem charity, podpisem presidenta Charity a podpisy příslušného diecézního biskupa a ředitele diecézní Charity. Osobní údaje vedoucího skupinky uvedené na průkazce souhlasí s údaji v jeho občanském průkazu, který je povinen na požádání předložit. Dále má každá skupinka speciální plastovou pokladničku s logem Charity, která je zapečetěna a označena razítkem příslušného městského či obecního úřadu. K čemu budou vybrané peníze použity? Tak jako v minulých letech bude část vybraných peněz rozdělena mezi sociálně slabé a potřebné lidi v daném regionu (ve spolupráci s městskými a obecními úřady), další díl je určen k podpoře stávajících či nových projektů Charity, další část slouží k podpoře humanitární pomoci do zahraničí a také k podpoře projektů, které slouží lidem v rámci celé diecéze, např. Hospic na Sv. Kopečku. V roce 2006 se koledování zúčastnilo 114 skupinek koledníků a dárci jim vložili do pokladniček Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme. Několik příkladů využití finančních prostředků v roce 2006: Zaplacení poloviny finanční částky elektrického vozíku imobilní dívce Příspěvek na úhradu potřebných léků imobilní paní Příspěvek na opravu střechy AD Samaritán Příspěvek na pomoc potřebným v Čečensku, Indii, Pákistánu, Ukrajině apod. (Podrobné vyúčtování Tříkrálové sbírky 2006 je na další straně občasníku) Charita sv. Anežky Otrokovice Na Uličce 1617, Otrokovice č.ú.: /0300 tel.: /031 Protože za vším, co souvisí se smyslem Vánoc, stojí Boží láska, dotýká se nás Bůh v srdci. Nebojme se proto otevřít svá srdce Kristu zcela a bez výhrad. Požehnané vánoční svátky a pokoj a mír v duši v roce 2007 vám přejí zaměstnanci, klienti a dobrovolníci Charity sv. Anežky Otrokovice.

6 Pozvánka do knihovny ád bych všem doporučil zajímavou knihu kněze Mgr. Marka Orko R Váchy, na kterou jsem byl upozorněn dobrými přáteli a kterou si můžete zapůjčit i v naší farní knihovně. Kniha vznikla na základě přednášek z náboženství na Biskupském gymnáziu v Brně v letech a je určena nejenom středoškolským studentům. Z této knihy cituji: Ve skutečnosti totiž jsme my všichni hříšníci. Všichni se plavíme na jedné lodi a každý si nese balík svých selhání, světec stejně jako já. Světec má na rozdíl ode mne jen hlubší vhled do svého nitra. Anglický spisovatel Chesterton to vyjadřuje paradoxem: Světec je člověk, který ví, že je hříšný. Všichni se pak společně modlíme za celou církev a za svět a prosíme za odpuštění svých hříchů. Je to mimochodem jedna z prvních a veledůležitých modliteb při mši svaté: Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Jinými slovy tato modlitba říká: Bože, potřebuji Tě. Nejsem schopen sám z vlastních sil být spravedlivý. Ježíš si dává záležet, aby z nás tuto sportovní mentalitu dostal: Jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními, říká a na jiném místě: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. 6 Pokud se tedy v kostele kolem sebe rozhlédnete a uvidíte sbírku lidských selhání, je to dobrý postřeh, buďte si však vědomi, že ti lidé jsou zde vlastně správně. Mimo to se také nezapomeňte podívat na sebe. Je to vlastně právě naopak: právě proto, že jsou hříšní, chodí křesťané do kostela, nikoli proto, že jsou spravedliví. Chodí do kostela proto, že s desaterem mají problémy, ne proto, že s ním problémy nemají. Často v knihách najdete, že duchovní život je nikdy nekončící cesta a každý, kdo hledá Boha, stoupá na horu. Srdce jedněch je klidné, zatímco srdce druhých je neklidné. Srdce cestovatelů, dobrodruhů a duchovních lidí je neklidné, jak by řekl Augustin. Křesťan má být na cestě. Myslím, že není náhoda, že sám zakladatel křesťanství řekl: Já jsem cesta. Přeji vám šťastnou cestu. Mgr. Marek Orko Vácha je katolický kněz. Na přírodovědecké fakultě MU v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2002 se účastnil dvou výprav do Antarktidy. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře v Sept-Fons ve Francii. Na Biskupském gymnáziu v Brně učí biologii a náboženství. Pavel Černošek, ml. Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2006 Otrokovice Přímá pomoc sociálně potřebným Kč Podpora charitních projektů Kč (oprava střechy AD Samaritán) Nouzový a krizový fond Kč (společný fond Charit na jednorázovou pomoc potřebným) Podpora projektů Arcidiecézní charity Olomouc Kč (pomoc dětem ulice na Ukrajině, adopce na dálku na Haiti) Humanitární pomoc do zahraničí Kč (Čečensko, Indie, Pákistán, Srbsko, apod.) Činnost sekretariátu SČKCH Kč Režie sbírky Kč (tisk, distribuce složenek, výroba pokladniček, cukrů, reklama TV)

7 Z historie kapličky na rozcestí k Machové Střípky z minulosti Další z nových rubrik Farního občasníku přináší drobná ohlédnutí do dávné i nedávné historie naší farnosti. Objevíte-li zejména vy starší nějakou svoji vzpomínku na život farnosti, na kostel, kněze, kteří zde působili, nenechte si ji pro sebe. Rádi si ji přečtou i ostatní. 7 odle vzpomínek nejstarších otrokovických pamětníků stávala ode- P dávna na mírném návrší za Otrokovicemi směrem půlnočním, jak se kdysi říkávalo (tedy severním), malá kaplička. Postavena byla údajně už v 17. století po epidemii moru, která tehdy naši zemi zachvátila. V jejím těsném sousedství prý byli pohřbeni ti, kteří této strašlivé chorobě podlehli. Existuje však i jiná verze vysvětlující vznik kapličky; je spjata s lidskou tragédií, která si svými motivy a důsledky nijak nezadá se slavnými tragédiemi shakespearovskými. Zaznamenal ji ve svém kronikářském zápise z roku 1928 tehdejší kronikář František Oharek. V obci prý kdysi žila bohatá rodina Trunkátova; jejich švarná dcera se líbila mnoha otrokovickým mládencům, ale její srdce patřilo jedinému bohužel velice chudobnému chasníkovi. Milenci se scházívali tajně, neboť věděli, že sociální propast mezi nimi je příliš hluboká. Jejich láska však byla prozrazena a vzápětí následoval ze strany dívčiny rodiny přísný zákaz jakýchkoliv schůzek. Zatvrzelé srdce rodičů se nedalo obměkčit žádnými prosbami ani slzami. Oba milenci byli nešťastní a zoufalí, u chlapce však zoufalství vyústilo v tragické odhodlání se vším skoncovat. Jednoho večera pozval dívku na schůzku na jejich oblíbené místo, několika ranami ji zastřelil a tělo prý zahrabal v brázdě. Vyprávění o jeho dalším osudu se různí: podle jedněch byl prý vydán do rukou světské spravedlnosti a tvrdě potrestán, podle druhých ukončil svůj život na témže místě sám romeovská tragédie tak byla dovršena. Ať tak či onak, na usmíření Božího hněvu tam byla postavena Boží muka (proto se tato polní trať po dlouhá desetiletí jmenovala U Boží muky). Po čase rodina Trunkátova tam dala vystavět kapličku a zasadit kolem ní čtyři lípy, z nichž dvě byly zachovány ještě v době, kdy Oharek tuto historii zaznamenal. František Oharek také ve své kronice uvedl, že okolo kapličky byli pochováni pruští vojáci bojující v pruskorakouské válce v roce 1866, kteří při pochodu přes Otrokovice zemřeli na choleru. Více podrobností o této pohnuté době se dozvídáme z poznámek někdejšího otrokovického knihovníka Františka Toufara, který se historií Otrokovic podrobně zabýval. U něho se dočteme, že pruské vojsko začalo projíždět Otrokovicemi 13. července 1866 po bitvě svedené v prostoru mezi Josefovem a Královým Hradcem, v níž vyhrálo. Vojsko u nás rekvírovalo množství dobytka, obilnin, zemáků i dalších potravin. Nemocní vojáci byli ponecháni ve zdejší škole; 22. července první z nich zemřel na choleru. Nákaza se rychle rozšířila i mezi místní obyvatelstvo, takže od 4. srpna do 4. září zemřelo více než 70 otrokovických občanů. Kronikář na závěr poznamenal: A tak nás Prušáci oloupili, z domu nás vyhnali a nene-

8 chali nám nic než choleru. Smutno bylo u nás. Jak zaznamenal ve svých vzpomínkách otrokovický písmák Pravoslav Ehnert, v roce 1934 se rozšiřovala státní silnice vedoucí směrem na Přerov a kaplička musela ustoupit byla zrušena. Obecní zastupitelstvo v Otrokovicích se usneslo dne 28. dubna 1935, aby místo ní byla postavena nová kaplička u křižovatky s odbočkou na Machovou na parcelním čísle 2502 a 2503; tento pozemek daroval pro tento účel otrokovický mlynář František Sládeček. Stavbu provedla na svůj náklad Správa státních silnic v Uherském Hradišti. Kaplička přečkala další desetiletí někdy ve stavu lepším, jindy horším, podle toho, kolik se našlo obětavců Pohořelice v době renesance V pečujících o její vzhled. V roce 1993 ji bohužel těžce poškodil řidič nákladního automobilu, který zřejmě kvůli mikrospánku sjel z vozovky. Její opravu zajistily jak obecní instituce, tak opět obětaví jedinci; patrně nejvíce práce na ní tehdy odvedl pan Svojanovský, otec našich slavných rodáků olympioniků bratrů Svojanovských. Kaplička prodělala těžké období i při záplavě v červenci 1997 voda rozlévající se tehdy volně po přilehlých lukách a polích dosáhla až k ní. Přesto se opět našly prostředky i síly na její novou opravu; věřme, že tomu tak bude i nadále vždyť kaplička nerozlučně patří k historii Otrokovic. Podle dostupných pramenů zpracovala Věra Kramářová, kronikářka Otrokovic Pohořelicích stávala od středověku tvrz, na které sídlili od konce 15. stol. majitelé podhradského statku. Byla sídlem tak málo významným, že se o ní prameny zmiňují jen nepřímo a vlastně ani nevíme, kde stávala. Když r koupil panství rytíř Jan Onšík z Bělkovic, zvolila si jeho rodina k trvalému pobytu právě tuto nevelkou tvrz. Prameny však potvrzují její existenci až k r Nevýstavná tvrz v malé vesnici po několik desítek let sloužila k bydlení zdejší vrchnosti. Čilý stavební ruch, charakteristický pro 16. století, nezanechal v Pohořelicích žádné stopy. Místní panské sídlo poznalo v této době maximálně stavební úpravy menšího rozsahu, ne však velkolepou renesanční přestavbu, která by zakryla jeho středověký původ. Kde hledat příčiny? Onšíkové nepatřili k zámožným rodinám, které by si mohly rozsáhlejší stavební aktivitu dovolit. Jejich majetkový vzestup nezajistil ani zisk dalších panství v průběhu 16. století Bílovic, Velkého Ořechova, Kaňovic a Březolup. Pohořelice představovaly statek s několika vylidněnými vesnicemi, což k naplnění panských truhlic penězi rozhodně nepřispělo. O využití půdy v opuštěných vsích prameny nic zvláštního neříkají. Jen v případě Pěnkova se dovídáme, že byla poddanská pole scelena a vznikl tak dvůr téhož jména. Mimo něj hospodařila vrchnost na dvoře v Pohořelicích. Osídlení v Podhradí postupně sláblo. Jak šlechta využila pozemky v bývalých Svojšicích, Sedlišťkách a Dalenovicích, není známo. V r určila pohořelská paní Barbora Onšíková z Bělkovic spoluvlastníkem statku rytíře Jakuba ml. Vojsku z Bogdunčovic. Tak se na pohořelické 8

9 tvrzi usadil slezský rod, s nímž byly osudy naší obce spjaty až do pobělohorské doby. Onšíkové i Vojskové pobývali na Pohořelicích větší část roku a jejich poddaní měli možnost vidět svou vrchnost takřka každý den. Nezámožnost nutila tyto pány dohlížet denně na chod hospodářství, jejich domácnosti a na výchovu dětí. Neúčastnili se ani politického života země, který mohl být utvářen jen příslušníky těch rodů, které se na různé výdaje spojené s reprezentací nemuseli ohlížet. Život lidí na pohořelickém statku probíhal v odlišném rytmu: šlechta a poddaní věděli o sobě navzájem vše podstatné, od křtu či sňatku na tvrzi, přes spory a drobná nepřátelství mezi sedláky až po majetkové a další záležitosti. Jinými slovy obě tyto skupiny byly okolnostmi donuceny k vzájemnému soužití, což ovšem neznamenalo vždy oboustrannou shodu. Stín Podhradí lpěl na Pohořelicích i v tomto období. Pobořenou podhradskou tvrz, kam se šlechta už neměla vrátit, si prostí lidé upravovali k bydlení. Farní kostel zůstával nadále v rukou protestantských pastorů. R si místní pastor Vavřinec stěžoval, že je mu ze strany vrchnosti bráněno v řádném konání pobožností. Nekatolické vrchnosti věnovaly kostelu sv. Jiljí přesto dostatečnou pozornost. Staraly se o jeho opravy a potřebné vybavení. Nekatoličtí kazatelé zde působili ještě v r Dřevěný kostel s farou a nevzhledné zbytky kamenné tvrze zůstaly na dlouhá staletí neodmyslitelnou součástí každodennosti obyvatel Pohořelic. Zdeněk Mrázek htěla bych se zeptat, když kněz C ve svátosti smíření dává rady, podle čeho se rozhoduje, co řekne. A podle jakých kritérií zvolí pokání? Dá se předpokládat, že u každého zpovědníka by odpověď byla jiná. Odpovídám tedy pouze za sebe. V mnoha případech bývá vyznání kajícníků velmi obecné a v tom případě žádné rady nedávám a omezím se pouze na slova povzbuzení. Pokud mám dojem, že by kajícník potřeboval v určité věci poradit nebo on sám si o radu řekne, snažím se vybavit nějakou Ptáme se kněze Možná byste se rádi na něco zeptali našeho kněze, ale nemáte tu odvahu nebo nevíte, jak se s ním setkat. Pak můžete využít této pravidelné rubriky našeho občasníku. Otázky mohou být k liturgii, kostelu, farnosti, církvi i k osobě kněze samotného. Otázky zasílejte na ovou adresu 9 souvislost z Písma svatého či z jakýchkoliv jiných zkušeností duchovního života, která by v tom konkrétním případě mohla být prospěšná. Co se týká pokání, osobně si myslím, že ve většině případů není tolik důležité, jaké pokání kajícník vykoná, ale s jakým úmyslem ho vykoná. Proto většinou jako pokání ukládám bez nějakých kritérií běžně známé modlitby, ale vždycky se snažím uvést, jaký postoj a úmysl je vhodné do pokání vložit. otec Josef

10 Farní zprávy V kostele na stolíku jsou složenky nadačního fondu Lumen Christi, který financuje katolickou zvukovou knihovnu pro nevidomé a zrakově postižené. Svým příspěvkem pomůžete zachovat tuto formu pomoci a pokud víte o někom, kdo by takové služby využil, prosíme, uvědomte ho o této možnosti. Časopis Apoštolát Božího milosrdenství byl v letošním roce v kostele nabízen zdarma. Od příštího roku bude zasílán pouze těm, kdo si objednají. Zájemci si ho mohou objednat na svoji adresu nebo se na faře nahlásit na společnou objednávku pro farnost. Přístup k jesličkám v kostele: od 15 do 17 hod vždy od 14 do 18 hod. Mimo to vždy před bohoslužbami a po nich. U jesliček bude možno finančně přispět na výstavbu hřiště za kostelem. Křty, svatby a pohřby za poslední dva měsíce: Otrokovice: Křty: Lukáš Marcaník, Natálie Astrabová, Anna Ambruzová, David Markivsky, Hubert Pluháček Svatby: Erik Dvorský a Jana Miklasová Poslední rozloučení: Ladislav Marek, Karel Staněk, Květoslava Lacigová, Jan Doležel, Jiřina Caudrová Pohořelice Poslední rozloučení: Vlasta Polaštíková, Anna Uková, Josef Vrzala Vánoční bohoslužby a kulturní akce farnosti Pohořelice Den Pohořelice ne Štědrý den 22:00 mše sv po Narození Páně 9:00 mše sv. 14:00 vánoční besídka út sv. Štěpána 9:00 mše sv ne sv. Rodiny 9:00 mše sv po Matky boží 9:00 mše sv. Den Komárov Oldřichovice ne Štědrý den 20:30 mše sv po Narození páně 7:30 mše sv. 10:30 krátká besídka pak mše sv út sv. Štěpána 10:30 mše sv. 14:00 besídka čt sv. Mláďátek 18:00 mše sv so 17:00 mše sv. 17:00 mše sv ne sv. Rodiny 17:00 mše sv po Matky boží 10:30 mše sv. 10

11 Vánoční bohoslužby a kulturní akce farnosti Otrokovice Neděle , Štědrý den Kvítkovice kostel sv. Anny 22:00 mše svatá Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 24:00 mše svatá Pondělí 25.12, Narození Páně Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá Kvítkovice kostel sv. Anny 9:00 mše svatá Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 15:00 vánoční besídka Úterý 26.12, sv.štěpána Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá Středa , sv. Jana Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 18:00 mše svatá Čtvrtek , sv. Mláďátek Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 16:30 Koncert Ženského pěveckého sboru Kvítkovice kostel sv. Anny 18:30 mše svatá Pátek Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 6:30 mše svatá Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 18:00 mše svatá Sobota Kvítkovice kostel sv. Anny 18:30 mše svatá Neděle , svátek Sv. Rodiny Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 23:00 mše sv. na začátek občanského roku Pondělí , Matky Boží P. Marie Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá Kvítkovice kostel sv. Anny 9:00 mše svatá Kvítkovice kostel sv. Anny 15:00 vánoční besídka Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá Kromě obvyklých bohoslužeb dále bude: Sobota , Zjevení Páně Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 8:00 mše svatá Neděle Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 17:00 Pěv. sbor Alchymisté -vánoční zpěvy Aktuálně ze setkání pastorační a ekonomické rady Členové rady obdrželi od P. Josefa Zelinky knižní pozornost jako poděkování za činnost ve farnosti. Současně mohou podat návrh i na další farníky, kterým bude vhodné touto formou poděkovat. Byla přijata nabídka výstavy obrazů P. Weigla v suterénu kostela. Termín bude upřesněn. Štědrý den letos připadá na 4. neděli adventní. Vzhledem k počtu mší sv. nebude odpolední dětská bohoslužba. 11

12 Provedl se rozpis prvopátečních adorací na rok Projednávalo se, jak důstojně slavit a zviditelnit svátky patronů našich kostelů - sv. Michaela, sv. Vojtěcha. Návrh rady je, aby mše sv. u sv. Michaela byla sloužena v den, na který připadá její slavnost. Rovněž i svátek Božího těla by se neposouval na neděli a byl oslaven při slavnostní mši sv. ve čtvrtek. Dále byl podán návrh, aby úterní mše sv. byly tiché a přesunout nazpět adorace z neděle na pátek. K těmto bodům bude možno vyjádřit se na farním setkání. Ze života farnosti Na jaře 2007 Kvítkovice provedou opravu varhan na opravu probíhá sbírka. U jesliček bude během vánoční doby sbírka na výstavbu nového hřiště. Lektoři budou mít po novém roce setkání v kostele. Důvodem je zkouška čtení, výslovnost, hlasitost. Byla projednána smlouva o uskladnění farního lešení u pana Lacigy v Kvítkovicích. Sklad za kostelem: pan Švehlík podá návrh na ohlášení stavby na stavebním úřadě v Otrokovicích. Výtah ze zápisu provedl otec Josef Nedělní KVČ aždou první neděli v měsíci funguje Klub volného času i pro dospělé K a rodiny s dětmi. Stává se tak místem setkání rodin s dětmi nebo jen dospělých, kteří se přijdou společně pobavit. Rodiče i prarodiče mají možnost si se svými dětmi zasportovat a zahrát si různé společenské hry, které třeba doma nemají. Zamýšleli jsme se nad tím, kdy naposledy jsme měli možnost zahrát si s dětmi ping-pong, chňapky, kalčo, a umíme to vůbec? Děti jsou na tyto hry velmi šikovné a rády nás to naučí. A kolik nám zbývá času na to, abychom si s dětmi sedli a zahráli si nějakou společenskou hru, ať už logickou, nebo odpočinkovou? U hraní her máme možnost pobavit se, užít si spoustu legrace, ale také poznat povahové vlastnosti jednotlivých členů naší rodiny. Doma už máme hry určitě ohrané, také nemůžeme mít tak široký sortiment her a proto je tu nabídka Klubu volného času. Přijďte se podívat, kde mohou vaše děti trávit volný čas, jaké hry jsou tu pro ně připravené a také si něco zahrát. Pro dospělé a mládež od 15 let je také k dispozici kulečník. Na konci měsíce ledna a začátkem února chystáme Turnaj Dona Boska. Pro mladší děti v úterý 30. ledna turnaj v ping-pongu a pro dospělé to bude turnaj v kulečníku v neděli 4. února. Lednový nedělní klub volného času může být pro vás tréningem na tento turnaj. Josef a Magda Honzíkovi Pro zasmání: Na závěr slavnostní vánoční bohoslužby promluvil kněz takto: Přeji vám všem radost z příchodu Spasitele na svět a těm, které tu zase celý rok neuvidím, přeju i pěkné Velikonoce a vydařenou dovolenou! 12

13 Obvazy pro malomocné polečnost sv. Vincence z Pauly, S která sídlí na Haštalském náměstí v Praze, organizuje v naší republice pomoc nemocným leprou. Já jsem získala podklady pro pletení obvazů od žen seniorek z Kyjova, od paní Marty Petrášové. Obracím se na všechny ženy o pomoc pro malomocné. K 26. listopadu 2006 jste upletly již 31 obvazů a darovaly 1015,- Kč (poštovné do Indie u 15 kg balíku je 1250 Kč). Pokud budete mít chuť nám do jara pomáhat, tak připomínám podmínky: Materiál: Sněhurka bílá nebo velmi světlá. Jehlice: číslo 2,5. Nahodíme 25 nebo 30 ok včetně Hostili jsme bohoslovce a začátku této akce byla jen strohá informace o tom, že je třeba N ubytovat v naší farnosti autobus bohoslovců. Upřímně řečeno, byly i jisté obavy, zda se v naší farnosti najde dostatek rodin ochotných poskytnout slovenským seminaristům ze spišské diecéze azyl na jeden říjnový víkend. Ale nakonec bylo ochotných rodin dost. A tak jsme si mohli v pátek večer vyzvednout většinou pár mladých bohoslovců z ročníku. Po nesmělém seznámení s rodinou následoval srdečný rozhovor až do pozdních nočních hodin. Nebylo tomu tak jen u nás, soudě podle několika pozdních příchodů v sobotu ráno k autobusu. To už se tedy jen dočasně loučíme s našimi chlapci, kteří odjíždějí na Velehrad, kde se mají setkat bohoslovci z českých a slovenských diecézí. V sobotu večer kluci přijíždějí do Otrokovic, kde je pro ně v suterénu připravena večeře a dále se rozvíjí program okrajových. Pleteme stále hladce, tvoří se vroubky. Délka obvazu vroubků. Obvaz ukončíme, konce zašijeme, složíme. Přineseme do kostela do krabice. V Pohořelicích sbírá obvazy paní Horáková z DPS. Na mnoha místech se při dokončování každého obvazu připojuje krátká modlitba za misie a toho, kdo ho bude nosit. Děkuji všem za všechny, kteří pocítí Vaše láskyplné ruce při přiložení Vámi zhotoveného obvazu na jejich bolavé rány. Požehnané vánoční svátky, Boží ochranu pro celé Vaše rodiny v roce 2007 přeje Marie Šmiková či spíše vzájemná diskuse, ba dokonce volná zábava. Nesmím zapomenout na spirituála Jána Kuboša, který hochy doprovázel a v krátkosti nám spišský seminář a kapitulu představil. Povídání potom pokračovalo v rodinách. V neděli při bohoslužbě bohoslovci zazpívali jako jeden muž. Po obědě u jednotlivých rodin následovalo rozloučení s mnoha díky, výměnou kontaktů, společné foto a bohužel odjezd. Píši bohužel, protože za těch několik hodin, co tady s námi byli, jsme zjistili, že jsou to opravdu skvělí hoši se smyslem pro humor, že jsou prostě normální. A také jim za celou farnost přejeme, aby jim to vydrželo nejen v semináři, ale i v dalším kněžském životě. I naše děti si je velmi oblíbily a každý večer se za ně modlí. Také my na ně nezapomínejme ve svých modlitbách. Pavel a Marta Rafajovi 13

14 Hnutí modlitby matek 14 čast na mezinárodní katolické konferenci a letošním celostátním se- Ú tkání hnutí Modlitby matek mě inspirovala k napsání následujícího příspěvku. Prosme o milosti, požehnání a prohloubení víry našich dětí a vnuků. Nečekejme, až se odloučí od lásky Kristovy a zláká je tento svět, alkohol, drogy Netrapme se neustále, že naše děti nejdou tou cestou, kterou jsme si představovaly, nestěžujeme si, nenaříkejme, ale začněme se usilovně modlit. Vždyť společné modlitby prorážejí nebesa, zaznělo na letošním velmi krásném celostátním setkání hnutí Modlitby matek v Brně, což dosvědčovala řada svědectví o vyslyšených prosbách. Milé maminky a babičky, případně ostatní zájemci o společnou modlitbu, pokud vás oslovily tyto řádky a chcete udělat něco pro záchranu dnešní mladé generace, zapojme se do tohoto hnutí a začněme prosit, aby naše děti, vnuci i ostatní mládež poznala Boha plného lásky a aby šla k němu s otevřeným srdcem. Utvořte skupinky v počtu dvou až osmi a začněte se pravidelně modlit. Přihlásit se můžete přímo v Brně v koordinačním centru na tel. č.: , p. Fialová, kde získáte další informace a mohou Vám být zaslány brožurky s návodem, jak se modlit ve skupince tak, jak se modlí matky v různých zemích světa. Knížečka má název Modlitby matek s podtitulem Sjednoceny v modlitbě ochráníme naše děti. Jedna taková skupinka 6 žen v naší farnosti se společně doma modlí již delší dobu. Další skupinka se schází každý sudý čtvrtek 1x za 14 dní v 9.00 hod. ráno v klubovně fary. Jestli chcete, přijďte i Vy, budete srdečně vítáni. Miloslava Zlatušková Celý článek s dalšími informacemi a úvahami je k dispozici v kostele. Píšeme do Farního občasníku sem rád, že v posledních měsících J se nám společnými silami podařilo zabezpečit dostatek pestrého čtení do Farního občasníku. Příspěvků je dost, ba nadbytek, mnohé jsou velmi dlouhé. Mohli bychom zveřejnit všechny, ale FOM pak musí být rozsáhlejší a jeho výroba dražší. Další možnost je, že články budou kratší nebo budeme muset dělat výběr. Délka příspěvků Některé příspěvky z poslední 4 doby jsou velmi dlouhé, zaberou i několik stran FOMu. Je to nutné? Autoři textů Bible také vážili každé slovo. Jistě si vzpomenete na mnoho známých biblických rčení, které vynikají svou stručností a úderností. Jako příklad uvádím známé Oko za oko, zub za zub. Ježíš také nikdy nemluvil rozvláčně: řekl pár slov a řekl vše. Zkuste se tedy vyjadřovat podobně. Autorství příspěvků Ve skříni mám hromádku zpravodajů z jiných farností z celé naší země. Oproti otrokovickému " mají jeden společný rys. Téměř všechny příspěvky jsou v nich podepsané plným jménem. U nás tomu bylo dosud zcela opačně. A tím vznikají potíže: Redakci FOMu přijde článek, který potřebuje zkrátit nebo upřesnit. Co s tím, když se autor skrývá za iniciálami nebo je neznámý? Autor je znám, ale nechce zveřejnit

15 své jméno, nebo naopak: nepodepíše se, ale zveřejněn být chce. Nová pravidla pro příspěvky Redakce nemá časové možnosti dlouze řešit uvedené potíže příspěvek po příspěvku a domlouvat se s každým jednotlivým autorem. Přistoupila proto ke stanovení těchto pravidel, která byste měli zachovávat. 1. U každého článku musí být uveden autor (nejlépe pod svým občanským jménem) a telefonní číslo. Jméno autora budeme zveřejňovat, telefonní číslo nikoli (slouží pouze pro kontaktování autora v případě nutnosti). 2. Příspěvky pište stručně a výstižně tak, aby se článek dal umístit max. na 1 stránku FOMu. Pozor! Je to méně než 1 stránka běžného textu, je to max úhozů. (Ve Wordu se to dá jednoduše zjistit tak, že použijete funkci Počet slov v nabídce Nástroje). 3. Jestliže chcete zveřejnit něco delšího, domluvte si to, prosím, v předstihu v redakci. 4. Když už text píšete na počítači, netiskněte ho, prosím, a nenoste nám ho na papíru. Určitě najdete cestu, jak ho dopravit na disketě či em, a ušetříte čas těm, kteří ho znovu musí přepisovat. 5. Ti, kdo na počítači neumí, mohou samozřejmě psát rukou nebo na stroji. Blíží se Vánoce a nový rok. Jménem redakce děkuji všem, kteří letos do FOMu přispěli, byť i krátkou zprávou. Přeji vám, aby se mezi vámi našlo dostatek lidí ochotných a schopných vyjádřit svůj vlastní názor a také abyste se nebáli se ke svému příspěvku přihlásit. Pavel Ludvík ento rok jsme se rozhodli na radu T našeho dobrého přítele uskutečnit poutní cestu (svatební cesta) do známého místa Medugorje, které se nachází na dnešním území Bosny a Hercegoviny. Mnoho jsme o tomto místě nevěděli, jen od kamarádů a prostřednictvím měsíčníku Zprávy z Medugorje, které vydává Verité Dr. Františka Mráčka. Toto poutní místo je zasvěceno Panně Marii a Panna Marie zde prostřednictvím vizionářů od roku 1981 (jejího prvního zjevení) zanechává každý měsíc svá poselství míru, lásky, prosby pro nás pro všechny. Pouť se uskutečnila ve dnech (tedy 5 nocí) již zmíněnou agenturou Verité, která též pořádá poutní zájezdy. Na úvod bychom dodali, že tato agentura se představila Pouť do Medugorje 15 opravdu perfektními službami, organizací jednotlivých poutních výprav tlumočnickou činností při vlastních bohoslužbách, perfektním ubytováním (vlastní sprcha a záchod), veliká kuchyně a jídelna v ceně 5 za noc a jinými pomocnými službami. Na kopec Podbrdo Počasí bylo nádherné až příliš teplé, ale dalo by se říci, že zde asi 100 km od moře, bylo lépe snesitelné než u nás. První den našeho pobytu byl věnován návštěvě posvátného místa prvního zjevení Panny Marie na kopci Podbrdo. Tento kopec je asi 500 m vysoký a po výstupu po příkrém kamenitém svahu posetém stovky drobných i větších ostrých kamenů se asi ve 2/3 kopce nachází památník, socha Panny Marie, cíl cesty, u které se ročně schá-

16 zí statisíce poutníků z celého světa, prosících na tomto místě zjevení za sebe, své rodiny, příbuzné a známé. Celý tento výstup je rozdělený na pět zastavení, ozdobených krásnými žulovými deskami s tématem narození Pána Ježíše, jeho obětování a nalezení v chrámu. Nutno podotknout, že zde byli i tací poutníci, kteří se nebáli celou cestu po tomto kamení absolvovat bosi (na odčinění a očištění svého svědomí z vin a hříchů). V pozadí této dominantní sochy Panny Marie jsou tři kříže, jeden znázorňující ukřižování Pána Ježíše. Zde v tomto okolí poutníci rádi sedávají a rozjímají ničím nerušeni v prostředí plném klidu a míru. Večerní bohoslužba Večerní část programu se skládala každý den z večerní bohoslužby v hlavním kostele sv. Jakuba, který svou plochou není schopen pojmout celkové množství poutníků. Z tohoto důvodu má tento kostel vystavená dvě venkovní prostranství velkých rozměrů s lavičkami, které je dokonale ozvučené. Bohoslužba se obvykle skládá ze dvou tajemství růžence tajemství radostná a bolestná, které začínají v 18 hod, poté svatou mší doprovázenou asi 30 kněžími z mnoha zemí včetně České republiky (evangelium je čteno asi v 15 jazycích světa včetně českého jazyka a trvá asi 20 min). Celá mše svatá trvá asi 1,5 hodiny a poté následuje slavný růženec spolu s překrásným doprovodem místních umělců zpěváků, houslistů a kytaristů. Naší velkou výhodou výpravy přes agenturu Verité bylo to, že hlavní bohoslužba byla zajištěna překladatelskou službou pomocí rádiových přijímačů, zapůjčených za 50,-Kč za celý pobyt. Památná místa Medugorje Následující den začínal bohoslužbou v českém jazyce v 8 hod v menším kostele poblíž kostela sv. Jakuba. Jako velice zajímavá a poutavá se představila prohlídka nového místa vyobrazení Tajemství světla s jeho pěti zastaveními. Naše prohlídka pokračovala na památné místo vyobrazení křížové cesty v překrásném hvězdicovitém parčíku, kde dominantou byla bronzová socha zmrtvýchvstání Ježíše Krista. U tohoto místa známého svým neobvyklým jevem se pravděpodobně zdržuje asi nejvíce poutníků z celého světa. Ve výši asi 2 m (výše kolena Ježíše Krista) zde z této bronzové sochy neustále vyvěrají kapičky vody, ve které si poutníci z celého světa světí své růžence, kapesníčky, berou si ji s sebou domů v injekčních stříkačkách a natírají si s ní bolavá nebo postižená místa. Tento jev nebyl nějak vysvětlen, objevil se zde v roce 2000 po úmrtí velmi významné osobnosti Medugorské farnosti, pátera Slavka Barbariče, který svou činností zde jako farář, překladatel, spisovatel v několika světových jazycích dal světu zviditelnit Medugorská poselství Panny Marie a svou houževnatou prací plně zasvěcen Pánu Bohu je zde uznáván jako světec. Panna Maria se o něm zmínila krátce v jednom ze svých poselstvích po jeho smrti jako o muži narozeném pro nebe. Toto místo a hrob pátera Slavka Barbariče bylo také naší další zastávkou. (Dokončení příště) Andrea a Stanislav Grechovi 16

17 Akce dětí a mládeže První fáze nové celorepublikové hry 21 spočívala ve vyplnění dosti dlouhého a obsažného formuláře, který shrnoval veškerou možnou oddílovou činnost a aktivitu. Tento náš úkol zastal hlavně Kovic se Zbyňovou pomocí. Formulář s mnoha podklady, které prokazovaly jednotlivé činnosti, byl na ústředí Asociace TOM vyhodnocen a byl sestaven předběžný žebříček oddílů. Sedm finalistů se pak utkalo v závěrečném víkendovém boji ve Sloupu v Čechách. Mezi finalisty se umístil i náš oddíl kluků. Po testu znalostí o našem oddíle, KČT a Asociaci byli vybráni tito účastníci velkého finále - Afro, Radar, Jiřík, Pája a jako vedoucovský doprovod Čambe nic jsme neponechali náhodě, i když výběr byl tvrdý, protože těch nejlepších oddíláků máme přece jen víc než požadované 4 účastníky finále. Všichni jsme se na finále soutěže 21 (jednadvacítka) pro sedm nejlepších velkých (nad 25 členů) oddílů v České republice sešli na nádraží v Otrokovicích v pátek v Odměnou pro tři nejlepší oddíly měla být větší finanční částka, jež měla být využita k uhrazení výjimečné akce do Takto tiskne Rafův notebook / zahraničí. Cestou vlakem jsme procvičovali prezentaci našeho oddílu v PowerPointu na Afrově notebooku. Rafík to pro nás také vytiskl, ovšem bílým písmem (pochopitelně) na bílej papír, neboli AG se opět ukázalo! Po hodinách cestování jsme konečně dorazili do Sloupu, zde jsme se ubytovali na luxusním šestilůžkovém pokoji. Vybalili jsme si věci, v rychlosti ještě procvičili prezentaci, když jsme byli povoláni do druhého patra. Zde jsme poprvé pohromadě viděli našich šest konkurenčních oddílů (a že to byla konkurence opravdu kvalitní a v celé Asociaci náramně známá vypadali jsme tam jako neznámí příbuzní, ale víkend ukázal, že mezi špičku skutečně patříme). Zde nám také sám Tomáš Novotný (předseda Asociace turistických oddílů) nastínil, co asi budeme následující víkend dělat, představil nám další vedoucí a ještě ten večer jsme si zahráli první z oněch jedenadvaceti her. Sobotní den jsme strávili jenom soutěžemi. Našimi úkoly bylo kupříkladu postavit stan, poznávat topografické značky a KPČ, uvařit si nejlepší oběd, poznat to, co nám bylo předloženo ochutnávkou, vázat uzly, vyfotit nej fotografii a k večeru zazpívat písničku a k ní udělat taneční doprovod. Nejvíc jsme se opět pobavili u toho, když Radarovi dali ochutnat něco sypkého. Radar řekl, že je to káva. To měl dobře a vzápětí dodal: Hmmm, Jihlavanka. A to už jsme leželi na kolenách, protože to měl taky dobře. Chtěli jsme za to bonusové body, ale nepodařilo se. V mnohých soutěžích jsme byli mezi prvními, tak například v Rafově písni Trezor od Karla Gotta, nejlepší fotografii, obědě a mnohých dalších. Ještě ten večer bylo vyhodnocení nejlepších oddílů, které pro nás (bohužel) nedo- 17

18 Turistické závody v Otrokovicích 1. října proběhly první turistické 2 závody, které se pořádaly u nás v Otrokovicích. Závodu se zúčastnilo něco přes 60 závodníků ze Zlínského kraje. Zmatků bylo hodně, nějaké to zpoždění startu závodu se taky nasbíralo, tak snad příště se polepšíme. Spočítala jsem, že se do organizace zapojilo bezmála 25 lidí z Otrokovic, což ale stejně nestačilo na dostatečné pokrytí všech stanovišť, a tak jsme museli poprosit i pár lidí z ostatních oddílů o spolupráci. Tak ještě jednou díky všem za pomoc při závodech - ať už závodníkům, rozhodčím, pomocníkům, povzbuzovatelům Na našich webových stránkách (www.tom1412.blog.cz) proběhla po závodech anketa s názvem Co si myslíš o našich prvních závodech, které jsme pořádali?, která dopadla následovně: 70 %- Když se vychytají nějaké ty "mouchy", tak příště u nás klidně znova. 13 %- Sice nebylo vše ideální, ale byla aspoň zábava. 9 %- Dobré, ale podruhé bych do toho už nešla/nešel. 9 %- Super, takové se hned tak nevidí. Z našeho oddílu TOM 1412 se zúčastnilo sedm závodnic, z nichž čtyři si domů odnesly medaili (a to rovnou zlatou) Liduška Ševečková a Marťa padlo nejrůžověj, umístili jsme se na šestém místě (víceméně bylo umístění dáno vyhodnocením oddílové činnosti a víkendovka byla jen třešničkou na dortu, která už s konečným pořadím mnoho nezamíchala). Náladu nám však pozvedlo vědomí, že jsme skončili šestí ze všech zhruba dvouset oddílů v ČR. Brzy ráno jsme začali balit, obdrželi na cestu bramborový salát a vyrazili na vlak. Nakonec jsme po nekonečně dlouhé době strávené nicneděláním ve vlaku dorazili do svých, tak dlouho očekávaných domovů. Jirka Voldán Honzíková, Lucka Chlupová a Maruška Maňáková. Ostatním to bohužel na medaili nevyšlo. Závodní sezóna pokračuje zase na jaře, ještě nás čekají dva závody ve Zlínském kraji. 14. dubna 2007 (pořádá Světlov Bojkovice), 28. dubna - Mistrovství Zlínského kraje (pořádá Severka Uherské Hradiště). Bára Drážná Ohlasy nejen od nás: Závodnice z Uh. Hradiště: Netušila jsem, že máte v Otrokovicích tak nádherné terény na TZ, no třeba terén, kde byly azimuty... to byla přece paráda, ty strže, rokle... no, samozřejmě ty terčíky azimutů se musí příště dát tím správným směrem, kudy se přibíhá... Ale když si představím Český pohár a azimuty v tomto terénu, tak azimuty většinou rozhodují o celém závodě, no prostě senza terén. Takže se budu těšit na Český pohár v Otrokovicích, někdy. Závodník z Fryštáku: Tak závody byly dobré. Až na to značení, no. A ani nevím jak, do cíle jsem doběhl úplně odjinud, než jsem měl. No, stane se Závodnice z Otrokovic: Co blbnete, dyť to bylo dobrý, ne? Přežila jsem to i já, a to už je co říct!... No, ale fakt se mnou příště nepočítejte... Pro zasmání: Mami, že jsme na tom o Vánocích líp než nevěřící? Proč myslíš Zdeničko? Nám dává dárky Ježíšek a oni si je musí kupovat sami! 18

19 Akce aneb co za tím stojí dy pojedeme na příští akci? ptá se K jedna z holek. Už za dva týdny, odvětím jí. Ano, ano, už je to tady. Začal nový školní rok, začala škola a začaly také pravidelné schůzky turistického oddílu. Několikrát do roku se snažíme podniknout nějakou akci teď je Účet řada na víkendovku. Mám už vybrané místo, tentokrát pojedeme do Východních Čech. Už je domluvené ubytování a rozdáváme dětem pozvánky. Jsou nadšené a slibují, že určitě pojedou. Na další týden se domlouváme s vedoucí, abychom si sedly a vymyslely program. Není to vůbec jednoduché. Mám pocit, že všechny dobré nápady jsme už vyčerpaly, ale nakonec i nás líbá tvůrčí múza a začíná se nám rýsovat schéma víkendu. Musí se vymyslet něco, co holky zaujme, přece jen nejsou už malé. Ještě je potřeba promyslet náplň sobotního dne. Při pohledu do mapy se domluvíme, kam by bylo nejlepší se vydat na výlet. Máme z toho dobrý pocit, víme, že to bude super. Teď už jen doma doladit pár maličkostí vymyslet hry, vybrat si kostýmy, nachystat pomůcky. A můžeme vyrazit. Dva dny před odjezdem se dovídáme, že některé z holek nepojedou. Nevadí, voláme ostatním, abychom se ujistili o hledání a vybírání ubytování 1,5 hod zamlouvání ubytování, hledání náhradních variant 1 hod zjišťování spojů 0,5 hod vymýšlení a psaní pozvánek 2 hod vyhledávání tipů na sobotní výlet 1,5 hod objednávání prohlídek 0,1 hod domluva programu 3 hod individuální příprava programu 2 hod výběr her + shánění pomůcek 2,5 hod příprava kostýmu 0,5 hod Celkem 14,6 hod jejich účasti neúspěšně. Z původních jistých sedmi pojedou jen dvě. Omluvy či výmluvy jsou rozdílné. Akce se ruší. Odvolává se ubytování a prohlídka. Myslím, že tento čas lze strávit mnohem lépe a užitečněji. Renata Miklová & Míša Lišková Kdy vyjde další Farní občasník? Další číslo Farního občasníku vyjde v neděli 18. února Jeho uzávěrka bude 4. února Redakce děkuje všem autorům příspěvků v tomto čísle a již teď se těší na další články, názory a náměty. Můžete je v písemné podobě předat komukoli z členů redakce. Ušetříte nám mnoho práce, jestliže text zašlete v elektronické podobě na adresu Hlavním tématem příštího čísla budou Děti v kostele. Chtěli bychom vás seznámit s tím, co si o dětech v kostele a jejich chování myslí rodiče i ostatní návštěvníci kostela. Přivítáme vaše zkušenosti, zážitky a úvahy na toto téma. 19

20 Pro děti 1. Před Vánoci společně zapalujeme adventní 2. Doba před Vánoci 3. Jméno Ježíškova pěstouna 4. Hvězda, která svítila, když se narodil Ježíšek 5. Poslední den v roce 6. Ježíškovi se přišli poklonit i tři 7. Co nám hoří na stromečku? 8. Místo v Betlémě, kde se narodil Ježíšek 9. Město, ve kterém žila Panna Maria 10. Jedno ze zvířátek, které bylo u Ježíška 11. Gloria in deo 12. V čem ležel Ježíšek na seně? FARNÍ OBČASNÍK vychází příležitostně. Zodpovídá římskokatolický farní úřad, kam také můžete posílat své příspěvky, návrhy i kritiku. Určeno pro vnitřní potřebu. Neprodejné! Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení textů. Řídí redakční rada: P. Mgr. Josef Zelinka, Pavel Ludvík, Pavel Rafaja. Adresa redakce : Duchovní služba, nám. 3. května 166, Otrokovice ( , internet: 20

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

Příručka praktikanta

Příručka praktikanta Příručka praktikanta O středisku Historie Začátky oratoře Salesiáni Dona Boska začali působit v českých zemích v roce 1927. V Brně začala jejich činnost až příchodem P. Františka Lepaříka v roce 1939.

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více