Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích. Číslo 7, ročník XVII. neděle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích. Číslo 7, ročník XVII. neděle 17. 12. 2006"

Transkript

1 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích Číslo 7, ročník XVII. neděle Za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom taje... Hodně vánočních vloček naděje, štěstí a lásky Vám přeje redakce Farního občasníku. 1

2 Vánoční ohlédnutí za dobrým i zlým ánoční čas nás, bratři a sestry, V vybízí, abychom do svých rodin, životů a vztahů vnášeli ducha radosti, pokoje a vzájemnosti, tedy Ducha Ježíšova. S tím ovšem souvisí i ochota podívat se zpět a posoudit, nakolik jsme umožnili Božímu Duchu, aby měl místo v našich životech i během těch všedních dnů roku Jsem přesvědčen, že celá řada našich farníků se velkou měrou podílela na rozvíjení života víry jak po stránce duchovní a pastorační, tak po stránce organizační a pracovní. Mohl jsem pozorovat, jak fungují aktivity jednotlivých složek farnosti, společenství či práce vedoucích dětí a mládeže a také co to obnáší vystavět za kostelem novou zeď nebo dohodnout se na stavbě skladu. Za všechno, co se podařilo, patří všem vřelý dík a upřímné Pán Bůh zaplať. Že nešlo všechno hladce jako po másle, s tím se musí počítat. Kde se něco děje, tam se vždycky vyskytují různé postoje a názory na věc. Mezi tím vším, z čeho mám radost, se ovšem kvůli rozdílnosti názorů vyskytly i věci, které člověka zamrzí. Nemyslím si, že rozdílné názory jsou důvodem k tomu, aby se farnost rozdělovala, aby vznikaly sváry, hněv a vzájemné obviňování. Tyto rozdíly se však mohou lehce stát toho všeho příčinou, když zapomeneme, že v životě církve jde neustále o boj mezi silami dobra a zla. Moc zla si umí, jak je vidět, použít rozdílnost názorů k vytváření napětí a nepřátelství i přesto, že obě strany k určité věci přistupují s dobrým úmyslem. Řešit problémy a rozdílné názory v duchu evangelia však obnáší ochotu vidět dobrý úmysl toho druhého, umět naslouchat, udržet si při výměně názorů atmosféru pokoje bez obviňování toho druhého ze vzdoru a nebránit se opačným argumentům. Pokud se tohle nedaří, je to známka, že jsme někde opomněli dát dost prostoru duchu Kristovu a vytvořili místo pro jeho odpůrce. Pán Ježíš však přišel do toho světa právě proto, aby tam, kde lidská slabost a hřích působí rozdělení, on obnovil jednotu, kde je obviňování, on přinesl porozumění, kde je hněv, on vnesl mír. Oslava jeho narození o Vánocích bude nejkrásnější tehdy, když mu umožníme takto jednat i v našich životech. To také ze srdce přeji do nového roku všem farníkům. otec Josef Zelinka Vánoční pozvánky do Zlína , 10:00, latinská mše svatá, chrám sv. Filipa a Jakuba , 19:30, varhanní koncert, chrám sv. Filipa a Jakuba. Varhanní díla různých autorů hraje zlínský varhaník Ludvík Šuranský. 2

3 Dopisy z Olomouce Pozdrav ze semináře lomouc 4. prosince 2006 O Chvála Kristu, drahé sestry a bratři v Kristu, všechny vás srdečně zdravím z Arcibiskupského kněžského semináře. Jak asi víte, po roční formaci v Teologickém konviktu jsem v polovině září nastoupil do semináře, který sídlí ve stejné budově jako konvikt. Před nástupem do AKS jsme o prázdninách ještě prožili různé brigády v semináři, praxe a jazykový kurz. Vy, kdo jste už seminář navštívili (např. při naší děkanátní pouti), víte, že jeho komplex je vcelku rozsáhlý. Nachází se v něm 6 kaplí. Kromě konvikťácké sv. Jana Sarkandra, kterou jsme využívali loni, jsou to kaple sv. Cyrila a Metoděje (největší kaple, kde se sejde v soboty, neděle a slavnosti celý seminář), kaple Panny Marie (zde je na většinu liturgie náš první ročník), kaple sv. Mikuláše pro východní ritus (ta se nyní nepoužívá) a kaple sv. Kříže pro Milosrdné sestry sv. Kříže, které se starají hlavně o to, aby v semináři bylo čisto a příjemně, za což jsme jim velmi vděční. Dále je tu jídelna pro všechny bohoslovce, tělocvična s posilovnou, společenské místnosti jednotlivých ročníků, prádelna, kde si pereme atd. Rektorem semináře je vám dobře známý Mons. Vojtěch Šíma, vicerektor P. Josef Nuzík a spirituálové (zpovídají a duchovně vedou ty, kdo se připravují na kněžství) P. Michal Pořízek a P. Jan Szkandera. Celkem je nyní v semináři 70 bohoslovců 21 prváků (z toho 7 za naši arcidiecézi), ročník po 12 bohoslovcích a jeden na postgraduálním studiu. Jsou zde bohoslovci ze tří moravských diecézí, pro zajímavost: nejstaršímu je asi 52 let. Většina bohoslovců začala nový akademický rok exerciciemi na Velehradě, první ročník kratší rekolekcí. Poté byl na Cyrilometodějské teologické fakultě zahájen nový akademický rok mší svatou v chrámu Panny Marie Sněžné, kterou celebroval arcibiskup Jan. Jak asi víte, fakulta má novou děkanku sestru dominikánku Ivanu Gabrielu Vlkovou. Také jsme oslavili 75. výročí posvěcení velké seminární kaple sv. Cyrila a Metoděje. Jistě jste také slyšeli o setkání českých, moravských a slovenských bohoslovců na Velehradě. Možná, že zrovna u vás doma bydlel někdo ze spišských bohoslovců. My jsme bydleli ve farnostech Bílovice, Březolupy a Jankovice. V první polovině října také přijali kandidáti kněžství 4. ročníku z rukou arcibiskupa Graubnera službu akolyty a na počátku září měli třeťáci za přítomnosti biskupa Posáda tzv. kandidaturu (byli přijati za kandidáty svěcení). Jinak řád života je tu podobný jako v konviktu čas dne se dělí mezi spánek a odpočinek, přednášky na fakultě a samostudium, mši svatou, modlitbu denní modlitby církve (breviáře), rozjímání atd. Střídáme se na různých službách - v jídelně, u myčky, na vrátnici, služba u oltáře Každý měsíc je víkendová rekolekce (duch. obnova). Studium nám zabere hodně času. Je to ale opravdu velké Boží požehnání a milost být ve společenství lidí, kteří směřují ke stejnému cíli k nebi. Svatost se opravdu dá žít i v dnešní době a vážím si těch, kteří se toho nebojí. Na druhou stranu jsem se už loni zbavil řady naivních představ o bohoslovcích. Jsme opravdu normální lidé (i když o tom asi i někteří 3

4 z vás pochybují) a naštěstí má většina lidí smysl pro humor. Bylo by ovšem naivní si představovat, že je společenství v semináři ideální, vždyť jsme jen lidé. Jistě víte, že náš otrokovický farník Ladislav Sovadina nastoupil v září formaci v konviktu. Je vidět, že vaše Dopis z konviktu ilí farníci, chtěl bych Vás všechny M pozdravit z Olomouce. Slyšel jsem, že když otec Josef toho 3. září v ohláškách oznámil, že nějaký Ladislav Sovadina nastupuje do Teologického konviktu, vzbudilo to trochu rozruch. Že se mnozí ptali, kdo to vlastně je. I když si myslím, že s většinou z Vás se minimálně od vidění známe. Tak mi dovolte, abych napsal něco o sobě a také o konviktu. Nejsem rodilý otrokovičák, pocházím z Přílep u Holešova. Pracoval jsem v Barumu a do Otrokovic jsem se přestěhoval částečně v roce 1999 a nastálo na jaře V tomto roce jsem také začal chodit na přípravu k biřmování. Potom jsem se domluvil s otcem Jaškem a vypomáhal o středách jako kostelník a občas jsem ministroval, spíše o nedělích a o svátcích. Do konviktu jsem se poprvé hlásil před dvěma lety, ale přijali mě až letos, tak jsem tedy 4. září nastoupil. O tom, že Teologický konvikt funguje jako roční příprava a formace před vstupem do kněžského semináře jistě mnozí z Vás víte. Vloni na tomto místě o konviktu psal Štěpán, tak zkusím napsat spíše nějaké aktuality. Nastoupilo nás celkem 33 ze všech diecézí. Za naši olomouckou diecézi 7, za ostravsko-opavskou 9, za brněnskou 8 a za všechny české diecéze dalších 9. Dva spolubratři jsou modlitby za kněžská povolání nejsou zbytečné. Mnohokrát vám za všechny bohoslovce a jejich představené děkuji za vaše modlitby a oběti. My se denně modlíme za naše dobrodince, za ty, kdo na nás pamatují, tedy i za vás. Všem vám přeji požehnané svátky narození Vykupitele a požehnaný nový rok. Štěpán Horký z Polska a dva ze Slovenska. Nejstaršímu je 39 let, nejmladšímu 19. Jsou mezi námi jak vysokoškoláciabsolventi filosofie, teologie, strojní inženýři, technici, tak také čerství maturanti. Někteří přichází přímo ze studií, jiní třeba po několika letech zaměstnání. Program v konviktu je bohatý, každý den je samozřejmě mše svatá, většinou také rozjímání nad Písmem. Dále podle jednotlivých dnů v týdnu adorace, modlitba růžence, lectio divina, diskusní skupinky nebo ročníkový večer. Školu máme ve všední dny a někdy i v sobotu dopoledne. V sobotu a v neděli odpoledne máme většinou volno, tak ho využíváme k poznávání Olomouce a okolí. Pro mě osobně je to docela velká změna, protože před nástupem do konviktu jsem několik let pracoval ve fabrice. Jinak co se týká prostor semináře, ty mnozí z Vás určitě znáte, například z letošní děkanátní pouti. Mimochodem, pokoj, kde bydlím, se nachází v části zvané Pankrác. Pokud by Vás zajímalo něco dalšího o konviktu, můžete se o nás dočíst v OLDINU, kde máme svůj sloupek, nebo na Děkujeme Vám za vaše modlitby, také my na Vás ve svých modlitbách myslíme. Se srdečným pozdravem Laďa Sovadina 4

5 dy bude probíhat K v Otrokovicích Tříkrálová sbírka (TS) a kolikátý je to již ročník? V roce 2007 se koná TS v našem městě a okolí již poosmé. Tak jako v minulosti i tentokrát se bude koledovat pouze v jednom dni a to v sobotu 6. ledna V Otrokovicích budou skupinky koledníků k vidění v době od 10,00 do cca 15,00 hodin. Koledování pod záštitou naší Charity bude probíhat i v těchto okolních obcích: Napajedla, Pohořelice, Oldřichovice, Komárov, Spytihněv, Halenkovice, Žlutava a Tlumačov. Tříkrálová sbírka A jak občané poznají, že jsou to ti praví koledníci z Charity? Každá skupinka koledníků má tzv. vedoucího, kterým je zpravidla dospělá osoba. Vedoucí má na sobě viditelně umístěnou průkazku koledníka, která je opatřena logem sbírky, logem charity, podpisem presidenta Charity a podpisy příslušného diecézního biskupa a ředitele diecézní Charity. Osobní údaje vedoucího skupinky uvedené na průkazce souhlasí s údaji v jeho občanském průkazu, který je povinen na požádání předložit. Dále má každá skupinka speciální plastovou pokladničku s logem Charity, která je zapečetěna a označena razítkem příslušného městského či obecního úřadu. K čemu budou vybrané peníze použity? Tak jako v minulých letech bude část vybraných peněz rozdělena mezi sociálně slabé a potřebné lidi v daném regionu (ve spolupráci s městskými a obecními úřady), další díl je určen k podpoře stávajících či nových projektů Charity, další část slouží k podpoře humanitární pomoci do zahraničí a také k podpoře projektů, které slouží lidem v rámci celé diecéze, např. Hospic na Sv. Kopečku. V roce 2006 se koledování zúčastnilo 114 skupinek koledníků a dárci jim vložili do pokladniček Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme. Několik příkladů využití finančních prostředků v roce 2006: Zaplacení poloviny finanční částky elektrického vozíku imobilní dívce Příspěvek na úhradu potřebných léků imobilní paní Příspěvek na opravu střechy AD Samaritán Příspěvek na pomoc potřebným v Čečensku, Indii, Pákistánu, Ukrajině apod. (Podrobné vyúčtování Tříkrálové sbírky 2006 je na další straně občasníku) Charita sv. Anežky Otrokovice Na Uličce 1617, Otrokovice č.ú.: /0300 tel.: /031 Protože za vším, co souvisí se smyslem Vánoc, stojí Boží láska, dotýká se nás Bůh v srdci. Nebojme se proto otevřít svá srdce Kristu zcela a bez výhrad. Požehnané vánoční svátky a pokoj a mír v duši v roce 2007 vám přejí zaměstnanci, klienti a dobrovolníci Charity sv. Anežky Otrokovice.

6 Pozvánka do knihovny ád bych všem doporučil zajímavou knihu kněze Mgr. Marka Orko R Váchy, na kterou jsem byl upozorněn dobrými přáteli a kterou si můžete zapůjčit i v naší farní knihovně. Kniha vznikla na základě přednášek z náboženství na Biskupském gymnáziu v Brně v letech a je určena nejenom středoškolským studentům. Z této knihy cituji: Ve skutečnosti totiž jsme my všichni hříšníci. Všichni se plavíme na jedné lodi a každý si nese balík svých selhání, světec stejně jako já. Světec má na rozdíl ode mne jen hlubší vhled do svého nitra. Anglický spisovatel Chesterton to vyjadřuje paradoxem: Světec je člověk, který ví, že je hříšný. Všichni se pak společně modlíme za celou církev a za svět a prosíme za odpuštění svých hříchů. Je to mimochodem jedna z prvních a veledůležitých modliteb při mši svaté: Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Jinými slovy tato modlitba říká: Bože, potřebuji Tě. Nejsem schopen sám z vlastních sil být spravedlivý. Ježíš si dává záležet, aby z nás tuto sportovní mentalitu dostal: Jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními, říká a na jiném místě: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. 6 Pokud se tedy v kostele kolem sebe rozhlédnete a uvidíte sbírku lidských selhání, je to dobrý postřeh, buďte si však vědomi, že ti lidé jsou zde vlastně správně. Mimo to se také nezapomeňte podívat na sebe. Je to vlastně právě naopak: právě proto, že jsou hříšní, chodí křesťané do kostela, nikoli proto, že jsou spravedliví. Chodí do kostela proto, že s desaterem mají problémy, ne proto, že s ním problémy nemají. Často v knihách najdete, že duchovní život je nikdy nekončící cesta a každý, kdo hledá Boha, stoupá na horu. Srdce jedněch je klidné, zatímco srdce druhých je neklidné. Srdce cestovatelů, dobrodruhů a duchovních lidí je neklidné, jak by řekl Augustin. Křesťan má být na cestě. Myslím, že není náhoda, že sám zakladatel křesťanství řekl: Já jsem cesta. Přeji vám šťastnou cestu. Mgr. Marek Orko Vácha je katolický kněz. Na přírodovědecké fakultě MU v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2002 se účastnil dvou výprav do Antarktidy. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře v Sept-Fons ve Francii. Na Biskupském gymnáziu v Brně učí biologii a náboženství. Pavel Černošek, ml. Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2006 Otrokovice Přímá pomoc sociálně potřebným Kč Podpora charitních projektů Kč (oprava střechy AD Samaritán) Nouzový a krizový fond Kč (společný fond Charit na jednorázovou pomoc potřebným) Podpora projektů Arcidiecézní charity Olomouc Kč (pomoc dětem ulice na Ukrajině, adopce na dálku na Haiti) Humanitární pomoc do zahraničí Kč (Čečensko, Indie, Pákistán, Srbsko, apod.) Činnost sekretariátu SČKCH Kč Režie sbírky Kč (tisk, distribuce složenek, výroba pokladniček, cukrů, reklama TV)

7 Z historie kapličky na rozcestí k Machové Střípky z minulosti Další z nových rubrik Farního občasníku přináší drobná ohlédnutí do dávné i nedávné historie naší farnosti. Objevíte-li zejména vy starší nějakou svoji vzpomínku na život farnosti, na kostel, kněze, kteří zde působili, nenechte si ji pro sebe. Rádi si ji přečtou i ostatní. 7 odle vzpomínek nejstarších otrokovických pamětníků stávala ode- P dávna na mírném návrší za Otrokovicemi směrem půlnočním, jak se kdysi říkávalo (tedy severním), malá kaplička. Postavena byla údajně už v 17. století po epidemii moru, která tehdy naši zemi zachvátila. V jejím těsném sousedství prý byli pohřbeni ti, kteří této strašlivé chorobě podlehli. Existuje však i jiná verze vysvětlující vznik kapličky; je spjata s lidskou tragédií, která si svými motivy a důsledky nijak nezadá se slavnými tragédiemi shakespearovskými. Zaznamenal ji ve svém kronikářském zápise z roku 1928 tehdejší kronikář František Oharek. V obci prý kdysi žila bohatá rodina Trunkátova; jejich švarná dcera se líbila mnoha otrokovickým mládencům, ale její srdce patřilo jedinému bohužel velice chudobnému chasníkovi. Milenci se scházívali tajně, neboť věděli, že sociální propast mezi nimi je příliš hluboká. Jejich láska však byla prozrazena a vzápětí následoval ze strany dívčiny rodiny přísný zákaz jakýchkoliv schůzek. Zatvrzelé srdce rodičů se nedalo obměkčit žádnými prosbami ani slzami. Oba milenci byli nešťastní a zoufalí, u chlapce však zoufalství vyústilo v tragické odhodlání se vším skoncovat. Jednoho večera pozval dívku na schůzku na jejich oblíbené místo, několika ranami ji zastřelil a tělo prý zahrabal v brázdě. Vyprávění o jeho dalším osudu se různí: podle jedněch byl prý vydán do rukou světské spravedlnosti a tvrdě potrestán, podle druhých ukončil svůj život na témže místě sám romeovská tragédie tak byla dovršena. Ať tak či onak, na usmíření Božího hněvu tam byla postavena Boží muka (proto se tato polní trať po dlouhá desetiletí jmenovala U Boží muky). Po čase rodina Trunkátova tam dala vystavět kapličku a zasadit kolem ní čtyři lípy, z nichž dvě byly zachovány ještě v době, kdy Oharek tuto historii zaznamenal. František Oharek také ve své kronice uvedl, že okolo kapličky byli pochováni pruští vojáci bojující v pruskorakouské válce v roce 1866, kteří při pochodu přes Otrokovice zemřeli na choleru. Více podrobností o této pohnuté době se dozvídáme z poznámek někdejšího otrokovického knihovníka Františka Toufara, který se historií Otrokovic podrobně zabýval. U něho se dočteme, že pruské vojsko začalo projíždět Otrokovicemi 13. července 1866 po bitvě svedené v prostoru mezi Josefovem a Královým Hradcem, v níž vyhrálo. Vojsko u nás rekvírovalo množství dobytka, obilnin, zemáků i dalších potravin. Nemocní vojáci byli ponecháni ve zdejší škole; 22. července první z nich zemřel na choleru. Nákaza se rychle rozšířila i mezi místní obyvatelstvo, takže od 4. srpna do 4. září zemřelo více než 70 otrokovických občanů. Kronikář na závěr poznamenal: A tak nás Prušáci oloupili, z domu nás vyhnali a nene-

8 chali nám nic než choleru. Smutno bylo u nás. Jak zaznamenal ve svých vzpomínkách otrokovický písmák Pravoslav Ehnert, v roce 1934 se rozšiřovala státní silnice vedoucí směrem na Přerov a kaplička musela ustoupit byla zrušena. Obecní zastupitelstvo v Otrokovicích se usneslo dne 28. dubna 1935, aby místo ní byla postavena nová kaplička u křižovatky s odbočkou na Machovou na parcelním čísle 2502 a 2503; tento pozemek daroval pro tento účel otrokovický mlynář František Sládeček. Stavbu provedla na svůj náklad Správa státních silnic v Uherském Hradišti. Kaplička přečkala další desetiletí někdy ve stavu lepším, jindy horším, podle toho, kolik se našlo obětavců Pohořelice v době renesance V pečujících o její vzhled. V roce 1993 ji bohužel těžce poškodil řidič nákladního automobilu, který zřejmě kvůli mikrospánku sjel z vozovky. Její opravu zajistily jak obecní instituce, tak opět obětaví jedinci; patrně nejvíce práce na ní tehdy odvedl pan Svojanovský, otec našich slavných rodáků olympioniků bratrů Svojanovských. Kaplička prodělala těžké období i při záplavě v červenci 1997 voda rozlévající se tehdy volně po přilehlých lukách a polích dosáhla až k ní. Přesto se opět našly prostředky i síly na její novou opravu; věřme, že tomu tak bude i nadále vždyť kaplička nerozlučně patří k historii Otrokovic. Podle dostupných pramenů zpracovala Věra Kramářová, kronikářka Otrokovic Pohořelicích stávala od středověku tvrz, na které sídlili od konce 15. stol. majitelé podhradského statku. Byla sídlem tak málo významným, že se o ní prameny zmiňují jen nepřímo a vlastně ani nevíme, kde stávala. Když r koupil panství rytíř Jan Onšík z Bělkovic, zvolila si jeho rodina k trvalému pobytu právě tuto nevelkou tvrz. Prameny však potvrzují její existenci až k r Nevýstavná tvrz v malé vesnici po několik desítek let sloužila k bydlení zdejší vrchnosti. Čilý stavební ruch, charakteristický pro 16. století, nezanechal v Pohořelicích žádné stopy. Místní panské sídlo poznalo v této době maximálně stavební úpravy menšího rozsahu, ne však velkolepou renesanční přestavbu, která by zakryla jeho středověký původ. Kde hledat příčiny? Onšíkové nepatřili k zámožným rodinám, které by si mohly rozsáhlejší stavební aktivitu dovolit. Jejich majetkový vzestup nezajistil ani zisk dalších panství v průběhu 16. století Bílovic, Velkého Ořechova, Kaňovic a Březolup. Pohořelice představovaly statek s několika vylidněnými vesnicemi, což k naplnění panských truhlic penězi rozhodně nepřispělo. O využití půdy v opuštěných vsích prameny nic zvláštního neříkají. Jen v případě Pěnkova se dovídáme, že byla poddanská pole scelena a vznikl tak dvůr téhož jména. Mimo něj hospodařila vrchnost na dvoře v Pohořelicích. Osídlení v Podhradí postupně sláblo. Jak šlechta využila pozemky v bývalých Svojšicích, Sedlišťkách a Dalenovicích, není známo. V r určila pohořelská paní Barbora Onšíková z Bělkovic spoluvlastníkem statku rytíře Jakuba ml. Vojsku z Bogdunčovic. Tak se na pohořelické 8

9 tvrzi usadil slezský rod, s nímž byly osudy naší obce spjaty až do pobělohorské doby. Onšíkové i Vojskové pobývali na Pohořelicích větší část roku a jejich poddaní měli možnost vidět svou vrchnost takřka každý den. Nezámožnost nutila tyto pány dohlížet denně na chod hospodářství, jejich domácnosti a na výchovu dětí. Neúčastnili se ani politického života země, který mohl být utvářen jen příslušníky těch rodů, které se na různé výdaje spojené s reprezentací nemuseli ohlížet. Život lidí na pohořelickém statku probíhal v odlišném rytmu: šlechta a poddaní věděli o sobě navzájem vše podstatné, od křtu či sňatku na tvrzi, přes spory a drobná nepřátelství mezi sedláky až po majetkové a další záležitosti. Jinými slovy obě tyto skupiny byly okolnostmi donuceny k vzájemnému soužití, což ovšem neznamenalo vždy oboustrannou shodu. Stín Podhradí lpěl na Pohořelicích i v tomto období. Pobořenou podhradskou tvrz, kam se šlechta už neměla vrátit, si prostí lidé upravovali k bydlení. Farní kostel zůstával nadále v rukou protestantských pastorů. R si místní pastor Vavřinec stěžoval, že je mu ze strany vrchnosti bráněno v řádném konání pobožností. Nekatolické vrchnosti věnovaly kostelu sv. Jiljí přesto dostatečnou pozornost. Staraly se o jeho opravy a potřebné vybavení. Nekatoličtí kazatelé zde působili ještě v r Dřevěný kostel s farou a nevzhledné zbytky kamenné tvrze zůstaly na dlouhá staletí neodmyslitelnou součástí každodennosti obyvatel Pohořelic. Zdeněk Mrázek htěla bych se zeptat, když kněz C ve svátosti smíření dává rady, podle čeho se rozhoduje, co řekne. A podle jakých kritérií zvolí pokání? Dá se předpokládat, že u každého zpovědníka by odpověď byla jiná. Odpovídám tedy pouze za sebe. V mnoha případech bývá vyznání kajícníků velmi obecné a v tom případě žádné rady nedávám a omezím se pouze na slova povzbuzení. Pokud mám dojem, že by kajícník potřeboval v určité věci poradit nebo on sám si o radu řekne, snažím se vybavit nějakou Ptáme se kněze Možná byste se rádi na něco zeptali našeho kněze, ale nemáte tu odvahu nebo nevíte, jak se s ním setkat. Pak můžete využít této pravidelné rubriky našeho občasníku. Otázky mohou být k liturgii, kostelu, farnosti, církvi i k osobě kněze samotného. Otázky zasílejte na ovou adresu 9 souvislost z Písma svatého či z jakýchkoliv jiných zkušeností duchovního života, která by v tom konkrétním případě mohla být prospěšná. Co se týká pokání, osobně si myslím, že ve většině případů není tolik důležité, jaké pokání kajícník vykoná, ale s jakým úmyslem ho vykoná. Proto většinou jako pokání ukládám bez nějakých kritérií běžně známé modlitby, ale vždycky se snažím uvést, jaký postoj a úmysl je vhodné do pokání vložit. otec Josef

10 Farní zprávy V kostele na stolíku jsou složenky nadačního fondu Lumen Christi, který financuje katolickou zvukovou knihovnu pro nevidomé a zrakově postižené. Svým příspěvkem pomůžete zachovat tuto formu pomoci a pokud víte o někom, kdo by takové služby využil, prosíme, uvědomte ho o této možnosti. Časopis Apoštolát Božího milosrdenství byl v letošním roce v kostele nabízen zdarma. Od příštího roku bude zasílán pouze těm, kdo si objednají. Zájemci si ho mohou objednat na svoji adresu nebo se na faře nahlásit na společnou objednávku pro farnost. Přístup k jesličkám v kostele: od 15 do 17 hod vždy od 14 do 18 hod. Mimo to vždy před bohoslužbami a po nich. U jesliček bude možno finančně přispět na výstavbu hřiště za kostelem. Křty, svatby a pohřby za poslední dva měsíce: Otrokovice: Křty: Lukáš Marcaník, Natálie Astrabová, Anna Ambruzová, David Markivsky, Hubert Pluháček Svatby: Erik Dvorský a Jana Miklasová Poslední rozloučení: Ladislav Marek, Karel Staněk, Květoslava Lacigová, Jan Doležel, Jiřina Caudrová Pohořelice Poslední rozloučení: Vlasta Polaštíková, Anna Uková, Josef Vrzala Vánoční bohoslužby a kulturní akce farnosti Pohořelice Den Pohořelice ne Štědrý den 22:00 mše sv po Narození Páně 9:00 mše sv. 14:00 vánoční besídka út sv. Štěpána 9:00 mše sv ne sv. Rodiny 9:00 mše sv po Matky boží 9:00 mše sv. Den Komárov Oldřichovice ne Štědrý den 20:30 mše sv po Narození páně 7:30 mše sv. 10:30 krátká besídka pak mše sv út sv. Štěpána 10:30 mše sv. 14:00 besídka čt sv. Mláďátek 18:00 mše sv so 17:00 mše sv. 17:00 mše sv ne sv. Rodiny 17:00 mše sv po Matky boží 10:30 mše sv. 10

11 Vánoční bohoslužby a kulturní akce farnosti Otrokovice Neděle , Štědrý den Kvítkovice kostel sv. Anny 22:00 mše svatá Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 24:00 mše svatá Pondělí 25.12, Narození Páně Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá Kvítkovice kostel sv. Anny 9:00 mše svatá Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 15:00 vánoční besídka Úterý 26.12, sv.štěpána Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá Středa , sv. Jana Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 18:00 mše svatá Čtvrtek , sv. Mláďátek Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 16:30 Koncert Ženského pěveckého sboru Kvítkovice kostel sv. Anny 18:30 mše svatá Pátek Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 6:30 mše svatá Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 18:00 mše svatá Sobota Kvítkovice kostel sv. Anny 18:30 mše svatá Neděle , svátek Sv. Rodiny Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 23:00 mše sv. na začátek občanského roku Pondělí , Matky Boží P. Marie Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá Kvítkovice kostel sv. Anny 9:00 mše svatá Kvítkovice kostel sv. Anny 15:00 vánoční besídka Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá Kromě obvyklých bohoslužeb dále bude: Sobota , Zjevení Páně Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 8:00 mše svatá Neděle Otrokovice kostel sv. Vojtěcha 17:00 Pěv. sbor Alchymisté -vánoční zpěvy Aktuálně ze setkání pastorační a ekonomické rady Členové rady obdrželi od P. Josefa Zelinky knižní pozornost jako poděkování za činnost ve farnosti. Současně mohou podat návrh i na další farníky, kterým bude vhodné touto formou poděkovat. Byla přijata nabídka výstavy obrazů P. Weigla v suterénu kostela. Termín bude upřesněn. Štědrý den letos připadá na 4. neděli adventní. Vzhledem k počtu mší sv. nebude odpolední dětská bohoslužba. 11

12 Provedl se rozpis prvopátečních adorací na rok Projednávalo se, jak důstojně slavit a zviditelnit svátky patronů našich kostelů - sv. Michaela, sv. Vojtěcha. Návrh rady je, aby mše sv. u sv. Michaela byla sloužena v den, na který připadá její slavnost. Rovněž i svátek Božího těla by se neposouval na neděli a byl oslaven při slavnostní mši sv. ve čtvrtek. Dále byl podán návrh, aby úterní mše sv. byly tiché a přesunout nazpět adorace z neděle na pátek. K těmto bodům bude možno vyjádřit se na farním setkání. Ze života farnosti Na jaře 2007 Kvítkovice provedou opravu varhan na opravu probíhá sbírka. U jesliček bude během vánoční doby sbírka na výstavbu nového hřiště. Lektoři budou mít po novém roce setkání v kostele. Důvodem je zkouška čtení, výslovnost, hlasitost. Byla projednána smlouva o uskladnění farního lešení u pana Lacigy v Kvítkovicích. Sklad za kostelem: pan Švehlík podá návrh na ohlášení stavby na stavebním úřadě v Otrokovicích. Výtah ze zápisu provedl otec Josef Nedělní KVČ aždou první neděli v měsíci funguje Klub volného času i pro dospělé K a rodiny s dětmi. Stává se tak místem setkání rodin s dětmi nebo jen dospělých, kteří se přijdou společně pobavit. Rodiče i prarodiče mají možnost si se svými dětmi zasportovat a zahrát si různé společenské hry, které třeba doma nemají. Zamýšleli jsme se nad tím, kdy naposledy jsme měli možnost zahrát si s dětmi ping-pong, chňapky, kalčo, a umíme to vůbec? Děti jsou na tyto hry velmi šikovné a rády nás to naučí. A kolik nám zbývá času na to, abychom si s dětmi sedli a zahráli si nějakou společenskou hru, ať už logickou, nebo odpočinkovou? U hraní her máme možnost pobavit se, užít si spoustu legrace, ale také poznat povahové vlastnosti jednotlivých členů naší rodiny. Doma už máme hry určitě ohrané, také nemůžeme mít tak široký sortiment her a proto je tu nabídka Klubu volného času. Přijďte se podívat, kde mohou vaše děti trávit volný čas, jaké hry jsou tu pro ně připravené a také si něco zahrát. Pro dospělé a mládež od 15 let je také k dispozici kulečník. Na konci měsíce ledna a začátkem února chystáme Turnaj Dona Boska. Pro mladší děti v úterý 30. ledna turnaj v ping-pongu a pro dospělé to bude turnaj v kulečníku v neděli 4. února. Lednový nedělní klub volného času může být pro vás tréningem na tento turnaj. Josef a Magda Honzíkovi Pro zasmání: Na závěr slavnostní vánoční bohoslužby promluvil kněz takto: Přeji vám všem radost z příchodu Spasitele na svět a těm, které tu zase celý rok neuvidím, přeju i pěkné Velikonoce a vydařenou dovolenou! 12

13 Obvazy pro malomocné polečnost sv. Vincence z Pauly, S která sídlí na Haštalském náměstí v Praze, organizuje v naší republice pomoc nemocným leprou. Já jsem získala podklady pro pletení obvazů od žen seniorek z Kyjova, od paní Marty Petrášové. Obracím se na všechny ženy o pomoc pro malomocné. K 26. listopadu 2006 jste upletly již 31 obvazů a darovaly 1015,- Kč (poštovné do Indie u 15 kg balíku je 1250 Kč). Pokud budete mít chuť nám do jara pomáhat, tak připomínám podmínky: Materiál: Sněhurka bílá nebo velmi světlá. Jehlice: číslo 2,5. Nahodíme 25 nebo 30 ok včetně Hostili jsme bohoslovce a začátku této akce byla jen strohá informace o tom, že je třeba N ubytovat v naší farnosti autobus bohoslovců. Upřímně řečeno, byly i jisté obavy, zda se v naší farnosti najde dostatek rodin ochotných poskytnout slovenským seminaristům ze spišské diecéze azyl na jeden říjnový víkend. Ale nakonec bylo ochotných rodin dost. A tak jsme si mohli v pátek večer vyzvednout většinou pár mladých bohoslovců z ročníku. Po nesmělém seznámení s rodinou následoval srdečný rozhovor až do pozdních nočních hodin. Nebylo tomu tak jen u nás, soudě podle několika pozdních příchodů v sobotu ráno k autobusu. To už se tedy jen dočasně loučíme s našimi chlapci, kteří odjíždějí na Velehrad, kde se mají setkat bohoslovci z českých a slovenských diecézí. V sobotu večer kluci přijíždějí do Otrokovic, kde je pro ně v suterénu připravena večeře a dále se rozvíjí program okrajových. Pleteme stále hladce, tvoří se vroubky. Délka obvazu vroubků. Obvaz ukončíme, konce zašijeme, složíme. Přineseme do kostela do krabice. V Pohořelicích sbírá obvazy paní Horáková z DPS. Na mnoha místech se při dokončování každého obvazu připojuje krátká modlitba za misie a toho, kdo ho bude nosit. Děkuji všem za všechny, kteří pocítí Vaše láskyplné ruce při přiložení Vámi zhotoveného obvazu na jejich bolavé rány. Požehnané vánoční svátky, Boží ochranu pro celé Vaše rodiny v roce 2007 přeje Marie Šmiková či spíše vzájemná diskuse, ba dokonce volná zábava. Nesmím zapomenout na spirituála Jána Kuboša, který hochy doprovázel a v krátkosti nám spišský seminář a kapitulu představil. Povídání potom pokračovalo v rodinách. V neděli při bohoslužbě bohoslovci zazpívali jako jeden muž. Po obědě u jednotlivých rodin následovalo rozloučení s mnoha díky, výměnou kontaktů, společné foto a bohužel odjezd. Píši bohužel, protože za těch několik hodin, co tady s námi byli, jsme zjistili, že jsou to opravdu skvělí hoši se smyslem pro humor, že jsou prostě normální. A také jim za celou farnost přejeme, aby jim to vydrželo nejen v semináři, ale i v dalším kněžském životě. I naše děti si je velmi oblíbily a každý večer se za ně modlí. Také my na ně nezapomínejme ve svých modlitbách. Pavel a Marta Rafajovi 13

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6.

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. 2008 Akčně ve stopách apoštola Pavla ři pročítání jak Starého, tak Nového P zákona se na mnoha místech setkáváme

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 3, ročník XXVI Neděle 10. května 2015 Z obsahu čísla Postřehy účastníků oslav posvěcení farního kostela Rozhovor s arcibiskupem Rozhovor

Více

Farní občasník. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Dejme si půst od lhostejnosti. Z obsahu čísla

Farní občasník. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Dejme si půst od lhostejnosti. Z obsahu čísla Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 1, ročník XXIV Neděle 17. února 2013 Z obsahu čísla Výsledky Tříkrálové sbírky Zážitky koledníků Zastavení křížové cesty Uzavření církevního

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Půst - jak nepopulární slovo. Číslo 1, ročník XIX neděle 10. 2. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Půst - jak nepopulární slovo. Číslo 1, ročník XIX neděle 10. 2. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 1, ročník XIX neděle 10. 2. 2008 Půst - jak nepopulární slovo ůst, doba postní, odříkání, sebezapírání, zříkání se něčeho. To všech- P no

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XXV Neděle 13. dubna 2014 Z obsahu čísla Dopis - tajemství kříže Děti a význam kříže Dělím se s tebou o tvůj kříž Beseda ve

Více

farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína

farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína únor 1 2012 farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína duchovní slovo... Obsah duchovní slovo... 2 zeptali jsme se 3... otce Aloise co nového v Novém Jičíně? 3... otce Aloise co nového v Kuníně? 6...

Více

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07 Společenství 05 /07 Být vděčný znamená rozpoznávat lásku Boha ve všem, co nám dal - a Bůh nám dal všechno. - Thomas Merton OBSAH: ROZHOVOR S OTCEM MARKEM 2 JAK VYZRÁT NA DEPRESE... 3 TROSEČNÍCI NA ORLÍM

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích. Čas odpočinku, čas bohoslužeb. Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7.

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích. Čas odpočinku, čas bohoslužeb. Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7. 2007 Čas odpočinku, čas bohoslužeb Začínají prázdniny a s nimi doba dovolených a cestování.

Více

AKTUALITY. Dialog naší slabosti s Boží věrností. prosinec 2013 ročník 12 XXIII.

AKTUALITY. Dialog naší slabosti s Boží věrností. prosinec 2013 ročník 12 XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY prosinec 2013 ročník 12 XXIII. Dialog naší slabosti s Boží věrností (...) Boží zásah umožňující nám vytrvat až

Více

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili:

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili: OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 4 Vyšlo: 16.12.2007 G. K. Chesterton Až sem došla rodička vyhnaná od prahu hostince, v místě, kde domov nenašla,

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

Budou mše opět v latině?

Budou mše opět v latině? Červen 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Budou mše opět v latině? Tuto otázku mi nedávno položil jeden z farníků a se smutkem v očích dodával: Jestli se to opět zavede, tak asi přijdem o zbytek mládeže.

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

AKTUALITY. Rodina sílí modlitbou. listopad 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Rodina sílí modlitbou. listopad 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 11 Smutnící listopad 2013 ročník XXIII. Rodina sílí modlitbou (...) Všechny rodiny potřebují Boha, všechny! Potřebují

Více

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc 121 13. 12. 2012 Milí přátelé. Tak už jsou zase tady šťastné a veselé. Čas míru a pokoje. Čas těšení i stresů. Taky čas frází a klišé. Slovo klišé (z francouzského cliché) v tiskařském průmyslu znamená

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Duchovní přerovského děkanátu Zleva: jáhen Mariusz Karkoszka, jáhen Miroslav Jáně, P. Pavel Hofírek, P. Bedřich Horák, P. Zdeněk Gerhard Klimeš, P. Pavel Šíra, P. Sławomir

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velká misijní pouť Poslední květnovou sobotu se ve Zlíně-Malenovicích

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010 FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Rychnov nad Malší Pohorská Ves Pohoří na Šumavě Cetviny P.

Více