Noviny pro obyvatele obce Planá číslo 6/ výtisk zdarma. Slovo úvodem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Noviny pro obyvatele obce Planá číslo 6/ 2013 - výtisk zdarma. Slovo úvodem"

Transkript

1 Plánské listy Noviny pro obyvatele obce Planá číslo 6/ výtisk zdarma Slovo úvodem Vážení spoluobčané, asi to taky někdy ze svých pracovních povinností znáte... vždy, když máme termín vydání Plánských listů, tak se mě v první chvíli zmocňuje deprese o nestíhání termínů. Navíc, když si k tomu opravdu sednu a sepíši kompletní seznam o čem bych rád napsal, tak se deprese dále prohloubí, protože těch věcí je najednou strašně moc a přitom o každém bodu seznamu bych rád napsal do detailu vše. Naštěstí po tom, co jsem si za poslední rok prožil, zejména v osobním životě, jsem si řekl, že za slovy jako deprese, stres, blbá nálada atd. udělám tlustou čáru a budu se jim snažit vyhýbat, jak jen to půjde. Dělám malé krůčky, ale snažím se a doufám, že advent a čas Vánoc, který nás v nejbližších dnech čeká, mi společně s rodinou a přáteli pomůže dělat krůčky větší. Chci tím říci, že není nad to někdy se trošku nad svým životem a denním tempem zastavit, srovnat myšlenky a zase pokračovat třeba jiným směrem, ale tak, abych byl se svým životem spokojen a šťasten, protože není nad to, když vidím kolem sebe spokojenou rodinu a přátele. Doufám, že to nevyzní moc sentimentálně, ale i kdyby, k Vánocům to možná patří. Asi ode mě očekáváte i pár těch materialističtějších informací týkajících se obce. Ty, které se týkají budoucnosti, jsou dále v článcích Plánských listů, ovšem ty minulé bych rád zmínil. Od doby vydání letošního prvního čísla se toho událo opravdu hodně. Začalo to, bohužel, povodněmi v červnu, následně jsme s SDH Planá oslavili jejich devadesátileté výročí od založení sboru, následovalo každoroční setkání Planých - tentokráte v Plané u Mariánských Lázní, hned v červenci pak oslava 75. výročí založení SK Planá, do toho všeho dětské dny, dětské rybářské závody, v minulém měsíci volby do PSP ČR atd. Ke každé z těchto událostí, bych rád napsal minimálně pár řádků, ale jak jsem napsal výše, tlačí mě termín a nervy z toho, že nestíhám a navíc redaktorka mi nechává jen omezený prostor. Přesto bych velice rád ještě jednou poděkoval všem, kteří se jakkoliv podíleli a pomáhali při pořádání těchto všech akcí. Bez vaší iniciativy, pomoci a zapálení bych vlastně ani neměl o čem psát, takže děkuji. Ovšem můj největší respekt a poděkování patří všem hasičům, ale zejména i všem dobrovolníkům za mimořádné nasazení, kdy neváhali a přispěchali na pomoc svým sousedům při letošních povodních. Za obecní úřad i za lidi, kterým jste pomohli, Vám patří díky! Závěrem, prosím, přijměte mé pozvání na neděli od 15 hodin na adventní setkání na návsi u kaple, pro děti je připravena hraná pohádka a mikulášská nadílka, pro dospělé punč, cukroví a zastupitelé pro debaty nad vším, co vás zajímá. Na závěr pak společně rozsvítíme vánoční strom a pokud bude zájem, můžeme pokračovat v punčování a debatách v hospodě Na Letišti nebo-li U Hrušky. A na úplný závěr, bych Vám všem chtěl popřát příjemný a pohodový čas vánoční, ideálně strávený se svými blízkými a do nového roku popřát hodně štěstí a pořádnou porci zdraví!!! Krásný den., Aktuality z obecního úřadu STATISTIKA ZA ROK 2013 ÚŘEDNÍ DNY NA KONCI ROKU 2013 NAROZENÍ : 5 Posledním úředním dnem na konci roku je pondělí ÚMRTÍ : prosince Po tomto datu se nebudou provádět PŘIHLÁŠENÍ : 2 zpoplatněné úřední úkony, a to z důvodu uzavření ODHLÁŠENÍ : 5 pokladny obce v souladu se zákonem o účetnictví č. Celkem občanů : /1991Sb. 1

2 VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR Planá - okrsek 1 Počet zapsaných voličů 197 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 120 Počet odevzdaných úředních obálek 120 Počet platných hlasů 119 Účast voličů v % 60,91 Hlasy pro jednotlivé strany Název strany Počet hlasů Česká strana sociálně demokratická č Strana svobodných občanů č. 2 0 Česká pirátská strana č. 3 1 TOP 09 č HLAVU VZHŮRU volební blok č. 5 0 Občanská demokratická strana č PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE Dne 9. září 2013 se na obecním úřadě uskutečnilo na základě zákona č. 420/2004 Sb., dílčí přezkoumání hospodaření obce za období leden - srpen Přezkoumání provedl kontrolor krajského úřadu. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Planá nebyly MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2014 Dne 18. listopadu 2013 schválilo Zastupitelstvo obce Planá Obecně závaznou vyhlášku č. 1/20113 o poplatku za komunální odpad pro rok Vyhláškou dochází ke snížení poplatku, tzn. občané uhradí poplatek Kč/popelnice fyzická osoba, Kč/ popelnice fyzická osoba podnikající podle zvláštního zákona, 80 Kč/jednorázový svoz. CHODNÍK PODÉL SILNICE I/3 A III/14328 Na základě podnětů od občanů obce, svolal obecní úřad místní šetření ve věci zajištění bezpečného pohybu občanů podél komunikace III. třídy č. III/143/28 a podél silnice I/3 v obci Planá. K jednání byli pozváni zástupci Magistrátu města České Budějovice, Krajského úřadu, Ředitelství silnic a dálnic a Policie ČR. Na základě výsledků z jednání rozhodlo zastupitelstvo obce objednat vypracování projektové VODNÉ, STOČNÉ 2014 V současné době již měsíc vyjednáváme o cenách vodného pro příští rok s firmou ČEVAK, a.s.. Vrátili jsme jim již druhý návrh ceny vodného, v prvním byla cena o více jak korunu dražší na 1 m³, v druhém pak o 50 haléřů. Naší cílem je zachování ceny minimálně na úrovni letošního rok a než jsme Plánské listy vydali, tak Politické hnutí Změna č. 9 1 Strana soukromníků České republiky č KDU - ČSL č Suverenita Strana zdravého rozumu č Strana Práv Občanů ZEMANOVCI č Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 6 č. 17 Dělnická strana sociální spravedlnosti č ANO č KSČM č LEV 21 Národní socialisté č Strana zelených - č Koruna česká (monarchistická strana 0 Čech,Moravy a Slezska č. 24 zjištěny chyby a nedostatky. Z kontroly je pořízen zápis, který je k dispozici na OÚ Planá. J. Schönbauer předseda finančního výboru Ke snížení poplatku pro fyzické osoby dochází z důvodu, že obec obdrží finanční dar ve výši Kč na úhradu nákladů spojených s likvidací komunálního odpadu. Tento finanční příspěvek by měla obec dostávat každoročně po dobu, kdy firma SALITA a.s. bude realizovat v obci své podnikatelské aktivity. Poplatek ze psů a stočného se nemění. Místní poplatky se začnou vybírat od 1. února 2014, informace o výši plateb Vám bude oznámena do Vašich poštovních schránek. dokumentace na akci "Chodník podél silnice I/3 a III/14328". Cena za projekt Kč. V ceně projektu není inženýrská činnost včetně správních poplatků za vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Při zpracovávání PD bude obecní úřad varianty řešení chodníku průběžně projednávat se zástupci dotčených orgánů a Jihočeským letištěm. jsme se s ČEVAK, a.s dohodli na stejné ceně, tedy 52,33,-Kč bez DPH. Stočné zůstává ve stejné výši jako letos, tedy 150 Kč na osobu. 2

3 DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Pro příští rok nám Dopravní podnik sdělil, že udrží nadále stejnou cenu za km (38,04,-Kč/km), tedy rozsah a počet linek a celková cena za dopravní obslužnost bude stejná jako v letošním roce. Je otázkou do budoucna, jestli by nestálo za zamyšlení, zda by nebylo vhodné, aby všechny linky zajížděly přímo do obce. Chtěli bychom se úplně vyhnout velmi nebezpečnému přecházení po vytížené silnici E55 v místě, kde není ani přechod. Na druhou stranu je to SLUŽEBNÍ AUTOMOBIL OBEC PLANÁ V letošním roce jsme byli postaveni před situaci, kdy nám již nebyla vydána STK na stávající obecní automobil Škoda Pickup. Proto jsme byli nuceni najít adekvátní náhradu. Řekli jsme si parametry, co od obecního auta chceme a očekáváme a vzešlo z toho, že chceme auto, které bude mít více míst k sezení než současný Pickup, ale současně bude dostatečně velké na přepravu větších objemů. Současně jsme si vědomi naší finanční MULTIFUNKČNÍ DŮM Od posledního vydání uběhlo více jak půl roku a i na budově je to již vidět. Je to i z důvodu, že se nám podařilo získat úvěr na financování projektu. Z výběrového řízení vzešel jako vítěz Komerční banka, která nám poskytla úvěr ve výši 8,546 milionu Kč na předfinancování dotace (do doby než peníze dostaneme ze SZIF) a úvěr na ve výši 6,145 milionu Kč na dofinancování projektu (tedy reálná půjčka). Úvěr je poskytnut na dobu 15 let při pohyblivé úrokové sazbě 2,23%. Samotná stavba a práce postupují dle harmonogramu, ale bohužel trochu se prodlužuje termín dokončení (původně do konce roku 2013), a to zejména díky neočekávaným a vcelku zásadním vícepracím, které se postupně při rekonstrukci objevily SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA FVE PLANÁ MULTIFUNKČNÍ DŮM Současně s projektem multifunkčního domu jsme řešili i možnost realizace solární elektrárny na střeše multifunkčního domu pro využití vyrobené energie na jeho chod. Po krátkých debatách jsme dospěli k názoru, že právě pro podobné typy domů jsou solární elektrárny ideální. Proto jsme na jednání ZO rozhodli o realizaci FVE na jižní straně střechy multifunkčního domu. Z výběrového řízení vzešla jako 3 také otázka peněz. Už dnes platíme téměř 900 tisíc Kč ročně za dopravní obslužnost a nárůst na zajištění všech linek zajíždějících do obce je v řádu statisíců. Budeme rádi, když právě vy nám k tomu řeknete své názory a připomínky. situace, kdy nemůžeme a ani nechceme kupovat auto nové. Našli jsme několik odpovídajících variant. Z nich jsme nakonec vybrali VW Transporter T5, 1,9 TDi, rok 2006, 167 tisíc km, devítimístnou verzi s tažným zařízením za cenu 190 tisíc Kč. Doufám, že nové auto bude dobře sloužit i všem obecním spolkům a sdružením. na několik místech (místy chybějící izolace ve stropech, části stavby bez základů, prohnilé odpady a instalace atd.). Reálný termín kompletního dokončení a předání celé stavby, tak aby vše odpovídalo správným technologickým postupům a vyhnuli jsme se do budoucna nějakým nepříjemnostem (vlhkosti zdí, podlah atd.), je tedy někdy na konci března či dubna příštího roku, nicméně do konce roku chceme reálně již zprovoznit severní část budovy, kde bude nově obecní úřad, knihovna, 2 obecní byty a kotelna. vítěz firma Ra-No CB s.r.o. s nabídkou na realizaci FVE o výkonu 12,48 kwp a celkové ceně Kč včetně DPH. V současné době jsou již panely na střeše a je odeslaná žádost o licenci. Návratnost investice je spočítána na necelých 9 let. PROJEKT HERNY A BARU V BÝVALÉ RESTAURACI OLYMPIA U LETIŠTĚ V průběhu září obecní úřad oslovili majitelé firmy provozující dnes v Českých Budějovicích herny Galaxy se záměrem realizace herny i v našem katastru, konkrétně v budově bývalé restaurace Olympie u letiště. Po prvotních oťukávacích dotazech přišli na jednání s realitní kanceláří a majitelkou domu s konkrétním návrhem projektu herny a baru. Druhým zájemcem v pořadí o budovu byla firma se záměrem přestavby objektu na sociální byty. Vědomi si svého kontroverznějšího nápadu realizace herny, uspořádala firma v místě představení záměru, aby věděla, jaký to bude mít ohlas a pochopení zejména u obyvatel sousedících v blízkosti s daným objektem. Představení záměru se zúčastnilo do 15 obyvatel z okolí a několik zastupitelů. Samotné jednání proběhlo v klidu a bez větších protestů. Byla zodpovězena celá řada dotazů zejména k provozu a fungování herny a domluvena budoucí spolupráce s občany v sousedství tak, aby budoucí provoz nezatěžoval obyvatele nad únosnou míru. Firma v rámci budoucí spolupráce nabídla při zachování možnosti realizace projektu, finanční pomoc obci a občanům nad rámec jejich daňových příspěvků do rozpočtu obce, a to ve formě příspěvku ve výši 70 tisíc Kč ročně (na dobu 10 let) na realizaci

4 budoucího chodníku z hlavní části obce k letišti, druhým je příspěvek na komunální odpad pro všechny fyzické osoby v celkové výši 74 tisíc Kč ročně. Na základě všech těchto skutečností a událostí obec s firmou uzavřela smlouvy o spolupráci a o těchto příspěvcích. Díky tomu tedy od příštího roku bude poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby snížen na 1000 Kč/rok. V současné době firma začíná s drobnými stavebními úpravami a někdy na jaře příštího roku chtějí hernu otevírat. Věřím, že spolupráce a soužití v místě bude probíhat s pochopením všech stran, co nejvíce bezproblémově, dle dohod, které na místě byly vyřčeny a ke spokojenosti všech stran. Doufám, že finanční přínos, který je nezpochybnitelný, výrazně pomůže obci v realizaci jejich investičních záměrů. DOTACE GRANTY V roce 2013 byly podány níže uvedené žádosti o poskytnutí dotací: Grantové programy Jihočeského kraje pro rok 2013:Úcta k předkům Žádost o dotaci ve výši Kč(90%), podíl obce ve výši Kč(10%), celkové náklady tak činí Kč. Záměrem podaného projektu bylo provedení renovačních prací a obnova nápisu na pomníku k uctění památky obětí I. světové války na místním hřbitově. Dotace nám bohužel nebyla poskytnuta. MAS Blanský les Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Žádost o dotaci ve výši Kč (90%), podíl obce ve výši Kč (10%) + nezpůsobilé výdaje DPH 21% Kč, celkové náklady Kč. Záměrem podaného projektu bylo provedení rekonstrukce zázemí sportovního areálu obce Planá. Bohužel ani tato dotace nám nebyla poskytnuta - chybělo pár bodíků. V rámci projektu spolupráce - S Peklíkem na vandr byl pořízen turistický mobiliář (stůl a lavice), který je umístěn za kapličkou. MAS Blanský les V rámci společného projektu obcí sdružených v MAS Blanský les Podhůří, pořídila naše obec v akci "Dovybavení obcí drobnou zahradní technikou": vysavač listí, motorovou pilu Husqvarna a bubnovou sekačku WORLD 53 AL PRS v celkové částce ,30 Kč, příspěvek obce za tuto pořízenou zahradní techniku 8.965, 20 Kč. DOTACE - POVODNĚ Státní fond životního prostředí ČR Program rychlé finanční podpory při odstraňování následků povodní v roce 2013 Obec žádala o poskytnutí neinvestiční dotace na nákup vysokotlakého čističe ve výši Kč. Tuto dotaci obec obdržela, byl proveden nákup vysokotlakého čističe Kärcher - K T 400 v celkové částce Kč (podíl obce Kč). Na Státní fond životního prostředí bylo odesláno závěrečné vyúčtování této akce. Ministerstvo dopravy ČR Neinvestiční účelová dotace na okamžité odstraňování škod vzniklých v důsledku povodní v červnu 2013 na místních komunikacích a majetku obce souvisejícího s dopravou. Obec požádala o dotaci ve výši Kč, spoluúčast 15% tj ,-- Kč, celkové náklady Kč. Jedná se o opravu místních účelových komunikací od mlýna za fotbalové hřiště. Obci byla dotace přidělena, v současné době je na ministerstvu požádáno o prodloužení termínu čerpání této účelové dotace do (původní termín je do ). Krajský úřad - Jihočeský kraj Účelová dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu Celková výše Kč. Z dotace byly uhrazeny výdaje na nákup pytlů, kontejnery za odvoz a uložení odpadu a zapůjčení mechanizace. Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR byla pro zásahovou jednotku SDH Planá přidělena neinvestiční účelová dotace ve výši Kč za nasazení v průběhu povodně v červnu Tyto prostředky musí být vyúčtovány do Ministerstvo pro místní rozvoj Program: 117D914 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce dotační titul č. 1. Podána žádost o poskytnutí investiční dotace na akci "Obnova kanalizace po povodni 2013". Zároveň bylo požádáno o udělení výjimky na úhradu 100% všech nákladů této akce (náklady této investiční akce tvoří 49% rozpočtovaných výdajů obce v roce 2013). Žádost byla podána v listopadu, zatím nemáme informace, zda požadovanou dotaci obdržíme či nikoliv. 4

5 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OBCE K Stav finančních prostředků k ,75 Skutečné příjmy k (rozpočet ) ,66 z toho daňové příjmy (rozpočet ) ,29 nedaňové příjmy ( rozpočet ) ,37 kapitálové příjmy 0 přijaté transfery (dotace) /rozpočet ( ) ,00 Skutečné výdaje k (rozpočet ) ,20 Bežné výdaje ( rozpočet ) ,21 Kapitálové výdaje (rozpočet 0) ,99 8 SPLÁTKY ÚVĚRU (rozpočet ) ,00 8 ZMĚNA NA BANKOVNÍCH ÚČTECH (rozpočet ) ,46 8- DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY ,00 CELKEM FINANCOVÁNÍ ,54 Stav finančních prostředků k ,21 Krátkodobý úvěr na předfinancování dotace na projekt Zlepšení vzhledu obce k ,00 Krátkodobý úvěr na předfinancování dotace na projekt Zlepšení vzhledu obce k Přehled pohledávek k hřbitovní poplatky 240 věcná břemena 1 000,00 Stav k ,00 Přehled závazků k Dodavatelé provoz 0 Dodavatelé investice Multifunkční dům ,00 mzdy září ,00 zdravotní pojištění září 7 023,00 sociální pojištění září ,00 daň srážková září 884 daň zálohová září 5 460,00 Stav k ,00 RYBÁŘSKÉ ZÁVODY Dne proběhly dětské rybářské závody. Počasí se nám vydařilo a tak za krásného slunečného proběhly závody našich nejmenších rybářů. Nachytala se spousta bílé ryby. Bohužel ani tento rok se nikomu ze závodníků nepodařilo chytit kapra. Oceněni byli všichni závodníci věcnými cenami. Po předání cen si malí rybáři a jejich doprovod opekli buřty. Dětské rybářské závody v roce 2014 opět proběhnou 8. května na Staré řece. Sraz závodníků bude ve 13:00 hod u rybářské chaty. L. Balogh Co se událo 5 Pokud není u článku uvedeno jinak, autorem je místo paní Růžena Sodomková

6 DĚTSKÝ DEN Tradiční Dětský den, se konal na hřišti SK Planá dne 24. května Počasí bylo neúprosné a žádné sluníčko s tropickými teplotami nebylo, ale i tak dorazilo na hřiště cca 40 dětí se svými rodiči nebo prarodiči. Dvě hodiny soutěží, písniček, sladké odměny - to byl tentokrát program Dětského dne, jehož průvodcem byl Josef "Pepa Maxa". Děti se mohly vydovádět ve skákacím hradu. Samozřejmě nechybělo i tradiční opékání buřtů. Druhý dětský den nazvaný rozloučení s létem'' se také velmi povedl. Oproti prvému dětskému dnu se zúčastnilo méně dětí, ale naše ratolesti si ho užily a na chvilku zapomněly, že už nadchází opět čas nástupu do školy a školky. Na závěr si připravily taneční vystoupení naše malé slečny'' za hudební projekce Luďka Čapčucha. Poděkování - Obecní úřad touto cestou děkuje firmě Celia-cz, s.r.o. výkup kovů, provozovna Planá 34 za poskytnutí peněžního daru ve výši Kč na Dětský den. J. Schönbauer SETKÁNÍ PLANÝCH Letos se setkání konalo na konci června, hostitelem bylo město Planá u Mariánských Lázní. Na sportovní klání nás vyrazila reprezentovat pouze výprava plánských fotbalistů. Co se týká fotbalového klání, skončila výprava na krásném 3. místě. V rámci tohoto setkání proběhl výlet do Mariánských Lázní - nevlídné počasí nás neodradilo. Nádherné lázeňské parky, kolonáda se vznosnou litinovou konstrukcí a dřevěným kazetovým stropem a úchvatná Zpívající fontána. Samozřejmě nemohl chybět dáreček - tradiční lázeňské oplatky. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se setkání zúčastnili. Za rok můžeme opět všichni společně vyrazit na 10. ročník do Plané nad Lužnicí. R.Sodomková Kalendář akcí aneb na co se můžeme těšit ADVENTNÍ SETKÁNÍ V neděli od 15:00 se před kaplí uskuteční adventní setkání občanů obce Planá spojené s rozsvícením vánočního stromu. Pro návštěvníky je připravena pohádka Vločka sněhulka, pro děti mikulášská nadílka. Zahřát se můžete punčem nebo čajem. Budeme rádi, pokud přinesete na ochutnání ukázky Vašeho pekařského umění Obecní úřad Planá a SDH Planá 6

7 Příspěvky zájmových organizací HASIČI Letos jsme uspořádali tradiční hasičskou soutěže o putovní pohár OÚ v požárním útoku. Soutěž se konala první sobotu v červnu na místním fotbalovém hřišti. Celkem se zúčastnilo 17 dospělých a 3 mládežnické sbory. Bohužel letos se nám nepodařilo dosáhnout na loňské druhé místo ženského družstva a čest domácího prostředí museli zachránit třetím místem muži nad 35 let. V příštím roce bohužel nebudeme pořádat tradiční hasičský ples z důvodu rekonstrukce kulturního domu. O to víc bych rád pozval všechny členy na výroční valnou hromadu, která se bude konat od 18:00 v restauraci Na Letišti. Oslava 90. výročí založení SDH Planá V letošním roce oslavil Sbor dobrovolných hasičů z Plané výročí devadesáti let své činnosti. Byl to významný den v historii sboru, který byl založen v roce Skládal se převážně z německých občanů, kteří žili v naší obci a pomýšleli na založení vlastního sboru, aby byli schopni pomoci při požáru co nejrychleji svému sousedovi. Bohužel o tomto založení se dochovala zmínka pouze v archivu v Českých Budějovicích a fotografie zakládajících členů. Významná byla jejich kulturně osvětová činnost. Organizovali ochotnická divadelní představení, posvícení a všechny významné svátky v obci. Ne jinak je tomu i dnes. Kromě svých běžných povinností pořádají celou řadu kulturních a společenských akcí. Například v únoru se koná tradiční hasičský ples, o Velikonocích bývá velikonoční zábava. Společně s obecním úřadem pořádají hasičskou soutěž O pohár obecního úřadu /letos se uskutečnil již 9. ročník/, masopustní veselici, dětské dny dvakrát ročně, v zimním období se starají o zimní stadion, pořádají mikulášskou zábavu pro děti ze širokého okolí. Spolupráci s vedením obce si nemohou dobrovolníci vynachválit. Dalším mezníkem našeho sboru byl rok 1945, kdy byl s okamžitou platností zrušen německý hasičský sbor a jeho veškerý majetek byl svěřen do správy obce. Dne 16. září 1945 na ustavující schůzi místních občanů v osadě Planá dochází k založení českého sboru dobrovolných hasičů za účasti 23 členů přihlášených do sboru. Z těchto členů nazývaných bratři a sestry, byli zvoleni činovníci: Heřmánek Václav, Dušák Jan, Kölbl Antonín, Hošna Rudolf, Diviš Robert, Brůha Jan, Jelínek Jan, Kalkuš Martin, Šafránek Ladislav. Když jsme se v minulém roce rozhodli pro oslavu a vyhotovení slavnostního praporu, bylo naším záměrem nejen vytvořit pěknou ozdobu, ale hlavně poděkovat těm členům, kteří prošli naším sborem a postarali se, že náš sbor mohl oslavit tak krásné výročí. Při oslavě došlo k vysvěcení hasičského praporu, položení věnce u pomníku padlých hrdinů z I. světové války. Proběhly ukázky historické hasičské techniky, zásahu profesionálních hasičů a ukázka požárního útoku dětí z SDH Nové Homole. Celé odpoledne nám zpříjemnilo vystoupení dvou kapel ve velkoplošném stanu. Sbor prošel dlouhou cestou až do dnešního dne. Byla to cesta trnitá, nelehká, musel několikrát tvrdě bojovat o svou existenci, ale vždy se našli bratři a setry, kteří mu pomohli. Většina členů hasičů považuje problém svého sboru za problém svých rodin. Řadový členové 7

8 i funkcionáři mnohdy staví zájmy sboru nad zájmy svých rodin, nikdy nedokáží myslet pouze na sebe. Jejich víra hasičská je stejně silná jako kterákoliv jiná, jakoby měli zvláštní krevní skupinu HASIČ. Je o nich ale také známo, že si na slova chvály nikdy příliš nepotrpí. Sbor dobrovolných hasičů byl a je stále připraven chránit životy a majetek spoluobčanů nebo pomoci při jakékoliv katastrofě či neštěstí. Jejich přítomnost na takovém místě vždy byla, je a bude hodnotou nejcennější. Při této příležitosti byla udělena: čestná uznání za věrnost: Hošna Jiří a Prener Jan, uznání za mimořádnou práci: Hošna Bořivoj a Tibitanzl Jan, čestná uznání SHČM: Kalkuš František a Trávníček František, odznak svatý Florián: Brabec Jan, Kölbl Jan, Kölblová Eva, Rottner Vladimír, uznání za příkladnou práci: Fošenbauer Josef a Schönbauer Jan, čestná uznání KSH členům: Hošna Ladislav, Hošnová Anna, Pašková Miluška a Prener Antonín. Poděkování: Výbor SDH Planá touto cestou děkuje Obecnímu úřadu Planá, Letišti Planá, Celia-cz, SŽDC, MAS Blanský les, Jiřímu Hošnovi ml., restauraci U Letiště, Robertu Beranovi, Tomáši Kölblovi, Václavu Budínovi a panu Michenkovi za finanční a jiné dary, bez kterých bychom nemohli uspořádat oslavu našeho výročí. Jako hosté se zúčastnili zástupci sborů: Boršov, Jamné Kroclov, Litvínovice, Mydlovary, Nové Homole, Vrábče, Zahorčice. J. Schönbauer FOTBAL Oddíl SK Planá v červenci oslavil 75. výročí svého založení. A ujal se toho se vší parádou. Ocenění se v rámci uspořádaných oslav dočkali bývalí členové klubu a nechyběl ani bohatý doprovodný program. Jako první se pak na hřišti představily staré gardy Plané a Roudného (6:3) a následně mohl přijít na řadu vrchol oslav. Start Internacionálů Sparty Praha proti domácí jedenáctce. Za Spartu nastoupil například populární František Straka, bývalý kapitán týmu Jiří Novotný či ještě stále aktivní hráč Jiří Jarošík. Oba týmy předváděly v úmorném vedru pěkný fotbal, Sparta 8

9 nakonec zvítězila 4:2, i když o výsledek šlo až v poslední řadě. Oslavy byly povedenou akcí, kterou si plánský fotbal jistě zasloužil. Sezóna okresního přeboru začala pro Planou po dlouhé letní přípravě na výbornou, v úvodních čtyřech zápasech nepoznala hořkost porážky. V dalším průběhu podzimu se ale tým prezentoval nevyrovnanou hrou, kdy především na hřištích soupeřů snadno přenechával body soupeřům. Ve výsledku obsadil plánský celek po podzimu 4. místo a v jarní části se ho pokusí vylepšit. Nejlepším střelcem týmu je s devíti brankami Michal Špírek, jen o jeden gól méně nastřádal Lukáš Balogh. Železnými muži v plánské sestavě jsou pak Sodomka a Křemen, kteří nechyběli jedinou minutu. Sledovat, jak se týmu vede, můžete na webových stránkách skplana.estranky.cz. M. Špírek HOKEJBAL Hokejbalisté SK Planá již za sebou také mají start sezóny. V té minulé se jim povedlo po třech letech opět získat titul za vítězství ve 2. lize AHbK! Nejproduktivnějším hráčem celé soutěže byl v základní části Vít Brejžek (30 gólů, 36 asistencí). Na cestě za prvenstvím pak Plánští v play-off vyřadili Velešín, Cardiax B a ve finále si pak snadno poradili s týmem Dřítně. V letošním ročníku tak nastupuje Planá ve druhé nejvyšší soutěži, v úvodu ročníku ale už tradičně neslaví (i kvůli konkurenci fotbalu) nijak povedené výsledky. Uvidíme, zda se tým dokáže zvednout, vybojovat playoff a v něm případně opět uspět. Oporou týmu je brankář Tomáš Kölbl. M. Špírek Ostatní příspěvky PODĚKOVÁNÍ OBECNÍHO ÚŘADU Možná si někdo všiml, možná ne, ale na návsi naproti bývalému krámu přes křižovatku u autobusové zastávky se objevil nový a hezký křížek. Jedná se o křížek s vyobrazením Budějovické Madony. Obraz na Božích mukách namaloval známý českobudějovický malíř lidových obrázků, pan Jiří Honiss. Předlohou mu byla podmalba z Dominikánského kláštera v Českých Budějovicích, obraz Budějovické Madony ze 16.století, jenž byl pro svou zázračnou moc navštěvován poutníky i z řad králů a císařů. Vidět ho zde můžete na hlavním oltáři. Bezesporu krásnou prací je i kovaný kříž, který podle svého návrhu ukoval umělecký kovář pan Luděk Červenka z Hosína. Za obecní úřad bychom tímto chtěli poděkovat za znovuoživení a zkrášlení tohoto místa jejímu investorovi, panu Václavu Budínovi. PŘÍSPĚVKY OBČANŮ Poděkování Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Petru Petrlíkovi za jeho slova rozloučení s panem Jaroslavem Brůhou a paní Janou Brůhovou, kteří nás letos, tak nečekaně opustili. Děkují dcery s rodinami. Společenská rubrika Během měsíců červenec prosinec 2013 se v naší obci dožívají významných životních jubileí tito občané: Jiří Vlček, Jana Vobořilová, Miroslav Vobořil, Naděžda Sodomková, Věra Rottnerová, Josef Fošenbauer, Stanislav Kolařík, Božena Ludačková, Marcela Přibylová. Přejeme oslavencům vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. OÚ Planá 9

10 NOVÍ OBČÁNCI Sabina Humpálová Viktorie Fabiánová Tomáš Kölbl Rodičům gratulujeme, a dětem přejeme do života hodně štěstí, zdraví, veselé a bezstarostné dětství. Fotogalerie roku 2013 Povodně červen Dětský den květen Setkání Planých výlet do Mariánských Lázní Výročí 90 let SDH Planá Důležité kontakty Obecní úřad: tel.: , : Ing., tel.: , místo: Růžena Sodomková, tel.: Úřední hodiny: pondělí 8:00-12:00, 13:00-18:00 Redaktorka Plánských listů: Simona Bábská, Plánské listy jsou zaregistrovány pod evidenčním číslem MK ČR E

Noviny pro obyvatele obce Planá číslo 7/ 2014 - výtisk zdarma. Slovo úvodem

Noviny pro obyvatele obce Planá číslo 7/ 2014 - výtisk zdarma. Slovo úvodem Plánské listy Noviny pro obyvatele obce Planá číslo 7/ 2014 - výtisk zdarma Slovo úvodem Vážení spoluobčané, zima utekla jako voda a jaro je tady! Vlastně je tu skoro celou zimu. Ano, zima byla letos velice

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013 Foto: Antonín Špaček SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, rok 2013 se přiblížil ke svému konci a stejně jako v letech minulých se Vám i letos do domácností

Více

noviny č.1/2013 Kněžpolské noviny Kněžpolské Krásné a veselé velikonoční svátky, bohatou pomlázku a dny plné sluníčka přeje

noviny č.1/2013 Kněžpolské noviny Kněžpolské Krásné a veselé velikonoční svátky, bohatou pomlázku a dny plné sluníčka přeje www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.1/2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás pozdravil v prvním letošním vydání Kněžpolských novin. Ačkoliv se již kalendářně přihlásilo

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 Krásné Údolí Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 byl pro naše město rokem dokončení a následného dovyúčtování dotace ze Státního zemědělského intervenčního

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Březen 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky 3. díl...4 Aktuální seznam e-mailových adres...5 Rozpočet obce Vysočany - rok

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Zprávy obce Žabčice 2/2014. říjen 2014. 57. Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 2/2014. říjen 2014. 57. Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 2/2014. říjen 2014. 57 Slovo starosty Vážení spoluobčané, úvodem se Vám chci omluvit za to, že toto vydání našeho Občasníku vychází přibližně o měsíc později než obvykle. Důvodem tohoto

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 721 562 521 Jaké jsou uzávěrky

Více

Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál

Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál Číslo: 1 ročník: 36 6. ledna 2012 cena: 10 Kč Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady: stavba: 3 269 573 Kč vybavení: 307 690 Kč Termín

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

JUBILANTI. Milí občané, 1/2013 Březen

JUBILANTI. Milí občané, 1/2013 Březen ZPRAVODAJ / Březen Milí občané, na sklonku měsíce března, těsně před velikonočními svátky, k Vám opět přicházíme s prvním číslem zpravodaje v tomto roce. První tři měsíce tohoto roku byly pokryty převážně

Více

na okraj Letošní zvláštní zima nás překvapila! Jaké bude jaro 2014?

na okraj Letošní zvláštní zima nás překvapila! Jaké bude jaro 2014? na okraj 2 2 Letošní zvláštní zima nás překvapila! Jaké bude jaro 2014? 2 tel. 568 423 539 e-mail: eva.safrankova@wspk.cz Počasí si opravdu s námi zahrává. Letošní zima v našem městě byla mírná až na jeden

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň LEDEN - ÚNOR 2014 FLORIÁN 1 FLORIÁN Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň 18. listopadu roku 2013 bylo úspěšně završeno úsilí mnoha lidí a děti se

Více