Noviny pro obyvatele obce Planá číslo 6/ výtisk zdarma. Slovo úvodem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Noviny pro obyvatele obce Planá číslo 6/ 2013 - výtisk zdarma. Slovo úvodem"

Transkript

1 Plánské listy Noviny pro obyvatele obce Planá číslo 6/ výtisk zdarma Slovo úvodem Vážení spoluobčané, asi to taky někdy ze svých pracovních povinností znáte... vždy, když máme termín vydání Plánských listů, tak se mě v první chvíli zmocňuje deprese o nestíhání termínů. Navíc, když si k tomu opravdu sednu a sepíši kompletní seznam o čem bych rád napsal, tak se deprese dále prohloubí, protože těch věcí je najednou strašně moc a přitom o každém bodu seznamu bych rád napsal do detailu vše. Naštěstí po tom, co jsem si za poslední rok prožil, zejména v osobním životě, jsem si řekl, že za slovy jako deprese, stres, blbá nálada atd. udělám tlustou čáru a budu se jim snažit vyhýbat, jak jen to půjde. Dělám malé krůčky, ale snažím se a doufám, že advent a čas Vánoc, který nás v nejbližších dnech čeká, mi společně s rodinou a přáteli pomůže dělat krůčky větší. Chci tím říci, že není nad to někdy se trošku nad svým životem a denním tempem zastavit, srovnat myšlenky a zase pokračovat třeba jiným směrem, ale tak, abych byl se svým životem spokojen a šťasten, protože není nad to, když vidím kolem sebe spokojenou rodinu a přátele. Doufám, že to nevyzní moc sentimentálně, ale i kdyby, k Vánocům to možná patří. Asi ode mě očekáváte i pár těch materialističtějších informací týkajících se obce. Ty, které se týkají budoucnosti, jsou dále v článcích Plánských listů, ovšem ty minulé bych rád zmínil. Od doby vydání letošního prvního čísla se toho událo opravdu hodně. Začalo to, bohužel, povodněmi v červnu, následně jsme s SDH Planá oslavili jejich devadesátileté výročí od založení sboru, následovalo každoroční setkání Planých - tentokráte v Plané u Mariánských Lázní, hned v červenci pak oslava 75. výročí založení SK Planá, do toho všeho dětské dny, dětské rybářské závody, v minulém měsíci volby do PSP ČR atd. Ke každé z těchto událostí, bych rád napsal minimálně pár řádků, ale jak jsem napsal výše, tlačí mě termín a nervy z toho, že nestíhám a navíc redaktorka mi nechává jen omezený prostor. Přesto bych velice rád ještě jednou poděkoval všem, kteří se jakkoliv podíleli a pomáhali při pořádání těchto všech akcí. Bez vaší iniciativy, pomoci a zapálení bych vlastně ani neměl o čem psát, takže děkuji. Ovšem můj největší respekt a poděkování patří všem hasičům, ale zejména i všem dobrovolníkům za mimořádné nasazení, kdy neváhali a přispěchali na pomoc svým sousedům při letošních povodních. Za obecní úřad i za lidi, kterým jste pomohli, Vám patří díky! Závěrem, prosím, přijměte mé pozvání na neděli od 15 hodin na adventní setkání na návsi u kaple, pro děti je připravena hraná pohádka a mikulášská nadílka, pro dospělé punč, cukroví a zastupitelé pro debaty nad vším, co vás zajímá. Na závěr pak společně rozsvítíme vánoční strom a pokud bude zájem, můžeme pokračovat v punčování a debatách v hospodě Na Letišti nebo-li U Hrušky. A na úplný závěr, bych Vám všem chtěl popřát příjemný a pohodový čas vánoční, ideálně strávený se svými blízkými a do nového roku popřát hodně štěstí a pořádnou porci zdraví!!! Krásný den., Aktuality z obecního úřadu STATISTIKA ZA ROK 2013 ÚŘEDNÍ DNY NA KONCI ROKU 2013 NAROZENÍ : 5 Posledním úředním dnem na konci roku je pondělí ÚMRTÍ : prosince Po tomto datu se nebudou provádět PŘIHLÁŠENÍ : 2 zpoplatněné úřední úkony, a to z důvodu uzavření ODHLÁŠENÍ : 5 pokladny obce v souladu se zákonem o účetnictví č. Celkem občanů : /1991Sb. 1

2 VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR Planá - okrsek 1 Počet zapsaných voličů 197 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 120 Počet odevzdaných úředních obálek 120 Počet platných hlasů 119 Účast voličů v % 60,91 Hlasy pro jednotlivé strany Název strany Počet hlasů Česká strana sociálně demokratická č Strana svobodných občanů č. 2 0 Česká pirátská strana č. 3 1 TOP 09 č HLAVU VZHŮRU volební blok č. 5 0 Občanská demokratická strana č PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE Dne 9. září 2013 se na obecním úřadě uskutečnilo na základě zákona č. 420/2004 Sb., dílčí přezkoumání hospodaření obce za období leden - srpen Přezkoumání provedl kontrolor krajského úřadu. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Planá nebyly MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2014 Dne 18. listopadu 2013 schválilo Zastupitelstvo obce Planá Obecně závaznou vyhlášku č. 1/20113 o poplatku za komunální odpad pro rok Vyhláškou dochází ke snížení poplatku, tzn. občané uhradí poplatek Kč/popelnice fyzická osoba, Kč/ popelnice fyzická osoba podnikající podle zvláštního zákona, 80 Kč/jednorázový svoz. CHODNÍK PODÉL SILNICE I/3 A III/14328 Na základě podnětů od občanů obce, svolal obecní úřad místní šetření ve věci zajištění bezpečného pohybu občanů podél komunikace III. třídy č. III/143/28 a podél silnice I/3 v obci Planá. K jednání byli pozváni zástupci Magistrátu města České Budějovice, Krajského úřadu, Ředitelství silnic a dálnic a Policie ČR. Na základě výsledků z jednání rozhodlo zastupitelstvo obce objednat vypracování projektové VODNÉ, STOČNÉ 2014 V současné době již měsíc vyjednáváme o cenách vodného pro příští rok s firmou ČEVAK, a.s.. Vrátili jsme jim již druhý návrh ceny vodného, v prvním byla cena o více jak korunu dražší na 1 m³, v druhém pak o 50 haléřů. Naší cílem je zachování ceny minimálně na úrovni letošního rok a než jsme Plánské listy vydali, tak Politické hnutí Změna č. 9 1 Strana soukromníků České republiky č KDU - ČSL č Suverenita Strana zdravého rozumu č Strana Práv Občanů ZEMANOVCI č Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 6 č. 17 Dělnická strana sociální spravedlnosti č ANO č KSČM č LEV 21 Národní socialisté č Strana zelených - č Koruna česká (monarchistická strana 0 Čech,Moravy a Slezska č. 24 zjištěny chyby a nedostatky. Z kontroly je pořízen zápis, který je k dispozici na OÚ Planá. J. Schönbauer předseda finančního výboru Ke snížení poplatku pro fyzické osoby dochází z důvodu, že obec obdrží finanční dar ve výši Kč na úhradu nákladů spojených s likvidací komunálního odpadu. Tento finanční příspěvek by měla obec dostávat každoročně po dobu, kdy firma SALITA a.s. bude realizovat v obci své podnikatelské aktivity. Poplatek ze psů a stočného se nemění. Místní poplatky se začnou vybírat od 1. února 2014, informace o výši plateb Vám bude oznámena do Vašich poštovních schránek. dokumentace na akci "Chodník podél silnice I/3 a III/14328". Cena za projekt Kč. V ceně projektu není inženýrská činnost včetně správních poplatků za vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Při zpracovávání PD bude obecní úřad varianty řešení chodníku průběžně projednávat se zástupci dotčených orgánů a Jihočeským letištěm. jsme se s ČEVAK, a.s dohodli na stejné ceně, tedy 52,33,-Kč bez DPH. Stočné zůstává ve stejné výši jako letos, tedy 150 Kč na osobu. 2

3 DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Pro příští rok nám Dopravní podnik sdělil, že udrží nadále stejnou cenu za km (38,04,-Kč/km), tedy rozsah a počet linek a celková cena za dopravní obslužnost bude stejná jako v letošním roce. Je otázkou do budoucna, jestli by nestálo za zamyšlení, zda by nebylo vhodné, aby všechny linky zajížděly přímo do obce. Chtěli bychom se úplně vyhnout velmi nebezpečnému přecházení po vytížené silnici E55 v místě, kde není ani přechod. Na druhou stranu je to SLUŽEBNÍ AUTOMOBIL OBEC PLANÁ V letošním roce jsme byli postaveni před situaci, kdy nám již nebyla vydána STK na stávající obecní automobil Škoda Pickup. Proto jsme byli nuceni najít adekvátní náhradu. Řekli jsme si parametry, co od obecního auta chceme a očekáváme a vzešlo z toho, že chceme auto, které bude mít více míst k sezení než současný Pickup, ale současně bude dostatečně velké na přepravu větších objemů. Současně jsme si vědomi naší finanční MULTIFUNKČNÍ DŮM Od posledního vydání uběhlo více jak půl roku a i na budově je to již vidět. Je to i z důvodu, že se nám podařilo získat úvěr na financování projektu. Z výběrového řízení vzešel jako vítěz Komerční banka, která nám poskytla úvěr ve výši 8,546 milionu Kč na předfinancování dotace (do doby než peníze dostaneme ze SZIF) a úvěr na ve výši 6,145 milionu Kč na dofinancování projektu (tedy reálná půjčka). Úvěr je poskytnut na dobu 15 let při pohyblivé úrokové sazbě 2,23%. Samotná stavba a práce postupují dle harmonogramu, ale bohužel trochu se prodlužuje termín dokončení (původně do konce roku 2013), a to zejména díky neočekávaným a vcelku zásadním vícepracím, které se postupně při rekonstrukci objevily SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA FVE PLANÁ MULTIFUNKČNÍ DŮM Současně s projektem multifunkčního domu jsme řešili i možnost realizace solární elektrárny na střeše multifunkčního domu pro využití vyrobené energie na jeho chod. Po krátkých debatách jsme dospěli k názoru, že právě pro podobné typy domů jsou solární elektrárny ideální. Proto jsme na jednání ZO rozhodli o realizaci FVE na jižní straně střechy multifunkčního domu. Z výběrového řízení vzešla jako 3 také otázka peněz. Už dnes platíme téměř 900 tisíc Kč ročně za dopravní obslužnost a nárůst na zajištění všech linek zajíždějících do obce je v řádu statisíců. Budeme rádi, když právě vy nám k tomu řeknete své názory a připomínky. situace, kdy nemůžeme a ani nechceme kupovat auto nové. Našli jsme několik odpovídajících variant. Z nich jsme nakonec vybrali VW Transporter T5, 1,9 TDi, rok 2006, 167 tisíc km, devítimístnou verzi s tažným zařízením za cenu 190 tisíc Kč. Doufám, že nové auto bude dobře sloužit i všem obecním spolkům a sdružením. na několik místech (místy chybějící izolace ve stropech, části stavby bez základů, prohnilé odpady a instalace atd.). Reálný termín kompletního dokončení a předání celé stavby, tak aby vše odpovídalo správným technologickým postupům a vyhnuli jsme se do budoucna nějakým nepříjemnostem (vlhkosti zdí, podlah atd.), je tedy někdy na konci března či dubna příštího roku, nicméně do konce roku chceme reálně již zprovoznit severní část budovy, kde bude nově obecní úřad, knihovna, 2 obecní byty a kotelna. vítěz firma Ra-No CB s.r.o. s nabídkou na realizaci FVE o výkonu 12,48 kwp a celkové ceně Kč včetně DPH. V současné době jsou již panely na střeše a je odeslaná žádost o licenci. Návratnost investice je spočítána na necelých 9 let. PROJEKT HERNY A BARU V BÝVALÉ RESTAURACI OLYMPIA U LETIŠTĚ V průběhu září obecní úřad oslovili majitelé firmy provozující dnes v Českých Budějovicích herny Galaxy se záměrem realizace herny i v našem katastru, konkrétně v budově bývalé restaurace Olympie u letiště. Po prvotních oťukávacích dotazech přišli na jednání s realitní kanceláří a majitelkou domu s konkrétním návrhem projektu herny a baru. Druhým zájemcem v pořadí o budovu byla firma se záměrem přestavby objektu na sociální byty. Vědomi si svého kontroverznějšího nápadu realizace herny, uspořádala firma v místě představení záměru, aby věděla, jaký to bude mít ohlas a pochopení zejména u obyvatel sousedících v blízkosti s daným objektem. Představení záměru se zúčastnilo do 15 obyvatel z okolí a několik zastupitelů. Samotné jednání proběhlo v klidu a bez větších protestů. Byla zodpovězena celá řada dotazů zejména k provozu a fungování herny a domluvena budoucí spolupráce s občany v sousedství tak, aby budoucí provoz nezatěžoval obyvatele nad únosnou míru. Firma v rámci budoucí spolupráce nabídla při zachování možnosti realizace projektu, finanční pomoc obci a občanům nad rámec jejich daňových příspěvků do rozpočtu obce, a to ve formě příspěvku ve výši 70 tisíc Kč ročně (na dobu 10 let) na realizaci

4 budoucího chodníku z hlavní části obce k letišti, druhým je příspěvek na komunální odpad pro všechny fyzické osoby v celkové výši 74 tisíc Kč ročně. Na základě všech těchto skutečností a událostí obec s firmou uzavřela smlouvy o spolupráci a o těchto příspěvcích. Díky tomu tedy od příštího roku bude poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby snížen na 1000 Kč/rok. V současné době firma začíná s drobnými stavebními úpravami a někdy na jaře příštího roku chtějí hernu otevírat. Věřím, že spolupráce a soužití v místě bude probíhat s pochopením všech stran, co nejvíce bezproblémově, dle dohod, které na místě byly vyřčeny a ke spokojenosti všech stran. Doufám, že finanční přínos, který je nezpochybnitelný, výrazně pomůže obci v realizaci jejich investičních záměrů. DOTACE GRANTY V roce 2013 byly podány níže uvedené žádosti o poskytnutí dotací: Grantové programy Jihočeského kraje pro rok 2013:Úcta k předkům Žádost o dotaci ve výši Kč(90%), podíl obce ve výši Kč(10%), celkové náklady tak činí Kč. Záměrem podaného projektu bylo provedení renovačních prací a obnova nápisu na pomníku k uctění památky obětí I. světové války na místním hřbitově. Dotace nám bohužel nebyla poskytnuta. MAS Blanský les Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Žádost o dotaci ve výši Kč (90%), podíl obce ve výši Kč (10%) + nezpůsobilé výdaje DPH 21% Kč, celkové náklady Kč. Záměrem podaného projektu bylo provedení rekonstrukce zázemí sportovního areálu obce Planá. Bohužel ani tato dotace nám nebyla poskytnuta - chybělo pár bodíků. V rámci projektu spolupráce - S Peklíkem na vandr byl pořízen turistický mobiliář (stůl a lavice), který je umístěn za kapličkou. MAS Blanský les V rámci společného projektu obcí sdružených v MAS Blanský les Podhůří, pořídila naše obec v akci "Dovybavení obcí drobnou zahradní technikou": vysavač listí, motorovou pilu Husqvarna a bubnovou sekačku WORLD 53 AL PRS v celkové částce ,30 Kč, příspěvek obce za tuto pořízenou zahradní techniku 8.965, 20 Kč. DOTACE - POVODNĚ Státní fond životního prostředí ČR Program rychlé finanční podpory při odstraňování následků povodní v roce 2013 Obec žádala o poskytnutí neinvestiční dotace na nákup vysokotlakého čističe ve výši Kč. Tuto dotaci obec obdržela, byl proveden nákup vysokotlakého čističe Kärcher - K T 400 v celkové částce Kč (podíl obce Kč). Na Státní fond životního prostředí bylo odesláno závěrečné vyúčtování této akce. Ministerstvo dopravy ČR Neinvestiční účelová dotace na okamžité odstraňování škod vzniklých v důsledku povodní v červnu 2013 na místních komunikacích a majetku obce souvisejícího s dopravou. Obec požádala o dotaci ve výši Kč, spoluúčast 15% tj ,-- Kč, celkové náklady Kč. Jedná se o opravu místních účelových komunikací od mlýna za fotbalové hřiště. Obci byla dotace přidělena, v současné době je na ministerstvu požádáno o prodloužení termínu čerpání této účelové dotace do (původní termín je do ). Krajský úřad - Jihočeský kraj Účelová dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu Celková výše Kč. Z dotace byly uhrazeny výdaje na nákup pytlů, kontejnery za odvoz a uložení odpadu a zapůjčení mechanizace. Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR byla pro zásahovou jednotku SDH Planá přidělena neinvestiční účelová dotace ve výši Kč za nasazení v průběhu povodně v červnu Tyto prostředky musí být vyúčtovány do Ministerstvo pro místní rozvoj Program: 117D914 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce dotační titul č. 1. Podána žádost o poskytnutí investiční dotace na akci "Obnova kanalizace po povodni 2013". Zároveň bylo požádáno o udělení výjimky na úhradu 100% všech nákladů této akce (náklady této investiční akce tvoří 49% rozpočtovaných výdajů obce v roce 2013). Žádost byla podána v listopadu, zatím nemáme informace, zda požadovanou dotaci obdržíme či nikoliv. 4

5 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OBCE K Stav finančních prostředků k ,75 Skutečné příjmy k (rozpočet ) ,66 z toho daňové příjmy (rozpočet ) ,29 nedaňové příjmy ( rozpočet ) ,37 kapitálové příjmy 0 přijaté transfery (dotace) /rozpočet ( ) ,00 Skutečné výdaje k (rozpočet ) ,20 Bežné výdaje ( rozpočet ) ,21 Kapitálové výdaje (rozpočet 0) ,99 8 SPLÁTKY ÚVĚRU (rozpočet ) ,00 8 ZMĚNA NA BANKOVNÍCH ÚČTECH (rozpočet ) ,46 8- DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY ,00 CELKEM FINANCOVÁNÍ ,54 Stav finančních prostředků k ,21 Krátkodobý úvěr na předfinancování dotace na projekt Zlepšení vzhledu obce k ,00 Krátkodobý úvěr na předfinancování dotace na projekt Zlepšení vzhledu obce k Přehled pohledávek k hřbitovní poplatky 240 věcná břemena 1 000,00 Stav k ,00 Přehled závazků k Dodavatelé provoz 0 Dodavatelé investice Multifunkční dům ,00 mzdy září ,00 zdravotní pojištění září 7 023,00 sociální pojištění září ,00 daň srážková září 884 daň zálohová září 5 460,00 Stav k ,00 RYBÁŘSKÉ ZÁVODY Dne proběhly dětské rybářské závody. Počasí se nám vydařilo a tak za krásného slunečného proběhly závody našich nejmenších rybářů. Nachytala se spousta bílé ryby. Bohužel ani tento rok se nikomu ze závodníků nepodařilo chytit kapra. Oceněni byli všichni závodníci věcnými cenami. Po předání cen si malí rybáři a jejich doprovod opekli buřty. Dětské rybářské závody v roce 2014 opět proběhnou 8. května na Staré řece. Sraz závodníků bude ve 13:00 hod u rybářské chaty. L. Balogh Co se událo 5 Pokud není u článku uvedeno jinak, autorem je místo paní Růžena Sodomková

6 DĚTSKÝ DEN Tradiční Dětský den, se konal na hřišti SK Planá dne 24. května Počasí bylo neúprosné a žádné sluníčko s tropickými teplotami nebylo, ale i tak dorazilo na hřiště cca 40 dětí se svými rodiči nebo prarodiči. Dvě hodiny soutěží, písniček, sladké odměny - to byl tentokrát program Dětského dne, jehož průvodcem byl Josef "Pepa Maxa". Děti se mohly vydovádět ve skákacím hradu. Samozřejmě nechybělo i tradiční opékání buřtů. Druhý dětský den nazvaný rozloučení s létem'' se také velmi povedl. Oproti prvému dětskému dnu se zúčastnilo méně dětí, ale naše ratolesti si ho užily a na chvilku zapomněly, že už nadchází opět čas nástupu do školy a školky. Na závěr si připravily taneční vystoupení naše malé slečny'' za hudební projekce Luďka Čapčucha. Poděkování - Obecní úřad touto cestou děkuje firmě Celia-cz, s.r.o. výkup kovů, provozovna Planá 34 za poskytnutí peněžního daru ve výši Kč na Dětský den. J. Schönbauer SETKÁNÍ PLANÝCH Letos se setkání konalo na konci června, hostitelem bylo město Planá u Mariánských Lázní. Na sportovní klání nás vyrazila reprezentovat pouze výprava plánských fotbalistů. Co se týká fotbalového klání, skončila výprava na krásném 3. místě. V rámci tohoto setkání proběhl výlet do Mariánských Lázní - nevlídné počasí nás neodradilo. Nádherné lázeňské parky, kolonáda se vznosnou litinovou konstrukcí a dřevěným kazetovým stropem a úchvatná Zpívající fontána. Samozřejmě nemohl chybět dáreček - tradiční lázeňské oplatky. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se setkání zúčastnili. Za rok můžeme opět všichni společně vyrazit na 10. ročník do Plané nad Lužnicí. R.Sodomková Kalendář akcí aneb na co se můžeme těšit ADVENTNÍ SETKÁNÍ V neděli od 15:00 se před kaplí uskuteční adventní setkání občanů obce Planá spojené s rozsvícením vánočního stromu. Pro návštěvníky je připravena pohádka Vločka sněhulka, pro děti mikulášská nadílka. Zahřát se můžete punčem nebo čajem. Budeme rádi, pokud přinesete na ochutnání ukázky Vašeho pekařského umění Obecní úřad Planá a SDH Planá 6

7 Příspěvky zájmových organizací HASIČI Letos jsme uspořádali tradiční hasičskou soutěže o putovní pohár OÚ v požárním útoku. Soutěž se konala první sobotu v červnu na místním fotbalovém hřišti. Celkem se zúčastnilo 17 dospělých a 3 mládežnické sbory. Bohužel letos se nám nepodařilo dosáhnout na loňské druhé místo ženského družstva a čest domácího prostředí museli zachránit třetím místem muži nad 35 let. V příštím roce bohužel nebudeme pořádat tradiční hasičský ples z důvodu rekonstrukce kulturního domu. O to víc bych rád pozval všechny členy na výroční valnou hromadu, která se bude konat od 18:00 v restauraci Na Letišti. Oslava 90. výročí založení SDH Planá V letošním roce oslavil Sbor dobrovolných hasičů z Plané výročí devadesáti let své činnosti. Byl to významný den v historii sboru, který byl založen v roce Skládal se převážně z německých občanů, kteří žili v naší obci a pomýšleli na založení vlastního sboru, aby byli schopni pomoci při požáru co nejrychleji svému sousedovi. Bohužel o tomto založení se dochovala zmínka pouze v archivu v Českých Budějovicích a fotografie zakládajících členů. Významná byla jejich kulturně osvětová činnost. Organizovali ochotnická divadelní představení, posvícení a všechny významné svátky v obci. Ne jinak je tomu i dnes. Kromě svých běžných povinností pořádají celou řadu kulturních a společenských akcí. Například v únoru se koná tradiční hasičský ples, o Velikonocích bývá velikonoční zábava. Společně s obecním úřadem pořádají hasičskou soutěž O pohár obecního úřadu /letos se uskutečnil již 9. ročník/, masopustní veselici, dětské dny dvakrát ročně, v zimním období se starají o zimní stadion, pořádají mikulášskou zábavu pro děti ze širokého okolí. Spolupráci s vedením obce si nemohou dobrovolníci vynachválit. Dalším mezníkem našeho sboru byl rok 1945, kdy byl s okamžitou platností zrušen německý hasičský sbor a jeho veškerý majetek byl svěřen do správy obce. Dne 16. září 1945 na ustavující schůzi místních občanů v osadě Planá dochází k založení českého sboru dobrovolných hasičů za účasti 23 členů přihlášených do sboru. Z těchto členů nazývaných bratři a sestry, byli zvoleni činovníci: Heřmánek Václav, Dušák Jan, Kölbl Antonín, Hošna Rudolf, Diviš Robert, Brůha Jan, Jelínek Jan, Kalkuš Martin, Šafránek Ladislav. Když jsme se v minulém roce rozhodli pro oslavu a vyhotovení slavnostního praporu, bylo naším záměrem nejen vytvořit pěknou ozdobu, ale hlavně poděkovat těm členům, kteří prošli naším sborem a postarali se, že náš sbor mohl oslavit tak krásné výročí. Při oslavě došlo k vysvěcení hasičského praporu, položení věnce u pomníku padlých hrdinů z I. světové války. Proběhly ukázky historické hasičské techniky, zásahu profesionálních hasičů a ukázka požárního útoku dětí z SDH Nové Homole. Celé odpoledne nám zpříjemnilo vystoupení dvou kapel ve velkoplošném stanu. Sbor prošel dlouhou cestou až do dnešního dne. Byla to cesta trnitá, nelehká, musel několikrát tvrdě bojovat o svou existenci, ale vždy se našli bratři a setry, kteří mu pomohli. Většina členů hasičů považuje problém svého sboru za problém svých rodin. Řadový členové 7

8 i funkcionáři mnohdy staví zájmy sboru nad zájmy svých rodin, nikdy nedokáží myslet pouze na sebe. Jejich víra hasičská je stejně silná jako kterákoliv jiná, jakoby měli zvláštní krevní skupinu HASIČ. Je o nich ale také známo, že si na slova chvály nikdy příliš nepotrpí. Sbor dobrovolných hasičů byl a je stále připraven chránit životy a majetek spoluobčanů nebo pomoci při jakékoliv katastrofě či neštěstí. Jejich přítomnost na takovém místě vždy byla, je a bude hodnotou nejcennější. Při této příležitosti byla udělena: čestná uznání za věrnost: Hošna Jiří a Prener Jan, uznání za mimořádnou práci: Hošna Bořivoj a Tibitanzl Jan, čestná uznání SHČM: Kalkuš František a Trávníček František, odznak svatý Florián: Brabec Jan, Kölbl Jan, Kölblová Eva, Rottner Vladimír, uznání za příkladnou práci: Fošenbauer Josef a Schönbauer Jan, čestná uznání KSH členům: Hošna Ladislav, Hošnová Anna, Pašková Miluška a Prener Antonín. Poděkování: Výbor SDH Planá touto cestou děkuje Obecnímu úřadu Planá, Letišti Planá, Celia-cz, SŽDC, MAS Blanský les, Jiřímu Hošnovi ml., restauraci U Letiště, Robertu Beranovi, Tomáši Kölblovi, Václavu Budínovi a panu Michenkovi za finanční a jiné dary, bez kterých bychom nemohli uspořádat oslavu našeho výročí. Jako hosté se zúčastnili zástupci sborů: Boršov, Jamné Kroclov, Litvínovice, Mydlovary, Nové Homole, Vrábče, Zahorčice. J. Schönbauer FOTBAL Oddíl SK Planá v červenci oslavil 75. výročí svého založení. A ujal se toho se vší parádou. Ocenění se v rámci uspořádaných oslav dočkali bývalí členové klubu a nechyběl ani bohatý doprovodný program. Jako první se pak na hřišti představily staré gardy Plané a Roudného (6:3) a následně mohl přijít na řadu vrchol oslav. Start Internacionálů Sparty Praha proti domácí jedenáctce. Za Spartu nastoupil například populární František Straka, bývalý kapitán týmu Jiří Novotný či ještě stále aktivní hráč Jiří Jarošík. Oba týmy předváděly v úmorném vedru pěkný fotbal, Sparta 8

9 nakonec zvítězila 4:2, i když o výsledek šlo až v poslední řadě. Oslavy byly povedenou akcí, kterou si plánský fotbal jistě zasloužil. Sezóna okresního přeboru začala pro Planou po dlouhé letní přípravě na výbornou, v úvodních čtyřech zápasech nepoznala hořkost porážky. V dalším průběhu podzimu se ale tým prezentoval nevyrovnanou hrou, kdy především na hřištích soupeřů snadno přenechával body soupeřům. Ve výsledku obsadil plánský celek po podzimu 4. místo a v jarní části se ho pokusí vylepšit. Nejlepším střelcem týmu je s devíti brankami Michal Špírek, jen o jeden gól méně nastřádal Lukáš Balogh. Železnými muži v plánské sestavě jsou pak Sodomka a Křemen, kteří nechyběli jedinou minutu. Sledovat, jak se týmu vede, můžete na webových stránkách skplana.estranky.cz. M. Špírek HOKEJBAL Hokejbalisté SK Planá již za sebou také mají start sezóny. V té minulé se jim povedlo po třech letech opět získat titul za vítězství ve 2. lize AHbK! Nejproduktivnějším hráčem celé soutěže byl v základní části Vít Brejžek (30 gólů, 36 asistencí). Na cestě za prvenstvím pak Plánští v play-off vyřadili Velešín, Cardiax B a ve finále si pak snadno poradili s týmem Dřítně. V letošním ročníku tak nastupuje Planá ve druhé nejvyšší soutěži, v úvodu ročníku ale už tradičně neslaví (i kvůli konkurenci fotbalu) nijak povedené výsledky. Uvidíme, zda se tým dokáže zvednout, vybojovat playoff a v něm případně opět uspět. Oporou týmu je brankář Tomáš Kölbl. M. Špírek Ostatní příspěvky PODĚKOVÁNÍ OBECNÍHO ÚŘADU Možná si někdo všiml, možná ne, ale na návsi naproti bývalému krámu přes křižovatku u autobusové zastávky se objevil nový a hezký křížek. Jedná se o křížek s vyobrazením Budějovické Madony. Obraz na Božích mukách namaloval známý českobudějovický malíř lidových obrázků, pan Jiří Honiss. Předlohou mu byla podmalba z Dominikánského kláštera v Českých Budějovicích, obraz Budějovické Madony ze 16.století, jenž byl pro svou zázračnou moc navštěvován poutníky i z řad králů a císařů. Vidět ho zde můžete na hlavním oltáři. Bezesporu krásnou prací je i kovaný kříž, který podle svého návrhu ukoval umělecký kovář pan Luděk Červenka z Hosína. Za obecní úřad bychom tímto chtěli poděkovat za znovuoživení a zkrášlení tohoto místa jejímu investorovi, panu Václavu Budínovi. PŘÍSPĚVKY OBČANŮ Poděkování Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Petru Petrlíkovi za jeho slova rozloučení s panem Jaroslavem Brůhou a paní Janou Brůhovou, kteří nás letos, tak nečekaně opustili. Děkují dcery s rodinami. Společenská rubrika Během měsíců červenec prosinec 2013 se v naší obci dožívají významných životních jubileí tito občané: Jiří Vlček, Jana Vobořilová, Miroslav Vobořil, Naděžda Sodomková, Věra Rottnerová, Josef Fošenbauer, Stanislav Kolařík, Božena Ludačková, Marcela Přibylová. Přejeme oslavencům vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. OÚ Planá 9

10 NOVÍ OBČÁNCI Sabina Humpálová Viktorie Fabiánová Tomáš Kölbl Rodičům gratulujeme, a dětem přejeme do života hodně štěstí, zdraví, veselé a bezstarostné dětství. Fotogalerie roku 2013 Povodně červen Dětský den květen Setkání Planých výlet do Mariánských Lázní Výročí 90 let SDH Planá Důležité kontakty Obecní úřad: tel.: , : Ing., tel.: , místo: Růžena Sodomková, tel.: Úřední hodiny: pondělí 8:00-12:00, 13:00-18:00 Redaktorka Plánských listů: Simona Bábská, Plánské listy jsou zaregistrovány pod evidenčním číslem MK ČR E

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Rýmařovsko

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Rýmařovsko Břidličná Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Rýmařovsko Zapsaných voličů 2937 Počet voličů 1496 Volební účast 50,94 Česká strana sociálně demokratická 416 Komunistická strana Čecha a Moravy 316

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Městys Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

za rok 2013 Schválený Rozpočtová

za rok 2013 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-922/2014-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2013 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Závěrečný účet obce Úlice za rok 2011

Závěrečný účet obce Úlice za rok 2011 Závěrečný účet obce Úlice za rok 2011 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních, rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Úlice závěrečný účet obce za rok 2011 Údaje

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Příjmy činily ,70 Kč Výdaje činili ,35 Kč

Příjmy činily ,70 Kč Výdaje činili ,35 Kč V souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů předkládám závěrečný účet a zprávu o hospodaření obce za rok 2014. Příjmy činily 2.841.100,70 Kč Výdaje činili

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2010

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2010 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2010 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Dyje

Více

Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 2013 Obec Žimutice Žimutice 44, 373 66 Žimutice IČ 245763 tel./fax: 385 737 041 www.zimutice.cz e-mail: ou@zimutice.cz Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: 00245445 Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková Rozpočtové příjmy Pol. 2015 0 1111 Daň z příj. fyz.osob.ze závislé čin. 3 700 000 0 1112 Daň z příj.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Závěrečný účet Obce Vrábče za rok 2011

Závěrečný účet Obce Vrábče za rok 2011 Závěrečný účet Obce Vrábče za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 Třída schválený rozpočet skutečnost 1 - Daňové příj my 4073 000, 4906820.84 2 - Nedaňové příjmy 533 700, 916745.85 3

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Návrh. Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014

Návrh. Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014 Návrh Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014 Vyvěšeno elektronická i úřední deska Vyvěšeno: Sňato: Schváleno: Návrh Závěrečný účet obce Podbřežice za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010 Rozpočet obce na rok 2010 byl schválen na 19. zasedání zastupitelstva obce Žermanice dne 24.3.2010 Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 a 4 byla schválena zastupitelstvem

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Meziříčí NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o organizaci Název: Obec Meziříčí Sídlo: Meziříčí

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY 5 351 289,07 6 053 854,26 8 177 146,60 VÝDAJE 961 533,44 2 642 979,33 21 798 201,74 SALDO 4 389 755,63 3 410 874,93-13 621 055,14 1.1. Běžný rozpočet 2009 PŘÍJMY 6 277 147,38 5 477

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2009

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2009 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2009 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC KAČLEHY 377 01 KAČLEHY 51 IČO 00441 V DOLNÍ

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Program jednání: 1. Zahájení 2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Schválený rozpočet obce na r.2010: Příjmy ,- Kč Výdaje ,- Kč

Schválený rozpočet obce na r.2010: Příjmy ,- Kč Výdaje ,- Kč Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 9.5.2011 v elektronické podobě dne: 9.5.2011 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne: Závěrečný účet Obce Mochtín za rok

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více