Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?"

Transkript

1 Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a EuroTeam při Evropské komisi, DG ECFIN APPS, Praha říjen 2012

2 Investiční klima v regionu Střední a východní Evropy Retrospektiva: - Mimořádně silná ekonomická a investiční výkonnost v období ; zlatá éra v ekonomickém vývoji pro většinu z nich; - Reálný konvergenční proces fungoval v regionu perfektně; vysoký potenciál růstu především s ohledem na úroveň podrozvinutosti; - Velmi silné vystavení se zahraničním/ exportním vlivům, doprovázené bezprecedentním přílivem FDI některé ze zemí s přebytkem obchodní bilance, všechny s deficitem běžného účtu; - Silná podpora hospodářské politiky (investiční pobídky, politika soutěže v oblasti přímého zdanění); - Fiskální indikátory (v porovnání se Západem) spíše disciplinované (zejména míra dluhu); - Určité strukturální nerovnováhy převládaly (na trhu práce, vnější bilanci, soukromém dluhu), doprovázené institucionálními selháními (korupce, byrokracie, nízká kvalita za vysokou cenu) - Hospodářská krize: zlomový bod pro identifikaci podobností mezi jednotlivými ekonomikami CEE

3 Investiční klima v regionu CEE Předurčení: - Makroekonomické prostředí a podmínky; - Cílená politika investičních pobídek a nástrojů; - Služby veřejných institucí pro podnikatelský sektor; - Fiskální politika a fiskální disciplína; - Stabilita finančního trhu; - Strukturální parametry a konkurenceschopnost

4 Investiční klima v regionu CEE Předurčení: - Makroekonomické prostředí a podmínky (společné rysy): - Vysoké míry růstu (v průměru 2 procentní body nad západními) - Hospodářský růst založen dominantně na extenzivních faktorech a faktorech nákladové efektivnosti; - Země CEE jsou viditelně daleko více závislé na zpracovatelském průmyslu než země západní; i většina investic orientována do zpracovatelského průmyslu; - Přesun Východ západ v orientaci zahraničního obchodu završen a potvrzen vstupem do EU; - Jednotný trh EU je velmi důležitý parametr makroekonomické výkonnosti významný faktor a motiv pro mnohé evropské (nákladové důvody) i mimoevropské (být součástí Jednotného trhu) investory; - Akcelerující fiskální deficity, ale reflektující vývoj hospodářského cyklu; zvyšující se veřejný dluh; - Vesměs nízkoinflační prostředí; - Velký potenciál pro zlepšení indikátorů trhu práce (problémy strukturální nezaměstnanosti v mnoha zemích)

5 Investiční klima v regionu CEE Předurčení: - Makroekonomické prostředí a podmínky (společné rysy): - Analýza a pozorování HDP: - míry růstu: v minulé dekádě viditelně vyšší než průměr EU (o 2 procentní body); - struktura: viditelně vyšší míra investic (kolem 25% - 30% HDP), nikoliv tak výrazný podíl soukromé spotřeby; obvykle velmi vysoké vystavení exportní poptávce; s výjimkou Polska jsou všechny extrémně otevřené ekonomiky s mírou obratu zahraničního obchodu na HDP až téměř 170% (HU nebo SK); stále prostor pro dovozní substituci, zejména v segmentech tradičních produktů (potravinářství, spotřební průmyslové zboží); - sektorové členění: tradičně vyšší příspěvek zpracovatelského průmyslu (CZ, SK a Pobaltí více než dvojnásobek průměru EU více než 40% HDP vůči přibližně 20%, či méně); méně podstatné služby s mírou okolo 50% HDP; nízký podíl zemědělství (s výjimkou Rumunska, Bulharska a Polska) dokonce nižší než průměr EU - HDP per capita jako indikátor ekonomické prosperity: všechny jsou podrozvinuté ekonomiky nejvyšší Slovinsko s přibližně 85% průměru EU, těsně následované Českou republikou (81%) a Slovenskem (73%); nejnižší Rumunsko a Bulharsko 49%, resp. 45%; mimo EU Turecko 50%, Ukrajina 39%, Srbsko 35%, nováček v příštím roce Chorvatsko 61%

6 Investiční prostředí v regionu CEE Předurčení: - Makroekonomické prostředí a podmínky (společné rysy): - Investiční prostředí a výkonnost: - velmi vysoká míra investic k HDP: více než 10 procentních bodů nad průměrem EU - velmi vysoká míra růstu investic: ale značně volatilní - velmi vysoký přínos a příspěvek přílivu FDI: velmi nevyrovnaná struktura FDI příliv je dosud pouze zanedbatelně kompenzován vývozem FDI; hlavním motivem na přílivem FDI je vývoz, nikoliv umístění konečné výroby nebo služeb na lokálních trzích; dominantní forma: nové projekty na zelené louce na začátku minulé dekády částečně též privatizační projekty; fúze a akvizice stále představují velmi minoritní část

7 Česká republika % HDP HDP 100% 3,1% 3,1% -4,7% 2,7% 1,7% 0,0% 1,5% Soukromá/ veřejná spotřeba Hrubé kapitálové investice 50,3%/ 21,4% 3,7%/ 0,7% 2,8%/ 1,2% -0,4%/ 3,8% 0,6%/ 0,6% -0,5%/ -1,4% -0,4%/ -2,0% 0,5%/ 0,2% 24,4% 5,3% 4,1% -11,5% 0,1% -1,2% 0,0% 2,1% - zařízení 10,0% 8,9% 10,5% -18,3% -1,3% 7,5% 2,9% 3,5% Vývoz 67,9% 10,3% 4,0% -10,0% 16,4% 11,0% 3,6% 5,7% Dovoz 64,7% 12,3% 2,7% -11,6% 16,0% 7,5% 2,5% 5,1% Příspěvek HDP: - Domácí poptávka 3,5 p.b. 2,7-2,5 0,5-0,8-0,6 0,8 - Zásoby 0,3 p.b. -0,5-3,0 1,4-0,1-0,3 0,0 -Čistý vývoz -0,6 p.b. 0,9 0,8 0,9 2,6 0,9 0,7

8 Česká republika Míra nezaměstnan osti n.a. 4,4 6,7 7,3 6,7 7,2 7,2 Mzda n.a. 4,2-1,2 3,7 1,6 2,0 2,1 Jednotkové náklady práce n.a. 3,4 2,4-0,7 0,2 1,9 0,8 Míra úspor n.a. 9,4 10,7 10,3 8,9 8,9 8,7 domácností HICP n.a. 6,3 0,6 1,2 2,1 3,3 2,2 Zbožová obchodní bilance -2,8 0,6 2,3 1,3 2,4 2,8 3,1 Běžný účet -3,2-2,9-3,4-4,4-3,6-3,2-3,2 Veřejný deficit n.a. -2,2-5,8-4,8-3,1-2,9-2,6 Strukturální rozpočtová bilance n.a. -4,4-5,6-4,6-2,6-1,8-1,8 Veřejný dluh n.a. 28,7 34,4 38,1 41,2 43,9 44,9

9 Slovensko % HDP HDP 100% n.a. 5,8% -4,9% 4,2% 3,3% 1,8% 2,9% Soukromá/ veřejná spotřeba Hrubé kapitálové investice 58,5%/ 19,4% n.a. 6,1%/ 6,1% 0,2%/ 6,1% -0,7%/ 1,1% -0,4%/ -3,5% 0,2%/ 1,3% 1,6%/ 1,3% 22,2% n.a. 1,0% -19,7% 12,4% 5,7% 3,2% 4,8% - zařízení 8,9% n.a. 1,2% -26,6% 17,2% 12,5% 3,6% 5,5% Vývoz 81,2% n.a. 3,1% -15,9% 16,5% 10,8% 3,1% 6,1% Dovoz 82,6% n.a. 3,1% -18,1% 16,3% 4,5% 2,7% 5,5% Příspěvek HDP: - Domácí poptávka n.a. 4,7 p.b. -3,7 2,4 0,4 1,1 2,2 - Zásoby n.a. 1,1 p.b. -3,5 1,8-1,9 0,3 0,0 -Čistý vývoz n.a. 0,0 p.b. 2,3 0,0 5,1 0,4 0,6

10 Slovensko Míra nezaměstnan osti n.a. 9,5 12,0 14,4 13,5 13,2 12,7 Mzda n.a. 7,0 3,6 4,4 0,9 2,3 2,6 Jednotkové náklady práce n.a. 4,4 6,9-1,3-0,6 1,0 0,4 Míra úspor n.a. 6,1 7,8 11,3 11,0 11,0 11,4 domácností HICP n.a. 3,9 0,9 0,7 4,1 2,9 1,9 Zbožová obchodní bilance n.a. -1,6 1,1-0,1 3,1 3,3 3,9 Běžný účet n.a. -6,3-3,6-3,6 0,1 0,2 0,2 Veřejný deficit n.a. -2,1-8,0-7,7-4,8-4,7-4,9 Strukturální rozpočtová bilance n.a. -4,4-7,7-7,3-5,1-4,4-4,6 Veřejný dluh n.a. 27,9 35,6 41,1 43,3 49,7 53,5

11 Polsko % HDP HDP 100% 4,6% 5,1% 1,6% 3,9% 4,3% 2,7% 2,6% Soukromá/ veřejná spotřeba Hrubé kapitálové investice 61,3%/ 18,4% 4,3%/ 3,3% 5,7%/ 7,4% 2,0%/ 2,1% 3,2%/ 4,1% 3,1%/ -1,3% 2,0%/ 0,0% 2,6%/ 1,2% 19,9% 7,5% 9,6% -1,2% -0,2% 8,3% 4,7% 1,6% - zařízení 6,6% n.a. 13,0% -10,8% -5,1% 6,6% 9,0% 11,5% Vývoz 42,2% 10,9% 7,1% -6,8% 12,1% 7,5% 3,4% 5,7% Dovoz 43,5% 11,7% 8,0% -12,4% 13,9% 5,8% 1,7% 4,9% Příspěvek HDP: - Domácí poptávka 4,8 p.b. 6,9 1,4 2,7 3,3 2,2 2,1 - Zásoby 0,2 p.b. -1,1-2,5 1,9 0,4-0,2 0,1 -Čistý vývoz -0,4 p.b. -0,6 2,7-0,7 0,7 0,8 0,3

12 Polsko Míra nezaměstnan osti ,7 7,1 8,2 9,6 9,7 9,8 9,6 Mzda 16,1 8,9 3,5 5,7 5,1 4,7 5,1 Jednotkové náklady práce n.a. 7,5 2,2 2,2 1,7 2,2 2,8 Míra úspor n.a. 2,4 9,0 8,5 3,6 2,0 2,9 domácností HICP n.a. 4,2 4,0 2,7 3,9 3,7 2,9 Zbožová obchodní bilance -3,0-4,9-1,0-1,8-2,1-1,7-1,7 Běžný účet -2,2-4,8-3,1-3,7-4,3-3,9-4,2 Veřejný deficit n.a. -3,7-7,4-7,8-5,1-3,0-2,5 Strukturální rozpočtová bilance n.a. -4,6-7,4-7,5-5,0-2,8-1,9 Veřejný dluh n.a. 47,1 50,9 54,8 56,3 55,0 53,7

13 Maďarsko % HDP HDP 100% 2,6% 0,9% -6,8% 1,3% 1,7% -0,3% 1,0% Soukromá/ veřejná spotřeba Hrubé kapitálové investice 53,3%/ 21,8% n.a./ 0,4% -0,7%/ 1,1% -6,2%/ -0,6% -2,2%/ -2,1% 0,0%/ -0,3% -1,5%/ -3,1% 0,0%/ -0,8% 18,0% 4,2% 2,9% -11,0% -9,7% -5,4% -2,3% -0,7% - zařízení 6,6% n.a. 1,6% -16,7% -4,2% -4,0% 1,0% -2,0% Vývoz 86,5% 12,7% 5,7% -10,2% 14,3% 8,4% 5,4% 8,0% Dovoz 80,0% 12,7% 5,5% -14,8% 12,8% 6,3% 4,0% 7,4% Příspěvek HDP: - Domácí poptávka 2,4 p.b. 0,5-5,9-3,7-1,1-1,8-0,3 - Zásoby 0,2 p.b. 0,2-4,5 3,1 0,5 0,0 0,0 -Čistý vývoz 0,0 p.b. 0,2 3,6 1,8 2,2 1,6 1,3

14 Maďarsko Míra nezaměstnan osti n.a. 7,8 10,0 11,2 10,9 10,6 9,6 Mzda n.a. 6,8-1,4-2,3 5,8 3,7 2,9 Jednotkové náklady práce n.a. 4,3 2,9-3,2 4,4 5,1 3,3 Míra úspor n.a. 8,0 9,9 8,1 n.a. n.a. n.a. domácností HICP n.a. 6,0 4,0 4,7 3,9 5,5 3,9 Zbožová obchodní bilance -4,3-1,2 2,5 3,2 3,9 5,9 7,2 Běžný účet n.a. -6,9-0,2 1,0 0,9 2,2 3,7 Veřejný deficit n.a. -3,7-4,6-4,2 4,3-2,5-2,9 Strukturální rozpočtová bilance n.a. -4,4-2,2-3,6-4,3-2,1-2,0 Veřejný dluh n.a. 73,0 79,8 81,4 80,6 78,5 78,0

15 Slovinsko % HDP HDP 100% 3,7% 3,6% -8,0% 1,4% -0,2% -1,4% 0,7% Soukromá/ veřejná spotřeba Hrubé kapitálové investice 56,0%/ 20,8% 3,8%/ 2,9% 3,7%/ 6,1% -0,1%/ 2,9% -0,7%/ 1,5% -0,3%/ -0,9% -1,5%/ -3,7% -0,4%/ -0,9% 21,6% 7,1% 7,8% -23,3% -8,3% -10,7% -4,6% 1,2% - zařízení 8,3% 9,9% 3,1% -28,9% 4,4% 6,3% 1,2% 3,5% Vývoz 65,4% 5,3% 2,9% -17,2% 9,5% 6,8% 2,2% 5,1% Dovoz 64,9% 7,1% 3,7% -19,6% 7,2% 4,7% 0,4% 4,1% Příspěvek HDP: - Domácí poptávka 4,2 p.b. 5,2-6,3-2,0-2,7-2,5-0,2 - Zásoby 0,5 p.b. -1,0-4,0 1,9 1,0-0,3 0,0 -Čistý vývoz -1,0 p.b. -0,6 2,3 1,5 1,4 1,3 0,8

16 Slovinsko Míra nezaměstnan osti n.a. 4,4 5,9 7,3 8,2 9,1 9,4 Mzda n.a. 7,2 1,8 4,3 2,0 0,5 1,0 Jednotkové náklady práce n.a. 6,2 8,7 0,3 0,4 0,2-0,7 Míra úspor n.a. 15,2 15,0 15,7 14,9 13,9 14,1 domácností HICP n.a. 5,5 0,9 2,1 2,1 2,2 1,7 Zbožová obchodní bilance -2,9-7,2-2,1-3,5-3,8-3,7-2,7 Běžný účet -0,5-7,0-1,3-0,8-1,1-0,4 0,7 Veřejný deficit n.a. -1,9-6,1-6,0-6,4-4,3-3,8 Strukturální rozpočtová bilance n.a. -5,1-4,4-4,5-3,9-2,2-1,9 Veřejný dluh n.a. 21,9 35,3 38,8 47,6 54,7 58,1

17 Estonsko % HDP HDP 100% n.a. -3,7% -14,3% 2,3% 7,6% 1,6% 3,8% Soukromá/ veřejná spotřeba Hrubé kapitálové investice 52,1%/ 20,9% n.a. -6,1%/ 5,0% -15,6%/ -1,6% -1,7%/ -1,1% 4,2%/ 1,6% 2,8%/ 1,0% 3,0%/ 1,7% 18,8% n.a. -15,1% -37,9% -9,1% 26,8% 8,3% 8,2% - zařízení 7,7% n.a. -17,9% -50,2% 26,1% 44,7% 4,0% 15,0% Vývoz 79,4% n.a. 0,6% -18,6% 22,5% 24,9% 1,4% 5,6% Dovoz 72,5% n.a. -6,3% -32,4% 20,6% 27,0% 2,3% 5,9% Příspěvek HDP: - Domácí poptávka n.a. -7,9 p.b. -20,0-3,1 7,6 3,4 3,8 - Zásoby n.a. -2,5 p.b. -3,2 3,4 2,6-1,1 0,1 -Čistý vývoz n.a. 5,3 p.b. 11,1 2,5 0,1-0,7 0,0

18 Estonsko Míra nezaměstnan osti n.a. 5,5 13,8 16,9 12,5 11,6 10,5 Mzda n.a. 9,7-3,4 1,4 1,4 4,0 5,4 Jednotkové náklady práce n.a. 14,1 1,4-5,6 0,8 3,0 2,8 Míra úspor n.a. 3,4 11,6 9,6 6,7 4,8 3,8 domácností HICP n.a. 10,6 0,2 2,7 5,1 3,9 3,4 Zbožová obchodní bilance n.a. -12,1-4,0-2,3-3,0-4,1-4,1 Běžný účet n.a. -9,1 4,6 3,8 0,6-0,3-0,3 Veřejný deficit n.a. -2,9-2,0 0,2 1,0-2,4-1,3 Strukturální rozpočtová bilance n.a. -4,8-0,9-0,5-0,2-0,8-0,5 Veřejný dluh n.a. 4,5 7,2 6,7 6,0 10,4 11,7

19 Rumunsko % HDP HDP 100% 2,6% 7,3% -6,6% -1,6% 2,5% 1,4% 2,9% Soukromá/ veřejná spotřeba Hrubé kapitálové investice 64,0%/ 16,4% 5,4%/ 0,5% 9,0%/ 7,2% -10,1%/ 3,1% -0,4%/ -4,4% 1,3%/ -3,5% 1,3%/ 0,8% 2,6%/ 2,5% 24,0% 9,5% 15,6% -28,1% -2,1% 6,3% 4,7% 6,4% - zařízení 11,1% 10,4% 10,9% -27,7% 6,0% 7,0% 4,7% 7,5% Vývoz 35,5% 11,1% 8,3% -6,4% 14,0% 9,9% 2,9% 5,8% Dovoz 40,7% 13,8% 7,9% -20,5% 11,9% 10,5% 4,0% 7,4% Příspěvek HDP: - Domácí poptávka 6,5 p.b. 11,9-15,0-1,6 1,8 2,1 3,6 - Zásoby -1,5 p.b. -3,5 1,4 0,0 1,4-0,1 0,4 -Čistý vývoz -2,1 p.b. -1,0 7,0 0,0 0,1-0,7 0,0

20 Rumunsko Míra nezaměstnan osti n.a. 5,8 6,9 7,3 7,4 7,2 7,1 Mzda 61,6 31,9-1,9 7,6 3,7 3,2 4,2 Jednotkové náklady práce 53,6 22,9 2,9 7,9 1,7 2,3 2,5 Míra úspor n.a. -1,1-1,3-2,5 n.a. n.a. n.a. domácností HICP 55,5 7,9 5,6 6,1 5,8 3,1 3,4 Zbožová obchodní bilance -7,3-13,6-5,8-4,8-5,5-6,4-6,2 Běžný účet n.a. -11,4-4,2-3,9-4,1-5,0-5,0 Veřejný deficit n.a. -5,7-9,0-6,8-5,2-2,8-2,2 Strukturální rozpočtová bilance n.a. -8,3-9,6-6,1-3,3-1,8-1,2 Veřejný dluh n.a. 13,4 23,6 30,5 33,3 34,6 34,6

21 Bulharsko % HDP HDP 100% 2,1% 6,2% -5,5% 0,4% 1,7% 0,5% 1,9% Soukromá/ veřejná spotřeba Hrubé kapitálové investice 62,8%/ 16,2% 3,0%/ -1,9% 3,4%/ -1,0% -7,6%/ -6,5% 0,1%/ 1,9% -0,6%/ 0,5% 0,6%/ 0,8% 1,9%/ 1,6% 22,8% n.a. 21,9% -17,6% -18,3% -9,7% -2,2% 3,6% - zařízení n.a. n.a. 3,1% -45,0% -18,5% n.a. n.a. n.a. Vývoz 57,4% n.a. 3,0% -11,2% 14,7% 12,8% 3,3% 5,2% Dovoz 59,3% n.a. 4,2% -21,0% 2,4% 8,5% 2,7% 5,6% Příspěvek HDP: - Domácí poptávka n.a. 8,5 p.b. -12,0-4,9-2,5 0,0 2,1 - Zásoby n.a. -0,7 p.b. -3,4-0,4 1,8 0,0 0,0 -Čistý vývoz n.a. -1,5 p.b. 10,0 5,6 2,3 0,5-0,2

22 Bulharsko Míra nezaměstnan osti n.a. 5,6 6,8 10,2 11,2 12,0 11,9 Mzda n.a. 16,3 9,4 11,2 7,3 5,2 5,1 Jednotkové náklady práce n.a. 12,5 12,7 5,6 1,1 2,7 3,0 Míra úspor n.a. -20,9-3,0-3,7 n.a. n.a. n.a. domácností HICP n.a. 12,0 2,5 3,0 3,4 2,6 2,7 Zbožová obchodní bilance -9,2-24,3-12,0-7,7-5,1-4,8-5,5 Běžný účet -6,4-23,2-9,0-0,4 0,8 0,6-0,3 Veřejný deficit n.a. 1,7-4,3-3,1-2,1-1,9-1,7 Strukturální rozpočtová bilance n.a. -0,2-3,1-1,5-1,0-0,7-0,8 Veřejný dluh n.a. 13,7 14,6 16,3 16,3 17,6 18,5

23 Česká republika Dvourychlostní ekonomika: velmi dobře fungující vnější segment reagující na zahraniční poptávku; sektory reagující na domácí poptávku, soukromou i veřejnou, pod silným tlakem; nyní téměř neinvestující ekonomika, rovněž s potlačenou spotřebou; bez významných makroekonomických nerovnováh, s nízkou nezaměstnaností, ale určitými regionálními selháními na trhu práce; s výjimkou Prahy, relativně malé regionální rozdíly a disparity (na rozdíl od dalších zemí v regionu); přebytek obchodní bilance doprovázen vysokým deficitem důchodové/ výnosové bilance, resultující v ne zanedbatelný deficit běžného účtu

24 Slovensko Vybilancovanější struktura růstu: ekonomika nespoléhá pouze na vývoz (přestože má nejvyšší míru exportu k HDP v EU), oživení domácí poptávky přišlo relativně brzy po recesi; vážné strukturální problémy na trhu práce; velmi pozitivní vývoj na běžném účtu; velké meziregionální disparity; vysoký strukturální deficit indikující zlepšení; silný veřejný stimul během krize

25 Polsko Vítěz krize, či alespoň jeden z mála vítězů : silně orientovaný na domácí poptávku, míra jeho otevřenosti je poloviční v porovnání se Slovenskem; velmi efektivní proces restrukturalizace, zejména od tradičních k moderním odvětvím, s pozitivním dopadem na zaměstnanost; vysoký strukturální deficit se známkami zlepšení; velmi nízká míra úspor; vysoký potenciál pro infrastrukturní investice

26 Maďarsko Slabý ekonomický i politický vývoj s počátkem dlouho před začátkem krize dobrý žák 90. let se proměnil spíše v současného potížistu; mimořádný pokles investic bez známky světla na konci tunelu; ekonomika příliš závislá na vývozu, který se vyvíjí velmi dobře soustavně vyšší inflace; velmi pozitivní je zvrat běžného účtu do přebytku; fiskální zlepšení provedené do značné míry znárodněním soukromého penzijního pilíře; vysoký veřejný dluh

27 Slovinsko Velmi pozitivní nedávný vývoj se zvrátil do viudiotelně horšího výhledu drastická redukce investičních aktivit; relativně silný vliv domácí poptávky, možná až překvapivě silný pro takto malou ekonomiku; současně, ekonomika značně závislá na vývozu, jež se vyvíjí velmi dobře; poté, co domácí poptávka zkolabovala, export není schopen kompenzovat tento propad; zhoršování zaměstnanosti; viditelné přizpůsobení indikátoru jednotkových nákladů práce; vysoká míra úspor; nízký veřejný dluh nebezpečně akceleruje; vysoký veřejný deficit, včetně strukturálního

28 Estonsko Po období excelentního růstu a restrukturalizace jeden z největších poklesů tempa růstu HDP dynamické oživení a velmi pozitivní výhled; velmi volatilní ekonomická výkonnost; neudržitelný růst před krizí; radikální nárůst nezaměstnanosti; nejnižší veřejný dluh v Evropě

29 Rumunsko Zpožděná transformační trajektorie s impresivními, leč neudržitelnými výsledky před krizí velmi silná role domácí poptávky; velmi nízká míra nezaměstnanosti; volatilní ekonomický vývoj; Astronomický nárůst nákladů práce před krizí; negativní míra úspor; dezinflační proces pomalu završen; chronický vnější deficit; vysoký fiskální deficit, nízký dluh jeho silná akcelerace od předkrizového období

30 Bulharsko Mnoho strukturálních podobností s Rumunskem, nicméně ne tak volatilní vývoj relativně nízká míra nezaměstnanosti, ale nebezpečně akcelerující jednotkové náklady práce; neudržitelně nadměrný deficit vnější bilance (bez ohledu na jeho redukci); velmi dobrá fiskální disciplína jak optikou deficitu, tak dluhu

31 PROČ BY REGION CEE MĚL POKRAČOVAT VE SVÉM REÁLNÉM KONVERGENČNÍM PROCESU? Teritorium není a nikdy nebylo homogenní; Umění identifikovat rozdíly a příležitosti; Nicméně: Geografické důvody: strategická geografická lokalita Politické důvody: Ekonomické důvody: - Stále nákladově efektivní (65% průměrné cenové hladiny EU; 52% cenové hladiny EU-15) - Stále podrozvinutá infrastruktura; - Zdroje (lidské, přírodní, finanční, technologické, know-how and informační) stále nejsou efektivně využívány; - Dopad Maquilladorova efektu (sousedství zemí CEE s bohatými zeměmi EU-15 v rámci Jednotného trhu)

32 Děkuji za Vaši pozornost a za diskusi Petr Zahradník

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti. POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MAKROEKONOMICKÝM SCÉNÁŘEM Rozdíly makroekonomických scénářů současného podzimního Konvergenčního programu (CP)

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

5 Porovnání s PEP 2003 a analýza citlivosti

5 Porovnání s PEP 2003 a analýza citlivosti Porovnání s PEP a analýza citlivosti Porovnání s PEP a analýza citlivosti. POROVNÁNÍ S MAKRORÁMCEM PŘEDVSTUPNÍHO PROGRAMU Rozdíly makroekonomických scénářů Předvstupního hospodářského programu (PEP ) a

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Makroekonomický vývoj České republiky v období 1997 2006

Makroekonomický vývoj České republiky v období 1997 2006 2 nd Central European Conference in Regional Science CERS, 2007 116 Makroekonomický vývoj České republiky v období 1997 2006 JAROSLAVA BURIANOVÁ Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 5.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha 25. 11. 2006 Obsah: 1. Jak rychle rostla česká ekonomika a jaká je její ekonomická

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní?

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) and EuroTeam při

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Je český realitní trh zralý na demolici?

Je český realitní trh zralý na demolici? Je český realitní trh zralý na demolici? Martin Lobotka Ekonomické strategické analýzy +421 224 995 192 mlobotka@csas.cz, 14.10.2009 Co určuje vývoj nemovitostního trhu? 1. Faktory dlouhodobého růstu 32%

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002)

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002) Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000) (Výtah z textu) Ekonomická situace je nejlepší za posledních deset let a to jak z pohledu domácích indikátorů, tak z pohledu pozitivního vlivu

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Digitální Česko? Jak moc digitální? Ladislav Chrudina

Digitální Česko? Jak moc digitální? Ladislav Chrudina Digitální Česko? Jak moc digitální? Evropou obchází strašidlo, strašidlo digitálního rozdělení. Digital divide rozdělení obyvatelstva (společnosti), lze definovat ve třech vrstvách : podle přístupu k digitálním

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Česká ekonomika v roce 2014 Síla oživení, otazníky nad budoucností. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Česká ekonomika v roce 2014 Síla oživení, otazníky nad budoucností. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Česká ekonomika v roce 2014 Síla oživení, otazníky nad budoucností David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled HDP 3 Struktura HDP 4 Průmyslová výroba 5 Nezaměstnanost 6 Inflace 7 Vnější

Více

KONKURENCESCHOPNOST ČR V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ. Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz

KONKURENCESCHOPNOST ČR V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ. Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz KONKURENCESCHOPNOST ČR V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Liberec - 10. 4. 2006 I. RŮSTOVÁ VÝKONNOST A MAKROEKONOMICKÁ STAILITA Růstová výkonnost ČR

Více

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace fiskální

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Vývoj strukturálních deficitů v EU Zlepšení strukturálních deficitů díky pozitivnímu ekonomickému vývoji v roce

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka EY Executive Party 26. května 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před listopadem

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Ministerstvo financí č. j. MF- 26 622/2015/11. Makroekonomický rámec na rok 2016

Ministerstvo financí č. j. MF- 26 622/2015/11. Makroekonomický rámec na rok 2016 Ministerstvo financí č. j. MF- 26 622/2015/11 A. Makroekonomický rámec na rok 2016 Obsah 1 Shrnutí... 2 2 Předpoklady budoucího vývoje... 3 2.1 Vnější prostředí... 3 2.2 Fiskální politika... 8 2.3 Měnová

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin. Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD.

Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin. Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD. Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD. Cíl prezentace 1. Zaměřit pozornost na ekonomické změny, především privatizaci

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

P R E S S E S E R V I C E

P R E S S E S E R V I C E PRAHA, 3. června 2013 Coface nabádá k opatrnosti při obchodování kvůli nárůstu případů neplacení Insolvence jsou na vzestupu po celé střední Evropě Všude ve střední a východní Evropě s výjimkou Lotyšska,

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU?

Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU? Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU? Ing. Petr Zahradník, MSc. EU Office České spořitelny a New York University, člen EuroTeam při Evropské komisi Vědeckopopularizační

Více

Rozpočtová kázeň v EU. Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům

Rozpočtová kázeň v EU. Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům Rozpočtová kázeň v EU Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům Pakt stability a růstu Rok 1997, cíl fiskální disciplína za účelem stability eurozóny. Preventivní část Stabilizační programy/konvergenční programy.

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy (Patrik Hudec, Head of Fund Portfolio Management) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. květen 2016 2 Globální

Více

Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7

Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7 Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7 6. Fiskální disciplína Severský model: charakteristiky 1. Vysoká míra přerozdělování, rozsáhlý systém sociální péče, vysoká celková daňová kvóta, vysoká míra vyrovnávání

Více