Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?"

Transkript

1 Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a EuroTeam při Evropské komisi, DG ECFIN APPS, Praha říjen 2012

2 Investiční klima v regionu Střední a východní Evropy Retrospektiva: - Mimořádně silná ekonomická a investiční výkonnost v období ; zlatá éra v ekonomickém vývoji pro většinu z nich; - Reálný konvergenční proces fungoval v regionu perfektně; vysoký potenciál růstu především s ohledem na úroveň podrozvinutosti; - Velmi silné vystavení se zahraničním/ exportním vlivům, doprovázené bezprecedentním přílivem FDI některé ze zemí s přebytkem obchodní bilance, všechny s deficitem běžného účtu; - Silná podpora hospodářské politiky (investiční pobídky, politika soutěže v oblasti přímého zdanění); - Fiskální indikátory (v porovnání se Západem) spíše disciplinované (zejména míra dluhu); - Určité strukturální nerovnováhy převládaly (na trhu práce, vnější bilanci, soukromém dluhu), doprovázené institucionálními selháními (korupce, byrokracie, nízká kvalita za vysokou cenu) - Hospodářská krize: zlomový bod pro identifikaci podobností mezi jednotlivými ekonomikami CEE

3 Investiční klima v regionu CEE Předurčení: - Makroekonomické prostředí a podmínky; - Cílená politika investičních pobídek a nástrojů; - Služby veřejných institucí pro podnikatelský sektor; - Fiskální politika a fiskální disciplína; - Stabilita finančního trhu; - Strukturální parametry a konkurenceschopnost

4 Investiční klima v regionu CEE Předurčení: - Makroekonomické prostředí a podmínky (společné rysy): - Vysoké míry růstu (v průměru 2 procentní body nad západními) - Hospodářský růst založen dominantně na extenzivních faktorech a faktorech nákladové efektivnosti; - Země CEE jsou viditelně daleko více závislé na zpracovatelském průmyslu než země západní; i většina investic orientována do zpracovatelského průmyslu; - Přesun Východ západ v orientaci zahraničního obchodu završen a potvrzen vstupem do EU; - Jednotný trh EU je velmi důležitý parametr makroekonomické výkonnosti významný faktor a motiv pro mnohé evropské (nákladové důvody) i mimoevropské (být součástí Jednotného trhu) investory; - Akcelerující fiskální deficity, ale reflektující vývoj hospodářského cyklu; zvyšující se veřejný dluh; - Vesměs nízkoinflační prostředí; - Velký potenciál pro zlepšení indikátorů trhu práce (problémy strukturální nezaměstnanosti v mnoha zemích)

5 Investiční klima v regionu CEE Předurčení: - Makroekonomické prostředí a podmínky (společné rysy): - Analýza a pozorování HDP: - míry růstu: v minulé dekádě viditelně vyšší než průměr EU (o 2 procentní body); - struktura: viditelně vyšší míra investic (kolem 25% - 30% HDP), nikoliv tak výrazný podíl soukromé spotřeby; obvykle velmi vysoké vystavení exportní poptávce; s výjimkou Polska jsou všechny extrémně otevřené ekonomiky s mírou obratu zahraničního obchodu na HDP až téměř 170% (HU nebo SK); stále prostor pro dovozní substituci, zejména v segmentech tradičních produktů (potravinářství, spotřební průmyslové zboží); - sektorové členění: tradičně vyšší příspěvek zpracovatelského průmyslu (CZ, SK a Pobaltí více než dvojnásobek průměru EU více než 40% HDP vůči přibližně 20%, či méně); méně podstatné služby s mírou okolo 50% HDP; nízký podíl zemědělství (s výjimkou Rumunska, Bulharska a Polska) dokonce nižší než průměr EU - HDP per capita jako indikátor ekonomické prosperity: všechny jsou podrozvinuté ekonomiky nejvyšší Slovinsko s přibližně 85% průměru EU, těsně následované Českou republikou (81%) a Slovenskem (73%); nejnižší Rumunsko a Bulharsko 49%, resp. 45%; mimo EU Turecko 50%, Ukrajina 39%, Srbsko 35%, nováček v příštím roce Chorvatsko 61%

6 Investiční prostředí v regionu CEE Předurčení: - Makroekonomické prostředí a podmínky (společné rysy): - Investiční prostředí a výkonnost: - velmi vysoká míra investic k HDP: více než 10 procentních bodů nad průměrem EU - velmi vysoká míra růstu investic: ale značně volatilní - velmi vysoký přínos a příspěvek přílivu FDI: velmi nevyrovnaná struktura FDI příliv je dosud pouze zanedbatelně kompenzován vývozem FDI; hlavním motivem na přílivem FDI je vývoz, nikoliv umístění konečné výroby nebo služeb na lokálních trzích; dominantní forma: nové projekty na zelené louce na začátku minulé dekády částečně též privatizační projekty; fúze a akvizice stále představují velmi minoritní část

7 Česká republika % HDP HDP 100% 3,1% 3,1% -4,7% 2,7% 1,7% 0,0% 1,5% Soukromá/ veřejná spotřeba Hrubé kapitálové investice 50,3%/ 21,4% 3,7%/ 0,7% 2,8%/ 1,2% -0,4%/ 3,8% 0,6%/ 0,6% -0,5%/ -1,4% -0,4%/ -2,0% 0,5%/ 0,2% 24,4% 5,3% 4,1% -11,5% 0,1% -1,2% 0,0% 2,1% - zařízení 10,0% 8,9% 10,5% -18,3% -1,3% 7,5% 2,9% 3,5% Vývoz 67,9% 10,3% 4,0% -10,0% 16,4% 11,0% 3,6% 5,7% Dovoz 64,7% 12,3% 2,7% -11,6% 16,0% 7,5% 2,5% 5,1% Příspěvek HDP: - Domácí poptávka 3,5 p.b. 2,7-2,5 0,5-0,8-0,6 0,8 - Zásoby 0,3 p.b. -0,5-3,0 1,4-0,1-0,3 0,0 -Čistý vývoz -0,6 p.b. 0,9 0,8 0,9 2,6 0,9 0,7

8 Česká republika Míra nezaměstnan osti n.a. 4,4 6,7 7,3 6,7 7,2 7,2 Mzda n.a. 4,2-1,2 3,7 1,6 2,0 2,1 Jednotkové náklady práce n.a. 3,4 2,4-0,7 0,2 1,9 0,8 Míra úspor n.a. 9,4 10,7 10,3 8,9 8,9 8,7 domácností HICP n.a. 6,3 0,6 1,2 2,1 3,3 2,2 Zbožová obchodní bilance -2,8 0,6 2,3 1,3 2,4 2,8 3,1 Běžný účet -3,2-2,9-3,4-4,4-3,6-3,2-3,2 Veřejný deficit n.a. -2,2-5,8-4,8-3,1-2,9-2,6 Strukturální rozpočtová bilance n.a. -4,4-5,6-4,6-2,6-1,8-1,8 Veřejný dluh n.a. 28,7 34,4 38,1 41,2 43,9 44,9

9 Slovensko % HDP HDP 100% n.a. 5,8% -4,9% 4,2% 3,3% 1,8% 2,9% Soukromá/ veřejná spotřeba Hrubé kapitálové investice 58,5%/ 19,4% n.a. 6,1%/ 6,1% 0,2%/ 6,1% -0,7%/ 1,1% -0,4%/ -3,5% 0,2%/ 1,3% 1,6%/ 1,3% 22,2% n.a. 1,0% -19,7% 12,4% 5,7% 3,2% 4,8% - zařízení 8,9% n.a. 1,2% -26,6% 17,2% 12,5% 3,6% 5,5% Vývoz 81,2% n.a. 3,1% -15,9% 16,5% 10,8% 3,1% 6,1% Dovoz 82,6% n.a. 3,1% -18,1% 16,3% 4,5% 2,7% 5,5% Příspěvek HDP: - Domácí poptávka n.a. 4,7 p.b. -3,7 2,4 0,4 1,1 2,2 - Zásoby n.a. 1,1 p.b. -3,5 1,8-1,9 0,3 0,0 -Čistý vývoz n.a. 0,0 p.b. 2,3 0,0 5,1 0,4 0,6

10 Slovensko Míra nezaměstnan osti n.a. 9,5 12,0 14,4 13,5 13,2 12,7 Mzda n.a. 7,0 3,6 4,4 0,9 2,3 2,6 Jednotkové náklady práce n.a. 4,4 6,9-1,3-0,6 1,0 0,4 Míra úspor n.a. 6,1 7,8 11,3 11,0 11,0 11,4 domácností HICP n.a. 3,9 0,9 0,7 4,1 2,9 1,9 Zbožová obchodní bilance n.a. -1,6 1,1-0,1 3,1 3,3 3,9 Běžný účet n.a. -6,3-3,6-3,6 0,1 0,2 0,2 Veřejný deficit n.a. -2,1-8,0-7,7-4,8-4,7-4,9 Strukturální rozpočtová bilance n.a. -4,4-7,7-7,3-5,1-4,4-4,6 Veřejný dluh n.a. 27,9 35,6 41,1 43,3 49,7 53,5

11 Polsko % HDP HDP 100% 4,6% 5,1% 1,6% 3,9% 4,3% 2,7% 2,6% Soukromá/ veřejná spotřeba Hrubé kapitálové investice 61,3%/ 18,4% 4,3%/ 3,3% 5,7%/ 7,4% 2,0%/ 2,1% 3,2%/ 4,1% 3,1%/ -1,3% 2,0%/ 0,0% 2,6%/ 1,2% 19,9% 7,5% 9,6% -1,2% -0,2% 8,3% 4,7% 1,6% - zařízení 6,6% n.a. 13,0% -10,8% -5,1% 6,6% 9,0% 11,5% Vývoz 42,2% 10,9% 7,1% -6,8% 12,1% 7,5% 3,4% 5,7% Dovoz 43,5% 11,7% 8,0% -12,4% 13,9% 5,8% 1,7% 4,9% Příspěvek HDP: - Domácí poptávka 4,8 p.b. 6,9 1,4 2,7 3,3 2,2 2,1 - Zásoby 0,2 p.b. -1,1-2,5 1,9 0,4-0,2 0,1 -Čistý vývoz -0,4 p.b. -0,6 2,7-0,7 0,7 0,8 0,3

12 Polsko Míra nezaměstnan osti ,7 7,1 8,2 9,6 9,7 9,8 9,6 Mzda 16,1 8,9 3,5 5,7 5,1 4,7 5,1 Jednotkové náklady práce n.a. 7,5 2,2 2,2 1,7 2,2 2,8 Míra úspor n.a. 2,4 9,0 8,5 3,6 2,0 2,9 domácností HICP n.a. 4,2 4,0 2,7 3,9 3,7 2,9 Zbožová obchodní bilance -3,0-4,9-1,0-1,8-2,1-1,7-1,7 Běžný účet -2,2-4,8-3,1-3,7-4,3-3,9-4,2 Veřejný deficit n.a. -3,7-7,4-7,8-5,1-3,0-2,5 Strukturální rozpočtová bilance n.a. -4,6-7,4-7,5-5,0-2,8-1,9 Veřejný dluh n.a. 47,1 50,9 54,8 56,3 55,0 53,7

13 Maďarsko % HDP HDP 100% 2,6% 0,9% -6,8% 1,3% 1,7% -0,3% 1,0% Soukromá/ veřejná spotřeba Hrubé kapitálové investice 53,3%/ 21,8% n.a./ 0,4% -0,7%/ 1,1% -6,2%/ -0,6% -2,2%/ -2,1% 0,0%/ -0,3% -1,5%/ -3,1% 0,0%/ -0,8% 18,0% 4,2% 2,9% -11,0% -9,7% -5,4% -2,3% -0,7% - zařízení 6,6% n.a. 1,6% -16,7% -4,2% -4,0% 1,0% -2,0% Vývoz 86,5% 12,7% 5,7% -10,2% 14,3% 8,4% 5,4% 8,0% Dovoz 80,0% 12,7% 5,5% -14,8% 12,8% 6,3% 4,0% 7,4% Příspěvek HDP: - Domácí poptávka 2,4 p.b. 0,5-5,9-3,7-1,1-1,8-0,3 - Zásoby 0,2 p.b. 0,2-4,5 3,1 0,5 0,0 0,0 -Čistý vývoz 0,0 p.b. 0,2 3,6 1,8 2,2 1,6 1,3

14 Maďarsko Míra nezaměstnan osti n.a. 7,8 10,0 11,2 10,9 10,6 9,6 Mzda n.a. 6,8-1,4-2,3 5,8 3,7 2,9 Jednotkové náklady práce n.a. 4,3 2,9-3,2 4,4 5,1 3,3 Míra úspor n.a. 8,0 9,9 8,1 n.a. n.a. n.a. domácností HICP n.a. 6,0 4,0 4,7 3,9 5,5 3,9 Zbožová obchodní bilance -4,3-1,2 2,5 3,2 3,9 5,9 7,2 Běžný účet n.a. -6,9-0,2 1,0 0,9 2,2 3,7 Veřejný deficit n.a. -3,7-4,6-4,2 4,3-2,5-2,9 Strukturální rozpočtová bilance n.a. -4,4-2,2-3,6-4,3-2,1-2,0 Veřejný dluh n.a. 73,0 79,8 81,4 80,6 78,5 78,0

15 Slovinsko % HDP HDP 100% 3,7% 3,6% -8,0% 1,4% -0,2% -1,4% 0,7% Soukromá/ veřejná spotřeba Hrubé kapitálové investice 56,0%/ 20,8% 3,8%/ 2,9% 3,7%/ 6,1% -0,1%/ 2,9% -0,7%/ 1,5% -0,3%/ -0,9% -1,5%/ -3,7% -0,4%/ -0,9% 21,6% 7,1% 7,8% -23,3% -8,3% -10,7% -4,6% 1,2% - zařízení 8,3% 9,9% 3,1% -28,9% 4,4% 6,3% 1,2% 3,5% Vývoz 65,4% 5,3% 2,9% -17,2% 9,5% 6,8% 2,2% 5,1% Dovoz 64,9% 7,1% 3,7% -19,6% 7,2% 4,7% 0,4% 4,1% Příspěvek HDP: - Domácí poptávka 4,2 p.b. 5,2-6,3-2,0-2,7-2,5-0,2 - Zásoby 0,5 p.b. -1,0-4,0 1,9 1,0-0,3 0,0 -Čistý vývoz -1,0 p.b. -0,6 2,3 1,5 1,4 1,3 0,8

16 Slovinsko Míra nezaměstnan osti n.a. 4,4 5,9 7,3 8,2 9,1 9,4 Mzda n.a. 7,2 1,8 4,3 2,0 0,5 1,0 Jednotkové náklady práce n.a. 6,2 8,7 0,3 0,4 0,2-0,7 Míra úspor n.a. 15,2 15,0 15,7 14,9 13,9 14,1 domácností HICP n.a. 5,5 0,9 2,1 2,1 2,2 1,7 Zbožová obchodní bilance -2,9-7,2-2,1-3,5-3,8-3,7-2,7 Běžný účet -0,5-7,0-1,3-0,8-1,1-0,4 0,7 Veřejný deficit n.a. -1,9-6,1-6,0-6,4-4,3-3,8 Strukturální rozpočtová bilance n.a. -5,1-4,4-4,5-3,9-2,2-1,9 Veřejný dluh n.a. 21,9 35,3 38,8 47,6 54,7 58,1

17 Estonsko % HDP HDP 100% n.a. -3,7% -14,3% 2,3% 7,6% 1,6% 3,8% Soukromá/ veřejná spotřeba Hrubé kapitálové investice 52,1%/ 20,9% n.a. -6,1%/ 5,0% -15,6%/ -1,6% -1,7%/ -1,1% 4,2%/ 1,6% 2,8%/ 1,0% 3,0%/ 1,7% 18,8% n.a. -15,1% -37,9% -9,1% 26,8% 8,3% 8,2% - zařízení 7,7% n.a. -17,9% -50,2% 26,1% 44,7% 4,0% 15,0% Vývoz 79,4% n.a. 0,6% -18,6% 22,5% 24,9% 1,4% 5,6% Dovoz 72,5% n.a. -6,3% -32,4% 20,6% 27,0% 2,3% 5,9% Příspěvek HDP: - Domácí poptávka n.a. -7,9 p.b. -20,0-3,1 7,6 3,4 3,8 - Zásoby n.a. -2,5 p.b. -3,2 3,4 2,6-1,1 0,1 -Čistý vývoz n.a. 5,3 p.b. 11,1 2,5 0,1-0,7 0,0

18 Estonsko Míra nezaměstnan osti n.a. 5,5 13,8 16,9 12,5 11,6 10,5 Mzda n.a. 9,7-3,4 1,4 1,4 4,0 5,4 Jednotkové náklady práce n.a. 14,1 1,4-5,6 0,8 3,0 2,8 Míra úspor n.a. 3,4 11,6 9,6 6,7 4,8 3,8 domácností HICP n.a. 10,6 0,2 2,7 5,1 3,9 3,4 Zbožová obchodní bilance n.a. -12,1-4,0-2,3-3,0-4,1-4,1 Běžný účet n.a. -9,1 4,6 3,8 0,6-0,3-0,3 Veřejný deficit n.a. -2,9-2,0 0,2 1,0-2,4-1,3 Strukturální rozpočtová bilance n.a. -4,8-0,9-0,5-0,2-0,8-0,5 Veřejný dluh n.a. 4,5 7,2 6,7 6,0 10,4 11,7

19 Rumunsko % HDP HDP 100% 2,6% 7,3% -6,6% -1,6% 2,5% 1,4% 2,9% Soukromá/ veřejná spotřeba Hrubé kapitálové investice 64,0%/ 16,4% 5,4%/ 0,5% 9,0%/ 7,2% -10,1%/ 3,1% -0,4%/ -4,4% 1,3%/ -3,5% 1,3%/ 0,8% 2,6%/ 2,5% 24,0% 9,5% 15,6% -28,1% -2,1% 6,3% 4,7% 6,4% - zařízení 11,1% 10,4% 10,9% -27,7% 6,0% 7,0% 4,7% 7,5% Vývoz 35,5% 11,1% 8,3% -6,4% 14,0% 9,9% 2,9% 5,8% Dovoz 40,7% 13,8% 7,9% -20,5% 11,9% 10,5% 4,0% 7,4% Příspěvek HDP: - Domácí poptávka 6,5 p.b. 11,9-15,0-1,6 1,8 2,1 3,6 - Zásoby -1,5 p.b. -3,5 1,4 0,0 1,4-0,1 0,4 -Čistý vývoz -2,1 p.b. -1,0 7,0 0,0 0,1-0,7 0,0

20 Rumunsko Míra nezaměstnan osti n.a. 5,8 6,9 7,3 7,4 7,2 7,1 Mzda 61,6 31,9-1,9 7,6 3,7 3,2 4,2 Jednotkové náklady práce 53,6 22,9 2,9 7,9 1,7 2,3 2,5 Míra úspor n.a. -1,1-1,3-2,5 n.a. n.a. n.a. domácností HICP 55,5 7,9 5,6 6,1 5,8 3,1 3,4 Zbožová obchodní bilance -7,3-13,6-5,8-4,8-5,5-6,4-6,2 Běžný účet n.a. -11,4-4,2-3,9-4,1-5,0-5,0 Veřejný deficit n.a. -5,7-9,0-6,8-5,2-2,8-2,2 Strukturální rozpočtová bilance n.a. -8,3-9,6-6,1-3,3-1,8-1,2 Veřejný dluh n.a. 13,4 23,6 30,5 33,3 34,6 34,6

21 Bulharsko % HDP HDP 100% 2,1% 6,2% -5,5% 0,4% 1,7% 0,5% 1,9% Soukromá/ veřejná spotřeba Hrubé kapitálové investice 62,8%/ 16,2% 3,0%/ -1,9% 3,4%/ -1,0% -7,6%/ -6,5% 0,1%/ 1,9% -0,6%/ 0,5% 0,6%/ 0,8% 1,9%/ 1,6% 22,8% n.a. 21,9% -17,6% -18,3% -9,7% -2,2% 3,6% - zařízení n.a. n.a. 3,1% -45,0% -18,5% n.a. n.a. n.a. Vývoz 57,4% n.a. 3,0% -11,2% 14,7% 12,8% 3,3% 5,2% Dovoz 59,3% n.a. 4,2% -21,0% 2,4% 8,5% 2,7% 5,6% Příspěvek HDP: - Domácí poptávka n.a. 8,5 p.b. -12,0-4,9-2,5 0,0 2,1 - Zásoby n.a. -0,7 p.b. -3,4-0,4 1,8 0,0 0,0 -Čistý vývoz n.a. -1,5 p.b. 10,0 5,6 2,3 0,5-0,2

22 Bulharsko Míra nezaměstnan osti n.a. 5,6 6,8 10,2 11,2 12,0 11,9 Mzda n.a. 16,3 9,4 11,2 7,3 5,2 5,1 Jednotkové náklady práce n.a. 12,5 12,7 5,6 1,1 2,7 3,0 Míra úspor n.a. -20,9-3,0-3,7 n.a. n.a. n.a. domácností HICP n.a. 12,0 2,5 3,0 3,4 2,6 2,7 Zbožová obchodní bilance -9,2-24,3-12,0-7,7-5,1-4,8-5,5 Běžný účet -6,4-23,2-9,0-0,4 0,8 0,6-0,3 Veřejný deficit n.a. 1,7-4,3-3,1-2,1-1,9-1,7 Strukturální rozpočtová bilance n.a. -0,2-3,1-1,5-1,0-0,7-0,8 Veřejný dluh n.a. 13,7 14,6 16,3 16,3 17,6 18,5

23 Česká republika Dvourychlostní ekonomika: velmi dobře fungující vnější segment reagující na zahraniční poptávku; sektory reagující na domácí poptávku, soukromou i veřejnou, pod silným tlakem; nyní téměř neinvestující ekonomika, rovněž s potlačenou spotřebou; bez významných makroekonomických nerovnováh, s nízkou nezaměstnaností, ale určitými regionálními selháními na trhu práce; s výjimkou Prahy, relativně malé regionální rozdíly a disparity (na rozdíl od dalších zemí v regionu); přebytek obchodní bilance doprovázen vysokým deficitem důchodové/ výnosové bilance, resultující v ne zanedbatelný deficit běžného účtu

24 Slovensko Vybilancovanější struktura růstu: ekonomika nespoléhá pouze na vývoz (přestože má nejvyšší míru exportu k HDP v EU), oživení domácí poptávky přišlo relativně brzy po recesi; vážné strukturální problémy na trhu práce; velmi pozitivní vývoj na běžném účtu; velké meziregionální disparity; vysoký strukturální deficit indikující zlepšení; silný veřejný stimul během krize

25 Polsko Vítěz krize, či alespoň jeden z mála vítězů : silně orientovaný na domácí poptávku, míra jeho otevřenosti je poloviční v porovnání se Slovenskem; velmi efektivní proces restrukturalizace, zejména od tradičních k moderním odvětvím, s pozitivním dopadem na zaměstnanost; vysoký strukturální deficit se známkami zlepšení; velmi nízká míra úspor; vysoký potenciál pro infrastrukturní investice

26 Maďarsko Slabý ekonomický i politický vývoj s počátkem dlouho před začátkem krize dobrý žák 90. let se proměnil spíše v současného potížistu; mimořádný pokles investic bez známky světla na konci tunelu; ekonomika příliš závislá na vývozu, který se vyvíjí velmi dobře soustavně vyšší inflace; velmi pozitivní je zvrat běžného účtu do přebytku; fiskální zlepšení provedené do značné míry znárodněním soukromého penzijního pilíře; vysoký veřejný dluh

27 Slovinsko Velmi pozitivní nedávný vývoj se zvrátil do viudiotelně horšího výhledu drastická redukce investičních aktivit; relativně silný vliv domácí poptávky, možná až překvapivě silný pro takto malou ekonomiku; současně, ekonomika značně závislá na vývozu, jež se vyvíjí velmi dobře; poté, co domácí poptávka zkolabovala, export není schopen kompenzovat tento propad; zhoršování zaměstnanosti; viditelné přizpůsobení indikátoru jednotkových nákladů práce; vysoká míra úspor; nízký veřejný dluh nebezpečně akceleruje; vysoký veřejný deficit, včetně strukturálního

28 Estonsko Po období excelentního růstu a restrukturalizace jeden z největších poklesů tempa růstu HDP dynamické oživení a velmi pozitivní výhled; velmi volatilní ekonomická výkonnost; neudržitelný růst před krizí; radikální nárůst nezaměstnanosti; nejnižší veřejný dluh v Evropě

29 Rumunsko Zpožděná transformační trajektorie s impresivními, leč neudržitelnými výsledky před krizí velmi silná role domácí poptávky; velmi nízká míra nezaměstnanosti; volatilní ekonomický vývoj; Astronomický nárůst nákladů práce před krizí; negativní míra úspor; dezinflační proces pomalu završen; chronický vnější deficit; vysoký fiskální deficit, nízký dluh jeho silná akcelerace od předkrizového období

30 Bulharsko Mnoho strukturálních podobností s Rumunskem, nicméně ne tak volatilní vývoj relativně nízká míra nezaměstnanosti, ale nebezpečně akcelerující jednotkové náklady práce; neudržitelně nadměrný deficit vnější bilance (bez ohledu na jeho redukci); velmi dobrá fiskální disciplína jak optikou deficitu, tak dluhu

31 PROČ BY REGION CEE MĚL POKRAČOVAT VE SVÉM REÁLNÉM KONVERGENČNÍM PROCESU? Teritorium není a nikdy nebylo homogenní; Umění identifikovat rozdíly a příležitosti; Nicméně: Geografické důvody: strategická geografická lokalita Politické důvody: Ekonomické důvody: - Stále nákladově efektivní (65% průměrné cenové hladiny EU; 52% cenové hladiny EU-15) - Stále podrozvinutá infrastruktura; - Zdroje (lidské, přírodní, finanční, technologické, know-how and informační) stále nejsou efektivně využívány; - Dopad Maquilladorova efektu (sousedství zemí CEE s bohatými zeměmi EU-15 v rámci Jednotného trhu)

32 Děkuji za Vaši pozornost a za diskusi Petr Zahradník

Hospodářská politika a role fondů EU v aktuální hospodářské situaci: pohled z České republiky

Hospodářská politika a role fondů EU v aktuální hospodářské situaci: pohled z České republiky Hospodářská politika a role fondů EU v aktuální hospodářské situaci: pohled z České republiky Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV), EPOS při MMR a

Více

3 Makroekonomický scénář

3 Makroekonomický scénář Kvantitativní makroekonomický scénář ilustruje očekávaný vývoj české ekonomiky. Tvorba scénáře byla vedena snahou o konzervativní a realistický přístup, který vyvažuje kladná i záporná rizika ekonomického

Více

Budoucí programovací období Kohezní politiky EU: předpoklady a parametry

Budoucí programovací období Kohezní politiky EU: předpoklady a parametry Budoucí programovací období Kohezní politiky EU: předpoklady a parametry Petr Zahradník EU Office Česká spořitelna Národní ekonomická rada vlády Člen EuroTeam při Evropské komisi Praha, 14. prosince 2011

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 24 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 4 OBSAH 1 SHRNUTÍ 6 2 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 1 2.1 Vývoj světové konjunktury 1 2.2 Globální nerovnováhy a rizika 11 2.3 Domácí makroekonomické

Více

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 2016

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 2016 Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 2016 Zpracovatel Petr Zahradník a tým spolupracovníků (Pavel Grebeníček, Oldřich Hájek, Jan Jedlička, Jiří Novosák a specialisté Odboru Strategického

Více

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 SHRNUTÍ 7 I. VÝVOJ VNĚJŠÍHO EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ l. 1. Základní trendy světového hospodářského vývoje l. 2. Mezinárodní obchod a ceny na světových trzích l. 3. Kapitálové

Více

Trendy ekonomického růstu v České republice

Trendy ekonomického růstu v České republice Trendy ekonomického růstu v České republice 221 Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Katedra ekonomie Slezská univerzita v Opavě Obchodně pdnikatelská fakulta v Karviné Trendy ekonomického růstu v České

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

Budoucí programovací období Kohezní politiky EU a prostor pro využívání návratných finančních nástrojů

Budoucí programovací období Kohezní politiky EU a prostor pro využívání návratných finančních nástrojů Budoucí programovací období Kohezní politiky EU a prostor pro využívání návratných finančních nástrojů Petr Zahradník EU Office České spořitelny, New York University, EuroTeam při Evropské komisi, člen

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky Ministerstvo financí odbor Finanční politika Fiskální výhled České republiky říjen 2008 Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 5 1.1 Makroekonomický vývoj... 5 1.2 Záměry fiskální politiky... 7 2 Vývoj veřejných

Více

Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Situace před FX intervencí Deflační ofenziva Spotřebitelské ceny (říjen 2013): CPI 0,9 % y/y MP inflace:

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 22. července 2005. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 22. července 2005. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky V Praze dne 22. července 2005 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 7. situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji Stručný obsah důvod

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Národní ekonomická rada vlády. Závěrečná zpráva

Národní ekonomická rada vlády. Závěrečná zpráva Národní ekonomická rada vlády Závěrečná zpráva Září 2009 2 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VNĚJŠÍ PODMÍNKY... 5 2.1 Finanční a ekonomická krize svět... 5 2.2 Střední a východní Evropa... 9 3. ČESKÁ EKONOMIKA ROK

Více

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa 7.3 Ropa Druhý kanál přenášející globální hospodářskou krizi na arabské země byl trh s ropou. Globální recese vedla k poklesu poptávky po ropě, což vyvolalo prudký pokles cen ropy. V červenci 2008 dosáhla

Více

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝ CH STUDIÍ VŠ EM ISSN 80-578 8 vydání 08 / ročník 2008 / 23.4.2008 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Předpoklady a efekty

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

CEE 2016 Vize top manažerů

CEE 2016 Vize top manažerů 2006 2016 CEE 2016 Vize top manažerů Výsledky studie Roland Berger Strategy Consultants Praha 5. března 2007 PRG-9800-97000-I159-02_C 1 Cílem studie je identifikovat strategické výzvy pro země střední

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více

Zpráva o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě Zpráva o finanční stabilitě 29 211 / 21 212 Zpráva o finanční stabilitě 211 / 212 ISBN 978-8-87225-37- Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více