Valná hromada ČAT. 25. ledna Zpráva o činnosti za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada ČAT. 25. ledna 2013. Zpráva o činnosti za rok 2012"

Transkript

1 Valná hromada ČAT 25. ledna 2013 Zpráva o činnosti za rok 2012 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost Prezidia během hodnoceného období se soustředila zejména na plnění cílů, které si asociace při svém vzniku vytkla, a které jsou publikovány na internetových stránkách ČAT: rozvoj členské základny v současnosti má ČAT okolo 110 řádných členů pravidelné měsíční odborné treasury semináře každé poslední úterý v měsíci diskusní semináře praktických treasury činností a workshopy info systémů informovanost o aktivitách ČAT na webových stránkách Asociace zapojení se do problematiky návrhů legislativy a regulačního procesu v úzké spolupráci s Ministerstvem financí a domácími i světovými asociacemi Prezidium zasedalo v loňském roce 3 krát. Z jiných evropských asociací lze vysledovat, že nejsme zdaleka jediní, kde není funkce v Prezidiu honorovanou činností. Naše asociace má co se týče personálního obsazení stabilní tým, avšak i v ČAT již nastává potřeba doplnění vedení o nové lidi ochotné věnovat se rozvoji Asociace. Prezidium pracuje nyní ve složení: Ing. Ivan Haco, Ing. Vít Sigmund, Ing. Ondrej Simon, JUDr. Zdeněk Radil, Ing. Rudolf Bureš, Ing. Michal Ebrle, Ing. Petr Polák, Ing. Radomír Daněk, Ing. Karel Semerák a Ing. Alexandr Hudský. V Evropě jsme vnímáni jako malá Asociace, počet členů se pohybuje mezi čísly 100 a 120 s tím, že máme zájem se postupně rozšiřovat, a přesvědčit o významu a úspěšnosti Asociace i další zájemce. V následující tabulce je uvedeno několik údajů o stavu členské základny od vzniku Asociace v roce 2001:

2 stav k Podle druhu členství : firmy fyzické osoby celkem členů Plnění cílů presentovaných na loňské lednové VH zabezpečovaly v průběhu roku 2012 odborné komise asociace organizováním odborných seminářů, workshopů a akcí podle vnitřního plánu činností, schváleného Prezidiem ČAT. V průběhu roku jsme museli zareagovat na vývoj prohlubující se celosvětové hospodářské krize formou seminářů v oblasti řízení rizik, likvidity a cash managementu. Rád bych při této příležitosti vzpomenul aktivity, které se podařilo uskutečnit či podpořit: Semináře, workshopy a ostatní uskutečněné akce ČAT v roce 2012 leden: únor: březen: duben: Valná hromada a novoroční setkání členů ČAT Euro Crisis Risk Management - Contingency Plan - Reval webinar Dopady k zavedení daně z finančních transakcí (FTT) EACT, Brusel Seminář: Efektivní výběrové řízení na bankovní služby ACT Annual Cash Management konference TalkingTreasury diskusní akce Londýn Cyklus Řízení cashflow topvision Evropský platební styk 2012 IIR - Praha Seminář: Investování a možnosti využití likvidity na finančních trzích Conference Cash and liquidity management for companies Amsterdam - EF podpora EACT aktivit k chystaným změnám v legislativě OTC Seminář: FX & interest rate hedging pro korporace jarní běh certifikačního treasury e-learningového kurzu britské asociace ACT ACT Annual Konference - Liverpool 2

3 květen: červen: červenec: srpen: září: říjen: listopad: prosinec: leden 2013: studie finanční krize v oblasti úvěrování - EACT připomínky EACT v rámci lobbingu k regulaci OTC derivátů Seminář: Tenisový turnaj ČAT a Grant Thornton Advisory Central-European Treasury Conference - Budapešt JPMorgan Global Liquidity Investment Survey výročí založení EACT slavnostní večeře - Brusel Credit transfers and direct debits připomínkování Konference ČAT Treasury Management Fórum + ocenění Treasurer roku 5. Broadridge Swift Update Meeting tipovačka fotbalového EURO SEPA Survey pořádaná EACT ThomsonReuters platforma pro členy ČAT Comodity risk - Reval's Round Table Webinar EuroFinance s Summer School on International Treasury Management JPMorgan The European Corporate Treasury Benchmarking Study 2012 Připomínkování Standards for the Regulation of OTC Derivatives, CCPs,TR Konference SEPA, Platební služby ČNB Konference International Cash and treasury management - Monako - EF 7th Corporate Treasury in Russia and CIS - Moskva Seminář: Řízení likvidity a platební styk pomocí aplikace Multicash podzimní běh certifikačního treasury e-learningového kurzu ACT TalkingtTreasury diskusní akce Zurich 2nd Annual CFO Forum Europe Praha European Investment konference - Praha Seminář: Regulace a trade repositories Treasury Manager s certifikátem IIR (následně zrušeno) podpora EACT aktivit k chystaným změnám v legislativě OTC Seminář: SWIFT pro korporace + předvánoční večírek How safe is your bank? - ACT webinar Valná hromada a novoroční setkání členů ČAT dotazník hodnocení současné krize v oblasti úvěrování EACT 3

4 V souladu se snahou nabízet členům nejen vlastní aktivity, se kromě výše uvedeného programu ČAT spolupodílela na programech českých vzdělávacích společností - své jméno propůjčila ČAT certifikačnímu programu od IIR pro týdenní vzdělávací treasury kurz se závěrečnou zkouškou, na které se ČAT spolupodílela. Podpořili jsme kurzy Řízení finančních rizik firem pořádané společností ARM, stejně jako několik menších vzdělávacích projektů např. vzdělávací cyklus Junior finanční specialista od firmy Controller-Institut s certifikátem od mezinárodně uznávané společnosti IES (International Education Society). V rámci pokračování úspěšné loňské akce s BPP (vzdělávací simulační hra, pořádanou jako odborný kurz pro členy ČAT se zvýhodněnou cenou) jsme oslovili vzdělávací firmy, ale nepodařilo se najít podobnou akci pro treasurery. Oboustranně prospěšně pokračovala celoroční spolupráce se společností top vision, kde ČAT vystupovala jako garant cyklu treasury vzdělávacích seminářů a společnými silami jsme připravovali dnes již největší mezinárodní treasury konferenci v ČR Treasury Management Fórum - se zaměřením na treasury a cash management a řízení rizik s návštěvou 140ti účastníků a výbornou moderací p.michla. V době postupující krize, kdy se rušily konference, jsme se také obávali zájmu, ale výsledek ukázal sílu asociace a podporu členů. V rámci TMF proběhl také 4. ročník vyhlášení Treasurera roku, který byl doprovázen diskusním stolem za účasti nejvýše hodnocených treasurerů. Spolupráce s topvision se ukazuje jako odborně i ekonomicky výhodné řešení a lze na ní navázat další chystané aktivity, vyžadující spolupartnerství i do budoucnosti (např. ocenění za treasury projekty, či studentské diplomové práce) V roce 2012 jsme vynechali studii o treasury v ČR se společností Ernst & Young, která porovnává české a evropské standardy využívané v treasury oboru. Důvodem byl příslib účasti ČAT na několika dalších studiích; již počtvrté se naši členové zúčastnili studie celoevropského korporátního prostředí zpracovávané bankou JPMorgan, pořádané ve spolupráci s EACT. Pokračoval dotazník EACT s hodnocením současné krize v oblasti úvěrování (který ukázal, že banky se ještě nevrátily k předkrizovým sazbám a ani kreditní linky nedostane firma jako dříve). Podruhé jsme se zúčastnili dotazníku ke stavu likvidity připravený EACT pro účely vyjednávání s Evropskou platební komisí. V roce 2012 došlo v rámci výhodného partnerství se světovou vzdělávací agenturou EuroFinance (pod hlavičkou Economist Group Business), orientující se na oblast treasury, ke spolupráci na více aktivitách. ČAT se v průběhu roku stala spolupartnerem na mezinárodních konferencích Treasury a Cash Management v Evropě (především na největší evropské treasury konferenci v září v Monaku) a na tyto konference jsme získali pro členy ČAT speciální slevy. I nadále je naším zájmem pro příští roky dostat akci do Prahy, což je limitováno konferenčními a ubytovacími prostory pro cca 2000 účastníků. Dohoda mezi EACT a EuroFinance umožňuje ČAT finanční podporu - za pomoc s pořádáním a marketingem EF konferencí, dostanou členské země 2700 eur, a za pořadatelství výroční konference v ČR by šlo až o 6500 euro. 4

5 V souvislosti s finančními závazky vůči EACT, o kterých se níže zmíníme, Prezidium ČAT odsouhlasilo v roce 2012, abychom částku získanou za spolupráci s EF převedli na účet EACT a touto formou tak splnila ČAT své závazky. Členství ČAT v EACT napomáhá i spolupráci se vzdělávací společností TMI (Treasury Management International), která nabídla již osmým rokem za sebou členům ČAT zdarma roční předplatné mezinárodně uznávaného treasury časopisu. Mezinárodní pohled na ČR je zajišťován členstvím a účastí ČAT na oficiálních akcích EACT (evropské asociace korporátních treasurerů) - organizace, která sdružuje asociace a kluby z 20 evropských zemí a zaměřuje se především na reálnou evropskou problematiku, jako je především harmonizace platebního systému v Evropě (NLF a SEPA - Credit transfer, Direct debit, IFRS a zajišťovací účetnictví). Nově se k tématům přidaly od roku 2010 i problémy finanční krize a především nové regulace OTC derivátů. EACT jako jediný zástupce "reálné ekonomiky" byla požádána o předložení dopadů návrhu FTT (daň z finančních transakcí) před Hospodářským a měnovým výborem v Evropském parlamentu. Členské země EACT se schází 2xročně, diskutují se a odsouhlasují další kroky asociace. V roce 2012 proběhla společná jednání v Bruselu a v Monaku za přítomnosti zástupce ČAT. V roce 2013 budou schůzky v Záhřebu a v místě EF konference Podpůrnou aktivitou mezi firmami se stal dotazník hodnocení současné krize v oblasti úvěrování (členské firmy z ČR se zúčastnily ve velkém počtu), který posloužil pro EACT na půdě centrálních bankéřů k jednání ohledně neúměrně zvýšených úvěrových marží a dostupnosti úvěrů firmám v zemích EU. Asi nejviditelnější aktivitou EACT v roce 2012 (a protože se jedná o zásadní záležitost, bude pokračovat i v roce 2013) se stala podpora korporací k chystaným změnám v legislativě OTC derivatives. Pod hlavičkou EACT byl konzultován návrh legislativy a s tím související dopisy pro Evropskou Komisi, podepsané velkými evropskými firmami, jako nesouhlas s návrhem zajištovací transakce evidovat v clearingovém centru, přeceňovat je a omezit kreditní riziko tím, že by korporace byla povinna v centru složit finanční prostředky. Firmy by tím vázali svou likviditu, nebo by musely ukončovat zajišťovací operace. ČAT se na uvedené téma OTC derivatives zúčastnila i dílčích jednání. K vývoji v oblasti regulace jsme uspořádali i listopadový seminář za účasti licencované TR firmy a zástupce ČNB, který byl kombinací korporátně bankovního zájmu o chystanou regulaci. Pokračovala spolupráce s britskou asociací ACT bezplatným zasíláním The Treasurer Magazine (vydávaného měsíčně přímo ACT) pro členy ČAT, nabídkou účasti na nejvýznamnější konferenci pořádané britskou národní asociací, a důležitou podporou poskytovanou v oblasti certifikačního vzdělávacího treasury programu. Nový prezident ACT osobně podpořil zájem o další rozvoj spolupráce s ČAT, dostali jsme pozvání na akce jejich asociace, zveřejnil best practise dokument o treasury (který budeme distribuovat členům ČAT počátkem roku), a také vyhlásil 5

6 novinku young treasurer, kde hodlá ACT podpořit zvolené mladé treasurery ze členských států EACT v jejich kariérním růstu. V zahraničním odborném tisku se ČAT, jako stabilní člen EACT, tentokrát neprezentovala individuálními příspěvky. Z domácích mediálních aktivit ČAT zmíním účast asociace na jednání Výboru pro finanční trh při ČNB a Ministerstvu financí. Spolupráce s příbuznými asociacemi a finančními institucemi pokračovala koordinace činností s Bankovní Asociací, se kterou spolupracujeme již od vzniku ČAT. V tomto období jsme s BA, coby členem Evropské platební komise, konzultovali dokumenty k platebnímu styku. Svého zástupce jsme vysílali do Národního koordinačního výboru SEPA, který vznikl jako součást Bruselského NKV a řešil především oblasti SCT, inkasa SDD, a Zákon o platebním styku. V aktivním přístupu k problematice regulace OTC derivátů, který považujeme za nejdůležitější současnou hrozbu v treasury oblasti, jsme našli velmi silného domácího partnera v Ministerstvu Financí, se kterým jsme konzultovali a podpořili připomínkováním dokumentů postoj korporátů v ČR. Oni pak v Bruselu a EK tlumočili společné názory Při organizování seminářů se zaměřujeme stále více na formát diskusních seminářů na vybrané treasury témata s prezentací kolegů z ČAT a následnou diskusí o praktických zkušenostech z reálného života ve firmách. Důraz klademe na oblast cash managementu, platební styk a aktuální problematiku treasury oblastí (bankovní produkty, zajišťovací techniky, účetní pohledy či správa pohledávek), loni byl tím nejvíce aktuálním tématem platební styk. Více prostoru v post krizovém období chceme věnovat tématům řízení likvidity, spolupráce s bankami a IT podpora, jelikož správné monitorování a řízení finanční situace v treasury každé společnosti vyžaduje specializovaná treasury IT řešení. Perspektivní kontakty jak odborné, tak sponsorské, jsme získali spoluprací s JPM, kteří mají zájem v ČR přes ČAT o presentaci jejich asset managementu na výjezdním zasedání, na TMF i o spolupráci na benchmarkingové studii V oblasti rozvoje vzdělávání jsme vloni odstartovali další 2 běhy programu mezinárodní certifikace treasury. ČAT podepsala dohodu s britskou asociací ACT na treasury e-learningové studium se závěrečnou mezinárodně uznávanou zkouškou dle zavedené certifikace a k loňsku již ukončilo certifikaci 17 českých treasurerů (přihlášených přes ČAT). V březnu očekáváme přihlášky k dalšímu běhu, které bude možné podávat již s možností prodloužení délky studia. Vloni jsme navázali spolupráci s Plzeňskou Univerzitou, a na letošní rok je domluvena spolupráce s VŠE v Praze, se kterou jsme domluvili systém přednášek s budoucím možným zavedením předmětu treasury do školních osnov. Z nových oblastí vzdělávání jsme se začali orientovat na tzv. best practise v podnikovém světě financí členi ČAT měli možnost vidět Bílou Knihu řízení rizik, zpracovanou firmou Reval, která definuje nejlepší kroky řízení úrokového rizika v 6

7 post-globálním finančním prostředí krize na trhu. Tyto kroky by měly zajistit nejlepší cenu, včetně zhodnocení, kvantifikace a řízení rizik za nejistých podmínek na trhu. Z ostatních aktivit Prezidia ČAT bych rád vzpomenul vyjednávání členských výhod, které jsou uvedeny na webu asociace, hlavně výrazné slevy na pořádané treasury akce a konference v ČR i v Evropě, slevy na předplatné odborných finančních časopisů připomínám, že platí pro členy ČAT možnost získat zdarma celoroční předplatné treasury časopisů TMI a The Treasurer Magazine. Průběžně ČAT informuje o free trial nabídkách softwarových společností (Kyriba a ARKO, Salmon, Bloomberg, a naposledy ThomsonReuters) a možnostech návštěvy webových seminářů či videokonferencí (např. Reval). Nezbytnou součástí, která nám pomáhá komunikovat se členskou základnou, a všemi zájemci o činnost ČAT, jsou internetové stránky Asociace, které v tomto roce zažijí asi větší změnu, a dále pak pravidelný měsíční newsletter, rozesílaný elektronickou poštou. Na webu asociace umožňujeme autorizovaný přístup pro členy, nabízíme stahování všech prezentací ze seminářů a workshopů od založení asociace, tzn. od roku 2001, najdete zde anketní hlasování či diskusní fórum pro členy. Jednáme o rozšíření části, kde by se členi mohli seznámit s nabídkou a poptávkou pracovních míst v oboru a interně měli možnost se přednostně dostat k novým nabídkám zaměstnání (doposud to řešíme pomocí diskusního fóra). Výše uvedené formy výměny informací považujeme za interaktivní způsob jak ČAT může členům předávat informace a zpět získávat jejich reakce a tak hájit zájmy korporátů v ČR. Zahraniční aktivity České asociace treasury v roce ) členství v EACT (http://www.eact-group.com) oficiálně od května 2005 Evropská asociace podnikového treasury, sdružuje nyní 21 asociací ze členských zemí EU. ČAT se zapojila do pracovní skupiny EACT - Platební styk, připomínkujeme SEPA aktivity (Credit transfer a Direct Debit roolbook) a dílčí jednání o harmonizaci platebního styku a nové legislativy v Evropě. Konzultujeme návrhy dopisů v rámci regulace OTC derivátů, kde je EACT hlavním partnerem EK. ČAT se zúčastnila výročních zasedání EACT : * půlročního zasedání EACT v Bruselu v květnu 2012 V rámci 10.výročí EACT se uskutečnila před květnovým Board meetingem slavnostní večeře, na kterou bylo pozváno několik členů z každé asociace. * půlročního zasedání EACT v Monaku v září

8 na kterých se projednávalo m.j. : - novým sponzorem EACT je firma Reval (Wall Street byl na 2 roky) - EACT reprezentace v Bruselu 18 z 20ti člen.zemí odsouhlasilo potřebu platit si hlas reálné ekonomiky. Vzhledem k dosavadní činnosti s lobby na OTC derivatives, jednání o vyjímce u EMIR a CRD IV u Evropského Parlamentu, byla EACT oslovena skupinou firem aby je zastupoval oficiální zástupce. Byl odsouhlasen kontrakt s firmou Avisa za 105tis. euro ročně na 18 měsíců. Financování bude zajištěno - ACT a AFTE každý 25,000 euro, EACT 15,000 euro, ostatní Asociace dle možností + zbytek od nefinančních společností. Avisa by měla zlepšit i komunikaci lobby v rámci členských zemí EACT. - každá členská země EACT má dodat 3 společnosti, které by mohly spolupracovat a dodat cíle, které chceme jako EACT v Bruselském zastoupení projednávat - OTC derivatives: ESMA započala 2.etapu regulace EMIR : hedging a acquisition hedging jsou z regulace vyňaty v oblasti margin pro nefinanční clearované derivatives. V USA Dodd-Frank regulace je zpožděna do 2013, koneční uživatelé zajišťující komerční rizika musí sepisovat dokumentaci s popisem jak zajišťují. - LIBOR: existuje 10 doporučení vylepšit proces tvorby sazby. Jedná se v European Parliament, European Commission a IOSCO - Money market funds: několik MMF bylo uzavřeno. V USA SEC zrušil prospekty. MMF, trade associations a corporations jsou proti floating NAV. - CRD IV 2 témata CVA na OTC a trade finance - Rating agentury ESMA řeší metodologii, nejasnost ohledně povinné rotace - Financial transaction tax FFT politické téma - MiFID 2 ochrana investorů řešení pre-trade transparency - IFRS 9 až v roce 2013, standardy se zdrží, implementace až v SEPA proces se řeší na SEPA Council. 2 témata: studie B2B SCT, o kterou EPC nejeví zájem, a Unique Entity Identifier pro korporace - EACT survey on funding conditions 3. EACT studii vyplnilo 562 lidí z 16 zemí, v těchto dnech probíhá 4.pokračování - Italský návrh obchodního výzkumu s firmami, téma vybere EACT ČAT se stala leadrem akce výzkumu mezi středoevropskými člen. zeměmi EACT, kdy jsme vybrali treasury téma electronic invoicing a k němu se chystá studie, která se prodá zájemcům - IORP Directive - Institutions for Occupational Retirement Provision - Evropská Commission navrhla revizi legislativy penzijních fondů. EC chce zavést Solvency 2 framework i pro IORP, zvýšit rezervní fond ze 30% na 50%. - CoC = Code of Conduct byla představena finální verze a kodex byl schválen s tím, že by měl být přenesen do národních asociací jako vzor - Tomorrow s treasurers - ACT navrhla myšlenku, aby v každé asociaci byl vybrán young treasurer of the future, který bude s pomocí ACT podporován tak, aby do budoucna mohl být novou krví EACT. Z nejdůležitějších materiálů, které ČAT společně s EACT projednávala, vybíráme: 8

9 - návrh "Směrnice Rady" na zavedení daně z finančních transakcí (FTT) na cenné papíry a deriváty v rámci EU (FX spot obchody by měly být osvobozeny) - aktivní boje v Bruselu u EMIR (derivátová nařízení) a CRD IV (kapitálové požadavky) - připomínky prováděcího manuálu u regulačního orgánu pro EU, ESMA. - vyjadřování se k návrhům revidovaného nařízení o ratingových agenturách, s akcentem na problematiku povinné rotace. - MiFID připomínky EACT k návrhu do Evropského Parlamentu V rámci spolupráce EF a EACT odsouhlasila ČAT převedení příspěvku 2700 eur, který nám náležel za marketingovou spolupráci, na účet EACT jako součást dohody o finančním příspěvku na reprezentaci EACT v Bruselu (na lobby). Další aktivity EACT byly již zmíněny výše v části popisu spolupráce ČAT s EACT - rád bych vyzdvihl účast ČAT na všech JPMorgan studiích za účasti poměrně velkého množství respondentů z ČR, což vyneslo navíc peníze, které byly předány na humanitární účely. Během EACT jednání se členské asociace Polska, Slovenska, Slovinska, Maďarska a ČAT domluvili na uspořádání společné cash management konference, která proběhla v Budapešti, i za účasti českých zástupců (kteří dokonce zvítězili ve vědomostním testu mezi všemi zúčastněnými zeměmi) Středoevropská konference (jak byla prezentována) bude dle dohody zmíněných států pokračovat 2.ročníkem právě v Praze, jako součást každoroční TMF červnové konference, a to v hotelu Giovanni a s uspořádáním galavečeře. Výše uvedené členské státy současně utvořily v roce 2012 pracovní skupinu, která se zúčastní ankety v oblasti studie o electronic invoicing ve spolupráci s italskou asociací, která byla iniciátorem celé aktivity. Od členství v EACT si do budoucna slibujeme další rozšiřování podpory zahraničních asociací, což praktickou formou naplňujeme spolupořádáním prestižních bezplatných diskusních akcí treasury talking stolů za účasti treasurerů ze všech zemí EACT. Kromě kontaktů jde o příležitost probrat současná nejzajímavější treasury témata s kolegy treasurery. 2) členství v IGTA (www.igta.org) od července 2002 aktivity ČAT v rámci IGTA v roce 2012 byly stejně jako u ostatních asociací nevýznamné, uskutečnila se pouze jedna oficiální akce: * výroční zasedání IGTA v Bruselu v září na které se projednávalo m.j.: 9

10 - novým prezidentem po Eymon Tsangovi z HKACT pro rok 2013 bude Tom Deas z NACT (USA). - CoC = Code of Conduct - byla představena finální verze a odsouhlasen kodex, který by měl být přenesen do národních asociací jako vzor - IGTA měla doposud domácí adresu v Belgii u Oliviera Brissauda. Vzhledem k jeho odchodu, François Masquelier převzal tuto úlohu - vzdělávací program: byl odmítnut koncept extra IGTA programu - Tomorrow s treasurers - ACT navrhla myšlenku, aby v každé asociaci byl vybrán young treasurer of the future, který bude s pomocí ACT podporován tak, aby do budoucna mohl být novou krví IGTA - law guidance: budou na webu IGTA k dispozici Na jednání se řešily otázky k IGTA : - Výměna názorů na témata jako OTC derivatives, MMF, rating agencies - nacházení globálního řešení - lobby v podobné formě jako EACT v Brusselu - představení treasury profese - IGTA musí vytvořit hodnotu - jaké má IGTA zdroje? - všichni Board members oceňují možnost networkingu - je nutná změna IGTA webu. ACT pomůže s údržbou webu 3) spolupráce s EuroFinance - : Ze společných aktivit či podpory akcí největší vzdělávací společnosti pořádající treasury konference a další tréninkové semináře byly po dohodě ČAT a EF vybrány: Konference Cash and liquidity management, Amsterdam Konference International Cash and Treasury Management v Monaku, kde ČAT byla partnerem EF konference. Prezidium zajistilo distribuci brožur, ovou nabídku a pomoc s presentátory konference. V rámci spolupráce EF a EACT obdržela ČAT za akci příspěvek 2700 eur, který však byl zaslán na účet EACT jako součást dohody o finanční pomoci s reprezentací EACT v Bruselu. ČAT se s EF jakožto zajímavým partnerem v oblasti treasury nyní domlouvá na podpoře mezinárodní konference (v roce 2015 bychom rádi pomohli dostat konferenci do Prahy), partnerství při vyhlašování Treasurera roku a předběžně na uspořádání workshopu Cash forecasting (v plánu na podzim). 10

11 Závěrem rekapitulace činnosti minulého roku bych rád poděkoval všem, kdo se podílí na přípravě seminářů a workshopů, ať již jako prezentátoři či jako diskutující, anebo pomocí s prostory a akcemi. Rád bych připomněl, že kolegiální zájem podělit se s ostatními členy asociace o své zkušenosti je Prezidiem ČAT finančně oceněn (jde pouze o menší částku, ale vyjadřujeme tím ohodnocení pro ty členy, kteří připraví něco pro ostatní kolegy ČAT). Plány ČAT na rok 2013 Zaměření našeho sdružení treasurerů na následující období vidí Prezidium ČAT zejména v těchto oblastech: pokračovat v přípravě seminářů a workshopů dle zájmu členů další zapojení se do legislativního a daňového procesu v úzké spolupráci s ČNB, Bankovní a dalšími asociacemi, Ministerstvem Financí, veřejností apod. (jde o problematiku SEPA, MiFID, Direct debit, hedgingu, OTC derivátů, IFRS aj.) aktivně se účastnit v rámci Národního koordinačního výboru pokračovat ve spolupráci se zahraničními asociacemi v rámci EACT a IGTA, ale i s jednotlivými asociacemi bilaterálně (např. při vzdělávání, návrzích společného postupu, regionálních akcích, atd.) zapojit se do procesu přípravy a připomínkování v rámci platební komise EACT hájit postavení treasurera ve firmě a jeho možnosti přínosu pro svůj podnik (příkladem je kodex treasurera a studie, které letos opětovně chystáme) vzdělávání podpořit mezinárodní certifikační program ACT, spolupracujeme i na dílčích vzdělávacích akcích typu treasury certifikace, apod. spolupráce s vysokými školami, vzdělávacími agenturami a především s ostatními asociacemi působícími ve finanční oblasti v ČR zajištění rozvoje odborných komisí vybídnout kolegy z oboru do činnosti komisí zahájení podpůrného job recruitment treasury programu pro členy rozvoj dalších služeb na webu ČAT 11

12 Semináře, workshopy a ostatní připravované akce ČAT pro rok 2013 leden: únor: a dále: Valná hromada ČAT Seminář: Cash management a současné treasury operace Seminář: Praktické aplikace řízení RM ve společnosti Seminář: FX hedging a řízení rizik workshop: excel pro finance Seminář: credit risk a správa pohledávek Seminář: úvěry a zajištění financování společnosti Seminář: Praktické zkušenosti s řízením cash managementu Seminář: Plánování a optimalizace nákladů skupiny, snižování nákladů Seminář: Zajišťování rizik v praxi a řízení a vymáhání pohledávek Seminář: cash management - platební systémy Seminář: platební karty, cash collections, inkaso Seminář: Účtování zajišťovacích a spekulativních transakcí workshop: on-line prezentace webového TMS Seminář: Aktuální vývoj na měnových trzích a predikce vývoje Seminář: SEPA a dopad na Treasury Seminář: Implementace "platební směrnice" EU do české praxe workshop: Praktické zavádění TMS ve firmě Seminář: Správa volných fin.prostředků, dluhopisy workshop: Využití informační platformy při Treasury aktivitách Seminář: Hedgingové účetnictví příklady z firemní praxe Seminář: vztahy mezi bankou a klientem Seminář: Exportní financování a pojištění se státní podporou EGAP workshop: Data v reálném čase Seminář: Jak připravit, odsouhlasit a zavést Treasury Policy Seminář: Uplatňování IAS standardů Seminář: Back Office jakožto podpora Treasury v podnicích Seminář: Platební styk v bance workshop: TMS Reuters, Salmon, Titan, aj. Seminář: Tvorba a zaměření RM politiky ve společnosti Seminář: Zkušenosti s RM systémy, efektivita a IT podpora RM workshop: Project management, systémová integrace a řízení kvality Seminář: Faktoring a forfaiting, leasing Seminář: Daňová optimalizace v Treasury Seminář: Potřeba informačního systému treasurera a výběr TMS další aktivity: - Konference Treasury Management Fórum - Cyklus diskusních seminářů o zkušenostech členů ČAT - podpora benchmarkové studie korporátního treasury v ČR - 2.ročník tenisového treasury turnaje ČAT Z dalších námětů: - časopis s fotografiemi a zkrácenými prezentacemi z TMF - novinky z jednání o regulaci OTC derivátů - ocenění za přínos korporát. financím 12

13 Závěrečné slovo : Za námi je rok V období pokračující hospodářské krize, která dopadla i na českou ekonomiku, se nepodařilo udržet laťku z roku 2010, kdy Asociace měla zatím nejvyšší počet členů za celou svou historii. Bylo a i nyní je nepravděpodobné, že by v rámci šetření nákladů firem přibývalo členů, na druhou stranu však mohu slíbit za Prezidium, že připravujeme rozsáhlejší kampaň, která by měla ukázat, čeho jsme za 11 let od založení ČAT již dosáhli, tak abychom společné rozvoj naší asociace opět posunuli o kousek dopředu. I nadále platí, že největší odměnou je nám Vaše hojná účast na seminářích, konferencích a dalších akcích, na kterých se máme možnost vidět a kvůli čemu to děláme. ČAT se stala zavedeným pojmem doma, a je viditelná i v zahraničí, kde je součástí aktivit pořádaných evropskou asociací, což jsme si předsevzali před lety jako náš úkol. Tak jako další evropské státy, i ČAT již má ve svých řadách odborníky, kteří mají schopnosti, zájem se dále vzdělávat, a také předávat zkušenosti kolegům z oboru, a to již nejen v domácím prostředí. Využijme krize, a berme ji jako příležitost ukázat schopnosti treasury odbornosti v těžších dobách businessu. Možná že tak dostaneme do povědomí důležitost korporátního Treasury a tím i nás samotných. Úplně na závěr si dovolím jménem Prezidia Asociace poděkovat Vám všem, členům ČAT a popřát si společně hodně úspěchů do roku za Prezidium ČAT Vám děkuji Ivan Haco Prezident ČAT 13

14 Zpráva o hospodaření ČAT za rok 2011 a 2012 Dovolte mi prosím informovat Vás nyní v krátkosti o hospodaření Asociace. Vzhledem k faktu, že na minulé VH jsme Vás seznámili pouze s předběžnými výsledky hospodaření za rok 2011, je naší povinností tento rok uzavřít a proto Vám jej předkládáme k odsouhlasení. Oproti předběžným číslům došlo pouze k drobným úpravám. Současně se s Vámi chceme podělit o předběžné výsledky hospodaření za rok 2011, jehož výsledky budou zpracovány v březnu (resp. červnu) t.r. Z předložených dokladů a výkazů (Výkaz o majetku a závazcích a Výkaz příjmů a výdajů) vyplynulo, že asociace vykázala za rok 2010 výsledek z hospodaření ztrátu Kč (rok předtím to bylo bezmála 100 tisíc). Upozorňuji, že jde o daňovou ztrátu podle pravidel pro sdružení, hospodaření s reálnou hotovostí je popsáno dále. Prezidium ČAT navrhuje zmíněný výsledek roku 2011 uhradit ze zisků minulých období. Zpráva o hospodaření za rok 2011 : V roce 2011 jsme oslavili 10.výročí založení ČAT, a podle toho se hospodaření ČAT tento rok odvíjelo. Vzhledem k vysokému zůstatku na účtu jsme pokračovali v aktivitách, které nepřinášely přímý a okamžitý zisk, ale sloužily ke zviditelnění a zvýšení prestiže naší asociace. ČAT hospodařila nadále s cílem rozvíjet své aktivity pro členy formou bezplatných akcí. S tím souvisela i vzrůstající poptávka o akce asociace od nečlenů. Mohli jsme si dovolit pro členy akce bez sponzoringu, a tím tak méně komerčně zaměřených seminářů. V průběhu roku došlo k obměně členské základny, ale na rozdíl od roku 2010 byl počet nově příchozích členů ČAT menší nežli počet odchozích (či spíše neaktivních) členů. Koncem roku 2011 měla ČAT více než cca Kč, z čehož většina byla postupně převáděna na terminovaný vklad za 3,5% p.a. (2,2 mil. Kč), který na úrocích vynesl přes Kč, když výnosy z likvidního fondu peněžního trhu (cca 0,3% p.a.) byly vyhodnoceny jako nezajímavé. Dočasným řešením ke konci roku bylo uložení 400 tis. Kč na krátkodobý termínovaný vklad (za 0,5% p.a.). V detailnějším pohledu získala ČAT na členských příspěvcích Kč, na příspěvcích za pořádané semináře - od návštěvníků Kč a od pořádajících bank a společností Kč. Významnou příjmovou položkou je již každoročně částka za TMF konferenci, v roce 2011 šlo o zisk cca Kč. Opět se mezi příjmy objevily částky za refundaci cestovních nákladů od EACT za Kč, a do rozpočtu se povedlo vyinkasovat i podporu konference EuroFinance dle rámcové smlouvy s EACT ve výši cca Kč. Za vzdělávání ACT jsme obdrželi Kč. 14

Valná hromada ČAT. 27. ledna 2012. Zpráva o činnosti za rok 2011

Valná hromada ČAT. 27. ledna 2012. Zpráva o činnosti za rok 2011 Valná hromada ČAT 27. ledna 2012 Zpráva o činnosti za rok 2011 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 28. ledna 2011. Zpráva o činnosti za rok 2010

Valná hromada ČAT. 28. ledna 2011. Zpráva o činnosti za rok 2010 Valná hromada ČAT 28. ledna 2011 Zpráva o činnosti za rok 2010 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 23. ledna 2009. Zpráva o činnosti za rok 2008

Valná hromada ČAT. 23. ledna 2009. Zpráva o činnosti za rok 2008 Valná hromada ČAT 23. ledna 2009 Zpráva o činnosti za rok 2008 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vás přivítal na Valné hromadě Asociace a seznámil Vás s činností Asociace. Činnost

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2013 Banka inspirovaná klienty 2 Obsah Klíčové ekonomické ukazatele 3 Seznamte se s Raiffeisenbank a.s. 4 Významné události roku 2013 5 Slovo

Více

Výroční zpráva. Komerční banka, a. s.

Výroční zpráva. Komerční banka, a. s. Výroční zpráva 2002 Komerční banka, a. s. 8763 Čistý zisk dosáhl dle IFRS výše 8 763 milionů Kč, což představuje nárůst o 246,1 % v porovnání srokem 2001. 4,3% 12,5 % Vroce 2002 se bance podařilo zvýšit

Více

Poslouchat, pochopit, reagovat.

Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 www.unicreditbank.cz Tato zpráva vyjadřuje přístup UniCredit k bankovnictví činí tak prostřednictvím příběhů, které jsme v každodenním

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah 1 Úvodní slovo 2-3 Zpráva o činnosti představenstva AFIZ v roce 2006 4-5 Přehled aktivit AFIZ

Více

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE Rámcový implementační plán Verze 2 Aktualizace: Říjen 2013 PŘEDMLUVA Vážení čtenáři, Praha, červenec 2013 Od první edice plánu zavedení SEPA v České republice uplynuly 3

Více

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce CESTA KE KONKURENCESCHOPNOSTI Kudy vede cesta k penězům 1/2006 Jak sehnat finance pro podnikatelský projekt Čtěte na str. 4 Malé a střední firmy jsou pro banku důležité Rozhovor s Ing. Alešem Pospíšilem,

Více

Výzkum a vývoj. Hana Březinová

Výzkum a vývoj. Hana Březinová AUDITOR 9/2013 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora...2 Říjnový slib nových auditorů...3 Uznávání účasti na prioritním tématu KPV

Více

Banka první volby pro všechny skupiny klientů

Banka první volby pro všechny skupiny klientů BANKA PRVNÍ VOLBY PRO VŠECHNY SKUPINY KLIENTŮ Banka první volby pro všechny skupiny klientů ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 2007 Vizitka České spořitelny ROK NAROZENÍ 1825 (ale duchem v nejlepších letech)

Více

AUDITOR 2/2006. K rozpočtu komory auditorů na rok 2006. @ e-příloha Auditor 2/2006. Obsah č. 2/2006

AUDITOR 2/2006. K rozpočtu komory auditorů na rok 2006. @ e-příloha Auditor 2/2006. Obsah č. 2/2006 AUDITOR 2/2006 Obsah č. 2/2006 AKTUALITY... 2 NA POMOC AUDITORŮM Informační povinnost účetních jednotek (Alena Švejdová, Dis.)... 8 DISKUSE Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového

Více

Petr Vácha. metodiky účetnictví

Petr Vácha. metodiky účetnictví AUDITOR 5/2013 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Evidenční záznamy o účasti na KPV v roce 2012...3 Nabídka vzdělávacích akcí na druhé pololetí 2013...3 Konference a oslavy 20. výročí

Více

Výroční zpráva. Banka inspirovaná klienty

Výroční zpráva. Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2010 Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2010 Banka inspirovaná klienty Obsah Obsah Klíčové ekonomické ukazatele 3 Seznamte se s Raiffeisenbank a.s. 4 Významné události roku 2010 5

Více

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011 Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb Výroční zpráva 2011 Život nám den co den klade do cesty nové výzvy a nabízí nové příležitosti. Stejně tak denně napadne každého z nás nový příběh, který

Více

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 B Československá obchodní banka, a. s. Zkrácená výroční zpráva 2002 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 Obsah Přehled konsolidovaných finančních údajů za pět let 3 Profil společnosti 4 Profil KBC Bank

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Svět se mění. Pojďme se měnit společně.

Svět se mění. Pojďme se měnit společně. Svět se mění. Pojďme se měnit společně. Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2014 Data mluví jasně. A ještě jasněji díky službám personalizované podpory. Jasné odpovědi pro budoucnost. Abychom se něco

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů Výroční zpráva 2011 Obsah 2 Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Profil společnosti a akcionáři 10 základní údaje 11 Historie a vývojové mezníky společnosti

Více

AUDITOR 5/2006. První auditorská sezóna s ISA. @ e-příloha Auditor 5/2006. Obsah č. 5/2006

AUDITOR 5/2006. První auditorská sezóna s ISA. @ e-příloha Auditor 5/2006. Obsah č. 5/2006 AUDITOR 5/2006 Obsah č. 5/2006 AKTUALITY... 2 VZDĚLÁVÁNÍ... 8 NA POMOC AUDITORŮM K problematice podpisování a schvalování účetní závěrky ve společnosti s ručením omezeným (Ing. Vladimír Schiffer)... 8

Více

Jak dál s časopisem Auditor

Jak dál s časopisem Auditor Jak dál s časopisem Auditor Zákon o auditorech ukládá komoře auditorů pečovat o odbornou úroveň auditorů a asistentů a vykonávat další činnosti upravené statutem. V ustanovení Statutu Komory auditorů ČR

Více

AUDITOR 6/2010. Politici se zajímají o účetnictví. Obsah

AUDITOR 6/2010. Politici se zajímají o účetnictví. Obsah AUDITOR 6/2010 Obsah AKTUALITY Připomínkové řízení k návrhům aplikačních doložek a auditorských standardů...3 Setkání auditorů a asistentů v Českých Budějovicích (Libuše Šnajdrová)...5 Prioritní téma nové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2014 Banka inspirovaná klienty 2 Obsah Klíčové ekonomické ukazatele 3 Seznamte se s Raiffeisenbank a.s. 4 Významné události roku 2014 5 Slovo

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014 II. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014 Obsah Úvod... 3 Vyhodnocení výsledků realizovaných opatření za období 2012-2014... 4 Předběžné

Více

AUDITOR 6/2012. Informační společnost. Obsah

AUDITOR 6/2012. Informační společnost. Obsah AUDITOR 6/2012 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR... 2 Projekt inovace informačních systémů Komory auditorů... 2 Poznamenejte si do diáře... 3 Semináře zařazené do prioritního vzdělávacího

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více