Valná hromada ČAT. 25. ledna Zpráva o činnosti za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada ČAT. 25. ledna 2013. Zpráva o činnosti za rok 2012"

Transkript

1 Valná hromada ČAT 25. ledna 2013 Zpráva o činnosti za rok 2012 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost Prezidia během hodnoceného období se soustředila zejména na plnění cílů, které si asociace při svém vzniku vytkla, a které jsou publikovány na internetových stránkách ČAT: rozvoj členské základny v současnosti má ČAT okolo 110 řádných členů pravidelné měsíční odborné treasury semináře každé poslední úterý v měsíci diskusní semináře praktických treasury činností a workshopy info systémů informovanost o aktivitách ČAT na webových stránkách Asociace zapojení se do problematiky návrhů legislativy a regulačního procesu v úzké spolupráci s Ministerstvem financí a domácími i světovými asociacemi Prezidium zasedalo v loňském roce 3 krát. Z jiných evropských asociací lze vysledovat, že nejsme zdaleka jediní, kde není funkce v Prezidiu honorovanou činností. Naše asociace má co se týče personálního obsazení stabilní tým, avšak i v ČAT již nastává potřeba doplnění vedení o nové lidi ochotné věnovat se rozvoji Asociace. Prezidium pracuje nyní ve složení: Ing. Ivan Haco, Ing. Vít Sigmund, Ing. Ondrej Simon, JUDr. Zdeněk Radil, Ing. Rudolf Bureš, Ing. Michal Ebrle, Ing. Petr Polák, Ing. Radomír Daněk, Ing. Karel Semerák a Ing. Alexandr Hudský. V Evropě jsme vnímáni jako malá Asociace, počet členů se pohybuje mezi čísly 100 a 120 s tím, že máme zájem se postupně rozšiřovat, a přesvědčit o významu a úspěšnosti Asociace i další zájemce. V následující tabulce je uvedeno několik údajů o stavu členské základny od vzniku Asociace v roce 2001:

2 stav k Podle druhu členství : firmy fyzické osoby celkem členů Plnění cílů presentovaných na loňské lednové VH zabezpečovaly v průběhu roku 2012 odborné komise asociace organizováním odborných seminářů, workshopů a akcí podle vnitřního plánu činností, schváleného Prezidiem ČAT. V průběhu roku jsme museli zareagovat na vývoj prohlubující se celosvětové hospodářské krize formou seminářů v oblasti řízení rizik, likvidity a cash managementu. Rád bych při této příležitosti vzpomenul aktivity, které se podařilo uskutečnit či podpořit: Semináře, workshopy a ostatní uskutečněné akce ČAT v roce 2012 leden: únor: březen: duben: Valná hromada a novoroční setkání členů ČAT Euro Crisis Risk Management - Contingency Plan - Reval webinar Dopady k zavedení daně z finančních transakcí (FTT) EACT, Brusel Seminář: Efektivní výběrové řízení na bankovní služby ACT Annual Cash Management konference TalkingTreasury diskusní akce Londýn Cyklus Řízení cashflow topvision Evropský platební styk 2012 IIR - Praha Seminář: Investování a možnosti využití likvidity na finančních trzích Conference Cash and liquidity management for companies Amsterdam - EF podpora EACT aktivit k chystaným změnám v legislativě OTC Seminář: FX & interest rate hedging pro korporace jarní běh certifikačního treasury e-learningového kurzu britské asociace ACT ACT Annual Konference - Liverpool 2

3 květen: červen: červenec: srpen: září: říjen: listopad: prosinec: leden 2013: studie finanční krize v oblasti úvěrování - EACT připomínky EACT v rámci lobbingu k regulaci OTC derivátů Seminář: Tenisový turnaj ČAT a Grant Thornton Advisory Central-European Treasury Conference - Budapešt JPMorgan Global Liquidity Investment Survey výročí založení EACT slavnostní večeře - Brusel Credit transfers and direct debits připomínkování Konference ČAT Treasury Management Fórum + ocenění Treasurer roku 5. Broadridge Swift Update Meeting tipovačka fotbalového EURO SEPA Survey pořádaná EACT ThomsonReuters platforma pro členy ČAT Comodity risk - Reval's Round Table Webinar EuroFinance s Summer School on International Treasury Management JPMorgan The European Corporate Treasury Benchmarking Study 2012 Připomínkování Standards for the Regulation of OTC Derivatives, CCPs,TR Konference SEPA, Platební služby ČNB Konference International Cash and treasury management - Monako - EF 7th Corporate Treasury in Russia and CIS - Moskva Seminář: Řízení likvidity a platební styk pomocí aplikace Multicash podzimní běh certifikačního treasury e-learningového kurzu ACT TalkingtTreasury diskusní akce Zurich 2nd Annual CFO Forum Europe Praha European Investment konference - Praha Seminář: Regulace a trade repositories Treasury Manager s certifikátem IIR (následně zrušeno) podpora EACT aktivit k chystaným změnám v legislativě OTC Seminář: SWIFT pro korporace + předvánoční večírek How safe is your bank? - ACT webinar Valná hromada a novoroční setkání členů ČAT dotazník hodnocení současné krize v oblasti úvěrování EACT 3

4 V souladu se snahou nabízet členům nejen vlastní aktivity, se kromě výše uvedeného programu ČAT spolupodílela na programech českých vzdělávacích společností - své jméno propůjčila ČAT certifikačnímu programu od IIR pro týdenní vzdělávací treasury kurz se závěrečnou zkouškou, na které se ČAT spolupodílela. Podpořili jsme kurzy Řízení finančních rizik firem pořádané společností ARM, stejně jako několik menších vzdělávacích projektů např. vzdělávací cyklus Junior finanční specialista od firmy Controller-Institut s certifikátem od mezinárodně uznávané společnosti IES (International Education Society). V rámci pokračování úspěšné loňské akce s BPP (vzdělávací simulační hra, pořádanou jako odborný kurz pro členy ČAT se zvýhodněnou cenou) jsme oslovili vzdělávací firmy, ale nepodařilo se najít podobnou akci pro treasurery. Oboustranně prospěšně pokračovala celoroční spolupráce se společností top vision, kde ČAT vystupovala jako garant cyklu treasury vzdělávacích seminářů a společnými silami jsme připravovali dnes již největší mezinárodní treasury konferenci v ČR Treasury Management Fórum - se zaměřením na treasury a cash management a řízení rizik s návštěvou 140ti účastníků a výbornou moderací p.michla. V době postupující krize, kdy se rušily konference, jsme se také obávali zájmu, ale výsledek ukázal sílu asociace a podporu členů. V rámci TMF proběhl také 4. ročník vyhlášení Treasurera roku, který byl doprovázen diskusním stolem za účasti nejvýše hodnocených treasurerů. Spolupráce s topvision se ukazuje jako odborně i ekonomicky výhodné řešení a lze na ní navázat další chystané aktivity, vyžadující spolupartnerství i do budoucnosti (např. ocenění za treasury projekty, či studentské diplomové práce) V roce 2012 jsme vynechali studii o treasury v ČR se společností Ernst & Young, která porovnává české a evropské standardy využívané v treasury oboru. Důvodem byl příslib účasti ČAT na několika dalších studiích; již počtvrté se naši členové zúčastnili studie celoevropského korporátního prostředí zpracovávané bankou JPMorgan, pořádané ve spolupráci s EACT. Pokračoval dotazník EACT s hodnocením současné krize v oblasti úvěrování (který ukázal, že banky se ještě nevrátily k předkrizovým sazbám a ani kreditní linky nedostane firma jako dříve). Podruhé jsme se zúčastnili dotazníku ke stavu likvidity připravený EACT pro účely vyjednávání s Evropskou platební komisí. V roce 2012 došlo v rámci výhodného partnerství se světovou vzdělávací agenturou EuroFinance (pod hlavičkou Economist Group Business), orientující se na oblast treasury, ke spolupráci na více aktivitách. ČAT se v průběhu roku stala spolupartnerem na mezinárodních konferencích Treasury a Cash Management v Evropě (především na největší evropské treasury konferenci v září v Monaku) a na tyto konference jsme získali pro členy ČAT speciální slevy. I nadále je naším zájmem pro příští roky dostat akci do Prahy, což je limitováno konferenčními a ubytovacími prostory pro cca 2000 účastníků. Dohoda mezi EACT a EuroFinance umožňuje ČAT finanční podporu - za pomoc s pořádáním a marketingem EF konferencí, dostanou členské země 2700 eur, a za pořadatelství výroční konference v ČR by šlo až o 6500 euro. 4

5 V souvislosti s finančními závazky vůči EACT, o kterých se níže zmíníme, Prezidium ČAT odsouhlasilo v roce 2012, abychom částku získanou za spolupráci s EF převedli na účet EACT a touto formou tak splnila ČAT své závazky. Členství ČAT v EACT napomáhá i spolupráci se vzdělávací společností TMI (Treasury Management International), která nabídla již osmým rokem za sebou členům ČAT zdarma roční předplatné mezinárodně uznávaného treasury časopisu. Mezinárodní pohled na ČR je zajišťován členstvím a účastí ČAT na oficiálních akcích EACT (evropské asociace korporátních treasurerů) - organizace, která sdružuje asociace a kluby z 20 evropských zemí a zaměřuje se především na reálnou evropskou problematiku, jako je především harmonizace platebního systému v Evropě (NLF a SEPA - Credit transfer, Direct debit, IFRS a zajišťovací účetnictví). Nově se k tématům přidaly od roku 2010 i problémy finanční krize a především nové regulace OTC derivátů. EACT jako jediný zástupce "reálné ekonomiky" byla požádána o předložení dopadů návrhu FTT (daň z finančních transakcí) před Hospodářským a měnovým výborem v Evropském parlamentu. Členské země EACT se schází 2xročně, diskutují se a odsouhlasují další kroky asociace. V roce 2012 proběhla společná jednání v Bruselu a v Monaku za přítomnosti zástupce ČAT. V roce 2013 budou schůzky v Záhřebu a v místě EF konference Podpůrnou aktivitou mezi firmami se stal dotazník hodnocení současné krize v oblasti úvěrování (členské firmy z ČR se zúčastnily ve velkém počtu), který posloužil pro EACT na půdě centrálních bankéřů k jednání ohledně neúměrně zvýšených úvěrových marží a dostupnosti úvěrů firmám v zemích EU. Asi nejviditelnější aktivitou EACT v roce 2012 (a protože se jedná o zásadní záležitost, bude pokračovat i v roce 2013) se stala podpora korporací k chystaným změnám v legislativě OTC derivatives. Pod hlavičkou EACT byl konzultován návrh legislativy a s tím související dopisy pro Evropskou Komisi, podepsané velkými evropskými firmami, jako nesouhlas s návrhem zajištovací transakce evidovat v clearingovém centru, přeceňovat je a omezit kreditní riziko tím, že by korporace byla povinna v centru složit finanční prostředky. Firmy by tím vázali svou likviditu, nebo by musely ukončovat zajišťovací operace. ČAT se na uvedené téma OTC derivatives zúčastnila i dílčích jednání. K vývoji v oblasti regulace jsme uspořádali i listopadový seminář za účasti licencované TR firmy a zástupce ČNB, který byl kombinací korporátně bankovního zájmu o chystanou regulaci. Pokračovala spolupráce s britskou asociací ACT bezplatným zasíláním The Treasurer Magazine (vydávaného měsíčně přímo ACT) pro členy ČAT, nabídkou účasti na nejvýznamnější konferenci pořádané britskou národní asociací, a důležitou podporou poskytovanou v oblasti certifikačního vzdělávacího treasury programu. Nový prezident ACT osobně podpořil zájem o další rozvoj spolupráce s ČAT, dostali jsme pozvání na akce jejich asociace, zveřejnil best practise dokument o treasury (který budeme distribuovat členům ČAT počátkem roku), a také vyhlásil 5

6 novinku young treasurer, kde hodlá ACT podpořit zvolené mladé treasurery ze členských států EACT v jejich kariérním růstu. V zahraničním odborném tisku se ČAT, jako stabilní člen EACT, tentokrát neprezentovala individuálními příspěvky. Z domácích mediálních aktivit ČAT zmíním účast asociace na jednání Výboru pro finanční trh při ČNB a Ministerstvu financí. Spolupráce s příbuznými asociacemi a finančními institucemi pokračovala koordinace činností s Bankovní Asociací, se kterou spolupracujeme již od vzniku ČAT. V tomto období jsme s BA, coby členem Evropské platební komise, konzultovali dokumenty k platebnímu styku. Svého zástupce jsme vysílali do Národního koordinačního výboru SEPA, který vznikl jako součást Bruselského NKV a řešil především oblasti SCT, inkasa SDD, a Zákon o platebním styku. V aktivním přístupu k problematice regulace OTC derivátů, který považujeme za nejdůležitější současnou hrozbu v treasury oblasti, jsme našli velmi silného domácího partnera v Ministerstvu Financí, se kterým jsme konzultovali a podpořili připomínkováním dokumentů postoj korporátů v ČR. Oni pak v Bruselu a EK tlumočili společné názory Při organizování seminářů se zaměřujeme stále více na formát diskusních seminářů na vybrané treasury témata s prezentací kolegů z ČAT a následnou diskusí o praktických zkušenostech z reálného života ve firmách. Důraz klademe na oblast cash managementu, platební styk a aktuální problematiku treasury oblastí (bankovní produkty, zajišťovací techniky, účetní pohledy či správa pohledávek), loni byl tím nejvíce aktuálním tématem platební styk. Více prostoru v post krizovém období chceme věnovat tématům řízení likvidity, spolupráce s bankami a IT podpora, jelikož správné monitorování a řízení finanční situace v treasury každé společnosti vyžaduje specializovaná treasury IT řešení. Perspektivní kontakty jak odborné, tak sponsorské, jsme získali spoluprací s JPM, kteří mají zájem v ČR přes ČAT o presentaci jejich asset managementu na výjezdním zasedání, na TMF i o spolupráci na benchmarkingové studii V oblasti rozvoje vzdělávání jsme vloni odstartovali další 2 běhy programu mezinárodní certifikace treasury. ČAT podepsala dohodu s britskou asociací ACT na treasury e-learningové studium se závěrečnou mezinárodně uznávanou zkouškou dle zavedené certifikace a k loňsku již ukončilo certifikaci 17 českých treasurerů (přihlášených přes ČAT). V březnu očekáváme přihlášky k dalšímu běhu, které bude možné podávat již s možností prodloužení délky studia. Vloni jsme navázali spolupráci s Plzeňskou Univerzitou, a na letošní rok je domluvena spolupráce s VŠE v Praze, se kterou jsme domluvili systém přednášek s budoucím možným zavedením předmětu treasury do školních osnov. Z nových oblastí vzdělávání jsme se začali orientovat na tzv. best practise v podnikovém světě financí členi ČAT měli možnost vidět Bílou Knihu řízení rizik, zpracovanou firmou Reval, která definuje nejlepší kroky řízení úrokového rizika v 6

7 post-globálním finančním prostředí krize na trhu. Tyto kroky by měly zajistit nejlepší cenu, včetně zhodnocení, kvantifikace a řízení rizik za nejistých podmínek na trhu. Z ostatních aktivit Prezidia ČAT bych rád vzpomenul vyjednávání členských výhod, které jsou uvedeny na webu asociace, hlavně výrazné slevy na pořádané treasury akce a konference v ČR i v Evropě, slevy na předplatné odborných finančních časopisů připomínám, že platí pro členy ČAT možnost získat zdarma celoroční předplatné treasury časopisů TMI a The Treasurer Magazine. Průběžně ČAT informuje o free trial nabídkách softwarových společností (Kyriba a ARKO, Salmon, Bloomberg, a naposledy ThomsonReuters) a možnostech návštěvy webových seminářů či videokonferencí (např. Reval). Nezbytnou součástí, která nám pomáhá komunikovat se členskou základnou, a všemi zájemci o činnost ČAT, jsou internetové stránky Asociace, které v tomto roce zažijí asi větší změnu, a dále pak pravidelný měsíční newsletter, rozesílaný elektronickou poštou. Na webu asociace umožňujeme autorizovaný přístup pro členy, nabízíme stahování všech prezentací ze seminářů a workshopů od založení asociace, tzn. od roku 2001, najdete zde anketní hlasování či diskusní fórum pro členy. Jednáme o rozšíření části, kde by se členi mohli seznámit s nabídkou a poptávkou pracovních míst v oboru a interně měli možnost se přednostně dostat k novým nabídkám zaměstnání (doposud to řešíme pomocí diskusního fóra). Výše uvedené formy výměny informací považujeme za interaktivní způsob jak ČAT může členům předávat informace a zpět získávat jejich reakce a tak hájit zájmy korporátů v ČR. Zahraniční aktivity České asociace treasury v roce ) členství v EACT (http://www.eact-group.com) oficiálně od května 2005 Evropská asociace podnikového treasury, sdružuje nyní 21 asociací ze členských zemí EU. ČAT se zapojila do pracovní skupiny EACT - Platební styk, připomínkujeme SEPA aktivity (Credit transfer a Direct Debit roolbook) a dílčí jednání o harmonizaci platebního styku a nové legislativy v Evropě. Konzultujeme návrhy dopisů v rámci regulace OTC derivátů, kde je EACT hlavním partnerem EK. ČAT se zúčastnila výročních zasedání EACT : * půlročního zasedání EACT v Bruselu v květnu 2012 V rámci 10.výročí EACT se uskutečnila před květnovým Board meetingem slavnostní večeře, na kterou bylo pozváno několik členů z každé asociace. * půlročního zasedání EACT v Monaku v září

8 na kterých se projednávalo m.j. : - novým sponzorem EACT je firma Reval (Wall Street byl na 2 roky) - EACT reprezentace v Bruselu 18 z 20ti člen.zemí odsouhlasilo potřebu platit si hlas reálné ekonomiky. Vzhledem k dosavadní činnosti s lobby na OTC derivatives, jednání o vyjímce u EMIR a CRD IV u Evropského Parlamentu, byla EACT oslovena skupinou firem aby je zastupoval oficiální zástupce. Byl odsouhlasen kontrakt s firmou Avisa za 105tis. euro ročně na 18 měsíců. Financování bude zajištěno - ACT a AFTE každý 25,000 euro, EACT 15,000 euro, ostatní Asociace dle možností + zbytek od nefinančních společností. Avisa by měla zlepšit i komunikaci lobby v rámci členských zemí EACT. - každá členská země EACT má dodat 3 společnosti, které by mohly spolupracovat a dodat cíle, které chceme jako EACT v Bruselském zastoupení projednávat - OTC derivatives: ESMA započala 2.etapu regulace EMIR : hedging a acquisition hedging jsou z regulace vyňaty v oblasti margin pro nefinanční clearované derivatives. V USA Dodd-Frank regulace je zpožděna do 2013, koneční uživatelé zajišťující komerční rizika musí sepisovat dokumentaci s popisem jak zajišťují. - LIBOR: existuje 10 doporučení vylepšit proces tvorby sazby. Jedná se v European Parliament, European Commission a IOSCO - Money market funds: několik MMF bylo uzavřeno. V USA SEC zrušil prospekty. MMF, trade associations a corporations jsou proti floating NAV. - CRD IV 2 témata CVA na OTC a trade finance - Rating agentury ESMA řeší metodologii, nejasnost ohledně povinné rotace - Financial transaction tax FFT politické téma - MiFID 2 ochrana investorů řešení pre-trade transparency - IFRS 9 až v roce 2013, standardy se zdrží, implementace až v SEPA proces se řeší na SEPA Council. 2 témata: studie B2B SCT, o kterou EPC nejeví zájem, a Unique Entity Identifier pro korporace - EACT survey on funding conditions 3. EACT studii vyplnilo 562 lidí z 16 zemí, v těchto dnech probíhá 4.pokračování - Italský návrh obchodního výzkumu s firmami, téma vybere EACT ČAT se stala leadrem akce výzkumu mezi středoevropskými člen. zeměmi EACT, kdy jsme vybrali treasury téma electronic invoicing a k němu se chystá studie, která se prodá zájemcům - IORP Directive - Institutions for Occupational Retirement Provision - Evropská Commission navrhla revizi legislativy penzijních fondů. EC chce zavést Solvency 2 framework i pro IORP, zvýšit rezervní fond ze 30% na 50%. - CoC = Code of Conduct byla představena finální verze a kodex byl schválen s tím, že by měl být přenesen do národních asociací jako vzor - Tomorrow s treasurers - ACT navrhla myšlenku, aby v každé asociaci byl vybrán young treasurer of the future, který bude s pomocí ACT podporován tak, aby do budoucna mohl být novou krví EACT. Z nejdůležitějších materiálů, které ČAT společně s EACT projednávala, vybíráme: 8

9 - návrh "Směrnice Rady" na zavedení daně z finančních transakcí (FTT) na cenné papíry a deriváty v rámci EU (FX spot obchody by měly být osvobozeny) - aktivní boje v Bruselu u EMIR (derivátová nařízení) a CRD IV (kapitálové požadavky) - připomínky prováděcího manuálu u regulačního orgánu pro EU, ESMA. - vyjadřování se k návrhům revidovaného nařízení o ratingových agenturách, s akcentem na problematiku povinné rotace. - MiFID připomínky EACT k návrhu do Evropského Parlamentu V rámci spolupráce EF a EACT odsouhlasila ČAT převedení příspěvku 2700 eur, který nám náležel za marketingovou spolupráci, na účet EACT jako součást dohody o finančním příspěvku na reprezentaci EACT v Bruselu (na lobby). Další aktivity EACT byly již zmíněny výše v části popisu spolupráce ČAT s EACT - rád bych vyzdvihl účast ČAT na všech JPMorgan studiích za účasti poměrně velkého množství respondentů z ČR, což vyneslo navíc peníze, které byly předány na humanitární účely. Během EACT jednání se členské asociace Polska, Slovenska, Slovinska, Maďarska a ČAT domluvili na uspořádání společné cash management konference, která proběhla v Budapešti, i za účasti českých zástupců (kteří dokonce zvítězili ve vědomostním testu mezi všemi zúčastněnými zeměmi) Středoevropská konference (jak byla prezentována) bude dle dohody zmíněných států pokračovat 2.ročníkem právě v Praze, jako součást každoroční TMF červnové konference, a to v hotelu Giovanni a s uspořádáním galavečeře. Výše uvedené členské státy současně utvořily v roce 2012 pracovní skupinu, která se zúčastní ankety v oblasti studie o electronic invoicing ve spolupráci s italskou asociací, která byla iniciátorem celé aktivity. Od členství v EACT si do budoucna slibujeme další rozšiřování podpory zahraničních asociací, což praktickou formou naplňujeme spolupořádáním prestižních bezplatných diskusních akcí treasury talking stolů za účasti treasurerů ze všech zemí EACT. Kromě kontaktů jde o příležitost probrat současná nejzajímavější treasury témata s kolegy treasurery. 2) členství v IGTA (www.igta.org) od července 2002 aktivity ČAT v rámci IGTA v roce 2012 byly stejně jako u ostatních asociací nevýznamné, uskutečnila se pouze jedna oficiální akce: * výroční zasedání IGTA v Bruselu v září na které se projednávalo m.j.: 9

10 - novým prezidentem po Eymon Tsangovi z HKACT pro rok 2013 bude Tom Deas z NACT (USA). - CoC = Code of Conduct - byla představena finální verze a odsouhlasen kodex, který by měl být přenesen do národních asociací jako vzor - IGTA měla doposud domácí adresu v Belgii u Oliviera Brissauda. Vzhledem k jeho odchodu, François Masquelier převzal tuto úlohu - vzdělávací program: byl odmítnut koncept extra IGTA programu - Tomorrow s treasurers - ACT navrhla myšlenku, aby v každé asociaci byl vybrán young treasurer of the future, který bude s pomocí ACT podporován tak, aby do budoucna mohl být novou krví IGTA - law guidance: budou na webu IGTA k dispozici Na jednání se řešily otázky k IGTA : - Výměna názorů na témata jako OTC derivatives, MMF, rating agencies - nacházení globálního řešení - lobby v podobné formě jako EACT v Brusselu - představení treasury profese - IGTA musí vytvořit hodnotu - jaké má IGTA zdroje? - všichni Board members oceňují možnost networkingu - je nutná změna IGTA webu. ACT pomůže s údržbou webu 3) spolupráce s EuroFinance - : Ze společných aktivit či podpory akcí největší vzdělávací společnosti pořádající treasury konference a další tréninkové semináře byly po dohodě ČAT a EF vybrány: Konference Cash and liquidity management, Amsterdam Konference International Cash and Treasury Management v Monaku, kde ČAT byla partnerem EF konference. Prezidium zajistilo distribuci brožur, ovou nabídku a pomoc s presentátory konference. V rámci spolupráce EF a EACT obdržela ČAT za akci příspěvek 2700 eur, který však byl zaslán na účet EACT jako součást dohody o finanční pomoci s reprezentací EACT v Bruselu. ČAT se s EF jakožto zajímavým partnerem v oblasti treasury nyní domlouvá na podpoře mezinárodní konference (v roce 2015 bychom rádi pomohli dostat konferenci do Prahy), partnerství při vyhlašování Treasurera roku a předběžně na uspořádání workshopu Cash forecasting (v plánu na podzim). 10

11 Závěrem rekapitulace činnosti minulého roku bych rád poděkoval všem, kdo se podílí na přípravě seminářů a workshopů, ať již jako prezentátoři či jako diskutující, anebo pomocí s prostory a akcemi. Rád bych připomněl, že kolegiální zájem podělit se s ostatními členy asociace o své zkušenosti je Prezidiem ČAT finančně oceněn (jde pouze o menší částku, ale vyjadřujeme tím ohodnocení pro ty členy, kteří připraví něco pro ostatní kolegy ČAT). Plány ČAT na rok 2013 Zaměření našeho sdružení treasurerů na následující období vidí Prezidium ČAT zejména v těchto oblastech: pokračovat v přípravě seminářů a workshopů dle zájmu členů další zapojení se do legislativního a daňového procesu v úzké spolupráci s ČNB, Bankovní a dalšími asociacemi, Ministerstvem Financí, veřejností apod. (jde o problematiku SEPA, MiFID, Direct debit, hedgingu, OTC derivátů, IFRS aj.) aktivně se účastnit v rámci Národního koordinačního výboru pokračovat ve spolupráci se zahraničními asociacemi v rámci EACT a IGTA, ale i s jednotlivými asociacemi bilaterálně (např. při vzdělávání, návrzích společného postupu, regionálních akcích, atd.) zapojit se do procesu přípravy a připomínkování v rámci platební komise EACT hájit postavení treasurera ve firmě a jeho možnosti přínosu pro svůj podnik (příkladem je kodex treasurera a studie, které letos opětovně chystáme) vzdělávání podpořit mezinárodní certifikační program ACT, spolupracujeme i na dílčích vzdělávacích akcích typu treasury certifikace, apod. spolupráce s vysokými školami, vzdělávacími agenturami a především s ostatními asociacemi působícími ve finanční oblasti v ČR zajištění rozvoje odborných komisí vybídnout kolegy z oboru do činnosti komisí zahájení podpůrného job recruitment treasury programu pro členy rozvoj dalších služeb na webu ČAT 11

12 Semináře, workshopy a ostatní připravované akce ČAT pro rok 2013 leden: únor: a dále: Valná hromada ČAT Seminář: Cash management a současné treasury operace Seminář: Praktické aplikace řízení RM ve společnosti Seminář: FX hedging a řízení rizik workshop: excel pro finance Seminář: credit risk a správa pohledávek Seminář: úvěry a zajištění financování společnosti Seminář: Praktické zkušenosti s řízením cash managementu Seminář: Plánování a optimalizace nákladů skupiny, snižování nákladů Seminář: Zajišťování rizik v praxi a řízení a vymáhání pohledávek Seminář: cash management - platební systémy Seminář: platební karty, cash collections, inkaso Seminář: Účtování zajišťovacích a spekulativních transakcí workshop: on-line prezentace webového TMS Seminář: Aktuální vývoj na měnových trzích a predikce vývoje Seminář: SEPA a dopad na Treasury Seminář: Implementace "platební směrnice" EU do české praxe workshop: Praktické zavádění TMS ve firmě Seminář: Správa volných fin.prostředků, dluhopisy workshop: Využití informační platformy při Treasury aktivitách Seminář: Hedgingové účetnictví příklady z firemní praxe Seminář: vztahy mezi bankou a klientem Seminář: Exportní financování a pojištění se státní podporou EGAP workshop: Data v reálném čase Seminář: Jak připravit, odsouhlasit a zavést Treasury Policy Seminář: Uplatňování IAS standardů Seminář: Back Office jakožto podpora Treasury v podnicích Seminář: Platební styk v bance workshop: TMS Reuters, Salmon, Titan, aj. Seminář: Tvorba a zaměření RM politiky ve společnosti Seminář: Zkušenosti s RM systémy, efektivita a IT podpora RM workshop: Project management, systémová integrace a řízení kvality Seminář: Faktoring a forfaiting, leasing Seminář: Daňová optimalizace v Treasury Seminář: Potřeba informačního systému treasurera a výběr TMS další aktivity: - Konference Treasury Management Fórum - Cyklus diskusních seminářů o zkušenostech členů ČAT - podpora benchmarkové studie korporátního treasury v ČR - 2.ročník tenisového treasury turnaje ČAT Z dalších námětů: - časopis s fotografiemi a zkrácenými prezentacemi z TMF - novinky z jednání o regulaci OTC derivátů - ocenění za přínos korporát. financím 12

13 Závěrečné slovo : Za námi je rok V období pokračující hospodářské krize, která dopadla i na českou ekonomiku, se nepodařilo udržet laťku z roku 2010, kdy Asociace měla zatím nejvyšší počet členů za celou svou historii. Bylo a i nyní je nepravděpodobné, že by v rámci šetření nákladů firem přibývalo členů, na druhou stranu však mohu slíbit za Prezidium, že připravujeme rozsáhlejší kampaň, která by měla ukázat, čeho jsme za 11 let od založení ČAT již dosáhli, tak abychom společné rozvoj naší asociace opět posunuli o kousek dopředu. I nadále platí, že největší odměnou je nám Vaše hojná účast na seminářích, konferencích a dalších akcích, na kterých se máme možnost vidět a kvůli čemu to děláme. ČAT se stala zavedeným pojmem doma, a je viditelná i v zahraničí, kde je součástí aktivit pořádaných evropskou asociací, což jsme si předsevzali před lety jako náš úkol. Tak jako další evropské státy, i ČAT již má ve svých řadách odborníky, kteří mají schopnosti, zájem se dále vzdělávat, a také předávat zkušenosti kolegům z oboru, a to již nejen v domácím prostředí. Využijme krize, a berme ji jako příležitost ukázat schopnosti treasury odbornosti v těžších dobách businessu. Možná že tak dostaneme do povědomí důležitost korporátního Treasury a tím i nás samotných. Úplně na závěr si dovolím jménem Prezidia Asociace poděkovat Vám všem, členům ČAT a popřát si společně hodně úspěchů do roku za Prezidium ČAT Vám děkuji Ivan Haco Prezident ČAT 13

14 Zpráva o hospodaření ČAT za rok 2011 a 2012 Dovolte mi prosím informovat Vás nyní v krátkosti o hospodaření Asociace. Vzhledem k faktu, že na minulé VH jsme Vás seznámili pouze s předběžnými výsledky hospodaření za rok 2011, je naší povinností tento rok uzavřít a proto Vám jej předkládáme k odsouhlasení. Oproti předběžným číslům došlo pouze k drobným úpravám. Současně se s Vámi chceme podělit o předběžné výsledky hospodaření za rok 2011, jehož výsledky budou zpracovány v březnu (resp. červnu) t.r. Z předložených dokladů a výkazů (Výkaz o majetku a závazcích a Výkaz příjmů a výdajů) vyplynulo, že asociace vykázala za rok 2010 výsledek z hospodaření ztrátu Kč (rok předtím to bylo bezmála 100 tisíc). Upozorňuji, že jde o daňovou ztrátu podle pravidel pro sdružení, hospodaření s reálnou hotovostí je popsáno dále. Prezidium ČAT navrhuje zmíněný výsledek roku 2011 uhradit ze zisků minulých období. Zpráva o hospodaření za rok 2011 : V roce 2011 jsme oslavili 10.výročí založení ČAT, a podle toho se hospodaření ČAT tento rok odvíjelo. Vzhledem k vysokému zůstatku na účtu jsme pokračovali v aktivitách, které nepřinášely přímý a okamžitý zisk, ale sloužily ke zviditelnění a zvýšení prestiže naší asociace. ČAT hospodařila nadále s cílem rozvíjet své aktivity pro členy formou bezplatných akcí. S tím souvisela i vzrůstající poptávka o akce asociace od nečlenů. Mohli jsme si dovolit pro členy akce bez sponzoringu, a tím tak méně komerčně zaměřených seminářů. V průběhu roku došlo k obměně členské základny, ale na rozdíl od roku 2010 byl počet nově příchozích členů ČAT menší nežli počet odchozích (či spíše neaktivních) členů. Koncem roku 2011 měla ČAT více než cca Kč, z čehož většina byla postupně převáděna na terminovaný vklad za 3,5% p.a. (2,2 mil. Kč), který na úrocích vynesl přes Kč, když výnosy z likvidního fondu peněžního trhu (cca 0,3% p.a.) byly vyhodnoceny jako nezajímavé. Dočasným řešením ke konci roku bylo uložení 400 tis. Kč na krátkodobý termínovaný vklad (za 0,5% p.a.). V detailnějším pohledu získala ČAT na členských příspěvcích Kč, na příspěvcích za pořádané semináře - od návštěvníků Kč a od pořádajících bank a společností Kč. Významnou příjmovou položkou je již každoročně částka za TMF konferenci, v roce 2011 šlo o zisk cca Kč. Opět se mezi příjmy objevily částky za refundaci cestovních nákladů od EACT za Kč, a do rozpočtu se povedlo vyinkasovat i podporu konference EuroFinance dle rámcové smlouvy s EACT ve výši cca Kč. Za vzdělávání ACT jsme obdrželi Kč. 14

15 Na straně nákladů jsme hospodařili s naprosto novým schematem, kdy se ČAT podílela na financování vzdělávací hry pro své členy, speciálního semináře a nákupu dárků k výročí ČAT, to celkem za cca Kč. Asociaci se nezvyšovaly náklady za provoz webových stránek i účetnictví, ale výrazně stouply výdaje na Valnou hromadu ve výši zhruba Kč. Celkově jsme pak na provozní účely použili zhruba Kč, z nichž se velká část týkala administrativy asociace (srážková daň byla zaplacena až v lednu 2012). Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji předběžně činí 6.000,- Kč. (oproti minulým rokům jde o pokles vysvětlitelný výše zmíněnými náklady). Zpráva o hospodaření za rok 2012 jde o předběžná čísla : Rozpočet na kalendářní rok 2012 byl zpracován Prezidiem ČAT jako neutrální, čerpaný hospodárně se snahou akumulovat prostředky na větší výdaje u akcí, kde budeme prezentovat Asociaci či pořádat akce finančně náročnějšího charakteru. V tomto roce jsme preferovali akce bez sponzoringu, spolupořádané přímo členy ČAT, tudíž se podařilo uspořádat řadu nekomerčně zaměřených seminářů. ČAT spravovala k celkem více než cca Kč. Větší část peněz byla uložena na fixní terminovaný vklad za 3,5% p.a. (2,3 mil. Kč), a z důvodů likvidity a především bezpečnosti výše státní garance v jedné bance (do výše 2,5 mil. Kč) jsme ostatní prostředky rozdělili na účty v ČSOB a nově v Citibank, kde máme úročení sazbou Pribid (což je při klesajících úrocích přeci jen lepší nežli běžných 0,01% p.a.). Dočasným řešením ke konci roku bylo uložení 500 tis. Kč na roční termínovaný vklad (za 0,4% p.a.). V detailnějším pohledu získala ČAT na členských příspěvcích Kč, na příspěvcích za pořádané semináře - od návštěvníků Kč a od pořádajících bank a společností Kč. Významnou příjmovou položkou je již každoročně částka za TMF konferenci, v roce 2012 šlo o zisk cca Kč. Opět se mezi příjmy objevily částky za refundaci cestovních nákladů od EACT za Kč, a povedlo se dohodnout i příspěvek za podporu konference EuroFinance dle rámcové smlouvy s EACT ve výši euro. Novinkou je příspěvek 38 tis. Kč od Bloombergu. Na straně nákladů jsme hospodařili střídměji nežli rok předtím, podařilo se však uskutečnit tenisový turnaj, speciální seminář a předvánoční večírek ČAT, to celkem za cca Kč. Asociaci se nezvyšovaly náklady za provoz webových stránek i účetnictví, a dobrou vyjednávací politikou se podařily snížit výdaje na Valnou hromadu na zhruba Kč. Celkově jsme pak na provozní účely použili zhruba Kč, z nichž se velká část týkala administrativy asociace (srážková daň bude zaplacena až vlednu 2013). Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji předběžně činí ,- Kč. (oproti minulému roku jde o návrat k původním každoročním výsledkům). 15

16 Návrh rozpočtu na rok stejně jako v minulých letech se budeme řídit pravidly neziskových organizací. Pokud bude pokračovat hospodářská krize, což se dá očekávat, v roce 2013 předpokládáme nulovou daňovou povinnost z hospodaření. Na počátek roku 2013 připravujeme řešení s komentářem jednotlivých položek na tento rok, které se však nebude příliš lišit od stavu hospodaření v roce 2012, ve kterém se konaly některé nové akce, na něž chceme navázat i v roce Dodržení rozpočtu bude záviset nejvíce od úhrady členských příspěvků, kde vidíme největší riziko, a pak v úspěšnosti konference Treasury Management Fórum, která letos nabere středoevropský rozměr a neumíme tak odhadnout počet účastníků. Z výše zmíněných důvodů navrhujeme letos rozpočet jako neutrální. 16

17 Rozpočet za rok 2011 (stav k ) Členské přísp- rok Členské přísp-1/2 Semináře Reklama 100x x x Příjmy Výdaje x Semináře x2t x 0 0 x 1x1t Akce + BPP simulace účetnictví Poštovné Kancelář. potřeby Sponzoring 0 0 ostatní Sekret,DPP Prezidium DPP Ostatní Cestovné Ostatní Ostatní 10x 500 5x x 2000 Web x Reklama +časopis 5000 tiché víno za 2010 a 11 Úrok bank IGTA fee 300eur 0 Konf EF 2700eur Konf EF EACT 800eur VH ACT certif 100 GBP Popl.bank sráž.daň TMF konf TMF- tv párty Celkem příjmy Celkem výdaje

18 Předběžný rozpočet za rok 2012 (stav k ) Členské přísp- rok Členské přísp-1/2 Semináře 80 x x x Příjmy Výdaje x Semináře večírek x2t 0x1t Reklama 0 0 x Sponzoring 0 Bloom berg Akce účetnictví Poštovné Kancelář. potřeby ostatní Sekret,DPP Prezidium Přednášení 0 IH Cestovné 9x5.000 Ostatní / semináře Ostatní / semináře 8x 500 5x ost.akce x 2500 Web až do 7/ webhost x Reklama +časopis ing 2376 tenis Úrok bank EACT fee 300eur 1500eu* 0 Konf EF 2700eur 0 * Konf EF 0 EACT 800eur VH ACT certif 100 GBP Popl.bank sráž.daň TMF konf TMF- tv párty Celkem příjmy Celkem výdaje * ČAT odsouhlasila převedení příspěvku 2700 eur, který nám náležel za marketingovou spolupráci, na účet EACT jako součást dohody o finančním příspěvku na reprezentaci EACT v Bruselu (na lobby). 18

19 - Evropský platební styk 2012 IIR Praha semináře v 2013? únor hledáme, březen Citibank, - tenisový turnaj s Grand Thorton čtyřhry, čtvrtek od oběda do večera, 8 kurtů, bez rodin, ČAT očekává 20 pozvaných lidí, GT dalších 20 lidí kontakty z MFin, čnb, apod - nabídka měsíčníku magazine The Treasurer - odběr zdarma. Pokud ještě nejste odběratelem časopisu, zařídíme u ACT jeho odběr po zaslání u -Regulace OTC derivátů : EACT vydá dopis EU komisařům se podpisy.podpisová akce LOKO a ČGS Asi dojde na 4.kolo žádosti, aby naše společnosti podepsaly dopis (týká se těch firem, které nemají nadnárodní matky v cizině, jelikož zde by se mělo podepsat vždy HQ společnosti), proto se na Vás ČAT opět obrátí s prosbou. -přehled k tématu regulace OTC derivátů naleznete na webu předsedy EACT Chairman blog -webinars s firmou Reval, Bloomberg -eikon demo - Thomson Reuters -člen do NKV SEPA - Výjezdní zasedání do pivovaru Č.Hora je schválen Evropský parlament schválil daň z finančních transakcí, tzv. Tobinovu. Nová daň začne platit až na konci roku Zavedení daně z finančních transakcí v celé EU se předpokládá ve výši 0,1 % v případě akcií a obligací a 0,01 % pro další finanční produkty. 19

Valná hromada ČAT. 17. ledna 2014. Zpráva o činnosti za rok 2013

Valná hromada ČAT. 17. ledna 2014. Zpráva o činnosti za rok 2013 Valná hromada ČAT 17. ledna 2014 Zpráva o činnosti za rok 2013 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 27. ledna 2012. Zpráva o činnosti za rok 2011

Valná hromada ČAT. 27. ledna 2012. Zpráva o činnosti za rok 2011 Valná hromada ČAT 27. ledna 2012 Zpráva o činnosti za rok 2011 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 28. ledna 2011. Zpráva o činnosti za rok 2010

Valná hromada ČAT. 28. ledna 2011. Zpráva o činnosti za rok 2010 Valná hromada ČAT 28. ledna 2011 Zpráva o činnosti za rok 2010 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 23. ledna 2015. Zpráva o činnosti za rok 2014

Valná hromada ČAT. 23. ledna 2015. Zpráva o činnosti za rok 2014 Valná hromada ČAT 23. ledna 2015 Zpráva o činnosti za rok 2014 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 23. ledna 2009. Zpráva o činnosti za rok 2008

Valná hromada ČAT. 23. ledna 2009. Zpráva o činnosti za rok 2008 Valná hromada ČAT 23. ledna 2009 Zpráva o činnosti za rok 2008 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vás přivítal na Valné hromadě Asociace a seznámil Vás s činností Asociace. Činnost

Více

Česká spořitelna Partner pro inovace. Program TOP Inovace

Česká spořitelna Partner pro inovace. Program TOP Inovace Česká spořitelna Partner pro inovace Program TOP Inovace Obsah Česká spořitelna Současná pozice na trhu Skupina Erste Inovace v České spořitelně Koncept Inovačního Centra Program TOP INOVACE Case Study

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Lobbying. Pavel Čech Učo:18093

Lobbying. Pavel Čech Učo:18093 Lobbying Pavel Čech Učo:18093 Úvod Prezentovaný projekt již úspěšně 15 let funguje. Vše se povedlo, ale jak to začalo. Na počátku byl internet v plenkách a nebyl Facebook Historie Začalo to u piva, kde

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

1. ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI NÁRODNÍHO KONSORCIA REFERNET

1. ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI NÁRODNÍHO KONSORCIA REFERNET PLÁN PRÁCE NA ROK 2012 PLATNOST PLÁNU PRÁCE: LEDEN 2012 PROSINEC 2012 NÁRODNÍ KONSORCIUM SÍTĚ REFERNET ČESKÁ REPUBLIKA 1. ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI NÁRODNÍHO KONSORCIA REFERNET (a) Řídící, koordinační a informační

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

ERSTE Corporate Banking nová tvář České spořitelny pro korporátní klienty

ERSTE Corporate Banking nová tvář České spořitelny pro korporátní klienty ERSTE Corporate Banking nová tvář České spořitelny pro korporátní klienty Petr Witowski, ředitel úseku firemní klientela České spořitelny Daniel Šturm, ředitel úseku marketing České spořitelny Praha,16.

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank SETKÁNÍ S MÉDII Marketing 16. října 2008, Botel Matylda, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň prezentuje: Petr Žibřid, Marketing & Communication Investiční

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005)

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) V období od minulého sjezdu ve Špindlerově Mlýně vycházela činnost vedení ČNDT z plánu činnosti na rok 2005,

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Basel II Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 5. března 2015 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 Amsterdam Společnost Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje své předběžné

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

SMĚRNICE. Kontinuální profesní vzdělávání. Název dokumentu: 9.2.2015. Datum účinnosti: Vydání: 6. Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8.

SMĚRNICE. Kontinuální profesní vzdělávání. Název dokumentu: 9.2.2015. Datum účinnosti: Vydání: 6. Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8. Označení: Název dokumentu: Datum účinnosti: 11-S-1 KDP ČR 9.2.2015 Vydání: 6 Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8. 2012 Umístění na serveru KDP ČR: Q:\8 - Správa Komory\8.5 - Správa a organizace kanceláře\

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Jak se české banky připravují na BASEL III

Jak se české banky připravují na BASEL III Jak se české banky připravují na BASEL III Jan Kincl (Partner Grant Thornton Advisory) Andrew Dickson (Manager Grant Thornton Advisory) V současné době vzniká detailní podoba regulace BASEL III, její první

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 2% 22 % Velké podniky 6 66 7 % 56 % 6 % 54 % 43 % 43 % 38 % 38 % % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 86 % Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup reditní

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

BLF na valné hromadě CSR Europe

BLF na valné hromadě CSR Europe BLF na valné hromadě CSR Europe Byli jsme součástí celoevropského setkání organizace CSR Europe, které se uskutečnilo ve dnech 16. - 18. dubna v bruselském sídle CSR Europe. V rámci valné hromady CSR Europe

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více