BŘÍMĚ BÍLÉHO MUŽE: STRUČNÝ HISTORICKÝ PŘEHLED BŘÍMĚ BÍLÉHO MUŽE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŘÍMĚ BÍLÉHO MUŽE: STRUČNÝ HISTORICKÝ PŘEHLED BŘÍMĚ BÍLÉHO MUŽE"

Transkript

1 ZOUFALÉ POTŘEBY Úsilí vyplýtvané na velké plány představuje ještě větší tragédii, zejména když si uvědomíme naléhavost jednoduchých potřeb chudých, které hledači umějí řešit postupně. Například v typické africké zemi je třetina dětí mladších pěti let v důsledku podvýživy postižena poruchou růstu. Nigerijské ženy tvrdí, že jsou příliš slabé na to, aby mohly kojit. V celé Africe se opakují hladová období, kdy zásoby z poslední sklizně dojdou, dřív než je k dispozici nová. Dokonce i v oblastech, které jsou na tom lépe, jako je Jižní Amerika, trpí podvýživou pětina dětí. To snižuje jejich životní vyhlídky a způsobuje, že jsou náchylnější k nemocem, které pro ně mohou být smrtelné. Děti stůňou, protože se dost nenajedí, říká jedna žena z ekvádorského Voluntad de Dios. Jsme chudí. Nemáme tolik peněz, abychom si pro sebe mohli nakoupit dostatek potravin. 23 Období dešťů v malawském Kwalale přináší zkázu studnám, o které se nikdo nestará. Vesničané pijí vodu z jezera, i když vědí, že je znečištěná výkaly lidí žijících v kopcích kolem. Dostávají z ní průjmy nebo schistozomózu, 24 nemoc způsobovanou parazitickými červy přenášenými znečištěnou vodou a poškozující plíce, játra, močový měchýř a střeva. 25 Bída mě připravila o ženu, tvrdí jeden etiopský stařec. Když onemocněla, zkusil jsem ji léčit tebelem [svatou vodou] a volal jsem na pomoc woukabi [duchy], nic jiného si chudý člověk nemůže dovolit. Bůh si ji přesto vzal k sobě. I syna mi zahubila malárie. Teď jsem sám. 26 Šetření v brazilských favelách zase prokázalo závažné problémy s odpadem. V místě zvaném Nová Kalifornie splašky vytékající přímo před obydlí vyvolávají nejrůznější choroby a šíří se z nich nesnesitelný zápach. Když začne pršet, vtékají dovnitř a z podlah se musí všechno odstranit. Ve Vile União v zimě odpady přetékají a zaplavují ulice, o mracích komárů nemluvě. Ve favelách nemají některé domy záchody, takže lidé vykonávají potřebu na ulici. V Morro da Conceição způsobují splašky dětské nemoci a strašlivě páchnou. 27 Šestadvacetiletý Chinwe Okoro žije ve vsi Okpuji na jihovýchodě Nigérie. Když jeho matka ovdověla, vzala ho ze školy, aby přispíval do rodinného rozpočtu tím, co vydělá na farmě a při sklizni palmového oleje. V Okpuji se pěstuje ještě maniok a jam a lidé si přivydělávají řemeslnou výrobou. Mizerný stav silnic prodražuje KAPITOLA 1. PLÁNOVAČI VERSUS HLEDAČI 31

2 dopravu zboží ze vsi na trh na pětinásobek toho, co by to stálo, kdyby byly v dobrém stavu. Chinwe proto méně vydělá a přichází o většinu šancí si v životě polepšit. Izolace způsobená špatným dopravním spojením je také příčinou, proč je těžké získat pro práci v Okpuji zdravotníky či učitele. Znám hrbolaté, blátivé africké silnice plné děr a vím, jaké utrpení je po nich jezdit. Vesničané po nich chodí dokonce i pro vodu, protože třináct let stará studna se před čtyřmi roky rozpadla a nikdo ji neopravil. Ženy s dětmi putují osm kilometrů k prameni; lidé také kupují vodu na trhu ve městě vzdáleném dvaadvacet kilometrů. 28 Rozvojové agentury někdy podobné problémy řešit dokážou. Existují úspěšné programy boje s hladem, díky nimž například dostaly potraviny děti v ekvádorském Voluntad de Dios. Podařilo se i zlepšit přístup k čisté vodě v malawském Kwalale. Díky dvěma vrtům v Mbwadzulu mohli vesničané přestat používat znečištěnou vodu, takže poklesl počet onemocnění cholerou. 29 K humanitární tragédii v Etiopii by nemuselo dojít, kdyby byly k dispozici levné léky. V brazilských favelách by mohla fungovat kanalizace, a dokonce tam ve srovnání s uplynulým desetiletím už do jisté míry k pokroku došlo. Nigerijská vesnice Okpuje by nemusela být tak odříznutá od světa, kdyby se tam podařilo vybudovat dobrou silnici a udržovat ji. V Okpuji i v Kwalale by se daly opravit poničené studny. Rozvojové agentury by s těmito problémy mohly hodně pohnout jen kdyby neplýtvaly energií na utopické plány a byly ochotné přijmout zodpovědnost za dodávky potravin a vody, výstavbu kanalizace nebo dostatek léků pro chudé. BŘÍMĚ BÍLÉHO MUŽE: STRUČNÝ HISTORICKÝ PŘEHLED Na to, že záliba hledat utopická řešení problémů těch druhých není nijak nová, poukázal už příklad Roberta Owena prolíná se celými dějinami vztahů mezi Západem a zbytkem světa. Velké plány, z nichž se nakonec zrodila mezinárodní pomoc a vojenské intervence, přicházely na svět již v 18. století. Často se klade důraz na to, že přechod od kolonialismu k mezinárodní pomoci a k mírným vojenským intervencím byl hodně rychlý a že se postoje Západu i jeho politika dost měnily. Poučné je všimnout si těch aspektů, které se projevují BŘÍMĚ BÍLÉHO MUŽE 32

3 dodnes. Od počátku měly zájmy chudých ve srovnání s marnivostí bohatých pramalou váhu. Břemeno bílého muže se zrodilo z ješitného fantazírování Západu, že my jsme povoláni ty ostatní zachránit. Hlavní roli v potterovské verzi příběhu na téma ancien régime si bílý muž udělil sám. Pro osvícence byl zbytek světa nepopsanou tabulí bez smysluplných dějin, bez jediné vlastní instituce, do které teprve Západ vepíše své vyšší ideály. Civilizace přichází s Evropany vzhledem k tomu, že civilizovaní lidé jsou nadřazení, jsou také zodpovědní za svět, který se teprve rozvíjí, vyjádřil se hrabě Buffon. Markýz de Condorcet to řekl těmito slovy: Teprve s naší pomocí pronikne do těchto rozlehlých končin civilizace. 30 Arogance bílé rasy provázela dokonce i takové prospěšné reformy, jakou byla britská kampaň proti otrokářství na přelomu 18. a 19. století. Britský konzervativní politik sir Robert Peel řekl v červnu 1840, že když běloši obchod s otroky nezastaví, o nadřazenosti Evropanů Afričany nikdy nepřesvědčí. 31 William Wilberforce, jeden z vůdců hnutí proti obchodu s otroky, se o něco později vyjádřil o Indii: Není snad naší povinností usilovat o to, abychom tyto ubohé bytosti pozvedli z jejich dnešního politováníhodného stavu? 32 James Mill o Indech v roce 1810 řekl, že je v zájmu domorodců, aby je Britové nenechali jít si vlastní cestou. 33 Dokonce na berlínské konferenci v roce 1885, kde si evropští kolonizátoři dělili Afriku připomínali přitom děti kolem krabice s cukrovím, ze které právě spadlo víko, zněla slova plná altruismu. Signatáři se měli zaměřit na výchovu domorodců a požehnání civilizace jim přinést až do domu. 34 Jedním z mála lidí s jiným názorem byl Mark Twain. V roce 1901 civilizační úsilí satiricky popsal: To požehnání civilizace v pološeru se zdá, že nic lepšího není Zboží, o které nikdo moc nestojí, se prezentuje jako žádoucí Zákon a pořádek Svoboda Čestné jednání Ochrana slabých Vzdělání není to pěkné? Pane, tohle nabízíme. Všichni ti troubové, dosud tápající v tmách, se tak octnou na naší lodi. 35 Pakt Společnosti národů přijatý po první světové válce slíbil národům, které se dosud nedokážou pozdvihnout vlastními silami, že jejich blaho a rozvoj stojí na posvátné důvěře v civilizaci. Proto má být péče o rozvoj těchto lidí svěřena pokročilým národům. 36 Jen málokdo se pochybovačně ptal, zda ta- KAPITOLA 1. PLÁNOVAČI VERSUS HLEDAČI 33

4 kováto péče nepřinese oněm rasám víc utrpení než jednodušší způsob vykořisťování. 37 Po druhé světové válce se rétorika (a také uvažování) změnila. O rasové nadřazenosti se přestalo mluvit a zaostalé národy, které nejsou schopné vládnout si samy, nikdo nepoučoval. Hlavními myšlenkami se staly samospráva a dekolonizace. Západ vyměnil starou rasistickou měnu za nové peníze. Necivilizované země teď byly rozvojové. Z divochů se stal třetí svět. Změna postojů od rasové nadřazenosti k respektu a k rovnosti byla upřímná, avšak paternalistická, nátlakový přístup se nezměnil. V následujících kapitolách se budeme zabývat poučením, které si můžeme z dějin kolonialismu vzít, a tím, jak se z něho stalo dnešní budování národa. Počínání Západu transformujícího zbytek světa mezitím dostalo nové jméno: mezinárodní pomoc. Její počátek lze nalézt ve čtvrtém bodu programu prezidenta Harryho S. Trumana. V inauguračním projevu 20. ledna 1949 řekl mimo jiné toto (a předběhl tak Jeffreyho Sachse a Projekt milénia OSN o půl století): Musíme zahájit zcela nový program pokroku a růstu nerozvinutých částí světa. Víc než polovina obyvatel světa žije v podmínkách blížících se bídě Poprvé v dějinách má lidstvo k dispozici znalosti a schopnosti, jak těmto lidem ulehčit jejich utrpení. Předchozí pokusy Západu Truman přehlédl jako chudé příbuzné na milionářské svatbě. Teď poprvé v historii víme, jak zbytku světa ( těmto lidem ) pomoci. Truman tak zahájil novou éru. Brzy nato se zrodil rozvojový expert, dědic to misionáře a koloniálního úředníka. O dva roky později došla expertní skupina OSN k závěru, že dvouprocentní růst národních důchodů na hlavu vyžaduje mezinárodní pomoc ve výši zhruba tři miliardy dolarů ročně. Walt Rostow ve čtenářsky úspěšné knize Etapy hospodářského růstu (The Stages of Economic Growth) napsal, že k vzestupu národního důchodu v zemích Asie, Blízkého východu, Afriky a Latinské Ameriky asi o 1,5 % ročně bude třeba navýšit mezinárodní pomoc o čtyři miliardy dolarů. Byla v tom i obhajoba vlastních zájmů; kniha nesla podtitul Nekomunistický manifest (A Non- -Communist Manifesto). Západ (první svět) soutěžil s komunisty (druhým světem) o to, kdo nabídne třetímu světu tu jedinou správnou cestu. Západ dělal, co mohl, aby zbytek světa přesvědčil, že hmotné prosperity dosáhne BŘÍMĚ BÍLÉHO MUŽE 34

5 snáze, když bude žít ve svobodě (se soukromým vlastnictvím, volným trhem a demokracií), než pod vládou komunismu. V některých případech musel Západ zajistit, aby zbytek světa nesešel z cesty k prosperitě, s pomocí armády. Západní úsilí ovšem ovlivňovala po celá desetiletí studená válka (dnes má na mezinárodní pomoc stejný vliv válka proti terorismu). Rostow byl poradcem Johna F. Kennedyho; v roce 1961 prohlásil, že programy mezinárodní pomoci a její koncepce jsou většinou neuspokojivé hodláme v následujícím desetiletí dosáhnout rozhodujícího obratu ve vývoji méně rozvinutého světa a přiblížit se k tomu důležitému dni kdy mezinárodní pomoci už nebude třeba. Tato rozsáhlá kampaň měla za následek, že po druhé světové válce vznikla řada nejrůznějších agentur: Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Agentura Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), Britský odbor pro mezinárodní rozvoj (DFID), Meziamerická rozvojová banka (IDB), Africká rozvojová banka (AFDB), Asijská rozvojová banka (ADB), Rozvojový program OSN (UNDP), Světová zdravotnická organizace (WHO), Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Mezinárodní organizace práce (ILO), Dětský fond OSN (UNICEF) a další. Nešlo však jen o rozvojovou pomoc: Západ podporoval transformaci zbytku světa také poskytováním poradenských služeb, diplomatickými vztahy nebo vojenskou intervencí. Za studené války se vysílali do chudých zemí špioni, vojáci a zbraně, aby tam pomáhali bránit se před komunismem a zavádět kapitalismus. Objevilo se celé nové odvětví zvané ekonomie rozvoje. Ve čtyřicátých letech minulého století požadoval ekonom polského původu Paul Rosenstein-Rodan, aby se úsilí začlenit třetí svět do prvního světa podstatně zvýšilo. Rozvojem chudých zemí se začali zabývat politologové a sociologové i mnozí další badatelé. Gunnar Myrdal, ekonom a sociolog, který posléze získal Nobelovu cenu, řekl v roce 1956, že reakcí na chudobu je plán: Teď už panuje obecný souhlas, že méně rozvinuté země by měly mít souhrnný a provázaný státní plán za podpory a potlesku rozvinutých zemí. Myrdal se o takovýchto plánech vyjadřoval se vzrušenou dikcí, která je slyšet i dnes (kurziva pochází z originálu): Alternativou k tomuto heroickému pokusu je pro dnešní svět politicky neúnosné setrvávání v hospodářské a kulturní stagnaci i úpadku. 38 Amen, snad KAPITOLA 1. PLÁNOVAČI VERSUS HLEDAČI 35

6 jen s tím, že hrdinské plány hospodářské stagnaci zabránit nedokázaly a nijak neovlivnily ani uspokojování jednoduchých potřeb. Stejné myšlenky s jistými obměnami intelektuálních preferencí inspirují také dnešní verzi břemene bílého muže. Mezi nevelký počet lidí s odlišnými názory patřil britsko-maďarský ekonom Peter Bauer, který neúspěch plánovaného rozvoje prostřednictvím mezinárodní pomoci jasnozřivě předpověděl už před čtyřiceti lety. 39 Je omyl myslet si, že když jsem vystudoval vysokou školu a žiji ve společnosti, jež se nějakým způsobem dopracovala prosperity a míru, vím dost k tomu, abych mohl jiným plánovat, jak dosáhnout téhož. Jak říká má přítelkyně April, je to stejné, jako kdybychom si mysleli, že dostihovým koním se dá svěřit budování dostihových drah. CHUDÍ SI POMÁHAJÍ SAMI V předmluvě k Sachsově knize Konec chudoby Bono říká: Záleží na nás. Sachs píše o výzvě pro naši generaci. Když Gordon Brown ohlašoval posílení rozvojové pomoci, pronesl: Pomůžeme vám vybudovat kapacity, které potřebujete, abyste měli s čím obchodovat. Nejen že vám budeme otevírat dveře, ale také vám pomůžeme nabrat síly, abyste dokázali překročit přes práh. 40 Na plánovačích je nejnesnesitelnější jejich (obvykle nevědomá) povýšenost. Když slyšíte západního politika či aktivistu říkat my, myslí tím my běloši a to je dnešní podoba břemene bílého muže. (Neplatí to automaticky pro veškeré západní snahy pomáhat chudým; jsou i jiní bohatí, kteří se snaží chudým pomáhat upřímně a bez přezíravosti.) Jean-Claude Shanda Tonme, kamerunský právník a novinář, protestoval v červnu 2005 proti organizátorům koncertu Live 8 v článku otištěném na názorové straně New York Times: Pořád nás považují za děti, které musejí zachraňovat, a chtějí řešení navrhovat za nás. V závěru této knihy si řekneme o nadějných změnách, k nimž může dojít, když se přestaneme chovat přezíravě když skoncujeme s podmínkami provázejícími pomoc a půjčky Mezinárodního měnového fondu, přestaneme za- BŘÍMĚ BÍLÉHO MUŽE 36

Univerzita Palackého v Olomouci Centrum interdisciplinárních studií. Pavel Nováček MYS DOBRÉ NADĚJE

Univerzita Palackého v Olomouci Centrum interdisciplinárních studií. Pavel Nováček MYS DOBRÉ NADĚJE Univerzita Palackého v Olomouci Centrum interdisciplinárních studií Pavel Nováček MYS DOBRÉ NADĚJE Partnerství pro rozvoj jako globální environmentální výzva Olomouc 2003 1 MYS DOBRÉ NADĚJĚ Pavel Nováček,

Více

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? Rozhovor: Miléniové vesnice jako důkaz 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? 3-6 diskuse Genderová rovnost v nedohlednu 7-8 2 0 1 4 ROZVOJOVKA 1 Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté Bolívie Filipíny

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Víchová Pavlína Pedagogika sociální práce 3. ročník ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ

Více

ROZVOJOVKA 2 VZDĚLÁVÁNÍ. ROZHOVOR s Vladimírem Špidlou, eurokomisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.

ROZVOJOVKA 2 VZDĚLÁVÁNÍ. ROZHOVOR s Vladimírem Špidlou, eurokomisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. ROZHOVOR s Vladimírem Špidlou, eurokomisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti 3 TÉMA 4-7 DISKUSE 8-9 Vzdělávání Nadbyteční ve vlastní zemi 2 0 0 9 ROZVOJOVKA 2 VZDĚLÁVÁNÍ K A L E I

Více

Nerovnoměrný rozvoj světa a jeho socioekonomické důsledky

Nerovnoměrný rozvoj světa a jeho socioekonomické důsledky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Nerovnoměrný rozvoj světa a jeho socioekonomické důsledky Bakalářská práce 2009 autor: Milena Poděbradská vedoucí práce: RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D. Prohlašuji:

Více

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY Tomáš Tožička a kolektiv autorů ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ Vyšlo s finanční podporou Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí

Více

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD 2007 www.ein.eu DV\692142CS.doc PE DV\692142CS.doc 2/54 PE Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat Obsah

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

STEIN RINGEN* Oxford University, Velká Británie

STEIN RINGEN* Oxford University, Velká Británie RECENZNÍ STAŤ Evropa na pokraji úpadku: kam až může vést populační krize Populační fond OSN, State of the World Population 2002, UNFPA (www.unfpa.org), New York 2002, 80 s. STEIN RINGEN* Oxford University,

Více

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Potírání chudoby Přehled SVĚTOVÁ BANKA Washington, D.C 2001 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, N.W., Washington,

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Kvalita života dětí v rozvojových zemích

Kvalita života dětí v rozvojových zemích Mezinárodní rozvojová studia Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Kvalita života dětí v rozvojových zemích Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Více

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

SOCIAL WATCH. Odpověď zní: lidská práva. změny klimatu a zhoršující se nespravedlnosti. založený přístup k rozvoji. Z p r á v a 2 0 0 8

SOCIAL WATCH. Odpověď zní: lidská práva. změny klimatu a zhoršující se nespravedlnosti. založený přístup k rozvoji. Z p r á v a 2 0 0 8 P r ů b ě ž n á z p r á v a o g l o b á l n í m v ý v o j i v o b l a s t i vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti SOCIAL WATCH Z p r á v a 2 0 0 8 Odpověď zní: lidská práva Svět čelí vážným problémům,

Více

UN bulletin 12/2006. AIDS: Konec v nedohlednu Světový den boje proti AIDS připomínáme. časopis OSN v České republice

UN bulletin 12/2006. AIDS: Konec v nedohlednu Světový den boje proti AIDS připomínáme. časopis OSN v České republice UN bulletin časopis OSN v České republice 12/2006 Jsem přesvědčen, že globální problémy musíme řešit mnohostrannou spoluprací všech. Jedinou odpovědí na hlavní výzvy současného světa musí být Organizace

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více

Milton a Rose Friedmanovi: Svoboda volby

Milton a Rose Friedmanovi: Svoboda volby Milton a Rose Friedmanovi: Svoboda volby 1 Vydal Liberální Institut 1992 Copyright Liberální Institut, 1992 Translation Pavel a Vladimír Vrecionovi ISBN 80-85467-85-2 2 Obsah Předmluva k českému vydání...

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Rozvojové země Potřebují pomoc, nebo volné trhy? Sborník textů Nomsa Duba, Hynek Fajmon, Jan Kohout Mojmír Hampl, Václav Klaus, Dušan Tříska Walter Williams, Martin Slaný,

Více

1000 dní rozhoduje. GENY Jaký mají vliv Důsledky hladu dopadají na další generace Str. C3

1000 dní rozhoduje. GENY Jaký mají vliv Důsledky hladu dopadají na další generace Str. C3 1000 dní rozhoduje MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTIČLOVĚK V TÍSNI KE SVĚTOVÉMUDNI VÝŽIVY KOJENÍ Ženy darují své mléko Úspěšný program snížilv Brazílii kojeneckou úmrtnost Str. C2 GENY Jaký mají vliv Důsledky

Více

Pavel Nováček. Křižovatky budoucnosti Směřování k udržitelnému rozvoji a globálnímu řízení

Pavel Nováček. Křižovatky budoucnosti Směřování k udržitelnému rozvoji a globálnímu řízení Pavel Nováček Křižovatky budoucnosti Směřování k udržitelnému rozvoji a globálnímu řízení 1999 2 Vydavatelství GplusG, Praha Obsah 1. Úvod... 5 2. Chvála futurologie... 8 3. Smysl středoevropského pohledu

Více

Terra Libera. Mýty, mýty, mýty. Rozhovor s Dr. Robertem Higgsem

Terra Libera. Mýty, mýty, mýty. Rozhovor s Dr. Robertem Higgsem Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Marshallův plán: mýty a realita Tyler Cowen srpen září 2002 / ročník 3 Mýty, mýty, mýty aneb proč politici nechtějí, abychom znali pravdu Rozhovor

Více

Absolventská práce. Eva Skálová

Absolventská práce. Eva Skálová Jabok-Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Eva Skálová Přínos křesťanských církví pro řešení sociální situace v rozvojovém světě Vedoucí práce: Michael Martinek Rok:

Více

Samuel P. Huntington STŘET CIVILIZACÍ BOJ KULTUR A PROMĚNA SVĚTOVÉHO ŘÁDU. Nancy, jež přečkala střet s úsměvem na tváři

Samuel P. Huntington STŘET CIVILIZACÍ BOJ KULTUR A PROMĚNA SVĚTOVÉHO ŘÁDU. Nancy, jež přečkala střet s úsměvem na tváři Samuel P. Huntington STŘET CIVILIZACÍ BOJ KULTUR A PROMĚNA SVĚTOVÉHO ŘÁDU Nancy, jež přečkala střet s úsměvem na tváři Střízlivé proroctví Samuela Huntingtona Když v roce 1993 vyšel v nejprestižnějším

Více

Svět je tvrdé místo k narození

Svět je tvrdé místo k narození Z obsahu: 60 let Informačního centra OSN v Praze O UNFPA s Janou Simonovou Češi ve službách UNV Historie sídla OSN Václav Klaus na všeobecné rozpravě 62. Valného shromáždění Ban Ki-moon: Změna klimatu

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

Richellem, šéfem agentury EuropeAid. Doprava a. Jak se psala infrastruktura. Deklarace z Dohá ROZVOJOVKA 3. Doprava a infrastruktura

Richellem, šéfem agentury EuropeAid. Doprava a. Jak se psala infrastruktura. Deklarace z Dohá ROZVOJOVKA 3. Doprava a infrastruktura Rozhovor s Koosem Richellem, šéfem agentury EuropeAid 3 téma 4-7 diskuse 8-9 Doprava a Jak se psala infrastruktura Deklarace z Dohá 2 0 0 8 ROZVOJOVKA 3 Doprava a infrastruktura K A L E I D O S K O P K

Více

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Materiál vznikl v rámci projektů Světová škola 2 (Global Action Schools 2 Communities) a Náš společný svět. Jeho vznik byl finančně podpořen

Více

MIKROPŮJČKY JAKO NÁSTROJ ŘEŠENÍ CHUDOBY: ZKUŠENOSTI Z ASIE

MIKROPŮJČKY JAKO NÁSTROJ ŘEŠENÍ CHUDOBY: ZKUŠENOSTI Z ASIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie Kamila TOPIČOVÁ MIKROPŮJČKY JAKO NÁSTROJ ŘEŠENÍ CHUDOBY: ZKUŠENOSTI Z ASIE bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová,

Více

ISE. stav politiky ve světě zápas se změnami klimatu slovo do diskuse o nedávné minulosti INSTITUT PRO STŘEDOEVROPSKOU KULTURU A POLITIKU

ISE. stav politiky ve světě zápas se změnami klimatu slovo do diskuse o nedávné minulosti INSTITUT PRO STŘEDOEVROPSKOU KULTURU A POLITIKU Ročník 21. únor 2008 130 stav politiky ve světě zápas se změnami klimatu slovo do diskuse o nedávné minulosti ISE INSTITUT PRO STŘEDOEVROPSKOU KULTURU A POLITIKU obsah SE 130/2008 Úvodní slovo Násilí

Více

PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII

PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII The issue of education and child labor in South India, o.s. Bc. Petra Paličková, DiS. 2011 Anotace Problematika vzdělávání dětí a dětské práce

Více