ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace"

Transkript

1 ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta ,- 2. Klient vybral z běžného účtu ,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet ,- 4. Termínovaný vklad předčasně vybrán a) výše vkladu ,- b) poplatek za nedodržení podmínek 1 000,- c) vyplacená částka.. 5. Připsání úroků na účet klienta a/ hrubý úrok 6 000,- b/ daň 15 % 900,- c/ čistý úrok.. 6 Prodej 1000 EUR klientu v hotovosti a/ kurzová hodnota. b/ poplatek /1%/. c/ přijatá částka v Kč Nákup USD od klienta v hot. a) kurzová hodnota b) poplatek /%/ c) vyplacená částka 8. a) Z b. ú. klienta provedena úhrada na účet klienta jiné tuzemské banky (převodní příkaz) ,- b) Výpis z účtu u CB o provedení úhrady klientu jiné tuzemské banky ,- 9. a) Výpis z účtu u CB o přijetí úhrady ve prospěch klienta naší banky ,- 9. b) Připsání úhrady na b. účet klienta ,- 10. a) Výpis z nostra účtu o připsání platby ve prospěch našeho klienta 5 000,- 10. b) Připsání platby na účet klienta 5 000,- 2. Devizové operace 1. Z běžného účtu klienta (Kč) provedena úhrada 2000 USD ve prospěch klienta jiné banky (nostro) a) převod. b) výpis z n.účtu ba). bb). 2. Na běžný účet klienta (Kč) přijata úhrada od klienta zahr.banky loro účet ve výši 1000 GBP a) b) ba). bb).

2 3. Z devizového účtu (USD) klienta provedena platba na účet klienta jiné banky(nostro) ve výši 5000 EUR a). b).. 4. Na běžný účet klienta přijata (Kč) úhrada od klienta jiné tuz. banky ve výši 1000 EUR a) b) ba). bb). 5. Z běžného účtu klienta (Kč) provedena úhrada 2000 GBP ve prospěch klienta zahr. banky (loro) a) převod b) výpis z n.účtu ba) bb) Výtah z kursového lístku - pro následující příklady: Valuta Deviza nákup prodej střed nákup prodej střed EUR 25, ,00 24,00 26,00 25,00 USD 20,00 22,00 21,00 19,00 21,00 20,00 GBP 35,00 37,00 36,00 34,00 36,00 35,00 3. Úvěrové operace 1. Banka poskytla dlouhodobý úvěr klientu připsání na jeho běžný účet ,- 2. Nárůst úvěru o úrok 1.rok (efekt.úrok.míra) 14%. 3. Přijetí první splátky úvěru ,- 4. Nárůst úvěru o úrok za 2.rok 5. Přijetí druhé splátky úvěru ,- 6. Nárůst úvěru o úrok za 3.rok 7. Opoždění druhé splátky úvěr přesunut do sledovaných. 8. Vytvořena opravná položka ,- 9. Nárůst úvěru o úrok za 4. rok. 10. Úvěr přesunut do ztrátových ,- 11. Navýšena opravná položka ,- 11. Úvěr bylo nutno odepsat ,- 12. Zrušena opravná položka. 13. K eskontu přijata směnka ,- 14. Povolen eskontní úvěr s diskontem ,- a připsán na běžný účet klienta a) výše úvěru.. b) diskont ,- c) připsaná částka na účet klienta 15. V den splatnosti směnka proplacena výstavcem - účet u jiné tuzemské banky ,- 16. Směnka vyřazena z evidence ,-

3 4. Ocenění pohledávek z úvěrů k rozvahovému dni: Banka poskytla úvěr ve výši 600,- se splatností 5 let. Splátky byly sjednány ve výši 180, 150, 100, 220 a 250. Efektivní úroková míra byla zjištěna ve výši 14%. Jakou hodnotou bude úvěr vykázán v rozvaze na konci jednotlivých let? Jaká částka úrokových výnosů vstoupí do hospodářského výsledku těchto let? Výpočet vyznačte v tabulce:???????? Rok 5. Výpočet opravné položky Úvěr byl poskytnut 1. ledna 2009 ve výši 600,- splatnost 5 let, splátky viz minulý příklad. Po třetím roce došlo ke zpoždění splátky a k jednání o novém splátkovém kalendáři. Splátky úvěru za čtvrtý a pátý rok byly nově sjednány ve výši 200,- a 220,-. Původní rizikovost klienta při podepsání smlouvy byla 14,0% (efektivní úroková míra). Naběhlá hodnota na konci třetího roku byla vykázána ve výši 384,- Zjistěte výši opravné položky (na základě nově stanoveného splátkového kalendáře). 6. Účtování cenných papírů 6a) cenné papíry k obchodování 1. Banka nakoupila 100 akcií spol.xy určených k obchodování nom.hodnota l ks 100,-, tržní cena ke dni nákupu 350,- - uhrazena z B.Ú.u CB.. 2. Poplatek burze za zprostředkování nákupu akcií - uhrazen z B. Ú. u CB 1 000,- 3. Evidence v podrozvaze. 4. Akcie po měsíci prodány tržní cena ke dni prodeje 370,-/1ks (úhrada na B.Ú u CB) a) prodejní cena ,- b) úbytek akcií..,- c) rozdíl z prodeje..,- 5. Vyřazení z evidence.

4 6b) dluhopisy úročení pod pari (diskont) Nominální hodnota dluhopisů = 1500,-, splatnost 3 měsíce prodejní cena při emisi = 1380,- (cena při zpětném odkupu-proplacení) = 1500,-) a) držení do splatnosti b) prodáváme po 2 měsících za 1440,- b) prodáváme po 2 měsících za 1480,- 6c) dluhopisy kupónové Byly nakoupeny kupónové dluhopisy s nominální hodnotou ,-, úrokovou sazbou 8 %, s kupónem starým 3 měsíce. Nákupní cena včetně kupónu byla ,-, poplatek za nákup činil 3000,- Dluhopisy byly po šesti měsících prodány za cenu (včetně kupónu) ,-. Poplatek za prodej činil 1500,-.

5 Jaký bude celkový výsledek obchodu? Zaúčtujte účetní operace k obchodnímu případu Č. T e x t Částka MD D 7. služby pro klienty při emisi cenných papírů 7a) garance umístění na trhu Banka provádí emisi dluhopisů jako prostředník a garantuje jejich umístění na trhu: Nominální hodnota dluhopisu je ,-/ks, počet 100 ks (bezkuponové), splatnost 2 roky, prodejní cena 9 600,-, nákupní cena pro banku 9 000,-. Ve stanovené době rozprodá 90 ks, zbytek (10 ks) po skončení emise přebírá do svého portfolia. Po uplynutí doby splatnosti banka je předkládá k proplacení. Zaúčtujte všechny potřebné operace (včetně podrozvahy) a zjistěte výsledek tohoto obchodního případu Č. T e x t Částka MD D

6 7b) - zajištění prodeje (bez garance umístění) Banka provádí emisi dluhopisů jako prostředník a garantuje jejich umístění na trhu: Nominální hodnota dluhopisu je ,-/ks, počet 100 ks (bezkuponové), splatnost 2 roky, prodejní cena 9 600,-, nákupní cena pro banku 9 000,-. Ve stanovené době rozprodá 90 ks, zbytek (10 ks) po skončení emise přebírá do svého portfolia. Po uplynutí doby splatnosti banka je předkládá k proplacení. Č. T e x t Částka MD D 8. Investice nákup akcií s využitím call opce Banka zajišťuje nákup 30% balíku akcií firmy opcí, za kterou zaplatí ,-, která ji garantuje nákup celého balíku k za ,- (v okamžiku uzavření opce je tržní cena balíku ,-, k se tržní zvýšila na ,-). Zaúčtujte operace spojené s pořízením opce a s její realizací a zhodnoťte efektivnost využití opce. 9. Emise vlastních cenných papírů 9a) emise obligací banky Banka emituje tříleté obligace za účelem získání hotovosti s fixním vypláceným úrokem 5% p.a. Úrok je vyplácen na základě ročních kuponů, při výplatě je úrok zdaňován. Zaúčtujte účetní operace spojené s touto emisí:

7 Č Text Kč MD D 9b) emise vlastních akcií Ke zvýšení základního kapitálu banka emituje 100 akcií s nominální hodnotou ,-/ks. Prodejní cena je stanovena na ,-. Úhrada je zprostředkována přes účet u CB. Č Text Kč MD D 10. Účtování provozu banky Č Text Kč MD D 1 Faktura za nové zařízení pobočky Přepravné nového zařízení Montáž Úhrada položek 1, 2, 3 (jediný dodavatel - účet u jiné tuzemské banky.. 5 Uvedení do užívání.. 6 Zúčtování odpisu za první rok Vyřazení plně odepsaného starého zařízení Přiznání mezd zaměstnancům a) hr.mzda b) Srážka SZP c) Srážka daně z příjmu Výplata mezd převodem na běžný účet Přijata faktura za el. energii

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

předmětu Finanční účetnictví 1

předmětu Finanční účetnictví 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční účetnictví 1 Letní semestr - 5 konzultací školní rok 2005/2006 Obsah konzultací: 1. konzultace - Účtování dlouhodobého majetku a/ vymezení, členění,

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

Konsolidovaná výroční zpráva

Konsolidovaná výroční zpráva Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Údaje o konsolidačním celku Zpráva dozorčí rady Equa bank a. s. Zpráva o vztazích 03 14 65 Základní údaje o hospodařeni Equa bank a. s. Dozorčí rada Equa bank a. s. Auditovaná

Více

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Č ř ž í á Č á á á é ář ě á á č á ř ž éúč í á ě č Č á á č í á Ý ň á ř ě á í á ří é úč íá ě č ě ž ý ý ý úč í í ň í í ú ů Ú č Čé á á č í á ě ří é úč íá ě ě á í

Více