Česko Evropská? Excelentní? Destinace? Marketingová koncepce cestovního ruchu ČR 2013+

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko 2015. Evropská? Excelentní? Destinace? Marketingová koncepce cestovního ruchu ČR 2013+"

Transkript

1 Česko 2015 Evropská? Excelentní? Destinace? Marketingová koncepce cestovního ruchu ČR 2013+

2 MARKETINGOVÁ KONCEPCE 01 EKONOMICKÁ PERSPEKTIVA Roční nárůst devizového inkasa Udržení a zvýšení počtu zahraničních přenocování Zastavení propadu zahraniční návštěvnosti regionů Zvýšení hodnoty značky destinace PERSPEKTIVA NÁVŠTĚVNÍKA Zvýšení loajality návštěvníků Zvýšení spokojenosti návštěvníků Změna vnímání značky PERSPEKTIVA PARTNERŮ CZECHTOURISM Spokojenost veřejného sektoru s činností CzechTourism Spokojenost soukromého sektoru s činností CzechTourism Efektivnost marketingových kampaní Ekonomický přínos pro podílníky PROCESY K NAPLNĚNÍ STRATEGIE Marketingový výzkum (CRM): analýza potřeb, segmentace vč. spotřebního chování, kvalitativní průzkum, srovnání s konkurenty, zprávy z trhů, průzkum spokojenosti partnerů Tvorba produktů: manuál (nad)regionálních produktů: kvalita, partnerství, obchodní potenciál Strategie značky: nový vizuální styl, koncept deštníkové značky, měření hodnoty značky Strategie umisťování: partnerský marketing: aliance + veřejný/soukromý sektor, mezinárodní PR agentura Komunikační strategie: ecrm, koncept online komunikace (web, sociální sítě, mobilní marketing), filmové produkce, koncept komunikace/distribuce pro B2B, B2C, C2C: zahraniční zastoupení LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

3 Klíčové rysy strategie 1 TVORBA A ŘÍZENÍ ZNAČKY 2 MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ nový vizuální styl, přesah mimo turismus výzkum, produkt, komunikace, efektivita 3 KOOPERACE zejména s regiony, komerčními partnery, ekonomická diplomacie 4 KONCENTRACE ZDROJŮ vybrané trhy, vybrané segmenty, finance, HR 5 ZMĚNA MARKETINGOVÝCH NÁSTROJŮ ve prospěch on-line komunikace

4 Vize, mise vize Česko je na prvních místech mezi zvažovanými turistickými 2015 destinacemi v Evropě - a to zejména díky pověsti excelentní poznávací destinace kombinující prvky kulturní krajiny, kultury, relaxace, bezpečí a vstřícného zákaznického přístupu k turistům. Na úrovni značky bude Česko spojováno s metaforou země příběhů.

5 Vize, mise vize Česko je na prvních místech mezi zvažovanými turistickými 2015 destinacemi v Evropě - a to zejména díky pověsti excelentní poznávací destinace kombinující prvky kulturní krajiny, kultury, relaxace, bezpečí a vstřícného zákaznického přístupu k turistům. Na úrovni značky bude Česko spojováno s metaforou země příběhů. mise Zvedáme lidi ze židlí.

6 Cíle marketingové koncepce Zásah potenciálních návštěvníků 20 % Zvýšení hodnoty značky destinace Zvýšení spokojenosti partnerů 10 % Zvýšení opakovanosti návštěv 2 % ročně Zvýšení počtu zahraničních přenocování 2 % ročně Finanční objem partnerského marketingu 20 % Unikátní návštěvníci webových stránek 20 % Zastavení propadu zahraniční návštěvnosti regionů (HUZ) Devizové inkaso 2 % ročně CzechTourism KOMPETENCE CzechTourism + podílníci

7 Klíčové závěry analytické části 8% NÁRŮST POČTU ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ V LETECH POČET ZAHRANIČNÍCH PŘENOCOVÁNÍ REGIONŮ KLESÁ PRAHA ZAUJÍMÁ 60% PODÍL NA UBYTOVÁNÍ Kč 2370 Kč CELKOVÉ VÝDAJE NA OSOBU A DEN KLESAJÍ ale % POTENCIÁLNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ VŮBEC NEZNÁ ČESKOU REPUBLIKU. POKUD JI ZNAJÍ, VYBAVÍ SE JIM PRAHA, PAMÁTKY, PIVO. 50% POTENCIÁLNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ NEMÁ DŮVOD UVAŽOVAT O ČR JAKO O DESTINACI PRO DOVOLENOU. DOBA POBYTU KLESLA ,5 DNE 2,9 DNE 2011

8 Výtah ze SWOT a USP UNIKÁTNÍ VLASTNOST PRODUKTU ČI ZNAČKY Praha Kulturní dědictví (UNESCO) Kulturní krajina Přírodní bohatství (zdroje, příroda) Bezpečnost, dostupnost Gastronomie Poměr kvalita/cena Nový vizuální styl Partnerský marketing Financování z fondů EU Nové produkty, zejména pro přeshraniční klienty Absence regionálních produktů Koncentrace návštěvnosti do Prahy a do sezony Infrastruktura, služby Deficit v marketingovém řízení (výzkum, kampaň, měření) Slabé partnerství Konkurenční tlak Ekonomická a politická nejistota Zranitelnost letecké dopravy Zvýšení DPH: konkurenceschopnost cen Financování CR Praha je 15. nejlepší destinace na světě. [Trip Advisor 2011] Praha, kulturní dědictví vč. kulturní krajiny, přírodní bohatství, dostupnost, bezpečí. Praha je 4. nejbezpečnější evropské město. Hotel U zlaté studně je nejlepší hotel světa. Český Krumlov je 16. nejkrásnější město světa. Propozice země příběhů: 77% přijíždí s motivem poznávací či pobytový/aktivní turismus. ČR je 5. nejbezpečnější země světa. [Global Peace Index] [Trip Advisor 2011] [National Geographic 2008] Sedmé nejnavštěvovanější město Evropy. Česko má 10. největší koncentraci kulturních památek UNESCO na světě. [Trip Advisor 2011] Becherovka v TOP 10 alkoholické nápoje světa. [Lonely Planet 2012]

9 Konkurence Typický itinerář návštěvníků z vybraných zámořských trhů Porovnání indexu konkurenceschopnosti T&T a devizového inkasa etc. PREFERENCE POTENCIÁLNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ Česko + cena / výkon + zajímavost destinace + památky HOTELOVÉ POKOJE 2009 Rakousko + hory + příroda + lyžování + Vídeň + služby 56 % 60 % 2053 Obsazenost Praha 24 % 50 % 2375 cena pokoje [CZK] Vídeň 33 % 24 % Praha Vídeň Česko + Praha + historie + památky + krajina Budapešť Maďarsko + Budapešť + lázně Německo Rakousko Česko Maďarsko Polsko Slovensko 6,7 18,7 4,5 /38. 5,4 4,4 / 49. 9,4 4,4 /54. 1,7 5,5 / 2. 34,7 5,4 / 4. 4,8 / 31. Index konkurenceschopnosti TTCI / pořadí Devizové příjmy z příjezdového turismu [mld USD]

10 Na cestě k cíli Celkové výdaje klesají Rozpočty klesají Cenová konkurenceschopnost klesá Orientace na bonitní klientelu Diferenciace, segmentace Pokles návštěvnosti regionů Německo zdrojová země č. 1 Aliance v domácím cestovním ruchu pro zvýšení návštěvnosti Posílení aktivit na přeshraničních trzích Nedostatečná efektivita komunikace Změny mediálního chování (příklon k on-line komunikaci) Nová skladba komunikačního mixu zohledňující aktuální trendy (zejména on-line komunikaci) Mezinárodní PR agentura Nevyprofilovanost nabídky, zejména regionů Praha, kulturní dědictví, kulturní krajina jako klíčové silné stránky Zájem o zdravý životní styl Zájem o kulturní turismus Zvyšující se nároky na kvalitu, zkracování pobytu Neznalost ČR a nezájem o ni Praha silnější značka než ČR Roztříštěnost a nevýraznost komunikace Marketingová koncepce Nové produktové portfolio s důrazem na poznávací turismus, city breaks, městský turismus + lázeňství/wellness/medical tourism,kvalitu, propojenost Nový vizuální styl (design, foto, texty, videa) Integrovaná, efektivní a efektní komunikace Partnerský marketing vč. velkých projektů EU Růst mimoevropských regionů Stabilní rozvoj většiny západoevropských regionů Stagnace některých evropských regionů Cestování na kratší vzdálenost Nové přístupy obchodní modely, optimalizace zahraničních zastoupení: priorita DE, RU, Evropa, BRIC Nový model domácího cestovního ruchu Efektivita procesů agentury CzechTourism CRM, zvyšování kvalifikace, sledování trendů, benchmarking s nejlepším CCR EKONOMICKÁ PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA NÁVŠTĚVNÍKŮ PERSPEKTIVA PARTNERŮ

11 Produkty 01 CESTY POZNÁNÍ 02 CESTY KRAJINOU Letní cesty Zimní cesty Na plný plyn 03 CESTY PRO ZDRAVÍ Praha Cesty městy Kulturní krajina Cesty s příběhem (spirituální) Kulturní cesty České lázně Zdravě a zodpovědně Medicínský turismus 04 MICE 3 ÚROVNĚ KOMUNIKACE 1) Česko - země příběhů 2) Cesty s příběhem (spirituální) 3) Velkomoravská poutní cesta

12 Cesty poznání CESTY MĚSTY Olomouc Card Syrečky Unes co shopping vyfotit a na FB Kašn a

13 rozhledna s chatou KČT turistické značení Cesty krajinou LETNÍ CESTY lidová architektura pivo Bernard cyklostezky parník

14 odpolední výlet Cesty pro zdraví ČESKÉ LÁZNĚ lázeňská kavárna wellness lázeňská architektura koupel minerálka z pítka lázeňská oplatka promenádní koncert

15 Mapa rozdělení trhu ZACHOVAT PODÍL PŘENOCOVÁNÍ Malý ekonomický potenciál do budoucna (nízký podíl na přenocování 1-2%), menší intenzita aktivit a spojování do klastrů (např. střední Evropa = SK, HU, AT; Benelux + VB apod.) 30 % 25 % ZÍSKAT DE Centra budoucího bohatství - pro expanzi, dynamika nárůstu přenocování i devizového inkasa, základní marketingové investice, nové pilíře budoucí sítě ZZ 20 % 10 % UK ITA USA HOL FRA POL ESP DNK AUS JAP NOR KOR SWE 5 % 0 BRA CHN 600% 500% 400% 0 300% NÁRŮST PŘENOCOVÁNÍ 200% Klíčové z hlediska devizových příjmů (ca 70% přenocování), popř. regionálního rozptylu (Polsko), hlavní koncentrace z centra i ZZ, koncentrace finančních prostředků (až 70%), základ sítě ZZ RU 15 % 100% POSÍLIT

16 Osnova zprávy o trhu Velká Británie Charakteristika trhu Marketingová strategie Trh v České republice HDP +5 % 25 % 80 % 40 % bezpečnost, MICE 2,5 noci 45 % 87 % 3 % 50 % 86 % 3. důchodců používá Fb vidělo alespoň 1 video na internetu za měsíc nejoblíbenější stránka TRENDY: senzitivita vůči ceně, snížení výdajů na cestování, zkrácení cest, levnější dopravní prostředek HLAVNÍ KONKURENČNÍ VÝHODY Praha, kulturní dědictví, kvalita/ cena, dostupnost, gastronomie, do 2015 s CK letecky v zimě SEGMENTY mladí, rodiny, střední generace, v 2010 senioři 60+, školní mládež, gay and lesbian KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE KOMBINACE SEGMENT-PRODUKT- NÁSTROJ on-line, mobilní komunikace, PR: press tripy, tištěná média Střední generace: Praha, města, kulturní cesty dynamika růstu Praha Jižní Morava Letecké dopravní spojení, svátky apod. Rozhodují se 3 měsíce před dovolenou Nejnižší počet příjezdů v listopadu, prosinci a lednu HLAVNÍ MOTIVY: rekreace, zábava, městský turismus, památky Lifestyle magazín iphone

17 Persony Persony představují nový pohled na segmenty. Persony jsou kombinací statisticky vymodelovaných segmentů a jakýchsi spotřebitelských cest - typických způsobů chování těchto segmentů. Persony mají tu výhodu, že oproti suchým statistickým datům představují lidi z masa a kostí. Marketingové aktivity budou realizovány diferenciovaně podle segmentace jednotlivých trhů. Priorita bude kladena na segmenty s vyšší bonitou.

18 Poláci scénář 2 socio-demo Behaviorální období Postojové Poznámka zájmy Doprava itinerář Jacek & Małgorzata, oba kolem 35, 2 děti, bydlí u Wrocławi sport (lyže) vlastní Krkonoše zima

19 italové scénář 1 socio-demo giovanni & jeho třída - středoškoláci Behaviorální období zájmy Doprava itinerář Praha vlastní 4 dny v Praze Jaro Postojové Poznámka

20 němci scénář 2 socio-demo Franz (60) + Hilde (58) Behaviorální období zájmy Doprava itinerář Praha, městský turismus, wellness vlastní (auto) Praha (2 dny), Krumlov (2 dny), Plzeň (1 den), lázeňský trojúhelník (2 dny) Jaro/léto Postojové Poznámka

21 Positioning Cesty poznání Cesty krajinou Cesty pro zdraví stále je co objevovat Infrastruktura Dostupnost Česko země příběhů Bezpečnost

22 kulturní krajina...v sobě skrývá příběhy, které do ní byly kdysi vepsány a které z ní můžeme číst na každém kroku. ostrava!!! příběhy krajů, kde z energie země vyrostly ocelové chrámy... lázně...příběhy míst, kterým daly živly schopnost léčit... Česko je zemí, kam se jezdí za poznáním krajiny, lidí, historie, kultury, ale také sebe sama. zelená hora...a v krajině stejné příběhy zašifrované ve stavbách velkých architektů. rock & roll na hrad! Nová doba přinesla nové legendy a nové příběhy. Rockeři vítězili nad lží a nenávistí. karlovy vary karlovy lázně lázně novými procedurami

23 Nástroje B2C VELETRHY (ZEJMÉNA, KDE VYSOKÁ PENETRACE INTERNETEM) PREZENTACE (POKUD NEBUDOU EFEKTIVNÍ) TISKOVINY ON-LINE KOMUNIKACE / 365 INTEGROVANÉ KAMPANĚ PARTNERSKÝ MARKETING (SPOLEČNÉ KAMPANĚ) MEZINÁRODNÍ PR LOCATION PLACEMENT: FILMOVÉ PROJEKTY CELEBRITY ZÁKLADNÍ INFORMACE Vrchol 1012 m n. m. Pohoří Jizerské hory Světadíl Evropa Země Česko

24

25

26

27 Implementace strategie Marketingová strategie Nový vizvální styl, rebranding Obsahová přestavba Manuál produktů: národní a regionální produkty Nové fotokolekce, spoty, videa Integrovaná marketingová kampaň 2012: produktová Segmentace zahraničních návštěvníků Integrovaná marketingová kampaň 2013: incoming značková + produktová Strategická partnerství: Letiště Praha, ČSA, Škoda Auto, kraje, agentury Projekty nová média: location placement, mobilní marketing, sociální sítě Certifikační projekty: TIC, hotely Optimalizace sítě zahraničních zastoupení vč. nastavení metrik výkonnosti Mezinárodní PR agentura Integrovaná marketingová kampaň : DCR + příhraničí společně s regiony Nová prezentace domácího cestovního ruchu (sounáležitost, prestiž, portál) Národní informační portál ecrm modul

28 Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit. Ch. Darwin

Česko 2015. Evropská? Excelentní? Destinace? Marketingová koncepce cestovního ruchu ČR 2013+

Česko 2015. Evropská? Excelentní? Destinace? Marketingová koncepce cestovního ruchu ČR 2013+ Česko 2015 Evropská? Excelentní? Destinace? Marketingová koncepce cestovního ruchu ČR 2013+ Marketingová koncepce NOVÝ PŘÍSTUP 1 3 EKONOMICKÁ PERSPEKTIVA 2 PERSPEKTIVA NÁVŠTĚVNÍKA PERSPEKTIVA PARTNERŮ

Více

Česko 2015. Evropská? Excelentní? Destinace? Marketingová koncepce cestovního ruchu ČR 2013+

Česko 2015. Evropská? Excelentní? Destinace? Marketingová koncepce cestovního ruchu ČR 2013+ Česko 2015 Evropská? Excelentní? Destinace? Marketingová koncepce cestovního ruchu ČR 2013+ Marketingová koncepce NOVÝ PŘÍSTUP 1 3 EKONOMICKÁ PERSPEKTIVA 2 PERSPEKTIVA NÁVŠTĚVNÍKA PERSPEKTIVA PARTNERŮ

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

12 Implementace a monitoring Koncepce státní politiky cestovního ruchu... 141 12.1 Institucionální rozměr podpory cestovního ruchu... 142 12.

12 Implementace a monitoring Koncepce státní politiky cestovního ruchu... 141 12.1 Institucionální rozměr podpory cestovního ruchu... 142 12. červen 2012 Obsah ANALYTICKÁ ČÁST... 4 Úvodem... 5 1 Úvodní východiska... 7 2 Význam cestovního ruchu v národním hospodářství ČR... 12 3 Analýza nabídky cestovního ruchu... 17 3.1 Základní turistická infrastruktura...

Více

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism Výroční zpráva 2013 Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism V roce 2013 působilo ve světě celkem 21 zahraničních zastoupení agentury CzechTourism. Základním cílem sítě zahraničních zastoupení je propagovat

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji ZKRÁCENÁ VERZE Verze: květen 2007 Tento dokument vznikl v rámci projektu "Systém tvorby a zavádění produktů cestovního ruchu v návaznosti na destinační

Více

Marketingové strategie (Country reporty za rok 2012):

Marketingové strategie (Country reporty za rok 2012): Marketingové strategie (Country reporty za rok 2012): Čína za autorský kolektiv CzechIt Institute for Strategic Studies on Tourism, o.p.s.: Ing. Monika Palatková, Ph.D. Ing. Šárka Tittelbachová Ing. Gabriela

Více

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5 Statutární město Ostrava MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI OSTRAVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST Ing. Lenka Hurtová Ing. Lucie Ligocká 08 11/2010 OBSAH 8 SYNTÉZA... 3 8.1 Formulace SWOT

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji KOMPLETNÍ VERZE 2014 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji byla vytvořena

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU Příloha č. 1 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU PLZEŇSKÉHO KRAJE AKTUALIZOVANÝ K 31.12. 2007 Zadavatel: Zpracovatel: Plzeňský kraj Úhlava, o.p.s. Škroupova 18 Krameriova 138 306 13 Plzeň 339 01 Klatovy Obsah

Více

MARKETINGOVÉ NÁSTROJE V PROPAGACI CESTOVNÍHO RUCHU. Miloslav Ondilla

MARKETINGOVÉ NÁSTROJE V PROPAGACI CESTOVNÍHO RUCHU. Miloslav Ondilla MARKETINGOVÉ NÁSTROJE V PROPAGACI CESTOVNÍHO RUCHU Miloslav Ondilla Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Práce je zaměřena na využití marketingových nástrojů v propagaci cestovního ruchu. Teoretická část

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) Svárov

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 2. N á v r h o v á č á s t Zadavatel: Zhotovitel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc ARC Mikulov s.r.o., Náměstí 30,

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 1 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Kontext a metodika

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. 2009 Praha, červenec 2009 Obsah: Obsah:...2 1 Význam zpracování

Více

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Část 1: 15/10/2005/FIN Zadavatel: Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Zhotovitel:

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Managment a marketing v cestovním ruchu Autor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 11. a 18. září 2009, Lázně Bohdaneč

Managment a marketing v cestovním ruchu Autor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 11. a 18. září 2009, Lázně Bohdaneč Managment a marketing v cestovním ruchu Autor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 11. a 18. září 2009, Lázně Bohdaneč I. CHARAKTER CESTOVNÍHO RUCHU Cestovní ruch představuje jeden z velmi významných fenomenů

Více

Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi

Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bakalářská práce Autor: Jan Vůjtěch bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU

PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI 1 PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU zpracovala INCOMA Research 23.5.2006 OBSAH PREZENTACE 2 1. Projekt Manuál rozvoje cestovního ruchu 2. Výzkum návštěvníků

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

památek Image je často dlouhodobá, těžko se mění, prostředky do změny image se projeví až za desítky let, někdy i přesto ne.

památek Image je často dlouhodobá, těžko se mění, prostředky do změny image se projeví až za desítky let, někdy i přesto ne. IMAGE PRODUKTU Image destinace - jde často o stereotypní, selektivní představu místa, charakterizovanou očekáváním něčeho nového a dosud nepoznaného - image destinace úzce souvisí s umisťováním, segmentací

Více