SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #02_ rocník NEPRODEJNÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #02_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ"

Transkript

1 SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #02_ rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Tento projekt zaměřený na integraci cizinců je financován Ministerstvem vnitra České republiky.

2 03 22 BenefiCní koncert LaChe Chave Úvodní slovo Že se integrační centra v roli informačního, komunitního a vzdělávacího střediska poskytující služby migrantům (potřebné zvláště těm z třetích zemí) na celém území ČR osvědčila, ukazuje přehled ročních aktivit IC. V uplynulém roce došlo na poli integračních center k růstu klientů-cizinců (ačkoliv se počet cizinců v ČR nezvýšil), kteří využívali jejich služeb: právní poradenství, sociální poradenství, kurzy českého jazyka a kurzy socio-kulturní orientace. Zvýšení počtu klientů bylo, mimo jiné, ovlivněno i trvající ekonomickou krizí, kdy mnozí cizinci přišli o práci. Na stranách 5, 6 a 7 se dozvíte, proč se IC rozšiřují a počty klientů rostou. Jak by se chovali politici a zákonodárci, kdyby cizinci mohli volit, alespoň na komunální úrovni? Myslí se tím výhradně cizinci z třetích zemí (občané EU, pokud mají trvalý pobyt v Česku, mohou volit na komunální úrovní a ve volbách do Evropského parlamentu). Politici a zákonodárci by určitě častěji navštěvovali své voliče přímo v občanských sdruženích a předpisy pro cizince by byly trochu shovívavější voliče, přece nemůžete zlobit. Ale realita je jiná, a proto někteří cizinci říkají: Když nemůžeme volit, když nemůžeme být zvoleni, nejsme ještě součástí této společnosti v tom vyšším slova smyslu. Ale v jednom jsou všichni cizinci diskriminováni: cizinec nesmí být, alespoň dle platného práva, v dnešní době člen žádné z českých politických stran a hnutí. Podle zákonu číslo 424 z roku 1991 se členem strany může stát jen občan České republiky starší 18 let, což znamená, že to platí i pro cizince z EU; sice můžou volit a být voleni, ale nemůžou se stát členy politické strany. Členství cizinců v politických stranách je téma ne příliš známé, a proto jsme mu věnovali 8., 9. a 10. stranu. Máte firmu, pracujete na živnostenský list? Určitě pokaždé se strachem navštěvujete finanční úřad, protože nevíte, co vás tam čeká za překvapení. Do novelizace a změn jednotlivých daňových zákonů dochází často a člověk, neprofesionál, to nezvládá sledovat. V tom smyslu se může konstatovat, že to platí jak pro českého občana, tak i pro cizince. Proto od tohoto čísla máme novou rubriku: pan Petr Zíka, účetní, vám bude radit, jak na kontakt s úřady, na kterých závisí vaše podnikání. Začínáme tím nejdůležitějším finančním úřadem. Pečlivě si článek přečtěte, a pokud máte nějaký konkrétní dotaz z vaší praxe, pošlete nám otázku na náš mail a my ji přepošleme panu Zíkovi. Už léta se píše a mluví o tom, že systém zdravotního pojištění pro cizince je prostě deformovaný. Podle zákona musí mít cizinec s dlouhodobým pobytem zdravotní pojištění, ale sjednat si ho může pouze jako smluvní pojištění u komerčních zdravotních pojišťoven. Ty jej inzerují jako komplexní péči, ale nabízené produkty se rozsahem ani kvalitou nedají srovnávat s rozsahem veřejného zdravotního pojištění, a přitom jsou o moc dražší. Ve Sněmovně už bylo více pokusů rozšířit systém veřejného zdravotního pojištění i pro cizince s dlouhodobým pobytem, ale během legislativního procesu se zatím vždy tento návrh ze znění poněkud vytratil. Teď stojíme před novým pokusem a jak to probíhá si můžete přečíst v textu Reforma deformace? na straně 12. Na straně 14 otiskujeme text, že Ministerstvo vnitra ČR chystá zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců ze zemí mimo EU. Je součástí návrhu nového zákona o pobytu cizinců, který vnitro rozeslalo dalším resortům k připomínkovému řízení, a pokud projde ve vládě a v parlamentu, měl by začít platit od začátku příštího roku. Kromě zpřísnění některých pravidel by ale měl zákon cizincům přinést i lepší ochranu a zjednodušení celého systému povolování delších pobytů. Nebaví vás učit se češtinu? Možná už jste alergičtí na mluvnici a dostáváte tik, máte-li vyslovit ř. Avšak zákon žádá, abyste se (integrační) jazyk naučili, pokud chcete získat povolení k pobytu. Na straně 16 z textu Když cizinci mluví hezky česky vás potěšíme informací, že existují i zajímavější způsoby, jak se dá češtině naučit. Příjemné čtení vám přeje Dragoljub Matić Obsah: Úvodní slovo 3 Refufest? Je to festival uprchlíků nebo přišel svátek? 4 Integrační centra se rozšiřují a počty klientů rostou 5 Téma: Členství cizinců v politických stranách 8 Proč (ne)chodit na finanční úřad 11 Reforma deformace? 12 Co všechno byste měli vědět o své uklízečce (a nechcete se zeptat) 15 Když cizinci mluví hezky česky 16 Umíme i česky a chceme být svým studentům blíž 17 Svátek, který po staletí sjednocuje národy 19 Navruz pod širým nebem 20 Benefiční koncert Lačhe Čhave, o. s 22 Výstava 13 pro všechny 23 Cizinci v ČR podle státního občanství 24 Informační bulletin pro cizince a o cizincích vydává občanské sdružení SLOVO 1 Redakce: Dragoljub Matić (šéfredaktor) Goranka Oljača, František Kostlán, Lyubov Grunkovskaya ADRESA VYDAVATELE: Francouzská 2, Praha 2 Tel. fax: GRAFIKA: Adam Bláha Jazyková redakce: Lenka Jandáková TISK: Datapont s. r. o. OBÁLKA: Šárka Hanušová 02 13

3 04 Komentár 05 Text: Jiřina Šiklová Foto: Archiv Text: Marie Říhová Foto: IC Ústí nad Labem Refufest? Je to festival uprchlíku nebo prišel svátek? Na ostrově Kampa v Praze, který jako ostrov nevypadá, protože je spojen malostranskou stranou města několika mosty a mostečky, byl festival honosně nazvaný Refufest. Co je to, proč nemluví se česky? Převedu to do češtiny, ale stejně bude nutné to slovo přeložit. Fest je slavnost, oslava nebo též festival. První část slova refuge je možné přeložit jako útočiště, záchrana, spása, útulek a mezi námořníky to znamená dokonce i nouzový přístav. Refugees jsou uprchlíci, migranti, prostě ti, co hledají někde útočiště, možnost ochrany před pronásledováním, jinak řečeno, hledají azyl. Většina z nás si myslela, že zavládne-li mír zde, u nás, bude tomu tak na celém světě. Byl to omyl. Cynicky se říkává, že mír je tehdy, když je u nás klid, ale střílí se u sousedů. Doslova tak tomu bylo po převratu l989, kdy my jsme byli svobodní, ale již v létě roku následujícího sem k nám přicházeli, či spíše utíkali, první uprchlíci z Balkánu. Jednou Albánci, pak zase Chorvaté, někteří občané z Kosova, později někteří uprchlíci byli z bombardovaného Sarajeva a Bělehradu. V různých fázích bojů prchali přívrženci různých skupin. Podobně jako když od nás prchali kdysi lidé před Hitlerem a nacisty, pak před komunisty a dalšími mocenskými skupinami. Také našim lidem poskytovali v zahraničí pomoc, alespoň v podobě ubytování v uprchlických táborech s možností pokračovat či spíše utíkat dál a dál od své původní vlasti. A také tento azyl poskytovali lidem různých politických názorů nebo náboženství. Proč? No, přece tak se to dělá, tak je to správné. Každý demokratický stát má povinnost poskytnout uprchlíkům pomoc. Předpokládá se to, očekává, a tak i u nás byly v letech devadesátých zřízeny různé tábory pro azylanty neboli uprchlíky. Někteří se zde jen dočasně zastavili, jiní zde zůstali, požádali o azyl, měli a mají možnost, budou-li zde pracovat a přijmou zákony chování v této republice za své, že získají i naše občanství. Zákony musí přijmout, ale svoje přesvědčení, politické i náboženské, si mohou ponechat. Do toho jim stát, který poskytne azyl, mluvit nebude. Mít pověst státu, který pomoc poskytuje, kam lidé mohou přicházet a nemusí se bát, je dokladem, že takový stát je demokratický, z kterého lidé nemusejí utíkat před pronásledováním. Měli bychom být na sebe sama pyšní, se sebou spokojení. Samozřejmě, každý stát občas některé uprchlíky žádající o azyl odmítne, nepřijme, ověřuje si jejich doklady, zkoumá příčiny, proč odcházejí, chrání svoje občany před těmi, kteří sem PhDr. Jiřina Šiklová utíkají, protože mají za sebou zločineckou činnost. Je třeba ověřit, zda opravdu přišli k nám s těmi úmysly, které proklamují. A dalším dokladem správného státu je i to, že se potom ti nově přišlí (všichni jsme odněkud přišli, ne?) nemusejí skrývat. Že je ti domácí nenapadají, že se nemusejí skrývat. I proto oceňuji to, co je v názvu článku, tedy Refufest, tedy veřejnou oslavu, na které se uprchlíci sami představují. Refuge festivaly začaly v roce Tehdy s pomocí našich organizací pro pomoc uprchlíkům, jako je OPU nebo Berkat a Invaze, se poprvé představili na Václavském náměstí se svojí hudbou, tanci. Lidé kolem chodící se na to dívali, občas jim někdo z těch uprchlíků vysvětlil, proč jsou u nás, co se děje v jejich zemi, proč odešli či museli odejít. Zájem se zvětšoval, veřejnost si na to zvykala a v dalším roce,tedy v roce 2005, vystoupili znovu a tato slavnost trvala celé dva dny. A zase měli úspěch. Pak již si troufli dělat svoje setkání na jiných náměstích, kam přivezli i část své kultury. Říká se, že láska prochází žaludkem a ochutnám-li to, co jí ten druhý, tak se mu také přiblížím. Nejvíce předsudků obvykle máme ve stravování. I tuto bariéru uprchlíci prolomili. Na všech podobných setkáních je vždy pár stánků, kde se přímo před očima návštěvníků vaří a pečou jejich domácí speciality. Jídlo, které je pro tu kterou zemi typické. A ono to chutná i návštěvníkům. Předsudky se rozpadají. Ti lidé jedí jídla, jaká jíme i my, jsme si tedy podobní. Pak jsme začali překládat název jako festival, slavnost uprchlíků a stručněji přišel svátek. Koho??? Těch uprchlíků? Nejenom jejich, je to svátek nás všech, protože jsme v sobě překonali zábrany vůči cizincům, přijali jsme je a jsme zvědaví na to, jak žijí, jaké písně hrají, jak tancují, jak se oblékají. A tak se letos na Kampě, stejně jako v minulých letech, objevilo plno stánků s drobnostmi, které se tam kdesi v cizině nosí, vyrábějí, s jídlem, které ti lidé pro nás vaří, a s koncerty a vystoupeními na několika místech a podiích. Lidé si tam zvykli chodit, podívat se i nakupovat, berou tam s sebou malé děti a i pro ně je a bude samozřejmé, že zde žije cizinec, který je současně členem naší společnosti, tedy spoluobčanem. Bez řečí se tím hroutí předsudky a svět se globalizuje z té lepší stránky. Z té stránky lidské neboli humánní. Zaplaťpámbu za tuto změnu v našich postojích a za toto pochopení pro druhé. IntegraCní centra se rozširují a pocty klientu rostou V uplynulém roce došlo na poli integračních center k několika velmi zásadním změnám, zejména z hlediska rozšíření těchto center o významné nováčky. Na jaře 2012 bylo založeno Integrační Centrum Praha o. p. s. (ICP), které v srpnu slavnostně otevřelo Komunitní a informační centrum v Žitné ulici. ICP významně navýšilo poskytované služby v hlavním městě, ale i koncepční práci pro imigranty, kteří tvoří v Praze 38 % z celkového počtu všech přistěhovalců pobývajících v ČR. Opravdovým nováčkem je Integrační centrum pro cizince v Hradci Králové, které zakládá Diecézní Charita. Na Vysočině bude založeno integrační pracoviště, které bude řízené Správou uprchlických zařízení (SUZ). Jediným krajem, který zůstává nepokrytý, je tedy Středočeský kraj, kde plánuje navázat na své aktivity Poradna pro integraci. Statistické údaje sledované SUZ ukazují, že se každoročně počet cizinců vyhledávajících služby integračních center zvyšuje. Integrační centrum Praha o. p. s. (ICP) Integrační centrum Praha je zřízeno hlavním městem Praha a má roli informačního a komunitního střediska poskytujícího služby migrantům (centrála v Žitné ulici na Praze 1 a pobočky na Praze 4, 12, 13 a 14). Kromě toho se zabývá otázkami integrace migrantů v Praze také koncepčně. Po vzoru zahraničních hlavních měst pro svou informační strategii použilo motto, které by mělo charakterizovat postoj hlavního města k imigraci, tedy Praha metropole všech. Vybrané motto je příhodné, protože v současnosti je každý osmý obyvatel Prahy cizinec a každý desátý je z tzv. třetí země. Stejně jako to bývá obvyklé v obdobných zahraničních centrech, tak i v ICP je polovina zaměstnanců migračního původu. Díky tomu dokáží velmi dobře předat informace, ale i svou migrační zkušenost dalším přistěhovalcům. Mezi nejúspěšnější počiny ICP bezesporu patří příprava koncepce integrace migrantů pro hlavní město, která byla v dubnu 2013 ve formě prozatímního Návrhu priorit pro oblast integrace cizinců na území hlavního města Prahy pro období předložena Komisi Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců. Návrhy se věnují detailním prioritám a doporučením v oblasti analýzy situace, financování aktivit, informovanosti (migrantů, odborníků, včetně jejich síťování, a veřejnosti), vzdělávání a přístupu k sociálním službám. Součástí praktických doporučení je například analýza v oblasti integrace v Praze s minimálně tisíci respondenty. Analýza bývá v evropských metropolích vstupním předpokladem pro smysluplnou koncepci integrace a především pro její naplňování. Jiným vybraným doporučením je vytvoření komplexního informačního portálu v jazykových mutacích pro migranty, ale také úředníky a veřejnost na území hlavního města. Do vzniku ICP v Praze chyběla potřebná koordinace v oblasti integrace na úrovni různých městských částí. Díky síťování jednotlivých subjektů v městských částech, vzdělávání odborníků, ale i díky spolupráci na přípravě koncepce integrace se podařilo výrazně podpořit toto síťování a spolupráci v různých částech Prahy. Na Návrhu priorit pro oblast integrace se podílelo 92 členů z řad zástupců městských částí, neziskových organizací, Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, UNHCR, IOM, magistrátu, úřadů práce, pedagogických zařízení a samotných migrantů v rámci Fóra migrantů. Obdobně jako v zahraničí se tak zapojují nově i migranti v Praze do koncepční práce v oblasti integrace na území své metropole. Integrační centrum Praha zaplnilo mezeru v koordinaci a koncepční práci, která byla v hlavním městě vzhledem k počtům migrantů již poměrně zásadní. Byla rovněž vydána obsáhlá brožura Praha metropole všech; Průvodce pro migranty žijící v Praze, která v metropoli na rozdíl od jiných českých měst zatím chyběla. ICP se zabývá také poskytováním služeb, a to ve spolupráci se čtyřmi partnerskými neziskovými organizacemi OPU, PPI, SIMI a InBáze, které dlouhodobě pracují s imigranty. Během několika měsíců ICP ve spolupráci s těmito organizacemi odstartovala právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, kurzy socio-kulturní orientace, komunitní a kulturní aktivity. Nejvíce klientů jsou občané bývalého Sovětského svazu (Ukrajina, Rusko, Bělorusko, Kazachstán), Moldavska, Spojených států amerických a asijských států (Vietnam, Mongolsko, Pákistán, Indie aj.). Poskytované služby využívají také sociokulturních mediátorů, stejně jako se to stává běžné i v dalších NNO. Pro vietnamskou komunitu působí mediátorka jak přímo v centru, tak i terénní formou a zájem o tyto služby je dle ICP velký. Kvůli potřebě větší podpory migrantů z řad vietnamské komunity byla také v lednu 2013 otevřena kancelář pobočky Praha 12 ve vietnamské tržnici SAPA. Všechny pobočky

4 06 také pořádají kulturní a komunitní aktivity, které mají za cíl sblížit komunity migrantů s majoritní společností v Praze. Služeb právního poradenství využilo za 10 měsíců poskytování 374 klientů. Sociálního poradenství využilo celkem 568 klientů. Kurzy českého jazyka navštěvovalo celkem 328 klientů, z čehož 232, tj. 70,7 %, jich kurzy úspěšně dokončilo. Podobně jako jiné organizace vybíralo ICP motivační zálohu, a to ve výši 500 Kč. Kurzy socio-kulturní orientace tvořilo celkem 36 kurzů, kterých se zúčastnilo 322 lidí, z toho 214 unikátních klientů ICP. Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) Integrační centra Správy uprchlických zařízení (SUZ) fungují v Jihočeském, Karlovarském, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském a Zlínském kraji. V kraji Vysočina bude v následujících měsících otevřeno pracoviště v Jihlavě. Ze statistik klientů CPIC v posledních letech vyplývá, že dochází k neustálému zvyšování počtu na celkových 8880 v roce 2012 v těchto osmi pobočkách. Téměř třináct procent z celkových počtů cizinců v krajích navštíví CPIC, přičemž například ve Zlínském kraji je to téměř čtvrtina lidí. Zajímavým údajem je, že téměř polovina všech klientů CPIC pochází z Vietnamu (4 399 lidí). S výjimkou Plzeňského kraje, kde dominují mezi klienty Ukrajinci, patří ve všech krajích k hlavním klientům CPIC občané Vietnamu. Až za nimi jsou s velkým odstupem Ukrajinci (1 790 lidí). Téměř čtvrtinu všech klientů center SUZ obslouží plzeňské integrační centrum. V loňském roce využívali klienti nejvíce sociálně-právní poradenství, a to 651 cizinců. Centrum zorganizovalo 34 kurzů českého jazyka pro 505 migrantů. Kurzy socio-kulturní orientace využilo 210 lidí v celkem 14 vstupních kurzech. Počet migrantů využívajících služeb centra byl v roce 2012 celkem osob. Již tradičně řeší pracovníci CPIC s klienty nejvíce pobytové otázky, výuku češtiny a vzdělávání, ale také občansko-právní vztahy. Vedoucí plzeňského centra Zuzana Sermešová přibližuje detailně, s čím se klienti v současnosti nejvíce potýkají: Cizinci se na nás obracejí často s dotazy ohledně práce. V posledním čase dosáhlo velké množství cizinců na trvalý pobyt. Velká většina z nich doufala, že získání trvalého pobytu jim přinese více pracovních příležitostí, což se nestalo, tzn. můžou se ocitnout na delší dobu bez příjmů, což stejně jako Čechům způsobuje velké problémy. Často se na nás obrací také cizinci-vietnamci, kteří po získání trvalého pobytu přestanou platit sociální a zdravotní pojištění a dostávají se v důsledku dluhů do exekucí. Časté jsou také dotazy na sloučení rodiny poté, co jeden člen rodiny získá trvalý pobyt. Bohužel dle Zuzany Sermešové zůstává největším problémem tzv. klientský systém fungující v důsledku neinformovanosti cizinců a kvůli zájmům nekalých zprostředkovatelů, různých agentur a družstev. Aktuálně se objevuje u vietnamské komunity drogová problematika. Kromě poradenských aktivit a kurzů českého jazyka pro cizince realizují Centra ještě doplňkové aktivity, jako jsou přednášky pro žáky a studenty na základních i středních školách a v nízkoprahových klubech pro mládež, akce umožňující setkání cizinců a majoritní společnosti formou kulturních a sportovních akcí, tématických večerů (např. Ruský večer, Čínský večer, Argentinský večer apod.). Pro migranty jsou pořádány workshopy spojené s reáliemi a kulturou ČR, jejichž úkolem je představit cizincům život v ČR a seznámit je s českými tradicemi, svátky apod. (např. workshop Vánoce v ČR, Velikonoce v ČR). Populární jsou fotbalové turnaje, jako například opakovaně pořádaná akce v Karlových Varech nebo v Libereckém kraji. S výborným ohlasem se setkaly rovněž Plzeňské mezinárodní hry složené z volejbalového a futsalového turnaje. Ostravská muzejní noc pořádaná v Moravskoslezském kraji ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy přitáhla pozornost asi tří a půl tisíce lidí. Obdobná prezentace různorodého prostředí proběhla i v rámci olomoucké akce Bez hranic, která byla doprovázena výstavou Jindřicha Štreita s názvem Jsme ze stejné planety. Za zmínku také stojí Multikulturní týden v Pardubickém kraji, který se zařadil po třech úspěšných ročnících mezi tradiční významné akce města. Inspirativní je také plzeňské divadelní představení S pohádkou kolem světa, kdy hlavním tématem byly cizí pohádky pojaté odlišnou formou. Děti si mohly zažít cizí pohádky na vlastní kůži, samy totiž secvičily a sehrály příběhy například z Norska, Indie a Ruska. V roce 2012 klienti CPIC nejvíce využívali sociálního poradenství (6 880 klientů) a kurzů češtiny (2 813 lidí). Služby sociálního poradenství jsou poskytovány buď v kanceláři centra, nebo v terénu sociálními pracovníky center nebo smluvně zajištěnými partnery. Pro srovnání jednotlivých center na celorepublikové úrovni je možné uvést, že kurzy češtiny navštívilo v jednotlivých centrech mezi 214 lidmi (Pardubický kraj) po 583 lidí (Plzeňský kraj). Socio-kulturní kurzy od 78 lidí (Jihočeský kraj) po 181 klientů (Liberecký kraj), celkově pak ve všech krajích účastníků. Právní poradenství využilo pouze 65 klientů (Moravskoslezský kraj) a nejvíce pak 284 lidí (Plzeňský kraj), celkem to bylo klientů. Sociální poradenství bylo nejvíce využívané, přičemž 547 klientům bylo poskytnuto v Jihočeském kraji a v Plzeňském kraji. Centrum na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí v Ústeckém kraji Služby ústeckého centra Poradny pro integraci zahrnují sociální poradenství, a to v kanceláře CPIC a terénní, právní poradenství, Informační centrum, kurzy českého jazyka, kurzy socio-kulturní orientace. Jak říká Eva Jandoušová, integrační pracovnice centra: V rámci služeb, které poskytujeme, se nám daří především v oblasti práce s komunitami, poskytování podpory komunitám a pořádáním integračních aktivit. Spolupracujeme také s českou komunitou, která se v hojném počtu účastní akcí, na kterých s námi cizinci spolupracují. Významnou aktivitou je v tomto ohledu festival Barevná planeta v Ústí nad Labem, který v roce 2012 oslavil již 13. ročník. Centrum v Ústí nad Labem spolupracuje také s pedagogy a školami pro podporu kvalitní výuky češtiny jako cizího jazyka. Pedagogové se seznamují se způsoby výuky, výukovými materiály a specifiky výuky jednotlivých národností. Celkem proběhla čtyři školení pro pedagogy. Dále poskytujeme školení pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, na nichž se účastníci seznamují se vzdělávacími systémy ve Vietnamu, Mongolsku, Rusku a v arabských zemí, uvádí zástupkyně ústeckého centra. V loňském roce zorganizovalo ústecké centrum také školení městské policie. Policisté se proškolili v oblasti cizinecké problematiky, seznámili se s počty cizinců v Ústeckém kraji, jednotlivými komunitami a jejich specifiky a základy interkulturní komunikace. Celkem proběhlo školení pro šest skupin policistů. V roce 2012 poskytlo centrum služby celkem cizincům. Sociálně-právní poradenství využilo 606 lidí. Centrum nabídlo 25 jazykových kurzů pro 361 lidí. Bylo zorganizováno 31 kurzů socio-kulturní orientace pro 345 klientů. Integračních aktivit z řad majority se zúčastnilo 762 lidí. Integrační centrum pro cizince v Hradci Králové Informační činnost, poradenství, kurzy češtiny, multikulturní a vzdělávací akce jsou hlavní aktivity nového projektu Integračního centra pro cizince v Královéhradeckém kraji, který v lednu 2013 zahájila Diecézní charita Hradec Králové. Integrační centrum pro cizince navazuje na dosavadní aktivity Diecézní charity Hradec Králové v oblasti integrace cizinců, které dále rozvíjíme a rozšiřujeme. V červnu bude centrum otevřeno v nových a větších prostorách objektu YMCA v Šafaříkově ulici, říká jeho vedoucí ing. Jan Kočí. Kromě tradičního sociálního a právního poradenství, doprovodů na úřady, k zaměstnavatelům a lékařům nabízí centrum také tlumočnické služby a zprostředkování dalších kontaktů. Jazykové kurzy češtiny pro cizince probíhají v Hradci Králové i v regionech, kde jsou skupiny zahraničních pracovníků jako například v Náchodě, Dvoře Králové nad Labem a v Ledči nad Sázavou pro dělníky z Mongolska, kterým centrum poskytuje i poradenství a organizuje volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi. Integrační centrum spolupracuje také s dobrovolníky v oblasti doučování cizinců. V Hradci vznikl divadelní soubor Světáci, který má za sebou divadelní představení Honza a tři zakleté princezny s velkým ohlasem u diváků. Soubor Světáci vznikl spontánně letos v lednu a jeho členy jsou Češi a cizinci z našeho kraje. V červnu vystoupí Světáci s pohádkou na hradeckém festivalu Poznejme se navzájem, popisuje novou aktivitu centra Bc. Vlaďka Dobešová, koordinátorka integračních aktivit a lektorka výuky ČJ. Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Centrum spravuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s pěti partnery nestátními neziskovými organizacemi. Klienti Jihomoravského regionálního centra pochází z více než 70 zemí. Specifikem Brna a okolí je velké množství zahraničních studentů. Ze zajímavostí, na které upozorňuje vedoucí centra Veronika Kollárová, zmiňme již druhý multikulturní kalendář, jehož cílem je představit náboženské svátky a tradice devíti nejrozšířenějších náboženských komunit. Součástí kalendáře jsou také tradiční recepty, které jsou na tyto svátky připravovány. Pro brněnské klienty byl vytvořen informační leták s mapou města Brna, který mapuje organizace a instituce napomáhající integraci cizinců. Pro usnadnění komunikace klientům z mongolské komunity byl vydán mongolsko-český slovník, který byl distribuován převážně na Blanensku, kde pobývá největší komunita Mongolů. Jedná se o zcela ojedinělý počin i v rámci České republiky.

5 08 Integrace Text: Goranka Oljača Clenství cizincu v politických stranách? Aneb cizinec není našinec Členství cizinců v politických stranách je ne příliš známé a mezi těmi, kteří se podílí na politické participaci, jistě nejméně veřejně frekventované téma. Což ovšem neznamená, že se v životě neobjevuje. Dlouhá léta natáčím rozhovory s cizinci, mimo jiné i o jejich politickém angažmá, a vím, že názory se velice různí. A často jsou nejednoznačné. Někteří mí spolubesedníci se například otevřeně ptali, proč by se vůbec měli angažovat v politice, když Češi sedí doma a zúčastňují se tak málo voleb. Jiní naopak říkali: Když nemůžeme volit, když nemůžeme být zvoleni, nejsme ještě součástí této společnosti v tom vyšším slova smyslu. V jednom ale byli zajedno zaprvé, že se do politických stran nedostanou, a zadruhé, že tady chybí politická vůle měnit vztahy k větší otevřenosti a účasti cizinců ve veřejném životě. Pravdou je, že občané z okruhu zemí EU, pokud mají trvalý pobyt i tady, mohou volit a být zvoleni v komunálních volbách a do Evropského parlamentu. O členství v politických stranách se jim ale, stejně jako cizincům z tzv. třetích zemí, zatím může jen zdát. Svědčí o tom i příklad historika Thomase Oellermanna. Já jsem se dostal do Prahy v roce 2003 jako student. Byl jsem nadšeným sociálním demokratem z domova z Německa a myslel jsem si, že sociální demokracie je něco, co funguje všude, co se dá vždycky propojit. Měl jsem spolužáky na univerzitě v Německu a ti se stali úplně normálně například členy britské labouristické strany nebo, když studovali ve Francii, vstoupili do francouzské sociální demokracie. Proto jsem se pokusil tady i já stát členem ČSSD. Nefungovalo to, aniž by mi někdo řekl, čím to je. Nikdo se mnou nekomunikoval. Celou věc jaksi ospravedlňuje zákon číslo 424 z roku 1991, podle kterého se členem strany může stát jen občan České republiky starší 18 let. Proč se tato podmínka tak vytrvale udržuje na legislativním nebi a proč je právě partaj nedosažitelným vrcholem politické participace cizinců? Další otázkou je, jestli politické strany mají zájem změnit úpravu starou 22 let? SLOVO STRAN Anketu se zástupci stran za ODS otevírá europoslanec Milan Cabrnoch: Vážíme si lidi, kteří přichází do ČR se usadit, pracovat a žít. Respektujeme i to, že mají zájem zapojit se do veřejného života včetně politického života. Každopádně ODS tuto problematiku ve svých stanovách nemá definitivně vyřešenou a určitě je to jedno z témat, o kterých budeme diskutovat. Předpokládám, že změníme stanovy při některé z příležitost stanovy v ODS totiž mění kongres. Osobně se hodně kloním k tomu, aby lidé, kteří do ČR přicházejí legálně, jsou tady delší dobu, chtějí tady žít a pracovat, aby dostali legální, legitimní možnost účastnit se politického a veřejného života rovnoprávně s občany ČR. V současné době ale neznám žádný konkrétní návrh, který by vyřešil členství cizinců v ODS. Nutnost být českým občanem se v bledě modrém opakuje i v případech Komunistické strany Čech a Moravy, Strany Práv Občanů ZEMANOVCI nebo Lidem liberálních demokratů. I strana TOP 09 dodržuje zákon ohledně cizinců. Místopředseda strany Marek Ženíšek zároveň upozorňuje, že členství nepovažují za jedinou formu participace. Musím zmínit naši celkem velkou síť takzvaných registrovaných podporovatelů, kterými se prakticky může stát kdokoliv a nezáleží na občanství. Zároveň se TOP 09 na svém prvním ustavujícím sněmu usnesla, že s těmito podporovateli bude komunikovat stejně jako se členy, že tedy do jisté míry jsou na stejné úrovni jako samotní členové. Vztahuje se to na oblast připomínkování stranických materiálů, různých programových materiálů, chození či účast na konferencích, vzdělávání se v rámci stranické struktury, popřípadě diskuse na našem komunitním portálu. V tuto chvíli nepovažuji změnu legislativy týkající se členství cizinců v politických stranách za skutečný zásadní problém, nicméně se nebráním diskusi nad tímto tématem. Zkrátka, připomínkování a debaty by cizincům měly stačit. Formu neřádných členů má pro cizince rezervovanou i Česká strana sociálnědemokratická. Jen je pojmenovala jako spolupracovníky. Existence spolupracovníků a podporovatelů se sice může tlumočit jako nakročení stran k jinému, lepšímu řešení, ale také i jako nepovedená náhražka plnohodnotného členství. Na webových stránkách Strany zelených se píše, že chcete-li se stát členem/ členkou, stačí vyplnit formulář a potom budete pozváni na členskou schůzku, kde se dozvíte další podrobnosti. Znamená to, že jako cizinka mám šanci stát se řádnou členkou? Předseda strany Ondřej Liška tomu dává zelenou, když říká: Ano, je to skutečně tak. My jsme stranou, jejímiž členy jsou i lidé, kteří nemají české státní občanství. Vím o jednom nebo dvou případech cizinců ze zemí EU, kteří našimi členy jsou. My jsme o tom uvažovali opakovaně, že by bylo třeba tu velmi nejasnou úpravu, která v českém zákonodárství je, zprůhlednit a jasně definovat, že se členy politických stran v ČR mohou stávat nejenom občané ČR, ale i občané jiných zemí. Tradiční výklad tohoto zákona jim to neumožňuje. V zákoně ale není sankce za nedodržování. Sankce tam není, nicméně je zřejmé, že je potřeba v tomto udělat větší jasno, a proto budeme iniciovat i změnu zákona. Mimo jiné i kvůli tomu, že tady žijí i lidé, kteří nejsou občané zemí EU. Například druhá generace ve vietnamské komunitě v ČR je z nějakých, pokud se nemýlím, 13 nebo 14 procent tvořena těmi, kteří se zde už narodili. To znamená, že nejsou cizinci nebo imigranti v tom tradičně chápaném slova smyslu, nýbrž jsou to vlastně už domácí, ale stejně se nedostanou do členství v politických stranách. Kdy a jakým způsobem navrhnete změnu zákona číslo 424? Doufám, že za nedlouhou dobu bychom prostřednictvím naší senátorky Elišky Wagnerové už mohli přijít i s konkrétním návrhem. Je to zatím spíše výjimka potvrzující pravidlo. VOX POPULI Ve veřejném prostoru skoro neexistující otázku členství nedávno zviditelnila diskuse, kterou organizovala Masarykova demokratická akademie. Kromě JUDr. Petra Kolmana z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který tématu poskytl adekvátní právní rámec, bylo zajímavé slyšet zkušenosti týkající se například německé úpravy stejné otázky. V celém německém politickém spektru se členství podle Thomase Oellermanna řeší jinak. V Německu se cizinci vždycky účastnili normálního života místní organizace. Nehrálo žádnou roli, jestli ten člověk-cizinec má německé občanství, nebo ne. Německé komunální volby se pochopitelně neobešly bez účasti občanů Evropské unie. Na všech kandidátkách se objevili cizinci ze zemí EU, to znamená u všech stran u liberálů, CDU, konzervativců. Řekové nebo Italové a Španělé jsou členy městského zastupitelstva za SPD. Navíc každé město má poradní sbor pro cizince. Komunita cizinců z jednoho města volí zástupce do toho poradního sboru a kandidáti, mezi které se zařazují i občané z mimoevropských států, jsou vybíráni podle kritéria příslušnosti k jednotlivým politickým stranám. Zajímavé je, že s názorem, že by pro nás německý příklad mohl být inspirativní, nesouhlasila starší kolegyně Thomase Oellermanna. Jako historička to vidím trošku jinak, složitěji a hlavně jaksi nevidím nejen důvod, ale potřebu a správnost v tom, aby neobčané mohli být členy českých politických stran. To je velmi závažná otázka, protože když se cizinci budou takto stávat členy politických stran, samozřejmě že budou hájit hlavně své potřeby a zájmy. Oni nebudou schopní pořádně znát potřeby, zájmy, kulturu a problémy českého národa. Za zmínku stojí i bezprostřední reakce MUDr. Elšana Nazarova, předsedy Sdružení Azerbajdžanců v ČR: Mám trvalý pobyt patnáct let. My cizinci jsme tady, žijeme tady, prospíváme vašemu státu a bereme ho jako svůj druhý domov. Mám tady rodinu, manželka pracuje, já pracuji, takže nejde o to, že cizinci přijdou a vezmou vám všechno. Neberte to tak, že cizinci jenom berou a že teď obsadí i politiku a budou to řešit proti vám. O to nejde. Někteří debatující se naopak obávali toho, že by hypoteticky noví zahraniční členové mohli v určitém místě převážit nad domácími hlasy. Předpoklad, že by do stran vstoupili deseti tisíce členů-cizinců, se nezdá být reálný. V dnešní době se spíš může stát, že nejenom v hypotetické rovině, celé zastupitelstvo budou tvořit cizinci. To je podle Patrika Eichlera z Masarykovy demokratické akademie mnohem závažnější a na to poukazují příklady z Chebu. Oni se s tím začínají potýkat jako s reálným problémem, protože 40 nejlepších studentů chebského gymnázia jsou Vietnamci. Mluví perfektně česky, mají velmi dobré studijní výsledky a dříve nebo později začnou chtít mít vliv na to, jestli někde je lavička nebo dětské hřiště nebo je tam nemocnice. A tím pádem začnou politiku ovládat, protože jsou dobří. A teďka je otázka, jak to dělat, jestli budeme mít zastupitelstvo plné cizinců anebo jestli to začneme odchytávat skrz politické programy. Ostatně ten politický program může být také cesta politické socializace těchto lidí v českém prostředí. Členství cizinců v politických stranách je podle všeho téma zatím zcela marginální. Nejen že strany neprojevují politickou vůli na tom něco změnit, ani cizinci se do stran nepokouší houfně přihlašovat. Má smysl o tom vůbec debatovat? JUDr. Martin Rozumek, předseda Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva, míní, že: Politická participace cizinců, respektive jejich volební právo pasivní a aktivní, je velmi důležitou otázkou. Dokonce si od ní slibuji, že by mohla prolomit nezájem politiků o situaci, práva a povinnosti cizinců v ČR. Já tady vidím velký nezájem ze strany politické reprezentace, protože cizinec rovná se nevolič, a v podstatě si s ním můžou firmy a ministerstva dělat politiku, jakou chtějí. A myslím si, že tohle by se mělo změnit. Myslíte si, že by mezikrokem mohla být možnost členství cizinců v politických stranách? Určitě. Aktivní a pasivní volební právo bez možnosti být členem politické strany mně přijde jako protimluv. Kandidovat jako nezávislý je sice možné i podle současné právní úpravy pro občany EU do Evropského parlamentu nebo do komunálních voleb, ale myslím si, že se to početně netýká téměř nikoho. Zabýval se Výbor pro práva cizinců politickou participací? Máte nějaké usnesení v tomto kontextu? My jsme zahlceni v poslední době palčivými problémy cizinců, jako je zdravotní pojištění, neprodlužování pracovních povolení atd., takže v posledních letech jsme se tímto bodem nezabývali, ale z pozice předsedy se zasadím o to, abychom to brzy změnili. Je docela možné, že se cizinci omezením být straníky o nic neochuzují obraz dění v mnoha stranách totiž až moc připomíná handl a příliš málo správu věcí veřejných. Takže za velkou čest se to nepovažuje. Nicméně právě to je zároveň důvod, aby se cizinci začali účastnit politického dění a pokusili se tuto atmosféru měnit. Jak řekl Thomas Oellermann: Politická scéna v ČR má jisté problémy je to systém zahleděný do sebe. Kdyby se otevřel nějakému novému vlivu s jiným pohledem na svět a politiku, mohlo by to, ale také nemuselo vést k nějakému zlepšení.

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #01_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #01_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #01_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Tento projekt

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #04 _2013 10. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #04 _2013 10. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #04 _2013 10. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Tento projekt

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #03_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Tento projekt

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #02_2011 8. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #02_2011 8. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #02_2011 8. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 03 17 malé asijské

Více

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05 03 Úvodní slovo Milí čtenáři, oproti zavedenému zvyku tentokrát nebudu komentovat obsah aktuálního čísla, chci se věnovat období mezi tímto a minulým vydáním bulletinu. Krize sice ještě trvá, práce není,

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #02_2012 9. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #02_2012 9. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #02_2012 9. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 03 20 Úvodní

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2011 8. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2011 8. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #03_2011 8. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 03 16 BAREVNÁ

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2012 9. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2012 9. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #03_2012 9. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 03 22 Miss Vietnam

Více

ELEKTRONICKÝ SBORNÍK Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ

ELEKTRONICKÝ SBORNÍK Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ ELEKTRONICKÝ SBORNÍK Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ 2010 2 Aspekty integrace cizinců v regionech ČR soubor vybraných příspěvků z regionálních konferencí 3 Aspekty integrace cizinců v regionech ČR Elektronický

Více

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Bc. Jana Dvořáková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2010 7. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2010 7. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #03_2010 7. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Barevná planeta

Více

s b o r n í k příspěvků

s b o r n í k příspěvků sborník příspěvků sborník příspěvků Vydáno v rámci projektu Integrace cizinců na úrovni samosprávy řešení problematiky osob migrujících za prací na území města Plzně. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo

Více

Do Brna pro úsměv str. 8

Do Brna pro úsměv str. 8 SVĚT 7/2009 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Vaše dotazy str. 4 ROZ Do Brna pro úsměv str. 8 Lidé se zdravotním postižením... Lenka Kohoutová založila a vede bezbariérové

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #04_2010 7. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #04_2010 7. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #04_2010 7. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 03 Jakub Tesař

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

Předmluva: Vážení čtenáři,

Předmluva: Vážení čtenáři, Předmluva: Vážení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více

Komoří bulletin léto 2015. Komunitní tlumočení

Komoří bulletin léto 2015. Komunitní tlumočení Komoří bulletin léto 2015 Komunitní tlumočení OBSAH Letem světem z Komory 2 Organizační.... 2 Spolupráce... 3 Vzdělávání... 4 Ostatní... 5 TÉMA: Komunitní tlumočení 6 Co mají společného komunitní tlumočníci

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

Jak a proč být průvodcem cizince

Jak a proč být průvodcem cizince Jak a proč být průvodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vladislav Günter Lenka Pavelková Tomáš Hudec Kristýna Šlajsová Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. Tato příručka vznikla v rámci projektu

Více

Cizinci a novináři. Jak sehnat cizince?

Cizinci a novináři. Jak sehnat cizince? Média a migranti Vážení novináři a novinářky, připravili jsme pro vás elektronickou brožurku s informacemi a kontakty k tématu migrace cizinců do České republiky. Pojali jsme ji jako rozcestník, který

Více

Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Záznam Kulatého stolu pořádaného v rámci individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území

Více

Fórum nestátních neziskových organizací před vstupem České republiky do Evropské unie

Fórum nestátních neziskových organizací před vstupem České republiky do Evropské unie Fórum nestátních neziskových organizací před vstupem České republiky do Evropské unie Praha, 2. 3. října 2003, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Preambule: Účastníci celostátního shromáždění nestátních

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 Správa uprchlických zařízení MV ČR Správa uprchlických zařízení MV Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji & Zlínský kraj Integrace cizinců ve Zlínském kraji a

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

KOMUNITNÍ TLUMOČNÍCI VE VÍRU INTEGRACE

KOMUNITNÍ TLUMOČNÍCI VE VÍRU INTEGRACE KOMUNITNÍ TLUMOČNÍCI VE VÍRU INTEGRACE KOMUNITNÍ TLUMOČNÍCI VE VÍRU INTEGRACE OBSAH: úvod 5 Co je vlastně komunitní tlumočení? 9 Etické principy komunitního tlumočení 13 Kdo je komunitní tlumočník? 21

Více

VE ZPRAVODAJI NAJDETE

VE ZPRAVODAJI NAJDETE ž í ý í š í Vážení čtenáři, představuji vám další, vánoční číslo Zpravodaje. Tentokrát je hlavním tématem studium v zahraničí blíže vám představíme Českou školu bez hranic, projekt založený Lucií Boucher-Slavíkovou.

Více

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 nová pracovní místa kvalitní zdravotnictví opravené silnice příliv investic omezení dopravní obslužnosti ekonomická destabilizace nárůst nezaměstnanosti privatizace

Více

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Závěrečná žpráva ž dotažníkového šetření Integrační centrům Praha, o.p.s. Praha 2014 Dotazníkové šetření bylo zpracováno v rámci projektu Integrační

Více