13. zá í Oslavy 130. výro í založení hasi ského sboru v Pyšelích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13. zá í 2008 - Oslavy 130. výro í založení hasi ského sboru v Pyšelích"

Transkript

1 ZPRÁVA O ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PYŠELY ZE DNE Byly projednávány změny v placení daně z nemovitos. Rozhodnuto, že bude ponechán základní koeficient daně z nemovitos ve výši 1,4, který je pro nemovitos určené či využívané pouze pro rekreaci zvýšen na 1,5. Dále bylo rozhodnuto, že bude stanoven místní koeficient, kterým bude navíc násobena daň z nemovitos vypočtená za použi výše uvedených koeficientů. Tento koeficient je stanoven ve výši Byl dále projednáván a schválen defini vní záměr prodeje pozemků pod budoucím Rescue Centrem. 3. Byl projednán a schválen záměr koupě za 1,- Kč., od firmy LORETA invest, a.s, pozemků parc.č. 903/3 a 967/4 oddělených z pozemků parc.č. 903/1 a 967/1 v k.ú. Pyšely pro budoucí Ekoškolku 4. Byl projednán a schválen záměr směnit pozemky parc.č. 494(PK) a 503(PK) v k.ú. Pyšely z majetku města Pyšely za pozemky parc.r.911(pk), 912(PK) a 808/2(KN) v k.ú. Pyšely z majetku pana Josefa Smrčky, pro postavení dvoru na třídění odpadu. 5. Byl projednán a schválen záměr zřídit na pozemcích parc.č. 911 (PK) a 912(PK) v k.ú. Pyšely dvůr na třídění odpadu. 6. Velitel zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Pyšely Pavel Smutný přednesl zprávu o činnos této jednotky v roce Zastupitelstvo vyslovilo poděkování hasičům za jejich výtečně vykonanou dobrovolnou práci. 7. Byla projednávána a schválena žádost firmy Krum-invest a.s. zastoupené Helenou Mědílkovou o zrušení dvou parkovacích míst před cukrárnou v domě čp. 67 na Nám. T.G.Masaryka v Pyšelích a povolení zřízení předzahrádky na chodníku s třemi malými vkusnými stolečky. 8. Byla projednávána žádost Petra Hrušky o změnu rozhodnu zastupitelstva a rozhodnuto na pozemku parc.č. 686 v k.ú. Pyšely vyčlenit jednu stavební parcelu o výměře nejvýše 1200 m 2 pro jeden dům určený k trvalému bydlení v návaznos na hranici se sousedním pozemkem parc.č. 690/ Byl projednán schválen záměr bezúplatně převést od českého státu na město Pyšely pozemky parc.č. 945/1 a 945/2 v k.ú.pyšely, jakožto součást komunikace parc.č. 1237/1 v k.ú. Pyšely. 10. Byl projednáván záměr společnos Telefónica O2 Czech Republic, a.s., zřídit na pozemku parc.č. 159 /PK) v k.ú. Zaječice základnovou stanici pro mobilní telefony a pořízení příslušných kabelových přípojek. 11. Byl projednán a schválen závěrečný účet města Pyšely za rok bylo projednáno a schváleno rozpočtové opatření č.2 města Pyšely - byl projednán a schválen záměr odkoupit od Stanislavy Tomáškové, Antonína Zoubka a Václava Zoubka pozemek parc.č. 261(PK) v k.ú. Pě hosty, na němž jsou umístěny městské studny. - byla projednána a schválena změna v osobě spoluzakladatelky o.p.s. Centrum Pyšely a to místo dříve schválené Ing. Pohankové na Pavlínu Jakovou a dále stanovena část dozorčí rady této společnos za město Pyšely ve složení dr. Dana Drábová, Bohumil Gondík a Mar n Křížek. - byla anoncována výstava fotografií od do zde v budově městského úřadu. Předkládá: dr. Pavlík Září ,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na Srdeçně Vás zveme na oslavy 13. zá í Oslavy 130. výro í založení hasi ského sboru v Pyšelích od 9 hodin od 13 hodin od 13,30 do 17 hodin ve er DÝòODLABÁNÍ Připravujeme na pátek 10. října. V 15 hodin se sejdeme na dvoře školy, kde budeme dlabat své výtvory a v 18,30 rozsvítíme dýně na náměstí. Vlastní dýně s sebou. Těšíme se na Vás. (hasi ská zbrojnice a nám stí) výstava historie hasi ského sboru slavnostní zahájení oslav ukázky historické a soudobé techniky tane ní zábava v sokolovn Pyšelský Pašák se blíží, připravte svá kola, přilby, rukavice a hlavně fyzičku. Pašák se bude konat v neděli od 14 hodin. Sledujte plakáty. 1

2 VÝSTAVA září 2008 Ojedinělý zjev Místnos, kde se na městském úřadě v Pyšelích konají výstavy, opět ožily. Tentokrát je to výstava fotografií Doc. RNDr. Pavla Rödla Csc. Expedice Hindúkuš 1967 se nám vrá la v podobě černobílých skvostů přímého účastníka a našeho rodáka, který se této horolezecké expedice zúčastnil jako absolvent přírodovědecké fakulty UK a v té době už tři roky zaměstnaný v parazitologickém ústavu Československé akademie věd. Jeho úkol v této expedici nespočíval ve vrcholných horolezeckých výkonech, ale ve vědecké práci. Jenže vystoupat do výše bezmála 5000m, není to vysokohorský výstup? To už má k tomu pravému lezectví opravdu jen krůček. Vernisáž, hojně navš vená prvními zájemci o pohled do velehor Pákistánu, zaujala vyprávěním samotného autora výstavy. Jeho příjemný a v pný projev vrá l pamětníkům do svých vzpomínek nejen samotnou expedici, ale i velikána tehdejšího týmu Viléma Heckela, nestora českých fotografů přírody a především horolezeckého sportu. No a těm, kteří tu dobu nemohou pamatovat, následná prohlídka fotografií dala nahlédnout do historie samotného fotografování. Pokud budete mít štěs a přijdete si výstavu prohlédnout v den, kdy bude přítomen sám autor, můžete se ho zeptat, jak to všechno vznikalo. Určitě se vám odhalí nekonečná hloubka tajemství, a alespoň B HUMIL GONDÍK A DOC. RNDR. PAVEL RÖDL CSC. na chvíli sami sebe uvidíte v tom horském masivu s fotoaparátem v ruce. A vy mladší, majitelé digitálních fotoaparátů, nebojte se zeptat co to je zrcadlovka a co to je expozimetr. A když se ještě navíc dozvíte, jak a proč ta expedice v roce 1967 vznikla, čeho všeho dosáhla, alespoň na chvíli se stanete součás toho složitého a chvílemi i nebezpečného podniku. Výstava fotografií expedice Hindúkuš 1967, která v Pyšelích potrvá až do 30.září 2008, je ojedinělým zjevem výstavnictví posledních let ve středních Čechách a troufám si říci i v celé republice. B.G. Poděkování za výstavu 15. srpna začala ve výstavní síni MěÚ Pyšely unikátní výstava fotografií Pavla Rödla s názvem Hindúkuš Ve spolupráci s KK MěÚ Pyšely ji připravili pan doc.rndr. Pavel Rödl, CSc. se svou ženou Helenou Rödlovou. Na vernisáži, kterou zahájili Pyšelš ochotníci a Bohumil Gondík, jste se mohli dozvědět přímo od autora fotografií, proč tam v roce 1967 byl a co tam vlastně dělal. Vy, co jste nebyli přítomni, nezoufejte. Vše si přečtete při vstupu na výstavu. A nejen to. Uvidíte nádherné 40 let staré černobílé i barevné fotografie z Pákistánu a okolních států. Ten dlouhý čas jim neubral ani trochu na jejich působivé kráse. Drsná krajina, hory a lidé, kteří zde žijí, vás vtáhnou do svého světa. Je vidět, že autor není žádný žabař a že umí zachy t okamžik okamžiku tak, jak to umí jen fotografové. Přijďte se podívat. Dovolte mi, abych závěrem moc poděkovala manželům Rödlovým za vynaložené úsilí a čas, který tomu věnovali. Také děkuji Ivě Křížové, Janě Soprové, Daně Čenské a Mar nu Kolářovi za instalaci výstavy. Za KK M. Kolářová 2

3 září 2008 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Manželé Kris na a Jaroslav Prchlíkovi ze Zaječic mají radost ze svého prvorozeného syna Šimona. Ten se narodil 21. července Blahopřejeme šťastným rodičům a všem přejeme hodně štěs, lásky a zdraví. Další chlapeček se narodil manželům Jiřině a Václavu Launovým z Pyšel. Má krásné datum narození a jmenuje se Voj šek. Připojujeme se ke gratulantům a přejeme celé rodině hodně spokojenos, pohody a zdraví. Štěpánek Dostál se narodil 12.července 2008, je sice z Čerčan, ale maminka Simona (rozená Smutná) je stále srdcem pyšelačka. Spolu s ta nkem Michalem a starším bráškou Šimonem mají z druhého chlapečka velkou radost. Blahopřejeme celé rodině a přejeme hodně štěs, zdraví a pohody. V M SÍCI ZÁ Í OSLAVÍ SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA TITO NA I SPOLUOB ANÉ Paní Jarmila Šiňorová z Pyšel paní Jana Veverková z Pyšel paní Zdeňka Srnská z Pyšel a paní Arnošta Tučková z Domova pro seniory. Blahopřejeme našim oslavencům, všem přejeme hlavně hodně zdraví, pohody a spokojenos do dalších let života. Vítáme nové občany Do Domova pro seniory se přistěhovala paní Drahomíra Příhodová, paní Anna Vránová, paní Emilie Bláhová a pan Zdeněk Vilímek. Do svých domů v Pyšelích paní Marie Pařízková, manželé Eva a Jiří Šandovi, pan Fran šek Ošmyk ml., pan Petr Hrubeš, manželé Hana a Ivan Moravcovi a pan Roman Plecitý. V Zaječicích našli nový domov pan Karel Ku na, paní Marcela Šebková s dcerami Lucií a Michaelou. Do svého nového domu na Nové Vsi se přistěhovala paní Klára Kodua se synem Lukou. Všem novým spoluobčanům přejeme, aby se jim v našem městě žilo dobře, hodně pohody, spokojenos a zdraví. (Pozn. V Pyšelích k žije již 1460 obyvatel). mp Odpady novinka kam s elektroodpadem? Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU V přízemí budovy městského úřadu (vlevo od vchodu) naleznete zelený plastový box. Do něj můžete zdarma odkládat vysloužilé elektrospotřebiče. Do boxu patří: mobilní telefony, baterie, kalkulačky, myši (k PC), toustovače, klávesnice ( PC) fény, holící strojky, vrtačky, hračky na pohon, teploměry, fotoaparáty a podobná zařízení. Do boxu nepatří: Zářivky, žárovky, televize, monitory, stolní počítače, auto baterie. Muzeum MUZEUM Letní sezona našeho Muzea se pomaluje nachyluje ku svému závěru, ještě dva měsíce a bude opět zimní přestávka. Návštěvnost, hlavně pyšelských občanů, je malá, ale jsou přece jen tací, kteří nezapomínají na muzeum a přinášejí nové exponáty, z kterých mám velkou radost. Děkuji touto cestou: sestrám Chaloupeckým, p. Zd. Podroužkovi, p. Lidušce Chalupové, p. Chrpovi, p. Zd. Vávrovi ze Senohrab, p. Vlast. Pařízkovi, p. Šustovi z Vranova, rodině Papírníkových, p. Jiřímu Dvořákovi, p. Janu Kostrhounovi, p. Ivě Křížové a dalším (omlouvám se těm, na něž jsem zapomněla). V příš m roce bych chtěla uspořádat ve výstavních místnostech MěÚ v Pyšelích výstavu s názvem Krása starých výšivek a ručních prací. Bude se jednat o exponáty vyrobené asi tak před 80 roky a starší, ne nové. Muzeum už má nějaké tyto exponáty ve svých sbírkách, ale na celou výstavu by to nestačilo. Prosím proto občany Pyšel a okolí o zapůjčení těchto starých výšivek. Ubrusy, kuchařky, halenky, kroje, zástěry, sukně, noční košilky apod. Termín výstavy v příš m roce upřesním. Asi by se jednalo o červen červenec. V muzeu mám k nahlédnu fotografie z výstavy Báry Olmrové, ze zájezdu do Tábora, Č. Krumlova, koncertu umělců K. Englichová, V. Kříž a P. Malásek, zahájení výstavy fotografií pana doktora Pavla Rödla. Na vaši návštěvu se těší Z. Srnská 3

4 září 2008 V úterý 2.srpna 2008 se uskutečnil v kostele Povýšení sv.kříže v Pyšelích koncert tří velkých umělců. Kateřiny Englichové - světové špičky ve hře na harfu, Vra slava Kříže - - sólisty opery Národního divadla v Praze a Petra Maláska - hudebního skladatele a klavíristy. V hodinovém pořadu zazněly písně páně Ebenovy a Schubertovy a Biblické písně Antonína Dvořáka. Dále jsme slyšely operní árie Händla, Gounoda a Mozarta, a instrumentální skladby na harfu i klavír, z nichž jazzové intermezzo Petra Maláska bylo v prostorách svatostánku pravým oživením. Stejným, ne- -li ještě větším oživením však byl příchod opravdové hvě zdy našeho českého pěveckého nebe. Koncert si přišla poslechnout zpě vač ka s nejosobitějším 4 STALO SE Poděkování za koncert 2. srpna uspořádala Kulturní komise MěÚ spolu s farním úřadem v Pyšelích v kostele Povýšení svatého Kříže koncert vážné hudby. Již třetí rok k nám přijíždí sólista Národního divadla pan Vratislav Kříž, harfenistka paní Kateřina Englichová a letos nově klavírista pan Petr Malásek. V kostele se rozezněly skladby L. Janáčka, A. Dvořáka, P. Ebena a dalších. Byl to kulturní zážitek pro všechny milovníky hudby. Nejen diváci, ale i samotní umělci byli z koncertu uneseni. Do takového srdečného prostředí se prý budou rádi vracet. Chtěla bych tímto poděkovat Jardovi Chalupovi za to, že nás seznámil s Vratislavem Křížem, Vratislavu Křížovi za ochotu a to, že s sebou přivedl Kateřinu Englichovou a Petra Maláska a v neposlední řadě děkuji Janě Soprové a Ivě Křížové, které toto vše organizovaly. Za KK M. Kolářová Už jsme si zvykli p ě veckým projevem, stále velmi oblíbená, charisma cká a veskrze skromná Hana Hegerová. Neméně silným dojmem působila na diváky i přítomnost velké české herecké osobnos Jaromíra Hanzlíka. Když vezmeme v úvahu, že i jména interpretů jsou bez výjimky světově zvučná, je naší pýchou konstatovat, že se koncerty v Pyšelích těší stále větší oblibě odborné kulturní veřejnos, ale i pyšelských diváků, protože letošních 160 lidí v parteru bylo dosud rekordním počtem. Kvalita koncertu byla, jako už tradičně, vynikající a diváci umělcům aplaudovali v stoje. A malá glosa na závěr. Potěšilo mně, že se vybíralo vstupné. Minulá léta dobrovolných příspěvků poněkud ponižovala kvalitu interpretů a velkou uměleckou událost obecně. Věřím, že výtěžek pokryl honorář účinkujícím a zbylo i něco jako příspěvek na kostel, který nějaký ten sponzorský dar určitě potřebuje a také smysluplně využije. Léto pomalu končí, velká kulturní událost v našem kostele nám musí vydržet zase celý rok, abychom se těšili na příš srpen, kdy opět plni očekávání budeme ch t vstoupit do útrob kostela, abychom zhltli nabídnutý repertoár našich - troufám si říci - stálých hostů. No, nedá se nic dělat, už jsme si zvykli. Gon Výlet klubu seniorů do Tábora Výlet se uskutečnil 10.června letošního roku. V tento den bylo velmi krásné počasí, na měsíc červen až příliš horké, kolem třice stupňů. Do Tábora jsme odjeli vlakem a pak jsme měli domluvené setkání s panem doktorem Jiřím Chvojkou a jeho paní před kostelem Proměnění Páně na náměs Jana Žižky. Pan doktor se ujal vedení naší výpravy. Provedl nás historickými uličkami starého města Tábora, vyprávěl nám o význačných památkách, o Radnici se třemi go ckými š ty a mohutnou věží se zvláštními hodinami, o renesanční kašně se sochou ry ře Rollanda a v pozadí stojící sochou Jana Žižky (r. 1884). Dále nás pan doktor zavedl před renesanční a go cká průčelí měšťanských domů s krásnými kamennými portály a bohatě zdobenými š ty s malbami a sgrafity na fasádách. Hlavním cílem naší výpravy byla výstava Táborského pokladu, která je umístěna v jedné čás budovy pivovaru, který byl v 17. stole přestavěn z historické budovy hradu Kotnova, z něhož zbyla jen Bechyňská brána s válcovou věží. Táborský poklad pochází z domu č. 308 ve Svatošově ulici. Při rekonstrukci domu a archeologickém průzkumu v r byly objeveny skutečné poklady. Do období před požárem domu z let 1525 patří nález pozdně go ckých kachlů. Ze stole jsou zde nálezy ze zařízení domácnos městského písaře Václava Churáňka, který v tomto domě žil. Nejvzácnější ale byl POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

5 září 2008 STALO SE POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 4 nález pod dlaždicovou podlahou domu č. 308, mincovní poklad, který byl obsahem dvou keramických nádob obrácených dnem vzhůru. Nález obsahoval stříbrné mince v celkovém počtu kusů o váze 7,5 kg. V dobovém přepočtu představovali téměř 46 kop českých grošů. Jedná se zde o nejvýznačnější mincovní depot z jagellonského období na našem území. Všechny tyto mince prošly rukama pana doktora Chvojky a několika jeho spolupracovníků při čištění, měření, vážení a odborném posouzení jednotlivých mincí (v nálezu bylo i několik padělků). Byla to jistě těžká, úmorná a zodpovědná práce. Všechny mince i jejich padělky jsou zde vystaveny ve velikých skleněných skříních. Po prohlídce této velmi zajímavé výstavy jsme se ještě nerozcházeli, pan doktor Chvojka nám nabídl, kdo by se chtěl zúčastnit ještě další vycházky (asi 2 km) k význačnému poutnímu místu Klokoty. Skoro celá výprava se vydala na další vycházku. Počasí bylo slunečné, krásné. Alejí staletých lip jsme přišli před barokní komplex kláštera s kostelem Narození Panny Marie, který uvnitř skrývá zázračný mariánský obraz. Všem se nám tu velmi líbilo, čisté a upravené záhony růží a nade vším velebné cho a klid. Pak jsme se vrá li zpět do Tábora, rozloučili jsme se s panem doktorem Chvojkou, kterému patří velký dík za jeho ochotu a čas, který nám věnoval. Byl to krásný zážitek. Poděkování patří též paní Jitce Zoubkové, která výlet zorganizovala. Zdena Srnská Výlet klubu seniorů do Českého Krumlova Přes prázdniny se nekonala pravidelná setkávání seniorů, ale přece jenom se senioři sešli na výletě do Českého Krumlova a to 8. července s návštěvou města, zámku a večer i divadelního představení. Po příjezdu jsme si mohli prohlédnout město a na 17 hodinu byla zajištěna prohlídka zámku včetně Maškarního sálu. Po večeři nás pan řidič zavezl k parku, kde na otáčivém hlediš již po sté zahráli českobudějovič herci představení Tři mušketýři od A. Dumase. Byl to opravdu krásný zážitek a vyšlo nám i pěkné počasí. Spokojeni jsme se po půlnoci vraceli domů. Další kulturní zážitky nás čekají v měsíci říjnu, kdy navš víme Městské divadlo v Benešově. Podrobnos nám sdělila p. J. Zoubková na schůzce 3. září ve 14 hodin. Těšíme se na Vás. L. Neufusová Ještě jednou Klub seniorů v Krumlově Tentokrát očima paní Z. Srnské Dne 8. července podnikl náš pyšelský Klub seniorů zájezd do Českého Krumlova. Cílem naší cesty bylo otáčivé hlediště v zahradě krumlovského zámku. Hráli se zde Tři mušketýři od Al. Dumase. Ačkoliv jsem toto představení již shlédla v tomto divadle před sedmi lety, nemohla jsem si nechat ujít tuto kouzelnou večerní atmosféru v zámeckém parku a báječně zahrané divadelní představení. To začínalo až pozdě večer, takže jsme měli čas na prohlídku zámku a města Krumlova. O Českém Krumlově se říká, že je to české rodinné stříbro. Je to skutečně jedno z nejkrásnějších měst Evropy. Je městskou památkovou rezervací. V roce 1992 bylo zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Krumlovský hrad, postavený na ostrohu nad řekou Vltavou, byl původně go cký, pak přicházela doba a nový majitel, hrad byl přestavěn barokně, pak klasicistně, ale nejvýraznější podobu zde zanechala renesance a to i na celém městě Krumlově. Navš vila jsem ještě jednu zajímavost, kterou Český Krumlov má, Muzeum voskových figurín, které zde bylo založeno v r Je zde skutečně na co se dívat. Vstoupit do tmavého sklepení, kde je umístěno na šedesát figurín rozmístěných v různých téma ckých celcích. Je zde seskupeno rybníkářství, kovářská dílna, hrnčíři, skláři, vinaři, alchymis- cká laboratoř. Ve vyšším patře jsou význačné osobnos naší i světové kultury a poli cké scény. Rudolf II, Tycho de Brahe, Johanes Kepller, Marie Terezie, Fran šek Josef I., jeho manželka Alžběta Sisi, Karel IV, T.G. Masaryk, Václav Havel, Albert Einstein, dalajláma, papež Pavel II., Bedřich Smetana, Ant. Dvořák, W.A. Mozart, Casanova, Bill Clinton i Václav Klaus, Vlasta Burian a Švejk. Také zde občas vystoupí ze tmy postava Bílé paní, která se velmi podobá herečce Ireně Kačírkové ve známém filmu. Je zde možno pohlédnout do tváře Jana Žižky, nebo se podívat, jak to asi vyhlíželo ve středověké krčmě. Oblečení mají přesně takové, jaké se nosilo v dané době. Ačkoliv jsou tváře figurín utvořené jen z vosku, jejich gesta, postoje a výrazy tváře dokonale vyjadřují charakter člověka a tu příslušnou atmosféru doby. Byl to krásný výlet naplněný tolika kulturními zážitky. Každý účastník si tam jistě nalezl to své naplnění, které očekával. 5

6 STALO SE září 2008 KONEC PRÁZDNIN V NESPEKÁCH A zase se nám to vydařilo! Poslední srpnovou sobotu jsme si užívali krásného počasí a pomalu připravovali sebe i ratoles na školní povinnos. Ale že se nám z těch prázdnin nechtělo rovnou do povinnos, využili jsme s dětmi ještě jednu možnost zábavného odpoledne, které v Nespekách na hřiš pořádal obecní úřad Nespeky. Sešlo se tam mraky dě i dospěláků a kdo přišel, neprohloupil. Hlavní atrakcí a tahákem byla přítomnost pyšelského hasičského sboru. Hasičský vůz, který byl přistaven, byl okamžitě v obležení dě. Členové hasičského sboru si připravili pro dě řadu zábavných soutěží. Zajímavým doprovodným prvkem vedle pyšelských hasičů byla i přednáška záchranářů, kteří na místě předváděli a zacvičovali zájemce, jak poskytnout zraněným první pomoc. Posluchači se nechali unést zajímavým výkladem a dokonce se mnozí přihlásili za figuranty a nechali se zavazovat do dlah a transportních nosítek. Kromě pyšelských hasičů a záchranářů přijala pozvání k účas i policie. Přítomná hlídka se snažila dětem malým cyklistům či chodcům na předem vyznačené křižovatce osvětlit základy správného chování na silnicích. Dě například musely poznávat značky nebo se učily dávat přednost chodcům. Když skončila dopravní soutěž, dostali se ke slovu znovu pyšelš hasič i. P ř edvedli v š e m přítomným cvičný zásah pro požáru. Když program skončil, hasičské auto zahoukalo a odjelo, mohly si dě s rodiči opéct ještě prázdninového buř ka. Odpoledne se vydařilo a dětem se moc líbilo. Za všechny komentáře aspoň povzdech malého školáčka, zmáčeného až po paty od požárního cvičení. Ach jo, škoda, že nehořelo. M.Voldřichová Kulturní komise OÚ Nespeky MATEŘSKÁ ŠKOLA Představujeme Vám dě, které v červnu 2008 ukončily docházku do Mateřské školy Pyšely a v září nastoupí do 1. třídy: Ahoj školko Anička Pešková, Andrejka Horejšová, Johanka Havlíčková, Verča Gorolová, Kačka Černá, Kája Kaizrová, Mar n Purkrt, Ondra Svoboda, Lukáš Tiefenbach, Matyáš Baťha a Kuba Vávra. Na obrázku ještě chybí Sebas an Šmíd a Adélka Plocková. Pro dě, které ještě nechodí do školky připravujeme : Čt 4.9. v 9 hodin - pohádka Jak šel pejsek do školky Mateřská škola Pyšely nabízí pro dě, které nechodí do školky Dětský klub Len lka KDY : vždy druhé a čtvrté úterý v měsíci (od září 2008 do května 2009) odpoledne od do hodin KDE : v 1.třídě MŠ Pyšely PRO : dě od 2 let ( není podmínkou), které nechodí do mateřské školy Náplň Klubu Len lka : - chceme nabídnout dětem a jejich rodičům zpestření odpoledního programu a možnost využi prostor školy pro dě, které nebylo možno umís t při zápisu - umožnit dětem kontakt s dětmi, které ještě nenavštěvují školku - dě budou mít později i snazší adaptaci při začlenění k docházce do MŠ - pro maminky zde bude možnost setkávat se v prostředí pro dě nezávadném 6 Orientační cena : 20,- Kč za jedno dítě s maminkou za odpoledne Informace na tel. 323/

7 září 2008 VÝCVIKOVÝ ÚSTAV 1. Samotný Ústav pro chov a výcvik služebních psů v Pyšelích, (dále jen Ústav ) byl zřízen na podkladě zkušenos získaných orgány Ministerstva vnitra ČSR a dále osobním studiem zařízení a provozu obdobných ústavů v Německu, zejména v Drážďanech a v Grunheide u Berlína (Pinkas, O, Bezpečnostní služba, ročník II, Článek Ins tuce služebních psů, 1932). Plk. Ježek byl společně s Adolfem Horákem vyslán do Drážďan, aby si zde prohlédli tamní státní Ústav pro chov a výcvik služebních psů a po dali ucelený návrh na předpokládanou adaptaci uvažovanou začátkem 20-tých let v Československu. Na základě takto získaných zkušenos proto mohl být po dvouletém provizoriu výcvikového střediska v Nových Hradech, někdy koncem roku 1924, zakoupen objekt k chovu i výcviku služebních psů. Získaný objekt však musel být pro tento nový účel důkladně adaptován, zvláště pokud jde o kotce pro psy a také prostory pro ubytování frekventantů vysílaných do kurzů jednotlivými četnickými stanicemi. C LKOVÝ POHLED NA M STO PY ELY (FOTO ZE SBÍRKY JANA KOSTRHOUNA) Přes prováděné úpravy Ústavu však bylo započato s výcvikem v Pyšelích už v roce Zřízen zde byl tzv. V. kurz a zároveň zde bylo usilováno, aby byla provedena stavba vhodných kotců. Z tohoto důvodu došlo k další etapě organizačního vývoje tzv. Ins tuce služebních psů četnictva ke zřízení vlastnímu odbornému střediska, které mělo dalekosáhlý dopad do řad bezpečnostních složek, neboť Ústav sám pak zajišťoval výcvik pro všechny bezpečnostní sbory až do roku Pokud se budeme zajímat o historii budovy Ústavu, respek ve její předešlé majitele, oslovil jsem několik ins tucí a osobnos, které mi historický exkurz do historie přiblížili. Zde předkládám sebrané historické informace nebo spíše její částečné artefakty, které jsem poskládal do sebe, aby měly vypovídající historickou hodnotu. HROBKA R CHARDUSE VON MATTENCLOIT UMÍST NÁ NA H BITOV V PY ELÍCH (FOTO AUTOR, 2007) 1.1 Původní majitelé židovské synagogy Původním majiteli budovy židovské synagogy a přilehajících pozemků byli začátkem 18. stole pravděpodobně majitelé konopišťského panství. Panství zakoupila v roce 1850 židovská obec. V budově byla v té době kaple, která byla využívána k modlitbám a k bohoslužbám (kaple se dochovala do současné podoby s m, že v začátku let zde byl vybudován strop, který celou kapli rozdělil na dvě patra). V době své činnos židovské obce byl v synagoze umístěn byt správce tzv. Sameše a zároveň zde byla židovská škola, kde se vyučovalo německým jazykem. Vzhledem k tomu, že v obci údajně upadal židovský vliv a židovská obec již nekonala v synagoze běžnou činnost, rozhodla se židovská obec budovu a přilehlé pozemky odprodat. Budovu s přilehlými pozemky získal na podzim roku 1912 majitel velkostatku baron Richardus von Ma encloit (* ), který zároveň vlastnil firmu Selekta. Ten po získání budovy synagogy svoji firmu přestěhoval do nově nabytého majetku s m, že zde realizoval POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 8 výzkum a šlechtění osiva a volné místnos budovy využíval k uskladnění 7

8 VÝCVIKOVÝ ÚSTAV září 2008 POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 7 vyšlechtěných semen. Po úmr majitele Richarduse von Ma encloita v roce 1924 získává budovu odprodejem od pozůstalých původního majitele Ministerstvo vnitra ČSR. Ministerstvo vnitra ČSR zde následně zřizuje tzv. Ústav pro chov a výcvik policejních psů, který má za úkol připravovat četnické a policejní psovody se psy k výkonu služby. Ústav samotný zde pak působí více jak 30 let a připravil do výkonu služby stovky psovodů a odchoval zde stovky štěňat. Ústav zaměstnával desítky občanů města Pyšely a naopak v obci působily osobnos Ústavu v zastupitelstvu, při veřejnoprospěšné práci či při popularizaci služební kynologie a popularizaci města Pyšely uvnitř města i mimo něj. Svoji činnost zde Ustav částečně ukončil poprvé v roce 1952 a to přemístěním výcviku služebních psů do Výcvikového střediska v Býchorech s m, že v Pyšelích zůstal ještě chov služebních psů. Chovnou stanici zde přebírá začátkem roku 1953 Hlavní velitelství Pohraniční stráže Ochrany státní hranice, které zde setrvalo až do , kdy VNIT NÍ POHLED DO KAPLE ŽIDOVSKÉ SYNAGOGY MAJITELE ING. ARCH MICHALA TOMKA (FOTO AUTOR 2007) přemísťuje svojí činnost do Poddůstojnické školy pro psovody Pohraniční stráže v Libějovicích, kde zároveň zřizuje novou chovatelskou stanici. Tímto dnem zde natrvalo končí éra výcviku a chovu služebních psů četnictva a policie, která se nesmazatelným způsobem vepsala do historických počátků kynologické činnos v četnickém a policejním sboru. Budovu a přilehlé pozemky opětovně získává město Pyšely, které je zanedlouho prodává dalšímu majiteli. V průběhu následujících let se zde vystřídalo několik státních a soukromých firem a podniků až nakonec budovu v roce 2002 odkupuje akademický malíř a restaurátor Ing. arch. Michal Tomek. Ten budovu postupně začal restaurovat a hodlá zde v budoucnos vybudovat ateliér a výstavní galerii. Při mé poslední prohlídce budovy v roce 2007 mi majitel ukázal odkryté nástěnné fresky a malby v prvním patře budovy v místnos bývalé kaple a pokouší se je restaurovat. Na zahradě původního Ústavu si nový majitel postavil z bývalé garáže rodinný domek, kde bydlí v současné doby jeho syn se snachou a dcerou. V zahradě u budovy synagogy jsou ještě patrné základy původních kotců a stále zde stojí budova bývalé veterinární ošetřovny. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 9 8 BUDOVA ŽIDOVSKÉ SYNAGOGY Z ROKU 1930 (FOTO Z ARCHIVU JI ÍHO DVO ÁKA)

9 září 2008 VÝCVIKOVÝ ÚSTAV POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY Historický průřez majitelů pozemků a budovy židovské synagogy Asi kol.1800 Majitelé konopišťského panství 1850 Židovská obec - zřízení školy s německou výukou Velkostatkář baron Richardus von Ma encloit + firma SELEKTA zabývající se šlechtěním semen MV CSR, Ústav pro chov a výcvik policejních psů MV CSR, Chovatelská stanice Pohraniční stráže OSH Město Pyšely Jednotné zemědělské družstvo Argot Dřevozpracující podnik Praha - výroba nábytku Firma Sibor, sběrna druhotných odpadů Firma Jan Karnet s.r.o - výroba nábytku majitel Ing. arch Michal Tomek, akademický malíř a restaurátor 1.3 Historie četnictva v obci Pyšely Vrá me se však ke služební kynologii a ke zřízení četnictva v obci Pyšely vůbec. První dochovaná informace o četnictvu v Pyšelích byla zjištěna z Pamětní knihy města Pyšely založené v roce Tato informace se týkala založení místní četnické stanice (pamětní kniha je uložena v Muzeu ve městě Pyšely). Cituji Roku 1869 založena byla v Pyšelích četnická stanice. Prvním velitelem stanice byl strážmistr Jan Sýkora od 1. března Nynějším správcem stanice je vrchní strážmistr Václav Altman od 15. prosince Před rokem 1869 docházelo sem obchůzkou četnictvo z okresního města Jílového (výňatek z Pamětní knihy místní četnické stanice). Pamětní kniha města Pyšely, (foto knihy v Muzeu v Pyšelích autor 2006) Další dochovaná informace o četnické stanici je taktéž ze zápisu z Pamětní knihy města Pyšely a to z roku 1928, kde Fran šek Dras l, pověřen vedením knihy, popisuje současný stav následně: Četnická stanice místní, rokem 1869 zřízená, vedena je nyní vrchním strážmistrem p. M. Meissnerem, je dvoučlenná (Pokračování příště) ZPRACOVAL: Jiří Rulc rok - První světové války DOPISOVATELÉ V průběhu tohoto roku se válka stává mnohem více globálnější. Do války vstupuje Itálie na straně Británie a Francie. Prvně byl použit bojový plyn, čímž se stává válka ještě krutější. Dese síce vojáků je zasaženo, umírají, velké množství jich je zmrzačeno. Nařízeny jsou odvody mužů ve stáří let. V zázemí se nedostává mouky a zrní. Vláda zavádí přímé rozdělování potravin. Ceny zboží v důsledku nesvědomitos obchodníků a některých rolníků stoupají. Byl vydán císařským nařízením maximální ceník potravin. Ovšem, kdo si chtěl něco koupit, nesměl se na tento ceník odvolávat. Pro zajímavost před válkou stál 1kg hovězího masa 0,80 1,40K, v lednu 1915 již 2,50K, v březnu 3K a v červnu 4K, koncem války byl v prodeji pod rukou, jak píše kronikář již za 30K. Aby lidé nespekulovali a nedělali si zásoby, bylo vydáno další císařské nařízení, které stanovilo, kolik se smí prodat potravin v zájmu plynulého zásobování vojska a zmírnění následků bídy ve městech. Nařízeny byly úřední prohlídky a rekvizice obilí ve všech vesnicích. V r byl zakázán Sokol. Dr. Scheiner, benešovský rodák a starosta Sokola, byl spolu s dalšími poli ky V.Klofáčem, Kramářem a Rašínem zatčen a odsouzen k smr. 3.května 1915 vypukla vojenská vzpoura u 4. náhradní setniny 9. praporu 102. pluku v Benešově v sokolovně a na sokolském cvičiš. Příčinou bylo nevhodné chování důstojníků, zvláště velitele praporu Kukačky. Podporu získali vzbouřenci i u benešovského obyvatelstva jež se začalo shromažďovat u sokolovny. Vzpouru potlačil až přivolaný 14. pluk dragounů, jehož nováčci pocházeli většinou z německého pohraničí. Po potlačení vzpoury byli za její organizátory označeni Fran šek Smítka a Fran šek Macourek ( se přiznali) a Josef Kudrna, jež byl vybrán náhodně. Zbytek mužstva byl odvelen na nádraží a odeslán na frontu. Kudrna, jako náhodně vybraný byl jako iniciátor vzpoury zastřelen. Poprava pěšáka Kudrny byla jedinou popravou vojáka, provedenou za války v Praze. Na benešovsku měla tato poprava velký ohlas, zejména u studentů benešovského gymnázia, jež organizovali po městě posměšné kukání, kdykoliv se důstojník Kukačka objevil. Zřizují se žňové komise. Jejich členové dohlíželi na práci na polích, aby nevázla po odchodu mužů do války. V září, po žních byli povoláni na frontu další muži. Ve všech obcích počínaje 22. srpnem 1915 byl místodržitelským nařízením zaveden výkaz o spotřebě mouky, prodeji chlebovin. Byly vydány tzv. chlebenky tj.1,4kg mouky nebo chleba na osobu na týden. Všude byly zřízeny aprovizační komise, dohlížející na zásobování, zavedeny mlecí výkazy, jež stanovily kolik si mohou samozásobitelé semlít obilí. Neutrální státy, zejména Spojené státy americké pro nedostatek surovin a zboží z Evropy, začínají pociťovat účinky války. Největší následky války nesl však jen člověk, který krvácel na frontě a strádal nedostatkem v zázemí. Ladislav Kostrhoun 9

10 LÉKAŘ září 2008 Šelest na srdci Maminky často při preven vních nebo léčebných prohlídkách, ale i na lékařských pohotovostech vystraší poznámka lékaře: Víte, že vaše dítě má na srdci šelest!?. Většinou však nejde o nic vážného. Vrozené srdeční vady bývají obvykle odhaleny ještě před narozením dítěte nebo krátce po narození. Nejčastějším šelestem, tedy zvukem, který slyší lékař při poslechu ozev srdíčka, je způsoben prouděním krve, nikoli např. vadou chlopní či vadou velkých cév. Odliší se m, že je přítomen výhradně ve fázi stažení srdce, tzv. systole, mění se s polohou těla, někdy je slyšet, někdy ne. Může se objevit náhle při horečce, infekci dýchacích cest či větší fyzické zátěži dítěte. Také při velké chudokrevnos není šelest vzácnos. Tyto šelesty se nijak nemusí léčit a nejsou nebezpečné. Časem a vývojem vymizí. Při pochybnostech o příčinách šelestu na srdci je však vždy lepší vyšetření u specialisty kardiologa. DOPISOVATELÉ V loňském roce uplynulo sto let od vydání první knihy o Pyšelích. Toto výročí zcela uniklo pozornos všech, kdo se zajímají o pyšelskou historii. Připomeňme si tedy alespoň dodatečně jejího autora a vydavatele. Kniha nese název Fran ška Václava Pokorného Památnos městečka Pyšely (a okolí). Knihu vydal vlastním nákladem Dr. Antonín Podlaha v Praze v r s m, že čistý výtěžek z jejího prodeje bude věnován na zvelebení místního farního kostela. O Fran šku Václavu Pokorném, pyšelském tkalci, který žil v l až 1850, bylo na stránkách tohoto listu psáno už několikrát. Mohu jen připomenout, že jeho Památnos nejsou dílem vědeckým a také se za ně nevydávají. Zachycují zážitky a vzpomínky autora, jeho otce a starých pyšelských sousedů. Pro starší období nejsou příliš spolehlivé, zato pro 18. a 19. stole jsou zdrojem mnoha cenných informací. Dá se říci, že bez nich bychom znali jen hlavní fakta o dějinách našeho kraje, ale neznali bychom spoustu událos místního významu. Díky Pokorného Památ nostem pro nás nejsou zdejší učitelé, kněží, vrchnostenš úředníci či pros obyvatelé Pyšel pouhými jmény, jsou nám mnohem bližší, protože je poznáváme i po lidské stránce. F. V. Pokorný začal psát své Památnos v r a v tomto díle pokračoval až do své smr. Výsledný rukopis má 123 stran. Vydavatel o něm napsal: Listy již jsou valně pošpiněny, takže některá místa již jen stěží lze přečís, mnohé listy z vazby vypadly a byly ni zase všity. Vše nasvědčuje tomu, že v Pamětech Pokorného hojně bylo čítáno. Rukopis byl majetkem manželů Karla a Marie Hnátkových (což byla vnučka F.V. Pokorného). Ti v r darovali toto dílo pyšelskému farnímu archivu. Vydavatel v předmluvě, která je datována 13. března 1907, děkuje pyšelskému knězi P.O. Kozovi za zapůjčení tohoto díla k prostudování a publikování. Věnujme proto nyní trochu pozornos také muži, který Pokorného Památnos vydal. Antonín Podlaha, pražský rodák (nar. 1865) má významné místo jak v dějinách naší církve tak mezi našimi historiky. V r získal tul doktora theologie, o rok později se stal profesorem náboženství, od r působil jako docent dějin umění na pražském semináři. Vypracoval se až na svě cího biskupa pražského. Velké zásluhy si získal o dostavbu chrámu sv. Víta. Vypovídá o tom skutečnost, že jeho busta zdobí triforium tohoto chrámu, kde byl také pohřben (r. 1932). Publikační činnost Dr. A. Podlahy byla neobyčejně rozsáhlá. MUDr. Pavel Biskup, prak cký lékař pro dě a dorost Zapomenuté výročí Uvádí se, že vydal 110 spisů, týkajících se církevní historie a dějin umění. Nejvýše je ceněn jeho Český slovník bohovědný a Posvátná místa království českého. Posledně jmenované dílo je neobyčejně důkladným soupisem a popisem našich kostelů, kaplí, soch a dalších památek církevní architektury. Škoda, že jich vyšlo jen sedm svazků. Mnichovský vikariát (a tedy i Pyšely) je naštěs mezi těmi, které A. Podlaha stačil zpracovat. Tomu, co o zdejším kostele a Loretánské kapli napsal, bude věnována pozornost v některém z příš ch čísel tohoto listu. ThDr. Antonín Podlaha si získal mnohé zásluhy celostátního významu. Nám je však blízký hlavně proto, že zachránil před zapomenu m dílo zdejšího lidového písmáka. V předmluvě konstatoval: Tu a tam, zejména při zprávách z dob starších, nedostává se Pokornému náležité kri čnos, ale nedostatek tento nepadá vzhledem k celku příliš na váhu. Zato oceňuje, že nejedna stať čte se jako prostý, velice poutavý obrázek z minulos-. Některé čás jeho Památnos jsou pro kulturní dějiny našeho lidu ceny veliké. O významu Pokorného díla svědčí už jen ta skutečnost, že tak zkušený historik, jakým A. Podlaha nesporně byl, toto dílo vůbec vydal. A za to by mu měl patřit náš dík. PhDr. Jiří Chvojka Souhlasíte se mnou? V prázdninových dnech, v úterý 29. července, se přihodila taková jedinečná věc. Zaparkoval jsem v Pražské ulici, nechal blikat varovná světla, aby už z dálky bylo vidět zaparkované auto. Bylo pozdní odpoledne, tak asi kolem půl šesté. Vystoupil jsem, zazvonil u domu a po chvilce jsem už seděl v blahodárném s nu a pil chlazenou vodu. V družném rozhovoru uběhlo dvacet minut a opět někdo zvoní. Paní domu odešla k tomu, co stál u branky a po chvíli volá: Bohouši, máš sem jít. I jdu (kdo mi to tady našel? podle 10 auta to určitě není, protože není moje), a dumám. Nedaleko branky zvednu hlavu a. Policie. Dlouhá vteřina, která odhalí, co všechno umí mozek zpracovat. Kam se hrabe nejvýkonnější počítač světa. Ani ten co řídí kosmické lety by to nedokázal. Vnitřní hlas mi klade otázky: zamknul jsi auto?, nenaboural ho někdo? je půjčené, není to auto hledané?- nezeptal jsem se na to. Ale hned si i odpovím. To je přece hloupost. Je to předváděcí vůz firmy, tak jsem někde udělal přestupek, ONI to viděli a náhodou mě tu našli. Ale vždyť jsem nikde s m autem nebyl, ujel jsem sotva kilometr a nikoho jsem nepotkal, no to jsem zvědav, co to bude? A ještě se mi do mozku stačí vecpat vzpomínka na úplně stejnou situaci, kdy, tehdy příslušník VB, stál v úplně jiném městě a v úplné jiné době za plotem a ptá se: bydlíte tu dlouho? Tohle všechno a ještě mnohé jiné okamžiky ze života se v hlavě převrá během pě metrů chůze v trvání tří vteřin. Ještě se mi stačí v očích usídlit uniforma pro mě, policejní auto stojící zaparkované za m mým, půjčeným, a už slyším: Dobrý den, POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 11

11 září 2008 DOPISOVATELÉ POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 11 to je vaše auto? Ano odpovídám, a uvědomuji si tu lež. Ale než stačím vůbec najít slova k vysvětlení, že je to vlastně půjčené, šokuje mě položená další otázka: Máte mobil? Mám a prohmatávám si kapsy na oblečení, kde obvykle nosím ukrytý telefon. V té samé chvíli, když zjišťuji, že ho nemůžu nikde nahmatat, běží další otázka. Jak vypadá? A už je mi všechno jasné. Po několika iden fikačních slovech se ten usměvavý policista nakloní ke svému parťákovi a říká: Tady ho máte. Kolega ho málem přejel. Něco, koktám, asi poděkování, hledám jak vyjádřit dík a současně obdiv, ale to už sedí ten usměvavý policista ve voze, ten se rozjíždí a je pryč. V trapu. Prostě zmizel a já se nestačil ani všimnout třeba služebního čísla na bundě, nebo čísla auta, nebo zeptat se zda jsou to Čerčanš, prostě nic. Stál jsem, díval jsem se za odjíždějícím policejním vozem a hlavou mi běželo: jsou to pašáci. To není jenom represivní složka. To je opravdu služba veřejnos. A byl jsem rád, že jsem to poznal. Souhlasíte se mnou? Jestli se tenhle článek dostane do rukou těch dvou maníků, tak jim volám: Sláva a díky vám, pánové. Jste opravdu pašáci. A cestou zpět ku svým přátelům jsem si říkal: Dvacet minut, si nikdo toho telefonu na ulici nevšiml, dvacet minut ho žádné auto netrefilo. A nebo celá ulice dvacet minut spala v očekávání, že tudy projde Štěs v podobě dvou policistů. Ještě jednou díky a hluboká poklona, pánové. B.G. LOŇSKÝ LEDOVÝ LEDEN Lupič Lumír Lejsek lenoší. Loupit lze látky, lyže, lahve, lampiony, lis ny, lásku. Lejsek líně leží. Lemtá litr levné limonády. Lída lamentuje: lep laskavě letáky, loupej lusky, loutej lžíce leča, letem ledabyle lízej led! Lenochu, lemple, lháři, lovíš leda lelky, líbáš Libunu, laskáš Lenku. M.S POŠTA PRAHA PĚT PLZEŇSKÁ PATNÁCT PĚTADVACÁTÝ PROSINEC PÁTÁ PODVEČERNÍ Potomek podomního prodejce páťák Pavel Petřina přepadl poštu. Pracovnici pošty podal popsaný papírek: Požaduji peníze! Pod pracovní plášť překvapené pracovnice podstrčil pistoli. Pracovnice pus la poplach. Přijeli policisté, popadli pistoli, pachatele pacifikovali. Prcek prosil, plakal. Prý pla pouze poukázkami. Policie Praha po případu. Poručík pootočil paklíčem, pokladna pootevřena. Páni, prázdná! Peníze prve přestěhovány pryč. Pavel Petřina propuštěn. Poučení: Policie přestane pachatele pronásledovat, pokud ponechá peníze pokladnám, potažmo pokladníkům. M.S Povídky LOŇSKÝ LISTOPAD Loňské lis lehlo, le té lípy lysé. Lídu líbá lesní Láďa. Lída líbezná. Láska Lídy, Ládi lepá. Lída, Láďa leží. Líží louži. Louže lahodná. Lído, Láďo lžete! Lepší lahvička likéru. M.S NAPÍŠI NÁMĚT NA NAPÍNAVOU NOVELU Námluvy nadporučíka Nováka nepřinesly Nině Novotné nic nového. Nina nadchla nadporučíka náramnou náladou. Novák nominoval Ninu na nadějnou nástupkyni nadměrných novostaveb na nádherném návrší návsi Novosedel. Nechal napsat Nině na notářství nejen novostavby, následoval nábytek, nádobí. Nina nechtěla námluvy, nechtěla Nováka. Nadešla noc. Nina nabrousila nerezový nůž. Nečekaně na něj Nováka nabodla. Novák nic necí l. Nazítří nenalezen naživu. Nina nespala několik nocí. Nůž našli Nině na ňadrech. Nežila. Nikdy nikomu neublíží. Novostavby, nábytek, nádobí, Nině na nic. M.S V Pyšelích je ráj PRO NA E TENÁ E LÁNEK Z ASOPISU Š ASTNÝ JIM. 30/2008 P EPSÁNO SE SVOLENÍM PANA JANA ČENSKÉHO Jan Čenský nemusí jezdit v létě k moři. Svůj zamilovaný kraj našel kousek za Prahou. V Pyšelích se mu líbí tolik, že se tam přestěhoval. Každý máme své místo pod sluncem, kam se rádi vracíme. Já jsem před lety opus l Prahu a usadil s v malebném kraji Posázaví. Pyšely jsou krásné městečko, kde lišky rozhodně nedávají dobrou noc. A já cí m ten poklidný styl místa, kde se lidé ještě potkávají, podávají si při setkání ruku a prohodí spolu pár slov. To mám opravdu rád. Často se v myšlenkách vracím k tomu, jak je život mimo Pyšely zrychlený a u ká mezi prsty. To, jak se žije u nás, bych přál zažít každému. V Pyšelích máme úplně všechno. Uvědomuji si, že všechny ty výdobytky velkých měst, lokalit, kde se lidé kumulují, jsou čím dál m víc o anonymitě a odcizení. Zboží a zboží, všude jen produkty, které nám nabízejí super-hyper-mega- markety. Strkáme do sebe, protože se nevidíme. To u nás v Pyšelích k sobě lidé slepí nejsou. Pán, když potká dámu, ještě smekne klobouk a zeptá se jí, jak se má. Pyšelš se spolu rádi baví a vymýšlejí dokonce společná setkávání. Prostě jako za starých časů. Pyšně říkám, že u nás máme taky ochotnické divadlo. Mnozí naši herci předčí dva profesionály. Radnice vydává Pyšelské listy, v nichž se může najít skoro každý, ale drby se u nás nepěstují. Máme také muzeum a samozřejmě nechybí cukrárna. U nás se vítají občánkové a pod širým nebem pořádají soutěže všeho druhu. Cí te to? Už jsem tady doma. Vím, že někam patřím a to mi v Praze strašně chybělo. Abych ještě nezapomněl, v Pyšelích máme taky sto třicet let starou tradici dobrovolných hasičů. Pravda, úplné jejich začátky nepamatuji, ale v hasičárně pořád stojí to krásné staré červené auto, na kterém naši požárníci neustále něco vylepšují. Mrzí vás, že vám letos nevyšel zájezd k moři? Mám pro vás p na výlet zkuste zajet do Pyšel. Do Posázaví vás zaveze třeba i parní vlak. A pak už všechny cesty vedou do Pyšel. Jo a pivo, to tu máme taky dobrý. Váš Honza Čenský 11

12 MUZEUM září 2008 MUZEUM PODBLANICKA zámek č.1, Vlašim Telefon : Web: h p:/ Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v září 2008 Zámek Vlašim otevřeno úterý neděle, 9-12, do letní výstava Doteky Orientu. Kapitoly ze sbírek muzea Podblanicka výstava Obrazy a grafika Svatopluk Zapletal ( v 17 hodin vernisáž) ZAPLETAL Svatopluk (*1946) Ostrov Narodil se v Praze, ale s rodinou žil ve Vlašimi, kde také chodil do základní školy. Pak vystudoval SPŠ v Teplicích. V roce 1969 emigroval do Německa (Hamburg), kde v letech vystudoval Vysokou školu uměleckou. Od té doby pracuje jako svobodný umělec v technikách leptu, dřevořezu a linořezu. Věnuje se též kresbě pastelem i malbě. Vydavatel bibliofilií s vlastními ilustracemi. Nyní žije v Ostrově u Vlašimi. (zdroj: Vlašim) v 19 hodin koncert GRAFFOVO KVARTETO Štěpán Graffe, Lukáš Bednařík - housle, Lukáš Cybulski-viola, Michal Hreňo violoncello Graffovo kvarteto, které patří mezi přední česká kvarteta mladé generace, vzniklo v roce 1997 na brněnské konzervatoři ve třídě primária Janáčkova kvarteta Miloše Vacka. Soubor již za dob studií na konzervatoři a HF JAMU získal celou řadu laureátských tulů na mezinárodních soutěžích. V roce 2005 získalo kvarteto zvláštní cenu francouzské asociace Forum Voix Etouffés. V roce 2008 získal soubor pres žní Cenu Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii. Kvarteto se rovněž opakovaně zúčastnilo řady mezinárodních kurzů komorní hudby, kde mělo možnost studovat pod vedením předních umělců. Nahrávky souboru pořídily rozhlasové stanice nejen v Evropě, ale i v zámoří. Graffovo kvarteto realizovalo rovněž nahrávky na CD, z nichž poslední se setkala s velmi kladným ohlasem odborné kri ky také na pres žním britském hudebním serveru MusicWeb Interna onal, který přináší recenze na nové hudební nosiče. Soubor na svých koncertech vedle klasického kvartetního repertoáru provedl mnoho světových premiér děl soudobých českých, ale i zahraničních autorů. Na koncertě zahraje skladby J.Haydna, W. A. Mozarta a L. Janáčka Výlet Vlas vědného klubu P.A.N. Vlasáka Vlašim Trasa: Potštejn zámek a hrad, Doudleby zámek, Kostelec nad Orlicí, Nové Město nad Metují Cena: členové VK 200 Kč, ostatní 300 Kč Přihlásit se můžete u paní Kateřiny Tulachové na telefonním čísle , , nebo přímo v Muzeu Podblanicka DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ vstup do zámku 10 Kč Otevřené stálé expozice: Zámecké parky, Historie zámku Vlašim, Příroda Podblanicka, S přesnou muškou (tradice střelectví a zbrojařství), Zrcadlo minulos (dlouhodobá výstava) Otevřené výstavy: Obrazy a grafika Svatopluk Zapletal, Prohlídka zámeckého sklepení s expozicí Tajemství sklepení Vyhlídka ze zámecké věže Město pod věží aneb Vlašim na dlani zámek Vlašim 15 hodin Autorské čtení - komponovaný pořad literatury a hudby, účinkují: Pavel Hoza, Aleš Kozel, Zdeněk Dvořák Podblanická galerie ČSOP Podblanický plenér a výstava v parku hodin Pobočka Benešov, Malé náměs 74 Otevřené expozice Historie města Benešova a okolí Náš pluk Výstava Egypt autorem fotografií Mgr. Robert Hons Dny evropského dědictví vstup 10 Kč (otevřeno úterý sobota, 9-12, 13-16) Pobočka Růžkovy Lho ce - zámek výstava Hlavolam a dříví z lesa autor Oldřich Jahodář otevřeno 9-14 úterý - pátek sobota, neděle na telefonní objednání průvodce - volejte objednávky na telefonu , Změna programu vyhrazena. DIVADLO Klub seniorů Pyšely připravuje nejen pro své členy návštěvy divadla v Benešově a to 7. října na představení Komedie plná omylů s Monikou Absolonovou a dalšími pražskými umělci a na představení Nebyla to pátá, byla to devátá (R. Hrušínský, J. Švandová, J. Carda). Odjezd autobusu vždy v 18,30 hodin. Informace o divadelních představeních Vám podá paní Jitka Zoubková 12

13 září 2008 DIVADLO MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU pořádá zájezd do Divadla na Vinohradech T. McNally - D. Yazbek Donaha Libreto muzikálu vzniklo podle vynikajícího scénáře stejnojmenného britského filmu, který v nadsázce a s velkým smyslem pro humor vypráví o partě nezaměstnaných kamarádů a životních smolařů, kteří tak dlouho nemohou zavadit o práci. pátek od hod Režie a choreografie se ujal mladý, ale zkušený režisér Radek Balaš, jehož inscenace Cikáni jdou do nebe v Divadle bez Zábradlí se setkala s velkým úspěchem. Ve vinohradské inscenaci Donaha! hraje a zpívá téměř celý soubor, hlavní roli vytvořil Filip Blažek Vstupenky: jen omezený počet - v cenách: 340,- 310,- 260,- 200,- 80,- Kč Rezervace a předprodej: Turis cké informační centrum - budova Společenského centra TÝNEC Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou tel: , , Dopravu hradí MěÚ. Předpokládaný odjezd hod od spořitelny. Kulturní centrum Kamenice Ringhofferovo nám. 434, Kamenice tel/fax , Večerní pořady 25.září 2008 od hodin Něžně drsná komedie divadla KALICH ELLING A KJELL BJARNE aneb CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ Nechte se pobavit i dojmout naprosto výjimečným příběhem dvou pacientů, kteří se dostávají z ústavu do sociálního bytu, aby se naučili žít v normální společnos Hrají: Vladimír a Michal Dlouhý, Vasil Fridrich/Robert Jašków, Eva Leinweberová Vstupné 300,- a 250,- Kč 14.října 2008 od hodin Zdeněk Troška a Jaroslav Suchánek v novém zábavném pořadu NEBE V HUBĚ aneb BLBINY Z ÚSTNÍ DUTINY Vstupné 250,- Městské divadlo Na poště - Benešov Přehled kulturních akcí září září Zahájení kurzu tance a společenské výchovy pod vedením tanečního mistra Karla Maršálka a jeho partnerky Jitky Maršálkové. 1. kurz: kurz: Oba kurzy budou probíhat v sále Městského divadla Na Poště a to každý pátek. Prodloužené a závěrečný věneček v KC Karlov vždy od (společně pro oba kurzy) 16. září v Rodiče s dětmi do divadla Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil Výpravná činoherní pohádka o tom,co je v životě zlé a co dobré a jak se vypořádat s pýchou, vypočítavos a sobectvím. Hrají členové Divadla HP Praha Hana Czivišová, Petr Takáč a Tomáš Černý. 23.září v MAZEC aneb jak se vaří zábava 90-minutový pořad plný osobitého humoru Mar na Zounara a Petra Mar náka. Nahlédnete do kuchyně televizní zábavy prostřednictvím prověřených skečů, historek, anekdot a scének. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 14 Pořad je okořeněn vystoupením půvabné a svůdné zpěvačky Marky. 13

14 KULTURA září 2008 POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY září Zahajovací koncert hudebního fes valu Podblanický podzim 29. září v Divadlo Járy Cimrmana Dlouhý, široký a krátkozraký První část tohoto představení tvoří rozsáhlejší přednáška Cimrmanova cesta za českou pohádkou. Vlastní divadelní hra pojednává o stras plném putování, jehož cílem je vrá t princezně Zlatovlásce její ženskou krásu byla to ž očarována zlým obrem Kolodějem. V prvním obraze přichází na královský zámek princ Jasoň, který zjišťuje, že jeho vytoužená nevěsta princezna Zlatovláska má (díky čárům Koloděje/ vousy a nohu pětačtyřicítku. Jasoň se rozhodne Zlatovlásku vysvobodit ze zlé kletby a společně s ní, s jejím královským otcem a s Bystrozrakým se vydává za dědem Vševědem, aby jim poradil, jak na Koloděje. Vše zpovzdálí sleduje Jasoňovo dvojče zlý princ Drsoň, který se chystá ve vhodnou chvíli do děje vložit a získat princeznu pro sebe. Děd Vševěd přes silnou sklerózu poradí, aby Kolodějovi vzali jeho kouzelný prsten. To se sice nepodaří přímým soubojem, ve kterém Jasoň prohrává, ale ls Koloděje se povede rozplakat, takže vyndá kapesník a prsten mu vypadne. A tak se pomocí ukořistěného prstenu vrá Zlatovlásce její ženská krása. Hrají:P. Brukner, P. Vondruška, J. Hraběta, M. Čepelka, J. Kašpar, J. Weigel, L. Smoljak, Z. Svěrák, V. Kotek, G. Rumlena POZOR! Toto představení začíná vyjímečně už v hodin. PROSÍME DIVÁK O DOCHVILNOST. PO ZA ÁTKU P EDSTAVENÍ NEBUDE UMOŽN N VSTUP DO SÁLU. Připravujeme na říjen Den na zkoušku komedie s písničkami, hrají a zpívají: M. Absolonová, L. Něrgešová, R. Valenta a Jan Maxián Kurz tance a společenské výchovy -l. prodloužená /KC Karlov/ Nebyla to pátá, byla to devátá Rodiče s dětmi do divadla pohádka divadla Kocábka Další akce v Městském divadle 1.9. SOU obchodní slavnostní zahájení školního roku Zápis do Kytarové školy Roberta Slezáka 8.9. Konference MěÚ Zastupitelstvo města Benešova PŘEHLED AKCÍ V TÝNCI NAD SÁZAVOU ZÁŘÍ VÝSTAVA NA KNĚŽINĚ VÝSTAVA OBRAZŮ Akvarely na Kněžině Ing. Ladislava Žížaly bude zahájena vernisáží v pátek v 18:00 hodin v KAVÁRNĚ NA KNĚŽINĚ. Výstava potrvá do neděle 28. září VÝSTAVA V MĚSTSKÉM MUZEUM VÝSTAVA OBRAZŮ s názvem Týnecko a motýlí snění. Věry Mačkové bude zahájena vernisáží v sobotu od v galerii muzea. Výstava potrvá do neděle konce září PŘES ČTYŘI ZÁMKY Start Bisport: 7:00 10:00 hod. 44. ročník turis ckého pochodu: 14, 25, 35, 50 km Kontakt: Milan Šípek, TK KČT JAWA METAZ, tel: DONAHA! zač.: hod. Zájezd do Divadla Na Vinohradech. Odjezd v 17:30 hod od spořitelny CENA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU 3. ročník taneční soutěže v la nsko-amerických a standardních tancích Společenské centrum TÝNEC velký sál Zač.: 9.00 hod. Vstupné dospělí: 70,- Kč, dě do 15 let: 40,- Kč KELTSKÝ VEČER NA HRADĚ Zač.: hod. 3. ročník irské a bretaňské hudby na hradě v Týnci. Vystoupí skupiny SHANNON, FIANNAN, HIGH TIME a HAKKA MU- GIES. Informace: Turis cké informační centrum, Klusáčkova2, Týnec nad Sázavou budova Společenského centra TÝNEC tel: , , 14

15 září 2008 SPORT Sportovně kulturní centrum v Ondřejově Choceradská 62, Ondřejov, , září leden 2009 Připravili jsme pro Vás širokou nabídku sportovních, výtvarných, hudebních a jazykových kurzů s mnoha novinkami i zajímavé akce se sportovním a kulturním zaměřením. Věříme, že si u nás vybere každý ak vní člověk, bez rozdílu věku, právě tu činnost nebo akci, která mu bude nejvíce vyhovovat. Zápis bude od 8. do od 17 do 19 hod a dále na recepci SKC. Program v tělocvičně Pondělí: florbal 1. i 2. stupeň ZŠ, cvičení a tanečky od 2,5 r. s rodiči, badminton dospělí Úterý: badminton 1. stupeň ZŠ, badminton 2. stupeň ZŠ, aerobik hrou od 5 let, aerobik 1.stupeň ZŠ, zdravotní TV Středa: aerobik skupina, drama cký kroužek (na jeviš ), volejbal 2. stupeň ZŠ, volejbal (debly) dospělí Čtvrtek: pohybové hry od 5 let, la nsko-americké tance ženy Neděle: volejbal dospělí Program v malém sále Pondělí: balet dě, skupinový posilovací trénink dospělí Úterý: jóga pro zdraví těla i duše dospělí, Středa: cvičení na velkých míčích a dalším zajímavém balančním náčiní dospělí Čtvrtek: Street, Dance pro kluky a holky Program v učebně Pondělí: výtvarná tvorba 1. stupeň ZŠ, výtvarná tvorba od 3 let s rodiči, anglič na mírně pokročilí, francouzš na pokročilí Úterý: zobcová flétna (alt a soprán) pokročilejší, kytara začátečníci, kytara pokročilí Středa: anglič na středně pokročilí, němčina mírně pokročilí Čtvrtek: keramika 1., 2. stupeň + dě od 3 let s rodiči, němčina nebo francouzš na začátečníci, anglič na začátečníci, počítače základy, počítače pro pokročilé, němčina nebo francouzš na začátečníci, anglič na začátečníci Akce Výborní lektoři se k nám opět vracejí, protože se jim u nás líbí a to nás moc těší. Patronaci nad akcemi převzal Český svaz aerobiku (www.csae.cz) a Česká asociace sport pro všechny (www.caspv.cz). Na uvedených internetových stránkách se můžete dozvědět více o organizacích i lektorech. Každého lektora Vám blíže představíme na plakátku k akci a DANCE AEROBIC A BODY STYLING s Michalem Šubrem (www.michal-program.cz) DANCE AEROBIC A POSILOVÁNÍ s Vláďou Valouchem (www.valouch.cz) ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY JÓGY s Janou Zachovou AEROBIK PRO RADOST s Olgou Šípkovou (www.olga.sipkova.cz) ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S NEJMODERNĚJŠÍMI POMŮCKAMI s J. Zachariášovou Program ve společenské místnos a dětské herně Osvědčená středeční dopoledne pro předškolní dě s rodiči budou pokračovat, stejně jako kosme cké poradny i zajímavé přednášky. Nově chceme organizovat i výtvarná kutění pro všechny zájemce bez rozdílu věku a pohlaví. AKCE PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI S RODIČI budeme připravovat každou poslední středu v měsíci od 9,30 do 11,30 hodin, s programem korespondujícím s ročními obdobími a událostmi. PŘEDNÁŠKY A DIVADLA budeme připravovat opera vně na základě zájmu a včas Vás budeme informovat. Počítáme rozhodně s účas seniorů, kteří budou mít vstupné se slevou nebo zdarma. KOSMETICKÉ PORADNY Lenky Malinové budou cca 2. pátek v měsíci od 17 hodin (od ). VÝTVARNÉ KUTĚNÍ s Markétou Tlamichovou plánujeme jednou měsíčně také 2. pátek cca od 18 hod. Dětská herna a společenská místnost s internetem bude pro vás otevřena zcela zdarma každý všední den od 16 do 20 hodin Posilovna Ve Sportovně kulturním centru máme téměř rodinnou posilovnu, vybavenou stroji firmy KETTLER. V posilovně budou od září probíhat některé kurzy včetně skupinového tréninku, takže se o individuálním využívání posilovny předem informujte. Nabízíme novou možnost dopoledního tréninku v posilovně pro maminky i ta nky, kteří si mohou, pokud zvládnou, vzít dítě i do posilovny. Nutno předem objednat. 15

16 Z MĚSTSKÉHO INZERCE ÚŘADU září 2008 Volby do zastupitelstva Středočeského kraje SE USKUTEČNÍ VE DNECH 17. A 18. ŘÍJNA V pátek v době od hodin, v sobotu od 8 14 hodin. Pro občany z Pyšel, Nové Vsi a Borové Lhoty se volby konají tradičně v přízemí budovy Městského úřadu Pyšely (volební okrsek č. 1), pro občany ze Zaječic a Kovářovic v budově č.p.70 na hřiš v Zaječicích. Hlasovací lístky voličům budou do jejich poštovních schránek dodány do úterý 14. října MOŽNOST VÝROBY SMUTEČNÍCH VĚNCŮ A KYTIC Z UMĚLÝCH KVĚTIN NA OBJEDNÁVKU. TEL: DÁLE PRODEJ VĚNEČKŮ A MÍS NA DUŠIČKY. ADVENTNÍ VĚNCE, SVÍCNY. Z MĚSTSKÉHO SPORT ÚŘADU fotbal A mužstvo Sezónu 2008/2009 zahájilo A mužstvo letní přípravou dne byl sehrán turnaj v Nespekách kde Pyšely obsadily 2. místo proběhl na hřiš v Pyšelích již 10. ročník Memoriálu Vladimíra Havelky, A mužstvo obsadilo 3. místo přátelské utkání Měchenice Pyšely 8 : přátelské utkání Pyšely Sadská 7 : přátelské utkání Lysá nad Labem Pyšely 0 : 0 První mistrovské utkání sehrálo A mužstvo v sobotu soupeřem mu bylo mužstvo za Stříbrné Skalice - - utkání skončilo výsledkem 1 : 0, branka Zoubek Maršovice - Pyšely 0 : 1 branka Veselý DAL Í UTKÁNÍ Poříčí Pyšely od 14 hod Pyšely- Trh. Štěpánov od 16:30 hod Nespeky Pyšely od 16:30 hod. Dorost Sezónu 2008/2009 zahájilo mužstvo dorostu pod vedením trenérů Ladislava Hrušky a Pavla Ziky. Mužstvo dorostu hraje pod názvem Benešov B Benešov B Prčice 1 : Lety -Benešov B 3 : 2 Mladší žáci Sezónu 2008/2009 zahájilo mužstvo ml. žáků tréninkem pod vedením trenérů Tomáše Turka a Luďka Rezka. 21. a proběhlo soustředění na hřiš v Pyšelích. Přípravka ročníky Sezónu 2008/2009 zahájilo mužstvo přípravky tréninkem pod vedením trenérů Kamila Kulhavého a Petra Svobody. 21. a proběhlo soustředění na hřiš v Pyšelích proběhl na hřiš v Pyšelích již 3. ročník turnaje Pyšely Cup. Tohoto turnaje se zúčastnila mužstva z Pyšel, Čerčan, Poříčí nad Sázavou, Týnce nad Sázavou, Vo c, Teplýšovic, Sedlčan a Divišova. Mužstvo SK Pyšely ve složení Žákovec Filip, Krámek Míla, Sládek Jan, Kulhavý Kamil, Kaizr Jiří, Vávra Ondřej, Podroužek Filip, Plocek Matyáš, Svoboda Ondřej obsadilo 3. místo. První mistrovské utkání sehrálo mužstvo přípravky v sobotu na hřiš v Čerčanech. Čerčany Pyšely 1: 6, branky Kulhavý 3, Sládek 2, Krámek. Kulhavá M. Pyšelské listy - Vydává Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne tel , fax , redakční rada: B. Dauthová, I. Křížová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu M. Pášová, M. Kulhavá; odpovědný redaktor Petr Slavík NEVYŽÁDANÉ RUKOPISY SE NEVRACEJÍ ZA PŮVODNOST A OBSAHOVOU SPRÁVNOST RUČÍ AUTOR TISK MĚSTSKÝ ÚŘAD PYŠELY 16

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Výpis ze zápisu ze schůze zastupitelstva města Pyšely konané dne 28.2.2007.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Výpis ze zápisu ze schůze zastupitelstva města Pyšely konané dne 28.2.2007. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Výpis ze zápisu ze schůze zastupitelstva města Pyšely konané dne 28.2.2007. - Bylo schváleno zahájení přípravy změny č. 3 územního plánu města Pyšely s ohledem na probíhající stavební

Více

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ODEČTY VODOMĚRŮ říjen, listopad, prosinec 2009 92 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Odečty vodoměrů budou probíhat od 23.11. do 6.12.2009. Pokud nebudete zastiženi prosíme o

Více

Znovuotevření staré budovy základní školy

Znovuotevření staré budovy základní školy červenec, srpen, září 2013 109 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Znovuotevření staré budovy základní školy Od roku 2007 byla stará budova školy uzavřená statikem z důvodu nebezpečí

Více

Byly přiděleny dotace pro: Jednotu bratrskou na pořádání kurzů Manželské

Byly přiděleny dotace pro: Jednotu bratrskou na pořádání kurzů Manželské zdarma ročník XXV duben 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 2 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, nové Týnecké listy Vám přináší zprávy z našeho města. Přečíst si můžete o nových projektech

Více

Loreta Golf Club Pyšely nebojte se golfu!

Loreta Golf Club Pyšely nebojte se golfu! leden, únor, březen 2014 111 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Mateřská škola Pyšely, Na Prádle 252, 251 67 Pyšely IČ : 75031671 tel. 323/647 380 e-mail: MSPysely@seznam.cz www.mspysely.cz

Více

Nová mateřská škola otevřena

Nová mateřská škola otevřena Sníh padá a padá Vážení, na adventních nedělích jsme si přáli, aby byly bílé vánoce a jak je vidět příroda nás vyslyšela. Netrefila se na vánoční svátky, ale od ledna máme sněhu dost a dost. Snažíme se

Více

Krásná a dojemná derniéra Prodané nevěsty

Krásná a dojemná derniéra Prodané nevěsty Takové množství lidí, které se sešlo na posledním představení Prodané nevěsty, pyšelská sokolovna snad ještě nezažila. A to nejen proto, že nikdy nebylo k dispozici takové množství židlí. Bylo prodáno

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2014 Náchodský prosinec zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Novoroční přání Informace z radnice Kronika Výročí Jubilant J. Roubíček Celbovy melodie v nové knize Z historie Tísňové linky

Více

duben, květen, červen 2010 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

duben, květen, červen 2010 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 94 Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 28. a 29. května 2010. V pátek 28. května od 14 20 hodin, v sobotu

Více

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PYŠELY konaného dne 23.5.2007.

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PYŠELY konaného dne 23.5.2007. Červen 2007 5,-Kč 74 Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PYŠELY konaného dne 23.5.2007. - Paní Krupičková ze Zaječic presentovala záměr založit

Více

Období 1. 3. 2005 5. 4. 2005

Období 1. 3. 2005 5. 4. 2005 Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 4/2005 OBSAH 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zprávy z výborů 4 Kultura 9 Můj svět 10 Škola informuje 11 Vy se ptáte 12 Sport 15

Více

PYŠELSKÉ MUZEUM náměstí T.G.Masaryka (I.patro nad drogerií) STÁLÁ EXPOZICE OTEVŘENO OD 10.4.2015 DO 8.11.2015 PÁTEK 10 12 13 15 SOBOTA 10 12 13 16

PYŠELSKÉ MUZEUM náměstí T.G.Masaryka (I.patro nad drogerií) STÁLÁ EXPOZICE OTEVŘENO OD 10.4.2015 DO 8.11.2015 PÁTEK 10 12 13 15 SOBOTA 10 12 13 16 Písemná zpráva zadavatele o průběhu veřejné zakázky na realizaci stavební akce Zadavatel: Město Pyšely, IČ 00240664, Náměstí T. G. Masaryka 4, PSČ 251 67, Pyšely Předmět zakázky: stavební práce rekonstrukce

Více

červenec, srpen, září 2014 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz

červenec, srpen, září 2014 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Dobrá věc se podařila V průběhu léta letošního roku se nám povedlo zařídit dotaci na rekonstrukci místních komunikací a město Pyšely tuto dotaci obdrželo z Regionálního operačního programu ve výši 20 000

Více

říjen, listopad, prosinec 2014 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz

říjen, listopad, prosinec 2014 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz říjen, listopad, prosinec 2014 114 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Výsledky voleb do zastupitelstva obce Celkový počet osob zapsaných v seznamech voličů 1 333 Celkový počet

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Ročník III. DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LNÁŘE A LOM

www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Ročník III. DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LNÁŘE A LOM č. 10 září 2009 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Ročník III. DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LNÁŘE A LOM Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o dalších dvou obcích Blatenska.

Více

OBZOR. ROČNÍK X V I. ( X X XI V) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 26. dubn a 2013 ČÍSLO 4 NEPRODE JNÉ

OBZOR. ROČNÍK X V I. ( X X XI V) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 26. dubn a 2013 ČÍSLO 4 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ duben 2013 OBZOR V y b í r á m e z o b s a h u 60 LET ZUŠky str. 4 ZAHÁJENÍ MUZEJNÍ SEZÓNY STR. 5 Z RADNICE str. 5 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r n

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz Vamberecký zpravodaj 6 2014 51. ročník Minulost, přítomnosst, budoucnost... O ttom všem, by se dalo široce psát v případě budovy Muzea krajky ve V Vamberku. Původní vila Antonína Bednáře postavená roku

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009 Foto: Antonín Špaček Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY tři měsíce opět velmi rychle uplynuly a vrcholí přípravy dalšího čísla našeho Zpravodaje. Dnes

Více

květen, ten, červen 2009 erven 2009

květen, ten, červen 2009 erven 2009 květen, červen 2009 90 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Zpráva o zasedání zastupitelstva města Pyšely ze dne 9.6.2009 - Byl projednán a schválen závěrečný účet města Pyšely

Více

Tradiční dožínkový věnec převzal od chasy hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák

Tradiční dožínkový věnec převzal od chasy hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák Tradiční dožínkový věnec převzal od chasy hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák Kde domov můj v překrásném vícehlasém podání Moravanu zahájila oslavy třetího ročníku Dožínek Zlínského kraje v Kroměříži,

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Radniční list Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Je turistika a cestovní ruch druhem průmyslového odvětví, nebo ne? Zatímco u nás někteří neustále spekulují

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 30. září 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice 67. výročí příchodu zpravodajské skupiny BARIUM do Žamberka Ve čtvrtek

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Obnovená krása / nádvoří bývalé koleje piaristů ve Slaném se obléká do nového hávu

Obnovená krása / nádvoří bývalé koleje piaristů ve Slaném se obléká do nového hávu Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 7 ročník XVII červenec / srpen 2014 Obnovená krása / nádvoří bývalé koleje piaristů ve Slaném se obléká do nového

Více