13. zá í Oslavy 130. výro í založení hasi ského sboru v Pyšelích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13. zá í 2008 - Oslavy 130. výro í založení hasi ského sboru v Pyšelích"

Transkript

1 ZPRÁVA O ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PYŠELY ZE DNE Byly projednávány změny v placení daně z nemovitos. Rozhodnuto, že bude ponechán základní koeficient daně z nemovitos ve výši 1,4, který je pro nemovitos určené či využívané pouze pro rekreaci zvýšen na 1,5. Dále bylo rozhodnuto, že bude stanoven místní koeficient, kterým bude navíc násobena daň z nemovitos vypočtená za použi výše uvedených koeficientů. Tento koeficient je stanoven ve výši Byl dále projednáván a schválen defini vní záměr prodeje pozemků pod budoucím Rescue Centrem. 3. Byl projednán a schválen záměr koupě za 1,- Kč., od firmy LORETA invest, a.s, pozemků parc.č. 903/3 a 967/4 oddělených z pozemků parc.č. 903/1 a 967/1 v k.ú. Pyšely pro budoucí Ekoškolku 4. Byl projednán a schválen záměr směnit pozemky parc.č. 494(PK) a 503(PK) v k.ú. Pyšely z majetku města Pyšely za pozemky parc.r.911(pk), 912(PK) a 808/2(KN) v k.ú. Pyšely z majetku pana Josefa Smrčky, pro postavení dvoru na třídění odpadu. 5. Byl projednán a schválen záměr zřídit na pozemcích parc.č. 911 (PK) a 912(PK) v k.ú. Pyšely dvůr na třídění odpadu. 6. Velitel zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Pyšely Pavel Smutný přednesl zprávu o činnos této jednotky v roce Zastupitelstvo vyslovilo poděkování hasičům za jejich výtečně vykonanou dobrovolnou práci. 7. Byla projednávána a schválena žádost firmy Krum-invest a.s. zastoupené Helenou Mědílkovou o zrušení dvou parkovacích míst před cukrárnou v domě čp. 67 na Nám. T.G.Masaryka v Pyšelích a povolení zřízení předzahrádky na chodníku s třemi malými vkusnými stolečky. 8. Byla projednávána žádost Petra Hrušky o změnu rozhodnu zastupitelstva a rozhodnuto na pozemku parc.č. 686 v k.ú. Pyšely vyčlenit jednu stavební parcelu o výměře nejvýše 1200 m 2 pro jeden dům určený k trvalému bydlení v návaznos na hranici se sousedním pozemkem parc.č. 690/ Byl projednán schválen záměr bezúplatně převést od českého státu na město Pyšely pozemky parc.č. 945/1 a 945/2 v k.ú.pyšely, jakožto součást komunikace parc.č. 1237/1 v k.ú. Pyšely. 10. Byl projednáván záměr společnos Telefónica O2 Czech Republic, a.s., zřídit na pozemku parc.č. 159 /PK) v k.ú. Zaječice základnovou stanici pro mobilní telefony a pořízení příslušných kabelových přípojek. 11. Byl projednán a schválen závěrečný účet města Pyšely za rok bylo projednáno a schváleno rozpočtové opatření č.2 města Pyšely - byl projednán a schválen záměr odkoupit od Stanislavy Tomáškové, Antonína Zoubka a Václava Zoubka pozemek parc.č. 261(PK) v k.ú. Pě hosty, na němž jsou umístěny městské studny. - byla projednána a schválena změna v osobě spoluzakladatelky o.p.s. Centrum Pyšely a to místo dříve schválené Ing. Pohankové na Pavlínu Jakovou a dále stanovena část dozorčí rady této společnos za město Pyšely ve složení dr. Dana Drábová, Bohumil Gondík a Mar n Křížek. - byla anoncována výstava fotografií od do zde v budově městského úřadu. Předkládá: dr. Pavlík Září ,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na Srdeçně Vás zveme na oslavy 13. zá í Oslavy 130. výro í založení hasi ského sboru v Pyšelích od 9 hodin od 13 hodin od 13,30 do 17 hodin ve er DÝòODLABÁNÍ Připravujeme na pátek 10. října. V 15 hodin se sejdeme na dvoře školy, kde budeme dlabat své výtvory a v 18,30 rozsvítíme dýně na náměstí. Vlastní dýně s sebou. Těšíme se na Vás. (hasi ská zbrojnice a nám stí) výstava historie hasi ského sboru slavnostní zahájení oslav ukázky historické a soudobé techniky tane ní zábava v sokolovn Pyšelský Pašák se blíží, připravte svá kola, přilby, rukavice a hlavně fyzičku. Pašák se bude konat v neděli od 14 hodin. Sledujte plakáty. 1

2 VÝSTAVA září 2008 Ojedinělý zjev Místnos, kde se na městském úřadě v Pyšelích konají výstavy, opět ožily. Tentokrát je to výstava fotografií Doc. RNDr. Pavla Rödla Csc. Expedice Hindúkuš 1967 se nám vrá la v podobě černobílých skvostů přímého účastníka a našeho rodáka, který se této horolezecké expedice zúčastnil jako absolvent přírodovědecké fakulty UK a v té době už tři roky zaměstnaný v parazitologickém ústavu Československé akademie věd. Jeho úkol v této expedici nespočíval ve vrcholných horolezeckých výkonech, ale ve vědecké práci. Jenže vystoupat do výše bezmála 5000m, není to vysokohorský výstup? To už má k tomu pravému lezectví opravdu jen krůček. Vernisáž, hojně navš vená prvními zájemci o pohled do velehor Pákistánu, zaujala vyprávěním samotného autora výstavy. Jeho příjemný a v pný projev vrá l pamětníkům do svých vzpomínek nejen samotnou expedici, ale i velikána tehdejšího týmu Viléma Heckela, nestora českých fotografů přírody a především horolezeckého sportu. No a těm, kteří tu dobu nemohou pamatovat, následná prohlídka fotografií dala nahlédnout do historie samotného fotografování. Pokud budete mít štěs a přijdete si výstavu prohlédnout v den, kdy bude přítomen sám autor, můžete se ho zeptat, jak to všechno vznikalo. Určitě se vám odhalí nekonečná hloubka tajemství, a alespoň B HUMIL GONDÍK A DOC. RNDR. PAVEL RÖDL CSC. na chvíli sami sebe uvidíte v tom horském masivu s fotoaparátem v ruce. A vy mladší, majitelé digitálních fotoaparátů, nebojte se zeptat co to je zrcadlovka a co to je expozimetr. A když se ještě navíc dozvíte, jak a proč ta expedice v roce 1967 vznikla, čeho všeho dosáhla, alespoň na chvíli se stanete součás toho složitého a chvílemi i nebezpečného podniku. Výstava fotografií expedice Hindúkuš 1967, která v Pyšelích potrvá až do 30.září 2008, je ojedinělým zjevem výstavnictví posledních let ve středních Čechách a troufám si říci i v celé republice. B.G. Poděkování za výstavu 15. srpna začala ve výstavní síni MěÚ Pyšely unikátní výstava fotografií Pavla Rödla s názvem Hindúkuš Ve spolupráci s KK MěÚ Pyšely ji připravili pan doc.rndr. Pavel Rödl, CSc. se svou ženou Helenou Rödlovou. Na vernisáži, kterou zahájili Pyšelš ochotníci a Bohumil Gondík, jste se mohli dozvědět přímo od autora fotografií, proč tam v roce 1967 byl a co tam vlastně dělal. Vy, co jste nebyli přítomni, nezoufejte. Vše si přečtete při vstupu na výstavu. A nejen to. Uvidíte nádherné 40 let staré černobílé i barevné fotografie z Pákistánu a okolních států. Ten dlouhý čas jim neubral ani trochu na jejich působivé kráse. Drsná krajina, hory a lidé, kteří zde žijí, vás vtáhnou do svého světa. Je vidět, že autor není žádný žabař a že umí zachy t okamžik okamžiku tak, jak to umí jen fotografové. Přijďte se podívat. Dovolte mi, abych závěrem moc poděkovala manželům Rödlovým za vynaložené úsilí a čas, který tomu věnovali. Také děkuji Ivě Křížové, Janě Soprové, Daně Čenské a Mar nu Kolářovi za instalaci výstavy. Za KK M. Kolářová 2

3 září 2008 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Manželé Kris na a Jaroslav Prchlíkovi ze Zaječic mají radost ze svého prvorozeného syna Šimona. Ten se narodil 21. července Blahopřejeme šťastným rodičům a všem přejeme hodně štěs, lásky a zdraví. Další chlapeček se narodil manželům Jiřině a Václavu Launovým z Pyšel. Má krásné datum narození a jmenuje se Voj šek. Připojujeme se ke gratulantům a přejeme celé rodině hodně spokojenos, pohody a zdraví. Štěpánek Dostál se narodil 12.července 2008, je sice z Čerčan, ale maminka Simona (rozená Smutná) je stále srdcem pyšelačka. Spolu s ta nkem Michalem a starším bráškou Šimonem mají z druhého chlapečka velkou radost. Blahopřejeme celé rodině a přejeme hodně štěs, zdraví a pohody. V M SÍCI ZÁ Í OSLAVÍ SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA TITO NA I SPOLUOB ANÉ Paní Jarmila Šiňorová z Pyšel paní Jana Veverková z Pyšel paní Zdeňka Srnská z Pyšel a paní Arnošta Tučková z Domova pro seniory. Blahopřejeme našim oslavencům, všem přejeme hlavně hodně zdraví, pohody a spokojenos do dalších let života. Vítáme nové občany Do Domova pro seniory se přistěhovala paní Drahomíra Příhodová, paní Anna Vránová, paní Emilie Bláhová a pan Zdeněk Vilímek. Do svých domů v Pyšelích paní Marie Pařízková, manželé Eva a Jiří Šandovi, pan Fran šek Ošmyk ml., pan Petr Hrubeš, manželé Hana a Ivan Moravcovi a pan Roman Plecitý. V Zaječicích našli nový domov pan Karel Ku na, paní Marcela Šebková s dcerami Lucií a Michaelou. Do svého nového domu na Nové Vsi se přistěhovala paní Klára Kodua se synem Lukou. Všem novým spoluobčanům přejeme, aby se jim v našem městě žilo dobře, hodně pohody, spokojenos a zdraví. (Pozn. V Pyšelích k žije již 1460 obyvatel). mp Odpady novinka kam s elektroodpadem? Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU V přízemí budovy městského úřadu (vlevo od vchodu) naleznete zelený plastový box. Do něj můžete zdarma odkládat vysloužilé elektrospotřebiče. Do boxu patří: mobilní telefony, baterie, kalkulačky, myši (k PC), toustovače, klávesnice ( PC) fény, holící strojky, vrtačky, hračky na pohon, teploměry, fotoaparáty a podobná zařízení. Do boxu nepatří: Zářivky, žárovky, televize, monitory, stolní počítače, auto baterie. Muzeum MUZEUM Letní sezona našeho Muzea se pomaluje nachyluje ku svému závěru, ještě dva měsíce a bude opět zimní přestávka. Návštěvnost, hlavně pyšelských občanů, je malá, ale jsou přece jen tací, kteří nezapomínají na muzeum a přinášejí nové exponáty, z kterých mám velkou radost. Děkuji touto cestou: sestrám Chaloupeckým, p. Zd. Podroužkovi, p. Lidušce Chalupové, p. Chrpovi, p. Zd. Vávrovi ze Senohrab, p. Vlast. Pařízkovi, p. Šustovi z Vranova, rodině Papírníkových, p. Jiřímu Dvořákovi, p. Janu Kostrhounovi, p. Ivě Křížové a dalším (omlouvám se těm, na něž jsem zapomněla). V příš m roce bych chtěla uspořádat ve výstavních místnostech MěÚ v Pyšelích výstavu s názvem Krása starých výšivek a ručních prací. Bude se jednat o exponáty vyrobené asi tak před 80 roky a starší, ne nové. Muzeum už má nějaké tyto exponáty ve svých sbírkách, ale na celou výstavu by to nestačilo. Prosím proto občany Pyšel a okolí o zapůjčení těchto starých výšivek. Ubrusy, kuchařky, halenky, kroje, zástěry, sukně, noční košilky apod. Termín výstavy v příš m roce upřesním. Asi by se jednalo o červen červenec. V muzeu mám k nahlédnu fotografie z výstavy Báry Olmrové, ze zájezdu do Tábora, Č. Krumlova, koncertu umělců K. Englichová, V. Kříž a P. Malásek, zahájení výstavy fotografií pana doktora Pavla Rödla. Na vaši návštěvu se těší Z. Srnská 3

4 září 2008 V úterý 2.srpna 2008 se uskutečnil v kostele Povýšení sv.kříže v Pyšelích koncert tří velkých umělců. Kateřiny Englichové - světové špičky ve hře na harfu, Vra slava Kříže - - sólisty opery Národního divadla v Praze a Petra Maláska - hudebního skladatele a klavíristy. V hodinovém pořadu zazněly písně páně Ebenovy a Schubertovy a Biblické písně Antonína Dvořáka. Dále jsme slyšely operní árie Händla, Gounoda a Mozarta, a instrumentální skladby na harfu i klavír, z nichž jazzové intermezzo Petra Maláska bylo v prostorách svatostánku pravým oživením. Stejným, ne- -li ještě větším oživením však byl příchod opravdové hvě zdy našeho českého pěveckého nebe. Koncert si přišla poslechnout zpě vač ka s nejosobitějším 4 STALO SE Poděkování za koncert 2. srpna uspořádala Kulturní komise MěÚ spolu s farním úřadem v Pyšelích v kostele Povýšení svatého Kříže koncert vážné hudby. Již třetí rok k nám přijíždí sólista Národního divadla pan Vratislav Kříž, harfenistka paní Kateřina Englichová a letos nově klavírista pan Petr Malásek. V kostele se rozezněly skladby L. Janáčka, A. Dvořáka, P. Ebena a dalších. Byl to kulturní zážitek pro všechny milovníky hudby. Nejen diváci, ale i samotní umělci byli z koncertu uneseni. Do takového srdečného prostředí se prý budou rádi vracet. Chtěla bych tímto poděkovat Jardovi Chalupovi za to, že nás seznámil s Vratislavem Křížem, Vratislavu Křížovi za ochotu a to, že s sebou přivedl Kateřinu Englichovou a Petra Maláska a v neposlední řadě děkuji Janě Soprové a Ivě Křížové, které toto vše organizovaly. Za KK M. Kolářová Už jsme si zvykli p ě veckým projevem, stále velmi oblíbená, charisma cká a veskrze skromná Hana Hegerová. Neméně silným dojmem působila na diváky i přítomnost velké české herecké osobnos Jaromíra Hanzlíka. Když vezmeme v úvahu, že i jména interpretů jsou bez výjimky světově zvučná, je naší pýchou konstatovat, že se koncerty v Pyšelích těší stále větší oblibě odborné kulturní veřejnos, ale i pyšelských diváků, protože letošních 160 lidí v parteru bylo dosud rekordním počtem. Kvalita koncertu byla, jako už tradičně, vynikající a diváci umělcům aplaudovali v stoje. A malá glosa na závěr. Potěšilo mně, že se vybíralo vstupné. Minulá léta dobrovolných příspěvků poněkud ponižovala kvalitu interpretů a velkou uměleckou událost obecně. Věřím, že výtěžek pokryl honorář účinkujícím a zbylo i něco jako příspěvek na kostel, který nějaký ten sponzorský dar určitě potřebuje a také smysluplně využije. Léto pomalu končí, velká kulturní událost v našem kostele nám musí vydržet zase celý rok, abychom se těšili na příš srpen, kdy opět plni očekávání budeme ch t vstoupit do útrob kostela, abychom zhltli nabídnutý repertoár našich - troufám si říci - stálých hostů. No, nedá se nic dělat, už jsme si zvykli. Gon Výlet klubu seniorů do Tábora Výlet se uskutečnil 10.června letošního roku. V tento den bylo velmi krásné počasí, na měsíc červen až příliš horké, kolem třice stupňů. Do Tábora jsme odjeli vlakem a pak jsme měli domluvené setkání s panem doktorem Jiřím Chvojkou a jeho paní před kostelem Proměnění Páně na náměs Jana Žižky. Pan doktor se ujal vedení naší výpravy. Provedl nás historickými uličkami starého města Tábora, vyprávěl nám o význačných památkách, o Radnici se třemi go ckými š ty a mohutnou věží se zvláštními hodinami, o renesanční kašně se sochou ry ře Rollanda a v pozadí stojící sochou Jana Žižky (r. 1884). Dále nás pan doktor zavedl před renesanční a go cká průčelí měšťanských domů s krásnými kamennými portály a bohatě zdobenými š ty s malbami a sgrafity na fasádách. Hlavním cílem naší výpravy byla výstava Táborského pokladu, která je umístěna v jedné čás budovy pivovaru, který byl v 17. stole přestavěn z historické budovy hradu Kotnova, z něhož zbyla jen Bechyňská brána s válcovou věží. Táborský poklad pochází z domu č. 308 ve Svatošově ulici. Při rekonstrukci domu a archeologickém průzkumu v r byly objeveny skutečné poklady. Do období před požárem domu z let 1525 patří nález pozdně go ckých kachlů. Ze stole jsou zde nálezy ze zařízení domácnos městského písaře Václava Churáňka, který v tomto domě žil. Nejvzácnější ale byl POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

5 září 2008 STALO SE POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 4 nález pod dlaždicovou podlahou domu č. 308, mincovní poklad, který byl obsahem dvou keramických nádob obrácených dnem vzhůru. Nález obsahoval stříbrné mince v celkovém počtu kusů o váze 7,5 kg. V dobovém přepočtu představovali téměř 46 kop českých grošů. Jedná se zde o nejvýznačnější mincovní depot z jagellonského období na našem území. Všechny tyto mince prošly rukama pana doktora Chvojky a několika jeho spolupracovníků při čištění, měření, vážení a odborném posouzení jednotlivých mincí (v nálezu bylo i několik padělků). Byla to jistě těžká, úmorná a zodpovědná práce. Všechny mince i jejich padělky jsou zde vystaveny ve velikých skleněných skříních. Po prohlídce této velmi zajímavé výstavy jsme se ještě nerozcházeli, pan doktor Chvojka nám nabídl, kdo by se chtěl zúčastnit ještě další vycházky (asi 2 km) k význačnému poutnímu místu Klokoty. Skoro celá výprava se vydala na další vycházku. Počasí bylo slunečné, krásné. Alejí staletých lip jsme přišli před barokní komplex kláštera s kostelem Narození Panny Marie, který uvnitř skrývá zázračný mariánský obraz. Všem se nám tu velmi líbilo, čisté a upravené záhony růží a nade vším velebné cho a klid. Pak jsme se vrá li zpět do Tábora, rozloučili jsme se s panem doktorem Chvojkou, kterému patří velký dík za jeho ochotu a čas, který nám věnoval. Byl to krásný zážitek. Poděkování patří též paní Jitce Zoubkové, která výlet zorganizovala. Zdena Srnská Výlet klubu seniorů do Českého Krumlova Přes prázdniny se nekonala pravidelná setkávání seniorů, ale přece jenom se senioři sešli na výletě do Českého Krumlova a to 8. července s návštěvou města, zámku a večer i divadelního představení. Po příjezdu jsme si mohli prohlédnout město a na 17 hodinu byla zajištěna prohlídka zámku včetně Maškarního sálu. Po večeři nás pan řidič zavezl k parku, kde na otáčivém hlediš již po sté zahráli českobudějovič herci představení Tři mušketýři od A. Dumase. Byl to opravdu krásný zážitek a vyšlo nám i pěkné počasí. Spokojeni jsme se po půlnoci vraceli domů. Další kulturní zážitky nás čekají v měsíci říjnu, kdy navš víme Městské divadlo v Benešově. Podrobnos nám sdělila p. J. Zoubková na schůzce 3. září ve 14 hodin. Těšíme se na Vás. L. Neufusová Ještě jednou Klub seniorů v Krumlově Tentokrát očima paní Z. Srnské Dne 8. července podnikl náš pyšelský Klub seniorů zájezd do Českého Krumlova. Cílem naší cesty bylo otáčivé hlediště v zahradě krumlovského zámku. Hráli se zde Tři mušketýři od Al. Dumase. Ačkoliv jsem toto představení již shlédla v tomto divadle před sedmi lety, nemohla jsem si nechat ujít tuto kouzelnou večerní atmosféru v zámeckém parku a báječně zahrané divadelní představení. To začínalo až pozdě večer, takže jsme měli čas na prohlídku zámku a města Krumlova. O Českém Krumlově se říká, že je to české rodinné stříbro. Je to skutečně jedno z nejkrásnějších měst Evropy. Je městskou památkovou rezervací. V roce 1992 bylo zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Krumlovský hrad, postavený na ostrohu nad řekou Vltavou, byl původně go cký, pak přicházela doba a nový majitel, hrad byl přestavěn barokně, pak klasicistně, ale nejvýraznější podobu zde zanechala renesance a to i na celém městě Krumlově. Navš vila jsem ještě jednu zajímavost, kterou Český Krumlov má, Muzeum voskových figurín, které zde bylo založeno v r Je zde skutečně na co se dívat. Vstoupit do tmavého sklepení, kde je umístěno na šedesát figurín rozmístěných v různých téma ckých celcích. Je zde seskupeno rybníkářství, kovářská dílna, hrnčíři, skláři, vinaři, alchymis- cká laboratoř. Ve vyšším patře jsou význačné osobnos naší i světové kultury a poli cké scény. Rudolf II, Tycho de Brahe, Johanes Kepller, Marie Terezie, Fran šek Josef I., jeho manželka Alžběta Sisi, Karel IV, T.G. Masaryk, Václav Havel, Albert Einstein, dalajláma, papež Pavel II., Bedřich Smetana, Ant. Dvořák, W.A. Mozart, Casanova, Bill Clinton i Václav Klaus, Vlasta Burian a Švejk. Také zde občas vystoupí ze tmy postava Bílé paní, která se velmi podobá herečce Ireně Kačírkové ve známém filmu. Je zde možno pohlédnout do tváře Jana Žižky, nebo se podívat, jak to asi vyhlíželo ve středověké krčmě. Oblečení mají přesně takové, jaké se nosilo v dané době. Ačkoliv jsou tváře figurín utvořené jen z vosku, jejich gesta, postoje a výrazy tváře dokonale vyjadřují charakter člověka a tu příslušnou atmosféru doby. Byl to krásný výlet naplněný tolika kulturními zážitky. Každý účastník si tam jistě nalezl to své naplnění, které očekával. 5

6 STALO SE září 2008 KONEC PRÁZDNIN V NESPEKÁCH A zase se nám to vydařilo! Poslední srpnovou sobotu jsme si užívali krásného počasí a pomalu připravovali sebe i ratoles na školní povinnos. Ale že se nám z těch prázdnin nechtělo rovnou do povinnos, využili jsme s dětmi ještě jednu možnost zábavného odpoledne, které v Nespekách na hřiš pořádal obecní úřad Nespeky. Sešlo se tam mraky dě i dospěláků a kdo přišel, neprohloupil. Hlavní atrakcí a tahákem byla přítomnost pyšelského hasičského sboru. Hasičský vůz, který byl přistaven, byl okamžitě v obležení dě. Členové hasičského sboru si připravili pro dě řadu zábavných soutěží. Zajímavým doprovodným prvkem vedle pyšelských hasičů byla i přednáška záchranářů, kteří na místě předváděli a zacvičovali zájemce, jak poskytnout zraněným první pomoc. Posluchači se nechali unést zajímavým výkladem a dokonce se mnozí přihlásili za figuranty a nechali se zavazovat do dlah a transportních nosítek. Kromě pyšelských hasičů a záchranářů přijala pozvání k účas i policie. Přítomná hlídka se snažila dětem malým cyklistům či chodcům na předem vyznačené křižovatce osvětlit základy správného chování na silnicích. Dě například musely poznávat značky nebo se učily dávat přednost chodcům. Když skončila dopravní soutěž, dostali se ke slovu znovu pyšelš hasič i. P ř edvedli v š e m přítomným cvičný zásah pro požáru. Když program skončil, hasičské auto zahoukalo a odjelo, mohly si dě s rodiči opéct ještě prázdninového buř ka. Odpoledne se vydařilo a dětem se moc líbilo. Za všechny komentáře aspoň povzdech malého školáčka, zmáčeného až po paty od požárního cvičení. Ach jo, škoda, že nehořelo. M.Voldřichová Kulturní komise OÚ Nespeky MATEŘSKÁ ŠKOLA Představujeme Vám dě, které v červnu 2008 ukončily docházku do Mateřské školy Pyšely a v září nastoupí do 1. třídy: Ahoj školko Anička Pešková, Andrejka Horejšová, Johanka Havlíčková, Verča Gorolová, Kačka Černá, Kája Kaizrová, Mar n Purkrt, Ondra Svoboda, Lukáš Tiefenbach, Matyáš Baťha a Kuba Vávra. Na obrázku ještě chybí Sebas an Šmíd a Adélka Plocková. Pro dě, které ještě nechodí do školky připravujeme : Čt 4.9. v 9 hodin - pohádka Jak šel pejsek do školky Mateřská škola Pyšely nabízí pro dě, které nechodí do školky Dětský klub Len lka KDY : vždy druhé a čtvrté úterý v měsíci (od září 2008 do května 2009) odpoledne od do hodin KDE : v 1.třídě MŠ Pyšely PRO : dě od 2 let ( není podmínkou), které nechodí do mateřské školy Náplň Klubu Len lka : - chceme nabídnout dětem a jejich rodičům zpestření odpoledního programu a možnost využi prostor školy pro dě, které nebylo možno umís t při zápisu - umožnit dětem kontakt s dětmi, které ještě nenavštěvují školku - dě budou mít později i snazší adaptaci při začlenění k docházce do MŠ - pro maminky zde bude možnost setkávat se v prostředí pro dě nezávadném 6 Orientační cena : 20,- Kč za jedno dítě s maminkou za odpoledne Informace na tel. 323/

7 září 2008 VÝCVIKOVÝ ÚSTAV 1. Samotný Ústav pro chov a výcvik služebních psů v Pyšelích, (dále jen Ústav ) byl zřízen na podkladě zkušenos získaných orgány Ministerstva vnitra ČSR a dále osobním studiem zařízení a provozu obdobných ústavů v Německu, zejména v Drážďanech a v Grunheide u Berlína (Pinkas, O, Bezpečnostní služba, ročník II, Článek Ins tuce služebních psů, 1932). Plk. Ježek byl společně s Adolfem Horákem vyslán do Drážďan, aby si zde prohlédli tamní státní Ústav pro chov a výcvik služebních psů a po dali ucelený návrh na předpokládanou adaptaci uvažovanou začátkem 20-tých let v Československu. Na základě takto získaných zkušenos proto mohl být po dvouletém provizoriu výcvikového střediska v Nových Hradech, někdy koncem roku 1924, zakoupen objekt k chovu i výcviku služebních psů. Získaný objekt však musel být pro tento nový účel důkladně adaptován, zvláště pokud jde o kotce pro psy a také prostory pro ubytování frekventantů vysílaných do kurzů jednotlivými četnickými stanicemi. C LKOVÝ POHLED NA M STO PY ELY (FOTO ZE SBÍRKY JANA KOSTRHOUNA) Přes prováděné úpravy Ústavu však bylo započato s výcvikem v Pyšelích už v roce Zřízen zde byl tzv. V. kurz a zároveň zde bylo usilováno, aby byla provedena stavba vhodných kotců. Z tohoto důvodu došlo k další etapě organizačního vývoje tzv. Ins tuce služebních psů četnictva ke zřízení vlastnímu odbornému střediska, které mělo dalekosáhlý dopad do řad bezpečnostních složek, neboť Ústav sám pak zajišťoval výcvik pro všechny bezpečnostní sbory až do roku Pokud se budeme zajímat o historii budovy Ústavu, respek ve její předešlé majitele, oslovil jsem několik ins tucí a osobnos, které mi historický exkurz do historie přiblížili. Zde předkládám sebrané historické informace nebo spíše její částečné artefakty, které jsem poskládal do sebe, aby měly vypovídající historickou hodnotu. HROBKA R CHARDUSE VON MATTENCLOIT UMÍST NÁ NA H BITOV V PY ELÍCH (FOTO AUTOR, 2007) 1.1 Původní majitelé židovské synagogy Původním majiteli budovy židovské synagogy a přilehajících pozemků byli začátkem 18. stole pravděpodobně majitelé konopišťského panství. Panství zakoupila v roce 1850 židovská obec. V budově byla v té době kaple, která byla využívána k modlitbám a k bohoslužbám (kaple se dochovala do současné podoby s m, že v začátku let zde byl vybudován strop, který celou kapli rozdělil na dvě patra). V době své činnos židovské obce byl v synagoze umístěn byt správce tzv. Sameše a zároveň zde byla židovská škola, kde se vyučovalo německým jazykem. Vzhledem k tomu, že v obci údajně upadal židovský vliv a židovská obec již nekonala v synagoze běžnou činnost, rozhodla se židovská obec budovu a přilehlé pozemky odprodat. Budovu s přilehlými pozemky získal na podzim roku 1912 majitel velkostatku baron Richardus von Ma encloit (* ), který zároveň vlastnil firmu Selekta. Ten po získání budovy synagogy svoji firmu přestěhoval do nově nabytého majetku s m, že zde realizoval POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 8 výzkum a šlechtění osiva a volné místnos budovy využíval k uskladnění 7

8 VÝCVIKOVÝ ÚSTAV září 2008 POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 7 vyšlechtěných semen. Po úmr majitele Richarduse von Ma encloita v roce 1924 získává budovu odprodejem od pozůstalých původního majitele Ministerstvo vnitra ČSR. Ministerstvo vnitra ČSR zde následně zřizuje tzv. Ústav pro chov a výcvik policejních psů, který má za úkol připravovat četnické a policejní psovody se psy k výkonu služby. Ústav samotný zde pak působí více jak 30 let a připravil do výkonu služby stovky psovodů a odchoval zde stovky štěňat. Ústav zaměstnával desítky občanů města Pyšely a naopak v obci působily osobnos Ústavu v zastupitelstvu, při veřejnoprospěšné práci či při popularizaci služební kynologie a popularizaci města Pyšely uvnitř města i mimo něj. Svoji činnost zde Ustav částečně ukončil poprvé v roce 1952 a to přemístěním výcviku služebních psů do Výcvikového střediska v Býchorech s m, že v Pyšelích zůstal ještě chov služebních psů. Chovnou stanici zde přebírá začátkem roku 1953 Hlavní velitelství Pohraniční stráže Ochrany státní hranice, které zde setrvalo až do , kdy VNIT NÍ POHLED DO KAPLE ŽIDOVSKÉ SYNAGOGY MAJITELE ING. ARCH MICHALA TOMKA (FOTO AUTOR 2007) přemísťuje svojí činnost do Poddůstojnické školy pro psovody Pohraniční stráže v Libějovicích, kde zároveň zřizuje novou chovatelskou stanici. Tímto dnem zde natrvalo končí éra výcviku a chovu služebních psů četnictva a policie, která se nesmazatelným způsobem vepsala do historických počátků kynologické činnos v četnickém a policejním sboru. Budovu a přilehlé pozemky opětovně získává město Pyšely, které je zanedlouho prodává dalšímu majiteli. V průběhu následujících let se zde vystřídalo několik státních a soukromých firem a podniků až nakonec budovu v roce 2002 odkupuje akademický malíř a restaurátor Ing. arch. Michal Tomek. Ten budovu postupně začal restaurovat a hodlá zde v budoucnos vybudovat ateliér a výstavní galerii. Při mé poslední prohlídce budovy v roce 2007 mi majitel ukázal odkryté nástěnné fresky a malby v prvním patře budovy v místnos bývalé kaple a pokouší se je restaurovat. Na zahradě původního Ústavu si nový majitel postavil z bývalé garáže rodinný domek, kde bydlí v současné doby jeho syn se snachou a dcerou. V zahradě u budovy synagogy jsou ještě patrné základy původních kotců a stále zde stojí budova bývalé veterinární ošetřovny. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 9 8 BUDOVA ŽIDOVSKÉ SYNAGOGY Z ROKU 1930 (FOTO Z ARCHIVU JI ÍHO DVO ÁKA)

9 září 2008 VÝCVIKOVÝ ÚSTAV POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY Historický průřez majitelů pozemků a budovy židovské synagogy Asi kol.1800 Majitelé konopišťského panství 1850 Židovská obec - zřízení školy s německou výukou Velkostatkář baron Richardus von Ma encloit + firma SELEKTA zabývající se šlechtěním semen MV CSR, Ústav pro chov a výcvik policejních psů MV CSR, Chovatelská stanice Pohraniční stráže OSH Město Pyšely Jednotné zemědělské družstvo Argot Dřevozpracující podnik Praha - výroba nábytku Firma Sibor, sběrna druhotných odpadů Firma Jan Karnet s.r.o - výroba nábytku majitel Ing. arch Michal Tomek, akademický malíř a restaurátor 1.3 Historie četnictva v obci Pyšely Vrá me se však ke služební kynologii a ke zřízení četnictva v obci Pyšely vůbec. První dochovaná informace o četnictvu v Pyšelích byla zjištěna z Pamětní knihy města Pyšely založené v roce Tato informace se týkala založení místní četnické stanice (pamětní kniha je uložena v Muzeu ve městě Pyšely). Cituji Roku 1869 založena byla v Pyšelích četnická stanice. Prvním velitelem stanice byl strážmistr Jan Sýkora od 1. března Nynějším správcem stanice je vrchní strážmistr Václav Altman od 15. prosince Před rokem 1869 docházelo sem obchůzkou četnictvo z okresního města Jílového (výňatek z Pamětní knihy místní četnické stanice). Pamětní kniha města Pyšely, (foto knihy v Muzeu v Pyšelích autor 2006) Další dochovaná informace o četnické stanici je taktéž ze zápisu z Pamětní knihy města Pyšely a to z roku 1928, kde Fran šek Dras l, pověřen vedením knihy, popisuje současný stav následně: Četnická stanice místní, rokem 1869 zřízená, vedena je nyní vrchním strážmistrem p. M. Meissnerem, je dvoučlenná (Pokračování příště) ZPRACOVAL: Jiří Rulc rok - První světové války DOPISOVATELÉ V průběhu tohoto roku se válka stává mnohem více globálnější. Do války vstupuje Itálie na straně Británie a Francie. Prvně byl použit bojový plyn, čímž se stává válka ještě krutější. Dese síce vojáků je zasaženo, umírají, velké množství jich je zmrzačeno. Nařízeny jsou odvody mužů ve stáří let. V zázemí se nedostává mouky a zrní. Vláda zavádí přímé rozdělování potravin. Ceny zboží v důsledku nesvědomitos obchodníků a některých rolníků stoupají. Byl vydán císařským nařízením maximální ceník potravin. Ovšem, kdo si chtěl něco koupit, nesměl se na tento ceník odvolávat. Pro zajímavost před válkou stál 1kg hovězího masa 0,80 1,40K, v lednu 1915 již 2,50K, v březnu 3K a v červnu 4K, koncem války byl v prodeji pod rukou, jak píše kronikář již za 30K. Aby lidé nespekulovali a nedělali si zásoby, bylo vydáno další císařské nařízení, které stanovilo, kolik se smí prodat potravin v zájmu plynulého zásobování vojska a zmírnění následků bídy ve městech. Nařízeny byly úřední prohlídky a rekvizice obilí ve všech vesnicích. V r byl zakázán Sokol. Dr. Scheiner, benešovský rodák a starosta Sokola, byl spolu s dalšími poli ky V.Klofáčem, Kramářem a Rašínem zatčen a odsouzen k smr. 3.května 1915 vypukla vojenská vzpoura u 4. náhradní setniny 9. praporu 102. pluku v Benešově v sokolovně a na sokolském cvičiš. Příčinou bylo nevhodné chování důstojníků, zvláště velitele praporu Kukačky. Podporu získali vzbouřenci i u benešovského obyvatelstva jež se začalo shromažďovat u sokolovny. Vzpouru potlačil až přivolaný 14. pluk dragounů, jehož nováčci pocházeli většinou z německého pohraničí. Po potlačení vzpoury byli za její organizátory označeni Fran šek Smítka a Fran šek Macourek ( se přiznali) a Josef Kudrna, jež byl vybrán náhodně. Zbytek mužstva byl odvelen na nádraží a odeslán na frontu. Kudrna, jako náhodně vybraný byl jako iniciátor vzpoury zastřelen. Poprava pěšáka Kudrny byla jedinou popravou vojáka, provedenou za války v Praze. Na benešovsku měla tato poprava velký ohlas, zejména u studentů benešovského gymnázia, jež organizovali po městě posměšné kukání, kdykoliv se důstojník Kukačka objevil. Zřizují se žňové komise. Jejich členové dohlíželi na práci na polích, aby nevázla po odchodu mužů do války. V září, po žních byli povoláni na frontu další muži. Ve všech obcích počínaje 22. srpnem 1915 byl místodržitelským nařízením zaveden výkaz o spotřebě mouky, prodeji chlebovin. Byly vydány tzv. chlebenky tj.1,4kg mouky nebo chleba na osobu na týden. Všude byly zřízeny aprovizační komise, dohlížející na zásobování, zavedeny mlecí výkazy, jež stanovily kolik si mohou samozásobitelé semlít obilí. Neutrální státy, zejména Spojené státy americké pro nedostatek surovin a zboží z Evropy, začínají pociťovat účinky války. Největší následky války nesl však jen člověk, který krvácel na frontě a strádal nedostatkem v zázemí. Ladislav Kostrhoun 9

10 LÉKAŘ září 2008 Šelest na srdci Maminky často při preven vních nebo léčebných prohlídkách, ale i na lékařských pohotovostech vystraší poznámka lékaře: Víte, že vaše dítě má na srdci šelest!?. Většinou však nejde o nic vážného. Vrozené srdeční vady bývají obvykle odhaleny ještě před narozením dítěte nebo krátce po narození. Nejčastějším šelestem, tedy zvukem, který slyší lékař při poslechu ozev srdíčka, je způsoben prouděním krve, nikoli např. vadou chlopní či vadou velkých cév. Odliší se m, že je přítomen výhradně ve fázi stažení srdce, tzv. systole, mění se s polohou těla, někdy je slyšet, někdy ne. Může se objevit náhle při horečce, infekci dýchacích cest či větší fyzické zátěži dítěte. Také při velké chudokrevnos není šelest vzácnos. Tyto šelesty se nijak nemusí léčit a nejsou nebezpečné. Časem a vývojem vymizí. Při pochybnostech o příčinách šelestu na srdci je však vždy lepší vyšetření u specialisty kardiologa. DOPISOVATELÉ V loňském roce uplynulo sto let od vydání první knihy o Pyšelích. Toto výročí zcela uniklo pozornos všech, kdo se zajímají o pyšelskou historii. Připomeňme si tedy alespoň dodatečně jejího autora a vydavatele. Kniha nese název Fran ška Václava Pokorného Památnos městečka Pyšely (a okolí). Knihu vydal vlastním nákladem Dr. Antonín Podlaha v Praze v r s m, že čistý výtěžek z jejího prodeje bude věnován na zvelebení místního farního kostela. O Fran šku Václavu Pokorném, pyšelském tkalci, který žil v l až 1850, bylo na stránkách tohoto listu psáno už několikrát. Mohu jen připomenout, že jeho Památnos nejsou dílem vědeckým a také se za ně nevydávají. Zachycují zážitky a vzpomínky autora, jeho otce a starých pyšelských sousedů. Pro starší období nejsou příliš spolehlivé, zato pro 18. a 19. stole jsou zdrojem mnoha cenných informací. Dá se říci, že bez nich bychom znali jen hlavní fakta o dějinách našeho kraje, ale neznali bychom spoustu událos místního významu. Díky Pokorného Památ nostem pro nás nejsou zdejší učitelé, kněží, vrchnostenš úředníci či pros obyvatelé Pyšel pouhými jmény, jsou nám mnohem bližší, protože je poznáváme i po lidské stránce. F. V. Pokorný začal psát své Památnos v r a v tomto díle pokračoval až do své smr. Výsledný rukopis má 123 stran. Vydavatel o něm napsal: Listy již jsou valně pošpiněny, takže některá místa již jen stěží lze přečís, mnohé listy z vazby vypadly a byly ni zase všity. Vše nasvědčuje tomu, že v Pamětech Pokorného hojně bylo čítáno. Rukopis byl majetkem manželů Karla a Marie Hnátkových (což byla vnučka F.V. Pokorného). Ti v r darovali toto dílo pyšelskému farnímu archivu. Vydavatel v předmluvě, která je datována 13. března 1907, děkuje pyšelskému knězi P.O. Kozovi za zapůjčení tohoto díla k prostudování a publikování. Věnujme proto nyní trochu pozornos také muži, který Pokorného Památnos vydal. Antonín Podlaha, pražský rodák (nar. 1865) má významné místo jak v dějinách naší církve tak mezi našimi historiky. V r získal tul doktora theologie, o rok později se stal profesorem náboženství, od r působil jako docent dějin umění na pražském semináři. Vypracoval se až na svě cího biskupa pražského. Velké zásluhy si získal o dostavbu chrámu sv. Víta. Vypovídá o tom skutečnost, že jeho busta zdobí triforium tohoto chrámu, kde byl také pohřben (r. 1932). Publikační činnost Dr. A. Podlahy byla neobyčejně rozsáhlá. MUDr. Pavel Biskup, prak cký lékař pro dě a dorost Zapomenuté výročí Uvádí se, že vydal 110 spisů, týkajících se církevní historie a dějin umění. Nejvýše je ceněn jeho Český slovník bohovědný a Posvátná místa království českého. Posledně jmenované dílo je neobyčejně důkladným soupisem a popisem našich kostelů, kaplí, soch a dalších památek církevní architektury. Škoda, že jich vyšlo jen sedm svazků. Mnichovský vikariát (a tedy i Pyšely) je naštěs mezi těmi, které A. Podlaha stačil zpracovat. Tomu, co o zdejším kostele a Loretánské kapli napsal, bude věnována pozornost v některém z příš ch čísel tohoto listu. ThDr. Antonín Podlaha si získal mnohé zásluhy celostátního významu. Nám je však blízký hlavně proto, že zachránil před zapomenu m dílo zdejšího lidového písmáka. V předmluvě konstatoval: Tu a tam, zejména při zprávách z dob starších, nedostává se Pokornému náležité kri čnos, ale nedostatek tento nepadá vzhledem k celku příliš na váhu. Zato oceňuje, že nejedna stať čte se jako prostý, velice poutavý obrázek z minulos-. Některé čás jeho Památnos jsou pro kulturní dějiny našeho lidu ceny veliké. O významu Pokorného díla svědčí už jen ta skutečnost, že tak zkušený historik, jakým A. Podlaha nesporně byl, toto dílo vůbec vydal. A za to by mu měl patřit náš dík. PhDr. Jiří Chvojka Souhlasíte se mnou? V prázdninových dnech, v úterý 29. července, se přihodila taková jedinečná věc. Zaparkoval jsem v Pražské ulici, nechal blikat varovná světla, aby už z dálky bylo vidět zaparkované auto. Bylo pozdní odpoledne, tak asi kolem půl šesté. Vystoupil jsem, zazvonil u domu a po chvilce jsem už seděl v blahodárném s nu a pil chlazenou vodu. V družném rozhovoru uběhlo dvacet minut a opět někdo zvoní. Paní domu odešla k tomu, co stál u branky a po chvíli volá: Bohouši, máš sem jít. I jdu (kdo mi to tady našel? podle 10 auta to určitě není, protože není moje), a dumám. Nedaleko branky zvednu hlavu a. Policie. Dlouhá vteřina, která odhalí, co všechno umí mozek zpracovat. Kam se hrabe nejvýkonnější počítač světa. Ani ten co řídí kosmické lety by to nedokázal. Vnitřní hlas mi klade otázky: zamknul jsi auto?, nenaboural ho někdo? je půjčené, není to auto hledané?- nezeptal jsem se na to. Ale hned si i odpovím. To je přece hloupost. Je to předváděcí vůz firmy, tak jsem někde udělal přestupek, ONI to viděli a náhodou mě tu našli. Ale vždyť jsem nikde s m autem nebyl, ujel jsem sotva kilometr a nikoho jsem nepotkal, no to jsem zvědav, co to bude? A ještě se mi do mozku stačí vecpat vzpomínka na úplně stejnou situaci, kdy, tehdy příslušník VB, stál v úplně jiném městě a v úplné jiné době za plotem a ptá se: bydlíte tu dlouho? Tohle všechno a ještě mnohé jiné okamžiky ze života se v hlavě převrá během pě metrů chůze v trvání tří vteřin. Ještě se mi stačí v očích usídlit uniforma pro mě, policejní auto stojící zaparkované za m mým, půjčeným, a už slyším: Dobrý den, POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 11

11 září 2008 DOPISOVATELÉ POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 11 to je vaše auto? Ano odpovídám, a uvědomuji si tu lež. Ale než stačím vůbec najít slova k vysvětlení, že je to vlastně půjčené, šokuje mě položená další otázka: Máte mobil? Mám a prohmatávám si kapsy na oblečení, kde obvykle nosím ukrytý telefon. V té samé chvíli, když zjišťuji, že ho nemůžu nikde nahmatat, běží další otázka. Jak vypadá? A už je mi všechno jasné. Po několika iden fikačních slovech se ten usměvavý policista nakloní ke svému parťákovi a říká: Tady ho máte. Kolega ho málem přejel. Něco, koktám, asi poděkování, hledám jak vyjádřit dík a současně obdiv, ale to už sedí ten usměvavý policista ve voze, ten se rozjíždí a je pryč. V trapu. Prostě zmizel a já se nestačil ani všimnout třeba služebního čísla na bundě, nebo čísla auta, nebo zeptat se zda jsou to Čerčanš, prostě nic. Stál jsem, díval jsem se za odjíždějícím policejním vozem a hlavou mi běželo: jsou to pašáci. To není jenom represivní složka. To je opravdu služba veřejnos. A byl jsem rád, že jsem to poznal. Souhlasíte se mnou? Jestli se tenhle článek dostane do rukou těch dvou maníků, tak jim volám: Sláva a díky vám, pánové. Jste opravdu pašáci. A cestou zpět ku svým přátelům jsem si říkal: Dvacet minut, si nikdo toho telefonu na ulici nevšiml, dvacet minut ho žádné auto netrefilo. A nebo celá ulice dvacet minut spala v očekávání, že tudy projde Štěs v podobě dvou policistů. Ještě jednou díky a hluboká poklona, pánové. B.G. LOŇSKÝ LEDOVÝ LEDEN Lupič Lumír Lejsek lenoší. Loupit lze látky, lyže, lahve, lampiony, lis ny, lásku. Lejsek líně leží. Lemtá litr levné limonády. Lída lamentuje: lep laskavě letáky, loupej lusky, loutej lžíce leča, letem ledabyle lízej led! Lenochu, lemple, lháři, lovíš leda lelky, líbáš Libunu, laskáš Lenku. M.S POŠTA PRAHA PĚT PLZEŇSKÁ PATNÁCT PĚTADVACÁTÝ PROSINEC PÁTÁ PODVEČERNÍ Potomek podomního prodejce páťák Pavel Petřina přepadl poštu. Pracovnici pošty podal popsaný papírek: Požaduji peníze! Pod pracovní plášť překvapené pracovnice podstrčil pistoli. Pracovnice pus la poplach. Přijeli policisté, popadli pistoli, pachatele pacifikovali. Prcek prosil, plakal. Prý pla pouze poukázkami. Policie Praha po případu. Poručík pootočil paklíčem, pokladna pootevřena. Páni, prázdná! Peníze prve přestěhovány pryč. Pavel Petřina propuštěn. Poučení: Policie přestane pachatele pronásledovat, pokud ponechá peníze pokladnám, potažmo pokladníkům. M.S Povídky LOŇSKÝ LISTOPAD Loňské lis lehlo, le té lípy lysé. Lídu líbá lesní Láďa. Lída líbezná. Láska Lídy, Ládi lepá. Lída, Láďa leží. Líží louži. Louže lahodná. Lído, Láďo lžete! Lepší lahvička likéru. M.S NAPÍŠI NÁMĚT NA NAPÍNAVOU NOVELU Námluvy nadporučíka Nováka nepřinesly Nině Novotné nic nového. Nina nadchla nadporučíka náramnou náladou. Novák nominoval Ninu na nadějnou nástupkyni nadměrných novostaveb na nádherném návrší návsi Novosedel. Nechal napsat Nině na notářství nejen novostavby, následoval nábytek, nádobí. Nina nechtěla námluvy, nechtěla Nováka. Nadešla noc. Nina nabrousila nerezový nůž. Nečekaně na něj Nováka nabodla. Novák nic necí l. Nazítří nenalezen naživu. Nina nespala několik nocí. Nůž našli Nině na ňadrech. Nežila. Nikdy nikomu neublíží. Novostavby, nábytek, nádobí, Nině na nic. M.S V Pyšelích je ráj PRO NA E TENÁ E LÁNEK Z ASOPISU Š ASTNÝ JIM. 30/2008 P EPSÁNO SE SVOLENÍM PANA JANA ČENSKÉHO Jan Čenský nemusí jezdit v létě k moři. Svůj zamilovaný kraj našel kousek za Prahou. V Pyšelích se mu líbí tolik, že se tam přestěhoval. Každý máme své místo pod sluncem, kam se rádi vracíme. Já jsem před lety opus l Prahu a usadil s v malebném kraji Posázaví. Pyšely jsou krásné městečko, kde lišky rozhodně nedávají dobrou noc. A já cí m ten poklidný styl místa, kde se lidé ještě potkávají, podávají si při setkání ruku a prohodí spolu pár slov. To mám opravdu rád. Často se v myšlenkách vracím k tomu, jak je život mimo Pyšely zrychlený a u ká mezi prsty. To, jak se žije u nás, bych přál zažít každému. V Pyšelích máme úplně všechno. Uvědomuji si, že všechny ty výdobytky velkých měst, lokalit, kde se lidé kumulují, jsou čím dál m víc o anonymitě a odcizení. Zboží a zboží, všude jen produkty, které nám nabízejí super-hyper-mega- markety. Strkáme do sebe, protože se nevidíme. To u nás v Pyšelích k sobě lidé slepí nejsou. Pán, když potká dámu, ještě smekne klobouk a zeptá se jí, jak se má. Pyšelš se spolu rádi baví a vymýšlejí dokonce společná setkávání. Prostě jako za starých časů. Pyšně říkám, že u nás máme taky ochotnické divadlo. Mnozí naši herci předčí dva profesionály. Radnice vydává Pyšelské listy, v nichž se může najít skoro každý, ale drby se u nás nepěstují. Máme také muzeum a samozřejmě nechybí cukrárna. U nás se vítají občánkové a pod širým nebem pořádají soutěže všeho druhu. Cí te to? Už jsem tady doma. Vím, že někam patřím a to mi v Praze strašně chybělo. Abych ještě nezapomněl, v Pyšelích máme taky sto třicet let starou tradici dobrovolných hasičů. Pravda, úplné jejich začátky nepamatuji, ale v hasičárně pořád stojí to krásné staré červené auto, na kterém naši požárníci neustále něco vylepšují. Mrzí vás, že vám letos nevyšel zájezd k moři? Mám pro vás p na výlet zkuste zajet do Pyšel. Do Posázaví vás zaveze třeba i parní vlak. A pak už všechny cesty vedou do Pyšel. Jo a pivo, to tu máme taky dobrý. Váš Honza Čenský 11

12 MUZEUM září 2008 MUZEUM PODBLANICKA zámek č.1, Vlašim Telefon : Web: h p:/ Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v září 2008 Zámek Vlašim otevřeno úterý neděle, 9-12, do letní výstava Doteky Orientu. Kapitoly ze sbírek muzea Podblanicka výstava Obrazy a grafika Svatopluk Zapletal ( v 17 hodin vernisáž) ZAPLETAL Svatopluk (*1946) Ostrov Narodil se v Praze, ale s rodinou žil ve Vlašimi, kde také chodil do základní školy. Pak vystudoval SPŠ v Teplicích. V roce 1969 emigroval do Německa (Hamburg), kde v letech vystudoval Vysokou školu uměleckou. Od té doby pracuje jako svobodný umělec v technikách leptu, dřevořezu a linořezu. Věnuje se též kresbě pastelem i malbě. Vydavatel bibliofilií s vlastními ilustracemi. Nyní žije v Ostrově u Vlašimi. (zdroj: Vlašim) v 19 hodin koncert GRAFFOVO KVARTETO Štěpán Graffe, Lukáš Bednařík - housle, Lukáš Cybulski-viola, Michal Hreňo violoncello Graffovo kvarteto, které patří mezi přední česká kvarteta mladé generace, vzniklo v roce 1997 na brněnské konzervatoři ve třídě primária Janáčkova kvarteta Miloše Vacka. Soubor již za dob studií na konzervatoři a HF JAMU získal celou řadu laureátských tulů na mezinárodních soutěžích. V roce 2005 získalo kvarteto zvláštní cenu francouzské asociace Forum Voix Etouffés. V roce 2008 získal soubor pres žní Cenu Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii. Kvarteto se rovněž opakovaně zúčastnilo řady mezinárodních kurzů komorní hudby, kde mělo možnost studovat pod vedením předních umělců. Nahrávky souboru pořídily rozhlasové stanice nejen v Evropě, ale i v zámoří. Graffovo kvarteto realizovalo rovněž nahrávky na CD, z nichž poslední se setkala s velmi kladným ohlasem odborné kri ky také na pres žním britském hudebním serveru MusicWeb Interna onal, který přináší recenze na nové hudební nosiče. Soubor na svých koncertech vedle klasického kvartetního repertoáru provedl mnoho světových premiér děl soudobých českých, ale i zahraničních autorů. Na koncertě zahraje skladby J.Haydna, W. A. Mozarta a L. Janáčka Výlet Vlas vědného klubu P.A.N. Vlasáka Vlašim Trasa: Potštejn zámek a hrad, Doudleby zámek, Kostelec nad Orlicí, Nové Město nad Metují Cena: členové VK 200 Kč, ostatní 300 Kč Přihlásit se můžete u paní Kateřiny Tulachové na telefonním čísle , , nebo přímo v Muzeu Podblanicka DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ vstup do zámku 10 Kč Otevřené stálé expozice: Zámecké parky, Historie zámku Vlašim, Příroda Podblanicka, S přesnou muškou (tradice střelectví a zbrojařství), Zrcadlo minulos (dlouhodobá výstava) Otevřené výstavy: Obrazy a grafika Svatopluk Zapletal, Prohlídka zámeckého sklepení s expozicí Tajemství sklepení Vyhlídka ze zámecké věže Město pod věží aneb Vlašim na dlani zámek Vlašim 15 hodin Autorské čtení - komponovaný pořad literatury a hudby, účinkují: Pavel Hoza, Aleš Kozel, Zdeněk Dvořák Podblanická galerie ČSOP Podblanický plenér a výstava v parku hodin Pobočka Benešov, Malé náměs 74 Otevřené expozice Historie města Benešova a okolí Náš pluk Výstava Egypt autorem fotografií Mgr. Robert Hons Dny evropského dědictví vstup 10 Kč (otevřeno úterý sobota, 9-12, 13-16) Pobočka Růžkovy Lho ce - zámek výstava Hlavolam a dříví z lesa autor Oldřich Jahodář otevřeno 9-14 úterý - pátek sobota, neděle na telefonní objednání průvodce - volejte objednávky na telefonu , Změna programu vyhrazena. DIVADLO Klub seniorů Pyšely připravuje nejen pro své členy návštěvy divadla v Benešově a to 7. října na představení Komedie plná omylů s Monikou Absolonovou a dalšími pražskými umělci a na představení Nebyla to pátá, byla to devátá (R. Hrušínský, J. Švandová, J. Carda). Odjezd autobusu vždy v 18,30 hodin. Informace o divadelních představeních Vám podá paní Jitka Zoubková 12

13 září 2008 DIVADLO MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU pořádá zájezd do Divadla na Vinohradech T. McNally - D. Yazbek Donaha Libreto muzikálu vzniklo podle vynikajícího scénáře stejnojmenného britského filmu, který v nadsázce a s velkým smyslem pro humor vypráví o partě nezaměstnaných kamarádů a životních smolařů, kteří tak dlouho nemohou zavadit o práci. pátek od hod Režie a choreografie se ujal mladý, ale zkušený režisér Radek Balaš, jehož inscenace Cikáni jdou do nebe v Divadle bez Zábradlí se setkala s velkým úspěchem. Ve vinohradské inscenaci Donaha! hraje a zpívá téměř celý soubor, hlavní roli vytvořil Filip Blažek Vstupenky: jen omezený počet - v cenách: 340,- 310,- 260,- 200,- 80,- Kč Rezervace a předprodej: Turis cké informační centrum - budova Společenského centra TÝNEC Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou tel: , , Dopravu hradí MěÚ. Předpokládaný odjezd hod od spořitelny. Kulturní centrum Kamenice Ringhofferovo nám. 434, Kamenice tel/fax , Večerní pořady 25.září 2008 od hodin Něžně drsná komedie divadla KALICH ELLING A KJELL BJARNE aneb CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ Nechte se pobavit i dojmout naprosto výjimečným příběhem dvou pacientů, kteří se dostávají z ústavu do sociálního bytu, aby se naučili žít v normální společnos Hrají: Vladimír a Michal Dlouhý, Vasil Fridrich/Robert Jašków, Eva Leinweberová Vstupné 300,- a 250,- Kč 14.října 2008 od hodin Zdeněk Troška a Jaroslav Suchánek v novém zábavném pořadu NEBE V HUBĚ aneb BLBINY Z ÚSTNÍ DUTINY Vstupné 250,- Městské divadlo Na poště - Benešov Přehled kulturních akcí září září Zahájení kurzu tance a společenské výchovy pod vedením tanečního mistra Karla Maršálka a jeho partnerky Jitky Maršálkové. 1. kurz: kurz: Oba kurzy budou probíhat v sále Městského divadla Na Poště a to každý pátek. Prodloužené a závěrečný věneček v KC Karlov vždy od (společně pro oba kurzy) 16. září v Rodiče s dětmi do divadla Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil Výpravná činoherní pohádka o tom,co je v životě zlé a co dobré a jak se vypořádat s pýchou, vypočítavos a sobectvím. Hrají členové Divadla HP Praha Hana Czivišová, Petr Takáč a Tomáš Černý. 23.září v MAZEC aneb jak se vaří zábava 90-minutový pořad plný osobitého humoru Mar na Zounara a Petra Mar náka. Nahlédnete do kuchyně televizní zábavy prostřednictvím prověřených skečů, historek, anekdot a scének. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 14 Pořad je okořeněn vystoupením půvabné a svůdné zpěvačky Marky. 13

14 KULTURA září 2008 POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY září Zahajovací koncert hudebního fes valu Podblanický podzim 29. září v Divadlo Járy Cimrmana Dlouhý, široký a krátkozraký První část tohoto představení tvoří rozsáhlejší přednáška Cimrmanova cesta za českou pohádkou. Vlastní divadelní hra pojednává o stras plném putování, jehož cílem je vrá t princezně Zlatovlásce její ženskou krásu byla to ž očarována zlým obrem Kolodějem. V prvním obraze přichází na královský zámek princ Jasoň, který zjišťuje, že jeho vytoužená nevěsta princezna Zlatovláska má (díky čárům Koloděje/ vousy a nohu pětačtyřicítku. Jasoň se rozhodne Zlatovlásku vysvobodit ze zlé kletby a společně s ní, s jejím královským otcem a s Bystrozrakým se vydává za dědem Vševědem, aby jim poradil, jak na Koloděje. Vše zpovzdálí sleduje Jasoňovo dvojče zlý princ Drsoň, který se chystá ve vhodnou chvíli do děje vložit a získat princeznu pro sebe. Děd Vševěd přes silnou sklerózu poradí, aby Kolodějovi vzali jeho kouzelný prsten. To se sice nepodaří přímým soubojem, ve kterém Jasoň prohrává, ale ls Koloděje se povede rozplakat, takže vyndá kapesník a prsten mu vypadne. A tak se pomocí ukořistěného prstenu vrá Zlatovlásce její ženská krása. Hrají:P. Brukner, P. Vondruška, J. Hraběta, M. Čepelka, J. Kašpar, J. Weigel, L. Smoljak, Z. Svěrák, V. Kotek, G. Rumlena POZOR! Toto představení začíná vyjímečně už v hodin. PROSÍME DIVÁK O DOCHVILNOST. PO ZA ÁTKU P EDSTAVENÍ NEBUDE UMOŽN N VSTUP DO SÁLU. Připravujeme na říjen Den na zkoušku komedie s písničkami, hrají a zpívají: M. Absolonová, L. Něrgešová, R. Valenta a Jan Maxián Kurz tance a společenské výchovy -l. prodloužená /KC Karlov/ Nebyla to pátá, byla to devátá Rodiče s dětmi do divadla pohádka divadla Kocábka Další akce v Městském divadle 1.9. SOU obchodní slavnostní zahájení školního roku Zápis do Kytarové školy Roberta Slezáka 8.9. Konference MěÚ Zastupitelstvo města Benešova PŘEHLED AKCÍ V TÝNCI NAD SÁZAVOU ZÁŘÍ VÝSTAVA NA KNĚŽINĚ VÝSTAVA OBRAZŮ Akvarely na Kněžině Ing. Ladislava Žížaly bude zahájena vernisáží v pátek v 18:00 hodin v KAVÁRNĚ NA KNĚŽINĚ. Výstava potrvá do neděle 28. září VÝSTAVA V MĚSTSKÉM MUZEUM VÝSTAVA OBRAZŮ s názvem Týnecko a motýlí snění. Věry Mačkové bude zahájena vernisáží v sobotu od v galerii muzea. Výstava potrvá do neděle konce září PŘES ČTYŘI ZÁMKY Start Bisport: 7:00 10:00 hod. 44. ročník turis ckého pochodu: 14, 25, 35, 50 km Kontakt: Milan Šípek, TK KČT JAWA METAZ, tel: DONAHA! zač.: hod. Zájezd do Divadla Na Vinohradech. Odjezd v 17:30 hod od spořitelny CENA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU 3. ročník taneční soutěže v la nsko-amerických a standardních tancích Společenské centrum TÝNEC velký sál Zač.: 9.00 hod. Vstupné dospělí: 70,- Kč, dě do 15 let: 40,- Kč KELTSKÝ VEČER NA HRADĚ Zač.: hod. 3. ročník irské a bretaňské hudby na hradě v Týnci. Vystoupí skupiny SHANNON, FIANNAN, HIGH TIME a HAKKA MU- GIES. Informace: Turis cké informační centrum, Klusáčkova2, Týnec nad Sázavou budova Společenského centra TÝNEC tel: , , 14

15 září 2008 SPORT Sportovně kulturní centrum v Ondřejově Choceradská 62, Ondřejov, , září leden 2009 Připravili jsme pro Vás širokou nabídku sportovních, výtvarných, hudebních a jazykových kurzů s mnoha novinkami i zajímavé akce se sportovním a kulturním zaměřením. Věříme, že si u nás vybere každý ak vní člověk, bez rozdílu věku, právě tu činnost nebo akci, která mu bude nejvíce vyhovovat. Zápis bude od 8. do od 17 do 19 hod a dále na recepci SKC. Program v tělocvičně Pondělí: florbal 1. i 2. stupeň ZŠ, cvičení a tanečky od 2,5 r. s rodiči, badminton dospělí Úterý: badminton 1. stupeň ZŠ, badminton 2. stupeň ZŠ, aerobik hrou od 5 let, aerobik 1.stupeň ZŠ, zdravotní TV Středa: aerobik skupina, drama cký kroužek (na jeviš ), volejbal 2. stupeň ZŠ, volejbal (debly) dospělí Čtvrtek: pohybové hry od 5 let, la nsko-americké tance ženy Neděle: volejbal dospělí Program v malém sále Pondělí: balet dě, skupinový posilovací trénink dospělí Úterý: jóga pro zdraví těla i duše dospělí, Středa: cvičení na velkých míčích a dalším zajímavém balančním náčiní dospělí Čtvrtek: Street, Dance pro kluky a holky Program v učebně Pondělí: výtvarná tvorba 1. stupeň ZŠ, výtvarná tvorba od 3 let s rodiči, anglič na mírně pokročilí, francouzš na pokročilí Úterý: zobcová flétna (alt a soprán) pokročilejší, kytara začátečníci, kytara pokročilí Středa: anglič na středně pokročilí, němčina mírně pokročilí Čtvrtek: keramika 1., 2. stupeň + dě od 3 let s rodiči, němčina nebo francouzš na začátečníci, anglič na začátečníci, počítače základy, počítače pro pokročilé, němčina nebo francouzš na začátečníci, anglič na začátečníci Akce Výborní lektoři se k nám opět vracejí, protože se jim u nás líbí a to nás moc těší. Patronaci nad akcemi převzal Český svaz aerobiku (www.csae.cz) a Česká asociace sport pro všechny (www.caspv.cz). Na uvedených internetových stránkách se můžete dozvědět více o organizacích i lektorech. Každého lektora Vám blíže představíme na plakátku k akci a DANCE AEROBIC A BODY STYLING s Michalem Šubrem (www.michal-program.cz) DANCE AEROBIC A POSILOVÁNÍ s Vláďou Valouchem (www.valouch.cz) ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY JÓGY s Janou Zachovou AEROBIK PRO RADOST s Olgou Šípkovou (www.olga.sipkova.cz) ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S NEJMODERNĚJŠÍMI POMŮCKAMI s J. Zachariášovou Program ve společenské místnos a dětské herně Osvědčená středeční dopoledne pro předškolní dě s rodiči budou pokračovat, stejně jako kosme cké poradny i zajímavé přednášky. Nově chceme organizovat i výtvarná kutění pro všechny zájemce bez rozdílu věku a pohlaví. AKCE PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI S RODIČI budeme připravovat každou poslední středu v měsíci od 9,30 do 11,30 hodin, s programem korespondujícím s ročními obdobími a událostmi. PŘEDNÁŠKY A DIVADLA budeme připravovat opera vně na základě zájmu a včas Vás budeme informovat. Počítáme rozhodně s účas seniorů, kteří budou mít vstupné se slevou nebo zdarma. KOSMETICKÉ PORADNY Lenky Malinové budou cca 2. pátek v měsíci od 17 hodin (od ). VÝTVARNÉ KUTĚNÍ s Markétou Tlamichovou plánujeme jednou měsíčně také 2. pátek cca od 18 hod. Dětská herna a společenská místnost s internetem bude pro vás otevřena zcela zdarma každý všední den od 16 do 20 hodin Posilovna Ve Sportovně kulturním centru máme téměř rodinnou posilovnu, vybavenou stroji firmy KETTLER. V posilovně budou od září probíhat některé kurzy včetně skupinového tréninku, takže se o individuálním využívání posilovny předem informujte. Nabízíme novou možnost dopoledního tréninku v posilovně pro maminky i ta nky, kteří si mohou, pokud zvládnou, vzít dítě i do posilovny. Nutno předem objednat. 15

16 Z MĚSTSKÉHO INZERCE ÚŘADU září 2008 Volby do zastupitelstva Středočeského kraje SE USKUTEČNÍ VE DNECH 17. A 18. ŘÍJNA V pátek v době od hodin, v sobotu od 8 14 hodin. Pro občany z Pyšel, Nové Vsi a Borové Lhoty se volby konají tradičně v přízemí budovy Městského úřadu Pyšely (volební okrsek č. 1), pro občany ze Zaječic a Kovářovic v budově č.p.70 na hřiš v Zaječicích. Hlasovací lístky voličům budou do jejich poštovních schránek dodány do úterý 14. října MOŽNOST VÝROBY SMUTEČNÍCH VĚNCŮ A KYTIC Z UMĚLÝCH KVĚTIN NA OBJEDNÁVKU. TEL: DÁLE PRODEJ VĚNEČKŮ A MÍS NA DUŠIČKY. ADVENTNÍ VĚNCE, SVÍCNY. Z MĚSTSKÉHO SPORT ÚŘADU fotbal A mužstvo Sezónu 2008/2009 zahájilo A mužstvo letní přípravou dne byl sehrán turnaj v Nespekách kde Pyšely obsadily 2. místo proběhl na hřiš v Pyšelích již 10. ročník Memoriálu Vladimíra Havelky, A mužstvo obsadilo 3. místo přátelské utkání Měchenice Pyšely 8 : přátelské utkání Pyšely Sadská 7 : přátelské utkání Lysá nad Labem Pyšely 0 : 0 První mistrovské utkání sehrálo A mužstvo v sobotu soupeřem mu bylo mužstvo za Stříbrné Skalice - - utkání skončilo výsledkem 1 : 0, branka Zoubek Maršovice - Pyšely 0 : 1 branka Veselý DAL Í UTKÁNÍ Poříčí Pyšely od 14 hod Pyšely- Trh. Štěpánov od 16:30 hod Nespeky Pyšely od 16:30 hod. Dorost Sezónu 2008/2009 zahájilo mužstvo dorostu pod vedením trenérů Ladislava Hrušky a Pavla Ziky. Mužstvo dorostu hraje pod názvem Benešov B Benešov B Prčice 1 : Lety -Benešov B 3 : 2 Mladší žáci Sezónu 2008/2009 zahájilo mužstvo ml. žáků tréninkem pod vedením trenérů Tomáše Turka a Luďka Rezka. 21. a proběhlo soustředění na hřiš v Pyšelích. Přípravka ročníky Sezónu 2008/2009 zahájilo mužstvo přípravky tréninkem pod vedením trenérů Kamila Kulhavého a Petra Svobody. 21. a proběhlo soustředění na hřiš v Pyšelích proběhl na hřiš v Pyšelích již 3. ročník turnaje Pyšely Cup. Tohoto turnaje se zúčastnila mužstva z Pyšel, Čerčan, Poříčí nad Sázavou, Týnce nad Sázavou, Vo c, Teplýšovic, Sedlčan a Divišova. Mužstvo SK Pyšely ve složení Žákovec Filip, Krámek Míla, Sládek Jan, Kulhavý Kamil, Kaizr Jiří, Vávra Ondřej, Podroužek Filip, Plocek Matyáš, Svoboda Ondřej obsadilo 3. místo. První mistrovské utkání sehrálo mužstvo přípravky v sobotu na hřiš v Čerčanech. Čerčany Pyšely 1: 6, branky Kulhavý 3, Sládek 2, Krámek. Kulhavá M. Pyšelské listy - Vydává Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne tel , fax , redakční rada: B. Dauthová, I. Křížová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu M. Pášová, M. Kulhavá; odpovědný redaktor Petr Slavík NEVYŽÁDANÉ RUKOPISY SE NEVRACEJÍ ZA PŮVODNOST A OBSAHOVOU SPRÁVNOST RUČÍ AUTOR TISK MĚSTSKÝ ÚŘAD PYŠELY 16

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

ČERVENEC + SRPEN 2015

ČERVENEC + SRPEN 2015 Městské kulturní středisko F. F. Procházky 101 509 01 Nová Paka tel /fax: 493 721 928 www.kultura-novapaka.cz ČERVENEC + SRPEN 2015 HERECKÁ DÍLNA PETRA POCHOPA 3D Dech-Duch-Duše Paka 2015 1. 7. - 10. 7.

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

ROVEŇSKÝ POLOČAS DIVADELNÍ SPECIÁL

ROVEŇSKÝ POLOČAS DIVADELNÍ SPECIÁL ROVEŇSKÝ POLOČAS DIVADELNÍ SPECIÁL Divadelní sál u Frimlů, Trusnov, 11. dubna 2015, 17:00 hodin CO HRAJÍ? ALOIS JIRÁSEK, LUCERNA Ptáte se, proč je speciální vydání Roveňského poločasu věnováno právě divadlu?

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013

Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013 Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013 Září 2013 Čtvrtek 26. září 2013 (pro očekávaný velký zájem je náhradní termín čtvrtek 3. října 2013), 16 hod. NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM! Podrobná

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor *NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor Dne: 26.01.2015 Naše značka: NA- 3041-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 433 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň, Slovinsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KINO 1. neděle 17.00 Kniha džunglí 3D Dobrodružný film USA, P 3. úterý 19.00 Spotlight Životopisný film USA s čes. titulky, 12-N 4. středa 19.00 Jak se zbavit nevěsty ČR komedie,

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více