KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004"

Transkript

1 Penzion Sadová a pilné ruce Mnohdy ani pokročilý věk neznamená zahálet. Tak je tomu také v případě paní Ludmily Vítové, která je členkou kolektivu v Sadové. Neumí složit ruce v klín a pečlivě se stará, pokud jí to síly dovolí, o květinové záhony před vlastní budovou. Sama k tomu říká: Ruce ještě mohou pracovat, ale nohy už pobolívají. Ale dá se to vydržet a já mám kytičky moc ráda. Také se Vám líbí? Je to moje radost. Sloninec roste velmi rychle V zoologické zahradě pokračují velmi rychle stavební práce na novém sloninci. Na snímku je pohled z výběhu, který patřil antilopám demise vlády Vladimíra Špidly Tuto vládu, která nyní po dvou letech podala demisi, musí nahradit vláda nová, a to v souladu s ústavou. Vladimíra Špidlu jmenoval dne na Pražském hradě prezident Václav Havel. Pohár Safari na letišti Téměř čtyřicet závodníků mezinárodního závodu v plachtění se zúčastnilo Poháru Safari. Byli zde také piloti z Polska a poprvé také z Dánska. Létalo se v jedno a dvoumístných větroních. Soutěž probíhala od třetího do sedmnáctého července. Vítězství bude obhajovat polský závodník Marek Kornecz z Aeroklubu Jelenia Gora, silným protějškem mu bude náš Bohumil Zajdl. Také reprezentantky ČR Jana Vepřeková z místního Aeroklubu a Jana Třešlová z Loun. V kategorii dvoumístných strojů budou na startu české Blaní- 191

2 ky, polské Puchdcze a Bocian i německé ASK 21 a Duo Discus. Jiří Tomíček, vedoucí letového provozu k tomu sdělil: Mezi jednosedadlovými letadly je mnoho strojů, co pilot, to jiný větroň. O vyhlášení rozhodoval ředitel Jaroslav Vávra a hlavní rozhodčí Eva Hořejší. Start závodu se konal většinou mezi 11. a 13. hodinou, a jak sdělil Jiří Tomíček: Během čtyřiceti minut odstartuje všech čtyřiadvacet strojů. Vlečnými stroji jsou dva Brygadýry a jeden Zlín. ZOO odchovala nejmenší opičku světa Je to opět chovatelský úspěch. K tomuto se vyjádřila zooložka Eva Heráňová: Jedná se o kosmana zakrslého, který je jedním z neafrických savčích druhů držených v zahradě. Dvojici těchto primátů (rodičů) i s mládětem je možno vidět v expozici lvíčků zlatých. O historii našeho města... pokračování Nebudu se zmiňovat o královédvorských mýtech, jichž je celá řada a o nichž se několikrát rozepisoval na počátku 70. let Radomír Roup. Týkají se například dvora Chvojna a Hostin Hradce doby Soběslavovy, nápisu v kostele údajně z roku 1431, průběhu protireformace a role zázračné sošky Panny Marie v roce 1646 (ve skutečnosti protireformačního nástroje z 30. let 18. století), Rukopisu královédvorského a dalších. Základní výzkum vyžaduje, aby se někdo z profesionálních historiků ujal práce na dějinách Dvora Králové, aby nezůstala tato práce nadále v rukou nepoučených amatérů. Že to bude práce obrovská, jsem si ujasnil sám na sobě, když jsem usiloval o zjištění alespoň několika ilustrujících faktů. Potíž je v tom, že k protireformačnímu období, a zejména k období prvních desetiletí po vestfálském míru 1648, město Dvůr Králové nemá žádnou knihu počtů, a tak se hospodářské dějiny města dají pouze částečně rekonstruovat z knih kšaftů a trhů, pokud bychom z nich vytáhli prodejní a kšaftované ceny, ty potom porovnali a vyvodili závěry o údaji či vzestupu části městské ekonomiky. A protože jde o prameny nepřímé, je práce s nimi mimořádně náročná i na historikovu erudici. K dispozici je ve Státním okresním archivu v Trutnově (fond Archiv města Dvůr Králové) Kniha kšaftů královského věnného města Dvůr Králové z let , Radní manuál z let , Kniha instrukcí konšelských z let , Kniha trhových a jiných smluv z let Z centrálních písemností lze považovat za nejdůležitější materiál Berní rulu z roku Co se z ní dozvídáme vlastně pět let po skončení války? A je tento pramen skutečně objektivním sdělením o demografickém a ekonomickém stavu obyvatel města i okolních šosovních vsí? Víme, že údaje Berní ruly musíme přijímat s jistými výhradami (rula nezapisuje nově osedlé z let , jak svého času upozornil Karel Doskočil). Ale i tak je její vypovídající hodnota největší. Podle údajů Berní ruly žilo ve Dvoře Králové 157 sousedů, uvnitř města žilo 67 sousedů a jeden nově osedlý, na předměstí bylo 95 osedlých a 9 domů patřících měšťanům. Celkem tu bylo 77 rozbořených a pustých stavení, t.j. 50%. Až asi na necelé dvě desítky sousedů se všichni obírali i zemědělstvím, znamená to tedy, že válkou byl významně posílen agrární charakter města. K městu patřilo 6 vesnic. Velmi obdobné byly poměry v nedaleké Jaroměři, což je město svým charakterem velmi blízké Dvoru Králové nad Labem. Je nesporné, že česká města, najmě města královská, byla třicetiletou válkou postižena katastrofálně, a to vinou obou válčících stran. Zejména při důležitých komunikacích, na nichž tato města ležela, se královská města ocitla na pokraji záhuby. O tomto stavu svědčí mnoho údajů, rád bych připomněl alespoň několik. Tak například Kniha kšaftů z let dokládá, že v letech hospodářsky úspěšných (do roku 1620) se kšaftovalo 43 krát, za třicetileté války ( ) v důsledku výrazného snížení počtu obyvatel i v důsledku životních nejistot pouze 22 krát a od roku 1646 do roku 1670, tedy v období mírné stabilizace a návratu ke starým poměrům, 30 krát. 192

3 Zbořeniny a pustá místa byla ve městě ještě po několik desetiletí po skončení války. Zbořeniště se například připomíná 1657 při prodeji zahrady a zbořeniště Janem Matoušem, spáleniště půl zahrady za Hradišťskou branou prodává v témže roce Jiřík Khol Jiřímu Kladrubskému. V roce1665 nalezneme zápis na pusté místo Jiříkovi Drtinovi po vystavění domu v Šindelářské ulici a o tři roky později je Kryštofovi Skálovi proveden zápis na místo pusté, jež slove Poláčkovské, pro vystavění sobě domu. V letech po třicetileté válce silně narostly počty prodejců nemovitostí, což dokládá potřebu obyvatel zahojit válečné rány, zároveň však u nich sílí víra, že budou moci nově nabytý majetek splácet. Splátky se však často protáhly až na několik desetiletí. Proces rekonstrukce ekonomického života byl však procesem relativně pomalým, třeba ovšem připomenout, že člověk té doby nebyl tak uspěchaný jako my dnes. Proces konsolidace v městě Dvůr Králové byl konečně zabezpečován i pokyny podkomořského úřadu radě města z roku 1684 k zajištění obecného dobra, v němž je zmiňováno vaření piva jako důležitého nástroje obecních příjmů. Můžeme tedy shrnout, že o ekonomice města po třicetileté válce až do konce 17. století neznáme dosud téměř nic a že se tímto problémem dosud žádný z historiografů města nezabýval. Téměř nic také nevíme o ekonomice sousedních šosovních vsí, nesporné však je, že Dvorští jako vrchnost zvyšovali poddanské povinnosti, proti čemuž se šosovní vsi v letech bránily, a to i proti použití vojska. Tato epizoda z hospodářských a sociálních dějin Dvora je dosud nezpracována, až by si to nepochybně zasluhovala. Jinak stále platí, co napsal Radomír Roup před 35 lety: Nemáme spisu o dějinách města, který by snesl přísnější měřítko... V blízké budoucnosti není naděje na další a novější, po všech stránkách vyhovující dějiny našeho města. Tuto bolestivou pravdu potvrdila i poslední práce Dagmar Krskové. Tato situace trvá už 150 let. Kronikář: V předchozích letech psaní kroniky města jsem se pokusil, v rámci časové možnosti, vypsat přínos Vlastivědného kroužku, vedeného právě Radomírem Roupem. Jeho činnost, které jsem se okrajově zúčastňoval, nebyla přerušena nějakým nátlakem, ale v prvé řadě nezájmem těch, kteří tuto dobrovolnou činnost mnoha občanů měli zastřešovat a dát jí prostor. Tehdejší, dnes již nežijící členové, se shodli na tom, že Městské muzeum tuto činnost nepodpořilo i když rádo přijalo výsledky jejich práce. Ale také ničím jiným nebylo tehdejšímu kroužku nápomocno. Zánik lze tedy v prvé řadě přičíst zodpovědné osobě ředitelky. Dodnes se nikomu nepodařilo navázat na přetrženou práci tohoto záslužného kroužku, k velké škodě našeho města. Proto také pokládám článek, zveřejněný profesorem PhDr. Vladimírem Wolfem, za závažný a hodný obsahu kroniky. Poděkování patří Královédvorským listům, jmenovitě panu Miroslavu Pušovi, který se o zveřejnění zasloužil. Otto Holeček vzpomínky Já jsem nastoupil u firmy Sochor 28. června Studoval jsem tehdy obchodní školu, obchodní akademie tu ještě nebyla, ta vznikla až příští rok. Kdybych to byl věděl, tak to se mnou možná dopadalo jinak. Firma Sochor potřebovala nutně nějakého ouřadu. Podmínka zněla, že to musí být žák s vyznamenáním. Přišli za mnou, protože jsem vyznamenání měl, s tím, jestli bych o to neměl zájem. Když jsem doma rodičům řekl, že se jedná o firmu Sochor, tak to mělo váhu, protože firma Sochor byla jediná česká a tehdá říkaly matky svým dívkám holka, toho se drž, to je úředník od Sochorů. K této firmě jsem nastoupil ještě v době, kdy škola dobíhala, nebyl jsem tedy přítomen ukončení, ale s vyznamenáním nastoupil u Sochorů v prodejním oddělení. Dělal jsem tam jakousi papírovou spojku mezi prodejem a výrobou. Dělalo se tam velmi dobře, byli tam téměř všichni úředníci z řad Čechů a pokud se jedná o dělníky, tak tam byla většina českých dělníků, dalo by se říci, že byl to lautr český podnik. Já byl tedy v tom prodejním oddělení, netrvalo však dlouho a přišel rychlý politický zvrat. Byl rok 1938 a my sochoráci jsme šli také do města protestovat proti zabrání Sudet. Když jsme šli kolem 193

4 gymnázia, tak na nás kluci z oken křičeli: prosíme vás, oni nás tady zavřeli, a my chceme jít s vámi. Tak jsem tam ještě s někým šel, vzbouřili jsme ten jejich profesorský sbor, který mával rukama a zastával názor, že to jsou ještě studenti, ale já jím říkal,: prosím vás, vždyť oni možná půjdou za chvíli na vojnu, co blázníte, pusťte je ven. Tak je tehdy pustili a oni s námi manifestovali na náměstí. Jak to tehdy neblaze dopadlo, máme dobře v paměti, také česko židovská firma Sochor byla v ohrožení, i když narychlo angažovala nějakého němce, jmenoval se Ackermann. Dostal plat třicet tisíc měsíčně a mysleli si, že se to nějak zachrání, ale bylo jasné, že se tím ničemu nezabránilo. Dvůr byl v té době doslova obklíčen Sudety (tedy Německem), jen k jihu se nechalo projít po Protektorátní půdě. Pro zboží, které bylo vyrobeno a leželo ještě skladem v továrně, si jezdili obchodníci z celé republiky jako do velkoobchodu. Vybírat jezdili z daleka, také z Mukačeva na Podkarpatské Rusi i jiných konců republiky. Toto zboží z obavy před zabráním našeho města bylo přemístěno do Jaroměře. Část úředníků tam jezdila denně autobusem, aby tyto sklady obhospodařovala. Já jsem zůstal ve Dvoře a moje budoucí manželka, která u firmy také pracovala, tam dojížděla. Firma Sochor, s kterou to vypadalo velmi bledě, dělala co mohla a tak věnovala půl milionu korun na pomoc sociálně slabým. Nevím, jestli to bylo na popud státních orgánů, nebo to vzešlo od samotné firmy Sochor, ale vznikla tak zvaná Národní pomoc. Zřejmě to byl ale nějaký pokyn shůry, ale firma si na naší obci vymínila, že bude dohlížet, jak je s penězi nakládáno. Komu se jako pomoci dostane a uvolnila na to pět úředníků. Mezi nimi jsem byl i já a seděli jsme v bývalé staré tkalcovské škole v Přemyslově ulici. Potom jsme se však museli přestěhovat do budovy U Křivánků na nynějším náměstí Odboje. Náš vedoucí a zástupce se jmenoval Zatloukal. Byl to těžký katolík, ale bezvadný člověk, který znal několik cizích řečí a v té době cestoval po světě. Ta situace v kritickém září a říjnu 1938 ho zastihla někde v Jižní Americe - Peru a tehdy ho firma odvolala. On mě potom vypravoval, že v té době přemýšlel, jestli se má a nebo nemá vrátit. Měl tu však nějaké závazky a tak se vrátil. Jmenovaný Zatloukal neměl žádné akademické vzdělání, ale měl tehdejší Baťovu školu a praxi. Procestoval Amazonku, sháněl tam nějaké kůže a byl skutečně velmi šikovný. Později se však ukázalo, že byl také velmi bázlivý. Spolu se mnou byl u té Národní pomoci pan Jarkovský, Herfurt, s kterým byla vždycky veliká legrace, dál Joska Stránský, který potom odešel do Prahy. Já jsem byl pověřen dohledem na různá stravovací zařízení téhle organizace, byla ve školách v České Podharti a Pod nádražím (později 5. květen). Také se sbíralo staré ošacení, a já jsem ho vydával. Tahle Národní pomoc fungovala tak, že jsme měli takový poradní sbor, ve kterém byli zástupci města. Vzpomínám, že to byl pan Jarolímek, velmi známá osobnost města, který pracoval na popisném úřadě, znal kdekterého starého, potřebného dědka a babku a dbal na to, aby se pomoc dostala do správných rukou. Taky tam byl profesor Komárek, MUDr. Nosek, advokát JUDr. Neubert a zástupci dělníků, mezi nimi i nějaký Zeman komunista, tedy asi deset a nebo dvanáct lidí. Já jsem byl zase ve styku s okolními obcemi a od nich jsem získával jména těch, kteří by to potřebovali na těch vesnicích. Tam byli přece také chudí a byli za mnou posíláni zpravidla učiteli, kteří poměry na obcích dobře znali. Já potom s nimi sepisoval žádost. Přidělovalo se tenkrát asi pět potřebných věcí. Byly to lístky, tedy jakési poukázky na pětadvacet korun, které platily u všech obchodníků, s kterými jsme to předem sjednali. Kde byly děti, tam se daly třeba dva, nebo tři ty pětadvacetikorunové poukázky. Na městském úřadě hospodářském odboru - pracoval také šikula pan Hynek, podharťák, který sehnal třeba brambory, které byly uskladněny v cihelně a odtud se také vydávaly. Dále to bylo ošacení a ještě asi dvě další věci. Mohu říci, že se při tom zažily i legrační příhody. To se stalo, že přišla nějaká mladá, pohledná paní z Lanžova a začala něco vypravovat. Protože tam už čekala celá řada dalších lidí na zápis do těch mých lejster, tak jsem jí od psacího stroje povídal: Prosím Vás paní, já se Vás budu ptát a Vy mě jenom odpovídat. Jak se jmenujete? Ona na to, že je Patočková, a já sepsal na tom důkladném dotazníku kolik má dětí, jestli má majetek a nebo majetné příbuzenstvo, všechno, všecičko a na konci toho dotazníku stálo napsáno, co by jako potřebovala. Povídám jí, že vydáváme brambory, ošacení a poukázky na peníze a ona na mě koukala hrozně otráveně, protože dosud odpovídala jen slovy ano a ne, až nakonec povídá. Víte já jsem Patočková. Já jí na to povídám,: ano já vím. Ale ona mi povídá: ale já jsem Patočková, manželka řídícího učitele v Lanžově, a přišla jsem Vám říct, že on se 194

5 nemůže večer na tu schůzi dostavit. Musel jsem se jí omluvit, protože já jsem ji vlastně nepustil pro samou práci ke slovu. Na vesnicích jsme si totiž obyčejně zvali k jednání učitele, kteří toho o lidech věděli nejvíc a mohli potvrdit, že to co nám lidé napovídali, je pravda. Takových legrácek bylo mnoho. Když jsem potom po mnoha letech pracoval na Zálabí a šel po tiskárně, tak jsem tam viděl takového rezavého tiskaře a hned si vzpomněl, jak jsem ho viděl, když mu byli čtyři roky. Máma ho tehdy držela v náručí a přišla si pro nějaké to ošacení. Já jsem ji tedy odvedl vedle do skladu, otevřel ty bedny a ona se pořád kolem mne tak šmrncala. Já byl mladý kluk, hned po škole, to není jako dneska, když v tomhle věku jsou už chlapci světem protřelí. A ona na mě, jestli by se tam také nenašla nějaká šikovná podprsenka, že by si ji ráda zkusila. Já byl tehdy červený až na patě. Jednou tam také vtrhlo Gestapo, co jsme vůbec zač a co děláme. Řekli jsme, že jsme pořád ještě zaměstnanci firmy Sochor, která nás platí a když by něco potřebovali, tak ať se obrátí na předsedu, kterým byl tenkrát doktor Nosek. Ten zadrhával v řeči a když se rozčílil tak přímo koktal. My jsme ho zavolali telefonem a když přišel, tak si podávali ruce. Jeden z těch gestapáčků byl nějaký Schinkman. Já jsem dělal později s jeho sestrou u Deutschů. Byl takový malý a uměl česky, ale spustil na něj německy a doktor Nosek, viditelně rozčilený z jejich návštěvy, spustil,: I, i, ich, he, he, heisse do, do, doktor No, No, Nosek a dál nebyl schopen vykoktat ani slovo, takže to bylo na mě. Já jsem rok předtím dělal německou školu a uměl jsem perfektně německy, lépe než kluci němečtí. Já jsem jim dokonce na obchodní škole opravoval úkoly. Měli jsme tam na němčinu profesora Horáčka a ten na mě trpěl, jak to tak bývá u žáků, kteří jeho předmět ovládají. Někdy však také vznikla situace, že jsem ani já nějakou tu slovní drobnůstku nebo fajnovost nevěděl. A když už nevěděli všichni, tak říkal, no když to neví Holeček, tak to musím říci já. Takže já jsem tehdy svojí němčinou vniknul do toho rozhovoru doktora Noska s tím gestapáčkem s tím, ať se obrátí na firmu, nebo Městský úřad. Při tomto rozhovoru jim ale padl pohled na malý kufříkový psací stroj. Hned abychom jim ho ukázali, zřejmě hledali nějaké anonymy a zachytili nějaké stopy a stroj otevřeli. Já jsem jim povídal, že to je psací stroj pana Zatloukala, který ho v kanceláři nechal a ještě se neobjevil. Řekl jsem, že je zamčený a tak si ho vzali s sebou. Za hodinu se vrátil Zatloukal a hledal ten svůj kufříkový psací stroj, který byl polepený mnoha cizokrajnými nálepkami a proto jim asi také padl do oka. Tehdy nám vynadal, že jsme jim ho dali a já mu říkal, člověče vždyť to byli gestapáci, co jsme měli dělat, zadek jsme měli všichni stažený a vy nás tady buzerujete. Asi za měsíc přišel dopis ať si ten stroj vyzvedne v sídle gestapa v Hradci Králové. A tady se ukázalo jak je ustrašený. Za žádnou cenu, že tam nepojede, že pro něj musím jet já, když mluvím dobře německy. Já tam tedy jel a měl taky strachem zadek sevřený. Oni si dneska lidé neumějí představit jak to tenkrát bylo, vždyť mě mohli pro nějakou maličkost zbalit. Přesto jsem tam jel, byl tam zase ten Schinkman a tak jsme se klidně dohovořili, vrátil mě ho a nic se nedělo. Tak se ukázalo, že pan Zatloukal byl pěkně podělanej. V té Národní pomoci s námi pracoval, jak jsem se již zmínil, také podharťák pan Hynek z hospodářského referátu. To mohl být tenkrát také pěkný malér. Hrozilo, že nás všechny seberou. Představte si, že on tenkrát sehnal vagón masa. Vždyť to bylo všechno přísně obhospodařované a hrozil za to koncentrák. Ale on zařídil, že to řezník Jarolímek naporcoval a uložil k ledu. Tím se vylepšovaly obědy ve školách. Národní pomoc zanikla, když už nebylo čím pomáhat a já přešel do akciovky Gustaw Deutsch. Dlouho jsem tam však nepobyl a v roce 1941 jsem byl totálně nasazen do Německa. Musel jsem tam jít, i když jsem byl již od mlada se srdcem nemocný a léčil se v Poděbradech u zdejšího MUDr. Mládka, tamnější kapacity a zdejšího rodáka. Doktor Černý, který vykonával prohlídky všech, kteří měli jít do Říše na práci, seděl za stolem, v rukách měl rozevřené noviny a hned mě uznal schopným, i když jsem mu řekl, že schopný nejsem. On ty noviny sundal, podíval se přes ně na mě a povídá: No podívejte, jestli nejste schopen, tak oni si Vás tam nenechají a pošlou Vás domů, zvedl noviny nahoru a byl jsem odvedený. To bylo před vánoci v roce Odjeli jsme, vlak každou chvíli zastavoval, vždycky třicet mužů vystoupilo a my jsme jeli po Slezsku dál, až nakonec zbyl jen náš vagón. Odveleli nás do Gremsdorfu, byla to taková obec u Vratislavi s opravdu velkou slévárnou. Odlévaly se tu velké věci od železničních kol až po dvířka ke kamnům. 195

6 Tam jsme asi s jedenácti, dvanácti kluky nastoupili. V lágru vedle nás byli zajatci z Ruska a mezi nimi byli namíchaní i Jugoslávci. Byli to opravdu chudáci a my jsme jim nosili to, co jsme z té bídy mohli. Jim vařili v takových kotlích, dnes a denně jen řepu k obědu i večeři. Byli to opravdu stateční kluci a my jsme se s nimi brzo dohovořili. Nás rozdělili, jak to Němci dělávali, na ty, co byli silní svojí figurou a třasořitky. Ti co byli silní šli k soustruhům a lehčím pracím a nás, co jsme byli ouřadové a slabí jsme šli na nejhorší práce. My, když jsme dělali inventuru těch odlitků, tak jsme tahali velkou decimálku, která sama o sobě vážila sto dvacet kilo a nebo nás dali na skládání vagónů. Já tam měl pořád maléry a to ze dvou důvodů. Bylo to proto, že jsem uměl perfektně německy o mohl se s Němci hádat a dělat našim klukům tlumočníka. To byl vždycky malér. Všech jedenáct se jich se mnou nahrnulo do kanceláře a já vystoupil dopředu a dohadoval se o nějaké věci. Že je málo jídla, potřebujeme tohle a zase tohle. Jednal s námi gestapák a ten nás, Čechů, měl plné zuby a mě nejvíc. Jednou jsem si byl stěžovat, že nemáme vánoční stromek, ať nám ho opatří. Já jsem se o něj dohadoval a když jsem přišel na lágr, tak tam už nějaký byl, protože ho kluci někde ukradli. To byl samý průšvih a samý průšvih. Kluci na mě pořád něco chtěli a já jim nebyl stavu vysvětlit, že oni nemusí a tak jsme si navzájem nerozuměli. Já jsem se už jednou na těch těžkých pracích dostal do takové situace, že jsem zdvihl tu lopatu a švihnul jí blízko takového pohůnka v kožené zástěře. Já věděl, že ho nepraštím, ale udělal jsem to a šel si na lágr lehnout. Říkal jsem si, že ať se děje co se děje, já už nemůžu. Potom jsem šel k závodní doktorce a ta mě poslala k úřednímu lékaři. Já jsem zaklepal na dveře, ozvalo se herain a když nepromluvil, tak jsem ze sebe vysypal, že jsem nemocný a těžkou práci zvládnout nemohu. Prohlédnul mne, napsal dopis a podal mi ho s tím, komu ho mám odevzdat. Dopis byl opatřený dvěmi kovovými skobičkami a tak jsem je na lágru opatrně oddělal a poprvé se po dlouhé době zaradoval. Byl jsem uznán této práce neschopným a mohl jet domů. Usoudil jsem, že ten doktor asi Hitlerovi moc nefandil. Když jsem se odtamtud dostal, tak jsem od kluků obdržel asi dva dopisy, ve kterých mě psali doslova: Otko, nezlob se, ale musíme Ti napsat, že svým postojem k Němcům jsi vytvořil pro nás velmi nevýhodné podmínky. Já jsem jim napsal: kluci co blbnete, vždyť já jsem za nimi chodil kvůli Vám, hádal se za Vás a ne kvůli svým výmyslům, a pak dopisování přestalo. Tolik vzpomínky Otty Holečka, oceněného v letošním roce Radou města. Pro doplnění kroniky jsem jej požádal, aby se vyjádřil ke své dřívější literární tvorbě. Vyhověl a napsal tyto řádky, které nazval: Mé literární hříchy : dvě literární skeče hrané v Hankově domě. Jeden na Silvestra 1945 a druhý někdy později. Dále detektivku Zabil ho někdo z nás, která se odehrávala u nás ve Dvoře, ale nikdy jsem ji nezadal k vydání Byl jsem dopisovatelem denníku Svobodné slovo, s legitimací opravňující mne navštěvovat různá jednání. Vzpomínám na články proti přemístění okresu do Trutnova, dále k zamýšlenému přemístění ředitelství národního podniku TIBA (tehdy tuším Tibatexu) mimo Dvůr Králové (navrhována Mladá Boleslav Kosmonosy, Aš aby bylo posíleno pohraničí, Praha a mnohá jiná místa. Žurnalistickou legitimaci jsem vrátil po únorovém puči v roce 1948 a přestal dopisovat Barevná fotografie příručka. Zadáno k vydání u fy.- nakladatelství Beafort Brno. Byla přijata a připravena k vydání, ale po znárodnění Beaufortu byla předána pražskému nakladatelství ORBIS, odkud asi po roce sdělili, že by uvítali tutéž, ale doplněnou spíš o jeden obor a navrhli snímání. Nevyšla a já jsem toho zanechal Humoristická a satirická knížka: Lidé a lidičky, koně a koníčky. Nakladatelství ji vrátilo s dobrozdáním, že se nenajde nakladatelství, které by to vydalo. Takže jsem to nechal plavat. Jednalo se ryze humorný pohled na lidi, jejich profesi a humorná pojednání o jejich povaze a příbězích. 196

7 V rozpětí několika příštích let krátké povídky různého zaměření, od humorných po zcela vážné, které byly otiskovány v závodním časopise Tiba Zálabí a v podnikovém zpravodaji Tiby i jiných periodických časopisech Dvoudílný román: Nelze zapomenout, kde v prvním díle líčí události od roku 1937 do konce roku 1945, příjezdu Rudé armády. Druhý díl: Okno dokořán vypovídá o osudu hlavní postavy (vystupující i v prvém dílu), nekomunisty, jeho osudy a problémy pracovní i osobní, až do jeho rozchodu s manželkou, milenkou a končící vyhazovem z práce. Rukopis byl zaslán nakladatelství Čsl. spisovatel Praha. Samozřejmě malér, protože se tam popisují, prostřednictvím hlavní postavy, téměř všechny zlořády komunistického režimu. Já se jenom divím, že mi to nějak prošlo, dopis lektora byl plný profesních výhrad a napadení, že jsem cosi jakoby opsal od Sartra, a.t.d. Ovšem dovětek zněl: Máte-li zájem ve spolupráci s námi pokračovat, jsme Vám k disposici. To mohl být pěkný chyták a tak jsem se raději ani neozval. Rukopis mi nebyl zpětně vydán V různých denících, i periodických časopisech, jsem otiskoval reportáže ze svých cest jak po Evropě, tak v ostatní cizině, s vlastními doprovodnými kresbami, vzniklými na fleku. Za velký úspěch považuji, že mne tiskli v měsíčníku Lidé a země, který vydávala Akademia, časopis Československé akademie věd a to i s kresbami Zhruba v těchto letech jsem z těchto reportáží, doplněných o mnohé další, z bližších evropských zemí, i ze Střední Asie, zplodil knihu: Nejkrásnější oáza světa, kterou jsem po několika smůlách (zrušení vydavatelství, přejití nakladatelství na jinou tematiku i jiných) dal do šuplíku. Svět se mění a já bych musel mnoho věcí předělávat. Až potud něco o Literárních hříších Otty Holečka. EURO Fotbalový šampionát Evropský fotbalový šampionát pro naše mužstvo skončil v semifinále. Rozplynul se sen o zlatě, když v utkání s Řeckem jsme se v prodloužení prvních patnácti minut dočkali nešťastné branky v naší síti. Branka Dellase nám přiřkla třetí místo. Rozhodčí Collina, za tým ČR hráli se spoustou šancí tito hráči: Čech Grygera, Bolf, Ujfaluši, Jankulovski Poborský, Rosický, Galásek, Nedvěd (40. Šmicer) Koller, Baroš. Řecko ČR 1: 0 po prodloužení. První jsou nečekaně Řekové, druhé Portugalsko. Fotbal je o gólech a my jsme je nedali, tak by mohla být zhodnocena celá řada fotbalových šancí proti Řecku, včetně střel na branku soupeře. Tyršovo koupaliště v číslech Bazény: plavecký o rozměrech 25x50 metrů, svažité dno, největší hloubka 2 metry, voda je čištěna. Rekreační bazén 25 x 50 metrů, svažité dno, největší hloubka 1,50 metru, bez filtrace. Brouzdaliště s vodotryskem ve tvaru delfína. Otevírací doba: každý den od 08,00 20,00 hodin. Vstupné: 35 korun pro dospělé, 25 korun děti, důchodce studenty a vojáky. Vybavení: plážový volejbal, půjčovna slunečníků, pískoviště, houpačky, kolotoč Akce v restauraci: každý pátek hudební skupiny Koupaliště je tedy připraveno, ale počasí opravdu není letní, koupání a slunění rozhodně nepřeje, dokonce ani v první polovině července. Tenisté DK n. L. čtvrtí ve druhé lize Zasloužili se o to se střídavými úspěchy hráči: Pavel Šimek, Michal Vágner, Pavla Krynková, Eva Hrmová, Roman Nápravník, Petr Čermák. Soupeři našeho mužstva byli: ČLTK Bižu Jablonec, Sokol Letovice, TK Perštýn 1897, TK Pelhřimov, LTC Pardubice B, Brno Bosonohy a LTK Liberec B. V příštím roce se stane naším soupeřem i Trutnov, který se po loňském sestupu do II. ligy vrací. 197

8 Křtiny v ZOO a Wabi Daněk Tento známý hradecký písničkář pokřtil afrického, mrchožravého čápa marabu. Odchov tohoto čápa v zajetí je velkou vzácností a podaří se jen skutečně nejlepším chovatelům. Pětiměsíčnímu ptačímu mláděti se dostalo jména Niger. Marabu je dokonalý plachtař a v dospělosti, které dosahuje po zhruba osmi letech, má rozpětí křídel až 2,5 metru. V ZOO bylo již odchováno devět těchto čápů, z toho čtyři uměle. Křtiny se uskutečnily v rámci dne Českého rozhlasu Hradec Králové. Připraveno bylo živé vysílání, kdy si vyprávěli redaktoři s pracovníky ZOO. Ředitelka ZOO RNDr. Holečková s pracovníky Rozhlasu Hradec Králové. Marabu jménem Niger a Wabi Daněk si spolu rozuměli. Kemp pro mladé hokejisty Patřil mladým hokejistům ve věku od osmi do patnácti let. Hlavním organizátorem ve společnosti WING 49 Sport byl odchovanec královédvorského hokeje a reprezentační legenda Ladislav Lubina. Ten pozval na tuto akci řadu dalších hvězd z české extraligy. V šesti a desetidenním kempu chceme mladé hokejisty, pod dohledem kvalifikovaných domácích a zahraničních trenérů připravit na jejich činnost tak, aby při vlastní další píli tento krásný sport dobře zvládali, vysvětlil hlavní smysl této akce Zdeněk Poul, jednatel společnosti Lion, která se na organizaci podílí s dalšími spolupořadateli, kterými jsou Junhokej a ZŠ Strž. Tato hokejová škola probíhala od 11. do 31. července v několika etapách. Výcvik byl prováděn v malých skupinkách na ledě a také mimo led, aby se mladí zdokonalili v pohybových schopnostech. Z tohoto důvodu je také ledová plocha připravena s velkým předstihem proti minulým létům. 198

9 Zúčastnilo se osmdesát mladých hráčů, přivítáni byli reprezentantem Ladislavem Lubinou i rodiči. První etapa Hockey Camp Wing 49 byla tedy zahájena a to za přítomnosti hráčů z Tábora, Chomutova, Zlína, Brna, Karlových Varů a dalších měst. Sporadická je účast mladých hokejistů z blízkých měst Trutnova a Náchoda. Trenéry byli Jiří Fibiher z Pardubic, Roman Kašák z Mělníka a Miroslav Škumáta z Nového Jičína. Brankáře vedl Roman Hrazdíra ze Zlína. Do průběhu kempu zavítal také hráč New Yersey Devils Jan Hrdina, který k tomu řekl: V Americe jsou kempy běžnou záležitostí. Je dobře, že se konají také u nás, zvláště když mají dobrou úroveň. Láďa Lubina nezaštítil kemp jenom svým jménem, ale opravdu se věnoval i dětem na ledě, což je vynikající. Enduro Mezinárodní mistrovství České republiky našlo svůj stánek v našem městě na Starém hřbitově. Prvá rychlostní zkouška byla ve Verdeku, další byla směrem na Zboží. Obtížné byly úseky vedoucí okolními lesy. Vítězi dvoudenních závodů byli Malát, Poslední a Kuklík. Enduro klub chce pořádat v příštím roce v našem městě závod mistrovství světa a navázat tak na závod, který se zde před několika lety uskutečnil. Motocykl vlevo je ještě před projetím trati, ten vpravo ji už projel. Vzácná návštěva v ZOO V rámci přípravy na příchod pralesní žirafy okapi navštívil ZOO pan Bruno Puijenbroeck z Antwerp, který je koordinátorem Evropského záchovného programu EEP pro okapi. Jmenovaný odborník zkontroloval pavilon, výběh a také navrhl transportní bednu, která byla odvezena do Antwerp, do které se již osmnáct měsíců učí vcházet jeden a půl roku starý samec Deto. V červnu se v Antwerpách týden zaškoloval vrchní ošetřovatel Radek Hlávka, těsně před transportem vykonají stáž Luděk Čulík a ošetřovatel Jiří Grulich. Návštěvníci ZOO měli možnost si prohlédnout nově vybudovaný pavilon, který je rozdělen na expozici, místnost pro návštěvníky a chovné boxy. Křížem krážem královskými věnnými městy Tak se jmenuje nová publikace nabízená informačními středisky devíti věnných měst. Zájemci tak mohou získat propagační materiál, ale i řadu zajímavých tipů, jak v bývalých městech českých královen prožít den, vysvětlila Klára Stočková z mělnického odboru školství a kultury. Nová publikace je zároveň putovní knížkou, do které si mohou turisté nechat potvrzovat návštěvu každého města otiskem razítka navštívené pamětihodnosti či vlepením vstupenky. Když navštíví již šesté město, získají v něm odznak s logem Sdružení královských věnných měst. Platnost knížky skončí v srpnu

10 Domov svatého Josefa stále aktivní Již koncem minulého roku sehráli pacienti divadlo ze života svatého Mikuláše. Stalo se tak za pomoci obyvatel domova i dalších dobrovolníků. Nyní se pilně nacvičuje, aby se další představení mohlo konat v rámci Svatoanenských slavností. Slavnosti jsou již třetím ročníkem benefiční akce, s cílem seznámit veřejnost s životem obyvatel Domova a získat finance na nákup rehabilitačních pomůcek. Výsledkem byla opět zdařilá akce, kterou navštívila řada místních i vzdálenějších návštěvníků. Poutní mši zahájil královéhradecký biskup Dominik Duka a následoval bohatý program nevyjímaje loutkové divadlo, recitace a divadlo. Velký úspěch sklidila pohádka o vodnících, princezně a šťastné svatbě. Zájmu se také těšil jarmark chráněných dílen (tkaní na ručním stavu, předení na kolovrátku, výroba smaltovaných šperků a řezbářství). Bylo také možno si prohlédnout léčebnu (Den otevřených dveří) a seznámit se s dalšími akcemi směřujícími k vytvoření moderní léčebny. Na tom se také podílí i program Phare Evropské unie. Celá akce se konala pod patronací starosty města Dvora Králové nad Labem Ing. Jiřího Raina, který se přišel osobně podívat. Jednička uspořádala plavecké závody Byl to již druhý ročník a celkem se ho zúčastnilo více jak sto žáků ze ZŠ R. A. Dvorského a Strž. Plavalo se sto metrů libovolným způsobem na Tyršově koupališti a všichni měli vstup zdarma, díky pochopení Miloše Jóna a Jana Havlici. Poděkování patří také učitelům, kteří si zde také zaplavali. Výsledky: R. A. Dvorského chlapci Matěj Brychta, dívky - Kateřina Baisová Strž - chlapci Radek Filakovský, dívky Barbora Zdráhalová Rekordní návštěvnost ZOO Byla zaznamenána o prvním, červencovém, prodlouženém, prázdninovém víkendu.(svátky Cyrila a Metoděje, a mistra Jana Husa). Přeplněná parkoviště, řady aut podél silnic, mnoho návštěvníků u stánků a pokladen. To byl obrázek dvou dnů, kdy zahradu navštívilo více než třicet tisíc lidí. Plně obsazen byl také hotel Safari. K Safaribusu je možné dospět vláčky, nebo s koníky. Klimatizace zimního stadionu Je dalším technickým zlepšením stadionu. Zabraňuje orosení skel, mantinelů a srážení páry na konstrukci této haly. Je tím dosaženo lepší prostředí pro hráče i diváky. K tomu se vyjádřil vedoucí sportovních zařízení města pan Miloš Jon: 200

11 Sportovní stadion bude pořádanou akcí, červencovým přípravným hokejovým kempem Ladislava Lubiny plně vytížen, přesto se chystá i bruslení pro veřejnost ve večerních hodinách, ale přesné termíny jsme ještě nestanovili. Čtyřčata gepardů v ZOO Mláďata, narozená v prvém týdnu července, se mají čile k světu a jsou sledována okem kamery. Matka si své ratolesti pečlivě hlídá a do kotce není možné vstoupit. Matkou je desetiletá samice Karin. Setkání spolužáků v Dubenci Podobných setkání se konají stovky, ale toto setkání bylo výjimečné tím, že se jej zúčastnili Češi, kteří byli tehdy nuceni navštěvovat německou školu v tzv. Sudetech i občané, kteří zde žili v letech , společně s Němci, kteří tehdy v této obci bydleli. Celkem se sešlo čtyřicet šest občanů. Nemocnice nové hlavní vchody Původní dveře nahradí zcela nové, které plně odpovídají dobovým požadavkům. Spolu s tím se provede vymalování chodby. Město, jako vlastník, věnuje do nemocnice miliony korun a je vedeno snahou z ní vytvořit moderní stánek zdraví. V letošním roce se dostane nemocnici částky 3,5 milionu korun. Jsou však akce, které se již bez státní dotace neobejdou. Jedná se hlavně o přestavbu kuchyně. Na rozdíl od mnoha jiných nemocnic hospodaří naše nemocnice bez větších finančních problémů. Sokol a Krajský přebor žactva na dráze Byl uspořádán místní sokolskou jednotou a lze konstatovat, že se naši žáci neztratili, a to i přes skutečnost, že se zdejší jednota na atletiku nespecializuje a dává přednost všestrannému rozvoji. V běhu na šedesát metrů byla Andrea Šedivá na čtvrtém místě a za ní skončila Michaela Pospíšilová, o šesté a sedmé místo se dělila Kateřina Bergerová a Magdalena Hanzlíčková byla jedenáctá. Na trati 800 metrů byla bronzová Kateřina Bergerová před svojí sestrou Karolínou. V běhu na 150 metrů byla Magdalena Hanzlíčková pátá. Skok daleký Andrea Šedivá druhá, čtvrtá Michaela Pospíšilová, pátá Karolina Bergerová. Štafeta 4 x 60 metrů v sestavě Šedivá A., Pospíšilová M., Hanzlíčková M. a Bergerová K. obsadila druhé místo. Domov sv. Josefa s novinkou Dosavadní trvalý pobyt jednotlivce by měl být rozšířen na celou rodinu. Jedná se o rodiče, kteří mají v péči dospělého syna s roztroušenou sklerózou, vysvětlil ředitel Domova pan Lukáš Holub. Nový trenér divizních fotbalistů Hlavním koučem se stal Čeněk Celler (nar ), který nahradil úspěšného Rudolfa Skácela, který se svým kolegou Josefem Bělinou přivedl dvorský tým k prvenství v krajském přeboru. Prezident klubu Dalibor Horáček k tomu uvedl: O cílech pro novou sezónu se budeme bavit až se kouč podrobně seznámí s hráči. Postup jsme si zajistili a nyní chceme ještě doplnit kádr o dva hráče. Asistentem trenéra zůstává Josef Bělina, vedoucím týmu Jaroslav Macek, zdravotníkem a kustodem Zbyněk Nohejl. Ekonomickým ředitelem je Jan Jarolím a obchodním manažerem Georgios Karadzos. 201

12 Jsme moc rádi, že nám tak zkušeného trenéra, jakým Celler bezesporu je, podařilo angažovat a děkuji všem, kteří se o to zasloužili. Příchod trenéra takového formátu je pro nás důležitý hlavně proto, že v divizní soutěži budeme nováčkem a Celler má naopak s touto soutěží bohaté, několikaleté zkušenosti. Posily pro náš tým: Pavel Dapecí útočník, Pavel Král obránce, Martin Otradovský záložník. Kouč mužstva se vyjádřil dále takto: Jako svůj cíl vidím udržení v první polovině tabulky. Další pokrok na scéně Je jím Konopný likér se šestnácti procenty alkoholu, který se skutečně vyrábí z extraktu konopí, nejde tedy o nějakou napodobeninu. Použití povolil hlavní hygienik ČR Michael Vít. Nápoj obsahuje 0,003 miligramy marihuany. Tato norma u nás nebyla povolována, teprve vstup do Evropské Unie znamená změkčení této normy. Názory na podobný druh nápoje jsou rozporuplné a řada odborníků má výhrady k tomu, že droga spolu s alkoholem má rychlejší nárůst v organismu a navíc zelené lístky konopí na etiketě lákají mládež k popíjení lihoviny. Bratři Michal a Jiří Filipové jsou mistry světa Stali se jimi občané našeho města, na mistrovství světa v letecké rally, konané v dánském Herningu. Pilot Jiří a navigátor Michal vyhráli závod dvousedadlových letadel s Cessnou 152. K tomuto se vyjádřil Jiří Tomíček, který oba bratry v mladších letech trénoval: Je to skvělý úspěch. V této kategorii jsme ještě nikdy neměli mistry světa. Bratři získali ještě jeden titul - v družstvech. Společně s Cihlářem a Fialou vytvořili nejúspěšnější tým a vítězství bylo suverénní. Konečné pořadí na tomto mistrovství bylo: l. Jiří Filip, Martin Filip - ČR Dvůr Králové nad Labem, 2. František Cihlář, Miloš Fiala - ČR Kladno.. Nový domov pro lvy dokončen V blízkosti nástupiště do safaribusu byl dokončen pavilon a velký výběh pro trojici lvů, kteří byli předtím provizorně umístěni v karanténě. Výběh má uprostřed vyvýšeninu, sklo nahradilo mříže a navíc je zde elektrický ohradník. Nová budova má také prosklenu jednu stěnu, je tedy možno pozorovat krále zvířat i jejich kóji. Tato zvířata měla pohnutou minulost, když byla odebrána jednomu cirkusu v Rakousku, kde žili v naprosto nevyhovujících podmínkách. 202 Králům zvířat se v nových podmínkách zřejmě líbí.

13 Poprvé nás v ČR přibývá Stalo se tak po devíti letech, kdy byl zaznamenáváno to, že více lidí umírá než se rodí. To platí i nadále, ale zachraňují to přistěhovalci. Statistika i nadále zaznamenává: sňatků je méně, rozvodů víc a víc je také dětí, které se narodí mimo manželství. Koncem minulého roku bylo v ČR také tři sta stoletých občanů, na devět žen v tomto požehnaném věku připadá jen jeden muž. Průměrný věk se zvyšuje a u mužů činí 72,1 roku a u žen 78,5 roku. Přepadení Kuksu Letošní setkání se konalo již podruhé a zajišťuje jej občanské sdružení Fons Vivus (Živý pramen, dle nápisu na průčelí bývalé kaple). Členové tohoto sdružení již vybudovali naučnou stezku do Betléma, staví se maketa Sporckova zámku nad kaskádovým schodištěm a do budoucna si sdružení klade za cíl zajistit rekonstrukci lázeňské i zámecké budovy. Během celodenního programu se mohli občané sami zúčastnit putování po naučné stezce a nebo jízdy po cyklotrasách Sporckova panství. Odpoledne se uskutečnila hlavní akce, když o patnácté hodině přijel pod hlavní schodiště kostela Nejsvětější Trojice, František Antonín hrabě Sporck a následovala hudební vystoupení. Večerní část programu začala v sedm hodin tradičním nastudováním Tance smrti. Současně zazněly romantické a mystické skladby, doplněné citáty ze Sporckovy doby a poté vystoupil Dechový kvintet královéhradecké filharmonie. Přepadení Kuksu začalo po deváté hodině obviněním hraběte Sporcka z arcikacířství a zabavení heretických knih připravil soubor Geisslers Hofkomediaten, a Klub vojenské historie Josefov. Návštěvnost byla pod vlivem deště poněkud nižší, ale návštěvníci nebyli zklamáni. Mohli si také prohlédnout sochu svatého Antonína, která sem byla přivezena z Jaroměřského muzea a bude zde do konce prázdnin. Umělecký řezbář Leoš Pryšinger se k tomu vyjádřil slovy: Podle sochy vytváříme nyní kopii ze dřeva. Na této práci se budou podílet i další jeho kolegové. Je třeba připomenout, že dlouhodobým záměrem je oživení kulturního dění na místě tohoto barokního skvostu. V rámci tohoto je ještě konán festival Theatrum Kuks, Svatohubertské slavnosti a přidává se rozsáhlá činnost betlémářů ze Dvora Králové nad Labem Tenisté našeho města Ti postoupili v loňském roce do druhé ligy a i nadále si vedou úspěšně. K tomuto se vyjádřil člen úspěšného družstva Michal Wágner: Před sezónou jsme si nemohli klást za cíl nic jiného než záchranu v této vyšší soutěži. Ke změnám v týmu nedošlo a po soustředění v Mannheimu jsme vstupovali do soutěže velmi skromně. To by bez trochy toho štěstí nešlo, ale nakonec rozhodl bojový a odhodlaný duch celého kolektivu. Umístili jsme se na skvělém čtvrtém místě a to je pro nás vpravdě historický úspěch. K nejlepším hráčům sezóny patří: Eva Hrmová jednotlivci -10 vítězných utkání (5 ve dvouhře, 5 ve čtyřhře) Michal Wágner dvouhra 6 utkání a všechna vítězná Eva Hrmová, Pavla Krynková 5 duelů ve čtyřhře všechny vítězné. Eva Hrmová je také nejpilnějším hráčem v 7 duelech ve dvouhře a 6 ve čtyřhře Také kronika města se připojuje s blahopřáním za skvělé umístění. Exhibice sledge hokeje Postaral se o něj reprezentant Ladislav Lubina, organizátor zdejší prázdninové hokejové školy. K utkání Západ Východ nastoupilo třicet tělesně postižených hráčů. Západ reprezentovali hráči z ligových Karlových Varů, Kolína a Českých Budějovic, Východ hráči Zlína a Olomouce. Zvítězil celek Západ penaltovým rozstřelem v poměru 3 : 8. Rychlost, jaké dosahovali hráči na svých sáňkách byla obdivuhodná a zaslouží patřičný obdiv. Účast diváků však byla malá. 203

14 Pavilon lvů otevřen hejtmanem Bradíkem Nový pavilon byl postaven na místě bývalého lvího výběhu a lvi byli po dobu asi jednoho roku umístěni v karanténě. K slavnostnímu otevření došlo 29. července. Přítomna byla i řada hostů z ostatních zoologických zahrad. Stavba byla započata na podzim, kdy se bourala brána, která bránila jízdě patrových autobusů. Stavební práce firma Štěpánek z Opočna na začátku dubna. Hejtman Pavel Bradík, který otevřel oficielně pavilon, ocenil práci všech zúčastněných, právě tak jako to učinila ředitelka RNDr.Holečková. Hejtman vysoko ocenil přínos ředitelky slovy: Paní ředitelka má naši plnou podporu. Z úst hejtmana Bradíka splývají slova chvály na p. ředitelku ZOO RNDr. Holečkovou. Nová budova v africkém stylu budí pozornost návštěvníků. Starosta města Ing. Rain (uprostřed) s manželkou při slavnostním otevření. Svatoanenské slavnosti v Žirči Konaly se v Domově svatého Josefa již potřetí. Občané se mohli potěšit programem, který se odehrál v kostele, parku a také na nádvoří. Účinkoval Královédvorský komorní sbor, Muzica 204

15 per Legni, Pěvecký sbor Základní umělecké školy v Jaroměři, Kantoři či sestry Steinovy nové hvězdy české folkové scény. K vidění byl i jarmark chráněných dílen a divadélka. Uskutečnil se den otevřených dveří. Nemocnice má opět prodej v kantýně Po krátké přestávce se opět vrátil prodej do areálu nemocnice. Pacienti i návštěvníci si mohou zakoupit případný dárek, hygienické potřeby, nápoje, potraviny a časopisy. Prodejna byla umístěna do objektu dětské pohotovosti, tedy do pavilonu, kde byl dříve ultrazvuk budova nad kuchyní. Otevřeno je po celý týden. Prezident jmenoval předsedou vlády Stanislava Grose Dne 26. července 2004 se stal nejmladším premiérem v historii ČR Stanislav Gross. Nahradil tedy Vladimíra Špidlu, který odstoupil z vedení strany a vlády. K tomuto uvedli: Prezident V. Klaus: Od Grossovy vlády očekávám, že bude zemi spravovat s mladickým elánem. Stanislav Gross: Cítím velkou odpovědnost svěřenou do mých rukou a udělám vše pro to, abych nezklamal. Vladimír Špidla: Týdny jsem věnoval tomu, že jsem hodnotil různé věci a hledal, jestli je něco otevřeného, nebo ne. A celkem vzato vím, že budu předávat úřad s docela čistým stolem. Miroslav Kalousek (šéf lidovců): Ministři KDU-ČSL byli ve Špidlově vládě úspěšní. Je logické, že lidovecké resorty zůstanou beze změny. Nezvyšujeme své personální požadavky. Vlastimil Tlustý (předseda poslaneckého klubu ODS): Grossova vláda bude ještě méně stabilní než Špidlův kabinet. Už nestojí ani na stranické stoličce. Je to Špidlova vláda bez Špidly, ale s Kottem. Ukázka zvířat v ZOO Na malém pódiu u ostrova lemurů představují pracovníci zdejší ZOO některá zvířata. To se těší značnému zájmu návštěvníků, zvláště, když si je mohou prohlédnout, případně i pohladit. K vidění je zde papoušek ara, agama, lemur a dokonce i někteří hadi. Součástí ukázky je i seznámení s životem těchto zvířat v přírodě i zajetí zdejší zahrady. Jedna z krásných partií ZOO svádí k fotografování. Stará garda na stadionu v Podharti Jednalo se o exhibiční utkání s týmem V.Y.P. Columbus, kde se představili herci i sportovci: Antonín Panenka, Tomáš Skuhravý, Dušan Herda, hokejista Pavel Richter, sportovní komentátoři Václav Titelbach, Pavel Poulíček, herci Luděk Sobota, Zdeněk Srstka, David Suchařípa, ale také Jana Švandová nebo Jana Adámková i další. 205

16 Akci organizoval Robert Nosek, který k tomu řekl: Utkání je věnováno všem královédvorským fotbalistům, kteří si zahrají v divizi. Prezident oddílu Dalibor Horáček to ještě doplnil: Po zpečetění našeho postupu do divize jsme přemýšleli, jak radost z postupu přenést do nové, náročnější soutěže. Uspořádali jsme tedy toto exhibiční utkání, které patří dvorským fanouškům za povzbuzování, ale je také jakousi odměnou hráčům, kteří se na postupu zasloužili. Na vzestupu fotbalu se podílí nemalou mírou i sponzoři a můžeme jen doufat, že se tato zlatá éra nadále udrží. Kurtkuks aneb věci z let minulých i současných Tak se jmenuje výstava, která probíhá v tomto měsíci ve Staré radnici. Kurt Gebauer, který zde vystavuje, patří k předním současným sochařům. Ředitelka Hankova domu k tomu řekla následující: Kurt Gebauer absolvoval sochařsko kamenickou školu v Hořicích, dále studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Makovského a Lidického. Dále to byl pobyt u profesora Otto Herberta Hajeka ve Stuttgartu a Akademii des Beaux Arts v Paříži. Od roku 1990 vede ateliér sochařství na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze. Inspirací k jeho zdejší výstavě byl Kuks a Betlém. Vystavené exponáty ve výstavní síni Staré radnice. Nový rozvod plynu směřuje k Podharti Od rozcestí ulic Nerudovy a Spojených národů směrem k České Podharti se kope a bagruje výkop pro uložení nového plynového potrubí. To je již umělohmotné a také o větším průměru. 206 Rozcestí ulic Nerudova a Blahoslavova.

17 Práce na rozcestí ulic Máchovy, Nerudovy a Vrchlického Kronika města v ZOO V polovině července předložil kronikář města Pavel Janoušek kroniku k nahlédnutí ředitelce ZOO p. RNDr. Holečkové. Přizván byl i pracovník zdejší zahrady pan Zdeněk Čermák, kterému bylo poděkováno za sérii zdařilých fotografií ze zdejšího prostředí, které sám fotografoval a které v kronice města oddělují jednotlivé měsíce. Ředitelka ZOO RNDr. Dana Holečková ve své kanceláři nad Kronikou města. Pokračuje výstavba školy v Podharti Další etapou je stavba tělocvičny a vstupní haly. Na prvním ze snímků můžeme ještě nahlédnout do dosud nezastřešené tělocvičny. 207

18 Náročná, po stavební stránce, je i výstavba vstupní haly. Na snímku jsou nosné pilíře, které budou držet další poschodí a tvoří i podloubí. Pohled z podloubíčka na bývalou budovu družiny, která po řadu let dobře, ale draze sloužila školákům Podhartě. Pohled ukazuje, jak se změnil vzhled Štítného ulice po dokončení hrubé stavby tělocvičny. 208

19 Automat na svíčky Tato novinka se objevila v místě blízkém hořenímu, hlavnímu vchodu. na hřbitov. I na toto svaté pole přichází tedy nezastavitelný pokrok. Křižovatka u lázní Postupující práce, které se zdají občanům příliš pomalé, dokazují, jak bude vypadat tento kruhový objezd. Snímek ukazuje pohled z ulice Švehlovy, značně rozšířený chodník do ulice Legionářské a protější budovu dřívějšího pivovaru. Nezvyklé, ale potřebné. Montáž antén na věž kostela Takto to vypadalo dne , kdy rameno jeřábu umožnilo pracovníkům v této výšce pracovat. Na věži se umísťují antény na pokrytí mobilních telefonů. 209

20 Kanalizace v Čechově ulici V deštivých letních měsících pokračuje pokládání nového kanalizačního (umělohmotného) potrubí, které předchází opravě této dosud opomíjené ulice města. Snímek nám ukazuje ulici v místě bývalé knihtiskárny Ježek a Karmášek směrem k severu. Touto ulicí je veden také hlavní rozvod vody z Podhartě do města. Přístavba podharťské školy pokračuje Na snímku je patrné, jak rychle pokračuje přístavba v té nejnáročnější stavební práci. Starý transformátor s dobovým osvětlením dostane nového, moderního souseda. 210 Parčík před školou je rozkopán, pokládá se nové plynové potrubí.

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Strana 1 / 1 Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

50 let. oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích

50 let. oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích 50 let oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích U příležitosti setkání na Kolibě v Litoměřicích 10. října 2014 1 Ohlédnutí za 50 lety existence oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích-Pokraticích

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV ODDÍL STOLNÍHO TENISU ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE ze dne 22.5.2015 1. Vyhodnocení sezóny 2014/2015 1.1. Výsledky soutěží družstev mužů a žen - Konečné umístění družstev: Družstvo Soutěž

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

číslo 60 červen 2014

číslo 60 červen 2014 číslo 60 červen 2014 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Ústeckého zpravodaje, který vydává obec Ústí u příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o obci Ústí. Víte, že v

Více

Novodobá kronika letiště Jaroměř ( 2007-2007 )

Novodobá kronika letiště Jaroměř ( 2007-2007 ) Aeroklub Jaroměř, Novoměstská 361, Jaroměř Josefov, 551 02 Novodobá kronika letiště Jaroměř ( 2007-2007 ) Naposledy aktualizováno: 2007-12-23 NOVODOBÁ KRONIKA HISTORIE AEROKLUBU JAROMĚŘ 2007 14.1.2007

Více

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Jarní část tenisové sezóny je v plném proudu a ke slovu přišly soutěže družstev. Bývaly časy, kdy jsem se na tuto část tenisové sezóny velmi těšil.

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 2. dopis 24. 10. 2009 Mnoho tváří JAR. Sanbonani z JAR,

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 2. dopis 24. 10. 2009 Mnoho tváří JAR. Sanbonani z JAR, Sanbonani z JAR, měsíc se s měsícem sešel a já už jsem skoro 2 měsíce v JAR. Zatímco k vám přišel podzim, k nám dorazilo jaro a s ním mnoho změn. S prvním jarním dnem k nám přišly 30 ti stupňové teploty,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Směrnice pro zřízení a propůjčování Pamětní medaile města Lanškroun

Směrnice pro zřízení a propůjčování Pamětní medaile města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 32638/2012 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 53 2 Směrnice pro zřízení a propůjčování

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 42. ročník MEMORIÁLU JANA PODHRADSKÉHO halového turnaje určeného pro hráče narozené v roce 1998 a mladší SOBOTA 29. LISTOPADU 2014, HALA LOKO

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

výška (cm) počet žáků

výška (cm) počet žáků Statistika samostatná práce 1) Ve školním roce /13 bylo v Brně 5 základních škol, ve kterých bylo celkem 5 tříd. Tyto školy navštěvovalo 1 3 žáků. Určete a) kolik tříd průměrně měla jedna ZŠ, b) kolik

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20 POZEMNÍ HOKEJ Výbor oddílu: předseda Ferdinand Veverka hospodář Ing. Ivo Pazourek Věra Lažánková, Roman Hakl Jiří Kouba, Jana Krejčí, D. Kaplan, H. Polenová, Z. Pěničková, M. Šusta čestný předseda Dr.

Více

V Mnichovicích byla slavnostně otevřena další 4. třída v mateřské škole za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR s názvem Motýlková

V Mnichovicích byla slavnostně otevřena další 4. třída v mateřské škole za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR s názvem Motýlková Co se do časopisu nevešlo Zprávy z regionů 2. část volební obvod č.41 - Benešov SENÁTOR Ing. Helena Rögnerová V Mnichovicích byla slavnostně otevřena další 4. třída v mateřské škole za finanční podpory

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Astoria Golf Resort - Cihelny

Astoria Golf Resort - Cihelny září 2014 7. ročník / 3. číslo Tourbulletin Karlovy Vary 26. - 27. července GJW Praha Sport Marketing Advertising Astoria Golf Resort - Cihelny www.astoria-golf.com Cihelny 7 364 64 Karlovy Vary G V olfový

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více