ZPRÁVY CHARITY 2. Ekonomické informace str Sbírka na uprchlíky str

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY CHARITY 2. Ekonomické informace str. 9-11 Sbírka na uprchlíky str. 10-11"

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: TEL INTERNET: ZPRÁVY CHARITY 3/2008

2 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str. 3-4 Informace DCH Partnerská spolupráce str. 5 Rekolekce v Naundorfu str. 5-6 Setkání vedoucích domovů seniorů str. 5 Pouť Charity ke sv. Zdislavě str. 7 Šesté multikulturní trhy v Pirně str. 8 Ekonomické informace str Sbírka na uprchlíky str Co se děje v charitách OCH Most str FCH Rumburk str OCH Sobotka str Sbírkové konto str. 27

3 ZPRÁVY CHARITY 3 D U C H O V N Í S L O V O Rodina Kdysi se mezi lidmi vypravovala tato anekdota. Ptali se chlapce vzorně vychovaného ve vzorném státním učilišti: Koho považuješ za svého pravého otce? Vzorná odpověď: Hlavu našeho státu. A kdo je tvou pravou matkou? Naše velká vedoucí strana lidu. Inspektor, který ho takto zkoušel, chlapce pochválil: Co by sis přál za odměnu za tak vzorné vyznání státnosti? Čím bys chtěl být? Sirotkem. Tato anekdota se už do dnešní doby a společnosti moc nehodí, připomněla by nám jinou smutnou zkušenost moderní doby: závratně rostoucí počet osiřelých dětí ve světě. Jeden misionář z Afriky nedávno tvrdil, že se po ulicích města Nigerie pohybuje asi dětí bez domova a bez rodičů. V Evropě je situace ovšem jiná - nezná takovou tragiku materiálně, ale bohužel rostou neuvěřitelně sirotci po stránce duchovní, tj. děti, které ztrácejí živý osobní styk s rodiči. Rodiny se rozpadají a jedinou starostí je, aby děti nezůstaly na ulici. Jaký to má vliv na jejich vnitřní růst, na to se nechce myslet. Ale vezměme si i docela normální městskou průměrnou rodinu. Oba rodiče chodí do zaměstnání, z jednoho platu nemohou slušně žít. Dítě je jenom jedno. Naučí se dívat samo na televizi a hltat to, co tam vidí a pochytí. Od matky slyší jenom dobré povzbuzení, které se musí dvakrát či třikrát opakovat: Pojď se najíst! Matčina mluva, která u rostoucího dítěte vytváří citovou a morální podobu dítěte, se zredukovala na tyto povely. Sourozence nemá. Hledí se tedy co nejdříve osamostatnit a žít někde venku na ulici. Kde to je, to rodičům nepoví. Rodný dům je pak jenom hotel ke spaní a laciná stravovna. Politici tuto situaci přehlížejí, psychologové to pozorují, ale jejich pozorování jim málokdo otiskne. Není divu, že církev a potažmo každý z nás zaměstnanců Charity, se snaží oživit smysl rodinného společenství pro jeho důležitost a hlavně poukázat na její duchovní hodnotu. Tuto povinnost necítili staří Otcové církve. Jejich spisy pocházejí převážně z mnišského prostředí. Považovali za své povolání ukázat pohanskému světu krásu panenství, plodnost celibátu těch, kteří pro lásku ke Kristu opouštějí otce a matku. Jsou však přesto i mezi nimi někteří, hlavně ti, kteří se stali biskupy ve velkých městech, kteří si plně uvědomili, že začátek opravdu lidského a duchovního růstu člověka je v dobré rodině. Mezi nimi vyniká sv. Jan Zlatoústý.

4 ZPRÁVY CHARITY 4 Jako biskup světáckého velkoměsta Cařihradu poznal, kam jde společnost, ve které upadne vliv dobré rodiny. I mnichy, kteří dobrovolně a svatě zvolili celibát, napomíná: Nemluv pohrdlivě o hnízdu, z kterého jsi vyšel! Jan Zlatoústý si uvědomil důležitost jednoho textu Bible: Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Neuskutečňuje se tedy tento ideál o samotě, ale ve společenství muže a ženy, v rodině. Jak tomu máme rozumět? Nemůže tu být ideálem Bůh, ke kterému došli filozofové. Ten je jeden a proto také osamocený. Křesťanský Bůh je také jeden, ale je to jednota docela zvláštní, je to jednota tří Osob v Nejsvětější Trojici. Existuje tedy jakoby rodina Boží, intimní společnost osob, které si jsou úžasně blízké. Rozumovou spekulací si tedy tajemství božské Trojice těžko vysvětlíme. Ale Bůh sám nám je přiblížil obrazem v lidské rodině. Otec tu je pochopitelně obraz první božské Osoby, Boha Otce. Od něho vychází iniciativa ke společné činnosti. Děti jsou obrazem druhé božské Osoby, Syna. Ten je totiž výrazem Otcovy mysli a jeho vůle. Proto také v dobré lidské rodině děti myslí a jednají v souladu s myslí a vůlí rodičů. Otce a Syna na nebi spojuje nekonečné pouto vzájemné lásky. Jejím vyjádřením je Duch svatý. V rodině lidské na zemi je ta láska zosobněna matkou, ona tu zobrazuje Ducha svatého. Je to tím výraznější, když si vzpomeneme, že v hebrejštině a v jiných semitských jazycích slovo duch je ženského rodu a že čteme u syrských Otců výraz matka Duch svatý. Ale zpátky ke sv. Janu Zlatoústému. Prvním základem rodiny je vzájemná láska. Je to ctnost, která pochází od Boha a k Bohu směřuje. Její růst se tedy nesmí zastavit. Láska mezi mužem a ženou má neuvěřitelnou sílu růst, když prožívá: odevzdávám se ti a přijímám tě. Manželství a vzájemný vztah dvou lidí se musí soužitím postupně zduchovňovat. Věkem ubývá přitažlivosti tělesné, musí tedy muže a ženu víc a víc spojovat osobní přátelství Lásky a společná láska k dětem. Jen tak se manželství nerozpadne, ale naopak utvrdí a stane se opravdu šťastným. Tak tomu je všude tam, kde člověk slouží pravé Lásce. A k té Vám všem ze srdce žehnám. Zdroj/autor: P. Tomáš Špidlík; Pro Zprávy Diecézní charity Litoměřice upravil P. Bronislav

5 ZPRÁVY CHARITY 5 I N F O R M AC E D I E C É Z N Í C H AR I T A Partnerská spolupráce V průběhu posledních dvou měsíců proběhla tři setkání s kolegy z partnerské drážďanské diecéze za účelem přípravy podání společných evropských projektů pro období Jedno setkání se zástupci DCH Drážďany se konalo na DCH Litoměřice, další v Německu ve městech Bautzen a Schlottwitz, kterého se účastnila také ředitelka OCH Most paní Mgr. Čenkovičová se svými kolegy. Přeshraniční spolupráce se tak již konkretizovala. Příští setkání bude 8. července 2008 v Mostě, kde by mělo dojít k dalšímu posunu, aby společný projekt mohl být v nejbližší době podán. Ve dnech června 2008 navštívili DCH Litoměřice kolegové z bulharské Charity, aby se seznámili s aktivitami Charity v litoměřické diecézi. Zajímali se především o domácí péči, kterou v Bulharsku provozují v 7 střediscích. Měli možnost s našimi sestřičkami a pečovatelkami navštívit pacienty přímo v terénu, a to v Chomutově a v Litoměřicích. Odpoledne se zabývali dokumentací a proběhla výměna zkušeností. Dále je zajímalo provozování hospicové péče, a tak jsme jim zprostředkovali prohlídku Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. I zde následovala diskuze. V závěru došlo ke zhodnocení pobytu a kolegové z Bulharska nás na oplátku pozvali do jejich země. Zdroj/autor: R. Kavková, ředitelka Diecézní charity Litoměřice Rekolekce v Naundorfu Ve dnech června 2008 se v Naundorfu v Německu uskutečnilo duchovní cvičení všech zaměstnanců Diecézní charity Litoměřice. Na setkání v krásném a útulném prostředí v domě Sv. Uršuly se setkali zaměstnanci z OCH Ústí nad Labem, Domova sv. Máří Magdaleny Jiřetína pod Jedlovou, FCH Litoměřice a zaměstnanci DCH Litoměřice.

6 ZPRÁVY CHARITY 6 Duchovní cvičení vedl P. František Miloš Převrátil. Program začal v neděli společnou Mší svatou. Zpestřením pobytu bylo tzv. bibliodrama ve dvou skupinách jsme se pokoušeli dramatickým ztvárněním vcítit do biblického příběhu samařské ženy u studny. Během pobytu měli účastníci dostatek času na relaxaci a zastavení se nad sebou samými, což každý rád uvítal, aby načerpal síly do další práce. Zdroj/autor: Hana Joujová, Diecézní charita Litoměřice Setkání vedoucích domovů pro seniory V DCH Litoměřice se 11. června letošního roku uskutečnilo setkání s MUDr. M. Hofmanovou a Bc. L. Kučerovou vedoucí Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni. Tématem jednání bylo řešení vzorových smluv s VZP. Jednání se týkalo ředitelů domovů důchodců. Pro vrchní sestry a vedoucí domovů bylo téma o tom, co je ošetřovatelská dokumentace a co sociální (jak přesně oddělovat a neplést dohromady). Schůze se zúčastnilo pět zástupců domovů důchodců: CHD a DS LTM, DD Chabařovice, DD Chrastava a DD Libošovice. Zdroj/autor: Jaromíra Horváthová, Farní charita Litoměřice

7 ZPRÁVY CHARITY 7 Pouť charity ke Svaté Zdislavě Poslední květnová sobota se již tradičně stala poutním dnem pro Diecézní charitu Litoměřice a ostatní charity na území diecéze. Pozvány byly též všechny diecézní charity Čech a Moravy. Krásné, již letní počasí příjemně dotvářelo celkovou atmosféru pouti. Na pozvání Diecézní charity Litoměřice celebroval poutní bohoslužbu biskup Mons. Pavel Posád, který má nyní v Českobudějovické diecézi na starosti také charitní dílo. Za jásavého zvuku zvonů a varhan vstoupil průvod kněží s Otcem biskupem Pavlem do basiliky minor Sv. Vavřince a Sv. Zdislavy, aby při mši svaté rozsvítil srdce skoro šestiset přítomných poutníků. Jeho naléhavá slova nám v kázání připomenula význam a potřebnost služby pro druhé, nutnost otevřít po Božím příkladu svá srdce, opouštět cesty zla, nejednoty, nelásky, nepokoje, odcházet z pouti proměněni k lepšímu. Při závěrečném poděkování naplnil chrám děkovný potlesk všech poutníků. Litanie ke Svaté Zdislavě před jejím oltářem zakončily slavnostní bohoslužbu. Ještě dlouho nepustili věřící shromáždění před basilikou svého bývalého diecézního biskupa na společný oběd se zaměstnanci Diecézní charity. Pouť se vydařila a již se těšíme na příště. Zdroj/autor: Diecézní charita Litoměřice

8 ZPRÁVY CHARITY 8 Šesté multikulturní trhy v Pirně Pracovníci Diecézní charity Litoměřice a ředitelka Farní charity Lovosice se 24. května 2008 zúčastnili multikulturních trhů v Pirně. Hlavní náměstí se zaplnilo asi šedesáti stánky, ve kterých zástupci různých organizací, škol a spolků prezentovali přeshraniční spolupráci Němců a Čechů v oblasti kultury, turistiky, vzdělávání a sociální činnosti. Pod heslem Jsme zde legálně se zde představili zástupci řady národností, kteří dnes legálně žijí na území Spolkové republiky Německo. Svoje hudební, taneční a pěvecké umění předváděli na dvou pódiích po celou dobu konání trhů, stejně jako prodávali řadu svých tradičních jídel i výrobků ve stáncích. Drážďansko Míšeňská diecézní charita prezentovala práci pobočky pro migraci a sociální práci v Pirně. V letošním roce zde našli přístřeší i zástupci Diecézní charity Litoměřice, aby mohli svoje projekty představit nejen místním, ale i Čechům,

9 ZPRÁVY CHARITY 9 kteří zde našli práci nebo v Pirně studují na smíšených školách. Obě charity nabízely materiály o své práci. Německá charita nabídla také sladké občerstvení a měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi, česká charita pak ručně zdobené tašky od dětí z lovosického centra Amicus. Teplé počasí akci přálo, a tak se po celý den náměstí plnilo zvědavci. Příjemná jarmareční atmosféra byla dobrou vizitkou pro organizátory. Příští rok opět nashledanou. E K O N O M I C K É I N F O R M AC E Dne 16.března 2008 proběhla v kostelech Litoměřické diecéze sbírka, jejíž výnos je určen na pomoc cizincům v nouzi. Výtěžek sbírky celkem činí ,- Kč. O konečném využití prostředků rozhodne ředitelka Diecézní charity Litoměřice. Dovoluji si Vás v této souvislosti vyzvat, abyste zaslali vaše případné návrhy na využití těchto prostředků do v elektronické verzi na adresu Zdroj/autor: Roman Striženec, Diecézní charita Litoměřice S B Í R K A N A U P R C H L Í K Y V neděli 16. března 2008 se konala sbírka na uprchlíky. Diecézní charita Litoměřice děkuje všem, kteří se na sbírce podíleli, zvláště duchovním správcům v naší diecézi a také všem dárcům a farníkům, kteří do sbírky přispěli. Výtěžek letošní sbírky činí ,-- Kč. Tyto peníze budou použity na projekty pomoci uprchlíkům a migrantům v naší Litoměřické diecézi. Tabulka se seznamem dárců na další straně.

10 ZPRÁVY CHARITY 10 Dárce Částka ŘmK farnost Liběšice ŘmK farnost Brozany nad Ohří ŔmK farnost Rožďalovice 300 ŘmK farnost - děkanství Libáň neznámý dárce ŘmK farnost Světlá pod Bezdězem 500 neznámý dárce 848 ŘmK farnost - děkanství Litvínov ŘmK farnost - děkanství Kadaň ŘmK farnost - děkanství Louny ŘmK farnost Mojžíř ŘmK farnost Maštov ŘmK farnost Ústí nad Labem - Střekov ŘmK farnost - děkanství Dobrovice ŘmK farnost - děkanství Mnichovo Hradiště ŘmK farnost Plazy 344 ŘmK farnost - arciděkanství Ústí nad Labem ŘmK farnost Mimoň 700 ŘmK farnost Děčín IV - Podmokly ŘmK farnost - děkanství Děčín I ŘmK farnost Mikulášovice ŘmK farnost Krásná Lípa u Rumburka ŘmK farnost Jiříkov ŘmK farnost - děkanství Rumburk ŘmK farnost Staré Křečany 587 ŘmK farnost Kryry ŘmK farnost Liberec - Ruprechtice ŘmK farnost - děkanství Postoloprty 250 ŘmK farnost Novosedlice ŘmK farnost - děkanství Turnov ŘmK farnost - děkanství Nový Bor ŘmK farnost - arciděkanství Horní Police 780 ŘmK farnost - děkanství Teplice v Čechách 9 020

11 ZPRÁVY CHARITY 11 ŘmK farnost - děkanství Litoměřice Všech svatých ŘmK farnost - arciděkanství Mladá Boleslav ŘmK farnost Mšeno u Mělníka ŘmK farnost Srbská Kamenice 300 ŘmK farnost - děkanství Dubá 300 ŘmK farnost - arciděkanství Bílina 600 ŘmK farnost - děkanství Česká Kamenice ŘmK dómská farnost Litoměřice sv. Štěpána ŘmK farnost Bělá pod Bezdězem 300 ŘmK farnost Kamenický Šenov 800 ŘmK farnost Benešov nad Ploučnicí 700 ŘmK farnost Nové Město pod Smrkem 500 ŘmK farnost Jestřebí ŘmK farnost Nebužely neznámý dárce ŘmK farnost - děkanství Frýdlant v Čechách ŘmK farnost Šumburk nad Desnou ŘmK farnost Hrob Klášt.sest.rad.návšt ŘmK farnost Liběšice u Žatce ŘmK farnost Vratislavice nad Nisou 500 ŘmK farnost - děkanství Chomutov ŘmK farnost - děkanství Žatec ŘmK farnost - probošství Mělník ŘmK farnost Lovosice ŘmK farnost Jiříkov 500 ŘmK farnost Počaply u Terezína ŘmK farnost Most - extra urbem neznámý dárce Biskupství litoměřické ŘmK farnost Bozkov u Semil ŘmK farnost Raspenava 200 Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice ŘmK farnost Klášterec nad Ohří ŘmK farnost - arciděkanství Liberec ŘmK farnost Bohušovice nad Ohří 1 140

12 ZPRÁVY CHARITY 12 C O S E DĚJE V N AŠ I C H C H AR I T Á C H O B L AS T N Í C H A R I T A M O S T Německá CDU v našem regionu O předposledním květnovém víkendu navštívila náš region téměř čtyřicetičlenná delegace politické strany CDU z německého Leubsdorfu okr. Freiberg. Její členové si přáli poznat něco ze sousedního příhraničí, neboť jejich obec je přeshraničnímu přátelství velmi nakloněna. V Mostě se seznámili s pohnutou historií "města Fénix", líbilo se jim centrum s divadlem, zaujal život i socha významného rodáka F.L. Gassmanna, strom Evropy, i další. V kostele Nanebevzetí Panny Marie projevovali coby křesťané velký zájem vycházející ze znalostí církevní a biblické tématiky. Seznámili se s historií hradu Hněvína i Edwardem Kelleym, pochvalovali si výhled na České středohoří, obdivovali vinice a velmi jim také chutnala česká kuchyně.

13 ZPRÁVY CHARITY 13 Průjezd naším regionem znamenal informace o obnově krajiny, plánovaném minimostě, ale i o Litvínově, jeho spojitosti se šlechtickým rodem Valdštejnů, kostele sv. Michaela, zajímavém školství, kultuře, sportu a průmyslu. Program dále pokračoval v Oseku. Zde samosebou zaujal svou nádherou cisterciácký klášter, ale i výstava "Spolu v Evropě" v klášterní galerii, když se v duchu jejího názvu neslo i celé naše setkání, což přátelé zapsali do návštěvní knihy. Organizátorem výstavy byla Oblastní charita Most, jejíž ředitelka Eva Čenkovičová naše hosty v průběhu jejich pobytu pozdravila, krátce organizaci představila a ráda přijala nabídku na spolupráci v sociálně-kulturní oblasti. U památníku katastrofy na dole Nelson delegaci pozdravil starosta Oseka Jiří Hlinka, který vyjádřil radost nad jejich zájmem poznat město s jeho pozoruhodnostmi a vyslovil pozvání na Oseckou pouť i na 75. výročí Nelsonské katastrofy začátkem ledna 2009, které bude mít autentický vzpomínkový ráz včetně hornického průvodu. Položením kytice pak zde naši přátelé uctili památku českých i německých horníků. Zdroj/autor: Brigita Janovská Charita na Matějské pouti V pondělí se uskutečnil tradiční výlet na Matějskou pouť, který pořádá Oblastní charita Most jako odměnu dětským dobrovolníkům za pomoc v průběhu pořádání lednové Tříkrálové sbírky. Ještě před odjezdem do Prahy kolovaly obavy, že nebude přát počasí poprchávalo, sluníčko se schovávalo a z nebe se dívaly jen mraky. Stálo při nás ale štěstí a v průběhu cesty se vyčasilo. Pravdou je, že nebylo zrovna nejtepleji, ale to nikomu nevadilo a děti si atrakce užívaly plnými doušky. Tento den byly atrakce pro všechna sociální zařízení zdarma, snad proto byl celý areál dost plný. Děti si musely vystát poměrně dlouhé fronty, než se na vybranou atrakci dostaly. Kromě nich si měly možnost prohlédnout divy podmořského světa roztodivné rybičky, rejnoky, mořské koníky, hady a ježky, žraloka, korály, potopenou pirátskou loď. Sláva nazdar výletu, výletu, výletu, nezmokli jsme a jsme tu a jsme tady i takto by se dal vyjádřit náš návrat. Neboť - výlet se vydařil, všichni se ve zdraví a v pohodě vrátili a plni dojmů ulehli do postelí a nechali si zdát o tom, co během dne zažili. I v nejbližší době čekaly děti z Nízkoprahových center Sovička v Mostě a Pastelka v Oseku další zajímavé akce.

14 ZPRÁVY CHARITY 14 Návštěva oseckého kláštera, kde proběhla výstava loutek. V dubnu to byl druhý ročník akce Zpívá celá rodina a Pálení čarodějnic. Na květen jsme připravili oslavu Dne matek s besídkou. Nezapomněli jsme ani na Den dětí, který proběhl v mezinárodním duchu. Zúčastnily se děti z nízkoprahového centra Sovička a Pastelka a děti pozvané ze základní školy vévody Heinricha z partnerského Marienbergu. Byl nás opravdu plný dům a plná zahrada. Zdroj/autor: praktikantky z VOŠ Perspektiva, Centrum Rodina v tísni Spolu v Evropě v oseckém klášteře Velkému zájmu návštěvníků z Česka i Německa se v Oseku těšila 1. května vernisáž výstavy "Spolu v Evropě". Tento dvouletý projekt Oblastní charity Most byl po předchozích úspěšných prezentacích v německé spolkové zemi Sasko poprvé v Česku představen v městské galerii v oseckém klášteře. Jedná se o prezentaci aktivit Oblastní charity Most a jejích českých i německých partnerů ve spektru přeshraniční spolupráce, s přidaným komponentem výtvarného umění neprofesionálních umělců z obou částí Krušnohorského regionu.

15 ZPRÁVY CHARITY 15 O velmi působivý kulturní rámec se postarala Mateřská škola Osek, Hrdlovská ul., za což byly děti odměněny pěknými hračkami od Německého červeného kříže Bautzen. Právě s touto partnerskou organizací byla současně oslavena pětiletá úspěšná přeshraniční spolupráce v sociální oblasti, která byla významně prospěšná i Oseku. Na počest tohoto výročí instalovali přátelé z Bautzenu v areálu kláštera zajímavou upoutávku na jejich činnost, svědčící o rozvinutém evropském sociálním programu. Akci byla vedle českých a německých partnerů, jimiž jsou - Střední odborná škola Litvínov - Hamr a Muldentálský spolek umění intarzie Sörnzig, přítomna řada dalších významných hostů např. zástupkyně Okresu Mittweida Ing.Bärbel Ludwig s manželem - známým architektem specializovaným na sociální stavby, Ing.Frank Bergmann - ředitel Akademie SWA Chemnitz, zástupce Vysoké odborné školy Mittweida Dr. Jürgen Spindler, delegace Německého červeného kříže Okresního svazu Bautzen vedená zástupcem ředitele Gertem - Rainerem Lachmannem, zástupce rodáků Bílinska žijících v Německu Prof.Dr. Georg Wodraschke, či manželé Petra a Andreas Graichen z Lunzenau, spolu s architektem Ludwig současní konzultanti rozvoje sociálních služeb Oseka, kteří si všichni se zájmem prohlédli město i klášter. Potěšila nás i účast europoslance Ing. Jaromíra Kohlíčka, spoluúčast města Oseka, zájem rodičů vystupujících dětí, zástupců Občanských sdružení Bílina a Mukov, jakož i všech sympatizantů a přátel. Záznamy návštěvníků v kronice projektu svědčí nejen o tom, že se výstava líbí, ale vysoko že je oceňována samotná idea sounáležitosti, přeshraniční spolupráce a přátelství mezi oběma našimi národy. V tomto duchu, i v duchu evropské myšlenky, položili zástupci sociální oblasti okresu Mittweida českým i německým horníkům kytici u památníku Nelsonské katastrofy. Zdroj/autor: Brigita Janovská Spolu v Evropě v mostecké knihovně Oblastní charita Most prezentuje až do konce června v Městské knihovně v Mostě svůj projekt "Spolu v Evropě". Jedná se o přehlídku její činnosti ve spektru přeshraniční spolupráce s přidaným prvkem výtvarného umění.

16 ZPRÁVY CHARITY 16 Výstava byla zahájena 5. června slavnostní vernisáží jejíž hudební rámec převzal pěvecký sbor Cantores Sancti Venceslai z Mostu, a sjela se k nám řada významných osobností z Freibergu, Chemnitz, Drážďan, Lipska i Bavorska. Nechyběl ani zástupce partnerského Marienbergu. V úvodních projevech zazněla krásná slova o evropské myšlence, spolupráci a dobrých mezilidských vztazích, pronesených ředitelkou Oblastní charity Most Mgr. Evou Čenkovičovou a ředitelkou Střední odborné školy Litvínov - Hamr Ing. Alenou Přibylovou. Přítomné pozdravil také rodák z Mostu, dlouholetý starosta bavorského města Ochsenfurtu a předseda Domovského okresu Brüx Peter Wesselowsky a to jménem mnoha rodáků z Mostecka a Litvínovska, kteří dle jeho slov našli sice před šedesáti lety novou vlast, ale tu původní mají stále rádi, pravidelně ji navštěvují a těší se s námi ze všeho, co se mění k lepšímu. Naši knihovnu při této příležitosti obohatil o četné nové svazky.

17 ZPRÁVY CHARITY 17 Velmi potěšilo, že pozvání přijala i delegace maďarské menšiny se sídlem v Teplicích vedená jejím předsedou Dr. Ferencem Kulinou, s níž je Charita rovněž připravena spolupracovat. Vernisáž se nesla v atmosféře přátelství, vzájemného uznání a úcty, čímž byl dán prostor k podnětným rozhovorům, výměně zkušeností perspektivám. Návštěvníci výstavy se mohou mj. těšit na výtvarné práce dětí z charitních nízkoprahových center Sovička a Pastelka, na zajímavou tvorbu klientů azylových domů a pečovatelské služby, na obrazy, sochy a malované kameny manželů Elišky a Jaroslava Vodičkových z Meziboří, a pěkné intarzie a umělecký nábytek projektových partnerů Muldentálského spolku umění intarzie Sörnzig a Střední odborné školy Litvínov - Hamr. Výstava je přístupná denně mimo středy a neděle. Zdroj/autor: Brigita Janovská Centrum Rodina v tísni Venku to už během pár slunečných dnů vypadá jako krásné jaro. Jako každý rok pomáhají klientky Centra Rodina v tísni osazovat květníky krásnými muškáty a pečovat o zahrádku. Dny se nám prodlužují a otepluje se. Po práci na zahradě si maminky s dětmi připravily svůj program. Uspořádaly pro své děti odpoledne plné her, zpestřené o opékání buřtů. Krásný a vydařený den zakončily pomalou procházkou po Oseku. Zdroj/autor: Karolína Wankovská, Centrum Rodina v tísni

18 ZPRÁVY CHARITY 18 Úsměv byl největší odměnou V úterý, dne 29. dubna 2008 vystoupily předškolní děti z NZDM Sovička společně s dětmi z MC Barborka v Mostě v Domově pro seniory Astra. Děti si s paní vychovatelkou a dvěma praktikantkami z VOŠ v Mostě a praktikantkou z UJEPu v Ústí nad Labem připravily recitačně - hudební vystoupení, díky kterému se babičky a dědečkové vrátili do svých dětských let. Vystoupení mělo velký úspěch, úsměvy diváků a potlesk byly dětem největší odměnou. V průběhu měsíce dubna probíhala v Meziboří sbírka ošacení pro Oblastní charitu Most. Ve sbírce se objevilo i mnoho obuvi, kabelek a hraček pro děti. Mostecká charita provozuje mimo jiné azylové domy pro dospělé, pro matky s dětmi a nízkoprahová centra. Tady všude naleznou věci ze sbírky své uplatnění. Sbírka ošacení v Meziboří Zdroj/autor: Oblastní charita Most Pracovníci mostecké oblastní charity se sešli v oseckém Centru Rodina v Tísni a celé odpoledne třídili,

19 ZPRÁVY CHARITY 19 sbírku dle vhodnosti do jednotlivých zařízení. Azylových domů pro dospělé v Duchcově a Oseku, do Rodiny v Tísni poskytující bydlení matkám s dětmi a nízkoprahového klubu Pastelka v Oseku, do nízkoprahového klubu pro děti a mládež Sovička v Mostě. Část sbírky využila i střediska se zaměřením na poradenství a pomoc rodinám v nepříznivých sociálních situacích, a to Středisko asistenčních služeb Most a Středisko Společné soužití v Litvínově a Janově. Že šlo o bohulibý počin potvrdilo i krásné slunné počasí, které jinak bývá v tuto roční dobu poněkud vrtkavé. Děkujeme tímto všem občanům města Meziboří, kteří věnovali svůj volný čas ke sběru daru na pomoc potřebným lidem a dětem, kterým přinese užitek i radost. Zdroj/autor: Jindřiška Vojtková, Oblastní charita Most Dětský den v Oseku V sobotu se uskutečnil Mezinárodní den dětí v prostorách Centra Rodina v tísni v Oseku. Zúčastnilo se více jak dvacet členů delegace žáků, učitelů i zástupců rodičovského sdružení Základní školy Vévody Heinricha Marienberg, která byla vedena jejich ředitelkou Ritou Hasse. Dále se zúčastnily děti z nízkoprahového centra Sovička v Mostě, děti z nízkoprahového centra Pastelka v Oseku, děti z Centra Rodina v tísni a děti z okolí Oseka. Celkový počet dětí nakonec dosáhl počtu padesát sedm. V rámci doprovodného programu si pedagogický doprovod a zástupci rodičů z Německa prohlédli klášter s galerií, dověděli se o historii města Osek, obdivovali přírodní autocamp a seznámili se i s hornickou katastrofou na dole Nelson. Zde v duchu křesťanské i evropské myšlenky položili spolu se zástupci Oblastní charity Most českým i německým horníkům kytici.

20 ZPRÁVY CHARITY 20 Dětský den byl přichystán s pestrým programem nejen pro děti, ale i pro rodiče. Zahrada byla vyzdobená barevnými balónky a fáborky. Byly pořádány různé zábavné soutěže, hod míčkem na cíl, běh mezi kuželkami a další zábavné atrakce jako např. skákací hrad, všechny děti obdržely odměnu - oblíbené hračky. Během celého soutěžení bylo připraveno občerstvení. Na závěr si děti pochutnaly na grilovaných špekáčcích a také nechyběla ani živá hudba, která navodila příjemnou atmosféru. Rádi bychom poděkovali všem sponzorům, kteří nám přispěli právě na tento den, a díky nimž jsme mohli udělat radost všem zúčastněným Městský úřad Ledvice, Tesco a.s., sbírkovému kontu Pomozte dětem. Zdroj/autor: Karolína Wankovská, vedoucí Centra Rodina v tísni

21 ZPRÁVY CHARITY 21 Akce Azylový dům Duchcovu I když počasí moc nepřálo dne 17. května se pracovníci i klienti azylového domu Duchcov vydali do ulic, aby sobě i ostatním obyvatelům města zpříjemnili životní prostředí. Myšlenka byla jasná - vysbírat co nejvíce odpadků pohozených v okolí Azylového domu a umožnit tak lepší pohled do ulic města. V čele uklízecí party stály zaměstnankyně Azylového domu a devět klientů, k nimž se ochotně přidal i dvanáctiletý mladík Míra Tuleja, který je občanem Duchcova. Celý úklid probíhal v dolní části města a také u památníku obětí dělnické stávky. Důkladně se vyklidila letitá, zapáchající skládka v ulici Bratří Čapků, kde bylo nejvíce práce. Důkladně se vyklidila letitá zapáchající skládka v ulici Bratří Čapků, kde bylo nejvíce práce.

22 ZPRÁVY CHARITY 22 Po skončení brigády nastala příjemnější část a to opékání špekáčků na dvoře Azylového domu. Radost z pozvání měl i náš nový kamarád Mireček. Všichni si společně sedli k plápolajícímu ohni, s hřejivým pocitem, že udělali něco užitečného pro svoje okolí a město. Tato akce byla první v řadě, ale určitě ne poslední a všichni účastníci brigády se těší na další společný úklid. Zdroj/autor: Nikola Čechalová, Azylový dům Duchcov Za krásami přírody Po prohlídce oseckého kláštera, který jsme s klienty azylového domu absolvovali v dubnu, jsme se rozhodli poznat krásy přírody a vydali se do Teplické, nově zrekonstruované zahrady. Ve sklenících nám všem přecházel zrak nad krásnými barvami květin z celého světa či rybičkami v akváriích. Venkovní zahrada nám nabídla ukázku rostlin, keřů a stromů pěstovaných i v našich zahradách a parcích. Dál naše kroky vedly na rozhlednu Doubravka. Cesta ubíhala krásným a voňavým lesem, na konci které na nás čekala nezapomenutelná vyhlídka na město Teplice a jeho okolí. Zdroj/autor: Anna Šturmová, Oblastní charita Most, pracovník v sociálních službách ADO Květen pro veřejnost Jednadvacátého května 2008 měly neziskové organizace v Mostě možnost prezentovat svou činnost na každoroční akci Květen pro veřejnost. Oblastní charita Most se akce také účastnila. Ve svém stánku zaměstnanci, dobrovolníci a studenti Oblastní charity Most prezentovali činnost organizace a seznamovali občany se sociálními službami, které poskytuje, rozdávali informační materiály.

23 ZPRÁVY CHARITY 23 Pro děti byly připraveny dětské atrakce a sladké odměny a pro maminky dárečky ušité v chráněné dílně Oblastní charity Most. Svou účastí na této akci vstoupila činnost Oblastní charity Most v povědomí mosteckých občanů. Zdroj/autor: Štiková Jana, Oblastní charita Most

24 ZPRÁVY CHARIT Y FARNÍ CHARITA 24 RUMBURK Zahrada snů ožívá Žijeme spolu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Úpravy pronajatého pozemku, který je k dispozici především klientům nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) Žijeme spolu, jsou již nastartovány. Donátorem je Nadace Vodafone ČR, která tuto akci podpořila jedním stem tisíc korun. Minulý víkend byl na zahradě instalován první doplněk - vstupní brána, kterou (kromě ostatních) vyrábí na zakázku pan František Mrázek z Lobendavy. Do prací jsou zapojeni také klienti NZDM, kteří pomáhají především při terénních úpravách, malbě plotu apod. Práce na zahradě by měly být ukončeny v září letošního roku, kdy proběhne i slavnostní otevření této multifunkční zahrady. Zdroj/autor: Martina Škodová, ředitelka Farní charity Rumburk

25 ZPRÁVY CHARITY 25 O B L AS T N Í C H A R I T A S O B O T K A Putování za Třemi králi Oblastní charita Sobotka a Farní Charita Mladá Boleslav připravily na 24. května v Domově pokojného stáří v Libošovicích akci pro děti s názvem: Putování za Třemi králi. Jednalo se o zábavně - výpravný program po Českém ráji uspořádaný jako poděkování všem dětem, které se aktivně podílely na Tříkrálové sbírce Díky tomuto setkání se mohli při plnění soutěžních úkolů po naplánované trase navzájem poznat koledníci z FCH Mladá Boleslav pod vedením paní Ing. Ivany Kolínové a koledníci z OCH Sobotka. Ráno přítomné přivítala ředitelka Oblastní charity Sobotka Libuše Kollová, seznámila je s posláním Domova, jeho historií a současností. Dále poděkovala všem dětem, které pravidelně věnují svůj volný čas Tříkrálové sbírce. Počítače, televizi či jiná lákadla dnešní doby vymění za chvíle strávené v kostýmech biblických postav. Při koledování v nákupních centrech nebo domácnostech jsou tak příkladem pro ostatní děti i mládež a přinášejí užitek těm, kteří to nejvíce potřebují. Po úvodním vzájemném představení formou seznamovací hry na rybáře se děti rozdělily do pěti skupinek. Na cestu tak vyrazila první parta ze třiceti odvážlivců. Trasa putování vedla z Libošovic Prokopským údolím na hrad Kost a okolo Semtínské lípy zpět do Libošovic. Kousíček za startem čekalo na děti překvapení, připravené Pavlou Huterovou: Libra a Beruška, tedy kůň a poník, na kterých bylo možné se svézt, projet překážkovou dráhu nebo jen tak obdivovat jejich hrdost a krásu. Po překonání Klenice podél malebných pískovcových skal se před soutěžícími vynořila třpytivá hladina Bílého rybníka, který se rozkládá pod hradem Kost. V průběhu putování měly děti za úkol nasbírat co nejvíce předmětů v barvě skupinky a úspěšně směnit tři věci, které obdržely na startu. Díky těmto úkolům byly děti v kontaktu s kolemjdoucími a místními lidmi podobně jako při Tříkrálové sbírce. Dalším úkolem byl Libošovický myslík, zábavný test, ve kterém si děti mohly ověřit své znalosti z různých oblastí, které se tématicky vázaly k dnešnímu putování. Některé odpovědi mohly děti objevit po cestě, u jiných stačilo zalovit v paměti nebo pozorně naslouchat úvodnímu povídání v Domově či u koní. Vedoucími skupinek byli tito dospěláci: Ing. Blanka Pálková, Ing. Iva Kolínová, Jára Zakouřilová, Lucie Křelinová, DiS. a pan Adamec.

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 Okres Děčín - DC TJ Doprava Děčín 00525286 TJ DOPRAVA DĚČÍN TJ Slavia Děčín SČE 00524841 TJ SLAVIA DĚČÍN, SČE TJ Spartak Boletice 14868156 TJ SPARTAK BOLETICE TJ Česká

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2007 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Charita ČR a migrace Mgr. Svitlana Porche Vedoucí Střediska Migrace 20.3.2012 Charita České republiky Členem je 8 arci/diecézních charit na jejichž území působí

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud. 1 2 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje organizace Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace Výsledky dotačního řízení na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015. 38 - Odbné sociální padenství s prvky 4309907 terapie o.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Závěrečná zpráva k projektu podpořeného Evropskou unií

Závěrečná zpráva k projektu podpořeného Evropskou unií Závěrečná zpráva k projektu podpořeného Evropskou unií Společně vážit nové cesty občané tvoří svůj sociální prostor přeshraničně 1. července 2009 až 30. června 2012 1 Partneři Regionální charita Most a

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2004 Diecézní charita Litoměřice. Diecézní charita Litoměřice. Generální partner

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2004 Diecézní charita Litoměřice. Diecézní charita Litoměřice. Generální partner Generální partner Diecézní charita Litoměřice Adresa: Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice Telefon: 416 731 452, 416 735 606 Fax: 416 731 452 E-mail: dchltm@dchltm.cz, www.dchltm.cz Konto: KB Litoměřice

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Poslání, vznik, působnost, struktura

Poslání, vznik, působnost, struktura Poslání, vznik, působnost, struktura Poslání - pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství a státní a politické příslušnosti. Právní postavení Oblastní charita

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Záměr využití objektu Fara Vtelno

Záměr využití objektu Fara Vtelno OBLASTNÍ CHARITA MOST Jilemnického 2457, 434 01 Most Záměr využití objektu Fara Vtelno Místo: Fara Most Vtelno, adr. Ke kostelu 1, 434 01 Most Majitel: Římskokatolická církev, Děkanský úřad Most. Objekt

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o.

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK I. ČÍSLO 2. BŘEZEN 2014 Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most Výroční zpráva 2001 Oblastní charita Most Obsah: Kdo jsme? Kde nás najdete? Terénní sociální práce Klub Sovička Rok 2001 v Sovičce Asistenční služba Tříkrálová sbírka Charitní šatník Pomoc lidem v nouzi

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ

Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ Příjemce dotace se sídlem zastoupená Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více