ZPRÁVY CHARITY 2. Ekonomické informace str Sbírka na uprchlíky str

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY CHARITY 2. Ekonomické informace str. 9-11 Sbírka na uprchlíky str. 10-11"

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: TEL INTERNET: ZPRÁVY CHARITY 3/2008

2 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str. 3-4 Informace DCH Partnerská spolupráce str. 5 Rekolekce v Naundorfu str. 5-6 Setkání vedoucích domovů seniorů str. 5 Pouť Charity ke sv. Zdislavě str. 7 Šesté multikulturní trhy v Pirně str. 8 Ekonomické informace str Sbírka na uprchlíky str Co se děje v charitách OCH Most str FCH Rumburk str OCH Sobotka str Sbírkové konto str. 27

3 ZPRÁVY CHARITY 3 D U C H O V N Í S L O V O Rodina Kdysi se mezi lidmi vypravovala tato anekdota. Ptali se chlapce vzorně vychovaného ve vzorném státním učilišti: Koho považuješ za svého pravého otce? Vzorná odpověď: Hlavu našeho státu. A kdo je tvou pravou matkou? Naše velká vedoucí strana lidu. Inspektor, který ho takto zkoušel, chlapce pochválil: Co by sis přál za odměnu za tak vzorné vyznání státnosti? Čím bys chtěl být? Sirotkem. Tato anekdota se už do dnešní doby a společnosti moc nehodí, připomněla by nám jinou smutnou zkušenost moderní doby: závratně rostoucí počet osiřelých dětí ve světě. Jeden misionář z Afriky nedávno tvrdil, že se po ulicích města Nigerie pohybuje asi dětí bez domova a bez rodičů. V Evropě je situace ovšem jiná - nezná takovou tragiku materiálně, ale bohužel rostou neuvěřitelně sirotci po stránce duchovní, tj. děti, které ztrácejí živý osobní styk s rodiči. Rodiny se rozpadají a jedinou starostí je, aby děti nezůstaly na ulici. Jaký to má vliv na jejich vnitřní růst, na to se nechce myslet. Ale vezměme si i docela normální městskou průměrnou rodinu. Oba rodiče chodí do zaměstnání, z jednoho platu nemohou slušně žít. Dítě je jenom jedno. Naučí se dívat samo na televizi a hltat to, co tam vidí a pochytí. Od matky slyší jenom dobré povzbuzení, které se musí dvakrát či třikrát opakovat: Pojď se najíst! Matčina mluva, která u rostoucího dítěte vytváří citovou a morální podobu dítěte, se zredukovala na tyto povely. Sourozence nemá. Hledí se tedy co nejdříve osamostatnit a žít někde venku na ulici. Kde to je, to rodičům nepoví. Rodný dům je pak jenom hotel ke spaní a laciná stravovna. Politici tuto situaci přehlížejí, psychologové to pozorují, ale jejich pozorování jim málokdo otiskne. Není divu, že církev a potažmo každý z nás zaměstnanců Charity, se snaží oživit smysl rodinného společenství pro jeho důležitost a hlavně poukázat na její duchovní hodnotu. Tuto povinnost necítili staří Otcové církve. Jejich spisy pocházejí převážně z mnišského prostředí. Považovali za své povolání ukázat pohanskému světu krásu panenství, plodnost celibátu těch, kteří pro lásku ke Kristu opouštějí otce a matku. Jsou však přesto i mezi nimi někteří, hlavně ti, kteří se stali biskupy ve velkých městech, kteří si plně uvědomili, že začátek opravdu lidského a duchovního růstu člověka je v dobré rodině. Mezi nimi vyniká sv. Jan Zlatoústý.

4 ZPRÁVY CHARITY 4 Jako biskup světáckého velkoměsta Cařihradu poznal, kam jde společnost, ve které upadne vliv dobré rodiny. I mnichy, kteří dobrovolně a svatě zvolili celibát, napomíná: Nemluv pohrdlivě o hnízdu, z kterého jsi vyšel! Jan Zlatoústý si uvědomil důležitost jednoho textu Bible: Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Neuskutečňuje se tedy tento ideál o samotě, ale ve společenství muže a ženy, v rodině. Jak tomu máme rozumět? Nemůže tu být ideálem Bůh, ke kterému došli filozofové. Ten je jeden a proto také osamocený. Křesťanský Bůh je také jeden, ale je to jednota docela zvláštní, je to jednota tří Osob v Nejsvětější Trojici. Existuje tedy jakoby rodina Boží, intimní společnost osob, které si jsou úžasně blízké. Rozumovou spekulací si tedy tajemství božské Trojice těžko vysvětlíme. Ale Bůh sám nám je přiblížil obrazem v lidské rodině. Otec tu je pochopitelně obraz první božské Osoby, Boha Otce. Od něho vychází iniciativa ke společné činnosti. Děti jsou obrazem druhé božské Osoby, Syna. Ten je totiž výrazem Otcovy mysli a jeho vůle. Proto také v dobré lidské rodině děti myslí a jednají v souladu s myslí a vůlí rodičů. Otce a Syna na nebi spojuje nekonečné pouto vzájemné lásky. Jejím vyjádřením je Duch svatý. V rodině lidské na zemi je ta láska zosobněna matkou, ona tu zobrazuje Ducha svatého. Je to tím výraznější, když si vzpomeneme, že v hebrejštině a v jiných semitských jazycích slovo duch je ženského rodu a že čteme u syrských Otců výraz matka Duch svatý. Ale zpátky ke sv. Janu Zlatoústému. Prvním základem rodiny je vzájemná láska. Je to ctnost, která pochází od Boha a k Bohu směřuje. Její růst se tedy nesmí zastavit. Láska mezi mužem a ženou má neuvěřitelnou sílu růst, když prožívá: odevzdávám se ti a přijímám tě. Manželství a vzájemný vztah dvou lidí se musí soužitím postupně zduchovňovat. Věkem ubývá přitažlivosti tělesné, musí tedy muže a ženu víc a víc spojovat osobní přátelství Lásky a společná láska k dětem. Jen tak se manželství nerozpadne, ale naopak utvrdí a stane se opravdu šťastným. Tak tomu je všude tam, kde člověk slouží pravé Lásce. A k té Vám všem ze srdce žehnám. Zdroj/autor: P. Tomáš Špidlík; Pro Zprávy Diecézní charity Litoměřice upravil P. Bronislav

5 ZPRÁVY CHARITY 5 I N F O R M AC E D I E C É Z N Í C H AR I T A Partnerská spolupráce V průběhu posledních dvou měsíců proběhla tři setkání s kolegy z partnerské drážďanské diecéze za účelem přípravy podání společných evropských projektů pro období Jedno setkání se zástupci DCH Drážďany se konalo na DCH Litoměřice, další v Německu ve městech Bautzen a Schlottwitz, kterého se účastnila také ředitelka OCH Most paní Mgr. Čenkovičová se svými kolegy. Přeshraniční spolupráce se tak již konkretizovala. Příští setkání bude 8. července 2008 v Mostě, kde by mělo dojít k dalšímu posunu, aby společný projekt mohl být v nejbližší době podán. Ve dnech června 2008 navštívili DCH Litoměřice kolegové z bulharské Charity, aby se seznámili s aktivitami Charity v litoměřické diecézi. Zajímali se především o domácí péči, kterou v Bulharsku provozují v 7 střediscích. Měli možnost s našimi sestřičkami a pečovatelkami navštívit pacienty přímo v terénu, a to v Chomutově a v Litoměřicích. Odpoledne se zabývali dokumentací a proběhla výměna zkušeností. Dále je zajímalo provozování hospicové péče, a tak jsme jim zprostředkovali prohlídku Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. I zde následovala diskuze. V závěru došlo ke zhodnocení pobytu a kolegové z Bulharska nás na oplátku pozvali do jejich země. Zdroj/autor: R. Kavková, ředitelka Diecézní charity Litoměřice Rekolekce v Naundorfu Ve dnech června 2008 se v Naundorfu v Německu uskutečnilo duchovní cvičení všech zaměstnanců Diecézní charity Litoměřice. Na setkání v krásném a útulném prostředí v domě Sv. Uršuly se setkali zaměstnanci z OCH Ústí nad Labem, Domova sv. Máří Magdaleny Jiřetína pod Jedlovou, FCH Litoměřice a zaměstnanci DCH Litoměřice.

6 ZPRÁVY CHARITY 6 Duchovní cvičení vedl P. František Miloš Převrátil. Program začal v neděli společnou Mší svatou. Zpestřením pobytu bylo tzv. bibliodrama ve dvou skupinách jsme se pokoušeli dramatickým ztvárněním vcítit do biblického příběhu samařské ženy u studny. Během pobytu měli účastníci dostatek času na relaxaci a zastavení se nad sebou samými, což každý rád uvítal, aby načerpal síly do další práce. Zdroj/autor: Hana Joujová, Diecézní charita Litoměřice Setkání vedoucích domovů pro seniory V DCH Litoměřice se 11. června letošního roku uskutečnilo setkání s MUDr. M. Hofmanovou a Bc. L. Kučerovou vedoucí Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni. Tématem jednání bylo řešení vzorových smluv s VZP. Jednání se týkalo ředitelů domovů důchodců. Pro vrchní sestry a vedoucí domovů bylo téma o tom, co je ošetřovatelská dokumentace a co sociální (jak přesně oddělovat a neplést dohromady). Schůze se zúčastnilo pět zástupců domovů důchodců: CHD a DS LTM, DD Chabařovice, DD Chrastava a DD Libošovice. Zdroj/autor: Jaromíra Horváthová, Farní charita Litoměřice

7 ZPRÁVY CHARITY 7 Pouť charity ke Svaté Zdislavě Poslední květnová sobota se již tradičně stala poutním dnem pro Diecézní charitu Litoměřice a ostatní charity na území diecéze. Pozvány byly též všechny diecézní charity Čech a Moravy. Krásné, již letní počasí příjemně dotvářelo celkovou atmosféru pouti. Na pozvání Diecézní charity Litoměřice celebroval poutní bohoslužbu biskup Mons. Pavel Posád, který má nyní v Českobudějovické diecézi na starosti také charitní dílo. Za jásavého zvuku zvonů a varhan vstoupil průvod kněží s Otcem biskupem Pavlem do basiliky minor Sv. Vavřince a Sv. Zdislavy, aby při mši svaté rozsvítil srdce skoro šestiset přítomných poutníků. Jeho naléhavá slova nám v kázání připomenula význam a potřebnost služby pro druhé, nutnost otevřít po Božím příkladu svá srdce, opouštět cesty zla, nejednoty, nelásky, nepokoje, odcházet z pouti proměněni k lepšímu. Při závěrečném poděkování naplnil chrám děkovný potlesk všech poutníků. Litanie ke Svaté Zdislavě před jejím oltářem zakončily slavnostní bohoslužbu. Ještě dlouho nepustili věřící shromáždění před basilikou svého bývalého diecézního biskupa na společný oběd se zaměstnanci Diecézní charity. Pouť se vydařila a již se těšíme na příště. Zdroj/autor: Diecézní charita Litoměřice

8 ZPRÁVY CHARITY 8 Šesté multikulturní trhy v Pirně Pracovníci Diecézní charity Litoměřice a ředitelka Farní charity Lovosice se 24. května 2008 zúčastnili multikulturních trhů v Pirně. Hlavní náměstí se zaplnilo asi šedesáti stánky, ve kterých zástupci různých organizací, škol a spolků prezentovali přeshraniční spolupráci Němců a Čechů v oblasti kultury, turistiky, vzdělávání a sociální činnosti. Pod heslem Jsme zde legálně se zde představili zástupci řady národností, kteří dnes legálně žijí na území Spolkové republiky Německo. Svoje hudební, taneční a pěvecké umění předváděli na dvou pódiích po celou dobu konání trhů, stejně jako prodávali řadu svých tradičních jídel i výrobků ve stáncích. Drážďansko Míšeňská diecézní charita prezentovala práci pobočky pro migraci a sociální práci v Pirně. V letošním roce zde našli přístřeší i zástupci Diecézní charity Litoměřice, aby mohli svoje projekty představit nejen místním, ale i Čechům,

9 ZPRÁVY CHARITY 9 kteří zde našli práci nebo v Pirně studují na smíšených školách. Obě charity nabízely materiály o své práci. Německá charita nabídla také sladké občerstvení a měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi, česká charita pak ručně zdobené tašky od dětí z lovosického centra Amicus. Teplé počasí akci přálo, a tak se po celý den náměstí plnilo zvědavci. Příjemná jarmareční atmosféra byla dobrou vizitkou pro organizátory. Příští rok opět nashledanou. E K O N O M I C K É I N F O R M AC E Dne 16.března 2008 proběhla v kostelech Litoměřické diecéze sbírka, jejíž výnos je určen na pomoc cizincům v nouzi. Výtěžek sbírky celkem činí ,- Kč. O konečném využití prostředků rozhodne ředitelka Diecézní charity Litoměřice. Dovoluji si Vás v této souvislosti vyzvat, abyste zaslali vaše případné návrhy na využití těchto prostředků do v elektronické verzi na adresu Zdroj/autor: Roman Striženec, Diecézní charita Litoměřice S B Í R K A N A U P R C H L Í K Y V neděli 16. března 2008 se konala sbírka na uprchlíky. Diecézní charita Litoměřice děkuje všem, kteří se na sbírce podíleli, zvláště duchovním správcům v naší diecézi a také všem dárcům a farníkům, kteří do sbírky přispěli. Výtěžek letošní sbírky činí ,-- Kč. Tyto peníze budou použity na projekty pomoci uprchlíkům a migrantům v naší Litoměřické diecézi. Tabulka se seznamem dárců na další straně.

10 ZPRÁVY CHARITY 10 Dárce Částka ŘmK farnost Liběšice ŘmK farnost Brozany nad Ohří ŔmK farnost Rožďalovice 300 ŘmK farnost - děkanství Libáň neznámý dárce ŘmK farnost Světlá pod Bezdězem 500 neznámý dárce 848 ŘmK farnost - děkanství Litvínov ŘmK farnost - děkanství Kadaň ŘmK farnost - děkanství Louny ŘmK farnost Mojžíř ŘmK farnost Maštov ŘmK farnost Ústí nad Labem - Střekov ŘmK farnost - děkanství Dobrovice ŘmK farnost - děkanství Mnichovo Hradiště ŘmK farnost Plazy 344 ŘmK farnost - arciděkanství Ústí nad Labem ŘmK farnost Mimoň 700 ŘmK farnost Děčín IV - Podmokly ŘmK farnost - děkanství Děčín I ŘmK farnost Mikulášovice ŘmK farnost Krásná Lípa u Rumburka ŘmK farnost Jiříkov ŘmK farnost - děkanství Rumburk ŘmK farnost Staré Křečany 587 ŘmK farnost Kryry ŘmK farnost Liberec - Ruprechtice ŘmK farnost - děkanství Postoloprty 250 ŘmK farnost Novosedlice ŘmK farnost - děkanství Turnov ŘmK farnost - děkanství Nový Bor ŘmK farnost - arciděkanství Horní Police 780 ŘmK farnost - děkanství Teplice v Čechách 9 020

11 ZPRÁVY CHARITY 11 ŘmK farnost - děkanství Litoměřice Všech svatých ŘmK farnost - arciděkanství Mladá Boleslav ŘmK farnost Mšeno u Mělníka ŘmK farnost Srbská Kamenice 300 ŘmK farnost - děkanství Dubá 300 ŘmK farnost - arciděkanství Bílina 600 ŘmK farnost - děkanství Česká Kamenice ŘmK dómská farnost Litoměřice sv. Štěpána ŘmK farnost Bělá pod Bezdězem 300 ŘmK farnost Kamenický Šenov 800 ŘmK farnost Benešov nad Ploučnicí 700 ŘmK farnost Nové Město pod Smrkem 500 ŘmK farnost Jestřebí ŘmK farnost Nebužely neznámý dárce ŘmK farnost - děkanství Frýdlant v Čechách ŘmK farnost Šumburk nad Desnou ŘmK farnost Hrob Klášt.sest.rad.návšt ŘmK farnost Liběšice u Žatce ŘmK farnost Vratislavice nad Nisou 500 ŘmK farnost - děkanství Chomutov ŘmK farnost - děkanství Žatec ŘmK farnost - probošství Mělník ŘmK farnost Lovosice ŘmK farnost Jiříkov 500 ŘmK farnost Počaply u Terezína ŘmK farnost Most - extra urbem neznámý dárce Biskupství litoměřické ŘmK farnost Bozkov u Semil ŘmK farnost Raspenava 200 Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice ŘmK farnost Klášterec nad Ohří ŘmK farnost - arciděkanství Liberec ŘmK farnost Bohušovice nad Ohří 1 140

12 ZPRÁVY CHARITY 12 C O S E DĚJE V N AŠ I C H C H AR I T Á C H O B L AS T N Í C H A R I T A M O S T Německá CDU v našem regionu O předposledním květnovém víkendu navštívila náš region téměř čtyřicetičlenná delegace politické strany CDU z německého Leubsdorfu okr. Freiberg. Její členové si přáli poznat něco ze sousedního příhraničí, neboť jejich obec je přeshraničnímu přátelství velmi nakloněna. V Mostě se seznámili s pohnutou historií "města Fénix", líbilo se jim centrum s divadlem, zaujal život i socha významného rodáka F.L. Gassmanna, strom Evropy, i další. V kostele Nanebevzetí Panny Marie projevovali coby křesťané velký zájem vycházející ze znalostí církevní a biblické tématiky. Seznámili se s historií hradu Hněvína i Edwardem Kelleym, pochvalovali si výhled na České středohoří, obdivovali vinice a velmi jim také chutnala česká kuchyně.

13 ZPRÁVY CHARITY 13 Průjezd naším regionem znamenal informace o obnově krajiny, plánovaném minimostě, ale i o Litvínově, jeho spojitosti se šlechtickým rodem Valdštejnů, kostele sv. Michaela, zajímavém školství, kultuře, sportu a průmyslu. Program dále pokračoval v Oseku. Zde samosebou zaujal svou nádherou cisterciácký klášter, ale i výstava "Spolu v Evropě" v klášterní galerii, když se v duchu jejího názvu neslo i celé naše setkání, což přátelé zapsali do návštěvní knihy. Organizátorem výstavy byla Oblastní charita Most, jejíž ředitelka Eva Čenkovičová naše hosty v průběhu jejich pobytu pozdravila, krátce organizaci představila a ráda přijala nabídku na spolupráci v sociálně-kulturní oblasti. U památníku katastrofy na dole Nelson delegaci pozdravil starosta Oseka Jiří Hlinka, který vyjádřil radost nad jejich zájmem poznat město s jeho pozoruhodnostmi a vyslovil pozvání na Oseckou pouť i na 75. výročí Nelsonské katastrofy začátkem ledna 2009, které bude mít autentický vzpomínkový ráz včetně hornického průvodu. Položením kytice pak zde naši přátelé uctili památku českých i německých horníků. Zdroj/autor: Brigita Janovská Charita na Matějské pouti V pondělí se uskutečnil tradiční výlet na Matějskou pouť, který pořádá Oblastní charita Most jako odměnu dětským dobrovolníkům za pomoc v průběhu pořádání lednové Tříkrálové sbírky. Ještě před odjezdem do Prahy kolovaly obavy, že nebude přát počasí poprchávalo, sluníčko se schovávalo a z nebe se dívaly jen mraky. Stálo při nás ale štěstí a v průběhu cesty se vyčasilo. Pravdou je, že nebylo zrovna nejtepleji, ale to nikomu nevadilo a děti si atrakce užívaly plnými doušky. Tento den byly atrakce pro všechna sociální zařízení zdarma, snad proto byl celý areál dost plný. Děti si musely vystát poměrně dlouhé fronty, než se na vybranou atrakci dostaly. Kromě nich si měly možnost prohlédnout divy podmořského světa roztodivné rybičky, rejnoky, mořské koníky, hady a ježky, žraloka, korály, potopenou pirátskou loď. Sláva nazdar výletu, výletu, výletu, nezmokli jsme a jsme tu a jsme tady i takto by se dal vyjádřit náš návrat. Neboť - výlet se vydařil, všichni se ve zdraví a v pohodě vrátili a plni dojmů ulehli do postelí a nechali si zdát o tom, co během dne zažili. I v nejbližší době čekaly děti z Nízkoprahových center Sovička v Mostě a Pastelka v Oseku další zajímavé akce.

14 ZPRÁVY CHARITY 14 Návštěva oseckého kláštera, kde proběhla výstava loutek. V dubnu to byl druhý ročník akce Zpívá celá rodina a Pálení čarodějnic. Na květen jsme připravili oslavu Dne matek s besídkou. Nezapomněli jsme ani na Den dětí, který proběhl v mezinárodním duchu. Zúčastnily se děti z nízkoprahového centra Sovička a Pastelka a děti pozvané ze základní školy vévody Heinricha z partnerského Marienbergu. Byl nás opravdu plný dům a plná zahrada. Zdroj/autor: praktikantky z VOŠ Perspektiva, Centrum Rodina v tísni Spolu v Evropě v oseckém klášteře Velkému zájmu návštěvníků z Česka i Německa se v Oseku těšila 1. května vernisáž výstavy "Spolu v Evropě". Tento dvouletý projekt Oblastní charity Most byl po předchozích úspěšných prezentacích v německé spolkové zemi Sasko poprvé v Česku představen v městské galerii v oseckém klášteře. Jedná se o prezentaci aktivit Oblastní charity Most a jejích českých i německých partnerů ve spektru přeshraniční spolupráce, s přidaným komponentem výtvarného umění neprofesionálních umělců z obou částí Krušnohorského regionu.

15 ZPRÁVY CHARITY 15 O velmi působivý kulturní rámec se postarala Mateřská škola Osek, Hrdlovská ul., za což byly děti odměněny pěknými hračkami od Německého červeného kříže Bautzen. Právě s touto partnerskou organizací byla současně oslavena pětiletá úspěšná přeshraniční spolupráce v sociální oblasti, která byla významně prospěšná i Oseku. Na počest tohoto výročí instalovali přátelé z Bautzenu v areálu kláštera zajímavou upoutávku na jejich činnost, svědčící o rozvinutém evropském sociálním programu. Akci byla vedle českých a německých partnerů, jimiž jsou - Střední odborná škola Litvínov - Hamr a Muldentálský spolek umění intarzie Sörnzig, přítomna řada dalších významných hostů např. zástupkyně Okresu Mittweida Ing.Bärbel Ludwig s manželem - známým architektem specializovaným na sociální stavby, Ing.Frank Bergmann - ředitel Akademie SWA Chemnitz, zástupce Vysoké odborné školy Mittweida Dr. Jürgen Spindler, delegace Německého červeného kříže Okresního svazu Bautzen vedená zástupcem ředitele Gertem - Rainerem Lachmannem, zástupce rodáků Bílinska žijících v Německu Prof.Dr. Georg Wodraschke, či manželé Petra a Andreas Graichen z Lunzenau, spolu s architektem Ludwig současní konzultanti rozvoje sociálních služeb Oseka, kteří si všichni se zájmem prohlédli město i klášter. Potěšila nás i účast europoslance Ing. Jaromíra Kohlíčka, spoluúčast města Oseka, zájem rodičů vystupujících dětí, zástupců Občanských sdružení Bílina a Mukov, jakož i všech sympatizantů a přátel. Záznamy návštěvníků v kronice projektu svědčí nejen o tom, že se výstava líbí, ale vysoko že je oceňována samotná idea sounáležitosti, přeshraniční spolupráce a přátelství mezi oběma našimi národy. V tomto duchu, i v duchu evropské myšlenky, položili zástupci sociální oblasti okresu Mittweida českým i německým horníkům kytici u památníku Nelsonské katastrofy. Zdroj/autor: Brigita Janovská Spolu v Evropě v mostecké knihovně Oblastní charita Most prezentuje až do konce června v Městské knihovně v Mostě svůj projekt "Spolu v Evropě". Jedná se o přehlídku její činnosti ve spektru přeshraniční spolupráce s přidaným prvkem výtvarného umění.

16 ZPRÁVY CHARITY 16 Výstava byla zahájena 5. června slavnostní vernisáží jejíž hudební rámec převzal pěvecký sbor Cantores Sancti Venceslai z Mostu, a sjela se k nám řada významných osobností z Freibergu, Chemnitz, Drážďan, Lipska i Bavorska. Nechyběl ani zástupce partnerského Marienbergu. V úvodních projevech zazněla krásná slova o evropské myšlence, spolupráci a dobrých mezilidských vztazích, pronesených ředitelkou Oblastní charity Most Mgr. Evou Čenkovičovou a ředitelkou Střední odborné školy Litvínov - Hamr Ing. Alenou Přibylovou. Přítomné pozdravil také rodák z Mostu, dlouholetý starosta bavorského města Ochsenfurtu a předseda Domovského okresu Brüx Peter Wesselowsky a to jménem mnoha rodáků z Mostecka a Litvínovska, kteří dle jeho slov našli sice před šedesáti lety novou vlast, ale tu původní mají stále rádi, pravidelně ji navštěvují a těší se s námi ze všeho, co se mění k lepšímu. Naši knihovnu při této příležitosti obohatil o četné nové svazky.

17 ZPRÁVY CHARITY 17 Velmi potěšilo, že pozvání přijala i delegace maďarské menšiny se sídlem v Teplicích vedená jejím předsedou Dr. Ferencem Kulinou, s níž je Charita rovněž připravena spolupracovat. Vernisáž se nesla v atmosféře přátelství, vzájemného uznání a úcty, čímž byl dán prostor k podnětným rozhovorům, výměně zkušeností perspektivám. Návštěvníci výstavy se mohou mj. těšit na výtvarné práce dětí z charitních nízkoprahových center Sovička a Pastelka, na zajímavou tvorbu klientů azylových domů a pečovatelské služby, na obrazy, sochy a malované kameny manželů Elišky a Jaroslava Vodičkových z Meziboří, a pěkné intarzie a umělecký nábytek projektových partnerů Muldentálského spolku umění intarzie Sörnzig a Střední odborné školy Litvínov - Hamr. Výstava je přístupná denně mimo středy a neděle. Zdroj/autor: Brigita Janovská Centrum Rodina v tísni Venku to už během pár slunečných dnů vypadá jako krásné jaro. Jako každý rok pomáhají klientky Centra Rodina v tísni osazovat květníky krásnými muškáty a pečovat o zahrádku. Dny se nám prodlužují a otepluje se. Po práci na zahradě si maminky s dětmi připravily svůj program. Uspořádaly pro své děti odpoledne plné her, zpestřené o opékání buřtů. Krásný a vydařený den zakončily pomalou procházkou po Oseku. Zdroj/autor: Karolína Wankovská, Centrum Rodina v tísni

18 ZPRÁVY CHARITY 18 Úsměv byl největší odměnou V úterý, dne 29. dubna 2008 vystoupily předškolní děti z NZDM Sovička společně s dětmi z MC Barborka v Mostě v Domově pro seniory Astra. Děti si s paní vychovatelkou a dvěma praktikantkami z VOŠ v Mostě a praktikantkou z UJEPu v Ústí nad Labem připravily recitačně - hudební vystoupení, díky kterému se babičky a dědečkové vrátili do svých dětských let. Vystoupení mělo velký úspěch, úsměvy diváků a potlesk byly dětem největší odměnou. V průběhu měsíce dubna probíhala v Meziboří sbírka ošacení pro Oblastní charitu Most. Ve sbírce se objevilo i mnoho obuvi, kabelek a hraček pro děti. Mostecká charita provozuje mimo jiné azylové domy pro dospělé, pro matky s dětmi a nízkoprahová centra. Tady všude naleznou věci ze sbírky své uplatnění. Sbírka ošacení v Meziboří Zdroj/autor: Oblastní charita Most Pracovníci mostecké oblastní charity se sešli v oseckém Centru Rodina v Tísni a celé odpoledne třídili,

19 ZPRÁVY CHARITY 19 sbírku dle vhodnosti do jednotlivých zařízení. Azylových domů pro dospělé v Duchcově a Oseku, do Rodiny v Tísni poskytující bydlení matkám s dětmi a nízkoprahového klubu Pastelka v Oseku, do nízkoprahového klubu pro děti a mládež Sovička v Mostě. Část sbírky využila i střediska se zaměřením na poradenství a pomoc rodinám v nepříznivých sociálních situacích, a to Středisko asistenčních služeb Most a Středisko Společné soužití v Litvínově a Janově. Že šlo o bohulibý počin potvrdilo i krásné slunné počasí, které jinak bývá v tuto roční dobu poněkud vrtkavé. Děkujeme tímto všem občanům města Meziboří, kteří věnovali svůj volný čas ke sběru daru na pomoc potřebným lidem a dětem, kterým přinese užitek i radost. Zdroj/autor: Jindřiška Vojtková, Oblastní charita Most Dětský den v Oseku V sobotu se uskutečnil Mezinárodní den dětí v prostorách Centra Rodina v tísni v Oseku. Zúčastnilo se více jak dvacet členů delegace žáků, učitelů i zástupců rodičovského sdružení Základní školy Vévody Heinricha Marienberg, která byla vedena jejich ředitelkou Ritou Hasse. Dále se zúčastnily děti z nízkoprahového centra Sovička v Mostě, děti z nízkoprahového centra Pastelka v Oseku, děti z Centra Rodina v tísni a děti z okolí Oseka. Celkový počet dětí nakonec dosáhl počtu padesát sedm. V rámci doprovodného programu si pedagogický doprovod a zástupci rodičů z Německa prohlédli klášter s galerií, dověděli se o historii města Osek, obdivovali přírodní autocamp a seznámili se i s hornickou katastrofou na dole Nelson. Zde v duchu křesťanské i evropské myšlenky položili spolu se zástupci Oblastní charity Most českým i německým horníkům kytici.

20 ZPRÁVY CHARITY 20 Dětský den byl přichystán s pestrým programem nejen pro děti, ale i pro rodiče. Zahrada byla vyzdobená barevnými balónky a fáborky. Byly pořádány různé zábavné soutěže, hod míčkem na cíl, běh mezi kuželkami a další zábavné atrakce jako např. skákací hrad, všechny děti obdržely odměnu - oblíbené hračky. Během celého soutěžení bylo připraveno občerstvení. Na závěr si děti pochutnaly na grilovaných špekáčcích a také nechyběla ani živá hudba, která navodila příjemnou atmosféru. Rádi bychom poděkovali všem sponzorům, kteří nám přispěli právě na tento den, a díky nimž jsme mohli udělat radost všem zúčastněným Městský úřad Ledvice, Tesco a.s., sbírkovému kontu Pomozte dětem. Zdroj/autor: Karolína Wankovská, vedoucí Centra Rodina v tísni

21 ZPRÁVY CHARITY 21 Akce Azylový dům Duchcovu I když počasí moc nepřálo dne 17. května se pracovníci i klienti azylového domu Duchcov vydali do ulic, aby sobě i ostatním obyvatelům města zpříjemnili životní prostředí. Myšlenka byla jasná - vysbírat co nejvíce odpadků pohozených v okolí Azylového domu a umožnit tak lepší pohled do ulic města. V čele uklízecí party stály zaměstnankyně Azylového domu a devět klientů, k nimž se ochotně přidal i dvanáctiletý mladík Míra Tuleja, který je občanem Duchcova. Celý úklid probíhal v dolní části města a také u památníku obětí dělnické stávky. Důkladně se vyklidila letitá, zapáchající skládka v ulici Bratří Čapků, kde bylo nejvíce práce. Důkladně se vyklidila letitá zapáchající skládka v ulici Bratří Čapků, kde bylo nejvíce práce.

22 ZPRÁVY CHARITY 22 Po skončení brigády nastala příjemnější část a to opékání špekáčků na dvoře Azylového domu. Radost z pozvání měl i náš nový kamarád Mireček. Všichni si společně sedli k plápolajícímu ohni, s hřejivým pocitem, že udělali něco užitečného pro svoje okolí a město. Tato akce byla první v řadě, ale určitě ne poslední a všichni účastníci brigády se těší na další společný úklid. Zdroj/autor: Nikola Čechalová, Azylový dům Duchcov Za krásami přírody Po prohlídce oseckého kláštera, který jsme s klienty azylového domu absolvovali v dubnu, jsme se rozhodli poznat krásy přírody a vydali se do Teplické, nově zrekonstruované zahrady. Ve sklenících nám všem přecházel zrak nad krásnými barvami květin z celého světa či rybičkami v akváriích. Venkovní zahrada nám nabídla ukázku rostlin, keřů a stromů pěstovaných i v našich zahradách a parcích. Dál naše kroky vedly na rozhlednu Doubravka. Cesta ubíhala krásným a voňavým lesem, na konci které na nás čekala nezapomenutelná vyhlídka na město Teplice a jeho okolí. Zdroj/autor: Anna Šturmová, Oblastní charita Most, pracovník v sociálních službách ADO Květen pro veřejnost Jednadvacátého května 2008 měly neziskové organizace v Mostě možnost prezentovat svou činnost na každoroční akci Květen pro veřejnost. Oblastní charita Most se akce také účastnila. Ve svém stánku zaměstnanci, dobrovolníci a studenti Oblastní charity Most prezentovali činnost organizace a seznamovali občany se sociálními službami, které poskytuje, rozdávali informační materiály.

23 ZPRÁVY CHARITY 23 Pro děti byly připraveny dětské atrakce a sladké odměny a pro maminky dárečky ušité v chráněné dílně Oblastní charity Most. Svou účastí na této akci vstoupila činnost Oblastní charity Most v povědomí mosteckých občanů. Zdroj/autor: Štiková Jana, Oblastní charita Most

24 ZPRÁVY CHARIT Y FARNÍ CHARITA 24 RUMBURK Zahrada snů ožívá Žijeme spolu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Úpravy pronajatého pozemku, který je k dispozici především klientům nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) Žijeme spolu, jsou již nastartovány. Donátorem je Nadace Vodafone ČR, která tuto akci podpořila jedním stem tisíc korun. Minulý víkend byl na zahradě instalován první doplněk - vstupní brána, kterou (kromě ostatních) vyrábí na zakázku pan František Mrázek z Lobendavy. Do prací jsou zapojeni také klienti NZDM, kteří pomáhají především při terénních úpravách, malbě plotu apod. Práce na zahradě by měly být ukončeny v září letošního roku, kdy proběhne i slavnostní otevření této multifunkční zahrady. Zdroj/autor: Martina Škodová, ředitelka Farní charity Rumburk

25 ZPRÁVY CHARITY 25 O B L AS T N Í C H A R I T A S O B O T K A Putování za Třemi králi Oblastní charita Sobotka a Farní Charita Mladá Boleslav připravily na 24. května v Domově pokojného stáří v Libošovicích akci pro děti s názvem: Putování za Třemi králi. Jednalo se o zábavně - výpravný program po Českém ráji uspořádaný jako poděkování všem dětem, které se aktivně podílely na Tříkrálové sbírce Díky tomuto setkání se mohli při plnění soutěžních úkolů po naplánované trase navzájem poznat koledníci z FCH Mladá Boleslav pod vedením paní Ing. Ivany Kolínové a koledníci z OCH Sobotka. Ráno přítomné přivítala ředitelka Oblastní charity Sobotka Libuše Kollová, seznámila je s posláním Domova, jeho historií a současností. Dále poděkovala všem dětem, které pravidelně věnují svůj volný čas Tříkrálové sbírce. Počítače, televizi či jiná lákadla dnešní doby vymění za chvíle strávené v kostýmech biblických postav. Při koledování v nákupních centrech nebo domácnostech jsou tak příkladem pro ostatní děti i mládež a přinášejí užitek těm, kteří to nejvíce potřebují. Po úvodním vzájemném představení formou seznamovací hry na rybáře se děti rozdělily do pěti skupinek. Na cestu tak vyrazila první parta ze třiceti odvážlivců. Trasa putování vedla z Libošovic Prokopským údolím na hrad Kost a okolo Semtínské lípy zpět do Libošovic. Kousíček za startem čekalo na děti překvapení, připravené Pavlou Huterovou: Libra a Beruška, tedy kůň a poník, na kterých bylo možné se svézt, projet překážkovou dráhu nebo jen tak obdivovat jejich hrdost a krásu. Po překonání Klenice podél malebných pískovcových skal se před soutěžícími vynořila třpytivá hladina Bílého rybníka, který se rozkládá pod hradem Kost. V průběhu putování měly děti za úkol nasbírat co nejvíce předmětů v barvě skupinky a úspěšně směnit tři věci, které obdržely na startu. Díky těmto úkolům byly děti v kontaktu s kolemjdoucími a místními lidmi podobně jako při Tříkrálové sbírce. Dalším úkolem byl Libošovický myslík, zábavný test, ve kterém si děti mohly ověřit své znalosti z různých oblastí, které se tématicky vázaly k dnešnímu putování. Některé odpovědi mohly děti objevit po cestě, u jiných stačilo zalovit v paměti nebo pozorně naslouchat úvodnímu povídání v Domově či u koní. Vedoucími skupinek byli tito dospěláci: Ing. Blanka Pálková, Ing. Iva Kolínová, Jára Zakouřilová, Lucie Křelinová, DiS. a pan Adamec.

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Podpora Severočeských dolů našemu regionu se stala již tradicí. Také v roce 2008 poskytly formou darů zejména Ústeckému kraji značné finanční prostředky.

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011. 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011. 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér 1. září - Hola, hola, škola volá!!! Příjemné a lenošivé prázdninové

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Charita ČR a migrace Mgr. Svitlana Porche Vedoucí Střediska Migrace 20.3.2012 Charita České republiky Členem je 8 arci/diecézních charit na jejichž území působí

Více

ORP Bílina Ústecký kraj

ORP Bílina Ústecký kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Hrady, tvrze, zříceniny 1 40 Křesťanské sakrální památky 1 15 Technické památky 1 20 Muzea, galerie 1 25 Turistická informační centra

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

rybárský spolek V soboru 3.června jsme u příležitosti dětského dne uspořádali dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo pouze osm dětí a to i z okolních vesnic. Závodům docela přálo počasí, pouze foukal

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2011

o činnosti a hospodaření v roce 2011 o činnosti a hospodaření v roce 2011 občanské sdružení SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO

Více

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového )

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového ) s použitím dvou základních barev. LOGOTIP KARLOVARSKÉHO KRAJE GRAFICKÝ MANUÁL Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více