ZPRÁVY CHARITY 2. Ekonomické informace str Sbírka na uprchlíky str

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY CHARITY 2. Ekonomické informace str. 9-11 Sbírka na uprchlíky str. 10-11"

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: TEL INTERNET: ZPRÁVY CHARITY 3/2008

2 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str. 3-4 Informace DCH Partnerská spolupráce str. 5 Rekolekce v Naundorfu str. 5-6 Setkání vedoucích domovů seniorů str. 5 Pouť Charity ke sv. Zdislavě str. 7 Šesté multikulturní trhy v Pirně str. 8 Ekonomické informace str Sbírka na uprchlíky str Co se děje v charitách OCH Most str FCH Rumburk str OCH Sobotka str Sbírkové konto str. 27

3 ZPRÁVY CHARITY 3 D U C H O V N Í S L O V O Rodina Kdysi se mezi lidmi vypravovala tato anekdota. Ptali se chlapce vzorně vychovaného ve vzorném státním učilišti: Koho považuješ za svého pravého otce? Vzorná odpověď: Hlavu našeho státu. A kdo je tvou pravou matkou? Naše velká vedoucí strana lidu. Inspektor, který ho takto zkoušel, chlapce pochválil: Co by sis přál za odměnu za tak vzorné vyznání státnosti? Čím bys chtěl být? Sirotkem. Tato anekdota se už do dnešní doby a společnosti moc nehodí, připomněla by nám jinou smutnou zkušenost moderní doby: závratně rostoucí počet osiřelých dětí ve světě. Jeden misionář z Afriky nedávno tvrdil, že se po ulicích města Nigerie pohybuje asi dětí bez domova a bez rodičů. V Evropě je situace ovšem jiná - nezná takovou tragiku materiálně, ale bohužel rostou neuvěřitelně sirotci po stránce duchovní, tj. děti, které ztrácejí živý osobní styk s rodiči. Rodiny se rozpadají a jedinou starostí je, aby děti nezůstaly na ulici. Jaký to má vliv na jejich vnitřní růst, na to se nechce myslet. Ale vezměme si i docela normální městskou průměrnou rodinu. Oba rodiče chodí do zaměstnání, z jednoho platu nemohou slušně žít. Dítě je jenom jedno. Naučí se dívat samo na televizi a hltat to, co tam vidí a pochytí. Od matky slyší jenom dobré povzbuzení, které se musí dvakrát či třikrát opakovat: Pojď se najíst! Matčina mluva, která u rostoucího dítěte vytváří citovou a morální podobu dítěte, se zredukovala na tyto povely. Sourozence nemá. Hledí se tedy co nejdříve osamostatnit a žít někde venku na ulici. Kde to je, to rodičům nepoví. Rodný dům je pak jenom hotel ke spaní a laciná stravovna. Politici tuto situaci přehlížejí, psychologové to pozorují, ale jejich pozorování jim málokdo otiskne. Není divu, že církev a potažmo každý z nás zaměstnanců Charity, se snaží oživit smysl rodinného společenství pro jeho důležitost a hlavně poukázat na její duchovní hodnotu. Tuto povinnost necítili staří Otcové církve. Jejich spisy pocházejí převážně z mnišského prostředí. Považovali za své povolání ukázat pohanskému světu krásu panenství, plodnost celibátu těch, kteří pro lásku ke Kristu opouštějí otce a matku. Jsou však přesto i mezi nimi někteří, hlavně ti, kteří se stali biskupy ve velkých městech, kteří si plně uvědomili, že začátek opravdu lidského a duchovního růstu člověka je v dobré rodině. Mezi nimi vyniká sv. Jan Zlatoústý.

4 ZPRÁVY CHARITY 4 Jako biskup světáckého velkoměsta Cařihradu poznal, kam jde společnost, ve které upadne vliv dobré rodiny. I mnichy, kteří dobrovolně a svatě zvolili celibát, napomíná: Nemluv pohrdlivě o hnízdu, z kterého jsi vyšel! Jan Zlatoústý si uvědomil důležitost jednoho textu Bible: Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Neuskutečňuje se tedy tento ideál o samotě, ale ve společenství muže a ženy, v rodině. Jak tomu máme rozumět? Nemůže tu být ideálem Bůh, ke kterému došli filozofové. Ten je jeden a proto také osamocený. Křesťanský Bůh je také jeden, ale je to jednota docela zvláštní, je to jednota tří Osob v Nejsvětější Trojici. Existuje tedy jakoby rodina Boží, intimní společnost osob, které si jsou úžasně blízké. Rozumovou spekulací si tedy tajemství božské Trojice těžko vysvětlíme. Ale Bůh sám nám je přiblížil obrazem v lidské rodině. Otec tu je pochopitelně obraz první božské Osoby, Boha Otce. Od něho vychází iniciativa ke společné činnosti. Děti jsou obrazem druhé božské Osoby, Syna. Ten je totiž výrazem Otcovy mysli a jeho vůle. Proto také v dobré lidské rodině děti myslí a jednají v souladu s myslí a vůlí rodičů. Otce a Syna na nebi spojuje nekonečné pouto vzájemné lásky. Jejím vyjádřením je Duch svatý. V rodině lidské na zemi je ta láska zosobněna matkou, ona tu zobrazuje Ducha svatého. Je to tím výraznější, když si vzpomeneme, že v hebrejštině a v jiných semitských jazycích slovo duch je ženského rodu a že čteme u syrských Otců výraz matka Duch svatý. Ale zpátky ke sv. Janu Zlatoústému. Prvním základem rodiny je vzájemná láska. Je to ctnost, která pochází od Boha a k Bohu směřuje. Její růst se tedy nesmí zastavit. Láska mezi mužem a ženou má neuvěřitelnou sílu růst, když prožívá: odevzdávám se ti a přijímám tě. Manželství a vzájemný vztah dvou lidí se musí soužitím postupně zduchovňovat. Věkem ubývá přitažlivosti tělesné, musí tedy muže a ženu víc a víc spojovat osobní přátelství Lásky a společná láska k dětem. Jen tak se manželství nerozpadne, ale naopak utvrdí a stane se opravdu šťastným. Tak tomu je všude tam, kde člověk slouží pravé Lásce. A k té Vám všem ze srdce žehnám. Zdroj/autor: P. Tomáš Špidlík; Pro Zprávy Diecézní charity Litoměřice upravil P. Bronislav

5 ZPRÁVY CHARITY 5 I N F O R M AC E D I E C É Z N Í C H AR I T A Partnerská spolupráce V průběhu posledních dvou měsíců proběhla tři setkání s kolegy z partnerské drážďanské diecéze za účelem přípravy podání společných evropských projektů pro období Jedno setkání se zástupci DCH Drážďany se konalo na DCH Litoměřice, další v Německu ve městech Bautzen a Schlottwitz, kterého se účastnila také ředitelka OCH Most paní Mgr. Čenkovičová se svými kolegy. Přeshraniční spolupráce se tak již konkretizovala. Příští setkání bude 8. července 2008 v Mostě, kde by mělo dojít k dalšímu posunu, aby společný projekt mohl být v nejbližší době podán. Ve dnech června 2008 navštívili DCH Litoměřice kolegové z bulharské Charity, aby se seznámili s aktivitami Charity v litoměřické diecézi. Zajímali se především o domácí péči, kterou v Bulharsku provozují v 7 střediscích. Měli možnost s našimi sestřičkami a pečovatelkami navštívit pacienty přímo v terénu, a to v Chomutově a v Litoměřicích. Odpoledne se zabývali dokumentací a proběhla výměna zkušeností. Dále je zajímalo provozování hospicové péče, a tak jsme jim zprostředkovali prohlídku Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. I zde následovala diskuze. V závěru došlo ke zhodnocení pobytu a kolegové z Bulharska nás na oplátku pozvali do jejich země. Zdroj/autor: R. Kavková, ředitelka Diecézní charity Litoměřice Rekolekce v Naundorfu Ve dnech června 2008 se v Naundorfu v Německu uskutečnilo duchovní cvičení všech zaměstnanců Diecézní charity Litoměřice. Na setkání v krásném a útulném prostředí v domě Sv. Uršuly se setkali zaměstnanci z OCH Ústí nad Labem, Domova sv. Máří Magdaleny Jiřetína pod Jedlovou, FCH Litoměřice a zaměstnanci DCH Litoměřice.

6 ZPRÁVY CHARITY 6 Duchovní cvičení vedl P. František Miloš Převrátil. Program začal v neděli společnou Mší svatou. Zpestřením pobytu bylo tzv. bibliodrama ve dvou skupinách jsme se pokoušeli dramatickým ztvárněním vcítit do biblického příběhu samařské ženy u studny. Během pobytu měli účastníci dostatek času na relaxaci a zastavení se nad sebou samými, což každý rád uvítal, aby načerpal síly do další práce. Zdroj/autor: Hana Joujová, Diecézní charita Litoměřice Setkání vedoucích domovů pro seniory V DCH Litoměřice se 11. června letošního roku uskutečnilo setkání s MUDr. M. Hofmanovou a Bc. L. Kučerovou vedoucí Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni. Tématem jednání bylo řešení vzorových smluv s VZP. Jednání se týkalo ředitelů domovů důchodců. Pro vrchní sestry a vedoucí domovů bylo téma o tom, co je ošetřovatelská dokumentace a co sociální (jak přesně oddělovat a neplést dohromady). Schůze se zúčastnilo pět zástupců domovů důchodců: CHD a DS LTM, DD Chabařovice, DD Chrastava a DD Libošovice. Zdroj/autor: Jaromíra Horváthová, Farní charita Litoměřice

7 ZPRÁVY CHARITY 7 Pouť charity ke Svaté Zdislavě Poslední květnová sobota se již tradičně stala poutním dnem pro Diecézní charitu Litoměřice a ostatní charity na území diecéze. Pozvány byly též všechny diecézní charity Čech a Moravy. Krásné, již letní počasí příjemně dotvářelo celkovou atmosféru pouti. Na pozvání Diecézní charity Litoměřice celebroval poutní bohoslužbu biskup Mons. Pavel Posád, který má nyní v Českobudějovické diecézi na starosti také charitní dílo. Za jásavého zvuku zvonů a varhan vstoupil průvod kněží s Otcem biskupem Pavlem do basiliky minor Sv. Vavřince a Sv. Zdislavy, aby při mši svaté rozsvítil srdce skoro šestiset přítomných poutníků. Jeho naléhavá slova nám v kázání připomenula význam a potřebnost služby pro druhé, nutnost otevřít po Božím příkladu svá srdce, opouštět cesty zla, nejednoty, nelásky, nepokoje, odcházet z pouti proměněni k lepšímu. Při závěrečném poděkování naplnil chrám děkovný potlesk všech poutníků. Litanie ke Svaté Zdislavě před jejím oltářem zakončily slavnostní bohoslužbu. Ještě dlouho nepustili věřící shromáždění před basilikou svého bývalého diecézního biskupa na společný oběd se zaměstnanci Diecézní charity. Pouť se vydařila a již se těšíme na příště. Zdroj/autor: Diecézní charita Litoměřice

8 ZPRÁVY CHARITY 8 Šesté multikulturní trhy v Pirně Pracovníci Diecézní charity Litoměřice a ředitelka Farní charity Lovosice se 24. května 2008 zúčastnili multikulturních trhů v Pirně. Hlavní náměstí se zaplnilo asi šedesáti stánky, ve kterých zástupci různých organizací, škol a spolků prezentovali přeshraniční spolupráci Němců a Čechů v oblasti kultury, turistiky, vzdělávání a sociální činnosti. Pod heslem Jsme zde legálně se zde představili zástupci řady národností, kteří dnes legálně žijí na území Spolkové republiky Německo. Svoje hudební, taneční a pěvecké umění předváděli na dvou pódiích po celou dobu konání trhů, stejně jako prodávali řadu svých tradičních jídel i výrobků ve stáncích. Drážďansko Míšeňská diecézní charita prezentovala práci pobočky pro migraci a sociální práci v Pirně. V letošním roce zde našli přístřeší i zástupci Diecézní charity Litoměřice, aby mohli svoje projekty představit nejen místním, ale i Čechům,

9 ZPRÁVY CHARITY 9 kteří zde našli práci nebo v Pirně studují na smíšených školách. Obě charity nabízely materiály o své práci. Německá charita nabídla také sladké občerstvení a měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi, česká charita pak ručně zdobené tašky od dětí z lovosického centra Amicus. Teplé počasí akci přálo, a tak se po celý den náměstí plnilo zvědavci. Příjemná jarmareční atmosféra byla dobrou vizitkou pro organizátory. Příští rok opět nashledanou. E K O N O M I C K É I N F O R M AC E Dne 16.března 2008 proběhla v kostelech Litoměřické diecéze sbírka, jejíž výnos je určen na pomoc cizincům v nouzi. Výtěžek sbírky celkem činí ,- Kč. O konečném využití prostředků rozhodne ředitelka Diecézní charity Litoměřice. Dovoluji si Vás v této souvislosti vyzvat, abyste zaslali vaše případné návrhy na využití těchto prostředků do v elektronické verzi na adresu Zdroj/autor: Roman Striženec, Diecézní charita Litoměřice S B Í R K A N A U P R C H L Í K Y V neděli 16. března 2008 se konala sbírka na uprchlíky. Diecézní charita Litoměřice děkuje všem, kteří se na sbírce podíleli, zvláště duchovním správcům v naší diecézi a také všem dárcům a farníkům, kteří do sbírky přispěli. Výtěžek letošní sbírky činí ,-- Kč. Tyto peníze budou použity na projekty pomoci uprchlíkům a migrantům v naší Litoměřické diecézi. Tabulka se seznamem dárců na další straně.

10 ZPRÁVY CHARITY 10 Dárce Částka ŘmK farnost Liběšice ŘmK farnost Brozany nad Ohří ŔmK farnost Rožďalovice 300 ŘmK farnost - děkanství Libáň neznámý dárce ŘmK farnost Světlá pod Bezdězem 500 neznámý dárce 848 ŘmK farnost - děkanství Litvínov ŘmK farnost - děkanství Kadaň ŘmK farnost - děkanství Louny ŘmK farnost Mojžíř ŘmK farnost Maštov ŘmK farnost Ústí nad Labem - Střekov ŘmK farnost - děkanství Dobrovice ŘmK farnost - děkanství Mnichovo Hradiště ŘmK farnost Plazy 344 ŘmK farnost - arciděkanství Ústí nad Labem ŘmK farnost Mimoň 700 ŘmK farnost Děčín IV - Podmokly ŘmK farnost - děkanství Děčín I ŘmK farnost Mikulášovice ŘmK farnost Krásná Lípa u Rumburka ŘmK farnost Jiříkov ŘmK farnost - děkanství Rumburk ŘmK farnost Staré Křečany 587 ŘmK farnost Kryry ŘmK farnost Liberec - Ruprechtice ŘmK farnost - děkanství Postoloprty 250 ŘmK farnost Novosedlice ŘmK farnost - děkanství Turnov ŘmK farnost - děkanství Nový Bor ŘmK farnost - arciděkanství Horní Police 780 ŘmK farnost - děkanství Teplice v Čechách 9 020

11 ZPRÁVY CHARITY 11 ŘmK farnost - děkanství Litoměřice Všech svatých ŘmK farnost - arciděkanství Mladá Boleslav ŘmK farnost Mšeno u Mělníka ŘmK farnost Srbská Kamenice 300 ŘmK farnost - děkanství Dubá 300 ŘmK farnost - arciděkanství Bílina 600 ŘmK farnost - děkanství Česká Kamenice ŘmK dómská farnost Litoměřice sv. Štěpána ŘmK farnost Bělá pod Bezdězem 300 ŘmK farnost Kamenický Šenov 800 ŘmK farnost Benešov nad Ploučnicí 700 ŘmK farnost Nové Město pod Smrkem 500 ŘmK farnost Jestřebí ŘmK farnost Nebužely neznámý dárce ŘmK farnost - děkanství Frýdlant v Čechách ŘmK farnost Šumburk nad Desnou ŘmK farnost Hrob Klášt.sest.rad.návšt ŘmK farnost Liběšice u Žatce ŘmK farnost Vratislavice nad Nisou 500 ŘmK farnost - děkanství Chomutov ŘmK farnost - děkanství Žatec ŘmK farnost - probošství Mělník ŘmK farnost Lovosice ŘmK farnost Jiříkov 500 ŘmK farnost Počaply u Terezína ŘmK farnost Most - extra urbem neznámý dárce Biskupství litoměřické ŘmK farnost Bozkov u Semil ŘmK farnost Raspenava 200 Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice ŘmK farnost Klášterec nad Ohří ŘmK farnost - arciděkanství Liberec ŘmK farnost Bohušovice nad Ohří 1 140

12 ZPRÁVY CHARITY 12 C O S E DĚJE V N AŠ I C H C H AR I T Á C H O B L AS T N Í C H A R I T A M O S T Německá CDU v našem regionu O předposledním květnovém víkendu navštívila náš region téměř čtyřicetičlenná delegace politické strany CDU z německého Leubsdorfu okr. Freiberg. Její členové si přáli poznat něco ze sousedního příhraničí, neboť jejich obec je přeshraničnímu přátelství velmi nakloněna. V Mostě se seznámili s pohnutou historií "města Fénix", líbilo se jim centrum s divadlem, zaujal život i socha významného rodáka F.L. Gassmanna, strom Evropy, i další. V kostele Nanebevzetí Panny Marie projevovali coby křesťané velký zájem vycházející ze znalostí církevní a biblické tématiky. Seznámili se s historií hradu Hněvína i Edwardem Kelleym, pochvalovali si výhled na České středohoří, obdivovali vinice a velmi jim také chutnala česká kuchyně.

13 ZPRÁVY CHARITY 13 Průjezd naším regionem znamenal informace o obnově krajiny, plánovaném minimostě, ale i o Litvínově, jeho spojitosti se šlechtickým rodem Valdštejnů, kostele sv. Michaela, zajímavém školství, kultuře, sportu a průmyslu. Program dále pokračoval v Oseku. Zde samosebou zaujal svou nádherou cisterciácký klášter, ale i výstava "Spolu v Evropě" v klášterní galerii, když se v duchu jejího názvu neslo i celé naše setkání, což přátelé zapsali do návštěvní knihy. Organizátorem výstavy byla Oblastní charita Most, jejíž ředitelka Eva Čenkovičová naše hosty v průběhu jejich pobytu pozdravila, krátce organizaci představila a ráda přijala nabídku na spolupráci v sociálně-kulturní oblasti. U památníku katastrofy na dole Nelson delegaci pozdravil starosta Oseka Jiří Hlinka, který vyjádřil radost nad jejich zájmem poznat město s jeho pozoruhodnostmi a vyslovil pozvání na Oseckou pouť i na 75. výročí Nelsonské katastrofy začátkem ledna 2009, které bude mít autentický vzpomínkový ráz včetně hornického průvodu. Položením kytice pak zde naši přátelé uctili památku českých i německých horníků. Zdroj/autor: Brigita Janovská Charita na Matějské pouti V pondělí se uskutečnil tradiční výlet na Matějskou pouť, který pořádá Oblastní charita Most jako odměnu dětským dobrovolníkům za pomoc v průběhu pořádání lednové Tříkrálové sbírky. Ještě před odjezdem do Prahy kolovaly obavy, že nebude přát počasí poprchávalo, sluníčko se schovávalo a z nebe se dívaly jen mraky. Stálo při nás ale štěstí a v průběhu cesty se vyčasilo. Pravdou je, že nebylo zrovna nejtepleji, ale to nikomu nevadilo a děti si atrakce užívaly plnými doušky. Tento den byly atrakce pro všechna sociální zařízení zdarma, snad proto byl celý areál dost plný. Děti si musely vystát poměrně dlouhé fronty, než se na vybranou atrakci dostaly. Kromě nich si měly možnost prohlédnout divy podmořského světa roztodivné rybičky, rejnoky, mořské koníky, hady a ježky, žraloka, korály, potopenou pirátskou loď. Sláva nazdar výletu, výletu, výletu, nezmokli jsme a jsme tu a jsme tady i takto by se dal vyjádřit náš návrat. Neboť - výlet se vydařil, všichni se ve zdraví a v pohodě vrátili a plni dojmů ulehli do postelí a nechali si zdát o tom, co během dne zažili. I v nejbližší době čekaly děti z Nízkoprahových center Sovička v Mostě a Pastelka v Oseku další zajímavé akce.

14 ZPRÁVY CHARITY 14 Návštěva oseckého kláštera, kde proběhla výstava loutek. V dubnu to byl druhý ročník akce Zpívá celá rodina a Pálení čarodějnic. Na květen jsme připravili oslavu Dne matek s besídkou. Nezapomněli jsme ani na Den dětí, který proběhl v mezinárodním duchu. Zúčastnily se děti z nízkoprahového centra Sovička a Pastelka a děti pozvané ze základní školy vévody Heinricha z partnerského Marienbergu. Byl nás opravdu plný dům a plná zahrada. Zdroj/autor: praktikantky z VOŠ Perspektiva, Centrum Rodina v tísni Spolu v Evropě v oseckém klášteře Velkému zájmu návštěvníků z Česka i Německa se v Oseku těšila 1. května vernisáž výstavy "Spolu v Evropě". Tento dvouletý projekt Oblastní charity Most byl po předchozích úspěšných prezentacích v německé spolkové zemi Sasko poprvé v Česku představen v městské galerii v oseckém klášteře. Jedná se o prezentaci aktivit Oblastní charity Most a jejích českých i německých partnerů ve spektru přeshraniční spolupráce, s přidaným komponentem výtvarného umění neprofesionálních umělců z obou částí Krušnohorského regionu.

15 ZPRÁVY CHARITY 15 O velmi působivý kulturní rámec se postarala Mateřská škola Osek, Hrdlovská ul., za což byly děti odměněny pěknými hračkami od Německého červeného kříže Bautzen. Právě s touto partnerskou organizací byla současně oslavena pětiletá úspěšná přeshraniční spolupráce v sociální oblasti, která byla významně prospěšná i Oseku. Na počest tohoto výročí instalovali přátelé z Bautzenu v areálu kláštera zajímavou upoutávku na jejich činnost, svědčící o rozvinutém evropském sociálním programu. Akci byla vedle českých a německých partnerů, jimiž jsou - Střední odborná škola Litvínov - Hamr a Muldentálský spolek umění intarzie Sörnzig, přítomna řada dalších významných hostů např. zástupkyně Okresu Mittweida Ing.Bärbel Ludwig s manželem - známým architektem specializovaným na sociální stavby, Ing.Frank Bergmann - ředitel Akademie SWA Chemnitz, zástupce Vysoké odborné školy Mittweida Dr. Jürgen Spindler, delegace Německého červeného kříže Okresního svazu Bautzen vedená zástupcem ředitele Gertem - Rainerem Lachmannem, zástupce rodáků Bílinska žijících v Německu Prof.Dr. Georg Wodraschke, či manželé Petra a Andreas Graichen z Lunzenau, spolu s architektem Ludwig současní konzultanti rozvoje sociálních služeb Oseka, kteří si všichni se zájmem prohlédli město i klášter. Potěšila nás i účast europoslance Ing. Jaromíra Kohlíčka, spoluúčast města Oseka, zájem rodičů vystupujících dětí, zástupců Občanských sdružení Bílina a Mukov, jakož i všech sympatizantů a přátel. Záznamy návštěvníků v kronice projektu svědčí nejen o tom, že se výstava líbí, ale vysoko že je oceňována samotná idea sounáležitosti, přeshraniční spolupráce a přátelství mezi oběma našimi národy. V tomto duchu, i v duchu evropské myšlenky, položili zástupci sociální oblasti okresu Mittweida českým i německým horníkům kytici u památníku Nelsonské katastrofy. Zdroj/autor: Brigita Janovská Spolu v Evropě v mostecké knihovně Oblastní charita Most prezentuje až do konce června v Městské knihovně v Mostě svůj projekt "Spolu v Evropě". Jedná se o přehlídku její činnosti ve spektru přeshraniční spolupráce s přidaným prvkem výtvarného umění.

16 ZPRÁVY CHARITY 16 Výstava byla zahájena 5. června slavnostní vernisáží jejíž hudební rámec převzal pěvecký sbor Cantores Sancti Venceslai z Mostu, a sjela se k nám řada významných osobností z Freibergu, Chemnitz, Drážďan, Lipska i Bavorska. Nechyběl ani zástupce partnerského Marienbergu. V úvodních projevech zazněla krásná slova o evropské myšlence, spolupráci a dobrých mezilidských vztazích, pronesených ředitelkou Oblastní charity Most Mgr. Evou Čenkovičovou a ředitelkou Střední odborné školy Litvínov - Hamr Ing. Alenou Přibylovou. Přítomné pozdravil také rodák z Mostu, dlouholetý starosta bavorského města Ochsenfurtu a předseda Domovského okresu Brüx Peter Wesselowsky a to jménem mnoha rodáků z Mostecka a Litvínovska, kteří dle jeho slov našli sice před šedesáti lety novou vlast, ale tu původní mají stále rádi, pravidelně ji navštěvují a těší se s námi ze všeho, co se mění k lepšímu. Naši knihovnu při této příležitosti obohatil o četné nové svazky.

17 ZPRÁVY CHARITY 17 Velmi potěšilo, že pozvání přijala i delegace maďarské menšiny se sídlem v Teplicích vedená jejím předsedou Dr. Ferencem Kulinou, s níž je Charita rovněž připravena spolupracovat. Vernisáž se nesla v atmosféře přátelství, vzájemného uznání a úcty, čímž byl dán prostor k podnětným rozhovorům, výměně zkušeností perspektivám. Návštěvníci výstavy se mohou mj. těšit na výtvarné práce dětí z charitních nízkoprahových center Sovička a Pastelka, na zajímavou tvorbu klientů azylových domů a pečovatelské služby, na obrazy, sochy a malované kameny manželů Elišky a Jaroslava Vodičkových z Meziboří, a pěkné intarzie a umělecký nábytek projektových partnerů Muldentálského spolku umění intarzie Sörnzig a Střední odborné školy Litvínov - Hamr. Výstava je přístupná denně mimo středy a neděle. Zdroj/autor: Brigita Janovská Centrum Rodina v tísni Venku to už během pár slunečných dnů vypadá jako krásné jaro. Jako každý rok pomáhají klientky Centra Rodina v tísni osazovat květníky krásnými muškáty a pečovat o zahrádku. Dny se nám prodlužují a otepluje se. Po práci na zahradě si maminky s dětmi připravily svůj program. Uspořádaly pro své děti odpoledne plné her, zpestřené o opékání buřtů. Krásný a vydařený den zakončily pomalou procházkou po Oseku. Zdroj/autor: Karolína Wankovská, Centrum Rodina v tísni

18 ZPRÁVY CHARITY 18 Úsměv byl největší odměnou V úterý, dne 29. dubna 2008 vystoupily předškolní děti z NZDM Sovička společně s dětmi z MC Barborka v Mostě v Domově pro seniory Astra. Děti si s paní vychovatelkou a dvěma praktikantkami z VOŠ v Mostě a praktikantkou z UJEPu v Ústí nad Labem připravily recitačně - hudební vystoupení, díky kterému se babičky a dědečkové vrátili do svých dětských let. Vystoupení mělo velký úspěch, úsměvy diváků a potlesk byly dětem největší odměnou. V průběhu měsíce dubna probíhala v Meziboří sbírka ošacení pro Oblastní charitu Most. Ve sbírce se objevilo i mnoho obuvi, kabelek a hraček pro děti. Mostecká charita provozuje mimo jiné azylové domy pro dospělé, pro matky s dětmi a nízkoprahová centra. Tady všude naleznou věci ze sbírky své uplatnění. Sbírka ošacení v Meziboří Zdroj/autor: Oblastní charita Most Pracovníci mostecké oblastní charity se sešli v oseckém Centru Rodina v Tísni a celé odpoledne třídili,

19 ZPRÁVY CHARITY 19 sbírku dle vhodnosti do jednotlivých zařízení. Azylových domů pro dospělé v Duchcově a Oseku, do Rodiny v Tísni poskytující bydlení matkám s dětmi a nízkoprahového klubu Pastelka v Oseku, do nízkoprahového klubu pro děti a mládež Sovička v Mostě. Část sbírky využila i střediska se zaměřením na poradenství a pomoc rodinám v nepříznivých sociálních situacích, a to Středisko asistenčních služeb Most a Středisko Společné soužití v Litvínově a Janově. Že šlo o bohulibý počin potvrdilo i krásné slunné počasí, které jinak bývá v tuto roční dobu poněkud vrtkavé. Děkujeme tímto všem občanům města Meziboří, kteří věnovali svůj volný čas ke sběru daru na pomoc potřebným lidem a dětem, kterým přinese užitek i radost. Zdroj/autor: Jindřiška Vojtková, Oblastní charita Most Dětský den v Oseku V sobotu se uskutečnil Mezinárodní den dětí v prostorách Centra Rodina v tísni v Oseku. Zúčastnilo se více jak dvacet členů delegace žáků, učitelů i zástupců rodičovského sdružení Základní školy Vévody Heinricha Marienberg, která byla vedena jejich ředitelkou Ritou Hasse. Dále se zúčastnily děti z nízkoprahového centra Sovička v Mostě, děti z nízkoprahového centra Pastelka v Oseku, děti z Centra Rodina v tísni a děti z okolí Oseka. Celkový počet dětí nakonec dosáhl počtu padesát sedm. V rámci doprovodného programu si pedagogický doprovod a zástupci rodičů z Německa prohlédli klášter s galerií, dověděli se o historii města Osek, obdivovali přírodní autocamp a seznámili se i s hornickou katastrofou na dole Nelson. Zde v duchu křesťanské i evropské myšlenky položili spolu se zástupci Oblastní charity Most českým i německým horníkům kytici.

20 ZPRÁVY CHARITY 20 Dětský den byl přichystán s pestrým programem nejen pro děti, ale i pro rodiče. Zahrada byla vyzdobená barevnými balónky a fáborky. Byly pořádány různé zábavné soutěže, hod míčkem na cíl, běh mezi kuželkami a další zábavné atrakce jako např. skákací hrad, všechny děti obdržely odměnu - oblíbené hračky. Během celého soutěžení bylo připraveno občerstvení. Na závěr si děti pochutnaly na grilovaných špekáčcích a také nechyběla ani živá hudba, která navodila příjemnou atmosféru. Rádi bychom poděkovali všem sponzorům, kteří nám přispěli právě na tento den, a díky nimž jsme mohli udělat radost všem zúčastněným Městský úřad Ledvice, Tesco a.s., sbírkovému kontu Pomozte dětem. Zdroj/autor: Karolína Wankovská, vedoucí Centra Rodina v tísni

21 ZPRÁVY CHARITY 21 Akce Azylový dům Duchcovu I když počasí moc nepřálo dne 17. května se pracovníci i klienti azylového domu Duchcov vydali do ulic, aby sobě i ostatním obyvatelům města zpříjemnili životní prostředí. Myšlenka byla jasná - vysbírat co nejvíce odpadků pohozených v okolí Azylového domu a umožnit tak lepší pohled do ulic města. V čele uklízecí party stály zaměstnankyně Azylového domu a devět klientů, k nimž se ochotně přidal i dvanáctiletý mladík Míra Tuleja, který je občanem Duchcova. Celý úklid probíhal v dolní části města a také u památníku obětí dělnické stávky. Důkladně se vyklidila letitá, zapáchající skládka v ulici Bratří Čapků, kde bylo nejvíce práce. Důkladně se vyklidila letitá zapáchající skládka v ulici Bratří Čapků, kde bylo nejvíce práce.

22 ZPRÁVY CHARITY 22 Po skončení brigády nastala příjemnější část a to opékání špekáčků na dvoře Azylového domu. Radost z pozvání měl i náš nový kamarád Mireček. Všichni si společně sedli k plápolajícímu ohni, s hřejivým pocitem, že udělali něco užitečného pro svoje okolí a město. Tato akce byla první v řadě, ale určitě ne poslední a všichni účastníci brigády se těší na další společný úklid. Zdroj/autor: Nikola Čechalová, Azylový dům Duchcov Za krásami přírody Po prohlídce oseckého kláštera, který jsme s klienty azylového domu absolvovali v dubnu, jsme se rozhodli poznat krásy přírody a vydali se do Teplické, nově zrekonstruované zahrady. Ve sklenících nám všem přecházel zrak nad krásnými barvami květin z celého světa či rybičkami v akváriích. Venkovní zahrada nám nabídla ukázku rostlin, keřů a stromů pěstovaných i v našich zahradách a parcích. Dál naše kroky vedly na rozhlednu Doubravka. Cesta ubíhala krásným a voňavým lesem, na konci které na nás čekala nezapomenutelná vyhlídka na město Teplice a jeho okolí. Zdroj/autor: Anna Šturmová, Oblastní charita Most, pracovník v sociálních službách ADO Květen pro veřejnost Jednadvacátého května 2008 měly neziskové organizace v Mostě možnost prezentovat svou činnost na každoroční akci Květen pro veřejnost. Oblastní charita Most se akce také účastnila. Ve svém stánku zaměstnanci, dobrovolníci a studenti Oblastní charity Most prezentovali činnost organizace a seznamovali občany se sociálními službami, které poskytuje, rozdávali informační materiály.

23 ZPRÁVY CHARITY 23 Pro děti byly připraveny dětské atrakce a sladké odměny a pro maminky dárečky ušité v chráněné dílně Oblastní charity Most. Svou účastí na této akci vstoupila činnost Oblastní charity Most v povědomí mosteckých občanů. Zdroj/autor: Štiková Jana, Oblastní charita Most

24 ZPRÁVY CHARIT Y FARNÍ CHARITA 24 RUMBURK Zahrada snů ožívá Žijeme spolu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Úpravy pronajatého pozemku, který je k dispozici především klientům nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) Žijeme spolu, jsou již nastartovány. Donátorem je Nadace Vodafone ČR, která tuto akci podpořila jedním stem tisíc korun. Minulý víkend byl na zahradě instalován první doplněk - vstupní brána, kterou (kromě ostatních) vyrábí na zakázku pan František Mrázek z Lobendavy. Do prací jsou zapojeni také klienti NZDM, kteří pomáhají především při terénních úpravách, malbě plotu apod. Práce na zahradě by měly být ukončeny v září letošního roku, kdy proběhne i slavnostní otevření této multifunkční zahrady. Zdroj/autor: Martina Škodová, ředitelka Farní charity Rumburk

25 ZPRÁVY CHARITY 25 O B L AS T N Í C H A R I T A S O B O T K A Putování za Třemi králi Oblastní charita Sobotka a Farní Charita Mladá Boleslav připravily na 24. května v Domově pokojného stáří v Libošovicích akci pro děti s názvem: Putování za Třemi králi. Jednalo se o zábavně - výpravný program po Českém ráji uspořádaný jako poděkování všem dětem, které se aktivně podílely na Tříkrálové sbírce Díky tomuto setkání se mohli při plnění soutěžních úkolů po naplánované trase navzájem poznat koledníci z FCH Mladá Boleslav pod vedením paní Ing. Ivany Kolínové a koledníci z OCH Sobotka. Ráno přítomné přivítala ředitelka Oblastní charity Sobotka Libuše Kollová, seznámila je s posláním Domova, jeho historií a současností. Dále poděkovala všem dětem, které pravidelně věnují svůj volný čas Tříkrálové sbírce. Počítače, televizi či jiná lákadla dnešní doby vymění za chvíle strávené v kostýmech biblických postav. Při koledování v nákupních centrech nebo domácnostech jsou tak příkladem pro ostatní děti i mládež a přinášejí užitek těm, kteří to nejvíce potřebují. Po úvodním vzájemném představení formou seznamovací hry na rybáře se děti rozdělily do pěti skupinek. Na cestu tak vyrazila první parta ze třiceti odvážlivců. Trasa putování vedla z Libošovic Prokopským údolím na hrad Kost a okolo Semtínské lípy zpět do Libošovic. Kousíček za startem čekalo na děti překvapení, připravené Pavlou Huterovou: Libra a Beruška, tedy kůň a poník, na kterých bylo možné se svézt, projet překážkovou dráhu nebo jen tak obdivovat jejich hrdost a krásu. Po překonání Klenice podél malebných pískovcových skal se před soutěžícími vynořila třpytivá hladina Bílého rybníka, který se rozkládá pod hradem Kost. V průběhu putování měly děti za úkol nasbírat co nejvíce předmětů v barvě skupinky a úspěšně směnit tři věci, které obdržely na startu. Díky těmto úkolům byly děti v kontaktu s kolemjdoucími a místními lidmi podobně jako při Tříkrálové sbírce. Dalším úkolem byl Libošovický myslík, zábavný test, ve kterém si děti mohly ověřit své znalosti z různých oblastí, které se tématicky vázaly k dnešnímu putování. Některé odpovědi mohly děti objevit po cestě, u jiných stačilo zalovit v paměti nebo pozorně naslouchat úvodnímu povídání v Domově či u koní. Vedoucími skupinek byli tito dospěláci: Ing. Blanka Pálková, Ing. Iva Kolínová, Jára Zakouřilová, Lucie Křelinová, DiS. a pan Adamec.

ZPRÁVY CHARIT Y 2. Ekonomické informace str. 9 Tabulka Sbírka na Charitu str. 10-11

ZPRÁVY CHARIT Y 2. Ekonomické informace str. 9 Tabulka Sbírka na Charitu str. 10-11 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2008 ZPRÁVY CHARIT Y 2 O B S A H Duchovní slovo str.

Více

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2007 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 5/2009 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 5/2009 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 5/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 DMS pro Oblastní charitu Liberec...4 Diecézní odborná kolegia...5 Kurz Bytová problematika...6

Více

ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 1 OBSAH Duchovní slovo 3 Informace Diecézní charity 4 Ekonomické informace 5 Co se děje v charitách 6 Diececézní charita Litoměřice 6 Farní charita Česká

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 4/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OB S AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Ekonomické informace...5 Co se děje v charitách...6 Diecézní charita Litoměřice...6 Farní charita

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 3/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Pražské fórum o sociální solidaritě v Evropě...5 Obchod s lidmi...5 Sedmé multikulturní trhy

Více

Duchovní slovo str. 3-4

Duchovní slovo str. 3-4 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 4/2008 ZPRÁVY CHARIT Y 2 O B S A H Duchovní slovo str.

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 3/2006 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 2/2006 2 FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE OBSAH Duchovní slovo

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 4/2006 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE

Více

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most Oblastní charita Most Výroční zpráva 2008 Úvod Poslání, vznik, působnost Vážení pøátelé, Pøedkládáme Vám Výroèní zprávy Oblastní charity Most 2008. Oblastní charita Most poskytuje své služby na území regionu

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most Oblastní charita Most Výroční zpráva 2010 Úvod Vážení, představujeme Vám činnost Oblastní charity Most v roce 2010. Oblastní charita Most je nestátní nezisková- církevní organizace. Poskytuje humanitární

Více

O B S A H Informace DCH Ekonomické informace Poradenství pro osoby v zadluženosti Terénní program Magdala Poznámky z p ednášky M.

O B S A H Informace DCH Ekonomické informace Poradenství pro osoby v zadluženosti Terénní program Magdala Poznámky z p ednášky M. DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 2/2008 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 2/2009 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 2/2009 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 2/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Pracovní setkání v polské Legnici...4 Nový prezident ACH Praha...4 Organizační změny...4 Nepodpoří

Více

Sdružení Česká katolická charita. CENA 10 Kč. Setkání národů (10) (14) Írán postihlo. zemětřesení. Cesta (8) po Jižní Americe.

Sdružení Česká katolická charita. CENA 10 Kč. Setkání národů (10) (14) Írán postihlo. zemětřesení. Cesta (8) po Jižní Americe. Sdružení Česká katolická charita CENA 10 Kč Setkání národů (10) (14) Írán postihlo zemětřesení (3) Téma: Cesta (8) po Jižní Americe Adopce na dálku Kalendář Přišel nepoznán Byla Stříbrná neděle; farář

Více

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ PRO ČASOPIS DIECÉZNÍ AKTUALITY 1 leden 2014 ročník XXIV. Také my jsme povinni položit život za své bratry U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Slovo předsedy SDČR, o.s.

Slovo předsedy SDČR, o.s. Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 7 MOTTO: Je třeba životu více dávat, než ho urychlovat. Slovo předsedy SDČR, o.s. Gándhí Vážení přátelé, mocná čarodějka příroda nám opět připravila jedno

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm. DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz zprávy CHARITY 4/2004 ZPRÁVY CHARITY 2 OBSAH Duchovní slovo str. 3

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4.

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. 2006 Slovácké hody 2006 Opět se blíží měsíc říjen, měsíc, kdy naše obec slaví císařské

Více

Dubský dostavník Z OBSAHU... Noc kostelů... Blahopřání... Den země... Den matek... Inzerce... Florbalový turnaj... Vzpomínka... Pozvánky...

Dubský dostavník Z OBSAHU... Noc kostelů... Blahopřání... Den země... Den matek... Inzerce... Florbalový turnaj... Vzpomínka... Pozvánky... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Dubský dostavník Z OBSAHU... Slovo starosty... Výsledky voleb do EP... Z jednání RM... MP informuje... Přerušení provozu v dubských MŠ... Návštěva

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 4 duben 2013 ročník XXIII. Povolání jsou znamením naděje založené na víře (...) Kněžská a řeholní povolání se rodí

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 3, ročník XXVI Neděle 10. května 2015 Z obsahu čísla Postřehy účastníků oslav posvěcení farního kostela Rozhovor s arcibiskupem Rozhovor

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

AKTUALITY. Bůh nás povolal jménem a příjmením. duben 2014 ročník 4 XXIV.

AKTUALITY. Bůh nás povolal jménem a příjmením. duben 2014 ročník 4 XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY duben 2014 ročník 4 XXIV. Bůh nás povolal jménem a příjmením Drazí bratři a sestry v Kristu, Když se dívám do této

Více