VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Mateřské centrum Litomyšl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Mateřské centrum Litomyšl"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Mateřské centrum Litomyšl Strana 1 (celkem 12)

2 Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Poslání a cíle mateřského centra 4 3. Stručná historie 5 4. Činnost Mateřského centra Litomyšl v roce Záměry organizace na rok Finanční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Organizační členění Přínos organizace Poděkování Kontaktní a identifikační data Spolupráce a členství v mezinárodních 12 a celorepublikových organizacích Strana 2 (celkem 12)

3 Úvodní slovo Milí přátelé, dostáváte do rukou další roční bilanci práce občanského sdružení Mateřské centrum Litomyšl. Myslím, že základní poslání, jakým je vytvoření otevřeného a přátelského místa k neformálním setkáváním rodin s malými dětmi, se nám daří realizovat. Mám velikou radost, že mezi nás přicházejí stále nové maminky se svými dětmi a podle toho, že nás pravidelně navštěvují, se mezi námi cítí dobře. Nesmírným oceněním pro nás bylo uspořádání předávání certifikátu Společnost přátelská rodině Pardubického kraje ve Smetanově domě a celostátní valné hromady občanského sdružení Síť mateřských center v České republice ve dnech listopadu Těší mě, že se maminky v hojném počtu v centru zúčastňují programů, navštěvují akce mimo prostory mateřského centra, či se samy aktivně podílejí na jejich vytváření. Uplatňují zde svoje znalosti a dovednosti, realizují se v rozličných aktivitách. Moje velké díky patří i maminkám, které se podílejí na získávání finančních či věcných darů pro naše centrum. Všem, kteří pro nás, bez nároku na odměnu, vykonávají spoustu užitečné práce a v neposlední řadě našim rodinám, které při nás pevně stojí. Největší odměnou pro mne je, když jsou rodiče u nás spokojeni a dětem se od nás nechce domů. Petra Benešová Předseda výkonné rady MC Litomyšl Strana 3 (celkem 12)

4 Poslání a cíle mateřského centra Mateřské centrum je určeno dětem, jejich rodičům a všem, kteří chtějí společně s dětmi aktivně prožít nejkrásnější část jejich života. Smyslem mateřského centra (dále jenom MC) je nabízet kulturní, vzdělávací a sportovní aktivity pro maminky a jejich děti (od stáří několika týdnů po celý předškolní věk), ale také podporovat vytváření otevřené místní komunity. Je to místo pro setkávání dětí a rodičů, kteří se mohou vzájemně obohacovat a pomáhat si. Prostředí centra podněcuje maminky k zájmu nejen o sebe a své děti či rodinu, ale také o potřeby a problémy svého okolí. Mateřské centrum má dvě základní myšlenky: Tou první je vytvoření místa neformálních setkání žen na mateřské dovolené. Místa, kam se budeme těšit, místa kde se naučíme vycházet a stýkat se s lidmi jiných názorů, s lidmi, kteří žijí a myslí jiným způsobem a praktikují jiné výchovné metody. Dává jim možnost vyjít z osamělosti domova, vyjít ze sociální izolace a najít společenství založené na principech dobrovolnosti a svépomoci. Druhou nedílnou součástí náplně klubu je zajištění programu pro děti předškolního věku. Dětem poskytuje MC příležitost pohrát si s jinými dětmi. Je pro ně vytvářen program na základě jejich dovedností a schopností. Učí se navazovat sociální kontakty s ostatními dětmi i komunikovat s dospělými. MC je místo, kde jsou děti vítány a vidí zde svou maminku v jiné roli než v domácnosti. Strana 4 (celkem 12)

5 Stručná historie Mateřské centrum v Litomyšli vzniklo v březnu v roce Občanské sdružení bylo založené Ing. Evou Klabanovou, Ing. Ivou Perníkovou a Pavlou Dvořákovou. Od svého založení MC Li funguje v prostorách poskytnutých MÚ v Litomyšli, Ropkova 51 a za jeho finanční podpory. Do června 2003 mateřské centrum vedla rada matek, v čele které byla zvolená paní Klabanová, jakožto předsedkyně, a to až do jejího odchodu z mateřské dovolené. Od září 2002 začala spolupracovat s vedením Petra Benešová, která v červnu 2003 byla zvolená předsedou výkonné rady a tuto práci vykonává do dnes. Díky finanční podpoře MÚ v Litomyšli a iniciativě členů MC Li byla v měsíci červnu 2003 provedena rekonstrukce prostor mateřského centra. Postupem doby se mateřské centrum stává hojně navštěvovaným místem mladých rodin s malými dětmi a stávající prostory začínají být malými a nevyhovujícími z toho důvodu nastává doba hledání nových, větších prostor pro fungování mateřského centra. Strana 5 (celkem 12)

6 Činnost Mateřského centra Litomyšl v roce 2006 Valná hromada v prosinci 2005 zvolila výkonnou radu MC v Litomyšli, rozpočet na rok 2006 a změnila výši členských příspěvků na rok Podařilo se zapojit nové členy do shánění finančních prostředků a získat tak finanční i věcné dary. Z důvodu nevyhovujících stávajících prostor mateřského centra se hledají nové prostory a finance na jejich rekonstrukci, což se v závěru roku za plné podpory Městského úřadu v Litomyšli a pana poslance Pavla Severy úspěšně podařilo a připravují se technické projekty pro rekonstrukci prostor na Toulovcově náměstí. Programová náplň MC Litomyšl v roce 2006: 1. Stály program: Herna pro děti předškolního věku (2x týdně - úterý a čtvrtek dopoledne). Součástí herny byl program určený pro malé děti (malování, lepení, zpívání, tancování, říkanky, hry, cvičení, zhotovování dekorací). Jazykové kurzy v odpoledních hodinách Keramická dílna pro rodiče s dětmi každé pondělí odpoledne. Pravidelný týdenní program Mateřského centra Litomyšl od října 2005 do června 2006 PONDĚLÍ Keramika pro děti rodiče Angličtina pro středně pokročilé (lektorka pí. Knedlová tel ) ÚTERÝ Šikulka výtvarné dopoledne pro nejmenší Rezervace MC ČTVRTEK Malý neposeda - hrátky pro děti i rodiče Angličtina pro začátečníky (lektorka Angela Radiven tel.: ) Pravidelný týdenní program Mateřského centra Litomyšl od října 2006 do června 2007 PONDĚLÍ Keramika pro děti rodiče Angličtina pro středně pokročilé (lektorka Hana Knedlová - tel ) ÚTERÝ Šikulka výtvarné dopoledne pro nejmenší Nepravidelné akce MC STŘEDA Superlearningový kurz angličtiny pro děti od 4 let (lektorka Katherine Koting tel ) Superlearningový a konverzační kurz angličtiny pro školní děti (lektorka Katherine Koting - tel ) Angličtina pro začátečníky (lektorka Angela Radiven - tel.: ) ČTVRTEK Malý neposeda - hrátky pro děti i rodiče Angličtina pro mírně pokročilé (lektorka Angela Radiven - tel.: ) Strana 6 (celkem 12)

7 2. Nepravidelné akce: kurzy ručních prací (patchwork, drátování, malování na hedvábí, vosková batika, kurzy šití,kurz masáže dětí a kojenců,apod.) a jiné akce pro členy MC Litomyšl a jejich děti (karneval, lampiónový průvod, aranžování, besedy, ukázkové hodiny, výroba svíček, ubrousková technika, savování). Leden 21. ledna Výroba kulatých krabic s víkem Únor 11. února Malujeme na hedvábí 14. února Dětský karneval Březen 14. března Savujeme a malujeme na trička podle šablon 21. března Prevence onemocnění z potravin aneb 5 klíčů Světové Zdravotnické Organizace přednáší MUDr. Jolana Rambousková, CSc. 3. Lékářská fakulta Univerzity Karlovy 25. března Malování na hedvábí Duben 22. dubna Podmalba na skle 27. dubna Jarní hraní se zajíčkem Červen 15. června Výlet do ZOO Jihlava 20. června Výlet na venkovský statek za zvířátky do Újezdce Červenec 22. července Kurz šití panenky Barunky července Křížem krážem prázdninami Srpen srpna Křížem krážem prázdninami Říjen 5. října Exkurze na ekologickou farmu ing. M. Štěrby v Deblíně 26.října Návštěva loutkového divadla ve Vysokém Mýtě Pohádka Smolíček Pacholíček Listopad 18. listopadu Malování na hedvábí vánoční dárky 25. listopadu Kurz masáží dětí a kojenců 28.listopadu Prosinec 11. prosince Valná hromada 15.prosince Vánoční besídka 21.prosince Sladká vánoční inspirace burza osvědčených, rodinných vánočních receptů a nejen sladkých Vánoční aranžování - aranžmá na štědrovečerní stůl ze živých květů Strana 7 (celkem 12)

8 Záměry organizace na rok 2007 Hlavním cílem organizace je její profesionalizace což je spojeno se zajištěních finančních prostředků pro zaměstnance Mateřského centra v Litomyšli. V říjnu 2006 byla podána žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nestátnímu neziskovému subjetku v oblasti podpory rodiny v roce 2007 z prostředků MPSV ČR. Z projetku Mateřství moderní doby mimo vybavení a úhradu provozních nákladů mateřského centra na zajištění projektu by měl být financován vznik pracovních míst projektového manažéra a koordinátora projektu a pokrytí finančních prostředků na účetnictví a inženýring projektu. Druhým cílem pro rok 2007 je rekonstrukce a zprovoznění nových prostor mateřského centra. Za pomoci Městského úřadu a rodiny Brýdlovi se podařilo vytipovat nové prostory, které jsou větší, rozdělitelné na dvě oddělené části, ale zároveň snadno propojeny v jeden celek, mají vlastní sociální zařízení a kočárkárnu. Velikou výhodou je vstup přímo na dvoreček, který bude upravený jako odpočinkový kout pro maminky a hřiště pro děti. Koncem roku firma vyhotovila projektovou dokumentaci a Městský úřad v Litomyšli spolu s panem poslancem Pavlem Severou hledají finanční prostředky na kompletní rekonstrukci. Strana 8 (celkem 12)

9 Finanční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2006 MC Litomyšl nemá daňovou povinnost vůči správci daně za rok Z tohoto důvodu MC Litomyšl předložilo správci daně pouze prohlášení, že nemá žádné zdanitelné příjmy za toto období. Příjmy za rok 2006: - zůstatek z roku ,- - příspěvek MÚ na chod MC ,- - členské příspěvky 9 180,- - pobytné za akce vedené v MC 2 000,- - příspěvky na akce 9 306,- - dar 5 000,- - Příprava a realizace valné hromady Sítě MC v ČR 5 000,- - Připsaný úrok z účtu 10,- - Výtěžek veřejné sbírky Sítě MC v ČR Tesko 1 373,- Příjmy celkem ,- Výdaje za rok 2006: - hračky 2 638,- - kancelářské potřeby 1 949,50 - provoz, vybavení MC potraviny 1 905,50 - dílna (činnost, pracovní náplň, výtvarné potřeby) 7 479,50 - knihy, časopisy 779,- - renovace MC 819,- - kopírování 144,- - poštovné 162,50 - čistící a hygienické prostředky 1 865,50 - služby (zpracování účetnictví) 800,- - dohoda o provedení práce, srážková daň ,- - doprava autobus 6 575,90 - poplatky bance 1 663,- Výdaje celkem Hospodářský výsledek za rok ,90Kč ,10 Kč Strana 9 (celkem 12)

10 Financování pronájmu a provozních nákladů prostor MC Litomyšl MC zajišťuje svoji činnost především z prostředků poskytnutých Městským úřadem v Litomyšli. MC sídlí v prostorech MÚ, a to bezplatně (MÚ promíjí nájemné ve výši cca ,-Kč ročně). Z prostředků MÚ jsou dále hrazeny provozní náklady na prostory MC (ve výši cca ,-Kč ročně). Dále MÚ v Litomyšli v roce 2006 poskytl hotovost na činnost mateřského centra ve výši ,- Kč. Příjmy za členské příspěvky Na valné hromadě za rok 2005 bylo odsouhlaseno, že výše členských příspěvků se nemění a zůstává ve výši 45,- Kč za měsíc, placeno na pololetí dopředu. Za letní měsíce nebyl členský příspěvek účtován, a to z důvodu, že prostory byly zapůjčeny MÚ v Litomyšli. Evidence výběru členských příspěvků je uvedena ve Výběrčí listině členských příspěvků. K je počet zaregistrovaných členů 71 osob. Na členských příspěvcích za rok 2006 bylo vybráno 9 180,-Kč. Příjmy za pobyt nečlenů v prostorách MC Litomyšl Další příjmy MC Litomyšl jsou z účasti veřejnosti na programech v MC. Za účelem získání dalších finančních prostředků pro provoz MC vedení přistoupilo k poskytování užívaných prostor třetím subjektům za účelem doplnění programu MC a lepšího využití užívaných prostor. Nečleni MC mají povinnost při vstupu do prostor MC (herna, lekce, kurzy, ) zaplatit pobytné ve výši 20,-Kč. V roce 2006 byla na pobytném vybrána částka 2 000,-Kč. Dary MC obdrželo finanční dar: od Radomila Kašpara ve výši 5.000,- Kč Organizační členění Mateřské centrum vede tříčlenná výkonná rada, jako kontrolní orgán byla valnou hromadou zavedena kontrolní komise. Výkonná rada volí každoročně ze svých členů předsedu a místopředsedu výkonné rady. Za MC Litomyšl jedná předsedkyně výkonné rady pí Petra Benešová a místopředsedkyně výkonné rady pí Blanka Brýdlová, kterou od vystřídala ve funkci Ing. Věra Cenková. Činnost MC je zajišťována svépomocně členy MC Litomyšl. Programová náplň je kromě svépomoci zajišťována na základě smluvních vztahů jinými fyzickými či právnickými osobami. Řízení a program je prováděno neformálním způsobem, je stavěno na dobrovolné a nezištné práci jejich členů. Strana 10 (celkem 12)

11 Přínos organizace Děti v mateřských centrech přicházejí do styku s různými osobami majícím k nim vztah, jsou v kontaktu s dětmi různého věku, potkávají se s mnoha kamarády pro hraní a jsou oslovovány a přitahovány různými způsoby, a to všechno v bezpečí přítomností rodiče. Děti navštěvující mateřské centra jsou živější, družnější, schopnější se prosadit, neboť je zde mnohonásobně více podnětů. Mateřství znamená změnu životní situace. Ženy na mateřské dovolené se neustálou péči o dítě dostávají do určité izolace. Mají málo příležitostí k odreagování a odpočinku, což dozajista nepřispívá k rodinné pohodě. Vytvoření svépomocného společenství, poskytující prostor ke sdílení radostí i starostí, ke vzdělávání, k výchově a vlastní seberealizaci, kam můžou přicházet ve společnosti svých dětmi, je pro ně a jejich okolí nepochybně přínosem. Mateřská centra podporují fungující, zdravou a spokojenou rodinu, která dále vytváří nepochybně základ fungující společnosti. Poděkování Městskému úřadu v Litomyšli děkuje za materiální a finanční podporu bez které bychom nemohli existovat. Děkujeme všem organizacím a jednotlivcům za jejich laskavou podporu. Děkujeme všem dárcům za projevenou přízeň a poskytnutou pomoc a doufáme, že zůstanou projektu centra i nadále nakloněny. Děkujeme Technickým službám města Litomyšle za pomoc při naší činnosti. Děkujeme členům MC Litomyšl a jejich rodinám za finanční, pracovní a materiální pomoc. Dále děkujeme za podporu, trpělivost a pochopení našim rodinám, přátelům, spolupracujícím organizacím a úředníkům státní správy a samosprávy. Strana 11 (celkem 12)

12 Kontaktní a identifikační data Mateřské centrum Litomyšl Ropkova Litomyšl IČO: Bankovní spojení: KB Litomyšl č.ú: /0100 Kontaktní osoba: Petra Benešová, tel: , Spolupráce a členství v mezinárodních a celorepublikových organizacích Mateřské centrum Litomyšl je členem Sítě mateřských center v ČR a prostřednictvím ní také členem mezinárodní sítě mateřských center MINE Strana 12 (celkem 12)

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Úvodní slovo 3. Cíl činnosti 4. Historie MC 6. Statistika návštěvnosti 7. Pravidelné programy 7. Mimořádné akce 8. Projekty roku 2010 10

Úvodní slovo 3. Cíl činnosti 4. Historie MC 6. Statistika návštěvnosti 7. Pravidelné programy 7. Mimořádné akce 8. Projekty roku 2010 10 Výroční zpráva 21 Obsah Úvodní slovo 3 Cíl činnosti 4 Historie MC 6 Statistika návštěvnosti 7 Pravidelné programy 7 Mimořádné akce 8 Projekty roku 21 1 Vedení MC Skřítek struktura sdružení 1 Akce organizované

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení Rodina a dítě. Poděbrady

Výroční zpráva. občanského sdružení Rodina a dítě. Poděbrady Výroční zpráva občanského sdružení Rodina a dítě 2012 Poděbrady Obsah Úvodní slovo 2 Cíl činnosti 3 Co děláme 4 Historie MC 5 Statistika návštěvnosti 6 Pravidelné akce 7 Mimořádné akce 9 Projekty a kampaně

Více

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009 Výroční zpráva d 9b c qg f i t k 3 2009 Úvodem... Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2011 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Klub maminek Balónek. Společnost přátelská rodině. Výroční zpráva

Klub maminek Balónek. Společnost přátelská rodině. Výroční zpráva Klub maminek Balónek Společnost přátelská rodině Výroční zpráva 2006 Klub maminek Balónek Vydalo: občanské sdruţení Klub maminek Balónek, Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4. Grafická úprava a sazba: Ing.

Více

Rodičovské Centrum Domeček o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Rodičovské Centrum Domeček o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Rodičovské Centrum Domeček o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle 4 Zaměření činnosti Rodičovského Centra Domeček o.s. 5 Historie 5 Finanční zpráva 6 Zhodnocení činnosti RC Domeček

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2010 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 OBSAH Úvod 3 Založení a začátky MC Hvězdička 4 Poslání organizace 5 Struktura a fungování organizace 6 Lektoři v MC 7 Aktivity pro děti 8 Stálý program

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

... pohodové dítě...... pohodoví rodiče...... fungující rodina...... spokojená společnost.

... pohodové dítě...... pohodoví rodiče...... fungující rodina...... spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za období srpen 2006 srpen 2007 ... pohodové dítě...... pohodoví rodiče...... fungující rodina...... spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Souhrn činnosti za rok 2008 4-12 3. Struktura organizace

Více

Mateřské centrum Hvězdička Benešov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

Mateřské centrum Hvězdička Benešov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 2 0 0 5 Mateřské centrum Hvězdička Benešov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 1 Slovo úvodem Když jsme před třemi lety v Benešově v partičce několika nadšených maminek, zakládaly Mateřské centrum Hvězdička, moc jsme

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 OBSAH Úvod 3 Založení a začátky 4 Poslání organizace 5 Struktura a fungování organizace 6 Stálý program 7 Kurzy pro děti a něco málo o nich. 9 Kurzy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FAMILY FRIENDLY SOCIETY KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2007

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled na rok 2008 5. Finanční zpráva 7. Poděkování 8.

Více

Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RC Domeček o.s., Flesarova 49, 503 46 Třebechovice pod Orebem, rcdomecek@seznam.cz, www.rcdomecek.com, 739 705 230 1 Obsah Obsah...1 Úvodní slovo...2

Více

Občanské sdružení CEMA Žamberk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

Občanské sdružení CEMA Žamberk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 1 Občanské sdružení CEMA Žamberk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2 3 Úvodní slovo Při zhodnocení roku 2006 musím konstatovat, že byl pro naše sdružení přelomový a velice náročný. V roce, kdy sdružení oslavilo 10.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 12 OBSAH Obsah 2 Úvodní slovo 3 Poslání a cíle centra 4 Vstup do centra a členství 4 Návštěvnost 5 Historie 6 Činnost v roce 2012 7 dopolední interaktivní přednášky 7 odpolední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

MC Břežánek. Výroční zpráva za rok 2009. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek

MC Břežánek. Výroční zpráva za rok 2009. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Výroční zpráva za rok 2009 MC Břežánek Dolní Břežany, Dělnická 120 www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel. 773 619 138 OBSAH Obsah... 2 Úvodní slovo...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 člen Sítě MC v ČR www.materska-centra.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 25 Tel.: 732 249 15, 68 459 559 www.mc.dobris.net mc.dobrisek@tiscali.cz Obsah Úvodní slovo.....str.3 Kdo jsme a co nabízíme?... str.4 Historie

Více

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Naše poslání a cíle... 1 Naše služby... 2 Členská struktura a Pracovní tým... 3 Aktivity roku 2012... 4 Pravidelné aktivity... 5 Zrealizované akce...

Více

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Obsah 1 Úvodní slovo 2 Kdo jsme 3 Naše služby 4 Historie sdružení 5-6 Významné události 7 Projekty, dotace 8 Víkendové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 člen Sítě MC v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Tel.: 732 249 015 www.mc.dobris.net mc.dobrisek@tiscali.cz Obsah Odkud přicházíme, kam směřujeme... str.3 Kdo jsme a co nabízíme?...... str.4 Vedení MC... str.5

Více