Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2010 (dle ustanovení 5 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Dne Česká národní banka udělila investiční společnosti povolení k vytvoření nového standardního fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond otevřený podílový fond (rozhodnutím č.j. 2010/540/570). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne První podílové listy tohoto fondu byly vydány dne ISIN: CZ Typ fondu dle AFAM ČR (nyní AKAT) smíšený fond Investiční politika Cílem investiční politiky je dlouhodobé překonávání výnosu českých státních dluhopisů a světových akcií prostřednictvím aktivních změn váhy akcií v portfoliu, měnového složení portfolia a modifikované durace dluhopisové části portfolia. V minoritním zastoupení mohou být do portfolia fondu zařazeny instrumenty s expozicí na korporátní dluhopisy. Podílový fond je řízen s důrazem na celkový dosažený výnos. Cíle je dosahováno především aktivní alokací aktiv (zejména dluhopisy versus akcie), přičemž maximální podíl akcií a investičních nástrojů nesoucích riziko akcií nepřesáhne 90 % majetku v podílovém fondu. Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Velikost složky portfolia tvořené státními dluhopisy je cílována v neutrální pozici na 60 % majetku v podílovém fondu. Je aktivně řízena vzhledem k úrokovému riziku především na české a eurové výnosové křivce. Podílový fond při tom podstupuje měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Vzhledem k důrazu na využívání investičních příležitostí je dosahováno vysokého obratu aktiv. Uvedené cíle nepředstavují limity pro omezení a rozložení rizika spojeného s investováním. Benchmark není pro podílový fond stanoven. Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k Rok narození 1971 Jiří Lengál, Ing., Mgr., CFA portfolio manažer Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera) Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, obor biochemie (1995) Absolvent Vysoké školy ekonomické, obor finance (1998) Equity Markets and Analysis, Advanced Fixed Income Analysis, Derivatives, Moneco, Brno ( ) Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2005) 11 let (OPF SPOROTREND ( ), Smíšený fond (02/10 - ))

2 Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ , se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce Investiční společnost vznikla dne , kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Do patřila investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která byla její přímo ovládající osobou a jediným akcionářem od doby založení společnosti. K datu došlo ke změně jediného akcionáře společnosti; k tomuto dni došlo k převodu 100 % akcií investiční společnosti na společnost Erste Asset Management GmbH. Od investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, se sídlem Habsburgergasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika, která je její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. Nepřímo ovládající osobou - osobou ovládající společnost Erste Asset Management GmbH - je společnost Erste Bank Beteiligungen GmbH, se sídlem Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika. Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností: Obchodní firma Identifikační číslo Sídlo Doba činnosti pro FKI ABN AMRO Bank N.V PP Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, Nizozemsko ATON Capital Group Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace Bank Austria 1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, Rakouská republika BNP Paribas SA Paříž, 16 Boulevard des Italiens, Francie BNY ConvergEx Group, LLC 1633 Broadway, 48th Floor, NY 10019, New York, USA 2

3 COMMERZBANK AG Cowen International Limited Crédit Agricole S.A. Česká spořitelna, a.s Československá obchodní banka, a.s Deutsche Bank Ltd. Eczacibasi Securities Erste Group Bank AG ING BANK N.V. JPMorgan Chase & Co. Kepler Equities Komerční banka, a.s Merrill Lynch & Co., Inc. Morgan Stanley and Co., Inc. Patria Finance, a.s Raiffeisen International Bank Holding AG Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN 1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Paříž, Boulevard Pasteur, Francie Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Moskva , Ul. Sadovnicheskaya 82-2, Ruská federace Istanbul, Büyükdere Cad. Tekfen Tower Kat:6, Turecká republika 1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika 1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko 270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA Stadelhoferstrasse 22, Postfach 8024, Zürich, Švýcarská konfederace Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ World Financial Center, 250 Vesey Street, NY 10080, New York, USA 1585 Broadway, NY 10036, New York, USA Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ Vídeň, Am Stadtpark 3, Rakouská republika 3

4 Rodman & Renshaw, LLC 1270 Sixth Avenue, 28th Floor, NY 10020, New York, USA Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA Troika Dialog UK Ltd. WOOD & Company Financial Services, a.s Zimmerman Adams International Cologne, Unter Sachsenhausen 4, SRN 85 Fleet Street, 4th Floor, London EC4Y1AE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Informace o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období: Komentář manažera fondu Úvod roku 2010 byl pro akciové trhy příznivý, když lepší, než očekávaná, ekonomická data a uvolněná měnová politika přispívaly k optimismu investorů. Dominantním tématem finančních trhů se však posléze stala krize důvěry dluhopisových trhů ve schopnost evropských vlád dostat pod kontrolu deficity veřejných rozpočtů a ukotvit úroveň zadluženosti na dlouhodobě udržitelných úrovních. I když důvody byly různé od rozmařilosti minulých vlád a nepřesných statistik v Řecku, závazku irské vlády sanovat banky po katastrofálních ztrátách plynoucích z poklesu cen nemovitostí, či dlouhodobá eroze konkurenceschopnosti Portugalska investoři postupně vytlačili výnosy státních dluhopisů uvedených zemí výrazně výše, což jim citelně zvýšilo náklady na refinancování stávajícího dluhu, v případě Řecka nad přijatelnou úroveň. To v květnu vyústilo v poskytnutí záchranného balíčku ze strany MMF a EU Řecku a následné ustanovení evropského finančního stabilizačního fondu. Nerozhodnost evropských představitelů ve stanovování priorit a neochota silnějších členů eurozóny riskovat svou důvěryhodnost přijímáním dodatečných závazků vedly k tomu, že nedůvěru investorů příliš nerozptýlila ani úsporná rozpočtová opatření přijímaná jednotlivými vládami, ani červencový zátěžový test evropských bank. Dluhopisové i akciové trhy tak procházely výraznými výkyvy. Problémy znovu eskalovaly před koncem roku, kdy došlo k dalšímu nájezdu na dluhopisy jižních členů eurozóny a Irska a na trhu se vyrojily spekulace zpochybňující úvěrovou schopnost zemí od Belgii až po Itálii. V této atmosféře se nedařilo zejména evropským bankovním titulům, zprostředkovaně tato situace dolehla i na ty východoevropské banky, které měly expozici vůči zemím vnímaným jako fiskálně slabší (Maďarsko), či které stále zápolily s recesí (Rumunsko a další balkánské země). Východoevropské banky se však dokázaly posléze z obecného negativního sentimentu vůči finančním institucím vymanit a v řadě případů jejich akcie dosáhly slušného zhodnocení. V rámci východní Evropy se nedařilo maďarským akciím, přestože v prvním čtvrtletí měly našlápnuto na úspěšný rok. Rozchod nové maďarské vlády s MMF, uvalení speciálních daní na 4

5 vybrané segmenty ekonomiky a další kroky vyvolávající údiv investorů i mezinárodních představitelů (faktické zrušení soukromých penzijních fondů) vedly k výprodeji maďarských aktiv. Maďarský akciový index tak jako jediný z východní Evropy skončil rok 2010 v mínusu. Na opačném konci stály turecké akcie, které dominovaly východní Evropě, a to díky silnému růstu tamní ekonomiky, stabilitě finančních institucí a relativně příznivému inflačnímu vývoji. Významnou vzpruhou pro turecké akcie byl i jednoznačný výsledek referenda o ústavních změnách, v němž vládní Strana spravedlnosti a rozvoje slavila drtivé vítězství. Trh tak získal důvěru v pokračování dosavadní úspěšné hospodářské politiky i po volbách v roce Závěrečné měsíce roku posléze vynesly vzhůru i Rusko, které po většinu roku díky mdlé výkonnosti ropných titulů spíše zaostávalo. I tak však byla výkonnost tohoto sektoru zklamáním, naopak velkým vítězem odvětvového klání byly tituly z odvětví materiálů (tj. těžební společnosti, ocelárny, ap.). Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks Kč ks Kč ks Kč Únor ,00 0 0, ,00 Březen ,90 0 0, ,90 Duben , , ,18 Květen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Červen ,79 0 0, ,79 Červenec 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Srpen ,04 0 0, ,04 Září ,57 0 0, ,57 Říjen ,27 0 0, ,27 Listopad 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Prosinec 0 0,00 0 0,00 0 0,00 C E L K E M , , ,75 Poznámka: 1 pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části výroční zprávy použit kurz stanovený ČNB k a uveřejněný v kurzovním lístku č

6 Vývoj hodnoty podílových listů OPF Smíšený fond v roce Hodnota PL, Kč

7

8

9 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA sestavená k Obchodní firma: Investiční společnost České spořitelny, a.s., Sídlo: Praha 6, Evropská 2690/17 Rozvahový den: Datum sestavení účetní závěrky:

10 PŘÍLOHA k účetní závěrce za období

11 1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY Založení a charakteristika společnosti Investiční společnost České spořitelny, a.s.,, (dále jen Fond nebo ISČS, a.s. Smíšený fond OPF ) je účetní jednotka bez právní subjektivity, zřízená Investiční společností České spořitelny, a.s. (dále jen Investiční společnost ) v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen Zákon ). Na základě žádosti Investiční společnosti ČNB schválila vytvoření fondu s názvem Investiční společnost České spořitelny, a.s.,. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Činnost Fond zahájil dne Depozitářem Fondu je na základě uzavřené smlouvy Česká spořitelna, a.s. Fond je spravován Investiční společností, která je dle Zákona zodpovědná za obhospodařování majetku ve Fondu. Obhospodařováním majetku se rozumí správa majetku a nakládání s ním. Fond je standardním fondem podle Zákona, který splňuje požadavky práva Evropských společenství. Podle klasifikace, závazné pro členy Asociace pro kapitálový trh ( AKAT ) ke dni schválení statutu, je možno pro Fond použít označení smíšený fond. Sídlo společnosti Investiční společnost České spořitelny, a.s. Smíšený fond - otevřený podílový fond Praha 6, Evropská 2690/17 Rozhodující předmět činnosti Fond je souborem majetku, který náleží všem podílníkům, a to v poměru podle vlastněných podílových listů. Je svěřen Investiční společnosti do obhospodařování a tvoří samostatnou majetkovou podstatu, oddělenou od hospodaření s majetkem Investiční společnosti a od majetkové podstaty ostatních fondů Investiční společností obhospodařovaných. Fond není právnickou osobou. Investiční společnost jej obhospodařuje svým jménem a na účet podílníků. Investiční společnost shromažďuje vydáváním podílových listů peněžní prostředky fyzických i právnických osob pro Fond za účelem jejich kolektivního investování na tuzemských a zahraničních finančních trzích. Počet vydávaných podílových listů ani doba, na kterou je Fond vytvořen, nejsou omezeny. Investiční společnost si však vyhrazuje právo vydávání podílových listů dočasně pozastavit nejdéle na 3 měsíce v souladu se Zákonem. 3

12 Investiční společnost se zavazuje vyplatit částku za odkoupený podílový list bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů od data, ke kterému prostřednictvím České spořitelny obdržela žádost o jeho odkoupení, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů. Všechny podílové listy mají stejnou jmenovitou hodnotu 1 000,- Kč. Podílové listy Fondu jsou nabízeny v České republice a případně i v jiných členských státech Evropské unie. Zaměření Fondu Cílem investiční politiky je dlouhodobé překonávání výnosu českých státních dluhopisů a světových akcií prostřednictvím aktivních změn váhy akcií v portfoliu, měnového složení portfolia a modifikované durace dluhopisové části portfolia. V minoritním zastoupení mohou být do portfolia Fondu zařazeny instrumenty s expozicí na korporátní dluhopisy. Fond je řízen s důrazem na celkový dosažený výnos. Cíle je dosahováno především aktivní alokací aktiv (zejména dluhopisy versus akcie), přičemž maximální podíl akcií a investičních nástrojů nesoucích riziko akcií nepřesáhne 90 % majetku ve Fondu. Podíl akciové složky na portfoliu Fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Velikost složky portfolia tvořené státními dluhopisy je cílována v neutrální pozici na 60 % majetku ve Fondu. Je aktivně řízena vzhledem k úrokovému riziku především na české a eurové výnosové křivce. Fond při tom podstupuje měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Vzhledem k důrazu na využívání investičních příležitostí je dosahováno vysokého obratu aktiv. Uvedené cíle nepředstavují limity pro omezení a rozložení rizika spojeného s investováním. Fond může investovat i do cenných papírů fondů kolektivního investování, pokud takovýto fond kolektivního investování investuje do stejných druhů majetku, rozkládá riziko spojené s investováním a splňuje i další požadavky stanovené Zákonem. Pro efektivní obhospodařování majetku Fondu může Investiční společnost používat finanční deriváty. Do portfolia Fondu mohou být nakupovány i jiné investiční instrumenty povolené pro kolektivní investování standardního fondu Zákonem. Limity Fondu jsou dodržovány na základě Zákona, případně jsou v souladu se Zákonem upraveny ve statutu Fondu. Pro efektivní obhospodařování majetku ve Fondu může Investiční společnost používat finanční deriváty. Efektivním obhospodařováním majetku se rozumí realizace operací za účelem snížení rizika, za účelem snížení nákladů, nebo za účelem dosažení dodatečných výnosů pro Fond za předpokladu, že podstupované riziko je prokazatelně nízké. Expozice z těchto operací musí být vždy plně kryta majetkem v podílovém fondu tak, aby bylo možno vždy dostát závazkům z těchto operací. 4

13 Zásady hospodaření Hospodářský výsledek vzniká jako rozdíl mezi výnosy a náklady souvisejícími s obhospodařováním majetku v podílovém fondu. Vytvářený zisk je v plném rozsahu ponecháván ve Fondu, ve Fondu reinvestic, jako zdroj pro další investice a zvyšuje hodnotu podílového listu. Pokud hospodaření Investiční společnosti s majetkem v podílovém fondu skončí ztrátou, použije se ke krytí ztráty Fond reinvestic, vytvořený ze zisku minulých let. Nestačí-li, musí být ztráta kryta snížením Kapitálového fondu Fondu. Majetek ve Fondu nesmí být použit k poskytnutí půjčky, úvěru, daru, zajištění závazku třetí osoby nebo k úhradě závazku, který nesouvisí s jeho obhospodařováním. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení 26 a 27 Zákona. Při obhospodařování majetku ve Fondu nesmí být uzavírány smlouvy o prodeji investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydaných jiným fondem kolektivního investování a finančních derivátů, které v okamžiku uzavření smlouvy nejsou v majetku Fondu. Investiční společnost může při obhospodařování majetku ve Fondu přijímat ke krytí dočasných potřeb, spojených s obhospodařováním majetku ve Fondu nebo s odkupováním podílových listů, úvěry a půjčky, a to nejdéle na dobu 6 měsíců. Souhrn přijatých úvěrů a půjček nesměl přesahovat 10 % hodnoty majetku ve Fondu. Výplata podílů na zisku Jako zdroj pro výplatu podílů na zisku se používá 100 % vytvořeného účetního zisku podílového fondu po zdanění. V případě, že by částka zisku k výplatě měla být vyšší, než by odpovídalo částce rovnající se 4,5 % vlastního kapitálu podílového fondu k předcházejícího účetní období, než za které je zisk vyplácen, stanoví se částka zisku k výplatě nižší, tak aby byla rovna těmto 4,5 %. Pro výplatu podílů na zisku za první rok existence podílového fondu se pro výše uvedený účel použije porovnání částky zisku k výplatě s částkou rovnající se 4,5 % vlastního kapitálu podílového fondu k Podíly na zisku jsou vypláceny jedenkrát ročně. Rozhodným datem pro výplatu podílů na zisku je poslední den měsíce února roku následujícího po roce, za který jsou podíly na zisku vypláceny. Datem zahájení výplaty podílů na zisku za uplynulý finanční rok je 31. březen následujícího roku, pokud došlo ke schválení řádné účetní závěrky Fondu auditorem. V případě, že toto datum nepřipadá na pracovní den, posouvá se na nejbližší následující pracovní den. Každý podílník má právo zvolit si způsob vypořádání vyplácené částky podílu na zisku buď jejím zasláním na jím určený bankovní účet nebo její přeměnou na další podílové listy Fondu. Vyplácení podílů na zisku v hotovosti se neprovádí. Rozhodnutí podílníka je uvedeno v pokynu k obstarání výplaty podílu na zisku. Změnu čísla účtu a změnu rozhodnutí podílníka o způsobu výplaty podílu na zisku je možné provést novým 5

14 pokynem k obstarání výplaty podílů na zisku, podaným před rozhodným datem pro výplatu podílů na zisku. Pokud je v pokynu k obstarání výplaty podílu na zisku předem dohodnuta přeměna vyplácených podílů na zisku na další podílové listy Fondu (reinvestice podílů na zisku), pak se má za to, že reinvestované peněžní prostředky byly připsány na běžný účet vedený pro Fond v den zahájení výplaty podílů na zisku. Nárok na výplatu podílu na zisku se podle obchodního zákoníku promlčuje ve čtyřleté promlčecí lhůtě ode dne splatnosti. Po uplynutí čtyřleté promlčecí lhůty budou nevyplacené podíly na zisku použity jako další zdroj pro výplatu podílů na zisku za běžný finanční rok. Změna statutu fondu Změna statutu byla schválena rozhodnutím ČNB č. j. 2010/9460/570, ze dne , které nabylo právní moci dne Změny ve statutu souvisely především s maximální výší úplaty za obhospodařování majetku Fondu, která činí maximálně 2,49% z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu, hrazené z majetku Fondu Investiční společnosti. Představenstvo Investiční společnosti schválilo s účinností od novou úplatu, za denní propočet vlastního kapitálu Fondu a výpočet aktuální hodnoty podílových listů, která náleží České spořitelně. Úplata hrazená z majetku Fondu, která činí maximálně 0,01 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve Fondu plus daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, pokud není od daně z přidané hodnoty osvobozena. Průměrná roční hodnota vlastního kapitálu se vypočte jako prostý aritmetický průměr hodnot vlastního kapitálu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Konkrétní výše úplaty je stanovena smlouvou. Úplata za denní propočet vlastního kapitálu Fondu a výpočet aktuální hodnoty podílových listů je hrazena měsíčně, na základě faktury vystavené Českou spořitelnou. Měsíční úplata se vypočítá jako jedna dvanáctina ze smluvně stanoveného procenta hodnoty vlastního kapitálu ve Fondu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce plus daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši. Veškeré další náklady související s obhospodařováním Fondu, které nejsou vyjmenované ve statutu Fondu jsou zahrnuty v úplatě za obhospodařování. Dále byl ve statutu aktualizován seznam obhospodařovaných podílových fondů a datum podpisu statutu. 6

15 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, příslušnými platnými nařízeními, vyhláškami a vnitřními normami v souladu a v rozsahu stanoveném Vyhláškou Ministerstva financí České republiky 501/2002 Sb., ze dne ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce a Českými účetními standardy pro finanční instituce, kterými se stanoví základní postupy účtování. Příslušné údaje vykazované za předcházející účetní období jsou vykázány v podmínkách roku, za který se účetní závěrka sestavuje. Fond je povinen dodržovat regulační požadavky Zákona. Sestavená účetní závěrka vychází z principu časového rozlišení, kdy transakce a další skutečnosti jsou uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány v období, se kterým věcně i časově souvisejí. Respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, podrozvahu, přehled o změnách ve vlastním kapitálu a přílohu k účetní závěrce. Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby Investiční společnost prováděla odhady, které mají vliv na vykazované hodnoty aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit. V důsledku globální finanční krize může být Fond vystaven vyššímu riziku, zejména ve vztahu k vysoké volatilitě a nejistotě spojené s možným snížením hodnoty aktiv a budoucímu vývoji na trhu. Účetní závěrka je sestavena na základě současných nejlepších odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu sestavení účetní závěrky. Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. Údaje ve výkazech a v příloze jsou uvedeny v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Fond zahájil činnost , proto jsou veškeré údaje za rok 2010 vykazovány za období od do Srovnávací období 2009 není z důvodu vzniku Fondu v roce 2010 v příloze k účetní závěrce uváděno. 7

16 3. UPLATNĚNÉ ÚČETNÍ METODY Okamžik uskutečnění účetního případu Fond účtuje o prodeji a nákupu cenných papírů v okamžiku uzavření smlouvy (tzv. trade date) v případě, že doba mezi uzavřením smlouvy a plněním závazku z této smlouvy není delší než doba obvyklá. Za okamžik uskutečnění účetního případu se v případě smluv o derivátech považuje: a) okamžik, kdy byla uzavřena příslušná smlouva, b) okamžik, kdy došlo k plnění na základě příslušné smlouvy. Dále je okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, den provedení platby, den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř. práv k cizím věcem, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo zániku, k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř. o nichž jsou k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky anebo ze zvláštních předpisů. Cenné papíry V souladu se strategií Fondu jsou všechny cenné papíry klasifikovány jako cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů. Cenné papíry se během účetního období přeceňují na reálnou hodnotu denně dle Vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 270/2004 Sb. - ve znění pozdějších předpisů, o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování (dále jen Vyhláška ). V účetnictví Fondu jsou cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů. Cenné papíry jsou dle Vyhlášky oceněny cenou uvedenou na veřejném trhu, která je případně upravena dle pravidel zakotvených ve Vyhlášce. Není-li k dispozici tržní cena, je použita hodnota vypočtená dle oceňovacích modelů založených na diskontování budoucích cash flow dle výnosové křivky vypočtené s využitím systému Reuters a Kondor+. Cenné papíry jsou při prvotním zachycení oceněny pořizovací cenou. Její součástí jsou přímé transakční náklady spojené s pořízením cenných papírů. Kapitálové zisky a ztráty jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v položce Zisk nebo ztráta z finančních operací. Časové rozlišení úroků vztahující se k aktivům bylo zahrnuto do celkových zůstatků těchto aktiv. 8

17 Pohledávky a závazky Fond účtuje o pohledávkách vzniklých při obchodování s cennými papíry a o ostatních provozních pohledávkách v nominální hodnotě, o pohledávkách z kladné reálné hodnoty derivátů v hodnotě k rozvahovému dni. Dle zásady opatrnosti jsou vytvářeny opravné položky podle věkové struktury pohledávek. Fond účtuje o závazcích vzniklých při obchodování s cennými papíry a o provozních závazcích v nominální hodnotě, o závazcích ze záporné reálné hodnoty derivátů v hodnotě k rozvahovému dni. Finanční deriváty a zajišťovací operace Fond v rámci své činnosti vstupuje do zajišťovacích kontraktů s finančními deriváty. Fond používá finanční deriváty k zajištění úrokového a měnového rizika, kterému je vystaven v důsledku operací na finančních trzích. U zajišťovacích derivátů je použita metoda zajištění reálné hodnoty. Kritéria Fondu, která musejí být splněna, aby mohlo být o derivátu účtováno jako o zajišťovacím, jsou následující: - Fond má vypracovanou strategii v oblasti řízení rizik, - na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován, dokumentace obsahuje identifikace zajišťovaných a zajišťovacích nástrojů, vymezení rizika, které je předmětem zajištění, přístup ke zjišťování, zda je zajištění efektivní, - zajištění je efektivní, tzn., že v jeho průběhu jsou změny reálných hodnot nebo peněžní toky zajišťovaných a zajišťovacích nástrojů téměř vyrovnány a toto vyrovnání je v rozmezí 80 % %. Nominální hodnoty finančních derivátů jsou zachyceny v podrozvaze. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajišťovací (viz výše) jsou zachyceny na účtech nákladů nebo výnosů. Na stejné účty nákladů nebo výnosů, kde jsou zachyceny rozdíly z přecenění zajišťovaného nástroje, jsou účtovány i změny reálných hodnot zajišťovacích derivátů, které odpovídají zajišťovanému riziku. Všechny finanční deriváty jsou vykazovány jako aktiva v případě kladné reálné hodnoty a jako pasiva v případě záporné reálné hodnoty. Reálná hodnota derivátů je vypočtena na základě oceňovacích modelů. Derivát, který není označen za sjednaný za účelem zajištění je označován jako derivát k obchodování. Tyto deriváty jsou oceňovány denně reálnou hodnotou a oceňovací rozdíly se vykazují na účtech nákladů a výnosů z derivátů. V některých případech může být derivát součástí složeného finančního nástroje, který zahrnuje jak hostitelský nástroj, tak i derivát. Fond v souladu s platnými předpisy účtuje o změnách majetku a závazků z titulu změn kurzů nebo cen cenných papírů nebo změn devizových kurzů prostřednictvím účtů nákladů a výnosů. Vzhledem k tomu, že majetek Fondu je oceňován reálnou hodnotou a změny reálných hodnot jsou vykázány na účtech nákladů a výnosů z derivátů, vložené deriváty nebyly oddělovány. 9

18 Daň z příjmů Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob pro podílové fondy 5 %. Odložená daň Odložená daň se vykazuje ze všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody. Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti. Přepočty cizích měn Pro přepočet cizích měn je používán kurz devizového trhu vyhlašovaný ČNB platný k danému dni. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítána stejným způsobem. Kurzové rozdíly vzniklé denním přeceňováním majetku a závazků účtovaných v cizích měnách se účtují na účty nákladů nebo výnosů. Kapitálové fondy Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě denně stanovované prodejní ceny. Emisní ážio Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu. Výnosové a nákladové úroky a výnosy z dividend Výnosové a nákladové úroky jsou vykazovány na akruálním principu. Dividendové výnosy jsou účtovány k datu účinnosti nároku na jejich výplatu (datum ex-dividend). Dividendové výnosy z tuzemských cenných papírů jsou zachyceny po odpočtu srážkové daně. Dividendové výnosy ze zahraničních cenných papírů jsou zachyceny před odpočtem srážkové daně. Daň ze zahraničních dividend je vykázána v bodě

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond Výroční zpráva 2008 ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Výroční

Více

Výroční zpráva 2013. Část B Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. 2013 www.domena.cz.

Výroční zpráva 2013. Část B Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. 2013 www.domena.cz. Výroční zpráva 2013 Část B Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. VZ Czech E189023 2013 www.domena.cz Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 otevřený podílový fond ISIN:

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2030 FF otevřený

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2008 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. březen 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond

Více

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email: info@cpinvest.cz

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2014 OBSAH STATUT... 1 Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu...

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005 1 Finanční část Investiční kapitálová společnost KB, a.s. IKS Peněžní trh IKS Dluhopisový IKS Plus bondový IKS Global konzervativní IKS Balancovaný IKS Fond fondů IKS Světových indexů Fénix konzervativní

Více

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. STATUT IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 1 Vymezení některých pojmů Pokud z textu Statutu nevyplývá jinak, následující pojmy a spojení pojmů mají k

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FGZ Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. STATUT IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 1 Vymezení některých pojmů Pokud z textu Statutu nevyplývá jinak, následující pojmy a spojení pojmů mají k

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a.s. Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Účetní závěrka k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014 (v tisících

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s. AMISTA investiční společnost, a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU, VÝHLED PRO ROK 2009 3 PROFIL INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 6 ÚDAJE

Více

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Raiffeisen fond akciových trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond akciových trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více