amerika Alžírsko... 6 Botswana Egypt... 7 Etiopie JAR Mali Maroko... 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "amerika Alžírsko... 6 Botswana... 36 Egypt... 7 Etiopie... 38 JAR... 36 Mali... 38 Maroko... 6"

Transkript

1

2 støedomoøí lžírsko... 6 gypt... 7 zrael... 7 Jordánsko...7, 8 Libanon... 8 Madeira... 9 Maroko... 6 Sýrie... 8 Turecko... 9, 11, 41 asie rménie zerbajdžán...10 Bali Bangladéš Barma (Myanmar) Bhútán Borneo Brunej Čína... 14, 18, 19, 20, 41 Filipíny Gruzie Hongkong ndie... 11, 12, 13, 14, 15, 18, 41 ndonésie Írán... 10, 11, 41 zrael... 7 Japonsko Jordánsko... 7, 8 Kambodža... 22, 23, 24, 41 Laos... 22, 23 Libanon... 8 Malajsie... 23, 25 Mongolsko Nepál... 13, 16, 17, 18, 27 Pákistán... 11, 14, 17, 41 Rusko Sikkim Singapur... 23, 25 Srí Lanka Sýrie... 8 Taiwan Thajsko... 22, 23, 24, 41 Tibet... 13, 16, 18, 19 Turecko... 9, 11, 41 Uzbekistán Vietnam... 22, 23, 41 amerika rgentina...34, 35 Bolívie... 33, 34, 35 Brazílie...34, 35 kvádor Guatemala... 29, 30 Honduras... 29, 30 Chile...34, 35 Kolumbie...31 Kostarika...30, 31 Kuba Mexiko...29, 30 Nikaragua Panama Paraguay Peru... 32, 33, 35 Uruguay US...,... 28, 41 Venezuela..., afrika lžírsko... 6 Botswana gypt... 7 tiopie JR Mali Maroko... 6 Mauricius Namibie... 36, 37 Réunion Senegal Zimbabwe austrálie ustrálie Nový Zéland KD NÁS NJDT KONTKT CK LVRZ Zamenhofova 1071, Hradec Králové (gps: 50 o 12 47,565 N 15 o 48 40,649 ) provozní doba: Po - Pá 9-16 hodin tel./fax: mobil: skype: alvarez.cz icq: Obchodní zastoupení pro Prahu: lexandra CHLÁŘOVÁ - Ztour Dělnická 7, Praha 7 tel./fax: mobil: provozní doba: Po - Pá hodin důležitá informace od stávající sezóny jsou v cenách všech zájezdů nově zahrnuty i veškeré letištní taxy a palivové příplatky Charakteristika zájezdů Nabízené poznávací zájezdy míří do nejzajímavějších a nejexotičtějších míst v merice, sii, frice a ustrálii. Často se jedná o delší, finančně nákladnější a na cestovatelské zkušenosti náročnější akce. Jejich program je vždy připraven tak, aby umožnil maximální a pokud možno netradiční poznání navštívených zemí či oblastí. Jako hlavní cíl si tyto zájezdy kladou seznámit své účastníky s přírodními krásami, historickými pamětihodnostmi, místní kulturou a obyvatelstvem. Kromě poznávací části se snažíme do každého programu zahrnout dle možností také aktivní pobyt v přírodě, lehkou pěší turistiku i nezbytný odpočinek. Zvolené formy a náročnost poznávání jsou u každého zájezdu voleny individuálně, vždy však s ohledem na navštívené místo a zájmy účastníků zájezdu. Počet účastníků na našich akcích většinou nepřesahuje 16 osob. Z hlediska náročnosti jsou zájezdy vhodné téměř pro každého, staršími dětmi počínaje a aktivními seniory konče. V případě fyzicky náročnějšího programu jsou vždy připraveny jeho méně obtížné varianty, ze kterých si může každý vybrat to nejvhodnější dle svého momentálního zájmu, chuti či kondice. Vedoucími zájezdů do dalekých zemí jsou zkušení průvodci s několikaletou praxí, kteří navštívenou zemi po všech stránkách výborně znají a navíc často hovoří i jejím domácím jazykem. S nimi, ale i s ostatními účastníky zájezdu, se budete moci před všemi náročnějšími akcemi setkat na informační schůzce, která se bude konat 4-6 týdnů před odletem v Hradci Králové a kde se dozvíte mnoho důležitého o plánované cestě. Průvodci zde budete moci též položit svoje případné dotazy. Účast na schůzce není povinná, ale můžeme ji každému vřele doporučit. Přihlášení na výše uvedené zájezdy doporučujeme zbytečně neodkládat na poslední chvíli, neboť jen tak se na ně budete moci dobře po všech stránkách připravit (očkování, potřebná výbava, účast na schůzce). Pozdní přihlášení s sebou přináší obvykle komplikace při zajišťování letenek, vstupních víz či nejrůznějších služeb v navštívených zemích. Přestože jsou programy našich dalekých cest připravovány s maximální pečlivostí a zodpovědností, často po několikaletých zkušenostech a ve spolupráci s prověřenými místními cestovními kancelářemi, nevyhneme se nikdy stoprocentně drobné improvizaci nebo změně itineráře během zájezdu. Na jeho průběh má vliv mnoho těžko předvídatelných faktorů spojených s přírodními podmínkami navštívené oblasti i s odlišnou mentalitou místních obyvatel. Především v rozvojových zemích obvykle platí pravidlo, že čím větší exotiku navštívíme, tím menší spolehlivost čehokoliv lze očekávat. čkoliv se snažíme možným problémům ze všech sil předcházet, vyloučit je zcela nelze a je třeba s nimi vždy počítat. Do cíle našich cest se přepravujeme téměř vždy letecky, a proto upozorňujeme na možnost odchylek v termínech skutečných odletů a příletů oproti termínům uvedených v katalogu, které mohou nastat vlivem sezónních změn v letových řádech jednotlivých leteckých společností. V místě pobytu volíme různé typy dopravy dle konkrétních potřeb a možností v dané zemi (vnitrostátní přelety, pronájmy autobusů a mikrobusů, prostředky veřejné přepravy osob a mnoho dalších více či méně exotických způsobů cestování). Ubytování je většinou zajištěno v hotelech či penzionech místního standardu, který může být odlišný od podmínek, na které jsme zvyklí u nás. V případě, že je to z programových důvodů nezbytné, též v hostelech, turistických ubytovnách, kempech či ve volné přírodě. Během zájezdů do jižní friky nocujeme téměř vždy ve vlastních stanech v čistých a dobře vybavených kempech.

3 JK S PØHLÁST POSKYTOVNÉ SLVY... od do Z 1. Telefonicky, faxem, dopisem, em nebo osobně si zarezervujete požadovaný počet míst ve vámi vybraném zájezdu. Rezervace platí 10 kalendářních dnů, méně než měsíc před odjezdem se tato doba zkracuje. 2. Vyplníte v tomto katalogu zájezdů přiložený formulář Cestovní smlouvy - Přihlášky na zájezd (dále jen CS). K přihlášení je možno použít i fotokopii této CS, nebo její formulář, který najdete na našich internetových stránkách (předvyplněný u konkrétního zájezdu, nebo čistý formulář z nabídkové lišty). Každá přihlašovaná osoba musí vyplnit vlastní formulář CS. 3. Jako zálohu uhradíte částku ve výši 30 % z katalogové ceny zájezdu zaokrouhlenou na tisíce směrem nahoru. U zájezdů s cenou vyšší než Kč pak záloha činí jednotných Kč. V případě objednání vstupních víz je nutné k výše uvedené záloze přičíst též nevratnou zálohu 500 Kč na jejich zajištění. Jestliže do začátku zájezdu zbývá méně než 40 dnů, je nutné uhradit jeho cenu v plné výši. Úhradu je možno provést hotově v provozovně cestovní kanceláře lvarez s.r.o. (dále jen CK), dále pokladní složenkou, nebo bankovním převodem na její účet, či poštovní poukázkou typu C na adresu CK. Platit je možné také v cestovní kanceláři Ztour. 4. Řádně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou CS spolu s přiloženým dokladem o úhradě zálohy pak podáte osobně, nebo zašlete poštou na adresu CK. Nejdéle do 14 dnů vám CS potvrdíme a zašleme zpět. Spolu s ní obdržíte doklad o pojištění CK proti úpadku a rozpis veškerých proběhlých i zbývajících plateb. 5. Doplatek zbývající částky z ceny zájezdu a za objednané doplňkové služby uhradíte tak, aby byl připsán na náš účet nejpozději do 40 dnů před zahájením zájezdu. Od nás pak obdržíte podrobné pokyny k zájezdu a nástupní poukaz. Jestliže není plná cena zájezdu uhrazena ve stanoveném termínu, je CK oprávněna odstoupit od CS a účtovat zákazníkovi stornovací poplatky ve výši stanovené Všeobecnými podmínkami dresa: CK lvarez s.r.o., Zamenhofova 1071, Hradec Králové Účet: / 2700 u UniCredit Bank a. s. v Hradci Králové Nebo účet: / 0300 u Poštovní spořitelny a. s. (pošta, ČSOB) Nebo účet: / 2010 u FO banky a.s. VS: rodné číslo účastníka zájezdu (bez lomítka) SS: počet osob, za které je placeno Na účet vedený u Poštovní spořitelny je možné zdarma vkládat hotovost bianco vkladovým šekem na každé pobočce České pošty, případně za poplatek na libovolné pobočce ČSOB. POJŠTÌNÍ KLNTÙ Cestovní pojištění Součástí ceny nabízených zájezdů je cestovní pojištění zajišťované společně cestovní kanceláří lvarez s.r.o. (dále jen CK) a ČSOB Pojišťovnou a.s., číslo pojistné smlouvy Cestovní pojištění zahrnuje: pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně převozu, přeložení a repatriace nemocného zpět do ČR až do výše Kč, z toho 5000 Kč na neodkladné zubní ošetření (uvedené pojištění se nevztahuje na vysokohorskou turistiku); připojištění pro případ trvalých následků úrazu dle oceňovací tabulky do výše Kč; připojištění pro případ smrti následkem úrazu do výše Kč; 24-hodinovou asistenční službu v případě pojistné události; úhradu stornovacích poplatků účtovaných v souvislosti se zrušením zájezdu z důvodu onemocnění pojištěného (nutno předložit originál potvrzení o pracovní neschopnosti pojištěného trvající v době zahájení zájezdu) s plněním ve výši 80 % ze stornované částky, nejvýše však 8000 Kč. V případě zájmu nabízíme možnost zprostředkování nadstandardního připojištění SPORT na vysokohorskou turistiku v ceně 105 Kč/den. Dále je možné individuálně sjednat připojištění úhrady stornovacích poplatků se zvýšeným pojistným plněním až do výše Kč pro vropu a Kč pro ostatní svět. Příplatek pro vropu je 25 Kč na den zájezdu a pro ostatní svět 90 Kč na den zájezdu. Bližší informace k výše uvedenému cestovnímu pojištění či připojištění jsou k dispozici v prodejní kanceláři CK. Slevy základní Slevu ve výši 3 % (maximálně 400 Kč) u zájezdů v ceně do Kč a dále slevu 700 Kč u zájezdů s cenou od Kč mohou uplatnit: ) všichni klienti, kteří se v letech zúčastnili některého ze zájezdů organizovaných cestovní kanceláří lvarez s.r.o. (dále jen CK); B) včas přihlášení účastníci zájezdu, kteří uzavřeli cestovní smlouvu a uhradili zálohu tak, aby byla připsána na účet CK nejpozději do (netýká se leteckých zájezdů začínajících před ); C) včas přihlášení účastníci zájezdu, kteří uzavřeli cestovní smlouvu a uhradili zálohu tak, aby byla připsána na účet CK nejpozději do (netýká se leteckých zájezdů začínajících před ); D) skupiny 4 a více osob přihlášených na stejný zájezd s leteckou dopravou (podmínkou je společné zaslání cestovní smlouvy a úhrada zálohy); ) děti mladší 15 let (rozhoduje věk v poslední den zájezdu); F) studenti SŠ, VŠ, učitelé a senioři (u studentů nutno doložit potvrzením o studiu, VŠ indexem, průkazem SC, u učitelů průkazem TC, u seniorů dokladem o dovršení věku 65 let v den odjezdu zájezdu). Slevy speciální G) slevy aktuálně vyhlašované CK v průběhu roku (například zájezdy na poslední chvíli, akční slevy atd., rozhodným datem je den odeslání cestovní smlouvy); H) slevy pro kolektivy 10 a více osob (sleva je stanovena dohodou dle počtu cestujících osob). Slevy základní ( - F) je možné vzájemně sčítat, slevy speciální (G a H) lze uplatňovat pouze samostatně (nedají se sčítat mezi sebou ani se slevami základními). Klient si může vybrat tu ze slev, která je pro něho nejvýhodnější. Sleva na let balónem Každý účastník zájezdu CK lvarez v roce 2011 získává nárok na slevu ve výši 2000 Kč na hodinový vyhlídkový let balónem První hradecké vzduchoplavební s. r. o. V případě zájmu o využití uvedené slevy nás kontaktujte. CK lvarez aktuálně Kromě množství nejčerstvějších informací z cestovní kanceláře lvarez s.r.o., videosekvencí, fotogalerií, reportáží, rad pro méně zkušené cestovatele a zajímavostí z celého světa najdete na našich internetových stránkách také podrobnosti k jednotlivým zájezdům, přidané termíny, žhavé novinky a zájezdy, jež se nám z prostorových důvodů již nevešly do katalogu, který právě držíte ve svých rukou. Prostřednictvím našich stránek si můžete též stáhnout do počítače kompletní znění tohoto tištěného katalogu ve formátu PDF, vytisknout formulář Cestovní smlouvy nebo provést on-line rezervaci konkrétního zájezdu. Mezi nejvyhledávanější na našem webu patří též pravidelně aktualizovaná databáze last minute zájezdů :-)) Pojištění záruky v důsledku úpadku CK CK je pojištěna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. proti úpadku u pojišťovny UNQ a.s., smlouva číslo Originál certifikátu o pojištění CK můžeme na požádání předložit v naší prodejní kanceláři, nebo jeho kopii naleznete na stránkách Doklad potvrzující pojištění CK vám bude předán zároveň s CS.

4 VŠOBCNÉ NFORMC Náročnost Všechny zájezdy jsou organizovány tak, aby jejich program byl bez větších problémů zvládnutelný každým účastníkem. Údaje v závorkách u itinerářů jednotlivých zájezdů udávají pouze výčet zajímavostí a možností v daném místě. Skutečný výběr navštívených míst pak závisí na momentálních časových možnostech a zájmu jednotlivých účastníků zájezdu. V případě fyzicky náročnějšího programu je vždy připravena i jeho méně obtížná varianta, aby si mohl každý vybrat dle své momentální chuti a kondice. U některých zájezdů je třeba upozornit na občasné, ale většinou nevyhnutelné celodenní či noční přesuny a na zdlouhavé čekání na hranicích některých států během odbavovací procedury. Zájezdy do dalekých zemí jsou často náročné fyzicky i psychicky. Jejich náročnost spočívá hlavně v dlouhých přejezdech, možných zdravotních obtížích, nepříznivém klimatu, odlišných stravovacích zvyklostech nebo mentalitě místního obyvatelstva. Doprava Přepravu do místa konání leteckých zájezdů zajišťujeme linkovými lety renomovaných a dlouhodobě prověřených leteckých společností. Odlétá se z Prahy, Bratislavy, Vídně, Mnichova, Frankfurtu nad Mohanem, Drážďan nebo Berlína, obvykle s jedním přestupem během cesty. Pokud není místem odletu Praha, je transport na dané letiště a zpět zajištěn mikrobusem s nástupem v Praze, přičemž tato doprava je vždy zahrnuta již v ceně zájezdu. V ceně každé letenky jsou zahrnuty letištní taxy a palivový a bezpečnostní příplatek. Případné odletové či výstupní poplatky si hradí každý účastník zájezdu před nastoupením zpáteční cesty individuálně. U leteckých zájezdů si vyhrazujeme právo posunout termín jejich konání v závislosti na zajištěném leteckém spojení, změnit předpokládaný termín, čas a místo odletu či příletu, trasu a délku letu, místa přestupu nebo avizovanou leteckou společnost. Kompletní dopravou mikrobusem rozumíme přepravu pronajatými minibusy či osobními automobily. Součástí této přepravy je i úhrada pohonných hmot, povinného pojištění, veškerých silničních poplatků a mzda řidiče (u zájezdů do US, ustrálie, Nového Zélandu, jižní friky a na ostrovy Madeira a Réunion se pojmem mzda řidiče rozumí náklady pouze na jednoho řidiče, další vozy si řídí účastníci zájezdu sami). Jestliže cena zájezdu zahrnuje trajekty nebo jinou lodní přepravu, pak jsou v ní vždy zahrnuty palubní lístky do třídy deck (paluba, křeslo) včetně přístavních poplatků. Ubytování v kajutě lze přikoupit za příplatek. Kompletní místní dopravou rozumíme veškerou přepravu v rámci programu (trasy) zájezdu, a to prostředky hromadné přepravy osob (vlaky, autobusy, lodě), nájemní dopravou (taxi, pronajatá auta, minibusy, autobusy) nebo dalšími místními a pro vropany exotickými dopravními prostředky (rikša, kůň, osel, velbloud a další). Mezi výše uvedenou místní dopravu nepatří vnitrostátní letecká přeprava, přeprava v rámci fakultativních a dalších volitelných akcí či placených vstupů do navštívených lokalit a v některých případech též přeprava prostředky městské hromadné dopravy (například po skončení společného programu, na který navazuje individuální program, se účastníci zájezdu vrátí do místa ubytování sami na vlastní náklady nebo pěšky). Stravování Není-li uvedeno jinak, strava není zahrnuta v ceně zájezdu. V tomto případě se jeho účastníci stravují individuálně na své náklady. Údaje o cenách potravin, jídel v restauračních zařízeních a další praktické informace týkající se stravování během zájezdu jsou součástí podrobných pokynů k zájezdu. Vstupní víza Vstupní víza do zemí s vízovou povinností pro občany ČR nejsou v ceně zájezdů zahrnuta. Klient si může tato víza zajistit buď sám, nebo jejich zprostředkováním pověřit CK (aktuální ceny víz včetně poplatku za jejich zajištění najdete na našich internetových stránkách). Za případné neudělení víz či zvýšení jejich ceny CK neodpovídá. Jestliže si účastník zájezdu zajištění víz objedná, je povinen postupovat dle sdělených pokynů CK a v dostatečném předstihu jí doručit veškeré potřebné podklady (platný cestovní pas, řádně vyplněné žádosti o víza a požadovaný počet fotografií). Dále je povinen objednaná víza uhradit formou nevratné zálohy v paušální výši 500 Kč a doplatit do účtované ceny společně s doplatkem zájezdu. Držitelé jiných než českých cestovních pasů ručí za správné zajištění všech požadovaných vízových formalit sami. Jsou-li vstupní víza vydávána až na hranicích navštívené země, pak si je klienti zajišťují individuálně na místě. Občané ČR mají bezvízový styk se všemi evropskými státy kromě Ruska. Bez vstupních víz lze také navštívit Filipíny, Hongkong, JR, Macao, Malajsii, Maroko, Nový Zéland, Singapur, Srí Lanku, Turecko a všechny země Latinské meriky. Průvodce Každý zájezd pořádaný CK je po celou dobu svého trvání doprovázen průvodcem, který organizačně zajišťuje jeho průběh a podává během cesty všeobecné informace o navštívených místech. Provázení po jednotlivých pamětihodnostech není jeho úkolem a ve většině zemí je dokonce přísně zakázáno. Pro tyto potřeby doporučujeme klientům, aby si najali místního kvalifikovaného průvodce s licencí, který je oprávněn odborný výklad provádět. Průvodce CK v průběhu zájezdu též nezastává funkci osobního tlumočníka. U některých leteckých zájezdů průvodce z organizačních důvodů necestuje společně se skupinou účastníků. Klienti jsou v místě odletu či odjezdu mikrobusu odbaveni zástupcem CK a průvodce je očekává po příletu na letišti v cílové zemi. Vstupné a fakultativní akce Cena zájezdu nezahrnuje úhradu fakultativních (volitelných) akcí a vstupného do navštívených objektů a lokalit, pokud není uvedeno jinak. Tyto výdaje si platí každý účastník zájezdu individuálně dle vlastního uvážení. Předpokládanou částku nutnou k úhradě výše uvedených výdajů zasíláme v podrobných pokynech k zájezdu nebo ji rádi na požádání sdělíme. Noclehy Dle typu zájezdu jsou noclehy zajištěny v hotelech, turistických ubytovnách, hostelech, lodžiích, chatách, kempech, tábořištích nebo ve volné přírodě. Pod pojmem hotel rozumíme ubytování v turistických zařízeních hotelového typu (většinou dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, někdy i s klimatizací), posuzováno měřítky místními a nikoliv mezinárodními. Turistické ubytovny, hostely, lodžie, chaty atd. mají podobný charakter jako výše uvedené hotely, jsou však vícelůžkové, skromněji vybavené a sociální zařízení je obvykle společné a je umístěno na chodbě. Noclehem v kempu je myšleno přenocování ve vlastním stanu a spacím pytli v autokempu vybaveném sociálním zařízením, kuchyňkou s pitnou vodou, elektrickou zásuvkou a v bezprostředním dosahu mikrobusu nebo jiného dopravního prostředku. Veřejná tábořiště jsou místa určená ke stanování, vybavená většinou sociálním zařízením a pitnou vodou. K noclehům ve volné přírodě (např. v horách nebo během treku) používáme předem vybraná a osvědčená tábořiště, většinou se zdrojem pitné nebo užitkové vody. Na těchto místech se mohou vyskytnout omezené možnosti osobní hygieny. Podrobné pokyny Praktické informace a podrobné pokyny k leteckým zájezdům jsou účastníkům zasílány s předstihem minimálně 2 týdny před plánovaným odletem. Součástí podrobných pokynů je přesný čas a místo odletu, doplňující informace o vízové povinnosti, způsobu dopravy, kategorii ubytování, o výši doporučeného kapesného, nutném očkování, vybavení na cestu a další potřebné informace. Na vyžádání zašleme podrobné pokyny (bez aktualizovaných údajů o odletu) kdykoliv, a to i nepřihlášeným zájemcům o zájezd. Nástupní místa U všech zájezdů je nástupním místem Praha. V případě, že je doprava na zahraniční letiště zajištěna mikrobusem, lze po dohodě přistoupit i během cesty. Nástupní místo uvedené účastníkem zájezdu v Cestovní smlouvě je považováno za závazné a jeho případnou změnu je nutné neprodleně nahlásit do CK. Upřesnění nástupních míst a časů odjezdů nebo odletů na zájezd je součástí zaslaných podrobných pokynů k zájezdu. V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby upřesnění některých z výše uvedených informací nás neváhejte kontaktovat na telefonních číslech a nebo mailem na adrese

5 5

6 S T Ř D O M O Ř Í Maroko MROKO LTCKY Čtyři královská města Tajemné sultánské paláce, mešity a mediny Cedrové háje v pohoří tlas Největší marocká duna rg Chebbi Výstup na nejvyšší vrchol severní friky Jebel Toubkal (4167 m) den letecký přesun do největšího marockého přístavu Casablanca (velkolepá mešita Hassana.), odjezd do metropole Rabat, prohlídka města (královský palác, nedokončená mešita, mauzoleum Muhammada V., středověké královské pohřebiště Chellah, opevněná kasba Oudaia), procházka po plážích tlantiku den královské město Meknes u (mauzoleum, hradby a brány, muzeum), posvátné místo marockých muslimů Muláj drís, pozůstatky římského města Volubilis u, bývalé královské sídlo Fes u (dodnes stále obydlená a funkční medina z 9. století s mohutnými vstupními branami a spletí úzkých uliček, královské paláce, mešity, medresy a středověké koželužny) lžírsko den průjezd Středním tlasem s cedrovými háji a makaky, dále cesta údolím řeky Ziz k největším marockým dunám v poušti rg Chebbi (výška až 150 m, možnost výletu na velbloudech s pozorováním východu slunce), velkolepé kaňony řek Todra a Dadés den romantické putování údolím kaseb (kasba = hliněná středověká pevnost) do městečka Quarzazate, výprava do nejznámějších kaseb it Benhaddou u (kulisa k mnoha dobrodružným filmům) a Taourirt, nejvýše položený marocký průsmyk Tizi-n-Tichka (2260 m) a dobrodružná cesta do pohoří Vysoký tlas den pěší výstup z horské vesnice mlil (1704 m) na horolezeckou základnu Toubkal (3200 m), možnost zdolání nejvyššího vrcholu severní friky Jebel Toubkal (4167 m) nebo lehké turistiky v okolí den brána Sahary a nejkrásnější královské město Marrákeš u (nádherné paláce b Badí a b Bahia, Majorelliho zahrady, medresa Ben Júsuf, 70 metrů vysoký minaret Koutoubia, exotické náměstí Djamma el Fna s kouzelníky, zaklínači hadů a mnoha neodbytnými makaky, stará medina a dlouhé zastřešené ulice se souky, Marrákešské muzeum), odjezd do města Casablanca, návrat do ČR mar Kč mar Kč mar Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Casablancy včetně všech poplatků, dopravu mikrobusem, ubytování, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. Noclehy: 12x hotel, 1x turistická ubytovna. PRLY POUŠTÌ HGGR TSSL Terénními vozy do samého nitra saharského pohoří haggar Zachovalé pozůstatky římských měst Dobrodružná výprava za prehistorickými skalními kresbami v pohoří Tassili Malebná Constantine den přelet do pohádkové oázy Djanet nedaleko náhorní plošiny pohoří Tassili N dždžer u, prohlídka oázy a celodenní výlet terénními vozy do písečné pouště a do Údolí plačících krav den letecký přesun do lžírska, hlavní město a přístav lžír u (kasba, citadela a mešity ve staré arabské čtvrti, muzeum Bardo, moderní části města s širokými bulváry) den malebné město na skalnatém ostrohu Constantine (římský akvadukt, most ze 3. století), pozůstatky starého římského města Djemila u (Trajánův vítězný oblouk, divadlo, lázně, kapitol, mozaiky), návrat do lžíru den letecký přesun z lžíru do pouštního města Tamanrasset (brána k cestám do Nigeru a Mali, centrum kočovných Tuaregů), třídenní okruh terénními vozy do nitra saharského pohoří haggar ( měsíční krajina s hlubokými roklemi, rozeklanými skalními věžemi a mnoha dalšími bizarními útvary), východ slunce nad nejvyšší horou Tahat (2918 m) a poustevna u vrcholu ssekrem (2585 m) den výprava k 8000 let starým malbám a reliéfům pod skalními převisy náhorní plošiny Tassili N dždžer u (jedno z nejbohatších nalezišť dokladů o neolitickém osídlení na světě), putování krajinou zkamenělých lesů, gigantických pískovcových útvarů se skalními věžemi, černých lávových příkrovů a písečných dun, odlet do lžíru se zastávkou v oáze Ghardája den nejkrásnější alžírská oáza Ghardája v údolí M Zab u s nekonečnými alejemi datlových palem, návštěva opevněných městeček Mozabitů Beni sguen, Melika a Ghardája (středověké pouštní pevnosti s mešitami, starý islámský hřbitov, velbloudí trh a berberské tržiště), přelet do lžíru, návrat do ČR alg Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do lžíru včetně všech poplatků, 4x vnitrostátní letenku, místní dopravu, ubytování, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. Cena nezahrnuje: výlety terénními vozy a výpravu s osly v ceně cca 200 UR. Noclehy: 9x hotel, 5x příroda v zapůjčeném stanu. Doprava: letadlo, vlak, minibus, terénní vozy.

7 gypt, Sinaj den letecký přesun do Káhiry, celodenní výlet do lexandrie (římský amfiteátr a křesťanské katakomby, Pompejův sloup, Katbajova pevnost), pyramidy v Gíze u a Sakkaře u, gyptské muzeum s Tutanchamonovým pokladem, starokřesťanské památky v Koptské čtvrti, plavba po Nilu, přesun do suánu den brána Núbie suán - plavba nilskou plachetnicí felukou na ostrov lefantina, botanická zahrada na Kitchenerově ostrově, proslulé skalní chrámy v bú Simbelu u, prohlídka 3600 m dlouhé hráze Velké asuánské přehrady, ptolemajovské chrámy na ostrově Philae u a nedokončený obelisk den romantická plavba felukou z suánu do Kóm Omba s noclehem na palubě, krátká zastávka u Hórova chrámu v dfu, večerní světelná show u chrámů v Karnaku den chrámové komplexy v Luxoru a Karnaku (alej sfing, sloupový sál a kolosy Ramesse.), půldenní výlet na oslech do Západních Théb u (Memnonovy kolosy, vesnice umělců, Ramesseum, Medinet Habu, Chrám královny Hatšepsut), Údolí králů u s hrobkou Tutanchamona a dalších významných faraónů den přejezd do letoviska Hurghada na pobřeží Rudého moře (možnost potápění na korálových útesech nebo pouštního safari s jízdou na velbloudech) den cesta podél pobřeží Rudého moře na poloostrov Sinaj, noční výstup na biblickou Mojžíšovu horu (2285 m - místo, kde podle Bible obdržel Mojžíš Desatero) a pozorování východu slunce nad horami Sinaje, řeckokatolický Klášter sv. Kateřiny u (sbírka ikon, hořící keř, bazilika), návrat do Káhiry ZMÍ FRÓNÙ Dobrodružství mezi pyramidami Starověké skalní chrámy v bú Simbelu Plavba plachetnicí po Nilu Výlet do Údolí králů a královen Potápění v Rudém moři Mojžíšova hora a Klášter sv. Kateřiny na Sinaji zrael, Jordánsko, gypt den dokončení prohlídky islámských čtvrtí Káhiry u (citadela s labastrovou mešitou, mešita al-zhar z 10. století, medresa Sultána Hassana, mešita al-rifáí, bazar Khan el Khalili, nákup suvenýrů), návrat do ČR egy Kč egy Kč egy Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Káhiry včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování v turistických hotelech se snídaní, plavbu na feluce s plnou penzí, výlet na bú Simbel, půldenní výlet na oslech do Západních Théb, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. Noclehy: 10x hotel, 1x feluka, 1x vlak, 1x volná příroda. Doprava: vlak, autobus, mikrobus, taxi, osli. velká cesta izraelem + jordánsko Nejznámější biblická místa Jeruzalém, Betlém, Nazaret a Massada Odpočinek u Mrtvého a Rudého moře Národní park Timna Návštěva jordánské Petry a Wádí Ram Možnost výletu ke Klášteru sv. Kateřiny Nebo, pohádkové skalní město Petra u (hluboký kaňon Siq, Faraónova pokladnice, královské hrobky, byzantský klášter), výlet terénními vozy do pouštních kaňonů v oblasti Wádí Ram (nocleh u beduínů, pozorování východu slunce) S T Ř D O M O Ř Í den letecký přesun do Tel-vivu u, starý přístav Jaffa, antická Caesarea (římský amfiteátr), opevněný křižácký přístav kko (Velká měšita, katakomby a turecké lázně) den starobylé město Safed (synagogy, tržiště), středověký hrad Nimrod pod horou Hermon, prameny řeky Jordán v národním parku Banyas, výhled do Sýrie z hory Bentál na Golanských výšinách, Ježíšovo působiště Nazaret (bazilika Zvěstování, chrám sv. Josefa), Kána Galilejská (první zázrak Ježíšův), biblický Kafarnaum a Tabgha (místo rozmnožení chlebů a ryb), výjezd na Horu blahoslavenství, přístav Tiberias a plavba po Galilejském jezeře den přejezd po mostě krále Husseina do Jordánska, antické město Jerash, byzantské mozaiky v Madábě, výhledy z biblické hory den odjezd do izraelského ilatu na břehu Rudého moře (možnost koupání, potápění a návštěvy podmořského akvária), kaňony národního parku Timna v Negevské poušti a vyhlídka do tří okolních zemí z hory Mt. Zefahot, fakultativní možnost výletu do gypta ke Klášteru sv. Kateřiny na Sinaji (noční výstup na biblickou Mojžíšovu horu m) den koupání v Mrtvém moři (- 408 m) u oázy in Gedi, výstup na skalní pevnost krále Heroda Masadu, naleziště biblických svitků Kumrán, národní park inot Tzukim den svaté město Jeruzalém (Skalní dóm, mešita al-ksa, Zeď nářků, křížová cesta Via Dolorosa, chrám Božího hrobu na Golgotě, Olivetská hora, Getsemanská zahrada), Betlém (bazilika Narození Páně), odjezd do Tel vivu kolem parlamentu Knesset, návrat do ČR izj Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Tel-vivu včetně všech poplatků, dopravu mikrobusem, noclehy v turistických hotelech a hostelech, služby průvodce, 7

8 S T Ř D O M O Ř Í 8 Libanon, Sýrie, Jordánsko Libanon libanon - země cedrů Velkolepé římské chrámy ve městě Baalbek Tisícileté libanonské cedry v přírodní rezervaci Tannúrín Starověká města Byblos, Tyre a Tripolis Ochutnávka vín v oblasti Ksara Koupání ve Středozemním moři den letecký přesun do Bejrútu, prohlídka města zvaného Paříž východu (Omarova mešita, pozůstatky římských a byzantských památek, obchodní třída al-hamrá, Národní muzeum se sarkofágem krále hirama, živá nábřežní promenáda, Holubí skály, rybářský přístav, rekonstrukce válkou zničených čtvrtí) den tradiční kryté tržiště a mořský hrad v Sidonu, starý jiholibanonský přístav Tyre u (největší římský hippodrom a mnoho dalších památek), koupání na plážích Středozemního moře, průjezd pohořím Šúf k pohádkovému orientálnímu paláci Bajtuddín a procházka drúzskou vesničkou Dajr al-kamar, výlet lanovkou na nejposvátnější místo maronitských křesťanů Harísa (výhled až ke Středozemnímu moři) N DLKÝ BLÍZKÝ VÝCHOD Opevněná arabská města a křižácké hrady Byzantské, římské a křesťanské památky Blízkého východu Zachovalé antické chrámy v Baalbeku Bájné skalní město Petra Koupání v Mrtvém a Rudém moři den odlet do Sýrie, jedno z nejstarších měst na světě Damašek u (středověká citadela, staré město s hradbami, Umajjovská mešita, pozůstatky Jupiterova chrámu) den křesťanská vesnice Sajdnája (klášter ukrývající zázračný portrét Panny Marie), aramejské kláštery v Maalúle, antické pouštní město Palmyra u (Baalův chrám, Velká kolonáda), obří vodní kola v Hamá den opevněná citadela a středověké souky ve městě leppo u (koupání v tureckých lázních ze 14. století), výlet k byzantskému komplexu sv. Simeona, mohutné křižácké hrady Saláhuddín u a Krak des Chevaliers u den přejezd do Libanonu, druhé největší město Tripolis (přístavní čtvrť al-míná, hrad křižáckého rytíře Raimonda Toulousského, spleť souků), cesta do pohoří Libanon k 2000 let starým Cedrům Páně u, turistika k maronickým klášterům v údolí Kadíša u, přejezd přes hlavní hřeben pohoří do úrodného údolí al-biká, nejzachovalejší starověké chrámy v Baalbeku u (Jupiterův, Bakchův a Venušin chrám) den Paříž východu Bejrút (Omarova mešita, četné pozůstatky římských a byzantských památek, Holubí skály, rybářský přístav), krápníková jeskyně Jeita Grotto, nejdéle obývané město světa Byblos u (chrámy z 5. tis. př. n. l., hradby, divadlo, nekropole, kostely), relaxace na plážích Středozemního moře, mořský hrad ve městě Sidon, orientální paláce Dajr al-kamar a Bajtuddín den nabatejské sídlo Bosra u (římský amfiteátr), antické město Jerash, byzantské mozaiky v Madábě, výstup na biblickou horu Nebo, koupání v Mrtvém moři, křižácký hrad Karak den druhé největší město Libanonu Tripolis (křižácký hrad Raimonda de Toulouse nad městem, Velká mešita, středověké arabské souky), návštěva městečka hden (nejstarší libanonské kostelíky) během cesty do pohoří Libanon, výlet do cedrové rezervace Tannúrín u s více než dva tisíce let starými libanonskými Cedry Páně u, turistika v údolí Kadíša u k obývaným maronitským klášterům, horské městečko Bšarré (rodiště básníka Džibrána) den přejezd horským průsmykem do údolí al-biká s největšími římskými chrámy v Baalbeku u (Chrám Slunce o ploše 4300 m 2 s 58 korintskými sloupy 23 m vysokými, Jupiterův, den skalní město Petra u (Faraónova pokladnice, královské hrobky), možnost výletu terénními auty do kaňonů v oblasti Wádí Ram (nocleh u beduínů, pozorování východu slunce) den bílý přístav kaba, koupání v Rudém moři, jordánská metropole mmán, pouštní zámky Kusajr mra u a Kasr Charrána, tranzit do Damašku, vyhlídka na město z hory Kásujún, návrat do ČR blv Kč blv Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Damašku včetně všech poplatků, dopravu mikrobusem, 14x nocleh v turistickém hotelu se snídaní, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. Tyre Sidon Bejrút Tripolis Bakchův a Venušin chrám), největší kámen na světě Hajar al-habla, návštěva nejstaršího libanonského vinařství Ksara (ochutnávka místních vín) a prohlídka raně islámského městečka ndžar, přesun do Bejrútu, obrovské krápníkové jeskyně Jeita Grotto, nejstarší souvisle obývané město světa Byblos u (chrámy, hradby, divadlo, nekropole středověký přístav a další až 7000 let staré pozůstatky osídlení), odpočinek na plážích Středozemního moře, návrat do ČR lib Kč lib Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Bejrútu včetně všech poplatků, dopravu minibusem, noclehy v turistických hotelech se snídaní, služby průvodce, Bšarré Baalbek

až 10% až 8 % Směnárenská centra ČASOVÉ SLEVY POBYTOVÉ ZÁJEZDY

až 10% až 8 % Směnárenská centra ČASOVÉ SLEVY POBYTOVÉ ZÁJEZDY ČASOVÉ SLEVY POBYTOVÉ ZÁJEZDY až 10% Přesné informace o výši slevy a podmínkách jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. POZNÁVACÍ, RELAXAČNÍ a SPORTOVNÍ ZÁJEZDY až 8 % Informace o konkrétní výši slevy je

Více

ČASOVÉ SLEVY. až 10% až 10% MAMUTÍ AKCE 2011 01.05. Mamutí stopou tradiční turistický pochod (registrace a informace v CK)

ČASOVÉ SLEVY. až 10% až 10% MAMUTÍ AKCE 2011 01.05. Mamutí stopou tradiční turistický pochod (registrace a informace v CK) ČASOVÉ SLEVY POBYTOVÉ ZÁJEZDY až 10% Přesné informace o výši slevy a podmínkách jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. POZNÁVACÍ, RELAXAČNÍ a SPORTOVNÍ ZÁJEZDY až 10% Informace o konkrétní výši slevy je

Více

Směnárenská centra ČASOVÉ SLEVY POBYTOVÉ ZÁJEZDY. až 10% až 10%

Směnárenská centra ČASOVÉ SLEVY POBYTOVÉ ZÁJEZDY. až 10% až 10% ČASOVÉ SLEVY POBYTOVÉ ZÁJEZDY až 10% Přesné informace o výši slevy a podmínkách jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. POZNÁVACÍ, RELAXAČNÍ a SPORTOVNÍ ZÁJEZDY až 10% Informace o konkrétní výši slevy je

Více

až 10% až 10% Směnárenská centra ČASOVÉ SLEVY POBYTOVÉ ZÁJEZDY

až 10% až 10% Směnárenská centra ČASOVÉ SLEVY POBYTOVÉ ZÁJEZDY ČASOVÉ SLEVY POBYTOVÉ ZÁJEZDY až 10% Přesné informace o výši slevy a podmínkách jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. POZNÁVACÍ, RELAXAČNÍ a SPORTOVNÍ ZÁJEZDY až 10% Informace o konkrétní výši slevy je

Více

SVĚT 2015-2016. MADEIRA LISABON ANDALUSIE MEXIKO PERU USA KANADA IZRAEL ARMÉNIE GRUZIE NOVÝ ZÉLAND a další

SVĚT 2015-2016. MADEIRA LISABON ANDALUSIE MEXIKO PERU USA KANADA IZRAEL ARMÉNIE GRUZIE NOVÝ ZÉLAND a další P E R I S C O P E SVĚT 2015-2016 SVĚT S PRŮVODCI CK PERISCOPE SE VÁM PRÁVĚ OTEVÍRÁ! Lake Louise v Kanadě foto: Petr Burian MADEIRA LISABON ANDALUSIE MEXIKO PERU USA KANADA IZRAEL ARMÉNIE GRUZIE NOVÝ ZÉLAND

Více

Poznávací zájezdy. Poznávací zájezdy. Termíny zájezdů. www.cdtravel.cz

Poznávací zájezdy. Poznávací zájezdy. Termíny zájezdů. www.cdtravel.cz Vydejte se s námi za poznáním různých míst Evropy, Afriky či Asie. Jak jste již z minulých let zvyklí, s námi cestujete především vlaky, ale nevyhýbáme se ani autobusové či letecké dopravě. Zájezdy nejsou

Více

www.karavela.cz S Karavelou na cestách široká nabídka poznávacích zájezdů na pět kontinentů 22. sezóna Exotika, horská turistika & treking

www.karavela.cz S Karavelou na cestách široká nabídka poznávacích zájezdů na pět kontinentů 22. sezóna Exotika, horská turistika & treking S Karavelou na cestách 22. sezóna široká nabídka poznávacích zájezdů na pět kontinentů 2015 Exotika, horská turistika & treking Informace Cestovní kancelář Karavela se představuje Vážení přátelé, otevíráte

Více

Poznávací zájezdy. Poznávací zájezdy. Termíny zájezdů. www.cdtravel.cz

Poznávací zájezdy. Poznávací zájezdy. Termíny zájezdů. www.cdtravel.cz Je již tradicí, že část katalogu ČD travel je vyhrazena poznávacím zájezdům. Vy, železničáři, nejraději cestujete vlaky, proto se také snažíme uspokojit Vaše požadavky a nabízíme především vlakové zájezdy.

Více

www.karavela.cz S Karavelou na cestách široká nabídka poznávacích zájezdů Evropa, Asie, Afrika, Amerika, Austrálie Letecké zájezdy / Exotika

www.karavela.cz S Karavelou na cestách široká nabídka poznávacích zájezdů Evropa, Asie, Afrika, Amerika, Austrálie Letecké zájezdy / Exotika S Karavelou na cestách široká nabídka poznávacích zájezdů Evropa, Asie, Afrika, Amerika, Austrálie www.karavela.cz 21. sezona Letecké zájezdy / Exotika Horská turistika / Treking Evropou v hotelech Evropou

Více

EGYPT POBYTY A POZNÁVÁNÍ HURGHADA EL GOUNA SAFAGA MAKADI RESORT MARSA ALAM. SLEVA až 20% SNÍŽENÁ ZÁLOHA 1 500 Kč KOUPÁNÍ & POZNÁVÁNÍ S PLAVBOU PO NILU

EGYPT POBYTY A POZNÁVÁNÍ HURGHADA EL GOUNA SAFAGA MAKADI RESORT MARSA ALAM. SLEVA až 20% SNÍŽENÁ ZÁLOHA 1 500 Kč KOUPÁNÍ & POZNÁVÁNÍ S PLAVBOU PO NILU SLEVA až 20% SNÍŽENÁ ZÁLOHA 1 500 Kč www.cedok.cz KOUPÁNÍ & POZNÁVÁNÍ S PLAVBOU PO NILU HURGHADA EL GOUNA SAFAGA MAKADI RESORT MARSA ALAM EGYPT POBYTY A POZNÁVÁNÍ ZIMA 2014 2015 2015/2016 ÚVODNÍ STRÁNKY

Více

LÉTO. poznávací zájezdy pobyty u moře. 24 let tradice LETECKY AUTOBUSEM AUTEM DOVOLENÁ U MOŘE SLEVY FIRST MOMENT 24 LET TRADICE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

LÉTO. poznávací zájezdy pobyty u moře. 24 let tradice LETECKY AUTOBUSEM AUTEM DOVOLENÁ U MOŘE SLEVY FIRST MOMENT 24 LET TRADICE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 24 let tradice 1992 2015 2015 LÉTO pobyty u moře 24 LET TRADICE DOVOLENÁ U MOŘE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LETECKY AUTOBUSEM AUTEM SLEVY FIRST MOMENT 1992 2015 ŘECKO ITÁLIE EVROPA a... NOVINKY www.rialto.cz 41992-2015

Více

KALENDÁŘ ZÁJEZDŮ CK SIMON - TOURIST 2013

KALENDÁŘ ZÁJEZDŮ CK SIMON - TOURIST 2013 Irsko - Mohérové skály Kanada - Canmore Lake Sicílie - Agrigento Mexiko - Chíchén Itzá KALENDÁŘ ZÁJEZDŮ 2013 KALENDÁŘ ZÁJEZDŮ CK SIMON - TOURIST 2013 CK SIMON - TOURIST Kanada - Calgary Hawaii - Na Pali

Více

BLÍZKÝ A DÁLNÝ VÝCHOD INDICKÝ OCEÁN JIŽNÍ AFRIKA TICHOMOŘÍ AMERIKA KARIBIK....až na konec světa. www.campana.cz

BLÍZKÝ A DÁLNÝ VÝCHOD INDICKÝ OCEÁN JIŽNÍ AFRIKA TICHOMOŘÍ AMERIKA KARIBIK....až na konec světa. www.campana.cz BLÍZKÝ A DÁLNÝ VÝCHOD INDICKÝ OCEÁN JIŽNÍ AFRIKA TICHOMOŘÍ AMERIKA KARIBIK...až na konec světa www.campana.cz Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit nabídku dovolené v několika mimořádně atraktivních

Více

cestovní kancelář nomád SVĚT PATŘÍ VÁM

cestovní kancelář nomád SVĚT PATŘÍ VÁM cestovní kancelář nomád SVĚT PATŘÍ VÁM 2014 EVROPA AFRIKA ASIE AMERIKA AUSTRÁLIE SEVER ZEMĚ Č. STRANY Albánie, Makedonie 15 Bulharsko 10,110 Černá Hora 113 Česká republika 116,117 Dánsko 14,101 Francie

Více

2012 www.rialto.cz. ŘECKO * ITÁLIE pobyty u moře POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

2012 www.rialto.cz. ŘECKO * ITÁLIE pobyty u moře POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2012 www.rialto.cz ŘECKO * ITÁLIE pobyty u moře POZNÁVACÍ ZÁJEZDY Vážení zákazníci a příznivci cestování, v roce 2012 naše cestovní kancelář vstupuje již do 21. sezony své činnosti. Během této dlouhé doby

Více

Vyberte si dovolenou z pohodlí domova!!!!

Vyberte si dovolenou z pohodlí domova!!!! 2014 www.jedeme.eu Vyberte si dovolenou z pohodlí domova!!!! Nové internetové stránky s on-line vyhledáváním zájezdy CK OCEAN letenky do celého světa parkování na letišti fotogalerie z cest nejširší nabídka

Více

KATALOG ZÁJEZDŮ 2011. poznejte svět s námi

KATALOG ZÁJEZDŮ 2011. poznejte svět s námi KATALOG ZÁJEZDŮ 2011 poznejte svět s námi Vážení přátelé, ať již jste našimi stálými zákazníky nebo rozšiřujete naši cestovatelskou rodinu, dovolte, abychom Vás přivítali v nové sezóně 2011, která je obohacena

Více

nomád cestovní kancelář SVĚT PATŘÍ VÁM

nomád cestovní kancelář SVĚT PATŘÍ VÁM nomád cestovní kancelář SVĚT PATŘÍ VÁM 2015 EVROPA AFRIKA ASIE AMERIKA AUSTRÁLIE SEVER ZEMĚ Č.STRANY Albánie 16 Belgie 10 Bulharsko 7,112 Černá Hora 9,115 Česká republika 118 Dánsko 103 Francie 4,5,12,15,104,106,108,

Více

Léto 2013. Turecko Rhodos Kréta Kypr Djerba Tunisko Egypt www.readygo.cz

Léto 2013. Turecko Rhodos Kréta Kypr Djerba Tunisko Egypt www.readygo.cz Léto 2013 Turecko Rhodos Kréta Kypr Djerba Tunisko Egypt www.readygo.cz Vážení klienti a příznivci cestování, rádi Vás vítáme na katalogových stránkách společnosti ReadyGo, s.r.o. Jsme cestovní kancelář

Více

KATALOG ZÁJEZDŮ. poznejte svět s námi

KATALOG ZÁJEZDŮ. poznejte svět s námi cestovní k ancelář KATALOG ZÁJEZDŮ 2012 poznejte svět s námi NABÍZÍME: DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI PROFESIONÁLNÍ SERVIS CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ Online prodej zájezdů www.redok.cz Z pohodlí domova, nejrychlejší rezervace,

Více

Katalog zájezdů 2010. 12. sezona. Cestovní kancelář Mgr. Vladimír Kojan

Katalog zájezdů 2010. 12. sezona. Cestovní kancelář Mgr. Vladimír Kojan 12. sezona Cestovní kancelář Mgr. Vladimír Kojan Katalog zájezdů 2010 turistika cyklistika poznávací zájezdy evropská velkoměsta expedice tuzemské akce vodácké zájezdy jazykové pobyty lázně moře Kalendář

Více

KALENDÁŘ ZÁJEZDŮ 2015 CK SIMON - TOURIST

KALENDÁŘ ZÁJEZDŮ 2015 CK SIMON - TOURIST Irsko - Mohérové skály Kanada - Canmore Lake Sicílie - Agrigento Mexiko - Chíchén Itzá KALENDÁŘ ZÁJEZDŮ 2015 CK SIMON - TOURIST Peru - Machu Picchu Irsko - Rock of Cashel Dubaj - Burj Al Arab USA - Monument

Více

Poznávací zájezdy. Termíny zájezdů. www.cdtravel.cz Poznávací zájezdy

Poznávací zájezdy. Termíny zájezdů. www.cdtravel.cz Poznávací zájezdy Poznávací zájezdy Cestování za poznáním je touhou každého z nás. Dokonalost celé cesty pak podtrhává příjemná atmosféra vlakové dopravy, proto Vám i pro rok 2012 nabízíme celou řadu vlakových poznávacích

Více

Dovolená 2008 Z TÉTO STRANY KATALOGU NAJDETE ZÁJEZDY S UBYTOVÁNÍM HOTELY, APARTMÁNY, BUNGALOVY

Dovolená 2008 Z TÉTO STRANY KATALOGU NAJDETE ZÁJEZDY S UBYTOVÁNÍM HOTELY, APARTMÁNY, BUNGALOVY Dovolená 2008 Pobyty s výlety, Pohodové týdny v Alpách, Poznávací zájezdy s lehkou turistikou, Poznávací zájezdy, letecké zájezdy, školní zájezdy Z TÉTO STRANY KATALOGU NAJDETE ZÁJEZDY S UBYTOVÁNÍM HOTELY,

Více

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou Vážené dámy a vážení pánové, naši milí klienti! Vstupujeme do naší 25. sezony a věřím, že

Více

Léto 2014. Djerba Tunisko Egypt Turecko Rhodos Kréta Kypr www.readygo.cz

Léto 2014. Djerba Tunisko Egypt Turecko Rhodos Kréta Kypr www.readygo.cz Léto 2014 Djerba Tunisko Egypt Turecko Rhodos Kréta Kypr www.readygo.cz Vážení klienti a příznivci cestování, rádi Vás vítáme na katalogových stránkách společnosti ReadyGo, s.r.o. Jsme cestovní kancelář

Více

LÉTO POZNÁNÍ TURISTIKA CYKLOTURISTIKA LODĚ A MOŘE

LÉTO POZNÁNÍ TURISTIKA CYKLOTURISTIKA LODĚ A MOŘE LÉTO 2014 POZNÁNÍ TURISTIKA CYKLOTURISTIKA LODĚ A MOŘE 2 Cesty za poznáním Itálie Za krásami Toskánska.............................. 29 3 Vážení milí klienti, Slevy individuální a skupinové Cestovní pojištění

Více

Katalog zájezdů. léto 2013. SLEva až 20 % SPECIaLISTa. na Tunisko NOvINKa - Egypt. o Vás a Vaše děti NEJLEPŠÍ FIRST MINUTE CENY. v tunisku jako doma

Katalog zájezdů. léto 2013. SLEva až 20 % SPECIaLISTa. na Tunisko NOvINKa - Egypt. o Vás a Vaše děti NEJLEPŠÍ FIRST MINUTE CENY. v tunisku jako doma www.you-travel.cz : 257 314 800 v tunisku jako doma Katalog zájezdů léto 2013 FIRST MINUTE 1 dítě zdarma NEJLEPŠÍ FIRST MINUTE CENY SLEva až 20 % SPECIaLISTa na Tunisko NOvINKa - Egypt STaRáME SE o Vás

Více

Služby Viamare UBYTOVÁNÍ VIAMARE Vybrali jsme pro Vás pouze kvalitní ubytování od standardních až po velmi luxusní ubytovací kapacity. Pro Vaši rychlou orientaci používáme následující členění: ubytování

Více

Obsah. Mallorca Aparthotel Funtazie klub Blau Mediterraneo Club aaa str. 13. Ibiza Hotel Funtazie klub Club Galeon Cartago aaa str.

Obsah. Mallorca Aparthotel Funtazie klub Blau Mediterraneo Club aaa str. 13. Ibiza Hotel Funtazie klub Club Galeon Cartago aaa str. Obsah Mallorca Aparthotel Funtazie klub Blau Mediterraneo Club aaa str. 13 Ibiza Hotel Funtazie klub Club Galeon Cartago aaa str. 14 Gran Canaria Hotel Funtazie klub Paradise Lago Taurito aaab str. 14

Více