amerika Alžírsko... 6 Botswana Egypt... 7 Etiopie JAR Mali Maroko... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "amerika Alžírsko... 6 Botswana... 36 Egypt... 7 Etiopie... 38 JAR... 36 Mali... 38 Maroko... 6"

Transkript

1

2 støedomoøí lžírsko... 6 gypt... 7 zrael... 7 Jordánsko...7, 8 Libanon... 8 Madeira... 9 Maroko... 6 Sýrie... 8 Turecko... 9, 11, 41 asie rménie zerbajdžán...10 Bali Bangladéš Barma (Myanmar) Bhútán Borneo Brunej Čína... 14, 18, 19, 20, 41 Filipíny Gruzie Hongkong ndie... 11, 12, 13, 14, 15, 18, 41 ndonésie Írán... 10, 11, 41 zrael... 7 Japonsko Jordánsko... 7, 8 Kambodža... 22, 23, 24, 41 Laos... 22, 23 Libanon... 8 Malajsie... 23, 25 Mongolsko Nepál... 13, 16, 17, 18, 27 Pákistán... 11, 14, 17, 41 Rusko Sikkim Singapur... 23, 25 Srí Lanka Sýrie... 8 Taiwan Thajsko... 22, 23, 24, 41 Tibet... 13, 16, 18, 19 Turecko... 9, 11, 41 Uzbekistán Vietnam... 22, 23, 41 amerika rgentina...34, 35 Bolívie... 33, 34, 35 Brazílie...34, 35 kvádor Guatemala... 29, 30 Honduras... 29, 30 Chile...34, 35 Kolumbie...31 Kostarika...30, 31 Kuba Mexiko...29, 30 Nikaragua Panama Paraguay Peru... 32, 33, 35 Uruguay US...,... 28, 41 Venezuela..., afrika lžírsko... 6 Botswana gypt... 7 tiopie JR Mali Maroko... 6 Mauricius Namibie... 36, 37 Réunion Senegal Zimbabwe austrálie ustrálie Nový Zéland KD NÁS NJDT KONTKT CK LVRZ Zamenhofova 1071, Hradec Králové (gps: 50 o 12 47,565 N 15 o 48 40,649 ) provozní doba: Po - Pá 9-16 hodin tel./fax: mobil: skype: alvarez.cz icq: Obchodní zastoupení pro Prahu: lexandra CHLÁŘOVÁ - Ztour Dělnická 7, Praha 7 tel./fax: mobil: provozní doba: Po - Pá hodin důležitá informace od stávající sezóny jsou v cenách všech zájezdů nově zahrnuty i veškeré letištní taxy a palivové příplatky Charakteristika zájezdů Nabízené poznávací zájezdy míří do nejzajímavějších a nejexotičtějších míst v merice, sii, frice a ustrálii. Často se jedná o delší, finančně nákladnější a na cestovatelské zkušenosti náročnější akce. Jejich program je vždy připraven tak, aby umožnil maximální a pokud možno netradiční poznání navštívených zemí či oblastí. Jako hlavní cíl si tyto zájezdy kladou seznámit své účastníky s přírodními krásami, historickými pamětihodnostmi, místní kulturou a obyvatelstvem. Kromě poznávací části se snažíme do každého programu zahrnout dle možností také aktivní pobyt v přírodě, lehkou pěší turistiku i nezbytný odpočinek. Zvolené formy a náročnost poznávání jsou u každého zájezdu voleny individuálně, vždy však s ohledem na navštívené místo a zájmy účastníků zájezdu. Počet účastníků na našich akcích většinou nepřesahuje 16 osob. Z hlediska náročnosti jsou zájezdy vhodné téměř pro každého, staršími dětmi počínaje a aktivními seniory konče. V případě fyzicky náročnějšího programu jsou vždy připraveny jeho méně obtížné varianty, ze kterých si může každý vybrat to nejvhodnější dle svého momentálního zájmu, chuti či kondice. Vedoucími zájezdů do dalekých zemí jsou zkušení průvodci s několikaletou praxí, kteří navštívenou zemi po všech stránkách výborně znají a navíc často hovoří i jejím domácím jazykem. S nimi, ale i s ostatními účastníky zájezdu, se budete moci před všemi náročnějšími akcemi setkat na informační schůzce, která se bude konat 4-6 týdnů před odletem v Hradci Králové a kde se dozvíte mnoho důležitého o plánované cestě. Průvodci zde budete moci též položit svoje případné dotazy. Účast na schůzce není povinná, ale můžeme ji každému vřele doporučit. Přihlášení na výše uvedené zájezdy doporučujeme zbytečně neodkládat na poslední chvíli, neboť jen tak se na ně budete moci dobře po všech stránkách připravit (očkování, potřebná výbava, účast na schůzce). Pozdní přihlášení s sebou přináší obvykle komplikace při zajišťování letenek, vstupních víz či nejrůznějších služeb v navštívených zemích. Přestože jsou programy našich dalekých cest připravovány s maximální pečlivostí a zodpovědností, často po několikaletých zkušenostech a ve spolupráci s prověřenými místními cestovními kancelářemi, nevyhneme se nikdy stoprocentně drobné improvizaci nebo změně itineráře během zájezdu. Na jeho průběh má vliv mnoho těžko předvídatelných faktorů spojených s přírodními podmínkami navštívené oblasti i s odlišnou mentalitou místních obyvatel. Především v rozvojových zemích obvykle platí pravidlo, že čím větší exotiku navštívíme, tím menší spolehlivost čehokoliv lze očekávat. čkoliv se snažíme možným problémům ze všech sil předcházet, vyloučit je zcela nelze a je třeba s nimi vždy počítat. Do cíle našich cest se přepravujeme téměř vždy letecky, a proto upozorňujeme na možnost odchylek v termínech skutečných odletů a příletů oproti termínům uvedených v katalogu, které mohou nastat vlivem sezónních změn v letových řádech jednotlivých leteckých společností. V místě pobytu volíme různé typy dopravy dle konkrétních potřeb a možností v dané zemi (vnitrostátní přelety, pronájmy autobusů a mikrobusů, prostředky veřejné přepravy osob a mnoho dalších více či méně exotických způsobů cestování). Ubytování je většinou zajištěno v hotelech či penzionech místního standardu, který může být odlišný od podmínek, na které jsme zvyklí u nás. V případě, že je to z programových důvodů nezbytné, též v hostelech, turistických ubytovnách, kempech či ve volné přírodě. Během zájezdů do jižní friky nocujeme téměř vždy ve vlastních stanech v čistých a dobře vybavených kempech.

3 JK S PØHLÁST POSKYTOVNÉ SLVY... od do Z 1. Telefonicky, faxem, dopisem, em nebo osobně si zarezervujete požadovaný počet míst ve vámi vybraném zájezdu. Rezervace platí 10 kalendářních dnů, méně než měsíc před odjezdem se tato doba zkracuje. 2. Vyplníte v tomto katalogu zájezdů přiložený formulář Cestovní smlouvy - Přihlášky na zájezd (dále jen CS). K přihlášení je možno použít i fotokopii této CS, nebo její formulář, který najdete na našich internetových stránkách (předvyplněný u konkrétního zájezdu, nebo čistý formulář z nabídkové lišty). Každá přihlašovaná osoba musí vyplnit vlastní formulář CS. 3. Jako zálohu uhradíte částku ve výši 30 % z katalogové ceny zájezdu zaokrouhlenou na tisíce směrem nahoru. U zájezdů s cenou vyšší než Kč pak záloha činí jednotných Kč. V případě objednání vstupních víz je nutné k výše uvedené záloze přičíst též nevratnou zálohu 500 Kč na jejich zajištění. Jestliže do začátku zájezdu zbývá méně než 40 dnů, je nutné uhradit jeho cenu v plné výši. Úhradu je možno provést hotově v provozovně cestovní kanceláře lvarez s.r.o. (dále jen CK), dále pokladní složenkou, nebo bankovním převodem na její účet, či poštovní poukázkou typu C na adresu CK. Platit je možné také v cestovní kanceláři Ztour. 4. Řádně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou CS spolu s přiloženým dokladem o úhradě zálohy pak podáte osobně, nebo zašlete poštou na adresu CK. Nejdéle do 14 dnů vám CS potvrdíme a zašleme zpět. Spolu s ní obdržíte doklad o pojištění CK proti úpadku a rozpis veškerých proběhlých i zbývajících plateb. 5. Doplatek zbývající částky z ceny zájezdu a za objednané doplňkové služby uhradíte tak, aby byl připsán na náš účet nejpozději do 40 dnů před zahájením zájezdu. Od nás pak obdržíte podrobné pokyny k zájezdu a nástupní poukaz. Jestliže není plná cena zájezdu uhrazena ve stanoveném termínu, je CK oprávněna odstoupit od CS a účtovat zákazníkovi stornovací poplatky ve výši stanovené Všeobecnými podmínkami dresa: CK lvarez s.r.o., Zamenhofova 1071, Hradec Králové Účet: / 2700 u UniCredit Bank a. s. v Hradci Králové Nebo účet: / 0300 u Poštovní spořitelny a. s. (pošta, ČSOB) Nebo účet: / 2010 u FO banky a.s. VS: rodné číslo účastníka zájezdu (bez lomítka) SS: počet osob, za které je placeno Na účet vedený u Poštovní spořitelny je možné zdarma vkládat hotovost bianco vkladovým šekem na každé pobočce České pošty, případně za poplatek na libovolné pobočce ČSOB. POJŠTÌNÍ KLNTÙ Cestovní pojištění Součástí ceny nabízených zájezdů je cestovní pojištění zajišťované společně cestovní kanceláří lvarez s.r.o. (dále jen CK) a ČSOB Pojišťovnou a.s., číslo pojistné smlouvy Cestovní pojištění zahrnuje: pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně převozu, přeložení a repatriace nemocného zpět do ČR až do výše Kč, z toho 5000 Kč na neodkladné zubní ošetření (uvedené pojištění se nevztahuje na vysokohorskou turistiku); připojištění pro případ trvalých následků úrazu dle oceňovací tabulky do výše Kč; připojištění pro případ smrti následkem úrazu do výše Kč; 24-hodinovou asistenční službu v případě pojistné události; úhradu stornovacích poplatků účtovaných v souvislosti se zrušením zájezdu z důvodu onemocnění pojištěného (nutno předložit originál potvrzení o pracovní neschopnosti pojištěného trvající v době zahájení zájezdu) s plněním ve výši 80 % ze stornované částky, nejvýše však 8000 Kč. V případě zájmu nabízíme možnost zprostředkování nadstandardního připojištění SPORT na vysokohorskou turistiku v ceně 105 Kč/den. Dále je možné individuálně sjednat připojištění úhrady stornovacích poplatků se zvýšeným pojistným plněním až do výše Kč pro vropu a Kč pro ostatní svět. Příplatek pro vropu je 25 Kč na den zájezdu a pro ostatní svět 90 Kč na den zájezdu. Bližší informace k výše uvedenému cestovnímu pojištění či připojištění jsou k dispozici v prodejní kanceláři CK. Slevy základní Slevu ve výši 3 % (maximálně 400 Kč) u zájezdů v ceně do Kč a dále slevu 700 Kč u zájezdů s cenou od Kč mohou uplatnit: ) všichni klienti, kteří se v letech zúčastnili některého ze zájezdů organizovaných cestovní kanceláří lvarez s.r.o. (dále jen CK); B) včas přihlášení účastníci zájezdu, kteří uzavřeli cestovní smlouvu a uhradili zálohu tak, aby byla připsána na účet CK nejpozději do (netýká se leteckých zájezdů začínajících před ); C) včas přihlášení účastníci zájezdu, kteří uzavřeli cestovní smlouvu a uhradili zálohu tak, aby byla připsána na účet CK nejpozději do (netýká se leteckých zájezdů začínajících před ); D) skupiny 4 a více osob přihlášených na stejný zájezd s leteckou dopravou (podmínkou je společné zaslání cestovní smlouvy a úhrada zálohy); ) děti mladší 15 let (rozhoduje věk v poslední den zájezdu); F) studenti SŠ, VŠ, učitelé a senioři (u studentů nutno doložit potvrzením o studiu, VŠ indexem, průkazem SC, u učitelů průkazem TC, u seniorů dokladem o dovršení věku 65 let v den odjezdu zájezdu). Slevy speciální G) slevy aktuálně vyhlašované CK v průběhu roku (například zájezdy na poslední chvíli, akční slevy atd., rozhodným datem je den odeslání cestovní smlouvy); H) slevy pro kolektivy 10 a více osob (sleva je stanovena dohodou dle počtu cestujících osob). Slevy základní ( - F) je možné vzájemně sčítat, slevy speciální (G a H) lze uplatňovat pouze samostatně (nedají se sčítat mezi sebou ani se slevami základními). Klient si může vybrat tu ze slev, která je pro něho nejvýhodnější. Sleva na let balónem Každý účastník zájezdu CK lvarez v roce 2011 získává nárok na slevu ve výši 2000 Kč na hodinový vyhlídkový let balónem První hradecké vzduchoplavební s. r. o. V případě zájmu o využití uvedené slevy nás kontaktujte. CK lvarez aktuálně Kromě množství nejčerstvějších informací z cestovní kanceláře lvarez s.r.o., videosekvencí, fotogalerií, reportáží, rad pro méně zkušené cestovatele a zajímavostí z celého světa najdete na našich internetových stránkách také podrobnosti k jednotlivým zájezdům, přidané termíny, žhavé novinky a zájezdy, jež se nám z prostorových důvodů již nevešly do katalogu, který právě držíte ve svých rukou. Prostřednictvím našich stránek si můžete též stáhnout do počítače kompletní znění tohoto tištěného katalogu ve formátu PDF, vytisknout formulář Cestovní smlouvy nebo provést on-line rezervaci konkrétního zájezdu. Mezi nejvyhledávanější na našem webu patří též pravidelně aktualizovaná databáze last minute zájezdů :-)) Pojištění záruky v důsledku úpadku CK CK je pojištěna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. proti úpadku u pojišťovny UNQ a.s., smlouva číslo Originál certifikátu o pojištění CK můžeme na požádání předložit v naší prodejní kanceláři, nebo jeho kopii naleznete na stránkách Doklad potvrzující pojištění CK vám bude předán zároveň s CS.

4 VŠOBCNÉ NFORMC Náročnost Všechny zájezdy jsou organizovány tak, aby jejich program byl bez větších problémů zvládnutelný každým účastníkem. Údaje v závorkách u itinerářů jednotlivých zájezdů udávají pouze výčet zajímavostí a možností v daném místě. Skutečný výběr navštívených míst pak závisí na momentálních časových možnostech a zájmu jednotlivých účastníků zájezdu. V případě fyzicky náročnějšího programu je vždy připravena i jeho méně obtížná varianta, aby si mohl každý vybrat dle své momentální chuti a kondice. U některých zájezdů je třeba upozornit na občasné, ale většinou nevyhnutelné celodenní či noční přesuny a na zdlouhavé čekání na hranicích některých států během odbavovací procedury. Zájezdy do dalekých zemí jsou často náročné fyzicky i psychicky. Jejich náročnost spočívá hlavně v dlouhých přejezdech, možných zdravotních obtížích, nepříznivém klimatu, odlišných stravovacích zvyklostech nebo mentalitě místního obyvatelstva. Doprava Přepravu do místa konání leteckých zájezdů zajišťujeme linkovými lety renomovaných a dlouhodobě prověřených leteckých společností. Odlétá se z Prahy, Bratislavy, Vídně, Mnichova, Frankfurtu nad Mohanem, Drážďan nebo Berlína, obvykle s jedním přestupem během cesty. Pokud není místem odletu Praha, je transport na dané letiště a zpět zajištěn mikrobusem s nástupem v Praze, přičemž tato doprava je vždy zahrnuta již v ceně zájezdu. V ceně každé letenky jsou zahrnuty letištní taxy a palivový a bezpečnostní příplatek. Případné odletové či výstupní poplatky si hradí každý účastník zájezdu před nastoupením zpáteční cesty individuálně. U leteckých zájezdů si vyhrazujeme právo posunout termín jejich konání v závislosti na zajištěném leteckém spojení, změnit předpokládaný termín, čas a místo odletu či příletu, trasu a délku letu, místa přestupu nebo avizovanou leteckou společnost. Kompletní dopravou mikrobusem rozumíme přepravu pronajatými minibusy či osobními automobily. Součástí této přepravy je i úhrada pohonných hmot, povinného pojištění, veškerých silničních poplatků a mzda řidiče (u zájezdů do US, ustrálie, Nového Zélandu, jižní friky a na ostrovy Madeira a Réunion se pojmem mzda řidiče rozumí náklady pouze na jednoho řidiče, další vozy si řídí účastníci zájezdu sami). Jestliže cena zájezdu zahrnuje trajekty nebo jinou lodní přepravu, pak jsou v ní vždy zahrnuty palubní lístky do třídy deck (paluba, křeslo) včetně přístavních poplatků. Ubytování v kajutě lze přikoupit za příplatek. Kompletní místní dopravou rozumíme veškerou přepravu v rámci programu (trasy) zájezdu, a to prostředky hromadné přepravy osob (vlaky, autobusy, lodě), nájemní dopravou (taxi, pronajatá auta, minibusy, autobusy) nebo dalšími místními a pro vropany exotickými dopravními prostředky (rikša, kůň, osel, velbloud a další). Mezi výše uvedenou místní dopravu nepatří vnitrostátní letecká přeprava, přeprava v rámci fakultativních a dalších volitelných akcí či placených vstupů do navštívených lokalit a v některých případech též přeprava prostředky městské hromadné dopravy (například po skončení společného programu, na který navazuje individuální program, se účastníci zájezdu vrátí do místa ubytování sami na vlastní náklady nebo pěšky). Stravování Není-li uvedeno jinak, strava není zahrnuta v ceně zájezdu. V tomto případě se jeho účastníci stravují individuálně na své náklady. Údaje o cenách potravin, jídel v restauračních zařízeních a další praktické informace týkající se stravování během zájezdu jsou součástí podrobných pokynů k zájezdu. Vstupní víza Vstupní víza do zemí s vízovou povinností pro občany ČR nejsou v ceně zájezdů zahrnuta. Klient si může tato víza zajistit buď sám, nebo jejich zprostředkováním pověřit CK (aktuální ceny víz včetně poplatku za jejich zajištění najdete na našich internetových stránkách). Za případné neudělení víz či zvýšení jejich ceny CK neodpovídá. Jestliže si účastník zájezdu zajištění víz objedná, je povinen postupovat dle sdělených pokynů CK a v dostatečném předstihu jí doručit veškeré potřebné podklady (platný cestovní pas, řádně vyplněné žádosti o víza a požadovaný počet fotografií). Dále je povinen objednaná víza uhradit formou nevratné zálohy v paušální výši 500 Kč a doplatit do účtované ceny společně s doplatkem zájezdu. Držitelé jiných než českých cestovních pasů ručí za správné zajištění všech požadovaných vízových formalit sami. Jsou-li vstupní víza vydávána až na hranicích navštívené země, pak si je klienti zajišťují individuálně na místě. Občané ČR mají bezvízový styk se všemi evropskými státy kromě Ruska. Bez vstupních víz lze také navštívit Filipíny, Hongkong, JR, Macao, Malajsii, Maroko, Nový Zéland, Singapur, Srí Lanku, Turecko a všechny země Latinské meriky. Průvodce Každý zájezd pořádaný CK je po celou dobu svého trvání doprovázen průvodcem, který organizačně zajišťuje jeho průběh a podává během cesty všeobecné informace o navštívených místech. Provázení po jednotlivých pamětihodnostech není jeho úkolem a ve většině zemí je dokonce přísně zakázáno. Pro tyto potřeby doporučujeme klientům, aby si najali místního kvalifikovaného průvodce s licencí, který je oprávněn odborný výklad provádět. Průvodce CK v průběhu zájezdu též nezastává funkci osobního tlumočníka. U některých leteckých zájezdů průvodce z organizačních důvodů necestuje společně se skupinou účastníků. Klienti jsou v místě odletu či odjezdu mikrobusu odbaveni zástupcem CK a průvodce je očekává po příletu na letišti v cílové zemi. Vstupné a fakultativní akce Cena zájezdu nezahrnuje úhradu fakultativních (volitelných) akcí a vstupného do navštívených objektů a lokalit, pokud není uvedeno jinak. Tyto výdaje si platí každý účastník zájezdu individuálně dle vlastního uvážení. Předpokládanou částku nutnou k úhradě výše uvedených výdajů zasíláme v podrobných pokynech k zájezdu nebo ji rádi na požádání sdělíme. Noclehy Dle typu zájezdu jsou noclehy zajištěny v hotelech, turistických ubytovnách, hostelech, lodžiích, chatách, kempech, tábořištích nebo ve volné přírodě. Pod pojmem hotel rozumíme ubytování v turistických zařízeních hotelového typu (většinou dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, někdy i s klimatizací), posuzováno měřítky místními a nikoliv mezinárodními. Turistické ubytovny, hostely, lodžie, chaty atd. mají podobný charakter jako výše uvedené hotely, jsou však vícelůžkové, skromněji vybavené a sociální zařízení je obvykle společné a je umístěno na chodbě. Noclehem v kempu je myšleno přenocování ve vlastním stanu a spacím pytli v autokempu vybaveném sociálním zařízením, kuchyňkou s pitnou vodou, elektrickou zásuvkou a v bezprostředním dosahu mikrobusu nebo jiného dopravního prostředku. Veřejná tábořiště jsou místa určená ke stanování, vybavená většinou sociálním zařízením a pitnou vodou. K noclehům ve volné přírodě (např. v horách nebo během treku) používáme předem vybraná a osvědčená tábořiště, většinou se zdrojem pitné nebo užitkové vody. Na těchto místech se mohou vyskytnout omezené možnosti osobní hygieny. Podrobné pokyny Praktické informace a podrobné pokyny k leteckým zájezdům jsou účastníkům zasílány s předstihem minimálně 2 týdny před plánovaným odletem. Součástí podrobných pokynů je přesný čas a místo odletu, doplňující informace o vízové povinnosti, způsobu dopravy, kategorii ubytování, o výši doporučeného kapesného, nutném očkování, vybavení na cestu a další potřebné informace. Na vyžádání zašleme podrobné pokyny (bez aktualizovaných údajů o odletu) kdykoliv, a to i nepřihlášeným zájemcům o zájezd. Nástupní místa U všech zájezdů je nástupním místem Praha. V případě, že je doprava na zahraniční letiště zajištěna mikrobusem, lze po dohodě přistoupit i během cesty. Nástupní místo uvedené účastníkem zájezdu v Cestovní smlouvě je považováno za závazné a jeho případnou změnu je nutné neprodleně nahlásit do CK. Upřesnění nástupních míst a časů odjezdů nebo odletů na zájezd je součástí zaslaných podrobných pokynů k zájezdu. V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby upřesnění některých z výše uvedených informací nás neváhejte kontaktovat na telefonních číslech a nebo mailem na adrese

5 5

6 S T Ř D O M O Ř Í Maroko MROKO LTCKY Čtyři královská města Tajemné sultánské paláce, mešity a mediny Cedrové háje v pohoří tlas Největší marocká duna rg Chebbi Výstup na nejvyšší vrchol severní friky Jebel Toubkal (4167 m) den letecký přesun do největšího marockého přístavu Casablanca (velkolepá mešita Hassana.), odjezd do metropole Rabat, prohlídka města (královský palác, nedokončená mešita, mauzoleum Muhammada V., středověké královské pohřebiště Chellah, opevněná kasba Oudaia), procházka po plážích tlantiku den královské město Meknes u (mauzoleum, hradby a brány, muzeum), posvátné místo marockých muslimů Muláj drís, pozůstatky římského města Volubilis u, bývalé královské sídlo Fes u (dodnes stále obydlená a funkční medina z 9. století s mohutnými vstupními branami a spletí úzkých uliček, královské paláce, mešity, medresy a středověké koželužny) lžírsko den průjezd Středním tlasem s cedrovými háji a makaky, dále cesta údolím řeky Ziz k největším marockým dunám v poušti rg Chebbi (výška až 150 m, možnost výletu na velbloudech s pozorováním východu slunce), velkolepé kaňony řek Todra a Dadés den romantické putování údolím kaseb (kasba = hliněná středověká pevnost) do městečka Quarzazate, výprava do nejznámějších kaseb it Benhaddou u (kulisa k mnoha dobrodružným filmům) a Taourirt, nejvýše položený marocký průsmyk Tizi-n-Tichka (2260 m) a dobrodružná cesta do pohoří Vysoký tlas den pěší výstup z horské vesnice mlil (1704 m) na horolezeckou základnu Toubkal (3200 m), možnost zdolání nejvyššího vrcholu severní friky Jebel Toubkal (4167 m) nebo lehké turistiky v okolí den brána Sahary a nejkrásnější královské město Marrákeš u (nádherné paláce b Badí a b Bahia, Majorelliho zahrady, medresa Ben Júsuf, 70 metrů vysoký minaret Koutoubia, exotické náměstí Djamma el Fna s kouzelníky, zaklínači hadů a mnoha neodbytnými makaky, stará medina a dlouhé zastřešené ulice se souky, Marrákešské muzeum), odjezd do města Casablanca, návrat do ČR mar Kč mar Kč mar Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Casablancy včetně všech poplatků, dopravu mikrobusem, ubytování, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. Noclehy: 12x hotel, 1x turistická ubytovna. PRLY POUŠTÌ HGGR TSSL Terénními vozy do samého nitra saharského pohoří haggar Zachovalé pozůstatky římských měst Dobrodružná výprava za prehistorickými skalními kresbami v pohoří Tassili Malebná Constantine den přelet do pohádkové oázy Djanet nedaleko náhorní plošiny pohoří Tassili N dždžer u, prohlídka oázy a celodenní výlet terénními vozy do písečné pouště a do Údolí plačících krav den letecký přesun do lžírska, hlavní město a přístav lžír u (kasba, citadela a mešity ve staré arabské čtvrti, muzeum Bardo, moderní části města s širokými bulváry) den malebné město na skalnatém ostrohu Constantine (římský akvadukt, most ze 3. století), pozůstatky starého římského města Djemila u (Trajánův vítězný oblouk, divadlo, lázně, kapitol, mozaiky), návrat do lžíru den letecký přesun z lžíru do pouštního města Tamanrasset (brána k cestám do Nigeru a Mali, centrum kočovných Tuaregů), třídenní okruh terénními vozy do nitra saharského pohoří haggar ( měsíční krajina s hlubokými roklemi, rozeklanými skalními věžemi a mnoha dalšími bizarními útvary), východ slunce nad nejvyšší horou Tahat (2918 m) a poustevna u vrcholu ssekrem (2585 m) den výprava k 8000 let starým malbám a reliéfům pod skalními převisy náhorní plošiny Tassili N dždžer u (jedno z nejbohatších nalezišť dokladů o neolitickém osídlení na světě), putování krajinou zkamenělých lesů, gigantických pískovcových útvarů se skalními věžemi, černých lávových příkrovů a písečných dun, odlet do lžíru se zastávkou v oáze Ghardája den nejkrásnější alžírská oáza Ghardája v údolí M Zab u s nekonečnými alejemi datlových palem, návštěva opevněných městeček Mozabitů Beni sguen, Melika a Ghardája (středověké pouštní pevnosti s mešitami, starý islámský hřbitov, velbloudí trh a berberské tržiště), přelet do lžíru, návrat do ČR alg Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do lžíru včetně všech poplatků, 4x vnitrostátní letenku, místní dopravu, ubytování, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. Cena nezahrnuje: výlety terénními vozy a výpravu s osly v ceně cca 200 UR. Noclehy: 9x hotel, 5x příroda v zapůjčeném stanu. Doprava: letadlo, vlak, minibus, terénní vozy.

7 gypt, Sinaj den letecký přesun do Káhiry, celodenní výlet do lexandrie (římský amfiteátr a křesťanské katakomby, Pompejův sloup, Katbajova pevnost), pyramidy v Gíze u a Sakkaře u, gyptské muzeum s Tutanchamonovým pokladem, starokřesťanské památky v Koptské čtvrti, plavba po Nilu, přesun do suánu den brána Núbie suán - plavba nilskou plachetnicí felukou na ostrov lefantina, botanická zahrada na Kitchenerově ostrově, proslulé skalní chrámy v bú Simbelu u, prohlídka 3600 m dlouhé hráze Velké asuánské přehrady, ptolemajovské chrámy na ostrově Philae u a nedokončený obelisk den romantická plavba felukou z suánu do Kóm Omba s noclehem na palubě, krátká zastávka u Hórova chrámu v dfu, večerní světelná show u chrámů v Karnaku den chrámové komplexy v Luxoru a Karnaku (alej sfing, sloupový sál a kolosy Ramesse.), půldenní výlet na oslech do Západních Théb u (Memnonovy kolosy, vesnice umělců, Ramesseum, Medinet Habu, Chrám královny Hatšepsut), Údolí králů u s hrobkou Tutanchamona a dalších významných faraónů den přejezd do letoviska Hurghada na pobřeží Rudého moře (možnost potápění na korálových útesech nebo pouštního safari s jízdou na velbloudech) den cesta podél pobřeží Rudého moře na poloostrov Sinaj, noční výstup na biblickou Mojžíšovu horu (2285 m - místo, kde podle Bible obdržel Mojžíš Desatero) a pozorování východu slunce nad horami Sinaje, řeckokatolický Klášter sv. Kateřiny u (sbírka ikon, hořící keř, bazilika), návrat do Káhiry ZMÍ FRÓNÙ Dobrodružství mezi pyramidami Starověké skalní chrámy v bú Simbelu Plavba plachetnicí po Nilu Výlet do Údolí králů a královen Potápění v Rudém moři Mojžíšova hora a Klášter sv. Kateřiny na Sinaji zrael, Jordánsko, gypt den dokončení prohlídky islámských čtvrtí Káhiry u (citadela s labastrovou mešitou, mešita al-zhar z 10. století, medresa Sultána Hassana, mešita al-rifáí, bazar Khan el Khalili, nákup suvenýrů), návrat do ČR egy Kč egy Kč egy Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Káhiry včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování v turistických hotelech se snídaní, plavbu na feluce s plnou penzí, výlet na bú Simbel, půldenní výlet na oslech do Západních Théb, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. Noclehy: 10x hotel, 1x feluka, 1x vlak, 1x volná příroda. Doprava: vlak, autobus, mikrobus, taxi, osli. velká cesta izraelem + jordánsko Nejznámější biblická místa Jeruzalém, Betlém, Nazaret a Massada Odpočinek u Mrtvého a Rudého moře Národní park Timna Návštěva jordánské Petry a Wádí Ram Možnost výletu ke Klášteru sv. Kateřiny Nebo, pohádkové skalní město Petra u (hluboký kaňon Siq, Faraónova pokladnice, královské hrobky, byzantský klášter), výlet terénními vozy do pouštních kaňonů v oblasti Wádí Ram (nocleh u beduínů, pozorování východu slunce) S T Ř D O M O Ř Í den letecký přesun do Tel-vivu u, starý přístav Jaffa, antická Caesarea (římský amfiteátr), opevněný křižácký přístav kko (Velká měšita, katakomby a turecké lázně) den starobylé město Safed (synagogy, tržiště), středověký hrad Nimrod pod horou Hermon, prameny řeky Jordán v národním parku Banyas, výhled do Sýrie z hory Bentál na Golanských výšinách, Ježíšovo působiště Nazaret (bazilika Zvěstování, chrám sv. Josefa), Kána Galilejská (první zázrak Ježíšův), biblický Kafarnaum a Tabgha (místo rozmnožení chlebů a ryb), výjezd na Horu blahoslavenství, přístav Tiberias a plavba po Galilejském jezeře den přejezd po mostě krále Husseina do Jordánska, antické město Jerash, byzantské mozaiky v Madábě, výhledy z biblické hory den odjezd do izraelského ilatu na břehu Rudého moře (možnost koupání, potápění a návštěvy podmořského akvária), kaňony národního parku Timna v Negevské poušti a vyhlídka do tří okolních zemí z hory Mt. Zefahot, fakultativní možnost výletu do gypta ke Klášteru sv. Kateřiny na Sinaji (noční výstup na biblickou Mojžíšovu horu m) den koupání v Mrtvém moři (- 408 m) u oázy in Gedi, výstup na skalní pevnost krále Heroda Masadu, naleziště biblických svitků Kumrán, národní park inot Tzukim den svaté město Jeruzalém (Skalní dóm, mešita al-ksa, Zeď nářků, křížová cesta Via Dolorosa, chrám Božího hrobu na Golgotě, Olivetská hora, Getsemanská zahrada), Betlém (bazilika Narození Páně), odjezd do Tel vivu kolem parlamentu Knesset, návrat do ČR izj Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Tel-vivu včetně všech poplatků, dopravu mikrobusem, noclehy v turistických hotelech a hostelech, služby průvodce, 7

8 S T Ř D O M O Ř Í 8 Libanon, Sýrie, Jordánsko Libanon libanon - země cedrů Velkolepé římské chrámy ve městě Baalbek Tisícileté libanonské cedry v přírodní rezervaci Tannúrín Starověká města Byblos, Tyre a Tripolis Ochutnávka vín v oblasti Ksara Koupání ve Středozemním moři den letecký přesun do Bejrútu, prohlídka města zvaného Paříž východu (Omarova mešita, pozůstatky římských a byzantských památek, obchodní třída al-hamrá, Národní muzeum se sarkofágem krále hirama, živá nábřežní promenáda, Holubí skály, rybářský přístav, rekonstrukce válkou zničených čtvrtí) den tradiční kryté tržiště a mořský hrad v Sidonu, starý jiholibanonský přístav Tyre u (největší římský hippodrom a mnoho dalších památek), koupání na plážích Středozemního moře, průjezd pohořím Šúf k pohádkovému orientálnímu paláci Bajtuddín a procházka drúzskou vesničkou Dajr al-kamar, výlet lanovkou na nejposvátnější místo maronitských křesťanů Harísa (výhled až ke Středozemnímu moři) N DLKÝ BLÍZKÝ VÝCHOD Opevněná arabská města a křižácké hrady Byzantské, římské a křesťanské památky Blízkého východu Zachovalé antické chrámy v Baalbeku Bájné skalní město Petra Koupání v Mrtvém a Rudém moři den odlet do Sýrie, jedno z nejstarších měst na světě Damašek u (středověká citadela, staré město s hradbami, Umajjovská mešita, pozůstatky Jupiterova chrámu) den křesťanská vesnice Sajdnája (klášter ukrývající zázračný portrét Panny Marie), aramejské kláštery v Maalúle, antické pouštní město Palmyra u (Baalův chrám, Velká kolonáda), obří vodní kola v Hamá den opevněná citadela a středověké souky ve městě leppo u (koupání v tureckých lázních ze 14. století), výlet k byzantskému komplexu sv. Simeona, mohutné křižácké hrady Saláhuddín u a Krak des Chevaliers u den přejezd do Libanonu, druhé největší město Tripolis (přístavní čtvrť al-míná, hrad křižáckého rytíře Raimonda Toulousského, spleť souků), cesta do pohoří Libanon k 2000 let starým Cedrům Páně u, turistika k maronickým klášterům v údolí Kadíša u, přejezd přes hlavní hřeben pohoří do úrodného údolí al-biká, nejzachovalejší starověké chrámy v Baalbeku u (Jupiterův, Bakchův a Venušin chrám) den Paříž východu Bejrút (Omarova mešita, četné pozůstatky římských a byzantských památek, Holubí skály, rybářský přístav), krápníková jeskyně Jeita Grotto, nejdéle obývané město světa Byblos u (chrámy z 5. tis. př. n. l., hradby, divadlo, nekropole, kostely), relaxace na plážích Středozemního moře, mořský hrad ve městě Sidon, orientální paláce Dajr al-kamar a Bajtuddín den nabatejské sídlo Bosra u (římský amfiteátr), antické město Jerash, byzantské mozaiky v Madábě, výstup na biblickou horu Nebo, koupání v Mrtvém moři, křižácký hrad Karak den druhé největší město Libanonu Tripolis (křižácký hrad Raimonda de Toulouse nad městem, Velká mešita, středověké arabské souky), návštěva městečka hden (nejstarší libanonské kostelíky) během cesty do pohoří Libanon, výlet do cedrové rezervace Tannúrín u s více než dva tisíce let starými libanonskými Cedry Páně u, turistika v údolí Kadíša u k obývaným maronitským klášterům, horské městečko Bšarré (rodiště básníka Džibrána) den přejezd horským průsmykem do údolí al-biká s největšími římskými chrámy v Baalbeku u (Chrám Slunce o ploše 4300 m 2 s 58 korintskými sloupy 23 m vysokými, Jupiterův, den skalní město Petra u (Faraónova pokladnice, královské hrobky), možnost výletu terénními auty do kaňonů v oblasti Wádí Ram (nocleh u beduínů, pozorování východu slunce) den bílý přístav kaba, koupání v Rudém moři, jordánská metropole mmán, pouštní zámky Kusajr mra u a Kasr Charrána, tranzit do Damašku, vyhlídka na město z hory Kásujún, návrat do ČR blv Kč blv Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Damašku včetně všech poplatků, dopravu mikrobusem, 14x nocleh v turistickém hotelu se snídaní, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. Tyre Sidon Bejrút Tripolis Bakchův a Venušin chrám), největší kámen na světě Hajar al-habla, návštěva nejstaršího libanonského vinařství Ksara (ochutnávka místních vín) a prohlídka raně islámského městečka ndžar, přesun do Bejrútu, obrovské krápníkové jeskyně Jeita Grotto, nejstarší souvisle obývané město světa Byblos u (chrámy, hradby, divadlo, nekropole středověký přístav a další až 7000 let staré pozůstatky osídlení), odpočinek na plážích Středozemního moře, návrat do ČR lib Kč lib Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Bejrútu včetně všech poplatků, dopravu minibusem, noclehy v turistických hotelech se snídaní, služby průvodce, Bšarré Baalbek

9 Turecko východní turecko s výstupem na ararat klimatizační túry v pohoří Kaçkar Výstup na nejvyšší vrchol Turecka biblický rarat (5137 m) Výstup na sopky Nemrut a rcyies Nejvýznamnější památky Kurdistánu Skalní města v Kappadocii den letecký přesun přes stanbul do Trabzonu, čajové plantáže v okolí Rize, východisko k cestám do pohoří Kaçkar město yder, aklimatizační přechod Kaçkaru s výstupem na jeho nejvyšší vrchol Kaçkar Dagi (3932 m) den vodopády Tortum nedaleko města rzurum, návštěva sultánova paláce shak Pasha u městečka Dogubayazit, kurdské vesnice v horách ve výšce okolo 2000 m, Noemova archa a meteoritický kráter u hranic s Íránem den odjezd do základního tábora a následný výstup na nejvyšší turecký vrchol rarat (5137 m), sestup zpět do kempu, odpočinek s možností návštěvy tureckých lázní Madeira, Portugalsko den vodopády Muradiye a přístav Van s mohutnou pevností na břehu Vanského jezera, možnost plavby na ostrůvek htamar (arménský kostelík), výlet ke kráteru činné sopky Nemrut Dagi s mnoha termálními jezírky den starobylá kurdská metropole Diyarbakir, mohutná citadela a brahamova tůň ve městě Şanli Urfa, neopakovatelný východ slunce na posvátné hoře Nemrut u (obří kamenné hlavy bohů a hrobka krále ntiocha) den přejezd do oblasti Kappadocie u s bizarními skalními obydlími a kostely v Göreme, podzemním městem Kaymakli a kamennými pyramidami Uchisar a Ortohisar, možnost výstupu na sopku rcyies Dagi (3916 m) den přejezd do nkary (citadela, tatürkovo mauzoleum a muzeum anatolských kultur) a dále do stanbulu u(palác Topkapi, Modrá mešita, Hagia Sofia, podzemní cisterna Yarebatan, nákupy na Velkém bazaru, možnost lodního výletu po Bosporu), návrat do ČR tar Kč Cena zahrnuje: letenku do Trabzonu a zpět z stanbulu včetně všech poplatků, dopravu mikrobusem, 9x kempovné, 3x penzion, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. Cena nezahrnuje: poplatek za výstup (250 USD). Ostrov věčného jara madeira Výstup na nejvyšší vrchol Madeiry Pico Ruivo (1862 m) Koupání a odpočinek u tlantského oceánu 580 m vysoké útesy Cabo de Girao Možnost vyhlídkové plavby na Kolumbově plachetnici Santa Maria den odlet na Madeiru, prohlídka Funchalu (stará čtvrť, pevnost, katedrála, tržnice), výhledy z vrcholu Monte (stará panská sídla, poutní kostel a botanická zahrada) den výjezd přes sedlo Poiso (1400 m) na třetí nejvyšší vrchol Madeiry Pico do rieiro (1818 m), možnost přechodu pod nejvyšší horu Madeiry Pico Ruivo (1862 m) a následné zdolání jejího vrcholu, nebo lehčí výstup z chada do Teixeira (1592 m), návštěva skanzenu s rákosovými střechami v Santaně, průjezd okolo krajinné dominanty Penha de guia, úchvatné pohledy na nejvyšší vrcholy z vyhlídky Balcoes a návštěva pstruží farmy v Ribeiro Frio, výstup na vyhlídku ira do Serrado (1094 m), městečko Curral das Freiras v hlubokém kotli mezi horami (ochutnávka místních likérů), možnost plavby na replice Kolumbovy plachetnice Santa Maria pod útes Cabo de Girao, nebo návštěvy vinných sklepů s degustací místních vín den pěší výlet po divoké východní části ostrova, vyprahlá pustina se skalními útvary Ponta de Sao Lourenco, datlová oáza Casa do Sardinha, koupání a odpočinek na pláži Prainha, centrum výroby proutěného zboží v Camacha, možnost návštěvy botanické a orchidejové zahrady, návrat do ČR S T Ř D O M O Ř Í den vyhlídka ze sedla ncumeada (1007 m, za dobrého počasí je vidět najednou severní i jižní pobřeží), oblast vřesovišť na náhorní plošině Paul da Serra (pustina připomínající Skotskou vysočinu), lehčí turistika podél levády Risco ke stometrovému vodopádu, výhledy do hlubokého údolí nejdelší madeirské řeky Janely, odpočinek na pláži v Ribeira Brava (kostel a nábřeží dlážděné mozaikou), rybářská vesnice Camara de Lobos (pobýval zde W. Churchill), jeden z nejvyšších útesů světa Cabo de Girao (580 m), návštěva lávové jeskyně Sao Vicente, mořská lávová jezírka v Porto Moniz, ochutnávka tradiční madeirské kuchyně ve staré funchalské rybářské čtvrti Velha (ryba espada) mad Kč mad Kč mad Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku na Madeiru včetně všech poplatků, místní dopravu, 7x nocleh v turistickém hotelu, pobytovou taxu, služby průvodce, 9

10 rménie, Gruzie, zerbajdžán zeměmi jižního kavkazu Tajemné kláštery, zdobené kostely a mohutné pevnosti v podhůří Kavkazu Tyrkysové jezero Sevan Středověká městečka a obydlí vytesaná do skal Obranné věže ve Svanetii Jerevan, Tbilisi a Baku den středověké jeskynní město Vardzia tesané do skal, unikátní klášter Sapara (kostel sv. Sáby s freskami, kostel sv. Štěpána) u města khaltsikhe (staré město Rabati s typickými gruzínskými domy darbazebi, ruiny medresy a mešita z 18. století), lázně Borjomi, návrat do Tbilisi a odjezd vlakem do Jerevanu S den letecký přesun do Tbilisi (staré město s četnými kostely, katedrálami a typickými domy, pevnost Narikala), rodiště diktátora Stalina město Gori, jeskynní komplex Uplistsikhe (150 vzájemně propojených jeskyní), starobylé náboženské centrum Mccheta u (chrám Džvary, katedrála Sveti-Tskhoveli s Kristovým pláštěm, hrad Bebris Tschike), putování horskou silnicí do tajuplné kavkazské oblasti Svanetie u (unikátní vesnická obranná architektura, svanské věže), lehká turistika pod horou Ušba (4700 m), centrum oblasti město Mestia (etnografické muzeum architektury), zapadlá vesnička Ušguli s více než dvaceti kamennými věžemi den bývalá metropole království Kolci město Kutaisi (katedrála Gelati s hrobkou krále Davida Stavitele a královny Tamary), hradbami obklopené město Signaghi, poutní místo Davit Gareja (úchvatný komplex devatenácti jeskynních klášterů a kaplí ze 6. století) den arménská metropole Jerevan (Náměstí opery, Modrá mešita, pevnost rebuni, památník genocidy), bývalé centrum helénistické kultury Garni (římské lázně, mozaiky, hrobky) a klášter Geghard u ze 4. století, sídlo hlavy arménské církve čmiadzin u (chrámy z 10. století, pokladnice se sbírkou religiózních předmětů), možnost návštěvy likérky rarat den klášter Khor Virap s výhledem na legendární horu rarat (5165 m), divokým údolím ke klášteru Noravank, ochutnávka vína v městečku reni, pohraniční město Goris, cesta pod nejdelší lanovkou světa přes Ďáblův most ke klášteru Tatev, jeskynní městečko Khndzoresk, prastará kamenná observatoř Karahunj den zachovalý karavanseraj Selim na bývalé Hedvábné stezce, klášter Haghartsin se třemi kostely, tyrkysové jezero Sevan ve výšce 2000 m, zastávka na hřbitově Noratus s tisícovkou křížů khačkars, cesta k horským klášterům Odzun, Sanahin u a Haghpat u vysoko nad kaňonem Debed, kamenný most hlverdi, přesun do Tbilisi a návrat do ČR den azerbajdžánská metropole Baku u (pískovcový palác Shiravsas, Muzeum koberců, kostel rchanděla Michaela, mešity a minarety), tajemné petroglyfy z doby kamenné a bronzové v Qobustanu, bahenní vulkán Palcik, zastávka na plážích Kaspického moře, starobylé město Sheki (Khánův palác, kostel ze 6. století, muzeum, karavanseraj, staré město s mešitami a minarety), návrat do Tbilisi a návrat do ČR gra Kč gra Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Tbilisi včetně poplatků, dopravu, noclehy v turistických hotelech se snídaní, služby průvodce a cestovní pojištění. Poznámka: možnost prodloužení zájezdu o týdenní program v zerbajdžánu za příplatek 4000 Kč. Írán tajemným íránem Černě oděné a celé zahalené íránské krásky Romantické čajovny a kuřárny Modré mešity a medresy Starověké památky z doby Perské říše Slavná města Šíráz a sfahán Koupání v Kaspickém moři nost koupání a odpočinek na břehu Kaspického moře, nocleh v horském středisku Kelardašt den přejezd přes nejvyšší partie lborzu a tunelem Tunel-e Kondován do posvátného města šíitských muslimů Kommu (hrobka světice Fátimy), noční přesun vlakem do ndimešku, prohlídka 4000 let starého města Súsy (palác padana, muzeum, mauzoleum proroka Daniela), nejzachovalejší pětistupňový zikkuratu Čoqá Zambíl u, noční přejezd do Šírázu den letecký přesun do Teheránu (palác Golestán, zlatý poklad, monument zádí, zádušní komplex imána Chomejního, rcheologické muzeum, velký bazar, zahrady nad městem) den cesta do íránského Ázerbajdžánu, ázerské městečko Zandžán, hrobka mongolského sultána Oldžajtu v Soltáníji u, cesta do Takth-e-Soleiman u (prastarý ohňový chrám v kráteru s jezerem) den přejezd vysokohorského masivu lborzu do Rashtu, výlet do horské vesnice Másúle, čajové plantáže v Láhidžánu, mož den město básníků, růží a slavíků Šíráz (městská pevnost, mešity, hrobky básníků Háféze a Sádího, bazar s perskými koberci), antické rozvaliny bývalého hlavního města Persie Persepolis u (Velká terasa, Síň sta sloupů, Xerxova apadána, Dáreiova pokladnice, monumentální schodiště), hrobky perských panovníků a skalní reliéfy v Nakš-e Rostam den starobylé hliněné pouštní město Jazd (západ slunce s výstupem na věže mlčení, moderní pohřebiště, mešity s vysokými minarety, zoroastriánský chrám teškáde, větrací věže badgíry), výlet do malebné opuštěné vesnice Charánaq a k chrámu věčného ohně Čak Čak vysoko v horách den metropole šáha bbáse sfahán u (Páteční mešita, velké náměstí s mámovou mešitou, palác Čehel Sotun, starobylé mosty na řece Zayande s čajovnami a kuřárnami, bazar) den jedno z nejkrásnějších perských měst Kášán (paláce Tabatabáí a bbásí, mešity gha Bozorg, městské hradby, přepychové domy obchodníků se zahradami a vodními kanály), možnost návštěvy vesnice byaneh, přejezd do Teheránu (dokončení prohlídky města, poslední nákupy na bazarech), v případě příznivého počasí výjezd lanovkou na téměř 4000 m vysoký vrchol Točal s úchvatnými výhledy na íránskou metropoli, návrat do ČR irn Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Teheránu včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. Doprava: vlak, autobus, minibus, taxi. Noclehy: 13x hotel, 1x vlak, 1x autobus.

11 Turecko, Írán, Pákistán, ndie ORNTM DO ND rménské památky východního Turecka Stavební skvosty tajuplné Persie Zlatý chrám v mritsaru Vykopávky starovìkých mìst v údolí øeky ndus Dalajlámovo sídlo v himálájské Dharamsale den letecký přesun do stanbulu u (Palác Topkapi, mešity na Zlatém rohu, bazar) den centrum východního Turecka město Kars, ruiny chrámů v bývalé arménské metropoli ni, průjezd pod bájnou horou rarat (5165 m), hraniční město Dogubayazit, pohádkový sultánův palác shak Pasha, meteoritický kráter a biblická Noemova archa den přejezd do Íránu, hlavní město Teherán (moderní čtvrti, Íránské muzeum, velký bazar), nejkrásnější íránské město sfahán u (skvostné mešity a medresy, bazar, čajovny pod mosty na řece Zayande, arménská čtvrť Jolfa) den město básníků Šíráz (Háfézova hrobka, městská pevnost, mešity a starý bazar), ruiny bývalého hlavního města Persie Persepolis u (paláce, skalní reliéfy, hrobky), výstup na Věž mlčení v přízračném městě Jazd den středověké pouštní město Kermán, cesta krajinou pistáciových plantáží a oáz podél Lútské pouště do pohraničního města Zahedán den dobrodružná jízda pašeráckým autobusem do Pákistánu a dále pouští a mi do balúčistánské metropole Kvéta, unikátní 4000 let staré vykopávky starověkých měst ci- horavilizace povodí ndu Mohendžodáro u nebo Harappa v údolí této posvátné řeky den starobylé pohraniční město Láhaur u (mughalské zahrady, staré město, Červená pevnost, Páteční mešita a ceremoniál stahování vlajek na hranicích s ndií) den odjezd do ndie, Zlatý chrám ve svatém sikhském městě mritsar, centrum buddhismu a útočiště dalajlámy Dharamsala den přejezd indickým horským státem Himáčalpradéš do letoviska Manálí, celodenní výlet na sedlo Rohtang Pass (3980 m), nenáročná pěší turistika v podhůří šestitisícových vrcholů Himáláje den odjezd do Ágry u (velkolepá mramorová hrobka a symbol ndie Tádž Mahal, Červená pevnost), indická metropole Dillí u (Červená pevnost, Velká mešita, Mughalská hrobka, Lotosový chrám, komplex Qutab Minar s nerezavějícím sloupem, Nové Dillí, nákup suvenýrů), návrat do ČR ori Kč Cena zahrnuje: letenku do stanbulu a zpět z Dillí včetně všech poplatků, místní dopravu, noclehy v turistických hotelech, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. Doprava: vlak, mikrobus, autobus, taxi, rikša. S Uzbekistán uzbekistán - srdce střední asie Proslulá středoasijská města na Hedvábné stezce Chiva, Buchara a Samarkand Nocleh v tradiční jurtě Staré hliněné pevnosti v poušti Kyzylkum Jízda na velbloudech a koupání v Čarvačské přehradě den přesun pouští Kyzylkum do starobylého města Buchara u (bucharská pevnost, náměstí Kalján s tyrkysovými kopulemi mešity Kalján a medresy Mir-i rab, židovská čtvrť, mauzoleum smaila Samáního, mešita Maghoki ttar a medresa Čár Minár, dílny řemeslníků ve starých městských karavanserájích, kryté bazary, možnost návštěvy folklorního představení) den letecký přesun do Taškentu (návštěva Timurova muzea), přelet do střediska Karakalpacké autonomní republiky města Nukus, bývalý rybářský přístav Mujnak na původním břehu vysychajícího ralského jezera (rybářské lodě rezivějící na někdejším jezerním dně, Muzeum ralského jezera) den cesta podél majestátního toku řeky mudarji do bývalého centra obchodu s otroky Chivy u (historické jádro města čan Kala, pevnost Kuhna rk, Páteční mešita, medresy s kachlíčkovou výzdobou, mauzoleum Pahlavona Muhammada, vyhlídka z minaretu slama Hodži), výlet do pouště Kyzylkum k 2000 let starým hliněným pevnostem jaz Kala a Toprak Kala z dob Chórezmské říše (nocleh v jurtách u slaného jezera jaz Kul, možnost jízdy na velbloudech) den karavanseráj Malik a skalní kresby z doby bronzové v Sarmyš Saj, perla světové architektury Samarkand u (náměstí Registán se třemi medresami a s možností vyhlídky z minaretu, mešita Bibi Chánum, fantastický komplex mauzoleí Šahi Zinda, Ulughbekova observatoř, ruiny starověkého Samarkandu s muzeem frasiab, městský bazar Siab), rodiště Timura Lenka Šahrisabz u (Timurův palác k Saraj, medresa Dorug, mauzoleum Timurovců) den přesun vlakem Sharq do Taškentu a dále k Čarvačské přehradě v nádherném pohoří Čatkal s vyhlídkami na zaledněný výběžek Ťanšanu, možnost výstupu na Malý Čimgan (2097 m), návrat do Taškentu (Historické muzeum, bazar Čorsu, jediné středoasijské metro se zajímavě vyzdobenými stanicemi), návrat do ČR uzb Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Taškentu včetně všech poplatků, místní dopravu, noclehy v turistických hotelech, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. Doprava: autobus, vlak, mikrobus. 11

12 ndie NDÍ OD SVRU N JH Plavba lodí podél exotického pobøeží Kéraly Bizoni, sloni a tygøi v pøírodní rezervaci Périyar Zlatý trojúhelník - Dillí, Ágra, Džajpúr Skalní chrámy v džantě a lloře S den letecký přesun do Dillí u (Červená pevnost, Velká mešita, Mughalská hrobka, Lotosový chrám, staré město, Qutab Minar s nerezavějícím sloupem), růžové město Džajpúr u v pouštním Rádžasthánu (Palác větrů, Maharádžův palác a observatoř Jantar Mantar), rozsáhlá Tygří pevnost a palác v mbéru den mramorové město Ágra u (hrobka Tádž Mahal, Červená pevnost), bývalé hlavní město Fatehpur Sikri u, chrámy v Khadžuráhu u s freskami zobrazujícími erotické motivy den posvátné město Váránasí (Maharádžův palác, Zlatý chrám, pevnost Ramnagar), plavba po řece Ganga kolem spalovacích ghátů, místo prvního Buddhova kázání v Sárnáthu den starobylé město urangábád (Páteční mešita, falešný Tádž Mahal) a pevnost Daulatabád, buddhistické a hinduistické chrámy tesané do skal v džantě u a lloře u (úžasné skalní kresby a fresky) den přístav Bombaj u (Věž mlčení, hrobka Hadži lliho, městské prádelny, obchodní přístav), výlet na ostrov lephanta u (jeskyně a chrámy vytesané do skal), bývalá portugalská kolonie Góa u (pevnost, kostely a koloniální památky), odpočinek na pláži Palolem u rabského moře a návrat do ČR kérala a tamilnádu (možnost prodloužení zájezdu) den přímořský stát Kérala s nekonečnými háji a plantážemi exotických plodin, přístav Kočín (synagoga, pevnost, nejstarší kostel v ndii, hrob mořeplavce Vasco da Gamy), plavba luxusním hausbótem spletí ostrůvků, kanálů a lagun podél pobřeží Kéraly den cesta Kardamonským pohořím do přírodní rezervace Périyar (ptáci, sloni, bizoni a tygři), poutní město Madurai (barevný hinduistický chrám) den chrámy a monolitické kamenné reliéfy ze 7. století v Mahábalipuram u, pobřeží Bengálského zálivu, návrat z indického přístavu Madrás přes Dillí do ČR ind11 * Kč ind21 # Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Dillí včetně všech poplatků, místní dopravu, noclehy v turistických hotelech, u varianty * přelet Góa - Dillí, u varianty # přelet Madrás - Dillí, plavbu hausbótem s plnou penzí, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. Doprava: vlak, autobus, loď, taxi, rikša. ndie za pohádkou tisíce a jedné noci Spalovací obřady na ghátech u posvátné řeky Ganga Dobrodružná výprava s velbloudy do pouště Thár Safari za tygry v národním parku Kanha Paláce a pevnosti jako vystřižené z orientálních pohádek den výlet do soutěsky z růžového mramoru na řece Narmada u města Džabalpur, večerní safari za tygry v národním parku Kanha (děj Knihy džunglí od R. Kiplinga), noční přesun lehátkovým vlakem do Rádžasthánu den starobylá pevnost a bohatě zdobené paláce v Bundi, návštěva indických Benátek na břehu jezera Pichola města Udajpur (Maháradžův palác s okouzlujícími zahradami, Tygří pevnost, kde se natáčel film o J. Bondovi) den letecký přesun do Dillí a dále odjezd autobusem do mramorového města Ágra u (velkolepá hrobka mughalského císaře Tádž Mahal, bohatě zdobená Červená pevnost), návštěva tradičních dílen na zdobení mramoru a bývalé mughalské metropole Fatehpur Sikri u den cesta indickým superexpresem do opevněného města Džhánsi, prohlídka opuštěných chrámů a paláců v městečku Orčha (bývalá metropole Bundélkhandu), projížďka na kole mezi chrámy zdobenými freskami s erotickými motivy v Khadžuráhu u den posvátné město hinduistů Váránasí (Maharádžův palác, Zlatý chrám, pevnost Ramnagar, gháty, staré město), nezapomenutelná plavba po řece Ganga kolem ghátů na spalování mrtvých, účast na ranní nebo večerní pobožnosti a koncert klasické indické hudby den pevnost hrdých Rádžpútů tyčící se 125 m nad modrým městem Džódhpur, mo- hutný pískovcový hrad jak z orientální pohádky v pouštním městě Džajsalmér, výprava na velbloudech do nekonečných dun pouště Thár den růžové město Džajpúr u (Palác větrů, Tygří pevnost, Maharádžův palác a observatoř Jantar Mantar), vyjížďka na slonech ke staré rádžpútské pevnosti mbér, prohlídka Dillí u (Červená pevnost, Velká mešita, Lotosový chrám, Humajúnova hrobka, nerezavějící sloup, staré město), návrat do ČR rad Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Dillí včetně všech poplatků, místní dopravu, noclehy v turistických hotelech, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. Doprava: vlak, autobus, minibus, taxi, rikša.

13 ndie, Nepál CST DO ND NPÁLU Nejznámìjšími místy ndie z Dillí až do Kalkaty Spalování mrtvých na ghátech posvátné øeky Ganga Safari na slonech v národním parku Chitwan Skvostná hrobka a chlouba ndie Tádž Mahal v Ágøe den letecký přesun do Dillí u (krátká prohlídka města), růžové město Džajpúr u v pouštní oblasti Rádžasthánu (Palác větrů, Maharádžův palác a observatoř Jantar Mantar), Tygří pevnost a palác v mbéru den mramorové město Ágra u (velkolepá hrobka a symbol ndie Tádž Mahal, Červená pevnost), bývalá mughalská metropole Fatehpur Sikri u, opuštěné paláce a chrámy ve vesnici Orčha, chrámový komplex v Khadžuráhu u (fresky s erotickými motivy) den posvátné město hinduistů Váránasí (Maharádžův palác, Zlatý chrám, pevnost Ramnagar, gháty), nezapomenutelná plavba po řece Ganga kolem ghátů na spalování mrtvých, místo prvního Buddhova kázání Sárnáth den přejezd do Nepálu, malebné městečko Pokhara v podhůří Himálaje, nenáročný pěší výlet pod masivem osmitisícové nnapurny k vodopádům Deví den prohlídka metropole Káthmándú u (Královský palác, Chrámové náměstí, příbytek živé bohyně Kumárí, buddhistické pagody), nepálské svatyně Swayambunath a Bothnath, spalovací gháty na řece Bagmátí, chrámy v Patanu u a Bhaktapuru u, možnost letu k Mt. verestu u (8848 m) nebo dobrodružného raftingu na řece Trisuli den letecký přesun z Káthmándú do Dillí a návrat do ČR sikkim a kalkata (možnost prodloužení zájezdu) den národní park Chitwan u (pozorování nosorožců a opic, výprava do džungle spojená s projížďkou na slonech a na kanoi, kulturní vystoupení) den přejezd do ndie, čajové městečko Dárdžiling v krajině indického Himáláje, pěší výlet k čajovníkovým plantážím s překrásnými výhledy na třetí nejvyšší horu světa Kánčandžungu (8597 m) den bývalé horské království Sikkim zvané země orchidejí, hlavní město Gángtók, výlet k buddhistickému klášteru Rumtek den druhé největší město ndie a ropole Bengálska Kalkata (Viktoriin memoriál, met- chrám bohyně Kálí, misie Matky Terezy, botanická zahrada, přístav), letecký přesun do Dillí den prohlídka Dillí u (Červená pevnost, Páteční mešita, Mughalská hrobka, Lotosový chrám, staré město, Nové Dillí, nerezavějící sloup), návrat do ČR ine11 * Kč ine21 # Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Dillí včetně všech poplatků, u varianty * letenku Káthmándú - Dillí, u varianty # letenku Kalkata - Dillí, místní dopravu, noclehy v turistických hotelech, u varianty # třídenní program v Chitwanském národním parku včetně 2x plné penze, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. Poznámka: # Cesta do ndie a Nepálu + Sikkim. Doprava: vlak, mikrobus, autobus, taxi, rikša. S ndie, Nepál, Tibet to nejlepší z indie a nepálu Novodobý div světa a chlouba ndie Tádž Mahal v Ágře Safari na slonech v národním parku Chitwan Spalování mrtvých na ghátech posvátné řeky Ganga Sídla dalajlámy v tibetské metropoli Lhasa den letecký přesun do Dillí u, prohlídka města (ndická brána, ulice Rajpath, chrám víry Bahaí, komplex Qutab Minar s nerezavějícím sloupem, Humajúnova hrobka, Staré Dillí, Červená pevnost, mešita Jama Masjid) den mramorové město Ágra u (velkolepá hrobka a symbol ndie Tádž Mahal, Červená pevnost), bývalá mughalská metropole Fatehpur Sikri u, opuštěné paláce a chrámy ve vesnici Orčha, chrámový komplex v Khadžuráhu u (fresky s erotickými motivy) den prohlídka metropole Káthmándú u (Královský palác, Chrámové náměstí, příbytek živé bohyně Kumárí, buddhistické pagody), nepálské svatyně Swayambunath a Bothnath, spalovací gháty na řece Bagmátí, chrámy v Patanu u a Bhaktapuru u, možnost letu k Mt. verestu u (8848 m), nebo raftingu na řece Trisuli, návrat do ČR DST DNÍ V TBTU (možnost prodloužení zájezdu) den posvátné město hinduistů Váránasí (Maharádžův palác, Zlatý chrám, pevnost Ramnagar, gháty), plavba po řece Ganga kolem ghátů na spalování mrtvých, odjezd do Nepálu den národní park Chitwan u (pozorování nosorožců a opic, výprava do džungle spojená s projížďkou na slonech a na kanoi) den odlet z Káthmándú přes hlavní himálájský hřeben do tibetské metropole Lhasa u (poutní okruh Barkhor, chrám Jokhang, největší tibetský lámaistický klášter Drep ung) den dokončení prohlídky Lhasy u (dalajlámovo letní sídlo Norbulingka a zimní sídlo Potala), účast na bohoslužbě v Číňany pobořeném klášteře Gandän (ležícím v přírodním amfiteátru ve výšce 4300 m), jeden z pilířů tibetského buddhismu klášter Sera den dobrodružná cesta po Friendship Highway ze Lhasy přes průsmyky Kampa La (4794 m) a Karo La (5045 m), kolem jezera Yamdrogtso do Gyantse (pevnost Dzong, prohlídka kláštera Palkhor a stúpy Kumbum), přesun do bývalého sídla pančenlámů v Xigaze (klášter Tashilhunpo a Číňany nově vybudovaná pevnost Dzong připomínající palác Potala) den cesta přes Tingri do Zhangmu (výhledy na Mt. verest a Cho Oju) a dále do nepálského Káthmándú, návrat do ČR int Kč int21 * Kč Cena zahrnuje: letenku do Dillí a zpět z Káthmándú včetně všech poplatků, u varianty * letenku Káthmándú - Lhasa, místní dopravu, noclehy v turistických hotelech, třídenní program v národním parku Chitwan včetně 2x plné penze, služby průvodce, Poznámka: * To nejlepší z ndie a Nepálu + Tibet. Doprava: autobus, mikrobus, taxi, rikša. 13

14 ndie Jižní indie reál 800 chrámů a paláců ve Vidžajanagaru Romantická plavba pobřežními kanály a lagunami Kéraly Lesk a bída indické megapole Bombaj Jízda horskou železnicí Koupání v rabském moři v letovisku Góa S den letecký přesun do největšího indického města Bombaj (ndická brána, přístav, hrobka Hadži liho, visuté zahrady, městské prádelny), výlet na sloní ostrov lephanta u (jeskyně a chrámy vytesané do skal), odjezd do ndore den pevnost Mandu na náhorní plošině vyčnívající nad okolní pláně (staré mešity, paláce s pěstěnými zahradami a skvělé výhledy), cesta údolím řeky Narmada do starodávného města Mahešvár plného chrámů a ghátů u řeky, poutní ostrov Omkarešvár ve tvaru kosmické mantry Óm (stovky chrámů a svatých mužů) den starobylé město urangábád (hrobka Bibi-ka-Maqbara, přezdívaná falešný Tádž Mahal) a pevnost Daulatabád, úžasné buddhistické a hinduistické skalní chrámy v džantě u a lloře u (zachovalé skalní kresby a fresky) den hrdé město Hajdarábád (rozsáhlá pevnost Golkonda, věž Čárminár, mešita Mecca, četné bazary), ruiny metropole největší hinduistické říše Vidžajanagar u u města Hampi (areál 800 chrámů a paláců na celkové ploše 26 km 2 ) den starobylý Maisúr (Maharádžův palác, trhy s ovocem a kořením, továrna na výrobu vonných tyčinek), nádherný výhled na město z Chamundi Hill, průjezd malebným pohořím Nilgiri, nenáročná turistika v okolí městečka Ooty, snadný výstup na nejvyšší vrchol jižní ndie Daddobetta (2637 m), cesta horskou železnicí do Coonoru u den impozantní chrám bohyně Menakší ve městě Madurai, cesta Kardamonským pohořím do přírodní rezervace Périyar (opice, sloni, bizoni, tygři a mnoho druhů ptáků) den přímořský stát Kérala s mi exotických plodin, plavba hausbótem spletí plantážeostrůvků, kanálů a lagun v okolí města llepy, koloniální přístav Kočín (synagoga, pevnost, nejstarší kostel v ndii, hrob Vasco da Gamy) den bývalá portugalská kolonie Góa u na břehu rabského moře (pevnost, kostely a četné koloniální památky), koupání a odpočinek na pláži Palolem, návrat do ČR ins Kč ins Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Bombaje včetně všech poplatků, místní dopravu, celodenní plavbu luxusním hausbótem s plnou penzí, noclehy v turistických hotelech, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. Doprava: letadlo, autobus, mikrobus, taxi, rikša. Pákistán, Čína hedvábnou stezkou Po Karakoram Highway pod sedmitisícovkami Nenáročný treking při úpatí Nanga Parbatu (8128 m) Město na hedvábné stezce Kašgar Starověké kamenné chrámy v Dunhuang Prohlídka Pekingu a dále černému a modrému ledovci u vesnice Passu (během cesty přechod několika visutých mostů jako z filmu o ndiana Jonesovi) den překročení pákistánsko-čínské hranice v oblasti Kunjerabského průsmyku (4750 m), cesta do čínského Kašgaru kolem jezera Kara Kul a pod strmými štíty vrcholů Muztag ta (7546 m) a Konguru (7719 m), významná oáza na hedvábné stezce v poušti Taklamakan město Kašgar (mešita d Kah, úzké uličky starého města, velké místní trhy) den letecký přesun do slámábádu, archeologické naleziště v Taksile u, bývalé hlavní město Gundharské říše Péšávar, výlet na afghánskou hranici do průsmyku Khyber den pozůstatky buddhistického komplexu Takht-i-Bhai u a stúpa Šankardara, cesta úchvatným údolím řeky Swát přes průsmyk Malakand, ruiny kláštera Butkara z 3. století, průjezd průsmykem Shangla na vysokohorskou silnici Karakoram Highway a pokračování v cestě do města Čilas (britská pevnost, bazar) den třídenní výlet Raikhotským údolím až na Fairy Meadows (3300 m) s nádhernými výhledy na Nanga Parbat (8128 m) den cesta údolím řeky Hunza pod vrcholky pohoří Karakoram (Rakaposhi 7788 m), velehorské království Hunza (pevnosti Baltit a ltit), výlet k horskému ledovci Ultar den cesta rozpálenou kamenitou pouští Gobi do Turfanské oázy, starobylé město Turfan (minův minaret, skalní chrámy, rozsáhlá pohřebiště, pozůstatky zavlažovacích systémů a ruiny pouštního města Jiaohe) den důležitá křižovatka cest do střední sie město Dunhuang (nekonečné množství zachovalých kamenných chrámů, světoznámé Mogaiské jeskyně ze 4. století s mnoha kresbami a sochami, 250 m vysoké písečné duny) den odjezd vlakem do Pekingu u (náměstí Tchien-an-men, mauzoleum Mao Ce-tunga, Zakázané město, Chrám nebes, hedvábný trh, Letní palác u jezera Kunming), výlet k Velké čínské zdi u, hrobky císařů dynastie Ming u, návrat do ČR pak Kč Cena zahrnuje: letenku do slámábádu a zpět z Pekingu včetně všech poplatků, místní dopravu, noclehy v turistických hotelech, služby průvodce, Doprava: vlak, autobus, mikrobus, taxi.

15 Bangladéš, ndie země bez turistů (a plné vody...) Bengálští tygři v národním parku Sunderbans Nekonečné mangrovy na pobřeží Bengálského zálivu Výprava za bývalými lovci lebek do Nágska Plavba kolesovým parníkem po deltě Brahmaputry den letecký přesun do Dháky (pevnost Lalbagh, arménský kostel, zamindárský palác, mešity, bazary, říční přístav na toku Burigangy), cesta autobusem a trajekty přes nejširší ramena delty do města Khulna, výlet do městečka Bagerhat u (mešita Šait Gumbád) den lodní výlet nitrem delty (největším mangrovníkovým pralesem světa) až k pobřeží Bengálského zálivu do národního parku Sunderbans u (největší světová populace bengálských tygrů, krokodýli, říční delfíni, opice, axisové, sběrači medu), výstup na pozorovací věž nad džunglí, stopování tygrů den plavba koloniálním kolesovým parníkem spletí úzkých kanálů řek Madhumati, Tetulia a Meghna přes Barisal a Čándpur zpět do Dháky a dále autobusem do přístavu Chittagong, výprava za menšinovými etniky Čakma, Mru, Mizo, Mohu a Kuki žijícími v horách kolem jezera Kaptai (plavba loďkou po vesničkách ležících podél břehu jezera, návštěva bambusových buddhistických svatyní) den největší a jediné přímořské letovisko Cox s Bazar (několik desítek kilometrů dlouhá pláž, rybářský přístav, dřevěný barmský klášter), odjezd do Dháky a návrat do ČR bengálsko, nágsko, asám (možnost prodloužení zájezdu) den prohlídka Sylhetu (čajové plantáže a továrny, posvátná hrobka světce Hazrata Šáha Džalala), přechod hranice do ndie a odjezd do Šílongu zvaného též Skotskem východu, výlet na nejdeštivější místo světa Čérápundží, jeskyně Krem Mawmluh a vodopád Noh Kalika den cesta krajem orchidejí do metropole Nágska (oblast bývalých lovců lebek) Kohima, zastávka u jezera Barapáni, místo posledních britsko-nágských bojů Khonoma, kulturní centrum kmene o Nága Mokokčung, vesnice původních lovců lebek Longkhum a Ungma den přejezd do sámu, plavba po Brahmaputře na ostrov Madžulí (vyznavači boha Višnu), safari v národním parku Kaziranga (nosorožci, tygři, panteři, sloni, sambarové), hlavní město Guváhátí (chrám Uma Nanda) den koloniální městečko Dardžiling v indickém Himáláji, čajové plantáže s výhledy na třetí nejvyšší horu světa Kánčandžungu (8597 m), cesta vláčkem do Šiliguri a odjezd do nejdrsnějšího indického města Kalkaty (Viktoriin memoriál, chrám bohyně Kálí, misie Matky Terezy, botanická zahrada), návrat do ČR ban11 * Kč ban21 # Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Dháky včetně všech poplatků, u varianty # letenku do Dháky a zpět z Kalkaty, místní dopravu, noclehy v turistických hotelech, třídenní výlet do delty Brahmaputry s plnou penzí, u varianty # safari v národním parku Kaziranga, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. Doprava: vlak, autobus, loď, taxi, rikša. S Srí Lanka CJLON - TROPCKÝ RÁJ ZVÍØT Pronajatý mikrobus a polopenze po celou dobu pobytu damovy stopy a zastávka na Konci svìta Buddhistické chrámy a skalní pevnosti ztracené v džungli Safari v národním parku Yalla West první místo, kam dam vkročil po vyhnání z ráje), čajovníkové plantáže kolem Nuwara liya, výjezd železnicí k náhorní plošině v národním parku Horton Plains, vyhlídka Konec světa, návštěva horského střediska lla a vodopádů spojených s Ramajánou Rawana lla Falls a Buddhových soch v Buduruwagala den letecký přesun do Colomba, návštěva pevnosti ztracené v džungli Yapahuwa, starověká města nuradhaphura u (buddhistické svatyně, dagoby, chrámy, nádrže, krásné řezbářské práce) a Mihintale (poutníky navštěvované skalní jeskyně, přírodní park) den socha Buddhy v ukaně, hlavní město sinhálských králů Polonnaruwa u, pozoruhodná skalní pevnost Sigiriya u (schodiště s obrovským kamenným lvem, fresky z 5. století), jeskynní chrámy a kláštery v Dambulle u den prohlídka města Kandy u (chrám Buddhova zubu u jezera Kandy Lake), botanická zahrada Peradeniya se sbírkou orchidejí a palem, sloní sirotčinec v Pinnewalle den safari v národním parku Yalla West (množství volně žijících zvířat - sloni, opice a poloopice, levharti, krokodýli, stáda bizonů, pávi), úžasné noční chrámové obřady v buddhistickém, hinduistickém i muslimském duchovním centru Kataragama, cesta podél pobřeží do přímořského letoviska Unawatuna den koupání a odpočinek na bílých plážích ndického oceánu, prohlídka starobylého opevněného městečka Galle u, korálová rezervace v Hikkaduwě, možnost výletu lodí či návštěvy deštného pralesa Sinharája u den krátká návštěva největšího města Colombo, návrat do ČR sri Kč sri Kč sri Kč sri Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Colomba včetně všech poplatků, dopravu mikrobusem, noclehy v turistických hotelech s polopenzí, služby průvodce, den možnost výstupu na nejvyšší vrchol ostrova dam s Peak (pouze v termínu sri11 a sri12) s otisky nohou dama (2224 m, údajně Poznámka: zájezd lze individuálně prodloužit o pobyt v některém z přímořských letovisek. 15

16 Nepál nepal outdoor activities Dobrodružný rafting na řece Trisuli Nepálská metropole Káthmándú Výstup na Poon Hill (3190 m) Nejkrásnější výhledy na Daulagirí a nnapurny Na slonech za nosorožci v národním parku Chitwan S den letecký přesun do Nepálu, krátká návštěva Káthmándú, příprava na rafting den odjezd do údolí řeky Trisuli, dobrodružný třídenní rafting v divokých peřejích Trisuli (WW - ) v podhůří Himálaje s romantickými noclehy v říčních zátočinách 6. den malebné městečko Pokhara při úpatí osmitisícových vrcholů nnapuren, Manaslu a Mačhapučháré, nenáročný pěší výlet pod masivem nnapurny k vodopádům Deví a výstup k pagodě Míru, projížďka loďkou po jezeře, možnost koupání nebo fakultativně tandemový paragliding z hory Sarangkot den čtyřdenní Poon Hill Trek krásnými vesničkami v podhůří nnapuren po trase Pokhara - Ulleri - Ghorepani, ranní výstup na Poon Hill (3190 m) a dále přes Tadapani a Ghandruk zpět do Pokhary den pobyt v národním parku Chitwan u (pozorování nosorožců, krokodýlů a opic, výprava do džungle spojená s projížďkou na slonech a na kanoi, kulturní vystoupení), návrat do Káthmándú den prohlídka metropole Káthmándú u (Královský palác, Chrámové náměstí, příbytek živé bohyně Kumárí, buddhistické pagody), nepálské svatyně Swayambunath, spalovací gháty na řece Bagmátí, chrámy v Patanu u a Bhaktapuru u, možnost letu k Mount verestu u (8848 m), návrat do ČR npo Kč npo Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Káthmándú včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, třídenní raftový program s veškerým vybavením s 2x plnou penzí, třídenní program v Chitwanském národním parku s 2x plnou penzí, služby průvodce, Noclehy: turistické hotely, lodžie, 2x stan. Doprava: autobus, mikrobus, taxi. Nepál, Tibet nepál komfortněji Nezapomenutelné výhledy na osmitisícové vrcholy Pìší výlet do Chobarského údolí a výstup na Sarangkot Safari na slonech v národním parku Chitwan Dobrodružný pøejezd Himálaje z Tibetu do Nepálu den letecký přesun do Nepálu, hlavní město Káthmándú u (náměstí Durbar se starým královským palácem, stúpa Swayambunath, spalování mrtvých v Pashupatinathu, centrum buddhismu stúpa Bodnath) den město pod nnapurnami Pokhara (vodopády Deví, projížďka loďkou po jezeře), výstup na horu Sarangkot s nejkrásnějšími výhledy na osmitisícový masiv nnapuren, pěšky návrat do Pokhary den středověké městečko Kirtipur, pěší výlet do vesničky Chobar v Chobarském údolí, chrámová náměstí Patan u a Bhaktapur u, možnost letu k Mt. verestu u, odjezd na Nagarkot (nejznámější vyhlídková trasa s výhledy na Himálaje), zpáteční cesta horskými vesničkami do královského Káthmándú den cesta zpět do Káthmándú přes městečka Bandipur, Gorkha a Daman (nádherné výhledy na Himálaje) den pobyt v Káthmándú (možnost raftingu na řece Trisuli, levné nákupy ve čtvrti Thamel), návrat do ČR DST DNÍ V TBTU (možnost prodloužení zájezdu) den odlet z Káthmándú do tibetské metropole Lhasa u (poutní okruh Barkhor, chrám Jokhang, klášter Drepung) klášter Palkhor a stúpa Kumbum), přesun do bývalého sídla pančenlámů v Xigaze (zachovalý tibetský klášter Tashilhunpo a pevnost Dzong, 26 m vysoká socha Buddhy) den cesta přes Tingri do Zhangmu (výhledy na Mt. verest a Cho Oju) a dále do nepálského Káthmándú, návrat do ČR den pobyt v národním parku Chitwan u (pozorování nosorožců, krokodýlů a opic, výprava do džungle spojená s projížďkou na slonech a na kanoi, kulturní vystoupení), pokračování v cestě do Pokhary den dokončení prohlídky Lhasy u (dalajlámovo letní sídlo Norbulingka a zimní sídlo Potala), účast na bohoslužbě v Číňany pobořeném klášteře Gandän, ležícím v přírodním amfiteátru ve výšce 4300 m, jeden z pilířů tibetského buddhismu klášter Sera den dobrodružná cesta po Friendship Highway ze Lhasy přes průsmyky Kampa La (4794 m) a Karo La (5045 m) kolem jezera Yamdrogtso do Gyantse (pevnost Dzong, nep Kč nep21 * Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Káthmándú včetně všech poplatků, u varianty * letenku Káthmándú - Lhasa, místní dopravu, noclehy v turistických hotelech, třídenní program v národním parku Chitwan včetně 2x plné penze, služby průvodce, Poznámka: * Nepál komfortněji + Tibet. Doprava: autobus, mikrobus, taxi, rikša.

17 Pákistán po karákoram highway do nitra velehor Výlet do základního tábora pod Nanga Parbatem (3967 m) Minibusem do sedla Kundžeráb (4730 m) Provazové mosty jak z filmu o ndiana Jonesovi Prohlídka slámábádu, Rawalpindi a horského Gilgitu den cesta údolím řeky Hunza pod vrcholky pohoří Karákoram (Rakaposhi, 7788 m), velehorské království Hunza (pevnosti Baltit a ltit, tradiční vesnice Ganish, procházky kolem zavlažovacích kanálů), možnost výstupu k impozantnímu horskému ledovci Ultar den výlety v okolí vesnice Passu (během cesty přechod několika visutých mostů jako z filmu o ndiana Jonesovi), údolí Yunz s černým a modrým ledovcem, cesta minibusem na hranici Číny v sedle Khundžeráb (4730 m) den odjezd do správního centra oblasti Gilgitu (nákupy), odlet malým letadlem nad vrcholky velehor do slámábádu, návrat do ČR S den letecký přesun do slámábádu (mešita Šáha Faisala, památník národu, staré bazary), přeplněné velkoměsto Rawalpindi, cesta do velehor po světoznámé Karákoramské silnici, vybudované navzdory přírodě v neprostupném terénu nejvyšších světových hor - Himálaje, Karákoramu, Hindúkuše a Pamíru den třídenní výlet do vesničky Fairy Meadows (3306 m) s mnoha nádhernými výhledy na Nanga Parbat (8128 m) a mohutný Raikhotský ledovec, možnost výstupu do základního tábora (3967 m) u severní stěny Nanga Parbatu kar Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do slámábádu včetně všech poplatků, přelet Gilgit - slámábád, dopravu mikrobusem, ubytování, služby průvodce, Noclehy: 11x hotel, 2x chatky (stan s postelemi). Bhútán, Nepál země hřmějícího draka Velehorské metropole Thimpu a Káthmándú Nenáročná pěší turistika ve východním Himáláji Možnost vyhlídkového letu k Mt. vererstu (8848 m) Výlety k horským chrámům, klášterům a pevnostem nost Bhútánu Tašičho dzong), lehká túra na vyhlídkový vrchol nad městem den cesta přes sedlo Dočula (3050 m) s překrásnými výhledy na vrcholky východních Himálají včetně nejvyšší hory Gangkar Pansum (7497 m), bývalá metropole Punakha (pevnost, klášter Čhimi hakhangu), městečko Wangdue se stejnojmenou pevností, jízda horskou silnicí přes průsmyk Pele La (3300 m), návštěva stúpy Čendebji v nepálském stylu den letecký přesun do Káthmándú u (náměstí Durbar se starým královským palácem, příbytek živé bohyně Kumárí, stúpa Swayambunath, spalování mrtvých v Pashupatinathu u řeky Bagmátí, centrum buddhismu stúpa Bodnath), návštěva starobylých královských měst Patan u a Bhaktapur u (královský palác, chrámy) den letecký přesun podél mohutné hradby Himálají do Bhútánu, úchvatné údolí Paro (výhledy na velkolepé ledovcové vrcholy, pevnost Rinpung, muzeum v bývalé strážní věži), nenáročný výstup ke klášteru Taktsang Pelphung, návštěva pevnosti Drukgjel dzong a svatyně Kjiču hakhang den bhútánská metropole Thimpu (památný čorten, ZOO, národní knihovna se sbírkou starodávných buddhistických rukopisů i moderních knih, muzeum řemesel, malířská škola, tradiční institut medicíny, největší pev den pevnost Trongsa, tyčící se na úpatí hor, výlet okolo rýžových teras k paláci Kuenga Rabten, cesta přes sedlo Jutong La (3425 m) do údolí Bumthang (výlet po okolních vesničkách, chrámy Kurdže hakhang a Džambej hakhang, klášter Tamshing, dzong Džakar a továrna na výrobu sýra), výlet do údolí Ura (návštěva kláštera a místní domácnosti, lehká turistika) den návštěva kláštera Gangtey Goemba na vrcholku kopce obklopeného borovicemi, zimoviště černých jeřábů v bažinách údolí Phobjikha, návrat zpět do Paro den odlet z Bhútánu do Káthmándú, možnost výletu na Nagarkot (nejznámější nepálská vyhlídka na Himálaje), nebo vyhlídkového letu k Mt. verestu u (8848 m), nákupy ve čtvrti Thamel, návrat do ČR bhu Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Káthmándú včetně všech poplatků, zpáteční letenku Káthmándú - Paro, dopravu mikrobusem, noclehy v turistických hotelech, 11x plnou penzí, program v Bhútánu včetně vstupného, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. 17

18 Čína, Tibet, Nepál, ndie XPRS PKNG - DLLÍ Žlutá øeka a Velká èínská zeï Vysokohorskou Silnicí přátelství až pod Mt. verest Tajemné pevnosti a kláštery Tibetu Plavba po posvátné indické řece Ganze S den letecký přesun do Pekingu u (Chrám nebes, náměstí Nebeského klidu s mauzoleem Mao Ce-tunga, Zakázané město, olympijský stadion Ptačí hnízdo), výlet do Badalingu k Velké čínské zdi u, prohlídka Letního paláce u den bývalé císařské sídlo Luoyang, jeskyně se sochami Buddhů v Longmen u, kolébka čínského bojového umění klášter Shaolin den dokončení prohlídky Lhasy (dalajlámovo letní sídlo Norbulingka, klášter Drepung), bohoslužba v klášteře Gandän,, jezd průsmyků Kampa La (4794 m) a Karo pře- La (5045 m) kolem jezera Yamdroktso do Gyantse (pevnost Dzong, klášter Palkhor, stúpa Khumbum), klášter Tashilhumpo v Xigaze (sídlo pančenlámů) den přesun autobusem do ndie, posvátné město hinduistů Váránasí (ranní plavba po Ganze podél ghátů, pevnost Ramnagar, Zlatý chrám, bazary a tržiště) den mramorové město Ágra u (hrobka Tádž Mahal, Červená pevnost), mughalské Fatehpur Sikri u, metropole Dillí u (Staré Dillí, komplex Qutab Minar s nerezavějícím sloupem, Humajúnova hrobka) den prohlídka Nového Dillí (ndická brána, ulice Rajpath, chrám víry Bahaí, Červená pevnost, mešita Jama Masjid), návrat do ČR den vykopávky Hliněné armády u prvního čínského císaře, bývalá čínská metropole Xi an (Velká mešita, Bubnová a Zvonová věž, muslimská čtvrť, hradby), metropole provincie Sechuan město Chengdu u, celodenní výlet k 71 m vysoké soše Buddhy v Leshanu den letecký přesun do tibetského hlavního města Lhasa u (starý chrám Jokhang, poutní okruh Barkhor), buddhistický klášter Sera a dalajlámovo zimní sídlo Potala u den cesta vysokohorskou silnicí Friendship Highway přes průsmyky Gyatso La (5220 m) a Thong La (5050 m) s výhledy na nejvyšší vrcholy světa Mt. verest u (8848 m) a Cho Oju (8150 m) den nepálská metropole Káthmándú u (chrám Pashupatinath, Opičí chrám, chrámové náměstí Durbar, Královský palác, spalování mrtvých), chrámy v Patanu u a Bhaktapuru u, možnost vyhlídkového letu k Mt. verestu pek Kč Cena zahrnuje: letenku do Pekingu, z Chengdu do Lhasy a zpět z Dillí včetně poplatků, místní dopravu, noclehy v turistických hotelech, služby průvodce, Doprava: vlak, autobus, mikrobus, taxi, rikša. Poznámka: zájezd lze ukončit v Káthmándú 24. den. Podrobnější informace na požádání zašleme. Čína, Tibet, Nepál, ndie super XPRS PKNG - DLLÍ Velká čínská zeï a císařova hliněná armáda Průjezd pětitisícovými průsmyky tibetské náhorní plošiny Skvostné paláce, stúpy a pagody v okolí Káthmándú Mramorová hrobka Tádž Mahal v Ágøe den odlet do tibetské Lhasy u (starý chrám Jokhang, poutní okruh Barkhor, kláštery Drepung a Sera), dalajlámovo zimní sídlo tala u, v horách ukrytý klášter Gandän,, letní Podalajlámův palác Norbulingka den cesta po Friendship Highway ze Lhasy přes průsmyky Kampa La (4794 m) a Karo La (5045 m), kolem jezera Yamdroktso do Gyantse (pevnost Dzong, klášter Palkhor Chöde a stúpa Kumbum), přesun do bývalého sídla pančenlámů v Xigaze (klášter Tashilhunpo a pevnost Dzong) den vysokohorské průsmyky Gyatso La (5220 m) a Thong La (5050 m) s výhledy na nejvyšší vrcholy světa Mt. verest u (8848 m) a Cho Oju (8150 m), přejezd hlavního hřebene Himálaje a sjezd několika vegetačními pásy o 3000 metrů níže do Nepálu den nepálská metropole Káthmándú u (chrám Pashupatinath, chrámové náměstí Durbar, Královský palác, spalování mrtvých na řece Bagmátí), chrámy v Patanu u a Bhaktapuru u, možnost letu k Mt. verestu den letecký přesun do Dillí u (Staré Dillí, Červená pevnost, Páteční mešita, chrám víry Bahaí, památkový komplex Qutab Minar s nerezavějícím sloupem, Humajúnova hrobka, Rajghát), celodenní výlet do Ágry u (hrobka Tádž Mahal, Červená pevnost), návrat do ČR den letecký přesun do Pekingu u, prohlídka města (Chrám nebes, náměstí Nebeského klidu s mauzoleem Mao Ce-tunga, Zakázané město, hedvábný trh), výlet do Badalingu k Velké čínské zdi u, návštěva Letního paláce u den vykopávky Hliněné armády u čínského císaře, bývalá opevněná metropole Xi an (Velká mešita, Bubnová a Zvonová věž, staré město s hradbami, muslimská čtvrť a čtvrť řemeslníků), noční přesun do Chengdu u (chrám Wenshu, nstitut pro chov pandy velké) pes Kč Cena zahrnuje: letenku do Pekingu a zpět z Dillí včetně všech poplatků, přelety Chengdu - Lhasa a Káthmándú - Dillí, místní dopravu, noclehy v turistických hotelech, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění. Doprava: vlak, autobus, mikrobus, taxi, rikša. Poznámka: zájezd lze ukončit 17. den v Káthmándú. Podrobnější informace na požádání zašleme.

19 Čína, Tibet vlakem do tibetu Cesta nejvýše položenou železnicí na světě z Golmudu do Lhasy Výlet k jezeru Namtso (4718 m) Nejvýznamnější památky tibetského buddhismu Prohlídka Pekingu a Velké čínské zdi v Badalingu den letecký přesun do Pekingu u (Chrám nebes, Náměstí nebeského klidu s mauzoleem Mao Ce-tunga, Zakázané město), výlet k Velké čínské zdi u, prohlídka Letního paláce u den 48-hodinová jízda hermeticky uzavřeným vlakem po nově dokončené, 4064 km dlouhé železniční trati z Pekingu přes Xi an, Lanzhou, Xining a Golmud až do tibetské metropole Lhasy (v poslední své čtvrtině od města Golmud vede železnice oblastmi permafrostu v průměrné výšce přes 4000 m a její nejvyšší bod dosahuje 5072 m, čímž překonává dosavadní rekord andské železnice v Peru) den prohlídka Lhasy u (chrám Jokhang, bývalé dalajlámovo letní sídlo Norbulingka, klášter Drepung, poutní okruh Barkhor), buddhistický klášter Sera a dalajlámovo zimní sídlo Potala u, výlet ke klášteru Gandän, ležícímu v přírodním amfiteátru ve výšce 4300 m Karo La (5045 m), Kampa La (4794 m) a kolem horského jezera Yamdroktso s nádhernými výhledy na horu Nantingaca (7191 m) den dvoudenní výlet k největšímu tibetskému jezeru Namtso (délka 70 km, šířka 30 km, nadmořská výška 4718 m), obehnanému hradbou sedmitisícových vrcholů (procházka podél břehu, pozorování východu slunce) den individuální dokončení prohlídky Lhasy, odlet do Pekingu, návrat do ČR S tib Kč den přesun po silnici Northern Friendship Highway do bývalého sídla pančenlámů v Xigaze (zachovalý tibetský klášter Tashilhunpo, 26 m vysoká socha Buddhy), návštěva Gyantse (pevnost Dzong, klášter Palkhor Chöde, stúpa Kumbum), návrat do Lhasy přes průsmyky Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Pekingu včetně všech poplatků, letenku Lhasa - Peking, místní dopravu včetně vlakového přesunu z Pekingu do Lhasy na lehátku 2. třídy, noclehy v hotelech, služby průvodce, Doprava: letadlo, vlak, autobus, mikrobus, taxi. Čína, Hongkong PO STOPÁCH MRC POL Deštné pralesy, pouštì a velehory jižní Èíny Hlinìná armáda Prvního císaøe dynastie Èchin v Xi anu Pozůstatky Velké èínské zdi Buddhistické chrámy, mešity a pagody Návštìva Hongkongu a Macaa Pej-jüan-men), světoznámé vykopávky Hliněné armády u prvního čínského císaře den návštěva města Chengdu u v provincii Sechuan (typický pouliční kolorit, staré dřevěné stavby, chrámy a kláštery, živá obchodní ulice Cchun-si Lu, ochutnávka vyhlášené sechuánské kuchyně, chov pandy velké) den letecký přesun do Pekingu, prohlídka hlavního města Číny Peking u (Zakázané město, Chrám nebes, Náměstí nebeského klidu, mauzoleum Mao Ce-tunga, hedvábný trh), prohlídka Letního paláce u a výlet do Badalingu k Velké čínské zdi u, přejezd do Datongu den 1400 let starý zavěšený skalní klášter Xuankong Si v masivu posvátné hory Heng Shan, starobylé městečko Pingyao z období dynastie Han, starobylý Luoyang (Chrám bílých koní, Městské muzeum) u veletoku Huanghe, malované jeskyně s reliéfy Buddhů v Longmen u, horský klášter Shaolin (kolébka bojového umění kung-fu) a chrám Zhongyue den jedno z nejznámějších čínských měst Xi an v provincii Shaanxi (muslimská čtvrť, Zvonová a Bubnová věž, Velká mešita, staré město, čtvrť obchodníků a řemeslníků den výstup na posvátnou horu mei Shan u (3099 m s několika tisíci schody), největší socha Buddhy v Leshanu (71 m), pokračování v cestě do jihočínské oblasti tropických deštných pralesů a hor, městečko Lijiang u obývané národnostní menšinou Nasi, pěší výlet nejhlubší říční Roklí skákajícího tygra se 4000 m vysokými skalními stěnami den horské městečko Dali s typickou architekturou, na kole k horským chrámům a k jezeru r Hai (možnost plavby po jezeře), chrámy, pagody a tržiště v Kunmingu den největší vodopády Huangguoshuji, jihohočínské město Guilin, zasazené v pohádkové krajině kuželovitých skal, mnoha jezer a krasových jeskyní, možnost plavby lodí po řece Li či výletů na kole do vesnice Yangshuo s překrásnou přírodou a rýžovými políčky den přejezd do Kantonu, prohlídka bývalé britské kolonie Hongkong (obchodní čtvrť Kowloon, park s jezírky a vodními ptáky, výlet lanovkou), fakultativní výlet do bývalé portugalské kolonie Macao u, návrat do ČR cin Kč Cena zahrnuje: letenku do Pekingu a zpět z Hongkongu včetně všech poplatků, místní dopravu, noclehy v turistických hotelech, služby průvodce, Doprava: vlak, autobus, mikrobus, taxi. 19

20 Rusko, Mongolsko, Čína vlakem z čech až do pekingu Transsibiřskou magistrálou napříč celým Ruskem Nejvýznamnější pamětihodnosti Moskvy a Pekingu Plavba trajektem po Bajkalském jezeře Národní park Terelj s přespáním v jurtě a jízdou na velbloudu kal, jízda vlakem po Krugobajkalce s mnoha odvážnými mosty a tunely do Sljudjanky den hlavní město autonomní republiky Burjatska Ulan-Ude, centrum ruského buddhismu volginskij dacan, výlet do delty řeky Selengy, odjezd do mongolského Ulánbátaru S den tranzit vlakem do Ruska přes Slovensko a Ukrajinu, prohlídka Moskvy u (Rudé náměstí, Leninovo mauzoleum, chrám Krista Spasitele, Kreml, Novoděviči klášter, Lomonosova univerzita, metro), odjezd po Transsibiřské magistrále dál na východ den národní park Bogd Khan, chrám Manzushir, prohlídka hlavního města Ulánbátaru (Suchbátarovo náměstí, palác Bogdchána, chrámy Choijina lámy a Gandan, jurtoviště), výlet do národního parku Terelj s přespáním v jurtě a možností jízdy na velbloudu či na koni, odjezd vlakem do Číny den návštěva města Datong (jeskynní chrámy Yungang z 5. stol., chrám Huayansi), přejezd vlakem do Pekingu den čínská metropole Peking (Zakázané město, Náměstí nebeského klidu, mauzoleum Mao Ce-tunga, park Jingshan, Chrám nebes), jídelní ulička a noční trh s jídlem v ulici Wangfujing, výlet k Velké čínské zdi u a do Letního paláce u u jezera Kunming den dokončení prohlídky Pekingu, volno na nákupy, návrat do ČR den uralské město Jekatěrinburg (chrám na Krvi, místo pohřbení Romanovců Ganina Jama, Památník obětem politické represe, hřbitov mafiánů), přejezd nekonečnými lesostepmi Sibiře až do Krasnojarsku, přírodní rezervace Stolby u a mohutná přehrada v Divnogorsku pkg Kč Cena zahrnuje: letenku z Pekingu včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, služby průvodce, den turistiské centrum Listvjanka na břehu Bajkalského jezera (nejhlubší jezero na světě), přejezd trajektem do přístavu Port Baj- Noclehy: 17x hotel, 7x vlak, 1x jurta. Doprava: vlak, autobus, mikrobus, metro, trajekt. Mongolsko mongolsko - země pastevců Celá trasa terénními vozy Nekonečné písečné duny pouště Gobi Buddhistické kláštery v zelené krajině Projížďky na koních a velbloudech, chytání ryb, nocování v jurtách Zachovalé kostry mnoha dinosaurů Gobi (množství zkamenělin, dinosauří vejce), ledová rokle Jolyn - m (pozorování orlů, supů, svišťů a sněžných levhartů) den národní park Gurvansajchaj s 300 m vysokými písečnými přesypy Chongoryn, někdejší vzorné město mongolského socialismu rvajchér (klášter Gandanmuncaglan se sbírkou tibetských thangk), odpočinek v lázeňském letovisku Chudžirt (možnost koupání v horkých pramenech, bahenních zábalů a masáží) den letecký přesun do Ulánbátaru (Suchbatarovo náměstí, Muzeum dějin přírody s expozicemi věnovanými dinosaurům a meteoritům z poušti Gobi, večerní prohlídka města), nejposvátnější mongolský klášter Gandan den skalní malby Bagagadzryn čulú a nenáročný výstup na legendární horu Bagagadzryn úl (1768 m), pod níž pásl své koně samotný Čingischán, pouštní chrámové ruiny Ongín chíd na řece Ongín gol s možností rybaření a dobrodružné vyjížďky na velbloudech den návštěva světoznámého pohřebiště dinosaurů Bayanzag v červeně zbarvené poušti den největší mongolský vodopád Orchon v údolí Chorchonu a záhadný skalní masiv Tajchar čulú s prastarými tibetskými nápisy, romantická krajina kolem vulkanických jezer Terchincagán a Ögii v národním parku Chorgo (možnost pěší turistiky po okolních kráterech, koupání, rybaření a jízdy na koních) den zaniklá sláva bývalého hlavního města Čingischánovy říše Karákoramu, návštěva oblasti klášterů rdenedzú (Drahokamový Buddha, 108 buddhistických stúp, Čingischánova mapa světa, tradiční mongolské trhy), výstup na písečné duny všech Mongolů, návrat do Ulánbátaru a dokončení prohlídky města (Zimní chrám Bogdána, možnost nákupu suvenýrů a relaxace v české hospodě), návrat do ČR mon Kč Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Ulánbátaru včetně všech poplatků, dopravu terénními vozy, vyjížďky na koních a velbloudech, ubytování, 11x polopenzi, vstup do národního parku, služby průvodce, Noclehy: 11x jurta, 3x hostel.

T U RISTICKÉ ATRAK T I V I T Y KAVKAZU

T U RISTICKÉ ATRAK T I V I T Y KAVKAZU T U RISTICKÉ ATRAK T I V I T Y KAVKAZU Následující přehled není vyčerpávajícím průvodcem, spíše inspirací, pokud se budete rozhodovat pro cestu na tří zemí jižního Kavkazu Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu.

Více

OBJEVOVÁNÍ INDIE - 8 DNÍ (PRIVÁTNÍ PROGRAM)

OBJEVOVÁNÍ INDIE - 8 DNÍ (PRIVÁTNÍ PROGRAM) OBJEVOVÁNÍ INDIE - 8 DNÍ (PRIVÁTNÍ PROGRAM) 8 - denní zájezd Indie od cestovní kanceláře s historií! Sleva za včasný nákup Poznávací zájezd, 8 dní, 3* hotel, snídaně PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. ITÁLIE Ischia. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezony.

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. ITÁLIE Ischia. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezony. NABÍDKA VÝLETŮ 2015 ITÁLIE Ischia Půldenní výlet kolem ostrova Ischia Půldenní okruh kolem ostrova Ischia s českým průvodcem. Prohlídky a zastávky na nejzajímavějších místech ostrova, výjezd do nejvýše

Více

TO NEJLEPŠÍ Z INDIE S POBYTEM U INDICKÉHO OCEÁNU V GOA - 12 DNÍ

TO NEJLEPŠÍ Z INDIE S POBYTEM U INDICKÉHO OCEÁNU V GOA - 12 DNÍ TO NEJLEPŠÍ Z INDIE S POBYTEM U INDICKÉHO OCEÁNU V GOA - 12 DNÍ 12 - denní zájezd Indie od cestovní kanceláře s historií! Poznávací zájezd s pobytem u oceánu, 12 dní, 3* hotel, snídaně PRIVÁTNÍ PROGRAM

Více

MAROKO. Fotogalerie. 13 - denní zájezd. Mimořádně bohatý poznávací okruh po marockém království v malé skupině v doprovodu Mgr. Hrdličky.

MAROKO. Fotogalerie. 13 - denní zájezd. Mimořádně bohatý poznávací okruh po marockém království v malé skupině v doprovodu Mgr. Hrdličky. MAROKO 13 - denní zájezd Mimořádně bohatý poznávací okruh po marockém království v malé skupině v doprovodu Mgr. Hrdličky. Poloha: dle programu dle programu Polopenze Fotogalerie Program 1. den: 2. den:

Více

QUICKTOUR, s.r.o. Česká Republika Czech Republic 110 00 Praha 1 Vodičkova 31 (Myšák Gallery) tel./fax: +420 224 827 100

QUICKTOUR, s.r.o. Česká Republika Czech Republic 110 00 Praha 1 Vodičkova 31 (Myšák Gallery) tel./fax: +420 224 827 100 PORTUGALSKO Ostrov MADEIRA Květinový festival na Madeiře Na ostrově květin Madeiře, panuje po celý rok příjemné subtropické podnebí, díky kterému se zde tolik daří květeně. Najdete zde nádherné zelené

Více

Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 14 dní / Duben 2015

Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 14 dní / Duben 2015 Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 14 dní / Duben 2015 Bali / Jimbaran / Ubud / Sidemen / Kimntamani / Lovina / Munduk / Canggu / / Bali Duben 2015 / minimální počet osob 4 (Dojde-li

Více

IZRAEL, JORDÁNSKO. Fotogalerie. 10 - denní zájezd. Poznávací okruh Izraelem a Jordánskem s koupáním ve 3 mořích.

IZRAEL, JORDÁNSKO. Fotogalerie. 10 - denní zájezd. Poznávací okruh Izraelem a Jordánskem s koupáním ve 3 mořích. IZRAEL, JORDÁNSKO 10 - denní zájezd Poznávací okruh Izraelem a Jordánskem s koupáním ve 3 mořích. Poloha: dle programu dle programu polopenze Fotogalerie Program 1. den: 2. den: 3. den: 4. den: 5. den:

Více

IZRAEL OZDRAVNÝ. Fotogalerie. 11 - denní zájezd. Poznávací zájezd spojený s ozdravným pobytem- koupání u 4 moří.

IZRAEL OZDRAVNÝ. Fotogalerie. 11 - denní zájezd. Poznávací zájezd spojený s ozdravným pobytem- koupání u 4 moří. IZRAEL OZDRAVNÝ 11 - denní zájezd Poznávací zájezd spojený s ozdravným pobytem- koupání u 4 moří. Poloha: dle programu dle programu polopenze Fotogalerie Program 1. den: 2. den: 3. den: 4. den: 5. den:

Více

INDICKÝ OCEÁN (MAURICIUS) - RÉCIF ATTITUDE 3*+ - 10 DNÍ

INDICKÝ OCEÁN (MAURICIUS) - RÉCIF ATTITUDE 3*+ - 10 DNÍ INDICKÝ OCEÁN (MAURICIUS) - RÉCIF ATTITUDE 3*+ - 10 DNÍ 10 - denní zájezd Pobytový zájezd, 10 dní, 3+* hotel, polopenze Cenu garantujeme již při min. počtu 2 osob. Zájezd Vám dokážeme prodloužit, nakombinovat

Více

IZRAEL, JORDÁNSKO. Fotogalerie. 11 - denní zájezd

IZRAEL, JORDÁNSKO. Fotogalerie. 11 - denní zájezd IZRAEL, JORDÁNSKO 11 - denní zájezd Poznávací zájezd - Izrael a Jordánsko. Návštěva skalního města Petra, zajímavá místa v Izraeli - Jeruzalém, Betlém, Jericho, Kafarnaum, Zeď nářků a další. Poloha: dle

Více

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně!

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! VLAKOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ŽELEZNIČÁŘE s jízdenkou FIP: ÖBB a FS TERMÍN: 20.9. - 28.9.2014 CENA: 6 990 Kč Program 1. den Odjezd vlakem

Více

TREKKING V BARMĚ. Unikátní průzkumná výprava do hor nově otevřených oblastí, kde masová turistika ještě nepronikla.

TREKKING V BARMĚ. Unikátní průzkumná výprava do hor nově otevřených oblastí, kde masová turistika ještě nepronikla. TREKKING V BARMĚ Unikátní průzkumná výprava do hor nově otevřených oblastí, kde masová turistika ještě nepronikla. To nejlepší z Barmy pro aktivní a dobrodružněji založené cestovatele. Trekking v horách

Více

VELKÁ CESTA INDIÍ - 14 DNÍ

VELKÁ CESTA INDIÍ - 14 DNÍ VELKÁ CESTA INDIÍ - 14 DNÍ 14 - denní zájezd Indie od cestovní kanceláře s historií! Poznávací zájezd, 14 dní, 3* hotely, snídaně PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem CK - žádné velké skupiny! Cenu garantujeme

Více

Tajuplný Bhútán a nejcennější skvosty Indie - 14 dní

Tajuplný Bhútán a nejcennější skvosty Indie - 14 dní Tajuplný Bhútán a nejcennější skvosty Indie - 14 dní 14 - denní zájezd Indie od cestovní kanceláře s historií! Poznávací zájezd, 14 dní, hotel 3*, polopenze / plná penze PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem

Více

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH Týdenní zájezdy jsou tematicky zaměřeny na dvě témata: poznávání místních pamětihodností a specialit středomořské kuchyně. Plavby se uskuteční na lodích

Více

IZRAEL, JORDÁNSKO. Fotogalerie. 10 - denní zájezd. Poznávací zájezd na starodávná místa Izraele a Jordánska.

IZRAEL, JORDÁNSKO. Fotogalerie. 10 - denní zájezd. Poznávací zájezd na starodávná místa Izraele a Jordánska. IZRAEL, JORDÁNSKO 10 - denní zájezd Poznávací zájezd na starodávná místa Izraele a Jordánska. Poloha: dle programu dle programu Polopenze Fotogalerie Program 1. den: 2. den: 3. den: 4. den: 5. den: 6.

Více

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic.

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. SVATÁ ZEMĚ Květná neděle Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. Marek Kozák 1.den letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách

Více

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok 16 - denní zájezd Rušné letovisko a ostrov slonů. Resort je tvořen

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Připravuje: Potápěčské safari v Egyptě v Rudém moři

Připravuje: Potápěčské safari v Egyptě v Rudém moři Připravuje: Potápěčské safari v Egyptě v Rudém moři SEVERNÍ CESTA TIRANSKÁ ÚŽINA - RAS MOHAMED - DAHAB & SS - THISTELGORM Termín: 7. 14. března 2015 Cena: 29 900,-Kč Rádi bychom Vás pozvali na týdenní

Více

KRÁSY FRANCOUZSKÉ RIVIÉRY

KRÁSY FRANCOUZSKÉ RIVIÉRY LIBUŠE TRAVEL CESTOVNÍ AGENTURA www. LibuseTravel.cz KRÁSY FRANCOUZSKÉ RIVIÉRY Francouzská riviéra nabízí středomořské podnebí, zářící slunce, významná přímořská letoviska, historická městečka, ale hlavně

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

POTÁPĚNÍ V HURGÁDĚ. Doprava + ubytování: zajistíme dle vašich požadavků na místo odletu, kvalitu ubytování a druh stravování.

POTÁPĚNÍ V HURGÁDĚ. Doprava + ubytování: zajistíme dle vašich požadavků na místo odletu, kvalitu ubytování a druh stravování. POTÁPĚNÍ V HURGÁDĚ Potápěčský zájezd pro začátečníky i pokročilé. Nabízíme Vám potápění v jednom z nejkrásnějších a nejpestřejších moří světa, na něž jistě jen tak nezapomenete. I když v posledních letech

Více

NAMIBIA Adventure / 1 5 dnů + 2 dny let

NAMIBIA Adventure / 1 5 dnů + 2 dny let NAMIBIA Adventure / 1 5 dnů + 2 dny let (červen až listopad) ostatní měsíce po domluvě Program denní itinerář cesty : 1. odlet Praha 2. přílet Windhoek (hl.m. Namibie ), odjezd do půjčovny,převzetí vozů,

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 CK TURISTA Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 4 - denní zájezd Turistika v Alpách, v nejjižnější části Rakouska s nejstálejším počasím. Korutany dělí jen necelých 140 km od

Více

1. VARIANTA ČTRNÁCTIDENNÍ POBYT 3.8. 16.8.2011 S 20 TI LÉČENÍMI V RESORTU RAGARA BEACH

1. VARIANTA ČTRNÁCTIDENNÍ POBYT 3.8. 16.8.2011 S 20 TI LÉČENÍMI V RESORTU RAGARA BEACH POBYT NA FILIPÍNÁCH S FILIPÍNSKÝM LÉČITELEM ČTYŘI VARIANTY POBYTU 1. VARIANTA ČTRNÁCTIDENNÍ POBYT 3.8. 16.8.2011 S 20 TI LÉČENÍMI V RESORTU RAGARA BEACH Odlet z Prahy Ruzyně 1.8.2011 v 15.50 h. do Dubaje.

Více

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Vážení rodiče, Nabízíme Vašim dětem cestování za poznáním a zdokonalením jazykových znalostí do Anglie. Jedná se o 6-denní zájezd

Více

MEXIKO. Fotogalerie. 14 - denní zájezd. Atraktivní program zájezdu po Mexiku. Exponovaná místa. POznávací zájezd Mexiko.

MEXIKO. Fotogalerie. 14 - denní zájezd. Atraktivní program zájezdu po Mexiku. Exponovaná místa. POznávací zájezd Mexiko. MEXIKO 14 - denní zájezd Atraktivní program zájezdu po Mexiku. Exponovaná místa. POznávací zájezd Mexiko. Poloha: dle programu dle programu dle programu Fotogalerie Program 1. den: 2. den: 3. den: 4. den:

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

Ř E C K O. Termín : 20. -29. září 2014. Relaxačně-poznávací zájezd

Ř E C K O. Termín : 20. -29. září 2014. Relaxačně-poznávací zájezd Ř E C K O Termín : 20. -29. září 2014 Relaxačně-poznávací zájezd ŘECKO - CHALKIDIKI I v roce 2014 nabízím pobyt v jedné z nejatraktivnějších oblastí Řecka, ve východní oblasti poloostrova Chalkidiki. Čisté

Více

Okruh Přírodou Venezuely + Dunes Puerto Cruz ****9

Okruh Přírodou Venezuely + Dunes Puerto Cruz ****9 Okruh Přírodou Venezuely + Dunes Puerto Cruz ****9 CENÍK EXOTIKA 204 5 Cestovní kancelář EXIM TOURS a.s. / call centrum 84 5 5 / www.eximtours.cz 2 a 3denní zájezdy z odletem z Prahy 20.0 30.0 20.02 3.03

Více

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR V Praze dne 13.3.2015 PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR Srí Lanka Platnost minimálně 6 měsíců v den příjezdu na Srí Lanku. 3 možnosti, jak získat turistické vízum (pro pobyty do 30 dnů):

Více

Velká cesta Bangladéšem (privátní zájezd) - 16 dní

Velká cesta Bangladéšem (privátní zájezd) - 16 dní Velká cesta Bangladéšem (privátní zájezd) - 16 dní 16 - denní zájezd Poznávací zájezd, 16 dní, 3* hotely, snídaně PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem CK - žádné velké skupiny! Cenu garantujeme již při

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

KOMFORT AMERIKA MEXIKO - VELKÝ OKRUH ŘÍŠÍ MAYŮ GUATEMALA, NIKARAGUA, KOSTARIKA, PANAMA STŘEDNÍ AMERIKA - GRAND TOUR KUBA - ABSOLUT TOTAL / ALL INCLUSIVE / HLEDÁNÍ RÁJE PERU, BOLÍVIE (+ AMAZONIE) ARGENTINA,

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

POHÁDKOVÉ OSTROVY THAJSKA - 11 DNÍ

POHÁDKOVÉ OSTROVY THAJSKA - 11 DNÍ POHÁDKOVÉ OSTROVY THAJSKA - 11 DNÍ 11 - denní zájezd Poznávací zájezd, 11 dní, 2*/3* hotely, vlastní stravování PRIVÁTNÍ PROGRAM - žádné velké skupiny! Cenu garantujeme již při min. počtu 2 osob. Program

Více

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR V Praze dne 25.5.2014 PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR Srí Lanka Platnost minimálně 6 měsíců v den příjezdu na Srí Lanku. Po příletu na letišti v Colombu (přepážka Visa Upon Arrival)

Více

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny prodej zájezdů přes internet XML EXPORT ZÁJEZDŮ popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny Formát XML exportu Zajezdy Základní root element, který tvoří kolekce elementů Zajezd a obsahuje popisy

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

Cena zájezdu: 7 990,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji

Cena zájezdu: 7 990,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji Studijní poznávací zájezd Krásy Katalánska Termín zájezdu: 27.9 7.10. 2013 Hotel Guitart 3* v letovisku Lloret de Mar, Costa Brava Cena zájezdu: 7 990,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji V ceně zahrnuto:

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM. Spojené arabské emiráty a Omán. Termín 3. 1. - 11. 1. 2016. Plavba. Spojené arabské emiráty a Omán

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM. Spojené arabské emiráty a Omán. Termín 3. 1. - 11. 1. 2016. Plavba. Spojené arabské emiráty a Omán PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM Termín 3. 1. - 11. 1. 2016 Termín: 3. 1. - 11. 1. 2016 Splendour of the Seas Plná penze Vybavení lodě: Paluba s vodním vyžitím, venkovní i krytý bazén, vířivky, moderní denní lázně

Více

NAMIBIA Off Road / 20 dnů + 2 dny let

NAMIBIA Off Road / 20 dnů + 2 dny let NAMIBIA Off Road / 20 dnů + 2 dny let ( září - listopad) ostatní měsíce po domluvě Program denní itinerář cesty : 1. přílet Windhoek (hl.m. Namibie ), odjezd do půjčovny,převzetí vozů, nákup potravin a

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole EASY SCHOOL OF LANGUAGES Valletta, Malta

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole EASY SCHOOL OF LANGUAGES Valletta, Malta JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Jak se žilo králům na Srí Lance

Jak se žilo králům na Srí Lance Strana 1 Jak se žilo králům na Srí Lance S pobytem u moře Na Srí Lance vzniklo první království už ve 4. století př. Kr. a poslední zaniklo r. 1815 předáním moci Britům. Procestujte města, kde pobývali

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole AM LANGUAGE STUDIO Sliema, Malta

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole AM LANGUAGE STUDIO Sliema, Malta JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

1.Kapské město Nachází se v JAR Jedno ze tří hlavních měst JAR Nachází se na kapském polooostrově Zajímavosti: Stolová hora Nádherná okolní příroda Pláže zvoucí k surfování Památky kombinující francouzkou,

Více

TREKING V ARMÉNII. 24. října 2. listopadu 2014. 10 900 Kč plus letenka 7 900 Kč UPOZORNĚNÍ

TREKING V ARMÉNII. 24. října 2. listopadu 2014. 10 900 Kč plus letenka 7 900 Kč UPOZORNĚNÍ TREKING V ARMÉNII Podzim v Arménii je naprosto ideální ukončení turis cké sezóny. Příjemné klima, úžasné památky a překrásná krajina tvoří mix, který je velmi lákavý. Kromě proslulých klášterů zařazených

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a veškeré poplatky a je stejná pro oba hotely. Oba hotely jsou luxusní a blízko turistický

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ

PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ 23 - denní zájezd Poznávací zájezd, 23 dní, hotely 2-3*, polopenze PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem CK - žádné velké skupiny! Cenu garantujeme již při

Více

BAUMA CHINA 2008 25. 11. - 30. 11. 2008

BAUMA CHINA 2008 25. 11. - 30. 11. 2008 POZVÁNKA NA ODBORNOU ZAHRANIČNÍ EXKURZI ddd d ČÍNA - ŠANGHAJ BAUMA CHINA 2008 25. 11. - 30. 11. 2008 Národní stavební centrum si Vás dovoluje pozvat na odbornou zahraniční exkurzi do Číny, kde proběhne

Více

Polopenze 7. 590,- Kč * 5. 990,- Kč 4. 990,- Kč 4 7 let. Polopenze 7. 590,- Kč 4. 990,- Kč 4. 590,- Kč 4 7 let

Polopenze 7. 590,- Kč * 5. 990,- Kč 4. 990,- Kč 4 7 let. Polopenze 7. 590,- Kč 4. 990,- Kč 4. 590,- Kč 4 7 let Makarská riviéra Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora,... 11. 08. - 18. 08. ZDARMA DOPRAVA pro dítě do 15 let/3.os./htl. Palma, do 12let/3. os./htl.rivijera RIVIJERA superior pokoj,

Více

Let.řád,termíny. LETECKY 8 dní/ 7 nocí ITALIE - ISCHIE AUTOBUSEM 10 dní/ 7 nocí pobytu/dosp.os.

Let.řád,termíny. LETECKY 8 dní/ 7 nocí ITALIE - ISCHIE AUTOBUSEM 10 dní/ 7 nocí pobytu/dosp.os. Let.řád,termíny Letový řád a případné změny vycházející z všeobecných smluvních podmínek leteckých společností: Vlivem stále se zvyšující hustoty leteckého provozu se v průběhu sezony může stát, že budou

Více

Calypso Ladyboys Cabaret

Calypso Ladyboys Cabaret Kulturní fenomén, nákupní ráj a turistické poklady. Vítejte v Bangkoku, v jednom z nejvíce kosmopolitních, kontrastních a lákavých měst Asie. Přijeďte nalézt impozantní chrámy, hotely pro každou kapsu

Více

Turecko. Řecko. Side se nachází zhruba 60km jihovýchodním směrem. Alanya Je metropolí jižního Turecka ležící na okraji. www.cdtravel.

Turecko. Řecko. Side se nachází zhruba 60km jihovýchodním směrem. Alanya Je metropolí jižního Turecka ležící na okraji. www.cdtravel. Turecko Tel.: 972 243 057 www.cdtravel.cz Turecko Řecko ANKARA Side Alanya Turecko je oblíbenou destinací pro exotickou dovolenou. Turecká riviéra je proslulá mnoha kilometry písečných pláží a čistým mořem.

Více

Nabídka výletů. Albánie - Skadar. Noční Budva. Montenegro tour, Cetinje, Njeguši

Nabídka výletů. Albánie - Skadar. Noční Budva. Montenegro tour, Cetinje, Njeguši Nabídka výletů Albánie - Skadar Tento výlet Vás provede černohorským pobřežím přes Bar a Ulcinj až k hraničnímu přechodu Sukobin. Za hraničním přechodem následuje krátká přestávka v kafe-baru. Program

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Brazílie - divočina v srdci Amazonie i památky UNESCO

Brazílie - divočina v srdci Amazonie i památky UNESCO Brazílie - divočina v srdci Amazonie i památky UNESCO 15 - denní zájezd Poznávací zájezd, 15 dní, 3*/4* hotely, snídaně, vč. všech vstupů! PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem CK - žádné velké skupiny!

Více

Poznávací okruh Islandem

Poznávací okruh Islandem Poznávací okruh Islandem Termín cesty: 25. 7. 2. 8. 2015 Objevte magickou energii a nikdy nekončící dny pohádkového Islandu. Navštivte společně s námi zemi, která proslula největší koncentrací činných

Více

VAR 4. Poznávací a meditační cesta PO ČAKRÁCH EGYPTA, PO STOPÁCH BOHŮ A FARAONŮ SLUNCE I. s Milošem 8 dní 21. 11. 28. 11. 2015

VAR 4. Poznávací a meditační cesta PO ČAKRÁCH EGYPTA, PO STOPÁCH BOHŮ A FARAONŮ SLUNCE I. s Milošem 8 dní 21. 11. 28. 11. 2015 VAR 4. Poznávací a meditační cesta PO ČAKRÁCH EGYPTA, PO STOPÁCH BOHŮ A FARAONŮ SLUNCE I. s Milošem 8 dní 21. 11. 28. 11. 2015 Káhira / Asuán / plavba lodí po Nilu / Luxor / Káhira Poznávací meditační

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Itinerář Thajsko. Inspiration Travel s.r.o., Sokolská 1365, 46001 Liberec, tel: 603 791 952, e-mail: info@inspiration-travel.com

Itinerář Thajsko. Inspiration Travel s.r.o., Sokolská 1365, 46001 Liberec, tel: 603 791 952, e-mail: info@inspiration-travel.com Itinerář Thajsko Inspiration Travel s.r.o., Sokolská 1365, 46001 Liberec, tel: 603 791 952, e-mail: info@inspiration-travel.com 1.den 2.den Bangkok Hotel ibis Bez jídla Bangkok Hotel ibis Přílet na letiště

Více

VELKÁ CESTA STŘEDNÍ AMERIKOU (MEXIKO, HONDURAS, BELIZE A GUATEMALA) S ČESKY HOVOŘÍCÍM PRŮVODCEM

VELKÁ CESTA STŘEDNÍ AMERIKOU (MEXIKO, HONDURAS, BELIZE A GUATEMALA) S ČESKY HOVOŘÍCÍM PRŮVODCEM VELKÁ CESTA STŘEDNÍ AMERIKOU (MEXIKO, HONDURAS, BELIZE A GUATEMALA) S ČESKY HOVOŘÍCÍM PRŮVODCEM 14 - denní zájezd Poznávací zájezd, 14 dní, hotel 3*, snídaně Skupinový zájezd s ČESKY hovořícím průvodcem

Více

Poznávací cesta do Vietnamu Hanoj - Halong Bay - Hoi An

Poznávací cesta do Vietnamu Hanoj - Halong Bay - Hoi An Poznávací cesta do Vietnamu Hanoj - Halong Bay - Hoi An Termín cesty: 14. - 25. 4. 2016 Během této 11ti denní zahraniční poznávací cesty zavítáte do severní části Vietnamu, která je neprávem tak trochu

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 CHALKIDIKI - letovisko NEA VRASNA 2015 letecké zájezdy ODLETY BRNO,OSTRAVA vily VASILIS, VOULA,CHRISTOS II., APOLLON kód zájezdu termín počet dní/nocí 1. a 2. os. STUDIO 1. až 3. os. APARTMÁN 3. a 4. os.

Více

Let.řád,termíny. Letový řád a případné změny vycházející z všeobecných smluvních podmínek leteckých společností:

Let.řád,termíny. Letový řád a případné změny vycházející z všeobecných smluvních podmínek leteckých společností: Let.řád,termíny Letový řád a případné změny vycházející z všeobecných smluvních podmínek leteckých společností: Vlivem stále se zvyšující hustoty leteckého provozu se v průběhu sezony může stát, že budou

Více

termín 1.-10.7.2016 a 5.-14.8.2016 Cena 7 300,- polopenze, cca 500,-- kolo Osoba na 5.lůžku v mobilhomu 4300,-

termín 1.-10.7.2016 a 5.-14.8.2016 Cena 7 300,- polopenze, cca 500,-- kolo Osoba na 5.lůžku v mobilhomu 4300,- Francouzská riviéra - Antibes Naše cestovní kancelář Vám nabízí možnost strávit Vaší dovolenou v srdci francouzské Riviéry v malebném historickém městečku Antibes, které leží mezi letovisky Nice (cca.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Terénní exkurze Kavkaz 2016

Terénní exkurze Kavkaz 2016 Terénní exkurze Kavkaz 2016 Drazí kolegové, drahé kolegyně, Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o.p.s. (EEECC) vás zve na Terénní exkurzi Kavkaz 2016. Exkurze vedená s důrazem na praktickou

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Boro s. pictures. Presenta

Boro s. pictures. Presenta Boro s pictures Presenta minimundus Minimundus je zábavní park miniatur v Rakousku. Nachází se na západním okraji města Klagenfurt v blízkosti jezera Wörther. Park Minimundus na ploše 2,6 hektaru prezentuje

Více

Polopenze 7. 990,- Kč 4. 990,- Kč 1/4

Polopenze 7. 990,- Kč 4. 990,- Kč 1/4 Makarská riviéra Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora,... 21. 07. - 28. 07. ZDARMA doprava pro dítě do 12 let/3. os./htl. Rivijera! ALEM hotel. depandance u pláže, zahrada RIVIJERA

Více

Apartmány Budin Blata 94 Vodice

Apartmány Budin Blata 94 Vodice Apartmány Budin Blata 94 Vodice Vodice leží na pobřeží Jaderského moře, při Jadranské magistrále,11 km severozápadně od Šibeniku první zmínka o městě ze 14.století, název Vodice vznikl od četných vodních

Více

ZA PANDAMI VELKÝMI DO ČÍNY

ZA PANDAMI VELKÝMI DO ČÍNY ZA PANDAMI VELKÝMI DO ČÍNY 9 - denní zájezd Poznávací zájezd, 9 dní, 3* hotely, snídaně, včetně všech vstupů PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem CK - žádné velké skupiny Cenu garantujeme při min. počtu

Více

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary. Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary. Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů. VIETNAM VELKÝ TURISTICKÝ VÝLET TERMÍN: 31. 10. 19. 11. 2016 DOPRAVA:

Více

Připravuje EXPEDICI v JAR VELKÝ BÍLÝ GREAT WHITE SCHARK & KELPOVÉ POTÁPĚNÍ

Připravuje EXPEDICI v JAR VELKÝ BÍLÝ GREAT WHITE SCHARK & KELPOVÉ POTÁPĚNÍ Připravuje EXPEDICI v JAR VELKÝ BÍLÝ GREAT WHITE SCHARK & KELPOVÉ POTÁPĚNÍ Termín: 1. 15. KVĚTNA 2013 Cena první části: 65 800,-Kč / 57 800,-Kč Nepotápěč Cena druhé části: 14 400,- Kč Pro letošní rok jsme

Více

VAR 3. Netradiční meditační cesta buddhistickou Srí Lankou s Milošem Matulou 11 dní / Duben 2015

VAR 3. Netradiční meditační cesta buddhistickou Srí Lankou s Milošem Matulou 11 dní / Duben 2015 VAR 3. Netradiční meditační cesta buddhistickou Srí Lankou s Milošem Matulou 11 dní / Duben 2015 Letiště - Dambulla Pidurangala Polonnaruwa Dambulla Sigiriya Matale - Kandy Arankele Kandy Nuwara Eliya

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Seznam dvoustranných leteckých dohod

Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam uvádí přehled všech dvoustranných dohod o leteckých službách/letecké dopravě sjednaných Českou republikou (včetně ČSR, ČSSR, ČSFR). Celkem jsou sjednány dohody

Více

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Caprici 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Santa Susanna Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 9 150 Kč

Více

Opakování Asie - pracovní list

Opakování Asie - pracovní list Opakování Asie - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_16 Tématický celek:

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Riga je přístav a hlavní město Lotyšska. Rozkládá se na pobřeží Baltského moře, u Rižského zálivu a na březích řeky Daugavy. Riga je největší

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok MAĎARSKO 2013 BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok Zamárdi HOTEL WELLAMARIN**** Nově postavený hotel se nachází přímo na jižním břehu jezera Balaton v malebném prostředí, s krásným výhledem na severní břeh

Více

Proč do Indie monumentální architektura z císařských i koloniálních dob ayurvedické léčebné procedury mystické místo zrození buddhismu a hinduismu

Proč do Indie monumentální architektura z císařských i koloniálních dob ayurvedické léčebné procedury mystické místo zrození buddhismu a hinduismu 60 Indie je rozmanitou zemí, rozpínající se od vysokých štítů a hlubokých údolí Himalájí na severu až k tropickým nížinám na jihu. Naleznete zde fascinující chrámové komplexy, dech beroucí paláce, zapomenutá

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více