V pfiekrásné krajinû âeského stfiedohofií leïí mûsto Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V pfiekrásné krajinû âeského stfiedohofií leïí mûsto Ústí nad Labem"

Transkript

1 XIV. ročník, 10/2009 Sídlo: Horčičkova 546, Praha 4 Turistické informace z Česka, Slovenska a Polska V pfiekrásné krajinû âeského stfiedohofií leïí mûsto Ústí nad Labem Čtěte na str

2

3 Letošní teplé září a nádherný začátek října jakoby chtěly co nejvíce prodloužit turistickou sezonu po ne celkem vydařeném létě, které bylo kromě každoročních krachů několika cestovních kanceláří provázeno i dalším úbytkem turistů přijíždějících ze zahraničí, problémy v letecké dopravě a dokonce i nedostatečně rostoucím zájmem českých turistů o domácí destinace. Hotelům, ať už stojí kdekoliv, nepřibylo pasantů, kempy drobátko zívaly prázdnotou. Snad jen některé hrady a zámky mohou hovořit o neklesající poptávce. Nicméně, nic z výše uvedeného neznamená pro český cestovní ruch tragédii s fatálními důsledky. Stalo se a děje se jen to, co se už dlouho rýsovalo na obzoru. Když říkám dlouho, myslím několik let. To, že Evropu a celý svět zasáhla finanční i hospodářská krize, proces postupného odlivu tradičních turistů do Česka jen urychlilo a domácí klientelu zasáhlo veskrze nepřipravenou (spíš by se hodilo říci málo informovanou). Souhra všech okolností včetně rozmarů počasí však v žádném případě není argument, kterým by se obtíže oboru daly jakkoliv vysvětlit a zdůvodnit. Leč, letní sezona skončila, podzim se ukázal ve svých nejlepších barvách a doba zimních dovolených a radovánek na zasněžených svazích nebo v běžeckých stopách je na dohled. Nastalo období, kdy začínáme plánovat kam na lyže, popřípadě, kde bychom našli vhodné místo pro příjemný odpočinek, relaxaci nebo dokonce pro obnovu fyzických a duševních sil. Přišel čas příprav na novou turistickou sezonu. Na jaro, léto i podzim roku Čas, kdy se všichni chystáme na veletrhy cestovního ruchu doma i v zahraničí. Kraje, města, regiony i destinační společnosti zvažují, zda jejich dosavadní expozice budou stačit a přehodnocují se finanční možnosti. Krize se do nich bezesporu zakousla s nebývalou chutí. Bude třeba pečlivě zvážit, kolik prostředků vložit do prezentace v zahraničí a za kolik o- slovit domácí publikum. Chtělo by se věřit, že rozum konečně zvítězí a na začátku letošního roku najdeme OZVùNY ROZMARNÉHO LÉTA v Brně na Regiontouru, v Praze na Holiday World, v Hradci Králové na Infotouru a nakonec i v Ostravě na Dovolené a Regionu více a hlavně progresivně pojednaných expozic. Že se konečně dočkáme výstavních prostorů, jejichž obsah začne vítězit nad architektonickým ztvárněním. Záměr představit kraj jako celek je určitě zajímavá myšlenka. Ale její provedení často aspoň doposud vedlo k obestavění jakkoliv velké plochy desítkami pultíků, u nichž se druhý zájemce z řad veřejnosti cítil jako ve frontě u pokladny v samošce. Ne každý to vydrží, ne každý se v této pozici cítí dobře. Zvláště pak, pokud kdesi za pultíkem stojí deset i více stolků s vonícími koláčky, buchtami, skleničkami vína nebo pěnícím pivkem. A u Komentáfi pultu proti vám sice hezké, ale ne vždy detailně poučené děvče, jehož informační servis se smrskne na seskládání kolekce propagačních materiálů. Určitě není možné každého návštěvníka veletrhu pozvat ke stolu a individuálně s ním probírat, kam by se měl vydat. Tak mu alespoň nedávejme najevo, že dělíme hosty na lepší a horší. A co víc, třetí a čtvrtý den veletrhu jsou obvykle velké expozice obsazeny už jen méně zainteresovaným personálem, který umí odradit skoro kohokoliv. Nejen od návštěvy stánku, ale i od návštěvy dotčeného regionu. Moje tvrzení samozřejmě neplatí univerzálně. A už jsme zase zpátky na začátku. Turistů ubývá. Opravdu se dobře snažíme o to, aby k nám přijeli? Zatím se fatálním dopadům krizových jevů dokáží regiony, města i kraje účinně bránit s pomocí systému grantových projektů a peněz z fondů Evropské unie. Příští rok se však bude psát letopočtem 2010 tedy už jen čtyři roky bude možné čerpat z evropské finanční studny. Co bude potom? Některé projekty ještě přesáhnou tuto časovou hranici, ale všichni budou muset poté řešit, kde vzít prostředky na reklamu, veletrhy, internet, protože bez neustálé a masivní propagace nelze přilákat ani investory, ani turisty. Bude-li se stát k cestovnímu ruchu chovat tak, jako doposud, není vyloučeno, že mnohá infocentra či destinační agentury zavřou krám, protože z rozpočtu měst a krajů se neuživí. Nebo budou muset začít vydělávat sami svojí vlastní činností. To je ale téma samo o sobě. Laco Kučera Kam? Do lázní Libereckého kraje Putování s kartou 3K Den plný inspirací na Ústecku Pevnostní město Terezín je skutečný unikát Ústí nad Labem jaká je jeho dnešní tvář? Tajemství bílé věže v Kadani ,28 Pan Souček a dr. Pichler vás zvou Vzhůru do Železnohorského regionu Ocenění pro město Chrudim Králicko z podzemí až k nebesům Než v kraji napadne sníh Festival otevřených sklepů III Veletrh ITEP opět o něco lepší Zrcadlo turizmu Zpráva z členského fóra A.T.I.C HW je tu opět se svými informacemi ,27 TRAVEL profi měsíčník pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Kovářová, Eliška Červená, Mgr. Marie Kysilková, Bořek Homola, Laco Kučera, Vydavatelství: Eva Kovářová - TRAVEL profi, IČO: Sídlo: Horčičkova 546, Praha 4, tel./fax: , vedení redakce - mobilní telefon: , DTP a tisk: Ivan Vopelák - polygrafická výroba, Starý Kolín. MK ČR E 5591, ISSN TRAVEL profi vychází 10 x ročně vždy poslední týden v měsíci (v prázdninových měsících nevychází). Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele! 10/2009 3

4 Libereck kraj Není pochyb o tom, Ïe Libereck kraj dokáïe nabídnout stovky zajímav ch míst pro aktivní dovolenou, odpoãinek i pouãení. Od jara do podzimu hory, hrady a zámky, cyklotrasy, hustou síè turistick ch chodníkû. V zimû plánû a bûïecké tratû. Co v ak na podzim? AÏ zaãnou podzimní mlhy, chladné de tû a plískanice, urãitû se nûktefií z vás nechají zlákat teplou vodou bazénû a pfiíjemn m prostfiedím lázeàsk ch domû a rádi si vyhfiejí zkfiehlé tûlo v saunû. Pokud k tomu v emu hodláte pfiidat lékafisk dohled, v eobecné vy etfiení a profesionální zdravotnickou radu, pak by va e kroky mûly zamífiit do lázní. KAM NA PODZIM? DO LÁZNÍ LIBERECKÉHO KRAJE Lázně Libverda. Jsou považovány za jednu z perel Jizerských hor. Mezi Hejnicemi a Novým Městem pod Smrkem, na úpatí Jizerek, v malebné krajině pod majestátním Smrkem, který svůj vrchol zvedá do více jak jedenácti set metrů nad hladinu moře, se uložila obec Lázně Libverda. Její ambice v oblasti cestovního ruchu nejsou nijak malé. Už mezi lety zde byly navrtány nové prameny Mariin, Kristiánův a Eduardův. Libverdská kyselka si rychle našla své obdivovatele. Byl vybudován lázeňský park, promenáda a empírový zámeček. Statut léčebných lázní získala obec v roce Ale i dnes se zde budete cítit velmi dobře. Jako v lázních, které vás budou léčit nejen proslulou Libverdskou kyselkou, ale hlavně podhorským klimatem a pohodou, vstřícností a pohostinností i specialitami místní kuchyně a v neposlední řadě i turistikou. Po pěší túře k Hubertově pramenu přes vyhlídku Kočičí kameny dlouhé 14 kilometrů, nebo po cyklovýletě do Frýdlantu a zpět, popřípadě po výpravě za některou z pěti místních legend vám koupel a masáž 4 10/2009 vrátí nejen fyzické síly, ale dodají chuť za novými výpravami. Hýčkat se můžete nechat i v novém wellness centru, kde vám mimo jiné nabídnou zábal v banánových listech, čokoládovou masáž, fiji rituál, thajskou masáž zad a šíje, masáž lávovými kameny a řadu dalších relaxačních programů. Lázně Kundratice jsou druhými lázněmi Libereckého kraje. V závětří Ještědského hřbetu, obklopeného krásnými borovými lesy a loukami, mezi nimiž pouští prasátka hladiny rybníků, si mohou užívat koupelí v sirnoželezité slatině nejen ti, kdo trpí blokádou páteře nebo artritidou. I zdraví a třeba jen unavení najdou v lázních úlevu a pohodu. Masáže, jehličnaté, jodové, sirnaté a perličkové koupele je možné doplnit procedurami a ošetřením pomocí laseru a biolampy. Lázně Kundratice najdete jen dvacet kilometrů od Liberce. Původně byly součástí obce Osečná. Léčivé účinky slatiny zde znají už od roku Úplně první lázeňské zařízení zřídil místní podnikatel Josef Schwab. Nedaleko rašelinišť postavil malý dřevěný domek a v něm dvě vany pro rašelinové koupele. Jeho syn původní zařízení rozšířil o rašelinové lázně. Od roku 1908 jsou Lázně Kundratice v majetku státu. V roce 1933 byly považovány za nejmodernější v tehdejším Československu. A svoji dobrou pověst si u- držují dodnes. Provozy se dočkaly modernizace a rozšíření služeb jak pro nemocné, tak zdravé návštěvníky. Lázně mají vlastní půjčovnu kol a k letnímu koupání svádí dobře ošetřovaný rybník přímo v lázeňském areálu. Nechybí ani bezpočet turistických tras pro méně nebo více náročnou pěší turistiku, které vedou mírně zvlněnou krajinou i do strmých stoupání Ještědského hřbetu. Přijměte tedy co nejsrdečnější pozvání do Libereckého kraje a do jeho lázeňským míst. Nevelkých, ale poskytujících kvalitní služby i lékařskou péči. Laco Kučera

5 PUTOVÁNÍ S KARTOU 3K Letos na jaře jsem se zapojila do soutěže o Návštěvnickou kartu 3K vyhlášené Turistickým informačním centrem v Klášterci nad Ohří a prezentované v TRAVEL profi. Měla jsem to štěstí, že jsem byla mezi vylosovanými a kartu, která nabízí to nejzajímavější ze severozápadních Čech v jednom balíčku, získala. Protože jsem do té doby navštívila z těchto končin snad jen Karlovy Vary, rozhodla jsem se využít tuto příležitost a rozšířit si své cestovatelské obzory. Kvůli nabitým prázdninám a kvůli nechuti je už ukončit, vyrazili jsme v polovině září na poslední akci letošního léta. Naložili jsme kola do auta, vzali stan a spacáky a vzhůru směrem k Chomutovu. Jako cíl cesty jsme zvolili Klášterec nad Ohří, neboť se nám zdál jako vhodný strategický bod uprostřed daného regionu. Cesta z Prahy překvapivě netrvala ani dvě hodiny. Po příjezdu do krásně zrekonstruovaného centra města jsem se jako vždy pídila jako první po mém oblíbeném íčku. Slečny tu byly opravdu ochotné. Nafasovala jsem krásný katalog a letáky a pořídili jsme druhou 3K kartu. Kemp U Jezu, kde jsme se mínili ubytovat, jsme našli velice snadno, byl již od začátku města značen. Ze zázemí i zabezpečení areálu jsme byli nadšeni. Navíc kvůli posezonnímu termínu jsme ho měli celý jen pro sebe. Počasí bylo ideální, sluníčko hřálo, a tak jsme se odpoledne rozhodli ještě pro kratší výlet, abychom se rozehřáli. Z Klášterce jsme vyjeli po okresních silnicích na zříceninu hradu Perštejn. Na ten jsme v závěru museli vystoupat po turistické modré, neboť pro kola to nebyla úplně nejvhodnější cesta. Přesto jsme po ní pokračovali dále do vesnice a pak po silnici dlouhým kopcem nahoru na Měděnec. Z něj jsme již za tmy sjeli dolů do Klášterce. Tachometr nám hlásil 33,7 kilometrů. Na druhý den jsme si naplánovali už trošku delší výlet. Přestože na obloze se honily mraky, ráno jsme vyjeli z Klášterce přes Kadaň a Nechranickou přehradu až do Března u Chomutova. Zde jsme se zastavili na oběd. Odtud pak naše cesta vedla přes Otvice do Jirkova, kde jsme poprvé použili naši dvoudenní kartu. Prohlédli jsme si městské historické sklepy a městskou věž. Na infocentru byli ochotní a na cyklisty dobře připraveni, kola nám zamkli pod stříšku do dvora. Kousek za Jirkovem jsme najeli na cyklostezku a ta nás dovedla přímo k zooparku v Chomutově (1), kde jsme strávili necelé dvě hodiny. Protože do této doby jsme měli za sebou asi padesát kilometrů a bylo již pozdě, zpátky do Klášterce jsme se nechali dovézt přímým vlakem. Potvrdilo se nám, že delší vzdálenosti v kombinaci s otvírací dobou a časem stráveným na prohlídkách budou pro nás cyklisty tím hlavním nepřítelem. Následující ráno nás počasí potěšilo krásné babí léto. Plán byl rázem jasný. Vlakem jsme se posunuli do Ostrova nad Ohří a odtud vystoupali na kolech do Jáchymova. Toto horské město bohužel bojuje s nedostatkem peněz, opravené jsou jen lázeňské domy, původní krásné budovy na náměstí chátrají. V Jáchymově nás čekala prohlídka štoly č.1, pan průvodce byl opravdu příjemný a zábavný. Na jeho doporučení jsme navštívili i místní muzeum věnované mineralogii a rudnému hornictví. Z centra města jsme se po obědě vydali k lanovce na Klínovec. Ta nás díky programu Cyklistika bez námahy vyvezla nahoru i s koly. Síly nám opravdu ušetřila a dolů jsme frčeli už jen z kopce. Cestou jsme se zastavili u Horního Hradu Hauenštejn, který se rozhodla opravit skupina dobrovolníků. 1 Podkru nohofií Zatím to zde vypadá jako polostaveniště polohrad, ale duch místa se mi moc líbil. Držím pěsti, aby se oprava povedla. Z Hauenštejnu je to jen kousek do Stráže nad Ohří, kde nás čekal půllitr kofoly a vlak zpět do Klášterce. Tentokrát necelých 48 kilometrů. Poslední, čtvrtý den nás ve stanu probudilo sluníčko. Už kvůli němu se nám vůbec nechtělo odjíždět. Moc se nám tu líbilo a bylo tu stále co vidět. Rozhodli jsme se proto, že stihneme ještě aspoň poslední objekty při cestě do Prahy. Jako první jsme přímo v Klášterci prošli zámecký prohlídkový okruh věnovaný českému porcelánu a expozici Pohádková země (2). Ta je sice určená spíše dětem, přesto jsem v naší návštěvnické skupině se svými 22 roky byla nejmladší. U strašidel a loutek jsme se zkrátka pobavili všichni. O hodinu později jsme si už prohlíželi válečná letadla v technickém muzeu na Červeném Hrádku u Jirkova a absolvovali také prohlídku samotného zámku Červený hrádek (3), který jsme při první návštěvě bohužel nestihli. Měli jsme štěstí, v zámeckém areálu se toho dne konal Moravský den. Do Prahy jsme tak dojeli s lahví burčáku, u které jsme shrnuli uplynulé čtyři dny a shodli se, že takové prima 3K kartičky by mohly mít všechny naše regiony. Petra Nerodilová /2009 5

6 Ústeck kraj DEN PLN INSPIRACÍ âtrnáct m rokem tvrdíme, Ïe Ïádn film, propagaãní publikace ani sebeobjemnûj í balíãek informací vãetnû internetu nemûïe nahradit osobní proïitek. Je tedy dobfie, Ïe kraje, mûsta i regiony pofiádají pro novináfie press tripy. Nûkdy jednodenní, jindy aï tfiídenní. I kdyï je problém stihnout v echny, pfiece jen se snaïíme zúãastnit se co nejvíce z nich. Zvlá tû, jedná-li se o kraj nebo region, kde se dafií vytváfiet zajímavé projekty, jako je tomu tfieba v Ústeckém kraji a zejména na Litomûfiicku. Už poněkolikáté jsme na Ústecku a Litoměřicku strávili den, který se pro mnohé z nás stal určitě zdrojem inspirací. Pro ty, kdo do krajského města Ústí nad Labem nejezdí často a pravidelně, byla návštěva nového informačního centra opravdovým překvapením. Pokud bychom se měli pokusit jedním slovem vyjádřit dojem získaný hned po vstupu, bylo by to slovo velkolepé. I když nevyjadřuje přesně pocity, které následovaly. Posuďte sami. Prostor infocentra je o- pravdu rozlehlý. Přímo proti hlavnímu vstupu visí velkoplošná plazmová obrazovka, na níž se předvádí nejen internetový portál Ústí nad Labem, ale lze na něm předvádět prakticky cokoliv, co se ve městě i v kraji děje a bude dít. U obslužného pultu, kam si zájemci mohou přijít pro informace a propagační materiály, se nikdo tlačit nemusí. Je bratru víc jak deset metrů dlouhý a personál má neustále přehled o tom, co se v íčku děje. Prostor před pultem je pojednán instalací historického architektonického artefaktu, kamenné schodišťové šíje z domu postaveného ve 14. století. Opodál stojí několik starých hasičských stříkaček, mezi nimiž vévodí pečlivě zrestaurovaná parní stříkačka tažená koňmi. Zdá se, že by v případě potřeby mohla okamžitě vyjet k ohni. Tím však návštěva Ústí na Labem pouze začala. Pozornému divákovi neuniklo zrekonstruované náměstí s vodními fontánami a možná ani zajímavý průhled jednou z ulic až na skalnatý masiv, který se vypíná nad Labem. Kratičký okruh, kterým nás provedla Petra Czastková, pověřená vedením oddělení cestovního ruchu na Magistrátu města Ústí nad Labem, nás zavedl ke kostelu se šikmou věží, jejíž úctyhodný odklon od svislé osy má na svědomí bombardování na konci druhé světové války. Cestou si někteří všimli i malé připomínky na ústecké tramvaje, které brázdily ulice města od roku 1899 do roku Další zastavení bylo před budovou magistrátu. Pohled přes upravenou plochu náměstí k budově divadla skrz vodní tříšť fontány byl lákadlem pro fotografy. Stejným lákadlem pak určitě pro všechny návštěvníky Ústí nad Labem budou kavárničky a restaurace, kde se dobře snídá, obědvá i večeří. Třeba po návštěvě divadla. Ovšem těm, kdo mají v oblibě posezení ozvláštněné zajímavým výhledem, doporučujeme výstup nebo raději výjezd 6 10/2009

7 Ústeck kraj na Větruši. K tradiční výletní restauraci, jejíž osud nebyl jednoduchý, nicméně se městu podařilo ji ze soukromých a nezodpovědných rukou vykoupit, o- pravit vše, co bylo třeba a pronajmout. Dnes je z její terasy výhled, jaký hned tak neuvidíte. A navíc se zde můžete ubytovat, uspořádat společenskou akci, pozvat obchodní partnery nebo připravit seminář či školení. Přijeďte a sami poznejte turistická lákadla Ústí nad Labem. Z výšky Větruše jsme zahlédli na hladině Labe blížící se Portu Bohemicu I. Populární výletní loď, o níž jsme vás už několikrát informovali. Ani tentokrát nezklamala, spíše jen potvrdila svou pověst a manažerské schopnosti majitelů. Při vynikajícím víně ze zdejších vinic a červeném burčáku jsme urazili pěkný kus vodní cesty, kde nám průvodce dělali i místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík a manažer Centra turistiky Litoměřice Kamil Soukup, kteří společně s Evou Břeňovou připravili na podzimním sluncem zalité horní palubě tiskovou konferenci. Promluvili na ní představitelé měst a obcí, mezi nimiž nechyběly Lovosice, Terezín, Štětí, Malé Žernoseky, a některých zařízení, která poskytují služby turistům. Jednou z nich byla paní Voštová, spolumajitelka koňské farmy Třebušín Zababeč. Pro malé i velké, skupiny i jednotlivce rádi připraví programy v sedle pro úplné začátečníky i zkušené jezdce. V průběhu více jak dvouhodinové plavby jsme měli spoustu času na rozhovory jak jinak než o turistice a monostech, které nabízí města, městečka a obce na Ústecku a Litoměřicku. Zajímavé bylo setkání s místostarostou Lovosic. Města, které podobně jako mnoho jiných míst v kraji bojuje s urputným názorem, že vzduch je zde otrávený chemií, příroda poškozená a samo město nehezké. Ale jak jsme měli možnost se přesvědčit, i s takovými názory lze úspěšně bojovat. Příkladem může být Kadaň, Postoloprty, Litoměřice i samotné Ústí nad Labem, které najednou roste do nebývalé krásy. Proč by s podobnou perspektivou neměly počítat Lovosice nebo Štětí? Vždyť České středohoří, Porta Bohemica, Zahrada Čech to jsou krajinné celky, o jejichž kráse nikdo nepochybuje. Víte, co je Lovoš, podle nějž získalo město svoje jméno? Víte, že v Českém středohoří je nejvíce hradů a zřícenin v Česku? Obecně prospěšná společnost Hrady Českého středohoří, s jejímž jednatelem Josefem Otradovcem z Třebenic jsme se na lodi také setkali, vás o tom ráda a celkem snadno přesvědčí. A tak v příjemném prostředí a u pohostinného stolu lodi Porta Bohemica I. jsme v odpoledních hodinách přistáli v Litoměřicích. Cestou jsme si nenechali ujít nezapomenutelný výhled zprostředka řeky na litoměřické Hradčany. Na souši jsme přesedli do výletního vláčku a nechali se odvézt na náměstí, kde nás čekala prohlídka nově zrekonstruovaného informačního centra. I když technologické lhůty v době naší návštěvy ještě nedovolily instalaci nábytku a vybavení, i tak lze po čítat s tím, že Litoměřicím a jeho návštěvníkům bude dobře sloužit. A navíc, pokud se městu podaří jeho prostory rozšířit o prastaré sklepy pod ním a zprovoznit historickou podzemní chodbu, která ústí nedaleko přístaviště, budou mít Litoměřice nejen český, ale možná i evropský primát cestu středověkou chodbou z lodi až do íčka. Je to však zatím hudba budoucnosti. Pokud se ale starosta Ladislav Chlu- 10/2009 7

8 Ústeck kraj páč se svým týmem do tohoto projektu zakousnou, pak se brzy dočkáme, že nás manažer Soukup s místostarostou Tvrdíkem pozvou na její slavnostní otevření. Průchod několik set metrů pod zemí bude určitě působivý a představa, že z něj můžete vystoupat až na slavný litoměřický kalich, je lákavá už nyní. Stejně jako blížící se zpřístupnění věže u arcibiskupského kostela. Veřejnost neměla do jejího horního patra dlouhá léta přístup. Vstřícné jednání a vzájemně výhodná spolupráce města a arcibiskupského úřadu však přináší svoje ovoce. Dokonce nám bylo dovoleno navštívit soukromé prostory arcibiskupa a arcibiskupský sklep, kde se kdysi stáčela výborná vína. Dodnes zde stojí mohutný lis se dvěma šroubovicemi, pod jejichž desku se vešlo několik puten vinného hroznu naráz a mošt se stáčel do kamenného bazénku pod úrovní podlahy. Větší vinařský lis jsem ještě neviděl. Na jeho mohutném horním trámu je vyřezán letopočet 1840 to je ovšem datum generální opravy lisu. Kdy byl vyroben, se přesně neví. Co k Litoměřickým aktivitám dodat? Snad jen malou velkou pravdu za posledních několik let zde udělali pořádný kus práce. Včetně letošní konference STOP & STAY. Pro jednoznačný úspěch a kladný ohlas se můžeme zjara roku 2010 těšit na její druhý díl. Pobyt na Litoměřicku se pomalu chýlil ke konci. Čekala nás poslední návštěva město Terezín. Trochu netradičně jsme kolem Malé pevnosti se smutnou a tragickou historií jen projeli a vydali se do města, které bylo postaveno za vlády císaře Josefa II. a pojmenováno po jeho neméně slavné matce, císařovně Terezii. I když vlastně nikdy nebylo dobýváno, i v současné době (podobně jako Josefov) budí respekt a úctu. Stavitelé Terezína byli skvělí stratégové. Dodnes zde stojí mohutné cihlové opevnění a v něm kilometry chodeb, bastiony, systém odvětrávání, slepé chodby, minové galerie a dělostřelecké baterie... Město Terezín, do jehož správy pevnostní stavby patří, intenzivně pracuje na jejich obnově a zpřístupnění. I když před terezínskou radnicí stojí ještě pořádný kus práce, už dnes jsou zde prohlídkové okruhy, kterými když budete procházet, citlivější povahy se budou cítit poněkud stísněně a ti, kdo oplývají bujnější fantazií, si určitě dokážou představit, jak nebezpečné by bylo se pokusit Terezín dobýt vojenskou silou. Důmyslný systém střílen pokrývá chodby možnostmi křížové palby a pokud se zvenku ozvou rány z kanónů, pak si mnozí po výstupu na denní světlo s úlevou oddechnou. Pro milovníky netradičních způsobů prezentace, firemních akcí, školení, seminářů nebo team buildingů s dramatickou nebo historickou náplní, se zde nabízejí prostory, které byste jinde jen těžko hledali. Zajistit dostatek skvělého jídla, pití a atraktivní program v podzemí i venku mezi bastiony už není problém. Jak nám na závěr našeho pobytu sdělil tajemník Městského úřadu v Terezíně Miroslav Kubíček, město bude postupně zpřístupňovat další prostory pevnosti. Doba, kdy se do Terezína bude jezdit nejen do Malé pevnosti, je tedy na dohled. Věřím, že mnozí z vás Ústecký kraj, Ústí nad Labem, Litoměřicko i Terezín začnou vidět v novém, příznivějším světle. Laco Kučera Informační středisko města Ústí nad Labem tel.: , Centrum cestovního ruchu Litoměřice tel.: , 8 10/2009

9 Terezín PEVNOSTNÍ MùSTO TEREZÍN JE SKUTEâN UNIKÁT Na pamûtní desce zasazené do mohutné zdi pevnosti Terezín, jedné z nejmodernûj ích a nejzachovalej ích pevnostních staveb v Evropû, jsou uvedená slova: Josef II., rozmnoïitel fií e, otec vlasti, poloïil 10. fiíjna 1780 základní kámen tomuto vûãnému dílu. Pfiíkladu prozíravého vládce následovali M. Lascy, polní mar álek, K. Pellegrini, nejvy í vojensk fieditel a správce pevnosti, a ostatní pfiítomní. Jak vyplývá z perexu, zakladatelem pevnosti Terezín byl císař Josef II. Důvodem k jejímu vzniku byly politické a mocenské poměry v Evropě 18. století, neustále hrozící válečné konflikty a nebezpečí vpádu Pruských vojsk. Než na řece Ohři nedaleko Litoměřic Terezín vyrostl, bylo potřeba vykoupit a zbořit obce Německé Kopisty a Travčice, vystavět je na jiném místě, náročně upravit stavební terén, mnoho míst vysušit, zpevnit dřevěnými piloty a kamením a upravit stávající a vyhloubit nové koryto řeky Ohře. Dále bylo třeba shromáždit až 12 milionů zlatých, naplánovat logistiku celé stavby a deset let usilovně pracovat a zastavět prostor o ploše 398 hektarů. Pevnostní město Terezín je skutečným unikátem rozděleným do tří hlavních částí Hlavní pevnost, Horní a Dolní retranchement a Malá pevnost. Dělí je dvě říční koryta původní Stará Ohře a Nová Ohře. Na říční proud navazuje naprosto geniální systém dovolující v případě potřeby zaplavit nejen vybudované příkopy, ale i podzemní části chodeb a navíc i široké okolí města do vzdálenosti několika kilometrů. Hladina vody v příkopech mohla dosáhnout až sedm metrů. Poté, co byl nepřítel doslova zaplaven a utopen, dalo se vodu poměrně rychle z celého systému vypustit. Centrum města je charakteristické pravoúhle se křížícími ulicemi s centrálním náměstím. Jednotlivé budovy ze strategických důvodů nepřesáhly výšku 14 metrů a jejich přízemí bylo mimořádně pevné a odolné. Neméně unikátní je i terezínský systém podzemních chodeb, minových komor, naslouchacích a komunikačních galerií a spojovacích chodeb. Vše sloužilo k účinné a efektivní obraně pevnosti a celého města. Jen minový systém měřil kolem třiceti kilometrů. Chodby a galerie však byly postaveny poměrně nízké a tak i výběr vojáků pevnostní posádky byl limitován výškou 165 centimetrů. I když pevnost Terezín dokončili a obsadili plně početnou posádkou, nikdy se nikdo nepokusil ji dobýt. Ani válka roku 1866 se jí nedotkla. Její vojenské poslaní skončilo roku Poté začíná historie pevnosti Terezín coby vězení. Ale to už je téma na další reportáž. Dnešní Terezín má ambice mnohem kulturnější a zdravě sebevědomé. Po 229 letech se všechny objekty staly majetkem města, které za podpory státu a fondů Evropské unie připravilo projekt, který je zaměřen na vzorovou obnovu jedinečné kulturní památky pevnosti Terezín. Pevnostní systém Terezína představuje ojedinělou, zachovalou, ucelenou a urbanisticky téměř nepoškozenou významnou památku. Ve své době to byla nejmodernější bastionová pevnost na světě. Projekt Terezín projekt oživení historických památek spočívá v rekonstrukci památkových objektů ve vlastnictví města, k podpoře sociálního a ekonomického růstu vytvářením nových kulturních a jiných služeb. Přitom bude zachována a postupně zpřístupněna velká část této památky a určitě bude věnována patřičná pozornost i všem historickým skutečnostem a souvislostem. - lk - Městské informační centrum nám. Čs. armády 179, Terezín tel.: /2009 9

10 âeské stfiedohofií ÚSTÍ NAD LABEM JAKÁ JE JEHO DNE NÍ TVÁ? Pro vnímavého náv tûvníka se mûïe stát pobyt v Ústí nad Labem dne ních dnû záïitkem skuteãnû aï k neuvûfiení. Mûsto, jehoï jméno bylo po dlouhá desetiletí synonymem prûmyslové v roby, chemie, nezdravého ovzdu í a tûïby uhlí, se za posledních dvacet let zmûnilo k nepoznání. A to zdaleka není v e hotovo. Ústí nad Labem ãeká celá fiada ozdravn ch a zkrá lujících kúr, na jejichï konci by mûl b t je tû uï í návrat ãlovûka do okolní pfiírody. Ústí nad Labem leží na severu naší republiky v překrásné krajině Českého středohoří, jíž jednoznačně dominuje labské údolí. Místy hluboký labský kaňon je obklopen až fantasticky krásnými siluetami homolí dávno vyhaslých sopek, mezi nimiž se svými vodopády a peřejemi proplétají potoky. Monumentální pohled na meandrující Labe kaňonovitým údolím se otvírá v místě nazývaném Porta Bohemica Brána Čech. Je v tom zvláštní klid, jak řeka míjí louky, města, lesy i všechny ty kopce. Jak je útěšně stejná a pomalu po staletí teče, protéká krajem, protéká historií. V krajině mimořádně krásné i úrodné se lidé usadili už před více jak 20 tisíci lety, jak dokumentují archeologické nálezy. Pověsti zaznamenané v prastaré Kosmově kronice hovoří o kněžně Libuši a Přemyslu Oráčovi z nedalekých Stadic, zříceniny kdysi velkolepých hradů vyprávějí své příběhy o hrdinství a šlechtické cti, kostely a zámky o víře a bohatství. V dobách míru zrály na svazích Českého středohoří hrozny a v dobách, kdy múzy musely zmlknout, plenily kraj i město války třiceti i méněleté, vojska Napoleonova či wehrmacht /2009 Přes veškeré negativní dopady, které přírodě i městu přinesly aktivity mnoha pokolení, se Ústí nad Labem rychle mění z někdejší průmyslové aglomerace v kulturní centrum se stále rostoucími možnostmi sportovního vyžití, relaxace, zábavy a kultury. Jaká je tedy jeho dnešní tvář a co byste během návštěvy severočeské metropole určitě neměli vynechat? Výhledy z terasy populární restaurace Větruše (1) nebo ze zříceniny hradu Střekov (2) ukáží město, řeku i bohaté siluety Českého středohoří v jeho nejkrásnější podobě. Na podzim rozmarně barevné, v zimě s bílými krajkami Krušných hor na obzoru, na jaře vesele rozkvétající a v létě příjemně rozverné.

11 Ústí nad Labem Už jsme vzpomínali na hlavní vodní tok Labe a potoky s krásnými vodopády. Sluší se tedy připomenout i rozlehlou hladinu umělého jezera Milada, které vzniklo rekultivací a zaplavením bývalého povrchového dolu. A nesmíme zapomenout ani na kryté bazény nebo nekrytá koupaliště s vyhřívanou vodou. Večery v Ústí nad Labem, to nemusí být jen posezení v hospodě nebo v kině. Krásná, neobarokní budova Severočeského divadla opery a baletu (3) je mezi divadelníky, kritiky, herci i mezi diváky velmi proslavená. Současným repertoárem divadla je opera, opereta, muzikál a balet. V roce 2009 získalo divadlo dvě V ústeckých restauracích, hospůdkách a kavárnách se doporučuje uhasit žízeň pivem, které má svoji populární tvář pamatujete si na pana Cibicha a jeho Březňák? Nebo byste dali přednost raději Zlatopramenu? Z Ústí pochází i vynikající Stará myslivecká. Stále častěji najdete na vinných lístcích ústeckých vináren, vinoték a hotelů i nabídku vín z Vinařské oblasti Čechy, z vinic v okolí Velkých Žernosek a Litoměřic. Ústí nad Labem se svými stále se zlepšujícími ubytovacími a restauračními službami a kvalitním turistickým informačním systémem nabízí i bohatou škálu zážitků, které dokáží naplnit celý víkend i týdenní pobyt. Desítky kilometrů cyklotras a cyklostezek vedou od jednoho krásného místa k druhému. V Tiských stěnách jsou to bizarní skalní útvary, okolní kopce Českého středohoří nabízejí bezpočet překrásných výhledů. Milovníkům zimních radovánek je k dispozici lyžařské středisko Zadní Telnice s několika sjezdovkami a s řadou upravených tras pro běžkaře. Na cestách po hřebenech můžete potkat mašery bravurně řídící svá psí spřežení. Ale ani ti, co se rozhodnou pro pobyt přímo ve městě, nebudou zklamáni. Například ústecká zoologická zahrada byla založena už v roce 1908 coby soukromá ptačí rezervace. Za sto jedna let existence z ní vznikl areál, v jehož voliérách, výbězích a bazénech můžete obdivovat veselé opice, hašteřivé ptáky, důstojně mohutné slony i podezřívavě se tvářící tygry. Suma sumárum víc jak dvě stovky zvířecích druhů. Pro děti jsou zde připraveny poznávací programy včetně kontaktní dětské zoo zní to zajímavě? Daleko zajímavější je ale prožitek. 1 Na cyklostezkách je dovoleno prohánět se na in-line bruslích, okolní travnaté svahy lákají odvážné muže a ženy zavěšené pod barevnými křídly padáků, jako pavouci se na pískovcové skály šplhají horolezci. I zde můžete takové sporty provozovat. Ticho a klid galerií a muzeí zase zláká zvídavého ducha prahnoucího po poznání. O kráse lidových staveb a umění řemeslníků z dob dávno minulých vypráví skanzen a malé Muzeum železnice v Zubrnicích, zámek Trmice skrývá expozice o historii hornictví a unikátní Muzeum modelové železnice. 2 3 prestižní ceny Thálie. Působil zde světoznámý choreograf Pavel Šmok, operní zpěvačky Eva Randová a Maria Pospíschil. Z Činoherního studia na Střekově vyšly takové herecké osobnosti jako Ivana Chýlková a Jiří Bartoška, působil zde Pavel Zedníček nebo Karel Roden. Kvalita ústeckého divadelního světa je nesporná. I dnes stojí za to si vybrat své představení. Tak to všechno je Ústí nad Labem dnešních dnů. Ústí, jež si užívá svého Labe jako zrcadla, kterého se může bez obav ptát jako Sněhurka kdo je na Labi nejkrásnější? Pokud si takovou otázku položíte i vy sami, odpověď můžete najít také v městském informačním středisku. Laco Kučera Foto: archiv města Ústí n./l. Informační středisko města Ústí n./l. Mírové náměstí 1, Ústí n./labem tel.: /

12 KadaÀ O královském mûstû Kadani a jeho aktivitách na poli cestovního ruchu jsme uï popsali nejednu stránku. Císafisk den, Svatováclavské vinobraní, Narozeniny Maxipsa Fíka, letní hudební festivaly, divadelní pfiedstavení, v stavy i koncerty to jsou pojmy bûïnû pouïívané v kulturním kalendáfii mûsta. Stalo se uï celkem bûïnou praxí, Ïe KadaÀ pfiichází nejménû jednou roãnû s novinkami, jejichï úkolem je zatraktivnit historické královské mûsto jak sv m obyvatelûm, tak pfiedev ím turistûm. Stejnû tomu bude i od zaãátku turistické sezony roku TAJEMSTVÍ BÍLÉ VùÎE V KADANI Bílá radniční věž s jasně zářícím jehlanem se už dávno stala jedním z městských symbolů. Stojí na základech staré městské tržnice. Celé radniční přízemí si dodnes zachovalo původní dispozici a klenby. První patro bylo přistavěno v druhé polovině 14. století. Po ničivém požáru v roce 1498 došlo k zásadní přestavbě trvající až do roku Kromě místností pro úředníky vystavěli v patře také kapli. V té době dostala svoji dnešní podobu i radniční věž, která, jako každá jiná, měla několik poslání. Poskytovala rozhled do daleka a plnila tak roli jakési strážní hlídky. Vystoupat na její ochoz nebylo vždy možné. V posledních letech se na ni může od května do září každou sobotu a neděli vždy jen v určité hodiny. Podobně tomu bude i nadále. V sezoně 2010 se pak chystá postupné zpřístupnění kaple v prvním patře a prostoru ve věži nad ní. Návštěvníci v nich najdou stálé expozice, jejichž prohlídku vám všem už nyní vřele doporučujeme. Do Radniční kaple je připravována stálá výstava o náboženském životě v Kadani s restaurovanými figurálními reliéfy, barokní skříní, listinami, pečetěmi, gotickou truhlicí se zlatými mincemi a mnoha dalšími sbírkovými předměty. V prostoru nad kaplí vznikne výstava Od tržnice po radnici. Mimo jiné zde bude k vidění model radnice a panely s plány a popisem jednotlivých etap v životě tržnice a radnice. Expozice Věž a její náměstí zase zpracovává jednu z kadaňských legend O psovi. Dozvíte se, proč je na fasádě věže malá plastika psa. Téma expozice vás určitě popožene na další místa až k hodinovému stroji Za oponou času a do Světničky věžného. Kdo by dnes mohl tušit, co všechno práce věžného obnášela? A nakonec přijde odměna. Výhled na Kadaň a její střechy, na kostelní věže, hrad, zbytky opevnění a křižovatky ulic. Kdo zvedne pohled víc k obzoru, nemůže mu uniknout františkánský klášter, silueta Krušných hor, v meandru mizící Ohře. Zkrátka krajina, která je stejně zajímavá a krásná jako Kadaň. S návštěvou Kadaně však nemusíte nijak otálet. Ještě letos ji můžete poznat v trochu jiné atmosféře. Už 28. listopadu zde začíná tradiční advent. Vánoční trhy letos ozdobí velkolepě osvětlený strom s necelými žárovkami. Každou hodinu z jeho větví zazní jiná melodie celkem tři stovky. Kolem bude stát 13 malých stromků, které postupně ozdobí děti z kadaňských mateřských škol. Zajímavou podívanou poskytnou i ukázky adventních zvyků a obřadů nebo adventní dílna pro děti. Kdybyste v Kadani chtěli strávit i vánoční svátky, můžete si 22. prosince poslechnout adventní koncert v podání Collegia pražských trubačů a 25. prosince se podívat na představení Betlém, jehož autory jsou Lukáš Gavenda a Jan Losenický. - lk -, foto: archiv města Kadaně Informační centrum a Galerie Josefa Lieslera Mírové náměstí 1, Kadaň tel./fax.: /2009

13 PAN SOUâEK A DR. PICHLER VÁS ZVOU Postoloprty UÏ za pár dní budeme proïívat jedno z nejkrásnûj ích období roku, advent. Mnohá mûsta a obce pro své obãany i pro náv tûvníky pfiipravují celé série programû, které by mûly zpestfiit dobu pfied koncem roku, pfied svátky lidí dobré vûle. Stejnû je tomu i v Postoloprtech. Ve mûstû, které uï vám není tfieba zvlá È pfiedstavovat. O jejich popularizaci se nûkolik let dobfie starají mimo jiné i pan Souãek a dr. Pichler. Pan Souček a dr. Pichler, dva protagonisté, rozumbradové, glosátoři a průvodci svým městem, s nimiž jste se setkali nejen na veletrzích cestovního ruchu v Brně a Praze, ale i při všech akcích, které se pravidelně v Postoloprtech konají, vás opět zvou do svého města. Po podzimní odmlce to bude na Adventní neděli. První prosincovou neděli ráno o půl deváté začne mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Mírovém náměstí a od jedenácté před polednem se před kostelem otevřou Vánoční trhy, kde si můžete nakoupit dárky a dárečky, zahřát ruce i duši teplou Postoloprtskou medovinou nebo svařeným vínem a třeba dokoupit i drobné vánoční ozdoby a sladkosti. Po obědě, kolem druhé, pak začne adventní odpoledne. To už se vás, pokud přijedete, ujmou dr. Pichler a pan Souček. Doprovodí vás na křest nového CD Základní umělecké školy Postoloprty, provedou vás do finále soutěže Zazpívej mi koledu a nakonec vás uvedou do venkovního hlediště na hraný příběh o narození Ježíška, zvaný obecně Živý Betlém. S prvním soumrakem se ulicemi i náměstím začnou trousit světýlka lampionů. Jakmile se slijí do průvodu, zamíří k místu, kde stává tradiční vánoční strom. Jeho rozsvícení bude neklamným znamením, že Vánoce jsou za dveřmi. To všechno se odehraje 6. prosince. Nechodí to náhodou rozdávat dárky a radost i Mikuláš, anděl a čert? Co říkáte? Nezní to jako zajímavý tip na příjemný víkend v době, kdy zbytek národa šílí v přeplněných nákupních střediscích? Nestálo by za to si uvědomit, že Vánoce, to nejsou drahé dárky a stoly prohýbající se dobrotami, které není možné sníst? Že Vánoce tady jsou proto, abychom se setkávali, zapomněli na starosti a byli na sebe hodnější? Zkuste tentokrát v Postoloprtech načerpat něco z vánoční nálady a pohody. Odvezte si domů to nehmatatelné cosi, co dělá Vánoce Vánocemi. Kdyby vám to o adventu nevyšlo, přijměte už dnes pozvání pana Součka a dr. Pichlera na brněnský Regiontour. Na veletrh, kde vám oba dokážou, že u nich je dobře a může být i hodně veselo. Pokud jste byli na letošním Regiontouru, pravděpodobně vám neunikla absolutně dokonalá souhra dvou půvabných mažoretů. Ano, byli to právě oni dr. Pichler a pan Souček. Na Regiontour 2010 přivezou kromě nového a vylepšeného tanečního čísla i nové propagační materiály o Postoloprtech, nové DVD z Městských slavností 2009 a celou sérii pozvánek na akce v roce A mnoho dalších a nečekaně zajímavých informací o nevelkém městě Postoloprty na řece Ohři. Laco Kučera Kulturní zařízení města Postoloprty Mírové náměstí 3, Postoloprty tel.: /

14 Pardubick kraj ÎELEZNOHORSK REGION VZHÒRU DO REÁLNÉ KRAJINY Krajinu neb valé krásy a ãistoty, vlah ch letních veãerû, nádhernû pestr ch podzimních dnû, tuh ch zim a svûïe zelen ch jar si oblíbili spisovatelé a básníci, sochafii, ale pfiedev ím malífii. Mnozí právû zde vytvofiili krásná díla. A v tvarno jakoby cel Îeleznohorsk region poznamenalo natrvalo. Kdo dokázal v někdejším okresním městě Chrudimi zastavit a vyžádat si v informačním centru složku s propagačními materiály a mapami, kdo se vypravil dál, do Heřmanova Městce, Nasavrk, Přelouče, Třemošnice nebo k přehradě Seč, ví o čem je řeč. Kdo doposavad Chrudimí, okolními městečky a vesnicemi jen projížděl, udělal chybu, kterou by měl určitě co nejdříve napravit. Na turistických cestách a cyklotrasách v kraji pod příjemně nevysokými Železnými horami a Žďárskými vrchy se budete cítit jako mezi vysoko, ale bezpečně vzdutými vlnami. Podle ročního období budou podzimně hýřivé, zimně bílo-modré, jarně zelené nebo letně sluncem pozlacené. Vždycky však čisté, se vzduchem vonícím pryskyřicí, rozkvetlými loukami nebo s příchutí zdravého mrazu. Železnohorský region se na trhu českých turistických možností objevil teprve nedávno a už se dá bez obav potvrdit, že má celkem slušné šance na úspěch. Skutečnost, že byl donedávna tak trošku zastrčený a schovaný za zdánlivě atraktivnější části Pardubického kraje, nehraje žádnou roli pokud ovšem ve svých marketingových aktivitách vytrvá a pokud se na jeho území budou rozvíjet jak zajímavé turistické programy, tak i kvalitní infrastruktura. Jak si přečtete dál, zatím nemusíme mít obavy, že by tomu tak nemuselo být. Místní akční skupina (MAS) Železnohorský region, sídlící v Heřmanově Městci, s rozmyslem a tudíž správně vyhodnotila možnosti svého regionu a připravila základní propagační a informační materiály popisující překvapivě rozmanité možnosti aktivně, relaxačně i kulturně stráveného víkendu nebo dokonce celé dovolené. Stačí si jen vybrat to, co vás zajímá nejvíce. Je tedy načase, abyste i vy začali objevovat kraj zajímavé historie, půvabné přírody a živé současnosti. Kraj, který jste možná mnozí viděli na reprodukcích obrazů, aniž jste si uvědomili, co vlastně zobrazují. A neříkejte, že se vám nelíbily. Tak vzhůru do reálné krajiny. Kde jinde začít putování Železnohorskem než v jeho samotném centru, v Heřmanově Městci. Z někdejšího zámku postaveného na místě bývalé tvrze, později přestavěné v barokním stylu, je dnes domov důchodců. Nicméně novogotická věž z poloviny 19. století stále upozorňuje někdejší význam tohoto středověkého šlechtického sídla, v jehož komnatách žili Žerotínové, Šporkové i Kinští z Vchynic a Tetova. Pro turisty je přístupný rozlehlý zámecký park v anglickém stylu. Nad hlavami rozprostírají své mohutné koruny staleté duby, jedlé kaštany, platany i borovice. Na březích rybníka a parkových loukách kvetou vstavače, v bažantnici žijí zlatí bažanti a v části parku je zřízen jezdecký areál, v němž se prohánějí starokladrubští vraníci. Ti sem se svými jezdci v sedle přijíždějí z nedalekého hřebčína, který už od roku 1875 slouží jako výcvikové středisko koní. V areálu hřebčína si kromě krásných koní můžete prohlédnout i kolekce sedel a postrojů a vyslechnout zajímavé vyprávění o jeho historii, majitelích a jejich sportovních úspěších v sedle. Tak se nebojte a vyskočte na koně. Po základním výcvikovém kurzu sami poznáte, jak krásné je cítit mezi stehny chytrého a silného kamaráda. Jste-li však naturelu zaměřeného spíš k duševním prožitkům a rádi trávíte dlouhé chvíle v tichu míst s nádechem 14 10/2009

15 Îeleznohorsko tajemna, vydejte se na prohlídku heřmanoměstské synagogy a galerie. Najdete ji jen pár desítek kroků od náměstí. Její novou fasádu s atributy židovského náboženství nemůžete přehlédnout. Jako mnoho synagog v Česku ani ta zdejší neměla jednoduchý osud. Dnes je ale díky péči města ve skvělém stavu. Ornamentální výzdoba, vitráže i dřevěná galerie pro ženy jsou od roku 2001, co byly práce na obnově skončeny, hodné vaší pozornosti. Součástí areálu synagogy je i objekt bývalé židovské školy. Na stěně před vstupem do ní je kamenná deska s hebrejským nápisem a vysvětlujícím překladem, že založena byla 10. avu roku 621 podle židovského kalendáře, což znamená 17. července 1861, a dostavěna v měsíci elulu roku 622, tedy mezi srpnem a zářím roku Bývalá škola slouží nyní jako galerie. Nese název Galery Cyrany. Stojí za to se zde na chvíli zastavit. Nejen proto, abyste si prohlédli díla zavěšená na stěnách nebo instalovaná na praktikáblech. Galery Cyrany vznikla krátce po rekonstrukci synagogy. Manželé Ema a Josef Horákovi, potomci rodu Cyrany, darovali městu Heřmanův Městec kolekci obrazů a děl mimořádné kvality a ceny. Můžete obdivovat obrazy Pravoslava Kotíka, Františka Kupky i místních rodáků Jana Hlíny, Williho Horného, K. J. Sigmunda, Zdeňka Sigmunda... I když z bývalého židovského města v Heřmanově Městci mnoho nezbylo, přece jen zde najdete také židovský hřbitov. Předpokládá se, že první pohřby byly vykonávány už koncem 13. století. Leč důkazy neexistují. Nejstarší čitelný náhrobní kámen je datován rokem O těch, z nichž čas setřel všechny nápisy, lze předpokládat, že jsou ještě starší. Pískovec, ze kterého byly před staletími tesány, nedokázal odolat dešťům a mrazům. Novější stély jsou už také ze žuly. Jako jinde, i zde jsou na nich symboly židovské víry, jako žehnající ruce, konvice a ornamenty. Jednodušší osud měly v Heřmanově Městci a celém regionu církevní stavby. Na náměstí stojí pozdně barokní kostel sv. Bartoloměje postavený v letech Bohatě zdobená kazatelna, varhany a krásná akustika, gotická křtitelnice z roku 1536 nebo sochy K. Beuthla na průčelí kostela to je jen několik důvodů, proč nahlédnout do jeho chrámové lodi. Po takové procházce městem nebude divu, pokud se začnete poohlížet po dobré restauraci nebo dokonce příjemném hotelu či kempu. Vše zde najdete. A brzy ještě víc. Nedaleko náměstí letos dokončí nový hotel s kapacitou více jak sto lůžek a kemp Konopáč vám snad představovat ani nemusíme. Není pochyb o tom, že velkým turistickým lákadlem regionu Železnohorsko je přehrada Seč. V létě cíl pro milovníky koupání a opalování, pro aktivní vodní sportovce, skoro po celý rok pro rybáře, od jara do podzimu i pro cyklisty a samozřejmě i pro romantiky, kteří milují dlouhé toulky krásnými lesy, výhledy a tajemství zřícenin starých hradů. Jedna z možností, jak strávit příjemný víkend, je návštěva obce Ústupky, procházky a projížďky na bicyklu kolem břehů přehrady a pobyt na ostrohu vysoko nad vodou, mezi zbytky zdí a věží kdysi pyšného hradu Oheb. Na začátku října jsme zde prožili spolu se skupinou kolegů, novinářů krásný den plný pohybu a pohody. Jen dejte pozor, abyste při šlapání do pedálů nesjeli z cyklostezky na turistický chodník pro pěší. Přes kořeny bříz po cestičce zakousnuté do příkrého břehu byste potřebovali průpravu profesionála závodícího na MTB. Ale po správné cestě se můžete dostat až k patě hradu Oheb. Nejenže je sám o sobě nesmírně působivý, ale pokud netrpíte závratí a vystoupáte na některou ze skalních vyhlídek, naskytnou se vám pohledy tak nevšední, až se vám dech zatají. Pokud byste se sem chtěli vypravit se svými zaměstnanci a kolegy z firmy, můžete zde navíc zažít i nejednu veselou chvilku při team buildingu. Naši hostitelé a organizátoři pobytu si dali záležet a tak jsme si nakonec prověřili svoji stabilitu a fyzickou odolnost při přechodu sítě upletené z pružných lan nebo lukostřelbě na terč. Některé kolegyně by se klidně mohly postavit jako model pro obraz Diana na lovu. Laco Kučera MAS Železnohorský region, o.s., TIC Heřmanoměstecko, nám. Míru 288, Heřmanův Městec tel.: , IC Seč, Chrudimská 94, Seč, tel.: , 10/

16 Chrudim OCENùNÍ PRO MùSTO CHRUDIM Ohlédnutí za leto ním roãníkem svûtové soutûïe LivCom Awards 2009 v Plzni âisté mûsto, opravené a pfiístupné památky, fungující sluïby a solidnû postavené plány rozvoje to v echno jsou neodmyslitelné souãásti Ïivota kaïdé obce a mûsta. Jsou to v ak i souãásti dobr ch plánû rozvoje turistiky. Není tedy od vûci i v na em oboru vyzvednout, pochválit a ocenit v sledky práce chrudimské radnice, která dokázala uspût v jedné z nejprestiïnûj ích svûtov ch soutûïích hodnotících rozvoj mûst a obcí i kvalitu Ïivota v nich. žít zaměřeno na posouzení celkového rozvoje města; Rekreační lesy Podhůra ekologicky udržitelný projekt a Regenerace odpočinkového místa ve vnitrobloku v sídlišti Pod zbrojnicí soutěžící o grant pro nejnápaditější inovátorský projekt a v Plzni získalo hned tři ocenění: Zlatou cenu a druhé místo v soutěži, která hodnotila celkový rozvoj města za projekt Zdravé město Chrudim město, kde stojí za to žít; Zlatou cenu a třetí místo za projekt Rekreační lesy Podhůra a také finanční grant ve výši 10 tisíc liber na regeneraci odpočinkového místa ve vnitrobloku v sídlišti Pod zbrojnicí. Všech ocenění si město velmi váží a k soutěži přistupovalo s vědomím, že je vždycky snadnější vítězství získat než jej obhájit. Ocenění prokazují, že snaha města Chrudimi na vytváření kvalitních podmínek života se ubírá správnou cestou za účinné spolupráce neziskových organizací, zaměstnanců městského úřadu, obyvatel města a dalších partnerů. The LivCom Awards, probíhající v rámci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), je jedinou soutěží na světě, která se zaměřuje na hodnocení celkového rozvoje měst a obcí dle oblastí, jako je ochrana životního prostředí, komunitní život, péče o kulturní dědictví, plánování do budoucnosti či podpora zdraví. Na letošním finále soutěže LivCom (The International Awards for Liveable Communities), které se konalo ve dnech 8. až 12. října 2009 v Plzni, byla oceněna města ze všech koutů naší planety, která se řídí takovými principy, které vytvářejí kvalitní podmínky pro život obyvatel tak, aniž by ohrožovala potřeby obyvatel budoucích. Soutěž, kterou organizuje UNEP sekce pro životní prostředí OSN, je každoročním setkáním měst z celého světa, které se v této oblasti výrazně angažují. Mezi letošními finalisty byli představitelé měst a obcí z pěti kontinentů; od těch nejmenších (Carlyle Kanada, s počtem obyvatel 1 257) až po ty největší (Peking Čína, Jokohama Japonsko, Dubaj Sjednocené Arabské Emiráty, Rijád Saúdská Arábie). Celkem bylo přihlášeno na 300 měst z 50 zemí světa a do finále v Plzni postoupilo 36 z nich. Českou republiku letos reprezentovala kromě Chrudimi města Bolatice, Jaroměř, Říčany, Jihlava, Mladá Boleslav, Tábor a Kladno. Město Chrudim postoupilo do finále se všemi třemi soutěžními projekty: Zdravé město Chrudim město, kde stojí za to Ceny za město Chrudim převzali starosta Jan Čechlovský (vlevo), místostarosta Petr Řezníček, koordinátorka projektu Zdravé město a místní agenda 21 Šárka Trunečková (vlevo) a místopředsedkyně komise pro zahraniční vztahy Tamara Volejníková. Více informací o soutěži na /2009

17 Pardubick kraj Tfii dny trvaly na e toulky Pardubick m krajem na poãátku mûsíce fiíjna. Podzim tenkrát je tû ukazoval svoji vlídnûj í tváfi a tak nám ani moc nevadilo, kdyï se chvílemi obloha zatáhla a nad masivem Králického SnûÏníku se objevily mraky, z nichï se obãas snesla de Èová spr ka. To, co jsme vidûli a proïili, plnû vynahradilo drobné strádání. Z PODZEMÍ AÎ K NEBESÒM Muzeum řemesel Letohrad. Kdo je nenavštívil, těžko u- věří tvrzení, že se jedná o jednu z nejzajímavějších expozic dokumentujících řemeslné dovednosti minulých generací. Jeho zakladatelem je Pavel Tacl, podnikatel a patriot. V barokní sýpce Nového dvora v Letohradě postupně vybudoval největší expozici dokumentující téměř vše, čím se živili lidé v Orlických horách. Inzeroval, kupoval i dostával jednotlivé kusy nářadí i celé dílny, stroje a zařízení. Co bylo třeba, zrenovoval, uvedl do práceschopného stavu tak, aby si návštěvníci mohli vystavené předměty nejen zpovzdálí prohlížet, ale aby je viděli i v akci. Po téměř deseti letech má muzeum tři prohlídkové okruhy. Najdete zde celé dílny, části obchodů nebo domácnosti, kovárnu, dílnu s transmisemi, zajímavé kusy mlýnic, funkční katry, výzbroj hasičů i nádražní pokladnu nebo starou školní třídu. Procházka expozicemi je nejen poučná. Zvláště, pokud se vaším průvodcem stane sám majitel. To se však běžně neděje. Ze všech exponátů, které jsme měli možnost vidět, je těžko hledat ten nejzajímavější. Někdo ocení vybavení dámského kadeřnictví z doby kolem roku 1900, jiný bude obdivovat model mlýna, kterým protéká skutečná voda, děti se pobaví ve starých školních škamnách, všímavější návštěvník nepřehlédne pod trámy zavěšený předchůdce skibobu, obdiv si zaslouží celé kolekce bednářských a kolářských nástrojů. Jiným se budou líbit lokomobily Slavia nebo kdysi populární traktor Svoboda. Všichni však musí uznale obdivovat schopnosti majitele neustále hledat a nacházet nové a nové exponáty. A komu se podaří zažít pana Tacla při výkladu, pochopí, že jeho muzeum řemesel je pro něj víc než radost je to jeho vášeň. Jak jinak by mohl dokázat najít celý obchod tedy jeho zařízení a vybavení i se zbožím pamatujícím snad konec c. a k. monarchie. Prohlídka Muzea řemesel v Letohradu není procházka na půl hodiny. Je tedy víc než příjemné, že v areálu Starého dvora je i Společenské centrum a restaurace s výbornou kuchyní. Z Letohradu do Králík, na Hedeč a do Dolní Moravy není daleko. Je to cesta k nebesům. Ať už obrazně nebo doopravdy. Město Králíky je přirozeným centrem regionu pod Králickým Sněžníkem. Jeho Evropský dům se už před několika lety stal místem setkávání podnikatelů v cestovním ruchu s novi náři i partnery ze zahraničí. Není odtud daleko na jedno z nejkrásnějších poutních míst v Česku, na Hedeč, k chrámu Matky Boží. Do areálu kláštera, do něhož byly umístěny řádové sestry, které se odmítly vzdát svého dobrovolného údělu i přes nátlak minulého režimu. I zde se turisté dočkají svého zajímavého prohlídkového okruhu. Ticho a klid, které zde panují, osloví každého návštěvníka. 10/

18 Pardubick kraj Setkání v Králíkách v Evropském domě bylo příjemným zakončením prvního dne. Při prezentacích města Králíky, lyžařského areálu Skicentrum Dolní Morava, přírodního Parku Suchý vrch Buková Hora a několika penzionů v okolí jsme se dozvěděli řadu novinek. Na Bukové hoře to za pár dní budou kilometry upravených běžeckých tratí a méně náročné sjezdovky a ve Skicentru Dolní Morava se připravuje velkolepý projekt modernizace celého areálu, rozšíření sjezdovek a stavba nového hotelu. Projekt je plánován na tři roky a už v sezoně se dočkáme prvních výsledků. Dolní Morava a lyžování. Hned druhý den jsme se s místostarostou Dolní Moravy Petrem Vrzalem vydali pod ještě nezasněžené sjezdovky, abychom se podívali, kde se co chystá. Kromě informací jsme získali i nové propagační materiály Králický Sněžník, rodinná dovolená, Králický Sněžník, aktivní dovolená a Králický Sněžník, zimní dovolená. Jsou v nich popsány i celodenní nebo několikadenní programy. Co z nich bychom doporučili? Třeba Na sněžnicích přes Sněžník : Z Dolní Moravy se vydáte na hřeben Slamníku, Podbělku, Sušinu a přes Stříbrnické sedlo k pramenu Moravy, dále na vrchol Králického Sněžníku do nadmořské výšky metrů skoro až k nebesům a pak do Schroniska pod Sněžníkem, kde se ubytujete. Ráno pak na polskou stranu hranice na hřeben Malý Sněžník a Klepáč a zpět do Dolní Moravy. Pěkný výlet plný náročných stoupání po kolena a místy po pás ve sněhu nádhernou a divokou přírodou. A bát se nemusíte. Zkušený průvodce vás bezpečně dovede do cíle a Horská služba bude průběžně informována o tom, kde se nacházíte. Vzhůru do podzemí. Orlické hory a region Králického Sněžníku je znám systémem betonových pevností a bunkrů postavených za první republiky. Pevnost Hůrka nedaleko Králík je jedna z těch, které stojí za návštěvu. V jejich podzemních chodbách se budete cítit mírně stísněně, ale při odborném výkladu průvodce se neubráníte obdivu k umění našich vojenských inženýrů a stavitelů. Sály pro vojsko, sklady, systém dopravy materiálu po kolejích vše promyšleno do posledního detailu. A samozřejmě i zbraně. Některé jsou instalovány přímo v podzemí a jiné v Muzeu Hůrka. Nadšencům, kteří se o opravy a revitalizaci areálu starají, je třeba vyseknout poklonu. Shromáždili nesmírně zajímavou kolekci zbraní, střeliva, strojů, tanků, aut, oblečení i vybavení, se kterými byla někdejší československá armáda připravena bránit svoji samostatnost. Jak dlouho by se dokázala bránit německé početní převaze, nad tím stále visí několik otazníků. Jednoznačné odpovědi se zřejmě nikdy nedočkáme. Nicméně, pevnost Hůrka a další betonové artefakty příprav na válku zde stojí a nesou svoje poselství o odhodlání jejich posádek neustoupit /2009

19 Králicko Zastávka v Žamberku byla kratší, nicméně stejně zajímavá. Krásné náměstí nás přivítalo osvětlené podzimně zlatavým a příjemně hřejivým slunečním světlem a posezení v restauraci U pastýře nám dodalo chuť do dalšího putování regionem. Nejstarší zájezdní hostinec v širokém okolí jsme si prohlédli jen zvenku, ale aspoň víme, kam příště v Žamberku zajít. Čekala nás ještě cesta do Litomyšle a ochutnávka vín v někdejším zámeckém pivovaru. Až z novosedelských sklepů Vinařství Kovacs u Mikulova sem putují lahve dobrého Rulandského šedého, ryzlinků a Frankovky. Prohlídku litomyšlského zámku jsme letos absolvovali již poněkolikáté, ale opět jsme se dozvěděli něco nového. Jednou z rarit jsou zámecké komíny zdobené sgrafity, podobně jako čelní stěna arkádového nádvoří. Pozoruhodné je, že je jich pětadvacet a každý z nich má jiný tvar, jiné ozdoby a jinou dekoraci. Z nádvoří a arkád jsou však vidět jen některé. Poslední den press tripu Pardubickým krajem nás uvítal zámek v Nových Hradech. Podobně jako v Letohradě se sluší na tomto místě připomenout, že do stavu, v jakém se dnes nachází, jej za nákladů a množství práce, které si těžko umíme představit, vrátili manželé Kučerovi. Na zámku se pořádají kulturní akce, je oblíbeným místem svatebního veselí a samozřejmě má i svůj prohlídkový okruh. Původní mobiliář zámku byl odvezen už před dlouhými lety a tudíž to, co je v něm k vidění, pochází z depozitářů jiných muzeí. Nic to však neubírá na atraktivnosti zámku, jeho parku a nakonec i Nových Hradů a okolní krajiny. Díky naprosté absenci jakéhokoliv průmyslu neuvěřitelně čisté a půvabné. Pro cyklistiku a pěší turistiku jako stvořené. Stačí se jen sebrat a vydat se tam. Ubytování najdete přímo v obci v malém, ale příjemném penzionu. A o chutnou stravu se vám postará zámecká restaurace nebo kterákoliv z vesnických hospůdek v okolí. Víte, jak chutná taková tlačenka s cibulí po celodenním výšlapu na kole? A navrch jedno pivo? Něco extra na konec. Přijali jsme pozvání do Džbánova. Vesnička jak dlaň s radnicí, kterou zdobí zajímavá věžička. Kolem lesy a lesy. A v nenápadném domě něco, co byste nečekali výcvikové středisko potápění. Stačí si navléknout neoprén, na záda si pověsit vzduchovou bombu, správně použít všechny hadice a náhubky a ponořit se do zeleného ticha. V ruce rohlík a můžete krmit červené rybičky nebo malého jesetera, jak nám předvedl majitel této zvláštní služby. My sami jsme zůstali za pevným sklem, odkud jsme v suchu pozorovali, jak si člověk může hovět ve stavu vodní beztíže a rozumět si s němými rybami. Laco Kučera 10/

20 Královéhradeck kraj NeÏ sníh pokryje sjezdovky a hfiebeny Krkono v Královéhradeckém kraji, neï se vydáte na první kilometry v bílé stopû nebo zaãnete zkou et, jakou máte kondici na snowboardu nebo lyïích, vyjeìte si odpoãinout, nabrat nové síly a zregenerovat svoje fyzické rezervy do lázní v Královéhradeckém kraji. Nabídka je jednoduchá a pfiehledná. MÛÏete si vybrat Janské Láznû, Láznû Bûlohrad nebo Láznû Velichovky. Ty první leïí v turistické oblasti Krkono e, ty druhé na Podzviãinsku a tfietí najdete nedaleko mûsta Jaromûfi v Kladském pomezí. AÈ uï se rozhodnete pro pobyt v kter chkoliv z nich, uvidíte, Ïe to bude dobrá volba a Ïe se domû vrátíte jako znovuzrození. NEÎ V KRAJI NAPADNE SNÍH Vrchlabí nebo betonová pevnost Stachelberg z doby před druhou světovou válkou to je jen několik z mnoha tipů. Tak přijeďte! kole se mohou toulat krajinou tak krásnou, že se do ní musí zamilovat a znovu a znovu se sem vracet. Inu, Český ráj! Velichovky. Bolí vás klouby? Máte obavy o svoji pohyblivost? Pak přijeďte do Velichovek. Zdejší křídová slatinná zemina promíchaná s vodou s uhličitanem vápenatým a železem vás znovu postaví na nohy. Ovšem Lázně Velichovky, a.s., jako nestátní zdravotnické zařízení, nabízí i něco navíc. Kromě lázeňských služeb, ubytování a gastronomického servisu zde najdou kvalitní zázemí i firmy, které hledají atraktivní místo pro své kongresy, firemní a společenské akce. Mimo bežné nabídky mají k dispozici například golfové hřiště, sportovní centrum, koná se tu řada koncertů, dámy i jejich pánové zde najdou studio krásy a pokud budete Janské Lázně. Hovoří-li staré kroniky pravdu, pak první teplý pramen byl pod dnešní Černou Horou objeven už roku Ale až ve 14. století byly zaznamenány první snahy o využití přírodní teplé vody ke koupelím. Jak složitým a dlouhým vývojem prošly dnešní Janské Lázně, není v této chvíli až tak důležité. Hlavní je, že jsou a že v nich každoročně nacházejí zdraví, odpočinek a relaxaci tisíce turistů. Proč se k nim nepřipojit? Dnes Janské Lázně patří k největším a nejznámějším v Královéhradeckém kraji. Mimo jiné mají i nejstarší visutou lanovku v Česku. Její první verze byla postavena v roce 1928 a spojuje město s vrcholem Černá hora. Ještě předtím, v roce 1893 byla vybudována lázeňská kolonáda. Janské Lázně jsou místem, kde najdete jak klasické lázeňské služby, tak i spoustu příležitostí k aktivnímu odpočinku a sportu. Až do pozdního jara v moderním lyžařském Skiresortu, v létě a na podzim na dlouhých pěších túrach, zdatnější se mohou vypravit i na náročnější cyklotrasy. Ani o výpravy za poznáním zde není nouze. Slavné safari ve Dvoře Králové, Hospital Kuks se slavnou galerií barokních soch, Adršpašské skály, zámek ve 20 10/2009 Lázně Bělohrad. Leží nedaleko Jičína, téměř na hranici turistických oblastí Český ráj a Podzvičinsko. Roku 1722 byly povýšeny na město. O 150 let později koupil zdejší panství holešovický továrník Maxmilián Dormitzer. Na břehu říčky Javorky postavil tři dřevěné koupelny. Dalších 13 let trvalo, než nová majitelka panství, hraběnka Anna z Asseburgu, nechala v nedaleké bažantnici těžit rašelinu a užívat ji ke koupelím. Tři roky nato byly zdejší lázně uznány jako léčivé. Uplynulo ještě šest let a v Bělohradě vyrostl skutečný lázeňský dům. V roce 1901 byl navrtán první Anna-Mariánský pramen, z něhož vyvěrá mineralizovaná kyselka. Od roku 1905 nese město název Lázně Bělohrad. Dnes mohou návštěvníci využít služeb hotelu Grand postaveného roku 1936 a od roku 1996 jim slouží i nový lázeňský hotel Anna Marie. Nejen nemocní, i zdraví zde mohou prožít pohodovou dovolenou plnou krásných zážitků. Výletů Českým rájem se nabízí bezpočet. Na chtít, můžete vyrazit také na výlet do pevnosti Josefov, do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, do Babiččina údolí v Ratibořicích a na nejméně deset dalších krásných míst.

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

LivCom Awards 2009. Plzeň

LivCom Awards 2009. Plzeň LivCom Awards 2009 Plzeň 1 Město, kde stojí za to žít LivCom (The International Awards for Liveable Communities) je mezinárodní soutěž, která se věnuje udržitelnému rozvoji, kvalitě života a životnímu

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Tipy na výlety Mittersill, Fusch

Tipy na výlety Mittersill, Fusch Tipy na výlety Mittersill, Fusch Přírodní koupaliště v Hollersbachu www.hollersbach.at otevírací doba: dle počasí vstupné: 3,70 atrakce: přírodní koupaliště, dětské hřiště s pirátskou lodí, plážový volejbal,

Více

Tipy na výlety Zell am See, Kaprun a okolí

Tipy na výlety Zell am See, Kaprun a okolí Tipy na výlety Zell am See, Kaprun a okolí Přírodní koupaliště v Hollersbachu www.hollersbach.at otevírací doba: dle počasí vstupné: 3,70 atrakce: přírodní koupaliště, dětské hřiště s pirátskou lodí, plážový

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

outdoor KŘIVOKLÁTSKO A ČESKÝ KRAS 35 tipů, kam na výlet Outdoorový průvodce Grada Publishing

outdoor KŘIVOKLÁTSKO A ČESKÝ KRAS 35 tipů, kam na výlet Outdoorový průvodce Grada Publishing outdoor 35 tipů, kam na výlet Outdoorový průvodce KŘIVOKLÁTSKO A ČESKÝ KRAS Grada Publishing 3 Jakub Turek a kolektiv Outdoorový průvodce utdoor KŘIVOKLÁTSKO A ČESKÝ KRAS Kolektiv autorů Horydoly.cz: Filip

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

Průvodce "Průvodce Harrachov"

Průvodce Průvodce Harrachov Mumlavský vodopád Vodopád 50 46'13.44"N 15 27'19.98"E Když pojedete okolo Harrachova, nenechte si ujít návštěvu Mumlavského vodopádu, ke kterému dojdete podél řeky Mumlavy, jak jinak. Na tohle překrásné

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Tipy na výlety Solná komora

Tipy na výlety Solná komora Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Přihláška na letní týdenní pobyt SUKI 2015

Přihláška na letní týdenní pobyt SUKI 2015 4. 11. 7. 2015 Přihláška na letní týdenní pobyt SUKI 2015 Odkaz na přihlášku: http://goo.gl/forms/utv63j8sjo Prosíme o vyplnění přihlášky nejpozději do 15. 6. 2015, poté bude účastníkům zaslán individuální

Více

Litoměřicko a cestovní ruch 2009-2010. Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p.o.

Litoměřicko a cestovní ruch 2009-2010. Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p.o. Litoměřicko a cestovní ruch 2009-2010 Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p.o. Rozvoj cestovního ruchu v Litoměřicích Cestovní ruch je velmi důležitým odvětvím národního hospodářství» Trvale udržitelný

Více

Zell am See,Kaprun-Salcbursko

Zell am See,Kaprun-Salcbursko Přírodní koupaliště v Hollersbachu Krytý bazén centrum Optimum Kaprun otevírací doba: dle počasí vstupné: 3,70 vstupné se Salcburskou kartou: zdarma atrakce: přírodní koupaliště, dětské hřiště s pirátskou

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK Na kole Obsah Východní Čechy... 4 Králický Sněžník...6 Z kláštera na Hoře Matky Boží na Severomoravskou chatu... 8 Králické aleje...10 Vyhlídkový okruh Králickým Sněžníkem...12 Po hřebeni

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Tipy na výlety Wagrain

Tipy na výlety Wagrain Tipy na výlety Wagrain Vodní svět Amadé www.wagrain-info.at otevírací doba: denně 9:30 20:00 vstupné: 10,00, 5 děti vstupné jednorázový vstup zdarma atrakce: 900 m² vodní plochy tobogány, skluzavky, vnitřní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Mittersill,Fusch-Salcbursko

Mittersill,Fusch-Salcbursko Přírodní koupaliště v Hollersbachu Krytý bazén centrum Optimum Kaprun otevírací doba: dle počasí vstupné: 3,70 atrakce: přírodní koupaliště, dětské hřiště s pirátskou lodí, plážový volejbal, skateboard

Více

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 Zveme Vás Dny evropského dědictví Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zpravodaj. Vydání č. 1 /2016 Strana 1. březen 2016. Uvnitř tohoto vydání: Cíle A.T.I.C. ČR a Fórum cestovního ruchu. Redakce:

Zpravodaj. Vydání č. 1 /2016 Strana 1. březen 2016. Uvnitř tohoto vydání: Cíle A.T.I.C. ČR a Fórum cestovního ruchu. Redakce: Vydání č. 1 /2016 Strana 1 Uvnitř tohoto vydání: Cíle A.T.I.C. ČR a Fórum cestovního ruchu 1 Cíle asociace a Fórum cestovního ruchu 1 Jaký byl seminář v Ostravě 4.3.2016 2 Vzdělávání 2015, akce Turistická

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník listopad 2011. Listopad. Historie hotelu Pod Zvičinou. str.

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník listopad 2011. Listopad. Historie hotelu Pod Zvičinou. str. Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2011 Historie hotelu Pod Zvičinou Ve zpravodaji naleznete: Historie hotelu Pod Zvičinou str. 1 a 2 Historická pohlednice hotelu

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

ČESKY. Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV

ČESKY. Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV ČESKY 4 Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV 1 2 Kopcovitá trasa nás zavede do východního cípu Slavkovského lesa, který sice nepoznáme v jeho plné kráse (Kladská),

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.)

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.) Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

9. zimní přechod 12. - 15. 2. 2015 Javorníky a Vsetínské vrchy v Beskydech na sněžnicích, lyžích nebo jen v pohorkách

9. zimní přechod 12. - 15. 2. 2015 Javorníky a Vsetínské vrchy v Beskydech na sněžnicích, lyžích nebo jen v pohorkách 9. zimní přechod 12. - 15. 2. 2015 Javorníky a Vsetínské vrchy v Beskydech na sněžnicích, lyžích nebo jen v pohorkách Také v pořadí již třetí deníček v letošním roce začnu trochu netradičně. Přikládám

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Kaple sv. Prokopa, Klokočka ČÍSLO ZDARMA Klokočská stezka Na poslední chvíli jsme změnili plán našeho tradičního sobotního výletu a vypravili jsme se pěšky, společně i s pejskem,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Pardubický kraj Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Text a foto: Vojtěch Pavelčík Většina turistických tras vede z jednoho místa na místo druhé. To je samozřejmě v pořádku, ale přece jen se výletníci potřebují čas od

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz outdoor 35 tipů, kam na výlet Outdoorový průvodce KŘIVOKLÁTSKO A ČESKÝ KRAS Grada Publishing 3 Jakub Turek a kolektiv Outdoorový průvodce utdoor

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

Přírodní zajímavosti. a kulturní unikáty

Přírodní zajímavosti. a kulturní unikáty Přírodní zajímavosti a kulturní unikáty Přírodní zajímavosti a kulturní unikáty Vysočina nabízí zvídavým návštěvníkům množství kulturních a přírodních krás, ale také několik výjimečných zážitků, které

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU HLINECKU Prezentace závěrů výzkumného šetření DUBEN 2009 Realizováno za podpory Heřmanova 22, CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580 Fax: +420 220 190 590 E-Mail:

Více

Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky?

Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky? Statutární město Ostrava odbor ekonomického rozvoje Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky? Odbor ekonomického rozvoje Ing. Helena Ochmanská 10. 12. 2009 www.ostrava.cz Programové balíčky

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda Zlín (nejenom) na víkend Insight Zlín má mnoho atrakcí, a je zajímavý i pro několikadenní pobyty. Turisté však získají představu o tom, co se dá ve Zlíně dělat, až po návštěvě turistického centra Našim

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2016 Náklad max. 20 000 ks 9 x ročně Nulová remitenda jdeme na dračku Distribuce také prostřednictvím PNS Informace

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov Českokrumlovsko Český Krumlov vám pro poznávací a tematicky zaměřené výlety nabízí nepřeberné množství cílů. Největším lákadlem města je jeho bohatá historie a s ní spojené architektonické památky zdejší

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Studánka 2016. POBYTOVÉ - Balíčky WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA

Studánka 2016. POBYTOVÉ - Balíčky WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA POBYTOVÉ - Balíčky Studánka 2016 WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA POBYT PRO SENIORY 55 + POHÁDKOVÁ DOVOLENÁ Hotel STUDÁNKA **** Letovisko

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více