Valná hromada ČAT. 17. ledna Zpráva o činnosti za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada ČAT. 17. ledna 2014. Zpráva o činnosti za rok 2013"

Transkript

1 Valná hromada ČAT 17. ledna 2014 Zpráva o činnosti za rok 2013 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost Prezidia během hodnoceného období se soustředila zejména na plnění cílů, které asociace při svém vzniku představila, a které jsou publikovány na internetových stránkách ČAT: rozvoj členské základny v současnosti má ČAT okolo 110 řádných členů pravidelné měsíční odborné treasury semináře každé poslední úterý v měsíci diskusní semináře praktických treasury činností a workshopy info systémů informovanost o aktivitách ČAT na webových stránkách Asociace zapojení se do problematiky návrhů legislativy a regulačního procesu v úzké spolupráci s Ministerstvem financí a domácími i světovými asociacemi Naše asociace má co se týče personálního obsazení stabilní tým, Prezidium zasedalo v loňském roce 3 krát a pracuje nyní ve složení: Ing. Ivan Haco, Ing. Vít Sigmund, Ing. Ondrej Simon, JUDr. Zdeněk Radil, Ing. Rudolf Bureš, Ing. Michal Ebrle, Ing. Petr Polák, Ing. Radomír Daněk, Ing. Karel Semerák a Ing. Alexandr Hudský. V Evropě jsme vnímáni jako menší Asociace, počet členů se pohybuje mezi čísly 100 a 120 s tím, že máme zájem se postupně rozšiřovat, a přesvědčit o významu a úspěšnosti Asociace i další zájemce. V následující tabulce je uvedeno několik údajů o stavu členské základny rok od vzniku Asociace v roce 2002 do roku 2013:

2 stav k Podle druhu členství : firmy fyzické osoby celkem členů Plnění cílů presentovaných na loňské lednové VH zabezpečovaly v průběhu roku 2013 odborné komise asociace organizováním odborných seminářů, workshopů a akcí podle vnitřního plánu činností, schváleného Prezidiem ČAT. V průběhu roku jsme museli nově reagovat na vývoj nové regulace z EU ale i v ČR formou speciálních seminářů. Rád bych při této příležitosti vzpomenul aktivity, které se podařilo uskutečnit či podpořit: Semináře, workshopy a ostatní uskutečněné akce ČAT v roce 2013 leden: únor: březen: duben: Valná hromada a novoroční setkání členů ČAT Business value through integrated cash flow forecasting - ACT webinar studie finanční krize v oblasti úvěrování - EACT Seminář: Řízení kreditního rizika - institut nespolehlivého plátce ACT Annual Cash Management konference Cyklus Řízení cashflow topvision Evropský platební styk 2013 IIR - Praha Seminář: SEPA END DATE TalkingTreasury diskusní akce Londýn podpora aktivit k chystaným změnám v legislativě regulace OTC Financial Transaction Tax (FTT) připomínkování směrnice (pro EACT) Seminář: Best practises v treasury profesi aneb co vše a jak se má řídit 2

3 jarní běh certifikačního treasury e-learningového kurzu britské asociace ACT seminář Thomson Reuters & FX ALL připomínky EACT v rámci lobbingu k regulaci OTC derivátů květen: Seminář: Co korporace chtějí od banky ACT Annual Konference Liverpool EACT Board meeting Zagreb regionální kulatý stůl se zaměřením na EMIR červen: Konference ČAT Treasury Management Fórum - Středoevropská konference včetně společenského galavečera Tenisový turnaj ČAT a Grant Thornton Advisory Začíná trend rostoucích úroku? ČS webinar 6. Broadridge Swift Update Meeting červenec: EuroFinance s Summer School on International Treasury Management Comodity risk - Reval's Round Table Webinar srpen: Výsledky studie finanční krize v oblasti úvěrování - EACT JPMorgan The European Corporate Treasury Benchmarking Study 2013 Standards for the Regulation of OTC Derivatives, CCPs,TR září: Seminář: Regulace EMIR a reporting derivátů workshop EMIR Bankovní Asociace Konference SEPA pro korporáty a SME - IIR - Praha platební styk - praktické využití SEPA plateb ICC Praha reporting of derivative trades ACT webinar 8th Corporate Treasury in Russia and CIS - Moskva říjen: Seminář: Platební disciplína obchodních partnerů a lustrace + curlingový turnaj podzimní běh certifikačního treasury e-learningového kurzu ACT Konference International Cash and Treasury Management - Barcelona - EF European Investment konference Praha SEPA - realising the long-term benefits - ACT webinar listopad: Seminář: BNP treasury Day CZICM Credit Matters Symposium Conference Cash and liquidity management Amsterdam - EF Treasury Management a spolupráce s finančními institucemi CI podpora aktivit k chystaným změnám v regulaci OTC prosinec: Seminář: NOZ, zákon o obchodních korporacích a právní předpisy od

4 leden 2014: How safe is your bank? - ACT webinar Forecasting - zlepšete firemní výsledky precizními odhady CI Regulace a trade repositories - registrace TR pro EMIR Valná hromada a novoroční setkání členů ČAT EMIR the final countdown - ACT webinar V souladu se snahou nabízet členům nejen vlastní aktivity, se kromě výše uvedeného programu ČAT spolupodílela na programech českých vzdělávacích společností - své jméno propůjčila ČAT certifikačnímu programu od IIR pro týdenní vzdělávací treasury kurz se závěrečnou zkouškou, na které se ČAT spolupodílela. Podpořili jsme kurzy topvision, stejně jako vzdělávací projekty Controller-Institut. V rámci pokračování úspěšné předloňské akce s BPP (vzdělávací simulační hra, pořádanou jako odborný kurz pro členy ČAT se zvýhodněnou cenou) jsme oslovili vzdělávací firmy, ale nepodařilo se najít podobnou akci pro treasurery. Oboustranně prospěšně pokračovala celoroční spolupráce se společností top vision, kde ČAT vystupovala jako garant cyklu treasury vzdělávacích seminářů a společnými silami jsme připravovali dnes již největší mezinárodní treasury konferenci v ČR Treasury Management Fórum nově jako Středoevropskou konferenci s globálnějším zaměřením na treasury, cash management a řízení rizik s návštěvou 180-ti účastníků z ČR a zahraničních asociací sdružených v EACT, s výbornou moderací A. Michla. V rámci TMF tentokrát neproběhlo vyhlášení Treasurera roku, ale připravujeme jeho inovaci na následující TMF. Spolupráce s topvision, byť dlouhodobě velice úspěšná, byla koncem roku ze strany ČAT ukončena na základě jednání s finanční asociací CAFIN, pod kterou spadá i Controller Institut, od nichž si slibujeme další rozvoj naší asociace do budoucna. Očekáváme propojení odborně i ekonomicky výhodného řešení, na které lze navázat i další chystané aktivity, vyžadující spolupartnerství i do budoucnosti (např. být součástí společného časopisu, rozjet ocenění za treasury projekty či studentské diplomové práce, zúčastnit se projektů na vzdělávání z evropských fondů, apod.). V roce 2013 pokračovala studie v rámci členských asociací EACT s hodnocením současné krize v oblasti úvěrování (která ukázala, že banky se ještě nevrátily k předkrizovým sazbám a ani kreditní linky nedostane firma jako dříve). V roce 2013 došlo v rámci výhodného partnerství se světovou vzdělávací agenturou EuroFinance (pod hlavičkou Economist Group Business), orientující se na oblast treasury, ke spolupráci na více aktivitách. ČAT se v průběhu roku stala spolupartnerem na mezinárodních konferencích Treasury a Cash Management v Evropě (především na největší evropské treasury konferenci v říjnu v Barceloně) a na tyto konference jsme získali pro členy ČAT speciální slevy. I nadále je naším zájmem pro příští roky dostat akci do Prahy, což je limitováno konferenčními a ubytovacími prostory pro cca 2000 účastníků. 4

5 Dohoda mezi EACT a EuroFinance umožňuje ČAT finanční podporu - za pomoc s pořádáním a marketingem EF konferencí, dostávají členské asociace, které jsou k partnerství pozváni, 2700 eur, a za pořadatelství výroční konference v ČR by šlo až o 6500 euro. V souvislosti s finančními závazky vůči EACT, o kterých se níže zmíníme, Prezidium ČAT odsouhlasilo v roce 2012, abychom částku získanou za spolupráci s EF převedli na účet EACT a touto formou tak splnila ČAT své závazky vůči EACT. Členství ČAT v EACT napomáhá i spolupráci se vzdělávací společností TMI (Treasury Management International), která nabídla již devátým rokem za sebou členům ČAT zdarma roční předplatné mezinárodně uznávaného treasury časopisu. Mezinárodní pohled na ČR je zajišťován členstvím a účastí ČAT na oficiálních akcích EACT (evropské asociace korporátních treasurerů) - organizace, která sdružuje asociace a kluby z 20 evropských zemí a zaměřuje se především na reálnou evropskou problematiku, jako je především harmonizace platebního systému v Evropě (SEPA - Credit transfer, Direct debit, IFRS a zajišťovací účetnictví). Nově se k tématům přidaly od roku 2010 i problémy finanční krize a především nové regulace OTC derivátů. EACT jako jediný zástupce "reálné ekonomiky" byla požádána o předložení dopadů návrhu FTT (daň z finančních transakcí) před Hospodářským a měnovým výborem v Evropském parlamentu. Členské země EACT se schází 2xročně, diskutují se a odsouhlasují další kroky asociace. V roce 2013 proběhla společná jednání v Záhřebu a v Barceloně za přítomnosti zástupce ČAT. V roce 2014 budou schůzky v Bratislavě a v místě EF konference 2014, Budapešti. Podpůrnou aktivitou mezi firmami se stal dotazník hodnocení současné krize v oblasti úvěrování (členské firmy z ČR se zúčastnily ve velkém počtu), který posloužil pro EACT na půdě centrálních bankéřů k jednání ohledně neúměrně zvýšených úvěrových marží a dostupnosti úvěrů firmám v zemích EU. Asi nejviditelnější aktivitou EACT v roce 2013 (a protože se jedná o zásadní záležitost, bude pokračovat i v roce 2014) se stala podpora korporací k chystaným změnám v legislativě OTC derivatives. Pod hlavičkou EACT byly konzultovány návrhy legislativy a s tím související dopisy pro Evropskou Komisi, podepsané velkými evropskými firmami, jako nesouhlas s návrhem zajištovací transakce evidovat v clearingovém centru, přeceňovat je a omezit kreditní riziko tím, že by korporace byla povinna v centru složit finanční prostředky. Firmy by tím vázali svou likviditu, nebo by musely ukončovat zajišťovací operace. ČAT se na uvedené téma OTC derivatives zúčastnila i dílčích jednání. K vývoji v oblasti regulace jsme uspořádali několik seminářů ve spolupráci s ČNB a Bankovní Asociací, který byl kombinací korporátně bankovního zájmu o chystanou regulaci. Pokračovala spolupráce s britskou asociací ACT bezplatným zasíláním The Treasurer Magazine (vydávaného měsíčně přímo ACT) pro členy ČAT, nabídkou účasti na nejvýznamnější konferenci pořádané britskou národní asociací, a důležitou podporou poskytovanou v oblasti certifikačního vzdělávacího treasury programu. 5

6 Nový prezident ACT osobně podpořil zájem o další rozvoj spolupráce s ČAT, dostali jsme pozvání na akce jejich asociace, zveřejnil best practise dokument o treasury (který se stal základem pro seminář Best practises), a také vyhlásil novinku young treasurer, kde hodlá ACT podpořit zvolené mladé treasurery ze členských států EACT v jejich kariérním růstu. V domácím ani zahraničním odborném tisku se ČAT tentokrát neprezentovala individuálními příspěvky. Spolupráce s příbuznými asociacemi a finančními institucemi pokračovala koordinace činností s Bankovní Asociací, se kterou spolupracujeme již od vzniku ČAT. V tomto období jsme s BA, coby členem Evropské platební komise, konzultovali dokumenty k platebnímu styku v rámci SEPA. Svého zástupce jsme vysílali do Národního koordinačního výboru SEPA, který vznikl jako součást Bruselského NKV a řešil především oblasti SEPA SCT (platby) a SEPA SDD (inkasa). V aktivním přístupu k problematice regulace OTC derivátů, který považujeme za stále největší nedořešenou hrozbu v treasury oblasti, jsme našli velmi silného domácího partnera v Ministerstvu Financí, se kterým jsme konzultovali a podpořili připomínkováním dokumentů postoj korporátů v ČR. Oni pak v Bruselu a EK tlumočili společné názory Při organizování seminářů se zaměřujeme na formát diskusních seminářů na vybrané treasury témata s prezentací kolegů z ČAT a následnou diskusí o praktických zkušenostech z reálného života ve firmách. Důraz klademe na oblast cash managementu, platební styk a aktuální problematiku treasury oblastí (platební styk, SEPA, bankovní produkty, zajišťovací techniky či správa pohledávek). Více prostoru v post krizovém období chceme věnovat tématům řízení likvidity, spolupráce s bankami a IT podpora, jelikož správné monitorování a řízení finanční situace v treasury každé společnosti vyžaduje specializovaná treasury IT řešení. V oblasti rozvoje vzdělávání byly vloni odstartovány další 2 běhy programu mezinárodní certifikace treasury. ČAT podepsala dohodu s britskou asociací ACT na treasury e-learningové studium se závěrečnou mezinárodně uznávanou zkouškou dle zavedené certifikace a k loňsku ukončilo certifikaci již 17 českých treasurerů (přihlášených přes ČAT). V březnu očekáváme přihlášky k dalšímu běhu, které bude možné podávat již s možností prodloužení délky studia. Vloni jsme navázali spolupráci s VŠE v Praze, se kterou jsme domluvili systém přednášek s budoucím možným zavedením předmětu treasury do školních osnov. Z ostatních aktivit Prezidia ČAT bych rád vzpomenul vyjednávání členských výhod, které jsou uvedeny na webu asociace, hlavně výrazné slevy na pořádané treasury akce a konference v ČR i v Evropě, slevy na předplatné odborných finančních časopisů připomínám, že platí pro členy ČAT možnost získat zdarma celoroční předplatné treasury časopisů TMI a The Treasurer Magazine. Průběžně 6

7 ČAT informuje o free trial nabídkách softwarových společností (Kyriba a ARKO, Salmon, Bloomberg či ThomsonReuters) a možnostech návštěvy webových seminářů či videokonferencí (např. ACT nebo Reval). Nezbytnou součástí, která nám pomáhá komunikovat se členskou základnou, a všemi zájemci o činnost ČAT, jsou internetové stránky Asociace, které v roce 2014 zažijí zásadní obměnu, a dále pak pravidelný měsíční newsletter, rozesílaný elektronickou poštou. Na webu asociace umožňujeme autorizovaný přístup pro členy, nabízíme stahování všech prezentací ze seminářů a workshopů od založení asociace, tzn. od roku 2001, najdete zde anketní hlasování či diskusní fórum pro členy. Jednáme o rozšíření části, kde by se členi mohli seznámit s nabídkou a poptávkou pracovních míst v oboru a interně měli možnost se přednostně dostat k novým nabídkám zaměstnání (doposud to řešíme pomocí diskusního fóra). Výše uvedené formy výměny informací považujeme za interaktivní způsob jak ČAT může členům předávat informace a zpět získávat jejich reakce a tak hájit zájmy korporátů v ČR. Zahraniční aktivity České asociace treasury v roce ) členství v EACT (http://www.eact-group.com) oficiálně od května 2005 Evropská asociace podnikového treasury, sdružuje nyní 21 asociací ze členských zemí EU. ČAT se zapojila do pracovní skupiny EACT - Platební styk, připomínkujeme SEPA aktivity (Credit transfer a Direct Debit roolbook). Konzultujeme návrhy dopisů v rámci regulace OTC derivátů, kde je EACT partnerem Evropské Komise. ČAT se zúčastnila výročních zasedání EACT : * půlročního zasedání EACT v Záhřebu v květnu 2013 * půlročního zasedání EACT v Barceloně v říjnu 2013 na kterých se projednávalo m.j. : - novým sponzorem EACT pro roky je firma Reval chystá se podpora benchmarking studie - Tomorrow s treasurers - ACT opakovala myšlenku, aby v každé asociaci byl vybrán young treasurer of the future, který bude s pomocí ACT podporován tak, aby do budoucna mohl být novou krví EACT návrh za ČAT: Jablonský, Kodousek. Připravit pro ně aktivity, kde se chtějí rozvíjet. - EACT reprezentace v Bruselu byla potvrzena potřeba platit si hlas reálné ekonomiky. Vzhledem k dosavadní činnosti s lobby na OTC derivatives, jednání o 7

8 EMIR a CRD IV u Evropského Parlamentu, byla EACT oslovena skupinou firem aby je zastupoval oficiální zástupce. Byl odsouhlasen kontrakt s firmou Avisa za 105tis. euro ročně na 18 měsíců. Financování bude zajištěno - ACT a AFTE každý 25,000 euro, EACT 15,000 euro, ostatní Asociace dle možností + zbytek od nefinančních společností. Avisa by měla zlepšit i komunikaci lobby v rámci členských zemí EACT. - financování reprezentace v Bruselu přijata Anni Mykkänen - EACT od 2013 je plátcem VAT a corporation tax - Money Market Funds (MMF) limity na typy instrumentů do kterých MMF mohou investovat a CNAV fondy budou muset vytvořit cash buffer min. 3%. - Long term financing Evropská komise vydala Green Paper - SEPA SDD se využívá pouze v 7% z celkových inkas, 2 měsíce do end date. Poslední zprávy hovoří o odkladu SCT a SDD z do podzimu - Funding survey 4. ročník EACT studie k finanční krizi a podmínkám korporátů vyplnilo 516 treasurerů z 18 zemí - IFRS 9 update finální verze IFRS 9 vejde v platnost v Dřívější platnost v EU není možná, a očekává se další konvergence s US GAAP - EMIR implementace EMIR reporting neodstartoval v září, ale byl posunut na konec 2013 a jaro 2014 dle licencování TR v dílčích zemích. Korporace reportují napřímo do Trade Repositories, nebo přes banky - odpověď na ECON regulation Evropský Parlament publikoval dokument dalšího směrování EU financial services legislation. EACT si dala nový cíl zúčastnit se konzultací v těchto bodech: nesoulad mezi právními předpisy, např. CRD 4 a EMIR četné projekty zahájené ještě nejsou dokončeny koordinovat s americkými regulačními orgány (např. EMIR a Dodd Frank) s SSC by se v reálné ekonomice nemělo zacházet jako s bankami - Budoucnost EACT návrhy k interní diskuzi v ČAT : uspořádat velkou každoroční konferenci a zisk využít pro EACT informování o činnostech ostatních asociací zlepšit EACT web stránky zavést adresář EACT lépe využít EACT síť uspořádat pravidelně WebEx (videokonferenci) na téma regulace Z těchto očekávání navrženy priority - webové stránky, setkání WebEx a EACT síť - Slováci inspirovat se v ČR procesem harmonizace daní na Slovensku - CoC = Code of Conduct byla představena finální verze a kodex byl schválen s tím, že by měl být přenesen do národních asociací jako vzor Z nejdůležitějších materiálů, které ČAT společně s EACT projednávala, vybíráme: - návrh "Směrnice Rady" na zavedení daně z finančních transakcí (FTT) na cenné papíry a deriváty v rámci EU (FX spot obchody by měly být osvobozeny) - aktivní vyjednávání v Bruselu o EMIR (derivátová nařízení) a CRD IV (kapitálové požadavky) - připomínky prováděcího manuálu u regulačního orgánu pro EU, ESMA. - vyjadřování se k návrhům revidovaného nařízení o ratingových agenturách, s akcentem na problematiku povinné rotace. - MiFID připomínky EACT k návrhu do Evropského Parlamentu 8

9 V rámci spolupráce EF a EACT odsouhlasila ČAT převedení příspěvku 2700 eur, který nám náležel za marketingovou spolupráci, na účet EACT jako součást dohody o finančním příspěvku na reprezentaci EACT v Bruselu (na lobby). Další aktivity EACT byly již zmíněny výše v části popisu spolupráce ČAT s EACT - rád bych vyzdvihl účast ČAT na všech studiích za účasti poměrně velkého množství respondentů z ČR, což vyneslo navíc peníze, které byly předány na humanitární účely. Na EACT jednání si členské asociace Polska, Slovenska, Slovinska, Maďarska a ČAT potvrdili zájem uspořádat pokračování společné Středoevropské konference, jejíž 1. ročník proběhl v květnu 2012 v Budapešti i za účasti českých zástupců. V červnu 2013 ČAT uspořádala 2. ročník mezinárodní konference i s galavečerem, jakožto součást každoroční TMF červnové konference v Praze. Pro rok 2014 ČAT přislíbila účast na 3. ročníku akce, tentokrát ve Slovinsku. Výše uvedené členské státy současně utvořily v roce 2013 pracovní skupinu, která se zúčastní ankety v oblasti studie o electronic invoicing ve spolupráci s italskou asociací, která byla iniciátorem celé aktivity. Od členství v EACT si do budoucna slibujeme další rozšiřování podpory zahraničních asociací, což praktickou formou naplňujeme spolupořádáním prestižních bezplatných diskusních akcí treasury talking stolů za účasti treasurerů ze všech zemí EACT. 2) členství v IGTA (www.igta.org) od července 2002 aktivity ČAT v rámci IGTA v roce 2013 byly stejně jako u ostatních asociací nevýznamné, uskutečnila se pouze jedna oficiální akce: * výroční zasedání IGTA v USA v září (bez české účasti) na které se projednávala témata OTC derivatives, MMF, rating agencies. Novým prezidentem po Eymon Tsangovi z HKACT pro rok 2014 bude Tom Deas z NACT (USA). 3) spolupráce s EuroFinance - : Ze společných aktivit či podpory akcí největší vzdělávací společnosti pořádající treasury konference a další tréninkové semináře byly po dohodě ČAT a EF vybrány: Konference Cash and liquidity management, Amsterdam Konference International Cash and Treasury Management v Barceloně, kde ČAT byla partnerem EF konference. Prezidium zajistilo distribuci brožur a ovou nabídku konference. V rámci spolupráce EF a EACT obdržela ČAT za akci příspěvek 2700 eur. 9

10 ČAT se s EF jakožto zajímavým partnerem v oblasti treasury domlouvá na podpoře mezinárodní konference (v roce 2016 bychom rádi pomohli dostat konferenci do Prahy), partnerství při vyhlašování Treasurera roku a dostali jsme již nabídku na uspořádání workshopu Cash forecasting (v plánu na rok 2014). Závěrem rekapitulace činnosti minulého roku bych rád poděkoval všem, kdo se podílí na přípravě seminářů a workshopů, ať již jako prezentátoři či jako diskutující, anebo pomocí s prostory a akcemi. Rád bych připomněl, že kolegiální zájem podělit se s ostatními členy asociace o své zkušenosti je Prezidiem ČAT finančně oceněn (jde pouze o menší částku, ale vyjadřujeme tím ohodnocení pro ty členy, kteří připraví něco pro ostatní kolegy ČAT). Plány ČAT na rok 2014 Zaměření našeho sdružení treasurerů na následující období vidí Prezidium ČAT zejména v těchto oblastech: pokračovat v přípravě seminářů a workshopů dle zájmu členů další zapojení se do legislativního a daňového procesu v úzké spolupráci s ČNB, Bankovní a dalšími asociacemi, Ministerstvem Financí, veřejností apod. (jde o problematiku SEPA, MiFID, Direct debit, FTT, OTC derivátů, IFRS aj.) aktivně se účastnit v rámci Národního koordinačního výboru zahájit spolupráci s novým asociačním partnerem CAFIN pokračovat ve spolupráci se zahraničními asociacemi v rámci EACT a IGTA, ale i s jednotlivými asociacemi bilaterálně (např. při vzdělávání, návrzích společného postupu, regionálních akcích, atd.) zapojit se do procesu přípravy a připomínkování v rámci platební komise EACT hájit postavení treasurera ve firmě a jeho možnosti přínosu pro svůj podnik (příkladem je kodex treasurera a různé odborné studie) vzdělávání podpořit mezinárodní certifikační program ACT, spolupracujeme i na dílčích vzdělávacích akcích typu treasury certifikace, apod. spolupráce s vysokými školami, vzdělávacími agenturami a především s ostatními asociacemi působícími ve finanční oblasti v ČR zapojit se do vzdělávacího projektu pro finanční útvary (ze strukturálních fondů) zajištění rozvoje odborných komisí vybídnout kolegy z oboru do činnosti komisí zahájení podpůrného job recruitment treasury programu pro členy nový web ČAT a rozvoj dalších služeb na webu 10

11 Semináře, workshopy a ostatní připravované akce ČAT pro rok 2014 leden: únor: a dále: Valná hromada ČAT Seminář: Cash management a současné treasury operace workshop: systémy pro snížení provozních nákladů Seminář: Praktické aplikace řízení RM ve společnosti Seminář: Cash Flow forecasting Seminář: FX hedging a řízení rizik workshop: excel pro finance Seminář: credit risk a správa pohledávek Seminář: úvěry a zajištění financování společnosti Seminář: Praktické zkušenosti s řízením cash managementu Seminář: Plánování a optimalizace nákladů skupiny, snižování nákladů Seminář: Zajišťování rizik v praxi a řízení a vymáhání pohledávek Seminář: cash management - platební systémy Seminář: platební karty, cash collections, inkaso Seminář: Účtování zajišťovacích a spekulativních transakcí workshop: on-line prezentace webového TMS Seminář: Aktuální vývoj na měnových trzích a predikce vývoje Seminář: SEPA a dopad na Treasury Seminář: Implementace regulační směrnice EU do české praxe workshop: Praktické zavádění TMS ve firmě Seminář: Správa volných fin. prostředků, dluhopisy workshop: Využití informační platformy při Treasury aktivitách Seminář: Hedgingové účetnictví příklady z firemní praxe Seminář: vztahy mezi bankou a klientem Seminář: Exportní financování a pojištění se státní podporou EGAP workshop: Data v reálném čase Seminář: Jak připravit, odsouhlasit a zavést Treasury Policy Seminář: Uplatňování IAS standardů Seminář: Back Office jakožto podpora Treasury v podnicích Seminář: Platební styk v bance workshop: TMS Reuters, Salmon, Titan, aj. Seminář: Tvorba a zaměření RM politiky ve společnosti Seminář: Zkušenosti s RM systémy, efektivita a IT podpora RM workshop: Project management, systémová integrace a řízení kvality Seminář: Faktoring a forfaiting, leasing Seminář: Daňová optimalizace v Treasury Seminář: Potřeba informačního systému treasurera a výběr TMS další aktivity: - Konference Treasury Fórum (název se řeší) - Cyklus diskusních seminářů o zkušenostech členů ČAT - podpora benchmarkové studie korporátního treasury v ČR - 3. ročník tenisového treasury turnaje ČAT 11

12 Z dalších námětů: - časopis s fotografiemi a zkrácenými prezentacemi z TF - novinky z jednání o regulaci OTC derivátů - ocenění za přínos korporát. financím Závěrečné slovo : Za námi je rok V období pokračující hospodářské krize, která dopadla i na českou ekonomiku, se nepodařilo udržet laťku z roku 2010, kdy Asociace měla zatím nejvyšší počet členů za celou svou historii. Vzhledem k šetření nákladů ve firmách členů nepřibývalo, což se pokusíme v dalším roce zvrátit právě probíhajícím propojením aktivit s partnerskou asociací CAFIN. Chystáme v této souvislosti rozsáhlejší kampaň, která by měla ukázat, čeho jsme za 12 let od založení ČAT dosáhli, tak abychom společně rozvoj naší asociace opět posunuli o kousek dopředu. I nadále platí, že největší odměnou je nám Vaše hojná účast na seminářích, konferencích a dalších akcích, na kterých se máme možnost vidět. To je důvod proč to vše děláme. ČAT je zavedeným pojmem doma, a je viditelná i v zahraničí, kde je součástí aktivit pořádaných evropskou asociací, což jsme si předsevzali před lety jako náš úkol. Využijme partnerských vztahů, které berme jako příležitost ukázat schopnosti treasury odbornosti v ČR, a zúčastněme se aktivně budoucnosti zregulované Evropy. Možná to bude další krok jak dostaneme do povědomí důležitost korporátního Treasury a tím i nás samotných. Úplně na závěr si dovolím jménem Prezidia Asociace poděkovat Vám všem, členům ČAT a popřát si společně hodně úspěchů do roku za Prezidium ČAT Vám děkuji Ivan Haco Prezident ČAT 12

13 Zpráva o hospodaření ČAT za rok 2012 a 2013 Dovolte mi prosím informovat Vás nyní v krátkosti o hospodaření Asociace. Vzhledem k faktu, že na minulé VH jsme Vás seznámili pouze s předběžnými výsledky hospodaření za rok 2012, je naší povinností tento rok uzavřít a proto Vám jej předkládáme k odsouhlasení. Oproti předběžným číslům došlo pouze k drobným úpravám. Současně se s Vámi chceme podělit o předběžné výsledky hospodaření za rok 2013, jehož výsledky budou zpracovány v březnu (resp. červnu) t.r. Z předložených dokladů a výkazů (Výkaz o majetku a závazcích a Výkaz příjmů a výdajů) vyplynulo, že asociace vykázala za rok 2012 výsledek z hospodaření zisk Kč (rok předtím to byla ztráta 3 tisíce). Upozorňuji, že jde o daňový zisk podle pravidel pro sdružení, dle kterého se daň rovnala nule. Hospodaření s reálnou hotovostí je popsáno dále. Zpráva o hospodaření za rok 2012 : Rozpočet na kalendářní rok 2012 byl zpracován Prezidiem ČAT jako přebytkový, čerpaný hospodárně se snahou akumulovat prostředky na větší výdaje u akcí, kde budeme prezentovat Asociaci či pořádat akce finančně náročnějšího charakteru. V tomto roce jsme preferovali akce bez sponzoringu, spolupořádané přímo členy ČAT, tudíž se podařilo uspořádat řadu nekomerčně zaměřených seminářů. ČAT spravovala k celkem více než cca Kč. Větší část peněz byla uložena na fixní terminovaný vklad za 3,5% p.a. (2,3 mil. Kč), a z důvodů likvidity a především bezpečnosti výše státní garance v jedné bance (do výše 2,5 mil. Kč) jsme ostatní prostředky rozdělili na účty v ČSOB a nově v Citibank, kde máme úročení sazbou Pribid (což bylo při klesajících úrocích přeci jen lepší nežli dnes běžných 0,01% p.a.). Dočasným řešením ke konci roku bylo uložení 500 tis. Kč na roční termínovaný vklad (za 0,4% p.a.). V detailnějším pohledu získala ČAT na členských příspěvcích Kč, na příspěvcích za pořádané semináře - od návštěvníků Kč a od pořádajících bank a společností Kč. Významnou příjmovou položkou je již každoročně částka za TMF konferenci, v roce 2012 šlo o zisk cca Kč. Opět se mezi příjmy objevily částky za refundaci cestovních nákladů od EACT za Kč, a povedlo se dohodnout i příspěvek za podporu konference EuroFinance dle rámcové smlouvy s EACT ve výši euro. Novinkou byl příspěvek 38 tis. Kč od Bloombergu. Na straně nákladů jsme hospodařili střídměji nežli rok předtím, i tak se podařilo uskutečnit tenisový turnaj, speciální seminář a předvánoční večírek ČAT, to celkem 13

14 za cca Kč. Asociaci se nezvyšovaly náklady za provoz webových stránek i účetnictví, a dobrou vyjednávací politikou se podařily snížit výdaje na Valnou hromadu na zhruba Kč. Celkově jsme pak na provozní účely použili zhruba Kč, z nichž se velká část týkala administrativy asociace (srážková daň bude zaplacena až vlednu 2013). Vzhledem k odsouhlasení dohody o finančním příspěvku na reprezentaci EACT v Bruselu (1500 euro na lobby) jsme převedli příspěvek 2700 eur za marketingovou spolupráci s Eurofinance přímo na účet EACT, odkud byl částečně použit, a zbytek částky bude použit na stejný účel v roce Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji předběžně činí ,- Kč. (oproti minulému roku jde o návrat k původním každoročním výsledkům). Zpráva o hospodaření za rok 2013 jde o předběžná čísla : Rozpočet na kalendářní rok 2013 byl zpracován Prezidiem ČAT jako neutrální, čerpaný hospodárně se snahou akumulovat prostředky na větší výdaje u akcí, kde jsme prezentovali Asociaci či pořádali akce finančně náročnějšího charakteru. V tomto roce jsme preferovali akce bez sponzoringu, spolupořádané přímo členy ČAT, tudíž se podařilo uspořádat řadu nekomerčně zaměřených seminářů (vyjímkou bylo TMF, kde jsme získali díky středoevropskému zaměření Kč od EACT). V průběhu roku došlo k obměně členské základny, ale na rozdíl od roku 2012 byl počet nově příchozích členů ČAT vyšší nežli počet členů odchozích (či spíše neaktivních). ČAT spravovala k celkem více než cca Kč. Větší část peněz byla uložena na fixní terminovaný vklad za 3,5% p.a. (2,4 mil. Kč), a z důvodů likvidity a bezpečnosti výše státní garance v jedné bance (do výše 2,5 mil. Kč) jsme ostatní prostředky rozdělili na účty v ČSOB a v Citibank, kde máme úročení sazbou Pribid (což však při klesajících úrocích nevyneslo skoro nic). Nový termínovaný vklad (v Citi skončil za 0,4% p.a.) se již nepovedlo za smysluplných podmínek uzavřít. V detailnějším pohledu získala ČAT na členských příspěvcích Kč, na příspěvcích za pořádané semináře - od návštěvníků Kč a od pořádajících bank a společností Kč. Významnou příjmovou položkou je již každoročně částka za TMF konferenci, v roce 2013 šlo o zisk cca Kč (s již výše uvedenou podporou EACT). Mezi příjmy se objevily i částky za refundaci cestovních nákladů od EACT za Kč, a povedlo se dohodnout i příspěvek za podporu konference EuroFinance dle rámcové smlouvy s EACT ve výši euro. Na straně nákladů jsme hospodařili podobně jako rok předtím, podařilo se tak uskutečnit tenisový a curlingový turnaj, a to celkem za cca Kč. Asociaci se nezvyšovaly náklady za provoz webových stránek i účetnictví, zvýšily se výdaje na Valnou hromadu na zhruba Kč. Celkově jsme pak na provozní účely použili zhruba Kč, z nichž se velká část týkala administrativy asociace (srážková daň bude zaplacena až vlednu 2014). Vzhledem k odsouhlasení dohody o finančním 14

15 příspěvku na reprezentaci EACT v Bruselu jsme využili příspěvek 2700 eur z roku 2012 za marketingovou spolupráci s Eurofinance, převedený a částečně využitý již v roce 2012 na účet EACT, s tím, že zbytek částky (1200 euro) se použil v roce Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji předběžně činí ,- Kč. (oproti minulému roku jde o nárust způsobený podporou EACT). Návrh rozpočtu na rok stejně jako v minulých letech se budeme řídit pravidly neziskových organizací. Pokud se bude zlepšovat hospodářská krize, dá se v roce 2014 předpokládat neutrální hospodaření asociace. Na počátek roku 2014 připravujeme řešení s komentářem jednotlivých položek na tento rok, které se však nebude příliš lišit od stavu hospodaření v letech 2012 a 2013, ve kterém se konaly některé nové akce, na něž chceme navázat i v roce 2014, nelze však počítat s tak výjimečnou podporou jako v roce Dodržení rozpočtu bude záviset nejvíce od úhrady členských příspěvků, kde vidíme největší riziko, a pak v úspěšnosti konference Treasury Fórum, která letos bude mít nového partnera, a navíc chystáme pro účastníky zajímavé překvapení. Z výše zmíněných důvodů navrhujeme letos rozpočet jako neutrální či mírně schodkový. 15

16 Rozpočet za rok 2012 (stav k ) Členské přísp- rok Členské přísp-1/2 Semináře 80 x x x Příjmy Výdaje x Semináře večírek x2t 0x1t Reklama 0 0 x Sponzoring 0 Bloom berg Akce účetnictví Poštovné Kancelář. potřeby ostatní Sekret,DPP Prezidium Přednášení 0 IH Cestovné Ostatní / semináře Ostatní / semináře 8x 500 5x x 2500 Web až do 7/ webhost x Reklama +časopis ing 2376 tenis Úrok bank EACT fee 300eur 1500eu* 0* Konf EF 2700eur 0 * Konf EF 0 EACT 800eur VH ACT certif 100 GBP Popl.bank sráž.daň TMF konf TMF- tv párty Celkem příjmy Celkem výdaje * ČAT odsouhlasila převedení příspěvku 2700 eur, který nám náležel za marketingovou spolupráci, na účet EACT jako součást dohody o finančním příspěvku na reprezentaci EACT v Bruselu (na lobby). 16

17 Předběžný rozpočet za rok 2013 (stav k ) Členské přísp- rok Členské přísp-1/2 Semináře 80 x x x Příjmy Výdaje x Semináře curling x2t 0x1t x Reklama 0 0x Curling 23tis účetnictví Poštovné Kancelář. potřeby Sponzoring 0 0 ostatní Sekret,konf Prezid,DPP Nezařazené 0 2x 1500 Cestovné Ostatní Ostatní 8x 500 5x x 2000 Web až do 8/ webhosting x Reklama +časopis Tenis Úrok bank ostatní 6000 Konf EF??? 2700eur EACT fee 300eur 1200eur* 0* EACT 800eur VH ACT certif GBP 0 Popl.bank sráž.daň 8738 TMF konf. Celkem příjmy EACT TMF- tv galavečer Celkem výdaje * ČAT odsouhlasila převedení příspěvku 2700 eur, který nám náležel za marketingovou spolupráci v roce 2012, na účet EACT jako součást dohody o finančním příspěvku na reprezentaci EACT v Bruselu (na lobby). 17

Valná hromada ČAT. 28. ledna 2011. Zpráva o činnosti za rok 2010

Valná hromada ČAT. 28. ledna 2011. Zpráva o činnosti za rok 2010 Valná hromada ČAT 28. ledna 2011 Zpráva o činnosti za rok 2010 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 25. ledna 2013. Zpráva o činnosti za rok 2012

Valná hromada ČAT. 25. ledna 2013. Zpráva o činnosti za rok 2012 Valná hromada ČAT 25. ledna 2013 Zpráva o činnosti za rok 2012 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 5. února 2010. Zpráva o činnosti za rok 2009

Valná hromada ČAT. 5. února 2010. Zpráva o činnosti za rok 2009 Valná hromada ČAT 5. února 2010 Zpráva o činnosti za rok 2009 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vás přivítal na Valné hromadě Asociace a seznámil Vás s činností Asociace. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 27. ledna 2012. Zpráva o činnosti za rok 2011

Valná hromada ČAT. 27. ledna 2012. Zpráva o činnosti za rok 2011 Valná hromada ČAT 27. ledna 2012 Zpráva o činnosti za rok 2011 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 23. ledna 2015. Zpráva o činnosti za rok 2014

Valná hromada ČAT. 23. ledna 2015. Zpráva o činnosti za rok 2014 Valná hromada ČAT 23. ledna 2015 Zpráva o činnosti za rok 2014 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 25. ledna 2008. Zpráva o činnosti za rok 2007

Valná hromada ČAT. 25. ledna 2008. Zpráva o činnosti za rok 2007 Valná hromada ČAT 25. ledna 2008 Zpráva o činnosti za rok 2007 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vás přivítal na Valné hromadě Asociace a seznámil Vás s činností Asociace. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 23. ledna 2009. Zpráva o činnosti za rok 2008

Valná hromada ČAT. 23. ledna 2009. Zpráva o činnosti za rok 2008 Valná hromada ČAT 23. ledna 2009 Zpráva o činnosti za rok 2008 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vás přivítal na Valné hromadě Asociace a seznámil Vás s činností Asociace. Činnost

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach

Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach Praha 14. února 2014 Globální finanční krize je nyní v podstatě u konce a víceletý hospodářský rozmach právě začíná. Tímto závěrem podtrhl

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

V A L N Á H R O M A D A 1 0. 1 2. 2 0 0 9

V A L N Á H R O M A D A 1 0. 1 2. 2 0 0 9 V A L N Á H R O M A D A Program valné hromady: 1. Zahájení 2. Volba komisí (mandátové, návrhové, ověřovatelů zápisu a usnesení) 3. Zpráva o činnosti za uplynulé období 4. Certifikační orgán SPŘ a činnost

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS

Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS 17. 18.5.2013 Dana Jurásková Program Sněmu předsedkyň a předsedů sekcí a regionů Česká asociace sester 17. 18.5.2013 Brno Pátek 17.5.2013 16.00 hod. Informace

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize?

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Citibank Europe plc, organizační složka Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Praha, 3. prosince 2009 Prezentující Marek Potoma ředitel komerčního bankovnictví Hana Stuchlíková ředitelka marketingu

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 1. jednání Valné hromady Sdružení obcí Toulovcovy Maštale v roce 2013 proběhlo

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma Bankovní obchody A. Aktuálně poskytované produkty Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele M-záruka ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) přijetí žádosti od včetně formální kontroly storno vystavené

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz)

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz) Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2008 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Základní nastavení a vymezení vůči jiným produktům Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu jako

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Slovak PPP FORUM 2008 Bratislava, 26.- 27. november 2008 Jan Troják ČSOB, ředitel projektového financování Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Ing. Jan Troják je ředitelem týmu projektového

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery

Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Československá obchodní banka, a. s. Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Česká republika, ve znění k 1. 11. 2009 Obsah A B C Kreditní karta

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti PROJEKT Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Spolupráce

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro členy BD Sv. Ján Váženíčlenové družstva, předkládám Vám nabídku vybraných bankovních služeb připravenou právě pro Vás. Dovolte, abych Vám předně

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Úvodní slovo a formální náležitosti. Shrnutí výroční zprávy za rok 2011. Představení kandidátů na členy Výboru asociace

Úvodní slovo a formální náležitosti. Shrnutí výroční zprávy za rok 2011. Představení kandidátů na členy Výboru asociace Úvodní slovo a formální náležitosti Shrnutí výroční zprávy za rok 2011 Hospodaření v roce 2011 Cíle a rozpočet na rok 2012 Představení kandidátů na členy Výboru asociace Volba členů Výboru asociace Diskuze

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ NEZISKOVÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SLOŽENÉ Z PŘEDNÍCH OSOBNOSTÍ A LÍDRŮ ČESKÉHO NEMOVITOSTNÍHO TRHU. NAŠE AKTIVITY SMĚŘUJÍ K ODBORNÉ I ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI. INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ O ASOCIACI Asociace pro

Více

Financování projektů municipalit

Financování projektů municipalit Financování projektů municipalit 7.12.2011 Obsah: Hospodaření obcí a Zákon o VZ (z pohledu podmínek financování) Poskytnutí úvěru Odkupy pohledávek Související služby 7.12.2011 Hospodaření obcí (z pohledu

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Číslo 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Newsletter červenec - září 2012 Vážení zájemci o problematiku sociálních služeb, předkládáme Vám newsletter

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více