Valná hromada ČAT. 17. ledna Zpráva o činnosti za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada ČAT. 17. ledna 2014. Zpráva o činnosti za rok 2013"

Transkript

1 Valná hromada ČAT 17. ledna 2014 Zpráva o činnosti za rok 2013 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost Prezidia během hodnoceného období se soustředila zejména na plnění cílů, které asociace při svém vzniku představila, a které jsou publikovány na internetových stránkách ČAT: rozvoj členské základny v současnosti má ČAT okolo 110 řádných členů pravidelné měsíční odborné treasury semináře každé poslední úterý v měsíci diskusní semináře praktických treasury činností a workshopy info systémů informovanost o aktivitách ČAT na webových stránkách Asociace zapojení se do problematiky návrhů legislativy a regulačního procesu v úzké spolupráci s Ministerstvem financí a domácími i světovými asociacemi Naše asociace má co se týče personálního obsazení stabilní tým, Prezidium zasedalo v loňském roce 3 krát a pracuje nyní ve složení: Ing. Ivan Haco, Ing. Vít Sigmund, Ing. Ondrej Simon, JUDr. Zdeněk Radil, Ing. Rudolf Bureš, Ing. Michal Ebrle, Ing. Petr Polák, Ing. Radomír Daněk, Ing. Karel Semerák a Ing. Alexandr Hudský. V Evropě jsme vnímáni jako menší Asociace, počet členů se pohybuje mezi čísly 100 a 120 s tím, že máme zájem se postupně rozšiřovat, a přesvědčit o významu a úspěšnosti Asociace i další zájemce. V následující tabulce je uvedeno několik údajů o stavu členské základny rok od vzniku Asociace v roce 2002 do roku 2013:

2 stav k Podle druhu členství : firmy fyzické osoby celkem členů Plnění cílů presentovaných na loňské lednové VH zabezpečovaly v průběhu roku 2013 odborné komise asociace organizováním odborných seminářů, workshopů a akcí podle vnitřního plánu činností, schváleného Prezidiem ČAT. V průběhu roku jsme museli nově reagovat na vývoj nové regulace z EU ale i v ČR formou speciálních seminářů. Rád bych při této příležitosti vzpomenul aktivity, které se podařilo uskutečnit či podpořit: Semináře, workshopy a ostatní uskutečněné akce ČAT v roce 2013 leden: únor: březen: duben: Valná hromada a novoroční setkání členů ČAT Business value through integrated cash flow forecasting - ACT webinar studie finanční krize v oblasti úvěrování - EACT Seminář: Řízení kreditního rizika - institut nespolehlivého plátce ACT Annual Cash Management konference Cyklus Řízení cashflow topvision Evropský platební styk 2013 IIR - Praha Seminář: SEPA END DATE TalkingTreasury diskusní akce Londýn podpora aktivit k chystaným změnám v legislativě regulace OTC Financial Transaction Tax (FTT) připomínkování směrnice (pro EACT) Seminář: Best practises v treasury profesi aneb co vše a jak se má řídit 2

3 jarní běh certifikačního treasury e-learningového kurzu britské asociace ACT seminář Thomson Reuters & FX ALL připomínky EACT v rámci lobbingu k regulaci OTC derivátů květen: Seminář: Co korporace chtějí od banky ACT Annual Konference Liverpool EACT Board meeting Zagreb regionální kulatý stůl se zaměřením na EMIR červen: Konference ČAT Treasury Management Fórum - Středoevropská konference včetně společenského galavečera Tenisový turnaj ČAT a Grant Thornton Advisory Začíná trend rostoucích úroku? ČS webinar 6. Broadridge Swift Update Meeting červenec: EuroFinance s Summer School on International Treasury Management Comodity risk - Reval's Round Table Webinar srpen: Výsledky studie finanční krize v oblasti úvěrování - EACT JPMorgan The European Corporate Treasury Benchmarking Study 2013 Standards for the Regulation of OTC Derivatives, CCPs,TR září: Seminář: Regulace EMIR a reporting derivátů workshop EMIR Bankovní Asociace Konference SEPA pro korporáty a SME - IIR - Praha platební styk - praktické využití SEPA plateb ICC Praha reporting of derivative trades ACT webinar 8th Corporate Treasury in Russia and CIS - Moskva říjen: Seminář: Platební disciplína obchodních partnerů a lustrace + curlingový turnaj podzimní běh certifikačního treasury e-learningového kurzu ACT Konference International Cash and Treasury Management - Barcelona - EF European Investment konference Praha SEPA - realising the long-term benefits - ACT webinar listopad: Seminář: BNP treasury Day CZICM Credit Matters Symposium Conference Cash and liquidity management Amsterdam - EF Treasury Management a spolupráce s finančními institucemi CI podpora aktivit k chystaným změnám v regulaci OTC prosinec: Seminář: NOZ, zákon o obchodních korporacích a právní předpisy od

4 leden 2014: How safe is your bank? - ACT webinar Forecasting - zlepšete firemní výsledky precizními odhady CI Regulace a trade repositories - registrace TR pro EMIR Valná hromada a novoroční setkání členů ČAT EMIR the final countdown - ACT webinar V souladu se snahou nabízet členům nejen vlastní aktivity, se kromě výše uvedeného programu ČAT spolupodílela na programech českých vzdělávacích společností - své jméno propůjčila ČAT certifikačnímu programu od IIR pro týdenní vzdělávací treasury kurz se závěrečnou zkouškou, na které se ČAT spolupodílela. Podpořili jsme kurzy topvision, stejně jako vzdělávací projekty Controller-Institut. V rámci pokračování úspěšné předloňské akce s BPP (vzdělávací simulační hra, pořádanou jako odborný kurz pro členy ČAT se zvýhodněnou cenou) jsme oslovili vzdělávací firmy, ale nepodařilo se najít podobnou akci pro treasurery. Oboustranně prospěšně pokračovala celoroční spolupráce se společností top vision, kde ČAT vystupovala jako garant cyklu treasury vzdělávacích seminářů a společnými silami jsme připravovali dnes již největší mezinárodní treasury konferenci v ČR Treasury Management Fórum nově jako Středoevropskou konferenci s globálnějším zaměřením na treasury, cash management a řízení rizik s návštěvou 180-ti účastníků z ČR a zahraničních asociací sdružených v EACT, s výbornou moderací A. Michla. V rámci TMF tentokrát neproběhlo vyhlášení Treasurera roku, ale připravujeme jeho inovaci na následující TMF. Spolupráce s topvision, byť dlouhodobě velice úspěšná, byla koncem roku ze strany ČAT ukončena na základě jednání s finanční asociací CAFIN, pod kterou spadá i Controller Institut, od nichž si slibujeme další rozvoj naší asociace do budoucna. Očekáváme propojení odborně i ekonomicky výhodného řešení, na které lze navázat i další chystané aktivity, vyžadující spolupartnerství i do budoucnosti (např. být součástí společného časopisu, rozjet ocenění za treasury projekty či studentské diplomové práce, zúčastnit se projektů na vzdělávání z evropských fondů, apod.). V roce 2013 pokračovala studie v rámci členských asociací EACT s hodnocením současné krize v oblasti úvěrování (která ukázala, že banky se ještě nevrátily k předkrizovým sazbám a ani kreditní linky nedostane firma jako dříve). V roce 2013 došlo v rámci výhodného partnerství se světovou vzdělávací agenturou EuroFinance (pod hlavičkou Economist Group Business), orientující se na oblast treasury, ke spolupráci na více aktivitách. ČAT se v průběhu roku stala spolupartnerem na mezinárodních konferencích Treasury a Cash Management v Evropě (především na největší evropské treasury konferenci v říjnu v Barceloně) a na tyto konference jsme získali pro členy ČAT speciální slevy. I nadále je naším zájmem pro příští roky dostat akci do Prahy, což je limitováno konferenčními a ubytovacími prostory pro cca 2000 účastníků. 4

5 Dohoda mezi EACT a EuroFinance umožňuje ČAT finanční podporu - za pomoc s pořádáním a marketingem EF konferencí, dostávají členské asociace, které jsou k partnerství pozváni, 2700 eur, a za pořadatelství výroční konference v ČR by šlo až o 6500 euro. V souvislosti s finančními závazky vůči EACT, o kterých se níže zmíníme, Prezidium ČAT odsouhlasilo v roce 2012, abychom částku získanou za spolupráci s EF převedli na účet EACT a touto formou tak splnila ČAT své závazky vůči EACT. Členství ČAT v EACT napomáhá i spolupráci se vzdělávací společností TMI (Treasury Management International), která nabídla již devátým rokem za sebou členům ČAT zdarma roční předplatné mezinárodně uznávaného treasury časopisu. Mezinárodní pohled na ČR je zajišťován členstvím a účastí ČAT na oficiálních akcích EACT (evropské asociace korporátních treasurerů) - organizace, která sdružuje asociace a kluby z 20 evropských zemí a zaměřuje se především na reálnou evropskou problematiku, jako je především harmonizace platebního systému v Evropě (SEPA - Credit transfer, Direct debit, IFRS a zajišťovací účetnictví). Nově se k tématům přidaly od roku 2010 i problémy finanční krize a především nové regulace OTC derivátů. EACT jako jediný zástupce "reálné ekonomiky" byla požádána o předložení dopadů návrhu FTT (daň z finančních transakcí) před Hospodářským a měnovým výborem v Evropském parlamentu. Členské země EACT se schází 2xročně, diskutují se a odsouhlasují další kroky asociace. V roce 2013 proběhla společná jednání v Záhřebu a v Barceloně za přítomnosti zástupce ČAT. V roce 2014 budou schůzky v Bratislavě a v místě EF konference 2014, Budapešti. Podpůrnou aktivitou mezi firmami se stal dotazník hodnocení současné krize v oblasti úvěrování (členské firmy z ČR se zúčastnily ve velkém počtu), který posloužil pro EACT na půdě centrálních bankéřů k jednání ohledně neúměrně zvýšených úvěrových marží a dostupnosti úvěrů firmám v zemích EU. Asi nejviditelnější aktivitou EACT v roce 2013 (a protože se jedná o zásadní záležitost, bude pokračovat i v roce 2014) se stala podpora korporací k chystaným změnám v legislativě OTC derivatives. Pod hlavičkou EACT byly konzultovány návrhy legislativy a s tím související dopisy pro Evropskou Komisi, podepsané velkými evropskými firmami, jako nesouhlas s návrhem zajištovací transakce evidovat v clearingovém centru, přeceňovat je a omezit kreditní riziko tím, že by korporace byla povinna v centru složit finanční prostředky. Firmy by tím vázali svou likviditu, nebo by musely ukončovat zajišťovací operace. ČAT se na uvedené téma OTC derivatives zúčastnila i dílčích jednání. K vývoji v oblasti regulace jsme uspořádali několik seminářů ve spolupráci s ČNB a Bankovní Asociací, který byl kombinací korporátně bankovního zájmu o chystanou regulaci. Pokračovala spolupráce s britskou asociací ACT bezplatným zasíláním The Treasurer Magazine (vydávaného měsíčně přímo ACT) pro členy ČAT, nabídkou účasti na nejvýznamnější konferenci pořádané britskou národní asociací, a důležitou podporou poskytovanou v oblasti certifikačního vzdělávacího treasury programu. 5

6 Nový prezident ACT osobně podpořil zájem o další rozvoj spolupráce s ČAT, dostali jsme pozvání na akce jejich asociace, zveřejnil best practise dokument o treasury (který se stal základem pro seminář Best practises), a také vyhlásil novinku young treasurer, kde hodlá ACT podpořit zvolené mladé treasurery ze členských států EACT v jejich kariérním růstu. V domácím ani zahraničním odborném tisku se ČAT tentokrát neprezentovala individuálními příspěvky. Spolupráce s příbuznými asociacemi a finančními institucemi pokračovala koordinace činností s Bankovní Asociací, se kterou spolupracujeme již od vzniku ČAT. V tomto období jsme s BA, coby členem Evropské platební komise, konzultovali dokumenty k platebnímu styku v rámci SEPA. Svého zástupce jsme vysílali do Národního koordinačního výboru SEPA, který vznikl jako součást Bruselského NKV a řešil především oblasti SEPA SCT (platby) a SEPA SDD (inkasa). V aktivním přístupu k problematice regulace OTC derivátů, který považujeme za stále největší nedořešenou hrozbu v treasury oblasti, jsme našli velmi silného domácího partnera v Ministerstvu Financí, se kterým jsme konzultovali a podpořili připomínkováním dokumentů postoj korporátů v ČR. Oni pak v Bruselu a EK tlumočili společné názory Při organizování seminářů se zaměřujeme na formát diskusních seminářů na vybrané treasury témata s prezentací kolegů z ČAT a následnou diskusí o praktických zkušenostech z reálného života ve firmách. Důraz klademe na oblast cash managementu, platební styk a aktuální problematiku treasury oblastí (platební styk, SEPA, bankovní produkty, zajišťovací techniky či správa pohledávek). Více prostoru v post krizovém období chceme věnovat tématům řízení likvidity, spolupráce s bankami a IT podpora, jelikož správné monitorování a řízení finanční situace v treasury každé společnosti vyžaduje specializovaná treasury IT řešení. V oblasti rozvoje vzdělávání byly vloni odstartovány další 2 běhy programu mezinárodní certifikace treasury. ČAT podepsala dohodu s britskou asociací ACT na treasury e-learningové studium se závěrečnou mezinárodně uznávanou zkouškou dle zavedené certifikace a k loňsku ukončilo certifikaci již 17 českých treasurerů (přihlášených přes ČAT). V březnu očekáváme přihlášky k dalšímu běhu, které bude možné podávat již s možností prodloužení délky studia. Vloni jsme navázali spolupráci s VŠE v Praze, se kterou jsme domluvili systém přednášek s budoucím možným zavedením předmětu treasury do školních osnov. Z ostatních aktivit Prezidia ČAT bych rád vzpomenul vyjednávání členských výhod, které jsou uvedeny na webu asociace, hlavně výrazné slevy na pořádané treasury akce a konference v ČR i v Evropě, slevy na předplatné odborných finančních časopisů připomínám, že platí pro členy ČAT možnost získat zdarma celoroční předplatné treasury časopisů TMI a The Treasurer Magazine. Průběžně 6

7 ČAT informuje o free trial nabídkách softwarových společností (Kyriba a ARKO, Salmon, Bloomberg či ThomsonReuters) a možnostech návštěvy webových seminářů či videokonferencí (např. ACT nebo Reval). Nezbytnou součástí, která nám pomáhá komunikovat se členskou základnou, a všemi zájemci o činnost ČAT, jsou internetové stránky Asociace, které v roce 2014 zažijí zásadní obměnu, a dále pak pravidelný měsíční newsletter, rozesílaný elektronickou poštou. Na webu asociace umožňujeme autorizovaný přístup pro členy, nabízíme stahování všech prezentací ze seminářů a workshopů od založení asociace, tzn. od roku 2001, najdete zde anketní hlasování či diskusní fórum pro členy. Jednáme o rozšíření části, kde by se členi mohli seznámit s nabídkou a poptávkou pracovních míst v oboru a interně měli možnost se přednostně dostat k novým nabídkám zaměstnání (doposud to řešíme pomocí diskusního fóra). Výše uvedené formy výměny informací považujeme za interaktivní způsob jak ČAT může členům předávat informace a zpět získávat jejich reakce a tak hájit zájmy korporátů v ČR. Zahraniční aktivity České asociace treasury v roce ) členství v EACT (http://www.eact-group.com) oficiálně od května 2005 Evropská asociace podnikového treasury, sdružuje nyní 21 asociací ze členských zemí EU. ČAT se zapojila do pracovní skupiny EACT - Platební styk, připomínkujeme SEPA aktivity (Credit transfer a Direct Debit roolbook). Konzultujeme návrhy dopisů v rámci regulace OTC derivátů, kde je EACT partnerem Evropské Komise. ČAT se zúčastnila výročních zasedání EACT : * půlročního zasedání EACT v Záhřebu v květnu 2013 * půlročního zasedání EACT v Barceloně v říjnu 2013 na kterých se projednávalo m.j. : - novým sponzorem EACT pro roky je firma Reval chystá se podpora benchmarking studie - Tomorrow s treasurers - ACT opakovala myšlenku, aby v každé asociaci byl vybrán young treasurer of the future, který bude s pomocí ACT podporován tak, aby do budoucna mohl být novou krví EACT návrh za ČAT: Jablonský, Kodousek. Připravit pro ně aktivity, kde se chtějí rozvíjet. - EACT reprezentace v Bruselu byla potvrzena potřeba platit si hlas reálné ekonomiky. Vzhledem k dosavadní činnosti s lobby na OTC derivatives, jednání o 7

8 EMIR a CRD IV u Evropského Parlamentu, byla EACT oslovena skupinou firem aby je zastupoval oficiální zástupce. Byl odsouhlasen kontrakt s firmou Avisa za 105tis. euro ročně na 18 měsíců. Financování bude zajištěno - ACT a AFTE každý 25,000 euro, EACT 15,000 euro, ostatní Asociace dle možností + zbytek od nefinančních společností. Avisa by měla zlepšit i komunikaci lobby v rámci členských zemí EACT. - financování reprezentace v Bruselu přijata Anni Mykkänen - EACT od 2013 je plátcem VAT a corporation tax - Money Market Funds (MMF) limity na typy instrumentů do kterých MMF mohou investovat a CNAV fondy budou muset vytvořit cash buffer min. 3%. - Long term financing Evropská komise vydala Green Paper - SEPA SDD se využívá pouze v 7% z celkových inkas, 2 měsíce do end date. Poslední zprávy hovoří o odkladu SCT a SDD z do podzimu - Funding survey 4. ročník EACT studie k finanční krizi a podmínkám korporátů vyplnilo 516 treasurerů z 18 zemí - IFRS 9 update finální verze IFRS 9 vejde v platnost v Dřívější platnost v EU není možná, a očekává se další konvergence s US GAAP - EMIR implementace EMIR reporting neodstartoval v září, ale byl posunut na konec 2013 a jaro 2014 dle licencování TR v dílčích zemích. Korporace reportují napřímo do Trade Repositories, nebo přes banky - odpověď na ECON regulation Evropský Parlament publikoval dokument dalšího směrování EU financial services legislation. EACT si dala nový cíl zúčastnit se konzultací v těchto bodech: nesoulad mezi právními předpisy, např. CRD 4 a EMIR četné projekty zahájené ještě nejsou dokončeny koordinovat s americkými regulačními orgány (např. EMIR a Dodd Frank) s SSC by se v reálné ekonomice nemělo zacházet jako s bankami - Budoucnost EACT návrhy k interní diskuzi v ČAT : uspořádat velkou každoroční konferenci a zisk využít pro EACT informování o činnostech ostatních asociací zlepšit EACT web stránky zavést adresář EACT lépe využít EACT síť uspořádat pravidelně WebEx (videokonferenci) na téma regulace Z těchto očekávání navrženy priority - webové stránky, setkání WebEx a EACT síť - Slováci inspirovat se v ČR procesem harmonizace daní na Slovensku - CoC = Code of Conduct byla představena finální verze a kodex byl schválen s tím, že by měl být přenesen do národních asociací jako vzor Z nejdůležitějších materiálů, které ČAT společně s EACT projednávala, vybíráme: - návrh "Směrnice Rady" na zavedení daně z finančních transakcí (FTT) na cenné papíry a deriváty v rámci EU (FX spot obchody by měly být osvobozeny) - aktivní vyjednávání v Bruselu o EMIR (derivátová nařízení) a CRD IV (kapitálové požadavky) - připomínky prováděcího manuálu u regulačního orgánu pro EU, ESMA. - vyjadřování se k návrhům revidovaného nařízení o ratingových agenturách, s akcentem na problematiku povinné rotace. - MiFID připomínky EACT k návrhu do Evropského Parlamentu 8

9 V rámci spolupráce EF a EACT odsouhlasila ČAT převedení příspěvku 2700 eur, který nám náležel za marketingovou spolupráci, na účet EACT jako součást dohody o finančním příspěvku na reprezentaci EACT v Bruselu (na lobby). Další aktivity EACT byly již zmíněny výše v části popisu spolupráce ČAT s EACT - rád bych vyzdvihl účast ČAT na všech studiích za účasti poměrně velkého množství respondentů z ČR, což vyneslo navíc peníze, které byly předány na humanitární účely. Na EACT jednání si členské asociace Polska, Slovenska, Slovinska, Maďarska a ČAT potvrdili zájem uspořádat pokračování společné Středoevropské konference, jejíž 1. ročník proběhl v květnu 2012 v Budapešti i za účasti českých zástupců. V červnu 2013 ČAT uspořádala 2. ročník mezinárodní konference i s galavečerem, jakožto součást každoroční TMF červnové konference v Praze. Pro rok 2014 ČAT přislíbila účast na 3. ročníku akce, tentokrát ve Slovinsku. Výše uvedené členské státy současně utvořily v roce 2013 pracovní skupinu, která se zúčastní ankety v oblasti studie o electronic invoicing ve spolupráci s italskou asociací, která byla iniciátorem celé aktivity. Od členství v EACT si do budoucna slibujeme další rozšiřování podpory zahraničních asociací, což praktickou formou naplňujeme spolupořádáním prestižních bezplatných diskusních akcí treasury talking stolů za účasti treasurerů ze všech zemí EACT. 2) členství v IGTA (www.igta.org) od července 2002 aktivity ČAT v rámci IGTA v roce 2013 byly stejně jako u ostatních asociací nevýznamné, uskutečnila se pouze jedna oficiální akce: * výroční zasedání IGTA v USA v září (bez české účasti) na které se projednávala témata OTC derivatives, MMF, rating agencies. Novým prezidentem po Eymon Tsangovi z HKACT pro rok 2014 bude Tom Deas z NACT (USA). 3) spolupráce s EuroFinance - : Ze společných aktivit či podpory akcí největší vzdělávací společnosti pořádající treasury konference a další tréninkové semináře byly po dohodě ČAT a EF vybrány: Konference Cash and liquidity management, Amsterdam Konference International Cash and Treasury Management v Barceloně, kde ČAT byla partnerem EF konference. Prezidium zajistilo distribuci brožur a ovou nabídku konference. V rámci spolupráce EF a EACT obdržela ČAT za akci příspěvek 2700 eur. 9

10 ČAT se s EF jakožto zajímavým partnerem v oblasti treasury domlouvá na podpoře mezinárodní konference (v roce 2016 bychom rádi pomohli dostat konferenci do Prahy), partnerství při vyhlašování Treasurera roku a dostali jsme již nabídku na uspořádání workshopu Cash forecasting (v plánu na rok 2014). Závěrem rekapitulace činnosti minulého roku bych rád poděkoval všem, kdo se podílí na přípravě seminářů a workshopů, ať již jako prezentátoři či jako diskutující, anebo pomocí s prostory a akcemi. Rád bych připomněl, že kolegiální zájem podělit se s ostatními členy asociace o své zkušenosti je Prezidiem ČAT finančně oceněn (jde pouze o menší částku, ale vyjadřujeme tím ohodnocení pro ty členy, kteří připraví něco pro ostatní kolegy ČAT). Plány ČAT na rok 2014 Zaměření našeho sdružení treasurerů na následující období vidí Prezidium ČAT zejména v těchto oblastech: pokračovat v přípravě seminářů a workshopů dle zájmu členů další zapojení se do legislativního a daňového procesu v úzké spolupráci s ČNB, Bankovní a dalšími asociacemi, Ministerstvem Financí, veřejností apod. (jde o problematiku SEPA, MiFID, Direct debit, FTT, OTC derivátů, IFRS aj.) aktivně se účastnit v rámci Národního koordinačního výboru zahájit spolupráci s novým asociačním partnerem CAFIN pokračovat ve spolupráci se zahraničními asociacemi v rámci EACT a IGTA, ale i s jednotlivými asociacemi bilaterálně (např. při vzdělávání, návrzích společného postupu, regionálních akcích, atd.) zapojit se do procesu přípravy a připomínkování v rámci platební komise EACT hájit postavení treasurera ve firmě a jeho možnosti přínosu pro svůj podnik (příkladem je kodex treasurera a různé odborné studie) vzdělávání podpořit mezinárodní certifikační program ACT, spolupracujeme i na dílčích vzdělávacích akcích typu treasury certifikace, apod. spolupráce s vysokými školami, vzdělávacími agenturami a především s ostatními asociacemi působícími ve finanční oblasti v ČR zapojit se do vzdělávacího projektu pro finanční útvary (ze strukturálních fondů) zajištění rozvoje odborných komisí vybídnout kolegy z oboru do činnosti komisí zahájení podpůrného job recruitment treasury programu pro členy nový web ČAT a rozvoj dalších služeb na webu 10

11 Semináře, workshopy a ostatní připravované akce ČAT pro rok 2014 leden: únor: a dále: Valná hromada ČAT Seminář: Cash management a současné treasury operace workshop: systémy pro snížení provozních nákladů Seminář: Praktické aplikace řízení RM ve společnosti Seminář: Cash Flow forecasting Seminář: FX hedging a řízení rizik workshop: excel pro finance Seminář: credit risk a správa pohledávek Seminář: úvěry a zajištění financování společnosti Seminář: Praktické zkušenosti s řízením cash managementu Seminář: Plánování a optimalizace nákladů skupiny, snižování nákladů Seminář: Zajišťování rizik v praxi a řízení a vymáhání pohledávek Seminář: cash management - platební systémy Seminář: platební karty, cash collections, inkaso Seminář: Účtování zajišťovacích a spekulativních transakcí workshop: on-line prezentace webového TMS Seminář: Aktuální vývoj na měnových trzích a predikce vývoje Seminář: SEPA a dopad na Treasury Seminář: Implementace regulační směrnice EU do české praxe workshop: Praktické zavádění TMS ve firmě Seminář: Správa volných fin. prostředků, dluhopisy workshop: Využití informační platformy při Treasury aktivitách Seminář: Hedgingové účetnictví příklady z firemní praxe Seminář: vztahy mezi bankou a klientem Seminář: Exportní financování a pojištění se státní podporou EGAP workshop: Data v reálném čase Seminář: Jak připravit, odsouhlasit a zavést Treasury Policy Seminář: Uplatňování IAS standardů Seminář: Back Office jakožto podpora Treasury v podnicích Seminář: Platební styk v bance workshop: TMS Reuters, Salmon, Titan, aj. Seminář: Tvorba a zaměření RM politiky ve společnosti Seminář: Zkušenosti s RM systémy, efektivita a IT podpora RM workshop: Project management, systémová integrace a řízení kvality Seminář: Faktoring a forfaiting, leasing Seminář: Daňová optimalizace v Treasury Seminář: Potřeba informačního systému treasurera a výběr TMS další aktivity: - Konference Treasury Fórum (název se řeší) - Cyklus diskusních seminářů o zkušenostech členů ČAT - podpora benchmarkové studie korporátního treasury v ČR - 3. ročník tenisového treasury turnaje ČAT 11

12 Z dalších námětů: - časopis s fotografiemi a zkrácenými prezentacemi z TF - novinky z jednání o regulaci OTC derivátů - ocenění za přínos korporát. financím Závěrečné slovo : Za námi je rok V období pokračující hospodářské krize, která dopadla i na českou ekonomiku, se nepodařilo udržet laťku z roku 2010, kdy Asociace měla zatím nejvyšší počet členů za celou svou historii. Vzhledem k šetření nákladů ve firmách členů nepřibývalo, což se pokusíme v dalším roce zvrátit právě probíhajícím propojením aktivit s partnerskou asociací CAFIN. Chystáme v této souvislosti rozsáhlejší kampaň, která by měla ukázat, čeho jsme za 12 let od založení ČAT dosáhli, tak abychom společně rozvoj naší asociace opět posunuli o kousek dopředu. I nadále platí, že největší odměnou je nám Vaše hojná účast na seminářích, konferencích a dalších akcích, na kterých se máme možnost vidět. To je důvod proč to vše děláme. ČAT je zavedeným pojmem doma, a je viditelná i v zahraničí, kde je součástí aktivit pořádaných evropskou asociací, což jsme si předsevzali před lety jako náš úkol. Využijme partnerských vztahů, které berme jako příležitost ukázat schopnosti treasury odbornosti v ČR, a zúčastněme se aktivně budoucnosti zregulované Evropy. Možná to bude další krok jak dostaneme do povědomí důležitost korporátního Treasury a tím i nás samotných. Úplně na závěr si dovolím jménem Prezidia Asociace poděkovat Vám všem, členům ČAT a popřát si společně hodně úspěchů do roku za Prezidium ČAT Vám děkuji Ivan Haco Prezident ČAT 12

13 Zpráva o hospodaření ČAT za rok 2012 a 2013 Dovolte mi prosím informovat Vás nyní v krátkosti o hospodaření Asociace. Vzhledem k faktu, že na minulé VH jsme Vás seznámili pouze s předběžnými výsledky hospodaření za rok 2012, je naší povinností tento rok uzavřít a proto Vám jej předkládáme k odsouhlasení. Oproti předběžným číslům došlo pouze k drobným úpravám. Současně se s Vámi chceme podělit o předběžné výsledky hospodaření za rok 2013, jehož výsledky budou zpracovány v březnu (resp. červnu) t.r. Z předložených dokladů a výkazů (Výkaz o majetku a závazcích a Výkaz příjmů a výdajů) vyplynulo, že asociace vykázala za rok 2012 výsledek z hospodaření zisk Kč (rok předtím to byla ztráta 3 tisíce). Upozorňuji, že jde o daňový zisk podle pravidel pro sdružení, dle kterého se daň rovnala nule. Hospodaření s reálnou hotovostí je popsáno dále. Zpráva o hospodaření za rok 2012 : Rozpočet na kalendářní rok 2012 byl zpracován Prezidiem ČAT jako přebytkový, čerpaný hospodárně se snahou akumulovat prostředky na větší výdaje u akcí, kde budeme prezentovat Asociaci či pořádat akce finančně náročnějšího charakteru. V tomto roce jsme preferovali akce bez sponzoringu, spolupořádané přímo členy ČAT, tudíž se podařilo uspořádat řadu nekomerčně zaměřených seminářů. ČAT spravovala k celkem více než cca Kč. Větší část peněz byla uložena na fixní terminovaný vklad za 3,5% p.a. (2,3 mil. Kč), a z důvodů likvidity a především bezpečnosti výše státní garance v jedné bance (do výše 2,5 mil. Kč) jsme ostatní prostředky rozdělili na účty v ČSOB a nově v Citibank, kde máme úročení sazbou Pribid (což bylo při klesajících úrocích přeci jen lepší nežli dnes běžných 0,01% p.a.). Dočasným řešením ke konci roku bylo uložení 500 tis. Kč na roční termínovaný vklad (za 0,4% p.a.). V detailnějším pohledu získala ČAT na členských příspěvcích Kč, na příspěvcích za pořádané semináře - od návštěvníků Kč a od pořádajících bank a společností Kč. Významnou příjmovou položkou je již každoročně částka za TMF konferenci, v roce 2012 šlo o zisk cca Kč. Opět se mezi příjmy objevily částky za refundaci cestovních nákladů od EACT za Kč, a povedlo se dohodnout i příspěvek za podporu konference EuroFinance dle rámcové smlouvy s EACT ve výši euro. Novinkou byl příspěvek 38 tis. Kč od Bloombergu. Na straně nákladů jsme hospodařili střídměji nežli rok předtím, i tak se podařilo uskutečnit tenisový turnaj, speciální seminář a předvánoční večírek ČAT, to celkem 13

14 za cca Kč. Asociaci se nezvyšovaly náklady za provoz webových stránek i účetnictví, a dobrou vyjednávací politikou se podařily snížit výdaje na Valnou hromadu na zhruba Kč. Celkově jsme pak na provozní účely použili zhruba Kč, z nichž se velká část týkala administrativy asociace (srážková daň bude zaplacena až vlednu 2013). Vzhledem k odsouhlasení dohody o finančním příspěvku na reprezentaci EACT v Bruselu (1500 euro na lobby) jsme převedli příspěvek 2700 eur za marketingovou spolupráci s Eurofinance přímo na účet EACT, odkud byl částečně použit, a zbytek částky bude použit na stejný účel v roce Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji předběžně činí ,- Kč. (oproti minulému roku jde o návrat k původním každoročním výsledkům). Zpráva o hospodaření za rok 2013 jde o předběžná čísla : Rozpočet na kalendářní rok 2013 byl zpracován Prezidiem ČAT jako neutrální, čerpaný hospodárně se snahou akumulovat prostředky na větší výdaje u akcí, kde jsme prezentovali Asociaci či pořádali akce finančně náročnějšího charakteru. V tomto roce jsme preferovali akce bez sponzoringu, spolupořádané přímo členy ČAT, tudíž se podařilo uspořádat řadu nekomerčně zaměřených seminářů (vyjímkou bylo TMF, kde jsme získali díky středoevropskému zaměření Kč od EACT). V průběhu roku došlo k obměně členské základny, ale na rozdíl od roku 2012 byl počet nově příchozích členů ČAT vyšší nežli počet členů odchozích (či spíše neaktivních). ČAT spravovala k celkem více než cca Kč. Větší část peněz byla uložena na fixní terminovaný vklad za 3,5% p.a. (2,4 mil. Kč), a z důvodů likvidity a bezpečnosti výše státní garance v jedné bance (do výše 2,5 mil. Kč) jsme ostatní prostředky rozdělili na účty v ČSOB a v Citibank, kde máme úročení sazbou Pribid (což však při klesajících úrocích nevyneslo skoro nic). Nový termínovaný vklad (v Citi skončil za 0,4% p.a.) se již nepovedlo za smysluplných podmínek uzavřít. V detailnějším pohledu získala ČAT na členských příspěvcích Kč, na příspěvcích za pořádané semináře - od návštěvníků Kč a od pořádajících bank a společností Kč. Významnou příjmovou položkou je již každoročně částka za TMF konferenci, v roce 2013 šlo o zisk cca Kč (s již výše uvedenou podporou EACT). Mezi příjmy se objevily i částky za refundaci cestovních nákladů od EACT za Kč, a povedlo se dohodnout i příspěvek za podporu konference EuroFinance dle rámcové smlouvy s EACT ve výši euro. Na straně nákladů jsme hospodařili podobně jako rok předtím, podařilo se tak uskutečnit tenisový a curlingový turnaj, a to celkem za cca Kč. Asociaci se nezvyšovaly náklady za provoz webových stránek i účetnictví, zvýšily se výdaje na Valnou hromadu na zhruba Kč. Celkově jsme pak na provozní účely použili zhruba Kč, z nichž se velká část týkala administrativy asociace (srážková daň bude zaplacena až vlednu 2014). Vzhledem k odsouhlasení dohody o finančním 14

Valná hromada ČAT. 27. ledna 2012. Zpráva o činnosti za rok 2011

Valná hromada ČAT. 27. ledna 2012. Zpráva o činnosti za rok 2011 Valná hromada ČAT 27. ledna 2012 Zpráva o činnosti za rok 2011 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 28. ledna 2011. Zpráva o činnosti za rok 2010

Valná hromada ČAT. 28. ledna 2011. Zpráva o činnosti za rok 2010 Valná hromada ČAT 28. ledna 2011 Zpráva o činnosti za rok 2010 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 23. ledna 2009. Zpráva o činnosti za rok 2008

Valná hromada ČAT. 23. ledna 2009. Zpráva o činnosti za rok 2008 Valná hromada ČAT 23. ledna 2009 Zpráva o činnosti za rok 2008 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vás přivítal na Valné hromadě Asociace a seznámil Vás s činností Asociace. Činnost

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Poslouchat, pochopit, reagovat.

Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 www.unicreditbank.cz Tato zpráva vyjadřuje přístup UniCredit k bankovnictví činí tak prostřednictvím příběhů, které jsme v každodenním

Více

Výroční zpráva. Komerční banka, a. s.

Výroční zpráva. Komerční banka, a. s. Výroční zpráva 2002 Komerční banka, a. s. 8763 Čistý zisk dosáhl dle IFRS výše 8 763 milionů Kč, což představuje nárůst o 246,1 % v porovnání srokem 2001. 4,3% 12,5 % Vroce 2002 se bance podařilo zvýšit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2013 Banka inspirovaná klienty 2 Obsah Klíčové ekonomické ukazatele 3 Seznamte se s Raiffeisenbank a.s. 4 Významné události roku 2013 5 Slovo

Více

Svět se mění. Pojďme se měnit společně.

Svět se mění. Pojďme se měnit společně. Svět se mění. Pojďme se měnit společně. Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2014 Data mluví jasně. A ještě jasněji díky službám personalizované podpory. Jasné odpovědi pro budoucnost. Abychom se něco

Více

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář 4 5 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář Obsah 6 7 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014 II. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014 Obsah Úvod... 3 Vyhodnocení výsledků realizovaných opatření za období 2012-2014... 4 Předběžné

Více

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 B Československá obchodní banka, a. s. Zkrácená výroční zpráva 2002 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 Obsah Přehled konsolidovaných finančních údajů za pět let 3 Profil společnosti 4 Profil KBC Bank

Více

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. (dále jen PPF banka nebo banka) je nedílnou součástí finanční skupiny PPF. Banka se zaměřuje zejména na poskytování

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti

Zpráva o společenské odpovědnosti Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Obsah Zpráva o společenské odpovědnosti České spořitelny ve stručnosti a v číslech... 0203 Slovo úvodem... 04 Naše společnost... 0506 Klienti... 06 Lidé ve Finanční

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

Banka první volby pro všechny skupiny klientů

Banka první volby pro všechny skupiny klientů BANKA PRVNÍ VOLBY PRO VŠECHNY SKUPINY KLIENTŮ Banka první volby pro všechny skupiny klientů ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 2007 Vizitka České spořitelny ROK NAROZENÍ 1825 (ale duchem v nejlepších letech)

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah 1 Úvodní slovo 2-3 Zpráva o činnosti představenstva AFIZ v roce 2006 4-5 Přehled aktivit AFIZ

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

AUDITOR 6/2010. Politici se zajímají o účetnictví. Obsah

AUDITOR 6/2010. Politici se zajímají o účetnictví. Obsah AUDITOR 6/2010 Obsah AKTUALITY Připomínkové řízení k návrhům aplikačních doložek a auditorských standardů...3 Setkání auditorů a asistentů v Českých Budějovicích (Libuše Šnajdrová)...5 Prioritní téma nové

Více

AUDITOR 2/2006. K rozpočtu komory auditorů na rok 2006. @ e-příloha Auditor 2/2006. Obsah č. 2/2006

AUDITOR 2/2006. K rozpočtu komory auditorů na rok 2006. @ e-příloha Auditor 2/2006. Obsah č. 2/2006 AUDITOR 2/2006 Obsah č. 2/2006 AKTUALITY... 2 NA POMOC AUDITORŮM Informační povinnost účetních jednotek (Alena Švejdová, Dis.)... 8 DISKUSE Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny Vize a mise Dlouhodobě

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s.

Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s. Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. 1 Hypoteční ročenka V říjnu 2011 byla provedena oprava informace na straně 98 v odstavci Základní kapitál. 02 Kdo jsme 05 Hypoteční trh je

Více

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce CESTA KE KONKURENCESCHOPNOSTI Kudy vede cesta k penězům 1/2006 Jak sehnat finance pro podnikatelský projekt Čtěte na str. 4 Malé a střední firmy jsou pro banku důležité Rozhovor s Ing. Alešem Pospíšilem,

Více

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok 2012 9 Nejvýznamnější události

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více