Bez pomoci všech se strategie nenaplní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bez pomoci všech se strategie nenaplní"

Transkript

1 naše číslo 9 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 7 září 2013 aktualita Bez pomoci všech se strategie nenaplní Unipetrol (pr) Po představení strategie skupiny Unipetrol pro období 2013 až 2017 investorům, analytikům a novinářům odstartovala interní kampaň, která cílí na všechny zaměstnance skupiny Unipetrol. V první polovině července se zástupci vedení skupiny, v čele s generálním ředitelem a předsedou představenstva Markem Świtajewskim, scházeli se zaměstnanci jednotlivých společností skupiny, aby jim představili důležitý dokument s plány pro nejbližší roky. Při setkáních byla kromě podrobné prezentace střednědobých cílů jednotlivých segmentů petrochemie, rafinerie a maloobchodu zmíněna také analýza stávající makroekonomické situace, ze které navržená strategie skupiny vycházela. Zaměstnanci měli také možnost zeptat se představitelů vedení nejen na novou strategii, ale i na to, co je právě zajímá. Michał Chmiel Jak to vidí nový personální ředitel Jsem velmi rád, že se s vámi mohu setkat, pozdravil generální ředitel a předseda představenstva Marek Świtajewski 3. července zaměstnance podniků Unipetrolu v Chemparku Záluží během představení nové firemní strategie. Chempark Tuto možnost využili zaměstnanci firem skupiny z Chemparku Záluží 3. července. Pro pracovníky Unipetrolu Doprava, Unipetrolu RPA a Unipetrolu Services se setkání konalo za účasti generálního ředitele a předsedy představenstva Unipetrolu Marka Świtajewského a Piotra Chełminského, člena dozorčí rady Unipetrolu a člena představenstva PKN Orlen. Jsem velmi rád, že se s vámi mohu dnes setkat, uvedl Marek Świtajewski poté, co uvítal přítomné v sále nad hlavní kantýnou a ubezpečil je, že připravená prezentace je stejná, jako ta pro novináře, investory, analytiky či akcionáře Unipetrolu. Před objasněním plánů do budoucna se generální ředitel ohlédl za uplynulými pěti lety a zmínil, co se podařilo a co ne. V rámci představení nové strategie Marek Świtajewski mimo jiné upozornil, 55 let Benziny a HC VERVA Společná oslava pětapadesátin bude 12. září že se této problematice věnuje z různých pohledů i prázdninové dvojčíslo UNI novin. Celá naše strategie se zaměřuje na efektivitu, týmovou práci a hodně úsilí od všech zaměstnanců skupiny. A pokud využijeme pozitivního makroekonomického prostředí, mělo by nás to přivést k pozitivním finančním výsledkům. Bez vás a bez nás se strategie nenaplní. Každý zaměstnanec je důležitý, uzavřel prezentaci Marek Świtajewski a dal prostor i čas dotazům. Zástupce Unipetrolu Doprava si mimo jiné posteskl, že chybí mladá, profesně zdatná náhrada za odcházející zkušené odborníky. Na to generální ředitel uvedl, že právě toto je oblast, pokračování na str. 6 Martin Hrnčíř Vysvětlit výši ceny bývá složitější než její výpočet str. 4 str. 8 str úvodník Začala nominace Milí čtenáři, zaměstnanci skupiny Unipetrol. V úvodu září odstartoval nominační proces pro v pořadí třetí ročník cen generálního ředitele. Abych mohl i letos vybrat ty nejlepší z vás, a hlavně jim poděkovat za mimořádný přínos, potřebuji návrhy z vaší strany. Vy sami nejlépe víte, co se děje kolem vás a kdo si ocenění zaslouží. Proto opět odstartovala akce, o jejíchž pravidlech se dozvíte na straně 4 těchto UNI, stejně tak na intranetu. Najdete tam návod, jak postupovat, a také formulář. Ten je i na straně 20. Novinkou je, že víkendový pobyt pro dvě osoby dostanou nejen ti nejlepší, ale bude vylosován i jeden z navrhovatelů. Co se našich UNI týče, na jejich stránkách jsme pro vás nashromáždili to nejzajímavější, co se o prázdninách událo. Příjemné čtení. Marek Świtajewski generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu SEGMENT RAFINERIE UNIPETROLU tisíc tun Celkový objem výroby hlavních rafinerských produktů za rok 2012 Více v tématu čísla str. 2 a 3

2 2 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Téma měsíce Rafinerie jsou pro naši Rafinerskému segmentu v České republice se blýská na lepší časy. Ty by měly nastat od letošního prvního října, kdy nová legislativa konečně začne omezovat šedou zónu v obchodu s pohonnými hmotami. O tom a dalších okolnostech, které ovlivňují hospodaření rafinerií Unipetrolu, je rozhovor s Martinem Durčákem, členem představenstva společnosti Unipetrol zodpovědným za rafinerský segment. Lucie Hniličková novinářka Když Unipetrol zveřejnil svou strategii na následujících pět let, jako hlavní cíl rafinerského segmentu uvedl maximalizování podílu interní poptávky po rafinerských produktech. Jak toho chcete dosáhnout? Produkty vyráběné v českých rafineriích v současné době dodáváme v rámci uzavřeného vnitřního cyklu dvěma interním zákazníkům. Je to Benzina, která odebírá benzin a naftu, a petrochemie Unipetrolu RPA, tedy etylenová jednotka a další následné jednotky, které od nás získávají vstupy, především primární benzin, pro petrochemickou výrobu. Naším zájmem je, a to i u dalších segmentů, aby se objem těchto interních dodávek zvýšil, a my nemuseli v tak velké míře složitě získávat zákazníky na trhu. Situace v České republice byla dosud extrémně ovlivněna daňovými podvody. Měli jsme obrovský problém dodávat pohonné hmoty českým zákazníkům, kteří měli hodně alternativních nabídek z různých, mnohdy pochybných, zdrojů. Docházelo k paradoxní situaci: kolem Litvínova blízko hranic s Německem jsme na přirozeném trhu nemohli naše produkty umístit, a proto jsme je vyváželi do Německa. Naše vlaky se na cestě potkávaly s desítkami cisteren s hmotou z Německa mířících na naše území. Za normální situace by německá hmota nemohla být konkurenceschopná, protože by byla dražší než naše výrobky, ale očištění od DPH ji výrazně zlevnilo. A tak ji cisterny přivážely nejen do příhraničních oblastí, ale potkávali jsme je i hluboko na Moravě. Automobilové benziny (tis. tun) Vývoj výroby nejdůležitějších ro skupiny Unipetrol Výroba rafinerií Unipetrolu celkem Z toho vývoz V Evropě klesá spotřeba benzinu, jak se tento fakt promítá do činnosti rafinerií? Nejen v Evropě, ale i u nás spotřeba autobenzinů klesá dlouhodobě, v případě motorové nafty pak stagnuje. Situace se dále zhoršuje celosvětovým zaváděním biosložek do pohonných hmot, které vytěsňují komponenty vyráběné z ropy. Například pro Unipetrol znamená povinný pětiprocentní přídavek v České republice nižší využití našich rafinerských kapacit o 450 tisíc tun za rok. Výsledkem je stále větší přebytek rafinerských kapacit a logické zavírání těch nejméně efektivních. Jestliže v roce 2009 bylo v Evropě v provozu 98 rafinerií, v letošním roce jich je už o deset méně. O jaké částce na litr pohonných hmot mluvíme? Čím vyšší je cena pohonné hmoty, tím vyšší je samozřejmě podíl DPH, takže při ceně kolem 35 korun to dělá zhruba pět korun osmdesát. Do jaké míry tedy může rafinerský segment ovlivnit nová legislativa, která od prvního října omezí šedou zónu obchodu s palivy? Její dopad se očekává v průběhu října, měsíc bude trvat přechodné období. Dnes máme v České republice registrováno společností, které k tomu, aby mohly obchodovat s pohonnými hmotami, nemusely splnit prakticky nic. Mnoho z nich je virtuálních, založených na bílých koních. Do této doby jsme byli v tomto ohledu absolutně liberální zemí, a to způsobilo, že asi pět společností importovalo do ČR pohonné hmoty a přeprodávalo je řetězcům, které samy vytvořily. Tyto další společnosti během minuty palivo protočily jiným následným společnostem, a to se prostě ztratilo Tedy ztratilo se DPH, palivo končilo na pumpách. Podle čísel Ministerstva financí ČR bylo těmito dodávkami ovlivněno zhruba patnáct procent trhu, což je extrémně vysoké číslo. A v prvním kvartálu tohoto roku se toto číslo dostalo dokonce k hranici dvaceti procent, takže každý pátý litr pohonných hmot prodaný na českých čerpacích stanicích pocházel ze zdrojů očištěných o DPH. Vraťme se ještě ke zvýšení dodávek interním zákazníkům. Můžete uvést konkrétní opatření? Společnost Benzina má sice největší síť čerpacích stanic v ČR, ale i tak představuje pro naši obchodní jednotku BU 1 asi jen dvacetiprocentního zákazníka. Chceme, aby z dnešních čtrnácti procent Benzina svůj podíl na maloobchodním trhu zvýšila na cca dvacet procent. To znamená, aby z pohledu našich rafinerií představovala zákazníka, který se odběrem produktů blíží ke třiceti procentům. Dosáhnout se NAtural 95 Motorová nafta (tis. tun) diesel Topné oleje (tis. tun)

3 číslo 9 září republiku velmi důležité pných produktů v ČR ČR tis. tun výroba automobilových benzinů tis. tun výroba motorové nafty 145 tis. tun výroba topných olejů toho dá jednak rozšířením sítě čerpacích stanic Benziny, a jednak očekáváme zvýšení výtočí na stávajících stanicích vlivem potlačení šedé zóny obchodu s palivy. Co se týče petrochemie, výstavba polyetylenové jednotky III v Chemparku Záluží bude znamenat větší objem vstupů pro petrochemickou výrobu. Ve strategickém plánu se hovoří také o snižování provozních nákladů rafinerií Pracujeme na spoustě projektů, které by měly zlevnit provoz. Dělíme je do dvou skupin technické a obchodní. Technické projekty, kterých jsou desítky, se týkají investic do rafinerské části. Nejsou zdaleka tak investičně náročné jako výstavba polyetylenu, ale pomohou nám zefektivnit výrobu. V průběhu odstávky v Kralupech, která proběhne teď v září, a odstávky v Chemparku Záluží v období plánujeme investovat do úsporných opatření, která nám umožní v příštích letech mohutně šetřit energie. Investice se vrátí v horizontu tří až čtyř let, což je neuvěřitelně rychlá návratnost. Další extrémní náklady rafinerií představují neúměrné přepravní poplatky státní firmě Mero. Posunula se někam jednání v této oblasti? Spoustu věcí ovlivnit můžeme, ale spoustu ne. A obávám se, že je nemůže ovlivnit ani Mero. Je to státní instituce a jako taková je Martin Durčák, člen představenstva společnosti Unipetrol zodpovědný za rafinerský segment ve svých rozhodnutích paralyzována dnešní turbulentní dobou. Vlády v naší zemi se rychle mění a nikdo neví, co bude za měsíc. Osobně si myslím, že kdyby Mero bylo klasickou obchodní společností méně závislou na státu nebo kdybychom žili v politicky stabilních podmínkách, určitě bychom se domluvili. I stát přece chápe, že nemůže strategické společnosti klíčové pro výrobu v České republice extrémně zatěžovat dodatečnými daněmi. Protože poplatky za fotovoltaiku nebo za transport nejsou ničím jiným než dodatečným zdaněním, a nám potom scházejí prostředky na investice. Když se podíváte na transportní poplatky v okolních zemích, zjistíte, že ty naše jsou vyšší o desítky procent. To je naše obrovská konkurenční nevýhoda. Myslíte, že do spotřeby pohonných hmot v Evropě zasáhnou alternativní pohonné zdroje, například elektromobilita? Osobně si myslím, že jednou ano, ale určitě to nebude v následujících deseti, patnácti letech. Dříve jsem pracoval v Aralu a ten byl v Německu na technologické špici, co se týká alternativních pohonných hmot. Už v roce 1995 se v Mnichově s velkou pompou otevírala první čerpací stanice na vodík a ve spolupráci s BMW se testovaly první automobily, které jezdily na vodu vytěsňovaly vodík a ten používaly pro svůj pohon. A už tehdy se vizionářsky mluvilo o tom, že během patnácti, dvaceti let bude řádově deset procent vozového parku v Evropě jezdit na vodík. Dvacet let už skoro uplynulo a počet vodíkových čerpacích stanic se pohybuje v jednotkách, i když nejen Aral, ale i jiné společnosti byly tehdy přesvědčeny, že to je cesta budoucnosti. Takže jaká je podle vás budoucnost rafinerií v našem regionu? Názor některých lidí, že Česká republika by díky extrémně konkurenčnímu okolnímu prostředí mohla existovat bez rafinerií, že by neměla problém se zásobováním, považuji za mylný. Podle mě jsou rafinerie pro naši republiku velmi důležité a nejméně dalších dvacet let tady budou mít své pevné místo. Má automobilový benzin budoucnost? I když se v současné době živě diskutuje o alternativních pohonech pro automobily, benzin představuje historicky ověřené palivo. A rafinerie disponují dostatkem benzinových frakcí, stejně jako technologiemi schopnými reagovat na další vývoj kvality i sezonní spotřeby trhu. Pro budoucnost automobilových benzinů je důležité, že je jednou bude možné vyrábět i z jiných surovin než pouze z ropy. Pro jejich výrobu lze použít jakýkoliv materiál obsahující uhlík např. uhlí, zemní plyn, biomasu přes syntézní plyn a Fischer-Tropschovu syntézu nebo vysokotlakou hydrogenací. Takže i když je ropa (přes veškeré zvyšování a kolísání cen) stále nejlacinější surovinou, dlouhodobě jsou k dispozici i suroviny jiné. Spojen se zážehovými motory Další příznivou okolností, díky které benzin sbírá body do budoucna, je stá- le pokračující vývoj zážehových motorů. V těch dnešních je místo karburátoru přímé vstřikování, diagnostická čidla vyžadující kvalitní palivo a také katalyzátor výfukových plynů. Dá se říci, že kromě spotřeby nyní neexistuje problém, který by ve spojení auto benzin bylo třeba řešit. Co se týče vývoje zážehových motorů, trochu paradoxně může znít fakt, že po technologické stránce kráčejí neustále vpřed i proto, že existují podobná paliva, která mohou úlohu benzinu v zážehovém motoru relativně snadno zastoupit, například zemní plyn, LPG, DME nebo alkoholy. Vynikající vlastnosti Automobilový benzin lze velmi přesně vyrobit a jeho kvalitu vyladit dle platných norem až na úrovni mísení individuálních uhlovodíků. S výjimkou hořlavosti a těkavosti má BA vynikající uživatelské vlastnosti prakticky nezávislé na klimatických vlivech. Kromě toho je používán jako přednostní palivo v hybridních automobilech, kdy jsou součástí vozidla elektromotor a zážehový motor. Benzin hraje roli i v automobilech pokusně vybavených palivovými články, je jen jinak formulovaný a slouží jako zdroj vodíku. Pozitivním signálem pro další budoucnost benzinu coby produktu je i charakter a pokračující rozvoj technologií pro jeho výrobu. Ze všech uvedených důvodů lze soudit, že automobilové benziny budou lidstvo provázet i nadále a že jejich historie se prodlouží o další desítky let. Natural 95 Čerpáno z

4 4 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Cena generálního ředitele 2013 Nominujte a získejte cenu jako vítězové Unipetrol (pr) Nominační proces na cenu generálního ředitele Unipetrolu pro zaměstnance firem skupiny na nemanažerských pozicích se otevřel 2. září. Navrhnout můžete až pět nejlepších za jejich výborné pracovní výsledky, účast na nových projektech, za pozitivní přístup, prostě za vše, čeho si na nich v práci vážíte. Nominační období trvá do konce října. Přesto, že se jedná již o třetí ročník, přinášíme aktuální pravidla, protože postupem času došlo k jejich drobným změnám a vylepšením, aby byla anketa co nejatraktivnější. Co je cena generálního ředitele? Ocenění generálního ředitele náleží vybraným nejlepším zaměstnancům skupiny Unipetrol za výborné pracovní výsledky v uplynulém období. Jak a koho mohu navrhnout? Nejdříve je třeba kompletně vyplnit nominační formulář, který najdete na poslední stránce těchto UNI novin, a odevzdat jej nadřízenému. Ten jej postoupí pověřenému HR pracovníkovi. Formulář je rovněž ke stažení na intranetu a byl také rozeslán em interní komunikace. Vyplněný jednoduše zašlete elektronickou poštou na Pozor! Opravdu nezapomeňte formulář vyplnit kompletně. Nekompletní nominace budou vyřazeny. Stejně důležitá je co nejpřesnější specifikace důvodu nominace vašeho favorita. Toto kritérium je pro výběr velice důležité! Nominovat můžete kteréhokoli zaměstnance na nemanažerské pozici. Vybírat můžete kolegy z těchto firem skupiny: Unipetrol Services, Unipetrol, a. s., Unipetrol RPA, Unipetrol Doprava, Unipetrol Slovensko, Unipetrol akcie Michal Stupavský manažer vztahů s investory Unipetrolu Cena akcií Unipetrolu v průběhu července a srpna nepatrně poklesla Vývoj kurzu akcií Unipetrolu za uplynulých 12 měsíců 171,50 Kč Kurz akcií Unipetrolu Deutschland, Polymer Institute Brno, Výzkumný ústav anorganické chemie, Benzina, Paramo a Petrotrans. o 0,3 % na 171,50 koruny. Celkem se za uplynulé dva měsíce na Pražské burze zobchodovalo 535 tis. kusů našich akcií v hodnotě 92 mil. korun. Naproti tomu index Pražské burzy PX, vyjadřující váženou výkonnost všech akciových titulů, posílil o 7,6 % na úroveň 945 bodů. Klíčovou událostí letních měsíců bylo zveřejnění finančních vý k 30. srpnu 2013 IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Co ocenění získají Na vítěze čeká víkendový pobyt pro dvě osoby v Českém Krumlově, kde budou mít možnost zúčastnit se vybraných kulturních akcí, užít si dobrou večeři a pobyt v příjemném hotelu. Kdo místo kultury preferuje sport, může zvolit areál Lipno a vybrat si z rozličných outdoorových aktivit. I v tomto případě je samozřejmě součástí odměny ubytování a večeře pro dva. Příspěvek na dopravu do obou destinací bude formou Benzina karty. Důležitá data Do 31. října má každý zaměstnanec možnost zasílat své návrhy na ocenění. Všechny návrhy budou prostudovány a konzultovány s nadřízenými a příslušnými personalisty. Z finalistů generální ředitel vybere vítěze. Ti budou v lednu pozváni do Prahy na slavnostní předání cen. Novinka cena pro jednoho z nominujících Jména všech, kteří navrhli na cenu některého z kolegů, budou zařazena do osudí. Na vylosovaného čeká rovněž víkendový pobyt pro dvě osoby dle výběru (Český Krumlov nebo Lipno) s doprovodným programem a s příspěvkem na cestu. Manažer roku Samostatnou kategorií je pak manažer roku. Toho navrhují členové představenstva Unipetrolu a vybírá jej též generální ředitel. Vyhlášen bude v rámci předávání cen generálního ředitele. sledků skupiny za 2. čtvrtletí letošního roku dne 23. července. Ty přitom přibližně odpovídaly odhadům analytiků, resp. konsensu trhu. Žádné velké překvapení se tudíž nekonalo. Začátek podzimu je pro akcie podle dlouhodobých historických statistik tradičně nejhorší z celého roku. Stačí si vzpomenout na září roku 2008 a neslavný pád americké investiční banky Lehman Brothers. Kdo tedy v nadcházejících dnech či týdnech uvažuje o jakékoliv akciové investici včetně akciových podílových fondů, měl by se mít hodně na pozoru. Vhodnou strategií může být investovat polovinu plánované částky nyní a s druhou polovinou vyčkat až na 4. čtvrtletí. ROZHOVOR Jak to vidí Michał Chmiel Unipetrol (ks, ir) Novým personálním ředitelem skupiny Unipetrol se v polovině května stal Michał Chmiel. Vystřídal Joannu Drozd, které vypršel dvouletý kontrakt. Michał Chmiel zároveň převzal i řízení personálního úseku v Unipetrolu Services. Vzhledem k tomu, že personální oblast zajímá každého zaměstnance skupiny, požádali jsme pana Chmiela o rozhovor. Do skupiny jste nastoupil v polovině května, což jistě není dostatečně dlouho na to, abyste se již dopodrobna seznámil s místním prostředím. Přesto, jak moc a případně v čem se liší vaše očekávání od reality v Unipetrolu? Jsem zaměstnancem personálního úseku, takže je pro mě nejdůležitější kontakt s lidmi. Mojí snahou je být otevřený možným změnám a přizpůsobit se nové kultuře. Nyní se seznamuji se společností a potkávám tu mnoho zajímavých lidí, kteří těžce pracují pro její úspěch. Přišel jsem ve vhodnou chvíli, právě jsme ohlásili novou strategii, takže je udán směr, kterým se budeme v nejbližších letech ubírat. Podobně tomu je i v oblasti personální politiky. V květnových Uni novinách jsme zveřejnili informaci o přijetí personální politiky skupiny PKN Orlen na období 2013 až Jak se bude postupovat při jejím zavedení ve skupině Unipetrol? Naší snahou je zavádět tuto personální politiku postupně tak, aby její implementace podporovala naše aktivity, namísto toho, aby jim překážela nebo je brzdila. Podle druhu procesu máme již na nejbližší dva roky přesně rozepsané jednotlivé činnosti. Přibližte prosím, jakých konkrétních oblastí se nová personální politika týká. Nová personální politika je komplexní dokument, který udává charakter celé personální oblasti. Díky ní budeme moci standardizovat a zjednodušit všechny personální procesy ve skupině, od náboru, mzdové politiky přes školení a hodnocení až po rozhovor při rozvázání pracovního poměru. Jaké aktivity, ať už vaše, nebo vašich kolegů, považujete v tuto chvíli za nedůležitější? Nejdůležitější je jednat jako jeden tým, abychom společně podpořili cíle nové strategie. Její představení je teprve začátkem cesty směrem k úspěchu a dobrý start je velmi důležitý. Pracuji ve funkci podporující byznys, a je tak mým, potažmo našim úkolem dodat taková řešení, která naplní očekávaní managementu společností i zaměstnanců. A co vy a čeština dosavadní personální ředitelé většinou patřili mezi ty, kteří se česky naučili poměrně rychle, což čeští zaměstnanci uvítali Michał Chmiel vystudoval Varšavskou polytechnickou univerzitu. Před příchodem do Unipetrolu působil ve společnosti Polské telekomunikace na pozici ředitele pro benefity a odměňování. Žiji nyní v České republice, a proto pro mě bude přirozeným jazykem komunikace čeština. Leda že by měl někdo chuť procvičit si se mnou svou angličtinu, francouzštinu nebo polštinu. V současnosti ale rozumím už poměrně hodně a snažím se také co nejvíce mluvit. Samozřejmě jsou to zatím jednoduché věty, ale někde začít musím. Hodně proto poslouchám česká rádia a snažím se číst noviny. Líbí se vám v Praze a budete tu žít s celou rodinou? Měl jste už možnost podívat se po krásách České republiky? Můj sedmiletý syn se po týdenní návštěvě v Praze už nechtěl vracet do Varšavy. Jsme s celou rodinou Prahou i jejími obyvateli opravdu okouzleni. Má rodina se do České republiky přestěhovala během prázdnin. Myslím si, že vracet se po práci k rodině je důležité, protože si tak člověk může po náročném dni v práci dobít baterie na další den. Vedle Litvínova a Pardubic jsme se během prázdnin a o víkendech snažili poznávat Českou republiku. A protože to je krásná země s bohatou historií, je míst, která chceme vidět, ještě velmi mnoho. Jaké osobní plány máte v nejbližší době? Zavést co nejvíce prvků personální politiky tak, aby co nejrychleji začaly napomáhat nové strategii Unipetrolu. A soukromě? Naučit se hrát florbal.

5 číslo 9 září AKTUALITA Poprvé na návštěvě v Chemparku Záluží Unipetrol RPA (pr) Oldřich Bubeníček poprvé ve funkci hejtmana Ústeckého kraje navštívil Chempark Záluží. Unipetrol RPA však pro něj není velkou neznámou. Jednak se s vedením chemičky setkal před rokem, kdy doprovázel tehdejší hejtmanku při jednání v salónku v Záluží, a jednak v Ústí nad Labem debatoval se zástupci chemické firmy. Do Chemparku Záluží hejtman Ústeckého kraje přijel 18. července v dopoledních hodinách. Návštěvy se ujal Artur Paździor, generální jednatel Unipetrolu RPA, společně s Martinem Pavlíčkem, ředitelem komunikace Unipetrolu. Panu hejtmanovi jsme představili naší strategii, připravované investice a úkoly, které potřebujeme splnit, aby se naše plány realizovaly. Hovořili jsme o přípravách investice do v pořadí 1 AKTUALITA Nová smlouva i na rok 2014 Unipetrol (pr) Už nyní je v platnosti nová smlouva o přepravě ropy mezi Českou rafinérskou a Transpetrolem na rok Ačkoli jak si jistě pamatujete smlouva na letošní rok se dohodla teprve v závěru letošního května. Česká rafinérská spolu se společností TRANSPETROL, a.s., což je slovenský národní ropovodní přepravce, podepsaly 14. srpna 2013 smlouvu o přepravě ropy. Dokument stanovuje nové tarify pro třetí jednotky polyetylenu, o tom, jaké překážky vnímáme v podobě šedé zóny v oblasti obchodu s palivy, a o vysokých příspěvcích na obnovitelné zdroje, uvedl Artur Paździor. Po prezentaci se Oldřich Bubeníček vydal do chemického areálu a zavítal na velín zplyňování mazutu. Tam se mu dostalo zasvěceného výkladu od Jiřího Stádníka, vedoucího výrobny. Návštěva si přepravu surové ropy do České republiky po slovenské části ropovodu Družba na rok Ropa dodávaná ropovodem Družba z Ruské federace (Russian Export Blend za odborného výkladu nejprve prohlédla model technologie, aby se poté přesunula na lodžii budovy s vyhlídkou na reálný provoz. Po skončení návštěvy hejtman konstatoval, že je rád za navázání osobního kontaktu s vedením Unipetrolu RPA. Během návštěvy jsme se s panem Paździorem domluvili, že budeme iniciovat spolupráci zejména v oblasti školství a výchovy budoucích potenciálních zaměstnanců, uvedl mimo jiné Oldřich Bubeníček. Na závěr návštěvy Chemparku Záluží hejtman poděkoval Unipetrolu RPA za půlmilionový příspěvek do protipovodňového fondu. 1 Do Chemparku Záluží hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček přijel 18. července. Nejdříve se setkal s Arturem Paździorem, generálním jednatelem Unipetrolu RPA a s Martinem Pavlíčkem, ředitelem komunikace Unipetrolu v prostorách klubu v budově hlavní jídelny Unipetrolu RPA. 2 Po představení nové strategie Unipetrolu, plánovaných investic, důležitých úkolů a nastínění dalších významných překážek, které znepříjemňují podnikání nejen v chemické branži, se Oldřich Bubeníček vydal do Chemparku Záluží. Kolona několika automobilů doprovázená členy bezpečnostní agentury Orlen Ochrona zastavila v takzvané staré části Unipetrolu RPA ve výrobně zplyňování mazutu. Host z Ústí nad Labem i členové top managementu zamířili své první kroky na velín výrobny. 3 O zasvěcený výklad o zplyňování mazutu se postaral Jiří Stádník, vedoucí výrobny. Po prohlídce míst operátorů velínu a modelu technologie se všichni přesunuli na lodžii budovy s vyhlídkou na reálný provoz. Oldřicha Bubeníčka zaujal pohled na provozující chemickou technologii, která mohla evokovat pohled na Ocelové město ze stejnojmenné knihy Julese Vernea. 3 2 Crude Oil REBCO) je přepravována ropovodem Družba do zálužské rafinerie v České republice, kterou provozuje Česká rafinérská. Část ropovodu Družba na území Slovenska vlastní a provozuje TRANSPETROL. Pozitivní dopad na provozní zisk EBI- TDA skupiny Unipetrol za celý rok 2014 ve srovnání s rokem 2012 se odhaduje na přibližně 17 milionů korun. personální úsek Nové kolektivní smlouvy Unipetrol RPA, Unipetrol Services (ir) Generální jednatel Unipetrolu RPA Artur Paździor a předseda odborové organizace Pavel Dvořák podepsali 13. srpna novou kolektivní smlouvu (KS) platnou do konce února Zhruba o dva týdny později podepsali odborový předák a jednatel Mirosław Kastelik kolektivní smlouvu pro Unipetrol Services. Unipetrol RPA Slavnostní podpis smlouvy uvedl personální ředitel Unipetrolu Michał Chmiel. Přítomné pozdravil a mimo jiné uvedl, že se sešli proto, že podpis KS je pokračováním a důkazem sociálního smíru. Artur Paździor upozornil, že po dlouhých a namáhavých jednáních došlo k dohodě, která bude ku prospěchu všem zaměstnancům. Pavel Dvořák poděkoval kolegům z odborářského vyjednávacího týmu a zároveň ocenil zásluhy a pracovní nasazení Jitky Vaněčkové, HR business partnerky pro Unipetrol RPA. Mnoho hodin práce totiž vyžadovala finalizace textu kolektivní smlouvy a korektura. Unipetrol Services Slavnostního uzavření vyjednávacího procesu se opět zúčastnil Michał Chmiel a tentokrát Zdeňka Jurčáková, HR business partnerka pro Unipetrol Services. Text kolektivní smlouvy pak stvr- číslo měsíce V době, kdy naši spoluobčané potřebují materiální i finanční pomoc, je každý podobný finanční příspěvek neocenitelným přínosem. Jsem rád za to, že ani vaší firmě není osud obyvatel Ústeckého kraje zasažených živelní katastrofou lhostejný. Takové firmy v našem kraji vítáme a snažíme se jim poskytovat férové a příjemné podnikatelské prostředí, zdůraznil v děkovném dopise adresovaném vedení společnosti Oldřich Bubeníček, hejtman kraje. dili svými podpisy jednatel Unipetrolu Services Mirosław Kastelik a předseda odborové organizace Pavel Dvořák. Kolektivní smlouva pro Unipetrol Services byla stejně jako v Unipetrolu RPA uzavřena s platností do konce února Znění nové kolektivní smlouvy najdou jak zaměstnanci Unipetrolu RPA, tak Unipetrolu Services na intranetu na své HR stránce (přístup z úvodní strany intranetu klikem na záložku PERSONALISTIKA). S případnými dotazy ke kolektivní smlouvě je možno se obracet na příslušného HR business partnera nebo na další pracovníky personálního úseku. Prostředky pomohou při odstraňování škod po povodních Unipetrol (md) Společnost Unipetrol RPA se rozhodla věnovat na povodňové konto Ústeckého kraje částku korun. Reagovala tak na výzvu, se kterou se v souvislosti s nedávnou mimořádnou povodňovou situací na společnost obrátil Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje. Prostředky budou použity na odstraňování škod způsobených červnovými povodněmi. A. Paździor a P. Dvořák si slavnostně předávají podepsanou kolektivní smlouvu korun od Unipetrolu RPA na likvidaci červnových povodňových škod. Společnost Unipetrol RPA svým příspěvkem navázala na nedávný podpis darovacích smluv se zástupci měst a obcí Litvínovska a Mostecka, v rámci kterých se zavázala v letošním roce podpořit rozvoj regionu částkou přesahující 1 milion korun. Ve 12 městech a obcích kraje budou z daru financovány projekty z oblasti sociální, školství, životního prostředí či kultury. Za poslední čtyři roky Unipetrol na rozvoj regionu věnoval 6,5 milionu korun.

6 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol aktualita Unipetrol prezentoval své hospodářské výsledky médiím Unipetrol (pr) U příležitosti zveřejnění hospodářských výsledků za uplynulé období se v sídle skupiny Unipetrol v Praze konala 23. července pravidelná tisková konference. Více než patnácti analytikům a novinářům představili generální ředitel Marek Świtajewski a finanční ředitel Mirosław Kastelik výsledky hospodaření za 2. čtvrtletí roku 2013 i za letošních prvních šest měsíců. Tentokrát se jednalo o druhé čtvrtletí letošního roku, které bylo ve znamení kladného provozního zisku, ziskovosti petrochemického segmentu, zlepšení podmínek na maloobchodním trhu, ale také uzavření smluv na dodávku ropy a nových přepravních tarifů v rámci ropovodu Družba. Mezi tématy k diskusi byla i nová strategie skupiny Unipetrol na následujících pět let. Ačkoli byla doba letních prázdnin a dovolených, novináři dorazili na konferenci v hojném počtu. Nechyběli zástupci velkých agentur jako Reuters či Výsledky hospodaření za 2. čtvrtletí roku 2013 i za letošních prvních šest měsíců analytikům a novinářům představil M. Świtajewski a M. Kastelik. ČTK, a stejně tak důležitých médií jako Lidové noviny, Česká pozice nebo Prosperita. K jednotlivým tématům se za skupinu Unipetrol vyjadřovali generální ředitel Marek Świtajewski a finanční ředitel Mirosław Kastelik. Ke konci programu pak došlo na čilou diskusi. Novináři se zajímali především o vývoj na maloobchodním trhu v souvislosti s poklesem nezdaněných pohonných hmot do ČR, ptali se na očekávané dopady nové legislativy na potlačení podvodů s palivy, na zájem skupiny o koupi minoritního podílu v České rafinérské nebo na budoucnost Parama. O nových hospodářských výsledcích zase v říjnu. Finanční výsledky za druhé čtvrtletí 2013 najdete v plném znění na intranetu. Po úvodní prezentaci byl prostor na dotazy. Právě odpovídá M. Durčák, člen představenstva Unipetrolu zodpovědný za rafinerský segment. O finančního ředitele M. Kastelika byl zájem i po ukončení tiskové konference. Ekologie Ochrana životního prostředí: miliarda během pěti let Unipetrol (md, ir) Investiční náklady na ochranu životního prostředí ve skupině Unipetrol dosáhly v loňském roce 213 milionů korun. Nejvíce proinvestovaly společnosti Česká rafinérská (127 milionů Kč) a Unipetrol RPA (62 milionů Kč). V Chemparku Záluží šlo mimo jiné o úpravu faklového systému v části rafinerie nebo o realizaci několika preventivních projektů s cílem nadále snižovat pravděpodobnost úniku závadných látek do řeky Bíliny. V jednotlivých společnostech skupiny Unipetrol pokračovaly také práce na odstranění starých ekologických zátěží. Za posledních pět let jsme do ochrany životního prostředí investovali částku přesahující 1,1 miliardy korun. Řada dalších opatření a projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí pak byla realizována v rámci provozních nákladů na údržbu zařízení. Napomáhat udržitelnému rozvoji regionu je i přes složitou ekonomickou situaci naší prioritou, proto budeme v ekologických investicích pokračovat i v budoucnu, uvedl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek Świtajewski. 213 milionů korun loni skupina Unipetrol investovala do životního prostředí. Unipetrol RPA V roce 2012 společnost Unipetrol RPA pokračovala v realizaci projektu segregace splaškových vod v rámci systému kanalizace a dokončila rekonstrukci kanalizace v prostoru etylenové jednotky. Vybudovala také stabilní havarijní profil na řece Bílině, který slouží pro případný záchyt závadných látek. Na jednotnou kanalizaci byl instalován kamerový systém pro rychlejší detekci případného havarijního úniku závadných látek. Česká rafinérská V rámci investic České rafinérské byla provedena například úprava faklového systému za účelem eliminace potenciálních bezpečnostních rizik. Stejně tak pokračovaly práce na rekonstrukci kanalizačního systému v Kralupech nad Vltavou. Tam také probíhala příprava všech nezbytných kroků pro rekonstrukci čistírny odpadních vod. Paramo V hospodářském středisku Kolín společnosti Paramo byla dokončena obnova nádrží v mísírně spolufinancovaná z Operačního programu Životní prostředí. Unipetrol RPA mimo jiné vybudoval stabilní havarijní profil na řece Bílině, kde hasiči trénují v rámci pravidelných cvičení. aktualita Bez pomoci všech se strategie nenaplní pokračování ze str. 1 na kterou se personalisté chtějí zaměřit, protože to je problém i dalších firem skupiny. Chystá se i projekt na podporu mladých, aby měli větší zájem pracovat v těžké chemii. Marek Świtajewski rovněž uvedl, že do konce září mají mít všechny firmy skupiny do většího detailu rozpracovaný nový strategický plán Unipetrolu. Pak se hovořilo o chystané nové výrobně polyetylenu PE 3 a generální ředitel mimo jiné uvedl, že se v současnosti dělá vše pro to, aby nová technologie vyráběla dříve než v plánovaném únoru Piotr Chełminski mimo jiné přítomným doporučil k přečtení aktuální rozhovor s Jackem Krawiecem o plánech PKN Orlen týkajících se Unipetrolu i České rafinérské, který uveřejnily Hospodářské noviny. Debatovalo se i o možnosti větší podpory prodeje olejů Mogul na čerpacích stanicích Benziny, i o budoucnosti společnosti Paramo. Generální ředitel rovněž uvedl, že značka Benzina je řidiči velmi pozitivně hodnocena, a tak není třeba měnit ji na Orlen a Star. Probírala se také otázka logistiky a skladových zásob pro plánované větší kapacity polyetylenu. Hovořilo se i o implementaci v PKN schválené personální strategie do podmínek Unipetrolu. Generální ředitel uvedl, co je podle něj největší riziko (makroekonomické prostředí, protože se nedá ovlivnit) a co říká prolomení těžebních limitů pro hnědé uhlí v okolí továrny. Debatovalo se i o možnostech navýšení mezd zaměstnancům. Centrála V úvodu druhé červencové dekády se generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek Świtajewski setkal se zaměstnanci hned čtyř společností. Jednalo se o Benzinu, Unipetrol, a.s., Unipetrol Services a Unipetrol RPA sídlící v budově Gemini v Praze. Kromě prezentace představené Markem Świtajewskim se přítomní zajímali o otázky, které s sebou strategie přináší. Zdůrazněny a diskutovány byly zejména makroekonomické a politické vlivy, které významně ovlivňují činnost celé skupiny Unipetrol. S výzkumníky Další ze série setkání managementu se zaměstnanci skupiny Unipetrol se uskutečnila hned následující týden. Tentokrát Marek Świtajewski a Artur Paździor, člen představenstva Unipetrolu a generální jednatel Unipetrolu RPA, zavítali do Ústí nad Labem mezi zaměstnance Výzkumného ústavu anorganické chemie. Kromě prezentace nové strategie, kterou Marek Świtajewski spolu s Arthurem Paździorem představili, zmínění manažeři opět odpovídali na dotazy výzkumníků. I nadále platí to, co bylo v závěru všech setkání zdůrazněno: pokud má kdokoli ze zaměstnanců skupiny další otázky ke strategii, měl by je bez váhání poslat generálnímu řediteli prostřednictvím elektronické pošty na adresu: nebo

7 číslo 9 září nová platforma Prvního října spouštíme novou nákupní platformu Unipetrol (ir) V Unipetrolu Services se zavádí nový nákupní systém CONNECT, který začne platit 1. října pro šest firem naší skupiny. Co se od systému CONNECT očekává? Tento nový nástroj zvýší transparentnost procesu nákupu, umožní sdílení databáze dodavatelů v celé skupině PKN Orlen, zvýší účinnost centrálních nákupů, a také umoží účinné sledování a kontrolu s tím spojených aktivit, vysvětlila Vladimíra Soukupová, manažerka procurementu. Nákupní platforma rovněž umožní oddělené hodnocení technické a obchodní části, stejně jako zapojení interních klientů do procesu přípravy strategie a hodnocení nabídek. Příjemci implementovaného řešení jsou nákupčí realizující nákupní procesy v systému CONNECT a dodavatelé předkládající své nabídky. Stejně tak důležitý kus práce čeká na naše interní klienty (např. zadavatele výběrových řízení či poptávek). Ačkoli se může v současnosti někomu zdát, že novinka bude složitější, ředitel nákupu Unipetrolu Roman Andrzej Otto ujišťuje, že procesy budou v konečném efektu rychlejší. Interní klienti budou provádět hodnocení technických nabídek přímo v systému. Co to bude znamenat? Odpadne papírová komunikace a zainteresované osoby budou mít možnost sledovat aktuální stav nákupního procesu. Všichni zaměstnanci akciové společnosti Unipetrol, ale i Unipetrolu Services, Unipetrolu RPA, Unipetrolu Doprava, Benziny a Parama jsou povinni od začátku října využívat systém CO- NNECT a jeho prostřednictvím realizovat nákupní procesy, včetně elektronického oběhu a schvalování nákupních dokumentů, apeluje na zaměstnance šesti firem skupiny Roman Andrzej Otto. Novinka bude zavedena do provozu 1. října. Od tohoto okamžiku musí být veškeré nákupní procesy realizovány přes tuto platformu (vyjma schválených výjimek). Nákupní platforma se vztahuje na veškeré nové nákupy či vyjednávání nových podmínek se stávajícími dodavateli. Systém se již aktivně využívá ve skupině PKN Orlen (PKN ORLEN, ORLEN Koltrans, ORLEN Asfalt, OR- LEN Gaz, ANWIL, Rafineria Nafty Jedlicze, Rafineria Trzebinia, ORLEN OIL) a implementuje se vedle Unipetrolu i ve společnostech IKS Solino, Orlen Deutschland, Orlen Lietuva. Zavádět se má i ve společnostech ORLEN Projekt a ORLEN Administracja. Nejedná se o software instalovaný do počítače, ale o webovou aplikaci. To znamená, že uživatelé musí mít přístupy do platformy schválené jejich přímým Současný stav a novinky Současný stav Komunikace se členy nákupních procesů a s dodavateli probíhá elektronickou ( ) nebo papírovou formou. Archivace podkladů nákupních procesů v elektronické podobě ( ová komunikace, elektronické nabídky) a v podobě papírových podkladů. Obtíže spojené s archivací dokumentace. Technické a obchodní hodnocení nabídek přenášeno em či v papírové podobě. Časová náročnost spojená s podepisováním dokumentů nákupního procesu (např. hodnoticí tabulky, závěrečný protokol). Distribuované dokumenty nákupních procesů ( ová korespondence, papírová dokumentace, elektronické protokoly). Čas spojený s přípravou podkladů pro členy nákupního procesu za účelem hodnocení nabídek. Nástroj kontroly nákupních procesů (distribuované informace). nadřízeným, což bude řešeno v aplikaci Sharepoint. Důležitou roli v rámci implementace tvoří školení, která jsou organizována již od srpna jak pro nákupčí, tak pro interní klienty, doplnila Vladimíra Soukupová. Manuál pro nákupčí i interní dodavatele bude uložený v platformě i na intranetu. Nákupní platforma CONNECT Komunikace se členy nákupních procesů a s dodavateli prostřednictvím nákupní platformy CONNECT. Nabídky v elektronické podobě umístěné na platformu CONNECT. Komunikace v rámci nákupního procesu na platformě. Technické a obchodní hodnocení nabídek prováděno v rámci systému CONNECT. Elektronické schvalování v rámci systému CONNECT. Dokumentace nákupních procesů soustředěná v rámci systému CONNECT. Možnost sledování stavu nákupního procesu. Automaticky generovaný přehled na základě předložených nabídek v rámci systému CONNECT. Zefektivnění nástroje kontroly v systému (sledování stavu procesů, monitoring procesů). Ekologie Jména má i druhá generace sokolíků Unipetrol RPA (pr) Severka, Karel a Vojtěch. To jsou jména tří mláďat, která letos vyvedl pár chráněného sokola stěhovavého ve speciální budce umístěné na komínu energobloku etylenové jednotky Unipetrolu RPA. Událost pro Chempark o to významnější, že se letos v přírodních hnízdištích tolik nedařilo. Ze šestnácti odpovědí na intranetovou anketu byla nakonec vylosována kombinace jmen Severka pro samičku a Karel s Vojtěchem pro samečky. Autorem jmen je Karel Dvořák z Unipetrolu RPA, který se může těšit na švýcarský nožík Victorinox. Pracovníci Public Relations zároveň děkují všem, kteří se do intranetové ankety zapojili. Čtyřem mláďatům sokola stěhovavého, která přišla loni na svět v budce, umístěné na komíně teplárny T700 Unipetrolu RPA, byla díky zaměstnancům přiřčena jména Mosten a Liten (pro samečky) a Benzina a Verva pro samičky. Severka, Karel a Vojtěch, to jsou jména mláďat, která v Chemparku letos vyvedl pár sokola stěhovavého. vztahy s investory Když se řekne dluhopis Unipetrol (PR) Dluhopis je dluhový cenný papír vyjadřující finanční závazek dlužníka, respektive emitenta, vůči majiteli tohoto cenného papíru, investorovi. Je spojen s určitou konkrétní dobou splatnosti, do které musí dlužník svůj závazek v plné výši uhradit. Michal Stupavský manažer vztahů s investory Unipetrolu Dluhopisy se obvykle rozdělují podle více kritérií: 1. Splatnost, resp. maturita či doba trvání závazku: a) krátkodobé dluhopisy se (zbytkovou) splatností do jednoho roku; b) střednědobé dluhopisy se (zbytkovou) splatností od jednoho roku do pěti let; c) dlouhodobé dluhopisy se (zbytkovou) splatností nad pět let. 2. Typ dlužníka, resp. emitenta: a) vládní, resp. státní dluhopisy; b) korporátní, resp. podnikové dluhopisy, jejichž emitenty jsou nefinanční (průmyslové) společnosti; c) dluhopisy emitované finančními institucemi, především bankami, např. depozitní certifikáty, dluhopisy bank, hypoteční zástavní listy. 3. Typ úročení: a) pevně stanovená fixní úroková sazba, kupónová sazba, resp. úrok či kupón (nejčastější, říká se jim plain-vanilla ); b) pohyblivá úroková sazba, v závislosti na nějaké referenční úrokové sazbě jedná se o tzv. dluhopisy s pohyblivým úročením (floating rate notes FRN). 4. Podle typu umořování jistiny dluhu: převládající forma je tzv. bullet maturita, kdy je jistina splacena jednorázově na konci, při splatnosti dluhopisu (např. vládní dluhopisy). Emisí dluhopisů si emitent opatřuje kapitál, resp. finanční prostředky ve formě úvěru. Vládní dluhopisy emituje vláda ke krytí schodku státního rozpočtu. Mají obvykle nejvyšší likviditu, nicméně v dnešní krizové době po roce 2008 již nemůžeme obecně tvrdit, že mají nejnižší, kreditní či úvěrové, riziko. Orgány místní samosprávy emitují dluhopisy za účelem získání finančních prostředků pro financování různých investic a projektů lokálního významu. Společnosti, resp. velké korporace emitují dluhopisy za účelem získání dodatečných zdrojů pro financování svých potřeb, obecně dlouhodobý majetek (investice) a pracovní kapitál. Je důležité upozornit na skutečnost, že existují rozdíly v přístupu k financování potřeb podniků. V anglosaských zemích, zvláště v USA, patří tento způsob financování k naprosto běžnému způsobu získávání dodatečných finančních zdrojů pro financování podniků. Naproti tomu Evropa se přiklání zvláště k financování formou bankovních úvěrů. Dluhopisy se na rozdíl od akcií obvykle obchodují na mimoburzovním trhu, tzv. over-the-counter, a to na rozdíl od akcií, jež se v drtivé většině obchodují přes regulované burzovní trhy. Na rozdíl od bankovních úvěrů jsou tedy dluhopisy likvidním finančním instrumentem, jehož majitelé (investoři) se mohou střídat poměrně rychle.

8 8 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol aktualita Slavíme 55 let společně Benzina právě vydává 24stránkovou jedinečnou brožuru, ve které se spojují příběhy značky Benzina a hokejového klubu HC VERVA Litvínov. Jak Benzina, tak její sesterský hokejový klub letos slaví významné výročí, a to navíc se stejnou číslovkou. Zatímco Benzina se před pětapadesáti lety poprvé objevila jako značka čerpacích stanic, hokejový Litvínov se před pětapadesáti lety probojoval do tehdejší nejvyšší tuzemské soutěže ledního hokeje. Nám, zástupcům společnosti Benzina, je velkou ctí, že obě jména spojuje víc než jen číslo 55. Benzina s litvínovským hokejovým klubem úzce spolupracuje od roku 2007 a naše partnerství pokračuje úspěšně dodnes. Dokladem toho je například přestavba současného hokejového stadiónu Ivana Hlinky, na které se Benzina intenzivně podílela. Věříme, že oboustranně prospěšný vztah obou jmen má před sebou ještě velkou budoucnost, uvedl mimo jiné Artur Krzysztof Śladowski, jednatel společnosti Benzina. Utkáním s PSG Zlín 12. září vstoupí HC VERVA Litvínov do své jubilejní 55. sezóny v nejvyšší soutěži. Na Zimním stadionu Ivana Hlinky se domácí představí od hodin ve speciálních retro dresech. V sezoně , pouhých čtrnáct let po svém založení, dokázal malý klub z malého města nevídané postoupil mezi československou hokejovou elitu. Mezi týmy z velkých měst se nezkušenému celku prorokoval krátký život. Ale nadšení, stmelení hráčů osobností Miroslava Kluce i jakýsi pud sebezáchovy způsobily, že se klub v nejvyšší soutěži udržel a nikdy nesestoupil. Litvínov za 55 let vychoval mnoho reprezentantů, medailistů z mistrovství světa i olympijských vítězů, z nichž naganská stopa je jistě ta nejzřetelnější. Nejvíce českých hráčů se do NHL dostalo právě z Litvínova (23). Tým obsadil čtyřikrát druhé místo v domácí soutěži. z historie Čerpací stanice tehdy silně voněly benzinem a tvořilo je často i pouhé jedno čerpadlo. Obsluha si musela mnohdy vystačit jen s malou budkou o několika metrech čtverečních. Benzinové stanice se sice za léta změnily k nepoznání, českým a slovenským řidičům ale letos červenobílé logo Benziny září na cestu už pětapadesátý rok v řadě. Tato brožura byla představena 3. září novinářům v Praze v restaurantu Kolkovna Celnice. Elektronická verze brožury bude ke stažení na intranetu. Fanoušci se mohou zúčastnit na portálu Aukro.cz dražby retro dresů z 12. září. Benzině, našemu generálnímu partnerovi, který slaví zároveň s námi 55 let existence, jsme vděčni za to, že můžeme pokračovat v úspěšné hokejové tradici. A kdy se poprvé objevilo jméno Benzina a u čeho? Již o pět let dříve. V rámci znárodňovacího procesu a vytváření jednotného systému odbytu paliv a maziv v Československu to byla nejprve distribuční firma Benzinol ( ), následně ji nahradil národní podnik Chema a poprvé se v roce 1953 objevuje slovní značka Benzina, Zároveň věříme, že v našem partnerství budeme nadále pokračovat za podpory vás, fanoušků, dodal Robert Kysela, generální manažer HC VERVA Litvínov. Benzina ve spojení s koníkem od roku 1958 Značka Benzina se ve spojení s koníkem objevila poprvé u čerpací stanice v Československu v roce 1958 a brzy se firemní symboly s tímto znakem rozšířily na všechny čerpací stanice a sjednotily se v červené a bílé barvě. U dvou provozoven se dokonce rozzářil neonový znak společnosti. Pod značkou přitom vždy stál krátký, jasný název Benzina. V roce 1958 se v tehdejším Československu poprvé objevil koník s ozubeným kolem spolu s názvem Benzina nad čerpací stanicí. zatím jen název pro zásobovací závod palivy a mazivy v Roudnici nad Labem. představení nové manažerky Marketing pod novým vedením Marketing ve společnosti Benzina vede nová manažerka. Agnieszka Bobrukiewicz se 1. srpna stala vedoucí odboru marketingu. Před svým jmenováním působila pět měsíců jako manažerka projektů v oblasti marketingových iniciativ Benziny v nových médiích. Od srpna je Agnieszka Bobrukiewicz zodpovědná za tvorbu a implementaci marketingové strategie společnosti Benzina, za podporu značky prémiových paliv VERVA nebo konceptu rychlého občerstvení STOP CAFE. Agnieszka Bobrukiewicz (32) má přes deset let zkušeností v oblasti marketingu a PR, realizovala řadu mediálních kampaní a reklamních spotů. Než nastoupila do společnosti Benzina, působila jako programová ředitelka dvou celostátních televizních kanálů v Polsku. Po úspěšném zahájení nového hudebně-zábavního programu se stala generální ředitelkou mediální společnosti Telestar S. A. (MNI Group). Agnieszka Bobrukiewicz vystudovala Vysokou školu managementu ve Varšavě v oboru Reklama a média. Ve svém volném čase se Agnieszka věnuje umění, jízdě na koni nebo střelbě. PRO ŘIDIČE Jednotný unijní monitorovací systém PHM Kvalita automobilových paliv může výrazně ovlivňovat výkon, spolehlivost a životnost motorů. Významně se také podílí na vlivu provozu vozidel na životní prostředí. Evropská unie proto zavedla v souladu se směrnicí 98/70 EC jednotný unijní monitorovací systém sledující kvalitu paliv v jednotlivých zemích ve všech důležitých parametrech, které mají vliv na životní prostředí, výkon i životnost motoru, funkci palivových soustav či kupříkladu požární bezpečnost. Jak uvedl Václav Loula, ředitel pro jakost společnosti Benzina, podle evropských technických norem pro automobilové benziny EN 228 a pro dieselová paliva EN 590 je předepsáno až 20 parametrů. Mezi standardní a důležité patří destilační zkouška, povinné obsahy některých složek, oktanové nebo cetanové číslo, obsah síry, mazivost, korozivní vlastnosti, oxidační stabilita a též obsah mechanických nečistot, v zimním období i nízkoteplotní vlastnosti nafty. O některých důležitých parametrech jsme již v našich UNI novinách psali, o jiných se zmíníme v některém z připravovaných čísel. Agnieszka Bobrukiewicz, vedoucí odboru marketingu společnosti Benzina V České republice je od druhého pololetí roku 2001 zavedeno monitorování jakosti. Ročně jsou takto kontrolovány veřejné sítě čerpacích stanic Českou obchodní inspekcí. Jde o veřejných čerpacích stanic. Benzině inspektoři ČOI odebírají ročně na 250 vzorků paliv a kontrolují v jednom vzorku až 15 parametrů. V letošním roce jsme zatím měli všechny vzorky u čerpacích stanic v pořádku. Navíc naše společnost zveřejňuje výsledky těchto státních kontrol na webových stránkách, uvedl Václav Loula. Benzina se nespoléhá jen na kontroly ČOI, ale pracuje v dobrovolném systému Pečeť kvality (kontroluje nezávislá akreditovaná laboratoř SGS). Na každém výdejním stojanu, který splní všechny podmínky Pečetě kvality, je umístěn její symbol a znamená, že palivo je pod stálou laboratorní kontrolou. Ročně je prověřeno vzorků a 99,5 % z nich je bez závad.

9 číslo 9 září Pracují mezi námi Čtvrtstoletí Volkera Kriegera Unipetrol Deutschland (pr) Co by to bylo za firemní noviny, kdyby si nevšímaly konkrétních zaměstnanců celé naší společnosti. Tentokrát jsme zacílili na Volkera Kriegera, který již 25. rokem prodává výrobky skupiny Unipetrol na německy hovořících trzích. Jubilant je jedním ze šestnácti pracovníků německého zastoupení Unipetrolu v Langenu a nedávno obdržel poděkování za dosavadní práci. Unipetrol Deutschland GmbH (původně Deutsche Chemapol) byl založen v roce O 24 let později se stal členem skupiny Unipetrol. Unipetrol Deutschland je především prodejní a distribuční sítí pro zboží vyrobené ve skupině Unipetrol Group a PKN Orlen Group v německy mluvících teritoriích (Německo, Rakousko a Švýcarsko). Společnost rovněž prodává chemické výrobky i od ostatních českých, slovenských a dalších výrobců v těchto teritoriích. Volker Krieger nastoupil do společnosti 1. července 1988 a v současné době je zodpovědný za prodej polyolefinů z Unipetrolu RPA (polyetylenu LITEN a polypropylenu MOSTEN) v severní části Německa a v Rakousku. Za dlouholetou práci byl Volker Krieger oceněn vedením německého zastoupení Unipetrolu.Poděkování mu jeho jménem předali jednatel Rainer Käsz a prokurista Tomáš Ohanka. Význam komerční práce pana Kriegera současně ocenilo vedení okresní Průmyslové a obchodní komory v Offenbachu nad Mohanem, které mu k jeho profesnímu jubileu udělilo diplom IHK. S gratulací se samozřejmě vedle jeho spolupracovníků připojuje i redakce UNI novin. Z obratu Unipetrolu Deutschland přibližně 78 % představují výrobky ze skupiny Unipetrol. Mezi stěžejní značky pak patří zálužské polyolefiny polyetylen LITEN a polypropylen MOSTEN. Dalších 13 % z celkového obratu firmy připadá na produkci z polských výroben skupiny Orlen. Zbývajících 9 % představují výrobky dalších českých, slovenských a ještě jiných chemických společností. Z výroby Mletá guma v asfaltu snižuje hluk i nebezpečí smyku Paramo (pr) Když se majitel vozu rozhodne přezout pneumatiky, ojeté gumy se stanou odpadem, který se může opět vrátit na silnice. Tentokrát však jako součást protihlukových asfaltových povrchů, kde odpadní mletá guma nachází své další využití. O tom, jak lze odpad z pneumatik použít pro stavbu vozovek, přednášel na sympoziu Odpadové fórum při konferenci APROCHEM 2013 za společnost Paramo Jiří Plitz, vedoucí odboru vývoje paliv a asfaltů. Zpracování mleté gumy do asfaltových vozovek představuje v současnosti nejlepší využití ojetých pneumatik, uvedl na prezentaci Jiří Plitz a zdůraznil, že využití pro kryty vozovek by mělo dostat přednost před jejich energetickým spalováním v elektrárnách a cementárnách. Význam gumoasfaltových pojiv ve vozovkách přitom spočívá nejen v tom, že pomáhají lépe tlumit hluk, ale zároveň snižují pravděpodobnost smyků aut. Použití mleté gumy v silničním asfaltu je momentálně populární i ve světě a jde o technologii, která je v souladu se snahou o trvale udržitelný rozvoj. Jiří Plitz přiznal, že výroba asfaltových směsí je technologicky náročná, její zvládnutí však podle něj slibuje zajímavé aktualita vyhlídky. Pokud se vše podaří, můžeme se těšit na více tichých vozovek a lepší životní prostředí, tvrdí Jiří Plitz. Samotné použití mleté gumy z ojetých pneumatik je nákladově nenáročné. Silniční gumoasfalt odborníci znají už od 60. let minulého století a v průběhu historie se jej snažili použít různým způsobem, často ovšem bez úspěchu. V současnosti se ve využití gumového granulátu pro úpravu asfaltu prosazují v zásadě dva různé trendy. Prvním trendem v přípravě těchto pojiv a směsí je výroba koncentrovaného gumoasfaltu, který se nejvíce rozšířil v severní Americe, druhým je pak méně koncentrovaný, takzvaný terminálový způsob výroby, který je možné provozovat v rafineriích. Společnost Paramo má v sortimentu právě gumoasfaltové silniční pojivo terminálového typu, a to pod názvem Mofalt RMB (Rubber Modified Bitumen). Jeho vlastnosti jsou na úrovni polymerem modifikovaných pojiv se zvýšenou výkonností. Snížení hlučnosti povrchu vozovek je aktuální i v tuzemsku (například v Pardubicích, kde letos proběhla výměna asfaltového povrchu v severní části hlavního průtahu městem). V souvislosti s tím se přednáška Jiřího Plitze brzy objeví v upravené podobě také v odborném časopisu Odpadové fórum. Nová chladnička pro C4 frakci Unipetrol RPA (ir) V nízkoteplotních skladech Unipetrolu RPA se nedávno změnil celý systém chlazení C4 frakce. Vedle modernizace do té doby používané technologie se jedná i o pozitivní přínos ekologii. Otevřená struktura protihlukového koberce s pojivem MO- FALT RMB Jednatel společnosti Unipetrol Deutschland Rainer Käsz blahopřeje Volkru Kriegerovi k 25 letům ve službě prodeji českých a slovenských chemických výrobků v Německu. Kompresor během zkušebního testu kontroluje Ladislav Hauf z Unipetrolu RPA a Tomáš Botlík z Cheminvestu. Rozsahem relativně malá, ale svým významem velmi důležitá investice začala loni v květnu a letos 30. dubna byla dokončena kompletace celého zařízení, řekl Ladislav Hauf ze sekce technologií, který celou akci za výrobu připravoval a dnes provozuje. Původní pístové kompresory K 300 A, B, C značky Sulzer byly od roku 1979 součástí technologie chlazení a skladování C4 frakce na nízkoteplotních skladech. S ohledem na stáří kompresorů byl jejich provoz, zejména pak v letních měsících, velmi nestabilní a značně poruchový, komentoval důvod investice Ladislav Hauf. V důsledku nedostatečné účinnosti celé technologie chlazení pozvolna rostlo riziko vzniku butadien-peroxidů, které jsou charakterizovány jako brizantní třaskavina. Nutno dodat, že k žádnému ohrožení technologie za 34 let nedošlo, podotýká Ladislav Hauf. Přesto uvedené důvody a uvažovaný nárůst produkce C4 frakce na úroveň 30 až 35 tun za hodinu vedly k realizaci investice, poznamenává Martin Allert, projektový manažer z odboru strategických investic Unipetrolu Services. Nároky na chlazení C4 frakce, které v minulosti řešila trojice pístových kompresorů K 300 A, B, C nyní bravurně zvládá jeden nový kompresor. Druhý je v záloze. Po stránce ekologické je pozitivní rovněž změna používaného chladicího média. Dřívější chladivo R-22 (s freonem) nahradil R-134a. Protože garanční test proběhl bez komplikací stejně jako test zkušební, nebránilo na konci června nic předání stavby. Zařízení je v současné době v provozu bez poruchy a pracuje na požadovaný chladicí výkon, a to i za nedávných tropických červencových dní, konstatuje Ladislav Hauf. Dodavatelem byla Intecha Praha, chladicí jednotku vyrobila firma GEA Grasso a celkové náklady dosáhly cca 45 milionů korun, uzavřel Martin Allert.

10 10 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol fotoreportáž Martin Hrnčíř: Vysvětlit výši ceny bývá složitější než její výpočet Unipetrol (ogil, ir) Den s osobností společnosti Unipetrol jsme se tentokrát rozhodli strávit v sekci ekonomických analýz výroby podniku Unipetrol RPA. Výpočtem ekonomických dopadů, stanovováním cen a bilancováním výroby se zde zabývá tým, kterému šéfuje Martin Hrnčíř, dříve technolog v energetice. Během celého roku má jeho tým na starost kromě bilancování výroby i modelování cen a ekonomické výpočty, do kterých významně zasahují vnější i vnitřní okolnosti dění uvnitř podniku, situace na trhu i zásahy vlády, například regulace cen distribuce elektřiny, vody a plynu. Vedle klasických výpočtů patří pod agendu ekonomické sekce také intenzivní jednání jak s ostatními částmi firmy, tak s partnery, kterým je třeba vývoj cen dostatečně vysvětlit. O vývoji cen i o tom, proč je někdy komunikace se zahraničními partnery složitější než s partnery tuzemskými, se dozvíte v následující reportáži. Pravidelný harmonogram dne nemám, přiznává se Martin Hrnčíř hned v úvodu. Každý pracovní den je úplně jiný. Má práce se však odlišuje hlavně sezonně. Než Martin Hrnčíř začal pracovat jako vedoucí sekce ekonomických analýz výroby v Unipetrolu RPA, působil čtyři roky jako technolog v energetice. To, co teď dělám, se od předchozí pozice poměrně hodně liší, poznamenává k přestupu mezi odděleními. Jako technolog jsem pracoval především na technických výpočtech a zajištění investičních akcí. Tyto zkušenosti ale samozřejmě využiji i v sekci ekonomických analýz. Na svém současném působišti se totiž věnuje ekonomickým výpočtům, a to i těm technologického rázu. Mezi oběma pozicemi tedy přece jen existuje určitá spojitost. Musím třeba vědět, kolik kterých surovin potřebuji. Propojuji vlastně znalost technologie a procesu výroby s tím, kolik co stojí. Jednou z částí práce Martina Hrnčíře je tedy výpočet ekonomických dopadů, druhou pak stanovování cen energií, vod a technických plynů, a to jak vnitropodnikově, tak externě. Ceny se přitom stanovují na dobu jednoho roku a odvíjejí se jednak od ekonomických prognóz, jednak od dodavatelských smluv. Proces stanovování cen je rozložený do několika měsíců. Už v létě se tvoří normy, z nichž oddělení čerpá informace o tom, čeho bude Diskuze s Danielou Výškovou nad problematikou bilancování polypropylenu Martin Hrnčíř právě dostává úkol od svého nadřízeného. Pravidelné výrobní porady jednotky energetických služeb Unipetrolu RPA se účastní i Martin Hrnčíř. Kolega Dušan Džurdženík vysvětluje problém s reportingem nákladů na elektřinu.

11 číslo 9 září Den s Martinem Hrnčířem, vedoucím sekce analýz výroby Unipetrol RPA nejvíce zapotřebí, a s nimi už pracovníci na oddělení modelují možné dopady. Zjišťujeme k tomu ceny jednotlivých surovin, ke kterým je nutné připočítat fixní náklady, dodává Martin Hrnčíř. Konečný termín pro zhotovení business plánu většinou spadá zhruba do začátku října, ceny na následující rok pak oddělení vydává v prosinci. Vypočítávat ceny oddělení samozřejmě nemůže libovolně. Energie, vody a technické plyny jsou tři oblasti, které mají nákladové kalkulace, je tedy dané zákonem, že například cena tepla by se měla počítat pomocí nákladů a přiměřeného zisku. Do cen ostatních věcí a surovin pak stát zasahuje minimálně, a jsou tedy řízeny tržně. Prakticky stejné množství času jako vypočítávání ceny poté zabírá vysvětlování toho, proč je cena takto vysoká, či nízká. Složitější je to zejména v případě, kdy dojde ke zvýšení cen, například kvůli růstu cen energií, podotýká Martin Hrnčíř. Unipetrol RPA například negativně zasáhl poplatek za obnovitelné zdroje, neplechu také napáchalo, když společnost přestala dostávat volné emisní povolenky na výrobu energií. K nárůstu cen energií o desítky procent došlo právě v době, kdy Martin Hrnčíř do oddělení nastupoval. Napadlo mě, jestli někdo nepřijde s tím, že za mého předchůdce bylo vše levnější a že za vyšší ceny vlastně můžu já, vzpomíná pan Hrnčíř. Tuzemským partnerům a ostatním částem firmy většinou vždy stačilo dostatečně vysvětlit, proč k nárůstu došlo. Někteří zahraniční partneři měli však pochopení méně. Ceny elektřiny a uhlí totiž na světových trzích klesají, vysvětluje Martin Hrnčíř. U nás je však slabé tržní prostředí, jsme závislí na hnědém uhlí, a dokud se neprolomí limity těžby, dodavatelé si kvůli tomu mohou diktovat vysoké ceny. Závislost na hnědém uhlí lze jen velmi těžce zmírnit například používáním černého uhlí, protože většina kotlů je nastavena jen na zpracování jednoho typu uhlí, byť dnes už existují i kotle, které zvládnou oba typy. Elektřinu ale také nakupujeme, nejsme plně soběstační, dodává Martin Hrnčíř. Naše výroba je dost energeticky náročná, Unipetrol je vlastně největší spotřebitel elektrické energie v České republice. Schopnost vyrobit si část elektrické energie svépomocí tak firmě pomáhá k tomu, aby nebyla naprosto závislá na dodávkách elektřiny. Ceny produktů kromě externích vlivů samozřejmě ovlivňuje také efektivita jejich výroby. K tomu dopomáhá řada úsporných programů a investičních akcí zaměřených na zefektivnění výrobního procesu. V podstatě je to vždy tak, že se u technologů objeví nějaký návrh, jak něco vylepšit. Potom se musí spočítat, kolik by takové vylepšení stálo, nebo jakou úsporu by to přineslo. A pak se samozřejmě počítá návratnost takové investiční akce, vysvětluje fungování svého oddělení Martin Hrnčíř. Byť je Martinova náplň práce velmi různorodá, většinu času musí odpracovat u počítače. Podle jeho vlastních odhadů stráví za monitorem přes devadesát procent času, zbytek zaberou různá jednání. Je tak logické, že se ve svém volném čase snaží dohnat to, co v práci nestihne. O tom, jak nejlépe trávit své volno, má proto jasno: Vyznávám takovou klasickou českou sezonní dvojkombinaci. V létě nasedám na kolo, v zimě vyrážím na hory, usmívá se vedoucí ekonomické sekce Unipetrolu RPA. Martin Hrnčíř právě kontroluje podklady k připravovanému business plánu.

12 12 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Úrazy SKUPINA UNIPETROL LTI Pracovní úrazy s absencí Srpen 1 8/ Benzina Butadien Kralupy Česká rafinérská Paramo Petrotrans Polymer Institute Brno Unipetrol Unipetrol Doprava Unipetrol RPA Unipetrol Services Celkem za 10 firem Pro letošní rok došlo v rámci skupiny Unipetrol k rozšíření reportovaných společností na 10. Dále se změnila kategorie sledovaných pracovních úrazů. V přehledu se nově evidují pracovní úrazy s následnou absencí postiženého bez ohledu na její délku (dříve se sledovaly pouze pracovní úrazy s absencí delší než 3 kalendářní dny). Doposud byly zaznamenány čtyři úrazy, v České rafinérské (špatné našlápnutí), 28. dubna v Unipetrolu RPA (střet vozidla se světelným zařízením a pouličním osvětlením), řidič Petrotransu 4 Bezpečnost práce ve skupině BP heslo se soupravou sjel mimo dálnici a se zaměstnanec Unipetrolu RPA nadýchal směsi benzenu a dusíku. O pracovní úrazovosti v 10 společnostech skupiny vás budeme pravidelně, vždy jednou za půl roku, informovat. Dozvíte se tak i o pracovních úrazech, které se obešly bez následné pracovní neschopnosti. Aktuální heslo BP kampaně je Stanovte podmínky bezpečné práce. Při vystavování povolení je nezbytné zohlednit všechny skutečnosti ovlivňující provádění prací nebo naopak. Stejně tak je třeba detailně se věnovat i nepříliš častým jevům a jejich podmínkám. safety meeting Pravidelný bezpečnostní mítink Unipetrol RPA (ir) Tak jako každé pondělí proběhl i tentokrát bezpečnostní mítink vrcholového vedení a vedoucích zaměstnanců společnosti Unipetrol RPA. Na těchto pravidelných akcích jsou účastníci informováni o mimořádných událostech za uplynulý týden a o aktuálních problémech v této oblasti. Tak jako každé pondělí proběhl bezpečnostní mítink vrcholového vedení a vedoucích zaměstnanců společnosti Unipetrol RPA i 5. srpna ve velké zasedací místnosti. Prostřednictvím videokonference se členové vrcholového managementu Unipetrolu mohou zapojit přímo do řešení těchto problémů, a ušetří tak drahocenný čas strávený přeposíláním informací a očekáváním reakcí. Bezpečnostní mítinky a podobné akce v jednotlivých společnostech skupiny Unipetrol jsou důkazem, že problematika bezpečnosti práce je právem považována za jednu z našich hlavních priorit, řekl Pavel Sláma, ředitel pro HSE Unipetrolu. Pozitivní přístup vrcholového managementu a jednotlivých vedoucích k této problematice pak má jednoznačně kladný vliv i na ostatní zaměstnance společnosti. Díky tomu bezpečnost práce právem stoupá na žebříčku důležitosti každého z nás. Pomalu opouštíme stav, kdy bezpečnost práce byla vnímána jako nutné zlo a hlášení rizikových stavů a skoronehod jako donášení, a můžeme se tak posunout v této oblasti o další stupínek výše, připojuje David Marek z odboru bezpečnosti Unipetrolu Services. Důkazem může být i neustálý nárůst ohlášených rizikových stavů a skoronehod a nárůst počtu bezpečnostních prohlídek prováděných vedoucími zaměstnanci. Například v areálu Chempark Záluží bylo v prvním pololetí roku vedoucími zaměstnanci Unipetrolu RPA a Unipetrolu Doprava provedeno více než bezpečnostních prohlídek a ohlášeno více než 700 rizikových stavů a skoronehod, uvedl též mimo jiné David Marek. Stále sice silně převažují rizikové stavy týkající se technického stavu a minimálně jsou ohlašovány rizikové stavy týkající se rizikového chování, ale i tento nepoměr se daří po malých krůčcích měnit. V oblasti bezpečnosti práce je stále co zlepšovat, o čemž se lze dočíst i na jiných místech těchto UNI novin. Věříme, že se na zlepšení stavu bezpečnosti práce budete podílet i nadále, uzavřel David Marek. bp opatření Na bezpečnost dbejme i při každém vjezdu či výjezdu z Chemparku Záluží Unipetrol Services (ir) Bezpečnosti práce se v celé skupině věnuje velká pozornost. Bylo realizováno mnoho kampaní zaměřených na pohyb a jízdu v areálu Chempark Záluží, a přesto se stále setkáváme s nekázní řidičů. Jen díky duchapřítomnosti pracovnice Unipetrolu RPA se v úvodu srpna v Chemparku Záluží nezopakoval pracovní úraz z 22. srpna Tehdy při výjezdu a kontrole na bráně 15 (Severní svah) řidička otevřela kufr svého auta ke kontrole a vzápětí byla přimáčknuta dalším vozidlem přijíždějícím do prostoru brány, upozorňuje David Marek z odboru bezpečnosti Unipetrolu Services. Opakování události, která se stala před dvěma lety, měla zamezit instalace dopravního značení, dovolujícího přítomnost pouze jednoho kontrolovaného automobilu v prostoru brány. Instalované svislé i vodorovné dopravní značení však někteří řidiči ignorují. Proto důsledně apelujeme na dodržování stanovených pravidel a upozorňujeme, že veškerá jejich porušení budou tvrdě postihována, bez ohledu na to, zda se jedná o řidiče skupiny Unipetrol, či externích firem, varuje rovněž David Marek. Aby si všichni zaměstnanci Chemparku, a nejen oni, uvědomili závažnost situace, na hrozící nebezpečí jsme zaměstnance upozornili apelem na intranetu společnosti Unipetrol RPA a prostřednictvím informačního kanálu i externí dodavatele působící v chemickém areálu. Ze strany úseku HSE&Q Unipetrolu Services bude ve spolupráci s odborem ochrany objektů zvýšena četnost prováděných kontrol zaměřených na tuto problematiku. Na prvním snímku je detail značky a situace, kdy řidič červené dodávky vjel předčasně do vymezeného prostoru, a jasně tak porušil nařízení při vjezdu automobilů na bránu Severní svah. Na druhé fotografii je správný průběh kontroly a dostatečná vzdálenost dalších dopravních prostředků, které čekají na odbavení a výjezd z areálu.

13 13 bp aktualita Pozor na novelu zákona o odpadech Unipetrol Services (ir) Již od úvodu příštího měsíce, tedy od 1. října, začne platit dlouho očekávaná euronovela zákona č. 169/2013 Sb., o odpadech. O plánované novele jsme věděli, její přípravu jsme průběžně monitorovali. Podniky skupiny Unipetrol nijak zásadně neovlivní. Jedním z pozitivních efektů je zrušení povinnosti zpracovávat plány odpadového hospodářství. Ty dále zpracovávají pouze ministerstvo, kraje a obce, řekl Pavel Sláma, ředitel pro HSE Unipetrolu. Novela vznikla na základě požadavku usnesení vlády na vypuštění nadbytečných požadavků legislativy životního prostředí. Změny se týkají nejen vymezeného pojmu odpad, ale i autovraků, autobaterií nebo povinného zpětného odběru použitých pneumatik. Zákon č. 169/2013 Sb., o odpadech nabývá účinnosti dnem 1. října 2013, ale jsou v něm hned i výjimky a ty, stejně jako vysvětlující informace či celé znění zákona, najdete kupříkladu na webu Ekologického centra Most pro Krušnohoří (www.ecmost.cz). Více informací o novele zákona o odpadech se dozvíte na nebo na zelené lince Bezpečnost v datech Zaměstnanci nejčastěji riskují zdraví své i kolegů Unipetrol Services (ir) Již březnové UNI konstatovaly, že množství loni nahlášených rizikových stavů a skoronehod (RSS) předčilo očekávání. A pokud dosavadní trend vydrží, opět se podaří výrazně překročit letošní cílovou hodnotu hlášení. Nepříznivě naopak vyznívá srovnání počtu případů týkajících se rizikového chování a počtu technických nedostatků v chemických celcích, stavbách a komunikacích. Mohlo by se zdát, že je to dáno špatným stavem Chemparku Záluží, ale ani v absolutních počtech hlášení není současný mírný nárůst uspokojivý. Nicméně za téměř jeden a půl roku fungování elektronického systému nahlašování Bezpečnost práce Počet zadaných RSS členěný podle kategorií YTD leden červenec 2013 Chování % Stavby % Komunikace % Technologie % Potrubí a PM % Nezařazené % můžeme vysledovat, kde zaměstnanci ve svém počínání nejčastěji riskují zdraví své i svých kolegů, řekl Miloš Borový z úseku HSE&Q Unipetrolu Services, který systém obhospodařuje. Stálicí na špici negativních událostí jsou dopravní přestupky. Jakoby velká část řidičů i chodců při průjezdu či průchodu branou přepnula myšlení do režimu bez zábran, dodal Miloš Borový. Důsledkem pak je zvýšená kontrolní činnost pracovníků úseku HSE&Q i bezpečnostní agentury, která je do systému rizikových stavů a skoronehod přímo zapojena, stejně jako třeba Unipetrol Doprava nebo Česká rafinérská. Velmi významným nešvarem je také nepořádek, který zůstává na pracovištích po různých akcích, ať už jsou v nich zapojeny externí společnosti, nebo ne. Do negativní TOP 3 patří i neplnění podmínek povolení k práci nestandardní chování na pracovišti včetně nepoužívání osobních ochranných pracovních prostředků. bp ochrana Bez mimořádné události a v předstihu Unipetrol Services (ir) V minulých UNI novinách jsme na tomto místě doprovázeli bezpečnostního technika Unipetrolu Services, který kontroloval, zda se dodržují podmínky BOZP a PO v rámci zarážky B linky zplyňování mazutu a části čpavku v Unipetrolu RPA. Tentokrát sledujeme průběh prací v etylenové jednotce. Bezpečnostní desatero Zaměstnanec provozu s oprávněním vystavovat povolení na práci je povinen připravit pracoviště ze strany provozu pro bezpečné provedení očekávané práce. Znamená to, že je třeba jasně nadefinovat a realizovat nutnou přípravu pracoviště a dalších podmínek zajišťovaných provozem v průběhu prací. Příjemce je povinen stanovit podmínky pro bezpečné provedení práce ze své strany, zejména se jedná o plnění legislativních a normativních požadavků, dále je povinen informovat vystavovatele o neslučitelnosti vystavovatelem stanovených podmínek s podmínkami požadovanými příjemcem. Vzájemně 48 pak musejí stanovit finální podmínky pro provádění prací, za akceptování případných podmínek nadefinovaných přilehlými obvody, popřípadě dalšími účastníky povolovacího řízení. Jednoduše řečeno, podmínky musejí být vzájemně slučitelné a naprosto srozumitelné. Etylenová jednotka byla odstavena ve dnech 16. až 27. července z důvodu opravy prasklého svaru na potrubí páteřního rozvodu středotlaké páry. Odstávky zařízení bylo využito rovněž k odstranění problémů, které nebylo možno řešit za provozu jednotky, z nichž nejdůležitější bylo bezesporu vyčištění mezistupňových chladičů na středotlaké části kompresoru pyroplynu, řekl Jan Doskočil, vedoucí etylenové jednotky. Vzhledem k tomu, že odstávka svým rozsahem a podmínkami představovala obdobu zarážkových prací, je podle Jana Doskočila jistě důkazem vysoké profesionality zaměstnanců etylenové jednotky, že celá akce proběhla bez mimořádných událostí, úrazů a dopadů na životní prostředí. A co hlavně? Celá akce byla ukončena 42 hodin před plánovaným termínem, pochválil všechny zainteresované Jan Doskočil. K vedoucímu etylenové jednotky se připojil i Martin Vinkler, bezpečnostní technik Unipetrolu Services, který vše sledoval. Během odstávky probíhaly pravidelně kontrolní pochůzky zaměřené na dodržování pravidel BOZP a požární ochrany. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, uvedl Martin Vinkler. Martina Vinklera, bezpečnostního technika Unipetrolu Services, na etylenové jednotce každý dobře zná.

14 14 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol představení držitele ceny GŘ za 2012 David Kubička: Mrzí mě žabomyší války ohledně financování výzkumu Unipetrol (ogil) Pro VÚAnCh začal David Kubička pracovat už během studia v závěru 90. let minulého století. S několikaletou přestávkou v zahraničí působí ve firmě dodnes. Momentálně pracuje na pozici šéfa výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů, kde se zabývá zejména výzkumem transformací biomasy a z ní odvozených surovin. Mrzí mě nevraživost vůči názoru, že by stát měl podporovat výzkum přímo ve firmách, tvrdí o financování výzkumu v České republice. Plody tohoto výzkumu budou přece časem využívat všichni. Kdy jste nastoupil do společnosti (dnes Unipetrol)? Do společnosti jsem přišel už po studiu, tedy v roce Již během studia jsem kontaktoval její výzkumné oddělení a začali jsme spolupracovat. Byl jsem tu na praxi a měl jsem smlouvu o finanční podpoře. Krátce poté došlo k soustředění veškerých výzkumných aktivit v rámci skupiny do Výzkumného ústavu anorganické chemie. Začal jsem také postgraduální studium a odjel na několik měsíců studovat do Finska, kde jsem ale nakonec strávil čtyři a půl roku. V čem stáž ve Finsku spočívala? Obecně řečeno se stáž týkala heterogenní katalýzy a hydrogenace cukrů, víceméně šlo o procesy týkající se přípravy umělých sladidel. Zde v práci jsem měl vlastně celou dobu neplacené volno, a když jsem dokončil postgraduální studium, vrátil jsem se zpátky. Vrátil jste se, v čem spočívá vaše práce zde? Jsem na pozici vedoucího výzkumného programu RENTECH, což je zkratka pro Renewable and Environmental Technologies. Volně přeloženo se jedná o technologie využití obnovitelných zdrojů a environmentální technologie. V tomto případě si pod obnovitelnými zdroji představme pouze biomasu. Program je součástí UniCRE, nově budovaného výzkumného centra. Smyslem tohoto programu je zabývat se možnostmi využití biomasy a její transformace v chemickém průmyslu. Jde o to využívat pro výrobu něco, co je obnovitelné, nejen fosilní paliva. Prakticky vše, s čím se setkáváme v dennodenním životě, má s chemií a ropou mnoho společného, chemie má nezastupitelnou roli. Částečně se pak náš výzkum dotýká také pokročilých biopaliv. A jaké jsou tedy rozdíly mezi využitím ropy a biomasy? Ropa je nahromaděna v jednom místě, můžeme ji efektivně vytěžit z ložiska. Kdežto biomasa je všude, a zároveň nikde. Navíc má biomasa méně energie, musíme se proto snažit najít efektivní způsob, jak ji využívat. Aby si mohli čtenáři lépe představit vaši práci, jak byste popsal svůj pracovní den? Co konkrétně děláte? Osobně mě trochu mrzí, že se v současnosti dostávám do laboratoře již velmi málo. Řešíme nyní osm projektů, obvykle tříletých, čtyřletých. Je to hodně analytická práce, vyhodnocování komplexních údajů jak o surovinách a produktech, tak katalyzátorech a reakčních podmínkách, a hledání souvislostí. Několikrát do roka také jezdím na konference, většinou do zahraničí, kde prezentuji výsledky naší práce a ideálně navazuji kontakty s potenciálními partnery či klienty. Musím dělat i administrativu, bez čehož se dneska člověk neobejde, když třeba potřebuje koupit Na pokusné základně UniCRE představuje David Kubička testovací jednotku. nový přístroj. Zabírá to ale docela hodně času. Máme také projekty ve spolupráci s partnery, z nichž v průběhu výzkumu vznikají náměty na projekty na příští rok, jelikož odhalíme, že je potřeba ještě něco konkrétního rozpracovat. Vlastní výzkumná práce je pak vždycky výzva. Má několik fází, přičemž podstavu pyramidy tvoří základní výzkum. Spousta lidí si myslí, že je k ničemu, protože nemá okamžitý, aplikovaný přínos. Pro další výzkum se však bez něj neobejdeme. V dalších fázích už se přibližujeme k nějaké konkrétní technologii a vylepšujeme ji. Konečným cílem, i když ne vždy dosažitelným, je zavést ji nakonec do praxe. Práce je to, jak vidím, hodně různorodá. Je něco, co se vám zde podařilo, na co jste pyšní? Jedním z používaných biopaliv je bionafta, tedy metylestery řepkového oleje. Všichni občas vídáme ta krásná žlutá pole řepky olejné. Technologie výroby je jednoduchá, nicméně vlastnosti tohoto esteru nejsou zcela ideální z hlediska využití ve spalovacích motorech. Z toho důvodu je povoleno přidávat maximálně sedm procent objemových, aniž by palivo muselo být speciálně označeno. K tomuto postupu ale existují alternativy a my se například snažíme pomocí hydrogenace přeměnit oleje přímo na uhlovodíky. Ty jsou poté v podstatě nerozlišitelné od motorové nafty. To je oblast, které se věnujeme dlouhodobě, od roku Šli jsme v této oblasti dost do hloubky a máme i mnoho publikací v odborných časopisech, a na to rozhodně pyšní jsme, protože tak budujeme dobré jméno UniCRE a potažmo i Unipetrolu v zahraničí. Ve výzkumu jsme pokročili do takové fáze, že jsme začali na experimentálním zařízení simulovat reálné podmínky na výrobních jednotkách zde v Chemparku Záluží a uvažujeme i o provozním pokusu. Do pracovní náplně Davida Kubičky patří i psaní odborných textů. Vzhledem k náročnosti jednotlivých fází výzkumu, řekl byste, že je něco, co vám práci ztěžuje? Jedna věc mě trochu mrzí. V rámci české vědy probíhá mnoho sporů ohledně rozpočtů a příspěvků na výzkum. Ačkoliv existuje mnoho dobrých příkladů spolupráce, stále je zde patrná jistá nevraživost vůči názoru, že by stát měl podporovat výzkum i jinde než jen na univerzitách. Představa, že by si firmy měly všechno zaplatit samy, je podle mého názoru scestná. Firmy mají napjaté rozpočty a musejí se pečlivě rozhodovat, jestli budou investovat třeba do alternativních surovin, zvýšení výrobní kapacity nebo efektivity. Nevím, proč by firmy nemohly dostávat nějaký částečný příspěvek, zvláště když samy do výzkumu investují a plody tohoto výzkumu budou časem využívat všichni. Je to taková žabomyší válka, jak se mají rozdělovat peníze na výzkum, která ho ve výsledku ale především brzdí. Přejděme k vašemu ocenění generálním ředitelem, které jste získal mimo jiné za aktivní a inovativní přístup k práci. Překvapilo vás to? Co pro vás ocenění znamená? Měl jsem radost. Když někdo pozitivně ocení vaši práci, tak z toho radost máte. Vnímám to jako ocenění práce celého týmu a znamená to pro mě i povzbuzení do další práce. Práce ve výzkumném centru je totiž běh na dlouhou trať a podle mne je dnes na světě málo výzkumáků, které jsou schopné dělat svou práci zcela nezávisle. Nelze říct: Tak, a začneme dělat výzkum. Vše je hodně závislé na jakémsi networkingu, tedy vytváření kontaktů a drobných výpomocí. Snažíme se proto získávat kontakty a ukazovat jim i veřejnosti, že to, co děláme, má smysl. Máme totiž výhodu oproti pracovištím akademického charakteru, protože máme k dispozici technologické vybavení a vazbu na technologie celé skupiny Unipetrol. Vždy totiž nadejde doba, kdy musíte dokázat, že v reálné výrobě funguje to, co jste odzkoušeli v laboratoři nebo na experimentálním zařízení. Práce je to očividně velmi náročná, když ale skončí váš pracovní den, co děláte ve volném čase? Specifikum práce výzkumníka je ještě v jedné věci neexistuje tu pojem oficiální pracovní doby. Když se například připravuje projekt a máte termín, tak ho jednoduše musíte dodržet. Pokud nedodržíte, tak vše, co jste dělali, jste dělali úplně zbytečně, ačkoliv to možná někdy v budoucnu využijete. I ve volném čase se tak často věnuji pracovním problémům, protože se mi to v klidu rozleží v hlavě. Ale abych se úplně nevyhýbal odpovědi na otázku. Máme malou dcerku a díky ní se věnuji činnostem, při nichž si opravdu vyčistím hlavu, což je třeba večerní koupání a čtení pohádky. Manželka je na rodičovské dovolené, ale je také z oboru, takže mi často dává kvalifikované připomínky k mé práci, případně píšeme společné články. Jinak si rád oddechnu například čtením knížky, po náročném dni ale dávám přednost lehčím tématům. Někdy se ale moc začtu, což je špatné, protože se potřebuji také vyspat, a na spánek mi už pak zbývá méně času.

15 číslo 9 napsali o nás Napsali o nás Začátkem srpna se média věnovala boji proti nelegálním dovozům pohonných hmot. Poslanecká sněmovna schválila nový zákon o PHM, který by měl podvodné praktiky některých distributorů omezit. Na jeho podobě se podílely v rámci asociace ČAPPO také Benzina a Unipetrol. Lidové noviny a některá další média Startuje boj o příspěvky solárníkům Lidové noviny I Poslanci mají na stole novelu zákona, která omezí podporu obno vitelným zdrojům energie. Snížení poplatku o sto korun ale firmám nestačí. Letos už vlivem nárůstu solárních byznysmenů stoupl o více než 44 miliard. Z toho přes polovinu musí zaplatit firmy, o zbytek se dělí stát a domácnosti. Škodovka letos zaplatí na podporu výrobcům zelené energie téměř 400 milionů. Ještě vyšší sumu platí nejen ArcelorMittal Ostrava, ale i další velcí spotřebitelé elek třiny, jako je třeba Unipetrol (letos 700 milionů). Poplatek za obnovitelné zdroje energie vzrostl českým firmám a domácnostem za posledních pět let desetkrát. Krizové zásoby státu doplní sladká ropa z Ázerbájdžánu a Kazachstánu. Sirnaté ropy z Ruska má Česko dostatek. byla informace o plánovaném tendru Správy státních hmotných rezerv. Případného tendru na zvýšení hmotných rezerv by se pravděpodobně účastnil i Unipetrol. Hospodářské noviny pak přinesly zprávu o tom, že Česká rafinérská ze skupiny Unipetrol uzavřela novou smlouvu o přepravě ropy se slovenským národním dopravcem Transpetrol. Díky novým tarifům ušetří Unipetrol v příštím roce 17 milionů korun. informovala o novele zákona, který by měl omezit podporu obnovitelným zdrojům energie. Podpora je totiž neúnosná pro velké spotřebitele elektřiny, jako je i Unipetrol. Právo též přineslo podrobné informace o rekonstrukci stadiónu Ivana Hlinky v Litvínově, kterou podpořila i Benzina, hlavní partner klubu. Personální rubriky některých ekonomických médií zaznamenaly i změnu ve vedení marketingu Benziny. Další zajímavou zprávou Litvínov opravuje oba zim ní stadióny Právo I Litvínovská radnice opravila s pomocí státní dotace zimní stadión, ve kterém má zázemí hokejová mládež, ženy a k rasobruslaři. V hale může bru slit také veřejnost. Zároveň finišuj e rozsáhlá rekonstrukce hlavní ho litvínovského stadiónu Ivana Hlinky, na kterém hraje extraligov ý tým HC Ver va. Projek tovou dok umentaci daroval hlavní sponzo r, firma Benzina. Marketing Benziny povede Agnieszka Bobrukiewicz strategie.e15.cz I Do pozice vedoucí odboru marketingu společnosti Benzina byla jmenována Agnieszka Bobrukiewicz. Bude zodpovědná za tvorbu a implementaci marketingové strategie společ- nosti, za podporu značky prémiových paliv Verva nebo konceptu rychlého občerstvení Stop Cafe. Agnieszka Bobrukiewicz má přes deset let zkušeností v oblasti marketingu a PR, realizovala řadu mediálních kampaní a reklamních spotů. Největší petrolejářské firmy v Česku se chystají na jeden z největších obchodů se státem. Správa státních hmotných rezerv bude v rámci tendru na chystané zvýšení krizových zásob nakupovat 100 tisíc tun ázerbájdžán- První, komu se povedlo vyrobit čočku z foukaného skla, která dobře seděla na oku, byl německý oftalmolog Adolf Gaston Eugen Fick v roce Fick navrhl svou čočku tak, aby byla upevněna na méně citlivém očním bělmu skleře (odtud název sklerální čočky). Ve 30. letech 20. století byl vyvinut polymetylmetakrylát (PMM, plexisklo), který umožnil výrobu lehčích, Návrat folkloru do Krušnohoří Z regionu (HZv) Krušnohorské viktoriánské slavnosti už třetím rokem spokojeně zabydlené na Lesné (místní část Nové Vsi v Horách) o posledním červencovém víkendu opět zalidnily malinkou krušnohorskou obec. Návštěvníci zvyklí zde na tradičně vysokou laťku všech pořádaných akcí byli spokojeni. Folklorní soubory pozvané z Čech, Moravy a z Německa jakoby se předem domluvily, takže předkládané kulturní menu bylo víc než pestré. Skutečným bonbónkem mimořádně lahodné chuti byla německá rodácká skupina Waldhäuser. Za doprovodu citer, odnepaměti považovaných za nástroj Krušnohoří, zněly staroněmecké písně, lehké a příjemně rytmické. Naopak při živém a energickém vystoupení souboru Lipina z Vracova (Moravské Slovácko) šlo o vystoupení od podlahy. Mladí tanečníci pořádně rozjeli i v našich krajích neznámé tance, jako skočnou nebo sedlcké. Něco zcela jiného nabídnul Slovácký krúžek z Prušánek mužský pěvecký sbor. Měkké a táhlé písně z Podluží, podávané přirozeným chlapským vícehlasem, příjemně překvapily. I když jsme na mužské sbory zvyklí, zpěv tzv. mužáků bez hudebního doprovodu a jen s nezbytnou skleničkou vína v ruce, je úplně něco jiného. Z úplně jiného soudku pak bylo vystoupení souboru Jirkovák z Jirkova. Folklorní epickou hru poněkud morbidního obsahu doplnily zajímavé informace v průvodním slovu. Jirkovák začal zpracovávat skutečně původní folklor Krušnohoří. Se vstřícnou pomocí místních archivů se vytváří základ pro školu starých lidových tanců a písní, která zahájí svou činnost v září v mostecké Střední pedagogické škole pod vedením folkloristky a etnoložky Hany Zvalové (viz Obohacením slavností i v materiálním smyslu byla výraznější podpora větších měst a významných podniků z regionu, a tedy samozřejmě i ze strany Unipetrolu. Jednou z důležitých součástí programu se stalo jejich představení, a to jak návštěvníkům, tak hlavně účinkujícím z hostujících souborů. Ne náhodou se Unipetrol stal garantem právě vracovské Lipiny, jejímž členům byly předány dárky od gigantu symbolizujícího moderní chemii. Letošní Viktoriánky máme za sebou a děláme symbolickou rekapitulaci. Už víme, že se povedly víc než ty loňské. Velkou zásluhu mají i ti, kteří jinak nemají s folklorem nic společného. z odborů Šachisté přivezli tři poháry ské a kazašské sladké (méně sirnaté) ropy a zakázku si nechtějí nechat ujít přední dovozci, jako jsou Unipetrol (jeho mateřský koncern PKN Orlen), Shell, Agip, případně i maďarský MOL s dceřinou společností Slovnaft. víte, že za duchovního otce kontaktních čoček je někdy považován sám velký Leonardo da Vinci? Ten v roce 1508 ve své knize nazvané Kodex oka popisuje změny mohutnosti lidské rohovky při jejím ponoření do kapaliny (misky s vodou). Jeho výzkum však nebyl zaměřen na korekci zraku, ale zajímal se více o mechanismy přizpůsobování očí. Dalším velkým jménem v historii kontaktních čoček byl v 17. století René Descartes, který pro zlepšení zraku navrhoval použít dutou skleněnou čočku naplněnou tekutinou. V jeho návrhu však část čočky vystupovala před oko, což zabraňovalo nezbytnému mrkání. 15 z regionu Na ropný tendr se chystají velké firmy Lidové noviny I září 2013 pohodlnějších a později menších korneálních čoček (kornea = rohovka). Základní suroviny pro výrobu PMM jsou produkovány také u nás v Unipetrolu. Poslední velký průlom ve výrobě kontaktních čoček ods t ar tovali čeští chemici Otto Wichterle a Drahoslav Lim v roce 1959, kdy byl na základě jejich výzkumu vyroben nový měkký typ kontaktní čočky. Odbory (pd) Na nedávných sportovních hrách OS ECHO reprezentovali zálužskou chemičku i její odboráři. Nejvíce se dařilo šachistům. Již IX. Sportovních her Odborového svazu ECHO se 28. až 30. června v Sezimově Ústí zúčastnili také sportovci z řad našich zaměstnanců. Největšího úspěchu dosáhlo družstvo šachistů. Trojice Tomáš Vágner, ing. Antonín Friml a Josef Tůma s velkým náskokem zvítězila, mezi jednotlivci vybojoval Vágner zlato a Friml stříbro. Tenista Jiří Pečený postoupil ve vyrovnané soutěži do čtvrtfinále. Bowlingové druž- stvo (Vlastimil Kundert, Jan Trampota, Stanislav Smrž) skončilo šestnácté v konkurenci 29 týmů. Rada předsedů Základní odborové organizace Chemopetrol za odvedené výkony všem děkuje a gratuluje jim i touto cestou. Během devátého ročníku her OS ECHO se jmenovaní postarali o vzornou reprezentaci naší odborové organizace i Unipetrolu RPA. T rojice Tomáš Vágner (na snímku uprostřed, současně první v soutěži jednotlivců), ing. Antonín Friml (vpravo, druhý mezi jednotlivci) a Josef Tůma.

16 16 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol z pkn orlen Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku, finanční zprávě a nové dozorčí radě Ocenění za internetové vztahy s investory Orlen Ekspres Řádná valná hromada společnosti PKN Orlen rozhodla 27. června o rozdělení zisku za rok 2012 ve výši 2,15 miliardy zlotých (v přepočtu přes 12 miliard korun). Částku 641,5 milionu zlotých (zhruba 4 miliardy korun) valná hromada přidělila na vyplacení dividend (1,5 zlotého, tedy zhruba 9 korun na 1 akcii), zbylá částka ve výši 1,5 miliardy zlotých (téměř 9 miliard korun) bude přidána k rezervnímu kapitálu společnosti. Šestadvacátý červenec 2013 byl dnem rozhodujícím pro dividendu a 13. srpna došlo k její výplatě. Valná hromada dále schválila finanční zprávu společnosti za rok Tím bylo potvrzeno dosažení Zasedání valné hromady společnosti PKN Orlen z června letošního roku solidaritního cíle a také splněna podmínka pro vyplacení prémií zaměstnancům v ročním a čtvrtletním prémiovém systému. Při zasedání valná hromada také zvolila novou dozorčí radu společnosti. Její předsedkyní se stala doktorka práv Angelina Anna Sarota. Orlen Ekspres Společnost PKN Orlen byla poprvé oceněna v rámci hlavního rankingu soutěže Zlatá stránka emitenta, která odměňuje nejlepší vedení investorských vztahů prostřednictvím internetu. Polský koncern obdržel cenu v kategorii společností kotovaných na indexech WIG20 a mwig40. Porota zohlednila především užitečnost informací, formu jejich prezentace v servisu, rych- lost a formu odpovědí a správnost uplatněných technologií. Společnost PKN Orlen získala také nejvyšší počet bodů u analýzy korporátních servisů v angličtině. Zástupci PKN Orlen převzali ocenění za skvělé vedení investorských vztahů prostřednictvím internetu. Skupina PKN Orlen konsoliduje své nákupy. Ty už budou probíhat jen elektronicky Orlen Ekspres Nová nákupní platforma CONNECT si klade za cíl zjednodušit otevření skupiny PKN Orlen pro nové dodavatele z různých trhů. Platforma umožní integraci a optimalizaci nákupu jednotlivých společností v rámci koncernu. Nákupní procesy čtrnácti společností kapitálové skupiny PKN Orlen, které dohromady zahrnují roční objednávky v hodnotě cca 7 miliard zlotých (zhruba 42 miliard korun), se dočkají konsolidace. Dojde k ní díky nákupní platformě, kterou koncern právě spouští. Program již zahrnuje všechny nákupní procesy společnosti PKN Orlen, postupné zapojování ostatních společností koncernu bude ukončeno v druhé polovině roku Platforma se stane jediným místem pro vyhlašování tendrů a podávání nabídek, a úplně tak nahradí nabídky zasílané v papírové podobě. Platforma přístupná na adrese connect.orlen.pl obslouží čtyři evropské trhy, na kterých skupina ORLEN působí. Náhled nové platformy pro nákupní procesy skupiny PKN Orlen ping-pong Na podání Ladislav Čech ICT business analytik, Unipetrol Services Veronika Vavroušková: Práce je hodně a je velmi barvitá Jak dlouho ve VÚAnChu (popřípadě v zálužské chemičce) pracujete a co se skrývá pod názvem PR manažerka Ve VÚAnChu jsem zaměstnaná od poloviny roku Z původního pracoviště v Ústí nad Labem jsem do Chemparku Záluží přesídlila před dvěma lety. V současné době se, jako PR manažerka UniCRE, věnuji propagaci společnosti v médiích, pořádání workshopů, konferencí a jiných společenských událostí nebo třeba tvorbě promo materiálů. Do mých dalších kompetencí spadá též správa vlastního i pronajatého Od dubna 2007 v této rubrice létá pomyslný pingpongový míček mezi firmami ve skupině a vždy trefí zajímavou osobnost, která pak odpovídá na zvídavé otázky svého pingpongového partnera z předchozího čísla. Tentokrát otázky mířily z Unipetrolu Services na Veroniku Vavrouškovou, PR manažerku Výzkumného ústavu anorganické chemie. majetku v rámci UniCRE, nákup pro pracoviště v Záluží a vedu vzdělávací projekt pro našeho významného klienta. Popište v krátkosti svůj běžný pracovní den. Čím se liší od práce vašich kolegů, a pokud je stejný, v čem se shoduje? Vzhledem k tomu, že ostatní kolegové v Záluží pracují ve výzkumu, mohu říci, že můj pravidelný program je úplně odlišný. Práce je hodně a je velmi barvitá. Většinu pracovní doby trávím v kanceláři. Vypracovávám dokumentaci pro výběrová řízení, aktualizuji v systému informace o nově nakoupeném majetku, zpracovávám údaje pro poskytovatele dotace za sekci PR nebo připravuji podklady pro pořádaná školení, případně pro tisk a výrobu propagačních materiálů. Funguji také jako pravidelná spojka s ústeckým pracovištěm, kam každý týden jezdím. Pokud se blíží termín nějaké společenské události, komunikuji s poskytovateli konferenčních služeb. Zahrnuje to osobní návštěvy v zařízení. Celou akci pak na místě koordinuji od A do Z. Většinu svého času věnujete projektu UniCRE. Zmiňte nejdůležitější akce či úkoly, které právě řešíte, a co vás v nejbližší době čeká? Projekt UniCRE v současné době obnáší hlavně evidenci nově nakoupených přístrojů a práci na webové prezentaci. Velkou část pracovní doby mi ale zabírá také zajišťování vzdělávacích aktivit pro Svaz chemického průmyslu a spravuji samozřejmě také web VÚAnChu. U nás ve firmě mají zaměstnanci často vícero funkcí a to je i můj případ. Na příjmu VERONIKA VAVROUŠKOVÁ PR manažerka, Výzkumný ústav anorganické chemie Jak se odreagováváte po náročném pracovním týdnu a angažujete se stále v kapele Stará škola? Volný čas ráda trávím třeba na kole. Jezdívám také za rodiči do Horního Jiřetína a samozřejmě spoustu času zabere kapela. V nejbližší době budeme hrát například na festivalu Sadská (21. 9.) nebo v KD Mlejn v Unčíně na koncertě ke 30tinám skupiny Emise. Letos také slavíme se Starou školou 30 let, přesný termín koncertu zatím nemáme, ale vypadá to na přelom října a listopadu.

17 číslo 9 září chemická soutěž zdroj: Hurá zpátky do školy i k chemii! Školní rok začíná s neoblomnou zářijovou pravidelností. Zatímco někdo prahne po nových vědomostech, jinému se při pomyšlení na čas strávený v lavicích zježí všechny chlupy na těle. Jak jste na tom byli vy? Bavila vás chemie? Ekologické centrum Most pro Krušnohoří přináší zajímavosti o výuce chemie na našem území. Školní docházku zavedla na českém území Marie Terezie již v roce S tím byl spojen rozvoj celého školství. Vedle psaní, čtení, náboženství a počtů se žáci začali učit i přírodním vědám, často v podobě přírodopisu. Přestože technický pokrok dosáhl svého značného rozvoje už v 17. a 18. století, chemie si na svou samostatnou výuku musela ještě několik let počkat. První chemická laboratoř sice vznikla už v roce 1663 na univerzitě v Německu, ale chemie byla nejčastěji součástí výuky fyziky i botaniky. Vedle základního a středního školství rozvíjelo se též školství vysokoškolské. Již v roce 1774 vzniká stolice přírodopisu při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Další rozvoj technických věd na našem území vedl na začátku 19. století k založení samostatné pražské polytechniky, na které byla slavnostně zahájena výuka ve dvou odděleních, matematickém a chemickém. Bylo tak jen otázkou času, kdy si přírodní vědy či přímo chemie najdou v osnovách více místa. V počátcích byla výuka zaměřena spíše na praktické poznatky než na teorii, a v tomto duchu byly též psány učebnice. Není se co divit, vždyť v tuto dobu nebyl znám periodický zákon ani strukturní teorie. Ale i toto se postupně měnilo. Na některých typech škol se chemie vyčleňuje jako samostatný předmět, přibývají teoretické poznatky a s tím i učebnice, povinnými se stávají laboratorní cvičení, a od konce 19. století tak má chemie své pevné místo na všech typech a úrovních škol. Po skončení I. světové války vzniká v roce 1920 samostatná chemická fakulta Vysoká škola chemicko-technologického inženýrství v rámci Českého vysokého učení technického v Praze. V té samé době se z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vyčleňuje také samostatná Přírodovědecká fakulta. Vůdčí osobností na VŠCHTI se stává profesor Emil Votoček, který se mimo jiné podílel na vytvoření českého chemického názvosloví. Mezi jeho žáky patřil například Rudolf Lukeš, považovaný za otce československé organické chemie, dále Otakar Quadrat, jenž se vedle hutní analytiky v praxi věnoval také pracovním podmínkám hutních dělníků či způsobům vzdělávání v oblasti chemie, či Otto Wichterle, objevitel kontaktních čoček. Pod vedením Votočka a Lukeše absolvoval VŠCHTI další významný chemik Vladimír Prelog, který se později jako profesor ETH v Curychu věnoval organické chemii a struktuře látek. Mezi významnými jmény pražské VŠCHTI, později přejmenované pouze na VŠCHT, najdeme i několik žen. Mezi prvními absolventkami pražské polytechniky vyniká jméno Julie Hamáčkové, která svůj život zasvětila chemii vody. Z vynikající studentky se stala vynikající pedagožkou. Nejznámějším žákem a profesorem na Univerzitě Karlově je jistě Jaroslav Heyrovský, který v Praze začal přednášet nový obor fyzikální chemii. V roce 1959 se stal za objev a rozvoj polarografie laureátem Nobelovy ceny za chemii. Od počátků výuky chemie zasvětilo život tomuto oboru již mnoho žáků a studentů. Někteří se dostali až na špičku ve svém oboru a jiné to ještě čeká. Chemie se ale bohužel obecně řadí u školáků mezi předměty méně populární a těžké. A jak jste na tom s chemií byli vy? Pamatujete si ještě základní pokusy i nudná data? Nebojte, nebudeme vás z nich zkoušet, jen jsme si pro vás připravili další porci zajímavých otázek, tentokrát ze školního prostředí. Chemie a škola Pro čtenáře UNI platí ová adresa: Unipetrol Services (ir) Za podpory Unipetrolu RPA i letos připravilo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří pro čtenáře UNI novin hned jedenáct kol chemické soutěže. Cíl je jasný, další popularizace chemie. Do každého čísla našich UNI již máme zvolené téma, ke kterému bude připraven osvětový text i série otázek. V září začíná škola. Díky naší hodince se podíváme na to, jak se chemie vyučovala, na slavné učitele i žáky. Pro toto číslo jsme pro vás připravili hned šest soutěžních otázek a vždy tři možnosti, mezi kterými určitě najdete tu správnou. Příjemné chvíle s chemií. Soutěž probíhá v UNI novinách a na Unipetrolem spuštěných zábavně-vzdělávacích stránkách V jejím rámci jsou každý měsíc ve shodnou dobu uveřejněny soutěžní otázky. Kdo chce vyhrát cenu od Unipetrolu, měl by nejpozději do 21 dní od jejich uveřejnění zaslat na některý z uvedených kontaktů své odpovědi. Šest otázek na babí léto 1) Jak se jmenoval školní předmět vyučovaný na českých školách od roku 1849 až do roku 1948, který v sobě kombinoval chemii s fyzikou? a) Měřičství b) Přírodozpyt c) Fyzikální chemie 2) Který ze slavných absolventů VŠCHTI obdržel za své bádání na poli stereochemie organických molekul a poznání jejich reakcí Nobelovu cenu za chemii? a) Emil Votoček b) Vladimír Prelog c) Jaroslav Heyrovský 3) Pojem inženýr vznikl ze slova ingenium. Co to slovo znamená? a) Střelná zbraň b) Obléhací stroj c) Dýka Správné odpovědi z UNI 7 8/2013 1) Jed kurare vystřelený šípem do těla přivodí ochrnutí svalstva a oběť umírá na zástavu dýchání. 2) Vitriol se říkalo koncentrované kyselině sírové. 3) Chemický vzorec cyankáli je KCN. 4) Jan Svatopluk Presl vydal v roce 1828 přehled českých názvů prvků. Která trojice patří mezi jeho osobité názvy? a) Platík vanadík vodík b) Vanad vodík sulfan c) Křemík leděd chaluzník 5) Žák Diviš vzpomínal na vynikajícího pedagoga Františka Štolbu a jeho věcné výklady o lučbě kvasné. Co lučba vlastně znamená? a) Kyselina b) Biochemie c) Chemie 6) Kdo poprvé stanovil pojem školní rok, školní prázdniny a školní týden s daným počtem vyučovacích hodin? a) Jan Hus b) Jan Amos Komenský c) Marie Terezie 4) Babičce ze slavného seriálu a později i knihy Taková normální rodinka se pletly cyankáli a arsen. 5) Zda je ve vzorku krev, odhalíme za pomoci chloridu sodného a kyseliny octové. O cenu za správné odpovědi se v redakci UNI novin může přihlásit Daniel Bažant z Parama, a to po domluvě na telefonu 47616/4303. zdroj:

18 18 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol NA STOPĚ HISTORIE REGIONU Už jste viděli novou muzejní expozici, jež vznikla za naší podpory? Unipetrol (pr) Jak jsme vás již v tipech na prázdniny informovali, v Národním technickém muzeu v Praze jsou od 27. června otevřeny dvě nové expozice Chemie kolem nás a Měření času. Prvně uvedená expozice vznikla za podpory skupiny Unipetrol. Hlavním námětem expozice o chemii kolem nás je příběh setkávání člověka a chemie během dne. Příběh, na jehož konci by si měl návštěvník uvědomit, že chemie je skutečně všudypřítomná a pro člověka a jeho existenci zcela nepostradatelná. Denně se setkáváme s procesy, které jsou na chemii a jejím rozvoji založené, nebo s ní souvisejí. Cílem expozice je poukázat na souvislosti, které si řada lidí vlastně vůbec neuvědomuje. Řada předmětů, které bereme denně i několikrát do ruky, mnoho dějů, které považujeme za běžné, se zrodily ve výzkumných, vývojových, technologických a průmyslových laboratořích. V expozici jsou představeny i slavné osobnosti tohoto oboru. Návštěvníci se seznámí s prací významného českého chemika Jaroslava Heyrovského, který obdržel v roce 1959 Nobelovu cenu za objev polarografu, nebo s dílem Otto Wichterleho, jehož vynález měkkých kontaktních čoček měl světový význam. Na výstavě návštěvníky upoutá kopie jeho čočkostroje ze stavebnice Merkur. Další významnou součástí expozice je fenomén chemické laboratoře. Návštěvník má během prohlídky možnost nahlédnout do minulosti součástí expozice je Alchymistická dílna a Chemická laboratoř v proměnách času. V rámci speciálních programů bude možné navštívit odbornou laboratoř Národního technického muzea vybavenou špičkovou technikou a seznámit se s analytickými metodami užívanými při průzkumu sbírkových předmětů v muzeu v současnosti. Více informací o expozicích i o provozu muzea se dozvíte na webu Díky Unipetrolu je v Národním technickém muzeu v Praze otevřena expozice o chemii, která je pro člověka všudypřítomná a nepostradatelná. POZVÁNKA objektivem čtenářů Galerie vašich fotografií Své fotografie posílejte na adresu Zaměstnanec skupiny Unipetrol tímto prohlašuje, že v souvislosti s poskytnutím fotografií v rámci fotografické soutěže vyhlášené UNI novinami uděluje vydavateli současně souhlas s tím, aby tyto poskytnuté snímky byly pro účely firmy zveřejněny (tzn. umístěny v tisku nebo v elektronickém médiu či v jiné vnímatelné podobě), a to bez nároku na honorář za takové užití. LEGENDA K FOTOGRAFIÍM 1 Svůj snímek vtipným textem doplnila Eva Barešová z Unipetrolu RPA. 2 Že houby prostě nerostou ani u Křivoklátu, jasně doložil Petr Krejčí z Unipetrolu. 3 Foto možného švestkového osvěžení na Lesné nad Chomutovem zachytil Vladimír Matyáš z Unipetrolu RPA. 4 Hned několik snímků Prahy jinak pořídil Martin Červený z Unipetrolu RPA, nám se líbil nejvíce tento. 5 Náš pravidelný přispěvatel Zdeněk Lipčej z Unipetrolu RPA tentokrát poslal pohled do údolí z Dachsteinu, při kterém se tají dech. 6 Snímek Pekelná továrna vytvořil a upravil Bohuslav Rybín z Unipetrolu RPA. 7 Na cestě na kole po francouzské Provence našel Vladislav Sliška takovouhle užovku. 8 Šneka alkoholika do fotogalerie poslal Jan Lobo (oba Unipetrol Services). Na autory zde uveřejněných snímků čeká odměna v redakci UNI novin (Chempark Záluží, AB 732). Všechny snímky zaslané do fotogalerie jsou na intranetu.

19 číslo 9 září Podpora značky Lístky pro zaměstnance na oslavu pětapadesátin Sport (ir) Na straně 8 těchto UNI novin jste se mohli dočíst o publikaci k 55 letům společností Benzina a HC VERVA Litvínov. Publikaci dostanou fanoušci, kteří 12. září zhlédnou na Zimním stadiónu Ivana Hlinky utkání Litvínova se Zlínem. K prvnímu utkání sezony 2013/2014 domácí nastoupí ve speciálních retro dresech. střílelo na terče ve florbalových brankách. Kdo se trefil, dostal speciální tričko k oslavám 55 let a voucher na dvě vstupenky na zápas. Alternativou střelby byl vědomostní kvíz se čtyřmi otázkami. Na ZS Ivana Hlinky se mrazí již od konce 34. kalendářního týdne, aby nic nebránilo úspěšnému vstupu do extraligové sezony 2013/2014. Do důchodu Rozloučení (pr) V uplynulých měsících odešli do starobního důchodu: Ivo Janecký, vozmistr posunu C; Bohuslav Horák, strojvedoucí traťové služby; Jiří Libich, zámečník kolejových vozidel z dílen Litvínov, všichni Unipetrol Doprava; Josef Kastl, mistr provozu 02-směna A; Pavel Hlavička, koordinátor výroby a rozvodu tepla a elektrické energie, oba Paramo; Ludmila Šillerová, finanční specialista II sekce plánování investic; Jiří Tuhý, vedoucí údržby I sekce péče o HM, oba Unipetrol RPA. Dva lístky na zápas, který je oslavou 55 let Benziny na trhu a 55 let HC Litvínov v nejvyšší tuzemské hokejové soutěži, mohli vyhrát zaměstnanci Unipetrolu. Ve dnech 29. nebo 30. srpna, vždy od 5.00 do a od do hodin, se před hlavní bránou a bránou Petrochemie Unipetrolu RPA Za účasti zástupců Ústeckého kraje, Litvínova i dalších okolních měst a obcí, firem včetně Unipetrolu a hokejistů i funkcionářů HC VERVA a pořádajícího HC Litvínov o.s. se 6. srpna krátce po třetí uskutečnilo slavnostní zahájení provozu zrekonstruované spodní haly Zimního stadiónu Ivana Hlinky v Litvínově. Vedlejší foto zachycuje situaci před hlavní bránou do Chemparku Záluží, kde právě laborantky z výzkumu soutěží o lístky na 12. září. inzerce Pozvánka na tradiční setkání zaměstnanců bývalé výrobny OXO. Koná se 14. října od 15. hodin v restauraci U Zvonku v Litvínově. Inf. tel křížovka Ceny věnuje společnost Seveřanka Kladná elektroda Blboun nejapný Řečníci Iniciály atletky běžkyně Sekyrové Stovky Kolo Korálový ostrov Druh pečiva Bývalá italská měnová jednotka Římsky 1001 Tenisové údery Snad Značka oerstedu Iniciály herečky Laurinové Předložka Hazard Římská šestka Značka abvoltu Značka čisticího prášku Značka cigaret Chemická značka gallia Asijský stát 2. díl tajenky Hýkavec Jméno herce Jiráka Přivádět na svět Dopravní prostředek Bicí nástroje Pás ke kimonu Část dolní končetiny Severský paroháč Nejvyšší karty Otázka 1. pádu Kancelářská zkratka Jedlá houba Přelud Sázková otázka Plaz Dvorana Obránce v míčových hrách Obrazy s námětem nahých těl Obchodní akademie (zkr.) Prkenné stropy (nářečně) Volání o pomoc Smutek Zvratné zájmeno Nasávat Symetrála Stát v USA Smůla Chemická značka thallia Obojživelník Alkaloid opia Opadání Na toto místo Povzdech Slepičí citoslovce Vada na dámské punčoše Primát Kontakt Domácky Olga Chemická značka hliníku Brit Evropská komise (zkratka) A sice Odsunutí (vypuštění hlásky) Evropan Polynéský opojný nápoj Pět vylosovaných výherců obdrží knihu od Z. Smrčky Model Volkswagenu Iniciály herce Čepka Básník Žlutohnědá barviva Hon Strašit Součást éterických olejů Německá automobilka Obchodní dům (zkratka) Spojka Ženské jméno (13. 1.) Otázka 1. pádu Povrchový důl Dřívější značka cigaret Solmizační slabika Fotbalová soutěž Ničemové Japonská lovkyně perel Bicykl Představený kláštera 1. díl tajenky Heyerdahlův vor Osobní zájmeno Jméno Feuchtwangera Lenochod tříprstý Nápověda: IS, kodein, Lion, Maine Správné znění tajenky z minulého čísla tentokrát bylo: S Vervou jezděte v nádrži a k ostatním dovolenkářům buďte na silnice ohleduplní. Ze správných odpovědí jsme vylosovali pět výherců, kteří získají dárky od některé z firem skupiny Unipetrol: Martin Kroček (Unipetrol RPA), Věra Jonášová (Unipetrol RPA), Michael Krupička (Unipetrol RPA), Jiří Počický (Unipetrol Services), František Švec (Unipetrol RPA). Chcete li také vyhrát, pošlete nám tajenku této křížovky na e mail: nebo ji vložte do sběrných schránek ve vašich společnostech. Přejeme vám štěstí při losování. Uzávěrka je již 27. září Ceny pro výherce z litvínovského areálu jsou k vyzvednutí do 18. října 2013 v redakci UNI novin v Chemparku Záluží, kancelář AB 732, ostatním výhercům budou po předchozí domluvě zaslány poštou.

20 20 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Cena generálního ředitele 2013 Nominujte své kolegy a získejte cenu jako vítězové. Vyplněné formuláře budou slosovány o stejnou cenu jako získávají ocenění víkend pro dva v Českém Krumlově, nebo na Lipně. CENA GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 2013 Nominační formulář 1. Nominuji paní/pana Ze společnosti Zdůvodnění mé jméno společnost + mé tel. číslo Nominační lístky odevzdejte svým nadřízeným, HR business partnerům, nebo zašlete na Uzávěrka je UNI, noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol. Neprodejné. Číslo 9/2013. Vychází 11x ročně, po 10. dni v měsíci v nákladu ks. Vydavatel UNIPETROL, a.s., Na Pankráci 127, Praha 4, PSČ , Česká republika. IČ: Předseda redakční rady: Martin Pavlíček. Odpovědný redaktor: Miroslav Mertl (tel.: ). Kontakt na redakci: UNIPETROL SERVICES, s.r.o., DS 732, Litvínov, Záluží č. p. 1, PSČ , internet: Fotografie: archiv skupiny Unipetrol, PKN Orlen, Jiří Novák, Miroslav Mertl. Design, editace a produkce: ENTRE s.r.o. Registrace MK ČR E ISSN X. UNI, Všechna práva vyhrazena.

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie Podnikatelské fórum 21. září 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském

Více

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY 9.LISTOPADU 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském trhu Od 2005

Více

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ Marek Świtajewski, předseda představenstva a generální ředitel Andrzej Kozłowski, člen představenstva a ředitel strategie, fúzí a akvizic 7.

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 23. října 2013 Praha PROGRAM Klíčové body 3. čtvrtletí 2013 Makroprostředí Výroba

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol 2014 v číslech 2 Obsah OBSAH Profil Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol Finanční data Hlavní finanční údaje Finanční ukazatele Finanční data podle segmentů Výkaz zisku nebo ztráty

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ 2013 FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 5/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 23/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Povinné oznámení 3/2011 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 24. leden 2014 Praha, Česká republika PROGRAM Klíčové body 4. čtvrtletí 2013 Makroprostředí

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 2. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 2. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 2. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 23. července 2013 Praha PROGRAM Klíčové body 2. čtvrtletí 2013 Makroprostředí Výroba

Více

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip Praha 10. září 2015 Klíčové parametry projektu PE3 Unipetrol reaguje na světový trend rostoucí poptávky po vysokohustotním polyetylénu (HDPE).

Více

P R O F I L S P O L E Č N O S T I

P R O F I L S P O L E Č N O S T I P ROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu SOUČASNÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVY MOTOROVÝCH PALIV DO ROKU 2020 Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail:

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ

KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015 SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2011

Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Obsah Obsah strana 1. Textová část 2-3 2. Statutární orgány společnosti 4 3. 2011 6-23 3.1 Výrok auditora 6-9 3.2 Rozvaha 10-13 3.3 Výsledovka 14-15 3.4 Cash flow

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2014

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2014 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2014 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel Praha, Česká republika PROGRAM Klíčové body 3. čtvrtletí 2014 Makroprostředí Finanční

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2011 v celkovém množství 6 925,5 tis. tun (pokles o 10,4% v porovnání s rokem 2010) za celkovou

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2013 uskutečnil v celkovém objemu 3 240,5 tis. tun, což je o 2,9 % méně než za stejné

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 2/2013 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Největší prodejce ojetých vozů ve Střední Evropě Stránka č. 1 z 6 0Porovnání0Sledování0Oblíbené Rozšířené vyhledávání Nápověda

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Motorová paliva současnosti

Motorová paliva současnosti Motorová paliva současnosti Ing. Václav Pražák vedoucí řízení kvality produktů, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční dopravu Dostihový klub, Hipodrom Most, 20. června

Více

Barometr CVO 2009 Česká Republika

Barometr CVO 2009 Česká Republika Barometr CVO 2009 Česká Republika 29. dubna 2009 FLEET MANAGEMENT 2009 Jan Tejnor, Sales Manager ARVAL CZ s.r.o. Obsah Představení CVO Trendy ve správě vozových parků Metody financování Dopad hospodářské

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení KGHM Polska Miedź SA Polski Koncern Naftowy ORLEN Společnost patří mezi největší rafinérské firmy ve střední Evropě. PKN Orlen se specializuje na zpracování surové ropy, kterou

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv KVALITA PALIV V ČESKÉ REPUBLICE Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv 25.5.2011, Dobrovice Ing. Miloš Auersvald Největší světová

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. PROSINCI 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

ová reforma a ekologické daně

ová reforma a ekologické daně Ekologická daňov ová reforma a ekologické daně Karel Korba Ministerstvo financí ČR červen 2006 I. Chronologie vývoje v ČR Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní - titul daně k ochraně ŽP (zákon zrušen)

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 2014

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 2014 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 2014 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel Praha, Česká republika PROGRAM Klíčové body 1. čtvrtletí 2014 Makroprostředí Finanční

Více

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Vize Plzně jako vzorového města elektromobility Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 25. března, 2013 Představení společnosti PMDP, a.s. Počet zaměstnanců 855 Dopravní výkon Vozový park Počet linek

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Barometr CVO 2008 21.května 2008 Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Kontext a cíle ARVAL zahájil výzkum Corporate Vehicle Observatory v roce 2003

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2009

Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výrok auditora 1 Obsah Obsah strana 1. Textová část 3-4 2. Statutární orgány společnosti 5 3. 2009 3.1 Výrok auditora 7-10 3.2 Rozvaha 11-14 3.3 Výsledovka 15-16

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Paliva pro dopravu Ing. Ivan Ottis, ředitel pro rafinérský business a předseda představenstva ČAPPO UNIPETROL, a. s. Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 tel.: 476 162 940 e-mail: Ivan.Ottis@unipetrol.cz Ing.

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ AKCIOVÉ TRHY ČERVENEC 2003 ČEZ ZVÝŠIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 2. 7. 2003 ANALYTIK Karel Tregler BLOOMBERG CEZ CP (+420) 261 319 081 CENA (30. 6. 2003) 105,64 Kč

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Prezentace PREOL a.s.

Prezentace PREOL a.s. Prezentace PREOL a.s. Leden 2013 Kdo je PREOL, a.s. Dceřiná společnost AGROFERT HOLDING, a.s. Centrum pro vývoj a výrobu biopaliv ve skupině Společnost PREOL, a.s. byla založena v lednu 2003 Výstavba jednotky

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. ZÁŘÍ 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Ing. Eduard Muřický Směry a trendy v elektromobilitě na počátku roku 2014 Gesce jednotlivých resortů Ministerstvo dopravy (legislativa, liniové

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více