Bez pomoci všech se strategie nenaplní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bez pomoci všech se strategie nenaplní"

Transkript

1 naše číslo 9 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 7 září 2013 aktualita Bez pomoci všech se strategie nenaplní Unipetrol (pr) Po představení strategie skupiny Unipetrol pro období 2013 až 2017 investorům, analytikům a novinářům odstartovala interní kampaň, která cílí na všechny zaměstnance skupiny Unipetrol. V první polovině července se zástupci vedení skupiny, v čele s generálním ředitelem a předsedou představenstva Markem Świtajewskim, scházeli se zaměstnanci jednotlivých společností skupiny, aby jim představili důležitý dokument s plány pro nejbližší roky. Při setkáních byla kromě podrobné prezentace střednědobých cílů jednotlivých segmentů petrochemie, rafinerie a maloobchodu zmíněna také analýza stávající makroekonomické situace, ze které navržená strategie skupiny vycházela. Zaměstnanci měli také možnost zeptat se představitelů vedení nejen na novou strategii, ale i na to, co je právě zajímá. Michał Chmiel Jak to vidí nový personální ředitel Jsem velmi rád, že se s vámi mohu setkat, pozdravil generální ředitel a předseda představenstva Marek Świtajewski 3. července zaměstnance podniků Unipetrolu v Chemparku Záluží během představení nové firemní strategie. Chempark Tuto možnost využili zaměstnanci firem skupiny z Chemparku Záluží 3. července. Pro pracovníky Unipetrolu Doprava, Unipetrolu RPA a Unipetrolu Services se setkání konalo za účasti generálního ředitele a předsedy představenstva Unipetrolu Marka Świtajewského a Piotra Chełminského, člena dozorčí rady Unipetrolu a člena představenstva PKN Orlen. Jsem velmi rád, že se s vámi mohu dnes setkat, uvedl Marek Świtajewski poté, co uvítal přítomné v sále nad hlavní kantýnou a ubezpečil je, že připravená prezentace je stejná, jako ta pro novináře, investory, analytiky či akcionáře Unipetrolu. Před objasněním plánů do budoucna se generální ředitel ohlédl za uplynulými pěti lety a zmínil, co se podařilo a co ne. V rámci představení nové strategie Marek Świtajewski mimo jiné upozornil, 55 let Benziny a HC VERVA Společná oslava pětapadesátin bude 12. září že se této problematice věnuje z různých pohledů i prázdninové dvojčíslo UNI novin. Celá naše strategie se zaměřuje na efektivitu, týmovou práci a hodně úsilí od všech zaměstnanců skupiny. A pokud využijeme pozitivního makroekonomického prostředí, mělo by nás to přivést k pozitivním finančním výsledkům. Bez vás a bez nás se strategie nenaplní. Každý zaměstnanec je důležitý, uzavřel prezentaci Marek Świtajewski a dal prostor i čas dotazům. Zástupce Unipetrolu Doprava si mimo jiné posteskl, že chybí mladá, profesně zdatná náhrada za odcházející zkušené odborníky. Na to generální ředitel uvedl, že právě toto je oblast, pokračování na str. 6 Martin Hrnčíř Vysvětlit výši ceny bývá složitější než její výpočet str. 4 str. 8 str úvodník Začala nominace Milí čtenáři, zaměstnanci skupiny Unipetrol. V úvodu září odstartoval nominační proces pro v pořadí třetí ročník cen generálního ředitele. Abych mohl i letos vybrat ty nejlepší z vás, a hlavně jim poděkovat za mimořádný přínos, potřebuji návrhy z vaší strany. Vy sami nejlépe víte, co se děje kolem vás a kdo si ocenění zaslouží. Proto opět odstartovala akce, o jejíchž pravidlech se dozvíte na straně 4 těchto UNI, stejně tak na intranetu. Najdete tam návod, jak postupovat, a také formulář. Ten je i na straně 20. Novinkou je, že víkendový pobyt pro dvě osoby dostanou nejen ti nejlepší, ale bude vylosován i jeden z navrhovatelů. Co se našich UNI týče, na jejich stránkách jsme pro vás nashromáždili to nejzajímavější, co se o prázdninách událo. Příjemné čtení. Marek Świtajewski generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu SEGMENT RAFINERIE UNIPETROLU tisíc tun Celkový objem výroby hlavních rafinerských produktů za rok 2012 Více v tématu čísla str. 2 a 3

2 2 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Téma měsíce Rafinerie jsou pro naši Rafinerskému segmentu v České republice se blýská na lepší časy. Ty by měly nastat od letošního prvního října, kdy nová legislativa konečně začne omezovat šedou zónu v obchodu s pohonnými hmotami. O tom a dalších okolnostech, které ovlivňují hospodaření rafinerií Unipetrolu, je rozhovor s Martinem Durčákem, členem představenstva společnosti Unipetrol zodpovědným za rafinerský segment. Lucie Hniličková novinářka Když Unipetrol zveřejnil svou strategii na následujících pět let, jako hlavní cíl rafinerského segmentu uvedl maximalizování podílu interní poptávky po rafinerských produktech. Jak toho chcete dosáhnout? Produkty vyráběné v českých rafineriích v současné době dodáváme v rámci uzavřeného vnitřního cyklu dvěma interním zákazníkům. Je to Benzina, která odebírá benzin a naftu, a petrochemie Unipetrolu RPA, tedy etylenová jednotka a další následné jednotky, které od nás získávají vstupy, především primární benzin, pro petrochemickou výrobu. Naším zájmem je, a to i u dalších segmentů, aby se objem těchto interních dodávek zvýšil, a my nemuseli v tak velké míře složitě získávat zákazníky na trhu. Situace v České republice byla dosud extrémně ovlivněna daňovými podvody. Měli jsme obrovský problém dodávat pohonné hmoty českým zákazníkům, kteří měli hodně alternativních nabídek z různých, mnohdy pochybných, zdrojů. Docházelo k paradoxní situaci: kolem Litvínova blízko hranic s Německem jsme na přirozeném trhu nemohli naše produkty umístit, a proto jsme je vyváželi do Německa. Naše vlaky se na cestě potkávaly s desítkami cisteren s hmotou z Německa mířících na naše území. Za normální situace by německá hmota nemohla být konkurenceschopná, protože by byla dražší než naše výrobky, ale očištění od DPH ji výrazně zlevnilo. A tak ji cisterny přivážely nejen do příhraničních oblastí, ale potkávali jsme je i hluboko na Moravě. Automobilové benziny (tis. tun) Vývoj výroby nejdůležitějších ro skupiny Unipetrol Výroba rafinerií Unipetrolu celkem Z toho vývoz V Evropě klesá spotřeba benzinu, jak se tento fakt promítá do činnosti rafinerií? Nejen v Evropě, ale i u nás spotřeba autobenzinů klesá dlouhodobě, v případě motorové nafty pak stagnuje. Situace se dále zhoršuje celosvětovým zaváděním biosložek do pohonných hmot, které vytěsňují komponenty vyráběné z ropy. Například pro Unipetrol znamená povinný pětiprocentní přídavek v České republice nižší využití našich rafinerských kapacit o 450 tisíc tun za rok. Výsledkem je stále větší přebytek rafinerských kapacit a logické zavírání těch nejméně efektivních. Jestliže v roce 2009 bylo v Evropě v provozu 98 rafinerií, v letošním roce jich je už o deset méně. O jaké částce na litr pohonných hmot mluvíme? Čím vyšší je cena pohonné hmoty, tím vyšší je samozřejmě podíl DPH, takže při ceně kolem 35 korun to dělá zhruba pět korun osmdesát. Do jaké míry tedy může rafinerský segment ovlivnit nová legislativa, která od prvního října omezí šedou zónu obchodu s palivy? Její dopad se očekává v průběhu října, měsíc bude trvat přechodné období. Dnes máme v České republice registrováno společností, které k tomu, aby mohly obchodovat s pohonnými hmotami, nemusely splnit prakticky nic. Mnoho z nich je virtuálních, založených na bílých koních. Do této doby jsme byli v tomto ohledu absolutně liberální zemí, a to způsobilo, že asi pět společností importovalo do ČR pohonné hmoty a přeprodávalo je řetězcům, které samy vytvořily. Tyto další společnosti během minuty palivo protočily jiným následným společnostem, a to se prostě ztratilo Tedy ztratilo se DPH, palivo končilo na pumpách. Podle čísel Ministerstva financí ČR bylo těmito dodávkami ovlivněno zhruba patnáct procent trhu, což je extrémně vysoké číslo. A v prvním kvartálu tohoto roku se toto číslo dostalo dokonce k hranici dvaceti procent, takže každý pátý litr pohonných hmot prodaný na českých čerpacích stanicích pocházel ze zdrojů očištěných o DPH. Vraťme se ještě ke zvýšení dodávek interním zákazníkům. Můžete uvést konkrétní opatření? Společnost Benzina má sice největší síť čerpacích stanic v ČR, ale i tak představuje pro naši obchodní jednotku BU 1 asi jen dvacetiprocentního zákazníka. Chceme, aby z dnešních čtrnácti procent Benzina svůj podíl na maloobchodním trhu zvýšila na cca dvacet procent. To znamená, aby z pohledu našich rafinerií představovala zákazníka, který se odběrem produktů blíží ke třiceti procentům. Dosáhnout se NAtural 95 Motorová nafta (tis. tun) diesel Topné oleje (tis. tun)

3 číslo 9 září republiku velmi důležité pných produktů v ČR ČR tis. tun výroba automobilových benzinů tis. tun výroba motorové nafty 145 tis. tun výroba topných olejů toho dá jednak rozšířením sítě čerpacích stanic Benziny, a jednak očekáváme zvýšení výtočí na stávajících stanicích vlivem potlačení šedé zóny obchodu s palivy. Co se týče petrochemie, výstavba polyetylenové jednotky III v Chemparku Záluží bude znamenat větší objem vstupů pro petrochemickou výrobu. Ve strategickém plánu se hovoří také o snižování provozních nákladů rafinerií Pracujeme na spoustě projektů, které by měly zlevnit provoz. Dělíme je do dvou skupin technické a obchodní. Technické projekty, kterých jsou desítky, se týkají investic do rafinerské části. Nejsou zdaleka tak investičně náročné jako výstavba polyetylenu, ale pomohou nám zefektivnit výrobu. V průběhu odstávky v Kralupech, která proběhne teď v září, a odstávky v Chemparku Záluží v období plánujeme investovat do úsporných opatření, která nám umožní v příštích letech mohutně šetřit energie. Investice se vrátí v horizontu tří až čtyř let, což je neuvěřitelně rychlá návratnost. Další extrémní náklady rafinerií představují neúměrné přepravní poplatky státní firmě Mero. Posunula se někam jednání v této oblasti? Spoustu věcí ovlivnit můžeme, ale spoustu ne. A obávám se, že je nemůže ovlivnit ani Mero. Je to státní instituce a jako taková je Martin Durčák, člen představenstva společnosti Unipetrol zodpovědný za rafinerský segment ve svých rozhodnutích paralyzována dnešní turbulentní dobou. Vlády v naší zemi se rychle mění a nikdo neví, co bude za měsíc. Osobně si myslím, že kdyby Mero bylo klasickou obchodní společností méně závislou na státu nebo kdybychom žili v politicky stabilních podmínkách, určitě bychom se domluvili. I stát přece chápe, že nemůže strategické společnosti klíčové pro výrobu v České republice extrémně zatěžovat dodatečnými daněmi. Protože poplatky za fotovoltaiku nebo za transport nejsou ničím jiným než dodatečným zdaněním, a nám potom scházejí prostředky na investice. Když se podíváte na transportní poplatky v okolních zemích, zjistíte, že ty naše jsou vyšší o desítky procent. To je naše obrovská konkurenční nevýhoda. Myslíte, že do spotřeby pohonných hmot v Evropě zasáhnou alternativní pohonné zdroje, například elektromobilita? Osobně si myslím, že jednou ano, ale určitě to nebude v následujících deseti, patnácti letech. Dříve jsem pracoval v Aralu a ten byl v Německu na technologické špici, co se týká alternativních pohonných hmot. Už v roce 1995 se v Mnichově s velkou pompou otevírala první čerpací stanice na vodík a ve spolupráci s BMW se testovaly první automobily, které jezdily na vodu vytěsňovaly vodík a ten používaly pro svůj pohon. A už tehdy se vizionářsky mluvilo o tom, že během patnácti, dvaceti let bude řádově deset procent vozového parku v Evropě jezdit na vodík. Dvacet let už skoro uplynulo a počet vodíkových čerpacích stanic se pohybuje v jednotkách, i když nejen Aral, ale i jiné společnosti byly tehdy přesvědčeny, že to je cesta budoucnosti. Takže jaká je podle vás budoucnost rafinerií v našem regionu? Názor některých lidí, že Česká republika by díky extrémně konkurenčnímu okolnímu prostředí mohla existovat bez rafinerií, že by neměla problém se zásobováním, považuji za mylný. Podle mě jsou rafinerie pro naši republiku velmi důležité a nejméně dalších dvacet let tady budou mít své pevné místo. Má automobilový benzin budoucnost? I když se v současné době živě diskutuje o alternativních pohonech pro automobily, benzin představuje historicky ověřené palivo. A rafinerie disponují dostatkem benzinových frakcí, stejně jako technologiemi schopnými reagovat na další vývoj kvality i sezonní spotřeby trhu. Pro budoucnost automobilových benzinů je důležité, že je jednou bude možné vyrábět i z jiných surovin než pouze z ropy. Pro jejich výrobu lze použít jakýkoliv materiál obsahující uhlík např. uhlí, zemní plyn, biomasu přes syntézní plyn a Fischer-Tropschovu syntézu nebo vysokotlakou hydrogenací. Takže i když je ropa (přes veškeré zvyšování a kolísání cen) stále nejlacinější surovinou, dlouhodobě jsou k dispozici i suroviny jiné. Spojen se zážehovými motory Další příznivou okolností, díky které benzin sbírá body do budoucna, je stá- le pokračující vývoj zážehových motorů. V těch dnešních je místo karburátoru přímé vstřikování, diagnostická čidla vyžadující kvalitní palivo a také katalyzátor výfukových plynů. Dá se říci, že kromě spotřeby nyní neexistuje problém, který by ve spojení auto benzin bylo třeba řešit. Co se týče vývoje zážehových motorů, trochu paradoxně může znít fakt, že po technologické stránce kráčejí neustále vpřed i proto, že existují podobná paliva, která mohou úlohu benzinu v zážehovém motoru relativně snadno zastoupit, například zemní plyn, LPG, DME nebo alkoholy. Vynikající vlastnosti Automobilový benzin lze velmi přesně vyrobit a jeho kvalitu vyladit dle platných norem až na úrovni mísení individuálních uhlovodíků. S výjimkou hořlavosti a těkavosti má BA vynikající uživatelské vlastnosti prakticky nezávislé na klimatických vlivech. Kromě toho je používán jako přednostní palivo v hybridních automobilech, kdy jsou součástí vozidla elektromotor a zážehový motor. Benzin hraje roli i v automobilech pokusně vybavených palivovými články, je jen jinak formulovaný a slouží jako zdroj vodíku. Pozitivním signálem pro další budoucnost benzinu coby produktu je i charakter a pokračující rozvoj technologií pro jeho výrobu. Ze všech uvedených důvodů lze soudit, že automobilové benziny budou lidstvo provázet i nadále a že jejich historie se prodlouží o další desítky let. Natural 95 Čerpáno z

4 4 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Cena generálního ředitele 2013 Nominujte a získejte cenu jako vítězové Unipetrol (pr) Nominační proces na cenu generálního ředitele Unipetrolu pro zaměstnance firem skupiny na nemanažerských pozicích se otevřel 2. září. Navrhnout můžete až pět nejlepších za jejich výborné pracovní výsledky, účast na nových projektech, za pozitivní přístup, prostě za vše, čeho si na nich v práci vážíte. Nominační období trvá do konce října. Přesto, že se jedná již o třetí ročník, přinášíme aktuální pravidla, protože postupem času došlo k jejich drobným změnám a vylepšením, aby byla anketa co nejatraktivnější. Co je cena generálního ředitele? Ocenění generálního ředitele náleží vybraným nejlepším zaměstnancům skupiny Unipetrol za výborné pracovní výsledky v uplynulém období. Jak a koho mohu navrhnout? Nejdříve je třeba kompletně vyplnit nominační formulář, který najdete na poslední stránce těchto UNI novin, a odevzdat jej nadřízenému. Ten jej postoupí pověřenému HR pracovníkovi. Formulář je rovněž ke stažení na intranetu a byl také rozeslán em interní komunikace. Vyplněný jednoduše zašlete elektronickou poštou na Pozor! Opravdu nezapomeňte formulář vyplnit kompletně. Nekompletní nominace budou vyřazeny. Stejně důležitá je co nejpřesnější specifikace důvodu nominace vašeho favorita. Toto kritérium je pro výběr velice důležité! Nominovat můžete kteréhokoli zaměstnance na nemanažerské pozici. Vybírat můžete kolegy z těchto firem skupiny: Unipetrol Services, Unipetrol, a. s., Unipetrol RPA, Unipetrol Doprava, Unipetrol Slovensko, Unipetrol akcie Michal Stupavský manažer vztahů s investory Unipetrolu Cena akcií Unipetrolu v průběhu července a srpna nepatrně poklesla Vývoj kurzu akcií Unipetrolu za uplynulých 12 měsíců 171,50 Kč Kurz akcií Unipetrolu Deutschland, Polymer Institute Brno, Výzkumný ústav anorganické chemie, Benzina, Paramo a Petrotrans. o 0,3 % na 171,50 koruny. Celkem se za uplynulé dva měsíce na Pražské burze zobchodovalo 535 tis. kusů našich akcií v hodnotě 92 mil. korun. Naproti tomu index Pražské burzy PX, vyjadřující váženou výkonnost všech akciových titulů, posílil o 7,6 % na úroveň 945 bodů. Klíčovou událostí letních měsíců bylo zveřejnění finančních vý k 30. srpnu 2013 IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Co ocenění získají Na vítěze čeká víkendový pobyt pro dvě osoby v Českém Krumlově, kde budou mít možnost zúčastnit se vybraných kulturních akcí, užít si dobrou večeři a pobyt v příjemném hotelu. Kdo místo kultury preferuje sport, může zvolit areál Lipno a vybrat si z rozličných outdoorových aktivit. I v tomto případě je samozřejmě součástí odměny ubytování a večeře pro dva. Příspěvek na dopravu do obou destinací bude formou Benzina karty. Důležitá data Do 31. října má každý zaměstnanec možnost zasílat své návrhy na ocenění. Všechny návrhy budou prostudovány a konzultovány s nadřízenými a příslušnými personalisty. Z finalistů generální ředitel vybere vítěze. Ti budou v lednu pozváni do Prahy na slavnostní předání cen. Novinka cena pro jednoho z nominujících Jména všech, kteří navrhli na cenu některého z kolegů, budou zařazena do osudí. Na vylosovaného čeká rovněž víkendový pobyt pro dvě osoby dle výběru (Český Krumlov nebo Lipno) s doprovodným programem a s příspěvkem na cestu. Manažer roku Samostatnou kategorií je pak manažer roku. Toho navrhují členové představenstva Unipetrolu a vybírá jej též generální ředitel. Vyhlášen bude v rámci předávání cen generálního ředitele. sledků skupiny za 2. čtvrtletí letošního roku dne 23. července. Ty přitom přibližně odpovídaly odhadům analytiků, resp. konsensu trhu. Žádné velké překvapení se tudíž nekonalo. Začátek podzimu je pro akcie podle dlouhodobých historických statistik tradičně nejhorší z celého roku. Stačí si vzpomenout na září roku 2008 a neslavný pád americké investiční banky Lehman Brothers. Kdo tedy v nadcházejících dnech či týdnech uvažuje o jakékoliv akciové investici včetně akciových podílových fondů, měl by se mít hodně na pozoru. Vhodnou strategií může být investovat polovinu plánované částky nyní a s druhou polovinou vyčkat až na 4. čtvrtletí. ROZHOVOR Jak to vidí Michał Chmiel Unipetrol (ks, ir) Novým personálním ředitelem skupiny Unipetrol se v polovině května stal Michał Chmiel. Vystřídal Joannu Drozd, které vypršel dvouletý kontrakt. Michał Chmiel zároveň převzal i řízení personálního úseku v Unipetrolu Services. Vzhledem k tomu, že personální oblast zajímá každého zaměstnance skupiny, požádali jsme pana Chmiela o rozhovor. Do skupiny jste nastoupil v polovině května, což jistě není dostatečně dlouho na to, abyste se již dopodrobna seznámil s místním prostředím. Přesto, jak moc a případně v čem se liší vaše očekávání od reality v Unipetrolu? Jsem zaměstnancem personálního úseku, takže je pro mě nejdůležitější kontakt s lidmi. Mojí snahou je být otevřený možným změnám a přizpůsobit se nové kultuře. Nyní se seznamuji se společností a potkávám tu mnoho zajímavých lidí, kteří těžce pracují pro její úspěch. Přišel jsem ve vhodnou chvíli, právě jsme ohlásili novou strategii, takže je udán směr, kterým se budeme v nejbližších letech ubírat. Podobně tomu je i v oblasti personální politiky. V květnových Uni novinách jsme zveřejnili informaci o přijetí personální politiky skupiny PKN Orlen na období 2013 až Jak se bude postupovat při jejím zavedení ve skupině Unipetrol? Naší snahou je zavádět tuto personální politiku postupně tak, aby její implementace podporovala naše aktivity, namísto toho, aby jim překážela nebo je brzdila. Podle druhu procesu máme již na nejbližší dva roky přesně rozepsané jednotlivé činnosti. Přibližte prosím, jakých konkrétních oblastí se nová personální politika týká. Nová personální politika je komplexní dokument, který udává charakter celé personální oblasti. Díky ní budeme moci standardizovat a zjednodušit všechny personální procesy ve skupině, od náboru, mzdové politiky přes školení a hodnocení až po rozhovor při rozvázání pracovního poměru. Jaké aktivity, ať už vaše, nebo vašich kolegů, považujete v tuto chvíli za nedůležitější? Nejdůležitější je jednat jako jeden tým, abychom společně podpořili cíle nové strategie. Její představení je teprve začátkem cesty směrem k úspěchu a dobrý start je velmi důležitý. Pracuji ve funkci podporující byznys, a je tak mým, potažmo našim úkolem dodat taková řešení, která naplní očekávaní managementu společností i zaměstnanců. A co vy a čeština dosavadní personální ředitelé většinou patřili mezi ty, kteří se česky naučili poměrně rychle, což čeští zaměstnanci uvítali Michał Chmiel vystudoval Varšavskou polytechnickou univerzitu. Před příchodem do Unipetrolu působil ve společnosti Polské telekomunikace na pozici ředitele pro benefity a odměňování. Žiji nyní v České republice, a proto pro mě bude přirozeným jazykem komunikace čeština. Leda že by měl někdo chuť procvičit si se mnou svou angličtinu, francouzštinu nebo polštinu. V současnosti ale rozumím už poměrně hodně a snažím se také co nejvíce mluvit. Samozřejmě jsou to zatím jednoduché věty, ale někde začít musím. Hodně proto poslouchám česká rádia a snažím se číst noviny. Líbí se vám v Praze a budete tu žít s celou rodinou? Měl jste už možnost podívat se po krásách České republiky? Můj sedmiletý syn se po týdenní návštěvě v Praze už nechtěl vracet do Varšavy. Jsme s celou rodinou Prahou i jejími obyvateli opravdu okouzleni. Má rodina se do České republiky přestěhovala během prázdnin. Myslím si, že vracet se po práci k rodině je důležité, protože si tak člověk může po náročném dni v práci dobít baterie na další den. Vedle Litvínova a Pardubic jsme se během prázdnin a o víkendech snažili poznávat Českou republiku. A protože to je krásná země s bohatou historií, je míst, která chceme vidět, ještě velmi mnoho. Jaké osobní plány máte v nejbližší době? Zavést co nejvíce prvků personální politiky tak, aby co nejrychleji začaly napomáhat nové strategii Unipetrolu. A soukromě? Naučit se hrát florbal.

5 číslo 9 září AKTUALITA Poprvé na návštěvě v Chemparku Záluží Unipetrol RPA (pr) Oldřich Bubeníček poprvé ve funkci hejtmana Ústeckého kraje navštívil Chempark Záluží. Unipetrol RPA však pro něj není velkou neznámou. Jednak se s vedením chemičky setkal před rokem, kdy doprovázel tehdejší hejtmanku při jednání v salónku v Záluží, a jednak v Ústí nad Labem debatoval se zástupci chemické firmy. Do Chemparku Záluží hejtman Ústeckého kraje přijel 18. července v dopoledních hodinách. Návštěvy se ujal Artur Paździor, generální jednatel Unipetrolu RPA, společně s Martinem Pavlíčkem, ředitelem komunikace Unipetrolu. Panu hejtmanovi jsme představili naší strategii, připravované investice a úkoly, které potřebujeme splnit, aby se naše plány realizovaly. Hovořili jsme o přípravách investice do v pořadí 1 AKTUALITA Nová smlouva i na rok 2014 Unipetrol (pr) Už nyní je v platnosti nová smlouva o přepravě ropy mezi Českou rafinérskou a Transpetrolem na rok Ačkoli jak si jistě pamatujete smlouva na letošní rok se dohodla teprve v závěru letošního května. Česká rafinérská spolu se společností TRANSPETROL, a.s., což je slovenský národní ropovodní přepravce, podepsaly 14. srpna 2013 smlouvu o přepravě ropy. Dokument stanovuje nové tarify pro třetí jednotky polyetylenu, o tom, jaké překážky vnímáme v podobě šedé zóny v oblasti obchodu s palivy, a o vysokých příspěvcích na obnovitelné zdroje, uvedl Artur Paździor. Po prezentaci se Oldřich Bubeníček vydal do chemického areálu a zavítal na velín zplyňování mazutu. Tam se mu dostalo zasvěceného výkladu od Jiřího Stádníka, vedoucího výrobny. Návštěva si přepravu surové ropy do České republiky po slovenské části ropovodu Družba na rok Ropa dodávaná ropovodem Družba z Ruské federace (Russian Export Blend za odborného výkladu nejprve prohlédla model technologie, aby se poté přesunula na lodžii budovy s vyhlídkou na reálný provoz. Po skončení návštěvy hejtman konstatoval, že je rád za navázání osobního kontaktu s vedením Unipetrolu RPA. Během návštěvy jsme se s panem Paździorem domluvili, že budeme iniciovat spolupráci zejména v oblasti školství a výchovy budoucích potenciálních zaměstnanců, uvedl mimo jiné Oldřich Bubeníček. Na závěr návštěvy Chemparku Záluží hejtman poděkoval Unipetrolu RPA za půlmilionový příspěvek do protipovodňového fondu. 1 Do Chemparku Záluží hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček přijel 18. července. Nejdříve se setkal s Arturem Paździorem, generálním jednatelem Unipetrolu RPA a s Martinem Pavlíčkem, ředitelem komunikace Unipetrolu v prostorách klubu v budově hlavní jídelny Unipetrolu RPA. 2 Po představení nové strategie Unipetrolu, plánovaných investic, důležitých úkolů a nastínění dalších významných překážek, které znepříjemňují podnikání nejen v chemické branži, se Oldřich Bubeníček vydal do Chemparku Záluží. Kolona několika automobilů doprovázená členy bezpečnostní agentury Orlen Ochrona zastavila v takzvané staré části Unipetrolu RPA ve výrobně zplyňování mazutu. Host z Ústí nad Labem i členové top managementu zamířili své první kroky na velín výrobny. 3 O zasvěcený výklad o zplyňování mazutu se postaral Jiří Stádník, vedoucí výrobny. Po prohlídce míst operátorů velínu a modelu technologie se všichni přesunuli na lodžii budovy s vyhlídkou na reálný provoz. Oldřicha Bubeníčka zaujal pohled na provozující chemickou technologii, která mohla evokovat pohled na Ocelové město ze stejnojmenné knihy Julese Vernea. 3 2 Crude Oil REBCO) je přepravována ropovodem Družba do zálužské rafinerie v České republice, kterou provozuje Česká rafinérská. Část ropovodu Družba na území Slovenska vlastní a provozuje TRANSPETROL. Pozitivní dopad na provozní zisk EBI- TDA skupiny Unipetrol za celý rok 2014 ve srovnání s rokem 2012 se odhaduje na přibližně 17 milionů korun. personální úsek Nové kolektivní smlouvy Unipetrol RPA, Unipetrol Services (ir) Generální jednatel Unipetrolu RPA Artur Paździor a předseda odborové organizace Pavel Dvořák podepsali 13. srpna novou kolektivní smlouvu (KS) platnou do konce února Zhruba o dva týdny později podepsali odborový předák a jednatel Mirosław Kastelik kolektivní smlouvu pro Unipetrol Services. Unipetrol RPA Slavnostní podpis smlouvy uvedl personální ředitel Unipetrolu Michał Chmiel. Přítomné pozdravil a mimo jiné uvedl, že se sešli proto, že podpis KS je pokračováním a důkazem sociálního smíru. Artur Paździor upozornil, že po dlouhých a namáhavých jednáních došlo k dohodě, která bude ku prospěchu všem zaměstnancům. Pavel Dvořák poděkoval kolegům z odborářského vyjednávacího týmu a zároveň ocenil zásluhy a pracovní nasazení Jitky Vaněčkové, HR business partnerky pro Unipetrol RPA. Mnoho hodin práce totiž vyžadovala finalizace textu kolektivní smlouvy a korektura. Unipetrol Services Slavnostního uzavření vyjednávacího procesu se opět zúčastnil Michał Chmiel a tentokrát Zdeňka Jurčáková, HR business partnerka pro Unipetrol Services. Text kolektivní smlouvy pak stvr- číslo měsíce V době, kdy naši spoluobčané potřebují materiální i finanční pomoc, je každý podobný finanční příspěvek neocenitelným přínosem. Jsem rád za to, že ani vaší firmě není osud obyvatel Ústeckého kraje zasažených živelní katastrofou lhostejný. Takové firmy v našem kraji vítáme a snažíme se jim poskytovat férové a příjemné podnikatelské prostředí, zdůraznil v děkovném dopise adresovaném vedení společnosti Oldřich Bubeníček, hejtman kraje. dili svými podpisy jednatel Unipetrolu Services Mirosław Kastelik a předseda odborové organizace Pavel Dvořák. Kolektivní smlouva pro Unipetrol Services byla stejně jako v Unipetrolu RPA uzavřena s platností do konce února Znění nové kolektivní smlouvy najdou jak zaměstnanci Unipetrolu RPA, tak Unipetrolu Services na intranetu na své HR stránce (přístup z úvodní strany intranetu klikem na záložku PERSONALISTIKA). S případnými dotazy ke kolektivní smlouvě je možno se obracet na příslušného HR business partnera nebo na další pracovníky personálního úseku. Prostředky pomohou při odstraňování škod po povodních Unipetrol (md) Společnost Unipetrol RPA se rozhodla věnovat na povodňové konto Ústeckého kraje částku korun. Reagovala tak na výzvu, se kterou se v souvislosti s nedávnou mimořádnou povodňovou situací na společnost obrátil Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje. Prostředky budou použity na odstraňování škod způsobených červnovými povodněmi. A. Paździor a P. Dvořák si slavnostně předávají podepsanou kolektivní smlouvu korun od Unipetrolu RPA na likvidaci červnových povodňových škod. Společnost Unipetrol RPA svým příspěvkem navázala na nedávný podpis darovacích smluv se zástupci měst a obcí Litvínovska a Mostecka, v rámci kterých se zavázala v letošním roce podpořit rozvoj regionu částkou přesahující 1 milion korun. Ve 12 městech a obcích kraje budou z daru financovány projekty z oblasti sociální, školství, životního prostředí či kultury. Za poslední čtyři roky Unipetrol na rozvoj regionu věnoval 6,5 milionu korun.

6 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol aktualita Unipetrol prezentoval své hospodářské výsledky médiím Unipetrol (pr) U příležitosti zveřejnění hospodářských výsledků za uplynulé období se v sídle skupiny Unipetrol v Praze konala 23. července pravidelná tisková konference. Více než patnácti analytikům a novinářům představili generální ředitel Marek Świtajewski a finanční ředitel Mirosław Kastelik výsledky hospodaření za 2. čtvrtletí roku 2013 i za letošních prvních šest měsíců. Tentokrát se jednalo o druhé čtvrtletí letošního roku, které bylo ve znamení kladného provozního zisku, ziskovosti petrochemického segmentu, zlepšení podmínek na maloobchodním trhu, ale také uzavření smluv na dodávku ropy a nových přepravních tarifů v rámci ropovodu Družba. Mezi tématy k diskusi byla i nová strategie skupiny Unipetrol na následujících pět let. Ačkoli byla doba letních prázdnin a dovolených, novináři dorazili na konferenci v hojném počtu. Nechyběli zástupci velkých agentur jako Reuters či Výsledky hospodaření za 2. čtvrtletí roku 2013 i za letošních prvních šest měsíců analytikům a novinářům představil M. Świtajewski a M. Kastelik. ČTK, a stejně tak důležitých médií jako Lidové noviny, Česká pozice nebo Prosperita. K jednotlivým tématům se za skupinu Unipetrol vyjadřovali generální ředitel Marek Świtajewski a finanční ředitel Mirosław Kastelik. Ke konci programu pak došlo na čilou diskusi. Novináři se zajímali především o vývoj na maloobchodním trhu v souvislosti s poklesem nezdaněných pohonných hmot do ČR, ptali se na očekávané dopady nové legislativy na potlačení podvodů s palivy, na zájem skupiny o koupi minoritního podílu v České rafinérské nebo na budoucnost Parama. O nových hospodářských výsledcích zase v říjnu. Finanční výsledky za druhé čtvrtletí 2013 najdete v plném znění na intranetu. Po úvodní prezentaci byl prostor na dotazy. Právě odpovídá M. Durčák, člen představenstva Unipetrolu zodpovědný za rafinerský segment. O finančního ředitele M. Kastelika byl zájem i po ukončení tiskové konference. Ekologie Ochrana životního prostředí: miliarda během pěti let Unipetrol (md, ir) Investiční náklady na ochranu životního prostředí ve skupině Unipetrol dosáhly v loňském roce 213 milionů korun. Nejvíce proinvestovaly společnosti Česká rafinérská (127 milionů Kč) a Unipetrol RPA (62 milionů Kč). V Chemparku Záluží šlo mimo jiné o úpravu faklového systému v části rafinerie nebo o realizaci několika preventivních projektů s cílem nadále snižovat pravděpodobnost úniku závadných látek do řeky Bíliny. V jednotlivých společnostech skupiny Unipetrol pokračovaly také práce na odstranění starých ekologických zátěží. Za posledních pět let jsme do ochrany životního prostředí investovali částku přesahující 1,1 miliardy korun. Řada dalších opatření a projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí pak byla realizována v rámci provozních nákladů na údržbu zařízení. Napomáhat udržitelnému rozvoji regionu je i přes složitou ekonomickou situaci naší prioritou, proto budeme v ekologických investicích pokračovat i v budoucnu, uvedl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek Świtajewski. 213 milionů korun loni skupina Unipetrol investovala do životního prostředí. Unipetrol RPA V roce 2012 společnost Unipetrol RPA pokračovala v realizaci projektu segregace splaškových vod v rámci systému kanalizace a dokončila rekonstrukci kanalizace v prostoru etylenové jednotky. Vybudovala také stabilní havarijní profil na řece Bílině, který slouží pro případný záchyt závadných látek. Na jednotnou kanalizaci byl instalován kamerový systém pro rychlejší detekci případného havarijního úniku závadných látek. Česká rafinérská V rámci investic České rafinérské byla provedena například úprava faklového systému za účelem eliminace potenciálních bezpečnostních rizik. Stejně tak pokračovaly práce na rekonstrukci kanalizačního systému v Kralupech nad Vltavou. Tam také probíhala příprava všech nezbytných kroků pro rekonstrukci čistírny odpadních vod. Paramo V hospodářském středisku Kolín společnosti Paramo byla dokončena obnova nádrží v mísírně spolufinancovaná z Operačního programu Životní prostředí. Unipetrol RPA mimo jiné vybudoval stabilní havarijní profil na řece Bílině, kde hasiči trénují v rámci pravidelných cvičení. aktualita Bez pomoci všech se strategie nenaplní pokračování ze str. 1 na kterou se personalisté chtějí zaměřit, protože to je problém i dalších firem skupiny. Chystá se i projekt na podporu mladých, aby měli větší zájem pracovat v těžké chemii. Marek Świtajewski rovněž uvedl, že do konce září mají mít všechny firmy skupiny do většího detailu rozpracovaný nový strategický plán Unipetrolu. Pak se hovořilo o chystané nové výrobně polyetylenu PE 3 a generální ředitel mimo jiné uvedl, že se v současnosti dělá vše pro to, aby nová technologie vyráběla dříve než v plánovaném únoru Piotr Chełminski mimo jiné přítomným doporučil k přečtení aktuální rozhovor s Jackem Krawiecem o plánech PKN Orlen týkajících se Unipetrolu i České rafinérské, který uveřejnily Hospodářské noviny. Debatovalo se i o možnosti větší podpory prodeje olejů Mogul na čerpacích stanicích Benziny, i o budoucnosti společnosti Paramo. Generální ředitel rovněž uvedl, že značka Benzina je řidiči velmi pozitivně hodnocena, a tak není třeba měnit ji na Orlen a Star. Probírala se také otázka logistiky a skladových zásob pro plánované větší kapacity polyetylenu. Hovořilo se i o implementaci v PKN schválené personální strategie do podmínek Unipetrolu. Generální ředitel uvedl, co je podle něj největší riziko (makroekonomické prostředí, protože se nedá ovlivnit) a co říká prolomení těžebních limitů pro hnědé uhlí v okolí továrny. Debatovalo se i o možnostech navýšení mezd zaměstnancům. Centrála V úvodu druhé červencové dekády se generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek Świtajewski setkal se zaměstnanci hned čtyř společností. Jednalo se o Benzinu, Unipetrol, a.s., Unipetrol Services a Unipetrol RPA sídlící v budově Gemini v Praze. Kromě prezentace představené Markem Świtajewskim se přítomní zajímali o otázky, které s sebou strategie přináší. Zdůrazněny a diskutovány byly zejména makroekonomické a politické vlivy, které významně ovlivňují činnost celé skupiny Unipetrol. S výzkumníky Další ze série setkání managementu se zaměstnanci skupiny Unipetrol se uskutečnila hned následující týden. Tentokrát Marek Świtajewski a Artur Paździor, člen představenstva Unipetrolu a generální jednatel Unipetrolu RPA, zavítali do Ústí nad Labem mezi zaměstnance Výzkumného ústavu anorganické chemie. Kromě prezentace nové strategie, kterou Marek Świtajewski spolu s Arthurem Paździorem představili, zmínění manažeři opět odpovídali na dotazy výzkumníků. I nadále platí to, co bylo v závěru všech setkání zdůrazněno: pokud má kdokoli ze zaměstnanců skupiny další otázky ke strategii, měl by je bez váhání poslat generálnímu řediteli prostřednictvím elektronické pošty na adresu: nebo

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

S novými hodnotami do nového roku

S novými hodnotami do nového roku e š a n číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y Un i p e t r o l ročník 8 aktualita leden 2014 úvodník S novými hodnotami do nového roku Těším se na projekty letošního

Více

Unipetrol zvyšuje podíl v České rafinérské

Unipetrol zvyšuje podíl v České rafinérské BEN-VervaDiesel-A4.indd 1 11/28/13 10:06 AM naše číslo 12 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 7 prosinec 2013 aktualita Unipetrol zvyšuje podíl

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

naše plně n ové i nformace Druhé čtvrtletí na hranici ziskovosti Unipetrol daruje městům a obcím Ústeckého kraje přes 1,5 milionu Do zarážky

naše plně n ové i nformace Druhé čtvrtletí na hranici ziskovosti Unipetrol daruje městům a obcím Ústeckého kraje přes 1,5 milionu Do zarážky ú uni plně n ové i nformace naše Unipetrol je generálním partnerem číslo 9 ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Z Á Ř Í 2 0 1 1 Úspěšný projekt železničních přeprav do Pardubic str. 4 Intranet

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

Dvacáté výročí s Unipetrolem

Dvacáté výročí s Unipetrolem ú uni plně n ové i nformace naše 10 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol říjen 2012 Velké setkání s investory a analytiky str. 2 Nejnovější změny v představenstvu str. 4 Unipetrol podporuje

Více

centra. Kolem vyroste komplex s moderně vybavenými laboratořemi, v nichž najde práci řádově 85 výzkumníků, uvedl

centra. Kolem vyroste komplex s moderně vybavenými laboratořemi, v nichž najde práci řádově 85 výzkumníků, uvedl ú uni plně n ové i nformace 2 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol ú n o r 2 0 1 1 Autolékárničky z firemních aut do pražské ZOO str. 4 Pohonné hmoty jsou středem pozornosti str. 5 Unipetrol

Více

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9 ú uni plně n ové i nformace 6 číslo ročník 5 NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2011 O budoucnosti Parama s Milanem Kuncířem str. 4 Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services

Více

Letošní první setkání v Chemparku Záluží

Letošní první setkání v Chemparku Záluží ú uni plně n ové i nformace 4 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol d u b e n 2 0 1 1 V teplárně T200 skončil provoz kotelny a odběrových turbín str. 2 3 Vzdělávání zaměstnanců Parama a tří

Více

zisku. Jsme připraveni na další investice a přetvoření firmy na moderní

zisku. Jsme připraveni na další investice a přetvoření firmy na moderní ú uni plně n ové i nformace 3 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol b ř e z e n 2 0 1 1 Unipetrol a hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál str. 2 O další cestě výzkumu se jednalo v Chlumci

Více

Skupinové setkání PETCHEM tentokrát v Záluží

Skupinové setkání PETCHEM tentokrát v Záluží ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 2 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol ú n o r 2 0 1 2 Náklady na energie můžeme snížit až o

Více

úplně nové informace Ladovská zima komplikuje život hlavně řidičům aut s naftovým motorem NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL

úplně nové informace Ladovská zima komplikuje život hlavně řidičům aut s naftovým motorem NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL Č Í S L O 2 / Ú N O R 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Unipetrol je silná společnost REACH v procesu testování

Více

Účetní opravná položka k majetku

Účetní opravná položka k majetku ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 4 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol d u b e n 2 0 1 2 L. Hlína: Největším cílem je dodržení

Více

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %.

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %. ú uni plně n ové i nformace 5 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol k v ě t e n 2 0 1 1 Začala cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti str. 2 3 Z marketingové kuchyně pardubické rafinerie str.

Více

D. j. Krawiec: Benzinu za těžbu ropy nevyměníme

D. j. Krawiec: Benzinu za těžbu ropy nevyměníme Č Í S L O 8 / S R P E N 2 0 0 9 / R O Č N Í K 3 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto se pomalu přehouplo do své druhé poloviny a právě

Více

úplně nové informace Sobota v Chemparku NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL Č Í S L O 6 / Č E R V E N 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 ÚVODNÍK

úplně nové informace Sobota v Chemparku NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL Č Í S L O 6 / Č E R V E N 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 ÚVODNÍK Č Í S L O 6 / Č E R V E N 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MISTŘI! Euforie z hokejového zlata pomalu slábne, ale víte, že mezi partou, která se o

Více

Strategie PKN Orlen zveřejněna, na řadě je Unipetrol. Polsko. Německo. Skupina Orlen sponzoruje filmové Francouzům

Strategie PKN Orlen zveřejněna, na řadě je Unipetrol. Polsko. Německo. Skupina Orlen sponzoruje filmové Francouzům naše číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 7 leden 2013 aktualita Strategie PKN Orlen zveřejněna, na řadě je Unipetrol Unipetrol RPA (ir)

Více

naše Unipetrol oznámil zásadní zlepšení finančních výsledků úplně nové informace

naše Unipetrol oznámil zásadní zlepšení finančních výsledků úplně nové informace naše číslo 11 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 8 listopad 2014 aktualita Unipetrol oznámil zásadní zlepšení finančních výsledků Unipetrol (ks)

Více

Nové výzkumné centrum UniCRE využijí studenti VŠCHT Praha

Nové výzkumné centrum UniCRE využijí studenti VŠCHT Praha naše číslo 12 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 8 prosinec 2014 aktualita Nové výzkumné centrum UniCRE využijí studenti VŠCHT Praha Unipetrol

Více

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží ú uni plně n ové i nformace naše 1 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol leden 2012 V Paramu běží plánované UniCRE první rok realizace str. 2 3 opravy jednotek str. 4 Aktuality z Benziny

Více

Benefity zvyšují atraktivnost zaměstnání. str. 4 str. 5 str. 7

Benefity zvyšují atraktivnost zaměstnání. str. 4 str. 5 str. 7 Č Í S L O 5 / K V Ě T E N 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK KUTILSKÁ Nepůjde o nápady, ale o bezpečnost práce. I doma! Dávno jsme odzimovali chaty

Více

V průzkumu zaměstnanci mohou upozornit anonymně na to, co je ve firmě potřeba zlepšit

V průzkumu zaměstnanci mohou upozornit anonymně na to, co je ve firmě potřeba zlepšit naše číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 9 leden 2015 aktualita V průzkumu zaměstnanci mohou upozornit anonymně na to, co je ve firmě potřeba

Více

Setkání účastníků projektu Partnerská čerpací stanice. str. 3 str. 4 str. 6

Setkání účastníků projektu Partnerská čerpací stanice. str. 3 str. 4 str. 6 Č Í S L O 8 / S R P E N 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK ACH, TO VEDRO! Léto je v plném proudu a nejednoho z nás zaskočily červencové teplotní rekordy.

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Skupina Unipetrol vykázala čistý zisk 598 milionů korun

Skupina Unipetrol vykázala čistý zisk 598 milionů korun naše číslo 2 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 9 únor 2015 aktualita Skupina Unipetrol vykázala čistý zisk 598 milionů korun Unipetrol (pr) V

Více

Představenstvo 17. Dozorčí rada 19. Vedení společnosti (osoby s řídící pravomocí) 22. Prohlášení 23. Pravidla volby členů orgánů 25.

Představenstvo 17. Dozorčí rada 19. Vedení společnosti (osoby s řídící pravomocí) 22. Prohlášení 23. Pravidla volby členů orgánů 25. VÝROČNÍ.ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014 Obsah Obsah strana Profil skupiny Unipetrol 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva a generálního ředitele 8 Očekávaný

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014 Datum publikování: 26. března 2015 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 8 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Jak je na tom česká ekonomika. 2013? Tedy v době, kdy volby do Poslanecké sněmovny

Jak je na tom česká ekonomika. 2013? Tedy v době, kdy volby do Poslanecké sněmovny www.abiaqr.cz Ročník Roãník 12 17 č. ã. 9 10/ 5/20082013 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny slovo ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, posledních několik týdnů pro nás bylo nesmírně náročných, zejména z pohledu našich

Více