revitalizace bytových a panelových domů ideální řešení modernizace interiéru i exteriéru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "revitalizace bytových a panelových domů ideální řešení modernizace interiéru i exteriéru"

Transkript

1 revitalizace bytových a panelových domů ideální řešení modernizace interiéru i exteriéru

2 revitalizujte s cemixem - zvýšíte hodnotu vašeho domu proč revitalizovat váš dům? výrazně snížíte náklady na vytápění a tím zrychlíte návratnost vložené investice zvýšíte jeho hodnotu a tím i hodnotu všech bytů v domě vaše bydlení se stane komfortnější získáte trvalou ochranu vašeho domu proti klimatickým vlivům dosáhnete výrazného estetického odlišení fasády 2

3 tradice a Jistota pro vaši Fasádu - zateplovací systémy cemix therm! opatřete si slušivý a funkční kabát pro váš dům! pomůžeme vám s výběrem vhodného zateplovacího systému a jeho povrchové úpravy. řešení, která nabízíme, splňují všechny požadavky na moderní systém zateplení obvodových plášťů budov. důvody pro vnější zateplení budov: zvýší hodnotu vašeho objektu Účinně sníží spotřebu energie na vytápění sníží hlukové zatížení v případě zateplení s izolantem z minerální vlny zlepší komfort bydlení chrání plášť budovy zachová tepelněakumulační vlastnosti zdiva sníží statické namáhání poklesem teplotních rázů oživí vzhled fasády zajištění dotací a penb všem zájemcům o získání dotací a průkazu energetické náročnosti budov nabízíme pomoc a spolupráci při JeJich zajištění. snímkování objektu termokamerou při přípravě zateplení pořízení snímků objektu před jeho zateplením pomůže odhalit tepelné mosty a největší úniky tepla a pomoci tak s návrhem nejvhodnějšího typu zateplení. pomocí termokamery lze změřit i povrchovou teplotu v daném místě, čehož lze využít zejména při omítání v zimním období. návrh nejlepšího typu zateplení s výpočtem nejvhodnější tloušťky izolantu na základě údajů o skladbě stěny objektu provedeme jeho základní tepelnětechnické posouzení, jako je výpočet součinitele prostupu tepla, výpočet ročního množství zkondenzované vodní páry a navrhneme ideální typ izolantu. výpočet probíhá ve specializovaném programu protech. počítačová vizualizace barevného řešení fasády na základě fotografie objektu pro usnadnění výběru barev a pro vaši lepší představu o finálním vzhledu objektu provedeme návrh barevného řešení fasády na základě dodané digitální fotografie. pro rychlou představu o vzhledu objektu nabízíme aplikaci barvy pro váš dům, která je každému dostupná na stránkách v aplikaci můžete rychle a snadno měnit barvy jednotlivých částí objektu včetně fasády, soklu a střechy. vypracování objektové cenové nabídky s přesným výpisem potřebných materiálů. provedení odtrhových a výtažných zkoušek pro zjištění soudržnosti podkladu a přídržnosti lepicí malty provádíme odtrhové zkoušky. pro zjištění síly potřebné k vytažení hmoždinky z podkladu zajistíme výtažné zkoušky. výsledky zkoušek slouží ke správnému navržení etics. 3

4 výroba zkušebního vzorku pro potvrzení výběru a struktury barvy šlechtěné omítky. vybrané odstíny doručíme ve formě fyzických vzorků o rozměru cca 50x50 cm nebo nezpracované pro možnost aplikace přímo na objekt, aby bylo možné získat nejreálnější představu o konečném vzhledu fasády. omítka zatíraná 1,0 mm omítka zatíraná 1,5 mm omítka zatíraná 2,0 mm omítka zatíraná 3,0 mm omítka rýhovaná 1,5 mm omítka rýhovaná 2,0 mm omítka rýhovaná 3,0 mm odborné a profesionální konzultace přímo na stavbě. návrh správných řešení celého díla i stavebních detailů pro nejlepší řešení ostění oken a dveří, rohů, dilatací, napojení systému na střechu a dalších problematických míst je k dispozici množství detailů. detaily jsou k dispozici na specializovaném cd nebo přímo na výběr z více než 450 barevných odstínů ze základního vzorníku cemix nebo dalších stovek odstínů podle mezinárodních vzorníků ncs, ral apod. možnost přípravy jakéhokoliv odstínu podle přání zákazníka - pro pomoc s výběrem odstínu z jejich nepřeberného množství nabízíme zjištění přesné receptury libovolně vybraného odstínu pomocí spektrometru. výběr z 33 variant cemix mozaikových omítek, kterými ochráníte soklové partie budov ve vhodné barevné kombinaci se zvolenou omítkou. ucelené informace na příklad úspory tepelné energie v konkrétním domě po provedeném zateplení 4 adresa domu: švermova 1379/81, beroun velikost domu: d x š x v = 54,4 x 12 x 13,2 m počet pater: 4 np + suterén počet bytových jednotek: 35 spotřeba energie před zateplením: GJ* GJ GJ GJ GJ rok zateplení objektu: 2011 způsob zateplení objektu: etics cemix therm p, podélné stěny objektu polystyrén tl. 100 mm, štítové stěny objektu polystyrén tl. 140 mm, lodžie polystyrén tl. 80 mm, střecha polystyrén 200 mm, výměna cca 1 / 2 oken, zbývající okna byla vyměněna dříve. spotřeba energie po zateplení: GJ GJ cena za 1 GJ v berouně rok 2013: 610 kč včetně dph náklady na zateplení: ,- kč vč. dph (včetně oprav balkonových konstrukcí, střechy, pronájmu lešení apod.). Část prostředků, cca ,- kč, byla poskytnuta z programu zelená úsporám. výpočet úspory: ušetřeno ( ) cca 380 GJ ročně 380 GJ * 610,- kč/gj = ,- kč / 35 (bytů) = 6.623,- kč/byt/rok , ,- = ,- / ,- = cca 15 let závěr: po zateplení objektu etics cemix therm p uspořil dům meziročně částku ,- kč, což na jeden byt dělá částku 6.623,- kč za rok. návratnost investice po odečtení dotace je cca 15 let. zároveň se výrazně zvýšil komfort bydlení zejména v krajních a vrchních bytech. *J je zkratka pro joul. Joul (J) je jednotka práce a energie. v současné době se v J počítá především teplo, kterým vytápíme naše domovy. Jednotka 1 joul je pro praktické užití příliš malá, používá se v praxi především jejích násobků, např. gigajoul (GJ).

5 bytové Jádro modernizujte s materiály cemix spolehlivě a komplexně dokonalé vyrovnání povrchu nebo rekonstrukci vodorovných ploch před pokládkou linolea, koberce, plovoucí podlahy či dlažby vyřešíte samonivelačními podlahovými hmotami cemix. snadné změny dispozičního řešení příček z lehkých stavebních materiálů docílíte za použití zdicích malt a lepidel cemix. rychle a ekonomicky omítnete jednovrstvými omítkami cemix. elegantní, perfektně hladké a čisté povrchy získáte použitím sádrových omítek a stěrek cemix. spolehlivé a rychlé vyrovnání povrchu ostění při výměně oken vytvoříte sádrovými omítkami cemix. bezvadného vyplnění spojů sádrokartonových desek spolehlivě dosáhnete sádrovou stěrkou cemix. podrobný popis materiálů a systémových řešení uveden na koupelny a kuchyně s Jistotou kvality! spolehlivou ochranu bytů před vlhkem a stékající vodou z koupelen, sprchových koutů nebo sociálních zařízení zajistíte hydroizolacemi cemix. cemix hydroizolační stěrky jsou bezešvé, bezesparé, rychleschnoucí a vysoce elastické hmoty, které v kombinaci s těsnicími páskami v rozích místnosti zajistí dokonalou ochranu proti vodě. kvalitního nalepení keramických prvků v koupelnách, kuchyních, chodbách a bytových jádrech docílíte lepidly cemix, které svými parametry podle Čsn en splňují nejpřísnější nároky na stavební dílo. esteticky zajímavého povrchu s vysokým hygienickým standardem dosáhnete použitím spárovacích hmot cemix. speciální vlastnosti spárovacích hmot zajistí ve vaší koupelně efekt vodoodpudivosti, čímž je zabráněno zanášení spár a jsou výrazně zlepšeny hygienické vlastnosti povrchu. dalšími přednostmi jsou odolnost proti tvorbě plísní, bakterií a řas a také rychlost vytvrzení. podrobné schéma svislé a vodorovné varianty systémového řešení je uvedeno na 5

6 balkóny a terasy JedinĚ se zárukou a s certifikovanými systémy cemix! konstrukce balkónů a teras patří mezi velmi namáhané součásti staveb z důvodů jejich vystavení klimatickým vlivům. Jedná se o velmi výrazné teplotní a vlhkostní zátěže, jejichž negativní dopady lze eliminovat pouze použitím kvalitních materiálů. certifikované řešení cemix: cemix nabízí účinné řešení revitalizace balkónů s plochou do 4 m 2 certifikovanými systémy cemix max c a cemix max d. tyto systémy využívají praktických vlastností speciálních keramických tvarovek rako, které bez nutnosti použití klempířských prvků zajistí přelití srážkové vody přes hranu balkónu a účinně tak spolu s dalšími výrobky cemix chrání konstrukci balkónu proti vlhkosti. oba systémy bezpečně překonávají výrazné teplotní výkyvy. klasické řešení cemix: pro větší plochy je určen systém cemix klasik, který v sobě spojuje tradiční osvědčené postupy spojené s nejnovějšími stavebními materiály. vodotěsné napojení okapnicových plechů na konstrukci balkónu provedete pomocí cemix pur tmelu. bezpečně jsou tak překonány dilatační pohyby kovových plechů a keramické dlažby způsobené různou roztažností materiálů při výrazných teplotních výkyvech. systém lze využít i na větších balkónech a terasách, kde je nutná dilatace ploch. podrobné schéma balkónových systémů uvedeno na 6 ilustační foto, zdroj: rako

7 technická stránka krok za krokem Analýza objektu Máme jeho původní dokumentaci? Co o tomto objektu víme? Víme, jaké stavební úpravy byly na objektu realizovány? Co se už opravovalo a s jakým výsledkem? Dělal nám už někdo nějakou technickou nabídku na opravu a my jsme ji nevyužili? Jaký je současný stav, kde jsou největší závady a jak se projevují? Máme zdokumentovány požadavky všech nájemníků, včetně těch, kteří s revitalizací nesouhlasí? Dokumenty nutné před zahájením zateplení: souhlas 75% vlastníků projekt požární audit stavební povolení finance - úvěr, možnosti dotace smlouva s realizační firmou energetický audit Energetický audit je prvním a základním počinem, který posoudí energetickou náročnost budovy a stanoví možné úspory energií. Je docela možné, že spadáte do okruhu, kde je ze zákona Energetický audit přikázán. Pro budoucího investora je zásadní, že Energetický audit řekne, co se dá na objektu zlepšit z energetického hlediska, kolik by úpravy stály, co přinesou a za jak dlouhou dobu se investice ekonomicky vrátí. Na základě jeho výsledku se rozhodne o investicích v oblasti úspor energie. A pokud budeme žádat o finanční prostředky ze státních dotačních programů, je Energetický audit povinnou přílohou. Stavebně technický audit Častěji nazývaný Stavebně technické posouzení se provádí v různém rozsahu. Při vypracování Stavebně technického auditu je dobré mít k dispozici původní projektovou dokumentaci, revizní zprávy a informaci o dosud provedených opravách. Výsledkem je shromáždění poznatků o stavu konstrukcí a o jejich poruchách. Jeho nedílnou součástí musí být komplexní návrh zásadních sanačních opatření. Zejména posudek statika o korozi a karbonataci obvodového pláště má velkou váhu a důležitost. Statik posuzuje zejména: trhliny ve stěnách, odpadávání krycích vrstev výztuže s následnou korozí výztuže lodžie a balkonové desky se zaměřením na odpadávání krycích vrstev výztuže s následnou korozí pokud se jedná o panelovou výstavbu, tak posuzuje styky a spoje panelů trhliny a poruchy v místech vodorovných i svislých styků panelů, obnažení výztuže a její následnou korozi, vznik výrazných tepelných mostů a zatékání srážkové vody zábradlí zejména pak korozi kotvicích prvků Zakrývání statických poruch zateplovacím systémem je nepřípustné a ohrožuje bezpečnost! Stanovení rozsahu oprav Nyní, na základě všech zjištěných skutečností se rozhodujeme o rozsahu oprav. Stanovujeme priority a definujeme, co od opravy očekáváme. Obyčejně se rozhodujeme na základě finančních prostředků. Z praxe můžeme jednoznačně říci, že rozhodování pouze na základě omezených finančních prostředků není dobrou volbou. Obvykle vypustíme podle svojí úvahy ty méně důležité části opravy objektu, což mnohdy vede k vyšším vynaloženým nákladům v budoucnosti. Projekt Teprve nyní máme podklady pro projekt revitalizace. Z podkladů musíme vybrat a jednoznačně určit, co bude předmětem projektu tedy co vlastně chceme modernizovat. Zda celý obvodový plášť, nebo jen jeho části, jestli chceme měnit okna, do jaké míry přistoupíme k opravě balkonových konstrukcí, jaký druh zateplovacího systému zvolíme, jak kvalitní chceme mít povrch a v neposlední řadě kdy chceme, tedy v jakém ročním období, k rekonstrukci přistoupit. To vše musí projektant pro zpracování projektu znát. Je doporučeno veškeré navrhované opravy prodiskutovat s uživateli bytů. Pamatujme si PROJEKT je to nejdůležitější. Na jeho základě bude probíhat výběrové řízení pro dodavatele práce prováděcí firmu. Pro každou realizaci zateplovacího systému (ETICS) musí být projekt vypracován autorizovanou osobou! 7

8 zateplujte výhodně s cemixem, dlouhodobě oceňovaným výrobcem stavebních hmot s více než 100letou tradicí zateplovací systém cemix therm p basic, učiliště plzeň zateplovací systém cemix therm p, silikonová zatíraná omítka 1,5 mm panelový dům, ostrava zateplovací systém cemix therm p basic, silikátová zatíraná omítka 3 mm řadové domy, beroun zateplovací systém cemix therm p basic, akrylátová zatíraná omítka 1,5 mm bytové domy, hostivice zateplovací systém cemix therm p, akrylátová zatíraná omítka 2 mm rodinný dům, hýskov zateplovací systém cemix therm m, silikátová zatíraná omítka 1,5 mm rezidence mladé, České budějovice změny a chyby vyhrazeny / 200 / typodesign loc: 49 59'15.873''n, 14 9'33.453''e studénka loc: 49 42'16.301''n, 18 2'46.346''e nová ves nad lužnicí loc: 48 49'8.671''n, 14 55'18.403''e loc: 49 19'4.542''n, 16 29'28.547''e sídlo společnosti objednávky - expediční střediska tovární ulice č.p borovany tel.: Čebín Čebín tel.: fax: karlštejnská loděnice tel.: fax: nová ves nad lužnicí nová ves nad lužnicí tel.: fax: průmyslová studénka tel.: fax:

důvod proč zateplit panelový dům

důvod proč zateplit panelový dům Víc než důvod proč zateplit panelový dům Snížení nákladů na vytápění Dobrým zateplením trvale snížíte spotřebu energií na vytápění a tím pádem i platby za ně, které neustále rostou. Tento fakt prostě nevymluvíte,

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Fasády v.0 OBSAH 1. Proč je dobré zateplit fasádu I. Základní

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

REGENERACE PANELOVÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ

REGENERACE PANELOVÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ REGENERACE PANELOVÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ www.eurotherm-cz.cz O SPOLEČNOSTI EUROTHERM CZ s.r.o. vznikla v roce 2003. Společnost má dlouholeté zkušenosti, potřebné technické vybavení a technickou podporu dodavatelských

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI Dokonalé zateplení fasád Stavební materiály nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Vnější kontaktní zateplovací systém-etics

Více

23/2007. ročník 10. Kohoutovice příjemné místo k žití

23/2007. ročník 10. Kohoutovice příjemné místo k žití 23/2007 ročník 10 Kohoutovice příjemné místo k žití Chcete omezit prašnost vašeho bytu, uspořit na vytápění, zlepšit zabezpečení, získat cenné metry navíc k obytné ploše a vytvořit příjemný prostor k nejrůznějšímu

Více

FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ Platný od 1. 3. 2014 Vysvětlivky materiál dodáván volně ložený - cena na

Více

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Minerální vata Pěnový polystyren XPS Kombinované izolace

Více

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU REKONSTRUKCE A REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU zateplení obvodového pláště oprava střechy zateplení ostění výměna atiky sanace balkónů zateplení a výměna parapetů výměna zábradlí výměna hromosvodů sanace

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

PSMCZ 6. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz ISSN 1802-6907

PSMCZ 6. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz ISSN 1802-6907 PSMCZ 6 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj EDITORIAL Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři, právě jsme představili nový plán vzdělávacích, marketingových a reklamních produktů na

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Revitalizace bytového domu Dolákova 794-797, Praha 8 - Bohnice Místo stavby: Dolákova 794-797, 181 00 Praha 8 - Bohnice Stavebník: Společenství vlastníků jednotek

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

Tepelné izolace. Rady, tipy, informace

Tepelné izolace. Rady, tipy, informace Tepelné izolace Rady, tipy, informace Obsah Tepelné ztráty 2 Druhy tepelných ztrát 3 Energetická náročnost budov 4 Snižování energetické náročnosti budov 5 Průkaz energetické náročnosti budovy 7 Energetický

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Zateplení fasády přinese přibližně 20% úsporu tepla, výměnou oken (opět pouze přibližně) se ušetří 20-25 % tepla. VEKRA STAVEBNÍ

Zateplení fasády přinese přibližně 20% úsporu tepla, výměnou oken (opět pouze přibližně) se ušetří 20-25 % tepla. VEKRA STAVEBNÍ PB stavba Šance pro paneláky i rodinné rozpočty Součástí celkové rekonstrukce paneláku je nejen výměna oken, ale i vchodových dveří. BOHEMIA PLAST V České republice máme více než milion bytů v panelových

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY dodávek rodinných domů společnosti Ekonomické stavby s.r.o. STANDARDNÍ Ř EŠENÍ DOMU

ZÁKLADNÍ INFORMACE. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY dodávek rodinných domů společnosti Ekonomické stavby s.r.o. STANDARDNÍ Ř EŠENÍ DOMU ZÁKLADNÍ INFORMACE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY dodávek rodinných domů společnosti Ekonomické stavby s.r.o. STANDARDNÍ Ř EŠENÍ DOMU SPECIFIKACE ROZSAHU DODÁVKY a technického standardů použitých

Více

Polystyrenové izolace ISOVER EPS

Polystyrenové izolace ISOVER EPS Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Polystyrenové izolace ISOVER EPS Grafitové izolace nové generace Izolace pro sokl a spodní stavbu Isover EPS 2 Základní vlastnosti pěnového

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH produkty a příslušenství pro ETICS OBSAH OBSAH OBSAH montážní návod OBSAH str. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ...11 1 SKLADBA SYSTÉMU ETICS...13 15

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 a MISTRAL TECTOTHERM MW 2012 Pokyny výrobce ETICS pro montáž systémů MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 s izolantem z expandovaného

Více

Postup pro navrhování a technologický postup

Postup pro navrhování a technologický postup Postup pro navrhování a technologický postup montáže ETICS na ETICS Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí

Více

Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny. Tak jako cihlový dům POROTHERM Dům, o kterém jste vždy snili

Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny. Tak jako cihlový dům POROTHERM Dům, o kterém jste vždy snili www.wienerberger.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový dům POROTHERM Dům, o kterém jste vždy snili Z ženského pohledu tvoří krásný a harmonický domov správně zvolené barvy, útulně

Více

ISOVER pro šikmé střechy a stropy

ISOVER pro šikmé střechy a stropy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro šikmé střechy a stropy Informace pro projektanty a realizační firmy Šikmé střechy 2 OBSAH 1. Proč je dobré zateplit střechu I.

Více