Někteří občané v Kamýku chtěli založit domobranu. Zastupitelstvo říká: Ne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Někteří občané v Kamýku chtěli založit domobranu. Zastupitelstvo říká: Ne"

Transkript

1 Číslo 19/Ročník 23 9/5/2012 Cena 13 Kč Někteří občané v Kamýku chtěli založit domobranu. Zastupitelstvo říká: Ne KAMÝK - Dubnové zastupitelstvo se v Kamýku nad Vltavou zabývalo kriminalitou PALIVA V&V SEDLANY s. r. o. Tel.: Mob.: a bezpečností občanů. Oprávněně se bojíme o své rodiny, majetek, přátele. Cítíme, že Policie ČR je bezmocná, bezzubá. Navíc, podobná činnost se děje opakovaně, a dokonce i drze během dne, nám KRÁSNÁ HORA - Krásné Němcovou předán dokument vzal v úterý 17. dubna. Neoficiálně Hoře byl předsedkyní poslanecké o povýšení obce na město. jsme se to dozvěděli sněmovny Miroslavou Starosta Pavel Spilka jej pře- (pokračování na str. 3) Proč radnice zveřejňuje nabídku pronájmů, když počítá se stávajícími provozovateli? SEDLČANY Radnice zveřejňuje záměr o pronájmech prostor na svých sportovištích, v nichž fungují pohostinská zařízení. Týká se tří nájemců. Co ji k tomu vede? S transformací Prokopl policistům dveře SEDLČANY - Pouta si vysloužil v úterý 1. května třicetiletý muž na policejní služebně v Sedlčanech. Příbramská policejní mluvčí Lenka Pavlová vysvětlila, že mu musela být nasazena, protože se choval agresivně a prokopl tu dřevěné jednokřídlé dveře. -red- sportovišť do organizace Sportovní areály Sedlčany je stále spojeno hodně agendy. Jde o provozní náležitosti, především přepracování nájemních smluv. (pokračování na str. 2) všem na očích. Většinu z nás to začne lidově řečeno štvát a nutí jednat, uvedl zastupitel obce Zbyněk Růžička. (pokračování na str. 2) Firma Lapuška navážení popílku zastavila. Zatím... SEDLČANY - Šedý prášek, kterým chce firma Lapuška rekultivovat dobývací prostor cihelny v oblasti zvané Hliník, vyvolal negativní reakce obyvatel města. (pokračování na str. 2) Francouzští přátelé koncertovali v Sedlčanech, na Červeném Hrádku jim zahrál virtuos Tomáš Víšek SEDLČANY Spolek přátel Taverny ve spolupráci s městem Sedlčany a Základní uměleckou školu v Sedlčanech uspořádal v neděli 29. dubna společný Francouzsko český koncert (Concert Franco Tchéque). (pokračování na str. 7) PALIVA za výhodné ceny Ekoefekt Carborobot JARNÍ SLEVY na ledvické uhlí KOTLE DUBEN-KVTEN DUBEN - KVĚTEN nejnižší ceny v roce SOBOTNÍ PRODEJ od 8-11 hodin Půvabné francouzské flétnistky měly před koncertem skvělou náladu. Foto: -dav-

2 2 strana ZPRAVODAJSTVÍ Firma Lapuška navážení popílku zastavila. Zatím... (dokončení ze str. 1) Zvláště jsou počínáním této společnosti znepokojeni lidé z blízké bytové zástavby. Také zastupitelé města se zabývali tím, jaký odpad v Sedlčanech končí a zda nemůže dojít ke znečištění podzemních vod. Požádali odbor životního prostředí o průběžné monitorování situace. O popílku z malešické teplárny jsme v závěru března hovořili s vedoucím tohoto odboru Vladimírem Mrázkem. Ten v obsáhlém rozhovoru uvedl, že sem bylo navezeno 40 tun popílku. Shrnul všechny události kolem této lokality a upozornil také na zarážející skutečnosti. Připomínáme, že REGION - Letos podruhé odstartovaly ve středu 2. května státní maturity. Podle odhadu budou stát celkově 210 milionů korun, i když realita minulého roku byla 300 milionů. Zatímco dříve propadlo u maturit v průměru 2,5 procenta studentů, loni neuspělo v rámci celorepublikové statistiky 14,5 %. Jak to bude letos? SYSTÉM NA SEDLČANSKU NEKOLABOVAL V některých školách provázely první den písemné zkoušky problémy s připojením do systému. Jak se dařilo komisařům na Sedlčansku? Neměli jsme naprosto žádné problémy, vše fungovalo, jak mělo, uvedl Jiří Doubrava, zástupce ředitele Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické v Sedlčanech. Na této škole bude letos maturovat 88 studentů. Pětadevadesát procent z nich zvolilo lehčí verzi zkoušek. K té těžší je nic nenutí, protože většina vysokých škol k tomu nepřihlíží, konstatoval Jiří Doubrava. CO ČEKÁ MATURANTY? Ve středu 2. května v osm hodin nejprve komisaři otevřeli zapečetěné krabice se zadáním otázek z českého jazyka. V první části písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - jak zní oficiální pojmenování - studenti absolvovali didaktický mimo jiné V. Mrázek uvedl: Firmu Lapuška jsme především seznámili s tím, že v roce 2006 byla ministerstvem životního prostředí vydána změna souhlasu ohledně zemědělského půdního fondu. Tím byl původní plán nahrazen novým plánem rekultivace Cihelny Sedlčany. I tento nový plán rekultivace se týkal pouze toho, že k rekultivaci bude použita zemina a kamení! Jediný problém byl ten, že tato změna souhlasu nikdy nebyla zapracována do rozhodnutí, které by nabylo právní moci. Dodnes tedy existuje změna souhlasu, plán rekultivace, ale není žádné rozhodnutí, proto podle mého názoru nemůže společnost Lapuška konat. Myslím si, že proto stále platí původní plány rekultivace. V. Mrázka také zástupce firmy Lapuška ujistil, že poslední popílek sem byl navezen v únoru. Vedoucí odboru také sdělil, že od začátku, kdy se případem zabývají, jim vadí prašnost popílku, a požádali proto o právní názor ministerstvo životního prostředí. Zajímalo nás, co je ve věci kontraverzního odpadu nového. Česká inspekce životního prostředí vydala rozhodnutí o zařazení zdroje znečišťování ovzduší do kategorie malý stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Ve středu 2. května letošního roku na základě ústního jednání podala společnost Lapuška s.r.o. žádost o povolení provozu malého zdroje znečišťování ovzduší. Dle vyjádření jednatele společnosti nebude v nejbližší době do dobývacího prostoru navážen další popílek, ale dojde k přesunům popílku v rámci dobývacího prostoru a k překrytí vhodným materiálem tak, aby nedocházelo k úletům drobných částic. Náš odbor provedl poslední kontroly dobývacího prostoru 19. dubna a 2. května, kdy bylo zjištěno přemístění několika hromad popílku na jiné místo v rámci dobývacího prostoru, tedy opravdu poslední popílek sem byl navezen v únoru 2012, sdělil nám V. Mrázek. Případ budeme dále sledovat. Marie Břeňová Maturanti volili většinou lehčí verzi zkoušky Zkoušku dospělosti skládají také Petra Švagrová a Luboš Bém, studenti Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické v Sedlčanech, s nimž jsme se náhodně potkali. Foto: Marie Břeňová test z českého jazyka, ve druhé části je čekala slohová práce. Na lavicích nesměli mít nic, co sem nepatří. Povolena byla pouze pravidla českého pravopisu. Zkoušky dospělosti pokračovaly na gymnáziu, stejně jako na dalších školách, ve čtvrtek 4. května angličtinou, v pátek 4. května následovala matematika a v pondělí 7. května němčina. Angličtinu volilo 38 žáků, matematiku 44 a němčinu jen šest, upřesnil zájem Jiří Doubrava. Svatý týden odstartuje na gymnáziu od 15. května a od 21. května začnou ústní části maturit. Výsledky se dozvědí studenti do tří pracovních dnů po skončení ústní zkoušky, konstatoval Jiří Doubrava. NA ČERVENÉM HRÁDKU PRÝ TAKÉ VŠE V POHODĚ Josef Nádvorník, ředitel SOU na Červeném Hrádku také potvrdil, že při maturitách, které skládá na škole 27 studentů, je vše v pohodě. S připojením k systému jsme neměli problém. Při zkoušce mohou studenti využít schválené pomůcky v případě cizího jazyka slovníky, v matematice kalkulačky, poznamenal stručně. MATURITNÍ KOMISAŘ JE AJŤÁK Sondu jsme udělali také do SOU Sedlčany v Bezručově ulici. Z denního studia maturuje z 22 žáků 18, další v září a dva studenti si opravují matematiku z loňska. U dálkového studia z 34 studentů maturuje 31, další v září a čtyři absolvují opravnou zkoušku z loňska, sdělil ředitel učiliště Jiří Janů. Upřesnil, že oproti loňsku maturují tři žáci z angličtiny a dva z němčiny. Vloni všichni volili matematiku, doplnil. Problémy se neřešily, nebo se malé vyřešily bez komplikací, maturitní komisař je totiž ajťák. Dojmy studentů jsou střídavě oblačné, ale očekávám úspěšnost přes 80% jako loni, shrnul ředitel Janů. POHLED Z TÉ DRUHÉ STRANY Před první písemnou zkouškou jsme oslovili dva studenty ze sedlčanského gymnázia a zeptali se jich na to, jak se před zkouškami cítí a jaké mají po maturitě další plány. Uvedli, že oba si vybrali základní úroveň zkoušek. Já se nejvíc obávám slohové práce. Naopak si věřím v chemii. Dál bych chtěl studovat na ČVUT v Praze, poznamenal Luboš Bém. Ani nevím proč, ale obávám se matematiky, didaktického testu z češtiny se naopak nebojím, řekla nám klidně působící Petra Švagrová. Také ona má namířeno na vysokou školu. Studovat by prý chtěla Filozofickou fakultu v Plzni. Marie Břeňová Proč radnice zveřejňuje... (dokončení ze str. 1) Není to nic, s čím bychom nepočítali, ale protože se jedná o příspěvkovou organizaci města, tak musí některé záležitosti řešit zřizovací listina. Týká se to pronájmů na dobu delší než jeden rok, vysvětlil místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel. Uvedl, že smlouvy fungují, ale s ohledem na změnu správce budov se musí na vývěsce objevit záměr, že město má k pronájmu uvedené prostory, i když jsou již zesmluvněny a se stávajícími nájemci má v úmyslu radnice smlouvy dodržet. Bylo by i nefér jednat jinak. Ač to vypadá, že si z lidí někdy děláme legraci, nemůžeme postupovat jinak, protože bychom porušili zákon a právní akt by byl prohlášen za neplatný, sdělil místostarosta. -mb-

3 ZPRAVODAJSTVÍ Někteří občané v Kamýku chtějí založit domobranu. Zastupitelstvo říká: Ne (dokončení ze str. 1) Někteří občané, kteří nejsou lhostejní k výše zmíněné situaci v obci, projevili z důvodu prevence snahu založit v obci jakousi domobranu, informoval dále. Zároveň však jedním dechem dodává, že tudy cesta nevede. Také starosta Kamýka Petr Halada se snaží zklidnit tyto emotivní reakce. Zastupitelé jsou přesvědčení, že nahrazovat práci policie dobrovolnými aktivitami může být jak fyzicky, tak i trestněprávně nebezpečné. Halada vysvětlil, co k myšlenkám na domobranu některé obyvatele vedlo. Podle vyjádření ředitele policie není Kamýk z pohledu páchání kriminálních činů nijak výjimečný. Vykrádají se tu auta, objevují se krádeže chat, bytů, v obci dochází k narušování nočního klidu a výtržnostem v restauracích... Ale ve dvou nebo tří týdnech případy víc kumulovaly. Měl tím na mysli i přepadení čerpací stanice, k němuž došlo 27. března. Policie byla v tomto případě k médiím skoupá, ale pachatel prý měl k zastrašování obsluhy čerpací stanice použít i zbraň. Maskovaný muž odcizil 160 tisíc korun a zmizel. Starostovi není známo, že by byl dosud dopaden. Podle sdělení Policie ČR k identifikaci pachatelů výrazně pomáhají záběry z obecního kamerového systému. Natočené V Kamýku se rozhodli, že rozšíří kamerový systém. strana 3 sekvence napomohly usvědčit dva pachatele z poslední série kriminálních činů v obci a jejím okolí. Zastupitelé se rozhodli, že posílí kamerový systém o tři vytipovaná místa. Chceme kamery osadit do konce školního roku, sdělil starosta Kamýka Halada. Spolu se zastupiteli také vyzval občany, aby byli všímavější a podezřelé aktivity ihned nahlásili buď přímo policii, nebo zaměstnancům obecního úřadu. Zástupce Policie ČR přislíbil, že se pokusí v Kamýku navýšit hlídkovou činnost. -mb- (dokončení ze str. 1) v březnu právě před návštěvou kardinála Dominika Duky. On byl také prvním z lidí, kterému jsem to sdělil, uvedl krásnohorský starosta. Středočeským městem je však Krásná Hora již od 29. února. Žádost jsme dávali před Vánoci a doložili jsme k ní trhový řád pocházející z 19. století, kde je na pečeti uvedeno, že je Krásná Hora město, uvedl Pavel Spilka s tím, že si tento titul zaslouží, i když zde v současné době žije jen 1100 obyvatel. Finančně tato změna rozpočet nijak nezatíží. Za nová razítka jsme dali asi 7000 korun, cedule označující obec budou stát kolem 5000 až 6000 korun, za výrobu nových internetových stránek, tiskopisy a další drobnosti dáme tak do dvaceti tisíc korun, Starosta Krásné Hory Pavel Spilka ve společnosti předsedkyně poslanecké sněmovny M. Němcové. kalkuloval starosta Spilka. S nějakou mimořádnou slavností, při níž by se zastupitelé rozdělili s občany o radost, kterou z udělení statutu města mají, v nejbližší době nepočítají! Asi to spíš spojíme se svátkem 28. října, kdy klademe věnce k památníku padlých obyvatel, plánuje starosta Pavel Spilka. Spilka k historii Krásné Hory připomněl, že se zde na počátku 14. století doloval antimon a zlato a král Jan Lucemburský ze zlata nechal razit mince. Doly u Krásné Hory náležely České koruně a Krásná Hora je za krále Jana Lucemburského připomínána mezi horními městy v Čechách. Od roku 1554 přestává být Krásná Hora královským městem, krásnohorští obyvatelé ztrácí vzácné výsady i práva a stávají se poddanými robotníky. Roku 1562 prodal Ferdinand I. zdejší doly Kryštofovi Silberovi, což mělo za následek úpadek dolů, zchudnutí města. Celkový úpadek dovršila třicetiletá válka. Krás- ná Hora měla pak celou řadu vlastníků. Na začátku 18. století se zahajují pokusy o nové dolování. Až do roku 1884 se těžil v okolí Krásné Hory pouze antimon, potom i zlato. Největšího rozkvětu dosáhly doly roku 1881, kdy zde bylo zaměstnáno 700 horníků, oprášil kus historie starosta. Marie Břeňová Dokument o povýšení na město Tento snímek bude připomínat obyvatelům Krásné Hory slavnostní okamžik, kdy byly zástupcům 33 obcí uděleny v poslanecké sněmovně dekrety o udělení znaku, vlajky a povýšení obcí. Starosta Pavel Spilka je na fotografii označen šipkou. Snímky: archiv Městského úřadu Krásná Hora

4 4 strana ROZHOVOR Rehabilitační oddělení sedlčanské nemocnice má konkurenci MARKÉTA JÍCHOVÁ A LENKA ŠIMÁKOVÁ SE ODVÁŽNĚ PUSTILY OD KVĚTNA DO PODNIKÁNÍ SEDLČANY Několik dnů je otevřeno v Sedlčanech Rehabilitační centrum, kde v Sedlecké ulici konkurují Markéta Jíchová a Lenka Šimáková rehabilitačnímu oddělení Mediterry v Sedlčanech, která provozuje sedlčanskou nemocnici. Obě jsou bývalými zaměstnankyněmi právě rehabilitačního oddělení v Sedlčanech. Zajímalo nás, proč se rozhodly k dost smělému plánu. Proč jste opustily svoje bývalé pracoviště? Markéta J.: Od společnosti Mediterra jsme odešly na vlastní žádost k 30. dubnu letošního roku a hned od 2. května jsme otevřely vlastní rehabilitační a masážní centrum. Jsme zkušené terapeutky, v nemocnici jsme viděly, jaké jsou zde nedostatky vůči pacientům, upozorňovaly jsme na ně, ale bez výsledku. Stávající stav nám čím dále tím více nevyhovoval, proto jsme se rozhodly pracovat podle svých představ a přesvědčení. Hodně důležité jsou zřejmě pro vás ale smlouvy s pojišťovnami. A získat smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na služby, které de facto v Sedlčanech jsou, je asi téměř nemožné. Jak máte vaši činnost zajištěnu po této stránce? Markéta J.: Nejdřív jsme musely rehabilitační centrum vybavit, potom teprve přijde hygiena, kraj a ten zahájí výběrové řízení. Pokud jím úspěšně projdeme, pak teprve oslovujeme zdravotní pojišťovny. Obavy z uzavření smlouvy s naší největší zdravotní pojišťovnou pochopitelně máme, ale v začátcích se spokojíme s tím, když budeme mít smlouvy s men- Každý má právo to zkusit, říká náměstek Mediterry Zeptali jsme se Michala Palivody, náměstka společnosti Mediterra, jak hodnotí aktivitu svých bývalých zaměstnankyň, které se rozhodly provozovat rehabilitaci podle svých představ: Rehabilitace, kterou provozuje naše oddělení, je zesmluvněna s pojišťovnami a naše bývalé pracovnice ji chtějí dělat - pokud vím - především cash. Máme zkušenosti, že lidé v současné době mívají i problémy se zaplacením regulačních poplatků. Služby zdarma, které jim nabízíme, hodnotí většina z nich kladně. Ale Markéta Jíchová i Lenka Šimáková mají elán a každý má přece právo to zkusit a vytvořit konkurenční prostředí. Zatím úbytek klientů vůbec nepociťujeme. Určitě bude ale skupina lidí ochotná si služby zaplatit a uvítají, když jim budou poskytnuty v kratších termínech, než je tomu na našem rehabilitačním oddělení. -mb- Markéta Jíchová (vlevo) a Lenka Šimáková se rozhodly opustit rehabilitační oddělení v sedlčanské nemocnici a pracovat podle svých představ. Foto: -mb- šími pojišťovnami. Když nám to s VZP nevyjde teď, budeme žádat za čtvrt, za půl roku a stále dál... Máme řadu doporučení od lékařů právě pro pojišťovnu. Ale pro klienty by to znamenalo, že si budou muset služby platit. Není to pro vás krok do neznáma? Lenka Š.: Domníváme se, že v našem regionu podobné zařízení, které by pacientům nabízelo jak rehabilitaci, tak metody podpůrné a relaxační, není. Mohlo by tedy mít v regionu úspěch i v případě, že si u konkurence služby zaplatí. Jaké jim ale nabídnete výhody? Současné rehabilitační oddělení Mediterry je pro méně mobilní pacienty dost problémové a vy máte centrum také v patře... Lenka Š..: To je pravda. Výtah v našem novém rehabilitačním centru, stejně jako v nemocnici, není. Ale naší hlavní výhodou bude léčba bez čekací doby. Objednávky budou domluveny na určitou hodinu a tu dodržíme. Na našem bývalém pracovišti nám vadilo, že pacienti museli čekat dva až tři týdny na vstupní vyšetření u paní primářky. Za přednost také považujeme, že budeme dodržovat léčbu, kterou navrhne ortoped, neurolog nebo jiný lékař, který pacienta na rehabilitaci pošle, a co je důležité - nebudeme ji nijak upravovat. Markéta J.: Budeme dělat kompletní fyzioterapii a máme k tomu potřebné přístroje. Neinvazní laser se například platí všude. Také se připravujeme na kurz, protože chceme v budoucnu praktikovat pro miminka Vojtovu metodu. To je záležitost, které se v Sedlčanech nikdo nevěnuje... Lenka Š.: Náš tým by měl být i mobilní, domlouváme se například s Domovem seniorů ve Vojkově, kam bychom za klienty dojížděly a prováděly tam například cvičení k protahování a posílení ochablých svalů a další služby, které by zdraví seniorů rozhodně prospěly. Zařízení, přístroje, úpravy prostor jste hradily z vlastní kapsy nebo se vám podařilo získat nějaké peníze prostřednictvím grantu? Žádná dotace u nás nepřicházela zatím v úvahu. Všechno jsme hradily samy. Jak jste dlouho v sedlčanské nemocnici pracovaly a jaká byla vaše předchozí zaměstnání? Markéta J.: Na rehabilitačním oddělení v nemocnici jsem pracovala čtyři roky, Lenka o rok méně. Obě jsme předtím pracovaly na několika odborných pracovištích zaměřených na fyzioterapii. Myslíme si, že určitě máme všechnu potřebnou kvalifikaci. Absolvovaly jsme zdravotní vzdělání, obor fyzioterapeut, účastníme se kurzů například jsme absolvovaly kurz na léčbu lávovými kameny, bambusovou masáž nebo indickou protistresovou masáž, zájem by mohl být i o masáž proti celulitidě nebo o takzvanou Dornovu metodu, což je způsob, jak jemně a šetrně vyrovnat délku končetin, upravit statiku těla a zbavit páteř bolesti. Vyptávala se: Marie Břeňová

5 Prodám palivové devo. Tel.: /12 Prodám dtské kolo 20, cena dohodou. Tel.: /12 Prodám byt 2+1 v OV v Sedl- anech. Více na Tel.: /12 Pronajmu nebytové prostory, ul. V. Nejedlého, Sedlany, 25 m 2. Tel.: /12 Pronajmu garsoniéru v Plzni. Tel.: /12 Douím matematiku, pop. fyziku žáky ZŠ v míst bydlišt žáka. Tel.: /12 Pronajmu pkný velký byt 2+1 v RD v Dublovicích. Tel.: /12 Pronajmu byt 1+1 (45 m 2 ) v centru Sedlan. Tel.: /12 Plastová okna a dveře přímo od výrobce Nedroplast s. r. o. sleva 40 % Zelená úsporám FITNESS CENTRUM PEVAN GYM U KDS Připravte své tělo do plavek v Pevan Gymu Právě pro vás je připravena akce na 30vstupové permanentky s dárkem v hodnotě 500 Kč Cycling - Jumping - Bosu Tuto akci sponzoruje firma PROM - IN Neváhejte a přijďte využít nejen tuto skvělou akci Info: kontakt: OD MODRÉ PYRAMIDY peníze na Váš mstský byt a nejen na nj možno ruit kupovaným bytem bez poátení hotovosti nízké požadavky na píjmy Kancelá Sedlecká 37, Sedlany Po + St 9-12 a h. Martina Pejlová tel.: Dovoz ojetých automobilů z EU Aktuální nabídka: Tel.: POMOC Z DLUHŮ Dostali jste se do bludného kruhu splátek a nevíte kudy kam? POMŮŽEME VÁM insolvence dle zákona - nový program v ČR správa pohledávek menší splátky ochrana před vymahači a exekutory bez ručitele bez nutnosti potvrzení o výši příjmů To stojí za klidný spánek Informace na telefonním čísle Seriózní a profesionální přístup 5-komora 2sklo za Kč vč. DPH šířka mm, výška mm Tak levné už nikdy nebudou! 6-komora 3sklo za Kč vč. DPH šířka mm, výška mm Tepelný koeficient: 5-komora 2sklo: Ug = 1,1 W/m 2 K 6-komora 3sklo: Ug = 0,7 W/m 2 K Dodávka na klíč včetně montáže Celoobvodové kování SIEGENIA AUBI s mikroventilací AKCE DO 31. KVĚTNA v regionech Sedlčansko, Příbramsko, Dobříšsko, Benešovsko - DOPRAVA ZDARMA NEDROPLAST s. r. o. Nedrahovice 52, Sedlčany Volejte zdarma: Tel.: , fax: Nově otevřená vzorková prodejna v Příbrami Čs. armády 29, Příbram IV Tel.: ; AKCE: sleva % na interiérové dveře a zárubně PRÜM a kliky TWIN Sedlanský kraj v elektronické podob Prodám grily se žulou, roštem, motrkem. Tel.: Povltavské mlékárny, a. s. Sedlčany Církvičská 240, Sedlčany Groupe Soparind Bongrain nabízí na trhu tyto značky Pro náš závod v Sedlčanech hledáme vhodné kandidáty na pozici: SEŘIZOVAČ Preventivní údržba, opravy a seřizování výrobního zařízení, zodpovědnost za řádnou připravenost strojního zařízení k výrobě Požadujeme: výuční list v oboru strojním, průkaz svářeče (elektro, plamen, TIG) průkaz řidiče motorového vozíku odbornost, pečlivost, odpovědnost, pracovní nasazení, časová flexibilita, manuální zručnost Nabízíme: zaměstnání v mezinárodní dynamické společnosti perspektivu profesního růstu týden dovolené navíc penzijní připojištění, závodní stravování Nástup možný ihned Bližší informace na tel.: nebo

6 6 strana ZPRAVODAJSTVÍ VELKÉMU ZÁJMU SE TĚŠIL TAKÉ OBCHŮDEK S UZENÝM MASEM A KERAMIKA Druhé jarní Prčické farmářské trhy provázelo krásné počasí, další budou na Vítkově náměstí na prahu prázdnin SEDLEC-PRČICE - Druhé jarní Prčické farmářské trhy v sobotu 28. dubna předčily očekávání pořadatelů a jistě i zákazníků. Pozitivní roli sehrálo překrásné letní počasí, které o víkendu panovalo, ale i bohatý výběr sortimentu. Do Prčice přijely desítky prodejců se zajímavým zbožím zaměřeným především na zahrádkáře. Na ploše Vítkova náměstí byli prodejci se sazenicemi zeleniny, okras- Nejnovější technologie Motorola PMP430 bez potřeby přímé viditelnosti - rychlost až 50 Mbps - špičkové technologie Motorola - ceny od 244 Kč - telefon bez paušálu - zřízení od 1 Kč Kontakt pro oblast Sedlčany: prodejna DATin, Tyršova 138, proti nemocnici Sedlčany Tel.: , , Proč se sedlčanská ČSSD nepochlubila, o čem bude spolurozhodovat? Karla Tarnovského V denním tisku,v části pro Středočeský kraj, jsem si ve čtvrtek 26. dubna přečetl článek s palcovým titulkem Ředitele škol zvolí lidé z Rathova úřadu i ČSSD. Jedná se samozřejmě o školy střední, zřizované krajem, a to ty, kde je ředitel ve funkci déle než šest roků. Tato situace je na 135 školách a školských zařízeních. V úvodu k článku je hned červeně uvedeno: Ředitelé se bojí, že půjde o politické čistky. Nechtějí být jmenováni jako Snímky: -avných květin, keřů a dokonce i bylinek. Nechyběli však ani prodejci ovoce, brambor, hub, medu, byli tu pekaři, cukráři, kořenářka a velkému zájmu se těšil i obchůdek s uzeným masem a uzeninami. Pestrost trhů pak dotvářela keramika všeho druhu a na nezájem Uchazeči o post ředitelů škol by mohli jít na konkurz v červnu Mluvčí Krajského úřadu Středočeského kraje Berill Maschekové jsme se zeptali: Můžete sdělit, jak daleko jsou přípravy na výběr ředitelů škol v Sedlčanech (Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, SOU Sedlčany a 3. ZŠ v Konečné), které kraj coby zřizovatel vyhlásil? Schůzky členů konkurzních komisí pro výběr ředitelů si jistě nemohl stěžovat ani místní kovář, který tu své řemeslo předváděl. Další Prčické farmářské trhy se budou konat v sobotu 23. června, tedy na prahu prázdnin, a ponesou také příznačný název: Léto. Alice Valsová Teploty šplhaly ke třiceti stupňům, pěkné počasí si pochvalovali jak prodávající, tak návštěvníci. VRTANÉ STUDNY TEPELNÁ ČERPADLA uvedených škol se budou konat ny měsíce června. na konci května. Komise posoudí, zda přihlášky uchazečů splkurzu přihlásilo? Kolik uchazečů se do konňují všechny náležitosti, vyhledání které pramene Počet uchazečů se zárukou a jejich jména bude možné povolení sdělit až po jed- byly stanoveny ve vyhlášení zařízení konkurzů. Komise rovněž vrtání stanoví průměrem nání konkurzních komisí, mm tedy patřičných termíny konání konkurzů, montáže které čerpadel na konci května. a vodáren budou určeny tak, aby uchazeči Jak jsme ale čtenáře již informovali, mezi přihlášenými jsou vrty pro tepelná čerpadla obdrželi pozvánky ke konkurzu minimálně 14 dní před konáním kompletní současní dodávky ředitelé tepelných škol čerpadel Zdeněk konkurzu. Konkurzy by Tel.: se 606 mohly konat začátkem druhé polovi- (SOU) i Pavel Pína (3. ZŠ) , Šimeček (GaSOŠE), 948 Jiří Janů -mb- váš názor Otevře ORL v květnu? SEDLČANY - Jak jsme již čtenáře informovali, podařilo se Zuzaně Ferrové z Dobříše (na snímku), která má specializaci v oboru ušní, nosní, krční, uzavřít smlouvy s pojišťovnami o provozování této zdravotní péče také v Sedlčanech. Nejobtížnější bylo domluvit smluvní vztah s největším partnerem - Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Ordinovat bude v objektu sedlčanské nemocnice. Jejím přáním bylo obnovit zde činnost ORL v květnu. Náměstek Mediterry Michal Palivoda nám k tomu řekl: Paní doktorka si přála udělat rozsáhlejší rekonstrukci ordinace, s níž jsme původně nepočítali. Se starostou Sedlčan Jiřím Burianem domluvila konkrétní úpravy, které budou v květnu hotovy, a v závěru května by mohla její ambulance začít fungovat. -mb- zdroj, ale shodují se v názoru, že ten politický klíč je ve složení konkurzních komisí cítit a že kraj neponechává nic náhodě. Co kdyby se již voliči nedali korumpovat za 30 Kč. Mám zato, že ty obavy jsou opodstatněné, protože kraj jmenuje dva zástupce (není omezeno koho), ředitel krajského úřadu jmenuje jednoho člena, pak je někdo zastoupen za odbor školství, za školní inspekci, za radu školy a zástupce pedagogických pracovníků. Pod přímým vlivem kraje jsou nejméně čtyři osoby ze sedmi. Na dokreslení trapné situace jsou v tom článku přímo jmenovány osoby z několika okresů, včetně Příbramska. A tam jsem přestal číst a promnul si oči. Na prvním místě Jaroslav Janský ze sedlčanské ČSSD, příbramský zastupitel za ČSSD Jaroslav Vandas, příbramská radní za ČSSD a sestra starosty Jiřina Kaiserová. Pro uklidnění dodává mluvčí kraje: Ty komise nerozhodují, kdo bude, nebo nebude ředitelem, pouze určí pořadí uchazečů a ředitele určí a schválí rada kraje. Konkurzy začnou už v květnu. Proč se sedlčanská ČSSD nepochlubila, o čem bude spolurozhodovat? Ve své skříňce, kde předvádí svou pracovitost, je stále jen PF Vladimír Roškot, Sedlčany

7 SPOLUPRÁCE strana 7 Francouzští přátelé koncertovali v Sedlčanech, na Červeném Hrádku jim zahrál virtuos Tomáš Víšek (dokončení ze str. 1) V programu účinkovali žáci a učitelé Městské hudební školy z francouzského města Taverny a rovněž vystoupil Taneční orchestr ZUŠ Sedlčany pod vedením Václava Calty. Francouzská výprava přijela ve čtvrtek 27. dubna ve večerních hodinách a odjíždět bude v úterý 1. května, řekla nám bezprostředně před zahájením koncertu v kulturním domě ředitelka ZUŠ Sedlčany Vladimíra Severová. V Taverny nemají čtyřoborovou uměleckou školu, jako je tomu u nás, ale výhradně hudební. Jmenuje se Městská hudební škola a má zhruba čtyři sta žáků. CELÝ DEN V JARNÍ PRAZE Pro výpravu byl připraven pestrý program. Prakticky celou sobotu strávili francouzští přátelé v Praze, a podle toho, co jsme se od nich prostřednictvím tlumočnice Julie Daňkové dozvěděli, se jim hlavní město České republiky velmi líbilo. Vzhledem k tomu, že bylo extrémně teplé počasí a navíc Prahu doslova zaplavili turisté, pro bezmála čtyřicetičlennou skupinu z francouzské hudební V zámeckém prostředí vystoupil pro francouzské hosty Tomáš Víšek. školy byla poměrně dlouhá procházka přece jenom trochu únavná. Výprava zahájila svoji pouť na Pohořelci, navštívila Pražský hrad a následně sestoupila do malostranských uliček a ještě níže na Staré Město. V neděli 29. dubna se již v dopoledních hodinách výprava přesunula se svými českými přáteli na Červený Hrádek, kde na ni čekalo jedno překvapení. Pro Francouze jsme připravili koncert, v jehož rámci vystoupil klavírní virtuos Tomáš Víšek, který zahrál skladby Josefa Suka, Antonína Dvořáka a Otýlie Sukové Dvořákové, připomněla Vladimíra Severová. Tomáš Víšek je velkým milovníkem našeho regionu a často sem dojíždí. Koncert se konal v rytířském sále. Vystoupení bylo velice zajímavé a působivé, protože interpret hovořil o autorech a také o zdejším kraji. Koncertu se zúčastnili Thereza Lobkowiczová a po skončení programu přišel mezi účastníky Nikolaus Lobkowicz. Velmi srdečně hovořil s klavíristou Tomášem Víškem i se starostou města Taverny Mauricem Boscavertem. Starosta Taverny přiletěl do České republiky společně se svojí manželkou a v Sedlčanech kromě hlavního představitele města, žáků a profesorů hudební školy byli přítomni také členové Asociace spolku přátel Taverny Sedlčany. A právě oni si prohlédli sedlčanské městské muzeum, zatímco studenti a profesoři se již připravovali na nadcházející koncert. ZAZNĚLA HYMNA EVROPSKÉ UNIE Této slavnostní akce se zúčastnil starosta Sedlčan Jiří Burian, členové městské rady, zastupitelstva a v neposlední řadě členové české strany Asociace spolku přátel Taverny Sedlčany. V první části koncertu vystoupili francouzští hosté, jejichž program byl sestaven převážně z klasického repertoáru. Zakončen byl hymnou Evropské unie. Druhá část patřila české straně a zahájil ji mladý klavírista Karel Marek, který hrál Nokturno As dur Ference Liszta. Po skončení nedělního koncertu se ve společenském sále konal slavnostní večer, na němž v první řadě zaznělo, že letos uplynulo již devatenáct let, co trvá přátelství a spolupráce mezi oběma městy. Mluvilo se proto mimo jiné i o přípravách na rok jubilejní. anketa anketa anketa anketa anketa anketa anketa NA JINÉM MÍSTĚ, V JINÉ ROČNÍ DOBĚ Naši žáci, kteří vystoupili v Sedlčanech, přijeli do České republiky poprvé, řekl nám ředitel Městské hudební školy Taverny Philippe Dalarun. Moc se jim líbí zdejší krajina a doslova nadšení byli z vašeho hlavního města. Nejvíce ale byli překvapení z toho, jak vřele dovedou Češi přijmout cizince. Během večírku se naši žáci seznámili s mladými českými hudebníky a jejich přátelské jednání se jim opravdu moc líbilo. Ředitel školy rovněž připomněl, že když odjížděli, byla ve Francii zima a v České republice svítilo sluníčko, všechno kvetlo a bylo teplo. Najednou jsme se ocitli nejenom na zcela jiném místě, ale také v jiné roční době, dodal ředitel s úsměvem. David Myslikovjan Co se vám v České republice nejvíce líbilo? RACHEL SAYOUS (PROFESORKA) Byla jsem tu již před osmi lety a už tehdy jsem se zájmem sledovala výkony sedlčanských hudebníků. Zatímco minule jsem si poslechla soubor Marimba, tentokrát mi pobyt v České republice zpestřil Taneční soubor sedlčanské umělecké školy. Líbilo se mi přijetí v Sedlčanech a pěkný byl i večírek. VINCENT COMBAY (ŽÁK) Líbilo se mi hezké přijetí ze strany našich českých přátel. Jenom cesta byla poněkud únavná a já jsem byl rád, že si mohu odpočinout. Na snímku jsme zachytili několik účinkujících z početného souboru žáků Městské hudební školy z francouzského města Taverny. Foto: dav- Žáci a učitelé Městské hudební školy Taverny v Sedlčanech výhradně v Kulturním domě Josefa Suka nekoncertovali, ale také měli doprovodný program. Před jejich druhým koncertem jsme je oslovili a zeptali se, co se jim při jejich návštěvě nejvíce líbilo. Co jsme se dozvěděli? MAŸLIS ARNOLD (ŽÁKYNĚ) Líbilo se mi skvělé přijetí. Hodně mě překvapilo, jak nádherné počasí je v České republice. Dlouho budu také vzpomínat na vaše hlavní město. Praha je opravdu krásná. DELPHINE ANNE (PROFESORKA) Já mohu jen potvrdit to, co již řekla moje kolegyně. Také mně se líbilo přijetí ve vašem městě a moc se mi líbila i Praha. Vyptával se: -dav-

8 8 strana ZPRAVODAJSTVÍ Ve Vysokém Chlumci mělo dojít na křižovatce ke střetu motocyklu s autobusem. Každý z řidičů to vidí jinak REGION - Dopravní policisté šetří nehodu, k níž došlo ve čtvrtek 3. května ve Vysokém Chlumci. Na tříramenné křižovatce zde mělo dojít ke střetu motocyklu s autobusem. Každý z účastníků nehody však popisuje událost jinak. HŘIMĚŽDICE - Mediální zájem o Domov pro děti-cizince již začal opadat. Kritické hodnocení tohoto zařízení ombudsmanem však zařízení u Vltavy pořádně očernilo. Dopis z 29. března letošního roku, jímž bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš informoval ochránce lidských práv, že je rozhodnuto o zrušení tohoto zařízení, visí ve vzduchu. Osud dětí - cizinců i čtyř desítek zaměstnanců je nejistý. V úterý 17. dubna nám při naší návštěvě Permonu předaly zaměstnankyně spontánní reakce dětí. Chtěly, aby se i o jejich názorech dozvěděla veřejnost. Přednost jsme dali jiným informacím, teď svůj slib plníme. Jeden z dopisů otiskujeme bez úprav, u dalších reakcí jsme upravili pouze pravopis. Jsou autentické, nikým nevynucované. DĚTI VZKAZUJÍ ČTENÁŘŮM Permon je můj domov. Chci zůstat na Permonu, napsala Viky. Erika se rozepsala více: Permon je nejlepší ústav v ČR, lepší neznám. Všichni jsou tu na nás hodní. To, co tady máme, tak bychom neměli v jiném ústavu. Tohle je hotel. Miluji Permon, sice chci domů, ale kdybych domov neměla, tak bych tu zůstala. Mám tu hodně kamarádů. Je to tu fajn, nikdy na Permon nezapomenu, i když budu doma. Saša stručně vzkazuje: Je to tady dobré, je to tady skvělé. Všechny ohlasy nejsou stejné. Jeden klient napsal toto: Je to tady těžké, ale smíme si dělat takové věci, jako jinde ne. No, myslím, že to tady po mě skončí 30. června. Už se o to nezajímám, protože asi jedu domů. A na závěr ještě jeden dětský ná- Mluvčí příbramské policie Lenka Pavlová případ přiblížila slovy: Řidič motocyklu jel po hlavní komunikaci ve směru od Sedlčan. Odbočoval vpravo, přitom motocykl nahnul více na pravou stranu, kde zachytil o silnici pravou stupačkou. To zřejmě způsobilo, že se stal motocykl neovladatelný a vychýlil se z jízdní dráhy. Vjel do protisměru a padl na zem. Řidič motocyklu i jeho spolujezdec dále popsali, že jejich motorka narazila do levé přední strany autobusu. Před nárazem prý ještě stihli z motocyklu seskočit. To ale řidič autobusu a cestující odmítají. Podle jejich výpovědi k nárazu nedošlo, pouze zadní kolo autobusu mělo přejet podle jejich verze přední kolo motocyklu, sdělila mluvčí s tím, že ke zranění osob naštěstí nedošlo a alkohol byl na místě vyloučen. -red- Permon je můj domov, napsala Viky jako reakci na kritiku ombudsmana. Jak to vidí ostatní děti? zor. Já si myslím, že Permon není tak špatný, jak se o tom mluví. Nechci, aby jej zavřeli. Ne kvůli mně, ale ostatním dětem. Bylo by ale dobré, kdyby Permon přestěhovali blíž k většímu městu. Love Permon. JAK SE MĚNILA KLIENTELA Dětský domov pro děti cizince bez doprovodu známý pod jménem Permon existuje na Příbramsku od roku V současné době v tomto zařízení pro cizince žije 48 dětí. Více nám k jejich současné skladbě sdělila Jana Rohrbachová, vedoucí střediska v Hřiměždicích. Máme dokonce obsazena i místa dětí, které jsou na propustkách v domácím prostředí. V souladu s tím, jak nám umožňuje zákon, prodlužujeme vždy pobyt o dalších čtrnáct dnů. Samozřejmě, že se zajímáme o to, jak v rodinách fungují, a čekáme na to, až jim bude zrušena ústavní výchova. Do té doby je máme ve stavu, ale fyzicky volná místa po nich máme. Pokud je tedy potřeba umístit jiné klienty, tak je umístíme, uvedla Jana Rohrbachová. Upřesnila národnostní skladbu klientů. Čtyři jsou z Ruské republiky, 16 ze Slovenska, dva z Konga, tři ze Somálska, jeden z Číny, pět z Ukrajiny, vždy po jednom z Bulharska, Rumunska, Nigerie, Etiopie, Běloruska, Palestiny, čtyři klienti pocházejí z Afghanistanu a čtyři z Vietnamu. Původně bylo toto zařízení pro děti cizince bez doprovodu. To znamená, že převážně přijížděly z takzvaných třetích zemí světa. Dostávaly se sem především ty, které byly zadrženy cizineckou policií na letišti, na ulici, jednalo se i o děti obchodované, které měly za sebou krádeže, prostituci, byly zneužívány to byla vlna bulharských dětí. V posledních letech začaly přibývat děti cizinci mající na území republiky rodiče, ale s problematickým zázemím. Buď je rodiče neposílali do školy, nebo měly výchovné problémy a páchaly trestnou činnost, nebo se jejich rodiče nacházejí ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Stále tu máme děti bez doprovodu, z třetích zemí světa, kde nedohledáme zákonné zástupce, a proto opravdu pan ředitel musí rozhodnout o jejich vzdělání, ale to vždy až po diagnostice a v nejlepším zájmu dětí. Pokud mají jazykovou bariéru, jsou zařazeny do školy na Permon. Jakmile tato bariéra pomine, snažíme se, aby byly vzdělávány mimo naše zařízení vozíme je do školek, základních, středních škol a děti máme dokonce i na vysokých školách, vysvětlila. Právě rozhodování o vzdělání ředitelem byla jednou z výtek ombudsmana. Připouští, že část dětí nejsou žádní andílci, ale zaslouží si vzdělání, dobré zacházení s tím, že disciplina, určitý řád jsou nutné zejména kvůli jejich zařazení do společnosti. Pohled, který nabídla většina médií na toto zařízení, si ani zaměstnanci ani klienti podle jejího názoru rozhodně nezaslouží. Na závěr ještě jedna citace ochránce lidských práv: Je třeba upozornit na skutečnost, že děti jsou ponechány bez trvalé, soustavné a systematicky odborné péče, která by jim pomohla vyrovnat se s obtížnou situací - pobyt v ústavu, oddělení od rodičů, jejich nárazové návštěvy i sliby a izolace od okolní společnosti. Marie Břeňová

9 SEDLČANY Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech se snaží vychovávat nastupující generaci mladých herců, aby ochotnické divadlo ve městě nezaniklo. Tato snaha je během na dlouhou trať a ne vždy padne na úrodnou půdu, protože získat novou krev není nic jednoduchého. Své by o tom mohl vyprávět hlavně předseda sedlčanského ochotnického spolku Jaroslav Mrvka, protože ví, že každý mladý začínající ochotník, který má o divadlo zájem a nebojí se vstoupit na divadelní prkna, je pro soubor velmi cenný. Jednou z mladých členek spolku je také osmnáctiletá Denisa Řeháková ze Sedlčan, o které jsme se dozvěděli, že ráda zpívá, tancuje i hraje, a proto KULTURA K nejmladším členkám ochotnického spolku patří také čtrnáctiletá Tereza Marková (vlevo) a stejně mladá Gabriela Kalinová. Na druhém snímku je Jiří Bosák, který nám ukázal mechanismus, jehož základem je vrátek, kterým vylepšil propadliště. Snímky: David Myslikovjan strana 9 Vlastimil Vondruška zavedl návštěvníky muzea do středověkých škol SEDLČANY Setkání se známým spisovatelem historických románů Vlastimilem Vondruškou připravilo na pátek 27. dubna Městské muzeum Sedlčany. Návštěvníci v zaplněné muzejní kavárně naslouchali zajímavému vyprávění a písničkám, kupovali a nechávali si podepsat Vondruškovy knihy. Ještě před zahájením Večera při svíčkách nám spisovatel ochotně odpověděl na několik otázek. Dokážete spočítat, kolikrát jste už v sedlčanském muzeu vystupoval? Pokud počítám dobře a stárnoucí hlava mne neklame, je to Denisa Řeháková by ráda studovala na JAMU Denisa Řeháková se připravuje na jednu ze svých rolí. Češe ji Renata Pejchlová. Foto: -davby chtěla studovat obor muzikál na JAMU. Před jedním z uvedení Strakonického dudáka jsme Denisu požádali o rozhovor. Vy máte v této hře hned několik rolí. Kolik jich je a co hrajete? Jedná se o tři menší role. Na začátku hraji vesnickou holku, která na jevišti zazpívá a odběhne do hospody. Potom mám roli služky obsluhující princeznu Zuliku, a ve třetí roli jsem divá žena. Ta mě baví nejvíce. (Smích) Nemám příliš mnoho textu, takže role se mi nijak nepletou. Navíc každá z nich je úplně jiná. Jak dlouho se věnujete divadlu? Dá se říci, že už sedm let. Hrála jsem v Počestných paních pardubických, v Lucerně a v kabaretu, věnovaném staropražským písničkám. Deniso, vy ještě studujete, jubilejní sedmé vystoupení. Jak se vám prostory muzea a jeho expozice líbí? Sedlčanské muzeum je podle mého názoru vzorem regionálního muzejnictví. Není to jen v ucelených sbírkách, ale především v lidech, kteří tam pracují. Muzeum nesmí být mrtvá instituce, kam se návštěvník přijde podívat na zaprášené exponáty ve vitrínách. Sedlčanské muzeum je živé, přátelské, a proto je tak úspěšné a oblíbené. Jací jsou, podle vás, sedlčanští návštěvníci vašich besed? Na akcích sedlčanského muzea se pravidelně setkávají zhruba stejní lidé a to je něco, co Sedlčanům závidím. Mám pocit, jako bych sestoupil do časů, kdy mělo každé muzeum vlastenecký spolek přátel historie a kultury. Z většiny návštěvníků cítím zájem, dokonce bych řekl určité nadšení pro věc. A jsem rád, že mohu být malým kolečkem tohoto soustrojí, bez něhož by se pojem české vlastenectví stal jen prázdným slovem. S jakým pořadem nyní vystoupíte? Pořad jsme nazvali Kantor Vondruška a žáci darebáci. Je to reminiscence na kdysi legendární pořad pana Horníčka s bratry Traxlerovými. Budu v něm vyprávět o středověké učenosti, školách, kantorech a jejich žácích. A také o tom, že učenost je něco jiného, než získat jen titul. A Petr Traxler bude zpívat nádherné písničky středověkých žáků darebáků. Na jaké knize momentálně pracujete? Právě dokončuji druhý díl Přemyslovské epopeje. Jmenuje se Jednooký král, je o králi Václavovi I. a vyjde v září letošního roku, kdy slavíme 800. výročí Zlaté buly sicilské. Karel Souček nebo už někde pracujete? Studuji v Příbrami na Integrované střední škole hotelového provozu. V budoucnosti bych se ale chtěla pokusit dostat na JAMU a studovat obor muzikál. V pátek, když se děcka chystají na diskotéku, jedu z příbramské do pražské školy, kde se po pěvecké stránce připravuji na vysokou školu. Poslechnete si také hudbu? Koho máte ráda ze zpěváků? Ráda si poslechnu Lucii Bílou a z muzikálových Moniku Absolonovou. Oba vaši rodiče pracují na stadionu Taverny, kde jim často pomáháte v restauraci. Přišli se na vás podívat, jak hrajete? A jsou k vám kritičtí? Teprve se přijdou podívat. Kritizuje jenom taťka. (Úsměv) David Myslikovjan Když spadne poslední opona, divadlo ještě nekončí SEDLČANY - Když na derniéře spadne poslední opona a diváci odmění účinkující potleskem, pro členy Spolku divadelních ochotníků vše ještě nekončí... Také po posledním uvedení Strakonického dudáka to bylo v sobotu 28. dubna podobné. Po představení všichni aktéři odevzdali půjčené kostýmy a mohli vyrazit na zasloužený večírek. Na něm režisérka Lidmila Sunegová zhodnotila detailně ze svého pohledu celé představení. V neděli si pak členové spolku vyhrnuli rukávy - nastoupili k bourání scény, převozu kulis, úklidu šaten. Kostymérky R. Pejchlová a M. Kelichová roztřídily kostýmy a celkově se uklidilo jeviště. Následnou schůzi výboru posiluje i dramaturgická rada a začíná se rozhodovat o dalším představení. Sedlčanští divadelní ochotníci zatím pro jarní období 2013 pečlivě zvažují dvě varianty. Veselé paničky windsorské, které připravil režisér Miloslav Liška a bohužel již je nestačil realizovat... Hotové prý jsou scénáře i kulisy. Druhou variantou je Noc na Karlštejně pod vedením nového mladého režiséra. Jasno mají ochotníci zatím v tom, že na podzim uvedou pod režijní taktovkou Jaroslavy Bulínové kabaret. -mb-

10 10 strana MÁJ V REGIONU Členové Velké Kobry se prezentovali v prvomájovém průvodu jako sportovci a tankista, co ztratil tank REGION - Prvomájový průvod jako recesi pojali obyvatelé Dublovicka. Vycházelo se z Břekovy Lhoty. Místní si secvičili skladbu Poupata od Michala V Břekově Lhotě se představil Michal David se svými nezbytnými klávesami. Davida a připravili si k tomu i slušivé kostýmky, uvedl účastník Jaroslav Repetný. V Chramostech byla tribuna. Mávátka a budovatelské transparenty jako nezbytná rekvizita průvodů v bývalém režimu samozřejmě nechyběla. Dav čekali pionýři i političtí představitelé, zazněla internacionála, informoval dále o průběhu akce Repetný, který se s členy Velké Kobry průvodu zúčastnil již potřetí. Tentokrát však prý byla účast Kobráků malá, protože den předtím oslavovali a nechtělo se jim vstávat. Bylo nás pět - pánská jízda. Představovali jsme sportovce a měli jsme s sebou jednoho tankistu, který ztratil tank, smál se. V čele průvodu jsme nesli transparent se slovy: Tělovýchovná jednota Kob- Poupata ze Lhoty předvedla spartakiádní skladbu a také se na památku nechala vyfotografovat. Snímky: Jaroslav Repetný ra zdraví 1. máj. Repetnému se líbilo, že se letos sešlo hodně lidí a vystoupení trojice, která se stylizovala do podoby Pavla Horňáka, Markéty Muchové a Michala Davida - s nezbytnými klávesami. Náves v Chramostech byla úplně zaplněná. Fungovala i hospůdka v Chramostech. -mb- Na Zvěřinec za Máchou přišla stovka lidí JESENICKO - Na společný literární výlet na Zvěřinec za Karlem Hynkem Máchou pozvaly 1. května veřejnost pracovnice Městské knihovny v Sedlčanech společně s Klubem nezávislé kultury. Cílem byla zřícenina hradu Zvěřinec nad Zadními Boudami u Jesenice, kde básník Máje rád pobýval. Pěšky, na kolech i vlastními dopravními prostředky se zde sešlo kolem stovky lidí. K programu nám řekla knihovnice Alena Budková: Páni ze Zvěřince, skupina historického šermu, předvedla své vystoupení a zájemci pak měli možnost potěžkat si meče a další zbraně, zkusit si navléknout zbroj a především se ptát na vše, co je zajímalo. Literární prádelna, klub fungující pod knihovnou, si připravil Máj v podobě jarmareční písně. Pro děti byly připraveny soutěže - psali jsme šifrovaný vzkaz Máchovi na kameny, sklá- dali básně na zadaná slova, tvořili skřeta Egrdníka, dělali nábor do cirkusu a také navlékali korálky a podpořili tak abilympiádu. Odměnou byly obrázky a dětské časopisy. Podle mého názoru se akce vydařila a lidi vypadali, že si to užívají. -mb- Na první prvomájové fotografii je jeden z účastníků při psaní šifrovaného vzkazu K. H. Máchovi, druhá přibližuje vystoupení šermířů - Pánů ze Zvěřince. Snímky: Alena Budková V Kamýku se tančila česká beseda a v průvodu šly pohádkové bytosti KAMÝK - Jak pojali oslavu 1. 1 máje obyvatelé Kamýka nad VlVl tavou? Radnice pozvala občany na pondělí 30. dubna k přístavišti na stavění májky. Pod ní pozdravily novým tanečním vystoupením a tradiční českou besedou všechny diváky soubory Kamýček a Kamýčan. Po vystoupení folklórního souboru mohli zájemci posedět u vltavského břehu až do ranních hodin a ohlídat tak, aby jim máj nikdo neporazil. Program na neděli 29. dubna a pondělí 30. dubna připravila pro děti i dospělé také organizace Pionýr, která v Kamýku funguje. Prvomájový průvod, který vyšel v úterý odpoledne obcí, byl ve znamení pohádkových bytostí. Kamýčtí na tuto příležitost vyzdobili i alegorický vůz. -mb- Tradici stavění májky dodržují také ve Velběhách Májka ozdobila 30. dubna také náves malé osady Velběhy. Míla Mařík (vlevo) nám potvrdil, že to zde patří k tradici. Foto: David Myslikovjan

11 Píjem inzerce nonstop na tel.: , BETONÁRKA provozovna Červený Hrádek PRODEJ PÍSKU - BETONU Pracovní doba: Po - Pá 7-16 hod. So 7-11 hod. Tel.: po dohodě doprava písku ZDARMA Doprava: Avia, Liaz, Mix Jan Šejba - Stavební truhlářství Povltavské mlékárny, a. s. Sedlčany Církvičská 240, Sedlčany Groupe Soparind Bongrain nabízí na trhu tyto značky Pro náš závod v Příbrami, Jinecká 317 hledáme vhodné kandidáty na pozici: ELEKTROMECHANIK - SEŘIZOVAČ Požadujeme: vzdělání elektrotechnického směru (učební obor) platná vyhl. 50, i absolvent odbornost, pečlivost, odpovědnost, pracovní nasazení, časová flexibilita, manuální zručnost Nabízíme: FENIXSTAV s. r. o. pijme idie s.o. skupiny C a P.P. na nákladní automobil MAN, AVIA, BAGR Tel Preventivní údržba, opravy a seřizování výrobního zařízení, zodpovědnost za řádnou připravenost strojního zařízení k výrobě zaměstnání v mezinárodní dynamické společnosti perspektivu profesního růstu týden dovolené navíc penzijní připojištění, závodní stravování Nástup od 1. června 2012 nebo dohodou Bližší informace na tel.: nebo Vzorková prodejna ul. 28. října 2, Sedlčany zakázkové truhlářství pergoly, altány, terasy střešní, plastová a euro okna žaluzie roletky, sítě proti hmyzu dveře, vrata půdní vestavby tesařské konstrukce sádrokartony, stavební práce zajištění stavebních řemesel (instalatér, zedníci, elektrikář, klempíř...) Slevový kupón - 25 % Při předložní tohoto slevového kupónu získáte slevu 25 % na vinylové podlahy, koberce, pvc, umělé trávníky, čistící zóny a vybrané plovoucí podlahy. Platí u objednávek uzavřených do 31. května ZEMNÍ PRÁCE: veškeré výkopové práce terénní úpravy nakládání a přemísťování materiálu práce hydraulickým bouracím kladivem skrývky ornice demolice objektů práce paletovacími vidlemi úpravy rybníků a koryt řek, atd. JEŘÁBNICKÉ PRÁCE: manipulace s břemeny do hmotnosti 25 tun stavební montáže, atd. AUTODOPRAVA: převoz materiálu, atd. Ceny již od 380 Kč/hod. Chlum u Sedlčan Tel.: Zemní práce Jeřábnické práce Autodoprava

12 12 strana PŘEHLED AKCÍ V REGIONU Klubíčkový klub SEDLČANY - Od podzimu by měl zahájit při Městské knihovně v Sedlčanech činnost nový klub - klub pletení. Zájemci se mohou hlásit již nyní, avizovala Blanka Tauberová, ředitelka knihovny. -mb- Neseďte věčně doma za pecí VÝSTAVY MĚSTSKÉ MUZEUM SEDL- ČANY - Setkání po letech - výstava je věnována kapelám, které hrály na Sedlčansku zejména v 70. letech minulého století a potrvá do 3. června. MĚSTSKÁ KNIHOV- NA SEDLČANY: Výstava žákovských prací výtvarného oboru - desátý ročník výstavy menších i větších výtvarníků ZUŠ Sedlčany. Výstava potrvá do 6. června. KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA SEDLČA- NY - do 31. května je v koncertním sále instalována výstava fotografií Karla Burdy s názvem Sen fotografa. Autor snímků je v současné době místostarostou Vodňan. KINO SEDLČANY Pátek od 20 hod.: Vyměřený čas - americký film, sobota od 20 hod.: Máme papeže! - I, F komedie; pátek 18. a sobota od 20 hod.: Čtyři slunce - film ČR; neděle od 15 hod.: Saxána a lexikon kouzel - český rodinný film; pátek od 20 hod.: Muži v naději - česká komedie; FILMOVÝ KLUB SEDLČANY Čtvrtek od 20 hod.: Mama Gogo - bravurní islandská tragikomedie, režie F. T. Fridriksson. KINO KOSOVA HORA Sobota od 18 hod.: Fimfárum, do třetice všeho dobrého - český loutkový film podle pohádek J. Wericha. KULTURNÍ DŮM J. SUKA SEDLČANY Čtvrtek od hod.: Ach ta něha našich dam! aneb Pórek - divadelní představení divadelního souboru Samodiv. (Hraje také sedlčanská rodačka Petra Gregorová - Šebková); neděle od 15 hod.: Čarovné střevíčky - pohádka H. Ch. Andersena v provedení Divadélka Múzika ze Sezimova Ústí; úterí od 18 hod.: Sedlčanská vonička - koncert pěveckých sborů Sedlčanska. HVĚZDÁRNA SEDLČANY Hvězdárna na Cihelném vrchu je v květnu otevřena v pátek od 21 do 24 hodin. Soutěž o dárek Poznáte, odkud je tento snímek? Pokud ano, napište nám to. V případě správné odpovědi vás zařadíme do slosování o poukaz na umytí vozu v textilní myčce, který věnovala firma ADAL Sedlčany, s.r. o. Přijímáme odpovědi doručené do redakce osobně, vhozené do schránky SK před obchodním domem Rozvoj, zaslané poštou nebo em na adresu Uveďte heslo soutěž. Nezapomeňte na celé jméno a adresu. Máte čas na přemýšlení do neděle 20. května. V čísle 17 jsme zveřejnili snímek pořízený ve Strnadovském mlýně ve Vršovicích. Do redakce přišlo 20 správných odpovědí. Cenu, kterou věnovala firma AUTO CAR Radek Fára z Dublovic, vyhrála Marie Hejsková z Jesenice může si ji vyzvednout do 25. května. -red- STRNADOVSKÝ MLÝN VRŠOVICE Od pondělí 14. do soboty : Dřevořezbáři ve mlýně - v sobotu v den pochodu Praha-Prčice vystoupení skupiny Rock Wonder. RC PETRKLÍČ SEDLČANY Středa 9. 5.: Opičí dráha s Janou ; čtvrtek 10.5.: Zpívání se Simonou V. ; pátek : Tvoření z papíru s Lenkou K. ; pondělí : Výtvarka s Markétou ; úterý : Zábavné úkoly s Jitkou ; středa : Výtvarka s Janou ; čtvrtek : Pečení se Simonou, od hod.: Beseda s návštěvníkem z Ochrany fauny ČR. PŘEDNÁŠKY KRUHU RODINY V PETRKLÍČI Úterý od 18 hod: Náročné životní situace - přednášku pořádá RC Petrklíč Sedlčany v rámci projektu Kruh rodiny. ŠPEJCHAR V DRÁŽKOVĚ Muzeum je otevřeno až do 31. srpna vždy středa až neděle od 12 do 17 hodin. V prostorách špejcharu je výstava obrazů Václava Macha - Koláčného a v přízemí muzea je nově umístěna výstava historických motocyklů. ROZHLEDNA DRAHOUŠEK Duben až červen je rozhledna Drahoušek u Osečan otevřena o sobotách, nedělích, státních svátcích od 10 do 17 hod. KLUB ZDRAVÍ V SEDLČANECH Středa od 17 hod.: Klub zdraví - téma klubu vysoký krevní tlak, spojeno s kursem vaření brokolice, uskuteční se ve Společenském centru CASD (budova bývalého ČEZu v Sedlčanech). MÁJOVÝ POETICKÝ PODVEČER Čtvrtek od 17 hod.: Májový poetický podvečer - přehlídka vítězů recitačních soutěží se uskuteční v Městské knihovně v Sedlčanech. MÁJOVÉ HRANÍ S JARUŠKOU Pátek od 15 hod.: Májové hraní s Jaruškou - program na dětském oddělení Městské knihovny v Sedlčanech je určen veřejnosti. NEDĚLNÍ KONCERT Neděle od 14 hod.: Koncert dechové hudby v parčíku chovatelů v Sedlčanech. Hraje Kovačka z Milevska. POUŤOVÁ ZÁBAVA V PROSENICKÉ LHOTĚ Sobota od 20 hod.: Pouťová zábava - Prosenická Lhota, hraje Rock Wonder. SEDLČANSKÁ KOTLINA Sobota 26.5.: Speedcross. ZA KVĚTENOU BÍLÝCH SKAL Sobota : Za květenou Bílých skal - tradiční pochod. Start je U Křížku v Nalžovickém Podhájí v 9 hodin, trasa je dlouhá 7,3 kilometru (okruh) a pěší trasa zpět do Sedlčan dalších 10 kilometrů. (Autobus odjíždí ze sedlčanského nádraží v 8 hodin, výstupní stanice je na Chlumu, na návrat zpět je možné využít autobus z Chlumu v hodin.) KAMÝCKÁ ŠLÁPOTA Sobota : 3. ročník pochodu Kamýcká šlápota. Trasy pro pěší jsou 7, 16 a 21 kilometrů, cyklotrasy 7, 16 a 24 kilometrů. Start je od 9 do 10 hodin od Obecního úřadu v Kamýku nebo od do 10 hodin na návsi ve Velké. Cíl je v 17 hodin před OÚ v Kamýku. Účastníci dostanou upomínkové předměty, dárky mají pořadatelé připraveny pro nejvzdálenějšího, nejmladšího a nejstaršího účastníka. Akci pořádá ZO Svazu důchodců Kamýk nad Vltavou ve spolupráci s Obecním úřadem v Kamýku. POCHOD PRAHA-PRČICE Sobota 19. května: Pochod Praha-Prčice - starty i ze Sedlčan, Petrovic a Olbramovic. Klavírní koncert SEDLČANY - Žáci z klavírní třídy Natálie Sovy ZUŠ Sedlčany Kateřina Žižková a Karel Marek budou mít v úterý 22. května od 18 hodin v KDJS Sedlčany absolventský koncert. Zazní díla J. S. Bacha, F. Liszta, A. Dvořáka a dalších autorů. -red- Podkování Jménem Azylového domu pro matky s dtmi v Sedlanech dkuji paní Gabriele Bayerlové, majitelce dtského bazárku Sluníko, za poskytnutí znaného množství pkných odv, postýlek, koárk a dalších potebných vcí vhodných pro dti a jejich matky ubytovaných v našem azylovém dom. Pejeme jí mnoho úspch, štstí a Boží požehnání v jejím novém bydlišti. P. Stanislav Zápotocký

13 SEDLČANY V městském muzeu se ve čtvrtek 26. dubna konala vernisáž výstavy, která mapuje činnost hudebních skupin Houbeles, Atlantik a Mix. Všechny tři kapely vystupovaly na Sedlčansku hlavně v sedmdesátých letech minulého století. PROČ VZNIKLA VÝSTAVA? Není divu, že výstava dostala název Setkání po letech, protože právě tak se jmenují koncerty jmenovaných kapel, které se na různých místech regionu konají již pětadvacet let. Dosud poslední setkání rockových a bigbeatových veteránů a jejich fanoušků se uskutečnilo o prázdninách před dvěma lety na sedlčanském zimním stadionu. A proč se členové tří dnes na Sedlčansku již legendárních kapel rozhodli uspořádat i výstavu, na které je instalována celá řada fotografií, novinových článků i několik rekvizit? Když jsme zhruba měsíc po naší dosud poslední akci na zimním stadionu vše hodnotili, hned jsme začali uvažovat o akci další, řekl nám Pavel Pína, kytarista skupiny Houbeles. Rozhodli jsme se, že ve stejných prostorách uspořádá- ZE SPOLEČNOSTI strana 13 Rockoví a bigbeatoví veteráni se sešli na výstavě v muzeu, v létě je čeká další Setkání po letech Místostarosta M. Hölzel nezapomněl dodat: Tak rockeři, ahoj v srpnu na zimáku. Na vernisáži jsme zachytili zástupce všech tří kapel. Zleva Jaroslav Krček (Atlantik), Vladimír Zámostný (Mix) a Pavel Pína (Houbeles). Snímky: -davme druhý koncert po dvou letech, ale že ještě předtím uděláme výstavu, aby se toto vystoupení dostalo do povědomí co nejvíce lidí. Setkání po letech dnes již představuje určitý fenomén, a tak nebylo divu, že zástupci všech tří kapel s tímto návrhem souhlasili. Dohodli jsme se, že každý přinese něco, čím bychom mohli výstavu obohatit, ale jak už to bývá, nakonec to bylo z každé kapely nanejvýš na dvou lidech. (Úsměv) Zjistili jsme, že materiálu nemáme rozhodně nadbytek. Něco se poztrácelo a v některých letech nikdo ani nefotografoval. V ÚVODU ZNĚLA KYTARA O úvodní slovo na vernisáži v městském muzeu se tentokrát postaral místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel, jemuž (a samozřejmě i všem přítomným) zahrál na kytaru a zazpíval Pavel Pína úryvek ze slavné písně skupiny Olympic Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let MÍSTOSTAROSTA VZPOMÍNAL A místostarosta skutečně vzpomínal, a to tak, že nejeden z posluchačů ve výstavní síni si možná povzdychl, jaké že to tenkrát bylo. Houbeles, Mix a The Angeles, posléze Atlantik, to byly sedlčanské hudební pilíře našeho mládí, řekl Miroslav Hölzel. Jejich prostřednictvím jsme poslouchali populární skladby dnes již klasiků bigbeatové a rockové scény, jako byly skupiny Beatles, Deep Purple, Rolling Stones, Nazareth, Led Zeppelin a celé řady dalších včetně populárních českých kapel Olympic, Matadors, Juventus nebo George and Beatovens. Byli jsme mladí a hraví a v prostředí hospodských sálů čpících pivem, rumem a cigaretovým dýmem jsme si užívali pomyslné svobody, rádoby dospělosti a také prvních lásek. Svět za Železnou oponou se k nám dostával nejvíce právě prostřednictvím muziky. Pod rukou se prodávaly pašované gramofonové desky, donekonečna se přehrávaly magnetofonové pásky, a jak jinak, chodilo se na čaje a zábavy, kde hráli muzikanti kamarádi ze sedlčanské bigbeatové scény. Někdy pořádání zábav zrušili činovníci národních výborů z vlastní iniciativy, nebo vykonávající vůli okresního výboru KSČ. Jindy zasáhli příslušníci veřejné bezpečnosti. Místostarosta Sedlčan hned také uvedl jeden příklad. Dočasný zákaz konání zábav, s největší pravděpodobností to bylo v Jámě na Chlumu, zdůvodnili tím, že hlasitý bigbeat zabíjí červené krvinky! To si přece nemůže nikdo vzít na svědomí, aby bylo ničeno zdraví svazáků. Byla to léta plná absurdity, ale zároveň to byla pro nás léta krásná. Jednalo se o léta našeho mládí, uvedl Miroslav Hölzel, který rovněž předeslal, že další Setkání po letech se bude konat v létě o sedlčanské pouti 18. srpna na zimním stadionu, a nezapomněl dodat: Tak rockeři, ahoj v srpnu na zimáku! NEJSTARŠÍ Z KAPEL Návštěvníci výstavní síně městského muzea se mohou dozvědět celou řadu zajímavostí nejenom o jednotlivých kapelách, ale i o Setkání po letech. To zcela první se konalo v krásnohorské sokolovně 15. srpna 1987, tedy ještě za minulého režimu. Přineslo to drobné problémy s tehdejší Veřejnou bezpečností a její Pomocnou stráží. Druhé setkání se uskutečnilo koncem června roku 1991 na přírodním parketu u hokejového hřiště a třetí o dva roky později na Cihelném vrchu. Čtvrté Setkání zažilo v roce 1996 koupaliště a páté po dalších dvou letech hala areálu firmy BOBO ve Voračicích. Šesté a sedmé Setkání po letech přesídlilo do Kulturního domu v Krásné Hoře (2001 a 2004) a osmé se konalo v roce 2007 v areálu Sedlčanské kotliny. Již zmíněné deváté Setkání mají příznivci všech tří kapel ještě v čerstvé paměti. A která z nich je vlastně nejstarší? Skupina Mix hrála v letech , soubor Atlantik vznikl v roce 1970 pod názvem The Angeles a počátky existence skupiny Houbeles lze hledat ve stejném roce. David Myslikovjan Dobrovolníci zdobí v nemocnici pokoje REGION - V Oblastní nemocnici Příbram funguje již šestým rokem Dobrovolnické centrum. Co je jeho posláním? Na to nám odpověděla Monika Boušková, mluvčí nemocnice. Dobrovolníci, kteří do nemocnice docházejí, nabízejí svůj čas a přátelské popovídání pacientům na několika odděleních, aby jim tak pomohli překonat náročnou a mnohdy dlouhou dobu doléčení jejich zdravotních obtíží. Kromě individuálních návštěv na pokojích pacientů pomáhají dobrovolníci zpestřit dlouhá odpoledne také pomocí různých skupinových setkání. Pacienti se mohou účastnit canisterapie, hudebních odpoledních programů, nebo tréninku paměti a také takzvaných výtvarných dílen. Vysvětlila, že pod vedením zručných a empatických dobrovolníků tak pacienti stráví tvořivé odpoledne, na jehož konci se mohou radovat z nádherných výtvorů. Mnoho povedených obrazů dostalo své pevné rámy a nyní zdobí některé pokoje pacientů. Z jejich krásy tak mají užitek všichni ostatní pacienti a také jejich návštěvy. Díky schopnostem dobrovolníků a ochotě pacientů se tak i tato veselá a barevná díla mohou podílet na uzdravovacím procesu a přispět k lepší náladě a veselejší mysli, dodává mluvčí. Do týmu se mohou přidat další dobrovolníci prostřednictvím jejich koordinátorky Moniky Ciklerové a telefonu , uzavírá Monika Boušková. -red-

14 14 strana SPORT Fotbalisté Tatranu vysoko podlehli Dobrovicím, na hřiště museli dorostenci DOBROVICE TATRAN SEDLČANY 8:0 (3:0) Ve třiadvacátém kole krajského přeboru se utkali fotbalisté Tatranu s druhým týmem tabulky, který je aspirantem postupu do divize. Vzhledem k tomu, že z důvodu zranění a vykartování nemohlo nastoupit osm hráčů základní sestavy, na hřiště vyběhlo hned pět sedlčanských dorostenců. V základní sestavě, která měla věkový průměr jednadvacet let, nastoupil v útoku teprve sedmnáctiletý Kožmín a ukázal, že v sedlčanském dorostu roste další mladý šikovný hráč. Zde je potřeba říci, FK VRANÝ SK PETROVICE 0:2 (0:0) Po šňůře porážek a remíz teprve v minulém kole fotbalové krajské I. A třídy dokázali hráči Petrovic naplno bodovat a zlepšenou formu chtěli potvrdit že je velká škoda, že dorost sestoupil z krajského přeboru, ačkoliv vede krajskou soutěž, uvedl vedoucí A týmu Jiří Voráček. Dodnes se neví, jak budou fungovat soutěže od nového ročníku a jestli bude někdo postupovat. Pro naše talenty by byla velká škoda hrát ještě jeden rok krajskou soutěž, která jim nic nedává. Přes velkou snahu mužstvo Tatranu na Dobrovice nestačilo. Domácí měli výškovou převahu a z tohoto důvodu hostujícím fotbalistům hodně chyběl Bartoš. Soupeř měl dobré náběhy, na něž nestačili hráči Tatranu reagovat. V tomto směru šly čtyři góly přes naši levou stranu, ale ani pravá nebyla bez chyb, připomněl Jiří Voráček. Nejlepším naším hráčem byl Bosák, který přes osm obdržených branek dokázal ještě šest tutovek chytit. Dobře hrál i Soldát. My jsme si vytvořili za celý zápas dvě gólové příležitosti. Za stavu 1:0 se dostal do pěkné akce Soldát a na jejím konci byl Radek Valsa. Jeho střelu k tyči však stačil domácí brankář konečky prstů vyrazit na roh. Druhou gólovku připravili pro Repetného za stavu 3:0 Soldát s Valsou, ale jeho střela neměla potřebnou razanci. Utkání mělo jednu zajímavost. Třináct našich hráčů se narodilo v roce 1990 a později a třem z nich bylo sedmnáct let. Sestava: Bosák Fejtl, Janoušek, Pudil, Spálenka Lípa, R. Valsa (73. Strnad), Soldát, Repetný David (55. Dvořák), Kožmín (73. Karas). Trenér: Ladislav Šach. Po třiadvaceti kolech soutěže měla Kutná Hora na prvním místě čtyřiapadesát bodů, o tři body zpět byly druhé Dobrovice a o další tři třetí Český Brod. Tatran byl dvanáctý, když měl na svém kontě sedmadvacet bodů. Předposlední patnáctá příčka patřila týmu SK Rakovník, který nasbíral devatenáct bodů a jen o bod méně mělo na svém kontě šestnácté Mnichovo Hradiště. -dav- Hráči Petrovic jsou ve formě, sestoupit nechtějí SEDLČANY - Městská rada jednala mimo jiné také o sportu, sportovištích a plánovaných úpravách na nich. Pavel Bednář, ředitel nově vzniklé příspěvkové organizace města Sportovní areály Sedlčany, informoval radní o využití jednotlivých sportovišť, a to jak sportovními oddíly Tělovýchovné jednoty Tatranu, tak školami, včetně veřejnosti. RADNICE PRÝ MÁ LEPŠÍ PŘEHLED V současné době máme se vznikem nové příspěvkové organizace poměrně přesný přehled o sportovištích - od lehkoatletického stadionu Taverny až po zimní stadion. Víme, kolik i v následujícím, již třiadvacátém kole soutěže. Celé mužstvo opět podalo poctivý a disciplinovaný výkon a zaslouženě si na svoje konto připsalo další tři cenné body. Petrovice jich nyní mají na svém kontě už třiadvacet a na dvanáctém místě tabulky mají šestibodový náskok na patnácté Hradištko a dokonce dvanáctibodový na poslední Hřebeč. Obě branky domácímu Vranému vstřelil Jan Mandík. Petrovický středopolař se poprvé trefil ve 49. min. hry a podruhé o tři minuty později. Sestava: Hejl Š. Štemberk, Šmejkal, Krameš, Fořt Valenta, Brunclík, Kicl, J. Mandík O. Štemberk, Bílek. Trenéři: L. Štemberk a Hofman. -dav- Radnice ročně dotuje sportovní činnost třemi miliony korun naše fotopousmání Snímek jsme pořídili na nedávném šachovém turnaji v rapid šachu. Ne, nejde o mýlku. Zatímco ve společenském sále Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech se nad šachovnicemi skláněly desítky hráčů, v předsálí se u portrétu Josefa Suka mastil mariáš - zřejmě šlo o tatínky doprovázející na měření sil v královské hře svoje ratolesti. Která hra by byla asi Mistrovi Sukovi bližší? Foto: -mbhodin v roce a kým jsou využívány a z toho se odvozuje i výpočet nákladů na jednu hodinu. Máme i finanční přehled, co nás sport stojí, protože areály nejsou pronajímány za nákladové ceny. To by nemohly chodit sportovat ani školy, ani sportovní oddíly, ani veřejnost. Částky by musely být oproti těm současným vyšší. Ceník je v takových cenách, aby je byli lidé schopni akceptovat a zaplatit. Když se vše sečte, tak zhruba třemi miliony korun dotujeme sportovní činnost ve městě, komentoval Bednářovu podrobnou zprávu Miroslav Hölzel, místostarosta Sedlčan. Potvrdil, že všechna sportoviště jsou využívána, ale v různých hodinách. Jiné je to na stadionu Taverny, kde je využití díky hodinám tělocviků jednotlivých škol od rána, jiné je to na zimním stadionu, kdy je reálné hrát zejména v odpoledních a večerních hodinách, poznamenal. ZIMÁK - PROSTOR K LETNÍM NÁPADŮM Místostarosta uvedl, že na zimním stadionu po skončení sezóny a rozmrazení ledu dochází v květnu a v červnu k revizím technologie, úpravám - jak na hlavní budově, tak v šatnách. Pouze dva prázdninové měsíce jsou časem, kdy by mohli pořadatelé areál zimního stadionu využít ke sportovní, kulturní nebo společenské akci. Tou předem plánovanou bude v srpnu při příležitosti sedlčanské pouti 18. srpna koncert legendárních sedlčanských kapel Setkání po letech, připomněl místostarosta. Zorganizovat akci, na niž může přijít kolem tisíce návštěvníků, má poměrně složitou pořadatelskou činnost. Vyžaduje to splnění parametrů hygieny, požární bezpečnosti a podobně. Zatím se nikdo do pořádání podobných akcí, jakou je Setkání po letech, nehrne. Je tu ale prostor pro další diskuse a nápady, myslí si. ZATEPLOVÁNÍ ANO, ODVLHČENÍ JEŠTĚ LETOS NE M. Hölzel upozornil, že na tomto stadionu je před novou zimní sezónou naplánováno zateplení rolbovny. Má to předejít provozním problémům, které nastávají, když v rolbě zamrzne voda. Stále jsme ještě neinvestovali do takzvaného odvlhčení zimního stadionu. S největší pravděpodobností se na tuto investici letos ještě finančně nedostane. Jde o náklady kolem dvou milionů korun, vysvětlil. Tento krok by měl odstranit kondenzaci vodních par na střešní konstrukci, kde kapalní a skapávají na led. V těch místech, kam dopadají, se tvoří hrboly, které se musí z ledu odstraňovat. Je to nepříjemné, nebezpečné pro hokej a pro bruslení. Není to jen mimořádný problém Sedlčan, ale i jiných stadionů, vysvětlil k plánovanému opatření místostarosta. NEDOSTATEK ŠATEN PRO JUNIORY M. Hölzel upozornil ještě na nedostatek šaten na zimním stadionu, zvláště pro juniorské oddíly. Nabízí se prý myšlenka rozšířit současnou kapacitu šaten o prostory v prvním podlaží. Budeme řešit, zda tato myšlenka bude technicky a finančně schůdná. K tomuto záměru se uskuteční samostatné jednání vedení radnice, zástupců hokejových oddílů... Bude nutné připravit technické řešení. Půjde zřejmě o záležitost příštího roku, soudí. ÚPRAVY NA FOTBALOVÉM STADIONU Miroslav Hölzel uvedl, že k větší akci má letos dojít na tribuně fotbalového stadionu, kde by měly být šatny, restaurace, klubovny a další vnitřní prostory vytápěny plynem. Čeká nás v tomto objektu i výměna oken. Jde o stavbu starou kolem tří desítek let, okna netěsní, některá ani nejdou otevírat. Znamená to obrovský únik tepla. Půjde o náklady kolem 300 tisíc korun, upřesnil. Marie Břeňová

15 REGION - Sedlčany považoval Josef Suk za druhý domov. Jsem zde opravdu živ, jenom zde jsem tvořil. Cesta z Křečovic do Sedlčan, cesta ze Sedlčan k Svatému Jánu by mohla mnoho vyprávět, jak povstávalo a jak vyrůstalo moje dílo, svěřil se virtuos na sklonku života. Turisté trasu, kudy rád chodíval, vyznačili a nazvali ji Sukovou. Na jeho počest tudy vede v květnu pochod s názvem Sukovou stezkou. V sobotu 5. května od Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech startoval jeho 42. ročník. Prezentaci zajišťovali členové sedlčanského turistického klubu - stolky měli blízko Sukova bronzového reliéfu od Břetislava Bendy. První kroky turistů vedly kolem Sukovy busty, jejímž autorem je Václav Bejček. Oblíbeným krajem skladatele se pěšky nebo na kole vydalo 139 lidí. Podle předsedkyně sedlčanských turistů Marty Burianové volili nejčas- SPORT Tatran odčinil nářez z minula, naděje na záchranu je posílena TATRAN SEDLČANY FK ČÁSLAV B 3:0 (1:0) Ve čtyřiadvacátém kole krajského fotbalového přeboru se utkali dva sousedé v tabulce, dvanáctý Tatran a třinácté béčko Čáslavi. Domácí hráči chtěli odčinit debakl z minulého kola v Dobrovicích a po solidnímm výkonu se jim to podařilo. ŠANCÍ MNOHO, STŘELEC JEDINÝ V úvodu utkání byli o něco aktivnější hráči soupeře, ale ve 12. minutě se prosadil hned mezi třemi hráči soupeře M. Valsa, z hranice velkého vápna vyslal na branku prudkou ránu, jenomže přestřelil. Ve 21. minutě se po zahraném rohu v chumlu hráčů před brankou soupeře nejlépe orientoval Bartoš a z několika kroků dorazil míč do sítě 1:0. Ve 35. min. měl hodně velkou kliku sedlčanský brankář Bosák, když po brejku dostal z úhlu dobrý míč na střed malého vápna hostující útočník. Balon sice měl na dlouhou nohu, přesto jej však bodlem trefil a střela se jen třela o tyč. Vzápětí měl na druhé straně po závaru gól na kopačce R. Valsa, ale gólman jeho polovysokou střelu k tyči z bezprostřed- Čáslavský útočník v obležení sedlčanských obránců Foto: -dav- strana 15 Turisté a cyklisté se vydali kvetoucím krajem Josefa Suka těji 11 kilometrů. Rozhodlo se pro ni 47 lidí. Na výběr měli účastníci i kratší či delší úseky - 6, 14, 16, 25 a 30 kilometrů. Cyklotrasy byly dvě - 28 a 35 kilometrů. Nejdelší trasy začínaly a končily v Sedlčanech. Matěj Bořkovec absolvoval ve věku tři a půl měsíce cestu kočárkem. Bude to turista po babičce, smála se jeho maminka Pavla Bořkovcová. Poznamenala, že ona jde Sukovou stezkou podruhé. Se synem a sestrou Alenou se vydáme na nejkratší cestu vyznačenou přes Chalupy. Tam terén zvládneme i s kočárkem, usoudila. Pro cyklotrasu se poprvé rozhodli manželé Zdeňka a Pavel Nechvílovi ze Sedlčan. Jedeme 28 kilometrů. Když zabloudíme, tak to ale naskočí na 35 kilometrů, smál se Pavel Nechvíle. Do čeho jdou, oba věděli. V minulých letech se prý vydávali Sukovou stezkou pěšky vyhovovala jim procházka do dvaceti kilometrů. ní blízkosti stihl vyrazit do pole. BRATŘI VALSOVÉ ÚŘADOVALI V 52. min. po brejku našel unikající M. Valsa Peška dobíhajícího k malému vápnu, sedlčanský forvard zakončoval tísněn obráncem Čáslavi z místa značky pokutového kopu, ale gólman jeho pokus zlikvidoval. O čtyři minuty později vykopával míč z branky po rohu hostí Bartoš. V 61. min. se rozhodl vyzkoušet pozornost brankáře hostí R. Valsa. Domácí středopolař vypálil z místa dobře pět metrů před cípem velkého vápna a míč zaplul nad překvapeným gólmanem přesně do šibenice 2:0. V závěru utkání hosté sice na chvíli zvýšili svoje úsilí, avšak hráči Tatranu hráli v obraně pozorně a několikrát také dobře zasáhl Bosák. V 82. min. se doslova probil přes několik obránců soupeře M. Valsa a střelou po zemi k tyči z místa těsně před hranicí malého vápna uzavřel na konečných 3:0. Přihlížejících 155 diváků mohlo být s nasazením domácích fotbalistů spokojeno. Tatran se po celých devadesát minut snažil nejenom při hře dopředu, ale hráči si poctivě plnili i obranné povinnosti. Sestava: Bosák Fejtl (83. Spálenka), Janoušek, Kopřiva, Pudil Lípa (58. David), R. Valsa, Bartoš, Soldát M. Valsa, Pešek (58. Bartůšek). UTKÁNÍ HODNOTÍ TRENÉR Ladislav Šach nám po utkání řekl: Ačkoliv soupeř byl kvalitní, zvítězili jsme naprosto zaslouženě. Hosté mají také mladé mužstvo, takže se jednalo pro obě strany o fyzicky náročný zápas. Utkání jsme zvládli, a myslím si, že jsme mohli ještě několik gólů přidat. Na druhé straně je potřeba dodat, že také soupeř měl několik dobrých příležitostí. Zlobil nás hlavně v prvním poločase. David Myslikovjan Pavla Bořkovcová (vlevo) provezla se sestrou Sukovou stezkou Matěje. Počasí je skvělé, pochvalovala si Z. Nechvílová. Jiří Zelenka i jeho vnučka po skončení prezentace, kterou tu V Poháru České pošty Tatran postupuje PŘÍBRAMÁCI ZAPLAKALI SPARTAK PŘÍBRAM TATRAN SEDLČANY 0:4 (0:2) V duelu s účastníkem krajské fotbalové I. A třídy mohli trenéři Tatranu počítat s Bartůškem, Čejdou i uzdraveným Kopřivou. Pro zranění nemohl nastoupit Janoušek. Do základní sestavy se vešli i tři dorostenci a v průběhu zápasu nastoupili další dva. Od sedmapadesáté minuty utkání dokonce hrál útok Tatranu ve složení Kožmín (17 let) a Šťovíček (16). Branky: David 2, Soldát a Kožmín. Sestava: Bosák Fejtl, Kopřiva, Karas, Pudil Lípa (73. Strnad), Čejda, Soldát, Bartůšek (45. Dvořák) David (57. Šťovíček), Kožmín. Trenér: Ladislav Šach. -dav- s dalšími turisty TJ Tatranu Sedlčany zajišťovali, šlápli do pedálů a vydali se do Křečovic také. -mb- Manželé Nechvílovi jeli Sukovu stezku na kole poprvé. U prezence pomáhala svému dědovi Jiřímu Zelenkovi jeho vnučka Jana a v pořadatelské partě byla také Marie Entnerová. Snímky: Marie Břeňová Mnozí účastníci akce se zastavili na křečovickém hřbitově u hrobu skladatele. Foto archiv M. Burianové

16 16 strana ZÁVĚREM Z policejní svodky Posilněn alkoholem sedl v pátek 27. dubna za volant automobilu značky Felicie sedmatřicetiletý řidič. Policisté, kteří jej v podvečer zastavili, u něj naměřili 1,22 promile alkoholu. Pirátsky se zachovala řidička vozu Kia při dopravní nehodě. K té došlo v sobotu 28. dubna na rovném úseku silnice mezi Kňovičkami a Sedlčany. Po této silnici jela žena s vozem Peugeot. Řidička za ní zřejmě příliš spěchala, troubila na ni a při předjíždění mělo dojít k nárazu pravé zadní části předjíždějícího vozidla Kia do levého předního nárazníku automobilu Peugeot. Žena, která měla nehodu zapříčinit, nezastavila a odjela, i když poškozená se ji snažila světelnými signály zastavit. Bubnovou travní sekačku za 20 tisíc korun odcizil v neděli 29. dubna třiatřicetiletý zloděj v Chválově. Vnikl na oplocený dvůr a zde z nezajištěného přístřešku sekačku sebral a naložil si ji do přistaveného automobilu. Hned po činu však byl zadržen. Hrozí mu až dva roky za mřížemi. Zloděj se vloupal v pondělí 30. dubna do restaurace v Kosově Hoře. Odnesl si odtud finanční hotovost, plechové dózy, a peníze z výherního automatu. AUTOPOTEBY Hana Pítová HP Holub a Pítová MALOOBCHOD - VELKOOBCHOD PRODEJ: areál Horního autoparku 212, Kamýk nad Vltavou tel.: Po - Pá 8-11,30 a12,30-16,30 Komenského náměstí 82, Votice tel.: Sedlčany, Nádražní 99 prodej originálních i neoriginálních díl Škoda autodoplky náadí rozvoz slevy pro opravny Rádi vás zde přivítáme Tel: Prodejní doba: Po - Pá 8-11,30 a12,30-16,30; So 8,30-10,30 hod. Oblastní nemocnice má od května sociální a odlehčovací lůžka REGION - Oblastní nemocnice v Příbrami otevřela k 1. květnu v rámci interního oddělení nemocnice prozatím dvě takzvaná sociální a dvě takzvaná odlehčovací lůžka. Informovala o tom Monika Boušková, mluvčí nemocnice. Lůžka jsou určena pro osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči a dohled další osoby v domácím prostředí. Jde tedy především o osoby, o které se starají nejčastěji jejich blízcí lidé z rodiny. Lůžka odlehčovací jsou určena rodinám, které pečují o svého seniora nebo dlouhodobě nemocného člena a potřebují, aby je někdo Cvičení hasičů Hasiči na počest svátku svého patrona sv. Floriána uspořádali v neděli 6. května odpoledne na sedlčanském náměstí cvičení s ukázkami techniky, vyprošťování osob z havarovaného vozidla... K akci se vrátíme příště. Foto: -mb- v této celodenní péči krátkodobě nahradil. Například z důvodu odjezdu do lázní, na dovolenou, a podobně, vysvětlila. Lůžka sociální jsou určena klientům, kteří mohou být propuštěni z nemocnice, ale jejich zdravotní stav jim neumožňuje zajistit si dostatečnou péči ve svém domově a nemají možnost zajistit si osobu, která by se o ně starala. Tato lůžka tak slouží ke krátkodobému překlenutí doby mezi propuštěním takové Celková škoda je 61 tisíc korun. Zkrácené přípravné řízení je vedeno proti 38leté ženě, která v Sedlčanech ve středu 2. května využila nepozornosti zákaznice v prodejně a odcizila jí z pultu peněženku s doklady a platební kartou. Z peněženky vzala 1900 korun a pak ji zahodila. Lenka Pavlová, Policie ČR osoby z nemocnice, LDN a přijetím do další instituce - například do domova seniorů. Služba je hrazena klientem. Všechna lůžka je možné využít nejdéle na tři měsíce, informovala Boušková s tím, že lidé, kteří tuto službu využijí, budou mít k dispozici dvoulůžkové pokoje vybavené příjemným nábytkem s vlastním sociálním zařízením, televizí, rádiem i lednicí. Další nabídkou nemocnice je možnost vyplnění volného času v rámci činnosti dobrovolnického centra. To disponuje například canisterapií, výtvarnými dílnami, tréninky paměti a dalšími aktivitami. Dobrovolníci si s klienty mohou povídat, navštěvovat je, naslouchat jim, nebo jim číst, hrát s nimi společenské hry, doprovodit je na procházku, dodala mluvčí nemocnice. -red- Zámek se otevřel návštěvníkům RADÍČ - Návštěvníci si poprvé mohli projít v sobotu 5. května nový prohlídkový okruh zámku Radíč. Zúčastnili jsme se slavnostního přestřižení pásky, které se chopila Hanka Zemanová s hercem a moderátorem Vladimírem Čechem. Nahlédli jsme do budoáru pro princezny i do dětské zbrojnice. Role průvodců se zhostili členové sedlčanského divadelního spolku Našlose. Změnili se v historické postavy a s dětmi hledali poklad. Každá návštěva zámku Radíč podpoří svým výnosem opravu panství Radíč, protože hlavním cílem našeho snažení je zachovat tuto nemovitou kulturní památku pro příští generace, říká mimo jiné kastelánka zámku Lenka Šíchová. Podrobnosti o akci, další fotografie a rozhovor s Vladimírem Čechem přineseme příště. -dav- PŘEČTETE SI PŘÍŠTĚ V Petrovicích v neděli 6. května hasiči evakuovali několik lidí z hořícího domu... Přípitek pronesl v sobotu 5. května při slavnostním otevření nového křídla zámku Radíč Vladimír Čech. Snímky: David Myslikovjan Týdeník hájící zájmy Sedlčanska a Sedlecka. Vychází ve středu, uzávěrka v pondělí v 10 hodin. Adresa: Havlíčkova 514 (KDJS), Sedlčany; tel./fax: ; Odpovědná šéfredaktorka Marie Břeňová, tel.: Redaktor: David Myslikovjan, tel.: Inzerce: Hanka Pechačová, tel.: Korektura Jana Stejskalová. Sazba redakce. Tiskne Van druck Sedlčany. Vydává Zdeněk Kolář. Registrováno pod č MIČ Internetová verze na:

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Vladislav Beran, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, p.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 3/13 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 31. 1. 2013 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický Mladá fronta DNES Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický (gg) Univerzita Pardubice PARDUBICE Výročí událostí spjatých se studenty, které se uskutečnily

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako zastupitelstvo

Více

Oběžník č. 8/2012 1/ Pozvání na Nošovické slavnosti v sobotu 25. 8. 2012 2/ Pozvání na Pohádkový les v sobotu 1. září 2012

Oběžník č. 8/2012 1/ Pozvání na Nošovické slavnosti v sobotu 25. 8. 2012 2/ Pozvání na Pohádkový les v sobotu 1. září 2012 Oběžník č. 8/2012 1/ Pozvání na Nošovické slavnosti Obec Nošovice a občanská sdružení Vás srdečně zvou na tradiční Nošovické slavnosti, které se konají v sobotu 25. 8. 2012 ve sportovně-společenském areálu

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Kopřivnice propojila prevenci s oslavou Dne dětí a tím i několik. záměrů a účelů v jedno: Den Integrovaného záchranného systému,

Kopřivnice propojila prevenci s oslavou Dne dětí a tím i několik. záměrů a účelů v jedno: Den Integrovaného záchranného systému, 1 Kopřivnice propojila prevenci s oslavou Dne dětí a tím i několik záměrů a účelů v jedno: Den Integrovaného záchranného systému, Národní dny bez úrazu, Den Dětí a STOP KRIMI v rámci projektu prevence

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci

Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci Čtvrtek, 14. ledna 2016 Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) Rubrika: Budějovicko Autor: Markéta Snížková Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci ČESKÉ BUDĚJOVICE -

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

KLUB SVĚTA ENERGIE KLUBOVÉ ZPRÁVY. Ohlédnutí za 8. setkáním Klubu Světa energie

KLUB SVĚTA ENERGIE KLUBOVÉ ZPRÁVY. Ohlédnutí za 8. setkáním Klubu Světa energie KLUB SVĚTA ENERGIE KLUBOVÉ ZPRÁVY Ohlédnutí za 8. setkáním Klubu Světa energie Ve dnech 14. až 15. května proběhl v Plzni další, tentokrát již osmý díl pravidelného setkání členů Klubu Světa energie. Tématem

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Bilance GrandPrix (tis CZK)

Bilance GrandPrix (tis CZK) Moto GP MotoGP Stejně jako loni touto dobou, i letos se začíná řešit budoucnost Velké ceny silničních motocyklů v Brně. Brněnské zastupitelstvo v červnu nedokázalo projednat padesátimilionovou dotaci,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz Bombastické, prvotřídní, špičkové! Slova nadšení a překvapení se ozývala každou chvíli Šestnáctý ročník tradiční mezinárodní přehlídky designu a módy, který se letos konal na 65 výstavních místech, navštívilo

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod.

Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod. Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod. Program : 1) Úvod 2) Složení slibu zastupitelstva městyse 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Schválení programu

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více