Vzdělávací program FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma č. 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma č. 2"

Transkript

1 Vzdělávací program FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma č. 2

2 Program dne: Zdroje informací.

3 Program dne: Zdroje informací. Propagace.

4 Program dne: Zdroje informací. Propagace. Elektronická komunikace Stát občan.

5 Program dne: Zdroje informací. Propagace. Elektronická komunikace Stát občan. Peněžní gramotnost.

6 ZDROJE INFORMACÍ V současnosti jsme všichni pod neustálým vlivem velkého množství informací, které nás zahlcují z mnoha zdrojů. Spoustu informací, aniž bychom si to uvědomovali se v našem mozku uloží tak aby je v případě potřeby využil v náš prospěch či neprospěch, a nebo je za určité období prostě zapomněl. Informační gramotnost pro potřeby využití ve finanční gramotnosti, je souhrn schopností a znalostí člověka přijímat a vyhodnocovat informace z hlediska jejich hodnověrnosti, účelovosti a reálné informační hodnoty. Na přenos příslušných informací od zdroje k příjemci a jeho mozkovému úložišti, byla stvořena MÉDIA. Mediální gramotnost je kompetence k orientaci v médiích a mediálním světě. Schopnost jednotlivým sdělením přiřadit správnou míru závažnosti, důvěryhodnosti a aktuálnosti. Je to umění přiřadit správnou informační hodnotu dle které můžeme měnit své chování a opírat o ně své postoje.

7 MÉDIA 1) Veřejnoprávní - vysílatelé ze zákona. 2) Komerční - vysílatelé s licencí.

8 INTERNET Internet jsou volně propojené počítačové sítě, které spojují jeho jednotlivé síťové uzly. Uzlem může být počítač, či router. Každý počítač připojený k Internetu má v rámci rodiny svoji IP adresu. Pro snadnější zapamatování se místo IP adres používají doménová jména, (např.: Většina zajímavých informací je na Internetu soustředěna do www. Abychom se dostali k informacím, které hledáme, používáme tzv. odkazy. Nejznámějšími službami, které systematicky s odkazy pracují, jsou: Internetový katalog seznam logicky roztříděných odkazů, udržovaný obvykle ručně (www.centrum.cz). Internetový vyhledávač automatizovaný systém pro hledání podle výskytu zadaných slov (www.google.cz).

9 SOCIÁLNÍ SÍTĚ Sociální síť (social network) je služba na Internetu, která registrovaným členům umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity. Komunikace mezi uživateli sociálních sítí může probíhat buď soukromě mezi dvěma uživateli nebo (nejčastěji) hromadně mezi uživatelem a skupinou s ním propojených dalších uživatelů.

10 Rizika sociálních sítí: Zveřejnění osobních informací. Krádež identity. Je ten druhý přítel? Závislost.

11 PROPAGACE Obecně rozšiřování, rozmnožování, množení, šíření: ve společenské praxi veřejné uvádění něčeho nebo někoho ve známost, v marketingu komunikace mezi firmou a zákazníkem (i potenciálním) principem je komunikovat zákazníkovi výhody nabízeného produktu, přimět zákazníka k jeho koupi.

12 Součástí propagace produktů z oblasti finanční gramotnosti jsou především: Reklama - Reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií.

13 Součástí propagace produktů z oblasti finanční gramotnosti jsou především: Reklama - Reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií. Public relations - (PR) vztahy s veřejností.

14 Součástí propagace produktů z oblasti finanční gramotnosti jsou především: Reklama - Reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií. Public relations - (PR) vztahy s veřejností. Podpora prodeje - je souhrn činností, které vedou ke změně vztahu k nabízenému produktu na základě časově omezených výhod.

15 NIKDO VÁM NEDÁ NIC ZADARMO I KDYŽ SE TAK TVÁŘÍ. A UŽ VŮBEC NE KDYŽ SE TAK TVÁŘÍ PROSTŘEDNICTVÍM REKLAMY A PROPAGACE.

16 Elektronická komunikace stát vs. občan Czech Point je český státní projekt, v jehož rámci obecní úřady s rozšířenou působností, krajské úřady, notáři a další právnické osoby s příslušným oprávněním, mohou lidem vydávat výpisy státní správy.

17 Elektronická komunikace stát vs. občan Czech Point je český státní projekt, v jehož rámci obecní úřady s rozšířenou působností, krajské úřady, notáři a další právnické osoby s příslušným oprávněním, mohou lidem vydávat výpisy státní správy. Elektronický podpis Je hlavním nástrojem k identifikaci a autentizaci fyzických osob v prostředí internetu.

18 Elektronická komunikace stát vs. občan Czech Point je český státní projekt, v jehož rámci obecní úřady s rozšířenou působností, krajské úřady, notáři a další právnické osoby s příslušným oprávněním, mohou lidem vydávat výpisy státní správy. Elektronický podpis Je hlavním nástrojem k identifikaci a autentizaci fyzických osob v prostředí internetu. Datová schránka je elektronické úložiště speciálního typu, které je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé.

19 PENĚŽNÍ GRAMOTNOST Představuje dovednosti nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených. PENÍZE Jsou všeobecně přijímaným aktivem, kterým lze provádět platbu za zboží a služby.

20 Funkce peněz Všeobecný prostředek směny. Zúčtovací jednotka. Uchovatel hodnoty. Druhy peněz Oběživo. Depozita. Elektronické peníze. Měna Zákonné platidlo na daném území. Domácí a zahraniční měna

21 BANKOVNÍ SEKTOR Centrální státní banka Slouží pouze veřejným zájmům, realizuje měnovou politiku, nevytváří zisk, ale stará se o udržování stability měny a dosahování makroekonomických cílů zajišťujících hospodářskou stabilitu země. Komerční bankovnictví Obchodní banka je podnikatelský subjekt jehož základní činností je vytvářet zisk a to správou peněz fyzických a právnických subjektů

22 BANKOVNÍ ÚČTY Bankovní účet je finanční účet v bance, který zaznamenává finanční transakce mezi klientem a bankou a sleduje tak finanční situaci účtu. TYPY ÚČTŮ Běžný účet Spořicí účet Úvěrový účet Služby k účtům Kontokorent Platební karta Přímé a Internetové bankovnictví Bankovní a cestovní šeky

23 Platební styk - HOTOVOSTNÍ Hotovostní platební styk je definován zákony. Omezení plateb v hotovosti - Max do 15 tis. EUR (cca 375 tis. Kč). Identifikace klientů jako ochrana proti praní špinavých peněz. Vklad v hotovosti nad 1000 EUR - Příkaz k úhradě bance 100 tis. Kč a více. Prověrka oprávněnosti klienta v případě příkazu k úhradě bance 15 tis. EUR a víc. Platby v jiných měnách, než v CZK (devizový zákon). Udělování devizové licence bankám a směnárnám.

24 Oběh hotovosti Zákazníci vybírají hotovost z účtu, nebo ji na něj vkládají. Získané peníze dávají v obchodech do oběhu. Obchodníci přijímají hotovost za zboží, tržbu ukládají v bankách. Komerční banky přijímají peníze od občanů a firem, vyplácí výběry, přebytek odvádí do ČNB. ČNB třídí peníze, poškozené likviduje, nové dává do oběhu.

25 Výhody Nevýhody Bankovky a mince jsou kdykoli k dispozici. Jsou jako domácí měna všeobecně přijímány. Lze hradit závazky (půjčka mezi občany, dar, úhrady) bez prostředníka (pokladny). Výši volných prostředků má držitel neustále pod kontrolou. Nebezpečí odcizení bez náhrady. Bankovky a mince jsou použitelné pouze na území platnosti. Směna pro použití v zahraničí vyžaduje náklady. Riziko přijetí a placení padělkem. Omezené užití do výše okamžitého objemu hotovosti.

26 Platební styk - BEZHOTOVOSTNÍ Příkaz k úhradě: dává plátce (majitel účtu, disponent), aby banka převedla z jeho účtu stanovenou částku na účet příjemce. Je to nejjednodušší forma bezhotovostního placení. Příkaz k inkasu: dává příjemce, který přikazuje bance, aby z účtu plátce inkasovala stanovenou částku a připsala ji ve prospěch účtu příjemce.

27 Výhody Není třeba platit na pokladně, nebo na poště. Platbu lze poslat odkudkoliv. Nehrozí odcizení peněz zlodějem. Ztráta peněženky není tak bolestivá. Platba není omezena pracovní dobou pokladny. Není třeba pro úhradu směnit aktiva z běžného účtu za hotovost. Lze využít i jiných platebních instrumentů (karty, e-banking). Není třeba nosit hotovost, platbu lze realizovat doručením příkazu bance. Uživatel e-bankingu odesílá platbu z kteréhokoli přípojného bodu do banky (internetu). Kapesní zloděj nemá šanci. Zapomnětlivost a nepozornost je eliminována (pokud nezapomenete doručit příkaz bance). Výběr z bankomatu není vždy zadarmo, poplatky některých bank jsou citelné. Při platbě v zahraničí je platba bezhotovostní (kartou) výrazně levnější, neplatí se výběr hotovosti v bankomatu a platba je realizována v devizách, tedy výhodněji, než ve valutách. Nevýhody Ne každý obchodník přijímá bezhotovostní platby. Platební terminál není vždy k dispozici. Platba je závislá na zůstatku b.ú., ten on line neznáme. Nebezpečí podvodné manipulace s účtem. Platba probíhá s omezenou kontrolou platícího. Nelze platit ve všech místech bezhotovostně, (pošta, parkoviště, MHD, drobný obchodník). Někdy není instalovaný systém platebních terminálů pro poruchu dostupný. Při překročení limitu účtu banka bez varování odmítne transakci. Účet, ovládaný pouze podpisem majitele, je lehce zneužitelný, podpisový vzor účtu by se měl odlišit od každodenního podpisu.

28 Platební karta KREDITNÍ - vydává banka ( nebo úvěrová společnost) jako kartu úvěrovou (banka poskytuje držiteli své vlastní peníze úvěr; držitel splácí bance vyčerpanou částku z karty určité období bez úroku. DEBETNÍ - platební karta vydaná k účtu klienta v bance, provedené platba, nebo výběry hotovosti jsou ihned odepisovány z účtu majitele karty. Je platebním instrumentem pro bezhotovostní platby a výběry hotovostí. Potvrzení správnosti transakce prokazuje držitel karty zadáním PIN.

29 Neembosovaná karta. Druhy karet: Embosovaná karta. Čipová karta. Hybridní karta.

30 Desatero pro držitele karet Karta je víc než hotovost. K platební kartě se chovejte stejně jako k penězům. Jako oko v hlavě. Stále si kartu hlídejte a při provádění transakcí ji nespouštějte z očí. PIN je klíč k vašemu účtu. PIN uchovejte v naprosté tajnosti. Důvěryhodnost. Kartu používejte pouze na důvěryhodných místech a bankomatech. Zadávání PINu. PIN zadávejte vždy diskrétně. Platba kartou. Po skončení transakce zkontrolujte, zda vám byla vrácena skutečně vaše platební karta. Uschovejte si potvrzení o kartové transakci. Pozor na dokumenty. Zbavujte se opatrně všech dokumentů, které obsahují celé číslo vaší karty. Potvrzení o kartové transakci. Neodkládejte kontrolu. Pečlivě kontrolujte výpisy kartových transakcí z banky. Ztráta karty. Při ztrátě nebo odcizení platební karty kartu ihned zablokujte. Informujte se. Doplňkové služby a produkty slouží ke zvýšení bezpečnosti zneužití karty.

31 Přímé bankovnictví Jsou služby které umožňují komunikaci banky a klienta, bez toho aby musel banku navštívit. Telebanking GSM banking WAP banking Internet banking Home banking

32 SPOŘENÍ Znamená nespotřebovat všechny příchozí finanční prostředky, ale odkládat je pro případné použití v budoucnu. Spořící účet Termínovaný vklad Vkladní knížka Stavební spoření Penzijní spoření

33 INVESTICE Ve financích se označuje ta část příjmu, která je vložena do dlouhodobých produktů, které nepřinášejí okamžitý prospěch, ale umožní zvýšení aktiv v budoucnosti. Typické investice: akcie podílové fondy dluhopisy deriváty komodity ve formě burzovních kontraktů nemovitosti obrazy a jiná umělecká díla investiční zlato stříbro a diamanty

34 POJIŠTĚNÍ Je závazek, potvrzený pojistnou smlouvou, který sjednává pojištění ve prospěch pojištěného tlumit dopad z určených negativních "škodních událostí". ZÁKONNÉ - zdravotní pojištění, zaměstnanců, dětí ve školách, povinné ručení. SMLUVNÍ - uzavřené mezi pojistitelem a pojištěncem (zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví). OBNOSOVÉ - klient dostane určitou smluvně uzavřenou částku (ŽP). ŠKODNÍ - klient dostane škodu způsobenou nahodilým jevem, (zák. č. 37/2004 Sb., o pojistných smlouvách). NEŽIVOTNÍ - pojištění věcí a majetku. ŽIVOTNÍ

35 ÚVĚRY Úvěr je formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků věřitelem na principu návratnosti dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok. Bankovní úvěry. Nebankovní půjčky. Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz. Úroková sazba je procentním vyjádřením zvýšení půjčené částky za určité časové období. RPSN (roční procentní sazba nákladů).

36 ÚVĚRY Spotřebitelský úvěr - je jeden z úvěrů určený pro jednotlivce na jakékoli účely, převážně nákup spotřebního zboží. Kontokorent - služba k běžnému účtu, povolení k přečerpání vlastních prostředků. Hypoteční úvěr - je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Úvěr ze stavebního spoření - podstatou stavebního spoření je levný úvěr. Leasing - je v českém prostředí označován finanční produkt, kterým je možné financovat pořízení většinou movité věci. Je charakterizován především vazbou na financovaný předmět.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu Monika Réznerová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení konkurenceschopnosti České pošty, s.p. na bankovním trhu - účty pro fyzické osoby Bc. Zdenka Priatková Diplomová práce 2010 Poděkování. Ráda

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele Bankovní soustava v ČR

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Peníze a bankovní soustava

Peníze a bankovní soustava Peníze a bankovní soustava Směna a peníze Inflace Monetární politika Měnový kurz a platební bilance Bankovní soustava Přímé bankovnictví Směna a peníze Filozofové, spisovatelé a jiní myslitelé vždycky

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Bankovní produkty vybraného bankovního subjektu Veronika Šlégrová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4.

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4. Obsah 1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy... 4 1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje... 4 1.1.1 Stručný historický vývoj... 4 1.1.2 Funkce

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank. Martin Sattek

Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank. Martin Sattek Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank Martin Sattek Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Předmětem této práce je analýza nejvyužívanějších bankovních produktů

Více

Finanční služby v České republice:

Finanční služby v České republice: Základní tipy pro snadnou orientaci v této příručce 01 Elena Marushiakova and Veselin Popov Finanční služby v České republice: průvodce pro cizince Praha 2006 Finanční služby v České republice: průvodce

Více

STUDIJNÍ OPORA MODULU BUSINESS FINANCE

STUDIJNÍ OPORA MODULU BUSINESS FINANCE STUDIJNÍ OPOR RA MODULU BUSINESS FINA NCE Ivana Karkošková Renáta Nešporková Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Studijní opora moduluu Business finance Ing. Ivana Karkošková,

Více

Až budu mít po škole ANO NE. mají kam chodit love (a ať moc nesežerou bankovní poplatky)... chci si usmlouvat výhodný lízink na auto ANO NE

Až budu mít po škole ANO NE. mají kam chodit love (a ať moc nesežerou bankovní poplatky)... chci si usmlouvat výhodný lízink na auto ANO NE Finanční slovníček Až budu mít po škole chci neplatit vysoký daně (páč vím, že daně se bohužel platit musí, ne nadarmo se říká, že jistý jsou jen daně a smrt)... ANO NE chci znát rozdíl mezi čistou a hrubou

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů Lucie Kosmáková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Vzdělávací opora FG - 01. Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Richard Veleta Ph.D.

Vzdělávací opora FG - 01. Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Richard Veleta Ph.D. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 1 Vzdělávací opora FG - 01 Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele Autor: Mgr. Richard Veleta Ph.D. Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS.

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS. Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu Martin Žůrek, DiS. Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat strukturu a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční gramotnost obyvatel České republiky Financial literacy of the population of the Czech Republic František Vavřička Plzeň 2014

Více

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit.

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit. FINANČNÍ TRHY Peníze mají funkci oběživa, platidla a dají se akumulovat. Mohou sloužit jako kapitál. Mají různou podobu hotovost, devizy, drahé kovy, cenné papíry, aj. Funkce peněz: prostředek směny, zúčtovací

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice Pavel Krůžela Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních produktů určených

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty a jejich význam pro podniky Daniela Čálková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice

Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Denisa Jirouchová finance Vedoucí

Více

Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_05_KO

Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_05_KO Do sešitu! SLOVNÍČEK akcie. majetkový cenný papír, který představuje malý zlomek majetku firmy ve vlastnictví majitele akcie. S držbou akcie jsou spojena práva na podíl na zisku a řízení firmy (obvykle

Více

Mgr. Jana Vrtilková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky

Mgr. Jana Vrtilková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky S L U Ž B Y V R Á M C I BĚŽNÝCH ÚČTŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Vrtilková Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Vladimíra Petrášková,

Více