Desková Finanční svoboda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Desková Finanční svoboda"

Transkript

1 Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný vzdělávací program DVVP č.j.: 2959/ určený pro učitele ZŠ a SŠ, kteří mají vzdělávat žáky a studenty v problematice finanční gramotnosti. Praha, Ostrava 2009

2 Tento materiál vycházející z několikaletých lektorských a konzultačních zkušeností autorů byl připraven s cílem: rozšířit a doplnit zkušenosti a poznatky účastníků akreditovaného vzdělávacího programu DVVP Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně plně využít a rozvinout potenciál, který nabízí desková hra Finanční svoboda formou silného osobního prožitku a vlastní zkušenosti seznámit žáky a studenty s problematikou složitého finančního světa, který je dnes obklopuje pomoci učitelům přiblížit obsah RVP a SFG pro každodenní využití ve výuce nabídnout možnost i složitá finanční témata přibližovat žákům s studentům poutavě a zábavně Veškerá problematika je zpracována v souladu se Strategií finančního vzdělávání MŠMT ČR z prosince 2007 a v maximální možné míře umožňuje využití úzké vazby mezi standardy finanční gramotnosti a herními situacemi ( simulacemi ). Příklad vztahů RVP / SFG a DFS Požadavky materiálu Desková FS V čem se projevuje Výklad s využitím MŠMT Implementace standardů FG do RVP - podpořeno vhodnými metodickými materiály KARTA RODINY KARTY UDÁLOSTÍ - umožňuje velmi názornou formou a vlastním prožitkem a zkušeností jak učitelům, tak žákům / studentům pochopit jednotlivé produkty a vztahy mezi nimi - Variabilní scénáře rodiny - možnost vytvořit vlastní rodiny - Karty událostí náhodné - Karty událostí řízené scénáře - vývoj kurzů náhodně - vývoj kurzů řízené scénáře VÝVOJ KURZŮ - DESKA

3 2) Standardy finanční gramotnosti a jejich realizace v deskové hře 2.1 Standard finanční gramotnosti pro základní vzdělávání - UKÁZKA Peníze 1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ Využitelnost Deskové FS (karty událostí, rodiny, jiné) Obsah Celý koncept hry, - hotovostní a - nakládání s penězi skutečné peníze, bezhotovostní forma peněz Karty produktů - způsoby placení - tvorba ceny - banka jako správce peněz - inflace A11, A12, A15, A19, - používá peníze v běžných situacích Odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze Výsledky - na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení - na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH - objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny - popíše vliv inflace na hodnotu peněz Celý koncept hry, skutečné peníze, Karty produktů U13, U14 A11, A12, A15, A19, 1.stupeň ZŠ - rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti Hospodaření domácnosti 2.stupeň ZŠ Obsah - rozpočet domácnosti, typy rozpočtu, jejich odlišnosti - nárok na reklamaci - základní práva spotřebitelů Výsledky - na příkladu ukáže, proč není možné realizovat všechny chtěné výdaje - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů - objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu - vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele Využitelnost Deskové FS (karty událostí, rodiny, jiné) V1 V20, P1 P5, P11 P20, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U9, U12, Č1, Č3, Č5, Č6, Č7, P6, Karty rodiny V1 V20, P1 P5, P6, P8, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U9, U12, U13, U14, P11 P20, Č1, Č3, Č5, Č6, Č7, O1 O4, O8, O9, Karty rodiny Karty produktů V1 V20, Karty rodiny,

4 I. Metodická část pro učitele V této části příručky jsou popsány možnosti využití jednotlivých částí hry pro výuku konkrétních pojmů a jevů, které se vztahují k problematice finanční gramotnosti. Desková hra Finanční svoboda je složena z celé řady herních komponentů. To umožňuje: využívat tuto pomůcku jako celek, tzn. hrát hru ( simulaci ) od začátku do konce včetně závěrečného vyhodnocení využívat jednotlivé komponenty (karta rodiny, karty událostí) pro výuku konkrétních pojmů ( jevů) vytvářet vlastní texty a situace podle vzorů ve hře Základní herní komponenty: 1) Karty rodiny 2) Karty událostí 3) Karty produktů 4) Peníze 5) Hrací plán Základní zdroje informací pro učitele: 1) Pravidla hry Desková svoboda ( součást hry ) - obsahují podrobný popis jednotlivých komponentů hry, vysvětlení k finančním produktům využívaných ve hře, popis herních situací s návodem, jak je řešit, odpovědi na často kladené otázky, tabulku pro vzájemné POROVNÁNVÁNÍ VÝSLEDKŮ 2) Videonávod ke hře - obsahuje živé moderátory, kteří vás seznámí s tím, jak připravit hru, a sehrají s vámi 1.kolo 3) webová podpora Deskové Finanční svobody - vše, co se nevešlo do pravidel - zde najdete především další podrobné informace v podobě odpovědí na často kladené otázky, podrobné komentáře k finančním produktům tak, jak fungují ve skutečnosti v ČR - další metodickou podporu pro učitele 4) tato Metodická příručka deskové Finanční svobody pro učitele

5 VZOR A) Karta: zde je uvedeno označení kartičky pro snadnou orientaci B) Název karty: viz text na kartičce C) SFG: zde je uvedeno, ke kterým tématům SFG se karta vztahuje, které jevy popisuje D) Co procvičujeme: přehled konkrétních situací a jevů, které lze učit a procvičovat E) Řešení Uvedeno správné řešení situace F) Výpočet Pokud je součástí řešení konkrétní výpočet, potom je uveden v této části G) Varianty pro další procvičování a rozvoj Náměty, rozšíření problému, návodné otázky, příklady k procvičování H) Další využití kartičky Speciální scénáře, využitelnost kartičky v jiném předmětu,. I) Související kartičky Odkaz na příbuzné kartičky J) Klíčové pojmy Zde jsou uvedena klíčová slova ( pojmy), která se vztahují k probíranému tématu a při práci s uvedenou kartičkou přirozeně navazují na dané téma

6 A) Karta: P11 B) Název karty: Zvýšení kvalifikace C) SFG: - Hospodaření domácnosti - finanční plánování - rozpočet domácnosti - pravidelné a nepravidelné příjmy - přebytkový / schodkový rozpočet - Finanční produkty - nakládání s volnými prostředky - porovnání výnosu investic - půjčky, úročení D) Co procvičujeme: - ukazuje postup, jak posuzovat reálnou životní situaci jako investiční příležitost - při nedostatku hotovosti v rozpočtu umožňuje práci s dluhem (půjčka) E) Řešení Čistě z finančního pohledu se jedná o bezrizikovou investici s výnosem 6% p.a. a) pokud jsou dnes volné peníze (mimo pohotovostní rezervu) investované s výnosem nižším, než 6% p.a., má smysl tuto nabídku využít b) pokud jsou peníze dnes investované s výnosem vyšším než 6% p.a., nabídka nemusí být zajímavá c) v případě, že chci (musím) tuto situaci řešit, ale nemám dostatek hotovosti, potom mohu porovnávat úrok z půjčky s výnosem této příležitosti; pokud si dokážu půjčit peníze levněji než za 6% p.a., mohu této nabídky využít. F) Výpočet Čistá mzda: 500 x 12 měsíců = Kč Náklady na změnu zaměstnání = Kč Výpočet: to přinese / ( Kč musím zaplatit ) * 100 = 6% pa.a. G) Varianty pro další procvičování a rozvoj a) Jaký bude výnos investice, pokud se mzda zvýší pouze o 300 Kč měsíčně (3,6% p.a.) b) Jaký bude výnos investice, pokud náklady na vzdělání budou Kč? (2% p.a.) c) Je dobré půjčit si na tuto investici Kč za úrokovou sazbu 10% p.a.? (6.000 to přinese úroky / ( náklady úvěr) = 2% p.a. + splátky úvěru d) Je dobré půjčit si na tuto investici Kč za úrokovou sazbu 4% p.a.? (6.000 to přinese úroky) / ( náklady úvěr) = 8% p.a. + splátky úv. e) Jaké produkty z finančního trhu lze využít v případě půjčky, aby byl dluh dobrým dluhem? (úvěr ze stavebního spoření, hypoteční úvěr) H) Další využití kartičky Viz speciální scénáře Předlužení / Dluhová past, Investiční příležitosti Matematika procenta, úrok I) Související kartičky P1 P20, V1 V20 J) Klíčové pojmy úspory, investice, výnos aktiva, roční míra výnosu, roční úroková míra, splatnost, jistina, nominální/reálná roční úroková míra, spotřebitelský úvěr, RPSN, úvěr ze stavebního spoření, hypoteční úvěr

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vypracovaný

Více

Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková

Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Manuál vznikl v rámci projektu Efektivní spolupráce

Více

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách?

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách? B 2.21 1 Finanční gramotnost I n g. E v a R a t h o u s k á - G r m e l o v á, N Ú O V I n g P e t r K l í n s k ý, O b c h o d n í a k a d e m i e, H e r o l d o v y s a d y, P r a h a 1 0 Článek byl

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 19. FINANČNÍ GRAMOTNOST Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG začleňujeme

Více

Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol

Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Autoři: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Vydalo Informační a vzdělávací centrum

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE Autor: Zaměstnavatel: Mgr. Marek Sládeček Vítkovická SPŠ a gymnázium, Ostrava - Hrabůvka OSNOVA prezentace Shrnutí výsledků workshopů zaměřených na

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. ÚVOD O PROJEKTU 3 2. STANDARDY FINANČNÍ

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. O PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 3 2. STANDARDY

Více

JARMARK finančního vzdělávání

JARMARK finančního vzdělávání JARMARK finančního vzdělávání 12. března 2015 Cílem je umožnit pedagogům seznámit se s aktuální nabídkou v oblasti finančního vzdělávání, a to včetně možnosti vyzkoušet některé výukové pomůcky. Projekty

Více

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Sbornik Vysocina.indd 1 10/24/2011 3:35:28 PM Sbornik

Více

Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice

Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV Školní vzdělávací program pro Základní školu Sokolnice Dodatek č. 2 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST. 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST. 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE Financial education at elementary schools in the Czech Republic Bakalářská

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 187/2009/Chl. Tímto dodatkem se od školního roku 2011/2012 mění učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium,

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Seznam programů DVPP poskytovaných Hello language centre s.r.o.

Seznam programů DVPP poskytovaných Hello language centre s.r.o. Seznam programů DVPP poskytovaných Hello language centre s.r.o. Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová Počet Účastnický dotace účastníků poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi pedagogové

Více

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

Finanční vzdělávání v ČR

Finanční vzdělávání v ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program : Studijní obor : Pracoviště: N 6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy

Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy Bakalářská práce 2013/2014 Autor: Kateřina Janáková Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více