Kvalita internetových stránek. Ústavního soudu ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita internetových stránek. Ústavního soudu ČR"

Transkript

1 ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY Kvalita internetových stránek Ústavního soudu ČR Závěrečná zpráva o výsledcích webové ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu České republiky a o vyhledávání ve zde vystavených rozhodnutích. Brno, leden Zpracoval: Hynek Baňouch, asistent místopředsedkyně Ústavního soudu. Ústavní soud České republiky, všechna práva vyhrazena.

2 2 Kapitola Příprava ankety Obsah: 1. PŘÍPRAVA ANKETY DŮVOD VYHLÁŠENÍ ANKETY, JEJÍ PRŮBĚH, ZAMĚŘENÍ A CÍL a) Šíření ankety DRAMATURGIE DOTAZNÍKU JEDNOTLIVÉ OTÁZKY: ZÁMĚR A ÚSPĚŠNOST JEHO NAPLNĚNÍ a) Otázka 1. Elektronické právní databáze používám prakticky neustále při své práci b) Otázka 2. Mám zkušenost s používáním jiných prostředků pro vyhledávání soudních rozhodnutí (např. ) c) Otázka 3. Vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné d) Otázka 4. Při vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách málokdy najdu to, co potřebuji e) Otázka 5. Stránky Ústavního soudu používám jako nejsnazší cestu pro vyhledání jeho rozhodnutí f) Otázka 6. Celkovou úroveň stránek Ústavního soudu hodnotím jako kvalitní g) Otázka 7. Co by měl Ústavní soud zlepšit, popř. co postrádám (u webové prezentace a u vyhledávacího nástroje, apod.) h) Otázka 8. Jsem: soudce advokát (notář) státní zástupce čekatel, koncipient, asistent, odborný pracovník zabývající se právem policista učitel právního oboru student práv někdo jiný i) Otázka 9. Je mi: 0-19let 20-24let 25-34let 35-44let 45-54let j) Otázka 10. Jsem: žena muž PŘIŘAZENÍ ČÍSEL JEDNOTLIVÝM ODPOVĚDÍM A POPISNÁ STATISTIKA ČETNOSTI VÝSKYTŮ JEDNOTLIVÝCH ODPOVĚDÍ (GRAFY) POPIS RESPONDENTŮ a) Poučenost respondentů (otázky 1. a 2.) b) Struktura respondentů dle profese, věku a pohlaví (otázky 8., 9. a 10.) HODNOTÍCÍ ODPOVĚDI a) Srozumitelnost a efektivita vyhledávacího nástroje (otázky 3. a 4.) b) Funkčnost stránek při zpřístupňování judikatury ÚS (otázka 5.) c) Hodnocení celkové úrovně stránek (Otázka 6.) DALŠÍ STATISTICKÁ VYHODNOCENÍ VOLNÁ OTÁZKA CO JE TŘEBA ZLEPŠIT? PŘIPOMÍNKY K VYHLEDÁVACÍMU NÁSTROJI a) Výběr z ucelených vyjádření k vyhledávači b) Tematické začlenění připomínek k vyhledávači PREZENTACE ROZHODNUTÍ a) Strukturace textu rozhodnutí a atributy připojené k rozhodnutí b) Třídění rozhodnutí VYJÁDŘENÍ KE VZHLEDU A OBSAHU STRÁNEK a) Grafická úprava stránek b) Nedostatky z hlediska typického obsahu stránek SHRNUTÍ ODPOVĚDÍ NA VOLNOU OTÁZKU a) Připomínky k vyhledávacímu nástroji PODÍL +/- HODNOCENÍ - SROVNÁNÍ SE SLOVNÍM HODNOCENÍM ZÁVĚR JAK ZLEPŠIT WEBOVOU PREZENTACI?...29

3 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR 3 Seznam tabulek a grafů: Tabulka č. 1: Popisná statistika...11 Graf č. 1: Odpovědi na otázku 1. "Elektronické právní databáze používám prakticky neustále při své práci. "...12 Graf č. 2: Odpovědi na otázku 2. "Mám zkušenost s používáním jiných prostředků pro vyhledávání soudních rozhodnutí"...12 Graf č. 3: Profese respondentů Graf č. 4: Věk respondentů Graf č. 5: Zastoupení mužů a žen...13 Graf č. 6: Odpovědi na 3. otázku "Vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné."...14 Graf č. 7: Odpovědi na 4. otázku. "Při vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách málokdy najdu to, co potřebuji."...14 Graf č. 8: Odpovědi na otázku 5. "Stránky Ústavního soudu používám jako nejsnazší cestu pro vyhledání jeho rozhodnutí. "...15 Graf č. 9: Odpovědi na otázku 6. Celkovou úroveň stránek Ústavního soudu hodnotím jako kvalitní Tabulka č. 2: Absolutní a relativní četnosti odpovědí na hodnotící otázky (3. až 6.)...17 Graf č. 10: Přehledné shrnutí poměru kladných a záporných odpovědí na otázky 3. až Tabulka č. 3 : Střední hodnoty...27

4 4 Kapitola Příprava ankety 1. Příprava ankety 1.1 Důvod vyhlášení ankety, její průběh, zaměření a cíl Ústavní soud se rozhodl změnit podobu svých webových stránek. Má jít o změnu skutečně zásadní a Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) záleží na tom, aby tato změna přinesla podstatné zlepšení služeb nabízených uživatelům. Proto byla oslovena internetová veřejnost se žádostí o vyplnění krátké ankety, která zjišťovala spokojenost uživatelů s webovými stránkami 1. Tímto způsobem chtěl ÚS doplnit četné vlastní poznatky o nedostatcích stránek o názory zvenčí, protože uživatelé jsou díky svým zkušenostem odborníky v oblasti problémů spojených s užíváním stránek. Průzkum neměl vyžadovat žádné dodatečné finanční zdroje a neměl nadměrně oddalovat zahájení prací na změně stránek. Proto byl v krátké době vlastními silami sestaven stručný dotazník. 2 Dotazník byl na internetu vystaven dne 28. listopadu 2003 a sňat byl dne 9. ledna 2004 (po 42 dnech, z nichž bylo 28 pracovních 3 ). Nakonec bylo získáno 314 vyhodnotitelných 4 odpovědí a) Šíření ankety Otázka šíření ankety byla velmi ožehavá. Na jedné straně hrozil nedostatek odpovědí, na straně druhé jejich ovlivnění, pokud by se Ústavní soud adresně obracel na jednotlivé respondenty. Výsledné řešení odpovídalo střední cestě mezi těmito úskalími. Upozornění na anketu bylo vyvěšeno na úvodní straně webové prezentace ÚS 5 a bylo doplněno upozorněním v hlavičce nástroje vyhledávajícího v rozhodnutích ÚS 6. Žádosti o vhodnou formu upozornění na existenci ankety byly mj. zaslány 7 učitelům právní informatiky českých a slovenských právnických fakult, učitelům ústavního práva, Soudcovské unii, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, české advokátní komoře, ministerstvu spravedlnosti, oběma komorám Parlamentu ČR, Vládě ČR, celostátním tištěným a elektronickým médiím a nevládním organizacím zabývajícím se právní pomocí v oblasti lidských práv. Díky vstřícnosti provozovatelů byl na serveru e- pravo.cz vyvěšen krátký text informující o anketě. Stejnou vstřícnost projevila i Česká 1 Cíle průzkumu nebyly podrobněji specifikovány. 2 Z hlediska ustálených požadavků na sociologický průzkum má anketa povahu pouhé pilotní studie, avšak standardní postup by byl náročný jak časově, tak finančně. V případných dalších anketách bude možné využít získaných zkušeností. 3 Záměrem bylo ponechat dotazník na síti jeden měsíc, avšak musel být zohledněno, že prosinec je pracovně krátký a konec roku obecně přináší vyšší pracovní zatížení nutně omezující vedlejší aktivity. 4 Vyřazeny byly odpovědi v nichž převažovala nevyplněná pole. 5 Barevně odlišené slovo Anketa. 6 Barevně odlišený text Právě probíhá anketa o kvalitě stránek ÚS. 7 Výrazy zaslat apod. se vztahují na elektronickou poštu. Byly použity jen volně dostupné adresy.

5 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR 5 advokátní komora, která na anketu výrazným způsobem upozornila na svých stránkách. Nepodařilo dosáhnout, aby upozornění na anketu bylo vyvěšeno na veřejně dostupných stránkách justice.cz 8. Vedle toho byli požádáni asistenti soudců Ústavního soudu 9, aby zvážili možnost rozeslání upozorňujícího u svým profesním kolegům. Tato metoda výběru vzorku účelovým zaměřením výběru se jevila jako velmi výhodná, protože jednak umožňovala oslovení relevantní populace a jednak eliminovala riziko, že Ústavní soud bude nevyžádanou poštou obtěžovat uživatele internetu. (Tento aspekt přímé propagace byl skutečně velmi citlivý.) Vedle toho bylo osloveno cca 100 adv. kanceláří náhodně, tak jak je vyhledal vyhledávač Google. Přesto bylo shromážděno pouze o něco málo více než 300 odpovědí. Když koncem roku nedosahoval počet odpovědí ani čísla 300, bylo rozhodnuto, že anketa nebude sňata k , jak bylo v jejím záhlaví původně avizováno. Když však ani po osmi dnech nového roku průměrný denní počet odpovědí nepřesáhl dvě, bylo jasné, že ani prodloužení ankety do konce měsíce neumožní získání alespoň 500 odpovědí, což je minimální hranice, která umožňuje vyhodnocovat výsledky pomocí sofistikovanějších statistických analýz, s potřebnou mírou spolehlivosti. O dosažení optimální hranice 1000 odpovědí nebylo možno za této situace uvažovat vůbec. Proto byl předseda ÚS požádán aby anketu ukončil 10. Zvolená metoda výběru respondentů (jednalo se o samovýběr), společně s malou velikostí vzorku vedou k obezřetnosti při práci s výsledky kvantitativní části ankety, neznamená to však, že výsledky jsou bezcenné či nepoužitelné. 1.2 Dramaturgie dotazníku Otázky byly adresovány zejména odborné 11 veřejnosti. Byl zvolen počet deseti otázek, tak aby jeho vyplnění zabralo asi pět minut, protože předpokládaná ochota vyplňovat zdarma podobné ankety není příliš velká. Tři otázky měly socio-demografické zaměření (věk, profese, pohlaví); dvě otázky měly za cíl zařadit získané odpovědi dle relevance (používání elektronických právních databází, vyhledávání na webstranách jiných 8 Důvodem byla zaneprázdněnost odpovědného pracovníka ministerstva. 9 Dle 9 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve znění pozdějších předpisů může být jmenován asistentem bezúhonný občan, který má vysokoškolské právnické vzdělání. 10 Nebylo únosné čekat dále, až se vzorek naplní do požadované velikosti, resp. to snižovalo použitelnost výsledků, protože ÚS musí urychleně vyměnit své silně zastaralé a v mnohých aspektech nedostatečné softwarové a hardwarové vybavení. Z důvodu úspor nákladů je informační přezbrojení na úroveň odpovídající jak době, tak postavení ÚS, pochopitelně zadáváno a řešeno jako celek. Omlouváme se všem, kteří byli ukončením ankety zaskočeni. 11 Důraz na odborné publikum vychází z povahy výsledků rozhodovací činnosti soudu, které se při vší snaze o sdělnost a srozumitelnost, neobejdou bez odborného výraziva a vyžadují např. alespoň základní obeznámenost nejen s procesními pravidly řízení před ÚS, jeho pravomocemi a se znalostí důsledků postavení ÚS v rámci judikativy atd. Proto je oprávněné domnívat se, že informace o rozhodování jsou šířeny v rámci dvoustupňového schématu komunikace: ÚS odborná veřejnost (jak právníci, tak např. specializovaní žurnalisté veřejnost.

6 6 Kapitola Příprava ankety soudů) 12. Čtyři otázky byly zaměřeny na spokojenost se stránkami, s tím že jedna zjišťovala celkovou spokojenost a tři otázky se ptaly na zkušenosti s vyhledáváním v rozhodnutích Ústavního soudu (přehlednost a snadnost vyhledávání, úspěšnost vyhledávání, priorita webu ÚS, jako zdroje informací o obsahu rozhodnutí). Respondenti vyjadřovali svůj názor na položené otázky v rámci škály určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne a měli označit odpověď nejvíce odpovídající jejich názoru. Jedna otázka byla volná a byla zaměřena na možná zlepšení a doplnění stránek. Otázky směřovaly k cíli průzkumu, jímž bylo dodat podklady pro zvýšení komunikačního standardu ÚS v oblasti internetové prezentace a vyhledávání v rozhodnutích ÚS. V následujících podkapitolách bude stručně pojednáno o motivaci, která vedla k zařazení jednotlivých otázek, o jejich cíli a budou zmíněny i dramaturgické aspekty dotazníku (zdůvodnění pořadí a znění otázky). Nakonec bude, na základě výsledků popisné statistiky, hodnoceno jak se zvolená formulace otázky osvědčila (popisná statistika je níže přehledně shrnuta). 1.3 Jednotlivé otázky: záměr a úspěšnost jeho naplnění 1.3. a) Otázka 1. Elektronické právní databáze používám prakticky neustále při své práci. Otázka měla odlišit informatického laika od člověka, který je dobře seznámen s logikou vyhledávání v elektronických databázích - měla odlišit osoby, které jsou seznámeny se současnými standardy, od osob v tomto nezkušených. Na začátek byla zařazena proto, aby dala najevo specializované zaměření ankety, přitom se nijak nepředpokládalo, že by šlo o otázku, která bude budit obavy. 13 Medián, stejně jako modální hodnota byla 1 (určitě ano). 14 Odpovídaly poučené osoby. Z popisné statistiky dále vyplývá, že čtyři osoby, které jinak většinu odpovědí vyplnily, na tuto otázku neodpověděly. Jde o jedno procento vzorku, což je přijatelné. Z výsledků vyplynulo, že tato otázka, společně s otázkou druhou možná plnila i určitou filtrační funkci, protože dvě osoby, které u obou otázek vyplnily jednu z negativních odpovědí od dalšího vyplňování upustily, 15 opačný případ se nevyskytl. Orientace na zkušenost s databázemi byla nutná, protože záměrem bylo získat pokud možno poučená hodnocení. Nijak to neznamená, že k potřebám laiků (právních či informatických) nebude přihlíženo, avšak muselo být prověřeno, zda indikované potíže s vyhledávacím 12 Těchto pět odpovědí mělo vytvořit soubor nezávislých proměnných. 13 Pak by nemohla být na začátku. 14 K přiřazení hodnot viz dále. 15 Do vyhodnocení pochopitelně nebyly zahrnuty.

7 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR 7 nástrojem pramení primárně v jeho povaze, nebo jen v jeho zdánlivé nevstřícnosti, která zkušeným osobám nečiní potíže b) Otázka 2. Mám zkušenost s používáním jiných prostředků pro vyhledávání soudních rozhodnutí (např. ) Opět bylo usilováno o zjištění relevance obdržené odpovědi. Pomocí příkladmého výčtu obdobných webstránek (v návaznosti na otázku první) vymezovala otázka druhá referenční rámec ankety. V dotazníku byl nabídnut přímý odkaz na stránky Ústavného súdu SR, Nejvyššího soudu ČR, Evropského soudu pro Lidská práva, Evropského soudního dvora v Lucemburku, Spolkového Ústavního soudu SRN a Švýcarského Nejvyššího soudu 16. Modus a medián této otázky tvořila hodnota 2 17 ( spíše ano ). K nevyplnění došlo opět ve čtyřech případech, což je přijatelné. Zařazení otázky mělo pozitivní vliv na odpovědi na otázku sedmou (z hlediska struktury i obsahu), protože mnozí odpovídající podávali srovnávací hodnocení s nabídnutými stránkami c) Otázka 3. Vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné. Třetí otázka přímo testovala hypotézu, že na dosavadním vyhledávacím nástroji není třeba nic měnit. Otázka byla pozitivně vychýlena a u respondentů nevyvolávala potíže. Modální hodnotou, stejně jako mediánem byla odpověď 4. ( spíše ne ), tedy nejvíce respondentů, spíše nesouhlasilo s názorem, že vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné d) Otázka 4. Při vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách málokdy najdu to, co potřebuji. Čtvrtá otázka naopak přímo testovala hypotézu, že webová prezentace rozhodnutí je naprosto vadná. Otázka 3. a 4. se vzájemně kontrolovaly, protože se vztahovaly k obdobným aspektům vyhledávacího nástroje. Vzhledem ke zvláštní povaze činnosti ÚS, k výše popsané metodě výběru vzorku, stejně jako k neanonymní povaze veškerých webových interakcí 18 bylo nutno zabývat se eliminací motivace respondentů dát požadovanou, resp. líbivější odpověď. Nakonec byla zvolena otázka opačné orientace, která měla zastřenou formu, tak aby byly pokud možno eliminovány automatismus odpovědí a zmíněná snaha dát 16 Odkaz na stránky Nejvyššího správního soudu, které mají mezi srovnatelnými institucemi patrně nejvyšší úroveň, zařazen nebyl, protože otázka zjišťovala zkušenosti s vyhledáváním, NSS však rozhodnutí na svých stránkách zatím nevystavil. 17 K přiřazení hodnot viz str Ubezpečuji respondenty, že byla respektována výzkumná etika a že IP adresy byly smazány.

8 8 Kapitola Příprava ankety požadovanou odpověď. (Záměrně nebyla volena formulace vždy najdu co potřebuji ani přímé opozitum nikdy nenajdu co potřebuji.) Byl zvolen mírnější výraz málokdy najdu, kde byl upřednostněn výraz málokdy, 19 před výrazem zřídka, tak aby byl podtržen uvolněný charakter otázky. To vše mělo podvědomě ulehčit vyslovení kritického názoru. 20 U této otázky došlo k největšímu počtu odmítnutí odpovědět (9, tj. 2,87 %), což může souviset s pocitem, který dva respondenty vedl k tomu, že označili tuto otázku za citově zabarvenou a požadovali její vyřazení ze sady otázek 21. Jeden z účastníků argumentoval tím, že slovo málokdy mohlo být dáno jako jedna z variant odpovědí, nikoli jako otázka, druhý, bez další argumentace požadoval jeho vypuštění 22. Příznačné je, že proti pozitivní vychýlenosti otázky předchozí neprotestoval nikdo. S přihlédnutím ke všemu uvedenému si myslím, že otázka se osvědčila. Je dobře, že byla do výzkumu zařazena 23. Pokud je dosavadní vyhledávací nástroj dostatečný, měla znít drtivá většina odpovědí určitě ne s minimem odpovědí spíše ano resp. určitě ano. Modus a medián této otázky tvořila kategorie spíše ne, tedy umírněný nesouhlas s nabízenou otázkou negativně hodnotící vyhledávací nástroj. V této souvislosti je inspirativní volná odpověď jedné respondentky, která napsala: Pokládám za poměrně složitý a nejednoznačný způsob zadávání vyhledávacích parametrů. Vyznačila jsem sice shora, že spíše vždy najdu, co hledám, ale je to se značnou časovou ztrátou ( o duševních útrapách, když to nejde, nemluvě). Tato odpověď nesvědčí pro potvrzení nulové hypotézy (na vyhledávači nic neměnit) e) Otázka 5. Stránky Ústavního soudu používám jako nejsnazší cestu pro vyhledání jeho rozhodnutí. Pátá otázka měla klíčový význam, protože zjišťovala plnění účelu webové prezentace levně 25 a pružně podávat kvalitní informace o vlastním obsahu rozhodovací činnosti 19 Je obsažen ve Slovníku spisovné češtiny. 20 O podobném využití otázek ze silnější citovou náloží, k překonání tendence volit líbivější odpověď, hovoří Miloslav Disman [Jak se dělá sociologický výzkum, Karolinum, 1993, str. 153]. 21 Možná vadila zdánlivá orientace otázky na vyhledávací schopnosti respondenta. Pokud by např. otázka zněla Vyhledávací nástroj neumožňuje nalézt potřebná rozhodnutí., šlo by o otevřenou obdobu otázky předchozí (byť ve formě negace) a nebylo by ji třeba zařazovat. 22 Příslušné pole zůstalo v dotazníku nevyplněno. 23 To však nebrání event. promýšlení dalších variant. 24 Dosavadní zkušenosti vedou k domněnce, že u určitého procenta osob, které se domnívají, že jim vyhledávač poskytl všechna rozhodnutí a přitom nemají přístup ke Sbírce nálezů a usnesení může jít o pocit klamný, protože je otázkou, odkud odjinud čerpají informace o rozsahu a obsahu rozhodovací činnosti ÚS, než z vyhledávače, který je vnímán s rozpaky. 25 Ve srovnání s cenou knižních sbírek, resp. cenou právních databází, je internet velmi levný, a to i když budou zohledněny telekomunikační poplatky (jež jsou v ČR stále vysoké).

9 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR 9 Ústavního soudu. Prověřovala se funkčnost stránek ve velmi citlivém bodě. Vzhledem ke své důležitosti byla zařazena doprostřed dotazníkové sady. Modem a mediánem byla hodnota 4 ( spíše ne ), tedy nejvíce respondentů se shodlo na zdrženlivě negativním postoji ke stránkám jako nejsnáze dostupnému zdroji informací o rozhodovací činnosti soudu. Tyto osoby najdou jinde informace snadněji f) Otázka 6. Celkovou úroveň stránek Ústavního soudu hodnotím jako kvalitní. Šestá otázka měla zaměřit pozornost i k jiným obsahovým složkám webových stránek, než je vyhledávací nástroj, mj. též k jejich grafické podobě 26. Navozovala také neutralitu vymezení problémového okruhu pro následující volnou otázku. Čtyři osoby otázku nevyplnily. Modální hodnotou, stejně jako mediánem souboru odpovědí na tuto otázku bylo číslo 2 ( spíše ano ), tj. umírněná spokojenost. Zdálo se, že korespondence s ostatními odpověďmi je malá. Zde vznikla malá záhada 27 (viz dále) g) Otázka 7. Co by měl Ústavní soud zlepšit, popř. co postrádám (u webové prezentace a u vyhledávacího nástroje, apod.) Vzhledem k tomu, že šlo o první šetření tohoto druhu, byla zařazena jedna volná otázka, tak aby bylo získáno co nejširší spektrum podnětů a aby názory uživatelů nebyly nadměrně redukovány (měla umožnit vyjádření mimo poměrně striktní rámec nabízených odpovědí a shromáždit co největší sumu myšlenek a nápadů na doplnění informačního servisu.) Určitou roli hrála též obava z případných důsledků možných chyb, vyplývajících z nevhodné formulace otázek. Z důvodu snadnějšího vyhodnocení byli respondenti vedeni k heslovitému vyjádření v 500 znacích (odpovídá asi 10 normořádkům), prakticky však nebyl rozsah odpovědi omezen 28. Možnosti vyjádřit se ve volnější formě využívali respondenti překvapivě často - nějakou připomínku uplatnilo 138 (tj. 44%) respondentů, prázdných zůstalo 176 polí. Průměrná délka odpovědí zde byla 27 slov, resp. 157 znaků h) Otázka 8. Jsem: soudce advokát (notář) státní zástupce čekatel, koncipient, asistent, odborný pracovník zabývající se právem policista učitel právního oboru student práv někdo jiný. Osmá otázka zjišťovala profesní postavení respondentů, tak aby bylo mimo jiné zjištěno, kdo má zájem o stránky ÚS a zde vystavená rozhodnutí. Kategorie byly voleny jednak s přihlédnutím k procesní povaze řízení před ÚS a jednak zkušenostním 26 Nutnost změny grafické podoby stránek byla prvotním impulsem ke snaze o změnu stránek. 27 A velká výzva pro interpretační schopnosti. 28 Ostatně jeden respondent to vyzkoušel a zadal do volného pole přes znaků písmen m a i. 29 Vypočítáno dle údajů nástroje Statistika dokumentu editoru MS Word a vydělením počtem odpovědí.

10 10 Kapitola Příprava ankety odhadem typových okruhů osob, které musí často pracovat s rozhodnutími ÚS. Kategorie nebyly plně disjunktivní, protože např. u učitelů právních oborů je typický souběh jejich profese s profesí další (advokát, soudce, státní zástupce). Vycházelo se z předpokladu, že respondenti budou schopni přiklonit 30 se k té profesní kategorii, v rámci níž převážně pracují s rozhodnutími ÚS (dva tázaní upozornili, že kombinují profesi učitel koncipient, resp. učitel - st. zástupce.) Nevyplněny zůstaly dva dotazníky, další problémy se nevyskytly. Modální kategorií byli studenti, medián 31 tvořila kategorie čekatel, koncipient, asistent, odborný pracovník zabývající se právem. Výhledově lze uvažovat o změnách, např. o zavedení kategorie publicista, resp.novinář zabývající se justicí i) Otázka 9. Je mi: 0-19let 20-24let 25-34let 35-44let 45-54let 55+ Devátá otázka zjišťovala věk. Kategorie byly voleny v zásadě desetileté, přičemž spodní a horní hranice byla širší, tak aby byla respektována jednak věková struktura osob odborně využívajících rozhodnutí ÚS a jednak věková struktura uživatelů internetu. Bylo sporné, kde nastavit spodní úroveň. Přihlédnutí k procesním předpisům velelo začít někde u 24 let, což při obecné věkové struktuře uživatelů internetu hrozilo marginalizací velkého počtu odpovědí. Navíc již bylo řečeno, že anketa nemířila jen na právní profesionály. Proto byla vložena mezikategorie let, která byla pětiletá. Zde by totiž použití desetiletého rozmezí zahrnovalo velmi nesourodou skupinu. Kategorie a 55 a více let nakonec zůstaly nezastoupeny. Ukázalo se (opačně s úvodním předpokladem), že respondenti nijak nevybočují z typické věkové struktury uživatelů internetu. Tyto kategorie lze výhledově spojit a bylo by lze uvažovat o rozdělení kategorií a let. Modální kategorií, stejně jako mediánem byla kategorie let. Pouze dva respondenti tuto otázku nevyplnili j) Otázka 10. Jsem: žena muž. Desátá otázka, stejně jako dvě předchozí, zjišťovala socio-demografický status respondentů. Měly pomoci odhalit případné jednostrannosti ve výběru vzorku. Jde o otázku s druhým největším počtem nevyplněných odpovědí Naštěstí však respondenti otázku většinově neignorovali a umožnili tak, na základě srovnání s jinými výzkumy (viz níže), posoudit reprezentativnost ankety. Modus a medián tvořila kategorie muž. 30 Zavedení možnosti označení více než jedné profese nebylo (pro statistické vyhodnocení) praktické. 31 Při seřazení kategorií zleva doprava tak jak jsou uvedeny v záhlaví otázky. 32 To již bylo signalizováno v průběhu testování dotazníku uvnitř ÚS.

11 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR Přiřazení čísel jednotlivým odpovědím a popisná statistika Pro potřeby statistické analýzy bylo u odpovědí na otázky první až šestou provedeno následující přiřazení hodnot odpovědí: určitě ano ~1, spíše ano ~ 2, spíše ne ~ 4, určitě ne ~5, nevyplněno ~ 3. Tento postup přiblížil význam střední hodnoty běžnému chápání tím, že převedl hodnocení do školní škály. U odpovědi na čtvrtou otázku bylo přirozeně provedeno rekódování, tak aby měly odpovědi stejnou orientaci: určitě ano ~ 5, spíše ano ~ 4, spíše ne ~ 2, určitě ne ~ 1, nevyplněno ~3 (odpověď 4.) 33 Než postoupíme dále, bude vhodné dosud uvedené údaje přehledně shrnout. Tabulka č. 1: Popisná statistika Otázka Medián asistent muž Modus student muž Směr. odchylka 36 0,994 1,390 1,315 1,231 1,468 1, Hladina spolehlivosti (95,0%) 37 0,111 0,155 0,147 0,139 0,164 0, Počet vyplněných Počet odmítnutých odpovědí Stř. hodnota 1,639 2,487 3,193 3,003 3,032 3, Chyba stř. hodnoty 0,056 0,079 0,075 0,071 0,083 0, Zdroj: Nástroj Analýza dat - popisná statistika MS EXCEL Poslední dva řádky přitom otevírají bránu k další kapitole, která je věnována analýze četností. Střední hodnota, průměrná známka (s uvedenou chybou) umožňuje získat jasnější představu o hodnocení stránek souborem respondentů. Z řádků Počet vyplněných a Počet odmítnutých odpovědí lze usoudit, že soubor odpovědí byl ze statistického hlediska velmi nízký. To podstatně omezilo možnost nasazení původně uvažované analýzy sofistikovanými nástroji analytické statistiky. 33 Odpovědi na 8. až 10. otázku měly povahu nominálních proměnných a jejich ordinalizace nepřinesla žádné významné výsledky. 34 Pokud seřadíme všechny odpovědi podle velikosti, je tato hodnota uprostřed takto seřazeného souboru odpovědí. 35 Jde o odpověď s nejvyšší četností výskytu. 36 Vypovídá o tom, jak dobře průměr charakterizuje populaci. Měří tak homogennost souboru. 37 Hladina spolehlivosti pro střední hodnotu s významností 5 %.

12 12 Kapitola Četnosti výskytů jednotlivých odpovědí (grafy) 2. Četnosti výskytů jednotlivých odpovědí (grafy) 2.1 Popis respondentů 2.1. a) Poučenost respondentů (otázky 1. a 2.) Téměř devět desetin respondentů se označilo za osoby často 38 pracující s právními databázemi. Graf č. 1: Odpovědi na otázku 1. "Elektronické právní databáze používám prakticky neustále při své práci. " určitě ano 60% spíše ano 29% určitě ne 1% spíše ne 10% A tři pětiny respondentů měly zkušenosti s vyhledávacími nástroji jiných soudů. Graf č. 2: Odpovědi na otázku 2. "Mám zkušenost s používáním jiných prostředků pro vyhledávání soudních rozhodnutí" spíše ne 26% určitě ne 9% určitě ano 31% Na základě četností jednotlivých odpovědí u těchto dvou sebezařazení lze uzavřít, že respondenti hodnotící stránky Ústavního soudu patřili mezi osoby, které znají specifika právních databázových systémů a umí vyhledávat v internetových vyhledávačích soudních rozhodnutí. Z tohoto hlediska šlo o velmi relevantní vzorek a požadavek účelového zaměření na znalou populaci byl splněn. spíše ano 34% 38 Respondenti udávající odpověď spíše ano nebo určitě ano soudí, že je neustále používají.

13 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR b) Struktura respondentů dle profese, věku a pohlaví (otázky 8., 9. a 10.) Nejvíce zastoupenou skupinou byli studenti právnických fakult, těsně následovaní skupinou právních odborníků pomocných právních profesí, do níž byli zahrnuti čekatelé, koncipienti, asistenti soudců 39, odborní právní pracovníci apod. Obě skupiny dohromady tvořily tři pětiny souboru. Překvapivě málo byli zastoupeni učitelé práva 40 a soudci, každá skupina tvořila jednu třiatřicetinu souboru, což je dvakrát méně než u státních zástupců, kteří tvořili jednu šestnáctinu. Graf č. 3: Profese respondentů. ostatní 12% student práva 31% učitel práva 3% soudce 3% policista 1% advokát 14% státní zástupce 6% čekatel 30% Naopak advokáti 41 představovali téměř jednu sedminu souboru. Není naším úkolem zabývat se příčinou této proporční skladby. Vypovídá pouze o tom, jak byl vzorek složen a protože nebyla k dispozici referenční data o tom, jak často tyto profesní skupiny užívají internet, nelze ani ověřit, za zde nedošlo ke zkreslení. Jiná situace je u struktury vzorku dle pohlaví a věku. Zde referenční data existovala. 42 Srovnání potvrdilo internet jako generační zdroj informací, využívaný téměř třikrát více muži než ženami. Třem čtvrtinám uživatelů je méně než 35 let. Vzorek nebyl vzhledem k populaci deformován. Graf č. 4: Věk respondentů Graf č. 5: Zastoupení mužů a žen 55+ let let 0% let 0% 24% 0-19 let 1% let 32% žena 26% let 43% muž 74% 39 Asistenti s právnickým vzděláním nyní pracují na Nejvyšším soudu, Nejvyšším správním soudu a Ústavním soudu. 40 Pokud však přihlédneme k absolutnímu počtu soudců a učitelů, nejde o špatný výsledek. 41 Do této skupiny, byli v souladu s úpravou zákona o Ústavním soudu zahrnuti i notáři, ale je vysoce pravděpodobné, že byli zastoupeni zcela okrajově. 42 K věkové struktuře srov: Network Media service: Uživatelé českého internetu pod drobnohledem, listopad Ženy tvoří 28% uživatelů internetu a 76% uživatelů je méně než 35 let. (Tato strukturní data jsou potvrzována i jinými studiemi, avšak jen tato byla v daném čase na internetu volně dostupná.)

14 14 Kapitola Četnosti výskytů jednotlivých odpovědí (grafy) 2.2 Hodnotící odpovědi 2.2. a) Srozumitelnost a efektivita vyhledávacího nástroje (otázky 3. a 4.) Z hlediska porovnání umírněných spíše odpovědí, jsou názory vyrovnané. Zaujme však relativně vysoký podíl odpovědí s jistotou označujících vyhledávání v rozhodnutích za nepřehledné, resp. nesnadné, kterých je dvakrát tolik než osob, které vyhledávání s jistotou označily za přehledné a snadné. Graf č. 6: Odpovědi na 3. otázku "Vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné." určitě ne 17% určitě ano 8% spíše ne 38% Nulová hypotéza, že není třeba vyhledávač měnit (popř. jen lépe instruovat uživatele), není těmito výsledky potvrzována. Čtvrtá otázka měla testovat hypotézu, že webová prezentace rozhodnutí je naprosto vadná. Celkový poměr kladných a záporných odpovědí na čtvrtou otázku je vyrovnaný a to i v obou protikladných podkategoriích. Zdánlivě zde výzkum nepřinesl nic vypovídajícího. Ale to platí jen pokud se nepodíváme na znění otázky. Tato otázka byla negativně vychýlena. Přihlédneme-li k této vychýlenosti otázky, pak musíme konstatovat, že každý druhý uživatel při hledání v rozhodnutích spíše neuspěje. To je velmi nepříjemné, zejména když každý jedenáctý respondent s jistotou tvrdí, že při vyhledávání v rozhodnutích málokdy najde to, co potřebuje. spíše ano 37% Graf č. 7: Odpovědi na 4. otázku. "Při vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách málokdy najdu to, co potřebuji." určitě ne 8% určitě ano 9% spíše ne 42% spíše ano 41% Tento fakt nemůže zvrátit ani téměř shodný počet osob zastávající přesně opačný názor - úspěšní musí být všichni.

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

Dotazník spokojenosti rodičů na Základní škole Mánesova

Dotazník spokojenosti rodičů na Základní škole Mánesova Dotazník spokojenosti rodičů na Základní škole Mánesova Závěrečná ZPRÁVA ŠKOLSKÉ RADY 1 Vymezení a specifikace řešeného problému Problém řešený v tomto dokumentu vyplývá z řady negativních reakcí zákazníků,

Více

Využití Oborové brány TECH

Využití Oborové brány TECH Využití Oborové brány TECH ve sledovaném období 1.9.2008 31.12.2008 Vypracováno v Oddělení speciálních služeb STK Průzkum vedla Andrea Kučerová Obsah Obsah... 2 Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s.

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. INSPO 2008 Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. 1 Představení centra TEREZA a Seznamu Počátky a model spolupráce Možnosti přístupu, realizace a testování Dosažené

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1.

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1. Článek 1 Účel soutěže 1) Účelem soutěže je vyhledat a ocenit nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách obcí ČR. Cílem je motivovat jejich vedení k uživatelsky

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Přehlednost a funkčnost bankovních sazebníků

Přehlednost a funkčnost bankovních sazebníků Cíl setkání debata nad významem sazebníku z pohledu jednotlivých bank představení rozdílných přístupů bank ke struktuře a zpracování sazebníků snaha o větší přehlednost a srozumitelnost bankovních sazebníků

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění Vypořádání připomínek z 2. kola veřejné konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí

Více

Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou"

Záznam uživatelského testování Pojištění před zahraniční cestou Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou" Vypracoval: Filip Zwyrtek Testované internetové stránky pojišťoven (http://www.ceskapojistovna.cz/) (http://www.csob.cz/) Česká podnikatelská

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva. Ústav pro studium totalitních režimů. 25. června 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva. Ústav pro studium totalitních režimů. 25. června 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva Ústav pro studium totalitních režimů 25. června 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohody mezi Ústavem pro studium totalitních režimů a firmou Factum Invenio

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Návod k použití: přidat novou studii.

Návod k použití: přidat novou studii. Návod k použití: Prospektivní randomizované studie jakožto vědecké práce nejvyšší validity určují další směřování diagnosticko-terapeutických postupů napříč všemi obory medicíny. Vzhledem k nutnosti kvantitativně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli?

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli? JEDNORÁZOVÉ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE SENIORŮ V MZM CÍL Zjistit v návaznosti na předchozí Výzkum návštěvníků 55+ další aspekty související s návštěvou seniorů v muzeu a také jejich případný

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO Zimní semestr 2014/2015 PEF ČZU 3. cvičení opakování předchozího cvičení, empirický model výzkumného problému v sociologickém výzkumu/tvorba dotazovacího nástroje Vyučující:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně V tomto článku bychom se rádi věnovali otázce, jak poznat již z grafického náhledu vztahy a závislosti v analýze rozptylu. Pomocí následujících grafických zobrazení

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného Ministerstvo spravedlnosti 2010 1 P ř e d k l á d a c í z p r á v a I. Základní

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Josef Basl, Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Čtenářská gramotnost žáků v České republice byla dosud zjišťována v rámci dvou mezinárodních

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Univerzální postup zřízení certifikátů pro přístup do Czech POINT

Univerzální postup zřízení certifikátů pro přístup do Czech POINT 1 Univerzální postup zřízení certifikátů pro přístup do Czech POINT 1.1 Úvodní informace Tento dokument popisuje, jak si konkrétní obec zařídí vše potřebné pro vydání certifikátů k přihlašování do projektu

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555.

V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555. Dotazník pro příspěvkové organizace MAS Stolové hory Vážení zástupci příspěvkových organizací, dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb příspěvkových organizací

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více