P Ř Í L O H A k účetní závěrce za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í L O H A k účetní závěrce za rok 2013"

Transkript

1 1 P Ř Í L O H A k účetní závěrce za rok 2013 Údaje přílohy jsou sestaveny z údajů účetních písemností a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici a jsou uvedeny v tisících Kč. I. OBECNÉ ÚDAJE Název firmy: Zemědělská společnost Vítějeves a.s. Sídlo firmy: Vítějeves čp. 74, Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: IČO: Rozvahový den: Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1476 Rozhodující předmět podnikání:zemědělská výroba obiloviny, olejniny, chov skotu Ostatní předmět podnikání dle výpisu z Obchodního rejstříku. Neexistují žádné fyzické ani právnické osoby, které by měly podstatný vliv nebo rozhodující vliv a vlastnily více jak 20 % základního kapitálu. Neexistuje žádná firma, v níž by účetní jednotka měla podstatný nebo rozhodující vliv dle ( 66a) obchodního zákoníku a 22 odst. 2 zákona o účetnictví. V roce 2013 nedošlo k zásadní změně organizační struktury podniku. Zaměstnanci, osobní náklady: průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 31 z toho řídících orgánů: 3 mzdové náklady celkem: z toho řídících orgánů: 753 sociální a zdravotní pojištění celkem: z toho řídících orgánů: 254 statutární orgán:odměna celkem: 84

2 2 dozorčí rada:odměny celkem: 18 osobní náklady celkem: Výše vlastního kapitálu: Výše základního kapitálu: V roce 2013 nedošlo k žádným změnám ve složení představenstva a dozorčí rady. Složení představenstva k : Předseda představenstva: ing.kobelková Běla Místopředseda představenstva: Klemša Josef Lorencová Tamara Prudil Radomír Luňáčková Eva Halva Josef Sychrová Miloslava Složení dozorčí rady k : Předseda dozorčí rady: Jachan Jiří Místopředseda dozorčí rady: Kobelka Jaroslav Kašpar Miroslav Půjčky ani úvěry členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů nebyly poskytnuty. II. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT Rozpis přijatých provozních dotací: Zaúčtování na účtě : Účel dotace: tis.kč Údržba travních porostů v méně přízn.oblastech 866 Na přežvýkavce Na pojištění plodin 63 Na krávy chované v syst. s tržní produkcí 276 Na údržbu a zlepšení genet.potenc.dojnic 25 Na pojištění zvířat 59 Na plochu Na poradenské služby 40 TOP-UP - 70 AEO údržba trvalých trav.porostů 524 Celková výše provozních dotací: Zaúčtováno na účtě : Na úroky z úvěrů od PGRLF 148

3 3 V roce 2013 byla přijata investiční dotace na pořízení samonakládacího přepravníku balíků ve výši 238 tis. Kč. Rozpis úvěrů a jejich jištění : A. BANKOVNÍ: K měla Zemědělská společnost Vítějeves a.s. 2 dlouhodobé bankovní úvěry a 2 krátkodobé bankovní úvěry. 1. Dlouhodobý úvěr u ČS a.s. Svitavy ve výši tis. Kč na rekonstrukci NK Vítějeves a dojírny. Měsíční splátka činí ,-- Kč, poslední splátka je plánována na Úroková sazba je 5,87 %. Pro tento úvěr je následující zástava: k. ú. Vítějeves - nemovitosti Budova čp. 74,k.ú. Vítějeves na st.parc. č Budova čp. 156 k.ú. Vítějeves Budovy bez čp. na staveb. parcele č. 244,246/1,246/2,246/3,246/4,248/1, 270,271/1,271/2,272,279,283,291,292/2,293/1,294,296/1,296/4,297/1, 297/2,298,299/1,299/2 - pozemky Zastavěná plocha p. č.244,246/1,246/3,269,270,271/1,272,279,283,291, 292/2,293/1,294,296/1,297/1,299/2,246/4,248/1,271/2,1696 Trvalé travní porosty p. č. 452/7 Zahrada p. č. 454/6 Ostatní plocha p. č. 1203/4,1203/5,1402/1 k.ú. Bělá nad Svitavou - nemovitosti Budova bez čp. na stav. parcele č pozemek Zastavěná plocha p.č Dlouhodobý úvěr u ČS a.s. Svitavy ve výši tis. Kč na rekonstrukci SK Vítějeves. Měsíční splátka činí ,-- Kč. Poslední splátka je plánována na , úroková sazba je 6,3 %. Zástava je stejná jako u úvěru na rekonstrukci NK a ještě se rozšířila o: Pozemky - orná půda p. č. 1036,1044,1144,1171,583/5, 583/6, 584/7, 595/1, 595/3, 584/4, 584/5, 584/6 TTP p. č. 1145, 595/2, 595/5 ostatní plocha p.č. 470/1, 602/6. 3. Krátkodobý úvěr u ČS a.s. Svitavy ve výši 409 tis. Kč na nákup strojů. Tento úvěr je jištěn kompaktomatem FARMET K 6OOPS,secím strojem LEMKEN, traktorem NEW

4 4 HOLAND, servisní rukou AGRI, technologii kravína a parcelami: k.ú. Starý Svojanov: p. č. 317/2 k.ú. Bohuňov: p.č. 94/21 k.ú. Študlov: p. č. 115/41,115/43,115/53,115/58 k.ú. Rohozná: p. č. 467/1,467/2 k.ú. Předměstí: p. č. 376,386/2,387,375,385/2,386/4,387/2 k.ú. Chrastavec: p.č. 239,240,241,247,805,813,815,159/15,243,244,286,290,293/3,293/4, 293//5,293/6,293/7,294/1,297/4,341/1,413,806,812,818/4. Měsíční splátka činí ,-- Kč. Poslední splátka je plánována na , úroková sazba je 5,13, dotace na úroky z PGRLF činí 4 %. 4. Krátkodobý provozní úvěr u KB Svitavy ve výši tis. Kč, splatný v 3/2014. B. OBCHODNÍ: K měla Zemědělská společnost Vítějeves a.s. 7 obchodních úvěrů. 1. Obchodní úvěr u ERSTE Leasing, a.s. Znojmo ve výši 282 tis. Kč na nákup pozemků. Měsíčně se splácí i s úroky ,-- Kč. Poslední splátka je plánována na , úroková sazba je 7 %. Pro tento úvěr je následující zástava: k. ú. Starý Svojanov: pozemek p. č. 305 ostatní plocha pozemek p. č. 308 TTP pozemek p. č. 311/1 orná půda pozemek p. č. 311/2 orná půda pozemek p. č. 328 orná půda pozemek p. č. 549 orná půda pozemek p. č. 550 ostatní plocha pozemek p. č. 551/1 orná půda pozemek p. č. 551/2 orná půda pozemek p. č. 552 orná půda pozemek p. č. 641 ostatní komunikace pozemek p. č. 304 orná půda pozemek p. č. 312 orná půda pozemek p. č. 313 orná půda pozemek p. č. 314 orná půda pozemek p. č. 315 orná půda pozemek p. č. 316 orná půda 2. Obchodní úvěr u ERSTE Leasing, a. s. Znojmo ve výši 712 tis. Kč na nákup sběracího vozu JUMBO 6600L. Měsíční splátka i s úroky je ,-- Kč. Poslední splátka je plánována na , úroková sazba je 5,85 %, dotace na úroky z PGRLF činí 4 %. Zástavu tvoří sběrací vůz JUMBO 6600 L. 3. Obchodní úvěr u SG Equipment Finance s.r.o. Praha ve výši 327 tis.kč na nákup lisu na kulaté balíky. Měsíční splátka i s úroky a pojištěním je ,84 Kč. Poslední splátka je plánována na , úroková sazba je 6 %, dotace na úroky z PGRLF činí 3 %. Zástavu tvoří lis na kul.balíky. 4. Obchodní úvěr u SG Equipment Finance s.r.o. Praha ve výši 979 tis. Kč na nákup

5 5 postřikovače NAPA 3500/24/18. Měsíční splátka i s úroky a pojištěním je ,89 Kč Poslední splátka je plánována na , úroková sazba je 4,5 %, dotace na úroky z PGRLF činí 3 %. Zástavu tvoří postřikovač NAPA. 5. Obchodní úvěr u SG Equipment Finance s.r.o. Praha ve výši tis. Kč na nákup Traktoru NEW HOLLAND T Měsíční splátka i s úroky a pojištěním je ,39 Kč. Poslední splátka je plánována na , úroková sazba je 3,75 %, dotace na úroky z PGRLF činí 2,5 %. Zástavu tvoří traktor NEW HOLLAND. 6. Obchodní úvěr u ERSTE Leasing, a.s. Znojmo ve výši 680 tis. Kč na nákup rozmetadla ADS 120. Měsíční splátka i s úroky je Kč. Poslední splátka je plánována na , úroková sazba je 3,9 %, dotace na úroky z PGRLF činí 2,5 %. Zástavu tvoří rozmetadlo. 7. Obchodní úvěr u ERSTE Leasing, a.s. Znojmo ve výši 796 tis. Kč na nákup krmného vozu HUSKY. Měsíční splátka s úroky a pojištěním je ,-- Kč. Poslední splátka je plánována na , úroková sazba je 3,86 %, dotace na úroky z PGRLF činí 2,5 %. Zástavu tvoří krmný vůz. Finanční leasing: Zemědělská společnost Vítějeves a.s. nemá ke konci roku 2013 žádný finanční leasing. Drobný dlouhodobý majetek vedený pouze v operativní evidenci: 851 tis. Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti: Z toho: do 30 dnů do 60 dnů do 120 dnů do 150 dnů nad 150 dnů 284 tis.kč 172 tis.kč 6 tis.kč 2 tis.kč 1 tis.kč 103 tis.kč Závazky po lhůtě splatnosti: Z toho: do 30 dnů do 60 dnů do 90 dnů do 120 dnů do 150 dnů nad 150 dnů tis.kč 459 tis.kč 985 tis.kč tis.kč 816 tis.kč 579 tis.kč tis.kč Ke konci roku 2013 nemá účetní jednotka žádné závazky se splatností delší než 5 let. U pohledávek má jednu neuhrazenou pohledávku po splatnosti delší jak pět let. Jedná se o pohledávku u firmy Floren s.r.o. Hranice v konkurzu na částku ,-- Kč. Na celou tuto

6 6 pohledávku je vytvořena zák. opravná položka ve výši 100 %. Konkurz stále není ukončen. Ke konci roku 2013 nemá účetní jednotka vytvořeny žádné zákonné rezervy. Zisk roku 2012 ve výši tis. Kč byl dle rozhodnutí valné hromady ze dne rozdělen následovně: 5 % do zákonného rezervního fondu 129 tis. Kč 20 % do sociální fondu 513 tis. Kč 75 % zbude jako nerozdělený zisk m.let tis. Kč Základní kapitál tis. Kč tvoří akcie na jméno, splacené ve 100 % výši. Rozpis akcií: kusů akcií v jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč kusů akcií v jmenovité hodnotě ,-- Kč V roce 2013 došlo ke snížení vlastního kapitálu, jelikož účetní jednotka vytvořila ztrátu a byl čerpán sociální fond na závodní stravování. Základní kapitál zůstává beze změny. Mléčná kvóta je vedena v dlouhodobém nehmotném majetku v PC tis.kč. Měsíčně se provádí odpis této přidělené mléčné kvóty. Mléčná kvóta v kg je vedena v podrozvahové evidenci. Průběžné navýšení mléčné kvóty v kg je vedeno v podrozvahové evidenci. K je stav mléčné kvóty kg. Výpočet odložené daně vychází z rozdílů ZCÚ-ZCD. Ke konci roku 2013 vyšel daňový závazek ve výši 798 tis. Kč. Účetní firma nemá žádné doměrky za minulá léta. Účetní jednotka nezaúčtovala v roce 2013 žádné zřizovací výdaje. Účetní jednotka pronajímá tyto nebytové prostory: 1. ing. Jaroslav Henek, Březová nad Svitavou budova olejárny i s vybavením 2. DK Plast Vítějeves nepravidelný pronájem skladu v kú Bělá n. Svit. 3. MISH MASH s.r.o. Bohuňov pronájem nebytových prostor v admin. budově čp David Skála, Bohuňov pronájem nebytových prostor v administr.budově čp. 74 Zatížený hmotný majetek zástavním právem: Účetní jednotka má ke konci roku zatížený zástavním právem stroje, budovy a pozemky, které jsou vypsány v oddílu bankovní a obchodní úvěry a jejich jištění na straně 3, 4, 5. Rozpis tržeb za výrobky, zboží a služby dle hlavní činnosti podniku: Tržby za výrobky rostlinné výroby tis. Kč Tržby za zvířata tis. Kč

7 7 Tržby za mléko Tržby za knedle Tržby za limo Tržby za provedené práce Tržby za obědy Tržby za nájmy Tržby z pomocné výroby (seno,siláž,hnůj) Tržby za smluvní výkrm býků Veškeré dosažené tržby byly tuzemské. Tržba na dojnice Tržba za stroje tis. Kč 25 tis. Kč 21 tis. Kč 114 tis. Kč 883 tis. Kč 132 tis. Kč 43 tis. Kč 600 tis. Kč 598 tis. Kč 52 tis. Kč Účetní jednotka má k jednu poskytnutou zálohu na časopis Poradce 2014, firmě PORADCE s.r.o. Český Těšín ve výši 643,48 Kč. Rozpis závazků vůči správě sociálního a zdravotního pojištění: Sociální pojištění za 12/2013,uhrazené dne VZP za 12/2013, uhrazeno dne tis. Kč 63 tis. Kč Rozpis závazků vůči Finančnímu úřadu: Zálohová a srážková daň z příjmu za 12/2013,uhrazeno dne tis. Kč DPH za 12/2013, uhrazena dne tis. Kč Silniční daň za 12/2013, uhrazena dne tis. Kč Rozpis pohledávek vůči Finančnímu úřadu: Poskytnutá záloha na daň z příjmu dne tis. Kč Rozpis pohledávek vůči Celnímu úřadu: Vratka spotřební daně za zelenou naftu za 11/2013,vrácena , za měsíc 12/2013,vrácena dne tis. Kč přeplatek poplatku za vodu za r. 2013, 13 tis. Kč vrácený Za provedení povinného auditu byla v roce 2013 vyplacena částka ve výši ,--Kč plus 21 % DPH.Celkem částka ,-- Kč. Výdaje na výzkum nebyly vynaloženy. Zvířata vykazována jako dlouhodobý hmotný majetek :

8 8 Účetní jednotka vede v dlouhodobém hmotném majetku dojnice. Ostatní zvířata jsou vedena v zásobách. Rozpis zvířat k : Telata savá 31 ks kg Jalovice do 1 roku 47 ks kg Býci do 1 roku 25 ks kg Býci 1-2 roky 48 ks kg Jalovice 3-6 měsíců 26 ks kg Býčci 3-6 měsíců 22 ks kg Jalovice 1-2 roky 76 ks kg Jalovice nad 2 roky 17 ks kg VB jalovice 22 ks -- Dojnice 203 ks -- Výměra lesních pozemků k činila m2. Výše ocenění lesního porostu je 607 tis. Kč. Podstatné změny, které nastaly po : V roce 2014 bylo zakoupeno rozmetadlo průmyslových hnojiv RAUCH, financováno z obchodního úvěru. Podnik zažádal o dotaci na rekonstrukci teletníku z OPRV. III. ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY, OCEŇOVÁNÍ a) Informace o aplikaci obecných účetních zásad: Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady. b) Účtování a oceňování zásob: Účetní jednotka účtuje pořízení a úbytky zásob podle způsobu A postupů účtování. Nakoupené zásoby stejného druhu jsou vedeny v ocenění FIFO v průměrných cenách. 1) zásoby nakoupené jsou oceněny pořizovací cenou. Do pořizovací ceny jsou zahrnuty vedlejší náklady jako například aktivace vnitropodnikové dopravy, doprava, obaly, clo apod. 2) vlastní výrobky, přírůstky a příchovky zvířat jsou oceněny plánovanou kalkulací na úrovni vlastních nákladů. 3) dlouhodobý hmotný majetek a) nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovací cenou a vedlejšími náklady spojené s jeho pořízením b) dlouhodobý hmotný majetek vytvořený ve vlastní režii je oceňován vlastními náklady Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka eviduje od částky ,-- Kč včetně.

9 Drobný dlouhodobý majetek v hodnotě ,-- Kč ,-- Kč je veden také v souboru DHM na účtu a odepisován 25 % odpisem. Účetní odpis = daňový odpis. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 501, ,-- Kč je účtován jako spotřeba materiálu na účtu a je veden v operativní evidenci účetní jednotky. Tento majetek může být také zařazen jako drobný DHM a odepisován 25 % odpisem, rozhoduje ředitelka a.s. Drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 1,-- 500,-- Kč je účtován jako spotřebovaný materiál na účtu 501 a nemusí být veden v operativní evidenci. O zařazení do operativní evidence rozhodne ředitelka účetní jednotky. 4) Dlouhodobý nehmotný majetek: Dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka eviduje od částky ,-- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet ) Finanční majetek: Finanční majetek je oceňován pořizovacími cenami. 6) Ocenění podílů: Účetní jednotka oceňuje všechny podíly pořizovacími cenami. 7) Ocenění cenných papírů: Účetní jednotka nemá v majetku cenné papíry. 8) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: Reprodukční pořizovací cena nebyla v běžném účetním období použita. 9) Změny oceňování: V účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období ke změnám v účetní metodice. 10) Odepisování: Odepisování odpovídá zařazení do skupin v návaznosti na zákon o daních z příjmu. Měsíčně je odepisována 1/12 uvedené částky, odepisování je zahájeno měsíc po zařazení do užívání. 11) Odchylky od účetních metod: Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu 7, odst. 5, zákona o účetnictví. 12) Přepočet údajů cizí měny na českou měnu: Účetní jednotka používá denní kurz. 13) Opravné položky: Opravné položky k pohledávkám v konkurzu jsou tvořeny ve výši 100 %. Na pohledávky do výše ,-- Kč se dle možnosti vymahatelnosti tvoří zákonné opravné položky do výše 100 %. 9

10 10 Změna vlastního kapitálu ke dni (v tis. Kč) Položka vlastního kapitálu PZ KZ Přírůstky Úbytky Popis změny A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie (vlastní obchodní podíly) Změny základního kapitálu 0 0 A. II. Kapitálové fondy Emisní ažio Ostatní kapit.fondy Oceňovací rozdíly z přeceň. majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 A. III. Rezervní fondy ( nedělitelný příděl ze zisku 2012 fond) a ostatní fondy ze čerpáno zisku příspěvek na obědy 1. Zákonný rezervní fond ( nedělitelný fond) příděl ze zisku Statutární a ostatní příděl ze zisku 2012 čerp. příspěvek na obědy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let ze zisku roku Nerozdělený zisk ML Nerozdělená ztráta ML 0 0 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období kamžik sestavení účetní závěrky: Sestavil: Lorencová Tamara Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odp.za účetní závěrku

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924,669 02 Znojmo IČ 46902180, CZ46902180 Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Za účetní období od 1. 1. 2013 do 31.

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (v celých tisících Kč) Příloha č. 1 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA (v celých tisících Kč) 31.12.21 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky AGRO Záblatí a.s. IČ

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2012 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZOD Němětice.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2012 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZOD Němětice. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2012 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZOD Němětice IČ : 00113794 DIČ : CZ00113794 Právní forma: družstvo 38701 Volyně Předmět

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec červen 2016

P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec červen 2016 STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec IČ: 46679120 P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec 2015-30. červen 2016 Název účetní jednotky: Sídlo: Právní forma: STATUS stavební a.s.,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 1. Popis účetní jednotky Název: DKM Moravia a.s. Sídlo: Masarykovo nám. 142 664 64 Dolní Kounice IČO: 25544543 Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: Vodoinstalatérství,

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolného svazku obcí Jevišovicka k

Příloha k účetní závěrce Dobrovolného svazku obcí Jevišovicka k Dobrovolného svazku obcí Jevišovicka k 31. 12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a 24 vyhlášky 505/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k k 31. 12. 2015 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Společnosti Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.

Více

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o.

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. V Písku dne 31.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.06.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 Zemědělská společnost Vítějeves a.s. byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Králové dne 14. 6. 1996. Společnost má k 31. 12. 2013

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obchodní korzo a.s. 2013

Obchodní korzo a.s. 2013 Obchodní korzo a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o.

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosinec 212 Obchodní firma nebo jiný název jednotky MONTAKO- obchod s.r.o. ( v celých tisících Kč

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce za období od do

Příloha k účetní závěrce za období od do DKM Moravia a.s. Masarykovo nám. 142/10 664 64 Dolní Kounice IČ: 25544543 Příloha k účetní závěrce za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Společnost DKM Moravia a. s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2013 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2013 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Bytové družstvo 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 1753/13, Praha 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA CZ

Bytové družstvo 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 1753/13, Praha 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA CZ Bytové družstvo 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 1753/13, 162 00 Praha 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA CZ 25633244 2015 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název právnické osoby: BD 1753,1754,1755 Nad Alejí Sídlo právnické osoby:

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha k účetní závěrce za rok 212 Čl. II. Obecné údaje (1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Technické služby Police nad Metují, s.r.o Sídlo: V Domkách 8 Identifikační číslo: 25264176 Právní forma:

Více