P Ř Í L O H A k účetní závěrce za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í L O H A k účetní závěrce za rok 2013"

Transkript

1 1 P Ř Í L O H A k účetní závěrce za rok 2013 Údaje přílohy jsou sestaveny z údajů účetních písemností a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici a jsou uvedeny v tisících Kč. I. OBECNÉ ÚDAJE Název firmy: Zemědělská společnost Vítějeves a.s. Sídlo firmy: Vítějeves čp. 74, Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: IČO: Rozvahový den: Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1476 Rozhodující předmět podnikání:zemědělská výroba obiloviny, olejniny, chov skotu Ostatní předmět podnikání dle výpisu z Obchodního rejstříku. Neexistují žádné fyzické ani právnické osoby, které by měly podstatný vliv nebo rozhodující vliv a vlastnily více jak 20 % základního kapitálu. Neexistuje žádná firma, v níž by účetní jednotka měla podstatný nebo rozhodující vliv dle ( 66a) obchodního zákoníku a 22 odst. 2 zákona o účetnictví. V roce 2013 nedošlo k zásadní změně organizační struktury podniku. Zaměstnanci, osobní náklady: průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 31 z toho řídících orgánů: 3 mzdové náklady celkem: z toho řídících orgánů: 753 sociální a zdravotní pojištění celkem: z toho řídících orgánů: 254 statutární orgán:odměna celkem: 84

2 2 dozorčí rada:odměny celkem: 18 osobní náklady celkem: Výše vlastního kapitálu: Výše základního kapitálu: V roce 2013 nedošlo k žádným změnám ve složení představenstva a dozorčí rady. Složení představenstva k : Předseda představenstva: ing.kobelková Běla Místopředseda představenstva: Klemša Josef Lorencová Tamara Prudil Radomír Luňáčková Eva Halva Josef Sychrová Miloslava Složení dozorčí rady k : Předseda dozorčí rady: Jachan Jiří Místopředseda dozorčí rady: Kobelka Jaroslav Kašpar Miroslav Půjčky ani úvěry členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů nebyly poskytnuty. II. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT Rozpis přijatých provozních dotací: Zaúčtování na účtě : Účel dotace: tis.kč Údržba travních porostů v méně přízn.oblastech 866 Na přežvýkavce Na pojištění plodin 63 Na krávy chované v syst. s tržní produkcí 276 Na údržbu a zlepšení genet.potenc.dojnic 25 Na pojištění zvířat 59 Na plochu Na poradenské služby 40 TOP-UP - 70 AEO údržba trvalých trav.porostů 524 Celková výše provozních dotací: Zaúčtováno na účtě : Na úroky z úvěrů od PGRLF 148

3 3 V roce 2013 byla přijata investiční dotace na pořízení samonakládacího přepravníku balíků ve výši 238 tis. Kč. Rozpis úvěrů a jejich jištění : A. BANKOVNÍ: K měla Zemědělská společnost Vítějeves a.s. 2 dlouhodobé bankovní úvěry a 2 krátkodobé bankovní úvěry. 1. Dlouhodobý úvěr u ČS a.s. Svitavy ve výši tis. Kč na rekonstrukci NK Vítějeves a dojírny. Měsíční splátka činí ,-- Kč, poslední splátka je plánována na Úroková sazba je 5,87 %. Pro tento úvěr je následující zástava: k. ú. Vítějeves - nemovitosti Budova čp. 74,k.ú. Vítějeves na st.parc. č Budova čp. 156 k.ú. Vítějeves Budovy bez čp. na staveb. parcele č. 244,246/1,246/2,246/3,246/4,248/1, 270,271/1,271/2,272,279,283,291,292/2,293/1,294,296/1,296/4,297/1, 297/2,298,299/1,299/2 - pozemky Zastavěná plocha p. č.244,246/1,246/3,269,270,271/1,272,279,283,291, 292/2,293/1,294,296/1,297/1,299/2,246/4,248/1,271/2,1696 Trvalé travní porosty p. č. 452/7 Zahrada p. č. 454/6 Ostatní plocha p. č. 1203/4,1203/5,1402/1 k.ú. Bělá nad Svitavou - nemovitosti Budova bez čp. na stav. parcele č pozemek Zastavěná plocha p.č Dlouhodobý úvěr u ČS a.s. Svitavy ve výši tis. Kč na rekonstrukci SK Vítějeves. Měsíční splátka činí ,-- Kč. Poslední splátka je plánována na , úroková sazba je 6,3 %. Zástava je stejná jako u úvěru na rekonstrukci NK a ještě se rozšířila o: Pozemky - orná půda p. č. 1036,1044,1144,1171,583/5, 583/6, 584/7, 595/1, 595/3, 584/4, 584/5, 584/6 TTP p. č. 1145, 595/2, 595/5 ostatní plocha p.č. 470/1, 602/6. 3. Krátkodobý úvěr u ČS a.s. Svitavy ve výši 409 tis. Kč na nákup strojů. Tento úvěr je jištěn kompaktomatem FARMET K 6OOPS,secím strojem LEMKEN, traktorem NEW

4 4 HOLAND, servisní rukou AGRI, technologii kravína a parcelami: k.ú. Starý Svojanov: p. č. 317/2 k.ú. Bohuňov: p.č. 94/21 k.ú. Študlov: p. č. 115/41,115/43,115/53,115/58 k.ú. Rohozná: p. č. 467/1,467/2 k.ú. Předměstí: p. č. 376,386/2,387,375,385/2,386/4,387/2 k.ú. Chrastavec: p.č. 239,240,241,247,805,813,815,159/15,243,244,286,290,293/3,293/4, 293//5,293/6,293/7,294/1,297/4,341/1,413,806,812,818/4. Měsíční splátka činí ,-- Kč. Poslední splátka je plánována na , úroková sazba je 5,13, dotace na úroky z PGRLF činí 4 %. 4. Krátkodobý provozní úvěr u KB Svitavy ve výši tis. Kč, splatný v 3/2014. B. OBCHODNÍ: K měla Zemědělská společnost Vítějeves a.s. 7 obchodních úvěrů. 1. Obchodní úvěr u ERSTE Leasing, a.s. Znojmo ve výši 282 tis. Kč na nákup pozemků. Měsíčně se splácí i s úroky ,-- Kč. Poslední splátka je plánována na , úroková sazba je 7 %. Pro tento úvěr je následující zástava: k. ú. Starý Svojanov: pozemek p. č. 305 ostatní plocha pozemek p. č. 308 TTP pozemek p. č. 311/1 orná půda pozemek p. č. 311/2 orná půda pozemek p. č. 328 orná půda pozemek p. č. 549 orná půda pozemek p. č. 550 ostatní plocha pozemek p. č. 551/1 orná půda pozemek p. č. 551/2 orná půda pozemek p. č. 552 orná půda pozemek p. č. 641 ostatní komunikace pozemek p. č. 304 orná půda pozemek p. č. 312 orná půda pozemek p. č. 313 orná půda pozemek p. č. 314 orná půda pozemek p. č. 315 orná půda pozemek p. č. 316 orná půda 2. Obchodní úvěr u ERSTE Leasing, a. s. Znojmo ve výši 712 tis. Kč na nákup sběracího vozu JUMBO 6600L. Měsíční splátka i s úroky je ,-- Kč. Poslední splátka je plánována na , úroková sazba je 5,85 %, dotace na úroky z PGRLF činí 4 %. Zástavu tvoří sběrací vůz JUMBO 6600 L. 3. Obchodní úvěr u SG Equipment Finance s.r.o. Praha ve výši 327 tis.kč na nákup lisu na kulaté balíky. Měsíční splátka i s úroky a pojištěním je ,84 Kč. Poslední splátka je plánována na , úroková sazba je 6 %, dotace na úroky z PGRLF činí 3 %. Zástavu tvoří lis na kul.balíky. 4. Obchodní úvěr u SG Equipment Finance s.r.o. Praha ve výši 979 tis. Kč na nákup

5 5 postřikovače NAPA 3500/24/18. Měsíční splátka i s úroky a pojištěním je ,89 Kč Poslední splátka je plánována na , úroková sazba je 4,5 %, dotace na úroky z PGRLF činí 3 %. Zástavu tvoří postřikovač NAPA. 5. Obchodní úvěr u SG Equipment Finance s.r.o. Praha ve výši tis. Kč na nákup Traktoru NEW HOLLAND T Měsíční splátka i s úroky a pojištěním je ,39 Kč. Poslední splátka je plánována na , úroková sazba je 3,75 %, dotace na úroky z PGRLF činí 2,5 %. Zástavu tvoří traktor NEW HOLLAND. 6. Obchodní úvěr u ERSTE Leasing, a.s. Znojmo ve výši 680 tis. Kč na nákup rozmetadla ADS 120. Měsíční splátka i s úroky je Kč. Poslední splátka je plánována na , úroková sazba je 3,9 %, dotace na úroky z PGRLF činí 2,5 %. Zástavu tvoří rozmetadlo. 7. Obchodní úvěr u ERSTE Leasing, a.s. Znojmo ve výši 796 tis. Kč na nákup krmného vozu HUSKY. Měsíční splátka s úroky a pojištěním je ,-- Kč. Poslední splátka je plánována na , úroková sazba je 3,86 %, dotace na úroky z PGRLF činí 2,5 %. Zástavu tvoří krmný vůz. Finanční leasing: Zemědělská společnost Vítějeves a.s. nemá ke konci roku 2013 žádný finanční leasing. Drobný dlouhodobý majetek vedený pouze v operativní evidenci: 851 tis. Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti: Z toho: do 30 dnů do 60 dnů do 120 dnů do 150 dnů nad 150 dnů 284 tis.kč 172 tis.kč 6 tis.kč 2 tis.kč 1 tis.kč 103 tis.kč Závazky po lhůtě splatnosti: Z toho: do 30 dnů do 60 dnů do 90 dnů do 120 dnů do 150 dnů nad 150 dnů tis.kč 459 tis.kč 985 tis.kč tis.kč 816 tis.kč 579 tis.kč tis.kč Ke konci roku 2013 nemá účetní jednotka žádné závazky se splatností delší než 5 let. U pohledávek má jednu neuhrazenou pohledávku po splatnosti delší jak pět let. Jedná se o pohledávku u firmy Floren s.r.o. Hranice v konkurzu na částku ,-- Kč. Na celou tuto

6 6 pohledávku je vytvořena zák. opravná položka ve výši 100 %. Konkurz stále není ukončen. Ke konci roku 2013 nemá účetní jednotka vytvořeny žádné zákonné rezervy. Zisk roku 2012 ve výši tis. Kč byl dle rozhodnutí valné hromady ze dne rozdělen následovně: 5 % do zákonného rezervního fondu 129 tis. Kč 20 % do sociální fondu 513 tis. Kč 75 % zbude jako nerozdělený zisk m.let tis. Kč Základní kapitál tis. Kč tvoří akcie na jméno, splacené ve 100 % výši. Rozpis akcií: kusů akcií v jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč kusů akcií v jmenovité hodnotě ,-- Kč V roce 2013 došlo ke snížení vlastního kapitálu, jelikož účetní jednotka vytvořila ztrátu a byl čerpán sociální fond na závodní stravování. Základní kapitál zůstává beze změny. Mléčná kvóta je vedena v dlouhodobém nehmotném majetku v PC tis.kč. Měsíčně se provádí odpis této přidělené mléčné kvóty. Mléčná kvóta v kg je vedena v podrozvahové evidenci. Průběžné navýšení mléčné kvóty v kg je vedeno v podrozvahové evidenci. K je stav mléčné kvóty kg. Výpočet odložené daně vychází z rozdílů ZCÚ-ZCD. Ke konci roku 2013 vyšel daňový závazek ve výši 798 tis. Kč. Účetní firma nemá žádné doměrky za minulá léta. Účetní jednotka nezaúčtovala v roce 2013 žádné zřizovací výdaje. Účetní jednotka pronajímá tyto nebytové prostory: 1. ing. Jaroslav Henek, Březová nad Svitavou budova olejárny i s vybavením 2. DK Plast Vítějeves nepravidelný pronájem skladu v kú Bělá n. Svit. 3. MISH MASH s.r.o. Bohuňov pronájem nebytových prostor v admin. budově čp David Skála, Bohuňov pronájem nebytových prostor v administr.budově čp. 74 Zatížený hmotný majetek zástavním právem: Účetní jednotka má ke konci roku zatížený zástavním právem stroje, budovy a pozemky, které jsou vypsány v oddílu bankovní a obchodní úvěry a jejich jištění na straně 3, 4, 5. Rozpis tržeb za výrobky, zboží a služby dle hlavní činnosti podniku: Tržby za výrobky rostlinné výroby tis. Kč Tržby za zvířata tis. Kč

7 7 Tržby za mléko Tržby za knedle Tržby za limo Tržby za provedené práce Tržby za obědy Tržby za nájmy Tržby z pomocné výroby (seno,siláž,hnůj) Tržby za smluvní výkrm býků Veškeré dosažené tržby byly tuzemské. Tržba na dojnice Tržba za stroje tis. Kč 25 tis. Kč 21 tis. Kč 114 tis. Kč 883 tis. Kč 132 tis. Kč 43 tis. Kč 600 tis. Kč 598 tis. Kč 52 tis. Kč Účetní jednotka má k jednu poskytnutou zálohu na časopis Poradce 2014, firmě PORADCE s.r.o. Český Těšín ve výši 643,48 Kč. Rozpis závazků vůči správě sociálního a zdravotního pojištění: Sociální pojištění za 12/2013,uhrazené dne VZP za 12/2013, uhrazeno dne tis. Kč 63 tis. Kč Rozpis závazků vůči Finančnímu úřadu: Zálohová a srážková daň z příjmu za 12/2013,uhrazeno dne tis. Kč DPH za 12/2013, uhrazena dne tis. Kč Silniční daň za 12/2013, uhrazena dne tis. Kč Rozpis pohledávek vůči Finančnímu úřadu: Poskytnutá záloha na daň z příjmu dne tis. Kč Rozpis pohledávek vůči Celnímu úřadu: Vratka spotřební daně za zelenou naftu za 11/2013,vrácena , za měsíc 12/2013,vrácena dne tis. Kč přeplatek poplatku za vodu za r. 2013, 13 tis. Kč vrácený Za provedení povinného auditu byla v roce 2013 vyplacena částka ve výši ,--Kč plus 21 % DPH.Celkem částka ,-- Kč. Výdaje na výzkum nebyly vynaloženy. Zvířata vykazována jako dlouhodobý hmotný majetek :

8 8 Účetní jednotka vede v dlouhodobém hmotném majetku dojnice. Ostatní zvířata jsou vedena v zásobách. Rozpis zvířat k : Telata savá 31 ks kg Jalovice do 1 roku 47 ks kg Býci do 1 roku 25 ks kg Býci 1-2 roky 48 ks kg Jalovice 3-6 měsíců 26 ks kg Býčci 3-6 měsíců 22 ks kg Jalovice 1-2 roky 76 ks kg Jalovice nad 2 roky 17 ks kg VB jalovice 22 ks -- Dojnice 203 ks -- Výměra lesních pozemků k činila m2. Výše ocenění lesního porostu je 607 tis. Kč. Podstatné změny, které nastaly po : V roce 2014 bylo zakoupeno rozmetadlo průmyslových hnojiv RAUCH, financováno z obchodního úvěru. Podnik zažádal o dotaci na rekonstrukci teletníku z OPRV. III. ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY, OCEŇOVÁNÍ a) Informace o aplikaci obecných účetních zásad: Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady. b) Účtování a oceňování zásob: Účetní jednotka účtuje pořízení a úbytky zásob podle způsobu A postupů účtování. Nakoupené zásoby stejného druhu jsou vedeny v ocenění FIFO v průměrných cenách. 1) zásoby nakoupené jsou oceněny pořizovací cenou. Do pořizovací ceny jsou zahrnuty vedlejší náklady jako například aktivace vnitropodnikové dopravy, doprava, obaly, clo apod. 2) vlastní výrobky, přírůstky a příchovky zvířat jsou oceněny plánovanou kalkulací na úrovni vlastních nákladů. 3) dlouhodobý hmotný majetek a) nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovací cenou a vedlejšími náklady spojené s jeho pořízením b) dlouhodobý hmotný majetek vytvořený ve vlastní režii je oceňován vlastními náklady Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka eviduje od částky ,-- Kč včetně.

9 Drobný dlouhodobý majetek v hodnotě ,-- Kč ,-- Kč je veden také v souboru DHM na účtu a odepisován 25 % odpisem. Účetní odpis = daňový odpis. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 501, ,-- Kč je účtován jako spotřeba materiálu na účtu a je veden v operativní evidenci účetní jednotky. Tento majetek může být také zařazen jako drobný DHM a odepisován 25 % odpisem, rozhoduje ředitelka a.s. Drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 1,-- 500,-- Kč je účtován jako spotřebovaný materiál na účtu 501 a nemusí být veden v operativní evidenci. O zařazení do operativní evidence rozhodne ředitelka účetní jednotky. 4) Dlouhodobý nehmotný majetek: Dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka eviduje od částky ,-- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet ) Finanční majetek: Finanční majetek je oceňován pořizovacími cenami. 6) Ocenění podílů: Účetní jednotka oceňuje všechny podíly pořizovacími cenami. 7) Ocenění cenných papírů: Účetní jednotka nemá v majetku cenné papíry. 8) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: Reprodukční pořizovací cena nebyla v běžném účetním období použita. 9) Změny oceňování: V účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období ke změnám v účetní metodice. 10) Odepisování: Odepisování odpovídá zařazení do skupin v návaznosti na zákon o daních z příjmu. Měsíčně je odepisována 1/12 uvedené částky, odepisování je zahájeno měsíc po zařazení do užívání. 11) Odchylky od účetních metod: Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu 7, odst. 5, zákona o účetnictví. 12) Přepočet údajů cizí měny na českou měnu: Účetní jednotka používá denní kurz. 13) Opravné položky: Opravné položky k pohledávkám v konkurzu jsou tvořeny ve výši 100 %. Na pohledávky do výše ,-- Kč se dle možnosti vymahatelnosti tvoří zákonné opravné položky do výše 100 %. 9

10 10 Změna vlastního kapitálu ke dni (v tis. Kč) Položka vlastního kapitálu PZ KZ Přírůstky Úbytky Popis změny A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie (vlastní obchodní podíly) Změny základního kapitálu 0 0 A. II. Kapitálové fondy Emisní ažio Ostatní kapit.fondy Oceňovací rozdíly z přeceň. majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 A. III. Rezervní fondy ( nedělitelný příděl ze zisku 2012 fond) a ostatní fondy ze čerpáno zisku příspěvek na obědy 1. Zákonný rezervní fond ( nedělitelný fond) příděl ze zisku Statutární a ostatní příděl ze zisku 2012 čerp. příspěvek na obědy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let ze zisku roku Nerozdělený zisk ML Nerozdělená ztráta ML 0 0 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období kamžik sestavení účetní závěrky: Sestavil: Lorencová Tamara Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odp.za účetní závěrku

Příloha k účetním výkazům

Příloha k účetním výkazům AGRA Deštná, a.s., 378 25 Deštná 311, okr. Jindřichův Hradec Příloha k účetním výkazům v plném rozsahu k 31. 12. 2013 Rok měsíc IČ 2013 12 25172735 I. Obecné údaje Název obchodní jméno: AGRA Deštná, a.s.

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu k 31.12.2013 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1a) Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ. za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Unčín 69, 592 42 Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ. za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Unčín 69, 592 42 Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 1/ Základní údaje účetní jednotky 1a) Identifikace účetní jednotky Obchodní firma: SVRATECKO, a. s. Sídlo: Unčín 69, 592 42 Jimramov,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 1. OBECNÉ INFORMACE Název obchodní společnosti: ZEAS PODHORNÍ ÚJEZD, a.s. Sídlo: Podhorní Újezd a Vojice, 507 54 Podhorní Újezd 119 IČ: 64789306 DIČ:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k rozvahovému dni 31. 12. 2011 (vykázáno v celých tisících Kč) Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,-

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A za období od 1.1.2013 do MORAVAN, a.s. Datum sestavení: 29.4.2014 Ing. Roman Bílek Statutární orgán: MORAVAN, a.s. IČ: 47672439 742 06, Petřvald, Petřvald čp. 20 R O Z V A H A

Více