1/2012. Jak hospodaří domácnost Třebíč Populární třebíčští herci Sídliště včera a dnes Třebíčáci se lvíčkem na prsou Slovenský mistr je z Třebíče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2012. Jak hospodaří domácnost Třebíč Populární třebíčští herci Sídliště včera a dnes Třebíčáci se lvíčkem na prsou Slovenský mistr je z Třebíče"

Transkript

1 1/2012 Jak hospodaří domácnost Třebíč Populární třebíčští herci Sídliště včera a dnes Třebíčáci se lvíčkem na prsou Slovenský mistr je z Třebíče

2 Dům Seligmanna Bauera Téměř rok uběhl od otevření Židovského muzea - domu Seligmanna Bauera. Ten se za tu dobu stal oblíbeným návštěvním místem v židovské čtvrti, jedné ze dvou památek zapsaných v seznamu světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO. Spolu se Zadní synagogou v těsném sousedství přivítal v loňském roce téměř jedenadvacet tisíc návštěvníků. To je o více než tři a půl tisíce ve srovnání s rokem Jedním z nových exponátů, které přibyly v poslední době, je unikátní sederový talíř (seder je označení pro slavnostní večeři pro první noc židovského svátku PESACH, který připomíná vyvedení Izraele z egyptského otroctví, ale často je zván též svátek nekvašených chlebů či židovské velikonoce) z dílny Vladimíra Jurkoviče ( Myjava Modra), bratra známého architekta Dušana Jurkoviče.

3 Slovo na úvod Vážení čtenáři a občané města, držíte v rukou první číslo letošního ročníku Třebíčského zpravodaje. Časopis dostává od ledna novou podobu. Naší trvalou snahou je, aby se vám nejen líbil, ale aby především přinášel zajímavé a důležité články, reportáže a rozhovory. Kromě informací z kultury, sportu a práce neziskových organizací v něm budete i nadále nacházet aktuální zprávy o činnosti městského úřadu. Svěřili jste nám na čtyři léta správu radnice. Z volebního období máme za sebou první rok. Byl plný událostí a změn. Ne vždy šlo vše vyřešit snadno a rychle, jak bychom si všichni přáli. Řada důležitých úkolů zůstává stále před námi. Naší snahou však bylo, je a bude řešit problémy především ku prospěchu našeho města a Vás, Třebíčanů. Po uplynulých dvanácti či třinácti měsících věříme, že se nám radnici podařilo stabilizovat a její činnosti namířit správným směrem. K naší práci neodmyslitelně patří všestranná komunikace s Vámi občany. Není to jen fráze, my skutečně potřebujeme zpětnou vazbu. Už krátce po volbách jsme si vytkli za cíl být otevřenou a komunikující radnicí. Chceme v této nastolené cestě pokračovat. U řady záležitostí se bez zapojení veřejnosti neobejdeme. Jedním z příkladů oboustranně prospěšné spolupráce byl velký dotazník ke strategickému plánu rozvoje města v listopadovém čísle zpravodaje. S výsledky tohoto průzkumu Vás v nejbližší době seznámíme a i nadále budeme pracovat s Vašimi názory, ať nám je sdělíte prostřednictvím dotazníků, internetových anket nebo osobně. Budeme vděčni za veškeré Vaše podněty a připomínky, ať už pochvalné nebo kritické. Přejeme Vám v roce 2012 hodně zdraví, osobní spokojenosti i pracovních úspěchů a těšíme se na další spolupráci Členové Rady města Třebíče: Pavel Heřman, Pavel Pacal, Marie Černá, Pavel Svoboda, Milan Zeibert, Jaromíra Hanáčková, Jolana Smolová, Martin Svoboda a Michal Šalomoun V tomto čísle naleznete: JAK HOSPODAŘÍ DOMÁCNOST TŘEBÍČ str. 4-7 POPULÁRNÍ TŘEBÍČŠTÍ HERCI str. 9 SPORT MĚSÍCE - TENIS str od píky Nový rok se stal zlomovým také pro měsíčník, který právě dostáváte do rukou. Třebíčský zpravodaj doznává avizovaných změn, které by měly potěšit vzhledem a následně obsahem. S koncem minulého roku jsme se rozloučili s některými pravidelnými rubrikami. To už víte. Nicméně o zajímavosti souvisejícími s naším městem nepřijdete. Tak se třeba podíváme do zdejších garáží. Ne do všech, samozřejmě. Z některých se ale pokusíme vyvést na naše stránky oku i duši lahodná tajemství a nemusí jít jen a pouze o auto či motoveterány, i když těch asi bude nejvíc. Povídání o hercích se vztahem k Třebíči z pera pražského novináře, divadelního kritika a znalce Jana Kerbra bude třešničkou na dortu mezi rubrikami pravidelnými. Úvod patří Zdeňku Braunschlägerovi, který právě slaví kulaté životní jubileum. Stranou nezůstanou sportovci - rodáci, kteří nás v minulosti reprezentovali se lvíčkem na prsou. Pravidelně nabídneme pohledy do míst, která v posledních desítkách let zaznamenala vizuálních změn, aniž bychom je často vůbec vnímali. Za výběrem a přípravou materiálů stojí pánové Lubor Herzán a Petr Urbánek, jejichž rubriky jste si v minulém roce tolik oblíbili. Pokračovat budeme ve výčtu sportovních odvětví - sport k našemu městu patří. Dvojstrana o třebíčských ulicích, pokud dobře počítám, má zajištěnou náplň ještě na dva roky... Lednové vydání Třebíčského zpravodaje se od ostatních v jistém ohledu přece odlišuje. Otáčí se více za uplynulým obdobím, ale také skýtá širší výhled do budoucna. "Technicky" začínáme od píky, vše je třeba nově doladit. Věříme, že k vaší plné spokojenosti! (fj) Foto na titulní straně: Slovenský mistr je z Třebíče... Foto: archív T. Pikarta více na str. 12 Foto na druhé straně obálky: Dáša Juráňová, František Jůza Redakce Třebíčského zpravodaje , Třebíčský zpravodaj vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: Vychází jednou měsíčně. Zdarma do všech domácností. Náklad výtisků. Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům, tel.: , Evidenční č.: MK ČR E Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč, redaktor: František Jůza, tel.: Sazba a grafická úprava: František Jůza. Tisk a reklama a roznos: Yashica s. r. o., Třebíč. Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 28. ledna Uzávěrka příštího čísla v pátek 3. února Distribuce Třebíčského zpravodaje Pouze reklamace roznosu! 3

4 Z RADNICE Jak hospodaří domácnost Třebíč Stěžejní činností finančníků na začátku roku bývá nejen rekapitulace uplynulého období, ale hlavně vize hospodaření budoucího. Obojí úzce souvisí, rozpočty období příštích jsou zpravidla odrazem naplnění rozpočtů minulých. Třebíčští zastupitelé se letošním financováním chodu a rozvoje města zabývali před několika dny. Více už první místostarosta města Třebíče Pavel Pacal: Dovolte mi popsat situaci v hospodaření našeho krásného města. Celou věc bych přirovnal k hospodaření klasické domácnosti. Ta má nějaké příjmy (většinou platy zaměstnaných členů) a rovněž nějaké výdaje (jídlo, oblečení, bydlení a další provoz domácnosti). Jsou-li příjmy větší než výdaje, zbývají rodině peníze, které se dávají částečně stranou (spoření na horší časy) a částečně (je-li to třeba) se investuje do zkvalitnění provozu domácnosti (např. bydlení). Občas se objeví nutnost větší investice (třeba výměna plastových oken v domě). Poté záleží na finanční filozofii dané rodiny buď použije naspořené prostředky nebo využije výhodný úvěr a úspory si i nadále ponechá. Je možné zvolit oba způsoby. Jedinou podmínkou ovšem je, aby hospodaření rodiny bylo zdravé. Co to znamená? Výdaje na základní provoz rodiny nesmí být vyšší než její příjmy. Potom by rodině nezbývalo nic jiného, než si peníze půjčovat a tzv. je projíst okamžitou spotřebou. Dalším krokem, který by následoval, je pak dluhová past. Do ní, bohužel, již nemálo rodin spadlo. Pane místostarosto, zřejmě naznačujete podobnost rozpočtu domácího s městským... S hospodařením města je to naprosto totožné. Pouze se zde pohybujeme v jiných řádech. Co jde u rodin do tisíců či desetitisíců korun, v případě města dělá milióny či desetimilióny. A zde velmi rád konstatuji, že naše hospodaření je zdravé a město se chová jako správný hospodář. Je to dlouhodobá finanční politika podložená kvalitní prací odboru finančního, kterou současné vedení města podporuje a podporovat bude i v příštích letech. Pojďme tedy ke konkrétním číslům... Provozní výdaje města klesnou na rok 2012 o téměř 62 mil. korun na částku 427 mil. korun. Město hledá úspory ve svém provozu a je v tom úspěšné. Naproti tomu očekávané příjmy (většinou daňové příjmy) jsou s ohledem na prudké zpomalení ekonomiky nastaveny velmi střízlivě na částku 484 mil. Kč (v roce 2011 byly 530 mil. Kč). Rozdíl mezi očekávanými příjmy a výdaji města tvoří 57 miliónů korun do plusu a Třebíč je hodlá použít na investice. Jsme jedno z mála měst, kde je tento rozdíl v plusových hodnotách. Existuje samozřejmě potřeba investic za daleko více prostředků. Stejně jako u domácností, i ve městě je třeba volit dílčí priority a pouštět se do nich postupně. Město k již zmíněným 57 mil. Kč přidá další peníze na investice. A zde jsme u té volby jako u domácností. Jaké prostředky použít a kolik? I město má své úspory na horší časy. A to v řádech desítek milionů korun. Třebíč má navíc od roku 2009 k dispozici úvěr 200 mil. Kč a to pouze na investice do rozvoje města. Tento úvěr byl sjednán za mimořádně příznivých podmínek. Prostředky z úvěru jsou čerpány postupně a budou také zapojeny do financování roku Plánujeme z nich použít na investiční akce dalších 80 mil. Kč. Celkem tak vyčleníme na investice v letošním roce 155 milionů korun, ze kterých se nám však 40 milionů korun vrátí zpět do rozpočtu, protože se jedná o schválené dotace. Na místě je nejspíš otázka - proč město nepoužije své úspory a raději si půjčuje? Odpověď je jednoduchá. Tyto volné prostředky v řádu několika desítek milionů korun jsou aktuálně úročeny lepší sazbou, než je úroková sazba prostředků z úvěru. Pro město je tedy ekonomicky výhodnější čerpat levnější úvěrové peníze než používat vlastní, které má naspořené. Navíc město je z minulosti zatíženo hrozbou několika soudních sporů. I proto je nutná finanční rezerva. Míru zadlužení musíme hlídat V úvodu jste se zmínil o dluhové pasti... Každá rodina, jež zvolila pro své investice použití úvěru, si musí velmi pečlivě hlídat svoji míru zadlužení. Zjednodušeně řečeno, aby jí měsíční splátky nezlomily vaz. Nejinak je tomu u města. Zde jsou splátky roční. Konkrétně - ročně doposud splácíme úvěr ve výši 6 mil. Kč (projekt Dyje I výměna kanalizace v části města) a bude splacen do konce roku Zmíněný nový úvěr zatěžuje městský rozpočet do dalších let roční splátkou ve výši 20 milionů korun. Aktuálně je tedy naše roční splátka všech úvěrů 26 mil. Kč při očekávaných příjmech 484 miliony korun. Jsem přesvědčen, že to není nebezpečná částka pro další ekonomické fungování města. Navíc, kdybychom šli cestou ostatních měst a utlumili veškeré investice, zůstane nám k dispozici 57 milionů korun, k tomu můžeme přidat naše úspory a okamžitě máme splacené prakticky všechny aktuální dluhy města. Což by byla mezi městy v České republice velká rarita. Srovnáním toho, co si město půjčuje a co má k dispozici vlastního vyplývá, že Třebíč je prakticky nezadlužená. Tímto se téměř žádné město pochlubit mil. Kč nemůže. A v podobném duchu funguje i hospodaření domácností. Někdo jde konzervativnějším přístupem (nikdy žádná půjčka) někdo liberálnějším (zdravá půjčka je bezpečná a prospěšná). Rozumně si vypůjčit tedy není problém... Půjčky však musí být pod tvrdou kontrolou. A to u mě jsou! Se stejným přístupem řeším hospodaření vlastní rodiny, řešil jsem hospodaření školy, kterou jsem sedm let řídil a s totožnými přísnými zásadami a jasnými principy dohlížím i na hospodaření města. Město Třebíč má zdravé financování. V době, kdy některá okolní města musí eliminovat drtivou většinu plánovaných investic a trápí je vysoké provozní mandatorní výdaje (např. Znojmo), město Třebíč žije díky rozumnému hospodaření posledních let v relativním klidu. (pp,red) 4

5 Minulý a letošní rok ve financích Jak jsme hospodařili Základní parametry schváleného rozpočtu města v roce největší provozní výdaje (celkem 489 mil. Kč). Správa majetku a investic města (59 mil. Kč) oprava školských zařízení (9 mil.), provoz sportovišť (16 mil.), bytové hospodářství (15 mil.). Výstavba (0,5 mil.) Územní plán (0,4 mil.) Strategické plánování a rozvoj města (0,3 mil.) Městský architekt (0,4 mil.) Sociální věci (0,4 mil.) Školství a kultura (76 mil.) mateřské školy (11 mil.), základní školy (30 mil.), stacionáře (5 mil.), knihovna (10 mil.), DDM (0,9 mil.), MKS (17 mil Kč) Komunální služby (84 mil. Kč) čištění města a zimní údržba (16 mil.), veřejné osvětlení (12,5 mil.), údržba veřejné zeleně (15,5 mil.) svoz komunálního odpadu (19,5 mil.), zneškodňování komunálního odpadu 10 mil.), pohřebnictví (3 mil.), údržba dětských hřišť (1,5 mil.) Finanční odbor (49 mil. Kč) daň z příjmu obce (15 mil.), příspěvek sociální služby (7,6 mil.), příspěvek na sport (13 mil.), grantový systém města (3 mil.), Liga na ochranu zvířat (0,5 mil.) Městská policie (19,5 mil. Kč) Odbor vnitřních věcí (127 mil. Kč) platy zaměstnanců (93 mil.), odměny zastupitelům (3,5 mil.), provoz budov radnice (10 mil.) Odbor informatiky a krizového řízení (12,5 mil. Kč) IT služby (4,5 mil.), technická a softwarová podpora počítačových služeb (6 mil.) Životní prostředí (1 mil. Kč) Doprava (56,5 mil. Kč) provoz MAD (34 mil.), opravy a údržba silnic (7 mil.), opravy a údržba chodníků (6,5 mil.) Do čeho město v roce 2011 investovalo - výčet investic nad 1 mil. Kč, na nichž se město podílelo. Na některé se podařilo získat dotace z různých dotačních titulů. Rekonstrukce střechy byt. domu ul. Modřínová (1,3 mil.), regenerace sídl. Borovina - etapa A, B (17 mil.), panel. sídl. Fr. Hrubína - etapa C, B (9 mil.), panel. sídl. Horka Domky (2,6 mil.), ZŠ Horka-Domky-tělocvična (57 mil.), ZŠ Kpt. Jaroše - zateplení střech (11 mil.), rekonstrukce severního zámeckého křídla (11 mil.), hala Leopolda Pokorného - střecha (5 mil.), odizolování B. Václavka budova městské policie (4,3 mil.), schodiště Fr. Hrubína -Týnské údolí (1 mil.), rekonstrukce lávky z ul. Soukenická na ul. Zdislavina (13,6 mil.), příspěvek AG stoka protipovodňová opatření (21 mil.), TJ Spartak rekonstrukce ten. kurtů (1,3 mil.), výtah v budově B Masarykovo nám. (2,2 mil), technologické centrum služeb IT (6,5 mil.), digitalizace kina Pasáž (5,6 mil.), kruhová křižovatka ul. Budíkovická (2,2 mil.), kruhová křižovatka Borovina (17 mil.), místní komunikace ul. Mládežnická (1,4 mil.), parkoviště ul. Modřínová (1 mil.). (pp) Jak budeme hospodařit Výhled našeho hospodaření v roce 2012 začneme opět největšími provozními výdaji (celkem 427 mil. Kč). Správa majetku a investic města (30 mil. Kč) výměna oken MŠ (9 mil.), provoz sportovišť (16 mil.). Výstavba (0,3 mil.) Územní plán a rozvoj města (2 mil.) Sociální věci (0,4 mil.) Školství a kultura (75 mil.) mateřské školy (11 mil.), základní školy (30 mil.), stacionář (4,1 mil.), knihovna (10 mil.), DDM (0,9 mil.), MKS (17 mil.) Komunální služby (74 mil. Kč) čištění města a zimní údržba (14,5 mil.), veřejné osvětlení (12 mil.), údržba veřejné zeleně (14,5 mil.) svoz komunálního odpadu (18 mil.), zneškodňování komunálního odpadu 10 mil.), pohřebnictví (3 mil.), údržba dětských hřišť (1 mil.) Finanční odbor (49 mil. Kč) daň z příjmu obce (15 mil.), příspěvek sociální služby (7 mil.), příspěvek na sport (13 mil.), grantový systém města (3,4 mil.), příspěvek Liga na ochranu zvířat (0,5 mil.) Městská policie (21,5 mil. Kč) Odbor kanceláře starostů a místostarostů (105 mil. Kč) platy zaměstnanců (93 mil.), odměny zastupitelům (3,5 mil.) Odbor informatiky a krizového řízení (9 mil. Kč) technická a softwarová podpora počítačových služeb (7 mil.) Životní prostředí (1 mil. Kč) Doprava (39 mil. Kč) provoz MAD (31,5 mil.), opravy a údržba silnic (5,5 mil.), opravy a údržba chodníků (1,5 mil.) Správa provozu (20 mil. Kč) - provoz budov radnice (10 mil.) V letošním roce jsme v případě příznivého ekonomického vývoje (především v Evropě) naplánovali tyto investiční akce. Opravy školských zařízení (1,5 mil.), regenerace panelového sídliště Borovina etapa B (12 mil.), regenerace sídliště Horka Domky IPRM (20 mil.), lávka v Poušově (4 mil.), rekonstrukce kanalizace ul. B. Němcové (5 mil.), rekonstrukce severního zámeckého křídla (30 mil.), dostavba Laguny (28 mil.), zateplení byt. Domu Na Kopcích (7 mil.), územní plán města (1,5 mil.), cyklostezky (1 mil.), rekonstrukce dětského hřiště Haskova zahrada (0,5 mil.), rozšíření kamerového systému města (2 mil.), turistické značení (0,6 mil.), rekonstrukce křižovatky u Atomu (2,5 mil.), rekonstrukce křižovatky ul. Soukenická (1,3 mil.), rekonstrukce střechy budovy Masarykovo nám. (1 mil.), výměna oken a zateplení školských budov (v případě dotace). (pp) 5

6 Z RADNICE Minulý a letošní rok ve financích Co se nám povedlo... V roce 2011 se povedlo několik věcí, na které je vedení města náležitě hrdé. Podařilo se uzavřít dohodu s provozovatelem MAD, na základě které město ušetří do konce roku 2016 téměř 90 mil. Kč a kvalita poskytovaných služeb pro cestující zůstane stále na velmi vysoké úrovni. Podobným způsobem jsme revidovali několik dalších smluv města, čímž jsme uspořili dalších asi 6 mil. korun. Na poli veřejných zakázek jsme ve snaze o maximální transparentnost provedli kompletní elektronizaci daného procesu, jenž je naprosto průhledný a nezmanipulovatelný. Město Třebíč má také nové webové stránky, které podle reakcí občanů velmi výrazně zjednodušili orientaci uživatelů. Pro milovníky kultury je jistě příjemným zjištěním návrat uceleného cyklu Třebíčské kulturní léto nabízející žánrově pestrý program pro všechny věkové kategorie občanů. Podařilo se nám vyměnit okna ve dvou mateřských školách a pevně věříme, že v letošním roce tento proces dokončíme. V souvislosti s protipovodňovými opatřeními byla v Soukenické ulici postavena nová lávka přes řeku, opraveny byly schody na vyhlídku na Hrádek a z Týnského údolí do ulice Fr. Hrubína. Na novém hřbitově bylo zřízeno veřejné osvětlení a sloupy VO po celém městě dostaly označení, které usnadní hlášení poruch a zároveň bude sloužit k určení polohy všem složkám záchranného systému. Střed města byl vybaven novým typem odpadkových košů, na vybraných místech byly rozmístěny zelené kontejnery na bioodpad a červené na elektroodpad. Výrazně se zlepšila čistota ulic a veřejných prostranství, travnatým plochám se dostalo většího počtu sečí. Za ulicí Družstevní bylo otevřeno dětské hřiště s řadou dřevěných prvků. Změnili jsme obsahovou náplň Třebíčského zpravodaje, který přestal být hlásnou troubou a občané si jeho čísla opět začali schovávat. Využili jsme několik metod, jak získat od občanů informace a jak je zapojit do rozhodování, např. dotazníkovou akcí ve zpravodaji, dotazníkem k problematice MAD, setkáním občanů na Fóru Zdravého města nebo rubrikou Váš názor na webových stránkách města. Od srpna je v provozu zdigitalizované kino, jehož návštěvnost se od té doby rapidně zvýšila. V budově na Masarykově náměstí funguje pro maminky s malými dětmi Family Point, který byl vybudován částečně i z dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. Na komunikacích v majetku města byly provedeny plošné vysprávky, kde byla poprvé vyzkoušena i nová technologie s infračerveným předehřátím vozovky. Podíleli jsme se na výstavbě cyklostezky Jihlava Třebíč Raabs vedoucí přes Libušino údolí a opravili jsme cesty na ni navazující. Uskutečnilo se nadlimitní výběrové řízení na sběr a odvoz odpadkových košů, kde došlo ke snížení nákladů oproti minulému roku o 500 tisíc korun, což představuje úsporu 30 %. Velmi kladně bylo po sportovní i společenské stránce hodnoceno uspořádání Mistrovství Evropy v baseballu žáků, kde město Třebíč přispělo částkou 400 tisíc korun. Třebíč se tak zařadila mezi evropská města, kde můžou být pořádány turnaje na nejvyšší úrovni. Důkazem toho je schválení pořadatelství ME v baseballu hráčů do 21 let v červenci letošního roku. Nezapomínáme na místní části, každá má svého patrona v radě města. Loni např. vyrostlo nové dětské hřiště v Račerovicích, opravena jsou hřiště v Sokolí a Ptáčově a také nádrž v Budíkovicích. Podařilo se vyjednat finanční spoluúčast v okolních obcích u autobusových spojů zajišťovaných Krajem Vysočina, které vykazovaly výraznou ztrátu. Tím byla zajištěna dopravní obslužnost pro občany žijící v satelitních obcích (Račerovice, Budíkovice, Slavice). Velmi kladně byla občany města hodnocena údržba silnic a chodníků v zimním období za spoluúčasti občanů vykonávajících veřejné služby. Byla provedena šetření průjezdnosti komunikací města s cílem vytvoření odborné studie k optimalizaci MAD. Byla vypracována nová Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit ve městě Třebíči, která výraznou měrou podporuje sportovní činnost v mládežnických kategoriích, a zajišťuje pro rozvoj sportu 3,82 % finančních zdrojů z rozpočtu města. (rm)... a nepovedlo Největším problémem města Třebíč je nezaměstnanost a nedostatek pracovních příležitostí. Tato oblast je pro vedení města naprosto klíčová a zásadní. Vyvíjíme velké úsilí, abychom nepříznivý trend posledních let v Třebíči zvrátili. Zatím neúspěšně. V průběhu roku 2011 jsme byli velmi blízko k získání strategického zaměstnavatele. Podařilo se nám navázat úzký kontakt s investorem z Tchaj-wanu, který měl eminentní zájem rozšířit své výrobní aktivity v České republice. Jeho zamýšlená investice by v Třebíči vytvořila okamžitě 1500 pracovních míst a další by určitě přišli v rámci dodavatelských firem z okolí. Byli jsme jedním z několika adeptů v našem kraji. Naše jednání bylo rychlé, přímočaré, maximálně vstřícné a konstruktivní. Po návštěvě samotného investora přišla návštěva přímo z velvyslanectví Tchaj-wanu. Naše průmyslová zóna byla nejdříve shledána příliš malou pro jejich záměr (bohužel jinou město v současné době nemá a její vytvoření je legislativně v horizontu několika let). I tento hendikep se podařilo intenzívní komunikací odstranit a investor svůj záměr poupravil tak, aby byl realizovatelný v Třebíči. Podmínky ze strany města byly nejlepší, jaké potenciální partner v České republice dostal. Nicméně po rozhodnutí centrály přímo na Tchaj-wanu o robotizaci některých činností společnosti, se investice nerealizovala a společnost odešla do uvolněných vlastních prostor na Slovensko. Zklamání bylo a je velké. Město však ve svém úsilí nepoleví a bude se snažit i nadále vytvářet podmínky pro vznik nových pracovních míst. Jsme si sice vědomi aktuální situace na trhu práce po celé Evropě, naše záměry však nezměníme. (rm) Veřejné zakázky transparentně Na začátku srpna minulého roku spustilo vedení radnice elektronický nástroj E-ZAK pro administraci veřejných zakázek. Tento softwarový nástroj byl vyvinut v souladu se zákonem č. 137/2006, o veřejných zakázkách a je atestován jako složitý elektronický nástroj podle vyhlášky č. 326/2006 Sb., o atestačním řízeni pro elektronické nástroje. V současné verzi pokrývá elektronickou formou následující oblasti zákona: zahájeni zadávacího řízení, poskytování zadávací dokumentace, agendu dodatečných informaci, příjem nabídek a jejich hodnoceni. Elektronický nástroj E-ZAK je tzv. webovou aplikací, která používá k ochraně přenášených dat šifrování v podstatě stejné jako u elektronického bankovnictví. Od je funkční adresa https://zakazky. trebic.cz/, na které jsou přístupné veřejnosti všechny veřejné zakázky města. V praxi to vypadá tak, že si běžný občan může prohlédnout informace o tom, jaké zakázky ve městě proběhly, v jaké jsou fázi (běží, ukončené, vyhodnocené) a kdo a za jakých podmínek zakázku získal. Firmy se zájmem o kteroukoliv zakázku se mohou zaregistrovat, poté získají podklady k zakázce a mohou klást případné dotazy. Na důkaz maximální transparentnosti a otevřenosti třebíčské radnice předkládáme detailní seznam všech veřejných zakázek zadaných městem Třebíč v roce (viz tabulky na str. 26 a 27) (pp) 6

7 Nový rok s dvojím ohňostrojem Nový rok přivítali tentokrát Třebíčané malinko netradičně, rovnou dvěma ohňostroji. Jeden patřil 'dospělákům' a těm, kdo si o silvestrovské půlnoci připili na Karlově náměstí. Bylo jich tradičně hodně a pozdravili je jak starosta města Třebíče Pavel Heřman a senátor Vítězslav Jonáš, tak někteří zastupitelé a radní. Na Nový rok odpoledne se náměstí zaplnilo ještě o kus více - zejména dětmi, ale samozřejmě i rodiči, dědečky, babičkami... Ohňostrůjce pyrotechnikou nešetřil a připravil nezapomenutelný zážitek zejména těm nejmladším. Vykročení do nejednoduché budoucnosti se povedlo. Věřme, že je to dobrým znamením! (fj) Spolehliví ochránci Zajímavá čísla ukazuje statistika městského kamerového systému za rok Strážníkům se jejich pomocí podařilo zasáhnout více než stosedmdesátkrát. Ze záznamů vyplývá, že z celkového počtu 172 událostí zachytily kamery 85 dopravních přestupků, 18 přestupků proti majetku a 40 přestupků proti veřejnému pořádku. Objektivy kamer napomohly také v 9 případech při zadržení pachatelů trestné činnosti a v 10 při porušení vyhlášky o konzumaci alkoholu. Dalších 10 událostí je různého druhu. (ip) Kašpar, Melichar a Baltazar přišli také na radnici Kašpar, Melichar a Baltazar navštívili také třebíčský městský úřad. Koledníci Oblastní charity Třebíč přišli ve čtvrtek 5. ledna za starostou a místostarosty. Ti přispěli do kasičky tradiční Tříkrálové sbírky a ušetřeni nezůstali ani přítomní úředníci. Koledníci svou misi vzali vesele i vážně. Jejich úlohou však nebylo jen vybrat peníze na bohulibé účely, ale také pobavit přispěvatele i ty ostatní, Dlužno však říci, že zdejší charita má důvěru obyvatel, a tak se nikdo příliš placení nevyhýbal. Navíc si pak s koledníky mohl ještě vesele zazpívat. (ip) Tereza a Jan nejoblíbenější V roce 2011 se v matričním obvodu Městského úřadu Třebíč narodilo celkem 1087 dětí, z toho 18 dvojčat. Jejich rodiče jim dali některá zajímavá a neobvyklá jména. Oproti tomu jiná se vyskytovala velice často. Nejvíce je Terezek a Honzíků. Z nejčastějších mužských máme za loňský rok 34 Janů, 31 Jakubů, 27 Adamů, 27 Tomášů, 24 Lukášů, 23 Davidů, 22 Martinů, 22 Petrů, 21 Ondřejů, 21 Matějů, 18 Štěpánů, 18 Vojtěchů, 15 Dominiků, 15 Matyášů a 13 Filipů. Z méně častých mužských jmen zaevidovala matrika většinou po jednom jména Damián, Matias, Alfréd, Jáchym, Leopold, Jonáš, Nikolaj, Bořivoj, Benjamin, Alex. Některým chlapcům dali rodiče dvě jména: Alex František, Jonas Michel, Jan Jiří, Erik Sebastián, Jakub Roland, Mikuláš Petr, Radek Adam. Mezi nejčastějšími ženskými jmény byla 35x Tereza, 24x Natálie, 23x Karolína, 20x Adéla, 19x Nela nebo Nella, 18x Lucie, 16x Eliška, 13x Veronika, 13x Anna, 10x Viktorie, 10x Ema, 9x Barbora, 9x Kristýna a 9x Simona. K méně obvyklým ženským jménům patřila Klaudie, Tea, Jasmína, Venuše, Liliana, Jessica, Ingrid, Daria, Nikita, Johana, Safia, Meggi, Samanta. Dvě jména dostaly tyto dívky: Marie Helena, Marie Magdalena, Sára Valentýna, Amálie Ema, Karolína Marie, Ronja Marie, Valerie Sofie, Helena Patricie, Claudia Karolína. (ip) 7

8 Vánoční sbírka vynesla rekordní částku Vánoční sbírka pořádaná městem přinesla rekordní částku. Na dobročinné účely věnovali lidé sumu přes 42 tisíc korun. Sbírka běžela od 5. prosince loňského roku do 6. ledna letošního roku. Občané mohli přispívat do schránky pod vánočním stromem nebo posílat peníze přímo na speciální bankovní účet. Finanční prostředky věnovali také členové Zastupitelstva města Třebíče, když obnovili tradici svého převážení, které proměnili v sumu korun. Společně se podařilo shromáždit korun. Výtěžek nynějšího ročníku 2011/2012 je tak nejvyšší v historii. Novodobá vánoční sbírka si již v Třebíči vytvořila tradici. Jako každým rokem předá město peníze na dobročinné účely. Tentokrát to bude ve prospěch Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, okresní organizace Třebíč. Získané finanční prostředky použije občanské sdružení na asistenční služby, které využívá při pořádání rehabilitačních pobytů, letních integračních táborů, víkendových sportovně-relaxačních pobytů a při dalších akcích v průběhu roku. (ip) První občánci jsou hned dva S trochou nadsázky by se dalo říci, že první občánci města Třebíče se v roce 2012 narodili dva. Příčinou administrativní nedokonalosti tak máme s tímto titulem děvčátko i chlapce. První dítě se narodilo v Třebíči, druhé v Brně. Situace vznikla tím, že matrika Městského úřadu Třebíč dostává údaje o narozených dětech pouze z porodnice třebíčské nemocnice. Maminky z Třebíče však mohou rodit i jinde. Děti zdejších rodičů, které přišly na svět v jiných městech, jsou pak v těchto městech zapsány do matrik. Radnice se tyto údaje nemá možnost oficiálním způsobem včas dozvědět. Jedná se o dvě oddělené a na sobě nezávislé evidence. Prvním občánkem města roku 2012 narozeným v třebíčské porodnici je Natálie Kratochvílová. Přišla na svět v pondělí 2. ledna v 9:13 hodin s porodní váhou gramů a délkou 50 centimetrů. Skutečným prvním občánkem města letošního roku, ovšem narozeným v nemocnici v Brně-Bohunicích, je Eliáš Krška. Přišel na svět v neděli 1. ledna v 3:25 hodin s porodní váhou gramů a délkou 40 centimetrů. Natálce i Eliáškovi patří tak blahopřání starosty Pavla Heřmana stejným dílem. (ip) Připravuje se další výzva k předložení projektů V rámci Integrovaného plánu rozvoje města Třebíče, zóna Horka-Domky, připravuje město Třebíč další výzvu pro předkládání projektů na regeneraci bytových domů. Vyhlášení výzvy č. 10 lze očekávat v prvním čtvrtletí roku Celkový objem finančních prostředků pro tuto výzvu bude upřesněn po vyhodnocení výzvy č. 9. Kontaktní osobou je na Městském úřadu Třebíč paní Jitka Kružíková, odbor strategického plánování a rozvoje města: Telefon: , adresa: Karlovo náměstí 104/55. (fj) Ztráty a nálezy Ztráty a nálezy. To je název nenápadné drobné služby, kterou vede Městský úřad Třebíč v informační kanceláři své budovy na Karlově náměstí. Kdo něco ztratí nebo najde, nechť to jde hlásit právě tam. Praxe ukazuje, že lidé ztrácejí stále podobné věci. V roce 2011 vytrousili ze všech běžných předmětů nejvíce peněženek. Městskému úřadu Třebíč odevzdali občané loni celkem rovných 100 nálezů, ze kterých bylo majitelům vráceno 53. Mezi nalezenými předměty se objevily například tyto: 2 jízdní kola, 7 mobilních telefonů, 39 peněženek, 4 kabelky, 2 batohy a 1 kufřík. Jako každým rokem bylo doručeno také množství klíčů, dokladů a platebních, studentských nebo jiných karet. Pokud si majitelé svoje ztracené věci nevyzvednou v zákonné lhůtě šesti měsíců, zůstávají ve vlastnictví města. (p) Svatby ubyly, rozvody nikoliv Ve srovnání s předchozími léty se lidé na Třebíčsku vdávají a žení o něco méně. Počet svateb meziročně klesl o 23. Rozvodovost zůstává stále dosti vysoká. V roce 2011 bylo v matričním obvodu Městského úřadu Třebíč uzavřeno 166 sňatků. V roce 2009 to bylo pro porovnání 176, v roce 2010 vykazují záznamy číslo 189. Za uplynulý rok 2011 zaznamenaly matrikářky 105 rozvodů. V roce 2009 se rozvedlo 119 manželství, v roce 2010 dospělo manželské soužití k definitivnímu konci u 107 dvojic. Kromě obřadní síně v Malovaném domě proběhly občanské svatby také na některých méně obvyklých místech. V 5 případech se uzavření sňatku konalo ve vinařském a kulturním centru Sádek, v 9 případech v Zadní synagoze v Třebíči, 2 páry vstoupily do manželství na soukromých zahradách, 2 páry v restauracích a 1 pár na fotbalovém hřišti. Z celkových 166 svateb za loňský rok bylo 50 církevních. Z toho se 48 konalo v rámci Římskokatolické církve, většinou v třebíčských chrámech. Nejvíce, přesně 23, jich proběhlo v bazilice sv. Prokopa, osm v kostele sv. Martina a 5 v kostele Proměnění Páně. V kostele Povýšení sv. Kříže ve Valči uzavřeli lidé 4 sňatky, v kostele sv. Jana Křtitele v Lipníku 3, v kostele sv. Bartoloměje v Koněšíně dva a po jednom v kostelích sv. Petra a Pavla v Horním Újezdě, sv. Jakuba Staršího ve Starči a sv. Petra a Pavla v Trnavě. Dva obřady se konaly u Českobratrské církve evangelické. Sňatků s cizinci zaevidovala třebíčská matrika pět (Slovensko 3x, Rumunsko 1x, Mexiko 1x). Zlatou svatbu, to znamená 50 let trvání manželství, oslavili 3 páry v obřadní síni Malovaného domu. Diamantovou svatbu (60 let) oslavil 1 pár doma. (p) 8

9 Zdeněk Braunschläger (narozený v Boskovicích) Mezi herce spjaté s Třebíčí patří Zdeněk Braunschläger, herec, jehož jméno je v divadelnických či filmařských kruzích povědomé, ale málokdo si s ním spojí nějakou konkrétní roli. Třebíč, kde Zdeněk Baunschläger vyrůstal, má silnou ochotnickou tradici. Silnou příchylnost k divadlu i pozdější úspěšnost zdejší mládeže při studiu herectví připomíná publikace Vítka Cahy Divadlo posvěcené nadšením, kde autor o přelomu čtyřicátých a padesátých let s poetickou nadsázkou píše: Nastává období, kdy dramatická fakulta JAMU v Brně se zachvívá už při zvuku slova Třebíčáci. Na JAMU vystudoval herectví také Braunschläger, absolvoval v roce 1955 a hned byl přijat do Divadla bratří Mrštíků. Třebíčský student JAMU se ostatně objevil při realizaci zdejšího amatérského představení Mladé gardy s ostatními studujícími rodáky, čekala je za to ovšem děkanská důtka, studenti Foto: archív Činoherního klubu Praha 2x nesměli tehdy vystupovat mimo rámec školy. Zcela legálně ovšem mladý Braunschläger Třebíč navštívil s inscenací z JAMU (Hikmetova Píseň o turecké zemi) spolu s dalšími zdejšími adepty herectví - patřila k nim také Míla Myslíková i později slavnými spolužáky Vladimírem Menšíkem a Lubomírem Kostelkou. Prvním úkolem Zdeňka Braunschlägera v brněnském angažmá byla postava Mládence v Pohádce máje podle bratří Mrštíků. Čekala ho ovšem v tomto vstupním roce také role hlavní, Švanda v Tylově národní báchorce Strakonický dudák. V brněnském angažmá se Zdeněk Braunschläger na jevišti setkával s později významnými kolegy (Jaroslav Dufek, Ladislav Lakomý či Josef Somr). Už v roce 1955 byl poprvé obsazen do filmové role, zahrál si ve snímku Jiřího Sequense Větrná hora. V roce 1960 se Braunschläger objevuje v Praze, vystupuje v roli Školníka po boku Evy Pilarové, Waldemara Matušky a Jiřího Suchého v inscenaci nového divadla Semafor Taková ztráta krve a začíná účinkovat v menších rolích filmových, například v Pochodních Vladimíra Čecha. V dalších letech jde o filmy Noční host, Reportáž psaná na oprátce, Transport z ráje či Zlaté kapradí (Miloš Fikejz ve slovníku Český film: Herci a herečky vymezuje škálu jeho rolí jako postavy mladíků a později chlapíků různých profesí a stavů řemeslníků, dělníků, brigádníků, redaktorů a novinářů, vojáků různých armád, strážníků, tajných policistů a příslušníků bezpečnosti ). V roce 1963 se Zdeněk Braunschläger objevuje v Divadle čs. armády na Vinohradech, konkrétně v jevištní úpravě Švejka z pera Pavla Kohouta. V příštím roce si zahrál v Dürrenmattově Návštěvě staré dámy a také v Puškinově historickém dramatu Boris Godunov. Ale už v roce 1965 Zdeňka Braunschlägera potkáváme v divadle Maringotka: vdova po E. F. Burianovi Zuzana Kočová založila tento soubor ve snaze pokračovat v poetice i repertoáru svého manžela, Braunschläger účinkuje například v Lidové suitě, remaku Burianovy starší kompozice. Rok 1967 začíná poslední období hercovy divadelní činnosti, a to v jednom z nejprestižnějších českých divadel, pražském Činoherním klubu. Dnes již legendární Gogolův Revizor v režii Jana Kačera s Chlestakovem Vladimíra Pucholta, Jiřího Kodeta i hostujícího Olega Tabakova nabídl Zdeňku Braunschlägerovi roli okresního soudce a on se tak na jevišti kromě výše zmíněných mohl setkávat s Helenou Růžičkovou, Pavlem Landov ským, Josefem Somrem, Josefem Abrhámem, Jiřím Hrzánem a dalšími hvězdami. V roce 1970 ho obsadil Ladislav Smoček do realizace vlastního textu Kosmické jaro, později hrál ještě v Gorkého hře Na dně, v Leonovově Zlatém kočáře a Tajovského Ženském zákonu. PhDr. Jan Kerbr Divadelní kritik a publicista, nar v Havlíčkově Brodě. Vystudoval sociologii a filozofii na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze. Pracoval jako knihkupec, knihovník, vysokoškolský učitel i jako redaktor. V současné době působí v redakci Divadelních novin. Je spoluautorem knihy Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní (Divadlo ABC, 1999) a Almanachu činohry Národního divadla (Národní divadlo, 2003). (mz) Z filmů přelomu šedesátých a sedmdesátých let připomeňme Zemanovy snímky Bláznova kronika, Na kometě a Ukradená vzducholoď, Sequensovu retro detektivku Pěnička a Paraplíčko i Schulhofovu modernější kriminálku Vím, že jsi vrah. Na sklonku sedmdesátých let byl Braunschläger k vidění také v několika televizních seriálech (30 případů majora Zemana, Chalupáři, Dnes v jednom domě), realizoval se ovšem i jako autor námětů a filmový scénárista: je podepsán pod snímky Jiřího Svobody Oddechový čas (1977 z prostředí loděnice s Radoslavem Brzobohatým v hlavní roli) a Jana Kačera Město mé naděje (1978, režisér tu vzdává hold Ostravě, městu, kde mohl působit v divadle, když byl za normalizace jako nepohodlný z Prahy vyhnán ). Od Hollého filmu Signum laudis z roku 1980 se Zdeněk Braunschläger na plátně neobjevil dlouhých třicet let, v roce 2010 ho ovšem ještě obsadil Juraj Herz do role starého faráře v dramatu z poválečného pohraničí Habermanův mlýn. JAN KERBR POPULÁRNÍ TŘEBÍČŠTÍ HERCI 9

10 Třebíčská věž jako barometr nálad Na konci loňského roku do daleka zvěstovala smutek - zemřel první český prezident Václav Havel Třebíčská městská věž se stala nejen oblíbenou turistickou atrakcí skýtající široký výhled na město, ale bez nadsázky plní i úlohu informační. Nepříliš často sice, zato alespoň v moderní historii spolehlivou. Bohužel, někdy je poslem zpráv smutných, jako zatím naposledy - to když před vánočními svátky zemřel náš první český a poslední československý prezident Václav Havel. To na všechny strany dávala na vědomí černou vlajkou zavěšenou na kříži u samého vrcholu. Shodou okolností, byť vlastně z dnešního pohledu poněkud bizarních, v souvislostech s Havlovým jménem hlásila věž před dvaadvaceti lety radost z prolomení temné doby druhé poloviny dvacátého století. Tehdy však vlajkou československou, jejíž zavěšení proběhlo obdobným způsobem jako loni v prosinci. U kříže na špici byl tehdy zavěšen Ota Materna, více než sedmdesát metrů nad zemí. Jak k tomu došlo, vzpomíná po letech s nostalgickým úsměvem: "Dělali jsme tehdy výškové práce pod hlavičkou studeneckého družstva, jehož předseda se nebál nám tuhle činnost umožnit. Bylo to tehdy velice dobře placené, s volnou pracovní dobou. Začínali jsme s dnešním zastupitelem Milanem Šťastným, pak přišli Petr Chmela, Němec, Pálka a další." Kde se vzala myšlenka zavěsit vlajku právě na věž? "Petr Chmela, Zbyněk Němec, Standa Neumann pro tehdejší režim to byli buřiči, jezdili manifestovat do Prahy, a když byla revoluce, tak s tím za mnou přišel Standa Neumann. Teď to tam Zbynďa Němec dával zase, ale byli tenkrát někde na trampu a ten Standa to tam chtěl dát, tak mně zavolal, jestli bych nešel Všechno donesl, vylezli jsme do kopule, on zůstal ve vikýři, jistil mě a v devět, deset večer vlajka vlála. Nikdo to neviděl a ráno prapor visel." Nebál ses tehdy? Ne výšky, ale budoucnosti po takovém činu? Myslel jsem si, že je vyhráno Ale popravdě v těch letech člověk jaksi nepřemýšlel o nějakých obrovských důsledcích, dneska bych byl asi opatrnější." Jaký je rozdíl těch více než dvaceti let? Neměl jsem se nějak špatně, ani finančně. Nestrádal jsem, to nemůžu říct ale vadilo mně to, že někdo, kdo má červenou hvězdu na čele může dělat beztrestně co chce a může si motat s kým chce. Šlo o to, žes nebyl svobodný člověk. 'Žijem jak dobytek ve velké ohradě, pár blbců sní o rajské zahradě,' zpíval Jim Čert. To bylo výstižné, bylo to zde zadrátované a nemohl jsi nikam, pokud tě kdosi milostivě nepustil. A o tom zase rozhodovali ti stejní, to mně vadilo moc." Jestliže věž je barometrem nálad, pak podobnou funkci plní rovněž sousoší věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Karlově náměstí v centru města. Loňské Vánoce předznamenala smrt Václava Havla a tady, na kamenném podstavci, zapalovali lidé spontánně svíčky. Třebíčané tak naposledy vzdali hold svému prezidentovi... (fj) Město Třebíč na Regiontouru Město Třebíč se i letos prezentovalo na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, probíhajícím ve dnech Spoluvystavovatelský post zaujalo Městské kulturní středisko Třebíč na společném stánku Vysočiny v novém pavilonu P brněnského výstaviště pod hlavičkou příspěvkové organizace Vysočina Tourism. Tématem expozice bylo Mistrovství světa v biatlonu 2013 a Vysočina každému na dosah. V expozici bylo vyčleněno místo pro laserovou střelnici a zátěžový trenažér, které nabízeli návštěvníkům možnost vyzkoušet si náročnost tohoto sportu. Stánek Vysočiny se mohl pochlubit doprovodnými akcemi jako ochutnávka regionálních specialit a piva, ukázka stloukání másla, soutěže o ceny a hudební produkce. První dva dny byly brány veletrhu otevřeny pouze pro odborné návštěvníky a víkendové dny pak pro veřejnost. Pracovnice třebíčských turistických informačních center lákaly k návštěvě města trojicí památek, zapsaných do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a bohatým kulturním programem. Zároveň prezentovaly některé podnikatelské subjekty, zajímavosti v okolí a možnosti ubytování. Propagace třebíčských památek byla podpořena novou kolekcí propagačních materiálů. Veletrh byl velmi úspěšný a Městské kulturní středisko získalo cenné kontakty na touroperátory a další pracovníky v cestovním ruchu i kultuře. (pp) Foto: Pavlína Pojerová 10

11 TENIS» tenis byl loni nejúspěšnějším sportem v ČR «Tenis je fenomén a Český tenisový svaz byl vyhlášen ITF nejlepší federací světa. Tenis se v Třebíči začal hrát v roce 1906 a průkopníky tohoto sportu se stali převážně studenti gymnázia. V pozdějších letech ( ) se Třebíč výkonnostně měřila s tenisty z Brna, Jihlavy a Znojma. Největší rozvoj nastává v 50. letech. Tenis nachází své pevné místo ve Spartaku Třebíč a odtud se rozšiřuje i dále v regionu. Z hráčů třebíčské tenisové historie zaslouží zmínku Jiří Přinosil, který se jako sedmnáctiletý probojoval do semifinále pardubické juniorky. Nejsilnějším oddílem okresu je TJ Třebíč (dříve Spartak), jehož družstva řadu let startují v krajských soutěžích a který tradičně pořádal Memoriál MUDr. B. Mičánka turnaj O putovní cenu města Třebíče, na který se sjížděli přední hráči z celé republiky (Bedáň, Janovský, Tomanová, Koželuhová). Na přelomu 80. a 90. let minulého století se v Třebíči vypracovalo na velmi dobrou úroveň několik děvčat, která přešla za lepšími podmínkami do Brna (Rebeková, Bakalářová), po zhruba deseti letech na ně navázali hoši, kteří pro změnu zvolili za svůj nový klub Prostějov (Zbyněk Svoboda, Michal Balko) či Jihlavu (Mirko Zapletal). Na přelomu roku 2002 a 2003 se tenisový oddíl TJ Třebíč osamostatnil, odešel ze struktury tělovýchovných jednot a vydal se svojí novou cestou s vlastní právní subjektivitou a pod novým názvem Horácký tenisový klub Třebíč. V klubu je evidováno celkem 120 členů, z toho je 80 závodních hráčů, 5 tenisových rozhodčích a 4 trenéři (Martin Šafránek, Petr Kopřiva, Petr Obršlík, Zbyněk Svoboda.) Díky dobré spolupráci s tenisovou školou Ing. Miroslava Kije a pod vedením profesionálních trenérů Lenky Tekalové, Zdeňka Čermáka, Aleše Tajbra a dalších máme zabezpečenu výchovu hráčů v kategoriích minitenis, babytenis, mladší žáci, starší žáci a dorost. HTK Třebíč je díky hodnocení ČTS řazen na šesté místo v jihomoravském kraji za takovými velikány jako jsou kluby Prostějov, Brno, Zlín a Jihlava. HTK hraje soutěže ve všech věkových kategoriích na krajské úrovni. V roce 2007 postoupilo družstvo dospělých do druhé ligy ČR a v následujících letech se úspěšně umístilo na druhém místě, na této příčce se udrželo až do roku Jednou z nejúspěšnějších hráček klubu je Monika Svobodová. Její třetí místo na pardubické juniorce v roce 2010 je toho důkazem. Horácký tenisový klub Třebíč je každoročním pořadatelem až osmi celostátních tenisových turnajů, pořadatelem krajských přeborů, ale i turnajů pro rekreační hráče a širokou veřejnost. V letošním roce usiluje o možnost pořádání Mistrovství ČR v kategorii mladších žáků. Díky aktivní práci funkcionářů klubu pod vedením Františka Vinopala se povedlo za necelých osm let zrekonstruovat a dostavět v Janáčkově stromořadí tenisový areál, ve kterém dnes najdete osm tenisových kurtů, hrací stěnu, moderní sociální zázemí, klubovnu s občerstvením a terasu s venkovním posezením. Podařila se i dostavět veškerá infrastruktura potřebná pro provoz tenisové haly (kanalizace, přívod plynu a elektřiny). Díky finanční pomoci Ministerstva školství a tělovýchovy, Českého tenisového svazu, Krajského úřadu v Jihlavě a v neposlední řadě i za velké podpory města Třebíče se zdařila realizace nemalé investice, a to výstavba přetlakové tenisové haly se dvěma kurty včetně skladového zázemí. Poprvé v historii klubu tak mohou tento moderní tenisový areál plně využívat celoročně nejen závodní hráči pro profesionální přípravu, ale také široká tenisová veřejnost k rekreačnímu hraní. SPORT MĚSÍCE HTK Třebíč pořadatelem turnaje mladších žáků HTK Třebíč uspořádal ve dnech celostátní turnaj kategorie B mladších žáků. Bylo přihlášeno 51 hráčů, registrace do turnaje 28 hráčů. Z domácích hráčů se turnaje zúčastnili Jakub Doležal, Tomáš Sláma, Tomáš Kotačka, Martin Švihálek a Tobias Schneebaum. Nejvýše nasazeným hráčem byl Lukáš Jiroušek (TK Neridé Praha), kterému patří 45. místo celostátního žebříčku. Mezi nasazené se rovněž dostal třebíčský Jakub Doležal. Do druhého kola turnaje se z třebíčských hráčů podařilo probojovat právě Doležalovi a velkým překvapením turnaje byl Martin Švihálek, který po skvěle takticky vedené bitvě porazil favorizovaného Matěje Poloučka (Sokol Slavkov u Brna) 7:6 a 6:3. Do druhého kola se z třebíčských probojoval už jen Doležal, který hrál velmi tvrdě a přehrál soupeře Lukáše Brücknera (TK Agrofer Prostějov) především agresivní hrou, ve které dominovaly vítězné údery. Celkovým vítězem turnaje se stal Erik Najman (TK Agrofert Prostějov), který ve finále porazil Dominika Podsedníka (TK Šlapanice). (fv) Foto: archív HTK 2x Tenis je individuálním sportem s vysokými nároky na hráče, neobejde se ale bez maximální podpory rodičů, trenérů, sponzorů a tenisových nadšenců. Všem tedy patří velké poděkování za rozvoj tohoto krásného sportu v Třebíči. František Vinopal, HTK Třebíč 11

12 Slovenský mistr je z Třebíče Pozorně sledujeme fotbalová utkání, zajdeme na hokej, známe naše reprezentanty i v jiných sportovních odvětvích. Držíme jim palce ale taky zatracujeme. To když se nedaří. V Třebíči máme mezinárodního mistra Slovenska v crossu, českého vicemistra ve stejné disciplíně a mezinárodního českého mistra v cross country čtyřkolek. Nevěříte? Čtěte dál! Mistrovi bude osm let a mistráky začal jezdit loni! Tomáš Pikart se narodil v Třebíči 22. května Dříve jezdil offroad maratony. Letošních úspěchů dosáhl v kategorii 7 až 10 let. Absolvoval dvacítku ostrých závodů, nekonečné hodiny věnuje tréninku. Cross je vlastně motokros, cross country je kombinace motokrosové trati s off roadem, vysvětluje šampiónův táta, Tomáš Pikart starší. Junior jezdí na čtyřkolce ACCESS 100, kubatura je omezena do 125 ccm. Chodí do druhé třídy a táta se potutelně usmívá, když říká: Jo, ve škole dobrý. Sám jezdil v mládí bicross, ale stejně ho to vždycky táhlo k vůni benzínu či nafty. Po dědovi, po strýčkovi. Vždyť jméno Votoupal je v Třebíči navždy spojeno s motorismem. Jezdit může od čtyř let, vysvětluje Tomáš senior zvyklosti dravého sportu. Nutíš ho? Otázka se v takovém věku přímo nabízí. To ne. V offroad maratonech se začal probíjet na bednu a od té doby ho to baví. Loni jsme šli do licenčních podniků s tím, že si neděláme iluze a šlo mu to výtečně! Mezi patnáctkou nejlepších se neztratil, v maratonech byla ještě větší konkurence, sešlo se kolem pětadvaceti jezdců. A co dál? Můžu hod dostat do profíků, pak už to neutáhnu, sám ne, trochu posmutní táta. Čtyřkolky jsou dvakrát tak drahé jako motokros, když se koupí čtyřkolka, tak většinou toho moc nezbyde, vše se dává racingové. Plány na další rok u Pikartů ale nevzdávají: Chceme obhájit, udolat ještě ten třetí titul. Březen, duben jsou za chvíli. Tam se to rozjíždí, říká Pikart starší. Manželka jezdí Foto: archív Tomáše Pikarta 2x s námi, je to každý víkend. Bojí se rodičové o syna? Strach teď už nemám. Měl jsem strach, jen když začínal skákat, teď už se nebojím, tvrdí otec. Ale je vidět, že si je dobře vědom tvrdosti sportu, který jeho syn dělá. I v tomhle odvětví někdy dojde na podrazy, nefér jednání. Trénujeme ve Smrku, ve Vílanci, kde se poblíž dá. Musí být dva mechanici, jedním jsem já, druhého najímáme, upřesňuje Tomáš Pikart další z potřeb, které je třeba zajistit. A zaplatit. Sponzoři se nehrnou, pomocí tedy nepohrdnou. Co říkají spolužáci, vědí o Tomášově úspěchu? Pikart senior se směje: Učitelka jim řekla, že mají donést za každý sportovní úspěch pohár, tak ze začátku nosil Jak probíhají závody, zajímám se dál? Jezdí se den předem, technická, přihláška, od rána volný trénink, kvalifikace a dvě rozjížďky, každá bodovaná zvlášť, 10 minut plus dvě kola, vypočítává šampiónův táta. A co neúspěchy? Když spadne, tak i zuří, dokáže se s tím ale vyrovnat, konstatuje Pikart senior. V crossu měl smůlu, když je pak doháněl, tak zuřil - a jel perfektně! Co dělá tým v zimě? Stroj na sezónu, už stavíme novou čtyřkolku, koupím rám, uzavírá Tomáš Pikart. (fj) Město Třebíč nabízí do pronájmu nebytové prostory v těchto nemovitostech v Třebíči: ul. Benešova č. p. 596 ul. Manž. Curieových č. p. 657 ul. Kpt. Jaroše č. p. 755 ul. Sedlákova č. p. 965 Bližší informace poskytnou pracovnice MěÚ Třebíč, odboru správy majetku a investic města, pí Bártová tel. č , Švihálková

13 svítidla - podlahy - dveře 20% 15% 15% 15% páteční sleva na koupelny sleva na dveře sleva na vinily a podlahy sleva na svítidla Tato akce platí do KERAMA, s.r.o. Kubišova 6, Třebíč Tel./fax: Mobil:

14 Společnost TIPA Telekom plus a. s. je elektromontážní společnost se zaměřením na bez pečnostní technologie, komunikační a informační technologie, řízení a kontrolu technologických procesů, komplexní silnoproudé dodávky pro stavebnictví a průmysl, ale v neposlední řadě i pro fyzické osoby. Společnost působí na českém trhu již od roku 1990, nejprve jako součást společnosti TIPA a. s., od října 2007 jako samostatná společnost TIPA Telekom plus a. s. V současné době zaměstnává přibližně 80 zaměstnanců. Centrála společnosti je lokalizována v Třebíči, v Praze a Brně jsou umístěny pobočky. Společnost je také 100%ním vlastníkem projekční společnosti ELPRING CZ, a. s. sídlící v Praze. Cílem podnikání je dodávat zákazníkům kvalitní technologie s perfektním provedením všech prací od předprojektové přípravy, přes návrh optimálního řešení a realizaci, vč. záručního a pozáručního servisu. Toto se týká všech aktivit, které TIPA Telekom plus a. s. svým zákazníkům nabízí. TIPA Telekom plus a. s. realizuje své strategické zakázky především v oblasti plynárenství, v petrochemického průmyslu, ale neméně významní zákazníci jsou také z oblasti státní správy, ministerstva vnitra a zdravotnictví. V posledních třech letech, kdy se spousta společností působících na trhu v podobném segmentu podnikání jako naše společnost potýká s nedostatkem zakázek a je nucena přistoupit i k propouštění zaměstnanců, se nám podařilo naplnit plánované objemy výroby a zrealizovat významné projekty. V konsorciu společností ČKD PRAHA DIZ, a. s., Unicontrols a. s. a Elektrizace železnic a. s. jsme v letech realizovali zakázku Automatizace řízení kompresních stanic pro Slovenský plynárenský průmysl. Realizovaný objem naší společnosti byl 69 mil. Kč v systémech elektronické požární signalizace, plynového detekčního systému, varovné signalizace Hospodářská komora a měření průtoku palivového plynu. Na přelomu roku 2009/10 jsme provedli komplexní rekonstrukci bezpečnostních systémů v budově Ministerstva zdravotnictví v Praze v objemu 10 mil. Kč. Od roku 2009 postupně realizujeme výměnu elektrické požární signalizace v objektech Národního divadla v hodnotě 10,5 mil. Kč. Pro příští rok nám zbývá nejnáročnější etapa - polovina historické budovy. V roce 2011 jsme pro výhradního přepravce zemního plynu v ČR - společnost NET4GAS, s. r. o., zrealizovali také významné projekty. Na nové předávací stanici z Německa jsme v oblasti bezpečnostních systémů (požární, plynové a bezpečnostní technologie) a systémů Měření a regulace zahájili první etapu v rámci projektu GAZELLE. Jedná se o nový plynovod v délce cca 300 km vedený v severozápadní části ČR. V tomto roce bude projekt dokončen. Hodnota námi realizované části projektu je 20 mil. Kč. Podíleli jsme se též dodávkou obdobných systémů na výstavbě nového plynovodu do Polska v objemu 6 mil. korun a uzavřeli pro letošní rok smlouvu na rekonstrukci systémů Měření a regulace v objemu 12 mil. Kč. V letošním roce budeme také pokračovat v projektu na Slovenském plynárenském průmyslu v hodnotě 12 mil. Kč. Z uvedeného výčtu je vidět, že začátek roku 2012 je za hlediska výhledu realizovaných zakázek po společnost příznivý a ani v této těžké době neplánujeme snižování stavu zaměstnanců či jiná úsporná opatření. Počítáme s tím, že příznivě se projeví i kapitálový vstup do společnosti ELPRING CZ, a. s., a to účastí na realizaci pražských projektů Tunel Blanka a výstavba nové trasy metra. Z důvodu zvyšování kvality našich služeb je společnost od konce 90. let pravidelně certifikována na jakost podle mezinárodních standardů ISO 9001 (kvalita) a ISO (životní prostředí). Z důvodu účasti na dalších projektech připravujeme certifikace dle ISO (bezpečnost práce). Jak již bylo řečeno, naším cílem je kvalita poskytovaných služeb a s tím související spokojenost zákazníka od návrhu, přes realizaci a následnou péči. Společnost není zaměřena svou působností pouze na náš region, ale na celou ČR či Slovensko. Od roku 2010 se však snažíme posílit svoji pozici v regionu Třebíčska a kraje Vysočiny spoluprací s regionálními stavebními společnostmi. Neustále hledáme do svých řad kvalitní zaměstnance z oboru silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, kteří nám budou pomáhat udržovat a upevňovat pozici společnosti na trhu. Ing. Vítězslav Krátký, obchodní ředitel indd :39:04 Foto: Dáša Juráňová Třebíč ve Vídni Mezinárodní veletrh cestování a volného času, který se uskutečnil v polovině ledna tohoto roku ve Vídni, hostil rovněž expozici Kraje Vysočina ve spolupráci s Vysočina Tourism. V té se prezentovalo také město Třebíč a mezi sedmi sty vystavovateli ze sedmdesáti zemí světa se rozhodně neztratilo. Potvrdilo se totiž, že ve stánku, který patřil České republice zastoupené agenturou Czechtourism, je největší zájem o Prahu a Český Krumlov a pak také o památky UNESCO. Z Třebíčské nabídky tak výrazně zaujaly židovské památky. Veletrhu se zúčastnila v hojném počtu zejména střední a starší generace a všeobecně lze říci, že k českému zastoupení lákala velmi úspěšně cimbálová kapela, prozíravě zvolená právě pro zmíněnou strukturu návštěvníků. (dj) Foto: Dáša Juráňová Bezmála dvě stovky zájemců přivábily prosincové tematické prohlídky v domě Seligmanna Bauera s názvem SVÁTEK SVĚTEL aneb zvyky a tradice židovského svátku CHANUKA. Pořad přinesl poučení i zábavu dětem stejně jako dospělým a kdo navštívil i odpolední přednášku brněnského rabína Šlomo Kučery, nelitoval. Zájemci se mohou těšit na pokračování, Městské kulturní středisko Třebíč totiž připravilo podobné akce i za účelem poznání dalších židovských svátků. Nejblíže to bude už v březnu svátek PURIM. (fj) 14

15 YASHICA HLEDÁ GRAFIKA Požadavky: znalost programů InDesign, Corel, Illustrator, Photoshop na platformě PC samostatnost, kreativní myšlení, časová flexibilita vzdělání a praxe v oboru výhodou Výhody: zázemí stabilní společnosti práce v příjemném pracovním prostředí nástup dle dohody Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na Prevence do zdraví se vždy vyplatí CVIČENÍ MASÁŽE KAVITACE ZVEDNĚTE SE... JE PRÁVĚ ČAS ZAČÍT! STUDIA: JIHLAVA - tel.: / TŘEBÍČ - tel.:

16 TŘEBÍČSKÉ ULICE JAVOROVÁ Ulice se nachází v městské části Podklášteří. V soustavě ulic nové zástavby v Nehradově, resp. nad Polankou je podobně jako ulice Jasanová i tato pojmenována názvem stromu. JEJKOVSKÁ BRÁNA Ulice se nachází ve vnitřním městě. Připravuje Jiří Joura Stávala zde jedna z městských bran střežící vstup na náměstí z východní strany od předměstí Jejkov. Dříve se užíval název Brněnská brána. Za dobývání města vojsky uherského krále Matyáše Korvína roku 1468 byla brána zničena a po 10 letech znovu postavena. Odstraněna byla jako poslední ze tří městských bran roku Vzhled brány je znázorněn na boční straně Čapkova domu. JELÍNKOVA Ulice se nachází v městské části Nové Dvory. Jan Jaroslav Jelínek ( ) zasloužilý učitel a zejména organizátor základního školství v Třebíči v letech Zasloužil se o založení Učitelské jednoty okresu Třebíč (1871) a o zřízení školy pokračovací (1882). Byl také průkopníkem moravského včelařství. JIHLAVSKÁ BRÁNA Ulice se nachází ve vnitřním městě. Ulice, kde stávala další z městských bran jako součást opevnění chránícího vstup na náměstí ze západní strany od předměstí Stařečka. Původně měla název brána Klášterní, později se říkalo i brána Stařečská. Byla rovněž uherskými vojsky v roce 1468 pobořena a o několika letech za obnovy města znovu vybudována. Odstraněna byla roku

17 JINDŘICHOVA Ulice se nachází v městské části Týn. Jindřich Jindřich ( ) český skladatel. Jeho dílo má převážně vokální charakter. Čerpal hlavně z hodské lidové písně (Chodský zpěvník). JIRÁSKOVA Ulice se nachází v městské části Horka-domky. Alois Jirásek ( ) český spisovatel, zakladatel našeho historického realistického románu, dramatik. Jeho prózy jsou zaměřeny výchovně a osvětově, jeho dílo se stalo lidovou četbou, vyjadřující názory a zájmy českého národa. Ve svých románech zachytil nejvýznamnější období českých dějin dobu husitskou a pobělohorskou a dobu národního obrození. JUNGMANNOVA Ulice se nachází v městské části Jejkov. Josef Jungmann ( ) český jazykovědec, básník a překladatel. Byl vedoucí osobností národního obrození. Sestavil první českou učebnici literární teorie. Hlavní jeho úsilí patřilo pětidílnému Slovníku česko-německému, který se stal základem dalšího rozvoje českého jazyka. Psal básně a překládal z angličtiny, němčiny, polštiny a ruštiny. JOSEFA SUKA Ulice se nachází v městské části Týn. Josef Suk ( ) český hudební skladatel a houslista. Vynikla jako skladatel instrumentálních a komorních děl (Píseň lásky aj.). Člen slavného českého kvarteta na pražské konzervatoři. Ve svých dílech navázal na tvorbu Antonína Dvořáka, svého tchána. 17

18 Tajemství třebíčských garáží aneb lodička Stanislava Vršky Vážení čtenáři, slíbili jsme už na konci loňského roku, že nahlédneme kdejakou skulinkou do třebíčských garáží. Ne snad z pouhopouhé zvědavosti či závisti, ale proto, že se zde často skrývají skvosty, co mohou potěšit nejedno oko i dušičku. A proč se někdy nezasnít - tu nad veteránem, pamatujícím zlaté éry motorismu, anebo nad krásnou legendou, byť ne ještě zapadající do kategorie old... Náhoda tomu chtěla, že známý třebíčský modelář a tvůrce Stanislav Vrška se jen tak mezi řečí pochlubil, že si splnil jeden malý sen... Jeho Barchetta je bezesporu milá a Standa je na ni pyšný. Tak začneme právě touto dvojicí, oba si pozornosti zaslouží. Příště se přeneseme desítky let do historie... (fj) Třebíčská sídliště včera a dnes Nějak nám ty stromy vyrostly. Co říkáte? Byť místo na obou fotografiích je vlastně jedno a totéž, málokdo tomu na první pohled uvěří. Možná trochu klame rozdílný úhel záběru fotografova aparátu, možná si jenom nepřipouštíme rozdíl mnoha desítek let, které mezi pořízením snímků utekly. Pánové Lubor Herzán a Petr Urbánek sice uzavřeli "své" seriály, ale protože oba jsou odborníky na svém místě, nedalo jim to a přichystali podklady pro další pravidelnou rubriku doslova na celý rok. Nakonec se není čemu divit - vždyť jeden je ochráncem zdejší architektury, zatímco druhý pečuje o třebíčskou zeleň. A možná FIAT Barchetta je dvoudveřový roadster z dílny známé italské automobilky. Vyráběl se v letech 1995 až 2005, s dvouletou přestávkou v období Vyvíjen byl počátkem devadesátých let minulého století, jeho "otcem" je do značné míry oblíbené Punto, avšak koncepčně navazuje na v šedesátých letech značně oblíbený a obdivovaný Fiat 124 Spider. Barchettu (italsky lodičku) pohání řadový čtyřválec s rozvodem DOHC 1,8 16V o objemu 1747 cm 3. Pětistupňová převodovka, samozřejmě klasická mechanická, dodává vozu sportovní charakter, podložený nejvyšší rychlostí 200 km/h, přičemž stovkou tento malý štírek jede za slušných 8,9 s. (fj) je to i k zamyšlení - vždyť často láteříme nad nedostatkem zelené krásy v sídlištích, ale věřte, fotografie, které vám postupně předložíme, mluví o opaku. Jen si prostě nevzpomínáme. Tak tedy oživme trochu paměť, vzpomínejme. A kdybyste našli doma podobnou retrospektivní hádanku, klidně nám ji pošlete nebo přineste do redakce. Bude-li zrovna 'trhákem', který sami nepoznáme, můžeme ji také do 'sídlištního' okénka zařadit. A přestože věříme, že nakonec okolí svých obydlí dobře poznáte, nezveřejníme hned místo, o které se tentokrát jedná. Až příště... (fj) Foto: archív MÚ Třebíč 2x 18

19

20 Poplatek za odpad zůstává stejný Poplatek za odpad zůstává pro letošní rok na stejné výši jako v předešlých letech. Město cenu nezvyšuje. Nadále platí částka 492 korun za osobu a rok. V poplatku jsou zahrnuty náklady nejen na běžný svoz popelnic a kontejnerů s tuhým komunálním odpadem, ale i na jiné části odpadového hospodářství, například na provoz sběrných dvorů. Termínem pro zaplacení je 31. březen Lidé mohou platit poplatek prostřednictvím SIPO nebo v hotovosti na pokladnách v budovách městského úřadu na Karlově nebo na Masarykově náměstí. Otevírací doba pokladny na Karlově náměstí: Město Třebíč pronajme zahradu pondělí 8:30 až 11:30 a 12:30 až 17:00 úterý 8:30 až 11:30 středa 8:30 až 11:30 a 12:30 až 17:00 o výměře 551 m 2 čtvrtek 8:30 až 11:30 pátek 8:30 až 11:30 v zahrádkářské kolonii U přejezdu. Otevírací doba pokladny na Masarykově náměstí: pondělí 8:00 až 11:30 a 12:30 až 17:00 úterý 8:00 až 11:30 a 12:30 až 14:00 středa 8:00 až 11:30 a 12:30 až 17:00 čtvrtek 8:00 až 11:30 a 12:30 až 14:00 pátek 8:00 až 11:30 a 12:30 až 14:00 (ip) Informace podá pracovnice odboru správy majetku a investic, MěÚ Třebíč Iveta Nykrmajerová, tel Pasy a občanky od Nového roku jinak Úřední hodiny na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů: pondělí, středa 8:00-17:00 hodin, úterý, čtvrtek, pátek 8:00-14:00 hodin (v provozu jen část fotokabinek). Telefon: , , , , , V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech došlo od 1. ledna 2012 ke změně způsobu zpracování agendy občanských průkazů (dále OP ). Žádosti o nový občanský průkaz jsou pořizovány pouze elektronicky ve fotokabinkách, tj. ve stejných kabinkách, kde se podávají i žádosti o cestovní pas, obě agendy se sloučily. Proto pokud je objednávkový systém přes internet na občanské průkazy již zaplněn je nyní možné se na vyřízení občanského průkazu objednat i přes agendu cestovních dokladů a naopak. O občanský průkaz lze požádat na obecním úřadu s rozšířenou působností, tzn. na Městském úřadu Třebíč, odbor správních činností nebo na jiných úřadech obcí s rozšířenou působností v rámci ČR. O občanský průkaz nelze již od požádat na matričních úřadech jako doposud, např. v Hrotovicích, Jaroměřicích nad Rokytnou, Budišově, Okříškách atd. Doba vyřízení žádosti o nový občanský průkaz je na úřadě časově náročnější. Žadatel nepředkládá již písemnou žádost, tato se vyhotoví elektronicky přímo na místě včetně ověření potřebných údajů dle předloženého platného občanského průkazu, popř. dalšího dokladu osvědčujícího totožnost občana, např. platného cestovního dokladu. Dále se navíc kromě fotografie občana pořizuje jeho elektronický podpis a při vydání občanského průkazu si žadatel zadává čtyřmístný až desetimístný bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Vydávají se 2 typy občanských průkazů: - Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bez poplatku - Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - po zaplacení správního poplatku 500 Kč (do el.čipu se zapisuje číslo občanského průkazu a dále lze zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis. V současné době existuje pouze jeden zvláštní předpis, a to zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, tzn., že na čip lze umísti i el. podpis. S datem ukončení platnosti OP je rovněž ukončena platnost údajů, které obsahuje čip). - K podání žádosti o nový OP není třeba žádost ani fotografie - podání žádosti o vydání nového OP nejdříve ve lhůtě dnů před skončením platnosti původního občanského průkazu - Kdy lze vydat OP na žádost občana, je-li dosavadní OP ještě platný? Pouze v následujících případech: - dopsání titulu - výměna stávajícího typu OP za občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem- správní poplatek 500,- Kč Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let s platností na 5 let (žádá zákonný zástupce) - správní poplatek 50,- Kč Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky (nejlépe požádat až dosáhne věku 15 let). Občanský průkaz se vyhotoví s platností na 10 let (je bez správního poplatku). Pro vydání prvního občanského průkazu není od stanovena již povinnost předkládat Osvědčení o státním občanství ČR, tento doklad bude vyžadován pouze v případech důvodných pochybností o státním občanství. Překračování státních hranic na OP se strojově čitelnými údaji Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji lze nyní nově použít k přechodu státních hranic i do zemí bývalé Jugoslávie, i když nejsou státy Evropské unie, Jedná se o Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Srbsko, Chorvatsko, Makedonii a Albánii. Doporučuje se však před odjezdem toto ještě ověřit na web. stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na příslušném Zastupitelském úřadu země kam chce občan vycestovat. (osč) 20

PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne

PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne 30.01.2014 1/1/ZM/2014 Zahájení a schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 1/2014 a volba ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne

USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne 30. 06.2015 1/15/RM/2015 Zahájení a schválení programu 15. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 15. schůze Rady města Třebíče

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Program: 1. Informace o činnosti oddílu za rok 2013: soutěže družstev turnaje jednotlivců pořádané naším oddílem výsledky našich hráčů na turnajích hospodaření oddílu

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Setkání s občany KD KOKONÍN

Setkání s občany KD KOKONÍN Setkání s občany KD KOKONÍN 29. 4. 2013 Hospodaření města Od r. 2011 nastavený trend úspor Snížení stavu úředníků na magistrátu o 20% Sestěhování úřadu ze tří budov do dvou Splácení městského dluhu při

Více

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV ODDÍL STOLNÍHO TENISU ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE ze dne 22.5.2015 1. Vyhodnocení sezóny 2014/2015 1.1. Výsledky soutěží družstev mužů a žen - Konečné umístění družstev: Družstvo Soutěž

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016

Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016 Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016 Rozpočet města na letošní rok byl schválen Usnesením zastupitelstva města č. 100/8/Z/2015 ze dne 07.12.2015 jako deficitní s tím,

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání:

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání: Z á p i s z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 1. 2013 od 9.00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Dle prezenční listiny

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Snížení náklad pro ů domácnosti

Snížení náklad pro ů domácnosti Snížení náklad pro ů domácnosti Chcete snížit náklady na domácnost? Město pro Vás zajistilo příležitost snížit náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn. Za tuto službu nehradíte žádné poplatky.

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

R e k a p i t u l a c e

R e k a p i t u l a c e Rozpočet financování města Třebíče na r. 2010 pol. n á z e v 2010 8115 změna stavu peněž. 19 500 prostředků zapojení fin. prostředků S o u č e t 19 500 8123 dlouhodobé půjčky 54 500 S o u č e t 54 500

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006 Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok Rozpočet příjmů na rok Text Daňové příjmy celkem 102 860,0 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 17 500,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 16 500,0 Daň z příjmů

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000 11

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE Zdeněk Psotka, Otakar Mestek Aktiv KFS a OFS, Praha 22. 1. 2016 KOMISE MLÁDEŽE Cíle => kvalita + kvantita Klíčová role v Grassroots oddělení optimalizace systému (výběry,

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

SKC Zruč nad Sázavou. Oddíl stolního tenisu

SKC Zruč nad Sázavou. Oddíl stolního tenisu SKC Zruč nad Sázavou Oddíl stolního tenisu Stolní tenis ve Zruči n. S. dlouholetá tradice stolního tenisu v současné době nejúspěšnější oddíl v regionu 2008 vznik SKC Zruč n. S., 2009 spojení s tradičním

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Dne 23. dubna 2008 byl schválen zastupitelstvem města upravený rozpočet pro rok 2008. Jeho zveřejnění v účetně přesném členění bylo provedeno ve Zpravodaji, mimoto

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

PROJEKT VICTOR. výstavba fotbalových hřišť. pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu

PROJEKT VICTOR. výstavba fotbalových hřišť. pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu PROJEKT VICTOR výstavba fotbalových hřišť pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu PROJEKT VICTOR obsah 1) Obsah 2) Představení Projektu VICTOR Návrh realizace projektu Podpora a význam

Více

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů a výdajů ve výši 58 676 tis. Kč. Zadluženost MČ

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/206 konaného dne 8. 2. 206 od 6:30

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) VZNIK ICM: Informační centrum pro mládež bylo založeno v únoru roku 2009. A své

Více