1/2012. Jak hospodaří domácnost Třebíč Populární třebíčští herci Sídliště včera a dnes Třebíčáci se lvíčkem na prsou Slovenský mistr je z Třebíče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2012. Jak hospodaří domácnost Třebíč Populární třebíčští herci Sídliště včera a dnes Třebíčáci se lvíčkem na prsou Slovenský mistr je z Třebíče"

Transkript

1 1/2012 Jak hospodaří domácnost Třebíč Populární třebíčští herci Sídliště včera a dnes Třebíčáci se lvíčkem na prsou Slovenský mistr je z Třebíče

2 Dům Seligmanna Bauera Téměř rok uběhl od otevření Židovského muzea - domu Seligmanna Bauera. Ten se za tu dobu stal oblíbeným návštěvním místem v židovské čtvrti, jedné ze dvou památek zapsaných v seznamu světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO. Spolu se Zadní synagogou v těsném sousedství přivítal v loňském roce téměř jedenadvacet tisíc návštěvníků. To je o více než tři a půl tisíce ve srovnání s rokem Jedním z nových exponátů, které přibyly v poslední době, je unikátní sederový talíř (seder je označení pro slavnostní večeři pro první noc židovského svátku PESACH, který připomíná vyvedení Izraele z egyptského otroctví, ale často je zván též svátek nekvašených chlebů či židovské velikonoce) z dílny Vladimíra Jurkoviče ( Myjava Modra), bratra známého architekta Dušana Jurkoviče.

3 Slovo na úvod Vážení čtenáři a občané města, držíte v rukou první číslo letošního ročníku Třebíčského zpravodaje. Časopis dostává od ledna novou podobu. Naší trvalou snahou je, aby se vám nejen líbil, ale aby především přinášel zajímavé a důležité články, reportáže a rozhovory. Kromě informací z kultury, sportu a práce neziskových organizací v něm budete i nadále nacházet aktuální zprávy o činnosti městského úřadu. Svěřili jste nám na čtyři léta správu radnice. Z volebního období máme za sebou první rok. Byl plný událostí a změn. Ne vždy šlo vše vyřešit snadno a rychle, jak bychom si všichni přáli. Řada důležitých úkolů zůstává stále před námi. Naší snahou však bylo, je a bude řešit problémy především ku prospěchu našeho města a Vás, Třebíčanů. Po uplynulých dvanácti či třinácti měsících věříme, že se nám radnici podařilo stabilizovat a její činnosti namířit správným směrem. K naší práci neodmyslitelně patří všestranná komunikace s Vámi občany. Není to jen fráze, my skutečně potřebujeme zpětnou vazbu. Už krátce po volbách jsme si vytkli za cíl být otevřenou a komunikující radnicí. Chceme v této nastolené cestě pokračovat. U řady záležitostí se bez zapojení veřejnosti neobejdeme. Jedním z příkladů oboustranně prospěšné spolupráce byl velký dotazník ke strategickému plánu rozvoje města v listopadovém čísle zpravodaje. S výsledky tohoto průzkumu Vás v nejbližší době seznámíme a i nadále budeme pracovat s Vašimi názory, ať nám je sdělíte prostřednictvím dotazníků, internetových anket nebo osobně. Budeme vděčni za veškeré Vaše podněty a připomínky, ať už pochvalné nebo kritické. Přejeme Vám v roce 2012 hodně zdraví, osobní spokojenosti i pracovních úspěchů a těšíme se na další spolupráci Členové Rady města Třebíče: Pavel Heřman, Pavel Pacal, Marie Černá, Pavel Svoboda, Milan Zeibert, Jaromíra Hanáčková, Jolana Smolová, Martin Svoboda a Michal Šalomoun V tomto čísle naleznete: JAK HOSPODAŘÍ DOMÁCNOST TŘEBÍČ str. 4-7 POPULÁRNÍ TŘEBÍČŠTÍ HERCI str. 9 SPORT MĚSÍCE - TENIS str od píky Nový rok se stal zlomovým také pro měsíčník, který právě dostáváte do rukou. Třebíčský zpravodaj doznává avizovaných změn, které by měly potěšit vzhledem a následně obsahem. S koncem minulého roku jsme se rozloučili s některými pravidelnými rubrikami. To už víte. Nicméně o zajímavosti souvisejícími s naším městem nepřijdete. Tak se třeba podíváme do zdejších garáží. Ne do všech, samozřejmě. Z některých se ale pokusíme vyvést na naše stránky oku i duši lahodná tajemství a nemusí jít jen a pouze o auto či motoveterány, i když těch asi bude nejvíc. Povídání o hercích se vztahem k Třebíči z pera pražského novináře, divadelního kritika a znalce Jana Kerbra bude třešničkou na dortu mezi rubrikami pravidelnými. Úvod patří Zdeňku Braunschlägerovi, který právě slaví kulaté životní jubileum. Stranou nezůstanou sportovci - rodáci, kteří nás v minulosti reprezentovali se lvíčkem na prsou. Pravidelně nabídneme pohledy do míst, která v posledních desítkách let zaznamenala vizuálních změn, aniž bychom je často vůbec vnímali. Za výběrem a přípravou materiálů stojí pánové Lubor Herzán a Petr Urbánek, jejichž rubriky jste si v minulém roce tolik oblíbili. Pokračovat budeme ve výčtu sportovních odvětví - sport k našemu městu patří. Dvojstrana o třebíčských ulicích, pokud dobře počítám, má zajištěnou náplň ještě na dva roky... Lednové vydání Třebíčského zpravodaje se od ostatních v jistém ohledu přece odlišuje. Otáčí se více za uplynulým obdobím, ale také skýtá širší výhled do budoucna. "Technicky" začínáme od píky, vše je třeba nově doladit. Věříme, že k vaší plné spokojenosti! (fj) Foto na titulní straně: Slovenský mistr je z Třebíče... Foto: archív T. Pikarta více na str. 12 Foto na druhé straně obálky: Dáša Juráňová, František Jůza Redakce Třebíčského zpravodaje , Třebíčský zpravodaj vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: Vychází jednou měsíčně. Zdarma do všech domácností. Náklad výtisků. Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům, tel.: , Evidenční č.: MK ČR E Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč, redaktor: František Jůza, tel.: Sazba a grafická úprava: František Jůza. Tisk a reklama a roznos: Yashica s. r. o., Třebíč. Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 28. ledna Uzávěrka příštího čísla v pátek 3. února Distribuce Třebíčského zpravodaje Pouze reklamace roznosu! 3

4 Z RADNICE Jak hospodaří domácnost Třebíč Stěžejní činností finančníků na začátku roku bývá nejen rekapitulace uplynulého období, ale hlavně vize hospodaření budoucího. Obojí úzce souvisí, rozpočty období příštích jsou zpravidla odrazem naplnění rozpočtů minulých. Třebíčští zastupitelé se letošním financováním chodu a rozvoje města zabývali před několika dny. Více už první místostarosta města Třebíče Pavel Pacal: Dovolte mi popsat situaci v hospodaření našeho krásného města. Celou věc bych přirovnal k hospodaření klasické domácnosti. Ta má nějaké příjmy (většinou platy zaměstnaných členů) a rovněž nějaké výdaje (jídlo, oblečení, bydlení a další provoz domácnosti). Jsou-li příjmy větší než výdaje, zbývají rodině peníze, které se dávají částečně stranou (spoření na horší časy) a částečně (je-li to třeba) se investuje do zkvalitnění provozu domácnosti (např. bydlení). Občas se objeví nutnost větší investice (třeba výměna plastových oken v domě). Poté záleží na finanční filozofii dané rodiny buď použije naspořené prostředky nebo využije výhodný úvěr a úspory si i nadále ponechá. Je možné zvolit oba způsoby. Jedinou podmínkou ovšem je, aby hospodaření rodiny bylo zdravé. Co to znamená? Výdaje na základní provoz rodiny nesmí být vyšší než její příjmy. Potom by rodině nezbývalo nic jiného, než si peníze půjčovat a tzv. je projíst okamžitou spotřebou. Dalším krokem, který by následoval, je pak dluhová past. Do ní, bohužel, již nemálo rodin spadlo. Pane místostarosto, zřejmě naznačujete podobnost rozpočtu domácího s městským... S hospodařením města je to naprosto totožné. Pouze se zde pohybujeme v jiných řádech. Co jde u rodin do tisíců či desetitisíců korun, v případě města dělá milióny či desetimilióny. A zde velmi rád konstatuji, že naše hospodaření je zdravé a město se chová jako správný hospodář. Je to dlouhodobá finanční politika podložená kvalitní prací odboru finančního, kterou současné vedení města podporuje a podporovat bude i v příštích letech. Pojďme tedy ke konkrétním číslům... Provozní výdaje města klesnou na rok 2012 o téměř 62 mil. korun na částku 427 mil. korun. Město hledá úspory ve svém provozu a je v tom úspěšné. Naproti tomu očekávané příjmy (většinou daňové příjmy) jsou s ohledem na prudké zpomalení ekonomiky nastaveny velmi střízlivě na částku 484 mil. Kč (v roce 2011 byly 530 mil. Kč). Rozdíl mezi očekávanými příjmy a výdaji města tvoří 57 miliónů korun do plusu a Třebíč je hodlá použít na investice. Jsme jedno z mála měst, kde je tento rozdíl v plusových hodnotách. Existuje samozřejmě potřeba investic za daleko více prostředků. Stejně jako u domácností, i ve městě je třeba volit dílčí priority a pouštět se do nich postupně. Město k již zmíněným 57 mil. Kč přidá další peníze na investice. A zde jsme u té volby jako u domácností. Jaké prostředky použít a kolik? I město má své úspory na horší časy. A to v řádech desítek milionů korun. Třebíč má navíc od roku 2009 k dispozici úvěr 200 mil. Kč a to pouze na investice do rozvoje města. Tento úvěr byl sjednán za mimořádně příznivých podmínek. Prostředky z úvěru jsou čerpány postupně a budou také zapojeny do financování roku Plánujeme z nich použít na investiční akce dalších 80 mil. Kč. Celkem tak vyčleníme na investice v letošním roce 155 milionů korun, ze kterých se nám však 40 milionů korun vrátí zpět do rozpočtu, protože se jedná o schválené dotace. Na místě je nejspíš otázka - proč město nepoužije své úspory a raději si půjčuje? Odpověď je jednoduchá. Tyto volné prostředky v řádu několika desítek milionů korun jsou aktuálně úročeny lepší sazbou, než je úroková sazba prostředků z úvěru. Pro město je tedy ekonomicky výhodnější čerpat levnější úvěrové peníze než používat vlastní, které má naspořené. Navíc město je z minulosti zatíženo hrozbou několika soudních sporů. I proto je nutná finanční rezerva. Míru zadlužení musíme hlídat V úvodu jste se zmínil o dluhové pasti... Každá rodina, jež zvolila pro své investice použití úvěru, si musí velmi pečlivě hlídat svoji míru zadlužení. Zjednodušeně řečeno, aby jí měsíční splátky nezlomily vaz. Nejinak je tomu u města. Zde jsou splátky roční. Konkrétně - ročně doposud splácíme úvěr ve výši 6 mil. Kč (projekt Dyje I výměna kanalizace v části města) a bude splacen do konce roku Zmíněný nový úvěr zatěžuje městský rozpočet do dalších let roční splátkou ve výši 20 milionů korun. Aktuálně je tedy naše roční splátka všech úvěrů 26 mil. Kč při očekávaných příjmech 484 miliony korun. Jsem přesvědčen, že to není nebezpečná částka pro další ekonomické fungování města. Navíc, kdybychom šli cestou ostatních měst a utlumili veškeré investice, zůstane nám k dispozici 57 milionů korun, k tomu můžeme přidat naše úspory a okamžitě máme splacené prakticky všechny aktuální dluhy města. Což by byla mezi městy v České republice velká rarita. Srovnáním toho, co si město půjčuje a co má k dispozici vlastního vyplývá, že Třebíč je prakticky nezadlužená. Tímto se téměř žádné město pochlubit mil. Kč nemůže. A v podobném duchu funguje i hospodaření domácností. Někdo jde konzervativnějším přístupem (nikdy žádná půjčka) někdo liberálnějším (zdravá půjčka je bezpečná a prospěšná). Rozumně si vypůjčit tedy není problém... Půjčky však musí být pod tvrdou kontrolou. A to u mě jsou! Se stejným přístupem řeším hospodaření vlastní rodiny, řešil jsem hospodaření školy, kterou jsem sedm let řídil a s totožnými přísnými zásadami a jasnými principy dohlížím i na hospodaření města. Město Třebíč má zdravé financování. V době, kdy některá okolní města musí eliminovat drtivou většinu plánovaných investic a trápí je vysoké provozní mandatorní výdaje (např. Znojmo), město Třebíč žije díky rozumnému hospodaření posledních let v relativním klidu. (pp,red) 4

5 Minulý a letošní rok ve financích Jak jsme hospodařili Základní parametry schváleného rozpočtu města v roce největší provozní výdaje (celkem 489 mil. Kč). Správa majetku a investic města (59 mil. Kč) oprava školských zařízení (9 mil.), provoz sportovišť (16 mil.), bytové hospodářství (15 mil.). Výstavba (0,5 mil.) Územní plán (0,4 mil.) Strategické plánování a rozvoj města (0,3 mil.) Městský architekt (0,4 mil.) Sociální věci (0,4 mil.) Školství a kultura (76 mil.) mateřské školy (11 mil.), základní školy (30 mil.), stacionáře (5 mil.), knihovna (10 mil.), DDM (0,9 mil.), MKS (17 mil Kč) Komunální služby (84 mil. Kč) čištění města a zimní údržba (16 mil.), veřejné osvětlení (12,5 mil.), údržba veřejné zeleně (15,5 mil.) svoz komunálního odpadu (19,5 mil.), zneškodňování komunálního odpadu 10 mil.), pohřebnictví (3 mil.), údržba dětských hřišť (1,5 mil.) Finanční odbor (49 mil. Kč) daň z příjmu obce (15 mil.), příspěvek sociální služby (7,6 mil.), příspěvek na sport (13 mil.), grantový systém města (3 mil.), Liga na ochranu zvířat (0,5 mil.) Městská policie (19,5 mil. Kč) Odbor vnitřních věcí (127 mil. Kč) platy zaměstnanců (93 mil.), odměny zastupitelům (3,5 mil.), provoz budov radnice (10 mil.) Odbor informatiky a krizového řízení (12,5 mil. Kč) IT služby (4,5 mil.), technická a softwarová podpora počítačových služeb (6 mil.) Životní prostředí (1 mil. Kč) Doprava (56,5 mil. Kč) provoz MAD (34 mil.), opravy a údržba silnic (7 mil.), opravy a údržba chodníků (6,5 mil.) Do čeho město v roce 2011 investovalo - výčet investic nad 1 mil. Kč, na nichž se město podílelo. Na některé se podařilo získat dotace z různých dotačních titulů. Rekonstrukce střechy byt. domu ul. Modřínová (1,3 mil.), regenerace sídl. Borovina - etapa A, B (17 mil.), panel. sídl. Fr. Hrubína - etapa C, B (9 mil.), panel. sídl. Horka Domky (2,6 mil.), ZŠ Horka-Domky-tělocvična (57 mil.), ZŠ Kpt. Jaroše - zateplení střech (11 mil.), rekonstrukce severního zámeckého křídla (11 mil.), hala Leopolda Pokorného - střecha (5 mil.), odizolování B. Václavka budova městské policie (4,3 mil.), schodiště Fr. Hrubína -Týnské údolí (1 mil.), rekonstrukce lávky z ul. Soukenická na ul. Zdislavina (13,6 mil.), příspěvek AG stoka protipovodňová opatření (21 mil.), TJ Spartak rekonstrukce ten. kurtů (1,3 mil.), výtah v budově B Masarykovo nám. (2,2 mil), technologické centrum služeb IT (6,5 mil.), digitalizace kina Pasáž (5,6 mil.), kruhová křižovatka ul. Budíkovická (2,2 mil.), kruhová křižovatka Borovina (17 mil.), místní komunikace ul. Mládežnická (1,4 mil.), parkoviště ul. Modřínová (1 mil.). (pp) Jak budeme hospodařit Výhled našeho hospodaření v roce 2012 začneme opět největšími provozními výdaji (celkem 427 mil. Kč). Správa majetku a investic města (30 mil. Kč) výměna oken MŠ (9 mil.), provoz sportovišť (16 mil.). Výstavba (0,3 mil.) Územní plán a rozvoj města (2 mil.) Sociální věci (0,4 mil.) Školství a kultura (75 mil.) mateřské školy (11 mil.), základní školy (30 mil.), stacionář (4,1 mil.), knihovna (10 mil.), DDM (0,9 mil.), MKS (17 mil.) Komunální služby (74 mil. Kč) čištění města a zimní údržba (14,5 mil.), veřejné osvětlení (12 mil.), údržba veřejné zeleně (14,5 mil.) svoz komunálního odpadu (18 mil.), zneškodňování komunálního odpadu 10 mil.), pohřebnictví (3 mil.), údržba dětských hřišť (1 mil.) Finanční odbor (49 mil. Kč) daň z příjmu obce (15 mil.), příspěvek sociální služby (7 mil.), příspěvek na sport (13 mil.), grantový systém města (3,4 mil.), příspěvek Liga na ochranu zvířat (0,5 mil.) Městská policie (21,5 mil. Kč) Odbor kanceláře starostů a místostarostů (105 mil. Kč) platy zaměstnanců (93 mil.), odměny zastupitelům (3,5 mil.) Odbor informatiky a krizového řízení (9 mil. Kč) technická a softwarová podpora počítačových služeb (7 mil.) Životní prostředí (1 mil. Kč) Doprava (39 mil. Kč) provoz MAD (31,5 mil.), opravy a údržba silnic (5,5 mil.), opravy a údržba chodníků (1,5 mil.) Správa provozu (20 mil. Kč) - provoz budov radnice (10 mil.) V letošním roce jsme v případě příznivého ekonomického vývoje (především v Evropě) naplánovali tyto investiční akce. Opravy školských zařízení (1,5 mil.), regenerace panelového sídliště Borovina etapa B (12 mil.), regenerace sídliště Horka Domky IPRM (20 mil.), lávka v Poušově (4 mil.), rekonstrukce kanalizace ul. B. Němcové (5 mil.), rekonstrukce severního zámeckého křídla (30 mil.), dostavba Laguny (28 mil.), zateplení byt. Domu Na Kopcích (7 mil.), územní plán města (1,5 mil.), cyklostezky (1 mil.), rekonstrukce dětského hřiště Haskova zahrada (0,5 mil.), rozšíření kamerového systému města (2 mil.), turistické značení (0,6 mil.), rekonstrukce křižovatky u Atomu (2,5 mil.), rekonstrukce křižovatky ul. Soukenická (1,3 mil.), rekonstrukce střechy budovy Masarykovo nám. (1 mil.), výměna oken a zateplení školských budov (v případě dotace). (pp) 5

6 Z RADNICE Minulý a letošní rok ve financích Co se nám povedlo... V roce 2011 se povedlo několik věcí, na které je vedení města náležitě hrdé. Podařilo se uzavřít dohodu s provozovatelem MAD, na základě které město ušetří do konce roku 2016 téměř 90 mil. Kč a kvalita poskytovaných služeb pro cestující zůstane stále na velmi vysoké úrovni. Podobným způsobem jsme revidovali několik dalších smluv města, čímž jsme uspořili dalších asi 6 mil. korun. Na poli veřejných zakázek jsme ve snaze o maximální transparentnost provedli kompletní elektronizaci daného procesu, jenž je naprosto průhledný a nezmanipulovatelný. Město Třebíč má také nové webové stránky, které podle reakcí občanů velmi výrazně zjednodušili orientaci uživatelů. Pro milovníky kultury je jistě příjemným zjištěním návrat uceleného cyklu Třebíčské kulturní léto nabízející žánrově pestrý program pro všechny věkové kategorie občanů. Podařilo se nám vyměnit okna ve dvou mateřských školách a pevně věříme, že v letošním roce tento proces dokončíme. V souvislosti s protipovodňovými opatřeními byla v Soukenické ulici postavena nová lávka přes řeku, opraveny byly schody na vyhlídku na Hrádek a z Týnského údolí do ulice Fr. Hrubína. Na novém hřbitově bylo zřízeno veřejné osvětlení a sloupy VO po celém městě dostaly označení, které usnadní hlášení poruch a zároveň bude sloužit k určení polohy všem složkám záchranného systému. Střed města byl vybaven novým typem odpadkových košů, na vybraných místech byly rozmístěny zelené kontejnery na bioodpad a červené na elektroodpad. Výrazně se zlepšila čistota ulic a veřejných prostranství, travnatým plochám se dostalo většího počtu sečí. Za ulicí Družstevní bylo otevřeno dětské hřiště s řadou dřevěných prvků. Změnili jsme obsahovou náplň Třebíčského zpravodaje, který přestal být hlásnou troubou a občané si jeho čísla opět začali schovávat. Využili jsme několik metod, jak získat od občanů informace a jak je zapojit do rozhodování, např. dotazníkovou akcí ve zpravodaji, dotazníkem k problematice MAD, setkáním občanů na Fóru Zdravého města nebo rubrikou Váš názor na webových stránkách města. Od srpna je v provozu zdigitalizované kino, jehož návštěvnost se od té doby rapidně zvýšila. V budově na Masarykově náměstí funguje pro maminky s malými dětmi Family Point, který byl vybudován částečně i z dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. Na komunikacích v majetku města byly provedeny plošné vysprávky, kde byla poprvé vyzkoušena i nová technologie s infračerveným předehřátím vozovky. Podíleli jsme se na výstavbě cyklostezky Jihlava Třebíč Raabs vedoucí přes Libušino údolí a opravili jsme cesty na ni navazující. Uskutečnilo se nadlimitní výběrové řízení na sběr a odvoz odpadkových košů, kde došlo ke snížení nákladů oproti minulému roku o 500 tisíc korun, což představuje úsporu 30 %. Velmi kladně bylo po sportovní i společenské stránce hodnoceno uspořádání Mistrovství Evropy v baseballu žáků, kde město Třebíč přispělo částkou 400 tisíc korun. Třebíč se tak zařadila mezi evropská města, kde můžou být pořádány turnaje na nejvyšší úrovni. Důkazem toho je schválení pořadatelství ME v baseballu hráčů do 21 let v červenci letošního roku. Nezapomínáme na místní části, každá má svého patrona v radě města. Loni např. vyrostlo nové dětské hřiště v Račerovicích, opravena jsou hřiště v Sokolí a Ptáčově a také nádrž v Budíkovicích. Podařilo se vyjednat finanční spoluúčast v okolních obcích u autobusových spojů zajišťovaných Krajem Vysočina, které vykazovaly výraznou ztrátu. Tím byla zajištěna dopravní obslužnost pro občany žijící v satelitních obcích (Račerovice, Budíkovice, Slavice). Velmi kladně byla občany města hodnocena údržba silnic a chodníků v zimním období za spoluúčasti občanů vykonávajících veřejné služby. Byla provedena šetření průjezdnosti komunikací města s cílem vytvoření odborné studie k optimalizaci MAD. Byla vypracována nová Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit ve městě Třebíči, která výraznou měrou podporuje sportovní činnost v mládežnických kategoriích, a zajišťuje pro rozvoj sportu 3,82 % finančních zdrojů z rozpočtu města. (rm)... a nepovedlo Největším problémem města Třebíč je nezaměstnanost a nedostatek pracovních příležitostí. Tato oblast je pro vedení města naprosto klíčová a zásadní. Vyvíjíme velké úsilí, abychom nepříznivý trend posledních let v Třebíči zvrátili. Zatím neúspěšně. V průběhu roku 2011 jsme byli velmi blízko k získání strategického zaměstnavatele. Podařilo se nám navázat úzký kontakt s investorem z Tchaj-wanu, který měl eminentní zájem rozšířit své výrobní aktivity v České republice. Jeho zamýšlená investice by v Třebíči vytvořila okamžitě 1500 pracovních míst a další by určitě přišli v rámci dodavatelských firem z okolí. Byli jsme jedním z několika adeptů v našem kraji. Naše jednání bylo rychlé, přímočaré, maximálně vstřícné a konstruktivní. Po návštěvě samotného investora přišla návštěva přímo z velvyslanectví Tchaj-wanu. Naše průmyslová zóna byla nejdříve shledána příliš malou pro jejich záměr (bohužel jinou město v současné době nemá a její vytvoření je legislativně v horizontu několika let). I tento hendikep se podařilo intenzívní komunikací odstranit a investor svůj záměr poupravil tak, aby byl realizovatelný v Třebíči. Podmínky ze strany města byly nejlepší, jaké potenciální partner v České republice dostal. Nicméně po rozhodnutí centrály přímo na Tchaj-wanu o robotizaci některých činností společnosti, se investice nerealizovala a společnost odešla do uvolněných vlastních prostor na Slovensko. Zklamání bylo a je velké. Město však ve svém úsilí nepoleví a bude se snažit i nadále vytvářet podmínky pro vznik nových pracovních míst. Jsme si sice vědomi aktuální situace na trhu práce po celé Evropě, naše záměry však nezměníme. (rm) Veřejné zakázky transparentně Na začátku srpna minulého roku spustilo vedení radnice elektronický nástroj E-ZAK pro administraci veřejných zakázek. Tento softwarový nástroj byl vyvinut v souladu se zákonem č. 137/2006, o veřejných zakázkách a je atestován jako složitý elektronický nástroj podle vyhlášky č. 326/2006 Sb., o atestačním řízeni pro elektronické nástroje. V současné verzi pokrývá elektronickou formou následující oblasti zákona: zahájeni zadávacího řízení, poskytování zadávací dokumentace, agendu dodatečných informaci, příjem nabídek a jejich hodnoceni. Elektronický nástroj E-ZAK je tzv. webovou aplikací, která používá k ochraně přenášených dat šifrování v podstatě stejné jako u elektronického bankovnictví. Od je funkční adresa https://zakazky. trebic.cz/, na které jsou přístupné veřejnosti všechny veřejné zakázky města. V praxi to vypadá tak, že si běžný občan může prohlédnout informace o tom, jaké zakázky ve městě proběhly, v jaké jsou fázi (běží, ukončené, vyhodnocené) a kdo a za jakých podmínek zakázku získal. Firmy se zájmem o kteroukoliv zakázku se mohou zaregistrovat, poté získají podklady k zakázce a mohou klást případné dotazy. Na důkaz maximální transparentnosti a otevřenosti třebíčské radnice předkládáme detailní seznam všech veřejných zakázek zadaných městem Třebíč v roce (viz tabulky na str. 26 a 27) (pp) 6

7 Nový rok s dvojím ohňostrojem Nový rok přivítali tentokrát Třebíčané malinko netradičně, rovnou dvěma ohňostroji. Jeden patřil 'dospělákům' a těm, kdo si o silvestrovské půlnoci připili na Karlově náměstí. Bylo jich tradičně hodně a pozdravili je jak starosta města Třebíče Pavel Heřman a senátor Vítězslav Jonáš, tak někteří zastupitelé a radní. Na Nový rok odpoledne se náměstí zaplnilo ještě o kus více - zejména dětmi, ale samozřejmě i rodiči, dědečky, babičkami... Ohňostrůjce pyrotechnikou nešetřil a připravil nezapomenutelný zážitek zejména těm nejmladším. Vykročení do nejednoduché budoucnosti se povedlo. Věřme, že je to dobrým znamením! (fj) Spolehliví ochránci Zajímavá čísla ukazuje statistika městského kamerového systému za rok Strážníkům se jejich pomocí podařilo zasáhnout více než stosedmdesátkrát. Ze záznamů vyplývá, že z celkového počtu 172 událostí zachytily kamery 85 dopravních přestupků, 18 přestupků proti majetku a 40 přestupků proti veřejnému pořádku. Objektivy kamer napomohly také v 9 případech při zadržení pachatelů trestné činnosti a v 10 při porušení vyhlášky o konzumaci alkoholu. Dalších 10 událostí je různého druhu. (ip) Kašpar, Melichar a Baltazar přišli také na radnici Kašpar, Melichar a Baltazar navštívili také třebíčský městský úřad. Koledníci Oblastní charity Třebíč přišli ve čtvrtek 5. ledna za starostou a místostarosty. Ti přispěli do kasičky tradiční Tříkrálové sbírky a ušetřeni nezůstali ani přítomní úředníci. Koledníci svou misi vzali vesele i vážně. Jejich úlohou však nebylo jen vybrat peníze na bohulibé účely, ale také pobavit přispěvatele i ty ostatní, Dlužno však říci, že zdejší charita má důvěru obyvatel, a tak se nikdo příliš placení nevyhýbal. Navíc si pak s koledníky mohl ještě vesele zazpívat. (ip) Tereza a Jan nejoblíbenější V roce 2011 se v matričním obvodu Městského úřadu Třebíč narodilo celkem 1087 dětí, z toho 18 dvojčat. Jejich rodiče jim dali některá zajímavá a neobvyklá jména. Oproti tomu jiná se vyskytovala velice často. Nejvíce je Terezek a Honzíků. Z nejčastějších mužských máme za loňský rok 34 Janů, 31 Jakubů, 27 Adamů, 27 Tomášů, 24 Lukášů, 23 Davidů, 22 Martinů, 22 Petrů, 21 Ondřejů, 21 Matějů, 18 Štěpánů, 18 Vojtěchů, 15 Dominiků, 15 Matyášů a 13 Filipů. Z méně častých mužských jmen zaevidovala matrika většinou po jednom jména Damián, Matias, Alfréd, Jáchym, Leopold, Jonáš, Nikolaj, Bořivoj, Benjamin, Alex. Některým chlapcům dali rodiče dvě jména: Alex František, Jonas Michel, Jan Jiří, Erik Sebastián, Jakub Roland, Mikuláš Petr, Radek Adam. Mezi nejčastějšími ženskými jmény byla 35x Tereza, 24x Natálie, 23x Karolína, 20x Adéla, 19x Nela nebo Nella, 18x Lucie, 16x Eliška, 13x Veronika, 13x Anna, 10x Viktorie, 10x Ema, 9x Barbora, 9x Kristýna a 9x Simona. K méně obvyklým ženským jménům patřila Klaudie, Tea, Jasmína, Venuše, Liliana, Jessica, Ingrid, Daria, Nikita, Johana, Safia, Meggi, Samanta. Dvě jména dostaly tyto dívky: Marie Helena, Marie Magdalena, Sára Valentýna, Amálie Ema, Karolína Marie, Ronja Marie, Valerie Sofie, Helena Patricie, Claudia Karolína. (ip) 7

8 Vánoční sbírka vynesla rekordní částku Vánoční sbírka pořádaná městem přinesla rekordní částku. Na dobročinné účely věnovali lidé sumu přes 42 tisíc korun. Sbírka běžela od 5. prosince loňského roku do 6. ledna letošního roku. Občané mohli přispívat do schránky pod vánočním stromem nebo posílat peníze přímo na speciální bankovní účet. Finanční prostředky věnovali také členové Zastupitelstva města Třebíče, když obnovili tradici svého převážení, které proměnili v sumu korun. Společně se podařilo shromáždit korun. Výtěžek nynějšího ročníku 2011/2012 je tak nejvyšší v historii. Novodobá vánoční sbírka si již v Třebíči vytvořila tradici. Jako každým rokem předá město peníze na dobročinné účely. Tentokrát to bude ve prospěch Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, okresní organizace Třebíč. Získané finanční prostředky použije občanské sdružení na asistenční služby, které využívá při pořádání rehabilitačních pobytů, letních integračních táborů, víkendových sportovně-relaxačních pobytů a při dalších akcích v průběhu roku. (ip) První občánci jsou hned dva S trochou nadsázky by se dalo říci, že první občánci města Třebíče se v roce 2012 narodili dva. Příčinou administrativní nedokonalosti tak máme s tímto titulem děvčátko i chlapce. První dítě se narodilo v Třebíči, druhé v Brně. Situace vznikla tím, že matrika Městského úřadu Třebíč dostává údaje o narozených dětech pouze z porodnice třebíčské nemocnice. Maminky z Třebíče však mohou rodit i jinde. Děti zdejších rodičů, které přišly na svět v jiných městech, jsou pak v těchto městech zapsány do matrik. Radnice se tyto údaje nemá možnost oficiálním způsobem včas dozvědět. Jedná se o dvě oddělené a na sobě nezávislé evidence. Prvním občánkem města roku 2012 narozeným v třebíčské porodnici je Natálie Kratochvílová. Přišla na svět v pondělí 2. ledna v 9:13 hodin s porodní váhou gramů a délkou 50 centimetrů. Skutečným prvním občánkem města letošního roku, ovšem narozeným v nemocnici v Brně-Bohunicích, je Eliáš Krška. Přišel na svět v neděli 1. ledna v 3:25 hodin s porodní váhou gramů a délkou 40 centimetrů. Natálce i Eliáškovi patří tak blahopřání starosty Pavla Heřmana stejným dílem. (ip) Připravuje se další výzva k předložení projektů V rámci Integrovaného plánu rozvoje města Třebíče, zóna Horka-Domky, připravuje město Třebíč další výzvu pro předkládání projektů na regeneraci bytových domů. Vyhlášení výzvy č. 10 lze očekávat v prvním čtvrtletí roku Celkový objem finančních prostředků pro tuto výzvu bude upřesněn po vyhodnocení výzvy č. 9. Kontaktní osobou je na Městském úřadu Třebíč paní Jitka Kružíková, odbor strategického plánování a rozvoje města: Telefon: , adresa: Karlovo náměstí 104/55. (fj) Ztráty a nálezy Ztráty a nálezy. To je název nenápadné drobné služby, kterou vede Městský úřad Třebíč v informační kanceláři své budovy na Karlově náměstí. Kdo něco ztratí nebo najde, nechť to jde hlásit právě tam. Praxe ukazuje, že lidé ztrácejí stále podobné věci. V roce 2011 vytrousili ze všech běžných předmětů nejvíce peněženek. Městskému úřadu Třebíč odevzdali občané loni celkem rovných 100 nálezů, ze kterých bylo majitelům vráceno 53. Mezi nalezenými předměty se objevily například tyto: 2 jízdní kola, 7 mobilních telefonů, 39 peněženek, 4 kabelky, 2 batohy a 1 kufřík. Jako každým rokem bylo doručeno také množství klíčů, dokladů a platebních, studentských nebo jiných karet. Pokud si majitelé svoje ztracené věci nevyzvednou v zákonné lhůtě šesti měsíců, zůstávají ve vlastnictví města. (p) Svatby ubyly, rozvody nikoliv Ve srovnání s předchozími léty se lidé na Třebíčsku vdávají a žení o něco méně. Počet svateb meziročně klesl o 23. Rozvodovost zůstává stále dosti vysoká. V roce 2011 bylo v matričním obvodu Městského úřadu Třebíč uzavřeno 166 sňatků. V roce 2009 to bylo pro porovnání 176, v roce 2010 vykazují záznamy číslo 189. Za uplynulý rok 2011 zaznamenaly matrikářky 105 rozvodů. V roce 2009 se rozvedlo 119 manželství, v roce 2010 dospělo manželské soužití k definitivnímu konci u 107 dvojic. Kromě obřadní síně v Malovaném domě proběhly občanské svatby také na některých méně obvyklých místech. V 5 případech se uzavření sňatku konalo ve vinařském a kulturním centru Sádek, v 9 případech v Zadní synagoze v Třebíči, 2 páry vstoupily do manželství na soukromých zahradách, 2 páry v restauracích a 1 pár na fotbalovém hřišti. Z celkových 166 svateb za loňský rok bylo 50 církevních. Z toho se 48 konalo v rámci Římskokatolické církve, většinou v třebíčských chrámech. Nejvíce, přesně 23, jich proběhlo v bazilice sv. Prokopa, osm v kostele sv. Martina a 5 v kostele Proměnění Páně. V kostele Povýšení sv. Kříže ve Valči uzavřeli lidé 4 sňatky, v kostele sv. Jana Křtitele v Lipníku 3, v kostele sv. Bartoloměje v Koněšíně dva a po jednom v kostelích sv. Petra a Pavla v Horním Újezdě, sv. Jakuba Staršího ve Starči a sv. Petra a Pavla v Trnavě. Dva obřady se konaly u Českobratrské církve evangelické. Sňatků s cizinci zaevidovala třebíčská matrika pět (Slovensko 3x, Rumunsko 1x, Mexiko 1x). Zlatou svatbu, to znamená 50 let trvání manželství, oslavili 3 páry v obřadní síni Malovaného domu. Diamantovou svatbu (60 let) oslavil 1 pár doma. (p) 8

2/2012. Proběhly zápisy do základních škol Krev vyvážená životem Tajemství třebíčských garáží Sport měsíce: basketbal Fotosoutěž zná vítěze

2/2012. Proběhly zápisy do základních škol Krev vyvážená životem Tajemství třebíčských garáží Sport měsíce: basketbal Fotosoutěž zná vítěze 2/2012 Proběhly zápisy do základních škol Krev vyvážená životem Tajemství třebíčských garáží Sport měsíce: basketbal Fotosoutěž zná vítěze Místo života Zadní synagoga, a dnes také sousední dům Seligmanna

Více

Rodačka Míla Myslíková Majáles 1956 nadlouho poslední Borovina živá dodnes Dopravní dopoledne s novinkou Carmen pod širým nebem

Rodačka Míla Myslíková Majáles 1956 nadlouho poslední Borovina živá dodnes Dopravní dopoledne s novinkou Carmen pod širým nebem 5/2012 Rodačka Míla Myslíková Majáles 1956 nadlouho poslední Borovina živá dodnes Dopravní dopoledne s novinkou Carmen pod širým nebem Jaro ve znamení motorismu a historie. Více na str. 20 Zvon na třebíčské

Více

9/2011. Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga

9/2011. Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga 9/2011 Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga MĚSTO TŘEBÍČ ZVE OBČANY NA SETKÁNÍ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA DESATERO PROBLÉMŮúterý

Více

Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť

Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť 6/2012 Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť Jak to (asi) bylo v pětačtyřicátém... Foto: Michal Jůza Více na str. 27 TÓRA Svitek

Více

DOTAZNÍK UVNITŘ! 17. listopad 1989 V Třebíči vyroste aquapark Farář Jakub Holík Osobnosti Třebíče: Zdeněk Kvíz Lávka opět spojila městské části

DOTAZNÍK UVNITŘ! 17. listopad 1989 V Třebíči vyroste aquapark Farář Jakub Holík Osobnosti Třebíče: Zdeněk Kvíz Lávka opět spojila městské části 11/2011 17. listopad 1989 V Třebíči vyroste aquapark Farář Jakub Holík Osobnosti Třebíče: Zdeněk Kvíz Lávka opět spojila městské části DOTAZNÍK UVNITŘ! Slovo na úvod Vážení spoluobčané, v tomto měsíci

Více

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Cesta časem v zámeckém křídle Městské policii je dvacet let Sport měsíce - šachy V Třebíči byl otevřen Senior Point Ceny města v dobrých rukou

Cesta časem v zámeckém křídle Městské policii je dvacet let Sport měsíce - šachy V Třebíči byl otevřen Senior Point Ceny města v dobrých rukou 11/2012 Cesta časem v zámeckém křídle Městské policii je dvacet let Sport měsíce - šachy V Třebíči byl otevřen Senior Point Ceny města v dobrých rukou Letošní Ceny města Třebíče předány... Více na str.

Více

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí 05/2013 U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí JARNÍ EKO-BIO JARMARK OTEVŘEL CESTU K LÉTU Více na str. 7 Kulturní památka

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Levnější energie? Aukce! Nádražní terminál bude! Model historického jádra města Sportovec roku 2012 Pozvánka na férovou snídani

Levnější energie? Aukce! Nádražní terminál bude! Model historického jádra města Sportovec roku 2012 Pozvánka na férovou snídani 04/2013 Levnější energie? Aukce! Nádražní terminál bude! Model historického jádra města Sportovec roku 2012 Pozvánka na férovou snídani SEDMAČTYŘICÁTÉ LOUTKÁŘSKÉ JARO PRO DĚTI I DOSPĚLÉ... Více na str.

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Modernizace křižovatky u pošty Odsuny stále živé Ocenění pracovníci škol Rodák Miloslav Mejzlík Dětská a sportovní hřiště

Modernizace křižovatky u pošty Odsuny stále živé Ocenění pracovníci škol Rodák Miloslav Mejzlík Dětská a sportovní hřiště 4/2012 Modernizace křižovatky u pošty Odsuny stále živé Ocenění pracovníci škol Rodák Miloslav Mejzlík Dětská a sportovní hřiště osudové transporty 1942 Více na str. 5 a III Dobová fotografie: Fotoarchív

Více

Bagry ve Staroměstském rybníku

Bagry ve Staroměstském rybníku 1-2 leden-únor 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Bagry ve Staroměstském rybníku Když se před třemi lety budoval kanalizační sběrač přes Staroměstský rybník, věřili jsme, že bagry budou pokračovat dále na odbahňování.

Více

Farmářské trhy pokračují i o prázdninách výzva pěstitelům

Farmářské trhy pokračují i o prázdninách výzva pěstitelům Investiční akce o prázdninách str. 3 Střípky ze zastupitelstva str. 5 Autosrazy v Blansku str. 7 Aktivační centrum má rok str. 12 Zpravodaj města Blanska číslo 12 27. června 2011 informační čtrnáctideník

Více

Olympiáda třebíčských škol Za co a kolik platíme Albín Bráf v Praze Cena města Třebíče umělcům Přes Pyreneje za reprezentací

Olympiáda třebíčských škol Za co a kolik platíme Albín Bráf v Praze Cena města Třebíče umělcům Přes Pyreneje za reprezentací 10/2012 Olympiáda třebíčských škol Za co a kolik platíme Albín Bráf v Praze Cena města Třebíče umělcům Přes Pyreneje za reprezentací Přes Pyreneje za reprezentací... Foto Martin Dalajka Více na str. 26

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8 Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5 Karolina Meineke 1768 1815 str. 4 číslo 2 > 28. ledna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Střípky ze zastupitelstva Krátké

Více

Zpravodaj. Gasparádě přálo počasí i diváci. města Kolína

Zpravodaj. Gasparádě přálo počasí i diváci. města Kolína Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I září 2014 I ročník 20, číslo 9 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Soutěž Nápady pro Kolín ukončena Otevření divadelního klubu Scapino Cyklotour

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

XXIX. ROČNÍK ZÁŘÍ 2006 10 Kč

XXIX. ROČNÍK ZÁŘÍ 2006 10 Kč XXIX. ROČNÍK ZÁŘÍ 2006 10 Kč Sloupek starostky Léto skončilo, přichází podzim a s ním i opět začátek nového školního roku. Je to doba rekapitulace všeho, co jsme chtěli stihnout opravit, natřít, přistavět

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ÚNOR 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Bohatá nabídka kulturních lahůdek letošního roku Vážení spoluobčané,

Více

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč sbírky byla například použita v létě ve prospěch postižených katastrofálními záplavami. S každou skupinkou králů

Více

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pf 2015 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

7-8/2011. O měsíc dříve Hodpodářská komora Lávka bude nová Sport měsíce fotbal Evropské pálky v Třebíči

7-8/2011. O měsíc dříve Hodpodářská komora Lávka bude nová Sport měsíce fotbal Evropské pálky v Třebíči 7-8/2011 O měsíc dříve Hodpodářská komora Lávka bude nová Sport měsíce fotbal Evropské pálky v Třebíči Slovo na úvod Vážení čtenáři, léto a prázdniny jsou v plném proudu. Kromě obyvatel Třebíče, kteří

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč

XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč Evropský týden mobility. Foto K. Jiroušová 2 Z usnesení zastupitelstva a rady města Níže citovaná usnesení byla schválena jednomyslně, není-li uvedeno jinak. ZM schvaluje

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového? Nový územní plán. Ze společnosti Otevření horolezecké stěny. Píšete nám XV. Všesokolský slet

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového? Nový územní plán. Ze společnosti Otevření horolezecké stěny. Píšete nám XV. Všesokolský slet Ročník 51. / Květen 2012 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového? Nový územní plán Ze společnosti Otevření horolezecké stěny Píšete nám XV. Všesokolský slet Podnikáme Záchrana v pravou

Více