RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2"

Transkript

1 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 8. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky, Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky, MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky, Aleš Svoboda, člen rady, Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky, Eliška Zemanová, členka rady Ing. Michal Kopecký, tajemník, JUDr. Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 2, Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního Michal Uhl, člen zastupitelstva Jana Duchková, zástupce starostky Eliška Křížová, referent oddělení organizačního Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn. 1. k uzavření dohody o uvedení stavby do souladu se situací Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce schváleno k dodatku č. 1 k "Memorandu o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí" a revokaci usnesení č. 42 Rady městské části Praha 2 ze dne k návrhu "Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí" 3. k programu "Čistá dvojka" na území městské části Praha 2 v roce 2013 starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce schváleno 198 schváleno 199 1

2 4. k uzavření Dohody o spolupráci při řešení programu "Čistá dvojka" se společností EKO-KOM, a.s. a k uzavření Smlouvy o sponzorském příspěvku se spol. ASEKOL s.r.o. 5. k uzavření Dohody o poskytnutí odebrané elektřiny (farmářské trhy Palackého náměstí) s občanským sdružením Archetyp 6. k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady a Perucké stráně společnosti OFFSIDE MEN, s.r.o. 7. k povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru Nadačnímu fondu Českého rozhlasu 8. k povolení vjezdu včetně parkování na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru paní Tereze Kučmášové 9. k výpůjčce části nemovitosti venkovních prostor areálu Bastion XXXI společnosti EUROPEAN HOUSE s.r.o. 10. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Občanskému sdružení Letní dům 11. k výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Praha k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti JCH ART AGENCY PRAGUE s.r.o., vystoupení dechového souboru z Norska 13. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti JCH ART AGENCY PRAGUE s.r.o., vystoupení dechového souboru z Belgie 14. ** k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru paní Ivě Pohankové 15. k žádosti člena Zastupitelstva městské části Praha 2 o zaslání podkladů k starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, schváleno 200 schváleno 201 schváleno 202 schváleno 203 schváleno 204 schváleno 205 schváleno 206 schváleno 207 schváleno 208 schváleno 209 neschváleno schváleno 210 2

3 provedeným pracím v domě Trojická 11, Praha k výroční zprávě Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou 17. k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění administrátora zadávacích řízení 18. k vypsání zadávacího řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ochrana majetku na území městské části Praha 2 proti poškození sprejovými nástřiky - graffiti" 19. k vypsání zadávacích řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejné zakázky malého rozsahu v oblasti školství 20. *** PP 21. *** 22. *** 23. ** 24. *** 25. ** PP k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 5 dne k uzavření nájemní smlouvy k bytu pro seniory a k bytu pro sociálně potřebné k prodloužení nájemních smluv k bytům dle určité profese a k výměně tzv. služebního bytu k výpovědi z nájmu bytu a k uzavření nové nájemní smlouvy k prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Praze 2, Svatoplukova 7 k uzavření nájemních smluv k bytovým náhradám v souvislosti s rekonstrukcí domů s pečovatelskou službou Máchova 3 a 5 a k prodloužení nájemní smlouvy 26. k žádosti městské části Praha 2 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na aktivity v oblasti plánování sociálních služeb starostka Mgr. Jana Černochová, starostka MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michal Kopecký, tajemník Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky schváleno 211 schváleno 212 schváleno 213 schváleno 214 schváleno 215 schváleno 216 schváleno 217 schváleno 218 schváleno 219 schváleno 220 schváleno 221 3

4 27. k sazebníkům úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Praha *** k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 6 dne k pronájmu části nemovitosti čp. 389 v Praze 2, Rašínovo nábřeží 46, pro natáčení cyklu povídek České televize 30. ke snížení nájemného nájemci objektu čp v Praze 2, Sokolská *** ke zrušení slevy z nájemného nájemci bytu v domě čp. 413 v Praze 2, Bruselská k odvolání nájemců domu čp v Praze 2, Máchova k pronájmu nebytových prostor v domě čp v Praze 2, Legerova ke sponzorským smlouvám a k darovací smlouvě AMOS TOUR k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 v oblasti volného času dětí a mládeže 36. PP k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 pro oblast kultury 37. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Praha k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Nadaci Divoké husy 39. k dodatku č. 4 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace 40. k dodatku č. 3 ke zřizovací listině Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka MUDr. Otto Schwarz, schváleno 222 schváleno 223 schváleno 224 schváleno 225 schváleno 226 schváleno 227 schváleno 228 schváleno 229 schváleno 230 schváleno 231 schváleno 232 schváleno 233 schváleno 234 schváleno 235 4

5 41. k výpovědi smlouvy o vkládání hotovosti prostřednictvím nočního trezoru s Českou spořitelnou, a.s. 42. k uzavření dohody o změně smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. 43. k odvolání a jmenování člena sociální komise Rady městské části Praha k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 (odbor investic) 45. *** ke splátkové dohodě č. 7/2013 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců 46. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Jana Duchková, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 236 schváleno 237 schváleno 238 schváleno 239 schváleno 240 schváleno 241 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 47. ke kontrole výkonu státní správy na úseku Ing. Michal vzato na vědomí matrik a státního občanství Kopecký, 48. k žádosti nájemce bytu v Praze 2, Francouzská k žádosti podnájemce nebytových prostor ve Václavské pasáži 50. k žádosti nájemce objektu čp v Praze 2, Sokolská k pronájmu vily Gröbovka společnosti CEELI Institut, o.p.s. tajemník Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí Starostka zahájila 8. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 8:33 hodin. Radní schválili hlasováním (7:0:0) zápis ze 7. řádného jednání Rady městské části Praha 2. 5

6 K programu: Do programu byla nově zařazena informace č. 51 a radní takto upravený program hlasováním (8:0:0) schválili. K jednotlivým bodům programu: 1. k uzavření dohody o uvedení stavby do souladu se situací Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením dohody o uvedení stavby do souladu se situací. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k dodatku č. 1 k "Memorandu o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí" a revokaci usnesení č. 42 Rady městské části Praha 2 ze dne k návrhu "Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí" Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada schválila dodatek č. 1 k "Memorandu o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí" a revokovala usnesení RMČ č. 42 ze dne Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k programu "Čistá dvojka" na území městské části Praha 2 v roce 2013 Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s koncepcí programu Čistá dvojka, který bude realizován v roce Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření Dohody o spolupráci při řešení programu "Čistá dvojka" se společností 6

7 EKO-KOM, a.s. a k uzavření Smlouvy o sponzorském příspěvku se spol. ASEKOL s.r.o. Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením Dohody o spolupráci při řešení programu "Čistá dvojka" se společností EKO-KOM, a.s. a s uzavřením Smlouvy o sponzorském příspěvku se spol. ASEKOL s.r.o. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření Dohody o poskytnutí odebrané elektřiny (farmářské trhy Palackého náměstí) s občanským sdružením Archetyp Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením Dohody o poskytnutí odebrané elektřiny s občanským sdružením Archetyp. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady a Perucké stráně společnosti OFFSIDE MEN, s.r.o. Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady a Perucké stráně se společností OFFSIDE MEN, s.r.o. a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu do parku Havlíčkovy sady pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 7

8 Rada souhlasila s vydáním jednoho přenosného povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru Nadačnímu fondu Českého rozhlasu pro vozidlo, které zde nebude parkovat. Nadačnímu fondu Českého rozhlasu bude umožněno zaparkovat jedno vozidlo před budovou Úřadu městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k povolení vjezdu včetně parkování na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru paní Tereze Kučmášové Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada nesouhlasila s povolením vjezdu včetně parkování na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru paní Tereze Kučmášové. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti venkovních prostor areálu Bastion XXXI společnosti EUROPEAN HOUSE s.r.o. Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti venkovních prostor areálu Bastion XXXI se společností EUROPEAN HOUSE s.r.o. a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Občanskému sdružení Letní dům Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru s Občanským sdružením Letní dům a s vydáním dvou přenosných povolení 8

9 k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Praha 2 Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka s příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Praha 2 a s vydáním jednoho povolení k vjezdu do parku Folimanka pro vozidlo, které zde nebude parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti JCH ART AGENCY PRAGUE s.r.o., vystoupení dechového souboru z Norska Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru se společností JCH ART AGENCY PRAGUE s.r.o., vystoupení dechového souboru z Norska, a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: Ing. Vaněk Hlasování se zdržel: Mgr. Černochová, J. Duchková, A. Svoboda Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti JCH ART AGENCY PRAGUE s.r.o., vystoupení dechového souboru z Belgie Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru se společností JCH ART AGENCY PRAGUE s.r.o., vystoupení dechového souboru z Belgie, a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci 9

10 IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: Ing. Vaněk Hlasování se zdržel: Mgr. Černochová, J. Duchková, A. Svoboda Usnesení č ** k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru paní Ivě Pohankové Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení neschválila. Hlasování pro: Mgr. Jechová Hlasování proti: Mgr. Černochová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování se zdržel: Ing. Bočan, J. Duchková, Ing. Vaněk 15. k žádosti člena Zastupitelstva městské části Praha 2 o zaslání podkladů k provedeným pracím v domě Trojická 11, Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výroční zprávě Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada vzala na vědomí výroční zprávu Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou za rok 2012 a uložila Mgr. Černochové a MUDr. Schwarzovi předložit výroční zprávu Zastupitelstvu městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

11 17. k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění administrátora zadávacích řízení Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Administrace zadávacích řízení na veřejné zakázky zadávané městskou částí Praha 2 v roce 2012 a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro posouzení kvalifikace uchazečů a pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání zadávacího řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ochrana majetku na území městské části Praha 2 proti poškození sprejovými nástřiky - graffiti" Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním zadávacího řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ochrana majetku na území městské části Praha 2 proti poškození sprejovými nástřiky - graffiti" a jmenovala komisi pro otevírání obálek se žádostmi o účast v zadávacím řízení, která plní funkci jak posouzení kvalifikace uchazečů, tak i hodnocení došlých nabídek k veřejné zakázce. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání zadávacích řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejné zakázky malého rozsahu v oblasti školství Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsání zadávacích řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejné zakázky malého rozsahu v oblasti školství a jmenovala komisi pro otevírání obálek se žádostmi o účast v zadávacím řízení, která plní funkci jak posouzení kvalifikace uchazečů, tak i hodnocení došlých nabídek k veřejné zakázce. 11

12 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 5 dne *** PP 2.3,3.1 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada schválila usnesení k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 5 dne Hlasování o bodu III.3.: Hlasování pro: Mgr. Jechová, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: Mgr. Černochová, J. Duchková, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk Hlasování se zdržel: Ing. Bočan, A. Svoboda Hlasování o celém návrhu usnesení: Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k uzavření nájemní smlouvy k bytu pro seniory a k bytu pro sociálně potřebné Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytu pro seniory a k bytu pro sociálně potřebné. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k prodloužení nájemních smluv k bytům dle určité profese a k výměně tzv. služebního bytu Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s prodloužením nájemních smluv k bytům dle určité profese a s výměnou tzv. služebního bytu. 12

13 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ** k výpovědi z nájmu bytu a k uzavření nové nájemní smlouvy Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s uplatněním výpovědi z nájmu bytu a se záměrem uzavřít nájemní smlouvu ke stávajícímu bytu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Praze 2, Svatoplukova 7 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření nájemních smluv k bytovým náhradám v souvislosti s rekonstrukcí ** domů s pečovatelskou službou Máchova 3 a 5 a k prodloužení nájemní smlouvy PP 3.1 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemních smluv k bytovým náhradám v souvislosti s rekonstrukcí domů s pečovatelskou službou Máchova 3 a 5 a s prodloužením nájemní smlouvy. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

14 26. k žádosti městské části Praha 2 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na aktivity v oblasti plánování sociálních služeb Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s předložením žádosti městské části Praha 2 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na aktivity v oblasti plánování sociálních služeb. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k sazebníkům úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada schválila s účinností od úpravu sazebníků úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 6 dne Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila usnesení k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 6 dne Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu části nemovitosti čp. 389 v Praze 2, Rašínovo nábřeží 46, pro natáčení cyklu povídek České televize Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky 14

15 Rada souhlasila s pronájmem části nemovitosti čp. 389 v Praze 2, Rašínovo nábřeží 46, pro natáčení cyklu povídek České televize. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke snížení nájemného nájemci objektu čp v Praze 2, Sokolská 18 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada nesouhlasila se snížením nájemného nájemci objektu čp v Praze 2, Sokolská 18. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** ke zrušení slevy z nájemného nájemci bytu v domě čp. 413 v Praze 2, Bruselská 12 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k odvolání nájemců domu čp v Praze 2, Máchova 17 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu nebytových prostor v domě čp v Praze 2, Legerova 5 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky 15

16 Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v domě čp v Praze 2, Legerova 5, se společností Christian International School of Prague, o.p.s. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Mgr. Jechová Usnesení č ke sponzorským smlouvám a k darovací smlouvě AMOS TOUR 2013 Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada schválila uzavření sponzorských smluv a darovací smlouvy AMOS TOUR Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Mgr. Černochová Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 v oblasti volného času dětí a mládeže Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 pro oblast kultury PP 5. Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

17 37. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Praha 2 Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru s příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Praha 2 a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Nadaci Divoké husy Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru s Nadací Divoké husy a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k dodatku č. 4 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada souhlasila se zněním dodatku č. 4 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace, doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení a uložila Mgr. Černochové a MUDr. Schwarzovi předložit zastupitelstvu dodatek č. 4 ke schválení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

18 40. k dodatku č. 3 ke zřizovací listině Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada souhlasila se zněním dodatku č. 3 ke zřizovací listině Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou, doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení a uložila Mgr. Černochové a MUDr. Schwarzovi předložit zastupitelstvu dodatek č. 3 ke schválení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpovědi smlouvy o vkládání hotovosti prostřednictvím nočního trezoru s Českou spořitelnou, a.s. Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření dohody o změně smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s uzavřením dohody o změně smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k odvolání a jmenování člena sociální komise Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada schválila usnesení k odvolání a jmenování člena sociální komise Rady městské části Praha 2. 18

19 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 (odbor investic) Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** ke splátkové dohodě č. 7/2013 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s uzavřením splátkové dohody č. 7/2013 a uložila Ing. Vaňkovi a Ing. Grametbauerovi předložit zastupitelstvu k projednání bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila právní úkony č. 1-9/ při správě bytového a nebytového fondu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

20 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 197 ze dne k uzavření dohody o uvedení stavby do souladu se situací RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí s uzavřením dohody o uvedení stavby do souladu se situací, tj. přemístění pevného stánku s květinami a květinovou výstavkou stojící na pozemku parc. č. 4174/1 na Tylově náměstí, katastrální území Vinohrady, s Emilem Rochlem, IČ , se sídlem Trojická 1910/7, Praha 2 - Nové Město, dle příloh tohoto usnesení, a to za podmínky, že náklady, které je vlastník stavby dle dohody oprávněn nárokovat po MČ Praha 2, nepřesáhnou částku ve výši ,- Kč včetně DPH II. ukládá 1. podepsat dohodu o uvedení stavby do souladu se situací dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: připravit dohodu o uvedení stavby do souladu se situací dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 20

21 21

22 22

23 23

24 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 198 ze dne k dodatku č. 1 k "Memorandu o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí" a revokaci usnesení č. 42 Rady městské části Praha 2 ze dne k návrhu "Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí" RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. bere na vě domí stav naplňování "Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení II. schvaluje dodatek č. 1 k "Memorandu o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí" dle přílohy č. 2 tohoto usnesení III. revokuje usnesení č. 42 Rady městské části Praha 2 ze dne k návrhu "Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí" tak, že se jeho příloha č. 2 nahrazuje přílohou č. 3 tohoto usnesení IV. u k l á d á podepsat za městskou část Praha 2 dodatek č. 1 k "Memorandu o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí" 1. K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka Termín: Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 24

25 Harmonogram k realizaci projektu Revitalizace Karlova náměstí schválený usnesením Rady HMP č. 27 a usnesením RMČ P2 č. 42 ze dne s poznámkami k jeho naplňování A) Krátkodobá opatření - do září ) Zvýšení bezpečnosti obyvatel vyšší frekvencí pochůzek příslušníků městské policie a Policie ČR v realizaci s průběžným plněním PČR a MP. Realizováno průběžně PČR a MP Byla zvýšena frekvence pochůzek hlídek MP a PČR. 2) Zvýšení čistoty veřejného prostoru zvýšenou frekvencí a intenzitou úklidu náměstí v realizaci s průběžným plněním MČ/CENTRA a TSK. Realizováno průběžně MČ P2/CENTRA a TSK Byla zvýšena frekvence a intenzita úklidu celého parku a Karlova náměstí. Od března do října kontrolují čistotu, veřejný pořádek a sběr odpadu v parku pracovníci Úřadu MČ Praha 2, v zimních měsících zajišťuje pravidelnou kontrolu správce parků firma Komwag, a.s. a pracovníci odboru ŽP ÚMČ Praha 2. 3) Příprava podmínek zadání veřejné zakázky ve věci projektu Revitalizace Karlova náměstí únor 2010 HMP/ÚRM Realizováno částečně - HMP/ÚRM Koncept zadání DUR připravilo HMP/ÚRM- červen 2010, nezahrnovalo však závěry zjišťovacího archeologického výzkumu, konsenzus s MHMP, OKP (OPP) MHMP a konsenzus v podmínkách možných úprav dopravního řešení DOP (ODA) MHMP a řešení zastávek TT. 4) Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí ve věci umístění a instalace kamerového systému, který bude jednak reagovat na současnou situaci a současně bude východiskem pro jeho další úpravu na základě projektu Revitalizace Karlova náměstí - únor 2010 OKR MHMP Realizováno v roce 2010 OKR MHMP Proběhlo umístění 5 kamer. 5) Zjištění podmínek archeologického průzkumu a návrh dalšího postupu jeho zajištění únor 2010 OKP MHMP. Realizováno v roce 2011 MČ P2 Zjišťovací archeologický výzkum pomocí nedestruktivních metod s následnou realizací 3 sond byl realizován v průběhu roku Byla zjištěna přítomnost kosterních pozůstatků, provedena lokalizace bývalých základů kaple Božího těla a identifikace historického vývoje vrstev náměstí. Probíhají jednání o možném pokrytí nákladů MČ P2 ze strany HMP. 6) Běžná údržba parkové zeleně jak v rámci období vegetačního klidu, tak v období vegetačního růstu březen 2010 s dalším průběžným plněním MČ/CENTRA. Realizováno průběžně MČ P2/CENTRA Je zajišťována soustavná péče a údržba parkové zeleně provádí se každoroční zmlazení, průklest a řez keřových skupin a ošetřování vzrostlých stromů. Při pravidelných odborných pochůzkách jsou kontrolovány vzrostlé stromy, u kterých je posuzována stabilita, zdravotní stav a vitalita. Na základě této prohlídky jsou navrženy dřeviny k odbornému arboristickému ošetření zdravotní řez, bezpečnostní řez, snížení koruny pro zachování stability či provedení bezpečnostní vazby a v nejnutnějších případech jsou 1 25

26 navrženy dřeviny k odstranění - jedná se o stromy již neperspektivní až havarijní. Provádí se pravidelná seč trávníků a údržba okrasných záhonů. 7) Zvýšení bezpečnosti obyvatel a čistoty veřejného prostoru zpracováním projektu umístění a instalace kamerového systému květen 2010 OKR MHMP. Realizováno v roce 2010 OKR MHMP Proběhlo umístění 5 kamer. 8) Modernizace veřejného osvětlení parku jako integrální součásti boje s kriminalitou duben 2010 HMP/ELTODO. Nerealizováno 9) Realizace závlahového systému jako náhrada za ztrátu podzemní vody způsobenou podzemními stavbami (metro, kolektor) září 2010 MČ. Realizováno v roce 2010 MČ P2 10) Konsensuální společný postup mezi Radou HMP, Radou městské části Prahy 2 a Výborem ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP v souladu s idejemi návrhů úprav Karlova náměstí nejvýše oceněných v urbanisticko-architektonické soutěži o návrh včetně zajištění a realizace archeologického průzkumu a rozhodnutí o harmonogramu a dalším postupu při jeho realizaci ihned s průběžným plněním. Realizováno částečně (viz předchozí body) B) Střednědobá opatření do konce roku ) Strategie obnovy a revitalizace Karlova náměstí a v jeho rámci stanovení konkrétních opatření, posloupnosti kroků a odpovědnosti účastníků, jako komplexní a dlouhodobé řešení revitalizace Karlova náměstí do října ) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí k revitalizaci Karlova náměstí a projednání s veřejností. 3) Akceptování některých pěších vazeb vynucených novými dopravními podmínkami (metro, tramvaje) oproti konci 19. století, kdy byl park založen. Nerealizováno Součinnost všech dotčených a realizace kroků vedoucích k zadání aktualizace studie nebo DUR revitalizace Karlova náměstí nebyla naplněna nedošlo ke konsenzu a konkrétnímu upřesnění zadávacích podmínek dotčenými orgány HMP a odbory MHMP, zejména OKP (OPP) MHMP a DOP (ODA) MHMP a k dohodě o financování. C) Dlouhodobá opatření rok 2010 a násl. 1) Dopravní opatření, jež odlehčí dopravě v prostoru Karlova náměstí, včetně komplexních opatření, jež budou vycházet z urbanistických a dopravních řešení v širším rámci hl. m. Prahy jako např. organizace dopravy po dokončení Pražského okruhu, mýtného systému, nezbytného vybudování náhradních okruhů pro linie tramvajové dopravy či mostu a dalších spojení území levého a pravého břehu Vltavy Částečně realizováno MČ P2 důsledně připomínkuje koncept nového ÚP HMP, jedná s DOP (ODA) MHMP a Dopravním podnikem HMP (TT). Došlo ke konsenzu o možnosti realizace tramvajové zastávky v místě při ul. Odborů ve směru ke Spálené ul. 2) Vlastní realizace projektu Revitalizace Karlova náměstí. Nerealizováno 2 26

27 Dodatek č. 1 k M E M O R A N D U o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí (dále jen Dodatek ) Účastníci Dodatku Hlavní město Praha, zastoupeno primátorem hl. m. Prahy Doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc. sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1 a Městská část Praha 2, zastoupená starostkou městské části Praha 2 Mgr. Janou Černochovou sídlem náměstí Míru 20/600, Praha 2 Preambule Dne uzavřely hlavní město Praha a městská část Praha 2 Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí (dále jen Memorandum ). Vzhledem k tomu, že Memorandum vycházelo z tezí Programového prohlášení Rady hl.m. Prahy pro volební období a vzhledem k dalším novým skutečnostem, které vyvolávají potřebu změn Memoranda, se účastníci Memoranda dohodli na změnách Memoranda takto: I. Změny Memoranda Ode dne účinnosti tohoto Dodatku se znění Memoranda nahrazuje novým, úplným zněním uvedeným v článku II. (ÚPLNÉ ZNĚNÍ MEMORANDA) tohoto Dodatku. II. 27

28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ MEMORANDA M E M O R A N D U M o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí Účastníci Memoranda Hlavní město Praha, zastoupeno primátorem hl. m. Prahy Doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc. sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1 a Městská část Praha 2, zastoupená starostkou městské části Praha 2 Mgr. Janou Černochovou sídlem náměstí Míru 20/600, Praha 2 s vědomím významu Karlova náměstí nejen pro obyvatele hlavního města Prahy a městské části Praha 2 jako jednoho z nejvýznamnějších prostorů Pražské památkové rezervace tímto prohlášením stvrzují společný zájem na vzájemné spolupráci a na koordinovaném řešení projektu Revitalizace Karlova náměstí Preambule Úprava Karlova náměstí bude důsledně vycházet z potřeb a požadavků kladených na historické centrum moderního velkoměsta 21. století, které je památkovou rezervací a součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Bude založena na respektování a plném docenění historického významu tohoto kdysi centrálního prostoru Nového Města pražského, založeného císařem Karlem IV. Bude brát v úvahu mnohostrannost a dějinné proměny funkcí největšího pražského a středoevropského náměstí, jak je přinesl vývoj a rozvoj organismu města od 14. do 20. století. Zejména budou uchovány, popřípadě rehabilitovány, všechny historicky hodnotné solitéry v prostoru náměstí a v jeho bezprostředním okolí, včetně cenných nálezů, jež přinesl stavebně historický a zjišťovací archeologický výzkum. Stejně tak budou uchovány, nebo podle možnosti obnoveny a doplněny, důležité městotvorné funkce (komunikační, obchodní, správní, reprezentační, kulturní), jež 28

29 náměstí v minulosti plnilo nebo jež má plnit, aniž by přitom byl zásadně narušen rozsah a rekreačně-relaxační charakter zelené plochy a parkové úpravy, který tomuto prostoru vtiskly urbanistické a asanační zásahy poslední čtvrtiny 19. století. Článek I. Návrh revitalizace a rehabilitace prostoru Karlova náměstí jako souhrn krátkodobých i dlouhodobých opatření zejména v oblasti ochrany prostředí, památkové péče, dopravy a bezpečnosti vychází zejména z tezí Programového prohlášení Rady hlavního města Prahy schváleného usnesením Rady hlavního města Prahy č ze dne a z Programu realizace strategické koncepce hlavního města Prahy na období schváleného usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/84 ze dne , například: 1) Posílení významu centra hlavního města Prahy a tvorba kvalitních veřejných prostor. 2) Kvalitní péče o stávající parky, ochrana a rozšiřování veřejné zeleně, uličních stromořadí a její propojování do ucelených systémů. 3) Zajištění příkladné péče o památkové objekty vlastněné hlavním městem Prahou. 4) Podpora regulace pražské dopravy, omezení nadměrné intenzity individuální automobilové dopravy především v centrálních částech hlavního města Prahy, včetně zlepšení přestupních vazeb v rámci povrchové MHD. 5) Podpora a respektování požadavků občanů hlavního města Prahy vedoucích ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. 6) Podpora programů prevence kriminality, vstřícnost a větší schopnost městských strážníků reagovat na potřeby veřejnosti v terénu. 7) Kultivace prostředí města, podpora rozmanitosti aktivit jeho obyvatel i návštěvníků. 8) Podpora výstavby podzemních parkovišť pro potřebu rezidenčního i záchytného parkování. 9) Trvale možný soulad městského a přírodního prostředí. 10) Revitalizace pražských parků a zahrad. 11) Rozvoj hlavního města Prahy respektující historické a kulturní dědictví. 12) Obnova památkově hodnotných objektů. 13) Příznivé podmínky pro pěší a cyklisty. 14) Vytvoření image hlavního města Prahy jako bezpečné metropole. Článek II. 29

30 K dosažení některých krátkodobých cílů uvedených v předchozím článku přispějí zejména následující opatření: 1) Studie základních úprav Karlova náměstí. a) Vzhledem k tomu, že vítězné návrhy z Veřejné ideové urbanisticko - architektonické soutěže o návrh úprav Karlova náměstí z roku 2008 jsou postaveny na koncepci, která předpokládá razantní zásahy do dopravy závislé na širších dopravních souvislostech, které jsou realizovatelné až ve vzdáleném časovém horizontu a současně předpokládá výrazné terénní úpravy (podchod v šíři náměstí), které jsou v zásadním rozporu s názorem orgánů památkové péče (v reakci na výsledky archeologického průzkumu), reálné pokračování v nejbližších letech by znamenalo zásadní změnu koncepce vítězných návrhů. b) Protože stav Karlova náměstí je v dlouhodobě neuspokojivém stavu, který je nutno řešit v co nejkratší době, účastníci se shodují na vypracování postupu, který by umožnil realizovat v nejbližší době alespoň základní úpravy, řešící nejkritičtější nedostatky prostoru. Koncepce tohoto postupu bude zpracována ve Studii základních úprav Karlova náměstí. Jejím cílem je vyřešení pěší prostupnosti a přehlednosti náměstí, akceptace potřebných nových vazeb, v rámci dopravních možností scelení prostoru a především celkové zlepšení podmínek pro pěší, zejména v kritických místech přechodů přes ulice Ječná a Žitná a přilehlých křižovatek. Tato studie bude vypracována ve spolupráci s Útvarem rozvoje hlavního města Prahy. 2) Zvýšení bezpečnosti obyvatel a čistoty veřejného prostoru. Zvýšení bezpečnosti obyvatel a čistoty veřejného prostoru v rámci Karlova náměstí bude dosaženo vyšší frekvencí pochůzek příslušníků městské policie a policie ČR, zvýšenou frekvencí a intenzitou úklidu náměstí, případným rozšířením kamerového systému a zlepšením přehlednosti např. úpravou clonící zeleně. Bude podporována revitalizace veřejného osvětlení parku jako integrální součásti zvýšení bezpečnosti. 3) Obnova, úprava a údržba zeleně. Bude kladen zvýšený důraz na kvalitu údržby zeleně. Obnova a úprava zeleně bude prováděna průběžně. 4) Konsensuální společný postup směřující k realizaci revitalizace prostoru Karlova náměstí mezi Radou městské části Praha 2 a Radou hlavního města Prahy spolu s rozhodnutím o harmonogramu postupné realizace a možnostech způsobu jejího financování. Článek III. 30

31 Z hlediska dlouhodobých opatření, jejichž cílem je komplexní revitalizace a rehabilitace celého prostoru Karlova náměstí, se účastníci Memoranda shodují, že výchozím předpokladem dlouhodobé revitalizace a rehabilitace jsou zejména: 1) Dopravní opatření, jež odlehčí dopravě v prostoru Karlova náměstí, včetně komplexních opatření, jež budou vycházet z urbanistických a dopravních řešení v širším rámci hlavního města Prahy, jako např. organizace dopravy po zprovozňování částí Pražského a městského okruhu, mýtného systému, vybudování mostu a podpora dalších mezičtvrťových spojení území levého a pravého břehu Vltavy. 2) Koncepce pražské hromadné dopravy, zejména optimalizace a dořešení tramvajové dopravy. Článek IV. 1) Účastníci Memoranda jsou si vědomi, že připravované akce z investic hlavního města Prahy v prostoru Karlova náměstí bude nutno upravit tak, aby byly v souladu se záměry rehabilitace definovanými v Memorandu a ve Studii základních úprav Karlova náměstí vypracované Útvarem rozvoje hlavního města Prahy. V celkové koncepci rehabilitace Karlova náměstí tyto úpravy budou představovat finanční úsporu oproti řešením uvažovaným v původním znění Memoranda. Finanční zajištění úprav garantuje hlavní město Praha. 2) Účastníci Memoranda, hlavní město Praha a městská část Praha 2, se dohodly, že budou při plnění jednotlivých článků Memoranda postupovat společně, s cílem realizovat ujednání stanovená v preambuli tohoto Memoranda. III. Účinnost Dodatku Dodatek Memoranda nabývá účinnosti dnem podpisu oběma jeho účastníky. V Praze dne 2013 Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Mgr. Jana Černochová primátor hlavního města Prahy starostka městské části Praha 2 31

32 Harmonogram k realizaci projektu Revitalizace Karlova náměstí 1) I. Etapa Studie základních úprav Karlova náměstí spočívající v řešení úpravy křižovatek a tramvajových tratí v rozsahu připravovaných investic TSK, ELTODO a DP pro rok 2013 a Termín: duben 2013 Garanti: ÚRM Spolupráce: MČ P2, HMP, TSK, ELTODO, DP 2) Stanovení navýšení finanční částky na úpravy a jejich projekční přípravu dle bodu 1) tohoto Harmonogramu. Termín: květen 2013 Garanti: TSK, DP 3) Odsouhlasení úprav a zajištění financování Radou HMP. Termín: červen 2013 Garanti: HMP, MHMP Spolupráce: ÚRM 4) II. Etapa Studie základních úprav Karlova náměstí. Termín: prosinec 2013 Garanti: ÚRM Spolupráce: MČ P2, HMP, ODA MHMP, OPP MHMP, TSK 5) Strategie celkové obnovy a revitalizace Karlova náměstí se zapracováním výsledků Studie základních úprav Karlova náměstí viz předchozí body 1)-4) a se stanovením konkrétních opatření a posloupnosti realizačních kroků a způsobu financování, projednání Radou HMP. Termín: leden 2014 Garanti: HMP, MHMP Spolupráce: ÚRM, MČ P2 1 32

33 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 199 ze dne k programu "Čistá dvojka" na území městské části Praha 2 v roce 2013 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí s koncepcí programu městské části Praha 2 - "Čistá dvojka", který bude realizován v roce 2013, uvedenou v příloze č. 1 a č. 2 tohoto usnesení II. ukládá realizovat bod I. tohoto usnesení 1. K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: K realizaci: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: K realizaci: Ing. Petr Štěpán, vedoucí odboru informatiky Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 33

34 Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 199 ze dne KONCEPCE PROGRAMU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 - ČISTÁ DVOJKA 2013 Program Čistá dvojka je součástí Programového prohlášení RMČ Praha 2 na roky Program je založen na souhrnu přehledných a velmi snadno dostupných informací pro občany a podnikatele. Jedním ze základních požadavků je předání informací i těm rezidentům a návštěvníkům, kteří běžně informace tohoto typu nevyhledávají. A/ cíle programu 1) Informovat a vzdělávat občany Prahy 2, povzbudit je k většímu zájmu o životní prostředí 2) Zapojit a motivovat je k aktivnímu přístupu při udržování čistoty a úklidu 3) Dlouhodobě podporovat aktivity zaměřené na zlepšování čistoty životního prostředí a kvality života 4) Zlepšit informování obyvatel o systému nakládání s odpady na území městské části a omezit volné odhazování odpadů (antilitteringová kampaň) B/ základní komunikační směry programu interaktivní akce webová aplikace Létající sběrné dvory Den s Komwagem Lodě na vodě Vinobraní Informační stánky pro držitele psů propagační materiály drobné propagační předměty C/ jednotlivé prvky programu Ceny jsou uvedeny vč. DPH 1/ WEBOVÁ APLIKACE A ČLÁNKY DO NOVIN 1/1 Webová aplikace ---- aktualizace webové aplikace (informace o programu, fotodokumentace) ---- aktualizace mapy čistoty 1/2 Články do novin ---- tvorba textů a článků pro Noviny Prahy 2 a na web Prahy realizace tematického informačního celku o nakládání s odpady na internetových stránkách i v Novinách Prahy 2 (po celou dobu trvání programu) ---- závěrečná zpráva o programu Č2 1/3 Anketa ---- anketa k programu Č2 (Noviny Prahy 2, web Č2) 34

35 termín: celoročně cena: Kč 2/ AKCE 2/1 Létající sběrný dvůr ---- jedná se o akci, která navazuje na předchozí roky, ve kterých se Létající sběrné dvory na Praze 2 velice osvědčily ---- létající sběrné dvory budou realizovány od května do listopadu, vždy od 13 do 19 hodin. Jednotlivá stanoviště (celkem 14 stanovišť) budou volena tak, aby byl tento mobilní sběrný dvůr postupně v dosahu pro všechny obyvatele Prahy dvůr bude obsahovat 2 velkoobjemové kontejnery, které budou sloužit pro objemný odpad, dřevěný odpad, chladící zařízení a velké elektrické spotřebiče (např. sporáky). Dále zde bude umístěno 5 sběrných nádob o objemu 240l, určených na stavební odpad, 2 klece o objemu 3 m3, z nichž jedna bude určena na drobné elektrospotřebiče a druhá na PC komponenty, monitory a televize. Dvůr bude rovněž osazen sběrnými nádobami o objemu 1100l určenými pro sběr papíru, plastu a skla a nádobou o objemu 240l na sběr šatstva pro Diakonii Broumov ---- létající sběrný dvůr bude řízen obsluhou dvora, která povede veškerou evidenci přijímaného odpadu. Bude zajištěna služba donášky objemného odpadu od nemocných občanů a občanů s handicapem z okolních domů do přistavených kontejnerů termín: květen-listopad cena: Kč (MČ) Kč (Eko-kom), Kč ( Asekol) Létající sběrný dvůr informace a propagace ---- informace letáčky s termíny jednotlivých LSD, roznos přes Českou poštu a.s propagační akce noviny, web ---- propagace na místě termín: květen-listopad cena: Kč 2/2 Outdoorové akce Den s Komwagem ---- tradiční prezentace čistící techniky, pořádá Komwag, a.s spolupráce Eko-kom soutěže pro děti s odpadovou tématikou, zaměřenou na propagaci programu a vzdělávání občanů v oblasti prevence, redukce a recyklace odpadů ---- akce a soutěže pro děti a dospělé ---- aktivní účast a prezentace Č2 v rámci stánku MČ termín: cena: Kč (Eko-kom) Lodě na vodě ---- na Rašínově nábř., Smíchovské pláži a Hořejším nábřeží proběhne výstava lodí, lodního příslušenství a vodních sportů Lodě na vodě. V rámci této akce zde bude mít MČ Praha 2 stánek Čisté dvojky s propagačními materiály programu, zaměřenými na vzdělávání občanů v oblasti prevence, redukce a recyklace odpadů, čistoty veřejného prostranství a údržby městské zeleně ---- akce se zúčastní spolupracující partneři Eko-kom, Asekol termín: cena: Kč, z toho Kč Eko-kom Vinobraní 35

36 ---- aktivní účast a prezentace Č 2 v rámci stánku MČ ---- rozdávání materiálů o Č informování veřejnosti o programu Č2 termín: cena: Kč Psi ve veřejné zeleni ---- informační stánek pro majitele psů v Riegrových sadech, Havlíčkových sadech, Čechových sadech a na Folimance ---- rozdávání materiálů o Č2, informování veřejnosti o programu ---- mapy a propagační materiály týkající se volného pobíhání psů ---- informace o plochách pro volné pobíhání psů, o problémech způsobené volně pobíhajícími psy, náklady na úklid psích exkrementů apod. termín: září, říjen cena: Kč 3/ EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A OSVĚTA ---- Tonda obal zajištění a realizace přednášek o třídění odpadů do škol ---- zajištění a výroba stojiny k podzemním kontejnerům s návodem k použití těchto kontejnerů ---- dotisk pracovního sešitu o třídění odpadu pro 1. stupeň základních škol ---- dotisk letáku s informacemi jak třídit do podzemních kontejnerů (PK) ---- dotisk letáku o třídění odpadu pro živnostníky ---- vandalismus v parcích, údržba veřejné zeleně pravidelné informace na webu a článek do novin ---- anketa k programu Č2 termín: celoročně cena: Kč, z toho Kč Eko-kom 4/ INFORMACE DO PARKŮ, POLEPY KOŠŮ A KONTEJNERŮ ---- obnova polepů na odpadkové koše, speciální koše na PE, kontejnery na tříděný odpad a velkoobjemové kontejnery ---- obnova a aktualizace piktogramů a informačních cedulí v parcích termín: celoročně cena: Kč 5/ FINANČNÍ REZERVA Kč 36

37 Koncepce programu městské části Praha 2 - Čistá dvojka 2013 stručný přehled nákladů cenová rozvaha 1/ WEBOVÁ APLIKACE A ČLÁNKY DO NOVIN 1/1 aktualizace webových stránek Kč 1/2 články do novin 0 Kč 1/3 anketa Kč 2/ AKCE 2/1 létající sběrný dvůr Kč 2/1.1 létající sběrný dvůr - propagace Kč 2/2 outdoorové akce Den s Komwagem Kč Lodě na vodě Kč Vinobraní Kč Psi ve veřejné zeleni Kč 3/ EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A OSVĚTA 3/1 Tonda obal 0 Kč 3/2 zajištění a výroba stojiny k podzemním kontejnerům Kč 3/3 dotisk pracovního sešitu o třídění odpadu pro 1.stupeň ZŠ Kč 3/4 dotisk letáku s informacemi jak třídit do PK Kč 3/5 dotisk letáku o třídění odpadu pro živnostníky Kč 3/6 distribuce letáků Kč 4/ INFORMACE DO PARKŮ, POLEPY KOŠŮ A KONTEJNERŮ 4/1 obnova polepů na koších a kontejnerech Kč 4/2 informace do parků k psí problematice, obnova piktogramů Kč 5/ FINANČNÍ REZERVA KČ celkem program finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 2 finanční prostředky EKO-KOM finanční prostředky Asekol Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH 37

38 Příloha č. 2 k usnesení RMČ č. 199 ze dne Náklady na realizaci programu Čistá dvojka v roce 2013 celkem MČ Praha 2 EKO KOM ASEKOL položka akce cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH 1/ Webová aplikace 1.1 Aktualizace webové aplikace cena s DPH 1.2 Tvorba textů a článků (Noviny Prahy 2,web Prahy2, závěrečná zpráva projektu Č2) * 1.3 Anketa (Noviny Praha 2, web Čistá dvojka) / Akce 2.1 Létající sběrný dvůr (14 stanovišť) zajištění provozu * Letáky k LSD Letáčky LSD grafický návrh (aktualizace) Letáčky LSD tisk ( 28 tis. ks) Letáčky LSD roznos, poštovné Outdoorové akce Den s Komwagem součást stánku MČ * Lodě na vodě součást stánku MČ * Vinobraní Informační stánek pro držitele psů v Riegrových sadech (1x) Informační stánek pro držitele psů v Havlíčkových sadech (1x) Informační stánek pro držitele psů v parku Folimanka (1x) Informační stánek pro držitele psů v parku Čechovy sady (1x) / Ekologická výchova a osvěta 3.1 Tonda obal zajištění a realizace přednášek o třídění odpadů do škol * 3.2 Zajištění a výroba stojiny k podzemním kontejnerům s návodem k použití (1 ks) Pracovní sešit o třídění odpadu pro 1. stupeň základních škol, krabice do škol * 3.4 Dotisk letáku s informacemi jak třídit do podzemních kontejnerů * 3.5 Dotisk letáku s informacemi jak třídit odpad pro živnostníky * 3.6 Distribuce letáků * 4/ Informace do parků, polepy košů a kontejnerů 4.1 Obnova polepů na koších a kontejnerech Informace do parků k psí problematice, obnova piktogramů / Rezerva Celkem * položky, které hradí Eko kom, a.s. přímo realizátorům akcí 38

39 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 200 ze dne k uzavření Dohody o spolupráci při řešení programu "Čistá dvojka" se společností EKO-KOM, a.s. a k uzavření Smlouvy o sponzorském příspěvku se spol. ASEKOL s.r.o. RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí 1. s uzavřením Dohody o spolupráci při řešení programu "Čistá dvojka" se společností EKO-KOM, a.s., IČ , se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. s uzavřením Smlouvy o sponzorském příspěvku se společností ASEKOL s.r.o., IČ , Československého exilu 2062/8, Praha 4, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení II. ukládá 1. podepsat Dohodu dle bodu I.1. a Smlouvu dle bodu I.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: připravit Dohodu dle bodu I.1. a Smlouvu dle bodu I.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 39

40 Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 200 ze dne Dohoda o spolupráci při řešení programu Čistá dvojka Smluvní strany 1. EKO-KOM, a.s. IČ: DIČ: CZ zastoupená RNDr. Martinou Vrbovou, Ph.D., ředitelkou oddělení využití odpadů, pracovník pověřený technickým jednáním: Ing. Kateřina Půlpánová, bank. spojení: ING Bank N.V. č. ú /3500 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4763 se sídlem: Na Pankráci 1685/17, Praha 4 (dále jen Společnost ) na straně jedné a 2. Městská část Praha 2 IČ: DIČ: CZ se sídlem: nám. Míru 20/600, Praha 2 zastoupená : ing. arch. Václavem Vondráškem, zástupcem starostky pracovník pověřený technickým jednáním: ing. Michaela Stiborová fax: bank. spojení: /0800 (dále jen Praha 2 ) na straně druhé uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech následující Dohodu o spolupráci při řešení programu Čistá dvojka (dále jen dohoda ). I. Úvodní ustanovení 1. Společnost je akciovou společností, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci podle 17 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o obalech ). Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí dne , č. j. OODP/9246/1440/3/02. Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j. OODP/5442/05 ze dne byla prodloužena platnost uvedeného rozhodnutí o autorizaci do a rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j /ENV/11, 6456/720/11 ze dne byla prodloužena platnost uvedeného rozhodnutí o autorizaci do Na základě této skutečnosti je Společnost v rámci provozovaného systému EKO-KOM oprávněna zajišťovat sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů a k tomuto účelu uzavírat smlouvy o sdruženém plnění. 2. Společnost je oprávněna zajišťovat sdružené plnění pro spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly a pro všechny druhy obalů. Toto sdružené plnění zajišťuje ve spolupráci s obcemi a dalšími oprávněnými osobami v rámci jí provozovaného systému, kterého se 40

41 dále účastní osoby povinné zajišťovat zpětný odběr a využití obalů a odpadu z obalů jakožto smluvní partneři. 3. Hlavní město Praha jako původce odpadů v samostatné působnosti, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ), zajišťuje nakládání s komunálními odpady včetně obalové složky a ostatní činnosti odpadového hospodářství. 4. Společnost a Praha 2 uzavírají tuto dohodu s cílem zajistit dosažení cílů pro sdružené plnění podle zákona o obalech, pro nakládání s odpady podle zákona o odpadech a při řešení zpětného odběru výrobků podléhajících zpětnému odběru s kolektivními systémy. II. Předmět dohody 1. Předmětem dohody je vymezení spolupráce a stanovení konkrétních postupů a úkonů obou smluvních stran při řešení a plnění cílů programu městské části Praha 2 Čistá dvojka v oblasti informování veřejnosti o nakládání s komunálními odpady včetně jejich obalové složky (dále jen program). 2. Hlavními body programu, na kterých se podílí Společnost v roce 2013 jsou: sestavení řídícího týmu projektu do 15 dnů po podpisu dohody výroba a realizace tematického celku o nakládání s odpady včetně jejich obalové složky pro internetové stránky celého programu příprava a realizace outdoorové akce pro veřejnost část nakládání s odpady propagace tříděného sběru odpadů a realizace spolupráce se školami výroba a instalace polepů kontejnerů na tříděný sběr a svozové techniky příprava a realizace informačního celku o nakládání s odpady v Novinách Prahy 2 3. Konkrétní cíle, výstupy a specifikace jednotlivých plnění programu Čistá dvojka pro rok 2013 jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody. 4. Pro každý další kalendářní rok trvání této dohody bude konkrétní rozsah plnění programu na daný kalendářní rok určen vždy dodatkem k této dohodě, přičemž dodatek musí být uzavřen nejpozději do kalendářního roku, kterého se určení rozsahu plnění programu týká, pokud se řídící tým nedohodne jinak. 5. Náklady na realizaci programu se rozdělí mezi Společnost a Prahu 2 v rozsahu, uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy III. Rozsah spolupráce smluvních stran 1. Realizaci programu kontroluje a usměrňuje řídící tým, složený zástupců Společnosti a Prahy 2, který jsou povinny ustanovit strany této dohody do 10 dnů po podpisu této dohody. Praha 2 se zavazuje zajistit účast a spolupráci zaměstnanců úřadu městské části s patřičnou kvalifikací a znalostí problematiky, v řídícím týmu programu. 2. Praha 2 se zavazuje podat Společnosti prostřednictvím účasti v řídícím týmu vyjádření ke všem písemným materiálům, k nimž si takovéto stanovisko Společnost vyžádá, a to ve lhůtě 10-ti pracovních dnů od jejich doručení Praze 2. 41

42 3. Společnost se zavazuje, že přizve k jednání na kontrolních dnech i další zástupce Prahy 2, mimo členů řídícího týmu, pokud o to Praha 2 projeví zájem nejméně 10 dnů před konáním kontrolního dne. 4. Závěrečnou zprávu programu zpracovává Společnost a Praha 2 v součinnosti pro každý rok realizace programu. Závěrečná zpráva programu je předkládána řídícímu týmu ke schválení na kontrolním dnu programu do daného kalendářního roku a následně orgánům Prahy Praha 2 i Společnost budou svou činnost provádět bez nároku na odměnu. IV. Platnost dohody 1. Dohoda je uzavírána do Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; zaniká uplynutím sjednané doby, dohodou stran, nebo výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je v tomto případě 3 měsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 3. Kromě důvodů stanovených zákonem nebo tímto dodatkem č. 2, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od tohoto dodatku č. 2 v případě závažného porušení smluvních závazků druhou smluvní stranou. Obě strany jsou oprávněny odstoupit od dodatku č. 2 rovněž v případě, že nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které by mohly poškodit kteroukoliv ze stran této dohody. V. Závěrečná ustanovení 1. Změny a doplnění této dohody je možné provádět pouze formou písemných dodatků, s jejichž obsahem budou souhlasit obě strany. 2. Nedílnou součást této dohody tvoří: - příloha č. 1 - Cíle, výstupy a specifikace jednotlivých plnění programu Čistá dvojka pro rok příloha č. 2 Náklady na realizaci programu Čistá dvojka v roce Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 4. Dohoda byla projednána Radou městské části Praha 2 dne 2013 a schválena usnesením č. 42

43 5. Společnost bere na vědomí, že Praha 2 je povinným subjektem ve smyslu ust. 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinna na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. Pro tento případ Společnost výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství. V Praze dne. V Praze dne Ing. Arch. Václav Vondrášek RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. zástupce starostky ředitelka oddělení využití EKO-KOM, a.s. za OP Mgr. Jan Bureš. za OŽP Ing. Michaela Stiborová 43

44 Příloha č. 1 Cíle, výstupy a specifikace jednotlivých plnění programu Čistá dvojka pro rok 2013 Program Čistá dvojka je součástí Programového prohlášení RMČ Praha 2 na roky Program je založen na souhrnu přehledných a velmi snadno dostupných informací pro občany a podnikatele. Jedním ze základních požadavků je předání informací i těm rezidentům a návštěvníkům, kteří běžně informace tohoto typu nevyhledávají. Cílem programu je: Informovat a vzdělávat občany, povzbudit obyvatele Prahy 2 k většímu zájmu o životní prostředí Zapojit a motivovat je k aktivnímu přístupu při udržování čistoty a úklidu Dlouhodobě podporovat aktivity zaměřené na zlepšování čistoty životního prostředí a kvality života Cíle spolupráce EKO-KOM, a.s. a MČ Praha 2 (ve smyslu dohody o spolupráci): zvýšit aktivní účast obyvatel na tříděném sběru využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalové složky zlepšit informování obyvatel o systému nakládání s odpady na území městské části omezit volné odhazování odpadů (antilitteringová kampaň) Specifikace programu v roce 2013: 1)Webová aplikace, tvorba článků a textů tvorba textů a článků (Noviny Prahy 2, web Prahy 2), realizaci tematického informačního celku o nakládání s odpady na internetových stránkách a v Novinách Prahy 2 (po celou dobu trvání programu) 2) Akce Létající sběrné dvory Jedná se o akci, která navazuje na předchozí roky, ve kterých se Létající sběrné dvory na Praze 2 velice osvědčily. Létající sběrné dvory budou realizovány od května do listopadu, vždy od 13 do 19 hodin. Jednotlivá stanoviště budou volena tak, aby byl tento mobilní sběrný dvůr postupně v dosahu pro všechny obyvatele Prahy 2. Dvůr bude obsahovat 2 velkoobjemové kontejnery, které budou sloužit pro objemný odpad, dřevěný odpad, chladící zařízení a velké elektrické spotřebiče (např. sporáky). Dále zde bude umístěno 5 sběrných nádob o objemu 240L, určených na stavební odpad, 2 klece o objemu 3 m 3, z nichž jedna bude určena na drobné elektrospotřebiče a druhá na PC komponenty, monitory a televize. Dvůr bude rovněž osazen sběrnými nádobami o objemu 1100 l určenými pro sběr papíru, plastu a skla a nádobou o objemu 240 l na sběr šatstva pro Diakonii Broumov. Létající sběrný dvůr bude řízen obsluhou dvora, která povede veškerou evidenci přijímaného odpadu. Bude zajištěna služba donášky objemného odpadu od nemocných občanů a občanů s handicapem z okolních domů do přistavených kontejnerů. 44

45 Lodě na vodě Na Rašínově nábřeží, Smíchovské pláži a Hořejším nábřeží proběhne výstava lodí, lodního příslušenství a vodních sportů Lodě na vodě. V rámci této akce zde bude mít MČ Praha 2 stánek Čisté dvojky s propagačními materiály programu, zaměřenými na vzdělávání občanů v oblasti prevence, redukce a recyklace odpadů, čistoty veřejného prostranství a údržby městské zeleně. Akce se zúčastní i spolupracující partneři. Den s Komwagem Příprava a realizace outdoorové akce tématicky zaměřené na propagaci programu a vzdělávání občanů v oblasti prevence, redukce a recyklace odpadů. Vinobraní MČ Praha 2 pořádá každoročně na nám. Míru a v Havlíčkových sadech Vinobraní. V rámci této akce zde bude stánek Čisté dvojky s propagačními materiály programu, zaměřenými na vzdělávání občanů v oblasti prevence, redukce a recyklace odpadů, s informačními materiály o parcích na území Prahy 2, o udržování čistoty a pořádku a další. Informační stánek v parcích pro držitele psů Ve vybraných parcích bude umístěn stánek s informačními materiály pro držitele psů, zaměřené na pohyb psů ve veřejné zeleni a prevenci udržování čistoty. Jedná se o následující parky: Riegrovy sady, Havlíčkovy sady, park Folimanka a park Čechovy sady. 3) Ekologická osvěta a výchova Tonda obal zajištění a realizace přednášek o třídění odpadů do škol Zajištění a výroba stojiny k podzemním kontejnerům s návodem k použití těchto kontejnerů Dotisk pracovního sešitu o třídění odpadu pro 1. stupeň základních škol, nabídka papírových krabic pro třídění odpadu Dotisk letáku s informacemi jak třídit do podzemních kontejnerů Dotisk letáků o třídění odpadu pro živnostníky Vandalismus v parcích, údržba veřejné zeleně pravidelné informace na webu a článek do novin Anketa k programu Čistá dvojka 4) Samolepky na koše a kontejnery; piktogramy a informační cedule do parků Obnova polepů na odpadkové koše, speciální koše na PE, kontejnery na tříděný odpad a velkoobjemové kontejnery. Obnova a aktualizace piktogramů a informačních cedulí v parcích. 45

46 Příloha č. 2 Náklady na realizaci programu Čistá dvojka v roce 2013 celkem MČ Praha 2 EKO KOM cena bez položka akce DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH 1/ Webová aplikace 1.1 Aktualizace webové aplikace Tvorba textů a článků (Noviny Prahy 2,web Prahy2, závěrečná zpráva projektu Č2) Anketa (Noviny Praha 2, web Čistá dvojka) / Akce 2.1 Létající sběrný dvůr (14 stanovišť) zajištění provozu * Letáky k LSD Letáčky LSD grafický návrh (aktualizace) Letáčky LSD tisk ( 28 tis. ks) Letáčky LSD roznos, poštovné Outdoorové akce Den s Komwagem součást stánku MČ * Lodě na vodě součást stánku MČ * Vinobraní Informační stánek pro držitele psů v Riegrových sadech (1x) Informační stánek pro držitele psů v Havlíčkových sadech (1x) Informační stánek pro držitele psů v parku Folimanka (1x) Informační stánek pro držitele psů v parku Čechovy sady (1x) / Ekologická výchova a osvěta 3.1 Tonda obal zajištění a realizace přednášek o třídění odpadů do škol Zajištění a výroba stojiny k podzemním kontejnerům s návodem k použití (1 ks) Pracovní sešit o třídění odpadu pro 1. stupeň základních škol, krabice na třídění odpadů do škol, realizace přednášek o třídění odpadů do škol * 3.4 Dotisk letáku s informacemi jak třídit do podzemních kontejnerů * 3.5 Dotisk letáku s informacemi jak třídit odpad pro živnostníky * 3.6 Distribuce letáků * 4/ Informace do parků, polepy košů a kontejnerů 4.1 Obnova polepů na koších a kontejnerech Informace do parků k psí problematice, obnova piktogramů / Rezerva Celkem * položky, které hradí EKO KOM, a.s. přímo realizátorům akcí 46

47 Příloha č. 2 k usnesení RMČ č. 200 ze dne Smlouva o sponzorském příspěvku I. Účastníci Městská část Praha 2 sídlo: nám. Míru 20, Praha 2 IČ zastoupená: Ing. arch. Václavem Vondráškem, zástupcem starostky městské části Praha 2 č.ú.: /0800 (dále jen sponzorovaný) a společnost: ASEKOL s.r.o. sídlo: Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ IČ: zastoupená: RNDr. Evou Zvěřinovou, na základě plné moci Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen sponzor) uzavírají tuto smlouvu o sponzorském příspěvku II. Předmět smlouvy Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky ze strany sponzora za účelem uskutečnění jedné akce Létající sběrný dvůr v rámci programu městské části Praha 2 Čistá 2 pro rok Sponzor se zavazuje poskytnout sponzorovanému na jeho účet č /0800 vedený u České spořitelny, a.s., VS.. částku ve výši Kč (slovy dvacetdevěttisíctřistatřicet korun). Sponzorovaný se oproti tomu zavazuje k propagaci sponzora dle následujícího článku. III. Propagace sponzora 1. Propagace bude zajištěna následujícími způsoby: a) na kontejnerech a zařízení létajících sběrných dvorů b) na webu Čistá 2 (www.čista2.cz) c) v tištěných materiálech týkajících se létajících sběrných dvorů. 2. Veškeré náklady na tisk a distribuci informačních materiálů, jakož i veškeré náklady na výrobu, umístění a následnou demontáž informační tabule se zavazuje řádně a včas uhradit v plné výši sponzorovaný. Sponzorovaný rovněž ponese veškeré náklady související s umístěním loga sponzora na webových stránkách Čistá 2. 47

48 IV. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Sponzor se zavazuje poskytnout finanční částku uvedenou v čl. II. na účet sponzorovaného nejpozději do 30 dnů po podepsání smlouvy. 2. Sponzor se zavazuje poskytnout sponzorovanému podklady nutné pro zajištění propagace dle článku III. 3. Sponzorovaný se zavazuje poskytnout sponzorovi propagaci způsobem uvedeným v článku III. 4. Povinnost sponzorovaného propagovat sponzora způsoby uvedenými v článku III. trvá od podpisu této smlouvy a zaniká nejpozději V. Závěrečná ustanovení 1. Sponzor bere na vědomí, že sponzorovaný je povinným subjektem ve smyslu ust. 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. Pro tento případ sponzor výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství. 2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží sponzor a dvě sponzorovaný. 4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami. V Praze dne,, V Praze dne Ing. arch. Václav Vondrášek zástupce starostky městské části Praha 2 za sponzorovaného... RNDr. Eva Zvěřinová ředitelka oddělení sběrné sítě a regionální spolupráce za sponzora za OP Mgr. Jan Bureš: za OŽP Ing. Michaela Stiborová: 48

49 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 201 ze dne k uzavření Dohody o poskytnutí odebrané elektřiny (farmářské trhy Palackého náměstí) s občanským sdružením Archetyp RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí s uzavřením Dohody o poskytnutí odebrané elektřiny (farmářské trhy Palackého náměstí) s občanským sdružením Archetyp, sídlem Šumavská 69/17, Praha 2, IČ , dle přílohy tohoto usnesení II. ukládá 1. připravit Dohodu o poskytnutí odebrané elektřiny (farmářské trhy Palackého náměstí) dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: podepsat Dohodu o poskytnutí odebrané elektřiny (farmářské trhy Palackého náměstí) dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 49

50 Příloha k usnesení RMČ č. 201 ze dne D o h o d a o poskytnutí odebrané elektřiny (farmářské trhy Palackého náměstí) uzavřená mezi Městskou částí Praha 2 se sídlem: nám. Míru 20, Praha 2 IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: /0800, KS 308, VS zastoupenou: Ing. arch. Václavem Vondráškem, zástupcem starostky Jednáním pověřena: Ing. Lucie Miholová Správa zeleně odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 2 Tel.: GSM: (dále jen městská část) a Archetyp se sídlem: Šumavská 69/17, Praha 2 IČ: DIČ: CZ GSM: bankovní spojení: /0300 (dále jen odběratel) I. Účel dohody Strany dohody konstatují, že odběratel zajišťuje v termínu pořádání farmářských trhů na Palackého náměstí v Praze 2. Vzhledem k této povaze činnosti odběratel nedisponuje stálým odběrným elektrickým zařízením (dále jen odběrné zařízení). Městská část vlastní takovéto odběrné zařízení a na základě této dohody se zavazuje poskytnout odebranou elektrickou energii odběrateli v termínu od 8.00 hod. do hod. pod podmínkou, že náklady na nákup elektřiny budou rozúčtovány níže dohodnutým způsobem a odběratel se zavazuje tyto náklady městské části uhradit. Za vedení od rozvodnice dne od 8.00 hod. do hod. neodpovídá městská část, ale odběratel. II. Předmět dohody Předmětem této dohody je stanovení práv a povinností při uhrazení nákladů za poskytnutí odebrané elektřiny. III. Práva a povinnosti 1. Městská část se zavazuje k poskytování elektřiny z jí vlastněného odběrného zařízení, umístěného na pozemku parc. č. 2439, kat. území Nové Město, odběrateli dne za účelem zajištění provozu farmářských trhů na Palackého náměstí, Praha Odběratel se zavazuje uhradit městské části náklady na nákup elektřiny dle níže uvedeného rozúčtování. 50

51 3. Odhad spotřeby za jeden den je 10 kwh. Vzhledem k výši odhadované spotřeby nebude městská část požadovat zálohu. 4. Skutečná výše spotřeby je určena na základě protokolárního odečtu stavu elektroměru na výše uvedeném odběrném elektrickém zařízení městské části před zahájením odběru a po ukončení odběru elektřiny. Z těchto údajů vyjde městská část při rozúčtování nákladů na nákup elektřiny dle faktury vystavené jí dodavatelem elektřiny. 5. Platba za skutečnou spotřebu se bude skládat z: - platby za příkon, použití sítí, systémové služby, obnovitelné zdroje, poplatek OTE, rozpočítané poměrně za každý den užívání ze sumy uvedené za tuto položku na výsledné faktuře vystavené dodavatelem elektřiny; - platby za počet kwh odebraných v období konání farmářských trhů, vyúčtované městské části dodavatelem elektřiny; - z DPH v zákonné výši. 6. Odběrateli bude vystavena faktura na základě výše uvedených výpočtů. Tato faktura bude splatná do 15 dnů od vystavení. 7. Strany dohody si smluvily následující smluvní pokutu: Pro případ nezaplacení faktury za spotřebovanou elektrickou energii na účet městské části se od lhůty splatnosti faktury se odběratel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den. IV. Závěrečná ustanovení 1. Odběratel bere na vědomí, že městská část Praha 2 je na základě ust. 2 odst. 1 a ust. 4 zák. č. 106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti MČ Praha 2. Odběratel uděluje MČ Praha 2 souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost. 2. Změny této dohody a její případné dodatky lze provést pouze na základě oboustranné písemné dohody formou řádně číslovaných dodatků. 3. Strany dohody potvrzují, že tato dohoda odpovídá jejich svobodné vůli a že souhlasí s celým jejím zněním. 4. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží městská část a jeden odběratel. V Praze dne V Praze dne Jiří Sedláček za odběratele Ing. arch. Václav Vondrášek městská část Za OP: Mgr. Jan Bureš Za OŽP: Ing. Michaela Stiborová 51

52 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 202 ze dne k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady a Perucké stráně společnosti OFFSIDE MEN, s.r.o. RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí 1. s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady (pozemek parc. č a pozemek parc. č. 1362) a pronájmu části nemovitosti Perucké stráně (pozemek parc. č. 1359/5) se společností OFFSIDE MEN, s.r.o., Podolská 349/86, Praha 4 - Podolí, IČ z důvodu natáčení seriálu ČESKÉ TELEVIZE "Hotel Meteor" v pátek od 8:00 do 17:00 hodin, dle přílohy k tomuto usnesení 2. s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu do parku Havlíčkovy sady dolní bránou (roh ulic U Vršovického nádraží a Rostovská) pro vozidla (dodávka a osobní vozidlo), která přivezou a odvezou kamerovou techniku a nebudou zde parkovat II. ukládá 1. podepsat smlouvu o výpůjčce dle bodu I.1. tohoto usnesení a vydat přenosná povolení k vjezdu dle bodu I.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: připravit smlouvu o výpůjčce dle bodu I.1. tohoto usnesení a připravit podklady pro vydání přenosných povolení k vjezdu dle bodu I.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 52

53 Příloha k usnesení RMČ č. 202 ze dne NÁJEMNÍ SMLOUVA č. /2013 ( 663 a násl. občanského zákoníku) Městská část Praha 2 nám. Míru 20, Praha 2 IČ: DIČ: CZ zastoupená Ing. arch. Václavem Vondráškem, zástupcem starostky bankovní spojení: č. ú /0800 VS: (dále též jen pronajímatel ) a OFFSIDE MEN, s.r.o. Podolská 349/86, Praha 4 - Podolí IČ: zastoupená Vladimírem Seimlem, na základě plné moci bankovní spojení: č.ú /2010 (dále též jen nájemce ) uzavřely níže uvedeného dne dle 663 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu: I. Předmět smlouvy /1/ Pronajímatel prohlašuje, že hlavní město Praha je vlastníkem pozemků parc.č a parc. č o celkové výměře m 2 (Havlíčkovy sady spodní část) a pozemku parc. č. 1359/5 o výměře 1283 m² (Perucká stráň), zapsaných na listu vlastnictví č pro obec Praha, katastrální území Vinohrady [dále též jen Pozemek ]. Pronajímatel dále prohlašuje, že v souladu se zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a ve smyslu Statutu hlavního města Prahy vykonává k Pozemku vlastnická práva. /2/ Pronajímatel přenechává nájemci za podmínek stanovených touto smlouvou do užívání část Pozemku o výměře 37 m 2 [dále též jen Předmět nájmu ]. Nájemce prohlašuje, že Předmět nájmu za podmínek stanovených touto smlouvou do svého užívání přijímá. Předmět nájmu je vyznačen na situačním plánku, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. /3/ Nájemce prohlašuje, že je se stavem Předmětu nájmu dobře seznámen a v tomto stavu ho také bez výhrad do svého užívání přejímá; bere rovněž na vědomí a souhlasí s tím, že protože Předmět nájmu tvoří 53

54 součást veřejného prostranství, nemůže pronajímatel zaručit, že jej bez jeho souhlasu nebudou v době trvání nájmu užívat i třetí osoby. II. Účel nájmu Pronajímatel a nájemce shodně konstatují, že nájemce bude Předmět nájmu užívat za účelem natáčení seriálu ČESKÉ TELEVIZE Hotel Meteor. III. Doba nájmu, předání Předmětu nájmu /1/ Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou; nájemce je oprávněn předmět nájmu užívat dne od 8:00 do 17:00 hodin. /2/ Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel předá nájemci Předmět nájmu do užívání dne v čase od 7:30 do 8:00 hodin a že nájemce je povinen Předmět nájmu předat zpět pronajímateli téhož dne v čase dle telefonické domluvy. IV. Nájemné /1/ Smluvní strany tímto sjednávají, že nájemné je stanoveno dohodou a činí ,- Kč + zákonná sazba DPH, tj ,- Kč. /2/ Nájemné je splatné do patnácti dnů ode dne, kdy pronajímatel vystaví nájemci řádný daňový doklad. /3/ Nájemce se zavazuje, že neuhradí-li nájemné v hotovosti v pokladně pronajímatele, uhradí jej na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to pod tam uvedeným variabilním symbolem. /4/ Pro případ, že je nájemné splatné dříve než v době, kdy má podle čl. III odst. 2 pronajímatel předat Předmět nájmu nájemci, a nájemce ve lhůtě splatnosti nájemné neuhradí, pozbývá tato smlouva platnosti. /5/ Pronajímatel tímto nájemce výslovně upozorňuje, že zaplacením nájemného se nájemce nezbavuje případné povinnosti platit místní poplatek za užívání veřejného prostranství. V. Povinnosti nájemce /1/ Nájemce je povinen a) Předmět nájmu řádně užívat toliko k účelu vymezenému v čl. II této smlouvy, b) vynaložit po celou dobu od okamžiku, kdy mu byl Předmět nájmu předán, až do okamžiku jeho zpětného předání Pronajímateli (čl. III odst. 2) maximální možné úsilí k tomu, aby nedocházelo ke vzniku škod aa) na Předmětu nájmu, bb) na technických prvcích umístěných na Předmětu nájmu (např. lavičky, odpadkové koše apod.) a cc) na bezprostředním okolí Předmětu nájmu, c) Předmět nájmu předat zpět pronajímateli (čl. III odst. 2) v tom stavu, v jakém ho od něj převzal, d) Předmět nájmu před jeho opětovným předáním pronajímateli uklidit (tj. odvést odpadky a vyčistit). 54

55 VI. Škody na Předmětu nájmu a na technických prvcích na něm umístěných /1/ Nájemce odpovídá za škody vzniklé na Předmětu nájmu a na technických prvcích umístěných na Předmětu nájmu jeho činností nebo v souvislosti s jeho činností po celou dobu od okamžiku, kdy mu byl Předmět nájmu předán, až do okamžiku jeho zpětného předání Pronajímateli (čl. III odst. 2). /2/ Nesplní-li nájemce svoji povinnost předat Předmět nájmu zpět pronajímateli v tom stavu, v jakém ho od něj převzal, proto, že na Předmětu nájmu nebo na technických prvcích na něm umístěných došlo ke škodám, které nebyly do okamžiku dohodnutého zpětného předání Předmětu nájmu pronajímateli odstraněny, je pronajímatel oprávněn, nedohodne-li se s nájemcem jinak, zajistit uvedení Předmětu nájmu do původního stavu, a to na náklady nájemce. /3/ Smluvní strany sjednávají, že v případě škod na plochách trávníků se uvedením do původního stavu rozumí kromě obnovy stavebních a technických prvků (např. závlahového systému, oplocení apod.) nové osetí poškozené plochy, provedení první seče a závlaha do doby první seče. V případě škod na jiné zeleni se uvedením do původního stavu rozumí náhradní výsadba stejné či obdobné zeleně a případně též odborný zásah minimalizující následky způsobené škody. /4/ Nesplní-li nájemce svoji povinnost uvedenou v čl. V písm. d), je pronajímatel oprávněn kromě toho, že může požadovat smluvní pokutu podle čl. X odst. 1 písm. c) zajistit úklid Předmětu nájmu sám, a to na náklady nájemce. /5/ Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli náklady na odstranění škod podle odst. 2 a 3, resp. náklady na úklid Předmětu nájmu podle odst. 4 do patnácti dnů ode dne, kdy mu budou pronajímatelem vyčísleny na základě podkladů od dodavatelů, kteří pro pronajímatele předmětné práce provedou. VII. Konflikt se shromažďovacím právem /1/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že s ohledem na to, že předmět nájmu má charakter veřejného prostranství, pozbývá tato smlouva platnosti a účinnosti dnem, kdy bude Magistrátu hlavního města Prahy oznámeno svolání shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, jehož konání vylučuje realizaci předmětu této smlouvy (tj. které se bude zejména konat na místě, které je předmětem nájmu, a v čase, který se kryje s dobou nájmu). /2/ Smlouva nepozbývá platnosti a účinnosti, pokud a) bude shromáždění k tomu kompetentními orgány zakázáno, b) svolavatelem shromáždění bude nájemce nebo pronajímatel nebo c) dojde mezi svolavatelem a nájemcem, případně pronajímatelem k takové dohodě, ze které bude zřejmé, že konání shromáždění realizaci předmětu této smlouvy nevylučuje. /3/ Pokud je oznámeným shromážděním vyloučena realizace předmětu této smlouvy jen částečně (tj. zejména v případě, že se má shromáždění konat na části předmětu nájmu, příp. že se doba konání shromáždění kryje s dobou nájmu jen částečně), zavazují se obě strany této smlouvy k bezodkladnému jednání o úpravě rozsahu Předmětu nájmu nebo doby nájmu tak, aby byl místní, resp. časový konflikt s oznámeným shromážděním odstraněn. Nedojde-li mezi stranami smlouvy v tomto smyslu k dohodě, platí, že smlouva pozbývá platnosti a účinnosti podle odst. 1, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. VIII. Zvláštní ujednání /1/ S ohledem na charakter účelu, ke kterému bude nájemce Předmět nájmu užívat (natáčení seriálu ČESKÉ TELEVIZE Hotel Meteor ), se nájemce dále zavazuje: a) zajistit, aby byl po celou dobu konání akce na místě Předmětu nájmu přítomen buď on sám, nebo jím pověřená osoba; totožnost pověřené osoby a číslo mobilního telefonu, na kterém 55

56 bude možno tuto osobu během konání akce kontaktovat, sdělí nájemce písemně pronajímateli nejpozději v okamžiku, kdy od pronajímatele převezme Předmět nájmu (čl. III odst. 2), b) zajistit přiměřenou pořadatelskou službu zejména k zajištění plnění povinností uvedených zde pod písm. a) a v čl. IX odst. 2. c) zřetelně vyznačit na Předmětu nájmu název a účel akce, jejíž pořádání je účelem nájmu (čl. II). IX. Odstoupení od smlouvy /1/ Pronajímatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od této smlouvy v případě, že a) nájemce užívá Předmět nájmu v rozporu s čl. V písm. a) této smlouvy, tj. k jinému účelu než který byl ujednán v čl. II této smlouvy, b) na Předmětu nájmu nebo na technických prvcích umístěných na Předmětu nájmu vznikají v důsledku činnosti nájemce nebo v souvislosti s jeho činností škody a nájemce bezodkladně nepřistoupil k jejich odstranění a zamezení vzniku dalších škod nebo c) nájemce porušil svoji povinnost uvedenou v čl. VIII odst. 1 písm. a). /2/ Pokud pronajímatel od smlouvy odstoupí, je nájemce povinen neprodleně Předmět nájmu vyklidit. /3/ Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku, kdy je listina obsahující projev vůle pronajímatele od smlouvy odstoupit doručena nájemci. Za doručení nájemci se podle výslovné dohody smluvních stran pokládá i předání listiny obsahující projev vůle pronajímatele od smlouvy odstoupit pověřené osobě [čl. VIII odst. 1 písm. a)]. X. Smluvní pokuty /1/ Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci smluvní pokutu: a) do výše ,- Kč v případě, že nájemce porušil své povinnosti takovým způsobem, že pronajímateli vzniklo právo na okamžité odstoupení od smlouvy dle čl. IX odst. 1 písm. a), b), c), b) ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s předáním Předmětu nájmu zpět pronajímateli (čl. III odst. 2), c) ve výši ,- Kč za porušení povinnosti nájemce uvedené v čl. V písm. d), d) ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti nájemce uvedené v čl. VIII odst. 1 písm. a) a e) ve výši 1.000,- Kč za porušení povinnosti nájemce uvedené v čl. VIII odst. 1 písm. c). f) ve výši 2.000,- Kč v případě, že nájemce fakticky užívá větší plochu, než činí předmět nájmu specifikovaný v článku I. /2/ Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů ode dne, kdy byl nájemce písemně vyzván k jejímu zaplacení. /3/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že pronajímatel je oprávněn domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, byť by tato škoda zčásti nebo i zcela vznikla v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. XI. Závěrečná ujednání /1/ Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je povinným subjektem ve smyslu ust. 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. Pro ten případ nájemce výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této smlouvě ani samotnou skutečnost, že byla uzavřena, nepokládá za své obchodní tajemství. 56

57 /2/ Nájemce je povinen bezodkladně písemně oznámit pronajímateli změnu adresy pro zasílání písemností, a to tak, aby k faktické změně adresy nedošlo dříve než patnáct dnů poté, co bude tato změna pronajímateli oznámena. /3/ Písemnosti mezi smluvními stranami se doručují na adresy uvedené v záhlaví této dohody, nebyla-li nájemcem sdělena podle odst. 2 jiná adresa k tomu určená. Povinnost smluvní strany doručit písemnost druhé straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení však nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí jako nedoručenou či nedoručitelnou z důvodů, že adresát písemnost nevyzvedl v úložní lhůtě, nebo odmítl převzít, nebo se na uvedené adrese již nezdržuje; za den doručení se v takovém případě považuje den, kdy byla písemnost vrácena druhé smluvní straně. /4/ Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z těchto stejnopisů obdrží po jednom pronajímatel a nájemce. /5/ Tato smlouva může být měněna toliko písemnými číslovanými dodatky. /6/ Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu řádně pročetly, že jí rozumí, že všechna její ujednání odpovídají jejich skutečné a svobodné vůli a že tato smlouva nebyla sjednána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich. V Praze dne V Praze dne Ing. arch. Václav Vondrášek za pronajímatele Vladimír Seiml za nájemce za OP Mgr. Jan Bureš za OŽP Ing. Michaela Stiborová Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno: od do Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. ze dne.. podpis člena ZMČ P2.. podpis člena ZMČ P2 Nehodící se škrtněte 57

58 58

59 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 203 ze dne k povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru Nadačnímu fondu Českého rozhlasu RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí s vydáním jednoho přenosného povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro doprovodné vozidlo Kavárny POTMĚ v termínu od od 8:00 hodin do do 19:00 hodin. Vozidlo zde nebude parkovat II. ukládá 1. vydat povolení k vjezdu dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: připravit podklady pro vydání povolení k vjezdu dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 59

60 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 204 ze dne k povolení vjezdu včetně parkování na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru paní Tereze Kučmášové RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. nesouhlasí s vydáním dvou povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro jeden kamion a jedno osobní vozidlo s RZ AY 5570 a PMA 9818 ve čtvrtek od 8:00 do 19:00 hodin z důvodu uspořádání roadshow "Zdravý úsměv pro každého" II. ukládá 1. informovat žadatele o výsledku jednání dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 60

61 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 205 ze dne k výpůjčce části nemovitosti venkovních prostor areálu Bastion XXXI společnosti EUROPEAN HOUSE s.r.o. RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti venkovních prostor areálu Bastion XXXI se společností EUROPEAN HOUSE s.r.o., Krásova 1027/9, Praha 3 - Žižkov, IČ , z důvodu uspořádání výstavy soch sochaře Radka Andrleho v termínu od do , dle přílohy k tomuto usnesení II. ukládá 1. podepsat smlouvu o výpůjčce dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: připravit smlouvu o výpůjčce dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 61

62 Příloha k usnesení RMČ č. 205 ze dne SMLOUVA O VÝPŮJČCE č. /2013 ( 659 a násl. občanského zákoníku) Městská část Praha 2 nám. Míru 20, Praha 2 IČ: DIČ: CZ zastoupená Ing. arch. Václavem Vondráškem, zástupcem starostky (dále též jen půjčitel ) a EUROPEAN HOUSE s.r.o. Krásova 1027/9, Praha 3 IČ: DIČ: CZ zastoupená Janem Bublíkem (dále též jen vypůjčitel ) uzavřely níže uvedeného dne dle 659 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu: I. Předmět smlouvy /1/ Půjčitel prohlašuje, že hlavní město Praha je vlastníkem pozemků parc.č. 1432/1 a 1433 o celkové výměře 1534 m 2 (Bastion), zapsaného na listu vlastnictví č pro obec Praha, katastrální území Nové Město [dále též jen Pozemek ]. Půjčitel dále prohlašuje, že v souladu se zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a ve smyslu Statutu hlavního města Prahy vykonává k Pozemku vlastnická práva. /2/ Půjčitel přenechává vypůjčiteli za podmínek stanovených touto smlouvou do užívání část Pozemku o výměře 1490 m 2 [dále též jen Předmět výpůjčky ]. Vypůjčitel prohlašuje, že Předmět výpůjčky za podmínek stanovených touto smlouvou do svého užívání přijímá. Předmět výpůjčky je vyznačen na situačním plánku, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. /3/ Vypůjčitel prohlašuje, že je se stavem Předmětu výpůjčky dobře seznámen a v tomto stavu ho také bez výhrad do svého užívání přejímá; bere rovněž na vědomí a souhlasí s tím, že, protože Předmět výpůjčky tvoří součást veřejného prostranství, pronajímatel nemůže zaručit, že jej bez jeho souhlasu nebudou v době trvání výpůjčky užívat i třetí osoby. 62

63 /4/ Půjčitel a vypůjčitel se dohodli, že vypůjčitel bude Předmět výpůjčky užívat bezplatně. Půjčitel však tímto vypůjčitele výslovně upozorňuje, že žádné ujednání obsažené v této smlouvě vypůjčitele nezbavuje případné povinnosti platit místní poplatek za užívání veřejného prostranství. II. Účel výpůjčky Půjčitel a vypůjčitel shodně konstatují, že vypůjčitel bude Předmět výpůjčky užívat za účelem pořádání akce Výstava soch sochaře Radka Andrleho, v termínu uvedeném v čl. III odst. 1. III. Doba výpůjčky, předání Předmětu výpůjčky /1/ Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou; vypůjčitel je oprávněn Předmět výpůjčky užívat v termínu od do /2/ Smluvní strany se dohodly, že půjčitel předá vypůjčiteli Předmět výpůjčky do užívání dne v 8:00 hodin a že vypůjčitel je povinen Předmět výpůjčky předat zpět půjčiteli dne v 20:00 hodin. IV. Povinnosti vypůjčitele a půjčitele /1/ Vypůjčitel je povinen a) Předmět výpůjčky řádně užívat vždy toliko k účelu vymezenému v čl. II této smlouvy, b) vynaložit vždy po celou dobu od okamžiku, kdy mu byl Předmět výpůjčky předán, až do okamžiku jeho zpětného předání půjčiteli (čl. III odst. 2) maximální možné úsilí k tomu, aby nedocházelo ke vzniku škod aa) na Předmětu výpůjčky, bb) na technických prvcích umístěných na Předmětu výpůjčky (např. lavičky, odpadkové koše apod.) a cc) na bezprostředním okolí Předmětu výpůjčky, c) Předmět výpůjčky předat zpět půjčiteli (čl. III odst. 2) vždy v tom stavu, v jakém ho od něj převzal, d) Předmět výpůjčky před jeho opětovným předáním půjčiteli uklidit (tj. odvést odpadky a vyčistit). V. Škody na Předmětu výpůjčky a na technických prvcích na něm umístěných /1/ Vypůjčitel odpovídá za škody vzniklé na Předmětu výpůjčky a na technických prvcích umístěných na Předmětu výpůjčky jeho činností nebo v souvislosti s jeho činností po celou dobu od okamžiku, kdy mu byl Předmět výpůjčky předán, až do okamžiku jeho zpětného předání půjčiteli (čl. III odst. 2). /2/ Nesplní-li vypůjčitel svoji povinnost předat Předmět výpůjčky zpět půjčiteli v tom stavu, v jakém ho od něj převzal, proto, že na Předmětu výpůjčky nebo na technických prvcích na něm umístěných došlo ke škodám, které nebyly do okamžiku dohodnutého zpětného předání Předmětu výpůjčky pujčiteli odstraněny, je půjčitel oprávněn, nedohodne-li se s vypůjčitelem jinak, zajistit uvedení Předmětu výpůjčky do původního stavu, a to na náklady vypůjčitele. /3/ Smluvní strany sjednávají, že v případě škod na plochách trávníků se uvedením do původního stavu rozumí kromě obnovy stavebních a technických prvků (např. závlahového systému, oplocení apod.) nové osetí poškozené plochy, provedení první seče a závlaha do doby první seče. V případě škod na jiné zeleni se uvedením do původního stavu rozumí náhradní výsadba stejné či obdobné zeleně a případně též odborný zásah minimalizující následky způsobené škody. 63

64 /4/ Nesplní-li vypůjčitel svoji povinnost uvedenou v čl. IV odst. 1 písm. d), je půjčitel oprávněn kromě toho, že může požadovat smluvní pokutu podle čl. X odst. 1 písm. c) zajistit úklid Předmětu výpůjčky sám, a to na náklady vypůjčitele. /5/ Vypůjčitel se zavazuje uhradit půjčiteli náklady na odstranění škod podle odst. 2 a 3, resp. náklady na úklid Předmětu výpůjčky podle odst. 4 do patnácti dnů ode dne, kdy mu budou půjčitelem vyčísleny na základě podkladů od dodavatelů, kteří pro půjčitele předmětné práce provedou. VI. Konflikt se shromažďovacím právem /1/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že s ohledem na to, že Předmět výpůjčky má charakter veřejného prostranství, pozbývá tato smlouva platnosti a účinnosti dnem, kdy bude Magistrátu hlavního města Prahy oznámeno svolání shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, jehož konání vylučuje realizaci předmětu této smlouvy (tj. které se bude zejména konat na místě, které je předmětem výpůjčky, a v čase, který se kryje s dobou výpůjčky). /2/ Smlouva nepozbývá platnosti a účinnosti, pokud a) bude shromáždění k tomu kompetentními orgány zakázáno, b) svolavatelem shromáždění bude vypůjčitel nebo půjčitel nebo c) dojde mezi svolavatelem a vypůjčitelem, případně půjčitelem k takové dohodě, ze které bude zřejmé, že konání shromáždění realizaci předmětu této smlouvy nevylučuje. /3/ Pokud je oznámeným shromážděním vyloučena realizace předmětu této smlouvy jen částečně (tj. zejména v případě, že se má shromáždění konat na části Předmětu výpůjčky, příp. že se doba konání shromáždění kryje s dobou výpůjčky jen částečně), zavazují se obě strany této smlouvy k bezodkladnému jednání o úpravě rozsahu Předmětu výpůjčky nebo doby výpůjčky tak, aby byl místní, resp. časový konflikt s oznámeným shromážděním odstraněn. Nedojde-li mezi stranami smlouvy v tomto smyslu k dohodě, platí, že smlouva pozbývá platnosti a účinnosti podle odst. 1, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. VII. Zvláštní ujednání /1/ S ohledem na charakter účelu, ke kterému bude vypůjčitel Předmět výpůjčky užívat (akce Výstava soch sochaře Radka Andrleho ), se vypůjčitel dále zavazuje: a) zajistit, aby byla po celou dobu trvání akce k dispozici pověřená osoba, kterou bude možno během trvání akce kontaktovat na čísle mobilního telefonu, které sdělí vypůjčitel písemně půjčiteli nejpozději v okamžiku, kdy od půjčitele převezme Předmět výpůjčky (čl. III odst. 2), b) zajistit přiměřenou pořadatelskou službu zejména k zajištění plnění povinností uvedených zde pod písm. a) a v čl. VIII odst. 2, c) zřetelně vyznačit na Předmětu výpůjčky název a účel akce, jejíž pořádání je účelem výpůjčky (čl. II), d) s ohledem na charakter Předmětu výpůjčky jako veřejného prostranství, umožnit po celou dobu trvání výpůjčky neomezený přístup veřejnosti na pozemky a k expozici, e) předem konzultovat umístění soch v rámci expozice s odborem životního prostředí. /2/ Zajištění realizace expozice, která je účelem této smlouvy o výpůjčce, leží zcela na straně vypůjčitele. Pro odstranění pochybností smluvní strany konstatují, že případnou škodu vzniklou na součástech expozice po dobu její výstavy na předmětných pozemcích nese pouze vypůjčitel; žádné ustanovení této smlouvy nezakládá odpovědnost půjčitele za případnou škodu. S ohledem na to jsou rovněž zcela v dispozici a režii vypůjčitele případná opatření, která by měla vzniku takovéto škody zabránit. /3/ Kontrolu plnění jednotlivých ustanovení smlouvy o výpůjčce ze strany půjčitele včetně návrhu opatření provádí pracovnice odboru životního prostředí. VIII. Odstoupení od smlouvy /1/ Půjčitel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od této smlouvy v případě, že 64

65 a) vypůjčitel užívá Předmět výpůjčky v rozporu s čl. IV odst. 1 písm. a) této smlouvy, tj. k jinému účelu než který byl ujednán v čl. II této smlouvy, b) na Předmětu výpůjčky nebo na technických prvcích umístěných na Předmětu výpůjčky vznikají v důsledku činnosti vypůjčitele nebo v souvislosti s jeho činností škody a vypůjčitel bezodkladně nepřistoupil k jejich odstranění a zamezení vzniku dalších škod nebo c) vypůjčitel porušil svoji povinnost uvedenou v čl. VII odst. 1 písm. a). /2/ Pokud půjčitel od smlouvy odstoupí, je vypůjčitel povinen neprodleně akci ukončit a Předmět výpůjčky vyklidit. /3/ Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku, kdy je listina obsahující projev vůle půjčitele od smlouvy odstoupit doručena vypůjčiteli. Za doručení vypůjčiteli se podle výslovné dohody smluvních stran pokládá i předání listiny obsahující projev vůle půjčitele od smlouvy odstoupit pověřené osobě [čl. VII odst. 1 písm. a)]. IX. Výpověď /1/ Půjčitel je dále oprávněn tuto smlouvu kdykoli, a to i bez udání důvodu, vypovědět. /2/ Smluvní strany se dohodly, že výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena vypůjčiteli. /3/ Uplynutím výpovědní doby zanikají všechna práva a povinnosti z této smlouvy s výjimkou práva na náhradu škody a práva na zaplacení smluvní pokuty. X. Smluvní pokuty /1/ Smluvní strany se dohodly, že půjčitel je oprávněn požadovat po vypůjčiteli smluvní pokutu: a) do výše ,- Kč v případě, že vypůjčitel porušil své povinnosti takovým způsobem, že půjčiteli vzniklo právo na okamžité odstoupení od smlouvy dle čl. VIII odst. 1 písm. a), b), c), b) ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním Předmětu výpůjčky zpět půjčiteli (čl. III odst. 2), c) ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele uvedené v čl. IV odst. 1 písm. d), d) ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele uvedené v čl. VII odst. 1 písm. a), e) ve výši 1.000,- Kč za porušení povinnosti vypůjčitele uvedené v čl. VII odst. 1 písm. c), f) ve výši 1.000,- Kč v případě, že vypůjčitel fakticky užívá větší plochu, než činí předmět výpůjčky specifikovaný v článku I. /2/ Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů ode dne, kdy byl vypůjčitel písemně vyzván k jejímu zaplacení. /3/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že půjčitel je oprávněn domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, byť by tato škoda zčásti nebo i zcela vznikla v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. XI. Závěrečná ujednání /1/ Vypůjčitel bere na vědomí, že půjčitel je povinným subjektem ve smyslu ust. 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. Pro ten případ vypůjčitel výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této smlouvě ani samotnou skutečnost, že byla uzavřena, nepokládá za své obchodní tajemství. /2/ Vypůjčitel je povinen bezodkladně písemně oznámit půjčiteli změnu adresy pro zasílání písemností, a to tak, aby k faktické změně adresy nedošlo dříve než patnáct dnů poté, co bude tato změna půjčiteli oznámena. 65

66 /3/ Písemnosti mezi smluvními stranami se doručují na adresy uvedené v záhlaví této dohody, nebyla-li vypůjčitelem sdělena podle odst. 2 jiná adresa k tomu určená. Povinnost smluvní strany doručit písemnost druhé straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení však nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí jako nedoručenou či nedoručitelnou z důvodů, že adresát písemnost nevyzvedl v úložní lhůtě, nebo odmítl převzít, nebo se na uvedené adrese již nezdržuje; za den doručení se v takovém případě považuje den, kdy byla písemnost vrácena druhé smluvní straně. /4/ Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z těchto stejnopisů obdrží po jednom půjčitel a vypůjčitel. /5/ Tato smlouva může být měněna toliko písemnými číslovanými dodatky. /6/ Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu řádně pročetly, že jí rozumí, že všechna její ujednání odpovídají jejich skutečné a svobodné vůli a že tato smlouva nebyla sjednána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich. V Praze dne V Praze dne Ing. arch. Václav Vondrášek za půjčitele Jan Bublík za vypůjčitele za OP: Mgr. Jan Bureš za OŽP: Ing. Michaela Stiborová Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno: od do Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. ze dne.. podpis člena ZMČ P2.. podpis člena ZMČ P2 Nehodící se škrtněte 66

67 67

68 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 206 ze dne k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Občanskému sdružení Letní dům RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí 1. s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru s Občanským sdružením Letní dům, Vyšehradská 430/41, Praha 2 - Nové Město, IČ , které zde uspořádá v úterý od 7:00 do 20:00 hodin (včetně instalace a deinstalace) akci na podporu dětí z dětských domovů "Dobročinný bazar Letního domu", dle přílohy k tomuto usnesení. Samotná akce proběhne od 15:00 do 19:00 hodin 2. s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidla, která přivezou a odvezou potřebný materiál, zboží a techniku a nebudou zde parkovat II. ukládá 1. podepsat smlouvu o výpůjčce dle bodu I.1. tohoto usnesení a vydat povolení k vjezdu dle bodu I.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: připravit smlouvu o výpůjčce dle bodu I.1. tohoto usnesení a připravit podklady pro vydání přenosných povolení k vjezdu dle bodu I.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 68

69 Příloha k usnesení RMČ č. 206 ze dne SMLOUVA O VÝPŮJČCE č. /2013 ( 659 a násl. občanského zákoníku) Městská část Praha 2 nám. Míru 20, Praha 2 IČ: DIČ: CZ zastoupená Ing. arch. Václavem Vondráškem, zástupcem starostky (dále též jen půjčitel ) a Občanské sdružení Letní dům Vyšehradská 430/41, Praha 2 Nové Město IČ: DIČ: CZ zastoupené Mgr. Cyrilem Zákorou (dále též jen vypůjčitel ) uzavřely níže uvedeného dne dle 659 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu: I. Předmět smlouvy /1/ Půjčitel prohlašuje, že hlavní město Praha je vlastníkem pozemku parc.č. 4079/6 o výměře 6975 m 2 (náměstí Míru), zapsaného na listu vlastnictví č pro obec Praha, katastrální území Vinohrady [dále též jen Pozemek ]. Půjčitel dále prohlašuje, že v souladu se zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a ve smyslu Statutu hlavního města Prahy vykonává k Pozemku vlastnická práva. /2/ Půjčitel přenechává vypůjčiteli za podmínek stanovených touto smlouvou do užívání část Pozemku o výměře 1150 m 2 [dále též jen Předmět výpůjčky ]. Vypůjčitel prohlašuje, že Předmět výpůjčky za podmínek stanovených touto smlouvou do svého užívání přijímá. Předmět výpůjčky je vyznačen na situačním plánku, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. /3/ Vypůjčitel prohlašuje, že je se stavem Předmětu výpůjčky dobře seznámen a v tomto stavu ho také bez výhrad do svého užívání přejímá; bere rovněž na vědomí a souhlasí s tím, že, protože Předmět výpůjčky tvoří součást veřejného prostranství, pronajímatel nemůže zaručit, že jej bez jeho souhlasu nebudou v době trvání výpůjčky užívat i třetí osoby. 69

70 /4/ Půjčitel a vypůjčitel se dohodli, že vypůjčitel bude Předmět výpůjčky užívat bezplatně. Půjčitel však tímto vypůjčitele výslovně upozorňuje, že žádné ujednání obsažené v této smlouvě vypůjčitele nezbavuje případné povinnosti platit místní poplatek za užívání veřejného prostranství. II. Účel výpůjčky Půjčitel a vypůjčitel shodně konstatují, že vypůjčitel bude Předmět výpůjčky užívat za účelem pořádání akce Dobročinný bazar Letního domu, ve dni uvedeném v čl. III odst. 1. III. Doba výpůjčky, předání Předmětu výpůjčky /1/ Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou; vypůjčitel je oprávněn Předmět výpůjčky užívat dne od 7:00 do 20:00 hodin (včetně instalace a deinstalace), samotná akce proběhne v čase od 15:00 do 19:00 hodin. /2/ Smluvní strany se dohodly, že půjčitel předá vypůjčiteli Předmět výpůjčky do užívání dne v 7:00 hodin a že vypůjčitel je povinen Předmět výpůjčky předat zpět půjčiteli téhož dne v 20:00 hodin. IV. Povinnosti vypůjčitele a půjčitele /1/ Vypůjčitel je povinen a) Předmět výpůjčky řádně užívat vždy toliko k účelu vymezenému v čl. II této smlouvy, b) vynaložit vždy po celou dobu od okamžiku, kdy mu byl Předmět výpůjčky předán, až do okamžiku jeho zpětného předání půjčiteli (čl. III odst. 2) maximální možné úsilí k tomu, aby nedocházelo ke vzniku škod aa) na Předmětu výpůjčky, bb) na technických prvcích umístěných na Předmětu výpůjčky (např. lavičky, odpadkové koše apod.) a cc) na bezprostředním okolí Předmětu výpůjčky, c) Předmět výpůjčky předat zpět půjčiteli (čl. III odst. 2) vždy v tom stavu, v jakém ho od něj převzal, d) Předmět výpůjčky před jeho opětovným předáním půjčiteli uklidit (tj. odvést odpadky a vyčistit). V. Škody na Předmětu výpůjčky a na technických prvcích na něm umístěných /1/ Vypůjčitel odpovídá za škody vzniklé na Předmětu výpůjčky a na technických prvcích umístěných na Předmětu výpůjčky jeho činností nebo v souvislosti s jeho činností po celou dobu od okamžiku, kdy mu byl Předmět výpůjčky předán, až do okamžiku jeho zpětného předání půjčiteli (čl. III odst. 2). /2/ Nesplní-li vypůjčitel svoji povinnost předat Předmět výpůjčky zpět půjčiteli v tom stavu, v jakém ho od něj převzal, proto, že na Předmětu výpůjčky nebo na technických prvcích na něm umístěných došlo ke škodám, které nebyly do okamžiku dohodnutého zpětného předání Předmětu výpůjčky pujčiteli odstraněny, je půjčitel oprávněn, nedohodne-li se s vypůjčitelem jinak, zajistit uvedení Předmětu výpůjčky do původního stavu, a to na náklady vypůjčitele. /3/ Smluvní strany sjednávají, že v případě škod na plochách trávníků se uvedením do původního stavu rozumí kromě obnovy stavebních a technických prvků (např. závlahového systému, oplocení apod.) nové osetí poškozené plochy, provedení první seče a závlaha do doby první seče. V případě škod na jiné zeleni se uvedením do původního stavu rozumí náhradní výsadba stejné či obdobné zeleně a případně též odborný zásah minimalizující následky způsobené škody. 70

71 /4/ Nesplní-li vypůjčitel svoji povinnost uvedenou v čl. IV odst. 1 písm. d), je půjčitel oprávněn kromě toho, že může požadovat smluvní pokutu podle čl. X odst. 1 písm. c) zajistit úklid Předmětu výpůjčky sám, a to na náklady vypůjčitele. /5/ Vypůjčitel se zavazuje uhradit půjčiteli náklady na odstranění škod podle odst. 2 a 3, resp. náklady na úklid Předmětu výpůjčky podle odst. 4 do patnácti dnů ode dne, kdy mu budou půjčitelem vyčísleny na základě podkladů od dodavatelů, kteří pro půjčitele předmětné práce provedou. VI. Konflikt se shromažďovacím právem /1/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že s ohledem na to, že Předmět výpůjčky má charakter veřejného prostranství, pozbývá tato smlouva platnosti a účinnosti dnem, kdy bude Magistrátu hlavního města Prahy oznámeno svolání shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, jehož konání vylučuje realizaci předmětu této smlouvy (tj. které se bude zejména konat na místě, které je předmětem výpůjčky, a v čase, který se kryje s dobou výpůjčky). /2/ Smlouva nepozbývá platnosti a účinnosti, pokud a) bude shromáždění k tomu kompetentními orgány zakázáno, b) svolavatelem shromáždění bude vypůjčitel nebo půjčitel nebo c) dojde mezi svolavatelem a vypůjčitelem, případně půjčitelem k takové dohodě, ze které bude zřejmé, že konání shromáždění realizaci předmětu této smlouvy nevylučuje. /3/ Pokud je oznámeným shromážděním vyloučena realizace předmětu této smlouvy jen částečně (tj. zejména v případě, že se má shromáždění konat na části Předmětu výpůjčky, příp. že se doba konání shromáždění kryje s dobou výpůjčky jen částečně), zavazují se obě strany této smlouvy k bezodkladnému jednání o úpravě rozsahu Předmětu výpůjčky nebo doby výpůjčky tak, aby byl místní, resp. časový konflikt s oznámeným shromážděním odstraněn. Nedojde-li mezi stranami smlouvy v tomto smyslu k dohodě, platí, že smlouva pozbývá platnosti a účinnosti podle odst. 1, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. VII. Zvláštní ujednání /1/ S ohledem na charakter účelu, ke kterému bude vypůjčitel Předmět výpůjčky užívat (akce Dobročinný bazar Letního domu ), se vypůjčitel dále zavazuje: a) zajistit, aby byl po celou dobu konání akce na místě Předmětu výpůjčky přítomen buď on sám, nebo jím pověřená osoba; totožnost pověřené osoby a číslo mobilního telefonu, na kterém bude možno tuto osobu během konání akce kontaktovat, sdělí vypůjčitel písemně půjčiteli nejpozději v okamžiku, kdy od půjčitele převezme Předmět výpůjčky (čl. III odst. 2), b) zajistit přiměřenou pořadatelskou službu zejména k zajištění plnění povinností uvedených zde pod písm. a) a v čl. VIII odst. 2, c) zřetelně vyznačit na Předmětu výpůjčky název a účel akce, jejíž pořádání je účelem výpůjčky (čl. II). /2/ S ohledem na skutečnost, že Předmět výpůjčky se nachází v bezprostřední blízkosti kostela sv. Ludmily, se vypůjčitel zavazuje vyvinout maximální možné úsilí směřující k tomu, aby byl na Předmětu výpůjčky vždy v době od 16:15 do 17:30 hodin, tj. v době průběhu bohoslužby v uvedeném kostele, dodržován klid a zároveň se zavazuje v uvedené době sám se zdržet jakýchkoli činností, které by mohly způsobovat nadměrný hluk. /3/ Smluvní strany se dále dohodly, že vypůjčitel je oprávněn po dobu od okamžiku, kdy mu byl Předmět výpůjčky předán, až do okamžiku jeho zpětného předání půjčiteli (čl. III odst. 2) bezplatně odebírat elektřinu z odběrného místa půjčitele situovaného na náměstí Míru v blízkosti Předmětu výpůjčky, a to v rozsahu přiměřeném sjednanému účelu výpůjčky. Součástí zápisu o předání Předmětu výpůjčky vypůjčiteli a o jeho zpětném předání půjčiteli bude i údaj o stavu měřícího zařízení uvedeného odběrného místa. /4/ Kontrolu plnění jednotlivých ustanovení smlouvy o výpůjčce ze strany půjčitele včetně návrhu opatření provádí pracovnice odboru životního prostředí. 71

72 VIII. Odstoupení od smlouvy /1/ Půjčitel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od této smlouvy v případě, že a) vypůjčitel užívá Předmět výpůjčky v rozporu s čl. IV odst. 1 písm. a) této smlouvy, tj. k jinému účelu než který byl ujednán v čl. II této smlouvy, b) na Předmětu výpůjčky nebo na technických prvcích umístěných na Předmětu výpůjčky vznikají v důsledku činnosti vypůjčitele nebo v souvislosti s jeho činností škody a vypůjčitel bezodkladně nepřistoupil k jejich odstranění a zamezení vzniku dalších škod nebo c) vypůjčitel porušil svoji povinnost uvedenou v čl. VII odst. 1 písm. a). /2/ Pokud půjčitel od smlouvy odstoupí, je vypůjčitel povinen neprodleně akci ukončit a Předmět výpůjčky vyklidit. /3/ Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku, kdy je listina obsahující projev vůle půjčitele od smlouvy odstoupit doručena vypůjčiteli. Za doručení vypůjčiteli se podle výslovné dohody smluvních stran pokládá i předání listiny obsahující projev vůle půjčitele od smlouvy odstoupit pověřené osobě [čl. VII odst. 1 písm. a)]. IX. Výpověď /1/ Půjčitel je dále oprávněn tuto smlouvu kdykoli, a to i bez udání důvodu, vypovědět. /2/ Smluvní strany se dohodly, že výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena vypůjčiteli. /3/ Uplynutím výpovědní doby zanikají všechna práva a povinnosti z této smlouvy s výjimkou práva na náhradu škody a práva na zaplacení smluvní pokuty. X. Smluvní pokuty /1/ Smluvní strany se dohodly, že půjčitel je oprávněn požadovat po vypůjčiteli smluvní pokutu: a) do výše ,- Kč v případě, že vypůjčitel porušil své povinnosti takovým způsobem, že půjčiteli vzniklo právo na okamžité odstoupení od smlouvy dle čl. VIII odst. 1 písm. a), b), c), b) ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním Předmětu výpůjčky zpět půjčiteli (čl. III odst. 2), c) ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele uvedené v čl. IV odst. 1 písm. d), d) ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele uvedené v čl. VII odst. 1 písm. a), e) ve výši 1.000,- Kč za porušení povinnosti vypůjčitele uvedené v čl. VII odst. 1 písm. c), f) ve výši 1.000,- Kč v případě, že vypůjčitel fakticky užívá větší plochu, než činí předmět výpůjčky specifikovaný v článku I. /2/ Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů ode dne, kdy byl vypůjčitel písemně vyzván k jejímu zaplacení. /3/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že půjčitel je oprávněn domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, byť by tato škoda zčásti nebo i zcela vznikla v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. XI. Závěrečná ujednání /1/ Vypůjčitel bere na vědomí, že půjčitel je povinným subjektem ve smyslu ust. 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že v důsledku tohoto svého posta- 72

73 vení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. Pro ten případ vypůjčitel výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této smlouvě ani samotnou skutečnost, že byla uzavřena, nepokládá za své obchodní tajemství. /2/ Vypůjčitel je povinen bezodkladně písemně oznámit půjčiteli změnu adresy pro zasílání písemností, a to tak, aby k faktické změně adresy nedošlo dříve než patnáct dnů poté, co bude tato změna půjčiteli oznámena. /3/ Písemnosti mezi smluvními stranami se doručují na adresy uvedené v záhlaví této dohody, nebyla-li vypůjčitelem sdělena podle odst. 2 jiná adresa k tomu určená. Povinnost smluvní strany doručit písemnost druhé straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení však nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí jako nedoručenou či nedoručitelnou z důvodů, že adresát písemnost nevyzvedl v úložní lhůtě, nebo odmítl převzít, nebo se na uvedené adrese již nezdržuje; za den doručení se v takovém případě považuje den, kdy byla písemnost vrácena druhé smluvní straně. /4/ Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z těchto stejnopisů obdrží po jednom půjčitel a vypůjčitel. /5/ Tato smlouva může být měněna toliko písemnými číslovanými dodatky. /6/ Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu řádně pročetly, že jí rozumí, že všechna její ujednání odpovídají jejich skutečné a svobodné vůli a že tato smlouva nebyla sjednána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich. V Praze dne V Praze dne Ing. arch. Václav Vondrášek za půjčitele Mgr. Cyril Zákora za vypůjčitele za OP: Mgr. Jan Bureš za OŽP: Ing. Michaela Stiborová Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno: od do Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. ze dne.. podpis člena ZMČ P2.. podpis člena ZMČ P2 Nehodící se škrtněte 73

74 74

75 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 207 ze dne k výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Praha 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí 1. s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka s příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Praha 2, Slezská 920/21, Praha 2 - Vinohrady, IČ , která zde uspořádá v úterý od 14:00 do 20:00 hodin (včetně přípravy a úklidu) ukázkovou akci bezmotorových vozítek - minikár "Závod minikár O pohár STV" pro děti, dle přílohy k tomuto usnesení. Samotná akce proběhne od 15:00 do 18:30 hodin 2. s vydáním jednoho povolení k vjezdu do parku Folimanka z ulice Sekaninova pro vozidlo s RZ 6A8 1708, které přiveze a odveze potřebný materiál a nebude zde parkovat II. ukládá 1. podepsat smlouvu o výpůjčce dle bodu I.1. tohoto usnesení a vydat povolení k vjezdu dle bodu I.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: připravit smlouvu o výpůjčce dle bodu I.1. tohoto usnesení a připravit podklady pro vydání povolení k vjezdu dle bodu I.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 75

76 Příloha k usnesení RMČ č. 207 ze dne SMLOUVA O VÝPŮJČCE č. /2013 ( 659 a násl. občanského zákoníku) Městská část Praha 2 nám. Míru 20, Praha 2 IČ: DIČ: CZ zastoupená Ing. arch. Václavem Vondráškem, zástupcem starostky (dále též jen půjčitel ) a Dům dětí a mládeže Praha 2 Slezská 920/21, Praha 2 - Vinohrady IČ: zastoupený Mgr. Jánem Rybárikem (dále též jen vypůjčitel ) uzavřely níže uvedeného dne dle 659 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu: I. Předmět smlouvy /1/ Půjčitel prohlašuje, že hlavní město Praha je vlastníkem pozemku parc.č. 1026/6 o výměře m 2 (Folimanka), zapsaného na listu vlastnictví č pro obec Praha, katastrální území Vinohrady [dále též jen Pozemek ]. Půjčitel dále prohlašuje, že v souladu se zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a ve smyslu Statutu hlavního města Prahy vykonává k Pozemku vlastnická práva. /2/ Půjčitel přenechává vypůjčiteli za podmínek stanovených touto smlouvou do užívání část Pozemku o výměře 4200 m 2 [dále též jen Předmět výpůjčky ]. Vypůjčitel prohlašuje, že Předmět výpůjčky za podmínek stanovených touto smlouvou do svého užívání přijímá. Předmět výpůjčky je vyznačen na situačním plánku, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. /3/ Vypůjčitel prohlašuje, že je se stavem Předmětu výpůjčky dobře seznámen a v tomto stavu ho také bez výhrad do svého užívání přejímá; bere rovněž na vědomí a souhlasí s tím, že, protože Předmět výpůjčky tvoří součást veřejného prostranství, pronajímatel nemůže zaručit, že jej bez jeho souhlasu nebudou v době trvání výpůjčky užívat i třetí osoby. /4/ Půjčitel a vypůjčitel se dohodli, že vypůjčitel bude Předmět výpůjčky užívat bezplatně. Půjčitel však tímto vypůjčitele výslovně upozorňuje, že žádné ujednání obsažené v této smlouvě vypůjčitele nezbavuje případné povinnosti platit místní poplatek za užívání veřejného prostranství. 76

77 II. Účel výpůjčky Půjčitel a vypůjčitel shodně konstatují, že vypůjčitel bude Předmět výpůjčky užívat za účelem pořádání akce Závod minikár O pohár STV, ve dni uvedeném v čl. III odst. 1. III. Doba výpůjčky, předání Předmětu výpůjčky /1/ Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou; vypůjčitel je oprávněn Předmět výpůjčky užívat dne od 14:00 do 20:00 hodin (včetně přípravy a úklidu), samotná akce proběhne v čase od 15:00 do 18:30 hodin. /2/ Smluvní strany se dohodly, že půjčitel předá vypůjčiteli Předmět výpůjčky do užívání dne v čase od 13:30 do 14:00 hodin a že vypůjčitel je povinen Předmět výpůjčky předat zpět půjčiteli téhož dne v 20:00 hodin. IV. Povinnosti vypůjčitele a půjčitele /1/ Vypůjčitel je povinen a) Předmět výpůjčky řádně užívat vždy toliko k účelu vymezenému v čl. II této smlouvy, b) vynaložit vždy po celou dobu od okamžiku, kdy mu byl Předmět výpůjčky předán, až do okamžiku jeho zpětného předání půjčiteli (čl. III odst. 2) maximální možné úsilí k tomu, aby nedocházelo ke vzniku škod aa) na Předmětu výpůjčky, bb) na technických prvcích umístěných na Předmětu výpůjčky (např. lavičky, odpadkové koše apod.) a cc) na bezprostředním okolí Předmětu výpůjčky, c) Předmět výpůjčky předat zpět půjčiteli (čl. III odst. 2) vždy v tom stavu, v jakém ho od něj převzal, d) Předmět výpůjčky před jeho opětovným předáním půjčiteli uklidit (tj. odvést odpadky a vyčistit). V. Škody na Předmětu výpůjčky a na technických prvcích na něm umístěných /1/ Vypůjčitel odpovídá za škody vzniklé na Předmětu výpůjčky a na technických prvcích umístěných na Předmětu výpůjčky jeho činností nebo v souvislosti s jeho činností po celou dobu od okamžiku, kdy mu byl Předmět výpůjčky předán, až do okamžiku jeho zpětného předání půjčiteli (čl. III odst. 2). /2/ Nesplní-li vypůjčitel svoji povinnost předat Předmět výpůjčky zpět půjčiteli v tom stavu, v jakém ho od něj převzal, proto, že na Předmětu výpůjčky nebo na technických prvcích na něm umístěných došlo ke škodám, které nebyly do okamžiku dohodnutého zpětného předání Předmětu výpůjčky pujčiteli odstraněny, je půjčitel oprávněn, nedohodne-li se s vypůjčitelem jinak, zajistit uvedení Předmětu výpůjčky do původního stavu, a to na náklady vypůjčitele. /3/ Smluvní strany sjednávají, že v případě škod na plochách trávníků se uvedením do původního stavu rozumí kromě obnovy stavebních a technických prvků (např. závlahového systému, oplocení apod.) nové osetí poškozené plochy, provedení první seče a závlaha do doby první seče. V případě škod na jiné zeleni se uvedením do původního stavu rozumí náhradní výsadba stejné či obdobné zeleně a případně též odborný zásah minimalizující následky způsobené škody. 77

78 /4/ Nesplní-li vypůjčitel svoji povinnost uvedenou v čl. IV odst. 1 písm. d), je půjčitel oprávněn kromě toho, že může požadovat smluvní pokutu podle čl. X odst. 1 písm. c) zajistit úklid Předmětu výpůjčky sám, a to na náklady vypůjčitele. /5/ Vypůjčitel se zavazuje uhradit půjčiteli náklady na odstranění škod podle odst. 2 a 3, resp. náklady na úklid Předmětu výpůjčky podle odst. 4 do patnácti dnů ode dne, kdy mu budou půjčitelem vyčísleny na základě podkladů od dodavatelů, kteří pro půjčitele předmětné práce provedou. VI. Konflikt se shromažďovacím právem /1/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že s ohledem na to, že Předmět výpůjčky má charakter veřejného prostranství, pozbývá tato smlouva platnosti a účinnosti dnem, kdy bude Magistrátu hlavního města Prahy oznámeno svolání shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, jehož konání vylučuje realizaci předmětu této smlouvy (tj. které se bude zejména konat na místě, které je předmětem výpůjčky, a v čase, který se kryje s dobou výpůjčky). /2/ Smlouva nepozbývá platnosti a účinnosti, pokud a) bude shromáždění k tomu kompetentními orgány zakázáno, b) svolavatelem shromáždění bude vypůjčitel nebo půjčitel nebo c) dojde mezi svolavatelem a vypůjčitelem, případně půjčitelem k takové dohodě, ze které bude zřejmé, že konání shromáždění realizaci předmětu této smlouvy nevylučuje. /3/ Pokud je oznámeným shromážděním vyloučena realizace předmětu této smlouvy jen částečně (tj. zejména v případě, že se má shromáždění konat na části Předmětu výpůjčky, příp. že se doba konání shromáždění kryje s dobou výpůjčky jen částečně), zavazují se obě strany této smlouvy k bezodkladnému jednání o úpravě rozsahu Předmětu výpůjčky nebo doby výpůjčky tak, aby byl místní, resp. časový konflikt s oznámeným shromážděním odstraněn. Nedojde-li mezi stranami smlouvy v tomto smyslu k dohodě, platí, že smlouva pozbývá platnosti a účinnosti podle odst. 1, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. VII. Zvláštní ujednání /1/ S ohledem na charakter účelu, ke kterému bude vypůjčitel Předmět výpůjčky užívat (akce Závod minikár O pohár STV ), se vypůjčitel dále zavazuje: a) zajistit, aby byl po celou dobu konání akce na místě Předmětu výpůjčky přítomen buď on sám, nebo jím pověřená osoba; totožnost pověřené osoby a číslo mobilního telefonu, na kterém bude možno tuto osobu během konání akce kontaktovat, sdělí vypůjčitel písemně půjčiteli nejpozději v okamžiku, kdy od půjčitele převezme Předmět výpůjčky (čl. III odst. 2), b) zajistit přiměřenou pořadatelskou službu zejména k zajištění plnění povinností uvedených zde pod písm. a) a v čl. VIII odst. 2, c) zřetelně vyznačit na Předmětu výpůjčky název a účel akce, jejíž pořádání je účelem výpůjčky (čl. II). /2/ Kontrolu plnění jednotlivých ustanovení smlouvy o výpůjčce ze strany půjčitele včetně návrhu opatření provádí pracovníci odboru životního prostředí. VIII. Odstoupení od smlouvy /1/ Půjčitel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od této smlouvy v případě, že a) vypůjčitel užívá Předmět výpůjčky v rozporu s čl. IV odst. 1 písm. a) této smlouvy, tj. k jinému účelu než který byl ujednán v čl. II této smlouvy, b) na Předmětu výpůjčky nebo na technických prvcích umístěných na Předmětu výpůjčky vznikají v důsledku činnosti vypůjčitele nebo v souvislosti s jeho činností škody a vypůjčitel bezodkladně nepřistoupil k jejich odstranění a zamezení vzniku dalších škod nebo 78

79 c) vypůjčitel porušil svoji povinnost uvedenou v čl. VII odst. 1 písm. a). /2/ Pokud půjčitel od smlouvy odstoupí, je vypůjčitel povinen neprodleně akci ukončit a Předmět výpůjčky vyklidit. /3/ Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku, kdy je listina obsahující projev vůle půjčitele od smlouvy odstoupit doručena vypůjčiteli. Za doručení vypůjčiteli se podle výslovné dohody smluvních stran pokládá i předání listiny obsahující projev vůle půjčitele od smlouvy odstoupit pověřené osobě [čl. VII odst. 1 písm. a)]. IX. Výpověď /1/ Půjčitel je dále oprávněn tuto smlouvu kdykoli, a to i bez udání důvodu, vypovědět. /2/ Smluvní strany se dohodly, že výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena vypůjčiteli. /3/ Uplynutím výpovědní doby zanikají všechna práva a povinnosti z této smlouvy s výjimkou práva na náhradu škody a práva na zaplacení smluvní pokuty. X. Smluvní pokuty /1/ Smluvní strany se dohodly, že půjčitel je oprávněn požadovat po vypůjčiteli smluvní pokutu: a) do výše ,- Kč v případě, že vypůjčitel porušil své povinnosti takovým způsobem, že půjčiteli vzniklo právo na okamžité odstoupení od smlouvy dle čl. VIII odst. 1 písm. a), b), c), b) ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním Předmětu výpůjčky zpět půjčiteli (čl. III odst. 2), c) ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele uvedené v čl. IV odst. 1 písm. d), d) ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele uvedené v čl. VII odst. 1 písm. a), e) ve výši 1.000,- Kč za porušení povinnosti vypůjčitele uvedené v čl. VII odst. 1 písm. c), f) ve výši 1.000,- Kč v případě, že vypůjčitel fakticky užívá větší plochu, než činí předmět výpůjčky specifikovaný v článku I. /2/ Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů ode dne, kdy byl vypůjčitel písemně vyzván k jejímu zaplacení. /3/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že půjčitel je oprávněn domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, byť by tato škoda zčásti nebo i zcela vznikla v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. XI. Závěrečná ujednání /1/ Vypůjčitel bere na vědomí, že půjčitel je povinným subjektem ve smyslu ust. 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. Pro ten případ vypůjčitel výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této smlouvě ani samotnou skutečnost, že byla uzavřena, nepokládá za své obchodní tajemství. /2/ Vypůjčitel je povinen bezodkladně písemně oznámit půjčiteli změnu adresy pro zasílání písemností, a to tak, aby k faktické změně adresy nedošlo dříve než patnáct dnů poté, co bude tato změna půjčiteli oznámena. /3/ Písemnosti mezi smluvními stranami se doručují na adresy uvedené v záhlaví této dohody, nebyla-li vypůjčitelem sdělena podle odst. 2 jiná adresa k tomu určená. Povinnost smluvní strany doručit písemnost druhé straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení však nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí jako nedoručenou či nedoručitelnou z důvodů, že adresát písemnost nevyzvedl v úložní lhůtě, nebo odmítl převzít, nebo se na uvedené adrese již nezdržuje; za den doručení se v takovém případě považuje den, kdy byla písemnost vrácena druhé smluvní straně. 79

80 /4/ Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z těchto stejnopisů obdrží po jednom půjčitel a vypůjčitel. /5/ Tato smlouva může být měněna toliko písemnými číslovanými dodatky. /6/ Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu řádně pročetly, že jí rozumí, že všechna její ujednání odpovídají jejich skutečné a svobodné vůli a že tato smlouva nebyla sjednána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich. V Praze dne V Praze dne Ing. arch. Václav Vondrášek za půjčitele Mgr. Ján Rybárik za vypůjčitele za OP: Mgr. Jan Bureš za OŽP: Ing. Michaela Stiborová Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno: od do Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. ze dne.. podpis člena ZMČ P2.. podpis člena ZMČ P2 Nehodící se škrtněte 80

81 81

82 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 208 ze dne k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti JCH ART AGENCY PRAGUE s.r.o., vystoupení dechového souboru z Norska RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí 1. s uzavřením smlouvy o výpůjčce náměstí Míru se společností JCH ART AGENCY PRAGUE s.r.o., Na Hroudě 257/39, Praha 10 - Strašnice, IČ , která zde uspořádá v pátek od 13:00 do 15:00 hodin koncert dechového souboru z Norska, dle přílohy k tomuto usnesení 2. s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru; pro jeden autobus, který přiveze a odveze účinkující a hudební nástroje, a pro jednu dodávku, která přiveze a odveze židle pro posluchače. Vozidla zde nebudou parkovat II. ukládá 1. podepsat smlouvu o výpůjčce dle bodu I.1. tohoto usnesení a vydat povolení k vjezdu dle bodu I.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: připravit smlouvu o výpůjčce dle bodu I.1. tohoto usnesení a připravit podklady pro vydání povolení k vjezdu dle bodu I.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 82

83 Příloha k usnesení RMČ č. 208 ze dne SMLOUVA O VÝPŮJČCE č. /2013 ( 659 a násl. občanského zákoníku) Městská část Praha 2 nám. Míru 20, Praha 2 IČ: DIČ: CZ zastoupená Ing. arch. Václavem Vondráškem, zástupcem starostky (dále též jen půjčitel ) a JCH ART AGENCY PRAGUE s.r.o. Na Hroudě 257/39, Praha 10 Strašnice IČ: DIČ: CZ zastoupená Terezou Skřivanovou (dále též jen vypůjčitel ) uzavřely níže uvedeného dne dle 659 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu: I. Předmět smlouvy /1/ Půjčitel prohlašuje, že hlavní město Praha je vlastníkem pozemku parc.č. 4079/6 o výměře 6975 m 2 (náměstí Míru), zapsaného na listu vlastnictví č pro obec Praha, katastrální území Vinohrady [dále též jen Pozemek ]. Půjčitel dále prohlašuje, že v souladu se zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a ve smyslu Statutu hlavního města Prahy vykonává k Pozemku vlastnická práva. /2/ Půjčitel přenechává vypůjčiteli za podmínek stanovených touto smlouvou do užívání část Pozemku o výměře 700 m 2 [dále též jen Předmět výpůjčky ]. Vypůjčitel prohlašuje, že Předmět výpůjčky za podmínek stanovených touto smlouvou do svého užívání přijímá. Předmět výpůjčky je vyznačen na situačním plánku, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. /3/ Vypůjčitel prohlašuje, že je se stavem Předmětu výpůjčky dobře seznámen a v tomto stavu ho také bez výhrad do svého užívání přejímá; bere rovněž na vědomí a souhlasí s tím, že, protože Předmět výpůjčky tvoří součást veřejného prostranství, pronajímatel nemůže zaručit, že jej bez jeho souhlasu nebudou v době trvání výpůjčky užívat i třetí osoby. 83

84 /4/ Půjčitel a vypůjčitel se dohodli, že vypůjčitel bude Předmět výpůjčky užívat bezplatně. Půjčitel však tímto vypůjčitele výslovně upozorňuje, že žádné ujednání obsažené v této smlouvě vypůjčitele nezbavuje případné povinnosti platit místní poplatek za užívání veřejného prostranství. II. Účel výpůjčky Půjčitel a vypůjčitel shodně konstatují, že vypůjčitel bude Předmět výpůjčky užívat za účelem pořádání akce Koncert dechového souboru z Norska, ve dni uvedeném v čl. III odst. 1. III. Doba výpůjčky, předání Předmětu výpůjčky /1/ Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou; vypůjčitel je oprávněn Předmět výpůjčky užívat dne od 13:00 do 15:00 hodin. /2/ Smluvní strany se dohodly, že půjčitel předá vypůjčiteli Předmět výpůjčky do užívání dne v čase od 12:30 do 13:00 hodin a že vypůjčitel je povinen Předmět výpůjčky předat zpět půjčiteli téhož dne v 15:00 hodin. IV. Povinnosti vypůjčitele a půjčitele /1/ Vypůjčitel je povinen a) Předmět výpůjčky řádně užívat vždy toliko k účelu vymezenému v čl. II této smlouvy, b) vynaložit vždy po celou dobu od okamžiku, kdy mu byl Předmět výpůjčky předán, až do okamžiku jeho zpětného předání půjčiteli (čl. III odst. 2) maximální možné úsilí k tomu, aby nedocházelo ke vzniku škod aa) na Předmětu výpůjčky, bb) na technických prvcích umístěných na Předmětu výpůjčky (např. lavičky, odpadkové koše apod.) a cc) na bezprostředním okolí Předmětu výpůjčky, c) Předmět výpůjčky předat zpět půjčiteli (čl. III odst. 2) vždy v tom stavu, v jakém ho od něj převzal, d) Předmět výpůjčky před jeho opětovným předáním půjčiteli uklidit (tj. odvést odpadky a vyčistit). V. Škody na Předmětu výpůjčky a na technických prvcích na něm umístěných /1/ Vypůjčitel odpovídá za škody vzniklé na Předmětu výpůjčky a na technických prvcích umístěných na Předmětu výpůjčky jeho činností nebo v souvislosti s jeho činností po celou dobu od okamžiku, kdy mu byl Předmět výpůjčky předán, až do okamžiku jeho zpětného předání půjčiteli (čl. III odst. 2). /2/ Nesplní-li vypůjčitel svoji povinnost předat Předmět výpůjčky zpět půjčiteli v tom stavu, v jakém ho od něj převzal, proto, že na Předmětu výpůjčky nebo na technických prvcích na něm umístěných došlo ke škodám, které nebyly do okamžiku dohodnutého zpětného předání Předmětu výpůjčky pujčiteli odstraněny, je půjčitel oprávněn, nedohodne-li se s vypůjčitelem jinak, zajistit uvedení Předmětu výpůjčky do původního stavu, a to na náklady vypůjčitele. /3/ Smluvní strany sjednávají, že v případě škod na plochách trávníků se uvedením do původního stavu rozumí kromě obnovy stavebních a technických prvků (např. závlahového systému, oplocení apod.) nové osetí poškozené plochy, provedení první seče a závlaha do doby první seče. V případě škod na jiné zeleni se uvedením do původního stavu rozumí náhradní výsadba stejné či obdobné zeleně a případně též odborný zásah minimalizující následky způsobené škody. 84

85 /4/ Nesplní-li vypůjčitel svoji povinnost uvedenou v čl. IV odst. 1 písm. d), je půjčitel oprávněn kromě toho, že může požadovat smluvní pokutu podle čl. X odst. 1 písm. c) zajistit úklid Předmětu výpůjčky sám, a to na náklady vypůjčitele. /5/ Vypůjčitel se zavazuje uhradit půjčiteli náklady na odstranění škod podle odst. 2 a 3, resp. náklady na úklid Předmětu výpůjčky podle odst. 4 do patnácti dnů ode dne, kdy mu budou půjčitelem vyčísleny na základě podkladů od dodavatelů, kteří pro půjčitele předmětné práce provedou. VI. Konflikt se shromažďovacím právem /1/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že s ohledem na to, že Předmět výpůjčky má charakter veřejného prostranství, pozbývá tato smlouva platnosti a účinnosti dnem, kdy bude Magistrátu hlavního města Prahy oznámeno svolání shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, jehož konání vylučuje realizaci předmětu této smlouvy (tj. které se bude zejména konat na místě, které je předmětem výpůjčky, a v čase, který se kryje s dobou výpůjčky). /2/ Smlouva nepozbývá platnosti a účinnosti, pokud a) bude shromáždění k tomu kompetentními orgány zakázáno, b) svolavatelem shromáždění bude vypůjčitel nebo půjčitel nebo c) dojde mezi svolavatelem a vypůjčitelem, případně půjčitelem k takové dohodě, ze které bude zřejmé, že konání shromáždění realizaci předmětu této smlouvy nevylučuje. /3/ Pokud je oznámeným shromážděním vyloučena realizace předmětu této smlouvy jen částečně (tj. zejména v případě, že se má shromáždění konat na části Předmětu výpůjčky, příp. že se doba konání shromáždění kryje s dobou výpůjčky jen částečně), zavazují se obě strany této smlouvy k bezodkladnému jednání o úpravě rozsahu Předmětu výpůjčky nebo doby výpůjčky tak, aby byl místní, resp. časový konflikt s oznámeným shromážděním odstraněn. Nedojde-li mezi stranami smlouvy v tomto smyslu k dohodě, platí, že smlouva pozbývá platnosti a účinnosti podle odst. 1, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. VII. Zvláštní ujednání /1/ S ohledem na charakter účelu, ke kterému bude vypůjčitel Předmět výpůjčky užívat (akce Koncert dechového souboru z Norska ), se vypůjčitel dále zavazuje: a) zajistit, aby byl po celou dobu konání akce na místě Předmětu výpůjčky přítomen buď on sám, nebo jím pověřená osoba; totožnost pověřené osoby a číslo mobilního telefonu, na kterém bude možno tuto osobu během konání akce kontaktovat, sdělí vypůjčitel písemně půjčiteli nejpozději v okamžiku, kdy od půjčitele převezme Předmět výpůjčky (čl. III odst. 2), b) zajistit přiměřenou pořadatelskou službu zejména k zajištění plnění povinností uvedených zde pod písm. a) a v čl. VIII odst. 2, c) zřetelně vyznačit na Předmětu výpůjčky název a účel akce, jejíž pořádání je účelem výpůjčky (čl. II). /2/ S ohledem na skutečnost, že Předmět výpůjčky se nachází v bezprostřední blízkosti kostela sv. Ludmily, se vypůjčitel zavazuje vyvinout maximální možné úsilí směřující k tomu, aby byl na Předmětu výpůjčky vždy v době od 16:15 do 17:30 hodin, tj. v době průběhu bohoslužby v uvedeném kostele, dodržován klid a zároveň se zavazuje v uvedené době sám se zdržet jakýchkoli činností, které by mohly způsobovat nadměrný hluk. /3/ Smluvní strany se dále dohodly, že vypůjčitel je oprávněn po dobu od okamžiku, kdy mu byl Předmět výpůjčky předán, až do okamžiku jeho zpětného předání půjčiteli (čl. III odst. 2) bezplatně odebírat elektřinu z odběrného místa půjčitele situovaného na náměstí Míru v blízkosti Předmětu výpůjčky, a to v rozsahu přiměřeném sjednanému účelu výpůjčky. Součástí zápisu o předání Předmětu výpůjčky vypůjčiteli a o jeho zpětném předání půjčiteli bude i údaj o stavu měřícího zařízení uvedeného odběrného místa. /4/ Kontrolu plnění jednotlivých ustanovení smlouvy o výpůjčce ze strany půjčitele včetně návrhu opatření provádí pracovnice odboru životního prostředí. 85

86 VIII. Odstoupení od smlouvy /1/ Půjčitel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od této smlouvy v případě, že a) vypůjčitel užívá Předmět výpůjčky v rozporu s čl. IV odst. 1 písm. a) této smlouvy, tj. k jinému účelu než který byl ujednán v čl. II této smlouvy, b) na Předmětu výpůjčky nebo na technických prvcích umístěných na Předmětu výpůjčky vznikají v důsledku činnosti vypůjčitele nebo v souvislosti s jeho činností škody a vypůjčitel bezodkladně nepřistoupil k jejich odstranění a zamezení vzniku dalších škod nebo c) vypůjčitel porušil svoji povinnost uvedenou v čl. VII odst. 1 písm. a). /2/ Pokud půjčitel od smlouvy odstoupí, je vypůjčitel povinen neprodleně akci ukončit a Předmět výpůjčky vyklidit. /3/ Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku, kdy je listina obsahující projev vůle půjčitele od smlouvy odstoupit doručena vypůjčiteli. Za doručení vypůjčiteli se podle výslovné dohody smluvních stran pokládá i předání listiny obsahující projev vůle půjčitele od smlouvy odstoupit pověřené osobě [čl. VII odst. 1 písm. a)]. IX. Výpověď /1/ Půjčitel je dále oprávněn tuto smlouvu kdykoli, a to i bez udání důvodu, vypovědět. /2/ Smluvní strany se dohodly, že výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena vypůjčiteli. /3/ Uplynutím výpovědní doby zanikají všechna práva a povinnosti z této smlouvy s výjimkou práva na náhradu škody a práva na zaplacení smluvní pokuty. X. Smluvní pokuty /1/ Smluvní strany se dohodly, že půjčitel je oprávněn požadovat po vypůjčiteli smluvní pokutu: a) do výše ,- Kč v případě, že vypůjčitel porušil své povinnosti takovým způsobem, že půjčiteli vzniklo právo na okamžité odstoupení od smlouvy dle čl. VIII odst. 1 písm. a), b), c), b) ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním Předmětu výpůjčky zpět půjčiteli (čl. III odst. 2), c) ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele uvedené v čl. IV odst. 1 písm. d), d) ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele uvedené v čl. VII odst. 1 písm. a), e) ve výši 1.000,- Kč za porušení povinnosti vypůjčitele uvedené v čl. VII odst. 1 písm. c), f) ve výši 1.000,- Kč v případě, že vypůjčitel fakticky užívá větší plochu, než činí předmět výpůjčky specifikovaný v článku I. /2/ Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů ode dne, kdy byl vypůjčitel písemně vyzván k jejímu zaplacení. /3/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že půjčitel je oprávněn domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, byť by tato škoda zčásti nebo i zcela vznikla v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. XI. Závěrečná ujednání 86

87 /1/ Vypůjčitel bere na vědomí, že půjčitel je povinným subjektem ve smyslu ust. 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. Pro ten případ vypůjčitel výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této smlouvě ani samotnou skutečnost, že byla uzavřena, nepokládá za své obchodní tajemství. /2/ Vypůjčitel je povinen bezodkladně písemně oznámit půjčiteli změnu adresy pro zasílání písemností, a to tak, aby k faktické změně adresy nedošlo dříve než patnáct dnů poté, co bude tato změna půjčiteli oznámena. /3/ Písemnosti mezi smluvními stranami se doručují na adresy uvedené v záhlaví této dohody, nebyla-li vypůjčitelem sdělena podle odst. 2 jiná adresa k tomu určená. Povinnost smluvní strany doručit písemnost druhé straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení však nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí jako nedoručenou či nedoručitelnou z důvodů, že adresát písemnost nevyzvedl v úložní lhůtě, nebo odmítl převzít, nebo se na uvedené adrese již nezdržuje; za den doručení se v takovém případě považuje den, kdy byla písemnost vrácena druhé smluvní straně. /4/ Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z těchto stejnopisů obdrží po jednom půjčitel a vypůjčitel. /5/ Tato smlouva může být měněna toliko písemnými číslovanými dodatky. /6/ Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu řádně pročetly, že jí rozumí, že všechna její ujednání odpovídají jejich skutečné a svobodné vůli a že tato smlouva nebyla sjednána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich. V Praze dne V Praze dne Ing. arch. Václav Vondrášek za půjčitele Tereza Skřivanová za vypůjčitele za OP: Mgr. Jan Bureš za OŽP: Ing. Michaela Stiborová Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno: od do Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. ze dne.. podpis člena ZMČ P2.. podpis člena ZMČ P2 Nehodící se škrtněte 87

88 88

89 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 209 ze dne k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti JCH ART AGENCY PRAGUE s.r.o., vystoupení dechového souboru z Belgie RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí 1. s uzavřením smlouvy o výpůjčce náměstí Míru se společností JCH ART AGENCY PRAGUE s.r.o., Na Hroudě 257/39, Praha 10 - Strašnice, IČ , která zde uspořádá v úterý od 17:00 do 19:00 hodin koncert dechového souboru z Belgie, dle přílohy k tomuto usnesení 2. s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru; pro jeden autobus, který přiveze a odveze účinkující a hudební nástroje, a pro jednu dodávku, která přiveze a odveze židle pro posluchače. Vozidla zde nebudou parkovat II. ukládá 1. podepsat smlouvu o výpůjčce dle bodu I.1. tohoto usnesení a vydat přenosná povolení k vjezdu dle bodu I.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: připravit smlouvu o výpůjčce dle bodu I.1. tohoto usnesení a připravit podklady pro vydání přenosných povolení k vjezdu dle bodu I.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 89

90 Příloha k usnesení RMČ č. 209 ze dne SMLOUVA O VÝPŮJČCE č. /2013 ( 659 a násl. občanského zákoníku) Městská část Praha 2 nám. Míru 20, Praha 2 IČ: DIČ: CZ zastoupená Ing. arch. Václavem Vondráškem, zástupcem starostky (dále též jen půjčitel ) a JCH ART AGENCY PRAGUE s.r.o. Na Hroudě 257/39, Praha 10 Strašnice IČ: DIČ: CZ zastoupená Terezou Skřivanovou (dále též jen vypůjčitel ) uzavřely níže uvedeného dne dle 659 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu: I. Předmět smlouvy /1/ Půjčitel prohlašuje, že hlavní město Praha je vlastníkem pozemku parc.č. 4079/6 o výměře 6975 m 2 (náměstí Míru), zapsaného na listu vlastnictví č pro obec Praha, katastrální území Vinohrady [dále též jen Pozemek ]. Půjčitel dále prohlašuje, že v souladu se zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a ve smyslu Statutu hlavního města Prahy vykonává k Pozemku vlastnická práva. /2/ Půjčitel přenechává vypůjčiteli za podmínek stanovených touto smlouvou do užívání část Pozemku o výměře 700 m 2 [dále též jen Předmět výpůjčky ]. Vypůjčitel prohlašuje, že Předmět výpůjčky za podmínek stanovených touto smlouvou do svého užívání přijímá. Předmět výpůjčky je vyznačen na situačním plánku, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. /3/ Vypůjčitel prohlašuje, že je se stavem Předmětu výpůjčky dobře seznámen a v tomto stavu ho také bez výhrad do svého užívání přejímá; bere rovněž na vědomí a souhlasí s tím, že, protože Předmět výpůjčky tvoří součást veřejného prostranství, pronajímatel nemůže zaručit, že jej bez jeho souhlasu nebudou v době trvání výpůjčky užívat i třetí osoby. 90

91 /4/ Půjčitel a vypůjčitel se dohodli, že vypůjčitel bude Předmět výpůjčky užívat bezplatně. Půjčitel však tímto vypůjčitele výslovně upozorňuje, že žádné ujednání obsažené v této smlouvě vypůjčitele nezbavuje případné povinnosti platit místní poplatek za užívání veřejného prostranství. II. Účel výpůjčky Půjčitel a vypůjčitel shodně konstatují, že vypůjčitel bude Předmět výpůjčky užívat za účelem pořádání akce Koncert dechového souboru z Belgie, ve dni uvedeném v čl. III odst. 1. III. Doba výpůjčky, předání Předmětu výpůjčky /1/ Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou; vypůjčitel je oprávněn Předmět výpůjčky užívat dne od 17:00 do 19:00 hodin. /2/ Smluvní strany se dohodly, že půjčitel předá vypůjčiteli Předmět výpůjčky do užívání dne v čase od 16:30 do 17:00 hodin a že vypůjčitel je povinen Předmět výpůjčky předat zpět půjčiteli téhož dne v 19:00 hodin. IV. Povinnosti vypůjčitele a půjčitele /1/ Vypůjčitel je povinen a) Předmět výpůjčky řádně užívat vždy toliko k účelu vymezenému v čl. II této smlouvy, b) vynaložit vždy po celou dobu od okamžiku, kdy mu byl Předmět výpůjčky předán, až do okamžiku jeho zpětného předání půjčiteli (čl. III odst. 2) maximální možné úsilí k tomu, aby nedocházelo ke vzniku škod aa) na Předmětu výpůjčky, bb) na technických prvcích umístěných na Předmětu výpůjčky (např. lavičky, odpadkové koše apod.) a cc) na bezprostředním okolí Předmětu výpůjčky, c) Předmět výpůjčky předat zpět půjčiteli (čl. III odst. 2) vždy v tom stavu, v jakém ho od něj převzal, d) Předmět výpůjčky před jeho opětovným předáním půjčiteli uklidit (tj. odvést odpadky a vyčistit). V. Škody na Předmětu výpůjčky a na technických prvcích na něm umístěných /1/ Vypůjčitel odpovídá za škody vzniklé na Předmětu výpůjčky a na technických prvcích umístěných na Předmětu výpůjčky jeho činností nebo v souvislosti s jeho činností po celou dobu od okamžiku, kdy mu byl Předmět výpůjčky předán, až do okamžiku jeho zpětného předání půjčiteli (čl. III odst. 2). /2/ Nesplní-li vypůjčitel svoji povinnost předat Předmět výpůjčky zpět půjčiteli v tom stavu, v jakém ho od něj převzal, proto, že na Předmětu výpůjčky nebo na technických prvcích na něm umístěných došlo ke škodám, které nebyly do okamžiku dohodnutého zpětného předání Předmětu výpůjčky pujčiteli odstraněny, je půjčitel oprávněn, nedohodne-li se s vypůjčitelem jinak, zajistit uvedení Předmětu výpůjčky do původního stavu, a to na náklady vypůjčitele. /3/ Smluvní strany sjednávají, že v případě škod na plochách trávníků se uvedením do původního stavu rozumí kromě obnovy stavebních a technických prvků (např. závlahového systému, oplocení apod.) nové osetí poškozené plochy, provedení první seče a závlaha do doby první seče. V případě škod na jiné zeleni se uvedením do původního stavu rozumí náhradní výsadba stejné či obdobné zeleně a případně též odborný zásah minimalizující následky způsobené škody. 91

92 /4/ Nesplní-li vypůjčitel svoji povinnost uvedenou v čl. IV odst. 1 písm. d), je půjčitel oprávněn kromě toho, že může požadovat smluvní pokutu podle čl. X odst. 1 písm. c) zajistit úklid Předmětu výpůjčky sám, a to na náklady vypůjčitele. /5/ Vypůjčitel se zavazuje uhradit půjčiteli náklady na odstranění škod podle odst. 2 a 3, resp. náklady na úklid Předmětu výpůjčky podle odst. 4 do patnácti dnů ode dne, kdy mu budou půjčitelem vyčísleny na základě podkladů od dodavatelů, kteří pro půjčitele předmětné práce provedou. VI. Konflikt se shromažďovacím právem /1/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že s ohledem na to, že Předmět výpůjčky má charakter veřejného prostranství, pozbývá tato smlouva platnosti a účinnosti dnem, kdy bude Magistrátu hlavního města Prahy oznámeno svolání shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, jehož konání vylučuje realizaci předmětu této smlouvy (tj. které se bude zejména konat na místě, které je předmětem výpůjčky, a v čase, který se kryje s dobou výpůjčky). /2/ Smlouva nepozbývá platnosti a účinnosti, pokud a) bude shromáždění k tomu kompetentními orgány zakázáno, b) svolavatelem shromáždění bude vypůjčitel nebo půjčitel nebo c) dojde mezi svolavatelem a vypůjčitelem, případně půjčitelem k takové dohodě, ze které bude zřejmé, že konání shromáždění realizaci předmětu této smlouvy nevylučuje. /3/ Pokud je oznámeným shromážděním vyloučena realizace předmětu této smlouvy jen částečně (tj. zejména v případě, že se má shromáždění konat na části Předmětu výpůjčky, příp. že se doba konání shromáždění kryje s dobou výpůjčky jen částečně), zavazují se obě strany této smlouvy k bezodkladnému jednání o úpravě rozsahu Předmětu výpůjčky nebo doby výpůjčky tak, aby byl místní, resp. časový konflikt s oznámeným shromážděním odstraněn. Nedojde-li mezi stranami smlouvy v tomto smyslu k dohodě, platí, že smlouva pozbývá platnosti a účinnosti podle odst. 1, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. VII. Zvláštní ujednání /1/ S ohledem na charakter účelu, ke kterému bude vypůjčitel Předmět výpůjčky užívat (akce Koncert dechového souboru z Belgie ), se vypůjčitel dále zavazuje: a) zajistit, aby byl po celou dobu konání akce na místě Předmětu výpůjčky přítomen buď on sám, nebo jím pověřená osoba; totožnost pověřené osoby a číslo mobilního telefonu, na kterém bude možno tuto osobu během konání akce kontaktovat, sdělí vypůjčitel písemně půjčiteli nejpozději v okamžiku, kdy od půjčitele převezme Předmět výpůjčky (čl. III odst. 2), b) zajistit přiměřenou pořadatelskou službu zejména k zajištění plnění povinností uvedených zde pod písm. a) a v čl. VIII odst. 2, c) zřetelně vyznačit na Předmětu výpůjčky název a účel akce, jejíž pořádání je účelem výpůjčky (čl. II). /2/ S ohledem na skutečnost, že Předmět výpůjčky se nachází v bezprostřední blízkosti kostela sv. Ludmily, se vypůjčitel zavazuje vyvinout maximální možné úsilí směřující k tomu, aby byl na Předmětu výpůjčky vždy v době od 16:15 do 17:30 hodin, tj. v době průběhu bohoslužby v uvedeném kostele, dodržován klid a zároveň se zavazuje v uvedené době sám se zdržet jakýchkoli činností, které by mohly způsobovat nadměrný hluk. /3/ Smluvní strany se dále dohodly, že vypůjčitel je oprávněn po dobu od okamžiku, kdy mu byl Předmět výpůjčky předán, až do okamžiku jeho zpětného předání půjčiteli (čl. III odst. 2) bezplatně odebírat elektřinu z odběrného místa půjčitele situovaného na náměstí Míru v blízkosti Předmětu výpůjčky, a to v rozsahu přiměřeném sjednanému účelu výpůjčky. Součástí zápisu o předání Předmětu výpůjčky vypůjčiteli a o jeho zpětném předání půjčiteli bude i údaj o stavu měřícího zařízení uvedeného odběrného místa. /4/ Kontrolu plnění jednotlivých ustanovení smlouvy o výpůjčce ze strany půjčitele včetně návrhu opatření provádí pracovnice odboru životního prostředí. 92

93 VIII. Odstoupení od smlouvy /1/ Půjčitel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od této smlouvy v případě, že a) vypůjčitel užívá Předmět výpůjčky v rozporu s čl. IV odst. 1 písm. a) této smlouvy, tj. k jinému účelu než který byl ujednán v čl. II této smlouvy, b) na Předmětu výpůjčky nebo na technických prvcích umístěných na Předmětu výpůjčky vznikají v důsledku činnosti vypůjčitele nebo v souvislosti s jeho činností škody a vypůjčitel bezodkladně nepřistoupil k jejich odstranění a zamezení vzniku dalších škod nebo c) vypůjčitel porušil svoji povinnost uvedenou v čl. VII odst. 1 písm. a). /2/ Pokud půjčitel od smlouvy odstoupí, je vypůjčitel povinen neprodleně akci ukončit a Předmět výpůjčky vyklidit. /3/ Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku, kdy je listina obsahující projev vůle půjčitele od smlouvy odstoupit doručena vypůjčiteli. Za doručení vypůjčiteli se podle výslovné dohody smluvních stran pokládá i předání listiny obsahující projev vůle půjčitele od smlouvy odstoupit pověřené osobě [čl. VII odst. 1 písm. a)]. IX. Výpověď /1/ Půjčitel je dále oprávněn tuto smlouvu kdykoli, a to i bez udání důvodu, vypovědět. /2/ Smluvní strany se dohodly, že výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena vypůjčiteli. /3/ Uplynutím výpovědní doby zanikají všechna práva a povinnosti z této smlouvy s výjimkou práva na náhradu škody a práva na zaplacení smluvní pokuty. X. Smluvní pokuty /1/ Smluvní strany se dohodly, že půjčitel je oprávněn požadovat po vypůjčiteli smluvní pokutu: a) do výše ,- Kč v případě, že vypůjčitel porušil své povinnosti takovým způsobem, že půjčiteli vzniklo právo na okamžité odstoupení od smlouvy dle čl. VIII odst. 1 písm. a), b), c), b) ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním Předmětu výpůjčky zpět půjčiteli (čl. III odst. 2), c) ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele uvedené v čl. IV odst. 1 písm. d), d) ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele uvedené v čl. VII odst. 1 písm. a), e) ve výši 1.000,- Kč za porušení povinnosti vypůjčitele uvedené v čl. VII odst. 1 písm. c), f) ve výši 1.000,- Kč v případě, že vypůjčitel fakticky užívá větší plochu, než činí předmět výpůjčky specifikovaný v článku I. /2/ Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů ode dne, kdy byl vypůjčitel písemně vyzván k jejímu zaplacení. /3/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že půjčitel je oprávněn domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, byť by tato škoda zčásti nebo i zcela vznikla v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. XI. Závěrečná ujednání /1/ Vypůjčitel bere na vědomí, že půjčitel je povinným subjektem ve smyslu ust. 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že v důsledku tohoto svého postavení je 93

94 povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. Pro ten případ vypůjčitel výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této smlouvě ani samotnou skutečnost, že byla uzavřena, nepokládá za své obchodní tajemství. /2/ Vypůjčitel je povinen bezodkladně písemně oznámit půjčiteli změnu adresy pro zasílání písemností, a to tak, aby k faktické změně adresy nedošlo dříve než patnáct dnů poté, co bude tato změna půjčiteli oznámena. /3/ Písemnosti mezi smluvními stranami se doručují na adresy uvedené v záhlaví této dohody, nebyla-li vypůjčitelem sdělena podle odst. 2 jiná adresa k tomu určená. Povinnost smluvní strany doručit písemnost druhé straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení však nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí jako nedoručenou či nedoručitelnou z důvodů, že adresát písemnost nevyzvedl v úložní lhůtě, nebo odmítl převzít, nebo se na uvedené adrese již nezdržuje; za den doručení se v takovém případě považuje den, kdy byla písemnost vrácena druhé smluvní straně. /4/ Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z těchto stejnopisů obdrží po jednom půjčitel a vypůjčitel. /5/ Tato smlouva může být měněna toliko písemnými číslovanými dodatky. /6/ Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu řádně pročetly, že jí rozumí, že všechna její ujednání odpovídají jejich skutečné a svobodné vůli a že tato smlouva nebyla sjednána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich. V Praze dne V Praze dne Ing. arch. Václav Vondrášek za půjčitele Tereza Skřivanová za vypůjčitele za OP: Mgr. Jan Bureš za OŽP: Ing. Michaela Stiborová Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno: od do Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. ze dne.. podpis člena ZMČ P2.. podpis člena ZMČ P2 Nehodící se škrtněte 94

95 95

96 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 210 ze dne k žádosti člena Zastupitelstva městské části Praha 2 o zaslání podkladů k provedeným pracím v domě Trojická 11, Praha 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. bere na vě domí žádost člena Zastupitelstva městské části Praha 2 Ing. Daniela Kůty o zaslání podkladů k provedeným stavebním pracím v domě Trojická 11, Praha 2 II. konstatuje že ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, Zastupitelstvo městské části Praha 2 zřizuje jako své poradní orgány výbory, které provádí mimo jiné kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky, kontrolu plnění usnesení orgánů městské části, dodržování právních předpisů a plní další úkoly, kterými je pověří Zastupitelstvo městské části Praha 2 III. doporuč uje předsedům Finančního, Majetkového, popřípadě Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2, aby se výbory při své kontrolní činnosti zabývaly podněty podanými v souvislosti s rekonstrukcemi a opravami bytů IV. u k l á d á 1. informovat členy Zastupitelstva městské části Praha 2 o tomto usnesení K realizaci: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka 96

97 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 211 ze dne k výroční zprávě Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. bere na vě domí výroční zprávu Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou, se sídlem: Vinohradská 69, Praha 2, IČ , za rok 2012 dle přílohy tohoto usnesení II. ukládá předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 výroční zprávu Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou, Vinohradská 69, Praha 2, IČ , za rok K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka Termín: K realizaci: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Termín: zajistit realizaci bodu II.1. tohoto usnesení K realizaci: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky 97

98 Vinohradská 1431/69, Praha 2; IČ ; VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 03.03.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 14.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.01.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 22. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 13.11.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 07.11.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová,, Jana Duchková, zástupce starostky, Ing. Michael Grundler,

Více

Celkem 535 987 643 184 416 667 500 000 97 880 117 456 21 440 25 728 * položky, které hradí Eko kom, a.s. přímo realizátorům akcí

Celkem 535 987 643 184 416 667 500 000 97 880 117 456 21 440 25 728 * položky, které hradí Eko kom, a.s. přímo realizátorům akcí Náklady na realizaci programu Čistá dvojka v roce 2012 celkem MČ Praha 2 EKO KOM ASEKOL položka akce cena s cena s cena s 1/ Webová aplikace 0 0 0 0 1.1 aktualizace webové aplikace 0 0 0 0 tvorba textů

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.04.2014 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 7.9.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 31.03.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 17.09.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 31.05.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady Jana Černochová, členka

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.12.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 12/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 8 ze dne 15.01.2014 "Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad" mezi hlavním městem

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.12.2009

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.12.2009 Zápis 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.08.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 0. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 5.05.202 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 03.05.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 19. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.11.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 10.8.2010. PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 10.8.2010. PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Zápis 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.8.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 08.12.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.10.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 7.02.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Ing. Jiří

Více

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010 Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.2.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

RADA MESTSKE ČASTI PRAHA 2

RADA MESTSKE ČASTI PRAHA 2 RADA MESTSKE ČASTI PRAHA 2 v r Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2015 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Michael Grundler,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.8.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.01.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 17.02.2014 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 30.04.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.12.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 03.02.2014 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 05.04.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady Jana Černochová, členka rady Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní Ing. Jiří Paluska, starosta

Více

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 22.6.2010

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 22.6.2010 Zápis 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.6.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 11.8.2009

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 11.8.2009 Zápis 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.8.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.8.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 03.05.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.11.2010

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.11.2010 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 21.9.2010

Zápis. 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 21.9.2010 Zápis 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.9.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Michal Bočan, člen

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 30.08.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 10. jednání datum konání: 10.03.2015 čís. RMČ10/0131/15 - RMČ10/0153/15 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 10.03.2015 Číslo Název Předkladatel RMČ10/0131/15 Kontrola

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 29.05.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 dne 17.07.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 04.08.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 16.10.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 30.6.2008

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 30.6.2008 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 30.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Zápis. 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.6.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.6.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.6.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 6.1. Plánovací nástroje veřejné správy V České republice zatím není legislativně kodifikován institut integrovaného plánování. Fungují zde paralelně dva plánovací subsystémy pro formulování a prosazování

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.06.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 16.3.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 16.3.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 16.3.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.02.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 18.3.2008

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 18.3.2008 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 18.3.2008 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

Zápis. 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 19.1.2010

Zápis. 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 19.1.2010 Zápis 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 19.1.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 19.03.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 84 konané dne 11. 1. 2010 26/2010 40/2010 Přítomni : starostka Alena Samková ( mimo body 5, 6, 8) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 6),

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.5.2009

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.5.2009 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.5.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 11. jednání datum konání: 24.03.2015 čís. RMČ11/0154/15 - RMČ11/0175/15 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 24.03.2015 Číslo Název Předkladatel RMČ11/0154/15 Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 1. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 03.09.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 11. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 26. schůze, konané dne 31. 10. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.03.2015 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing.

Více